P. 1
Ghid_ proceduri

Ghid_ proceduri

|Views: 923|Likes:
Published by Draculaa

More info:

Published by: Draculaa on May 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

Autori: Petronela Iacob şi Endre Erdődi Manageri Publici Unitatea de Politici Publice Revizia a II-a
Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, Bucureşti, ROMÂNIA, 050741 - RO, Tel: 037 211 1627, 037 211 1579, Fax: 037 211 1633

Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

Cuprins
1. Motivaţie / Notă de fundamentare ..................................................................4 2. Introducere în tematica procedurală................................................................5 3. Recomandări cu privire la elaborarea unei proceduri scrise ....................................7 3.1. Iniţierea de proceduri scrise................................................................. 7 3.1.1. Proceduri de sistem (PS) ................................................................ 7 3.2.2. Proceduri operaţionale (PO)............................................................ 7 3.2. Elaborarea primei pagini ..................................................................... 7 3.3. Antetul şi subsolul paginilor ................................................................. 7 3.4. Conţinutul formularului de procedură ..................................................... 8 3.5. Mod de redactare.............................................................................. 8 3.5.1. Paragrafe, subparagrafe ................................................................ 8 3.5.2. Reguli de redactare...................................................................... 9 3.5.3. Sistemul de codificare al procedurilor scrise ........................................ 9 3.6. Conţinutul procedurii ....................................................................... 10 3.6.1. Scopul .................................................................................... 10 3.6.2. Domeniul de aplicare .................................................................. 10 3.6.3. Definiţii, abrevieri şi acronime ...................................................... 10 3.6.4. Documente de referinţă şi conexe .................................................. 11 3.6.5. Descrierea procedurii.................................................................. 11 3.6.6. Responsabilităţi şi verificare ......................................................... 13 3.6.7. Anexe .................................................................................... 13 3.7. Avizare şi aprobare.......................................................................... 13 3.7.1. Procedurile de sistem ................................................................. 13 3.7.2. Procedurile operaţionale ............................................................. 14 3.8. Distribuirea procedurii ..................................................................... 15 2

................ Prevederi comune....................... Procedurile operaţionale ...... 15 3....................................... Procedurile de sistem ...........8......1.................8..2........ 15 3..................................................... Procedurile operaţionale .. 19 Bibliografie .................................. 20 Anexa 1: Model procedură de sistem (inclusiv formulare) Anexa 2: Model procedură operaţională (inclusiv formulare) Anexa 3: Lista codurilor compartimentelor din cadrul MDRL Anexa 4: Registrul procedurilor de sistem scrise la nivelul MDRL Anexa 5: Registrul procedurilor operaţionale scrise 3 .. 16 3...............................Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 3..............9.10. 16 3......... 17 4......................................................... 18 5.............10............................... 16 3.........3........2............ Procedurile de sistem . Procedurile de sistem ............9......................................... 15 3..........................................................10............................... Înregistrarea şi arhivarea procedurii................9........... Revizia procedurii ..................................... Diagrama de circuit a elaborării procedurii operaţionale .9............ Diagrama de circuit a elaborării procedurii de sistem ........................................ Procedurile operaţionale ..................2..... 16 3............1................ 15 3......................1....................................

cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial. pot fi adăugate părţi suplimentare. în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic. organizarea. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. Motivaţie / Notă de fundamentare Acest ghid a fost creat din necesitatea realizării unei unităţi şi identităţi vizuale în ceea ce priveşte elaborarea procedurilor operaţionale şi de sistem din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. Respectarea regulamentelor externe. 946 din 4 iulie 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern. implementarea şi monitorizarea unui sistem de control managerial intern. în conformitate cu actele normative în vigoare. Cartea Albă a reformei manageriale în cadrul serviciilor Comisiei Europene defineşte CI ca fiind „totalitatea politicilor şi procedurilor” concepute şi implementate de managementul instituţiei. republicată. modificat şi completat prin OMFP nr. de asemenea. eficient şi eficace. controlul şi procedurile.Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 1. 119/1999. acesta include. pentru a asigura: Atingerea obiectivelor organizaţiei în mod eficient şi eficace. Controlul intern este un nou tip de management adoptat şi implementat la nivelul administraţiei publice europene. 1389 din 22 august 2006. organizarea şi funcţionarea Grupului de management şi a subgrupurilor tehnice de management. Potrivit OG nr. Menţionăm că structura acestui ghid nu este una exhaustivă. Acolo unde se consideră necesar. sistemul informaţional. metodele şi procedurile”. Baza legală care fundamentează acest manual este reprezentată de: Ordonanţa Guvernului nr. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice (OMFP) nr. ci conţine elementele minimale ale unei proceduri. inclusiv auditul intern. responsabilii din orice entitate publică au la dispoziţie un instrumentar de control intern (MEF 2005: 4) ce cuprinde următoarele elemente: obiectivele. a politicilor interne şi a principiilor de management. structurile organizatorice. mijloacele. stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale. Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 4 . 736 din 21 septembrie 2009 privind constituirea. controlul intern este definit ca „ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice. Pentru elaborarea.

contrar acestei afirmaţii. O procedură nu este un alt element de birocratizare excesivă. Elaborarea şi implementarea procedurilor reprezintă o parte integrată a unui sistem al calităţii de succes. Foarte important este faptul că. este un instrument care facilitează realizarea activităţilor uzuale cât mai rapid. în vederea executării activităţii. Procedura trebuie înţeleasă ca un set de instrucţiuni scrise care fundamentează o acţiune sau activitate repetitivă din instituţia publică (US EPA 2007: 1). deşi managerul unităţii este cel care iniţiază elaborarea unei proceduri. pentru următorii 2 ani. un manual de proceduri trebuie să ofere imaginea unitară a unui întreg domeniu de activitate. 17. care impun aspecte procedurabile prestabilite cu rigurozitate. 2. recomandăm ca elementele minimale de structură prevăzute în Ordinul menţionat să fie respectate. corect şi eficient posibil („red-tape” „smart-tape”2). Pentru aceasta. scopul acesteia trebuie să fie crearea unui document care să fie uşor de citit (să nu conţină elemente din limbajul de lemn). Introducere în tematica procedurală 2. metodelor de lucru stabilite şi regulilor de aplicat. dacă aceasta nu este şi aplicată în practică. ci. Dacă o procedură prezintă paşii ce trebuie urmaţi într-o activitate repetitivă. deoarece conferă angajaţilor informaţii utile pentru activitatea zilnică şi facilitează realizarea obiectivelor. p. 2 „Red-tape” este utilizat în sens peiorativ pentru caracterizarea unei situaţii cu reglementări excesive sau conformităţi rigide faţă de reguli oficiale.Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei Aplicabilitate şi mod de lucru Ţinând cont de faptul că în acest moment Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei gestionează programe cu finanţare europeană sau finanţate de către alte forumuri internaţionale. în dorinţa de a 1 5 . în lipsa unor prevederi externe aplicabile. De asemenea. inteligibil şi util tuturor celor care îl aplică. acest manual va fi utilizat: în elaborarea de noi proceduri. De asemenea. pentru toate direcţiile care nu gestionează programe finanţate din fonduri externe. OMFP nr. pentru toate direcţiile. adesea sinonim cu birocraţie excesivă. o procedură foarte bine formulată va fi un eşec. Definiţie Procedura = totalitatea paşilor ce trebuie urmaţi (algoritmul). atribuţiei sau sarcinii1.1. în momentul reactualizării procedurilor deja existente. Manualul de proceduri cuprinde mai multe proceduri care se aplică aceluiaşi domeniu de activitate. în scopul realizării unei identităţi vizuale şi a unei unităţi prevăzute în OMFP 1389/2006. sugerăm direcţiilor întocmirea unui plan de elaborare şi reactualizare a procedurilor operaţionale şi de sistem. 946 din 4 iulie 2005 şi „Îndrumar metodologic pentru dezvoltarea controlului intern în entităţile publice” – MEF.

actualizate în mod permanent. numite şi „proceduri generale”. trebuie să 2. Pentru ca procedurile să reprezinte instrumente îndeplinească un număr de condiţii esenţiale: Să fie: scrise şi formalizate pentru fiecare activitate principală în parte. bine înţelese şi bine aplicate.2. Tipuri de proceduri Procedurile se clasifică în două categorii: a. diminua efectele „red-tape” a luat naştere „smart-tape”. Procedura de sistem = procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la nivelul tuturor compartimentelor din minister. simple şi specifice. disponibile şi accesibile managerului. eficiente. să nu fie redundante. aduse la cunoştinţa executanţilor. respectiv al standardului nr. Mai sunt cunoscute şi sub denumirile de „proceduri specifice”.3. 17. „proceduri de proces”. metode de lucru şi proceduri formalizate sunt specifice fiecărei instituţii şi constituie obiectul sistemului de control managerial intern. 6 . intitulat „Proceduri”. Procedura operaţională = procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente din minister.Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 2. „proceduri formalizate” etc. Accepţiuni ale termenului a. b. b. salariaţilor. reprezentând iniţiativele şi acţiunile pentru îmbunătăţirea eficienţei în relaţia administraţiei publice cu cetăţenii şi agenţii economici (sinonim cu „simplificare administrativă”). precum şi terţilor. norme metodologice = instrucţiuni ale instituţiei publice pentru punerea în aplicare a unor reglementări de rang superior.

Proceduri operaţionale (PO) Se iniţiază de către conducătorul oricărui compartiment din cadrul MDRL pentru a descrie activităţile sau procesele. va stabili lista procedurilor operaţionale necesare. persoana/persoanele responsabile pentru elaborarea PO şi termenele la care acestea vor finaliza realizarea PO. Elaborarea primei pagini Prima pagină a procedurilor va conţine obligatoriu următoarele elemente: Antetul MDRL. în vederea eficientizării şi standardizării acestora.1. 7 . cu consultarea prealabilă a secretariatului Grupului de Management (asigurat de către Unitatea de Politici Publice). Numărul ediţiei şi al reviziei. Denumirea procedurii. Direcţiile de specialitate vor colabora între ele în vederea elaborării PS. Iniţierea de proceduri scrise 3. Recomandări cu privire la elaborarea unei proceduri scrise 3. GM stabileşte compartimentele responsabile şi termenele la care acestea vor finaliza realizarea PS. Codul procedurii.2.1. precum şi data. în conformitate cu manualul de identitate vizuală. 3.1. Numărul ediţiei (cu cifre romane) şi a reviziei (cu cifre arabe).3. Proceduri de sistem (PS) Se iniţiază la propunerea Grupului de Management (GM) sau de către direcţiile de specialitate.2. Denumirea procedurii şi codul acesteia. În primul caz. 3. Numărul paginii. Se va utiliza fontul Times New Roman 20.Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 3. Conducătorul compartimentului. 3.2. pe baza obiectivelor specifice şi a riscurilor identificate. Antetul va cuprinde: Denumirea ministerului şi a departamentului în cazul procedurilor operaţionale. Antetul şi subsolul paginilor Pentru restul paginilor se va utiliza un antet şi subsol diferit.

. b. pentru PO: Anexa 2 (p. respectiv „Anexa 2” din colţul sus-dreapta de pe prima pagină. c. Mod de redactare 3. Bullet-urile pot fi utilizate la fiecare nivel (forma lor trebuie să fie sub formă de „bifă” sau „liniuţă”). Titlurile se vor alinia la stânga şi vor fi scrise îngroşat. a. denumirea procedurii.4. 3.5.2 şi următoarele). decât să salveze sub alt nume anexa. Conţinutul formularului de procedură Conţinutul formularului de procedură va fi următorul: Prima pagină. în conformitate cu manualul de identitate vizuală. 8 . pentru PS: Anexa 1 (p. Cuprins. numărul ediţiei şi reviziei etc). Formulare. Lista de distribuire a procedurii. i. Paragrafe.1. subparagrafe a. se actualizează şi cuprinsul automat de pe pagina 2 din Anexa 1 sau Anexa 2 (Click dreapta – Update field – Update page numbers only).1. pentru PS: Anexa 1. Formular evidenţiere modificări.. b.5.1. Când totul este completat. Conţinutul propriu-zis al procedurii. 3. Exemple: a. b. 1.2 şi următoarele).1. Aceste anexe reprezintă de fapt „scheletul” procedurilor. să şteargă „Anexa 1”..Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei Subsolul va cuprinde o linie îngroşată. Anexe. 1. Iniţiatorul procedurii nu trebuie să facă altceva. pentru PO: Anexa 2. să completeze cu datele necesare în secţiunile predefinite (semnalate cu paranteze pătrate –[]-) şi la cele solicitate de prezentul Ghid (numărul procedurii în antet. Exemple: a. Se vor nota succesiv cu 1. Formular avizare procedură.

XXX. Justify. subsol: 2 cm. Textul va fi scris cu font de 12 normal.5 cm. c.YY. Margini: sus: 1 cm.XXX. Textul se va alinia la titlul paragrafului respectiv. d.NN.5. d.YY.ZZ. În măsura în care este posibil. stânga şi dreapta: 2 cm. se asigură pagină distinctă pentru fiecare componentă a procedurii. Codul unei PO scrise este format din grupul PO.ZZ sau F-PO. şi 1. f.NN. e. scris cu corp 12 normal Times New Roman. ca şi procedura. Formularele vor utiliza acelaşi antet şi subsol.) se vor scrie cu font de 14. Times New Roman. b. 3. În partea de jos dreapta a paginii va fi evidenţiat codul formularului. alocat de secretariatul GM. Codul unei PS este format din grupul PS. Se vor evita sublinierile şi îngroşările din corpul textului.3. Reguli de redactare a.1. e.Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei d. unde NN reprezintă numărul de ordine al PS scrise. e. 9 . c. Sistemul de codificare a procedurilor scrise a. Pentru evidenţieri se va utiliza stilul italic. Codul unui formular utilizat în cadrul unei proceduri este format din grupul F-PS. unde NN. Între rânduri se păstrează un rând. 3.2. iar YY reprezintă numărul de ordine a PO. cu diacritice. restul fiind scrise cu un font de 12 Times New Roman. Formatul hârtiei: A4. unde XXX reprezintă codul compartimentului responsabil cu elaborarea PO scrise. jos: 2. antet: 1. iar ZZ – reprezintă numărul de ordine al formularului în cadrul procedurii respective. Titlurile primului şi celui de al doilea nivel de paragraf (1. iar între paragrafe un spaţiu de 6 puncte. Codurile compartimentelor sunt cuprinse în Anexa 3. alocat de compartimentul care a realizat procedura. b. respectiv YY – reprezintă numărul de ordine a PS.5. XXX reprezentând codul compartimentului care a realizat procedura. respectiv PO.25 cm.

3. pentru PO: descrie detaliat managementul financiar al fondurilor structurale şi execuţia plăţilor din aceste fonduri. Exemple: a. descrie modul în care sunt arhivate documentele etc. etc.2. descrie demersurile ce trebuie urmate pentru plecarea în deplasări. 10 . Conţinutul procedurii 3. abrevieri şi acronime Vor fi definiţi termenii care: reprezintă un element de noutate. sunt folosiţi cu frecvenţă mare în textul procedurii şi necesită comentarii suplimentare. pentru a evita cazurile în care există suprapuneri de responsabilităţi sau atribuţii pentru care nu au fost identificaţi responsabili: precizarea activităţii. elemente ce trebuie respectate întocmai. b. 3. concluziile şi recomandările auditorilor interni.6. deoarece aici se stabileşte exact pentru ce activităţi este valabilă procedura şi care sunt compartimentele care o vor implementa. enumerarea compartimentelor implicate în activitate. constatările. a celor beneficiare şi a celor ce trebuie să furnizeze date pentru aplicarea efectivă a procedurii. Domeniul de aplicare Este o parte procedurală importantă.6.6. dacă este cazul.6. Cuprinde 4 elemente principale. Totodată. Scopul În această secţiune se prezintă scopul pentru care a fost formulată procedura respectivă (PO sau PS).1. prezintă cadrul general. este recomandabil să fie precizate şi beneficiile care se obţin prin utilizarea procedurii în cauză. obiectivele.3.Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 3. delimitarea explicită a activităţii procedurate de celelalte activităţi distincte ale instituţiei. stabileşte procedurile contabile specifice şi înregistrările folosite pentru contabilitatea activităţii curente de organizare şi funcţionare a ministerului. pentru PS: stabileşte modul în care se realizează activitatea de recrutare şi selecţie la nivelul ministerului. pot produce confuzie prin lipsa explicării acestora. enumerarea activităţilor care depind de această activitate procedurată. Definiţii. trebuie precizat şi actul public care defineşte termenul în cauză.

6. 3. PO = procedură operaţională. Adiţional. pot fi incluse documentele cu caracter informativ sau alte materiale utilizate în sensul activităţii procedurate până în acel moment. Generalităţi: caracteristici generale ale activităţii. Ap = aplicare. DPP E V ZL … Explicaţie Aprobare Arhivare Aplicare Direcţia de politici publice Elaborare Verificare Zile lucrătoare 3. Descrierea procedurii Reprezintă componenta esenţială a întregii proceduri. Exemplu: Abreviere A Ah. reglementările pot fi grupate astfel: reglementări internaţionale. legislaţie primară.) Se recomandă ca atât definiţiile.) 11 . UPP = Unitatea de Politici Publice. nu se repetă elementele deja menţionate în subcapitolele anterioare. PS = procedură de sistem. legalitate. întrucât descrie în mod logic şi concret care sunt etapele activităţii procedurate. confidenţialitate etc. cât şi abrevierile şi acronimele să fie consemnate în ordine alfabetică. Ah = arhivare etc. reglementări interne. transparenţă. legislaţie secundară.4. Ap. a.Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei Abrevierile şi acronimele: se precizează pentru acei termeni des utilizaţi în conţinut (ex. pot fi prezentate principiile aplicabile activităţii (ex. Documente de referinţă şi conexe În această secţiune trebuie precizate documentele cu rol de reglementare care au fundamentat realizarea procedurii. Acolo unde este cazul.6.5.

Procedura trebuie să conţină circuitul documentelor. =STOP PROCEDURĂ 12 . financiare (bugetul necesar). 2 ZL Formular Standard FPO. sub formă tabelară).UPP. acces la baze de date etc. care intră în aria de interes a UPP. explicat. ghiduri. se reia PAS 1. (în de 1 ZL b. c. Derularea tuturor acţiunilor (programul propriu-zis. format hârtie biblioraftul Note informare). umane (personalul implicat şi atribuţiile fiecăruia). pentru ca în final. Modul de lucru: Planificarea (resurselor. manuale.Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei b. riscurilor şi a măsurilor de limitare a efectelor acestora). Exemplu: Se recomandă întocmirea unui tabel de forma: PAS Unitate responsabilă/ Funcţia responsabilului UPP / Manager public sau CEE Document Acţiune/ Operaţiunea Termen Anexa 1 NI Realizarea unei Note interne de informare după participarea la o şedinţă /întâlnire /seminar /training. responsabililor.01. instrucţiuni. Valorificarea rezultatelor (indicatori de rezultat. beneficiari). Aprobare: Dacă se aprobă --> PAS 3.). să fie elaborată grafic diagrama fluxului documentelor. la anexă. Documente utilizate: formulare standard. d. calculatoare. Dacă nu se aprobă. în folder Note de informare). electronică (pe folderul comun al direcţiei. Resurse necesare: materiale (elementele de logistică: materiale informatice. indicatori de performanţă.0 1 2 UPP / Coordonator NI 1 ZL 3 UPP / Manager public sau CEE NI Arhivare: a. Circuitul documentelor din procedura în cauză trebuie să fie complet integrat în fluxul general al documentelor al ministerului. liste de verificare. timpului.

PS se verifică de către conducătorul/ superiorii direcţi ai compartimentului responsabil şi se transmite către secretariatul GM. Dacă PS nu respectă prevederile. 13 . verificarea şi aprobarea procedurii. După ce compartimentul responsabil a elaborat varianta finală a PS. b. Secretariatul GM verifică conformitatea PS cu prevederile din OMFP 946/2005. secretariatul GM va include pe ordinea de zi a următoarei şedinţe a GM discutarea şi aprobarea PS. Pentru evidenţierea acestor activităţi există un tabel separat.6. 1 2 3 4 5 Compartimentul responsabil/ Funcţia responsabilului UPP/ Manager public sau CEE UPP/ Coordonator UPP/ Coordonator UPP UPP/ Manager public sau CEE E V A Ap. crt.7. Compartimentul va trimite PS modificată în maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii observaţiilor.7. modele de completat.7. prevăzut în secţiunea 3. secretariatul va comunica observaţiile compartimentului iniţiator în termen de 3 zile lucrătoare. Procedurile de sistem a. Responsabilităţi şi verificare Această secţiune se referă la descrierea responsabilităţilor persoanelor care aplică procedura şi NU la cele legate de elaborarea.8). Pentru procesul de avizare şi aprobare se va utiliza formularul FPS. Se recomandă întocmirea unui tabel care să cuprindă funcţiile responsabile pentru realizarea acţiunilor din procedură. De exemplu: Nr.1. d.02 (Anexa 1. Ah. p. Avizare şi aprobare 3. Anexe tabele.6.7.00. schema grafică a circuitului documentelor. c. scheme logice. 3.6. cu termene limită ce trebuie respectate. formulare. 2 ZL 1 ZL 1 ZL Permanent 1 ZL Acţiunea/ Operaţiunea Termen 3. După elaborare.Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 3. iar secretariatul va aviza aceasta în termen de 1 zi lucrătoare.

După avizul GM. în vederea formulării de observaţii (dacă există mai multe direcţii cărora li se aplică PO). Compartimentul va trimite PO modificată în maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii observaţiilor. Cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţei GM. prin adoptarea unei decizii în acest sens. va include observaţiile şi recomandările fondate legal şi metodologic ale membrilor GM în proiectul PS. Dacă PO nu respectă prevederile. c. Compartimentul care a realizat PS va avea sarcina de a elabora ordinul MDRL prin care se aprobă una sau mai multe proceduri. b.8) compartimentelor implicate. GM îşi dă avizul asupra proiectului PS în cadrul şedinţei acesteia. secretariatul va comunica observaţiile compartimentului iniţiator în termen de 3 zile lucrătoare.02 (Anexa 2. După ce PO a obţinut avizul secretariatului GM. compartimentul responsabil va transmite PO împreună cu formularul FPO. după caz. se consideră că acesta nu are observaţii. După elaborare. aşa cum a rezultat aceasta după includerea eventualelor observaţii. g. Secretariatul GM verifică conformitatea PO cu prevederile din OMFP 946/2005. Eventualele observaţii vor fi discutate în cadrul unor întâlniri între compartimentul responsabil şi compartimentele care au obiecţii. Dacă în acest termen un compartiment nu a transmis nicio observaţie. e. Procedurile operaţionale a.000. 14 . Reprezentantul compartimentului responsabil.Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei e. d. PO se consideră aprobat. PO se transmit de către compartimentul responsabil secretariatului GM. Cu cel puţin 2 săptămâni înaintea şedinţei programate a GM. Acestea vor avea la dispoziţie 5 zile lucrătoare pentru a formula observaţii. în colaborare cu secretariatul GM. Dacă există consens. iar secretariatul va aviza aceasta în termen de 1 zi lucrătoare. Dacă nu se ajunge la consens în termen de 7 zile lucrătoare de la data transmiterii observaţiilor. p. h. preşedintele GM va lua decizia asupra formei finale a PO. aceasta se consideră finalizată în momentul în care eventualele observaţii ale secretariatului GM au fost incluse în textul PO. Secretariatul va trimite PS către membrii GM prin email în vederea consultării acestora. 3.2.00. secretariatul va retransmite varianta finală a PS. Dacă PO se aplică exclusiv compartimentului iniţiator (fără a fi implicate şi alte compartimente).7. f. Decizia va fi semnată de către preşedintele sau vicepreşedinţii GM. PS se aprobă de către ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei.

Revizia procedurii 3. conform listei de distribuire a procedurii (F-PS. p. privind locul unde PS poate fi accesată. 3. b.9) compartimentelor implicate/afectate de PO. e. Procedurile de sistem a. c. Distribuirea procedurii 3. Iniţiatorul reviziei va motiva în scris către secretariatul GM solicitarea reviziei PS.000. Revizia poate fi solicitată de către un compartiment din cadrul ministerului sau iniţiată de secretariatul Grupului de Management ca urmare a modificărilor riscurilor sau ale cadrului legislativ care afectează funcţionarea întregii instituţii.Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei f. 15 . Compartimentul răspunzător de aprobarea PO va transmite forma electronică a acesteia în format PDF secretariatului GM în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea acesteia. 3. Compartimentul răspunzător de aprobarea PS va transmite forma electronică a acesteia în format PDF secretariatului GM în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea acesteia. compartimentul responsabil va transmite o copie de pe lista de distribuire secretariatului GM. originalul acesteia se va păstra la compartimentul care a elaborat PO şi se distribuie conform listei de distribuire (F-PO. Procedurile de sistem a. Procedurile operaţionale a. Secretariatul va depune PO în biblioteca virtuală de proceduri.00. Secretariatul GM va include solicitarea pe ordinea de zi a primei şedinţe.8.00. g. Forma aprobată a PO va fi transmisă secretariatului GM în termen de 3 zile lucrătoare. După finalizarea distribuirii. După aprobarea prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei.9.1.03 – Anexa 1. p. 3. Distribuirea PS se va face de către direcţia nominalizată prin ordinul de aprobare a PS. 9). prin email.1. Aprobarea PO se va face de către conducătorul compartimentului responsabil cu elaborarea PO şi de către superiorii ierarhici ai acestuia. b.2. c.9. d. b. După aprobarea PO. dacă este cazul.8. Secretariatul va depune PS în biblioteca virtuală de proceduri şi va anunţa tot personalul MDRL. originalul PS se păstrează la secretariatul GM.8.03 – Anexa 2.

Procedurile operaţionale a. aceasta va solicita conducătorului responsabil cu elaborarea. electronic ţinut la b.3). cu paginile modificate ale reviziei se difuzează conform prevederilor paragrafului 3.9.00. avizării.9. c.Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei d.10. conform Anexei 4. 3. Procedurile de sistem a.3. conform paragrafelor 3. Secretariatul Comisiei va depune în biblioteca virtuală procedura revizuită sau noua ediţie a acesteia. Revizia unei PS sau a unei PO urmează aceeaşi succesiune ca la realizarea unei proceduri din punct de vedere al elaborării.01 – Anexa 1 sau 2. 3. în momentul difuzării procedurii modificate se retrage vechea procedură. Dacă volumul modificărilor depăşeşte 50% din conţinutul procedurii scrise sau diferenţa dintre numerele de revizie este mai mare de 3. d. De asemenea.2.10. completându-se corespunzător lista de distribuire a procedurii (F-PS. care aplică sau este interesată de o PO şi care constată că PO necesită îmbunătăţiri sau când se constată că riscurile sau cadrul legislativ specific s-au modificat. Paragrafele şi subparagrafele schimbate vor fi marcate prin sublinierea textului respectiv. 3. Numărul reviziei se modifică în ordine crescătoare. La modificarea ediţiei sau a reviziei se vor modifica şi numerele acestora pe prima pagină şi în antetul procedurii scrise.3). După această perioadă PS 16 . şi 3. Dacă GM consideră oportună revizia procedurii. Iniţiatorul reviziei va motiva în scris către conducătorul compartimentului responsabil solicitarea reviziei PO.6. Prevederi comune a.00. b. Înregistrarea şi arhivarea procedurii 3. e. amendarea PS. se modifică ediţia procedurii scrise. se va completa şi Formularul evidenţiere modificări (F-PS.8. p. PS se înregistrează într-un registru secretariatul GM. p. Revizia poate fi solicitată de către o persoană din cadrul compartimentelor.8. De asemenea. b. Procedura. f. Originalele PS retrase/revizuite se clasează şi se păstrează timp de 5 ani de către secretariatul GM.1.03 – Anexa 1 sau 2. aprobării şi distribuirii. g.

PO se înregistrează într-un registru electronic ţinut compartimentul care a elaborat PO.10. Originalele PO retrase/revizuite se clasează şi se păstrează timp de 5 ani de către compartimentele care le-au elaborat. la cu respectarea b. Procedurile operaţionale a. După această perioadă PO sunt transmise la arhiva ministerului cu respectarea reglementărilor specifice arhivării.2. conform Anexei 5.Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei sunt transmise la arhiva ministerului reglementărilor specifice arhivării. 17 . 3.

02 Transmiterea PS către secretariatul GM Secretariatul verifică conformitatea PS cu OMFP 946 Termen: 3 zile lucrătoare Consultarea GM Secretariatul include pe ordinea de zi a următoarei şedinţe a GM. Cu cel puţin 2 săptămâni înaintea şedinţei Secretariatul transmite PS membrilor GM spre consultare Difuzarea PS Originalul PS şi formatul electronic (în PDF) se trimite la secretariatul GM Secretariatul va distribui PS compartimentelor Secretariatul depune PS în biblioteca virtuală şi înregistrează în registrul PS -PS în original -PS în format PDF Conform? DA NU Observaţii Aprobare PS Compartimentul responsabil va elabora ordinul MDRL pentru aprobarea PS Aprobare PS de către ministru Modificarea PS De către compartimentul responsabil Termen: 3 zile lucrătoare -Draft PS Avizarea PS de către GM Avizare PS prin decizie a GM Draft PS refăcut Observaţii? NU -Draft PS final Transmitere PS refăcut Către secretariatul GM Avizare din partea Secretariatului în termen de 1 zi lucrătoare DA -Observaţii din partea membrilor GM Preluare observaţii Compartimentul responsabil preia observaţiile fondate metodologic şi legal Secretariatul GM transmite varianta finală a PS către membrii GM cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţei 18 .03 Draft PS F-PS. Diagrama de circuit a elaborării procedurii de sistem Iniţierea PS de către GM Se stabileşte lista procedurilor Se stabilesc compartimentele responsabile de elaborarea PS Se stabilesc termenele Elaborarea PS Conducătorul compartimentului responsabil desemnează persoanele care vor elabora PS Elaborare PS Verificare PS de către conducătorul compartimentului Compartimentele MDRL Biblioteca virtuală de proceduri Prin Formularul FPS.Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 4.00.00.

000.00. se înregistrează în registrul propriu de PO şi se distribuie compartimentelor afectate Formatul electronic (în PDF) şi o copie după lista de distribuţie se trimite la secretariatul GM PO în original Conform? DA Implică mai multe compartimente? NU NU Observaţii DA -Draft PO -Formularul FPO.03 PO în format PDF Termen: 3 zile lucr. Diagrama de circuit a elaborării procedurii operaţionale Iniţierea PO de către conducătorii de compartimente Se stabileşte lista procedurilor Se stabilesc termenele şi persoanele responsabile de elaborarea PO Secretariatul GM depune PO în biblioteca virtuală de proceduri Compartimentele afectate/ implicate din MDRL Elaborarea PO Persoanele desemnate vor elabora PO Verificare PO de către conducătorul compartimentului Prin Formularul FPO.00.000.02 Aprobare PO De către conducătorul compartimentului responsabil Conciliere între compartimentele avizatoare În termen de 7 zile lucrătoare în cadrul unor întâlniri Dacă nu se ajunge la consens. Draft PO Transmiterea PO către secretariatul GM Secretariatul verifică conformitatea PO cu OMFP 946/2005 Termen: 3 zile lucrătoare Transmitere copie listă distribuie către secretariatul Comisiei Difuzarea PO Originalul PO se păstrează la compartimentul responsabil.Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 5. forma finală e decisă de preşedintele GM Modificarea PO De către compartimentul responsabil Termen: 3 zile lucrătoare Draft PO refăcut Avizarea PO Compartimentul responsabil transmite PO compartimentelor implicate Observaţiile acestora se fac în termen de 5 zile lucrătoare Avizare PO de către secretariat Termen: 1 zi lucrătoare Observaţii? NU Observaţii transmise compartimentului responsabil DA 19 .

OG nr. organizarea şi funcţionarea Grupului de management şi a subgrupurilor tehnice de management. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. From Red Tape to Smart Tape.ro/control_prev/legislatie/indrumar24ian. Quidance for Preparing Standard Operating Procedures. Îndrumar metodologic pentru dezvoltarea controlului intern în entităţile publice. Unitatea Centrală de Armonizare a Sistemelor de Management Financiar şi Control (2005).epa. 946 din 4 iulie 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern. republicată.mfinante.2009). 1389 din 22 august 2006. Ministerul Finanţelor Publice. OMFP nr. modificat şi completat prin OMFP nr. OMDRL nr.pdf .gov/QUALITY/qs-docs/g6-final. United States Environmental Protection Agency (aprilie 2007). disponibil pe: http://www.01. disponibil pe: http://www. accesat pe 15 iulie 2008. Organization for Economic Co-operation and Development (2003). 20 . 736 din 21 septembrie 2009 prvind constituirea. Administrative Simplification in OECD Countries.pdf.Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei Bibliografie Manualul de Identitate a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial. ediţia II (14. (online). (online).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->