Sunteți pe pagina 1din 18

Markeri de calitate i autenticitate ai mierii de iarb neagr - Calluna vulgaris

Dr. Ing. Adela Ramona Moise

Tutore, Prof. Dr. Ing. Liviu Al. Mrghita

Obiective si contributii originale

Obiectivele generale - realizarea pentru prima dat n Romnia a unui studiu complet a circuitului sol-plant-miere - stabilirea unor markeri de autenticitate si calitate a mierii de iarba neagra.

Obiective specifice: 1. Recoltarea probelor de sol, plant, miere 2. Analiza fizico-chimic a compoziiei probelor 3. Interpretarea rezultatelor i diseminarea informaiei

Contribuii originale:

Realizarea unui studiu amplu asupra calitii mierii de iarb neagr, sort de miere foarte important i mult apreciat de catre consumatori. Efectuarea pentru prima dat n Romnia a unui studiu privind trasabilitatea principalelor micro- si macroelemente din catena sol-plant-miere.
Stabilirea corelaiilor care exist ntre principalele proprietati fizico-chimice si bioactive ale matricilor analizate.

PLANUL DE REALIZARE AL PROIECTULUI


1. Analiza fizico-chimic a solului ( Determinarea pH-ului, a coninutului n
humus i a carbonului organic, determinarea macroelementelor i a microelementelor si a unor metale grele din sol) 2. Analiza calitativ i cantitativ a principalilor compui bioactivi din planta Calluna vulgaris (Determinarea spectrului glucidic al extractelor de Calluna vulgaris, a coninutului de flavonoide totale, a continutului de polifenoli, determinarea AAO, determinarea macroelementelor i a microelementelor, determinarea metalelor grele)

3. Analiza calitativ i cantitativ a principalilor compui bioactivi din

mierea de iarb neagr (Calluna vulgaris)


Analiza fizico-chimic (coninutul de ap, conductivitatea electric, coninutul n cenu, pH, aciditatea liber, aciditatea total, indicele diastazic, HMF) Determinarea coninutului de flavonoide totale, polifenoli si determinarea activitii antioxidante Determinarea macroelementelor i a microelementelor

Probe
n prezentul studiu au fost analizate probe de sol, de Calluna vulgaris i de miere de iarb neagr din trei zone diferite ale judeului Cluj: Ftnele, Clele si Mriel.
Fiecare matrice a avut un numr de probe egal cu 10 pentru fiecare zon geografic. Probele de miere au fost procurate direct de la apicultori i pstrate la 4 grade C, la ntuneric, pn n momentul analizrii lor.

Metode
Metodele pentru determinarea proprietilor fizico-chimice ale mierii Apa, culoarea i coninutul n cenu au fost determinate utiliznd metode adoptate de Comisia Internaional a Mierii (Bogdanov, 1997). Apa a fost determinata refractometric, iar conductivitatea electrica a fost masurata la 20 grade C in solutie de 20% (w/v) de miere; continutul de cenusa (%) a fost determinat gravimetric si HMF-ul spectrofotometric. Parametrii privind aciditatea mierii de iarba neagra (aciditatea libera, a lactonelor si aciditatea totala) au fost determinate prin titrare automata si exprimata in meq/kg. Pentru determinarea zaharurilor a fost utilizat o metod descris de Mrghita si col. (2009); sistem HPLC ; Faza mobil acetonitril/ap (75:25 v/v). Curb de calibrare construit pentru fiecare glucid n parte (fructoza, glucoza, zaharoza, maltoza, turanoza, trehaloza, erloza, isomaltoza) , utiliznd soluii de standarde de diferite concentraii (0,5 - 80 mg/ml). Factorul de regresie liniar a curbelor de calibrare a fost mai mare de 0.9982 pentru fiecare dintre zaharuri.

Metode
Determinarea flavonoidelor totale Metod descris de Kim i col. (2003) i modificat de Blasa i col. (2005) pentru probele de miere. Aceast metod utilizeaz quercetina, NaNO2, AlCl3 i NaOH.

Determinarea polifenolilor

Metoda Singleton i col. (1965) modificat

Reactiv Folin-Ciocalteu (mg echivaleni acid galic (GAE)/100 grame. Metoda se bazeaz pe inhibarea DPPH-ului (2,2diphenyl-1-hydrazyl-hydrate).
spectrofotometru de absorbie atomic cu surs continu de nalt rezoluie (Model ContrAA 300, Analytik Jena, Germany).

Determinarea activitii antioxidande

Metoda Chen i col. (2000) i modificat de Meda (2005)

Determinarea micro- i macroelementelor

Harmanescu i col. (2011)

REZULTATE OBINUTE I INTERPRETAREA DATELOR

Rezultatele analizelor efectuate asupra solului Determinarea pH-ului


Probele de sol din judeul Cluj pH real sd pH potenial sd

Zona 1 (Mriel)
Zona 2 (Fntnele) Zona 3 (Clele)

5.2 0.1
4.8 0.2 4.9 0.1

3.9 0.2
3.2 0.2 3.6 0.1

Coninutul de carbon organic i humus al solului


Probele de sol din judeul Cluj C org (%) sd Zona 1 (Mriel) Zona 2 (Fntnele) Zona 3 (Clele) 1.513 0.20 1.714 0.13 1.620 0.15 Humus (%) sd 2.608 0.05 2.954 0.10 2.792 0. 04

REZULTATE OBINUTE I INTERPRETAREA DATELOR

Rezultatele analizelor efectuate asupra solului Coninutul n minerale a probelor de sol


Minerale (ppm) Probe de sol din judeul Cluj Fntnele Clele Mriel

Na
K Mg Ca Cu Zn Fe

104.50 3.50
489.50 5.50 504.00 5.00 492.50 10.50 7.04 0.10 21.21 0.76 1811.50 12.50

37.05 1.15
151.50 3.50 478.50 0.50 536.50 30.50 3.76 0.20 21.57 0.55 1466.50 12.50

29.95 1.05
272.50 6.50 719.00 13.00 449.00 28.00 10.68 0.02 29.98 0.02 1957.50 5.50

Mn
Pb Cr

267.00 11.00
14.15 0.00 3.85 0.03

351.00 4.00
10.97 0.10 3.82 0.04

274.00 4.00
13.05 0.06 3.28 0.09

Ni
Cd

2.81 0.07
< 0.15

3.11 0.02
< 0.15

4.99 0.02
< 0.15

REZULTATE OBINUTE I INTERPRETAREA DATELOR

Rezultatele analizelor efectuate asupra plantei Calluna vulgaris Principalele proprieti bioactive ale plantei Calluna vulgaris
Extracte de iarb neagr (Calluna vulgaris) din judeul Cluj Fntnele Clele Mriel Media

Fenoli totali (mgGAE/100g)

Flavonoide totale (mgQE/100g)

Activitate antioxidant (%) 89.2 0.8 87.9 0.9 83.1 0.7 86.73 0.80

8.8 0.4 18.9 0.7 13 0.5 13.57 0.53

159.3 1.1 362.8 1.2 231.2 0.9 251.10 1.07

REZULTATE OBINUTE I INTERPRETAREA DATELOR Coninutul n minerale a extractelor de iarb neagr

Minerale (ppm)
Na

Extracte de iarb neagr (Calluna vulgaris)


Fntnele 194.00 5.00 Clele Mriel

205.50 5.00
3024.00 70.50 1821.00 18.50 3100.50 42.50

352.50 5.50
4646.00 48.00 1568.00 5.00 2242.00 8.00

K
Mg Ca Cu Zn Fe Mn Pb Cr

618.50 70.50
1126.50 18.50 3157.50 42.50 3.80 0.11 11.92 0.09 98.01 0.01 75.37 0.63 0.00 0.00 2.12 0.12

5.67 0.11
18.10 0.09 25.08 0.01 64.08 0.63 0.00 0.00

6.94 0.08
16.95 0.05 40.77 0.61 56.22 0.19 1.10 0.09

0.01 0.12
1.23 0.04 < 0.15

0.01 0.01
0.82 0.13 < 0.15

Ni
Cd

1.32 0.04
< 0.15

REZULTATE OBINUTE I INTERPRETAREA DATELOR Rezultatele analizelor efectuate asupra mieii de iarb neagr Principalii parametrii fizico-chimici ai mierii de iarb neagr
Ap (g/100g) Conductiv. electric (mS/cm) Cenu (%) Aciditate liber (meq/kg) Aciditatea lactonelor (meq/kg) Aciditate total (meq/kg) HMF (mg/kg)

Zona

pH

Fntnele
Clele Mriel Media SD

20.10
20.80 20.66 20.52 0.37

0.72
0.66 0.58 0.66 0.07

0.33
0.30 0.25 0.29 0.04

4.25
4.22 4.34 4.27 0.07

19.32
16.39 14.98 16.90 2.21

10.21
10.77 10.42 10.47 0.28

29.53
27.16 25.41 27.37 2.07

12.14
6.54 11.32 10.00 3.02

Fructoz
Fntnele Clele 38.64 38.10

Glucoz
31.05 32.64

Zaharoz
0.02 0.02

Maltoz
2.61 2.50

Turanoz
2.10 2.31

Trehaloz
0.82 0.78

Erloz
0.06 0.43

Isomaltoz
0.84 0.83

Mriel
Media SD

40.26
39.00 1.12

35.50
33.07 2.26

0.03
0.02 0.01

2.18
2.43 0.22

1.79
2.07 0.26

0.68
0.76 0.07

0.51
0.33 0.24

0.70
0.79 0.08

REZULTATE OBINUTE I INTERPRETAREA DATELOR

Coninutul n fenoli, flavonoide i activitatea antioxidant a mierii de iarb neagr

Miere de iarb neagr (Calluna vulgaris) din zona Fntnele Clele Mriel Media

Fenoli totali (mgGAE/100g)

Flavonoide totale (mgQE/100g)

AO (%)

51.0 0.2
56.7 0.6 55.0 0.5

20.6 0.5
110.8 0.1 45.9 0.4

61 1.1
58 0.8 49 0.9

54.2 0.4

59.1 0.3

56 0.9

Coninutul n micro- i macroelemente ale mierii de iarb neagr Minerale (ppm) Na K Mg Ca Cu Zn Fe Fntnele 72,24 1,33 451,00 12,53 10,21 0,82 10,28 1,00 1,63 0,39 1,32 0,10 5,02 0,03 Clele 56,27 0,80 737,33 6,81 10,02 0,27 21,61 0,38 1,97 0,07 1,22 0,12 3,69 0,42

REZULTATE OBINUTE I INTERPRETAREA DATELOR

Probe miere de iarb neagr din judeul Cluj


Mriel 49,52 1,79 779,67 15,63 10,29 0,33 11,24 0,60 0,71 0,14 2,53 0,41 5,53 0,29

Mn
Pb Cr

5,03 0,52
0,02 0,02 nd

7,32 0,11
nd nd

8,06 0,24
nd nd

Ni
Cd
nd valori sub 0.15 ppm

nd
< 0,15

nd
< 0,15

nd
< 0,15

Corelatii intre principalele micro- si macroelemente ale celor trei matrici studiate

Na

Mg

Ca

Cu

Zn

Fe

Mn

Pb

Cr

Ni

Sol/Planta

0,93

0,91

0,98 1,00

0,38

0,95

1,00

0,99

1,00

0,84 1,00

Planta/Miere

1,00

1,00

0,98 1,00

0,60

0,94

1,00

1,00

1,00

1,00 0,97

Sol/Miere

0,95

0,95

1,00 1,00

0,97

1,00

1,00

1,00

1,00

0,84 0,94

CONCLUZII 1. Un numr de 30 de probe de miere de iarb neagr (Calluna vulgaris) au fost analizate din punct de vedere al compoziiei fizico-chimice, coninutului de polifenoli i flavonoide, a activitii antioxidante i a coninutului n micro- i macroelemente. 2. Din aceleai zone (Fntnele, Clele, Mriel) ale judeului Cluj, de unde au provenit probele de miere au fost recoltate i analizate probe de sol i de iarba neagra (Calluna vulgaris), cu scopul de a stabili corelaii ntre diferitele componente i caracteristici ale acestora cu cele ale mierii de iarb neagr.
3. Solurile analizate sunt acide, srace n humus, n azot i carbon organic, iar coninutul n minerale al acestora este sczut, aa cum se atepta fiind vorba de un sol din zona de munte. 4. Extractele plantelor de Calluna vulgaris au fost analizate din punct de vedere al coninutului de fenoli totali, flavonoide totale, coninutul n substane minerale si al activitatii antioxidante.

CONCLUZII
Media fenolilor totali din extractele de plante a fost de 13.57 mg GAE/100 g, cea a flavonoidelor de 251.10 mg QE/100g, iar activitatea antioxidant medie de 85.73%.

5. Corelaia pozitiv (1.00) dintre coninutul in flavonoide a plantelor de Calluna vulgaris i cel al mierii provenite din recoltarea nectarului i polenului acestei specii, demonstreaz originea floral a flavonoidelor. 6. Corelaia dintre fenolii totali i flavonoidele totale ale mierii a fost de 0.89, acest lucru demontrnd c ntre cei doi parametrii exist o strns corelaie, chiar dac n general, mierea de iarb neagr este srac n flavonoide. 7. Coninutul de minerale a mierii de iarb neagr se ncadreaz pe linia celui raportat de ali autori, dar acest tip de miere se remarc prin coninutul deosebit n potasiu, element care poate fi considerat marker al acetui tip de miere.

Multumesc!

S-ar putea să vă placă și