Sunteți pe pagina 1din 4

Metodologie curs 5

Designul de cercetare
Clasificari. Tipuri. Caracteristici

Clasificare:
1. design descriptiv
2. design experimental
Oricare din cele doua categorii permite clasificari in functie de tipul de desfasurare a cercetarii,
numarul de subiecti, s.a.m.d.
Exemplu: putem spune despre un design ca este descriptiv daca este longitudinal ca timp si are
un numar de subiecti; sau ca este experimental daca este transversal ca timp (ca un flash) cu
multi subiecti.
In cadrul designului se folosesc ca - metode de culegere a datelor observatia si
experimentul
- metode de prelucrare a datelor -cantitative -> metode
\ statistice
\calitative -> frecventa
de aparitie a unui raspuns
- metode de interpretare a datelor

Tipuri de design, functie de criteriile folosite:

I functie de tipul relatiei dintre cercetator si subiecti


1. cercetari experimentale unde cercetatorul intervine provocand aparitia unor
reactii
2. cercetari cvasiexperimentale in care cercetatorulnu intervine pentru a
provoca reactii; ca exemplu poate folosi interviul, chestionarul ca metoda
3. cercetari observationale in care cercetatorul observa se este necunoscut
subiectilor folosind observatia, studiul arhivelor, actelor, urmelor, s.a.m.d.

II functie de caracteristicile metodelor:


1. cercetari cantitative cu un caracter riguros matematic al metodelor cu
esantionare ferma (clara si exacta) si permit controlul rezultatelor si
generalizarea lor
2. cercetari calitative care nu apeleaza ;a metode statistico-matematice iar
datele nu pot fi generalizate
Metodologie curs 5 -2-

III functie de scop:


1. cercetari descriptive care au ca scop descrierea evolutiei unor procese sau
fenomene;
exemplu: invatarea si dobandirea mersului la copiii mici;

Cercetarile descriptive pot fi cu abordare - nomotetica, cu definirea unor grupuri cu numar mare
de subiecti
- idiografica in care cercetarea se centreaza pe individ,
pe caz
2. cercetari corelationale in scopul predictiei aparitiei unor evenimente;
exemplu: modul cum performantele scolare conditioneaza perfomantele
universitare
3. cercetari explicative care urmaresc sa explice cauza aparitiei unor procese
sau fenomene folosind metoda experimentala
IV functie de numarul subiectilor:
1. cercetari statistice cu un numar mare de subiecti folosind ca metoda ancheta,
mai ales ancheta pe baza de chestionar
2. cercetari cazuistice cu un numar mic de subiecti folosind ca metoda studiul
de caz, biografia, anamneza

Designul descriptiv foloseste metode de tipul observatie, ancheta, test, proba. Cercetarea cu
design descriptiv masoara caracteristicile unei populatii asa cum exista ele in mod natural. De aceea
cercetatorul nu intervine pentru a declansa anumite reactii. Poate fi folosit designul transversal sau cel
longitudinal.

Designul experimental foloseste metoda exeperimentala si evalueaza, masoara, apreciaza


caracteristicile unui proces. Cercetarea experimentala apeleaza la o serie de designuri specifice cum
sant: - cu mai multe grupuri (multigrup)
- cu un grup (monogrup)
- complex folosind atat metode descriptive cat si experimentale
Metodologie curs 5 -3-

Designul descriptiv

Clasificare in functie de criteriul temporal:


– cercetare transversala
– cercetare longitudinala
– cercetare esantioanelor succesive independente

Designul transversal presupune analiza unui esantion o sungura data. Se efectueaza la un


moment dat bine precizat si foloseste ca metode observatia, ancheta, teste, probe.

Cercetari ale esantioanelor succesive independente presupun o succesiune de evaluari


transversale. Foloseste ca metode - observatia
- teste
- aparatura sau instrumente identice la fiecare testare
Metodologie curs 5 -2-

- se fac masuratori pe loturi succesive de subiecti


Exemplu: se determina nivelul capacitatii de performanta pe parcursul a cinci ani la sportivii
de performanta care au 20 de ani. Astfel se aplica in fiecare an o baterie de teste speciala.
( A nu se confunda cu designul longitudinal care priveste evaluarea caracteristicilor aceluiasi esantion
de subiecti pe parcursul unei perioade determinate.)

Designul longitudinal studiaza evolutia unor fenomene si evalueaza acelasi grup de


subiecti in momente diferite de timp. Se lucreaza cu acelasi grup de subiecti iar, in cea mai mare
masura, probele raman aceleasi.

Design experimental

In cercetare se foloseste metoda experimentala pentru a delimita un proces, o caracteristica prin


construirea unei situatii controlate artificial.
Tipuri de design experimental:
– design multigrup
– design monogrup
– design complex
Studentii apeleaza la metoda experimentala pentru a controla situatii artificiale (in laborator)
pentru a izola procese, functii sau trasaturi pe care vor sa le cerceteze.
Metodologie curs 5 - 4-

Selectia subiectilor poate fi - randomizata (intamplatoare) folosind pentru selectie metoda


loteriei si metoda pasului statistic
- nonrandomizata cu subieti in pereche

Designul multigrup poate studia - grupuri independente


- grupuri corespondente
- grupuri naturale

Designul grupurilor independente foloseste esantioane aleatorii selectate prin metoda loteriei si a
pasului statistic. Se folosesc doua grupuri cu respectarea a doua conditii:
1. variabila independenta se aplica de doua ori cu niveluri diferite de
intensitate
2. diferentele de reactie reprezinta masura efectului variabilei independente
3. numarul de subiecti sa fie cat mai mare

Designul grupurilor corespondente ( in perechi de aceiasi putere) apeleaza la tehnica pretestarii ce


presupune un examen preliminar care permite departajarea si alegerea subiectilor ce au obtinut
performante asemanatoare, comparabile. Este superior designului grupelor independente doar atunci
cand numarul subiectilor de care avem nevoie pentru studiu este mic.

Designul grupurilor naturale lucreaza cu subiecti neselectionati intr-un fel ci asa cum sant ei in mod
natural.

Designul monogrup presupune existenta unui singur grup. Testarea se face inainte si dupa
experiment.

Designul complex permite evaluarea simultana a doua sau mai multe variabile. Cel mai simplu design
complex de cercetare este cel numit „design 2x2” pentru ca presupune existenta a doua grupuri testate
cu doua teste sau probe sau masuratori; mai pot fi „design 2x3”, „design 3x3”, s.a.m.d.