Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Formele de evidenta contabila Formele de evidenta o anumita organizare si constituire a sistemelor de register, in scopurile controlului current asupra starii si miscarii mijloacelor si surselor de venit si cheltuieli si obtinerii informatiei necesare pentru intocmirea rapoartelor financiare. Forma contabilitatii depinte de doi factori: sistemul de register contabile utilizate si consecutivitatea inregistrarilor in acestea si modul de intocmire a registrelor. In present in RM se utilizeaza 2 forme de contabilitate care se bazeaza pe munca manuala: memoriale-order si jurnalele order. Memoriale-order se utilizeaza rar,desi este o metoda mai simpla. In calitate de registru sintetic se foloseste nota de contabilitate care se intocmeste pentru fiecare cont sintetic in baza documentelor primare si centralizate..In acest registru se inscriu sumele pe conturile corespondente cu indicarea datei si numarului documentului primar.separat se tine evidenta analitica a mijloacelor si datoriilor in carti, fise in baza carora se intocmesc balante de verificare. Generalizarea informatieipe toate conturile sintetice se poate efectu cu ajutorul: 1.jurnalului-sah; 2.cartii mari; 3.registrului principal In primul caz totalurile fiecarei note de contabilitate se inscriu in jurnalul-sah,care inlocuieste Cartea mare. In cel 2-lea caz datele din nota de contabilitate se inscriu la inceputul in jurnalul de inregistrare, iar din aceasta se trec in cartea mare, iar registrul principal se inregistreaza fiecare nota de contabilitate este prezentata suma totala cu gruparea pe debit si credit conturilor corespondente. Jurnale-order este o forma de evidenta mai larga ,anume infomatia de intrare din documentele primare se trece in borderourile si fisele contabilitatii analitice in scopul controlului asupra intocmirii si miscarii mijloacelor si datoriilor. Datele din documentele primare se inscriu in registrele contabilitatii sintetice, principalele din care sunt jurnalele-order,iar din documentele primare datele se trec direct in jurnale-order in cazul in care pe un oarecare cont se efectueaza un numar neinsemnat de operatiuni. In caz contrar,informatia primara se grupeaza sau se acumuleaza in borderouri speciale, apoi se trece in jurnale-order, unde se formeaza informatia necesara privind conturile sindetice. La sfirsitul perioadei de gestiune rulajele conturilor sintetice se trec in Cardea mare. Datele acesteia se compara cu totalurile sumelor din balanta de verificare a conturilor analitice si cu soldurile mijloacelor banesti in numerar din registrul de casa. Baza informatiei privind conturile din Cartea mare se intocmesc bilantul contabil si alte rapoarte financiare. O alta forma de evidenta contabila este automatizarea. Aplicarea acestei forme ale sistemului de contabilitate automatizat documentele primare constituie baza informationala initiala,insa acesta pot fi de 2 tipuri: complet manual pe formulare tip sau intocmite prin intermediul tehnicii de calcul.In primul caz informatia se introduce in baza de date a compiuterului, iar in al 2-lea se afla deja in memoria tehnicii de calcul. Introducerea informatiei de contabilitate se face cu ajutorul programelor ,,1-C contabilitate , ,,Wiscount, ,,Book-Keeper etc. Cu ajutorul programelor se realizeaza introducerea rapida a formulelor contabile prin metoda in baza careia sta corespondenta-tip a inregistrarilor contabile. Modificarea sau adaugarea operatiunilor se efectueaza de insusi utilizatorul. Volumul mare al memoriei computerului permite a lucra cu agentii de toate nivelurile, ceea ce da posibilitate de a efectua fara dificultati operatiuni cumulative (calcularea salariilor, a uzurii si amortizarii, etc. ). Jurnalele-order si borderourile, balantele de verificare si balantele-sah pot fi formate pentru orice perioada, de formatul necesar si in termene reduse. La computer poate fi intocmit bilantul si alte rapoarte financiare nu numai pe un trimestru si an, ci, dupa caz, si lunar, ceea ce ridica caracterul analitic si siguranta acestor in utilizare. Unii indicatori din rapoarte pot fi detaliati, inclusive pina la o operatiune. Rapiditatea in asigurarea diversilor utilizatori cu informatia corespunzatoare in baza unui masiv unic nu este singura trasatura distinctive a formei automatizate de evidenta. Contabilul ucreaza la computer in regim de dialog, avind o relatie inversa in procesul prelucrarii informative si obtinerii

documentelor de iesire corespunzatoare. Registrele contabile sunt formele de iesire ( masinogramele ) care pot fi primite pe purtatorii de hirtie, precum si pe ecranele display. Cu ajutorul tehnicii de calcul se formeaza automat de asemenea toate inregistrarile contabile care reflecta rezultatele calculelor si gruparilor efectuate anterior. Inregistrarea datelor concomitant in debitul si creditul conturilor sintetice, precum si in conturile corespunzatoare ale contabilitatii analitice permite a prelua toata informatia in cadrul fiecarui obiect de contabilitate. O particularitate a utilizarii computerelor este pastrarea documentelor primare si registrelor nu numai in mape, ci si pe purtatori tehnici-dischete (discuri) ceea ce ridica siguranta pastrarii informatiei si da posibilitate de a grupa datele initiale dupa alte criterii. Insa este de remarcat ca sistemul automatizat nu introduce modificari radicale in metotologia contabilitatii, ci se schimba doar tehnologia prelucrarii si primirii informatiei. Elementele de baza ale metodei contabilitatii (conturile, dubla inregistrare, etc.) modifica doar forma,conformandu-se cu conditiile automatizate a informatiei. De asemenea este evidenta tendinta reducerii documentelor primare pe seama faptului ca in baza datelor pe langa datele variabile exista si un volum de informatie permanenta (normativabibliografica). Aceasta cuprinde actele normative necesare privind organizarea contabilitatii, normele si normativele consumurilor, datele achitarii impozitelor etc. Sistemul contabil automatizat se incadreaza in sistemul general al gestiunii interprinderii, la baza caruia stau urmatoarele principii: - asigurarea metodologica ; - asigurarea organizatorica ; - asigurarea informattionala ; - asigurarea cu programe (computerizarea ) ; - asigurarea tehnica ; Deci, forma automatizata de evidenta contabila are urmatoarele avantaje: - computerile personale devin factorul determinant in organizarea muncii contabilului ; - utilizarea multipla a datelor contabile si posibilitatile nelimitate ale gruparii si regruparii acestora ; - posibilitatea primirii informatiei solicitate la orice data ; - pastrarea oricarei informatie si in orice volum cu tiparirea ulterioara a masinogramelor sau pe ecran inclusiv pina la intocmirea rapoartelor financiare ; - nivelul inalt al imbinarii contabilitatii analitice si sintetice, exluderea maxima a dublarii indicatorilor prin formarea unui bloc unic de informatii pentru toate nivelurile de gestiune. Totodata la utilizarea computerilor o problema este asigurarea securitatii informatiei.