Cuprins

1. Tema de proiectare....................................................................................................... 3
2. Introducere.................................................................................................................... 4
2.1Importanţa procesului studiat.................................................................................. 4
2.2Tendinţele de dezvoltare în ţară şi pe plan internaţional..........................................5
3. Descrierea procesului tehnologic................................................................................... 6
3.1 Aspecte teoretice ale procesului unitar de fermentaţie.............................................6
3.1.1 Analiza produsului finit................................................................................ 6
3.1.2 Materii prime şi auxiliare...............................................................................8
3.1.3 Analiza parametrilor de operare...................................................................11
3.1.4 Sursa de microorganisme.............................................................................13
3.1.5 Analiza comparativă a procesului tehnologic..............................................14
3.2 Fazele procesului tehnologic...................................................................................15
3.3 Schema instalaţiei de obţinere a alcoolului etilic....................................................19
4. Locul şi rolul bioreactorului............................................................................................21
4.1 Stoechiometria transformării....................................................................................21
4.2 Caracterizarea microbiologică şi fiziolgică a tulpinii microbiene folosite...............22
4.3 Calcul efectului termic..............................................................................................22
4.4 Modele cinetice pentru trasformarea microbiană......................................................23
5. Bilanţul de materiale şi termic pnetru instalaţie...............................................................24
5.1 Bilanţ de materiale pentru aparatele instalaţiei..........................................................24
5.2 Bilanţ termic pentru bioreactor..................................................................................30
6. Dimensionarea bioreactorului...........................................................................................31
6.1 Calculul duratei de reacţie pentru modelul cinetic alea şi condiţiile de operare.......31
6.1.1 Ecuaţiile modelului.........................................................................................31
6.1.2 Soluţionarea ecuaţiilor...................................................................................32
6.2 Calculul duratei pentru o şarjă..................................................................................34
6.3 Determinarea volumului bioreactorului, geometria şi amenajările interioare .........35
6.4 Verificarea regimului termic.....................................................................................36
7. Predimensioanarea mecanică a bioreactorului................................................................38
8. Consideraţii asupra conducerii şi controlului bioreactorului...........................................42
2
9. Materialul grafic – schiţa bioreactorului cotată la scară..................................................43
10. Bibliografia....................................................................................................................44
1.Tema de proiect
Să se proiecteze o instalaţie de obţinere a alcoolului etilic alimentar obţinut prin procesul unitar de
fermenaţie alcoolică utilizând Saccharomyces cerevisiae, cu următoarele date tehnologice:
1. materia primă: cartofi;
2. producţia anuală de alcool etilic: P = 20.000 t/an;
3. concentraţia de substrat la intarea în reactor: c
s0
= 150 g/L;
4. fracţia masică de alcool la ieşirea din coloana de rectificare: x = 0.96;
5. concentraţia de alcool la ieşirea din fermentator este mai mare de 10 g/L;
6. tipul de fermentator utilizat: reactor discontinuu cu amestecare perfectă.
Toate celelalte specificaţii necesare proiectării corecte a instalaţiei biochimice se iau în
conformitate cu procesul tehnologic ales.
3
2. Introducere
2.1 Importanţa procesului studiat
Etanolul sau alcoolul etilic este unul dintre cei mai utilizaţi compuşi chimici putând fi considerat
unul din cele mai vechi alimente cunoscute omului. Berea fermentată se consuma în Babilon, iar
vinul a fost produs încă din anul 3000 î.e.n.
Procesul de distilare îsi are originile prin secolul X – XIV. În acestă vreme s-a descoperit şi efectul
“spiritual” al alcoolului de unde i s-a dat şi numele spiritus. Primele distilerii au avut ca scop
obţinerea alcoolului pentru scopuri medicinale.
Până în secolul XVII s-a considerat că fermentaţia alcoolică este un proces rezidual, în care drojdia
rezultată era aruncată. Natura fermentaţiei a fost clarificată în secolul 19 odată cu descoperirea
microscopului, când s-a dovedit că celulele de drojdie sunt organisme vii. Totuşi a durat 150 de ani
până când s-a recunoscut că organisme vii sunt responsabile pentru procesul de fermentaţie.
Alcoolul etilic reprezintă o materie primă valoroasă pentru numeroase sectoare industriale:
industria alimentară, industria chimică, industria farmaceutică. În industria chimică, unde reprezintă
materia prima pentru obţinerea unor produse valoroase, spiritul de fermentaţie este în competiţie cu
alcoolul de sinteză, obţinut în urma unor procese tehnologice complexe, din materii prime
petroliere.
Având în vedere proprietăţile sale adecvate, etanolul a fost considerat ca un carburant posibil pentru
motoare, practic în cursul întregii istorii a motoarelor cu explozie.
Solicitări mari pentru alcoolul carburant au determinat ca în Brazilia, spre exemplu, în perioada
1984-1985, producţia planificată a fost de 9,064 miliarde litri, iar în prezent se produc peste 10
miliarde litri.
Una dintre cele mai importante utilizări ale etanolului este folosirea lui ca şi combustibil sau prin
amestecare cu diferite parţi de benzină, rezultând biodisel. Utilizarea etanolului drept carburant în
Europa a fost abordată încă din 1902. Utilizarea lui economică însa, în amestec cu benzina s-a
realizat însă abia în 1922 în Franţa. Interesul pentru obţinerea alcoolului etilic este mult mai mare în
scopul folosirii lui ca aditiv, deoarece tetraetilul de plumb este toxic şi legislaţia din S.U.A. şi
4
diferite ţări europene a interzis utilizarea acestuia. Şi în ţara noastră se fac eforturi pentru utilizarea
pe scara cât mai largă a benzinei fără plumb în scopul protejării mediului înconjurător.
Sunt circa trei variante de utilizare a etanolului în motoare fiecare cu avantajele şi dezavantajele
sale,cum sunt: în amestec cu benzină, arderea directă a etanolului în motoarele pe benzină, adaos de
combustibil la motoarele diesel. Primele doua variante se folosesc la motoarele otto, cu scânteie
(cele pe benzină). Prima variantă - amestecul etanol-benzină (gasohol) necesită etanol anhidru, cea
de-a doua varianta permite utilizarea etanolului pana la o concentraţie de 85% sau chiar mai jos.
Adică se poate folosi direct etanolul obţinut prin distilare, nedeshidratat. Cea de-a treia variantă e
cea mai complicată, deoarece implică modificarea alimentării motoarelor diesel, astfel încât trebuie
montat un carburator suplimentar.
Practic etanolul intră ca la motoarele pe benzina, dar este aprins de o cantitate mică de motorina
care este injectată "normal" ca la motoarele de motorină.
2.2Tendinţele de dezvoltare în ţară şi pe plan internaţional
Datorită creşterii preţului mondial al petrolului,ţările din Europa de Sud-Est,şi nu numai încearcă
diminuarea dependenţei de acest produs lansându-se în construcţia de fabrici pentru producţia
carburanţilor alternativi.
Carburantul derivat din plante industriale, în special din seminţele de rapiţă şi floarea soarelui, se
transformă într-o investiţie importantă,reglementările Uniunii Europene stipulând că cel puţin 2%
din dieselul aflat pe piaţă în acest an trebuie să fie pe bază de plante, iar creşterea anuală a cotei de
piaţă este preconizată la 0.75% până în anul 2010. Românii au fost primii care s-au lansat în lupta
pentru cota de piaţă, atât pe plan intern cât şi în Europa. Ţara noastră producând acum trei milioane
de tone de biodiesel anual. Firma portugheză Martifer investeşte în construcţia unei fabrici de
biodiesel în judeţul Călăraşi, la Lehliu Gară.Proiectul ,în valoare de 47 milioane de euro va fi
finalizat până în anul 2007. Fabrica are planificată o capacitate semnificativă, de până la 100.000 de
tone de biodiesel anual,ceea ce înseamnă o treime din consumul de carburant ecologic din România.
Acest proiect va fi si în favoarea dezvoltării sectorului agricol din zona respectivă, întrucât această
cantitate de carburant presupune cultivarea a 50 000 de hectare.
Un alt proiect, în valoare de 133 milioane de euro, este condus de MAN Ferrostaal, o
diviziune a companiei MAN din Germania. Aceasta construieşte o fabrică la Aţel şi Loamneş, în
judeţul Sibiu, care are planificat ca producţia să ajungă până la o cantitate de 400 tone de carburant
zilnic până în anul 2008 ceea ce înseamnă cultivarea a 120.000 de hectare.
Compania petrolieră Rompetrol aspiră la o producţie anuală de 60.000 tone în 2007.
5
Serbia intenţionează să construiască prima sa fabrică anul viitor. Un producător local din
sectorul uleiului vegetal, Victoria Group din Sid, Vojvodina, intenţionează să construiască o fabrică
în valoare de 15 milioane de euro care va produce 100.000 de tone de biodiesel anual din seminţe de
rapiţă, soia şi floarea soarelui.
Cu o producţie de 3.6 miliarde de galoane de etanol şi exporturi de alte 600 de milioane, Brazilia
acoperă jumătate din piaţa mondială. Pe piaţa internă, şapte maşini din zece utilizează etanol, la un
preţ cu o treime mai mare decât cel al benzinei. Brazilia intenţionează să introducă etanolul chiar şi
în industria liniilor aeriene.
Exemplul brazilian demonstrează că guvernele trebuie să introducă utilizarea
etanolului.Agricultorii trebuie să primească stimulente pentru cultivarea porumbului, rapiţei şi a
altor materii brute. Guvernele trebuie să finanţeze extinderea reţelei de staţii pentru alimentarea cu
noul carburant şi trebuie să impună instituţiilor statului să utilizeze vehicule pe bază de biodiesel
sau etanol.
3. Descrierea procesului tehnologic
3.1 Aspecte teoretice ale procesului unitar de fermentaţie
3.1.1 Analiza produsului finit
Etanolul sau alcoolul etilic este un compus chimic care face parte din clasa compuşilor
hidroxilici, mai exact din clasa alcoolilor. Industrial etanolul se obţine prin fermentaţie folosind
glucoză produsă din zahăr, obţinut din hidroliza amidonului, în prezenţa drojdiei şi a unei
temperaturi de sub 37°C.
Formula structurală a etanolului este următoarea:
Etanolul este un compus chimic lichid incolor şi inflamabil. Acesta se amestecă cu apa în
orice proporţie şi formează amestecuri azeotrope care pot conţine până la 96% alcool etilic. Este un
solvent excelent pentru multe substanţe şi este folosit în producerea parfumurilor, lacurilor, a
6
celulozei şi a explozivilor. Marea majoriatate a etanolului industrial este denaturată pentru a nu
putea fi consumată pe post de bautură.
Gruparea hidroxil face ca, în general, alcoolul să fie moleculă polară. Acele grupări pot
forma legături de hidrogen una cu alta şi cu alţi compuşi. La alcooli există două posibilităţi de
dizolvare: tendinţa grupei polare -OH de a-l face solubil în apă şi cea a catenei laterale de a i se
opune. De aceea, metanolul, etanolul şi propanolul sunt solubile în apă deoarece influenţa grupării
hidroxil este mai puternică decât cea a catenei. Datorită legăturii de hidrogen, alcoolii tind să aibă
puncte de fierbere mai ridicate faţă de hidrocarburi şi eteri. Toţi alcooli simpli sunt solubili în
solvenţi organici. Legăturile de hidrogen arată că alcooli pot fi folosiţi ca solvenţi proteici.
În tabelul 3.1 sunt prezentate câteva dintre proprietăţile fizice, chimice si termodinamice ale
alcoolului etilic.
Tab. 3.1 Proprietăţile alcoolului etilic
Nume IUPAC Etanol
Nume uzual Alcool etilic
Formulă chimică C
2
H
5
OH sau C
2
H
6
O
Masa moleculară 46.07 g/mol
Culoarea Lichid incolor
Punctul de solidificare 158,8 K (-114,3 °C)
Punctul de fierbere 351,6 K (78,4 °C)
Punctul triplu 159 K (-114°C)
Punctul critic 514 K (241°C), 63 bar
Presiunea de vapori 58,7 hPa
Entalpia de formare, Δ
fus
H 4,9 kJ/mol
Entropia de formare, Δ
fus
S 31 J/mol·K
Entalpia de vaporizare, Δ
vap
H 38,56 kJ/mol
Densitate 0,7894 g/cm³
Vâscozitate 1,19 cP a 20ºC
Δ
f
H
0

liq
-277,38 kJ/mol
S
0

liq
159,9 J/mol·K
Căldura specifică, C
p
112,4 J/mol·K
Δ
f
H
0

gas
-235,3 kJ/mol
S
0

gas
283 J/mol·K
C
p
65.21 J/mol·K
Punctul de aprindere 17°C
Punctul de autoaprindere 425°C
Limita de explozie 3.5-15%
pH 7.0
Solubil în Apă, cetone şi eteri
Solubilitate în apă Total miscibil
Densitatea optică n
D
20
= 1.36
Indicele de refracţie 1.36
7
Alcoolul etilic poate afecta sistemul nervos central, dând stări de euforie, dezechilibre majore,
somnolenţă, halucinaţii, confuzie şi în acelaşi timp încetineşte reflexele. În concentraţii mai mari
poate afecta mişcarea, împiedică coordonarea corectă a mâinilor, picioarelor, pierderea temporală a
vederii, etc. În unele cazuri poate produce o iritabilitate crescută a persoanei intoxicate, precum si
stare de agresivitate a acesteia; în alte cazuri poate produce lezarea zonei care controlează
impulsurile, producând impulsuri incontrolabile sau convulsii. În ultimul caz poate induce coma
alcoolică, iar ulterior aceasta poate conduce la moarte persoana intoxicată.
3.1.2 Materii prime şi auxiliare
Materiile prime folosite la producerea alcoolului prin fermentatie se pot clasifica astfel:
- materii prime amidonoase:
- cereale: porumb, secara, grau, orz, ovaz, orez, sorg etc.;
- cartofi;
- radacini si tuberculi de plante tropicale: radacini de manioc, tuberculi
de batate etc.;
- materii prime zaharoase:
- sfecla si trestia de zahar;
- melasa din sfecla si trestie de zahar;
- struguri, fructe, tescovine dulci etc.;
- materii prime celulozice:
- deseuri din lemn de brad, molid, fag etc.;
- lesii bisulfitice rezultate de la fabricarea celulozei;
- materii prime care confln inulina si lichenina:
- tuberculi de topinambur;
- radacini de cicoare;
- muschi de Islanda.
Cele mai utilizate materii prime sunt cerealele, cartofii si melasa.
Tab. 2 Compoziţia chimică medie a cartofilor (Kreipe, 1972)
Compusul Valori medii Limite de variatie
Umiditate, % 75,0 68,0-85,0
Substance extractive neazotoase,
din care amidon, %
20,85
18,0
19,5-23,0
14,0-22,0
Proteine, % 2,0 0,7-3,7
Lipide, % 0,15 0,04 - 1,0
Celuloza, % 1,0 0,3-3,5
8
Substante minerale, % 1,0 0,5-1,0
Amidonul este foarte răspândit în regnul vegetal, constituind rezerva de glucoză a plantelor.
Amidonul este sintetizat de plante din CO
2
şi H
2
O sub acţiunea luminii solare cu ajutorul clorofilei.
Fazele principale ale sintezei amidonului constau în producerea întâi a glucozei, şi apoi
condensarea cât mai multor molecule de glucoză, formându-se, lanţul polizaharidic, amidonul.
Din punct de vedere al compoziţiei chimice, amidonul nu este o substanţă omogenă, el fiind
alcătuit din doi componenţi principali.
Deosebirea celor doi componenţi este de ordin structural.
Amiloza este un polimer liniar, format din molecule de D-glucoză legate prin legături α(1-4)
glicozidice. Molecula de amiloză are un grad de polimerizare cuprins între 500 şi 6000 unitati
glicozil.
O
H
O
H
HO
H
OH
H
H
OH
O
H
O
H
HO
H
OH
H
H
OH
O
H
O
H
HO
H
O
OH
H
H
OH
Figura 3.2 Structura liniară a amilozei
Amiloza este solubilă în apă caldă, dând o soluţie coloidală opalescentă, fără să cleifice.
Reacţionează cu iodul dând o coloraţie albastră. Prin hidroliză sub acţiunea amilazei se obţine
maltoza.
Amilopectina este componentul ramificat al amidonului, format din resturi de α-D-glucoză cuplate
în principal cu legături α(1-4) şi legături de ramnificare α(1-6) în proporţie de 5-6 %.
O
H
O
H
HO
H
OH
H
H2C
H
OH
O
H
O
H
HO
H
OH
H
H2C
H
O
O
H
O
H
HO
H
O
OH
H
H2C
H
OH
O
H
O
H
HO
H
OH
H
H
OH
Figura 3.3 Structura amilopectinei
În apă caldă, amilopectina formează un clei, gelificându-se.
La receptia cartofilor se determina continutul in amidon cu ajutorul balantelor de amidon
(Reimann, Parow, Eckert) (Eckert, 1987; Goslich, 1984). in locul contjnutului in amidon se foloseste,
9
astazi, "substanta fermentescibila", prin hidroliza totala a materiei prime cu enzime adecvate si
determinarea glucozei formate prin metoda enzimatica (Senn, 1988).
Materiile auxiliare. Cele folosite la fabricarea alcoolulul sunt:
- maltul verde ;
- preparatele enzimatice microbiene;
sarurile nutritive:
- factorii de crestere:
- acidul sulfuric;
- antispumantii;
- antisepticele ;
- dezinfectantii.
Maltul verde este folosit ca agent de zaharificare a plamezilor din cereale si cartofi, datorita
continutului sau in enzime amilolitice. Se obtine dupa o tehnologie asemanatoare cu cea de
producere a maltului pentru bere, cu deosebirea ca durata de germinare este mai lunga,
urmarindu-se acumularea unei cantitati maxime de amilaze.
Criteriile care la baza aprecierii caliatăti malţului sunt: aspectul exterior şi activitatea enzimatică. În
tabelul 4 este prentată aprecierea în funcţie de activitatea α si β – amilolitică calităţii malţului
verde.
Tab. 4 Aprecierea calităţii maltului verde în funcţie de activiatea α si β – amilolitică (Banu, 1998)
Caliatatea malţului verde Activiatea α – amilolitică
(SKB)
1
Activitatea β – amilolitică
(°WK)
*
Excepţională - peste 450
Foarte bună peste 64 401 – 450
Bună 53 – 64 351 – 400
Satisfacătoare 41 – 52 300 – 350
Nesatisfăcătoare sub 41 sub 300
Malţul verde este mărunţit în mori cu disc sau cu ciocane pe cale umedă, fiind transformat într-un
lapte înainte de folosirea lui în proces. Cantitatea de apă care este introdusă în această etapă este de
250 – 300 l/100kg malţ verde. Laptelui de malţ i se adaugă formalină 40%, în cantităţi de 150 –
200 ml la 1000 l plămadă, pentru a se împiedica ulterioarele infecţii cu bacterii care ar putea avea
loc în timpul zaharificării. O altă substanţă care s-ar putea adauga pentru a stopa aceste este infecţii
1
* Activităţile enzimatice raportate la substanţa uscată a malţului verde.
* SKB reprezintă grame de amidon solubil dextrinizat de către 1 g malţ verde, in timp de 60 min la 20°C
*(°WK) reprezintă grame de maltoză rezultate prin acţiunea extractului provenit din 100 g malţ verde asupra unei
soluţii de amidon solubil 2%, in timp de 30 min, la 20ºC si la pH = 4,3.
10
este aldehida formică, dar din pacate aceasta nu poate fi eficientă decât în primele ore ale
fermentaţiei deoarece este transformată fie în acid formic fie în alcool metilic.
Preparatele enzimatice microbiene se obtin prin cultivarea in conditii absolut pure a unor
tulpini de bacterii si mucegaiuri pe medii de cultura adecvate,urmata de purificarea preparatului
brut rezultat. In comparatie cu maltul verde, ele prezinta urmatoarele avantaje:
- activitate enzimatica standardizata, care se modifica putin la depozitare;
-α - amilaza bacteriana se caracterizeaza printr-o termorezistenta mult mai ridicata (pana la
11O°C);
-sunt mai sarace in microorganisme daunatoare;
-se obtin randamente mai ridicate in alcool, deoarece pot hidroliza si alte
poliglucide;
-sunt necesare spatii mai reduse la depozitare si transport;
-se economisesc cheltuielile legate de producerea si maruntirea maltului verde.
3.1.3 Analiza parametrilor de operare
Fermentaţia alcoolică în condiţii industriale foloseşte substraturi naturale bogate în glucide
fermentescibile, iar viteza de fermentare şi transformare a substratului sunt dependente de diferiţi
factori, cum ar fi: factorii biologici şi factori fizico – chimici.
Procesul de fermentaţie decurge în conditii blânde, în comparaţie cu procedeul de sinteză al
etanolului. Astfel, temperaturile de fermentare sunt cuprinse între 30 şi 40°C, se lucrează la
presiune atmosferică sau puţin mai mare decât aceasta, în condiţii de sterilitate şi în lipsa
oxigenului .
În funcţie de prezenţa oxigenului în mediul supus fermentării, drojdiile se pot comporta astfel: în
imersare, celulele de drojdie produc fermentarea glucidelor, obţinând o cantitate de energie mică
(2 moli ATP/mol de glucoză fermentată), de aceea se foloseşte o cantitate mai mare de zahăr
pentru obţinere de energie, creşterea numărului de celule are loc foarte lent; dacă mediu este foarte
puternic aerat, are loc procesul invers fermentaţiei, şi anume respiraţia. Deoarece în prezenţa
oxigenului oxidarea are loc până la produşii finali (CO
2
şi H
2
O) cantitatea de energie este mult mai
mare, pentru acelaşi echivalent energetic consumându-se o cantitate mai mică de zahăr.
Cantitatea de zahăr influenţează direct proporţional viteza de fermentare atunci cand se situează în
limite de 5-12%. Cu creşterea concentraţiei de zahăr, anumite drojdii mai sensibile suferă o
inhibare în activitate. Drojdiile de fermentaţie sunt osmotolerante şi produc fermentaţie bună a
11
substraturilor care au o concentraţie de zahăr de circa 170-250 g zahăr/dm
3
. Plămezile amidonoase
folosite industrial ca substraturi bogate în zahăr, trebuie să sufere o hidroliză enzimatică, în urma
căreia sunt transformate în glucoză, maltoză, dextrine cu molecule mici, acestea din urmă fiind
transformate în alcool etilic.
pH-ul mediului are un rol important deoarece, în fucţie de pH, se cunosc două forme ale
fermentaţiei: fermentaţia alcoolică propriu-zisă care se desfaşoară la pH = 3.5 – 5, când se
formează preponderent alcool etilic şi dioxid de carbon, cu produşi secundari obţinuţi în cantităţi
foarte reduse, şi fermentaţia la pH alcalin, când pe lângă produşii pricipali substratul poate fi
transformat în glicerol până la 30 % din zahărul fermentat. De obicei, fermentaţia alcoolică la
scară industrială, are un pH iniţial de 4-6, în funcţie de capacitatea de tamponare a mediului. Dacă
pH-ul în timpul fermentaţiei este mai mic de 5, creşterea bacteriană este puternic inhibată. Pentru
majoritatea tulpinilor de Saccharomyces cerevisiae valoarea pH-ului este situată între 2,4-8,6 cu
un optim la 4,5.
Sărurile minerale. Substanţele chimice existente sau adăugate pot influenta procesul de
fermentaţie. Fosfaţii au o influentă pozitivă, deoarece participă la formarea acizilor adenilici şi la
formarea esterilor fosforici ai glucidelor, forme în care sunt transportate în celulă şi fermentate,
conducând la o dezvoltare rapidă a drojdiilor. Dioxidul de sulf se adaugă în cantităţi mici de 200-
500 mg/dm
3
pentru a favoriza activitatea drojdiilor fermentative care sunt sulfitorezistente.
SO
2
influenţează viteza de fermentare., dacă doza de SO
2
introdusă este mai mare, fermentaţia
alcoolică este deviată de la forma de bază, conducând la formarea în exces a glicerolului, a
acidului acetic şi a unor cantităţi mai mici de alcool etilic.
Fermentaţia alcoolică poate avea loc între 0 şi 35°C. În funcţie de specia de drojdie folosită
predominantă sau folosită în cultura pură, temperaturile optime pentru fermentaţia alcoolică se
situează în jurul a diferite valori. Pentru Saccharomyces cerevisiae, optimul este în jurul valorii de
28-30°C. În procesul discontinuu de fermentaţie, temperatura optimă de lucru se situează puţin
sub temperatura optimă de creştere. Acest lucru se atribuie inhibiţiei datorate etanolului la
temperaturi ridicate. In acest caz, viteza de producere a etanolului este mai mare decât viteza de
transport prin membrană. Aceasta conduce la o acumulare de etanol, inhibiţia unor enzime şi
ulterior moartea celulei.
Fermentaţia decurge mai repede dacă celulele folosite sunt în fază exponenţială de creştere sau la
începutul fazei staţionare de creştere, în timp ce drojdiile autolizate îşi pierd proprietăţile
fermentative, ca rezultat al hidrolizei proteinelor intracelulare. Viteza de fermentare depinde şi de
numărul de celule/cm
3
mediu, viteza creşte cu numărul de celule. Această concentraţie este bine
12
stabilită în practică din consideraţii economice, ea fiind de 10
6
-10
7
celule/cm
3
, pentru declanşarea
rapidă a fermentaţiei.
Etanolul este toxic pentru drojdie. Efectul cel mai vizibil este asupra membranei celulare; efectul
cel mai toxic a fost postulat ca distrugerea membranei sau schimbarea proprietăţilor ei. Etanolul
inhibă atât creşterea cât şi producţia de alcool într-un mod noncompetitiv. La concentraţii de până
la 2%, la majoritatea drojdiilor efectul inhibitor este neglijabil. La concentraţii mai mari efectul
etanolului este mai evident. La concentraţii de etanol mai mari de 110 g/L, sinteza etanolului se
opreşte la majoritatea tulpinilor. Totuşi, la tulpinile alcoolorezistente, se poate obţine etanol chiar
şi la concentraţii de 20%.
3.1.4 Sursa de microorganisme
Fermentaţia alcoolică este un proces anaerob prin care glucidele fermentescibile sunt metabolizate
prin reacţii de oxidoreducere, sub acţiunea echipamentului enzimatic al drojdiei, în produşi
principali (alcool etilic, CO
2
) şi produşi secundari (alcooli superiori, acizi, aldehide, etc).
Cele mai utilizate microorganisme sunt drojdiile Saccharomyces, care prin fermentarea glucidelor,
pot să producă mai mult de 8
0
alcool etilic.
Fermentaţia alcoolică este un proces întâlnit şi la alte microorganisme: Bacillus macerans,
Clostridium acetonoetilicus, Zymomonas mobilis, acestea produc cantităţi mai reduse de alcool
etilic comparativ cu drojdiile şi nu sunt folosite foarte des.
În funcţie de modul în care drojdiile se comportă în timpul fermentaţiei acestea se pot clasifica în
următoarele categorii:
- de fermentaţie superioară;
- de fermentaţie inferioară.
După un alt criteriu, drojdiile folosite la fermentarea plămezilor fermentescibile se pot clasifica
astfel:
- drojdii lichide pregătite;
- drojdii speciale pentru alcool uscate sau sub formă comprimată;
- drojdii de panificaţie.
Saccharomyces cerevisiae este un organism cu care se lucrează uşor, deoarece este nepatogen, şi
datorită multitudinii de aplicaţii apărute de-a lungul timpului în obţinerea de produse consumabile,
13
ca etanolul sau drojdia, a fost clasificat ca organism GRAS (generally regarded as seif = organism
considerat sigur, netoxic). De asemenea, fermentaţia şi procesele tehnologice de producţie la scară
largă cu Saccharomyces cerevisiae fac ca acest organism sa fie atractiv, la îndemână, pentru câteva
scopuri biotehnologice. Un alt motiv important pentru a justifica utilizarea microorganismului
Saccharomyces cerevisiae în cadrul biotehnologiei îl reprezintă susceptibilităţile sale la
modificările genetice prin tehnologia ADN recombinant, care a fost mai departe înlesnite de
accesul la secvenţa genomică completă a Saccharomyces cerevisiae.
Drojdia Saccharomyces cerevisiae este unul dintre cele mai simple organisme eucariote, cu o
mărime a genomului de trei ori mai mare decât al bacteriei Echerichia coli. Metabolismul acestei
drojdii este extrem de adaptabil, ea fiind capabilă să crească pe o varietate foarte mare de
substraturi, în condiţii favorabile putând creşte în prezenţa unor concentraţii mari de etanol.
Saccharomyces cuprinde 45 de specii de activitate preponderent fermentativă. Dintre toate acestea,
reprezentante sunt: Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, Saccharomyces
cerevisiae var. elipsoideus, Saccharomyces bayanus. Pentru fermentaţia alcoolică în urma căreia
se obţine preponderent alcoolul etilic se foloseşte cel mai adesea Saccharomyces cerevisiae.
Saccharomyces cerevisiae izolată din bere şi ulterior din vin, după cultivarea pe extract de malţ
timp de 3 zile, se prezintă sub forma unor celule sferice, elipsoidale, cilindrice, alungite, dispuse
izolat sau în perechi şi ocazional formează lanţuri şi aglomerări. Celulele de Saccharomyces
cerevisiae au dimensiuni medii de (3-7) × (4-14) μm.
Se întâlnesc şi celule filamentoase care ajung la 30 μm lungime. În mediu lichid formează
sediment şi ocazional un inel incomplet. Drojdiile din acest tip fermentează glucoza, galactoza,
zaharoza, maltoza, 1/3 din rafinoză şi dextrinele. De asemenea ele asimilează alcoolul etilic,
glicerina şi acidul lactic. Saccharomyces cerevisiae suportă bine aciditatea şi alcoolul şi se
dezvoltă optim între 25 şi 30
0
C. Datorită capacităţii lor de a produce alcool (până la 14%).
Drojdiile din acest tip prezintă interes pentru industria fermentativă şi în laborator pot fi crescute la
30
0
C, pe mediu complet (extract de drojdie 1%, peptonă 2%, glucoză 2% sau K
2
HPO
4
0,2%,
MgSO
4
0,1%, (NH
2
)SO
4
0,1%, autolizat de drojdie 1%) şi sunt utilizate în producţia de proteine.
3.1.5 Analiza comparativă a procesului tehnologic
Fermentarea este un proces biochimic care se poate desfăşura atât în regim continuu, cât şi în
regim discontinuu. Atât regimul continuu, cât şi cel discontinuu prezintă avantaje şi dezavantaje.
14
Dacă comparăm un reactor discontinuu (DC) si unul continuu(D), şi dacă densitateta mediului de
reacţie este constantă, ecuaţiile celor două reactoare conţin aceeaşi integrală şi prin urmare, din
punct de vedere al performanţei tehnice sunt echivalente.
Însă atunci când se doreşte selectarea tipului de reactor, pe lângă identitaea conversiei finale
realizate, trebuie să fie luate în calcul şi alte aspecte.
În cazul operarii în regim discontinuu se poate atinge o canversie a substratului mai mare decât în
cazul oprării continue, deaorece timpul pe care moleculele de substrat îl petrec în interiorul
reactorului este mai mare. Reactorul discontinuu este versatil, iar operarea lui este realtiv simplă.
Pe de altă parte manopera este importantă şi automatizarea pretenţioasă. Reactorul cu deplasare are
o operare pretenţiosă şi este rigid în exploatare, necesitând tehnicitate ridicată a operatorului.
3.2 Fazele procesului tehnologic
Fabricarea alcoolului din cartofi se poate face prin două grupe de procedee:
-cu fierbere sub presiune a materiei prime (HDV);
-fara fierbere sub presiune (DSA).
Procedeele clasice (HDV) de producere a alcoolului din cartofi se bazează pe
fierberea sub presiune a materiei prime la 150-165°C, care se face in scopul gelificării şi
solubilizarii amidonului, astfel încât acesta să poată fi atacat de catre amilaze la zaharificare.
Aceste procedee prezintă urmatoarele dezavantaje:
-consumul de energie termică este ridicat ;
-modul de lucru este, de regulă, discontinuu iar posibilităţile de recuperare a căldurii sunt
reduse;
-datorita solicitării termice ridicate a materiei prime (150-165°C) se formează produşi
secundari,melanoidine si caramel;
- plămezile obţinute nu sunt omogene, iar borhotul rezultat are o valoare furajera mai
scăzută.
Procedeele de prelucrare fără presiune (DSA) se bazează pe faptul că energia termică
necesară pentru fierberea sub presiune este înlocuită, în mare parte, prin energia de marunţire a
materiei prime, astfel încat amidonul granular sa poatp fi fluidificat si zaharificat. Necesarul de
energie electrică pentru marunţire variază, in funcţie de gradul de marunţire dorit si de procedeul
15
folosit, intre 16 si 30 kWh /t cereale, fiind mult mai scăzut decât necesarul de energie termică de
la fierberea sub presiune.
Recepţionarea şi depozitarea materiei prime
La recepţia cartofilor se determină conţinutul în amidon cu ajutorul balanţelor de amidon
(Reimann, Parow, Eckert) (Eckert, 1987; Goslich, 1984).În locul conţinutului în amidon se
foloseste, astăzi, "substanţa fermentescibilă", prin hidroliza totala a materiei prime cu enzime
adecvate si determinarea glucozei formate prin metoda enzimatică (Senn, 1988).
Transportul materiei prime se face fie pe linii rulante mecanizate fie prin descărcarea manuală a
sacilor în funcţie de tipul de funcţionare a procesului continuu, semicontinuu sau discontinuu.
Precurăţarea materiei prime
Precurăţirea are rolul de a îndepărta urmele de praf sau alte microorganisme de infecţie care
ar putea infecta cultura de drojdie.
Cântărirea
Se foloseşte un cântar basculă automat, încărcare-descărcare.
Mărunţirea
Mărunţirea cartofilor se face în funcţie de procedeul de prelucrare aplicat. Procedeul de prelucrare
fără presiune necesită o mărunţire optimă a materiei prime, astfel încât să se obţină randamente
maxime în alcool, cu consum minim de energie.
Printr-o simplă măcinare uscată sau umedă nu se poate obţine granulaţia dorită a măcinişului, ceea
ce conduce la o zaharificare incompletă şi la o micşorare a randamentului în alcool. Din acest
motiv se recomandă mai întâi o măcinare uscată cu ajutorul unei mori cu ciocane, cu sită cu
ochiuri mari, urmând ca cea de-a doua mărunţire, umedă, să se facă după fluidificare într-o moară
cu discuri.
În funcţie de modul cum se realizează mărunţirea, diferitele procedee de obţinere ,fără presiune, a
plămezilor din cartofi se pot clasifica astfel: procedee cu măcinare uscată; procedee cu măcinare
umedă; procedee cu măcinare uscată şi umedă; procedeul cu dispersie.
Aceste procedee se pot folosi, în practică, fără recircularea borhotului sau cu recircularea
borhotului.
Fluidificarea
16
Materia primă cântărită este trimisă la moara cu ciocane unde se adaugă enzima de fluidificare şi
apa de proces. Plămada rezultată este trecută într-un schimbător de căldură în care se încălzeşte
până la temperatura de 70-80˚C, cu ajutorul plămezii care circulă în contracurent. Gelifierea
plămezii are loc într-un ejector, iar fluidificarea are loc într-un fierbător. Plămada este
omogenizată de o moară cu discuri după care este răcită într-un schimbător de căldură în spirală
până la temperatura de zaharificare. După ce ajunge la temperatura de zaharificare se adaugă
enzima de zaharificare, se lasă în repaus 30 minute pentru zaharificarea plămezii.Această
zaharificare este necesară deoarece drojdiile fermentescibile nu produc amilaze şi nu pot produce
hidroliza enzimatică a polizaharidelor. După aceasta se continuă răcirea până la temperatura de
20-25˚C într-un schimbător de căldură cu plăci. Avantajul folosirii acestei metode constă într-o
economie totală de energie.
Însămânţarea
Pentru fermentarea plămezilor se pot folosi drojdii lichide ( cultivate în fabrică ), drojdii speciale
pentru alcool ( uscate sau comprimate ) sau drojdii de panificaţie. În ultimul timp se folosesc pe
scară tot mai largă drojdiile uscate în locul celor lichide, deoarece acestea pot fi imediat utilizate
după o prealabilă hidratare, au o bună conservabilitate şi se dozează mai uşor. În cazul drojdiilor
lichide se folosesc 1-3 l /hl plămadă, în cazul drojdiilor uscate 10-20g/hl plămadă, iar în cazul
drojdiilor comprimate 100-200g/hl plămadă. Într-un gram de drojdie uscată se află
20-25 miliarde de celule de drojdie.
Drojdiile utilizate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-să aibă o putere alcooligenă ridicată,
- să se poată acomoda la plămezile acide din cartofi,
-să declanşeze rapid fermentaţia,
-să formeze o cantitate mică de spumă de fermentare
-să producă o cantitate cât mai mică de hidrogen sulfurat şi alte substanţe de gust şi arome
nedorite.
Se observă că drojdiile lichide şi drojdia comprimată au o putere alcooligenă mai scăzută decât
majoritatea drojdiilor uscate, astfel încât costurile mai mari ale drojdiilor uscate se compensează în
scurt timp prin randamente mai ridicate în alcool.
Cultivarea drojdiilor în fabrică se face prin procedeul simplificat cu acid sulfuric, astfel încât se
poate lucra mai mult timp fără a se procura o nouă drojdie.
Fermentarea
Fermentarea plămezii principale are o durată de 72 de ore şi cuprinde cele trei faze:
- faza iniţială, circa 22 de ore;
17
- faza principală, circa 18 ore;
- faza finală, circa 32 de ore.
Pentru scurtarea duratei de fermentare până la 48 de ore, se pot folosi următoarele metode:
- pornirea fermentaţiei la temperatură mai mare de 24-25˚C, prin care se reduce faza iniţială
la 4-6 ore,
- folosirea de borhot lichid recirculat (maximum 60%) la obţinerea plămezii prin care se
declanşează mai rapid fermentaţia, scurtându-se faza iniţială până la 2-3 ore;
- utilizarea unei cantităţi mai mari de lapte de slad pentru a asigura cantităţi suficiente de
amilaze, pentru zaharificarea secundară;
- folosirea unei cantităţi mai mari de plămadă de drojdie de 10-15%;
- conducerea fermentaţiei la temperaturi mai ridicate de 35-36˚C;
- folosirea preparatelor enzimatice microbiene, care produc o hidroliză mai avansată a
amidonului până la glucoză, fără formare de dextrine limită, scurtându-se faza finală a
fermentaţiei.
Controlul microbiologic al plămezilor de cartofi este important pentru stabilirea stării fiziologice a
drojdiilor şi pentru depistarea microorganismelor de infecţie. Astfel, în plămezile de drojdie
trebuie să varieze între 50 şi 300·10
6
celule/ml de plămadă. Valorile sub 50·10
6
celule/ml denotă o
multiplicare slabă a drojdiei. Infecţiile bacteriene sunt periculoase deoarece consumă zahăr pentru
metabolismul propriu, iar acizii organici formaţi (lactic, butiric) inhibă activitatea drojdiei. De
asemenea, în urma infecţiilor cu bacterii are loc o creştere a conţinutului în acroleină a alcoolului
produs aceasta putând fi redusă printr-o acidulare specială a plămezii principale şi a plămezii de
drojdie.
Distilarea
Plămada fermentată este un amestec apos de diferite substanţe aflate în soluţie sau în suspensie, fie
provenite din materiile prime şi auxiliare, fie produse ale fermentaţiei alcoolice. Concentraţia
alcoolică a plămezii variază între limite foarte largi, cuprinse între 6 şi 12% vol., în funcţie de
materia primă prelucrată în procesul tehnologic aplicat. Separarea alcoolului etilic din acest
amestec se bazează pe diferenţa de volatilitate dintre alcool şi apă. Se observă antrenarea unor
produse secundare de fermentaţie cu alcoolul la distilare motiv pentru care se recurge la o rafinare.
În urma distilării rezultă borhot şi alcool brut.
Rafinarea
18
Rafinarea este operaţia de purificare şi concentrare în alcool, a alcoolului brut, în vederea obţinerii
alcoolului etilic rafinat, cu concentraţie alcoolică de circa 96% vol. Rafinarea se poate face pe cale
fizică (rectificare) sau pe cale chimică.
Rafinarea chimică constă în tratarea alcoolului brut cu substanţe chimice, în vederea transformării
unor impurităţi din formă volatilă în formă nevolatilă (fixă). Separarea impurităţilor prin rectificare
se bazează pe diferenţa de volatilitate şi solubilitate a amestecului alcool etilic-apă. În urma
rectificării rezultă frunţi, cozi, ulei de fuzel şi alcool rafinat.
3.3 Schema bloc al etapelor procesului de obţinere al alcoolului şi schema instalaţiei
tehnologice
19
Cartofi
Apă
proces
Drojdi
e
Fluidificare
Răcire 35°C
Zaharificare
Răcire
Inoculare
Răcire
Rectificare
Distilare
simplă
Fermentare
Alco
ol
etilic
Ap
ă
lut
er
H
2
SO
4
Prefermentare
Multiplicare
în
laborator
C
O
2
Fr
unţ
i
Co
zi
Bo
r-
hot
Enz.
zah.
Enz.
fl.
20
SC – Schimbător de căldură 1 - Transportor elicoidal
R – Blaz 2 - Cântar
P – Produs 3 - Moară
MP – Materie primă 4 - Fierbător
AS – Apă de spălare 5 - Zaharificator
AR – Apă reziduală 6 - Reactor
7 - Coloană de distilare
8 - Coloană de rafinare
9 - Rezervor CO
2
10 - Rezervor enzime fluidificare
11 - Rezervor enzime zaharificare
12 - Rezervor plămadă drojdie
21
4. Locul şi rolul bioreactorului
4.1 Stoechiometria reacţiei
Procesele de biosinteză pot fi considerate ca o transformare a substratului în prezenţa oxigenului
(pentru procese aerobe) şi/sau a unei surse de azot, de obicei NH
3
sau săruri de amoniu (pentru
procesele anaerobe).
Indiferent de tipul procesului biologic, aerob sau anaerob, acesta poate fi exprimat cu ajutorul
ecuaţiiilor stoichiometrice.
Aceasta este un proces anaerob prin care glucidele fermentescibile sunt metabolizate prin reacţii
enzimatice de drojdie. În timpul fermentaţiei se obţin produşi primari şi secundari, aceştia
provenind din două reacţii care se desfăşoară în paralel. Astfel o parte din nutrienţi sunt
comsumaţi de celulă pentru a se multiplica, iar cealaltă parte din nutrienţi sunt consumaţi prin
transformare în alcool etilic şi dioxid de carbon.
Ecuaţia stoichiometrică de transformare a substratului în produşi este:
1,3 C
6
H
12
O
6
+ 0,2 NH
3
→ CH
1.8
N
0.2
O
0.5
+ 2,3 CO
2
+ 2,25 C
2
H
5
OH +0,45 H
2
O
.
O reacţie biochimică se poate scrie schematic:
S → X + P
Cantităţile transformate şi formate în cursul unui proces biologic pot fi exprimate prin mai multe
variabile de transformare:
- randamentul de utilizare a substratului, Y
xs
S
X
Yxs


·
g/g sau g/mol
unde: ΔX – cantitateade biomasă formată, g/l;
ΔS – cantitatea de substrat consumat g/l sau mol/mol.
- conversia, x
s
so
s so
s
c
c c
x

·
unde: c
so
-c
s
– cantitatea de substrat transformat;
c
so
– cantitatea iniţială de substrat.
22
4.2 Caracterizarea microbiologică şi fiziologică a tulpinii microbiene folosite
Saccharomyces cerevisiae face parte din regnul Protista, fiind un microorganism unicelular de tip
eucariot. Se reproduce asexuat, prin, înmugurire sau diviziune, şi sexuat, prin spori. Se întâlneşte
în toate mediile de viaţă : sol, apă, pe suprafaţa fructelor,florilor, tulpini unor plante, la animale şi
om în tubul digestiv. Celulele au diametre cuprinse între 4 – 14 μm, cu formă ovală sau
elipsoidală. În medii de cultură lichide fermentează glucide, producând tulburarea mediului, iar pe
medii solidificate formează colonii circulare cu profil neted sau lenticular şi cu marginea uniformă
sau ondulată, cu aspect mat, cremos, de culoare alb-crem, cu diametrul 0,2-2 cm.
Necesită în mediul de cultură o sursă de carbon, o sursă de azot, săruri minerale şi factori de
creştere.Temperatura optimă de creştere este de 28 – 30 C, iar pH-ul optim este de 4-5 unitaţi de
pH.
Pentru a putea fi folosite în practică, drojdiile din acest gen sunt studiate şi selecţionate în funcţie
de unele proprietăţi care le recomandă pentru utilizare industrială precum:
- puterea alcooligenă – se referă la concentraţia maximă de alcool, exprimată în
ml/100 ml ce poate rezulta în urma fermentaţiei cu o anumită specie de drojdie.
Saccharomyces cerevisae pot produce 16 – 18%;
- alcoolorezistenţa se referă la proprietatea drojdiilor de a rezista la concentraţii
de alcool mai mari de 8%, drojdiile care nu rezistă sunt inhibate;
- sulfitorezistenţa – proprietatea de a rezista la concentraţii cuprise între 200-500
mg SO
2
/dm
3
. Tulpinile de Saccharomyces cerevisae sunt rezistenta la SO
2
, adesea
pentru inhibarea drojdiilor slab alcooligene este introdus SO
2
;
- osmofilia – proprietatea de a fermenta substraturi dulci cu concentraţii ridicate
de zaharuri;
- frigofilia – proprietatea de o produce fermentaţie la temperaturi scăzute. Este
importantă pentru păstrarea compuşilor de gust la obţinerea vinului;
- caracterul killer – proprietatea de a produce killină, care inhibă dezvoltarea
drojdiilor însoţitoare care pot duce la distrugerea procesului parţial sau total.
4.3 Calculul efectului termic
23
Ştiind entalpiile de formare a compuşilor care intervin în reactia biochimică ce are loc în reactor
putem calcula căldura de reacţie raportată la un mol de biomasă, care se calculează cu formula:

∆ ⋅ · ∆ f j r H H ν
unde: ΔH
r
este entalpia de reacţie,
υ
j
reprezintă coeficientul stoechiometric al componetului (convenţional se iau cu
„–„ reactanţii, iar cu ” + „ produşii) ,
ΔH
f
reprezintă entalpia de formare a fiecărui conpus.
În tabelul următor se dau entalpiile de formare a componenţilor mediului de reacţie:
Tabelul nr.5
Compus C
6
H
12
O
6
NH
3
CH
1,8
N
0,2
O
0,5
CO
2
C
2
H
5
OH H
2
O
ΔH
i
0
[kJ/mol]
-1264 -133 -91 -394,1 -288 -286
ΔH
r
se calculează cu formula următoare:
ΔH
r
= -1.3·(-1264) - 0.2·(-133) + 1·(-91) + 2.3·(-394.1) + 2.25·(-288) + 0.45·(-286)
ΔH
r
= -104.33 kJ/mol
4.4 Modele cinetice pentru transformarea microbiană
Pentru a produce etanol prin fermentaţie în mod eficient, este de dorit să reţinem o concentraţie
mare de drojdie producătoare de etanol în fermentator. În acest scop, reciclarea celulelor prin
separări cu membrane este una dintre cele mai promiţătoare abordări pentru viitor. Până acum,
fermentatoarele cu amestecare continuă cuplate cu filtrele membrană în procesul de reciclare a
celulelor au fost folosite foarte mult în experienţele de laborator. Ca rezultat, productivităţile
volumetrice de etanol ale acestor tipuri de fermentatoare s-au dovedit a fi mult mai mari decât în
cazul culturilor continue de tip batch şi a celor cu celule imobilizate.
Analizând datele experimentale obţinute prin procedeul celulelor reciclate pentru producţia de
etanol, s-au propus diferite modele biocinetice care includ efectele inhibitorii ale etanolului şi
celulelor. Este un lucru bine ştiut că producţia de etanol şi creşterea celulelor sunt inhibate de
etanol într-un mod necompetitiv.
Atfel au fost propuse mai multe modele cinetice care pot fi utilizate în procese continue cu
recircularea celulelor pentru obţinerea de etanol. Printre aceste sunt: modelul Damino, modelul
Jarzebski, modelul Groot şi modelul Warren.
24
5. Bilanţul de material şi termic pentru instalaţie
5.1 Bilanţ de materiale pentru aparatele instalaţiei
Pentru dimensionarea reactorului, trebuie să facem, în prealabil, bilanţul de materiale pe întreaga
instalaţie, determinand debitele care intră în fiecare aparat şi cantitatea de cartofi necesară obţinerii
producţiei impuse în datele de proiectare..
Cunoscând producţia de etanol, P, care trebuie să se obţină din instalaţie (P = 20000t/an), putem
afla producţia de alcool care se realizează într-o oră, ştiind că instalaţia funcţionează 8000 h/an, şi
anume:
alcool
h
kg
2500 P
t
P
P
·
·
Din tabelul de productivitate din „Manualul Inginerului de Chimie Alimentară”, Banu, C.,
reiese că:
100 kg cartofi..........20 kg amidon........12 l alcool..........9,47 kg alcool
P
c
kg cartofi.............y kg amidon....................................P kg alcool (2500)
unde: P
c
– cantitatea de cartofi ce trebuie introdusă în instalaţie pentru a obţine producţia de alcool
impusă, kg;
y – cantitatea de amidon rezultată din cartofi.
Astfel se obţine:
P
c
= 26400 kg/h cartofi
y = 5280 kg/h amidon
Moara
În moară are loc măcinarea materiei prime şi fluidificarea porumbului măcinat, pentru ca apoi să
fie fie introdusă in zaharificator.
Bilanţul de materiale pe moara este:
P
c
+ A
f
+ E
f
= Pl
f
25
unde: Pl
f
reprezintă cantitatea de plamadă fluidificată care iese din moară,
A
f
este cantitatea de apă necesară fluifidicării,
E
f
reprezintă catitatea de enzime de fluidificare.
Enzime de fluidificare (E
f
)
Cartofi (P
c
) Plămadă fluidificată (Pl
f
)
Apă (A
f
)
Conform Banu,C.-Manualul Inginerului de Chimie Alimentară pentru fluidificarea a 1000 kg
amidon sunt necesare 300 ml enzime de fluidificare şi că la 1000 kg cartofi supuse fluidizării este
necesar 1 m
3
de apă.
Ştiind cantitatea de amidon ,de 5280 kg, şi densitatea apei, ρ
apă
= 1000 kg/m
3
,reiese din calcule că
necesarul de apă în operaţia de fluidizare, A
f
este de:
apă kg 26400 A
ρ
1000
A
f
apă f
·
⋅ ·
c P
iar cantitatea de enzime necesare fluidificării, E
f
, dacă ρ
enzime fluid
= 1000 kg/m
3
este de:
re fluidifica de enzime kg/h 1.584 E
1000
ρ 10 300 y
E
f
fluid enzim
6
f
·
⋅ ⋅ ⋅
·

Din bilanţul de materiale realizat pe moară se poate determina plamada fluidificată ce iese din
moară:
kg/h 52802 Pl
E P A Pl
f
f c f f
·
+ + ·
Zaharificator
Enzimele de zaharificare transformă amidonul rezultat în etapa anterioară în glucoză.
Bilanţul pe zaharificator este:
Pl
f
+ E
zah
= Pl
zah
unde: Pl
zah
reprezintă cantitatea de plamadă zaharificată ce iese din zaharificator,
26
MOARĂ
E
zah
este cantitatea de enzime necesară zaharificării.
Enzime de zaharificare (E
zah
)
Plămadă fluidificată (Pl
f
) Plămadă zaharificată (Pl
zah
)
Din tabelul de productivitate dinBanu,C.-Manualul Inginerului de Chimie Alimentară se stie că la
1000 kg amidon necesarul de enzime de zaharificare este de 1200 ml, se mai cunoaşte şi că ρ
enzime
zah
= 1000 kg/m
3
, astfel se poate determina cantitatea de enzime necesare zaharificării, şi anume:
re fluidifica enzime kg/h 6.336 E
1000
1000 10 1200 5280
E
1000
ρ 10 1200 y
E
zah
6
zah
zah enzim
6
zah
·
⋅ ⋅ ⋅
·
⋅ ⋅ ⋅
·


Din ecuaţia de bilanţ se poate determina cantitatea de plămadă zaharificată care iese din
zaharificator:
tă zaharifica plamad ă kg/h 52810 Pl
Pl E Pl
zah
f zah zah
·
+ ·
Fermentator
În fermentator are loc reacţia propriu-zisă, în urma căreia substratul (glucoza) este transformată în
produs (alcoolul etilic). Glucoza este transformată în alcool etilic şi în alţi produşi secundari, dar în
cantitate mai mică.
În bioreactor intră cantitatea de plămadă zaharificată Pl
zah
, cantitatea de drojdie Dj, şi iese
cantitatea de plămadă fermentată Pl
ferm
şi cantitatea de CO
2
, D
CO2
, deci bilanţul este:
Pl
zah
+ Dj = D
CO2
+ Pl
ferm
unde: Pl
ferm
este cantitatea de plămadă fermentată rezultată din fermentator,
D
CO2
este cantitatea de CO
2
degajată în urma reacţiei ,
27
ZAHARIFICATOR
Dj este cantitatea de drojdie necesară fermentării substratului.
CO
2
(D
CO2
)
Plamada zaharificată (Pl
zah
)
Plamada fermentată (Pl
ferm
)
Drojdie (Dj)
Conform Banu, C.,-Manualul inginerului de chimie alimentară,cantitatea de drojdie care trebuie
introdusă în fermentator, Dj, se consideră 10 % din plamada zaharificată. Astfel:
Dj = 0.1 Pl
zah
Dj = 5281 kg/h
Stoechiometria recaţiei ce are loc în reactor este:
1,3 C
6
H
12
O
6
+ 0,2 NH
3
→ CH
1.8
N
0.2
O
0.5
+ 2,3 CO
2
+ 2,25 C
2
H
5
OH +0,45 H
2
O
Cunoscându-se masele moleculare pentru:
-glucoză M
gluc
= 180 kg/mol,
-celule M
celule
= 24 kg/mol,
-alcoolul etilic M
alc
= 46 kg/mol,
-dioxidului de carbon M
CO2
= 44 kg/mol ,
-amidonului M
amidon
= 162 kg/mol,
se pot calcula, în funcţie de stoechiometria reacţiei, cantităţile care trebuiesc obţinute în urma
reacţiei.
Cantitatea de glucoză, z, care se consumă în reacţie este:
kg/h 5866 z
M
M
y z
amidon
gluc
·
⋅ ·
Din stoechiometria reacţiei rezultă că:
28
FERMENTATOR
gluc
celule
ferm
M 1.3
M
z Dj

⋅ ·

gluc
CO2
CO2
M 1.3
M 2.3
z D


⋅ ·

gluc
alc
brut
M 1.3
M 2.25
z Al


⋅ ·
unde: Dj
ferm
este cantitatea de drojdie care se formează în timpul reacţiei, Al
brut
reprezintă cantitatea
de alcool care rezultă în urma reacţiei. Astfel se obţin:
Dj
ferm
= 601,69 kg/h D
CO2
= 2537 kg/h Al
brut
= 2594,789kg/h
Din bilanţul de materiale pe fermentator rezultă că, plamada fermentată care iese din reactor este:
Pl
ferm
= Pl
zah
+ Dj – D
CO2
Pl
ferm
= 55554 kg/h
Separare drojdie
Deoarece cantitatea de alcool care rezultă în urma fermentării nu este foarte mare, iar pe lângă
alcool etilic plamada fermentată contine şi drojdii care s-au dezvoltat în timpul fermentaţiei, este
necesar ca plămada fermentată să fie separată de aceste drojdii, înainte de a se introduce în coloana
de distilare.
Bilantul pentru această operaţie este:
Pl
ferm
= Pl
dist
+ Dj
s
unde: Pl
dist
este cantitaea de plamadă care se introduce în coloana de distilare,
Dj
s
este cantitatea de drojdie care se separă din plămada fermentată, se calculează cu relaţia:
Dj
s
= Dj + Dj
ferm
Plamadă fermentată (Pl
ferm
)
Plamadă distilată (Pl
dist
)
Drojdie (Dj
s
)
Din relaţia de mai sus se obtine o cantitate de drojdie care se separă Dj
s
= 5882 kg/h, iar plamada
care merge mai departe în operaţia de distilare Pl
dist
= 49672 kg/h.
Coloana de distilare
Plămada fermentată este un amestec de apă, produse de fermentare şi alte produse pe care le
aduce materia primă iniţială; în plămezile fermentate concentraţia în alcool etilic este 8-11%. Prin
distilare în coloana de distilare se elimină din amestecul de alcool, întâi frunţile cu temperatura de
fierbere mai mică decât alcoolul, apoi trece acesta şi la final compuşii cu temperaturi de fierbere
29
SEPARATOR
DROJDIE
mai ridicate. Impurităţile cele mai volatile părăsesc primele coloana de distilare, pe măsură ce
încălzirea continuă distilă alcoolul iar în la final rămân cozile.
Bilanţul pe coloana de distilare este:
Pl
dist
+ A
s
= Al
brut
+ B
h
unde: A
s
- este cantitatea de apă de spălare adăugată la distilare,
B
h
- borhotul obţinut în urma distilării.
Plamadă distilată (Pl
ferm
)
Apă spălare (A
s
) Alcool brut distilat (Al
brut
)
Borhot (B
h
)
Din „Manualul Inginerului de Chimie Alimentară” se cunoaşte că la 100 l plămadă fermentată se
obţin 110 l borhot. Cantitatea de borhot care rezultă în urma distilării este:
100
110
Pl B dist ⋅ ·
h
B
h
=54639 kg/h
Din bilantul de material pe coloana de distilare se poate determina cantitatea de apă de spălare care
trebuie introdusă în coloană.
A
s
= Al
brut
+ B
h
- Pl
dist
A
s
= 7562 kg/h
Coloana de rectificare
Se realizează în coloana de rectificare şi are scop concentrarea alcoolului etilic brut, în cazul de
faţă până la o fracţia masică a distilatului de 0.96 alcool. Alcoolul obţinut prin această operaţie
atinge maximul de concentraţie, de aceea se numeşte alcool rafinat.
Bilantul de coloana de rectificare este:
Al
brut
= Al
raf
+ R
unde: Al
raf
este cantitatea de alcool rafinat obţinut dupa rectificare şi este egal cu producţia (P),
R este cantitatea de reziduu care se obţine în blazul coloanei de rectificare.
30
COLOANĂ
DISTILARE
Alcool brut (Al
brut
) Alcool rafinat (Al
raf
)
Reziduu (R)
Cunoscându-se cantitatea de alcool care se obţine se poate determina din bilanţul de materiale
cantitatea de reziduu care se obţine în coloana de rectificare, şi anume:
R = Al
brut
– Al
rafinat
R = 94,789 kg/h
Verificarea bilanţului de materiale
Pc + A
f
+ E
f
+ Dj + A
s
– D
CO2
– Dj
s
– B
h
– Al
raf
– R = 2,728·10
-12
Deoarece diferenţa este foarte mică între debitele introduse în instalaţia de obţinerea a alcoolului
etilic şi cele evacuate din instalaţie, bilanţul de material pe instalaţia de obţinere a alcoolului etilic
se verifică.
5.2 Bilanţul termic pe reactor
Căldura de reacţie este preluată de către agentul termic, reprezentat de apa dedurizată.
Ecuaţia bilantului termic este:
(-Δ
r
H) · v
rx
· V = D
ma
· c
p
· (t
e
– t
i
)
unde: D
ma
– debitul de agent termic necesar preluării caldurii formate în timpul reacţiei,
V – volumul recatorului,
v
rx
este viteza de formare a biomasei,
c
p
– căldura specifică a agentului termic,
31
COLOANA
RECTIFICARE
t
e
– temperatura de ieşire a agentului termic,
t
i
– temperatura de intrare a agentului termic.
6. Dimensionarea reactorului
6.1 Calculul duratei de reacţie pentru modelul cinetic ales şi condiţiile de operare
6.1.1 Ecuaţiile modelului
Pentru calculul timpului de fermentare, precum şi pentru a vedea dependenţa concentraţiei de
celule c
x
, concentaţia de substrat c
s
, concentraţia de produs c
p
funcţie de timp, se utilizează
modelul studiat de Groot în anul 1992. Ecuaţiile acestui model sunt:
µ µ
m
1
P
Pm
¸

¸
_

,
n

¸
1
1
]

Ysx
1
Yxs
m
s
µ S X , P , ( )
+
¸

¸
_

,
q Ysx µ ⋅
ν Yps q ⋅
unde: μ este viteza specifică de creştere, h
-1
;
μ
m
– viteza specifică de creştere maximă, h
-1
;
P – concentraţia produsului kg/m
3
;
P
m
– concentraţia maxima de produs, kg/m
3
;
q – viteza specifică de consum a substratului,
m
s
– consumul necesar pentru întreţinere,
n – parametrul modelului ales;
32
q – viteza specifică de consum a substratului, h
-1
;
υ – viteza specifică de formare a producsului, h
-1
;
Y
xs
– randamentul de utilizare al substratului, g/g;
Y
ps
– randamentul de formare al produsului, g/g.
Parametrii modelului ales sunt:
μ
m
= 0.25 h
-1
n = 1 m
s
= 0.66 kg/kg·h P
m
= 78 kg/m
3
Y
xs
= 0.096 kg/kg
6.1.2 Soluţionarea ecuaţiilor
Integrarea celor 3 ecuaţii diferenţiale se realizează utilizând metode numerice de integrare. Printre
metodele numerice care pot fi folosite la soluţionarea acestor ecuaţii sunt: metoda Euler şi
algritmul Runge – Kutta.
Metoda Euler de soluţionare a ecuaţiilor are următorul algoritm:
c
s
(k+1)
= c
s
(k)
+ (dc
s
/dt)
(k)
·Δt
c
x
(k+1)
= c
x
(k)
+ (dc
x
/dt)
(k)
·Δt
c
p
(k+1)
= c
p
(k)
+ (dc
p
/dt)
(k)
·Δt
cunoscându-se concentraţiile iniţiale ale substratului, celulelor şi al produsului: c
s
0
= 150 g/l;
c
x
0
= 0.3 g/l; c
p
0
= 0 g/l şi pasul de integrare Δt = 0.1 h.
Ştiind că:
dc
s
dt
v
rs


dc
x
dt
v
rx

dc
p
dt
v
rp
se poate determina concentraţiile substratului, celulelor şi a produsului la pasul unul de
integrare.
Din calcule reiese că:
c
s
(1)
= 149.902 kg/m
3
c
x
(1)
= 0.308 kg/m
3
c
p
(1)
= 0.038 kg/m
3
Descrierea metodei Runge Kuta pe scurt:
x
n+1
= x
n
+ h
y
n+1
= y
n
+ (1/6)(k
1
+ 2k
2
+ 2k
3
+ k
4
)
unde:
k
1
= h · f(x
n
, y
n
)
k
2
= h · f(x
n
+ h/2, y
n
+ k
1
/2)
k
3
= h · f(x
n
+ h/2, yn + k
2
/2)
33
k
4
= h · f(x
n
+ h, y
n
+ k
3
)
Pentru integrare s-a ales modelul Groot, deoarece conversia de 0.8 este atinsa în cel mai scurt timp
cu acest model.
În cele ce urmează mai jos este prezentat programul de rezolvare al modelului cinetic folosind
programul de calcul Mathcad.
a
150
0.3
0
¸

¸
_

,

D t a , ( )
Vrs a
0
a
1
, a
2
,
( )

Vrxa
0
a
1
, a
2
,
( )
Vrp a
0
a
1
, a
2
,
( )
¸

¸
_

,

z Rkadapt a 0 , 16.4 , 100 , D , ( ) :·
unde: a este matricea valorilor de start;
16.4 este valoare timpului de reacţie necesar atingerii conversiei de 0.8 în reactor,
D – matricea variabilelor ce trebuie să fie determinate,
0 şi 100 reprezintă numărul de valori pe care vrem sa le afişeze.
Mai jos se regasesc primele şi ultimele 20 valori ale timpului (coloana 0), ale concentraţiei
substratului (coloana 1), ale celuleor (coloana 2) şi ale produsul (coloana 3).
34
z
0 1 2 3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0 150 0. 3 0
0. 164 149. 836 0. 313 0. 062
0. 328 149. 665 0. 326 0. 126
0. 492 149. 488 0. 339 0. 193
0. 656 149. 303 0. 353 0. 262
0. 82 149. 11 0. 368 0. 335
0. 984 148. 91 0. 383 0. 41
1. 148 148. 702 0. 399 0. 489
1. 312 148. 485 0. 416 0. 57
1. 476 148. 259 0. 433 0. 655
1. 64 148. 024 0. 451 0. 744
1. 804 147. 779 0. 47 0. 836
1. 968 147. 525 0. 489 0. 932
2. 132 147. 26 0. 51 1. 031
2. 296 146. 985 0. 531 1. 135
2. 46 146. 698 0. 552 1. 242
2. 624 146. 401 0. 575 1. 355
2. 788 146. 091 0. 599 1. 471
2. 952 145. 769 0. 623 1. 592
3. 116 145. 434 0. 649 1. 718
3. 28 145. 086 0. 675 1. 849
·
z
0 1 2 3
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
13. 12 77. 757 5. 592 27. 188
13. 284 75. 579 5. 742 28. 007
13. 448 73. 37 5. 894 28. 838
13. 612 71. 131 6. 047 29. 681
13. 776 68. 862 6. 201 30. 535
13. 94 66. 566 6. 356 31. 399
14. 104 64. 243 6. 512 32. 273
14. 268 61. 895 6. 669 33. 157
14. 432 59. 525 6. 827 34. 049
14. 596 57. 132 6. 985 34. 949
14. 76 54. 72 7. 143 35. 857
14. 924 52. 29 7. 301 36. 772
15. 088 49. 844 7. 459 37. 692
15. 252 47. 384 7. 617 38. 618
15. 416 44. 911 7. 775 39. 549
15. 58 42. 428 7. 931 40. 483
15. 744 39. 936 8. 087 41. 421
15. 908 37. 438 8. 242 42. 361
16. 072 34. 936 8. 396 43. 303
16. 236 32. 431 8. 548 44. 245
16. 4 29. 926 8. 699 45. 188
·
Variaţia concentraţiilor substratului (S), ale produsului (P) şi ale celulelor (X) sunt reprezentate
grafic în figura 6.1.
Fig. 6.1 Variaţia concentraţiei de substrat, produs şi celule în timp
0 5 10 15 20
0
50
100
150
150
0
S
P
X
16.4 0 t
35
Tot din integrarea modelului cinetic ales se poate determina viteza de consumare a substratului
(v
rs
), viteza de formare a celuleor (v
rx
) şi viteza de formare a produsului (v
rp
). În figura 6.2 este
reprezentată variaţia în timp ale celor trei viteze.
Fig. 6.2 Variaţia vitezelor de consumare/formarea a componenţilor
care intervin în reacţia chimică
0 5 10 15 20
0
5
10
15
20
15.276
0.075
Vrx
i
Vrs
i
Vrp
i
16.4 0 t
i
Viteza de formare a celulelor prezintă un maxim care este evitenţia în figura 6.3. Variaţia vitezei
specifice de creştere a celulelor cu timpul este reprezentată în figura 6.4.
Fig. 6.3 Variaţia vitezei de formare a celulelor în
timp
Fig 6.4 Variaţia vitezei specifice de creştere a
celulelor cu timpul
36
0 5 1 0 1 5 2 0
0
0 .5
1
0 .9 6 5
0 .0 7 5
Vrx
i
1 6 .4 0 t
i
0 5 10 15 20
0.1
0.15
0.2
0.25
0.25
0.105
µ
16.4 0 t
0 5 10 15 20
0
0.5
1
Vrx
i
t
i
6.2 Calculul duratei pe o şarjă
Pentru determinarea volumului şi numărului de reactoare este necesar să ştim durata unei şarje.
Din integrarea modelului cinetic rezultă timpul necesar reacţiei, şi anume: t
r
= 16.4 h.
Timpul necesar unei şarje se calculează cu formula următoare:
t
ş
= t
r
+ t
aux
unde t
aux
este timpul auxiliar unei şarje. Timp auxiliar este suma dintre timpul încărcării
bioreactorului, timpul descărcării bioreactorului şi timpul curăţirii bioreactorului. Cunoscându-se
că timpii necesari încărcării, descărcării şi curăţirii reactorului sunt de 0.5 h pentru fiecare, timpul
unei şarje este egal cu:
t
ş
= 16.4 + 0.5 + 0.5 + 0.5
t
ş
= 17.9 h
6.3 Determinarea volumului bioreactorului, geometria şi amenajările interioare
Pentru determinarea geometriei reactorului este necesar să se cunoască volumul bioreactorului.
Pentru aceasta este necesar să se determine numărul de şarje anuale (n
ş
) şi producţia care se obţine
pe fiecare şarjă (P
ş
).
Numărul de şarje se poate determina împărţind numărul de ore anuale care lucrează reactorul la
durata unei şarje. Cunoscându-se că numărul de ore de funcţionare anual a biorecatorului este
8000 h/an, se obţine:
n
ş
= 447 şarje/an
37
Producţia care se realizează o şarjă se calculează cu formula:
P
ş
= P/n
ş
P
ş
= 44743 kg/şarjă
Astfel volumul de reacţie se poate determina cu formula
final p,
ş
c
P
Vr ·
, obţinându-se un volum de
reacţie de Vr = 990,143 m
3
.
Volumul total al bioreactoarului este mai mare decât volumul de reacţie deoarece coeficientul de
umplere este φ = 0.7, astfel se obţine un volum total de V = 1414,49 m
3
.
Deoarece din pucnt de vedere tehnic nu se poate realiza un bioareactor cu un volum atât de mare,
soluţia constructivă este să se folosească mai multe reactoare de 100 m
3
.
Astfel numărul de bioreactoare necesare pentru atingerea producţiei impuse este de
15 bioreactoare,fiecare având capacitatea de 100cm³.
6.4 Verificarea regimului termic
Deoarece reacţia de fermentare este o reacţie exotermă este necesar ca masa de reacţie să fie
menţinută la o temperatură constantă, creşterea temperaturii masei de reacţie ar putea conduce la
lezarea celuleor care produc fermentaţia şi astfel nu se mai atinge conversia dorită.
Bilantul termic pe bioreactor este:
(-Δ
r
H) · v
rx
· V = D
ma
· c
p
· (t
e
– t
i
)
unde: v
rx
este viteza de formare a biomasei,
V – volumul recatorului,
D
ma
– debitul de agent termic necesar preluării caldurii formate în timpul reacţiei,
c
p
– căldura specifică a agentului termic,
t
e
– temperatura de ieşire a agentului termic,
t
i
– temperatura de intrare a agentului termic.
Viteza de formare a biomasei este o funcţie care variază în timp, ea atinge un maxim, atunci când
celule au ajuns în starea exponenţială de creştere, iar apoi începe să scadă. Deoarece debitul de
agent termic este dependent de viteza de formare a celulelor rezultă că şi el are o variaţiei în timp
asemănătoare vitezei de formare a celulelor.
38
Mai jos sunt prezentate primele şi ultimele valori ale debitului de agent termic necesar pentru ca
bioreactorul să funcţioneze izoterm.
Variaţia în timp a debitului de agent termic este redată în figura 6.5.
Fig. 6.5 Variaţia debitului de agent termic în timp
0 5 10 15 20
0
50
100
150
120.209
9.345
Dma
i
16.4 0 t
i
Dma
i
114.641
115.711
116.679
117.539
118.288
118.92
119.431
119.819
120.079
120.209
120.206
120.067
119.792
119.378
118.826
118.134
117.304
116.335
115.229
113.988
· Dma
i
9.345
9.728
10.126
10.54
10.97
11.417
11.881
12.362
12.863
13.382
13.921
14.48
15.061
15.662
16.287
16.934
17.605
18.3
19.021
19.767
·
39
7. Predimensionarea mecanică a bioreactorului
Schiţă constructivă a bioreactorului este prezentată în figura 7.1.
Figura 7.1 Bioreactor de fermentatie În care: h = înalţimea părţii cilindrice a capacului;
H
cs
= înălţimea părţii sferice a capacului;
Hc = înălţimea totală a capacului;
H = înălţimea părţii cilindrice a bioreactorului;
H
m
= înălţimea mantalei;
D = diametrul interior al bioreactorului.
Se defineşte un coeficient de zvelteţe, S = H/D.
Alegem S = 2
V
reactor
= 2
.
V
capac
+ V
cilindru
V
cilindru
=
2
D π
D 2
4
D π
H
4
D π
3 2 2

· ⋅ ⋅

· ⋅

V
capac
= ) H (h
4
D π
cs
2
+ ⋅

Conform STAS 7949-98 se adoptă h = 50 mm, iar H
cs
= 0.25 D
V
capac
=
16
D π
)
4
D
(h
4
D π
3 2

· + ⋅

Din cauza că h este foarte mic în raport cu diametrul bioreactorului, acesta se poate neglija,
rezultând relaţia:
V
reactor
=
2
D π
16
D π
2
3 3

+


În urma calculelor rezultă un diametru D = 3.70 m. Din STAS 8815 / 3 -79 se alege diametrul
standard pentru bioreactorul de D = 3.8 m.
Înălţimea bioreactorului este H = 2·D, obţinându-se H = 7.8 m.
Capacele bioreactorului se aleg din STAS 8815 / 3 -79 având diametrul D = 3.8 m, înălţimea părţii
cilindrice, H
cs
se calculează:
H
cs
= 0.25·D = 0.95 m
h = 50 mm = 0.05 m.
Astfel înălţimea capacului este: H
C
= H
cs
+ h, şi se obţine H
C
= 1 m.
Se alege un amestecător turbina disc. Domeniile lui de utilizare sunt: reacţii chimice, transfer de
caldură, dizolvare, omogenizare, suspensii usoare. Normativul IPROCHIM recomandă utilizarea
amestecătorului din Figura 7.2:
40
Figura 7.2 Schiţa unui amestecator tip turbină disc
Este recomandată pentru operaţii în cursul cărora are loc variaţia vâscozităţii mediului de reacţie.
Viteza periferică este de 8.4 m/s, iar gama de turaţii la care poate lucra este cuprinsă între 100 -
1500 rot / min. Vâscozitatea dinamică a fluidului nu trebuie sa depăşească 20 Pa
.
s.
Amestecatorul se poate folosi în vase cu turbine sau fară. În absenta turbinelor, direcţia de curgere
a fluidului este preponderent circumferenţială, cu componenta verticală.
Dimensiunile amestecătorului ales pentru acest bioreactor sunt:
· → ·
2
2
d 5 . 0
D
d
1.9 m · → ·
2
2
h 1 . 0
D
h
0.38m
· → ·
3
2
3
h 0.2
d
h
0.38 m
→ · 0.25
d
b
2
3
b
3
=0.475 m
unde: D = diametrul nominal al recipientului;
d
2
= diametrul anvergurii;
h
2
= distanţa de la agitator la fundul vasului;
b
3
= lăţimea paletei;
h
3
= înălţimea paletei.
Alte dimensiuni necesare construirii ametecătorului sunt: grosimea paletei, s = 8 mm, diametrul
arborelui, d = 100 mm.
Calculul înălţimii mantalei se poate face cu următoarea formulă: H
m
= 0.7
.
H
total
, unde H
total
= H +
2
.
H
C
= 9.8 m, obţinându-se H
m
= 0.7
.
9.8 = 6.9 m.
Bioreactorul este prevăzut cu şicane pentru a împiedica aderarea masei de reacţie la perete în
timpul amestecării totodată evitându-se şi înecarea amestecătorului. Şicanele se montează la o
41
distanţă faţă de peretele bioreactorului b
2
= 0.02
.
D, deci la o distanţă egală cu b
2
= 0.076 m.
Grosimea şicanei este b
1
= 0.08
.
D, de unde rezultă b
1
= 0.304 m.
Bioreactorul este prevăzut cu următoarele racorduri:
-racord de alimentare plămadă zaharificată (R
1
),
- racord evacuare plămadă fermentată (R2),
-racord evacuare dioxid de carbon (R
3
),
-racord alimentare bioreactor cu drojdie pentru fermentaţie (R
4
),
-racord intrare agent termic (R
5
),
-racord evacuare agent termic (R
6
).
Diametrul racordului pentru alimentarea plămezii zaharificate, d
R1
, se calculează cu relaţia:
w π
D 4
dR1


·
unde: D este debitul volumetric de plămadă zaharificată, iar w este viteza cu care este alimentată
plămada zaharificată.
Viteza cu care se alimentează plămada zaharificată este cuprinsă între 0.1 – 1 m/s. Convenţional
se alege w = 0.8 m/s pentru debite lichide.
Debitul care este alimentat se poate calcula cu relaţia:
3600 ρ t n
t Pl
D
înc ş
anual zah
⋅ ⋅ ⋅

·
,
în care: Pl
zah
– cantiatea de plămadă zaharificată alimentată, kg/h;
t
anual
– timpul anual de funcţionare, h/an;
n
ş
– numărul de şarje anuale, şarje/an;
t
înc
– timpul necesar încărcării bioreactorului;
ρ – densitatea plămezii zaharifiacte, kg/m
3
. Densitatea plămezii zaharificate se consideră ρ = 1000
kg/m
3
.
Astfel se obţine că diametrul racordului de alimenatre pentru plămada zaharificată este: d
R1
=
m. Se standardizează acest diametru, rezultând în cele din urmă diametrul final al racordului R
1
,
d
R1
= 0.6 m.
Diametrul racordului pentru evacuare plămadă fermentată, d
R2
, se calculează cu relaţia:
w π
D 4
dR2


·
unde: D este debitul volumetric de plămadă fermentată, kg/h şi se calculează cu relaţia:
3600 ρ t n
t Pl
D
evac ş
anual ferm
⋅ ⋅ ⋅

·
, în care Pl
zah
– cantiatea de plămadă fermentată evacuată, kg/h; t
anual
– timpul
anual de funcţionare, h/an; n
ş
– numărul de şarje anuale, şarje/an; t
evac
– timpul necesar evacuării
42
bioreactorului; ρ – densitatea plămezii fermentate, kg/m
3
. densitatea plămezii zaharificate se
consideră ρ = 1000 kg/m
3
. Se obţine că diametrul racordului de evacuare plămadă fermentată este
d
R2
= 0.585 m. Comparând valoarea obţinută cu cea din standard rezultă că valoarea finală pentru
diametrul d
R2
= 0.6 m.
Diametrul racordului de evacuare dioxid de carbon, d
R3
, se calculează astfel:
w π
D 4
dR3


·
în care: D este debitul volumetric de CO
2
evacuat, iar w este viteza cu care este evacuat CO
2
.
Viteza cu care se elimină CO
2
se alege convenţional se alege w = 10 m/s pentru debite gazoase.
Debitul care este eliminat CO
2
se poate calcula cu relaţia:
r ş CO2
anual μ CO2
t n 3600 M
t V D
D
⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅
·
, în care D
CO2

cantiatea CO
2
degajat, kg/h; t
anual
– timpul anual de funcţionare, h/an; n
ş
– numărul de şarje anuale,
şarje/an; tr – timpul de reacţie; M
CO2
– masa moleculară a CO
2
, kg/mol, V
μ
– volumul molar,
m
3
/mol.
Din calcule de mai sus rezultă că diametrul racordului de evacuare CO
2
este d
R3
= 0.253 m. Din
STAS 8815 / 3 -79 se alege diametrul standardizat al racordului R
3
, şi anume d
R3
= 0.3 m.
Diametrele racordurilor de intrare, respectiv ieşire agent termic sunt egale şi se pot calcula cu
relaţia:
w π
D 4
dR5,6


·
unde: D este debitul volumetric de agent termic intrat/ieşit, kg/h.
Deoarece debitul de agent termic este variabil în timp, pentru calcularea diametrului racordului se
alege debitul maxim de agent termic necasar funcţionării izoterme a bioreactorului. Debitul maxim
se detrmină din integrare şi este D
ma, maxim
= 4481 kg/h. Atfel se obţine pentru racordul de intrare,
respectiv iesire agent termic un diametrul d
R5,6
= 0.058 m. Această valoare trebuie standardizată.
Astfel, din STAS 8815 / 3 -79 se obţine 0.06 m
Diametrul racordului de alimentare a drojdiei necesare producerii fermentaţiei biomasei de reacţie,
d
R4
, se poate calcula astfel:
w π
D 4
dR4


·
în care: D este debitul volumetric de plămadă fermentată, kg/h şi se calculează cu relaţia
3600 ρ t n
t D
D
înc ş
anual
⋅ ⋅ ⋅

·
, în care Dr – cantiatea de drojdie alimentată, kg/h; t
anual
– timpul anual de
funcţionare, h/an; n
ş
– numărul de şarje anuale, şarje/an; t
înc
– timpul necesar încărcării
43
bioreactorului; ρ – densitatea drojdiei, kg/m
3
. Densitatea drojdiei se consideră ρ = 1000 kg/m
3
. Din
calcule rezultă că diametrul racordului de alimentare a drojdiei în bioreactor este d
R4
=0.239 m.
Din STAS 8815 / 3 -79 se alege diametrul racordului de alimentare al drojdiei în bioreactor, d
R4
=
0.3 m.
8. Consideraţii asupra conducerii şi controlului bioreactorului
Fenomenelor biochimice care se desfăşoară în cadrul proceselor de fermentaţie, impune o
aparatură de masură şi control complexă şi cu viteză de execuţie sporită.
Reglarea presiunii - Menţinerea unei presiuni constante în bioreactor reprezintă una din condiţiile
principale pentru prevenirea infectării culturii. Se utilizează SRA-P format din: PC - regulator de
presiune;PE-traductor de presiune; P
0
- valoarea de referinţă a presiunii.
Reglarea temperaturii - Reacţia biochimică este puternic influenţată de temperatură, variaţiile de
temperatură influenţând negativ metabolismul celulelor de drojdie fie prin scăderea producţiei, fie
prin inhibarea sistemului enzimatic.Sistemul de reglare automată a temperaturii este
SRA-T format din: TC - regulator de temperatură;TE-traductor de temperatură; T
0
- valoarea de
referinţă a temperaturii.
Reglarea pH-ului - este un parametru ce joacă un rol important în desfăşurarea procesului
biochimic; menţinerea valorii pH-ului mediului în domeniul optim favorizează producţia. Reglarea
pH-ului se face utilizând un SRA-pH format din următoarele componente:pHE – traductor de
presiune; pHC - regulator de pH; pH
0
- valoarea de referinţă a pH-ului.
Reglarea spumării - Procesele fermentative sunt însoţite de o spumare abundentă, fenomen
ce poate determina o scădere a randamentului. Din acest motiv este indicată adaugarea de
agenţi antispumanţi în momentul în care nivelul spumei depăşeşte nivelul admisibil.
44
9.Schiţa bioreactorului
45
10. Bibliografie
46
1. Perry, R.H., Green, D.W., “Perry’s Chemical Engineers’ Handbook”, McGraw-Hill,
1999;
2. “Encyclopedia of Physical Science and Technology”, Third Edition, Chemical
Engineering;
3. Vogel, H.C., Todaro, C.L., “Fermentation and Biochemical Engineering Handbook”,
Second Edition, Noyes Publications, 1997;
4. Taca, C.D., “Calculul Mecanic al Utilajului Chimic”, Matrixrom, Bucuresti, 2002;
5. Floarea, O., Jinescu, G., Vasilescu, P., Dima, R., “Operaţii si Utilaje în Industria
Chimică – probleme pentru subingineri”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;
6. Mihail, R., Muntean, O., Bozga, G., Nagy, I., Juncu, G., Lavric, V., Teodorescu, C.,
Straja, S., Maria, G., “Îndrumar proiect de an la: Reactoare chimice; Ingineria
reacţiilor
chimice şi utilaje specifice; pentru uzul studenţilor”, I.P.B., Bucureşti;
7. Bratu, E., “Operaţii unitare în ingineria chimică, vol 1-3”, Editura Tehnică, Bucureşti,
1984;
8. Muntean, O., “Reactoare Biochimice”, Bucureşti, 2002;
9. Nauman, E.B., “Chemical Reactor Design, Optimization, and Scaleup”, McGraw-Hill,
2002;
10. Flickinger, C.M., Drew, S.W., “Encyclopedia of Bioprocess Technology: Fermentation,
Biocatalysis and Bioseparation”, John Wiley & Sons, Inc., 1999;
11. Banu, C., “Manualul inginerului de chimie alimentară”, vol. II, Editura Tehnica,
2002;
47

9. Materialul grafic – schiţa bioreactorului cotată la scară..................................................43 10.
Bibliografia....................................................................................................................44

1.Tema de proiect

Să se proiecteze o instalaţie de obţinere a alcoolului etilic alimentar obţinut prin procesul unitar de fermenaţie alcoolică utilizând Saccharomyces cerevisiae, cu următoarele date tehnologice:

1. materia primă: cartofi; 2. producţia anuală de alcool etilic: P = 20.000 t/an; 3. concentraţia de substrat la intarea în reactor: cs0 = 150 g/L;
4. fracţia masică de alcool la ieşirea din coloana de rectificare: x = 0.96; 5. concentraţia de alcool la ieşirea din fermentator este mai mare de 10 g/L; 6. tipul de fermentator utilizat: reactor discontinuu cu amestecare perfectă. Toate celelalte specificaţii necesare proiectării corecte a instalaţiei biochimice se iau în conformitate cu procesul tehnologic ales.

3

2. Introducere
2.1 Importanţa procesului studiat Etanolul sau alcoolul etilic este unul dintre cei mai utilizaţi compuşi chimici putând fi considerat unul din cele mai vechi alimente cunoscute omului. Berea fermentată se consuma în Babilon, iar vinul a fost produs încă din anul 3000 î.e.n. Procesul de distilare îsi are originile prin secolul X – XIV. În acestă vreme s-a descoperit şi efectul “spiritual” al alcoolului de unde i s-a dat şi numele spiritus. Primele distilerii au avut ca scop obţinerea alcoolului pentru scopuri medicinale. Până în secolul XVII s-a considerat că fermentaţia alcoolică este un proces rezidual, în care drojdia rezultată era aruncată. Natura fermentaţiei a fost clarificată în secolul 19 odată cu descoperirea microscopului, când s-a dovedit că celulele de drojdie sunt organisme vii. Totuşi a durat 150 de ani până când s-a recunoscut că organisme vii sunt responsabile pentru procesul de fermentaţie. Alcoolul etilic reprezintă o materie primă valoroasă pentru numeroase sectoare industriale: industria alimentară, industria chimică, industria farmaceutică. În industria chimică, unde reprezintă materia prima pentru obţinerea unor produse valoroase, spiritul de fermentaţie este în competiţie cu alcoolul de sinteză, obţinut în urma unor procese tehnologice complexe, din materii prime petroliere. Având în vedere proprietăţile sale adecvate, etanolul a fost considerat ca un carburant posibil pentru motoare, practic în cursul întregii istorii a motoarelor cu explozie. Solicitări mari pentru alcoolul carburant au determinat ca în Brazilia, spre exemplu, în perioada 1984-1985, producţia planificată a fost de 9,064 miliarde litri, iar în prezent se produc peste 10 miliarde litri. Una dintre cele mai importante utilizări ale etanolului este folosirea lui ca şi combustibil sau prin amestecare cu diferite parţi de benzină, rezultând biodisel. Utilizarea etanolului drept carburant în Europa a fost abordată încă din 1902. Utilizarea lui economică însa, în amestec cu benzina s-a realizat însă abia în 1922 în Franţa. Interesul pentru obţinerea alcoolului etilic este mult mai mare în scopul folosirii lui ca aditiv, deoarece tetraetilul de plumb este toxic şi legislaţia din S.U.A. şi

4

diferite ţări europene a interzis utilizarea acestuia. Şi în ţara noastră se fac eforturi pentru utilizarea pe scara cât mai largă a benzinei fără plumb în scopul protejării mediului înconjurător. Sunt circa trei variante de utilizare a etanolului în motoare fiecare cu avantajele şi dezavantajele sale,cum sunt: în amestec cu benzină, arderea directă a etanolului în motoarele pe benzină, adaos de combustibil la motoarele diesel. Primele doua variante se folosesc la motoarele otto, cu scânteie (cele pe benzină). Prima variantă - amestecul etanol-benzină (gasohol) necesită etanol anhidru, cea de-a doua varianta permite utilizarea etanolului pana la o concentraţie de 85% sau chiar mai jos. Adică se poate folosi direct etanolul obţinut prin distilare, nedeshidratat. Cea de-a treia variantă e cea mai complicată, deoarece implică modificarea alimentării motoarelor diesel, astfel încât trebuie montat un carburator suplimentar. Practic etanolul intră ca la motoarele pe benzina, dar este aprins de o cantitate mică de motorina care este injectată "normal" ca la motoarele de motorină.

2.2Tendinţele de dezvoltare în ţară şi pe plan internaţional Datorită creşterii preţului mondial al petrolului,ţările din Europa de Sud-Est,şi nu numai încearcă diminuarea dependenţei de acest produs lansându-se în construcţia de fabrici pentru producţia carburanţilor alternativi. Carburantul derivat din plante industriale, în special din seminţele de rapiţă şi floarea soarelui, se transformă într-o investiţie importantă,reglementările Uniunii Europene stipulând că cel puţin 2% din dieselul aflat pe piaţă în acest an trebuie să fie pe bază de plante, iar creşterea anuală a cotei de piaţă este preconizată la 0.75% până în anul 2010. Românii au fost primii care s-au lansat în lupta pentru cota de piaţă, atât pe plan intern cât şi în Europa. Ţara noastră producând acum trei milioane de tone de biodiesel anual. Firma portugheză Martifer investeşte în construcţia unei fabrici de biodiesel în judeţul Călăraşi, la Lehliu Gară.Proiectul ,în valoare de 47 milioane de euro va fi finalizat până în anul 2007. Fabrica are planificată o capacitate semnificativă, de până la 100.000 de tone de biodiesel anual,ceea ce înseamnă o treime din consumul de carburant ecologic din România. Acest proiect va fi si în favoarea dezvoltării sectorului agricol din zona respectivă, întrucât această cantitate de carburant presupune cultivarea a 50 000 de hectare. Un alt proiect, în valoare de 133 milioane de euro, este condus de MAN Ferrostaal, o diviziune a companiei MAN din Germania. Aceasta construieşte o fabrică la Aţel şi Loamneş, în judeţul Sibiu, care are planificat ca producţia să ajungă până la o cantitate de 400 tone de carburant zilnic până în anul 2008 ceea ce înseamnă cultivarea a 120.000 de hectare. Compania petrolieră Rompetrol aspiră la o producţie anuală de 60.000 tone în 2007.

5

Victoria Group din Sid. Guvernele trebuie să finanţeze extinderea reţelei de staţii pentru alimentarea cu noul carburant şi trebuie să impună instituţiilor statului să utilizeze vehicule pe bază de biodiesel sau etanol. Brazilia acoperă jumătate din piaţa mondială. soia şi floarea soarelui.1 Aspecte teoretice ale procesului unitar de fermentaţie 3. mai exact din clasa alcoolilor. Vojvodina. şapte maşini din zece utilizează etanol.Serbia intenţionează să construiască prima sa fabrică anul viitor. Descrierea procesului tehnologic 3. Acesta se amestecă cu apa în orice proporţie şi formează amestecuri azeotrope care pot conţine până la 96% alcool etilic. Este un solvent excelent pentru multe substanţe şi este folosit în producerea parfumurilor. Exemplul brazilian demonstrează că guvernele trebuie să introducă utilizarea etanolului. obţinut din hidroliza amidonului.000 de tone de biodiesel anual din seminţe de rapiţă. la un preţ cu o treime mai mare decât cel al benzinei. lacurilor.Agricultorii trebuie să primească stimulente pentru cultivarea porumbului. Un producător local din sectorul uleiului vegetal. intenţionează să construiască o fabrică în valoare de 15 milioane de euro care va produce 100. a 6 .6 miliarde de galoane de etanol şi exporturi de alte 600 de milioane.1 Analiza produsului finit Etanolul sau alcoolul etilic este un compus chimic care face parte din clasa compuşilor hidroxilici. rapiţei şi a altor materii brute. în prezenţa drojdiei şi a unei temperaturi de sub 37°C. 3. Industrial etanolul se obţine prin fermentaţie folosind glucoză produsă din zahăr. Pe piaţa internă.1. Brazilia intenţionează să introducă etanolul chiar şi în industria liniilor aeriene. Formula structurală a etanolului este următoarea: Etanolul este un compus chimic lichid incolor şi inflamabil. Cu o producţie de 3.

56 kJ/mol 0. chimice si termodinamice ale alcoolului etilic. în general.36 1.5-15% 7. Tab. Legăturile de hidrogen arată că alcooli pot fi folosiţi ca solvenţi proteici.36 7 .19 cP a 20ºC -277.8 K (-114.6 K (78. Marea majoriatate a etanolului industrial este denaturată pentru a nu putea fi consumată pe post de bautură. 63 bar 58.38 kJ/mol 159. În tabelul 3. Acele grupări pot forma legături de hidrogen una cu alta şi cu alţi compuşi.4 J/mol·K -235.9 J/mol·K 112.4 °C) 159 K (-114°C) 514 K (241°C).1 Proprietăţile alcoolului etilic Nume IUPAC Nume uzual Formulă chimică Masa moleculară Culoarea Punctul de solidificare Punctul de fierbere Punctul triplu Punctul critic Presiunea de vapori Entalpia de formare. etanolul şi propanolul sunt solubile în apă deoarece influenţa grupării hidroxil este mai puternică decât cea a catenei. 3.celulozei şi a explozivilor. metanolul. ΔfusS Entalpia de vaporizare.9 kJ/mol 31 J/mol·K 38.7894 g/cm³ 1. Cp ΔfH0gas S0gas Cp Punctul de aprindere Punctul de autoaprindere Limita de explozie pH Solubil în Solubilitate în apă Densitatea optică Indicele de refracţie Etanol Alcool etilic C2H5OH sau C2H6O 46.3 °C) 351.0 Apă. alcoolul să fie moleculă polară. alcoolii tind să aibă puncte de fierbere mai ridicate faţă de hidrocarburi şi eteri. Datorită legăturii de hidrogen. ΔfusH Entropia de formare. La alcooli există două posibilităţi de dizolvare: tendinţa grupei polare -OH de a-l face solubil în apă şi cea a catenei laterale de a i se opune.7 hPa 4.1 sunt prezentate câteva dintre proprietăţile fizice. Gruparea hidroxil face ca.21 J/mol·K 17°C 425°C 3. cetone şi eteri Total miscibil nD20 = 1.3 kJ/mol 283 J/mol·K 65. ΔvapH Densitate Vâscozitate ΔfH0liq S0liq Căldura specifică. De aceea.07 g/mol Lichid incolor 158. Toţi alcooli simpli sunt solubili în solvenţi organici.

confuzie şi în acelaşi timp încetineşte reflexele.0 19. 1972) Compusul Umiditate.0 0.0 0. % Celuloza. % Lipide. . . din care amidon.cereale: porumb..melasa din sfecla si trestie de zahar.0 14. precum si stare de agresivitate a acesteia. Cele mai utilizate materii prime sunt cerealele.tuberculi de topinambur.0-85. . tuberculi de batate etc. % Substance extractive neazotoase. . iar ulterior aceasta poate conduce la moarte persoana intoxicată. .0-22.0 2.3-3.. În ultimul caz poate induce coma alcoolică.5 8 . tescovine dulci etc.04 .1. secara.radacini de cicoare. % Valori medii 75. . 3.Alcoolul etilic poate afecta sistemul nervos central. împiedică coordonarea corectă a mâinilor.0 0.lesii bisulfitice rezultate de la fabricarea celulozei.1. producând impulsuri incontrolabile sau convulsii.muschi de Islanda. în alte cazuri poate produce lezarea zonei care controlează impulsurile. dând stări de euforie.materii prime amidonoase: . . . Tab. pierderea temporală a vederii. orez.materii prime care confln inulina si lichenina: .materii prime celulozice: . halucinaţii. sorg etc. % Proteine.5-23.2 Materii prime şi auxiliare Materiile prime folosite la producerea alcoolului prin fermentatie se pot clasifica astfel: . somnolenţă..struguri.7-3.sfecla si trestia de zahar. ovaz. molid.materii prime zaharoase: .15 1.0 Limite de variatie 68. fag etc. 2 Compoziţia chimică medie a cartofilor (Kreipe.0 20. În concentraţii mai mari poate afecta mişcarea. În unele cazuri poate produce o iritabilitate crescută a persoanei intoxicate. grau. picioarelor.7 0. cartofii si melasa. etc.radacini si tuberculi de plante tropicale: radacini de manioc. . dezechilibre majore. fructe.85 18. orz.deseuri din lemn de brad. .cartofi..

Amidonul este sintetizat de plante din CO2 şi H2O sub acţiunea luminii solare cu ajutorul clorofilei. amidonul nu este o substanţă omogenă. format din resturi de α-D-glucoză cuplate în principal cu legături α(1-4) şi legături de ramnificare α(1-6) în proporţie de 5-6 %. Amiloza este un polimer liniar.5-1. Parow. amilopectina formează un clei. H OH H O HO H OH H2C O HO H H OH O HO H H OH O HO H H OH O H H H O H OH O O H H H2C H O H OH H2C H O H H Figura 3. H OH H O HO H H OH O HO H H OH O HO H H OH O H O H O H H OH H O H H OH Figura 3.3 Structura amilopectinei În apă caldă. gelificându-se. La receptia cartofilor se determina continutul in amidon cu ajutorul balantelor de amidon (Reimann. Eckert) (Eckert. Molecula de amiloză are un grad de polimerizare cuprins între 500 şi 6000 unitati glicozil. 9 . Fazele principale ale sintezei amidonului constau în producerea întâi a glucozei. formându-se. 1984). amidonul. 1987. Prin hidroliză sub acţiunea amilazei se obţine maltoza. format din molecule de D-glucoză legate prin legături α(1-4) glicozidice. şi apoi condensarea cât mai multor molecule de glucoză.0 0. Din punct de vedere al compoziţiei chimice. Goslich. Deosebirea celor doi componenţi este de ordin structural.Substante minerale. constituind rezerva de glucoză a plantelor.2 Structura liniară a amilozei Amiloza este solubilă în apă caldă. lanţul polizaharidic. in locul contjnutului in amidon se foloseste. el fiind alcătuit din doi componenţi principali.0 Amidonul este foarte răspândit în regnul vegetal. % 1. Amilopectina este componentul ramificat al amidonului. dând o soluţie coloidală opalescentă. fără să cleifice. Reacţionează cu iodul dând o coloraţie albastră.

4 Aprecierea calităţii maltului verde în funcţie de activiatea α si β – amilolitică (Banu. datorita continutului sau in enzime amilolitice. în cantităţi de 150 – 200 ml la 1000 l plămadă. Maltul verde este folosit ca agent de zaharificare a plamezilor din cereale si cartofi. Cele folosite la fabricarea alcoolulul sunt: . la 20ºC si la pH = 4. * SKB reprezintă grame de amidon solubil dextrinizat de către 1 g malţ verde.antispumantii. Laptelui de malţ i se adaugă formalină 40%. 1988).factorii de crestere: .preparatele enzimatice microbiene. in timp de 60 min la 20°C *(°WK) reprezintă grame de maltoză rezultate prin acţiunea extractului provenit din 100 g malţ verde asupra unei soluţii de amidon solubil 2%. 10 . pentru a se împiedica ulterioarele infecţii cu bacterii care ar putea avea loc în timpul zaharificării.acidul sulfuric. Criteriile care la baza aprecierii caliatăti malţului sunt: aspectul exterior şi activitatea enzimatică. Se obtine dupa o tehnologie asemanatoare cu cea de producere a maltului pentru bere. 1998) Caliatatea malţului verde Excepţională Foarte bună Bună Satisfacătoare Nesatisfăcătoare Activiatea α – amilolitică (SKB)1 peste 64 53 – 64 41 – 52 sub 41 Activitatea β – amilolitică (°WK) * peste 450 401 – 450 351 – 400 300 – 350 sub 300 Malţul verde este mărunţit în mori cu disc sau cu ciocane pe cale umedă. Materiile auxiliare.astazi. În tabelul 4 este prentată aprecierea în funcţie de activitatea α si β – amilolitică calităţii malţului verde. cu deosebirea ca durata de germinare este mai lunga. . . "substanta fermentescibila".maltul verde . Cantitatea de apă care este introdusă în această etapă este de 250 – 300 l/100kg malţ verde. .antisepticele . Tab. prin hidroliza totala a materiei prime cu enzime adecvate si determinarea glucozei formate prin metoda enzimatica (Senn. fiind transformat într-un lapte înainte de folosirea lui în proces. in timp de 30 min.dezinfectantii.3. sarurile nutritive: . urmarindu-se acumularea unei cantitati maxime de amilaze. O altă substanţă care s-ar putea adauga pentru a stopa aceste este infecţii 1 * Activităţile enzimatice raportate la substanţa uscată a malţului verde. .

Drojdiile de fermentaţie sunt osmotolerante şi produc fermentaţie bună a 11 . -se economisesc cheltuielile legate de producerea si maruntirea maltului verde. ele prezinta urmatoarele avantaje: . Astfel. are loc procesul invers fermentaţiei. -se obtin randamente mai ridicate in alcool.urmata de purificarea preparatului brut rezultat. obţinând o cantitate de energie mică (2 moli ATP/mol de glucoză fermentată). drojdiile se pot comporta astfel: în imersare. pentru acelaşi echivalent energetic consumându-se o cantitate mai mică de zahăr. temperaturile de fermentare sunt cuprinse între 30 şi 40°C. Cantitatea de zahăr influenţează direct proporţional viteza de fermentare atunci cand se situează în limite de 5-12%. care se modifica putin la depozitare.amilaza bacteriana se caracterizeaza printr-o termorezistenta mult mai ridicata (pana la 11O°C). creşterea numărului de celule are loc foarte lent. Cu creşterea concentraţiei de zahăr. dacă mediu este foarte puternic aerat. cum ar fi: factorii biologici şi factori fizico – chimici. în condiţii de sterilitate şi în lipsa oxigenului . în comparaţie cu procedeul de sinteză al etanolului. Preparatele enzimatice microbiene se obtin prin cultivarea in conditii absolut pure a unor tulpini de bacterii si mucegaiuri pe medii de cultura adecvate.3 Analiza parametrilor de operare Fermentaţia alcoolică în condiţii industriale foloseşte substraturi naturale bogate în glucide fermentescibile. de aceea se foloseşte o cantitate mai mare de zahăr pentru obţinere de energie. celulele de drojdie produc fermentarea glucidelor. -sunt mai sarace in microorganisme daunatoare. dar din pacate aceasta nu poate fi eficientă decât în primele ore ale fermentaţiei deoarece este transformată fie în acid formic fie în alcool metilic. -sunt necesare spatii mai reduse la depozitare si transport.activitate enzimatica standardizata. 3. Deoarece în prezenţa oxigenului oxidarea are loc până la produşii finali (CO2 şi H2O) cantitatea de energie este mult mai mare. iar viteza de fermentare şi transformare a substratului sunt dependente de diferiţi factori. se lucrează la presiune atmosferică sau puţin mai mare decât aceasta. Procesul de fermentaţie decurge în conditii blânde. şi anume respiraţia. anumite drojdii mai sensibile suferă o inhibare în activitate. În funcţie de prezenţa oxigenului în mediul supus fermentării. -α .1. deoarece pot hidroliza si alte poliglucide. In comparatie cu maltul verde.este aldehida formică.

acestea din urmă fiind transformate în alcool etilic. Fermentaţia decurge mai repede dacă celulele folosite sunt în fază exponenţială de creştere sau la începutul fazei staţionare de creştere. Plămezile amidonoase folosite industrial ca substraturi bogate în zahăr. conducând la formarea în exces a glicerolului. temperatura optimă de lucru se situează puţin sub temperatura optimă de creştere. SO2 influenţează viteza de fermentare. Dioxidul de sulf se adaugă în cantităţi mici de 200500 mg/dm3 pentru a favoriza activitatea drojdiilor fermentative care sunt sulfitorezistente. a acidului acetic şi a unor cantităţi mai mici de alcool etilic. când pe lângă produşii pricipali substratul poate fi transformat în glicerol până la 30 % din zahărul fermentat.substraturilor care au o concentraţie de zahăr de circa 170-250 g zahăr/dm 3. temperaturile optime pentru fermentaţia alcoolică se situează în jurul a diferite valori. fermentaţia alcoolică la scară industrială. forme în care sunt transportate în celulă şi fermentate. dextrine cu molecule mici. Acest lucru se atribuie inhibiţiei datorate etanolului la temperaturi ridicate. pH-ul mediului are un rol important deoarece. cu produşi secundari obţinuţi în cantităţi foarte reduse. în funcţie de capacitatea de tamponare a mediului. De obicei. Fermentaţia alcoolică poate avea loc între 0 şi 35°C. Substanţele chimice existente sau adăugate pot influenta procesul de fermentaţie. Dacă pH-ul în timpul fermentaţiei este mai mic de 5. viteza creşte cu numărul de celule. ca rezultat al hidrolizei proteinelor intracelulare. În procesul discontinuu de fermentaţie. Pentru Saccharomyces cerevisiae.. Aceasta conduce la o acumulare de etanol. Fosfaţii au o influentă pozitivă.4-8. şi fermentaţia la pH alcalin. In acest caz. dacă doza de SO2 introdusă este mai mare. în urma căreia sunt transformate în glucoză.5 – 5. când se formează preponderent alcool etilic şi dioxid de carbon. Viteza de fermentare depinde şi de numărul de celule/cm3 mediu. trebuie să sufere o hidroliză enzimatică. are un pH iniţial de 4-6. În funcţie de specia de drojdie folosită predominantă sau folosită în cultura pură. Pentru majoritatea tulpinilor de Saccharomyces cerevisiae valoarea pH-ului este situată între 2.6 cu un optim la 4. în timp ce drojdiile autolizate îşi pierd proprietăţile fermentative. în fucţie de pH.5. se cunosc două forme ale fermentaţiei: fermentaţia alcoolică propriu-zisă care se desfaşoară la pH = 3. viteza de producere a etanolului este mai mare decât viteza de transport prin membrană. maltoză. Sărurile minerale. fermentaţia alcoolică este deviată de la forma de bază. conducând la o dezvoltare rapidă a drojdiilor. Această concentraţie este bine 12 . creşterea bacteriană este puternic inhibată. optimul este în jurul valorii de 28-30°C. inhibiţia unor enzime şi ulterior moartea celulei. deoarece participă la formarea acizilor adenilici şi la formarea esterilor fosforici ai glucidelor.

acestea produc cantităţi mai reduse de alcool etilic comparativ cu drojdiile şi nu sunt folosite foarte des. La concentraţii de până la 2%.stabilită în practică din consideraţii economice. drojdiile folosite la fermentarea plămezilor fermentescibile se pot clasifica Saccharomyces cerevisiae este un organism cu care se lucrează uşor. drojdii speciale pentru alcool uscate sau sub formă comprimată.1. sinteza etanolului se opreşte la majoritatea tulpinilor. se poate obţine etanol chiar şi la concentraţii de 20%. acizi. pot să producă mai mult de 80 alcool etilic. Etanolul inhibă atât creşterea cât şi producţia de alcool într-un mod noncompetitiv. în produşi principali (alcool etilic. la tulpinile alcoolorezistente. Zymomonas mobilis. Etanolul este toxic pentru drojdie. În funcţie de modul în care drojdiile se comportă în timpul fermentaţiei acestea se pot clasifica în următoarele categorii: astfel: drojdii lichide pregătite. aldehide. Totuşi. La concentraţii mai mari efectul etanolului este mai evident. Fermentaţia alcoolică este un proces întâlnit şi la alte microorganisme: Bacillus macerans. ea fiind de 106-107 celule/cm3. deoarece este nepatogen.4 Sursa de microorganisme Fermentaţia alcoolică este un proces anaerob prin care glucidele fermentescibile sunt metabolizate prin reacţii de oxidoreducere. CO2) şi produşi secundari (alcooli superiori. sub acţiunea echipamentului enzimatic al drojdiei. etc). care prin fermentarea glucidelor. de fermentaţie inferioară. 3. de fermentaţie superioară. Clostridium acetonoetilicus. pentru declanşarea rapidă a fermentaţiei. şi datorită multitudinii de aplicaţii apărute de-a lungul timpului în obţinerea de produse consumabile. Cele mai utilizate microorganisme sunt drojdiile Saccharomyces. 13 . la majoritatea drojdiilor efectul inhibitor este neglijabil. drojdii de panificaţie. efectul cel mai toxic a fost postulat ca distrugerea membranei sau schimbarea proprietăţilor ei. La concentraţii de etanol mai mari de 110 g/L. Efectul cel mai vizibil este asupra membranei celulare. După un alt criteriu.

De asemenea ele asimilează alcoolul etilic. 3. Saccharomyces cerevisiae izolată din bere şi ulterior din vin. cât şi cel discontinuu prezintă avantaje şi dezavantaje. Se întâlnesc şi celule filamentoase care ajung la 30 μm lungime. Celulele de Saccharomyces cerevisiae au dimensiuni medii de (3-7) × (4-14) μm. Saccharomyces carlsbergensis. Saccharomyces bayanus. Metabolismul acestei drojdii este extrem de adaptabil. pe mediu complet (extract de drojdie 1%. cu o mărime a genomului de trei ori mai mare decât al bacteriei Echerichia coli. alungite. Drojdiile din acest tip fermentează glucoza. elipsoidale. la îndemână.1%. galactoza. 1/3 din rafinoză şi dextrinele. reprezentante sunt: Saccharomyces cerevisiae.5 Analiza comparativă a procesului tehnologic Fermentarea este un proces biochimic care se poate desfăşura atât în regim continuu. Saccharomyces cerevisiae var.2%. pentru câteva scopuri biotehnologice. fermentaţia şi procesele tehnologice de producţie la scară largă cu Saccharomyces cerevisiae fac ca acest organism sa fie atractiv. dispuse izolat sau în perechi şi ocazional formează lanţuri şi aglomerări. (NH2)SO4 0. maltoza. Drojdiile din acest tip prezintă interes pentru industria fermentativă şi în laborator pot fi crescute la 300C. cât şi în regim discontinuu. zaharoza.1%. a fost clasificat ca organism GRAS (generally regarded as seif = organism considerat sigur. în condiţii favorabile putând creşte în prezenţa unor concentraţii mari de etanol. 14 . autolizat de drojdie 1%) şi sunt utilizate în producţia de proteine. care a fost mai departe înlesnite de accesul la secvenţa genomică completă a Saccharomyces cerevisiae. glicerina şi acidul lactic. Un alt motiv important pentru a justifica utilizarea microorganismului Saccharomyces cerevisiae în cadrul biotehnologiei îl reprezintă susceptibilităţile sale la modificările genetice prin tehnologia ADN recombinant. se prezintă sub forma unor celule sferice. ea fiind capabilă să crească pe o varietate foarte mare de substraturi. În mediu lichid formează sediment şi ocazional un inel incomplet. peptonă 2%. glucoză 2% sau K 2HPO4 0. elipsoideus. Drojdia Saccharomyces cerevisiae este unul dintre cele mai simple organisme eucariote. netoxic).ca etanolul sau drojdia.1. Saccharomyces cerevisiae suportă bine aciditatea şi alcoolul şi se dezvoltă optim între 25 şi 300C. după cultivarea pe extract de malţ timp de 3 zile. De asemenea. Datorită capacităţii lor de a produce alcool (până la 14%). Dintre toate acestea. Pentru fermentaţia alcoolică în urma căreia se obţine preponderent alcoolul etilic se foloseşte cel mai adesea Saccharomyces cerevisiae. Atât regimul continuu. cilindrice. MgSO4 0. Saccharomyces cuprinde 45 de specii de activitate preponderent fermentativă.

discontinuu iar posibilităţile de recuperare a căldurii sunt reduse. astfel încât acesta să poată fi atacat de catre amilaze la zaharificare. Reactorul discontinuu este versatil. -datorita solicitării termice ridicate a materiei prime (150-165°C) se formează produşi secundari. din punct de vedere al performanţei tehnice sunt echivalente. iar borhotul rezultat are o valoare furajera mai scăzută. trebuie să fie luate în calcul şi alte aspecte. care se face in scopul gelificării şi solubilizarii amidonului. Însă atunci când se doreşte selectarea tipului de reactor. în mare parte. de regulă. necesitând tehnicitate ridicată a operatorului. prin energia de marunţire a materiei prime. deaorece timpul pe care moleculele de substrat îl petrec în interiorul reactorului este mai mare. Procedeele clasice (HDV) de producere a alcoolului din cartofi se bazează pe fierberea sub presiune a materiei prime la 150-165°C. astfel încat amidonul granular sa poatp fi fluidificat si zaharificat. iar operarea lui este realtiv simplă.Dacă comparăm un reactor discontinuu (DC) si unul continuu(D). 3. Aceste procedee prezintă urmatoarele dezavantaje: -consumul de energie termică este ridicat . in funcţie de gradul de marunţire dorit si de procedeul 15 . Reactorul cu deplasare are o operare pretenţiosă şi este rigid în exploatare. -fara fierbere sub presiune (DSA). . ecuaţiile celor două reactoare conţin aceeaşi integrală şi prin urmare.melanoidine si caramel. În cazul operarii în regim discontinuu se poate atinge o canversie a substratului mai mare decât în cazul oprării continue. Procedeele de prelucrare fără presiune (DSA) se bazează pe faptul că energia termică necesară pentru fierberea sub presiune este înlocuită. Necesarul de energie electrică pentru marunţire variază. şi dacă densitateta mediului de reacţie este constantă. Pe de altă parte manopera este importantă şi automatizarea pretenţioasă.plămezile obţinute nu sunt omogene.2 Fazele procesului tehnologic Fabricarea alcoolului din cartofi se poate face prin două grupe de procedee: -cu fierbere sub presiune a materiei prime (HDV). pe lângă identitaea conversiei finale realizate. -modul de lucru este.

încărcare-descărcare.În locul conţinutului în amidon se foloseste. 1988). astfel încât să se obţină randamente maxime în alcool. Mărunţirea Mărunţirea cartofilor se face în funcţie de procedeul de prelucrare aplicat.fără presiune. Transportul materiei prime se face fie pe linii rulante mecanizate fie prin descărcarea manuală a sacilor în funcţie de tipul de funcţionare a procesului continuu. procedeul cu dispersie. intre 16 si 30 kWh /t cereale. În funcţie de modul cum se realizează mărunţirea. Recepţionarea şi depozitarea materiei prime La recepţia cartofilor se determină conţinutul în amidon cu ajutorul balanţelor de amidon (Reimann. diferitele procedee de obţinere . în practică. Precurăţarea materiei prime Precurăţirea are rolul de a îndepărta urmele de praf sau alte microorganisme de infecţie care ar putea infecta cultura de drojdie. astăzi. fiind mult mai scăzut decât necesarul de energie termică de la fierberea sub presiune. Printr-o simplă măcinare uscată sau umedă nu se poate obţine granulaţia dorită a măcinişului. cu sită cu ochiuri mari. urmând ca cea de-a doua mărunţire. să se facă după fluidificare într-o moară cu discuri. umedă. Din acest motiv se recomandă mai întâi o măcinare uscată cu ajutorul unei mori cu ciocane. semicontinuu sau discontinuu. ceea ce conduce la o zaharificare incompletă şi la o micşorare a randamentului în alcool. cu consum minim de energie. Aceste procedee se pot folosi. procedee cu măcinare uscată şi umedă. Fluidificarea 16 . Cântărirea Se foloseşte un cântar basculă automat.folosit. Procedeul de prelucrare fără presiune necesită o mărunţire optimă a materiei prime. "substanţa fermentescibilă". 1984). Goslich. Parow. Eckert) (Eckert. prin hidroliza totala a materiei prime cu enzime adecvate si determinarea glucozei formate prin metoda enzimatică (Senn. fără recircularea borhotului sau cu recircularea borhotului. procedee cu măcinare umedă. 1987. a plămezilor din cartofi se pot clasifica astfel: procedee cu măcinare uscată.

drojdii speciale pentru alcool ( uscate sau comprimate ) sau drojdii de panificaţie. astfel încât se poate lucra mai mult timp fără a se procura o nouă drojdie.să se poată acomoda la plămezile acide din cartofi. Se observă că drojdiile lichide şi drojdia comprimată au o putere alcooligenă mai scăzută decât majoritatea drojdiilor uscate. Plămada este omogenizată de o moară cu discuri după care este răcită într-un schimbător de căldură în spirală până la temperatura de zaharificare. Plămada rezultată este trecută într-un schimbător de căldură în care se încălzeşte până la temperatura de 70-80˚C. deoarece acestea pot fi imediat utilizate după o prealabilă hidratare. Avantajul folosirii acestei metode constă într-o economie totală de energie. circa 22 de ore. iar fluidificarea are loc într-un fierbător. Fermentarea Fermentarea plămezii principale are o durată de 72 de ore şi cuprinde cele trei faze: - faza iniţială.Această zaharificare este necesară deoarece drojdiile fermentescibile nu produc amilaze şi nu pot produce hidroliza enzimatică a polizaharidelor. . cu ajutorul plămezii care circulă în contracurent. Drojdiile utilizate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -să aibă o putere alcooligenă ridicată. După aceasta se continuă răcirea până la temperatura de 20-25˚C într-un schimbător de căldură cu plăci. În ultimul timp se folosesc pe scară tot mai largă drojdiile uscate în locul celor lichide. Gelifierea plămezii are loc într-un ejector. în cazul drojdiilor uscate 10-20g/hl plămadă. Însămânţarea Pentru fermentarea plămezilor se pot folosi drojdii lichide ( cultivate în fabrică ). se lasă în repaus 30 minute pentru zaharificarea plămezii. Într-un gram de drojdie uscată se află 20-25 miliarde de celule de drojdie. au o bună conservabilitate şi se dozează mai uşor. astfel încât costurile mai mari ale drojdiilor uscate se compensează în scurt timp prin randamente mai ridicate în alcool. Cultivarea drojdiilor în fabrică se face prin procedeul simplificat cu acid sulfuric. 17 . iar în cazul drojdiilor comprimate 100-200g/hl plămadă. -să declanşeze rapid fermentaţia.Materia primă cântărită este trimisă la moara cu ciocane unde se adaugă enzima de fluidificare şi apa de proces. În cazul drojdiilor lichide se folosesc 1-3 l /hl plămadă. -să formeze o cantitate mică de spumă de fermentare -să producă o cantitate cât mai mică de hidrogen sulfurat şi alte substanţe de gust şi arome nedorite. După ce ajunge la temperatura de zaharificare se adaugă enzima de zaharificare.

- faza principală. În urma distilării rezultă borhot şi alcool brut.. fără formare de dextrine limită. Se observă antrenarea unor produse secundare de fermentaţie cu alcoolul la distilare motiv pentru care se recurge la o rafinare. fie provenite din materiile prime şi auxiliare. cuprinse între 6 şi 12% vol. folosirea preparatelor enzimatice microbiene. în plămezile de drojdie trebuie să varieze între 50 şi 300·106 celule/ml de plămadă. folosirea de borhot lichid recirculat (maximum 60%) la obţinerea plămezii prin care se declanşează mai rapid fermentaţia. circa 32 de ore. Astfel. Concentraţia alcoolică a plămezii variază între limite foarte largi. se pot folosi următoarele metode: pornirea fermentaţiei la temperatură mai mare de 24-25˚C. scurtându-se faza finală a fermentaţiei. pentru zaharificarea secundară. utilizarea unei cantităţi mai mari de lapte de slad pentru a asigura cantităţi suficiente de amilaze. Rafinarea 18 . Pentru scurtarea duratei de fermentare până la 48 de ore. De asemenea. conducerea fermentaţiei la temperaturi mai ridicate de 35-36˚C. folosirea unei cantităţi mai mari de plămadă de drojdie de 10-15%. prin care se reduce faza iniţială la 4-6 ore. fie produse ale fermentaţiei alcoolice. butiric) inhibă activitatea drojdiei. Infecţiile bacteriene sunt periculoase deoarece consumă zahăr pentru metabolismul propriu. care produc o hidroliză mai avansată a amidonului până la glucoză. Valorile sub 50·106 celule/ml denotă o multiplicare slabă a drojdiei. scurtându-se faza iniţială până la 2-3 ore. Distilarea Plămada fermentată este un amestec apos de diferite substanţe aflate în soluţie sau în suspensie. circa 18 ore. faza finală. Separarea alcoolului etilic din acest amestec se bazează pe diferenţa de volatilitate dintre alcool şi apă. iar acizii organici formaţi (lactic. în urma infecţiilor cu bacterii are loc o creştere a conţinutului în acroleină a alcoolului produs aceasta putând fi redusă printr-o acidulare specială a plămezii principale şi a plămezii de drojdie. Controlul microbiologic al plămezilor de cartofi este important pentru stabilirea stării fiziologice a drojdiilor şi pentru depistarea microorganismelor de infecţie. în funcţie de materia primă prelucrată în procesul tehnologic aplicat.

cozi.Rafinarea este operaţia de purificare şi concentrare în alcool. ulei de fuzel şi alcool rafinat. în vederea transformării unor impurităţi din formă volatilă în formă nevolatilă (fixă). a alcoolului brut. cu concentraţie alcoolică de circa 96% vol. Rafinarea se poate face pe cale fizică (rectificare) sau pe cale chimică. 3. în vederea obţinerii alcoolului etilic rafinat. Rafinarea chimică constă în tratarea alcoolului brut cu substanţe chimice. Separarea impurităţilor prin rectificare se bazează pe diferenţa de volatilitate şi solubilitate a amestecului alcool etilic-apă.3 Schema bloc al etapelor procesului tehnologice de obţinere al alcoolului şi schema instalaţiei 19 . În urma rectificării rezultă frunţi.

Enz. fl. zah. Apă proces Cartofi H2SO 4 Drojdi e Multiplicare în laborator Fluidificare Răcire Zaharificare Prefermentare Răcire 35°C Inoculare Răcire Fermentare Distilare simplă Rectificare C O2 Fr unţ i Co zi Alco ol etilic Ap ă lut er Bo rhot 20 . Enz.

Fierbător 5 .SC – Schimbător de căldură R – Blaz P – Produs MP – Materie primă AS – Apă de spălare AR – Apă reziduală 1 .Coloană de distilare 8 .Rezervor CO2 10 .Transportor elicoidal 2 .Rezervor plămadă drojdie 21 .Reactor 7 .Moară 4 .Coloană de rafinare 9 .Cântar 3 .Zaharificator 6 .Rezervor enzime fluidificare 11 .Rezervor enzime zaharificare 12 .

de obicei NH3 sau săruri de amoniu (pentru procesele anaerobe).2O0. acesta poate fi exprimat cu ajutorul ecuaţiiilor stoichiometrice. - conversia. ΔS – cantitatea de substrat consumat g/l sau mol/mol. g/l. cso – cantitatea iniţială de substrat. Aceasta este un proces anaerob prin care glucidele fermentescibile sunt metabolizate prin reacţii enzimatice de drojdie.4.45 H2O .2 NH3 → CH1.3 CO2 + 2. O reacţie biochimică se poate scrie schematic: S→X+P Cantităţile transformate şi formate în cursul unui proces biologic pot fi exprimate prin mai multe variabile de transformare: randamentul de utilizare a substratului. Locul şi rolul bioreactorului 4. aceştia provenind din două reacţii care se desfăşoară în paralel. Ecuaţia stoichiometrică de transformare a substratului în produşi este: 1.8N0.5 + 2. aerob sau anaerob. 22 . iar cealaltă parte din nutrienţi sunt consumaţi prin transformare în alcool etilic şi dioxid de carbon.25 C2H5OH +0.1 Stoechiometria reacţiei Procesele de biosinteză pot fi considerate ca o transformare a substratului în prezenţa oxigenului (pentru procese aerobe) şi/sau a unei surse de azot. Astfel o parte din nutrienţi sunt comsumaţi de celulă pentru a se multiplica. Indiferent de tipul procesului biologic. xs cso − cs cso xs = unde: cso-cs – cantitatea de substrat transformat.3 C6H12O6 + 0. Yxs ∆X ∆S Yxs = g/g sau g/mol unde: ΔX – cantitateade biomasă formată. În timpul fermentaţiei se obţin produşi primari şi secundari.

drojdiile care nu rezistă sunt inhibate.Temperatura optimă de creştere este de 28 – 30 C.3 Calculul efectului termic 23 . fiind un microorganism unicelular de tip eucariot. apă. prin spori. drojdiilor însoţitoare care pot duce la distrugerea procesului parţial sau total. săruri minerale şi factori de creştere. importantă pentru păstrarea compuşilor de gust la obţinerea vinului. exprimată în ml/100 ml ce poate rezulta în urma fermentaţiei cu o anumită specie de drojdie. pe suprafaţa fructelor. care inhibă dezvoltarea de zaharuri. iar pH-ul optim este de 4-5 unitaţi de pH.2-2 cm. producând tulburarea mediului. Saccharomyces cerevisae pot produce 16 – 18%.florilor. Necesită în mediul de cultură o sursă de carbon. În medii de cultură lichide fermentează glucide. înmugurire sau diviziune. la animale şi om în tubul digestiv. o sursă de azot. cu formă ovală sau elipsoidală. Se reproduce asexuat. Tulpinile de Saccharomyces cerevisae sunt rezistenta la SO2. iar pe medii solidificate formează colonii circulare cu profil neted sau lenticular şi cu marginea uniformă sau ondulată. de culoare alb-crem. Pentru a putea fi folosite în practică. mg SO2/dm3. Celulele au diametre cuprinse între 4 – 14 μm. prin. cu aspect mat. Se întâlneşte în toate mediile de viaţă : sol. alcoolorezistenţa se referă la proprietatea drojdiilor de a rezista la concentraţii sulfitorezistenţa – proprietatea de a rezista la concentraţii cuprise între 200-500 de alcool mai mari de 8%. 4. cremos. şi sexuat. cu diametrul 0. drojdiile din acest gen sunt studiate şi selecţionate în funcţie de unele proprietăţi care le recomandă pentru utilizare industrială precum: puterea alcooligenă – se referă la concentraţia maximă de alcool. tulpini unor plante. osmofilia – proprietatea de a fermenta substraturi dulci cu concentraţii ridicate frigofilia – proprietatea de o produce fermentaţie la temperaturi scăzute.4.2 Caracterizarea microbiologică şi fiziologică a tulpinii microbiene folosite Saccharomyces cerevisiae face parte din regnul Protista. Este caracterul killer – proprietatea de a produce killină. adesea pentru inhibarea drojdiilor slab alcooligene este introdus SO2.

Până acum. care se calculează cu formula: ∆ r =∑ j ⋅ ∆ f H ν H unde: ΔHr este entalpia de reacţie. În acest scop. reciclarea celulelor prin separări cu membrane este una dintre cele mai promiţătoare abordări pentru viitor.25·(-288) + 0. este de dorit să reţinem o concentraţie mare de drojdie producătoare de etanol în fermentator.2O0.4 Modele cinetice pentru transformarea microbiană Pentru a produce etanol prin fermentaţie în mod eficient.5 Compus ΔHi0 [kJ/mol] C6H12O6 -1264 NH3 -133 CH1. υj reprezintă coeficientul stoechiometric al componetului (convenţional se iau cu „–„ reactanţii. s-au propus diferite modele biocinetice care includ efectele inhibitorii ale etanolului şi celulelor.5 -91 CO2 -394. productivităţile volumetrice de etanol ale acestor tipuri de fermentatoare s-au dovedit a fi mult mai mari decât în cazul culturilor continue de tip batch şi a celor cu celule imobilizate.45·(-286) ΔHr = -104.3·(-1264) .33 kJ/mol 4.3·(-394.1) + 2.1 C2H5OH -288 H2 O -286 ΔHr se calculează cu formula următoare: ΔHr = -1. 24 . modelul Jarzebski. iar cu ” + „ produşii) . fermentatoarele cu amestecare continuă cuplate cu filtrele membrană în procesul de reciclare a celulelor au fost folosite foarte mult în experienţele de laborator. Atfel au fost propuse mai multe modele cinetice care pot fi utilizate în procese continue cu recircularea celulelor pentru obţinerea de etanol. Printre aceste sunt: modelul Damino. În tabelul următor se dau entalpiile de formare a componenţilor mediului de reacţie: Tabelul nr. ΔHf reprezintă entalpia de formare a fiecărui conpus. Ca rezultat. modelul Groot şi modelul Warren.0.8N0.Ştiind entalpiile de formare a compuşilor care intervin în reactia biochimică ce are loc în reactor putem calcula căldura de reacţie raportată la un mol de biomasă. Analizând datele experimentale obţinute prin procedeul celulelor reciclate pentru producţia de etanol. Este un lucru bine ştiut că producţia de etanol şi creşterea celulelor sunt inhibate de etanol într-un mod necompetitiv.2·(-133) + 1·(-91) + 2.

..... Bilanţul de material şi termic pentru instalaţie 5... determinand debitele care intră în fiecare aparat şi cantitatea de cartofi necesară obţinerii producţiei impuse în datele de proiectare.P kg alcool (2500) unde: Pc – cantitatea de cartofi ce trebuie introdusă în instalaţie pentru a obţine producţia de alcool impusă.. trebuie să facem. Astfel se obţine: Pc = 26400 kg/h cartofi y = 5280 kg/h amidon Moara În moară are loc măcinarea materiei prime şi fluidificarea porumbului măcinat. P.. în prealabil...........12 l alcool. bilanţul de materiale pe întreaga instalaţie... C..........y kg amidon. y – cantitatea de amidon rezultată din cartofi..... Bilanţul de materiale pe moara este: Pc + Af + Ef = Plf 25 ..... Cunoscând producţia de etanol.......5..47 kg alcool Pc kg cartofi.........9. pentru ca apoi să fie fie introdusă in zaharificator. Banu.......20 kg amidon. ştiind că instalaţia funcţionează 8000 h/an.. şi anume: P= P t kg alcool h P = 2500 Din tabelul de productivitate din „Manualul Inginerului de Chimie Alimentară”........ reiese că: 100 kg cartofi.. putem afla producţia de alcool care se realizează într-o oră. kg. care trebuie să se obţină din instalaţie (P = 20000t/an).....1 Bilanţ de materiale pentru aparatele instalaţiei Pentru dimensionarea reactorului...

26 . ρapă = 1000 kg/m3 .unde: Plf reprezintă cantitatea de plamadă fluidificată care iese din moară.de 5280 kg. Af este de: Pc ⋅ ρap ă 1000 Af = 26400 kg ap ă Af = iar cantitatea de enzime necesare fluidificării. Bilanţul pe zaharificator este: Plf + Ezah = Plzah unde: Plzah reprezintă cantitatea de plamadă zaharificată ce iese din zaharificator.reiese din calcule că necesarul de apă în operaţia de fluidizare.584 kg/h enzime de fluidifica re Ef = Din bilanţul de materiale realizat pe moară se poate determina plamada fluidificată ce iese din moară: P f =Af +Pc +Ef l P f =5 8 2 l 20 k /h g Zaharificator Enzimele de zaharificare transformă amidonul rezultat în etapa anterioară în glucoză. Ştiind cantitatea de amidon . Ef reprezintă catitatea de enzime de fluidificare. Ef. dacă ρenzime fluid = 1000 kg/m3 este de: y ⋅ 300 ⋅10 −6 ⋅ ρenzim fluid 1000 Ef =1. şi densitatea apei.C. Af este cantitatea de apă necesară fluifidicării. Enzime de fluidificare (Ef) Cartofi (Pc) Apă (Af) MOARĂ Plămadă fluidificată (Plf) Conform Banu.-Manualul Inginerului de Chimie Alimentară pentru fluidificarea a 1000 kg amidon sunt necesare 300 ml enzime de fluidificare şi că la 1000 kg cartofi supuse fluidizării este necesar 1 m3 de apă.

Glucoza este transformată în alcool etilic şi în alţi produşi secundari. deci bilanţul este: Plzah + Dj = DCO2 + Plferm unde: Plferm este cantitatea de plămadă fermentată rezultată din fermentator.336 kg/h enzime fluidifica re Ezah = Ezah Ezah Din ecuaţia de bilanţ se poate determina cantitatea de plămadă zaharificată care iese din zaharificator: Pl zah = Ezah + Pl f Pl zah = 52810 kg/h plam ad ă zaharifica tă Fermentator În fermentator are loc reacţia propriu-zisă. şi anume: y ⋅1200 ⋅10 −6 ⋅ ρenzim zah 1000 5280 ⋅1200 ⋅10 −6 ⋅1000 = 1000 = 6.Ezah este cantitatea de enzime necesară zaharificării. DCO2. se mai cunoaşte şi că ρenzime zah = 1000 kg/m3.-Manualul Inginerului de Chimie Alimentară se stie că la 1000 kg amidon necesarul de enzime de zaharificare este de 1200 ml. Enzime de zaharificare (Ezah) Plămadă fluidificată (Plf) Plămadă zaharificată (Plzah) ZAHARIFICATOR Din tabelul de productivitate dinBanu.C. cantitatea de drojdie Dj. şi iese cantitatea de plămadă fermentată Plferm şi cantitatea de CO2. 27 . În bioreactor intră cantitatea de plămadă zaharificată Plzah. astfel se poate determina cantitatea de enzime necesare zaharificării. DCO2 este cantitatea de CO2 degajată în urma reacţiei . dar în cantitate mai mică. în urma căreia substratul (glucoza) este transformată în produs (alcoolul etilic).

z.5 + 2. Astfel: Dj = 0.Dj este cantitatea de drojdie necesară fermentării substratului. CO2 (DCO2) Plamada zaharificată (Plzah) Plamada fermentată (Plferm) Drojdie (Dj) FERMENTATOR Conform Banu.3 CO2 + 2. Cantitatea de glucoză.cantitatea de drojdie care trebuie introdusă în fermentator. cantităţile care trebuiesc obţinute în urma reacţiei. -celule Mcelule = 24 kg/mol.45 H2O Cunoscându-se masele moleculare pentru: -glucoză Mgluc = 180 kg/mol. se consideră 10 % din plamada zaharificată. Dj. în funcţie de stoechiometria reacţiei.. care se consumă în reacţie este: Mgluc Mamidon z =5866 kg/h z =y⋅ Din stoechiometria reacţiei rezultă că: 28 . se pot calcula.1 Plzah Dj = 5281 kg/h Stoechiometria recaţiei ce are loc în reactor este: 1. C. -dioxidului de carbon MCO2 = 44 kg/mol .2 NH3 → CH1.-Manualul inginerului de chimie alimentară.3 C6H12O6 + 0. -alcoolul etilic Malc = 46 kg/mol.2O0.8N0. -amidonului Mamidon = 162 kg/mol.25 C2H5OH +0.

3 ⋅ Mgluc Al brut = z ⋅ 2. este necesar ca plămada fermentată să fie separată de aceste drojdii. Prin distilare în coloana de distilare se elimină din amestecul de alcool. iar plamada care merge mai departe în operaţia de distilare Pldist = 49672 kg/h.69 kg/h Plferm = Plzah + Dj – DCO2 Plferm = 55554 kg/h Separare drojdie Deoarece cantitatea de alcool care rezultă în urma fermentării nu este foarte mare. produse de fermentare şi alte produse pe care le aduce materia primă iniţială.3 ⋅ MCO2 1. apoi trece acesta şi la final compuşii cu temperaturi de fierbere 29 .789kg/h Din bilanţul de materiale pe fermentator rezultă că.3 ⋅ Mgluc unde: Djferm este cantitatea de drojdie care se formează în timpul reacţiei. se calculează cu relaţia: Djs = Dj + Djferm DCO2 = 2537 kg/h Albrut = 2594. Coloana de distilare Plămada fermentată este un amestec de apă. în plămezile fermentate concentraţia în alcool etilic este 8-11%. Bilantul pentru această operaţie este: Plferm = Pldist + Djs unde: Pldist este cantitaea de plamadă care se introduce în coloana de distilare.25 ⋅ Malc 1. Djs este cantitatea de drojdie care se separă din plămada fermentată. Astfel se obţin: Djferm = 601. plamada fermentată care iese din reactor este: Plamadă fermentată (Plferm) Plamadă distilată (Pldist) Drojdie (Djs) SEPARATOR DROJDIE Din relaţia de mai sus se obtine o cantitate de drojdie care se separă Djs = 5882 kg/h. Albrut reprezintă cantitatea de alcool care rezultă în urma reacţiei. înainte de a se introduce în coloana de distilare. întâi frunţile cu temperatura de fierbere mai mică decât alcoolul.3 ⋅ Mgluc DCO2 = z ⋅ 2. iar pe lângă alcool etilic plamada fermentată contine şi drojdii care s-au dezvoltat în timpul fermentaţiei.Dj ferm = z ⋅ Mcelule 1.

pe măsură ce încălzirea continuă distilă alcoolul iar în la final rămân cozile. Plamadă distilată (Plferm) Apă spălare (As) Borhot (Bh) COLOANĂ DISTILARE Alcool brut distilat (Albrut) Din „Manualul Inginerului de Chimie Alimentară” se cunoaşte că la 100 l plămadă fermentată se obţin 110 l borhot. în cazul de faţă până la o fracţia masică a distilatului de 0.mai ridicate. Cantitatea de borhot care rezultă în urma distilării este: B h = Pl dist ⋅ 110 100 Bh =54639 kg/h Din bilantul de material pe coloana de distilare se poate determina cantitatea de apă de spălare care trebuie introdusă în coloană.Pldist As = 7562 kg/h Coloana de rectificare Se realizează în coloana de rectificare şi are scop concentrarea alcoolului etilic brut. Bilanţul pe coloana de distilare este: Pldist + As = Albrut + Bh unde: As. Alcoolul obţinut prin această operaţie atinge maximul de concentraţie. Bilantul de coloana de rectificare este: Albrut = Alraf + R unde: Alraf este cantitatea de alcool rafinat obţinut dupa rectificare şi este egal cu producţia (P). R este cantitatea de reziduu care se obţine în blazul coloanei de rectificare.96 alcool. de aceea se numeşte alcool rafinat. Bh .este cantitatea de apă de spălare adăugată la distilare. Impurităţile cele mai volatile părăsesc primele coloana de distilare.borhotul obţinut în urma distilării. As = Albrut + Bh . 30 .

cp – căldura specifică a agentului termic. reprezentat de apa dedurizată. vrx este viteza de formare a biomasei. 5. 31 .728·10-12 Deoarece diferenţa este foarte mică între debitele introduse în instalaţia de obţinerea a alcoolului etilic şi cele evacuate din instalaţie. Ecuaţia bilantului termic este: (-ΔrH) · vrx · V = Dma · cp · (te – ti) unde: Dma – debitul de agent termic necesar preluării caldurii formate în timpul reacţiei. bilanţul de material pe instalaţia de obţinere a alcoolului etilic se verifică. şi anume: R = Albrut – Alrafinat R = 94.789 kg/h Verificarea bilanţului de materiale Pc + Af + Ef + Dj + As – DCO2 – Djs – Bh – Alraf – R = 2.Alcool brut (Albrut) COLOANA RECTIFICARE Alcool rafinat (Alraf) Reziduu (R) Cunoscându-se cantitatea de alcool care se obţine se poate determina din bilanţul de materiale cantitatea de reziduu care se obţine în coloana de rectificare.2 Bilanţul termic pe reactor Căldura de reacţie este preluată de către agentul termic. V – volumul recatorului.

1. Ecuaţiile acestui model sunt: µ  P µm⋅1 −   Pm   n      Ysx ms  1  +    Yxs µ( S . P – concentraţia produsului kg/m3. concentraţia de produs cp funcţie de timp. n – parametrul modelului ales. Pm – concentraţia maxima de produs. h-1 . h-1. se utilizează modelul studiat de Groot în anul 1992.1 Ecuaţiile modelului Pentru calculul timpului de fermentare. concentaţia de substrat cs. Dimensionarea reactorului 6. ti – temperatura de intrare a agentului termic. X . precum şi pentru a vedea dependenţa concentraţiei de celule cx. 6. kg/m3. P)  Ysx⋅µ Yps ⋅q q ν unde: μ este viteza specifică de creştere. ms – consumul necesar pentru întreţinere.te – temperatura de ieşire a agentului termic. μm – viteza specifică de creştere maximă. 32 .1 Calculul duratei de reacţie pentru modelul cinetic ales şi condiţiile de operare 6. q – viteza specifică de consum a substratului.

66 kg/kg·h Pm = 78 kg/m3 Yxs = 0.q – viteza specifică de consum a substratului. Printre metodele numerice care pot fi folosite la soluţionarea acestor ecuaţii sunt: metoda Euler şi algritmul Runge – Kutta. cp0 = 0 g/l şi pasul de integrare Δt = 0. g/g. cx0 = 0. Ştiind că: dc s dt −v rs dc x dt v rx dcp dt v rp se poate determina concentraţiile substratului.096 kg/kg 6. g/g. yn + k2/2) 33 .038 kg/m3 Descrierea metodei Runge Kuta pe scurt: xn+1 = xn + h yn+1 = yn + (1/6)(k1 + 2k2 + 2k3 + k4) unde: k1 = h · f(xn. yn) k2 = h · f(xn + h/2. υ – viteza specifică de formare a producsului.1 h.1.2 Soluţionarea ecuaţiilor Integrarea celor 3 ecuaţii diferenţiale se realizează utilizând metode numerice de integrare. h-1. Parametrii modelului ales sunt: μm = 0.902 kg/m3 cx(1) = 0. celulelor şi al produsului: cs0 = 150 g/l.3 g/l.25 h-1 n=1 ms = 0. Yps – randamentul de formare al produsului. Metoda Euler de soluţionare a ecuaţiilor are următorul algoritm: cs(k+1) = cs(k) + (dcs/dt)(k) ·Δt cx(k+1) = cx(k) + (dcx/dt)(k) ·Δt cp(k+1) = cp(k) + (dcp/dt)(k) ·Δt cunoscându-se concentraţiile iniţiale ale substratului. yn + k1/2) k3 = h · f(xn + h/2.308 kg/m3 cp(1) = 0. Yxs – randamentul de utilizare al substratului. celulelor şi a produsului la pasul unul de integrare. h-1. Din calcule reiese că: cs(1) = 149.

0 . deoarece conversia de 0. ale concentraţiei substratului (coloana 1).k4 = h · f(xn + h. 100.4. yn + k3) Pentru integrare s-a ales modelul Groot. a) := (0 1 2    Vrp( a0 .8 în reactor. Mai jos se regasesc primele şi ultimele 20 valori ale timpului (coloana 0). 16. 0 şi 100 reprezintă numărul de valori pe care vrem sa le afişeze. ale celuleor (coloana 2) şi ale produsul (coloana 3). a1 . a2)     150 a :=  0.  −Vrs( a0 .4 este valoare timpului de reacţie necesar atingerii conversiei de 0. 16. D – matricea variabilelor ce trebuie să fie determinate.3     0  z := Rkadapt( a . D) unde: a este matricea valorilor de start. a2)     Vrxa .8 este atinsa în cel mai scurt timp cu acest model. a )  D( t . a1 . a . În cele ce urmează mai jos este prezentat programul de rezolvare al modelului cinetic folosind programul de calcul Mathcad. 34 .

0 8 8 1 5 .4 5 1 0 .6 6 5 1 49 .7 5 7 7 5 . produs şi celule în timp 150 150 S P X 100 50 0 0 0 0 5 10 t 15 16.0 6 2 0 .1 3 5 1 .9 6 8 2 .7 8 8 2 .5 9 6 14.3 0 3 1 4 9 .4 9 2 0 .1 9 3 0 .9 8 5 1 46 .1 8 8 2 8 .2 8 1 150 1 49 .3 9 9 3 2 .3 8 3 0 .2 4 2 1 .7 6 9 1 45 .6 2 4 2 .9 8 5 7 .3 0 .6 1 2 1 3 .9 3 6 3 7 .1 Variaţia concentraţiei de substrat.4 3 1 2 9 .0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 0 .3 2 6 0 .2 6 2 0 .9 0 8 1 6 .5 6 6 6 4 .5 3 1 0 .7 7 5 7 .3 2 8 0 .5 9 2 5 .5 2 5 5 7 .5 7 0 .8 6 2 6 6 .0 7 2 1 6 .94 1 4 .2 6 1 46 .2 6 8 1 4 .7 7 9 1 47 .1 0 4 1 4 .1 1 1 4 8 .7 0 2 1 48 .7 4 4 0 .4 7 0 .12 1 3 .0 4 7 6 .6 5 6 0 .1 8 8 z= z= Variaţia concentraţiilor substratului (S).8 5 7 3 6 .8 9 5 5 9 .0 9 1 1 45 .4 8 9 0.4 6 2 .6 9 9 3 2 7 .4 2 1 4 2 .0 8 6 2 0 .4 7 1 1 .5 5 2 0 .4 20 35 .6 9 8 1 46 .9 1 1 4 2 .4 3 4 1 45 .2 5 9 1 48 .6 5 5 0 .9 3 2 1 .6 4 1 .1 4 3 7 .0 8 7 8 .2 5 2 1 5 .2 7 3 3 3 .5 7 9 73.3 0 3 4 4 .4 3 3 0 .4 4 8 1 3 .7 4 2 5 .4 8 5 1 48 .3 1 3 0 .8 3 8 2 9 .4 3 8 3 4 .8 4 9 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 0 13.6 1 7 7 .2 4 2 8 .6 8 1 3 0 .3 5 3 0 .3 0 1 7 .7 7 2 3 7 .5 7 5 0 .5 1 2 6 .1.29 4 9 .2 4 5 4 5 .9 2 6 2 5 .6 9 2 3 8 .1 5 7 3 4 .3 3 5 0.3 5 5 1 .58 1 5 .5 4 9 4 0 .8 4 4 4 7 .8 2 7 6 .4 2 8 3 9 .3 8 4 4 4 .4 1 0 .9 1 1 48 .2 4 3 6 1 .76 1 4 .8 3 6 1 49 . ale produsului (P) şi ale celulelor (X) sunt reprezentate grafic în figura 6.6 4 9 0 .3 9 6 8 .6 6 9 6 .4 5 9 7 .9 8 4 1 .1 1 6 3 .4 1 7 7 .9 3 1 8 .2 0 1 6 .1 2 6 0 .3 1 2 1 .5 1 0 .3 3 9 0 .8 0 4 1 .7 7 6 13.9 2 4 1 5 .9 4 9 3 5 .2 3 6 1 6 .8 3 6 0 .8 9 4 6 .5 4 8 8 .3 6 8 0 .4 1 6 15.9 5 2 3 .4 8 9 0 .4 8 3 4 1 .1 3 1 6 8 .0 3 1 1 .1 3 2 2 .5 3 5 3 1 .9 3 6 3 2 .0 4 9 3 4 . 6.6 1 8 3 9 .72 52. Fig.3 5 6 6 .7 4 4 1 5 .4 1 6 0 .3 6 1 4 3 .5 2 5 1 4 7 .4 3 2 1 4 .6 7 5 3 0 0 .8 2 0 .4 0 1 1 46 .2 8 4 1 3 .1 6 4 0 .37 7 1 .5 9 9 0 .1 4 8 1 .7 1 8 1 .0 2 4 1 47 .4 7 6 1 .4 8 8 1 49 .3 9 9 0 .5 9 2 1 .6 2 3 0 .1 3 2 54.0 0 7 2 8 .2 9 6 2 .

276 15 Vrx i Vrs i 10 Vrp i 5 0.4 Variaţia vitezei specifice de creştere a celulelor cu timpul 36 .2 este reprezentată variaţia în timp ale celor trei viteze. Variaţia vitezei specifice de creştere a celulelor cu timpul este reprezentată în figura 6. Fig. 6.4 20 Viteza de formare a celulelor prezintă un maxim care este evitenţia în figura 6.4. 6. viteza de formare a celuleor (vrx) şi viteza de formare a produsului (vrp).3 Variaţia vitezei de formare a celulelor în timp Fig 6.Tot din integrarea modelului cinetic ales se poate determina viteza de consumare a substratului (vrs). Fig. În figura 6.2 Variaţia vitezelor de consumare/formarea a componenţilor care intervin în reacţia chimică 20 15.3.075 0 0 0 5 10 ti 15 16.

timpul descărcării bioreactorului şi timpul curăţirii bioreactorului.9 6 5 0.105 0. Pentru aceasta este necesar să se determine numărul de şarje anuale (nş) şi producţia care se obţine pe fiecare şarjă (Pş).5 + 0.4 20 Vrx i 0. Timp auxiliar este suma dintre timpul încărcării bioreactorului.4 h. Din integrarea modelului cinetic rezultă timpul necesar reacţiei.4 + 0.25 0.1 0 0 1 5 10 t 15 16.1 0 .5 i µ 0.3 Determinarea volumului bioreactorului.0 7 5 0 0 0 5 10 ti 15 20 1 6 .2 V rx 0 . geometria şi amenajările interioare Pentru determinarea geometriei reactorului este necesar să se cunoască volumul bioreactorului.9 h 6.2 Calculul duratei pe o şarjă 0 0 5 10 ti 15 20 Pentru determinarea volumului şi numărului de reactoare este necesar să ştim durata unei şarje.4 0.25 0. Timpul necesar unei şarje se calculează cu formula următoare: tş = tr + taux unde taux este timpul auxiliar unei şarje.5 6.5 tş = 17. şi anume: tr = 16. Cunoscându-se că numărul de ore de funcţionare anual a biorecatorului este 8000 h/an. se obţine: nş = 447 şarje/an 37 .5 h pentru fiecare.15 0 . descărcării şi curăţirii reactorului sunt de 0. timpul unei şarje este egal cu: tş = 16.5 + 0. Cunoscându-se că timpii necesari încărcării. Numărul de şarje se poate determina împărţind numărul de ore anuale care lucrează reactorul la durata unei şarje.

Bilantul termic pe bioreactor este: (-ΔrH) · vrx · V = Dma · cp · (te – ti) unde: vrx este viteza de formare a biomasei. final . ti – temperatura de intrare a agentului termic.7.143 m3. soluţia constructivă este să se folosească mai multe reactoare de 100 m3.4 Verificarea regimului termic Deoarece reacţia de fermentare este o reacţie exotermă este necesar ca masa de reacţie să fie menţinută la o temperatură constantă. ea atinge un maxim. 38 . creşterea temperaturii masei de reacţie ar putea conduce la lezarea celuleor care produc fermentaţia şi astfel nu se mai atinge conversia dorită. V – volumul recatorului. atunci când celule au ajuns în starea exponenţială de creştere. Deoarece din pucnt de vedere tehnic nu se poate realiza un bioareactor cu un volum atât de mare. iar apoi începe să scadă.49 m3.Producţia care se realizează o şarjă se calculează cu formula: Pş = P/nş Pş = 44743 kg/şarjă Astfel volumul de reacţie se poate determina cu formula Vr = reacţie de Vr = 990. te – temperatura de ieşire a agentului termic. Deoarece debitul de agent termic este dependent de viteza de formare a celulelor rezultă că şi el are o variaţiei în timp asemănătoare vitezei de formare a celulelor. Astfel numărul de bioreactoare necesare pentru atingerea producţiei impuse este de 15 bioreactoare. obţinându-se un volum de 6.fiecare având capacitatea de 100cm³. astfel se obţine un volum total de V = 1414. cp – căldura specifică a agentului termic. Volumul total al bioreactoarului este mai mare decât volumul de reacţie deoarece coeficientul de umplere este φ = 0. Dma – debitul de agent termic necesar preluării caldurii formate în timpul reacţiei. Pş cp. Viteza de formare a biomasei este o funcţie care variază în timp.

863 13.679 117.819 120.209 120.662 16.362 12.97 11.728 10.382 13.417 11.921 14.431 119.209 100 Dma i 50 9.826 118.335 115.934 17.48 15. 6. Fig.378 118.345 0 0 0 5 10 ti 15 16. Dma = i 9.Mai jos sunt prezentate primele şi ultimele valori ale debitului de agent termic necesar pentru ca bioreactorul să funcţioneze izoterm.539 118.711 116.3 19.4 20 39 .792 119.767 Dma = i 114.988 Variaţia în timp a debitului de agent termic este redată în figura 6.229 113.5.061 15.605 18.304 116.54 10.134 117.021 19.5 Variaţia debitului de agent termic în timp 150 120.079 120.067 119.881 12.92 119.126 10.641 115.206 120.345 9.287 16.288 118.

omogenizare. suspensii usoare. Predimensionarea mecanică a bioreactorului Schiţă constructivă a bioreactorului este prezentată în figura 7. acesta se poate neglija. Din STAS 8815 / 3 -79 se alege diametrul standard pentru bioreactorul de D = 3. înălţimea părţii cilindrice. Normativul IPROCHIM recomandă utilizarea amestecătorului din Figura 7. obţinându-se H = 7. Vcapac + Vcilindru Vcilindru = π ⋅ D2 π ⋅ D2 π ⋅ D3 ⋅H = ⋅2⋅D = 4 4 2 Vcapac = π ⋅ D2 ⋅ (h + H cs ) 4 Conform STAS 7949-98 se adoptă h = 50 mm. şi se obţine HC = 1 m. Astfel înălţimea capacului este: HC = Hcs + h. Domeniile lui de utilizare sunt: reacţii chimice.95 m h = 50 mm = 0.05 m. D = diametrul interior al bioreactorului.8 m. Hcs se calculează: Hcs = 0. dizolvare. Figura 7.25 D Vcapac = π ⋅ D2 D π ⋅ D3 ⋅ (h + ) = 4 4 16 Din cauza că h este foarte mic în raport cu diametrul bioreactorului. iar Hcs = 0. transfer de caldură. Alegem S = 2 Vreactor = 2 . Hc = înălţimea totală a capacului.1. Înălţimea bioreactorului este H = 2·D.70 m. H = înălţimea părţii cilindrice a bioreactorului. rezultând relaţia: Vreactor = 2 ⋅ π ⋅ D3 π ⋅ D3 + 16 2 În urma calculelor rezultă un diametru D = 3. Hm = înălţimea mantalei.8 m.1 Bioreactor de fermentatie În care: h = înalţimea părţii cilindrice a capacului. Capacele bioreactorului se aleg din STAS 8815 / 3 -79 având diametrul D = 3.7.2: 40 .25·D = 0. Hcs = înălţimea părţii sferice a capacului. Se defineşte un coeficient de zvelteţe.8 m. S = H/D. Se alege un amestecător turbina disc.

8 m.7 .2 Schiţa unui amestecator tip turbină disc Este recomandată pentru operaţii în cursul cărora are loc variaţia vâscozităţii mediului de reacţie.38 m d2 h2 = 0. Vâscozitatea dinamică a fluidului nu trebuie sa depăşească 20 Pa.HC = 9.5 → d 2 = 1. d2 = diametrul anvergurii. În absenta turbinelor.9 m. Dimensiunile amestecătorului ales pentru acest bioreactor sunt: d2 = 0.7 . obţinându-se Hm = 0.s.4 m/s. s = 8 mm.25 → b3=0.2 → h 3 = 0. d = 100 mm. Şicanele se montează la o 41 .475 m d2 unde: D = diametrul nominal al recipientului. b3 = lăţimea paletei.38m D b3 = 0. direcţia de curgere a fluidului este preponderent circumferenţială.8 = 6. iar gama de turaţii la care poate lucra este cuprinsă între 100 1500 rot / min. cu componenta verticală. Amestecatorul se poate folosi în vase cu turbine sau fară. unde Htotal = H + 2 . Bioreactorul este prevăzut cu şicane pentru a împiedica aderarea masei de reacţie la perete în timpul amestecării totodată evitându-se şi înecarea amestecătorului. diametrul arborelui. Viteza periferică este de 8.9 m D h3 = 0.Figura 7. h2 = distanţa de la agitator la fundul vasului. Alte dimensiuni necesare construirii ametecătorului sunt: grosimea paletei. h3 = înălţimea paletei. Htotal. Calculul înălţimii mantalei se poate face cu următoarea formulă: Hm = 0. 9.1 → h 2 = 0.

Diametrul racordului pentru evacuare plămadă fermentată. dR2. kg/h. kg/m3. tînc – timpul necesar încărcării bioreactorului. kg/h şi se calculează cu relaţia: D= Pl ferm ⋅ tanual . şarje/an. Densitatea plămezii zaharificate se consideră ρ = 1000 kg/m3. h/an. dR1 = 0.1 – 1 m/s. în care: Plzah – cantiatea de plămadă zaharificată alimentată. -racord alimentare bioreactor cu drojdie pentru fermentaţie (R4).D.D.8 m/s pentru debite lichide. tanual – timpul nş ⋅ tevac ⋅ ρ ⋅ 3600 anual de funcţionare. Diametrul racordului pentru alimentarea plămezii zaharificate. rezultând în cele din urmă diametrul final al racordului R 1. ρ – densitatea plămezii zaharifiacte. în care Plzah – cantiatea de plămadă fermentată evacuată. iar w este viteza cu care este alimentată plămada zaharificată. Bioreactorul este prevăzut cu următoarele racorduri: -racord de alimentare plămadă zaharificată (R1). se calculează cu relaţia: dR2 = 4⋅D π⋅w Pl zah ⋅ tanual unde: D este debitul volumetric de plămadă fermentată. Viteza cu care se alimentează plămada zaharificată este cuprinsă între 0.02. se calculează cu relaţia: dR1 = 4⋅D π⋅w unde: D este debitul volumetric de plămadă zaharificată. Debitul care este alimentat se poate calcula cu relaţia: D = nş ⋅ tînc ⋅ ρ ⋅ 3600 . tevac – timpul necesar evacuării 42 . deci la o distanţă egală cu b2 = 0. nş – numărul de şarje anuale.08.racord evacuare plămadă fermentată (R2). h/an. Se standardizează acest diametru.6 m. dR1.304 m. .distanţă faţă de peretele bioreactorului b2 = 0. -racord evacuare agent termic (R6). nş – numărul de şarje anuale. şarje/an. -racord evacuare dioxid de carbon (R3). Convenţional se alege w = 0. tanual – timpul anual de funcţionare. -racord intrare agent termic (R5). de unde rezultă b1 = 0. Grosimea şicanei este b1 = 0. kg/h. Astfel se obţine că diametrul racordului de alimenatre pentru plămada zaharificată este: dR1 = m.076 m.

Debitul care este eliminat CO2 se poate calcula cu relaţia: D = DCO2 ⋅ Vμ ⋅ tanual . respectiv iesire agent termic un diametrul dR5. Viteza cu care se elimină CO2 se alege convenţional se alege w = 10 m/s pentru debite gazoase. ρ – densitatea plămezii fermentate. Debitul maxim se detrmină din integrare şi este Dma. maxim = 4481 kg/h. din STAS 8815 / 3 -79 se obţine 0. şarje/an. kg/h. Diametrul racordului de evacuare dioxid de carbon. MCO2 – masa moleculară a CO2. h/an. tînc – timpul necesar încărcării 43 . şarje/an. h/an. Se obţine că diametrul racordului de evacuare plămadă fermentată este dR2 = 0. Vμ – volumul molar. în care DCO2 – MCO2 ⋅ 3600 ⋅ nş ⋅ tr cantiatea CO2 degajat. Diametrele racordurilor de intrare. şi anume dR3 = 0. kg/h.3 m.585 m.bioreactorului. dR3. nş – numărul de şarje anuale. nş – numărul de şarje anuale. tanual – timpul anual de funcţionare. Atfel se obţine pentru racordul de intrare. Din calcule de mai sus rezultă că diametrul racordului de evacuare CO2 este dR3 = 0. se poate calcula astfel: dR4 = 4⋅D π⋅w în care: D este debitul volumetric de plămadă fermentată. Comparând valoarea obţinută cu cea din standard rezultă că valoarea finală pentru diametrul dR2 = 0. Deoarece debitul de agent termic este variabil în timp.6 m. pentru calcularea diametrului racordului se alege debitul maxim de agent termic necasar funcţionării izoterme a bioreactorului.6 = 4⋅D π⋅w unde: D este debitul volumetric de agent termic intrat/ieşit. tr – timpul de reacţie. densitatea plămezii zaharificate se consideră ρ = 1000 kg/m3. se calculează astfel: dR3 = 4⋅D π⋅w în care: D este debitul volumetric de CO2 evacuat. Astfel. kg/h şi se calculează cu relaţia D= D ⋅ tanual .253 m. kg/mol.06 m Diametrul racordului de alimentare a drojdiei necesare producerii fermentaţiei biomasei de reacţie. dR4. kg/m3. Această valoare trebuie standardizată. Din STAS 8815 / 3 -79 se alege diametrul standardizat al racordului R3. în care Dr – cantiatea de drojdie alimentată. kg/h. respectiv ieşire agent termic sunt egale şi se pot calcula cu relaţia: dR5. tanual – timpul anual de nş ⋅ tînc ⋅ ρ ⋅ 3600 funcţionare.6 = 0.058 m. m3/mol. iar w este viteza cu care este evacuat CO 2.

Reglarea spumării .este un parametru ce joacă un rol important în desfăşurarea procesului biochimic.Reacţia biochimică este puternic influenţată de temperatură. Reglarea pH-ului . menţinerea valorii pH-ului mediului în domeniul optim favorizează producţia. kg/m3.TE-traductor de temperatură.Sistemul de reglare automată a temperaturii este SRA-T format din: TC .Menţinerea unei presiuni constante în bioreactor reprezintă una din condiţiile principale pentru prevenirea infectării culturii. pHC . P0.PE-traductor de presiune.regulator de pH. Densitatea drojdiei se consideră ρ = 1000 kg/m3. fie prin inhibarea sistemului enzimatic. Din acest motiv este indicată adaugarea de agenţi antispumanţi în momentul în care nivelul spumei depăşeşte nivelul admisibil. Din calcule rezultă că diametrul racordului de alimentare a drojdiei în bioreactor este d R4 =0.valoarea de referinţă a temperaturii. Reglarea pH-ului se face utilizând un SRA-pH format din următoarele componente:pHE – traductor de presiune. pH0.regulator de temperatură. ρ – densitatea drojdiei. dR4 = 0.239 m. Consideraţii asupra conducerii şi controlului bioreactorului Fenomenelor biochimice care se desfăşoară în cadrul proceselor de fermentaţie. impune o aparatură de masură şi control complexă şi cu viteză de execuţie sporită. variaţiile de temperatură influenţând negativ metabolismul celulelor de drojdie fie prin scăderea producţiei. T0 . 8.regulator de presiune.valoarea de referinţă a presiunii. Reglarea presiunii . Se utilizează SRA-P format din: PC .Procesele fermentative sunt însoţite de o spumare abundentă. Reglarea temperaturii . fenomen ce poate determina o scădere a randamentului.bioreactorului.3 m. 44 . Din STAS 8815 / 3 -79 se alege diametrul racordului de alimentare al drojdiei în bioreactor.valoarea de referinţă a pH-ului.

Schiţa bioreactorului 45 .9.

Bibliografie 46 .10.

Muntean. C. Dima.. C.C.W.. Drew. D. R. C. “Îndrumar proiect de an la: Reactoare chimice. G. 6. 2002. I. 2002.. vol 1-3”..B. “Encyclopedia of Bioprocess Technology: Fermentation. R. Biocatalysis and Bioseparation”... Third Edition... Bozga. Bratu. Maria. G. Matrixrom.P. G. O. Juncu. John Wiley & Sons. II. Editura Didactică şi Pedagogică. G. Bucureşti. 2002. C. O. 11.. Bucureşti. 7. “Operaţii unitare în ingineria chimică.. Jinescu. “Calculul Mecanic al Utilajului Chimic”. Chemical 47 . H.... 2. S. Editura Tehnica. “Encyclopedia of Physical Science and Technology”.. E. 1984. 5. 2002. Ingineria reacţiilor chimice şi utilaje specifice.. Bucuresti. 8. Green. Perry. 1997. C. McGraw-Hill. 9. pentru uzul studenţilor”. Inc. Nagy. Teodorescu. “Reactoare Biochimice”. Muntean... 4. Straja. Editura Tehnică.L. Taca...1. 1999. Vogel. Lavric.B.. I. Vasilescu. Engineering. 10.. Bucureşti. P. “Fermentation and Biochemical Engineering Handbook”.. McGraw-Hill. vol. V. Floarea. Flickinger. Noyes Publications.H. “Operaţii si Utilaje în Industria Chimică – probleme pentru subingineri”. R. S.D. Bucureşti. 3. “Chemical Reactor Design.M. “Perry’s Chemical Engineers’ Handbook”. Second Edition. and Scaleup”. “Manualul inginerului de chimie alimentară”.W. Mihail.. Nauman. Banu. Optimization... E. 1999.. O. Todaro.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful