Sunteți pe pagina 1din 2

Numele si prenumele________________________________________ Puncte din oficiu 10 puncte FISA DE EVALUARE

Clasa a IX-a D NOTA___________

COMPETENTA Efectueaz operaii curente de laborator pentru separarea i purificarea substanelor

1.Alegeti prin incercuire varianta corecta de raspuns :

15p

Operatia de separare a unei substante solide dintr-un amestec neomogen se numeste :


a) filtrare

b) centrifugare

c) distilare d) cristalizare

Operatia de separare a substantelor din amestecurile lichide pe baza diferentei de volatilitate se numeste :
b) filtrare

b) centrifugare

c) distilare d) cristalizare

Operatia de separare a componentilor pe baza diferentei de densitate se numeste :


c) filtrare

b) centrifugare

c) distilare d) cristalizare

2.Apreciati afirmatiile de mai jos cu adevarat sau fals : A F Filtrele pot fi simple sau cutate.

20p

A F Distilarea poate fi fractionala, sub vid, simpla, prin antrenare de vapori. A F Centrifugarea se foloseste la determinarea continutului de grasime din produsele lactate. A F Distilarea de foloseste in laborator la determinarea concentratiei alcoolice.

3. Raspundeti la urmatoarele cerinte :

55p 5p

a) Ce tip de instalatie este reprezentata in desenul de mai jos

b)Denumiti reperele de pe desen notate cu cifrele : 12-

20p

34-

c)Prezentati modul de lucru al instalatiei de la punctul a)

30p