Sunteți pe pagina 1din 5

Milea Adela Jeni Gr.

62 - Buzu

COMUNICAREA VERBALA OBIECTIV PRINCIPAL AL PROCESULUI INSTRUCTIV EDUCATIV

CUPRINS : 1. INTRODUCERE 2. FORMELE COMUNICRII 3. TIPURILE COMUNICRII Cand facem referire la definirea comunicarii ,amintim ca suntem pusi in fata a doua directii de actiuune teoretico metodologica aparent contradictorii .Una dintre acestea ne aduce in atentie multitudinea studiilor care include comiunicarea si aparenta ,simplitatea si claritatea domeniului studiat. Cea de-a doua directie priveste numeroasele studii destinate comunicarii intre o viziune auditiva in sensul cumularii tuturor deschiderilor operate de catre acestea. Ca o conditie la cele doua directii reprezinta doar intersectarea a doua planuri :planul cel instrumental ,ofera un cadru structurat si cooperant al utilizarii comunicarii ;cel de al doilea , de investigatie si analiza ,aduce in atentie dinamica procesului de comunicare ca atare.Consideram aceasta intersectie a planurilor drept un element de complementaritate tocmai tinand cont de adresabilitatea diferita a lor. In mai multe lucrari rezervate domenilui se prefera primul plan cel instrumental ,rezultatul fiind o definitie puternica si focalizata asuprea comunicarii, comunicarea este un proces in care oamenii isi impartasc informatii ,idei si sentimemte(Hybles ), comunicarea este procesul prin care o parte( numita emitator)transmite informatii(un mesaj)unei alte parti (numite receptor).(Baron).ori comunicarea se refera la actiunea cu una sau mai multe persoane de trimitere si de receptare a unor mesaje care pot fi deformate de zgomote ,are loc intr-un context, presupune anumite efecte si furnizeaza oportunitati de feed back(De Vito). Atunci cand incearca sa ofere o definitie proprie a comunicarii Ross remarca un fapt pe care il consideram deosebit de important si anume ,nu doar ca actul de comuniacare reprezinta un proces , mai ales ca este unul mutual , mai precis fiecare parte o influienteaza pe cealalta in orice clipa.Spune ca procesul comunicarii este intotdeauna schimbator dinamic si reciproc(Ross) .Dificultatea definirii comunicarii este data si de diversitatea ungiurilor de vedere sub care aceasta poate fi privita; spre exemplu J.Gordon precizeaza ca perceptia atribuita motivatiei precum si personalitatea si dezvoltarea fiecaruia dintre comunicatori influienteaza modul in care o persoana recepteaza informatia transmisa de catre alta.(Gordon) FORMELE COMUNICRII: Literatura de specialitate distinge o mare varietate de forme ale comunicarii:

1-Dupa criteriul partenerilor: - comunicare intrapersonala - comunicare interpersonala - o comunicare in grup mic - o comunicare publica . 2.Dupa statutul interlocutorilor: - comunicare verticala - comunicarea orizontala 3.Dupa codul folosit : - comunicare verbala - comunicare paraverbala - comunicare nonverbala - comunicare mixta. 4.Dupa finalitatea actului comunicariv: - comunicare accidentala - comunicare subiectiva - comunicare instrumentala 5.Dupa capacitatea autoreglarii - comunicare lateralizata - comunicare nelateralizata - comunicare operational metodologica - comunicarea aptitudinala Comunicarea didactica este un transfer complex multifazial si prin mai multe canale ale informatiilor intre doua entitati (indivizi sau grupuri)ce-si asuma simultan sau succesiv roluri de emitatori si receptori ,semnificand continuturi dezirabile in contextul instructiv educativ .Pentru a intelege aceasta denumire se impun urmatoarele precizari: -comunicarea este un proces in care sunt angajati reciproc emitatori si receptori; -spre deosebire de comunicare informarea presupune circulatia mesajului doar de la emitator spre receptor; -educatoarea care comunica cu copiii isi asuma pozitia de egalitate cu acestia schimband mesaje reciproce :in timp ce educatoarea emite ,locutorul-copilul isi construieste pe baza elementelor informationale retrimise ,mesajul sau care ,in parte va fi returnat educatoarei.

TIPURILE COMUNICARII Intelesul cuvantului comunicare isi mai pastreaza inca ecouri in sensul sau arhaic inseamna ,, informatie transmisa .Dar a comunica inseamna a tine legatura ,ceeea ce apropie semnificatia cuvantului de uzanta sa didactica .Comunicarea prin semne verbale (adica prin texte vorbite sau scrise )poate fi insotita de semne paraverbale (rostirea afectiva a cuvintelor ,sensul tacerii)si semne nonverbale (gesturi , minica).Toate tipurile de comunicare pot functiona individual si simultan cu intentia ca schimbul de idei sa fie in concordanta cu intentia interlocutorilor. Invatamantul prescolar prin activitatile de educarea limbajului ,acorda o atentie deosebita dezvoltariii capacitatii de exprimare verbala , care constituie conditii esentiale in formarea si fixarea notiunilor si transmiterea informatiilor. Comunicarea orala ,cea care se desfasoara prin participarea reala a ambilor parteneri de dialog ,presupune o serie de artificii periferice ale limbajului cum ar fi elemente ale comunicarii nonverbale:gesturi ,miscarea corpului si alte elemente ale retoricii, cum ar fi arta de a tacea. Disfunctionalitati ale comunicarii orale optime sunt:receptorul nu manifesta interes pentru mesaj, mesajul se transmite cu pauze lungi,derante;intelegerea gresita a mesajului;receptorul nu are capacitatea de a asculta si intrerupe mereu comunicarea ;insuficienta dispozitie de a participa la conversatie. Comunicarea in scris spre deosebire de comunicarea orala ,presupune mai multa riguare ,reiesind chiar din natura canalului de vehiculare a mesajului .Oralul se carcterizeaza pin libertatea de exprimare,aceasta fiind dependenta de un context situational,prin posibilitatea de rectificari si reluari ,prin folosirea codurilor nonverbale si paraverbale,prin constructia sa spontana ,prin subiectivismul evident al discursului si chiar prin absenta de la vorbirea corecta .Scrisul este o comunicare la distanta ;cel ce scrie nu se afla in acelasi timp si acelasi spatiu cu cel ce recepteaza ce a scris. Dezavantajele comunicarii in scris: -imposibilitatea folosirii limbajului nonverbal -lipsa formei de control prin reactia spontana a receptorului -posibilitatea ca receptorul sa nu inteleaga mesajul (sau chiar codul). Avantajele comunicarii in scris -se foloseste un limbaj controlat si controlabil din punct de vedere al normelor de corectitudine; -mesajul se fixeaza intr-o imagine textuala ,putand fi verificat si verificabil .

Bibliografie

,,Tratat de pedagogie scolara Ioana Nicola , Editura Aramis

,,Didactica Moderna-Coordonatori Miron Ionescu si Ioan Radu ,editia 2a revizuita,autori Musata Bocos Vasile Chis,Iulius Ferenczi , ,Voicu Lascus ,Vasile Preda ,editura Dacia Cluj Napoca