Sunteți pe pagina 1din 13

Principiile de

organizare a unui
cabinet medical
Etape in stabilirea obiectivelor
pentru practica medicala (I)
 Definirea conceptului de ingrijiri medicale si a
conceptului de afacere care se va aplica la
nivelul cabinetului
 Stabilirea obiectivelor generale de practica si
apoi a obiectivelor specifice in scopul
realizarii performantei
 Stabilirea politicilor de practica formulate in
concordanta cu politicile de sanatate ale
guvernului si cu legislatia existenta si care se
vor adresa atat pacientilor cat si angajatilor
Etape in stabilirea obiectivelor
pentru practica medicala (II)
 Punerea la punct a unui plan de actiune pentru
a realiza obiectivele formulate, plan ce va
cuprinde etapele ce trebuie parcurse de la
obtinerea aprobarilor necesare pana la receptia
cabinetului, inclusiv angajarea personalului
 Elaborarea si dezvoltarea principiilor de
afaceri legate de activitatile comerciale si
publicitare ale cabinetului, cu precizarea
cheltuielilor si a costurilor
Etape in stabilirea obiectivelor
pentru practica medicala (III)
 Elaborarea unor standarde de calitate pentru ingrijirile
medicale oferite, in concordanta cu standardele stabilite de
organizatiile specializate in domeniu; aceste satndarde devin
obligatorii pentru toti membrii echipei medicale si vor fi
modificate odata cu introducerea unor noi tehnici si
medicamente
Etape in stabilirea obiectivelor
pentru practica medicala (IV)
 Elaborarea unui program de planificare a resurselor umane
care va include recrutarea/selectarea/angajarea de personal,
stabilirea modalitatilor de formare si dezvoltare a
personalului angajat, precum si remunerarea acestuia;
definirea componentei echipei medicale ca numar,
specialitati, personal sanitar mediu, contabil, jurist etc.
Etape in stabilirea obiectivelor
pentru practica medicala (V)
 Elaborarea sistemului informational din interiorul si
exteriorul serviciului medical – acesta permite colectarea,
prelucrarea, stocarea, analiza elementelor care furnizeaza
informatii utile cu ajutorul computerului.
Principiile de functionare a
cabinetului medical (I)
 Respectarea unei atitudini morale si etice fata de
pacienti si fata de ceilalti membri ai echipei medicale;
 Programarea orelor de consultatie si eventual a orelor
pentru rezolvarea unor urgente solicitate de pacienti;
 Respectarea programului;
 Stabilirea unui numar de pacienti care pot fi rezolvati
in conditii optime intr-o perioada de timp;
Principiile de functionare a
cabinetului medical (II)
 Limitarea ariilor de practica in concordanta cu
specializarea obtinuta de fiecare medic
 Inlocuirea unui medic care nu este disponibil de catre
un alt membru al echipei;
 Stabilirea planurilor de plata a ingrijirilor oferite
consumatorilor;
 Evitarea infectiilor nosocomiale prin respectarea
normelor de igiena;
 Mentinerea performantei serviciului medical prin
formarea si dezvoltarea personalului in raport cu
nevoile.
Structura serviciului medical

 Este in functie de complexitatea activitatilor si de gradul de


specializare a medicilor
Bugetul cabinetului medical

 Este o planificare a resurselor financiare.


 Este format din doua mari capitole: venituri si cheltuieli
estimate.
 Diferenta dintre ele reprezinta profitul.
 Veniturile si cheltuielile vor fi detaliate pe capitole
Cheltuielile - capitole

 Cheltuieli de personal: salarii si alte stimulente


acordate angajatilor
 Asigurare
 Cumparare de echipamente: dotare
 Cheltuieli de intretinere (utilitati si imobiliare)
 Taxe achitate, diferite contributii
 Cheltuieli de transport, calatorii
 Cheltuieli pentru marketing
 Alte cheltuieli neprevazute
Activitatea unui manager (I)

 Elaborarea si mentinerea unui program de lucru;


 Urmarirea asigurarii urgentelor;
 Urmarirea respectarii programului pacientilor;
 Urmarirea standardelor de calitate;
 Evaluarea nevoilor de servicii medicale ale pacientilor;
 Asigurarea unui personal calificat;
 Elaborarea unui program de formare a angajatilor;
Activitatea unui manager (II)

 Asigurarea materialelor, echipamentelor si


aparaturii corespunzatoare;
 Asigurarea desfasurarii activitatii in siguranta
pentru angajati si pacienti;
 Urmarirea respectarii drepturilor pacientilor;
 Rezolvarea eventualelor plangeri ale
pacientilor;
 Elaborarea bugetului si supravegherea
activitatilor financiare;
 Realizarea activitatilor de marketing.

S-ar putea să vă placă și