Sunteți pe pagina 1din 5

Pedagogia Waldorf

Teorie pedagogică care propune o adaptare a educaţiei la ritmurile biofiziologice


ale copilului.
Fundamentată, în 1907, de Rudolf Steiner, în lucrarea ,,Educaţia copilului din
perspectiva ştiinţelor spiritului’’.
Aplicarea acestei teorii s-a făcut, în 1919, la şcoala pentru copiii angajaţilor de la
fabrica de ţigarete Waldorf-Astoria din Stuttgart, după care s-a creat o întreagă reţea de
şcoli.
Asigură exprimarea liberă a copiilor prin activităţi artistice (muzică, dans, desen),
lucrări practice (grădinărit, apicultură, silvicultură etc.) şi euritmie (,,gimnastică pătrunsă
de suflet’’).
Nu se dădeau note şi toţi elevii erau consideraţi promovaţi.

Pentru început:

“Scopul şcolilor nu este atât a oferi o educaţie completă,

cât de a pregăti individul să şi-o poată obţine singur de la viaţă”.

Rudolf Steiner

II. Ce este pedagogia Waldorf ?

Şcoala Waldorf este o alternativă la învăţământul tradiţional, în cadrul


învăţământului de stat, a cărei pedagogie se bazează pe indicaţiile pedagogice ale
lui Rudolf Steiner. Şcoala Waldorf este o şcoală europeană; toţi cei care sunt
preocupaţi de dezvoltarea ideilor pedagogice în lume cunosc şi recunosc succesul său
în toate ţările dezvoltate ale Europei.

Prin pedagogia Waldorf se oferă o alternativă educaţională care să implice în


procesul de învăţământ întreaga fiinţă a copilului. Adică, se învaţă exact aceleaşi
materii ca-n orice altă şcoală, dar metodele de predare sunt diferite, urmărindu-se
nu numai bombardarea intelectului cu informaţii, ci şi rafinarea simţurilor şi
modelarea sensibilităţii sufleteşti faţă de ceea ce este frumos şi bine.
Prima şcoală Waldorf a fost înfiinţată în 1919 la Stutgart din iniţiativa filosoful
german Rudolf Steiner şi cu sprijinul material al lui Emil Molt, managerul fabricii de
ţigarete Waldorf-Astoria (de unde şi denumirea de pedagogie Waldorf).

În România primele grupe şi clase Waldorf au fost înfiinţate în 1990 în cadrul


învăţământului de stat prin Decizia Ministerului Învăţământului privind înfiinţarea
claselor şi şcolilor Waldorf, din 01.06.1990. Învăţământul Waldorf a cunoscut o
extindere deosebită, iar organizarea acestuia are loc prin Federaţia Waldorf din
România, ce cuprinde asociaţiile Waldorf şi reprezintă mişcarea Waldorf la nivel
naţional şi internaţional, ca partener cu Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului,
cu European Coucil of Steiner Waldorf Schools, cu sediul la Bruxelles.

Şcoala Waldorf din Turda a luat fiinţă în anul 1991, prin strădaniile doamnei
profesoare Agneta Cişmaşiu. Şcoala se află situată în strada Traian nr. 73, într-o
clădire atipică (gen vilă) înconjurată de un generos spaţiu verde care permite
desfăşurarea unor activităţi practice în aer liber.

În aceeaşi clădire avem o grupă de grădiniţă, trei clase de ciclu primar şi două
de ciclu gimnazial. Activează în această şcoală un număr de 10 cadre didactice care
au urmat cursuri de iniţiere si fundamentare în acest sistem pedagogic.

Scoala noastra urmăreşte prin acţiunile sale integrarea socială a tuturor


tinerilor pe baza principiilor libertăţii, democraţiei, toleranţei, moralităţii.

Din anul şcolar 2005-2006 şcoala Waldorf este coordonată de Scoala „Andrei
Şaguna”, participând alături de elevii şi cadrele didactice ale acestei şcoli la
majoritatea proiectelor iniţiate. Colaborăm de asemenea cu toate iniţiativele Waldorf
din ţară, cu Scoala Waldorf din Chisinau respectiv cu profesori Waldorf din Germania.

Deşi reprezintă cea mai răspândită alternativă la învăţământul de stat din


România, esenţa pedagogiei Waldorf este foarte puţin cunoscută. Eforturile cadrelor
didactice şi ale părinţilor de a promova această iniţiativă s-au izbit uneori de
necunoaşterea acestei alternative.

Şcoala Waldorf nu este o şcoală particulară (nu se percep taxe), nu este o


şcoală ajutătoare, ci ea se adresează tuturor copiilor, sistemul fiind astfel conceput
încât să-i ajute deopotrivă pe cei slabi, în atingerea unui nivel acceptabil, cât şi pe
cei dotaţi, în aspiraţia lor naturală spre performanţe cât mai notabile.

III. Prin ce se deosebeşte pedagogia Waldorf de sistemul tradiţional de


învăţământ

 Se urmăreşte educarea omului în ansamblu;

 Programele diferitelor materii sunt comparabile cu cele din sistemul tradiţional şi


aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

 Disciplinele şcolare nu sunt privite ca şi scop în sine ci ca mijloace educaţionale;


 Este echivalent nivelul cunoştinţelor cu cel din şcoala tradiţională, la nivelul clasei
a IV-a, la Testarea naţională şi la Bacalaureat.

 Nu se dau note sau calificative, elevii primind la sfârşitul clasei o caracterizare


complexă care specifică atât abilităţile şi neajunsurile la fiecare obiect de studiu
cât si aspecte legate de evoluţia tânărului şi sfaturi cu privire la posibile direcţii
de orientare în studiu;

 Materiile principale: limba română, istoria, geografia, biologia, matematica,


fizica, chimia, sunt predate în perioade de 2-4 săptămâni, câte două ore la
începutul fiecărei zile, în cadrul cursului de bază. Limbile străine, cursurile
artistice şi practice, sportul, dar şi orele de exerciţii la materiile principale apar în
orar după cursul de bază. Acest mod de lucru reduce mult numărul de materii la
care elevul trebuie să se pregătească pentru a doua zi şi duce la o aprofundare
mai bună a materiei prin ritmul zilnic;

Mai presus de toate, această şcoală îşi propune dezvoltarea copiilor şi tinerilor din
toate punctele de vedere, ştiinţa fiind însufleţită prin artă şi legată de viaţa zilnică
prin practică în toţi cei 12 ani de studiu. Unul din scopurile acestei şcoli este acela de
a pregăti indivizi cu mentalităţi sănătoase şi capacitate mare de adaptabilitate pentru
viaţa socială de mai târziu.

De ce aş vrea să înveţe copilul meu într-o şcoala Waldorf?

Pentru că aici poate să descopere lumea înconjurătoare din mai multe


perspective: ştiinţifice, artistice şi tehnic-mestesugăresti. Importantă este aici
cunoaşterea si socializarea, mai puţin competiţia si izolarea. Este important să
înveţe să cânte la un instrument muzical, să participe la sărbători în colectivitate şi
să aibă posibilitatea unei relaţii umane firesti cu educatorii lui, să se simtă înţeles şi
tratat cu atenţie.

În şcoala Waldorf copiii au şansa de a învăţa, de a creşte frumos în


gândire, simţire şi voinţă. Oare este puţin lucru să înveţi să fii om?

„Nu este menirea noastră să transmitem judecăţi generaţiilor care cresc.


Trebuie să-i ajutăm să-şi folosească propria capacitate de judecată, propria putere
de înţelegere. Să înveţe să vadă în lume cu ochii proprii. Să cultivăm capacităţi, nu
să transmitem judecăţi. Nu în adevărurile noastre să creadă tineretul, ci în
personalitatea noastră. Să vadă cei care vin după noi că şi noi suntem căutători. Şi
trebuie să-i îndrumăm şi pe ei pe calea căutătorilor.”(Rudolf Steiner)

Pedagogia alternativa - joaca si predarea în epoci


"Antroposofia este o cale a cunoasterii care ar dori sa conduca spiritualul din fiinta
omului la spiritualul din Univers. Ea apare in om ca nevoie a inimii si a sentimentului. Ea
trebuie sa-si gaseasca justificarea prin faptul ca e in masura sa satisfaca aceasta nevoie.
Poate aprecia antroposofia numai acela care gaseste in ea ceea ce trebuie sa caute dintr-o
cerinta launtrica. De aceea, pot fi antroposofi numai acei oameni, care simt anumite
intrebari privitoare la fiinta omului si a lumii ca pe o necesitate vitala, asa cum se simte
foamea si setea."
Rudolf Steiner
Cele mai cunoscute forme de învatamânt alternativ din tara noastra sunt: sistemul
Waldorf si Step by Step. Alternativa educationala Waldorf are la baza lucrarile
filozofului austriac Rudolf Steiner (1861-1925) si încearca sa dezvolte in fiecare copil
talentele si abilitatile proprii. La noi, învatamântul Waldorf este învatamânt de stat,
organizat de MEC în baza unui acord încheiat în anul 1996 cu Federatia Waldorf din
Romania si asociatia germana Freunde der Erziehungskunst. În prezent, în 28 de localitati
din tara exista 11 unitati de invatamânt si numeroase clase Waldorf. Programele
diferitelor discipline sunt asemanatoare cu cele din sistemul national, iar nivelul
cunostintelor este echivalent cu cel din scoala traditionala, la nivelul claselor a IV-a, a
VIII-a si la bacalaureat. Materiile sunt predate în epoci, astfel ca un copil se întâlneste cu
aceeasi materie doua ore pe zi, timp de doua-patru saptamâni.
Uitarea este un aliat, plecându-se de la principiul ca, la urmatoarea întilnire, elevul îsi va
aminti mult mai multe din cele învatate. Elevii nu au manuale, fapt care încurajeaza
documentarea din mai multe surse. Scoala Waldorf este scoala fara note. La sfârsitul
fiecarui an scolar, elevul primeste un certificat în care profesorul descrie activitatea sa,
pentru ca în registrul matricol acesta sa fie transformat într-o nota sau un calificativ.
Muzica se invata fara note, prin imitare. La geometrie nu se folosesc instrumente
geometrice, ci simturile, iar la botanica plantele sunt personificate, studiindu-se în natura.
La zoologie se scot în evidenta trasaturile temperamentale si fizice ale animalelor prin
pictarea lor în culori specifice. Step by Step promoveaza metode de predare-învatare
centrate pe copil, care favorizeaza implicarea familiei si a comunitatii în procesul
instructiv educativ. Programul a aparut pentru prima oara în SUA, în anii ‘60. În
România, acesta a debutat în 1994 si a fost folosit în special la nivel prescolar, axându-se
pe practici educationale centrate pe copil, pe valorile copilariei si ale jocului, ale
individualizarii si planificarii orientate dupa necesitatile copilului. În 1995, au aparut
primele doua clase de învatamânt primar, sub o forma experimentala. În acest sistem,
cadrele didactice intra în jocul copiilor si sunt implicate inclusiv în stocarea si
îndosarierea de date cu privire la activitatea lor. În ciclul primar, activitatea la clasa se
desfasoara dupa un set de reguli aprobate prin implicarea directa a copiilor. Copiii intra în
discutii cu învatatorul despre date, evenimente sociale, culturale, personale, vreme si
comentarii personale.
Prima scoala care a propus o alternativa sistemului educational clasic a fost scoala
Waldorf. Întemeiata de catre Rudolf Steiner la Stuttgart, ca urmare a sugestiei facute de
conducatorul fabricii de tigarete Waldorf Astoria, pentru copiii salariatilor, Rudolf
Steiner va pune bazele pedagogiei Waldorf. În România dupa 1991, Ministerul Educatiei
si Cercetarii recunoaste pedagogia Waldorf ca alternativa educationala. Esenta
pedagogiei Waldorf este "copilul privit ca o entelehia" - fiinta care îsi poate purta telul în
sine, fiind alcatuita din trup, suflet si spirit, si nu doar rezultat al ereditatii - dupa cum
precizeaza insusi autorul. Baza pedagogiei Waldorf este cunoasterea omului si mai ales a
copilului în cele doua momente dificile, respectiv 9 si 9-13 ani. Exploatarea fortelor
spirituale si creative din fiecare copil; planul de învatamânt elaborat in concordanta cu
aceste particularitati; respectarea ritmului individual al fiecarui copil; spiritul de
initiativa, creativitatea; mobilitatea in gândire - sunt cai spre libertatea omului;
În cazul acestei metode de educatie se pune accent pe autoritatea dascalului în fata
elevilor.
Spre deosebire de sistemul traditional aplicat la noi în România, Waldorf îsi propune o
sensibilizare a factorului educational, însa nu trebuie uitate urmatoarele aspecte:
- societatea romaneasca se afla înca în plina tranzitie poate de aceea este înca refractara la
ceea ce este nou; - sursele de documentare si informare care se potrivesc acestui tip de
educatie sunt înca putine; - piedica cea mai mare o constituie lipsa banilor, de aceea fiind
preferat sistemul traditional unde învatamântul este gratuit.
Federatia Waldorf din România este o organizatie non-profit, care cuprinde 23 de
asociatii Waldorf si reprezinta la nivel national si international interesele grupelor,
gradinitelor, claselor, scolilor, liceelor si centrelor de pedagogie curativa din România.
În România, învatamântul Waldorf este învatamânt de stat, organizat de Ministerul
Educatiei, Cercetarii si Tineretului, în baza Acordului General de Cooperare, încheiat în
anul 1996.
Din reteaua unitatilor se poate desprinde raspândirea în România a acestei alternative
educationale. Rezultatele la examenele nationale de capacitate si de bacalaureat confirma
performantele acestui învatamânt alternativ si îi confera o pozitie egala în sistemul
national de învatamânt.
Antropologia steineriana, ca baza a pedagogiei Waldorf, prezinta fiinta umana de origine
spirituala, care cere forme de învatare specifice ritmului de dezvoltare fizica, sufleteasca
si spirituala. Ele sunt cuprinse într-o programa scolara proprie, jalonata pe treptele de
dezvoltare ale copiilor, aprobata prin ordin de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

S-ar putea să vă placă și