Sunteți pe pagina 1din 15

LATURA INSTRUMENTAL- OPERATIONALA A

A PERSONALITATII
APTUS- POTRIVIT( LATINA)
Insusiri prezente la
toti indivizii. Doar gradele inalte
de dezvoltare a
insusirilor

Aptitudinea

Aptitudinea se situeaza la nivelul potentialitatii; Cea mai


-contribuie la rezolvarea peste medie a unei uzitata
activitati;
-nu poate asigura singura succesul (capacitatea –aptitudine
-crearea
activata) unor valori originale, noi, este asigurata
de talent;
-geniul are o dezvoltare peste medie a inteligentei,
descopera ceva epocal, unic, importanat pentru
viata societatii.
Teoria
ereditarista Teoria
ambientalista
Insusiri
inascute
Mediul si
educatia

Originea si Teoria dublei


formarea determinari
aptitudinilor Potentialul individului
se dezvolta:
(*intr-un mediu
cu o anumita
educatie.
Aptitudini
Aptitudini
Simple (auzul muzical,
Complexe-
perceptia spatiala,
sisteme de
fidelitatea
aptitudini simple
memoriei,concentrare
atentie etc.)

Clasificarea Generale-
aptitudinilor Speciale-tehnice,
Utile in toate
Sportive,
domeniile de
plastice
activitate

pedago (memoria,atentia,

gice observatia,

inteligenta)
muzicale
TAXONOMIA APTITUDINILOR
dupa E. A. Fleishman
Aptitudinea Descriere
Intelegerea verbala A intelege mesajul verbal, scris sau
oral;a inregistra in mod corect
descrierea unui eveniment;
Exprimarea verbala A utiliza in chip reusit limbajul oral
sau scris pentru a comunica celorlalti
idei /informatii;
Fluenta ideilor A produce un numar de idei pe o tema
data; conteaza in primul rand numarul
ideilor;
Originalitatea A propune raspunsuri /solutii
neuzuale intr-o tema sau situatie
data;a improviza solutii in situatii in
care procedurile standard nu sunt
operante;
Memorie buna A retine informatia noua, ditr-o
activitate , fara effort;
Sensibilitatea la A detecta problemele in situatii
probleme curente sau indedite;
Aptitudini Descriere
Rationament deductiv A aplica reguli/propozitii generale
la cazuri particulare;a proceda de
la principii stabilite

Rationament inductiv A aproxima o regula sa un concept


care subsumeaza o situatie;
Ordonarea informatiei
Flexibilitatea in clasificare
Orientarea spatiala
Vizualea
Rapiditatea de cuprindere
Flexibilitatea cuprinderi
Atentie selective
Viteza perceptiva
Forta statica
Forta exploziva
Forta dinamica
Rezistenta fizica
Flexibilitatea corporala
Timp de reactie
Timp de reactie la
alegere
Dexteritatea degetelor

Dexteritatea manuala
INTELIGENTA CA APTITUDINE GENERALA

Definitie:
Inteligenta reprezinta un sistem de insusiri
stabile,proprii subiectului, care la om se
manifesta in calitatea activitatii intelectuale
centrata pe gandire.
Teorii privitoare la inteligenţă
•A fost propusă de L. Thurstone, în care înlocuieşte factorul
g cu mai mulţi factori comuni, numiţi de el abilităţi mentale p
rimare:
•comprehensiune verbală
• fluenţă verbală
•factorul numeric
•factorul spaţial – vizualizare relatii intre formele spatiale
•factorul memorie
•factorul percepţie- abilitatea de a observa rapis detaliile
•factorul raţionament – abilitatea de a gasi regula generala
Teoria lui J. Piaget
•Inteligenta o relatie adaptativa intre om si realitatea inconjuratoare
•Adaptarea este o echilibrare intre asimilare (integrarea noilor informatii) si acomodare (restructurar
ea modelelor de cunoastere sub influenta noilor informatii)

•1. Stadiul senzorio-motor(0-2 ani)-exersarea reflexelor necondition


ate/permanenta obiectelor
•2. stadiul preoperaţional (2-7 ani) - deprinderea mersului/ limbajul
ui, gandire cauzala, real cu imaginar, egocentrism
•3. Stadiul operaţii lor concrete ( 7-11ani) – aplica reguli logice oper
atiilor de trasformare a informatiilor
•4. stadiul operatiilor formale (11-17 ) – lucreaza cu concepte abstra
ce, opereaza nu numai asupra realului ci si asupra imaginarului, op
ereaza cu enunturi verbale abstracte
 Initiatori: Spearman si Thurstone
 1905 – Binet si Simon au elaborat primul test de
masurare a inteligentei
 IQ- raportul intre varsta mintala si cea
cronologica x 100
 0-25 idiot
 25-50 imbecil
 50-70 INTELECT LA LIMITA
 80-100 normal
 100-120 superior
 120-140 exceptional
 Peste 140 supradotat
Teoria
inteligentelor
multiple