Sunteți pe pagina 1din 138

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti Departamentul de Siinte Socio-Umane !eor"!

e r# $adu

NOIUNI GENERALE DE DREPT


(Note de curs)

-Bucure%ti &''(-

Cuprins) 1. Noiunea de ,,drept i locul dreptului n sistemul tiinelor sociale 3 2. Sistemul tiinei dreptului 3. Principalele izvoare ale dreptului 4. Principalele ramuri ale dreptului . !reptul i Statul 6."onstituia#le$e%undamental&a statului '. "onstituia#%undamentul instituiilor europene (. Principiile %undamentale ale dreptului ). *unciile eseniale ale dreptului 1+. Norma ,uiridic& 11. Societ&ile comerciale 12 -.li$aiile comerciale 13. "ontractele comerciale speciale 14. /&spunderea ,uridic& i trans$resiunea 0nc&lcarea1 dreptului 1 2i.lio$ra%ie 26 34 11 16

I No*iunea de ++drept, %i locul dreptului -n sistemul %tiin*elor sociale#


.# $olul %tiin*ei -n epoca modern/#
3tiina s#a structurat n epoca modern& ca un sistem nc4e$at de cunotiine despre natur&, societate i $5ndire o.inute prin metode adecvate, e6primate printr# o diversitate de cate$orii, principii, concepte i noiuni. 7o4n 2ernal considera c& n istoria societ&ii, tiina s#a constituit n %orma unei instituii distincte n care oamenii de tiin& ndeplinesc sarcini specializate n domeniul cre&rii valorilor materiale i spirituale necesare dezvolt&rii civilizaiei. *iind o %orm& speci%ic& de activitate uman&, tiina reprezint& un %enomen social constituit ca un sistem ideatic de reprezent&ri i teorii care ilustreaz& statica i dinamica procesului continuu de cunotiine noi n s%era vieii spirituale. !e#a lun$ul timpului, pe .aza unor analize i clasi%ic&ri, sistemul tiinei s#a structurat tridimensional, respectiv tiine despre natur&, societate i $5ndire. /e%eritor la tiinele despre societate, scopul acestora a vizat cunoaterea le$it&ilor $enerale ale e6istenei i dezvolt&rii societ&ii incluz5nd aici i studierea %ormelor de or$anizare social& i diversele componente ale realit&ii social#umane, mani%estate prin activitatea politic&, ,uridic&, moral&, artistic& i reli$ioas&. "omparativ cu le$ile naturii, n cadrul societ&ii speci%icul le$ilor dezvolt&rii sociale se mani%est& n i prin contiina oamenilor, d5nd o %undamentare raional& activit&ilor. !in aceast& perspectiv&, dreptul prin tadiie aparine, prin coninutul o.iectului s&u, s%erei tiinelor despre societate.

&# No*iunea de ++drept,-accep*ii diverse#


,,!rept este un cuv5nt ce deriv& din latinescul ,,directus, de la dirico, diri$ere, care nsemna ,,drept, n spaiu, orizontal sau vertical, direct, direcie, linie dreapt&. Su.stantivul drept, n lim.a latin& corespundea cuv5ntului jus 0drept, dreptate, le$i1, n %rancez&#droit, diritte 0italian&1, derecho 0spaniol&1, recht 0$erman&1 i right 0en$lez&1. 8ermenul de drept semni%ica n tiina dreptului un ansam.lu de idei, noiuni, concepte i principii prin intermediul c&rora dreptul poate %i conceput. 8otodat& dreptul nu este numai tiin&, ci el reprezint&, de asemenea, tehnic i art. !reptul implic& norme de armonzare a vieii sociale, o te4nic& care s& disciplineze convieuirea i comportamentul uman n ansam.lul societ&ii.

9ecanismul de or$anizare %uncional& a statului i comportamentul uman n ansam.lul societ&ii. 9ecanismul de or$anizare %uncional& a statului i celorlalte or$anisme nestatale asi$ur& posi.ilitatea valori%ic&rii intereselor le$ate de participarea individual& n calitate de produc&tor, cump&r&tor, v5nz&tor, locator al relaiilor intra %amiliale, etc. :n raport cu scopurile $enerale ale societ&ii dreptul asi$ur& m.inarea necesitii cu libertatea pe .aza unor norme le$ale ceea ce reprezint& dreptul obiectiv, care n sensul lui 9a6 ;e.er are un caracter imperativ, asi$ur5nd realizarea li.ert&ilor %undamentale. /ezult& c& dreptul este principiul care direcioneaz coeziunea social, asigurnd coerent a sistemului social n ansamblu. :n raport cu dimensiunea o.iectiv& a dreptului, dreptul implic& i %acultatea asi$ur&rii drepturilor omului n calitate de drepturi individuale, ce implic& libertatea ce se nscrie n s%era dimensiunii dreptului subiectiv. 7uritii /omei antice %&ceau distincia dintre norma agendi i facultas agendi. !e asemenea, n lim.a en$lez& law reprezint& dreptul o.iectiv, n timp ce prin Right nele$em dreptul su.iectiv, iar %rancezii red& dreptul o.iectiv cu ma,uscule Droit iar dreptul su.iectiv cu litere mici droit sau prin pluralul droits. "unoscutul %iloso% $erman, *r. ;. <e$el considera c& dreptul n sine ca e6isten& o.iectiv& este determinat de $5nd pentru contiin&, %iind cunoscut c& ceea ce este drept i vala.il este legea, care determin& dreptului n $enere sensul s&u pozitiv1. !e alt%el, totalitatea normelor ,uridice n vi$oare 0active1 e6istente ntr#un stat sunt denumite ca drept pozitiv, aplicat imediat i conin, drept o.li$atoriu i suscepti.il de a %i pus n aplicare prin %ora coercitiv& a statului, le$itimat& de %uncionarea unor instituii specializate i a.ilitate le$al. Privit ca art, dreptul implic& un ansam.lu de mi,loace pe care le utilizeaz& or$anele care creaz& dreptul sau care aplic& dreptul, con%orm prevederilor sta.ilite i apro.ate de le$iuitor corespunz&tor tre.uinelor sociale 0nevoilor reale1, iar ,udec&torul este necesar s& posede arta 0vocaia1 de a aplica le$ea n litera i spiritul ei, in5nd seama de spaiu i timp de condiiile concrete ale persoanei ,udecate. =a %el tre.uie s& se comporte procurorul, avocatul sau or$anul administrativ al puterii centrale i locale a statului. Natura artistic& a acestei re$ii a dreptului se nscrie n amplul proces de creare i realizare a dreptului. 8ermenul de ,,drept este, de re$ul&, asociat celui de juridic %iind un %enomen o.iectiv e6istent pe un %ond social implic5nd o dimensiune comple6& de ordin psi4olo$ic, relaional i instituional. "uv5ntul drept, de asemenea, m.rac& i o dimensiune ad,ectival&, .azat& pe o apreciere moral& concretizat& n diverse sinta$me de> aciune dreapt&, pedeaps& dreapt&, un drept, etc.
1

*r. ;. <e$el, rincipiile filosofiei dreptului, !d" #cad" , $ucureti, %&'&, p" ()&"

?l&turi de politic, economic, etic, artistic, etc., ,uridicul de%inete o component& distinct& a realit&ii sociale, reprezentat& de unicitatea %enomenului ,uridic, e6primat prin caracterul s&u normativ.

0# Dimensiunea istoric/ a ori"inii dreptului-primele le"iuiri#


8eoreticienii ori$inilor dreptului consider& c& dreptul ca instituie i are suportul ori$inar n relaiile interumane, care n evoluia istoric& a societ&ii a cunoscut diverse %orme speci%ice. :n acest sens, dreptul era considerat de *" +elsen n ,h-orie pure du droit" 01) 31, ca un %enomen condiionat de timp i spaiu, care implic& ntre.area dac& dreptul este le$at indisolu.il de societate de la primele %orme primitive de or$anizare $entilico#tri.al& sau dreptul apare ca i statul, pe o anumit& treapt& de evoluie istoric& a omului. /&spunsul la aceast& ntre.are vizeaz& dou& modalit&i de concepere a dreptului, %ie ca un simplu apana, al statului care sta.ilete re$uli i norme ,uridice, %ie n calitate de drept natural, apare ca ideal nesc4im.at n esena lui i anterior oric&ror re$uli pozitive. :n antic4itate, ,uritii romani credeau c& unde e6ist& societate apare dreptul ca o e6isten& venic& 0@.i societas i.i ,us1 i viceversa era vala.il& 0@.i societas i.i ,us1 a stat la .aza dreptului roman. Ancontesta.il, adepii cunoscutei 3coli a !reptului Natural porneau de la premisa %ormulat& de ?ristotel care de%ineau omul un animal social#zoon politiBon# de unde se de$a,a nevoia imperioas& de a sta.ili norme ,uridice n cadrul societ&ii. *ondatorul 3colii !reptului Natural n epoca /enaterii a %ost olandezul <u$o Crotius 01 (3#164 1 care de%inea dreptul natural ca e6presia a tuturor principiilor raionale dictate de dorina omului de a tr&i ntr#o societate armonioas&. Adeea dreptului natural a %ost preluat& ulterior i de le$iuitorii /evoluiei %ranceze, care n proiectul "odului civil su.liniau c& ,,D6ist& un drept universal, imua.il, izvor al tuturor le$ilor pozitiveE el nu este dec5t raiunea natural& ntruc5t acesta $uverneaz& pe toi oamenii. !e alt%el, ideile dreptului natural le nt5lnim i n secolul al FF#lea su. %orma nostal$iei dup& ,,principiile $enerale ale dreptului sau a ,,principiilor de ec4itate, dup& cum remarca cu ,ustee 9. GileH ntr#un studiu din /evue de SHnt4ese din 1)( 0=e droit natural1. Dvident, r&spunsul la ntre.area c5nd apare dreptulI Presupune conceperea acestuia ec4ivalent oric&rei re$uli de conduit&, dreptul e6ist5nd nedi%ereniat c4iar din momentul apariiei primelor %orme de or$anizare social&, speci%ice relaiilor de s5n$e $entilico#tri.ale. :ns& aceast& ipotez& este nesatis%&c&toare dac& avem n vedere c& dreptul e6prim& n realitate nevoile sociale ale unei comunit&i umane constituite n %orm& politic&, atunci n mod lo$ic dreptul apare n condiii determinate social#istorice,

speci%ice di%erenierii societ&ii politice dintre conduc&tori i condui 0$uvernani i $uvernai1. :n devenirea istoric& a societ&ii marile mutaii economice determinate de descoperirea %ierului, domesticirea animalelor i cultivarea p&m5ntului, prelucrarea metalelor au %&cut ca ginta s& %ie %orma universal& de or$anizare a societ&ii primitive. "ercet&rile istorice i sociolo$ice relev& c& $inta s#a constituit pe temeiul comunit&ii de s5n$e, unde diviziunea natural& a muncii 0se6 i v5rst&1 se realiza pe temeiul o.iceiului 0cutume tri.ale1 speci%ice democraiei $entilice .azat& pe proprietatea comun& asupra p&m5ntului. 8ranziia de la matriar4at la patriar4at, dincolo de e%ectul evoluiei ideilor reli$ioase, i are cauze sociale i economice $enerate de sc4im.&rile produse de dezvoltarea a$riculturii, a meteu$urilor, a sc4im.ului, culturii, etc. ?dev&rata istorie n concepia lui <e$el ncepe odat& cu apariia Statului i !reptului, care marc4eaz& un $rad nalt de cultur& i civilizaie a unui popor. =a %undaia statului, <e$el punea ntroducerea a$riculturii i c&s&toriei ca o alian& care i#a dovedit dura.ilitatea universal&, r&spunz5nd nevoii su.iective %a& de $ri,a de familie i a posesiei n averea familiei1. !e asemenea 9. Dliade constata c& n comunit&ile a%late pe treapta primitiv& de dezvoltare s#a practicat ndelun$ un sistem de norme sociale trans%ormat n tabu.uri, corespunz&toare totemismului de clan, analizat de $5nditorul rom5n n istoria credinelor i ideilor reli$ioase. Sistemul totemismului de clan implica un set de re$uli 0interdiciiJta.u#uri1 care vizau domenii diverse ale comunit&ii le$ate de ocrotirea c&minului con,u$al, a .&tr5nilor, a conduc&torilor militari reli$ioi, a copiilor, a mi,loacelor de munc&, a armelor, etc. @nele interdicii 0opreliti1 au similitudini cu normele cuprinse n codurile ,uridice, analizate de $ermanul Sc4leiser cu re%erire la lista ta.u#urilor se6uale de incest, cuprinse n normele penale de mai t5rziu. :n unele studii de antropolo$ie cultur& 084urnKalt, 9alinoKsBi, <oe.el, .a1 se consider& c& dreptul primitiv se separ& cu claritate de alte %orme de o.iceiuri. Pe plan istoric, diverse $rupuri sociale, le$ate pe psihologie au elaborat norme ,uridice, transorm5nd dreptul ntr#un %enomen pluralist din perspectiva sociolo$iei ,uridice. !e alt%el, sanciunile aplicate de comunitate, ca n cazul r&z.un&rii s5n$elui, pe .aza le$ii talionului 0dinnte pentru dinte1, produse n societatea $entilico#tri.al& c5nd conduc&torii militatri i asi$ur& puterea %&r& s& mai consulte adun&rile o.teti, caracteristic& epocii 4omerice a democraiei militare. D6emplul Creciei este semni%icativ c5nd re$ele le$endar 8esen a dat conducerea unic& a ?tenei unirii tri.urilor prin =e$ea lui Solon )4 "4., continuat& de /e%orma lui "listene de mp&rire a populaiei pe patru clase de avere i de natur& teritorial&, n locul le$&turilor de s5n$e.
1

*r. ;. <e$el, /p" cit", p" ()("

!i%erenierile sociale le$ate de noile interese de preluare i adaptare a unor norme o.inuielnice au vizat trans%ormarea prizonierilor n sclavi, a datornicilor, transmiterea .unurilor prin motenire, etc. <e$el o.serva c& n condiiile re%orm&rii culturale a societ&ii, dreptul n#a nl&turat celelalte norme sociale de ordin cutumiar, moral, reli$ios, etc., i le#a asimilat sau a coe6istat cu acestea. Pe m&sura evoluiei istorice a societ&ii, dreptul se desprinde de o.iceiuri i moral&. :n evoluia dreptului 9a6 ;e.er distin$ea patru etape re%eritoare la> a1 revelaia dreptului de c&tre ,,pro%eii dreptului 0!ecalo$ul relevat lui 9oise de c&tre !umnezeu1E .1 creaia i descoperirea empiric& a dreptului prin intermediul dreptului ,urisprudenial, realizat de pretor n /e.u.lica roman&E c1 administrarea dreptului de c&tre imperiul laic i despoii luminai din secolul al FGAAA#leaE d1 ela.orarea sistematic& a dreptului pe .aza unor criterii teoretice ar$umentate raional. /e%erindu#se la primele le$iuiri, adev&rate monumente de drept, -rientul antic deine nt5ietatea prin "odul lui <ammura.i 02a.ilon1, =e$ile lui 9an 0Andia1, "odul lui 9u 0"4ina1. "odul lui <ammura.i descoperit la Susa n 1)+1, cuprindea 2(2 articole, conin5nd norme cu caracter ,uridic, moral, reli$ios, menite s& aduc& .inele poporului. :n spaiul Duropei, primele le$iuiri consemnate documentar sunt =e$ile lui =Hcur$ 0Sparta1, =e$ile lui !racon i Solon la ?tena secolele G#GA#lea n. "4.E =e$ea celor FAA 8a.le n /oma antic& 0sec. G "4.1E =e$ea Calic& la %ranci 0sec. G# GA d. "4.1. "onstat&m c& istoria dreptului de pierde n civilizaia antic4it&ii, con%erind presti$iu i autoritate creaiei umane prin care dreptul s#a instituit ntr#o %orm& contient& de nl&turare a accidentului, su.iectivismului e$oist, al r&z.un&rii, a milei, c5nd dreptul determin&, dup& <e$el, c& omul s& dein& ,,cinstea care i se cuvine1. !in antic4itate rezult& c& dreptul este un produs comple6 al societ&ii, normele de drept e6prim& dimensiunea lui social&, n special, le$at& de producie, repartiie i sc4im.ul de activit&i ntre oameni. ?naliza %actorilor de con%i$urare a dreptului presupune cunoaterea tuturor aspectelor de participare a omului la viaa social&, n corelarea cu mediul natural i social. :n epoca modern& reprezentanii determinismului $eo$ra%ic consider n c& mediul $eo$ra%ic reprezint& un %actor important de con%i$urare a dreptului, al&turi de %actorii .iolo$ici, %iziolo$ici i demo$ra%ici. :n secolul al FGAAA#lea, 9ontesLueu considera c& ,,=e$ile tre.uie s& %ie potrivite cu condiiile %izice ale &riiE cu clima#rece, cald& sau temperat&#cu calitatea solului, cu aezarea, cu ntinderea sa 1. 9ai t5rziu, e6a$erarea %actorilor
1 1

*r. ;. <e$el, /p" cit, p" (0%. 9ontesLuieuE Despre spiritul legilor1 !d" 2tinific, $ucureti, %&'0, p" %3"

'

demo$ra%ice i .iolo$ice s#a soldat cu alimentarea unor teorii a.erante rasiste, reto$rade i antiumaniste. !e alt%el, mani%estarea %actorilor din cadrul natural n aciunea lor este totdeauna corelat& cu interesul social care in%lueneaz& su. aspect politic dreptul ca produs social. :n s%era cadrului social#politic prin e6istena $rupurilor sociale principale, pe .aza structurilor economice, or$anizaionale i instituionale, determin& ca dreptul s& r&spund&, prin aciunile de re$lementare, cerinelor reale ale vieii sociale.

1# Con*inutul+ tipolo"ia %i sistemul dreptului#


:n spaiul cultural al antic4it&ii $reco#romane, %iloso%ii i ,uritii reprezentativi o.servaser& c& determinarea calitativ& a dreptului este le$at& de e6presia ,uridic& a voinei i interesului care implic& ela.orarea normelor de drept necesare pentru asi$urarea ec4ili.rului raporturilor interumane. /olul voinei n s%era dreptului are o du.l& semni%icaie, pe de o parte, ca voin general 0a ntre$ii societ&i1 o%icializat& prin intermediul instituiilor statale 0dreptul etatic1 i, pe de alt& parte, de o voin individual, mani%estat& n procesul aplic&rii dreptului. !up& cum se tie voina este o cate$orie psi4olo$ic& prin care e%ortul voluntar al omului se realizeaz& n con%runtare cu condiiile o.iective i su.iective. Adeea e6istenei unei voine $enerale se nt5lnete i la teoreticienii concepiei contractualismului social, respectiv 7.7. /ousseau, c5nd oamenii au tr&it iniial ntr# o stare natural& %ericit& 04omo 4omini deus1 sau, dimpotriv&, starea nenorocit&, dup& 84. <o..es, n care omul era pentru om lup 04omo 4omini lupus1. :n consecin&, e6istena dreptului ca voin& $eneral& o%icializat& 0voin& ,uridic&1 e6primat& n le$i ap&rate de stat implic& o unitate de momente sociale i psi4olo$ice. !in perspectiva concepiei lui A. Mant, dreptul era n dependen& de ideile morale, reprezent5nd ansam.lul condiiilor prin care voina li.er& a tuturor, con%orm unei le$i universale de li.ertate. /aiunea practic& a dreptului nu se poate rezuma numai la starea de voin&, ci n raport de structurile sociale, tr&s&turile dreptului conin i valori normative de ordin moral i cutumiar care con%i$ureaz& coninutul elementelor sale. =atura normativ& reprezint& elementul esenial al coninutului dreptului, susinut&, mai ales, de <ans Melsen, reprezentantul ,,teoriei pure a dreptului, a.ordat din perspectiva Mantian&. @lterior orientarea sociolo$ic& asupra dreptului critic& concepiile normativiste asupra dreptului> 0*rancois CNnH#;ancH1. :n prezent, coninutul dreptului este e6plicat n conte6tul %actorilor normativi i sociali n dinamica evoluiei societ&ii. Studiul dreptului nu poate %ace a.stracie de %orma lui de or$anizare structural& a coninutului s&u.
(

Pe .aza teoriei structuralist#sistemic& dreptul are o %orm& intern, n care se realizeaz& interaciunea ramurilor dreptului 0sistemul1 $rupat& pe norme ,uridice i instituii i ramuri i 0drept pu.lic i drept privat1 i o %orm& e4terioar le$at& de modalit&ile voinei le$iuitorului#izvoarele dreptului de modalit&ile de sistematizare#codi%ic&ri, ncorpor&ri i a modalit&ilor de e6primare a normelor de drept 0acte ale or$anelor de stat> le$i, decrete, 4ot&r5ri, decizii, etc.1. Astoria dreptului evideniaz& c& n epoca modern& c5nd 8ur$ot vor.ea de ideea ,,pro$ersului ,uridic, iar, mai t5rziu, din perspectiva teoriei aciunii sociale, 9a6 ;e.er, punea pro.lema raionaliz&rii, su. aspectul redact&rii materialului normativ, se punea n discuie pro.lema tipolo$iei i clasi%ic&rii sistemelor ,uridice. 9etoda tipolo$ic& 0clasi%icare1 utilizat& n tiinele ,uridice o $&sim nc& n dreptul roman a tipului de .un proprietar 0pater %amilias1. "lasi%icarea tipurilor de drept implic& mai multe criterii, cum ar %i> 1. 8ipolo$ia sistemelor de drept n raport de criteriul sistemului de or$anizare social&, cunoatem tipuri istorice de drept> sclava$ist, %eudal, .ur$4ez, socialist. "a urmare a creterii comple6it&ii vieii sociale, ast&zi apar domenii de drept al mediului, m&rii, nuclear, cooper&rii internaionale, proteciei drepturilor omului, etc. 2. 8ipolo$ia sistemului de drept raportat& la sistemul unui spaiu de civilizaie, familia de drept 0/OnN !avid1E romano#$ermanicE an$lo#sa6on& 0common laK1E dreptul socialistE dreptul musulmanE 4indusE c4inezE ,aponezE al ?%ricii ne$re i 9ada$ascarului. :n spaiul european aceast& tipolo$ie de drept care are arii diverse de utilizare pe am.ele maluri ale -c. ?tlantic i 9. 9editerane. 3. !up& al doilea r&z.oi mondial n procesul construciei @niunii Duropene s# a structurat treptat tipolo$ia dreptului instituional comunitar, cu structur& i %uncii unitare ca ordine ,uridic& comunitar&. Prin 8ratatul de la 9aastric4t s#au pre%i$urat .azele @.D., dincolo de spaiu economic omo$en, printr#un cadru unitar i supranaional cele trei mari aspecte ale suveranit&ii statale> moneda, sigurana intern i justiia1 politica e4tern i aprarea. Pe l5n$& tradiionalele politici de competen& comunitar&, precum> a$ricultura, concurena, li s#a ad&u$at cele re%eritiare la> s&n&tate, transporturi, mediu, politica social&, industria, educaia, cultura. -.serv&m c& Duropa decide s& renune pro$resiv la dimensiunea naional&, inclusiv n sectoare delicate precum> politica e6tern& i securitatea. !eci @.D. m.in&, ntr#o dialectic& speci%ic&, supranaionalul cu naionalul n cadrul unei ordini cu noi determinaii calitative. ?. !in punct de vedere al voinei $enerale care comand& ela.orarea normativ& se contureaz& ordinea ,uridic& comunitar&, tipul dreptului comunitar structurat n> drept originar i drept derivat.

Dreptul comunitar originar i are izvoarele n tratatele constitutive de la Paris i /oma, n tratatele i acordurile care le#au modi%icat ulterior, n protocoalele i conveniile denumite imperativ de "urtea de 7ustiie. Dreptul comunitar derivat este alc&tuit din actele unilaterale ale instituiilor comunitare, a.ilitate s& adopte o serie de act#re$ulamente, directive, decizii, recomand&ri, avize. ?rt. 14 ".D.".?., art. 1(), ".D.D. i art. 161. ".D.D.?. enumer& aceste acte n raport cu natura i e%ectele pe care ele le produc. "urtea de 7ustiie interpreteaz& te6tele normative, iar tri.unalele naionale invit& "urtea s& interpreteze o norm& comunitar&. 2. rincipiile generale ale dreptului comunitar. 8ipolo$ia ,uridic& a @.D. se .azeaz& pe c5teva principii re%eritoare la> solidaritatea ntre statele mem.re, ec4ili.rul instituional, nediscriminarea, ine$alitatea de tratament, proporionalitatea i pre%erina comunitar&. ?utonomia sistemului dreptului comunitar este a%irmat& de deciziile "urii de 7ustiie prin care apare o nou& ordine de drept internaional. :n cadrul @.D. se asi$ur& caracterul imediat e6ecutoriu al normei de drept comunitar i preeminena dreptului comunitar asupra dreptului naional reprezint& nota calitativ& speci%ic& noii ordini ,uridice.

II# Sistemul %tiin*ei dreptului %i principalele ramuri de drept#


.# Clasi2icarea sistemului %tiin*elor sociale#

1+

:n epoca modern&, ca urmare a dezvolt&rii societ&ii, pe plan teoretic s#au constituit o $am& divers& de tiine care au studiat %enomenele i procesele speci%ice vieii sociale. =a s%5ritul secolului al FAF#lea ;. !ilt4aH $rupa tiinele n dou& tipuri distincte> tiine nomotetice, .azate pe studiul le$ilor i tiine ideo$ra%ice .azate pe studiul %enomenelor irepeta.ile. S%era tiinelor sociale cuprinde un ta.lou comple6 care poate %i clasi%icat ast%el> a1 :n cadrul tiinelor de tip nomotetic, n care se ncadreaz& activit&ile umane al c&ror o.iect se structureaz& pe sta.ilirea unor le$i i relaii %uncionale, evideniate prin o.servaii sistematice, e6perimente, studii statistice, etc., sunt caracteristice> economiei, politolo$iei, psi4olo$iei, sociolo$iei, demo$ra%iei, lin$visticii i altoraE .1 Crupa tiinelor istorice .azate pe reconstituirea %aptelor pe interpretarea trecutuluiE c1 S%era activit&ii umane dominat& de norme, o.li$atorii i atri.uii este studiat& de tiinele ,uridice, etica, etc.E d1 S%era cercet&rii epistemolo$ice a tiinei, speci%ic& domeniului %iloso%iei, a.ordeaz& activitatea cunoaterii 0co$nitiv&1 proprie naturii umane, analizeaz& pe lar$ de ?. 2otez n Dpistemolo$ia tiinelor sociale, 1)').

&# Locul %tiin*ei dreptului -n sistemul %tiin*elor sociale#


!reptul, prin speci%icitatea o.iectului s&u de cercetare, ocup& un loc distinct n s%era tiinelor sociale, raportat la realitatea ,uridic& ca dimensiune important& a vieii sociale, dreptul se caracterizeaz& i printr#o relativ& autonomie metodolo$ic&. Ante$r5ndu#se orizontului de cunoatere a societ&ii, dreptul este et ipso tiina socio#uman&. 3tiinele dreptului studiaz& ,uridicul n toate %ormele sale de mani%estare, mai ales, ca dimensiune inaliena.il& a e6istenei oamenilor n condiii determinate social#istoric. !in aceast& perspectiv&, dreptul, similar i altor tiine 0istorie, politolo$ie, sociolo$ie, etic&, etc.1, este o component& esenial& a tiinelor sociale care studiaz& dimensiunea ,uridic& a societ&ii ca realitate, cercet5ndu#i le$it&ile, re$ularit&ile, $eneza i modalit&ile speci%ice comportamentului uman. 3tiina dreptului 0Jtiinele ,uridice1 studiaz& le$ile e6istenei i evoluiei statului i dreptului, instituiile politice i ,uridice, %ormele lor concret#istorice i corelaia cu celelalte componente ale sistemului social, inclusiv in%luena ,ucat& pe plan social. "unoscutul ,urist italian Cior$io del Gecc4io analizeaz& pe lar$ n =eciile de %iloso%ie ,uridic&, caracterul tiinelor dreptului. !reptul ca %enomen normativ n cadrul aciunii sociale, promoveaz& valorile recunoscute de societate, cum ar %i cele re%eritoare la> proprietatea, si$urana ,uridic& i securitatea li.ert&ilor individuale, $arantarea %uncion&rii societ&ii
11

civile, #a. 3tiina dreptului %ormuleaz& principiile $enerale i comportamentul omului real. 8otodat&, tiina dreptului este i tiina e6plicativ& prin studierea naturii i structurii ,uridicului, a raporturilor cu celelalte tiine sociale, reprezent5nd o %orm& de $eneralizare a e6perienei umane prin ela.orarea unor noiuni, cate$orii, concepte i principii ceea ce permite pe .aza unei metodolo$ii s& investi$4eze adecvat %enomenele realit&ii ,uridice, unde oamenii particip& cu drepturi i o.li$aii proprii. 3tiina dreptului nu se limiteaz& numai la studiul normei ,uridice, al ,urisprudenei, al contractului, aa cum concepe <. Melsen, ci n conte6tul social# cultural cola.oreaz& i cu celelate tiine sociale, %iind pentru li.ertate o tiin& pur teoretic& comparat& de %iloso%ul $erman Sc4ellin$ cu mecanica pentru micare. =a polul opus se situeaz& ?u$ust "omte, %ondatorul sociolo$iei ca tiin&, care considera ca ne%iind tiin&, dreptul are destinul dispariiei lui istorice, evident o ,,pro%eie care este in%irmat& de dezvoltarea tiinei dreptului n epoca contemporan&. "unoscutul om de cultur& rom5n 8itu 9aiorescu scria pe la 1(6+ c& tiina ,uridic& este una de cel mai nalt interes social. !ezvoltarea societ&ii moderne, ca urmare a comple6it&ii contractelor intra i intersociale, a determinat apariia unor noi ramuri n s%era tiinelor ,uridice re%eritoare la> dreptul populaiei, dreptul nuclear, dreptul cosmic, dreptul comunitar, etc.

0# Sistemul %tiin*ei dreptului 3%tiin*elor 4uridice5#


Prin natura sa speci%ic&, dreptul n calitate de %enomen comple6 al societ&ii, poate %i studiat din mai multe perspective, cum ar %i> a1 perspectiva global de sistem articulat prin re$ularit&i caracteristiceE .1 perspectiva istoric#%enomen care conserv& anumite permanene dar i se trans%orm& de#a lun$ul evoluiei societ&iiE c1 perspectiva structural#dreptul este un domeniu cu multe elemente componente care inter%ereaz& reciprocE d1 3tiina dreptului presupune dup& /udol% Stammler dou& ramuri distincte> ramura tehnic, re%eritoare la studiul sensului i cuprinsul le$ilor 0structurat& sistematic1 i ramura teoretic prin care constat&m c& dreptul este mi,locul ,ust pentru scopuri ,uste, realiz5nd acordul le$ilor cu ,,idealul social. !e alt%el, n antic4itate @lpian le$a ,,tiina dreptului de cunoaterea lucrurilor divine i umane, tiina de a deose.i ceea ce este drept i ceea ce e nedrept. Pe .aza cercet&rilor din ultimele decenii, sistemul tiinei dreptului este clasi%icat dup& cum urmeaz&> 8eoria $eneral& a dreptuluiE

12

3tiinele ,uridice de ramur&E 3tiinele ,uridice istoriceE 3tiinele a,ut&toare 0participative1. 1. ,eoria general a deptului presupune n concepia pro%. N. Popa, cercetarea %enomenului ,uridic la nivelul %ormelor cunoaterii consecutive de drept 0analiza istoric&1, a cunoaterii %ormelor dreptului pozitiv, activ 0n vi$oare1 ntr#o anumit& ar& 0corespunz&tor trat&rii tiinelor ,uridice particulare1. 8eoria $eneral& a dreptului, studiaz& noiunile, conceptele, cate$oriile i principiile de .az& necesare dreptului, prin care i relev& esena, coninutul i %orma sa, norma ,uridic&, izvorul de drept, raportul ,uridic, te4nica ,uridic&, #a. :ntre$ul sistem conceptual al teoriei $enerale a dreptului are la .az& datele tiinelor ,uridice de ramur& i tiinele istorice. Prin natura sa, necesitatea studierii teoriei $enerale a dreptului este determinat& de e6i$enele cunoaterii pe plan teoretic i de cerine practice relevante. !e alt%el, cate$oriile i conceptele cu care opereaz& 8eoria $eneral& a dreptului re%lect& n raport de realitatea pe care o e6prim& o serie de e6periene i valori care asi$ur& sta.ilitate i vala.ilitate vieii ,uridice. :n acest sens, conceptul $eneral de tiin& ,uridic&, mai nt5i teoria dreptului nu tre.uie s& %ie con%undat& cu %iloso%ia dreptului sau cu enciclopedia dreptului, dup& cum ar$umenteaz& 9.A. 9anolescu n lucrarea ,,3tiina dreptului i actele ,uridice 01))31. 2. 2tiinele juridice de ramur. *enomenele particulare mani%estate n realitatea ,uridic& sunt studiate n mod sistematic de ramurile dreptului, cum sunt> tiina dreptului constituional, dreptul administrativ, dreptul civil, dreptul penal, dreptul muncii, dreptul %amiliei, dreptul comercial, etc. "onstat&m c& tiinele de ramur& se suprapun sistemului dreptului, criteriul lor de departa,are i structurare ine de o.iectul re$lement&rii ,uridice i de metoda speci%ic& de re$lementare domeniului. !up& cum se tie dreptul %iec&rui stat cuprinde de numeroase instituii care %uncioneaz& pe .aza unor norme i proceduri de aplicare. :n cadrul sistemului dreptului, %iecare ramur& de drept este alc&tuit& dintr#un set de norme, or$anic structurate, prin care se re$lementeaz& o cate$orie distinct& de relaii sociale. !reptul civil, de e6emplu, se re$lementeaz& s%era relaiilor sociale care are coninut patrimonial re%eritor la raporturile de proprietate, raporturile o.li$aionale, etc., precum i relaiile personale nepatrimoniale 0proprietatea intelectual&, e6istena i inte$ritatea moral& a persoanei, etc. utiliz5nd metoda ec4ivalenei 0a e$alit&ii1 p&rilor. !eci, tiina dreptului civil studiaz& normele i raporturile de drept civil.

13

!reptul penal are o.iect de studiu relaiile ce se nasc ntre stat, prin or$anele sale speciale, i cei care nesocotesc dispoziiile le$ii penale, toate aceste relaii sunt studiate de tiina dreptului penal. :n concluzie, constat&m c& sistemul tiinei dreptului dei are la .az& su.# sistemul tiinelor ,uridice de ramur& 0structurate sistemic1 nu se re$&sesc n r5ndul disciplinelor studiate n planul nv&&m5ntului superior ,uridic. 3. 2tiinele juridice istorice. Crupa tiinelor ,uridice cerceteaz& istoria dreptului dintr#o anumit& ar& 0istoria dreptului %rancez, rom5nesc1. "ercetarea istoriei dreptului studiaz& n primul r5nd, sincronia i diacronia evoluiei istorice a instituiilor ,uridice vec4i cum se prezint& n actualitate. Studiul istoriei dreptului, n al doilea r5nd evideniaz& e6istena a unor le$i re%eritoare la apariia, devenirea sau dispariia unor %orme de drept, n corelaie cu alte le$it&i $enerale le$ate de dezvoltarea social& n anumite spaii de civilizaie ,uridic& atestate n diverse etape ale istoriei. :n acest sens, studiul istoriei dreptului rom5nesc este semni%icativ pentru evoluia poporului rom5n, care a cunoscut %orme vec4i de drept n spaiul $eo$ra%ic nt5lnite n cele trei &ri rom5neti p5n& n epoca modern&. :n s%era tiinelor istorice despre drept sunt cuprinse i n istoria ideilor 0doctrinelor1 ,uridice, a curentelor i colilor de drept care s#au remarcat de#a lun$ul timpului, cum ar %i> coala dreptului naturalE pozitivismul ,uridicE coala istoric& a dreptuluiE etc. 4. 2tiinele ajuttoare 5participative6. 3tiinele ,uridice se a%l& n str5ns& le$&tur& cu un $rup de discipline a,ut&toare sau participative cum ar %i> medicina le$al&, criminalistica, statistica ,uridic&, lo$ica ,udiciar&, etc. !ei, aceste discipline nu %ac parte propriu#zis din s%era sistemului tiinei dreptului, aceste discipline, n multe cazuri, sunt indispensa.ile cunoaterii unor %enomene de drept sau a unei aplic&ri ,udicioase a normelor ,uridice. !up& cum se tie, investi$area unor realit&i de drept necesit& %olosirea unor mi,loace tiini%ice speci%ic altor tiine 0%izice, c4imice, medicale, matematice, etc.1. !e e6emplu, %oto$ra%ia ,uridic&, .azat& pe %olosirea unor procedee %izico# c4imice, este indispensa.il& criminalistului, n special, pentru ridicarea i conservarea unor pro.e,E iar statistica ,uridic& utilizeaz& mi,loace matematice, etc. Astoria nv&&m5ntului ,uridic n /om5nia are o tradiie ndelun$at&. :n Para /om5neasc& la 3coala !omneasc& n timpul lui Aon God& "ara$ea se studia dreptul, urmeaz& n perioada /e$ulamentului or$anic, iar ulterior la or$anizarea @niversit&ii din 2ucureti, primul rector a %ost pro%esorul de drept C. "osta%oru. :n 9oldova nv&&m5ntul ,uridic s#a or$anizat prin proiectul de "onstituie de la 1(22 care prevedea n%iinarea ,,3colii de !rept, unde mai t5rziu 9. Mo$&lniceanu a ,ucat un rol important.
14

=a nceputul secolului al FF#lea, pro%esorul ". !issescu a n%iinat la @niversitatea din 2ucureti "atedra de Dnciclopedia dreptului care a asi$urat cunoaterea principalelor doctrine i curente din s%era culturii ,uridice. :nv&&m5ntul ,uridic rom5nesc a cunoscut n perioada inter.elic& contri.uia unor mari ,uriti, cum au %ost> C. 9ironescu, N. 2asilescu, S. =on$inescu, 9ircea !,uvara, ?. /&dulescu, ?. G&lim&rescu, 8raian Aonacu i a pro%. -catavian Aonescu la *acultatea de drept de la "ern&ui. =a "lu,#Napoca, *iloso%ia dreptului cursul a %ost iniiat de *eli6 SomloE catedra a %ost onorat& de Aor$u /adu, "assiu 9aniu 0%ratele lui Auliu 9aniu1 i n mod deose.it slu,it& de marele ,urist, %iloso% i poet Du$eniu Sperania. !up& re%orma nv&&m5ntului din 1)4(, ca urmare sc4im.&rilor $enerate de in%luena @./.S.S., n /om5nia la *acult&ile de drept s#a predat un curs de 8eoria $eneral& a statului i a dreptului, cunoscut pe metodolo$ia materialist#dialectic& de studiere a %enomenelor politico#,uridice. :n ultimii ani, dup& 1))+ n /om5nia %acult&ile de drept au cunoscut o ampl& dezvoltare pre$&tind un num&r mare de ,uriti care s#au inte$rat n structurile instituionale ale statului de drept.

III Principalele i6voare ale dreptului#


.# De2inirea no*iunii de i6vor de drept#

!in perspectiva teoriei dreptului i a tiinelor ,uridice de ramur&, %orma dreptului prin esena i coninutul s&u, m.rac& modalit&i adev&rate de e6primare denumite surse ale dreptului sau izvoare ale dreptului. Proced5nd la analiza izvoarelor dreptului constat&m cele dou& accepii ale noiunii, respectiv> izvor de drept n sens material i izvor de drept n sens formal. /e%erindu#ne la izvoarele materiale ale dreptului, denumite i izvoare reale sunt concepute n sensul de ,,dat#uri ale dreptului, %iind considerate realit&i e6terioare acestuia ce determin& aciunea le$iuitorului sau $enereaz& re$uli izvor5te din necesit&ile practice devenite o.iceiuri 0cutume1. !up& cum le denumea /ipert cutumele ca ultimile cauze ale dreptului, n sensul lor de ,,%ore creatoare ale dreptului. !e re$ul&, coninutul acestor izvoare sunt denumite i surse n calitatea de surse incluse ca elemente aparin&toare diverselor s%ere ale realit&ii sociale. 7uritii sunt unanimi a socoti c& izvoarele dreptului n calitatea lor de %actori ai con%i$ur&rii dreptului, cum ar %i> dreptul natural, i raiunea uman&, contiina ,uridic&, conceput& ca ,,drept pozitiv de 9. !,uvara sau de izvor 0surs&1 su.stanial& din perspectiv& sociolo$ic& de c&tre 7ean#=ouis 2er$el. *actorii care dau coninut dreptului pozitiv nu pot %i nelei %&r& a analiza rolul izvoarelor materiale de ordin social#economic, ideolo$ic, cultural, etc., aspecte care relev& nevoile reale ale vieii sociale, importante pentru le$iuitor de a r&spunde comandamentelor societ&ii. :n actul de le$islaie ,uritii tre.uie s& ai.& n vedere cunoaterea aciunii concrete a acestor %actori, a corel&rii lor i a raportului cu diverse surse. ? doua accepie a noiunii de izvor de drept privete %aptul c& normele ,uridice nu se prezint& n %orm& nud&, denumit& izvor formal sau %orm& de e6primare a normei de drept. :n prezent, n teoria dreptului sunt dez.ateri re%eritoare la noiunea de izvor al dreptului, pornind de la distincia ntre sensul ,uridic al noiunii de izvor de drept i semni%icaia sa istoric&, .azat& pe istoria i ar4eolo$ia ,uridic& a noiunii de izvor. ?numite documente atest& %orma suprapus& de drept 0izvoare#relicve sau vesti$ii de civilizaie ,uridic&1, cum sunt 8&.liele cerate descoperite n secolul al FAF#lea n 8ransilvania. Noiunea de izvor al dreptului are i accepiunea de surs& ideolo$ic&, n raport de s%era civilizaiei ,uridice la care se cone6eaz& un anumit sistem ,uridic naional. D6emplu, civilizaiei ,uridice de tip romano#$ermanic a in%luenat 0a %ost sursa1 a numeroase sisteme le$ale naionale, printre care i sistemul ,uridic rom5nesc. !e alt%el, sensul ,uridic al noiunii de izvor %ormal al dreptului surprinde numeroase aspecte i modalit&i prin care coninutul perspectiv al normei de drept devine re$ul& de conduit&, impun5ndu#se ca model de urmat n relaiile dintre oameni. Garietatea %ormelor prin care normele ,uridice se e6prim&, determin& caracterul etero$en al surselor 0%ormelor1 dreptului. Pentru <. Melsen n utilizarea
16

noiunii ,,de izvor de drept tre.uie s& se nelea$& nu numai %orma te4nic& prin care urmeaz& s& se mani%este,,voina statului, ci, mai ales, raiunea pentru care o norm& este valid&. Galiditatea nu este o proprietate a normei, ci ns&i condiia sa de e6isten&. :n acest sens, e%icacitatea normei ,uridice rezid n %aptul c& aceasta este purt&toare de raionalitate. :n teoria ,uridic& clasic& izvoarele dreptului se deose.esc dup& cum urmeaz&> izvoare scrise i nescriseE izvoare oficiale i neoficialeE izvoare directe i indirecte. !e pild&, o.iceiul este un izvor nescris, comparativ cu actul normativ care apare totdeauna su. %orm& scris&. !e asemenea, o.iceiul i doctrina sunt considerate surse neo%iciale, spre deose.ire de le$e sau ,urispruden& care sunt surse o%icialeE n acelai timp, actul normativ sau contractul normativ sunt considerate izvoare directe, pe c5nd o.iceiul sau normele ela.orate de or$anizaii nestatale, sunt izvoare indirecte 0mediate1, ele tre.uind s& %ie ,,validate de o autoritate statal& pentru a deveni izvoare de drept. "lasi%icarea izvoarelor dreptului prin acceptarea datelor reale i a unor implicaii lo$ice, comport& evitarea contradiciilor le$ate de interpretarea noiunilor de ,,coninut i ,,%orm&. Pin5nd seama de aceste cerine s#a propus clasi%icarea izvoarelor dreptului, n dou& cate$orii> a1 izvoare poteniale i .1 izvoare actuale. Primele izvoare poteniale e6prim& posi.ilitatea de a ela.ora, modi%ica sau a.ro$a norme ,uridice. :n sc4im., izvoarele actuale suntE n acest sens, izvoare e%iciente, determinate, oper5nd pe relaii sociale concrete, de %apt actele normative n vi$oare. :n raport de aceast& clasi%icare, constat&m c& sunt e6cluse din s%era izvoarelor %ormale ale dreptului, alte surse precum, o.iceiul, ,urisprudena, etc. 8otodat&, unele cercet&ri recente consider& c& mp&rirea n surse formale sau legale ale dreptului i surse istorice sau materiale ale dreptului este apreciat& a %i inutil&. :n teoria dreptului, Melsen introduce o distincie net& ntre cauzele istorice i raiunile de validitate i e%icien& ale normelor ,uridice. ?ceste aspecte nu pot %i desprinse dec5t pe .az& de analiz& do$matic&, dreptul %iind un sistem lo$ic nc4is. Similar clasi%ic&rii lui Melsen este i clasi%icarea izvoarelor dreptului n> izvoare de constituire i izvoare de calificareE iar n literatura ,uridic& izvoarele dreptului au %ost interpretate din perspectiva unei concepii genetice i a concepiei gnoseologice. "oncepia $enetic& evideniaz& %actorii care e6plic& apariia i e6istena normei ,uridice, iar concepia $noseolo$ic& urm&rete s& pun& n valoare indiciile prin care poate %i recunoscut caracterul ,uridic al unor norme de conduit&. ?li autori, al&turi de izvoarele cunoscute ale dreptului, includ aa#zisele izvoare neformale 0su.stratul lucrurilor, ec4itatea individual&, politica pu.lic&, convin$erea moral&, etc.1 pre%era.ile pentru ,udec&tor n pronunarea unei soluii.
1'

?ceast& opinie aparine 3colii sociolo$ice de la "4ica$o unde se consider& c& le$ea ntruc4ipeaz& istoria dezvolt&rii unui naiuni n decursul timpului i le$ea nu poate %i asemenea unei c&ri de matamatic&, cu a6iome i %ormule consacrate. =e$ile, dup& cum se tie, se deterioreaz& n timp n %uncie de interesele comunit&ii. D6periena american& este evident& prin %luctuaiile n care norme corespunz&toare din punct de vedere lo$ic i ,uridic se dovedeau ine%iciente, contradictorii, dere$l5nd or$anizarea relaiilor sociale. Dvident, orientarea aceasta american& conduce la relativizarea normelor i valorilor, ca identi%icarea oric&rei practici sociale ca %actor de con%i$urare a dreptului, implic5nd dreptul n s%era ndoielii, insta.ilit&ii i provizoriului.

&# Clasi2icarea i6voarelor 2ormale ale dreptului#


!in analiza studiului izvoarelor 0%ormelor1, de e6primare ale dreptului am reinut e6istena unei diversit&i 0pluralit&i1 a acestor izvoare. !e#a lun$ul istoriei toate tipurile de drept au cunoscut p5n& n prezent o pluralitate de izvoare e6primate n acte normative ale autorit&ilor statale, precedente ,udiciare, doctrine, etc. Ponderea unuia sau altuia dintre izvoarele %ormale ale dreptului depinde de $radul dezvolt&rii sociale. !e pild&, n dreptul %eudal predomin& o.iceiul, pe c5nd dup& revoluiile .ur$4eze ponderea este preluat& de actul normativ n detrimentul o.iceiului. :n concluzie, n evoluia istoric& a dreptului s#au impus p5n& n prezent urm&toarele izvoare> o.iceiul ,uridic 0cutuma1, practica ,udec&toreasc& i precedentul ,udiciar, doctrina, contractul normativ i actul normativ. a1 -.iceiul ,uridic 0cutuma1. -.iceiul reprezint& cel mai vec4i izvor de drept, proced5nd, ca re$ul& social&, dreptul. ?p&rut pe treapt& primitiv& a societ&ii, o.iceiul r&spundea unor necesit&i le$ate de convieuirea i conservarea unor valori comunitare. -dat& cu apariia dreptului, acesta preia unele o.iceiuri pe care le adapteaz& realit&ilor speci%ice unei societ&i politice. !up& cum se tie, le$ea social& cea mai nedezminit& este aceea c& societatea 0convieuirea uman&1 creeaz& re$uli %&c5nd ca raporturile dreptului cu o.iceiul s& nu nceteze nici un moment, indi%erent de ponderea, pe plan istoric, a o.iceiului n s%era sistemului izvoarelor dreptului. -.iceiul este rezultatul unei e6periene de via& i a unor practici comunitare e6trem de colorate de uzuri, o.inuine, datini i o.iceiuri. 9ecanismul trecerii unui o.icei din sistemul $eneral al normelor sociale n sistemul izvoarelor dreptului presupune dou& momente eseniale> a1 %ie c& statul, prin or$anele sale le$islative, sancioneaz& 0recunoate1 un o.icei i#l ncorporeaz& ntr#o norm& o%icial&.

1(

.1 %ie c& o.iceiul este invocat de p&ri, ca norm& de conduit&, n %aa unei instane de ,udecat&, valid5ndu#l ca re$ul& ,uridic&. :n plan istoric, o.iceiul ,uridic sau dreptul consuetudinar 0cutumiar sau o.inuielnic1 a alc&tuit prima %orm& a dreptului pozitiv 0drept rudimentar1. /eprezentanii 3colii istorice a dreptului considerau spiritul poporului 0,,GolBs$eist1 adev&rata surs& a dreptului, dreptul %iind prin e6celen& cutum&. "utumele reprezint& o practic& nr&d&cinat& nc5t oamenii le socotesc prin ele e6ercit& un drept pozitiv. 8eoria romano#canonic& a %ormulat dou& condiii ca un o.icei s& devin& ,uridic 0izvor de drept1, respectiv> a1 o condiie obiectiv 0material&1 const5nd a %i o practic& vec4e de necontestat 0consuetudo1E .1 o condiie subiectiv 0psi4olo$ic&1 n con%ormitate cu re$ula 0practic1 respectiv are caracter o.li$atoriu 0necessitatis1 ce se poate revendica su. sanciune ,uridic&. =a aceste condiii se mai adau$& i caracterul precis 0preciza.il1 al re$ulii de conduit&. /omanii numeau o.iceiul ,uridic mores majorum 0moravurile .&tr5nilor1. "utuma se ntemeiaz& pe cazuri concrete care se %ace re%erire, %iind invocat& ca precedente. =e$iuitorul poate valida printr#o norm& le$al& o.iceiul sau poate %ace trimitere la aceasta. :n acelai timp, este posi.il ca, la apariia unei le$i noi 0cod1, le$iuitorul s& nl&ture anumite o.iceiuri, s& nu le mai recunoasc& vala.ilitatea 0D6. "odul civil a a.ro$at multe din cutumele anterioare1. 8otodat&, le$iuitorul poate opri %ormarea de noi cutume, uzuri, etc. :n a%ara atitudinii le$iuitorului i a le$ii scrise %a& de o.icei, instanele de ,udecat& 0,urisprudena1 sunt con%runtate cu re$uli statornicite pe .aza o.iceiului. :n trecut ,udec&torul aplica dovada 0pro.a cu martori1 c5nd re$ula era contestat& de o parte, se recur$ea la un num&r mare de oameni din re$iune, cu e6perien& care deli.erau i emiteau un verdict de care ,udec&torul inea seama. :n cazul dreptului modern, situaia este analizat& nuanat, at5t n cazul dreptul pro.ei 0dreptul constituional i dreptul internaional pu.lic1, su. %orma uzanelor, o.iceiul ,oac& un rol important. :n dreptul privat, apelul la o.icei nu poate %i %&cut dec5t n limita le$ii 0%iind vor.a de o.iceiuri consacrate ca izvoare de drept prin le$e1. ?cest lucru este vala.il i n dreptul comercial, deoarece le$iuitorul rom5n a prev&zut n art.1 din "odul comercial c& acolo unde le$ea comercial& tace, se va aplica "odul civil, comparativ cu "odul comercial italian unde aplicarea o.iceiului apare n su.sidiar. :n orice caz este un principiu c& nu se recunoate calitatea de izvor de drept o.iceiul n care conine o re$ul& contrar& ordinii pu.lice i moravurilor i nici cutumei care ar a.ro$a o le$e n vi$oare.
1)

:n prezent, o.iceiurile opereaz& mai mult n privina interpret&rii voinei p&rilor i a le$ilor. !e re$ul&, autorii moderni a.ordeaz& rolul o.iceiului n domeniul e6erciiului dreptului su.iectiv, care nu poate %i e6ercitat dec5t n limite raionale, con%orm cu o.iceiurile i moravurile sociale i potrivit scopului lor natural. @n drept e6ercitat n contradicie cu asemenea cerine nceteaz& de a mai %i drept 0un uz1 i devine un a.uz. D6ist& o ntrea$& teorie su.til& a a.uzului de drept, care se re$lementeaz& n dreptul procedural 0art.)'+ "od civil1. Primele or$aniz&ri ,uridice ale -rientului antic erau normele ,uridice $5ndite n str5ns& le$&tur& cu re$ulile reli$ioase. Drau prescripii cu caracter reli$ios, moral, ceremonial, ,uridic. /omanii, mai t5rziu, prin $ri,a ,urisconsulilor /omei au avut drept scop s& reduc& ntinderea dreptului cutumiar. !up& pr&.uirea Amperiului /oman, .ar.arii renun& la ele$ana i e%iciena construciei te4nice a romanilor, venind cu o.iceiurile .ar.are. :n Dvul 9ediu dreptul consuetudinar cap&t& o mare e6tindere 0D6. -$linda Sa6on&Jstr5n$erea o.iceiurilor pentru a le cunoate i aplica. 9ai t5rziu, re$ele "arol al GAA#lea al *ranei d& o ordonan& 014 31 s& redacteze toate cutumele i s& le pu.lice ntr#un cod. 0<e$el o.servase c& din aceste cutume str5nse se %ormeaz& "odul de le$i1 !up& revoluiile .ur$4eze, sistemele din %amilia romano#$ermanic& reduc s%era de in%luen& a o.iceiurilor prin politica le$islativ&, at5t n dreptul privat, c5t i dreptul pu.lic 0mai ales dreptul penal1. Sistemele de drept din %amilia an$lo#sa6on& 0"ommon =aK1 menin n continuare dreptul cutumiar ca izvor important al dreptului. :n dreptul internaional pu.lic, cutuma este acel izvor principal de drept 0al&turi de tratat1. "utuma internaional este e6primat& tacit cu consim&m5ntul statelor cu privire la recunoaterea unei re$uli determinate, ca norm& de conduit& o.li$atorie n relaiile dintre ele. Statutul "urii Anternaionale de 7ustiie menioneaz& e6pres cutuma ,,ca dovad& a unei practici $enerale, acceptate de drept. -.serv&m c& domeniul dreptului internaional pu.lic, cutuma i p&streaz& elementul material, rezultat din practica constant& a statelor. :n ara noastr&, poziia o.iceiului n dreptul rom5nesc s#a p&strat puternic& p5n& la nceputul sec. al FAF#lea 07us Galac4ium sau 7us Galac4orum1 0dreptul rom5nilor1, %orm5nd le$ea &rii 0le6 terrae1 sau o.iceiul p&m5ntului 0D6. Primele le$iuiri a lui ?le6andru cel 2un, Gasile =upu, 9atei 2asara., mai t5rziu "odul lui "alimac4 01(1'1 i "ara$ea 01(1(1 %&ceau re%erire la dreptul cutumiar. !up& apariia "odul civil 01(641 rolul o.iceiului se restr5n$e, l&s5nd prin art. 6+' de e6. s&direa ar.orilor care cresc nali s& %ie re$lementat& con%orm o.iceiurilor constante i recunoscute.

2+

:n dreptul penal, rolul o.iceiului este e6clus aici %uncion5nd principiul le$alit&ii pedepsei i al ncrimin&rii, ceea ce presupune c& izvor al dreptului penal este ntotdeauna le$ea scris&. .1 !octrina. :n calitate de izvor de drept, doctrina cuprinde analizele, investi$aiile, interpret&rile pe care oamenii de specialitate le dau %enomenului ,uridic. !octrina este prin rolul, structura i %unciile sale tiina ,uridic&, corespunde rolului tiinei teoretico#e6plicativ, interpret&rilor tiini%ice %&cute materialului, normativ a,ut5nd pe le$iuitor sau pe ,udec&tor, n procesul de creare i respectiv de aplicare a dreptului. !in aceast& perspectiv&, n ce m&sur& doctrina este izvor de drept comport& o necesar& pruden&. "u alte cuvinte, tre.uia ca doctrinei s& i se recunoasc& valoarea de iniiator le$islativI :n dreptul actual o asemenea posi.ilitate este e6clus&. !ar acest lucru nu mpieteaz& ca rolul teoriei tiini%ice s& %ie luat n considerare n procesul le$islativ i n practica ,uridic&. :n *rana i Cermania n epoca modern& au ap&rut curente noi de cercetare care au m.un&t&it tematica tradiional& a izvorului de drept i apro%und&rii caracterului tiini%ic al activit&ii de ela.orare a dreptului. Sistemul actual al izvorului dreptului nu mai poate reine ns& doctrina ca surs& creatoare nemi,locit& de drept. @nii autori vor.esc despre rolul indirect 0mediat1, creator al doctrinei. :n Dvul 9ediu doctrina a ,ucat un rol important n %aa o.scurit&ii i a nesi$uranei dreptului cutumiar, ,udec&torii c&utau soluii n comentariile din operele tiini%ice. Se pune mare pre pe consensul savanilor, "ommuni opinis doctorum ,uc5nd un rol %oarte important. Se vor.ete de un drept al pro%esorilor sau despre cutuma specialitilor. c1 Practica ,udiciar& i precedentul ,udiciar. Practica ,udec&toreasc& 0J,urispruden&1 este alc&tuit& din totalitatea 4ot&r5rilor ,udec&toreti pronunate de c&tre instanele de toate $radele. "auzele ,udecate de tri.unale sunt de drept privat sau de drept pu.lic. !e asemenea, actele de autoritate administrativ& sunt supuse i la controlul ,udec&toresc, pe calea contenciosului administrativ. /e%eritor la materia controlului constituionalit&ii le$ilor, e6ist& at5t sisteme de control parlamentar 0or$ane speciale constituite, e6. "ontrolul "onstituional n *rana1, c5t i sisteme de control ,udec&toresc 0tri.unale constituionale1. -.serv&m c& rolul ,urisprudenei este le$at de interpretarea i aplicarea le$ii n cazuri concrete. ?ctivitatea ,udec&torului vizeaz& 2 principii mari>

21

a1 ,udec&torul se pronun& n cauza pe care o ,udec& i nu are dreptul s& sta.ileasc& dispoziii $enerale n a%ara speei particulare ce se deduce n %aa sa 0art.4 ". civ.1. .1 @n ,udec&tor, con%orm or$aniz&rii ,udec&toreti din /om5nia, nu este, n $eneral, le$at de 4ot&r5rea, ntr#o cauz& similar&, pronunat& de un alt ,udec&tor 0i nici cu propriile lui 4ot&r5ri anterioare1. :n practic& se constat& c& instanele de ,udecat& a,un$ la soluii unitare n interpretarea i aplicarea unui te6t de le$e. Pe calea precedentului, ,udec&torul poate pronuna decizii cu valoare $eneral&. :n loc s& %ie surs& interpretativ&, decizia ,udec&torului devine surs& creatoare a dreptului. Precedentul este autoritatea pe care o poate avea o decizie ,udiciar& %a& de cauzele analoa$e. :n principiu aceast& situaie este inaccepta.il& pentru sistemul dreptului romano#$ermanic, inclusiv pentru sistemul dreptului rom5nesc. :n cadrul acestui sistem de drept, importana precedentului este le$at& de deciziile :naltei "uri de "asaie i 7ustiie n cazul recursului n interesul le$ii, precum deciziile "urii "onstituionale. /ecursul n interesul le$ii este re$lementat at5t n materie civil&, comercial&, de contencios administrativ, c5t i n materie penal&, 0vezi recursul n interesul le$ii art. 32) "od Procedur& "ivil& i art. 414# "od Procedur& Penal&1. D6istena acestei instituii procedurale %i6eaz& ,urisprudenei scopul aplic&rii unitare a le$ii de c&tre instanele ,udec&toreti. Sesizarea :naltei "uri de "asaie i 7ustiie cu recurs n interesul le$ii o poate %ace Procurorul Ceneral la iniiativa sa sau la cererea ministrului ,ustiiei. Sesizarea este %&cut& n situaia c5nd un te6t de le$e este interpretat i aplicat n mod di%erit. !eciziile %ormulate n seciile unite ale :naltei "uri de "asaie i 7ustiie se aduc la cunotiina instanelor ,udec&toreti de 9inistrul de 7ustiie. Nu sunt citate p&rile, iar soluiile pronunate n dosarele luate n discuie nu sunt re%ormate. Soluiile n aceste cazuri se pronun& n interesul le$ii. ?ceste soluii interpretative, constante i unitare sunt invocate numai cu precedente judiciare n activitatea ,udec&toreasc&, pe .aza lor soluion5ndu#se i cauzele n care sunt investite instanele. Pentru acest motiv, aceste precedente ,udiciare considerate soluia interpretativ& dat& de instana suprem& poate s& se nscrie n r5ndul izvoarelor secundare de drept. ?si$urarea caracterului unitar al practicii ,udiciare este impus& i de principiul constituional al e$alit&ii cet&enilor n %aa le$ii i a autorit&ilor pu.lice deci inclusiv a autorit&ilor ,udec&toreti.
22

!eciziile date n interesul le$ii se impun prin %ora ar$umentelor i calitatea motivaiei, ele ne%iind o.li$atorii 0vezi, Poziia "urii "onstituionale#art. 14+#14 din "onstituia /om5niei1. "urtea "onstituional& se pronun&, con%orm atri.uiilor ei, asupra> a1 constituionalit&ii le$ilorE .1 asupra constituionalit&ii re$ulamentelor celor dou& camere ale ParlamentuluiE c1 ve$4eaz& la procedura de respectare a ale$erii Preedintelui /om5nieiE d1 4ot&r&te asupra e6cepiilor ridicate n %aa instanelor E e1 constat& mpre,ur&rile n care apare interimatul %unciei de PreedinteE %1 d& aviz consultativ pentru suspendarea din %uncie a Preedintelui /om5nieiE $1 ve$4eaz& la or$anizarea i des%&urarea re%erendumuluiE 41 4ot&r&te asupra contestaiilor care au ca o.iect constituionalitatea unui partid politic. !eciziile "urii "onstituionale sunt o.li$atorii i au putere numai pentru viitor, %iind pu.licate n 9.-%. al /om5niei, partea A#a. "urtea "onstituional& este o autoritate autonom& care nu %ace parte din puterea le$iuitoare, e6ecutiv& sau ,udec&toreasc& i nu se su.ordoneaz& nici unei alte autorit&i. !eciziile de neconstituionalitate pronunate de "urte au e%ecte erga omnes i nu inter parters litigantesE %iind o.li$atorii erga omnes, deciziile "urii sunt evocate ca precedente, ntruc5t un te6t de le$e odat& declarat neconstituional, pe temeiul ridic&rii unei e6cepii ntr#un proces nu mai poate %ace o.iectul unei e6cepii de neconstituionalitate. Dste recunoscut %aptul c& nu numai tri.unalele aplic& dreptul, ci i or$anele administrative. ?titudinea de rezerv& %a& de recunoaterea caracterului de izvor de drept ,urisprudena este %undamentat& i pe principiul separaiei puterilor. :ntr#un stat de drept crearea le$ilor revine or$anelor le$islative, or$anelor ,udec&toreti revenindu#le sarcina aplic&rii lor. :n antic4itate, ,urisprudena a ,ucat un rol important ca izvor de drept, n dreptul roman i c4iar n Dvul 9ediu. -dat& cu codi%icarea le$islaiei rolul creator al ,urisprudenei a %ost restr5ns p5n& la ani4ilare. :n sistemele ,uridice an$lo#sa6one, ,urisprudena continu& s& i se recunoasc& rol de izvor de drept, 0"ommon laK1 este alc&tuit de 4ot&r5ri ,udec&toreti i o.iceiuri ,uridice. :n S.@.?., precedentele sunt considerate insu%iciente prin lipsa de uni%ormitate n aplicare, raportate la statele %ederale 0D6. :n statul Nevada se des%ace c&s&toria dac& unul din soi a locuit cel puin s&pt&m5ni n alt stat1, 0divor mi$ratoriu1. d1 "ontractul normativ.
23

"ontractul este un act ,uridic individual, n sensul c& el sta.ilete drepturi i o.li$aii pentru su.iecte determinate 0e6. pentru v5nz&tor i cump&r&tor1, 0art. )42 "od civil de%inete contractul ca acordul dintre dou& sau mai multe persoane.1. !ar e6ist& un $en de contracte care nu privesc nemi,locit drepturile i o.li$aiile unor su.iecte determinate, ci au n vedere re$lement&ri cu caracter $eneric, denumite contracte normative, %iind n aceast& calitate izvoare ale dreptului pozitiv. D6. 9a$na "4arta =i.ertatum 121 #su. %orma unei convenii 0contract ntre .aroni, cavaleri i &rani, pe de o parte i /e$ele Aoan %&r& de ar& pe de alt& parte. :n dreptul constituional, contractul normativ reprezint& izvor de drept n materia or$aniz&rii i %uncion&rii structurii %ederative a statelor. :n ramura dreptului muncii i securit&ii sociale, contractul normativ este izvor de drept su. %orma contractelor colective de munc, unde sunt prev&zute condiii $enerale de or$anizare a muncii, ne$ociate de sindicate cu patronatul. :n %ine, n dreptul internaional pu.lic, contractul normativ, su. %orma tratatului, reprezint& izvorul principal de drept. e1 ?ctul normativ. ?ctul normativ ,uridic 0J=e$ea ca izvor de drept1, are n momentul actual importana cea mai mare n sistemul izvoarelor dreptului, care se e6plic& prin cauze istorice i raiuni ce in de coninutul i %orma acestui izvor ,uridic. 7egea era la romani, izvor de drept ca un acord ntre ma$istrat i popor 0ma$istratul propune#rogat, poporul accept& inbet, propunenerea %&cut&1. :n dreptul vec4i se cerea i satis%acerea sau apro.area Senatului. !reptul %eudal s#a e6primat, n $eneral, prin o.icei i ,urispruden&. "entralizarea e6cesiv& a puterii n m5na monar4ului a.solut a dat natere la numeroase a.uzuri, ile$alit&i, de nesocotire a dreptului. ?ceasta a %ost teza revoluiei .ur$4eze pentru ntronarea le$alit&ii,#"odul "ivil din *rana 1(+4 este o adev&rat& ,,novaie le$islativ&, care a uni%icat circa 6+ de cutume $enerale i peste 3++ cutume locale. Dvoluia istoric& a permis consolidarea poziiei actului normativ, inclusiv n sistemul ,uridic an$lo#sa6on. ,,=e$ea ca izvor de drept n sens lar$ al noiunii 0act cu putere o.li$atorie1 i un sens restr5ns 0adoptat dup& o procedur& speci%ic&, parlamentul1. ?ctul normativ cuprinde n primul r5nd le$ea ela.orat& de parlament 0primul r5nd "onstituie1, dar nu se reduce la aceasta, iar n sens lar$ i comun al termenuluiJorice re$ul& de drept o.li$atorie#cuprinde orice izvor de drept. Poziia predominant& a actului normativ, n sistemul izvoarelor dreptului, n epoca modern&, este determinat& de necesitatea de a se asi$ura securitatea i stabilitatea contractului juridic.

24

Sistemul actelor normative ,uridice este compus din> legi, decrete, hotrri, i ordonane ale guvernului, regulamente i ordine ale ministerelor, decizii i hotrri ale or$anelor administrative locale. :n cadrul le$ilor se remarca nota %undamental& a le$ilor constituionale. "onstituiile %i6eaz& re$ulile eseniale de or$anizare i %uncionare a ordinii ntr#un stat. "onstituia#le$ea deasupra le$ilor#%ormuleaz& valorile %undamentale ntr#o %orm& normativ&, este o$linda st&rii unui popor, re%lect5nd $radul s&u de dezvoltare i cultur&.

I7 Dreptul %i Statul#
.# De2inirea statului %i raporturile cu societatea civil/#

Statul s#a conturat de la apariia sa, cu circa 6+++ de ani n urm&, ca principal& instituie politic& a societ&ii, care a marcat civilizaiile -rientului antic#2a.ilon, D$ipt, Andia i "4ina. !e alt%el, statul continu& i n prezent prin natura, %unciile, mecanismele i %ormele sale, s& %ocalizeze analiza unor specialiti din s%era cercet&rii politolo$ice, sociolo$ice i a dreptului. !e#a lun$ul timpului au e6istat diverse curente i teorii %iloso%ice cu privire la natura i rolul statului n or$anizarea i conducerea societ&ii n ansam.lul s&u. !in analiza rolului statului n or$anizarea i conducerea societ&ii rezult& natura istoric& a statului, dependena %ormelor sale de dinamica trans%orm&rilor social#istorice. ?pariia statului a %ost determinat& de sc4im.&rile produse n trans%ormarea or$aniz&rii comunei primitive, de la %orma or$aniz&rii i conducerii, $inta i tri.ul, la %orma nou&, respectiv, politica#statal&. Prin apariia statului, relaiile sociale se pot dezvolta la um.ra unor %ore speciale, de constr5n$ere deinute de stat, pe care le poate utiliza mpotriva celor care se opun. Statul apare n evoluia societ&ii ca o modalitate 0variant&1 social#istoric& de or$anizare socil& prin $rupurile sociale care i#au promovat interesele lor de $rup, prin care interesele comune sunt e6primate concentrat la nivelul ntre$ii societ&i. :nelesul etimolo$iei ,,8tat, n nelesul de ast&zi, este de sor$inte modern&. !e alt%el, n $reac& i latin& se e6prim& ca o specie care indic& a$re$area i or$anizarea politic& a societ&ii, %&r& s& nt5lnim termenul $eneric speci%ic teoriei adecvate a statului. ?cesta nu nseamn& c& romanii n#au avut o idee su%icient de clar& despre stat. 9&rturie, n acest sens stau lucr&rile lui "icero#!e /epu.lica i !e =e$i.us. Sensul modern al termenului de stat, care a %ondat o teorie a statului a %ost dat de Nicolo 9ac4iavelli, %ondatorul tiinei politice moderne. :n raport cu societatea civil&, statul este o necesitate e6terioar&, puterea superioar& a acesteia, iar, pe de alt& parte, statul este scopul imanent al societ&ii civile, indivizii av5nd datorii i drepturi n raporturile lor cu statul, considera <e$el. Societatea civil& 0civil societH1 este societatea cet&enilor alc&tuit& din mem.ri i mecanisme de aciune e6trinseci statului, care se delimiteaz& de stat prin o.iective i metode de aciune. Societatea civil& r&spunde dorinei de li.ertate a oamenilor, c&p&t5nd o utilitate deose.it& dup& al doilea r&z.oi mondial, evideniat& de ?ntonio Cramsci ca punct de pornire n activitatea politic& opus& tiraniei. !up& 1))+ n &rile %ostului sistem socialist din Duropa, societatea civil& a avut un impact semni%icativ n procesul ireversi.il de edi%icare a statului de drept. :n cadrul acestor societ&i, a%late n tranziie la democraie, are loc un proces de proli%erare a or$anizaiilor non$uvernamentale 0-.N.C.1 care s#au a%irmat mai ales n campaniile preelectorale, privind ap&rarea drepturilor omului i conservarea
26

valorilor democratice. "on%orm teoriei politico#,uridice, -.N.C.#urile nu epuizeaz& s%era conceptului de societate civil&, deoarece acesta cuprinde toate structurile a%late n a%ara statului, 0inclusiv partidele politice %&r& reprezentare parlamentar&1, sindicate, societ&i pro%esionale, $rup&rile etnice, reprezentani ai unor minorit&i, or$anizaii culturale, sportive, etc. Societatea civil& prin mecanismele ei stimuleaz& participarea cet&enilor i implicarea lor n viaa politic&, contri.uie la educaia civic& care con%i$ureaz& decizia politic&. D6. !r. 84omas "arot4ers o.serva c& susin&torii societ&ii civile au pre$&tit lupta mpotriva comunismului din Duropa de est 0cazul "e4iei, Poloniei1. *irete, societatea civil& n#a promovat numai interese no.ile, deoarece %iind un con$lomerat, deconcentrant, ea a cuprins i muli e6centrici. !in acest punct de vedere, statul ,oac& un rol important n dezvoltarea societ&ii civile prin m&suri le$ale privind %uncionarea -.N.C.#urilor care ,oac& un rol provocator pentru stat, cenzur5nd decizia statal&, ns& relaiile tensionate ale societ&ii civile cu statul nu sunt de natur& insurmenta.il&. @ltimele decenii, n conte6tul $lo.aliz&rii societ&ii civile apare un %enomen nou a unor or$anizaii non$uvernamentale supranaionale, %avorizat de noile te4nolo$ii in%ormaionale i de comunicaii 0D6. mic&ri ecolo$iste, mpotriva $lo.aliz&rii, etc.1.

&# Elementele structurale ale statului#


Statul apare n condiiile unor pre%aceri social#istorice c5nd or$anizarea social& .azat& pe criteriul le$&turilor de s5n$e 0$entilico#tri.ale1 este nlocuit de adoptarea criteriului tritorial. 8eritoriul este primul element de%initoriu al statului ce reprezint& pentru acesta semni%icaia unui criteriu politic, c5nd statul i structureaz& le$&turile cu cet&enii s&i pe .aza suveranit&ii mecanismului 0aparatului1 s&u de %uncionare. !e# a lun$ul istoriei disputele ntre state au m.r&cat %orma r&z.oiului, urm&rind acapararea de teritorii, de prizonieri 0trans%ormai n antic4itate n sclavi1 i de .o$&ii din teritoriile ocupate. ?l doilea element al statului l constituie populaia care se raporteaz& la stat prin le$&tura de cet&enie ce implic& pe plan ,uridic drepturi i o.li$aii reciproce pentru cet&enii statului respectiv. :n %ine, al treilea element de%initoriu al statului, l constituie fora public 0puterea de stat1 sau puterea de constr5n$ere 0%ora coercitiv&1 speci%ic& puterii de stat. Dsena statului, n ultima instan&, nseamn& %or&, care n mecanismul aparatului de stat este str5ns le$at& de drept. /ezult& c& statul i dreptul sunt cele dou& %ore ale unit&ii de contrarii.

2'

!reptul ,oac& n cadrul acestei unit&i rolul de ,,corset al %orei de ncadrare a puterii statului n limitele unei ordini de drept, prin care sunt detensionate contradiciile care apar n procesul e6ercit&rii conducerii sociale la nivelul activit&ii instituiilor de stat. 8otodat&, statul $aranteaz& realizarea dreptului, asi$ur5nd reinte$rarea ordinii ,uridice le$at& de unele activit&i ilicite. "unoscutul ,urist %rancez =eon !u$uit considera c& noiunea de stat desemneaz&, %ie puterea politic& sau $uvernanii, %ie societatea ns&i n care e6ist& aceast& di%ereniere ntre $uvernani i $uvernai unde e6ist& ast%el o putere politic&. @nii au reproat lui =. !u$uit caracterul reducionist al puterii de stat la aceast& di%ereniere ntre $uvernani i $uvernai. :n concepia lui <e$el statul era considerat un instrument de or$anizare i conducere social&, scopul statului este le$at de ap&rarea interssului $eneral, de %apt menirea statului este %ericirea cet&enilor. Mant considera c& statul le$itim 0statul de drept1 are drept scop ap&rarea drepturilor inaliena.ile ale omului, unde politica este su.ordonat& moralei. =a nceputul epocii moderne curentul li.eralismului clasic opunea cet&eanului statuluiE pentru li.erali cet&eanul este totul, respectiv statul tre.uie s& %ie un ,,stat de drept. :n calitate de stat de drept, scopul statului este de a emite le$i .une i de respectare a non#interveniei lui n a%acerile private ale cet&enilor. Statul tre.uie s& se situeze deasupra $rupurilor sociale, urm&rind s& aplaneze con%lictele ivite ntre ele. :n secolul al FAF#lea, !. ;4ite considera c& viaa social& presupune e6istena multor re$uli, ns& ,,re$ula i or$anul unei societ&i sunt statul. =i.eralismul concepe prezena unui stat puternic n aciunea aplic&rii le$ii a moderat n am.iiile sale. - dat& cu crizele $enerate de convulsiile social#economice, doctrina mar6ist& de %actur& materialist#istoric& a plasat pro.lematica statului n raporturile nemi,locite ale luptei de clas&. Statul n viziunea mar6ist& era conceput ca un instrument al dominaiei unei clase asupra alteia, ast%el c& indivizii aparin5nd clasei dominante i promovau interesele comune, $&sindu#i e6presia concentrat& n ntrea$a societate civil&. =a mi,locul secolui al FAF#lea, 9ar6 considera micarea muncitoreasc& c& se nscrie n sensul unei evoluii pro$resiste i deterministe a istoriei. D6periena istoric& n &rile unde s#a instaurat socialismul de tip asiatic 0Jcazarm&1 apare e6trem de di%icil s& consider&m acest tip de micare social& ca o %az& pro$resist& a istoriei. Statul socialist a distrus li.ertatea individual&, ncerc5nd s& reduc& individul la un copil tutelat p5n& la moarte, 0D6. semni%icativ& este poezia lui Dv. DvtusenBo#,,9onolo$ul puiului de vulpe1.

2(

!up& ce revoluiile %&cute n numele lui 9ar6 au dat natere unor re$imuri despotice, aspru criticate i nl&turateQRviolent dup& 1)(), au repus n dez.atere locul i rolul statului n sistemul politic. :n &rile care au a.andonat socialismul, pro$ramele de $uvernare au repus n discuie necesitatea instaur&rii statului de drept, separarea puterilor n stat, limit&rii puterii c4iar i c5nd aceasta aparine ma,orit&ii. :n statul de drept se %ace elo$iul diversit&ii se condamn& con%ormismul i are prioritate li.ertatea de opinie. Adeea c& sarcina statului este de a mpiedica pe indivizi s&#i %ac& r&u este apreciat& c& ar deriva dintr#o reducie a dreptului pu.lic la dreptul penal, evoc5nd ima$inea statului $ardian, paznic de noapte sau ,andarm. !up& al AA#lea r&z.oi mondial, revoluia tiini%ic& i te4nic& are consecine importante asupra raporturilor sociale, care di%er& de cele constatate de 9ar6 n epoca sa. Soluia o%erit& de statul socialist, n care partidul unic se su.stituie clasei, 4ot&r&te sin$ur n numele ei, s#a dovedit a %i, n ultim& instan&, redus la aparatul lui i la conduc&torii lui 0un sin$ur om a,un$e s& $5ndeasc& i s& 4ot&rasc& pentru toi1, nu mai poate seduce pe nimeni. Noul stat#statul social 0asistenial1 pe .aza unui ,,contract social, tre.uie s& ai.& urm&toarele %uncii principale> realizarea unei societ&i mai inte$rateE mai ec4ita.ileE respectarea drepturilor %undamentale ale omuluiE asi$urarea principiilor separ&rii puterilorE respectarea re$ulilor democratice. ?nsam.lul acestor sarcini dezv&luie partea pozitiv& ,,.un& a statului, corespunz&toare n concepia politolo$ului %rancez 9. !uver$er, %unciilor sale de asi$urare a democraiei i ,ustiiei. 8otodat&, statul are i o parte ,,rea dat& de %aptul c& mpin$e pe oameni pe panta pasiunilor politice i a luptelor %raticide pentru putere. :n prezent, consecinele revoluiei tiini%ico#te4nice implic& tendina ,,coloniz&rii statului de c&tre te4nic&, aa#zisul ,,despotism te4nic, aspect ce ampli%ic& prero$ativele administraiei 0,,statul administrator ,,%uncional1. /eprezentanii statului ,,te4nocaratic 07. Dllul1 consider& c& %uncia lui este de a ordona i a administraE iar Ceor$ Mlans considera c& statul, su. aspect in%ormaional, apare ca o ideolo$ie structural& ntr#o %orm& statal& i administrativ&, i ca %orm& speci%ic& de conducere. Dvident, asemenea consideraii in cont de realit&ile sociale#comple6e i uneori contradictorii#n care se a%l& societatea contemporan&, dup& cum este analizat& de 9i4ai !r&$&nescu n lucrarea ,,An%ormatica i societatea. :n ultimile decenii, inclusiv statele, a%late n tranziie la democraie dup& 1))+, se con%runt& cu adoptarea unor m&suri de protecie social&, n condiiile ampli%ic&rii %enomenului oma,ului, ap&rarea mediului am.iant de poluare, lupta antidro$, crimei or$anizate i tra%icului de carne vie. Statul rom5n se con%runt& n prezent cu
2)

aspecte noi le$ate de trans%orm&rile implicate de cerinele dezvolt&rii sociale i statale viitoare.

0# Puterea de stat %i e8ercitarea puterii de stat#


:n cadrul coninutului elementelor de%initorii ale statului, nota caracteristic& a puterii de stat este o %orm& istoricete determinat& i varia.il& de autoritate 0de la lat. ,,auctoritas care deriv& din ver.ul ,,an$ereJa spori, a consolida1. -rice societate are %orme multiple de autoritate, ,,de %i6are i ,,consolidare a unui sistem de valori 0politice, ,uridice, morale, reli$ioase1. :n timp ce n or$anizarea prestatal& autoritatea moral& au avut conduc&torii i or$anele democraiei $entilice, la /oma antic& s#a operat pentru prima dat& distincia ntre autoritate i putere. Puterea 0potestas1 era a poporului, iar autoritatea o avea Senatul. Puterea, ca atri.ut al statului, este identi%icat& cu %ora, denumit& i %ora pu.lic& 0puterea de stat1. "omparativ cu celelalte %orme de autoritate social& 0p&rinteasc&, moral&, reli$ioas&, etc.1, puterea de stat are c5teva atri.ute 0tr&s&turi1 speci%ice> 1. Puterea de stat are caracter politicE 2. ?re o s%er& $eneral& de aplica.ilitateE 3. ?re a$eni specializai care o realizeaz& 0la nevoie utilizeaz& mi,loace violente1E 4. Puterea de stat este suveran&. !intre cele patru tr&s&turi, din punct de vedere teoretic, cea care se distin$e n de%inirea statului este suveranitatea puterii. Suveranitatea reprezint& dreptul statului de a conduce societatea, de a sta.ili raporturi cu alte state. Suveranitatea are o latur& intern i alta e4tern. =atura intern a suveranit&ii statului are n vedere puterea sa de a comanda n interior prin ela.orarea unor norme cu caracter o.li$atoriu i urm&rirea aplic&rii lor n practica social& 0realizarea ordinii de drept1. !e asemenea, puterea de stat dispune de modul de or$anizare propriu, sta.ilete re$imul de %uncionare a puterilor pu.lice, statutul ,uridic al cet&eanului, 4ot&r&te realizarea o.iectivelor economice de importan& strate$ic&, or$anizeaz& cadrul le$al $eneral necesar activit&ii a$enilor economici. :n %ine, n interior nici o alt& putere social& 0%orm& de autoritate1 nu este superioar& puterii statului. :n acest sens, latura intern& a suveranit&ii este denumit& i supremaia puterii de stat. =atura e4tern a suveranit&ii se re%er& la comportamentul statului n societatea naiunilor, raporturile sale cu alte state. ?ceast& latur& este, de re$ul&, denumit& independena puterii sau neatrnarea acestuia. :n virtutea suveranit&ii, statul i or$anizeaz& relaiile internaionale, %&r&

3+

nici un amestec din e6terior, cu respectarea drepturilor suverane ale celorlalte state, con%orm principiilor i normelor unanim admise ale dreptului internaional. "onceptul suveranit&ii intereseaz& toate tiinele ,uridice 0teoria dreptului i tiinelor ,uridice de ramur&1, drept pu.lic sau privat. Suveranitatea nu tre.uie considerat& simpl& putere i ar.itrar, s& nu %ie sinonim& cu despotismul interior sau ca independen& ,,a.solut& n e6terior, prin nc&lcarea sau i$norarea dreptului celorlalte state. /e%erindu#ne la e6ercitarea puterii de stat, ntr#un stat democratic, puterea eman& de la popor i aparine acestuia. D6ercitarea puterii i s%era activit&ii statale are loc pe .aza unei diviz&ri, separarea puterilor. Separarea puterilor se realizeaz& n scopul ec4ili.r&rii lor, pentru a prent5mpina a.uzul de putere. Adeea unei puteri multiple o $&sim la ?ristotel n Politica c5nd analizeaz& cele trei puteri ale $uvern&m5ntului. =a nceputul epocii moderne, 7o4n =ocBe vor.ete de puterea le$islativ&, e6ecutiv& i con%ederativ& 0puterea de a pune n e6ecutare a le$ilor1. @lterior, n secolul al FGAAA#lea, 9ontesLuieu n lucrarea ,,!espre spiritul le$ilor %ormuleaz& ca atare teoria separaiei puterilor, potrivit c&reia n stat e6ist& trei puteri> puterea le$iuitoare, puterea e6ecutiv& i puterea ,udec&toreasc&. *iecare putere tre.uie s& se e6ercite independent, autolimit5ndu#se pentru a preveni a.uzul de putere. Astoria a evideniat c& li.ertatea politic& e6ist& dec5t n statele unde cele trei puteri nu sunt concentrate n m5na aceleiai persoane. Separaia puterilor apare ca o condiie indispensa.il& realiz&rii moderate, dei reprezentanii clasici ai teoriei contractualiste 084. <o..es i 7.7. /ousseau1 susineau unicitatea puterii neleas& prin prisma caracterului indivizi.il a suveranit&ii poporului. 8eoria separaiei puterilor a %ost punctul %orte al revoluiilor .ur$4ezo# democratice, inclus& n practica statal&, %iind o tez& constituional&. Puterile statului tre.uie s& %ie distincte ns& separaia puterilor nu nseamn& lipsa de coresponden& ntre ele. @n rol important revine dreptului n asi$urarea cooper&rii puterilor n scopul inte$r&rii acestora n sistemul social#politic de or$anizare social&. !reptul con%er& sta.ilitate i si$uran& le$&turilor dintre puterile statului.

1# Institu*iile statului %i 2orma statului#


:n vederea ndeplinirii %unciilor sale, statul i or$anizeaz& activitatea ntr#un sistem de instituii 0or$ane1 care e6prim& %uncia concret& a puterilor pu.lice. 9odul concret de %uncionare i distri.uie a competenelor speci%ice instituiilor pu.lice ale statului sunt precizate n prero$ativele constituionale. !e alt%el,
31

"onstituia, le$ile or$anice i alte le$i su.secvente acestora sta.ilesc atri.uiile instituiilor statului. :n a%ara aparatului s&u instituional, statul nu poate e6ista. ,,Anstituiile alc&tuiesc or5nduirea statuluiSsunt .aza solid& a statuluiScoloanele care susin li.ertatea pu.lic&, preciza <e$el n ,,*iloso%ia dreptului. 9ecanismul statului are ca element de .az& organul de stat, care n dreptul pu.lic 0dreptul constituional, dreptul administrativ1 i $&sete o lar$& dezvoltare teoria or$anului de stat, ntr#un sens restr5ns i a autorit&ilor pu.lice, ntr#un sens lar$. -r$anul de stat este o parte a aparatului de stat investit& cu competen& i putere care se caracterizeaz& prin aceea c& cei care o compun au o calitate speci%ic&#deputai, senatori, %uncionari sau ma$istrai. :n raport de criteriile de separare a puterilor putem vor.i despre or$ane ale puterii le$islative, e6ecutive i ,udec&toreti, %iecare ndeplinind o anumit& %orm& de activitate pe temeiul competenei rezervate prin le$e. Normele ,uridice dimensioneaz& competena or$anelor de stat#material& 0ratione materiae1, teritorial& 0rationeloci1 sau personal&. !e asemenea, %orma statului constituie un %enomen caracteristic statal care evideniaz& corelaia statului cu dreptul. *orma statului re%lect& modul de or$anizare a raionamentului puterii, structura intern& i e6tern& a acestui coninut. =aturile componente ale formei de stat sunt urm&toarele> a1 forma de guvernmntE .1 structura de statE c1 regimul politic. 9orma de guvernmnt este n %apt aspectul cel mai pre$nant al statului deoarece reprezint& modul de constituire a or$anelor centrale ale statului, e6ercitarea puterii prin intermediul acestor or$ane i mp&rirea competenei ntre ele. "lasi%icarea $eneral& a %ormelor de stat su. aspectul $uvern&m5ntului se mpart n> republici i monarhii. ?ristotel mp&rea %ormele de $uvern&m5nt n> monarhic 0$enerator de tiranie1, aristrocratic 0de$enereaz& n oli$ar4ie1 i democratic 0de$enereaz& n dema$o$ie1. "onstat&m c& n viziunea lui ?ristotel nici una din aceste %orme nu este per%ect&, %iecare de$enereaz&n contrariul s&u. 9ai t5rziu la /oma 0Poli.iu, Scipio, "icero1 pentru a preveni %enomenul alter&rii %ormelor de stat s#a apelat la %orma mi6t&, care asi$ura ntr#o mai mare m&sur& e$alitatea i tr&inicia, deoarece n %ormele mi6te de$enerarea este aproape e6clus& 0cu e6cepia unor de%ecte ale conduc&torilor1. "icero n /epu.lica roman& vor.ea de utilitatea %ormei mi6te a re$imului senatorial de n%lorire a repu.licii 0epoca c5nd s#a nc4eiat lupta dintre patricienii i ple.ei, p5n& la apariia tul.ur&rilor Crac4ilor1.
32

:n cadrul %ormei mi6te, statul este o comunitate de drepturi unde e6ist& e$alitatea cet&enilor i sistemul $radaiei dup& meritE iar omul de stat tre.uie s& %ie pentru cet&enii s&i un e6emplu de m&rinimie i comportament civic. :n epoca modern&, 9ontesLuieu considera repu.lica, av5nd model /oma i ?tena, pe c5nd despoia era caracteristica %ormelor statelor monar4ice din -rientul antic. Se cunoate c& monar4ile europene s#au constituit mai t5rziu pe ruinele Amperiului /oman. Pentru 9ontesLuieu, re$imul reprezentativ era dup& modelul din ?n$lia, unde nu %&cea distincie ntre democraie i monar4ie, important& era $arantarea li.ert&ii politice prin separaia puterilor. !ez.aterile de ordin politolo$ic, sociolo$ic i ,uridic, pe .aza criteriilor ce stau la de%inirea %ormei de $uvern&m5nt, o divide n monarhie i republic, care realizeaz& conducerea ntr#un mod speci%ic de activitate a statului. !e re$ul&, n monar4ie conduc&torul nu este ales, 0=icur$ re$ele nu poate %i ales c& se tra$e din <ercule1 pe c5nd e%ul statului n repu.lic& este ales de popor sau de parlament1. !e#a lun$ul istoriei, au %ost diveri %actori care au in%luenat %orma de $uvern&m5nt. 9onar4ia era caracteristic& Dvului 9ediu pe st&ri 0caste1 sau a.solut&, iar n statul .ur$4ez, repu.lica este parlamentar& sau prezidenial&, etc., determinate de %actori interni i e6terni. 9orma de organizare 0Jstructura de stat1 implic& mp&rirea statului n unit&i administrativ#teritoriale, statele se mpart> state simple 0unitare1 i state compuse 0sau federative1. :n statele simple 0unitare1 e6ist& un sin$ur parlament, un sin$ur $uvern i un sin$ur or$an ,udec&toresc, o sin$ur& constituie i o sin$ur& cet&enie. :n statele compuse 0%ederative1 e6ist& mai multe r5nduri de or$ane le$islative, e6ecutive, ,udec&toreti,cu sau mai multe constituii. Regimul politic este o a treia parte component& a %ormei statului care reprezint& ansam.lul metodelor i mi,loacelor de conducere a societ&ii, a raporturilor dintre stat i individ, de modul concret cum statul asi$ur& i $aranteaz& drepturile, ca volum i intensitate su.iective. !in aceast& perspectiv& statele sunt clasi%icate n state cu re$imuri politice democratice i state cu re$imuri politice autocratice. :n 3tiina !reptului, pro.lematica statului este dup& e6presia lui Mant ,,unirea oamenilor su. le$ile ,uridice.

33

7 Principiile 2undamentale ale dreptului#


.# No*iunea %i delimitarea principiilor 2undamentale 3"enerale5 ale dreptului#
rincipiu provine din latinescul principium care nseman& o.5rie, n sensul de element %undamental.
34

:n s%era dreptului principiile ,oac& rol de idei conduc&toare 0prescripii %undamentale1 ale coninutului tuturor normelor ,uridice. Principiile de drept au n sistemul dreptului un du.lu rol> constructiv i valorizator, deoarece ele cuprind cerinele o.iective ale societ&ii, mani%estate speci%ic n constituirea i realizarea dreptului. Rolul constructiv al principiilor dreptului este marcat at5t de in%luena tradiiei c5t i de a inovaiei. ,radiia, pe planul te4nicii ,uridice, propune vec4ile sale modele, iar inovaia impune alte modele, adecvate necesit&ilor momentului n care se realizeaz& re$lementarea. ?st%el, ,,principiile $enerale ale unui sistem constituie ansam.lul propoziiilor directoare c&rora le sunt su.ordonate at5t structura, c5t i dezvoltarea sistemului, su.linia <. 2uc4e n ,,=a nature des principes $NnNrau6 du droit, n /ev. !roit intern et de !roit compare, 2, 1)62, p. 6. Pe plan ideal orice principiu poate %i un nceput, dar i o surs&, o cauz& de aciune. Pentru %iloso%ie, principiul are dou& sensuri> metafizicE#st& la ori$inea lucrurilor i unul epistemologic i etic#supoziii %undamentale ale $5ndirii, ale cunoaterii i ale aciunii. !e re$ul&, un principiu se prezint& su. diverse %orme> a6iome, deducii, dar, n special, ca o $eneralizare de %apte e6perimentale. Principiile $enerale ale dreptului cuprind un num&r nsemnat de cazuri concrete, rezum5nd %ie aprecierile individuale ale relaiilor ,uridice, %ie su. %orma unor de%iniii. 9ircea !,uvara n mod ,ust su.linia c& principiile de drept nu sunt pure speculaii, deoarece nu pot e6ista principii de drept imua.ile care s& valoreze pentru orice timp i orice loc. Principiile de drept n totalitate sunt rezultatul unor o.servaii continue i necesare nevoilor societ&ii. /olul principiilor de drept apare mai ales n relaia speci%ic& de creaie le$islativ&, n momentul construciei unor soluii ,uridice menite s& satis%ac& cerinele reale ale societ&ii. :n orice sistem de drept, principiile lui $enerale dau de %apt m&sura sistemului respectiv, ntruc5t prescripiile directoare ale dreptului#le va %i su.ordonat& at5t structura, c5t i dezvoltarea sistemului de drept. Prin prisma principiilor care stau la .aza sistemului ,uridic i se asi$ur& acestuia unitatea, omo$enitatea, ec4ili.rul, coerena i capacitatea dezvolt&rii unei %ore asociative, respectiv a primenirii sale permanente. 8rans%orm&rile sociale i economice $enerate de celeritatea mo.ilit&ii relaiilor sociale, caracteristicile evoluiei sistemelor ,uridice din societatea contemporan& impun dinamism i suplee, care determin& re$5ndirea ideilor directoare. /ezult& c& un principiu $eneral de drept este rezultatul unei e6periene sociale i re%lect& unde cerine o.iective ale evoluiei societ&ii, ale convieuirii sociale, prin asi$urarea ec4ili.rului ntre drepturile unora cu o.li$aiile altora.
3

:nele$erea principiilor de drept necesit& delimitarea lor de cocepte, norme i a6iome ,uridice. !elimitarea principiilor dreptului implic&> a1 D6istena unei corelaii ntre principiile %undamentale ale dreptului 0spiritul ideii de ,ustiie1 i cate$oriile i conceptele ,uridice. !e alt%el, conceptele i cate$oriile ,uridice servesc ca elemente de mi,locire pentru principiile %undamentale, iar acestea, la r5ndul lor, asi$ur& coninutul concret al cate$oriilor ,uridice, n sensul pe care Mant l d&dea principiilor ntemeiate pe concepte n ,,"ritica raiunii practice. :n teoria dreptului, unitatea $5ndirii ,uridice nu poate %i neleas& dec5t n diversitatea cate$oriilor i conceptelor sale, unde acestea sunt puncte nodale de re%erin&. "onceptele do.5ndesc un coninut concret cu a,utorul principiilor de drept i devin e%icace numai ca p&ri componente ale sistemelor ,uridice, su.linia ?l. G&lim&rescu n ,,Pra$matismul ,uridic n 1)2'. !in aceast& perspectiv&, rolul principiilor $enerale este de a pune de acord sistemul ,uridic cu sc4im.&rile sociale, proces n care conceptele i cate$oriile ,uridice dau coninut concret %uncion&rii principiilor. .1 Principiile $enerale de drept se delimiteaz& de normele pozitive ale dreptului, deoarece dreptul %iind prin de%iniie o ordine normativ&, dispune de %orme speci%ice total di%erite de alte norme sociale. !ac& normele sociale sunt principiile cele mai simple de re$lementarea relaiilor ntre oameni, normele ,uridice se raporteaz& la principiile dreptului n cel puin dou& sensuri, respectiv normele conin, deseori, statueaz& cele mai multe din principiile dreptuluiE %uncionarea principiilor se realizeaz& apoi prin aplicarea n practic& a conduitei prescrise de norme. /aportat la principii, normele ,uridice au o valoare e6plicativ& mult mai mic&, ele de %apt conserv& valori, ns& nu e6plic& raiunea e6istenei acestora. !e alt%el, e$alitatea i li.ertatea, valori %undamentale ale vieii sociale tre.uie s&#i $&seasc& e6presia ,uridic&, ap&r5nd conceptele ,uridice ale e$alit&ii i ale li.ert&ii, care vor deveni %undamente 0principii1 dreptului, din care deriv& apoi normele ,uridice. c1 Principiile $enerale se deose.esc de a6iomele, ma6imele i a%orismele ,uridice, acestea reprezint& mici sinteze, cu o s%er& mai mic& dec5t principiile $enerale, %iind limitate n interpretarea %enomenului ,uridic. ?6iomele, ma6imile i a%orismele ,uridice i a%l& sor$intea n dreptul roman, %iind rezultate din te4nica ,uridic&, %&c5nd de#a lun$ul timpului deliciul in$enios prin soluiile diverse pe care le#a o%erit. D6emplu, romanii %&ceau distincia ntre .unurile de $en care pier i .unurile individuale de terminate.

36

&# Ori"inea principiilor dreptului-importan*a lor teoretic/ %i practic/#


"unoterea ori$inilor principiilor dreptului a %ost o preocupare constant& n cadrul unor coli i curente ,uridice. !ac& n contiina primelor %ormaiuni sociale normele erau considerate porunci divine impuse oamenilor, iar, n ?nti$ona, So%ocle scria c&, ,,nimeni nu tie de unde vin le$ile, ele sunt venice. Pentru 3coala dreptului natural raiunea uman& era izvorul constant i $eneral al principiilor ,uridice 0Savi$nH, Puc4ta1. 3coala istoric& a dreptului, su. in%luena lui A. Mant, prezint& dreptul i principiile sale ca produs ale contiinei colective, ale spiritului popular 0GolBs$eist1. 9ai t5rziu, Stammler nea$& autoritatea oric&rui principiu ,uridic, consider5nd coninutul dreptului ca special i particular dup& timp i spaiu. :n concepia acestui ,urist, dreptul ar %i un ,,concept cultural, un a$ent care pune de acord valoarea cu realitatea. :n concluzie, remarc&m c& indi%erent de orient&rile pozitiviste, ,usnaturaliste sau istorice, ,usti%icarea %undamentului dreptului, a principiilor sale $enerale, s#a %&cut pornind de la considerarea dreptului ca instrument al asi$ur&rii li.ert&ii i a e$alit&ii oamenilor n raporturile dintre ei i raporturile lor cu statul. "oncepia modern& a dreptului prin care se asi$urau ordinea, securitatea, pacea ntre oameni pune n lumin& %aptul c& dincolo de e6istena principiilor dreptului ntre permanentele contiinei umane, studiul acestora tre.uie a6at i pe recunoaterea %aptului c& dreptul nu poate %i disociat de realitatea social&. !in punct de vedere teoretic i practic studierea principiilor $enerale ale dreptului sunt prescripii care canalizeaz& crearea dreptului i aplicarea lui. ?ceste principii sunt direcionate de o du.l& dialectic&#e6tern& i intern&. :n timp ce dialectica e4tern evideniaz& dependena principiilor de ansam.lul condiiilor sociale, iar dialectica intern a principiilor dreptului vizeaz& ansam.lul le$&turilor interne caracteristice sistemului ,uridic. !in perspectiva utilit&ii practice studiul principiilor $enerale ale dreptului presupune nele$erea> a1 Principiile dreptului traseaz& linia directoare pentru sistemul ,uridic i .1 Principiile $enerale au rol i n administrarea ,ustiiei. :n aplicarea dreptului tre.uie nu numai cunoscut& le$ea n ,,litera, ci i n ,,spiritul ei. :n %ine, n cazuri concrete, principiile de drept in loc de norm& de re$lementare, atunci c5nd, ntr#o cauz& civil& sau comercial&, le$ea tace, ,udec&torul soluioneaz& cauza n temeiul principiilor $enerale de drept. /ezult& c&

3'

aciunea principiilor dreptului con%er& certitudine dreptului i con$ruen& sistemului le$islativ, respectiv concordan& le$ilor, caracterului lor social i oportun.

0# Principiile "enerale ale dreptului-pre6entarea lor analitic/#


?ctivitatea de cercetare tiini%ic& deduce prin interpretare principiile de drept 0prezentarea, enumerarea lor1 au un $rad de su.iectivitate, r&spund prin coninutul lor unor necesit&i ce se impun le$iuitorului. Prezentarea 0enumerarea1 principiilor $enerale de drept> a1 Principiul asigurrii bazelor legale de funcionare a statului constituie premisa e6istenei statului de drept. "aracteristic statului de drept este cucerirea pe cale le$al& a puterii i apoi e6ercitarea puterii n con%ormitate cu cerinele le$alit&ii. !reptul ndeplinete n statul de drept un rol intermediar ntre idealurile morale, %iloso%ice i %orele reale sociale ntre ordine i viaa social&. :n statul de drept ntinderea puterii tre.uie s& %ie compensat& de securitatea duratei sale 0a $uvernanilor1, izvorul oric&rei puteri sau civile tre.uie s& %ie voina suveran& a poporului, n condiiile %uncion&rii reale a democraiei. Cuvernarea prin drept 0/ule o% =aK1 n cadrul statului de drept 0Staatrec4t1 i are determinaii calitative n conte6tul condiiilor interne i internaionale. .1 Principiul libertii i al egalitii. Statul#or$anismul politic care dispune de %or& i decide n utilizarea ei#ntr#o societate democratic& $aranteaz& ,uridic i e%ectiv li.ertatea i e$alitatea indivizilor proced5nd la propria sa limitare. =i.ertatea constituie su.stana i determinarea dreptului, iar sistemul dreptului este domeniul li.ert&ii n%&ptuite. :n ,,!eclaraia universal& a drepturilor omului, n art. 3 se stipuleaz& c& ,,*iecare individ are dreptul la via&, la li.ertate i la si$uran& personal&. =i.ertatea i e$alitatea sunt %undamente ale vieii sociale care tre.uie s&#i $&seasc& e6presia ,uridic&. D$alitatea nu poate e6ista dec5t ntre oameni li.eri i nici li.ertatea dec5t ntre oameni a c&ror e$alitate este cons%iinit& ,uridic. D$alitatea vizeaz& ec4ili.rul vieii, iar li.ertatea privete capacitatea oamenilor de a aciona %&r& opreliti. Principiul $eneral al li.ert&ii se di%uzeaz& n ramurile dreptului, %ie su. %orma li.ert&ilor $enerale, %ie su. %orma li.ert&ilor individuale, aceste li.ert&i sunt solidare, a%ectarea uneia produc e%ecte ne$ative asupra celorlalte. =i.ertatea este una sin$ur&, iar c&ile sale de mani%estare sunt multiple> li.ertatea reli$ioas&E li.ertatea cuv5ntuluiE li.ertatea preseiE etc. 7.P. Sartre e6prima c& ,,omul este condamnat s& %ie li.erSns& este responsa.il de tot ceea ce %ace n ,,=T e6istetialisme est un 4umaine, 1)64. :n secolul al FAF#lea, ?le6is de 8ocLueville su.linia c& $ustul pentru li.ertate i presiunea ardent& pentru e$alitate nu se pot mani%esta n a%ara cadrului le$al. :n

3(

societatea contemporan&, din perspectiva societ&ii civile se admit trei drepturi a.solut necesare> securitatea persoaneiE li.ertatea individului i proprietatea. Proprietatea n cadrul acestei triade este .aza atitudinii independente a spirituluiE %&r& li.ertate economic& nu poate e6ista nicio li.ertate i ast%el apare drumul servituii. ?st&zi, dincolo de simpla re$lementare a li.ert&ii se impun m&suri ,uridice e%iciente pentru $arantarea particip&rii la li.ertate. c1 Principiul responsabilitii. :n calitate de %enomen social, responsa.ilitatea e6prim& un act de an$a,are a individului n procesul inte$r&rii sociale. <e$el su.linia c& responsa.ilitatea nsoete li.ertatea, oper5nd o distincie net& ntre li.ertate i li.er#ar.itru. =i.ertatea omului tre.uie neleas& dintr#o perspectiv& ntreit& ca> li.ertate n raport cu naturaE li.ertatea n raport cu societatea i li.ertatea omului cu sine nsui. Pornind de la nele$erea li.ert&ii ca %undament ontolo$ic al responsa.ilit&ii presupune luarea n considerare a li.ert&ii sociale a omului din punct de vedere al cunoaterii, deciziei i aciunii. /esponsa.ilitatea implic& asumarea r&spunderii %a& de rezultatele aciunii sociale a omului, dat %iind c& aciunea social& este cadrul mani%est&rii responsa.ilit&ii, iar li.ertatea este o condiie %undamental& a responsa.ilit&ii. Nivelul i m&sura responsa.ilit&ii este n %uncie de transpunerea contient& n practic& a prevederilor normelor sociale. !in acest punct de vedere, Paul *anconnet plasa responsa.ilitatea, n mod a.solut, n zona moralei, ns& domeniului ,uridic contest5ndu#i dimensiunea responsa.ilit&ii, recunosc5ndu#i doar domeniul r&spunderii ,uridice. -.serv&m c& responsa.ilitatea nu poate %i redus& doar la nivelul moral, deoarece responsa.ilitatea presupune o corelare a %ormelor ei speci%ice morale, politice i ,uridice. !reptul nu tre.uie neles numai pentru a interveni post festum, el are posi.ilitatea prin prescripiile sale s& contri.uie la %ormarea unei atitudini culturale a individului %a& de le$e, atitudine ce presupune $ri,a asumat& %a& de inte$ritatea valorilor sociale ap&rate pe cale le$al&, ceea ce implic& responsa.ilitatea. d1 Principiul echitii i al justiiei. "uv5ntul ec4itate provine din lat. ae:uitas care nseamn& potrivire, dreptate, cump&tare, nep&rtinire. Principiul ec4it&ii readuce n prim plan pro.lema e6istenei unor prescripii %undamentale pree6istente, desprinse din raiune sau dintr#o ordine supraindividual& care viza si$urana vieii sociale. =a $reci, termenul de epieiheia 0?ristotel1 avea sensul de valoare a unei ,ustiii sociale, respectiv de a ndrepta le$ea, c5nd era de%icitar& din cauza caracterului ei universal. !up& mp&rirea pr&zii, $recii stri$au> ,,!iBe 0dreptate1, aa cum dup& o victorie stri$au ,,NiBe 0victorie1. :n timp ce Di;e devenea zeia

3)

armoniei, ,hemis era cea care apreciaz& i ,udec&, viza contiina 0viaa moral&1, pe c5nd ,,NNmesis era zeia r&z.un&rii i a pedepsei. :n /oma antic&, ae:uitas cap&t& sensul de apropiat dreptului 0e6. a c5rmui statul cu cump&tare, sau minunata nep&rtinire a poporului roman1. "elsus de%inea arta .inelui i a ec4it&ii. :n concluzie, principiul ec4it&ii are n vedere at5t activitatea le$iuitorului, c5t i activitatea de interpretare i aplicare a dreptului. <ustiia corespondenta roman& a lui !iBe reprezint& o stare $eneral& ideal& a societ&ii, realiza.il& prin asi$urarea pentru %iecare individ i pentru toi mpreun& a satis%acerii drepturilor i intereselor lor le$itime. Adeea de ,ustiie 0,,,ustiie imanent&1 este produsul unei $5ndiri sociale i reli$ioase care s#a impus apoi n construciile %iloso%ice i ,uridice. 7ustiia, prin %inalitatea sa, se situeaz& printre %actorii cei mai importani care consolideaz& relaiile sociale, deoarece ea este ntruc4ipat& de virtutea moral&, menit& s& asi$ure armonia i pacea social&. !ac& pentru Platon ,ustiia se realizeaz& de %iecare clas& social& prin virtutea destinului prin natere, la ?ristotel ,ustiia este conceput& su. %orm& comutativ i su. %orm& distribuitiv. 7ustiia comutativ& privete raporturile dintre particulari unde e$alitatea sta.ilete reciprocitatea i ,ustiia distri.utiv& are n vedere raporturile dintre colectivitate i indivizi. :n sc4im., la romani ,ustiia se %onda pe principiul moral al drept&ii, aez5nd la .aza ,ustiiei acel honeste vivere 0a tr&i cinstit1. 9ai t5rziu, morala cretin& in%lueneaz& coninutul ideii de ,ustiie, pornind la idealismul conceptelor lui Platon de ,,.ine, ,,p&cat i ,,e6piereE constituind o meta%izic& a ,,,ustiiei divine. :n Dvul 9ediu s#a constituit o ierar4ie a le$ilor, iar n v5r%ul piramidei se plaseaz& le$ile eterne, divine, care dau coninut le$ilor naturii, la .az& sunt le$ile omeneti 0dreptul pozitiv1. @lterior n secolul al FAF#lea %iloso%ia $erman& a %ormulat teza re$lement&rii conduitei umane potrivit unei le$it morale apriorice. Pentru Mant ,ustiia este un scop n sine, iar sanciunea ,uridic& un drept de r&spl&tire a omului cauzat, destinat a satis%ace e6i$enele morale. 9ontesLuieu considera ,ustiia o lupt&, dac& n#ar %i e6istat ,ustiia s#ar %i i$norat i numele ,ustiiei. Stammler consider& c& realizarea ,ustiiei nseamn& a nl&tura cu scopurile 0i normele1, particulare care contrazic pe cele $eneral acceptate. !e asemenea, aceast& idee o nt5lnim i CNnH care vede n ,ustiie e6presia ordinii, ec4ili.rului armonic, n mani%est&rile moral#a%ective ale societ&ii. =e$ile vin i pleac&, ,ustiia r&m5ne, n e6presia> 7eges innumerara, una justiia.

4+

"unoscutul ,urist Ceor$io del Gecc4io consider& c& ideea de ,ustiie are un du.lu aspect> ea constituire o sc4em& lo$ic& a ,uridicit&ii i prezint& totodat& o e6i$en& practic& de evaluare a aciunilor umane. 7ustiia urm&rete ca n tratamentul real reciproc ntre oameni s& se e6clud& orice disparitate, dup& principiul> 7e4 injusta non est le4 s#a a%irmat la un moment dat n istoria dreptului. D6presia concret#istoric& a dovedit c& sunt cazuri de %uncionare a unor le$it in,uste. :ns&, aceste le$it nedrepte tre.uie s& %ie sc4im.at&, c4iar cu preul ordinii e6istente, dac& acesta este un o.stacol n calea realiz&rii ,ustiiei. :n mod ,ust, ,ustiia este o victorie a.solut& asupra e$oismului, iar cine zice ,ustiie, zice su.ordonare %a& de o ierar4ie de valoare, care are la .az& elementul e$alit&ii 0.el$ianul "4aim Perelman1 n lucrarea ,,7ustice et /aison1. Putem conc4ide c& prin enumerarea i analiza principiilor $enerale ale dreptului ne %orm&m o ima$ine mai adecvat& despre cunoaterea unui sistem ,uridic, .azat pe anumite idei conduc&toare. :n societatea contemporan& pre%acerile social#economice determin& sc4im.&ri ma,ore i n coninutul le$islaiei, modi%ic&ri n or$anizarea i construcia sistemului de drept, ceea ce ampli%ic& rolul tiinei le$islative i al le$iuitorului n $eneral. Principiile dreptului pot %i similare cu supapele care asi$ur& desc4iderea sistemului dreptului la realitatea social&. !e asemenea, tre.uie reinut c& principiile $enerale nu r&m5n ntr#un spaiu suspendat, n mod a.stract, %&r& le$&tur& cu re$lement&rile din ramurile de drept 0e6. :n dreptul civil> principiul repar&rii pre,udiciului cauzatE n dreptul penalE principiul le$alit&ii ncrimin&rii sau n dreptul internaional pu.lic> principiul respect&rii tratatelor1.

7I 9unc*iile esen*iale ale dreptului#


.# No*iunea %i pre6entarea analitic/ a 2unc*iilor dreptului#
Prin de%iniie dreptul are un scop ma,or de a re$lementa raporturile sociale, canaliz5nd activitatea oamenilor n con%ormitate cu o voin& $eneral&. ?cest scop al dreptului este asi$urat prin o serie de %uncii speci%ice.

41

9unciile dreptului reprezint& direcii 0orient&ri1 %undamentale ale aciunii mecanismului ,uridic, la ndeplinirea c&rora particip& ntre$ul sistem al dreptului 0ramurile, instituiile, normele dreptului1, precum i instituiile sociale special a.ilitai cu atri.uii n domeniul realiz&rii dreptului. "uv5ntul %uncie provine din latinescul functio.ouis care iniial nsemna munc&, deprindere, n sensul de ndeplinire a ceva. *uncia are, de asemenea, o mare aplica.ilitate n matematic& i .iolo$ie. !e e6emplu, n matematic&, %uncia, spunea ". Noica, este ,udecata lo$ic&. :n prezent, %uncia a %ost preluat& i utilizat& i n domeniul tiinelor sociale. "onceptul de %uncie este utilizat n cercet&rile i analizele %uncionale ale dreptului. @nii teoreticieni ai dreptului constat& c& interesul pentru studiul %uncional al dreptului s#a ampl%icat n condiiile c5nd teoriile %uncionaliste i structural#%uncionaliste din sociolo$ie intrase de,a n criz& 0vezi, italianul G. *errari1, iar N. 2o..io apreciaz& c& ,,%uncia dreptului tre.uie %olosit& nu nainte de a cunoate semni%icaia ei1. Pro.lematica rolului i a %unciilor sistemului ,uridic tre.uie a.ordate prin prisma consider&rii dreptului ca element indispensa.il al ec4ili.rului social i al asi$ur&rii coe6istenei li.ert&ilor n societate. "onstat&m c& n de%inirea dreptului sau a sistemului le$al o revenire la poziiile speci%ice normativismului. Pentru sociolo$ul american 8alcott Persons %uncia primar& a sistemului ,uridic este %uncia intero$ativ&, dreptul av5nd rolul de a ,,calma elementele poteniale de con%lict, de a re$la mecanismul social. !in aceast& perspectiv&, dreptul este un instrument al controlului social, care poate %unciona n prezena urm&toarelor condiii> %undamentul le$itim al sistemului normativE modul de interpretare a normelor dreptuluiE sanciunile ce se aplic& n cazul nc&lc&rii acestora i, n %ine, ,urisdicia. :n cadrul intereselor particulare contradictorii adesea n societate, dreptului i revine %uncia de creare a ordinii pu.lice, prin care s& %ie rezolvate con%lictele dintre indivizi i $rupuriE dreptul %iind un instrument imparial de soluionare a liti$iilor. /. Uoun$ vede n drept un sistem de raionalitate prin re$lementarea relaiilor comple6e dintre indivizi i $rupurile sociale. *unciile dreptului, dup& Marl =leKellHn sunt> compoziia con%lictelor, re$ularizarea comportamentelor, or$anizarea i le$itimarea puterii sociale, structurarea condiiilor de via& ale societ&ii, administrarea ,ustiiei. -.serv&m c& acest ,urist c4iar e6a$ereaz& v&z5nd n %uncia dreptului at5t scopul c5t i mi,locul de realizare acestui scop. !e asemenea, norve$ianul Gil4em ?u.ert vede pro.lematica %unciilor le$islaiei, con%orm c&reia dreptul este un mi,loc de realizare a con%lictelor.

42

!e pe alte poziii, italianul Nor.erto 2a..io %ace o distincie ntre %uncia stimulativ& a dreptului i %uncia sa represiv&, pornind de la teza sociolo$ic& dup& care sanciunile nu sunt numai ne$ative 0punitive1, dar i pozitive 0stimulative1. ?naliza %unciilor dreptului, noiunea dreptului se n%&ieaz& n comple6itatea sa, ca sistem ,uridic, introduc5nd latura normativ& a coninutului dreptul, ci i aspectele caracteristice cre&rii dreptului, realizarea normelor le$ale n str5ns& le$&tur& cu mpre,ur&rile sociale. a1 Prima %uncie a dreptului o constituie instituionalizarea sau formalizarea juridic a or$aniz&rii social#plitice a societ&ii. !reptul, n special, "onstituia i le$ile or$anice asi$ur& cadrul de %uncionare le$al& a ntre$ului sistem de or$anizare social&. :ntrea$a or$anizare i %uncionare a puterilor pu.lice, inclusiv instituiile politice %undamentale sunt concepute n manier& ,uridic&, mecanismul raporturilor ce se nasc n procesul conducerii politice este re$lat prin intermediul dreptului. !eci, dreptul cuprinde n s%era sa vastul domeniu al or$aniz&rii sociale, ca o %uncie distinct& a sistemului $lo.al. .1 - alt& %uncie a dreptului este cea de conservare, aprare i garantare a valorilor fundamentale ale societii. ?ceast& %uncie deriv& din ocrotirea i $arantarea ordinii constituionale, a propriet&ii, a statului i rolului individului, dreptul apare ca un %actor n procesul dezvolt&rii sociale. !reptul previne deor$anizarea, asi$ur5nd coeziunea interioar& a comunit&ilor prin pro$ramarea i tipizarea unor conduite socialmente utile, realiz5nd cadrul $eneral de des%&urare a proceselor sociale i sancioneaz& conduitele deviante. !reptul reprezint& un ansam.lu de norme, instituii i sanciuni %ormalizate, sta.ilete principiile de .az& ale convieuirii sociale. *iind un sistem %ormalizat, dreptul are o relativ& ri$iditate a structurii sale, condiie $enerat& de constr5n$erile re$lement&rilor pe care le conine. !in perspectiv& a6iolo$ic&, norma de drept, ca re$ul& de conduit& posi.il& sau datorat&, este o modalitate pentru realizarea unor valori. ?ceste valori sunt ocrotite de le$e, %iind le$ate de .una %uncionare a mecanismelor sociale, menite s& valorizeze valorile de %ormalitate i valorile de randament. Se tie c& norma ,uridic& este o valoare#%iind %i6at& ntr#o structur&. "onceptele#punctele nodale ale teoriei dreptului#sunt ela.orate prin mi,locirea unor multiple ,udec&i de valoare, constituite n structuri ce sunt valori%icate continuu n %uncie de structurile normative de ansam.lu. c1 9uncia de conducere a societii reprezint& mi,locul cel mai e%icace pentru realizarea scopurilor social#politice, de unde rezult& c& dreptul e6ercit& un rol important n conducerea societ&ii. Prin natura sa actul normativ ,uridic este un act de conducere social&. :n %orma sa cea mai $eneral&, le$ea este %orma universal& de e6primare a dezideratelor sociale.
43

!in aceast& perspectiv&, dreptul se circumscrie conceptului de practic& social&> a1 prin mo.ilurile care pun n micare activitatea le$iuitorului, le$at& n mod necesar de nevoile reale ale societ&ii i .1 ca e%ect al aplic&rii normei de drept se produce o modi%icare a realit&ii sociale prin %aptul c& dreptul o%er& o %orm& speci%ic& de mani%estare a raporturilor sociale#%orma raporturilor ,uridice, cu toate consecinele ce decur$. !reptul re$lementeaz& n %apt raporturile ntra i intersociale, sta.iliz5nd multitudinea intereselor, adesea contradictorii, n virtutea ideii de valoare care s& le armonizeze. ?st%el, dreptul nu apare numai ca o simpl& te4nic&, cum eronat l n%&ieaz& unii, ca derivat pasiv al economiei i al statului. d1 9uncia normativ a dreptului deriv& din rolul superior al dreptului, din %aptul c& el nu este un scop n sine, ci dreptul este destinat s& asi$ure su.ordonarea aciunilor individuale %a& de o conduit&#standard 0tip1. *uncia normativ& apare ca o %uncie adev&rat& de sintez&, care implic& toate celelalte %uncii analizate mai sus. *uncia normativ& este le$at& indisolu.il de caracterul normativ al dreptului. Normativitatea ,uridic& este o parte or$anic& a normativit&ii sociale. !reptul, pe l5n$& alte %orme de re$lementare, implic& un ansam.lu de norme i instituii proprii, %iind un %actor de pro$ramare a li.ert&ii de aciune a omului. !up& cum se cunoate, nici un proces de evoluie, adaptare i inte$rare n societate nu se poate des%&ura n mod anar4ic, 4aotic, ci ntr#un cadru or$anizat, normat, re$lementat. :n cadrul ansam.lului relaiilor sociale, dreptul ocup& o poziie speci%ic& comparativ cu celelalte %orme normative i se .ucur& de un tratament social distinct. !e alt%el, coninutul normei ,uridice l %ormeaz& reprezentarea contient& a structurilor politice despre anumite cate$orii de relaii, asupra c&rora i propune s& acioneze. :n concluzie, %uncia normativ& a dreptului e6prim& pe l5n$& poziia sa speci%ic& n viaa social& i calitatea dreptului de mi,loc e%icace de or$anizare i conducere social&, aspecte indispensa.ile oric&rei societ&i.

7II Considera*ii "enerale privind dreptul comercial#


.# De2ini*ia %i o:iectul dreptului comercial#

44

:n mod preliminar, activitatea comercial& presupune acel $en de activitate uman& consacrat& comerului. !in zorii civilizaiei antice, comerul a reprezentat o activitate practic& cu toate caracteristicile speci%ice unei pro%esiuni. Dtimolo$ic, termenul de ,,comer este o ,u6tapunere a cuvintelor cum J cu i mer4 J mar%&, de ci commercium 0operaiuni le$ate de mar%& sau activitate ce se poart& asupra m&r%ii1. Su.iectul care e6ercit& activitatea de comer este, de re$ul&, comerciantul 0mer4#mercator1. Noiunea de comer presupune aciunea omului asupra m&r%ii, nu pentru consumuri, ci n vederea consumului, nu pentru satis%acerea unei tre.uine proprii, ci pentru satis%acerea nevoilor altora. 9uncia principal a comerului, preciza Gir$il 9ad$earu, este aceea de a procura consumatorului .unurile de care au nevoie. =omerul ca $en de activitate se situeaz& la mi,locul ciclului economic ntre producie i consumaie, iniiind i %acilit5nd circulaia .unurilor, n conte6tul n care apare i noiunea de sc4im.. "irculaia m&r%urilor n vederea sc4im.ului e6prim& at5t deplasarea e%ectiv& a .unurilor, c5t i acte i operaiuni accesorii ce pot %i autonome. :n acest cadru se situeaz& circulaia instrumentului de sc4im.# moneda#ca %orm& su.sidiar& a circulaiei m&r%urilor, pun5nd n valoare importana creditului. Procesul economic de producie, circulaie 0sc4im.1 i consumaie se des%&oar& ntr#un cadru le$al, prin intermediul operaiunilor ,uridice de v5nzare, mandat, comision, depozit, asi$urare, transport, $a,, mprumut, etc. Normele ,uridice care re$lementeaz& relaiile sociale ce %ormeaz& cadrul activit&ii decomer aparin, n principiu, dreptului comercial. Dreptul comercial este ramura dreptului privat care cuprinde totalitatea normelor juridice ce reglementeaz relaiile sociale patrimoniale i personale nepatrimoniale din sfera activitii de comer, relaii care se nasc, de regul, ntre persoane care au calitatea de comerciant, aflate pe poziie de egalitate juridic. :ntr#o %orm& sintetic&, dreptul comercial este acea ramur& a dreptului privat care re$lementeaz& materia comercial. :nele$erea de%iniiei necesit& c5teva preciz&ri> a1 Sinta$ma ,,materie comercial& cuprinde persoanele i a%acerile care %ac s& circule m&r%urile, prin care se ntoarce preul de consumator la produc&tor. 0codul comercial i le$ile speciale %ac posi.il acest tra%ic n doctrina tradiional&1E .1 8ermenii ,,persoane i ,,a%aceri se re%er& la comerciani i la actele de comerE c1 "omercianii sunt persoanele care realizeaz& acte o.iective de comer n nume propriu, cu titlu de pro%esieE

d1 ?%acerea, n sens lar$, se re%er& la ,,viaa unei ntreprinderi de la n%iinare p5n& la ncetarea e6istenei ei, n sens restr5ns este o operaiune sau un act de comerE e1 ?ctul o.iectiv de comer este n esen&, orice act de intermediere asupra unei operaiuni de sc4im., e6ercitat& de re$ul&, de un comerciant cu titlu de pro%esie. /biectul dreptului comercial cuprinde normele ,uridice de drept comercial av5nd ca o.iect de re$lementare, n principal, relaiile sociale patrimoniale, care prezint& caracter comercial i, n secundar, relaiile personal#nepatrimoniale. /elaiile personal#nepatrimoniale privesc unele atri.ute de identi%icare ale comercianilor persoane %izice sau persoane ,uridice 0societ&i comerciale1#numele comercial 0%irma1, sediul, em.lema, etc.# n dreptul comercial acestea do.5ndesc natur& patrimonial&. :n consecin&, nc&lcarea lor este ap&rat& printr#o aciune patrimonial&, %ie n cazul concurenei neloiale, %ie contra%acere, %ie n daune. :n dreptul comercial e6ist& i relaii personal.nepatrimoniale re$lementate de normele ,uridice de drept comercial, cum ar %i> dreptul de a ale$e i a %i ales n or$ane de conducere ale societ&ii.

&# Tr/s/turile dreptului comercial# &#.# Comercialitatea#


/aporturile ,uridice de drept comercial se concretizeaz& n primul r5nd prin comercialitate. "omercialitatea aparine dreptului intern al %iec&rui stat, determinat de criterii proprii. !eterminarea noiunii comercialit&ii cunoate n di%erite sisteme de drept dou& concepii> concepia su.iectiv&E concepia o.iectiv&. a1 "on%orm concepiei subiective 0speci%ic& le$islaiei $ermane1 comercialitatea raportului juridic depinde de calitatea autorului, a subiectului participant. !eci, potrivit concepiei su.iective, actul de comer este caracterizat prin trei tr&s&turi> este realizat de un comerciantE este realizat n e6ercitarea pro%esiei comercialeE realiz5ndu#l, comerciantul urm&rete e6ploatarea comerului s&u.

46

.1 "on%orm concepiei obiective 0sistem adoptat de le$islaia %rancez& i alte de aceast& inspiraie1, comercialitatea unui raport juridic este detaat de profesiunea de comerciant e6ercitat& de persoana care a s&v5rit actul respectiv. "omercialitatea actelor i %aptelor ,uridice este de%init&, la r5ndul ei, pe .aza a dou& criterii> unul pozitiv i altul ne$ativ. Pozitiv#%apte de comer, %apte ,uridice declarate de le$e ast%el 0art.3, pct.1, "od comercial1. "on%orm criteriului ne$ativ, le$iuitorul e6clude anumite acte i %apte ,uridice de la criteriul comercial 0art. , "od comercial1.

&#&# E"alitatea 4uridic/ a p/r*ilor %i speci2icul normelor 4uridice#


/aporturile ,uridice comerciale se .azeaz& pe e$alitatea ,uridic& a su.iectelor de drept. :n cadrul relaiilor contractuale voina unui partener nu este su.ordonat& voinei celuilalt, %iecare %iind li.er s& ne$ocieze clauzele contractuale. D$alitatea ,uridic& a p&rilor acioneaz& ca urmare a e6istenei n dreptul comercial a normelor ,uridice dispozitive supletive. Spre deose.ire de ramurile dreptului pu.lic, n care su.iectele de drept, persoane %izice iVsau ,uridice se a%l& pe poziie de su.ordonare ,uridic& %a& de stat, normele ,uridice %iind de re$ul& imperative, n dreptul comercial suntem n prezena unor norme ,uridice de la care su.iectele se pot a.ate, sta.ilind de comun acord conduita pe care %iecare o poate avea n cadrul unui raport ,uridic comercial. ?ceast& posi.ilitate pe care o au p&rile contractante este e4presia principiului de voin consacrat n art.)6) din ". civil.

&#0# $apiditatea 3celeritatea5+ simplitatea+ securitatea %i creditul#


Normele ,uridice de drept comercial conin mecanisme care %aciliteaz& circulaia rapid a bunurilor 0e6. "irculaia valorilor mo.iliare#aciuniE o.li$aiuniE circulaia e%ectelor de comerE etc.1. Normele dreptului comercial se adreseaz& n principal comercianilor, a c&ror activitate tre.uie s& se des%&oare cu ma4im rapiditate, con%orm sinta$mei ,,timpul cost&, i l %ace s& %ie mai accesibil pentru dein&torii s&i. !reptul comercial se .azeaz& pe ,,credit, termenul are dou& accepiuni> credit n sens de am5nare n timp a pl&ii datorieiE credit n sens de ncredere, .un&#credin&, care tre.uie s& e6iste n relaiile dintre comerciani. Pentru realizarea creditului, n cele dou& accepiuni, dreptul comercial conine re$lement&ri privind securitatea acestuia. ?st%el, art.42, "od comercial, le$iuitorul
4'

instituie prezumia de solidaritate a de.itorilor, o%erind ast%el o $aranie pentru creditori, n realizarea creanelor lorE iarE art.43, "od comercial, este prev&zut& re$ula potrivit c&reia de.itorul este de drept n nt5rziere prin simpla a,un$ere la termen 0aceasta este o re$lementare caracteristic& simplicit&ii dreptului comercial1.

0# $aportul dintre dreptul comercial %i alte ramuri de drept privat# 0#.# $aportul dintre dreptul comercial %i dreptul civil#
!reptul comercial este prin natura lui o ramur& de drept privat, ocup5ndu#se de comerciani i de actele de comer. *a& de dreptul civil, dreptul comercial este un drept autonom, deoarece instituiile sale au su%erit modi%ic&ri le$ate de dinamica comerului. ?st%el, operaiunile de sc4im. impune ca normele de drept s& satis%ac& nevoile comerului, in5nd seama de trei elemente> creditul, celeritatea i securitatea. !e e6emplu, o.li$aiile comerciale pot %i dovedite cu orice mi,loc de pro.&, n timp ce o.li$aiile civile, de re$ul&, se dovedesc cu nscrisuri. "u toate acestea, dreptul civil reprezint& dreptul comun pentru dreptul toate ramurile de drept privat. !e e6emplu, societ&ile comerciale sunt re$lementate n mod speci%ic de =e$ea nr. 31V1))+, repu.licat&, completat& cu dispoziiile !ecretului nr. 31V1) 4 privind persoana ,uridic& n $eneral. "ompar5nd cele dou& ramuri de drept#civil i comercial#se pot sta.ili urm&toarele asemnri i deosebiri principale> asemnrile dintre dreptul civil i dreptul comercial> sunt ramuri de drept privatE n cadrul raporturilor ,uridice, su.iectele se a%l& pe poziie de e$alitate ,uridic&E normele ,uridice au de re$ul& caracter dispozitiv, predomin5nd cele supletiveE contractul este principalul izvor de o.li$aiiE deosebirile dintre cele dou& ramuri de drept se ar$umenteaz& prin ideea autonomiei %iec&ruia care se re%er& la> a1 /biectul reglementrii, unde normele de drept civil re$lementeaz&, n principal, orice %el de relaii sociale patrimoniale i personal#nepatrimoniale, n timp ce normele ,uridice de drept comercial re$lementeaz& numai acele relaii patrimoniale care au un caracter comercial. .1 =alitatea subiectelor participante la raporturi juridice. :n timp ce n dreptul civil, raporturile ,uridice se nasc de re$ul&, ntre orice %el de persoane %izice iVsau ,uridice care au capacitatea ,uridic& impus& de le$e. :n dreptul comercial raporturile ,uridice se %ormeaz&, de re$ul&, ntre comerciani, %ie c& sunt persoane %izice, %ie c& sunt persoane ,uridice 0societ&i comerciale1.

4(

0#&# $aporurile dintre dreptul comercial %i dreptul 2amiliei#


Normele ,uridice din ramura dreptului %amiliei re$lementeaz& relaii sociale patrimoniale i relaii personal#nepatrimoniale ntre persoane cu calitatea 0so#soie, p&rinte#copil, adoptat#adoptator1, precum i instituiile speci%ice> tutela, curatela, etc. !in totalitatea normelor ,uridice ce re$lementeaz& ,,relaiile de %amilie, dreptul comercial se re%er& numai la re$imul ,uridic distinct al unor cate$orii de .unuri i c4iar a unor operaii re%eritoare la aceste relaii. ?st%el, n materia dreptului comercial intereseaz& n mod special regimul matrimonial al comunitii de bunuri 0art.3+, "odul %amiliei1. Prezumia le$al& potrivit c&reia, .unurile do.5ndite de soi n timpul c&s&toriei sunt comune, cu e6cepia celor din art.31, "odul %amiliei, re%eritoare la dou& pro.leme> dividentele o.inute de unul din soi pe .aza aportului ntr#o societate comercial& sunt .unuri proprii ale acesteia sau sunt .unuri comuneE ,,li.ertatea n a%aceri este un motiv ntemeiat ca instanele ,udec&toreti s& dispun& parta,area .unurilor comune ale soilor c4iar n timpul c&s&torieiI /&spunsul se d& n instana de ,udecat&.

0#0# $aportul dintre dreptul comercial %i dreptul muncii#


:n condiiile economiei de pia&, ralaia dintre dreptul comercial i dreptul muncii devine e6trem de comple6& i de concret&. :n activitatea de comer, comerciantul are nevoie de persoane care#pe .aza contractului de munc& nc4eiat# s&v5rete %apte de comer i nc4eie acte ,uridice de comer, n calitate de au4iliari de comer. !e asemenea, n cuprinsul clauzelor actului constitutiv al unei societi comerciale tre.uie s& %i$ureze i date referitoare la fora de muncVsalariu, care are competena s& nc4eie, modi%ice, suspende sau s& dispun& ncetarea contractului individual de munc&. 8otodat&, este per%ect posi.il ca i un reprezentant al unei societi comerciale 0administratorul1, s& aib calitatea de salariat. :n aceast& situaie se aplic& re$lement&rile speci%ice dreptului muncii, ns& dreptul comercial 0e6. ?dministratorul unei societ&i comerciale, %iind salariat, nu va r&spunde material, con%orm dreptului muncii, ci va avea o r&spundere %undamentat& pe contractul s&u de mandat, o r&spundere civil& contractual&1. :n %ine, pro.lema patronului are relevan& at5t pentru dreptul comercial c5t i pentru dreptul muncii.
4)

0#1# $aportul dintre dreptul comercial %i dreptul interna*ional privat#


Normele ,uridice de drept internaional privat re$lementeaz& raporturile civile 0lato sensu1 adic&, raporturile de drept civil 0stricto sensu1, de dreptul %amiliei, de dreptul muncii, raporturi care conin, n cadrul elementelor structurale, un element e6tranen 0str&in1. Prezena elementului e6tranen ridic& pro.lema le$ii aplica.ile acelui raport ,uridic, le$e determinat&, de re$ul&, de norme de drept internaional privat 0inclusiv c5nd are caracter comercial1.

0#;# $aportul dintre dreptul comercial %i ramurile dreptului pu:lic#


!reptul comercial prin latura lui de drept privat dep&ete n unele domenii cadrul activit&ii pur individuale. -r$anizarea i derularea comerului, activitatea individual& are puncte de contin$en& cu activitatea $eneral& a statului, dep&ind limitele dreptului privat, dreptul comercial are le$&tur& cu ramurile dreptului pu.lic, av5nd n vedere urm&toarele> a1 or$anizarea i perceperea impozitelor pe pro%itul comercianilor 0persoane %iziceVsau societ&i comerciale 0persoane ,uridice1, impozit ce se vars& la .u$etul statului pentru satis%acerea nevoilor pu.lice. ?a se e6plic& relaia dreptului comercial cu dreptul %inanciar, %iscalE .1 or$anizarea di%eritelor instituii care nlesnesc e6ercitarea comerului precum> "amerele de comer, -%iciul /e$istrului "omerului, 2ursele de "omer, "onsiliul "oncurenei, etc. 0toate aparin dreptului comercial1. !eci, dreptul administrativ i dreptul comercial au puncte de inter%eren&, deoarece prin aceste instituii se realizeaz& activitatea de comerE c1 m&surile de represiune ndreptate mpotriva celor care au comis in%raciuni n e6erciiul comerului 0e6. .ancruta, concurena neloial&, in%raciuni n administraia societ&ilor, a au6iliarilor comerului, etc.1, implic& tra$erea la r&spundere penal& a celor ce ncalc& le$ea, sunt re$lementate de normele dreptului penalE d1 normele care $uverneaz&#n cadrul comerului internaional#raporturile ntre di%erite state, persoane din state di%erite i aplicarea unor norme de drept internaional, relev& contin$ena dreptului comercial cu dreptul internaional pu.licE

e1 activitatea de comer implic& i aplicarea unor norme de drept procesual privind soluionarea unor liti$ii care apar ntre comerciani 0interese ale creditorilor individuali, interese particulare, e6. Proceduri de reor$anizare i lic4idare ,udiciar& i a %alimentului1.

0#;# $aportul dintre dreptul comercial %i dreptului a2acerilor#


!reptul a%acerilor n studiere i apro%undare implic& unele di%icult&iE cum ar %i> terminologic#materia acestei discipline este revendicat& de ramura dreptului comercial. !reptul a%acerilor are o s%er& mai mare dec5t comerul pentru c& acoper& i %aza de producieE !reptul a%acerilor re$lementeaz& relaiile sociale ale ntreprinderii din momentul n%iin&rii ei, p5n& la momentul des%iin&rii 0lic4id&rii1, implicaiile ramurilor de drept public n afaceri, concret acelor care re$lementeaz& relaiile ce se sta.ilesc ntre stat 0dreptul administrativ, dreptul %iscal, dreptul penal, etc.1, relev5nd intervenia statului n economie, dreptul comercial r&m5ne ramur& a dreptului privatE !reptul a%acerilor impune aplicarea unor dispoziii de drept civil 0e6. protecia consumatorilor, re$imul ,uridic al .unurilor1 sau a unor dispoziii de dreptul muncii 0e6. an$a,area salariailor, r&spunderea disciplinar&, material&, ,urisdicia muncii, etc.1E di%icultatea studierii dreptului a%acerilor rezult& i din %aptul ine6istenei unei de%iniii care s& %ie unanim acceptat& n literatura de specialitate. :n concluzie, rezult& c& este o tiin& interdisciplinar& spre deose.ire de dreptul comercial, care este o ramur& a dreptului privat, cu izvoare proprii i un domeniu de re$lementare mult mai redus dec5t cel al dreptului a%acerilor.

1# I6voarele dreptului comercial#


*ormal, prin izvor de drept comercial se nele$e %orma de e6primare a normelor ,uridice care re$lementeaz& ,,materia comercial&. :n comer se aplic& codul comercial, iar unde acesta nu dispune se aplic& "odicele civil 0art.1, "od comercial1. Anterpretarea pozitiv& a te6tului duce la concluzia c& activitatea de comer se aplic&, n primul r5nd, le$ile comerciale 0"odul comercial i le$ile speciale1 i unde acestea nu dispun, se aplic& dreptul civil 0"odul civil1. ractica comercial a dovedit c& cele dou& izvoare ntemeiate cu dreptul scris nu sunt su%iciente, mai ales n cazul lacunelor 0lipsa dispoziiilor le$ale1.
1

!in perspectiv& istoric& e6istena altor izvoare de drept comercial se prezint& ast%el> =odul comercial romn 01(611 sta.ilea c& n materie de comer, dac& acest cod nu dispune ntr#alt%el, sunt aplica.ile uzanele comerciale, iar n lipsa lor, dreptul civil $erman. ?ceast& dispoziie din "odul comercial $erman a %ost nsuit& i de legiuitorul italian n "odul comercial din 1((2. :n =odul comercial francez din 1(+( nu e6ist& nici o dispoziie similar&, iar n caz de liti$iu se aplic& principiile $enerale ale dreptului. :n dreptul romn, uzul 0Jcutuma, o.iceiul1, care %i$ureaz& ca izvor de drept n dreptul iatalian, dar suprimat de le$iuitorul rom5n#r&m5ne totui n discuie n practica ,urisprudenial&. !eci, prin izvor de drept se nelege forma generatoare prin intermediul creia dreptul se realizeaz prin norme juridice pozitive, obligatorii. 1. 7egi scrise" =odul comercial romn adoptat n anul %>>3. :n /om5nia, primul izvor de drept scris comercial este =odul comercial din %? mai %>>3, unde n art.1, alin.011, =odul comercial reprezint& numai o cule$ere de norme de drept aplica.ile n comer, ceea ce nseamn& c& nu este complet, ci se ntre$ete cu alte norme de drept scris pozitiv cuprinse n le$islaii speciale comerciale i c4iar cu unele norme de drept comercial cuprinse n "odul civil. "odul comercial rom5n din 1((' cuprinde )'1 articole, mp&rite n patru c&ri> "artea A#Despre comer n genere#cuprinde 14 titluri dup& cum urmeaz&> A !ispoziii $enerale cu 2 art. re%eritoare la izvoarele de drept comercial i al doilea la aplicarea le$ilor speciale comerciale cu caracter administrativE AA !espre %apte de comerE AAA !espre comerciani persoane %iziceE AG !espre re$istrele comercianilor 0le$ale sau o.li$atorii1E G !espre o.li$aiile comerciale n $eneral 0modul de nc4eiere a contractelor prin coresponden&, solidaritatea, ine6istena termenului de $raie, retractul liti$ios, determinarea preului, pro.ele comerciale, la data contractelor, e6ecutareaE GA G5nzareaE GAA /eportulE GAAA Societ&ile i asociaiile comerciale, "ap. A ,,!espre societ&i 0art.''# 22+1, a %ost a.ro$at prin art.226 din "odul cooperaiei din 1)3 . :n prezent societ&ile comerciale sunt re$lementate de =e$ea 31V1))+, repu.licat& i modi%icat&, iar societ&ile cooperatiste sunt re$lementate prin =e$ea 36V1))1E AF "am.ia i cecul#acest titlu a %ost a.ro$at#i nlocuit prin =e$ea din 1 mai 1)34 asupra cam.iei i .iletului la ordin, modi%icat& i completat&, i =e$ea asupra

cecului, con%orm le$ilor uni%orme adoptate prin "onvenile de la Ceneva din 1)3+ i 1)31. F "ontul curentE FA 9andatul comercial i comisionulE FAA "ontractul de trasportE FAAA "ontractul de asi$urareE FAG Ca,ul. "artea AA ,,Despre comer maritim i despre navigaie %ormeaz& disciplina dreptului maritim, mp&rit& n nou titluri, dup& cum trateaz&> A !espre vase i propietarii lorE AA !espre c&pitanE AAA !espre nrolarea i salariile persoanelor ec4ipa,uluiE AG !espre contractul de nc4iriere 0navlosire1E G !espre mprumutul maritimE GA !espre asi$urarea n contra riscurilor navi$aieiE GAA !espre avarii i contri.uiuniE GAAA !espre a.orda,E AF !espre creanele privile$iate asupra nc&rc&turii, asupra navlului, asupra vasuluiE "artea AAA ,,Despre faliment, este a.ro$at& prin =e$ea nr. 64V1)) privind procedura reor$aniz&rii ,udiciare i a %alimentului, modi%icat& i completat& prin =e$ea nr. ))V1))) le$at de accelerarea re%ormei economice prin -rdonana de ur$en& a Cuvernului nr. 3(V2++2 i =e$ea nr. 14)V2++4. "artea AG ,,Despre e4erciiul aciunilor comerciale i despre durata lor , cuprinde trei titluri i trateaz&> A !espre competen& i procedur& 0termen, c&i de atac, sec4estru i poprire, e6pertize1, despre sec4estrarea, urm&rirea i v5nzarea silit& a vaselorE dispoziii speciale n materie de %aliment, a.ro$ateE AA !espre prescripiuneE AAA !ispoziii tranzitorii. Prin aceast& ordonare a dispoziiilor "odului comercial rom5n din 1((' este o reproducere, n mare parte, a "odului comercial italian din 1((2, cuprinz5nd i multe aspecte ori$inale. !up& modi%ic&rile din 1() , 1)++, 1)+2 0%aliment i societ&i1, 1)+6 0societ&i i $a,1, n 1)2) 0%aliment1, 1)3+ 0asi$urare1, 1)34 0%aliment1, etc. !eci, "odul comercial se prezint& ca o sum& de norme ,uridice destinate re$lement&rii activit&ii de comer n mod corespunz&tor. "odul comercial nu este izvor de drept ori$inar, ci numai un izvor specific de drept n materie comercial, el creeaz& dreptul numai n %uncie de speci%icul activit&ii comerciale, dar nu poate izola norma de drept, care n mod necesar, se
3

inte$reaz& n sistemul dreptului comun. D6. "5nd ,udec&torul are de soluionat o aciune a asociatului care nu este de acord cu decizia adun&rii $enerale a asociailor, tri.unalul decide aplic5nd dispoziiile din "odul comercial, sau le$islaia special&, c5t i dispoziiile "odului civil cu re%erire la o.li$aii, pro.e, daune#interese, etc. 2. 7egi speciale i alte acte normative aplicabile n comer. Principalele le$i aplica.ile n materie comercial& sunt> =e$ea 31V1))+ 0societ&i comerciale1, modi%icat& i completat& cu -.@.C. nr. 32V1))' i =e$ea nr. 1) V1))', repu.licat&, modi%icat& prin -.@.C. nr. '6V2++1, repu.licat&E =e$ea nr. 314V2++1 i =e$ea nr. 161V2++3E =e$ea nr. 26V1))+ 0re$istrul comerului1, repu.licat& n temeiul =e$ii nr. 12V1))( i modi%icat& prin =e$ea nr. 161V2++3E =e$ea nr. 1 V1))+ 0or$anizarea unit&ilor economice de stat ca re$ii autonome i societ&i naionale1, modi%icat& prin -.@>C. 3+V2+++E =e$ea nr. (V1))(#=e$ea .ancar&, modi%icat& prin =e$ea nr. 4 (V2++3E =e$ea nr. (2V1))1#=e$ea conta.ilit&ii, modi%icat& i repu.licat&E =e$ea nr. 64V1)) privind procedura reor$aniz&rii ,udiciare i a %alimentuluiE modi%icat&. 8otodat& au %ost repu.licate i modi%icate unele le$i adoptate nc& din perioada inter.elic&, n %orma actual&, cum ar %i> =e$ea nr. (V1)34 0cam.ia i .iletul la ordin1E =e$ea nr. )V1)34 asupra ceculuiE =e$ea nr. 1'(V1)34 privind re$lementarea contractului de consi$naie, etc. 3. @zul, cutuma sau obiceiul juridic. @zul reprezint& o practic& ndelun$at& 0atitudini, comport&ri1 care are un anumit $rad de vec4ime, repeta.ilitate i sta.ilitate aplicat& unui num&r nede%init de comerciani, care poate avea sau nu, caracter de izvor de drept. :n lipsa unei dispoziii scrise, se va aplica uzul ntocmai ca i le$ea scris&, cu aceeai putere o.li$atorie. :n dreptul rom5nesc %ormula de uz 0uzuri din dreptul italian1 se con%und& cu ,,obiceiul 0cutuma1, iar n dreptul comerului internaional#,,uzane. @zanele pot %i clasi%icate, n %uncie de fora lor juridic, n> a1 uzuri normative 0le$ale, de drept, cutume1E .1 uzuri convenionale 0interpretative, de %apt1. a1 @zurile normative se e6prim& n> generalitate, impersonalitate i obligativitate 0D6. uzurile posturilor sau .urselor1. .1 @zurile convenionale au %or& ,uridic& asem&n&toare clauzelor contractuale, iar %undamentul lor const& n principiul li.ert&ii de voin& a p&rilor.

@zurile se mai clasi%ic& i dup& ntinderea aplic&rii lor n spaiu> locale 0e6. o anumit& pia& comercial&, port1E speciale 0ramur& de activitate sau produse> .unuri, cereale, %ructe, etc.1E generale#se aplic& tuturor raporturilor comerciale. :n dreptul comercial internaional uzanele s#au implicat prin AN"-8D/9S la Paris, 1) 3, pentru Duropa.

7III 9aptele 3actele5 de comer*#


.# De2inirea 2aptelor de comer*#

8ermenul de ,,fapt de comer este %olosit de le$iuitor pentru desemnarea operaiunilor de comer, %ie c& sunt ,,acte juridice de comer, %ie c& sunt numai ,,fapte juridice 0stricto sensu1 de comer. :n "odul comercial rom5n, art.3, le$iuitorul %olosete termenul de ,, fapte de comer, acoperind prin aceasta at5t s%era %aptelor, c5t i a actelor de comer. !e%. 9aptul de comer este orice activitate care d& natere la raporturi ,uridice $uvernate de le$ea comercial& i care se ntemeiaz& pe ideea de sc4im. de m&r%uri i valori, %iind cali%icat& ca o activitate de ntreprindere n operaiile de sc4im.. "lasi%icarea %aptelor de comer, n raport de cele dou& sisteme consacrate, respectiv, sistemul obiectiv#propriu le$islaiei %ranceze i italiene i sistemul subiectiv, nsuit de le$islaia $erman& i altele se prezint& ast%el> a1 Potrivit sistemului obiectiv un ,,%apt este cali%icat ,,de comer dac&, n mod o.iectiv, n coninutul lui e6ist& una din operaiunile pe care le$iuitorul le cali%ic& ca %iind ,,de comer, deoarece ideea de nterpunere 0intermediere1 n sc4im. se realizeaz& independent de calitatea persoanei care.l ndeplinete, actul este comercial prin natura lui. .1 Potrivit sistemului su.iectiv un ,,%apt este cali%icat ,,de comer dac este fcut de un comerciant. "alitatea su.iectului determin& natura ,uridic& a %aptului, iar comerciantul este definit, de re$ul&, ca %iind acea persoan care i.a nregistrat firma n registrul de comer 0e%ect constatativ1 sau dac& are una din ntreprinderile comerciale anume sta.ilite de le$e n acest scop. "odul comercial rom5n consacr& sistemul o.iectiv de cali%icare a %aptelor de comer 0art.3, "odul comercial1 completat cu o prezumie de comercialitete cu privire la toate contractele i o.li$aiunile unui comerciant 0art.4, "odul comercial1. ?adar, n concepia legiuitorului romn nu este su%icient criteriul o.iectiv pentru a determina cate$oriile de %apte de comer, consider5nd c& i calitatea su.iectului 0comerciantul1 este util& pentru a cali%ica un %apt ,uridic ca %iind ,,de comer. ?naliz5nd te6tele le$ale putem concluziona c& %aptele de comer se clasi%ic& n trei cate$orii> %apte de comer o.iectiveE %apte de comer su.iectiveE *apte de comer unilaterale sau mi6te.

&# 9aptele 3actele5 de comer* o:iective#

*aptele de comer o.iective sunt acele operaiuni 0acte ,uridice1 prev&zute de le$iuitor n art.3 din "odul comercial, cali%icate ast%el n %uncie de natura sau %uncia lor economic& i, n unele cauze, de %orma lor. :n art.3, "odul comercial, prevede un num&r de 2+ de operaiuni 0acte, %apte1 pe care le$iuitorul le cali%ic& ,,de comer. 8r&s&tura comun& a celor 2+ de ,,%apte de comer este intermedierea 0interpuneri n sc4im.1, la care se adau$& caracterul speculativ. Speculaia este de natura %aptului de comer i nu esena lui. ?ctivitatea speculativ& a comerciantului const& ntr#un %apt de comer, n sc4im. intermedierea este tr&s&tura constant& 0permanent&1 care caracterizeaz& %aptele de comer. :n $rupa celor 2+ de %apte de comer 0art.3, "odul comercial1 intr& i 3 cate$orii de sc4im. 0intermediere1> operaiuni de intermediere n sc4im. asupra m&r%urilor i titlurilor de credit denumite %apte 0acte1 constitutive de comerE acte de intermediere n operaiunile de sc4im. purt5nd asupra muncii or$anizate 0ntreprinderile1E %aptele de comer cone6e 0accesorii1. 1. /peraiuni de intermediere n schimb. !in aceast& cate$orie %ac parte> a1 =umprarea i vnzarea comercial&, potrivit art.3, pct. 1 i 2, "odul comercial i vnzarea.cumprarea este re$lementat& de "odul civil n art. 12)4. !e %apt, numai n m&sura n care cump&rarea i v5nzarea apare ca o operaiune de intermediere, ea do.5ndete cali%icare comercial&. !e re$ul&, putem %ormula ast%el> cumprarea este comercial& c5nd a %ost %&cut& cu intenia de a revinde i vnzarea este comercial& atunci c5nd a %ost precedat& de o cump&rare comercial&, adic& %&cut& cu intenia de a revinde. -peraiunile de cump&rare i v5nzare pot avea ca obiect at5t m&r%urile, c5t i productele, titlurile de credit i n $enere, orice .unuri mo.ile a%ectate consumului i circulaiei 0D6. croitorul cump&r& sto%& pentru a o trans%orma n costum de 4aine, etc.1. .1 /peraiuni de punere n consignaie a mrfurilor sau productelor n scop de vnzare. Speci%icul contractului de consi$naie 0estimatoriu1, este contractul prin care o persoan& numit& consi$nant transmite alteia, numit& consi$nator o cantitate de m&r%uri n preala.il estimate 0preuite1 cu mandatul de a %i v5ndute pe contul celui dint5i i o.li$aiunea, %ie de a introduce preul sta.ilit prin convenie, %ie de a restitui m&r%urile n natur&, dac& nu au %ost v5ndute, con%orm =e$ii nr. '(V1)34. c1 /peraiunile pe termen asupra titlurilor de credit" Reportul" /peraiunile de burs.

'

Potrivit art.3, "odul comercial, sunt %apte de comer contractele de report asupra o.li$aiunilor de stat sau altor titluri de credit circul5nd n comer. d1 /peraiuni relative la subscrierea, cumprarea i vnzarea de pri sociale i aciuni ale societilor comerciale. ?rt.3, "odul comercial, enumer& la pct.4 printre %aptele de comer i ,,cump&r&rile sau v5nz&rile de p&ri sau aciuni ale societ&ilor comerciale. e1 /peraiunile de banc i schimb. Potrivit art.3, pct.11, "odul comercial, sunt %apte de comer ,,operaiunile de .anc& i sc4im.. -peraiunile de banc sunt operaiuni de intermediere care au ca o.iect sume de .ani, credite ori titluri de credit. ?ctivitatea .ancar& este realizat& de 2anca Naional& i de societ&ile comerciale .ancare. -peraiunile de schimb se re%er& la sc4im.ul de monede, .ilete de .anc& naionale sau str&ine, transmitere de %onduri. %1 =ambiile i ordinele de producte sau mrfuri. :n con%ormitate cu art.3, pct.14, sunt %apte de comer ,,cam.iile i ordinele de producte sau m&r%uri. =a ori$inea sa cam.ia era un instrument de sc4im. i de trans%er de .ani, dup& cum rezult& din cuv5ntul 0cam.ium J sc4im.1, ca instituie cam.iei i s#a atri.uit caracter comercial n mod a.solut, c4iar dac& mai t5rziu, a devenit un instrument de credit %olosit i n raporturi civile. $1 /peraiuni asupra imobilelor n scop de speculaie. "odul comercial italian de la 1((3 cuprindea preintre actele o.iective de comer ,,cump&r&rile i v5nz&rile de .unuri imo.ile, dac& aceste operaiuni au %ost %&cute cu scopul de speculaie comercial&. :n prezent, imo.ilele sunt incluse n %ondul de comer 0art.1, lit.e din =e$ea nr. 2)(V2++1. 21 #cte de intermediere n operaiunile de schimb purtnd asupra muncii organizate 5ntreprinderilor6. :ntreprinderea are un dublu neles> unul subiectiv re%eritor la activitatea ns&i a persoanei i altul obiectiv n sens de or$anism economic care pune n valoare n mod sistematic %actorii necesari pentru un produs destinat sc4im.ului, pe riscul ntreprinz&torului. Dlementele care concur& la o ntreprindere sunt> asocierea %actorilor necesari produciei> capital, munc&, natur&E riscul pe care ntreprinz&torul i#l asum&E or$anizaia, ca element de coordonare a muncii cu valorile patrimoniale. :n art.3, "odul comercial sunt prev&zute di%erite categorii 0%eluri1 de ntreprinderi>

a1 Antreprinderile de furnituri de lucruri, mrfuri 0art.3, pct. 1. "aracteristica $eneral& a acestor ntreprinderi const& n continuitatea prestaiilorE %urnizarea de m.r&c&minte, de alimente, com.usti.il, etc. *urnizorul asi$ur& sc4im.ul la un pre determinat anticipat sau prestarea unor servicii, cu predarea la anumite termene. :n cazul %urniz&rii de produse, ntreprinderea de %urnituri are o.li$aia de a transmite dreptul de proprietate asupra m&r%urilor livrate, de a le preda i de a r&spunde pentru vicii i pentru eviciune ntocmai ca la v5nzare#cump&rare. Spre deose.ire de contractul de v5nzare#cump&rare, contractul de %urnizare 0livrare1 presupune %urnizare de mar%& o.li$atorie continuu pentru ntreprinderea 0e6. %urnizarea de ener$ie electric&1 sau la termene succesive, preul %iind determinat anticipat. :n cazul %urniz&rii de servicii, ntreprinderea are o.li$aia de facere, de a presta servicii cu caracter continuu pe .az& de contract de locaie de servicii. .1 Antreprinderile de spectacole publice 0art.3, pct.61. :ntreprinderile de spectacole pu.lice sunt cali%icate ,,de comer deoarece ele organizeaz munca altora i se interpun ntre artist, pe de o parte i spectator, pe de alt& parte. :n activitatea de spectacole, sunt cali%icate acte de comer> :nc4irierea s&lii de spectacoleE contracte de pu.licitateE contracte cu artitii, etc. c1 Antreprinderile de comision. ?ceasta nc4eie a%aceri n nume propriu dar pe seama comitentului. :ntreprinderea de comision tre.uie s& ai.& n%&iarea unei profesiuni cu caracter permanent. @n act izolat de comision nu este considerat ,,%apt de comer. d1 Antreprinderile de agenii i oficii de afaceri. :ntreprinderile de a$enii i o%icii de a%aceri intermediaz& a%aceri 0contract de v5nzare#cump&rare, nc4iriere, locaie de servicii, etc.1 ntre comerciani i clieni. 0@nele o%icii de a%aceri aciuneaz& i ca mandatari ai comercianilor care i#au mputernicit1. e1 Antreprinderile de construcii 0art.3, pct.(, "odul comercial1. :ntreprinderile de construcii sau de reparaii de imo.ile or$anizeaz& %ora de munc& cu a,utorul c&reia i des%&oar& activitatea, interpun5ndu#se ntre client 0.ene%iciar1 i lucr&tori. !in acest punct de vedere, ntreprinderea de construcii speculeaz ,,m5na de lucru, o.in5nd pro%it. ?desea, ntreprinderile de construcii i reparaii de imo.ile e6ecut& lucr&rile care %ac o.iectul contractului de antrepriz de lucrri pentru construcii, cu materiale proprii.

%1 Antreprinderile de fabrici, manufactur i imprimrie 0art.3, pct.), "odul comercial1. ?ceste ntreprinderi de %a.rici i de manu%actur& au ca o.iect de activitate trans%ormarea unor .unuri 0materie prim&1, prelucrarea i o.inerea unor produse industriale sau de manu%actur&. D6. :ntreprinderea de es&tur&, care trans%orm& %irele de m&tase n produs %init#m&tasea. $1 Antreprinderile de imprimrie des%&oar& activitatea de multiplicare a operelor literare, tiini%ice, artistice, %olosind mi,loace mecanice sau manuale. 41 Antreprinderile de editur, librrii i obiecte de art, cnd altul dect autorul sau artistul vinde 0art.3, pct.1+, "odul comercial1. Antreprinderea de editur 0editorul1 are ca o.iect de activitate reproducerea i di%uzarea 0r&sp5ndirea n pu.lic1 unei lucr&ri 0tiini%ice, literare, artistice1 ncreedinat& de c&tre autor pe .aza contractului de editare. =a r5ndul s&u, editorul nc4eie contract cu o tipo$ra%ie, %ie cu ntreprinderea de di%uzare, de li.r&rii, pentru v5nzarea lucr&rii respective. :ntreprinderea de editur este un intermediar care, la r5ndul lui, nc4eie dou& contracte> unul cu ntreprinderea de reproducere a operei 0lucr&rii1 i al doilea contract, cu ntreprinderea de difuzare 0li.r&rie1. !ac& cele dou& acte de reproducere i de di%uzare se nc4eie direct de autor, operaiunile des%&urate de acesta nu sunt considerate ,,%apte de comer. Antreprinderile de vnzare a obiectelor de art intermediaz& relaiile dintre autor, artist i cump&r&tor. !ac&, ns& v5nzarea se %ace direct de c&tre autor sau artist, actul ,uridic respectiv nu poate %i considerat ,,%apt de comer. i1 Antreprinderile de transporturi de persoane sau de lucruri pe ap sau pe uscat 0art.3, pct.13, "odul comercial1. Aniial, "odul comercial prevedea numai transportul pe ap& i pe uscat, deoarece cel din aer nu e6ista. 8e6tul din "odul comercial se aplic& n prezent i transportului aerian. :ntreprinderile de transporturi de m&r%uri iVsau persoane i or$anizeaz& activitatea de intermediar, e6peditor#%urnizor i destinatar#.ene%iciar, %&c5nd un serviciu e6peditorului 0%urnizor1 n %avoarea terului .ene%iciar 0destinatarul1. ?ctivitatea ntreprinderii de transport se des%&oar&, n principal, pe .aza contractelor de transport, contracte n care ntreprinderea de transport 0c&r&u1 are calitatea de promitent, e6peditorul, calitatea de stipulant, iar destinatarul este ter# .ene%iciar. "ontractul de transport poate %i nc4eiat de c&r&u, %ie direct cu %urnizorul#e6peditor, %ie cu o ntreprindere specializat& n operaiuni de e6pediie, deci cu e6peditorul 0D6. -%iciul Potal1. ,1 Antreprinderile de asigurare 0art.3, pct. 1', "odul comercial1. ?ctivit&ile prev&zute n art.3, pct.1', sunt %apte de comer ,,asi$ur&rile terestre, c4iar mutuale n contra daunelor i asupra vieii, iar art.3, pct.1(, "odul
6+

comercial, sunt cali%icate %apte de comer i ,,asi$ur&rile c4iar mutuale n contra riscurilor navi$aiunii. Societ&ile de asi$urare se constituie i %uncioneaz& pe .aza =e$ii nr. 32V2+++ i a =e$ii nr. 31V1))+. ?si$ur&rile sunt le$ale 0e6. o.li$aia /.".?.1 i %acultative. :n comer intereseaz& n special asi$ur&rile %acultative. Pot %i asi$urate> .unuri, persoane, asi$urare pentru r&spundere civil&, inclusiv pentru insolva.ilitatea de.itorului. :n alte cazuri, dei nu este o.li$atorie, asigurarea se impune ca o msur de conservare, inte$ritatea .unurilor ce aparin altei persoane 0e6. o.li$aia depozitului de asi$urare a m&r%ii1. #sigurrile mutuale prin care mai multe persoane se asi$ur& n scopul suport&rii mpreun& a riscurilor. M1 Depozite n docuri i antrepozite 0art.3, pct.2+, "odul comercial1. Sunt cali%icate ca %apte de comer ,,depozitele n docuri i antrepozite i toate operaiunile asupra recipiselor de depozit 0Karante1 i asupra scrisorilor de $a, li.erate de ele. !ocumentele, nscrisurile eli.erate i care atest& e6istena m&r%ii n depozit sunt> recipisa de depozit, care eli.ereaz& deponentului 0proprietar1, atest5nd dreptul de proprietate al titularului asupra m&r%ii depozitateE Karantul 0scrisoarea de $a,1 sau .uletin de $a,, care este documentul ce atest& c& mar%a %ace o.iectul unui contract de $a, i deci titularul Karantului are drept de $a, 0$aranie real&1 asupra m&r%ii n depozitE talonul care r&m5ne al administraia depozitului. 3. 9apte de comer cone4e 5accesorii6. 9aptele de comer cone4e sau accesorii sunt acele %apte ,uridice care au un caracter civil, numai c&, datorit& le$&turii str5nse cu un %apt cali%icat de comer, do.5ndesc caracter comercial potrivit re$ulii accesorium se:uitur principale. *apte ,,de comer cu caracter accesoriu sunt> a1 -peraiunile de mi,locire n a%aceri comerciale 0art.3, pct.12, "odul comercial1. =e$iuitorul dispune n te6t c& sunt %apte de comer ,,operaiunile de mi,locire 0s&ms&rie1 n a%aceri comerciale. 9i,locirea n a%aceri comerciale este act cone6 considerat %apt 0act1 o.iectiv de comer, deoarece presupune nc4eierea unei nele$eri ntre doi parteneri de a%aceri ,,pui %a& n %a& de c&tre un intermediar, mi,locitor, care este cali%icat ca %iind un au6iliar de comer 0independent1. .1 !4pediiunile maritime i toate contractele privitoare la comerul pe mare i la navigaiune.

61

!in cate$oria acestor operaiuni la comerul pe mare i la navi$aiune %ac parte> construirea de vase pentru navi$aiuneE cump&rarea, v5nzarea i rev5nzarea de tot %elul de vaseE nc4eierea de contracte privind ec4iparea vaselor, dotarea i aprovizionarea lor. c1 Depozitele pentru cauz de comer 0art.3, pct.12, "odul comercial1. !epozitele pentru cauz& de comer sunt %apte de comer cone6e sau accesorii, privesc depozitarea unor m&r%uri care sunt cump&rate n scop de rev5nzare. d1 =ontul curent i cecul 0art. 6 alin0211, "odul comercial1. ,,"ontul curent i cecul nu sunt considerate ca %apte de comer n ce privete pe necomerciani a%ar& dac& ele n#au o cauz& comercial&. 8e6tul de le$e interpretat& ori de c5te ori desc4iderea unui cont curent i operaiunile care se e%ectueaz& n coninutul acestuia, c5t i cecul au cauz& comercial&, operaiile respective sunt cali%icate %apte de comer accesorii sau cone6e actului principal care este de comer, dup& natura sa. !e asemenea, pot %i considerate ca %iind comerciale, urm&toarele cate$orii de acte ,uridice unilaterale, i .ilaterale 0contracte1, c5t i cavasicontracte, delictele i cvasidelictele, respectiv> acte juridice 0promisiunea unilateral& de a cump&ra un %ond de comerE contract de mandat comercialE contract de ipotec&, de $a, i de %ide,usiune1E cvasicontracte 0$estiunea de a%aceri comercialeE plata nedatorat& a unei datorii comercialeE m.o$&irea %&r& ,ust temei1E delicte i cvasidelicte, constau din> %apte de concuren& neloial&.

0# 9aptele 3actele5 su:iective de comer*#


*aptele 0actele1 de comer su.iective reprezint& cate$oria de %apte ,uridice pe care le$iuitorul le cali%ic& ,,de comer deoarece sunt %&cute de un comerciant. !eci, calitatea su.iectului determin& natura ,uridic& a %aptului 0actului1 s&v5rit 0nc4eiat1. *aptele su.iective de comer sunt prev&zute n art.4, "odul comercial, ntr#o %ormulare $eneral&, unde le$iuitorul instituie o prezumie iuris tantum, de comercialitate, cu privire la toate actele i operaiunile unui comerciant. Nu sunt comerciale> a1 actele eseniale civile, ce aparin vieii civile, precum c&s&toria sau adopia, acestea r&m5n civile c4iar dac& sunt %&cute de un comerciantE .1 actele e6pres civile 0e6. o ipotec& pentru $arantarea unui mprumut pentru ac4iziionarea unei locuine1. !in dispoziiile te6tului de le$e rezult& c&>

62

nu sunt %apte de comer actele ,uridice care aparent ,,sunt de comer, at5ta vreme vizeaz& satis%acerea unor interese 0uzul sau consumaiunea1 ale cump&r&torului sau %amiliei saleE nu sunt %apte de comer activitile agricole, su. di%erite %orme> culturi, v5nzarea produselor cultivate de c&tre cultivator. ?ceste activit&i sunt considerate %apte civile. - situaie special& o au societ&ile a$ricole care s#au constituit i se constituie potrivit =e$ii nr. 36V1))1 privind societ&ile a$ricole i alte %orme de asociere n a$ricultur& i a =e$ii nr. 31V1))+ privind societ&ile comerciale, repu.licat&.

1# 9aptele 3actele5 de comer* unilaterale#


Potrivit art. 6, "odul comercial, ,,dac& un act este comercial numai pentru una din p&ri, toi comercianii sunt supui, n ce privete acest actE le$ii comerciale, a%ar& de dispoziiile privitoare la presoana c4iar a comercianilor, i n cazurile n care le$ea nu dispune alt%el. !in coninutul art. 6, "odul comercial, partea %inal& rezult& urm&toarele e4cepii> nu se aplic& necomercianilor le$ile comercialeE nu se aplic& le$ile 0dispoziiile1 comerciale atunci c5nd le$iuitorul prevede n mod e6pres acest lucru.

63

I< Societ/*ile comerciale#


.# No*iunea+ natura 4uridic/ %i clasi2icarea societ/*ilor comerciale#
Societatea comercial& are n principiu dou& sensuri> a1 n calitate de instituie juridic n sine, constituit& ca or$anism pe .aze asociative n scopul o.inerii unui anumit pro%it de c&tre cei care s#au asociat, n vederea realiz&rii unei activit&i comercialeE .1 ca un contract, cu caracteristici proprii, determinate de speci%icul scopului pentru care s#a realizat acordul de voin&. :n "odul civil 0art.14)11 de%inete societatea civil&, n sensul de contract de societate 0con%orm St. !. "&rpenaru1. "ele dou& sensuri n care este privit& societatea comercial& e6plic& natura sa ,uridic& speci%ic&, rezult& din nele$erea conceptelor de societate#contract i societate#instituie. =oncepia contractualist e6plic& e6istena societ&ilor comerciale pornind de la condiiile de validare impuse oric&rui contract i de la te4nicile contractualiste ce sta.ilesc raporturile n cadrul societ&ii %ormate 0D6. administraia societ&ii pe .aza unui contract de mandat1. *irete, dezavanta,ele a.solutiz&rii unei asemenea teorii rezid& din aspectele speci%ice care contureaz& o societate comercial&, aspecte ce in de mecanismul contractuale 0D6. Societatea comercial& intr& e%ectiv n circuitul comercial dup& ce a %ost nre$istrat& n re$istrul comerului1. !e asemenea, concepia contractualist& nu e6plic& e6istena societ&ilor de tip unipersonal 0societ&&i cu r&spundere limitat&#S./.=.1, deoarece acordul de voin&, %undamental pentru orice contract lipsete. ?a se e6plic& de ce s#a ncercat de%inirea societ&ii comerciale prin prisma instituional&, pornind de la %aptul c& instituia ,uridic& reprezint& un ansam.lu de re$uli, cu scop .ine determinat. =lasificarea societilor comerciale s#a realizat prima oar& prin intermediul =e$ii privind trans%ormarea %ostelor unit&i socialiste de stat n societ&i comerciale sau re$ii autonome, nr. 1 V1))+. ?ceast& le$e a ncercat s& %ac& o delimitare a societ&ilor comerciale, in5nd cont de titularul de capital. "on%orm =e$ii nr.1 V1))+, societ&ile comerciale puteau %i> societ&i cu capital inte$rat de statE societ&i cu capital mi6t 0de stat i privat1E

64

societ&i cu capital inte$ral privat. !up& adoptarea =e$ii nr. 31V1))+, s#a revenit la clasi%icarea societ&ilor comerciale dup& natura lor, n societi de capitaluri i societi de persoane. ?l&turi de cele dou& 0persoane i de capital1, ca societate de $rani&, care mprumut& tr&s&turi speci%ice de la cele dou&, s#a constituit 8"R"7", societate care n situaia social#economic& din /om5nia s#a dovedit a %i cea mai uzitat&. :n doctrina de specialitate 0vezi. St. !. "&rpenaru1 s#au propus i alte criterii de clasi%icare a societ&ilor comerciale, respectiv> n %uncie de rspunderea asociailor e6ist& asociaii cu rspundere limitat i asociai cu r&spundere nelimitatE n %uncie de structura capitalului social, sunt societ&i comerciale cu capitalul social mp&rit n aciuni i societ&i comerciale cu capital social mp&rit n p&ri intereseE n %uncie de titlurile de valoareE societ&i comerciale care emit titluri de valoareE i societ&i comerciale care nu pot emite ast%el de titluri. Societ&ile comerciale pot %i clasi%icate av5nd n vedere i modul lor de reglementare, ast%el> societ&i comerciale re$lementate de =e$ea $eneral& 31V1))+, repu.licat&E societ&i comerciale re$lementate n legi specialeE societ&ile .ancare, pe .aza =e$ii nr. (V1))(E societ&ile a$ricole, re$lementate de =e$ea nr. 36V1))1E societ&ile de asi$ur&ri, re$lementate de =e$ea nr. 32V2+++. !e asemenea, prin -.@.C. nr. 3+V2+++, s#a modi%icat %undamental ns&i e4istena regiilor autonome, dup& cum erau re$lementate prin =e$ea nr. 1 V1))+. /e$iile autonome trans%ormate s#au reor$anizat n societi naionale sau companii naionale, care sunt considerate a %i societ&i comerciale, potrivit =e$ii nr. 1 V1))+. ?semenea societ&i re$&sim i n *rana care le consider& societ&i cu statut juridic specific> societ&i cooperatiste nu de asociaii pot %i muncitorii an$a,ai 0cooperative de producie1, %ie %urnizori de produse pentru societatea respectiv&, %ie clieni 0n cadrul unor cooperative de consum1, ,,4ot&r5rile aici sunt con%orm ,,un om un vot. societ&i care presupun participarea muncitorilor care, n mod o.li$atoriu, se constituie sub forma societilor anonime, care permit participarea salariailor la .ene%icii i la $estionarea e%ectiv& a societ&ii respective. :n /om5nia, pentru a accelera privatizarea s#a introdus =e$ea nr. ''V1))4, %iind a.ro$at& prin -.@.C. nr.((V1))', privind privatizarea societ&ilor comerciale, %iind constituite P.?.S.#urile>

societi cu capital variabil, unde capitalul variaz& n mod constant, prin ma,orarea n urma v&rs&mintelor de asociaii e6isteni, %ie prin reducerea capitalului n mod periodic, sau retra$erii unor asociaiE societi economice mi4te constituite prin asocierea capitalului privat cu o colectivitate pu.lic&. !in 1)(3 s#au admis ast%el de asocieri la nivel local constituite ca societ&i economice mi6te locale. =e$islaia rom5n& admite ast%el de asocieri, dar numai n .aza unor contracte de asociere n participaiune, con%orm "odului comercial, asociaie lipsit& de personalitate ,uridic&E societi naionalizate, n cadrul c&rora statul deine inte$ral capitalul social. ?cestea seam&n& cu re$iile autonome din /om5nia, con%orm -.@.C. nr. 3+V1))'. :n doctrina %rancez& sunt clasi%icate i dup obiectul de activitate 0societ&i imo.iliare, a$ricole, .ancare i de credit, de dezvoltare re$ional&, etc.1. !e asemenea, se pot constitui forme societare i n cadrul profesiunilor liberale, ncep5nd cu anul 1))1, cum ar %i> e6peri conta.ili, ar4itecilor, consilierilor ,uridici, etc. ?ceste societ&i asi$ur& pro%esiilor li.erale s& %ac& %a& concurenei pe plan internaional.

&# 9ormele societ/*ilor comerciale#


*ormele societ&ilor comerciale sunt> de persoaneE de capital i cu r&spundere limitat&.

&#.# Societ/*ile de persoane#


8ocietile de persoane ceea ce intereseaz& e calitatea asociailor i nu capitalul aportat de acetia la societate 0aici e6ist& ncrederea ntre asociai1. Societ&ile de persoane sunt> n nume colectiv sau n comandit& simpl&, am.ele se constituie prin contract de societate 0art. , pct.1 din =e$ea nr. 31V1))+, repu.licat&1. a1 ,rsturile societilor n nume colectiv se re%er& la> #sociaii din societ&ile de persoane sunt, n $eneral societi cu numr mic de asociai 0minim 21 i considerate de doctrin& ,,societ&i nc4ise. =apitalul social din societ&ile de persoane#legea nu prevede un minim de capital social, ns& %iresc tre.uie s& %ie din momentul constituirii lor. #porturile la capitalul social n societ&ile de persoane se %ace n orice %el de .unuri> numerar, n natur& 0.unuri corporale sau incorporale1 i creane.

66

rile sociale. "apitalul social este divizat n p&ri sociale, numite ,,p&ri de interese, de valoare e$al&, care nu sunt reprezentate prin titluri negociabile i, n principiu, sunt netransmisibile. "esiunea p&rilor sociale sau transmiterea lor n caz de deces al unui asociat opereaz& numai dac& n actul constitutiv al societ&ii s#a prev&zut n mod e6pres continuarea activit&ii cu motentorii. Rspunderea asociailor este solidar& i nelimitat&, %iecare urm5nd s& r&spund& n %uncie de modul cum au convenit s& participe la .ene%icii i pierderi. !eci, solidaritatea asociailor e6ist& numai n raport cu creditorii societ&ii. :n sc4im., ntre asociai, o.li$aiile sunt divizi.ile. /&spunderea este nelimitat, %iecare r&spunde pentru datoriile societ&ii, inclusiv cu .unurile proprii, aa nc5t n momentul constituirii societ&ii, asociaii tre.uie s& declare ,,averea proprie, deci .unurile mo.ile i imo.ile pe care le au n patrimoniul propriu. !ei r&spund nelimitat, totui acetia pot invoca numai beneficiu de discuiune. =onducerea, administrarea i controlul. =onducerea societ&ilor de persoane revine adun&rii $enerale a asociailor 04ot&r5rile se adopt& cu unanimitate de vot1. #dministrarea i reprezentarea societ&ilor n relaiile cu terii se %ace de c&tre unul sau doi administratori 0$erani1, de re$ul&, sunt asociai, dar pot %i i tere persoane. =ontrolul activitii economico.financiare se realizeaz&, de re$ul&, de c&tre asociai, acetia av5nd posi.ilitatea s& desemneze unul sau mai muli cenzori. !izolvarea societ&ilor de persoane se produce pentru cauze generale, comune tuturor %ormelor de societ&i comerciale, dar i pentru unele cauze specifice 0moartea, incapacitatea, %alimentul retra$ere, e6cludere, con%orm art. 222 din =e$ea nr. 31V1))+1. .1 ,rsturile societilor n comandit simpl. :n $eneral, tr&s&turile analizate pentru societ&ile n nume de colectiv se re$&sesc n cazul societ&ilor n comandit& simpl&, dar e6ist& unele di%erenieri le$at de particularit&ile societ&ii n comandit& simpl&. Societatea n comandit& simpl& presupune dou categorii de asociai> asociaii comanditariE asociaii comanditai. #sociaii comanditari sunt cei care au putere de comand& a societ&ii, care %inaneaz& societatea, %&r& a participa direct la coordonarea i administrea patrimoniului acesteia.

6'

#sociaii comanditai lucreaz& su. comanda comanditarilor, ei %iind aceia care administreaz& e%ectiv societatea. Societatea n comandit& simpl& i nceteaz e4istena n cazul decesului, dispariiei, interdiciei. "a i n cazul societ&ilor n nume colectiv, e6cluderea sau retra$erea asociailor comanditai este cauz& de dizolvare a societ&ii. :n am.ele cazuri nu se admite societatea de tip unipersonal. !in analiza societ&ilor de presoane rezult& urm&toarele avantaje> 0aport la capital social .ani, .unuri, creane, nu prevede un minim de capital social, controlul se %ace de asociai, ne%iind nevoie de cenzori1 i dezavantaje> 0r&spunderea asociailor este solidar& i nelimitat&, p&rile sociale nu pot %i ne$ociate, p&rile sociale nu se pot transmite nici m&car motenitorilor, cu e6cepia cazului prev&zut e6pres la constituire, sunt societ&i nc4ise, terele persoane neav5nd posi.ilitatea de asociere.

&#&# Societ/*ile de capital#


Societ&ile de capital presupune ca element de esn& capitalului aportat de asociaii#acionari, capitalul av5nd relevan&. Societ&ile de capital sunt> societ&ile pe aciuniE societ&ile n comandit& simpl& pe aciuni. a1 8ocietile pe aciuni se constituie pe .aza unui act constitutiv, ce tre.uie s& cuprind& o.li$atoriu at5t elemente speci%ice ale contractului de societate, c5t i cele ale statutului de funcionare. Societ&ile pe aciuni sunt societi mari ce presupun un num&r mare de acionari la constituire, cu minimum acionari. "apitalul social o.li$atoriu la constituire, sta.ilit de le$e, este minim 2 milioane lei. "apitalul social se poate constitui numai n bani i n natur. =e$ea prevede ca la constituire %iecare acionar s& verse minim 3+W din aportul %iec&rui acionar la capitalul social su.scris, urm5nd ca di%erena s& %ie ac4itat& n termen de 12 luni. #ciunile sunt reprezentate n capitalul prin titluri negociabile i transmisibile at5t pe piae %inanciare or$anizate 0.ursele de valori1, c5t i pe piee neor$anizate. ?ciunile sunt nominative 0nscrise titularului dreptului1 sau la purttor 0simpla deinere#titlu de proprietate1. - societate de capital poate emite ca titluri de valoare at5t aciuni, c5t i obligaiuni. Rspunderea acionarilor se re%er& la o.li$aia la plata aciunilor subscrise. /&spunderea acionarilor pentru datoriile societ&ii este limitat la valoarea aciunilor pe care le deine %iecare.
6(

=onducerea, administrarea i controlul. =onducerea societ&ii se %ace pe principiul majoritii voturilor acionarilor i al unanimit&ii. -r$anul de conducere este adunarea general a acionarilor care poate %i> ordinar i e4traordinar. #dministrarea societ&ii se realizeaz&, de re$ul&, de c&tre un consiliu de administraie i ,eventual, de un comitet de direcie. =ontrolul activit&ii societ&ii se realizeaz&, n mod obligatoriu, de o comisie de cenzori %ormat& din minimum 3 cenzori i tot at5ea supleani. Dizolvarea societ&ilor de capital se produce pentru cauze generale, comune tuturor societ&ilor comerciale, dar i pentru cauze speciale, n situaii prev&zute de le$e> num&rul minim de acionari a sc&zut su. limita prev&zut& de le$e, sau limita minim& a capitalului social s#a redus i nu se dispune de completarea lui n termenul prev&zut de le$e. .1 8ocietile n comandit pe aciuni presupun mp&rirea acionarilor n dou& cate$orii> comanditai i comanditari. =omanditaii au r&spundere solidar& i nelimitat& pentru de.itele societ&ii, n timp ce comanditarii au r&spundere limitat& doar la aportul lor la capitalul social. Societ&ile de capital prezint& urm&toarele avantaje 0r&spunderea acionarilor este limitat& la valoarea aciunilor su.scrise i aciunile sunt titluri ne$ocia.ile i transmisi.ile1 i urm&toarele dezavantaje 0e6istena unui num&r minim de acionari 0 1 i e6istena unui capital minim prev&zut de le$e1.

&#0# Societatea cu r/spundere limitat/#


Societatea cu r&spundere limitat& S./.=. este o %orm& intermediar& de societate comercial& ntre societ&ile de persoane i societ&ile de capitaluri. ?ceast& %orm& de societate comercial& a ap&rut mai t5rziu, %iind re$lementat& n 1((2 n Cermania, preluat& n 1)2 n *rana, iar n /om5nia de a.ia prin =e$ea 31V1))+. 8r&s&tura S./.=. poate fi definit ca o societate constituit& pe .aza deplinei ncrederi#dou& sau mai multe persoane, care pun n comun anumite .unuri, pentru a des%&ura o activitate comercial&, n scopul mp&ririi .ene%iciilor i care r&spund pentru o.li$aiile sociale n limita aportului lor. S./.=. se .azeaz& pe ncrederea asociailor ca n cazul societ&ii n nume colectiv. ?v5nd un num&r limitat de asociai, prile sociale nu sunt liber cesibile. =e$ea impune ca num&rul de asociai s& nu %ie mai mare de +, iar capitalul social minim de constituire este de 2 milioane lei. =onducerea S./.=. este asi$urat& de adunarea $eneral& a societ&ii.

6)

#dministrarea societ&ii se realizeaz& prin intermediul unuia sau mai multor administratori. =ontrolul este asi$urat prin intermediul cenzorilor 0numirea lor este o.li$atorie1 n cazul n care numrul asociailor este mai mare de 1 , con%orm =e$ii 31V1))+, %ie direct de ctre asociaii care nu au calitatea de administrator. Rspunderea n S./.=. r&spund pentru o.li$aiile sociale numai n limita aporturilor la capitalul social. Dizolvarea a S./.=. se %ace prin cauze generale sau cauze specifice. =e$ea rpm5n& recunoate i societ&ile unipersonale. ?sociatul unic poate %i i persoan& %izic&, c5t i persoan& ,uridic&, ns& ca persoan&, %izic& sau ,uridic& nu poate %i asociat unic dec5t ntr#o sin$ur& societate cu r&spundere limitat&. #vantajele S./.=. vizeaz& r&spunderea numai n limitele aportului adus la capitalul socialE controlul activit&ii este realizat de c&tre asociai, cu e6cepia cazului desemnat cel puin un cenzor 0dac& este mai mare de 1 1E asociatul se poate retra$e, con%orm actului de constituireE pentru %inanarea i dezvoltarea societ&ii S./.=. poate apela la noi aporturi de capital de la o persoan& din a%ara societ&ii. Dezavantaje> cesiunea p&rilor sociale se %ace n concordan& cu dispoziiile le$aleE aportul la capitalul social poate s& constea %ie numai n numerar, %ie n natur& i numerarE relaiile dintre asociai au .aza n ncrederea reciproc& ce e6ist& ntre acetia. =ontractul de societate, con%orm art. 14)1 "od civil, este un acord de voin& prin care dou& sau mai multe persoane convin s& constituie un %ond comun din aporturile individuale, pentru a des%&ura o activitate comercial& n urma c&reia s& o.in& pro%it pe care s&#l mpart& ntre ei, de re$ul&, n %uncie de valoarea aportului adus de %iecare la constituirea %ondului comun 0capitalul social1. Speci%ic contractului de societate este prezena elementului subiectiv, care const& n intenia %iec&rui asociat de a a%ecta societ&ii aportul s&u individual, n sc4im.ul mp&ririi .ene%iciului realizat de societate. =ondiiile generale 0de %ond1 impuse pentru validarea contractului de societate comercial&, con%orm "odului civil, au n vedere> capacitatea juridic a prilorE consimmntul 0latura voinei asociailor de a se asocia pentru a activa n comun ntr#o activitate comercial&1. Goina asociailor tre.uie s& %ie contient& i li.er e6primat&, cu scopul de a produce e%ecte ,uridice, s& nu %ie a%ectat& de un viciu de consim&m5nt, precum> eroare, dol sau violen&. !roarea presupune o %als& a realit&ii cu privire la persoana sau persoanele care se asociaz&. Dolul este eroarea provocat& de asociai, prin %olosirea unor mi,loace dolosive, %rauduloase, 0e6. su.scrierea unor aciuni pe .aza unui .ilan %als1.

'+

Biolena se mani%est& su. %orm& de constr5n$ere datorit& unor amenin&ri cu r&u %izic sau psi4ic. :n situaia constat&rii e6istenei vreunei viciu de consim&m5nt sanciunea va %i nulitatea relativ& a contractului as%el nc4eiat. /biectul contractului de societate nu se con%und& cu o.iectul societ&ii, iar pentru o societate comercial&, o.iectul contractului const& n prestaiile la care sunt o.li$ate p&rile contractanteE o.iectul tre.uie s& %ie determinat 0sau determina.il1, respectiv, s& %ie real, posibil, licit, moral i s& nu contravin& re$ulilor de convieuire social&. :n concluzie, cauza 0scopul1 contractului de societate tre.uie s& %ie real, licit, moral i n concordan& cu re$ulile de convieuire social&. ?portul n capitolul social reprezint& o condiie de %ond special& a contractului de societate comercial&. -.iectul o.li$aiei de aportare presupune> aport n numerar este o.li$atoriu n constituirea oric&rei %orme de societateE aportul n natur poate %i convenional sau de c&tre e6peri. #portul n crean este posi.il numai n cazul societ&ilor de persoaneE aportul n munc 0industrie1 const& n an$a,amentul pe care i#l asum& asociatul de a des%&ura o activitate n societate, pun5nd la dispoziie cunotiine, te4nici pro%esionale, de a e%ectua o munc& n cadrul societ&ii sau de a presta un serviciu. =apitalul social este suma aporturilor asociailor, mai puin aportul n munc& %ormeaz& capitalul social. "apitalul social are un du.lu interes> ,uridic i conta.il, 0juridic este $a,ul creditorilor sociali, iar contabil capitalul se distin$e de activul patrimonial1. Scopul constituirii unei societ&i comerciale este n principal, o.inerea de pro%it care urmeaz& s& %ie mp&rit ntre asociai. 2ene%iciile pot %i n .ani sau .unuri materiale. rofitul nu se con%und& cu dividendele 0acestea sunt cote p&ri din pro%it ce se pot pl&ti %iec&rui asociat1. !ividendele constau totdeauna n sume de .ani, mp&rite 0distri.uite1 pe .aza unor criterii. =onstituirea societilor comerciale parcur$e, n principal, dou& etape> redactarea actului constitutiv con%orm condiiilor impuse de le$e i nmatricularea societ&ii n re$istrul comeruluiE dup& care urmeaz& pu.licarea e6trasului din nc4eierea de autorizare a n%iin&rii societ&ii pronunate de ,udec&torul dele$at, n 9onitorul -%icial i, n %inal, o.inerea codului unic de nre$istrare. Procedura de nmatriculare 0nre$istrare1 a societ&ilor comerciale n re$istrul comerului este re$lementat& prin -.@.C. nr. '6V2++1 care a simpli%icat %ormalit&ile administrative de nre$istrare i %uncionare a comercianilor ncep5nd cu 1 iulie 2++1E prin constituirea unui $irou @nic pentru nre$istrare i i autorizare a %uncion&rii comercianilor.
'1

Societatea comercial& do.5ndete personalitate ,uridic& din momentul nmatricul&rii ei n re$istrul comerului, n termen de 24 ore de la pronunarea ,udec&torului. Potrivit -.@.C. nr. '6V2++1 o dat& cu e%ectuarea nre$istr&rii se comunic& din o%iciu !ireciei $enerale a %inanelor pu.lice teritoriale, precum i /e$iei ?utonome ,,9onitorul -%icial, spre pu.licare, pe c4eltuiala comerciantului. Societatea i poate realiza activitatea i n alt loc dec5t sediul, n aceeai localitate sau n alte localit&i din ar& sau str&in&tate, cu respectarea le$islaiei statului respectiv, n temeiul art.42 din =e$ea nr. 31V1))+.

0# 9unc*ionarea societ/*ilor comerciale#


Pentru %uncionarea societ&ilor comerciale e6ist& re$uli $enerale, comune tuturor societ&ilor comerciale, dar i unele elemente speci%ice de %uncionare pentru societ&ile de persoane, de capital sau pentru societ&ile cu r&spundere limitat&. *iind persoan& ,uridic&, orice societate comercial& presupune trei elemente constitutive, respectiv> un patrimoniu propriuE or$anizare de sine st&t&toareE un scop .ine determinat. 9uncionarea societilor comerciale presupune e6istena unor organe de conducere 0adunarea $eneral&, care 4ot&r&te n pro.lemele %undamentale ale societ&ii1, or$anele administrative 0administratorii1 i or$ane de control 0cenzorii1. Potrivit =e$ii nr. 31V1))+, repu.licat&, separat de re$istrele de conta.ilitate, o.li$atorii pentru orice comerciant, pentru unele %orme de societ&i e6ist& o.li$aia inerii unor re$istre comerciale, n cazul societilor pe aciuni i al societilor n comandit pe aciuni, administratorii, comitetul de direcie sau cenzorii au o.li$aia s& in& urm&toarele re$istre> registru al acionarilor, care cuprinde numele i prenumele, ".N.P., denumirea, domiciliul sau sediul acionarilor cu aciuni nominative, precum i v&rs&mintele %&cute n contul aciunilorE un registru al edinelor i deliberrilor adun&rilor $eneraleE un registru al edinelor i deliberrilor consiliului de administraieE un registru al edinelor i deliberrilor comitetului de direcieE un registru al deliberrilor i constatrilor %&cute de cenzoriE un registru al obligaiunilor, inut ca celelalte prin $ri,a administratorilor, cu acelai re$im ,uridic.

'2

=e$ea 31V1))+, repu.licat&, prevedea pentru lichidatori o.li$aia de a ine un re$istru cu toate operaiunile lic4id&rii, n ordinea datei lor. =a nivelul re$istrului comerului, re$istrele tuturor societ&ilor ast%el depuse, vor %i p&strate timp de ani. Reglementarea registrelor contabile se asi$ur& prin =e$ea nr. (2V1))1, care o.li$& pe comerciant s& introduc& trei re$istre, respectiv> re$istrul#,urnalE re$istrul#inventarE re$istrul#cartea mare. 8oate n principiu, sunt o.li$atorii, iar pentru micii comerciani nu e nevoie de re$istrul#cartea mare. =a s%5ritul %iec&rui e6erciiu %inanciar, prin $ri,a administratorilor tre.uie ntocmit& situaia %inanciar& , impus& de =e$ea nr. (2V1))1 i 31V1))+. Potrivit =e$ii nr.31V1))+, e6ist& re$lement&ri speci%ice de %uncionare a societilor n nume colectiv 0de persoane asociate prin interese comune1, a societilor n comandit simpl 0unde e6ist& dou& cate$orii de asociai> asociai comanditari i asociai comanditai1 i societilor pe aciuni 0aciunile sunt titluri de valoare emise de c&tre o societate comercial& de capital constituit& n condiiile le$ii 0=e$ea 31V1))+1. /e%eritor la regimul obligaiunilor, acestea reprezint& .unuri incorporale i apar ca titluri de valoare emise de societ&ile de capital, pe .aza c&rora titularul do.5ndete anterior un drept %a& de societate, deoarece cel ce do.5ndete practic realizeaz& un mprumut al societ&ii. -.li$aiile pot %i nominative sau la purttor. Baloarea nominal a o.li$aiunilor emise de o societate pe aciuni nu poate %i mai mic& de 2 .+++=ei.

1# =odi2icarea societ/*ilor comerciale#


?rt. 1)), alin. 011 din =e$ea nr. 31V1))+, %ace re%erire la actul constitutiv, de re$ul&, pe .aza 4ot&r5rii adun&rii $enerale, n condiiile le$ii. Goina adun&rii $enerale se concretizeaz& ntr#un act adiional la actul constitutiv. :n mod e4cepional modi%icarea poate interveni ns& i n .aza unei hotrri judectoreti n urm&toarele situaii> n cazul unei 4ot&r5ri ,udec&toreti care dispune e4cluderea unui asociat i a unei instane ,udec&toreti care admite solicitarea de retragere a unui asociat, atunci c5nd la nivelul adun&rii $enerale nu s#a realizat unanimitatea asociailor. *orma actului adiional de modi%icare a actului constitutiv este, de re$ul&, un act su. semn&tur& privat&.

'3

Prin e4cepie, le$ea n mod e6pres forma autentic atunci c5nd actul are ca o.iect> ma,orarea capitalului social prin su.scrierea ca aport n natur& a unui terenE modi%icarea %ormei ,uridice a societ&ii n nume colectiv sau comandit& simpl&E ma,orarea capitalului social prin su.scripie pu.lic&. ?ctul modi%icator se nre$istreaz& n re$istrul comerului, privind %orma i durata societ&ii. 9odi%icarea capitalului social, potrivit art. 2+2 alin. 011 din =e$ea nr. 31V1))+, repu.licat&, vizeaz&> reducerea capitalului social i majorarea capitalului social. Reducerea capitalului social se poate %ace> prin micorarea num&rului de p&ri sociale sau de aciuni, urmat& de anularea lor. "apitalul social se mai poate reduce, cu condiia ca reducerea s& nu %ie motivat& de pierderi> prin scutirea n tot sau n parte a asociailor de anumite v&rs&minte datorate de acetiaE restituirea c&tre acionari a unei p&ri din aportul lor iniial, proporional cu reducerea capitalului social i alte procedee prev&zute de le$e 0D6. retra$erea sau e6cluderea din societate1. Cajorarea capitalului social presupune dou& etape principale> adoptarea 4ot&r5rii de ma,orare a capitalului socialE des%&urarea propriu#zise de ma,orarea capitalului social. 9a,orarea capitalului social tre.uie realizat& n termen de un an de la data adopt&rii 4ot&r5rii adun&rii $enerale. :n cazul societ&ilor cu r&spundere limitat&, ma,orarea capitalului social va opera cu respectarea dispoziiilor le$ale ce intervin n cazul constituirii unor ast%el de societ&i.

;# 9u6iunea+ di6olvarea %i divi6area societ/*ilor comerciale#


!izolvarea societ&ilor comerciale reprezint& o etap& n procesul de ncetare a personalit&ii ,uridice a acestora. !izolvarea se poate produce> pe .aza unei 4ot&r5ri a asociailorE prin 4ot&r5rea instanei ,udec&toretiE n virtutea le$ii 0de drept1. "auzele comune de dizolvare a societ&ilor comerciale sunt urm&toarele> trecerea timpului sta.ilit pentru durata societ&iiE imposi.ilitatea realiz&rii o.iectului 0dizolvarea de drept1E declararea nulit&ii societ&iiE 4ot&r5rea tri.unaluluiE %alimentul societ&iiE alte cauze prev&zute de le$e sau de actul constitutiv al societ&ii. Privitor la formele fuziunii, %uziunea se poate realiza prin absorie sau prin contopire.
'4

a1 *uziunea prin absorbie presupune a.sor.irea de c&tre o societate a unei alte societ&i, ast%el nc5t i nceteaz& e6istena numai societatea a.so.it&. .1 *uziunea prin contopire se caracterizeaz& prin reducerea la o sin$ur& unitate a dou& sau mai multe entit&i deose.ite anterior. 9ormele divizrii se pot realiza prin> divizare total, n care caz societatea supus& diviz&rii i nceteaz& e6istena sau prin divizarea parial, caz n care societatea iniial& se reor$anizeaz&, prin apariia a unei noi societ&i. :n am.ele cazuri de divizare 0total& i parial&1 transmiterea patrimoniului se poate %ace cu titlu universal sau cu titlu particular, re%eritor la activul transmis, drepturile de proprietate industrial&, pasivul transmis, transmiterea contractelor. Potrivit le$ii e6ist& proceduri speci%ice de %uziune i de divizare.

># Lic!idarea societ/*ilor comerciale#


Prin lic4idare se nele$e toate operaiunile care au drept scop terminarea a%acerilor n curs n momentul declar&rii dizolv&rii. Procedura lic4id&rii societ&ilor comerciale este $uvernat& de urm&toarele principii> a1 =ic4idarea este prev&zut& n %avoarea asociailor. .1 =ic4idarea este o.li$atorie. Pe ntrea$a durat& a lic4id&rii, personalitatea ,uridic& a societ&ii comerciale n cauz& su.zist& intact& 0%olosete n continuare %irma nre$istrat&, cu restricia 0art. 246, alin.0 11 const5nd n o.li$aia ca toate actele ce eman& de la societate s& arate c& aceasta este n lic4idare.

?# In2rac*iuni prev/6ute -n Le"ea nr# 0.@.AA'+ repu:licat/#


Pedepsele prev&zute de le$iuitor sunt di%ereniate n %uncie de $radul de pericol social al %aptelor ncriminate. ?st%el, unele in%raciuni le$iuitorul prevede numai pedeapsa cu nchisoarea p5n& la 12 ani 0D6. cazul in%raciunii de .ancrut& %rauduloas&1, iar pentru altele in%raciuni pedeapsa alternativ, nc4isoarea sau amenda p5n& la 3+.+++.+++.lei 0D6. in%raciuni s&v5rite de acionarul sau dein&torul de o.li$aiuni, con%orm art. 2'31. :n sc4im., pe altele le$iuitorul le cali%ic& in%raciuni care nu prezint& pericol social, unde se impune simple contravenii sau c4iar ,,a.ateri de la normele le$ale, le$at de constituirea i %uncionarea societ&ilor comerciale sanciona.ile cu amend& civil& 0D6. %apta unui administrator ntr#o societate cu r&spundere limitat& de a ncepe operaiuni n numele societ&ii1.
'

a1 $ancruta frauduloas este cea mai $rav&, con%orm =e$ii 31V1))+, repu.licat&, care prezint& pericol social deose.it. 0Dtimolo$ic ,,.anc& rupt& c5nd de.itorul comercial nu#i ac4it& datoriile, creditorii put5nd s&#i distru$& tara.a1. Se pedepsesc cu nc4isoarea de la 3 la 12 ani, persoanele vinovate de .ancrut& %rauduloas&, pentru %apte ca> a1 %alsi%icarea, sustra$erea sau distru$erea evidenelor societ&ilorE .1 nstr&inarea, n %rauda creditorilor n caz de %aliment. An%raciunea de .ancrut& %rauduloas& este re$lementat& prin =e$ea nr. 64V1)) , repu.licat& i modi%icat& prin -.C.nr. 3(V2+++ i =e$ea nr. 14)V2++4. .1 #lte fapte care atrag rspunderea penal, care se pedepsesc cu 1 la ani vizeaz& pe %ondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul le$al al societ&ii care> prezint&, cu rea#credin& prospecte, rapoarte i comunic&ri pu.liculuiE prezint& i trimite situaii %inanciare ine6acte acionarilor i re%uz& s& pun& la dispoziia e6perilor, documentele necesare.

'6

< O:li"a*iile comerciale#


.# Bnc!eierea %i e8ecutarea contractului#
Pentru des%&urarea activit&ii sale, comerciantul nc4eie o serie de acte ,uridice sau s&v5rete %apte ,uridice de comer prin intermediul c&rora se nasc, se modi%ic& ori se stin$ drepturi i o.li$aii. ?ctele ,uridice n dreptul comercial, ca i n dreptul civil, pot %i unilaterale, .ilaterale sau multilaterale. #cte unilaterale de comer sunt> emisiunea unei cam.ii, ncuviinarea reprezent&rii comerciale, o%erta de a contracta, constituirea unei societ&i cu r&spundere limitat& cu unic asociat, etc. "ele mai %recvente acte ,uridice comerciale sunt contractele unilaterale sau bilaterale 0sinala$matice1, cu titlu oneros 0comutative sau aleatorii1. -.li$aiile comerciale i pot $&si izvorul n acte sau %apte ,uridice. !intre toate izvoarele o.li$aiilor, contractul este principalul izvor. !ei at5t actele ,uridice civile, c5t i cele comerciale, inclusiv o.li$aiile, prezint& multe tr&s&turi comune, totui e6ist& su%iciente deose.iri care ,usti%ic& dualitatea dreptului privat. :n timp ce actul ,uridic civil este izolat i rectiliniu, actul ,uridic comercial este multiplu i circulatoriu. !e e6emplu, n dreptul civil, v5nzarea este per%ect& ca %enomen ,uridic, din momentul transmiterii dreptului de proprietate dintre un patrimoniu n altul i al preului de la cump&r&tor la v5nz&tor. :n dreptul comercial, v5nzarea do.5ndete aceast& cali%icare numai dac& a %ost precedat& de o cump&rare cu intenia de rev5nzare. - uni%icare le$islativ& de re$lementare cu dispoziiile identice actele civile i cele comerciale $eneratoare de o.li$aii#civile i comerciale#apare ca imposi.il&, cel puin su. aspect structural.
''

?st%el, o.li$aiile comerciale sunt re$lementate cu dispoziii cu caracter $eneral, prev&zute de "odul civil, c5t i prin norme ,uridice cu caracter special, e6istente n "odul comercial, cartea A, 8itlul G, unde sunt evideniate particularit&ile o.li$aiilor comerciale. :n s%era comerului, nc4eierea i e6ecutarea contractului are la .az& principiul li.ert&ii de voin& contractual&. :n principiu, ncheierea oricrui contract este liber, unde p&rile contractante pot sta.ili coninutul contractului pe .aza acordului de voin&. =i.ertatea voinei ,uridice tre.uie e6ercitat& ns& cu respectarea limitelor $enerale le$ale 0art. , "od civil1. :n dreptul comercial, li.ertatea de voin& a p&rilor se mani%est& deplin at5t n sta.ilirea coninutului contractului, c5t i n privina %ormei de e6ercitare a consim&m5ntului, ca element al voinei de a contracta. ?st%el, n privina coninutului p&rilor contractante pot sta.ili clauze derogatorii de la dreptul comun, cum ar %i> clauza privind dovedirea o.li$aiilor cu orice mi,loc de pro.& 0art. 46, "od comercial1, 0%acturi acceptate, coresponden& comercial&, re$istrele comerciale i c4iar martori, n limitele ar&tate de le$ea comercial&1E clauza de loialitate sau de con%idenialitate speci%ic& contractelor privind producia, comercializarea sau distri.uia unui produs, i contractelor de prestare de serviciiE clauza de e6clusivitate, speci%ic& contractelor de distri.uie de produse, trans%er de te4nolo$ie sau BnoK#4oK, etc.E clauza privind soluionarea liti$iilor pe calea ar.itra,ului comercial, numit& ,,clauz& compromisorie. ?st%el, contractul se nc4eie n mod vala.il n %orm& scris&, nscris unic,o%ert& scris& urmat& de acceptare sau o%ert& scris& urmat& de e6ecutare, cum ar %i> coresponden& 0scrisoare1, tele6, %a6, tele%on, %actur&, etc. rincipiul celeritii operaiunilor comerciale impune recunoaterea n dreptul comercial a formelor simplificate de contractare, din care rezult&, evident, voina p&rilor de a contracta. !eci, ncheierea contractelor presupune acordul de voin al prilor asupra clauzelor contractuale se %ormeaz& prin nt5lnirea ofertei cu acceptarea ei. :n civilizaia contemporan& e6ist& numeroase contracte care sunt nc4eiate %&r& ne$ociere preala.il&, 0e6. cump&rarea unui ma$azin la un pre %i6at anticipat sau cump&rarea unui .ilet ".*./.1. 9ecanismul nt5lnirii o%ertei cu acceptarea este %oarte comple6 i de multe ori acesta este precedat de ne$ociere. Ne$ocierea este, de %apt, invitaia lansat& de una din p&ri, de a trata coninutul unui eventual contract. :nvitaia se deose.ete de

'(

o%erta %erm& prin aceea c& ne$ocierea poate %i urmat& de un ,,acord de principiu, ,,scrisoare de intenie sau ,,protocol de acord, parcticate mai ales n comerul internaional. :n m&sura n care una din p&ri dovedete rea#credin& n respectarea ne$ocierii preala.ile, ea va r&spunde pe temei delictual i va repara pre,udiciul cauzat partenerului, pa$u.a care este ec4ivalentul c4eltuielilor %&cute cu or$anizarea ne$ocierilor. :nc4eierea contractului ncepe cu propunerea de a contracta, numit& ofert sau policitaiune. -%erta reprezint& mai mult dec5t promisiunea de a contracta 0care este un contract1. -%erta tre.uie s& ndeplineasc& anumite condiii> s& %ie ferm, o%ertantul nu are posi.ilitatea de a o modi%ica sau retractaE s& %ie precis i complet, s& cuprind& toate elementele eseniale contractuluiE s& %ie neechivoc, s& e6prime intenia o%ertantului de a contracta 0!e e6. o mar%& e6pus& n vitrin& %&r& pre, duce la concluzia c& este un model i nicidecum o.iect de v5nzare1E s& %ie o manifestare de voin real, serioas, contient i cu intenia de an$a,are din punct de vedere ,uridic. -%erta poate %i e6pres& sau tacit&, e6primat& n scris sau ver.al i poate %i adresat& pu.licului sau unei persoane. -%erta adresat& pu.licului se %ace prin anunuri de v5nzare n pres&, dac& o%erta este cu termen tre.uie menionat& limita respectiv&. :n ceea ce privete acceptarea ofertei aceasta provine de la destinatarul o%ertei, %iind un act unilateral de voin, la %el ca i o%erta. ?cceptarea reprezint& cea de#a doua latur& a consim&m5ntului. ?cceptarea tre.uie s& ndeplineasc& mai multe condiii> s& %ie clar 0s& e6prime voina de a nc4eia contractul1E s& %ie liber 0neviciat&1E s& %ie pur i simplE s& %ie e4pres 0scris& sau ver.al&1 sau tacit. :n s%5rit, acceptarea o%ertei tre.uie s& se %ac& nainte ca o%erta s& %i %ost revocat sau s& %i devenit caduc. 9omentul nc4eierii contractului este acela n care acceptarea nt5lnete o%erta. !ac& p&rile nu sunt prezente, contractul se poate nc4eia prin coresponden&, motiv ce determin& clari%icarea momentului nc4eierii contractului, datorit& decala,ului n timp ntre cele dou& laturi ale %orm&rii acordului de voin&, o%erta i acceptarea.

')

:n le$&tur& cu o%erta n care s#a prev&zut un termen de acceptare, se impun urm&toarele preciz&ri> contractul se consider& nc4eiat numai dac& acceptarea a a,uns la o%ertant nainte de e6pirarea termenului prev&zut n o%ert&. /e$lement&rile speciale privind momentul nc4eierii contractului sunt prev&zute n -.C. privind re$imul ,uridic al contractelor la distan& nr. 13+V2+++, iar momentul este sta.ilit con%orm teoriei recepiunii i nu a informaiunii prev&zut& de art. 3 , "od comercial. :n ceea ce privete determinarea preului i locul pl&ii se realizeaz& potrivit dreptului civil, n cazul contractului de vnzare.cumprare preul tre.uie s& %ie determinat de p&ri 0art. 1.3+3, "od civil1, adic& tre.uie s& %ie cert. =ocul e6ecut&rii o.li$aiilor comerciale, con%orm dreptului civil, art 1.1+4, "od civil, plata se %ace la locul ar&tat n contract. :n dreptul comercial aceast& re$ul& a su%erit modi%ic&ri adaptate i impuse de nevoile, tradiia i uzanele tra%icului comercial. Potrivit art. ), "od comercial, obligaiile comerciale tre.uie e6ecutate> la locul ar&tat e6pres n contractE la locul rezultat din intenia p&rilorE la locul unde, potrivit materiei contractului, apare %ireasc& e6ecutarea. :n cazul n care n contract nu s#a precizat locul e6pres e6ecut&rii o.li$aiilor acestea se vor %ace la sediul comerciantului, domiciliul sau reedina sa, e6istent la data nc4eierii contractului. *orma contractului comercial i r&spunderea contractual&, potrivit =e$ii s& prevad& nt&rirea disciplinii contractuale nr. 46)V2++2, care impun a$enilor economici nc4eierea contractului n %orm& scris&. :n practica a$enilor economici s#a dovedit %aptul c& stipularea n contract a unei clauze penale este deose.it de e%icient&, d5ndu#se e6presia principiului li.ert&ii de voin& a p&rilor contractante n sta.ilirea coninutului contractului, inclusiv a r&spunderii contractuale. 8tipularea clauzei penale are urm&toarele avanta,e> evit& un eventual proces ntre p&riE scutete p&rile de orice pro.& cu privire la e6istena i ntinderea pre,udiciului. :n raporturile comerciale se admite c& de.itorul va r&spunde n cazul nee6ecut&rii o.li$aiei at5t pentru pre,udiciul material su%erit de creditor, c5t i pentru pre,udiciul material, cum ar %i, de e6. compromiterea numelui comercial.

&# Tr/s/turile o:li"a*iilor comerciale#

(+

-.li$aiile comerciale sunt re$lementate prin unele dispoziii derogatorii de la dreptul comun, datorit& speci%icului relaiilor comerciale. a1 @na din tr&s&turi vizeaz& solidaritatea obligaiilor, care con%orm art. 42, "od comercial, este solidaritatea codebitorilor, de%init& ca modalitate a o.li$aiilor care mpiedic& diviziunea lor, c4iar dac& prin natura lor sunt divizi.ile. Solidaritatea de.itorilor reprezint&, n acelai timp, o $aranie pentru creditori care pot urm&ri pe de.itorul solva.il, realiz5ndu#i ast%el creana. Solidaritatea poate %i activ 0o pluralitate de creditori1 sau pasiv 0o pluralitate de de.itori1, am.ele %orme sunt prev&zute n dreptul civil. :n sc4im., n dreptul comercial e6ist& dispoziii numai cu privire la solidaritatea pasiv&. !e asemenea, solidaritatea poate %i legal, atunci c5nd opereaz& de drept, n virtutea le$ii 0e6. n materie de delicte sau cvasidelicte 0art. 1.++3, "od civil11 i solidaritatea poate %i convenional, sta.ilit& de comun acord de p&rile contractante. .1 ? doua tr&s&tur& vizeaz& solidaritatea %ide,usorilor, unde %ide,usorul este inut pentru o.li$aiile de.itorului numai n su.sidiar dac& de.itorul principal nu %ace plata i un solidar cu acesta, 0con%orm art. 1.6 2 din "odul civil1. :n dreptul comercial, de re$ul&, $aranii personali ai de.itorului r&spund solidar, suprim5ndu#li#se dreptul de discuiune i de diviziune 0D6. n acest sens este avalul 0$arania speci%ic& cam.iei11. :n mod concret, persoana care a $arantat, deci a ipotecat un imo.il al s&u, r&spunde n mod solidar cu de.itorul o.li$aiei comerciale. *ide,usorul nu se con%und& cu $arantul ipotecar. *ide,usorul este persoana care se o.li$& %a& de creditor s& e6ecute o.li$aia n cazul n care de.itorul principal n#o %ace. /e%eritor la fructificarea de drept a banilor n dreptul civil 0art. 1.+'3, "od civil1, oricine se o.li$& la e%ectuarea unei prestaii este ndatorat s& o ndeplineasc&, su. sanciunea pl&ii daunelor#interese. :n dreptul comercial, con%orm art. 43, "od comercial, ,,datoriile comerciale lic4ide i pl&ti.ile n .ani produc do.5nda de drept din ziua c5nd devin e6i$i.ile, ceea ce nseamn& c& de.itorul este de drept n nt5rziere prin simpla a,un$ere la termen. !o.5nda comercial& cur$e de drept i se aplic& n urm&toarele condiii> o.li$aia este comercial&E o.li$aia const& ntr#o sum& de .aniE o.li$aia este lic4id&E o.li$aia este e6i$i.il&, adic& a a,uns la scaden& 0con%orm art. 3, "od comercial i -.C. nr. )V2+++1. Potrivit art. 1 din -.C. nr. )V2+++, ,,P&rile sunt li.ere s& sta.ileasc& n convenii rata do.5nzii pentru nt5rzierea n plata unei o.li$aii .&neti. :n cazul n care p&rile nu au prev&zut n contract rata do.5nzii, se va aplica do.5nda le$al&.

(1

,,!o.5nda la do.5nd& 0anatocismul1 este acea nele$ere prin care p&rile contractante convin ca do.5nda s& se capitalizeze, adic& s& se adau$e la suma datorat& i s& se calculeze din nou do.5nda. :n prezent, potrivit -.C. nr. )V2+++, art. (,alin.011> ,,!o.5nda se va calcula numai asupra cuantumului sumei mprumutate. :n concluzie, at5t con%orm dispoziiilor din "odul civil 0art. 1.+((1, re$lement&rile din "odul comercial 0art. 431 i -.C. nr. )V2+++ n raporturile ,uridice de drept comercial do.5nda poate %i cumulat& cu desp&$u.irile at5t n cazul nt5rzierii n e6ecutare, c5t i n cazul nee6ecut&rii o.li$aiilor contractuale care constau n sumele de .ani.

0# Pro:a*iunea o:li"a*iilor comerciale#


:n dreptul comercial o.li$aiile se dovedesc cu aceleai mi,loace ca i o.li$aiile civile. Potrivit art. 46, "od comercial, o.li$aiile comerciale i li.eraiunile se dovedesc cu> acte autentice, acte su. semn&tur& privat&, %acturi acceptate prin coresponden&, prin tele$rame, re$istrele p&rilor, martori, ori instana ,udec&toreasc& crede c& tre.uie s& admit& pro.a testimonial&, ca n cazurile prev&zute de art. 1.1)1, "od civil. :n materie comercial& domin& principiul li.ert&ii depline a pro.aiunii o.li$aiilor. 9i,loacele de pro.& speci%ice dreptului comercial, con%orm art. 46, "od comercial, sunt> %acturile acceptateE corespondenaE tele$rameleE re$istrele comerciale. 9i,loacele moderne de plat& vizeaz& comunic&rile prin tele6 i %a6 %olosite at5t n relaiile comerciale internaionale, c5t i n cele interne. !e asemenea, sunt %recvent %olosite nre$istr&rile electronice n activitatea a$enilor economici.

1# Prescrip*ia e8tinctiv/#

(2

Prescripia e6tinctiv& const& n pierderea dreptului creditorului de a o.ine o 4ot&r5re ,udec&toreasc& n temeiul c&reia s& poat& proceda la e6ecutarea silit& a o.li$aiilor, n urma nee6ecit&rii aciunii n ,ustiie n intervalul prev&zut de le$e. 8r&s&turile prescripiei e6tinctive n materie comercial&, 0con%orm art. )4'E )4)E ) 6 din "odul comercial1 const& n %aptul c& ele sunt mai scurte dec5t termenele de prescripie prev&zute n "odul civil i c4iar n !ecretul nr. 16'V1) ( datorit& celerit&ii operaiunilor comerciale. Prescripia e6tinctiv&, n esen&, ndeplinete o %uncie de consolidare a raporturilor ,uridice i de nl&turare a di%icult&ilor n adminisatrarea pro.elor i o %uncie sancionatorie. :n "odul comercial sunt prev&zute termene speciale de prescripie de ani, 3 ani, 6 luni i un an. 9odi%icarea prescripiei 0suspendarea1 i intreruperea prescripiei e6tinctive sunt aceleai at5t n materie civil&, c5t i comercial&, con%orm art 13 i 14 din !ecretul nr. 16'V1) (. !e asemenea, prin art. 1) din !ecretul nr. 16'V1) (, re$lementeaz& pro.lema n termenul de prescripie care apare ca un .ene%iciu acordat de le$e titularului de drept care, din motive temeinice nu a putut introduce aciunea n ,ustiie n termenul de prescripie.

(3

<I Contracte comerciale speciale#


.# Contractul de vCn6are-cump/rare comercial/#
=ontractul de vnzare.cumprare comercial& este o operaie comercial& care nlesnete i %ace posi.il sc4im.ul de m&r%uri. 9a,oritatea actelor de comer prev&zute de art. 3 "odul comercial se a%l& n le$&tur& cu contractul de v5nzare# cump&rare, cum ar %i> circulaia m&r%urilor se realizeaz& pe calea v5nz&rii#cump&r&rii comercialeE ntreprinderile de transport %ac posi.il& tocmai aceast& circulaie dup& ce n preala.il s#a nc4eiat un contract de v5nzare#cump&rareE ntreprinderile de asi$urare $aranteaz& realizarea ec4ivalentului m&r%urilor v5ndute, dac& au %ost distruse n caz de %or& ma,or&E ntreprinderile de .anc& %inaneaz& sc4im.ul prin intermediul operaiunilor de credit, pun5nd la dispoziie %ondurile necesare cump&r&torului sau v5nz&torului. "odul comercial nu cuprinde o re$lementare total& a contractului de v5nzare# cump&rare, cu toate acestea n art. 6+#'3 "od comercial, le$iuitorul re$lementeaz& unele aspecte ale v5nz&rii#cump&r&rii comerciale, cum ar %i> trans%erul dreptului de proprietate asupra lucrului v5ndut i al riscurilor, preul v5nz&rii, consecinele nerespect&rii o.li$aiilor. Potrivit doctrinei de specialitate 0*r. !eaB1, a de%init contractul de v5nzare# cump&rare ntocmai ca i le$iuitorul, cu urm&toarele preciz&ri>

(4

transferul dreptului de proprietate este de natura contractului de v5nzare# cump&rare i nu de esena lui, ceea ce nseamn& c& prin acest contract se poate transmite, %ie un alt drept real 0e6. dreptul de uzu%ruct1, %ie un drept de crean 0e6. cesiunea de crean&1E vnzarea.cumprarea poate s& ai.& ca o.iect unul sau mai multe .unuri corporale sau incorporale, ori o universalitate juridic 0e6. cazul v5nz&rii unei moteniri1 sau o universalitate de fapt 0e6. v5nzarea unui %ond de comer1. Nu pot %ace o.iectul unei v5nz&ri urm&toarele drepturi> drepturile intuitu personae 0e6. dreptul la pensie, la ntreinere, etc.1E drepturile patrimoniale cu caracter strict personal 0e6. dreptul la a.itaie al soului supravieuitor, dreptul real de uz1. :n concluzie, v5nzarea#cump&rarea poate %i de%init& ca %iind acordul de voin& care se realizeaz& ntre dou& p&ri, numit& v5nz&tor i cump&r&tor, prin care v5nz&torul se o.li$&, n principal, s& transmit& dreptul de proprietate i s& predea .unul v5ndut, iar cump&r&torul se o.li$& s& pl&teasc& preul .unului. "ontractul de v5nzare#cump&rare este un contract sinalagmatic 0.ilateral1 per%ect, e6ist5nd o reciprocitate a o.li$aiilor ce incum.& am.elor p&ri, ntre ele este o interdependen&. "ontractul de v5nzare#cump&rare este un contract cu titlu oneros, am.ele p&ri urm&rind realizarea unui avanta, material 0patrimonial1 i anume v5nz&torul urm&rete s& primeasc& preul, iar cump&r&torul s& primeasc& .unul n sc4im.ul prestaiei sale de plat& a preului. "ontractul de v5nzare#cump&rare este un contract comutativ deoarece am.ele p&ri cunosc e6istena i ntinderea o.li$aiilor pe care le au nc& din momentul nc4eierii contractului. "ontractul de v5nzare#cump&rare este, de re$ul&, un contract consensual, se nc4eie n mod vala.il prin simplu acord de voin& al p&rilor, %&r& ndeplinirea vreunei %ormalit&i sau predarea .unului v5ndut 0art 1.2) , "od civil1. /e$ula enunat& comport& urm&toarele e4cepii> Bnzarea de terenuri se %ace numai n form autentic, deci contractul are caracter solemn. :n lipsa %ormei autentice contractul va %i lovit de nulitate a.solut&. %orma autentic& nu este necesar& n cazul nstr&in&rii construciilor. "ontractul de v5nzare#cump&rare este, n principal, un contract translativ de proprietate. !reptul de proprietate se transmite de la v5nz&tor la cump&r&tor n momente di%erite, n %uncie de natura .unului v5ndut. :n cazul vnzrii unui teren, dreptul de proprietate se transmite n momentul ntocmirii contractului n %orm& autentic&.
(

:n cazul v5nz&rii de imobile 0terenuri, construcii1 dreptul de proprietate tre.uie s& %ie nre$istrat 0nscris1 n re$istrul de pu.licitate imo.iliar&, respectiv n cartea %unciar&. :n principiu, condiiile de validare a contractului de v5nzare#cump&rare sunt precizate n dispoziiile art. 1.3+6, "od civil, privind capacitatea de folosin, iar incapacitatea este e4cepia. "azurile de incapacitate de %olosin& sunt e6pres i limitativ prev&zute n le$e, cali%icate n doctrina de specialitate ca ,,incapacit&i speciale, iar n practica ,udiciar& ca %iind ,,pro4i.iii sau interdicii de a cump&ra. Ancapacit&ile 0interdiciile1 speciale se $rupeaz& n dou& cate$orii> interdicii le$ate de persoana care vinde sau cump&r&E interdicii sta.ilite n %uncie de natura .unurilor sau de destinaia lor 0D6. e6plozi.il1. Anterdiciile $enerale de nc4eiere a contractului de v5nzare#cump&rare privesc> vnzarea ntre soi, inclusiv c5nd se nc4eie printre interpui 0art. 1.3+', "od civil1. !e asemenea, donaia ntre soi %iind revoca.il& 0art. )3', "od civil1E prin interzicerea v5nz&rii ntre soi, practic se ap&r& interesele motenitorilor i intrzic5ndu#se v5nzarea ntre soi, se ap&r& interesele creditorilor care ar putea s& %ie %raudai prin nc4eierea unor contracte de v5nzare#cump&rare simulate, c4iar %ictive. !ac& se nc4eie un contract de vnzare.cumprare ntre soi, sanciunea este, n opinia ma,oritar& e6primat& n doctrin&, nulitatea relativ. D6ist& n literatura de specialitate opinia ar$umentat& privind constatarea nulitii absolute a contractului de v5nzare#cump&rare ntre soi c4iar dac& ne situ&m pe poziia persoanelor prote,ate de le$iuitor. ?r$umentele care constat& nulitatea a.solut& a contractului de vnzare.cumprare ntre soi, pot %i sintetizate ast%el> interdicia v5nz&rii ntre soi este o incapacitate special& de %olosin& or nc&lcarea normelor ,uridice are drept consecin& nulitatea a.solut& a actului ,uridic nc&lcatE re$imul ,uridic al nulit&ii a.solute este mai %avora.il motenitorilor rezervatari sau celor care .ene%iciaz& de raportul donaiilor i intereselor creditorilorE admi5ndu#se nulitatea a.solut& a contractului de v5nzare#cump&rare este e6clus& ipoteza unei donaii irevoca.ile ntre soi. !e asemenea, tutorii nu pot cump&ra .unurile persoanelor a%late su. tutela lor at5t c5t nu au dat desc&rcare de $estiune 0art. 1.3+(, alin. 011, "od civil1. Candatarii convenionali sau le$ali nu pot, de re$ul&, cump&ra .unurile pentru care au %ost mputernicii s& le v5nd& 0art. 1.3+(, alin. 021, "od civil1.
(6

8otodat&, %uncionarii nu pot cump&ra .unurile care se v5nd prin intermediul lor 0apar con%licte de interese1. Sanciunea care poate %i aplicat& este nulitatea relativ& 0r&m5ne la aprecierea mandantului sau statului dac& solicit& anularea contractului de v5nzare#cump&rare nc4eiat1. #dministratorii .unurilor statului, comunelor, oraelor, municipiilor sau ,udeelor nu pot cump&ra .unurile a%late n administraia lor 0art. 1.3+(, pct. 3, "od civil1E 9uncionarii publici i cei din comisiile de licitaii nu pot cump&ra .unurile statului sau ale unit&ilor administrativ#teritoriale care se v5nd prin mi,locirea lor 0art. 1.3+(, pct. 4, "od civil1. :n mod e6cepional, %uncionarul pu.lic poate cump&ra dac& preul de v5nzare a .unului respectiv, este un pre %i6, unde, evident nu intervine %actorul su.iectiv 0interesele cump&r&torului1. Sanciunea i n acest caz va %i nulitatea relativ&. 7udec&torii, procurorii i avocaii nu pot %i cesionari 0do.5nditori1 de drepturi liti$ioase care sunt n competena "urii de ?pel 0art. 1.3+), "od civil1. =etenii strini i apatrizii nu pot do.5ndi dreptul de proprietate asupra terenurilor 0art. 41, alin. 021, "onstituie1. :n sc4im., dac& investesc n /om5nia constituind o societate comercial&, care potrivit le$ii rom5ne 0=e$ea nr. 1+ V1))2, de drept privat internaional1 este persoan& ,uridic& rom5n&, aceasta poate do.5ndi terenuri c4iar dac& asociat unic este un cet&ean str&in sau apatrid. Privitor la construcii, cet&enii str&ini i apatrizii le pot do.5ndi n proprietate urm5nd ca terenul a%erent construciei s& %ie acordat n %olosin& propietarului construciei. :n cazul nerespect&rii dispoziiei constituionale, sanciunea va %i nulitatea absolut a contractului de v5nzare nc4eiat. Anterdicii speciale de nc4eiere a contractului de v5nzare#cump&rare comercial& sunt prev&zute n "odul comercial i n le$i speciale 0=e$ea 31V1))+1. :n practica dreptului comercial nc4eierea unui contract de v5nzare#cump&rare este precedat&, uneori, de aa numitele negocieri sau tratative prealabile. :n principiu, su. aspect ,uridic, aceste ne$ocieri sau tratative nu au %or& ,uridic&, deci nu creeaz& o.li$aii pentru partenerii s&i ceea ce nseamn& c& ei nu vor %i inui s& per%ecteze contractul. Ancheierea contractului de vnzare.cumprare, deci realizarea acordului de voin& este precedat& uneori de unele acte juridice prealabile, respectiv> promisiunea unilateral de vnzare 0antecontract1E

('

promisiunea bilateral de vnzare.cumprare 0este un antecontract prin care am.ele p&ri at5t v5nz&torul c5t i cump&r&torul s#au o.li$at reciproc s& nc4eie n viitor contractul de v5nzare#cump&rare n care n condiiile sta.ilite i cu ndeplinirea %ormalit&ilor le$ale1E pactul de preferin reprezint& nele$erea prin care o persoan& se o.li$& %a& de alta ca, n cazul n care va vinde un anumit .un, s&#i acorde pre%erin&, la un pre e$alE dreptul de preemiune reprezint& un drept prioritar, vecinilor i arendailor, n situaia n care propietarul unui teren a$ricol din e6travilan intenioneaz& s&#l v5nd&. Nerespectarea dreptului de preemiune este sancionat& cu nulitatea relativ& a contractului de v5nzare#cump&rare. :n ceea ce privete viciile de consimmnt se impun c5teva preciz&ri n le$&tur& cu dolul, unde, potrivit uzanelor comerciale, dolul n materie comercial& nu se apreciaz& cu aceeai ri$urozitate ca n dreptul civil deoarece comercianii o.inuiesc a#i vinde mar%a apel5nd la o serie de mi,loace nu neap&rat nel&toare pentru clieni, ci e6a$erate n raport cu calitatea m&r%ii. Anstana apreciaz& n ce m&sur& mi,loacele de vindere a m&r%ii au %ost dolosive. 0"ump&r&torii tre.uie s& se in%ormeze sin$uri cu privire la calitatea m&r%ii1. /biectul contractului de vnzare.cumprare este reprezentat de o.li$aiile 0prestaiile1 la care s#au o.li$at p&rile contractante. -.li$aiile p&rilor se re%er& la .unuri 0lucruri1 corporale i incorporale, respectiv lucrul vndut i preul. Prin urmare vnztorul are o.li$aia de a preda lucrul v5ndut iar cumprtorul tre.uie s& pl&teasc& preul. ?t5t lucrul v5ndut c5t i preul tre.uie s& ndeplineasc& condiiile prev&zute de le$e, n caz contrar contractul urm5nd a %i lovit de nulitate 0art. 1.31+, "od civil, coro.orat cu art. )63, "od civil1. Potrivit dispoziiilor "odului civil, dup& caz, ale le$islaiei speciale, lucrul v5ndut tre.uie s& ndeplineasc& urm&toarele condiii> prima condiie este ca lucrul s& %ie n circuitul civil $eneral 0n comer1, 0con%orm art. 1.31+, "od civil coro.orat cu art. )63, "od civil1. "oninutul acestor dispoziii d& e6presie principiului li.erei circulaii a m&r%urilor 0.unurilor1. Anterdicia 0pro4i.iia1 v5nz&rii .unurilor scoase din circuitul civil poate %i absolut sau relativ. Pro4i.iia este a.solut& n cazul .unurilor care prin natura lor sau prin determinarea le$ii sunt de uz sau de interes pu.lic i din acest motiv inalienabile 0aer, razele soarelui, apa m&rii sau r5ul1 i .unurile care %ac parte din domeniul pu.lic al statului 0inters naional sau local1.

((

Pro4i.iia nstr&in&rii poate %i i relativ n cazul .unurilor care nu sunt inaliena.ile i cu toate acestea pot %i v5ndute numai de anumite persoane i doar n condiiile le$ii, adic& cu circulaie redus&. Preciz&m c& aceste .unuri pot %i concesionate, nc4iriate, etc. Dste vor.a de .unuri a c&ror producere i circulaie este monopol de stat, cum sunt> armele, tutunul, su.stanele stupe%iante, etc., care pot %i v5ndute persoanelor %izice i ,uridice autorizate, pe .az& de licen&. :n ce privete .unurile din patrimoniul cultural#naional acestea pot %i nstr&inate, dac& nu aparin domeniului pu.lic 0con%orm -.C. nr. 6(V1))4. /e%eritor la cump&r&tor, preul reprezint& unul din elementele eseniale ale contractului i principala contraprestaie a cump&r&torului. @n contract de v5nzare#cump&rare este vala.il nc4eiat dac& preul ndeplinete urm&toarele condiii> 11 este sta.ilit n .ani, determinat sau determina.il, sincer i serios. !eci, un contract este cali%icat de v5nzare#cump&rare dac& n sc4im.ul prestaiei pe care o %ace cump&r&torul, v5nz&torul primete de la acesta o sum& de .ani. 21 Determinarea preului. Principiul li.ert&ii, sta.ilirea preului. =i.ertatea de voin& a p&rilor care este principiul %undamental n %ormarea contractului i pune amprenta i asupra determin&rii preului contractului. :n ma,oritatea cazurilor determinarea preului se %ace de c&tre p&ri n momentul nc4eierii contractului. :n unele situaii#preul poate %i determinat i de o ter& persoan& numit& ar.itru ar&tat& n contract sau nominalizat& ulterior. P&rile contractante pot sta.ili clauzele contractuale privind preul. /e%eritor la o.li$aiile vnztorului acesta are dou& o.li$aii principale> s& predea cump&r&torului lucrul v5ndut i s&#l $aranteze pentru eviciune i pentru viciile .unului. :n privina transmiterii dreptului de proprietate acesta este e%ectul %irersc al contractului de proprietate acesta este e%ectul %iresc al contractului de v5nzare#cump&rare, ce se produce din momentul realiz&rii acordului de voin&. -.li$aia de $aranie pentru eviciune n dreptul civil, potrivit art. 1.336, "od civil, v5nz&torul este o.li$at s&#l $aranteze pe cump&r&tor pentru linitea i utila posesie a lucrului. !viciunea intervine n cazul n care o ter& persoan& sau v5nz&torul nsui pretinde c& are un drept asupra .unului v5ndut 0art. 1.33', "od civil1. -.li$aia de $aranie a v5nz&torului, con%orm art. 1.33), "od civil, prevede c& v5nz&torul r&spunde %a& de cump&r&tor pentru ,,%aptul posesoral care poate nsemna %ie o tul.urare de drept, %ie de %apt.0D6. v5nz&torul i#a rezervat dreptul de uzu%ruct, de servitute, et. asupra lucrului v5ndut, %ie l deposedeaz& pe cump&r&tor de o parte din terenul v5ndut1.

()

-.li$aia de $aranie pentru eviciune din partea v5nz&torului e6ist& indi%erent de momentul apariiei cauzei de eviciune, nainte sau dup& nc4eierea contractului. !e alt%el, o.li$aia de $aranie pentru eviciune a v5nz&torului se transmite i motenitorilor acestuia. -.li$aia de $aranie a v5nz&torului pentru eviciunea care rezult& din %apta unor tere persoane, ndeplinind cumulativ urm&toarele condiii> %apta terei persoane s& %ie o tul.urare de dreptE cauza eviciunii s& %ie anterioar& v5nz&riiE cauza eviciunii s& nu %i %ost cunoscut& de cump&r&tor. -.li$aia de $aranie pentru eviciune n dreptul comercial are ca o.iect .unuri mo.ile, %iind tiut c& dispoziiile din "odul civil re%eritoare la .unuri mo.ile v5ndute se aplic& i n materie comercial&. Dste interzis v5nz&torului s&#l tul.ure pe cump&r&tor n linitit& %olosin& a dreptului de proprietate asupra %ondului de comer. !e asemenea, o.li$aia de $aranie pentru viciile lucrului v5ndut, o.li$& v5nz&torul s& asi$ure cump&r&torului utila %olosin& a lucrului 0art. 1.3 2, "od civil1, v5nz&torul r&spunde pentru viciile ascunse ale lucrului, n sensul c& dac& ar %i tiut nu l#ar %i cump&rat sau ar %i cump&rat la un pre mai mic. Giciile lucrului se deose.esc de viciile de consim&m5nt. G5nz&torul r&spunde pentru viciile lucrului dac& sunt ndeplinite urm&toarele condiii> a1 viciul lucrului s& %ie ascuns 0art. 1.3 2, "od civil1E .1 viciul s& %i e6istat n momentul nc4eierii contractuluiE c1 viciul lucrului s& %ie $ravE c5nd de%ectele sunt aa de mari c& l pun pe cump&r&tor n imposi.ilitatea de a %olosi .unul. 8oate cele 3 vicii tre.uie dovedite de cump&r&tor v5nz&torului. :n ceea ce privete cump&r&torul, acesta are o.li$aia de plat& a preului 0art. 1.361, "od civil1. Plata preului se %ace la locul i momentul n care se %ace predarea lucrului v5ndut dac& nu s#a prev&zut ast%el n contract 0art. 1.326, "od civil1. Plata se poate %ace cu pre inte$ral sau n rate, iar termenul de prescripie pentru plata preului ncepe s& cur$& de la data sta.ilit& n contract. :n dreptul civil art. 1.363 se prevede o.li$aia cump&r&torului de a pl&ti v5nz&torului do.5nda p5n& la ac4itarea inte$ral& a preului, con%orm unor condiii. Potrivit art. 1.3+ , "od civil, cump&r&torul, n lipsa de stipulaie contrar&, este o.li$at s& suporte c4eltuielile v5nz&rii 0ta6a de autenti%icare, ta6a de pu.licitate imo.iliar&, etc.1. D6ist& o varietate de contracte de v5nzare#cump&rare, dup& $reutate, num&r sau m&sur&, v5nz&ri pe ncercate, pe $reutate, v5nzarea cu pact de r&scump&rare.

)+

&# Contractul de mandat comercial#


Potrivit art. 3'4, "od comercial, mandatul are ca o.iect tratarea de afaceri comerciale pe seama i socoteala mandantului. 9andatul este contractul n temeiul c&ruia o persoan& 0mandant1 mputernicete alt& persoan& 0mandatar1 s& nc4eie anumite acte ,uridice n numele i pe seama mandantului. Candatul comercial poate %i $eneral sau special, care se deose.ete de contractele de muncE de contractul de agent i contractul de administrare. "ondiiile de validare a contractului de mandat comercial tre.uie s& respecte, potrivit art. )4(, "od civil, consim&m5ntul p&rilor, capacitatea p&rilor, o.iectul contractului i cauza 0s& %ie real&, licit& i moral&1. *orma contractului, con%orm art. 1. 33 din "odul civil, mandatul poate %i acordat n %orm& scris&, ver.al& sau poate %i c4iar tacit 0deoarece "odul comercial nu prevede re$uli dero$atorii de la dreptul comun1. 9elurile mandatului, n %uncie de puterile con%erite mandatarului, mandatul poate %i general sau special. D%ectele contractului de mandat comercial implic& o.li$aiile mandatarului 0s& e6ecute ns&rcinarea primit& n dili$ena unui .un comerciant, s& arate terilor mputernicirea sa, s& ncunotiineze %&r& nt5rziere pe mandant despre e6ecutarea mandatului, s& p&streze destinaia sumelor primite pe socoteala mandantului, s& in& plata do.5nzii la sumele de .ani cuvenite, mandantului, din ziua n care era dator a le trimite sau a le consemna 0art. 43, "od comercial1. =a r5ndul s&u mandantul are o.li$aiile urm&toare> s& pun& la dispoziia mandatarului mi,loacele necesare pentru e6ercutarea mandatului 0art. 3( , "od comercial1, o.li$aia de plat& a remuner&rii cuvenite, s& restituie c4eltuielile %&cute de mandatar pentru e6ecutarea mandatului.

0# Contractul de comision#
Potrivit art. 4+ , "od comercial, ,,comisionul este un contract av5nd ca o.iect tratarea unei a%aceri comerciale dintre comisionar pe socoteala comitentului. "omisionul este una dintre operaiile cele mai %recvente n practica comercial&. Dlementele comisionului sunt de consi$naie, de asi$urare, de e6pediie, operaiuni la .urs&, etc. "ontractul de comision prezint& urm&torele caractere ,uridice> este un contract .ilateralE cu titlu onerosE el neput5nd %i revocat pe cale unilateral&. "omisionarul este pl&tit pentru serviciile comitentului cu o sum& de .ani, denumit& comisionE sum& %i6&, procent calculat la ci%ra de a%aceri.
)1

"ontractul de comision creaz& dou& tipuri de raporturi juridice> ntre comitent i comisionar i ntre comisionar i ter. /bligaiile prilor n contractul de comision sunt pentru comisionar urm&toarele> a1 "omisionarul este o.li$at s& respecte dispoziiile date de comitent, n limita puterilor con%erite 0art. 4+6, 4+', 4+(, din "odul comercial1. .1 "omisionarul nu poate %ace operaiuni de v5nzare pe credit pe socoteala comitentului, ast%el suport& riscurile de insolva.ilitate a terului vor %i suportate de comisionar 0art. 411, "od comercial1. c1 9omentul transmiterii drepturilor de proprietate asupra m&r%urilor i o.iectelor interesate n trans%er, intervin trei persoane> comitentul, care remite mar%& spre v5nzareE comisionarul, care vinde pe socoteala comitentului i terul, care cump&r& de la comisionar. d1 "omisionarul este o.li$at s& dea socoteal& comitentului asupra ndeplinirii mandatului primit. e1 "omisionarul este inut s&#i ndeplineasc& o.li$aiile cu .un&#credin& i dili$ena unui pro%esionist. :n ceea ce privete o.li$aiile comitentului, acesta tre.uie s&> a1 s& pl&teasc& comisionul cuvenit comisionaruluiE i .1 s& restituie c4eltuielile %&cute de comisionar cu ndeplinirea ns&rcin&rii primite, Ancetarea contractului de comision n urm&torele cazuri> revocarea mputerniciriiE renunarea la mputernicirea primit&E moarteaE interdiciaE insolva.ilitatea ori %alimentul p&rilor 0con%orm art. 1. 2, "od civil1. Dnstituiile speciale n materie de comision> a1 "ontractul cu sine nsui,c5nd comisionarul nc4eie de re$ul&, acte ,uridice n nume propriu cu teri, dar pe seama comitentului. .1 "onvenia ,,star del credere sau ,,ducroire 0$arania solva.ilit&ii1 considerat& $arania de sine.stttoare sau cauiune.

1# Contractul de consi"na*ie#
?cest contract este de%init prin =e$ea nr. 1'(V1)34, %iind o varietate a contractului de comision 0D6. v5nz&ri de m&r%uri ale depozitului1. Pentru serviciul s&u, consi$natarul are dreptul la o remuneraie sau la suprapreul o.inut din v5nzare. "onsi$natarul este o.li$at s& remit& consi$nantului suma de .ani o.inut& ca pre al v5nz&rii sau s& restituie .unul n natur& n cazul n care nu este v5ndut. "ontractul de consi$naie d& natere la anumite o.li$aii ntre p&rile contractante. ?st%el, o.li$aiile consi$nantului vizeaz&>
)2

a1 o.li$aia s& predea consi$natarului .unurile mo.ile care urmeaz& s& %ie v5nduteE .1 are o.li$aia s& restituie c4eltuielile %&cute de consi$natar cu ocazia ndeplinirii ns&rcin&rii primiteE =onsignantul este o.li$at la plata unei remuneraii. Printre o.li$aiile consi$natarului sunt> a1 consi$natarul este o.li$at s& ia m&surile necesare pentru p&strarea i conservarea .unurilor primiteE .1 consi$natarul este o.li$at s& asi$ure .unurile ce i#au %ost ncredinate la o societate acceptat& de consi$nantE c1 consi$natarul are o.i$aia s& e6ecute mandatul de consi$nantE d1 consi$natarul este o.li$at s& dea socoteal& asupra ndeplinirii mandatului s&u. "onsecinele nerespect&rii o.li$aiilor atra$ r&spunderea civil& sau r&spunderea penal&, dup& caz.

;# Contractul de depo6it comercial#


!epozitul comercial este un contract prin care o persoan& numit& deponent, ncredineaz& unei alte persoane numit& depozitar, o mar%& cu o.li$aia acestuia s& o p&streze, s& o conserve i s& o restituie la cerere n sc4im.ul unei sume de .ani numit& ta6& de depozit comercial. "aracterele ,uridice ale contractului de depozit comercial sunt> este un contract realE este cu titlu onerosE este un contract sinalagmatic, creaz& o.i$aii am.elor p&ri. ?cest depozit comercial este, de re$ul&, voluntar, deponentul av5nd posi.ilitatea s& alea$& pe depozitar. *elurile contractului de depozit comercial, dac& depozitarul este o ntreprndere specializat& n primirea de m&r%uri 0ma$azii $enerale, antrepozite, docuri1, e6pres autorizate i practic& tari%e o%iciale, deponentul primete n sc4im.ul m&r%ii depuse trei nscrisuri> un certificat de depozit 0recipisa1, talonul i buletinul de gaj 0Karantul1. "erti%icatul de depozit 0recipisa1 i .uletinul de $a, 0Karantul1 sunt titluri de creditE %iind credit la ordin sau la purttor.

># Contractul de report#


"ontractul de report este un act juridic comple4 care cuprinde o du.l& v5nzare> o v5nzare ce se e6ecut& imediat, iar cea ce#a doua este o rev5nzare cu termen i la un pre determinat.
)3

Potrivit "odului comercial, contractul de report este o %apt& de comer cone6& 0accesorie1, do.5ndind comercialitate datorit& o.iectului i anume titlurile de credit. :n temeiul acestui contract, persoana dein&toare de titluri denumit& reportat, d& n report titlurile unei alte persoane, denumit& reportator, n sc4im.ul unui pre pl&ti.il imediat. =a un anumit termen reportatorul revinde reportatului titluri de credit de aceeai specie 0aceleai titluri pe care le#a do.5ndit1 primind un pre determinat. /eportatorul primete de la reportat o remuneraie denumit& pre de report sau premiu. !i%erena ntre suma dat& i cea ncasat& de reportator poart& denumirea de report.

?# Contractul de cont curent#


Prin contractul de cont curent, p&rile se nele$ ca n loc s& ac4ite separat i imediat creanele lor reciproce, izvor5te din prestaiile %&cute una c&tre cealalt&, lic4idarea s& se %ac& la un anumit termen, prin ac4itarea soldului de c&tre partea care va %i de.itoare. P&rile ntre care se nc4eie contractul de cont curent poart& denumirea de corentiti. Prestaiile pe care i le %ac se numesc remize sau rimese. :n consecin&, rimesa poate consta> ntr#o sum& de .ani e%ectiv pl&tit&, orice titlu de credit remis 0cam.ie, titlu la ordin, ". D. "., ordin de plat&, etc.1 i orice credit concedat 0e6. preul datorat ca urmare a v5nz&rii unei m&r%i1. Rimesele sunt facultative, iar %orma cea mai uzual& a contractului de cont curent este aceea bancar, adic& contractul se nc4eie cu o .anc& 0instituie de credit1 i un client al s&u.

(# Contractul de leasin"#
=easin$ul s#a conturat mai mult 0clar1 ca realitate economic& dec5t ca o entitate ,uridic&. Pentru a$enii economici, leasin$ul permite o concentrare a mi,loacelor, prin micorarea riscurilor, su. aspect ,uridic esena lui pare a %i o pro.lem& insolu.il& 0vezi, -.C. nr. 1V1))' privind operaiunile de leasin$ i societ&ile de leasin$, precum i =e$ea )+V1))( care a modi%icat -.C. 'V1))'1. Potrivit art. 1 din -.C. nr. 'V1))', repu.licat&, operaiunile de leasin$ sunt acele operaiuni prin care o parte denumit& locatorVfinanator transmite pentru o perioad& determinat& dreptul de %olosin& asupra unui .un al c&rui proprietar este c&tre cealat& parte denumit& utilizator, la solicitarea acestuia, contra unei pl&i periodice, denumit& rat& de leasin$.
)4

Prin rat de leasing se nele$e n cazul leasin$ului %inanciar, cota#parte din valoarea de intrare a .unului i a do.5nzii de leasin$. Dobnda de leasing reprezint& rata medie a do.5nzii .ancare pe piaa rom5neasc&. 8ocietile de leasing sunt societ&i care au n o.iectul de activitate des%&urarea operaiunilor de leasin$ i un capital social minim, su.scris i v&rsat inte$ral la n%iinarea de ++ milioane lei.

A# Contractul de 2ranci6/#
?cest tip de contract a ap&rut n S.@.?. o dat& cu le$islaia antitrust, prin care s#a interzis des%acerea m&r%urilor de c&tre produc&tor, contractul de %ranciz&, ca mod de comercializare a unor produse a devenit, n toate &rile europene, datorit& dinamismului i renta.ilit&ii sale, o %orm& de cooperare comercial&. *iind o varietate recent& i r&sp5ndit& a contractului de concesiune, constituie o metod& modern& de a %ace a%aceri pe .aza cola.or&rii permanente ntre parteneri. :n sistemul de drept comercial rom5nesc, franciza a %ost de%init& le$al prin art. 1 din -.C. nr. 2V1))' privind re$imul ,uridic al %rancizei, modi%icat& i completat& prin =e$ea nr. ')V1))(. ?st%el, E ,,%ranciza este un sistem de comercializare .azat pe o cola.orare continu& ntre persoane %izice sau ,uridice, independent din punct de vedere %inanciar, prin care o persoan&, denumit& francizor, acord& altei persoane, denumit& beneficiar, dreptul de a e6ploata o a%acere, un produs sau un serviciu. !e%iniia este de%icitar& pentru c& las& n a%ar& elemente esniale ale %rancizei, ca de e6emplu> MnoK#4oK#ulE asistena comercial& i te4nic&E %olosirea de c&tre .ene%iciar a nsemnelor atra$erii clientului 0marc&, renume1 ale %rancizarului. "ontractul de franchinsing 0l.. en$lez&1 const& n acordarea de c&tre comerciantul produc&tor numit franchiser, a dreptului de a vinde anumite .unuri sau de a presta anumite servicii de a .ene%icia de un sistem de relaii care conine> marca, MnoK#4oK#ul i asistena sa unui comerciant, persoan& %izic& sau ,uridic&, numit& franchisee, n sc4im.ul unui pre const5nd ntr#o sum& de .ani iniial& i o redeven& periodic&, numit& franchise.fee. :n dreptul american, prin %ranciz& se nele$e o convenie care o%er& unei p&ri dreptul de a distri.ui, de a %urniza .unuri, servicii sau %acilit&i ntr#o zon& determinat&. *ranciza este o %orm& de contractare care se .ucur& de o suplee deose.it& i un instrument economic e%icient, cu renta.ilitate %ormida.il& n condiii de disciplin&.

<II Titlurile de credit


.# No*iunea %i clasi2icarea titlurilor de credit#
,itlul de credit reprezint& o cate$orie de valori care const& n nscrisuri sau documente care ncorporeaz& dreptul patrimonial prev&zut n ele, ast%el nc5t, persoana care le deine este i titulara dreptului. "reditul implic& un decala, n timp ntre dou& prestaii> prestaia creditorului 0actual&1 i prestaia acelui credit de mai t5rziu. ,itlurile de credit sunt de%inite ,uridic, ca documente ce constat& creana care pot circula uor, %iind ne$ocia.ile. :nele$erea noiunii de titluri de credit presupune preciz&ri n le$&tur& cu documentele sau nscrisurile care ncorporeaz& dreptul patrimonial prev&zut n ele. :n dreptul comun, nscrisurile sunt necesare %ie pentru dovedirea, pro.aiunea unor operaii economico#,uridice, %ie pentru validarea lor, deci pentru e6istena vala.il&> :n primul caz, c5nd nscrisul se cere ad pro.ationem raportul ,uridic se %ormeaz& i produce e%ecte independent de acest nscris. :n caz de litigiu se cere ns& dovedirea operaiunii ,uridice numai prin nscrisuri, %iind e6cluse celelate pro.e 0cu martori, prezumii, etc.1. :n cel de#al doilea caz, c5nd %orma scris& este cerut& ad validitatem, nscrisul este necesar pentru ns&i nc4eierea vala.il& a operaiunii economico#,uridice.

)6

:n cazul titlurilor de credit ns&, ntre dreptul patrimonial i nscris e6ist& o relaie necesar& indisolu.il& nu numai n momentul naterii dreptului dar i pentru e6istena lui ulterioar&, nscrisul ncorpor5nd dreptul, %iind indisolu.il pentru valori%icarea lui. !e e6emplu> o ntreprindere ,,# are o sum& de .ani la .anca, ,, $ sau are desc4is un credit la aceast& .anc& de 1+ milioane lei. :n acelai timp, ntreprinderea ,,# are un de.it %a& de societatea comercial& ,,D de 1++.+++ lei. Pentru a pl&ti datoria ,, # d& ordin lui ,,$ s& pl&teasc& la scaden& ntreprinderii ,,D suma de 1++.+++lei din %ondurile pe care ,,# le are la .anca ,,$. - societate comercial& ,," se mprumut& de la .anca ,,2 cu suma de 1++.+++ lei n numerar. ,," d& ordin clientului ,,8, cer5ndu#i s& pl&teasc& la scaden& suma de 1++.+++ lei aceluia care va prezenta nscrisul. ?ctul document este remis .&ncii ,,2 i as%el .anca ,,2 este pl&tit&, dar nu n .ani, n numerar ci cu un nscris de aceeai valoare i cu acelai e%ect. - societate comercial& ,," a cump&rat m&r%uri pe care le#a nc&rcat ntr#un vapor sunt indicate ntr#un nscris conosament. "ine are conosamentul are n proprietate mar%a i poate dispune de ea. 9&r%urile sunt conservate n spaii amena,ate> ma$azii, silozuri, etc., odat& cu depozitarea m&r%ii deponentului i se eli.ereaz& nite nscrisuri 0recipise de depozit sau Karante1. :nscrisurile reprezint& m&r%urile aa nc5t transmiterea acestora are drept e%ect transmiterea dreptul de proprietate asupra m&r%ii depozitate. !ei mar%a r&m5ne pe loc, ea circul& de la un proprietar la altul prin simpla transmitere a titlului care o constat&. !in de%iniia prezentat& rezult& c& titlurile de credit au urm&toarele caracteristici> %ormalitateaE literalitateaE autonomia. 8itlurile de credit sunt formule deoarece naterea, e6istena, circulaia, e6ecutarea sau valori%icarea drepturilor patrimoniale depind de e6istena nscrisurilor ce le ncorporeaz& care se numesc document sau titlu. 8itlurile de credit sunt literale deoarece coninutul i limitele dreptului ce rezult& din titlu sunt determinate de ceea ce este prv&zut n document %&r& nici o in%luen& asupra raportului ,uridic %undamental care a ocazionat emiterea titlului. 8itlurile de credit au caracter autonom deoarece cel care a emis titlul este o.li$at numai n virtutea acestui titlu i al raportului %undamental care l#a $enerat. ?ceste nsuiri ale titlurilor de credit ,usti%ic& rolul pe care#l au> mi,loc de plat& i de $aranie n relaiile de cola.orare dintre comerciani.
)'

,ilurile de credit pot %i clasificate ast%el> a1 !up& coninutul lor> reprezentative ale mrfurilor 0e6. recipise de $a,, conosamente1E titluri care dau dreptul la o anumit prestaie din partea de.itorului 0e6. cam.iile, .iletele la ordin1E titluri care ncorporeaz& drepturi comple4e, ce rezult& din aciunile unei societ&i comerciale drepturi patrimoniale 0e6. a participa la mp&rirea .ene%iciilorE participarea la cota de capital social n caz de dizolvare1 sau drepturi nepatrimoniale 0a participa la adunarea $eneral&, la ale$erea ora$anelor de conducere1. .1 !up& modul de circulaie, titlurile de credit sunt> nominative, persoana .ene%iciarului este nominal determinat& n c4iar cuprinsul titlului 0e6. aciunile, o.li$aiunile, etc.1E la ordin, care se trasnsmite n a%ara oric&rei cola.or&ri a emitentului, printr# un $ir %&cut pe dosul titluluiE la purttor, .ene%iciarul dreptului nu este menionat, prestaia este e%ectuat& de persoana care la scaden& deine titlul respectiv. c1 !up& cum au sau nu le$&tur& cu un act de comer e6ist& titluri sau e%ecte comerciale> care au n mod o.li$atoriu drept cauz& un act de comerE titluri financiare servind drept ram.ursare creditului acordat de o .anc& sau alt& instituie de credit clienilor. :n relaiile comerciale o importan& deose.it& prezint& modul uor de a circula, n primul r5nd, cambiile, biletul la ordin i cecul. =ambia este titlu de credit $ira.il, %ormal i complet, prin care o persoan& numit& trgtor, d& ordin unei alte persoane, numit& tras, de a pl&ti unei alte persoane, numit& beneficiar, o sum& de .ani la scaden& sau la ordinul acesteia. $iletul la ordin este un titlu de credit $ira.il, %ormal i complet care cuprinde o.li$aia necondiionat& a emitentului n %avoarea c&ruia a %ost emis. :ntre cam.ie i .ilet la ordin e6ist& deose.iri> cam.ia cuprinde un ordin de plat&E iar .iletul la ordin cuprinde o promisiune de plat&. =ecul se aseam&n& cu cam.ia, dar are un re$im ,uridic distinct c4iar dac& unele dispoziii sunt asem&n&toare. "ecul este tot un titlu de credit, care conine ordinul necondiionat al tr&$&torului dat trasului 0de re$ul&, o .anc& la care are un disponi.il1 de a pl&ti unei tere persoane 0.ene%iciar1 o sum& de .ani determinat&, la un anumit loc. "eea ce caracterizeaz& cecul este e6istena proviziunea, adic& a unui disponi.il la tras, din care urmeaz& a se %ace plata, disponi.il ce se constituie n

)(

depozit .ancar pe care tr&$&torul l are la tras, %ie dintr#un credit pe care .anca i#l acord&. "ecul este mai ales un titlu de plat dec5t creditul.

&# Cam:ia+ :iletul la ordin %i cecul -n dreptul romCnesc#


"on%orm le$ilor (V1)34 i )V1)34, cam.ia, .iletul la ordin i cecul evideniaz& c& le$islaia rom5n& n vi$oare nu cunoate o re$lementare $eneral& a titlurilor de credit. Dle sunt re$lementate %ie n "odul comercial 0conosamentul1, %ie n le$i speciale, cum sunt> cam.ia i .iletul la ordin sau cecul ori polia de asi$urare. 1. =ambia este nscrisul care cuprinde ordinul dat de o persoan& 0tr&$&tor1 unei alte persoane 0tras1, de a pl&ti unei tere 0.ene%iciar1, la scaden& sau la ordinul acesteia o sum& de .ani sta.ilit&. !eci, operaiunea cam.ial& particip& trei persoane> trgtorul 0creditorul sau e6peditorul de titlu1E trasul 0de.itorul sau importatorul c&ruia i este adresat ordinul sau mandatul de a pl&ti o sum&1 i beneficiarul 0tera persoan& c&tre sau la ordinul c&reia se %ace plata1. ,rsturile 5caracterele6 cambiei sunt> 1. "am.ia 0tratat1 este un titlu de credit, plata cam.iei %iind %&cut&, de re$ul&, la scaden&E 2. "am.ia este un titlu de credit formal i complet, deoarece drepturile i o.li$aiile n totalitate sunt nscrise n cam.ieE 3. "am.ia este un titlu de credit care creeaz obligaii necondiionate, n sensul c&, o.li$aiile nu pot %i a%ectate de o condiie indi%erent de natura ei 0n cazul unei condiii, cam.ia este lovit& de nulitate a.solut&1E 4. "am.ia este un titlu de credit abstract, o.li$aiile decur$5nd din cam.ie %iind independente de raporturile ,uridice %undamentale 0cauza ,uridic&1 care au stat la .aza emiterii ei 0D6. contract de v5nzare#cump&rare i de mprumut1E . "am.ia conine un ordin, trnsmi5ndu#se printr#o procedur& special&, respectiv prin ,,$ir 0andosare1 cu e6cepia c5nd cam.ia se transmite ,,un ordin, ci potrivit dretului comun, prin cesiune de crean cu unele particularit&i %a& de cesiunea din dreptul civil. =ambia ndeplinete urm&toarele funcii> Su. aspect economico#%inanciar, cam.ia, la ori$ine, a %ost un instrument de schimb valutar 0l.. italian&, cam.iaJsc4im.1, iar n l.. %rancez& ,,lettie de c4an$erE ?lt& %uncie a cam.iei este de a %i titlu de creditEE 0deoarece plata cam.iei nu se %ace imediat, ci la scaden& sau la vedere, motiv pentru care ea am5n& plata datoriei1.

))

2ene%iciarul 0do.5nditorul1 cam.iei poate remite cam.ia unei .&nci care va ac4ita suma ar&tat& n cam.ie. :n %ine, cam.ia este un instrument de plat, ea ndeplinete aceast& %uncie. "ondiiile de validitate a cam.iei sunt prev&zute de art. )4( din "odul civil, iar ca operaiune 0%apt1 de comer con%orm art. 3, "od comercial. "am.ia se ntocmete n form scris, con%orm art. 1 din =e$ea nr. (V1)34. "am.ia tre.uie s& conin& numele .ene%iciarului, adic& al persoanei c&reia sau la ordinul c&reia se va %ace plata. Potrivit art. 3 din =e$ea nr. (V1)34 tre.uie indicat& ziua, luna i anul emiterii cam.iei. ,rgtorul este o.li$at s& semneze cam.ia, indic5ndu#se numele, prenumele, respectiv denumirea 0%irma1. Semn&tura tre.uie s& %ie auto$ra%& 0manu proprio1. !e asemenea, pot %i prev&zute elemente sau meniuni %acultative ale cam.iei, cum ar %i> clauze ,,nu la ordinE ,,%&r& c4eltuieli 0,,%&r& protest1E ,,indicarea unui acceptat la nevoieE %&r& procedur&E ,,dup& avizE,,valoare dat& n $aranie. D6ist& i o cambie n alb, atunci c5nd tr&$&torul n mod intenionat menioneaz& toate o.li$aiile prev&zute de =e$ea nr. (V1)34 0art. 1, pct. 1#(1, din care urmeaz& s& %ie completate ulterior de primitorul cam.iei 0art. 12 din =e$ea (V1)341. - asemenea cam.ie este numit& ,,cam.ie n al.. D6ecutarea o.li$aiei prev&zute n cam.ie depinde de mani%estarea de voin& a trasului, c5nd el tre.uie s& accepte devenind de.itor principal. Prezentarea cam.iei pentru acceptare este, de re$ul&, %acultativ& pentru .ene%iciar. ,ransmiterea cambiei se %ace prin gir. Eirul este un act ,uridic prin care posesorul cam.iei numit girant, transmite altei persoane, numit& giratar, printr#o declaraie scris& i semnat& pe titlu i prin predarea titlului, toate drepturile izvor5nd din titlu respectiv 0vezi, St. !. "&rpenaru, op. cit.1. Cirul are mai multe %uncii i condiii de validare. lata cam.iei va %i %&cut& la scaden, iar locul pl&ii tre.uie ar&tat n coninutul cam.iei. Plata cam.iei va %i %&cut& de tras, dac& a acceptat cam.ia i de avaliti. 0?valul conine an$a,amentul unei tere persoane numit& avalist prin care se o.li$& s& %ac& plata cam.iei, $arant5nd e6ecutarea o.li$aiei de c&tre cel ce tre.uia s& pl&teasc&, numit avalizat1. !ac& plata se %ace la scaden&, evident este stins& datoria cam.ial&. :n principiu, se admite at5t plata parial&, c5t i cea anticipat&. Potrivit le$ii, mi,loacele cam.iale sunt proceduri speciale de valori%icare a drepturilor cam.iale.

1++

Posesorul cam.iei are posi.ilitatea e6ecut&rii cam.iei, pe l5n$& aciunile directe i de re$res 0aciunii cam.iale1, deoarece cam.ia are valoare de titlu e6ecutor pentru capital i accesorii. 2. $iletul la ordin, $iletul la ordin este un nscris prin care o persoan& numit& emitent sau su.scriitor se o.li$& s& pl&teasc& la scaden& o sum& de .ani unei alte persoane, numit& .ene%iciar, sau la ordinul acestuia. :n cazul .iletului la ordin particip& dou& persoane> emitentul i beneficiarul, acesta practic5ndu#se i n relaiile comerciale internaionale. "a i cam.ia, biletul la ordin conine menionate, con%orm art. 1+ din =e$ea nr. (V1)34, urm&toarele> denumirea .iletului la ordin, promisiunea necondiionat& de a pl&ti o sum& determinat&E scadena, locul de plat&E numele .ene%iciaruluiE data i locul emiterii i semn&tura emitentului. 3. =ecul, "ecul este un nscris care conine ordinul dat de emitentul cecului numit trgtor unei .&nci la care are un disponi.il .&nesc numit tras, de a pl&ti o sum& de .ani unui beneficiar la prezentarea titlului. 8itlul se tra$e asupra .&ncii, n limita %ondurilor de care dispune emitentul. !lementele eseniale ale cecului prev&zute de le$e sunt> denumirea de cecE mandatul 0ordinul1 necondiionat de a pl&ti o anumit& sum& de .aniE numele trasuluiE locul de palt&E data i locul emiteriiE semn&tura tr&$&torului. Sanciunea pentru nerespectarea acestor elemente atra$e nulitatea. !e re$ul&, cecul poate %i tras n mai multe e6emplare identice, cu e6cepia titlurilor la purt&tor. *elurile cecului sunt> a1 An funcie de modurile de circulaie E cecurile pot %i> nominativeE la ordin i la purt&tor. .1 An funcie de modul de ncasare , cecurile pot %i> .arate, circulareE certi%icate, potale, de c&l&torie, cec netransimisi.il i cel pl&ti.il n cont. lata cecului poate %i $arantat& printr#un aval pentru ntrea$a sum& sau numai o parte din ea. -.li$aia avalistului este la %el ca cea $arantat&. Potrivit normelor comune ale .&ncilor comerciale din /om5nia privind te4nica de decontare a cecurilor din carnete cu limit& de sum& nr. 1V1))2 la plata cecurilor se vor respecta urm&toarele reguli> "ecurile din carnetele cu limit& de sum& vor %i ac4itate mai nt5i, din contul tr&$&torului 0pl&titorului1 i apoi suma respectiv& va %i nre$istrat& n contul .ene%iciaruluiE

1+1

2ene%iciarul va prezenta cecurile primite la plat& la tras 0.anca pl&titorului1 dup& cum acest lucru l poate %ace .anca sa 0a .ene%iciarului1 care pred& cecurile 0.&ncii pl&titorului1 contra spezelor de remitere de ncasareE 2ene%iciarul prezint& cecurile cu .orderou de ncasare, ntocmit n trei e6emplare> e6.1 pentru .anca .ene%iciarului, e6. 2 i cecul se remite .&ncii trasului 0pl&titorului1, e6. 3 se restituie .ene%iciarului. "ecul este pl&ti.il la vedere. -rice stipulaie contrar& se consider& ca %iind nescris&. :n /om5nia, termenele de prezentare la plat& a cecurilor emise i pl&ti.ile sunt> ( zile, dac& cecul este pl&tit n localitatea unde a %ost emis i 1 zile n celelalte cazuri.

<III $/spunderea 4uridic/ %i trans"resiunea 3-nc/lcarea5 dreptului#


.# No*iunea r/spunderii 4uridice#
Printre principiile %undamentale ale dreptului se nscrie i acel al responsa.ilit&ii. /esponsa.ilitatea social& se mani%est& n di%erite %orme ca> responsa.ilitate moral&, politic&, ,uridic&, reli$ioas&, cultural&. Aniial, responsa.ilitatea era tradiional plasat& n mod a.solut n s%era moralei, cercet&rile contemporane evideniaz& ca necesitate conceptual& i n planul dreptului. !in perspectiva $5ndirii reducioniste, de reducere a dreptului la dreptul penal, s#a considerat mult timp c& dreptului i#ar %i caracteristic& dec5t cate$oria de r&spundere. !reptul n#ar putea aciona dec5t dup& ce s#a s&v5rit %apta periculoas&. Pentru a %unciona r&spunderea ,uridic&, ca instituie speci%ic& dreptului, este nevoie s& e6iste credina c& le$ea#le$ea cea dreapt& i ,ust&#poate crea, ca stare de spirit, n contiina destinatarilor s&i, sentimentul responsa.ilit&ii. =e$iuitorul care re$lementeaz& relaiile sociale prin norme de drept are n vedere condiiile n care norma poate i tre.uie s& se realizeze, prin capacitatea ei

1+2

de a modela conduitele, canaliz5du#le pe un drum socialmente util. "ei care n%r5n$ normele dreptului nu pot %i dec5t oamenii, prin conduita lor nele$al&, ntr#un cadru social determinat, cunoate %orme multiple i are motivaii comple6e. Prin %apta celui ce ncalc& norma ,uridic& aduce o atin$ere ordinii de drept, tul.ur& relaiile sociale, a%ecteaz& drepturi i interese le$itime ale semenilor s&i. Pentru aceste motive el tre.uie s& r&spund&. !eclanarea r&spunderii ,uridice i sta.ilirea %ormei concrete de r&spundere aparin, totdeauna, unor instane sociale a.ilitate special 0cu competene le$ale n domeniu1. /&spunderea este totdeauna le$al&E nimeni nu#i poate %ace sin$ur dreptate, nimeni nu poate %i ,udec&tor n propria cauz&. /&spunderea este de ordin normativ. /&spunderea deriv& din sanciunea pe care le$iuitorul o prevede n coninutul normei. /&spunderea i sanciunea apar ca dou& %ee ale aceluiai mecanism social. Sanciunea, ca o condiie vital& a e6istenei n societate, tre.uie s& instituie credina zdruncinat& de %apta anti#social&. !e la Socrate, r&spunderea a %ost neleas& ca o component& esenial& a oric&rei %orme de or$anizare social&, ncep5nd cu societatea primitiv&, c5nd individul era a.sor.it de social, nc& nedi%ereniat, suport& din e6terior responsa.ilitatea moral&, iar acesta este eminamente colectiv&. Socialul, di%ereniat n $rupuri i cate$orii sociale, %ace ca r&spunderea s& se individualizeze. /&spunderea este su.iectiv& prin natura ei, de#a lun$ul istoriei i#a sc4im.at doar caracterul, nsuindu#i caracterele noi sociale inclusiv ale civilizaiei moderne. Societatea, printr#o ,,r&spundere dictat&, impune statutul ei normativ. /&spunderea este un %apt social i se rezum& la reacia or$anizat&, instituionalizat& pe care o declaneaz& o %apt& socotit& condamna.il&, ncadrarea sa n limitele determinate le$al sunt necesare, ntruc5t r&spunderea i sanciunea nu sunt 0i nu pot %i1 n nici un caz %orme de r&spundere 0,,dup& %apt& i r&splat&# spune prover.ul popular1, de reparare a ordinii nc&lcate, de reinte$rare a unui patrimoniu lezat i de ap&rare social&. Sensul noiunii de r&spundere indi%erent de %orma su. care se mani%est& este o.li$aia de a suporta consecinele nerespect&rii unor re$uli de conduit&, care poart& amprenta dezapro.&rii sociale a unei asemenea %apte. !ac& r&spunderea i sanciunea sunt cele dou& %aete ale aceluiai %enomen socialE sanciunea nu vizeaz& dec5t un aspect al r&spunderii#reacia societ&ii, iar reaciile n societatea modern& nu pot %i dec5t ne$ative, ci i pozitive. ?m.ele sale ipostaze, dar mai ales n %orma lor pozitiv&, sanciunile constituie un element puternic de control social. Sistemul sanciunilor se .azeaz& pe un ansam.lu armonizat de valori i criterii de apreciere.

1+3

Principial, ntre.&m> ce le$itimeaz& sanciunea i care este dreptul unor oameni de a pedepsi pe aliiI /&spunsul ar putea %i> nimic altceva dec5t interesele societ&ii de a se ap&ra mpotriva acelora care o vat&m&. /&spunderea ,uridic& i sanciunea sunt noiuni di%erite ,,/&spunderea ,uridic& este un raport ,uridic de constr5n$ere, iar sanciunea ,uridic& reprezint& o.iectul acestui raport 0C4. 2o.o1. Su. aspect ,uridic, r&spunderea ,uridic& implic& drepturi i o.li$aii ,uridice corelative.

&# 9ormele r/spunderii 4uridice#


*iecare ramur& a dreptului, n principiu, cunoate o %orm& de r&spundere speci%ic&. ?st%el, e6ist& mai multe %orme de r&spundere ,uridic&> rspunderea ,uridic& cu caracter politic 0r&spunderea constituional& a parlamentului1E r&spunderea civilE r&spunderea penalE r&spunderea administrativE r&spunderea disciplinar. *iecare din %ormele menionate se caracterizeaz& prin condiii speci%ice de %ond i de %orm& 0mod de sta.ilire, %orme de realizare, etc.1. !isciplinele ,uridice de ramur&. D6. rspunderea civil ce se declaneaz& n temeiul condiiilor %i6ate prin "odul civil, poate %i contractual& sau delictual&. /&spunderea contractual& incum.& de.itorului unei o.li$aii contractuale de a repara pre,udiciul cauzat creditorului prin nee6ecutarea acestei o.li$aii, ntruc5t aceast& nee6ecutare i este imputa.il&. Rspunderea penal este de%init& ca un raport ,uridic penal, de constr5n$ere, n&scut prin s&v5rirea in%raciunii, raport ce se sta.ilete ntre stat i in%ractor, al c&rui coninut l %ormeaz& dreptul statului de a tra$e la r&spundere pe in%ractor, de a#i aplica sanciunea prev&zut& de le$ea penal& i de a#l constr5n$e s& o e6ecute, precum i obligaia in%ractorului de a r&spunde pentru %apta sa i de a se supune sanciunii aplicate n vederea resta.ilirii ordinii de drept. *ormele de sancionare n cazul s&v5ririi in%raciunii pot %i> privarea de li.ertateE amenda penal&E interzicerea unor drepturi 0de a presta o meserie, dec&derea drepturilor p&rinteti, etc.1E con%isc&rii, etc. :nc&lcarea de c&tre %uncionarii pu.lici a o.li$aiilor de serviciu an$a,eaz& rspunderea disciplinar. ?semenea a.ateri se sancioneaz& cu> mustrareE avertismentE reduceri de salariuE retro$ad&riE suspend&ri din %uncieE trans%er disciplinarE destituire din %uncie. Prin tr&s&turile sale 0natura i consecinele provocate1, r&spunderea ,uridic& apare ca o form agravant de r&spundere social&, av5nd caracter punitiv, iar punerea n e6ecutare a acestor m&suri s& revin&#ca o.li$aie de serviciu#unor instane sociale statale specializate.
1+4

:n ciuda diversit&ii %ormelor de r&spundere ,uridic& se constat& e6istena unor principii caracteristice i comune tuturor %ormelor de r&spundere, cum ar %i> legalitatea r&spunderii 0or$anul care sta.ilete o %orm& de r&spundere i pronun& o sentin& este o.li$at s& procedeze n raport cu modul de re$lementare n norma ,uridic& a %aptei i a pedepsei1E principiul r&spunderii pentru vinE principiul r&spunderii personaleE prezumia de nevinov&ieE principiul proporionalit&ii sanciunii n raport de $ravitatea %aptei, de circumstanele s&v5ririi sale, etc.

0# Condi*iile r/spunderii 4uridice#


Pentru ca r&spunderea ,uridic&#oricare din %ormele sale#s& se declaneze, este nevoie de e6istena cumulativ& a unor condiii> a1 =onduita ilicit reprezint& prima condiie. Prin conduit& ilicit& se nele$e un comportament#aciune sau inaciune#care nesocotete o prevedere le$al&. "aracterul ilicit al conduitei se sta.ilete n le$&tur& nemi,locit& cu o prescripie cuprins& ntr#o norm& ,uridic&. !e e6. cine nc4eie un act %&r& s& se respecte condiiile puse de le$e, se livreaz& un produs necorespunz&tor sau cu vicii ascunse, un an$a,at nu#i ndeplinete o.li$aiile, lipsete nemotivat, atenteaz& la cinstea, onoarea la inte$ritatea corporal& a altui om, etc. :n asemenea cazuri poate s& apar& un raport ,uridic de constr5n$ere i s& se declaneze o %orm& de r&spundere ,uridic& 0civil&, disciplinar&, administrativ&, penal&1. /&spunderea ,uridic& intervine nu numai n condiiile unei aciuni#comiterea unei %apte ilicite#ci i n condiiile unei absteniuni. ?.inerea, n acest caz, nu este o simpl& none6ecuie, ci este o none4ecuie deliberat ntr#o circumstan& n care su.iectul era o.li$at prin norma ,uridic& s& s&v5reasc& aciunea. !e e6. le$ea o.li$& conduc&torul auto care accidenteaz& o persoan& s& transporte victima la cel mai apropiat spital, iar dac& el %u$e de la locul %aptei i nu e6ecut& prevederea le$al&E sau omisiunea c&ilor %erate de a pune .ariera la pasa,ul de nivel. Cradul de pericol social delimiteaz& %ormele ilicitului ,uridic#civil, administrativ, penal, etc. "onduita ilicit& poate e6prima n %orme di%erite cauzarea de pre,udiciiE a.aterea disciplinar&E contraveniaE in%raciunea. .1 Binovia este o alt& condiie 0su.iectiv&1 a r&spunderii ,uridice. Ginov&ia este atitudinea psi4ic& a celui ce comite o %apt& ilicit& %a& de %apta sa i %a& de consecinele acesteia. Ginov&ia#ca element constitutiv i temei al r&spunderii ,uridice#presupune recunoaterea capacit&ii oamenilor de a aciona cu discern&m5nt, de a#i ale$e modalitatea de a aciona n raport cu un scop urm&rit n mod contient. !eci, vinov&ia implic& li.ertatea voinei su.iectului, caracterul deli.erat al aciunii sale,
1+

asumarea riscului acestui comportament. :n condiiile c5nd %actorii naturali, procesele i mecanismele .iolo$ice i %iziolo$ice e6clud posi.ilitatea su.iectului de a aciona cu discern&m5nt, r&spunderea ,uridic& nu se va declana. !e e6. minoritatea e6clude r&spunderea pe temeiul insu%icientului discern&m5nt 0%actor .iolo$ic#%iziolo$ic1 i al precarei e6periene de via& 0%actor social1E alienaia mintal& este determinat& de iresponsa.ilitateE le$itima ap&rare, starea de necesitate, cazul %ortuitE constr5n$erea moral& sunt mpre,ur&ri care e6clud r&spunderea ,uridic&. Starea de necesitate apare c5nd su.iectul pentru a#i ap&ra propria#i via& n %aa unui pericol ce#l pune n mod iminent su. semnul ntre.&rii, sacri%ic& alt& persoan& sau sacri%ic& .unurile altei persoane pentru ap&rarea .unurilor sale, atunci c5nd n mod natural nu e6ist& alt& soluie. =e$itima ap&rare intervine c5nd su.iectul este e6pus unui atac material, direct, imediat i in,ust, aciunea sa reprezent5nd o ripost& imediat& i spontan&. *ormele vinov&iei sunt> intenia i culpa. :n drptul penal intenia se clasi%ic& n> intenia direct& 0su.iectul acioneaz& deli.erat, asum5ndu#i riscurile1 i intenia indirect& 0su.iectul cunoate urm&rile i le privete cu indi%eren&1. "ulpa este o %orm& a vinov&iei caracterizat& prin aceea c& su.iectul nu prevede consecinele %aptei sale, dei tre.uia s& le prevad&, sau sper& n mod uuratic s& nu se produc&. ?st%el, se vor.ete despre impruden 0lips& de dili$en&1, despre neglijen 0omisiune1 ca modalit&i ale culpei. c1 7egtura cauzal ntre %apt& i rezultat este o condiie a r&spunderii ,uridice. ?ceasta este o condiie o.iectiv& a r&spunderii. Pentru ca r&spunderea s& se declaneze i un su.iect s& poat& %i tras la r&spundere pentru s&v5rirea cu vinov&ie a unei %apte anti#sociale, este necesar ca rezultatul ilicit s& %ie consecina nemijlocit a aciunii sale 0aciunea sa s& %ie cauza producerii e%ectului p&$u.itor pentru ordinea de drept1. -r$anul de stat a.ilitat s& sta.ileasc& o anumit& %orm& de r&spundere 0s& declaneze un raport ,uridic de constr5n$ere1 tre.uie s& sta.ileasc& cu toat& precizia le$&tura cauzal&, rein5nd circumstanele e6acte ale cauzei, elemente necesare care caracterizeaz& producerea aciunii, s& nl&ture elementele accidentale, condiiile care s#au suprapus lanului cauzal care au putut accelera sau nt5rzia e%ectul s& a$raveze sau s& atenueze urm&rile %aptei.

1+6

<I7 Constitu*ia-le"e 2undamental/ a statului#


.# Suprema*ia constitu*iei %i 2undamentarea ei %tiin*i2ic/#
:n teoria i practica constituional& a statelor, supremaia constituiei este acceptat& ca o a6iom& ce nu mai tre.uie demonstrat&, o certitudine de notorietate incontesta.il&. 7usti%icarea supremaiei constituiei s#a dat prin e6plicaiile le$ate de adoptarea, modi%icarea i a.ro$area ei. "onceptul de supremaie a constituiei e6prim& %ormul&ri precum> valoarea juridic suprem, supralegalitate 0vezi 9arcel Prelot1 sau legea suprem 0dup& Ceor$es 2urdeau1.a. "alitatea constituiei de a deine supremaia a %ost e6primat& de unii ca ,,le$ea le$ilor, ,,le$ea suprem&E alii vedeau supremaia constituiei pe plan ,uridic le$at& de %aptul c& modi%icarea ei tre.uie adoptat& de c&tre parlament cu ma,oritate cali%icat& de2V3 din num&rul total al deputailor, spre deose.ire de le$ile ordinare care pot %i adoptate, modi%icate, suspendate sau a.ro$ate de acelai or$an cu ma,oritatea de ,um&tate plus unu din num&rul total al deputailor din parlament.
1+'

:n %ine, e6ist& i opinia c& supremaia constituiei se e6plic& prin %aptul c& ocup& un loc principal, %iind %undamental&, st5nd la temelia or$aniz&rii statale i este .aza ,uridic& a ntre$ii le$islaii, deose.indu#se de le$ile ordinare prin coninut, %orm& i putere ,uridic&. :n literatura ,uridic& $&sim i e6plicaia mai nuanat&, care arat& c&, %ie scris& sau cutumiar&, constituia este le$ea suprem& a statului, rezult5nd din aceasta coninutul ei 0supremaia material&1 i uneori %orma n care este edictat& 0supremaia %ormal&1. a1 :nele$em deci prin supremaia constituiei calitatea acesteia 0o tr&s&tur&1 care o situeaz& n v5r%ul instituiilor politico#,uridice dintr#o societate or$anizat& n stat, %iind sursa tuturor re$lement&rilor de ordin economic, politic, social i ,uridic. /ezult& c& supremaia constituiei nu este o cate$orie strict ,uridic&, ci una politico. juridic. 9otivarea acestei calit&i este rezultatul trans%orm&rilor economice, social# politice i ,uridice care marc4eaz& o epoc& istoric& n evoluia unei &ri, cons%inind victoria n sta.ilitatea politico#,uridic& a realit&ilor i prespectiva viitoarei etape istorice de dezvoltare a societ&ii respective. .1 !in aceast& perspectiv&, supremaia constituiei apare ca o noiune comple4 prin coninutul tr&s&turilor i elementelor valorice politico#,uridice care con%er& poziia supraordonat a constituiei nu numai n sistemul de drept, ci i n ansam.lul sistemului social#politic al unei &ri. Poziia aceasta deose.it& n sistemul social#politic implic& coninutul normativ comple4, din care se de$a,& consecine statale i ,uridice importante. *undamentarea tiini%ic& a supremaiei costituiei ne relev& semni%icaia, %inalitatea i consecinele sale constante printr#o diversitate de motiv&ri. ?st%el, unii au neles supremaia constituiei prin %aptul c& s#ar %undamenta pe principiul legalitii, su.liniind str5nsa le$&tur& dintre le$alitate i constituionalitate, n sens strict c& le$alitatea se spri,in& pe principiul constituionalit&ii. ?lii opineaz& c& supremaia constituiei rezid& pe coninutul i forma ei, potrivit c&reia putem vor.i de o supremaie material i de una formal. Supremaia material& se motiveaz& prin %aptul c& ntrea$a or$anizare i ordine ,uridic& se .azeaz& pe constituie. :n constituie %iind re$lementate competenele or$anelor investite ca autorit&i de stat se asi$ur& nt&rirea le$alit&ii. Prin supremaia %ormal& a constituiei, ea se e6plic& prin divizarea constituiilor n constituii rigide i constituii suple 0fle4ibile1, clasi%icare pur %ormal& care nu ine de materia de care se ocup& constituia, ci de %ormele speci%ice de ela.orare. !e alt%el, numai n cazul constituiilor ri$ide putem vor.i de supremaia %ormal& a constituiei.

1+(

c1 Supremaia constituiei a %ost i este %undamentat& pe democratism. :n acest sens, constituia este unul din mi,loacele ,uridice principale de realizare i or$anizare a activit&ii unui stat pe .aze democratice. :n acest conte6t se arat& c&> $uvernarea reprezentativ&E separaia puterilor n statE le$alitatea relev& supremaia constituiei, unde acestea apar cu titluri di%erite n construcia principiului democratic, care teoretic, le domin&, dar care i do.5ndete adev&rata valoare practic& dec5t $raie acestor principii democratice nscrise n te6tul constituiei care de%inete caracterul speci%ic al puterii de stat. "auzele care le$itimeaz& %undamentarea tiini%ic& a supremaiei constituiei sunt> %undamentarea pe nsui constituie i anume pe coninutul, %orma i %ora ,uridic& a normelor pe care le conineE %undamentarea pe principiile %undamentale de or$anizare i %uncionare a or$anelor statuluiE %undamentarea pe tr&s&turile puterii 0puterilor1 statale. /ezult& c& supremaia constituiei apare n dialectica %enomenului statal ,uridic n str5ns& le$&tur& cu lo$ica %enomenelor economice, politice, sociale i ,uridice a interrelaiilor dintre ele. "oncepute corect corelaiile dintre drept# economieE drept#putereE stat#economie, dintre toate aceste cate$orii i politic&. !ac& statul i dreptul sunt mi,loace de realizare a politicii, iar politica este determinat& sau condiionat& de starea social& atunci i constituia 0partea principal& a dreptului1 este determinat& n ultima instan& 0coninut, %orm&, %uncii i poziia sa ,uridic&1 de condiiile materiale i culturale din societatea dat&. "oninutul i %orma constituiei sunt rezultatul unor cauze economice, sociale i ,uridice. Supremaia constituiei este una singur, indivizibil, av5nd consecine asupra coninutului i %ormei constituiei. Supremaia constituiei se e6plic& prin %unciile sale, iar e6primarea voinei $uvernanilor este c4iar %uncia puterii de stat. *unciile constituiei sunt deci determinate de %unciile puterii 0raiunea de a %i a puterii1. !e asemenea, %undamentarea tiini%ic& a supremaiei constituiei se re$&sete n totalitatea acestor %actori economici, sociali, politici i ,uridici, care n raport cu constituia tre.uie privite n indivizi.ilitatea lor.

&# Consecin*ele 4uridice ale suprema*iei constitu*iei#


:n sistemul de drept poziia privile$iat& a constituiei implic& %iresc o multitudine de consecine ,uridice, unele privesc ns&i constituia, altele privesc restul dreptului.
1+)

a1 "onsecinele ,uridice privind adoptarea constituiei vizeaz& unele %orme 0proceduri1 de adoptare, care s& pun& n valoare supremaia acesteia i deose.irilor %a& de restul dreptului, mai ales %a& de le$ile ordinare. ?doptarea constituiei este un proces comple6 privind n special, trei elemente> iniiativa adopt&rii constituieiE or$anul competent 0constituantul sau puterea constituant&1E modurile de adoptare. .1 "onsecinele ,uridice privind modi%icarea, su.limarea i a.ro$area constituiei in de %aptul c& le$ea %undamental& a unui stat nu poate r&m5ne ns& nesc4im.at&. 9odi%icarea constituiei tre.uie s& prevad& prin te6tul ei o anumit& sta.ilitate, sporit&, .azat& pe realismul constituiiei i al unor proceduri de modi%icare e6a$erate. "onstituia, evident tre.uie s& in& seama de evoluia dinamicii sociale, iar constituia nu tre.uie s& devin& o %r5n& n pro$resul societ&ii. :n str5ns& le$&tur& cu adoptarea i modi%icarea constituiei, pun5nd n valoare supremaia ei. c1 !eose.irile dintre constituie i le$i, consecine ale supremaiei constituiei, vizeaz& n sens lar$ c& i constituia este o le$e, care ocup& o poziie supraordonat n ce privete le$ea, %a& de care se %ac trei mari deose.iri, privind> coninutulE %orma i puterea ,uridic& a constituiei n raport cu restul le$ilor. d1 "on%ormitatea ntre$ului drept cu constituia, consecin& a supremaiei constituiei este le$at& de %aptul c& izvorul principal al dreptului l constituie constituia prin poziia sa n sistemul de drept. 8oate ramurile de drept i $&sesc comanda i punctul de plecare la nivelul celor mai nalte principii n i numai n prevederile constituionale. Normele ramurilor de drept tre.uie s& %ie n concordan& cu litera i spiritul constituiei, orice nc&lcare a constituiei conduce la nulitatea dispoziiilor le$ale n cauz&. !e asemenea, re$ula con%ormit&ii rezult& i n cazul c5nd o dispoziie constituional& se modi%ic&, implic& o.i$atoriu modi%icarea normelor din ramurile de drept corespondente.

0#

aran*iile 4uridice ale suprema*iei constitu*iei#

Caraniile ,uridice ale supremaiei constituiei vizeaz& urm&toarele aspecte re%eritoare la> controlul $eneral al aplic&rii constituieiE controlul constituionalit&ii le$ilorE ndatorirea %undamental& de a respecta constituia. a1 "ontrolul $eneral al aplic&rii constituiei rezult& din %aptul c& ntrea$a activitate statal& este or$anizat& prin constituie. "onstituia sta.ilete %ormele %undamentale de realizare a puterii de stat, cate$oriilor de or$ane ale statului i competena lor de autoritate.

11+

-r$anele statului implic& o diviziune a competenelor i o autonomie a lor con%orme i n limitele sta.ilite de constituie. :n acest sens orice constituie or$anizeaz& un sistem comple6 i e%icient de control al aplic&rii constituiei. ?cest control este prima $aranie ,uridic& a supremaiei constituiei, realizat& prin %orme i c&i de control .ine sta.ilite. .1 "ontrolul constituionalit&ii le$ilor reprezint& o alt& $aranie a supremaiei constituiei. "ontrolul constituionalit&ii le$ilor este activitatea or$anizat& de veri%icare a con%ormit&ii le$ilor cu constituia, iar ca instituie a dreptlui constituional cuprinde re$uli privitoare la or$anele competente a %ace aceast& veri%icare, procedura i m&surile ce pot %i luate pentru realizarea acestei proceduri. !e e6. "urtea "onstituional& din /om5nia este un or$an instituit constituional c&ruia i se recunoate competena de a %ace inaplica.ile le$ile contrare unui principiu constituional 0vezi, 8udor !r&$anu1. c1 :ndatorirea %undamental& de a respecta constituia se nscrie n s%era $araniilor supremaiei constituiei. ?ceast& ndatorire vizeaz& o.li$ativitatea respect&rii constituiei de toi cet&enii, %&r& nici o discriminare. "onstituia /om5niei prevede e6pres prin art. 16 c& ,,nimeni nu este mai presus de le$e.

Bi:lio"ra2ie selectiv/
Ion =uraru+ Elena Simina T/n/sescu+ Drept constitu*ional %i institu*ii politice+ Ed# All-BecD+ &''1E Nicolae Popa+ Teoria "eneral/ a dreptului+ Ed# Actami+ Bucure%ti+ &''0E Stanciu D# C/rpenaru+ Drept comercial romCn+ ed#I7-a+ Ed# All-BecD+ &''0E Smuranda An"!eni+ Drept comercial+ ed# 0+ Ed# All-BecD+ &''1E =a"da 7alentin+ Camelia Stoica+

111

Elena CrCncei+ Drept comercial romCn# Curs pentru cole"iile universitare+ Ed# All-BecD+ &'''E Dan Cio:anu+ Introducere -n studiul dreptului+ Ed# HFperion+ <<I+ .AA&E Camelia Toader+ Drept civil+ Contracte speciale+ Ed# All-BecD+ &''0E Au"ustin 9uerea+ Drept comunitar european+ Ed# All-BecD+ &''0E Dan Banciui+ Elemete de sociolo"ie 4uridic/+ Lumia-Le8+ &'''E An"ela Banciu+ Istoria vie*ii constitu*ionale -n $omCnia# De6iderate na*ionale %i realit/*i socioale+ Lumina-Le8+ &''.E G
X X

Constitu*ia $omCniei+ =onitorul O2icial+ &''0E Codul =uncii &'';E Codul $utier al $omCniei+ &''>E

I7# Principalele ramuri ale dreptului


:n epoca modern& i contemporan&, dreptul unui stat este compus din numeroase norme i instituii, %orm5nd sistemul unitar al dreptului din statul respectiv. Sistemul unitar al dreptului re%lect& diversitatea ramurilor ce intr& n componena sa. !up& cum se tie, tiinele ,uridice de ramur& studiaz& %enomenele ,uridice# proprii ramurilor dreptului. *iecare ramur& a sistemului de drept este compus& din norme speci%ice, le$ate or$anic ntre ele, re$lement5nd o cate$orie de relaii sociale, studiate pe .aza unor principii i metode comune. Printre tiinele ,uridice de ramur& e6empli%ic&m> tiina dreptului constituional, dreptului civil, dreptului administrativ, dreptului penal, dreptului muncii, dreptului comercial, dreptului %amiliei, etc. ?nsam.lul acestor ramuri de drept se suprapun sistemului dreptului,

112

%iind departa,ate i or$anizate n %uncie de o.iectul re$lement&rii ,uridice i a metodei speci%ice de cercetare. ?v5nd n vedere cele dou& accepii ale dreptului, respectiv dreptul obiectiv i dreptul subiectiv, clasi%icarea tradiional& a dreptului obiectiv cuprinde dou& s%ere, departa,ate de ,urisconsulii /omei antice, %ormate din cea a dreptului public i a dreptului privat. !reptul pu.lic cuprinde normele ,uridice re%eritoare la stat, colectivit&i pu.lice i raporturile lor cu persoanele particulare atunci c5nd aceste raporturi privesc prero$ativele su.iectelor de drept pu.lic. !reptul pu.lic este reprezentat de interesul $eneral, unde prevaleaz& voina statului, a colectivit&ilor pu.lice. !reptul pu.lic este alc&tuit din ramuri de drept precum> dreptul constituional, dreptul internaional pu.lic, dreptul administrativ, dreptul penal, dreptul %inanciar, .a. !reptul privat cuprinde ansam.lul normelor ,uridice aplica.ile persoanelor particulare, %izice sau ,uridice 0morale1 i a raporturilor dintre ele. :n s%era dreptului privat se inte$reaz& dreptul civil, dreptul comercial,.a. :ntre cele dou& s%ere ale dreptului pu.lic i dreptului privat nu tre.uie introdus& o distincie a.solutizan&. .# Dreptul constitu*ional :n ansam.lul sistematizat de norme ,uridice cuprinse n multe ramuri de drept, dreptul constituional consacr& i ocrotete cele mai importante valori de ordin economic, social, politic i cultural. /amura dreptului constituional n procesul apariiei i dezvolt&rii dreptului s#a cristalizat mai t5rziu odat& cu apariia primelor constituii scrise n diverse spaii de civilizaie ale antic4it&ii. "onceptul clasic de drept constituional s#a impus su. in%luena iluminismului, c5nd la *errara 0Atalia1 n 1')', Ciuseppe "ampa$noni di =uzo n%iineaz& prima catedr& de drept constituional, iar n 1(34 la Paris italianul Pelle$rino /ossi pred& aceast& disciplin&. :n alte &ri europene precum ?ustria, /usia, i Cermania aceast& disciplin& s#a denumit drept de stat. :n /omnia, dreptul constituional s#a predat iniial mpreun& cu dreptul administrativ, su. denumirea de drept pu.lic. @lterior, cursul de drept constituional a %ost predat la Aai de "onstantin Stere 01)131 i la 2ucureti de "onstantin !issescu 01)1 1. :n literatura ,uridic&, dreptul constituional este de%init ca %iind alc&tuit din norme ,uridice re%eritoare la re$lementarea %ormei statului, a or$aniz&rii, %uncion&rii i raporturilor dintre puterile pu.lice, la limitele puterilor pu.lice, la or$anizarea politic& a statului, etc., la care sunt incluse, n unele de%iniii, i drepturile i li.ert&ile omului i cet&eanului. !e asemenea, alii includ n s%era dreptului constituional i re$lementarea relaiilor sociale ce apar n s%era
113

or$aniz&rii i e6ercit&rii puterii, n timp ce alii se re%er& la re$lement&rile le$ate de n%&ptuirea puterii. Dreptul constituional consider&m c& poate %i de%init ca o ramur& distinct& n sistemul unitar al dreptului cuprinz5nd acele norme ,uridice prin care sunt re$lementate relaiile %undamentale din cadrul societ&ii re%eritoare la procesul de cucerire 0instituire1, meninere i e6ercitare a puterii statale. &# Dreptul penal Pentru a nele$e locul i rolul dreptului penal tre.uie s& e6plic&m c& dreptul este de%init ca un ansam.lu de re$uli de conduit&, instituite sau sancionate de stat, re$uli ce e6prim& voina poporului ridicate la ran$ul de le$e, a c&ror aplicare este realizat& de .un&voie i, n ultim& instan&, prin e6ercitarea %orei coercitive a statului. :n s%era o.iectului dreptului penal sunt inte$rate relaiile de ap&rare social&, relaii n&scute ntre or$anele speciale ale statului i indivizii care nesocotesc prevederile le$ii penale re%eritoare la securitatea vieii personale i si$uranei statului, etc. /amura tiinei ,uridice care studiaz& normele i raporturile ce se nasc n cadrul s%erei ap&r&rii sociale constituie tiina dreptului penal. :n domeniul dreptului penal unii autori susin c& normele penale au construcia tri4otomic& analizat& n calitate de ipotez&, dispoziie, sanciune. !e re$ul&, comandamentul normelor penale este su.neles 0s& nu %uri, s& nu omori, s& nu atentezi la demnitatea sau onoarea semenilor t&i, etc.1. ?cest aspect este comun i altor cate$orii de norme pro4i.itive, din alte ramuri ale dreptului. D6ist& ns& ali autori care consider& c& normele de drept penal au o structur& di4otomic& i anume ele conin doar dispoziia i sanciunea. 0# Dreptul civil /amura dreptului civil re$lementeaz& relaiile sociale cu coninut patrimonial, provin$ raporturi de proprietate, raporturi o.li$aionale, precum i relaii personale nepatrimoniale, cu privire la propietatea intelectual&, e6istena i inte$ritatea moral& a persoanei, etc., .az5ndu#se pe o metod& speci%ic&#metoda ec4ivalenei 0e$alit&ii1 p&rilor. 3tiina ,uridic& care studiaz& normele i raporturile de drept civil constituie ramura dreptului civil. 1# Dreptul comercial ?nsam.lul normelor ,uridice care re$lementeaz& relaiile sociale ce se %ormeaz& n cadrul activit&ii de comer aparin, de re$ul&, dreptului comercial.
114

Normele ,uridice de drept comercial re$lementeaz&, n principiu, relaiile sociale patrimoniale, care prezint& caracter comercial i, n secundar, relaiile personal#nepatrimoniale. !reptul comercial este acea ramur& a dreptului privat care cuprinde ansam.lul unitar al normelor ,uridice ce re$lementeaz& relaiile sociale patrimoniale i personal#nepatriminiale din s%era activit&ii de comer, ntre persoane care au calitatea de comerciant i care se a%l& pe poziie de e$alitate ,uridic&. ;# Dreptul 2amiliei *amilia reprezint& %orma social& de .az&, realizat& pe plan ,uridic prin instituia cstoriei care unete pe soi 0p&rini1 i pe descendenii acestora 0copii nec&s&torii1. 8otaliattea raporturilor ,uridice le$ate ntre persoanele a%late n relaii de rudenie %ac o.iectul de re$lementare a ramurii dreptului %amiliei. "odul %amiliei %i6eaz& v5rsta minim& pentru c&s&torie la 1( ani .&r.atul i la 16 ani %emeia. !e asemenea, printr#o e6cepie, pentru motive temeinice se poate ncuviina c&s&toria %emeii care a mplinit 1 ani, %iind re$lementate prin norme dero$atorii. ># Dreptul muncii 8otalitatea re$ulilor 0normelor1 ,uridice care re$lementeaz& raporturile dintre an$a,ai i an$a,atori 0dintre salariai i patronat1 n s%era relaiilor sta.ilite n procesul muncii din cadrul societ&ilor comerciale#private sau de stat#%ormeaz& ramura dreptului muncii.

7I# Constitu*ia-le"e 2undamental/ a statului


.# No*iunea de ++Constitu*ie, %i importan*a sa istoric/ :n epoca modern&, ncep5nd cu secolul luminilor, s#a impus ca urmare a pre%acerilor structurale politice, economice sau ,uridice i constituia#le$e %undamental& a statului. "onstituia pune la .aza statului, n spiritul dreptului natural, societatea civil&, marc5nd a%irmarea valorilor umaniste, urmare a revoluiilor .ur$4eze moderne. Pentru %iecare popor, <e$el evidenia valoarea, coninutul i semni%icaiile constituiei. =a s%5ritul secolului al FGAAA#lea se desc4idea drumul procesului constituional prin ela.orarea primei constituii scrise din lume, constituia american& din 1'(', urmat& de !eclaraia %rancez& a drepturilor omului i cet&eanului din 1'(). Pe plan practic semni%icaiile
11

constituiei reprezentau un nou aez&m5nt politic i ,uridic necesar evoluiei viitoare a societ&ii. "onstituia este o cate$orie istoric& care s#a impus pe o anumit& treapt& de dezvoltare a societ&ii, c5nd vec4ile structuri de or$anizare %eudal& devenise necorespunz&toare. Noiunea de constituie apare mult mai t5rziu dec5t cea de le$e, dei ea este o le$e ntre cele dou& nu se poate pune semnul e$alit&ii. "onstituia e6prim& evoluia sistemului le$islativ, n condiiile n care ns&i le$ea s& %ie su.ordonat& unor principii %undamentale. "onstituia e6prim& o nou& ideolo$ie politico#,uridic& determinat& de trans%orm&rile social#economice $enerate de dezvoltarea capitalismului ncep5nd din secolul al FGAAA#lea. Dtimolo$ic, termenul de constituie provine din latinescul ,,constituio 0,,aezare cu temei, ,,stare a unui lucru1, iar n dreptul imperial, cuv5ntul constituie era sinonim cu cel de le$e p5n& n secolul al FGAAA#lea, c5nd cap&t& sensul de lege fundamental, accepie recunoscut& n toate statele, inclusiv pentru unele statute al or$anismelor internaionale 0@.N.D.S.".-., -.A.9., *.?.-., etc.1. Aniial, constituia reprezint& un ansam.lu al normelor ,uridice av5nd drept scop limitarea puterilor $uvernanilor i $arantarea drepturilor %undamentale ale omului i cet&eanului, care n zilele noastre cap&t& un sens material c5nd desemneaz& prin aceast& noiune orice le$e ce re$elementeaz& or$anizarea politic& a statului. :n literatura ,uridic& consemn&m multe de%iniii %ormulate de teoreticieni ai dreptului constituional cum ar %i> "onstantin !issescu care de%inea constituia ,,or$anizarea e6erciiului suveranit&ii, iar Paul Ne$ulescu ca %iind ,,o norm& care cuprinde principiile re%eritoare la or$anizarea statului i la raporturile de ec4ili.ru ntre di%eritele puteri ale statului. Pentru ?ndrN <auriou prin constituie se nele$e ansam.lul re$ulilor care administreaz& or$anizarea i %uncionarea statului. !e asemenea, 2enoit 7eanneau, de%inete constituia, n sens material, ca ansam.lul re$ulilor relative la or$anizarea i activitatea statului, iar n sens %ormal, ca documentul care re$lementeaz& instituiile i care nu poate %i ela.orat sau modi%icat dec5t dup& o procedur& di%erit& de cea %olosit& pentru alte re$uli de drept. -.serv&m c& toate de%iniiile au ca element comun#statul sau puterea 0puterile1 statului. :n literatura ,uridic& rom5neasc& nt5lnim de%iniiile noi %ormulate de 8udor !r&$anu i Aoan !eleanu care de%inesc constituia ca %iind acea le$e care, av5nd %or& ,uridic& superioar& celorlalte le$i, re$lementeaz& n mod sistematic at5t principiile structurii social#economice, c5t i cele ale or$aniz&rii i %uncion&rii statului, $arant5nd material drepturile %undamentale cet&eneti i sta.ilind datoriile corespunz&toare acestor drepturi. :n coninutul i %orma conceptului de constituie se impune caracterul de lege al constituiei. "onstituia %iind o le$e conine norme ,uridice, re$uli de conduit&,
116

care e6prim& de %apt voina celor ce dein puterea. Prin coninutul i calitatea re$lement&rilor, constituia are careacterul de lege fundamental care st& la temelia or$aniz&rii statale i este .aza ,uridic& a ntre$ii le$islaii. /e$lement&rile constituionale sunt %undamentale i eseniale pentru instaurarea, meninerea i e6ercitarea puterii statale. Dvident, pentru constituie de%initorie este i fora sa juridic, %iind suprem n ierar4ia izvoarelor dreptului, impun5nd re$ula con%ormit&ii ntre$ului drept cu dispoziiile din constituie. *orma scris a constituiei s#a impus n secolul al FGAAA#lea, dei e6ist& ast&zi &ri care n#au o constituie scris&, precum ?n$lia, Noua Yeeland& i Asraelul. - alt& tr&s&tur& a constituiei se re%er& la solemnitatea adoptrii i la forma sistematizat 084. Paine la nceputul secolului al FAF#lea su.linia ,,Nu e6ist& constituie dac& ea nu poate %i pus& n .uzunar1. :n unele de%iniii se evideniaz& i ideea stabilitii constituiei. "onstituia poate %i de%init& ca le$ea %undamental& a unui stat, constituit& din norme ,uridice, investite cu %or& ,uridic& suprem&, i care re$lementeaz& acele relaii sociale %undamentale care sunt eseniale pentru instaurarea, meninerea i e6ercitarea puterii. &# Apari*ia+ adoptarea+ modi2icarea+ suspendarea %i a:ro"area constitu*iei /e%eritor la apariia constituiei, doctrina ,uridic& ia n considerare dou& modalit&i cu privire la constituia cutumiar& i constituia mi6t& 0scris& i cutumiar&1, ci numai cea scris&. @nii consider& c& prima constituie a ap&rut n ?n$lia, iar alii su.liniaz& c& su. aspect cronolo$ic, constituia american& a ap&rut naintea celei %ranceze, ns& su. aspectul in%luenei istorice nt5ietatea revine actelor cu caracter constituional ale revoluiei din *rana. P5n& la instaurarea puterii .ur$4eziei statale n#au avut re$uli constituionale. ?pariia constituiei a presupus un timp ndelun$at nsuite de revoluia .ur$4ez& c5nd s#a des&rv5rit procesul adopt&rii constituiei scrise. "onstituia marc4eaz& practic apariia statului de drept, pun5nd i $uvernanii su. incidena re$ulilor ,uridice. :n lume constituia en$lez& a %ost prima care a nceput odat& cu adoptarea n 121 a 9a$nei "4arta =i.ertatum, a continuat cu adoptarea primelor constituii scrise. Prima constituie scris& a %ost cea american& din 1'(', iar n Duropa a %ost cea din *rana din 1')1, a Poloniei tot din 1')1. !up& victoria revoluiei %ranceze au %ost ela.orate constituii n Suedia 1(+)E Norve$ia 1(14 i -landa 1(1 , etc. !octrina ,uridic& precizeaz& c& normele constituionale pot %i sistematizate %ie ntr#un act unic %undamental, %ie n mai multe acte constituionale redactate n
11'

%orm& scris&, %ie ntr#un sistem de norme scrise i cutumiare 0nescrise1 care n totaliatatea lor %ormeaz& constituia statului respectiv. "onstituiile pot %i de dou& cate$orii> 1. "onstituii cutumiare 0?n$lia, Noua Yeeland& i Asrael1, %iind considerate rezultatul e6perienei i practicii cotidiene, al tradiiei 0uzane, precedente, principii cristalizate de#a lun$ul timpului. !e pild&, n ?n$lia, constituia cuprinde n prezent> 9a$na "4arta =i.ertatum 0121 1, 2ill#ul drepturilor 0162(1, <a.es "orpus 016')1, 2ill#ul drepturilor 016()1E ?ctul de sta.ilire a succesiunilor la tron 01'++1E ?ctul Parlamentului 01)111 unde sunt sta.ilite puterile "amerei =orzilor n raport cu cele ale "amerei "omunelor, i reducerea duratei mandatului i ?ctul Parlamentului 01)4)1 ce modi%ic& pe cel din 1)11, ?ctul Parlamentului 01) (1 privind autorizarea acord&rii calit&ii de mem.ru pe via& al "amerei =orzilor. 9odelul en$lezesc a %ost preluat de Asrael i a supravieuit proclam&rii independenei de stat n 1)4(. D6. 2en Curion a avansat ideea c& este posi.il& instaurarea unei democraii via.ile i %&r& o constituie scris&. :ntre 1))+#1))2 o vast& micare popular& a adoptat noi structuri constituionale prin adoptarea a trei le$it %undamentale re%eritoare la li.ertatea pro%esional&, demnitatea i li.ertatea individului, le$ea $uvernului care a nlocuit pe cea din 1)6(, traduc5nd ale$erea direct& a primului ministru. =a aceste trei le$i %undamentale se adau$& le$ea asupra partidelor politice, revoluia constituional& %iind opera "urii Supreme. Mnessetul 0parlamentul1 este, n acelai tamp, le$iuitor i constituant, 0o decizie din ) noiem.rie 1)) 1. :ncep5nd cu secolul al FGAAA#lea re$imul constituional cutumiar a %ost considerat necorespunz&tor, invoc5ndu#se superioaritatea le$ii scrise. !e alt%el, ideea contractelor scrise s#a materializat n ?n$lia, at5t n luptele interne c5t i n raporturile cu coloniile sale. !e asemenea, ideea domniei le$ii a stat la .aza constituiei scrise n&scut& tot n practica constituional& en$lez&. :n *rana domnia le$ii viza ca nu cumva n locul a.solutismului monar4ic s& nu apar& a.solutismul parlamentului care este mai periculos. Dvident, la .aza apariiei constituiei scrise a stat i teoria contractului social, nscris& n an$rena,ul ideolo$ic al luptei .ur$4eziei mpotriva %eudalismului. #doptarea constituiei reprezint& un proces comple6 cu semni%icaii politico# ,uridice, proces ce presupune trei elemente> iniiativa adoptrii constituieiE organul competent 0constitutantul1 i modurile de adoptare. ?doptarea constituiei a cunoscut i cunoate di%erite moduri n %iecare ar& determinat de stadiul de dezvoltare economic&, social& i politic&, de ideolo$ia dominant& din epoc&. ?doparea constituiilor a cunoscut urm&toarele moduri> constituia acordat 0c4arte concedate1 adoptate de monar4 ca st&p5n a.solut care# i e6ercit& puterea sa 0constituie considerat& rudimentar&1E statutul 0constituia

11(

plebiscitar1E pactulE constituia convenie 0cu varianta constituie re%erendar&1, la care se adau$& desi$ur i constituia parlamentar. ?lii clasi%ic& modurile de adoptare a constituiilor n dou& moduri nE procedee monarhiste i procedee democraticeE alii le divid n %orme monocratice 0constituia ocrotit&1 i forme mi4te 0ple.iscitul i pactul1. Codificarea constituiei reprezint& o pro.lem& teoretic& cu implicaii practice re%eritoare la importana politic& i ,uridic& a constituiei. Pentru a nele$e pro.lema modi%ic&rii constituiei tre.uie inut seama de trei preciz&ri> a1 !reptul de a revizui constituia aparine aceluiai or$anism care a adoptat# oE .1 ?utoritatea competent& a revizui constituia di%er& dup& %elul constituieiE c1 Procedura de modi%icare a constituiei este n principiu asem&n&toare celei de adoptare, con%orm simetriei ,uridice. 9odi%icarea 0revizuirea1 constituiei se poate %ace dup& aceeai procedur& dup& care se modi%ic& le$ile, %iind n acest caz n %aa unor constituii suple sau fle4ibile. !ac& modi%icarea constituiei se %ace dup& alte re$uli dec5t cele o.inuite dup& care se modi%ic& le$ile ordinare, ne a%l&m n %aa unei constituii rigide. a1 D6. =e$ea constituional& din 14 au$ust 1((4 din *rana declara c& %orma repu.lican& nu va putea %orma o.iectul vreunei dorine de modi%icare, la %el i n cazul "onstituiei italiene din 1)4( "onstituiei /om5niei din 1))1 .1 9odi%icarea constituiei nu poate %i %&cut& pe o perioad& de tamp presta.ilit&. 0D6. "onstituia S.@.?. din 1'(' implic& modi%ic&ri doar dup& 21 ani1. ?cest procedeu s#a dovedit n paractic& ine%icientE deoarece dup& c5iva ani "onstituiei anterioare i#au %ost aduse 1+ amendamenteE iar n *rana au %ost adoptate mai multe constituii> 1')3 nu s#a aplicat, anul 1') , i 1')). c1 - alt& metod& sta.ilete proceduri e6trem de $reoaie de modi%icare 0D6. "onstituia rom5n& din 1(66 i cea din 1)231. d1 ?lte re$uli prev&d c& revizuirea nu poate %i e%ectuat& n tamp de ocupaie parial& sau total& de %ore str&ine 0D6. "onstituia *ranei din 1)46 i 1) (1, iar "onstituia /om5niei interzice revizuirea pe durata st&rii de asediu, de ur$en& sau n tamp de r&z.oi. :n cazul constituiilor %le6i.ile modi%ic&rile se pot %ace relativ uor ca n cazul modi%ic&rii le$ilor ordinare. Aniiativa modi%ic&rii constituiei este prev&zut& e6pres n te6tul acesteia, ast%el constituiile rom5ne din 1(66 i 1)23 acordau drept de iniiativ& re$elui i Parlamentului, cea din 1)3( numai re$elui. "onstituia %rancez& din 1) ( dreptul de iniiativ& l are preedintele i parlamentul.

11)

"onstituia /om5niei din 1))1 sta.ilete dreptul de revizuire Preedintelui rom5niei, la propunerea Cuvernului, cel puin Z din num&rul deputailor sau senatorilor i cel puin ++.+++ cet&eni cu drept de vot. ?.ro$area sau scoaterea din vi$oare a constituiei, n totalul sau parial, pe o anumit& perioad& de timp. Sunt constituii care interzic posi.ilitatea suspend&rii, D6. "onstituia din 1(66 din /om5nia prevedea n art. 12' ,,"onstituiunea de %a& nu poate %i suspendat& nici n tot nici n parte. ?lte constituii nu prev&d dispoziii de suspendare. #brogarea constituiei se produce, de re$ul&, atunci c5nd se adopt& o nou& constituie. 0# Constitu*iile $omCniei moderne :n /om5nia constituia a ap&rut mult mai t5rziu dec5t constituiile din &rile din vestul Duropei. "omparativ cu &rile care au cunoscut n epoca modern& o dezvoltare social#economic&, te4nic& i cultural&, /om5nia datorat& dominaiei imperiilor str&ine a nre$istrat o nt5rziere n procesul evoluiei capitaliste. *ormele incipiente ale capitalismului apar n spaiul $eo$ra%ic locuit de rom5ni n a doua ,um&tate a secolului al FGAAA#lea 0D6. :n 8ransilvania n 1')1 s#a ela.orat primul pro$ram politic prin Suple6 =i.ellus Galac4orum, iar n P&rile /om5ne sl&.irea dominaiei otomane prin pacea de la MuciuB#Mainer$i 01''41, continuat& cu "onvenia de la ?BBerman 01(1'1 i nc4eiat& prin 8ratatul de la ?drianopol 01(2)1. Prin acest tratat &rile rom5ne i#au o.inut li.ertatea comerului i retrocedarea principalelor porturi de la !un&re, d5nd posi.ilitatea dezvolt&rii capitalismului i a pieei naionale. :ntrea$a perioad& premer$&toare constituiei rom5ne au %ost marcat& de tensiuni i mic&ri le$ate de n%&ptuirea unit&ii de stat a poporului rom5n. /evoluiile din 1(4( dei n%r5nte acestea au impulsionat tendinele i ideile cuprinse n Proclamaia de la Azlaz. @n loc important a premiselor istorice ale primei "onstituii din /om5nia l#a ocupat n%&ptuirea realiz&rii uni%ic&rii 9unteniei i 9oldovei su. domnia lui ?le6andru Aoan "uza#c5nd s#au pus .azele statului unitar naional. Prin lovitura de stat de la 2 mai 1(64, ?l. A. "uza desc4ide drumul re%ormelor sale, des%iineaz& ?dunarea Dlectiv& i supune ple.iscitului ,,Statutul dezvolt&tor al "onveniei din 1( (, cunoscut n istorie su. denumirea de ,,Statutul lui "uza i le$ea electoral&. Statutul lui "uza era o dezvoltare a "onveniei de la Paris din 1( (, dar aducea i modi%ic&ri acestei "onvenii.

12+

"on%orm Statutului puterile statului erau ncredinate domnitorului i reprezentanei naionale cu structur& .icameral& 0?dunarea Ponderatoare1#0Senatul1 i ?dunarea Dlectiv& 0deputaii1. /e%eritor la puterea le$iuitoare aceasta era e6ercitat& colectiv de c&tre domn i cele dou& adun&ri. !e alt%el, Statutul lui "uza consacra independena le$islativ& c5ti$at& de Principatele /om5ne nc& din 1(62 n urma vizitei lui ?l. A. "uza la Astan.ul. :n ciuda discuiilor privitoare la Statutul lui "uza de a ti dac& este sau nu constituie, consider&m mpreun& cu ali specialiti c& at5t Statutul care mpreun& cu le$ea electoral& sunt o o constituie, ntruc5t cuprinde re$lement&ri ale relaiilor sociale %undamentale, eseniale pentru cucerirea, meninerea i e6ercitarea puterii. ?utorii care nea$& caracterul constituional al Statutului lui "uza aveau n vedere ideea c& aceasta nu sta.ilete principiile de .az& ale or$aniz&rii sociale i de stat i nu prevedea drepturile i ndatoririle %undamentale ale cet&enilor. 0!e e6emplu, iniial nici "onstituia S.@.?. din 1'(' nu prevedea dispoziii re%eritoare la drepturi i li.ert&ile cet&eneti, la %el $&sim n "onstituia @./.S.S. din 1)241. =onstituia romn din (& iunie %>'' a %ost adoptat& dup& modelul "onstituiei .el$iene, %iind cea mai li.eral& constituie. :n "onstituia /om5niei din 1(66 puterile statului emanau de la naiuneE puterea le$iuitoare era e6ercitat& colectiv de re$e i reprezentana naional&, %ormat& din dou& camere> senatul i adunarea deputailor. ?dunarea deputailor era aleas& pe sistemul cole$iilor de avere. 0patru cole$ii, iar cole$iul AG cel mai numeros ale$ea indirect i cel mai mic num&r de deputai1. Senatul era corpul electoral mp&rit numai n dou& cole$ii, tot dup& avere, dar n condiiile deinerii unui venit de (++ $al.eni i v5rsta de 4+ de ani. Puterea e6ecutiv& aparinea domnitorului, constituia sta.ilind re$ula monar4iei str&ine. @lterior, "onstituia din 1(66 a su%erit modi%ic&ri privind drepturile politice 01(')1, n 1((4 re%eritoare la domn, pres&, sistemul electoral i p&m5nturile rurale, 1)1' apar noi dispoziii re%eritoare la $arantarea dreptului de propietate i dreptul de vot 01)1(1 ca urmare a des&v5ririi statului naional unitar rom5n. =onstituia Romniei din (& martie %&() re%lect& trans%orm&rile din economie i %orele sociale i rolul lor n viaa politic&. /&z.oiul de independen& din 1('' i recunoaterea independenei de stat a /om5niei, iar ulterior ntre 1)1'#1)1( unirea 2asara.iei, 2ucovinei i 8ransilvaniei cu /om5nia au dus la des&v5rirea statului naional rom5n unitar. !e asemenea, re%orma electoral& din 1)1( a introdus votul universal, e$al, direct, secret i o.li$atoriu. "onstituia din 1)23 a %ost proiectul partidului li.eral votat n "amera !eputailor i Senat#promul$at& i pu.licat& n 2) martie 1)23. "onstituia din 1)23 era sistematizat& n ( titluri ca i cea din 1(66, anume> !espre teritoriul
121

/om5niei, drepturile rom5nilorE puterile statuluiE %inaneE puterea armat&E !ispoziii $eneraleE !espre revizuirea constituieiE !ispoziii tranzitorii i suplimentare. "onstituia proclam& drepturi i li.ert&i e$ale pentru toi, iar c5t privete e$alitatea n drepturi a %emeii cu .&r.atul i preciza 0art. 61 se preciza c& vor %i re$lementate prin le$it speciale. Puterile statului, con%orm "onstituiei, emanau de la naiune, sta.ilind c& puterea le$islativ& se e6ercit& colectiv de re$e i reprezentana naional&. ?ceasta era %ormat& din dou& camere, adunarea deputailor i senatul, alese de aceast& dat& prin vot universal, e$al, direct, o.li$atoriu i secret. Senatul cuprindea i senatori de drept, cu condiia de a avea v5rsta de 4+ de ani. Puterea e6ecutiv& aparinea re$elui i o e6ercita prin $uvern. "onstituia din 1)23 n%iina "onsiliul le$islativ, iar puterea ,udec&toreasc& interzicea n%iinarea tri.unalelor e6traordinare, se d&dea controlul constituionalit&ii le$ilor, "urii de "asaie, n seciuni unite. !e asemenea, se interzicea suspendarea constituiei. =onstituia Romniei din (> februarie 1)3( a %ost adoptat& n urma condiiilor istorice concrete le$ate de instaurarea dictaturii personale a re$elui "arol al AA#lea la 1+ %e.ruarie 1)3(. Proiectul acestei constituii a %ost supus ple.iscitului la 24 %e.ruarie, promul$at& n 2' %e.ruarie i pu.licat& la 2( %e.ruarie 1)3(. "onstituia din 1)3( prevedea c& puterile statului emanau de la naiune, concentr5nd n m5inile re$elui ntrea$a putere 0,,capul statului art. 3+1. /e$ele des%iineaz& partidele politice, iar ced&rile teritoriale impuse prin ultimatumuri i dictat din 1)4+ o.li$& re$ele s& a.dice n septem.rie 1)4+ n %avoarea %iului s&u 9i4ai A, iar "onstituia este suspendat&, corpurile le$iuitoare sunt dizolvate se reduc prero$ativele re$ale, investind cu puteri depline preedintele "onsiliului de 9initri. Dezvoltarea constituional a Romniei n perioada %&00.%&0>" Situaia /om5niei dup& 23 au$ust 1)44 %&cea imposi.il& ela.orarea unei noi constituii, de aceea s#a recurs la soluia repunerii n vi$oare, cu unele modi%ic&ri, a "onstituiei din 1)23, ela.or5ndu#se n continuare acte cu caracter constituional vizau n %apt re$lement&ri %undamentale cu privire la instaurarea, meninerea i e6ercitarea puterii. ?ceste acte au avut un caracter tranzitoriu. Primul act cu caracter constituional ela.orat dup& ieirea /om5niei din aliana cu puterile ?6ei i ncetarea r&z.oiului cu Naiunile @nite a %ost !ecretul re$al nr. 1626 din 31 au$ust 1)44E prin care se nl&tura le$islaia adoptat& de dictatura militar& dup& 1)4+. ?cest !ecret repune n vi$oare "onstituia din 1)23 cea mai democratic& dintre constituiile din /om5nia. Dvident, !ecretul 1626 limita anumite dispoziii constituionale, iar puterea le$islativ& se e6ercit& de c&tre re$e, la propunerea "onsiliului de 9initri, or$anism ce concentra n m5inile sale ntrea$a putere de stat. !ecretului 1626 i#au %ost aduse
122

ad&u$iri prin !ecretul 1(4) re%eritoare la cerina de ,udecare i pedepsire a celor considerai vinovai de dezastrul &rii. !e asemenea, =e$ea nr. (6 din %e.ruarie 1)4 privea Statutul Naionalit&ilor 9inoritare pentru e$alitatea cet&enilor &rii indi%erent de ras&, naionalitate, lim.& sau reli$ie. =e$ea nr. 1(' din 23 martie 1)4 pentru n%&ptuirea re%ormei a$rare era considerat& o necesitate naional&, economic& i social&. =e$ea a prev&zut e6propierea i trecerea asupra statului ,,pentru a %i mp&rit plu$arilor ndrept&ii la mpropiet&rire, ,,a .unurilor a$ricole cu inventarul viu i mort a%ectat lor. 8receau n propietatea statului imediat i %&r& nici o desp&$u.ire .unurile a$ricole a criminalilor de r&z.oi, cola.oratorilor cu $ermanii i celor %u$ii din ar&, etc., precum i terenurile care dep&eau + 4a. ?rt. 2+ al =e$ii 1('V1)4 interzicea mp&rirea, vinderea, darea n arend&, ipotecarea total& sau parial& a propiet&ilor create n .aza acestei le$i. !ecretul 221( din 13 iulie 1)46 privind e6ercitarea puterii le$iuitoare viza or$anizarea reprezentanei naionale, ntr#un ,,sin$ur corp denumit ?dunarea !eputailor#unicameralitatea ca principiu constituional, renun5ndu#se la sistemul .icameral prin des%iinarea Senatului. !in modul cum re$lementeaz& e6ercitarea puterii le$iuitoare, rezult& c& !ecretul 221(V1)46 menine principiul separaiei puterilor n stat. !e asemenea, acest decret %ormula principiul constituional al e$alit&ii depline ntre %emei i .&r.ai. !ecretul nr. 221(V1)46 i le$ea nr. 6+ din 1)46 au constituit .aza ,uridic& a ale$erilor parlamentare din luna noiem.rie 1)46. 7egea nr" )') din )? decembrie %&03 pentru constituirea Statului /om5n n /epu.lic& Popular& /om5n& s#a soldat i cu a.olirea monar4iei i proclamarea /.P./., des%iin5ndu#se %orma monar4ic& de $uvern&m5nt i instituindu#se %orma de stat /epu.lica popular&. Prin =e$ea 363V1)4' se creeaz& un nou or$an de stat, Prezidiul /epu.licii Populare /om5neE or$an cole$ial, %ormat din cinci mem.ri alei, cu ma,oritate, de ?dunarea !eputailor dintre personalit&ile vieii pu.lice, tiini%ice i culturale. Prin aceast& le$e de %apt dispare principiul separaiei puterilor n stat. 8ot la 3+ decem.rie 1)4', ?dunarea !eputailor a votat i le$ea 364V1)4' prin care au %ost numii mem.rii Prezidiului /.P./. ?tri.uiile, or$anizarea i %uncionarea Prezidiului au %ost sta.ilite prin !ecretul nr. 3 din ( ianuarie 1)4(, prin care s#a sta.ilit i stema, stea$ul i capitala. =onstituia din %) aprilie %&0> a %ost ela.orat& n condiiile a.olirii monar4iei i proclam&rii repu.licii populare. ?dunarea !eputailor se autodizolv& prin e%ectul =e$ii nr. 32 din 24 %e.ruarie 1)4( i re$lementa constituirea 9arii ?dun&ri Naionale i a Cuvernului.

123

9.?.N. aleas& la 2( martie 1)4( s#a ntrunit n sesiunea din 6 aprilie 1)4( c5nd s#a luat n discuie proiectul constituiei ntocmit de "onsiliul *rontului !emocraiei Populare i adopt& la 13 aprilie 1)4(, "onstituia. "onstituia consacra e6istena statului rom5n ca stat popular, unitar, independent i suveran, stat ce a luat %iin& prin lupta poprului mpotriva %ascismului, reaciunii i imperialismului. ?rt. 11 din "onstituie creeaz& cadrul ,uridic al viitoarelor naionaliz&ri. =onstituia din (0 septembrie %&F( re%lecta viaa economic& i social& a /om5niei %orat& s& se dezvolte n parametri impui de ocupaia militar& sovietic&, al politicii dictate de statele coaliiei anti4itleriste, state care au ne$li,at interesele /om5niei i contri.uia sa militar& dup& 23 au$ust 1)44 p5n& la n%r5n$erea Cermaniei 4itleriste. "onstituia din 1) 2 menine i dezvolt& principiile a%irmate nc& n "onstituia din 1)4(, privind puterea de stat, economia naional& cu cele trei structuri social#economice> socialist&, mica producie de m&r%uri i particular# capitalist&. Per .aza acestei constituii se realizeaz& o nou& mp&rire administrativ# teritorial& 0re$iuni, raioane, comune, orae1. ?paratul de stat era constituit pe principiul centralismului. ?rt. (+ al acestei "onstituii din 1) 2 consacra des%iinarea pluralismului politic i statornicea rolul de %or& politic& conduc&toare a unui sin$ur partid politic. =onstituia din (% august %&'F consacra e6tinderea propiet&ii de stat i cooperatiste, des%inarea propiet&ii private, accentuarea conducerii politice i statale de c&tre un sin$ur partid, partidul comunist, care deine monopolul puterii n stat i societate. !ispoziiile constituionale consacr& %orma repu.lican& a statului 0/.S./.1, suveranitatea i independena, indivizi.ilitatea i inaliena.ilitatea teritoriului. !ei ar&ta c& poporul este titularul puterii, "onstituia meniona principiul partidului unic, ca partid de $uvern&m5nt. Regimul constituional din Romnia, stabilit dup Revoluia din decembrie %&>&" Parlamentul ales n /om5nia la 2+ mai 1))+ avea misiunea de a ela.ora "onstituia /om5niei. /evoluia din decem.rie 1)() a nl&turat structurile de putere ale re$imului dictatorial i n mod %iresc i dispoziiile constituionale corespondente. ?ctele cu caracter constituional adoptate dup& revoluia din decem.rie 1)() au avut un caracter tranzitoriu, r&m5n5nd n vi$oare p5n& la adoptarea noii "onstituii. 11 !ecretul#=e$e nr. 2 din 2' decem.rie 1)() privind constituirea, or$anizarea i %uncionarea "onsiliului *rontului Salv&rii Naionale i a comisiilor teritoriale ale *.S.N. ".*.S.N. sta.ilete %orma de $uvern&m5nt, drapelul, atri.uiile
124

Preedintelui i numele de /om5nia. ".*.S.N. avea n su.ordine "onsiliul 9ilitar Superior. 21 !ecretul#=e$e nr. ( din 31 decem.rie 1)() privind nre$istrarea i %uncionarea partidelor politice i a or$anizaiilor o.teti din /om5nia. 31 !ecretul#=e$e nr. (1 din ) %e.ruarie 1))+ privind "onsiliul Provizoriu de @niune Naional& 0".P.@.N.1. 41 !ecretul#=e$e nr. )2 din 14 martie 1))+ privind ale$erea Parlamentului i a Preedintelui /om5niei. =onstituia Romniei din > decembrie %&&% a r&spuns cerinei realiz&rii cadrului ,uridic %undamental al evoluiei spre statul de drept, democratic i social. !ez.aterea proiectului de "onstituie n ?dunarea "onstituant& a nceput n 1+ septem.rie 1))1, te6tul %iind votat n ziua de 21 noiem.rie 1))1. !in totalul de 1+ mem.ri ai ?dun&rii "onstituante, au r&spuns la apelul nominal 4'6. @n num&r de 2+ deputai i 13 senatori i#au e6primat votul nominal prin coresponden&. Pentru adoptarea constituiei au votat 414 parlamentari, contra adopt&rii au votat ) parlamentari, deci peste 2V3 din num&rul parlamentarilor au votat adoptarea 09. -%., Partea A, nr. 233 din 21 noiem.rie 1))11. "onstituia a %ost supus& re%erendumului naional n ziua de ( decem.rie 1))1, %iind adoptat&, intr5nd n vi$oare 0art. 14) "onstituie1. !in 1+.)4(.46( participani la vot, au r&spuns cu ,,!?#(.464.324 0'',3W, iar cei care au r&spuns cu ,,N@#2.23 .+( 02+,4W1, voturi nule 24(.' ) 02,3W1 0vezi, 9.-%., Partea A, nr. 2 + din 14 decem.rie 1))1. "oninutul "onstituiei este sistematizat n GAA titluri, unele articole au %ost modi%icate sau completate prin re%erndumul de modi%icare din octom.rie 2++3.

7II Constitu*ia-2undament al institu*iilor europene


.# Tradi*iile constitu*ionale -n spa*iul Europei Dtimolo$ic termenul de constituie provine din latinescul constitutio care avea sensul de %undamentare cu temei, starea unui lucru, ori$in5ndu#se n /oma antic& prin accepiunea de le$e. !e alt%el, n epoca imperial&, le$ile date de mp&raii romani erau denumite constituii imperiale. :n concepia romanilor, caracteristica societ&ii nu deriv& numai din dimensiunile ei morale i ale credinei reli$ioase, ci mai ales prin dreptul care asi$ur& ,ustiia social&. P5n& n secolul al FGAAA#lea termenul de constituie a conservat sensul de le$e l&sat motenire de ,uritii /omei antice.
12

!up& cum am precizat n cursul anterior, n ciuda unei viziuni unitare, doctrina ,uridic& consemneaz& momentul istoric al apariiei primei constituii, %ie numai scrise pentru unii i cutumiare sau mi6te 0scrise i cutumiar&1 pentru alii. 9a,oritatea ,uritilor n mod ,usti%icat consider& c& prima constituie a ap&rut n ?n$lia n secolul al FAAA#lea, document intitulat Cagna =harta 7ibertatum 0121 1, care avea menirea de a limita preteniile necesare asi$ur&rii drepturilor aparin5nd comunit&ii, pe care i re$ele avea datoria s& le respecte. =oialitatea supuilor nceta atunci c5nd drepturile lor erau violate, ceea ce le d&dea dreptul s& se r&scoale. :n virtutea acestei prevederi, Parlamentul de la =ondra, 0cali%icat cel ,,=un$ ntre 164+#164(1 a declanat lupta mpotriva a.solutismului promovat de "arol A Stuart, marc5nd nceputul revoluiei en$leze. Prin particularit&ile ei speci%ice revoluia a lic4idat puterea re$elui or$aniz5nd instituii politice care s& $aranteze r&spunderea $uvernului ca dein&tor al puterii e6ecutive n %aa Parlamentului reprezentantul suveranit&ii poporului. !up& restauraia lui "arol al AA#lea, re$ele recunoate prin *abeas =orpus #ct 016')1 principiul constituionalismului i li.ert&ilor individuale n ?n$lia. 9ai t5rziu, c5nd Aaco. al AA#lea a %ost nl&turat, ,,/evoluia $lorioas& de la 16(( aduce per tronul ?n$liei pe ;il4elm de -rania care prin $ill of Right des&v5rete sistemul constituional .ritanic, cel care a inspirat ulterior constituiile moderne, iniial american& 01'('1 i apoi cea %rancez& 01')11. !in perspectiva modurilor de adoptare a constituiilor acestea pot %i de mai multe %eluri> =onstituia acordat#adoptat& de monar4 ca suveran a.solutE =onstituia pact#rezultat al nele$erii ntre re$e i popor reprezentant prin parlamentE =onstituia parlamentar#opera parlamentului adoptat& prin ma,oritate cali%icat& 02V3 din num&rul parlamentarilor1. Dvoluia constituional& european& evideniaz& c& %iecare epoc& istoric& a imprimat constituiilor anumite tr&s&turi speci%ice, marcate de lupte i con%licte. &# Tratatul constitu*ional al Uniunii Europene :ntrea$a construcie european& necesit&, dup& + de ani de la constituire, ela.orarea unui tratat care s& contopeasc& ntr#un sin$ur te6t di%eritele tratate succesive de#a lun$ul procesului de e6tindere i inte$rare a celor 2' mem.ri ai @niunii Duropene n prezent. ?doptarea unei "onstituii a @.D. implic& soluii adecvate de inte$rare a mem.rilor componeni, mai ales prin prisma adeziunii cet&enilor comunitari. Noua

126

"onstituie european& conceput& ca un instrument de cosacrare a @niunii n conte6tul aporturilor $eopolitice i a procesului de $lo.alizare pe plan mondial. !e alt%el, "onsiliul Duropean ntrunit la =aeBen la 14#1 decem.rie 2++1 sta.ilea n prezena e%ilor de stat i de $uvern constituirea unei "onvenii pentru viitorul Duropei, dup& modelul "artei drepturilor %undamentale ale cet&enilor europeni. "onvenia european& urm&rea introducerea n practic& a re%ormelor tratatelor comunitare, n vederea apropierii instituiilor @.D. de cet&enii &rilor mem.re i de a r&spunde adecvat la provoc&rile $lo.aliz&rii pe plan internaional. "onvenia prezidat& de GalNrH Ciscard dT Dstain$ a %ost lansat& n ziua de 2( %e.ruarie 2++2 compus& din 1+ mem.ri plini i 1+2 supleani, nu un reprezentant al %iec&rui $uvern doi mem.ri pentru %iecare Parlament naional 16 mem.ri ai Parlamentului european i doi reprezentani ai "omisiei europene. :n zilele de '#) decem.rie 2++2 s#a or$anizat la Nisa "on%erin& inter$uvernamental& care adopt& Declaraia asupra viitorului @niunii Duropene privind noua re%orm& a tratatelor de repartizare a competenelor ntre @niune i statele mem.re. @lterior, la Salonic n iunie 2++3, "onvenia a prezentat "onsiliului Duropean te6tul Proiectului de 8ratat "onstituional supus apro.&rii la "on%erina inter$uvernamental& din octom.rie 2++3. !e asemenea, cu prile,ul summit#ului e%ilor de stat i de $uvern din 1'#1( iunie 2++4 s#a apro.at te6tul %inal al roiectului de ,ratat =onstituional pentru !uropa. :n mod sim.olic, la 2) actom.rie 2++4, e%ii de stat i de $uvern ai celor 2 de state mem.re ale @.D. au semnat ,ratatul =onstituional la Roma, pe colina "apitoliului, aa cum procedase reprezentanii ".D.D. i ai ".D.D.? 0Duratom1. 8ratatul va intra n vi$oare dec5t dup& rati%icarea sa, de c&tre toate statele mem.re ale @.D., con%orm procedurilor lor constituionale. :n 2++ au ap&rut di%icult&i de rati%icare n urma consult&rilor populare n *rana i -landa, dei n alte &ri 8ratatul a %ost rati%icat. !ei, data pro.a.il& a nc4eierii acestui proces a %ost sta.ilit& la 1 noiem.rie 2++6, n prezent se vor relua procedurile de rati%icare a 8ratatului, inclusiv n /om5nia i 2ul$aria inte$rate n @.D. la 1 ianuarie 2++'. 8ratatul "onstituional Duropean cuprinde un Pream.ul urmat de 44( articole, mp&rite n patru p&ri> Dispoziii %undamentale, care de%inesc 0o.iective, competene, proceduri decizionale, instituii ale @.D.1E =arta drepturilor %undamentale ale cet&enilor europeniE politicile @.D.E clauzele finale 0procedurile de adoptare i de revizie a acestei "onstituii1. 8ratatul "onstituional al @.D. de%inete pe l5n$& o.iectivele @niunii i valorile speci%ice culturii i civilizaiei europene 0umanitate, li.ertate, e$alitate, ntrea$a s%er& a drepturilor omului1, statul de drept, educaie, pro$resul i ,ustiia social&, solidaritatea.
12'

:n cadrul @.D. este respectat& identitatea naional& a statelor sale mem.re privind structurile lor %undamentale de ordin politic i constituional, inclusiv de autonomie local& i re$ional&. !e la nceput, ,ratatul consacr& n art. A#6, principiul dreptului comunitar re%eritor la supremaia sa %a& de dreptul naional n domeniile n care @niunea i e6ercit& competenele de adoptare a unor acte normative o.li$atorii su. aspect ,uridic, 0principii consacrate pe cale ,urisprudenial& de c&tre ".7.".D. prin <ot&r5rea Gan Cend eu =oos din 1)631, iar art.A#' acord& personalitate ,uridic& unic& @niunii, nlocuind#o pe cea a "omunit&ilor. Sim.olurile @.D. sunt de,a sta.ilite art.A#(> stea$ul#un cerc cu 12 stele aurii pe %ond al.astru, imnul#-da .ucuriei din Sim%onia a AF#a de =udKi$ van 2eet4ovenE motto#ul @nitate n diversitateE moneda#euroE Yiua Duropei#)mai. Semni%icaia acestor sim.oluri vizeaz& ideea apro%und&rii inte$r&rii, n toate s%erele vieii social#politice a cet&enilor @.D. "onstituia prevede la art.1#1+ c& cet&enia european& nu o nlocuiete per cea a statului naional i se adau$& acesteia n mod %iresc 8ratatul "onstituional sta.ilete la art.A#1 politicile economice ale @.D., iar n art.A#16 de%inete s%era politicii e6terne i de securitate comun&. :n ceea ce privete structura instituional& a @.D. aceasta este unic& menit& s& asi$ure pro$resul o.iectivelor, valorilor, intereselor cet&enilor din statele mem.re ale @.D. Anstituiile @.D. sunt> Parlamentului DuropeanE "onsiliul DuropeanE "onsiliul, "omisia Duropean&E "urtea de 7ustiie a @.D. Parlamentul Duropean cuprinde '36 de eurodeputai, urm5nd ca p5n& la ale$erile din 2++), s& %ie sta.ilit num&rul e6act. !up& 2++), /om5nia va avea 33 i 2ul$aria 1' locuri n Parlamentul Duropean, dei n prezent, /om5nia are 3 locuri i 2ul$aria 1(. !e asemenea, sunt repartizate voturile %iec&rei &ri n cadrul "onsiliului Duropean i al "omisiei Duropene 0/om5nia av5nd dup& 2++)#14 voturi, iar 2ul$aria#1+ voturi, n timp ce Cermania, *rana, Atalia, 9area 2ritanie#2) voturi1. "on%orm art. A#2) "urtea de 7ustiie a @.D. este compus& din ".7.@.D., 8ri.unalul Ceneral i instanele specializate. "urtea de 7ustiie este instana comunitar& suprem&. /e%eritor la 2anca "entral& Duropean& 02.".D.1 i "urtea de "onturi sunt tratate ntr#un capitol distinct 0titlul al AG#lea1 din 8ratatul "onstituional al @.D. ?ctele le$islative, con%orm art.A#34, respectiv le$ile europene i le$ile#cadru europene sunt adoptate prin codecizie, denumit& procedur& le$islativ&, consolid5nd rolul Parlamentului Duropean n calitate de cole$islator, %iind pe picior de e$alitate cu "onsiliul. 8ratatul stipuleaz& n art.A# ) suspendarea anumitor drepturi ale unui mem.ru al @niunii n condiiile unei $rave nc&lc&ri a valorilor @.D. 0# Semni2ica*ia Constitu*iei Uniunii Europene
12(

Prin natura lor principiile i valorile prev&zute n 8ratatul "onstituional asi$ur&, %&r& ndoial&, le$itimitatea democratic& a @.D., prote,eaz& drepturile cet&enilor din &rile mem.re. Parlamentul Duropean i "onsiliul @niunii Duropene adopt& n comun le$ile i le$ile#cadru europene, inclusiv n domeniul .u$etar anual i plurianual. Pentru prima dat& sunt de%inite %undamentele democratice ale @.D. care asi$ur& democraia participativ& inclusiv dreptul de iniiativ& pentru cet&eni i transparena lucr&rilor Parlamentului Duropean i a "onsiliului de 9initri. !e asemenea, sunt aplicate principiile su.sidiarit&ii i proporionalit&ii, o%erind parlamentelor naionale posi.ilitatea s& analizeze propunerile "omisiei, din perspectiva su.sidiarit&ii. Anstituirea unei preedinii sta.ile a "onsiliului Duropean, cu un mandat de doi ani i ,um&tate, urmeaz& s& con%ere continuitate, urmeaz& s& con%ere continuitate i coeren& lucr&rilor. 9inistrul ?%acerilor D6terne al @niunii, care va cumula %uncia naltului reprezentant pentru P.D.S.". i al comisarului pentru /elaii D6terne, va con%eri ima$inea politicii e6terne @.D. @niunea do.5ndete personalitate ,uridic&, prin %uziunea @.D. cu "omunitatea Duropean&, iar valorile i o.iectivele sale vor %i consacrate %ormal de dreptul comunitar. !e asemenea, ,,pilonii de Politic& D6tern& i de Securitate "omun& i celui de#al treilea de 7ustiie i ?%aceri Anterne vor %i des%iinai prin incluziunea lor n cadrul comunitar, nt&rind competenele @niunii n domeniul ,ustiiei i a%acerilor interne. 8otodat&, "onstituia consolideaz& politica re$ional& a @niunii .azat& pe solidaritate i pro6imitate %a& de cet&eni. !evenit& mem.r& cu drepturi depline n @.D. dup& 1 ianuarie 2++', /om5nia, care ocup& locul ' n r5ndul &rilor mem.re, urmeaz& s& ,oace un rol activ, av5nd n prezent propriul s&u comisar european i 3 de europarlamentari n Parlamentul Duropean.

12)

<# Norma 4uridic/


.# De2ini*ia %i tr/s/turile normei 4uridice Norma ,uridic& este conceput& n mod a6iomatic ca %iind celula de .az& a dreptului. Norma ,uridic& ncorporeaz& o anumit& reprezentare contient& a le$iuitorului n le$&tur& cu conduita uman& care tre.uie re$lat& normativ. !in aceast& perspectiv&, norma ,uridic& este un etalon 0,,pro$ram1 i model de comportament, conin5nd preteniile i e6i$enele societ&ii %a& de conduita mem.rilor s&i. :n s%era normelor sociale, pe l5n$& normele ,uridice de re$lement&ri e6ist& i norme reli$ioase, morale, etc., care conin percepte le$ate de viaa n comun#s& nu %uri, s& nu omori, etc. =a nivelul societ&ii, comandamentul ,uridic intervine e%ectiv pentru ap&rarea i com.aterea comportamentului deviant. Prin intermediul normelor ,uridice
13+

mpreun& cu relaiile ,uridice n&scute n .aza lor alc&tuiesc ordinea de drept, component& esenial& a ordinii sociale. -rdinea de drept reprezint& nucleul ordinii sociale, constituind o condiie de .az& a ec4ili.rului ordinii societ&ii, in5nd seam& de numeroase interese contradictorii care se mani%est&. Normele ,uridice reprezint& mi,locul de realizare a idealului de ,ustiie n con%ormitate cu voina social& ce se e6prim& n coninutul prevederilor sale. :n ma,oritatea dicionarelor, termenul de norm& este ec4ivalent cu cel de re$ul& de conduit&. :n a%ara re$ulilor de conduit& sunt i alte prevederi re%eritoare la principii $enerale privind de%iniia propiet&ii, a contractului, a contraveniei, a in%raciunii, etc. :n scopul nele$erii tr&s&turilor normei ,uridice i a structurii sale tre.uie s& pornim de la premisa %orei le$ii de a ordona, a interzice, a permite, a pedepsi 0%ormulate de ,uritii /omei antice ,,=e$is virtus 4aec est> imperare, vetare, permitere, punire1. Norma ,uridic& are urm&toarele tr&s&turi caracteristice> 1. Pentru a %i un etalon de conduit& norma ,uridic& are un caracter general i impersonal, adres5ndu#se di%uz i impersonal destinatarilor s&i. "aracterul $eneral i impersonal al normei ,uridice tre.uie privit nuanat, de pild& se aplic& di%erit n teritoriu 0zona de %rontier&, domeniul silvic, unit&i administrativ#teritoriale, etc.1 sau care privesc anumite cate$orii de su.iecte 0c&s&torii, militari, elevi, studeni, comerciani, etc.1. !e asemenea, sunt norme ,uridice care re$lementeaz& drepturi i o.li$aii 0conduita1 pentru or$ane unipersonale, cum ar %i> Preedintele :naltei "uri de "asaie i 7ustiie, Procurorul Ceneral al /om5niei, 9inistrul 7ustiiei, etc. "aracterul $eneral al normei ,uridice nu poate %i n%r5nt nici pe motive de autonomie local&. ?utonomia local& tre.uie s& se mani%este n limitele impuse de le$e, ca m&sur& $eneral&, i nu mpotriva intereselor societ&ii sau prin nesocotirea caracterului unitar i naional al Statului rom5n. Pre%ectul are dreptul s& atace, n %aa instanelor de contencios administrativ actele ile$ale ale or$anelor locale 0c%. art. 123 "onstituie1. 2. Norma ,uridic& are un caracter tipic tr&s&tur& ce decur$e din $eneralitatea normei de drept, care vizeaz& reducerea i e$alizarea nsuirilor semni%icative ale relaiilor sociale i izolarea, neluarea n considerare a di%erenelor individuale nesemni%icative. !e alt%el, %ormarea modelului 0tipului1 de conduit& presupune ca n paractica relaiilor sociale s& se realizeze n vederea edi%ic&rii aciunii, a uni%ormiz&rii n raport cu interesul social prote,at su. aspect le$al. )" Gorma juridic implic un raport intersubiectiv"

131

Su. aspect ideal, norma ,uridic& implic& un raport intersu.iectiv, deoarece norma nu este doar o prescripie $eneral#a.stract& i tipic&, ci aceasta ima$ineaz& omul n raport cu semenii s&i 0e6. re$lementeaz& comerul ,uridic1. :n acest sens, putem constata caracterul bilateral al normei de drept, care presupune alteritate 0trans%ormarea su.iectivului n o.iectiv1 i reciprocitatea, ca n cazul persoanei n planul comerului ,uridic. 4. Norma ,uridic& este obligatorie, dat %iind natura normei ,uridice de a avea un caracter o.li$atoriu n intervenia din s%erele eseniale ale societ&ii, %ie cele contin$ente $uvern&rii sau %ie individului n viaa pu.lic& sau privat&. /e%eritor la caracterul o.li$atoriu al normei ,uridice se impun urm&toarele preciz&ri> a1 -.li$ativitatea normei ,uridice este tr&s&tura intrinsec& a tuturor normelor de drept pu.lic sau privat, %ora ,uridic& a actului normativ, n sensul de drept pozitiv, prin aplica.ilitatea sa. .1 -.li$ativitatea normei ,uridice rezult& i din %recvena aplic&rii n via& a normei ,uridice. D6ist& norme ,uridice de drept 0pu.lic i privat1 care se aplic& cotidian# e6. normele din domeniul or$aniz&rii muncii sau prest&rii serviciilor, etc. Norma ,uridic& este o.li$atorie c& ea se aplic& inevita.il n %olosul convieuirii umane i pentru ap&rarea valorilor speci%ice vieii comunitare. Scopul normei de drept#n s%era activit&ii ,uridice i administrative#vizeaz& asi$urarea relaiilor sociale de securitate eseniale i de armonie preconizate de le$iuitor n ela.orarea actelor normative. ?v5nd n vedere tr&s&turile menionate mai sus, norma juridic poate fi definit ca o regul general i obligatorie de conduit n scopul asigurrii ordinii sociale, re$ul& ce poate %i adus la ndeplinirea pe cale statal i la nevoie prin metode de constrngere 0coerciie1 le$itimate de drept. &# Structura %i clasi2icarea normelor 4uridice :n orice sistem de drept norma ,uridic& ca element primar reprezint& vectorul prin care mesa,ul le$iuitorului a,un$e la su.iect. Pentru ca norma ,uridic& s& %ie respectat& uor i la moment, ea tre.uie s& r&spund& unor cerine de or$anizare interioar& 0lo$ica intern& a normei1. =o$ica normei ,uridice tre.iue s& in& seama de lo$ica aciunii. Norma ,uridic& descrie o anumit& conduit& 0comple6 de drepturi i o.li$aii1 cerut& su.iectului, care tre.uie s& acioneze n con%ormitate cu conduita prev&zut& de norm&, n caz contrar suport& riscul sanciunii. Dlementele din structura normei ,uridice se re%er& la condiiile, conduit& i sanciunea care corespund %uncional unei comenzi a normei ca %inalitate valoric& a acesteia.

132

Structura normei ,uridice tre.uie analizat& dintr#o du.l& perspectiv& dat& de> a1 strucura logico.juridic a normei i .1 construcia tehnico.legislativ a normei ,uridice. 1. 8tructura logic a normei juridice reprezint& statica intern& i sta.il& a normei, care nu tre.uie s& se contrazic& prin inadvertene lo$ice, n consecin& de a r&spunde cerinelor de .un& or$anizare social&. Structura lo$ic& a normei ,uridice este alc&tuit& din urm&toarele elemente> ipoteza, dispoziia i sancionarea. a1 Dpoteza descrie mpre,ur&rile n care intr& n aciune dispoziia sau sanciunea normei. !e alt%el, mpre,ur&rile n care intr& n aciune norma pot %i determinate sau relativ#determinate prin ipoteza normei. .1 Dispoziia constituie nucleul 0miezul1 normei ,uridice unde sunt cuprinse drepturile i o.li$aiile su.iectelor participante conduita acestora la raporturile lor sociale. Prin dispoziia normei ,uridice le$iuitorul ordon& 0impune1 o anumit& conduit&, con%orm e6i$enelor vieii sociale. !ispoziia normei poate prevede obligaia de a.inere de la s&v5rirea unei %apte. 0D6. -.li$aia de a nu conduce automo.ilul %&r& permis de conducere, n stare de e.rietate, de a parca n locuri interzise1. !ispoziia poate cuprinde, de asemenea, anumite permisiuni 0D6. "el ce deine un titlu de credit poate s&#i continue activitatea, con%orm =e$ii nr. 26V1))+ privind re$istrul comerului1. c1 8anciunea reprezint& al treilea element al normei ,uridice ce conine urm&rile ne%avora.ile care survin n condiiile nerespect&rii dispoziiei sau ipotezei 0sanciune ne$ativ&1 sau m&surile de stimulare, de cointeresare a su.iectului, n scopul promov&rii conduitei dorite 0sanciunea pozitiv&1. !e re$ul&, se are n vedere aspectul ne$ativ al sanciunii, consider5ndu#se c& sanciunea asi$ur& e%iciena normeiE n timp ce ipoteza i dispoziia prescriu aciuni, sanciunea reprezint& modul de reacie, r&spunsul social#statal %a& de conduita necon%orm&. Sanciunile pot %i formale i neformale. :n s%era dreptului sanciunile se caracterizeaz& prin sanciuni %ormalizate ce implic& reacia or$anizat&, statal&, %a& de comportamentul deviant ce lezeaz& ordinea social&. Sanciunile de ordin moral, reli$ios, satirice, etc. sunt ne%ormale, %iind, de re$ul&, spontane, caracterizate ca mani%est&ri de .lam pu.lic, dezapro.are 0conduite imorale, .at,ocur&, ironie, peniten&, etc.1. :ntr#un sistem social .azat pe principii i criterii valorice, sanciunea ,uridic& tre.uie s& %ie n corcondan& cu sanciunile morale, reli$ioase, etc. Dvident, sanciunea ,uridic& cuprinde un comple6 de urm&ri ne%avora.ile# o.li$area la dezd&unare, con%iscarea unor .unuri, amenzi, privarea de li.ertate, urm&ri ca e6presie a autoap&r&rii sociale %a& de comportamentul deviant al mem.rilor s&i.
133

Sanciunea ca element al normei ,uridice are rolul de a crea o stare de %ric& n contiina a$enilor sociali dispui s& nesocoteasc& cerinele normei, asi$ur5nd, totodat&, le$alitatea tra$erii la r&spundere. :n aplicarea e%ectiv& a constr5n$erilor 0pedepselor ,uridice, Du$eniu Sperania constata c& doar %rica de pedeaps& constituie temeiul aplic&rii le$ilor, c5nd n viaa societ&ilor se distin$e un %lu6 i re%lu6 0c5nd crete %recvena pedepsei, crete %ricaE c5nd crete %rica, crete respectul le$ii, .a.m.d.1. Su. aspectul $radului de determinare, sanciunile pot %i> determinateE relativ# determinateE alternative i cumulative. !up& ramura de drept n care intervine, sanciunile pot %i> civile, administrative, disciplinare, penale, %inanciare. !up& natura lor, sanciunile pot %i> privind patrimoniul persoanei 0patrimoniale1E privind drepturile sale 0dec&derea din drepturi1E privind actele sale 0nulit&ile1E privind persoana 0privare de li.ertate, recluziunea1. 2. 8tructura tehnico.legislativ a normei ,uridice nu se suprapune totdeauna structuri lo$ice a acesteia, mai ales n anumite construcii atipice din unele ramuri de drept. !e pild&, n domeniul dreptului penal, unii autori susin c& normele penale au construcia trihotomic, respectiv 0ipotez&, dispoziie, sanciune1, %iind norme pro4i.itive. :n penal, ipoteza descrie %apta 0de %urt, de t5l4&rie, de calomnie, etc.1, iar pedeapsa este distinct prev&zut&. :n sc4im., G. !on$oroz considera c& normele de drept penal au o structur& dihotomic, conin5nd numai dispoziia i sanciunea. "onsider&m c& din punct de vedere al structurii lo$ico#,uridice i norma de drept penal prezint& o alc&tuire tri4otomic&, ceea ce presupune o interpretare lo$ic& a ansam.lului re$lement&rilor din "odul penal. !e e6. le$ea penal& declar& %urtul, omorul, mita, etc. interzise, %iind su.nelese din c4iar scopul le$ii penale i de%iniia in%raciunii. :n timp ce alc&tuirea tri4otomic& 0ipotez&, dispoziie, sanciune1 reprezint& structura intern& i sta.il& a normei ,uridice, structura sa te4nico#le$islativ& %ormeaz& construcia e6tern& i dinamic& a acesteia. /e%eritor la structura normelor de drept internaional pu.lic i rolul sanciunii n dreptul internaional, o.li$aiile tratatelor dintre state prezint& anumite caracteristici speci%ice. 0# Clasi2icarea normelor 4uridice 3. =lasificarea normelor juridice are at5t o importan& teoretic&, c5t i semni%icaii de ordin practic n sistemul dreptului. /ealizarea clasi%ic&rii 0tipolo$iilor1 se constituie pe .aza unor principii metodolo$ice, utiliz5nd anumite metode i procedee operaionale pentru $eneraliz&ri speci%ice ramurilor de drept 0civil, penal, administrativ, comercial, etc.1.

134

"lasi%ic&rile pentru a deveni %uncionale tre.uie s& conin& un num&r limitat de criterii. "riteriile de clasi%icare n sistemul dreptului se re%er& la> 1. "riteriul ramurii de drept care vizeaz& o.iectul re$lement&rii ,uridice i metodelor de re$lementare, distin$5ndu#se pe .aza acestui criteriu, norme ,uridice de drept civil, drept penal, drept constituional, drept comercial, drept administrativ, etc. 2. "riteriul forei juridice a actului normativ n care este cuprins& norma ,uridic&. ?st%el, vom nt5lni norme ,uridice cuprinse n legi ela.orate de parlament, care au %or& ,uridic& suprem&, n decrete, hotrri guvernamentale sau ordonane, precum i acte normative ela.orate de or$anele administraiei locale 0decizii1, cu s%er& de aplica.ilitate limitat& la unitatea administrativ& respectiv&#,ude, municipiu, ora, comun&. 3. =riteriul structurii logice cuprinde p&rile structurale analizate, c5nd normele ,uridice pot %i> complete i incomplete. "omplete sunt normele ,uridice care cuprind toate p&rile constitutive, ipotez&, dispoziie, sanciune, ma,oritatea normelor sunt complete. =a r5ndul lor normele ,uridice incomplete sunt> norme de trimitere 0se completeaz& cu norme din acelai act normativ sau din alte norme prezente i norme n alb ce se vor completa cu dispoziii din acte normative ce urmeaz& s& apar&. 4. =riteriul sferei de aplicare, care cuprind norme generaleE norme speciale i norme de e4ecuie. Normele $enerale au s%era cea mai lar$& de aplica.ilitate dintr# un domeniu 0ramur&1 de drept. D6. !reptul comun cuprins n "odul civil reprezint& dreptul comun pentru relaii re$lementate prin norme de drept comercial. "omparativ cu normele $enerale, normele speciale sunt aplica.ile unei s%ere restr5nse de relaii ele dero$& de la dreptul comun, %&r& ca e6cepia s& aduc& ati$ere ordinii de drept. D6. "odul %amiliei prevede v5rsta minim& de 16 ani la %emei, dar prin unele motive s& ncuvineze i la 1 ani. . =riteriul gradului i al intensitii incidenei vizeaz& normele.principii 0norme cardinale1, %iind cuprinse de o.icei n =onstituii i n Declaraii 0!eclaraia universal& a drepturilor omului1. 6. =riteriul modului de reglementare a conduitei e6prim& caracterul conduitei impuse sau datorate, n care se cuprind> norme onerative, norme prohibitive i norme permisive. Normele onerative o.li$& su.iectul s& s&v5reasc& o anumit& aciune. 0D6. 3o%erul care a comis un accident este o.li$at s& transporte victima la spital1. Normele prohibitive o.li$& su.iectul s& se a.in& de la s&v5rirea unor aciuni 0D6. =e$ea interzice c&s&toria ntre rude p5n& la $r. AG1.
13

Normele permisive sunt normele ,uridice care nici nu o.li$&, nici nu interzice o anumit& conduit&, las& la aprecierea su.iectului ale$erea unei conduite. 0D6. =e$ea nu interzice i nici nu o.li$& pe su.iect s& nc4eie contracte, s& v5nd& un lucru1. "on%orm "odului civil orice convenie ilicit este lovit& de nulitate a.solut&. Su.iectul nu poate ale$e o conduit& ilicit& 0c%. dictonului ,,este permis tot ceea ce le$ea nu interzice1. !e re$ul&, normele imperative 0pro4i.itive sau onerative1 se nt5lnesc n domeniul dreptului pu.lic, pe c5nd normele permisive sunt de lar$& aplicare n domeniul dreptului privat. 8rans%ormarea normelor permisive n norme imperative se numesc norme supletive 0D6. :ntr#un divor p&rile pot conveni des%acerea c&s&toriei, iar instana ia act de nvoiala p&rilor, consemn5nd#o n 4ot&r5rea de divor1. '. Gormele organizatorice reprezint& o cate$orie aparte n sistemul unitar al normei ,uridice, re%eritor la modul de n%iinare, scopurile, competenele, relaiile cu alte instituii, etc. (. Gormele punitive i normele stimulative, reprezint& o $rupare care au un temei, un criteriu impus de sociolo$ie ,uridic& i anume> sanciunea negativ 0caracter punitiv al normei1 i sanciunea pozitiv#un sistem articulat cu stimulente, paralel cu pedeapsa, cresc5nd e%icacitatea normei de drept 0se prev&d mi,loace de cointeresare, distincii, decoraii, recompens&ri, etc.1. 1# Ac*iunea normei 4uridice =e$iuitorul prin edictarea normelor ,uridice are n vedere interese sociale ma,ore, $aranii pentru asi$urarea raporturilor armonioase interumane i s& promoveze i conserve valorile sociale. "oordonatele %undamentale ale aciunii normelor de drept sunt> timpul, spaiul i persoana. 1. ?ciunea n timp a normei ,uridice se re%er& la durata acesteia 0rezistena sa1. :n antic4itate =e$ea celor FAA 8a.le a rezistat peste 1+ secole, dat %iind i ritmul lent al trans%orm&rilor le$islative. "ine voia s& propun& o le$e nou& tre.uie s& se n%&ieze poporului cu trean$ul de $5t. !ac& le$ea c&dea iniiatorul era sp5nzurat pe loc. "omple6itatea raporturilor dintre oameni a determinat soluii de te4nic& ,uridic&, privind succesiunea n timp a normelor ,uridice. ?st%el, aciunea n timp a normelor ,uridice implic& trei momente> intrarea n vigoare a normei de dreptE aciunea normei i ieirea din vi$oare a normei ,uridice. !e e6., n dreptul comunitar actele cu ntindere $eneral& intr& n vi$oare la data pe care o %i6eaz& sau n a 2+#a zi dup& pu.licare. :n teoria dreptului sunt i e6cepii le$ate de> 11 o parte a teritoriului &rii este izolat din cauze o.iectiveE 21 n materie
136

de convenii 0drept civil sau comercial1 c5nd o persoan& ce nc4eie un contract n#a cunoscut consecinele put5nd s& anuleze contractul 0eroare de drept1 care viciaz& voina#voina p&rilor s& nu %ie viciat&. rincipiile aciunii n timp a normei ,uridice vizeaz& caracterul activ al normei care intr5nd n vi$oare acioneaz& pentru viitor. Norma ,uridic& nici nu retroactiveaz 0nu privete raporturi n&scute nainte de intrarea ei n vi$oare1 i nici nu ultraactiveaz 0e%ectele nu se ntind dup& ieirea ei din vi$oare1. Principiul neretroactivitii normei ,uridice i $&sete consacrarea e6pres n "onstituii i n coduri 0art. 1 "onstituia /om5niei1. "aracterul activ 0neretractiv1 al normei ,uridice implic& aspecte practice interesante n s%era dreptului privat, iar n domeniul dreptului public este de strict& necesitate. !4cepii de la principiul neretroactivitii normei juridice vizeaz&> a1 normele ,uridice cu caracter interpretativ c5nd normele pre#e6istente %ac corp comun cu cele interpretate, %iind de principiu ca ele s& %ie retroactive. .1 normele ,uridice penale care prev&d dezincriminarea unor %apte i norme penale mai %avora.ile in%ractorului. D6. :n "odul penal art. 12 le$ea penal& nu se aplic& pentru %apte s&v5rite su. le$ea vec4e, pe care le$ea nou& nu le mai prevede. c1 Retroactivitatea e6pres& ce rezult& din te6tul le$ii, c5nd le$iuitorul prevede e6pres c& norma se va aplica retroactiv, dar poate %i i tacit& 0su.neleas&1. "urtea "onstituional& a /om5niei, n practic&, a sta.ilit c& le$ea nou& nu poate %i aplicat& retroactiv. Deirea din vigoare a normei ,uridice este cel de#al treilea moment care intereseaz& cercetarea aciunii n timp a normei ,uridice. :ncetarea activit&ii normei ,uridice are loc prin> a1 a,un$erea la termenE .1 desuetudineaE c1 a.ro$area. a1 D6ist& norme ,uridice cu termen. .1 - norm& ,uridic& este c&zut& n desuetudine, dei %ormal ea este n vi$oare, c5nd dispar condiiile social#economice care au $enerat apariia ei. 0D6. Dvenimentele din decem.rie 1)() au determinat s& nceteze le$i care nu#i mai $&seau rostul1. c1 ?.ro$area este modalitatea cea mai important& de scoatere din uz a unei norme ,uridice. ?.ro$area cunoate dou& %orme> abrogarea e4pres i derogarea tacit. ?.ro$area e6pres& poate %i> direct sau indirect. ?.ro$area e6pres& direct& const& n des%iinarea e%ectelor vec4ii le$i, iar a.ro$area e6pres& indirect& utilizeaz& %ormula ,,pe data intr&rii n vi$oare a prezentului act normativ se a.ro$& orice dispoziie le$al& contrar&. ?.ro$area tacit& se mai denumete i implicit. :n dreptul internaional public a.ro$area tratatelor poate %i e6pres& sau tacit&.
13'

.@ltraactivitatea normei ,uridice atra$e dup& sine continuarea e%ectelor normei dup& ieirea din vi$oare, pe un timp limitat. !e e6. =e$ea nr. 'V1))6 le$ea cadastrului i pu.licit&ii imo.iliare. 2. #ciunea normelor juridice n spaiu i asupra persoanei av5nd n vedere principiul c& norma ,uridic& este teritorial i personal, n sensul c& acioneaz& asupra teritoriului statului i asupra cet&enilor s&i. Norma ,uridic& rom5n& se aplic& asupra cet&enilor s&i, dar i asupra str&inilor a%lai n /om5nia sau a apatrizilor. 8eritorialitatea normei ,uridice nu este a.solut&. :n evoluia istoric& s#a dezvoltat un sistem politico#diplomatic de relaii care au asi$urat e6cepia e4trateritorialitii 0acesta se aplic& personalului diplomaticE personal te4nic i administrativE personal de serviciu, se .ucur& de imunitate i de privile$ii 0"on%orm "onveniei de la Giena 1)611 care re$lementeaz& re$imul ,uridic al str&inilor i a tot ce rezult& din clauza naiunii celei mai %avorizate1.

13(