P. 1
reactii la stres diploma.pdf

reactii la stres diploma.pdf

|Views: 146|Likes:
Published by rebela29

More info:

Published by: rebela29 on Apr 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2015

pdf

text

original

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Studiu asupra reactiilor la stres

INTRODUCERE Expansiunea ştiinţei şi a tehnicii a dus la accelerarea continuă a ritmului de viaţă. Acest fapt a adus consecinţe directe asupra tinerei generaţii care trebuie să facă faţă cerinţelor actuale ale societăţii. Noul ritm de viaţă care solicită oamenii într-o măsură tot mai intensă din punct de vedere social, cultural şi profesional se răsfrânge şi asupra studenţilor. Faţă de acum douăzeci de ani studenţii sunt puşi în situaţia de a face faţă mult mai multor factori de stres. În trecut, cei care urmau cursurile unei facultăţi aveau posibilitatea de a-şi dedica majoritatea timpului studiilor, iar costurile necesare absolvirii unei facultăţi erau mult mai scăzute. În prezent, pe lângă stresul academic şi cel al obţinerii unui loc de muncă viitor după terminarea studiilor, studenţii se confruntă şi cu presiunea unui loc de muncă, necesar pentru a face faţă studiilor din punct de vedere economic. Deşi situaţia studenţilor din toată lumea se aseamănă din foarte multe puncte de vedere( indiferent de ţara de provenienţă o parte de studenţi sunt nevoiţi să muncească în perioada facultăţii pentru a se întreţine), ceea ce îi diferenţiază este politica socială statală. Spre exemplu, în SUA, studenţii sunt încurajaţi de către universităţi să presteze munci sezoniere, scopul fiind acela de a-i ajuta să se integreze în colectivitate, universităţile fiind cele care asigură o parte din slujbe prin programe de dezvoltare socială. Însă în societatea românească lucrurile stau diferit. Deşi studenţii români muncesc, fiindcă altfel nu ar mai putea studia, statul are o altă atitudine faţă de ei – lipsa de susţinere. Astfel, în locul unei remuneraţii suficiente pentru un nivel de trai decent, agenţii economici îi plătesc sub nivelul pieţei în cele mai multe dintre cazuri. Deşi tot mai mulţi rectori şi profesori se plâng de slaba pregătire a studenţilor, de faptul că nu sunt prezenţi la cursuri, la seminarii, la laboratoare, puţine sunt acele universităţi care oferă studenţilor lor, slujbe în cadrul campusurilor. Nici Ministerul Muncii, nici Ministerul Educaţiei, dar nici universităţile nu ştiu ce se întâmplă pe piaţa muncii studenţeşti, deşi aceasta este o realitate cotidiană ce poate fi uşor observată. Studiile recente arată că în România studiază în facultăţi aproximativ 780.000 de tineri. Dintre aceştia, se ştie sigur faptul că 1% provin din mediul rural, ceea ce înseamnă că

Pagina 1 din 68

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

veniturile lor şi ale familiei sunt, în cel mai fericit caz, la nivelul mediu al salariului pe economie. De asemenea, se ştie că sunt finanţate de către stat aproximativ 1% din bursele sociale ale studenţilor, ceea ce înseamnă că aproape 100.000 de studenţi de la stat provin din familii al căror venit este sub venitul minim pe economie. Motivaţia alegerii temei a fost aceea de a evidenţia care este situaţia actuală a raportului dintre motivaţia academică şi stresul studenţilor care muncesc (lucrarea se limitează la studenţii Universităţii Transilvania, cu precădere cei de la profilul uman). Pentru că studiile au arătat că tot mai mulţi studenţi îşi „părăsesc” locurile din amfiteatre pentru a munci, crescând cu aceasta absenteismul şcolar, în lucrarea de faţă se intenţionează a se surprinde în ce măsură acest fenomen apare şi în rândul studenţilor Universităţii Transilvania Braşov . Întrebările la care lucrarea de cercetare de faţă încearcă să răspundă sunt: Care sunt problemele cu care se confruntă studenţii angajaţi? Cum corelează stresul ocupaţional şi academic cu motivaţia lor pentru învăţare? Care sunt particularităţile studenţilor care muncesc? Care este nivelul de absenteism în rândul studenţilor care muncesc?

CAPITOLUL 1: STRESUL 1.1. Definiţia şi accepţiunea termenului de stres. Din punct de vedere etimologic termenul de “stress” provine din limba engleză şi înseamnă: presiune, încărcare, apăsare, apărare, solicitare, răspuns nespecific al organismului la orice solicitare. În 1935 Hans Selye introduce şi defineşte pentru prima dată termenul de stres în accepţiunea sa biologică modernă. Astfel, pentru prima dată, stresul apare într-o accepţiune limitată doar ca o caracteristică a materiei vii şi a cărei lipsa totală este echivalentă cu moartea. (apud. Zamfir, C., Vlăsceanu, L., 1993, p. 618). În teoria sa despre stres, autorul mai sus menţionat a introdus distincţia între stres văzut ca stare de disconfort şi distres, termen provenit din engleza medievală ce semnifică necaz, dificultate,situaţie neplăcută.( apud. Zamfir, C., Vlăsceanu, L., 1993, p. 618 ). Un lucru care necesită a fi semnalat este faptul că în limba engleză curentă sunt folosite ambele expresii: stress/distress ca având semnifivaţii diferite sau asemănătoare în funcţie de context. Utilizarea cuvântului stress poate să facă referire la tensiune sau presiune uneori în sens
Pagina 2 din 68

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

negativ, alteori în sens pozitiv, pe când utilizarea cuvântului distress face referire la o situaţie de durere psihică, suferinţă sau nelinişte, totdeauna însă în sens negativ. În prezent, stresul ce depăşeste o intensitate critică, a carei valoare variază în limite largi de la individ la individ, este desemnat prin termenul de "distres", iar noţiunea care desemnează nivelul unei stimulări psihoneuroendocrine moderate, optime, care menţine echilibrul şi tonusul fizic, psihic al persoanei, starea de sănătate, şi induce o adaptare pozitiva la mediu apare sub numele de “eustres”. În limba română, cuvântul stres are o semnificaţie asemănătoare celei din limba engleză, dar lipsită de nuanţa pozitivă. În general, acest termen este menţionat pentru a indica o stare emoţională atât de intensă încât împiedică realizarea dorită a sarcinilor. (apud. Melgosa, J., 2000, pp.20-21)

1.1.1. Stadiile stresului: În concepţia lui Seyle există trei stadii ale stresului: Reacţia de alarmă Este primul răspuns al organismului, acest proces însemnând “mobilizarea generală” a forţelor de apărare ale organismului. În faza acută a reacţiei de alarmă rezistenţa generală a organismului scade sub nivelul mediu. Răspunsul complet însa nu se reduce la reacţia de alarmă căci, în cazul în care agentul nociv continuă să acţioneze se produce starea de adaptare sau rezistenţă. Cu alte cuvinte, nici un organism nu se poate afla în starea de alarmă permanentă. Această reacţie iniţială este urmată în mod necesar de un stadiu de rezistenţă. Stadiul de rezistenţă Acest al doilea stadiu se deosebeşte de primul prin reacţiile chimice şi fiziologice care se produc. După ce organismul s-a adaptat, în stadiul de rezistenţă, capacitatea de rezistenţă a organismului creşte peste cea medie. Stadiul de epuizare Dacă persoana este expusă mai mult timp acţiunii unui agent nociv, adaptarea obtinută dispare. Astfel se ajunge în al treilea stadiu ale cărui simptome seamană cu caracteristicile stadiului de alarmă. În stadiul de epuizare rezistenţa este mai mică decat cea medie. Stresul determină blocarea alarmei la nivel cerebral, care raspunde de pregătirea corpului pentru acţiuni defensive. Sistemul nervos este trezit şi hormonii sunt eliberaţi pentru
Pagina 3 din 68

neluând în calcul şi alţi factori care pot conduce la stres. în prezent. Dar când situaţiile stresante nu se rezolvă. Zamfir. 1993.Vizitati www. Ştiinţa contemporană consideră incompletă definiţia si teoria lui Selye datorită faptului că acesta abordează mai ales stresul provocat de stimulii fizici. 2004. conflictelor. psihosocial. Concluziiile la care au ajuns specialiştii de-a lungul timpului sunt referitoare la faptul că stresul nu reprezintă numai o stare nervoasă. Ca rezultat. 2004... majoritatea cercetătorilor de astăzi subliniază coexistenţa mai multor moduri de a defini şi de a înţelege stresul. şi unanim acceptată a stresului dată de catre specialişti. a tensiona muşchii. pp.. (apud.318). Acest răspuns este important pentru ca ajuta în apărarea împotriva anumitor situaţii. În cel mai bun caz.318). o definiţie poate fi dedusă pe baza cercetărilor efectuate de-a lungul timpului având la baza teoria lui Selye. sau socio-cultural.. L. apare oboseala sau distrugerea abilităţii organismului de a se repara şi de a se apăra.ro ! Arhiva online cu diplome. C. Selye. în familie. p. 618).. în cazul omului. L. riscul de boală este iminent (apud. L. Dacă Selye a analizat stresul biologic. 619 ). Acesta este motivul pentru care nu poate fi gasită o definiţie clară.. 1993. p. p. 1993. Toată lumea răspunde aproximativ în acelaşi mod. precizează faptul că. stresul psihologic este provocat de emoţii prelungite datorate în special frustrării. indiferent dacă situaţia stresantă este prezentă la locul de muncă.. specialiştii iau în considerare şi stările provocate de alţi factori cum ar fi cei personali sau sociali (apud. Stress. C. 1950). Vlăsceanu. Zamfir. Vlăsceanu. Răspunsul este “preprogramat biologic”. Băiceanu. Pe lângă definirea şi luarea în considerare a stresului ca reacţie a organismului la circumstanţele mediului ambiental (percepute ca având un efect nociv asupra bunăstării fizice). Zamfir. L. În comparaţie cu acesta. cursuri si referate postate de utilizatori. sau anxietăţii. Băiceanu. (apud.686). a accelera pulsul. a ascuţi simţurile. a creşte frecvenţa respiraţiei. Pagina 4 din 68 . în literatura de specialitate din prezent. L. Vlăsceanu. numeroase cercetări au analizat şi alte tipuri d e stres: psihic. Viaţa scurtă sau lipsa de frecvenţă a episoadelor de stres nu pun probleme serioase. corpul este menţinut într-o stare constantă de activare care creşte rata de solicitare a sistemului biologic.. în viaţa de zi cu zi. p. şi că stresul nu trebuie evitat ci trebuie menţinut la un nivel optim. 618-619 apud.tocilar. p. organizaţional. stresul este văzut şi analizat nu numai ca o stare de tensiune sau încordare fizică ci deopotrivă ca o stare de tensiune psihologică (apud. În cele din urmă. în “Dicţionarul de Psihologie” (1978. că nu este intotdeauna consecinţa unei acţiuni nocive. că efectul stresului persistă şi după încetarea influenţei stresorului. C. Astfel. Paul Popescu-Neveanu.

(apud. uzura acestuia. pp. privaţiunile la care e supus individul. 2. 18). cantitatea sau intensitatea stimulilor se exercită în exces asupra individului şi produc un stres acut. Popescu.. Accepţiunile actuale ale ambilor termeni : “stress” şi “strain” pot fi deopotrivă: factor stresant. Stresul este oriunde deci nu poţi scăpa de el. Cercetările au arătat că există stres de solicitare dar şi stres de subsolici tare. pp. stimul.htlm) 1.2.P. (apud.Neveanu. Pagina 5 din 68 . imprevizibilitatea.ro ! Arhiva online cu diplome. a adultului care ajunge într-o localitate nouă. nu atât deficitului propriu-zis de stimuli cît eliminării unor stimuli familiari.. Mituri despre stres: Deşi există şase mituri despre stres nici unul nu a fost validat de cercetările în domeniu: 1. acţiunea agenţilor stresori nu atinge intensităţi insuportabile. Stresul de subsolicitare se datorează reducerii la minim a stimulării sau. În marea majoritate a cazurilor însă. încarcare. 1974. P. R. b) însăşi starea de tensiune deosebită a organismului prin care acesta îşi mobilizează toate resursele sale de apărare pentru a face faţă unei agresiuni fizice sau psihice. Floru. 1974. care asaltează sau ameninţă organismul. (apud.. etc. efectele stresante acumulându-se şi măcinând organismul.685-686). (sursa:http//www. Stresul este întotdeauna rău pentru tine. 1978. efect de adaptare. Floru. În tehnică termenul este folosit având denumirea de “strain” însemnând o forţă care deformează corpurile. 1978. Neveanu. presiunile. P. constrângerile. p. reacţie acută. Stresul de solicitare se datorează acţiunii agenţilor stresori. încarcare fizică.Vizitati www.e-şcoala.tocilar. ce pune organismul îmtr-o stare de tensiune. Paul Popescu Neveanu defineşte stresul prin prisma a două accepţiuni: a) situaţie. agresive. (apud. iar un stres moderat stimulează şi antrenează vitalitatea organismului. Stresul este acelaşi pentru toată lumea. când bruscheţea. 3. pp. R. utilizarea lui ca pentru a defini o stare a organismului ia în considerare suferinţa. Dacă utilizarea termenului de stres raportat la o situaţie stresantă ia în considerare condiţiile dăunătoare. cursuri si referate postate de utilizatori.1.ro/referate /psiho_stres.. 40-42). solicitare intensă. ambianţei protectoare cum ar fi spre exemplu cazul copilului separat de familie. precum şi răspunsurile psihologice şi fiziologice ale individului la interacţiunea cu agenţii stresori. 685-686). În dicţionarul său de psihologie. dar se exercită intr-un timp îndelungat. depăşirea posibilităţilor personal.

Astfel.1. implică aceeaşi încărcătură. C.. nu este stres. Dintre toate teoriile şi modelele existente. Începutul cercetărilor evenimentelor de viaţă se leagă de publicarea în 1 967 a metodelor de cuantificare a acţiunii evenimentelor prin scalele de evenimente de viaţă ale lui Holmes şi Rahe. Bem. Doar simptomele majore de stres necesită atenţie.htlm. (apud.). şi-au argumentat teoria prin faptul că orice schimbare în viaţă care solicită numeroase reajustări poate fi percepută ca stresantă. În concepţia autorilor mai sus menţionaţi cele mai diverse schimbări de viaţă (respectiv moartea partenerului. (sursa: http:// sănătate. cursuri si referate postate de utilizatori.ro/referat-Psihologie-Teorii-actualeasupra-stresului-psihic. Atkinson. Smith. L. teoria vulnerabilităţii individuale.ro/Mituri_despre_stresa. scadenţa unei ipoteci. Nu sunt simptome. concedierea etc. (sursa:http. preferate.E.Vizitati www.2. schimbarea locului de muncă. mutarea. 4. Cele mai populare tehnici de reducere a stresului sunt cele mai bune.Rahe de evaluare a reajustării sociale măsoară stresul în termeni de schimbări de viaţă.) Dintre criticile aduse teoriei s-a remarcat pe bună dreptate că pentru o mare masă de oameni. cei doi cercetători au identificat prin intermediul interviurilor efectuate pe mii de persoane. modelul propus de Lazarus şi modelul propus de Holmes şi Rahe este menţionat de către cercetători ca fiind baza metodologică cea mai adecvată pentru studiu.ro ! Arhiva online cu diplome. procesele mijlocitoare dintre stimulul stresant şi reacţia de stres rămânând ignorate.) 1. readaptare şi consecinţă pentru orice individ. Teoria evenimentelor de viaţă. Ideea de bază a teoriei constă în aprecierea situaţională a stresului. D.. R.676-677).. Teoriile stresului. Pentru a ajunge la această scală. Atkinson.html) 1. divorţul. E. ro/referat-Psihologie-Teorii-actuale-asupra-stresului-psihic.tocilar. R.//www.J.preferate. Cercetătorii Holmes şi Rahe.2. teoria suportului social. schimbările majore cele mai agresive din scala construită de Holmes şi Rahe sunt Pagina 6 din 68 . tipurile de evenimente pe care lumea le consideră stresante. scala Holmes.2002. 5. teoria cognitivă a stresului. (sursa:http// www.ele.htlm. Datele din literatura de specialitate subliniază existenţa mai multor teorii şi modele ale stresului psihic dintre care teoria evenimentelor stresante de viaţă. pp..

( apud. L. Atkinson. (sursa:http//www. Pagina 7 din 68 .2. Smith..preferate. Printre cei care au criticat teoria lui Holmes şi Rahe se află şi cercetătorul Richard Moss care susţine faptul că în scala evenimentelor de viaţă nu se diferenţiază în mod satisfăcător între evenimentele negative de viaţă şi circumstanţele stresante curente de viaţă. R. p. la faptul că scala construită de autorii mai sus menţionaţi nu surprinde o evaluare suficientă a calităţii emoţionale ale evenimentelor. a evaluării şi a prelucrării specifice persoanei. faptul că teoria ignoră particularităţile de reacţie extrem de diferite ale persoanelor la acelaşi stresor.Vizitati www. C. Unii oameni nu consideră că schimbările majore sau situaţiile tensionate ar fi stresante.(sursa: http//www.ro/referat Psihologie-Teorii-actuale-asupra-stresului-psihic. O altă critică adusă teoriei se referă la conceptul de evenimente de viaţă. mai mulţi cercetători (Brown & Harris.ro/referat-Psihologie-Teorii-actuale-asupra-stresului-psihic.htlm). Rezultatele unor cercetări. ci probabil necesită o mijlocire multidimensională şi o optică tranzacţionistă aşa cum este realizată de teoria cognitivă a stresului a lui Lazarus şi Launier (1978) în care resursele şi competenţele individuale (comportamentul de coping) decid asupra faptului dacă o interacţiune între organism şi agenţii stresori duc la consecinţe patologice. preferate. Baltes.678). cursuri si referate postate de utilizatori.. 1978..E.ro/referat-Psihologie-Teoriiactuale-asupra-stresului-psihic. irelevante pentru că n-au avut loc sau. 1981. Atkinson.2. ele nu trebuie neapărat să aibă numai o acţiune patogenă. apud. R. 1. În plus la toate acestea. evidenţiază că o acţiune patogenă a schimbărilor de viaţă nu trebuie gândită în mod liniar. Teoria suportului social. Brown & Prudo. evaluarea şi prelucrarea lor intrapsihică. (sursa:http//www.J. ca problemele de sănătate sau conflictele de familie etc. 1982.htlm). 1982 etc.2002. plasându-le deficitar în biografia şi în contextual individului afectat.htlm). Costello.ro ! Arhiva online cu diplome. 1979. Pornind de la teoria evenimentelor de viaţă.(sursa:http// www.. Filipp şi colab. neluând în calcul totodată şi posibilitatea de omisiune a percepţiei. Solomon & Bromet. D.htlm. Datorită faptului că evenimentele de viaţă au calitatea specifică şi efectul lor exclusiv prin percepţia. Bem..). evaluarea retrospectivă a evenimentelor de viaţă nu permite o apreciere condiţională şi cauzală a relaţiilor dintre eveniment şi consecinţele sale.tocilar. 1980).preferate. E. preferate. Ei resimt aceste situaţii ca provocatoare şi sunt revigoraţi de ele. Roy.ro/referat-Psihologie-Teorii-actuale-asupra-stresului-psihic. 1978. ci pot avea şi o contribuţie la dezvoltarea personalităţii.

Pentru unii autori. 2) stresul social şi suportul social ca urmare a tulburărilor psihice depresive. (sursa: http// www. (sursa: http//www. cursuri si referate postate de utilizatori. Din temele de cercetare consacrate depresiei Fiedler (1991) desprinde patru domenii în care leagă stresul de suportul social specificând urmările în plan psihologic: 1) stresul social şi suportul social ca antecedente ale tulburărilor depresive.ro/referat-Psihologie-Teorii-actuale-asupra-stresului-psihic. 1989). In urma acestui lucru au fost formulate două ipoteze: Ipoteza efectului principal susţine că împovărările sociale.ro/referat-Psihologie-Teorii-actuale-asuprastresului-psihic. persoanele cu suport social mai amplu au o tendinţă mai scăzută spre decompensare psihică la apariţia unor greutăţi existenţiale comparativ cu persoanele cu un grad mai redus al integrării sociale şi suportului social. 4) semnificaţia moderatoare a variabilelor personale. suportul social este mai degrabă orientat psihologic fiind rezultatul interacţiunilor sociale şi prelucrarea lor de către individ. preferate. Fiedler. (sursa: http//www. apud. Ipoteza tamponului implică faptul că suportul social reduce stresul social. preferate.ro). schimbă accentul pus pe orientarea asupra acţiunilor negative ale evenimentelor de viaţă şi se focalizează asupra relaţiei dintre suportul social deficitar şi sănătate.ro/referat-Psihologie-Teorii-actuale-asuprastresului-psihic.ro/referat-Psihologie-Teorii-actuale-asupra-stresului-psihic. componentele de conţinut ale suportului social sunt: suportul emoţional (de exemplu. În urma unei meta-analize făcută pe şaptezeci de studii empirice. Sommer şi Fydrich. încredere. protectiv al resurselor personale şi comportamentul de coping.şi care poate fi apreciat mai mult ca un concept orientat sociologic. acceptare). (sursa:http// www. 1989). apropiere. preferate.Vizitati www. 3) efectul moderator.(sursa: http/ www. În consecinţă. Conceptul de reţea socială se diferenţiază de cel de support social desemnând un model al relaţiilor sociale care poate fi descrisă mai exact cu trăsături precum mărime.tocilar. Schwartzer şi Leppin . suportul informaţional (de exemplu.htlm apud. precum şi condiţiile deficitare ale suportului social funcţionează ca stresori şi influenţează sănătatea psihică direct şi independent sau interacţionează împreună. durabilitate sau omogenitate.htlm apud. preferate. Faţă de reţeaua socială.ro ! Arhiva online cu diplome.htlm 1991). reiese că interdependenţele susţinute între valorile unor tulburări apreciate ca consecinţe ale stresului psihologic şi variabilele suportului social pot fi numai parţial întrevăzute deoarece ele apar ca inconsistente. Pagina 8 din 68 .htlm). preferate. densitate.

integrarea socială (inserţie în reţeaua interacţiunilor sociale.Teoria cognitivă. iar uneori sursele ameninţării rezidă în dinamica intrapsihică a individului şi sunt conştientizate numai manifestările pe care le provoacă: anxietate. ( http/ www. perceput subiectiv. preferate. gândire.30. French. apud. acord asupra valorilor şi concepţiilor). Kasl./referat-Psihologie-Teorii-actuale-asupra-stresului-psihic. (sursa: http// www. cognitiv .2.ro ).ro.3. Acolo unde nu există momentul anticipativ. preferate.suportul acţiune. Cobb. Studiile realizate tind să arate că anticiparea este mai intensă în reacţii psihofiziologice decât confruntarea. ca fenomen obiectiv. Fondatorii acestei teorii susţin faptul că stresul psihic apare ca un dezechilibru intens. evaluarea (appraisal) şi ajustarea (coping). În viziunea lui Lazarus ameninţarea este definită prin trei caracteristici de bază: a) anticipează confruntarea cu o situaţie periculoasă sau cu o trăire negativă.Vizitati www. b) orientează conduita în viitor. S. Cel care propune o altă analiză a perspectivei suportului social este Barrera (1986). informaţiile relevante pentru acţiune).). apud. etc. Sommer şi Fydrich 1989.ro/referat-PsihologieTeorii-actuale-asupra-stresului-psihic.. preferate. Lazarus. În viziunea sa. interactiv .43) Pagina 9 din 68 . Lazarus arată că stresul psihologic apare atunci când sunt anticipate de către individ ameninţări reale sau imaginate asupra integrităţii fizice. suportul practic şi/sau material (suport financiar. nelinişte. şi confruntare. Sells.htlm.percepţia suportului ca şi a certitudinii sau a conştiinţei sprijinului social (suportul social perceput ca şi cogniţie socială). cursuri si referate postate de utilizatori.ro. învăţare. (apud. Lazarus face distincţia dintre anticiparea ameninţării. Caplan.) Pentru a descrie stresul psihologic. preferate.persoane care într-o anumită situaţie ajută sau ar ajuta. .ro ! Arhiva online cu diplome. suportul social poate fi: structural . pp. (sursa: http/ www. reacţiile psihofiziologice pot să apară după confruntare. 1985). ce are un caracter subiectiv. depresie etc. McGrath.tocilar. De asemenea. c) este dependentă de procesele cognitive: percepţie. Lazarus. ( http/ www. între solicitările impuse organismului şi capacitatea sa de răspuns. Lazarus introduce următoarele concepte: ameninţarea (treath). a stării psihice pozitive şi a relaţii lor interpersonale şi sociale.htlm ) 1. memorie. sprijin material. R. Cohen şi Syme.

care se referă la schimbarea percepţiei iniţiale din benignă în nocivă. fiind necesar un efort ce implică strategii cognitive şi comportamentale stresului -psihic.tocilar. În situaţia în care stimulul este evaluat ca fiind ameninţător se declanşează procesele ce vizează reducerea sau eliminarea lui..htlm). raţionamente. dirijate spre modificarea intensităţii sau eliminarea stresorilor (întărirea resurselor individuale. Reevaluarea. şi acţiuni indirecte ce au ca scop controlarea răspunsurilor emoţionale la stresori (strategiile "paleative" şi mecanismele inconştiente de apărare psihologică). bine stabilite. şi este definit ca efort cognitiv şi comportamental al organismului de reducere. tolerare sau stăpânire a cerinţelor mediului ce depăşesc resursele individului (autoevaluate). şi coping ce intervine când adaptarea nu mai este valabilă. Lazarus. La acest lucru contribuie deopotrivă şi cunoaşterea şi credinţele individului. mai ales biologice şi senzoriale. Pentru ca individul să se simtă ameninţat mai înainte trebuie făcută o evaluare a situaţiei pentru a vedea dacă răul care s-ar putea produce este semnificativ pentru el. S.preferate..prin care situaţia este definită ca dăunătoare sau nu. de neputinţă. sau invers. preferate. deducţii.prin care subiectul trebuie să aleagă din alternativele adaptative avute la îndemână. subliniază distincţia între adaptare. opţiuni prin care datele sunt asimilate într-un anumit cadru cognitiv. cursuri si referate postate de utilizatori. 151 ) Copingul este considerat un concept cheie în înţelegerea stresului psihic. Evaluarea este înţeleasă ca activitate mentală ce implică judecăţi. finalizându-se printr-un sentiment de încredere în forţele proprii sau. inclusiv succesul sau eşecul primelor tentative adaptative. Lazarus. 2. Pagina 10 din 68 (sursa:http//www. R. p. Lazarus. Evaluarea primară . dimpotrivă. S. numite procese de ajustare (coping). 44) Lazarus distinge trei etape ale evaluării: 1.ro/referat-Psihologie-Teorii-actuale-asupra- . 3. R. blocarea). Evaluarea secundară . Atât Lazarus cât şi Miller disting două categorii în strategiile de coping: acţiuni directe.Vizitati www. ca rezultat al noilor informaţii. discriminări. Termenul de coping sau ajustare este utilizat pentru a face referire la strategiile de rezolvare a ameninţărilor. ( apud. evitarea.ro ! Arhiva online cu diplome. neutri sau benefici cu ajutorul proceselor cognitive de evaluare. p.ro ). (apud. atacul. (sursa: http/ www. Stimulii rezultaţi din anticiparea ameninţării sunt apreciaţi de individ ca fiind nocivi. ce desemnează de cele mai multe ori răspunsuri automate.

Analiza rezultatelor cercetării a indicat faptul că indivizii care au obţinut scoruri de stres puternic se deosebeau de cei care au obţinut scoruri de stres reduse prin faptul că se îmbolnăveau mult mai uşor. Pearlin adaugă şi „modificarea modului de a privi problema într-o manieră ce reduce ameninţarea”.html) Cercetările au arătat că strategiile de ajustare au ca scop: menţinerea distresului în limite tolerabile. cu diferite nivele de conştiinţă.ro/referat-PsihologieTeorii-actuale-asupra-stresului-psihic. consideră că pierderea unei slujbe este mai degrabă o posibilitate de a începe o nouă carieră. De asemenea. Teoria vulnerabilităţii individuale: Una dintre direcţiile de cercetare asupra stresului s-a focalizat pe indivizii care sunt cei mai rezistenţi la stress. individul poate folosi multiple strategii de coping (Lazarus identifică un număr de 68 de forme). cursuri si referate postate de utilizatori. Astfel. De exemplu. Pagina 11 din 68 ."(sursa:http//www. trăiesc un stres redus şi sunt apţi să transforme situaţia în avantajul lor Caracteristicile de personalitate ale indivizilor rezistenţi la stres pot fi rezumate prin termenii de „angajament”. în determinarea configuraţiei răspunsurilor cât şi în alegerea modalităţilor de coping. care nu devin afectaţi fizic sau emoţional chiar şi în faţa unor evenimente stresante majore.2.ro/referat-Psihologie-Teorii-actuale-asupra- 1. menţinerea stimei de sine. decât un regres). sentimentul de a ţine sub control evenimentele de viaţă reflectă sentimente de competenţă şi influenţează evaluarea evenimentelor stresante. şi-au menţinut starea de sănătate o perioadă mult mai îndelungată comparativ cu cei care au obţinut scoruri mici la aceste dimensiuni.tocilar. factorul cel mai important păentru menţinerea unui grad optim de stres este atitudinea faţă de schimbare.htlm) Trăsătura centrală a teoriei stresului psihologic a lui Lazarus şi a colaboratorilor săi constă în relevarea factorului cognitiv în evaluarea situaţiilor. „control” şi „provocare”. plasarea situaţiei în alte circumstanţe. Pentru realizarea acestor obiective. simultan sau secvenţial. Aceste caracteristici sunt interrelaţionate factorii care influenţează severitatea percepută a stresorilor.preferate.4. Persoanele ale căror atitudini de viaţă au fost apreciate ca având un grad înalt de implicare. prezervarea relaţiilor interpersonale. http//www. Persoanele care privesc schimbarea ca pe o provocare (de exemplu. cu prezenţa sentimentului de control şi răspunsuri pozitive la schimbare. provocarea implică o evaluare cognitivă.ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www.preferate.(sursa: stresului.

Bem.. L. Atkinson.).). locul de muncă. Bem. credinţa că schimbarea este normală în viaţă şi că ar trebui privită mai degrabă ca o posibilitate de dezvoltare decât ca o ameninţare la adresa securităţii.E. R.ro ! Arhiva online cu diplome. L. D. ( apud. 2002. R. familia sau şcoală. etc. 2002.. 674). Nivelul la care un eveniment devine stresant diferă la fiecare individ. ( apud. C. originea stresului poate fi considerată externă sau internă. Bem. majoritatea oamenilor nu au de-a face cu ele.1. Kobasa.3. Unele dintre ele reprezintă modificări majore ce afectează un număr mare de oameni (războaiele. 1. D. Smith. p. temperamentul sau nivelul autocontrolului. E. Atkinson. ci un raţionament în care datele despre eveniment sunt raportate la o Pagina 12 din 68 ..J.J..E. (apud. schimbarea serviciului. o ceartă cu profesorul. Smith.. Pe lângă problemele majore ce pot apărea. O primă sursă de acest gen sunt agenţii stresori care provin din împrejurările exterioare ca: mediul. R. R. J.. Maddi şi Kahn. apud .. p.). C. etc. pp. L.3. 2002. Atkinson. p.698-699). Deşi cele mai evidente surse de stres externe sunt considerate a fi evenimentele traumatice. Smith. există trei caracteristici comune în funcţie de care acestea sunt percepute ca stresante: controlabilitatea evenimentelor. sursa stresului poate fi datorată nu numai cauzelor extene ci şi cauzelor interne ale individului. Indiferent de natura evenimentelor.Vizitati www.J. Astfel. 674-675). sub forma unor motive sau dorinţe conflictuale. Oamenii evaluează acelaşi eveniment ca predictibil. D.tocilar.(apud. altele reprezintă modificări majore în viaţa indivizilor ( mutarea într-un nou oraş... R. 53) 1. cursuri si referate postate de utilizatori.Atkinson. Melgosa. Cauzele stresului. Făcând o analiză a stresului specialiştii au arătat că în general există două surse care îl produc. De asemenea.. E. blocarea în traficul auto. predictibilitatea lor şi măsura în care ele pun la încercare limitele capacităţii noastre şi imaginea de sine. personalitatea proprie.2000. Caracteristici. C.. O a doua sursă este reprezentată de mediul intern: de felul în care fiecare caută să-şi soluţioneze problemele. problemele minore zilnice pot fi fi şi ele resimţite ca stresori ( pierderea portofelului. căsătoria etc.E. R. Atkinson. E. Evaluarea evenimentelor nu reprezintă o simplă percepţie a elementelor ce constituie situaţia.. Evenimentele generatoare de stres sunt nenumărate.Atkinson. Evenimentele stresante. cutremurele de pământ. accidentele nucleare. controlabil şi ca o provocare la adresa limitelor capacităţilor şi propriei imagini în funcţie de cât de semnificativ este efectul ameninţării pentru ei.

L. predictibile unora impredictibile( apud.. un angajat al cărui şef nu părseşte niciodată oraşul. constelaţie de concepţii şi expectanţe.. Un bun exemplu în acest sens este săptămâna examenelor finale în care studenţii acordă studiului şi învăţării Pagina 13 din 68 . L.J. Percepţia noastră asupra controlabilităţii este tot atât de importantă în evaluarea pe care o facem. chiar dacă un eveniment nu poate fi controlat. E. evaluările făcute de fiecare individ influenţează percepţia nivelului de stres al evenimentului.. Semnalul de siguranţă pentru angajat care îi arată acestuia că se poate relaxa este absenţa şefului. Dacă în cazul unui şoc impredictibil nu poate exista nici o perioadă de siguranţă. Deşi unele situaţii sunt în cea mai mare măsură controlabile şi predictibile.. E.ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www. Geer şi Maisel. p. E. 1996.J. Această ipoteză propusă de Seligman şi Binik a fost numită ipoteza semnalului de siguranţă. teoriile iniţiale considerau că un eveniment este perceput ca fiind cu atât mai stresant cu cât pare mai incontrolabil. în realitate. p. apud. înaintea unui eveniment stresant permite persoanei să iniţieze un anumit proces pregătitor care să acţioneze în sensul diminuării efectului nedorit.S. Atkinson. Schoen şi Badia. C. ( apud.. R.. subiectul se poate relaxa într-o anumită măsură pâna când un semnal îl avertizează că un şoc este pe cale de a se produce.. R.. 1972.675) În ceea ce priveşte predictibilitatea. O posibilă explicaţie a acestui lucru ar fi aceea că semnalul de avertizare.. D. Atkinson. L. Seligman şi Binik. chiar dacă. toată ziua. Lazarus. Atkinson. Smith. R. 2002. D. apud. nu exercită niciodată acel control. în cazul unui şoc predictibil..E. Astfel.impredictibil. 1984). şi care îl critică. R. D.. pe cât este de importantă controlabilitatea efectivă a acestor evenimente. sunt totuşi resimţite ca fiind stresante datorită faptului că ne împing la limita capacităţilor noastre şi reprezintă o provocare la adresa imaginii pe care o avem despre noi înşine.44) În ceea ce priveşte controlabilitatea. C.. Bem. Studiile de laborator arată că atît oamenii cât şi animalele preferă evenimente neplăcute. R... R. Un exemplu din viaţa reală referitor la prezenţa unui semnal de siguranţă poate fi acela în care şeful urmează să-l critice pe angajat dar lipseşte din oraş pentru motive de afaceri. Cercetările ulterioare au dovedit faptul că convingerea omului că deţine controlul evenimentelor îl face să îşi reducă nivelul de anxietate.. 2002. capacitatea de a prezice apariţia unui eveniment stresant reduce de obicei severitatea stresului.tocilar. În schimb. 1977). Smith. cursuri si referate postate de utilizatori. Bem. Abbot. apud. poate trăi un stres cronic datorită faptului că nu are semnale de siguranţă. Smith.( apud.E.. R. C.J.E. 2002. Bem. (apud.

Conflictul are loc atunci când persoana trebuie să aleagă între scopuri sau căi de acţiune incompatibile. 2002. Smith. S-a dovedit că. Bem. Melgosa. stresul ar fi cu mult diminuat (apud. p. R. o cantitate de stress mai mare sau mai mică. C. R. Conflictele apar..evitare Prezenţa a două situaţii care sunt socotite ca negative supune persoana unui conflict în care caută să le evite pe amândouă. pp. L.. în cea mai mare parte dintre cazuri..E.Vizitati www. de exemplu între două locuri de muncă la fel de promiţătoare.tocilar. de asemenea. trebuie să opteze pentru una dintre situaţii. J. Atkinson. Conflicte de tipul dublă atracţie. D. E.evitare În cazul acesta este vorba despre un conflict care apare ca rezultat al existenţei a Pagina 14 din 68 . ci în mod deosebit de asemănarea dintre ele şi. stresul poate fi generat şi de procese interne. se naşte o anumită tensiune.J. Conflicte de tipul atracţie – evitare Conflictele de acest fel se petrec în prezenţa unui motiv care este în acelaşi timp şi negativ şi pozitiv. în ciuda nivelului de stres prezent. R. Această extenuare fizică şi intelectuală este resimţită de unii ca stresantă.. Urmărind calitatea negativă sau pozitivă a stimulilor care provoacă tensiunea se întâlnesc patru feluri de conflicte atunci când trebuie să alegem: Conflicte de tipul evitare. 2002. de greutatea alegerii ( apud. L...p.. D. în consecinţă. Acest lucru nu ar părea la fel de stresant dacă ar fi existat un singur scop. Ceea ce reprezintă un stres considerabil este încercarea de a găsi un compromis posibil între motive concurente (apud. Conflicte de tipul atracţie-atracţie Putem să observăm aceasta atunci când persoana are de ales între două situaţii la fel de atrăgătoare.678-679). decizia se ia cu greu.. Totuşi. şi anume conflicte nerezolvate care pot fi conştiente sau inconştiente. C. Stresul nu depinde doar de faptul că opţiunile sunt atractive sau neplăcute. Atkinson. cursuri si referate postate de utilizatori. se pot ridica şi în rândul studenţilor care sunt capabili să treacă cu bine examenele datorită încrederii în posibilităţile existente.J. Bem. Aceste motive sunt denumite ambivalente..2000. Întrebări privind modul în care îşi privesc propria competenţă şi decizia de a urma o anumită profesie. 53).. atunci când două trebuinţe sau motivaţii interne se află în opoziţie. presupusă ca fiind cea mai puţin păgubitoare.679). De fiecare dată când avem de ales între două sau mai multe opţiuni.. deşi două scopuri sunt la fel de atractive. După cum a mai fost subliniat. Dacă în loc de două ar fi vorba doar de un singur loc de muncă. Un exemplu în acest sens poate fi propunerea a două locuri de muncă la fel de tentante. R.ro ! Arhiva online cu diplome. mult mai mult timp decât în restul anului. E.E. Smith.

p.. 125). Corpul reacţionează la factorii stresori prin iniţierea unei secvenţe complexe de răspunsuri înnăscute la o ameninţare percepută. starea de stres înseamnă întotdeauna un stres psihofiziologic. 1. E. În toate societăţile. Legeron. Exprimarea impulsurilor versus standardele morale. Intimitate versus izolare. Reactivitatea la stres reprezintă ansamblul de manifestări fizice şi psihologice care au loc în interiorul nostru ca urmare a acţiunii factorilor de stres( apud. R.Vizitati www.. Cooperare versus concurenţă. Bem.. În alte situaţii. 2003. Smith. p.E. D. R.120). Melgosa. însă. poate intra iîn conflict cu team a de a nu fi respinşi sau răniţi expunându-ne prea mult. datorită faptului că afectează organizmul ca un întreg.4. pp. 2002. Concurenţa începe in copilăria timpurie.60-62) Cele mai răspândite şi dificil de rezolvat conflicte apar in general din următoarele cauze care reprezintă cel mai mare potenţial pentru un conflict serios : Independenţă versus dependenţă. cursuri si referate postate de utilizatori. R.(apud.678-679) 1. 2000.tocilar. P.. C. în cea mai mare parte impulsurile tind să fie reglate. O dată declanşată. atât fiziologici cât şi psihologici.. Floru. răspunsurile de urgenţă scad în intensitate şi starea fiziologică revine la normal.. p. În Pagina 15 din 68 . 1974.4. O mare parte din învăţăturile din copilărie implică interiorizarea restricţiilor culturale referitoare la impulsuri.1. Când ne confruntăm cu o situaţie dificilă se poate întâmpla să ne dorim ca cineva să ne rezlve problemele.J.dar învăţăm cătrebuie să ne bazăm pe forţele proprii şi că trebuie să ne asumăm răspunderea. În cazul în care ameninţarea este rezolvată rapid. (apud. (apud. L. în acelaşi timp fiind îndemnaţi să-i ajutăm pe ceilalţi şi să cooperăm.. fiecare având o componentă pozitivă şi una negativă. Cercetătorii încearcă să surprindă modificările de la nivelul ambelor categorii de indicatori. continuă pe parcursul şcolii şi culminează în rivalitatea profesională.. Dorinţa de a fi cu altă persoană şi de a împărţii cu aceasta gândurile şi sentimentele noastre cele mai intime. ne putem dori să fim independenţi dar circumstanţele ne obligă să rămânem dependenţi. J. două motive.Reacţiile fiziolofice la stres.ro ! Arhiva online cu diplome. Atkinson. Reacţii la stres.

Paul-Popescu. p. 1979) Reactiile fiziologice la stres se pot concretize astfel: dificultati la instalarea sau mentinerea somnului. (apud. E. noduli limfatici micşoraţi. concretizate prin întărirea organismului. Atkinson. 2003. R.. problemele de piele. C.. R. R.E. modificarea parametrilor vitali. 27). Astfel. în absenţa unor cauze care să le provoace.. teamă şi îngrijorare nemotivată. (apud. pe măsură ce se încearcă adaptarea la un stresor cronic.J.Atkinson. E.. apud.J. D. 1.. emoţiile noastre se pot comuta pe rand între oricare dintre acestea.. probleme endocrine ca diabetul sau o boală tiroidiană.. Smith. C. R. L.. E.tocilar. Atkinson. îi predispun atât pe oameni cât şi pe animale la îmbolnăvire.(apud. Aceasta reprezintă o tulburare a afectivităţii manifestată prin stări de nelinişte. Smith. p. R. Smith. hipervigilenta.. şi depresie. E. C. R.E. a) Reacţii emoţionale Situaţiile stresante produc reacţii emoţionale diverse. R. L.. migrenele. în funcţie de succesul eforturilor noastre de adaptare. generând boală. tulburările funcţionale ca: aergiile.681). Reacţiile psihologice la stress.. p. 2002. În cazul în care situaţia stresantă continuă. D.ro ! Arhiva online cu diplome. poate avea beneficii ulterioare. Atkinson.Atkinson.J. D. E.. p. apud. Stările de anxietate sunt însoţite de fenomene organo-funcţionale ca: palpitaţii.E. R. transpiraţie.(apud. greutate în respiraţie. apare un alt set de răspunsuri interne. 57) Pagina 16 din 68 . Bem. etc.( apud Cungi. tulburări digestive.. R. L.E. 2002. Se pare că expunerea la stresori intermitenţi( expunerea ocazională. D. p... C.685.685) Cercetările de laborator au arătat că expunerea la un stresor pe o perioadă lungă de timp produce diferite modificări în organism: glande suprarenale mărite. Bem. Dienstbier.(apud. Bem. cazul în care situaţia stresantă continuă..4.Atkinson. În ultimul timp. 2002.Atkinson.. Bem. ulcere stomacale. Selye. Bem. cresterea tensiunii arteriale.Vizitati www. Aceste modificări reduc capacitatea organismului de a rezista la agenţi stresori. idea că stresorii pot avea efecte benefice în anumite circumstanţe a generat un interes sporit printre cercetători. p. 2002. D. 1989)... 2002. la anxietate.681) Anxietatea este cel mai frecvent răspuns la stres.685. de la bună dispoziţie când evenimentul este solicitant dar controlabil.J. oboseala. p. Atkinson.2. Atkinson. Smith. dar cu perioade de revenire). C. C. etc. acţiunea pe timp îndelungat a agenţilor stresori.. R..Atkinson. L. N.J. cursuri si referate postate de utilizatori. furie. L.E. Smith.. (apud.

uneori sursa este vagă sau intangibilă.P.ro ! Arhiva online cu diplome.( apud.. În ceea ce priveşte concentrarea atenţiei individual stresat se poate confrunta cu dificultatea mintală de a rămâne concentrat pentru o activitate grea sau cu pierderea frecventă a atenţiei. Smith. C. Depresia reprezintă una din problemele psihologice cele mai mari cu care se confruntă societatea actuală. Melgosa. cursuri si referate postate de utilizatori. autoritarismul şi lipsa de consideraţie faţă de ceilalţi . 2002. pesimism faţă de viitor.1985. p. sentimente de neajutorare. Pagina 17 din 68 . 2000. fiind unul dintre riscurile finale ale stresului. 2000. principiile morale sau etice care conduc viaţa cuiva devin mai lejere şi scade puterea de autocontrol. 38-39). Efectele stresului în aria emoţională se pot concretiza în funcţie de gravitatea perceperii situaţiei în dificultatea menţinerii relaxării atât din punct de vedere emoţional cât şi fizic. individul care suferă de depresie poate să ajungă la o stare extremă de scădere a nivelului energetic.(apud. lipsă de reactivitate la stimuli şi neajutorare. J. b) Deteriorarea cognitivă În plus faţă de reacţiile emoţionale la stress. D. pp.( apud..E. Agresivitatea legată direct la sursa de frustrare nu este întotdeauna posibilă sau disponibilă. Bem. creşterea descurajării şi scăderea dorinţei de viaţă . pp. sentimente de incapacitate şi inferioritate.. depresia se caracterizează printr-o stare de activitate scăzută. scăderea memoriei. greutatea de organizare a gândurilor în mod logic. Modul de gândire al individului care se confruntă cu prea mult stress nu urmează direcţii logice şi coerente în cadrul unui sistem ordonat ci este dezorganizat. Atkinson. la unii indivizi se poate observa şi o deteriorare cognitivă concretizată în: greutatea de concentrare . În situaţie patologică. Pe lângă problemele fizice reale. Persoana nu ştie ce să atace şi caută un obiect pe care să-şi descarce sentimentele.Atkinson. Melgosa.Vizitati www. Aceasta poate duce la agresivitate.681) Mulţi specialişti au făcut legătura dintre agresivitate şi frustrare susţinând faptul că agresivitatea se datorează acesteia. p. pp.36-37).. intoleranţa . J. tulburări ale apetitului alimentar..40-41).( apud. L. R.122) Furia este o altă reacţie comună la o situaţie stresantă. Melgosa. Mintea sa este incapabilă de o analiză adecvată şi de o evaluare a situaţiei prezente sau viitoare.. R. În situaţia normalităţii psihice.tocilar.. 2000. individual poate bănui apariţia unor boli imaginare (ipohondrie).( apud. J.. E. deteriorarea performanţelor. J. Din punctul de vedere al personalităţii creşte nerăbdarea. înstrăinare . Chaplin.J.

J. cu cât persoanele sunt mai furioase. fumat excesiv. scăderea cursivităţii vorbirii). mai anxioase sau frustrate după acţiunea unui stressor.ro ! Arhiva online cu diplome. astfel încât. le este dificil să se relaxeze. C.36-37). 699-702) 1. nerăbdătoare.. Bem. iritabilitatre. particulatităţile individuale. intensitatea stresului. se forţează să facă cât mai multe lucruri într-un timp cât mai scurt şi devin nervoşi şi nerăbdători când se confruntă cu întârzieri sau cu indivizi pe care îi consideră incompetenţi. Această deteriorare cognitivă poate proveni atunci când. vulnerabilitate la accidente. crize emotionale. poate intervenii absenteismul de la serviciu sau de la şcoală. Atkinson.. Acestr efect paradoxal poate fi explicat dacă ţinem seama de toţi factorii care intră în ecuaţie: natura sarcinii. R. pp. R. dependenta de alcool si narcotice. Deşi în exterior arată încredere în sine. cu atât este mai probabilă apariţia deteriorării cognitive. 2000.(apud. Specialiştii au constatat că indivizii care manifestă acest pattern sunt extrem de competitivi şi orientaţi spre realizare..Atkinson. Cu toate acestea. numeroşi autori semnalează ameoliorări semnificative ale răspunsurilor la sarcini efectuate în condiţii stresante..J.36-37). individual afectat de stres are tendinţa de a le rezolva cu un număr mare de greşeli..( apud. pot apărea ticuri şi reacţii stranii care nu sunt caracteristice celui în cauză. Aceşti indivizi au dezvoltat un simţ al urgenţei temporale. nivelul de energie poate fi fluctuant de la o zi la alta.. Smith. nivelul insomniei creşte. Un pattern comportamental care a primit o mare atenţie este pattern-ul de tip A . În ceea ce priveşte limbajul.5.tocilar. Melgosa. 1974. 2002. D. comportamente impulsive. Floru.131) c) Reacţii comportamentale Influenţele stresului asupra comportamentului se pot concretizează în: lipsa răbdării. p. cursuri si referate postate de utilizatori. ei sunt pradă unor sentimente deneâncredere în forţele proprii. individual se poate confrunta cu incapacitatea de a se adresa verbal unui grup de persoane într-o formă satisfăcătoare (bâlbâială. specific persoanelor ostile . J..( apud. ( apud. de exemplu. E. supraimpliocate. agresive. cu tendinţa de scădere.E. 2000. Stresul şi strategiile de coping Pagina 18 din 68 .Vizitati www. R. În ceea ce priveşte rezolvarea de probleme. pp. bulimie sau anorexie. Melgosa. o activare emoţională intensă poate interfera cu procesarea mentală a informaţiei. pp. etc. L.

A. Dictionary of psychology. Copingul desemnează “maniera caracteristică a fiecărui individ prin care acesta face faţă mediului social şi fizic. În 1963.E. (Băiceanu.. Bem. 1985. În viziunea ei mecanismele de coping reprezintă forme adecvate şi sănătoase de funcţionare ale eului. Atkinson.S. -sunt procese post-afective . sau control. ( apud. D..81) 1. ele schimbă pur şi simplu modul în care o persoană o percepe sau se gândeşte la ea. E.1... -orientate spre blocarea pulsiunilor instinctuale interne . -au (necesită) flexibilitate .P. -implică scop şi perspectivă (sunt orientate spre prezent şi/sau viitor). pe când. p. MECANISME DEFENSIVE -procese inconştiente ... -permit confruntarea cu realitatea . -orientate predominant spre trecut. Smith. Opoziţia dintre mecanismele de apărare şi strategiile de coping În literatura psihanalitică există o îndelungtă istorie a controlului. R. Atkinson.J. 2004.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori. Pagina 19 din 68 . L. C.1998) MECANISME DE COPING -procese (sub)conştiente -produse în contact cu realitatea . Freud a utilizat termenul de mecanisme de apărare pentru a se referii la strategiile inconştiente folosite de indivizi pentru a face faţă emoţiilor negative. -produse la interfaţa ego-id . sunt rigide . -sunt orientate spre interior sau exterior.ro ! Arhiva online cu diplome.( apud. R.105) Literatura de specialitate poate face referire la coping utilizând şi termenul de adaptare. J. mecanismele de apărare implică un element de autoînşelare. -distorsionează (mai mult decît cele de coping) realitatea . -preced sau succed reacţiei de stress. mecanismele de apărare reflectă modalităţi inadecvate sau patologice de a face faţă ameninţărilor. 1966. p. p. -blochează exprimarea afectivă .5. L.275-276) Tabel nr.1. Aceste srategii nu modifică situaţia stresantă.705-709). R. -permit exprimarea afectivă .tocilar. modul în care îşi mobilizează resursele pentru a face faţă la stres”.Băban. Compararea mecanismelor de coping cu cele defensive(apud. -implică automatisme. Lazarus.2002 pp. Norma Haan propune diferenţierea dintre mecanismele de apărare şi coping. Astfel. ( Chaplin..

procesele de coping putând înlătura efectele negative ale stresului. cursuri si referate postate de utilizatori. p. nu se mai încearcă descrierea şi înţelegerea reacţiilor de stres prin intermediul situaţiilor cu care este confruntat subiectul( factorii de stres). ( apud. Strategiile centrate pe problemă pot fi diri jate nu numai către schimbarea mediului înconjurător ci şi spre interior când persoana poate Pagina 20 din 68 .. -au eficienţă situaţională. Emoţiile şi activarea fiziologică provocate de situaţii stresante sunt deosebit de neconfortabile. 1995) Prin studiul proceselor de coping s-a schimbat profund modalitatea în care se concepea stresul. L. Atkinson. Forma de coping în care individul acţionează către diminuarea reacţiei de stres se numeşte „ centrată pe emoţie”.6..Acesta se poate orienta fie către diminuarea reacţiei de stres.2.2002 pp. imature. 1. ci prin modul în care gestionează el situaţia. R. Legeron. P. Procesele de coping Procesul de coping poate fi definit ca modul în care gândim şi acţionăm pentru a remedia aspecte negative ale unei situaţii stresante. P. P.. p. iar acest disconfort îl motivează pe individ să acţioneze pentru a-l diminua. R. ....tocilar.Vizitati www. Procesele de coping nu constituie trăsături de personalitate implicite individului. raţionamentele şi comportamentele unui individ. ci sunt nişte strategii de ajustare pe care le adoptăm în funcţie de factorul de stres. 2003.. -au organizare ierarhică : mature vs. Bourgeois. Atkinson. Legeron. C.E.Astfel. Paulham. 2003.148-149).. Modul în care se va dezvolta reacţia unui individ depinde în mare măsură de emoţiile.ro ! Arhiva online cu diplome. apud. 2003. generarea soluţiilor alternative sub forma costurilor şi beneficiilor şi alegerea uneia dintre acestea. M. D.. I. fie către controlul situaţiei stresante. pe când cea orientată către controlul situaţiei stresante se numeşte „ centrată pe problemă”. Controlul centrat pe problemă. ceea ce are o mai mare importanţă. Bem. Smith. Strategiile utilizate pentru rezolvarea unei probleme includ: definirea problemei. E. implementarea alternativei selectate. Legeron.( apud.( apud. ( apud.149).J.702-705).

2003. C. L.Suls. R.E. cursuri si referate postate de utilizatori.. Pagina 21 din 68 . Smith. 1984. apud.J.. Cercetările arată că cei care tind să utilizeze această metodă în situaţii stresante prezintă niveluri scăzute de depresie atât în timpul cât şi după situaţia stresantă. Bem. Cu câtă îndemânare poate individul să folosească aceste strategii depinde de experienţa şi de capacitatea sa de autocontrol. B.. cu confundarea dorinţelor cu realitatea. de resemnare sau fatalism şi tipul de coping „ vigilent” . Lazarus şi Folkman. R. 1988). 1985). Moss. Atkinson..tocilar. Billings şi Moss. p.. Atkinson.E. L. E. Atkinson.J. apud.E. C. de momentul apariţiei acestora şi de durata evoluţiei lor. Atkinson..703) O altă modalitate de clasificare a diferitelor forme de coping constă în distincţia între tipul de coping „ evitant”. ele induc individului doar stres. cu negarea şi tendinţa periculoasă de refugiu din realitate.ro ! Arhiva online cu diplome. E. identificarea unor surse alternative de satisfacţie sau învăţarea de noi deprinderi. caracterizat prin comportamente de fugă.. Cercertările arată că.. care se manifestă prin căutarea de informaţii. apud. apud. L. Dacă strategiile comportamentale includ angajarea individului în exerciţii fizice. Există multe modalităţi prin care indivizii pot încerca să facă faţă emoţiilor negative.. P. dezvoltarea de planuri de acţiune şi căutarea de mijloace. R. J. R. De regulă. D. sprijin social.. (apud.Vizitati www. strategiile cognitive includ renunţarea temporară la gândurile despre diferite probleme şi reducerea ameninţării prin schimbarea semnificaţiei situaţiei..2002. Fiecare dintre formele de coping are avantajele şi dezavantajele sale şi se va dovedi mai mult sau mai puţin adaptativă în funcţie de factorii de stres. Dacă tipul de coping evitant reduce tensiunea emoţională individul utilizând o strategie pasivă.. Atkinson. descărcarea furiei sau căutarea sprijinului emoţional al prietenilor. de evitare sau de agresivitate. R. Bem. C.. (apud. oamenii recurg la metoda de control centrat pe emoţie pentru a preveni ca emoţiile negative să îi copleşească şi să-i împiedice în acţiunile lor de rezolvare a problemelor. Bem. E. Acest lucru se poate concretiza prin modificarea nivelurilor de aspiraţie. R. Smith. Unii cercetători le-au împărţit în strategii comportamentale şi strategii cognitive.. 1984) Controlul centrat pe emoţie. D.. Legeron. p. deşi strategiile comportamentale şi cognitive pot fi f lexibile. individul utilizând o strategie activă ( apud. schimba ceva în ea însăşi.2002. (apud. tipul de coping vigilent se traduce prin înfruntarea situaţiei.J.149-150. D.2002. Fletcher. atitudini de negare. Atkinson. Diverse studii au arătat că adaptarea slabă la stres este asociată cu un anumit control al confruntării. Smith.

ro ! Arhiva online cu diplome. dorinţa de a obţine note mari.298) Motivele reprezintă acele cauze de ordin mental: imagini. sentimentul datoriei. Factorii care pot să intre în componenţa conduitei de învăţare a studentului sunt foarte diverşi: aspiraţia spre un nivel de performanţă foarte înalt.Teoriile motivaţiei din perspectiva motivaţiei academice Motivaţia a fost abordată din punctul de vedere al mai multor teorii. acţiuni.2. orientează. 1979. sau motivaţia învăţării. determină. coerenţă şi direcţie actelor ei.(apud. organizează şi potenţează intensitatea efortului de învăţare. fiecare dintre acestea vizând însă conceptul din punctul propriu de vedere. fapte şi atitudini ce stau la baza conduitei acţionale sau de cunoaştere a omului. idei.Vizitati www.297) Motivaţia academică. se axează întotdeauna pe dinamica anumitor motive. p..ro/referat-Motivaţie_si_invatare-html) Învăţarea este o activitate dificilă care necesită o bază motivaţională optimă pentru a-l menţine pe student în sfera solicitărilor ei specifice. învăţarea. p. Vintilescu. ca orice altă formă de activitate. D.298) 2.tocilar. 1977.( Dicţionar de Pedagogie. 1979.Conceptul de motivaţie academică Motivaţia reprezintă ansamblul de mobiluri: trebuinţe.” (Dicţionar de Pedagogie. CAPITOLUL 2: MOTIVAŢIA ACADEMICĂ 2. Dicţionar de Pedagogie. p.15) „Indiferent de conţinuturile pe care le formează în plan psihologic individual. situaţiilor si cerinţelor mediului care intra în relaţie cu trebuinţele sale. motivaţia operează ca un sistem dinamic aigurând programul de adaptare la mediu al subiectului.În general studiile din psihoPagina 22 din 68 .1. determinând anumite tensiuni emoţionale.Motivaţia învăţare. emoţii. ( apud. explică de ce aceasta se furnizează energia necesară funcţionării şi menţinerii activităţii de produce. judecăţi.(sursa:http://www. care apar ca rezultat al reflectării în conştiinta celui care învaţă a obiectelor. Fiind produsul întâlnirii biologicului cu socialul.referat-şcoala. atracţii . p. 1979. ambiţia de a-I depăşi pe alţii şi de a ocupa un loc fruntaşîn ierarhia valorică a grupului şcolar din care fac parte etc. cursuri si referate postate de utilizatori. constituie totalitatea motivelor care în calitatea lor de condiţii interne ale personalităţii. conferă sens.

E.S. Rogers şi alti specialişti se opun behaviorismului accentuând importanţa componentelor cognitive şi psihice şi descriu motivaţia ca depinzând de factorii interni. În ceea ce priveşte determinarea comportamentului.2.( apud. Cadler. recompensele pot avea efecte în funcţie de caracteristicile lor variate ce nu pot fi preconizate. de aici rezultând elaborarea „legii efectului”. şi Morgan.Vizitati www. Pentru Guzzo. În concepţie umanistă apare teoria resurselor interne ca reacţie împotriva tendinţei de a privi comportamentul uman ca răspuns doar la factorii externi de mediu. 2005. în timp ce factorii interni sunt legaţi de motive . mediul constituie factorii de incitare sau de precipitare. Maslow.. Magher.1..Teoria recompensei. Teoria resurselor interne. cursuri si referate postate de utilizatori.2. Acest lucru poate fi afirmat însă doar în cazul motivaţiei extrinseci datorită faptului că. în cazul motivaţiei intrinseci rezultatul obţinut reprezintă o satisfacţie interioară pe care recompensa nu o poate diminua nici nu o poate întări. iar cele negative îl diminuează.S.tocilar. În urma cercetării făcute pe forţa recompensei behavioriştii au reuşit să surprindă impactul acesteia asupra comportamentului. pedagogie se opresc doar la cele patru mari abordări :behavioristă. p15) Impactul recompenselor este negativ când nu se vizează atingerea unor standarde de calitate ci doar realizarea unei sarcini 2. conform căreia consecinţele pozitive întăresc comportamentul.( apud. Magher. indiferent de fluctuaţia retribuţiei financiare. interesul scade. umanistă. În rândul specialiştilor stimularea motivaţiei prin intermediul recompensei a stârnit controverse. Straw.ro ! Arhiva online cu diplome. interpunându-se între stimulii externi şi reacţiile persoanei Pagina 23 din 68 . Practicarea suprautilizării recompensei şi pedepsei în contextul şcolar duce la pierderea potenţialului acestora. iar motivaţia intrinsecă poate fi afectată de latura materială. cognitivă şi socială. demotivându-i tocmai pe cei care au cea mai acută nevoie de suport extrinsec. Acest lucru este negat de Fischer care demonstrează constanţa rezultatelor obţinute de un lot de subiecţi motivaţi intrinsec. p15) 2.2. E. susţin că atunci când se primeşte o recompensă pentru un rezultat motivat intrinsec. 2005.

2. Pagina 24 din 68 . doar având un confort fizic optim.Teoria ierarhică a trebuinţelor. noroc. vor fi posibile condiţii propice pentru a se putea aspira spre trebuinţe de dezvoltare.Vizitati www. Cercetările arată că de regulă succesul este atribuit factorilor interni iar eşecul celor externi. dificultate a sarcinii. 2. teoria atribuirii încearcă să descrie explicaţiile studenţiilor asupra propriilor rezultate. aptitudini. efort. bazat pe trei ipoteze: -comportamentul este determinat de căutarea satisfacţiilor raportate la trebuinţele fundamentale. sistematic şi dinamic.ro ! Arhiva online cu diplome. În ceea ce priveşte învăţarea. motivaţia de invăţare se dezvoltă prin încurajarea utilizării resurselor interne în nevoia de competenţă. autorealizare. aflate la nivel inferior. o altă trebuinţă poate să apară ca motivaţie. dimensiune controlabilă sau necontrolabilă. mecanismul bazându-se pe capacitatea de autoapărare a eului. Astfel.4. toate acestea distribuite pe trei dimensiuni: cauze interne sau externe.tocilar. grad de stabilitate sau instabilitate. În viziunea umaniştilor. o stimă de sine ridicată.Teoria atribuirii. Următoarele cinci niveluri sunt de tip evolutiv şi rezultă din faptul că omul transformând mediul se transformă şi pe sine. Cele cinci niveluri se explică cu ajutorul motivaţiei de autorealizare. Astfel. aceasta acoperind numai activitatea de adaptare. talente. -trebuinţele fiziologice au o prioritate absolută. de echilibrare cu mediul. Primele trei niveluri din piramida lui Maslow se pot explica prin intermediul motivaţiei homeostatice.abilităţi. 2. susţinând şi direcţionând conduita.3. stimă de sine. o ambianţă netensionată. În ceea ce priveşte motivaţia pentru învăţare aceasta corespu nde trebuinţelor de dezvoltare şi se poate concretiza doar în cazul satisfacerii trebuinţelor de deficienţă.2. -după satisfacerea trebuinţelor elementare. cursuri si referate postate de utilizatori. Teoria lui Maslow se conturează într-un model ierarhic. cauzele externe acţionează prin intermediul condiţiilor interne. Cele mai frecvente explicaţii iau ca reper factorii: capacităţi.

Vizitati www. regulamentele şcolare. Când studentul învaţă pentru sine. În cadrul motivaţiei academice are loc o scindare în două a acesteia în funcţie de sursa externă sau internă care o determină.Ei alcătuiesc condiţiile exterioare care includ: condiţiile economice. Termenii utilizaţi pentru a marca scindarea sunt cei de motivaţie intrinsecă şi motivaţie extrinsecă. Factorii interni care determină motivaţia pot fi convingerile. motivaţia este fie intrinsecă. În cazul studentului . factori care deşi se dezvoltă sub impulsul celor externi au influenţa cea mai mare asupra întregului comportament. individul desfăşoară activitatea pentru că aceasta îi dă satisfacţii prin ea însăşi. instrucţiunile. planurile de învăţământ. sensibilitatea. Dacă studentul are dezvoltată mai mult motivaţia intrinsecă nu va învăţa sub presiunea ideii nereuşitei la examene. În situaţiile în care motivaţia intrinsecă şi Pagina 25 din 68 . motivaţia internă se referă la dorinţa de a se cultiva.tocilar.Factorii externi care determină motivaţia sunt cei care constituie ambianţa în care trăieşte individul. Teoria expectanţei. 2. În cazul motivaţiei intrinseci. diferenţierea realizându-se doar la nivel teoretic. Între cele două forme ale motivaţiei există o relaţie de intercondiţionare: întotdeauna cauzele externe acţionează prin intermediul condiţiilor interne. Motivaţie extrinsecă versus motivaţie intrinsecă. 2. În ceea ce priveşte motivaţia pentru învăţare. definite în termeni de atractivitate/neatractivitate sau satisfacţie/nesatisfacţie. programele şcolare. cursuri si referate postate de utilizatori. atitudinea activă în faţa dificultăţilor. cu conţinutul şi finalităţile sale. pe scale bipolare pot fi evaluate sentimentele elevilor faţă de efectele (satisfacţiile) activităţii de învăţare. Expectanţa reprezintă relaţia percepută dintre efort şi performanţă indicând reprezentarea mintală a rezultatelor scontate.5.2. învăţarea este mult mai eficientă decât atunci când o face determinat de presiuni exterioare. În raport cu învăţarea.ro ! Arhiva online cu diplome. iar cauzele interne sunt favorizate de condiţiile externe. aptitudinile. fie extrinsecă. Conform acestei teorii performanţa în activitate este direct proporţională cu efortul depus. social politice. Chiar dacă sunt total diferenţiate de caracteristici proprii cele două tipuri de motivaţie nu se pot trata separat. ea fiind puternic legată de interes şi de satisfacţia învăţării.3. subiectul se va strădui să înveţe mai mult şi mai bine în funcţie de felul în care apreciază satisfacţia obţinută în raport cu relaţia dintre efortul depus şi expectanţe. Astfel.

p15) Motivaţie extrinsecă . 451) Motivaţia extrinsecă este generată de factori sau stimuli exteriori învăţării cum ar fi: concurenţa. . H. E.. prin învăţare studentul nu mai vede doar un mijloc deobţinere a unei recompense sau de evitare a unei pedepseşi nici nu percepe activitatea ca pe o expresie a tensionării sale in sferele datoriei. 2001. Motivaţie intrinsecă .. D. dobândirea unor facilităţi sau a unor poziţii privilegiate. pe când motivaţia intrinsecă este dorinţa de a adopta un comportament de dragul acestuia şi de a fi eficient.( apud. apud. 9-10) Motivele extrinseci sunt indirecte şi exterioare acţiunii în cauză. . ci ca pe un proces a cărui recompensă rezidă Pagina 26 din 68 .( apud. Magher. responsabilităţii. Creţu. D. 2001. Zenke. stimularea ia forma unei trăiri emoţionale negative ca teama de eşec.G. motivaţia extrinsecă înseamnă căutarea recompenselor externe şi evitarea pedepselor. motivele intrinseci sunt directe şi satisfac tocmai prin îndeplinirea acţiunii adecvate.Mayers. dorinţa de a fi pe plac părinţilor.( apud. 2005. 2002.în mod subiectiv. 2002. . dorinţa de a fi lăudat sau de a ieşi în evidenţă. interesul sunt scăzute. p. Creţu.sursa ei rezidă în menţinerea în permanentă stare activă a trebuinţelor de orientare şi investigaţie a studentului. G.183) După alţi autori.ro ! Arhiva online cu diplome. p.îşi are punctul de plecare în afara personalităţii celui care învaţă. Conform motivaţiei extrinseci.11) Motivaţia extrinsecă este un ansamblu de impulsuri comportamentale care îşi au originea într-o întărire pozitivă sau negativă. Schanb.( apud. prestigiului. sau a utilităţii saciale. studentul învaţă fiind interesat de obţinerea unor note bune şi nu de procesul de învăţare sau de conţinuturi în sine.. de pedeapsă.este consubstanţială actului de învăţare ca act preponderent cognitiv. p.fiind motivat intrinsec.S. . Motivaţie intrinsecă versus motivaţie extrinsecă. Tabel nr.2. făcând ca învăţarea să pară o preocupare obositoare. pp. McLloyd şi Morgan.tensiunea se naşte ca urmare a punerii în funcţiune a unor stimulenţi externi.Vizitati www. obţinerea unor recompense sau evitarea pedepsei..(apud.K. În funcţie de dominanţa acestor motive se poate vorbi de felul motivaţiei. D. cursuri si referate postate de utilizatori. motivaţia extrinsecă poate chiar să ridice nivelul motivaţiei intrinseci.tocilar.

nesatisfăcătoare a cunoştinţelor ..( apud.ro ! Arhiva online cu diplome. ale autorealizarii. .tocilar. p. profesionale. În categoria motivelor sociomorale intra cele care au scopuri un caracter social şi care se concretizează în afirmaţii de genul următor: „învat din datorie fata de anul din care fac parte”. p.în centrul motivaţiei intrinseci se află curiozitatea epistemică. Preda. în activitatea de învăţare în sine. de a ieşi în evidenţă. Unul dinre obiectivele esenţiale al procesului de învăţământ este găsirea formulei optime de îmbinare a motivaţiei intrinseci cu cea extrinsecă. Magher. succesul sau insuccesul şcolar. . teama de consecinţe şi ambiţia (concurenţa cu ceilalţi). furnizând învăţării o întărire discontinuă.37) a) Motivele socio-morale decurg din dorinţa studentului de a fi util.S.12-16) .4. motivele care îi determină pe studenţi să înveţe sunt de mai multe feluri: socio-morale. Motivele de învăţare la studenţi Pentru o activitate complexă cum este învăţarea nu se poate indica doar un singur motiv declanşator. de a fi apreciat. „învatând contribui la prestigiul facultăţii”.în cadrul motivaţiei extrinseci există dorinţa de afiliere. cognitive. datorită satisfacţiei pe care o furnizează prin sine. E. in cadrul aceluiaşi subsistem e activitate şi într-un fel coincid.motivaţia extrinsecă deşi poate fi intensă este de scurtă durată.Vizitati www.motivul şi scopul învăţării se regăsesc pe acceaşi treaptă. dobândind valenţe activatoare. Astfel. „vreau sa fiu cât mai folositor oamenilor”. . de a produce ceva util sau de a-şi face datoria. . instabilă. Ceea ce trebuie semnalat este faptul că atât motivaţia intrinsecă cât şi cea extrinsecă duc la creşterea randamentului şcolar.este o motivaţie puţin eficientă care se soldează adesea cu asimilarea formală..este intensă şi de lungă durată datorită faptului că procesul care constă în activitateaîn sine se poate relua la nesfârşit. Motivul reciprocităţii intră tot în categoria motivelor socio-morale şi este exprimat de studenţi în diferite forme ca: „îmi Pagina 27 din 68 . ceea ce impune reluarea şi repetarea cu o frecvenţă den ce în ce mai mare a procedurii de stimulare din exterior. pentru a compensa efecul stingerii ei rapide. cursuri si referate postate de utilizatori.( apud. 2. 2005. V. aptitudinile speciale. tendinţele normative. 1991. de ordin afectiv.

în ceea ce priveste învatarea lor. respectul faţă de profesor (pentru că „explică bine”.ro ! Arhiva online cu diplome. „învăţ pentru că facultatea pe care mi-am ales-o pentru că mă pregăteşte pentru profesia pe care mi-o doresc”. Toate aceste motive constituie trairi afective ale studenţilor izvorâte din relaţiile cu diferiţi factori implicaţi în procesul învăţării lor şcolare: profesori.referat -şcoala. din curiozitatea epistemică declarată ca factor dinamic de bază al activităţilor de învăţare. părinţi sau colegi se găsesc la polul negativ. Acest lucru este exprimat prin afirmaţii ca: „învăţ pentru ca vreau să cunosc cât mai mult”. „învăţ la toate disciplinele pentru că învăţarea îmi dă satisfacţii”.. „ne ajută mult”). asa dupa cum reiese din însăsi modul în care ei se exprima: „mi-am ales această facultate ca sa devin ceva în viaţă”. sentimentul de regret sau de ruşine faţă de profesori. p. Ele reflectă atitudinea studenţilor faţă de sarcinile si cerintele ce vin din partea acestora.ro/referat-Motivaţie_si_invatare-html) d)Motivele profesionale reprezintă aspiraţiile studenţilor spre un ideal profesional (model de rol) mai mult sau mai putin clarificat. se poate manifesta prin atractia (interesul teoretic) exprimată de studenţi pentru unul sau mai multe obiecte de învatamânt: „rezolvarea exerciţiilor statistice îmi da o mare satisfactie”. de a descoperi. La polul pozitiv se află dragostea si respectul fata de parinti.ro/referat-Motivaţie_si_invatarehtml) c) Sfera motivelor de ordin afectiv înglobează motivele cu o predominantă bază emoţională.( apud. „este înţelegător”. anxietatea determinată de atitudinea rigida a unor profesori.tocilar. place sa învăţ la şcoală pentru ca sunt împreuna cu alţii”. dorinţa de a crea mulţumire părinţilor. E.37) e) Motivele incluse în categoria succesului-insuccesului şcolar se grupează în jurul dorinţei de succes sau de evitare a insuccesului.referat-şcoala. Teama de pedepsele aplicate de parinti. de a înţelege. bursă. sentimentul datoriei faţă de parinti. atât pozitivă. Din răspunsurile studenţilor reiese că succesul pe care ei doresc sa-l obţină vizează trei direcţii: situaţia şcolară (note bune. simpatia faţă de profesor. parinţi. „învăţ ca sa devin un bun profesor”. Pagina 28 din 68 . cursuri si referate postate de utilizatori. (sursa:http://www. „alţii ştiu mai multe şi poţi învăţa de la ei”.ro/referatMotivaţie_si_invatare-html) b) În categoria motivelor cognitive intră dorinţa studenţilor de a cunoaşte ce rezultă din nevoia de a şti. „ cel mai mult învăţ la pedagogie”. „pedagogia ma interesează în mod deosebit”. Astfel de motive sunt traite de studenţi ca tendinţe care îi determină să înveţe pentru a-şi asigura pregătirea necesară în vederea viitoarei profesii. Magher. 2005. îmi place”. cât şi negativă. În acelasi timp. ( sursa:http://www. „învăţătura ma intereseaza. . colegi. „uneori de la alţii înveţi mai repede decât singur”.Vizitati www.(http://www.S. „când esti cu colegii înveţi mai usor pentru ca este mai placut”.referat-şcoala.

„ pedagogia mi -a plăcut la început din întâmplare – mi-au reuşit bine primele experiente şi asta a fost totul”. 2005.ro ! Arhiva online cu diplome. „învăţ ca sa fiu printre primii”. „învăţ mult la pedagogie. „n-aş vrea sa dau prilej colegilor să ma dispreţuiască”. cursuri si referate postate de utilizatori. E. devin forţe însemnate mobilizându-i pe studenţi sa înveţe cu interes la un anumit obiect. cât si cele care exprimă însuşi sentimentul de succes sau de insucces (eşec) în ceea ce studentul se asteaptă sa obţină prin el însuşi sau de la alţii.( apud. respectiv de a evita un insucces. „nu-mi place istoria psihologiei. strâns legată de dorinţa de autoafirmare a fiecaruia dintre studenţi).„învăţ cu multa uşurinţa la unele discipline”.(sursa:http://www. tot nu stiu pentru că mi-e frica sa nu primesc iar o nota proasta”. „vreau să-i depăşesc pe alţii”.. sau dimpotrivă.Vizitati www. Aceleaşi direcţii se conturează si în ceea ce priveste evitarea insuccesului. odată trăite. „rezolv greu problemele pentru ca judec încet”. promovarea examenului. fără plăcere la unele obiecte: „nu ma pricep la acest obiect”. „doresc sa câstig admiraţia colegilor”. Sunt incluse în aceasta categorie de motive şi raspunsurile studenţilor prin care precizează pentru ce învaţă fără interes. şi dacă învăţ. Ca urmare. etc.ro/referat-Motivaţie_si_invatare-html) f) Motivele incluse aptitudinilor speciale includ motivele care susţin învăţarea la unele discipline de învăţământ prin prezenţa unor capacităţi însuşiri sau înclinaţii spre acestea. să aspire la o profesie legată de acesta.etc. „vreau să fac impresie profesorilor”. valoarea motivaţionala a aptitudinilor este conştientizată.tocilar. respectiv de eşec. prestigiul în grupul din care fac parte şi aprecierea favorabilă a profesorilor. „am aptitudini către domeniul ales”. Aşadar. „învăţ ca sa fiu un exemplu pentru colegi”. respectiv a părinţilor (ultimele două direcţii depinzând în bună măsură de realizarea celei dintâi. în categoria succesului-insuccesului şcolar pot fi incluse motive enunţate de studenţi cu forme foarte diferite dar care exprimă totuşi aceleaşi tendinţe: „învăţ ca să obţin note bune”.ro/referatMotivaţie_si_invatare-html) Pagina 29 din 68 .referat-şcoala.S. „n-am talent la limbi moderne”. Unii studenţi motivează alegerea facultăţii şi învăţarea la disciplinele care îi interesează prin prisma aptitudinilor pe care le deţin: „ma pricep mai bine la această disciplină”. Magher. această categorie de motive cuprinde atât diferitele forme pe care le îmbracă dorinţa de a obţine succes. „învăţ să nu am rezultate slabe”. „învăţ pentru că doresc sa am succes în profesia pe care mi-am ales-o”. (http://www. „învăţ să nu pic examenul”. să înveţe numai pentru a evita un nou insucces: „îmi place psihologia vârstelor pentru ca am primit totdeauna note mari”.37) La vârsta primei tinereţi. vârstă la care se regăsesc majoritatea studenţilor. p. e grea si tare aş vrea să nu mai am note mici”. etc). „am talent”. „am început sa învăţ la statistică pentru ca profesorul m-a ajutat sa câstig încrederea în mine”. Sentimentul de succes.referat-şcoala. .

De asemenea trebuie menţionat şi faptul că studenţii încrezători în propriile forţe vor fi mult mai angajaţi în învăţare în ceea ce priveşte cogniţia . (apud.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome. P. 2003.R. În conformitate cu această afirmaţie. se pare că cu cât credinţele despre eficienţă şi competenţe sunt mai înalte cu atât motivaţia studenţilor pentru învăţare creşte.apud.apud.Vizitati www. ei tind să încerce din răsputeri să persiste şi să realizeze sarcina respectivă din ce în ce mai bine. Acest lucru se manifestă la nivel comportamental. De exemplu. Una dintre descoperirile majore a celor mai recente modele ale motivaţiei pentru învăţare este aceea că. menite să răspundă la intrebarea: „ce îi motivează pe studenţi în contextual academic?”. atunci când studenţii se aşteaptă să realizeze bine o sarcină. care sunt mai generale şi despre care s -a discutat anterior constructele social-cognitive sunt mult mai situaţionale şi specifice. În comparaţie cu moltivele.671) Cele cinci constructe social care stau la baza motivaţiei academice a studenţilor cognitive sunt: Percepţia adaptativă a autoeficienţei şi a autocompetenţei.(apud.2003. Din perspectivă emoţională. Pintrich. Modele social cognitive. prin efort şi perseverenţă. P. Bandura. cercetările s-au concentrate pe studierea modalităţilor în care credinţele despre propriile capacităţi sunt associate achiziţiilor dobândite în urma învăţări şi asupra stabilirii rolului credinţelor în ceea ce priveşte motivaţia academică a studenţilor. (apud. 2.. 1997).. un student care îşi supraestimează în mod constant gradul de înţelegere al unui text va fi mai puţin probabil Pagina 30 din 68 . decât cei care nu se încred în abilităţile lor de a performa bine. Cu toate că există o mulţime de modele şi constructe social-cognitive. Motivaţia academică a studenţilor..5. Studenţii care se cred capabili să realizeze bine o sarcină sunt mult mai motivaţi decât cei care se cred mai puţini capabili şi care nu se aşteaptă să reuşească. din perspective autoreglării.672)Trebuie menţionat însă şi faptul că există anumite pericole associate percepţiilor optimiste sau pesimiste în exces referitoare la eficienţă şi competenţe.R. dacă studenţii îşi supraestimează în mod constant capacităţile există posibilitatea ca aceştia să nu fie motivaţi să-şi schimbe comportamentul în faţa feed-back-ului primit ce conţine informaţii despre slăbiciunile lor.R. Schunk. Pintrich. doar cinci dintre acestea reprezintă focalizarea celor mai recente cercetări pe motivaţia studenţilor în contextual universitar. P. pp. Pintrich. cursuri si referate postate de utilizatori. pp. Pe de altă parter.

studenţii care cred că deţin mai mult control personal asupra învăţării şi asupra propriului comportament sunt mai predispuşi să aibă performanţe mai bune şi să dobândească achiziţii la un nivel mult mai înalt decât studenţii care cred că nu deţin controlul. Cercetările din teoria autodeterminării au demonstrat importanţa localizării interne a cauzalităţii competenţelor în comportamentul adaptativ. Pintrich. din plăcere şi interes. Acest lucru este necesar pentru ca aceasta să se poată adapta.ro ! Arhiva online cu diplome. prin constrângeri externe ca recompensele. Pintrich. cu un înalt grad de percepţie al controlului intern. într-un continuum pornind de la cel mai extern la cel mai intern stil: localizarea externă: reprezintă modalitatea cea mai externă de localizare a controlului caracterizată prin controlul exercitat de alţii. Acestea se referă la credinţele referitoare la cauzele succesului sau eşecului şi la cât de mult controlul perceput influenţează comportamentul. Gembeck şi Connel. Astfel. apud.R. Atribuirile adaptative şi credinţele de control O altă familie importantă de constructe motivaţionale include atribuirile şi credinţele de control. cursuri si referate postate de utilizatori. motivaţia extrinsecă. Din cercetările efectuate reiese faptul că tendinţa generală este aceea că. Skinner şi alţi cercetători a descoperit că patternurile optime ale controlului perceput indică mult mai mult angajament în cee a ce priveşte şcoala şi niveluri mult mai înalte de achiziţionare. 2002) Cel mai important lucru referitor la credinţele despre eficacitatea de sine şi despre propriile competenţe este ca acestea să reprezinte o percepţie corectă şi exactă a capacităţilor persoanei. dar controlul este perceput ca fiind extern persoanei aceasta căutând aprobări din partea celorlalţi. cercetările curente bazate pe cea tradiţională (a autodeterminării) au diferenţiat patru stiluri motivaţionale de localizare a controlului.2002. apud. introiecţia: reflectă începutul internalizării valorilor. Skinner. Cercetările recente din această perspectivă au extins distincţia tradiţională a motivaţiei intrinseci de cea extrinsecă la o diferenţiere mult mai complexă. care reflectă comportamentul iniţiat în sine. afective. P. În contrast cu motivaţia intrinsecă. motivaţionale şi în ceea ce priveşte învăţarea şcolară. Pagina 31 din 68 ..( apud. Zusko. Schunck.tocilar. Zimmer. reflectă o activitate sau un comportament iniţiat pentru anumite valori instrumentale cu un grad scăzut de percepţie al controlului intern. motivat să-şi schimbe modul general de a citi şi strategia folosită în cazul în care în realitate nu este un bun cititor. 1998) Perry împreună cu alţi cercetători a arătat că nivelurile înalte de percepţie a controlului sunt diect proporţionale cu o mulţime de efecte benefice cognitive. (apud.Vizitati www.

( apud. Interesul personal este diferit de curiozitate. costurile consecinţelor. performanţele sunt mai bune şi de asemenea starea de bine psihologică este mai mare ( scade stresul). utilitatea percepută.ro ! Arhiva online cu diplome. valori şi scopuri. în general existând o corelaţie pozitivă între acestea şi angajament. nivelurile înalte ale acestora sunt asociate unei angajări cognitive mai mari. de a se bucura sau de a-i face plăcere să fie implicat] într-o activitate anume. în contrast cu cel personal. În ceea ce-I priveşte pe studenţi se poate spune că. cercetările curente au arătat că un alt lucru care contează este modul în care studenţii consideră importanţa sarcinii de îndeplinit.Vizitati www. apud. Aceste stiluri pot conduce la rezultate diferite. cu cât stilurile sunt mai internalizate cu atât angajamentul în învăţare este mai mare.Ryan şi Deci. importanţa realizării sarcinii. 2000) Nivelurile înalte de interes În afară de credinţele despre competenţe şi control ceea ce determină motivaţia academică a studenţilor sunt şi interesele acestora. unei angajări în învăţare mai mari şi unor nivele înalte de achiziţionare. (apud. Pintrich şi Schunk. cursuri si referate postate de utilizatori.tocilar. Pintrich. unde. fiind o orientare mai mult extrinsecă către sarcină. Interesul personal este o variabilă relativ stabilă ce reprezintă dispoziţia de durată a individului de a fi atras de un domeniu de activitaqte. Pagina 32 din 68 . utilitatea este definită în termini de percepţie individuală a utilităţii conţinutului sau a sarcinii. Nivelurile înalte de valori Cu toate că interesul reprezintă un factor important ce îi motivează pe studenţi să înveţe. este generat de gradul de interes al sarcinii în context. 2002) Cercetările referitoare atât la interesul personal cât şi la cel situaţional au arătat că. identificarea: aici se găseşte mai mult control intern şi aprobare proprie în ceea ce priveşte valorile şi scopurile. integrarea: reflectă un înalt control intern şi congruenţa între sine . Interesul situaţional. Interesul intrinsec din acest model este similar celui personal prezentat anterior. În teoria valorii de expectanţă sunt operaţionalizate credinţele despre valorile sarcinii în termeni de patru componente: interesul intrinsec. care este o caracteristică personală corespunzătoare mult mai multor activităţi sau domenii. O distincţie importantă din această arie de cercetare o constituie diferenţa dintre interesele personale şi cele situaţionale.

.sau valoarea de realizare a sarcinii se referă se referă la cât de important este pentru individ să realizeze bine sarcina. tensiunea psihică îşi are originea mai mult în pierderea prestigiului.1996) Referitor la motivaţia studenţilor au existat două programe principale de cercetare dintre care unul s-a focalizat pe conţinuturile scopurilor şi multitudinea de scopuri pe care studenţii le pot achiziţiona în contextul şcolar. În ambele cazuri cercetările au arătat că atât conţinutul specific cât şi natura scopurilor servesc motivării şi direcţionării comportamentului în contextul şcolar. cursuri si referate postate de utilizatori. Eccles şi Wigfield. Costurile credinţelor se referă la percepţia consecinţelor negative ce pot să apară prin angajarea în sarcină. Pintrich. R. Importanţa. Pintrich.ro ! Arhiva online cu diplome. 1974. 2003. pp.Vizitati www. apud. De exemplu. cât de centrală este percepută a fi sarcina pentru identitatea personală a individului. deşi ameninţarea de a pierde o recomensă mare poate exercita un efect stresant. pe când celălalt s-a focalizat pe natura scopurilor achiziţionate şi orientarea dată de acestea. Deşi s-a presupus că stresul s-ar putea datora faptului că recompensa nu gratifică efortul depus. Aceasta faţă de celelalte componente ale valorii sarcinii nu a fost investigată din punct de vedere empiric.79-82) În ceea ce priveşte consecinţele propriu-zise ale muncii.(Floru. Pagina 33 din 68 . succesul sau eşecul.(apud. cercetările au arătat că prin obţinerea unei recompense mari după o muncă efectuată cu succes nu înlătură în mod necesar stresul. P.. Pintrich. Ivirea unui obstacol în calea realizării ca şi nerecunoaşterea sau apecierea defavorabilă obţiute la capătul unei activităţi intens motivate constituie cauze de stres psihic. Astfel.. În ceea ce priveşte motivarea şi orientarea comportamentului uman s-au realizat multe cercetări pe diferite constructe ale scopurilor şi rolul acestora în motivarea şi orientarea comportamentului uman.(apud. Austin şi Vancoover. între stresul psihic şi recompensa propriu-zisă nu s-a putut stabili o relaţie directă.671-686) 2. 1995) Scopurile A cincea familie a constructelor social-cognitive ce influenţează motivaţia academică a studenţilor este reprezentată de scopuri şi de orientarea dată de către acestea. Motivaţia academică şi stresul locului de muncă la studenţii care muncesc Conduita studenţilor şi în general a oamenilor este orientată şi energizată de motivaţie. (apud. expunerea la mediocritate. neconfirmarea propriei valori.tocilar. În acest caz însă. ca şi de altfel..6. pp. apar ca factor stresant masi puternic decât volumul muncii sau dificultatea sarcinii. apud.R.

Atunci când studenţii trebuie să. spre deosebire de alţii care amână mereu ceea au de făcut.căt ameninţarea de eşec. În cazul în care intervine presiunea timpului . dar devine stresantă atunci când intră în alcătuirea unei pobe de examen. slăbirea interesului pentru studiu. R.tocilar. Pentru mulţi dintre studenţi acest lucru înseamnă o schimbare majoră faţă de cerinţele întâlnite în timpul liceului. Una dintre sarcinile ce i se atribuie primei tinereţi este inserarea în câmpul muncii.sau proiecte.. elaborea unor studii de caz. randament şcolar scăzut. se pot confrunta cu lipsa de timp necesar pentru a se pregăti suficient pentru a face faţă cerinţelor şcolare. Există oameni care îşi dirijază diversele acţiuni după un program propriu pe care îl respectă. jocul de rol. Din toate acestea rezultă faptul că studenţilor le poate fi destul de greu să se descurce chiar şi în cele mai bune circumstanţe când nu sunt nevoiţi să muncească şi îşi pot îndrepta întreaga atenţie spre a învăţa. Dezbaterile. discuţiile pe grupuri. aceeaşi sarcină intelectuală poate fi privită ca recreativă dacă se întâlneşte într -o revistă de cuvinte încrucişate. (Bloona.ro ! Arhiva online cu diplome. Cerinţele de învăţare din mediul universitar pot fi foarte mari. În situaţia în care angajatul este student există posibilitatea ca activitatea cotidiană de muncă şi învăţare să depăşească posibilităţile psihofizice ale acestuia şi să intervină suprasolicitarea ale cărei urmări sunt grave: surmenaj intelectual. nevroze. sunt lucruri obişnuite la orele susţinute în cadrul facultăţii. pentru a-şi prezenta lucrările în faţa colegilor şi profesorilor. într-un timp mult mai scurt. fie part-time fie cu normă întreagă. pedeapsa eventuală pentru nerespectarea termenului. Pentru majoritatea studenţilor munca este reprezentată doar de învăţarea academică. Studiile au arătat că apropierea de termenul fatal este mai stresantă pentru cei care obişnuiesc să amâne decât pentru cei care-şi controlează programul. ambele categorii nu pot respecta termenul propus. ce se produce cand cerinţele postului nu se potrivesc cu resursele. superficialitate.488-492) In condiţiile vieţii actuale una dintre cele mai importante faţete ale stresului este stresul datorat locului de muncă. În cel mai multe dintre cazuri cerinţele cu care se confruntă studenţii în mediul universitar faţă de cele din liceu se concretizează prin: lecturarea mult mai multor cărţi. dar pentru mulţi alţii munca este mult mai mult însemnând angajamentul la o slujbă. factorul stresant nu este atât apropierea termenului limită . cursuri si referate postate de utilizatori. capacităţile si nevoile angajatului.În completare la toate acestea studenţii trebuie să deţină abilităţi de comunicare.Vizitati www. Pagina 34 din 68 . Acesta poate fi definit ca fiind rezultatul cel mai daunator. 1996. fizic si psihic.şi canalizeze atenţia şi către locul de muncă. articole. chiar dacă într-o situaţie dată . pp. redactarea unor referate sau lcrări de cercetare.

Vizitati www.tocilar. Obiectivul nr. obiectivele şi ipotezele cercetării: 1.2: Studierea relaţiei existente între strategiile de adaptate utilizate de către studenţii care lucrează şi tipul de motivaţie dominantă utilizată în învăţare. Obiectivul 3: Studierea relaţiei existente între capacitatea de adaptare a studenţilor care lucrează şi a motivaţiei academice.Obiectivele specifice ale acestei lucrări sunt: Obiectivul nr.3.3.Obiectivele generale ale acestei lucrări sunt: Obiectivul nr. cursuri si referate postate de utilizatori.2. Pagina 35 din 68 . 1.ro ! Arhiva online cu diplome.1: Evidenţierea legăturii existente între motivaţia academică şi stresul studenţilor care muncesc. Scopul.3. METODOLOGIA CERCETĂRII 1.OBIECTIVELE CERCETĂRII: Obiectivele acestei lucrări pot fi împărţite în două categorii: obiective generale şi obiective specifice sau operaţionale. 1.1: Studierea relaţiei existente între motivaţia academică şi stresul datorat locului de muncă pentru studenţii care lucrează. În continuare. le vom prezenta: 1.1.2 SCOPUL CERCETĂRII: Scopul lucrării de faţă este acela de a cerceta stresul şi a motivaţia academică la studenţii care muncesc.

2: Evidenţierea legăturii existente între strategiile de adaptare folosite şi tipurile de motivaţie dominante utilizate în învăţare de studenţii care muncesc. 2. Pagina 36 din 68 . Ipoteze În vederea atingerii obiectivelor mai sus menţionate. cursuri si referate postate de utilizatori.tocilar. au fost avansate următoarele ipoteze de lucru: IPOTEZA GENERALĂ: Cu cât nivelul stresului la studenţii care muncesc este mai mare cu atât nivelul motivaţiei academice tinde să scadă.Vizitati www. Obiectivul 3: Evidenţierea legăturii existente între tipul de motivaţie dominantă şi capacitatea de adaptare la studenţii care muncesc. întrebări scalate şi întrebări deschise. Metode şi instrumente utilizate în cercetare. IPOTEZE SPECIFICE: IPOTEZA 1: Cu cât strategia activă de a face faţă la stres este mai mare cu atât motivaţia intrinsecă este mai mare.1. CHESTIONAR SOLICITĂRI ŞCOLARE /MUNCĂ Chestionarul „Solicitări şcolare/muncă cuprinde 18 itemi şi conţine întrebări dihotomizate. cu atât motivaţia intrinsecă creşte. IPOTEZA 2: Cu cât motivaţia extrinsecă utilizată în învăţare este mai mare cu atât copingul de evitare este mai mare. IPOTEZA 3: Cu cât capacitatea de adaptare la stres este mai mare.ro ! Arhiva online cu diplome. Obiectivul nr. 2.

Întrebările dihotomice sunt menite să surprindă situaţia din momentul respectiv a subiecţilor: dacă muncesc în domeniul de specialitate. 3 = adesea. autonomie. limitând liberatea de exprimare a subiectului dar uşurând cotarea răspunsurilor. Întrebările dihotomizate obligă subiectul să aleagă între două posibilităţi de răspuns( Da sau NU). 2 = uneori. 2.3. etc.tocilar. Prin intermediul întrebărilor deschise din chestiona se înregistresză opiniile referitoare la locul de muncă şi la şcoală. provocare. dacă li se cer sarcini suplimentare la şcoală datorită faptului că munces. natura dificultăţilor cu care se confruntă studenţii datorită solicitărilor venite atât din partea locului de muncă cât şi a şcolii. CHESTIONAR DE MOTIVAŢIE ACADEMICĂ Chestionarul de motrivaţie academică măsoară factorii de motivaţionali care orientează învăţarea. Fiecare factor se calculează după următoarea formulă: Factorul plăcere = itemii: 1+8+15+22+29 Factorul provocare = itemii: 2+9+16+23+30 Factorul recunoaştere = itemii:3+10+17++24+31 Factorul recompensă = itemii:4+11+18+25+32 Factorul autonomie = itemii: 5+12+19+26+33 Factorul suport social = itemii:6+13+20+27+34 Factorul utilitatea percepută = itemii:7+14+21+28+35 2. 26 şi 30 sunt scalate invers. Fiecare factor este alcătuit din câte 5 întrebări. Pentru o implicare serioasă în elaborarea răspunsurilor. recunoaştere.ro ! Arhiva online cu diplome. studenţilor nu li s-a cerut specificarea numelui ci doar a iniţialelor în vederea utilizării mai uşoară a datelor. În ceea ce priveşte întrebările scalate din chestionar. Chestionarul este alcătuit din 35 itemi care împreună formează 7 factori motivaţionali: plăcere.fiecare întrebare fiind scalată de la 1 la 4 astfel: 1 = niciodată.Vizitati www. 19. dacă au muncit şi înainte de facultate. CHESTIONAR DE REACŢII LA EVENIMENTELE COTIDIENE Pagina 37 din 68 . suport social şi utilitatea percepută. recompensă.2. cursuri si referate postate de utilizatori. subiecţii au posibilitatea să aleagă pe o scală dată o singură posibilitate de răspuns considerată de ei ca fiind definitorie în ceea ce-i priveşte. 4 = întotdeauna. Întrebările: 9.

.30) 2. 2 = rareori. 3 = uneori. 12. 6.12) Următorii 6 itemi măsoară stresul emoţional ( 13. 3 = uneori. CHESTIONAR DE REACTIVITATE LA STRES Chestionarul de reactivitate la stres măsoară reacţiile subiecţilor la stres în diferite structuri ale acestora. . 13. 4 = de obicei. 5 = foarte des.de la 53 la 55 itemii măsoară copingul de evitare. .ro ! Arhiva online cu diplome. 2 = rareori. 15 şi 20 sunt scalaţi invers. Chestionarul dec reacţii la evenimentele cotidiene descrie reacţiile pe care subiecţii le pot avea în diferite situaţii stresante pe o scală de la 1 la 4 astfel: 1 = niciodată.de la 48 la 52 itemii măsoară căutarea de sprijin emoţional. 2.Vizitati www. .de la 26 la29 itemii măsoară modalitatea de organizare a strategiei. 7..de la 40 la 47 itemii măsoară căutarea de sprijin instrumental.. 3 = uneori.18 ) Următorii 6 itemi măsoară stresul intelectual ( 19. În cadrul chestionarului nu există itemi scalaţi invers...de la 1 la 14 itemii măsoară copingul proactiv.. 4 = întotdeauna..de la 15 la 25 itemii măsoară copingul reflexiv.6) Următorii 6 itemi măsoară stresul comportamental ( 7..4. Itemii din chestionar sunt grupaţi pentru a măsura mai multe strategii de a face faţă la stres astfel: . 2 = rareori. Trebuie semnalat că itemii : 3... . 5 = foarte des.5. 4.tocilar. Pagina 38 din 68 . CHESTIONAR AL CAPACITĂŢII DE ADAPTARE LA STRES Chestionarul capacităţii de adaptare la stres este alcătuit din 25 de itemi şi măsoară gradul în care subiecţii fac faţă solicitărilor cotidiene. Chestionarul este alcătuit dintrun număr de 55 de itemi dintre care itemii: 2. Pentru a măsura stresul pe diferite structuri chestionarul este împărţit astfel: Primii 6 itemi măsoară stresul fizic (1. cursuri si referate postate de utilizatori. Chestionarul este alcătuit din 30 de itemi scalaţi de la 1 la 5 astfel: 1 = niciodată. Itemii sunt scalaţi de la 1 la 5 astfel: 1 = niciodată.. .. ...de la 30 la 39 itemii măsoară copingul preventiv. 4 = de obicei.24 ) Următorii 6 itemi măsoară stresul ocupaţional ( 25. 9 şi 14 sunt scalaţi invers.

25 ) REC ( 26. prezentarea acestora se va face în formă tabelară: Tabelul nr. scorurile pentru cealaltă variabilă descresc. . în timp ce scorurile unei variabile cresc. Metodele utilizate în analiza datelor.. D. în argumente pentru confirmarea sau infirmarea ipotezei generale şi a ipotezelor secundare. . cursuri si referate postate de utilizatori.coping reflexiv . cuantificate. Corelaţia Pearson..ro ! Arhiva online cu diplome. 29 ) Pagina 39 din 68 . p... Semnul “minus” indică o corelaţie negativă. Prin fixarea acestor obiective se poate surprinde seria variabilelor ce pot fi măsurate. S.. 4. 66). Pentru evitarea abaterii de la tema studiată. 2005. Coeficientul de corelaţie Pearson presupune o relaţie în linie dreaptă între două variabile. prin intermediul interpretării..00. prin 0.coping proactiv . Cadrul conceptual al cercetării. Semnul “plus” indică o corelaţie pozitivă-anume că scorurile unei variabile se măresc odată cu creşterea scorurilor celeilalte variabile. 2006..tocilar. 3. . Intervalul de valori este de la maxim +1. . Cadrul conceptual al cercetării.. până la -1. Magher. DIMENSIUNI INDICATORI VARIABILE INSTRUMENTE DE MĂSURĂ ... şi totodată in vederea derulării sistemice a cercetării este necesară fixarea unor repere din care să rezulte un plan de lucru cu ajutorul căruia să se stabilească o serie de obiective ce au in vedere scopul intregii cercetări.. prelucrate statistic şi analizate. Un coeficient de corelaţie este o măsură numerică sau un indice al gradului de asociere între două seturi de scoruri.Vizitati www. Pentru o viziune mai amplă a dimensiunilor.organizarea strategiei .00..coping preventiv REC ( 30. D.00 indică o asociere perfectă între cele două variabile.. variabilelor şi indicatorilor.14 ) REC ( 15... Există mai mulţi coeficienţi de corelaţie. O corelaţie de 1. E. 75 ). transformându-se astfel. Cramer.00. cel mai comun şi cel mai folositor este de departe coeficientul de corelaţie Pearson..3..( apud.( Howitt.anume că.39 ) REC ( 1.. p. În general.

.M. ..M. -calmantele.Vizitati www... Pagina 40 din 68 . 16.. . 21.47 ) REC ( 48 .recunoaştere .12 ) STRES .. reactivitatea la stres .autonomie C..utilitatea percepută . 55 ) CRS ( 1. 26. 29 ) C. -consumul excesiv de dulciuri şi mâncare . -cafeaua.. 10.. 1...stres organizaţional .căutare de sprijin instrumental -căutare de sprijin emoţional . 12..M. ( 2.(1. 22. 17..stres fiziologic .M. ..A ( 3.stres intelectual . 35 ) C.6 ) CRS ( 7. 14. 18 ) CRS (19. 30 ) MOTIVATIE PENTRU INVĂŢARE ... .stres emoţional .odihna suicientă. .30 ) CpA (1.24 ) CRS ( 25.A...stilul de coping .. ( 5.A ( 7. 25) C.stres comportamental 2.52 ) REC ( 53.. . 8.. 23..tocilar. . 28.15.fumatul.ro ! Arhiva online cu diplome... 33) C..coping de evitare REC ( 40.provocare CRS ( 13..activităţi recreative 3. motivaţie intrinsecă .A.M. cursuri si referate postate de utilizatori.. 9. 19.. gradul de adaptare în muncă ..consumul de alcool..A..plăcere de a învăţa 1.

M ( 12.50 20 Pagina 41 din 68 .23 21.tocilar.adaptarea la şcoală .) C. 11 ) C.adaptarea la C. motivaţie extrinsecă .recompensă 24. 13. cursuri si referate postate de utilizatori. 4.S.suport social C. 2.ro ! Arhiva online cu diplome.S.a. solicitările datorate muncii SOLICITĂRI ŞCOALĂMUNCĂ 2. 9. 25.M.Ş.S. Analiza statistică a vârstei subiecţilor. 10.1.A ( 4. 17) C.M ( 2.implicarea în muncă . 13.implicarea în activităţile şcolare .) 1.M ( 8. 17 ) C.S.( 1. 3. 32 ) .A ( 6. 18.M ( 5. 16 ) C. Vârsta subiecţilor Tabel nr. solicitările datorate şcolii muncă .S.gradul importanţei acordat muncii .Ş.M ( 5.S.PREZENTAREA LOTULUI: Eşantionul de subiecţi aleşi pentru lucrarea de cercetare de faţă este fomat dintr-un număr de 60 de subiecţi ce fac parte din categoria studenţilor care muncesc.M.Ş.gradul importanţei acordat şcolii 4. 27.Ş. 34 ) .M.Vizitati www.Ş.b. 20.Ş. 11. N Valid Valori lipsă Media Mediana Modul 60 0 23. 31 ) C.

7 3.7 93.7 3.7 1.7 20.3 50.ro ! Arhiva online cu diplome.3 1. Tabel nr.5. cursuri si referate postate de utilizatori. Analiza frecvenţ elor vârstei Frecvenţ a Procenta jul Procenta j valid Procenta j cumulat Valid 20 21 22 23 24 30 36 39 42 50 Total 20 10 12 10 1 2 1 2 1 1 60 33.3 16.3 1.Vizitati www. Pagina 42 din 68 .3 1. 52 au vârstacuprinsă între 20 şi 24 ani. iar restul de subiecţi( 8 ) până la 60 au vârstacuprinsă între 30 şi 50 ani.3 1.3 91.7 100.0 16.0 16.3 100.0 Din cele de mai sus reiese faptul că din totalul de 60 de subiecţi.7 1.0 86.0 70.7 98.0 33.7 3. iar vârstaîntâlnită cu cea mai mare frecvenţă în lotul de subiecţi aleşi este de 20 ani ( modul).7 100.3 96.0 33.7 20. Media de vârstă este de 23 ani.7 1.7 3.7 88.tocilar.3 16.7 1.

0 Valid masculin feminin Total 11 49 60 18.0 18. Genul subiecţilor Tabel nr.7 100. cursuri si referate postate de utilizatori.7 100. vârsta 50 42 39 36 30 24 20 23 22 21 Figura nr 1.3 81.ro ! Arhiva online cu diplome.Vârsta subiecţilor.0 Pagina 43 din 68 .3 100.6.3 81. Analiza statistică a genului subiecţilor Frecvenţă Procentaj Procentaj valid Procentaj cumulat 18.tocilar.Vizitati www.

Vizitati www.7.3 40.3 3.3 3. În ceea ce priveşte genul subiecţilor 18.0 81.Genul subiecţilor.7 Procentajul cumulat 18. Facultatea Tabel nr.ro ! Arhiva online cu diplome.0 98.0 11.7 Pagina 44 din 68 .3 11 2 24 7 4 1 18.0 11.2.7 dintre aceştia reprezentând un număr de 49 de subiecţi sunt de gen feminin. cursuri si referate postate de utilizatori. iar 81.7 6.3 3. facultate Frecve nţa Valid psihologie pedagogie psiho-peda sociologie drept Automatica si calculatoare litere drept si sociologie 8 2 13.7 1.3 80.7 61.3 40.3 21. gen 100 80 60 40 Procentajul 20 0 mascul in fem inin gen Figura nr.7 73.7 Procentajul Procentajul valid 18.3 95.3 3.7 6.tocilar.3 13.3% dintre aceştia reprezentând un număr de 11 subiecţi sunt de gen masculine. Analiza frecvenţelor în funcţie de facultatea de apartenenţă.7 1.

6% fac parte din cadrul facultăţii de “Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei”. management Total 1 60 1.0 facultate managem ent drept si soci ologie psi hologie li tere automati ca si calcul drept pedagogie soci ol ogi e psi ho-peda Figura nr. Din graficele de mai sus reiese faptul că majoritatea subiecţilor incluşi în cercetare fac parte din categoria studenţilor ce au ales facultăţi cu profil uman. Din numărul total de subiecţi cea mai mare parte o constituie studenţii cu profilul dublu psihologie-pedagogie (40%). sau pedagogie(3.3).3%). automatică şi calculatoare( 1. Restul studenţilor fac parte dnc cadrul mai multor facultăţi cu o singură specializare sau două precum:drept şi sociologie(20.0 100.tocilar.7 100.3%). Facultatea de apartenenţă. De aici rezultă că din totalul studenţilor chestionaţi 61.7%).7%). la care se adaugă doar cei cu un singur profil de psihologie( 18. litere(13. management (1.8.3.ro ! Arhiva online cu diplome. Frecve nţa Procent aj Procent aj valid Procent aj cumula Pagina 45 din 68 . cursuri si referate postate de utilizatori.Vizitati www.7 100. An facultate Tabel nr.9%).0 1. Analiza statistică a frecvenţelor anilor de facultate.

3 100. Analiza statistică făcută pe anul de facultate la care sunt studenţii chestionaţi arată următoarele: din totalul de 100%. Procentajul anilor de facultate.0 55. t Valid 1 2 3 4 Total 6 27 7 20 60 10.Vizitati www.7 100.3%).0 an facultate 1 4 2 3 Figura nr. cursuri si referate postate de utilizatori.9. Analiza statistică a vechimii locului de muncă Frecve nţe Procent aj Procent aj valid Procent aj cumula t Pagina 46 din 68 .0 11.ro ! Arhiva online cu diplome.3 100.4.tocilar.0 45.0 10. majoritatea studenţilor care muncesc sunt în anul 2 de facultate(45%).7%) şi cei din anul 1( 10%).7 33.0 66. iar pe ultimele locuri se găsesc cei din anul 3( 11.0 10.0 11. Vechime în muncă Tabel nr.7 33.0 45. pe locul următor se găsesc cei din anul 4 ( 33.

0 Lipsă Total Sistem vechime in munca Missing luni ani Figura nr.2 Pagina 47 din 68 .5.3 98.0 45. Din totalitatea studenţilor chestionaţi lipseşte un singur răspuns ce nu a putut fi introdus în baza de date pentru a putea fi analizat.tocilar.3 1.ro ! Arhiva online cu diplome.8 54.Vizitati www. Din totalul de 100% . iar 53% au o vechime mai mare sau cel puţin egală cu un an.7 91.2 100. cursuri si referate postate de utilizatori. Frecvenţă Procentaj Procentaj valid Procentaj brut 91.10.2 Valid sediu 52 86.8 100.0 45. 45% au o vechime în câmpul muncii mai mică de un an.Procentajul în funcţie de vechimea în muncă Analiza statistică arată că vechimea în câmpul muncii la majoritatea studenţilor chestionaţi este mai mare sau de cel puţin un an. Locul de muncă Tabel nr.0 53.7 100. Valid luni ani Total 27 32 59 1 60 45. Analiza statistică a frecvenţelor locului de muncă.

tocilar. cursuri si referate postate de utilizatori.7% muncesc şi la sediu firmei şi la domiciliu.0 100. domiciliu ambele Total Lipsã Total Sistem 1 4 57 3 60 1.0 100. însemnând 52%.7 95.7 6. iar restul de 6.0 93. Procentajul locului de muncă În ceea ce priveşte locul de muncă.0 loc de munca Mi ssing ambele domicil iu sedi u Figura nr.7% muncesc la domiciliu.0 1.6.0 5.0 100.ro ! Arhiva online cu diplome. Analiza statistică a frecvenţelo r Frecvenţa Procentaj Procentaj valid Procentaj cumulat Pagina 48 din 68 . 1. Program muncă Tabel nr.Vizitati www.8 7. muncesc la sediul firmei.11. din totalul de 100% de studenţi care au răspuns reiese că majoritatea.Un procent de 5% din totalul eşantionului nu au răspuns la item.

3 15.8 23 9 59 1 60 38.0 98.7.11. programul ui de muncă. iar 15% muncesc ocazional.7 100.tocilar. Locul în fratrie Tabel nr. Analiza statistică a frecvenţelor locului în fratrie Pagina 49 din 68 .3 100.7% nu au răspuns la item.Vizitati www.Din totalul celor chestionaţi un procent de 1.7 100. Analiza statistică a programului de muncă arată că majoritatea studenţilor chestionaţi(45%) muncesc cu normă întreagă.0 45. Valid normã întreagã part time ocazional Total 27 45.3 1.3% muncesc part-time.ro ! Arhiva online cu diplome.8 45.0 15. cursuri si referate postate de utilizatori.0 84.0 Lipsă Total Sistem program munca Mi ssing ocazi onal normã intreagã part ti me Figura nr. Procentajul programului de muncă.0 39. 38.

0 locul în fratrie 5 4 3 1 2 Figura nr.7 8.3 1. 36.3. fac parte din categoria celui de-al 3-lea până la al 8-lea născut.tocilar. Analiza statistică a frecvenţei numărului de copii la părinţi Pagina 50 din 68 .3 100.0 36.3 3.0 98.0 Valid 1 2 3 4 5 Total 30 22 5 2 1 60 50.7 8.12. iar restul de 13. cursuri si referate postate de utilizatori.0 36. Numărul de copii la părinţi Tabel nr.7 95.7 100.0 Procentaj cumulat 50.3 1.0 86. Procentajul locului în fratrie Locul în fratrie al studenţilor chestionaţi se distribuie astfel: din totalul de studenţi care au răspuns 50% sunt primii născuţi.3 3.lea născut.Vizitati www. Frecvenţa Procentaju l Procentaj valid 50.7 100. 2% fac parte din categoria celor de-al 2.8.ro ! Arhiva online cu diplome.

7 93. Din totalul de copii la părinţi . REZULTATELE CERCETĂRII Pagina 51 din 68 .0 Valid 1 2 3 4 5 8 Total 13 29 10 4 3 1 60 21.7 48.3% reprezintă doi copii la părinţi.tocilar.3 16.7 48.3 98.7 6.0 Nr. iar restul de 30.0 21.7 5.7 5. 48.ro ! Arhiva online cu diplome. cursuri si referate postate de utilizatori.7 100. frati 8 5 4 3 1 2 Figura nr.9. 5.0 86.7 100.3 16.Vizitati www.0 1. Procentaj Procentaj valid Procentaj cumulat 21.7 70.3 100. Procentajul numărului de copii la părinţi.7% reprezintă un copil la părinţi.7 6. procentele se distribuie astfel: 21.0 1.1% reprezintă de la 3 până la 8 copii la părinţi.

tocilar. Tabelul nr.03 ) şi numărul de subiecţi (N=60).Vizitati www. Prezentarea. datorită stresului la care sunt supuşi studenţii care munces motivaţia academică a acesaora tinde să scadă.035 * Correlation is significant at the 0. analiza şi interpretarea datelor: În cercetarea de faţă s-a pornit de la ideea că există o legătură între stresul datorat locului de muncă şi motivaţia academică a studenţilor care muncesc.ro ! Arhiva online cu diplome.236 .De asemenea.23). Elementele care contează în interpretarea unei corelaţii sunt: Pagina 52 din 68 . (1-tailed) N motivaţie academicã Corelaţia Pearson Sig. se considera că există o legătură între tipul de coping utilizat şi tipul de motivaţie dominantă utilizată în învăţare. Corelaţia între stresul şi motivaţia academică stresul stresul Corelaţia Pearson Sig. (1-tailed) 1.13.Toate aceste aspecte au fost măsurate prin intermediul chestionarelor date studenţilor. ANALIZA DATELOR: Citirea tabelului: Numerele prezentate de computer la intersecţia dintre numele variabilelor (stresul şi motivaţia ) sunt. pragul de semnificaţie ( p =0.05 level (1-tailed). Se considera că. cursuri si referate postate de utilizatori.000 . IPOTEZA GENERALĂ: Cu cât nivelul stresului la studenţii care muncesc este mai mare cu atât nivelul motivaţiei academice tinde să scadă. 60 -. în ordine de sus în jos : coeficientul de corelaţie ( în cazul de faţă r = 0.

30. nivelul stresului este mai mare.50 şi vorbim de legături puternice dacă mărimea absolută este mai mare de 0. anxietate. dureri de cap. deci legătura este invers proporţională. putem spune că: cu cât fi mai scăzut. legătura este de tărie medie la o valoare cuprinsă între 0. fiind de 0. Netratate. simptomele pot conduce la imbolnavire si chiar la moarte.ro ! Arhiva online cu diplome. Nivelul de stres la sudenţii care muncesc poate fi foarte mare. cu atât nivelul motivaţiei academice va INTERPRETAREA DATELOR: Din aspectele teoretice ale cercetării rezultă că stresul este o reacţie psihologică ce apare la solicitarile inerente ale factorilor de stres şi care are potenţialul de a face o persoană să se simtă tensionată si anxioasă. Stresul de solicitare se datorează acţiunii agenţilor stresori. semnul corelaţiei: arată natura legăturii care există.05. când bruscheţea. Pot apărea si simptome fizice: tensiuni musculare. atunci putem considera că există o relaţie între variabilele studiate. în cazul nostru pragul de semnificaţie este mai mic de 0. În cazul nostru semnul este negativ. Stresul este atat aditiv cat si cumulativ datorită faptului că se adună in timp pană la starea de criză când apar simptomele. Putem spune astfel că există o legătură între stresul studenţilor care muncesc şi motivaţia academică a acestora. Dacă interpretăm folosind cuvinte. În cazul de faţă tăria legăturii este slabă. Stresul este o stare de tensiune ce ia naştere atunci cand o persoană răspunde cererilor mediului extern ca si când acestea ar fi generate de nevoile sale interne. insomnii. hipertensiune.50. Acest lucru se poate datora solicitărilor provenite atât de la locul de muncă cât şi din partea contextului academic.05.tocilar. Acestea se pot manifesta psihic prin: iritabilitate.30-0. cursuri si referate postate de utilizatori. Datorită situaţiei economice nesatisfăcătoare din ce în ce mai mulţi studenţi sunt nevoiţi să muncească pentru a se întreţine pe parcursul facultăţii.30 şi anume de 0. pentru că are o valoare mai mică de 0. pragul de semnificaţie: dacă este mai mic de 0. pentru că nu este în stare să facă faţă acestor solicitari.03. mărimea absolută a coeficientului: descrie tăria legăturii ce există între variabile: se consideră astfel că legătura este slabă dacă valoarea absolută a lui r nu depăşeşte 0. scăderea concentrării şi frustrare.23.Vizitati www. dureri de spate. Pagina 53 din 68 .

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

imprevizibilitatea, cantitatea sau intensitatea stimulilor se exercită în exces asupra individului. În marea majoritate a cazurilor însă, acţiunea agenţilor stresori nu atinge intensităţi insuportabile, dar se exercită intr-un timp îndelungat, efectele stresante acumulându-se şi măcinând organismul. Din partea locului de muncă studentul se poate confrunta cu o serie de factori de stres dintre care: suprasolicitarea datorată programului încărcat, presiunea termenelor, condiţii de muncă dificile, calităţii cerute la locul de muncă, relaţiilor tensionale cu colegii sau chiar cu superiorii, remuneraţia mică în compataţie cu munca depusă. Pe lângă factorii de stres datoraţi locului de muncă, în cazul studenţilor se adaugă şi cei datoraţi mediului academic dintre care se pot evidenţia următorii: cerinţe de studiu mult mai înalte decât cele din liceu, redactarea unor referate sau elaborarea unor proiecte într-un timp scurt, lipsa unei baze de cunoştinţe solide pentru a face faţă învăţării, prezenţa obligatorie la cursuri şi seminarii, elaborarea unor sarcini suplimentare în cazul absenţelor de la cursuri. Datorită factorilor de stres proveniţi atât din mediul ocupaţional cât şi din cel şcolar, motivaţia pentru învăţare tinde să scadă. Acest lucru este evidenţiat prin confirmarea ipotezei de mai sus potrivit căreia : cu cât nivelul stresului la studenţii care muncesc este mai mare cu atât nivelul motivaţiei academice tinde să scadă. Din răspunsurile colectate de la studenţii chestionaţi reiese faptul că mai mult de jumătate dintre aceştia fac faţă cu greu solicitărilor şcolare.Acest lucru poate fi observat şi din figura numărul 10.

Pagina 54 din 68

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Faceti fatã solicitãrilor scolare?

in mica masura

in f oarte mare masur

satisf acator

Figura nr.10. Procentajul în care studenţii fac faţă solicitărilor şcolare. La întrebarea: „Faceţi faţă solicitărilor şcolare?”, doar 40% din totalul studenţilor chestionaţi au răspuns că fac faţă în mare măsură solicitărilor şcolare. Restul de 60% fac faţă satisfăcător(46,7) sau în mică măsură(13,3) solicitărilor şcolare. Acest lucru se poate datora şi absenteismului şcolar. Cu toate că motivaţia pentru învăţare a studenţilor care muncesc tinde să scadă datorită stresului,după cum se poate vedea în graficele de mai jos doar o mică parte dintre studenţi îşi doresc să renunţe la studiile actuale (3%) pentru a face faţă solicitărilor de la locul de muncă şi totodată majoritatea dintre studenţii(70%) chestionaţi au intenţia să renunţe la locul de muncă pentru şcoală.

INTENTIA DE A RENUNTA LA STUDII

da

nu

Pagina 55 din 68

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

INTENTIA DE A RENUNTA LA LOCUL DE MUNCA

da

nu

Din faptul că studenţii nu îşi doresc să renunţe la studii şi totodată să muncească, poate fi dedus conflictul dintre muncă şi şcoală cu care se confruntă. Acest lucru este evidenţiat şi de răspunsurile cu privire la principalele dificultăţi de care au parte datorită faptului că au un loc de muncă şi urmează cursurile unei facultăţi în acelaşi timp. Dintre principalele inconveniente cu care studenţii se confruntă putem enumăra: oboseala, stresul, suprasolicitarea şi mai ales lipsa timpului.Majoritatea dintre aceştia au specificat faptul că le este destul de greu să aibă rezultate foarte bune atât pe plan profesional cât şi pe plan academic. Din totalitatea studenţilor chestionaţi reiese că doar un procent de 36,6% frecventează între 60% şi 100% cursurile.Restul de 61,6% au afirmat că participă la cursuri în proporţii de până la 60%. Pe lângă toate acestea, numărul de ore alocate locului de muncă de către majoritatea studenţilor chestionaţi(60%) este cuprins între 21 şi peste 40 ore. Din toate acestea rezultă faptul că alocând cea mai mare parte a timpului locului de muncă şi participând în proporţie mică la cursuri, studenţii se află în dificultatea de a face faţă cerinţelor universitare. Cu toate acestea după cum reiese din tabelul nr.14 se pare că studenţii conferă cea mai mare pondere importanţei studiilor (46,47%). Tabelul nr.14. Ponderea importanţei alocată activităţilor

Locul de muncă

Studiile actuale

Activit ăţi recreati ve

N

Valid

60

60

60

Pagina 56 din 68

(2-tailed) N motivatie intrinsecã Corelaţia Pearson Sig.mărimea absolută a coeficientului: descrie tăria legăturii ce există între variabile: Pagina 57 din 68 . (2-tailed) N 1. putem spune că: cu cât copingul proactiv este mai mare.000 . În cazul nostru semnul este pozitiv. pragul de semnificaţie ( p =0. ANALIZA DATELOR: Citirea tabelului: Numerele prezentate de computer la intersecţia dintre numele variabilelor (coping proactiv şi motivaţia intrinsecă) sunt. cursuri si referate postate de utilizatori. . fiind de 0. atunci putem considera că există o relaţie între variabilele studiate.05.tocilar. în ordine de sus în jos următoarele : coeficientul de corelaţie ( în cazul de faţă r = 0.002 60 ** Correlation is significant at the 0. cu atât nivelul motivaţiei intrinseci va fi mai mare.01 level (2-tailed). Dacă interpretăm folosind cuvinte.pragul de semnificaţie: dacă este mai mic de 0.Vizitati www.38).02. Lipsă Media 0 30 0 46 0 24 IPOTEZA 1: Cu cât strategia activă de a face faţă la stres este mai mare cu atât motivaţia intrinsecă este mai mare.semnul corelaţiei: arată natura legăturii care există.05. deci legătura este direct proporţională.02) şi numărul de subiecţi (N=60).387 . .ro ! Arhiva online cu diplome. Elementele care contează în interpretarea unei corelaţii sunt: . Putem spune astfel că există o legătură puternic semnificativă între motivaţia intrinsecă şi copingul proactiv. Tabelul 15: corelaţia între copingul proactiv şi motivaţia intrinsecă coping proactiv coping proactiv Corelaţia Pearson Sig. în cazul nostru pragul de semnificaţie este mai mic de 0. 60 .

învăţarea este mult mai eficientă decât atunci când o face determinat de presiuni exterioare. R. motivaţia internă se referă la dorinţa de a se cultiva.30-0. din totalitatea componentelor motivaţiei intrinseci şi ale copingului proactiv. atunci când informatiile suplimentare indica o mai mare gravitate a situaţiei decât cea apreciata iniţial şi/sau imposibilitatea de a o rezolva.tocilar.. pentru că r=0. creşte odată cu strategiile active de a face faţă la stres.Vizitati www.2002.J. Acest lucru presupune centrea pe problemă. Pagina 58 din 68 .50. legătura este de tărie medie la o valoare cuprinsă între 0. Billings şi Moss. se consideră astfel că legătura este slabă dacă valoarea absolută a lui r nu depăşeşte 0. (apud.30.Când studentul învaţă pentru sine. După cum se poate observa şi în tabelul numărul 16. În cazul de faţă tăria legăturii este medie . cele care prezintă o asociaţie puternică sunt: autonomie/proactivism şi provocare/proactivism. L. C. Pot provoca însa si intensificarea stării emoţionale. Bem. Smith. Atkinson. 1984).Astfel. R. Aceste strategii prezintă doua forme: de căutare a unui plus de informaţii si de punere în acţiune a unor soluţii de rezolvare a situaţiilor. Cercetările arată că cei care tind să utilizeze o strategie activă de a face faţă situaţiilor stresante prezintă niveluri scăzute ale stresului atât în timpul cât şi după situaţia stresantă. INTERPRETAREA DATELOR: În cazul motivaţiei intrinseci. Tabelul 16:Corelaţia componentelor motivaţiei intrinseci şi ale copingului proactiv. individul desfăşoară activitatea pentru că aceasta îi dă satisfacţii prin ea însăşi. În cazul studentului indiferent dacă munceşte sau nu. ea fiind puternic legată de interes şi de satisfacţia învăţării.. Acest tip de strategii conduc la scăderea tensiunii emoţionale facilitând controlul asupra situaţiei. apud.50 şi vorbim de legături puternice dacă mărimea absolută este mai mare de 0.50.. cursuri si referate postate de utilizatori. E.30-0.E.38 şi are o valoare cuprinsă între 0.ro ! Arhiva online cu diplome. implicarea activă în învăţare şi implicit eliberarea de stres. Atkinson. Din analiza statistică a variabilelor motivaţie intrinsecă/coping proactiv reiese faptul că motivaţia intrinsecă la studenţii care muncesc. Dacă studentul are dezvoltată motivaţia intrinsecă nu va învăţa sub presiunea trecerii de examene ci va învăţa de plăcere. Strategiile de coping proactiv direcţionează atenţia individului spre situaţia stresantă pentru a o controla si pentru a preveni efectele stresului. cu căt studenţii care muncesc utilizează în învăţare o strategie activă şi o motivaţie dominantă intrinsecă cu atât stresul resimţit de ei se va diminua.. D.

corelaţia între motivaţia extrinsecă şi copingul de evitare Pagina 59 din 68 . Tabelul 17. . (2tailed) N autono mie Pearson Correla tion Sig. la cultivarea iniţiativei. 60 60 ** Correlation is significant at the 0.438 .000 . cursuri si referate postate de utilizatori. (2tailed) proacti vism Pearson Correla tion Sig.438 . a libertăţii de gândire şi a spiritului de independenţă fiind strâns legată de luarea deciziilor. IPOTEZA 2: Cu cât motivaţia extrinsecă utilizată în învăţare este mai mare cu atât copingul de evitare este mai mare.Vizitati www.000 .400 autono mie .tocilar. Autonomia contribuie la dezvoltarea propriilor forţe.000 1. (2tailed) N 60 .ro ! Arhiva online cu diplome. Dând dovadă de autonomie şi utilizând proactivismul în activităţile desfăşurate studenţii vor face faţă mult mai uşor provocărilor din contextul academic.515 .000 .000 60 .01 level (2-tailed). centrarea pe probleme „aici şi acum”.400 .000 proacti vism .002 .002 .515 60 1.000 60 . provoc are provoc are Pearson Correla tion Sig. înfruntarea dificultăţilor întâlnite atât în contextul academic cât şi în contextul muncii.Autonomia studenţilor care muncesc este strâns legată de proactivismul acestora tradus prin:asumarea responsabilităţilor. 1.

02) şi numărul de subiecţi (N=60). atunci putem considera că există o relaţie între variabilele studiate. cursuri si referate postate de utilizatori. pragul de semnificaţie ( p =0. mărimea absolută a coeficientului: descrie tăria legăturii ce există între variabile: se consideră astfel că legătura este slabă dacă valoarea absolută a lui r nu depăşeşte 0.Vizitati www.28). În cazul nostru semnul este pozitiv. în cazul nostru pragul de semnificaţie este mai mic de 0. (2-tailed) N . (2-tailed) N coping de evitare Pearson Correlation Sig. Elementele care contează în interpretarea unei corelaţii sunt: pragul de semnificaţie: dacă este mai mic de 0.05.30.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome.50. motivatie extrinsecã motivatie extrinsecã Pearson Correlation Sig. 60 .000 * Correlation is significant at the 0. în ordine de sus în jos următoarele : coeficientul de corelaţie ( în cazul de faţă r = 0. Dacă interpretăm folosind cuvinte. deci legătura este direct proporţională.50. În cazul de faţă tăria legăturii este medie .30 şi are o valoare cuprinsă între 0. Putem spune astfel că există o legătură de semnificaţie medie între motivaţia extrinsecă şi copingulde evitare.281 1. ANALIZA DATELOR: Citirea tabelului: Numerele prezentate de computer la intersecţia dintre numele variabilelor ( motivaţie extrinsecă şi coping de evitare) sunt.05. Pagina 60 din 68 . legătura este de tărie medie la o valoare cuprinsă între 0. pentru că r= 0. semnul corelaţiei: arată natura legăturii care există.30-0. fiind de 0.030 60 .02.30-0.50 şi vorbim de legături puternice dacă mărimea absolută este mai mare de 0.05 level (2-tailed). putem spune că: cu cât motivaţia extrinsecă este mai mare cu atât copingul de evitare este mai mare.

de pedeapsă. făcând ca învăţarea să pară o preocupare obositoare. Conform motivaţiei extrinseci. Tipul de coping evitant este caracterizat prin comportamente de fugă. Utilizând o strategie pasivă de a face faţă la stres studenţii care muncesc tind să amâne problemele cu care se confruntă.ro ! Arhiva online cu diplome.tocilar. Când studentul utilizează motivaţia extrinsecă în învăţare.000 . Tabelul 17.561 . recompensă/coping reflexiv . Există multe modalităţi prin care indivizii pot încerca să facă faţă emoţiilor negative. studentul învaţă fiind interesat de obţinerea unor note bune şi nu de procesul de învăţare sau de conţinuturi în sine. de resemnare sau fatalism. cu cât creşte motivaţia extrinsecă cu atât studenţii care muncesc au tendinţa de a evita problemele cu care se confruntă.153 . Din totalitatea componentelor copingului de evitatareşi ale motivaţiei extrinseci.Corelaţia dintre componentele motivaţiei extrinseci şi copingul de evitare. Asociind copingul de evitare cu motivaţia extrinsecă reiese că.astfel intervenind evitarea acesteia. Căutare de suport emoţio nal RecuPearson 1. INTERPRETAREA DATELOR: Cei care recurg la metoda de control centrată pe evitare o fac pentru a preveni ca emoţiile negative să îi copleşească şi să-i împiedice în acţiunile lor de rezolvare a problemelor. utilitatea percepută/coping reflexiv şi căutare de sprijin emoţional.111 . cele care prezintă o asociaţie puternică sunt: recunoaştere/căutare de sprijin emoţional.292 Recuno a-ştere Recompensă Utilitat ea percepu tă Coping reflexiv Pagina 61 din 68 . cursuri si referate postate de utilizatori. atitudini de negare. de evitare sau chiar de agresivitate. să nu îşi asume responsabilităţile pe care şi -le-au propus şi să ajungă să resimtă în timp un nivel foarte mare de stres. stimularea ia forma unei trăiri emoţionale negative ca teama de eşec.Vizitati www. Acest lucru este confirmat şi de corelaţia dintre unele componente ale motivaţiei extrinseci cu cele ale copingului de evitare din tabelul numărul 17.

344 1.310 .004 . .111 Correla tion Sig. (2tailed) .05 level (2-tailed).Vizitati www.400 .007 .344 Pearson . (2tailed) . .318 .023 . (2tailed) .371 .ro ! Arhiva online cu diplome.016 .000 Sig.292 60 .000 60 . (2tailed) N Coping reflexiv .013 60 60 . (2tailed) .242 .013 .400 .000 .000 1.004 .371 1.000 . .tocilar.310 60 1.254 .016 . cu atât motivaţia intrinsecă tinde să crească. .318 Sig.024 . Pagina 62 din 68 .292 .023 .000 .007 Căutare de suport emoţio nal Pearson Correla tion .561 Correla tion Sig.153 Correla tion .254 Utilitat ea percepu tă Pearson . noaşter e Correla tion Sig.149 .024 Recompensă Pearson . cursuri si referate postate de utilizatori.242 . IPOTEZA 3: Cu cât capacitatea de adaptare la stres este mai mare. * Correlation is significant at the 0.292 .149 .

05 level (2-tailed). Dacă interpretăm folosind cuvinte.Vizitati www. în cazul nostru pragul de semnificaţie este mai mic de 0. atunci putem considera că există o relaţie între variabilele studiate. deci legătura este direct proporţională. mărimea absolută a coeficientului: descrie tăria legăturii ce există între variabile: se consideră astfel că legătura este slabă dacă valoarea absolută a lui r nu depăşeşte Pagina 63 din 68 . Corelaţia între capacitatea de adaptare şi motivaţia intrinsecă motivatie intrinsecã motivatie intrinsecã Corelaţia Pearson Sig. cu atât nivelul motivaţiei intrinseci va fi mai mare.000 . 60 . (2-tailed) N . În cazul nostru semnul este pozitiv.25). pragul de semnificaţie ( p =0.04 ) şi numărul de subiecţi (N=60). (2-tailed) N cpa (capacitatea de adaptare) Sig. semnul corelaţiei: arată natura legăturii care există. fiind de 0.256 * Correlation is significant at the 0.05.05. Citirea tabelului: Numerele prezentate de computer la intersecţia dintre numele variabilelor (motivaţia intrinsecă şi capacitatea de adaptare) sunt.tocilar. Elementele care contează în interpretarea unei corelaţii sunt: pragul de semnificaţie: dacă este mai mic de 0.ro ! Arhiva online cu diplome. cursuri si referate postate de utilizatori. în ordine de sus în jos următoarele : coeficientul de corelaţie ( în cazul de faţă r = 0.04. Tabelul 17. Putem spune astfel că există o legătură între motivaţia intrinsecă şi capacitatea de adaptare la stress. putem spune că: cu cât nivelul capacităţii de adaptare la stress este mai mare.049 60 Corelaţia Pearson 1.

Acest lucru este confirmat şi din legătura puternică existentă între factorul plăcere al motivaţiei intrinseci şi capacitatea de adaptare.50 şi vorbim de legături puternice dacă mărimea absolută este mai mare de 0.000 . Enăchescu. cu atât capacitatea de adaptare la stres este mai mare. Tabelul 17.30-0. C.30. .ro ! Arhiva online cu diplome. rezultă că cu cât motivaţia intrinsecă de învăţare este mai mare.382 ** Correlation is significant at the 0. (2tailed) N Capacit ate de adaptar e Sig.003 . 0. În cazul de faţă tăria legăturii este slabă. Datorită faptului că motivaţia intrinsecă la studenţi presupune satisfacţie in sine datorită faptului că recompensa provine tocmai din activitatea de învăţare.25..003 1.(apud. 2004. Corelaţia între capacitatea de adaptare şi factorul plăcere cma. Reuşita adaptării personalităţii la mediu înseamnă dezvoltarea acesteia pe când eşecul adaptării determină regresia acesteia.Vizitati www.000 cpa .91) de băgat la coipng început Procesul complex al adaptării implică un accord al individului cu contextul pe care şi l-a creat.50. (2tailed) N 60 60 .382 60 1.30 şi anume de 0. cursuri si referate postate de utilizatori.01 level (2-tailed). p. Pagina 64 din 68 . legătura este de tărie medie la o valoare cuprinsă între 0.pl Plăcere Pearson Correla tion Sig.tocilar. pentru că are o valoare mai mică de 0. Pearson Correla tion 60 . INTERPRETAREA DATELOR: Adaptarea reprezintă efortul permanent de a răspunde atât identităţii personale cât şi diferenţierii impusă de obstacolul impus de lumea exterioară. o ambianţă în care să se regăsească.

Atunci când studenţii trebuie să. jocul de rol. Una dintre sarcinile ce i se atribuie primei tinereţi.În completare la toate acestea. redactarea unor referate sau lcrări de cercetare. Din toate acestea rezultă faptul că studenţilor le poate fi destul de greu să se descurce chiar şi în cele mai bune circumstanţe când nu sunt nevoiţi să muncească şi îşi pot îndrepta întreaga atenţie spre a învăţa. Cu toate acestea. este cea a absenteismului şcolar. cei care utilizează o motivaţie intrinsecă în învăţare au o capacitate mai mare de a face faţă la ele. vârsta la care se găsesc majoritatea srudenţilor. cultural şi profesional se răsfrânge şi asupra studenţilor. În cel mai multe dintre cazuri cerinţele cu care se confruntă studenţii în mediul universitar faţă de cele din liceu se concretizează prin: lecturarea mult mai multor cărţi. cursuri si referate postate de utilizatori. Cerinţele de învăţare din mediul universitar pot fi foarte mari. posibilitatea de a munci în cadrul campusurilor sau burse de sprijin. pe lângă stresul academic.mulţi studenţi se confruntă şi cu presiunea unui loc de muncă necesar pentru a face faţă din punct de vedere economic. dar pentru mulţi dintre aceştia munca este mult mai mult.ro ! Arhiva online cu diplome. Dezbaterile. Pentru mulţi dintre studenţi acest lucru înseamnă o schimbare majoră faţă de cerinţele întâlnite în timpul liceului. Lipsa studenţilor din amfiteatre înseamnă o calitate scăzută a învăţământului superior. discuţiile pe grupuri. CAPITOLUL 2: CONCLUZII. într-un timp mult mai scurt. Pentru majoritatea studenţilor munca este reprezentată încă doar de învăţarea academică. elaborea unor studii de caz.Vizitati www. În prezent. Noul ritm de viaţă care solicită oamenii într-o măsură tot mai intensă din punct de vedere social. deşi solicitările studenţilor care muncesc sunt mai numeroase. pentru a-şi prezenta lucrările în faţa colegilor şi profesorilor. Astfel. Tot mai mulţi rectori şi profesori se plâng de slaba pregătire a studenţilor. studenţii trebuie să deţină abilităţi de comunicare.şi canalizeze atenţia şi către Pagina 65 din 68 . În urma cercetărilor statistice efectuate rezultă că din ce în ce mai mulţi studenţi îşi părăsesc locurile din amfiteatre pentru a munci. puţine universităţi oferă studenţilor lor. la seminarii sau la laboratoare.tocilar. de faptul că nu sunt prezenţi la cursuri. este inserarea în câmpul muncii. fie part-time fie cu normă întreagă. articole. O problemă de actualitate cu care se confruntă universităţile şi totodată societatea. sunt lucruri obişnuite la orele susţinute în cadrul facultăţii.sau proiecte. însemnând angajamentul la o slujbă. pentru a face faţă mediului universitar.

ro ! Arhiva online cu diplome. Acest lucru este evidenţiat şi de răspunsurile date de aceştia cu privire la principalele dificultăţi de care au parte datorită faptului că au un loc de muncă şi urmează cursurile unei facultăţi în acelaşi timp. învăţarea este mult mai eficientă decât atunci când o face determinat de presiuni exterioare şi presupune centrea pe problemă. Pentru a putea face faţă situaţiei de a munci şi de a învăţa în acelaşi timp. 1996. cursuri si referate postate de utilizatori. locul de muncă.488-492) Atunci când activitatea cotidiană de muncă şi învăţare depăşeşte posibilităţile psihofizice ale studentului intervine suprasolicitarea ale cărei urmări sunt grave: surmenaj intelectual.Vizitati www. Indiferent dacă muncesc sau nu.tocilar. se pot confrunta cu lipsa de timp necesar pentru a se pregăti suficient pentru a face faţă cerinţelor şcolare. (Bloona. ea fiind puternic legată de interes şi de satisfacţia învăţării. motivaţia internă a studenţilor se referă la dorinţa de a se cultiva. Dacă studentul are dezvoltată motivaţia intrinsecă nu va învăţa sub presiunea trecerii de examene ci va învăţa de plăcere. randament şcolar scăzut. R. superficialitate.. pp. Din faptul că studenţii nu îşi doresc să renunţe la studii şi totodată să muncească. Cercetările arată că cei care tind să utilizeze o strategie activă de a face faţă situaţiilor stresante prezintă niveluri scăzute ale stresului atât în timpul cât şi după situaţia stresantă.Când studentul învaţă pentru sine. poate influenţa motivaţia academică astudenţilor care muncesc. studenţii trebuie să îşi menţină nivelul motivaţional la un nivel înalt şi să utilizeze pentru a se adapta anumite strategii utile. nevroze. poate fi dedus conflictul dintre muncă şi şcoală cu care se confruntă. Problema majoră pe care lucrarea de cercetare de faţă încearcă să o elucideze poate fi redusă la întrebarea : Care este relaţia dintre stresul ocupaţional şi motivaţia de învăţare a studenţilor care muncesc? Din analiza şi interpretarea datelor cercetării reiese faptul că datorită factorilor de stres proveniţi şi din mediul ocupaţional motivaţia pentru învăţare tinde să scadă. Cu toate acestea doar o mică parte dintre studenţi îşi doresc să renunţe la studiile actuale pentru a face faţă solicitărilor de la locul de muncă şi totodată majoritatea dintre studenţii chestionaţi au intenţia să renunţe la locul de muncă pentru şcoală. Pagina 66 din 68 . Cercetarea de faţă încearcă să evidenţieze şi cum utilizarea unei strategii active de a face faţă la stres (asumarea responsabilităţilor. înfruntarea dificultăţilor întâlnite atât în contextul academic cât şi în contextul muncii). implicarea activă în învăţare şi implicit eliberarea de stress. slăbirea interesului pentru studiu. centrarea pe probleme „aici şi acum”.

Limitele cercetării: evidenţierea sporadică a problematicii cu care studenţii de confruntă. Bem. L. deşi solicitările studenţilor care muncesc sunt mai numeroase. Utilizând o strategie pasivă de a face faţă la stress studenţii care muncesc tind să amâne problemele cu care se confruntă. C. de pedeapsă. cu atât motivaţia intrinsecă creşte..ro ! Arhiva online cu diplome. Billings şi Moss. analiza mult mai detaliată a datelor obţinute prin compararea lotului de subiecşi în funcţie de anumite caracteristici.J. Conform motivaţiei extrinseci.tocilar. R. să nu îşi asume responsabilităţile pe care şi -le-au asumat şi să ajungă să resimtă un nivel foarte mare de stres. Atkinson.2002. stimularea ia forma unei trăiri emoţionale negative ca teama de eşec... Asociind copingul de evitare cu motivaţia extrinsecă reiese că. studentul învaţă fiind interesat de obţinerea unor note bune şi nu de procesul de învăţare sau de conţinuturi în sine. cu cât studenţii utilizează mai mult strategii active de a face faţă la stres. Datorită faptului că motivaţia intrinsecă la studenţi presupune satisfacţie in sine. apud.. făcând ca învăţarea să pară o preocupare obositoare. Din analiza şi interpretare efectuată pe lotul de subiecţi aleşi reiese faptul că. cu cât creşte motivaţia extrinsecă cu atât studenţii care muncesc au tendinţa de a evita problemele cu care se confruntă. Atkinson.. (apud.E. datorită faptului că recompensa provine tocmai din activitatea de învăţare. cu cât motivaţia intrinsecă a acestora va creşte cu atât va creşte şi capacitatea de a face faţă la acestea. cu atât capacitatea de adaptare la stres va avea valori mai mari deoarece stresul nu va fi resimţit ca pe ceva negativ. Astfel. D. astfel încât rezultatele obţinute nu pot fi generalizate. Smith. 1984). cu cât motivaţia intrinsecă de învăţare este mai mare. Când studentul utilizează motivaţia extrinsecă în învăţare. Pagina 67 din 68 . o ambianţă în care să se regăsească. R.Vizitati www. datorată noutăţii temei o altă limită a cercetării se datorează lotului mic de subiecti(N=60). Procesul complex al adaptării la situaţie implică un accord al individului cu contextul pe care şi l-a creat. E. cursuri si referate postate de utilizatori. rezultă că.

cursuri si referate postate de utilizatori.tocilar. Pagina 68 din 68 .O altă direcţie de cercetare o poate constitui modalităţile prin care profesorii pot interveni în contextul de predare / învăţare pentru a mări motivaţia academică.ro ! Arhiva online cu diplome. cercetările viitoare ar putea să-şi îndrepte atenţia către investigarea strategiilor utilizate pentru a face faţă mediului academic şi a modalităţior în care acestea pot valorifica la maxim motivaţia academică .Vizitati www. Pentru a investiga mai în amănunt problematica actuală a studenţilor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->