Tema “Igiena apei si aprovizionarii cu apa” Partea I Directiile prioritare de consum a apei:  in scopuri fiziologice  igienice  tehnice (cea

mai mare cantitate) 1. Importanta fiziologica a apei  Toate procesele biochimice se produc in mediu lichid  Este solvent pentru multe substante  participa la reactiile chimice  asigura echilibrul acido-bazic  participa la toate procesele de temroreglare  indeplineste functia de transport  participa la eliminarea produselor metabolice si a substantelor to ice !ontinutul procentual al apei in corpul uman in dependenta de virsta:  embrion (de " zile) # $%&  foetus (de " luni) # $1&  sugar # %'-%(&  adult # )'-)(&  virstnic # ('-((& !ontinutul apei in diferite organe:  tes adipos # *'&  tes osos # *(-%'&  tes con+unctiv # )'&  pielea # %'&  muschii striati # %(&  plaminii, ficat # -'&  tes nervos # -(&  plasma saangvina # $'& Eliminarea apei din organism este conditionata atit de proceselefiziologice, cit si de cele patologice. !ele mai mari pieereri de apa in timpul eforturilor fizice, hemoragiilor si in cazul unor maladii infectioase (holera). !aile de eliminare a apei din organism, ml.*/ ore:  urina # 1(''  tes cutanat # (''  aparatul respirator # "('  aparatul digestiv # 1(' pierderile de apa sunt considerate ca stari critice pentru organism. 0a pierderea 1-1,( l de apa organismul simte nevoia de recuperare si apare senzatia de sete. In cazul dehidratarii de 1'& se deregleaza procesele metabolice, iar la dehidratarea de 1(-*'& la temeperatura aerului de "' ! si mai mare poate cauza moartea (mai ales la bolnavi cardiaci), dehidratarea de *(& se considera mortala chiar si la temperaturi +oase. 1mul poate trai fara apa ma imum (-% zile. !aile de recuperare a apei:  consumarea directa a apei

consumarea alimentelor care contin apa 2ecuperarea pierderilor de apa se efectueaza ind ependenta de necesitate. In conditii obisnuite cantitatea de apa consumata in timpul rece al anului e de 1-1,( l, iar in timpul cald a+unge pina la " l. In cazul eforturilor fizice obisnuite omul consuma *,(" l de apa pe zi. In cazl eforturilot fizice mari, cantiatea de apa care trebuie recuperata creste pina la --1' l si mai mult I dependenta de constitutie, zona climaterica. 1data cu apa se elimina substante mierale. !arenta si abuzul consumului de apa dauneaza sanatatii.

!antitatea de apa produsa la metabolizarea unor trofine, la 1''g:  proteine # 1'%,1 ml  lipide # /1," ml  amidon # ((,1 ml  alcool # 11%,/ ml *. Importanta igienica a apei 3e linga utilizarea apei pentru necesitati fiziologice, curative, omul mai utilizeaza calitatile e si in scopuri igienice. 4pa este consumata pentru spalaatul ruffelor, curatenie, igiena personala, prepararea alimentelor, spalatul veselei etc. 0a distribuirii apei la populatie, se ia in consideratie raportul 1'' l la persoana. ". 5tilizarea apei in scopuri tehnice 3entru producerea otelului, zaharului, crsterea animalelor. /. 6ursele de poluare a apelor 6ursele de poluare a apelor:  organizate  apele reziduale comunale (mena+ere)  scurgerile industriale de la unele ramuri (comple e animaliere, de pasari)  cimpurile de asenizare, filtratie si irigare  neorgaizate  catastrofele naturale: ■ inundatii ■ ploi abunente  apele reziduale superficiale sau de siroire din localitati (de ploi, zapada, spalaturi) (. !erintele igienice fata de calitatea apei potabile 4pa folosita de populatie in scop de mena+ si baut trebuie sa corespunda anumito parameetri de calitate:  apa trebuie sa posede calitati organoleptice corespunzatoare  sa aiba componena chimica cuvenita ddin punct de vedere fiziologic  compusii to ici vor depasi concentratiile admisibile  apa nu trebuie sa contina agenti patogeni sau alti agenti care pot pune sanatatea in pericol  parametrii microbiologic: escherechia # ', enterococi (streptococi) # '  parametrii chimici: arsen # 1' microg.l, benzen # 1, bor # ',(.  parametrii cimici indicatori: aluminiu # *'' microg.l, amoniu # ',(, bacterii coliforme # ', carbon organic # nici o modificare anormala, cloruri # *(', clor rezidual # ',(, conductivitate # *('', culoare # acceptabila consumatorilor si nici o modificare anormala, o idabilitate # ( mg1*.l, p7 # ),(-$,(, 8a # *'' mg.l, sulfat # *(' mg.l, turbiditatea # ( 58T, zinc # " mg.l, radioactivitatea totala # ',1' m6v.ran, alfa globala # ',1 9:.l, beta globala # 1 9:.l. ). !ircuitul apei in mediul ambiant %. 6ursele de apa ;olumul total al rezervelor de apa pe glob constituie 1"-)'''''' <m", din care $%,/%& - apa sarata, *,("& -

apa dulce. 6ursele de apa:  ape atmosferice si meteorice  de ploi  de zapada  de ghetari  de suprafata  curgatoare ■ riuri ■ canale  statatoare ■ lacuri ■ mari ■ oceane  subterane  de sol ■ superficiale ■ de mal, infiltrative  freatice  interstratale ■ fara presiune ■ cu presiune, arteziene !antitatle de apa de pe glob in dependenta de sursa:  ghetarii, zapada # */")/'''  ape subterane # 1'("''''  umidiatea din sol # 1)(''  apa din lacuri # $1'''  apa din balti # 11(''  apa din riuri # *'''  apa din atmosfera # 1"''' Dintre apele dulci in mod obisnuit se utilizeaza apele subterane si de suprafata. 3rimele pot fi ape fratice sau de mca adincime cu nivel liber si de profunzime sau de mare adincime, cel mai frecvent captive. 4pele subterane sunt mai pure decit cele superficiale. In 2= la moment sunt: ")/ riuri, (% lacuri, "''' bazine artificiale. Debitul celor mai mari riuri din 2=: 8istru # 1' m".ora, 3rut # */ m".ora. 4pele de suprafata sunt in cantitati suficiente, desi variaza in functie de factorii meteorologici. 4pa
  

factori de asigurare a activitatii cu rol biologic si sanogen indice al bunastarii sanitare a centrelor populate factor ce influenteaza asupra sanatatii factor de risc in caz de folosire a apei cu carente sau e ces de subtante chimice

=aladii necontagioase !ontinutul ridicat de fluor poate induce aparitia fluorozei dentare, in conc mai mari de ( mg.l. !ele mai mai conc de fluor sunt in 9alti, >lodeni, ?alesti, 2iscani. 1%' ''' de oameni sunt afetati de boala data, dintre care preponderent in virsta de '-1/ ani. !arenta de fluor duce la aparitia careie dentare. !arenta de fluor este in !hisinau, 6oroca, 2ibnita, aceste orase fiind alimentate din 8istru. !arenta de iod duce la dezvoltarea gusei

endemice, la dereglari in functie a 68!, metbolismului proteic, lipidic, glucidic, lacopii sunt tulburari in dezvoltarea fizica si psihica. *." din 2= e considerata zona endemica. =ineralizarea e cesiva consta din continutul ricat de sulfati, cloruri, hidrocarbonati, !a, 8a, =n si duce la cresterea moriditatii prin ltiaza urinara. 6e intilneste inTaraclia, 6oroca si 0apusna. Duce la maladii cardiovasculare. 8r de populatie afectate depaseste un milion. =aladii neinfectiase produse din cauza componentei chimice a apei:  insuficieta unor subst minerale ■ gusa endemiica ■ caria dentara  into icatii cu subst to ice  facori ce influenteaza to icitatea ■ nitrati, 3b, mercur, cadmiu, arseniu, esticde, cianuri, crom, detergenti de dif origine ■ hidrocarburi, bariu, seleniu, cobalt  e ces unor subst minerale  fluoroza endemica  maladii cardivasculare si lienale 3atologii infectioase transmise prin apa !onditii:  e istenta unui eliminator de germen  viabilitaea in apa a germenilor patogeni un timp suficient pentru prod bolii  e istenta unei populatii receptive 9olile infectioase transmise prin apa se manifesta sub forma de endemii, epidemii si forme sporadice. Epidemia # forma de manifestare a bolilor infecioase (tifosul). Epidemiile hidrice prezinta o serie de caratcere care le diferentiaza de altte tipuri de epidemii si pe baza carora se poate pune diagnosticul si aplica masuri de combatere. !aracterele principale ale epid hidrice:  caracter e ploziv # cuprinderea unui nr de persoane intr-un timp relaiv scurt  infectarea persoanelor receptive care consuma apa contaminata  suprapunerea epidemiilor pe aria de alimentare cu apa a populatiei din aceeasi sursa  aparitia epidemiei in orice anotimp, dar cu precadere in cel rece  incearea epidemiei ca urmare a masurlor luate tot atit de brusc cum a inceput 2amine un nr mic de cazuri ce se gasesc inn perioada de incuatie si apar mai tirziu in contact. !aractere secundare ale epidemiilor hidrice:  aparitia inainte de izbucnire epidemiei a unui nr mare de oli digestive ca enterita, diaree, uneori grava, mai ales la copii sau populatia sensibila  e istenta unor afectiuni la sistemul de alimentare cu apa, ce e plica aparitia epdemiei. Treuie de mentionat ca poluarea e produsa departe de zona epidemiei.  0ipsa germenilor patogeni din apa la momentul declansarii epidemiei Endemia # oforma de imbolnavire ce cuprinde un nr redus de cazuri inn comparatie cu epidemia, dar care se gasesc permanent intr-o zona anumita sau localitate. ?orma sporadica manifesta cazuri izolate de anumite boli.

6chema maladiilor infectioase transmise prin intermediul apelor:  =aladii microbiene  holera  febra tifoida  dezineria  leptospiroze  bruceloza  tubaremia  tuberculoza  boala dareica cauzata de coliformi patogeni  =aladii virale:  poliomielita  hepatita 4  con+unctvita de bazin  retrovirusurile  =aladii parazitare:  amibiaza  lambliaza  tricomoniaza  asceoloza  opistorcoza  filariozele  strongoloidoza  geohelmintiazele Tipuri de aprovizionare cu apa: !entralizat # sistem ce consta dintr-o retea care permite aprovzionarea cu apa sub presiune direct la consumator. 4vanta+e:  pot fi utilztae atit surse subterane, cit s cele de suprafata  asigura cantitatea necesara de apa la distanta mari de sursa  ofera posibilitatea tratarii apeii in caz de necesitate  permite protectia sursei instalatiilor si controlul starii lor  permiteccontrolul pemranent al calitati apei Dezavanta+e:  apar dificultati la supravegherea stari tehnice a retelelor de apeduct  in cazul nimeriri in retea a agentilor patogeni sau to inelor are loc afectarea unui nr mare de populatie 6urse subterane: (/& dinpopulatie foloseste apa din surse subterane. (1"' sonde de fura+ adinc sii "1'' fintini, izvoare, sonde. "*& din toata apa este suterana. 4peducturile mari # 6oroca, 9alti, !ahul, Taraclia.