Sunteți pe pagina 1din 4

Produs la literatura universală

Albert Camus

Eleva:Baltag Ariadna
Profesoara:Pantea Ala
Definiția conceptelor-cheie:
z

 Existențialismul-o doctrină filozofică din secolul XX,care a exercitat o influență considerabilă asupra
artei și literaturii universale.Termenul existențialism a fost creat de filozoful M.Heidegger în lucrarea
Ființă și timp (1972) și reluat de filozoful K.Jaspers in Filozofia existenței.

 Literatura absurdului-reprezintă totalitatea producției literare care tematilizează criza omului din epoca
contemporană,de asemenea constituie o expresie a neputinței de a înțelege și de a structura legile cele
mai generale ale existenței ,ea incearcă să izoleze drama individului pierdut intr-o lumr neânțeleasă și
ostilă.

 Revoltă-Sentiment de mânie provocat de o nedreptate sau de o acțiune nedemnă; indignare.

  „Omul este măsura tuturor lucrurilor”, a spus-o Protagoras, un înţelept grec ce a aparţinut Sofismului.
El înţelegea prin aceasta că fiecare individ îşi creează la nivel ideatic propriul său Univers pe măsura
capacităţii sale subiective de imaginaţie şi gândire. Cred că se referă la faptul că totul se rezumă la om.
Că el este centrul Universului foarte mulți oameni deși cunosc definiția binelui, preferă să facă raul,
cunoscând cele bune, nu vor sa le facă deși le e cu putință, ci fac pe celelalte.
Reprezentanții existențialismului:
 z (n. 7 noiembrie 1913,Mondovi,d.4 ianuarie
Albert Camus
1960 Villeblevin) a fost un romancier, dramaturg și filozof  William Golding (n.19 septembrie 1911,d.19 iunie
francez, reprezentant al existențialismului. Absolvă 1993 Regatul Unit) a fost un romancier britanic,
cursurile școlii comunale, după care urmează, ca bursier, laureat al Premiului Nobel pentru
cursurile liceului din Alger; a urmat și studii universitare. literatură în 1983. El prezintă în romanele sale
Face studii de filozofie, luîndu-și licența cu criza conștiinței omului modern confruntat cu
teza Metafizica creștină și neoplatonismul, care are ca problemele realității contemporane. William
obiect raportul Golding s-a dedicat exclusiv scrisului abia la
dintre elenism și creștinism la Plotin și Sfântul cincizeci de ani, în 1961. Experiența războiului
Augustin. Personalitate complexă a culturii franceze, avea să-l marcheze profund: el și-a pierdut atunci
Albert Camus se afirmă ca scriitor paralel și tangențial cu încrederea în om ca o ființă inocentă: pentru el,
formarea unui nou curent ideologic, existențialismul, al până și copiii poartă în suflete germenele răului.
cărui fundament teoretic îl oferă prin intermediul în Aceasta este tema primului său roman, The Lord of
principal a două eseuri filozofice (Mitul lui the Flies, din 1954 (trad. Împăratul muștelor,
Sisif – 1942 și Omul revoltat - 1951), deși toată viața a
1969) care a cunoscut un enorm succes imediat
negat această contribuție.
după apariție.
Opera lui cuprinde romane, povestiri, piese de teatru și
 Opere: „ Împaratul muștelor, „ Piramida, „ Cădere
eseuri, ilustrând în ansamblu raportul dintre solitar și
liberă, „ Fluturele de aramă, „ Moștenitorii.
solidar în umanitate sau – cum nota biograful său, Roger
Grenier – "soarele și umbra unui suflet mediteranean".

 Opere: „Străinul”, „Ciuma”, „Căderea”, „Cei muți”,


„Posedații”, „Primul om”.
z
Trăsături ale curentului existențialism: Teme și motive
 ,,Omul nu este altceva decât ce face din el existențialiste în literatură:
însuşi .” ; ,, Viaţa nu are un sens a priori .  sensul vieții,condiția umană;
Înainte ca voi să trăiţi , ea , viaţa , nu este
 Situații-limită (moartea,războiul), alienarea omului
nimic ; dar voi sânteţi cei care-i daţi sens , iar
intr-o societate absurdă, imposibilitatea cunoașterii
valoarea nu-i altceva decât sensul pe care voi îl
și comunicării, condamnarea la singurătate intr-o
alegeţi .” ; ,, ...cu alte cuvinte , nu există
lume de străini;
determinism , omul este liber , omul este
 disperarea, sentimentul neantului,de incertitudine,
libertatea .” ,,La urma urmei , natura mea este
de rătăcire.
fructul totalei mele libertăţi .” ; ,, Existenţa
precede esenţa” ; ,, Nu există decât existenţi pe
cale de a se făuri ei înşişi .” ; ,,Cum e posibil,
în orice moment , ca un lucru să se întâmple
ori nu , din alegere se naşte libertatea . Fiecare
e artizanul propriei existenţe .”

S-ar putea să vă placă și