P. 1
PROIECT contabilitateA CHELTUIELILOR

PROIECT contabilitateA CHELTUIELILOR

|Views: 2,448|Likes:
Published by happy madi

More info:

Published by: happy madi on May 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE DISCIPLINA : PROIECTE DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR LA SC CONTAB SRL

Cadrul didactic îndrumător:

Bucuresti, 2009-2010

1

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL

CUPRINS : INTRODUCERE :…………………………………………….…………pag04 CAP.I. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR 1.1. Contabilitatea cheltuielilor:………………………………….....pag06 1.2.Cheltuieli cu materii prime, materiale şi mărfuri:………….…pag11 1.3.Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi:……..…pag15 1.4.Cheltuieli cu impozitele, taxele şi vărsămintele assimilate..…pag17 1.5.Cheltuieli cu personalul …………………………………………pag.18 1.6.Alte cheltuieli de exploatare………………………………………pag.18

Cap.II. Studiu de caz, privind cheltuielile la SC CONTAB SRL 2.1 Descrierea Societăţii Comerciale:…………………………..…pag20 2.2. Monografie cheltuieli:………………………………………...…pag23 CONCLUZII:……………………………………………………………….pag27 Bibliografie:……………………………………………………………..…pag29

INTRODUCERE :
Contabilitatea a apărut pe o anumită treapta de dezvoltare a socetatii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi materializata cheltuita şi rezultatele producţiei şi schimbului.

2

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL

Ea a izvorât din cerinţele activităţii practice şi s-a perfecţionat continuu ca o consecinţă firească a dezvoltării relaţiilor economice de producţie şi de schimb. Prima definiţie data contabilităţii aparţine italianului Luca Paciolo, fiind formulată în lucrarea să “Summa de Arittmetica, Geometria, Propotioni et Proportionalita’’ care a apărut în Veneţia în anul 1494. El analizează contabilitatea ca un ansamblu de principii şi reguli privind înregistrarea în partida dublă a averii ce aparţine unui negustor, precum şi la toate ce aparţin acestuia, în ordinea în care au loc. În concepţia sa, partida dubla este definită prin prisma ecuaţiei de schimb dintre avere şi capital. Fiecare mişcare sau tranzacţie intervenită în masa averi implicid a capitalului este reprezentată ca un raport dintre primire şi dare , respective intre debitor , cel care primeşte valoarea şi creditor , cel care o avansează . Contabilitatea este astăzi o ştiinţă economică specializată în gestiunea valorilor separate patrimonial inclusă în familia ştiinţelor sociale. De aceea, împreună cu alte ştiinţe de aceeaşi vocaţie, sunt tratate ca o grupă distinctă de ştiinţele economice generale. Obiectul contabilităţii consta în evidenţă , calculul ; analiza şi controlul raporturilor de schimb dintre alocarea şi finanţarea , destinaţia şi provenienţa , utilizarea şi reproducţia valorilor econo mice separate patrimonial , cu dezvăluirea situaţiei nete şi financeare a patrimoniului , precum şi a rezultatelor obţinute. În present actul normativ de bază care reglementează modul de organizare şi de conducere a evidentei contabile este Legea Contabilităţii nr.82/1991. acest act normativ conţine reglementări unitare cu privire la organizarea sistemului contabil din România atât pentrun agenţii economici cât şi pentru celelalte entităţi, inclusive pentru instituţiile publice. Pentru agenţii economici evoluţia sistemului contabil a cunoscut schimbări structurale importante marcate prin: -H.G. nr.704/1994 – odată cu aprobarea Regulamentului de aplicare aLegii Contabilităţii a apărut şi planul de conturi aplicabil tuturor agenţilor economici; -O.M.F.P. nr.94/2001 – aprobă Reglementările contabile cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile unităţilor economice care îndeplinesc criteriile de mărime menţionate în actul normativ; -O.M.F.P.nr.306/2002– aprobă reglementările contabile simplificate, armonizate cu Directivele Europene aplicabile unităţilor economice care se situează sub limita stabilită, considerate că fac parte din întreprinderile mici şi mijlocii care au intrat în vigoare la 1.ianuarie.2003.

3

Contabilitatea este una din cele mai sublime creaţii ale spiritului omenesc pe care fiecare bun gospodar ar trebui s-o folosească în gospodăria să.Motto: . . . M. sistemul contabil romanesc al agenţilor ecomomici a fost reformat răspunzând atât necesitaţilor de informare a utilizatorilor cât şi cerinţelor de armonizare cu Directivele Europene şi cu Standardele internaţionale de Contabilitate. utilaje etc. dimensionarea corectă a rezervelor etc. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009. 3055/2009-pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. cu modificările şi completările ulterioare. va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2010. Procurarea şi mai ales utilizarea fondurilor se realizează prin nesfârşitul lanţ al 4 . folosirea judicioasă a disponibilităţilor băneşti. Of. semnalează fenomenele care influenţează nivelul profitului şi reducerea costurilor etc. 704 din 20 octombrie 2009. materii prime şi materiale.. în asigurarea fondurilor necesare pentru salarii. Funcţiunea financiar-contabila are implicaţii în activitatea generală de gestiune. 1752/2005 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. urmăreşte utilizarea eficientă a resurselor. înregistrarea şi evidentă în expresie valorica a activităţii economice din cadrul întreprinderii. Un rol important revine activităţilor ce ţin de exercitarea funcţiunii financiar-contabile cu privire la contractarea creditelor în momentele potrivite pentru desfăşurarea normală a producţiei.Ordinul Ministrului Finanţelor nr. nr. 2. datoriilor şi capitalurilor proprii.” Gestiunea financiar-contabila cuprinde ansamblul activităţilor prin care se realizează obiectivele privind obttinerea şi folosirea mijloacelor financiare necesare desfăşurării normale a producţiei. 3512/2008 Se poate afirma că o dată cu aplicarea ultimelor patru acte normative . Of. -Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. nr. nr. încasarea creanţelor.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL -Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. . M. 1080 bis din 30 noiembrie 2005. Of. desfăşurarea ritmică a activităţii. Importanta gestiunii financiare nu se mărgineşte numai la sferă de activitate internă a întreprinderii. M.

În această sferă se includ toate deciziile legate de realizarea investiţiilor şi finanţarea acestora. care sunt în acelaşi timp şi factori importanţi în organizarea contabilităţi .I. cum sunt : . lucrărilor sau serviciilor . . evidenta producţiei şi a cheltuielilor. CAP. marea majoritate a fluxurilor băneşti din economie este tranzitata de gestiunea financiară a întreprinderii.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL operaţiunilor băneşti. În vederea organizării corespunzătoare a evidentei cheltuielilor de producţie trebuie cunoscute mai multe elemente . precum şi repartizarea şi utilizarea profitului realizat. necesita consumuri de muncă materializata şi munca vie. Totalitatea cheltuielilor efectuate de in-treprindere pentru producerea de bunuri materiale . CONTABILITATEA CHELTUIELILOR 5 . Procesul de producţie şi desfacere a bunurilor materiale.cheltuielile . efectuarea de lucrări şi prestarea de servicii . creşterea şi consolidarea patrimoniului întreprinderii. funcţiunea financiar-contabila are rolul de a asigura apărarea.importanta producţiei şi destinaţia acesteia . care în expresie valorica poartă denumirea de cheltuieli . În strânsă legătură cu celelalte funcţiuni ale întreprinderii. În acest sens. poarta denu-mirea de costul producţiei . clasificate după criterii .

Fundatiei Romania de Maine. Recuperarea cheltuielilor ocazionate de obţinerea unui bun. este utilă gruparea cheltuielilor de exploatare în funcţie de diferite criterii. 6 . prestarea unui serviciu sau executarea unei lucrări se realizează prin includerea lor în costul producţiei obţinute. Având în vedere gamă foarte variată de cheltuieli care concura la realizarea producţiei unui agent economic. De aceea. precum şi o localizare a lor pe obiecte ale producţiei materiale. iar altele trebuie să fie remunerate.baze si proceduri. executarea de lucrări şi prestarea de servicii.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL 1. iar analiza fiecărei componente din structura costului şi găsirea modalităţilor specifice de reducere a acestuia reprezintă o cale de creştere a eficienţei activităţii desfăşurate şi deci. impune o delimitare a cheltuielilor în timp şi spaţiu. O parte din aceste elemente se consuma în procesul de producţie sau comercializare al unităţii patrimoniale.1 Dacă termenul generic de "cheltuiala" are în vedere totalitatea cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea procesului economic la nivelul unei întreprinderi.Contabilitate . precum şi ponderea diferită a fiecărei cheltuieli la realizarea obiectului de activitate al unităţii este necesară o cunoaştere în detaliu a structurii costului fiecărui produs. lucrare său serviciu obţinut.1. Indiferent de modul de utilizare. costul se referă la acele cheltuieli ocazionate de obţinerea unui anumit obiect al producţiei materiale din gama de activitate a agentului respectiv. De aceea. Cheltuielile reprezintă expresia bănească a consumului de muncă vie şi materializata determinat de obţinerea şi desfacerea bunurilor materiale. Ed. Contabilitatea cheltuielilor Realizarea obiectului de activitate al fiecărui agent economic impune utilizarea tuturor elementelor ce compun procesul muncii (obiectele muncii. 1 . mijloacele materiale şi băneşti şi forţa de muncă folosită în procesul economic al întreprinderii generează cheltuieli de exploatare. Bucuresti. mijloacele de muncă şi forţa de muncă). o altă parte se depreciază. determinarea costului producţiei obţinute. vânzarea şi încasarea contravalorii de la clienţi. ca obiectiv al contabilităţii de gestiune din fiecare unitate patrimoniala. obţinerea unor rezultate financiare superioare concurenţilor. 2007. adică pe obiecte de calculaţie. Ionescu Cicilia .

III. Bucuresti. ca aparţinând unor rezultate precise ale activităţii desfăşurate cum ar fi: consumul de materii Prime şi materiale directe. II.aparţinând unei anumite secţii de producţie. 7 . Bucureşti.Cheltuieli directe . După felul activităţii.Cheltuieli ale producţiei anexe.acestea sunt efectuate şi se includ în totalitatea lor în costul efectiv al producţiei din perioada respectivă.acestea aparţinând activităţii de ansamblu.Cheltuieli curente ale perioadei curente . În funcţie de posibilitatea individualizării lor pe obiecte de calculaţie (produse. care se împart la rândul lor în: A) cheltuieli comune . grupe de produse şi activităţi direct productive)2 Cheltuielile de producţie se împart în: . salarii de bază ale muncitorilor direct productivi etc. 2009 sau editiile anterioare. Fundaţiei România de Mâine. Contabilitatea societatilor comerciale. Ionescu Cicilia . contribuţia la asigurările sociale aferenta acestora şi ajutorul de şomaj. . 2007. Editura Universitara.Cheltuieli ale producţiei auxiliare. amortizări.Contabilitate . După natura mijloacelor consumate. comandă sau lucrare. 3 . şi anume: I. vol.adică acele cheltuieli legate indisolubil de executarea unui anumit produs. . întrucât eforturile de diminuare a costurilor de exploatare trebuie să vizeze reducerea acelor cheltuieli care deţin ponderea cea mai mare. . Ed.Cheltuieli cu munca vie.baze şi proceduri. Ed.acele cheltuieli generate de executarea simultană a mai multor produse sau locuri de fabricaţie comune diferitelor produse sau lucrări (reparaţii.Cheltuieli indirecte . Bucuresti. cheltuielile de producţie se grupează în: . I si II. ..baze si proceduri. salariile personalului indirect productiv. Fundatiei Romania de Maine. 2007.Cheltuieli ale producţiei de bază. cheltuieli ce pot fi individualizate pe produs în momentul efectuării lor. IV.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Determinarea ponderii fiecărui tip de cheltuială în structura costului prezintă importanţă.3 B) cheltuieli de interes general .Cheltuieli cu munca materializata. cheltuielile de producţie se împart în: . În funcţie de compatibilitatea momentului efectiv al efectuării cheltuielilor de producţie cu perioada de gestiune pe care acestea le afectează: . . Ionescu Cicilia Contabilitate . Astfel cheltuielile de producţie pot fi grupate după mai multe criterii. 2 Ristea Mihai si colab.

lucrări.care depind de volumul producţiei.5 4 .CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL . Amortizări 5.care nu depind de volumul producţiei. dar şi pe grupe de produse.Contabilitate .Cheltuieli preliminate . VI.Cheltuieli variabile . Materii prime şi materiale 2. V. chirii. Bucuresti. Fundatiei Romania de Maine. Alte cheltuieli În cadrul lor este necesară o a doua separaţie a cheltuielilor pe activităţi fundamentale cum ar fi: A) activitatea de producţie.(denumite şi rezerve) sunt acele cheltuieli care urmează a fi efectuate în perioadele viitoare de gestiune. B) activitatea comercială.Cheltuieli fixe (abonamente. evitându-se prin aceasta încărcarea costului produselor cu sumele respective. dar privesc producţia perioadelor viitoare de gestiune în ale căror costuri se includ treptat pe măsură ajungerii lor la scadenţă. produse. Cheltuieli de personal 4. 2007. C) administraţia generală. Ionescu Cicilia . amortismente) .Cheltuieli anticipate . combustibil. prin îmbinarea "elementelor de cheltuială" cu "articolele de calculaţie" care să permită în final şi calculaţia costurilor pe ansamblul producţiei. servicii şi activităţi.acestea sunt efectuate în perioada curentă. 8 . Servicii externe 6.4 Structura cadru pentru organizarea evidentei cheltuielilor de producţie şi a celor de circulaţie o reprezintă cea oferită de "elementele de cheltuieli" şi anume: 1. Cheltuieli financiare 7. Criteriul de bază în procesul de formare a costurilor se referă la sistematizarea cheltuielilor de producţie în funcţie de natura lor.baze si proceduri. carburanţi 3. numai în lunile în care s-au efectuat de fapt cheltuielile ca atare. Energie. . După comportamentul cheltuielilor faţă de volumul producţiei întâlnim gruparea cheltuielilor în: . . Ed. dar care trebuie incluse în costul perioadei curente.

5 Ristea Mihai si colab. taxe şi vărsăminte asimilate cum sunt: taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat. 2009 sau editiile anterioare.. combustibilul. Contabilitatea societatilor comerciale. costul de achiziţie Al energiei şi al apei consumate. posta şi taxe de telecomunicaţii. seminţe şi alte materiale consumabile. 9 . care se grupează astfel: . studii şi cercetări inclusiv sumele plătite pentru contracte de cercetare. contabilitatea cheltuielilor se ţine pe categorii de cheltuieli. asigurările şi protecţia socială.. redevenţe. . costul de achiziţie al obiectelor de inventar consumate sau uzura acestora. alte impozite. Editura Universitara. precum şi costul mărfurilor vândute şi al ambalajelor. servicii bancare şi altele. detaşări şi transferări. taxa asupra mijloacelor de transport. vol. materiale de plantat. 3. . Cheltuieli privind consumurile de materii prime. după natura lor.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Regulamentul privind aplicarea Legii Contabilităţii precizează că. taxele şi vărsămintele asimilate suportate de unitatea patrimoniala. precum şi cheltuieli cu alte servicii executate de terţi colaboratori cum ar fi: comisioane şi onorarii. 5. ca de exemplu: impozitul suplimentar pe salarii.Cheltuieli excepţionale.Cheltuieli cu impozitul pe profit.Cheltuieli de exploatare. Impozitul pe clădiri. .Cheltuieli financiare. cotele prevăzute de lege pentru constituirea fondului special de Cercetare-dezvoltare şi a fondului special pentru asigurările sociale ale ţărănimii etc. deplasări. cheltuieli de protocol. materiale auxiliare. 4. I si II. . Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi cum ar fi: Întreţinere şi reparaţii. piese de schimb.Cheltuieli cu amortizările şi provizioanele. Bucuresti. costul de achiziţie al animalelor şi păsărilor. contribuţia unităţii la asigurările sociale şi contribuţia pentru ajutorul de şomaj. Cheltuieli cu impozitele. reclamă şi publicitate. Cheltuieli cu personalul care îmbraca formă: salariilor şi alte drepturi de personal. costul de achiziţie al materialelor nestocate trecute direct asupra cheltuielilor. 2. A) Cheltuielile de exploatare cuprind: 1. transportul de bunuri şi personal. locaţii de gestiune şi chirii. Alte cheltuieli de exploatare cum ar fi: pierderi din creanţe şi altele.

provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament. Natura materiilor prime şi materialelor utilizate în procesul de exploatare este foarte variată şi diferită de la o unitate patrimoniala la alta. amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor şi provizioanele reglementate. curentă a unităţii patrimoniale şi se referă fie la operaţii de gestiune cum ar fi: despăgubiri. C) Cheltuieli excepţionale reprezentând acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normală. materiile prime şi materialele constituie baza materială a procesului de exploatare al agenţilor economici producători. sconturile acordate clienţilor. materiale şi mărfuri În general.2. 1. diferenţe nefavorabile de curs valutar din operaţiunile curente şi disponibilităţile în devize. Bucuresti.Cheltuieli cu materii prime. în funcţie de obiectul de activitate al fiecăreia. pierderi din vânzarea titlurilor de plasament. penalităţi. dobânzile curente aferente împrumuturilor primite şi altor datorii privind exerciţiul în curs. 10 .6 D) Cheltuieli cu amortizările şi provizioanele care includ: amortizarea imobilizărilor necorporale şi corporale.cuprinde impozitul calculat asupra profitului.baze si proceduri. provizioanele pentru deprecierea creanţelor. 6 . Ionescu Cicilia . ajungându-se în unele ramuri până la 80% din total. 2007.Contabilitate . Fundatiei Romania de Maine. donaţii şi subvenţii acordate (inclusiv donaţiile efectuate în scopuri umanitare) şi pierderi din debitori diverşi. fie că se referă la operaţiuni de capital cum ar fi: Valoarea contabilă a imobilizărilor cedate şi alte cheltuieli excepţionale. provizioanele pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie. determinat potrivit legii. precum şi alte cheltuieli financiare. provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli. ponderea cheltuielilor de această natură este foarte mare. E) Cheltuieli cu impozitul pe profit . amenzi. De aceea. Ed.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL B) Cheltuieli financiare care cuprind: pierderi din creanţe legate de participaţii.

I si II. se utilizează pentru evidenţa lor în contabilitate mai multe conturi. ca şi ponderea însemnată pe care o deţin în structura costului. Cheltuieli privind combustibilii 6023. 2009 sau editiile anterioare. precum şi diferenţele de preţ aferente. Editura Universitara. Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 612. Cheltuieli cu materiile prime 602. a lucrărilor şi a serviciilor. Cheltuieli cu studiile și cercetările 7 Ristea Mihai si colab. în scopul obţinerii de produse finite şi semifabricate. Bucuresti. Cheltuieli privind mărfurile 608. Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat 6026. Cheltuieli cu materialele auxiliare 6022. locațiile de gestiune și chiriile 613.CONTURI DE CHELTUIELI 60. executării de lucrări sau prestării de servicii către terţi. Cheltuieli privind ambalajele 609. Cheltuieli privind piesele de schimb 6025. Având în vedere rolul acestor cheltuieli în procesul de producţie şi de comercializare a bunurilor materiale. Cheltuieli privind alte materiale consumabile 603. şi anume: Contul 600 "Cheltuieli cu materiile prime" ţine evidenţa cheltuielilor ocazionate de consumul de materii prime în activitatea de producţie.7 CLASA 6 . Cheltuieli privind furajele 6028. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 6024. Reduceri comerciale primite 61. Cheltuieli privind energia și apă 606. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE 601. Contabilitatea societatilor comerciale. ponderea cea mai mare în structura cheltuielilor de comercializare revine celor determinate de costul aprovizionării mărfurilor vândute. Cheltuieli cu materialele consumabile 6021. Cheltuieli privind animalele și păsările 607. vol. Este un cont de activ care se debitează cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime eliberate în consum sau constatate lipsa la inventariere şi neimputabile. 11 . Cheltuieli cu primele de asigurare 614.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Dacă ne referim la agenţii economici din domeniul circulaţiei mărfurilor. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 604. Cheltuieli privind materialele nestocate 605.. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI 611. la nivelul acestora. Cheltuieli cu redevențele.

Cheltuieli cu deplasări. Alte cheltuieli de exploatare 6581. Pierderi din creanțe legate de participațîi 664. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate 6641. TAXE ȘI VĂRSĂMINTE ASIMILATE 635. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 6642. Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaților 643. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 628. Cheltuieli din diferențe de curs valutar 666. Donațîi acordate 6583. Alte cheltuieli de exploatare 66. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător 654. Pierderi din creanțe și debitori diverși 658. Cheltuieli cu salariile personalului 642. Cheltuieli privind activele cedate și alte operațîi de capital 6588. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți 63. taxe și vărsăminte asimilate 64. Contribuția unitățîi la asigurările sociale 6452.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL 62. CHELTUIELI CU PERSONALUL 641. detașări și transferări 626. Cheltuieli privind dobânzile 667. Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal 625. reclamă și publicitate 624. Pierderi din investițiile pe termen scurt cedate 665. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile 623. Despăgubiri. Contribuția unitățîi pentru ajutorul de șomaj 6453. Cheltuieli cu alte impozite. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI 621. Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială 65. Cheltuieli de protocol. Alte cheltuieli financiare 12 . CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE. Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicațîi 627. CHELTUIELI FINANCIARE 663. Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii 645. Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 6456. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 652. Cheltuieli cu colaboratorii 622. Contribuția unitățîi la primele de asigurare voluntară de sănătate 6458. Cheltuieli privind sconturile acordate 668. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit 644. amenzi și penalități 6582. Contribuția unitățîi la schemele de pensii facultative 6457. Cheltuieli privind asigurările și protecția socială 6451.

materialele şi mărfurile diferă în funcţie de sistemul de inventar utilizat pentru organizarea contabilităţii stocurilor. Cheltuieli cu impozitul pe profit 698.În cursul exerciţiului. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE. De asemenea. Reflectarea în contabilitate a cheltuielilor cu materiile prime. eventualele cheltuieli ocazionate de operaţiile de aprovizionare se evidenţiază mai întâi în conturile de 13 . pe baza documentelor primite de la furnizori şi a documentelor întocmite la recepţie.La începutul fiecărei perioade de gestiune se înregistrează pe cheltuielile de exploatare valoarea stocurilor de bunuri constatate la sfârşitul exerciţiului anterior prin inventariere şi pe baza datelor oferite de contabilitatea de gestiune.XI. CHELTUIELI EXTRAORDINARE 671. Nr. Cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare 6863. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 6812. 766 bis/10. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ȘI ALTE IMPOZITE 691. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante 6868.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL 67. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 114 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligațiunilor 69. şi anume: A) în cazul inventarului intermitent: . Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente extraordinare 68. provizioanele și ajustările pentru depreciere 6811. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 6864. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor 6814. Cheltuieli cu impozitul pe venit și cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus Se utilizează conform reglementărilor legale. PROVIZIOANELE ȘI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 681.2009 6813. toate aprovizionările cu valori materiale de natura celor menţionate se înregistrează direct în conturile de cheltuieli specifice. Cheltuieli de exploatare privind amortizările. PARTEA I. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante 686. .

2007. 14 .3. Bucuresti. Ionescu Cicilia . pe conturile de Cheltuieli corespunzătoare naturii bunurilor ieşite. Fundatiei Romania de Maine. materialele consumabile şi mărfurile. se înregistrează consumurile sau ieşirile din cursul perioadei. De aceea.Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi Complexitatea proceselor economice şi financiare ce se desfăşoară la nivelul agenţilor economici din sfera producţiei şi circulaţiei mărfurilor face imposibilă asigurarea tuturor lucrărilor şi serviciilor necesare obţinerii şi realizării producţiei din interiorul întreprinderii. asupra aceloraşi locuri de cheltuieli se înregistrează şi diferenţele de preţ aferente. pe baza documentelor primare şi centralizatoare.Aprovizionările de valori materiale se înregistrează. după care se includ în aceleaşi conturi de cheltuieli în care au fost înregistrate şi bunurile materiale achiziţionate. .baze si proceduri. B) în cazul inventarului permanent: . ieşirile de animale şi păsări se înregistrează în contabilitate identic cu cheltuielile privind materiile prime. Celelalte categorii de cheltuieli de natura baracamentelor şi amenajărilor provizorii. iar la sfârşitul perioadei de gestiune. Ed. unităţile patrimoniale intra în relaţii directe cu terţii pe linia asigurării de lucrări şi servicii specializate. materialelor nestocate. 8 . material sau mărfuri şi se înregistrează în contabilitate prin debitul contului de stocuri specific şi creditul contului de cheltuieli.La sfârşitul perioadei de gestiune se determina prin inventariere valoarea stocului final din fiecare materie primă. Concomitent. corespunzător naturii stocului.8 1.Contabilitate . consumului de energie şi apă. pentru asigurarea eficienţei activităţii desfăşurate. proporţional cu valoarea ieşirilor. în cursul perioadei de gestiune.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL diferenţe de preţ. în conturile de stocuri specifice.

printr-o mare diversitate. caracterizânduse în acelaşi timp. Este un cont de activ şi înregistrează în debit sumele datorate privind comisioanele şi onorariile. Contul 621 "Cheltuieli cu colaboratorii" evidenţiază cheltuielile de această natură. Este un cont de activ care se debitează cu valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate de către terţi. locaţiilor de gestiune şi chiriilor datorate de către unităţile patrimoniale. contencios. Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" evidenţiază cheltuielile cu primele de asigurare stabilite prin contract şi suportate de agenţii economici. onorariile de consiliere.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Deşi aceste lucrări şi servicii nu deţin o pondere însemnată în totalul cheltuielilor unui agent economic. Contul 614 "Cheltuieli cu studiile şi cercetările" asigura evidenta cheltuielilor ocazionate de procurarea de studii şi plata contractelor de cercetare. debitându-se cu sumele datorate colaboratorilor pentru prestaţiile efectuate. suportate de întreprinderi în baza contractelor încheiate cu aceştia. executate de terţi şi suportate de unităţile patrimoniale. aferenta exerciţiului în curs. Este un cont de activ şi se debitează cu valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare executate de terţi. Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile" ţine evidenţa cheltuielilor reprezentând comisioanele datorate pentru cumpărarea sau vânzarea titlurilor de valoare imobilizate sau a celor de plasament. Acest cont se debitează cu cheltuielile de natura redevenţelor. comisioanele de intermediere. locaţiile de gestiune şi chiriile". aferente exerciţiului în curs. aferente perioadei de gestiune. 15 . aferenta exerciţiului în curs. expertizare. conform listelor de plată înregistrate de către agenţii economici. Pentru a se asigura contabilitatea distincta a fiecărei categorii de lucrări şi servicii furnizate de terţi se utilizează mai multe conturi specifice şi anume: Contul 611 "Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii" ţine evidenţa cheltuielilor de această natură. Contul 612 "Cheltuieli cu redevenţele. Este un cont de activ. Este un cont de activ care înregistrează în debit valoarea primelor achitate conform contractelor de asigurare. precum şi a altor cheltuieli similare. ele prezintă o importanţă deosebită pentru economia fiecărei firme.

potrivit legii bugetului de stat. Contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate" evidenţiază în contabilitate valoarea cheltuielilor cu serviciile bancare şi asimilate. Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi de personal" ţine evidenţa cheltuielilor privind transportul de bunuri şi de personal executate de către terţi şi suportate de unităţile patrimoniale.4. aferente exerciţiului în curs. Contul 625 "Cheltuieli cu deplasări. aferente exerciţiului în curs. detaşări şi transferări" este un cont de activ şi se debitează cu sumele datorate furnizorilor sau cheltuielile ocazionate de deplasări. Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" este un cont de activ şi se debitează cu sumele datorate de unitatea patrimoniala pentru alte servicii executate de terţi. pentru depăşirea fondului de salarii admisibil: 16 . detaşări şi transferări decontate. reclamă şi publicitate" este un cont de activ şi înregistrează în debit valoarea facturilor datorate sau achitate cu privire la acţiunile de protocol.Cheltuieli cu impozitele. 1. taxele şi vărsămintele asimilate a) impozitul suplimentar datorat. Este un cont de activ care se debitează cu valoarea serviciilor bancare plătite de agenţii economici.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Contul 623 "Cheltuieli de protocol. Este un cont de activ şi se debitează cu valoarea facturilor datorate furnizorilor sau a celor achitate din avansuri de trezorerie pentru transportul de bunuri şi personal. suportate de unitatea patrimoniala. reclamă şi publicitate. Contul 626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii" este un cont de activ şi se debitează cu valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii datorate de către unităţile patrimoniale. referitoare la perioada de gestiune.

impozitul pe clădiri. precum şi cea aferentă bunurilor şi serviciilor acordate salariaţilor sub forma avantajelor în natură. taxe şi vărsăminte asimilate datorate bugetului de stat sau altor organisme publice sub formă de : prorata din TVA deductibilă devenită nedeductibilă. taxe şi vărsăminte asimilate = 4426 TVA .Cheltuieli cu personalul 17 . diferenţele de preţ la gaze şi ţiţei obţinute din producţia internă. destinate fondurilor speciale. impozitul pe terenuri.colectată Cheltuieli cu alte impozite. alte impozite şi taxe: 635 asimilate 446 Alte impozite. cea aferentă lipsurilor peste normele legale. fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice: 635 = 447 Fonduri speciale taxe şi vărsăminte asimilate Cheltuieli cu alte impozite. taxe şi vărsăminte 1. TVA colectată aferentă bunurilor şi serviciilor folosite în scop personal sau predate cu titlu gratuit. taxe şi vărsăminte c) datorii şi vărsăminte de efectuat la alte organisme publice.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL 635 asimilate = 444 Impozitul pe salarii Cheltuieli alte impozite. sub formă de contribuţii la: fondul special pentru sănătate (excepţie 4311 = 447). taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat. taxe şi vărsăminte b) impozite.deductibilă 4427 TVA .5.

valoarea debitelor prescrise sau a debitorilor insolvabili. scoşi din evidenţă.Alte cheltuieli de exploatare Prin grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare" se înregistrează cheltuielile ocazionate de pierderile din creanţe suportate de întreprindere. amenzilor şi penalităţilor datorate sau plătite.6. valoarea donaţiilor şi subvenţiilor şi sponsorizările acordate. Colectarea cheltuielilor generează înregistrarea: 65 Alte cheltuieli de exploatare 4118 Clienţi incerţi sau în litigiu 167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate 3xx Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie 448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul statuluii 451 = 267 Creanţe imobilizate 18 . cheltuielile privind contribuţia întreprinderii la asigurările sociale şi contribuţia întreprinderii la fondul de şomaj Înregistrarea contabilă este de formă: 64 Cheltuieli cu personalul 43 Asigurări sociale. valoarea despăgubirilor.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL La această grupă de cheltuieli sunt contabilizate: cheltuielile cu salariile personalului. pierderile din lichidarea dobânzilor şi creanţelor. protecţie socială şi conturi = 42 Personal şi conturi asimilate 1.

cheltuielile rezultate din operaţii de capital.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Decontări în cadrul grupului 461 Debitori diverşi 512 Conturi curente la bănci 531 Se mai includ în categoria altor cheltuieli de exploatare. precum valoarea neamortizată a activelor amortizabile şi valoarea contabilă de intrare a activelor imobilizate neamortizabile cedate sau scoase din evidenţă. Înregistrarea cheltuielilor se face prin formulă: 65 Alte cheltuieli de exploatare 21 Imobilizări corporale 26 Imobilizări financiare 502 Acţiuni proprii 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate = 20 Imobilizări necorporale 19 . pierderile determinate de răscumpărarea propriilor acţiuni ect.

ADMINISTRAREA ŞI PREZENTAREA : Societatea este administrată şi reprezentată. Părţile sociale sunt egale ca valoare şi indivizibile.în condiţiile codului muncii este stabilit de către conducerea firmei. îndeplinind cu succes obiectivele stabilite de patronat. de către asociatul unic. Necesarul de personal .1 Descrierea Societăţii Comerciale Societatea a luat fiinţă în anul 2006. coferind asociatului unic dreptul de a şi primi dividentele. Aportul asociatului unic la capitatalul social nu este purtător de dobândă. persoana juridică de nationaliatate romana îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile în vigoare şi cu statultul societăţii. Încă de la început s-a declarat că societate comercială plătitoare de TVA . CAPITALUL SOCIAL : Capitalul subscris şi vărsat este de 200 RON . Forma juridică a societăţii este de Societate cu Răspundere Limitată.angajat pe bază de contract de muncă.II. Actul constitutiv al societăţii cuprinde următoarele elemente principale: C&G EXPERT ACCOUNTING SERVICES. cu drepturi şi puteri depline. Are în prezent 50 de salariaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. având CODUL UNIC de înregistrare RO22086500. privind cheltuielile la SC CONTAB SRL 2. În prezent îşi desfăşoară activitatea de prestări servicii în Bucuresti. pe durata nelimitată .CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Cap. cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi regimului de asigurări sociale. Studiu de caz. FORŢA DE MUNCĂ: Societatea va putea angaja personal cu contract de muncă. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA : 20 .

consultanţă de management pentru proiectarea sistemelor contabile. fuziunea sau dizolvarea societăţii comercial sau depăşirea duratei de fuctionare prevăzută în actul constitutiv. Din momentul intrării în funcţiune a lichidatorilor. acesta nemaiputând întreprinde noi acţiuni în numele societăţii. faliment.servicii de consultanţă şi reprezentare (altă decât cea juridică) a clienţilor în fata organelor fiscale. . mandatul adminitratorului încetează. pierderea unei jumătăţi din capitalul social. cu respectarea dispoziţiilor legislaţiei în vigoare. Această clasă exclude: . programe de costuri contabile. în lei sau în valută. Lichidarea se face de unul sau mai mulţi lichidatori numiţi de asociatul unic.examinarea conturilor şi certificarea corectivitatii lor. servicii de efectuare a calculelor şi întocmire a bilanţurilor contabile. Domeniu de activitate. Activitatea principală a societăţii este : 7412-Activitati de contabilitate Această clasă include: . Tot aici se include şi auditul intern şi financiar. administratorul nu mai poate întreprinde noi operaţiuni. sau de către acesta. Societatea îşi va putea realiza obiectul de activitate atât în România cât şi în străinătate. .servicii de înregistrare a operaţiunilor comerciale pentru firme sau alţii (contarea operaţiunilor).servicii de revizii contabile şi financiare. proceduri de control bugetar. micşorarea capitalului sub limita legală. Din momentul dizolvării.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Societatea se dizolvă prin hotărârea asociatului unic. precum şi în zone libere. .servicii de întocmire a documentelor de impozitare pentru persoane fizice şi firme. . 21 . imposibilitatea realizării obiectului de activitate.

b) numeşte şi revocă. 2. potrivit legii. Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpărarea bunurilor de capital. f) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi acordarea de garanţii. h) decide atât majorarea. comisia de cenzori. d) stabileşte competentele şi responsabilităţile administratorului (administratorilor). în condiţiile legii. cu modificările şi completările ulterioare. stabileşte comisioanele şi indemnizaţiile acestora şi le da descărcare de activitate. Monografie cheltuieli 22 . contul de profit şi pierderi după aprobarea raportului administratorului şi Comisiei de Cenzori.2. cât şi reducerea capitalului social şi în privinţa cesiunii părţilor sociale.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Conducerea societăţii În conformitate cu Legea nr. modifica şi aprobă programul de activitate al societăţii şi bugetul anual de venituri şi cheltuieli. administratorul societăţii. e) analizează. i) decide în privinţa modificărilor aduse actului constitutiv. acesta are totalitatea drepturilor şi obligaţiilor ce revin. aprobă repartizarea pe destinaţii a profitului net. c) aprobă regulamentul de ordine interioară al societăţii. republicata. managerul general. 31/1990. totalitatea părţilor sociale fiind deţinute de asociatul unic. Conducerea societăţii fiind asigurată de către asociatul unic. acesta are următoarele atribuţii: a) aprobă structura organizatorică a societăţii. g) modifica şi aprobă bilanţul.

TVA 19 % % =5311 605 4426 238 200 38 4.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL ÎNREGISTRĂRI CONTABILE PRIVIND CHELTUIELILE 1 Se bagă în consum materii prime [601=301] 800 2 Se înregistrează uzura materialelor de natura obiectelor de inventar [603=303] 60 3. Se achită factura energiei electrice şi apei . % = 371 607 378 4428 1200 1000 100 100 23 . Se înregistrează scăderea din gestiune a mărfurilor vândute .

% = 401 623 4426 952 800 152 7. 24 .CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL 5. materiale pentru ambalat şi piese de schimb conform facturilor terţilor .3 % = 401 6024 4426 357 300 57 6. Societatea efectuează cheltuieli cu combustibilul . Înregistrarea cheltuielilor de protocol . TVA=19% 5.2 % = 401 6023 4426 595 500 95 5. reclamă şi publicitate .1 % = 401 6022 4426 476 400 76 5. Înregistrarea cheltuielilor cu transportul .

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL % = 401 624 4426 1071 900 171 8. Înregistrarea cheltuielilor cu salariile personalului [641=421] 18000 25 . % = 401 626 4426 714 600 114 9. Înregistrarea comisionului pe baza extrasului de cont . fax şi telefon . [627=5121] 300 10. Înregisrarea cheltuielilor poştale .

Se înregistrează CAS (31.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL 11.3.% ) [6451=4311] 5634 12.Se înregistrează închiderea conturilor de cheltuieli : 121 = % 601 603 605 607 6022 6023 4546 800 60 200 1000 40 50 26 . Se înregistrează şomajul (1%) [6452=4371] 180 13.

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL 6024 623 624 626 627 641 6451 6452 30 80 90 60 30 1800 5634 180 CONCLUZII : 27 .

• evoluţia şi perspectivele aplicării noului sistem de contabilitate în domeniul cheltuielilor. • factorii de organizare a contabilitatiicheltuielilor. de faptul că este o societate de grup. Prezenţa lucrarea este structurată în trei capitole. 28 . nu în ultimul rând. am studiat şi investigat la faţa locului problemele ce ţin de contabilitatea de gestiune a cheltuielilor la C&G EXPERT ACCOUNTING SERVICES. şi. astfel încât se obţin informaţii relevante cu privire la locul. În cercetarea contabilităţii de gestiune a cheltuielilor entităţilor am studiat literatură de specialitate romana şi străină în domeniu. cheltuielilor. • posibilităţile de perfecţionare privind calculaţia cheltuielilor. • perfecţionarea contabilităţii de gestiune a cheltuielilor. în vederea creşterii performanţelor economice. ţinând cont de complexitatea activităţii. firma de contabilitate. a tranzacţiilor desfăşurate. Am considerat că analizele pe care le-am efectuat asupra aspectelor ce ţin de contabilitatea cheltuielilor. cauzele şi datoriilor furnizorilor. constă în urmărirea operativă a cheltuielilor pe fiecare articol de calculaţie. abordările teoretice îmbinându-se pe parcursul lucrării cu cele practice pe exemplul C&G EXPERT ACCOUNTING SERVICES. au fost: • • analiza cadrului conceptual şi legislativ de desfăşurare al contabilităţii de gestiune a locul şi rolul contabilităţii de gestiune în cadrul sistemului informaţional integral al cheltuielilor. revistele de specialitate. în această entitate vor putea fi generalizate în majoritatea unităţilor de acest gen. cu ajutorul evidentei tehnico-operative. cu operaţiuni specifice. Principalele aspecte pe care le-am avut în vedere în structurarea lucrării şi care au făcut obiectul cercetării. studierea documentelor puse la dispoziţie de către societate.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Avantajul principal al aplicării programului info-CONT în varianta standard în cadrul firmei. • conţinutul şi analiza cheltuielor obţinute de către unităţile a căror contabilitate este ţinută de C&G EXPERT ACCOUNTING SERVICES • etapele metodologice privind determinarea şi achitarea cheltuielilor. exemplele şi studiile de caz sunt particularizate circuitului în cadrul procesului de exploatare şi reflectă propria mea viziune în legătură cu obiectivele urmărite.

. Needles. traducere din limba engleză. Editura Arc. Henry R. Editura CECCAR. IASB. Chişinău. 2001. Principiile de bază ale contabilităţii. Coldwel. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. Bucureşti. Ediţia a cincea.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL BIBLIOGRAFIE : Belverd E. Jr. Anderson. 29 . James C. 2007.

nr. Contabilitatea financiară. Bucureşti. Bucureşti. nr. a III-a revizuita şi adăugita. Băluţa Aurelian-Virgil. Chivu Ramona-Maria.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natură activelor. 2008. 2005. Ed. Editura FRM. pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. 704 din 20 octombrie 2009. Of. Editura Fundaţiei România de Mâine. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. Fundaţiei România de Mâine. datoriilor şi capitalurilor proprii. Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. Ed. nr. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2010. Reglementări contabile şi fiscale 1. Of.Contabilitatea aprofundată a societăţilor comerciale.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Ilincuta Lucian-Dorel. Editura Fundaţiei România de Mâine. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009.baze şi proceduri. 2007 sau ediţiile următoare. Bucureşti. Ristea Mihai şi colab. Contabilitatea societăţilor comerciale. Fundaţiei România de Mâine. vol. 3512/2008. Ed. I şi II.Contabilitate . M. Metode şi procedee de calculaţie a costurilor. Aplicaţii practice şi teste grila pentru autoevaluare. 2007. Bucureşti. Gadau Liana. nr. privind documentele financiar-contabile. Of. 3. 2005. 2. 2007. 3055/2009. 30 . 2009 sau ediţiile anterioare. cu modificările şi completările ulterioare. Bucureşti. M. Popescu Lucian. 870. Of.Sisteme contabile moderne. 1752/2005 privind aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 1080 bis din 30 noiembrie 2005. Bucureşti. 2.Reforma bugetului public şi a contabilităţii publice în România. 4. Bucureşti. Editura Economică. M. Ionescu Luminiţa . M. Editura Universitară. Ionescu Cicilia . din 23 decembrie 2008. Ionescu Cicilia .. Ionescu Luminiţa .

571/2003 privind Codul fiscal. M. Of. nr. 927 din 23 decembrie 2003. B. nr.82/1991. 1056 din 30 decembrie 2006. 9. nr. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 10. M. divizare.13/2008. dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale. pentru aprobarea normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune. M. cu modificările şi completările ulterioare. nr. Republicata în M. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. Legea nr. Of. Of.Of.1 din Legea contabilităţii nr. nr. nr.R. 82/1991 (r4). 13.Of. republicata în M. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 14.376/2004. Of. nr. Publicată în M. precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul fiscal al acestora.R. cu modificările şi completările ulterioare. Of. Of. Legea contabilităţii nr. nr. 6. 11. M. 94 din 29 decembrie 2003.186 din 29 decembrie 2005. nr. cu modificările şi completările ulterioare. 31/1990 a societăţilor comerciale. nr. Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL 5. 7. 112 din 6 februarie 2004. 2264/2001. pentru aprobarea modelelor formularelor specifice cu regim special privind activitatea financiară şi contabilă şi normelor privind întocmirea şi utilizarea acestora. Legea nr. Republicata în M. Hotărârea Guvernului României 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.012 bis din 3 noiembrie 2004. 454 din 18 iunie 2008. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. 879 din 24 decembrie 2008. 12. 1. 1. nr. 136 din 21 februarie 2002. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 560 din 24 iunie 2004. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. 8. Ordinul guvernatorului B. Ordonanţa Guvernului României 92/2003 privind Codul de procedura fiscală M. instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.N. 1066 din 17 noiembrie 2004. 31 .Of. M.N. Of. M. nr. Of. 1. aplicabile instituţiilor de credit.

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL 32 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->