Sunteți pe pagina 1din 27

MINISTERUL EDUCAIEI NATIONALE

COLEGIUL ECONOMIC HERMES


BUCURETI
PROIECT PENTRU
OBINEREA CERTIFICATLUI DE CALIFICARE PROFESIONALA-
NIVELUL 3
Domeniul : Turism si limen!!ie
Cli"i#re :Te$ni#in in $o!elrie
Tem lu#rrii : Structura organizatorica a unei unitati ote!iere
%RO&ESOR COORDONATOR:
GHEORGHIU ROSITA
ELE' :
()*+

Cu,rins

Ar-umen!
C,i!olul *.Com,r!imen!ele s!ru#!urii or-ni/!ori#e
*.*%os!ul 0e mun#
*.(C!e-orii 0e "un#!ii
*.1Ti,urile 0e #om,r!imen!e
*.+Ni2elurile ierr$i#e si ,on0ere ierr$i#
C,i!olul (. S!ru#!ur !e$ni# unei uni!!i $o!eliere
(.* Com,r!imen!ele o,er!ionle
(.( Com,r!imen!ele "un#!ionle
(.1 Rel!ii in!re #om,r!imen!e
C,i!olul 1. %ersonlul $o!elier
1.* A!ri3u!ii si res,ons3ili!!i s,e#i"i#e 0i"eri!elor #!e-orii 0e
,ersonl
1.( Or-ni/re mun#ii in!r4o uni!!e $o!elier
1.1 De!erminre ne#esrului 0e ,ersonl
C,i!olul +. Ins!rumen!e 0e or-ni/re #!i2i!!ii unei uni!!i
$o!eliere
+.* Or-ni-rm
+.( &is ,os!ului
+.1 Re-ulmen!ul 0e or-ni/re si "un#!ionre
Bi3lio-r"ie
Ar-umen!
Avnd in vedere importana deosebit n cadrul unei ntreprinderi, se
poatespune c reprezeantarea grafic a unei structuri organizatorice denumit organigram
este considerat cadrul, scheletul acesteia.Aceasta reprezint elementul esenial
al sistemului de conducere, determinnd ntr-
o proporie nsemnat funcionalitateao r g a n i z a i e i , mo d u l d e u t i l i z a r e a
r e s u r s e l o r , n i v e l u l c h e l t u i e l i l o r i e f i c i e n a activitilor.
De asemenea evideniaz posturile de conducere create n ntreprindere,favorizeaz
comunicarea, rezolvarea operativ a problemelor, reducerea consumurilor de munc, n timp
ce organizarea necorespunztoare duce la apariia unor disfunciuni n activitatea firmei,
genereaz dezordine i ineficien.
rin structur organizatoric!".#.$ se nelege ansamblul persoanelor cu funcii de
conducere i a compartimentelor de munc tehnice, economice i administrative,modul cum
sunt acestea constituite i grupate precum i legturile ce se stabilesc ntre ele n vederea
funcionrii normale a ntreprinderii. entru mprirea unei organizaii n grupuri sau
uniti de munc, trebuie s se in cont de faptul c este important gr upar ea
oameni l or n a a f el nct s f i e as i gur at e comuni car ea, coor donar ea
i cooperarea dintre oameni i mprtirea unor obiective i resurse comune.
%ndeplinirea de ctre o ntreprindere a obiectivelor stabilite n condiii ct mai
e f i c i e n t e n e c e s i t n p r i mu l r n d o c o n d u c e r e c t ma i
c o mp e t e n t i u n c a d r u organizatoric raional care se realizeaz prin elaborarea
structurii sale organizatorice."tructura organizatoric nu trebuie efectuat de dragul
de a avea o structur
or gani zat or i c, ci n veder ea as i gur r i i cadr ul ui or gani zat o- r i c pent r u
at i nger ea obi ect i vel or nt r epr i nder i i n condi i i ct mai ef i ci ent e, cu mai
mul t u ur i n . A concepe o structur organizatoric eficace nu este o
activitate managerial simpl. entru a face ca structurile organizatorice s corespund
situaiilor concrete sunt de r ezol vat mul t e pr obl eme, i ncl uznd at t def i ni r ea
genur i l or de pos t ur i ce t r ebui e acoperite, ct i gsirea oamenilor potrivii s fac
acest lucru. &odul de selectare a personalului este stabilit de ctre conducerea
ntreprinderii care hotrte metodele prin care i va alege anga'aii.C,i!olul *
Com,onen!ele s!ru#!urii or-ni/!ori#e
#rganizarea si coordonarea activitatii diferitelor departamente si ale personalului aferent se
realizeaza prin intermediul unei structuri organizatorice.
"tructura organizatorica a unui hotel este determinata de mai multi factori(
-tipul si specificul unitatii
-categoria de clasificare
-dimensiunea unitatii
-volumul activitatii
-forma de e)ploatatie
&i'loacele de reprezentare a structurii organizatorice a unui hotel sunt(
-#rganigrama
-*isa postului
-+egulamentul de ordine interioara

*.*.%os!ul 0e mun#

ostul reprezinta cea mai simpla subdiviziune organizatorica a firmei.
,l poate fi definit ca -ansamblul obiectivelor,sarcinilor,competentelor si responsabilitatilor
care revin unui salariat pe o perioada determinata de timp..
#biectivele postului(
-e)prima rolul ce revine titularului postului in realizarea obiectivelor de ansamblu ale firmei.
-reprezinta definirea cantitativa si calitativa a scopurilor avute in vedere prin crearea sa.
,)emple de obiective(
-vanzarea eficienta a produselor turistice/
-asigurarea securitatii clientilor.

O"iecti#e $%eci&ice %o$tu!ui
A0+123
011

A
"A+4151
#,+A011
!+#4,D3+1$
+ealizarea obiectivelor presupune atribuirea de sarcini si responsabilitati adecvate.
"arcinile sunt procese de munca simple sau comple)e,care revin anga'atului.De
regula,sarcina este atribuita unei sungure persoane.
+ealizarea sarcinilor necesita pe de o parte o imbinare de indemanare,abilitati si
cunostinte,iar pe de alta parte un anumit grad de libertate decizionala de care dispune titularul
postului.0oate acestea sunt reunite sub denumirea de competente.
4ompetentele sunt definite ca fiind capacitatea de a indeplini sarcinile si rolurile asteptate de
la un profesionist,la nivelul asteptat de catre anga'ator si public.
4ompetentele unui anga'at pot fi(
-formale!autoritate formala$
-profesionale.
4ompetentele formale reprezinta limitele in cadrul carora ocupantii posturilor pot actiona in
vederea realizarii obiectivelor individuale.
,le sunt date de decizii,dispozitii si alte acte normative.
,)emplu(
-dispozitii privind procentul de comision practicat pentru diferite categorii de produse turistice
-decizia de infiintare,reorganizare,desfiintare a unui compartiment
-decizia de numire a comisiei de inventar
Com,e!en! ,ro"esionl este capacitatea unei persoane de a utiliza si de a combina
cunostiinte teoretice,deprinderi npractice si aptitudini specifice,pentru a presta servicii la
nivelul calitativ cerut de anga'ator.
Com,e!en! ,ro"esionl este determinata de nivelul de
pregatire,e)perienta,carisma,prestigiul profesional ale anga'atului si permite realizarea
obiectivelor individuale.
# prezentare schematica a competentelor necesare ocuparii unui loc de munca poate fi
reprezentata astfel(
1n functie de postul ocupat,ponderea acestor competente difera.
A lucra impreuna
cu altii,ca membru
intr-o echipa
A comunica
eficient
A face fata
situatiilor
neprevazute
A se adapta la
mediul in care se
desfasoara
activitatea
A folosi
creativitatea
A analiza si a lua
decizii
A aplica cunostinte
tehnice de
specialitate
A fi competent intr-
un post
+esponsabilitatile reflecta atitudinea anga'atului fata de sarcinile ce deriva din obiectivele
fiecarui post.
,le determina raspunderi materiale si6sau disciplinaresi,in unele cazuri,chiar raspunderea
civila sau penala.
,)emplu( agentul de turism are responsabilitati in ceea ce priveste completarea corecta a
voucher-ului.Astfel(
-calcularea gresita a contravalorii serviciilor inscrise pe voucher implica raspunderea
materiala fie prin acoperirea sumei lipsa,fie prin penalizari din salariu.
-efectuarea aceleiasi greseli in mod intetionat,in scopul insusirii unor sume6diferente sau
abaterea repetata atrage raspunderea disciplinara,incepand cu retrogradare si terminand cu
desfacerea contractului de munca
-pre'udicierea grava a agentiei de turism poate atrage raspunderea civila sau penala a
anga'atului ,daca agentia de turism se adreseaza unei instante de 'udecata,in vederea
recuperarii pre'udiciului sau pentru a raspunde penal.# astfel de sitatie poate aparea in cazul
in care,din neatentie,rea intentie sau
teribilism anga'atul transmite concurentei informatii confidentiale din
interiorul firmei.
*.(.C!e-orii 0e "un#!ii
*unctia reprezinta totalitatea posturilor care au sarcini si atributii omogene din punctul de
vedere al naturii si comple)itatii lor si care sunt in subordinea unei persoane din structura
organizatorica a unitatii.
*unctiile de conducere!de management$ *unctiile de e)ecutie
-au sarcini si atributii de coordonare a activitatii
persoanelor subordonate
-au un grad mare de responsabilitate si
autoritate
-se regasesc atat in cadrul compartimentelor
functionale,cat si a celor operationale
-transpun in practica deciziile
emise de catre seful ierarhic
-obiectivele individuale sunt mai
limitate,au competente si
responsabilitati mai reduse
-se regasesc atat in cadrul
compartimentelor functionale,cat
si a celor operationale.
&un#!iile s,e#i"i#e ser2i#iului 0e e!560i"eren!i!e ,e #!e-orii 0e $o!eluri
*unctiile pot fi
grupate in(
*unctii de conducere
!de management$
*unctii de e)ecutie
&ica 7otelarie 7otelarie &edie 7otelarie &are
-camerista
-len'ereasa
-mena'era
-guvernanta
-camerista
-valet
-len'ereasa
-mena'era
-lucrator intretinere
-cafegiu
sefa guvernanta are in
subordine guvernantele de
eta'.
8uvernanta are in
subordine(
-camerista
-valet
-sefa len'ereasa
-len'ereasa
-echipier curatenie
-mena'era
-sef serviciu tehnic
-lucrator intretinere
-cafegii.
&un#!iile s,e#i"i#e ser2i#ii60i"eren!i!e ,e #!e-orii 0e res!urn!e
4apacitate redusa
4onfort redus
4apacitate medie
4onfort mediu
4apacitate sporita
4onfort inalt
4apacitate mare
9u)
2armani
4helner de eta'
rim-maitre d:hotel
"ef de rang
4helner
+esponsabil bar
"ef barman
rim-maitre d:hotel
&aitre d:hotel de rang
"ef de rang
4helner
ivnicer
9ucrator oficiu
4asier
"ef barman
2arman
9ucrator bar
rim-maitre d:hotel de eta'
"ef de eta'
4helner de eta'
9ucrator de eta'
"omelier de eta'
rim-maitre d:hotel
&aitre d:hotel de rang
"ef de rang
4helner
ivnicer
9ucrator oficiu
1ntretinere restaurant
4asier
9ucrator cantina
9ucrator vestiar
+esponsabil bar
2arman
9ucrator bar
&aitre d:hotel
banchete
rim-maitre d:hotel de
eta'
"ef de eta'
9ucrator de eta'
"omelier de eta'
rim-maitre d:hotel
&aitre d:hotel de rang
"ef de rang
4helner
"omelier
ivnicer
9ucrator oficiu
1ntretinere restaurant
4asier
9ucrator cantina
9ucrator vestiar
&un#!iile s,e#i"i#e 3u#!riei60i"eren!i!e ,e #!e-orii 0e res!urn!e
4apacitate redusa
4onfort redus
4apacitate medie
4onfort mediu
4apacitate sporita
4onfort inalt
4apacitate mare
9u)
"ef bucatar
2ucatar
9ucrator bucatarie
"palator
1ntretinere
"ef bucatar
"ef partida
9ucrator bucatarie
"palator
1ntretinere
"ef bucatar
Ad'unct-sef
2ucatar
"ef partida
9ucrator bucatarie
A'utor bucatar
Argintier spalator
pahare
"palator specializat
"palator
1ntretinere
"ef bucatar
Ad'unct-sef
2ucatar
"ef partida
9ucrator bucatarie
A'utor bucatar
"palator specializat
"palator
1ntretinere
1ntr-un hotel de mare capacitate si de categorie superioara ierarhia acestor functii se prezinta
astfel(
Ni2elul ierr$i# * &anagerul de varf
8eneral manager!director general$
,)ecutiv manager!director ad'unct$
4are au in subordine directa(
Ni2elul ierr$i# ( Director de departament!compartiment$
Director de cazare
Director de alimentatie!de restaurant$
Acestora li se subordoneaza (
Ni2elul ierr$i# 1 "ef de serviciu
"ef serviciu receptie
8uvernanta generala
2ucatar coordonator
4ofetar sef
"ef de sala
1n subordinea acestora se afla(
Ni2elul ierr$i# + ersonal de e)ecutie
1n subordinea sefului receptiei se afla(
seful de tura care are in subordine(
-receptioneri
-casieri
-telefoniste
seful concierge,care are in subordine(
-lucratori concierge
-portar de noapte
-sef
-baga'isti
-curieri
-liftieri
-portar
seful rezervari,care are in subordine(
-receptioner rezervari
-secretara
-operator )ero)
1n subordinea guvernantei generale se afla(
guvernanta de eta',care are in subordine(
-cameriste
-valet
guvernanta spatii commune si ane)e,care are in subordine(
-ingri'itor hol
-garderobier
dispecerul
sefa spalatoriei,care are in subordine(
-spalatorese
len'ereasa sefa,care are in subordine(
-len'erese-croitorese
decorator florist
magazioner
1n subordinea directorului de alimentatie se afla(
seful de sala care are in subordine(
-seful de rang
-chelner
-somelier
-lucrator oficiu
-casier
barmanul coordonator care are in subordine(
-barman sef
-barman
bucatarul coordinator care are in subordine(
-sef bucatar
-bucatari specialisti
-sefi partida
-bucatari
-oameni de serviciu
seful cofetar care are in subordine(
-cofetari specialisti
-cofetari
-oameni de serviciu
magazionerul sef,care are in subordine(
-magazioneri
*.1. Ti,urile 0e #om,r!imen!e
Departamentele64ompartimentele e)istente in cadrul unui hotel pot fi grupate in functie
de diferite criterii,dupa cum urmeaza(
a$ 1n functie de importanta lor,acestea se grupeaza in (
#om,r!imen!e 0e 3/:
-cazare!care include +eceptia si ,ta'ul$
-alimentatie
-tehnic
#om,r!imen!e su,limen!re
-inchiriere sali
-salon de coafura,frizerie,cosmetica
-piscina,sauna
-centru fitness
-baie turceasca
-ultraviolete
-masa'
-sala de gimnastica
-teren de tenis
-cazinou
-spatii comerciale
b$ 1n functie de natura activitatilor desfasurate si dupa implicarea lor directa in
producerea serviciilor hoteliere,compartimentele pot fi(
compartimente operationale-cele in cadrul carora are loc prestarea nemi'locita a
serviciilor hoteliere,acestea fiind generatoare atat de costuri cat si de
incasari.,)emple ( cazare,piscina,sauna,alimentatie,centru fitness,inchiriere sali,baie
turceasca,centre de infrumusetare,spatii comerciale,sale de gimnastica,teren de
tenis,cazino.
compartimente functionale-cele a caror activitate nu se concretizeaza in prestarea de
servicii hoteliere,dar care sunt in egala masura indispensabile unei bune functionari a
hotelului,ele generand numai costuri.De e)emplu( administratie si gestiune
generala.mar;eting-vanzari,energie,intretinere!tehnic$.
entru a avea o imagine cat mai detaliata a activitatilor desfasurate in cadrul unei unitati
hoteliere,va prezentam o sinteza a activitatilor desfasurate in cadrul unei unitati hoteliere.
D,A+0A&,5039 4A<A+,
-este cel care realizeaza si comercializeaza serviciile de cazare si serviciile suplimentare
cu plata si fara plata
-este organizat pe doua servicii6compartimente
-"erviciul *ront #ffice
-"erviciul ,ta' !7ouse;eeping$
-este condus de directorul de cazare
"erviciul *ront-#ffice !receptia$
-are rolul de a promova si vinde serviciile hoteliere( cazarea si serviciile suplimentare
-este condus de seful de receptie sau front-office manager
Activitatea *ront #ffice-ului se desfasoara la nivelul urmatoarelor sectiuni(
"ectiuni6sectoare de activitate6functii 4ategorii de personal
+ezervari
-efectueaza primirea,prelucrarea si
gestiunea rezervarilor
=sef rezervari,lucrator rezervari
=!>-? stele$ sau
receptioner6patron6administrator!hotelurile
de @-A stele$
+eceptie
-asigura gestiunea camerelor,primirea
turistilor,alocarea camerelor
=receptioneri
4oncierge
-presteaza servicii suplimentare clientului
oferirea de informatii,rezervari de
locuri,intermedieri,preluarea si
transmiterea mesa'elor,a corespondentei
s.a.
=sef concierge,concierge
=portar,baga'ist,curiercomisioner,valet
par;ing s.a.
4asa-facturare
-asigura inregistrarea si incasarea
contravalorii serviciilor prestate clientilor
=casier,night auditor
4entrala telefonica
-asigura comunicatiile in interiorul si
e)teriorul hotelului prin telefon,fa),tele)
=telefonista,eventual operator tele)-fa)

#bservatii
1n functie de dimensiunile,tipul,categoria de clasificare a unitatii,conceptia
manageriala,activitatea +eceptiei poate fi organizata astfel (
-hotel mic si6sau de categorie inferioara
"erviciul +eceptie,in cadrul caruia isi desfasoara activitatea(unul sau mai multi
receptioneri,pe schimb,care efectueaza toate activitatile specifice functiilor(
receptie,concierge,casierie,activitatea de rezervari fiind efectuata de catre seful receptiei.
De regula,in cadrul receptiei hotelurilor de @ si A stele se asigura si comercializarea unor
marfuri specifice turismului.
-in hotelurile de categorie superioara e)ista urmatoarea organizare a *ront-#ffice-ului(
-birou +ezervari!2#$
-birou +eceptie
-sectiunea 4oncierge
-sectiunea 4asa-*acturare
-centrala telefonica6comunicatii
"au pot e)ista diferite combinatii,cum ar fi(
-Activitatile de receptie si casa-facturare sa fie reunite in cadrul sectiunii
+eceptie,e)istand doar( biroul +ezervari,+eceptia si 4oncierge sau
-Activitatile de receptie si concierge sa fie reunite in cadrul sectiunii +eceptie,e)istand
doar ( biroul +ezervari,+eceptia si 4asa-*acturare.
"erviciul ,ta' !7ouse;eeping$
-asigura curatenia,amena'area si intretinerea spatiilor hoteliere,respectiv(
-curatenia si igienizarea spatiilor de cazare si a celorlalte categorii de spatii hoteliere
-intretinerea dotarilor si amena'area spatiilor de cazare ai a celor de folosinta comuna
-intretinerea si gestionarea len'eriei aferente partii de cazare a unitatii
-este condus de guvernanta-sefa
Activitatile acestuia se desfasoara la nivelul urmatoarelor sectoare de activitate(
"ectoare de activitate 4ategorii de personal
-spatii de cazare
-spatii de folosinta comuna
-spatii ane)e si de depozitare
-len'erie
-spalatorie
-8uvernanta-sefa
-guvernanta asistenta
-guvernanta spatii de cazare
-guvernanta spatii comune
-cameriste
-valeti
-ingri'itoare
-decorator floral
-sef spalatorie
-len'ereasa
-croitoreasa
-spalator te)tile
-calcator calandru
Aceasta formatie de personal se intalneste
in hotelurile de dimensiuni mari si
categorie superioara B-?=
#bservatii
1n functie de dimensiunile unitatii,categoria de clasificare,conceptia
manageriala,activitatea de curatenie,amena'area si intretinerea spatiilor hoteliere poate fi
coordonata astfel(
-intr-un hotel mic,de categorie inferioara !@-A stele$ activitatea este coordonata direct de
administratorul unitatii,caruia i se subordoneaza cameristele si,eventual,un lucrator
spalatorie
-intr-un hotel de dimensiuni medii,activitatea este organizata si coordonata de catre
guvernanta,careia i se subordoneaza cameristele,eventual lucrator spalatorie
-in hotelurile de dimensiuni mari,categoria superioara !B si ? stele$,se intalnesc toate
categoriile de personal mentionate.
Departamentul Alimentatie
-asigura realizarea,servirea si desfacerea preparatelor culinare,a produselor de patiserie-
cofetarie si a bauturilor alcoolice si nealcoolice
-este condus de un manager alimentatie sau de catre un director de restaurant
-in hotelurile de categorie superioara ,in cadrul carora e)ista o diversitate de tipuri de
unitati de alimentatie,poate e)ista cate un director pentru fiecare restaurant,iar la nivelul
bucatariilor,un bucatar coordonator si cate un bucatar-sef la nivelul fiecarei bucatarii
C,i!olul (
S!ru#!ur !e$ni# unei uni!!i $o!eliere
(.*. De,r!men!e o,er!ionle
rincipalele departamente operationale ale unui hotel sunt (
De,r!men!ul 0e #/re-este cel care realizeaza si comercializeaza serviciile de
cazare si suplimentare cu plata si fara plata.Acesta include(
-serviciul front office
-serviciul de eta'
Ser2i#iul "ron!4o""i#e 7re#e,!i8are rolul de a promova si vinde serviciile hoteliere(cazarea
si serviciile suplimentare.
Activitatea front-office-ului se desfasoara la nivelul urmatoarelor sectiuni(
-receptie
-concierge
-casa-facturare
-rezervari
-centrala telefonica.
rezentate in mod succint,activitatile specifice acestora sunt (
-primirea si prelucrarea comenzilor de rezervare
-gestiunea rezervarilor
-evidenta clientilor si a situatiei camerelor
-primirea turistilor,alocarea spatiului si inregistrarea clientului
-prestarea unor servicii suplimentare clientului ( oferirea de informatii,preluarea si
transmiterea mesa'elor si a corespondentei,trezire la ore fi)e,rezervari de locuri,etc
-primirea si rezolvarea reclamatiilor
-inregistrarea in contul clientului a contravalorii serviciilor prestate
-emiterea notelor de plata si a facturilor
-incasarea contravalorii serviciilor prestate clientului
-realizarea comunicatiilor in interiorul si e)teriorul hotelului prin telefon,fa),telefa)
-intocmirea situatiilor si a rapoartelor zilnice,precum si a statisticilor specifice
Ser2i#iul 0e e!5 7$ouse9ee,in-8asigura curatenia,amena'area si intretinerea spatiilor
hoteliere.
Activitatile acestuia se desfasoara la nivelul urmatoarelor sectoare de activitate(
-spatii de cazare
-spatii de folosinta comuna
-spatii ane)e si de depozitare
-len'erie
-spalatorie
Activitatile specifice(
-curatenia si igienizarea spatiilor de cazare si a celorlalte categorii de spatii hoteliere
-intretinerea dotarilor si amena'area spatiilor de cazare
-intretinerea si gestionarea len'eriei aferente partii de cazare a unitatii
-prestarea unor servicii suplimentare specifice
1n masura in care departamentul cazare integreaza si alte servicii(
spalatorie,piscina,frizerie,coafura este vorba despre un departament de prestatii.
De,r!men!ul 0e ser2i#ii su,limen!re
1n cadrul acestuia se desfasoara o serie de activitati specifice cum ar fi( comercializarea
unor marfuri,a unor pachete de servicii turistice,servicii de
ti;eting,fitness,piscina,frizerie,coafura,etc
,le sunt prestate la nivelul (
-magazinelor
-agentiilor de voia'
-agrementului
-centrelor de igiena si intretinere
-centrelor de tratament
De,r!men!ul 0e limen!!ie
4ompartimentul de alimentatie vizeaza productia si comercializarea unor preparate
culinare si bauturi prin intermediul restaurantelor,cofee-shop-urilor,barurilor,s.a. precum si
prin serviciile banchete si room-service.
#rganizarea acestuia include urmatoarele sectoare de activitate(
-spatii pentru receptie depozitare specializate pentru diferite produse
-spatii de productie culinara in cadrul carora se individualizeaza urmatoarele zone de lucru(
-prelucrarea primara
-bucatarie calda
-bucatarie rece
-carmanagerie
-cofetarie
-patiserie-cofetarie
-spatii de servire(
-restaurante
-saloane pentru mic de'un
-baruri
-room-service
-minibar
-catering
-organizare banchete
Activitatile desfasurate in cadrul acestora,prezentate succint,sunt(
-aprovizionare
-depozitare si conservare
-productie culinara
-servire,promovare,desfacere
(.(.De,r!men!ele "un#!ionle
rincipalele departamente functionale ale unui hotel sunt (
De,r!men!ul 2n/ri4mr9e!in-
Acesta are rolul de a genera noi incasari pentru hotel si de a realiza actiunile de
promovare.
Activitatile specifice desfasurate in cadrul acestuia sunt (
-incheierea contractelor privind organizarea de congrese,conferinte,simpozioane
-organizarea si asistarea derularii actiunilor contractate
-crearea si promovarea imaginii de marca
-elaborarea studiilor privind profilul si preferintele clientilor
De,r!men!ul resurse umne
+olul acestuia este de a realiza politica in domeniul resurselor umane ( selectia,recrutarea
personalului,normarea muncii,elaborarea standardelor,perfectionarea s.a.
De,r!men!ul #omer#il
-indeplineste functii de aprovizionare si de gestiune a stocurilor
De,r!men!ul "inn#ir #on!3il
-indeplineste toate functiile referitoare la evidenta si controlul platilor
De,r!men!ul se#uri!!e
-este responsabil de siguranta si securitatea clientilor,a vizitatorilor si a anga'atilor in
perimetrul hotelului.
Activitatile desfasurate de acesta sunt in principiu(
-asigurarea securitatii fizice a clientilor,a vizitatorilor si a anga'atilor in perimetrul hotelului
-utilizarea mi'loacelor moderne de supraveghere si alarma
-realizarea unui program de instruire a personalului hotelului privind prevenirea si modul de
actiune in caz de pericol
Departamentul -"ecuritate.poate fi inclus in organigrama hotelului sau poate fi asigurat de
personalul specializat de paza si securitate prin intermediul unor firme de profil cu care
hotelul are contract de colaborare.
De,r!men!ul in!re!inere4!e$ni#
Are rolul de a asigura functionarea optima a instalatiilor, echipamentelor, mobilierului,
accesoriilor din spatiile hoteliere.
Activitatile specifice acestuia sunt (
-intretinerea instalatiilor sanitare,a instalatiilor electrice
-intretinerea sistemelor de incalzire si climatizare
-remedierea defectiunilor
-intretinerea echipamentelor specifice din spalatorie-curatatorie.
1n cazul hotelurilor de mici dimensiuni,structura organizatorica este mult mai simplificata
pentru ca,in esenta,activitatile sunt aceleasi,unele dintre ele au o frecventa mai mica de
realizare.
(.1.Rel!ii in!re #om,r!imen!e
entru a-si putea desfasura activitatea in mod eficient,personalul de hol trebuie sa
colaboreze cu colegii din cadrul altor sectoare sau compartimente (
+eceptie,,ta',Alimentatie,prestari servicii suplimentare s.a. , succesul activitatii desfasurate
fiind rezultatul muncii in echipa.
1ntre diferitele compartimente ale unei structuri de primire se stabilesc multiple relatii
de comunicare rezultate din specificul activitatilor desfasurate.4ele mai importante relatii
stabilite intre principalele compartimente sunt redate in schema urmatoare(
Rel!i 0in!re #om,r!imen!ul Re#e,!ie si #om,r!imen!ul %ersonl 0e $ol
+eceptie ersonal de hol
=informeaza asupra sosirilor de clienti (
-lista sosirilor anuntate
-lista grupurilor(+ooming list,ora
apro)imativa a sosirii
-lista sosiri C1 impreuna cu cerintele
speciale ale acestora,ora apro)imativa a
sosirii
=informeaza personalul de hol cu privire la
produsul hotelier( servicii
oferite,tarife,oferte speciale etc,pentru a le
putea promova
=informeaza asupra plecarilor turistilor
pentru a le prelua baga'ele si a desfasura
protocolul specific plecarii.
-asigura primirea clientilor la peron si
accesul lor in holul receptiei
-transmite in mod discret receptiei
informatii privind clientii intampinati
-contribuie la asigurarea satisfactiei
clientilor
-promoveaza serviciile oferite de receptie
Rel!i 0in!re #om,r!imen!ul Alimen!!ie si #om,r!imen!ul %ersonlul 0e
$ol
Alimentatie ersonalul de hol
-ofera informatii privind oferta
restaurantului
-asigura protocolul de primire destinat
turistilor
-realizeaza preparatele care sunt servite de
catre personalul de hol
-promoveaza oferta restaurantului si ofera
informatii privind servicii suplimentare
oferite
-directioneaza6conduce turistii spre unitatile
de alimentatie care pot fi amplasate pe
nivele diferite
Rel!i 0in!re #om,r!imen!ul E!5 si #om,r!imen!ul %ersonl 0e $ol
"erviciul de ,ta' ersonalul de hol
-informeaza asupra structurii
camerelor,echipamente noi,servicii
suplimentare,etc
-informeaza asupra situatiilor
particulare a caror rezolvare implica
si personalul de hol
-promoveaza serviciile oferite de
serviciul de ,ta'
-informeaza in legatura cu
eventualele nemultumiri,solicitari de
echipament suplimentar,probleme
semnalate in camera
-transmite informatii in legatura cu
satisfactia clientilor
-asigura intretinerea ordinei si
curateniei in holul hotelului
-respecta munca personalului de eta'
C,i!olul 1
%ersonlul $o!elier
1.*. A!ri3u!ii si res,ons3ili!!i s,e#i"i#e 0i"eri!elor #!e-orii 0e ,ersonl
Denumirea
functiei
4riterii de selectie Atributii si competente
"ef de
receptie
-calificare in meseria de receptioner
-e)perienta la receptie!minim un an$
-cunoasterea a minimum doua limbi straine
de circulatie internationala
-cunostinte de operare pe calculator
-calitati de lider
-bun organizator,putere de decizie
-spirit de initiativa
-capacitate de adaptare rapida
-spirit comercial,bun negociator
-organizeaza,coordoneaza si
controleaza activitatea echipei de
lucratori din receptie
-urmareste cresterea gradului de
ocupare a unitatii si promovarea
serviciilor suplimentare oferite de
hotel
-se preocupa de prestarea tuturor
serviciilor in conditii de calitate
conform standardelor
-se ocupa indeaproape de
aran'amentele si pregatirile special
destinate C1-urilor,clientilor
casei,grupurilor organizate
-stabileste politica de personal a
sectorului de receptie
-gestioneaza resursele materiale si
financiare specifice
+eceptioner -calificare in meseria de receptioner
-aspect placut,prezenta agreabila
-abilitati de comunicare
-cunoasterea uneia sau mai multor limbi de
circulatie internationala
-cunostinte de operare pe calculator
-spontaneitate
-spirit comercial
-sociabilitate
-rezistenta la stres
-abilitati pentru lucru in echipa
-atentie distributiva
-memorie buna
-seriozitate
-onestitate,dinamism,eficienta
-promoveaza si vinde servicii
hoteliere
-pregateste si realizeaza primirea
clientilor
-asigura e)ploatarea 'udicioasa a
camerelor
-informeaza clientul
-rezolva
solicitarile,reclamatiile,situatiile
speciale
-poate avea atributii legale de
rezervarea spatiilor de cazare,de
facturare si incasare a contravalorii
consumurilor
+eceptioner
de
-la fel cu cele de mai sus
-cunostinte de contabilitate
--verifica conturile clientilor si
inregistreaza consumurile
noapte!night
auditor$
-intocmeste situatia prestatiilor si
decontarilor
-intocmeste raportul de
gestiune,situatii statistice
-asigura securitatea clientilor prin
respectarea normelor privind regimul
vizitatorilor
-rezolva diferitele probleme aparute
9ucrator
rezervari
-calificare in meseria de receptioner
-e)perienta in domeniul hotelier
-cunoasterea a doua limbi de circulatie
internationala
-abilitati de comunicare
-spirit comercial
-solicitudine,politete
-rigoare,atentie,eficienta
-seriozitate,responsabilitate
-urmareste cresterea gradului de
ocupare a hotelului prin politica de
rezervari
-raspunde solicitarilor de rezervari de
camere
-negocieaza tarife,conditii,pachete de
servicii si incheie contracte cu
agentii de turism pentru clienti
individuali si grupuri organizate
4asier
receptie
-calificare in meseria de receptioner hotel
-cunostinte de contabilitate
-cunostinte de operare pe calculator
-cunoasterea legislatiei specifice
-cunoasterea uneia sau a mai multor limbi
de circulatie internationala
-cinste,corectitudine,responsabilitate
-precizie
-solicitudine
-emite note de plata si facturi
-incaseaza contravaloarea serviciilor
prestate
-colaboreaza cu serviciul financiar-
contabil
-intocmeste rapoartele specifice
-ofera servicii clientilor
4oncierge -calificare in meseria de
receptioner6concierge hotel
-cunoasterea a minim doua limbi de
circulatie internationala
-cunoasterea localitatii si a zonei in care se
afla hotelul
-cultura generala solida
-cunostinte de psiho-sociologie
-aspect placut,prezenta agreabila
-abilitati de comunicare
-sociabilitate
-memorie foarte buna
-solicitudine,politete
-discretie
-adaptabilitate
-atentie,vigilenta
-dinamism,eficienta
-seriozitate,onestitate
-asigura stabilirea unor relatii viabile
intre clienti si hotel si mediul e)tern
-acorda asistenta clientilor de la
sosire pana la plecarea din hotel
-efectueaza servicii suplimentare
(rezervari,primirea si transmiterea
corespondentei mesa'elor,etc
-coordoneaza activitatea personalului
de hol si presteaza servicii specifice
-preda si preia cheile camerelor
2aga'ist -cunoasterea a minimum o limba de
circulatie internationala
-ofera servicii specifice in legatura
cu sosirea,se'urul si plecarea
-permis de conducere
-buna conditie fizica
-dinamism,eficienta
-sociabilitate,discretie
clientului din hotel(
-parcare
-transportul si depozitarea
baga'elor
-informatii
-comenzi ta)i
ortar -prestanta,aspect placut
-conditie fizica
-cunoasterea a minimum o limba de
circulatie internationala
-sociabilitate,spontanietate
-discretie
-politete
-vigilenta
-memorie vizuala
-participa la protocolul de primire si
plecare a clientilor
-atrage atentia baga'istului pentru
preluarea baga'elor si a'uta la
descarcarea in incarcarea acestora
-supravegheaza persoanele care intra
in hotel si pe cele care stationeaza in
holul receptiei
-cheama ta)iurile
-intretine curatenia in fata hotelului
0elefonist -calificare in meseria de operator telefonist
-cunoasterea a minimum o limba de
circulatie internationala
-buna cunoastere a facilitatilor hotelului
-aptitudini de comunicare
-politete,discretie,seriozitate
-realizeaza legaturile telefonice in
interiorul si in e)teriorul hotelului
-efectueaza servicii pentru clienti
8uvernanta -studii liceale,calificare de camerista sau
receptioner hotel
-putere de decizie
-responsabilitate
-eficienta in munca
-memorie buna
-spirit organizatoric
-simt estetic
-aspect ingri'it
-integritate
-perseverenta
-gestioneaza eficient ( personalul
compartimentului,resursele materiale
si financiare
-planifica curatenia zilnica si
curatenia generala
-controleaza prezenta personalului
-contacteaza serviciul tehnic in cazul
unor defectiuni
-urmareste respectarea normelor de
igiena,de protectie a muncii,de
prevenire si stingere a incendiilor si
protectia mediului
4amerista -studii gimnaziale si calificarea in meseria
de camerista hotel
-simt gospodaresc
-eficienta in munca
-perseverenta
-responsabilitate
-memorie buna
-discretie,cinste,spirit de echipa
-respecta strict programul de lucru
-asigura curatenia si
igiena,amena'eaza spatiile de cazare
-verifica inventarul si
functionalitatea pieselor din dotarea
camerelor si semnaleaza lipsurile
-preia len'eria de la depozit
-preda len'eria murdara la spalatorie
-trimite len'eria clientilor la
spalatorie
-preda obiectele uitate sau pierdute
de clienti
9en'ereasa -studii gimnaziale
-aspect ingri'it
-simt practic
-de)teritate manuala
-atentie
-cinste
-responsabilitate
-preia len'eria folosita si o preda la
spalatorie
-preia len'eria curata,o sorteaza
-preda len'eria uzata sau deteriorata
la croitorie
-preda len'eria curata si uniformele
-raspunde de len'eria si
imbracamintea clientilor date la
spalat6curatat
"palator
te)tile
-studii gimnaziale
-aspect ingri'it
-simt practic
-cunostiinta profesionala
-de)teritate manuala
-perseverenta
-cinste,responsabilitate
-primeste len'erie murdara
-sorteaza len'eria dupa tipul de
spalare
-asigura efectuarea corecta a
intregului flu) tehnologic de spalare
-preda len'eria curata
Director
restaurant
-calificare in domeniul alimentatiei publice
-e)perienta de cel putin D-@E ani in functii
specifice
-cunoasterea a minimum doua limbi straine
-cunostinte de contabilitate si gestiune
-calitati de lider
-bun organizator,putere de decizie,spirit de
initativa
-prezenta placuta
-comunicare buna
-spirit de observatie
-spirit comercial
-responsabilitate
-studiaza piata,selectioneaza
furnizorii si diri'eaza gestiunea
depozitelor
-asigura aprovizionarea unitatii cu un
sortiment variat de produse si materii
prime de calitate
-stabileste impreuna cu bucatarul sef
planul meniu pentru a doua zi
-coordoneaza direct activitatile de
productie culinara
-efectueaza analize si elaboreaza
rapoarte asupra activitatilor din
subordine
-ia masuri pentru respectarea
legislatiei comerciale,sanitare,de
protectia muncii si "1
"ef de sala -calificare in meseria de chelner
-e)perienta in domeniu F-D ani
-cunoasterea a minimum doua limbi straine
de circulatie internationala
-capacitati de conducere
-cultura generala solida
-aspect fizic si vestimentar placut
-spirit de observatie
-politete
-spirit comercial
-spirit de initiativa
-efectueaza careul verificand
tinuta,prezenta personalului la
intrarea in serviciul informeaza
asupra evenimentelor negative si
pozitive din tura precedenta
-verifica caietul de comenzi pentru
eventualele mese rezervate
-verifica starea de curatenie si de
igienizare a saloanelor de servire
-organizeaza operativ si
supravegheaza activitatea formatiei
de servire
-primeste consumatorii si ii conduce
la masa
-primeste si rezolva sesizarile
-controleaza si asigura aplicarea
normelor de protectia muncii si
igiena
-verifica prin sonda' modul de
intocmire corecta a notelor de plata si
a bonurilor de marca'
4helner -calificare in domeniu
-e)perienta @-A ani ca a'utor,ucenic
-cunoasterea a una,doua limbi straine de
circulatie internationala
-cunostinte de cultura generala
-prezenta fizica placuta
-sanatate buna
-indemanare si de)teritate
-sobrietate,prestanta
-cinste si responsabilitate
-amabilitate,spirit de echipa
-memorie buna
-efectueaza mise-en place-ul
-cunoaste continutul listelor de
preparate si bauturi
-informeaza si sfatuieste clientii in
alegerea preparatelor
-efectueaza servirea clientilor cu
respectarea regulilor si tehnicilor
cunoscute
-intocmeste corect bonurile de
marca' si notele de plata
-respecta regulile igienico-sanitare
-efectueaza debarasarea
-coordoneaza,indruma si raspunde de
activitatea a'utorului de ospatar
"omelier -calificare in meseria de chelner
-e)perienta minimum ? ani in functii de
servire
-cunoasterea zonelor geografice viticole
-cunostinte de gastronomie
-cunoscator a cel putin doua limbi straine
de circulatie internationala
-bun degustator
-cultura generala solida
-cunostinte temeinice privind gestionarea
stocurilor de bauturi
-aspect fizic placut
-initiativa si spirit comercial
-simt dezvoltat al gustului si mirosului
-politete,spirit de echipa
-stabileste necesarul de sortimente de
bauturi potrivit listei meniu
-colaboreaza cu economul la
cumpararea vinurilor care se face
tinand cont se sortimentul,anul
recoltei
-prezinta,recomanda si serveste
clientilor bauturile care se asocieaza
cu componentele meniului
-organizeaza pivnita restaurantului
pentru a asigura vinului conditii
optime de pastrare a calitatii
2arman -calificare in domeniu
-curs specializare barmanGcursuri de
perfectionare
-e)perienta minimum ? ani in functii de
servire
-cunoscator a cel putin doua limbi straine
de circulatie internationala
-cunoscator al tehnicilor de preparare a
amestecurilor realizate in bar
-cultura generala solida
-asigura necesarul de bauturi si alte
marfuri specifice
-asigura e)istenta listei de bart cu
indicarea preturilor
-primeste clientii si le recomanda
bauturile
-pregateste bauturile in amestec
-raspunde de calitatea produselor
e)ecutate si puse in vanzare
,coordoneaza activitatea lucratorilor
-aspect fizic placut
-rezistenta fizica,memorie buna
-politete,spirit de observatie,spirit
comercial
din subordine
1.(.Or-ni/re mun#ii in!r4o uni!!e $o!elier
#rganizarea muncii unitatii hoteliere trebuie sa se faca pornind de la caracteristicile
activitatii hotelariei.Dintre acestea(
-variatiile sezoniere ale cererii li se adauga fluctuatiile saptamanale,zilnice,chiar
orare,pentru ca hotelul trebuie sa fie la dispozitia clientelei A? de ore din AB.ractic,programul
de functionare este permanent,avand repercursiuni asupra programului de lucru de seara sau
de noapte,precum si a celui de la sfarsitul saptamanii.
-ocuparea sezoniera a fortei de munca si fluctuatia mare a personalului comparativ cu
alte domenii de activitate/
-durata mare a zilei de lucru care depaseste durata normala!prin ore suplimentare$,chiar
durata legala.
rezenta la lucru a personalului se face in functile de serviciile asigurate clientilor la divesre
ore.ractic,activitatea din cadrul unui hotel sau restaurant nu permite stabilirea unor programe
individuale de lucru de D ore.
Astfel,in organizarea muncii trebuie sa se recurga la Hrmatoarele tehnicii(
-stabilirea unor ture inegale,cu realizarea prin insumare a numarului lunar normal de ore/
-fragmentarea orarului zilnic de lucru/
-lucrul cu program redus/
-utilizarea personalului sezonier/
-rotatia personalului pe categorii de posturi.
rogramul personalului din receptie este organizat pe ture,structura formatiilor de personal
difera de la o tura la alta in functie de volumul activitatii.
1.1 De!erminre ne#esrului 0e ,ersonl.
%ersonlul 0in re#e,!ie
-in hotelurile de categorie inferioara sunt necesari @-Areceptioneri6schimb!in functie de
volumul activitatii$,deci vor fi necesari de @-A receptioneri > ture G @!pentru asigurarea
liberelor$/
-in hotelurile in care serviciul front-office este organizat pe sectiuni,necesarul de
personal este determinat astfel(
-pentru receptioneri(cate un receptioner6sectiune6schimb,deci vor fi necesari @ )
!numarul de sectiuni(A->$)> ture G>!pentru asigurarea liberelor$,
-in ceea ce priveste determinarea numarului baga'istilor si al portarilor,acesta se
coreleaza cu volumul activitatii..1n +omania,in general,se intalnesc doi baga'isti si un portar,in
schimburile de dimineata si dupa-amiaza,iar in timpul noptii,personalul de hol se rezuma la un
singur baga'ist.
%ersonlul e!5ului
"e determina in functie de numarul camerelor e)istente in hotel,stiind ca unei cameriste ii
revin intre @F-AE de camere.5umarul de cameriste rezultat se suplimenteaza cu cate o
camerista la B cameriste!pentru asigurarea liberelor$.De asemenea este necesara o guvernanta
generala si cate o guvernanta de eta'.
Ne#esrul 0e ,ersonl 0in res!urn!
Datorita faptului ca activitatea dintr-un restaurant difera in cadrul aceleiasi zile sau
saptamani,se impune ca formatia de lucru sa fie diferita.
*ormatia de lucru se stabileste prin elaborarea planning-ului de catre seful de sala,cu
avizul sefului de unitate sau al patronului.
entru elaborarea graficului trebuie sa se tina cont de urmatoarele elemente(
a$ volumul de activitate e)primat in numar de camere sau de clienti
b$ determinarea structurii vanzarilor de preparate culinare pentru restaurante
c$ determinarea repartitiei clientilor pe intervale de timp
d $cronometrarea necesarului de timp de munca pentru desfasurarea fiecarei operatiuni
specifice
e$ numarul de locuri la mese ce-i revin fiecarui lucrator
f$ in functie de timpul alocat fiecarei operatiuni
C,i!olul +
Ins!rumen!e 0e or-ni/re #!i2i!!ii unei uni!!i $o!eliere

+.*.Or-ni-rme

#rganigrama este o reprezentare grafica a structurii organizatorice a agentiei de turism si
constituie instrument important folosit in analiza managementului firmei.+olul organigramei
este de a evidentia in mod sugestiv urmatoarele componente ale agentiei (
-compartimentele
-nivelurile ierarhice
-relatiile organizationale
-ponderea ierarhica
Din punctul de vedere al sferei de cuprindere,organigramele pot fi de doua tipuri(
-generale
-partiale
Din punctul de vedere al modului de ordonare a compartimentelor si a relatiilor dintre
ele,organigramele pot fi(
-piramidale-in care compartimentele sunt ordonate pe verticala
-circulare-care presupun construirea unor cercuri concentrice pe care se amplaseaza
compartimentele,in centru aflandu-se Adunarea 8enerala a Actionarilor6Asociatilor
-orientate de la dreapta la stanga-care presupun aran'area posturilor de conducere si a
compartimentelor de munca de la stanga la dreapta,incepand cu Adunarea 8enerala a
Actionarilor6Asociatilor si terminand cu compartimentele operationale.
+eguli de intocmire a organigramelor
I*iecare post de conducere sau compartiment va fi reprezentat prin intermediul unei casute
dreptunghiulare
I&arimea dreptunghiurilor trebuie sa reflecte importanta obiectivelor,a sarcinilor si a
responsabilitatilor implicate.
IDreptunghiurile vor fi plasate astfel incat sa reflecte nivelurile ierarhice de
subordonare.0oate posturile si compartimentele aflate pe acelasi nivel ierarhic vor fi plasate
pe acelasi plan orizontal,la aceeasi distanta de conducerea agentiei.
IDreptunghiurile reprezentand posturile sau compartimentele vor fi legate prin linii(
Jcele de pe verticala ilustreaza relatiile de subordonare
Jcele de pe orizontala ilustreaza relatiile de colaborare pe acelasi nivel ierarhic
Ientru fiecare compartiment,trebuie sa se specifice numarul total de persoane,precum si
numarul de persoane cu functii de conducere si de persoane cu functii de e)ceptie
I"uportul utilizat pentru desenarea organigramei trebuie sa fie suficient de mare pentru a nu
diviza graficul.

Or-ni-rme ,en!ru $o!eluri 0e *6(616+ si : s!ele
+eprezentarea grafica a structurii organizatorice a unui hotel se realizeaza prin intermediul
unei organigrame care permite evidentierea intr-o forma e)presiva a compartimentelor
specifice si a relatiilor dintre acestea.
4onceperea unei organigrame se face pornind de la (
-statul de functiuni aprobat de conducerea hotelului
-specificul continutului si a volumului activitatii depuse
rincipalele componente ale unei organigrame sunt(
-nivelurile ierarhice
-compartimentele hotelului
-sectoarele care determina compartimentele
-posturile
-numarul total de persoane
-relatiile dintre compartimente
Aceasta are rolul de a (
-permite managerului sa cunoasca pozitia lucratorilor in hotel si responsabilitatile fiecaruia
-indica anga'atilor cine este seful lor
-indica unde,si cum,se incadreaza fiecare departament in structura globala a hotelului
+.(.&is ,os!ului
*isa postului este un document care contine principalele cerinte pe care trebuie sa le
indeplineasca persoana care ocupa un anumit post,astfel incat aceasta sa atinga scopul pentru
care acel post e)ista.
*isa postului cuprinde elementele(
-denumirea postului
-scopul principal al postului
-compartimentul in care este cuprins
-atributiile
-cerintele specifice ale postului
-relatiile cu alte posturi
-data intocmirii
-semnatura directorului,a sefului ierarhic salariatului.
+olul fisei postului
Ipentru firma(
-este un document cu a'utorul caruia se organizeaza,se gestioneaza,se evalueaza si se
anga'eaza personalul
-este un instrument de responsabilizare a anga'atorului
Ipentru anga'at
-este un document care asigura informarea corecta a noului anga'at cu privire la
sarcinile,responsabilitatile,conditiile si normele de realizare a acestora
-este un instrument de responsabilizare a anga'atului si de raportare corecta a acestuia la
ceilalti anga'ati

+eguli de baza care trebuie avute in vedere la intocmirea fisei postului(
Idescrierea activitatilor trebuie sa fie completa,concreta si e)acta
Itrebuie sa fie evitate formularile vagi,generale,comune ale altor posturi
Idescrierea trebuie sa includa performantele de atins in cadrul fiecarei activitati
Itrebuie sa se ia in considerare pregatirea de specialitate,evitand descrierea de activitati
similare pentru posturile care necesita specializari diferite
Iresponsabilitatea intocmirii6modificarii6completarii fisei postului revine sefului ierarhic al
titularului postului
Ifisa postului se intocmeste in doua e)emplare( unul se inmaneaza salariatului,iar celalalt se
pastreaza la dosarul anga'atului.
+.1.Re-ulmen!ul 0e or-ni/re si "un#!ionre7RO&8
+egulamentul de organizare si functionare este documentul care realizeaza reprezentarea
cea mai cuprinzatoare si detaliata a structurii organizatorice a firmei.
+#* indeplineste un dublu rol (
Istabileste si precizeaza sarcinile,competentele si responsabilitatile pentru functiile de
conducere si pentru diferite compartimente si functii de e)ecutie
Iofera posibilitatea cunoasterii,de catre fiecare salariat,a atributiilor si sarcinilor specifice
compartimentului in care lucreaza si a relatiilor cu celelalte compartimente din cadrul
structurii.

Re-ulmen!ul in!ern 7Roi8

+oi este un document prin care se reglementeaza normele de disciplina muncii,de conduita
si compartiment pentru personalul care isi desfasoara activitatea intr-o unitate economica.
+egulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii(
Idispozitii generale care cuprind obligatiile personalului salariat
Ireguli privind protectia,igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii
Ireguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de
incalcare a demnitatii
Iprocedura de anga'are in cadrul ".4. si de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor
individuale ale salariatilor
Iorganizarea timpului de munca ,a regimului de munca,programarea concediilor de odihna
Idrepturile si obligatiile anga'atorului si ale salariatilor
Ireguli concrete privind disciplina muncii in unitate
Iabaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile
Irecompense oferite de societate
Ireguli referitoare la procedura disciplinara
Iraspunderea patrimoniala a anga'atorului si a anga'atului
Imodalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice.

Bi3lio-r"ie
*. 'ir-il Blure6 I#o3 C!oiu6 C!lin 'e-$es 4 Mr9e!in-
Turis!i#6 E0 Urnus6 Bu#ures!i ()):
(. %$ili, ;o!ler <%rin#i,iile mr9e!in-ului<6 E0i!ur Teor6
Bu#ures!i6 ())+
1. Ni#ole Lu,u 4 Ho!elul6 E#onomie si mn-emen!6 E0. All6
3u#ures!i *==>
+. Ginin Buruin4 %oli!i#i Mi#roe#onomi#e in !urism6 E0.
Urnus
:. Cmeli Su/n6 C!lin Ilen %os!o2ei6 Cris!in Tnisl26
M-0len Ar0elenu 4<Me0iul #on#uren!il l "#erilor<6
E0i!ur Os#r %rin!6 Bu#ures!i6())?
@.S!e"ni Mi$i6 &loren!in Cos!e 6 Cris!in Ior0#$e6 Ion
%r5ol6 'len!in C,o! 64A Te$nolo-ie Ho!elier A 6 E0i!ur
Ni#ules#u
?. G$ersim Teo0or6 Dn G$ersim 64 A Mr9e!in- !uris!i# A6
E0i!ur E#onomi# 6 Bu#ures!i *===
>. Ne-u 'sile 4 AMn-emen!ul !uris!i# si l ser2i#iilor !uris!i#e
A 6E0i!ur SBl2i 6 Bu#ures!i ())(
=. N. Lu,u4Ho!elul4 e#onomie si mn-emen! 6 E0i!ur All4
B#96Bu#ures!i *===
*). CCC.-oo-le.ro

S-ar putea să vă placă și