Sunteți pe pagina 1din 27

MARCAREA SI ETICHETAREA M RFURILOR

A. Marcarea
Elemente de definire a m rcilor
- Componentele verbale ale marcilor - Componentele figurative ale marcilor

Importanta si functiile marcilor Tipuri de marci Protec ia m rcilor la nivel interna ional i regional Marcarea ecologica a produselor

B. Etichetarea marfurilor
Etichetarea marfurilor alimentare Etichetarea marfurilor textile Etichetarea incaltamintei Etichetarea energetica a aparatelor electrocasnice Eco eticheta

A. MARCAREA

 Elemente de definire a m

rcilor

Marca este un semn care permite unei persoane fizice sau juridice s disting produsele , lucr rile sau serviciile sale de cele ale concuren ilor.

PH. KOTLER (1997) O marc este un


nume, un termen, un semn, un simbol sau un desen, ori o combina ie de aceste elemente, destinate s ajute la identificarea bunurilor sau serviciilor unui vnz tor sau unui grup de vnz tori i la diferen ierea lor de cele ale concuren ilor.

Camera Interna ional de Comer define te marca a fi semnul folosit sau pe care cineva dore te s -l foloseasc pe un produs, cu un produs sau n leg tur cu un produs, n scopul de a-l identifica sau de a distinge produsele unei intreprinderi de cele ale altor intreprinderi.

In Romnia legea nr. 84 / 1998, definie te marca un semn susceptibil de reprezentare grafic servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apar innd altor persoane.

Componentele verbale si figurative ale marcii


Componentele verbale ale marcii sunt: a) numele de marc , b) sigla. Componentele figurative ale marcii sunt:

Prezenta unor elemente pur figurative

a) logotipul, caracterizandu-se prin:

Prezenta unor culori

Prezenta unor caractere tipografice si caligrafice

b) Emblema semn cu valoare simbolica

Importanta si functiile marcilor

Importanta pe care o ofer marcarea: determin produc torul s men in i s mbun t easc calitatea produselor i a serviciilor; producatorul este cunoscut i ap rat de practicile concuren iale neloiale; prin parametrii de calitate minim prev zu i n certificatul de marc se confer garan ie beneficiarului; cu ajutorul m rcii beneficiarul poate identifica cu u urin originea m rfii.

Func iile m rcilor sunt: 1. Func ia de indicare a originii produselor; 2. Func ia de prezentare a calit ii produselor; 3. Func ia de promovare i valorificare a produselor i serviciilor datorit efectului publicitar.

Tipuri de marci.
M rcile firmelor trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii: - s fie clar , expresiv , eufonic ( m rcile care se pronun greu fiind lipsite de perspectiv comercial ); - s aib un caracter distinctiv i de noutate, pentru a nu se confunda cu m rci similare; - s nu fie deceptiv , s nu induc n eroare consumatorii asupra calit ii produselor i serviciilor la care se refer ; - s fie u or de memorat; dorit. - s fie atr g toare i s transmit corect mesajul

Marcile se clasifica dupa urm toarele criterii:  In viziunea marketingului marcile sunt grupate: - marca produs - marca gama - marca umbrela - marca garantie

 In viziunea merceologica marcile se clasifica: - dupa destnatie: - marca de fabrica - marca de comert - dupa obiect: - marci de produse - marci de servicii - dupa titularul dreptului la marca: - marci individuale - marci colective - dupa normele de reglementare: - marci facultative - marci obligatorii - dupa modul de comunicare a informatiei: - marci verbale - marci figurative - marci sonore - dupa compozitia lor: - marci simple - marci compuse

Alte tipuri de marci - marca defensiva - marca de rezerva - marca notorie - marca de certificare - marca de conformitate - contr-marca

 Protec ia m rcilor la nivel interna ional i regional


In 1883 Conferin a de la Paris a eliberat Conven ia pentru protec ia propriet ii industriale, care a fost adoptat n 1884 creindu-se Uniunea interna ional , Romnia devenind membr a acestei Uniuni n 1920; iar n 1979 se constituie Organiza ia Mondial a Propriet ii Industriale (OMPI) i un Birou Interna ional cu sediul la Geneva. In Romnia, protec ia m rcilor este reglementat prin Legea nr. 84 /1998 privind m rcile i indica iile geografice. Protec ia m rcilor i a indica iilor geografice este asigurat la noi n ar de Oficiul de Stat pentru Inven ii i M rci (OSIM).

B. ETICHETAREA MARFURILOR
Eticheta reprezint orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care con ine elemente de identificare a produsului i care nso e te produsul cnd acesta este prezentat spre vnzare sau este aderent la ambalajul acestuia. Etichetarea este opera iunea de aplicare a etichetei sau nscrierea elementelor de indentificare pe produs, pe ambalajul de vnzare, pe dispozitivul de nchidere ce nso esc produsul pus n vnzare i se refer la acesta. Scopul etichet rii este acela de a da consumatorilor informa iile necesare, astfel nct s permit acestora s aleag acel produs care corespunde exigen elor lor din punct de vedere al nevoilor i posibilit ilor financiare precum de a cunoa te i eventualele riscuri la care ar putea fi supus.

Etichetarea produselor alimentare

Eticheta produselor alimentare este reglementat n Romnia prin HG 784/1996. Potrivit acestora, eticheta pentru produsele alimentare trebuie s con in urm toarele men iuni: denumirea produsului; ara de origine; numele i adresa produc torului, distribuitorului, importatorului sau exportatorului; lista ingredientelor (materii prime i auxiliare, aditivi); con inutul net; elementele de identificare a lotului i data fabrica iei; termenul limit de consum; valoarea nutritiv ( n special pentru produsele dietetice, pentru alimenta ia copiilor de vrst mic ).

 Etichetarea produselor textile


In Romnia, etichetarea produselor textile este reglementat prin HG 785/1996. Etichetarea produselor textile i a confec iilor se face prin: - eticheta de informare

-eticheta de intretinere

Eticheta de informare con ine: marca de fabric a produc torului sau denumirea acestuia ; denumirea importatorului, dup caz ; denumirea produsului ; m rimea confec iei; principalele caracteristici tehnice : - compozi ia fibroas n % ; - fine ea firului n Nm, Tex, Den ; - l imea n cm ; - masa n g/ m2 ; - tratamente speciale de finisare aplicate, dup caz ; - model, culoare, desen , dup caz ; - clasa de calitate etc. tratamente speciale , aplicate pentru protec ia consumatorilor sau de securitate .

Eticheta de ntre inere cuprinde simbolul celor 5 opera ii principale n tratamentul unui produs:
posibilitatea sp l rii

posibilitatea cur irii cu solven i (deta area petelor)

posibilitatea c lc rii

posibilitatea folosirii agen ilor de albire (clorurarea)

posibilitatea usc rii n ma ina cu tambur

Etichetarea incaltamintei
Etichetarea nc l mintei este reglementat n Romnia prin HG 261/1998. Etichetarea se face individual pe unitatea de produs supus comercializ rii i trebuie s cuprind materiale folosite n toate p r ile nc l mintei: 1. partea superioar sau fa a nc l mintei;

2. partea interioar sau c ptu eala nc l mintei;

3. talpa nc l mintei.

Etichetarea energetica a aparatelor


electrocasnice
Este reglementat prin HG 857/1996.

 Eco eticheta
Eco-etichetarea vizeaz urm toarele aspecte: a) produse taxate sau nu din punct de vedere ecologic; - produs ecotaxat (a), - produs f r ecotax (b) - produs nregistrat i scutit de ecotaxare.(c)

b) produse sau ambalaje reciclabile - ambalajul este reciclabil

Eticheta ecologic european