P. 1
60004287 Metodologia Organizarii Si Desfasurarii Jocului Didactic Matematic in Ciclul Primar

60004287 Metodologia Organizarii Si Desfasurarii Jocului Didactic Matematic in Ciclul Primar

|Views: 2,399|Likes:
Published by Any Botis

More info:

Published by: Any Botis on Aug 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

CUPRINS

:
CAPITOLUL II. METODICA JOCULUI- COMPONENTA A DIDACTICII GENERALE 2.1. Continutul metodicii jocului 2.2. Importanta studierii metodicii jocului 2.3. Conceptul de joc didactic. Definire i caracterizare 2.4. Clasificarea jocurilor didactice 2.5. Conceptul de joc didactic matematic 2.5.1. Clasificarea jocurilor didactice matematice 2.5.2. Locul, rolul i importan a jocului didactic matematic

2.6. Metodologia organizarii si integrarii jocului didactic in structura lectiilor
CAPITOLUL III. JOCURI MATEMATICE PROPUSE SPRE UTILIZARE IN CADRUL LECTIILOR DE MATEMATICA

3.1. Ghicitori matematice 3.2. Poezii cu continut terminologic matematic 3.3. Probleme distractive 3.4. Jocuri matematice 3.4.1. Reguli nazdravane 3.4.2.Varstele/Soarecii-pisicii/Bobocii gastei 3.4.3. Formeaza numerele! 3.4.4. Numere ascunse 3.4.5. Calcule cu litere 3.4.6. Geometrie cu numere 3.4.7. Logica matematica 3.4.8. Prietenul meu, numarul necunoscut/De-a detectivul Mate 3.4.9. Calculam cu litere/ Mesajul cifrat 3.4.10.Numere pare si impare 3.4.11. Mic pictor, dar ce mare matematician! 3.4.12. Jocuri cu bete de chibrituri 3.4.13. Coloram, calculam, comparam si ne distram 3.4.14. Un joc vechi de mii de ani -patratul Tangram 3.4.15. Alte jocuri didactice
CAPITOLUL IV. ASPECTE METODICE 4.1. Proiecte didactice,unde jocul didactic matematic este preponderent, indiferent de tipul de curriculum(nucleu, aprofundat sau extins) 4.2. Fise de lucru 4.3. Observatii metodice privind eficienta jocului didactic 4.4. Evaluarea 4.41. Mijloace si tehnici de evaluare 4.4.2Fise (teste) de evaluare BIBLIOGRAFIE.

1

Definitia si caracteristicile jocului « Omul este un om întreg numai atunci când se joaca » (Fr. Schiller) In literatura de specialitate, jocul este definit in moduri diferite si explicat, cateodata in mod complementar, alteori contradictoriu,dupa cim autorii au remarcat un aspect sau altul din provocarea la care incita copilaria. « Jocul-scrie savantul olandez Jan Huizinga- este o actiune sau o activitate specifica, incarcata de sensuri si tensiuni, inlauntrul unor anumite limite stabilite, de timp si spatiu, si dupa reguli acceptate de buna voie si in afara sferei de utilitati sau necesitatii materiale, dar absolut obligatorii, avand scopul in sine insasi si fiind insotita de un sentiment de incordare, inaltare, voiosie, destindere si bucurie si de ideea ca este altfel decat in viata obisnuita(Homo ludens) ».Este un fenomen antropologic complex, care in forme si continuturi specifice, se afirma la toate varstele si in toate civilizatiile. Din aceasta definitie rezulta ca jocul este o activitate specifica, opusa actiunilor de ordin practic.Precizarea ca « jocul are scopul in sine », trebuie inteleasa in sensul katian al « finalitatii fara scop », numai in opozitie cu actele utilitariste.Un alt paramentru referential il poate constitui proiectia in si prin joc a unor stari si pulsiuni venind din adancul fiintei, din inconstientul individului sau colectivitatii, ceea ce confera actului ludic o functiie catarctica, de defulare si autoproiectie psihologica(Evseev Ivan, « Jocurile traditionale de copii ») Jocul este o scoala deschisa, cu un program tot atât de bogat precum este viata. Prin joc, viitorul este anticipat si pregatit. Se apreciaza chiar ca jocul îndeplineste în viata copilului de 3-7 ani acelasi rol ca munca la adulti. Este forma specifica în care copilul îsi asimileaza munca si se dezvolta. Este suficient sa amintim concentrarea copilului prins în joc, precum si gravitatea cu care el urmareste respectarea unor reguli sau lupta în care se angajeaza pentru a câstiga. Copiii se joaca pentru a se juca. Jocul este o forma de activitate bine gândita, necesara si indispensabila procesului educatiei, este o activitate prin care continutul, forma si functionalitatea sa specifica nu se confunda cu nici o alta forma de activitate instructiv-educativa, motiv pentru care nu poate fi suplinita si nici nu este în masura sa suplineasca pe una din ele. Pentru a întelege specificul jocului ca forma de activitate instructiv-educativa, trebuie sa cunoastem si celelalte sensuri ce i se atribuie jocului, cum ar fi: activitate specific umana, activitate dominanta la vârsta prescolara, factor hotarâtor în viata copilului prescolar. Aceste

2

sensuri indica, fie pozitia jocului în raport didactic cu celelalte forme de activitate specifice omului, fie aportul jocului în procesul educatiei. Jocul este o activitate specific umana, dominanta în copilarie, pentru ca numai oamenii îl practica în adevaratul sens al cuvântului. Este una dintre variatele activitati desfasurate de om, fiind în strânsa legatura cu acestea. Este determinat de celelalte activitati ± învatarea, munca, dar în acelasi timp este puternic implicat în acestea. Învatarea, munca, creatia, includ elemente de joc si în acelasi timp jocul este purtatorul unor importante elemente psihologice de esenta neludica ale celorlalte activitati specific umane. Jocul este o activitate bazala si o dimensiune esentiala a omului.Creativitatea ludica se inscrie drept constanta obligatorie a devenirii culturale a individului si societatii.Intrebarile referitoare la originea jocului, la locul ce-l ocupa ludicul printre alte activitati si functii specific umane tin de problematica fundamentala a antropologiei si filozofiei culturii. Multidimensionalitatea actului ludic face ca jocul sa fie obiect de studiu al istoriei culturii, etnologiei, psihologiei, esteticii, sociologiei, sau matematicii,sa suscite atat interesul reprezentantilor unor stiinte pozitive, cat si al cercetatorilor cu vocatie interdisciplinara. Viata diurna a oamenilor se desfasoara in doua forme de baza: munca si odihna, aceasta din urma asociata jocului si divertismentului.De aceea, incepand cu primele glosari filozofice pe tema jocului, se va lua in considerare tocmai aceasta diada complementara in care se reflecta tendintele contrare ale fiintei umane: seriozitatea si amuzamentul, obligativitatea si libertatea, utilitatea si gratuitatea, realismul si imaginatia. 1.3. Importan a i func iile jocului Sub influen a jocului se formeaz , se dezvolt dezvolt rii i perfec ion rii proceselor de cunoa tere. Prin joc se dezvolt personalitatea copilului, prin crearea i rezolvarea progresiv a diverse feluri de contradic ii: a) între libertatea de ac iune i conformarea la schema de joc; b) între invita ie i ini iativ ; c) între repeti ie i variabilitate; d) între dorin a de joc i preg tirea prealabil necesar ; e) între ceea ce este par ial cunoscut i ceea ce se cunoa te bine; f) între absen a vreunui rezultat material util i bucuria jocului; i se restructureaz întreaga activitate

psihic a copilului. Modul serios i pasiunea cu care se joac copiii constituie indicatori ai

3

h) între emo iile dictate de rolul îndeplinit i emo ia pozitiv participarea la joc. dezinvolt. observându-se o ultim cerin spre afirmare. la asimilarea unor elemente de disciplin în ansamblul expresiilor comportamentale ale copiilor. în timp ce al ii sunt mai re inu i. jocul ofer cadrul pentru efort i dep ire a unor obstacole. ca pe un adev rat i în dezvoltarea sociabilit ii. a gândirii i nu în ultimul rând la dezvoltarea limbajului. a imagina iei creatoare. cu atât se joac mai mult. Unii copii se exprim deschis. Cu cât un pre colar este mai dezvoltat din punct de vedere psihologic. Jocul î i are importan a sa în formarea colectivului de copii. în corectarea unor abateri sesizate în comportamentul unor copii. Important este c jocul le ofer copiilor posibilitatea dezv luirii naturii autentice a copilului. jocul propulseaz copilul pe traiectoria progresului în dezvoltarea sa. la educarea spiritului de observa ie. Primii sunt mai u or de cunoscut deoarece manifest rile lor sunt spontane. în formarea spiritului de independen . m rime. autocontrolului. timp. disciplinei con tiente. Valoarea jocului se observ de colectivitate. inventivitatea i capacitatea de a g si strategiile cele mai nimerite pentru reu ita ac iunii odat cu corelarea cu partenerii de joc. clar. mai pu in activi. a for elor sale. contribuind la dezvoltarea st pânirii de sine. Toate aceste efecte educative se sprijin . Se poate afirma c . iar ceilal i exprim mai mascat tr s turile lor interne. spa iu. spiritului de independen . Putem afirma c . Este suficient s prive ti copiii în timpul jocului pentru a. precum i a multor altor calit i de voin i tr s turi de caracter. cu semnifica ii multiple pentru evolu ia ulterioar . la formarea percep iilor de form .i face o impresie referitoare la conduita acestora i la particularit ile lor psihologice. Jocul contribuie la dezvoltarea intelectual a copiilor. a rela iilor reciproce între copii. denot arta interog rii în colectivitate i în via a social . jocurile satisfac o anumit cerin implacabil care îl stimuleaz pe copil la o activitate permanent . la vârsta pre colarit ii. în formarea atitudinii pozitive fa de munc .g) între operarea cu obiecte reale i efectuarea de ac iuni simbolice. a spiritului provocat de 4 . se remarc a fi un veritabil creator i ini iator de ac iuni. mai bine i mai frumos. Solu iile adoptate în joc. Tot jocul este un mijloc eficient i suficient pentru realizarea sarcinilor educa iei morale a copilului. iar ³moralitatea ludic ´ contribuie la geneza comportamentului socio-moral. Valorificând disponibilit ile interne. perseveren ei.

cu efecte benefice pe planul dezvolt rii. func ia catarctic . 2. Prin jocurile de mi care se realizeaz numeroase din sarcinile educa iei fizice. proiectiv a personalit ii. s . se poate spune c prin joc are loc o larg expansiune a personalit ii copilului. realizându-se o absorb ie uria de experien i tr ire de via . Jocul r spunde trebuin ei de crea ie a personalit ii. de interiorizare i de i reprezint latura crea ie. de desc rcare energetic i rezolvare a conflictelor. Analiza jocului pune în eviden (oglinde te) statutul mintal. de a se afirma i de a. 5 . cel de s n tate al copilului. Este bine cunoscut c acel copil care nu se joac r mâne s rac din punct de vedere cognitiv. s urmeze. pre colarul este ini iat în tainele frumosului i înva realizându-se astfel i sarcini de educa ie estetice.fundament. jocul determin o stare de veselie. Jocul îi permite individului s . conturarea de aspira ii. În plus. Prin toate jocurile. afectiv. cel afectiv. de a avea o pozi ie în grup. func ia de adoptare realizat pe cele dou coordonate: asimilarea realului la Äeu´ i acomodarea. jocul face apel la optimismul specific vârstei.i realizeze Äeu-l´. Participând la joc. linia interesului s u major. în scopul satisfacerii trebuin elor proprii i odat formate acestea permit ca jocul s devin mai complex cu o valoare formativ sporit . Piaget stabile te urm toarele func ii ale jocului: 1. Diferite studii i observa ii efectuate asupra jocului au eviden iat faptul c acesta îndepline te multiple func ii. al întregii dezvolt ri a personalit ii. dar mai ales prin cele de mi care. transformarea Äeu-lui´ în func ie de modelele exterioare. la dorin a copilului de a avea un rol. pentru un moment. de a îndeplini o func ie. dar i a sinelui în raport cu via a i ipostazele ei fericite. de bun dispozi ie. În concluzie. Ca coal a vie ii sociale. atunci când nu o face prin alte activit i. se creeaz posibilit i multiple de dezvoltare armonioas a organismului. asupra personalit ii lui. dar i structura experien ei i a mediului de cultur . Prin joc copilul dobânde te deprinderi de autoservire.i face datoria.i manifeste personalitatea. pe influen a pe care jocul o exercit asupra dezvolt rii psihice a copilului. dorin e care se manifest direct în conduit s -l creeze. J.

4. tr s turi legate de atitudinea fa de colectiv (corectitudinea. proprii copiilor mici. de la trebuin ele perceptive i motorii la cele de autoexprimare în plan comportamental. jocurile sportive. promptitudinea. constând în acomodarea copilului la ceilal i. spiritul de ordine). abilit ile i capacit ile fizice. a imagina iei. . Psihologul Ursula secundare i marginale. Aceasta apare ca func ie principal în jocurile de mi care. de satisfacere a multiplelor trebuin e ale copilului.4. chiopu în lucrarea ÄProbleme psihologice ale jocului i distrac iilor´ stabile te func iile jocului precizând c acestea se pot grupa în func ii esen iale. func ia de socializare. Jocul educ aten ia. de mai dreptate. sociabilitatea. a gesturilor. În perioada copil riei i tinere ii este o func ie principal . spiritul de competi ie. func ia formativ-educativ exprimat în faptul c jocul constituie o coal a energiei. Ca func ie marginal este precizat func ia terapeutic ce se manifest cu succes în cazuri maladive. asimilarea rela iilor cu cei din jur la propriul Äeu´. Printre func iile secundare ale jocului se înscriu urm toarele: func ia de echilibru i tonificare prin caracterul activ i compensator pe care-l între ine jocul fa func ia catarctic func ia distractiv . de competi ie i ca func ie secundar în jocurile simple de mânuire. 1. stimulativ a mi c rilor (pus în eviden ales de Gross i Carr) concretizat în contribu ia activ pe care jocul o are la cre terea i dezvoltarea complex . func ia de exercitare complex . Func iile esen iale ale jocului sunt urm toarele: func ia de cunoa tere care se exprim în asimilarea practic i mental a caracteristicilor lumii i vie ii.3. Clasificarea jocurilor de activit ile cu caracter tensional. a conduitei. modeleaz dimensiunile etice ale conduitei. func ia de extindere a Äeu-lui´. 6 .a). de la trebuin ele cognitive de explorare a mediului la cele de valorificare a poten ialului de care dispune. devenind ulterior marginal . tr s turile de caracter (perseveren a. i proiectiv . a educa iei.

materialele folosite. cu toate acestea. rezolv ri de probleme. stabilind urm toarele tipuri: jocurile cu rol în care prim plan apare rolul asumat de copil. S-a operat. motricitatea i care dezv luie medii de via (agricole. jocuri tehnice (productive) care solicit fondul de reprezent ri. jocul cu reguli apare în stadiul gândirii preoperatorii (2-7 ani). 7 .a. forma. Bucure ti 1999. memoria. Leontiev. deoarece realizeaz în elegerea reciproc prin intermediul cuvântului i disciplinei. concludent pentru buna în elegere a func iilor sale: jocul exerci iu ± forma cea mai elementar a jocului. jocul simbolic (de imagina ie) îndepline te în cea mai mare m sur func ia de adaptare. coala).a. date fiind perspectiva din care au fost investigate i criteriile diferite care au stat la baza diferen ierii jocurilor. arte plastice. care reprezint de fapt o func ie social generalizat a adultului.) J. autoarea. Elvira Cre u realizeaz urm toarea clasificare a jocurilor: jocuri în care sunt solicitate func iile psihofiziologice (senzoriale. nu s-a ajuns la o clasificare unanim acceptat . Permite asimilarea realului la Äeu-l´ copilului f r constrângeri i sanc iuni. de grup colar). Piaget abordeaz evolu ia jocului la copil i realizeaz o interesant clasificare a jocurilor. intelectuale). Jocurile de construc ie apar ca jocuri integrate în simbolismul ludic pentru ca mai târziu s devin autentice adapt ri. asigur retr irea unor realit i transformate dup propriile trebuin e. cu criterii multiple de clasificare. cum ar fi: con inutul. crea ii inteligente O clasificare a jocurilor realizeaz i A. jocul de construc ie care se dezvolt pe baza jocului simbolic dup vârsta de 56 ani. prezent în etapa inteligen ei senzorio-motorii i const în repetarea unei activit i însu ite anterior pe alte c i pentru pl cerea activit ii.Clasificarea jocurilor a constituit i constituie în continuare o preocupare pentru mul i speciali ti. . motorii. sarcina urm rit cu prioritate. jocurile cu rol i subiect în care copilul î i asum o func ie social anume pe care o realizeaz prin ac iunile sale. muzic . Are un rol deosebit în socializarea copilului. În lucrarea ÄProbleme ale adapt rii colare ± ghid pentru perfec ionarea activit ii educatoarelor i înv torilor´. industriale. . me te ug re ti.N. jocuri artistice (desen. astfel. Editura All. jocuri care exerseaz rela iile sociale (de familie.

în cadrul lor copilul subordoneaz unei ordini fixe i raporturi între participan i. Acestea preg tesc înv area. realizeaz autoarele lucr rii ÄActivit i de joc i recreativsarcin . criterii ce opereaz succesiv. i mai nuan at . Din aceast categorie fac parte: jocurile distractive. jocurile cu reguli care apar mai târziu. luând în considerare mai multe didactice. jocurile O clasificare mai complex distrac ie. Manual pentru colile normale´. încep s substituie procesul de joc cu înv area. jocurile sportive. dramatiz rile. includ o anumit structurarea personalit ii i în socializarea copilului. jocurile de tranzi ie spre activitatea de înv are (Äjocurile de grani ´). au un mare rol în Ursula Schiopu face clasificarea dupa continutul jocului: a) Jocuri de reproducere a unor mici evenimente : 8 .

b) Jocuri de miscare ..jocuri cu subiect multiplu .jocuri matematice . de creatie. tactile) . c) Jocuri de creatie d) Jocuri dramatice Sorin Cristea efectueaza clasificarea jocurilor dupa : a) obiectivele prioritare : . . c) forma de exprimare : . e) regulile instituite: . de observatie.jocuri de miscare. . .jocuri muzicale . -jocuri cu subiect complex. pe baza de intrebari. de cuvinte incrucisate . b) continutul instruirii : . 1.jocuri simbolice. jocuri spontane.cu reguli pentru fiecare etapa. d) resursele folosite : . de orientare.5.jocuri materiale.jocuri cu reguli transmise prin traditie. de gandire. protocolare . f) competentele psihologice stimulate : . de atentie. motorii. .jocuri lingvistive .jocuri sportive . vizuale. jocuri tip ghicitori. de sensibilizare.jocuri tehnologice(de aplicatii. pe calculator . Elemente psihologice ale jocului Cercetarile psihologice efectuate in secolul XX in problema jocului au pus in evidenta numeroase elemente psihologice care contureaza aceasta forma de activitate specific umana.jocuri senzoriale(auditive. de constructii tehnice) . de limbaj. cu reguli inventate. conceptuale. cu caracter imitativ . 9 . orale. de memorie.simple . pe baza de fise individuale. .

pana la gasirea variantei finale.In creatia ludica e suficienta doar informarea generala. Voi prezenta mai jos cateva din manifestarile psihice ale copiilor si ale oamenilor. jocul adevarat.Prin prezenta si actiunea acestor elemente.In creatia ludica. capabile sa explice jocul si. nu lipsita de valoarea sa instrumentala specifica. 10 .unde restrictiile nu sunt asa severe. adica cu semne atribuite obiectelor. cu obiecte si imagini ale acestora. de la care se asteapta si performante. copiii ies « din anonimat » si ni se infatiseaza ca fiinte cu personalitatea in formare. dupa nevoi imediate si dupa posibilitati proprii. el transfigureaza selectiv realul. o lume fara grijile si necazurile cotidiene. care le apartine in exclusivitate. Creatia presupune logic saltul calitativ. De altfel.O comparatie intre creatia obisnuita si creatia ludica evidentiaza cert specificul si dimensiunile creatiei copilului scolar. nu poate fi decat creativ. alaturi de invatare. carora le acorda alta semnificatie decat care le apartine in exclusivitate. mai ales.. omul se foloseste de capacitatea sa de a transfigura realul in imaginar.iar motivatia este intrinseca.Aceasta capacitate e suficient de operanta la copilul ce depaseste varsta de 3 ani.In acest proces.De retinut este faptul ca nimeni nu-l invata pe copil cum sa si-o creeze. fara sa atinga nici macar pragul sau minim. in general. care gandesc. c ) Omul ete inzestrat cu capacitatea de a opera frecvent cu simboluri accesibile.Variantele existente in creatie irmeaza intotdeauna un drum ascendent sub aspectul perfectiunii. empirica.supranumita de cercetatori »paradisiaca ». b) In cladirea lumii imaginare. ca irmare a unor acumulari cantitative cerute de realizarea originala a unei idei bine conturate . actioneaza motivat dupa posibilitati si aspira la perfectiune. Creatia este un proces care se sprijina pe cunoasterea stiintifica temeinica a domeniului supus cercetarii.E vorba de acele elemente psihologice care definesc jocul in general si care sunt suficient de operante la copiii de varsta scolara. a) Oamenii se refugiaza adeseori din limea reala(obisnuita) in una pe care si-o creeaza singuri(« lumealor »).El opereaza cu cuvinte. o lume imaginara.Omul poate face dovada ca este capabil sa-si creeze o asemenea lume incepand cu varsta de 3 ani. creatia ludica se mentine in baza acumularilor cantitative. sa arate de ce in anii scolaritatii mici jocul se prefigureaza ca o activitate dominanta. actiunilor si faptelor. apropiindu-se mai mult sau mai putin de saltul calitativ. care desemneaza altceva decat sunt toate acestea in realitate. d) Capacitatea omului de a actiona in spirit creativ in diferite situatii concrete de viata este definitorie pentru evolutia personalitatii sale.

stagnarile si intreruperile ii dauneaza si ii micsoreaza atractivitatea. faptul ca au fost convocate congrese si simpozioane internationale ce au avut in intentie aspectele jocului. improvizatia a precedat creatia. Elemente pedagogice ale jocului Jocul a inceput sa fie definit nu atat prin natura sa. dar una elementara. sustinuta si volubila. Jocul inlatura plictiseala pricinuita de lipsa de actiune :functia jocului este in acest caz. Creatiapresupune realizarea unei anumite variante. arata ca problema jocului nu este o problema marginala.6.variantele se disting prea putin intre ele si nu pregatesc varianta finala(chiar daca urmeaza o cale ascendenta sub aspectul perfectiunii). se limiteaza la satisfactia personala imediata.Studiul conduitei ludice(de joc) a fost preluat de atat de specialistii in probleme psihologice dar si de specialistii in probleme pedagogice. gradinita. dimpotriva. fara exagerare. Greseala in creatie inseamna un stop. Jocul ca element odihnitor poate fi explicat prin faptul ca odihna nu explica jocul. creatia ludica a copilului este tot o creatie.Creatia ludica e mereu dramatica. greseala in creatia ludica inseamna o noua inflacarare a imaginatiei. deoarece improvizatia insasi este un act elementar de creatie. un sir de incercari mai mult sau mai putin reusite. fara sa dauneze actului in sine. Faptul ca exista o literatura pedagogica ce sugereaza normele de utilizare a jocului in familie. dar nu este mai putin adevarat ca jocul dupa munca ne odihneste. improvizand. dimpotriva. o crestere a interesului copilului pentru activitate. el comportand deseori intreruperi si stagnari. prin improvizatie. Cu alte cuvinte.Este mai putin vorba de un 11 . e prezenta doar ideea unei realizari de moment. aceasta pentru faptul . se poate ajunge la creatie .In dezvoltarea individuala. precum si modele de jocuri. Toate aceste elemente psihologice pun in evidenta esenta jocului prezent in conduita omului in general si cea a copilului in special. copilul inainteaza in creatie.Procesul creatiei nu este intotdeauna continuu. ca în creatia ludica. ca este o improvizatie autentica. creatia ludica. scoala. cat prin efectele sale formative. in timp ce în creatia ludica se pot incerca mai multe.o reluare. Creatia obisnuita are in vedere colectivitatea(pe cea prezenta si pe cea viitoare).In istoria culturii. aceea de a introduce elemente pe care mediul nu l eofera.Se poate spune. nefiind prezenta constiinta creatiei. 1.

Este vorba aici ci adevarat de o functie accesorie. jocul ca o reflectare a acestora are si el o evolutie deschisa.Pe de alta parte. Activitatea de joc pune in evidenta permanenta relativa a activitatii copilului si.Unii copii se joaca .Aceasta constituie o indicatie foarte pretioasa pentru pedagogie. dar nu nevoia de a mentine traditiile a creat instinctul jocului. festivaluri istorice. Jocul este un permanent si puternic izvor de conectare de relatii sociale la copii si tineri. cat de o eleberare din constrangerea muncii. desi adesea practicat cu mai multa intensitate decat munca.Nu numai ca exercita mai dinainte la copil tendinte sociale. chiar din cea mai indepartata antichitate. a obiceiurilor. societatea. se creeaza mai intotdeauna un cerc de privitori . intrucat evolutia societatii si a omului sunt fenomene deschise.etc. trezeste brusc acea parte din eul nostru refulata de necesitatile muncii si in acelasi timp face sa tasneasca noi surse de energie. ce oboseste mai putin.repais devenit indispensabil dupa oboseala. apare ca o activitate complexa a copiilor in care ei reflecta si reproduc lumea. ceea ce ne da impresia ca jocul ne-a « restaurat »organismul sleit. ca mijloc de educatie populara. se stie ca jocul. 12 .de suporteri. altii privesc jocul primilor.In jurul celor care joaca un joc sportiv sau un joc competitiv ca sahul . de la o generatie la alta(legende .ci si pentru ca le mentine(reuniuni.Jocul ne introduce intr-o alta « sfera ». Vigotski afirma ca activitatea de joc este formativa in deplinul inteles al cuvantului atunci cand cerintele manifestate fata de copil(prin regulile sau sarcinile stabilite) depasesc cu putin nivelul psihic al copilului.dar se poate consuma si pasiv. Problemele rolului educativ al jocului prezinta numeroase aspecte. Jocul. asimilandu-le si prin aceasta adaptandu-le la dimensiunile lor multiple. cantece.serbari.Intr-un studiu interesant L.Este interesant ca aceasta valoare educativa a jocului a fost inconstient exploatata. ceremonii religioase).Jocul se manifesta in numeroase feluri in viata sociala. Jocul este si un agent de manifestare sociala. mituri.S.Se intelege ca s-a folosit jocul care exista deja.El se practica activ.) Jocul este un agent de transmitere a ideilor.

Metodica jocului mai ofera informatii cu privire la didactica instruirii prin joc.Studiind-o. la alegere sai centrate pe invatarea dirijata. 2.Ea se constituie in linii generale. cum se armonizeaza jocul cu invatarea dirijata. Continutul metodicii jocului Aria de cuprindere a metodicii jocului este deosebit de larga. METODICA JOCULUI. « Metodica predarii matematicii la clasele primare»). Importanta studierii metodicii jocului Teoria si metodica jocului au un ecou in organizarea asistentei sociale a copiilor. precum si cum se realizeaza trecerea treptata de la jocul pur la ocupatiile in spiritul jocului(Neacsu Ioan. b) Sub aspect practic-aplicativ. diferentiata si profunda. toti cei interesati afla care sunt elementele psihologice de baza ce faciliteaza jocul. dar si in imbunatatirea integrarii elevilor in regimul scolar.CAPITOLUL II.cum se diversifica si se coreleaza cu invatarea. cum se imbogateste si se adanceste continutul lui sub influenta instruirii. a) Sub aspect teoretic. metodica jocului ofera principalele informatii cu privire la geneza si esenta acestuia.5.1.prin toate acestea. 13 . vizand direct activitatiile instructiv-educativ specifice gradinitei si scolii primare.COMPONENTA A DIDACTICII GENERALE 2. creatia si alte forme de activitate specific umana in copilarie si in restul vietii oamenilor. metodica jocului arata cum se implica acesta in conceperea stiintifica si metodica a invatamantului actual. facand-o mai lesnicioasa si mai eficienta. din doua parti distincte : a) una cu caracter predominant teoretic . jocul e aliniat la orientarile metodologice moderne. cum apare si cum evolueaza el in viata omului. « Metodica predarii matematicii la clasele primare»). de esenta ludica. b) alta cu caracter predominant practic-aplicativ. care sunt formele pe care le imbraca jocul.munca. cu care el face corp comun in privinta instruirii si educarii copiilor(Neacsu Ioan.

multa stiinta in a construi strategii de invatare la diferite categorii de copii pe sistemul jocului. Cu alte cuvinte. Edit. Didactic y Jocul didactic ± Äun mijloc de facilitare a trecerii copilului de la activitatea de joc la cea de înv are´(Bache H. practica de zi cu zi demonstreaza formatorilor ca simpla alternare a activitatilor. i colaboratorii ± ÄDic ionar de pedagogie´. ca acesta e integrat organic in viata si activitatea omului.. iar joaca nu este altceva decat un simplu divertisment al comportamentului uman. metodica jocului ne ajuta sa eleboram anumite procedee de invatare bazate pe joc.(P duraru V. Mateia A. 1998) Jocul didactic ± Äspecie de joc care îmbin armonios elementul instructivi Pedagogic . Edit.Manual pentru Bucure ti. i colaboratorii ± ÄActivit i matematice în înv 14 .3.De altfel. . Conceptul de joc didactic.(Manolache A. Definire i caracterizare Jocul didactic ± Äac iune ce valorific la nivelul instruc iei finalit ile y adaptative de tip recreativ propriu activit ii umane´. ± i Pedagogic .. Edit.E o mare arta si .(Cristea S. Ia i 1999) etc.. colile normale´. Numai cei care se familiarizeaza cu psihologia jocului si cu metodologia lui in procesul instruirii pot obtine performante. in acelasi timp. dominant ÄPedagogie pre colar . Bucure ti. 2. nu e suficienta pentru a inviora si stimula activitatea de invatare. Didactic erban F. realizeaz Edit. fizice. pe baza bunei obiective ale educa iei intelectuale. cu ajutorul metodicii jocului. Didactic y i Pedagogic .ÄDic ionar de termeni pedagogici´. mântul pre colar-Sinteze´. dispozi ii i a deconect rii.. 1994) y Jocul didactic ± Äun ansamblu de ac iuni i activit i care. desi e necesara. Polirom. 1979) educativ cu cel distractiv´.Jocul indeplineste spectaculos aceasta preocupare pedagogica. Popescu E. morale. Intelegem. Bucure ti. in care acesta nu se confunda in nici un caz cu joaca. mai ales la varsta claselor primare.

participarea la activitate. Jocuri didactice de formare de mul imi care implic scriere. num rare con tient . Metodologia organizarii si integrarii jocului didactic in structura lectiilor Organizarea si introducerea jocului didactic ca procedeu de baza in imbinarea activitatilor instructive cu cele educative la toate obiectele din plaja orara si in diferite secvente ale lectiei. 1. exerci ii de: grupare. definitorie îmbinarea armonioas a elementului i între sarcina didactic instructiv cu elementul distractiv. 3. Jocuri didactice de numera ie care contribuie la consolidarea. 2. Pentru aceasta e necesar sa fie respectate cateva cerinte de baza: 15 .6. de familiarizare cu opera iile matematice de formare a ra ionamentelor de tip ipotetico-deductiv. exemplificare care vor duce la dobândirea abilit ilor de identificare. separare. asigurând o unitate deplin dezvoltarea diferitelor componente ale personalit ii celor antrena i în joc. Jocuri logico-matematice care urm resc familiarizarea copiilor cu opera iile cu mul imi. a constituit o preocupare permanenta a dascalilor. copiii s stimuleaz . intensific ca not mânt.Termenul Ädidactic´ asociat jocului accentueaz componenta instructiv a activit ii i eviden iaz c acesta este organizat în vederea ob inerii unor finalit i de natur informativ i formativ specifice procesului de înv Jocul didactic prezint ac iunea de joc. selectare i formare de mul imi. pe tr iasc st ri afective complexe care declan eaz . verificarea deprinderilor de a ezare în perechi. cresc eficien a acesteia i contribuie la parcursul desf ur rii sale. de exersare a cardinalului i ordinalului. 2. comparare. Aceast îmbinare a elementului instructiv-educativ cu cel distractiv face ca.

participarea nu va fi de 100%) 3) explicatia si demonstratia-de claritatea si exactitatea lor depinde atingerea obiectivelor propuse(desi. In general.invatatorul poate conduce direct(are rol de conducator al jocului) sau indirect (ia parte activa la joc). adaptandu-l la particularitatile clasei. 4) fixarea regulilor.se recomanda atunci cand jocul are o actiune mai complicata. c) beneficierea tututror elevilor de informatia ce reprezinta obiectul jocului(rolurile in joc sa fie schimbate.sa urmareasca comportarea elevilor. d) cunoasterea exacta de catre invatator a regulilor si detaliilor jocului pentru a-l organiza si desfasura degajat. 16 . 2) comunicarea titlului jocului. sa evite momentele de stagnare. a regulilor si a conditiilor de desfasurare. de la regula la exemplu). drumul cunoasterii se pargurge deductiv.a) stabilirea prealabila. riguroasa a continutului jocului si amplasarea judicioasa a acestuia in sistemul activitatii instructive. orice joc didactic parcurge urmatoarele etape: 1) activitatea introductiva-elevii sunt orientati in directia sarcinii propuse prin joc. impunandu-se o subliniere speciala a regulilor. se fac recomandari si evaluari cu caracter individual si general(uneori prin tehnici Freinet sau de gandire critica. de regula. alteori prin metode traditionale). spre a se evita tendinta de a considera activitatea o distractie oarecare.comunicarea regulilor impuse si asigurarea intelegerii lor de catre toti elevii (in caz contrar. iar cerintele impuse in masura egala tututror participantilor). se desfasoara simultan. 5) executarea jocului. sa mentina atmosfera de joc. trebuind sa imprime jocului un anumit ritm. uneori se succed-explicatia precede demonstratia. e) pregatirea materialului impus de continutul si obiectivele urmarite prin joc. 6) incheierea jocului.se formuleaza concluzii si aprecieri. sa activeze toti elevii la joc. sa urmareasca daca se respecta regulile etc. b) accentuarea caracterului de responsabilitate si seriozitate ce trebuie imprimat fiecarui elev.

Ca si pe munte. ascensiunile in matematica sunt frumoase daca nu esti obsedat doar de locul unde vrei sa ajungi si daca esti in stare sa savurezi tot ce intalnesti pe parcurs.Efortul e rasplatit de privelisti marete.H. 17 . precum si sa descopere calea de a da raspuns unor « probleme » ce par imposibile la prima vedere.« Activitati de joc si recreativ ±distractive ») Cuvintele lui Solomon Marcus arata foarte bine rolul pe care il indeplineste jocul matematic in insusirea. . suntem obligati sa le trezim elevilor dragostea pentru ele. sa-i invatam sa se « joace » cu operatiile si conceptele abstracte. consolidarea si sistematizarea cunostintelor din cadrul stiintei numerelor. JOCURI MATEMATICE PROPUSE SPRE UTILIZARE IN CADRUL LECTIILOR DE MATEMATICA .Popescu.4.CAPITOLUL III. Deoarece « lumea este guvernata de numere » (Pitagora). Jocuri matematice « Matematica e ca urcusul pe munte.E. . »(Barbu. 3.

10 r 1 3 3 3 3 3 4 3 5 5 4 2 7 2 5 34 \ 8 13 14 7 2 15 10 4 9 Plaseaza in cerculete numere de la 1 la 12 (o singura data). Geometrie cu numere ‡ Sarcina didactica: completarea unor figuri geometrice cu numere care respecta o regula data pentru a obtine sumele cerute pe anumite directii. 18 .6.capacitatea de reprezentare.3. ‡ Obiective: a) sa completeze cu numere potrivite figurile geometrice pentru a obtine sumele cerute pe anumite directii. astfel incat suma numerelor din cele patru cerculete de pe laturile stelutei sa fie egala cu 26. b) sa-si consolideze cunostintele despre operatiile aritmetice. viteza si corectitudinea calculului. c) sa-si dezvolte calitatile atentiei.4.

Logica matematica (exercitii de asezare tn spatiu / ordonare) ‡ Sarcina didactica: reconstituirea unor siruri (sau ordonari). astfel incat sa obtii aceeasi suma pe fiecare din laturi. c) sa reconstituie sau sa alcatuiasca ordonari. 3.Solutie: 10 5 6 2 11 12 1 3 8 4 7 Aseaza in cerculete numere naturale de la 0 la 5. b) sa faca conexiuni logice intre informatiile primite. asaza in cerculete numere naturale de la 0 la 9. astfel incat sa obtii suma 15 pe fiecare linie. ‡ Obiective: a) sa extraga din fiecare propozitie informatia oferita.7. clasamente.4. alcatuirea unor clasamente dupa o serie de propozitii ce contin informatii. 19 .

67. 50. Daniel si Eugen va fi cel mai in varsta dintre ei. ‡ Bogdan: ² Eu sunt mai tanar doar decat Cornel. ‡ Bogdan a castigat si Corina a pierdut. Plasati-i corect la start stiind ca: Andrei se afla intre Cornel si Eugen. 65. Bogdan. 20 . verde. maro. ‡ Daniela are exact 10 puncte in plus fata de Florin. Eugen se afla intre Bogdan si Andrei: Bogdan este alaturi de Daniel. La un concurs de schi s-au realizat urmatoarele punctaje: 93. ‡ Casa galbena nu e vecina cu cea din mijloc. Cornel. galben sj albastru. stiind ca: ‡ Daniela s-a plasat Intre Bogdan si Eugen. ‡ Eugen: ² Eu sunt mai tanar decat Bogdan si mai in varsta decat Andrei. 39 puncte. Cornel. Daniel si Eugen se pregatesc sa plece in cursa. Stabiliti ondinea culorilor daca: ‡ Casa verde nu e vecina cu cea galbena. Bogdan.Andrei. III I II IV V VI Cele cinci case sunt zugravite in rosu. ‡ Daniel: ² Eu sunt mai tanar decat Bogdan si Cornel. Precizati clasamentul si punctele acumulate. 75. Capitanul echipei de fotbal alcatuita din Andrei.

.. 63 «. «....«. Dumitru... Completeaz casetele: . ‡ Nici unul nu are numele de familie identic cu prenumele. Prietenul meu.. ««.8.. d) sa verifice corectitudinea aflarii necunoscutei..4. Tudor. Tudor si Dumitru sunt prenumele a trei elevi din clasa a IV-a. 21 . ‡ Numele lui Dumitru nu este Tudor.. b) sa aplice corect algoritmul de calcul specific fiecarei situatii. /\/ /\/\/ /\/ /\/ /\/ /\/ Vasile. ... Aflati numele si prenumele fiecaruia daca: ‡ Numele lor de familie sunt tot Vasile. ‡ Prima casa este maro. ‡ Casa rosie e vecina cu cea verde.‡ Casa albastra nu e vecina cu cea rosie. .. numarul necunoscut/ De-a detectivul Mate ‡ Sarcina didactica: aflarea necunoscutei in cadrul exercitiilor cu cele patru operafii sau de formare a numerelor . c) sa afle corect numarul necunoscut in situatii cunoscute sau atipice. ‡ Obiective: a) sa stabileasca rolul indeplinit de numarul necunoscut. 3.12 99 .

astfel incat suma lor sa fie 100.Completeaza: 7-1-n= 2 Termen Descazut Termen Scazator Suma Diferenta 238 127 133 789 538 987 Factor DeTmpartit Factor Impartitor Prod us Cat 60 5 4 8 56 392 8 8 -a 6 -a 1 a+1 6 a+3 a+5 a 5 1 9 7 Scrie pe fiecare colt al stelutei numere formate din zeci. 22 .

‡ Sunt un numar care se imparte exact pe 24. mai mare decat 40 §i mai mic decat 51. ‡ Sunt cel mai mare numar natural care scazut din 7 da un numar mai mare decat 3. ‡ Sunt un numar de doua cifre. 3. Completeaz c su ele piramidei adunând câte dou numere: 23 .Gaseste numarul care se prezinta astfel: ‡ Sunt cel mai mic numar natural care adunat cu 3 da un numar mai mare decat 6. sunt impar si diferit de 1. la o distanta de 15 numere de numarul 76. nici cel mai mare numar scris cu cifrele 2. ‡ Sunt un numar situat intre 50 si 70. 2. ‡ Nu sunt nici cel mai mic. suma cifrelor mele este 9.

-sa obtina si sa citeasca mesajul. E = 6. I = 8. L = 10.N=14. De ce este vesel lonel? Codul: A = 4. Calculam cu litere/Mesaiul cifrat ‡ Sarcina didactica: efectuarea corecta a unor caicule. dezvoltandu-si calitatile atentiei si spiritul de observatie. M = 12.R=18. asocierea rezultatelor cu litere date si obtinerea unor mesaje .4.S = 20.9.3 4 5 3 2 4 7 5 10 12 13 12 3. 24 . I = 9. -sa asocieze litera din cod cu rezultatul obtinut. Obiective: -sa efectueze corect calculele.

10. dar una impara. puterea de reprezentare si de imaginare. vei obtine codul dupa care poti descifra mesajul extraterestrilor. c) sa-si educe si sa-si dezvolte calitatile atentiei. dar daca numar pe fiecare latura. ‡ Obiective: a) sa. Intr-o zi. 32: 8 + 6 = 54 : 9 : 3 = 81:9-3 = 28: 7+ 1 = a 63 : 7 : 3 = 64 : 8 : 2 = 36 : 9 x 2 = 56:7+ 1 = d e i 1 n 81 :9 -8 = 49 : 7 + 0 = 27:9+9 = 45 : 9 + 6 = o P r s 42 : 6 x 2 = 18 : 6x0 = t u 24 : 6 x 4 = 30 : 6 x 3 = b c V X 3. citirea si solutionarea unor probleme .impar in situatii diferite.4. Un matematician le spuse: ² In sipet vad 31 de perle. gasesc cel mai mic numar par cuprins intre10 si 20. b) sa citeasca si sa-si reprezinte corect continutul unor probleme. Cum a aranjat perlele in sipet matematicianul? 25 . Numere pare si impare ‡ Sarcina didactica: aplicarea informatiilor despre par . Sipetul negustorului de perle Un negustor de perle avea un sipet cu 9 despartituri. interesul pentru maternatica. In despartitura din mijloc nu am nimic. dar aranjate altfel.Efectuand exercitiile in ordinea in care sunt scrise si apoi scriind rezultatele obtinute in tabel (tot in ordinea obtinerii lor). ² Nu stiu. un alt negustor l-a mtrebat cate perle are in el. cu numai 26 obtin aceea§i suma pe toate laturile. gaseasca aplicatii variate ale cunostintelor matematice.

12.Numarand din 4 in 4. descoperi traseul spre minge. capacitatea de reprezentare si imaginare. ‡ Obiective: a) sa rezolve probleme folosind betele de chibrituri. b) sa-si dezvolte spiritul de observatie.4. flexibilitatea gandirii. ingeniozitatea. Jocuri cu bete de chibrituri ‡ Sarcina didactica: obtinerea unor figuri geometrice. Numara descrescator din 3 in 3 si coloreaza drumul fluturelui spre floare! 3. calitatile atentiei. calcule cu cifre romane. 26 . egalitati sau cuvinte prin mijcarea betelor de chibrituri.

c) sa scrie cifre romane. oare poti face patru? 27 . d) sa corecteze egalitati in care apar cifrele romane. Muta cate un betisor si vei obtine rezultate corecte. 2)Cate patrate poti construi cu 12 bete de chibrituri? 3)Egalitatile sunt gresite. astfel incat sa ramana 10. 4)Din aceste 3 betisoare. 1)Din cele 20 de chibrituri luati 6.

. albastru 22 ± 7 =.......... d) sa-si dezvolte calitatile atentiei si interesul pentru matematica..... 13 ± 4 =..... ‡ Obiective: a) sa calculeze corect si rapid... Coloram... 20 ±16 =...... 13 ±13 =.. 25 ±17 =. galben 30 ± 7 =.. 21 ± 3 =... 21 ± 2 ± 9 =........... 14 ± 7 =..... calculam...... 25 ± 6 =........ i cifre.... 21 ± 5 =.................... respectand cerinta data... 25 ± 5 =..........4.... 1.. Coloreaz desenul respectând codul culorilor: verde 29 ± 7 =.... maro 24 ± 19 =..3. 12 ± 9 =............ 22 ±16 =.. 28 . b) sa aseze corect semnele operatiilor matematice pentru a obtine rezultate diferite pornind de la aceleas.... 20 ± 18 =......... comparam si ne distram! ‡ Sarcina didactica: consolidarea deprinderilor de calcul cu cele patru operatii si de comparare a numerelor. 20 ± 8 =.... 20 ± 9 =.... c) sa traseze corespondenta intre rezultat si operatii.....13....... 25 ±17 =..... 26 ± 9 =. e) sa compare doua sau mai multe numere date...

2. Alege perechi de numere ale c ror sume s fie cele din mijlocul florii. Scrie-le în petale: 29 .

18 25 3. Vre i s afla i câ i pa i sunt pân la floarea de nuf r? Urm ri i exerci iile i calcula i: 4. Prima alege calea din 2 in 2. Furnicile Tina si Mara trebuie sa ajunga la musuroi. Colorati diferit drumurile lor 30 . cealalta cauta la fiecare pas numere de doua ori mai mari.

Grivei trebuie sa manance doar oasele care arata jumatatea numarului osului ros anterior. Coloreaza ce oase alege Grivei! 6.Oachi 31 .5.

( 4+ 2 ) x 2= 1 2 5. 1. 4. 7. 6. 3. 32 . Frunzele Compune exercitii a caror rezultat sa fie un numar de pe frunze. apoi numeroteaza frunzele.7. Flufy 8. Urmareste sagetile si1 scrie numerele date de Robo. 2. 9. 8. Robo Numerele date sunt transformate de robotel in numere de 5 ori mai mici.

10. Colorati casutele ce ne conduc la rezultat! 12.65. 43. Coloreaza numerele care fac adevarate relatiile: 11. Completati etichetele scriind nurnerele urmatoare la locul potrivit: 60.51. 38. 33 . 18.81.

Asezati-i pe leagan astfel incat acesta sa fie in echilibru. 25kg 30kg 28kg 29kg 28kg 32kg Grupati numerele de mai jos cate trei.patratul Tangram Sarcina didactica: obtinerea unor animale. Un joc vechi de mii de ani . 34 . Obiective: a) sa decupeze si sa recunoasca figurile componente ale patratului Tangram. iar suma fiecarui grup sa fie 100 15.14. Cei sase copii au greutatile conform tabelului de nai jos. Andrei Bogdan Costel Daniela 1 Eugenia Felicia 4. obiecte prin decuparea $j lipirea pieselor patratului Tangram. figuri umane. obiecte. dezvoltarea creativitatii.4.13. b) sa asambleze prin lipire partile decupate pentru a obtine animale. figtiri umane. Care dintre cele cinci orase sunt cele mai apropiate intre ele si care sunt cele mai mdepartate? 3.

c) sa utilizeze la construirea desenelor toate cele sapte tanuri (componente) ale patratului Tangram. dar folosind aceleasi piese 35 . d) sa-si dezvolte creativitatea construind imagini diferite.

36 .

Alte jocuri didactice 1. Une te forma geometric cu denumirea sa: con triunghi cub sfer dreptunghi cilindru p trat 2. Pentru fiecare instrument de m sur . Completeaz tabelul: 15 +12 +11 27 38 42 33 64 11 76 17 7 37 .4.7 +11 49 .5 24 29-20 27 46+ 13 38 48 ± 21 59 14 + 10 20 4. Une te fiecare opera ie cu rezultatul potrivit: 32 + 6 9 25.3.8 -30 52+ 6 -12 5.15. Calculeaz 10+ 33 +12 i completeaz : 69. încercuie te m rimea pe care o m soar : a) lungimea b) timpul c) capacitatea a) masa b) lungimea c) timpul a) valoarea b) masa c) capacitatea 3.

6. Completeaza` tabelul : Numarul 954 305 14. 39 67 Calculeaz apoi coloreaz casetele cu rezultatul: 12 + 7 = 13 +5 5 = 13 + 25 = 25 +3 2 = 11 + 28 = 54 + 13 = 5 + 14 = 15 +4 4= 6 + 43 = 46 + 22 = 12 + 25 = 14 +4 3 = 10. Scrie numarul corespunzator fiecarei multimi:    12. Scrie cu cifre romane urma`toarele numere : 38 Aproxima`ri la zeci Aproximari la sute Aproximari la mii .314= 200 START! 13. Calculeaza: + 371= -150= +434` .

..............15 ... ........ MDCXI . 2005 ............... XCXII .... ............ Încercuie te frac iile corespunz toare p r ii colorate : 1 4 1 3 1 2 2 5 2 4 2 3 8 3 4 3 6 3 39 ..... 15. ......... XXV . ........ MAMLIX ............ Efectuati si apoi completatai tabelul : a 285 489 b 54 732 c 185 426 a+b+c a+b-c 17..... 16........ Scrie cu cifre arabe numerele scrise mai jos: 197 ....... . 1996 ........ Scrie ce frac ie din desen reprezint suprafa a colorat în fiecare caz : 18............ ........... .....

indiferent de tipul de curriculum(nucleu. ASPECTE METODICE 4.1 Proiecte didactice.CAPITOLUL IV.unde jocul didactic matematic este preponderent. aprofundat sau extins) 40 .

O7: s participe în mod activ i eficient în activitatea de rezolvare a sarcinilor individual i în perechi. naturale 0-100 Tipul lec iei: consolidare de cuno tin e Obiective opera ionale: O1: s rezolve corect exerci iile de adunare i scãdere. prob scris . Verificarea temei cantitativ i calitativ.Adunarea i scãderea nr. plan e. O3: sã rezolve probleme cu una sau mai multe opera ii. aprecierea verbal i scris Materiale: postere. O4: s compunã probleme dupã exerci iul dat. problematizarea. autoevaluare. în perechi y y 3. individual. evaluare de c tre colegi DESFÃ URAREA ACTIVITÃ II Moment organizatoric y y Asigurarea unui climat adecvat bunei desf ur ri a lec iei.Proiect de lec ie Data: Clasa: I Propun tor: Obiectul: Matematicã Subiectul: Consolidare.FORME I TEHNICI DE EVALUARE : observarea sistematic . observa ia dirijat . 41 . O6: s realizeze legãtura între floare i ghiveci. O2: s compare perechile de numere. O5: s gãseascã termenul necunoscut. exerci iul.fi e.RESURSE PROCEDURALE: y Procedurale: instructajul verbal. STRATEGIA DIDACTIC : 1. conversa ia euristic .markere.flip-chart Organizatorice: frontal.

. Elevii trebuie sã rezolve exerci iile de pe bãrcu ã i sã caute pânza cu rezultatul potrivit..Adunarea i scãderea nr.69-38 3* ÎN PERECHI Fiecare floare ascunde un numãr.25 = 55 42 GRUPA 3 . Se va anun a titlul lec iei ce urmeaz s fie însu it : Consolidare.89-7 GRUPA 2 68-57...56 = 33 53 + = 85 ......13+23 45+3. Dirijarea înv rii Anun area temei elevii sunt împ r i i în 3 grupe: grupa florilor ro ii..IV.Captarea aten iei se realizeazã o discu ie legatã de ora precedentã... 45 + 2 76-5.. Florile ascund câte o surprizã... fiecare flutura se a azã pe o floare. naturale 0-100 .. Elevii vor descoperi surprizele ascunse de flori... fiecare floricicã are anumite sarcini pentru elevi: 1* Frontal Pe o plan ã fiecare grupã va avea câte o bãrcu ã care nu are pânzã... Descoperã-l: GRUPA 1 + 32 = 77 98= 52 GRUPA 2 45 + = 90 .. de limba românã se prezintã elevilor o plan ã ce reprezintã Zâna Fluturilor. (ANEXA 1) 2* Frontal Comparã: GRUPA 1 45 + 4 ..31 + 67 12 +37.....42-21 GRUPA 3 99-45.. Ea i-a chemat flutura ii sã se bucure pe câmpul plin de flori alãturi de albinu e.. grupa florilor galbene i grupa florilor portocalii..

4*ÎN PERECHI GRUPA 1 Aflã numerele cu 2 mai mari decât: 42.17.56.78. 75. 62. 26. 96. 38. GRUPA 3 Aflã numerele cu 32 mai mari decât: 42. 43 .21.12.35. 48. GRUPA 2 Aflã numerele cu 6 mai mici decât: 29.45. 59. 30.

5 *ÎN PERECHI * Rezolvã problemele: Fiecare problemã este scrisã pe o floare. Câte flori s-au vândut la florãrie? . Compune o problemã dupã exerci iuldat: Exerci iul este scris pe floare. 44 . Câ i pomi sunt în livadã? .. Într-o livadã sunt 35 de pruni i 23 de cai i. Grupa 1: 1. iar elevii vor scrie problema pe frunza acesteia. iar elevii vor scrie problema pe frunza acesteia. La o florãrie s-au vândut 26 de garoafe i 43 de frezii.. 2.. . Compune o problemã dupã exerci iuldat: Exerci iul este scris pe floare.. . Grupa 2: 1. 2.

20 de pe ti i-a dat Alinei. iar elevii vor scrie problema pe frunza acesteia. 2. Compune o problemã dupã exerci iul dat: Exerci iul este scris pe floare. 6* Frontal Pe petalele florilor vor fi scrise problemele. urmând ca împreunã cu elevii sã le rezolvãm: 45 .Grupa 3: 1.. Câ i pe ti mai are Ovidiu? .. . Dintre ace tia. Ovidiu a pescuit 26 de pe ti.

Rezolvarea se va scrie pe ghiveci!! 7* Frontal Gãse te floarea potrivitã pentru fiecare ghiveci! Încheierea lec iei .transmit tema pentru acas .strâng materialele utilizate în timpul activit ii 46 .Zâna fluturilor le va oferi elevilor fi ele de lucru (ANEXA 2) .fac aprecieri frontale cu privire la modul de participare al elevilor la lec ie .

ANEXA 1 A azã corect pânza conform rezultatului de la fiecare exerci iu: 41 36 75-34 ANEXA 2 FI A DE LUCRU 98-62 47 .

ro u 57-verde 23-portocaliu 96-maro 48 .ANEXA 2 FI A DE LUCRU Rezolvã exerci iile i coloreazã flutura ul conform codului de culori: 87-galben 34.

pentru o scriere îngrijit corect .problematizarea. O2 ± s asocieze mul imii cu trei elemente num rul i cifra corespunz toarea. OA 2 -s colaboreze cu colegul de banc sau cu membrii echipei în rezolvarea sarcinilor. plan e didactice ( predarea numerelor 1. elevii vor fi capabili: a) cognitive: O1 ± s stabileasc coresponden a între mul imile cu dou i trei elemente.didactic.Activit i transdisciplinare-Exerci iijoc . în perechi. bile colorate. O4. analiza.s completeze iruri cu jetoane potrivite. respectând forma .s scrie pe liniatura caietului cifra 3.s manifeste interes pentru utilizarea corect a numerelor.PROIECT DIDACTIC Data: Clasa: I Inv. demonstra ia. exerci iul.ro 49 . y Gabriela Vasiloanc . Programe colare pentru clasele I i a II-a. indiferent de natura acestora. Craiova. Resurse: 1. y Dumitru S vulescu. -.Ed Erc Presss Educativ. cercule e. încadrarea în spa iul grafic. Obiective opera ionale: Pe parcursul i la sfâr itul lec iei. mul imea cu trei elemente. individual . Metodica pred rii matematicii în ciclul primar. b) afective OA1. d) mijloace didactice: num r toare. Surse bibliografice: y Curriculum Na ional. b) metode i procedee: conversa ia.. liniu e etc. 2005 y www. legume. Gina Velcu. explica ia.Sorina Guzum.3) 2. jetoane cu cifre . 2006. fructe. pe baza regulei date. i c) forme de organizare: frontal . O3.s reprezinte prin puncte. Bucure ti. inductiv . Ed.s adopte o pozi ie corect i comod a corpului pentru scris. ³Gheorghe Alexandru´. c) psiho-motorii . pe grupe.: Disciplina: Matematic Unitatea de înv are: Numerele naturale de la 0 la 5 Subiectul lec iei: Num rul i cifra 3 Tipul lec iei: Predare-înv are-evaluare Durata : 45min . munca cu manualul. Metodologice: a) strategie didactic : dirijat . .2. be i oare. 2004.s mânuiasc corect instrumentul de scris. distan a dintre cifre.clasa I. O5. animale.

Se adaug înc un element ( un semn de carte). PROCEDURALE MATERIALE 4 pentru conversa ia 5 FORME DE ORGANIZARE 6 7 Verific tema cantitativ i calitativ. Anun atea obiectivelor 1min. f când conversa ia. EVALUARE Durata CON INUTURI 3 Asigur condi iile necesare desf urarea eficient a lec iei. Sarcina didactic este s ridice tot atâtea obiecte câte arat cartona ul. observa ia sistematic 3. OP. Comunic titlul lec iei i a obiectivelor explica ia într-o manier accesibil elevilor. 1min. explica ia corectitudinii i calit ii temei. s stabileasc num rul corespunz tor. demonstra ia. confec ionate la activitate ora de abilit i frontal practice .SCENARIUL DIDACTIC RESURSE ETAPELE LEC IEI 1 1. Propun elevilor s cânte primele dou demonstra ia strofe ale cântecului ÄElefan ii´. O1 5. Moment organizatoric 2. OA2 Joc didactic Ä Formeaz mul imi´ Se va efectua exerci iul-joc referitor la numerele i cifrele 1 i 2. Verificarea temei OB. Cer elevilor s asocieze num rul elefan ilor cu num rul semnelor de carte. explica ia.Reactualizarea cuno tin elor O1 OA1 3min. jocul didactic. conversa ia. aprecieri verbale asupra modului de scriere. 50 semne de carte « Elef n el ». 2 1min. problematizarea jetoane tabla magnetic cifrele 1 i 2 evaluarea de c tre colegi activitate frontal formativ aten iei 4 Captarea 2min.

. 51 conversa ia. Dirijarea înv rii O1 O2 O3 Atrag aten ia asupra ilustra iei din manual (Pânza cu elefan i) i asupra frunzelor colorate. observa ia. Se observ imaginile din manual. exerci iul. Explic elevilor cum s-a format noul num r: prin ad ugarea unui element la cele precedente..3 iezi!´ Solicit elevii s dea exemple .. Atrag aten ia asupra faptului c num rul 3 este un num r des întâlnit în pove tile cunoscute. În poveste. se traseaz coresponden e astfel încât fiec rui iepura s -i revin o varz . confec ionate la ora de abilit i practice tabla magnetic . Plan a didactic O3 activitate frontal activitate în pereche exerci iul activitate . Mul imea nou format are cu un element mai mult decât mul imea cu dou elemente.lec iei 6. legume etc. jetoane activitate frontal 10min. Capra are tot. Purcelu ii cei cumin i. ³ Ia gândi i-v copii: Împ ratu-are . manualul semne de carte « Elef n el ». explica ia. Se concluzioneaz c mul imile care au 2 elemente i înc unul sunt mul imi cu 3 elemente . Prezint plan a cu cifra 3 asociate mul imii cu 3 elemente.. Spunem c aceast mul ime are un num r de trei elemente.... ca s vezi... demonstra ia. jetoane magnetice farfuriu e cu jetoane ce reprezint fructe. 3 sunt i ei la p rin i. Observare sistematic activitate frontal OA1 observa ia explica ia demonstra ia exerci iul tabla magnetic . Num rul trei se va reda cu ajutorul cifrei 3. s formeze i alte mul imi cu dou elemente la care s adauge înc un element la tabla magnetic ( frontal) i cu ajutorul jetoanelor (în pereche).3 fii.

trei cifre. apoi vor completa un rând.Povestea num rului 3´. Elevii se mobilizeaz pentru scriere : î i înc lzesc mu chii mâinilor. pe banc . încurajez i ofer ajutor celorlal i. elevii vor scrie. s ridice 3 creioane colorate.7. Pe deget învârtecu . se num r elementele de la fiecare mul ime. exerci iul Me terul l-a rupt în dou S -i dea folosin nou . O2 Se observ plan a . exerci iul. Urm resc i corectez pozi ia corect manualului i a corpului în timpul scrierii. Urm resc i apreciez elevii care scriu corect. Reten ia i transferul O2 O3 6 min. explica ia.. frontal manualul conversa ia. Se memoreaz versurile: observarea dirijat . Solicit elevii s deschid caietele speciale de matematic . Ob inerea performan elor 8min. urm resc direc ia de scriere a cifrei 3 din manual. demonstra ia activitate independent frontal exerci iul individual povestirea povestea num rului 3 activitate frontal O4 8. ³ 3 a fost un inelu explica ia. s formeze mul imi de trei elemente i s deseneze atâtea elemente cât conversa ia conversa ia indic cifra. Cer elevilor s numere pe num r toare 3 jocul didactic bile.. cu creionul întors . Precizez i demonstrez scrierea corect a cifrei 3. demonstra ia. Se trece la scrierea cifrei 3 pe caietul 52 activitate independent caietul special activitate O4 . Dirijez scrierea corect . scriu în aer. Pentru început. 3carioci. pe spa iul de scriere din manual. Expun . la tabl .

frunze) observare sistematic aprecieri verbale 11. Dup ce descoper regula.descoper regula i completeaz ! Fiecare grup va primi câte un ir cu jetoane (legume/fructe/ frunze9 i câte o cutiu cu jetoane ce reprezint legume/ fructe/ frunze. Evaluarea cuno tin elor 6min. Apreciez modul de desf urare a lec iei. Activitate transdisciplinar activitate pe Siruri cu grupe jetoane (legume.special(un rând). problematizarea Joc didactic:Toamna în gr din i livad Observ irurile . Câte mere pot fi în fiecare cutie?´ 9. OA2 în pereche problematizarea jetoane cu mere activitate independent prob scris Distribui fi ele indivuduale de lucru. Apreciez rezultatele. Propun. 1 min. Tema pentru acas 12. fructe. Scrierea cifrei 3 în caiete: 3 rânduri 1min. O2 O3 O4 5min. 10. Încheierea activit ii 53 . Identific gre elile ..În dou cutii sunt 3 mere. spre gândire. eviden iez elevii care au r spuns foarte bine i îi încurajez pe ceilal i. exerci iul explic sarcina. o situa ie-problem : . vor completa cu înc trei elemente fiecare ir.

pline cu flori de busuioc.. arcuite cum erau. Cel de-al doilea mag se afla la o distan aproximativ egal fa de primul i al treilea. ducând la picioarele pruncului trei daruri: aur. cele dou curcubee se l sar la p mânt. a a cum îi c l uzea steaua. florile de busuioc. îndreptându-se c tre locul magnific. urm rind steaua care vestea na terea Fiului Domnului. iar un alt curcubeu îl uni pe al doilea de cel de-al treilea mag... F r s prind chiar de veste... smirn i t mâie. Erau cu to ii cu privirea îndreptat spre cer. Când au privit oamenii urma aceea au spus c dac vor s scrie num rul care-i reprezenta pe cei trei magi. pe ele crescând cele mai înmiresmate flori din lume. Magii au intrat sfio i. i a a a ap rut cifra 3. Dar iat c un curcubeu îi uni printr-un arc pe primul i pe al doilea mag. 54 . Urmele curcubeului au r mas îns la intrare..Povestea cifrei 3. parc închinându-se i ele în fa a pe terei în care se n scuse Fiul Domnului. Se poveste te c în momentul na terii Domnului cei trei magi erau pe drum.. vor desena i ei cele dou semicercuri minunate.

cu elemente cât indic cifra. cel pu in dou mul imi .cel pu in patru mul imi. cât indic cifra Foarte bine Încercuie te corect cifra corespunz toarea num rului de elemente pentru toate mul imile date. Scrie correct cifra corespunz toare num rului de bile din fiecare mul imi Completeaz corect toate mul imile 55 . Completeaz corect. Scrie corect cifra corespunz toare num rului de bile pentru cel pu in trei mul imi. Completeaz corect.Descriptori de performan Suficient Încercuie te corect cifra corespunz toare num rului de elemente pentru cel pu in dou mul imi. Scrie corect cifra corespunz toare num rului de bile pentru cel pu in 6 mul imi. cu elemente . Bine Încercuie te corect cifra corespunz toare num rului de elemente pentru cel pu in patru mul imi.

Stefan Pacearca.´Exercitii . A. M. O6 ± s participe cu constient . colorata cartonata. O2.s rezolve probleme cu dou opera ii matematice aplicând adunarea i sc derea numerelor naturale cu trecere peste ordin. fara si cu trecere peste ordin.fi e de lucru. teste . D. hartie colorata c. b. creta. F. problematizarea. Pite ti 2001 Mate 2000 + 4/5 .Mariana Mogos. Strategia didactica: activ ± participativ a.Proiect didactic Unitatea: Data: Institutor : Clasa: a II-a Disciplina: Matematica Unitatea de înv are: Recapitulare finala Tema: Adunarea i sc derea numerelor naturale în concentrul 0.clasa a II-a . Resurse informa ionale: Matematica ± manual clasa a II a .s efectueze opera ii de adunare si scadere cu numere naturale de la 0 la 1000. Editura Paralela 45 d.s efectueze exerci ii care presupun efectuarea probei adun rii. Dumitru. exerci iul. Aritmetica. polistiren. Gardin. observa ia. Berechet. F. Bestiu.1000 cu trecere peste ordin Tipul: consolidare Obiective opera ionale: O1.jetoane. C. Berechet. Bucure ti 2004.jocuri´. sc derii. tabla. 56 . O5 ± s afle termenul necunoscut dintr-o rela ie matematic . Resurse materiale: plan bolduri. individual . O4 . pe echipe.activ si cu interes la lec ie. Gardin. O3 ± s cunoasc terminologia specific opera iei de adunare i sc dere. C Grigore. D. Culegere de exerci ii i probleme. Resurse procedurale: jocul didactic. probleme. Badea. conversa ia. Editura Aramis. Editura Paralela 45. Forme de organizare: activitate frontal .

Preg tirea materialelor de lucru. jetoane cu numere.781 -Spune trei numere consecutive. 8 frontal Panou.care sa cuprinda numarul 37 ! -Ce intelegeti prin ordonare crescatoare. Pun elevilor urmatoarele intrebari: -Ce lectie ati avut de pregatit pentru astazi? ( Recapitulare finala.predecesorul numerelor 234. dar descrescatoare? Rog elevii sa fie atenti la jetoanele ce reprezinta numere naturale pentru a le aseza in ordine crescatoare . Verificarea cuno tin elor anterioare Durata Momentele lec iei Ob. 789. 123.apoi descrescatoare si sa compare perechile de numere date.Numerele naturale de la 01000) -Ce este predecesorul unui numar? -Ce este succesorul unui numar? -Numeste . 45 -succesorul numerelor 567.I. 57 . 899. Con inutul lec iei Resurse de organizare Asigurarea lini tii i ordinii în clas . 34. 100. 590. 456. Moment organizatoric O1 II. Joc cu jetoane: frontal frontal Strategii didactice Resurse Resurse procedurale materiale explica ii conversa ia conversa ia examinatoare 1¶ frontal 10¶ frontal exerci iul Joc didactic ÄOrdoneaza crescator numerele de pe jetoane´ 945.

ÄOrdoneaza descrescator numerele de pe jetoane´ 14.anun and elevii titlul lec iei: ÄAdunarea i sc derea numerelor naturale de la 0 la 1000 cu trecere peste ordin´ . 990.elevii trebuind sa numeasca termenii matematici folositi la adunare si scadere( plus. Anun area temei i a obiectivelor 2¶ Pe baza metodei folosite fac trecerea la lectia noua. 620.folosind semnele <. = .Exerci ii i probleme frontal 58 . 5 jocul didactic semne de comparare ÄCompara perechile de numere date . 157. >. Prin metoda ÄExpozia stelara´. termen.total) SUMA DIFERENTA III. 21. minus. scazator. descazut.cu atat mai putin. 789 . rest. cu atat mai mult.verific cunostintele elevilor despre adunare si scadere .

O2 IV. Se va desemna câ tig torul. Pentru fiecare exerci iu rezolvat corect elevii vor primi recompens câte o floare . Cu o grupa se va lucra la nivel de clasa I . deoarece cuprinde elevi cu CES. Dirijarea înv rii 30¶ Lec ia se va desf ura sub forma de concurs între echipe.Voi alege 3 grupe a cate 5 elevi si ii rog sa isi aleaga numele pentru grupa. 10min) exerci iul fi a de lucru 478 +123 311 741 pe grupe exerci iul 59 . Floricele primite vor fi a ezate pe un suport. La sfâr itul orei se vor num ra floricelele câ tigate de fiecare echip . frontal explica ii concursul recompense O5 panouri exerci iul frontal O4 O3 Exercitul 1 (Anexa 1) Gaseste rezultatul corect si lipeste-l in caseta Fiecare grupa primeste o coala A4 ce cuprinde doua scheme cu cate 3 si 2 exercitii de aflare a numarului necunoscut si un plic in care se gasesc numerele lipsa.Castiga echipa ce a lipit corect intrun timp cat mai scurt(max.

(Anexa 2) Explicatia 10 . Elevii trebuie sa rezolve corect exercitiile si sa faca corespondenta intre frunzele cu rezultatul corect si adunarile si scaderile respective.2= Exercitiul Fisa Panou polistiren 60 .309 256 Pe grupe Pentru grupa cu CES vor fi urmatoarele exercitii: 2+4= 4+5= 13+3= Exercitiul 2: Fiecare grupa primeste o coala de polistiren.pe care este lipit un pom (cires).5= 8 .pe ale carui crengi sunt cirese cu adunari si scaderi .problematizarea fi a de lucru 500 jetoane cu rezultatul corect .

Fixarea cunostintelor O1 5¶ Rog elevii sa isi reia locul in banci. Echipa isi alege un secretar care sa scrie rezolvarea problemelor pe fisa.Exercitiul 3: Se imparte cate o fisa fiecarei grupe cu cate 2 probleme de rezolvat . scade diferenta numerelor 197 si 38. observatia.Cate mere au cei doi frati in total? Fisa b) Pe un raft sunt 7 carti.Se vand 3 carti.Castiga echipa care a rezolvat corect fisa in maxim 5 minute a) Din suma numerelor 250 si 345 .iar fratele ei are 5 mere. Problematizarea Exercitiul .voi verifica cu ajutorul elevilor rezolvarea rebusului. exercitiul Fisa rebus 61 . b) Micsoreaza dublul numarului 330 cu cel mai mic numar natural scris cu 3 cifre diferite Conversatia. Fisa Pentru grupa cu CES a) Ana are 4 mere. La expirarea timpului . individual Explicatia.dupa care impart cate o fisa ce contine un rebus(Anexa 3). Specific faptul ca timpul de lucru este de 3 minute. conversatia .Cate carti raman pe raft? V.

Încheierea activitatii 2¶ Se va stabili echipa câ tig toare. frontal conversa ia Fisa 62 .VI. Voi face aprecieri verbale la adresa tuturor elevilor si voi imparti fisele cu tema pentru acasa (Anexa 4).

309 256 ANEXA 1.2 2+4 = 4+5 = 13+3 = 10.2= 63 .5= 8.ANEXA 1 478 +123 311 741 500 .

64 .

4. Formata din zece sute. Al doilea ordin al unui numar A 1 2 3 4 5 6 65 . Cel mai mic numar natural. 5.ANEXA 3 Completand rebusul vei descoperi pe coloane A-B ca prietenele noastre in ora de matematica sunt niste ««« 1. 6. Primul ordin al unui numar Formata din zece zeci. Numere cu sot. 3. 2.

b)cu 59 mai mic ca 130. 66 .39=580 a= a= a) cu 236 mai mare decat 346. Afla termenul necunoscut: a+270=461 a= a= 3. Alege rezultatul corect: 268+122 790.ANEXA 4 TEMA 1.29 389 390 395 760 759 761 2. Afla numarul: a.

1 Tema pentru copiii cu CES TEMA 1).ANEXA 4. Calculati folosind imaginile de mai jos: 67 .

s recunoasc si sa descrie poligoane . O2-s identifice elementele componente ale unui poligon pe desene O3-s deseneze diferite poligoane O4.sa clasifice obiecte si desene dup criterii variate. 2. 68 .2.Coloreaza rezultatul corect: PROIECT DIDACTIC DATA: DISCIPLINA: Matematic CLASA: a III-a PROPUN TOR: UNITATEA DE ÎNV ARE: Elemente intuitive de geometrie SUBIECTUL: Poligoane TIPUL LEC IEI: mixta OBIECTIVE DE REFERIN : 2.9 s continue modele repetitive reprezentate prin obiecte sau numere.2). OBIECTIVE OPERA IONALE: O1.sa construiasca poligoane folosind axa de simetrie O5-s continue modele repetitive. s recunoasca si s descrie forme plane si spatiale.

creioane colorate c) Forme de organizare a colectivului: . F.Gardin. 2. (coord).D. individual Bibliografie: 1. E.. Metodica pred rii matematicii la clasele I-IV. MATEMATIC ± Manual pentru clasa a III-a. Bucure ti. MATEMATIC ± culegere de exerci ii i probleme. markere. 3. 69 . M. explica ia. Gardin. planse. Editura Paralela 45. Neac u.STRATEGII DIDACTICE: a) Metode i procedee: -conversa ia. Bucure ti. flipchart. Ed Corint 2005. în perechi. jocul didactic b) Mijloace de înv mânt: -manualul. demonstra ia. coli de flipchart. Dumitru..P. Ioan.. fi e de lucru.Viorel-George Dumitru.frontal. Pite ti. (1988).Alexandrina. exerci iul. (2007).

DESF

URAREA ACTIVIT

II Strategii Resurse Evaluare Forma de organiza-re

Momente-le lec iei Moment organizatoric

Con inutul înv

rii

Metode i procedee

Captarea aten iei Anun area subiectului i a obiectivelor

y Preg tirea clasei de elevi i a mijloacelor de înv mânt necesare desf ur rii lec iei. y Gruparea elevilor în 6 echipe: fluturi, rândunele, buburuze, albine,gospodari,ghiocei. y Îi invit pe elevi s participe la un joc: ,, otron´(ANEXA1). Pentru ,,a s ri´ dintr-o c su în alta elevii vor trebui s rezolve o sarcin matematic . y Anun subiectul i obiectivele lec iei.

simboluri pentru echipe

jocul didactic Conversaia

otronul (figuri geometrice)

frontal frontal

70

Dirijarea înv rii

Scriu titlul lectiei pe tabla:Poligoane. Voi cere s observe pe plansa si in manual ce fel de linii v d, ce sunt segmentele de dreapt pentru formele respective, cum se numesc formele prezentate.Le denumesc celelalte elemente ale poligonului:latura,varf,axa de simetrie.Desenam pe tabla si in caiete cateva poligoane si notam elementele lor.: 3 laturi,- triunghi - 4 laturi,- patrulater - 5 laturi,- pentagon - 6 laturi -hexagon Vom reaminti despre interiorul i exteriorul formelor geometrice. Se prezint o plan pe care este desenat, folosindu-se numai figuri geometrice, un robotel. Sunt recunoscute diferitele figuri geometrice, cu stabilirea elementelor componente ale figurile geometrice. Revenim la ,,Sotronul¶¶ nostru: Pe fiecare figur care formeaz otronul se afl scris o sarcin . Elevii recunosc figurile geometrice care formeaz otronul i apoi rezolv , pe rând,pe grupe, cele sase probe reprezentând exerci ii care vizeaz în elegerea elementelor intuitive de geometrie: 1. Coloreaz obiectele cu fe e în form de: P trat,dreptunghi, triunghi 2. Deseneaz , dup contur, figurile geometrice. 3. Stabile te regula i completeaz irul cu înc trei figuri geometrice. 4. A eza i: în interiorul cercului un p trat în exteriorul cercului un triunghi în interiorul triunghiului un dreptunghi în interiorul p tratului un cerc Conversatia Plansa Frontal

Observarea sistematica

Exercitiul schema planse fisa -anexa descoperirea

frontal

Realizarea feed-back-ului

Fisa-sotron Lucrul pe grupe Exercitiul Fise de lucru-anexa 2 Pe grupe

Produsele Activitatii

Evaluare formativa

71

5.Prive te cu aten ie c su a Scufi ei Ro ii, vezi din ce figuri geometrice este format , num r -le i scrie num rul lor în figurile corespunz toare din stânga. 6.Scufi a Ro ie a ajuns cu bine la casa bunicii. Pentru ca bunica s fie sigur c nu va fi iar p c lit i s -i dea drumul în c su a ei nepo elei, s rezolv m ultimul punct din fi . Scrie ce figur Conversageometric reprezint fiecare num r din c su . Monitorizez activitatea si anunt timpul de lucru.La final,sunt expuse tia posterele elevilor si raportorii le discuta,apoi sunt comentate. Ob inerea performan ei Conversaia exerci iul

postere

Aprecieri i recomand ri. Tema pentru acasa

Deseneaza: A ezi drept un p trat mic, Din triunghiuri nasturi faci Sub el unul mare, i din cercuri: ochi, nas, gur , Din dreptunghi îi potrive ti Dac le a ezi cu tact, Bra e i picioare. Ob ii sigur o figur . Apreciez global i individual aportul elevilor la lec ie. Elevii au ca tema realizarea unui colaj din figuri geometrice.

individual

72

ANEXA 1 7 6 4 3 2 1 5 73 .

Coloreaz cu galben triunghiurile. dup contur. Deseneaz .in interiorul patratului un cerc. 2. cu portocaliu cercurile i cu ro u dreptunghiurile.Asezati :in interiorul cercului un patrat.in exteriorul cercului un triunghi.in interiorul triunghiului un dreptunghi. 74 .ANEXA 2 Fi a de evaluare 1. cu albastru p tra tele. Continu modelul cu înc cinci figuri: 4. figurile geometrice: 3.

num r -le i scrie num rul lor în figurile corespunz toare din stânga.Scufi a Ro ie a ajuns cu bine la casa bunicii.5. s rezolv m ultimul punct din fi . 2 3 1: ____________ 2: ____________ 3: ____________ 1 4 4: ____________ 75 .Prive te cu aten ie c su a Scufi ei Ro ii. 6. vezi din ce figuri geometrice este format . Pentru ca bunica s fie sigur c nu va fi iar p c lit i s -i dea drumul în c su a ei nepo elei. Scrie ce figur geometric reprezint fiecare num r din c su .

Fisa-anexa 2 CRITERII DE ACORDARE A CALIFICATIVELOR : FOARTE BINE identific i coloreaz conform sarcinii toate figurile geometrice deseneaz dup contur 4 figuri geometrice continu modelul cu 5 figuri geometrice Aseaza corect in interior si in exterior toate 8 figurile geometrice Denumesc corect poligoanele si scriu nr lor Denumesc corect 4 figuri geometrice BINE identific i coloreaz conform sarcinii figurile geometrice cu 1-2 gre eli deseneaz dup contur 3 figuri geometrice continu modelul cu 4 figuri geometrice Aseaza corect in interior si in exterior 6 figuri geometrice Denumesc corect 3 poligoane si scriu nr lor Denumesc corect 3 figuri geometrice SUFICIENT identific i coloreaz conform sarcinii figurile geometrice cu 3-4 gre eli deseneaz dup contur 2 figuri geometrice continu modelul cu 3 figuri geometrice Aseaza corect in interior si in exterior 4 figuri geometrice Denumesc corect 2 poligoane si scriu nr lor Denumesc corect 2 figuri geometrice 1 2 3 4 5 6 76 .

Ob ii sigur o figur . Din triunghiuri nasturi faci i din cercuri: ochi. 77 .A ezi drept un p trat mic. nas. Din dreptunghi îi potrive ti Bra e i picioare. gur . Sub el unul mare. Dac le a ezi cu tact.

plan c) Resurse informa ionale : .´Cubul´ b) resurse materiale : fi e de lucru. O4 ± s rezolve probleme cu trei i cu mai multe opera ii O5 ±s compun probleme dup anumite cerin e. independent .T. O3 ± s utilizeze limbajul matematic adecvat.M. O6 ± s colaboreze în rezolvarea unor exerci ii i probleme. explica ia. în perechi Contextualizare: Activitatea se desf oar în sala de clas . Strategia didactic : activ-participativ a) metode i procedee: exerci iul.Constantin Petrovici . conversa ia.C.N. -Programa colar pentru clasa a IV-a .Metodica pred rii matematicii Tipuri de activitate : frontal .. respectând ordinea efectu rii opera iilor.Proiect didactic Clasa : a IV-a Invatatoare: Aria curricular : Matematic Disciplina : Matematic Subiectul lec iei : Împ r irea numerelor naturale în concentrul 0-1000 Tipul lec iei : de consolidare Obiective opera ionale : O1 -s efectueze opera ii de împ r ire cu numere naturale în concentrul 0-1000. în cadrul Comisiei metodice a înv torilor i tiin e ale naturii 78 . munca independent .E. elemente de problematizare.C. C. O2 ±s rezolve exerci ii cu mai multe opera ii.

nso esc nou surori Calcule oricât de grele Pot s fac numai cu ele. O1 79 . Moment organizatoric Captarea aten iei Ob. împ r itor.´ (Cifrele) Se poart discu ii cu elevii în leg tur cu lec ia anterioar i tema pentru acas . D 400 Î 8 C r 696 3 75 8 3 1001 8 1 680 7 Metode i procedee Conversa ia Evaluare Aprecieri verbale 2. 5-rezolvarea de probleme prin metoda grafic .compunerea de probleme. Ghicitoare: Ä i la joc i. Deopotriv le iube te i puterea le-nzece te. corecte b) Verificarea temei scrise acas . Aprecieri verbale Conversa ia Aprecieri scrise Exerci iul Autoevaluare FB-8 rez. Anun titlul lec iei i obiectivele urm rite Un elev va citi obiectivele inscrise pe fe ele unui cub.corecte B-6-7 rez.rela iile dintre termeni 3-calculul câtului i a restului. 2-condi ia restului. c. c. I-2 rez.n ez tori M . 1-cuno tin e teoretice-deîmp r it.Designul lec iei Secven ele lec iei 1. Verific cantitativ tema pentru acas . un prichindel Le e frate bun i el. 4-reprezentarea a dou m rimi când se cunoa te raportul lor. Rotofei . 6-ordinea opera iilor. timp în care elevii vor rezolva independent exerci iul nr. 1 de pe fi . S-3-5 rez. Reactualizarea cuno tin elor însu ite anterior a) Anun area temei i a obiectivelor urm rite. oper Con inut i strategie didactic Elevii î i preg tesc cele necesare desf ur rii lec iei. cât i rest.

4. împ r itorul 7. Cât este câtul? 6. Înjum t i i sfertul nr. Cum p oate s împart cele 8 banane celor 4 copii ai s i. cât poate fi împ r itorul astfel încât restul s fie zero?Dar restul 3? 11. Afl diferen a dintre treimea num rului 909 i sfertul num rului 808? Problem distractiv : Mama are 8 banane. Calcul mintal: 1. Ce rest poate avea o împ r ire la 7? 9. Produsul a 2 nr. Câtul este 8. Împ r iri pe principuil Äprelu rii tafetei´. care împ r ite la 5 dau câtul 7? 8.Verific activitatea independent . Afl toate nr. apoi tema calitativ. iar restul 4. La tabl i pe caiete se va rezolva urm torul exerci iu: Conversa ia Aprecieri verbale O2 03 Elevul care r spunde de cele mai multe ori corect. iar împ r itorul 7. restul 6. Dac deîmp r itul este 30.4 = b) (1304-424) : 4 = R 220 Activitate frontal Calcula i respectând ordinea opera iilor: 2007 : 3+[(390x5 : 6+88) : 7 +125x8]+950 : 5= Se va verifica corectitudinea efectu rii opera iilor. c) consolidarea cuno tin elor O1 Activitate frontal . Care e cel lalt factor? 10. 2 Rezolv în 2 moduri: (848+456+424) : 4 = a) 848:4+456:4+424.Cât este deîmp r itul? 5. Ce numere sunt de 8 ori mai mici decât 72. Deîmp r itul este 28. 87? 7. De câte ori se cuprinde 9 în 73. astfel ca 2 banane s r mân pe farfurie? Activitate independent : Ex. transformând exerci iul într-unul care se rezolv pe baza ultimei opera ii. 48. Elemente de problemati zare O1 Exerci iul Apreciez cu calificative O2 Aprecieri verbale 80 . 48. iar unul din factori este 9. eszte 180.120? 3.96. implicând majoritatea elevilor clasei 70:2:5=35:5=7 17:3=5(rest 2) 2. câ tig dreptul de a citi problema distractiv scris pe reversul tablei.

I Repr. III.II ± Grupa nr II Repr.III Repr.o împ rire c tul este un sfert din împ r itor iar restul este jum tate din cât. ob inem câtul 4 i restul 2. la al doilea ad ug m 2. Suma împ r itorului cu câtul i restul este 44.Suma a dou numere este 126.O4 2007 : 3+[(X · 5 : 6+88) : 7 +125x8]+950 : 5=1918 Se va rezolva pe baza ultimei opera ii.II ± Grupa nr IV Ex. Care sunt cele dou numere? II.I ± Grupa nr. Rezolva i problema: Diferenta a 2 numere este 62. când devine: 669+[(Xx5 : 6+88) : 7 +1000]+190 =1918 Pentru c elevii au lucrat correct au câ tigat dreptul de g si o solu ie la o nou problem distractiv : Ce num r nu corespunde irului: 5496 5678 7289 4176 2874 Care e intrusul ? Activitate pe grupe: I. Dac împ r im primul num r la al doilea num r.I ± Grupa nr. ob inem rezultate egale. Suma a 4 numere este 963.Încheierea 81 . dup cum urmeaz : Repr. pe al treilea îl dubl m. Reconstitui i împ r irea. Afl numerele tiind c diferen a dintre ele este o treime din num rul mai mic. Care sunt cele 4 numere? Elevii rezolv problemele pe grupe i prezint consecutiv rezolv rile la tabl . Exerci iul Aprecieri verbale Elemente de problematiZare Verific rezolv rile înaintea prezent rii lor întregii clase O6 Conersa ia Explica ia 05 Notez cu calificative mai mul i elevi 3. Se compun probleme pe baza reprezent rilor întocmite de c tre elevi în rezolv rile problemelor.Într. Dac din primul sc dem pe 2. iar pe al patrulea îl înjum t im. IV. Pag.

Afl valoarea lui X: 2007 : 3+[(X · 5 : 6+88) : 7 +125x8]+950 : 5=1918 82 . apoi individuale. Rezolv în 2 moduri: (848+456+424) : 4 = 3. Completa i tabelul: D 400 Î 8 C r 696 3 75 8 3 1001 8 1 680 7 2.activit ii A) Tema pentru acas b)Aprecieri asupra activit ii desf urate Problema Pag. Se fac aprecieri collective. FI DE LUCRU 1. nominalizând elevii care s-au remarcat cu r spunsuri corecte. Calcula i respectând ordinea opera iilor: 2007 : 3+[(390x5 : 6+88) : 7 +125x8]+950 : 5= 4.

4.2. Fise de lucru Fi a 1 0 3 3 = = = 1 2 83 3 3 .

Fi a 2 = = 4 4 4 = = = = = 2 4 3 84 4 .

. 9... 4.. 6. 85 . . 5. 1.Scrie numarul corespunzator fiecarei multimi:    2.... 4.. 8. 2. . 6. .FISA DE LUCRU Numerele naturale de la 0 la 10 1. 1. . 10. 7. . .. 7. . .. .Deseneaza tot atatea elemente cate indica numarul: 5 7 10 3.. . 1. .. 9. .. .Gaseste vecinii: . . . ..Completeaza sirul de numere naturale: 0.. . . . . 4.

Scrie i vecinii numerelor : ______ 33 _______ _______ 79 ______ _________60 _________ ______89 ________ _________41____ _______99 ___________ 86 . Completa i casetele cu numerele care lipsesc: 64______66 98______100 37_______39 2.Numerele naturale de la 30 la 100 1. 54. Sublinia i num rul mai mare : 64 i 46 39 i 19 48 i 58 69 i 70 43 i 50 89 i 84 58_____60 77______79 35_______37 41_______43 89________91 59_______61 4. 94 5. 87. 51. Scrie i numerele : a) de la 48 la 55 __________________________________________________________________ b) de la 86 la 94 ___________________________________________________________ _______ c) de la 33 la 41 ___________________________________________________________________ 3. Ordona i i scrie i numerele de la cel mai mic la cel mai mare : 29 . 40.

87 .

MINUS . PRODUS . SC Z TOR . ADUNARE . ORI . DESC ZUT . CÂT .LABIRINT MATEMATIC Descoper în TABLOUL LITERELOR urm toarele cuvinte : SUM . REST . DIFEREN . ÎNMUL IRE . SC DERE C P I C A T M F E R P L U S A R M L A B I L A B A R E R N O I T E R M E N P H H H B H D R O I M U O I M I N U S S U R M D E S C A Z U T F M U M A H O N S M R N A S I A L S R E T P I L C E D I F E R E N T A A L U T L V O Y I L H D T N E A O I C M T I E A A R B P M R P A N R M R E S T S U A E M E L E L C R G A R L U C F M Z A I C R T J L E A R B Z M O T I A T O C M A A S R N R D I R T S M T T I R E N R T O S A O S B F E G E E R S E R B U M G U M 88 . PLUS . FACTOR . TERMEN . ÎMP R IRE .

.................... vizioneaz un spectacol care dureaz 2 ore ... Ionu este elev în clasa întâi ........... a doua ... iar desenul în a doua i a patra zi a s pt mânii ...................... precizeaz în ce lun s-a n scut Ionu ...................................... Un tren pleac din Craiova la ora 15 i ajunge în Deva la ora 17 .... În orarul unui colar este trecut matematica în prima ...... La ce or s-a trezit fr iorul lui Cosmin ? ............................ 3.......M SURAREA TIMPULUI ...... 5........... tiind c Sorin s-a n scut în luna februarie ................................... În câte ore parcurge trenul aceasta distan ? ........................... a treia i a cincea zi a s pt mânii . Dac ast zi este miercuri ............................fi de lucru la matematic - 1................................... precizeaz : a) când trebuia f cut vizita ....... 2...... împreun cu p rin ii .................... El începe cursurile colare la ora _____ i le termin la ora _____ .......... Cosmin s-a trezit la ora 7 ......... ... Dup 5 ore.............. Întâlnirea a fost amânat cu dou zile .. În ce zile are colarul matematica ? .......... În ce zile are orele de desen ? ... Mariana i-a spus prietenei sale : Ä Î i voi face o vizit poimâine ´ ......... adic începe la ora _____ i se termin la ora _____ ............ 4........ Dup spectacol întreaga familie se mai plimb o or i se întoarce acas la ora _____ ............ b) în ce zi se vor întâlni cele dou prietene 6.................. Ieri .............. . . Ionu este mai mic decât Sorin cu 4 luni ................... 89 . iar fr iorul s u a mai dormit 2 ore i jum tate .......

......... Într-o scorbur erau 3 iepura i ................. Cel mijlociu este cu 5 luni mai în vârst decât cel mic i cu 4 luni mai tân r decât cel mare ........... în luni ....................... Bogd nel este n scut în luna februarie i are 7 ani ori ......... spune i pe ce dat s-a n scut copilul ....................... Mo Cr ciun i cheam spiridu ii cu 6 luni înainte de a împ r i darurile copiilor ........ .......... tiind c spiridu ii sosesc dup 3 zile i c Mo ul i-a chemat într-o zi de vineri ........... este între iepurele cel mic i iepurele cel mare ? .......................... ... enumer în ce lun sunt chema i spiridu ii i în ce zi a s pt mânii sosesc ace tia ............................... 90 ............................ tiind c Bogdan i aniverseaz ziua de na tere în a treia zi de duminic a lunii ............. ............. Anul acesta data de 1 februarie 2003 cade sâmb ta .........7................................ Ce diferen ........................ 8..... 9.

FISA DE LUCRU Figurile geometrice 1. Model : 3. Daca ai terminat. 2. Ce figuri geometrice recunosti in desenul alaturat? Spune cate sunt de fiecare fel. poti colora desenele ! 91 . Deseneaza un bradut folosind 4 triunghiuri si un dreptunghi.

868=negru .Afl diferen a perechilor de numere : 453 i 123 .. Afl diferen a dintre cel mai mare i cel mai mic num r scris cu trei cifre: ____________ ____________________________________ 5. 612 i 176 .888 i 111 _______________________ __________________________ _______________________ __________________________ _______________________ __________________________ _______________________ __________________________ 2. 788 i 455 . Calcula i i colora i ! 444= ro u . 271 i 418 . 253 + 234 = . 999 . 564 i 142. 324 i 562 . _______________________ ___________ _______________ _______________________ __________________________ 3. 212+ 232= 784 . 162 i 627 .Afl suma vecinilor num rului 434: _________________________________________________ 4.Afl suma perechilor de numere: 562 i 345 . 358= verde .Fi de lucru 1. 444 358 562 487 444 562 868 92 . 151 + 411= 111+333 = 425 + 443 = .641 = . 487 =maro.222 = . 562 =albastru .. 769 i 451.

Figuri geometrice . 93 .apoi coloreaz desenul.Fi de lucru distractiv yScrie câte figuri geometrice sunt din fiecare fel în desen.

45 045. 6 657. 999 880. 67 007. 555 055. 1 000 000. 633 750.Scrie cu cifre numerele: ‡ cinci sute cincizeci de mii trei:__________________ ________________ ‡ nou sute de mii patruzeci i trei: _______________________________ ‡ un milion: _________________________________________________ ‡ cincizeci de mii 0 sut treisprezece:_____________________________ ‡ patruzeci i patru mii patru sute paisprezece:______________________ 3.000. 647. 6 scrie: ‡ cel mai mic num r scris cu cinci cifre:____________________ ‡ cel mai mare num r scris cu cinci cifre:___________________ ‡ scrie înc trei numere folosind toate cifrele date:____________ ____________________________________________________ 6. 13 648. Fi de lucru ± Numere naturale 1 000 ± 1 000 000 94 .000 ( formare.Fi de lucru ± Numere naturale 1000 ± 1. 1. 4. 29 213. 76 006. scriere. 945 313. 89 722. 5 006. 4 265.9 273.Scrie numerele date în tabel. citire) 1. Sublinia i numerele impare: 843. Folosind cifrele 7. 330 038. 7 110. 299 126. 160 028. 11 011.Completeaz tabelul: num rul cifra sutelor de mii 274 618 4 836 628 024 1 000 000 cifra miilor cifra zecilor 5. 300 098. 7. clasa clasa miilor clasa unit ilor milioanelor U S Z U S Z U 2. 6 248.Sublinia i numerele pare: 1 932. 0.Scrie cu cifre i cu litere: ‡ anul în care te-ai n scut:_______=________________________________ ‡ anul în care ne afl m:_______ = _________________________________ 4.

222. 20 483.compunere) 1. 7 345.Descompune numerele de mai jos dup model: 2851= 2 000 + 800 + 50 + 1 3 962=_______+_____+___+___ 7 529=_____+____+___+__ 3 003=_______+_____+___+___ 3.( comparare.Scrie semnul potrivit între perechile de numere date:(< . 80 901.Scrie în ordine cresc toare numerele: 102 374. > ): 1 000___2 000 2 002___2 020 34 800___13 800 8 567___7 568 73 208___173 208 1 000 000 ___1 000 5. 109 054.Deseneaz bilu e pentru a forma numerele notate dedesubt: m s z u 2 325 zm m z s u 21 301 m s z u 5 124 zm m s z u 13 230 4. 1 000. ____________________________________________________ ____________________________________________________ Fi de lucru ± Numere naturale 1 000 ± 1 000 000 95 . 4 506.Completeaz casetele libere: 2.= . ______________________________________________________________ __________________________________________ 6.Scrie în ordine descresc toare numerele: 12 345. descompunere. 67 430. 87 845. 1 023.

( comparare, descompunere,compunere)

1.Coloreaz cu galben baloanele pe care sunt scrise numere pare i cu ro u baloanele pe care sunt scrise numere impare:

8576 3 824

10 231 2 359

173 562 675

2 936 9 750

2. Scrie pe pe ti ori, în ordine cresc toare numerele date, apoi coloreaz -i: 7 591 3 333 , 12 860 , 321 464 , 212 .

3.Scrie pe flori, în ordine descresc toare, numerele date, spoi coloreaz ±le dup preferin : 707; 148 841; 27 653; 7 814; 1 356; 63.

Fi

de lucru-Unit i de m sur pentru capacitate
96

1.Realizeaz coresponden a dintre coloana întâi i coloana a doua: ‡ unitatea principal ‡ decalitrul,hectolitrul, kilolitrul ‡ submultiplii litrului ‡ litrul ‡ multiplii litrului ‡ dacilitrul, centilitrul, milili trul 2.Completeaz unitatea de m sur corespunz toare: capacitatea unei g le i=10___ capacitatea unui pahar=200___ capacitatea unei pipete=5___ capacitatea unui butoi=1____ capacitatea unei cisterne = 10____ 3.La o cantin se aduc în fiecare zi cantit ile de lapte prezentate în graficul de mai jos.Observ cu aten ie graficul i rezolv cerin ele:

a.Scrie ce cantitate de lapte s - a adus în fiecare zi: ‡ luni;_____l ‡ mar i:_____l ‡ miercuri:______l ‡ joi:______l ‡ vineri:_____l ‡ sâmb t :______l b.În care zi s - a adus cantitatea de lapte cea mai mare? R:________________ c.În care zi s -a adus cantitatea cea mai mic de lapte? R:________________ d.Ce cantitate de lapte s ± a adus în total? ___________________________________________________ ____________________________ R:________________

Fi

de lucru ± Unita i de m sur pentru timp
97

1.Completa i: ‡ 1 minut = _____secunde ‡ 1 s pt mân =_____zile ‡ 1 an = ____ luni ‡ 1 or = _____ minute ‡ 1 lun = _____,_____ sau _____zile ‡ 1 an = _____sau_____zile ‡ Zilele s pt mânii sunt:________________________________ _________________________________ ‡ Lunile anului sunt:___________________________________ ___________________________________________________ 2.Ce or indic ceasul?Scrie ora de pe ceasul electronic,ca în exemplul dat:

3. tiind c pisica are durata medie de via de 15 ani,ursul de 25 ani i maimu a de 50 ani,ordoneaz cele trei animale în ordine cresc toare, dup durata de via . 1_______________2________________3__________________ 4.Tata c l tore te de la Bac u la Timi oara o zi i o noapte.Câte ore c l tore te tata? _____________________________________________ 5. tiind c începi orele la coal la ora 8,c ai într -o zi patru lec ii care dureaz fiecare câte 50 minute i pauza dintre ele este de 10 minute,scrie: a)Câte minute dureaz toate lec iile?__________________ ____ b)Câte minute dureaz cele 3 pauze dintre lec ii?____________ c)Câte minute stai la coal ?____________________________ d)La ce or pleci de la coal ?___________________________

FISA- Ordinea operatiilor
98

3.maro inchis 8-gr i 20 .verde inchis 14-alb 4²rosu 16-maro deschis 6-r oz 18 .albastru deschis 10-albastru inchis 4.Efectuati respectand ordinea operatiilor. Observatii metodice privind eficienta jocului didactic 99 . apoi colorati conform codului dat: 0 -verde deschis 12-galben 2 .

Unele jocuri pot eviden ia mai bine valoarea practic a cuno tin elor matematice: ³La magazin´. memoria. jocurile didactice devin. acela de a face cump r turi. Jocul didactic nu înseamn ³o joac posibilitatea exers rii elevilor într-o i nemijlocit a realit ii: percep iile. calit ile motrice. solu ii mai ingenioase. Atât latura informativ cât i cea formativ a înv mântului pot fi realizate mai temeinic i mai pl cut prin intermediul jocului didactic. Bucure ti.La copii. Jocul didactic are bogate resurse de stimulare a creativit ii. perseveren a. de via în colectiv. Copil ria serve te pentru joc i imitare´ (Claparède. precum i de a efectua diverse combina ii mintale cu imaginile respective. prin încrederea în puterile proprii. Eduard³Psihologia copilului i psihologia experimantal ´. gândirea. 1975). înseamn a ne întreba de ce este copil. Prin joc copilul se dezvolt . Astfel de jocuri ofer atitudine civilizat . reprezent rile. prin ini iativ i cutezan . ³La libr rie´. combativitatea. În joc se dezvolt curajul. Sunt jocuri i exerci ii distractive care solicit diverse solu ii de rezolvare. pe atât de pl cute. Jocul favorizeaz dezvoltarea aptitudinii imaginative la copii.P. disciplina prin supunerea la regulile jocului. Jocurile realizate prin munc independent permit formarea unei imagini clare asupra lacunelor elevilor sau a progreselor înregistrate. Jocul didactic este una din formele de înv are cu cele mai bogate efecte educative. aproape totul este un joc. î i coordoneaz fiin a i îi d vigoare. ajutând astfel la preîntâmpinarea r mânerii în urm la înv tur i stimularea unor aptitudini.D.. În procesul jocului. spiritul creativ. a capacit ii de a crea sisteme de imagini generalizate despre obiecte i fenomene. ³ A te întreba de ce se joac copilul. E. În cadrul jocului are loc dezvoltarea tuturor laturilor personalit ii copiilor: capacit ile intelectuale. 100 . dârzenia. copilul dobânde te numeroase i variate cuno tin e despre mediul înconjur tor prin care i se dezvolt procesele psihice de reflectare direct limbajul. un foarte bun mijloc de activizare a colarului mic i de stimulare a resurselor lui intelectuale. Prin libertatea de gândire i ac iune. de comportare civilizat . corectitudinea. elevii efectueaz opera ii matematice subordonate unui joc practic. spiritul de cooperare. imagina ia. Elevii cu posibilit i mai mari vor g si o varietate de c i. iar cei cu posibilit i mai reduse vor fi ajuta i s nu se descurajeze. pe cât de valoroase. Unele jocuri ofer posibilitatea trat rii diferen iate a elevilor.

ci i o participare voluntar tot mai deschis a elevilor la lec ie. Jocurile logico-matematice fac o leg tur fireasc între matematica pre colar no iunii de num r. am putut constata nu numai progrese la înv tur . care sprijin într-un mod fericit în elegerea problemelor. un interes sporit i o evident pl cere pentru lec iile în care a teptau jocuri de destindere. Este cunoscut faptul c obiectivul principal al pred rii matematicii în primele patru clase primare îl constituie înv area i consolidarea celor patru opera ii cu numere naturale. F r a neglija programa colar sau capacitatea de efo rt i în elegere a copiilor de 6-7 ani.mai ales cu elevii slabi sau cu un ritm lent de lucru . i cea colar prin intuirea i în elegerea no iunii de mul imi. îmbog irea i completarea cuno tin elor i deprinderilor dobândite. împlinirea personalit ii elevilor. Num rarea i calculul nu reprezint obligatoriu primul i singurul mod de a introduce matematica. F când prin înv area prin jocurile didactice un stil obi nuit de lucru cu elevii. La realizarea acestui obiectiv am ajuns numai printr-un proces de predare-înv are activ i sistematic ce a facilitat participarea con tient a elevilor la deducerea principiilor de baz . pân la preg tirea însu irii 101 . de imaginare a altor rela ii în cadrul jocului. Începute la gr dini . tiut fiind faptul c ³repetarea este mama înv rii´.de copii´. Pentru a antrena întregul colectiv de elevi. Pentru a evita monotonia. No iunea de num r nu trebuie s fie abordat f r ca gândirea s fi fost exersat dinainte de procesul de descoperire a rela iilor din realitate. concretizate prin piesele trusei. când drumul lor continu ascendent. la sesizarea caracterului structurilor algebrice din care se deduc opera iile cu mul imea numerelor naturale. am rezervat mai multe ore de repetare a no iunilor transmise. fi ele de munc independent . a unui limbaj cât mai adecvat matematicii. am utilizat de câte ori a fost necesar. am realizat fixarea cuno tin elor prin folosirea unor jocuri diverse. fixarea i formarea deprinderilor durabile. am abordat câteva modalit i personale de predare-înv are. Astfel. rela ii. valoarea lor r sfrângându-se i asupra dezvolt rii i perfec ion rii tuturor proceselor psihice de cunoa tere. el este o activitate serioas . aceste jocuri se complic odat cu venirea copilului la coal . obiectivul principal este dezvoltarea unei gândiri cu calit i deosebite. Operând cu mul imi.

nivelul. Evaluarea 4.1. oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic. sugerându-le g sirea leg turilor dintre cardinalul mul imilor i cardinalul mul imii rezultate din opera ii. integrat întregului proces de înv mânt care urm re te m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite. Valoarea lor formativ spore te cu cât cel care le conduce d curs liber principiilor de baz care le c l uze te. A evalua rezultatele colare înseamn a determina m sura în care obiectivele rii. exersând capacitatea de a aplica în practic cuno tin ele matematice dobândite. am creat condi ii favorabile realiz rii sarcinii de a dezvolta efectiv deprinderi de abstractizare i generalizare. ce se impun a fi actualizate i precizate riguros. intersec ia. în condi ii de individualizare a 102 . la care înv torul ± f r a abuza de ele ± apeleaz în diversele etape ale lec iei i eventual în afara orelor de clas . Mijloace si tehnici de evaluare Evaluarea sau examinarea reprezint actul didactic complex. ca i valoarea. asigurând o valoare opera ional cuno tin elor acestora. prin exerci ii i jocuri. de transfer al cuno tin elor de la un domeniu la altul.Procedând astfel. Ele supun vederea la un antrenament sistematic. Se în elege c jocurile didactice nu reprezint un scop în sine.4. mul imea vid . în final. Prin practicarea jocurilor logice se acumuleaz o serie de experien e ce permit copiilor s integreze într-un sistem organic mul imile. În acest scop. conceptele logice i. performan ele i eficien a acestora la un moment dat. Am început cu elevii num r ri ale elementelor mul imilor rezultate din opera ii. numerele. am c utat s precizez no iunile: mul imea i cardinalul ei. Jocul matematic este o form de munc independent utilizat în rezolvarea exerci iilor i în acela i timp. 4. ci doar o metod de lucru al turi de celelalte.4. etc. am insistat asupra suportului logico-matematic al cuno tin elor despre mul imi. reuniunea. în cadrul activit ilor colare. Situa iile problematice puse în fa a copilului prin jocurile logice le solicit un efort de gândire. Toate aceste cuno tin e au putut fi însu ite numai cu condi ia ca ele s fie traduse în modul de a gândi al copilului. permite controlul în elegerii i al înv înv mântului. Pentru consolidarea i aprofundarea celor patru opera ii cu numere naturale. diferen a a dou mul imi. iar modalitatea cea mai eficient de organizare a acestor activit i în scopul ob inerii unui randament maxim a fost jocul didactic.

subiecte sau între un ansamblu de simboluri evenimente. M surarea rezultatelor aplic rii programului. Aceste func ii sunt complementare. o diagnosticare a activit ii desf urate. evaluarea este raportat numai la una din aceste opera ii. prin datele i informa iile referitoare la starea procesului. În continuare. pe de alt parte. explicarea acestora prin factorii i condi iile care leau produs. la cunoa terea acestora i la clasificarea i ierarhizarea elevilor în func ie de performan ele ob inute. i procesele de instruire i educare. evaluarea îndepline te o func ie de predic ie (pronosticare). în a stabili elementele izbutite ale procesului. Rostul evalu rii rezultatelor colare nu se limiteaz . Sub acest aspect. ci const . conform unei caracteristici observabile. 103 . Evaluarea constituie o ac iune complex care presupune realizarea mai multor opera ii: y y y M surarea fenomenelor pe care le vizeaz evaluarea. deci. sugestii pentru deciziile care urmeaz a fi adoptate cu privire la desf urarea activit ii în etapele urm toare i anticiparea rezultatelor posibile. Prin urmare. constatarea i diagnosticarea ofer . precum i eficien a metodelor de predare ± înv are. Urm toarea vizeaz cunoa terea factorilor i situa iilor care au condus la ob inerea rezultatelor constatate. Prima dintre acestea este de constatare i apreciere a rezultatelor produse. Adoptarea deciziilor ameliorative. Uneori. Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor. a adar. Rela iile func ionale dintre ac iunile de evaluare a rezultatelor colare. Acesta este punctul final dintr-o succesiune de ac iuni. precum i aspectele nereu ite. mai ales. punctele critice ce urmeaz s fie remediate. Interpretarea i aprecierea datelor ob inute. precum: y y y Stabilirea scopurilor pedagogice. M surarea const func ional în utilizarea unor procedee prin care se stabile te o rela ie i un ansamblu de obiecte. mai cu seam la aprecierea rezultatelor. constituie sensul i func iile esen iale evalu rii. relev func iile fundamentale ale evalu rii în activitatea colar . cunoa terea rezultatelor. pe de o parte.programului de instruire au fost atinse. precum i prevederea desf ur rii activit ii în secven ele urm toare.

cât i demersul ini iat pentru a atinge scopul propus.probe orale. În contextul metodologic ales pentru un anumit tip de evaluare. ce îmbin evaluarea continu cu utilizarea diferitelor forme de testare. În func ie de obiectivele educa ionale urm rite. Folosirea echilibrat a strategiilor de evaluare men ionate impune.chestionarul. . . precum i m surile preconizate pentru înl turarea neajunsurilor. se folosesc strategii de evaluare variate. Este esen ial ca aceste ac iuni de evaluare s fie judicios echilibrate. m surarea importante) cap t semnifica ii i coeren i aprecierea (cele dou etape în func ie de metoda utilizat în sus inerea acestui demers. . Instrumentul de evaluare este cel care pune în valoare atât obiectivele de evaluare. instrumentul în sine devine partea opera ional rela ional cu sarcina de lucru prin intermediul c reia elevul demonstreaz abilit i i capacit i specifice situa iei de înv are sau de evaluare.portofoliul. . uneori reu ind chiar o schimbare a modului de abordare a practicii evaluative curente sau a celei de examen. În desf urarea procesului evaluativ. Decizia reprezint concluziile desprinse din interpretarea datelor evalu rii rezultatelor. .probe scrise.Aprecierea presupune emiterea unei judec i de valoare asupra rezultatului unei m sur tori. mai ales din diagnosticarea activit ii care a produs rezultatele constatate. y metode alternative (complementare): . diversificarea tehnicilor i a instrumentelor de evaluare: y metode tradi ionale: . . 104 .investiga ia. în general pentru îmbun t irea activit ii în etapa urm toare.proiectul (miniproiectul).tema de lucru în clas . . la rândul ei.observarea sistematic a elevilor. p strându-se cu m sur raportul dintre aspectele informative i cele formative cuprinse în obiectivele procesului de predare-înv are. acordând o semnifica ie unui rezultat pe baza unui criteriu sau a unei sc ri de valori. .probe practice.tema pentru acas .

metodele tradi ionale nu reprezint ceva vechi. . . . . Probele orale.grile de evaluare.posibilitatea de a clarifica i corecta imediat eventualele erori sau neîn elegeri ale elevului în raport cu un con inut specific. ceea ce ofer mai mult libertate de manifestare a originalit ii elevului.. Unele dintre caracteristicile probelor orale pot fi percepute ca avantaje. Probele practice. a) Probele orale ± reprezint metoda cel mai des utilizat la clas . dintre care se pot 105 . administrat i corectat de c tre înv Din categoria metodelor tradi ionale fac parte: y y y tor.flexibilitatea i adecvarea individual a modului de evaluare prin posibilitatea de a alterna tipul întreb rilor i gradul lor de dificultate în func ie de calitatea r spunsurilor oferite de c tre elev.formularea r spunsurilor urm rind logica i dinamica unui discurs oral. Probele scrise. . A)Metodele tradi ionale Progresul achizi iilor în domeniul pedagogiei se realizeaz întotdeauna pornind de la ceea ce practica pedagogic a confirmat ca eficient. .stabilirea unei interac iuni optime înv men iona: Alte caracteristici trebuie v zute ca limite ale acestor probe. orale i practice. a capacit ii sale de înv torului de a realiza evalu ri de ordin atitudinal sau tor-elev. în evaluarea continu .posibilitatea dat comportamental. cu condi ia de a se asigura calitatea corespunz toare a instrumentelor i echilibrul între probele scrise. cum ar fi: . perimat.autoevaluarea.scale de evaluare. prin prob în elegându -se orice instrument de evaluare proiectat. argumentare. Ele sunt considerate acele metode care au dobândit acest apelativ datorit faptului c r mân cele mai des utilizate metode. De aceea.

Ioan Cerghit consider c probele scrise se datoreaz unor ³considerente obiective (num r redus de ore la unele discipline.nivelul sc zut de fidelitate i validitate. . precum i a gradului de st pânire a priceperilor i a deprinderilor formate. datorit unora dintre avantajele lor imposibil de ignorat în condi iile în care se dore te eficientizarea procesului de instruire i cre terea gradului de obiectivitate în apreciere. având în vedere c elevii sunt evalua i individual. tiin ifice).. independen . analiz . interpretarea rezultatelor). aplicative (utilizarea datelor. a instrumentelor de lucru.lipse te climatul psihologic i cel afectiv. relevând mai pregnant capacitatea lor de organizare a cuno tin elor lor dup un plan logic. deprindere de munc . cât i a elevului.i dezvolta atât competen ele generale (comunicare. 106 . lucr ri experimentale. cât i pe cele specifice. Metodele tradi ionale de evaluare. . Activit ile practice ofer posibilitatea elevului de a. schi e.diversele circumstan e (factori externi) care pot influen a obiectivitatea evalu rii atât din perspectiva înv torului. Sunt cunoscute multiple forme de realizare: experien e de laborator.´ Un alt avantaj al probelor scrise ar fi acela c au o valoare de obiectivitate i impar ialitate mai mare cuno tin e i capacit i. B) Metodele alternative (complementare) Cele mai importante finalit i ale evalu rii procesului instructiv-educativ. desene. în ultimul timp.îngr desc sever sfera cuno tin elor ce urmeaz a fi verificate. program i clase aglomerate) cât i unor considerente psihopedagogice deoarece lucr rile scrise dau posibilitatea elevilor s lucreze în ritm propriu. scrise i cele practice. atitudini (practice. .ofer elevului o slab retroinformare util . putere de sintez decât cele orale.consumul mare de timp. c) Probele practice ± ofer posibilitatea evalu rii capacit ii elevilor de a aplica cuno tin ele în practic . . disciplin în gândire. constituie la momentul actual elementele principale i dominante în desf urarea actului evaluativ. sociale. b) Probele scrise ± sunt practicate i uneori chiar preferate. se concretizeaz în : y y i de exprimare în scris etc. sintez . expunere. concepute ca realizând un echilibru între probele orale. grafice. evaluare). Probele scrise aduc desigur i dezavantaje i anume: .

mai ales. activit ii didactice este o tehnic de evaluare ce furnizeaz înv Observarea este adeseori înso it elevilor. a) Observarea sistematic a activit ilor i a comportamentului elevilor în timpul torului o serie de informa ii. . înv cinci modalit i: . 107 . capacitatea de a face aprecieri de valoare (opinii. b) Investiga ia. adapt ri atitudinale comportamentale). e) Autoevaluarea. Fi a de evaluare ± este completat de c tre înv despre evenimentele cele mai importante pe care înv întâmplate.scara de clasificare. Pentru a înregistra informa iile de care are nevoie.y y interese.fi a de evaluare (calitativ ). de aprecierea verbal diverse i complete. . asupra activit ii/r spunsurilor torul are la dispozi ie practic tor. i Pornind de la aceast realitate. d) Portofoliul. . c) Proiectul.lista de control/verificare.fi a de observa ii curente. în ea înregistrându-se date factuale torul le identific în comportamentul torului asupra celor sau în modul de ac iune al elevilor s i. greu de ob inut prin intermediul metodelor de evaluare tradi ional . .fi a de caracterizare psiho-pedagogic (la final de ciclu). dar. precum i interpret rile înv Scara de clasificare ± însumeaz un set de caracteristici (comportamentale) ce trebuie supuse evalu rii. strategiile moderne de evaluare caut s accentueze acea dimensiune a ac iunii evaluative care s ofere elevilor suficiente i variate posibilit i de a demonstra ceea ce tiu. Principalele metode alternative sau complementare de evaluare al c ror poten ial formativ sus ine individualizarea actului educa ional prin sprijinul elevului sunt : a) Observarea sistematic a activit ilor i a comportamentului elevilor. ceea ce pot s fac .

El reprezint Äcartea de vizit ³ a elevului urm rind procesul global înregistrat de acesta. precum: . ajutând la identificarea unor calit i individuale ale elevilor. componentele lui înscriindu-se în sfera interdisciplinarit ii. Proiectul reprezint o form de evaluare complex . ceea ce este esen ial pentru 108 . ac ionând ca factor al dezvolt rii personalit ii.Lista de control/verificare ± de i pare asem n toare cu scara de clasificare ca manier de structurare. Explicându-le elevilor criteriile de autoevaluare. . . cre te gradul de con tientizare de c tre ace tia a elurilor c tre care trebuie s tind . e) O metod de evaluare care d rezultate din ce în ce mai bune este autoevaluarea. Ea încurajeaz obi nuin a de autoanaliz . ce conduce la aprecierea unor capacit i i cuno tin e superioare. În func ie de caracterul s u. prin care elevii î i pot demonstra un întreg complex de cuno tin e i de capacit i. Metoda presupune definirea unei sarcini de lucru cu instruc iuni precise. Este o form i de evaluare puternic motivant pentru elevi.prezentarea concluziilor. . ce permite o apreciere complex nuan at a înv rii.aplicarea solu iei la un câmp mai vast de experien e. dar i atitudinile acestuia. dac este frecvent. practic . Portofoliul surprinde i evalueaz elevul în complexitatea personalit ii sale. f r a emite o judecat de valoare oricât de simpl . este un mijloc de a valoriza munca individual a elevului. în elegerea acestora de c tre elevi înainte de a trece la rezolvarea propriu-zis .ofer elevului posibilitatea de a aplica în mod creator cuno tin ele însu ite i de a explora situa ii noi de înv are pe parcursul unei ore de curs. S-a demonstrat c folosit autoevaluarea dubleaz cuno tin ele dobândite. se deosebe te de aceasta prin faptul c prin intermediul ei doar se constat prezen a sau absen a unui comportament.g sirea unor solu ii de rezolvare originale. d) Portofoliul ± este un instrument de evaluare complex. . se modific i con inutul acestuia. b) Investiga ia . . de i implic un volum de munc sporit ± inclusiv activitatea individual în afara clasei. c) Proiectul ± este un demers evaluativ mai amplu.organizarea i sintetizarea materialului. Portofoliul poate fi de dou tipuri: portofoliu de înv are i de evaluare. nu numai în ceea ce prive te cuno tin ele achizi ionate pe o unitate mare de timp. ce include experien a i rezultatele relevante ob inute prin celelalte metode de evaluare.generalizarea problemei. rezervându-i elevului un rol activ în înv are.apropierea unor metode de investiga ie tiin ifice. oferindu-le modele i cerându-le s se autoevalueze.

Unii teoreticieni includ examenele ca modalitate de evaluare extern în lista metodelor alternative de evaluare. se folosesc testele standardizate perspicacitate sau de inteligen . 109 . Ca instrumente de evaluare.i îmbun t i înv area. metod are drept scop ameliorarea realizându-se pe secven e mai mici. Acest tip de evaluare creeaz rela ii de cooperare între profesori i elevi. cuno tin ele i competen ele elevilor care le permit acestora s accead într-o nou form de înv sau nestandardizate. lipsurilor i greut ilor. Apoi profesorul trece la urm toarea lec ie. dar nu verific dac elevul i-a mânt. Autoevaluarea are drept scop s -i ajute pe elevi s . Evaluarea formativ este comentariul care ofer elevilor informa ii legate de munca acestora pe toat durata parcurgerii unei lec ii. dezvoltând atât capacitatea de evaluare. denumit i sumativ ± este cea care se realizez prin verific ri par iale de sondaj. interviul. dup cantitatea de informa ii încorporabile de c tre elevi i dup perspectiva temporal . cât i cea de autoevaluare în rândul elevilor. se întâlnesc dou tipuri de evaluare : evaluarea cumulativ . permi ând g sirea neajunsurilor. fixeaz tema.i dezvolte un program propriu de înv are. probele orale. asigur faptul c elevii preiau responsabilitatea înv rii. ajungându-se astfel la perfec ionarea activit ii didactice. Aceast procesului de înv are. concentreaz aten ia asupra efortului i st ruin ei. la sfâr it de ciclu într-un ciclu colar. De cele mai multe ori profesorul pred lec ia. o noteaz îndreptat vreuna din deficien e. i c rolul evalu rii este acela de a m sura aceast înv area are deficien e. evaluarea formativ (continu ) ± are loc pe tot parcursul procesului didactic. s . prin verificarea performan elor tuturor elevilor i a con inutului esen ial al materiei parcurse. Aceste informa ii vor fi folosite de c tre elevi pentru a. Examenele certific . s . O supozi ie obi nuit în spatele acestei metode este aceea c atât cantitatea. acestea se datoreaz lipsei de aptitudine. pe parcursul programului. cât i calitatea înv rii depind de talent sau aptitudine. sau colar superior.perfec ionare. ce se încheie cu aprecieri de bilan asupra rezultatelor. Dac i apoi indic ce este incorect într-un mod mai mult sau mai pu in constructiv. s compare nivelul la care au ajuns cu nivelul cerut de obiectivele înv rii i de standardele educa ionale.i dezvolte capacit ile de autocunoa tere i de autoevaluare. În ceea ce prive te tipurile de evaluare. de aptitudine.i autoevalueze i valorizeze atitudini i comportamente.

În cazul unui rezultat nesatisf c tor. Sistemul lor de educa ie. Geoff Petty eviden iaz dou modalit i principale de îmbun t ire a procesului didactic i implicit al evalu rii. cât i profesorul folosesc aceast sarcin pentru a diagnostica deficien ele i a fixa obiectivele pentru perfec ionare. Dac elevii sunt încuraja i s se autoevalueze i s i de Geoff Petty în ³Predarea ast zi´. se bazeaz ferm pe modelul ³depist rii gre elilor i îndrept rii lor´. încât timpul i efortul s fie concentrate pe perfec ionare. O lec ie este predat i se fixeaz o sarcin de lucru. probabil datorit unui interes deosebit. cât i calitatea înv rii. Aceast perfec ionare se monitorizeaz . Geoff Petty. Profesorii din orient. feedback-ul trebuie s 110 . de exemplu din rile de pe coasta Pacificului. acest fapt asigur un comentariu pozitiv chiar i pentru elevii cu rezultate slabe. reluat includ : medalii ± sunt informa ii despre ceea ce elevul a realizat corect sarcini date ± sunt informa ii despre ceea ce elevul trebuie s îmbun t easc sau s corecteze. depind de timpul i efortul depus pentru perfec ionare i c rolul evalu rii este acela de a diagnostica deficien ele în a a fel . chiar i în domenii cum ar fi muzica. În noua sa carte ± ³Predarea bazat pe eviden ´. autorul celui mai bine vândut ghid de predare ± ³Predarea ast zi ± Ghid Practic´. Profesorul John Hattie sus ine c feedback-ul are cel mai mare efect în evaluare. De fapt. Atât elevul. Acestea sunt : prin autoevaluare . de obicei anun ate în avans. sugereaz o abordare diferit . În accep iunea acestuia. profesorul î i descoper calit ile i sl biciunile i ac ioneaz asupra lor profesorul poate ac iona asupra principalilor factori care fac diferen a în înv are : y y înv area activ ± ofer elevilor provoc ri i le verific progresul feedback-ul ± elevii trebuie s tie ceea ce fac bine i cum s progreseze. perfec ionarea se poate face cu un efort minim. Dac profesorul fixeaz tehnici de înv are. se cere un efort mai mare i pe mai lung durat . prin depistarea exact a deficien elor i concentrarea efortului asupra lor. îndeplinirea scopurilor finale ± medaliile i sarcinile trebuie oferite în rela ie cu obiectivele. ³Talentul´ este adesea un rezultat al timpului i efortului depus în înv are. sunt surprin i de obsesia rilor vestice legat de talent. unde s-ar putea presupune c talentul este important. atât de reu it. Cercet torii sus in îns c supozi ia bazat pe ³timp i efort´ este superioar celei bazate pe ³talent´.Se consider c atât cantitatea.

pozitiv i constructiv. cu teste de recuperare pentru acei elevi care nu au trecut testele. apoi iar laud .î i fixeze singuri obiective pentru perfec ionare. s se noteze fiecare activitate în parte. Este un proces de durat . Recompense pentru ceea ce elevii au f cut sau fac bine. i aproape niciodat de dorit. O metod neconven ional care poate înlocui notarea permanent sunt comentariile concentrate pe înv are: ³recompense i noi sarcini´. Unele dintre acestea eu le-am folosit deja la i func ioneaz . y Metode de predare formative care ³depisteaz gre elile. tehnicile de înv are. Noile sarcini sunt ceea ce au nevoie s fac elevii pentru a se perfec iona. Încet. Aceasta poate fi o perfec ionare a unei lucr ri existente sau o tem nou (obiectiv de viitor) pentru urm toarea lucrare. Am încercat în referatul de fa folosite deocamdat în înv clas evaluare de la tradi ional la modern. 111 . dar d rezultate foarte bune. nu critici. Ele trebuie s fie concentrate pe tema dat . f cându-i adesea s fie mul umi i de sine. Trebuie acceptat nivelul actual al elevilor i evitat concuren a sau compara ia cu al i elevi. Toate aceste metode complementare de evaluare asigur o alternativ la formulele tradi ionale. a c ror prezen este preponderent în activitatea curent la clas . indica ii constructive. Oricum. Deci. De asemenea. notele nu reu esc s îi fac pe cei cu rezultate foarte bune s simt provocarea unei concuren e. nu pe aptitudinile elevului. comentarii. Alte metode neconven ionale ar putea fi: y y ³lauda de tip sandvi ´. Acestea constau într-o serie de teste u oare bazate pe probleme cheie i fixate la fiecare patru sau ase s pt mâni. atunci profesorul poate face comentarii asupra progresului înregistrat de elevi din punctul de vedere al acestor obiective. Comentariile pe care profesorul le face ar trebui s fie doar atât. dar am amintit i o serie de metode de evaluare mai pu in mântul românesc. le corecteaz i urm resc rezultatul final´. dar sigur. Scopurile finale trebuie s fie foarte clare. Printre criterii sunt incluse efortul st ruitor i deprinderi bune de înv are. S-a dovedit constant c notele îi fac pe cei care ob in rezultate sc zute s î i piard motiva ia. Elevii trebuie s în eleag ce se a teapt de la ei pentru notele primite. notarea trebuie evitat cu excep ia cazurilor absolut necesare! Aceasta nu este u or de realizat. Un exemplu de comentariu constructiv ar fi acela al încuraj rii elevilor s intre în competi ie cu tema dat i cu ei în i i. s priveasc în perspectiv . rar s fie necesar. adic : laud . oferind alte s fac o trecere în revist a metodelor i tehnicilor de op iuni metodologice i instrumentale care îmbog esc practica evaluativ .

............ ......... 4.........486 317.......................................... ............................. ................. b)cuprinse între 945 i 935 ...... în viitor avem nevoie de mai multe cadre didactice care s fie capabile ini ial s se autoevalueze.....4...............817 104...2................ 2........... conven ionale sau nu................. Cu alte cuvinte......... evaluarea este un moment în cadrul înv rii.............. ...... cât i asupra profesorilor............. cinci sute doisprezece-........... Data: ............ Oricum ar fi..... iar apoi s aplice elevilor metodele de evaluare adecvate fiec rui moment al lec iei i fiec rei discipline în parte.............. ........ ............. ... 3. mi-a u urat destul de mult munca la acest material............ b)cu litere numerele: 53-....................... .213 112 . ....................Compar perechile de numere(folosind semnele <............ la fel de important ca i predarea..........96 699............. 9 38-.Precizeaz câte sute............................................Recunosc.............. .. Scrie: a)cu cifre numerele: optsprezece -......................799 486............ bazat pe metode vechi sau noi.............................. tradi ional sau modern ............................. 4......... ............................................... bazat pe curriculum-ul britanic.................... Fise de evaluare Numele i prenumele: .....................62 871......... trei sute apte-............. Scrie numerele naturale : a)de la 419 pân la 427 ........ 600 -....... zeci i unit i sunt în fiecare numar: 319 405 846 ..... > sau = ): 26 .... Calificativul: TEST DE EVALUARE INI IAL CLASA a III-a 1. ............................... de aceea ea trebuie aplicat atât asupra elevilor.............. experien a în înv mântul privat.

5.Calculeaz : 17+ 12= 49+ 37= 123+414=

.

38 -26 = 93 -68 = 587 -362=

.

6.Efectueaz apoi f proba : 455+309= 997 -844= . 581- 290= . ................................ ............................ .............................. 7. Afl termenul necunoscut: a+ 31=69 b- 123= 459 681 -c = 351 . b= c= . a= a= b= ... c= .

8. Realizeaz chipul unui om din figurile geometrice înv ate , precizând ce figure a i folosit i câte.

CHIPUL OMULUI

Figura geometric folosit

Num rul

9. Încercuie te m rimea pe care o m soar fiecare instrument de m sur : a) capacitatea b) lungimea c) timpul a)timpul b)masa c) capacitatea d) lungimea a)lungimea b)masa c)timpul d)valoarea

a)capacitatea b)valoarea c)lungimea

113

10.Rezolv urm toarea problem : Într-o bibliotec , pe un raft se afl 326 de c r i. Pe un alt raft sunt cu 18 mai multe. Câte c r i sunt pe cele dou rafturi? Rezolvare: ............................................................................................................................. .................... ................. ............................................................................................................................. ... ............................................................................................................................. .................... .................................................................................................................... 11. Compune o problem care s se rezolve printr-o opera ie de sc dere. ................................................. ................................................................................................ ............................................................................................................................. ...... ........................... ...................................................................................................................... ............................................................................................................................. ......

Numele: Calificativ ob inut: Test de evaluare

Data:

1. ncercuie te porumbul din stânga ta!

2.Scrie cu un X mai mult decât num rul piticilor!

3.Coloreaz atâtea stelu e câte indic cifra!

4.Marcheaz feti a mai înalt !

5

114

5. ncercuie te al aptelea oricel!

6.Bifeaz coroni a îngust !

7. Marcheaz creionul mai gros!

8.Creeaz o problem pornind de la imaginea dat i scrie opera ia corespunz toare.

DESCRIPTORI DE PERFORMAN

SUFICIENT y încercuie te obiectul aflat în partea stâng a imaginii; y stabile te num rul de elemente al mul imii date, scriind cu un X mai mult; y identific obiectul mai înalt; y identific obiectul mai îngust. BINE y încercuie te obiectul aflat în partea stâng a imaginii; y stabile te num rul de elemente al mul imii date, scriind cu un X mai mult; y identific obiectul mai înalt; y identific obiectul mai îngust; y marcheaz obiectul mai gros; y recunoa te ³al aptelea´ obiect dintr-o mul ime; FOARTE BINE y încercuie te obiectul aflat în partea stâng a imaginii; y stabile te num rul de elemente al mul imii date, scriind cu un X mai mult; y identific obiectul mai înalt; y identific obiectul mai îngust; y marcheaz obiectul mai gros; y recunoa te ³al aptelea´ obiect dintr-o mul ime; y identific mul imea de elemente corespunz toare unei cifre; y compune o problem i o rezolv .

115

.Scrie adunarile si rezultatele corespunzatoare imaginilor: 116 . Numele si prenumele Test de evaluare sumativa Adunarea numerelor naturale pana la 10 1.Data««.

.Observa regula. 9 «. 8=. 4 8 6 «. 6=«+« 7+ 3=«.coloreaza: 117 . 7 10 3 «. 9=«+«+« 4+ 4+ 1=«. 8 10 2 «.Daca ai terminat. 10=«+« 2+ 5=«.Completeaza: Termen Termen Suma 3 5 4 6 2 4 1 3 8 2 «. 9=«+«+« 3+ 4+ 1=«.+« 5+ 4=«. 8=«+«+« 4.2. 9 «. 5 7 3. 7= «+« 2+ 3+ 4=«.. 5 «. 8 0 «. 9=«+« 3+ 3=«.apoi completeaza: 4+ 3= 7 7= 4+3 6+ 2=«.

Anucuta. Editura Excelsior. F. Bucure ti. Editura P Didactic o Bucures i. erban. joc i recreativ-distractive. Culegere de exerci ii matematic pentru ciclul primar. v e 3.Bogdan.Barbu. 1993. 2003. Gabriela t i I matice distractive. H. M i t e l 2. Iaurum. Editura Aramis. Activit i de Pedagogic . Aprodu. i probleme de 118 . Timi oara. S deslu im tainele matematicii (fise de lucru pentru i i o c u 4.. Editura Coresi.. Madalina r i m a t e claseleI-IV). E. 1998.BIBLIOGRAFIE: 1. Popescu. Anina.B descu. P rtenie.

Editura Carminis.B u c u r e t i . Matematic distractiv pentru clasele I-IV (seria op ionale). gradul didactic I. 1998. Cristea. 5. de 119 . 1 9 9 6 6. Cojoaca. Sorin a .C t lin Mate matic (teste de evaluare si preg tire pentru concursurile scolare). Cojoaca. A. Pite ti. 1999 Pedagogie pentru preg tirea examenelor de definitivat. II i reciclare. Editura Mondocart. C l u g r i . C lug ri . Bucure ti. M . Arghirescu. A n g e l i c 7. L.

Columbia University.Decker. Matematica .exerci ii i probeme pentru ciclul primar. Probleme gi iocuri distractive pentru copii. Eduard.E 8. Curriculum and aims. Bucure ti. 10. Editura Niculescu SRL. N.Dancila. Viorel George P i t e t i . Matematic distractiv . d i t u r a H a 9. 1 9 9 7 . Teacher College. Editura Niculescu SRL.Dumitru. Bucure ti. loan. Editura Teora. Dancila. 1996. 1997. 1995.Y London. and 120 . Walter r d i s c o m .

Moise t i .I. Editura Convex. Timisoara. Editura Excelsior.B u c u r e 12. Mistor. 999 exercitii probleme pentru ciclul primar. 1500 exercitii de si probleme de matematica pentru clasele I-IV. 13. Oradea.Dumitru. Gh. Enache. M i h a i l M 14.. Editura All Educa ional. 1992. C 11.Rosu.. M. 1990 Jocurile traditionale de copii.1 994.Serbu. 2 0 0 2 . Viorel . Evseev.Tutulan. de si 121 . Bucure ti. Dzitac. Galati. Ivan a t e m a t ic distractiv . Editura PortoFranco.20 00.

loan E d i t u r a D 19. de clasele Exercitii si jocuri didactice pentru 122 . Neacsu. Gheorghe Jocuri logice pentru prescolari si scolari mici 16. Jinga. loan.Garboni. Bucuresti. 18. Editura Didactica si Pedagogica. Editura Didactica si Pedagogica. Sofia. Editura Editis. Iftime. Invatarea eficienta. 1987. 1994. 1996.15. Tratat pedagogic generala.Negret. Bucuresti. loan a a I l a ) . Bucuresti. Bucuresti. Achim i d a c tica si Pedagogica. Metodica predarii matematicii la I-IV. Onetiu. Nicola. loan ( e d i t i 17. 1988.

M e Matematica distractiva.m a t 20. 1997 Culegere de probleme de aritmetica pentru clasele primare.Edi tura Hyperion. M.Schneider. E d i t u r a 22. Stoica. 1994 Creativitatea cunoastere Pedagogica. B e s t Bucuresti. 1983.2000. Craiova.Singer. Ana T elevilor . Alexandria.Victoria. Gh. Editura All m a Educational. A c a . t i 21. Padureanu. Schneider.Editura Didactica si SRL.posibilitati de h e si educare. Bucuresti. 123 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->