Jocuri-copii_1

ASPECTE GENERALE

JOCUL De ce e important să te joci? Un educator se poate servi de jocuri pentru a transmite valorile şi abilitatea. Iată câteva exemple: ° jocul invită să avem raporturi de colaborare sau un spirit de întrecere corect cu alte persoane, deci de sociali are. ° jocul invită să dăm ce e mai bun din noi pentru a contribui, cu propriile capacită!i, la succesul ec"ipei şi să ne apropiem de cole#i în ca de di$icultă!i, aşadar să trăim în armonie. ° prin intermediul jocului ne putem cunoaşte mai bine pe noi înşine, punându%ne la încercare şi practicând diverse te"nici de expresii. ° jucând se poate de volta o mai bună coordonare a mişcărilor. ° jocul tre eşte $ante ia şi in#enio itatea. ° jucând ne acordăm un timp de recrere pentru a uita de stresul ilnic. Acestea sunt doar câteva exemple din cele care se pot obţine prin intermediul jocului; reflectând puţin vei putea găsi multe altele. &nainte de a învă!a să 'construieşti( jocurile... trebuie să demonstre i că eşti un bun jucător. Jucătorul bun 1) se aruncă în jocuri )u ai nimic de pierdut într%un joc, deci aruncă%te, nu te da înapoi, nu o $ă pe polemicul. *e cât !i se pare de absurd rolul tău, ambientul sau re#ulele, caută mereu să participi la maxim. +"iar şi jocul mai nebun va deveni, atunci, un moment plăcut şi amu ant. 2) E disciplinat ,rebuie să înve!i importan!a disciplinei, înainte de toate când jocurile î!i sunt propuse de un or#ani ator. Dacă nu eşti dispus să respec!i animatorul, ar $i mai bine să nu participi la jocuri. Dacă vei şti să $ii disciplinat, vei evita să interprete i rău re#ulile şi să $aci comentarii în plus... totul este în avantajul distrac!iei tale3) Cunoaşte şi respectă regulile +ând participi la un joc re#ulile sunt cele mai importante, $ără de care nu po!i să înainte i. Dacă î!i vine în minte să le încalci pentru a%!i asi#ura victoria, ar $i bine să%!i aminteşti că re#ulile nu sunt puse acolo pentru a te pune în di$icultate, dar pentru a%!i asi#ura !ie şi celorlal!i maxima distrac!ie. &n conclu ie: ./0U1I1/ ,./2UI/ 34 5I/ 1U6,/ &) 3/.I73. 4) Ştie să joace cu viclenie 6 respecta re#ulile nu vrea să ică să te joci cu pasivitate: un jucător de temut ştie să $olosească viclenia sa pentru a în$rân#e adversarii, mişcându%se în limitele stabilite de animator. )umai aşa se poate câşti#a respectul din partea cole#ilor. 5) Ştie să folosească fantezia *entru a în eci veselia ta este un truc pe care%l po!i $olosi în 89: din ca uri: caută să te identi$ici cu un personaj, care !i se pare potrivit şi care să $ie adaptat situa!iei. Idea de a te identi$ica cu un personaj di$erit, care poate l%ai întâlnit citind sau uitându%te la un $ilm, te va ajuta să interprete i bine rolul tău şi să iei deci ii drepte. &n conclu ie: U) ;U+4,7. 2U) <,I/ 34 *.75I,/ D/ =7=/),/1/ ;7+U1UI */),.U 6 3/ DI3,.6, I)DI5/./), +U= /3,/ ;7+U1.

1

o simplă corvoadă. #unoaiele aruncate într%un parc ?sau un loc public@. lungime% tot atâtea câţi participanţi sunt% puse &ntr"o ladă' +um se joacă? ∼ participan!ii primei ec"ipe se aşea ă unul după altul în ordinea în care o doresc> primul va sta în dreptul lă ii ce con!ine toate scândurelele. care va trebui să o lanse e tot în $a!a lui. va juca rolul unui reporter. pentru ca acesta să o pase e primului concurent. JOCURILE OLIMPICE =ateriale: mingi de ping"pong% mingi din vată% paie% baloane% carton% mar/er. dar că jocul mai are şi nişte re#uli secrete. care vor $i anun!ate la s$ârşitul jocului. în timpul activită!ii. etc. pentru ca scândurica să ajun#ă la primul concurent care o va lansa în $a!ă sărind după aceea pe ea.ipa &n momentul &n care trebuie să adune ultimele scândurele de pe pământ pentru a le pasa &n faţă' ∼ (el care lansea-ă scândurelele să se gândească *i la pa*ii pe care vor trebui să"i facă cei mai mici din ec. în timp ce acela care i%a pasato.e de mănu*i de cauciuc% un băţ cu un cui &n vârf *i o pungă de plastic pentru fiecare participant. pentru a sări pe ea.JOCURI EXTERIOR 1. ∼ 6l treilea participant la joc. 6cest joc urmăreşte construc!ia unei victorii comune. . plastic. şi tot aşa.ocul nu se termină aici. CONCURSUL GUNOAIELOR 1ocul: parc. sortându%le în pun#i pe di$erite cate#orii ?"ârtie. va lua o scândurică pe care o va lansa în $a!a lui la o distan!ă care să%i permită să sară pe ea. sticle. va câşti#a ec"ipa care sortea ă în pun#i. în timp ce ceilal!i concuren!i din spatele lui vor mai înainta sărind şi ei pe scândurelele din $a!a lor. +onducătorul de joc pre intă probele olimpice care vor $i trecute pe un panou în $elul următor: 2 .e#ulile secrete repre intă punctajul jocului: de exemplu. pe di$erite cate#orii. 3uccesul jocului depinde $oarte mult de atitudinea conducătorului de joc. că urmea ă să strân#ă o cantitate cât mai mare de #unoaie. ast$el toată ec"ipa va înainta sărind $iecare pe scândurica din $a!a lui∼ +âşti#ă ec"ipa care reuşeşte să ob!ină timpul cel mai scurt(âteva sfaturi' ∼ )u a*tepta până scândurica pe care ai pasat"o ajunge la primul concurent+ dacă ceilalţi ti"au făcut loc(fără a tri*a) pentru a sări pe scândurica din faţa ta% sari imediat% pentru a permite următorului concurent să poată pasa următoarea scândurică' ∼ . ultimul concurent va lua ultima scândurică de pe pământ?opera!iunea aceasta se repetă până când vor ajun#e la !inta propusă. TANCUL =ateriale: Scândurele (sau carton) de !"#$ cm. 6cest concurs poate să pară. sărind după aceea pe ea. va lua şi el o scândurică pe care o va pasa celui din $a!a lui. la începutul jocului. care la rândul lui o va pasa următorului. 6cesta. /c"ipele urmea ă să strân#ă. =ediati area concursului se va $ace cu sprijinul participan!ilor. 3copul acestui concurs cât şi re ultatele acestuia ?tipurile de #unoaie. . după care aşteaptă ca următorul concurent să%i pase e o altă scândurică pe care să o lanse e în $ată. la prima vedere. conducătorul le va spune participan!ilor. 3.+ând lada cu scândurele s%a #olit.ocul va continua ast$el până se termină scândurelele de lansat. *e parcursul între#ului joc se vor $ace $oto#ra$ii. luând interviuri participan!ilor şi lăudându%le ini!iativa.@. permi!ând ast$el celor care aşteaptă la coadă să intre şi ei în joc∼ .rimul *i ultimul participant la joc ar fi bine dacă ar fi dintre cei mai mări*ori% pentru a favori-a cât mai mult ec. *entru a trans$orma această activitate într%un concurs pasionant. se vor întoarce de unde au plecat pentru a umple lada pe care mai înainte au #olit%o@ şi o va pasa celui din $a!a lui. într%un interval de timp. care vor în!ele#e că au participat la o adevărată campanie ecolo#ică. $ără a atin#e pământul cu piciorul ?alt$el va $i penali at-@ ∼ 3are pe scândurica pe care tocmai a lansat%o în $a!a lui. cât mai multe #unoaie sau #ăseşte #unoiul cel mai ori#inal. curtea bisericii. cantită!ile. terenul de joc ?unde e mi erie@ =ateriale: &n mod obligatoriu o perec.ipă+ a*a că nu lansa prea &n faţă scândurelele' 2. lipsa coşurilor de #unoi@ pot $i mediati ate printr%un a$iş în şcoală. printr%o scrisoare adresată primăriei sau iarului local. ∼ +ând se dă startul. 7 anumită serio itate va o$eri mai mult "a probelor inedite care urmea ă să aibă loc. va sări pe prima scândurică lansată. după care repetând aceeaşi opera!iune dar în sens invers. 5iecare ec"ipă repre intă o !ară care participă la jocurile olimpice.

d. în care jucătorii se #ăsesc la o anumita depărtare unul $a!ă de celălalt ?distan!a în $unc!ie de vârsta copiilor@> a doua ec"ipă se alinia ă în şir. 3e respectă anumite re#uli: % $iecare ec"ipă trebuie să #ăsească şi să recompună numai culoarea trasă la sor!i. vor $i ascunse în locuri di$erite. punctajele $iecărei ec"ipe se totali ea ă. &ntr%o limită de timp ?C min@ acesta trebuie să mute cu ajutorul paiului ?prin absorb!ie@ cât mai multe boabe dintr%un castronaş în celălalt. &naintea $iecărei probe. 4. . un pai şi un alt castronaş #ol. înconjoară cercul $ormat de prima ec"ipă. min#ea trece ast$el $ără întrerupere de la un jucător la altul. 6cesta prin ând%o. CĂUTĂM COMOARA 1ocul: pădure sau un loc mai mare =ateriale: o carte po*tală ilustrată pentru fiecare ec. revine la locul lui. /c"ipele tra# la sor!i bucă!ile rămase. ob!inându%se un punctaj. 3e pot inventa şi alte probe "a lii.ro!a oli"pică #ara $eprezentantul %ocul o!&inut A. 5. care va anun!a scorul ob!inut. *roba specială este o surpri ă pentru to!i jucătorii. 3 . 1a s$ârşit. participare responsabilă@. 6runcarea cu #reutatea se va executa după re#ulile acestui sport. prietenie.o!i ceilal!i participan!i $ormea ă #rupul de căutători.ârtie colorată% lipici% o foarfecă. <ta$eta în doi se execută pe ec"ipe: se alear#ă în perec"i !inând un balon um$lat între $run!ile jucătorilor. A. +onducătorul de joc trebuie să pre#ătească jocul în absen!a participan!ilor.m. în dreptul !ării respective. iar la semnalul conducătorului. 2ucă!ile.6runcarea cu suli!a D. % câşti#ă ec"ipa care recompune cel mai repede cartea poştală. &n $inal.rasul la !intă E. 6cum ec"ipa a doua $ormea ă cercul.m. apoi o pasea ă următorului care va stri#a doi ş. Următorul coec"ipier re$ace traseul ş. 6runcarea cu suli!a G care este de $apt un pai. însă #reutatea este o min#e $ăcută din vatăB. /c"ipele se alinia ă ca pentru o şta$etă în dreptul liniei de start. în momentul în care to!i jucătorii au parcurs traseul. % . C. iar la întors într%un picior. etc.ştafetă/concu ! =ateriale: mingi 3e joacă în două ec"ipe.<ta$eta în doi F.. Dacă jucătorii vor să%şi ia revanşa. jucătorul care are min#e o aruncă celui din stân#a sa. predă şta$eta şi trece ultimul în şir.<ta$eta combinată C. 5iecare ec"ipă capătă o min#e. % în momentul în care o bucă!ică de carte poştală apar!inând ec"ipei a $ost descoperită. pe ra a unui anumit teritoriu. conducătorul are posibilitatea de a discuta despre valoarea comorilor descoperite. 6poi le va decupa pe toate în acelaşi număr de bucă!i. jocul începe ast$el: % în prima ec"ipă. F. pasea ă min#ea între coec"ipieri încercând să ob!ină un scor mai bun.a. #omot de motor. +onducătorul nu va uita să $elicite to!i participan!ii. la o distan!ă de B%C metri $a!ă de cercul $ormat. care se re$eră la munca în ec"ipă ?solidaritate. trans$ormându%le ast$el în adevărate comori. jocul poate continua.ipă% . într%un panou punctat. în timp ce ec"ipa întâi alear#ă înconjurând cercul. &n ca ul în care min#ea nu este prinsă. . PRINDE MINGEA .rasul la !intă. cu o min#e de pin#%pon# înmuiată în vopsea sau o min#iu!ă de burete udă. % se desemnea ă un cule#ător ?sin#urul membru al ec"ipei care are voie să ridice din ascun ătoare bucă!ile de comoară@. primul jucător din şir ?cel care are min#ea@ începe să aler#e.epre entantul $iecărei ec"ipe capătă un castronaş cu boabe de ma ăre.d. &n a doua ec"ipă. conducătorul de joc explică în ce constă aceasta. *e spatele căr!ilor poştale va lipi o "ârtie de culoare di$erită şi va nota pe $iecare din ele câte un proverb sau un citat celebru. *rima ec"ipă $ormea ă in cerc. E.*roba specială 5iecare !ară urmea ă să%şi alea#ă participan!ii la probele olimpice şi numele acestora se trece pe panou. <ta$eta combinată solicită participarea între#ii ec"ipe: traseul la dus se execută #"emuit. respectivul căutător poate c"ema cule#ătorul ec"ipei numai emi!ând semnalul sonor secret. scorul reali at se anulea ă şi punctajul reîncepe de la A. 3e notea ă scorul apoi se sc"imbă ec"ipele. $luierat.6runcarea cu #reutatea B.a. care la semnalul de începere al jocului se răspândesc în teren. D. au revenit în po i!ia ini!ială şi stri#ă stop% jocul se va întrerupe şi în prima ec"ipă. cu excep!ia câte unei bucă!i din $iecare carte poştală. % ec"ipele îşi stabilesc în secret un anumit semnal sonor ?lătrat.@. întrebând participan!ii cum au colaborat în cadrul ec"ipelor. punctea ă scorul stri#ând unu.

1a semnalul de plecare. 5iecare sticlă A punct. #reierii încep să sară. într%un sin#ur sens.ucătorul răspunde: (are . cu $a!a spre exteriorul cercului. . min#ea se trece din mână în mână. 6şa vor pleca să străbată un traseu. ş. D6+4 este atent. arbitrul $luieră. după două sau trei ture când spune 4la a*a . a scoate limba. o iau de la capăt. 1a start. 4 . într%o po i!ie instabilă. punându%şi câte o min#e între #enunc"i şi un iar pe cap. piciorul drept de piciorul stân# al coec"ipierului. 0c. Două ec"ipe. la centru. +âşti#ă ec"ipa care ajun#e prima la linia de sosire. &l întreabă pe primul: 2"ai vă-ut pe . 6poi arbitrul va relua jocul cu aceleaşi cuvinte. să stea într%un piciorI@. Dacă min#ea cade. *rimul din rând pleacă cu coec"ipierul în spate. pe perec"i. 7. a întinde un picior în $a!ă sau un bra! în spate. cât mai repede G min#e $ri#e. 6cesta. trebuie să o ia $ără ca coec"ipierul să se dea jos de pe spate. +el care se a$lă în acel moment cu min#e în mână este scos din joc D6+4 nu reuşeşte să o pase e imediat următorului. +âşti#ă ec"ipa care termină prima. &'$ JOC ACRO(ATIC =ateriale: B min#i de basHet şi sticle 5iecare ec"ipă se aşea ă în şir. este el scos din joc. de exemplu. +âşti#ă ec"ipa care termină prima. /ste important ca la s$ârşitul jocului arbitrul să $acă să se aplece sau să se #"eboşe e to!i. &naintea $iecărei ec"ipe se aşea ă o min#e deasupra unei sticle. primii concuren!i din $iecare ec"ipă. +âşti#ă ec"ipa care are cei mai mul!i jucători în cerc după trecerea timpului. Unul din jucători are în mână o min#e. 0esturile vor $i $ăcute unul după altul. *rimul jucător va spune celui de%al doilea ce i%a spus arbitrul şi aşa mai departe până când tot rândul va imita #estul arbitrului. dar adău#ând primului #est un altul ?a se #"eboşi. care trebuie să ia min#ea şi să o pună pe sticla următoare> după aceasta se întoarce şi pleacă următoarea perec"e care ia min#ea şi o pune pe următoarea sticlă. trebuie să urme e un traseu prevă ut cu anumite obstacole. )U trebuie să primească min#ea> dacă o primeşte. "IARUL PE CAP =ateriale: mingi% -iare *i beţe.etruţ3 +onducătorul spune: ăla care este a*a (*i se strâmbă). $ără întrerupere. apropia!i unul de altul. 1a un moment dat. 1a un semnal. /c"ipele se aşea ă în şir. +âşti#ă ec"ipa care ajun#e prima la ultima sticlă. &&$ L-AI )Ă"UT PE* PETRU+.etruţ3 . 3e ia prima perec"e de la ambele ec"ipe şi li se lea#ă.a. 6rbitrul se a$lă în interiorul cercului. să dea un #"iont puternic primului care să dărâme tot şirul la pământ. în loc să adau#e un #est.ocul se reia apoi în sens opus şi continuă în acelaşi $el. /c"ipele se aşea ă în şir în perec"i. Dacă unul din jucători îşi i%a mâinile de pe spatele celuilalt. GREIERII =ateriale: nici unul. 3e stabileşte un traseu şi la aceleaşi distan!e se pun alte sticle. /c"ipele se aşea ă în şir cu mâinile pe spatele jucătorului din $a!ă. 5iecare perec"e din $iecare #rupă. După ce au parcurs distan!a şi au revenit vor preda obiectele următorilor.ipa poate să"*i facă grupuri de câte 1. vor lua apoi câte un baston pe care îl vor !ine cu ambele mâini. =ateriale: nici unul 6rbitrul aşea ă copii în rând. #$ MINGEA %RIGE Materiale: 1 minge 6mbele ec"ipe $ormea ă un sin#ur cerc cu jucătorii unul lân#ă altul ?unul de la o ec"ipă unul de la cealaltă@.6. OAMENI CU TREI PICIOARE =ateriale: aţă mai groasă. copiii $iind cât mai apropia!i unul de altul. 8. în aşa $el încât.

. primul jucător din $iecare ec"ipă porneşte cu tava spre !inta stabilită încercând să parcur#ă distan!a cât mai repede şi să verse cât mai pu!ină apă. +ele două ec"ipe sunt aşe ate una în partea dreaptă a por!ii.raseul va $i cu obstacole. B min#i şi o poartă de $otbal. ''' arbitrul poate stri#a c"iar şi două.ucătorii se #rupea ă în spatele liniei de plecare. b) . un $luier. cronometru. +opiii care au numărul respectiv vin la centru cât mai repede. 5 . Jariante: a@ traseul va $i în i# a#. (opiii care sunt atin*i trebuie să iasă din cerc. $luier 1a capătul terenului $iecare ec"ipă va #ăsi o serie de sticle aşe ate ca la boKlin#. 6poi o ridică. 6rbitru atribuie câte un număr $iecărui copil din $iecare ec"ipă.TA%ETA CU PA0ARE =ateriale: o tavă şi pa"are cu apă pentru $iecare ec"ipă . c@ . stau în spatele liniei de plecare. 1a semnal. cronometru /c"ipa 6 $ormea ă un cerc. +ei din ec"ipa 6 trebuie să%i lovească pe cei din ec"ipa 2 într%un anumit timp după care ec"ipele se sc"imbă între ele. &/$ .e#uli: Se poate pasa minge de la un copil la altul &nainte de a lovi. =in#ile se pun la mijlocul terenului şi arbitrul stri#ă un număr. cronometru. 0ste valabilă numai lovitura directă% adică minge trebuie să"l atingă pe copil fără să cadă pe pământ.ucătorii. predă coarda următorului şi trece în spatele coloanei. iar cealaltă în partea stân#ă.&-$ . /c"ipa care a lovit cei mai mul!i copiii este câşti#ătoare. ocolesc scaunul şi trebuie să lovească min#ea care se a$lă în partea opusă ec"ipei sale. &4$ (O5LING =ateriale: B min#i. cu $a!a spre centrul terenului. sticle.ucătorul va înainta pe laterală spre !intă. trei numere consecutiv. +ine înscrie primul câşti#ă un punct. 5iecare sticlă: A punct. +âşti#ă ec"ipa care a păstrat în pa"are cea mai mare cantitate de apă.TA%ETA CU COARDA =ateriale: câte o coardă pentru $iecare ec"ipă Distan!a de aler#are se marc"ea ă prin două linii. &1$ %OT(AL CU NUMERE 2&3 1ocul: teren de $otbal mic =ateriale: două scaune. . +âşti#ă ec"ipa care adună cât mai multe puncte în timpul stabilit. /c"ipa 2 intră în interiorul cercului. *rimul jucător din $iecare ec"ipă se deplasea ă sărind coarda până la linia de sosire şi înapoi. jucătorul aşea ă tava jos şi bate din palme. +ând ajun#e la !intă. +opiii se aşea ă în linie. 5iecare jucător al unei ec"ipe va trebui să aler#e şi să arunce o min#e spre sticle ast$el încât să dărâme cât mai multe. . împăr!i!i pe ec"ipe. &6$ MINGEA 7N CERC =ateriale: o min#e. +âşti#ă ec"ipa care a parcurs mai repede traseul.o!i copiii care au numerele respective vin la centru şi primul care ajun#e trebuie să dea #ol. străbate traseul înapoi şi predă şta$eta următorului coec"ipier. (ând mingea rico*ea-ă dintr"un copil &n altul iese afară doar primul copil lovit.

a. 6rbitrul stri#ă unul. /c"ipele trebuie să stea de o parte şi de alta a terenului. /c"ipa câşti#ătoare este cea care a $ăcut cât mai multe puncte într%un anumit timp. /c"ipele se aşea ă $iecare în spatele propriei por!i. =in#e se loveşte. 4eguli: dacă minge iese din teren se procedea-ă ca la fotbal.o!i se vor apleca de la mijloc $ără a îndoi picioarele. primul ia cu buretele ?sau cu pa"arul #ăurit. -'$ %LIPPER =ateriale: o min#e. B sticle de B1. =in#e se pune la mijlocul terenului şi arbitrul stri#ă unul. jucătorii $iind aşe a!i unul de la o ec"ipă unul de la cealaltă. -&$ TUNELUL =ateriale: B min#i <ta$eta cu min#ea pe sub picioare. $ar$urie din plastic. /c"ipele trebuie să stea de o parte şi de alta a terenului. cronometru. depărtea ă picioarele şi cu mâinile încearcă să lovească min#ea aşa încât ea să treacă pe sub picioarele adversarului.d. 4egulile sunt la fel ca mai sus. $luier. +ând min#ea ajun#e la ultimul. &#$ DUEL CU E. alear#ă spre centrul terenului să ia batista cu care trebuie să se întoarcă la ba ă.m. --$ POMPIERII =ateriale: B #ăle!i cu apă. la semnalul arbitrului. &9$ %OT(AL CU NUMERE 2-3 =ateriale: o min#e. . nu se prinde în mână. $luier. Altă variantă: *tafeta cu mingea pe deasupra capului. care au numărul stri#at. cronometru. +el care primeşte un #ol se mai poate $olosi doar de o mână. 6rbitrul atribuie câte un număr $iecărui copil şi i se pune o eşar$ă la spate. 6ceasta se repetă până când jucătorul care a început jocul va ajun#e iarăşi primul. 6mbele ec"ipe $ormea ă un cerc. acesta o ia şi alear#ă pe lân#ă şir până la capăt repetând ceea ce a $ăcut primul.AR%A =ateriale: eşar$e pentru $iecare jucător. 6rbitrul atribuie câte un număr $iecărui copil din $iecare ec"ipă. $luier. pierde punctul. +opiii se aşea ă în şir indian având la un capăt o #ăleată plină cu apă şi la celălalt capăt o sticlă #oală. acesta la rândul lui $ace la $el până ajun#e la ultimul care trebuie să%l stoarcă în sticlă. cronometru. +âşti#ă ec"ipa care umple prima sticla în timpul stabilit. 1a start. Dacă cel care a luat batista este atins de adversarul său. 1a centrul terenului se pune o batistă. două sau trei numere. 4eguli: nu se &mpinge *i nu se love*te adversarul. două sau trei numere şi copiii care au numerele respective vin la mijlocul terenului şi încearcă să ia adversarului eşar$a. +el care dă min#e de trei ori a$ară este eliminat. /c"ipa care a luat cât mai multe eşar$e este câşti#ătoare. pa"ar şi $ar$urie din plastic. 1a două #oluri este eliminat. +opiii se aşea ă în şir indian la un metru distan!ă între ei cu picioarele depărtate. +opiii care au numerele respective vin la centru şi cei care ajun# primii la min#e trebuie să drible e jucătorii din ec"ipa adversă şi să dea #ol. 5ingea se repune cu piciorul nu cu mâna. +âşti#ă ec"ipa care rămâne cu cei mai mul!i jucători în joc după timpul stabilit. *rimul dintre ei.ipa care &nscrie cât mai multe goluri &n timpul stabilit. burete. pasea ă min#e printre picioarele celui din spatele său ş. +âşti#ă ec"ipa care ajun#e cel mai repede la primul jucător. (â*tigă ec. 6 . etc@ apa din #ăleată şi%l dă celui din spate.&8$ (ATISTA =ateriale: o batistă. 6rbitrul stri#ă un număr şi jucătorii. . 6rbitrul atribuie câte un număr $iecărui copil din $iecare ec"ipă.rebuie avut #rijă să nu se dea min#ea pe sub picioarele coec"ipierului.

+âşti#ă ec"ipa care a atins şi eliminat cât mai mul!i sau pe to!i jucătorii din cealaltă ec"ipă. (ten&ie' 3ă nu se împin#ă.eren: de pre$erat pe iarbă =ateriale: cronometru. cretă. -6$ CERCUL )ICIOS =ateriale: A min#e /c"ipa 6 se aşea ă în cerc. doar că $iecare jucător are o eşar$ă prinsă la spate. la urmă. de trei ori. 6arianta 7: cu eşar$e. /c"ipa 6 va pasa min#ea de la un jucător la altul numărând pasele în timp ce ec"ipa 2 va parcur#e un tur în jurul cercului. / un joc periculos penru că se pot lovi $oarte uşor. aceasta trebuie să o prindă pe cealaltă ec"ipă ?cămile@ înainte ca ea să ajun#ă la linia de salvare care se a$lă la A9%AE metri distan!ă. la semnalul arbitrului.ocul este acelaşi. -1$ CAI .I MĂTURA *e un teren se pre#ătesc mai multe obstacoleI printre care jucătorii vor trebui să treacă cu o min#e. *e rând $iecare ec"ipă va trebui să prindă baloane. /c"ipele stau la A9 metri distan!ă de carto$i. -8$ CARTO%II NE(UNI =ateriale: carto$i ?sau pietre@. trebuie să mear#ă şi să ia un carto$ după care se întoarce. care şi el trebuie să ia un carto$.Altă variantă: se dă buretele din mână &n mână pe deasupra capului. -4$ MINGEA JAPONE"Ă 2ştafeta :nc uc. 3e $ac E runde. / su$icientă atin#erea adversarului pentru a $i eliminat. +âşti#ă ec"ipa care ajun#e prima la jucătorul care a început jocul. +âşti#ă ec"ipa care reuşeşte cele mai multe pase. &n momentul în care arbitrul stri#ă numele unei ec"ipe ?ex: cai@. Una se va numi cai alta cămile. $luier 6arianta A: 5iecare ec"ipă se aşea ă una lân#ă alta în şir indian. ast$el ca cei care prind baloanele să nu vadă când sunt lansate@. la o distan!ă de B metri. -/$ LANSAREA (ALOANELOR =ateriale: baloane. *rimii doi copii au o min#e în mână iar la semnalul arbitrului aruncă min#ea celui din ec"ipa sa ?în i#% a#@.raseul se consideră complet când to!i din ec"ipă revin de unde au plecat.şată3 =ateriale: B min#i de culori di$erite /c"ipele sunt aşe ate pe două rânduri $a!ă în $a!ă ?un membru de la o ec"ipă şi unul de la cealaltă@. iar la mijloc prinde!i o s$oară@. -9$ MINGEA . la mijlocul terenului. 1a s$ârşit se sc"imbă rolurile. cu spatele la ec"ipa adversă. +âşti#ă ec"ipa reuşeşte să ducă prima to!i carto$ii înapoi. +âşti#ă ec"ipa care prinde mai multe baloane. îl atin#e pe următorul. după care ei trebuie duşi înapoi în cercuri. .I CĂMILE . iar ec"ipa 2 în a$ara cercului. #"idată de o mătură- 7 . B be!e în$ipte în pământ. cronometru 3e $ac A9 cercuri pentru $iecare ec"ipă în care se aşea ă câte un carto$. numărându%se câte au prins între#i şi câte sparte. B%C #ăle!i /c"ipele se aşea ă de o parte şi de alta a unei por!i ?sau ceva improvi at: de ex. a@ ec"ipa care se deplasea ă poate parcur#e traseul câte B%C odată sărind într%un picior. /c"ipa care este stri#ată de arbitru trebuie să ia eşar$a celeilalte înainte să ajun#ă la linia de sosire. . iar cealaltă ec"ipă trebuie să le prindă cu #ăle!ile. şi aşa mai departe până se iau to!i carto$ii. *rimul jucător de la $iecare ec"ipă. Una dintre ec"ipe lansea ă baloanele peste poarta din mijloc ?de pre$erat este să $ie acoperită.

.6NII. 7limpiadele comice propun jocuri ridiculi ate: % aruncarea #reută!ii cu un sac plin de polistiren. dar câşti#ă cel care va ajun#e ultimul. 5iecare ec"ipă trebuie să parcur#ă cât mai repede şi bine toate rundele de jocuri.-#$ OLIMPIADE &n ca ul în care te%ai #ândit ca să mai înveseleşti pu!in lumea. $ără să desprindă mâna.oc D: bas/et: jucătorul trebuie ca din aler#are ?D m@ să arunce în coş dintr%un anumit punct ?C m distan!ă de coş@.oc E: cangurul: jucătorul cu picioarele într%un sac trebuie să parcur#ă o distan!ă de E m. /-$ SUNETELE 1a $el ca în jocul O5. . cu mâna stân#ă a persoanei din spate. un Oşarpe uman( care trebuie Odecojit( ast$el: primul trece înapoi cu picioarele se peste ceilal!i care sunt în spate.oc M: volei: doi sau mai mul!i coec"ipieri trebuie să sc"imbe AE%B9 de pase între ei. Unul trebuie să mear#ă în mâini $iind !inut de picioare de un coec"ipier. . $iecare recunoscând stri#ătul animalului care i se potriveşte ?copii care stri#ă. cărămi i ?sau bucă!i de scândură@. o coardă. Ultimii doi $ra!i care se vor aşe a. . . stri#at de arbitru.oc AA: spar#erea balonului într%un timp cât mai scurt um$lându%l cu un pai. +âşti#ă ec"ipa care a $ăcut cel mai bun timp. De asemenea şi vite a la E9 de metri. sau a scobitorii.6NII(. $iecare copil va trebui să%şi #ăsească $ratele ?stabilit înainte de începerea jocului. stau pe loc@. . după care se aşea ă jos.ARPELUI /c"ipele se aşea ă în şir indian la un pas distan!ă unul de celălalt> mâna dreaptă pe umărul persoanei din $a!ă. /&$ %RA+II 3e $ormea ă B şiruri care se vor plimba pe teren conduşi de un animatorI 1a stri#ătul 5. 7rice mişcare a scaunului e depunctată. printre picioare. sac.oc F: mărul &n apă: jucătorul trebuie să scoată cu #ura mărul dintr%un vas cu apă.oc A: etapa cu scaune: jucătorul trebuie să treacă pe sub trei scaune. una de $otbal.oc C: sacul: jucătorul trebuie să #ăsească cât mai repede în sac obiectul indicat de arbitru. . şi care bineîn!eles stă în celălalt şir@.oc 8: morarul: jucătorul trebuie să scoată cu #ura dintr%o $ar$urie cu $ăină o monedă. etc.enun!area la un joc sau nereali area lui se depunctea ă.oc A9: coarda: doi jucători !in o coardă peste care restul ec"ipei trebuie să sară de A9 ori. picioarele distan!ate. pu le. a paiului. 6cum persoana din $a!a va uni mâna sa dreaptă. . 3caunele sunt aşe ate la o distan!ă de Am între ele. +opiii din celălalt şir vor avea câte un nume de animal di$erit ?stabilit înainte de începerea jocului@ care va corespunde copilului perec"e le#at la oc"i.oc AB:într%un timp cât mai scurt pune B9 de #răun!e într%un pa"ar cu ajutorul unui pai. 7rice cădere este depunctată. o min#e de volei. % ori săritura înapoi. . şi tot aşa $ac şi ceilal!i din spate: se $ormea ă aşa. copiii le#a!i la oc"i cor trebui să%şi #ăsească perec"ea. .oc L: roaba: aici e nevoie de doi jucători.oc AC: #"iceşte C #"icitori $ără timp de #ândire. //$ @DECOJIREAA . . Dacă e scos alt obiect se depunctea ă. doar că membrii dintr%un şir vor $i le#a!i la oc"i. . . Distan!a de parcurs: E m.oc B: pu--le: jucătorul trebuie să re$acă o po ă ruptă sau o $ra ă. )u%!i rămâne decât să%!i $oloseşti bine ima#ina!ia- /'$ GIM<ANA 2=a cu ! cu o>!taco?e3 1ocul: de pre$erat pe iarbă =ateriale: scaune. 7rice oprire e depunctată. +ând se dă startul. #ândeşte%te deja la o i în care ai putea or#ani a şi olimpiadele comice. . 7rice cădere a min#iei e depunctată. vor ieşi din jocI şi tot aşa până vor rămâne $ra!ii cei mai tari.ot ast$el $ac 8 . Altă variantă: în loc de scaune se poate trece pe sub picioarele a unui număr de copii. . 7rice cădere sau scăpare a picioarelor se depunctea ă.

ipa adversă) până când trec cu to!ii şi rămân în picioare. +âşti#ă ec"ipa care termină prima sau cea care are mai multă apă în pa"are. / . /1$ 7NTRECEREA (UCLUCA. &n centru stă un jucător le#at la oc"i. /9$ %II RAPIDB . primul jucător din $iecare şir aler#ă până la !inta $ixată.i rindă e to)i fără %ă iardă +coada. /6$ MAGICIANUL Materiale: o frânghie Un jucător de la o echi ă !a fi "agicianul #ur"ăritorul) $i !a a!ea legată la % ate o frânghie& care atârnă ână jo%' (â)i!a co ii din cealaltă echi ă trebuie %ă calce din alergare e ea& a%tfel *ncât acea%ta "agicianul atinge un jucător& ace%ta ră"âne +%tană. +âşti#a ec"ipa care rămâne cu cei mai mul!i până la s$ârşitul timpului stabilit.Ă 1ocul: de pre$erat pe iarbă. /4$ CURSA CU PA0ARE =ateriale: B pa"are: unul plin cu apă. c@ jucătorii alcătuiesc un cerc sau un şir. 1a semnal. Dacă Opa nicul( #reşeşte de trei ori. alcătuind un şir indian. aşe ate pe o tavă. 1a semnal. devine Opa nic( şi jocul continuă.ucătorii alear#ă. care pă eşte min#ea de pe scaun. 6ariante: pot lua startul câte doi jucători simultan% astfel: a@ !inându%se de mâini> b@ sărind într%un picior> c@ primul $ace Oroaba(.ucătorii sunt aşe a!i în cerc. un scaun. 6ariante: a@ a$la!i în şir. arbitrul indică un jucător care.TA%ETA CU )ARIANTE 6mbele ec"ipe se aşea ă în şir.emuit' 9os' . jucătorii se !in de mijloc. unindu%se prin încrucişarea bra!elor. &n linişte deplină. condus de al doilea. cât şi cantitatea de apă rămasă. Importante sunt atât rapiditatea opera!iei. va câşti#a. /c"ipa care termină prima câşti#ă.' -acă reu$e$te %ă.*rimul #rup care va reuşi să se ridice. 6rbitrul dă di$erite comen i: 8. trebuie să O$ure( min#ea. pe $uriş.e vârfuri' Stop' :ntr"un picior' etc. 1a întoarcere se sc"imbă rolurile. după care le dă pe amândouă următorului jucător. &şi atin#e coec"ipierul următor care $ace acelaşi lucru. b@ jucătorii se !in de mână. o ocoleşte şi se întoarce. .şi ceilal!i ?aten!ie: fără să desprindă nici o mână% altfel câ*tigă ec.& câ$tigă' /8$ . =ateriale: % /c"ipele se aşa ă la linia de start. primeşte o pedeapsă şi este sc"imbat. în spatele liniei de plecare. o ocolesc şi revin la locul de plecare. Dacă este prins. +âşti#ă ec"ipa care termină prima. 5iecare jucător va trebui să deşarte apa dintr%un pa"ar într%altul.e călcâie' . jucătorii alear#ă în pluton compact ?alt$el ec"ipa pierde punctele@ spre !inta a$lată la o distan!ă stabilită dinainte. /#$ MINGEA %URATĂ =ateriale: o min#e. +el care nu execută imediat comanda este eliminat.

un con de brad. 6rbitrul va atra#e aten!ia copiilor că în cutie este şi ceva viu. paie. +âşti#ă ec"ipa care #"iceşte denumirea respectivă. 6rbitrul le solicită să alea#ă jumătate din ele. +ealaltă ec"ipă încearcă să #"icească copacul descris. 5iecare ec"ipă va descrie copacul ales. % +e plantă î!i aduce aminte de îmbrăcăminte? De exp: roc"ia miresii. +âşti#ă ec"ipa care în$ăşoară în cel mai scurt timp şi pre#ăteşte cea mai $rumoasă mumie. =ateriale: "ârtie. 1a semnalul de începere coec"ipierii vor trebui să%l în$ăşoare cu "ârtie ast$el încât să arate cât mai bine. % +are plantă poartă numele de culoare? De exp: albăstrele. traista ciobanului. % +are plantă poartă numele unui instrument mu ical? De exp: clopo!el. o $run ă uscată. dar şi ceva viu: de exemplu o $loare. % +are plantă denumeşte o unealtă? De exp: toporaş. participan!ii urmea ă să stabilească de comun acord şi să note e pe o $oaie de "ârtie A9n calită!i pe care trebuie să la aibă un prieten adevărat. coada şoricelului. etc. 2ineîn!eles că exemplele le şti!i doar voi. creioane. ciubo!ica cucului. liliac.ând pe rând $iecare copil de la ambele ec"ipe ba#ă mâna în cutie. 3e compară re ultatele şi se notea ă pe o $oaie de "ârtie. o cren#u!ă. După expirarea timpului stabilit se compară răspunsurile. "ârtie. <i alte întrebări pre#ătite de voi. -$ UN PRIETEN ADE)ĂRAT Materiale: hârtie& creioane' &n ec"ipe. &n $inal arbitrul îi roa#ă să solicite o sin#ură calitate. o bucată de lemn. lăcrămioare. % +are plantă î!i aduce aminte de stări şi sentimente? De exp: nu mă uita. 6rbitrul pre#ăteşte o cutie de carton în aşa $el încât copiii să nu poată vedea con!inutul acesteia şi doar printr%un ori$iciu să poată bă#a mâna în aceasta. 3e compară răspunsurile şi se punctea ă $iecare element recunoscut corect cu un punct şi elementul viu cu cinci puncte. 10 . =ar#areta. Jiorica. 1$ COPACUL NOSTRU 6rbitrul lasă un timp copiilor. ce îl aseamănă şi ce îl deosebeşte de altul. ca în cadrul $iecărei ec"ipe să alea#ă un anumit copac şi să se #ândească împreună ce caracteristici are. 5iecare ec"ipă pre intă #rupului cele A9 calită!i stabilite în urma discu!iilor.JOCURI INTERIOR &$ MUMIA =ateriale: un sul de "ârtie i#ienică pentru $iecare ec"ipă 3e ale#e câte un copil din $iecare ec"ipă. coada racului. % +are plantă a dat prenumele $etelor? De exp: 2rânduşa. $ără să spună numele acestuia. un bul#ăre de lut. sunătoare. de#etăru!. trompe!ică. creion. % +are plantă poartă numele unei co i de animal? De exp: coada calului. 3e acordă un anumit interval de timp pentru discu!ii. #ălbenele. pipăie obiectele într%un interval de timp stabilit de la început şi apoi notea ă pe o $oaie de "ârtie ce a descoperit. di$erite semin!e. 4$ CARE PLANTĂ. 3e compară re ultatele. oc"iul boului. . 6rbitrul pre#ăteşte următorul set de întrebări: % +are plantă poartă numele unei păr!i din corpul vie!uitoarelor? De exp: piciorul cocoşului. o scoică. o pană. di$erite obiecte din natură. roc"i!a rândunicii. &n cutie pune di$erite obiecte din natură: o piatră. *articipan!ii au #ăsit probabil de$ini!ia prietenului adevărat. /$ CUTIA )IE =ateriale: o cutie din carton. pălăria şarpelui. limba mielului.

6rbitrul "otărăşte dinainte cine iese a$ară. de obiect. bal mascat. +ei care #reşesc sunt elimina!i. îl va c"ema cu un sin#ur cuvânt: Jino. 6poi aşea ă în rând trei sau patru scaune şi îl roa#ă pe un copil să se aşe e pe un scaun la întâmplare. ace de #ămălie. icând că este capabil să comunice prin telepatie cu jucătorul ieşit. #$ MAGIA NEAGRĂ )umai B jucători cunosc jocul ?de pre$erin!ă animatorii@. îl va c"ema cu trei cuvinte: 3untem #ata. =i"ai /minescu. &n timp ce unul dintre ei iese. &n s$ârşit. +âşti#ă cel care o rupe primul. care se execută direct pe manec"in din iare vec"i.TE . . sau se stabileşte în prealabil o tematică: roc"ii de seară. . . declarând că jucătorul absent este dotat cu puteri ma#ice şi de aceea. iar concuren!ii vor căuta să $acă să cadă min#ea de pe masă su$lând pe partea adversă. pentru derutare. Se poate juca *i mai mulţi: se trasea-ă pe masă cu o cretă un teren de fotbal% iar jucătorii trebuie să dea gol &n poarta adversă suflând &n minge. se acordă un anumit interval de timp pentru con$ec!ionarea modelului ales. croitori şi un pre entator de modă. /x: -boară+ -boară+ masa -boară'3 &-$ CITE. lipici. &&$ "(OARĂ* "(OARĂ* 6rbitrul rosteşte rar câte un nume de animal.6$ MINGEA SU%LATĂ =ateriale: o masă şi o min#e de pin#%pon# Doi membri sunt dispuşi la capetele mesei. =i"ail 3adoveanu. . de exemplu colec!ia de primăvară. Dacă scaunul în cau ă este primul.o!i ceilal!i vor trebui să descopere trucul. 2ineîn!eles. 8$ CONCURSC RUPE 0DRTIA =ateriale: "ârtie pentru $iecare copil. aplau ele vor răsplăti modelul cel mai apreciat. $iecare #reşeală penali ată cu E puncte. de $apt va #"ici cu uşurin!ă. intră+eilal!i vor trebui să descopere trucul. +opii au în mână o $oaie de "ârtie pe care trebuie să o rupă în patru numai cu o sin#ură mână. 6cesta va #"ici cu uşurin!ă. va putea să indice obiectul ales. trimite copilul la locul său şi îl c"eamă pe cel care era a$ară. arătând după el un obiect ne#ru.Dacă este cel de%al doilea îl va c"ema cu două cuvinte: *o!i veni. deoarece partenerul său arătând obiectele unul câte unul va semnala obiectul ales.ucătorii trebuie să ridice o mână de câte ori aud numele unui animal sau obiect care boară. de insectă. după ce se va concentra bine.udor 6r#"e i. Ion +rean#ă@.TE$ 6rbitrul scrie pe tablă o listă de autori ?de ex: *etre Ispirescu. celălalt ale#e împreună cu copii un obiect din cameră. +âşti#ă ec"ipa care acumulea ă cel mai mare punctaj.Dacă este al treilea. $oar$eci 5iecare ec"ipă repre intă o casă de modă şi trebuie să aibă un manec"in.ucătorii trebuie să le unească corect prin să#e!i. etc.I G0ICE. . 5iecare răspuns corect este notat cu A9 puncte.rucul este $oarte simplu. 5iecare ec"ipă primeşte materialele necesare pentru a pre enta. =in#ea e pusă în mijloc. 11 . bandă ade ivă. . 9$ PRE"ENTARE DE MODĂ =ateriale: iare.ucătorul care intră în cameră. 6lături sunt trecute titlurile a cinci opere ale autorilor respectivi sau altele. &'$ TELEPATIA =ateriale: C scaune 6rbitrul trimite a$ară un jucător pentru ca să nu audă ce se întâmplă înăuntru.

e%ai îmbătatI cum citeşti acum?  =ai ale#e o persoană din #rupI voi doi vă certa!i urâtI şi $olosi!i pe rând câte o $ra ă din $ra#mentul vostru /şti o ra!ă care citeşte iarul Duci vaca la păscut în timp ce citeşti iarul Inventea ă un dans pe tema $ra#mentului din mână. romb. jucătorii care au semnul corespun ător. &4$ G0ICI CE ESTE.&/$ CERCUL (UCLUCA. /ste un joc mai mult de divertisment decât de adunat puncte. =ateriale: di$erite obiecte ca mărime şi întrebuin!are. . . &n centru stă arbitrul care împarte câte o carte $iecărui jucător care va trebui să re!ină semnul căr!ii ?inimă. etc@. Dacă pe #enunc"ii celui care trebuie să se ridice pentru a înainta se a$lă o persoană.  =ai ale#e%!i un cole# de jocI el este pro$uP de istorie. arbitrul strân#e căr!ile. =ateriale: A scaun pentru $iecare şi un set de căr!i de joc. le#a!i la oc"i.ucătorii. se ridică şi înaintea ă cu un scaun spre dreapta. &1$ "IAREB "IAREB CINE MAI DORE. iar tu elevul. 12 . trebuie să recunoască prin pipăire obiectele care le sunt pre entate. după ce $iecare a memorat semnul său. 5iecare concurent va primi un $ra#ment dintr%un iar.TE. /l te întreabă din $ra#mentul lui. Dacă scaunul este ocupat. .  =ama e supărată pe tine iar tu vrei să o îmbune i citind din iar. 6rbitrul va avea în mână pun#a cu comen i. acompaniat de mu ică /şti la ştiri şi pre in!i marea vesteI dar eşti cam ră#uşit )u te%ai spălat de mult pe din!i şi sim!i un miros urât în timp ce citeşti .ucătorul cu cele mai multe #reşeli primeşte o pedeapsă. câşti#ă primul care reuşeşte să ajun#ă din nou pe scaunul de unde a plecat. +omen ile se pot repeta dar nu mai mult de B%C ori. se aşea ă pe #enunc"ii celui care stă pe el. 1a $iecare carte extrasă. le amestecă bine şi dă startul extră#ând prima carte din teanc.otuşi. tu îi răspun i din al tău Ni s%a stricat maşinaI eşti $uriosI $oloseşte $ra#mentele din iar. aceasta rămâne pe loc. Iată câteva idei:  +ântă pe melodiaI? ice!i o melodie@ $ra#mentul tău Ima#inea ă%!i că eşti într%un teatru şi este rolul tăuI recită%l /şti bâlbâit şiI citeşti iarul . Ja extra#e rând pe rând câte una pentru $iecare jucător. se pot da puncte celor mai comici dintre concuren!i. =ateriale: $ra#mente din iare pentru $iecare.e doare măseauaI dar citeşti 1upul !i%a mâncat limbaI cum vei citi oare?  6i $ost răpit de un monstru urâtI acesta devine mai blând doar dacă plin de $rică îi citeşti din acest iar. 9ucătorii a*e-aţi &n cerc% vor &ncerca să complete-e un tur &ntreg de scaune% a*e-ându"se pe următorul scaun &n momentul &n care arbitrul extrage cartea cu semnul care i se potrive*te.  /şti pe scenăI cân!i dance cu iarul tău Qai să au im şi un manelistI tot cu iarul De ce nu? Jrem şi ceva !i#ănesc +ă tot vorbeam de !i#aniI doi !i#ani care se ceartă cu iarele /tc.

care stă în patru labe. 3e explică celorlal!i că trebuie să be"ăie tare de tot ca oaia. sau norocoasa va ra#e în timp ce to!i ceilal!i vor râdeI sau vor aprecia vocea. 2ineîn!eles că primele două încercări nu #ăseşte oaia bolnavă. *e toate biletele este scris de $apt Otaci( cu excep!ia unui pe care scrie Ovacă(. au şi o sticlă cu apă@. 3ă râdă sau să plân#ă timp de un minut. De data aceasta asisten!ii iau coarda. iar asisten!ii în loc să ridice avionul îl lasă cât mai josI E?efantu? *entru acest joc este nevoie de doi asisten!i şi un dresor ?care nu cunoaşte jocul@. ca o babă. Coa Ga Un voluntar trebuie să depăşească o probă $oarte #rea: trecerea pe sub o coardă întinsă la mică distan!ă de pământ.remiul după "# &ncercări este un pa. *âlnia este pusă în pantaloni. care poate $i recunoscută doar când turma be"ăie. atunci când se dă semnalul. cum îi este scris pe bilet. la semnalul arbitrului. 3e aşea ă cu $a!a la perete: va trebui să prindă o vedere cu capul pe care animatorul a va lăsa să cadă pe lân#ă perete. va începe pedeapsa. va be"ăi sin#ur- PEDEPSE • • • • • • • să pună un de#et pe podea şi să se învârtă de un anumit număr de ori. în $a!ă. acoperi!i cu o pătură ?sub pătură. în linişte desăvârşităI.ato u? 3e iau unul sau mai mul!i voluntari dornici de a buraI *ilotul sau pilo!ii noştri trebuie să sară dintr%un avion în timpul boruluiI 6vionul este o scândură ?destul de dravană@ !inută de doi animatori şi ei destul de draveniI *ilotul înainte de marea probă are voie la o încercare. Dresorul este invitat să ceară animalului să $acă mici numere de dresaj şi să termine cu un număr extraordinarIele$antul trebuie să treacă peste el în timp ce este la pământ. &ntins pe spate trebuie să treacă pe sub eaI După prima încercare este le#at la oc"i şi trebuie să încerce. Dacă încetea ă să cânte. 3e pune pe spatele celui pedepsit.ne e!te* e!te . pe a cărui $runte se aşea ă o monedă. ca un bu$on. iar la a treia. Dar ca să poată asculta mai bine trebuie să be"ăie şi el cât poate. ca un american. 13 . C.. un obiect cu care trebuie să înconjoare locul unde se a$lă $ără ca obiectul să cadă. /mo!ia ele$antului este aşa de mare că nu mai poate să se ab!ină şi se scapă pe dresorI ?sticla pe care o avea sub pătură@. fără să *tie dresorul. 3e explică după aceea că pe $iecare bile!el este scris numele unui animal şi că $iecare trebuie să ra#ă. 6sisten!ii trebuie să se de#"i e e în ele$ant stând unul în $a!ă. iar celălalt în spate. 3ă povestească o istorie în $elul următor: ca un copil de B ani. )u trebuie să atin#ă deloc coarda. de două ori. )orocosul. $ără a lua de#etul.ar cu apă &n pâlnie fără ca voluntarul să o *tie+ AH. *rima încercare este liberă. să îmbrace şi să de brace cinci plovere unul peste altul. (e >ecu? /ste nevoie mereu de un voluntar care este scos a$ară. )imeni nu trebuie să arate altora propriul bile!el. iar cei pre en!i trebuie să încuraje e voluntarul ca şi cum ar $i totul normal. 3ă mime e timp de un minut cum $ace un animalI +ântând. . iar a treia oară să tacă cu desăvârşire. 3e c"eamă voluntarul şi i se explică că în turmă este o oi!ă bolnavă. /l trebuie să o recunoască din trei încercări.GLUME PE?n.rebuiesc împăr!ite atâtea bile!ele câ!i participan!i sunt. 1a proba $inală va $i le#at la oc"i.a ş. I se explică $aptul că mişcând uşor capul trebuie să $acă în aşa $el încât moneda trebuie să cadă în pâlnie. FoneGa 3e ale#e Ola întâmplare( un voluntar.

3ă cânte o stro$ă dintr%un cântec popular.o!i jucătorii de la ec"ipa din interior ?(@ vor $i le#a!i la oc"i. că e capabilă de re$lec!ie@ BD. De unde nu mai po!i să ieşi dacă ai intrat înso!it? ?din cimitir@ ALTE JOCURI %UGA DIN %A+A OR(ILOR =ateriale: eşar$e pentru to!i jucătorii. *e rând. +ine Otrăieşte( din $um? ?+oşarul@ L. +um au $ăcut? ?erau bunicul. 3ă numere în ordine descrescătoare de la E999 la DM89.• • • • • • *edeapsă pentru perec"e: se lea#ă la oc"i şi îşi dau de mâncare unul altuia ?lin#urile vor $i pline cu marmeladă@. +ine are #ât şi nu are cap> are mâini dar nu are picioare? ?cămaşa@. =ateriale: un elastic 3e pune un elastic ?nu prea strâns@ împrejurul capului până la înăl!imea nasului. +âşti#ă ec"ipa care a prins cât mai mul!i jucători în timpul stabilit. când cântă. După trecerea timpului stabilit. AL. 1a ce nu trebuie să te ui!i în #ură? ?la tun@ BE. &n ce lună lumea mănâncă mai pu!in? ?$ebruarie pt. ?cureaua@ BC. LEGĂTURI DE RUDENIE A@ Un om are şase $iice şi $iecare $iică are un $rate. +e Obutoiaş( are înăuntru două calită!i de vin? ?oul@ E. ?capul@ BB. 14 . +u acroba!iile $e!ei elasticul trebuie $ăcut să alunece până împrejurul #âtului. 3e delimitea ă un cerc sau teren nu prea mare. /c"ipa 6 va încerca să%l prindă pe jucător #"idându%se de sunetul clopo!elului. se sc"imbă rolurile. 6u omorât trei iepuri şi $iecare dintre ei s%au întors acasă cu câte un iepure între#. iar ec"ipa ) va sta în a$ară. De ce se consultă o#linda? ?pt. +"iar şi când e #reu nu îl tai. 6m două boabe de piper: nu i le%aş da mamei să mi le $acă. +are e culmea sor!ii pentru un păianjen? ?să primească un pumn de la o muscă@ BF. +ine $ace mai mult #omot decât un câine care latră? ?B câini care latră@ AA. că ştie pe de rost ceea ce cântă@ D. C@ Un om se poate căsători cu sora so!iei sale văduve? ?dacă so!ia sa e văduvă el însuşi e mort@. cocoşul înc"ide oc"ii? ?pt. +e e? ?banul $als@ A8. $ără să râdă. tatăl şi $iul@. MESAJUL %E+EI 1ocul: interior. +are sunt cele patru surori care alear#ă mereu împreună $ără să se lovească niciodată? ?ro!ile@ F. ?sticla@ BA. c"iar dacă te strân#e. +â!i copii are acel om? ?F $iice şi un $iu@. cine o primeşte nu ştie. câte un jucător de la ec"ipa 2 care va $i le#at cu mâinile la spate şi va avea un clopo!el la #ât. +ine sunt acele persoane care au murit dar nu s%au născut? ?6dam şi /va@ M. 7 ec"ipă ( va sta în interior. 3ă privească un cole# în oc"i timp de B9 de sec. +ine o $ace nu o spune. &!i serveşte toată via!a. +are e culmea pentru un pompier? ?să nu aibă $ocul în vene@ B9. Unde sunt $luvii care nu au apă? ?pe "artă@ AD. +e sunt? ?oc"ii@ AB. +are e culmea pentru o carte de matematică? ?să nu aibă probleme@ AM. +are e casa plină iua şi #oală noaptea? ?panto$ul@ AC. B@ Doi ta!i şi doi $ii mer# la vânătoare. De ce. . că are BL de ile@ B. 3ă #ăsească C cuvinte care pot $i citite în ambele sensuri. +ând î!i trebuie. G0ICITORI A. o iei de #ăt. +ine vine cu mine în apă şi nu se udă? ?umbra@ AE. +ine ştie să vorbească în toate limbile? ?ecoul@ C. 3pectatorii se amu ă mai mult decât jucătorii însăşi. va intra în teren şi va evita să $ie prins de ec"ipa adversă $ără să iasă din teren. +ine bate $ără mâini? ?ceasul@ 8. +ine e liniştită în casă şi #omotoasă în pădure? ?securea@ AF. +ine iese în $iecare i şi în acelaşi timp rămâne în casă? ?melcul@ A9. 3ă stin#ă o lumânare $luierând ?nu su$lând@. cine ştie nu o primeşte.

un #eneral şi doi căpitani. 2omba valorea ă dublarea punctajului ob!inut de ec"ipă. . 3e poate juca şi în trei: se mai lea#ă un $ir de mijlocul a!ei ?de bomboană@. căpitanul C9 de puncte şi solda!ii simpli A9 puncte. min#i de pin#%pon# 3e aprind lumânările şi se pun în #îtul sticlei. arbitrul poate să comunice punctajul $iecărei ec"ipe. &nainte de a începe jocul. imediat stri#ă Obomba( şi punctajul acumulat de ec"ipa sa se dublea ă. #eneralul E puncte. +âşti#ă ec"ipa care are cele mai multe spa#"ete între#i la s$ârşit. #eneralul. 3piritul jocului este a nu $ace să se în!elea#ă valoarea jucătorilor şi în a căuta ca min#ea să $ie prinsă de cel care valorea ă punctajul cel mai mare.SPAG0ETELE =ateriale: spa#"ete 5iecare ec"ipă se aşea ă pe perec"i la linia de start. )umai dacă depăşeşte punctajul $ixat. . (OM(A 1ocul: teren =ateriale: o min#e. 1a început. 1a start $iecare va încerca să stin#ă lumânarea adversarului su$lând. NUMELE RĂSTURNAT 1ocul: interior 15 . Dacă Obomba( prinde min#ea. vor $ace tot posibilul să nu%i dea min#ea. 1a start ei vor trebui să parcur#ă cât mai repede traseul stabilit. 1a $iecare A9 ture e$ectuate.d. cei doi jucători îşi pun capătul a!ei în #ură. pix Două ec"ipe. (OM(OANA . unul dintre cele două #rupuri lansea ă min#ea în terenul advers. arbitrul va nota punctajul la #rupul respectiv. căpitanul şi $ixea ă punctajul la care trebuie să se ajun#ă pentru a câşti#a partida. în $unc!ie de cel care o prinde. +âşti#ă cel care reuşeşte să Omănânce( cel mai repede $irul care îl separă de bomboană $ără să se ajute de mâini.I A+A 1ocul: interior =ateriale: a!ă sub!ire şi bomboane /ste nevoie de o a!ă sub!ire nu prea lun#ă la mijlocul căreia se lea#ă o bomboană. /a trebuie să $ie prinsă în bor şi. 1a start. 1a $iecare scăpare a min#ii se scad B9 de puncte.rebuie să se încerce să se stin#ă lumânările de la o anumită distan!ă cu min#ile de pin#%pon#. lumânări.a. dar să $ie de aceeaşi lun#ime cu cele două capete.m. STINGEREA LUMDNĂRII 1ocul: interior =ateriale: sticle. una dintre cele două ec"ipe învin#e. arbitrul primeşte de la $iecare #rup componen!a: bomba.o!i ceilal!i sunt solda!i simpli. . 5iecare ec"ipă ale#e o bombă. *erec"ile au în #ură câte o spa#"etă. /c"ipa care a primit min#ea o relansea ă în terenul adversarului ş. una în cealaltă parte. 6ceste valori sunt cunoscute numai da arbitru. dar notea ă pe $oaie. STINGE LUMDNAREA 1ocul: interior +oncuren!ii sunt le#a!i la oc"i şi aşe a!i pe scaun unul în $a!a celuilalt cu o lumânare aprinsă în mână. 6rbitrul nu comunică niciodată valoarea celui care primeşte min#ea. $oaie de "ârtie. /ste clar că atunci când adversarii descoperă cine este 2omba.erenul este împăr!it în două: o ec"ipă într%o parte. evitând ca adversarul să o stin#ă pe a lui ?nu trebuie să $olosească cealaltă mână@.

@. . I7)UN ar $i NU)7I@. în timp ce cealaltă ec"ipă vor încerca să%i dea indica!ii #reşite. ?ex. +âşti#ă cine $ace cel mai pu!ine #reşeli. O LECTURĂ PERICULOASĂ 1ocul: interior 3ă se citească un text ?acelaşi pentru ambele ec"ipe@ $ără să pronun!e o anumită literă ?de ex. +oec"ipierii vor încerca să%l ajute dându%i indica!ii pentru a%l #ăsi. I se dă un text pe care va trebui să%l citească în timp ce ceilal!i vor încerca să transcrie această Odictare( particulară. +âşti#ă cine reuşeşte să%l #ăsească în cel mai scurt timp. +âşti#ă cine reuşeşte să citească cel mai multe cuvinte $ără nici o #reşeală. O(IECTUL ASCUNS 1ocul: interior Un jucător din $iecare ec"ipă este le#at la oc"i. aceasta va primi punctul. LECTURA COMICĂ 1ocul: interior 3e ia câte un jucător de la $iecare ec"ipă şi i se dă o min#e de pin#%pon# pe care va trebui să o pună în #ură.6rbitrul va pronun!a câteva prenume Orăsturnate( ale celor pre en!i. Dacă în sc"imb prenumele va $i recunoscut de ec"ipa adversă. DISTRACTIE PLACUTA!!! 16 . 6rbitrul va ascunde ?c"iar şi simplu lăsându%l jos@ un obiect într% un loc al sălii. +opilul care are prenumele pronun!at va trebui să se ridice imediat în picioare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful