Sunteți pe pagina 1din 5

Metoda Drumului Critic

Metoda Drumului Critic


Problema 1.
Activitate Durat Dup
A 5 prima activ.
B 2 -
C 1 B
D 3 A
E 4 A
F E
! 2 D" C
# 2 A
$ 4 !" #" F
Por%i%d de la tabelul a%terior &e de&e%ea' re(eaua.
)odul i%i(ial e&te %odul *.
A +i B &u%t activit(i care &e de&,(oar -% paralel deci por%e&c ambele di% %odul
*.
C &e a. -% co%ti%uarea lui B" deci por%e+te di% %odul -% care B &e termi%.
D -% co%ti%uarea lui A +i -% acela+i timp cu # +i E. Deci toate trei pleac di% %odul
-% care &e termi% A.
F i%cepe dup E" deci di% %odul -% care E &e termi%.
Pe%tru a putea -%cepe ! trebuie & &e termi%e D +i C. Deci cele dou activit(i
trebuie & &e termi%e -%tr-u% %od comu%.
# e paralel cu D +i E +i pleac di% %odul -% care &e termi% A. /D" E +i # au
co%di(io%are dup A0
$ %u poate -%cepe dec1t dup ce &e termi% !" # +i F" deci cele trei trebuie & &e
termi%e -%tr-u% %od comu%.
1
Metoda Drumului Critic
Calcularea Drumului Critic
2e pleac de la %odul i%i(ial +i &e adu% durata proce&ului care &e %otea'
dea&upra %odului urmtor. E3.4 Activitatea A are durata 5. Por%i%d de la %odul *
&e &crie dea&upra &a" pe partea de &u& a ,rac(iei valoarea *. 2e adu% durata
activit(ii +i -% %odul -% care acea&ta &e termi%" 1" &e &crie /pe partea de &u& a
,rac(iei0 &uma valorii i%i(iale plu& durata activit(ii. Deci la %odul 3 vom avea
*5565.
2e calculea' a&t,el durata tuturor activit(ilor. Dac -%tr-u% %od i%tr mai multe
activit(i" se va nota cea cu valoarea cea mai mare. De e3. -% %odul 4 i%tr F
cu valoarea 75615" # cu valoarea 55268 +i ! cu valoarea 95261*. Deci
valoarea cea mai mare e&te 15.
:dat a;u%+i la %odul <%al &e trece valoarea ob(i%ut +i &ub ,rac(ie.
De aici &e por%e+te -%apoi &pre %odul i%i(ial" &c'1%du-&e valorile activit(ilor.
Ace&te valori &u%t %otate &ub ,rac(ie.
Dac -%tr-u% %od i%tr mai multe activit(i" se noteaz cea cu valoarea cea
mai mic. De e3. %odul 3 u%de avem E cu 7-465" D cu 13-361* +i # cu 15-2613.
Cea mai mic valoare e 5.
:dat a;u%+i -%apoi la pu%ctual * &e ale= nodurile u%de valorile de deasupra
i sub fracie sunt aceleai. Activit(ile -%l%(uite pri% acele %oduri ,ormea'
drumul critic. /Drumul critic trebuie & <e co%ti%uu" %u &e pot lua activit(i +i
%oduri care %u &u%t le=ate0.
2
*
3
4
2
5

8
*
*
A
2
5
5
7
7
1
5
1
5
1
7
1
7
9
1
3
2
1
2
B
C
D
E
F
G
H
I
5
1
3
4

2
2
4
Metoda Drumului Critic
Ace&tea &u%t activit(i care trebuie & -%ceap +i & &e termi%e la mome%te <3e"
iar orice -%t1r'iere cau'ea' -%t1r'ierea -%tre=ului proce&.
>ile?Activit
ati
1 2 3 4 5 8 9 7 1
*
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

1
8
1
9
1
7
A
E
F
$
D@AM C@$B$C cu ACBA2B@A" ACB$D$BAB$ )EC@$B$CE P:@B:CAC$A" @E>E@DE
B:BACE cu DE@DE
B
C
D
!
#
3
Metoda Drumului Critic
Problema 2
Activitate Durat Dup
A 2 prima activ.
B 5 A
C 3 B
D 1 A
E 4 D
F D
! 1* C" E
# 2 F
$ 4 !" #
4
1 2 3
4
5

8
9
*
*
2
2
8
8
1
*
1
*
2
*
2
*
2
4
2
4
3

7
1
9
A B
C
D
E
F
G
H
I
2
1
5 3

4
1
*
2
4
Metoda Drumului Critic
>ile?Acti
vitati
1 2 3 4 5 8 9 7 1
*
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

1
8
1
9
1
7
2
*
2
1
2
2
2
3
2
4
A
B
C
!
$
D@AM C@$B$C cu ACBA2B@A" ACB$D$BAB$ )EC@$B$CE P:@B:CAC$A" @E>E@DE
B:BACE cu DE@DE
D
E
F
#
5