Sunteți pe pagina 1din 57

Medicina Nucleară

Itemi
1. Bazele fizicii nucleare. Structura atomului și nucleului.
Natura și proprietățile radiației alfa, beta, gama.
2. Noțiune de radionuclid și preparat radiofarmaceutic (RFP),
timpii de înjumătățire.
3. Diverse căi de obținere a radionuclizilor și preparatelor
radiofarmaceutice.
4. Cerințe față de PRF.
5. Principiul de înregistrare și obținere a informației în
diagnoticul cu radionuclizi: in vivo – radiometria,
gamacronograma (radiograma), gamatopografia
(scanogarfia și scintigafia).
1
Bazele fizicii nucleare.
Structura atomului și nucleului.
Natura și proprietățile radiației alfa, beta, gama.
Noțiune
• Fizica nucleară este disciplina din domeniul
fizicii orientată spre studiul structurii şi
proprietăţilor nucleelor atomice.
• In cadrul fizicii nucleare e partea teoretică şi
practică care se ocupă cu studiul
reacţiilor nucleare de dezintegrare radioactivă.
Proprietățile atomului
• Numărul atomic (Z) [Nr. Electroni]
• Masa atomică relativă (Ar)
• Sarcină electrică (q)
• Dimensiuni
• Spin (Momentul magnetic)
• Izotopii
• Timp de înjumătățire
• Nivele energetice
• Valență
Structura atomului
Structura atomului
Fisiunea nucleară
Fisiunea nucleară
Fisiunea nucleară

Dezintegrarea Alfa
Dezintegrarea Beta
Dezintegrarea Gamma
Radiația Alfa (α)
• Particulele α (Nuclee de He)
 5 MeV
 He2+
• Penetranță redusă
• Radiaței ionizantă
Dezintegrarea Alfa
Radiația Beta (β)
• Electroni sau Pozitroni
(cu viteză și energie mare)
Dezintegrare β− Emitere de electroni
Dezintegrare β+ Emitere de pozitroni

• Radiație ionizantă
Dezintegrarea Beta
Radiația Gamma (γ)
• Raze γ
• Frecvență : 1019 Hz
• Lungime de undă: < 10 picometri
• Radiație electromagnetică de energie înaltă !
– Obțienere:
- interacțiuni ale particulelor sub-atomice;
• Fuziune
• Fisiune
• Anihilarea electron-pozitron
• Dezintegrarea pionului neutru
• Dezintegrarea radioactivă
Dezintegrarea Gamma
Technetium-99m (99mTc)
2
Noțiune de radionuclid și
preparat radiofarmaceutic (RFP),
timpii de înjumătățire.
Radionuclid
• Izotopi radioactivi (Radioizotopi)
• Atom cu nucleu instabil, care posedă exces de energie
ce urmează a fi cedat sau unei noi particule de radiație
(α, β, γ) create în cadrul nucleului, sau unui electron al
altui atom.
• În cadrul acestei interconvesii, radionuclidul suportă
dezintegrarea radioactivă cu emiterea de raze gamma
și/sau particule subatomice, care constituie radiația
ionizantă.
• Radionuclizii:
– Naturali
– Artificiali
Radionuclid
• Unitatea în SI: Becquerel (Bq)
1Bq =1dps (dezintegrare per secundă)

• Unitatea veche: Curie (Ci )


1Ci = 3.7 X1010 dps

• A(t) =Aoe –λt ; Dezintegrarea decurge exponențial


Tabelul nuclizilor
Radionuclizi adecvați aplicării în medicina nucleară
H He
Li Be B C N O F Ne
Přirozené radioaktivní prvky (    )
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

99mTc 111In 67Ga 201Tl 18F


Technécium Indium Gálium Tálium Fluór
 - 140 keV  - 171, 245 keV  - 93, 184 keV  - 167, 135 keV +
6,0 h 2,8 d 3,26 d 3,04 d 110 min

131 I 153Sm 186Re Pozitronové


Jód Samárium Rénium Diagnostika zářiče
  - 158 keV   - 103 keV   - 137 keV
Terapie
8,02 d 46,7 h 3,78 d
© J.Lepej, ONM BB Slovakia
Preparat radiofarmaceutic (RFP)
• Compuși farmacologici radioactivi
(radioizotopi + subs.medicamentoasă)
- proteine, compuși organici sau compuși anorganici
• Majoritatea RFP conțin 99mTc (Technetium) și sunt
utilizați în studiul imagistic al creierului, miocardului,
tiroidei, plămînilor, v.biliare, ficatului, rinichilor,
scheletului, sîngelui și tumorilor.
• Livrați în forme:
• Inerte
• Ionice
Tipuri RFP
• RFP parenterale (Soluții sau suspenii coloide)
• RFP perorale
• RFP inhalatorii
• RFP topice
1
2

http://en.wikipedia.org/wiki/Radiopharmacology
3
4
5
6
7
8
9
10
Timpul de înjumătățire
• Intervalul de timp în care o substanță ce
dezintegrează radioactiv se reduce cu ½.
• Măsură a dezintegrarii radioactive
• Decurge:
 Exponențial
 Non-exponențial
• Specific
3
Diverse căi de obținere a radionuclizilor și
preparatelor radiofarmaceutice.
Obținerea radionuclizilor
• Producere cu
 Ciclotronul (accelerator de particule)
 Reactorul nuclear
 Explozii termonucleare
 Generatorul de radionuclizi
 Spontan în natură

• Principii :
 Accelerarea particulelor cu sarcină către o energie înaltă
 Reacțiile nucleare au prag energetic ->
 Produsul va fi diferit decît cel inițial introdus
Segment of an electron synchrotron at DESY
Obținerea preparatelor radiofarmaceutice

1. Selectarea organului țintă sau aportului său


fiziologic
2. Radioizotopi + subs.medicamentoasă
proteine, compuși organici
sau compuși anorganici
4
Cerințe față de PRF
(Preparatele RadioFarmaceutice)
Proprietăți ale unui preparat
radiofarmaceutic ideal
• Ușor disponibil, ieftin
• Timp de înjumătățire efectiv
(1,5 x durata testului)
• Emiterea particulelor
(de preferință : raze γ pure)
• Ratio “Țintă – Non-țintă” mare (Specificitate)
• Siguranța pacientului
!!!
• Un radionuclid este foarte aproape de
proprietățile nuclidului γ-emițător ideal:
Technetium-99m (99mTc)
 T ½ = 6h
 Aproape exclusiv emite raze γ
 E = 140 KeV
 Manifestă specificitate înaltă și nu are nevoie de
cumplare cu alte substanțe (subs. carrier)
99m
Tc (Technetium-99m) este produsul de
fisiune a 99Mo (Molybdenum-99)

99
Mo → 99mTc + e− + νe

99m
Tc → 99Tc + γ
Factori de influențează proiectarea a noi
radiofarmaceutice

• Compatibiliatatea incorporării radionuclidului


în molecula de 111In-DTPA (Indium)
• Sarcina moleculei
• Dimensiunile moleculei
• Cuplarea cu proteinele
• Solubilitatea
• Stabilitate
• Biodistribuția
5
Principiul de înregistrare și obținere a informației în
diagnoticul cu radionuclizi: in vivo – radiometria,
gamacronograma (radiograma), gamatopografia
(scanogarfia și scintigafia).
Scintigrafia
Principiu
• Detectarea radiației γ emisă în urma administrării unui
produs radiofarmaceutic cu tropism selectiv.
• Convertirea fotonilor γ în semnale electrice cu ajutorul
unui detector cu cristal de scintilație și transformarea
semnalului analog în semnal digital cu ajutorul
calculatorului realizează imaginea scintigrafică.
• Imaginea scintigrafică reprezintă distribuția spațială a
radiofarmaceuticului și variația sa în timp, care oferă
informații despre mofologia și funcția organului
investigat.
Tipuri
• Statică (examinarea efectuată la un anumit
interval de la administrarea
radiofarmaceuticului)
• Secvențială (concomitent cu injectarea
radiofarmaceuticului)

S-ar putea să vă placă și