Sunteți pe pagina 1din 24
Managementul riscului în afaceri internaționale Strategia de internaționalizare a companiei RCS&RDS

Managementul riscului în afaceri internaționale

Strategia de internaționalizare a companiei RCS&RDS

Lect.univ.drd.:Bălțătescu Sânziana

Iași, 2013

1

Masteranzi: Beligan Claudia Nițișor Mara Sima Oana- Maria

Cuprins

Cap 1 .Descrierea generală a tipurilor de internaționalizare și particularități ale tipurilor de internaționalizare………………………………………………………………………………… 3 1.Intelegerile contractuale 3

2.Aliantele strategice internationale

7

3. Investitiile directe de capital strain

9

Cap.2 Strategia de internaționalizare a firmei RCS&RDS…………………………………….11

1.1Scurt istoric şi amplasarea geografică

11

1.2. Motivaţia internaţionalizării firmei…………………………………………………………15

1.3 Succes/insucces al strategiei de investiții

21

Concluzii……………………………………………………………………………………

24

2

Cap 1 .Descrierea generală a tipurilor de internaționalizare și particularități ale tipurilor de internaționalizare

Internaţionalizarea este un proces obiectiv. Realitatea istorică arată faptul că, pe măsura dezvoltării sale, firma tinde să depăşească limitele locale, naţionale şi regionale ale mediului de afaceri, să-şi extindă activitatea în spaţiul economic global, a cărei formare este posibilă prin chiar mişcarea înspre exterior a firmei. La baza acestui proces stă expansionismul imanent al forţelor pieţei, tendinţa acestora de a invada mediul înconjurător, „nemarketizat”, şi a-l include într-un sistem

economic bazat pe mecanismul pieţei

Cele trei grupe de strategii de intrare sunt:

Ințelegerile contractuale;

Alianțele strategice internaționale;

Investițiile directe în străinătate. Dupa cum se observă, efortul alocat de întreprindere și intensitatea riscului perceput sunt mai scăzute în situația utilizării unor strategii de intrare precum sunt vânzările prin metode directe, dar profitul care se speră să fie obținut de pe piețele externe vizate este mai ridicat și gradul de control a întreprinderii străine asupra afacerii este mai mare numai dacă sunt utilizate strategii care implică eforturi financiare, organizatorice precum și experiența și, în același timp, care implica un nivel al riscului mai ridicat. Aceste strategii sunt reprezentate de crearea de alianțe strategice în străinatate și investiții directe realizate de intreprindere in strainatate. 1.Intelegerile contractuale

Ințelegerile contractuale sunt asocieri pe termen lung între o companie și o alta dintr-o piață externă. Ințelegerile contractuale implică în general transfer de tehnologie, procese, mărci sau aptitudini umane. Pe scurt ele servesc mai degrabă ca mijloace de transfer de cunostinte. Ințelegerile contractuale includ licenta, franciza, contractul de management. A. Licențierea Licențierea reprezintă operațiunea prin care o întreprindere (licențiat sau beneficiar) dobândește, contra plății unui preț dreptul de a utiliza cunoștințele tehnice brevetate ale unei alte societăți (licențiator). Constituie un mijloc de pătrundere pe o piața externă fără o infuzie prea mare de capital. Brevetul, marca și drepturile de a folosi procese tehnologice (drepturi de proprietate

3

industrială) sunt asigurate prin licențierea externă. Principalele motive care justifică alegerea unei astfel de strategii de pătrundere pe piața internatională sunt următoarele:

Piața este extrem de protejată, situație în care licențierea este unica modalitate de pătrundere;

Produsul are un nivel tehnic ridicat;

Intreprinderea nu dispune de resursele necesare pentru abordarea unei strategii mai costisitoare. Aceasta este o strategie preferată de companiile mici și mijlocii, deși în nici un caz nu se limitează la acestea. Nu multe companii își axează însă operațiile pe piețele externe doar pe licențe; licențierea este privită în general ca un supliment pe lângă export sau producție și nu ca un mod unic de pătrundere pe o piață externă. Avantajele licențierii sunt cele mai evidente atunci când: capitalul este mic și nu permite constituirea unor societăți de producție externe, restricțiile de import interzic alte mijloace de intrare pe piață, o țara este sensibilă în ceea ce privește proprietățile străine sau atunci când este necesar a se proteja brevete și mărci împotriva anulării datorită nefolosirii. Deși licențierea poate fi o metodă mai puțin profitabilă de intrare pe o piață, riscurile și problemele sunt mult mai mici decât pentru investițiile directe; ea reprezintă o cale legitimă de capitalizare a unui drept de proprietate intelectuală pe o piață străină. Licențele pot fi acordate pentru procesele de producție, pentru folosirea unui nume de marcă sau pentru distribuirea bunurilor importate având însă dezavantaje legate de gradul de control asupra învestiției reflectate și în planul implicării directe pe respectiva piața externă. B. Franciza Franciza este o înțelegere contractuală prin care o persoană, cedent, acordă altei persoane, beneficiar, permisiunea de a se folosi în activitatea sa de drepturi de proprietate intelectuală sau industrială care ii aparțin cedentului. Franciza este o formă de licențiere în plină dezvoltare în care francizorul furnizează un pachet standard de produse, sisteme și servicii de management iar francizatul furnizează informații despre piața, capital și personal de conducere. Combinarea abilităților permite flexibilitate în confruntarea cu condițiile pieței locale și în același timp oferă firmei francizoare un anumit grad de control. Francizorul poate urmări procesul de marketing care se desfășoară până la punctul final de vânzare. Aceasta este o formă importanta de integrare a marketingului pe verticală. Sistemul de franciză poate realiza o combinare eficientă a centralizării capacităților cu descentralizarea operațiilor, și a devenit o formă importantă de marketing internațional. In unele cazuri, franciza are un efect important asupra afacerilor tradiționale. Ca strategie de pătrundere pe piața internațională, franciza se utilizează atunci când deținatorul acesteia

4

nu are intenția să își asume riscurile referitoare la costurile foarte mari necesare pentru a intra pe mai multe piețe, când cumpărătorul trebuie asigurat de calitatea produsului și când este necesară dezvoltarea capacității de inițiativă pentru a avea succes pe piață. Până in 1970, franciza internațională nu era o activitate foarte importantă. Un studiu condus de Asociația Internaționala de Franciză a arătat ca numai 14% dintre firmele membre dețineau francize în afara Statelor Unite, și cele mai multe dintre acestea erau în Canada. Spre deosebire de continentul american, în Europa, la nivelul anului 1988 numai 2-3% din vânzările cu amanuntul se realizau prin sistemul francizei, care arata potentialul deosebit al acestei metode de pătrundere in spatiul european. De altfel, după căderea blocului comunist, franciza a fost una dintre modalitățile cele mai utilizate pentru pătrunderea societăților occidentale în spațiul central și est-european. Francizele internationale includ produse foarte diverse: bauturi racoritoare, moteluri, comert cu amanuntul, inchirieri de masini, servicii de recreere si o varietate de servicii de afaceri de la tiparituri la publicitate prin televiziune. Canada este piata dominanta pentru francizorii din S. U. A., urmate pe locurile doi si trei de Marea Britanie si respectiv Japonia. Franciza este strategia de intrare pe piata cu cel mai mare ritm de crestere. Daca in anul 1980 in intreaga lume functionau 170 de sisteme in franciza, la nivelul anului 1990 s-a ajuns la 380, pentru ca in anul 2000 numarul acestora sa depaseasca 600. Patrunderea pe piata externa prin franciza se afla adesea printre primele forme de vanzare cu amanuntul la intrarea pe pietele in dezvoltare din Europa de Est, fostele republici sovietice si China. De exemplu restaurantul McDonald’s din la Moscova dispune de 700 de locuri in interior si 27 de case de marcat iar Kentucky Fried Chicken din Beijing are cel mai mare volum de vanzari din intreaga lume. Aceiasi factori care au determinat dezvoltarea francizei in economia interna a S.U.A. au dus la cresterea acesteia pe pietele externe. Franciza este o forma atractiva de cooperare pentru companii care doresc sa se extinda repede si cu investitii mici de capital. Sistemul de franciza combina cunostintele francizorului cu cunostintele si spiritul intreprinzator al francizatului. Legile si regulamentele straine sint mai prietenoase fata de franciza pentru ca aceasta sprijina productia, ocuparea fortei de munca si proprietate locala. Există două tipuri de franciză folosite de deținatorii de franciză - franciza propriu-zisă și licențierea – în fiecare dintre aceste doua forme statul putând fi partener. Franciza propriu-zisă este contractul cel mai cuprinzător și folosit în mai mult de jumătate din francizele internaționale. Franciza propriu-zisă da francizatului drepturile asupra unei anumite arii (de cele mai multe ori intregul teritoriu al tarii) împreună cu autoritatea de a vinde sau de a da subfrancize. Franciza

5

McDonald’s din Moscova este un contract de bază deținut de o firmă canadiană și partenerul acesteia Consiliul Departamentului de Alimentație din Moscova. Licentierea unui francizat local pentru a folosi un produs, bun, serviciu, marca, brevet, sau alt activ pentru o anumita taxa este cel de-al doilea tip de contract de franciza. Printre cele mai importante avantaje ale utilizării francizei în scopul pătrunderii pe o piață străină se numară:

este o strategie de patrundere rapida in teritoriul strain;

francizatul are accesul la marca de comert si la produsele aferente, cu valoare de piata superioara;

francizatul poate avea acces la experienta manageriala a francizorului;

francizatul poate beneficia de o forma de imprumut avantajoasa din partea francizorului in vederea demararii afacerii in spatiul national etc. In afara acestor avantaje trebuie remarcat faptul ca utilizarea francizei este generatoare si de o serie de riscuri, dintre care cele mai însemnate sunt următoarele:

francizatul suporta riscul rezidual al intreprinderii locale intrucat profitul este determinat de diferenta dintre intrarile de venituri si platile catre francizor;

francizorul poate suporta deteriorarea imaginii produselor si a serviciilor sale in conditiile unor probleme aparute in cadrul activitatii desfasurate de catre francizat

francizorul are un control limitat asupra activitatii francizatului, materializata prin dificultatea stabilirii clare asupra unor drepturi teritoriale de utilizare a francizei sau asupra cotelor de participare la profit;

franciza nu poate fi utilizata pentru produse cu cicluri de viata reduse, care sunt utilizate numai la nivel local etc. C. Contractul de management Aceasta forma de intrare pe piata externa presupune un transfer de know-how managerial si preluarea de catre cedent a responsabilitatii functiei de conducere in locul beneficiarului. Contractul de management a fost utilizat ca strategie de intrare pe pietele straine indeosebi in domeniul hotelier, care a permis lanturilor hoteliere sa se extinda in strainatate prin includerea unui hotel local in cadrul respectivei afaceri. El a putut fi aplicat insa in toate domeniile in care beneficiarul a solicitat un aport de competente manageriale, de care el nu dispunea (industria de prelucrare, industria extractiva etc.) Avantajul acestei metode, pentru investitorul strain, este ca, practic preia controlul operatiunilor in

6

tara straina, fara a fi nevoit sa investeasca in capital si elimina riscurile de piata aferente unei penetrari directe a respectivei piete. Dezavantajul principal este dat de potentialul pericol pe care il va reprezenta beneficiarul aportului de know-how, care, prin experienta dobandita, se poate constitui in potential competitor pe terte piete, precum si participarea redusa la partajarea profiturilor obtinute ca urmare a aplicarii cu succes a programului de implementare pe respectiva piata. Desi este fundamental deosebit de licentiere deoarece reprezinta ansamblul cunostintelor nebrevetate de natura tehnica, experienta in productie si organizatorica, transferul international de tehnologie prin know-how nu poate face abstractie de licentiere deoarece reprezinta una din componentele esentiale ale contractului complex privind cumpararea de tehnologie. 2.Aliantele strategice internationale

In afara strategiilor clasice de patrundere pe o piata, anii 90' s-au caracterizat prin utilizarea

unei noi modalitati de internationalizare, inclusa in categoria strategiilor competitive

cele mai semnificative tendinte din cadrul acestui domeniu o reprezinta dezvoltarea aliantelor strategice stabilite intre diferite societati multinationale, care opereaza in cadrul pietei mondiale. Aliantele strategice reprezinta o componenta a strategiilor de marketing care vizeaza patrunderea pe o piata, si sunt acorduri incheiate intre doua sau mai multe societati care intentioneaza sa concureze pe o piata interna sau mai ales externa. Partenerii dintr-o astfel de alianta convin sa-si combine eforturile in vederea atingerii unui scop comun. Una dintre conditiile esentiale pentru incheierea uni astfel de acord este ca societatile sa dispuna de resurse si forte comparabile. Obiectivele urmarite firme prin crearea unei aliante strategice sunt:

Astfel, una din

patrunderea avantajoasa pe o piata externa fara riscurile pe care le impune internationalizarea prin export direct sau prin intermediari locali;

pastrarea competitivitatii globale prin asocierea eforturilor destinate activitatii de cercetare- dezvoltare de catre mai multe intreprinderi, fapt care determina reducerea costurilor individuale considerate foarte ridicate in conditiile economiei contemporane;

realizarea unor economii de scara generate de cresterea productiei, posibil de obtinut printr- un astfel de parteneriat;

valorificarea experientei, a tehnologiei si a know-how-ului de care dispune fiecare societate, in folosul comun al aliantei strategice. Factorii care pot conditiona succesul unei aliante strategice sunt generati de: scopul urmarit, strategia de atingere a obiectivelor, pozitia egala in luarea deciziilor a firmelor participante,

7

respectarea unui set de valori culturale reciproce, organizarea corespunzatoare a structurilor de conducere. In functie de scopul urmarit, aliantele strategice pot fi impartite 2 mari categorii:

aliante constituite in scopul dezvoltarii productiei, prin care se urmareste imbunatatirea eficientei productiei sau valorificarea avantajelor detinute de fiecare societateAceasta forma interesanta a aliantelor strategice se mai numeste piggy-back si poate avea mai multe forme de manifestare in functie gama de produse acceptata a fi distribuita de catre partener si numarul de piete externe care sunt cuprinse in respectiva intelegere. Aceasta forma de penetrare a pietei externe este si o componenta a sistemului de distributie internationala, facand parte din cadrul cooperarilor in export. Denumita si portaj, piggy-back-ul pentru export reprezinta un sistem de comercializare in care o societate portanta, ce dispune de o retea dezvoltata de distributie in mai multe tari, o pune pe aceasta la dispozitia unei alte societati cu resurse mai modeste in conditii de complementaritate a marfurilor comercializate. Intreprinderea portanta desfasoara activitatea pe baza unui mandat definit prin contractul de portaj. Avantajul pentru cel care initiaza aceasta operatiune este de a avea acces la o retea de distributie deja stabilita, in timp ce pentru intreprinderea portanta avantajul consta in functionarea mai eficienta a retelei sale de distributie. Pentru ca aceste avantaje sa se materializeze este necesar ca bunurile ce urmeaza sa fie distribuite sa fie complementare, neconcurente si sa se adreseze acelorasi consumatori. Principalul dezavantaj al acestei forme de patrundere o reprezinta lipsa controlului asupra mecanismului distributiei. Recent, termenul de piggy-back a inceput sa fie utilizat si ca tehnica de marketing direct (piggy- back mailing), mult mai ieftina decat posta directa, prin inserarea unor mesaje promotionale pentru diferite servicii colaterale pe factura primita pentru un serviciu de baza (de exemplu pe factura pe care consumatorul o primeste acasa pentru achitarea consumului energiei electrice, poate fi facuta publicitate unor produse precum sunt caloriferele electrice ale unei intreprinderi straine. aliante incheiate in scopul dezvoltarii tehnologiei care permit reducerea costurilor si a riscurilor de cercetare stiintifica. Facand parte din categoria strategiilor de penetrare pe pietele externe, aliantele strategice pot fi confundate cu societatile mixte. Elementele caracteristice aliantelor strategice, care le separa de societatile mixte sunt urmatoarele:

mixte. Elementele caracteristice aliantelor strategice, care le separa de societatile mixte sunt urmatoarele: 8
mixte. Elementele caracteristice aliantelor strategice, care le separa de societatile mixte sunt urmatoarele: 8

8

aliantele strategice se incheie, de regula, intre societati care au o putere economica apropiata si care fac parte din tari industrializate, spre deosebire de societatile mixte in cadrul carora intelegerile se realizeaza si intre parteneri situati pe trepte diferite ale dezvoltarii;

societatile componente aliantelor strategice sunt, in acelasi timp, partenere si competitoare pe anumite piete;

fata de societatile mixte unde exista un decalaj intre aportul la capital al firmelor componente, la aliantele strategice participarea la capital este substantial apropiata;

un scop esential in constituirea aliantelor strategice este valorificarea cunostintelor partenerilor, scop care nu se regaseste, de regula la societatile mixte. Crearea unei aliante strategice, pe langa avantajele pe care le poate genera, comporta si o serie de posibile riscuri:

siguranta aliantei poate fi pusa in pericol de diferentele culturale si de organizare dintre firme;

luarea deciziilor intr-o alianta strategica este dificila deoarece reprezinta un proces la care participa un numar ridicat de factori si care implica structurile superioare de conducere ale firmelor si determina o incetinire in functionarea fluxului decizional

pot apare neintelegeri in legatura cu impartirea profiturilor

se poate crea o dependenta periculoasa pentru firmele implicate: daca una dintre firme are probleme, ele sunt transmise aliantei. 3. Investitiile directe de capital strain

Cea mai complexa cale de dezvoltare si de intrare pe pietele externe este investitia directa de capital strain, realizata pe o piata externa. Principalele motive care pot determina intreprinderile sa utilizeze aceasta modalitate de penetrare a pietei externe sunt:

cautarea de resurse: modernizarea calitatii resurselor si existenta unor parteneri locali dispusi sa promoveze in comun utilizarea cunostintelor si /sau a resurselor cu consum mare de capital;

cautarea unei piete: nevoia sporita de a fi mai aproape de utilizatori in sectoare cu consum mare de cunostinte si importanta crescanda a activitatilor promotionale desfasurate de agentiile de dezvoltare regionala si locala;

dezideratul eficientei: rolul sporit al guvernelor in indepartarea obstacolelor ce stau in calea restructurarii activitatii economice si facilitarea modernizarii resurselor umane; existenta unor

9

concentrari industrializate specializate (parcuri industriale); un mediu favorabil initiativei private precum si un grad accentuat de competitivitate si cooperare intre intreprinderi; cautarea unor active strategice: ocazii favorabile oferite in schimbul cunostintelor tactice localizate, a ideilor si a invatarii interactive, acces la culturi, institutii si sisteme diferite, precum si la cereri si preferinte diferite ale consumatorilor. Principalele forme ale investitiilor directe in strainatate sunt biroul de reprezentare in strainatate (o forma incipienta), sucursala de distributie, filiala comerciala si filiala de productie, fiind evidentiate direct proportional cu cresterea efortului financiar necesar pentru desfasurarea activitatii lor. Diferenta dintre sucursala si filiala este reflectata de gradul de autonomie fata de intreprinderea- mama: sucursala depinde in totalitate, din punct de vedere financiar su administrativ de societatea care a creat-o, avand acelasi obiect de activitate ca su centrala; filiala este o intreprindere cu capital propriu constituita de societatea mama potrivit legislatiei tarii gazda, iar adoptarea deciziilor si managementul acestora se realizeaza pe baza subordonarii la conditiile de piata locale. Alta abordare a investitiilor directe, grupeaza aceasta forma de patrundere pe piata externa in urmatoarele componente: achizitii de intreprinderi straine, fuziuni si investitii pe loc gol, prin crearea unei intreprinderi noi. Din acest punct de vedere se remarca diferenta decizionala dintre “a cumpara” si “a construi”. Grupurile de magazine specializate in vanzarea pe mari suprafete catre populatie sau agenti comerciali, care au investit in Romania, au fost obligate sa realizeze intreprinderi noi, in primul rand datorita inexistentei unor astfel de operatori. Extinderea spatiilor de comert liber, in care membrii acestora sunt scutiti de taxe, iar celor care nu sunt membri li se impune o taxa comuna, creeaza o oportunitate de care se poate beneficia prin investitia directa. Companiile au evitat sa investeasca in America Centrala, intrucat nici o tara nu ofera o piata de dimensiuni suficient de mare. Oricum, liberalizarea comertului dintre tari face ca investitiile directe de capital strain sa fie considerate o strategie multi-tari. Cu tarife scazute intre tarile membre si tarife mari in exteriorul acestor spatii, companii cum sunt Unilever si Nestle fac investitii directe in fabrici de productie pentru a servi regiunea respectiva.Alegerea strategiei de intrare pe o piata externa reprezinta o problema la fel de complicata ca si cea a selectie pietei tinta. Modalitatea in care intreprinderea echilibreaza balanta angajament-risc↔control-profit si alege una din numeroasele variante prezentate nu reprezinta altceva decat probarea unor abilitati care ai confera acesteia posibilitatea de a atinge obiectivele propuse. Dificultatea alegerii acestei strategii este sugerata si de numeroasele esecuri datorate intrarii inadecvate pe respectiva piata externa. De

10

exemplu, un studiu realizat de grupul de consultanta McKinsey a demonstrat ca, din 116 achizitii realizate de intreprinderi internationale numai 23 % dintre ele au permis recuperarea investitiei alocate si obtinerea de profit, in 16% din situatii nu s-a reusit cunoasterea gradului de succes si pentru 61% dintre achizitiile realizate s-a obtinut mai degraba un esec. Aceste rezultate arata ca, din cauza numeroaselor variabile incontrolabile, a dinamicii deosebite a mediului ce determina modificarea conditiilor initiale, patrunderea pe piata externa trebuie foarte temeinic pregatita. Pe de alta parte, succesul obtinut de o serie de grupuri internationale ar fi fost imposibil fara aplicarea unei strategii corecte de penetrare a pietelor

Cap.2 Strategia de internaționalizare a firmei RCS&RDS

1.1.1. Scurt istoric şi amplasarea geografică

Grupul RCS & RDS a fost înfiinţat în 1994, fiind prezent în peste 67 de orașe din ţarǎ, oferind clienţilor sǎi servicii profesionale de televiziune prin cablu şi internet la standarde internaţionale. RCS & RDS este unul dintre cei mai mari furnizori de televiziune prin cablu de pe piaţa est-europeanǎ.De serviciile de televiziune prin cablu beneficiazǎ peste 1.200.000 de utilizatori din România, Slovacia şi Ungaria. Dar în mare mǎsura se poate spune cǎ succesul brand-ului este dat de încrederea pe care fiecare client o acorda companiei de a-i furniza serviciile de calitate pe care le meritǎ.

Primul pas - în noiembrie 1998 când a fost achiziţionatǎ prima reţea de cablu din Budapesta. Astǎzi ocupǎ locul trei pe piaţa operatorilor de cablu din Ungaria, în perioada decembrie 1999 - ianuarie 2000 sunt cumpǎrate primele reţele de cablu şi în Slovacia, unde Slovakia Cable Systems (SCS), deţinutǎ în proporţie de 95% de cǎtre RCS, este al doilea operator pe piaţa localǎ. Tot în 1998 e înfiinţatǎ Romania Data Systems (RDS), companie ce aparţinea grupului şi care este specializatǎ în transmisii de date şi Internet; în prezent este lider al pieţei de profil din Rom- ânia ; în aprilie 2000 este iniţiat proiectul de construire a unei reţele naţionale de fibrǎ opticǎ de mare capacitate (4.200 km), care a devenit intre timp funcţionalǎ la nivel naţional si metropolitan, în cele mai importante oraşe din ţarǎ. Odatǎ cu anul 2001 încep lucrǎrile de upgradare a reţelei de distribuţie, ceea ce permite introducerea pachetelor de programe diferenţiate. Tot din acest moment este disponibil serviciul Cable Link (Internet prin cablu TV) la un tarif neprohibitiv pentru persoanele fizice.

11

Aprilie 2002 este momentul în care grupul RCS & RDS achiziţionează primul operator de servicii Internet, TotalNet. La 16 aprilie 2003 grupul lanseazǎ serviciul de telefonie RDS.Tel, care permitea apelarea (prin voce sau fax) a unor destinaţii internaţionale prin cartele preplǎtite, avînd la bazǎ tehnologia modernă TDM (Time Division Multiplexing). Tot în aprilie 2003 grupul RCS & RDS anunţǎ preluarea unui alt operator de comunicaţii Terra Sat, ce deservea 150.000 de clienti în Piteşti, Craiova, Turnu Severin şi Reşiţa. În decembrie 2004 RCS & RDS lansează primul serviciu de televiziune digitală prin satelit din România, care se adresează în special locuitorilor din zonele neacoperite de reţeaua de cablu tv. La sfirşitul lunii februarie 2006 numǎrul abonaţilor Digi TV depǎşea numǎrul de 200.000, serviciul bucurîndu-se de un real succes.26 aprilie 2005 este momentul în care fuzioneazǎ cele douǎ companii:

Romania Cable Systems (RCS) şi Romania Data Systems (RDS). Motivul - o mai bunǎ utilizare a infrastructurii, reducerea costurilor operaţionale şi de administrare a reţelei. In 2006 este lansat serviciul de televiziune digitala prin cablu - Digi Cablu. Este destinat într-o primǎ etapǎ clienţilor RCS & RDS din zonele în care reţeaua de distribuţie a semnalului TV nu a fost îmbunatǎţitǎ. RCS & RDS este în prezent cel mai mare furnizor de servicii de acces Internet broadband, dintre operatorii de cablu din Romania, deservind peste 1,2 mil de abonaţi pentru serviciile de televiziune (cablu şi satelit), peste 200.000 de abonaţi la serviciile de acces Internet şi alţi peste 350.000 de abonaţi la serviciile de telefonie . Societatea are cinci linii de activitate principale: servicii de televiziune prin cablu, internet broadband, telefonie fixǎ, televiziune prin satelit DTH şi telefonie mobilă 3G. Amplasare geografică: Strada Doctor Staicovici, nr. 75, etaj 2, Sector 5, Bucureşti. Nr. de ordine in Registrul Comerţului: J40/12278/1994, CUI: 5888716 Capital social subscris şi vărsat: 42.206.417 LEI

RCS & RDS este în prezent cel mai mare furnizor de servicii de acces Internet broadband, dintre operatorii de cablu din Romania, deservind peste 1,2 mil de abonaţi pentru serviciile de televiziune (cablu şi satelit), peste 200.000 de abonaţi la serviciile de acces Internet şi alţi peste 350.000 de abonaţi la serviciile de telefonie . Societatea are cinci linii de activitate principale: servicii de televiziune prin cablu, internet broadband, telefonie fixǎ, televiziune prin satelit DTH şi telefonie mobilă 3G.

12

Prin tehnologia modernǎ şi infrastructura proprie, RCS & RDS oferǎ soluţii integrate de telecomunicaţii pentru companii, adaptabile oricărui tip de afacere şi pachete de servicii complete pentru utilizatorii rezidenţiali - Telelviziune, Internet şi Telefonie fixǎ. Pentru mentinerea acestor caracteristici, firma trebuie să investească în continuare în tehnologie pentru a oferi preţuirle celă mai scăzute şi pe viitor şi să adopte strategii ofensive prin care să atace punctele slabe ale competitorilor şi să investească în inovare.

Telefonie fixă

Telefonie fixă

-

Digi

Tel

Fix

2

Nelimitat

 

- Digi Tel Asociat

- Digi Tel Zero

 

Telefonie fixă fără fir

 

-

Digi

Tel

Fix

2

Nelimitat

- Digi Tel Asociat

- Digi Tel Zero

Internet pe tel fix fără fir

- Digi Net Mobil 2 Rular

- Asociat

Telefonie mobilă

Pachete Telefonie Mobila

- Digi Tel Fix 2 Nelimitat

- Digi Tel Asociat

- Digi Tel Zero

Internet pe telefon mobil

- Digi Net Mobil 2 Asociat Digi Mobil Prepaid

Digi Mobil Spania

13

Digi Mobil Italia

Televiziune

Tabelul 1.1.

 

Tip pachet analogic

Nr. canale TV*

Tarif lunar (lei, inclusiv TVA)

***

37

25

50

32

59

25

Tabelul 1.2.

 

Tip pachet analogic

Nr. canale TV*

Tarif lunar (lei, inclusiv TVA)

***

41

32

60

39

60

32

Internet

Tabelul 1.3.

Digi Net Fiberlink

Digi Net Fiberlink 1

Digi Net Fiberlink 2

14

Tarif (lei, inclusiv TVA)

lunar

29

39

Latime de banda maxima in orasul tau

50

Mb/s

100

Mb/s

Latime de banda maxima in internet

50

Mb/s

100

Mb/s

Trafic cu latime de banda maxima in internet

nelimitat

nelimitat

1.2 Motivaţia internaţionalizării firmei Nevoia de inovare este foarte puternică

Operând în domeniul telecomunicaţiilor, firma RCS&RDS este nevoită să

investească

în

permanenţă în inovare, domeniul telecomunicaţiilor fiind un domeniu într-o perpetua dezvoltare.

La nivel mondial, firmele de telecomunicaţii caută soluţii cât maiaviabile în domeniul telecom

unicaţiilor. Pentru a rezista pe o astfel de piaţă, firmele

oferi

consumatorilor ceea ce au nevoie, îmbunătăţind produsele existente sau aducând pe piaţă produse noi. În ultimii 20 de ani, modalităţile de comunicare ale oamenilor s-au schimbat în mod considerabil. Au apărut telefonul mobil, internetul şi alte mijloace de comunicaţii. Acestea au devenit premisa pentru tehnologii noi în viitor. În ultimii ani, firmele au facut progrese considerabile în acest domeniu şi continuă să inoveze. Nevoile pieţei sunt foarte intense şi se schimbă foarte repede; pentru a preveni pierderea clienţilor, firma a venit în ajutorul lor în ultimul timp prin crearea unor noi abonamente care să satisfacă nevoile acestora.

investesc

anual

bugete

mari

pentru

a

Noile abonamente de telefonie Business Telefix, cu minute incluse către reţelenaţionale şi internaţionale sunt:

o

Business Telefix 150 Plus - 6 Euro abonament lunar / 150 de minute cătrereţele fixe naţionale incluse şi 50 de minute către reţele mobile naţionaleincluse

o

Business Telefix 250 Plus - 10 Euro abonament lunar / 250 de minute cătrereţele fixe naţionale şi 75 minute către reţele mobile naţionale incluse

15

o

Business Telefix 500 Plus - 14 Euro abonament lunar / 500 de minute cătrereţele fixe naţionale şi

100

de minute către reţele mobile naţionale incluse

o

Business Telefix 800 Plus - 18 Euro abonament lunar / 800 de minute cătrereţele fixe naţionale şi

300

de minute incluse către reţele internaţionale(reţele fixe din Europa şi reţele fixe si mobile din

SUA.

Cele 4 noi pachete lansate Business IP Voice reprezintă cea mai ieftină soluţie pentru abonamentele de bază şi oferă minute incluse către toate reţelele mobile din România, aducând abonamente cu 2 până la 24 de linii telefonice incluse.

Rentabilitatea este ridicată Oferind un serviciu care este folosit în permanenţă de către populaţie, având o extindere mare la nivel naţional şi ţinând cont că, odată ce costurile cu echipamentele au fost realizate, nu există costuri mari pentru oferirea acestui serviciu, pe termen lung rentabilitatea firmei este crescută. Costurile initiale sunt ridicate Începând cu 1994, compania RCS&RDS a investit în dezvoltarea reţelei de televiziune prin cablu. Aceasta a fost prima mare investiţie care s-a continuat până în anii 2003. În 1998, compania RCS&RDS a construit o reţea naţională de fibra optică de mare capacitate (4200 km), care a devenit între timp funcţionalǎ la nivel naţional şi metropolitan, în cele mai importante oraşe din ţarǎ. În aprilie 2003 grupul lansează serviciul de telefonie RDS.Tel, care permite apelarea (prin voce sau fax) a unor destinaţii internaţionale prin cartele preplǎtite,aavîndala bazǎ tehnologia modernă TDM (Time Division Multiplexing). Aceasta a presupu s o investiţie considerabila la nivelul intregii ţări. Costurile iniţiale pentru realizarea acestor investiţii au fost ridicate, compania accesând credite importante de la bănci din afara ţării. Există o incertitudine tehnologică şi strategică deoarece există o presiune mare pentru diferenţiere. În acest domeniu al telecomunicaţiilor există o incertitudine tehnologică şi strategică, deoarece firmele sunt ameninţate în permanenţă de avansul tehnologiei şi de competitori, fiind un domeniu în care se inoveaza foarte mult. Menţinerea poziţiei pe piaţă presupune o continuă inovare a serviciilor şi a produselor pe care firmele le oferă clienţilor şi adoptarea de tehnologie nouă. Firmele

16

trebuie să se raporteze şi să ofere servicii în funcţie de cerinţele şi nevoile clienţilor. Lipsa de inovare şi de îmbunătăţire a serviciilor va duce la dispariţia funcţionării companiei de pe piaţă, locul ei fiind luat de alte firme care au investit în inovare. Cerinţele pentru a rămâne pe o astfel de piaţă sunt mari întotdeauna, trebuind să vii în întâmpinarea nevoilor clienţilor. Reputaţia firmei poate fi fragilă, deoarece produsele se reînnoiesc permanent. Există o serie de factori care contribuie la dezvoltarea şi reputaţia firmei. Dintre aceştia amintim:

- factorii interni;

- factori externi.

Publicitate agresivă din partea competitorilor UPC Romania, companie deţinută de un gigant american, a dus preţul pentru cel mai ieftin pachet de cablu TV analogic la 15 lei şi oferă gratuit telefonia fixă pentru anumite pachete de servicii - în cadrul celei mai agresive oferte comerciale din istorie. UPC, numărul doi pe piaţa locală de servicii TV, a redus agresiv preţurile pentru serviciile sale de cablu TV (CATV) şi pachetele de servicii care includ internet şi a ajuns să ofere gratuit, în anumite condiţii, telefonia fixă - ca parte a unei acţiuni ce pare a avea drept scop strategic blocarea creşterii Romtelecom şi atacarea RCS&RDS. Compania, controlată de grupul american Liberty Global a redus tariful pentru cablul analogic TV de la 20 de lei la 15 lei - mutarea având cel mai probabil în vizor oraşele mici, puternic afectate de recesiune, unde preţul este cel mai important criteriu în selectarea operatorului TV. La această valoare, de 15 lei, UPC are cel mai mic tarif de pe piaţă pentru cablul analogic TV prin comparaţie cu rivalii de la RCS&RDS şi chiar NextGen -compania de cablu a Romtelecom. Cel mai ieftin pachet de cablu analogic TV de la RCS&RDS costă 20 de lei pe luna, în timp ce NextGen, compania de cablu a Romtelecom, cere 16 lei pe luna. UPC a mai lansat şi pachete de oferte care includ cablul analogic, respectiv: cablu TV şi telefonie fixă la 15 lei pe lună (TVA inclus) în primul an şi 25 de lei pe lună în al doilea an de contract. Un alt pachet, care include şi acces la net la viteze de 2 Mbps costă 37 de lei pe lună. Compania a lansat şi mai multe oferte care includ servicii de cablu TV digital, cu tarife între 35 şi 51 de lei, care sunt mai mici faţă de oferta anterioară a UPC. Spre exemplu, un client care semnează acum un contract pe doi ani cu UPC pentru un pachet care include cablu digital cu 103 posturi TV, net la 12 Mbps şi telefonie fixă cu apeluri nelimitate în alte

17

reţele fixe în afara orelor de vârf va plăti 51 de lei pe lună, faţă de 70 de lei în urmă cu doar câteva zile. Toate tarifele menţionate nu includ TVA.

RCS-RDS face investiţii serioase în modernizarea reţelei RCS & RDS a instalat recent primul echipament CRS-3 (Carrier Routing System), cel mai performant şi mai avansat router din portofoliul Cisco. Operatorul telecom a făcut această investiţie pentru a accelera extinderea şi dezvoltarea reţelei sale IP şi pentru a asigura astfel creşterea calităţii şi stabilităţii serviciilor Digi (internet, TV, voce fixă şi mobilă, date mobile) destinate atât clienţilor rezidenţiali, cât şi clienţilor de business. Proiectul în cadrul căruia s-a instalat echipamentul Cisco de nouă generaţie, este printre primele de acest tip din Europa şi este o iniţiativă unică în România şi în industria telecom, spun oficialii companiei, fără să menţioneze însă valoarea investiţiei. CRS-3, cea mai nouă tehnologie Cisco şi cel mai performant echipament din lume din gama sa, este un router de mare capacitate care facilitează administrarea reţelei de comunicaţii a RCS & RDS şi triplează capacităţile de transfer pe infrastructura companiei. Platforma Cisco CRS-3 simplifică structura reţelei operatorului de telecomunicaţii şi creşte fiabilitatea acesteia. Prin implementarea acestui proiect, gradul de încărcare a reţelei RCS& RDS este redus cu până la 50%, ceea ce permite companiei să livreze servicii pe infrastructura existentă unui număr mult mai mare de clienti şi, simultan, să ofere tuturor clienţilor o calitate sporită a serviciilor. Noua platformă folosită pentru dezvoltarea reţelei RCS & RDS, face posibilă menţinerea şi extinderea serviciilor de acces la Internet cu viteze de până la 100 Mbps, în contextul creşterii cerinţelor de lărgime de bandă ale aplicaţiilor online şi facilitează, de asemenea, livrarea serviciilor de voce fixă şi mobilă, televiziune digitală şi IPTV şi de internet mobil.

Cisco CRS-3 este de 3 ori mai performant faţă de modelul anterior, ajungând la o capacitate maximă de 322 terabiţi pe secundă (Tbps). Noul router permite spre exemplu ca întreaga colecţie de cărţi a Bibliotecii Congresului din Washington să fie descarcată în aproape o secundă, sau ca toate filmele create vreodată, să fie descarcate în mai puţin de 4 minute. „Am ales soluţia Cisco pentru că ne permite să aducem clienţilor noştri servicii de generaţie nouă. Este primul proiect de o asemenea anvergură în regiune şi ne bucurăm că l-am realizat în parteneriat cu Cisco, care ne-a asigurat echipamentele CRS-3 şi, nu în ultimul rând, cu Datanet Systems, care ne-a facilitat testarea tehnologiei Cisco şi a asigurat livrarea echipamentelor. Integrarea noului router în reţea a fost realizată integral de către echipa tehnică a RCS & RDS, ceea ce constituie o premieră şi o experienţă

18

unică pentru o companie beneficiar a soluţiilor Cisco. O astfel de realizare presupune performanţa tehnică ridicată şi nivel maxim de profesionalism al echipei implicate în proiect.”, declară Silviu Georgescu, Chief Technical Officer al RCS & RDS.

Accesul la reţeaua de distribuţie

RCS & RDS şi-a dezvoltat propria infrastructură de telecomunicaţii pe suport de fibrăoptică şi acoperă cu servicii de cablu TV, internet, telefonie fixă şi mobilă peste 200 oraşe din ţară. RCS & RDS este lider pe piaţa din România în furnizarea serviciilor de internet şi de televiziune prin cablu şi satelit şi este cel mai mare furnizor alternativ de servicii de telefonie fixă. De asemenea RCS & RDS este singura companie de telecomunicaţii din România care oferă pachete complete, cu 4 servicii:

televiziune prin cablu sau satelit Digi TV,internet de mare viteză Digi Net,telefonie fixă Digi Tel şi telefonie mobilă DigiMobil. Pentru toate pachetele de servicii, compania practică cele mai accesibile tarife de pe piaţă.RCS & RDS este o companie modernă, cu o experienţă de 15 ani în furnizarea soluţiilor de telecomunicaţii. Operatorul de telecomunicaţii are 6500 angajaţi şi dispune de un număr de peste 200 puncte de prezenţă la nivelul întregii ţări. RCS & RDS este totodată unul din cei mai importanţi operatori din regiune, furnizând servicii de telecomunicaţii şi înSpania, Italia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Croaţia şi Serbia. SC RCS-RDS SA este prezentă în toate marile orașe din țară, dar și în alte orașe mai micuțe, făcând practic imposibilă intrarea pe piață a unor noi firme de telecomonicații.RCS & RDS este în prezent cel mai mare furnizor de servicii de acces Internet broadband, deservind peste 1,35 milioane de abonați pentru serviciile de televiziune (cablu și satelit), peste 800.000 de abonați la serviciile de acces Internet și alți peste 1,2 milioane de abonați la serviciile de telefonie. În Spania, grupul RCS&RDS, prin societatea sa Best Spain Telecom S.L., este un operator virtual de telefonie mobilă (OMV) și colaborează cu societatea de telefonie mobilă spaniolă Telefonica Moviles (Movistar) pentru facilitarea accesului la infrastructura radio a acesteia. Acoperirea semnalului, precum și calitatea acestuia, atât pentru servicii de telefonie mobilă de tip 2G, cât și 3G, este aceeași cu cea a Telefonica Moviles (Movistar). În Italia, grupul RCS&RDS, prin societatea DIGI Italy S.r.l., este un operator virtual de telefonie mobilă și colaborează cu Societatea de Telefonie mobilă H3G pentru a facilita accesul la infrastructura radio a acestuia. Pentru serviciul de telefonie mobilă 3G acoperirea și calitatea semnalului sunt cele oferite de H3G.

19

3. Fidelizarea clientelei RCS & RDS reduce cu pana la 70% tarifele pentru apeluri către destinații fixe și mobile din Europa Începând cu luna februarie 2012, RCS & RDS a redus și a unificat tarifele pentru convorbiri inițiate din rețeaua sa de telefonie fixă și mobilă către alte destinații fixe si mobile din Europa, pentru majoritatea abonamentelor. De reducere beneficiază atât noii clienti, cât și clienții actuali ai RCS & RDS.

Astfel, tarifele pentru convorbiri și pentru apeluri primite în roaming, în Europa, devin cu până la 70% mai mici față de tarifele valabile anterior. RCS & RDS ieftinește tarifele pentru convorbiri naționale și oferă noi abonamente detelefonie, reduceri cu până la 54% pentru convorbiri în alte rețele naționalei fixe și mobile. Începând cu luna martie 2012, RCS & RDS a redus și a unificat tarifele pentru convorbiri inițiate din rețeaua sa de telefonie fixă și mobilă către alte destinații fixe și mobile din Romania. Reducerile se aplica tuturor abonamentelor, cu excepția celor gratuite. Abonatii serviciilor Asociat si Nelimitat platesc din aceasta luna pentru apeluri catre alte retelemobile nationale, un singur tarif, de numai:

- 0,062 euro/minut, d acă sunt abonați la Digi Tel Asociat, in valoare lunară de 5 lei. -0,0372 euro/minut, dacă sunt abonați la Digi Tel Nelimitat și Digi Mobil Nelimitat, în valoare lunară de 2,48 euro. Aceste tarife unificate și reduse cu 54% sunt valabile atât pentru abonații actuali ai companiei cât și pentru abonații noi. Noile abonamente de telefonie aduc suplimentar,convorbiri cu 50% mai ieftine către rețele fixe naționale și tarif unic pentru convorbiri către aceste destinații, în funcție de abonament. Totodată, RCS & RDS vine cu prima ofertă de convorbiri nelimitate către toate rețelele fixe naționale,în cadrul abonamentului de telefonie fixă de 2,48 euro lunar. Suplimentar, clienții RCS & RDS de telefonie mobilă pot beneficia de cele mai bune tarife lunare de acces pentru date/Internet pe mobil cu trafic nelimitat: 0 lei, dacăachizițione ază și un abonament de Internet fix sau 10 lei - fără achiziționarea unui pachet de Internet fix. Noile abonamente de telefonie fixă ale RCS & RDS sunt:În Familie, de 1,24 euro și Național , de 2,48 euro lunar.

20

În Familie asigură legatura permanentă cu familia și prietenii prin convorbirile nelimitate în rețelele Digi și prin tariful scăzut către alte rețele fixe, de numai 0,0124euro/minut. Cei care optează pentru acest abonament vor plăti doar 0,062 euro/minut pentru apeluri către alte rețele mobile. Național aduce convorbiri nelimitate în toate rețelele fixe naționale și în DigiMobil, plus un tarif și mai mic pentru apeluri către alte rețele mobile: numai 0,0372euro/minut. Pentru telefonia mobilă, noile abonamente sunt: În Familie, de 1,24 euro și Plus,de 2,48 euro lunar. Digi Mobil În Familie oferă tarife similare cu abonamentul de telefonie fixă cu aceeași denumire. Cei care au nevoie de convorbiri cu preț redus în toate rețelele de telefonie, vor opta pentru Plus și vor avea: 0 euro în rețea, către fix și mobil, 0,0124Euro/minut către alte rețele fixe și 0,0372 euro/minut către alte rețele mobile naționale.

RCS & RDS intră pe energie solară prin două achiziţii Compania RCS&RDS, unul dintre cei mai mari operatori telecom locali, controlat de omul de afaceri Zoltan Teszari din Oradea, a făcut pentru prima oară o achiziţie în alte domenii decât cele de telecom şi media, cumpărând 90% din acţiunile a două companii care dezvoltă în judeţul Brăila proiecte de energie solară cu o valoare de aproximativ 20 de milioane de euro. Cele două companii în care RCS&RDS a devenit acţionarul majoritar sunt Energyall Distribution SRL şi Energiafoto SRL, ambele fondate de George Dănuţ Vintilă şi Dan-Mihai Gheorghiţă. Cele două companii au patru proiecte de energie solară cu o capacitate totală de 13,7 MW, aflate în diferite faze de dezvoltare. RCS&RDS, care a avut în anul 2011 cifră de afaceri de 479 mil. euro doar pe piaţa din România, a ajuns liderul pieţei locale de internet fix şi servicii TV, inclusiv printr-o serie agresivă de achiziţii a jucătorilor mai mici. Energia solară era cotată la începutul anului 2012 ca fiind zona din care se va înregistra ur- mătorul boom din piaţa regenerabilelor, după ce energia eoliană deja a atras investiţii de peste 2,5 miliarde de euro. 1.3 Succes/ insucces al strategiei de extindere Lipsa comunicării între angajaţi şi managementul superior Personalul companiei RDS-RCS a scăzut în anul 2010. Principalul motiv al plecărilor este „lipsa de comunicare eficientă”, ceea ce se traduce în special prin faptul căangajaţii sunt nemulţumiţi de politicile interne de promovare şi recompensare. Potrivit surselor citate, există probleme de

21

comunicare la toate nivelurile, fapt care îi face pe angajaţii care au o problemă să se simtă foarte frustraţi. „De exemplu, ţi se promite că avansezi, iar apoi, când vine timpul, nu te mai bagă nimeni în seamă”. Problemele de comunicare apar şi pe orizontală, între departamente, dar şi pe verticală. Astfel, angajaţii entry-level sunt cei mai speriaţi, pentru că „nu cunosc pe nimeni “şi nu au cu cine să vorbească despre problemele lor. De asemenea, problemele apar şi din aplicarea unor reguli stricte în interiorul companiei, de tipul celor din multinaţionale. Angajaţii se plâng de suprasolicitare şi de stres. În contextul unei creşteri masive a afacerilor în ultimii ani, explicaţia ar putea fi aplicarea unor reguli de multinaţională într-o companie autohtonă, fără a avea la bază studii şi expertiză de specialitate. O altă explicaţie ar putea ţine de un posibil plan de a externaliza activităţile de call- center sau de mutarea centrului de greutate a activităţii dinspre telefonia fixă înspreasoluţiile de comu nicaţii de ultimă generaţie, mişcare care ar presupune reduceri de personal. Nu se are în vedere angajatul şi motivarea acestuia pentru a face lucrurile cât mai bine, ci se are în vedere ca lucrurile să meargă, fapt ce conduce la multe plecări din cadrul companiei a angajaţilor. S-a încercat de-a lungul anilor să se oprească oamenii în firmă prin tot felul de tehnici, dar nu s-au mărit salariile şi nu s-au îmbunătăţit condiţiile de lucru. Majoritatea oamenilor care au plecat din companie au spus că nu se pune accent pe grija faţă de angajaţi. Aceştia au văzut-o ca pe o oportunitate de a se forma profesional, având acces la tot felul de metode şi tehnici privind serviciile oferite, cât şi acces la o tehnologie înaltă. Un lucru important care lipseşte în această companiei este încrederea în Top management. La nivelul top managementului se încearcă un control autoritar, prin care managerii „lovesc” ca angajaţii lor să le fie teamă pe viitor şi să se supună.

22

Conţinutul clauzelor contractuale cu furnizorii şi distribuitorii Pentru că relaţiile dintre Antena 1 şi RCS sunt îngheţate, finalul contractului pe care consorţiul format din cele două companii îl are cu L.P.F. pentru drepturile TV ale Ligii 1 va duce şi la ruperea actualelor înţelegeri. Iar prima măsură cu care RCS-RDS ameninţă este scoaterea GSPTV-ului din grila de programe. Pentru a nu rămîne în aer în cazul RCS-RDS decide expulzarea, GSPTV se află în negocieri avansate cu U.P.C., DolceSport (platforma TV a Romtelecom) şi cu cabliştii independenţi pentru preluarea postului în grila acestora de programe. Conform cifrelor din piaţa media, apariţia GSPTV-ului în ofertele acestor distribuitori şi ieşirea de la RCS RDS ar însemna pentru post o răspîndire cu cîteva procente mai mare decît în prezent, undeva spre 48%. Dar prezintă o mare problemă, un public complet nou! Oamenii care au vrut neapărat să vadă meciurile din Liga 1 şi erau la U.P.C. au migrat în aceşti trei ani la R.C.S., acolo unde se transmiteau majoritatea partidelor. Nu este exclus însă ca GSP TV să rămînă şi la RCS RDS, pentru că şi în această direcţie se duc tratative, iar atunci ar ajunge la aceeaşi răspîndire ca Sport.ro. Conform hotnews.ro, numărul total de abonaţi la serviciile TV este de aproximativ 5,83 milioane de abonaţi. Doar pe segmentul serviciilor TV prin cablu, numărul abonaţilor era de circa 3,3 milioane. Toate calculele ar putea fi date peste cap însă de negocierile dintre Sabina Petre, director general Antena TV Group, şi Dumitru Dragomir, preşedintele L.P.F., legate de vînzarea postului către L.P.F., unde ar fi transmise cele şase pachete de meciuri rămase nevîndute la licitaţie. Posturile TV axate pe sport de la noi au o viata destul de scurta. Telesport a decedat recent si nici GSP TV nu se simte prea bine. Postul creat de initial de Antena 1 si RCS-RDS ajunge la un moment de răscruce: termină contractul cu meciurile de fotbal şi, în acelaşi timp, termină şi contractul de parteneriat cu RCS-RDS. In plus, sunt discuţii privind preluarea sa de către Liga Profesionistă de Fotbal. Ce va fi, vom vedea, cert este că RCS îi "alungă" din oferta de cablu, încercând să-i izoleze pe o piaţă şi aşa mică.

23

Concluzii

Ca şi factor de succes pentru compania RDS & RCS l-a reprezentat puterea de cumpărare şi de asimilare a nenumărate firme mici şi mijlocii ce deţineau cumulate un procent important din piaţa totală de utilizatori de televiziune sau internet. Faptul că au apelat la preţuri mai mici decât concurenţa le-au ridicat brusc numărul de clienti, dar au şi dat dovadă de o puternică putere de convingere când a fost vorba de extinderea pe pieţele deja ocupate. Prin rapiditatea cu care au lucrat, prin ofertele pe care le-au dat prin calitatea serviciilor, dar şi diversificarea acestora, compania furnizoare de servicii de telecomunicaţii şi internet a reuşit să se extindă cu o rapiditate greu de imaginat şi a reuşit să înfrunte singură concurenţa ce până în anul 1994 a deţinut monopolul pe piaţa românească, Romtelecomul. Un lucru foarte important ce s-a produs odată cu apariţia pe piaţă a companiei RDS&RCS - preţurile concurenţei au scăzut sau cel puţin nu au mai crescut, ofertele s-au diversificat şi calitatea serviciilor au crescut.

24