P. 1
Contractul de Vanzare-Cumparare

Contractul de Vanzare-Cumparare

|Views: 1,256|Likes:
Published by Ilies Dorin

More info:

Published by: Ilies Dorin on May 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

DREPT CIVIL

TEMA: CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE. OBIECTUL CONTRACTULUI. OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI. OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI.

Bucureşti 2007

Contractul de vânzare-cumpărare. Obiectul contractului. Obligaţiile vânzătorului. Obligaţiile cumpărătorului.

CUPRINS Capitolul 1
5 5 7 8 9 1.4.1 Contract consensual....................................................................................................... 9 1.4.2 Contract bilateral (sinalagmatic)................................................................................... 12 1.4.3 Contract cu titlu oneros.................................................................................................. 12 1.4.4 Contract comutativ........................................................................................................ 13 1.4.5 Contract translativ de proprietate.................................................................................. 13 16 1.5 Publicitatea imobiliară.............................................................................................. 1

Consideraţii generale........................................................................................................ 1.1 Scurt istoric al contractelor în general...................................................................... 1.2 Noţiunea de contract de vânzare – cumpărare.......................................................... 1.3 Reglementarea legală................................................................................................ 1.4 Caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumpărare.....................................

Capitolul 2
2 19 19 23 2.2.1 Promisiunea de vânzare................................................................................................. 23 2.2.2 Pactul de preferinţă........................................................................................................ 25 2.2.3 Dreptul de preemţiune................................................................................................... 26 2.3 Obiectul contractului de vânzare – cumpărare ................................................... 29 2.3.1 Lucrul vândut................................................................................................................. 29 2.3.1.1 Lucrul să fie în comerţ (în circuitul civil).......................................................... 30 2.3.1.2 Lucrul să existe în momentul încheierii contractului sau să poată exista în

Condiţiile de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare. Obiectul contractului.... 2.1 Capacitatea părţilor................................................................................................... 2.2 Consimţământul........................................................................................................

viitor................................................................................................................ 2.3.1.3 Lucrul să fie determinat sau determinabil, licit şi posibil.................................. 2.3.1.3 Lucrul să fie proprietatea vânzătorului.............................................................. 2.3.2 Preţul.............................................................................................................................. 2.3.2.1 Preţul să fie stabilit în bani................................................................................. 2.3.2.2 Preţul să fie determinat sau determinabil........................................................... 2.3.2.3 Preţul să fie sincer şi serios ...............................................................................

2.4 Cauza contractului de vânzare –cumpărare.............................................................. Capitolul 3
3

34 36 36 38 39 39 40 41

2.5 Forma contractului de vânzare-cumpărare................................................................ 42
Efectele contractului de vânzare cumpărare. Obligaţiile vânzătorului. Obligaţiile cumpărătorului................................................................................................................... 43 3.1 Obligaţiile vânzătorului.......................................................................................... 44
2

Contractul de vânzare-cumpărare. Obiectul contractului. Obligaţiile vânzătorului. Obligaţiile cumpărătorului.

3.1.1 Predarea lucrului vândut................................................................................................ 3.1.2 Obligaţia de garanţie a lucrului vândut.......................................................................... 3.1.2.1 Obligaţia de garanţie contra evicţiunii............................................................... 3.1.2.1.1 Garanţia contra evicţiunii rezultând din fapte personale.......................... 3.1.2.1.2 Garanţia contra evicţiunii rezultând din fapta unui terţ. .......................... 3.1.2.1.3 Efectele obligaţiei de garanţie în caz de evicţiune consumată.................. 3.1.2.1.4 Modificări convenţionale ale garanţiei contra evicţiunii. ........................ 3.1.2.2 Garanţia contra viciilor lucrului vândut ............................................................... 3.1.2.2.1 Condiţiile garanţiei contra viciilor............................................................ 3.1.2.2.2 Efectele şi întinderea răspunderii vânzătorului pentru vicii...................... 3.1.2.2.3 Termenul de intentare a acţiunilor............................................................ 3.1.2.2.4 Modificări convenţionale ale garanţiei pentru vicii..................................

3.2 Obligaţiile cumpărătorului.....................................................................................
3.2.1 Plata preţului.................................................................................................................. 3.2.1.1 Dobânda preţului vânzării.................................................................................. 3.2.1.2 Sancţiunea neplăţii preţului................................................................................ 3.2.1.3 Simulaţia preţului............................................................................................... 3.2.2 Luarea în primire a lucrului vândut............................................................................... 3.2.3 Suportarea cheltuielilor vânzării....................................................................................

44 47 48 49 50 53 55 56 56 58 59 60 61 61 62 63 64 65 66

Capitolul 4
4 67 67 68 68 4.3.1 Efecte. ........................................................................................................................... 68 4.3.2 Delimitarea faţă de vânzarea cu grămadă. .................................................................... 69 4.4 Vânzarea pe încercate............................................................................................... 69 4.4.1 Efecte. ........................................................................................................................... 69 4.4.2 Delimitarea faţă de vânzarea pe gustate. ...................................................................... 70 4.5 Vânzarea cu pact de răscumpărare............................................................................ 70 4.6 Vânzarea unei moşteniri (de drepturi succesorale)................................................... 71 4.6.1 Efecte. ........................................................................................................................... 71 4.7 Vânzarea de drepturi litigioase şi retractul litigios................................................... 73 4.7.1 Efecte. ........................................................................................................................... 74

Varietăţi ale contractului de vânzare cumpărare.............................................................. 4.1 Precizări prealabile.................................................................................................... 4.2 Vânzarea cu grămada................................................................................................ 4.3 Vânzarea după greutate, număr şi măsură................................................................

Capitolul 5
5 Studiu de caz - Contractul de vânzare-cumpărare. Clauza penală. Lipsa de voinţă a părţilor ..

Bibliografie ....................................................................................................................................

76 82

3

Contractul de vânzare-cumpărare. Obiectul contractului. Obligaţiile vânzătorului. Obligaţiile cumpărătorului.

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE 1.1 SCURT ISTORIC AL CONTRACTELOR ÎN GENERAL

Noţiunea de contract apare pentru prima dată în dreptul roman privat. În perioada cea mai veche a dreptului roman contractul era o convenţie a cărei obligativitate rezultă din formalităţile şi solemnităţile efectuate cu ocazia încheierii lui. Elementul esenţial, cu alte cuvinte, al contractului nu îl constituia acordul de voinţă, ci elementele formale cerute pentru întocmirea lui. În adevăr, primele forme contractuale romane pe care le cunoaştem se caracterizau printr-un formalism riguros : nexum, străvechi contract de împrumut, se realiza prin procedeul per aes et libram, procedeu folosit şi în materie de înstrăinare a proprietăţii, sponsio, contract verbal, se încheia prin pronunţarea anumitor cuvinte solemne, iar contractul aşa zis liberal (literis) prin anumite înscrieri făcute în registru (codex) creditorului cu încuviinţarea debitorului. Pe măsura creşterii producţiei şi a schimburilor comerciale, solemnităţile contractuale încep să constituie o frână în dezvoltarea vieţii economice. Vechile forme au fost abolite de necesităţile noi scoase la iveală de viaţa însăşi. Înlăturarea acestora s-a făcut treptat şi numai în măsura în care practica a creat forme contractuale corespunzătoare noilor relaţii sociale. Alături de vechile contracte sus menţionate, al căror formalism treptat a devenit inutil, apar alte forme noi, neformale1. Aşa apar la finele Republicii, contractele reale, adică acelea ce se încheie prin simpla remitere (re) a lucrului şi cele consensuale ce se încheiau prin simplul consimţământ (solo consenso), valabilitatea acestor contracte fiind supusă numai unor condiţii de fond, scoase la iveală din destinaţia şi utilitatea lor
1

Vladimir Hanga , Manual de drept privat roman, Editura Cordial, Cluj-Napoca, 1994, p. 251.

4

unind în categoria juridică a contractelor unele acte juridice. Lipsită de forme şi putându-se încheia prin simplul consimţământ. al cărui element esenţial îl constituie acum acordul de voinţă. Create pe tărâmul dreptului ginţilor (ius gintium) spre a se da eficacitate juridică multiplelor convenţii comerciale pe care romanii le încheiau cu peregrinii. Manual de drept privat roman.2 Precedată de origini de troc. 5 . vânzarea – cumpărarea consensuală a constituit un adecvat instrument juridic în uşurarea încheierii diverselor tranzacţii comerciale. drept urmare a dezvoltării producţiei de mărfuri şi a schimburilor comerciale. cit. contractele consensuale sinalagmatice perfecte. Contractele consensuale în dreptul roman sunt în număr de patru : vânzarea – cumpărarea. Sistemul contractual roman se va dezvolta progresiv în întreaga epocă imperială romană. 273. Obligaţiile vânzătorului. în cazul unui conflict între părţi.1 Contractele consensuale se încheie prin simplul consimţământ al părţilor. ridicate la rangul de contract datorită importanţei lor economice deosebite. 252. 1 2 Vladimir Hanga . locaţiunea. p. ele sunt adevărate pacte. Cluj-Napoca. Editura Cordial. În epoca imperială asistăm la elaborarea progresivă a teoriei generale a contractelor. vânzare consensuală a apărut târziu în Roma. întrucât judecătorul are dreptul. deoarece creează obligaţii în sarcina ambelor părţi şi totodată . Obiectul contractului. societatea şi mandatul. adică acorduri de voinţă neîmbrăcate în forme solemne. arată că elementul esenţial al acestora este acordul de voinţă al părţilor contractante. op. p.de bună credinţă . se descătuşează de sub lanţurile formalismului primitiv. adică de schimbul în natură.. Jurist consultul Pedius este primul care. numită cumpărător posesiunea liniştită şi trainică a unui lucru ( merx ) în schimbul unei sume de bani numită preţ ( pretium ). căci necesităţile economice şi sociale vor scoate la iveală şi alte convenţii cărora ordinea de drept le va acorda efecte juridice. Contractul (contractus) .Contractul de vânzare-cumpărare. numai spre finele Republicii. 1994. Obligaţiile cumpărătorului. fără nici o altă formalitate verbală sau scriptică. economică. În fapt. alăturându-le vechilor categorii contractuale. Vladimir Hanga . să interpreteze aceste convenţii în conformitate cu principiile de echitate şi de bună – credinţă. Din caracterul lor sinalagmatic şi de bună credinţă decurge regula că nici una din părţile contractante nu va putea cere îndeplinirea prestaţiei ce i se cuvine dacă nu este gata să-şi execute propria sa prestaţie. Vânzarea-cumpărarea (emptio – venditio) este un contract consensual în temeiul căruia o persoană numită vânzător se obligă să transmită altuia.

prin contract se înţelege acordul de voinţă între două sau mai multe persoane spre a constitui sau stinge între dânşii un raport juridic (art. 6 . Codul Juristului. ci foloseşte termenul de 1 2 Vladimir Hanga . Dispoziţii preliminare. Codul Juristului. ca urmare a rapidei dezvoltări economice şi sociale pe care a cunoscut-o. 942 Cod civil . 1. Manual de drept privat roman. Editura Argessis. iar transformarea acestuia într-o simplă convenţie obligatorie pentru părţi a fost consecinţa decăderii formalismului juridic. Obiectul contractului. corespondentul art.2 NOŢIUNEA DE CONTRACT DE VÂNZARE . prin care se nasc. 273.3 Deşi Codul civil se referă la transmiterea proprietăţii. Contractul este acordul de voinţă bi sau multilateral.Contractul de vânzare-cumpărare. Acest cuvânt „contractus“ a fost apoi generalizat. Editura Cordial. în temeiul cărora vânzătorul stipula de la cumpărător preţul (venditio) iar de la vânzător lucrul (emptio) .942 Cod civil).2 Contractul este deci. vânzarea–cumpărarea a fost definită ca o uniune a cumpărării cu vânzarea (contractus emptionis venditionisque). p. Cluj-Napoca. nici nu se referea în mod expres la dreptul de proprietate. Cu timpul. ci numai de natura contractului de vânzare–cumpărare. de la finele Republicii.CUMPĂRARE Vânzarea–cumpărarea este un contract prin care una din părţi – vânzătorul – strămută proprietatea unui bun al său asupra celeilalte părţi – cumpărătorul – care se obligă în schimb a plăti vânzătorului preţul bunului vândut (art. aceste două stipulaţii s-au sudat astfel între ele încât au devenit un act unic. Astfel. p. Art. Titlul V. urmează să fie calificat vânzare–cumpărare şi contractul prin care. sinonim cu convenţia. p. se modifică sau se sting drepturi şi obligaţii. Art. După unii cercetători trecerea de la această vânzare ascunsă sub forma unui act translativ de proprietate. în schimbul unui preţ.Titlul III.151.122. la cea consensuală s-a făcut prin intermediul unei vânzări îmbrăcate în haina a două stipulaţii. generator de obligaţii. adică un raport juridic de obligaţii. societatea romană. capitolul I. 1294 Cod civil). Obligaţiile cumpărătorului. 3 Art. Editura Argessis. capitolul I. 1994. în această epocă. se transmite un alt drept decât dreptul de proprietate. Obligaţiile vânzătorului. 1996.1 Contractul la Roma nu era la început decât o convenţie. 1582 Cod civil francez. fiindcă transmiterea proprietăţii nu este de esenţă. Înainte de a se cristaliza sub forma unui contract consensual vânzarea se realizează printr-o simplă transferare de proprietate pe calea unei mancipaţiuni. Despre vinderi. însă după apariţia contractelor consensuale. Cuvântul „contractus” însemna a pune la un loc. 1996. noţiunea de convenţie a devenit sinonimă cu aceea de contract. Despre contracte sau convenţii. Despre natura şi forma vânzării. 1294 Cod civil român (prin care se defineşte noţiunea de vânzare – cumpărare). 1294 Cod Civil. Făcându-se în epoca veche prin două acte distincte.

Titlul II. 75 din 14 februarie 2001. 2001. p. 7 Publicată în Monitorul Oficial al României. După cum rezultă din definiţia contractului. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie. 85. Pentru dreptul de moştenire a soţului supravieţuitor. dr. de transmitere a unui lucru. 2006. 279 din 29 noiembrie 1995. Obligaţii . o serie de acte normative reglementează anumite categorii de vânzări4: . 1. dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor2.Legea nr.Titlul X al Legii nr. Pe lângă dispoziţiile Codului civil (ce constituie şi dreptul comun în materie). în sens de predare. Obiectul contractului.3 REGLEMENTAREA LEGALĂ Sediul materiei se regăseşte în Codul civil. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 19988. 228 din 24 noiembrie 2000 şi Legea nr. 4 Lect. Editura Fundaţiei România de Mâine. 10. 571 Cod Civil. în mod excepţional. Bucureşti. 4 Din Legea 319/1994. dreptul de clientelă în cazul liberilor profesionişti) sau care sunt prevăzute de lege ori sunt contracte. vânzarea este un contract bilateral. precum şi unele măsuri adiacente5. Contracte. 1294 – 1404). modificată şi completată de O. Nr.O.133 din 10 iunie 1994. nr. De ex: dreptul de întreţinere. nr.Legea nr. Despre uz şi abitaţiune. cu modificările şi completările ulterioare.1996. sau constituite prin acte unilaterale (intuitu-personae). „livrer un chose“. nici închiria dreptul său altuia“1. de un drept de creanţă sau de un drept din domeniul proprietăţii intelectuale ori. nr. Titlul V”. M. 3 Prof. P.Contractul de vânzare-cumpărare. „Despre diferite moduri prin care se dobândeşte proprietatea. .p. dr. univ. . 653 din 22 iulie 2005. cu titlu oneros. consensual şi translativ de proprietate3. construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice de stat6. Despre vinderi (art. dreptul de pensie. de un drept asupra unei universalităţi care cuprinde nu numai drepturi ci şi datorii (vânzarea unei moşteniri). 81. Obligaţiile cumpărătorului. 422 din 18 iulie 2001. Art. Mariana Rudăreanu. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei. Cartea a II-a. Obligaţiile vânzătorului. Bucureşti. 571 Cod civil : „uzuarul nu poate ceda. Poate fi vorba de un drept real (de exemplu dreptul de uzufruct). 8 Publicată în Monitorul Oficial al României. nr. prevăzut de art. 264 din 15 iulie 1998. Capitolul II.U. 1 2 Art. Nu pot forma obiectul contractului de vânzare–cumpărare drepturi personale nepatrimoniale care au un caracter strict personal (drepturi reale de uz. Editura Universul Juridic. Francisc Deak. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţă trecute în proprietatea statului7. 5 Publicată în Monitorul Oficial al României. Editura Argessis . 6 Republicată în Monitorul Oficial al României. Tratat de drept civil. 7 . univ.Legea nr. Codul Juristului. . Contracte speciale.

Contractul de vânzare-cumpărare. Obiectul contractului. Obligaţiile vânzătorului. Obligaţiile cumpărătorului.

În contextul implementării acquis-ului comunitar, au fost adoptate o serie de acte normative care constituie transpuneri ale directivelor comunitare în domeniul dreptului privat, prin care este reglementată vânzarea produselor în vederea asigurării protecţiei consumatorilor , respectiv: - Ordonanţa Guvernului nr. 130/200 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi exercitarea contractelor la distanţă1; - Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive încheiate între comercianţi şi consumatori2; - Legea nr. 245/2004 privind securitatea produselor3; - Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, modificată şi completată prin Legea nr. 363/20054; - Legea nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defecte5.

1.4

CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VÂNZARECUMPĂRARE

După cum rezultă din definiţia contractului, vânzarea este un contract consensual, sinalagmatic (bilateral), cu titlu oneros, comutativ şi translativ de proprietate. 1.4.1 CONTRACT CONSENSUAL

În principiu, vânzarea este un contract consensual („vinderea este perfectă între părţi şi proprietatea de drept strămutată în privinţa cumpărătorului îndată ce părţile s-au învoit asupra lucrului şi asupra preţului”, art. 1295 Cod civil), putând fi încheiat prin simplu acord de voinţă al părţilor (solo consensu), fără îndeplinirea vreunei formalităţi şi fără remiterea lucrului vândut şi a preţului în momentul încheierii contractului. Deci vânzarea nu este un contract solemn şi nici real. De la regula consensualismului există şi excepţii, consacrate în legi speciale6.

1

Publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 431 din 02 septembrie 2000, modificată şi completată de Legea nr. 365 din 07 iunie 2002 şi Legea nr. 51 din 21 ianuarie 2003. 2 Publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 560 din 10 noiembrie 2000, modificată şi completată de Legea nr. 65 din 16 ianuarie 2002. 3 Publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 565 din 25 iunie 2004. 4 Publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 1147 din 19 decembrie 2005. 5 Publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 552 din 22 iunie 2004. 6 Camelia Toader, Drept civil, Contracte speciale, ediţia 2, Editura All Bak, bucureşti, 2005, p. 13-16.

8

Contractul de vânzare-cumpărare. Obiectul contractului. Obligaţiile vânzătorului. Obligaţiile cumpărătorului.

Prin excepţie de la principiul consensualismului, în cazurile special prevăzute de lege vânzarea devine un contract solemn1. De exemplu, terenurile - indiferent că sunt situate în intravilanul ori extravilanul localităţilor şi indiferent de întinderea suprafeţei - pot fi înstrăinate (dobândite) prin acte juridice între vii, sub sancţiunea nulităţii absolute (virtuale), numai dacă actul a fost încheiat în formă autentică (art.1 şi 2 din Titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente) . După cum s-a precizat în literatura de specialitate, noţiunea de „înstrăinare” (a terenurilor) vizează transmiterea proprietăţii. Pentru constituirea sau transmiterea dezmembrămintelor dreptului de proprietate nu se cere respectarea formei autentice. Forma autentică nu este cerută nici în cazul înstrăinării dreptului de proprietate (sau altui drept real principal) asupra construcţiilor, legile nr. 18/1991 şi Titlul X al Legii nr. 247/2005 referindu-se numai la terenuri. Astfel fiind, dacă înstrăinarea are ca obiect o construcţie cu terenul aferent, dar contractul nu a fost autentificat, cumpărătorul dobândeşte numai un drept de superficie (drept de proprietate asupra construcţiei şi un drept de folosinţă asupra terenului), în privinţa proprietăţii terenului actual valorând numai ca un antecontract de vânzare –cumpărare2. O precizare se mai impune în legătură cu forma contractului de vânzare-cumpărare având ca obiect un autovehicul (folosit). Potrivit legislatei în vigoare până în 1992, radierea din circulaţie de pe numele vânzătorului şi înscrierea pe numele dobânditorului la autoritatea competentă şi organele financiare se putea face numai în baza contractului încheiat în formă autentică. În practica judiciară s-a decis ca această cerinţă prevăzută pe plan administrativ-financiar nu influenţează caracterul consensual al contractului; vânzareacumpărarea de autovehicule se încheia valabil prin actul sub semnătură privată3. În prezent, radierea şi înmatricularea în circulaţie a autovehiculelor de către autoritatea competentă şi financiare se face pe baza contractului de tip de vânzare-cumpărare încheiat la organele competent, renunţându-se la forma autentificată de notar. Formalităţile prevăzute de noua reglementare nu afectează validitatea contractului de vânzarecumpărare încheiat între părţi printr-un înscris sub semnătură privată, acele formalităţi fiind prevăzute de lege numai pentru înmatricularea autovehiculului în circulaţie. Caracterul consensual al contractului de vânzare-cumpărare de autovehicule se subliniază şi în practica mai recentă a instanţei supreme.
1 2

Prof. univ. dr. Francisc Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2001,p. 11. D. Chirică, Drept civil, Contracte speciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997, p. 54-55. 3 Prof. univ. dr. Francisc Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2001,p. 11.

9

Contractul de vânzare-cumpărare. Obiectul contractului. Obligaţiile vânzătorului. Obligaţiile cumpărătorului.

În legătură cu forma contractului de vânzare-cumpărare mai precizăm că, dacă necesitatea unei anumite forme (de ex., act notarial) rezultă numai din înţelegerea părţilor, el nu se transformă în contract solemn. O asemenea înţelegere are numai semnificaţia amânării încheierii contractului de vânzarecumpărare şi deci reprezintă un antecontract. Întrucât radierea autovehiculului de pe numele vânzătorului şi înmatricularea lui pe numele cumpărătorului la autoritatea competentă şi la organele financiare nu se poate face decât pe baza actului încheiat în condiţiile legii, dacă, după valabila încheiere a contractului (în forma înscrisului sub semnătură privată), una dintre părţi (oricare) refuză să se prezinte la organul competent, cealaltă parte este îndreptăţită să intenteze o acţiune în constatarea dreptului de proprietate asupra autoturismului în patrimoniul cumpărătorului (reclamant sau pârât), urmând ca radierea-înmatricularea să se facă pe baza hotărârii judecătoreşti1. Pentru pronunţarea unei hotărâri în sensul arătat, reclamantul trebuie să dovedească - separat de plata taxei de timbru pentru acţiunea în justiţie - consemnarea sumei reprezentând taxele de timbru prevăzute pentru înstrăinarea autovehiculelor, care, în urma admiterii acţiunii, vor fi trecute la bugetul statului, iar în raporturile dintre părţi vor fi suportate definitiv (în lipsa de stipulaţie contrară, art. 1305 Cod civil) de către cumpărător, instanţa dispunând restituirea acestor cheltuieli reclamatului (vânzător) prin hotărâre. Deci, precizăm că - vânzarea de autoturisme fiind un contract consensual, deci valabil încheiat prin actul sub semnătură privată - preţul real al vânzării (datorat de cumpărător) este cel prevăzut în chitanţă sub semnătura privată, iar nu cel inferior prevăzut în actul încheiat ulterior, dacă acest din urmă preţ este simulat. Tot astfel, dispoziţiile referitoare la condiţiile de validitate ale contractului (de exemplu, condiţii de capacitate) trebuie să fie raportate la momentul realizării acordului de voinţă (când se transmite şi dreptul de proprietate potrivit art. 1295 Cod civil). Desigur, fiind vorba de un obiect cu o valoare de peste 250 lei, ad probationem va fi necesară prezentarea unui înscris sau a unui început de dovadă scrisă, afară numai dacă a existat o imposibilitate, fie şi morală, de a preconstitui o dovadă scrisă (art.1197-1198 Cod civil). Numai terţele persoane (nu şi părţile ori succesorii lor universali sau cu titlu universal) vor putea dovedi - de exemplu, un caz de simulaţie sau vânzări succesive - cu orice mijloace de probă contractul intervenit între părţi, fiindcă pentru terţi contractul este un simplu fapt juridic. Soluţiile adoptate în practica judiciară şi doctrina referitoare la caracterul consensual al contractului de vânzare-cumpărare de autovehicule sunt aplicate şi după adoptarea O.G. nr.78/2000
1

Prof. univ. dr. Francisc Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2001,p. 13.

10

Contractul de vânzare-cumpărare. Obiectul contractului. Obligaţiile vânzătorului. Obligaţiile cumpărătorului.

privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberare cărţii de identitate a acestora, modificată prin O.G. nr. 35/2005, în vedere admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România. Potrivit acestui act normativ, „Cartea de identitate a vehiculului este documentul care conţine date despre vehicul şi proprietari şi care atestă pentru persoana menţionată ca deţinător, dreptul de proprietate asupra vehiculului” (art.10 alin.1). „Datele despre deţinător se înscriu de către autoritatea competentă care efectuează înmatricularea, potrivit legii” (art. 10 alin.3). După cum rezultă din textul citat, menţionarea cumpărătorului în cartea de identitate are ca efect numai „atestarea” dobândirii dreptului de proprietate prin acordul de voinţă dintre părţi. Iar dacă, după realizarea acordului de voinţă prin act sub semnătură privată, una dintre părţi refuză să se prezinte la autoritatea competentă în vederea încheierii contractului, cealaltă parte este îndreptăţită să intenteze o acţiune în constatarea transmiterii dreptului de proprietate, urmând ca menţiunea privind noul deţinător al autovehiculului în cartea de identitate să fie înscrisă de autoritatea competentă pe baza hotărârii judecătoreşti1. Sancţiunea pentru nerespectarea formei cerută ad validitatem este nulitatea absoută a contractului încheiat cu încălcarea normei imperative a legii2. Părţile pot conveni, în temeiul libertăţii contractuale, ca de o anumită formă scrisă să depindă valabilitatea contractului. De exemplu, potrivit art. 6 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, înscrisul sub formă electronică căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat logic o semnătură electronică, recunoscut de cel căruia i se opune, are acelaşi efect ca şi actul autentic între cei care l-au subscris şi între cei care le reprezintă drepturile. 1.4.2 CONTRACT BILATERAL (SINALAGMATIC)

Vânzarea este un contract sinalagmatic (bilateral), pentru că prin încheierea sa dă naştere la obligaţii reciproce între părţile contractante, vânzătorul are obligaţia să predea lucrul vândut şi să garanteze pe cumpărător, iar cumpărătorul are obligaţia să plătească preţul, prestaţia unei dintre părţi fiind cauza obligaţiei asumate de cealaltă parte. Reciprocitatea şi interdependenţa obligaţiilor creează premisele unei prezumţii de echilibru economic între prestaţiile părţilor contractului de vânzare-cumpărare3. 1.4.3
1 2

CONTRACT CU TITLU ONEROS

Prof. univ. dr. Francisc Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2001,p. 14. Lect. univ. dr. Mariana Rudăreanu, Obligaţii . Contracte, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006, p. 87. 3 Lect. univ. dr. Mariana Rudăreanu, Obligaţii . Contracte, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006, p. 88.

11

cumpărătorul suportă şi riscul pieirii lucrului.p.1156 alin. adică primirea unui echivalent în schimbul prestaţiei la care se obligă. iar nu culpabilă. 10. ediţia a II-a. Bucureşti. Dacă cauza străină a fost dovedită. proprietatea sau dreptul se transmite prin efectul consimţământului părţilor şi lucrul rămâne în rizico-pericolul dobânditorului. potrivit principiului res perit domino. chiar dacă lucrul nu s-a predat şi preţul nu s-a plătit. Spre deosebire de contractele aleatorii (de exemplu. Curs selectiv. chiar dacă nu i s-a făcut tradiţiunea lucrului3. Tratat de drept civil. contractul de asigurare. Obiectul contractului. vânzătorul va suporta riscurile numai dacă a fost pus în întârziere cu privire la executarea obligaţiei de a preda lucrul vândut (art. p. Obligaţii . iar cumpărătorul urmăreşte să primească bunul cumpărat în schimbul preţului1. prestaţiile acestora fiind considerate echivalente2 . Bucureşti 2003. 89.2 Cod civil) . În acelaşi timp. Bucuresti. dr. a pieirii lucrului. potrivit art.Contractul de vânzare-cumpărare. conform cărora de îndată ce părţile s-au învoit asupra lucrului şi asupra preţului. Din momentul dobândirii dreptului de proprietate. dr. dacă vânzătorul-debitor al obligaţiei de predare dovedeşte intervenirea unei cauze străine exoneratoare de răspundere (art.5 CONTRACT TRANSLATIV DE PROPRIETATE Rezultatul unei îndelungate evoluţii istorice. întrucât existenţa şi întinderea obligaţiilor reciproce sunt cunoscute din momentul încheierii contractului şi nu depind de un eveniment viitor şi nesigur de a se produce. în contractele comutative nu există şanse de câştig şi pierdere pentru părţile contractante.4. Editura Fundaţiei România de Mâine. univ. Vânzătorul urmăreşte să primească preţul ca un contraechivalent al prestaţiei sale. univ. Mariana Rudăreanu. 3 Lect. Contracte speciale. adică natura fortuită. Liviu Stănescu. 1 2 Prof. rentă viageră etc. în contractele ce au ca obiect translaţia proprietăţii sau a unui alt drept real. 1074 alin. Francisc Deak. Contracte. Obligaţiile vânzătorului.4 CONTRACT COMUTATIV Vânzarea este un contract comutativ. 12 . 354. Drept civil.2 Cod civil) şi nu reuşeşte să dovedească că lucrul ar fi pierit şi la cumpărător dacă s-ar fi predat la termen (art. caracterul translativ de proprietate al contractului de vânzare-cumpărare este consacrat de dispoziţiile art. 1082-1083 Cod civil). 971 Cod civil. Editura Universul Juridic. Vânzarea este un contract cu titlu oneros deoarece ambele părţi urmăresc anumite interese patrimoniale.). Obligaţiile cumpărătorului.1 Cod civil. 1. Gabriel Boroi. 2001. 1. Editura All Beck.4. p. 2006. 1295 alin. proprietatea se transmite din patrimoniul vânzătorului în patrimoniul cumpărătorului.

B. transferul proprietăţii nu se poate produce din momentul încheierii contractului căci nu se cunosc bunurile care urmează să fie efectiv dobândite de către cumpărător. Obligaţiile cumpărătorului. contractul de vânzare–cumpărare este un contract solemn. Tratat de drept civil. lemne plătite deja de alţi cumpărători este prejudiciat avutul unităţii şi nu al cumpărătorilor ce nu l-au ridicat. Trebuie să fie vorba de lucruri determinate individual (certe). va răspunde pentru neexecutarea obligaţiei asumate. În cazul bunurilor determinate generic. vol. fapta inculpatului de a vinde unor persoane. ceea ce se face de regulă prin predarea lucrului vândut cumpărătorului (predare care se face în toate cazurile şi valorează ca individualizare) dar nu se confundă cu aceasta. Hamagiu. fără greşeala debitorului. 1 2 Prof. Cantacuzino. obligaţia este stinsă.543. În cazul obligaţiilor facultative. b). în lipsă la cererea cumpărătorului. În cazul lucrurilor de gen transferul proprietăţii (şi al riscurilor) se produce în momentul individualizării. Craiova. până la alegere de către vânzător ”3. consimţământul părţilor trebuie să fie manifestat în forma prevăzută de lege). În caz contrar. Principiul transmiterii imediate (automate) a dreptului de proprietate (şi a riscurilor) din momentul încheierii contractului operează numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a). p. Contracte speciale. Băicoianu. din depozit. p. iar contractul perfect încheiat (de exemplu: dacă în mod excepţional. dar este liberat de obligaţia de predare şi la plata daunelor-interese pentru neexecutare. vânzătorul trebuie să individualizeze lucrul vândut şi să-l predea. Întru-cât prin individualizare se produce transferul proprietăţii la care sa obligat vânzătorul. La termenul stipulat sau. Curs de drept civil. Editura Universul Juridic.658. 2001.II. dacă vânzarea are ca obiect un lucru dintre două (sau mai multe) determinate (certe) dar mai alternativ proprietatea se transmite în momentul alegerii2 “ fiindcă prin alegere se individualizează lucrul care urmează să fie dobândit de cumpărător. 1929. astfel vânzătorul suportă paguba pierderii până la alegere. dr. Bucuresti. Riscul pierderii fortuite este suportat. I. Astfel. individualizarea putându-se face şi prin alte metode care asigură identificarea lucrurilor ca fiind ale cumpărătorului. Francisc Deak. iar lucrurile de gen nici nu se pot pierde. Rosetti-Bălănescu. M. Tratat de drept civil român. Obligaţiile vânzătorului. de exemplu : prin etichetarea coletelor sau predarea lor unui cărăuş pentru a fi transportate la cumpărător 1. al doilea fiind prevăzut ca o simplă posibilitate de plată. întrucât au ca obiect un singur lucru. Al. În consecinţă. Bucureşti. Dacă amândouă lucrurile au pierit. univ. Vânzătorul trebuie să fie proprietarul lucrului vândut. Un alt caz întâlnit în practică este acela prin care dacă nu s-a făcut individualizarea. dovada efectuării este în sarcina lui şi se poate face cu orice mijloc de probă (fiind un simplu fapt juridic). 13 . problema transferării dreptului de proprietate şi a riscurilor se rezolvă potrivit regulilor generale – după cum – unicul obiect este un lucru cert ori de gen. Obiectul contractului.Contractul de vânzare-cumpărare. Asemănător lucrurilor de gen se pune problema în cazul obligaţiei alternative. 16. 3 C.p. nu se pune nici problema transferării riscurilor.

Dacă acesta părăseşte magazinul cu intenţia de a-şi însuşi marfa fără a plăti preţul. transferul proprietăţii poate opera numai în momentul în care au fost executate. Francisc Deak. dacă lucrul vândut şi preţul sunt determinate. („Condiţia rezolutorie este aceea care supune desfiinţarea obligaţiei la un eveniment viitor şi necert. Bucuresti. odată realizat. în stare de a fi predate cumpărătorului. o recoltă viitoare) deşi pot forma obiectul contractului.p. Stipularea unei condiţii rezolutorii nu afectează transferul proprietăţii din momentul încheierii contractului asupra cumpărătorului. terminate. Contracte speciale. Trebuie ca părţile să nu fi amânat transferul proprietăţii într-o clauză specială pentru un moment ulterior încheierii contractului.în tot sau în parte – a lucrului viitor din momentul încheierii contractului şi independent de transferul proprietăţii1. iar condiţia suspensivă amână transferul proprietăţii până la realizarea evenimentului. univ.1295 Cod civil. Determinarea recoltei se face pe unitate de măsură. dr. În cazul unei recolte viitoare. vânzătorul redobândeşte proprietatea cu efect retroactiv. 14 . Editura Universul Juridic.Contractul de vânzare-cumpărare. după individualizare (de exemplu : lucrul fabricat în serie). 2001. Asemenea clauze pot fi prevăzute în contract întrucât regula stabilită în art. nu se face vinovat de furt. Întrucât din acest moment lucrurile de gen sunt individualizate. potrivit căruia transferul proprietăţii are loc „îndată ce părţile s-au învoit“. Astfel se întâmplă dacă părţile au amânat transferul proprietăţii până la împlinirea unui termen suspensiv (de exemplu: până la termenul predării lucrului vândut ori a plăţii preţului) sau până la realizarea unei condiţii suspensive. Ea nu suspendă executarea obligaţiei. 1095 Cod civil). Tratat de drept civil. proprietatea se transmite din momentul în care este gata de recoltat. Obiectul contractului. Obligaţiile cumpărătorului. proprietatea se transmite din momentul individualizării. Riscurile se transmit asupra cumpărătorului odată cu dreptul de proprietate. Termenul suspensiv afectează transferul proprietăţii numai dacă părţile au prevăzut expres amânarea acestui efect al contractului de vânzare–cumpărare. ci numai obligă pe creditor a restitui ceea ce a primit. Contractul se încheie. dacă sunt bunuri individual determinate (certe). în acest caz. d). Obligaţiile vânzătorului. ci este un simplu debitor care 1 Prof. În cazul vânzării bunurilor viitoare (de exemplu : lucruri care urmează să fie confecţionate. iar dacă lucrul executat este de gen. Lucrul vândut trebuie să existe. dacă nu şi-a asumat riscul nerealizării . Un caz special de amânare a transferării dreptului de proprietate întâlnită în cazul cumpărării dintr-o unitate comercială cu autoservire. dar. în caz de îndeplinire a evenimentului prevăzut în condiţie” – art. în momentul în care cumpărătorul a ales şi a preluat marfa (de exemplu: a introdus în coşul sau căruciorul pus la dispoziţie). c). ajungem la concluzia că proprietatea şi riscurile s-au transferat asupra cumpărătorului. nu este de ordine publică (imperativă) şi deci poate fi înlăturată chiar dacă lucrul vândut este individual determinat. 17.

Potrivit art. Stătescu. În sistemul cărţilor de publicitate funciară. Francisc Deak. Dar faţă de terţe persoane transmisiunea imobiliară va fi opozabilă numai în momentul în care contractul a fost transcris în registrul special de transcripţiune. nu pot a se opune mai înainte de transcripţiunea actului. dreptul care rezultă prin vinderea perfectă între părţi. conform celor arătate. Chirilă. Contracte de vînzare-cumpărare. Bârsan. 1295 alin. 63-65. Dacă vânzătorul înstrăinează un imobil la mai mulţi cumpărători. Drept civil. fie că părţile s-au referit expres la ambele aspecte. contractul produce efecte translative de proprietate. 2 Cod civil. Mureşan. Contracte speciale. vol. Obiectul contractului. oarecare drept asupra imobilului vândut”. 18. 15 .p. Obligaţiile cumpărătorului. Întrucât o asemenea concluzie nu poate fi admisă. Bucuresti. Publicitatea transferurilor drepturilor de proprietate imobiliară.18. Cluj-Napoca. se consideră că în acest caz ori în alte cazuri asemănătoare de vânzare cu preţ fix. În cazul în care. fie numai la unul dintre ele. legatari cu titlu particular şi creditori chirografari). cumpărătorul să-şi asume riscurile înainte de momentul transferării de proprietate (de exemplu : în cursul executării lucrului viitor) sau vânzătorul să suporte riscurile după ce a operat transferul proprietăţii (de exemplu: în cursul transportului). Editura Cordial Lex. p. 2001. Prof. nu şi-a executat obligaţia de plată a preţului. în „Dreptul “ nr. 1996. 3 C. în virtutea legii. 1992. prin convenţia dintre părţi.290-291. „în materie de vindere de imobile.Contractul de vânzare-cumpărare. O asemenea disociere trebuie să rezulte dintr-o clauză neîndoielnică şi expres prevăzută în contract2. se amână. p. după lege. Părţile pot disocia cele două aspecte. Contractele civile. transferul proprietăţii operează în persoana aceluia dintre cumpărători care a transcris mai întâi contractul. Până în acel moment el este un simplu debitor al mărfii alese (vinovat de furt dacă nu plăteşte preţul) iar vânzătorul suportă riscurile în calitate de proprietar1.5 PUBLICITATEA IMOBILIARĂ O precizare se mai impune în legătură cu publicitatea drepturilor reale imobiliare. I. Tratat de drept civil. 1. deşi supune regulilor publicităţii 1 2 M. Între părţi şi faţă de succesorii lor (succesorii cu titlu universal sau succesorii universali. în mod corespunzător. 4 D. Editura Universul Juridic. Teoria generală a obligaţiilor. părţile s-au înţeles implicit în sensul că proprietatea se dobândeşte de către cumpărător numai odată cu plata preţului. Faţă de creditorul chirografar al vânzătorului (care nu este terţ în materie de publicitate imobiliară dacă înstrăinarea este cu titlu oneros) contractul cu dată certă anterioară urmăririi este opozabil dacă nu este transcris3. dr. p. Bucureşti 1992. transferul proprietăţii a fost amânată pentru un moment ulterior încheierii contractului. 4. C. indiferent dacă a fost sau nu transcris. ţinut la notariatul de stat în raza căruia se află situat imobilul vândut4. În caz de transcriere în aceeaşi zi are câştig de cauză dobânditorul care a cerut mai întâi transcrierea. univ. Obligaţiile vânzătorului. şi transmiterea riscurilor asupra cumpărătorului. unei a treia persoane care ar avea şi ar fi conservat.

în temeiul unei cauze arătate. S. În scopul desfiinţării caracterului constitutiv al înscrierii în cartea funciară a fost elaborată legea privind cadastrul funciar general şi publicitatea imobiliară.nr. 201 din 03 martie 2006). 115/1938). numai prin intabulare. Bucureşti. S. 3 Legea nr. conferind dobânditorului numai un drept „extratabular” în virtutea căreia poate intenta o acţiune în prestaţie tabulară împotriva debitorului care refuză să încredinţeze intabularea (art. . 8. Obligaţiile cumpărătorului. 17 din Legea nr. căci posesia lor constituie cel mai bun sistem de publicitate. nr. lipsa înscrierii nu poate fi opusă de o parte contractantă celeilalte. civ. 17 alin. 7/1996 a Cadastrului şi publicităţii imobiliare publicată în MO nr. 411/1971. Contracte civile şi comerciale. În materie de creanţe dreptul dobândit este opozabil terţilor din momentul notificării sau acceptării cesiunii de către debitorul cedat (art. Obiectul contractului. prin care a adoptat o reglementare unitară privitoare la efectele publicităţii imobiliare. Până la intabulare contractul rămâne în sfera raporturilor obligaţionale. folosite până la intrarea în vigoare a Legii 7/1996 (republicată în MO nr. .16 din 26. potior iure).D. „Drepturile reale asupra imobilelor se vor dobândi numai dacă între cel care dă şi cel care primeşte dreptul. drepturi pe care şi le-au înscris. Dec.R. atenuându-se foarte mult principiul efectului constitutiv al intabulării. deşi a cumpărat mai în urmă (posterior tempore. 16 . va avea preferinţă cel care a intrat în posesia lucrului mai întâi cu bună credinţă. Editura Lumina Lex. ambele părţi. P. Numai terţii care au cunoştinţă de existenţa unui drept nescris şi încrezându-se în cartea funciară au dobândit. T.3 Pentru lucrurile mobile nu există un sistem de publicitate.03. precum şi succesorii lor. deşi nu este înscrisă în cartea funciară.1996. Cărpenaru. astfel încât drepturile reale imobiliare se strămută.Contractul de vânzare-cumpărare. fiind ţinute de obligaţiile pe care şi le-au asumat prin convenţia intervenită între ele. 1 şi 4 din Legea nr. dar chiar şi între părţile contractante. reale ale cărţilor funciare. înscrierea asigură numai opozabilitatea faţă de terţi. 128 (potrivit principiului qui prior tempore. Suceava. se modifică sau se sting. în R.1 Înscrierea în registrul agricol nu are funcţia de publicitate imobiliară2. nu numai faţă de terţi. 1393 Cod civil). 4 Francisc Deak. 993/1981. 1993. 972 Cod civil4. civ. p. iar constituirea sau strămutarea a fost înscrisă în cartea funciară” (art. p. Jud. Potrivit acestei concepţii.S. Astfel. În repertoriu… 1969-1975. 21. neavând efect constitutiv. potior iure) art. 55-56. dacă vânzătorul a vândut de două ori lucrul mobil (corporal). un atare drept real este opozabil şi terţilor care au cunoştinţă de existenţa lui. este acord de voinţă asupra constituirii sau înstrăinării. În practica judiciară se aplică tot mai frecvent o concepţie nouă în interpretarea dispoziţiilor legale referitoare la cărţile funciare. le pot opune dobânditorului anterior. 115/1938) sau împotriva debitorului subsecvent de rea-credinţă (ori cu titlu gratuit) înscris în cartea funciară. Dec. nr. 1 2 T. aceasta având caracter constitutiv de drepturi. 1992. au fost abrogate prin această lege numeroase acte normative. prin acte cu titlu oneros. Obligaţiile vânzătorului. De asemenea. asemănător sistemului de publicitate al registrelor de transcripţiuni şi inscripţiuni.

Obiectul contractului.Contractul de vânzare-cumpărare. Obligaţiile cumpărătorului. Obligaţiile vânzătorului. CAPITOLUL 2 CONDIŢIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE 17 .

Francisc Deak. excepţie. în materia contractului de vânzare-cumpărare se aplică regulile generale. dr. cazurile de incapacitate sunt expres şi limitativ prevăzute de lege şi sunt de strictă interpretare2. Bucuresti.Contractul de vânzare-cumpărare. VÂNZARE-CUMPĂRARE Ca orice act juridic. iar persoanele lipsite de capacitate sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă. Obiectul contractului. dr. Pentru contractul de vânzare-cumpărare legea prevede anumite incapacităţi speciale. Cât priveşte capacitatea de exerciţiu. vânzarea-cumpărarea mijloceşte şi efectuarea de acte de conservare sau de administrare a patrimoniului (de exemplu. obiectul contractului să fie determinat. 129 Codul familiei). contractul de vânzare-cumpărare. Aceste incapacităţi sunt interdicţii (prohibiţii) de a vinde şi cumpăra sau de a cumpăra. p. Editura Universul Juridic. act de dispoziţie numai raportat la lucrul vândut şi preţul care formează obiectul contractului. 38. În schimb. respectiv. De aceea. cumpărarea de materiale pentru repararea casei. Prof. cât şi pentru cumpărător.p. 2006. 1306 Cod civil. Mariana Rudăreanu.art. Obligaţiile cumpărătorului. un act de dispoziţie atât pentru vânzător. iar nu în 1 2 Lect. 2001. 948-968 Cod civil. potrivit art.1 2. Obligaţiile vânzătorului. Interdicţiile (numai) de a vinde (inalienabilitatea). Tratat de drept civil. în cazul în care obiectul contractului este un teren şi autorizarea prealabilă a anumitor vânzări. Contracte speciale.1 CAPACITATEA PĂRŢILOR Conform art. 90. întrucât sunt stabilite de lege în funcţie de natura (destinaţia) bunurilor. Precizăm numai că vânzarea-cumpărare este. iar incapacitatea. Iar în aceste cazuri va fi suficient ca partea să abia capacitatea de a face acte de conservare ori de administrare şi. în toate cazurile. Obligaţii . licit şi posibil şi cauza contractului să fie licită şi morală. Deci regula este capacitatea. Alături de aceste condiţii generale. consimţământul valabil al părţilor care se obligă. raportat la patrimoniul părţii contractante. În consecinţă. Editura Fundaţiei România de Mâine. cu autorizaţia autorităţii tutelare. Contracte. înstrăinare bunurilor supuse pieirii ori stricăciunii sau a celor de mică valoare devenite nefolositoare . univ. univ. în unele situaţii contractul de vânzare-cumpărare mai trebuie să respecte şi alte condiţii pentru a fi valabil încheiat. să abia încuviinţarea necesara încheierii unor astfel de acte. Bucureşti. Dar vânzare-cumpărare este. Acestea sunt: forma autentică. trebuie să încheie contractul prin ocrotitorul legal. în principiu. părţile trebuie să abiă capacitate de exerciţiu deplină. pot cumpăra toţi cărora nu le este oprit prin lege. 18 . trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: părţile să aibă capacitate de a contracta. respectiv cu încuviinţarea acestuia şi. pentru a fi valabil încheiat. întotdeauna.

duce la nulitatea relativă a contractului. consideraţia persoanei (intuitu personae).2 Cod civil) întrucât. Nerespectarea interdicţiei cu privire la vânzarea între soţi. univ. Lect. împuterniciţi a vinde un lucru nu pot să-l cumpere (art.3 Cod civil). care ar putea să fie fraudaţi prin încheierea unor contracte de vânzare-cumpărare simulate (inclusiv fictive). ea poate fi confirmată după desfacerea căsătoriei de către părţi sau de către moştenitori după moartea vânzătorului.  Conform art. Editura Universul Juridic. comunelor.4 Cod civil). anularea putând fi cerută de oricare dintre soţi. 1308 pct. 92. Contracte speciale. 809 Cod civil). donaţia între soţi este revocabilă (art. Obligaţii . Bucureşti. Fiind o nulitate relativa. p. cât şi legali. dr. care este de a cumpăra cât mai ieftin. Editura Fundaţiei România de Mâine. 1308 pct. 19 . municipiilor sau judeţelor nu pot cumpăra bunurile aflate în administrarea lor (art. Legea a stabilit această prohibiţie (precum şi prohibiţia pentru funcţionari) pentru ca mandatarul (funcţionarul) să nu fie pus în situaţia de a alege între interesul său.p. Obiectul contractului. Contracte. s-ar putea ocoli aceasta dispoziţie imperativă a legii prin încheierea unor contracte de vânzarecumpărare simulate. fără a fi obligaţi să dovedească fraudarea drepturilor2. 1308 pct. Obligaţiile cumpărătorului.937 Cod civil). 1308 pct. şi interesul pe care trebuie să-l apere. Bucuresti. Mariana Rudăreanu. univ. urmează să fie analizate în legătura cu obiectul contractului de vânzare-cumpărare1. afară de cazul când contractul s-a încheiat pentru a determina pe una dintre părţi să menţină starea de concubinaj şi deci are o clauză imorală. Scopul interdicţiei este de a împiedica ca soţii să realizeze sub aparenţa unor vânzări simulate donaţii irevocabile (donatorul abuzând de influenţa pe care o are asupra soţului donator). 2006. b) Prin această interdicţie se apără şi interesele moştenitorilor (rezervatari sau care beneficiază de raportul donaţiilor). de regulă. c) Prin această interdicţie se mai apără interesele creditorilor. Menţionăm că vânzarea între concubini este valabilă. oraşelor.  Funcţionarii publici nu pot cumpăra bunurile statului sau unităţilor administrativ-teritoriale care se vând prin mijlocirea lor (art.1 Cod civil. 1307 Cod civil) datorită următoarelor considerente: a) Potrivit legii. dr. 39. Tratat de drept civil. atât convenţionali. 2001. Francisc Deak. În cazul bunurilor destinate vânzării şi pentru 1 2 Prof. nu se poate admite ca o persoană să cumuleze şi rolul de vânzător şi cel de cumpărător. tutorii nu pot cumpăra bunurile persoanelor de sub tutela lor (cât timp socotelile definitive ale tutelei n-au fost date şi primite . prin vânzări simulate unul dintre soţi ar putea face celuilalt liberalităţi care să exceadă cotitatea disponibilă sau care să fie sustrase raportului donaţiilor (fără îndeplinirea condiţiilor scutirii de raport) . Dacă vânzarea între soţi n-ar fi interzisă. Obligaţiile vânzătorului. de moştenitorii ocrotiţi sau de creditori.  Persoanele care administrează bunuri ce aparţin statului.  Vânzarea între soţi este interzisă (art.art. Dacă vânzarea între soţi ar fi valabilă.  Mandatarii. obţinând preţul cel mai ridicat.Contractul de vânzare-cumpărare.

bunurile ce au făcut obiectul activităţii de executare silită (art. 247/2005.  Judecătorii. precum şi prin moştenire legală. 1309 Cod civil) . cumpărarea poate fi recunoscută valabilă. în condiţiile prevăzute de lege organică. p. Obligaţiile cumpărătorului.O. precum şi de către persoanele juridice străine este cuprinsă în dispoziţiile Legii nr. revizuită în anul 2003. dr. procurorii şi avocaţii nu pot deveni cesionari (cumpărători) de drepturi litigioase care sunt de competenţa curţii de apel în a cărui circumscripţie îşi exercită funcţia sau profesia (art. nr. univ. dr. univ.94. Obiectul contractului. Editura Fundaţiei România de Mâine.  Executorii judecătoreşti nu pot dobândi direct sau prin persoane interpuse. Contracte. 188/2000 privind executorii judecătoreşti)1. Bucureşti. cetăţenii străini şi apatrizii. cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte. 20 . astfel încât aprecierile subiective sunt excluse. 2006. 1008 din 14 noiembrie 2005. Obligaţiile vânzătorului. apatrizi şi de către persoanele juridice străine. mandatarilor. Întrucât această interdicţie este întemeiată pe un motiv de ordine publică (apărarea prestigiului justiţiei) încălcarea ei se sancţionează cu nulitatea absolută a actului şi cu suportarea cheltuielilor vânzării şi plata daunelor-interese. Prin „drepturi litigioase” trebuie să se înţeleagă nu numai drepturile care formează obiectul unui proces început şi neterminat. Prevederile acestei legi nu se aplică în cazul dobândirii dreptului de proprietate asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi prin moştenire legală.Contractul de vânzare-cumpărare. care există preturi fixe. Conform art. Obligaţii . Lect. dar şi cele în privinţa cărora se poate naşte o contestaţie serioasă şi viitoare (dubius eventus litis) şi indiferent de natura dreptului şi de intenţia cumpărătorului de a-l revinde. administratorilor şi funcţionarilor consideram că sancţiunea este nulitatea relativă (deşi textul art. precum şi persoanele juridice străine pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în România în condiţiile prevăzute de legea specială. 43 din Legea nr. p. interdicţia se întinde pe tot teritoriul ţării. 1 2 Lect. publicată în M. 2006. pentru ei sau pentru alţii. Editura Fundaţiei România de Mâine. 312/20053. În cazul tutorilor. Contracte. Bucureşti. În cazul judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie şi a procurorilor de la Parchetul General (de pe lângă CSJ). pe bază de reciprocotate. 2 Reglementarea dobândirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi. 3 Legea nr. dacă nu intervin alte cauze de nulitate. 3 din Titlul X al Legii nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini. Mariana Rudăreanu.93. Mariana Rudăreanu. 1308 sugerează sancţiunea nulităţii absolute). Obligaţii .  Potrivit Constituţiei.

Contracte. univ.Contractul de vânzare-cumpărare. Obligaţiile cumpărătorului. 3 din acest act normativ. apatridul nerezident în România.1 terenurilor prin reşedinţe secundare. pe bază de reciprocitate. iar pentru apatrizii cu domiciliul în România cu atestatul eliberat de către Ministerul Agriculturii. 312/2005. constituită în conformitate cu legislaţia unui stat membru. respectiv sedii secundare. Bucureşti. care îşi stabilesc reşedinţa în România sau apatrizi cu domiciliul în România. dr. Mariana Rudăreanu. pădurilor şi terenurilor forestiere la împlinirea unui termen de 7 ani de la data aderării României la Uniunea Europeană. Potrivit art. 2006.2 CONSIMŢĂMÂNTUL 1 Lect. 5 alin. pădurilor şi terenurilor forestiere se face în aceleaşi condiţii cu cele aplicabile cetăţenilor români. p. 312/2005. apatrit cu domiciliul într-un stat membru sau în România. la împlinirea unui termen de 5 ani de la data aderării României la 2. 4 din Legea nr. Obiectul contractului. pot dobândi dreptul de proprietate asupra Uniunea Europeană. Potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. Calitatea de fermier care desfăşoară activităţi independente se dovedeşte cu documente emise/eliberate de autorităţile competente din statul membru sau de provenienţă. Pentru aceste persoane dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole. precum şi persoana juridică nerezidentă. Obligaţiile vânzătorului. în condiţiile reglementate prin tratate internaţionale. Conform prevederilor art. cetăţeanul străin.94. Editura Fundaţiei România de Mâine. 1 nu se aplică fermierilor care desfăşoară activităţi independente şi care sun cetăţeni ai statelor membre sau apatrizi cu domiciliul într-un stat membru. 1 din Legea nr. precum şi persoana juridică constituită în conformitate cu legislaţia unui stat membru pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute de lege pentru cetăţenii români şi pentru persoanele juridice române. prevede că cetăţeanul unui stat membru. 312/2005. 21 . cetăţeanul unui stat membru. precum şi persoana juridică constituită în conformitate cu legislaţia unui stat membru pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole. Obligaţii . de la data aderării României la Uniunea Europeană. Art. apatridul cu domiciliul într-un stat membru sau în România. Dispoziţia alin. apatridul şi persoana juridică aparţinând statelor terţe pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor. 6 alin. cetăţeanul unui stat membru nerezident în România. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

se încheie prin consimţământul părţilor. Rezultă că promisiunea de vânzare este un contract unilateral. 2001. 21. Editura Universul Juridic. Francisc Deak.în vederea formării contractului. una dintre părţi fiind obligată (obligaţia de a face) faţă de cealaltă parte să vândă în viitor un anumit bun. dar. dar promitentul. precum şi la momentul încheierii contractului sunt cunoscute de la teoria actului juridic şi teoria generală a obligaţiilor. în cazul promisiunii de vânzare.cu excepţiile prevăzute de lege . dacă locatarul îşi va manifesta voinţa de a-l cumpăra. Contracte speciale.1 PROMISIUNEA DE VÂNZARE Spre deosebire de oferta de a contracta. Bucureşti 2003. dr. urmează să analizăm numai anumite probleme specifice vânzării: promisiunea de vânzare (unilaterală sau bilaterală). beneficiarul având dreptul la daune-interese potrivit regulilor aplicabile obligaţiilor de a face (art. De exemplu. care dă naştere la un drept de creanţă. la un preţ stabilit. O promisiune de vânzare acceptată cu aceasta rezervă constituie. 22 . ediţia a II-a. pactul de preferinţă şi dreptul de preempţiune1. act juridic unilateral. de obicei înăuntrul unui termen. prin încălcarea obligaţiei asumate. o persoană. Editura All Beck. beneficiarul promisiunii să se oblige la plata unei sume de bani (preţul dreptului de opţiune). Obligaţiile cumpărătorului. Vânzarea. şi nu poate produce efectele unei vânzări. ca şi orice alt contract. Obligaţiile vânzătorului.Contractul de vânzare-cumpărare. caz în care promisiunea unilaterală de a vinde va fi un antecontract sinalagmatic.p. Gabriel Boroi. Dacă beneficiarul va opta în sensul cumpărării bunului.contractul proiectat nu se va mai încheia. Este însă posibil ca. Drept civil. 2. în schimbul dreptului de opţiune ce i se conferă. consimţământul său de a-l cumpăra2. neîndoielnic. un contract (şi nu un act unilateral de voinţă care devine caduc în caz de moarte sau dacă persoana devine incapabilă). fiind distinctă de ea. rezervându-şi facultatea de a-şi manifesta ulterior. Întrucât problemele juridice privitoare la consimţământ. beneficiarul promisiunii putând opta în sensul de a-l cumpăra ori nu. va refuza vânzarea. întrucât creează obligaţii numai pentru una dintre părţi (promitent). la principiul autonomiei de voinţă şi libertatea contractuală. Bucuresti. p.2. Obiectul contractului. Curs selectiv. locatorul-proprietar se obligă faţă de locatar să-i vândă. . fără a se fi 1 2 Prof. primeşte promisiunea proprietarului de a vinde acel bun. univ. lucrul dat în locaţiune. Promisiunea de vânzare este de fapt un antecontract.eventual a şi vândut lucrul unei alte persoane . Acordul de voinţă între părţi este totdeauna necesar şi totodată suficient . Tratat de drept civil. 364. prevăzând un eventual interes pentru ea de a dobândi proprietatea unui bun. 1075 Cod civil). Liviu Stănescu. dar nu constituie o vânzare. iar în materia vânzării se aplică regulile dreptului comun. evident.

. la preţul stabilit. beneficiarul-cumpărător nu poate cere decât daune-interese. cu singura deosebire ca în acest caz oricare dintre părţi poate cere încheierea contractului. ci ambii s-au obligat numai să încheie contractul. dr. este valabilă. dec. Dar soluţia trebuie să fie aceeaşi chiar dacă contractul nu este solemn şi nu există nici alte condiţii legale. la încheierea contractului . Menţionăm că. 2149/1971. 2001.. Obligaţiile cumpărătorului. vânzarea-cumpărarea nu poate fi considerată încheiată. la fel ca şi cea unilaterala.p. ci numai aceea de a plăti preţul opţiunii ce i se conferă. căci beneficiarul nu îşi asuma obligaţia de a cumpăra.de a vinde şi cumpăra . este un antecontract. În schimb. Nr. Obligaţiile vânzătorului. Dovada promisiunii de vânzare se face conform regulilor generale (art. iar vânzarea încheiată cu o altă persoană este . părţile s-au obligat să vândă. întrucât nu a devenit proprietar.cu rezerva fraudei (fraus omnia corrumpit) .. deşi s-au înţeles asupra lucrului şi asupra preţului. la expirarea termenului general de prescripţie. deşi nu se întâlneşte în practică. în lumina principiului executării în natură a obligaţiilor şi reparării în 1 2 Prof.valabilă. respectiv să cumpere un teren.pe lângă posibilitatea acordării daunelorinterese sau obligării promitentului. Nr. contractul de vânzare-cumpărare nu este încheiat cât timp contractul nu se întocmeşte în forma prevăzută de lege (autentică) şi cu respectarea dreptului de preempţiune (dacă este cazul).. contractul de vânzare-cumpărare. Obiectul contractului. univ. p. Dacă însă lucrul se mai găseşte în patrimoniul vânzătorului şi nu există alte impedimente legale . TS. de exemplu. Bucuresti. beneficiarul-cumpărător nu poate cere predarea lucrului. 23 .. dar şi bilaterală . Întrucât vânzătorul nu a vândut.nu excludem posibilitatea ca instanţa. dacă beneficiarul se obliga la plata unei sume de bani în cazul în care va opta în sens negativ. 1969-1975. civ. Prin urmare. are ca obiect un teren)1. Contracte speciale. Tot astfel. Promisiunea bilaterală. dec.1191 şi următoarele din Cod civil) aplicabile creanţelor chiar dacă vânzarea proiectată ar fi un contract solemn (de exemplu. s. iar cumpărătorul nu a cumpărat. Francisc Deak. Obligaţia promitentului născută din promisiunea de vânzare se stinge la expirarea termenului prevăzut sau. 188/1981 mai sus citată. în Repertoriu. 24. Dacă promitentul-vânzător nu-şi respectă obligaţia şi vinde lucrul unei alte persoane. Promisiunea de vânzare poate fi nu numai unilaterală. Tratat de drept civil.. Dacă.Contractul de vânzare-cumpărare. promisiunea unilaterală poate fi asumată de cumpărător (promisiune unilaterală de cumpărare). transformat într-o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare. 130. Editura Universul Juridic. dacă nu s-a prevăzut un termen.în care caz ambele părţi se obligă să încheie în viitor. sub sancţiunea daunelor cominatorii. fiind guvernată de aceleaşi reguli ca şi promisiunea de vânzare. care începe să curgă de la data încheierii promisiunii de vânzare2. obligaţia de a încheia contractul în viitor (şi cu respectarea dispoziţiilor speciale. dacă este cazul).

proprietatul-locatar se obligă faţă de locatar să-i acorde preferinţă în cazul în care sar hotărî să vândă locuinţa. Bucuresti.2. Contracte speciale. Obligaţiile cumpărătorului. 1 2 pentru prejudiciul cauzat prin Prof. beneficiarul pactului va avea acţiune numai împotriva promitentului pentru daune interese.Contractul de vânzare-cumpărare. conform regulilor generale privitoare la răspunderea nerespectarea obligaţiei de a face. să pronunţe. Subliniem că în acest caz proprietarul bunului nu se obligă să-l vândă. 2001. Editura Fundaţiei România de Mâine. 24 . care creează în favoarea chiriaşilor fondului locativ de stat un drept exclusiv de a cumpăra locuinţele pe care le ocupă. Obligaţii . univ. la fel ca şi promisiunea de vânzare. Lect. Mariana Rudăreanu. univ. Contracte. p. După cum s-a precizat în practica judecătorească. în baza art. un drept prioritar de a cumpăra acest imobil şi nici o analogie nu se poate face între această situaţie şi aceea. În lipsa fraudei. Prin art. Bucureşti. deşi afectată de o condiţie potestativă. Tratat de drept civil. natură a pagubelor.97. Întrucât pactul de preferinţă. 2. 26. să acorde preferinţă unei anumite persoane. nu conferă părţii lezate dreptul de a intenta acţiunea în revendicare sau în anularea vânzării făcute cu nesocotirea acestei promisiuni. dr. deoarece condiţia este numai simpla potestativă. operând transferul proprietăţii de la data când rămâne definitivă1. Francisc Deak. nici o dispoziţie legală nu creează în favoarea chiriaşului care ocupă un imobil proprietate personală. este totuşi valabilă. căci relocaţiunea tacită operează în condiţiile contractului iniţial. partea care şi-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza instanţa competentă. cu sau fără construcţii. 2 din Titlul X al Legii nr. nu transmite dreptul de proprietate. Editura Universul Juridic. O asemenea promisiune. În legătură cu pactul de preferinţă stipulat în contractul de locaţiune mai menţionăm că dreptul locatarului subzistă şi după expirarea termenului contractului principal dacă acesta este reînnoit tacit. la preţ egal. Obligaţiile vânzătorului. O asemenea obligaţie trebuie să fie prevăzută în contractul încheiat între părţi. ci numai să acorde preferinţă în cazul în care se va hotărî în acest sens. 5 alin. afară de cazul când se dovedeşte că vânzarea s-a făcut în frauda beneficiarului promisiunii cu complicitatea la fraudă din partea terţului achizitor (fraus omnia corrumpit). dr. în situaţia în care ulterior încheierii unui antecontract cu privire la teren. 2006. în cazul când îl va vinde. 1073 şi 1077 Cod civil.2 PACTUL DE PREFERINŢĂ Pactul de preferinţă este o variantă a promisiunii de vânzare prin care proprietarul unui bun se obligă ca.p. o hotărâre care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare şi care va avea caracter constitutiv de drepturi. expres reglementată de lege. De exemplu. Obiectul contractului. 247/2005 se prevede că. ce poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract2. realizarea ei depinzând şi de împrejurări externe voinţei promitentului. care l-ar putea determina să-şi vândă bunul.

Obligaţiile cumpărătorului.este opozabil erga omnes: deci dacă proprietarul vinde terenul cu nerespectarea lui.p. Mariana Rudăreanu. Obiectul contractului. dreptul de preempţiune . În conflictul dintre diferitele drepturi de preferinţă prioritate are dreptul de preempţiune. Fiind concepută de legiuitor ca o derogare de la principiul liberei circulaţii a bunurilor şi. proprietarilor vecini şi arendaşului. univ. Editura Universul Juridic. 3 Prof. Francisc Deak. se poate cere anularea contractului indiferent de buna sau reaua-credinţă a terţului cumpărător şi chiar dacă acesta avea calitatea de beneficiar al unui pact de preferinţă sau ar avea dreptul la retractul litigios. În sfârşit. Lect. Obligaţiile vânzătorului. la un preţ ce nu poate fi mai mare decât despăgubirea actualizată. Obligaţii . dr. ca orice drept patrimonial.p. 37 din lege.2 În cazul în care proprietarul unui teren agricol din extravilan intenţionează să-l vândă. 2001. se impune concluzia că textele care reglementează dreptul de preempţiune urmează să fie interpretate restrictiv. Pe de altă parte. mai precizăm că.3 DREPTUL DE PREEMŢIUNE Dreptul de preemţiune constă în dreptul prioritar la cumpărare.97. în cazul în care lucrările pentru care s-a făcut exproprierea nu s-au realizat. legea conferă un drept preferenţial de cumpărare la preţ egal coproprietarilor. p. dreptul beneficiarului rezultând din promisiunea de vânzare (unilaterală sau bilaterală) inclusiv pactul de preferinţă.Contractul de vânzare-cumpărare. Întrucât legislaţia noastră nu cunoaşte cesiunea de datorie.fiind un drept absolut . 25 . 28. iar expropriatul – fost proprietar – are un drept prioritar la dobândire. Tratat de drept civil.3 În actualul cadru legislativ. univ. 139 din 2 iunie 1994. indiferent de titularul lui sau de persoana celui obligat să-l respecte. expropriatorul se va adresa în scris fostului 1 2 Prof. Asemănător drepturilor reale. Editura Universul Juridic. obligaţia promitentului se transmite numai prin moştenire (mortis causa)1.2. de la principiul potrivit căruia proprietarul dispune liber (exclusiv şi absolut) de bunul său (art. dreptul de preempţiune trebuie ocrotit.480 Cod civil). Bucuresti. 29. dr. univ. 2006. recunoscut de lege anumitor persoane. Bucureşti. drept ce reprezintă o derogare de la principiul liberei circulaţii a bunurilor şi de la principiul conform căruia proprietarul dispune liber de bunul său. Francisc Deak. 2. 2001. Potrivit art. se poate transmite prin acte între vii (cu respectarea formalităţilor prevăzute de lege pentru cesiunea de creanţă) sau prin moştenire. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică4. În acest scop. Contracte speciale. Contracte speciale. Contracte. Editura Fundaţiei România de Mâine. Tratat de drept civil. mai ales. în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. dr. dacă nu s-a prevăzut altfel în convenţia dintre părţi. Bucuresti. mai multe acte normative se referă la dreptul de preemţiune:  Dreptul de preemţiune reglementat de Legea nr. 4 Publicată în Monitorul Oficial la României nr.

prin vânzare (fie şi la licitaţie). Bucuresti.  Dreptul de preemţiune reglementat de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. deoarece proprietarul doreşte să vândă locuinţa. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe3. unitatea silvică teritorială în raza căreia se află terenul respectiv. acesta din urmă poate dispune de imobil. Obligaţiile cumpărătorului. fostul proprietar se bucura de dreptul prioritar nu la un preţ egal (oferit de alţi cumpărători). are drept de preemţiune la toate vânzările de bună-voie sau silite. proprietar. nr. 139 din 5 octombrie 2005. 241 din 16 mai 2001.facem numai trei sublinieri: a) Fostul proprietar al imobilului expropriat se bucura de dreptul prioritar la dobândire în toate cazurile în care expropriatorul (statul. Tratat de drept civil. 148 din 08 aprilie 1999. Legea nr. respectiv unităţile administrativ-teritoriale) intenţionează să „înstrăineze” imobilul. statul. Unitatea silvică sesizată îşi va manifesta opţiunea în termen de 30 de zile. 1 2 Prof. 2001. 26 din 24 aprilie 1996 publicată în M. c) Procedura exercitării dreptului prioritar este simplă. prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. cu modificările şi completările aduse de O.p. 93 din 8 mai 1996. nr. 1 din acest act normativ. Având în vedere claritatea textului. în cazul în care contractul de închiriere nu se reînnoieşte. Francisc Deak. deoarece sunt încălcate norme juridice care ocrotesc un interes general. 52 din Codul silvic. 18 alin. iar dacă acesta nu optează pentru cumpărare sau dacă nu răspunde expropriatorului în termen de 60 zile de la primirea notificării. b) Chiar dacă înstrăinarea s-ar face cu titlu oneros. chiriaşul are drept de preemţiune la cumpărarea acesteia.U. nr. constând în notificarea intenţiei de înstrăinare expropriatului şi manifestarea voinţei acestuia de a redobândi proprietatea imobilului expropriat în termen de 60 de zile de la primirea notificării. în scris.O. Contracte speciale.G. 139 din 17 octombrie 2002 şi O. 68 din 13 septembrie 2006. Editura Universul Juridic. referitor la acest drept prioritar . Legea nr. Obligaţiile vânzătorului. după care dreptul de preemţiune încetează. precum şi pentru terenurile acoperite cu vegetaţie forestieră.U. Conform art. deci nu numai în caz de vânzare. univ.1  Dreptul de preemţiune reglementat de Codul silvic2.G.U. nr. 38.G.Contractul de vânzare-cumpărare.asemănător. dar nu identic cu dreptul de preempţiune analizat mai sus . la preţ şi în condiţii egale. Obiectul contractului. în legătură cu intenţia de înstrăinare. pentru enclavele din fondul forestier proprietate publică şi terenurile limitrofe acestuia. ci la un preţ ce nu poate depăşi despăgubirea actualizată. Potrivit art. 493 din 11 iulie 2002 şi O. 26 . cu modificările şi completările aduse de Legea nr. Sancţiunea nerespectării dreptului de preemţiune este nulitatea absolută a contractului. dr. 3 Publicată în Monitorul Oficial la României nr. Proprietarul vânzător este obligat să înştiinţeze.

locatarii următoarelor imobile: cele ocupate de unităţi şi instituţii de învăţământ din sistemul de stat (grădiniţe. case de copii). poliţie. Conform art. parchete. pot face obiectul unei vânzări publice numai în condiţiile exercitării dreptului de preemţiune de către statul român. cămine-spital pentru bătrâni. consilii locale şi judeţene. centre de plasament. curţi de apel. a notificării privind intenţia de vânzare. poliţie de frontieră. 36 din lege. şcoli postliceale. Legea nr. prin executorul judecătoresc. Conform art. arhive naţionale.Contractul de vânzare-cumpărare.U. servicii publice comunitare pentru situaţii de urgenţă.  Dreptul de preemţiune reglementat de Legea nr.O. inspectorate şcolare). 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice3.G. instituţii de învăţământ superior). În ipoteza în care contractul de vânzare-cumpărare se încheie cu încălcarea dreptului de preemţiune. 17 din Legea nr. tribunale. bunurile culturale mobile. Obiectul contractului. monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute num ai în condiţiile exercitării dreptului de preemţiune a statului 1 Publicată în Monitorul Oficial la României nr. 3 Reublicată în Monitorul Oficial la României nr.  Dreptul de preemţiune reglementat de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 19892. clasate în tezaur.G. au drept de preemţiune în cazul încheierii unui contract de vânzare-cumpărare. 9 din 11 ianuarie 2001. 314 din 28 iunie 2004. beneficiază de dreptul de preemţiune şi chiriaşii din imobilele cu destinaţia de locuinţe. Obligaţiile cumpărătorului. sancţiunea aplicabilă este nulitatea absolută. cele ocupate de sedii ale partidelor politice legal înregistrate. 4 din lege. case de asigurări de sănătate. direcţii judeţene. sedii vamale. prin Ministerul Culturii. în termen de 90 de zile de la data primirii. 16 din 27 martie 2003. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil1. 105 din 7 aprilie 2004 şi Legea nr. Sancţiunea care intervine în cazul încălcării acestui drept de preemţiune este nulitatea relativă. cele ocupate de instituţii sanitare şi de asistenţă medico-socială din sistemul public (creşe. cu modificările şi completările aduse de O. 2 Publicată în Monitorul Oficial la României nr. primării. 42 alin.75 din 14 februarie 2001. ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale. şcoli profesionale. 4 alin. trezorerii. în ipoteza în care imobilele nu se restituie persoanelor îndreptăţite. licee. sub sancţiunea decăderii. nr. Conform art. jandarmerii.U. Potrivit art. 10/2001. prefecturi. spitale.938 din 20 noiembrie 2006. 27 .  Dreptul de preemţiune reglementat de Legea nr. cele ocupate de instituţii publice (administraţii financiare. proprietate a persoanelor fizice sau juridice de drept privat. 10/2001. 2 şi 3 din Legea nr. ca şi deţinătorii cu titlul valabil ai imobilelor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă. nr. Obligaţiile vânzătorului. 530 din 27 octombrie 2000. şcoli. colegii. judecătorii. Legea prevede că dreptul de preemţiune se poate exercita.

sub sancţiunea nulităţii absolute a vânzării.3. Băicoianu. Stabilind principiul liberei circulaţii a lucrurilor susceptibile de apropriere. după caz. licit şi posibil. presupune două prestaţii. schimbul). Obligaţiile vânzătorului. Obligaţii . Bucureşti. ne vom referi la obiectul material al prestaţiilor părţilor3. Obiectul contractului. Contracte. 1310 Cod civil prevede şi o derogare importantă de la acest principiu pentru materia contractului de vânzare-cumpărare (şi alte contracte translative de proprietate. Liviu Stănescu. Rosetti-Bălcescu.  să fie proprietatea vânzătorului.  să fie determinat sau determinabil.1 LUCRUL VÂNDUT Lucrul vândut trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  să fie în comerţ (în circuitul civil). univ. prin Ministerul Culturii şi Cultelor. p. în cele ce urmează. având două obiecte deosebite: din partea vânzătorului. p. Curs selectiv. Drept civil. 374. Mariana Rudăreanu. Bucureşti 2003. plata preţului”2. în circuitul civil (extra commercium). 3 Gabriel Boroi.3 OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE – CUMPĂRARE Potrivit art. de a forma obiectul dreptului de proprietate sau a altor raporturi juridice. sau al unităţilor administrativ teritoriale. Al. bunul vândut. 962 Cod civil „Obiectul convenţiilor este acela la care părţile sau numai una dintre părţi se obligă”. român. care prevede că pot fi vândute toate lucrurile care sunt în comerţ (in commercio) afară dacă legea opreşte aceasta. 2.Contractul de vânzare-cumpărare. I.. Obligaţiile cumpărătorului. dr. de exemplu. 2. nu pot forma obiectul acestui contract lucrurile care .potrivit legii nu sunt în comerţ. că obiectul contractului de vânzare-cumpărare este dublu. iar obligaţia cumpărătorului are ca obiect preţul. op. 28 . Putem spune astfel că.1 Lucrul să fie în comerţ (în circuitul civil) Potrivit art. Hamangiu. 1310 Cod civil. Obligaţia vânzătorului are ca obiect lucrul. 554. C. art.1. 2006.1 2.  să existe în momentul încheierii contractului sau să poată exista în viitor.3. conform căreia numai lucrurile aflate în comerţ (in circuitul civil) pot forma obiectul unui contract. 1 2 Lect. p. ediţia a II-a.100. din partea cumpărătorului. Vânzarea-cumpărarea fiind un „contract sinalagmatic. Se poate spune. face aplicaţia unei reguli generale prevăzute în art. cit. 963 Cod civil. Editura Fundaţiei România de Mâine. Editura All Beck.

Editura Universul Juridic. fie numai inalienabilitatea unor bunuri . univ.1310 Cod civil). 375. dar nu pot fi înstrăinate-dobândite (de exemplu. comodat etc. prin natura lor. Bucureşti. În sensul propriu-zis al cuvântului. precum şi alte bunuri stabilite de lege fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice. 29 . 136 alin. Francisc Deak.3 Potrivit Constituţiei. Liviu Stănescu.11 din Legea nr. Editura Fundaţiei România de Mâine. potrivit art. serviciilor publice sau persoanelor juridice fără scop lucrativ 1 2 Gabriel Boroi. rezultă că noţiunea de „lucruri care sunt în comerţ” (art. Obligaţiile vânzătorului. 963 şi art. univ. razele soarelui. Bucureşti. căile de comunicaţii. respectiv scoase din comerţ (din circuitul civil) vizează.p. Editura All Beck. nu aparţin nimănui şi al căror uz e comun tuturor (art. apele cu potenţial energetic valorificabil şi acelea ce pot fi folosite în interes public. vizând bunurile care prin natura lor sau printr-o declaraţie a legii sunt de uz sau interes public şi care. concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică (art. 2006. sunt inalienabile”.fie numai regimul juridic special (restrictiv) al circulaţiei anumitor bunuri. bogăţiile de orice natură ale subsolului. 125 alin.Contractul de vânzare-cumpărare. Vânzarea. 215/2001)4. nu sunt susceptibile de a forma obiectul dreptului de proprietate şi al actelor juridice (aşanumitele lucruri comune . dr.aerul. 135 din Constituţie şi art.) . nefiind inalienabile. Mariana Rudăreanu. resursele naturale ale zonei economice a platoului continental. dr. pe durată determinată.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia). ediţia a II-a. Contracte speciale. spaţiul aerian. Legea declară inalienabile (imprescriptibile şi insesizabile) bunurile care fac parte din domeniul public al statului (de interes naţional) sau al unităţilor administrativ-teritoriale (de interes local). Obligaţiile cumpărătorului.dar care pot forma obiectul unor acte juridice netranslative de proprietate (de exemplu. p. Din cele prezentate mai sus. 123 din 20 februarie 2007. 4 din Constituţie şi Legii nr. p. ca atare. Obligaţii .647 Cod civil). Contracte. 4 Reublicată în Monitorul Oficial la României nr. marea teritorială.res communis . pot fi vândute-cumpărate.) care. Curs selectiv. dar numai de către anumite persoane sau numai în anumite condiţii”1. Prohibiţia poate fi şi „relativă. fiind inepuizabile. Prof. plajele. în condiţiile şi limitele prevăzute de lege2. apa mării sau din râul curgător etc. Obiectul contractului. referitoare la bunurile care. prin vânzare-cumpărare) cât timp fac parte din domeniul public. sunt scoase din circuitul civil numai lucrurile care. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. Drept civil. în realitate. Tratat de drept civil. 3 Lect. Bucureşti 2003. Prohibiţia poate fi „absolută. 2 din Legea administraţiei locale nr. În condiţiile legii bunurile proprietate publică pot fi date în administrare (regiilor autonome ori instituţiilor publice) sau pot fi concesionate ori închiriate (art. locaţiune. Bunurile proprietate publică (mobile sau imobile) pot fi date în folosinţă gratuită. 46. 101. 2001.

s-a instituit interdicţia de a dobândi în proprietate privată. Editura All Beck. Mariana Rudăreanu. 31 din lege a fost instituită interdicţia de înstrăinare. Bucureşti 2003. O altă interdicţie privea dobândirea prin acte juridice între vii a dreptului de proprietate a terenurilor de orice fel de către persoanele fizice care nu erau cetăţeni români sau de către persoanele juridice care nu aveau naţionalitatea română. în măsura în care prin legea specială nu se prevede altfel. terenurile proprietate privată. Obligaţii . pentru terenurile atribuite conform art. 375. 1845 Cod civil). p. Contracte. 18 alin.1 din Legea nr.5 din Legea nr. 1. 126 din Legea 215/2001 privitoare la administraţia publică locală)1 Menţionăm că terenurile şi alte bunuri din domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale . 39. dr.6 din Legea nr. legea a instituit obligaţia de înstrăinare în termen de 1 an. art. Bucureşti. prin urmare. 102. Prin art. prin schimbarea destinaţiei. 2006. nu sunt trecute în domeniul public potrivit art.cât timp. Interdicţia viza trei categorii de persoane fizice: 1 2 Gabriel Boroi. Un alt caz de inalienabilitate privind regimul juridic al circulaţiei terenurilor a fost reglementat în capitolul V „Circulaţia juridică a terenurilor” din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicată în 1998).Contractul de vânzare-cumpărare. ediţia a II-a. 30 . sub sancţiunea trecerii terenului. Drept civil. 20 şi art.sunt supuse dispoziţiilor de drept comun. Editura Fundaţiei România de Mâine. 213/1998. Liviu Stănescu. art. În caz de înstrăinare se aplică. sub sancţiunea nulităţii absolute a actului de înstrăinare2. ele putând fi dobândite sau înstrăinate prin oricare dintre modurile stabilite de legislaţia civilă. indiferent de titular sunt şi rămân în circuitul civil.18/1991. prin acte juridice între vii. Obiectul contractului. dispoziţiile prevăzute pentru contractul de vânzare-cumpărare. art. univ. legea a instituit o serie de incapacităţi de a dobândi terenuri în proprietate.41 alin. prin acte juridice între vii. dacă prin lege nu se prevede altfel (art.7-8 din Legea nr. De la acest principiu general. Astfel.54/1998. p. Obligaţiile cumpărătorului. în proprietatea statului. în mod gratuit. Potrivit dispoziţiilor acestui act normativ. Pentru ipoteza în care aceste categorii de persoane fizice sau juridice dobândiseră terenuri înainte de intrarea în vigoare a legii – 20 februarie 1991 – sau prin moştenire. art.2 din Constituţie. a unor suprafeţe mai mari de 100 ha teren agricol în echivalent arabil de familie. care desfăşoară activitate de binefacere sau de „utilitate publică” (art. pe timp de 10 ani socotiţi de la începutul anului următor celui în care s-a făcut înstrăinarea proprietăţii. Obligaţiile vânzătorului. art. 213/1998 . Lect. Curs selectiv. cu respectarea dispoziţiilor din lege.

în sfârşit. Contracte. Sub aspectul caracterelor juridice al interdicţiei de înstrăinare prevăzută de legea fondului funciar. sub sancţiunea nulităţii absolute”. dr. nu pot fi înstrăinate decât cu autorizarea prealabilă a unităţii creditoare. care a prevăzut că locuinţele cumpărate din fondul locativ de stat. locuinţele dobândite de chiriaşii titulari de contracte de închiriere pentru apartamentele care nu se restituie în natură foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora.Contractul de vânzare-cumpărare. 31 . O dispoziţie similară se regăseşte şi în art. socotiţi de la începutul anului următor celui în care s-a făcut înscrierea proprietăţii şi. socotiţi de la începutul anului următor celui în care s-a făcut înscrierea proprietăţii. 85/1992. Potrivit art. Obligaţii . deoarece izvorul său este legea. Cu privire la situaţia juridică a unor imobile cu destinaţia de locuinţă. după analizarea opiniilor exprimate în doctrină. are un caracter parţial. 21 şi art. 61/1991 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie. Bucureşti. să se ocupe de creşterea animalelor şi să exploateze raţional pământul în acest scop. 8 din Legea nr. 32 conform căruia „terenul atribuit conform art. în sensul că până la achitarea integrală a preţului. o inalienabilitate temporară a fost instituită prin art. 15 din Legea nr. 19 alin. p. din extravilan. Obiectul contractului. Mariana Rudăreanu.  familiile fără pământ sau pământ puţin din alte localităţi. cu credit de la Casa de Economii şi Consemnaţiuni. concluzionăm în sensul că acesta este o inalienabilitate legală. expres prevăzute de lege. renunţând la proprietatea avută în localitatea lor.  familiile tinere de ţărani care proveneau din mediul agricol montan. deoarece se referă numai la actele de înstrăinare între vii. locuinţa cumpărată în condiţiile acestei legi nu poate fi înstrăinată fără autorizarea prealabilă a unităţii vânzătoare.  membrii cooperatori activi care nu au adus teren în cooperativă sau au adus teren mai puţin de 5000 m. aveau priceperea necesară şi se obligau în scris să-şi creeze gospodării. univ. 112/1995. are un caracter special. 2006. 1. este temporară. Obligaţiile cumpărătorului. 9 alin. durata sa fiind de 10 ani. 1 Lect. care îşi stabileau domiciliul în comună. Obligaţiile vânzătorului. precum şi pe cei care au lucrat în orice mod ca angajaţi în ultimii 3 ani în cooperativă sau asociaţii cooperatiste şi cărora li s-au atribuit terenuri în condiţiile legii. 43 nu poate fi înstrăinat prin acte între vii timp de 10 ani. oraş sau municipiu. Editura Fundaţiei România de Mâine.1 Legea a fost republicată dându-se textelor o nouă numerotare. prin constituirea dreptului de proprietate. întrucât vizează numai terenurile agricole atribuite unor anumite categorii de persoane fizice. 12 din Decretul Lege nr.102. astfel că interdicţia de înstrăinare a terenurilor a fost reglementată prin art. art. nu pot fi înstrăinate timp de 10 ani de la data cumpărării.

în condiţiile prevăzute de lege. Interesul determină şi caracterul temporar al inalienabilităţii (de exemplu. Contracte speciale.480 Cod civil i se pot aduce limitări. dr. dar numai persoanei îndreptăţite. temporară. Clauza de inalienabilitate nu poate avea caracter perpetuu. prin Legea nr. Editura Fundaţiei România de Mâine. 52. în măsura în care limitarea nu contravine unei dispoziţii imperative sau ordinii publice şi bunelor moravuri (art. 1 2 Lect. cum ar fi garantarea executării unei obligaţii (de plată a preţului. în practica judiciară se invalidează o asemenea interdicţie. întrucât o asemenea clauză (pactum de non alienado) contravine principiului liberei circulaţii a bunurilor (art.Contractul de vânzare-cumpărare. O derogare relativă de la principiul liberei circulaţii a bunurilor este reglementată de lege în privinţa bunurilor care constituie monopolul statului şi care pot fi vândute. fost proprietar al locuinţei. clauza contractuală sau testamentară prin care se interzice vânzarea bunului cumpărat. dacă este consimţită pur şi simplu. iar prerogativelor proprietarului prevăzute de art. Tratat de drept civil. precum şi faptul că exerciţiul acestui drept nu poate fi restrâns decât prin lege. de Constituţie (art. stupefiantele. Obiectul contractului.41). până la stingerea obligaţiei garantate sau încetarea în alt fel a interesului). în limitele prevăzute de lege. 5 Cod civil). Obligaţii . univ. numai de persoane juridice sau fizice autorizate pe bază de licenţă. p. armele. Bucureşti.104. lăsat legat etc. 1310 Cod civil are caracter imperativ numai în sensul interzicerii înstrăinării bunurilor declarate de lege inalienabile. Bucuresti. univ. Editura Universul Juridic. dacă este lipsită de interes. drept garantat. a unei rente viagere în favoarea unui terţ etc. clauza de inalienabilitate poate fi recunoscută valabilă. donat. 10/2001 s-a menţinut interdicţia de înstrăinare prevăzută de Legea nr.p. 1310 Cod civil) şi dreptului proprietarului de a dispune liber şi absolut de bunul său (art. interdicţia înstrăinării bunului transmis minorului până la majoratul lui). Obligaţiile vânzătorului. Astfel fiind. Prof. Francisc Deak. respectiv cumpărate. parţială şi specială. Obligaţiile cumpărătorului. dr. 480 Cod civil). Concluzionăm că toate aceste interdicţii de înstrăinare reprezintă cazuri de inalienabilitate legală. 112/1995. 2006. 32 . Contracte. În aceste condiţii (interes şi caracter temporar). Ulterior. dar s-a prevăzut dreptul chiriaşilor cărora li s-a vândut apartamentele în care locuiau să le înstrăineze sub orice formă înainte de împlinirea termenului de 10 ani de la data cumpărării. cum ar fi tutunul. împiedicând inutil libera circulaţie a bunurilor. 2001. fără a fi fost luată în garantarea unui drept2.) sau alt interes (de exemplu. întrucât art.1 În sfârşit. Rezultă indirect că inalienabilitatea convenţională poate fi recunoscută valabilă numai dacă se justifică printr-un interes serios şi legitim. precizăm că în principiu un bun nu poate fi declarat inalienabil (scos din circuitul civil) prin voinţa omului (de exemplu. Mariana Rudăreanu.). având în vedere trăsăturile juridice ale dreptului de proprietate privată.

În caz de rezoluţiune.3. dar acel lucru era pierit total. Alegerea făcută de cumpărător nu trebuie să fie abuzivă (de exemplu. Curs selectiv. în momentul încheierii contractului (sau nici n-a existat în realitate). iar dacă este cazul proprietarul imobilului sau persoana interesată poate cere radierea interdicţiei de înstrăinare din cartea funciară. Obiectul contractului. Bucureşti. fie să ceară executarea asupra părţii rămase din lucru cu o reducere proporţională din preţ (art. Obligaţiile vânzătorului. dar era pierit în parte anterior. 33 .este suportat de vânzător (res perit domino). întrucât obligaţia vânzătorului este lipsită de obiect. Tratat de drept civil. 1021 Cod civil) sau repararea prejudiciului cauzat prin nerespectarea clauzei.1311 Cod civil).1. şi prin lipsa publicităţii sau prin invocarea uzucapiunii. cumpărătorul poate alege: fie să renunţe la contract (rezoluţiune). Dacă clauza de inalienabilitate este valabilă.deoarece se situează înainte de momentul încheierii contractului şi deci a momentului transferării dreptului de proprietate . dar cumpără sperând să nu fi intervenit (emtio spei). Bucureşti 2003. dar cu nerespectarea ei bunul este înstrăinat. riscul pieirii totale sau parţiale . 376. inclusiv ipoteza în care mai multe lucruri formează obiectul vânzării şi numai unele au pierit. stipulatul clauzei (succesorii lui în drepturi) pot cere rezoluţiunea (revocarea) înstrăinării iniţiale (cu daune-interese) pentru neexecutare de obligaţii (art. Drept civil. 1 2 Prof. După cum rezultă din cele arătate.1 2. 2001. Editura All Beck. potrivit regulilor generale. Francisc Deak. cum ar fi o pereche de cai de tracţiune). la încheierea contractului cumpărătorul este conştient de riscul pieirii (totale sau parţiale). deşi partea pierită este neînsemnată sau cele două sau mai multe lucruri cumpărate. dr.p.2 Lucrul să existe în momentul încheierii contractului sau să poată exista în viitor A doua condiţie prevăzută de lege pentru validitatea contractului este ca lucrul să existe în momentul încheierii contractului său să poată exista în viitor. Liviu Stănescu. dacă nu este cauza determinantă a încheierii actului. terţul dobânditor de bunăcredinţă se va putea apăra prin invocarea art. În principiu. chiar la un preţ global.1311 Cod civil). în cazul imobilelor. ceea ce antrenează şi lipsa cauzei obligaţiei cumpărătorului2. numai clauza urmează să fie considerată nulă. renunţare la contract. 53. cumpărătorul poate renunţa la contract când executarea parţială nu poate duce la realizarea scopului pentru care a înţeles să cumpere. Editura Universul Juridic. Obligaţiile cumpărătorului. nu sunt interdependente. Dacă lucrul exista în momentul încheierii contractului. Face excepţie ipoteza în care operaţiunea are caracter aleatoriu. p. Gabriel Boroi. ediţia a II-a. vânzarea-cumpărarea este nulă absolut (art.Contractul de vânzare-cumpărare. univ. Contracte speciale. 1909 Cod civil. Dacă părţile (sau cel puţin cumpărătorul) au avut în vedere un lucru existent. Dacă clauza de inalienabilitate nu întruneşte condiţiile arătate. în cazul lucrurilor mobile.

Face excepţie ipoteza în care contractul are caracter aleatoriu. Editura All Bak. Editura Fundaţiei România de Mâine. p. poziţia (localitatea. 1082 Cod civil) 2. De exemplu. univ. de asemenea confiscat. Nr. Bineînţeles. 1978. în CD.67. dec. p. 54. 376. 943/1978. Contracte speciale. univ. autoturism). Curs selectiv. secţia civilă. Tratat de drept civil. cumpărătorul asumându-şi riscul nerealizării (în tot sau în parte) a lucrului viitor. indicându-se natura bunului (teren. 6 T. Obligaţii .S. care nu exista în momentul încheierii contractului. Contracte. numărul. Bucureşti 2003. Editura Universul Juridic. 2 Cod civil cantitatea poate să nu fie determinată de la începutul contractului. p. chiar dacă neexecutarea nu este imputabilă vânzătorului. dr. toate fructele unei livezi. Contracte speciale. toate cerealele unui siloz5.p. vecinii) sau alte elemente de identificare (precum: marca unui autoturism.3 Lucrul să fie determinat sau determinabil. dacă nu dovedeşte o cauză străină exoneratoare de răspundere (art. Francisc Deak. Bucureşti.Contractul de vânzare-cumpărare. dar părţile trebuie să indice suficiente elemente pentru a o putea determina în viitor („cantitatea obiectului poate fi necertă. se poate vinde toată recolta unui teren. serie motor). ediţia 2. de este posibilă determinarea sa”).1. 5 Gabriel Boroi. în acest caz vânzătorul. lucrul ce se va confecţiona). Satu Mare. pe lângă pierderea preţului. Jud. 1103 Cod civil. 702 şi 965 Cod civil). culoarea. Cam. Obligaţiile vânzătorului. Editura All Beck. Drept civil. 2005.1 Nerealizarea lucrului viitor nu afectează validitatea contractului. 462/1976) . dr. (T.3 2. ediţia a II-a. Bucureşti. iar cumpărătorul a cunoscut această provenienţă. Bunurile certe se determină prin prezentarea caracterelor individuale. Nr. în caz de confiscare nu poate cere restituirea preţului plătit. dec. anul fabricaţiei. 105. Obiectul contractului.elia Toader. Vânzarea este valabilă dacă are ca obiect un lucru viitor (res futura).3. 4 Lect. bucureşti. 34 . volum. întrucât acesta din urmă suportă riscul contractului în calitate de debitor al obligaţiei imposibil de executat. 2006. sub sancţiunea nulităţii absolute4.. o recoltă. dacă în contract s-a omis să se precizeze calitatea bunului de gen vânzătorul este dator să predea un bun de calitatea mijlocie6. dar poate exista în viitor (de exemplu. casă. va fi obligat şi la plata daunelor interese pentru neexecutarea obligaţiei asumate. Potrivit art. p. 964 alin. Mariana Rudăreanu. cumpărătorul nu va fi obligat să plătească preţul. strada. Potrivit art. emptio-venditio rei speratae). Liviu Stănescu. lucrul vândut trebuie să fie determinat sau determinabil. Obligaţiile cumpărătorului. 1 2 Prof. Bunurile de gen se determină prin indicarea calităţii şi a cantităţii (număr. 3 Dacă obiectul este ilicit întrucât provine din contrabandă. 311. Dintre bunurile viitoare. Drept civil. nerealizarea independentă de voinţa şi atitudinea vânzătorului (de exemplu. numai moştenirea nedeschisă nu poate forma obiectul unui contract (art. greutate). 2001. licit şi posibil. licit şi posibil Ca în orice act juridic.

Aceasta este cunoscută sub numele de vânzarea lucrului altuia. vânzătorul trebuie să fie titularul dreptului de proprietate asupra lucrului vândut.Contractul de vânzare-cumpărare. 35 . Nulitatea poate fi cerută. Adevăratul proprietar nu poate cere anularea. Rosetti-Bălcescu. nu ar putea nici să transmită dreptul care face obiectul contractului (nemo dat quod non habet). Francisc Deak. Problema prezintă importanţă teoretică şi practică mai ales în cazul în care vânzătorul înstrăinează un imobil care aparţine altuia. Vânzarea lucrului altuia este o operaţie juridică anormală. Băicoianu. fiind terţ faţă de contract.. sau înainte de a fi cerut anularea este evins de către adevăratul proprietar. Contractul încheiat cu vânzătorul neproprietar poate fi revocat de către cumpărător ca just titlu pentru uzucapiunea de 10-20 ani şi pentru dobândirea fructelor2. 1 2 C. chiar dacă a fost de bună credinţă. I. Cit. 905. deoarece eroarea constituie viciu de consimţământ numai dacă cade asupra persoanei cu care s-a contractat (art. Obligaţiile vânzătorului. II. în acest caz.4 Lucrul să fie proprietatea vânzătorului Deoarece vânzarea-cumpărarea este un contract translativ de proprietate. op. op. Obligaţiile cumpărătorului. 2 Cod civil). sau în împrejurări în care atât vânzătorul. 2. 58.3. Al.1. numai de cumpărător pe cale de acţiune.. viciu de consimţământ asupra calităţii esenţiale ale vânzătorului). între timp vânzătorul a devenit proprietarul lucrului după încheierea contractului de vânzare. dacă preţul a fost plătit. În această ipoteză (pentru eroare. Obiectul contractului. cât şi cumpărătorul (sau numai unul dintre ei) ştiau că bunul aparţine altei persoane. au fost în eroare socotind că bunul vândut aparţine vânzătorului. cumpărătorul nu mai poate cere anularea acestuia. Vânzarea poate fi şi ratificată de adevăratul proprietar. Când părţile sau cel puţin cumpărătorul. Dacă vânzătorul nu ar fi proprietar. cit. p. 954 alin. Vânzătorul nu poate cere anularea contractului. s-a admis1 că vânzarea este anulabilă (lovită de nulitate relativă) pentru eroare asupra calităţii esenţiale ale vânzătorului. el a fost considerat al lucrului vândut. Hamangiu. Obligaţia de garanţie a vânzătorului pentru evicţiune subzistă şi în situaţia în care cumpărătorul nu a cerut. Dacă însă. dar poate intenta o acţiune în revendicare. aol. p. întâlnită totuşi în practică şi efectuată în necunoştinţă de cauză de ambele părţi.

36 . bazată pe dreptul de proprietate. Liviu Stănescu. şi adevăratul proprietar are acest drept. constituie un caz tipic de nulitate absolută în virtutea adagiului „fraus omnia corrumpit” („frauda corupe totul”)2. chiar dacă cumpărătorul a fost de bună credinţă. înstrăinează bunul indiviz în materialitatea lui. Bucureşti 2003. În cazul în care părţile au încheiat contractul în cunoştinţă de cauză ştiind că lucrul vândut este proprietatea altei persoane şi deci. care este nulă absolut conform art.Contractul de vânzare-cumpărare. cu complicitatea şi pe riscul cumpărătorului. Obligaţiile vânzătorului. asupra căreia în literatura de specialitate s-a emis părerea că nu se aplică regulile privitoare la vânzarea lucrului altuia (ci regulile proprii stării de indiviziune). 379.. În sistemul legii române vânzarea lucrului altuia nu este reglementată şi de aceea este supusă principiilor care guvernează convenţiile. 135 din Constituţie. 42. Drept civil. op. chiar dacă nu au participat la încheierea acesteia. prin acţiune. Obligaţiile cumpărătorului. soluţiile sunt diferite1:  Vânzarea este perfect valabilă. p. ci supune dreptul dobândit de cumpărător condiţiei ca la partaj bunul să fie atribuit vânzătorului. în loc să dispună numai cu privire la cota-parte ideală din dreptul său (ceea ce poate face fără acordul celorlalţi coindivizari). Francisc Deak. Editura All Beck. contractul este nul absolut în toate cazurile. dacă unul dintre coproprietari. deoarece vânzarea lucrului altuia în cunoştinţă de cauză. soarta dreptului dobânditorului va depinde de rezultatul partajului: 1 2 Gabriel Boroi. Obiectul contractului. După încetarea stării de indiviziune. problema erorii nu se mai pune. vânzarea nu este nulă. opţiune: între a formula acţiunea în constatarea nulităţii absolute a actului juridic sau acţiunea în revendicare. ieşirea din diviziune pentru salvgardarea drepturilor proprii asupra bunului. în tot sau în parte. ci vânzătorul s-a obligat numai a-l procura mai târziu cumpărătorului. reprezentând o operaţiune speculativă. p. în caz de neexecutare fiind pasibil de plata daunelor interese. ediţia a II-a. are o cauză ilicită. Astfel.  Vânzarea este nulă absolut. cit. iar în situaţia în care contractul s-a încheiat de către vânzător în frauda dreptului proprietarului. întrucât acordul de voinţă trebuie să fie interpretat în sensul că părţile n-au urmărit imediata strămutare a proprietăţii lucrului. Conform art. Întrucât nulitatea absolută a unei convenţii poate fi invocată de orice persoană interesată. 968 Cod civil. dacă bunul înstrăinat face parte din domeniul public al statului sau unităţilor administrativ teritoriale. oricare dintre coindivizari putând cere. Mai mult proprietarul lucrului vândut are în acest caz. O situaţie particulară prezintă cazul unui bun aflat în indiviziune (proprietate comună pe cote-părţi). Curs selectiv. deoarece vânzareacumpărarea este pentru verus dominus o res inter alios acta.

dar care se plăteşte până la moartea creditorului. Însă. vânzarea va rămâne valabilă. univ. Curs selectiv.Contractul de vânzare-cumpărare. Obligaţiile cumpărătorului. în mod retroactiv şi.1 2. Obligaţii . dr. căci îi lipseşte un element esenţial asupra căruia trebuie să se realizeze acordul de voinţă (art. Contracte speciale. dr.2 Preţul să fie determinat sau determinabil 1 2 Gabriel Boroi. Preţul să fie stabilit în bani Stabilirea preţului sub forma unei sume de bani este de esenţa vânzării. Obiectul contractului. cel puţin ca vânzarecumpărare. acesta va fi considerat proprietar exclusiv. În final. Astfel nu poate fi calificat vânzare-cumpărare. Bucuresti.  Dacă bunul va intra în lotul coindivizarului vânzător.p. Francisc Deak. 2006. vânzarea de către unul dintre soţi a unui bun comun fără consimţământul celuilalt soţ sau a unui bun aparţinând celuilalt soţ. Obligaţiile vânzătorului. Dacă însă aceste condiţii nu sunt îndeplinite. 3 Prof. 37 . contractul este nul absolut. Obligaţia de întreţinere a debitorului este o obligaţie de a face. dacă drept contraechivalent s-a stipulat o prestaţie periodică în bani. Contracte. observăm că există o serie întreagă de cazuri de vânzare a lucrului altuia: vânzarea de către moştenitor aparent. ci un schimb. 107. Mariana Rudăreanu.2.2 PREŢUL Preţul este obiectul prestaţiei cumpărătorului şi corespunde valorii lucrului vândut. Lect. Bucureşti. ca urmare a efectului retroactiv al partajului. p. Liviu Stănescu. 61. vânzarea de către un coindivizar a unui bun proprietate indiviză. contractul nu mai este vânzare ci rentă viageră3. El trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie fixat în bani. Editura Fundaţiei România de Mâine. Drept civil. p. Dacă înstrăinarea unui lucru se face nu pentru bani ci în schimbul altui lucru. 380. contractul prin care proprietatea unui lucru se transmite în schimbul întreţinerii pe viaţă. 2001.3. să fie determinat sau determinabil şi să fie sincer şi oneros. Bucureşti 2003. vânzarea unui bun furat sau obţinut prin săvârşirea unei infracţiuni. eventual contract nenumit. Editura Universul Juridic. ca atare.  Dacă bunul va intra în lotul altui coindivizar contractul va fi nul.3. pentru stingerea unei obligaţii sau în schimbul unei alte prestaţii contractul nu mai poate fi calificat vânzare-cumpărare. o dare în plată sau alt contract. 1295 Cod civil)2. Editura All Beck. univ. 2. Tratat de drept civil. care nu echivalează cu un preţ. ediţia a II-a.

părţile trebuie să se conformeze. mandat care nu poate fi revocat decât prin acordul comun al părţilor2. IV.2. dar nu are nici calitatea de expert. acesta se înlocuieşte de drept cu cel legal3. contractul nu poate fi considerat încheiat decât în momentul în care părţile s-au înţeles cu privire la preţ. Dacă părţile au stabilit un alt preţ. 1929. În nici un caz instanţa nu este competentă să determine preţul sau persoana terţului în lipsa acordului dintre părţi. Băicoianu. fiindcă avizul expertului este la aprecierea instanţei. II. civ. respectiv una dintre ele acceptă preţul cerut de cealaltă parte. iar înţelegerea ulterioară dintre părţi cu privire la preţ sau cu privire la persoana unui alt terţ.S. pe care părţile să-l fi stabilit nu în mod fictiv ci în scopul de a fi cerut şi plătit în realitate. respectiv restituită în temeiul art. Tratat de drept civil român. mandatarul comun al părţilor. ori preţul stabilit de expert este obligatoriu atât pentru părţi cât şi pentru instanţă 1. dec. Al.caz în care preţul este determinabil. nr.177. Este posibil ca părţile să precizeze în contract numai elementele cu ajutorul cărora preţul va putea fi determinat în viitor . Alexandresco.3 Preţul să fie sincer şi serios Pentru ca preţul să existe. vânzarea este nulă în lipsă de preţ. are semnificaţia unui nou contract încheiat în momentul realizării acordului de voinţă. 992 Cod civil (plata nedatorată). o neînţelegere.în lipsă de stipulaţie – potrivit legii. Principiile dreptului civil român. Rosseti-Bălănescu. fiindcă nu este chemat să soluţioneze un litigiu. Preţul este determinat. 222/1959 în Repertoriu 1952-1969. p. respectiv se subînţelege că părţile au avut în vedere preţul legal. D. Determinarea preţului nu presupune stabilirea modalităţii de plată ori a termenului plăţii. Hamagiu. Obligaţiile vânzătorului. 1996.217. chiar dacă contractul nu conţine precizări în această privinţă. 38 . În nici un caz determinarea preţului nu poate rămâne la aprecierea ulterioară a părţilor sau să depindă de voinţa uneia dintre ele. Bucureşti. I. Preţul este 1 2 C. 3 T. iar dacă contractul a fost executat cu plata unui alt preţ diferenţa urmează să fie plătită. col. Preţul este determinabil şi atunci când stabilirea lui este lăsată la aprecierea unui terţ ales de comun acord de către părţi sau de către o persoană determinată de părţi. el trebuie să fie sincer şi serios. dacă terţul desemnat nu poate sau nu vrea să determine preţul.cel târziu la data exigibilităţii obligaţiei de plată . p. Tot astfel. căci numai convenţiile legal făcute au putere obligatorie între părţi. El este în realitate. p. 2. În toate cazurile în care există preţuri legale obligatorii. Terţul ales în aceste condiţii nu este un arbitru. vol. În aceste din urmă cazuri.3. aceste elemente urmând a fi determinate .Contractul de vânzare-cumpărare. împuternicit să stabilească preţul. Obligaţiile cumpărătorului. dacă cuantumul lui este hotărât de părţi în momentul încheierii contractului. Prin preţ sincer se înţelege un preţ real. Obiectul contractului. 906. vol.

Jud. 187/1970. Conform art. modificată prin Legea nr. 5 T. p. C. Prin derogare de la principiul validităţii contractului chiar şi în cazul lipsei de echivalenţă între preţ şi valoarea legală a lucrului. civ. indiferent de mărimea leziunii de care a suferit. dar dacă părţile au urmărit în realitate înstrăinarea bunului . dacă în momentul încheierii contractului există o disproporţie vădită între cele două obiecte. în Repertoriu 1969-1975. dacă „vânzătorul” a avut intenţia de a face o liberalitate şi dacă sunt îndeplinite toate condiţiile cerute pentru validitatea donaţiei. 39 .D. în R. 6/1998. Obligaţiile cumpărătorului. Contractul încheiat de o persoană incapabilă (sub 14 ani sau pusă sub interdicţie) este anulabil chiar şi fără leziune.251. atât de disproporţionat în raport cu valoarea lucrului vândut2. dec. 1 2 C. nr. fiind raportată nu numai la valoarea lucrului vândut. Stătescu.74. T. să nu poată constitui obiectul obligaţiei cumpărătorului şi deci o cauză suficientă a obligaţiei asumate de vânzător de a transmite dreptul de proprietate.R. devenind aplicabile regulile simulaţiei şi cele fiscale (fraudarea fiscului).R. să plătească un preţ mai mare decât cel care se declară în actul notarial. Pătulea.Jud. 161/1989. p.el poate fi recunoscut valabil ca o donaţie deghizată1. Bîrsan. Dacă simulaţia constă numai în deghizarea parţială a preţului. Dacă partea lezată este un major. p. nr. p. Seriozitatea fiind o chestiune de fapt.D. când din intenţia părţilor rezultă că nu este datorat.S. nr. din Bucureşti. civ. p. dar şi la subiectivismul părţilor4. este nulă absolut vânzarea prin care părţile înţeleg. În cazul în care preţul este fictiv. 4 T. dec. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 1992. s.deci numai preţul. Univ.R. 1640/1977. Beleiu. 6 Gh. civ.D. Hunedoara. dar numai dacă lezatul este minor între 14-18 ani care încheie singur. nr. nr. p. 7/1989. adică să nu fie derizoriu.127.Contractul de vânzare-cumpărare.77. încât să nu existe preţ. Obiectul contractului. nr. şi în cazul preţului derizoriu contractul este nul ca vânzare-cumpărare dar poate subzista ca donaţie. printr-un act secret. 122/1998. nu şi contractul în întregime este fictiv . Bucureşti. contractul este nul ca vânzare-cumpărare căci îi lipseşte preţul. în R. întrucât părţile sunt libere să determine preţul sub sau peste valoarea lucrului. Obligaţiile vânzătorului. Preţul trebuie să fie serios. nu are deschisă calea acţiunii în resciziune. 3 T. dar fără ca preţul să devină derizoriu. 109-110. Dacă preţul este sincer şi serios – nu fictiv sau derizoriu – contractul de vânzare-cumpărare este. 6/1974. 1542/1973. fictiv. cu Notă de V. iar echivalenţa este relativă. este lăsată la aprecierea instanţei 3. 7/1971. valabil. fără încuviinţarea ocrotitorului legal6. dec. 1980. Drept civil teoria generală a dreptului civil. deCod civil nr. contractul este valabil ca vânzare-cumpărare. 127.S. se poate cere anularea pentru leziune 5. s. Drept civil teoria generală a obligaţiilor. în principiu. Suceava. în R.

384. Forma nu este prevăzută expres ca o condiţie de valabilitate a contractului. 2. în anumite cazuri. 40 . Din dispoziţiile art. 247/2005 terenurile. pot fi înstrăinate prin acte juridice inter vivos numai dacă actul juridic a fost încheiat în formă autentică. Gabriel Boroi. 967 Cod civil. Curs selectiv. Obligaţiile vânzătorului.1 2. Având în vedere caracterul sinalagmatic al contractului de vânzare-cumpărare. p. 383. Editura All Beck. legea nu impune.Contractul de vânzare-cumpărare. Drept civil. Bucureşti 2003. sub sancţiunea nulităţii absolute2. indiferent că sunt situate în intravilan sau extravilanul localităţilor şi indiferent de întinderea suprafeţei. o anumită formă. cauza este scopul în vederea căruia. p. deşi contractul de vânzare-cumpărare este consensual. deoarece existenţa ei se prezumă până la proba contrarie. În anumite cazuri prevăzute de lege. rezultă trei condiţii ce trebuie îndeplinite de cauza contractului de vânzare-cumpărare:  Cauza să existe. Editura All Beck. 966 – 968 cod civil. Liviu Stănescu. se cere o anumită formă. Obligaţiile cumpărătorului. potrivit prevederilor art. 1 2 Gabriel Boroi. potrivit art. ediţia a II-a. Curs selectiv. atât vânzătorul. Obiectul contractului. impune expres o formă solemnă pentru validitatea unor vânzări. Liviu Stănescu. Cauza imorală atrage nulitatea absolută a vânzării-cumpărării. 2 din Titlul X al Legii nr. Vânzarea este valabilă chiar dacă cauza nu este stipulată expres. De exemplu. cât şi cumpărătorul se obligă unul faţă de celălalt. potrivit art.5 FORMA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE În dreptul nostru. Prin excepţie de la principiul consensualismului legea. Deşi orice contract trebuie să îmbrace o formă oarecare. pe când în realitate nu există. este realizabil. 948 Cod civil.4 CAUZA CONTRACTULUI DE VÂNZARE -CUMPĂRARE Cauza reprezintă un element constitutiv în structura actului juridic şi o condiţie de validitate a acestuia. În esenţă. in principiu. Drept civil. Bucureşti 2003.  Cauza este licită când este conformă cu normele juridice şi este morală când corespunde regulilor de convieţuire socială. putem spune că fiecare dintre obligaţiile părţilor au câte o cauză (şi deci nu putem vorbi despre o cauză comună). ediţia a II-a.  Cauza să fie reală. Cauza falsă este de fapt o eroare asupra cauzei care atrage doar nulitatea relativă a contractului. ad validitatem. Cauza este falsă atunci când părţile sau numai una dintre ele au avut credinţa greşită că scopul pentru care au încheiat vânzarea există.

„deoarece transferul proprietăţii (şi al riscurilor) se produce. dar şi efectul principal al contractului valabil încheiat2. 51-55.1 CAPITOLUL 3 EFECTELE CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPĂRARE Principalul efect juridic al contractului de vânzare-cumpărare constă în strămutarea dreptului de proprietate de la vânzător la cumpărător. proprietatea se transferă fără intervenţia părţilor. cât şi ale cumpărătorului. În consecinţă. Chirică. prin voinţa părţilor ori a legii) are rol determinat asupra obligaţiei vânzătorului. Pe de altă parte. odată ce contractul a fost perfectat. de regulă prin însăşi încheierea contractului”. 1 2 D. opinii citat. dar nu ca o condiţie de validitate. ar trebui să admitem că şi dobândirea acestuia este o obligaţie a cumpărătorului. ci numai ad probaţionem sau în vederea îndeplinirii formalităţilor de publicitate a transferului dreptului de proprietate asupra imobilelor. Obligaţiile vânzătorului. apreciem că transmiterea dreptului de proprietate este un caracter juridic important al vânzării. putem spune că obligaţiile de predare şi de luare în primire a lucrului. ca efect principal al vânzării (indiferent dacă acesta se face la momentul încheierii contractului sau ulterior acestui moment. Transmiterea dreptului de proprietate.Contractul de vânzare-cumpărare. Transmiterea dreptului de proprietate nu este o obligaţie a vânzătorului (indiferent că operează îndată sau ulterior) deoarece. Obiectul contractului. dacă am admite că înstrăinarea dreptului de proprietate ar fi o obligaţie a vânzătorului. În doctrină s-a apreciat că transmiterea proprietăţii lucrului vândut este numai un caracter juridic şi nu constituie o obligaţie a vânzătorului. În alte cazuri de încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare legea impune o anumită formă. datorate de vânzător şi respectiv de cumpărător sunt de fapt expresii materiale ale înstrăinării şi dobândirii (transmiterii) dreptului de proprietate. Obligaţiile cumpărătorului. Per a contrario. 41 . p.

Bucureşti 2003. 983 Cod civil). Curs selectiv. clauzele neclare „se interpretează în contra vânzătorului”. În materie de vânzare. Editura Universitară. Doctrina a apreciat. 51. Codul civil conţine o dispoziţie în legătură cu interpretarea clauzelor vânzării. interpretarea se face în favoarea debitorului (art. dacă înţelesul unui contract este îndoielnic. dr. Drept civil.72. 1313 Cod civil) -. Înseamnă că. deoarece transferul proprietăţii (şi a riscurilor) se produce. Obiectul contractului. iar dacă înţelesul actului ar fi îndoielnic. dar şi cele referitoare la obligaţiile vânzătorului se interpretează în favoarea cumpărătorului. Desigur. 68. Liviu Stănescu.1 Prin efectele unui contract se înţeleg obligaţiile pe care contractul le creează în sarcina părţilor contractante. op. Bineînţeles.p. încheierea actului în forma autentică în cazul înstrăinării de gen)3. 3 Corneliu Turianu. de regulă. art. De regulă. Francisc Deak. Obligaţiile cumpărătorului. 1 Gabriel Boroi. pe bună dreptate. Editura Universul Juridic. în materie de vânzare. Tratat de drept civil. în cazurile în care proprietatea nu se transmite prin efectul încheierii contractului.2 3. p. se creează obligaţii în sarcina celor două părţi contractante. cit. Francisc Deak. condiţiile contractului – trebuie să explice clar obligaţiile sale. că prin contractul de vânzare-cumpărare părţile îşi asumă şi „alte obligaţii. univ. Editura All Beck. aşa cum ele sunt în drept să modifice chiar şi obligaţiile reglementate de lege. 1361 Cod civil). p. Codul civil nu reglementează expres toate efectele contractului de vânzare-cumpărare. ediţia a II-a.1 OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI O dată ce contractul a fost valabil încheiat. 385. nu numai clauzele referitoare la propriile obligaţii. Bucureşti. unele de sine stătătoare. 1312 Cod civil conţine o regulă specială şi derogatorie: vânzătorul – care stabileşte. Contracte speciale. de regulă. Vânzătorul are două obligaţii: să predea lucrul vândut cumpărătorului şi să-l garanteze contra evicţiunii şi contra viciilor. Pentru stabilirea acestor obligaţii. prin însăşi încheierea contractului. vânzătorul este obligat să efectueze acele acte ori fapte care sunt necesare pentru a opera transferul dreptului de proprietate (de exemplu. 1313 Cod civil) precum şi la principala obligaţie a cumpărătorului „de a plăti preţul în ziua şi la locul determinat prin contract” (art. 2001. Bucureşti. Între obligaţiile vânzătorului Codul civil nu prevede obligaţia de a transmite proprietatea lucrului vândut. părţile pot stipula şi alte obligaţii – legiuitorul prevăzând numai obligaţiile principale (art.. Curs de drept civil – Contracte speciale. iar altele accesorii celor principale”. p. făcând referire numai la obligaţiile principale ale vânzătorului: „de a da lucrul şi de a răspunde de dânsul” (art.Contractul de vânzare-cumpărare. 2003. 42 . 2 Prof. Obligaţiile vânzătorului.

C. de exemplu. Editura Universitară. obligaţia de predare a lucrului vândut este cherabilă.din momentul în care a devenit proprietar .corpore alieno. 1324 Cod civil).1318 Cod civil).sau există posibilitatea preluării fără concursul vânzătorului). cumpărătorul posedând .1 PREDAREA LUCRULUI VÂNDUT Obligaţia principală de predare este reglementată de art. dr. 1317 Cod civil). Tratat de drept civil.) în sarcina cumpărătorului. Predarea se face la locul unde se află lucrul vândut în momentul contractării (art. C. Cu privire la termenul şi dovada predării se aplică regulile generale referitoare la executarea obligaţiilor2. numai o atitudine pur pasivă. potrivit regulilor generale (art. predarea cheilor clădirii. p. Obiectul contractului. iar nu portabilă. cheltuielile de transport sunt în sarcina vânzătorului3. În ceea ce priveşte modul de executare. iar. Contracte speciale. de regulă. Editura Universul Juridic. dacă s-a stabilit ca loc al executării domiciliul cumpărătorului. comodatar etc. 69. 1992. 43 . care conţin norme cu caracter dispozitiv. 1326 Cod civil). Bîrsan. Obligaţiile vânzătorului. din momentul încheierii contractului. 53. predarea presupune. Stătescu. În ceea ce priveşte obiectul predării. Cit. 3 Corneliu Turianu. Această regulă se aplică în cazul în care lucrul vândut poate fi localizat din momentul încheierii contractului (este individualizat). predarea trebuie să se facă la domiciliul debitorului (vânzătorului). în lipsă de stipulaţie contrară. 1319 Cod civil). transport. Obligaţiile cumpărătorului. În celelalte cazuri.Contractul de vânzare-cumpărare. În cazul unui lucru individual determinat şi existent în momentul încheierii contractului „în starea în care se află în momentul vânzării” (art. descărcare etc. dacă nu este stipulaţie contrară (art. îndeplinirea unor acte sau fapte pozitive necesare pentru ca cumpărătorul să între în stăpânirea efectivă a lucrului cumpărat. ci numai a detenţiei.ca depozitar. 1316 şi art. predarea nu are semnificaţia transferării dreptului de proprietate şi nici chiar a posesiei. 287 şi următoarele. eliberarea clădirii de către vânzător şi persoanele care nu au un drept opozabil cumpărătorului1. iar cele ale ridicării de la locul predării (încărcare. univ. în alte cazuri. op. şi dacă lucrul nu poate fi localizat. vânzătorul este obligat să predea lucrul vândut „în măsura determinată prin contract” (art. 1315. Cheltuielile de predare (cântărire. numărare) sunt în sarcina vânzătorului. De exemplu.. Rezultă că. 3. iar 1 2 Prof. când lucrul se află în detenţia lui .p. în unele cazuri. Bucureşti.1104 Cod civil). de exemplu. măsurare. din partea vânzătorului (lăsarea lucrului la dispoziţia cumpărătorului. 2003. 1314-1334 Cod civil. Bucureşti.1. p. Curs de drept civil – Contracte speciale. 2001. Francisc Deak. Prin predare se înţelege punerea lucrului vândut la dispoziţia cumpărătorului deoarece proprietatea se transmite. remiterea titlului de proprietate sau de creanţă (art..

Obligaţiile cumpărătorului. 1100-1103 Cod civil). chiar dacă înţelegerea între părţi este diferită (fraus omnia currumpit) . reguli speciale sunt prevăzute în materie de vânzare de imobile (în special terenuri) . 1330 Cod civil) şi în caz de fraudă. diferenţa va fi luată în consideraţie după cum urmează: .). în cazul lucrurilor de gen şi viitoare în cantitatea şi calitatea ori alte criterii determinate în contract (mostre. 1332 Cod civil) şi la daune-interese. cu preţul de 5 mii lei). În toate cazurile când cumpărătorul cere rezoluţiunea vânzării el are dreptul. 1327 Cod civil). rezoluţiunea contractului poate fi cerută numai dacă imobilul nu poate fi folosit pentru destinaţia avută în vedere la încheierea contractului. fiind aplicabile regulile generale referitoare la obiectul plăţii (art. 1331 Cod civil). locul de casă situat în. un teren de 500 mp. cumpărătorul poate opta şi pentru rezoluţiunea vânzării (art.. eşantioane. de exemplu. conform regulilor generale.dacă excedentul dovedit prin măsurătoare depăşeşte a 20-a parte a întinderii arătate în contract .reguli aplicabile în lipsă de stipulaţie (expresă sau tacită) contrară în contract (art..între întinderea declarată şi cea reală nu se ia în consideraţie.pentru ipoteza în care vânzătorul predă imobilul prevăzut în contract. În caz de excedent peste a 20-a parte. pe un preţ de 10 lei mp. 1333 Cod civil). 1328 Cod civil). 1331 Cod civil). cumpărătorul poate cere completarea (dacă vânzătorul mai are alături teren) sau o reducere din preţ proporţională cu întinderea găsită lipsă. fiindcă vânzătorul este în culpă. iar dacă cumpărătorul păstrează imobilul este obligat să plătească dobânda la suplimentul de preţ (art. Cu privire la obiectul predării. . diferenţa . Obiectul contractului.. la restituirea cheltuielilor vânzării (art.Contractul de vânzare-cumpărare. standarde etc.dacă întinderea este mai mare.el poate cere rezoluţiunea contractului (art. Obligaţiile vânzătorului. şi la predare sau ulterior se constată că întinderea nu corespunde celei arătate în contract. adică pe un preţ global (de exemplu. diferenţele de preţ datorate potrivit regulilor arătate se compensează (art. ea poate însă provoca un spor sau o micşorare a preţului dacă valorează cel puţin o a 20-a parte din preţul total al vânzării (art. pe lângă preţ.în plus sau în minus . a celuilalt mai mic. 1329 Cod civil). iar întinderea unuia este mai mare. Dreptul la acţiune pentru majorarea sau scăderea 44 .dacă întinderea este mai mică.  Dacă vânzarea este făcută „astfel decât pe măsură”. dar întinderea lui este diferită faţă de aceea specificată în contract:  Dacă imobilul s-a vândut „cu arătare de cuprinsul sau şi pe atât măsura” (art.  Dacă s-au vândut două (sau mai multe) imobile (cu arătarea întinderii) printr-un singur contract şi preţ. În caz de întindere lipsă. cumpărătorul nu poate cere completarea terenului sau rezoluţiunea contractului. cumpărătorul este obligat să plătească în plus preţul excedentului său .

Cumpărătorul are dreptul. considerăm că vânzătorul (sau altă persoană care nu are drept de folosinţă opozabil cumpărătorului) are dreptul la restituirea cheltuielilor făcute pentru producerea fructelor. Editura Universul Juridic. 45 . inclusiv fapta cumpărătorului sau a unui terţ pentru care nu are a răspunde. preţului ori rezoluţiunea vânzării se prescrie într-un an de la data încheierii contractului (art. vânzătorul răspunde ca un depozitar (voluntar sau remunerat . ambalajul). Corneliu Turianu. Obiectul contractului. acţiunea în revendicare sau în garanţie (dar nu şi acţiunea personală de anulare a contractului de locaţiune pentru incapacitate). 1325 Cod civil). 2003. daune-interese (art. potrivit convenţiei. vânzătorul este obligat să predea. 72. 1 2 Prof.art.civ). Contracte speciale. Bucureşti. caz fortuit sau forţă majoră. Bucureşti.p. art. Francisc Deak. o dată cu lucrul vândut. vânzătorul este obligat să-l conserve până în momentul predării (art. deoarece lucrul trebuie să fie predat în starea în care se afla în momentul încheierii contractului (art. fie executarea în natură a contractului (punerea sa în posesie. 1082-1083 Cod civil). 2001. Obligaţiile vânzătorului. În cazul în care lucrul vândut nu se predă în momentul încheierii contractului. 1324 Cod civil). Tratat de drept civil. univ. potrivit regulilor generale cumpărătorul poate invoca excepţia de neexecutare (exceptio non adimpleti contractus) sau poate cere fie rezoluţiunea vânzării cu daune-interese. p. de exemplu. dacă este cazul1. imobile prin destinaţie. Dacă părţile nu s-au înţeles altfel. iar dacă executarea în natură nu este posibilă. dr. Curs de drept civil – Contracte speciale. dar lucrul exista în acel moment şi este individualizat. 1320 Cod civil). 1324 C. culpa lui fiind prezumată cât timp nu dovedeşte o cauză străină exoneratoare de răspundere (art. nefiind exclusă nici posibilitatea procurării lucrurilor de gen de la terţi pe seama vânzătorului (art. de asemenea. În lipsă de stipulaţie contrară (expresă sau tacită). În caz de deteriorare sau pieire a lucrului. chiar dacă. 1075 Cod civil). la accesoriile lucrului vândut şi la tot ce a fost destinat la uzul său perpetuu (art. Obligaţiile cumpărătorului. 1074 Cod civil). Dacă cumpărătorul a devenit proprietar din momentul încheierii contractului (întrucât conservarea se face în numele şi pe seama lui). 1077 Cod civil)2. precum şi la accesoriile convenite (de exemplu. În caz de neexecuare (totală sau parţială) datorată culpei vânzătorului. 1618 Cod civil). 53.Contractul de vânzare-cumpărare. proprietatea se transmite ulterior. 1334 Cod civil). şi fructele percepute după momentul transferării dreptului de proprietate(art. 1600 Cod civil). Editura Universitară. el trebuie să suporte cheltuielile ocazionate de păstrarea lucrului (art.

1321 Cod civil). Bucureşti. Tratat de drept civil. Codul civil prevede că vânzătorul este de drept obligat să-l garanteze pe cumpărător de evicţiunea totală sau parţială a lucrului vândut. Mariana Rudăreanu. evident. precum şi de sarcinile care n-au fost declarate la încheierea contractului (art. donatar) şi cu toate că cumpărătorul iniţial (donatorul) nu răspunde de evicţiune faţă de dobânditorul cu titlu gratuit (art. Obligaţiile vânzătorului. 18. dr. deoarece aceştia nu preiau în patrimoniul 1 2 Prof. Francisc Deak.se transmit asupra subdobânditorului şi toate drepturile legate de acel lucru .ca accesoriul lui . 2001. p.1 Obligaţia de garanţie contra evicţiunii Se numeşte evicţiune pierderea proprietăţii lucrului. Rezultă că obligaţia de garanţie are o dublă înfăţişare (art. deoarece aceştia nu sunt ţinuţi de obligaţiile autorilor lor şi nici asupra moştenitorilor beneficiari. 3. univ. a proprietăţii lucrului sau tulburarea cumpărătorului în exercitarea prerogativelor de proprietar2. o dată cu lucrul . dar şi faţă de subdobânditori. aflate în strânsă conexiune cu lucrul care formează obiectul contractului (cum omni causa). Dacă contractul s-a încheiat printr-un intermediar (de exemplu.1. un mandatar). chiar dacă aceştia sunt succesori cu titlu particular şi cu titlu gratuit (de exemplu. adică garanţia contra evicţiunii şi de utila folosinţă a lucrului. univ. Dacă însă intermediarul s-a comportat ca vânzător aparent (mandat simulat prin interpunere de persoane). 1336 Cod civil): vânzătorul trebuie să-l garanteze pe cumpărător de liniştita folosinţă a lucrului.Contractul de vânzare-cumpărare. În cazul executării cu întârziere a obligaţiei de predare. întrucât obligaţia de garanţie contra evicţiunii este patrimonială. Contracte speciale.1 3.p. acesta. 1081 şi 1079 Cod civil). p.liniştită şi utilă . Contracte. Evicţiunea în contracte civile. 46 . dr. la decesul vânzătorului se transmite asupra succesorilor universali sau cu titlu universal ai acestora.2 OBLIGAŢIA DE GARANŢIE A LUCRULUI VÂNDUT Obligaţia de garanţie a vânzătorului decurge din principiul că el trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă pentru a asigura cumpărătorului stăpânirea .110. 2006. el răspunde de evicţiune faţă de cumpărător . nu răspunde de evicţiune. 3 Camelia Toader. Lect. Obligaţii . 1997. Editura Fundaţiei România de Mâine. Bucureşti.1. Ea nu se transmite asupra succesorilor cu titlu particular. Obligaţiile cumpărătorului. În acest sens. cumpărătorul are dreptul la daune-interese (art. editura All Educaţional. Obiectul contractului. în total ori în parte. 1337)3 .2. 73.a lucrului vândut. adică garanţia contra viciilor. Bucureşti. 828 Cod civil). În cazul vânzării unui bun indiviz. Soluţia se justifică prin faptul că. Editura Universul Juridic. dar numai de la data punerii în întârziere a vânzătorului (art. Obligaţia de garanţie a vânzătorului contra evicţiunii există nu numai faţă de cumpărător.

nerezervat prin contract . Codul civil vizează. Obligaţii . Pe de altă parte. Contracte speciale.asupra lucrului vândut). 55.cu atât mai puternic cuvânt dacă evicţiunea provine dintr-un fapt personal al vânzătorului2. 47 . cel care vinde o moştenire fără a specifica cu amănuntul obiectele cuprinse într-însa. Reglementând obligaţia de garanţie pentru evicţiune. 74. dr. Obligaţiile vânzătorului. acesta putându-i opune excepţia de garanţie. 2001. săvârşit de către vânzător sau succesorii săi universali ori cu titlu universal de natură a-l tulbura pe cumpărător în liniştita folosinţă a lucrului. 2003. cumpărătorul se poate apăra prin invocarea unei excepţii personale numită „excepţie de garanţie”: cine trebuie să garanteze pentru evicţiune. Deoarece obligaţia de garanţie a vânzătorului este o obligaţie patrimonială. Bucureşti. în special. eundem agentem repellit exceptio).1 Garanţia contra evicţiunii poate rezulta atât din fapte personale cât şi de terţi. vânzătorul invocă un drept de uzufruct sau de abitaţie . potrivit art. Tratat de drept civil. ea se transmite asupra succesorului universal sau cu titlu universal.1 Garanţia contra evicţiunii rezultând din fapte personale. nu şi de conţinutul (obiectele) moştenirii. deposedarea cumpărătorului de o parte din terenul vândut) sau de o tulburare de drept (de exemplu. dr. univ.anterior vânzării. 3.1. dar vor răspunde de evicţiune intra vires herditatis dacă nu preferă să abandoneze bunurile moştenite în favoarea cumpărătorului. În cazul tulburărilor din partea vânzătorului. p.110. Editura Fundaţiei România de Mâine. Editura Universitară. lor (care rămâne distinct de patrimoniul succesoral) obligaţia de garanţie. coindivizar).2. Prof. nu-l poate evinge pe cumpărător. nu răspunde decât de calitatea de moştenitor. Francisc Deak. Bucureşti. Obiectul contractului. excepţia de garanţie poate fi invocată şi în ipoteza inversă în care adevăratul proprietar îl moşteneşte pe vânzător. Obligaţiile cumpărătorului. Fapt personal este orice fapt sau act . după moartea lui. Editura Universul Juridic. Vânzătorul nu poate evinge nici în urma dobândirii unei noi calităţi. 3 Lect. Curs de drept civil – Contracte speciale.p. Contracte. evicţiunea provenind de la un terţ. univ. Este însă evident că obligaţia de garanţie operează . Rezultă că ori de câte ori vânzarea-cumpărarea are ca obiect toate drepturile vânzătorului asupra unei moşteniri. acesta din urmă răspunde (garantează) numai cu calitatea de moştenitor. indiferent că este vorba de o tulburare de fapt3 (de exemplu. Astfel fiind. nu poate să evingă (quem de evictione tenet actio.Contractul de vânzare-cumpărare.1. dar neprevăzut în contract. p. pe care nu o avea în momentul încheierii contractului. Astfel. Mariana Rudăreanu. dar tăinuit faţă de cumpărător ori ulterior vânzării. dacă a vândut lucrul altuia (sau coproprietate cu altul) şi apoi l-a moştenit pe adevăratul proprietar (coproprietar. dacă tulburarea 1 2 Corneliu Turianu. 1399 Cod civil. 2006. Bucureşti.

dacă proprietarul (sau moştenitorul lui) a vândut imobilul la două persoane diferite şi primul cumpărător îl revendică de la cel de al doilea. Astfel.1339 Cod civil). dacă proprietarul vinde lucrul de două ori. Francisc Deak. care este numai de natura vânzării. Editura Universitară. 56. orice convenţie contrară este nulă (art. în acest caz. putând fi înlăturată sau modificată prin convenţia dintre părţi . căci „acela care are obligaţia garantării de evicţiune nu poate. Tot astfel.p. Aceasta. Bucureşti. de exemplu. Obligaţiile vânzătorului. spre deosebire de obligaţia de garanţie pentru evicţiune rezultând din fapta unui terţ. 2003. univ. dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii3: 1 2 să fie vorba de o tulburare de drept. Editura Universul Juridic. Corneliu Turianu. provine din partea moştenitorului. Obiectul contractului.deşi cauza evicţiunii este ulterioară vânzării . 76. vânzătorul este obligat să-l apere pe cumpărător. el răspunde de evicţiune faţă de primul cumpărător.deoarece evicţiunea rezultă din faptul său personal2. de exemplu. În sfârşit. Astfel. tot el. Editura Universitară. Ea poate fi invocată (de al doilea cumpărător) numai dacă reclamantul (primul cumpărător) cumulează şi calitatea de vânzător (de succesor universal sau cu titlu universal al vânzătorului)1. Dacă tulburarea provine din partea unei terţe persoane. după vânzare. 2001. Obligaţia de garanţie a vânzătorului există.Contractul de vânzare-cumpărare. dacă. Obligaţia de garanţie a vânzătorului pentru fapte proprii . procesul nu poate fi soluţionat prin invocarea excepţiei de garanţie. 3 Corneliu Turianu.vizează nu numai tulburarea directă a cumpărătorului. Vânzătorul răspunde în asemenea cazuri . Bucureşti.indiferent că au fost săvârşite înainte sau după încheierea contractului de vânzare-cumpărare . să evingă pe dobânditorul cu titlu oneros” (inclusiv coproprietarul care îl moşteneşte pe vânzător). ei nefiind ţinuţi de obligaţiile autorului lor. 56. Obligaţiile cumpărătorului.1. dr. excepţia de garanţie nu poate fi opusă succesorilor cu titlu particular ai vânzătorului. precizăm că obligaţia negativa a vânzătorului de a nu-l tulbura pe cumpărător în liniştita folosinţă a lucrului este de esenţa vânzării. dar şi evicţiunea care se realizează prin intermediul unui terţ.2. p. fostul proprietar constituie o ipotecă asupra imobilului vândut şi creditorul ipotecar trece la realizarea garanţiei. Curs de drept civil – Contracte speciale. Contracte speciale. Bucureşti. indiferent că a fost de bună sau de reacredinţă. iar dacă nu reuşeşte să-l apere va fi obligat să suporte consecinţele evicţiunii. În schimb. dacă cel de-al doilea si-a înscris titlul de dobândire a imobilului în cartea funciară înaintea primului cumpărător sau a intrat cu bună-credinţa în posesia lucrului mobil. Prof. Tratat de drept civil. 2003. 3. Curs de drept civil – Contracte speciale. p.2 Garanţia contra evicţiunii rezultând din fapta unui terţ. 48 .1.

nu este suficientă o simplă temere a cumpărătorului de a fi evins sau o reclamaţie oarecare din partea terţului. art.1909-1910 Cod civil. dr.Contractul de vânzare-cumpărare. evicţiunea poate fi consecinţa unei acţiuni în justiţie intentată de cumpărătorul însuşi. uneori. dacă dreptul terţului asupra lucrului este atât de evident. cumpărătorul de la neproprietar devine proprietarul lucrului pe cale de moştenire. Editura Universul Juridic. Bucureşti. Vânzătorul răspunde. Contracte speciale.p. Obligaţiile cumpărătorului. Obligaţiile vânzătorului.616 Cod civil) sunt cunoscute şi acceptate de cumpărător. În consecinţă. luate în posesiune de către cumpărătorul de bună-credinţă. cum ar fi dreptul de proprietate sau dreptul de uzufruct. Pe de altă parte. şi cauza evicţiunii să nu fi fost cunoscută de cumpărător. vânzătorul răspunde dacă servitutea nu există. În afara drepturilor reale asupra lucrului. evicţiune poate exista şi în cazul invocării de către terţ a unui drept de creanţă. a contractului de locaţiune încheiat de către vânzător. de exemplu. de asemenea. întrucât micşorează valoarea imobilului. univ. 1 Prof. Este ipoteza. La aceste trei condiţii se mai adaugă. pentru existenţa unor servituţi nedeclarate şi care sunt neaparente (art. acţiuni respinse de instanţă. de exemplu. de exemplu. Referitor la această condiţie precizăm că. În contra tulburărilor de fapt cumpărătorul se poate apăra singur. Obiectul contractului. necesitatea unei acţiuni în justiţie intentată de către terţ împotriva cumpărătorului. Daca vânzarea a avut ca obiect bunuri mobile. Tratat de drept civil. De exemplu. prin acţiuni posesorii. de exemplu. împotriva terţului care a pus stăpânire pe lucru sau care contestă dreptul de servitute al cumpărătorului. 77. - cauza evicţiunii să fie anterioară vânzării. Dacă imobilul a fost vândut ca fond dominant. Francisc Deak.  Vânzătorul este garant numai dacă tulburarea din partea terţului este o tulburare de drept. deoarece se presupune că cele aparente (ca şi aşa-numitele servituţi naturale şi legale. încât cumpărătorul renunţă la lucru fără judecată. evicţiunea este rezultatul unei acţiuni în justiţie. În literatura de specialitate se arată însă şi cazuri de evicţiune care nu sunt consacrate printr-o hotărâre judecătorească. În cazul ipotecilor şi privilegiilor obligaţia de garanţie se declanşează numai dacă debitorul principal nu-şi plăteşte datoria şi creditorul trece la realizarea creanţei. problema garanţiei contra evicţiunii se pune numai dacă adevăratul proprietar le poate revendica în condiţiile art. 49 . în majoritatea cazurilor. pentru existenţa obligaţiei de garanţie a vânzătorului. prin mijloacele legale. care nu are un temei juridic. El nu răspunde pentru simpla tulburare de fapt. Dreptul invocat de către terţul evingător poate să fie un drept real. 2001. obligaţia de garanţie contra evicţiunii nu poate fi condiţionată de acţiunea în justiţie a terţului1. cumpărătorul plăteşte creanţa ipotecară pentru a degreva imobilul şi pentru a-l păstra. 1337 şi 1349 Cod civil).

dacă dovedeşte că .este opozabil cumpărătorului sau a îmbunătăţirilor aduse de locatar pe care cumpărătorul este obligat să le plătească. Editura Universul Juridic. 2001.în condiţiile arătate . va fi obligat să răspundă pentru evicţiune . 79. Obligaţiile vânzătorului.este divizibilă. În acest caz cumpărătorul. se poate întoarce împotriva lui pe cale principală. Bucureşti. cu consecinţa pierderii garanţiei de către cumpărător (art. dacă cumpărătorul este acţionat în justiţie de către terţ.  Vânzătorul este garant numai dacă tulburarea din partea terţului are o cauză anterioară vânzării. contractul având caracter aleatoriu. vânzătorul este ţinut . 1 Prof. Dacă cumpărătorul nu cunoştea existenţa locaţiunii sau a îmbunătăţirilor. apărându-se singur.răspunderea vânzătorului pentru pagubele suferite de cumpărător: obligaţia de a da. Obiectul contractului. dr. Dacă el a avut cunoştinţă de pericolul evicţiunii.să se abţină de la orice fapt sau act ce ar putea avea drept consecinţă tulburarea cumpărătorului: obligaţia de a nu face. şi pierde procesul.fiind introdus în procesul cu terţul . înseamnă că a acceptat riscul şi problema răspunderii vânzătorului în caz de realizare a riscului nu se poate pune. obligaţia de a da . Francisc Deak. chiar începută înainte. În această acţiune însă. Sarcina probei cunoaşterii cauzei evicţiunii de către cumpărător incumbă vânzătorului1. 50 . vânzătorul nu răspunde. Dacă cumpărătorul nu-l introduce în proces pe vânzător.după cum am văzut . Dintre aceste trei obligaţii. afară numai dacă evicţiunea provine dintr-un fapt personal. între moştenitorii vânzătorului sau între mai mulţi vânzători coproprietari).ar fi avut mijloace potrivite pentru a respinge pretenţiile terţului.în anumite condiţii . iar vânzătorul nu i le comunică la încheierea contractului. În schimb. avea posibilitatea să întrerupă prescripţia achizitivă. devenit proprietar. Cât timp evicţiunea nu s-a produs. printr-o acţiune în garanţie pentru evicţiune.plata sumelor de bani datorate cu titlu de despăgubire . 1351 Cod civil). vânzătorul este obligat să-l apere pe cumpărător împotriva pretenţiilor terţului: obligaţia de a face. Dacă evicţiunea este pe cale să se producă. Vânzătorul nu poate răspunde de împrejurările ivite după încheierea contractului şi transmiterea lucrului în patrimoniul cumpărătorului . trebuie să-l introducă în proces pe vânzător printr-o cerere de chemare în garanţie pentru a-l apăra contra eventualei evicţiuni. În acest scop. univ. dar desăvârşită ulterior.p.  A treia condiţie este necunoaşterea cauzei evicţiunii de către cumpărător. Dacă evicţiunea s-a produs. pentru uzucapiunea. vânzătorul poate opune cumpărătorului excepţia procesului rău condus (exceptio mali processus). se angajează . Tratat de drept civil. Contracte speciale. primele două sunt indivizibile (de exemplu. care . Obligaţiile cumpărătorului. Deoarece cauza evicţiunii trebuie să fie anterioară vânzării.Contractul de vânzare-cumpărare.

Contractul de vânzare-cumpărare. Editura Fundaţiei România de Mâine. cât şi. • În sfârşit. dr. însă cu observarea următoarelor reguli speciale: 1 Lect. 485 Cod civil). ale acţiunii în regres contra vânzătorului.3 Efectele obligaţiei de garanţie în caz de evicţiune consumată În situaţia în care cumpărătorul sau succesorul lui în drepturi.1.Vânzătorul este obligat să plătească cumpărătorului diferenţa între preţ şi sporul de valoare dobândit de lucru între momentul încheierii contractului şi data producerii evicţiunii. Deoarece posesorul de bună-credinţă dobândeşte fructele (art. Obiectul contractului. univ. cu singura excepţie a foloaselor realizate de cumpărător din stricăciunile aduse lucrului (art. Bucureşti.3-4 Cod civil). 1341 pct. Această soluţie se impune. Obligaţiile vânzătorului. o dată ce se recunoaşte că drepturile cumpărătorului legate de lucru se transmit asupra subdobânditorului. 2006.2. atât ale procesului din care a rezultat evicţiunea. taxe de timbru etc. indiferent dreptului comun (art. p. Obligaţii . cumpărătorul are dreptul să ceară restituirea cheltuielilor de judecată. Obligaţiile cumpărătorului.1.4 Cod civil) potrivit .art. . 3. fie şi cu titlu particular. dacă este cazul. drepturile lui împotriva vânzătorului sunt stabilite de lege după cum evicţiunea a fost totală sau parţială1. chiar dacă valoarea lucrului s-a micşorat din cauze fortuite ori din neglijenţă cumpărătorului. cel târziu de la data intentării acţiunii de către terţ). Dar faţă de vânzător el rămâne un cumpărător de bună-credinţă. • În primul rând.111. 1341 pct.2 Cod civil). 51 . La aceste cheltuieli se adaugă şi cheltuielile contractului (autentificare.1341-1343 Cod civil). cumpărătorul are dreptul la daune-interese (art. Contracte. 1341 pct. • Cumpărătorul mai are dreptul la valoarea fructelor pe care a fost obligat să le înapoieze terţului evingător (art. indiferent dacă a dobândit lucrul la un preţ mai mic sau mai mare ori cu titlu gratuit. 1350 Cod civil). ceea ce justifică dreptul lui la valoarea fructelor restituite. a fost evins. În condiţii identice vânzătorul este obligat să restituie preţul primit şi în ipoteza exercitării acţiunii (directe) în garanţie de către un subdobânditor. vânzătorul este obligat să restituie integral preţul primit (ca la rezoluţiune pentru neexecutare sau nulitate pentru vânzarea lucrului altuia). textul vizează fructele pe care cumpărătorul le-a perceput după ce a devenit de rea-credinţă (a luat cunoştinţă de drepturile terţului asupra lucrului. Mariana Rudăreanu. • De asemenea.  În caz de evicţiune totală.

Dacă evicţiunea este numai parţială . iar vânzătorul va fi garant numai în subsidiar. valoare socotită în momentul evicţiunii. 52 . dacă nu se compensează cu valoarea fructelor culese şi păstrate de cumpărătorul evins.În afara sporului de valoare (şi în măsura în care nu sunt restituite cu acest titlu. cu despăgubiri pentru pierderea suferită. 1344 Cod civil). el poate cere rezoluţiunea vânzării (art. . Liviu Stănescu. Bucureşti. Francisc Deak. încât cumpărătorul n-ar fi cumpărat dacă ar fi putut să o prevadă. indiferent de scăderea sau urcarea valorii lucrului de la vânzare şi până la evicţiune (art. cumpărătorul restituie lucrul aşa cum a rămas după evicţiune. acestea din urmă în limita sporului de valoare. Obligaţiile vânzătorului. chiar şi cheltuielile voluptuarii. ediţia a II-a.1345-1346 Cod civil.Dacă cumpărătorul nu cere sau nu obţine rezoluţiunea vânzării are dreptul la valoarea părţii pierdute prin efectul evicţiunii.p. . primind în schimb preţul şi despăgubiri la fel ca în cazul evicţiunii totale.Dacă evicţiunea unei părţi a lucrului este atât de importantă. care sporesc valoarea lui. Gabriel Boroi. Drept civil. 1347 Cod civil). cumpărătorul are dreptul să opteze a cere rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare sau menţinerea contractului încheiat. iar dacă vânzătorul a fost de rea-credinţă. 2001. Obiectul contractului. În acest caz. de cauza care a produs excedentul de valoare sau dacă sporul a fost sau nu previzibil ori vânzătorul de bună sau de rea-credinţă (art.are ca obiect fie o fracţiune din lucru sau o cotă ideală din dreptul de proprietate. făcute în scop de lux sau de plăcere .art. univ. Vânzătorul nu se poate libera oferind o parte din preţ şi nici cumpărătorul nu poate cere o parte din preţ. Deoarece de aceste cheltuieli profită terţul evingător. făcute pentru conservarea lucrului. fie valorificarea sau negarea unui alt drept cu privire la lucru. Evicţiunea parţială constă. de către cumpărător a dreptului de proprietate asupra lucrului cumpărat. dr. de exemplu. Obligaţiile cumpărătorului. . 1348 Cod civil). 390. şi utile. fie în orice altă restrângerea drepturilor dobândite în temeiul vânzării-cumpărării2.Contractul de vânzare-cumpărare. Contracte speciale. Bucureşti 2003.1  În caz de evicţiune parţială. şi utile. Editura Universul Juridic. el va fi în primul rând obligat să-l despăgubească pe cumpărător. fie în restrângerea dreptului de folosinţă asupra acestuia. proporţională cu partea evinsă. Însă terţul poate fi obligat numai la restituirea cheltuielilor necesare. cheltuielile utile). p. fie în pierderea în parte. Editura All Beck. În caz de evicţiune parţială. 80-82. vânzătorul este obligat să restituie cumpărătorului cheltuielile necesare. 1 2 Prof. Curs selectiv. Tratat de drept civil. Pentru restul cheltuielilor răspunde numai vânzătorul.

micşorată sau înlăturată complet prin convenţia dintre părţi se numeşte garanţie convenţională (de fapt)2.Contractul de vânzare-cumpărare. Francisc Deak. Tratat de drept civil. 1338 Cod civil). inundaţie. În privinţa clauzelor de agravare a răspunderii vânzătorului . În realitate. 2001. săvârşite anterior încheierii contractului şi aduse la cunoştinţă cumpărătorului (de exemplu.1 3. Garanţia agravată.1. În ceea ce priveşte clauzele de exonerare de răspundere (înlăturare sau micşorare a garanţiei).2. o servitute constituită etc.  Exonerarea totală sau parţială pentru fapta unui terţ este permisă. se aplică regulile garanţiei de drept. 1349-1350 Cod civil).. pentru a atrage sancţiunea nulităţii totale (a contractului). expropriere etc. nefiind stabilit cu caracter imperativ. ale terţilor (de exemplu.) . el fiind deţinut fără cauză. D. Cit. cumpărătorul are dreptul la daune-interese în condiţiile dreptului comun (art. 1 2 Prof. ci clauze menite a determina conţinutul şi limitele dreptului transmis. Editura Universul Juridic. op. Obligaţiile cumpărătorului. legea prevede doua limitări:  Obligaţia negativă de garanţie a vânzătorului pentru fapte personale nu poate fi nici înlăturată şi nici micşorată prin convenţia dintre părţi. dacă nu intervine rezoluţiunea potrivit celor arătate mai sus. Bucureşti. poate fi modificat prin convenţia părţilor (art. deoarece sunt de stricta interpretare. Regimul legal al garanţiei. . 53 .p. în aceste cazuri. că ele trebuie să fie expres prevăzute şi clar exprimate.legea nu prevede limitări. univ. 227.1. pentru tulburări de fapt) sau chiar pentru evenimentele fortuite (de exemplu. clauza este valabilă.4 Modificări convenţionale ale garanţiei contra evicţiunii.pentru fapte proprii. Contracte speciale. Obiectul contractului. dr. 82-83. 1340 Cod civil). Menţionăm însă. Acţiunea în garanţie pentru evicţiune a cumpărătorului împotriva vânzătorului se prescrie în termenul general de prescripţie. În literatura de specialitate se precizează că exonerarea de garanţie pentru fapte personale se admite totuşi. Alexandresco. numită garanţie de drept.). Clauza nu poate fi considerată cauza determinantă a contractului. iar contra non valentem agere non currit praescriptio (prescripţia nu curge împotriva celui care este împiedicat să acţioneze).În cazul servituţilor (active sau pasive) ori a altor drepturi. sancţiunea fiind nulitatea clauzei (art. p. dacă vizează fapte anume determinante. Obligaţiile vânzătorului. pentru că nu reprezintă clauze de exonerare propriu-zise. 1339 Cod civil). dar nu poate scuti pe vânzător de a restitui preţul (fără despăgubiri) în caz de evicţiune (art. Termenul prescripţiei începe să curgă de la data producerii evicţiunii. un contract de locaţiune încheiat. Până în acest moment obligaţia vânzătorului este condiţionată şi cumpărătorul nu poate să acţioneze. În caz de îndoială.

Contracte speciale. situaţia prezintă asemănare cu viciul de consimţământ al erorii (sau dolului) asupra substanţei obiectului contractului (art. Editura Universul Juridic. univ.p. În schimb. ci are o acţiune în garanţie (redhibitorie sau estimatorie) contra vânzătorului. dacă se vinde o casa despre care vânzătorul afirmă că este construită din cărămidă. deci eroarea se referă numai la calitatea lucrului. 3 Gabriel Boroi.1 Condiţiile garanţiei contra viciilor Pentru a opera garanţia contra viciilor se cer întrunite următoarele condiţii: 1 2 Prof. Obligaţiile vânzătorului. Francisc Deak. p.în schimb. pericolul evicţiunii sau dacă a cumpărat pe riscul său (caracter aleatoriu)1.1. Editura All Beck. Deoarece în cazul viciilor vizate de art.2 Garanţia contra viciilor lucrului vândut Vânzătorul răspunde de viciile ascunse ale lucrului. Bucureşti. dacă casa este construită din cărămidă. 84. univ. 54 . Obiectul contractului. din cauza acestui viciu de consimţământ.1. dacă din cauza lor lucrul este impropriu întrebuinţării după destinaţie sau dacă viciile micşorează într-atât valoarea de întrebuinţare încât cumpărătorul. 384. nu ar fi cumpărat sau ar fi plătit un preţ mai redus (art. 2006. lucrul voit şi poate cere anularea contractului.2. Mariana Rudăreanu.4 3. în cunoştinţă de cauză. la încheierea contractului. dar este afectată de vicii. poate cere rezoluţiunea contractului printr-o acţiune în garanţie numită redhibitorie (vb. se poate cere anularea.1 Cod civil). în cazul viciilor vizate de art. univ. în substanţa sa. redhibere. aceste vicii s-au numit redhibitorii. 4 Prof.2 Când lucrul vândut este afectat de un viciu în sensul art.3 De exemplu.2. afară numai dacă cumpărătorul a cunoscut. iar în realitate este din material lemnos. Obligaţiile cumpărătorului. numai că acesta este impropriu întrebuinţării după destinaţie sau din cauza viciilor se micşorează valoarea de întrebuinţare.2. cumpărătorul nu a putut cumpăra. lat. 1352 Cod civil). 3. şi cumpărătorul nu poate cere anularea contractului. a lua înapoi. dr. va intra în funcţie obligaţia de garanţie pentru vicii . 1352 Cod civil cumpărătorul a cumpărat lucrul voit. dr.în cazul erorii asupra substanţei obiectului (error in substantiam). . p. dacă nu se mulţumeşte cu reducerea preţului. Contracte. Tratat de drept civil. 2001. 1352 Cod civil cumpărătorul. 1352 Cod civil. 2001. Bucureşti. dr.112. Bucureşti 2003. a restitui). Contracte speciale. Lect. Liviu Stănescu.Contractul de vânzare-cumpărare. Tratat de drept civil. Obligaţii . Editura Universul Juridic. 954 alin. Editura Fundaţiei România de Mâine. Curs selectiv. Francisc Deak. ediţia a II-a. Drept civil. Între aceste două situaţii există însă deosebiri esenţiale: . Bucureşti. 84.p.

Nu se cere însă ca viciul să se refere la substanţa. de experienţă. cu plata preţului în rate. încât cumpărătorul. Pentru viciile ivite ulterior contractării .Contractul de vânzare-cumpărare. de drepturi litigioase). dr. avându-se în vedere un cumpărător prudent şi diligent. viciul poate fi considerat ascuns numai dacă cumpărătorul nu l-a cunoscut şi. indiferent că lucrul vândut este un imobil sau un bun mobil. „Lipsa de informare. Vânzătorul nu răspunde „de viciile aparente şi despre care cumpărătorul a putut singur să se convingă” (art. inclusiv antecontractul de vânzare-cumpărare.1352 Cod civil). Toate cele trei elemente care condiţionează obligaţia de garanţie a vânzătorului pentru vicii trebuie să fie dovedite de cumpărător. deoarece prin efectul încheierii contractului riscurile trec asupra cumpărătorului o dată cu dreptul de proprietate. cu două excepţii: 1 Prof. vânzătorul răspunde şi pentru viciile ivite ulterior vânzării. chiar dacă predarea lucrului se face ulterior. Obligaţiile vânzătorului. dar până în momentul transferării dreptului de proprietate. Obligaţiile cumpărătorului. 1353 Cod civil). indiferent de natura sa. Editura Universul Juridic. 84. n-ar fi cumpărat sau ar fi plătit un preţ mai redus. Francisc Deak. Precizăm că răspunderea nu este condiţionată de cunoaşterea viciului de către vânzător (art. 1356-1357 Cod civil). nefiindu-i comunicat nici de către vânzător. printr-o verificare normală. În practica judecătorească posibilitatea cumpărătorului de a lua cunoştinţă de viciul lucrului se apreciază în abstracto. Viciul pe care vânzătorul dovedeşte că l-a adus la cunoştinţa cumpărătorului nu poate fi considerat ascuns. Contracte speciale. la esenţa lucrului (ca la anularea pentru eroare). 2001. 1354 Cod civil). dar atentă nici nu putea să-l cunoască. se defectează sau îşi pierde calitatea din cauza viciilor ivite după vânzare vânzătorul nu răspunde. adică din cauza lui lucrul să fie impropriu întrebuinţării la care este destinat după natura sa ori potrivit convenţiei sau să se micşoreze într-atât valoarea de întrebuinţare. numai întinderea răspunderii lui diferă după cum a avut sau nu cunoştinţă de existenţa viciului (art. în stare nouă sau uzată (de ocazie). Obiectul contractului.  Trebuie ca viciul să fie ascuns (art.deci când lucrul se strica. după împrejurări. În condiţiile arătate.  Trebuie ca viciul să fie grav.p. Bucureşti. obligaţia de garanţie pentru vicii se aplică la orice vânzare (vânzare sub condiţie. Tratat de drept civil. Prin urmare. cât şi nepriceperea cumpărătorului nu fac ca viciile pe care acesta nu le-a putut constata singur să fie considerate vicii ascunse”1. În cazurile în care proprietatea nu se transmite din momentul încheierii contractului. 55 . în cunoştinţă de cauză. univ.  Trebuie ca viciul (cauza defecţiunilor manifestate anterior) să fi existat în momentul încheierii contractului.

iar cele trei elemente care condiţionează obligaţia de garanţie au fost dovedite de cumpărător. Lect. Corneliu Turianu. Acţiunea specială de reducere se numeşte estimatorie (actio aestimatoria sau quanti minoris) deoarece deprecierea valorii lucrului se estimează prin expertiză. reprimind lucrul. loc. 1355 Cod civil. . Acţiunea prin care cumpărătorul cere rezoluţiunea vânzării se numeşte redhibitorie (actio redhibitoria). 3 V.vânzătorul răspunde numai de calitatea sa de moştenitor (art. p. Tratat de drept civil. cumpărătorul poate cere o reducere din preţ proporţională cu reducerea valorii lucrului datorat viciului. 2006. Obligaţiile cumpărătorului.nu există obligaţia de garanţie în cazul vânzării prin licitaţie publică (art. potrivit art. 1 2 Prof. Obligaţii .în cazul vânzării de drepturi succesorale . Stoica. 16-17. dr. 85-88. 1355 şi 1357 Cod civil). vânzătorul este obligat ca. Cu toate că legea reglementează numai opţiunea între cele două acţiuni. 2001. Totuşi. care se face prin intermediul justiţiei. cit. Mariana Rudăreanu. p.să ceară rezoluţiunea vânzării.2. Editura Universul Juridic. univ.Contractul de vânzare-cumpărare. Obligaţiile vânzătorului. 56 . adăugăm noi o asemenea soluţie nu contravine intereselor cumpărătorului (mai ales în cazul cumpărării unui lucru în stare nouă). „când această reparare e posibilă şi când ea n-ar ocaziona cheltuieli disproporţionate cu valoarea lucrului” şi. Dacă cumpărătorul a înstrăinat lucrul.112. univ. acţiunea redhibitorie poate fi exercitată de subdobânditor.dacă vânzătorul a fost de rea-credinţă. . 1360 Cod civil).. Editura Fundaţiei România de Mâine.1. acesta are următoarele posibilităţi2: .p. În cazul de admitere a acţiunii redhibitorii.2 Efectele şi întinderea răspunderii vânzătorului pentru vicii În cazul în care lucrul vândut este afectat de vicii ascunse.dacă nu s-a obligat să garanteze conţinutul universalităţii . 1399 Cod civil). în literatura de specialitate şi practica judiciară se întrevede şi posibilitatea „remedierii defecţiunilor” (înlăturarea viciilor) de către sau în contul vânzătorului. dr. . Contracte speciale.1 3. Contracte. dacă viciul este de mică importanţă. să ceară şi daune-interese. În loc de rezoluţiune. nu şi de calitatea bunurilor din moştenire. . Ea este admisibilă chiar dacă natura viciului n-ar face lucrul absolut impropriu destinaţiei sale normale. Bucureşti. Obiectul contractului.2. Bucureşti. să restituie preţul şi cheltuielile vânzării suportate de cumpărător (art. Francisc Deak.să ceară o reducere a preţului. instanţa poate aprecia ca dreptul de opţiune a fost exercitat abuziv 3 şi să acorde numai o reducere din preţ.

Bucureşti. Potrivit dreptului comun. p. cu orice mijloace de probă (inclusiv prezumţii) că vânzătorul a fost de rea-credinţă (a cunoscut viciile lucrului . ca atare. dr. de exemplu.11 alin. Francisc Deak.1 Cod civil).2). cu excepţia construcţiilor. paguba suferită de cumpărător sau despăgubirea plătită terţilor pentru paguba cauzată prin accidentul survenit datorită viciului lucrului etc. Fără a intra în analiza controverselor privind natura juridica a termenului de 1 an. s-a precizat că 1 2 conform art. Astfel.113. Obligaţii . Contracte. 2. Prescripţia pentru viciile lucrului.p. 3 Gheorghe Beliu. 1356 Cod civil vizează plata daunelor numai în cadrul acţiunii redhibitorii. însă cel mai târziu de la împlinirea unui an de la predarea lucrului de orice natură. 1357 Cod civil) . Revista română de drept. Deşi art. iar în cazul construcţiilor cel mai târziu de la împlinirea a trei ani de la predare (art.) trebuie să fie făcută de cumpărător. Editura Fundaţiei România de Mâine. nr. 167/1958)2. vânzătorul este obligat să restituie preţul şi cheltuielile vânzării. 1358 alin.1. Dacă lucrul a pierit din cauza viciilor. 8-16. menţionăm că în practică aceste termene sunt privite. univ. Tratat de drept civil. majorarea preţului. Dacă el nu cunoaşte viciul lucrului. În schimb. Mariana Rudăreanu. Contracte speciale.Contractul de vânzare-cumpărare. 1085 Cod civil). respectiv 3 ani3. Lect. vânzătorul nu răspunde pentru vicii (art. dacă lucrul afectat de viciu a pierit fortuit (sau datorită culpei cumpărătorului). 2001. cunoscând viciile) în termenul general de prescripţie. în cazul viciilor ascunse vânzătorul este obligat să plătească daune-interese numai dacă cumpărătorul dovedeşte.p. dovada prejudiciului (de exemplu. Spre deosebire de materia evicţiunii. deci ca termene legale generale de garanţie pentru descoperirea viciilor ascunse şi. dr. 1980. în care şi vânzătorul de bună-credinţă poate fi obligat la plata daunelor-interese. 88-89. 1356 Cod civil). ea se admite şi în cazul acţiunii estimatorii . iar dacă viciile au fost ascunse cu viclenie (ceea ce presupune că vânzătorul a fost de rea-credinţă.2.art. nesusceptibile de întrerupere sau de suspendare. de regulă. univ. 2006.1 şi 2 din Decretul nr. iar dacă a fost de rea-credinţă poate fi obligat şi la plata daunelor-interese (art. 57 . Obligaţiile vânzătorului. extinctivă. poate fi obligat numai la restituirea preţului şi a cheltuielilor vânzării (art.2. Bucureşti. ca perioade limită în care viciile ascunse trebuie să fie descoperite. Obiectul contractului.3 Termenul de intentare a acţiunilor Acţiunea redhibitorie sau estimatorie poate fi intentată într-un termen de 6 luni. Termenele de prescripţie menţionate încep să curgă de la data descoperirii viciilor.1358 alin.5 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia Prof. Editura Universul Juridic. considerându-se că aceste daune sunt imprevizibile şi deci datorate numai în caz de dol (art. Obligaţiile cumpărătorului.1 3.

respectiv.).totală sau parţială . „dreptul material la acţiune privind viciile ascunse ale unei construcţii se prescrie într-un termen de 6 luni. nu se aduce o atingere termenelor de garanţie. Cu respectarea acestei condiţii (necunoaşterea viciilor). 90. precizăm că. În acest sens. Francisc Deak.art. Menţionăm că limitarea garanţiei poate fi stipulată şi sub forma scurtării termenului de un an. posibilitatea intentării numai a acţiunii estimatorii. dr. asigurarea numai a pieselor de schimb sau a reparaţiilor necesare etc. de la care curge prescripţia. ea este valabilă şi deci produce efecte numai dacă vânzătorul a fost de bună-credinţă (nu a cunoscut viciile .5 din Decretul nr. dacă viciile nu au fost invocate (pe cale de acţiune sau pe cale de excepţie) în cadrul termenului de prescripţie. rezultând din tăinuirea viciilor la încheierea contractului. Dispoziţiile de drept comun analizate privind existenţa.nu ar putea fi invocată faţă de cumpărătorul de bună-credinţă.4 Modificări convenţionale ale garanţiei pentru vicii.ci că descoperirea acestora. cu orice mijloace de probă (inclusiv prezumţii. efectele şi întinderea obligaţiei de garanţie pentru vicii au caracter supletiv. În sfârşit.p. de exemplu. Obiectul contractului. în cazul vânzătorului profesionist). să agraveze prin convenţia lor această obligaţie a vânzătorului printr-o clauză expresă.2. Obligaţiile vânzătorului. dimpotrivă. 58 . Decretul nr. care trebuie constatate cel mai târziu în 3 ani de la predarea construcţiei”. În caz de rea-credinţă a vânzătorului. Bucureşti. vicii descoperite într-o lună de la data vânzării autoturismului folosit). datorită caracterului imperativ al normelor care reglementează prescripţia extinctivă. socotit de la data descoperirii viciilor. Tot astfel. clauzele de înlăturare sau de limitare a garanţiei pentru vicii pot fi foarte variate (suprimarea totală a garanţiei. termenul de un an „nu trebuie interpretat în sensul că legiuitorul ar fi stabilit un al doilea termen de prescripţie pe lângă cel prevăzut de art. ele nu pot fi invocate pe cale de excepţie în cadrul acţiunii neprescrise termenul fiind de trei ani) intentate de vânzător pentru plata preţului. Dovada cunoaşterii viciilor de către vânzător trebuie să fie făcută de cumpărător. Tratat de drept civil. trebuie să aibă loc cel mai târziu într-un an de la predarea lucrului. condiţiile. Contracte speciale.Contractul de vânzare-cumpărare. principiul quae temporalia sunt ad agendum.respectiv 6 luni de la descoperirea viciilor ascunse . Editura Universul Juridic. legale sau 1 Prof. 2001. clauza de exonerare . perpetua sunt ad excipiendum nu este aplicabil. univ. de trei ani în care viciile ascunse pot fi descoperite (de exemplu.2. 167/1958 precizează că prin dispoziţiile cu privire la data începerii curgerii prescripţiei. În ceea ce priveşte clauza de limitare sau de înlăturare a garanţiei pentru vicii. care nu cunoştea aceste vicii. Obligaţiile cumpărătorului.1354 Cod civil). 167/1958 .1. părţile fiind libere să limiteze sau chiar să înlăture ori.1 3.

Pentru ca.încetarea garanţiei pentru viciile ascunse. Obiectul contractului. Editura All Beck. Acest text este derogatoriu de la regulile generale sub două aspecte:  conform regulilor generale în materie de obligaţii plata se face.1 alin. Obligaţiile cumpărătorului. dr.2. Editura Universul Juridic. 1104 Cod civil).p.Contractul de vânzare-cumpărare. după transferul dreptului de proprietate. ele pot introduce în contract obligaţia cumpărătorului de a asigura vânzătorului sau familiei acestuia (sau altor persoane) folosinţa lucrului. cumpărătorul este obligat să plătească preţul la locul şi în momentul în care i se face predarea lucrului vândut (art. Obligaţiile vânzătorului. univ.2 OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI Cumpărătorul are două obligaţii principale: de a plăti preţul şi de a lua în primire lucrul vândut. termenul de prescripţie însuşi (de 6 luni sau de 3 ani). să înceteze şi răspunderea de drept comun pentru vicii ascunse. Drept civil. pentru vicii apărute ulterior vânzării. nu poate fi modificat prin convenţia părţilor. cumpărătorul mai are obligaţia de a suporta cheltuielile vânzării. o dată cu răspunderea pentru orice vicii sau de buna funcţionare în cadrul unui termen de garanţie mai scurt de 1 an. Bucureşti.la expirare .2 3. Francisc Deak. Contracte speciale.). la domiciliul debitorului (art.1 3. iar în materie de vânzare la locul unde se face predarea 1 2 Prof. 1362 Cod civil) .3). prin interpretare.3). 92. Tratat de drept civil. că stipularea unei clauze de agravare pentru orice vicii. în afara celor prevăzute „de drept”. sau de buna funcţionare în cadrul unui termen mai scurt decât cel prevăzut pentru descoperirea viciilor ascunse. Bucureşti 2003. Liviu Stănescu. în contrariul ei.1 PLATA PREŢULUI Dacă nu s-a prevăzut altfel în contract (art. pentru buna funcţionare a motorului o perioada determinată etc. Astfel. sau a unei părţi din aceasta. ediţia a II-a. în continuare. de agravare a garanţiei (şi pentru vicii aparente sau calităţi convenite) şi de limitare a ei în timp (la o perioadă mai scurtă pentru descoperirea viciilor ascunse). inclusiv cele aparente. 11 alin. 395. Precizăm însă. Gabriel Boroi. nu atrage după sine . o asemenea clauză fiind nulă (art.1361 Cod civil). Curs selectiv. Clauzele de agravare a obligaţiei de garanţie nu comportă limitări (răspundere şi pentru vicii aparente. Părţile pot însă stipula şi alte obligaţii pentru cumpărător. de 3 ani. în lipsă de stipulaţie contrară. În schimb. dacă nu s-a prevăzut altfel în contract. convenţionale (art. În afara acestor obligaţii principale. dacă termenul legal stabilit pentru descoperirea acestora nu a expirat încă. 59 . Clauza de agravare nu poate fi transformată. care va fi. p. deodată. 2001. trebuie să fie stipulată o clauză expresă în acest sens. respectiv.

la scadenţă cumpărătorul trebuie să plătească datoria în întregime (principiul indivizibilităţii plaţii . plata se poate cere imediat. Contracte speciale. art. în lipsă de termen.în lipsă de stipulaţie expresă contrară termenul prevăzut pentru redarea lucrului profită şi cumpărătorului. 1364 Cod civil.1 Dobânda preţului vânzării Potrivit art. ediţia a II-a. potrivit regulilor generale1. Obligaţiile vânzătorului. Editura Universul Juridic. 1088 Cod civil ca regulă generală pentru obligaţii băneşti)3. Ubi cessat ratio legis.art. 1104 Codul civil. univ. 3. Tratat de drept civil. Curs selectiv. conform art. fie domiciliul vânzătorului). dr. iar în materie de vânzare numai în momentul predării lucrului vândut. 396. Obligaţiile cumpărătorului. dacă vânzătorul nu consimte la recalcularea ei în funcţie de data plăţii sau dacă prin actul normativ aplicabil nu s-a prevăzut altfel. cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului şi dobândă până la efectiva achitare a preţului în următoarele trei cazuri: dacă există convenţie în acest sens. Bucureşti 2003. dacă lucrul vândut şi predat este producător de fructe (civile sau naturale). Deci obligaţia de plată a preţului este portabilă. Dacă însă părţile au derogat de la regula executării concomitente a celor două obligaţii (de exemplu. p. 3 Gabriel Boroi. el are dreptul. ediţia a II-a. p. Gabriel Boroi. cum prevede art. afară numai dacă înţelegerea dintre părţi a fost ca preţul să fie plătit la diferite termene în mod fracţionat. Liviu Stănescu. Când cumpărătorul are motive de a se teme de vreo evicţiune. Drept civil. 2001.vânzare pe credit .Contractul de vânzare-cumpărare. afară de cazul în care s-ar fi stipulat că preţul se va plăti şi în astfel de împrejurări2. În toate cazurile de vânzare pe credit. 60 .2. cumpărătorul are dreptul să plătească cu anticipaţie. Liviu Stănescu.1101 Cod civil). 94. Francisc Deak. În schimb. 1362 „nu-şi mai are raţiune şi îşi reia aplicaţiunea art. însă dobânda stipulată va fi calculată şi datorată până la termenul prevăzut în contract.1. astfel încât . lucrului vândut (fie locul unde se află în momentul vânzării. Bucureşti. prin prestaţii succesive (vânzare pe credit cu termene eşalonate de plată a ratelor de preţ). Editura All Beck. au prevăzut că plata preţului să aibă loc ulterior predării). termenul prevăzut numai pentru plata preţului nu afectează obligaţia vânzătorului de a preda lucrul vândut. în toate celelalte cazuri numai dacă şi din momentul în care cumpărătorul a fost pus în întârziere printr-o notificare de plată (iar nu neapărat prin chemare în judecată.p. Dacă părţile au stabilit un termen pentru plata preţului . 1363 Cod civil. Bucureşti 2003. Drept civil. se prezumă că termenul a fost convenit în favoarea sa. Editura All Beck. ibi cessat lex. Obiectul contractului. să suspende plata preţului până ce vânzătorul va face să înceteze tulburarea sau ii va da o cauţiune. 396. astfel că plata trebuie să fie făcută la domiciliul debitorului” (cumpărătorului). Curs selectiv.  în dreptul comun. 1 2 Prof.

deoarece are ca obiect o sumă de bani. fie . însă numai după punerea în întârziere a 61 .1.  Dacă printr-un pact comisoriu expres s-a prevăzut rezoluţiunea de drept a contractului pentru neplata preţului (care operează numai în favoarea vânzătorului).având un asemenea obiect . El poate. 3. a obligaţiei de plată a preţului de către cumpărător. 1365 Cod civil) potrivit regulilor generale (art. 1025 Cod civil). se consideră că a renunţat la acest drept şi nu va putea refuza predarea decât dacă cumpărătorul a decăzut din beneficiul termenului (art. constată doar îndeplinirea condiţiilor). 1366 Cod civil). cazuri în care vânzătorul va fi obligat la predarea lucrului vândut numai dacă cumpărătorul va da cauţiune că va plăti la termen (art. cu următoarele trei precizări:  În materia vânzării de imobile instanţa nu poate acorda un termen de graţie dacă vânzătorul este în pericol de a pierde lucrul şi preţul. instanţa poate acorda un singur termen de graţie la expirarea căruia. refuzând să predea lucrul vândut. 1020-1021 şi 1101 Cod civil). în caz de litigiu. fără punerea în întârziere. totală sau parţială. care este totdeauna posibilă (dacă debitorul este solvabil). Obligaţiile cumpărătorului. Acţiunea în plata preţului . între timp. dacă cumpărătorul nu plăteşte preţul şi nu beneficiază de un termen suspensiv (art. 1322 Cod civil). Vânzătorul poate invoca excepţia de neexecutare (confundată cu dreptul de retenţie dacă cumpărătorul a devenit proprietar înainte de invocarea ei). vânzătorul poate alege între mai multe posibilităţi.are caracter personal şi se prescrie în termenul general de 3 ani. Dacă vânzătorul a acordat un termen pentru plata preţului. ambele aceste sancţiuni fiind indivizibile (de exemplu. ea se va produce fără intervenţia justiţiei (care. Vânzătorul nu este însă obligat să ceară executarea silită. dacă cumpărătorul nu plăteşte.să ceară rezoluţiunea contractului pentru neplata preţului (inclusiv a dobânzilor). Dacă un asemenea pericol nu există. Obligaţiile vânzătorului. fie să invoce excepţia de neexecutare (dacă lucrul vândut nu a fost predat cumpărătorului). renunţând la această posibilitate. se produce rezoluţiunea de drept a contractului (art.dacă a predat sau este gata să predea lucrul vândut şi nu înţelege să invoce excepţia . întrucât. vânzătorul poate cere obligarea cumpărătorului la executarea în natură a obligaţiei.2 Sancţiunea neplăţii preţului În caz de neexecutare.2. 1323 Cod civil). în caz de transmitere a obligaţiei de plată a preţului asupra moştenitorilor cumpărătorului sau a creanţei asupra moştenitorilor vânzătorului).Contractul de vânzare-cumpărare. Astfel. a căzut în faliment sau a devenit insolvabil. Obiectul contractului. Rezoluţiunea contractului poate fi cerută de vânzător (art.

1991. 2001.rezoluţiunea rămâne fără efect în contra autorităţilor publice (cum ar fi în caz de expropriere sau rechiziţie). dacă lucrul vândut este un imobil.în ultima instanţă . afară numai dacă. Obiectul contractului. Despre simulaţie cu orice preţ. un preţ mai mic decât cel real convenit. părţile ar fi renunţat şi la necesitatea punerii în întârziere (pact comisoriu de ultim grad). B. nr. . Editura Universul Juridic. Într-o opinie a doctrinei. declarat în actul autentic. în Studii de drept românesc. Obligaţiile vânzătorului.dreptul de a cere rezoluţiunea pentru neplata preţului nu este opozabil terţilor dobânditori de drepturi reale asupra lucrului vândut (care au îndeplinit actele necesare pentru ca dreptul lor să fie opozabil terţilor) decât dacă vânzătorul a îndeplinit cerinţele legii pentru conservarea privilegiului sau de vânzător şi anume. Într-o opinie contrară. ceea ce înseamnă că urmăreşte . . 62 . la care ne raliem. dr.1. s-a apreciat că preţul datorat de cumpărător va fi cel „realmente convenit” de părţi şi nu cel simulat. împărtăşită atât de doctrină. Aspecte controversate. La acest principiu.Contractul de vânzare-cumpărare. cât şi de jurisprudenţă. Tratat de drept civil. ci chiar bunul vândut. întrucât rezoluţiunea se produce cu efect retroactiv şi deci se răsfrânge şi asupra terţilor dobânditori de drepturi asupra lucrului vândut. cu scopul de a plăti taxe şi onorariu notarial mai mici.2 1 2 Prof. prin înscrierea privilegiului în cartea funciară înainte de a se fi înscris titlul terţului dobânditor.3 Simulaţia preţului În practica juridică s-a pus problema situaţiei în care părţile contractante. declară în actul autentic. 1368 Cod civil). cumpărătorul va putea fi obligat decât la plata preţului declarat în actul autentic. printr-o clauză expresă. mai ales în vânzările imobiliare. 35. „acţiunea vânzătorului pentru rezoluţiunea vânzării este reală” (art. Francisc Deak. Jora. Bucureşti. univ. legea aduce trei restricţii (art. 13681369 Cod civil): . p. Pătraşcu.faţă de terţul adjudecatar în vânzări silite.nu persoana cumpărătorului. Contracte speciale. prin intentarea acţiunii în rezoluţiune în termen de 8 zile de la predare.2. 1-2. deoarece acesta este singurul valabil (pentru că imobilul nu poate fi înstrăinat decât prin formă solemnă impusă de lege). A.  Potrivit legii.1367 Cod civil).1 3. iar dacă lucrul vândut este un bun mobil. prevăzut pentru exerciţiul acţiunii derivând din privilegiu. s-a apreciat că în cazul preţului simulat. 98-99. cumpărătorului (art. Obligaţiile cumpărătorului.p.

potrivit regulilor generale (art. 63 . p.1121 Cod civil).3 De menţionat. această rezoluţiune . 3 Prof. Obligaţiile vânzătorului. 1997.dacă a valorificat lucrul. Editura Actami. 398. Drept civil. univ. 1370). Editura Universul Juridic.cu efecte asemănătoare pactului comisoriu de ultim grad . 2001. Dacă părţile nu au stipulat un pact comisoriu expres care să aibă ca efect rezoluţiunea de drept a contractului.2 3. Bucureşti 2003. Obiectul contractului. de depozitare etc. vânzându-l unui terţ nu ar putea reţine preţul încasat de la primul cumpărător.operează numai dacă în contract s-a stipulat termenul ridicării (cu care se asimilează convenţia tacită rezultând din uzuri) şi numai în favoarea vânzătorului (care poate renunţa la beneficiul lui cerând executarea)3. întrucât declararea unui preţ inferior celui real în actul autentic de vânzare cumpărare a unui imobil poate produce consecinţe deosebite sub aspectul administrativ sau chiar penal (de exemplu. că soluţia de mai sus este valabilă strict domeniului civil. Bucureşti.Contractul de vânzare-cumpărare. după punerea în întârziere a cumpărătorului. 205. cheltuielile (de transport. Justificarea soluţiei de mai sus are la bază efectele simulaţiei în dreptul nostru. Vânzătorul mai are posibilitatea să opteze pentru rezoluţiunea contractului cu daune-interese. dar numai dacă în contract s-a stabili termenul ridicării şi numai în favoarea vânzătorului (art. Bucureşti. Gabriel Boroi. ea se produce pe cale judecătorească. Filipescu. dr.) fiind în sarcina cumpărătorului. la nevoie sub sancţiunea de daune cominatorii. vânzătorul poate cere instanţei obligarea cumpărătorului la luarea în primire a lucrului. Prin derogare de la regula rezoluţiunii judiciare. având în vedere importanţă deosebită a respectării termenului de luare în primire.2. Editura All Beck. Codul civil prevede rezoluţiunea de drept a contractului şi chiar fără punerea în întârziere a cumpărătorului. Obligaţiile cumpărătorului. dacă nerespectarea termenului de ridicare nu se datorează faptei sale. suportând şi cheltuielile ridicării de la locul predării. În schimb. Teoria generală a obligaţiilor. Francisc Deak.2. administraţia financiară fiind în drept să pretindă taxele legale la nivelul preţului real încasat şi nu a celui simulat). LUAREA ÎN PRIMIRE A LUCRULUI VÂNDUT Corelativ cu obligaţia de predare a vânzătorului cumpărătorul este obligat să ia în primire lucrul vândut la locul şi la termenul la care vânzătorul este obligat să-l predea. potrivit cărora actul simulat este valabil (producând efecte numai între părţile contractante şi faţă terţi). în cazul produselor (care se deteriorează repede) şi a altor lucruri mobile (în special efecte şi acţiuni supuse fluctuaţiilor de valoare). Liviu Stănescu. p. 3 2 I. 1010-1021 Cod civil). Contracte speciale. Tratat de drept civil. nici vânzătorul . p. Prin urmare. În caz de neexecutare. Drept civil. Cumpărătorul nu ar putea invoca aceasta rezoluţiune pentru a se libera de obligaţia de a plăti preţul. dacă are nevoie de locul unde se găseşte (art. ediţia a II-a. ca urmare a rezoluţiunii restituţio în întegrum. 99-100. Curs selectiv. sau poate cere autorizarea instanţei să-l depună în alt loc.

Cheltuielile vânzării nu pot fi puse în sarcina vânzătorului pe bază de simple prezumaţii. Dacă cumpărătorul pretinde că. raporturile părţilor sau a uneia dintre ele cu terţe persoane sunt guvernate de reglementările în cauză.în lipsă de stipulaţie contrară . dr. Obiectul contractului. Bucureşti. în parte sau integral. cheltuielile vânzării (cheltuielile propriu-zise ale actului. va avea acţiune în regres împotriva celeilalte părţi. care guvernează raporturile vânzătorului şi cumpărătorului cu terţii.3 SUPORTAREA CHELTUIELILOR VÂNZĂRII În afară de cele două obligaţii analizate. căci obligaţia ambelor părţi (de exemplu. 1035 Cod civil nu sunt aplicabile. 100-101. Editura Universul Juridic.Contractul de vânzare-cumpărare. totuşi înţelegerea a fost ca vânzătorul să plătească parte din cheltuieli.1 1 Prof.2. iar nu de reglementările care guvernează materia vânzării-cumpărării. El are însă dreptul la daune-interese potrivit regulilor generale (de exemplu. potrivit dreptului comun.să plătească. dispoziţiile art. 3. obligaţia solidară a mandanţilor) este prevăzută numai în favoarea terţului. Contracte speciale. anumite cheltuieli. ca accesoriu al preţului. În consecinţă. univ. în schimb. deşi în actul ce constată condiţiile vânzării nu s-a stipulat nimic în această privinţă. Subliniem că regulile arătate cu privire la suportarea cheltuielilor vânzării vizează numai raporturile dintre părţi (vânzător-cumpărător şi succesorii lor în drepturi). Obligaţiile vânzătorului.onorariul notarial .). rezoluţiunea operează numai în folosul vânzătorului.sau de publicitate imobiliară etc. 1551 Cod civil). 64 . el va trebui să facă dovada acelei înţelegeri netrecute în actul de vânzare. diferenţa dintre preţul obţinut şi cel iniţial). cumpărătorul nu ar putea pretinde diferenţa dacă vânzătorul a valorificat lucrul după rezoluţiunea de drept a contractului la un preţ mai mare. Tratat de drept civil. cumpărătorul mai este obligat . dacă avocatul care a redactat contractul şi a efectuat alte acte este mandatarul ambelor părţi. Francisc Deak. 2001. 1305 Cod civil. Asemenea reguli. nu modifică însă reglementarea aplicabilă între părţi. conform art. taxele de timbru şi de autentificare . dacă una dintre părţi (contrar obligaţiilor contractuale dintre ele) plăteşte. Relaţiile dintre părţi sunt cârmuite numai de clauzele contractuale şi de art. De exemplu. În raport cu terţii. Obligaţiile cumpărătorului. 1305 Cod civil. p. Astfel. ele vor răspunde solidar pentru plata onorariului (art.

Drept civil. p. aspectele nereglementate prin norme speciale vor fi completate prin regulile generale ale contractului de vânzare-cumpărare. urmează ca acestea (din urmă) să constituie (în lipsa normelor speciale) şi dreptul comun în materie de vânzare-cumpărare civilă. câteva din varietăţile de vânzare (considerate cele mai uzate) fără pretenţia ca enumerarea lor să epuizeze subiectul abordat.2 4. pentru orice varietate de vânzare. cunoscute în domeniu şi sub numele de varietăţi ale contractului de vânzare-cumpărare. număr sau măsură. vânzarea de drepturi litigioase şi vânzarea imobilelor. vânzarea cu grămada. tot aşa şi regulile specifice contractului de vânzare-cumpărare constituie dreptul comun pentru diferite feluri de vânzări.2 VÂNZAREA CU GRĂMADA 1 2 D. modifică mai mult sau mai puţin regulile generale ale contractului (cadru) de vânzare-cumpărare.1 PRECIZĂRI PREALABILE După cum instituţia contractului – ca izvor de obligaţii (din teoria generală a obligaţiilor). Liviu Stănescu. Obligaţiile cumpărătorului. Obiectul contractului. Distincţia dintre varietăţile de vânzare este determinată de regulile speciale aplicabile fiecărei vânzări în parte. ediţia a II-a. Varietăţile (felurile) de vânzări sunt contracte de vânzare-cumpărare caracterizate prin particularităţi date de dispoziţiile speciale ale Codului civil sau ale altor contracte normative. vânzarea după greutate. Obligaţiile vânzătorului. vânzarea pe încercate şi vânzarea cu pact de răscumpărare. neexistând un criteriu unic de departajare a acestora. CAPITOLUL IV VARIETĂŢI ALE CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPĂRARE 4. 400. Curs selectiv. opinii citat. p. Bucureşti 2003. vânzarea unei moşteniri. p. opinii citat.Contractul de vânzare-cumpărare.1 Vom analiza deci. Editura All Beck. În consecinţă. 102-105. Întrucât regulile speciale ce determină fiecare varietate în parte. În doctrină s-au exprimat opinii diferite cu privire la delimitarea varietăţilor de vânzare. 122. M. constituie dreptul comun în materia contractelor speciale. iar asemănarea constă în aceea că toate varietăţile se supun în fond regulilor generale ale contractul de vânzare-cumpărare (analizate în secţiunile anterioare). succint. Gabriel Boroi. 65 . Chirică. Mureşan. În cele ce urmează vom analiza.

se vinde toată cantitatea de grâu dintr-un siloz cu suma de 100 mii lei. Liviu Stănescu. Contracte. Curs selectiv. Bucureşti. 4. se suportă potrivit dreptului comun (de către cumpărător. p.p. se vând 100 kg cartofi cu 500 lei/kg dintr-o cantitate mai mare). 102. 2001. iar în caz de pieire determinarea nici nu ar fi posibilă.3. dar dintr-un lot determinat. Dacă pieirea este fortuită. vânzătorul nu va putea fi obligat să plătească daune-interese. Obligaţiile cumpărătorului. ca nou proprietar). univ. a se număra sau a se măsura pentru a se determina obiectul vândut sau preţul vânzării.3 VÂNZAREA DUPĂ GREUTATE.Contractul de vânzare-cumpărare. Bucureşti. Drept civil. o vânzarea este făcută „cu grămada” când nu este nevoie a se cântări. Obiectul contractului. Editura Universul Juridic. după perfectarea contractului. ediţia a II-a. NUMĂR ŞI MĂSURĂ Aceasta varietate de vânzare (pe unitate de măsură) are ca obiect lucruri de gen. În ambele ipoteze. numărare sau măsurare proprietatea şi riscurile nu se transmit. 2006. Bucureşti 2003. Potrivit art. Contractul de vânzare-cumpărare se încheie o dată ce obiectul şi preţul au fost determinate (chiar dacă bunurile nu s-au predat iar preţul nu s-a plătit) asemănându-se în această situaţie cu o „vânzarea pură şi simplă”. dreptul de proprietate asupra bunurilor se transmite odată cu acordul de voinţă a părţilor.2 4. Contracte speciale. 3 Prof. 1299 Cod civil vânzarea cu grămada este vânzarea ce are ca obiect bunuri de gen ce se caracterizează printr-o masă determinată în bloc. dr. fie pentru determinarea preţului (se vinde tot lotul cu 500 lei/kg). numărare sau măsurare fie pentru individualizarea cantităţii vândute din lot (de exemplu. Editura All Beck. Mariana Rudăreanu. iar preţul este stabilit global şi nu pe unitate de măsură. univ. dar nici nu va putea cere preţul (suportă riscul lucrului şi riscul contractului). Gabriel Boroi.1 EFECTE Până la cântărire. În consecinţă.1 De exemplu. Editura Fundaţiei România de Mâine. Obligaţiile vânzătorului. 66 .2. deci dintr-un gen limitat (genus limitatum) şi este necesar să se procedeze la cântărire. Tratat de drept civil.3. DELIMITAREA FAŢĂ DE VÂNZAREA CU GRĂMADĂ 1 2 Lect. 4. În principiu. 1300 Cod civil)3. p. vânzarea este perfectă din momentul în care părţile au căzut de acord asupra lucrului şi asupra preţului şi deci în caz de neexecutare din partea vânzătorului cumpărătorul este în drept să ceară fie executarea contractului. dr. pentru că nu este individualizat lucrul vândut sau nu este determinat preţul. Obligaţii .115. fie rezoluţiunea cu daune-interese (art. 400. iar riscul pieirii fortuite. Francisc Deak.

Obligaţiile vânzătorului. Tratat de drept civil. Acest tip de vânzare este practicat în cazul cumpărării de produse tehnice sau animale. Obligaţiile cumpărătorului. În acest caz şi preţul este determinat global.2 DELIMITAREA FAŢĂ DE VÂNZAREA PE GUSTATE Vânzarea pe încercate nu trebuie confundată cu „vânzarea” pe gustate. totuşi proprietatea şi riscurile trec asupra cumpărătorului din acel moment. în care se prevede condiţia suspensivă a încercării lucrului de către cumpărător (art. Francisc Deak. 4. 1302 Cod civil). univ.4. 67 .4 VÂNZAREA PE ÎNCERCATE Vânzarea pe încercate este un contract încheiat din momentul realizării acordului de voinţă. adică din ziua încheierii contractului.Contractul de vânzare-cumpărare. Aceste „vânzări”.deşi contractul este încheiat din momentul realizării acordului de voinţă .p. 103.4. 2001.riscul pieirii fortuite a lucrului este în sarcina vânzătorului (proprietar sub condiţie rezolutorie). Editura Universul Juridic. Deci lucrul poate fi refuzat numai dacă în mod obiectiv este necorespunzător (în caz contrar condiţia ar fi pur potestativă şi vânzarea nulă în baza art. vânzătorul în acest caz poate cere expertiza.1 EFECTE Fiind vorba de o condiţie suspensivă. Bucureşti. 1010 Cod civil). Dar el nu poate refuza obiectul pe simplul motiv că nu-i place. dr. Vânzătorul are facultatea de a fixa termen potrivit pentru încercare şi răspuns. nu se socotesc încheiate 1 Prof. Vânzarea după greutate. deoarece obiectul vânzării (lucrul vândut şi preţul) este bine individualizat1. pentru întreaga cantitate (art. vinul). 4. Cu toate că este vorba de lucruri de gen care nu sunt cântărite. până la îndeplinirea condiţiei (răspuns pozitiv) . Contracte speciale. numărate sau măsurate în momentul încheierii contractului. pe care cumpărătorul le gustă înainte de a le cumpăra. După îndeplinirea condiţiei cumpărătorul devine proprietar al lucrului în mod retroactiv. În lipsa stipulaţiei apreciază instanţa. 1299 Cod civil). grâul aflat într-un hambar). Obiectul contractului. 4. Aceasta vânzare are ca obiect o cantitate determinată prin masa ei (de exemplu. Sunt mărfuri (de exemplu. număr sau măsură nu trebuie să fie confundată cu vânzarea cu grămada (în bloc). deoarece vânzarea sub condiţie suspensivă nu este translativă de proprietate.

a unei sume disproporţionat de mari faţă de suma împrumutată. diferenţa reprezentând dobânda.p. 103. printr-un contract separat şi ulterior vânzării iniţiale. este mult inferioară valorii lui.Contractul de vânzare-cumpărare. De aceea „vânzarea” pe gustate nu există înainte de a-şi fi dat acordul cumpărătorul. Această varietate de vânzare este folosită. şi vânzarea ar fi nulă în totalitatea ei. dr. Obligaţiile cumpărătorului. de regulă. Contracte speciale. împrumutătorul impunând stipularea în contractul de vânzare-cumpărare. Bucureşti. face parte integrantă din contract. numai fructele percepute până la răscumpărare nefiind supuse restituirii. potrivit voinţei părţilor. interdicţia privind vânzarea cu pact de răscumpărare nu priveşte actele de retrocesiune prin care cumpărătorul unui bun. 4. 1 Prof. Tratat de drept civil. restituind preţul şi cheltuielile făcute de cumpărător. Vânzarea pe gustate nu este o vânzare sub condiţie. Obiectul contractului. În plus. decât după ce cumpărătorul a gustat marfa şi a declarat că ii convine (art. Bineînţeles. într-un anumit termen. Francisc Deak. Vânzările cu pact de răscumpărare sunt interzise întrucât de cele mai multe ori ascund împrumuturi cu dobânzi cămătăreşti (garantate real cu bunul respectiv). cât şi împotriva terţilor dobânditori de drepturi asupra bunului vândut (cu rezerva art. iar proprietatea se transmite după individualizarea bunului1. 2001. El poate însă şi refuza pe simplul motiv că nu-i place. deoarece în acest caz condiţia care ar afecta vânzarea ar fi pur potestativă. dar care. împrumutatul redobândeşte bunul. îl revinde fostului vânzător. Obligaţiile vânzătorului. după gustare. cu dobânzile legale. O asemenea vânzare (art. pentru bunurile alimentare care se comercializează în pieţele agroalimentare.5 VÂNZAREA CU PACT DE RĂSCUMPĂRARE Vânzarea cu pact de răscumpărare este o vânzare supusa unei condiţii rezolutorii exprese care constă în facultatea pe care şi-o rezervă vânzătorul de a relua lucrul vândut. Dar. reluarea operand cu efect retroactiv atât împotriva cumpărătorului (succesorilor lui în drepturi). de obicei. dacă împrumutatul nu reuşeşte să plătească la termenul convenit suma trecută în contract drept preţ. urmând să restituie suma dovedită a fi fost împrumutată.1909-1910 Cod civil şi a uzucapiunii). pierde definitiv bunul respectiv pentru o sumă care. 1301 Cod civil). drept preţ.1371-1387 Cod civil) este nulă de drept chiar dacă pactul de răscumpărare este încheiat printr-un alt înscris. 68 . întrucât contractul este lovit de nulitate. Editura Universul Juridic. univ.

ci bunuri determinate . potrivit regulilor generale. 4.în proprietatea vânzătorului. fie cota-parte indiviză asupra universalităţii. de drepturi asupra unei universalităţi. 1400 Cod civil). Vânzarea are ca obiect moştenirea dobândită de vânzător. sub sancţiunea nulităţii absolute. Precizăm că vânzarea afectată de o condiţie rezolutorie este nulă de drept numai dacă reprezintă o vânzare cu pact de răscumpărare. 1399-1400 Cod civil). Moştenirea nedeschisă. Obligaţiile vânzătorului. în lipsă 69 .în termenul şi condiţiile prevăzute în contract .702 şi 965 alin. fie dreptul asupra unei universalităţi (patrimoniul persoanei decedate).1 EFECTE Întrucât vânzarea are ca obiect o universalitate. dacă sunt mai mulţi moştenitori (fracţiune de patrimoniu).1399-1401 Cod civil) este un contract prin care titularul unui drept succesoral înstrăinează cu titlu oneros acest drept altei persoane .Contractul de vânzare-cumpărare. Dacă moştenitorul (moştenitorii în caz de pluralitate) înstrăinează drepturi (bunuri) determinate din moştenirea deschisa se aplică regulile generale ale vânzării. până la restituire suportând riscul pieirii fortuite în calitate de proprietar sub condiţie rezolutorie.2 Cod civil). Renasc prin efectul vânzării şi datoriile vânzătorului faţă de succesiune stinse prin confuziune. în consecinţă.deoarece dobândeşte în cadrul universalităţii şi pasivul moştenirii este dator să restituie vânzătorului sumele plătite de acesta pentru datoriile şi sarcinile moştenirii. În schimb şi cumpărătorul . întrucât poate trezi dorinţa morţii (votum mortis) unei alte persoane.deşi este succesor . cumpărătorul îşi poate rezerva dreptul de a restitui lucrul cumpărat . căci . vânzătorul este obligat să predea cumpărătorului fructele percepute. În lipsa pactului de răscumpărare. dacă este singurul moştenitor. nici legatarul cu titlu particular nu poate fi vânzătorul unui drept succesoral.nu dobândeşte o universalitate sau o fracţiune dintr-o universalitate (avute în vedere de art. Obiectul contractului. Ea poate avea loc numai după deschiderea moştenirii. ea cuprinde tot activul moştenirii (respectiv. nici chiar cu consimţământul persoanei despre a cărei moştenire este vorba (art. Obligaţiile cumpărătorului. 4.6. creanţele încasate sau preţul lucrurilor vândute din masa succesorală. Tot astfel. cotaparte).6 VÂNZAREA UNEI MOŞTENIRI (DE DREPTURI SUCCESORALE) Vânzarea (cesiunea) unei moşteniri (art. nefiind vorba de o moştenire. De exemplu. condiţia rezolutorie (ca şi cea suspensivă) poate fi prevăzută în contract. nu poate fi înstrăinată (nulla est viventis hereditas). dacă nu există o convenţie contrară (art.

Francisc Deak. 13391340 Cod civil) fiind aplicabile şi dispoziţiile care guvernează drepturile cumpărătorului evins (art.Contractul de vânzare-cumpărare. Editura Universul Juridic. renasc prin efectul vânzării şi creanţele vânzătorului faţă de succesiune stinse prin confuziune (art. nu şi de conţinutul universalităţii transmise (garanţie de drept) garanţie care poate fi modificată prin convenţia dintre părţi (garanţie convenţională). dacă moştenirea cuprinde şi dreptul de proprietate asupra unui teren. Obiectul contractului. Dar această transmitere nu produce efecte faţă de creditorii moştenirii pentru că cesiunea de datorie între vii (spre deosebire de creanţe) nu este admisă de Codul civil. Iar exonerarea de garanţie (de exemplu. dar numai pe calea acţiunii subrogatorii (oblice). în sensul art. 1401 Cod civil). sempel heres).în funcţie de natura drepturilor înstrăinate . de convenţie contrară. deoarece el nu a devenit debitorul lor direct. 28 din Legea nr. Cumpărătorul va putea fi urmărit şi de creditorii succesiunii. Tot astfel. iar debitorul nu poate să-şi substituie o altă persoană fără consimţământul creditorului (substituirea este prevăzută de lege numai pentru cazul transmisiunii mortis causa. univ. dr. precizăm că. p. 106-107. pentru micşorarea drepturilor succesorale ale vânzătorului prin apariţia unui alt moştenitor) poate fi stipulată în limitele permise în materie de evicţiune (art. 2001. Aceste datorii trec asupra cumpărătorului în cadrul universalităţii dobândite. Obligaţiile vânzătorului. 70 . vânzătorul răspunde numai de calitatea sa de moştenitor (al universalităţii sau al unei cote-părţi din universalitate). În ce priveşte obligaţia de garanţie. Bucureşti. 1399 Cod civil). contractul trebuie să fie încheiat în formă autentică iar pentru opozabilitatea vânzării faţă de terţi . creditorii vor putea urmări pentru datoriile succesiunii pe vânzătorul care a putut înstrăina numai drepturile succesorale. O precizare se impune însă în legătură cu datoriile moştenirii faţă de alţi creditori decât vânzătorul. Obligaţiile cumpărătorului.este necesară îndeplinirea formelor de publicitate (drepturile cumpărătorului provenind din contract. dar nu şi calitatea sa de moştenitor (semel heres. specificându-se (în sensul agravării ei) cu amănuntul obiectele cuprinse în moştenire (art. 7/1996). Dacă a fost urmărit de creditorii moştenirii. 4. În sfârşit. vânzătorul se va putea întoarce împotriva cumpărătorului pe calea acţiunii în regres. Contracte speciale. Tratat de drept civil. 1341 şi următoarele)1.dobândite (drepturi reale sau de creanţă) . În consecinţă. când o altă soluţie nu este de conceput). iar nu „din succesiune”.7 VÂNZAREA DE DREPTURI LITIGIOASE ŞI RETRACTUL LITIGIOS 1 Prof.

indiferent dacă acesta aste un drept real sau de creanţă. Obligaţiile vânzătorului. Obligaţii . 2006. univ. Prof. Francisc Deak. 1402 Cod civil „cel în contra căruia există un drept litigios vândut se va putea libera de cesionar numărându-i preţul real al cesiunii. dr. Bucureşti. Potrivit art. 1309 Cod civil interzice cumpărarea de drepturi litigioase de către judecătorii. p. Simpla intenţie procesuală nu justifică retractul litigios (aşa cum nu s-ar justifica nici după terminarea procesului printr-o hotărâre definitivă). p. opinii citat. Obligaţiile cumpărătorului. în sensul că vânzătorul nu garantează existenţa dreptului cedat (întrucât acesta ar fi echivalat cu garantarea câştigării procesului)2. art. Obiectul contractului. spezele contractului şi dobânda în ziua când cesionarul a plătit preţul cesiunii”. procurorii şi avocaţii care îşi exercită funcţiile în raza teritorială a instanţei competente să judece litigiul. eliminându-l din proces pe cumpărătorul cesionar (căruia îi va plăti preţul vânzării dreptului litigios. inclusiv drept de proprietate intelectuală sau drepturi succesorale. dr. univ. Editura Fundaţiei România de Mâine.117. Mariana Rudăreanu. 1042 Cod civil poartă numele de retract litigios iar pârâtul sau reclamantul în proces care îşi exercită acest drept: retractant. până în momentul în care hotărârea rămâne definitivă.Contractul de vânzare-cumpărare. Dreptul asupra „lucrului litigios”. dacă s-a vândut un drept litigios adversarul vânzătorului (pârâtul în proces) are posibilitatea cumpărării forţate a dreptului litigios. ce formează obiectul vânzării poate fi un drept real sau de creanţă. Operaţiunea juridică prevăzută de art. Ca o excepţie la regula de mai sus (potrivit căreia vânzarea de drepturi litigioase este permisă deşi ar putea constitui activităţi speculative). Contracte. Potrivit art. Procesul trebuie să fie în curs de judecată atât în momentul vânzării. Vânzarea de drepturi litigioase se aseamănă cu cesiunea din dreptul comun. 1403 Cod civil „lucrul se socoteşte litigios când există proces sau contestaţie asupra fondului dreptului”. 1043 Cod civil „lucrul se socoteşte litigios când există proces sau contestaţie asupra fondului”. Pentru exercitarea retractului litigios se cer întrunite următoarele condiţii:  Dreptul vândut (cedat) să fie litigios. înainte de soluţionarea procesului2. plus cheltuielile şi dobânzi). Având în vedere cele de mai sus. 71 . 2 2 Lect. cât şi în momentul exercitării retractului. Titularul unui drept aflat în litigiu are posibilitatea de a vinde dreptul supus contestaţiei judiciare. Retractul litigios va fi posibil în orice fază a procesului (inclusiv a recursului). 114. Potrivit art.

prin efectul exercitării retractului litigios. În acest caz cesiunea are ca scop să pună capăt indiviziunii. p. 1404 Cod civil.  Manifestarea de voinţă de exercitare a retractului litigios să fie făcută în faţa instanţei cu ocazia dezbaterii procesului (ori pe cale extrajudiciară. Editura All Beck. întrucât retractantul . Liviu Stănescu. Drept civil. Prin urmare. spezele contractului şi dobânda” (art. Obligaţiile cumpărătorului.dobândind dreptul litigios înstrăinat de adversarul din proces . Potrivit art. Faţă de retractant însă. se stinge procesul.7.se substituie în drepturile cumpărătorului şi cumulează calităţile incompatibile de reclamant şi pârât. 4005-4006.  Când cesiunea s-a făcut unui creditor pentru plata creanţei sale. fiindcă cesiunea (vânzarea) dreptului litigios este desfiinţată faţă de el cu efect retroactiv (se produce rezoluţiunea cesiunii). Dispoziţiile art. Obiectul contractului. Între ei continua să producă efecte cesiunea (vânzarea). Obligaţiile vânzătorului. cedentul nu are nici o acţiune pentru plata preţului cesiunii (nici acţiune oblică) fiindcă. Bucureşti 2003. dacă cesionarul (cumpărătorul) dreptului litigios ar fi constituit drepturi (de exemplu.1 EFECTE Prin efectul retractului litigios vânzarea dreptului litigios se desfiinţează faţă de retractant cu efect retroactiv. între cedent şi cesionar retractul nu poate produce nici un efect.  Cedarea dreptului litigios să fie oneroasă (vânzare). printr-o notificare). În schimb. în cazul donaţiei sau al testamentului). ca şi cum ar fi vorba de îndeplinirea unei condiţii rezolutorii. toate aceste acte rămân fără efect faţă de retractant (care nu poate fi obligat nici la despăgubiri sau la vreo altă plată). Dispoziţiile privind condiţiile retractului sunt de strictă interpretare (fiind excepţii de la dreptul comun). retractul litigios nu se poate exercita în următoarele cazuri:  Când cesionarul dreptului este un comoştenitor sau coproprietar al dreptului cedat. ediţia a II-a. 1402 Cod civil). 1 Gabriel Boroi. rămâne debitorul preţului.Contractul de vânzare-cumpărare. 4. 72 .  Când cesiunea s-a făcut către posesorul fondului asupra căruia există dreptul litigios. 3 Cod civil au în vedere cazul în care dreptul de creanţă litigios este garantat cu o ipotecă ce grevează imobilul unui terţ1. dacă n-a plătit. ipoteca) în folosul altora (când dreptul litigios este real) sau dacă creditorii cesionarului ar fi înfiinţat poprire asupra creanţei cumpărate de debitorul lor. Dacă înstrăinarea dreptului nu s-ar face în schimbul unui preţ (cum ar fi. Curs selectiv. cesionarul. de exemplu. 1404 pct. retractul litigios nu ar mai putea fi posibil întrucât pârâtul s-ar putea elibera de cesionar numai „numărându-i preţul real al cesiunii. Pe de altă parte.

CAPITOLUL 5 CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE.p. întrucât i-a „numărat” preţul real al cesiunii şi accesoriile (art. prin definiţie acesta nu este debitorul cesionarului. Editura Universul Juridic. LIPSA DE VOINŢĂ A PĂRŢILOR. Obligaţiile vânzătorului. Contracte speciale. dr. Tratat de drept civil.Contractul de vânzare-cumpărare. Obiectul contractului. 1 Prof. 1402 Cod civil)1. CLAUZA PENALĂ. Obligaţiile cumpărătorului. Bucureşti. 2001. 111. univ. Francisc Deak. 73 .

138 pronunţată la data de 26 mai 2004. Împotriva sentinţei. când a operat clauza din contractul încheiat pentru anul 1999. Pentru a hotărî astfel. astfel că privită ca sancţiune. a admis în parte acţiunea şi a obligat pârâta să-i plătească penalităţi de întârziere.15% pentru fiecare zi de întârziere în decontare. pârâta a lansat comenzi privind necesarul de materiale. T. printre care se înscrie şi acordul de voinţă al părţilor. a respins apelul. contractul nu era perfectat şi nici această clauză privind sancţionarea întârzierii în plată nu s-a conciliat pentru a se pune problema că ar exista o convenţie între părţi care prestabileşte echivalentul prejudiciului suferit de creditor în caz de întârziere în plata mărfii. prin sentinţa civilă nr. există obiecţiuni din partea debitorului în legătură cu art. apreciind că pârâta apelantă a fost de acord cu plata de daune-interese pentru acoperirea prejudiciului chiar dacă s-a dat o calificare greşită măsurilor reparatorii. în condiţiile în care contractul din 1999 nu a fost prelungit după data de 31 decembrie 1999 prin act adiţional aşa cum se stipulase în art. Braşov şi a solicitat ca să fie obligată la plata penalităţilor de întârziere în plata facturilor emise pentru decontarea contravalorii oţelurilor livrate. când s-a răspuns la obiecţiunile amintite. privitor la clauza penală şi mai mult.A. prin care s-a stipulat că pentru întârzierea la plata preţului. 477 din 23 februarie 2000 a respins excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile. motivat de faptul că pentru primul semestru al anului 2000. chiar şi fără încheierea unui act adiţional care să privească perioada luată în calcul. Or. Curtea de Apel Braşov. 4 din acest contract. cumpărătorul datorează penalităţi de 0. 29. respectiv debitorul obligaţiei executată cu întârziere.A.Contractul de vânzare-cumpărare. pârâta a declarat apel contestând existenţa clauzei penale pentru obligarea sa la plata penalităţilor de întârziere în decontare. Reclamanta S.S. 29 din contractul din 2000. Ea nu este o garanţie pusă la îndemâna creditorului pentru realizarea creanţei sale ci o modalitate de evaluare a prejudiciului suferit de creditor în cazul întârzierii în executarea obligaţiei. Tribunalul Braşov. conform contractului din 2000 şi clauzei penale cuprinsă în art. Obligaţiile cumpărătorului. instanţa de fond a apreciat că penalităţile de întârziere sunt datorate numai pentru perioada 6 ianuarie – 14 aprilie 2000. STUDIU DE CAZ Clauza penală fiind o convenţie accesorie. în speţă. Instanţa de apel a mai reţinut că toate livrările efectuate în anul 2000 sunt supuse clauzelor contractului din 2000 iar nu contractului din 1999 care a expirat în luna decembrie a aceluiaşi an. prin decizia nr. neexistând între părţi un raport juridic contractual care să constituie premisa răspunderii pentru întârzierea în plată. Obligaţiile vânzătorului. această convenţie trebuie însuşită fără echivoc de cel căruia i se adresează. Obiectul contractului. Târgovişte a chemat-o în judecată pe pârâta S.C. 74 .C. pentru a dobândi forţă obligatorie trebuie să îndeplinească condiţiile de validitate ale oricărei convenţii.C.S.

Contractul de vânzare-cumpărare. întrucât contractul din 2000 a fost semnat în luna august din 2000. A mai susţinut că hotărârea este lipsită de temei legal şi dată cu aplicarea greşită a legii deoarece. Problema controversată. este dacă între părţile în proces a existat un raport juridic contractual care să constituie premisa răspunderii pentru întârzierea în plată. în cauză s-au solicitat penalităţi de întârziere în decontare în temeiul contractului din 2000. 29 din menţionatul contract. Împotriva deciziei. cu obiecţiuni din partea debitorului care vizau expres înlăturarea acestui articol. privesc o perioadă din anul 2000. întrucât a considerat că toate livrările din 2000 sunt supuse contractului din anul 2000 cu toate că acest contract a fost semnat cu obiecţiuni şi a intrat în vigoare în mai 2000. s-a negat caracterul imperativ al procedurii concilierii şi s-au încălcat dispoziţiile art. 29. dacă aceasta îndeplineşte condiţiile de validitate pentru a i se da forţa obligatorie a convenţiei accesorii. 132 şi 134 Cod procedură civilă prin faptul că s-a acceptat la al 6-lea termen de judecată ca reclamanta să-şi modifice temeiul de drept iar soluţia s-a bazat pe contractul care a expirat la 31 decembrie 1999 aşa încât nu putea fi luat în discuţie ca temei pentru obligaţiile care s-au născut pe anul 2000. iar disputa dintre părţi. 969 şi 1066 Cod civil. În măsura în care această cerinţă a răspunderii contractuale este îndeplinită urmează a se vedea dacă evaluarea convenţională asupra cuantumului despăgubirilor întruneşte acordul de voinţă al părţilor. Obiectul contractului. Din această perspectivă. Obligaţiile cumpărătorului. în cadrul clauzei penale. Criticile aduse hotărârilor pronunţate în cauză ridică mai multe probleme de drept. sentinţa instanţei de fond a fost păstrată. pârâtul a declarat recurs. iar apelul pârâtei a fost respins. care a fost privită divergent de cele două instanţe. invocându-se clauza penală inserată în art. 304 pct. aşa cum se desprinde de criticile recurentei şi din soluţiile pronunţate. dar pentru că pârâtei apelante nu i se poate face o situaţie mai grea în propria cale de atac. Pârâta a invocat motivele prevăzute de art. substituindu-se părţilor că. Prin urmare. Instanţa de apel a reţinut greşit că daunele compensatorii sunt unul şi acelaşi lucru cu daunele moratorii şi a aplicat greşit dispoziţiile art. 4.8. Obligaţiile vânzătorului. texte cu valoare de principiu.6. Facturile din situaţiile anexă la acest contract luate în calcul pentru plata penalităţilor. Recursul este fondat. că instanţa a acordat mai mult decât s-a cerut. daunele moratorii pot înlocui daunele compensatorii.9 şi 10 Cod procedură civilă argumentând că instanţa a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti atunci când s-a pronunţat asupra unei părţi din sentinţă care nu a fost atacată cu apel şi a stabilit. de a căror dezlegare depinde soluţia însăşi. contractul din 2000 a operat pe întregul an 2000. 75 . pe care instanţele o aveau de soluţionat era dacă este în vigoare clauza penală din art.

reclamanta şi-a însuşit obiecţiunea în sensul precizat expres „suntem de acord să plătim penalităţi de neexecutare sau nelivrare în termen dar numai dacă plata se face în avans permanent”.2000 în care. Din conţinutul acestui text nu se poate trage însă concluzia că pârâta este cea care s-a obligat să suporte daune compensatorii.Contractul de vânzare-cumpărare. dar numai dacă plata se face în avans. stipulându-se expres „nu suntem de acord cu privire la art. pentru a dobândi forţă obligatorie trebuia să îndeplinească condiţiile de validitate ale oricărei convenţii. ţi-a exprimat acordul să plătească ea însăşi penalităţi pentru neexecutare sau nelivrare în termen. 29. Instanţa de apel a interpretat greşit şi conţinutul art. atunci operează şi clauza penală. 12 din obiecţiunile formulate la contract. S-a argumentat că de vreme ce livrarea a fost acceptată şi plătită. în sensul că recurenta pârâtă s-a declarat de acord ca executarea necorespunzătoare a obligaţiilor să fie sancţionată cu plata de daune-interese. prin care pârâta nu a fost de acord cu art. Această interpretare a fost posibilă datorită neobservării conţinutului art. când s-a răspuns la obiecţiunile formulate de pârâta recurentă. ci dimpotrivă. creditorul nu poate cere executarea clauzei penale. Privită ca sancţiune această convenţie trebuie să fie însuşită fără echivoc de cel căruia i se adresează.05. Prin urmare. deşi s-a referit la art. discuţie pe care părţile au făcut-o prin cale două adrese. Obiectul contractului. prin care se înscrie şi acordul de voinţă a părţilor. rezultă din înscrisul din dosarul de fond prin care s-au formulat obiecţiuni. Aceste argumente nu pot fi primite întrucât clauza penală nu este o garanţie pusă la îndemâna creditorului pentru realizarea creanţei sale ci o modalitate de evaluare a prejudiciului suferit de creditor în caz de întârziere în executarea obligaţiei. 320/2000. Raţionamentul instanţei de apel este greşit şi dintr-un alt punct de vedere. o clauză generală referitoare la neexecutarea obligaţiilor contractuale şi că denumirea greşită de daune compensatorii nu moratorii nu poate înlătura răspunderea 76 . Aşadar. 29. clauza penală fiind o convenţie accesorie. pârâta a formulat răspunsul din adresa 21410/23. 29”. prin obiecţiunile la contract. respectiv de debitorul obligaţiei executată cu întârziere. Cum obiecţiunea cu privire la articolul care privea aplicarea sancţiunii pentru plata penalităţilor de întârziere în decontare nu a fost soluţionată. în legătură cu art. contractul nu era perfectat şi nici după această dată clauza privind sancţionarea întârzierii în plată nu s-a conciliat pentru a se pune problema că există convenţie între părţi care prestabileşte echivalentul prejudiciului suferit de creditor în caz de întârziere în plata mărfii. prin care erau stabilite penalităţi de întârziere în plată. Cu privire la daunele compensatorii propuse prin obiecţiunile la contract. la data de 23 martie 2000. Urmarea obiecţiunilor. S-a apreciat că pârâta şi-a însuşit. Obligaţiile cumpărătorului. 29 în care era stipulată sancţiunea pentru plata cu întârziere a preţului. Obligaţiile vânzătorului. Poziţia pârâtei. 12 din adresa nr.

Obligaţiile cumpărătorului. ceea ce înseamnă acordul de voinţă pentru prelungirea vechiului contract. a funcţionat clauza penală din contractul pe 1999. S-a susţinut că pentru perioada respectivă. nu s-a dovedit acordul de voinţă pentru plata penalităţilor de întârziere în decontare. ceea ce. debitoarei pentru că aceasta a înţeles să fie sancţionată cu plata de daune-interese. 29) pe care pârâta recurentă nu a acceptat-o. încă nu s-ar putea pune problema daunelor-interese sub forma penalităţilor de întârziere. În consecinţă. se poate observa că pârâta a adus alte argumente în sprijinul susţinerii că penalităţile sunt datorate şi anterior contractului din 2000. 3. Instanţa de apel interpretând greşit conţinutul obiecţiunilor şi al răspunsului la obiecţiuni a ajuns la concluzia că penalităţile de întârziere la plată sunt datorate pe întreaga perioadă solicitată. penalităţile de întârziere. 2. însă. În opinia sa. Într-adevăr. întrucât răspunderea contractuală operează în situaţia în care obligaţiile izvorăsc din contract. facturile privesc produse care s-au livrat anterior încheierii contractului din 2000. 134 Cod procedură civilă. 35 şi următoare Cod comercial. 132 şi art. astfel că lipseşte premisa angajării răspunderii contractuale. această formă de contract dă naştere la obligaţia de plată a preţului fără daune moratorii sub forma penalităţilor de întârziere în decontare. 77 . pe baza acordului său de principiu pentru încheierea contractului pentru anul 2000. motivat şi de faptul că răspunsul la obiecţiunile recurentei pârâte se referă la neexecutarea totală sau parţială a obligaţiilor contractuale. echivalează cu un contract în formă simplificată reglementat de art. din moment ce lipseşte convenţia accesorie-clauză penală. referitoare la încălcarea dispoziţiilor art. Obligaţiile vânzătorului. menite să acopere prejudiciul suferit de creditor pentru neexecutarea totală sau parţială a obligaţiei nu acoperă şi situaţia când se pretind daune-interese moratorii care vizează acoperirea prejudiciului creat ca urmare a executării cu întârziere a obligaţiei de plată. Obiectul contractului. care se fundamentează pe conţinutul înscrisurilor aflate la dosar. Instanţa de fond a fost mai apropiată de conţinutul actelor dosarului atunci când a apreciat că pentru anul 2000. Critica pârâtei. apelul său a fost respins. pentru argumentele expuse nu se datorează nici după semnarea contractului (23 mai 2004) şi cu atât mai puţin anterior datei de 23 mai 2004. 4. În cazul de faţă. comenzile au fost executate. dar pentru că debitoarea se afla în propria cale de atac. În realitate.Contractul de vânzare-cumpărare. pârâta e emis comenzi care au fost executate. Dacă s-ar trece peste argumentele arătate. dar şi pentru că pârâta a emis comenzi pentru semestrul I al anului 2000 încă din noiembrie 1999. pe aspectul modificării temeiului de drept nu poate fi primită întrucât în dosarul de fond. Acest argument nu poate fi reţinut câtă vreme pentru plata cu întârziere exista stipulaţie distinctă în contract (art. în comercial. acceptarea daunelor interese compensatorii.

În ceea ce priveşte pronunţarea pe mijloace de probă. conform clauzei stipulate în art. este neîntemeiată şi critica referitoare la acordarea a ceea ce nu s-a cerut câtă vreme prin decizia recurată nu a fost schimbată soluţia de la fond. Obiectul contractului. Aceste argumente. aşa cum s-a arătat deja. recursul declarat de pârât a fost admis şi a fost modificată decizia atacată. din considerentele ambelor hotărâri pronunţate în cauză. vizând modificarea sentinţei. în sensul respingerii acţiunii1. iar consecinţa acceptării lor a fost prezumţia că debitoarea şi-a însuşit o clauză penală generică referitoare la neexecutarea obligaţiilor contractuale. De asemenea. în sensul admiterii apelului aceleiaşi părţi. nu era vorba de o modificare a temeiului de drept ci de o argumentare pentru înlăturarea susţinerilor privind lipsa oricărei convenţii pentru plata penalităţilor de întârziere. Prin urmare. Obligaţiile cumpărătorului. 1 Decizia nr. pârâta a susţinut greşit că instanţa a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti atunci când a luat în discuţie partea din sentinţă care nu s-a atacat întrucât analiza criticilor este atributul instanţei iar încălcarea principiului disponibilităţii nu înseamnă imixtiune în atribuţiile altor organisme sau instituţii ale statului. Această apărare a fost acceptată de instanţele care au soluţionat cauza în mod greşit. întrucât nu au observat lipsa actelor adiţionale de prelungire a contractului din anul 1999 până la semnarea contractului pentru anul 2000. Obligaţiile vânzătorului. În ceea ce priveşte celelalte critici. 4 care avea următorul conţinut: „prezentul contract este valabil până la data de 31 decembrie 1999 şi se prelungeşte prin act adiţional încheiat în formă scrisă de către cele două părţi ale contractului”. 1143 din 18/02/2005 a Secţiei Comerciale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 78 . au fost acceptate greşit de instanţe. rezultă că s-a analizat actele dosarului numai că s-a dat altă interpretarea decât cea care rezultă din conţinutul acestora. În consecinţă.Contractul de vânzare-cumpărare.

univ. 1999.Contractul de vânzare-cumpărare. dr. 1997. 6. Camelia Toader – „Drept civil. Francisc Deak. Bucureşti. 2005. Corneliu Turianu – „Curs de drept civil – Contracte speciale”. Ediţia a II–a. 7. Editura All Beck. Bucureşti. Contracte speciale”. Bucureşti. Editura Universul Juridic. Editura Lumina Lex. 2001. 2003. 4. Editura Actami . BIBLIOGRAFIE 1. Francisc Deak – „Contracte speciale”. 5. Obiectul contractului. 2006. Bucureşti. Bucureşti. Editura All Educaţional. Bucureşti. 1993. Camelia Toader – „Evicţiunea în contracte civile”. Contracte. Contracte speciale”. S. Cărpenaru – „Contracte civile şi comerciale”. 79 . Editura Fundaţiei România de Mâine. Mariana Rudăreanu. Francisc Deak – „Tratat de drept civil. Obligaţiile vânzătorului. Bucureşti. Obligaţii . 3. Editura Universitară. Lect. Obligaţiile cumpărătorului. 2.

Francisc Deak – „Drept civil. C. 1-2. Contracte speciale. 19. Editura Lumina Lex. Obligaţiile vânzătorului. 21. 18. Editura Universitară. nr. Revista Română de Drept nr. 14. 8/1992. Daune – interese. 1983. Gheorghe Beleiu – „Drept civil teoria generală a dreptului civil”. Editura All Beck. Subiectele dreptului civil”. 2005. 27. 28. 30. Editura Cordial. 15. Teoria generală a obligaţiilor”.Contractul de vânzare-cumpărare. 1999. Bucureşti. All Beck. Repertoriu de practică juridică. Stătescu. Contracte de vînzare-cumpărare”. Ion Dogaru – „Drept civil. ediţia a II-a. 1994. Universitatea din Bucureşti. Gheorghe Beliu – „Drept civil român. Editura Actami. 9. Bucureşti. 80 . Bîrsan –„Drept civil teoria generală a obligaţiilor”. Editura Şansa. 1969-1975. 1997. Bucureşti. Dreptul de autor. 1929. Manuela Tăbăraş – „Răspundere contractuală. Rosetti-Bălănescu. Mihuţă şi Alexandru Lesviodax. 2004. 11. Mihuţă 25. Filipescu – „Drept civil. Cluj-Napoca. 13. 17. Cluj-Napoca. Vladimir Hanga – „Manual de drept privat roman”. I. Băicoianu – „Tratat de drept civil român”.cumpărare. Editura Universul Juridic. 22. de I. Bucureşti. 2/1980. Bucureşti. 26. Bucureşti. Obligaţiile cumpărătorului. 12. Editura Cordial Lex. 10. Culegere de practică judiciară”. Bucureşti. Stanciu Cărpenaru. 1992. 7/1971. 23. C. Bucureşti. 29. 24. Bucureşti. Obiectul contractului. M Mureşan – „Contractele civile. Contracte speciale”. Revista Română de Drept nr. Editura All Beck. Revista Română de Drept nr. 1996. Liviu Stănciulescu – „ Drept civil – Curs selectiv”. Repertoriu de practică juridică. 2003. Studii de drept românesc. vol. C. 1997. Hamagiu. 7/1989. Chirică – „Drept civil. Al. Ioan Popa – „Contractul de vânzare . Bucureşti. Bucureşti. Dreptul de moştenire”. 20. Revista Română de Drept nr. 952-1969. Contractele speciale”. Culegere de decizii al Tribunalului Suprem pe anul 1978. 6/1974. Corneliu Turianu – „Contracte speciale – Practica juridică adnotată”. D. 1980. Revista Română de Drept nr. I. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă”. Introducere în drept civil. 16.II. vol. Gabriel Boroi. I. 1992. 2006. de I. 1991. 8.

33.Contractul de vânzare-cumpărare. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. *** Legea nr. 139/2002 şi O. *** Legea nr. 139/2005. *** Legea nr. *** Codul civil al României. 245/2004 privind securitatea produselor. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1998. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. 32. *** Legea nr. 44. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţă trecute în proprietatea statului. 39. nr. 31. 49. Obligaţiile cumpărătorului. 193/2000 privind clauzele abuzive încheiate între comercianţi şi consumatori. *** Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 38. 35. 41. *** Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. precum şi unele măsuri adiacente. 296/2004 privind Codul consumului. 36. *** Legea nr. *** Legea nr. *** Legea nr. 40. *** Legea nr. *** Ordonanţa Guvernului nr.U. 42. Obligaţiile vânzătorului. Obiectul contractului. *** Constituţia României. *** Legea nr. modificată şi completată prin Legea nr.U. 34. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defecte. cu modificările şi completările aduse de O. 26 din 24 aprilie 1996 privind Codul silvic. *** Legea nr.G. 48. *** Titlul X al Legii nr. apatrizi şi de către persoanele juridice străine. *** Legea nr. 50. 43. *** Legea nr. *** Legea 215/2001 privitoare la administraţia publică locală. 45. 7/1996 a Cadastrului şi publicităţii imobiliare (republicată). 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie. 363/2005. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. 46. *** Legea nr. 130/200 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi exercitarea contractelor la distanţă. 47. 37. 81 .G. nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei. construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice de stat. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini.

Obligaţiile cumpărătorului. Obiectul contractului.Contractul de vânzare-cumpărare. 82 . Obligaţiile vânzătorului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->