P. 1
Jocuri-copii_1

Jocuri-copii_1

|Views: 2|Likes:
Published by VioPet_59

More info:

Published by: VioPet_59 on Nov 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2013

pdf

text

original

ASPECTE GENERALE

JOCUL De ce e important să te joci? Un educator se poate servi de jocuri pentru a transmite valorile şi abilitatea. Iată câteva exemple: ° jocul invită să avem raporturi de colaborare sau un spirit de întrecere corect cu alte persoane, deci de sociali are. ° jocul invită să dăm ce e mai bun din noi pentru a contribui, cu propriile capacită!i, la succesul ec"ipei şi să ne apropiem de cole#i în ca de di$icultă!i, aşadar să trăim în armonie. ° prin intermediul jocului ne putem cunoaşte mai bine pe noi înşine, punându%ne la încercare şi practicând diverse te"nici de expresii. ° jucând se poate de volta o mai bună coordonare a mişcărilor. ° jocul tre eşte $ante ia şi in#enio itatea. ° jucând ne acordăm un timp de recrere pentru a uita de stresul ilnic. Acestea sunt doar câteva exemple din cele care se pot obţine prin intermediul jocului; reflectând puţin vei putea găsi multe altele. &nainte de a învă!a să 'construieşti( jocurile... trebuie să demonstre i că eşti un bun jucător. Jucătorul bun 1) se aruncă în jocuri )u ai nimic de pierdut într%un joc, deci aruncă%te, nu te da înapoi, nu o $ă pe polemicul. *e cât !i se pare de absurd rolul tău, ambientul sau re#ulele, caută mereu să participi la maxim. +"iar şi jocul mai nebun va deveni, atunci, un moment plăcut şi amu ant. 2) E disciplinat ,rebuie să înve!i importan!a disciplinei, înainte de toate când jocurile î!i sunt propuse de un or#ani ator. Dacă nu eşti dispus să respec!i animatorul, ar $i mai bine să nu participi la jocuri. Dacă vei şti să $ii disciplinat, vei evita să interprete i rău re#ulile şi să $aci comentarii în plus... totul este în avantajul distrac!iei tale3) Cunoaşte şi respectă regulile +ând participi la un joc re#ulile sunt cele mai importante, $ără de care nu po!i să înainte i. Dacă î!i vine în minte să le încalci pentru a%!i asi#ura victoria, ar $i bine să%!i aminteşti că re#ulile nu sunt puse acolo pentru a te pune în di$icultate, dar pentru a%!i asi#ura !ie şi celorlal!i maxima distrac!ie. &n conclu ie: ./0U1I1/ ,./2UI/ 34 5I/ 1U6,/ &) 3/.I73. 4) Ştie să joace cu viclenie 6 respecta re#ulile nu vrea să ică să te joci cu pasivitate: un jucător de temut ştie să $olosească viclenia sa pentru a în$rân#e adversarii, mişcându%se în limitele stabilite de animator. )umai aşa se poate câşti#a respectul din partea cole#ilor. 5) Ştie să folosească fantezia *entru a în eci veselia ta este un truc pe care%l po!i $olosi în 89: din ca uri: caută să te identi$ici cu un personaj, care !i se pare potrivit şi care să $ie adaptat situa!iei. Idea de a te identi$ica cu un personaj di$erit, care poate l%ai întâlnit citind sau uitându%te la un $ilm, te va ajuta să interprete i bine rolul tău şi să iei deci ii drepte. &n conclu ie: U) ;U+4,7. 2U) <,I/ 34 *.75I,/ D/ =7=/),/1/ ;7+U1UI */),.U 6 3/ DI3,.6, I)DI5/./), +U= /3,/ ;7+U1.

1

JOCURI EXTERIOR 1. 3copul acestui concurs cât şi re ultatele acestuia ?tipurile de #unoaie. +onducătorul de joc pre intă probele olimpice care vor $i trecute pe un panou în $elul următor: 2 . JOCURILE OLIMPICE =ateriale: mingi de ping"pong% mingi din vată% paie% baloane% carton% mar/er.e#ulile secrete repre intă punctajul jocului: de exemplu. =ediati area concursului se va $ace cu sprijinul participan!ilor. pentru ca acesta să o pase e primului concurent.ipă+ a*a că nu lansa prea &n faţă scândurelele' 2. $ără a atin#e pământul cu piciorul ?alt$el va $i penali at-@ ∼ 3are pe scândurica pe care tocmai a lansat%o în $a!a lui. . *e parcursul între#ului joc se vor $ace $oto#ra$ii. după care repetând aceeaşi opera!iune dar în sens invers. la prima vedere.@. conducătorul le va spune participan!ilor. care va trebui să o lanse e tot în $a!a lui. în timp ce ceilal!i concuren!i din spatele lui vor mai înainta sărind şi ei pe scândurelele din $a!a lor. va lua şi el o scândurică pe care o va pasa celui din $a!a lui.+ând lada cu scândurele s%a #olit. 6cest concurs poate să pară. cât mai multe #unoaie sau #ăseşte #unoiul cel mai ori#inal. ∼ +ând se dă startul. *entru a trans$orma această activitate într%un concurs pasionant. şi tot aşa. sortându%le în pun#i pe di$erite cate#orii ?"ârtie. 7 anumită serio itate va o$eri mai mult "a probelor inedite care urmea ă să aibă loc. permi!ând ast$el celor care aşteaptă la coadă să intre şi ei în joc∼ . CONCURSUL GUNOAIELOR 1ocul: parc. în timp ce acela care i%a pasato. plastic. pentru a sări pe ea. va juca rolul unui reporter. etc. sărind după aceea pe ea. va lua o scândurică pe care o va lansa în $a!a lui la o distan!ă care să%i permită să sară pe ea. . care vor $i anun!ate la s$ârşitul jocului. luând interviuri participan!ilor şi lăudându%le ini!iativa.rimul *i ultimul participant la joc ar fi bine dacă ar fi dintre cei mai mări*ori% pentru a favori-a cât mai mult ec. într%un interval de timp. 6cest joc urmăreşte construc!ia unei victorii comune.ocul nu se termină aici. sticle. va sări pe prima scândurică lansată. TANCUL =ateriale: Scândurele (sau carton) de !"#$ cm. ast$el toată ec"ipa va înainta sărind $iecare pe scândurica din $a!a lui∼ +âşti#ă ec"ipa care reuşeşte să ob!ină timpul cel mai scurt(âteva sfaturi' ∼ )u a*tepta până scândurica pe care ai pasat"o ajunge la primul concurent+ dacă ceilalţi ti"au făcut loc(fără a tri*a) pentru a sări pe scândurica din faţa ta% sari imediat% pentru a permite următorului concurent să poată pasa următoarea scândurică' ∼ . va câşti#a ec"ipa care sortea ă în pun#i. ∼ 6l treilea participant la joc. /c"ipele urmea ă să strân#ă. terenul de joc ?unde e mi erie@ =ateriale: &n mod obligatoriu o perec. 6cesta. pe di$erite cate#orii.ocul va continua ast$el până se termină scândurelele de lansat. 5iecare ec"ipă repre intă o !ară care participă la jocurile olimpice. care vor în!ele#e că au participat la o adevărată campanie ecolo#ică. care la rândul lui o va pasa următorului.ipa &n momentul &n care trebuie să adune ultimele scândurele de pe pământ pentru a le pasa &n faţă' ∼ (el care lansea-ă scândurelele să se gândească *i la pa*ii pe care vor trebui să"i facă cei mai mici din ec. #unoaiele aruncate într%un parc ?sau un loc public@. după care aşteaptă ca următorul concurent să%i pase e o altă scândurică pe care să o lanse e în $ată. se vor întoarce de unde au plecat pentru a umple lada pe care mai înainte au #olit%o@ şi o va pasa celui din $a!a lui. lungime% tot atâtea câţi participanţi sunt% puse &ntr"o ladă' +um se joacă? ∼ participan!ii primei ec"ipe se aşea ă unul după altul în ordinea în care o doresc> primul va sta în dreptul lă ii ce con!ine toate scândurelele. pentru ca scândurica să ajun#ă la primul concurent care o va lansa în $a!ă sărind după aceea pe ea. o simplă corvoadă. în timpul activită!ii. la începutul jocului. cantită!ile.e de mănu*i de cauciuc% un băţ cu un cui &n vârf *i o pungă de plastic pentru fiecare participant. ultimul concurent va lua ultima scândurică de pe pământ?opera!iunea aceasta se repetă până când vor ajun#e la !inta propusă. lipsa coşurilor de #unoi@ pot $i mediati ate printr%un a$iş în şcoală. că urmea ă să strân#ă o cantitate cât mai mare de #unoaie. printr%o scrisoare adresată primăriei sau iarului local. 3uccesul jocului depinde $oarte mult de atitudinea conducătorului de joc. 3. dar că jocul mai are şi nişte re#uli secrete. curtea bisericii.

au revenit în po i!ia ini!ială şi stri#ă stop% jocul se va întrerupe şi în prima ec"ipă. *rima ec"ipă $ormea ă in cerc. *roba specială este o surpri ă pentru to!i jucătorii. apoi o pasea ă următorului care va stri#a doi ş. . *e spatele căr!ilor poştale va lipi o "ârtie de culoare di$erită şi va nota pe $iecare din ele câte un proverb sau un citat celebru. 3e pot inventa şi alte probe "a lii.a. 1a s$ârşit. 3 . înconjoară cercul $ormat de prima ec"ipă.6runcarea cu #reutatea B. 6runcarea cu suli!a G care este de $apt un pai. 6poi le va decupa pe toate în acelaşi număr de bucă!i. predă şta$eta şi trece ultimul în şir.*roba specială 5iecare !ară urmea ă să%şi alea#ă participan!ii la probele olimpice şi numele acestora se trece pe panou. conducătorul de joc explică în ce constă aceasta. .a. Dacă jucătorii vor să%şi ia revanşa. la o distan!ă de B%C metri $a!ă de cercul $ormat. % în momentul în care o bucă!ică de carte poştală apar!inând ec"ipei a $ost descoperită. vor $i ascunse în locuri di$erite. Următorul coec"ipier re$ace traseul ş. % . participare responsabilă@. CĂUTĂM COMOARA 1ocul: pădure sau un loc mai mare =ateriale: o carte po*tală ilustrată pentru fiecare ec. care la semnalul de începere al jocului se răspândesc în teren. iar la întors într%un picior. 5iecare ec"ipă capătă o min#e. pe ra a unui anumit teritoriu. &n $inal. prietenie.d. 6runcarea cu #reutatea se va executa după re#ulile acestui sport. % câşti#ă ec"ipa care recompune cel mai repede cartea poştală.m.epre entantul $iecărei ec"ipe capătă un castronaş cu boabe de ma ăre. în care jucătorii se #ăsesc la o anumita depărtare unul $a!ă de celălalt ?distan!a în $unc!ie de vârsta copiilor@> a doua ec"ipă se alinia ă în şir. A. 3e respectă anumite re#uli: % $iecare ec"ipă trebuie să #ăsească şi să recompună numai culoarea trasă la sor!i. care se re$eră la munca în ec"ipă ?solidaritate. % se desemnea ă un cule#ător ?sin#urul membru al ec"ipei care are voie să ridice din ascun ătoare bucă!ile de comoară@. D.m. min#ea trece ast$el $ără întrerupere de la un jucător la altul. trans$ormându%le ast$el în adevărate comori. respectivul căutător poate c"ema cule#ătorul ec"ipei numai emi!ând semnalul sonor secret. punctajele $iecărei ec"ipe se totali ea ă. scorul reali at se anulea ă şi punctajul reîncepe de la A. &ntr%o limită de timp ?C min@ acesta trebuie să mute cu ajutorul paiului ?prin absorb!ie@ cât mai multe boabe dintr%un castronaş în celălalt. care va anun!a scorul ob!inut. jocul începe ast$el: % în prima ec"ipă. pasea ă min#ea între coec"ipieri încercând să ob!ină un scor mai bun.rasul la !intă E.@. &n a doua ec"ipă. 5. +onducătorul nu va uita să $elicite to!i participan!ii.6runcarea cu suli!a D.ştafetă/concu ! =ateriale: mingi 3e joacă în două ec"ipe. revine la locul lui. cu excep!ia câte unei bucă!i din $iecare carte poştală. iar la semnalul conducătorului. în dreptul !ării respective. 2ucă!ile. în timp ce ec"ipa întâi alear#ă înconjurând cercul. etc. întrebând participan!ii cum au colaborat în cadrul ec"ipelor.<ta$eta în doi F.ro!a oli"pică #ara $eprezentantul %ocul o!&inut A. 3e notea ă scorul apoi se sc"imbă ec"ipele. +onducătorul de joc trebuie să pre#ătească jocul în absen!a participan!ilor. jocul poate continua. $luierat. 4. primul jucător din şir ?cel care are min#ea@ începe să aler#e. % ec"ipele îşi stabilesc în secret un anumit semnal sonor ?lătrat. /c"ipele tra# la sor!i bucă!ile rămase. E. C.ârtie colorată% lipici% o foarfecă.o!i ceilal!i participan!i $ormea ă #rupul de căutători.rasul la !intă. &n ca ul în care min#ea nu este prinsă. PRINDE MINGEA . în momentul în care to!i jucătorii au parcurs traseul. #omot de motor. &naintea $iecărei probe. conducătorul are posibilitatea de a discuta despre valoarea comorilor descoperite. punctea ă scorul stri#ând unu.ipă% . 6cum ec"ipa a doua $ormea ă cercul.. jucătorul care are min#e o aruncă celui din stân#a sa. <ta$eta în doi se execută pe ec"ipe: se alear#ă în perec"i !inând un balon um$lat între $run!ile jucătorilor. un pai şi un alt castronaş #ol. cu o min#e de pin#%pon# înmuiată în vopsea sau o min#iu!ă de burete udă. <ta$eta combinată solicită participarea între#ii ec"ipe: traseul la dus se execută #"emuit. într%un panou punctat. F. însă #reutatea este o min#e $ăcută din vatăB.<ta$eta combinată C.d. ob!inându%se un punctaj. /c"ipele se alinia ă ca pentru o şta$etă în dreptul liniei de start. 6cesta prin ând%o.

/ste important ca la s$ârşitul jocului arbitrul să $acă să se aplece sau să se #"eboşe e to!i. min#ea se trece din mână în mână. arbitrul $luieră. +âşti#ă ec"ipa care termină prima. a scoate limba. 5iecare perec"e din $iecare #rupă. trebuie să urme e un traseu prevă ut cu anumite obstacole. 6rbitrul se a$lă în interiorul cercului. Dacă min#ea cade. 3e ia prima perec"e de la ambele ec"ipe şi li se lea#ă. dar adău#ând primului #est un altul ?a se #"eboşi. punându%şi câte o min#e între #enunc"i şi un iar pe cap. Dacă unul din jucători îşi i%a mâinile de pe spatele celuilalt. &naintea $iecărei ec"ipe se aşea ă o min#e deasupra unei sticle. 3e stabileşte un traseu şi la aceleaşi distan!e se pun alte sticle.a. a întinde un picior în $a!ă sau un bra! în spate. primii concuren!i din $iecare ec"ipă. "IARUL PE CAP =ateriale: mingi% -iare *i beţe.6. &l întreabă pe primul: 2"ai vă-ut pe . în aşa $el încât. pe perec"i. /c"ipele se aşea ă în şir în perec"i. +âşti#ă ec"ipa care ajun#e prima la linia de sosire. vor lua apoi câte un baston pe care îl vor !ine cu ambele mâini. După ce au parcurs distan!a şi au revenit vor preda obiectele următorilor. copiii $iind cât mai apropia!i unul de altul. OAMENI CU TREI PICIOARE =ateriale: aţă mai groasă. 4 . GREIERII =ateriale: nici unul.etruţ3 +onducătorul spune: ăla care este a*a (*i se strâmbă). &&$ L-AI )Ă"UT PE* PETRU+. în loc să adau#e un #est. ş. cât mai repede G min#e $ri#e. 1a semnalul de plecare. este el scos din joc. o iau de la capăt. 1a un semnal. într%o po i!ie instabilă. 5iecare sticlă A punct. de exemplu.ocul se reia apoi în sens opus şi continuă în acelaşi $el. 6poi arbitrul va relua jocul cu aceleaşi cuvinte. +âşti#ă ec"ipa care termină prima. /c"ipele se aşea ă în şir.etruţ3 . 7. cu $a!a spre exteriorul cercului. după două sau trei ture când spune 4la a*a . +âşti#ă ec"ipa care ajun#e prima la ultima sticlă. trebuie să o ia $ără ca coec"ipierul să se dea jos de pe spate. piciorul drept de piciorul stân# al coec"ipierului. )U trebuie să primească min#ea> dacă o primeşte.ipa poate să"*i facă grupuri de câte 1. care trebuie să ia min#ea şi să o pună pe sticla următoare> după aceasta se întoarce şi pleacă următoarea perec"e care ia min#ea şi o pune pe următoarea sticlă. apropia!i unul de altul. #$ MINGEA %RIGE Materiale: 1 minge 6mbele ec"ipe $ormea ă un sin#ur cerc cu jucătorii unul lân#ă altul ?unul de la o ec"ipă unul de la cealaltă@. la centru. $ără întrerupere. =ateriale: nici unul 6rbitrul aşea ă copii în rând. . Unul din jucători are în mână o min#e. 0esturile vor $i $ăcute unul după altul. D6+4 este atent. să dea un #"iont puternic primului care să dărâme tot şirul la pământ. să stea într%un piciorI@. #reierii încep să sară. *rimul jucător va spune celui de%al doilea ce i%a spus arbitrul şi aşa mai departe până când tot rândul va imita #estul arbitrului. +âşti#ă ec"ipa care are cei mai mul!i jucători în cerc după trecerea timpului. +el care se a$lă în acel moment cu min#e în mână este scos din joc D6+4 nu reuşeşte să o pase e imediat următorului. Două ec"ipe. *rimul din rând pleacă cu coec"ipierul în spate. /c"ipele se aşea ă în şir cu mâinile pe spatele jucătorului din $a!ă.ucătorul răspunde: (are . &'$ JOC ACRO(ATIC =ateriale: B min#i de basHet şi sticle 5iecare ec"ipă se aşea ă în şir. într%un sin#ur sens. 6cesta. 1a start. 8. 1a un moment dat. 0c. 6şa vor pleca să străbată un traseu.

TA%ETA CU COARDA =ateriale: câte o coardă pentru $iecare ec"ipă Distan!a de aler#are se marc"ea ă prin două linii. un $luier. stau în spatele liniei de plecare.raseul va $i cu obstacole.ucătorii. Jariante: a@ traseul va $i în i# a#. $luier 1a capătul terenului $iecare ec"ipă va #ăsi o serie de sticle aşe ate ca la boKlin#. +ând ajun#e la !intă. iar cealaltă în partea stân#ă.o!i copiii care au numerele respective vin la centru şi primul care ajun#e trebuie să dea #ol. +opiii care au numărul respectiv vin la centru cât mai repede. 6poi o ridică. &4$ (O5LING =ateriale: B min#i. +âşti#ă ec"ipa care a parcurs mai repede traseul. sticle. .e#uli: Se poate pasa minge de la un copil la altul &nainte de a lovi. . cronometru /c"ipa 6 $ormea ă un cerc. +ei din ec"ipa 6 trebuie să%i lovească pe cei din ec"ipa 2 într%un anumit timp după care ec"ipele se sc"imbă între ele. (opiii care sunt atin*i trebuie să iasă din cerc. 1a semnal. (ând mingea rico*ea-ă dintr"un copil &n altul iese afară doar primul copil lovit. +ele două ec"ipe sunt aşe ate una în partea dreaptă a por!ii. +âşti#ă ec"ipa care a păstrat în pa"are cea mai mare cantitate de apă. . străbate traseul înapoi şi predă şta$eta următorului coec"ipier. 5iecare jucător al unei ec"ipe va trebui să aler#e şi să arunce o min#e spre sticle ast$el încât să dărâme cât mai multe. /c"ipa 2 intră în interiorul cercului. &/$ . 0ste valabilă numai lovitura directă% adică minge trebuie să"l atingă pe copil fără să cadă pe pământ. *rimul jucător din $iecare ec"ipă se deplasea ă sărind coarda până la linia de sosire şi înapoi. +opiii se aşea ă în linie. B min#i şi o poartă de $otbal.TA%ETA CU PA0ARE =ateriale: o tavă şi pa"are cu apă pentru $iecare ec"ipă . 5 . c@ . 5iecare sticlă: A punct. =in#ile se pun la mijlocul terenului şi arbitrul stri#ă un număr.&-$ . cronometru. primul jucător din $iecare ec"ipă porneşte cu tava spre !inta stabilită încercând să parcur#ă distan!a cât mai repede şi să verse cât mai pu!ină apă. /c"ipa care a lovit cei mai mul!i copiii este câşti#ătoare. ''' arbitrul poate stri#a c"iar şi două. jucătorul aşea ă tava jos şi bate din palme. +ine înscrie primul câşti#ă un punct. &6$ MINGEA 7N CERC =ateriale: o min#e.ucătorii se #rupea ă în spatele liniei de plecare. trei numere consecutiv.ucătorul va înainta pe laterală spre !intă. +âşti#ă ec"ipa care adună cât mai multe puncte în timpul stabilit. 6rbitru atribuie câte un număr $iecărui copil din $iecare ec"ipă. împăr!i!i pe ec"ipe. ocolesc scaunul şi trebuie să lovească min#ea care se a$lă în partea opusă ec"ipei sale. &1$ %OT(AL CU NUMERE 2&3 1ocul: teren de $otbal mic =ateriale: două scaune. b) . cronometru. predă coarda următorului şi trece în spatele coloanei. cu $a!a spre centrul terenului.

6rbitrul atribuie câte un număr $iecărui copil din $iecare ec"ipă. depărtea ă picioarele şi cu mâinile încearcă să lovească min#ea aşa încât ea să treacă pe sub picioarele adversarului.o!i se vor apleca de la mijloc $ără a îndoi picioarele. alear#ă spre centrul terenului să ia batista cu care trebuie să se întoarcă la ba ă. /c"ipele trebuie să stea de o parte şi de alta a terenului. primul ia cu buretele ?sau cu pa"arul #ăurit. . .AR%A =ateriale: eşar$e pentru $iecare jucător.ipa care &nscrie cât mai multe goluri &n timpul stabilit. Dacă cel care a luat batista este atins de adversarul său. +ând min#ea ajun#e la ultimul. jucătorii $iind aşe a!i unul de la o ec"ipă unul de la cealaltă. $luier. 6rbitrul atribuie câte un număr $iecărui copil din $iecare ec"ipă. &9$ %OT(AL CU NUMERE 2-3 =ateriale: o min#e. 6 . +el care dă min#e de trei ori a$ară este eliminat. -'$ %LIPPER =ateriale: o min#e. 1a start. Altă variantă: *tafeta cu mingea pe deasupra capului. 4egulile sunt la fel ca mai sus. pa"ar şi $ar$urie din plastic. +opiii care au numerele respective vin la centru şi cei care ajun# primii la min#e trebuie să drible e jucătorii din ec"ipa adversă şi să dea #ol. =in#e se pune la mijlocul terenului şi arbitrul stri#ă unul. cronometru. acesta la rândul lui $ace la $el până ajun#e la ultimul care trebuie să%l stoarcă în sticlă. 6rbitrul stri#ă unul. etc@ apa din #ăleată şi%l dă celui din spate. /c"ipele trebuie să stea de o parte şi de alta a terenului. 1a centrul terenului se pune o batistă. 6ceasta se repetă până când jucătorul care a început jocul va ajun#e iarăşi primul. pasea ă min#e printre picioarele celui din spatele său ş. cronometru. acesta o ia şi alear#ă pe lân#ă şir până la capăt repetând ceea ce a $ăcut primul.d. 4eguli: nu se &mpinge *i nu se love*te adversarul. /c"ipa care a luat cât mai multe eşar$e este câşti#ătoare. care au numărul stri#at. +opiii se aşea ă în şir indian având la un capăt o #ăleată plină cu apă şi la celălalt capăt o sticlă #oală. /c"ipele se aşea ă $iecare în spatele propriei por!i. două sau trei numere şi copiii care au numerele respective vin la mijlocul terenului şi încearcă să ia adversarului eşar$a. 6rbitrul stri#ă un număr şi jucătorii. +âşti#ă ec"ipa care ajun#e cel mai repede la primul jucător. B sticle de B1. +âşti#ă ec"ipa care rămâne cu cei mai mul!i jucători în joc după timpul stabilit. $luier. nu se prinde în mână. +opiii se aşea ă în şir indian la un metru distan!ă între ei cu picioarele depărtate.&8$ (ATISTA =ateriale: o batistă. --$ POMPIERII =ateriale: B #ăle!i cu apă. 1a două #oluri este eliminat. două sau trei numere.a. =in#e se loveşte. 4eguli: dacă minge iese din teren se procedea-ă ca la fotbal. (â*tigă ec. la semnalul arbitrului. $luier. cronometru. &#$ DUEL CU E. $ar$urie din plastic. 5ingea se repune cu piciorul nu cu mâna. 6mbele ec"ipe $ormea ă un cerc. 6rbitrul atribuie câte un număr $iecărui copil şi i se pune o eşar$ă la spate. +el care primeşte un #ol se mai poate $olosi doar de o mână. -&$ TUNELUL =ateriale: B min#i <ta$eta cu min#ea pe sub picioare. /c"ipa câşti#ătoare este cea care a $ăcut cât mai multe puncte într%un anumit timp. +âşti#ă ec"ipa care umple prima sticla în timpul stabilit. *rimul dintre ei. burete. pierde punctul.m.rebuie avut #rijă să nu se dea min#ea pe sub picioarele coec"ipierului.

trebuie să mear#ă şi să ia un carto$ după care se întoarce. +âşti#ă ec"ipa care reuşeşte cele mai multe pase. care şi el trebuie să ia un carto$. iar ec"ipa 2 în a$ara cercului. -/$ LANSAREA (ALOANELOR =ateriale: baloane. la urmă. &n momentul în care arbitrul stri#ă numele unei ec"ipe ?ex: cai@.şată3 =ateriale: B min#i de culori di$erite /c"ipele sunt aşe ate pe două rânduri $a!ă în $a!ă ?un membru de la o ec"ipă şi unul de la cealaltă@.raseul se consideră complet când to!i din ec"ipă revin de unde au plecat. cu spatele la ec"ipa adversă. după care ei trebuie duşi înapoi în cercuri. la mijlocul terenului.eren: de pre$erat pe iarbă =ateriale: cronometru. 3e $ac E runde. #"idată de o mătură- 7 . iar cealaltă ec"ipă trebuie să le prindă cu #ăle!ile. iar la mijloc prinde!i o s$oară@. +âşti#ă ec"ipa reuşeşte să ducă prima to!i carto$ii înapoi. îl atin#e pe următorul. +âşti#ă ec"ipa care ajun#e prima la jucătorul care a început jocul.Altă variantă: se dă buretele din mână &n mână pe deasupra capului. la semnalul arbitrului. *rimii doi copii au o min#e în mână iar la semnalul arbitrului aruncă min#ea celui din ec"ipa sa ?în i#% a#@. B%C #ăle!i /c"ipele se aşea ă de o parte şi de alta a unei por!i ?sau ceva improvi at: de ex. /c"ipa 6 va pasa min#ea de la un jucător la altul numărând pasele în timp ce ec"ipa 2 va parcur#e un tur în jurul cercului. / su$icientă atin#erea adversarului pentru a $i eliminat. 6arianta 7: cu eşar$e. cretă. aceasta trebuie să o prindă pe cealaltă ec"ipă ?cămile@ înainte ca ea să ajun#ă la linia de salvare care se a$lă la A9%AE metri distan!ă. $luier 6arianta A: 5iecare ec"ipă se aşea ă una lân#ă alta în şir indian.I CĂMILE .I MĂTURA *e un teren se pre#ătesc mai multe obstacoleI printre care jucătorii vor trebui să treacă cu o min#e. de trei ori. /c"ipele stau la A9 metri distan!ă de carto$i. a@ ec"ipa care se deplasea ă poate parcur#e traseul câte B%C odată sărind într%un picior. numărându%se câte au prins între#i şi câte sparte. 1a s$ârşit se sc"imbă rolurile. B be!e în$ipte în pământ. Una se va numi cai alta cămile. -9$ MINGEA . -1$ CAI . -4$ MINGEA JAPONE"Ă 2ştafeta :nc uc. -8$ CARTO%II NE(UNI =ateriale: carto$i ?sau pietre@. (ten&ie' 3ă nu se împin#ă. *e rând $iecare ec"ipă va trebui să prindă baloane. / un joc periculos penru că se pot lovi $oarte uşor. *rimul jucător de la $iecare ec"ipă.ocul este acelaşi. +âşti#ă ec"ipa care a atins şi eliminat cât mai mul!i sau pe to!i jucătorii din cealaltă ec"ipă. ast$el ca cei care prind baloanele să nu vadă când sunt lansate@. doar că $iecare jucător are o eşar$ă prinsă la spate. /c"ipa care este stri#ată de arbitru trebuie să ia eşar$a celeilalte înainte să ajun#ă la linia de sosire. la o distan!ă de B metri. -6$ CERCUL )ICIOS =ateriale: A min#e /c"ipa 6 se aşea ă în cerc. . . +âşti#ă ec"ipa care prinde mai multe baloane. Una dintre ec"ipe lansea ă baloanele peste poarta din mijloc ?de pre$erat este să $ie acoperită. şi aşa mai departe până se iau to!i carto$ii. cronometru 3e $ac A9 cercuri pentru $iecare ec"ipă în care se aşea ă câte un carto$.

7rice cădere este depunctată. cu mâna stân#ă a persoanei din spate. . cărămi i ?sau bucă!i de scândură@. Dacă e scos alt obiect se depunctea ă. după care se aşea ă jos.oc C: sacul: jucătorul trebuie să #ăsească cât mai repede în sac obiectul indicat de arbitru. . . doar că membrii dintr%un şir vor $i le#a!i la oc"i. stri#at de arbitru. o min#e de volei. . . . . 6cum persoana din $a!a va uni mâna sa dreaptă. $iecare recunoscând stri#ătul animalului care i se potriveşte ?copii care stri#ă. printre picioare. 7rice mişcare a scaunului e depunctată. $iecare copil va trebui să%şi #ăsească $ratele ?stabilit înainte de începerea jocului. . Distan!a de parcurs: E m.6NII.6NII(. una de $otbal. . )u%!i rămâne decât să%!i $oloseşti bine ima#ina!ia- /'$ GIM<ANA 2=a cu ! cu o>!taco?e3 1ocul: de pre$erat pe iarbă =ateriale: scaune. 7rice cădere a min#iei e depunctată.oc AC: #"iceşte C #"icitori $ără timp de #ândire. a paiului. . Altă variantă: în loc de scaune se poate trece pe sub picioarele a unui număr de copii. şi tot aşa $ac şi ceilal!i din spate: se $ormea ă aşa.oc 8: morarul: jucătorul trebuie să scoată cu #ura dintr%o $ar$urie cu $ăină o monedă. $ără să desprindă mâna. un Oşarpe uman( care trebuie Odecojit( ast$el: primul trece înapoi cu picioarele se peste ceilal!i care sunt în spate. +ând se dă startul.oc L: roaba: aici e nevoie de doi jucători.oc D: bas/et: jucătorul trebuie ca din aler#are ?D m@ să arunce în coş dintr%un anumit punct ?C m distan!ă de coş@. dar câşti#ă cel care va ajun#e ultimul. Unul trebuie să mear#ă în mâini $iind !inut de picioare de un coec"ipier. . 7rice oprire e depunctată.oc A9: coarda: doi jucători !in o coardă peste care restul ec"ipei trebuie să sară de A9 ori. etc. o coardă.ARPELUI /c"ipele se aşea ă în şir indian la un pas distan!ă unul de celălalt> mâna dreaptă pe umărul persoanei din $a!ă. pu le. /&$ %RA+II 3e $ormea ă B şiruri care se vor plimba pe teren conduşi de un animatorI 1a stri#ătul 5.oc F: mărul &n apă: jucătorul trebuie să scoată cu #ura mărul dintr%un vas cu apă. stau pe loc@. sac. De asemenea şi vite a la E9 de metri.oc M: volei: doi sau mai mul!i coec"ipieri trebuie să sc"imbe AE%B9 de pase între ei.oc E: cangurul: jucătorul cu picioarele într%un sac trebuie să parcur#ă o distan!ă de E m.oc AA: spar#erea balonului într%un timp cât mai scurt um$lându%l cu un pai. #ândeşte%te deja la o i în care ai putea or#ani a şi olimpiadele comice. şi care bineîn!eles stă în celălalt şir@.oc AB:într%un timp cât mai scurt pune B9 de #răun!e într%un pa"ar cu ajutorul unui pai. 7rice cădere sau scăpare a picioarelor se depunctea ă. //$ @DECOJIREAA . /-$ SUNETELE 1a $el ca în jocul O5. picioarele distan!ate. . . 5iecare ec"ipă trebuie să parcur#ă cât mai repede şi bine toate rundele de jocuri. copiii le#a!i la oc"i cor trebui să%şi #ăsească perec"ea. 3caunele sunt aşe ate la o distan!ă de Am între ele. +âşti#ă ec"ipa care a $ăcut cel mai bun timp. Ultimii doi $ra!i care se vor aşe a. 7limpiadele comice propun jocuri ridiculi ate: % aruncarea #reută!ii cu un sac plin de polistiren.oc A: etapa cu scaune: jucătorul trebuie să treacă pe sub trei scaune. . % ori săritura înapoi. sau a scobitorii.ot ast$el $ac 8 .oc B: pu--le: jucătorul trebuie să re$acă o po ă ruptă sau o $ra ă. vor ieşi din jocI şi tot aşa până vor rămâne $ra!ii cei mai tari. +opiii din celălalt şir vor avea câte un nume de animal di$erit ?stabilit înainte de începerea jocului@ care va corespunde copilului perec"e le#at la oc"i. .-#$ OLIMPIADE &n ca ul în care te%ai #ândit ca să mai înveseleşti pu!in lumea.enun!area la un joc sau nereali area lui se depunctea ă.

jucătorii alear#ă în pluton compact ?alt$el ec"ipa pierde punctele@ spre !inta a$lată la o distan!ă stabilită dinainte. Dacă Opa nicul( #reşeşte de trei ori. 6ariante: pot lua startul câte doi jucători simultan% astfel: a@ !inându%se de mâini> b@ sărind într%un picior> c@ primul $ace Oroaba(. alcătuind un şir indian.TA%ETA CU )ARIANTE 6mbele ec"ipe se aşea ă în şir. 1a semnal.' -acă reu$e$te %ă. &n linişte deplină. / . c@ jucătorii alcătuiesc un cerc sau un şir. pe $uriş. după care le dă pe amândouă următorului jucător.e călcâie' . 1a semnal. b@ jucătorii se !in de mână. &n centru stă un jucător le#at la oc"i. +el care nu execută imediat comanda este eliminat. 6ariante: a@ a$la!i în şir. /4$ CURSA CU PA0ARE =ateriale: B pa"are: unul plin cu apă. 5iecare jucător va trebui să deşarte apa dintr%un pa"ar într%altul. un scaun. +âşti#a ec"ipa care rămâne cu cei mai mul!i până la s$ârşitul timpului stabilit. /#$ MINGEA %URATĂ =ateriale: o min#e. /9$ %II RAPIDB . unindu%se prin încrucişarea bra!elor. cât şi cantitatea de apă rămasă. 6rbitrul dă di$erite comen i: 8. o ocoleşte şi se întoarce. &şi atin#e coec"ipierul următor care $ace acelaşi lucru. în spatele liniei de plecare. /1$ 7NTRECEREA (UCLUCA.ucătorii sunt aşe a!i în cerc. condus de al doilea. . va câşti#a. aşe ate pe o tavă. jucătorii se !in de mijloc.& câ$tigă' /8$ .ipa adversă) până când trec cu to!ii şi rămân în picioare. primeşte o pedeapsă şi este sc"imbat. 1a întoarcere se sc"imbă rolurile. devine Opa nic( şi jocul continuă.ucătorii alear#ă.*rimul #rup care va reuşi să se ridice.emuit' 9os' . trebuie să O$ure( min#ea. /6$ MAGICIANUL Materiale: o frânghie Un jucător de la o echi ă !a fi "agicianul #ur"ăritorul) $i !a a!ea legată la % ate o frânghie& care atârnă ână jo%' (â)i!a co ii din cealaltă echi ă trebuie %ă calce din alergare e ea& a%tfel *ncât acea%ta "agicianul atinge un jucător& ace%ta ră"âne +%tană.i rindă e to)i fără %ă iardă +coada.şi ceilal!i ?aten!ie: fără să desprindă nici o mână% altfel câ*tigă ec.Ă 1ocul: de pre$erat pe iarbă.e vârfuri' Stop' :ntr"un picior' etc. Importante sunt atât rapiditatea opera!iei. arbitrul indică un jucător care. /c"ipa care termină prima câşti#ă. o ocolesc şi revin la locul de plecare. =ateriale: % /c"ipele se aşa ă la linia de start. primul jucător din $iecare şir aler#ă până la !inta $ixată. +âşti#ă ec"ipa care termină prima sau cea care are mai multă apă în pa"are. +âşti#ă ec"ipa care termină prima. care pă eşte min#ea de pe scaun. Dacă este prins.

de#etăru!.JOCURI INTERIOR &$ MUMIA =ateriale: un sul de "ârtie i#ienică pentru $iecare ec"ipă 3e ale#e câte un copil din $iecare ec"ipă. După expirarea timpului stabilit se compară răspunsurile. 6rbitrul le solicită să alea#ă jumătate din ele. 1a semnalul de începere coec"ipierii vor trebui să%l în$ăşoare cu "ârtie ast$el încât să arate cât mai bine. pălăria şarpelui. etc. traista ciobanului. paie. . % +are plantă poartă numele unei co i de animal? De exp: coada calului. $ără să spună numele acestuia. creioane. oc"iul boului. ciubo!ica cucului. roc"i!a rândunicii. 6rbitrul va atra#e aten!ia copiilor că în cutie este şi ceva viu.ând pe rând $iecare copil de la ambele ec"ipe ba#ă mâna în cutie. +âşti#ă ec"ipa care în$ăşoară în cel mai scurt timp şi pre#ăteşte cea mai $rumoasă mumie. #ălbenele. <i alte întrebări pre#ătite de voi. -$ UN PRIETEN ADE)ĂRAT Materiale: hârtie& creioane' &n ec"ipe. +ealaltă ec"ipă încearcă să #"icească copacul descris. o $run ă uscată. coada racului. sunătoare. % +are plantă denumeşte o unealtă? De exp: toporaş. dar şi ceva viu: de exemplu o $loare. 5iecare ec"ipă pre intă #rupului cele A9 calită!i stabilite în urma discu!iilor. 1$ COPACUL NOSTRU 6rbitrul lasă un timp copiilor. % +are plantă poartă numele unui instrument mu ical? De exp: clopo!el. creion. % +are plantă poartă numele de culoare? De exp: albăstrele. 3e compară răspunsurile şi se punctea ă $iecare element recunoscut corect cu un punct şi elementul viu cu cinci puncte. pipăie obiectele într%un interval de timp stabilit de la început şi apoi notea ă pe o $oaie de "ârtie ce a descoperit. Jiorica. 4$ CARE PLANTĂ. 6rbitrul pre#ăteşte următorul set de întrebări: % +are plantă poartă numele unei păr!i din corpul vie!uitoarelor? De exp: piciorul cocoşului. liliac. *articipan!ii au #ăsit probabil de$ini!ia prietenului adevărat. coada şoricelului. 5iecare ec"ipă va descrie copacul ales. trompe!ică. 3e compară re ultatele. % +e plantă î!i aduce aminte de îmbrăcăminte? De exp: roc"ia miresii. &n $inal arbitrul îi roa#ă să solicite o sin#ură calitate. "ârtie. 3e acordă un anumit interval de timp pentru discu!ii. ca în cadrul $iecărei ec"ipe să alea#ă un anumit copac şi să se #ândească împreună ce caracteristici are. o bucată de lemn. un bul#ăre de lut. o cren#u!ă. 2ineîn!eles că exemplele le şti!i doar voi. =ateriale: "ârtie. /$ CUTIA )IE =ateriale: o cutie din carton. =ar#areta. 3e compară re ultatele şi se notea ă pe o $oaie de "ârtie. lăcrămioare. ce îl aseamănă şi ce îl deosebeşte de altul. &n cutie pune di$erite obiecte din natură: o piatră. +âşti#ă ec"ipa care #"iceşte denumirea respectivă. % +are plantă î!i aduce aminte de stări şi sentimente? De exp: nu mă uita. limba mielului. di$erite semin!e. % +are plantă a dat prenumele $etelor? De exp: 2rânduşa. di$erite obiecte din natură. o scoică. 10 . participan!ii urmea ă să stabilească de comun acord şi să note e pe o $oaie de "ârtie A9n calită!i pe care trebuie să la aibă un prieten adevărat. 6rbitrul pre#ăteşte o cutie de carton în aşa $el încât copiii să nu poată vedea con!inutul acesteia şi doar printr%un ori$iciu să poată bă#a mâna în aceasta. un con de brad. o pană.

Se poate juca *i mai mulţi: se trasea-ă pe masă cu o cretă un teren de fotbal% iar jucătorii trebuie să dea gol &n poarta adversă suflând &n minge. . .rucul este $oarte simplu.TE . declarând că jucătorul absent este dotat cu puteri ma#ice şi de aceea. arătând după el un obiect ne#ru. de $apt va #"ici cu uşurin!ă.Dacă este al treilea. . se acordă un anumit interval de timp pentru con$ec!ionarea modelului ales. #$ MAGIA NEAGRĂ )umai B jucători cunosc jocul ?de pre$erin!ă animatorii@. celălalt ale#e împreună cu copii un obiect din cameră. lipici. după ce se va concentra bine. îl va c"ema cu trei cuvinte: 3untem #ata. de obiect.ucătorul care intră în cameră.udor 6r#"e i. $oar$eci 5iecare ec"ipă repre intă o casă de modă şi trebuie să aibă un manec"in. &&$ "(OARĂ* "(OARĂ* 6rbitrul rosteşte rar câte un nume de animal. etc.I G0ICE. . +âşti#ă ec"ipa care acumulea ă cel mai mare punctaj. 6cesta va #"ici cu uşurin!ă. care se execută direct pe manec"in din iare vec"i. 6poi aşea ă în rând trei sau patru scaune şi îl roa#ă pe un copil să se aşe e pe un scaun la întâmplare. 6rbitrul "otărăşte dinainte cine iese a$ară. $iecare #reşeală penali ată cu E puncte. Dacă scaunul în cau ă este primul.TE$ 6rbitrul scrie pe tablă o listă de autori ?de ex: *etre Ispirescu. de exemplu colec!ia de primăvară. 5iecare răspuns corect este notat cu A9 puncte. îl va c"ema cu un sin#ur cuvânt: Jino. +ei care #reşesc sunt elimina!i. de insectă. intră+eilal!i vor trebui să descopere trucul. &n s$ârşit. 9$ PRE"ENTARE DE MODĂ =ateriale: iare. croitori şi un pre entator de modă. &n timp ce unul dintre ei iese. .o!i ceilal!i vor trebui să descopere trucul. sau se stabileşte în prealabil o tematică: roc"ii de seară. bal mascat. ace de #ămălie. trimite copilul la locul său şi îl c"eamă pe cel care era a$ară. +opii au în mână o $oaie de "ârtie pe care trebuie să o rupă în patru numai cu o sin#ură mână. &'$ TELEPATIA =ateriale: C scaune 6rbitrul trimite a$ară un jucător pentru ca să nu audă ce se întâmplă înăuntru.ucătorii trebuie să ridice o mână de câte ori aud numele unui animal sau obiect care boară. =i"ail 3adoveanu. deoarece partenerul său arătând obiectele unul câte unul va semnala obiectul ales. 5iecare ec"ipă primeşte materialele necesare pentru a pre enta. /x: -boară+ -boară+ masa -boară'3 &-$ CITE. iar concuren!ii vor căuta să $acă să cadă min#ea de pe masă su$lând pe partea adversă. 11 .ucătorii trebuie să le unească corect prin să#e!i. va putea să indice obiectul ales. . bandă ade ivă. pentru derutare. +âşti#ă cel care o rupe primul. 2ineîn!eles.6$ MINGEA SU%LATĂ =ateriale: o masă şi o min#e de pin#%pon# Doi membri sunt dispuşi la capetele mesei. =i"ai /minescu. icând că este capabil să comunice prin telepatie cu jucătorul ieşit. 6lături sunt trecute titlurile a cinci opere ale autorilor respectivi sau altele. 8$ CONCURSC RUPE 0DRTIA =ateriale: "ârtie pentru $iecare copil. aplau ele vor răsplăti modelul cel mai apreciat.Dacă este cel de%al doilea îl va c"ema cu două cuvinte: *o!i veni. Ion +rean#ă@. =in#ea e pusă în mijloc.

aceasta rămâne pe loc. 6rbitrul va avea în mână pun#a cu comen i. tu îi răspun i din al tău Ni s%a stricat maşinaI eşti $uriosI $oloseşte $ra#mentele din iar. Iată câteva idei:  +ântă pe melodiaI? ice!i o melodie@ $ra#mentul tău Ima#inea ă%!i că eşti într%un teatru şi este rolul tăuI recită%l /şti bâlbâit şiI citeşti iarul . 1a $iecare carte extrasă. &4$ G0ICI CE ESTE. acompaniat de mu ică /şti la ştiri şi pre in!i marea vesteI dar eşti cam ră#uşit )u te%ai spălat de mult pe din!i şi sim!i un miros urât în timp ce citeşti . . jucătorii care au semnul corespun ător.  /şti pe scenăI cân!i dance cu iarul tău Qai să au im şi un manelistI tot cu iarul De ce nu? Jrem şi ceva !i#ănesc +ă tot vorbeam de !i#aniI doi !i#ani care se ceartă cu iarele /tc. . 9ucătorii a*e-aţi &n cerc% vor &ncerca să complete-e un tur &ntreg de scaune% a*e-ându"se pe următorul scaun &n momentul &n care arbitrul extrage cartea cu semnul care i se potrive*te. =ateriale: A scaun pentru $iecare şi un set de căr!i de joc.  =ai ale#e%!i un cole# de jocI el este pro$uP de istorie. se pot da puncte celor mai comici dintre concuren!i. 5iecare concurent va primi un $ra#ment dintr%un iar. 12 . +omen ile se pot repeta dar nu mai mult de B%C ori.  =ama e supărată pe tine iar tu vrei să o îmbune i citind din iar. Ja extra#e rând pe rând câte una pentru $iecare jucător.&/$ CERCUL (UCLUCA.e doare măseauaI dar citeşti 1upul !i%a mâncat limbaI cum vei citi oare?  6i $ost răpit de un monstru urâtI acesta devine mai blând doar dacă plin de $rică îi citeşti din acest iar. după ce $iecare a memorat semnul său. se ridică şi înaintea ă cu un scaun spre dreapta. le amestecă bine şi dă startul extră#ând prima carte din teanc. =ateriale: di$erite obiecte ca mărime şi întrebuin!are. trebuie să recunoască prin pipăire obiectele care le sunt pre entate. le#a!i la oc"i. iar tu elevul.otuşi. =ateriale: $ra#mente din iare pentru $iecare.TE. /ste un joc mai mult de divertisment decât de adunat puncte. . &n centru stă arbitrul care împarte câte o carte $iecărui jucător care va trebui să re!ină semnul căr!ii ?inimă. &1$ "IAREB "IAREB CINE MAI DORE. /l te întreabă din $ra#mentul lui.ucătorul cu cele mai multe #reşeli primeşte o pedeapsă. Dacă pe #enunc"ii celui care trebuie să se ridice pentru a înainta se a$lă o persoană. arbitrul strân#e căr!ile. Dacă scaunul este ocupat. câşti#ă primul care reuşeşte să ajun#ă din nou pe scaunul de unde a plecat. romb.e%ai îmbătatI cum citeşti acum?  =ai ale#e o persoană din #rupI voi doi vă certa!i urâtI şi $olosi!i pe rând câte o $ra ă din $ra#mentul vostru /şti o ra!ă care citeşte iarul Duci vaca la păscut în timp ce citeşti iarul Inventea ă un dans pe tema $ra#mentului din mână.ucătorii. etc@. se aşea ă pe #enunc"ii celui care stă pe el.

sau norocoasa va ra#e în timp ce to!i ceilal!i vor râdeI sau vor aprecia vocea. *e toate biletele este scris de $apt Otaci( cu excep!ia unui pe care scrie Ovacă(. iar la a treia.ne e!te* e!te . 3e explică celorlal!i că trebuie să be"ăie tare de tot ca oaia. *rima încercare este liberă. Dar ca să poată asculta mai bine trebuie să be"ăie şi el cât poate.ato u? 3e iau unul sau mai mul!i voluntari dornici de a buraI *ilotul sau pilo!ii noştri trebuie să sară dintr%un avion în timpul boruluiI 6vionul este o scândură ?destul de dravană@ !inută de doi animatori şi ei destul de draveniI *ilotul înainte de marea probă are voie la o încercare. )imeni nu trebuie să arate altora propriul bile!el.GLUME PE?n. care stă în patru labe. iar a treia oară să tacă cu desăvârşire. C. /mo!ia ele$antului este aşa de mare că nu mai poate să se ab!ină şi se scapă pe dresorI ?sticla pe care o avea sub pătură@. pe a cărui $runte se aşea ă o monedă. fără să *tie dresorul. *âlnia este pusă în pantaloni. ca o babă. De data aceasta asisten!ii iau coarda. 13 .remiul după "# &ncercări este un pa. Dacă încetea ă să cânte. de două ori. 3e aşea ă cu $a!a la perete: va trebui să prindă o vedere cu capul pe care animatorul a va lăsa să cadă pe lân#ă perete.a ş. ca un american. au şi o sticlă cu apă@. va be"ăi sin#ur- PEDEPSE • • • • • • • să pună un de#et pe podea şi să se învârtă de un anumit număr de ori. /l trebuie să o recunoască din trei încercări. iar cei pre en!i trebuie să încuraje e voluntarul ca şi cum ar $i totul normal. 3e c"eamă voluntarul şi i se explică că în turmă este o oi!ă bolnavă. va începe pedeapsa. 1a proba $inală va $i le#at la oc"i. I se explică $aptul că mişcând uşor capul trebuie să $acă în aşa $el încât moneda trebuie să cadă în pâlnie. un obiect cu care trebuie să înconjoare locul unde se a$lă $ără ca obiectul să cadă. (e >ecu? /ste nevoie mereu de un voluntar care este scos a$ară. cum îi este scris pe bilet. 3e pune pe spatele celui pedepsit. FoneGa 3e ale#e Ola întâmplare( un voluntar. )u trebuie să atin#ă deloc coarda. ca un bu$on. 3ă povestească o istorie în $elul următor: ca un copil de B ani. 2ineîn!eles că primele două încercări nu #ăseşte oaia bolnavă. 3e explică după aceea că pe $iecare bile!el este scris numele unui animal şi că $iecare trebuie să ra#ă. iar celălalt în spate. să îmbrace şi să de brace cinci plovere unul peste altul. care poate $i recunoscută doar când turma be"ăie. 3ă râdă sau să plân#ă timp de un minut. $ără a lua de#etul. Coa Ga Un voluntar trebuie să depăşească o probă $oarte #rea: trecerea pe sub o coardă întinsă la mică distan!ă de pământ.ar cu apă &n pâlnie fără ca voluntarul să o *tie+ AH. iar asisten!ii în loc să ridice avionul îl lasă cât mai josI E?efantu? *entru acest joc este nevoie de doi asisten!i şi un dresor ?care nu cunoaşte jocul@. 6sisten!ii trebuie să se de#"i e e în ele$ant stând unul în $a!ă. în $a!ă. atunci când se dă semnalul. în linişte desăvârşităI. )orocosul..rebuiesc împăr!ite atâtea bile!ele câ!i participan!i sunt. acoperi!i cu o pătură ?sub pătură. . &ntins pe spate trebuie să treacă pe sub eaI După prima încercare este le#at la oc"i şi trebuie să încerce. 3ă mime e timp de un minut cum $ace un animalI +ântând. la semnalul arbitrului. Dresorul este invitat să ceară animalului să $acă mici numere de dresaj şi să termine cu un număr extraordinarIele$antul trebuie să treacă peste el în timp ce este la pământ.

o iei de #ăt. 3ă privească un cole# în oc"i timp de B9 de sec. câte un jucător de la ec"ipa 2 care va $i le#at cu mâinile la spate şi va avea un clopo!el la #ât. +ine are #ât şi nu are cap> are mâini dar nu are picioare? ?cămaşa@. 14 . ?cureaua@ BC.o!i jucătorii de la ec"ipa din interior ?(@ vor $i le#a!i la oc"i. 3pectatorii se amu ă mai mult decât jucătorii însăşi. ?sticla@ BA. +are e culmea pentru un pompier? ?să nu aibă $ocul în vene@ B9. când cântă. cocoşul înc"ide oc"ii? ?pt. +ine sunt acele persoane care au murit dar nu s%au născut? ?6dam şi /va@ M. +ând î!i trebuie. =ateriale: un elastic 3e pune un elastic ?nu prea strâns@ împrejurul capului până la înăl!imea nasului. AL. 3e delimitea ă un cerc sau teren nu prea mare. va intra în teren şi va evita să $ie prins de ec"ipa adversă $ără să iasă din teren. +ine bate $ără mâini? ?ceasul@ 8. +ine vine cu mine în apă şi nu se udă? ?umbra@ AE. G0ICITORI A. cine o primeşte nu ştie. +u acroba!iile $e!ei elasticul trebuie $ăcut să alunece până împrejurul #âtului. De unde nu mai po!i să ieşi dacă ai intrat înso!it? ?din cimitir@ ALTE JOCURI %UGA DIN %A+A OR(ILOR =ateriale: eşar$e pentru to!i jucătorii. +"iar şi când e #reu nu îl tai. tatăl şi $iul@. +um au $ăcut? ?erau bunicul. +ine $ace mai mult #omot decât un câine care latră? ?B câini care latră@ AA. se sc"imbă rolurile.• • • • • • *edeapsă pentru perec"e: se lea#ă la oc"i şi îşi dau de mâncare unul altuia ?lin#urile vor $i pline cu marmeladă@. 3ă #ăsească C cuvinte care pot $i citite în ambele sensuri. +e e? ?banul $als@ A8. După trecerea timpului stabilit. +are e culmea sor!ii pentru un păianjen? ?să primească un pumn de la o muscă@ BF. c"iar dacă te strân#e. MESAJUL %E+EI 1ocul: interior. +ine o $ace nu o spune. +âşti#ă ec"ipa care a prins cât mai mul!i jucători în timpul stabilit. că are BL de ile@ B. . C@ Un om se poate căsători cu sora so!iei sale văduve? ?dacă so!ia sa e văduvă el însuşi e mort@. +e sunt? ?oc"ii@ AB. 1a ce nu trebuie să te ui!i în #ură? ?la tun@ BE. 3ă numere în ordine descrescătoare de la E999 la DM89. De ce. +are sunt cele patru surori care alear#ă mereu împreună $ără să se lovească niciodată? ?ro!ile@ F. 6u omorât trei iepuri şi $iecare dintre ei s%au întors acasă cu câte un iepure între#. 7 ec"ipă ( va sta în interior. cine ştie nu o primeşte. 3ă cânte o stro$ă dintr%un cântec popular. *e rând. LEGĂTURI DE RUDENIE A@ Un om are şase $iice şi $iecare $iică are un $rate. +are e culmea pentru o carte de matematică? ?să nu aibă probleme@ AM. că ştie pe de rost ceea ce cântă@ D. 6m două boabe de piper: nu i le%aş da mamei să mi le $acă. +are e casa plină iua şi #oală noaptea? ?panto$ul@ AC. B@ Doi ta!i şi doi $ii mer# la vânătoare. 3ă stin#ă o lumânare $luierând ?nu su$lând@. +ine Otrăieşte( din $um? ?+oşarul@ L. +e Obutoiaş( are înăuntru două calită!i de vin? ?oul@ E. $ără să râdă. &!i serveşte toată via!a. &n ce lună lumea mănâncă mai pu!in? ?$ebruarie pt. +ine ştie să vorbească în toate limbile? ?ecoul@ C. iar ec"ipa ) va sta în a$ară. ?capul@ BB. +â!i copii are acel om? ?F $iice şi un $iu@. +ine iese în $iecare i şi în acelaşi timp rămâne în casă? ?melcul@ A9. +ine e liniştită în casă şi #omotoasă în pădure? ?securea@ AF. Unde sunt $luvii care nu au apă? ?pe "artă@ AD. De ce se consultă o#linda? ?pt. /c"ipa 6 va încerca să%l prindă pe jucător #"idându%se de sunetul clopo!elului. că e capabilă de re$lec!ie@ BD.

în $unc!ie de cel care o prinde. arbitrul va nota punctajul la #rupul respectiv.erenul este împăr!it în două: o ec"ipă într%o parte. pix Două ec"ipe.a. 6ceste valori sunt cunoscute numai da arbitru.d. 1a start. 1a început. 3piritul jocului este a nu $ace să se în!elea#ă valoarea jucătorilor şi în a căuta ca min#ea să $ie prinsă de cel care valorea ă punctajul cel mai mare. . &nainte de a începe jocul. #eneralul E puncte.SPAG0ETELE =ateriale: spa#"ete 5iecare ec"ipă se aşea ă pe perec"i la linia de start. #eneralul. căpitanul C9 de puncte şi solda!ii simpli A9 puncte. Dacă Obomba( prinde min#ea. $oaie de "ârtie. )umai dacă depăşeşte punctajul $ixat. 2omba valorea ă dublarea punctajului ob!inut de ec"ipă. 1a $iecare scăpare a min#ii se scad B9 de puncte. una în cealaltă parte. . cei doi jucători îşi pun capătul a!ei în #ură. 6rbitrul nu comunică niciodată valoarea celui care primeşte min#ea. STINGEREA LUMDNĂRII 1ocul: interior =ateriale: sticle. arbitrul primeşte de la $iecare #rup componen!a: bomba. dar să $ie de aceeaşi lun#ime cu cele două capete. *erec"ile au în #ură câte o spa#"etă. (OM(A 1ocul: teren =ateriale: o min#e. (OM(OANA . 1a start $iecare va încerca să stin#ă lumânarea adversarului su$lând.I A+A 1ocul: interior =ateriale: a!ă sub!ire şi bomboane /ste nevoie de o a!ă sub!ire nu prea lun#ă la mijlocul căreia se lea#ă o bomboană. +âşti#ă cel care reuşeşte să Omănânce( cel mai repede $irul care îl separă de bomboană $ără să se ajute de mâini.o!i ceilal!i sunt solda!i simpli. 1a start ei vor trebui să parcur#ă cât mai repede traseul stabilit. 5iecare ec"ipă ale#e o bombă. . /c"ipa care a primit min#ea o relansea ă în terenul adversarului ş.rebuie să se încerce să se stin#ă lumânările de la o anumită distan!ă cu min#ile de pin#%pon#. evitând ca adversarul să o stin#ă pe a lui ?nu trebuie să $olosească cealaltă mână@. +âşti#ă ec"ipa care are cele mai multe spa#"ete între#i la s$ârşit. una dintre cele două ec"ipe învin#e. NUMELE RĂSTURNAT 1ocul: interior 15 . dar notea ă pe $oaie. min#i de pin#%pon# 3e aprind lumânările şi se pun în #îtul sticlei.m. lumânări. 3e poate juca şi în trei: se mai lea#ă un $ir de mijlocul a!ei ?de bomboană@. arbitrul poate să comunice punctajul $iecărei ec"ipe. 1a $iecare A9 ture e$ectuate. unul dintre cele două #rupuri lansea ă min#ea în terenul advers. imediat stri#ă Obomba( şi punctajul acumulat de ec"ipa sa se dublea ă. căpitanul şi $ixea ă punctajul la care trebuie să se ajun#ă pentru a câşti#a partida. /ste clar că atunci când adversarii descoperă cine este 2omba. /a trebuie să $ie prinsă în bor şi. STINGE LUMDNAREA 1ocul: interior +oncuren!ii sunt le#a!i la oc"i şi aşe a!i pe scaun unul în $a!a celuilalt cu o lumânare aprinsă în mână. un #eneral şi doi căpitani. vor $ace tot posibilul să nu%i dea min#ea.

O LECTURĂ PERICULOASĂ 1ocul: interior 3ă se citească un text ?acelaşi pentru ambele ec"ipe@ $ără să pronun!e o anumită literă ?de ex. +âşti#ă cine reuşeşte să citească cel mai multe cuvinte $ără nici o #reşeală. ?ex.@. Dacă în sc"imb prenumele va $i recunoscut de ec"ipa adversă. în timp ce cealaltă ec"ipă vor încerca să%i dea indica!ii #reşite. 6rbitrul va ascunde ?c"iar şi simplu lăsându%l jos@ un obiect într% un loc al sălii. DISTRACTIE PLACUTA!!! 16 . +âşti#ă cine reuşeşte să%l #ăsească în cel mai scurt timp. +oec"ipierii vor încerca să%l ajute dându%i indica!ii pentru a%l #ăsi. . LECTURA COMICĂ 1ocul: interior 3e ia câte un jucător de la $iecare ec"ipă şi i se dă o min#e de pin#%pon# pe care va trebui să o pună în #ură. I7)UN ar $i NU)7I@. aceasta va primi punctul. +âşti#ă cine $ace cel mai pu!ine #reşeli. +opilul care are prenumele pronun!at va trebui să se ridice imediat în picioare.6rbitrul va pronun!a câteva prenume Orăsturnate( ale celor pre en!i. I se dă un text pe care va trebui să%l citească în timp ce ceilal!i vor încerca să transcrie această Odictare( particulară. O(IECTUL ASCUNS 1ocul: interior Un jucător din $iecare ec"ipă este le#at la oc"i.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->