Sunteți pe pagina 1din 31

| 

› 9  9 
› 
› 

›  
›   
›  
  
› F 
› 
 F
F 

 !"#$
› %&'9&%
%&'9&%
%(F'%  
 
% !!)*++"*++!
9  9 
‡ 9
 

 
‡ Dispers=dispergo,ere,si,sum=a imprastia in
toate partile sau 

divizare
‡  
 
 =un sistem fizic format din
doua sau mai multe faze, aflate in aceeasi stare
de agregare sau 
 (solida lichida sau
gazoasa)in care o 

  
 
 
 
 
‡ Forma farmaceutica poate fi:
-sistem dispers omogen
- sistem dispers eterogen
‡ Daca ale
medicamentului (s. medic.si s.auxiliara)

  dar cu mai multe
specii moleculare sist.dispers este numit 

‡ Componentele:
 
 !)=faza
dispersata;faza interna care este fin divizata si si
repartizata uniform in cel de-al doilea strat
-
! ! 
" !
 

 

# 
 !  
 
$
 
‡ 


;
‡ - monofazice sau sistem dispers omogen=toate
componentele sunt intr-o stare de agregare unica
‡ -bi sau polifazice sau sisteme disperse eterogene=
 


  " !!
 in care aceasta este insolubila,part.au dimensiuni
%
& (> decit dimens.fazei ext)Ex:
-emulsiile(lic in lic)
-suspensiile(solid in lichid)
-spumele(gaz in lic)
‡ 


 
 :omogene(solutii) si
grosiere(suspensiile) exista
-sol coloidale in care 

  

 


 adevarate dar  
  

‡ Dispersiile coloidale se caracterizeaza prin:
- part.dispersate nu sunt vizibile la microscop
- trec prin filtre obisnuite dar sunt retinute de


 
  
- se depun putin, nu sedimenteaza, nu cremeaza
- miscarea browniana mentine part.in dispersie
 '  ()
9 
‡ &  


 

:
- dispersii moleculare sau omogene
- dispersii eterogene (bi sau polifazice)
- coloidale
- grosiere
‡ *  +,
- solida
- lichida
- gazoasa
‡ -9 
 
 

 
+
 


-liosoli -gaz-lichid
-lichid-lichid
-solid-lichid
-aerosoli: -lichid-gaz
-solid -gaz
‡ A  

 
 
 

 
 

,
-sistem liber dispersat, 

 sau
discotinuu (emulsiile,susp.dil.aerosoli)
-sistem dispersat 

 in care part
fazei int sunt legate una de alta formand o


 
  = structura in
mediu de dispersie .Ex : susp conc ( paste
) ,emulsii si crème conc , geluri
'
  
 
 

‡ Fact care influenteaza  


  :
± &.
 

 
 : cand gradul de
dispersie este 
! avem un 
  
  
 
 ,
‡ 
 ± se manifesta prin micscarea continuua a part
fazei interne
‡ 
 
  ) : tendinta de reducere a
suprafetei de separatie dintre faze care se realizeaza prin
unirea part fazei int . Se realizeaza prin fenomene fizice :
‡ Agregare , coagulare
‡ Sedimentare - soluri , suspensii
‡ Floculare , cremare - emulsii
‡ */ 

‡ Adaugarea de ag reulogici are ca scop   
 si deci a posibilitatii de unire a
acestora prin 
  

$!
diminuindu-se astfel tendinta de separare a fazelor
‡ Viteza de sedimentare scade cu cat  part este mai
 , si cu cat 

 

 
 fazei
disperse si a celei dispersante este mai mica
‡ 
 are o mare imp nu numai dpdv 
" ,
de preparare a unei forme farmaceutice ci si de 
Concluzii
‡ Astfel  

se
fluidifica prin agitare , facilitand adm la
pacient .Lasate in repaos , revin la
consistenta initiala , care contribuie la
pastrarea stabilitatii fizice a sist , iar in
cazul med aplicate pe piele , la localizarea
acestora numai pe zona tratata
‡ - 

 


‡ Prin incarcarea part cu sarcini electrice de


acelasi fel , se creeaza o 


 


  

 


‡ A(


‡ 


 temp influenteaza
 
stabilitatea sist disperse eterogene .Prin


 ! 
 
 sau a picaturilor .
‡ ) 
 temp poate produce o 

 

 
 
 
 
‡ †  
‡ Adaugarea de subst tensioactive duce la
scaderea tens interfaciale .Prezenta
tensioactivilor permite utilizarea energiei
mecanice sau termice conducand la un
sist stabil
'
 
 9 
 
 

‡ 
= 
 
,
pseudosolutii,soli sau soluri ±  
 

  " 
formate
din molecule , particule asociate sau particule
solide cu diametrul mare cuprins intre & 0
† 
‡ Aceste sisteme disperse au un 
 limpede ,
transparent opalescent sau tulbure , in functie
de natura subst si de conc
‡ Den coloidal = cuv grecesti kolla= clei , si eidos
= aspect , forma
‡ (


 = sol a unei subst coloidale , deci cu
 
! 
 
! 
!
 
 

 
‡ Den de  , a fost atribuita de chimistul englez Th
Graham , in 1851 , unor subst cu prop asemanatoare
cleiului : albumina , gelatina , amidonul , spre deosebire
de alte subst pe care le-a numit  care in
conditii adecvate ,
 
 
‡  
 
 
  prin dializa
folosind membr semipermeabile cu porii f mici
‡ Mai tarziu s-a propus schimbarea denumirii de 
 cu cea de 
 care este
caracterizata printr-un anumit grad de diviziune a
materiei si o instabilitate termodinamica avansata ceea
ce a dus la  ca  
 
 
 
 
 


 

 
 
‡ (

 desemneaza starea de materie
caracterizata prin 
  

‡ 
 poate influenta act terapeutica .Astfel
clorura sau iodura de Ag coloidala , cat si comp organici
de argint ( protargolul , colargol si argirol ) prezinta o 
 
 
! 
  ,
fiind mai putin iritanti decat sarea anorganica de Ag (
AgNO3)
‡  
 se utilizeaza in dif forme farmaceutice ca
: erine , colire , sol ptr badijonare
‡  este cea mai  de sulf ± deoarece sulful
elementar este adus intr-o stare de  
 
si formeaza sol
coloidale apoase f stabile
‡ 
 ( clorura mercuroasa ) , 
 in stare
coloidala sunt utilizati in 


‡  , ca 
$ 


modificate ,
formeaza sol coloidale utilizate ca 
 !  ‡ Unele dispersii coloidale 
  
 

  , dar pot intra in  
 


 

, pe care le caracterizeaza dpdv al gradului de
dispersie
‡ Astfel sunt :
± 
  ± utilizati ptr  
 
 a sm greu
solubile in apa
± ) 
±sol coloidale de subst macromol naturale , de
semisinteza sau sinteza , care sunt buni 
 
ptr
emulsii, suspensii sau excipienti ptr granulate si comprimate
‡ In  , in sol apoasa , subst macromol formeaza
geluri (hidrogeluri ) folosite ca
$ 
 

!
" 


 

‡ 

 
 
 

   
 
!


 
, iar
$ 
 
 
sunt utilizati ptr prepararea de forme moderne ±
 
 , comprimate 
 


 a sm sau a unor forme cu eliberare la tinta
 
 
 
 

‡ &9 
 
 

 " 
-hidrosoli : liosoli in apa
-organosoli :
liosoli in alcool : alcoolosoli
liosoli in benzen: benzenosoli
liosoli in eter : eterosoli
‡ *9

  
:
± 9 
 


 
, care dupa desicare
sau precipitare pot sa refaca sistemul coloidal in
prezenta mediului de dispersie lichid : gelatina in apa
, cauciucul in benzen
± 

 
: liosoli de metale , hidrosoli de Ag
‡ -9 
 
 

 
 

:
± Dispersii liofile
± Dispersii liofobe
± Coloizi de asociatie ± cand unele subst solubile , cu masa moleculara
mica , au molecule cu ambele tendinte
‡ &9 
  
± sunt obt din subst coloidale cu afinitate ptr mol
mediului de dispersie ± daca este apa = dispersii hidrofile
‡ Fac parte coloizii hidrofili macromoleculari ± faza dispersata este
formata din particule de ordin coloidal de dimensiuni mari . ±
amidonul , bentonita , gelatina , guma arabica , tragacanta ,
polividona care 
 !
 


  

‡ Daca mediul de dispersie este uleiul ± 

 
( oleofile )
‡ Subst lipofile au afinitate pronuntata fata de uleiuri , care sunt
 " 


cu grupe polare in nr mic si  

 
1 ± parafina lichida , benzenul , uleiuri vegetale si uleiuri volatile
‡ Subst formatoare de 
 
 
sunt
‡ -polimeri de tipul  
 !
$ 
 

 ! care se dizolva molecular in 

,
‡ -stearatul de )
 care se dizolva sau se
disperseaza in 

 si


 
 
 
 

 
 

 

‡ Datorita marii afinitati sau atractii intre mediul de


dispersie si faza dispersata , 
 
     


 
" " 
‡ 9 
 
 
 
  
 


 
# ele pot fi usor reconstituite chiar dupa ce
mediul de dispersie a fost scos din faza solida
‡ *9 
 
 
  
 
 


 
 

= 
 # in cazul 


" = sisteme hidrofobe , deoarece 
" 


‡ Sunt incluse : dispersiile apoase de subst lipofile : polistirenul si


latexul de cauciuc , steroizii si alte subst organice lipofile :ceara ,
parafina ,stearatul de magneziu

‡ In cazul unui 
 
 


 = sisteme lipofobe , daca
 
 
 


" 

‡ Datorita lipsei de atractie intre faza continuua si faza dispersata ,


 
 
 
 
 
 

 

‡ -9 
 


 
: subst organice care contin
o gr " ( lipofila ) impreuna cu o grupare puternic "  (
lipofoba ) in aceiasi molecula ce confera 
 
‡ Desi   a acestor subst este in general  (
micromol ) ptr a forma o dispersie din domeniul coloidal , in anumite
conditii , in solutie , mol tind sa se asocieze in agregate de
diferite forme = micele in cadrul carora mol sunt unite prin
valente secundare forte Van der Waals
‡ Ex ; colorantii organici ,sapunurile , ag tensioactivi
‡ Atat  

!  prezinta o mare
importanta ptr tehnologia farmaceutica , fiind utilizate in formularea
diferitelor forme lichide , semisolide sau solide si avand diferite
 :
± Primele ptr 
  a unor subst medicamentoase
greu solubile sau insolubile formand sisteme solubilizate
± Cea de-a doua grupa 
$ 
 ptr prepararea de forme semisolide
si solide : supozitoare , unguente , capsule
‡ Ambele se intrebuinteaza ptr :
±  
em si susp
± 

subst hidrofobe la prep susp
± Promotori de absorbtie ( 
   )
± Marirea    " 
  

‡ In grupa dispersiilor coloidale sunt incluse si urmatoarele  , datorita dimensiunii part , cat si a unor prop
macroscopice apropiate :
± 
$ 
± dispersii coloidale de 
   ,
cu particule de forma sferica cu marimea de aprox † 
± ) 
 
- dispersii coloidale transparente ± la granita
dintre dispersiile liofile si liofobe cu diametrul part cuprins
intre & & 
±  part cu dimensiuni de * - 
± 2 
( nanocapsule si nanosfere ) dimens cuprinse
† & 

 
 
‡ 2

 
: prop cinetice moleculare
‡ 
 
, fen superficiale
‡ & 
: dispersiile coloidale pot fi functie de
caracterul lor si gradul de dilutie : 
 ! .Observate la  , dispersiile
coloidale apar 
 ca si cele moleculare .
‡ La 

 
 $
   
 

 
 
 
3 + .  
  
3  


     .Fenomenul
este mai slab la coloizii liofili deoarece acestia sunt
solvatati
‡ *
 

: spre deosebire de
sol moleculare , in sistemele coloidale ,
 

 


 

, pe cand 

  

‡ Depunerea particulelor in cimpul gravitational =

 

In cazul  , sedimentarea
este  datorita proc de  
cand
are loc procesul spontan de uniformizare a fazei
disperse in intreg volumul sistemului .) 

3  

‡ '

 
: sarcinile electrice si vascozitatea
‡ -

 
: sarcina electrica a part coloidale apare din mai
multe cauze:
±  ionilor din solutie ,
±   a part coloidale ,
± formarea unui 

 la interfata solid ± lichid

‡ Datorita existentei sarcinilor electrice ,    


 
. In  , part coloidale se influenteaza reciproc
, 
 


 
 
 

‡ A/ 
: in sistemul de coloizi hidrofili , 
 
 


 
 

si
creste cu conc coloidului ; aceasta prop este utilizata ptr
 
 

 


 
 

‡ Adaugarea unui   

 
poate contribui la marirea stabilitatii acesteia .

‡ 

 unui   ptr a-I mari
gradul de dispersie = 
 iar procesul = 
 

‡ Coloidul " folosit ptr marirea stabilitatii unui sistem


coloidal  = 

‡ Stabilizarea sist coloidale se poate face prin :
- Inconjurarea part dispersate , incarcate electric cu un invelis de
solvent care 
 

 
 

- Producerea de particule avand  

‡ Sol coloidale sunt in general  


, in special
daca coloizii nu sunt protejati de ag protectori

‡ 

 

 

 

‡ Prezenta de subst , mai ales  , poate


influenta in mod
  
 

‡ 2

 

 

  

 
‡ Majoritatea 

 


sunt  


cu ajutorul unor ag protectori ±
" =  sunt lichide vascoase
folosite mai ales ca vehicule la prep susp si
emulsiilor
‡ Mai rar sunt prescrise si ptr 
±
formule cu " asociat cu 

 acesta din urma avand rolul de a
proteja mucoasele tubului digestiv de act
caustica a cloralhidratului
‡ Ex mucilagul de agar- agar = act laxativa
‡ Mucilagiile se prepara la nevoie si se pastreaza in
flacoane de capacitate mica bine inchise la loc racoros

‡   se prind in masa
rezultand  
 
rigide = 
 
‡ 
 
 
 ± in cazul evaporarii
prin incalzire a mediului dispersant sau In urma agitarii
‡ Se utilizeaza ca baze de unguent sau ca aglutinanti la
prep pilulelor si comprimatelor

‡ Gelurile coloizilor hidrofili  
prin tratarea
cu un adaos de mediu de dispersie care reface solul