Sunteți pe pagina 1din 7

RELATAREA GEN JURNALISTIC NTRE MIMESIS

I DIEGESIS

Mariana BrandlGherga, profesor Sebastian Petri or, asistent Universitatea de Vest, Timi oara Textul jurnalistic, negat de unii lingvi ti, acceptat de al ii, exist , totu i, independent, ca o unitate informa ional 1 scris , cu func ie informativ deliberat . El este semnificatul i semnificantul lumii transcrise ca actualitate constrns n eveniment. Realitatea i evenimentul, entit ii distincte, fuzioneaz n textul scris, dup codul genului ziaristic abordat. De la realitate pn la receptare, etapele jurnalistice se succed reductiv: realitate, eveniment, informa ie, text, lectur , de la spa iul social vast, la microuniversul unui cititor. Evenimentul textualizat presupune o dubl receptare. Anterior scrierii, ziaristul transform evenimentul n informa ie, respectnd etapele trat rii acesteia. Este prima receptare a realit ii, cea v zut i prelucrat de ziari ti n unit i informa ionale care construiesc textul scris. Lectura presupune o receptare a realit ii n a doua instan , care este cititorul. Eternitatea efemer a cotidianului se finalizeaz n evenimentul textualizat. Lumea se mi c independent de activitatea ziari tilor fapt acceptat mai mult sau mai pu in implicit, iar rolul ziaristului este de a reflecta ct mai fidel aceast lume. O realitate unic nu exist , ziari tii construindu- i propria realitate. n viziunea multor cercet tori, panorama tirilor de actualitate nu este altceva dect rezultanta modurilor prin care ziari tii abordeaz lumea contemporan . Dat fiind c rezultanta nu este dect una dintre imaginile posibile ale acestei lumi, ntrebarea care se pune este ct de obiectiv , complet , deformant sau echilibrat este aceast imagine2. De la realitate la eveniment, de la eveniment la text i de la text la realitatea receptat tr ie te o lume transfigurat jurnalistic, obiectiv n esen , dar conotat subiectiv pe dimensiunea scriiturii i a lecturii. n spa iul interferen ei dintre cuvntimaginecomunicare va r mne ntotdeauna o zon tradus imperfect, care deschide perspectiva imaginarului. Aici se cuib re te o entitate primejdioas pentru regimul diurn al evenimentului, dezinformarea, care na te zvonuri, intoxicare,

manipulare. ntre realitate i receptarea ei, traseul traverseaz evenimentul ca form coerent de organizare a realit ii i ajunge la textul jurnalistic, compozi ie scris i multiplicat a realului. Traiectoria jurnalistic de la realitate la text trece prin informa ie, structur semantic , sintactic i pragmatic . Informa iile culese din spa iul evenimentului i tratarea lor profesionist alc tuiesc textul de pres . ntr-o variant mai complex , textul jurnalistic se construie te din informa ii culese de pe teren, dar i din documentele aferente evenimentului n desf urare sau ncheiat. n cazul evenimentului la care suntem martori, accentul cade pe informa ie, materie prim fundamental pentru redactarea textului. n situa ia reconstituirii ziaristice, evenimentul devine dominant, iar informa iile din text i documentele sociale sprijin procedura. Structura realitate evenimen ial informa ie text transform realitatea n emi tor primar, jurnalistul fiind emi torul secundar, cel care trateaz informa iile, stabile te unghiul de abordare i mesajul pentru cititorulreceptor. Dac realitatea receptat este aproximativ , relativitatea planeaz i asupra textului jurnalistic. Secven lingvistic non-fic ional , textul jurnalistic tr ie te adeseori ntr-o ambiguitate hermeneutic primejdioas . Tratat cu discre ie de filologi, el i cere dreptul existen ial, i afirm codul i statutul lingvistic. n fa a acestui tip de discurs, ncep dilemele analitice. De ce ar fi un gest extremist s abordezi textul jurnalistic cu instrumentele criticii literare? Se pare c putem ncepe prin a defini textul ca o fiin sau ca un fapt de limbaj; existnd doar ca fiin sau fapt de limbaj, textul apare astfel ca rezultat al punerii n practic (al unei proceduri, al unei practici a scriiturii) i, n acela i timp, susceptibil de o analiz (practic , de ordin lingvistic) care trimite la alte tipuri de analiz a limbajului. i, ntr-adev r, dac textul se define te ca fapt de limbaj, care este atunci limbajul s u? n m sura n care el este n acela i timp, adic n mod contradictoriu, limbajul i o anumit form de limbaj legat , ca s spunem a a, de o anumit utilizare a limbajului, care este atunci statutul limbajului s u (adic modul s u de activitate, organizarea sa intern /extern , structurarea proprie i eficacitatea n rela ia lor reciproc , sau altfel spus, modul s u de func ionare i func ia sa)?3 ntreb rile despre textul literar, codul lingvistic, specializarea limbajului i func ionarea lui sunt valabile i pentru textul ziaristic. i el suport nelini ti hermeneutice, nel muriri structurale, incertitudini lingvistice. Genurile jurnalismului de informare, aparent separate unele de altele compozi ional i stilistic, se ntrep trund n tentativa lor de a reconstrui realitatea i n textura intim a limbii. Utopia separ rii genurilor a izolat mult vreme textele de frontier i le-a exclus, n felul acesta, existen a oficial . Indexul cuprinde texte literare i

jurnalistice. Relatarea, gen ziaristic de informare, se afl n inima acestei dihotomii. Relatarea se ntrupeaz textual ntre descriere i nara iune, ntre mimesis i diegesis. Platon, n Republica, nume te dou principii estetice fundamentale pentru opera literar , mimesis (imita ie) i diegesis (povestire). Dac vom considera descrierea drept o imita ie scris a unui eveniment, iar nara iunea ca fiind o povestire despre ac iuni i st ri, relatarea, gen jurnalistic situat ntre cele dou modalit i compozi ionale, s-ar putea numi povestire decriptiv . J. M. Adam consider c povestirea este, n anumite condi ii, o descriere naratizat 4. Compozi ional, relatarea con ine un grup de informa ii, organizate conform unei structuri, care r spunde la cele ase ntreb ri jurnalistice fundamentale, al turi de detalii spa io-temporale, schi e ale personajelor, sugestii de atmosfer . Astfel, consider m c este mai potrivit formula povestire descriptiv , pentru a defini sumar relatarea. Unii continu s cread c textele se repartizeaz dup o dihotomie strict : pe de o parte, textele descriptive care expun st ri simultane; de cealalt parte, textele narative care prezint ac iuni succesive. Aceast concep ie nu las loc textelor care, ca i relatarea, prezint ac iuni (sau evenimente) succesive, f r a le nscrie ns ntr-o structur cu intrig 5. Defini iile date relat rii de teoreticienii genului o a az n aceea i ambiguitate structural . Sorin Preda consider relatarea un amestec de procedee jurnalistice, intersec ie de genuri: tire, opinie, reportaj sau, mai rar, interviu6. Dac pentru Michel Voirol relatarea este m rturia unui ziarist aflat la fa a locului7, pentru Cristian Florin Popescu ea este un loc geometric al genurilor de informare, gen jurnalistic specific presei tip rite, i numai ei, aflat la ntret ierea mai multor drumuri care pornesc de la tire c tre interviu, reportaj, grand reportaj, anchet , jurnalism de interpretare8. Poveste de a doua zi9, relatarea propune o expunere a faptelor, f r inten ia de a le dezvolta ntr-un subiect i cu scopul precis de a informa10. Relatarea este o nara iune de mai mare ntindere dect tirea, scris la persoana a III-a, referitoare la fapte absolut reale11. Relatarea, ca povestire descriptiv , a a cum au numit-o, se reg se te printre textele presei scrise din diferite cmpuri evenimen iale. n cazul relat rii, evenimentul nu devine povestire, adic unit ile narative nu se ncheag ntr-o intrig . Ele se articuleaz n text, uneori prin enumerare, nlocuind nara iunea, uneori chiar i descrierea. Plin pn la refuz, Sala Operei Timi oara a clocotit asear la concertul Vino pentru totdeauna al legendarei trupe Iris. Pentru c invitatul special a fost soprana Felicia Filip, [...] publicul s-a divizat n cei cu gulere de blan , rochii de sear i fanii n blugi i geci de piele. Greu le-a fost rockerilor s r mn timp de trei ore pe scaune, obliga i s nu se manifeste precum obi nuiesc

[...]. Dac n-au putut s ri, fanii au b tut din palme, iar c iva mai ndr zne i au op it pe culoarele dintre scaune12. Alteori, relatarea reconstituie evenimentul prin secven e descriptive. Astfel, n Peluza Sud, Commando Viola, peste 4.000 de suporteri timi oreni au alc tuit o coregrafie, din mii de folii albe i violete, cu textul 1921, anul nfiin rii lui Poli, i cu emblema clubului. n Peluza Nord, cei circa 3.000 de ultra i ar deni au afi at o pnz mare ilustrat cu o caricatur avnd ca tem o secven din filmul R zboiul Stelelor. [...] Prin textul care nso ea caricatura, Ep. VII: Atacul asupra clonelor, fanii oaspe ilor au f cut o trimitere direct la originea actualei Poli, urma a lui Poli AEK... Duelul bannerelor a fost i el prezent: Nu-i romn ca b n eanul / Nici ran ca ar deanul, Umbra Timi oarei Arad, Liberty Parade (aluzie la fuziunea dintre nou promovat n Liga I, Liberty Salonta, i UTA) versus nceputul anului studen esc / Pentru peluza voastr cu real succes... Ultra ii timi oreni au punctat decisiv n momentul n care au scos la iveal un banner capturat de la inamici, inscrip ionat Red Fighters, banner pe care l-au rupt i l-au c lcat n picioare...13. Descrierea spa iului unde se va desf ura meciul de fotbal este att de nsufle it i de inedit , nct supline te nara iunea. Spectacolul galeriei, chiar mai pitoresc dect cel sportiv, i pune fa n fa pe suporterii celor dou echipe, preg ti i pentru o confruntare absolut . Multe cuvinte au fost selectate din vocabularul conflictelor militare: r zboi, a dobor, sabie, duel, comando, a captura, inamici, a rupe, a c lca n picioare. Tehnicile de manipulare a inamicului nu au lipsit: bannere jignitoare, umilitoare, care s intimideze sau s incite adversarii. Prezentarea spa iului, faptele suporterilor, sugestia atmosferei au reconstituit prin descriere sau, mai exact, prin povestire descriptiv , splendidul spectacol din tribune. Cnd reporterul aflat la fa a locului nregistreaz momentele evenimentului, r spunznd la cele ase ntreb ri jurnalistice: cine? ce? cnd? unde? de ce? cum?, f r multe detalii i elemente de atmosfer , se ncheag o nara iune sobr , neutr , prin al turarea informa ilor de baz i complementare. Luni i la Timi oara a fost s rb torit Ziua Germaniei ntr-un cadru festiv. S rb toarea de la Timi oara a avut loc n cl direa Operei Romne unde Consulul Germaniei la Timi oara, domnul Rolf Maruhn a ntmpinat oaspe ii n holul Operei ciocnind cu ei un pahar de ampanie adus din landul german Baden W rttenberg. Festivitatea a nceput cu intonarea de c tre Fanfara Garnizoanei Militare Timi oara a imnurilor Germaniei, Romniei i Uniunii Europene. [...] Au urmat discursurile inute de oficialii jude ului i ai ora ului. [...] Grandioasa s rb toare s-a bucurat de un spectacol sus inut de arti ti ai Operei din Timi oara [...] precum i de un inedit moment

coregrafic. Festivitatea s-a ntins pe parcursul mai multor ore, la un pahar cu vin Baden W rttenberg i cu specialit i culinare v be ti14. Mai mult dect oricare alt gen, relatarea oblig ziaristul s fie prezent la locul evenimentului i s ne informeze obiectiv despre ceea ce s-a ntmplat. Indiferent de formula compozi ional , relatarea r mne un gen fundamental al jurnalismului de informare, al turi de tire i de reportaj, o povestire descriptiv , unde se ntlnesc fericit nara iunea i descrierea, o sintez jurnalistic a celor dou principii estetice, mimesis i diegesis.

NOTE
1

Oswald Ducrot, JeanMarie Schaeffer, Noul dic ionar al tiin elor limbajului, Bucure ti, Babel, 1996, p. 384 2 J.J. Van Cuilenburg, O. Scholten, G.W. Noomen, tiin a comunic rii, Bucure ti, Humanitas, 1998, p. 196 3 JeanLouis Houdebine, Cercetarea preliminar a no iunii de text, n vol. Pentru o teorie a textului. Antologie Tel Quel 1960-1971, Bucure ti, Univers, 1980, p. 283-284 4 JeanMichel Adam, Franoise Revaz, Analiza povestirii, Ia i, Institutul European, 1999, p. 40 5 Ibidem, p. 45 6 Sorin Preda, Tehnici de redactare n presa scris , Ia i, Polirom, 2006, p. 153 7 Michel Voirol, Guide de la Rdaction, Paris, CFPJ, 1992, p. 51 8 Cristian Florin Popescu, Manual de jurnalism. Redactarea textului jurnalistic. Genurile redac ionale, vol. I, Bucure ti, Tritonic, 2003, p. 176 9 Curtis D. MacDougall, Interpretative Reporting, New York, Mac Millan, Pub.Co.Inc., 1982, p. 183 10 Doina Ru ti, Presa cultural . Specii, tehnici compozi ionale i de redactare, Bucure ti, Funda ia PRO, 2002, p. 16 11 Radu Blbie, Relatarea, n Manual de jurnalism. Genurile jurnalistice, coord. Mihai Coman, vol.II, Ia i, Polirom, 2001, p. 101 12 Adriana Nica, Iris la maxim, n Agenda zilei, anul XI, 2006, nr. 280(3095), p. 1 13 C.B., Duelul coregrafiilor, n Rena terea b n ean , 2006, nr. 5125, p. 12

14

V.T., Ziua Germaniei s rb torit la Timi oara, n Timi oara, anul XVI, 2005, nr. 116(3765), p. 1

BIBLIOGRAFIE Adam, JeanMichel, Franoise Revaz, Analiza povestirii, Ia i, Institutul European, 1999 Blbie, Radu, Relatarea, n Manual de jurnalism. Genurile jurnalistice, coord. Mihai Coman, vol. II, Ia i, Polirom, 2001, p. 101-110 BogdanDasc lu, Doina, Limbajul publicistic actual, Timi oara, Augusta, Artpress, 2006 BrandlGherga, Mariana, Eveniment i imagine n presa scris , Timi oara, Artpress, 2002 BrandlGherga, Mariana, Frontiera jurnalistic a regiunii, Timi oara, Marineasa, 2004 Coteanu, Ion, Gramatic , stilistic , compozi ie, Bucure ti, Editura tiin ific , 1990 Cuilenburg, J.J. Van, O. Scholten, G.W. Noomen, tiin a comunic rii, Bucure ti, Humanitas, 1998 Ducrot, Oswald, JeanMarie Schaeffer, Noul dic ionar al tiin elor limbajului, Bucure ti, Babel, 1996 Gross, Peter, Culegerea i redactarea tirilor, Timi oara, Editura de Vest, 1993 Houdebine, JeanLouis, Cercetarea preliminar a no iunii de text, n vol. Pentru o teorie a textului. Antologie Tel Quel 1960-1971, Bucure ti, Univers, 1980 MacDouglas, Curtis D., Interpretative Reporting, New York, Mac Millan Pub. Co. Inc., 1982 Popescu, Cristian Florin, Manual de jurnalism. Redactarea textului jurnalistic. Genurile redac ionale, vol. I, Bucure ti, Tritonic, 2003 Preda, Sorin, Tehnici de redactare n presa scris , Ia i, Polirom, 2006

Ru ti, Doina, Presa cultural . Specii, tehnici compozi ionale i de redactare, Bucure ti, Funda ia PRO, 2002 Voirol, Michel, Guide de la Rdaction, Paris, CFPJ, 1992 Zafiu, Rodica, Diversitate stilistic n romna actual , Bucure ti, Editura Universit ii, 2001