Cuprins

1. Tema de proiectare....................................................................................................... 3
2. Introducere.................................................................................................................... 4
2.1Importanţa procesului studiat.................................................................................. 4
2.2Tendinţele de dezvoltare în ţară şi pe plan internaţional..........................................5
3. Descrierea procesului tehnologic................................................................................... 6
3.1 Aspecte teoretice ale procesului unitar de fermentaţie.............................................6
3.1.1 Analiza produsului finit................................................................................ 6
3.1.2 Materii prime şi auxiliare...............................................................................8
3.1.3 Analiza parametrilor de operare...................................................................11
3.1.4 Sursa de microorganisme.............................................................................13
3.1.5 Analiza comparativă a procesului tehnologic..............................................14
3.2 Fazele procesului tehnologic...................................................................................15
3.3 Schema instalaţiei de obţinere a alcoolului etilic....................................................19
4. Locul şi rolul bioreactorului............................................................................................21
4.1 Stoechiometria transformării....................................................................................21
4.2 Caracterizarea microbiologică şi fiziolgică a tulpinii microbiene folosite...............22
4.3 Calcul efectului termic..............................................................................................22
4.4 Modele cinetice pentru trasformarea microbiană......................................................23
5. Bilanţul de materiale şi termic pnetru instalaţie...............................................................24
5.1 Bilanţ de materiale pentru aparatele instalaţiei..........................................................24
5.2 Bilanţ termic pentru bioreactor..................................................................................30
6. Dimensionarea bioreactorului...........................................................................................31
6.1 Calculul duratei de reacţie pentru modelul cinetic alea şi condiţiile de operare.......31
6.1.1 Ecuaţiile modelului.........................................................................................31
6.1.2 Soluţionarea ecuaţiilor...................................................................................32
6.2 Calculul duratei pentru o şarjă..................................................................................34
6.3 Determinarea volumului bioreactorului, geometria şi amenajările interioare .........35
6.4 Verificarea regimului termic.....................................................................................36
7. Predimensioanarea mecanică a bioreactorului................................................................38
8. Consideraţii asupra conducerii şi controlului bioreactorului...........................................42
2
9. Materialul grafic – schiţa bioreactorului cotată la scară..................................................43
10. Bibliografia....................................................................................................................44
1.Tema de proiect
Să se proiecteze o instalaţie de obţinere a alcoolului etilic alimentar obţinut prin procesul unitar de
fermenaţie alcoolică utilizând Saccharomyces cerevisiae, cu următoarele date tehnologice:
1. materia primă: cartofi;
2. producţia anuală de alcool etilic: P = 20.000 t/an;
3. concentraţia de substrat la intarea în reactor: c
s0
= 150 g/L;
4. fracţia masică de alcool la ieşirea din coloana de rectificare: x = 0.96;
5. concentraţia de alcool la ieşirea din fermentator este mai mare de 10 g/L;
6. tipul de fermentator utilizat: reactor discontinuu cu amestecare perfectă.
Toate celelalte specificaţii necesare proiectării corecte a instalaţiei biochimice se iau în
conformitate cu procesul tehnologic ales.
3
2. Introducere
2.1 Importanţa procesului studiat
Etanolul sau alcoolul etilic este unul dintre cei mai utilizaţi compuşi chimici putând fi considerat
unul din cele mai vechi alimente cunoscute omului. Berea fermentată se consuma în Babilon, iar
vinul a fost produs încă din anul 3000 î.e.n.
Procesul de distilare îsi are originile prin secolul X – XIV. În acestă vreme s-a descoperit şi efectul
“spiritual” al alcoolului de unde i s-a dat şi numele spiritus. Primele distilerii au avut ca scop
obţinerea alcoolului pentru scopuri medicinale.
Până în secolul XVII s-a considerat că fermentaţia alcoolică este un proces rezidual, în care drojdia
rezultată era aruncată. Natura fermentaţiei a fost clarificată în secolul 19 odată cu descoperirea
microscopului, când s-a dovedit că celulele de drojdie sunt organisme vii. Totuşi a durat 150 de ani
până când s-a recunoscut că organisme vii sunt responsabile pentru procesul de fermentaţie.
Alcoolul etilic reprezintă o materie primă valoroasă pentru numeroase sectoare industriale:
industria alimentară, industria chimică, industria farmaceutică. În industria chimică, unde reprezintă
materia prima pentru obţinerea unor produse valoroase, spiritul de fermentaţie este în competiţie cu
alcoolul de sinteză, obţinut în urma unor procese tehnologice complexe, din materii prime
petroliere.
Având în vedere proprietăţile sale adecvate, etanolul a fost considerat ca un carburant posibil pentru
motoare, practic în cursul întregii istorii a motoarelor cu explozie.
Solicitări mari pentru alcoolul carburant au determinat ca în Brazilia, spre exemplu, în perioada
1984-1985, producţia planificată a fost de 9,064 miliarde litri, iar în prezent se produc peste 10
miliarde litri.
Una dintre cele mai importante utilizări ale etanolului este folosirea lui ca şi combustibil sau prin
amestecare cu diferite parţi de benzină, rezultând biodisel. Utilizarea etanolului drept carburant în
Europa a fost abordată încă din 1902. Utilizarea lui economică însa, în amestec cu benzina s-a
realizat însă abia în 1922 în Franţa. Interesul pentru obţinerea alcoolului etilic este mult mai mare în
scopul folosirii lui ca aditiv, deoarece tetraetilul de plumb este toxic şi legislaţia din S.U.A. şi
4
diferite ţări europene a interzis utilizarea acestuia. Şi în ţara noastră se fac eforturi pentru utilizarea
pe scara cât mai largă a benzinei fără plumb în scopul protejării mediului înconjurător.
Sunt circa trei variante de utilizare a etanolului în motoare fiecare cu avantajele şi dezavantajele
sale,cum sunt: în amestec cu benzină, arderea directă a etanolului în motoarele pe benzină, adaos de
combustibil la motoarele diesel. Primele doua variante se folosesc la motoarele otto, cu scânteie
(cele pe benzină). Prima variantă - amestecul etanol-benzină (gasohol) necesită etanol anhidru, cea
de-a doua varianta permite utilizarea etanolului pana la o concentraţie de 85% sau chiar mai jos.
Adică se poate folosi direct etanolul obţinut prin distilare, nedeshidratat. Cea de-a treia variantă e
cea mai complicată, deoarece implică modificarea alimentării motoarelor diesel, astfel încât trebuie
montat un carburator suplimentar.
Practic etanolul intră ca la motoarele pe benzina, dar este aprins de o cantitate mică de motorina
care este injectată "normal" ca la motoarele de motorină.
2.2Tendinţele de dezvoltare în ţară şi pe plan internaţional
Datorită creşterii preţului mondial al petrolului,ţările din Europa de Sud-Est,şi nu numai încearcă
diminuarea dependenţei de acest produs lansându-se în construcţia de fabrici pentru producţia
carburanţilor alternativi.
Carburantul derivat din plante industriale, în special din seminţele de rapiţă şi floarea soarelui, se
transformă într-o investiţie importantă,reglementările Uniunii Europene stipulând că cel puţin 2%
din dieselul aflat pe piaţă în acest an trebuie să fie pe bază de plante, iar creşterea anuală a cotei de
piaţă este preconizată la 0.75% până în anul 2010. Românii au fost primii care s-au lansat în lupta
pentru cota de piaţă, atât pe plan intern cât şi în Europa. Ţara noastră producând acum trei milioane
de tone de biodiesel anual. Firma portugheză Martifer investeşte în construcţia unei fabrici de
biodiesel în judeţul Călăraşi, la Lehliu Gară.Proiectul ,în valoare de 47 milioane de euro va fi
finalizat până în anul 2007. Fabrica are planificată o capacitate semnificativă, de până la 100.000 de
tone de biodiesel anual,ceea ce înseamnă o treime din consumul de carburant ecologic din România.
Acest proiect va fi si în favoarea dezvoltării sectorului agricol din zona respectivă, întrucât această
cantitate de carburant presupune cultivarea a 50 000 de hectare.
Un alt proiect, în valoare de 133 milioane de euro, este condus de MAN Ferrostaal, o
diviziune a companiei MAN din Germania. Aceasta construieşte o fabrică la Aţel şi Loamneş, în
judeţul Sibiu, care are planificat ca producţia să ajungă până la o cantitate de 400 tone de carburant
zilnic până în anul 2008 ceea ce înseamnă cultivarea a 120.000 de hectare.
Compania petrolieră Rompetrol aspiră la o producţie anuală de 60.000 tone în 2007.
5
Serbia intenţionează să construiască prima sa fabrică anul viitor. Un producător local din
sectorul uleiului vegetal, Victoria Group din Sid, Vojvodina, intenţionează să construiască o fabrică
în valoare de 15 milioane de euro care va produce 100.000 de tone de biodiesel anual din seminţe de
rapiţă, soia şi floarea soarelui.
Cu o producţie de 3.6 miliarde de galoane de etanol şi exporturi de alte 600 de milioane, Brazilia
acoperă jumătate din piaţa mondială. Pe piaţa internă, şapte maşini din zece utilizează etanol, la un
preţ cu o treime mai mare decât cel al benzinei. Brazilia intenţionează să introducă etanolul chiar şi
în industria liniilor aeriene.
Exemplul brazilian demonstrează că guvernele trebuie să introducă utilizarea
etanolului.Agricultorii trebuie să primească stimulente pentru cultivarea porumbului, rapiţei şi a
altor materii brute. Guvernele trebuie să finanţeze extinderea reţelei de staţii pentru alimentarea cu
noul carburant şi trebuie să impună instituţiilor statului să utilizeze vehicule pe bază de biodiesel
sau etanol.
3. Descrierea procesului tehnologic
3.1 Aspecte teoretice ale procesului unitar de fermentaţie
3.1.1 Analiza produsului finit
Etanolul sau alcoolul etilic este un compus chimic care face parte din clasa compuşilor
hidroxilici, mai exact din clasa alcoolilor. Industrial etanolul se obţine prin fermentaţie folosind
glucoză produsă din zahăr, obţinut din hidroliza amidonului, în prezenţa drojdiei şi a unei
temperaturi de sub 37°C.
Formula structurală a etanolului este următoarea:
Etanolul este un compus chimic lichid incolor şi inflamabil. Acesta se amestecă cu apa în
orice proporţie şi formează amestecuri azeotrope care pot conţine până la 96% alcool etilic. Este un
solvent excelent pentru multe substanţe şi este folosit în producerea parfumurilor, lacurilor, a
6
celulozei şi a explozivilor. Marea majoriatate a etanolului industrial este denaturată pentru a nu
putea fi consumată pe post de bautură.
Gruparea hidroxil face ca, în general, alcoolul să fie moleculă polară. Acele grupări pot
forma legături de hidrogen una cu alta şi cu alţi compuşi. La alcooli există două posibilităţi de
dizolvare: tendinţa grupei polare -OH de a-l face solubil în apă şi cea a catenei laterale de a i se
opune. De aceea, metanolul, etanolul şi propanolul sunt solubile în apă deoarece influenţa grupării
hidroxil este mai puternică decât cea a catenei. Datorită legăturii de hidrogen, alcoolii tind să aibă
puncte de fierbere mai ridicate faţă de hidrocarburi şi eteri. Toţi alcooli simpli sunt solubili în
solvenţi organici. Legăturile de hidrogen arată că alcooli pot fi folosiţi ca solvenţi proteici.
În tabelul 3.1 sunt prezentate câteva dintre proprietăţile fizice, chimice si termodinamice ale
alcoolului etilic.
Tab. 3.1 Proprietăţile alcoolului etilic
Nume IUPAC Etanol
Nume uzual Alcool etilic
Formulă chimică C
2
H
5
OH sau C
2
H
6
O
Masa moleculară 46.07 g/mol
Culoarea Lichid incolor
Punctul de solidificare 158,8 K (-114,3 °C)
Punctul de fierbere 351,6 K (78,4 °C)
Punctul triplu 159 K (-114°C)
Punctul critic 514 K (241°C), 63 bar
Presiunea de vapori 58,7 hPa
Entalpia de formare, Δ
fus
H 4,9 kJ/mol
Entropia de formare, Δ
fus
S 31 J/mol·K
Entalpia de vaporizare, Δ
vap
H 38,56 kJ/mol
Densitate 0,7894 g/cm³
Vâscozitate 1,19 cP a 20ºC
Δ
f
H
0

liq
-277,38 kJ/mol
S
0

liq
159,9 J/mol·K
Căldura specifică, C
p
112,4 J/mol·K
Δ
f
H
0

gas
-235,3 kJ/mol
S
0

gas
283 J/mol·K
C
p
65.21 J/mol·K
Punctul de aprindere 17°C
Punctul de autoaprindere 425°C
Limita de explozie 3.5-15%
pH 7.0
Solubil în Apă, cetone şi eteri
Solubilitate în apă Total miscibil
Densitatea optică n
D
20
= 1.36
Indicele de refracţie 1.36
7
Alcoolul etilic poate afecta sistemul nervos central, dând stări de euforie, dezechilibre majore,
somnolenţă, halucinaţii, confuzie şi în acelaşi timp încetineşte reflexele. În concentraţii mai mari
poate afecta mişcarea, împiedică coordonarea corectă a mâinilor, picioarelor, pierderea temporală a
vederii, etc. În unele cazuri poate produce o iritabilitate crescută a persoanei intoxicate, precum si
stare de agresivitate a acesteia; în alte cazuri poate produce lezarea zonei care controlează
impulsurile, producând impulsuri incontrolabile sau convulsii. În ultimul caz poate induce coma
alcoolică, iar ulterior aceasta poate conduce la moarte persoana intoxicată.
3.1.2 Materii prime şi auxiliare
Materiile prime folosite la producerea alcoolului prin fermentatie se pot clasifica astfel:
- materii prime amidonoase:
- cereale: porumb, secara, grau, orz, ovaz, orez, sorg etc.;
- cartofi;
- radacini si tuberculi de plante tropicale: radacini de manioc, tuberculi
de batate etc.;
- materii prime zaharoase:
- sfecla si trestia de zahar;
- melasa din sfecla si trestie de zahar;
- struguri, fructe, tescovine dulci etc.;
- materii prime celulozice:
- deseuri din lemn de brad, molid, fag etc.;
- lesii bisulfitice rezultate de la fabricarea celulozei;
- materii prime care confln inulina si lichenina:
- tuberculi de topinambur;
- radacini de cicoare;
- muschi de Islanda.
Cele mai utilizate materii prime sunt cerealele, cartofii si melasa.
Tab. 2 Compoziţia chimică medie a cartofilor (Kreipe, 1972)
Compusul Valori medii Limite de variatie
Umiditate, % 75,0 68,0-85,0
Substance extractive neazotoase,
din care amidon, %
20,85
18,0
19,5-23,0
14,0-22,0
Proteine, % 2,0 0,7-3,7
Lipide, % 0,15 0,04 - 1,0
Celuloza, % 1,0 0,3-3,5
8
Substante minerale, % 1,0 0,5-1,0
Amidonul este foarte răspândit în regnul vegetal, constituind rezerva de glucoză a plantelor.
Amidonul este sintetizat de plante din CO
2
şi H
2
O sub acţiunea luminii solare cu ajutorul clorofilei.
Fazele principale ale sintezei amidonului constau în producerea întâi a glucozei, şi apoi
condensarea cât mai multor molecule de glucoză, formându-se, lanţul polizaharidic, amidonul.
Din punct de vedere al compoziţiei chimice, amidonul nu este o substanţă omogenă, el fiind
alcătuit din doi componenţi principali.
Deosebirea celor doi componenţi este de ordin structural.
Amiloza este un polimer liniar, format din molecule de D-glucoză legate prin legături α(1-4)
glicozidice. Molecula de amiloză are un grad de polimerizare cuprins între 500 şi 6000 unitati
glicozil.
O
H
O
H
HO
H
OH
H
H
OH
O
H
O
H
HO
H
OH
H
H
OH
O
H
O
H
HO
H
O
OH
H
H
OH
Figura 3.2 Structura liniară a amilozei
Amiloza este solubilă în apă caldă, dând o soluţie coloidală opalescentă, fără să cleifice.
Reacţionează cu iodul dând o coloraţie albastră. Prin hidroliză sub acţiunea amilazei se obţine
maltoza.
Amilopectina este componentul ramificat al amidonului, format din resturi de α-D-glucoză cuplate
în principal cu legături α(1-4) şi legături de ramnificare α(1-6) în proporţie de 5-6 %.
O
H
O
H
HO
H
OH
H
H2C
H
OH
O
H
O
H
HO
H
OH
H
H2C
H
O
O
H
O
H
HO
H
O
OH
H
H2C
H
OH
O
H
O
H
HO
H
OH
H
H
OH
Figura 3.3 Structura amilopectinei
În apă caldă, amilopectina formează un clei, gelificându-se.
La receptia cartofilor se determina continutul in amidon cu ajutorul balantelor de amidon
(Reimann, Parow, Eckert) (Eckert, 1987; Goslich, 1984). in locul contjnutului in amidon se foloseste,
9
astazi, "substanta fermentescibila", prin hidroliza totala a materiei prime cu enzime adecvate si
determinarea glucozei formate prin metoda enzimatica (Senn, 1988).
Materiile auxiliare. Cele folosite la fabricarea alcoolulul sunt:
- maltul verde ;
- preparatele enzimatice microbiene;
sarurile nutritive:
- factorii de crestere:
- acidul sulfuric;
- antispumantii;
- antisepticele ;
- dezinfectantii.
Maltul verde este folosit ca agent de zaharificare a plamezilor din cereale si cartofi, datorita
continutului sau in enzime amilolitice. Se obtine dupa o tehnologie asemanatoare cu cea de
producere a maltului pentru bere, cu deosebirea ca durata de germinare este mai lunga,
urmarindu-se acumularea unei cantitati maxime de amilaze.
Criteriile care la baza aprecierii caliatăti malţului sunt: aspectul exterior şi activitatea enzimatică. În
tabelul 4 este prentată aprecierea în funcţie de activitatea α si β – amilolitică calităţii malţului
verde.
Tab. 4 Aprecierea calităţii maltului verde în funcţie de activiatea α si β – amilolitică (Banu, 1998)
Caliatatea malţului verde Activiatea α – amilolitică
(SKB)
1
Activitatea β – amilolitică
(°WK)
*
Excepţională - peste 450
Foarte bună peste 64 401 – 450
Bună 53 – 64 351 – 400
Satisfacătoare 41 – 52 300 – 350
Nesatisfăcătoare sub 41 sub 300
Malţul verde este mărunţit în mori cu disc sau cu ciocane pe cale umedă, fiind transformat într-un
lapte înainte de folosirea lui în proces. Cantitatea de apă care este introdusă în această etapă este de
250 – 300 l/100kg malţ verde. Laptelui de malţ i se adaugă formalină 40%, în cantităţi de 150 –
200 ml la 1000 l plămadă, pentru a se împiedica ulterioarele infecţii cu bacterii care ar putea avea
loc în timpul zaharificării. O altă substanţă care s-ar putea adauga pentru a stopa aceste este infecţii
1
* Activităţile enzimatice raportate la substanţa uscată a malţului verde.
* SKB reprezintă grame de amidon solubil dextrinizat de către 1 g malţ verde, in timp de 60 min la 20°C
*(°WK) reprezintă grame de maltoză rezultate prin acţiunea extractului provenit din 100 g malţ verde asupra unei
soluţii de amidon solubil 2%, in timp de 30 min, la 20ºC si la pH = 4,3.
10
este aldehida formică, dar din pacate aceasta nu poate fi eficientă decât în primele ore ale
fermentaţiei deoarece este transformată fie în acid formic fie în alcool metilic.
Preparatele enzimatice microbiene se obtin prin cultivarea in conditii absolut pure a unor
tulpini de bacterii si mucegaiuri pe medii de cultura adecvate,urmata de purificarea preparatului
brut rezultat. In comparatie cu maltul verde, ele prezinta urmatoarele avantaje:
- activitate enzimatica standardizata, care se modifica putin la depozitare;
-α - amilaza bacteriana se caracterizeaza printr-o termorezistenta mult mai ridicata (pana la
11O°C);
-sunt mai sarace in microorganisme daunatoare;
-se obtin randamente mai ridicate in alcool, deoarece pot hidroliza si alte
poliglucide;
-sunt necesare spatii mai reduse la depozitare si transport;
-se economisesc cheltuielile legate de producerea si maruntirea maltului verde.
3.1.3 Analiza parametrilor de operare
Fermentaţia alcoolică în condiţii industriale foloseşte substraturi naturale bogate în glucide
fermentescibile, iar viteza de fermentare şi transformare a substratului sunt dependente de diferiţi
factori, cum ar fi: factorii biologici şi factori fizico – chimici.
Procesul de fermentaţie decurge în conditii blânde, în comparaţie cu procedeul de sinteză al
etanolului. Astfel, temperaturile de fermentare sunt cuprinse între 30 şi 40°C, se lucrează la
presiune atmosferică sau puţin mai mare decât aceasta, în condiţii de sterilitate şi în lipsa
oxigenului .
În funcţie de prezenţa oxigenului în mediul supus fermentării, drojdiile se pot comporta astfel: în
imersare, celulele de drojdie produc fermentarea glucidelor, obţinând o cantitate de energie mică
(2 moli ATP/mol de glucoză fermentată), de aceea se foloseşte o cantitate mai mare de zahăr
pentru obţinere de energie, creşterea numărului de celule are loc foarte lent; dacă mediu este foarte
puternic aerat, are loc procesul invers fermentaţiei, şi anume respiraţia. Deoarece în prezenţa
oxigenului oxidarea are loc până la produşii finali (CO
2
şi H
2
O) cantitatea de energie este mult mai
mare, pentru acelaşi echivalent energetic consumându-se o cantitate mai mică de zahăr.
Cantitatea de zahăr influenţează direct proporţional viteza de fermentare atunci cand se situează în
limite de 5-12%. Cu creşterea concentraţiei de zahăr, anumite drojdii mai sensibile suferă o
inhibare în activitate. Drojdiile de fermentaţie sunt osmotolerante şi produc fermentaţie bună a
11
substraturilor care au o concentraţie de zahăr de circa 170-250 g zahăr/dm
3
. Plămezile amidonoase
folosite industrial ca substraturi bogate în zahăr, trebuie să sufere o hidroliză enzimatică, în urma
căreia sunt transformate în glucoză, maltoză, dextrine cu molecule mici, acestea din urmă fiind
transformate în alcool etilic.
pH-ul mediului are un rol important deoarece, în fucţie de pH, se cunosc două forme ale
fermentaţiei: fermentaţia alcoolică propriu-zisă care se desfaşoară la pH = 3.5 – 5, când se
formează preponderent alcool etilic şi dioxid de carbon, cu produşi secundari obţinuţi în cantităţi
foarte reduse, şi fermentaţia la pH alcalin, când pe lângă produşii pricipali substratul poate fi
transformat în glicerol până la 30 % din zahărul fermentat. De obicei, fermentaţia alcoolică la
scară industrială, are un pH iniţial de 4-6, în funcţie de capacitatea de tamponare a mediului. Dacă
pH-ul în timpul fermentaţiei este mai mic de 5, creşterea bacteriană este puternic inhibată. Pentru
majoritatea tulpinilor de Saccharomyces cerevisiae valoarea pH-ului este situată între 2,4-8,6 cu
un optim la 4,5.
Sărurile minerale. Substanţele chimice existente sau adăugate pot influenta procesul de
fermentaţie. Fosfaţii au o influentă pozitivă, deoarece participă la formarea acizilor adenilici şi la
formarea esterilor fosforici ai glucidelor, forme în care sunt transportate în celulă şi fermentate,
conducând la o dezvoltare rapidă a drojdiilor. Dioxidul de sulf se adaugă în cantităţi mici de 200-
500 mg/dm
3
pentru a favoriza activitatea drojdiilor fermentative care sunt sulfitorezistente.
SO
2
influenţează viteza de fermentare., dacă doza de SO
2
introdusă este mai mare, fermentaţia
alcoolică este deviată de la forma de bază, conducând la formarea în exces a glicerolului, a
acidului acetic şi a unor cantităţi mai mici de alcool etilic.
Fermentaţia alcoolică poate avea loc între 0 şi 35°C. În funcţie de specia de drojdie folosită
predominantă sau folosită în cultura pură, temperaturile optime pentru fermentaţia alcoolică se
situează în jurul a diferite valori. Pentru Saccharomyces cerevisiae, optimul este în jurul valorii de
28-30°C. În procesul discontinuu de fermentaţie, temperatura optimă de lucru se situează puţin
sub temperatura optimă de creştere. Acest lucru se atribuie inhibiţiei datorate etanolului la
temperaturi ridicate. In acest caz, viteza de producere a etanolului este mai mare decât viteza de
transport prin membrană. Aceasta conduce la o acumulare de etanol, inhibiţia unor enzime şi
ulterior moartea celulei.
Fermentaţia decurge mai repede dacă celulele folosite sunt în fază exponenţială de creştere sau la
începutul fazei staţionare de creştere, în timp ce drojdiile autolizate îşi pierd proprietăţile
fermentative, ca rezultat al hidrolizei proteinelor intracelulare. Viteza de fermentare depinde şi de
numărul de celule/cm
3
mediu, viteza creşte cu numărul de celule. Această concentraţie este bine
12
stabilită în practică din consideraţii economice, ea fiind de 10
6
-10
7
celule/cm
3
, pentru declanşarea
rapidă a fermentaţiei.
Etanolul este toxic pentru drojdie. Efectul cel mai vizibil este asupra membranei celulare; efectul
cel mai toxic a fost postulat ca distrugerea membranei sau schimbarea proprietăţilor ei. Etanolul
inhibă atât creşterea cât şi producţia de alcool într-un mod noncompetitiv. La concentraţii de până
la 2%, la majoritatea drojdiilor efectul inhibitor este neglijabil. La concentraţii mai mari efectul
etanolului este mai evident. La concentraţii de etanol mai mari de 110 g/L, sinteza etanolului se
opreşte la majoritatea tulpinilor. Totuşi, la tulpinile alcoolorezistente, se poate obţine etanol chiar
şi la concentraţii de 20%.
3.1.4 Sursa de microorganisme
Fermentaţia alcoolică este un proces anaerob prin care glucidele fermentescibile sunt metabolizate
prin reacţii de oxidoreducere, sub acţiunea echipamentului enzimatic al drojdiei, în produşi
principali (alcool etilic, CO
2
) şi produşi secundari (alcooli superiori, acizi, aldehide, etc).
Cele mai utilizate microorganisme sunt drojdiile Saccharomyces, care prin fermentarea glucidelor,
pot să producă mai mult de 8
0
alcool etilic.
Fermentaţia alcoolică este un proces întâlnit şi la alte microorganisme: Bacillus macerans,
Clostridium acetonoetilicus, Zymomonas mobilis, acestea produc cantităţi mai reduse de alcool
etilic comparativ cu drojdiile şi nu sunt folosite foarte des.
În funcţie de modul în care drojdiile se comportă în timpul fermentaţiei acestea se pot clasifica în
următoarele categorii:
- de fermentaţie superioară;
- de fermentaţie inferioară.
După un alt criteriu, drojdiile folosite la fermentarea plămezilor fermentescibile se pot clasifica
astfel:
- drojdii lichide pregătite;
- drojdii speciale pentru alcool uscate sau sub formă comprimată;
- drojdii de panificaţie.
Saccharomyces cerevisiae este un organism cu care se lucrează uşor, deoarece este nepatogen, şi
datorită multitudinii de aplicaţii apărute de-a lungul timpului în obţinerea de produse consumabile,
13
ca etanolul sau drojdia, a fost clasificat ca organism GRAS (generally regarded as seif = organism
considerat sigur, netoxic). De asemenea, fermentaţia şi procesele tehnologice de producţie la scară
largă cu Saccharomyces cerevisiae fac ca acest organism sa fie atractiv, la îndemână, pentru câteva
scopuri biotehnologice. Un alt motiv important pentru a justifica utilizarea microorganismului
Saccharomyces cerevisiae în cadrul biotehnologiei îl reprezintă susceptibilităţile sale la
modificările genetice prin tehnologia ADN recombinant, care a fost mai departe înlesnite de
accesul la secvenţa genomică completă a Saccharomyces cerevisiae.
Drojdia Saccharomyces cerevisiae este unul dintre cele mai simple organisme eucariote, cu o
mărime a genomului de trei ori mai mare decât al bacteriei Echerichia coli. Metabolismul acestei
drojdii este extrem de adaptabil, ea fiind capabilă să crească pe o varietate foarte mare de
substraturi, în condiţii favorabile putând creşte în prezenţa unor concentraţii mari de etanol.
Saccharomyces cuprinde 45 de specii de activitate preponderent fermentativă. Dintre toate acestea,
reprezentante sunt: Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, Saccharomyces
cerevisiae var. elipsoideus, Saccharomyces bayanus. Pentru fermentaţia alcoolică în urma căreia
se obţine preponderent alcoolul etilic se foloseşte cel mai adesea Saccharomyces cerevisiae.
Saccharomyces cerevisiae izolată din bere şi ulterior din vin, după cultivarea pe extract de malţ
timp de 3 zile, se prezintă sub forma unor celule sferice, elipsoidale, cilindrice, alungite, dispuse
izolat sau în perechi şi ocazional formează lanţuri şi aglomerări. Celulele de Saccharomyces
cerevisiae au dimensiuni medii de (3-7) × (4-14) μm.
Se întâlnesc şi celule filamentoase care ajung la 30 μm lungime. În mediu lichid formează
sediment şi ocazional un inel incomplet. Drojdiile din acest tip fermentează glucoza, galactoza,
zaharoza, maltoza, 1/3 din rafinoză şi dextrinele. De asemenea ele asimilează alcoolul etilic,
glicerina şi acidul lactic. Saccharomyces cerevisiae suportă bine aciditatea şi alcoolul şi se
dezvoltă optim între 25 şi 30
0
C. Datorită capacităţii lor de a produce alcool (până la 14%).
Drojdiile din acest tip prezintă interes pentru industria fermentativă şi în laborator pot fi crescute la
30
0
C, pe mediu complet (extract de drojdie 1%, peptonă 2%, glucoză 2% sau K
2
HPO
4
0,2%,
MgSO
4
0,1%, (NH
2
)SO
4
0,1%, autolizat de drojdie 1%) şi sunt utilizate în producţia de proteine.
3.1.5 Analiza comparativă a procesului tehnologic
Fermentarea este un proces biochimic care se poate desfăşura atât în regim continuu, cât şi în
regim discontinuu. Atât regimul continuu, cât şi cel discontinuu prezintă avantaje şi dezavantaje.
14
Dacă comparăm un reactor discontinuu (DC) si unul continuu(D), şi dacă densitateta mediului de
reacţie este constantă, ecuaţiile celor două reactoare conţin aceeaşi integrală şi prin urmare, din
punct de vedere al performanţei tehnice sunt echivalente.
Însă atunci când se doreşte selectarea tipului de reactor, pe lângă identitaea conversiei finale
realizate, trebuie să fie luate în calcul şi alte aspecte.
În cazul operarii în regim discontinuu se poate atinge o canversie a substratului mai mare decât în
cazul oprării continue, deaorece timpul pe care moleculele de substrat îl petrec în interiorul
reactorului este mai mare. Reactorul discontinuu este versatil, iar operarea lui este realtiv simplă.
Pe de altă parte manopera este importantă şi automatizarea pretenţioasă. Reactorul cu deplasare are
o operare pretenţiosă şi este rigid în exploatare, necesitând tehnicitate ridicată a operatorului.
3.2 Fazele procesului tehnologic
Fabricarea alcoolului din cartofi se poate face prin două grupe de procedee:
-cu fierbere sub presiune a materiei prime (HDV);
-fara fierbere sub presiune (DSA).
Procedeele clasice (HDV) de producere a alcoolului din cartofi se bazează pe
fierberea sub presiune a materiei prime la 150-165°C, care se face in scopul gelificării şi
solubilizarii amidonului, astfel încât acesta să poată fi atacat de catre amilaze la zaharificare.
Aceste procedee prezintă urmatoarele dezavantaje:
-consumul de energie termică este ridicat ;
-modul de lucru este, de regulă, discontinuu iar posibilităţile de recuperare a căldurii sunt
reduse;
-datorita solicitării termice ridicate a materiei prime (150-165°C) se formează produşi
secundari,melanoidine si caramel;
- plămezile obţinute nu sunt omogene, iar borhotul rezultat are o valoare furajera mai
scăzută.
Procedeele de prelucrare fără presiune (DSA) se bazează pe faptul că energia termică
necesară pentru fierberea sub presiune este înlocuită, în mare parte, prin energia de marunţire a
materiei prime, astfel încat amidonul granular sa poatp fi fluidificat si zaharificat. Necesarul de
energie electrică pentru marunţire variază, in funcţie de gradul de marunţire dorit si de procedeul
15
folosit, intre 16 si 30 kWh /t cereale, fiind mult mai scăzut decât necesarul de energie termică de
la fierberea sub presiune.
Recepţionarea şi depozitarea materiei prime
La recepţia cartofilor se determină conţinutul în amidon cu ajutorul balanţelor de amidon
(Reimann, Parow, Eckert) (Eckert, 1987; Goslich, 1984).În locul conţinutului în amidon se
foloseste, astăzi, "substanţa fermentescibilă", prin hidroliza totala a materiei prime cu enzime
adecvate si determinarea glucozei formate prin metoda enzimatică (Senn, 1988).
Transportul materiei prime se face fie pe linii rulante mecanizate fie prin descărcarea manuală a
sacilor în funcţie de tipul de funcţionare a procesului continuu, semicontinuu sau discontinuu.
Precurăţarea materiei prime
Precurăţirea are rolul de a îndepărta urmele de praf sau alte microorganisme de infecţie care
ar putea infecta cultura de drojdie.
Cântărirea
Se foloseşte un cântar basculă automat, încărcare-descărcare.
Mărunţirea
Mărunţirea cartofilor se face în funcţie de procedeul de prelucrare aplicat. Procedeul de prelucrare
fără presiune necesită o mărunţire optimă a materiei prime, astfel încât să se obţină randamente
maxime în alcool, cu consum minim de energie.
Printr-o simplă măcinare uscată sau umedă nu se poate obţine granulaţia dorită a măcinişului, ceea
ce conduce la o zaharificare incompletă şi la o micşorare a randamentului în alcool. Din acest
motiv se recomandă mai întâi o măcinare uscată cu ajutorul unei mori cu ciocane, cu sită cu
ochiuri mari, urmând ca cea de-a doua mărunţire, umedă, să se facă după fluidificare într-o moară
cu discuri.
În funcţie de modul cum se realizează mărunţirea, diferitele procedee de obţinere ,fără presiune, a
plămezilor din cartofi se pot clasifica astfel: procedee cu măcinare uscată; procedee cu măcinare
umedă; procedee cu măcinare uscată şi umedă; procedeul cu dispersie.
Aceste procedee se pot folosi, în practică, fără recircularea borhotului sau cu recircularea
borhotului.
Fluidificarea
16
Materia primă cântărită este trimisă la moara cu ciocane unde se adaugă enzima de fluidificare şi
apa de proces. Plămada rezultată este trecută într-un schimbător de căldură în care se încălzeşte
până la temperatura de 70-80˚C, cu ajutorul plămezii care circulă în contracurent. Gelifierea
plămezii are loc într-un ejector, iar fluidificarea are loc într-un fierbător. Plămada este
omogenizată de o moară cu discuri după care este răcită într-un schimbător de căldură în spirală
până la temperatura de zaharificare. După ce ajunge la temperatura de zaharificare se adaugă
enzima de zaharificare, se lasă în repaus 30 minute pentru zaharificarea plămezii.Această
zaharificare este necesară deoarece drojdiile fermentescibile nu produc amilaze şi nu pot produce
hidroliza enzimatică a polizaharidelor. După aceasta se continuă răcirea până la temperatura de
20-25˚C într-un schimbător de căldură cu plăci. Avantajul folosirii acestei metode constă într-o
economie totală de energie.
Însămânţarea
Pentru fermentarea plămezilor se pot folosi drojdii lichide ( cultivate în fabrică ), drojdii speciale
pentru alcool ( uscate sau comprimate ) sau drojdii de panificaţie. În ultimul timp se folosesc pe
scară tot mai largă drojdiile uscate în locul celor lichide, deoarece acestea pot fi imediat utilizate
după o prealabilă hidratare, au o bună conservabilitate şi se dozează mai uşor. În cazul drojdiilor
lichide se folosesc 1-3 l /hl plămadă, în cazul drojdiilor uscate 10-20g/hl plămadă, iar în cazul
drojdiilor comprimate 100-200g/hl plămadă. Într-un gram de drojdie uscată se află
20-25 miliarde de celule de drojdie.
Drojdiile utilizate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-să aibă o putere alcooligenă ridicată,
- să se poată acomoda la plămezile acide din cartofi,
-să declanşeze rapid fermentaţia,
-să formeze o cantitate mică de spumă de fermentare
-să producă o cantitate cât mai mică de hidrogen sulfurat şi alte substanţe de gust şi arome
nedorite.
Se observă că drojdiile lichide şi drojdia comprimată au o putere alcooligenă mai scăzută decât
majoritatea drojdiilor uscate, astfel încât costurile mai mari ale drojdiilor uscate se compensează în
scurt timp prin randamente mai ridicate în alcool.
Cultivarea drojdiilor în fabrică se face prin procedeul simplificat cu acid sulfuric, astfel încât se
poate lucra mai mult timp fără a se procura o nouă drojdie.
Fermentarea
Fermentarea plămezii principale are o durată de 72 de ore şi cuprinde cele trei faze:
- faza iniţială, circa 22 de ore;
17
- faza principală, circa 18 ore;
- faza finală, circa 32 de ore.
Pentru scurtarea duratei de fermentare până la 48 de ore, se pot folosi următoarele metode:
- pornirea fermentaţiei la temperatură mai mare de 24-25˚C, prin care se reduce faza iniţială
la 4-6 ore,
- folosirea de borhot lichid recirculat (maximum 60%) la obţinerea plămezii prin care se
declanşează mai rapid fermentaţia, scurtându-se faza iniţială până la 2-3 ore;
- utilizarea unei cantităţi mai mari de lapte de slad pentru a asigura cantităţi suficiente de
amilaze, pentru zaharificarea secundară;
- folosirea unei cantităţi mai mari de plămadă de drojdie de 10-15%;
- conducerea fermentaţiei la temperaturi mai ridicate de 35-36˚C;
- folosirea preparatelor enzimatice microbiene, care produc o hidroliză mai avansată a
amidonului până la glucoză, fără formare de dextrine limită, scurtându-se faza finală a
fermentaţiei.
Controlul microbiologic al plămezilor de cartofi este important pentru stabilirea stării fiziologice a
drojdiilor şi pentru depistarea microorganismelor de infecţie. Astfel, în plămezile de drojdie
trebuie să varieze între 50 şi 300·10
6
celule/ml de plămadă. Valorile sub 50·10
6
celule/ml denotă o
multiplicare slabă a drojdiei. Infecţiile bacteriene sunt periculoase deoarece consumă zahăr pentru
metabolismul propriu, iar acizii organici formaţi (lactic, butiric) inhibă activitatea drojdiei. De
asemenea, în urma infecţiilor cu bacterii are loc o creştere a conţinutului în acroleină a alcoolului
produs aceasta putând fi redusă printr-o acidulare specială a plămezii principale şi a plămezii de
drojdie.
Distilarea
Plămada fermentată este un amestec apos de diferite substanţe aflate în soluţie sau în suspensie, fie
provenite din materiile prime şi auxiliare, fie produse ale fermentaţiei alcoolice. Concentraţia
alcoolică a plămezii variază între limite foarte largi, cuprinse între 6 şi 12% vol., în funcţie de
materia primă prelucrată în procesul tehnologic aplicat. Separarea alcoolului etilic din acest
amestec se bazează pe diferenţa de volatilitate dintre alcool şi apă. Se observă antrenarea unor
produse secundare de fermentaţie cu alcoolul la distilare motiv pentru care se recurge la o rafinare.
În urma distilării rezultă borhot şi alcool brut.
Rafinarea
18
Rafinarea este operaţia de purificare şi concentrare în alcool, a alcoolului brut, în vederea obţinerii
alcoolului etilic rafinat, cu concentraţie alcoolică de circa 96% vol. Rafinarea se poate face pe cale
fizică (rectificare) sau pe cale chimică.
Rafinarea chimică constă în tratarea alcoolului brut cu substanţe chimice, în vederea transformării
unor impurităţi din formă volatilă în formă nevolatilă (fixă). Separarea impurităţilor prin rectificare
se bazează pe diferenţa de volatilitate şi solubilitate a amestecului alcool etilic-apă. În urma
rectificării rezultă frunţi, cozi, ulei de fuzel şi alcool rafinat.
3.3 Schema bloc al etapelor procesului de obţinere al alcoolului şi schema instalaţiei
tehnologice
19
Cartofi
Apă
proces
Drojdi
e
Fluidificare
Răcire 35°C
Zaharificare
Răcire
Inoculare
Răcire
Rectificare
Distilare
simplă
Fermentare
Alco
ol
etilic
Ap
ă
lut
er
H
2
SO
4
Prefermentare
Multiplicare
în
laborator
C
O
2
Fr
unţ
i
Co
zi
Bo
r-
hot
Enz.
zah.
Enz.
fl.
20
SC – Schimbător de căldură 1 - Transportor elicoidal
R – Blaz 2 - Cântar
P – Produs 3 - Moară
MP – Materie primă 4 - Fierbător
AS – Apă de spălare 5 - Zaharificator
AR – Apă reziduală 6 - Reactor
7 - Coloană de distilare
8 - Coloană de rafinare
9 - Rezervor CO
2
10 - Rezervor enzime fluidificare
11 - Rezervor enzime zaharificare
12 - Rezervor plămadă drojdie
21
4. Locul şi rolul bioreactorului
4.1 Stoechiometria reacţiei
Procesele de biosinteză pot fi considerate ca o transformare a substratului în prezenţa oxigenului
(pentru procese aerobe) şi/sau a unei surse de azot, de obicei NH
3
sau săruri de amoniu (pentru
procesele anaerobe).
Indiferent de tipul procesului biologic, aerob sau anaerob, acesta poate fi exprimat cu ajutorul
ecuaţiiilor stoichiometrice.
Aceasta este un proces anaerob prin care glucidele fermentescibile sunt metabolizate prin reacţii
enzimatice de drojdie. În timpul fermentaţiei se obţin produşi primari şi secundari, aceştia
provenind din două reacţii care se desfăşoară în paralel. Astfel o parte din nutrienţi sunt
comsumaţi de celulă pentru a se multiplica, iar cealaltă parte din nutrienţi sunt consumaţi prin
transformare în alcool etilic şi dioxid de carbon.
Ecuaţia stoichiometrică de transformare a substratului în produşi este:
1,3 C
6
H
12
O
6
+ 0,2 NH
3
→ CH
1.8
N
0.2
O
0.5
+ 2,3 CO
2
+ 2,25 C
2
H
5
OH +0,45 H
2
O
.
O reacţie biochimică se poate scrie schematic:
S → X + P
Cantităţile transformate şi formate în cursul unui proces biologic pot fi exprimate prin mai multe
variabile de transformare:
- randamentul de utilizare a substratului, Y
xs
S
X
Yxs


·
g/g sau g/mol
unde: ΔX – cantitateade biomasă formată, g/l;
ΔS – cantitatea de substrat consumat g/l sau mol/mol.
- conversia, x
s
so
s so
s
c
c c
x

·
unde: c
so
-c
s
– cantitatea de substrat transformat;
c
so
– cantitatea iniţială de substrat.
22
4.2 Caracterizarea microbiologică şi fiziologică a tulpinii microbiene folosite
Saccharomyces cerevisiae face parte din regnul Protista, fiind un microorganism unicelular de tip
eucariot. Se reproduce asexuat, prin, înmugurire sau diviziune, şi sexuat, prin spori. Se întâlneşte
în toate mediile de viaţă : sol, apă, pe suprafaţa fructelor,florilor, tulpini unor plante, la animale şi
om în tubul digestiv. Celulele au diametre cuprinse între 4 – 14 μm, cu formă ovală sau
elipsoidală. În medii de cultură lichide fermentează glucide, producând tulburarea mediului, iar pe
medii solidificate formează colonii circulare cu profil neted sau lenticular şi cu marginea uniformă
sau ondulată, cu aspect mat, cremos, de culoare alb-crem, cu diametrul 0,2-2 cm.
Necesită în mediul de cultură o sursă de carbon, o sursă de azot, săruri minerale şi factori de
creştere.Temperatura optimă de creştere este de 28 – 30 C, iar pH-ul optim este de 4-5 unitaţi de
pH.
Pentru a putea fi folosite în practică, drojdiile din acest gen sunt studiate şi selecţionate în funcţie
de unele proprietăţi care le recomandă pentru utilizare industrială precum:
- puterea alcooligenă – se referă la concentraţia maximă de alcool, exprimată în
ml/100 ml ce poate rezulta în urma fermentaţiei cu o anumită specie de drojdie.
Saccharomyces cerevisae pot produce 16 – 18%;
- alcoolorezistenţa se referă la proprietatea drojdiilor de a rezista la concentraţii
de alcool mai mari de 8%, drojdiile care nu rezistă sunt inhibate;
- sulfitorezistenţa – proprietatea de a rezista la concentraţii cuprise între 200-500
mg SO
2
/dm
3
. Tulpinile de Saccharomyces cerevisae sunt rezistenta la SO
2
, adesea
pentru inhibarea drojdiilor slab alcooligene este introdus SO
2
;
- osmofilia – proprietatea de a fermenta substraturi dulci cu concentraţii ridicate
de zaharuri;
- frigofilia – proprietatea de o produce fermentaţie la temperaturi scăzute. Este
importantă pentru păstrarea compuşilor de gust la obţinerea vinului;
- caracterul killer – proprietatea de a produce killină, care inhibă dezvoltarea
drojdiilor însoţitoare care pot duce la distrugerea procesului parţial sau total.
4.3 Calculul efectului termic
23
Ştiind entalpiile de formare a compuşilor care intervin în reactia biochimică ce are loc în reactor
putem calcula căldura de reacţie raportată la un mol de biomasă, care se calculează cu formula:

∆ ⋅ · ∆ f j r H H ν
unde: ΔH
r
este entalpia de reacţie,
υ
j
reprezintă coeficientul stoechiometric al componetului (convenţional se iau cu
„–„ reactanţii, iar cu ” + „ produşii) ,
ΔH
f
reprezintă entalpia de formare a fiecărui conpus.
În tabelul următor se dau entalpiile de formare a componenţilor mediului de reacţie:
Tabelul nr.5
Compus C
6
H
12
O
6
NH
3
CH
1,8
N
0,2
O
0,5
CO
2
C
2
H
5
OH H
2
O
ΔH
i
0
[kJ/mol]
-1264 -133 -91 -394,1 -288 -286
ΔH
r
se calculează cu formula următoare:
ΔH
r
= -1.3·(-1264) - 0.2·(-133) + 1·(-91) + 2.3·(-394.1) + 2.25·(-288) + 0.45·(-286)
ΔH
r
= -104.33 kJ/mol
4.4 Modele cinetice pentru transformarea microbiană
Pentru a produce etanol prin fermentaţie în mod eficient, este de dorit să reţinem o concentraţie
mare de drojdie producătoare de etanol în fermentator. În acest scop, reciclarea celulelor prin
separări cu membrane este una dintre cele mai promiţătoare abordări pentru viitor. Până acum,
fermentatoarele cu amestecare continuă cuplate cu filtrele membrană în procesul de reciclare a
celulelor au fost folosite foarte mult în experienţele de laborator. Ca rezultat, productivităţile
volumetrice de etanol ale acestor tipuri de fermentatoare s-au dovedit a fi mult mai mari decât în
cazul culturilor continue de tip batch şi a celor cu celule imobilizate.
Analizând datele experimentale obţinute prin procedeul celulelor reciclate pentru producţia de
etanol, s-au propus diferite modele biocinetice care includ efectele inhibitorii ale etanolului şi
celulelor. Este un lucru bine ştiut că producţia de etanol şi creşterea celulelor sunt inhibate de
etanol într-un mod necompetitiv.
Atfel au fost propuse mai multe modele cinetice care pot fi utilizate în procese continue cu
recircularea celulelor pentru obţinerea de etanol. Printre aceste sunt: modelul Damino, modelul
Jarzebski, modelul Groot şi modelul Warren.
24
5. Bilanţul de material şi termic pentru instalaţie
5.1 Bilanţ de materiale pentru aparatele instalaţiei
Pentru dimensionarea reactorului, trebuie să facem, în prealabil, bilanţul de materiale pe întreaga
instalaţie, determinand debitele care intră în fiecare aparat şi cantitatea de cartofi necesară obţinerii
producţiei impuse în datele de proiectare..
Cunoscând producţia de etanol, P, care trebuie să se obţină din instalaţie (P = 20000t/an), putem
afla producţia de alcool care se realizează într-o oră, ştiind că instalaţia funcţionează 8000 h/an, şi
anume:
alcool
h
kg
2500 P
t
P
P
·
·
Din tabelul de productivitate din „Manualul Inginerului de Chimie Alimentară”, Banu, C.,
reiese că:
100 kg cartofi..........20 kg amidon........12 l alcool..........9,47 kg alcool
P
c
kg cartofi.............y kg amidon....................................P kg alcool (2500)
unde: P
c
– cantitatea de cartofi ce trebuie introdusă în instalaţie pentru a obţine producţia de alcool
impusă, kg;
y – cantitatea de amidon rezultată din cartofi.
Astfel se obţine:
P
c
= 26400 kg/h cartofi
y = 5280 kg/h amidon
Moara
În moară are loc măcinarea materiei prime şi fluidificarea porumbului măcinat, pentru ca apoi să
fie fie introdusă in zaharificator.
Bilanţul de materiale pe moara este:
P
c
+ A
f
+ E
f
= Pl
f
25
unde: Pl
f
reprezintă cantitatea de plamadă fluidificată care iese din moară,
A
f
este cantitatea de apă necesară fluifidicării,
E
f
reprezintă catitatea de enzime de fluidificare.
Enzime de fluidificare (E
f
)
Cartofi (P
c
) Plămadă fluidificată (Pl
f
)
Apă (A
f
)
Conform Banu,C.-Manualul Inginerului de Chimie Alimentară pentru fluidificarea a 1000 kg
amidon sunt necesare 300 ml enzime de fluidificare şi că la 1000 kg cartofi supuse fluidizării este
necesar 1 m
3
de apă.
Ştiind cantitatea de amidon ,de 5280 kg, şi densitatea apei, ρ
apă
= 1000 kg/m
3
,reiese din calcule că
necesarul de apă în operaţia de fluidizare, A
f
este de:
apă kg 26400 A
ρ
1000
A
f
apă f
·
⋅ ·
c P
iar cantitatea de enzime necesare fluidificării, E
f
, dacă ρ
enzime fluid
= 1000 kg/m
3
este de:
re fluidifica de enzime kg/h 1.584 E
1000
ρ 10 300 y
E
f
fluid enzim
6
f
·
⋅ ⋅ ⋅
·

Din bilanţul de materiale realizat pe moară se poate determina plamada fluidificată ce iese din
moară:
kg/h 52802 Pl
E P A Pl
f
f c f f
·
+ + ·
Zaharificator
Enzimele de zaharificare transformă amidonul rezultat în etapa anterioară în glucoză.
Bilanţul pe zaharificator este:
Pl
f
+ E
zah
= Pl
zah
unde: Pl
zah
reprezintă cantitatea de plamadă zaharificată ce iese din zaharificator,
26
MOARĂ
E
zah
este cantitatea de enzime necesară zaharificării.
Enzime de zaharificare (E
zah
)
Plămadă fluidificată (Pl
f
) Plămadă zaharificată (Pl
zah
)
Din tabelul de productivitate dinBanu,C.-Manualul Inginerului de Chimie Alimentară se stie că la
1000 kg amidon necesarul de enzime de zaharificare este de 1200 ml, se mai cunoaşte şi că ρ
enzime
zah
= 1000 kg/m
3
, astfel se poate determina cantitatea de enzime necesare zaharificării, şi anume:
re fluidifica enzime kg/h 6.336 E
1000
1000 10 1200 5280
E
1000
ρ 10 1200 y
E
zah
6
zah
zah enzim
6
zah
·
⋅ ⋅ ⋅
·
⋅ ⋅ ⋅
·


Din ecuaţia de bilanţ se poate determina cantitatea de plămadă zaharificată care iese din
zaharificator:
tă zaharifica plamad ă kg/h 52810 Pl
Pl E Pl
zah
f zah zah
·
+ ·
Fermentator
În fermentator are loc reacţia propriu-zisă, în urma căreia substratul (glucoza) este transformată în
produs (alcoolul etilic). Glucoza este transformată în alcool etilic şi în alţi produşi secundari, dar în
cantitate mai mică.
În bioreactor intră cantitatea de plămadă zaharificată Pl
zah
, cantitatea de drojdie Dj, şi iese
cantitatea de plămadă fermentată Pl
ferm
şi cantitatea de CO
2
, D
CO2
, deci bilanţul este:
Pl
zah
+ Dj = D
CO2
+ Pl
ferm
unde: Pl
ferm
este cantitatea de plămadă fermentată rezultată din fermentator,
D
CO2
este cantitatea de CO
2
degajată în urma reacţiei ,
27
ZAHARIFICATOR
Dj este cantitatea de drojdie necesară fermentării substratului.
CO
2
(D
CO2
)
Plamada zaharificată (Pl
zah
)
Plamada fermentată (Pl
ferm
)
Drojdie (Dj)
Conform Banu, C.,-Manualul inginerului de chimie alimentară,cantitatea de drojdie care trebuie
introdusă în fermentator, Dj, se consideră 10 % din plamada zaharificată. Astfel:
Dj = 0.1 Pl
zah
Dj = 5281 kg/h
Stoechiometria recaţiei ce are loc în reactor este:
1,3 C
6
H
12
O
6
+ 0,2 NH
3
→ CH
1.8
N
0.2
O
0.5
+ 2,3 CO
2
+ 2,25 C
2
H
5
OH +0,45 H
2
O
Cunoscându-se masele moleculare pentru:
-glucoză M
gluc
= 180 kg/mol,
-celule M
celule
= 24 kg/mol,
-alcoolul etilic M
alc
= 46 kg/mol,
-dioxidului de carbon M
CO2
= 44 kg/mol ,
-amidonului M
amidon
= 162 kg/mol,
se pot calcula, în funcţie de stoechiometria reacţiei, cantităţile care trebuiesc obţinute în urma
reacţiei.
Cantitatea de glucoză, z, care se consumă în reacţie este:
kg/h 5866 z
M
M
y z
amidon
gluc
·
⋅ ·
Din stoechiometria reacţiei rezultă că:
28
FERMENTATOR
gluc
celule
ferm
M 1.3
M
z Dj

⋅ ·

gluc
CO2
CO2
M 1.3
M 2.3
z D


⋅ ·

gluc
alc
brut
M 1.3
M 2.25
z Al


⋅ ·
unde: Dj
ferm
este cantitatea de drojdie care se formează în timpul reacţiei, Al
brut
reprezintă cantitatea
de alcool care rezultă în urma reacţiei. Astfel se obţin:
Dj
ferm
= 601,69 kg/h D
CO2
= 2537 kg/h Al
brut
= 2594,789kg/h
Din bilanţul de materiale pe fermentator rezultă că, plamada fermentată care iese din reactor este:
Pl
ferm
= Pl
zah
+ Dj – D
CO2
Pl
ferm
= 55554 kg/h
Separare drojdie
Deoarece cantitatea de alcool care rezultă în urma fermentării nu este foarte mare, iar pe lângă
alcool etilic plamada fermentată contine şi drojdii care s-au dezvoltat în timpul fermentaţiei, este
necesar ca plămada fermentată să fie separată de aceste drojdii, înainte de a se introduce în coloana
de distilare.
Bilantul pentru această operaţie este:
Pl
ferm
= Pl
dist
+ Dj
s
unde: Pl
dist
este cantitaea de plamadă care se introduce în coloana de distilare,
Dj
s
este cantitatea de drojdie care se separă din plămada fermentată, se calculează cu relaţia:
Dj
s
= Dj + Dj
ferm
Plamadă fermentată (Pl
ferm
)
Plamadă distilată (Pl
dist
)
Drojdie (Dj
s
)
Din relaţia de mai sus se obtine o cantitate de drojdie care se separă Dj
s
= 5882 kg/h, iar plamada
care merge mai departe în operaţia de distilare Pl
dist
= 49672 kg/h.
Coloana de distilare
Plămada fermentată este un amestec de apă, produse de fermentare şi alte produse pe care le
aduce materia primă iniţială; în plămezile fermentate concentraţia în alcool etilic este 8-11%. Prin
distilare în coloana de distilare se elimină din amestecul de alcool, întâi frunţile cu temperatura de
fierbere mai mică decât alcoolul, apoi trece acesta şi la final compuşii cu temperaturi de fierbere
29
SEPARATOR
DROJDIE
mai ridicate. Impurităţile cele mai volatile părăsesc primele coloana de distilare, pe măsură ce
încălzirea continuă distilă alcoolul iar în la final rămân cozile.
Bilanţul pe coloana de distilare este:
Pl
dist
+ A
s
= Al
brut
+ B
h
unde: A
s
- este cantitatea de apă de spălare adăugată la distilare,
B
h
- borhotul obţinut în urma distilării.
Plamadă distilată (Pl
ferm
)
Apă spălare (A
s
) Alcool brut distilat (Al
brut
)
Borhot (B
h
)
Din „Manualul Inginerului de Chimie Alimentară” se cunoaşte că la 100 l plămadă fermentată se
obţin 110 l borhot. Cantitatea de borhot care rezultă în urma distilării este:
100
110
Pl B dist ⋅ ·
h
B
h
=54639 kg/h
Din bilantul de material pe coloana de distilare se poate determina cantitatea de apă de spălare care
trebuie introdusă în coloană.
A
s
= Al
brut
+ B
h
- Pl
dist
A
s
= 7562 kg/h
Coloana de rectificare
Se realizează în coloana de rectificare şi are scop concentrarea alcoolului etilic brut, în cazul de
faţă până la o fracţia masică a distilatului de 0.96 alcool. Alcoolul obţinut prin această operaţie
atinge maximul de concentraţie, de aceea se numeşte alcool rafinat.
Bilantul de coloana de rectificare este:
Al
brut
= Al
raf
+ R
unde: Al
raf
este cantitatea de alcool rafinat obţinut dupa rectificare şi este egal cu producţia (P),
R este cantitatea de reziduu care se obţine în blazul coloanei de rectificare.
30
COLOANĂ
DISTILARE
Alcool brut (Al
brut
) Alcool rafinat (Al
raf
)
Reziduu (R)
Cunoscându-se cantitatea de alcool care se obţine se poate determina din bilanţul de materiale
cantitatea de reziduu care se obţine în coloana de rectificare, şi anume:
R = Al
brut
– Al
rafinat
R = 94,789 kg/h
Verificarea bilanţului de materiale
Pc + A
f
+ E
f
+ Dj + A
s
– D
CO2
– Dj
s
– B
h
– Al
raf
– R = 2,728·10
-12
Deoarece diferenţa este foarte mică între debitele introduse în instalaţia de obţinerea a alcoolului
etilic şi cele evacuate din instalaţie, bilanţul de material pe instalaţia de obţinere a alcoolului etilic
se verifică.
5.2 Bilanţul termic pe reactor
Căldura de reacţie este preluată de către agentul termic, reprezentat de apa dedurizată.
Ecuaţia bilantului termic este:
(-Δ
r
H) · v
rx
· V = D
ma
· c
p
· (t
e
– t
i
)
unde: D
ma
– debitul de agent termic necesar preluării caldurii formate în timpul reacţiei,
V – volumul recatorului,
v
rx
este viteza de formare a biomasei,
c
p
– căldura specifică a agentului termic,
31
COLOANA
RECTIFICARE
t
e
– temperatura de ieşire a agentului termic,
t
i
– temperatura de intrare a agentului termic.
6. Dimensionarea reactorului
6.1 Calculul duratei de reacţie pentru modelul cinetic ales şi condiţiile de operare
6.1.1 Ecuaţiile modelului
Pentru calculul timpului de fermentare, precum şi pentru a vedea dependenţa concentraţiei de
celule c
x
, concentaţia de substrat c
s
, concentraţia de produs c
p
funcţie de timp, se utilizează
modelul studiat de Groot în anul 1992. Ecuaţiile acestui model sunt:
µ µ
m
1
P
Pm
¸

¸
_

,
n

¸
1
1
]

Ysx
1
Yxs
m
s
µ S X , P , ( )
+
¸

¸
_

,
q Ysx µ ⋅
ν Yps q ⋅
unde: μ este viteza specifică de creştere, h
-1
;
μ
m
– viteza specifică de creştere maximă, h
-1
;
P – concentraţia produsului kg/m
3
;
P
m
– concentraţia maxima de produs, kg/m
3
;
q – viteza specifică de consum a substratului,
m
s
– consumul necesar pentru întreţinere,
n – parametrul modelului ales;
32
q – viteza specifică de consum a substratului, h
-1
;
υ – viteza specifică de formare a producsului, h
-1
;
Y
xs
– randamentul de utilizare al substratului, g/g;
Y
ps
– randamentul de formare al produsului, g/g.
Parametrii modelului ales sunt:
μ
m
= 0.25 h
-1
n = 1 m
s
= 0.66 kg/kg·h P
m
= 78 kg/m
3
Y
xs
= 0.096 kg/kg
6.1.2 Soluţionarea ecuaţiilor
Integrarea celor 3 ecuaţii diferenţiale se realizează utilizând metode numerice de integrare. Printre
metodele numerice care pot fi folosite la soluţionarea acestor ecuaţii sunt: metoda Euler şi
algritmul Runge – Kutta.
Metoda Euler de soluţionare a ecuaţiilor are următorul algoritm:
c
s
(k+1)
= c
s
(k)
+ (dc
s
/dt)
(k)
·Δt
c
x
(k+1)
= c
x
(k)
+ (dc
x
/dt)
(k)
·Δt
c
p
(k+1)
= c
p
(k)
+ (dc
p
/dt)
(k)
·Δt
cunoscându-se concentraţiile iniţiale ale substratului, celulelor şi al produsului: c
s
0
= 150 g/l;
c
x
0
= 0.3 g/l; c
p
0
= 0 g/l şi pasul de integrare Δt = 0.1 h.
Ştiind că:
dc
s
dt
v
rs


dc
x
dt
v
rx

dc
p
dt
v
rp
se poate determina concentraţiile substratului, celulelor şi a produsului la pasul unul de
integrare.
Din calcule reiese că:
c
s
(1)
= 149.902 kg/m
3
c
x
(1)
= 0.308 kg/m
3
c
p
(1)
= 0.038 kg/m
3
Descrierea metodei Runge Kuta pe scurt:
x
n+1
= x
n
+ h
y
n+1
= y
n
+ (1/6)(k
1
+ 2k
2
+ 2k
3
+ k
4
)
unde:
k
1
= h · f(x
n
, y
n
)
k
2
= h · f(x
n
+ h/2, y
n
+ k
1
/2)
k
3
= h · f(x
n
+ h/2, yn + k
2
/2)
33
k
4
= h · f(x
n
+ h, y
n
+ k
3
)
Pentru integrare s-a ales modelul Groot, deoarece conversia de 0.8 este atinsa în cel mai scurt timp
cu acest model.
În cele ce urmează mai jos este prezentat programul de rezolvare al modelului cinetic folosind
programul de calcul Mathcad.
a
150
0.3
0
¸

¸
_

,

D t a , ( )
Vrs a
0
a
1
, a
2
,
( )

Vrxa
0
a
1
, a
2
,
( )
Vrp a
0
a
1
, a
2
,
( )
¸

¸
_

,

z Rkadapt a 0 , 16.4 , 100 , D , ( ) :·
unde: a este matricea valorilor de start;
16.4 este valoare timpului de reacţie necesar atingerii conversiei de 0.8 în reactor,
D – matricea variabilelor ce trebuie să fie determinate,
0 şi 100 reprezintă numărul de valori pe care vrem sa le afişeze.
Mai jos se regasesc primele şi ultimele 20 valori ale timpului (coloana 0), ale concentraţiei
substratului (coloana 1), ale celuleor (coloana 2) şi ale produsul (coloana 3).
34
z
0 1 2 3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0 150 0. 3 0
0. 164 149. 836 0. 313 0. 062
0. 328 149. 665 0. 326 0. 126
0. 492 149. 488 0. 339 0. 193
0. 656 149. 303 0. 353 0. 262
0. 82 149. 11 0. 368 0. 335
0. 984 148. 91 0. 383 0. 41
1. 148 148. 702 0. 399 0. 489
1. 312 148. 485 0. 416 0. 57
1. 476 148. 259 0. 433 0. 655
1. 64 148. 024 0. 451 0. 744
1. 804 147. 779 0. 47 0. 836
1. 968 147. 525 0. 489 0. 932
2. 132 147. 26 0. 51 1. 031
2. 296 146. 985 0. 531 1. 135
2. 46 146. 698 0. 552 1. 242
2. 624 146. 401 0. 575 1. 355
2. 788 146. 091 0. 599 1. 471
2. 952 145. 769 0. 623 1. 592
3. 116 145. 434 0. 649 1. 718
3. 28 145. 086 0. 675 1. 849
·
z
0 1 2 3
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
13. 12 77. 757 5. 592 27. 188
13. 284 75. 579 5. 742 28. 007
13. 448 73. 37 5. 894 28. 838
13. 612 71. 131 6. 047 29. 681
13. 776 68. 862 6. 201 30. 535
13. 94 66. 566 6. 356 31. 399
14. 104 64. 243 6. 512 32. 273
14. 268 61. 895 6. 669 33. 157
14. 432 59. 525 6. 827 34. 049
14. 596 57. 132 6. 985 34. 949
14. 76 54. 72 7. 143 35. 857
14. 924 52. 29 7. 301 36. 772
15. 088 49. 844 7. 459 37. 692
15. 252 47. 384 7. 617 38. 618
15. 416 44. 911 7. 775 39. 549
15. 58 42. 428 7. 931 40. 483
15. 744 39. 936 8. 087 41. 421
15. 908 37. 438 8. 242 42. 361
16. 072 34. 936 8. 396 43. 303
16. 236 32. 431 8. 548 44. 245
16. 4 29. 926 8. 699 45. 188
·
Variaţia concentraţiilor substratului (S), ale produsului (P) şi ale celulelor (X) sunt reprezentate
grafic în figura 6.1.
Fig. 6.1 Variaţia concentraţiei de substrat, produs şi celule în timp
0 5 10 15 20
0
50
100
150
150
0
S
P
X
16.4 0 t
35
Tot din integrarea modelului cinetic ales se poate determina viteza de consumare a substratului
(v
rs
), viteza de formare a celuleor (v
rx
) şi viteza de formare a produsului (v
rp
). În figura 6.2 este
reprezentată variaţia în timp ale celor trei viteze.
Fig. 6.2 Variaţia vitezelor de consumare/formarea a componenţilor
care intervin în reacţia chimică
0 5 10 15 20
0
5
10
15
20
15.276
0.075
Vrx
i
Vrs
i
Vrp
i
16.4 0 t
i
Viteza de formare a celulelor prezintă un maxim care este evitenţia în figura 6.3. Variaţia vitezei
specifice de creştere a celulelor cu timpul este reprezentată în figura 6.4.
Fig. 6.3 Variaţia vitezei de formare a celulelor în
timp
Fig 6.4 Variaţia vitezei specifice de creştere a
celulelor cu timpul
36
0 5 1 0 1 5 2 0
0
0 .5
1
0 .9 6 5
0 .0 7 5
Vrx
i
1 6 .4 0 t
i
0 5 10 15 20
0.1
0.15
0.2
0.25
0.25
0.105
µ
16.4 0 t
0 5 10 15 20
0
0.5
1
Vrx
i
t
i
6.2 Calculul duratei pe o şarjă
Pentru determinarea volumului şi numărului de reactoare este necesar să ştim durata unei şarje.
Din integrarea modelului cinetic rezultă timpul necesar reacţiei, şi anume: t
r
= 16.4 h.
Timpul necesar unei şarje se calculează cu formula următoare:
t
ş
= t
r
+ t
aux
unde t
aux
este timpul auxiliar unei şarje. Timp auxiliar este suma dintre timpul încărcării
bioreactorului, timpul descărcării bioreactorului şi timpul curăţirii bioreactorului. Cunoscându-se
că timpii necesari încărcării, descărcării şi curăţirii reactorului sunt de 0.5 h pentru fiecare, timpul
unei şarje este egal cu:
t
ş
= 16.4 + 0.5 + 0.5 + 0.5
t
ş
= 17.9 h
6.3 Determinarea volumului bioreactorului, geometria şi amenajările interioare
Pentru determinarea geometriei reactorului este necesar să se cunoască volumul bioreactorului.
Pentru aceasta este necesar să se determine numărul de şarje anuale (n
ş
) şi producţia care se obţine
pe fiecare şarjă (P
ş
).
Numărul de şarje se poate determina împărţind numărul de ore anuale care lucrează reactorul la
durata unei şarje. Cunoscându-se că numărul de ore de funcţionare anual a biorecatorului este
8000 h/an, se obţine:
n
ş
= 447 şarje/an
37
Producţia care se realizează o şarjă se calculează cu formula:
P
ş
= P/n
ş
P
ş
= 44743 kg/şarjă
Astfel volumul de reacţie se poate determina cu formula
final p,
ş
c
P
Vr ·
, obţinându-se un volum de
reacţie de Vr = 990,143 m
3
.
Volumul total al bioreactoarului este mai mare decât volumul de reacţie deoarece coeficientul de
umplere este φ = 0.7, astfel se obţine un volum total de V = 1414,49 m
3
.
Deoarece din pucnt de vedere tehnic nu se poate realiza un bioareactor cu un volum atât de mare,
soluţia constructivă este să se folosească mai multe reactoare de 100 m
3
.
Astfel numărul de bioreactoare necesare pentru atingerea producţiei impuse este de
15 bioreactoare,fiecare având capacitatea de 100cm³.
6.4 Verificarea regimului termic
Deoarece reacţia de fermentare este o reacţie exotermă este necesar ca masa de reacţie să fie
menţinută la o temperatură constantă, creşterea temperaturii masei de reacţie ar putea conduce la
lezarea celuleor care produc fermentaţia şi astfel nu se mai atinge conversia dorită.
Bilantul termic pe bioreactor este:
(-Δ
r
H) · v
rx
· V = D
ma
· c
p
· (t
e
– t
i
)
unde: v
rx
este viteza de formare a biomasei,
V – volumul recatorului,
D
ma
– debitul de agent termic necesar preluării caldurii formate în timpul reacţiei,
c
p
– căldura specifică a agentului termic,
t
e
– temperatura de ieşire a agentului termic,
t
i
– temperatura de intrare a agentului termic.
Viteza de formare a biomasei este o funcţie care variază în timp, ea atinge un maxim, atunci când
celule au ajuns în starea exponenţială de creştere, iar apoi începe să scadă. Deoarece debitul de
agent termic este dependent de viteza de formare a celulelor rezultă că şi el are o variaţiei în timp
asemănătoare vitezei de formare a celulelor.
38
Mai jos sunt prezentate primele şi ultimele valori ale debitului de agent termic necesar pentru ca
bioreactorul să funcţioneze izoterm.
Variaţia în timp a debitului de agent termic este redată în figura 6.5.
Fig. 6.5 Variaţia debitului de agent termic în timp
0 5 10 15 20
0
50
100
150
120.209
9.345
Dma
i
16.4 0 t
i
Dma
i
114.641
115.711
116.679
117.539
118.288
118.92
119.431
119.819
120.079
120.209
120.206
120.067
119.792
119.378
118.826
118.134
117.304
116.335
115.229
113.988
· Dma
i
9.345
9.728
10.126
10.54
10.97
11.417
11.881
12.362
12.863
13.382
13.921
14.48
15.061
15.662
16.287
16.934
17.605
18.3
19.021
19.767
·
39
7. Predimensionarea mecanică a bioreactorului
Schiţă constructivă a bioreactorului este prezentată în figura 7.1.
Figura 7.1 Bioreactor de fermentatie În care: h = înalţimea părţii cilindrice a capacului;
H
cs
= înălţimea părţii sferice a capacului;
Hc = înălţimea totală a capacului;
H = înălţimea părţii cilindrice a bioreactorului;
H
m
= înălţimea mantalei;
D = diametrul interior al bioreactorului.
Se defineşte un coeficient de zvelteţe, S = H/D.
Alegem S = 2
V
reactor
= 2
.
V
capac
+ V
cilindru
V
cilindru
=
2
D π
D 2
4
D π
H
4
D π
3 2 2

· ⋅ ⋅

· ⋅

V
capac
= ) H (h
4
D π
cs
2
+ ⋅

Conform STAS 7949-98 se adoptă h = 50 mm, iar H
cs
= 0.25 D
V
capac
=
16
D π
)
4
D
(h
4
D π
3 2

· + ⋅

Din cauza că h este foarte mic în raport cu diametrul bioreactorului, acesta se poate neglija,
rezultând relaţia:
V
reactor
=
2
D π
16
D π
2
3 3

+


În urma calculelor rezultă un diametru D = 3.70 m. Din STAS 8815 / 3 -79 se alege diametrul
standard pentru bioreactorul de D = 3.8 m.
Înălţimea bioreactorului este H = 2·D, obţinându-se H = 7.8 m.
Capacele bioreactorului se aleg din STAS 8815 / 3 -79 având diametrul D = 3.8 m, înălţimea părţii
cilindrice, H
cs
se calculează:
H
cs
= 0.25·D = 0.95 m
h = 50 mm = 0.05 m.
Astfel înălţimea capacului este: H
C
= H
cs
+ h, şi se obţine H
C
= 1 m.
Se alege un amestecător turbina disc. Domeniile lui de utilizare sunt: reacţii chimice, transfer de
caldură, dizolvare, omogenizare, suspensii usoare. Normativul IPROCHIM recomandă utilizarea
amestecătorului din Figura 7.2:
40
Figura 7.2 Schiţa unui amestecator tip turbină disc
Este recomandată pentru operaţii în cursul cărora are loc variaţia vâscozităţii mediului de reacţie.
Viteza periferică este de 8.4 m/s, iar gama de turaţii la care poate lucra este cuprinsă între 100 -
1500 rot / min. Vâscozitatea dinamică a fluidului nu trebuie sa depăşească 20 Pa
.
s.
Amestecatorul se poate folosi în vase cu turbine sau fară. În absenta turbinelor, direcţia de curgere
a fluidului este preponderent circumferenţială, cu componenta verticală.
Dimensiunile amestecătorului ales pentru acest bioreactor sunt:
· → ·
2
2
d 5 . 0
D
d
1.9 m · → ·
2
2
h 1 . 0
D
h
0.38m
· → ·
3
2
3
h 0.2
d
h
0.38 m
→ · 0.25
d
b
2
3
b
3
=0.475 m
unde: D = diametrul nominal al recipientului;
d
2
= diametrul anvergurii;
h
2
= distanţa de la agitator la fundul vasului;
b
3
= lăţimea paletei;
h
3
= înălţimea paletei.
Alte dimensiuni necesare construirii ametecătorului sunt: grosimea paletei, s = 8 mm, diametrul
arborelui, d = 100 mm.
Calculul înălţimii mantalei se poate face cu următoarea formulă: H
m
= 0.7
.
H
total
, unde H
total
= H +
2
.
H
C
= 9.8 m, obţinându-se H
m
= 0.7
.
9.8 = 6.9 m.
Bioreactorul este prevăzut cu şicane pentru a împiedica aderarea masei de reacţie la perete în
timpul amestecării totodată evitându-se şi înecarea amestecătorului. Şicanele se montează la o
41
distanţă faţă de peretele bioreactorului b
2
= 0.02
.
D, deci la o distanţă egală cu b
2
= 0.076 m.
Grosimea şicanei este b
1
= 0.08
.
D, de unde rezultă b
1
= 0.304 m.
Bioreactorul este prevăzut cu următoarele racorduri:
-racord de alimentare plămadă zaharificată (R
1
),
- racord evacuare plămadă fermentată (R2),
-racord evacuare dioxid de carbon (R
3
),
-racord alimentare bioreactor cu drojdie pentru fermentaţie (R
4
),
-racord intrare agent termic (R
5
),
-racord evacuare agent termic (R
6
).
Diametrul racordului pentru alimentarea plămezii zaharificate, d
R1
, se calculează cu relaţia:
w π
D 4
dR1


·
unde: D este debitul volumetric de plămadă zaharificată, iar w este viteza cu care este alimentată
plămada zaharificată.
Viteza cu care se alimentează plămada zaharificată este cuprinsă între 0.1 – 1 m/s. Convenţional
se alege w = 0.8 m/s pentru debite lichide.
Debitul care este alimentat se poate calcula cu relaţia:
3600 ρ t n
t Pl
D
înc ş
anual zah
⋅ ⋅ ⋅

·
,
în care: Pl
zah
– cantiatea de plămadă zaharificată alimentată, kg/h;
t
anual
– timpul anual de funcţionare, h/an;
n
ş
– numărul de şarje anuale, şarje/an;
t
înc
– timpul necesar încărcării bioreactorului;
ρ – densitatea plămezii zaharifiacte, kg/m
3
. Densitatea plămezii zaharificate se consideră ρ = 1000
kg/m
3
.
Astfel se obţine că diametrul racordului de alimenatre pentru plămada zaharificată este: d
R1
=
m. Se standardizează acest diametru, rezultând în cele din urmă diametrul final al racordului R
1
,
d
R1
= 0.6 m.
Diametrul racordului pentru evacuare plămadă fermentată, d
R2
, se calculează cu relaţia:
w π
D 4
dR2


·
unde: D este debitul volumetric de plămadă fermentată, kg/h şi se calculează cu relaţia:
3600 ρ t n
t Pl
D
evac ş
anual ferm
⋅ ⋅ ⋅

·
, în care Pl
zah
– cantiatea de plămadă fermentată evacuată, kg/h; t
anual
– timpul
anual de funcţionare, h/an; n
ş
– numărul de şarje anuale, şarje/an; t
evac
– timpul necesar evacuării
42
bioreactorului; ρ – densitatea plămezii fermentate, kg/m
3
. densitatea plămezii zaharificate se
consideră ρ = 1000 kg/m
3
. Se obţine că diametrul racordului de evacuare plămadă fermentată este
d
R2
= 0.585 m. Comparând valoarea obţinută cu cea din standard rezultă că valoarea finală pentru
diametrul d
R2
= 0.6 m.
Diametrul racordului de evacuare dioxid de carbon, d
R3
, se calculează astfel:
w π
D 4
dR3


·
în care: D este debitul volumetric de CO
2
evacuat, iar w este viteza cu care este evacuat CO
2
.
Viteza cu care se elimină CO
2
se alege convenţional se alege w = 10 m/s pentru debite gazoase.
Debitul care este eliminat CO
2
se poate calcula cu relaţia:
r ş CO2
anual μ CO2
t n 3600 M
t V D
D
⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅
·
, în care D
CO2

cantiatea CO
2
degajat, kg/h; t
anual
– timpul anual de funcţionare, h/an; n
ş
– numărul de şarje anuale,
şarje/an; tr – timpul de reacţie; M
CO2
– masa moleculară a CO
2
, kg/mol, V
μ
– volumul molar,
m
3
/mol.
Din calcule de mai sus rezultă că diametrul racordului de evacuare CO
2
este d
R3
= 0.253 m. Din
STAS 8815 / 3 -79 se alege diametrul standardizat al racordului R
3
, şi anume d
R3
= 0.3 m.
Diametrele racordurilor de intrare, respectiv ieşire agent termic sunt egale şi se pot calcula cu
relaţia:
w π
D 4
dR5,6


·
unde: D este debitul volumetric de agent termic intrat/ieşit, kg/h.
Deoarece debitul de agent termic este variabil în timp, pentru calcularea diametrului racordului se
alege debitul maxim de agent termic necasar funcţionării izoterme a bioreactorului. Debitul maxim
se detrmină din integrare şi este D
ma, maxim
= 4481 kg/h. Atfel se obţine pentru racordul de intrare,
respectiv iesire agent termic un diametrul d
R5,6
= 0.058 m. Această valoare trebuie standardizată.
Astfel, din STAS 8815 / 3 -79 se obţine 0.06 m
Diametrul racordului de alimentare a drojdiei necesare producerii fermentaţiei biomasei de reacţie,
d
R4
, se poate calcula astfel:
w π
D 4
dR4


·
în care: D este debitul volumetric de plămadă fermentată, kg/h şi se calculează cu relaţia
3600 ρ t n
t D
D
înc ş
anual
⋅ ⋅ ⋅

·
, în care Dr – cantiatea de drojdie alimentată, kg/h; t
anual
– timpul anual de
funcţionare, h/an; n
ş
– numărul de şarje anuale, şarje/an; t
înc
– timpul necesar încărcării
43
bioreactorului; ρ – densitatea drojdiei, kg/m
3
. Densitatea drojdiei se consideră ρ = 1000 kg/m
3
. Din
calcule rezultă că diametrul racordului de alimentare a drojdiei în bioreactor este d
R4
=0.239 m.
Din STAS 8815 / 3 -79 se alege diametrul racordului de alimentare al drojdiei în bioreactor, d
R4
=
0.3 m.
8. Consideraţii asupra conducerii şi controlului bioreactorului
Fenomenelor biochimice care se desfăşoară în cadrul proceselor de fermentaţie, impune o
aparatură de masură şi control complexă şi cu viteză de execuţie sporită.
Reglarea presiunii - Menţinerea unei presiuni constante în bioreactor reprezintă una din condiţiile
principale pentru prevenirea infectării culturii. Se utilizează SRA-P format din: PC - regulator de
presiune;PE-traductor de presiune; P
0
- valoarea de referinţă a presiunii.
Reglarea temperaturii - Reacţia biochimică este puternic influenţată de temperatură, variaţiile de
temperatură influenţând negativ metabolismul celulelor de drojdie fie prin scăderea producţiei, fie
prin inhibarea sistemului enzimatic.Sistemul de reglare automată a temperaturii este
SRA-T format din: TC - regulator de temperatură;TE-traductor de temperatură; T
0
- valoarea de
referinţă a temperaturii.
Reglarea pH-ului - este un parametru ce joacă un rol important în desfăşurarea procesului
biochimic; menţinerea valorii pH-ului mediului în domeniul optim favorizează producţia. Reglarea
pH-ului se face utilizând un SRA-pH format din următoarele componente:pHE – traductor de
presiune; pHC - regulator de pH; pH
0
- valoarea de referinţă a pH-ului.
Reglarea spumării - Procesele fermentative sunt însoţite de o spumare abundentă, fenomen
ce poate determina o scădere a randamentului. Din acest motiv este indicată adaugarea de
agenţi antispumanţi în momentul în care nivelul spumei depăşeşte nivelul admisibil.
44
9.Schiţa bioreactorului
45
10. Bibliografie
46
1. Perry, R.H., Green, D.W., “Perry’s Chemical Engineers’ Handbook”, McGraw-Hill,
1999;
2. “Encyclopedia of Physical Science and Technology”, Third Edition, Chemical
Engineering;
3. Vogel, H.C., Todaro, C.L., “Fermentation and Biochemical Engineering Handbook”,
Second Edition, Noyes Publications, 1997;
4. Taca, C.D., “Calculul Mecanic al Utilajului Chimic”, Matrixrom, Bucuresti, 2002;
5. Floarea, O., Jinescu, G., Vasilescu, P., Dima, R., “Operaţii si Utilaje în Industria
Chimică – probleme pentru subingineri”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;
6. Mihail, R., Muntean, O., Bozga, G., Nagy, I., Juncu, G., Lavric, V., Teodorescu, C.,
Straja, S., Maria, G., “Îndrumar proiect de an la: Reactoare chimice; Ingineria
reacţiilor
chimice şi utilaje specifice; pentru uzul studenţilor”, I.P.B., Bucureşti;
7. Bratu, E., “Operaţii unitare în ingineria chimică, vol 1-3”, Editura Tehnică, Bucureşti,
1984;
8. Muntean, O., “Reactoare Biochimice”, Bucureşti, 2002;
9. Nauman, E.B., “Chemical Reactor Design, Optimization, and Scaleup”, McGraw-Hill,
2002;
10. Flickinger, C.M., Drew, S.W., “Encyclopedia of Bioprocess Technology: Fermentation,
Biocatalysis and Bioseparation”, John Wiley & Sons, Inc., 1999;
11. Banu, C., “Manualul inginerului de chimie alimentară”, vol. II, Editura Tehnica,
2002;
47

9. Materialul grafic – schiţa bioreactorului cotată la scară..................................................43 10.
Bibliografia....................................................................................................................44

1.Tema de proiect

Să se proiecteze o instalaţie de obţinere a alcoolului etilic alimentar obţinut prin procesul unitar de fermenaţie alcoolică utilizând Saccharomyces cerevisiae, cu următoarele date tehnologice:

1. materia primă: cartofi; 2. producţia anuală de alcool etilic: P = 20.000 t/an; 3. concentraţia de substrat la intarea în reactor: cs0 = 150 g/L;
4. fracţia masică de alcool la ieşirea din coloana de rectificare: x = 0.96; 5. concentraţia de alcool la ieşirea din fermentator este mai mare de 10 g/L; 6. tipul de fermentator utilizat: reactor discontinuu cu amestecare perfectă. Toate celelalte specificaţii necesare proiectării corecte a instalaţiei biochimice se iau în conformitate cu procesul tehnologic ales.

3

2. Introducere
2.1 Importanţa procesului studiat Etanolul sau alcoolul etilic este unul dintre cei mai utilizaţi compuşi chimici putând fi considerat unul din cele mai vechi alimente cunoscute omului. Berea fermentată se consuma în Babilon, iar vinul a fost produs încă din anul 3000 î.e.n. Procesul de distilare îsi are originile prin secolul X – XIV. În acestă vreme s-a descoperit şi efectul “spiritual” al alcoolului de unde i s-a dat şi numele spiritus. Primele distilerii au avut ca scop obţinerea alcoolului pentru scopuri medicinale. Până în secolul XVII s-a considerat că fermentaţia alcoolică este un proces rezidual, în care drojdia rezultată era aruncată. Natura fermentaţiei a fost clarificată în secolul 19 odată cu descoperirea microscopului, când s-a dovedit că celulele de drojdie sunt organisme vii. Totuşi a durat 150 de ani până când s-a recunoscut că organisme vii sunt responsabile pentru procesul de fermentaţie. Alcoolul etilic reprezintă o materie primă valoroasă pentru numeroase sectoare industriale: industria alimentară, industria chimică, industria farmaceutică. În industria chimică, unde reprezintă materia prima pentru obţinerea unor produse valoroase, spiritul de fermentaţie este în competiţie cu alcoolul de sinteză, obţinut în urma unor procese tehnologice complexe, din materii prime petroliere. Având în vedere proprietăţile sale adecvate, etanolul a fost considerat ca un carburant posibil pentru motoare, practic în cursul întregii istorii a motoarelor cu explozie. Solicitări mari pentru alcoolul carburant au determinat ca în Brazilia, spre exemplu, în perioada 1984-1985, producţia planificată a fost de 9,064 miliarde litri, iar în prezent se produc peste 10 miliarde litri. Una dintre cele mai importante utilizări ale etanolului este folosirea lui ca şi combustibil sau prin amestecare cu diferite parţi de benzină, rezultând biodisel. Utilizarea etanolului drept carburant în Europa a fost abordată încă din 1902. Utilizarea lui economică însa, în amestec cu benzina s-a realizat însă abia în 1922 în Franţa. Interesul pentru obţinerea alcoolului etilic este mult mai mare în scopul folosirii lui ca aditiv, deoarece tetraetilul de plumb este toxic şi legislaţia din S.U.A. şi

4

diferite ţări europene a interzis utilizarea acestuia. Şi în ţara noastră se fac eforturi pentru utilizarea pe scara cât mai largă a benzinei fără plumb în scopul protejării mediului înconjurător. Sunt circa trei variante de utilizare a etanolului în motoare fiecare cu avantajele şi dezavantajele sale,cum sunt: în amestec cu benzină, arderea directă a etanolului în motoarele pe benzină, adaos de combustibil la motoarele diesel. Primele doua variante se folosesc la motoarele otto, cu scânteie (cele pe benzină). Prima variantă - amestecul etanol-benzină (gasohol) necesită etanol anhidru, cea de-a doua varianta permite utilizarea etanolului pana la o concentraţie de 85% sau chiar mai jos. Adică se poate folosi direct etanolul obţinut prin distilare, nedeshidratat. Cea de-a treia variantă e cea mai complicată, deoarece implică modificarea alimentării motoarelor diesel, astfel încât trebuie montat un carburator suplimentar. Practic etanolul intră ca la motoarele pe benzina, dar este aprins de o cantitate mică de motorina care este injectată "normal" ca la motoarele de motorină.

2.2Tendinţele de dezvoltare în ţară şi pe plan internaţional Datorită creşterii preţului mondial al petrolului,ţările din Europa de Sud-Est,şi nu numai încearcă diminuarea dependenţei de acest produs lansându-se în construcţia de fabrici pentru producţia carburanţilor alternativi. Carburantul derivat din plante industriale, în special din seminţele de rapiţă şi floarea soarelui, se transformă într-o investiţie importantă,reglementările Uniunii Europene stipulând că cel puţin 2% din dieselul aflat pe piaţă în acest an trebuie să fie pe bază de plante, iar creşterea anuală a cotei de piaţă este preconizată la 0.75% până în anul 2010. Românii au fost primii care s-au lansat în lupta pentru cota de piaţă, atât pe plan intern cât şi în Europa. Ţara noastră producând acum trei milioane de tone de biodiesel anual. Firma portugheză Martifer investeşte în construcţia unei fabrici de biodiesel în judeţul Călăraşi, la Lehliu Gară.Proiectul ,în valoare de 47 milioane de euro va fi finalizat până în anul 2007. Fabrica are planificată o capacitate semnificativă, de până la 100.000 de tone de biodiesel anual,ceea ce înseamnă o treime din consumul de carburant ecologic din România. Acest proiect va fi si în favoarea dezvoltării sectorului agricol din zona respectivă, întrucât această cantitate de carburant presupune cultivarea a 50 000 de hectare. Un alt proiect, în valoare de 133 milioane de euro, este condus de MAN Ferrostaal, o diviziune a companiei MAN din Germania. Aceasta construieşte o fabrică la Aţel şi Loamneş, în judeţul Sibiu, care are planificat ca producţia să ajungă până la o cantitate de 400 tone de carburant zilnic până în anul 2008 ceea ce înseamnă cultivarea a 120.000 de hectare. Compania petrolieră Rompetrol aspiră la o producţie anuală de 60.000 tone în 2007.

5

mai exact din clasa alcoolilor. şapte maşini din zece utilizează etanol. Vojvodina.1 Analiza produsului finit Etanolul sau alcoolul etilic este un compus chimic care face parte din clasa compuşilor hidroxilici. Pe piaţa internă. Brazilia acoperă jumătate din piaţa mondială. Industrial etanolul se obţine prin fermentaţie folosind glucoză produsă din zahăr. Formula structurală a etanolului este următoarea: Etanolul este un compus chimic lichid incolor şi inflamabil.1. a 6 .Serbia intenţionează să construiască prima sa fabrică anul viitor. intenţionează să construiască o fabrică în valoare de 15 milioane de euro care va produce 100.6 miliarde de galoane de etanol şi exporturi de alte 600 de milioane. Este un solvent excelent pentru multe substanţe şi este folosit în producerea parfumurilor. 3. Descrierea procesului tehnologic 3. lacurilor. Un producător local din sectorul uleiului vegetal. la un preţ cu o treime mai mare decât cel al benzinei. Brazilia intenţionează să introducă etanolul chiar şi în industria liniilor aeriene. Guvernele trebuie să finanţeze extinderea reţelei de staţii pentru alimentarea cu noul carburant şi trebuie să impună instituţiilor statului să utilizeze vehicule pe bază de biodiesel sau etanol. Acesta se amestecă cu apa în orice proporţie şi formează amestecuri azeotrope care pot conţine până la 96% alcool etilic.000 de tone de biodiesel anual din seminţe de rapiţă.1 Aspecte teoretice ale procesului unitar de fermentaţie 3. rapiţei şi a altor materii brute.Agricultorii trebuie să primească stimulente pentru cultivarea porumbului. soia şi floarea soarelui. Cu o producţie de 3. în prezenţa drojdiei şi a unei temperaturi de sub 37°C. Exemplul brazilian demonstrează că guvernele trebuie să introducă utilizarea etanolului. obţinut din hidroliza amidonului. Victoria Group din Sid.

5-15% 7.1 Proprietăţile alcoolului etilic Nume IUPAC Nume uzual Formulă chimică Masa moleculară Culoarea Punctul de solidificare Punctul de fierbere Punctul triplu Punctul critic Presiunea de vapori Entalpia de formare. Acele grupări pot forma legături de hidrogen una cu alta şi cu alţi compuşi.7894 g/cm³ 1.3 kJ/mol 283 J/mol·K 65.3 °C) 351.56 kJ/mol 0.19 cP a 20ºC -277. Datorită legăturii de hidrogen. Marea majoriatate a etanolului industrial este denaturată pentru a nu putea fi consumată pe post de bautură.9 kJ/mol 31 J/mol·K 38.9 J/mol·K 112. Gruparea hidroxil face ca. Cp ΔfH0gas S0gas Cp Punctul de aprindere Punctul de autoaprindere Limita de explozie pH Solubil în Solubilitate în apă Densitatea optică Indicele de refracţie Etanol Alcool etilic C2H5OH sau C2H6O 46. ΔvapH Densitate Vâscozitate ΔfH0liq S0liq Căldura specifică. 63 bar 58. etanolul şi propanolul sunt solubile în apă deoarece influenţa grupării hidroxil este mai puternică decât cea a catenei.07 g/mol Lichid incolor 158. alcoolii tind să aibă puncte de fierbere mai ridicate faţă de hidrocarburi şi eteri. De aceea. La alcooli există două posibilităţi de dizolvare: tendinţa grupei polare -OH de a-l face solubil în apă şi cea a catenei laterale de a i se opune. 3.0 Apă.1 sunt prezentate câteva dintre proprietăţile fizice. cetone şi eteri Total miscibil nD20 = 1.36 7 .celulozei şi a explozivilor.21 J/mol·K 17°C 425°C 3.4 J/mol·K -235. Toţi alcooli simpli sunt solubili în solvenţi organici. Legăturile de hidrogen arată că alcooli pot fi folosiţi ca solvenţi proteici.38 kJ/mol 159. ΔfusH Entropia de formare. alcoolul să fie moleculă polară.7 hPa 4.8 K (-114. Tab. În tabelul 3. chimice si termodinamice ale alcoolului etilic.4 °C) 159 K (-114°C) 514 K (241°C). metanolul. în general.36 1.6 K (78. ΔfusS Entalpia de vaporizare.

0 14.sfecla si trestia de zahar. orez. secara.materii prime zaharoase: . .1. orz..7 0.materii prime celulozice: .0 2. % Substance extractive neazotoase.1.0-22.. tuberculi de batate etc. confuzie şi în acelaşi timp încetineşte reflexele.melasa din sfecla si trestie de zahar. pierderea temporală a vederii. .15 1. picioarelor. grau. 3.0 20.materii prime amidonoase: . . producând impulsuri incontrolabile sau convulsii.0 19. etc. fag etc.lesii bisulfitice rezultate de la fabricarea celulozei.cartofi. iar ulterior aceasta poate conduce la moarte persoana intoxicată. . % Lipide. .struguri. . În ultimul caz poate induce coma alcoolică. precum si stare de agresivitate a acesteia.0-85. % Celuloza.5-23.5 8 .radacini de cicoare. din care amidon. Tab.0 0.85 18.deseuri din lemn de brad.radacini si tuberculi de plante tropicale: radacini de manioc.0 0. .materii prime care confln inulina si lichenina: . în alte cazuri poate produce lezarea zonei care controlează impulsurile. sorg etc.2 Materii prime şi auxiliare Materiile prime folosite la producerea alcoolului prin fermentatie se pot clasifica astfel: . . În concentraţii mai mari poate afecta mişcarea. % Proteine.. % Valori medii 75. tescovine dulci etc. cartofii si melasa. Cele mai utilizate materii prime sunt cerealele. În unele cazuri poate produce o iritabilitate crescută a persoanei intoxicate..0 0. dezechilibre majore. fructe. .tuberculi de topinambur.cereale: porumb. împiedică coordonarea corectă a mâinilor.3-3. somnolenţă.Alcoolul etilic poate afecta sistemul nervos central. .7-3.04 . dând stări de euforie. molid.0 Limite de variatie 68. ovaz. 2 Compoziţia chimică medie a cartofilor (Kreipe. 1972) Compusul Umiditate.muschi de Islanda. halucinaţii.

Deosebirea celor doi componenţi este de ordin structural.5-1. Molecula de amiloză are un grad de polimerizare cuprins între 500 şi 6000 unitati glicozil. 1984). Fazele principale ale sintezei amidonului constau în producerea întâi a glucozei. amidonul nu este o substanţă omogenă.0 0. dând o soluţie coloidală opalescentă. amidonul.2 Structura liniară a amilozei Amiloza este solubilă în apă caldă.3 Structura amilopectinei În apă caldă. format din resturi de α-D-glucoză cuplate în principal cu legături α(1-4) şi legături de ramnificare α(1-6) în proporţie de 5-6 %. La receptia cartofilor se determina continutul in amidon cu ajutorul balantelor de amidon (Reimann. Reacţionează cu iodul dând o coloraţie albastră. şi apoi condensarea cât mai multor molecule de glucoză. fără să cleifice. Parow. format din molecule de D-glucoză legate prin legături α(1-4) glicozidice. constituind rezerva de glucoză a plantelor. 1987. Prin hidroliză sub acţiunea amilazei se obţine maltoza. formându-se. Din punct de vedere al compoziţiei chimice. 9 . in locul contjnutului in amidon se foloseste. el fiind alcătuit din doi componenţi principali. amilopectina formează un clei. H OH H O HO H H OH O HO H H OH O HO H H OH O H O H O H H OH H O H H OH Figura 3. gelificându-se. Amiloza este un polimer liniar. Amilopectina este componentul ramificat al amidonului. lanţul polizaharidic. % 1. Amidonul este sintetizat de plante din CO2 şi H2O sub acţiunea luminii solare cu ajutorul clorofilei. Eckert) (Eckert. Goslich.Substante minerale.0 Amidonul este foarte răspândit în regnul vegetal. H OH H O HO H OH H2C O HO H H OH O HO H H OH O HO H H OH O H H H O H OH O O H H H2C H O H OH H2C H O H H Figura 3.

4 Aprecierea calităţii maltului verde în funcţie de activiatea α si β – amilolitică (Banu. Criteriile care la baza aprecierii caliatăti malţului sunt: aspectul exterior şi activitatea enzimatică.dezinfectantii. . sarurile nutritive: .astazi. Materiile auxiliare. . datorita continutului sau in enzime amilolitice. "substanta fermentescibila".factorii de crestere: . Tab. in timp de 60 min la 20°C *(°WK) reprezintă grame de maltoză rezultate prin acţiunea extractului provenit din 100 g malţ verde asupra unei soluţii de amidon solubil 2%. in timp de 30 min. O altă substanţă care s-ar putea adauga pentru a stopa aceste este infecţii 1 * Activităţile enzimatice raportate la substanţa uscată a malţului verde. urmarindu-se acumularea unei cantitati maxime de amilaze. pentru a se împiedica ulterioarele infecţii cu bacterii care ar putea avea loc în timpul zaharificării. fiind transformat într-un lapte înainte de folosirea lui în proces.antisepticele .preparatele enzimatice microbiene. în cantităţi de 150 – 200 ml la 1000 l plămadă. 10 .maltul verde . . * SKB reprezintă grame de amidon solubil dextrinizat de către 1 g malţ verde. 1998) Caliatatea malţului verde Excepţională Foarte bună Bună Satisfacătoare Nesatisfăcătoare Activiatea α – amilolitică (SKB)1 peste 64 53 – 64 41 – 52 sub 41 Activitatea β – amilolitică (°WK) * peste 450 401 – 450 351 – 400 300 – 350 sub 300 Malţul verde este mărunţit în mori cu disc sau cu ciocane pe cale umedă.antispumantii. În tabelul 4 este prentată aprecierea în funcţie de activitatea α si β – amilolitică calităţii malţului verde.3. cu deosebirea ca durata de germinare este mai lunga. .acidul sulfuric. Laptelui de malţ i se adaugă formalină 40%. Maltul verde este folosit ca agent de zaharificare a plamezilor din cereale si cartofi. Se obtine dupa o tehnologie asemanatoare cu cea de producere a maltului pentru bere. 1988). Cantitatea de apă care este introdusă în această etapă este de 250 – 300 l/100kg malţ verde. la 20ºC si la pH = 4. prin hidroliza totala a materiei prime cu enzime adecvate si determinarea glucozei formate prin metoda enzimatica (Senn. Cele folosite la fabricarea alcoolulul sunt: .

obţinând o cantitate de energie mică (2 moli ATP/mol de glucoză fermentată). în comparaţie cu procedeul de sinteză al etanolului. drojdiile se pot comporta astfel: în imersare.amilaza bacteriana se caracterizeaza printr-o termorezistenta mult mai ridicata (pana la 11O°C). anumite drojdii mai sensibile suferă o inhibare în activitate. Astfel. are loc procesul invers fermentaţiei. dar din pacate aceasta nu poate fi eficientă decât în primele ore ale fermentaţiei deoarece este transformată fie în acid formic fie în alcool metilic. dacă mediu este foarte puternic aerat. Cantitatea de zahăr influenţează direct proporţional viteza de fermentare atunci cand se situează în limite de 5-12%.1. 3.3 Analiza parametrilor de operare Fermentaţia alcoolică în condiţii industriale foloseşte substraturi naturale bogate în glucide fermentescibile. se lucrează la presiune atmosferică sau puţin mai mare decât aceasta. Drojdiile de fermentaţie sunt osmotolerante şi produc fermentaţie bună a 11 . de aceea se foloseşte o cantitate mai mare de zahăr pentru obţinere de energie.activitate enzimatica standardizata. temperaturile de fermentare sunt cuprinse între 30 şi 40°C. cum ar fi: factorii biologici şi factori fizico – chimici. Cu creşterea concentraţiei de zahăr. ele prezinta urmatoarele avantaje: . Procesul de fermentaţie decurge în conditii blânde. pentru acelaşi echivalent energetic consumându-se o cantitate mai mică de zahăr. -sunt mai sarace in microorganisme daunatoare. creşterea numărului de celule are loc foarte lent. şi anume respiraţia. iar viteza de fermentare şi transformare a substratului sunt dependente de diferiţi factori. -se obtin randamente mai ridicate in alcool. Preparatele enzimatice microbiene se obtin prin cultivarea in conditii absolut pure a unor tulpini de bacterii si mucegaiuri pe medii de cultura adecvate. care se modifica putin la depozitare. În funcţie de prezenţa oxigenului în mediul supus fermentării.urmata de purificarea preparatului brut rezultat. -sunt necesare spatii mai reduse la depozitare si transport. -se economisesc cheltuielile legate de producerea si maruntirea maltului verde. -α . în condiţii de sterilitate şi în lipsa oxigenului . In comparatie cu maltul verde. deoarece pot hidroliza si alte poliglucide.este aldehida formică. celulele de drojdie produc fermentarea glucidelor. Deoarece în prezenţa oxigenului oxidarea are loc până la produşii finali (CO2 şi H2O) cantitatea de energie este mult mai mare.

viteza creşte cu numărul de celule. viteza de producere a etanolului este mai mare decât viteza de transport prin membrană. dacă doza de SO2 introdusă este mai mare. fermentaţia alcoolică este deviată de la forma de bază. creşterea bacteriană este puternic inhibată. Dacă pH-ul în timpul fermentaţiei este mai mic de 5. Fosfaţii au o influentă pozitivă. Acest lucru se atribuie inhibiţiei datorate etanolului la temperaturi ridicate. De obicei. are un pH iniţial de 4-6. Dioxidul de sulf se adaugă în cantităţi mici de 200500 mg/dm3 pentru a favoriza activitatea drojdiilor fermentative care sunt sulfitorezistente. Pentru majoritatea tulpinilor de Saccharomyces cerevisiae valoarea pH-ului este situată între 2. se cunosc două forme ale fermentaţiei: fermentaţia alcoolică propriu-zisă care se desfaşoară la pH = 3. temperaturile optime pentru fermentaţia alcoolică se situează în jurul a diferite valori.5 – 5. pH-ul mediului are un rol important deoarece. ca rezultat al hidrolizei proteinelor intracelulare. când pe lângă produşii pricipali substratul poate fi transformat în glicerol până la 30 % din zahărul fermentat. cu produşi secundari obţinuţi în cantităţi foarte reduse.5. când se formează preponderent alcool etilic şi dioxid de carbon. Sărurile minerale.substraturilor care au o concentraţie de zahăr de circa 170-250 g zahăr/dm 3. conducând la o dezvoltare rapidă a drojdiilor. conducând la formarea în exces a glicerolului. acestea din urmă fiind transformate în alcool etilic. În funcţie de specia de drojdie folosită predominantă sau folosită în cultura pură. forme în care sunt transportate în celulă şi fermentate. În procesul discontinuu de fermentaţie. Viteza de fermentare depinde şi de numărul de celule/cm3 mediu. Fermentaţia alcoolică poate avea loc între 0 şi 35°C. fermentaţia alcoolică la scară industrială. deoarece participă la formarea acizilor adenilici şi la formarea esterilor fosforici ai glucidelor. Fermentaţia decurge mai repede dacă celulele folosite sunt în fază exponenţială de creştere sau la începutul fazei staţionare de creştere. dextrine cu molecule mici. In acest caz. în funcţie de capacitatea de tamponare a mediului. şi fermentaţia la pH alcalin. în fucţie de pH. temperatura optimă de lucru se situează puţin sub temperatura optimă de creştere. inhibiţia unor enzime şi ulterior moartea celulei. în timp ce drojdiile autolizate îşi pierd proprietăţile fermentative. Plămezile amidonoase folosite industrial ca substraturi bogate în zahăr. Aceasta conduce la o acumulare de etanol. Această concentraţie este bine 12 .. trebuie să sufere o hidroliză enzimatică. Substanţele chimice existente sau adăugate pot influenta procesul de fermentaţie.4-8. optimul este în jurul valorii de 28-30°C. Pentru Saccharomyces cerevisiae. SO2 influenţează viteza de fermentare.6 cu un optim la 4. maltoză. în urma căreia sunt transformate în glucoză. a acidului acetic şi a unor cantităţi mai mici de alcool etilic.

sinteza etanolului se opreşte la majoritatea tulpinilor. Cele mai utilizate microorganisme sunt drojdiile Saccharomyces. acestea produc cantităţi mai reduse de alcool etilic comparativ cu drojdiile şi nu sunt folosite foarte des. acizi. Totuşi. de fermentaţie superioară. efectul cel mai toxic a fost postulat ca distrugerea membranei sau schimbarea proprietăţilor ei. Efectul cel mai vizibil este asupra membranei celulare. drojdii speciale pentru alcool uscate sau sub formă comprimată. deoarece este nepatogen. CO2) şi produşi secundari (alcooli superiori. 3. Zymomonas mobilis. Clostridium acetonoetilicus. Etanolul inhibă atât creşterea cât şi producţia de alcool într-un mod noncompetitiv. care prin fermentarea glucidelor. se poate obţine etanol chiar şi la concentraţii de 20%. La concentraţii de până la 2%. de fermentaţie inferioară. La concentraţii mai mari efectul etanolului este mai evident. aldehide. pentru declanşarea rapidă a fermentaţiei. şi datorită multitudinii de aplicaţii apărute de-a lungul timpului în obţinerea de produse consumabile. sub acţiunea echipamentului enzimatic al drojdiei. În funcţie de modul în care drojdiile se comportă în timpul fermentaţiei acestea se pot clasifica în următoarele categorii: astfel: drojdii lichide pregătite. Fermentaţia alcoolică este un proces întâlnit şi la alte microorganisme: Bacillus macerans.stabilită în practică din consideraţii economice.4 Sursa de microorganisme Fermentaţia alcoolică este un proces anaerob prin care glucidele fermentescibile sunt metabolizate prin reacţii de oxidoreducere. drojdiile folosite la fermentarea plămezilor fermentescibile se pot clasifica Saccharomyces cerevisiae este un organism cu care se lucrează uşor. în produşi principali (alcool etilic. pot să producă mai mult de 80 alcool etilic. Etanolul este toxic pentru drojdie. etc). la majoritatea drojdiilor efectul inhibitor este neglijabil. ea fiind de 106-107 celule/cm3. 13 . drojdii de panificaţie. la tulpinile alcoolorezistente.1. După un alt criteriu. La concentraţii de etanol mai mari de 110 g/L.

Celulele de Saccharomyces cerevisiae au dimensiuni medii de (3-7) × (4-14) μm. care a fost mai departe înlesnite de accesul la secvenţa genomică completă a Saccharomyces cerevisiae. după cultivarea pe extract de malţ timp de 3 zile. glucoză 2% sau K 2HPO4 0. Drojdiile din acest tip prezintă interes pentru industria fermentativă şi în laborator pot fi crescute la 300C. în condiţii favorabile putând creşte în prezenţa unor concentraţii mari de etanol. galactoza. netoxic). De asemenea ele asimilează alcoolul etilic. Un alt motiv important pentru a justifica utilizarea microorganismului Saccharomyces cerevisiae în cadrul biotehnologiei îl reprezintă susceptibilităţile sale la modificările genetice prin tehnologia ADN recombinant. În mediu lichid formează sediment şi ocazional un inel incomplet. a fost clasificat ca organism GRAS (generally regarded as seif = organism considerat sigur. fermentaţia şi procesele tehnologice de producţie la scară largă cu Saccharomyces cerevisiae fac ca acest organism sa fie atractiv. Se întâlnesc şi celule filamentoase care ajung la 30 μm lungime. ea fiind capabilă să crească pe o varietate foarte mare de substraturi. Metabolismul acestei drojdii este extrem de adaptabil. De asemenea. Dintre toate acestea. 1/3 din rafinoză şi dextrinele. Saccharomyces cuprinde 45 de specii de activitate preponderent fermentativă. Drojdiile din acest tip fermentează glucoza.5 Analiza comparativă a procesului tehnologic Fermentarea este un proces biochimic care se poate desfăşura atât în regim continuu. Saccharomyces cerevisiae izolată din bere şi ulterior din vin. zaharoza.1%. cu o mărime a genomului de trei ori mai mare decât al bacteriei Echerichia coli. pe mediu complet (extract de drojdie 1%. elipsoidale. 3. pentru câteva scopuri biotehnologice.2%. peptonă 2%.ca etanolul sau drojdia. (NH2)SO4 0. Saccharomyces cerevisiae suportă bine aciditatea şi alcoolul şi se dezvoltă optim între 25 şi 300C.1. Saccharomyces carlsbergensis. glicerina şi acidul lactic. Datorită capacităţii lor de a produce alcool (până la 14%). cilindrice. se prezintă sub forma unor celule sferice. dispuse izolat sau în perechi şi ocazional formează lanţuri şi aglomerări. 14 . MgSO4 0. Saccharomyces cerevisiae var.1%. alungite. cât şi în regim discontinuu. elipsoideus. maltoza. autolizat de drojdie 1%) şi sunt utilizate în producţia de proteine. Saccharomyces bayanus. la îndemână. Pentru fermentaţia alcoolică în urma căreia se obţine preponderent alcoolul etilic se foloseşte cel mai adesea Saccharomyces cerevisiae. reprezentante sunt: Saccharomyces cerevisiae. Drojdia Saccharomyces cerevisiae este unul dintre cele mai simple organisme eucariote. Atât regimul continuu. cât şi cel discontinuu prezintă avantaje şi dezavantaje.

Pe de altă parte manopera este importantă şi automatizarea pretenţioasă. discontinuu iar posibilităţile de recuperare a căldurii sunt reduse. ecuaţiile celor două reactoare conţin aceeaşi integrală şi prin urmare. iar operarea lui este realtiv simplă. Procedeele clasice (HDV) de producere a alcoolului din cartofi se bazează pe fierberea sub presiune a materiei prime la 150-165°C. Însă atunci când se doreşte selectarea tipului de reactor. . astfel încat amidonul granular sa poatp fi fluidificat si zaharificat.2 Fazele procesului tehnologic Fabricarea alcoolului din cartofi se poate face prin două grupe de procedee: -cu fierbere sub presiune a materiei prime (HDV). prin energia de marunţire a materiei prime. Procedeele de prelucrare fără presiune (DSA) se bazează pe faptul că energia termică necesară pentru fierberea sub presiune este înlocuită. 3. Necesarul de energie electrică pentru marunţire variază. din punct de vedere al performanţei tehnice sunt echivalente.Dacă comparăm un reactor discontinuu (DC) si unul continuu(D). in funcţie de gradul de marunţire dorit si de procedeul 15 . deaorece timpul pe care moleculele de substrat îl petrec în interiorul reactorului este mai mare. pe lângă identitaea conversiei finale realizate. trebuie să fie luate în calcul şi alte aspecte. în mare parte. iar borhotul rezultat are o valoare furajera mai scăzută. -fara fierbere sub presiune (DSA). Aceste procedee prezintă urmatoarele dezavantaje: -consumul de energie termică este ridicat . care se face in scopul gelificării şi solubilizarii amidonului. de regulă.melanoidine si caramel. Reactorul discontinuu este versatil. Reactorul cu deplasare are o operare pretenţiosă şi este rigid în exploatare. şi dacă densitateta mediului de reacţie este constantă. necesitând tehnicitate ridicată a operatorului.plămezile obţinute nu sunt omogene. -modul de lucru este. În cazul operarii în regim discontinuu se poate atinge o canversie a substratului mai mare decât în cazul oprării continue. astfel încât acesta să poată fi atacat de catre amilaze la zaharificare. -datorita solicitării termice ridicate a materiei prime (150-165°C) se formează produşi secundari.

cu consum minim de energie. a plămezilor din cartofi se pot clasifica astfel: procedee cu măcinare uscată. să se facă după fluidificare într-o moară cu discuri. Eckert) (Eckert. 1987. Recepţionarea şi depozitarea materiei prime La recepţia cartofilor se determină conţinutul în amidon cu ajutorul balanţelor de amidon (Reimann. Din acest motiv se recomandă mai întâi o măcinare uscată cu ajutorul unei mori cu ciocane. Transportul materiei prime se face fie pe linii rulante mecanizate fie prin descărcarea manuală a sacilor în funcţie de tipul de funcţionare a procesului continuu. umedă.folosit. Parow. În funcţie de modul cum se realizează mărunţirea. procedee cu măcinare uscată şi umedă. "substanţa fermentescibilă". cu sită cu ochiuri mari.fără presiune. Fluidificarea 16 . procedeul cu dispersie. 1988). intre 16 si 30 kWh /t cereale. Precurăţarea materiei prime Precurăţirea are rolul de a îndepărta urmele de praf sau alte microorganisme de infecţie care ar putea infecta cultura de drojdie. astfel încât să se obţină randamente maxime în alcool.În locul conţinutului în amidon se foloseste. fără recircularea borhotului sau cu recircularea borhotului. semicontinuu sau discontinuu. 1984). astăzi. prin hidroliza totala a materiei prime cu enzime adecvate si determinarea glucozei formate prin metoda enzimatică (Senn. Goslich. în practică. urmând ca cea de-a doua mărunţire. Cântărirea Se foloseşte un cântar basculă automat. Mărunţirea Mărunţirea cartofilor se face în funcţie de procedeul de prelucrare aplicat. Aceste procedee se pot folosi. ceea ce conduce la o zaharificare incompletă şi la o micşorare a randamentului în alcool. diferitele procedee de obţinere . Procedeul de prelucrare fără presiune necesită o mărunţire optimă a materiei prime. procedee cu măcinare umedă. încărcare-descărcare. Printr-o simplă măcinare uscată sau umedă nu se poate obţine granulaţia dorită a măcinişului. fiind mult mai scăzut decât necesarul de energie termică de la fierberea sub presiune.

Cultivarea drojdiilor în fabrică se face prin procedeul simplificat cu acid sulfuric. Plămada este omogenizată de o moară cu discuri după care este răcită într-un schimbător de căldură în spirală până la temperatura de zaharificare. iar fluidificarea are loc într-un fierbător. 17 . în cazul drojdiilor uscate 10-20g/hl plămadă. cu ajutorul plămezii care circulă în contracurent. Plămada rezultată este trecută într-un schimbător de căldură în care se încălzeşte până la temperatura de 70-80˚C. -să formeze o cantitate mică de spumă de fermentare -să producă o cantitate cât mai mică de hidrogen sulfurat şi alte substanţe de gust şi arome nedorite. După aceasta se continuă răcirea până la temperatura de 20-25˚C într-un schimbător de căldură cu plăci.Materia primă cântărită este trimisă la moara cu ciocane unde se adaugă enzima de fluidificare şi apa de proces. drojdii speciale pentru alcool ( uscate sau comprimate ) sau drojdii de panificaţie. Drojdiile utilizate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -să aibă o putere alcooligenă ridicată. Gelifierea plămezii are loc într-un ejector. Se observă că drojdiile lichide şi drojdia comprimată au o putere alcooligenă mai scăzută decât majoritatea drojdiilor uscate. În ultimul timp se folosesc pe scară tot mai largă drojdiile uscate în locul celor lichide. În cazul drojdiilor lichide se folosesc 1-3 l /hl plămadă. astfel încât se poate lucra mai mult timp fără a se procura o nouă drojdie. Într-un gram de drojdie uscată se află 20-25 miliarde de celule de drojdie. . -să declanşeze rapid fermentaţia.Această zaharificare este necesară deoarece drojdiile fermentescibile nu produc amilaze şi nu pot produce hidroliza enzimatică a polizaharidelor. se lasă în repaus 30 minute pentru zaharificarea plămezii. circa 22 de ore. au o bună conservabilitate şi se dozează mai uşor. Însămânţarea Pentru fermentarea plămezilor se pot folosi drojdii lichide ( cultivate în fabrică ). Avantajul folosirii acestei metode constă într-o economie totală de energie. astfel încât costurile mai mari ale drojdiilor uscate se compensează în scurt timp prin randamente mai ridicate în alcool. Fermentarea Fermentarea plămezii principale are o durată de 72 de ore şi cuprinde cele trei faze: - faza iniţială. După ce ajunge la temperatura de zaharificare se adaugă enzima de zaharificare.să se poată acomoda la plămezile acide din cartofi. deoarece acestea pot fi imediat utilizate după o prealabilă hidratare. iar în cazul drojdiilor comprimate 100-200g/hl plămadă.

folosirea unei cantităţi mai mari de plămadă de drojdie de 10-15%. Separarea alcoolului etilic din acest amestec se bazează pe diferenţa de volatilitate dintre alcool şi apă. Concentraţia alcoolică a plămezii variază între limite foarte largi. Distilarea Plămada fermentată este un amestec apos de diferite substanţe aflate în soluţie sau în suspensie.. fie provenite din materiile prime şi auxiliare. circa 18 ore.- faza principală. pentru zaharificarea secundară. Infecţiile bacteriene sunt periculoase deoarece consumă zahăr pentru metabolismul propriu. fie produse ale fermentaţiei alcoolice. folosirea preparatelor enzimatice microbiene. iar acizii organici formaţi (lactic. cuprinse între 6 şi 12% vol. Controlul microbiologic al plămezilor de cartofi este important pentru stabilirea stării fiziologice a drojdiilor şi pentru depistarea microorganismelor de infecţie. Pentru scurtarea duratei de fermentare până la 48 de ore. Se observă antrenarea unor produse secundare de fermentaţie cu alcoolul la distilare motiv pentru care se recurge la o rafinare. faza finală. De asemenea. Rafinarea 18 . în plămezile de drojdie trebuie să varieze între 50 şi 300·106 celule/ml de plămadă. în urma infecţiilor cu bacterii are loc o creştere a conţinutului în acroleină a alcoolului produs aceasta putând fi redusă printr-o acidulare specială a plămezii principale şi a plămezii de drojdie. care produc o hidroliză mai avansată a amidonului până la glucoză. În urma distilării rezultă borhot şi alcool brut. în funcţie de materia primă prelucrată în procesul tehnologic aplicat. circa 32 de ore. utilizarea unei cantităţi mai mari de lapte de slad pentru a asigura cantităţi suficiente de amilaze. prin care se reduce faza iniţială la 4-6 ore. folosirea de borhot lichid recirculat (maximum 60%) la obţinerea plămezii prin care se declanşează mai rapid fermentaţia. Astfel. Valorile sub 50·106 celule/ml denotă o multiplicare slabă a drojdiei. se pot folosi următoarele metode: pornirea fermentaţiei la temperatură mai mare de 24-25˚C. fără formare de dextrine limită. conducerea fermentaţiei la temperaturi mai ridicate de 35-36˚C. scurtându-se faza iniţială până la 2-3 ore. scurtându-se faza finală a fermentaţiei. butiric) inhibă activitatea drojdiei.

cu concentraţie alcoolică de circa 96% vol.3 Schema bloc al etapelor procesului tehnologice de obţinere al alcoolului şi schema instalaţiei 19 . în vederea obţinerii alcoolului etilic rafinat. ulei de fuzel şi alcool rafinat. în vederea transformării unor impurităţi din formă volatilă în formă nevolatilă (fixă).Rafinarea este operaţia de purificare şi concentrare în alcool. cozi. a alcoolului brut. În urma rectificării rezultă frunţi. Separarea impurităţilor prin rectificare se bazează pe diferenţa de volatilitate şi solubilitate a amestecului alcool etilic-apă. Rafinarea chimică constă în tratarea alcoolului brut cu substanţe chimice. Rafinarea se poate face pe cale fizică (rectificare) sau pe cale chimică. 3.

Apă proces Cartofi H2SO 4 Drojdi e Multiplicare în laborator Fluidificare Răcire Zaharificare Prefermentare Răcire 35°C Inoculare Răcire Fermentare Distilare simplă Rectificare C O2 Fr unţ i Co zi Alco ol etilic Ap ă lut er Bo rhot 20 . fl. zah.Enz. Enz.

Rezervor enzime zaharificare 12 .Coloană de distilare 8 .Rezervor enzime fluidificare 11 .Reactor 7 .Rezervor CO2 10 .SC – Schimbător de căldură R – Blaz P – Produs MP – Materie primă AS – Apă de spălare AR – Apă reziduală 1 .Rezervor plămadă drojdie 21 .Moară 4 .Cântar 3 .Fierbător 5 .Transportor elicoidal 2 .Zaharificator 6 .Coloană de rafinare 9 .

2O0.2 NH3 → CH1. iar cealaltă parte din nutrienţi sunt consumaţi prin transformare în alcool etilic şi dioxid de carbon. - conversia.4.3 C6H12O6 + 0. Astfel o parte din nutrienţi sunt comsumaţi de celulă pentru a se multiplica. Locul şi rolul bioreactorului 4.25 C2H5OH +0.5 + 2. O reacţie biochimică se poate scrie schematic: S→X+P Cantităţile transformate şi formate în cursul unui proces biologic pot fi exprimate prin mai multe variabile de transformare: randamentul de utilizare a substratului. Indiferent de tipul procesului biologic.8N0. aerob sau anaerob. În timpul fermentaţiei se obţin produşi primari şi secundari. xs cso − cs cso xs = unde: cso-cs – cantitatea de substrat transformat. 22 . Ecuaţia stoichiometrică de transformare a substratului în produşi este: 1. g/l. aceştia provenind din două reacţii care se desfăşoară în paralel.45 H2O . ΔS – cantitatea de substrat consumat g/l sau mol/mol. Aceasta este un proces anaerob prin care glucidele fermentescibile sunt metabolizate prin reacţii enzimatice de drojdie.3 CO2 + 2. de obicei NH3 sau săruri de amoniu (pentru procesele anaerobe). cso – cantitatea iniţială de substrat.1 Stoechiometria reacţiei Procesele de biosinteză pot fi considerate ca o transformare a substratului în prezenţa oxigenului (pentru procese aerobe) şi/sau a unei surse de azot. acesta poate fi exprimat cu ajutorul ecuaţiiilor stoichiometrice. Yxs ∆X ∆S Yxs = g/g sau g/mol unde: ΔX – cantitateade biomasă formată.

Celulele au diametre cuprinse între 4 – 14 μm. de culoare alb-crem. iar pH-ul optim este de 4-5 unitaţi de pH. Se reproduce asexuat. exprimată în ml/100 ml ce poate rezulta în urma fermentaţiei cu o anumită specie de drojdie. Tulpinile de Saccharomyces cerevisae sunt rezistenta la SO2. În medii de cultură lichide fermentează glucide. drojdiile care nu rezistă sunt inhibate. Pentru a putea fi folosite în practică. osmofilia – proprietatea de a fermenta substraturi dulci cu concentraţii ridicate frigofilia – proprietatea de o produce fermentaţie la temperaturi scăzute.4. mg SO2/dm3. importantă pentru păstrarea compuşilor de gust la obţinerea vinului. prin spori. Saccharomyces cerevisae pot produce 16 – 18%. drojdiilor însoţitoare care pot duce la distrugerea procesului parţial sau total. la animale şi om în tubul digestiv. alcoolorezistenţa se referă la proprietatea drojdiilor de a rezista la concentraţii sulfitorezistenţa – proprietatea de a rezista la concentraţii cuprise între 200-500 de alcool mai mari de 8%. apă. cu diametrul 0.2-2 cm. pe suprafaţa fructelor. Se întâlneşte în toate mediile de viaţă : sol.2 Caracterizarea microbiologică şi fiziologică a tulpinii microbiene folosite Saccharomyces cerevisiae face parte din regnul Protista.florilor.3 Calculul efectului termic 23 . cu formă ovală sau elipsoidală. drojdiile din acest gen sunt studiate şi selecţionate în funcţie de unele proprietăţi care le recomandă pentru utilizare industrială precum: puterea alcooligenă – se referă la concentraţia maximă de alcool. producând tulburarea mediului. Este caracterul killer – proprietatea de a produce killină. cu aspect mat. prin. înmugurire sau diviziune. Necesită în mediul de cultură o sursă de carbon. cremos. săruri minerale şi factori de creştere. fiind un microorganism unicelular de tip eucariot. iar pe medii solidificate formează colonii circulare cu profil neted sau lenticular şi cu marginea uniformă sau ondulată. şi sexuat. care inhibă dezvoltarea de zaharuri. o sursă de azot.Temperatura optimă de creştere este de 28 – 30 C. tulpini unor plante. 4. adesea pentru inhibarea drojdiilor slab alcooligene este introdus SO2.

este de dorit să reţinem o concentraţie mare de drojdie producătoare de etanol în fermentator. Analizând datele experimentale obţinute prin procedeul celulelor reciclate pentru producţia de etanol.5 Compus ΔHi0 [kJ/mol] C6H12O6 -1264 NH3 -133 CH1. modelul Jarzebski. iar cu ” + „ produşii) .1 C2H5OH -288 H2 O -286 ΔHr se calculează cu formula următoare: ΔHr = -1.3·(-1264) . fermentatoarele cu amestecare continuă cuplate cu filtrele membrană în procesul de reciclare a celulelor au fost folosite foarte mult în experienţele de laborator. care se calculează cu formula: ∆ r =∑ j ⋅ ∆ f H ν H unde: ΔHr este entalpia de reacţie. modelul Groot şi modelul Warren.8N0. Printre aceste sunt: modelul Damino. reciclarea celulelor prin separări cu membrane este una dintre cele mai promiţătoare abordări pentru viitor. Este un lucru bine ştiut că producţia de etanol şi creşterea celulelor sunt inhibate de etanol într-un mod necompetitiv. Atfel au fost propuse mai multe modele cinetice care pot fi utilizate în procese continue cu recircularea celulelor pentru obţinerea de etanol.1) + 2. Ca rezultat.4 Modele cinetice pentru transformarea microbiană Pentru a produce etanol prin fermentaţie în mod eficient. În acest scop.33 kJ/mol 4. ΔHf reprezintă entalpia de formare a fiecărui conpus. s-au propus diferite modele biocinetice care includ efectele inhibitorii ale etanolului şi celulelor. 24 . În tabelul următor se dau entalpiile de formare a componenţilor mediului de reacţie: Tabelul nr. Până acum.2·(-133) + 1·(-91) + 2.3·(-394.25·(-288) + 0.5 -91 CO2 -394.2O0.0. υj reprezintă coeficientul stoechiometric al componetului (convenţional se iau cu „–„ reactanţii.45·(-286) ΔHr = -104.Ştiind entalpiile de formare a compuşilor care intervin în reactia biochimică ce are loc în reactor putem calcula căldura de reacţie raportată la un mol de biomasă. productivităţile volumetrice de etanol ale acestor tipuri de fermentatoare s-au dovedit a fi mult mai mari decât în cazul culturilor continue de tip batch şi a celor cu celule imobilizate.

Banu.12 l alcool... Bilanţul de materiale pe moara este: Pc + Af + Ef = Plf 25 ... ştiind că instalaţia funcţionează 8000 h/an........ în prealabil..1 Bilanţ de materiale pentru aparatele instalaţiei Pentru dimensionarea reactorului.5.. y – cantitatea de amidon rezultată din cartofi.. P.. şi anume: P= P t kg alcool h P = 2500 Din tabelul de productivitate din „Manualul Inginerului de Chimie Alimentară”..... pentru ca apoi să fie fie introdusă in zaharificator.......9. Astfel se obţine: Pc = 26400 kg/h cartofi y = 5280 kg/h amidon Moara În moară are loc măcinarea materiei prime şi fluidificarea porumbului măcinat.y kg amidon... bilanţul de materiale pe întreaga instalaţie...... putem afla producţia de alcool care se realizează într-o oră........ C............ trebuie să facem.20 kg amidon..P kg alcool (2500) unde: Pc – cantitatea de cartofi ce trebuie introdusă în instalaţie pentru a obţine producţia de alcool impusă.. kg..47 kg alcool Pc kg cartofi............. determinand debitele care intră în fiecare aparat şi cantitatea de cartofi necesară obţinerii producţiei impuse în datele de proiectare. care trebuie să se obţină din instalaţie (P = 20000t/an)... reiese că: 100 kg cartofi.... Bilanţul de material şi termic pentru instalaţie 5.. Cunoscând producţia de etanol....

dacă ρenzime fluid = 1000 kg/m3 este de: y ⋅ 300 ⋅10 −6 ⋅ ρenzim fluid 1000 Ef =1.de 5280 kg. Enzime de fluidificare (Ef) Cartofi (Pc) Apă (Af) MOARĂ Plămadă fluidificată (Plf) Conform Banu.C. şi densitatea apei. Ef reprezintă catitatea de enzime de fluidificare. 26 . Bilanţul pe zaharificator este: Plf + Ezah = Plzah unde: Plzah reprezintă cantitatea de plamadă zaharificată ce iese din zaharificator. Ef. Af este cantitatea de apă necesară fluifidicării.584 kg/h enzime de fluidifica re Ef = Din bilanţul de materiale realizat pe moară se poate determina plamada fluidificată ce iese din moară: P f =Af +Pc +Ef l P f =5 8 2 l 20 k /h g Zaharificator Enzimele de zaharificare transformă amidonul rezultat în etapa anterioară în glucoză.reiese din calcule că necesarul de apă în operaţia de fluidizare. Ştiind cantitatea de amidon .-Manualul Inginerului de Chimie Alimentară pentru fluidificarea a 1000 kg amidon sunt necesare 300 ml enzime de fluidificare şi că la 1000 kg cartofi supuse fluidizării este necesar 1 m3 de apă. ρapă = 1000 kg/m3 . Af este de: Pc ⋅ ρap ă 1000 Af = 26400 kg ap ă Af = iar cantitatea de enzime necesare fluidificării.unde: Plf reprezintă cantitatea de plamadă fluidificată care iese din moară.

Glucoza este transformată în alcool etilic şi în alţi produşi secundari.Ezah este cantitatea de enzime necesară zaharificării. în urma căreia substratul (glucoza) este transformată în produs (alcoolul etilic). deci bilanţul este: Plzah + Dj = DCO2 + Plferm unde: Plferm este cantitatea de plămadă fermentată rezultată din fermentator. dar în cantitate mai mică. DCO2 este cantitatea de CO2 degajată în urma reacţiei .-Manualul Inginerului de Chimie Alimentară se stie că la 1000 kg amidon necesarul de enzime de zaharificare este de 1200 ml. În bioreactor intră cantitatea de plămadă zaharificată Plzah. DCO2. astfel se poate determina cantitatea de enzime necesare zaharificării. 27 . se mai cunoaşte şi că ρenzime zah = 1000 kg/m3.336 kg/h enzime fluidifica re Ezah = Ezah Ezah Din ecuaţia de bilanţ se poate determina cantitatea de plămadă zaharificată care iese din zaharificator: Pl zah = Ezah + Pl f Pl zah = 52810 kg/h plam ad ă zaharifica tă Fermentator În fermentator are loc reacţia propriu-zisă. cantitatea de drojdie Dj.C. Enzime de zaharificare (Ezah) Plămadă fluidificată (Plf) Plămadă zaharificată (Plzah) ZAHARIFICATOR Din tabelul de productivitate dinBanu. şi iese cantitatea de plămadă fermentată Plferm şi cantitatea de CO2. şi anume: y ⋅1200 ⋅10 −6 ⋅ ρenzim zah 1000 5280 ⋅1200 ⋅10 −6 ⋅1000 = 1000 = 6.

25 C2H5OH +0. -celule Mcelule = 24 kg/mol.45 H2O Cunoscându-se masele moleculare pentru: -glucoză Mgluc = 180 kg/mol.3 C6H12O6 + 0. z. C.2 NH3 → CH1.Dj este cantitatea de drojdie necesară fermentării substratului. CO2 (DCO2) Plamada zaharificată (Plzah) Plamada fermentată (Plferm) Drojdie (Dj) FERMENTATOR Conform Banu.-Manualul inginerului de chimie alimentară. cantităţile care trebuiesc obţinute în urma reacţiei. Astfel: Dj = 0.3 CO2 + 2. -dioxidului de carbon MCO2 = 44 kg/mol .8N0. -alcoolul etilic Malc = 46 kg/mol. în funcţie de stoechiometria reacţiei. se consideră 10 % din plamada zaharificată. Dj. Cantitatea de glucoză.cantitatea de drojdie care trebuie introdusă în fermentator.. -amidonului Mamidon = 162 kg/mol.5 + 2. care se consumă în reacţie este: Mgluc Mamidon z =5866 kg/h z =y⋅ Din stoechiometria reacţiei rezultă că: 28 .2O0. se pot calcula.1 Plzah Dj = 5281 kg/h Stoechiometria recaţiei ce are loc în reactor este: 1.

apoi trece acesta şi la final compuşii cu temperaturi de fierbere 29 . iar pe lângă alcool etilic plamada fermentată contine şi drojdii care s-au dezvoltat în timpul fermentaţiei. întâi frunţile cu temperatura de fierbere mai mică decât alcoolul. produse de fermentare şi alte produse pe care le aduce materia primă iniţială. Djs este cantitatea de drojdie care se separă din plămada fermentată.789kg/h Din bilanţul de materiale pe fermentator rezultă că. Astfel se obţin: Djferm = 601. Coloana de distilare Plămada fermentată este un amestec de apă. Prin distilare în coloana de distilare se elimină din amestecul de alcool. se calculează cu relaţia: Djs = Dj + Djferm DCO2 = 2537 kg/h Albrut = 2594.3 ⋅ Mgluc unde: Djferm este cantitatea de drojdie care se formează în timpul reacţiei.3 ⋅ Mgluc DCO2 = z ⋅ 2. Albrut reprezintă cantitatea de alcool care rezultă în urma reacţiei. iar plamada care merge mai departe în operaţia de distilare Pldist = 49672 kg/h.69 kg/h Plferm = Plzah + Dj – DCO2 Plferm = 55554 kg/h Separare drojdie Deoarece cantitatea de alcool care rezultă în urma fermentării nu este foarte mare. înainte de a se introduce în coloana de distilare. Bilantul pentru această operaţie este: Plferm = Pldist + Djs unde: Pldist este cantitaea de plamadă care se introduce în coloana de distilare.Dj ferm = z ⋅ Mcelule 1. plamada fermentată care iese din reactor este: Plamadă fermentată (Plferm) Plamadă distilată (Pldist) Drojdie (Djs) SEPARATOR DROJDIE Din relaţia de mai sus se obtine o cantitate de drojdie care se separă Djs = 5882 kg/h.3 ⋅ Mgluc Al brut = z ⋅ 2.3 ⋅ MCO2 1.25 ⋅ Malc 1. în plămezile fermentate concentraţia în alcool etilic este 8-11%. este necesar ca plămada fermentată să fie separată de aceste drojdii.

Impurităţile cele mai volatile părăsesc primele coloana de distilare. 30 .Pldist As = 7562 kg/h Coloana de rectificare Se realizează în coloana de rectificare şi are scop concentrarea alcoolului etilic brut. în cazul de faţă până la o fracţia masică a distilatului de 0. de aceea se numeşte alcool rafinat. pe măsură ce încălzirea continuă distilă alcoolul iar în la final rămân cozile. Plamadă distilată (Plferm) Apă spălare (As) Borhot (Bh) COLOANĂ DISTILARE Alcool brut distilat (Albrut) Din „Manualul Inginerului de Chimie Alimentară” se cunoaşte că la 100 l plămadă fermentată se obţin 110 l borhot. Bilanţul pe coloana de distilare este: Pldist + As = Albrut + Bh unde: As. Bilantul de coloana de rectificare este: Albrut = Alraf + R unde: Alraf este cantitatea de alcool rafinat obţinut dupa rectificare şi este egal cu producţia (P).este cantitatea de apă de spălare adăugată la distilare.96 alcool. Alcoolul obţinut prin această operaţie atinge maximul de concentraţie.borhotul obţinut în urma distilării. Cantitatea de borhot care rezultă în urma distilării este: B h = Pl dist ⋅ 110 100 Bh =54639 kg/h Din bilantul de material pe coloana de distilare se poate determina cantitatea de apă de spălare care trebuie introdusă în coloană. Bh . R este cantitatea de reziduu care se obţine în blazul coloanei de rectificare.mai ridicate. As = Albrut + Bh .

5. cp – căldura specifică a agentului termic. reprezentat de apa dedurizată. V – volumul recatorului. şi anume: R = Albrut – Alrafinat R = 94. vrx este viteza de formare a biomasei. 31 . Ecuaţia bilantului termic este: (-ΔrH) · vrx · V = Dma · cp · (te – ti) unde: Dma – debitul de agent termic necesar preluării caldurii formate în timpul reacţiei.728·10-12 Deoarece diferenţa este foarte mică între debitele introduse în instalaţia de obţinerea a alcoolului etilic şi cele evacuate din instalaţie.789 kg/h Verificarea bilanţului de materiale Pc + Af + Ef + Dj + As – DCO2 – Djs – Bh – Alraf – R = 2.2 Bilanţul termic pe reactor Căldura de reacţie este preluată de către agentul termic.Alcool brut (Albrut) COLOANA RECTIFICARE Alcool rafinat (Alraf) Reziduu (R) Cunoscându-se cantitatea de alcool care se obţine se poate determina din bilanţul de materiale cantitatea de reziduu care se obţine în coloana de rectificare. bilanţul de material pe instalaţia de obţinere a alcoolului etilic se verifică.

Pm – concentraţia maxima de produs.te – temperatura de ieşire a agentului termic. X .1 Ecuaţiile modelului Pentru calculul timpului de fermentare. h-1 . 6.1 Calculul duratei de reacţie pentru modelul cinetic ales şi condiţiile de operare 6. 32 . n – parametrul modelului ales. Dimensionarea reactorului 6. Ecuaţiile acestui model sunt: µ  P µm⋅1 −   Pm   n      Ysx ms  1  +    Yxs µ( S . ms – consumul necesar pentru întreţinere. P – concentraţia produsului kg/m3. μm – viteza specifică de creştere maximă.1. q – viteza specifică de consum a substratului. P)  Ysx⋅µ Yps ⋅q q ν unde: μ este viteza specifică de creştere. se utilizează modelul studiat de Groot în anul 1992. h-1. kg/m3. ti – temperatura de intrare a agentului termic. precum şi pentru a vedea dependenţa concentraţiei de celule cx. concentaţia de substrat cs. concentraţia de produs cp funcţie de timp.

2 Soluţionarea ecuaţiilor Integrarea celor 3 ecuaţii diferenţiale se realizează utilizând metode numerice de integrare. celulelor şi al produsului: cs0 = 150 g/l.q – viteza specifică de consum a substratului. cp0 = 0 g/l şi pasul de integrare Δt = 0.1 h.1. g/g. g/g. yn + k1/2) k3 = h · f(xn + h/2. yn + k2/2) 33 .25 h-1 n=1 ms = 0. Metoda Euler de soluţionare a ecuaţiilor are următorul algoritm: cs(k+1) = cs(k) + (dcs/dt)(k) ·Δt cx(k+1) = cx(k) + (dcx/dt)(k) ·Δt cp(k+1) = cp(k) + (dcp/dt)(k) ·Δt cunoscându-se concentraţiile iniţiale ale substratului.038 kg/m3 Descrierea metodei Runge Kuta pe scurt: xn+1 = xn + h yn+1 = yn + (1/6)(k1 + 2k2 + 2k3 + k4) unde: k1 = h · f(xn. Printre metodele numerice care pot fi folosite la soluţionarea acestor ecuaţii sunt: metoda Euler şi algritmul Runge – Kutta.308 kg/m3 cp(1) = 0.66 kg/kg·h Pm = 78 kg/m3 Yxs = 0. h-1. celulelor şi a produsului la pasul unul de integrare. υ – viteza specifică de formare a producsului. Din calcule reiese că: cs(1) = 149. h-1. Parametrii modelului ales sunt: μm = 0.096 kg/kg 6. cx0 = 0.3 g/l. Yxs – randamentul de utilizare al substratului. Ştiind că: dc s dt −v rs dc x dt v rx dcp dt v rp se poate determina concentraţiile substratului.902 kg/m3 cx(1) = 0. yn) k2 = h · f(xn + h/2. Yps – randamentul de formare al produsului.

0 . a1 . 100. Mai jos se regasesc primele şi ultimele 20 valori ale timpului (coloana 0). a2)     Vrxa .4. 16. ale concentraţiei substratului (coloana 1).8 în reactor. D) unde: a este matricea valorilor de start. 0 şi 100 reprezintă numărul de valori pe care vrem sa le afişeze. a2)     150 a :=  0. a1 . 16. În cele ce urmează mai jos este prezentat programul de rezolvare al modelului cinetic folosind programul de calcul Mathcad.  −Vrs( a0 . deoarece conversia de 0. 34 .8 este atinsa în cel mai scurt timp cu acest model. a .4 este valoare timpului de reacţie necesar atingerii conversiei de 0. a )  D( t .k4 = h · f(xn + h.3     0  z := Rkadapt( a . D – matricea variabilelor ce trebuie să fie determinate. ale celuleor (coloana 2) şi ale produsul (coloana 3). a) := (0 1 2    Vrp( a0 . yn + k3) Pentru integrare s-a ales modelul Groot.

4 8 9 0.8 3 8 2 9 .8 9 5 5 9 .6 9 9 3 2 7 .4 3 4 1 45 .4 8 9 0 . ale produsului (P) şi ale celulelor (X) sunt reprezentate grafic în figura 6.29 4 9 .6 2 3 0 .3 8 3 0 .9 5 2 3 .0 0 7 2 8 .5 3 1 0 .4 7 6 1 .1 5 7 3 4 .5 5 2 0 .3 1 3 0 .3 6 8 0 .58 1 5 .1 3 2 54.0 9 1 1 45 .4 1 7 7 .0 2 4 1 47 .4 1 6 0 .2 8 4 1 3 .3 0 1 7 .7 6 9 1 45 .9 3 6 3 2 .4 8 8 1 49 .8 4 4 4 7 .6 9 8 1 46 .2 6 1 46 .9 8 4 1 .6 4 9 0 .7 7 9 1 47 .2 3 6 1 6 .3 2 6 0 .3 5 6 6 .4 1 6 15.5 3 5 3 1 .3 5 5 1 .1 0 4 1 4 .6 1 2 1 3 .8 0 4 1 .2 0 1 6 .2 9 6 2 .6 2 4 2 .94 1 4 .5 9 9 0 .6 1 7 7 .4 8 5 1 48 .5 9 2 1 .0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 0 .7 7 2 3 7 .9 4 9 3 5 .9 3 2 1 .4 7 1 1 .2 5 9 1 48 .8 2 0 .6 4 1 .4 3 8 3 4 .4 2 1 4 2 .9 6 8 2 .3 0 .4 3 2 1 4 .7 7 6 13.2 7 3 3 3 .2 4 3 6 1 .1 6 4 0 .5 4 9 4 0 .1 8 8 z= z= Variaţia concentraţiilor substratului (S).9 8 5 1 46 .5 2 5 1 4 7 .1 Variaţia concentraţiei de substrat.8 6 2 6 6 .4 6 2 .1 1 1 4 8 .0 8 6 2 0 .3 2 8 0 .7 7 5 7 .8 4 9 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 0 13.1 9 3 0 .9 1 1 4 2 .6 1 8 3 9 .0 8 7 8 .8 3 6 0 .1.3 9 9 0 .9 3 6 3 7 .5 9 2 5 .2 4 2 8 .6 6 9 6 .4 3 3 0 .2 5 2 1 5 .0 7 2 1 6 .7 5 7 7 5 .5 7 0 .1 4 8 1 .8 5 7 3 6 .8 3 6 1 49 .2 6 2 0 .7 0 2 1 48 . produs şi celule în timp 150 150 S P X 100 50 0 0 0 0 5 10 t 15 16.2 6 8 1 4 .76 1 4 .7 4 4 0 .4 3 1 2 9 .2 8 1 150 1 49 . 6.3 5 3 0 .6 5 5 0 .1 8 8 2 8 .3 6 1 4 3 .4 7 0 .6 6 5 1 49 .6 7 5 3 0 0 .3 0 3 4 4 .3 0 3 1 4 9 .37 7 1 .0 4 9 3 4 .9 1 1 48 .5 6 6 6 4 .6 8 1 3 0 .9 0 8 1 6 .0 3 1 1 .5 1 2 6 .2 4 2 1 .4 20 35 .3 9 6 8 .8 9 4 6 .1 3 5 1 .6 9 2 3 8 .6 5 6 0 .0 6 2 0 .7 4 4 1 5 .2 4 5 4 5 .4 4 8 1 3 .4 5 1 0 .12 1 3 .8 2 7 6 .1 2 6 0 .1 4 3 7 .4 8 3 4 1 .0 8 8 1 5 .4 0 1 1 46 .4 5 9 7 . Fig.3 3 9 0 .0 4 7 6 .1 1 6 3 .3 8 4 4 4 .7 8 8 2 .72 52.9 2 4 1 5 .5 1 0 .1 3 2 2 .9 3 1 8 .7 4 2 5 .9 8 5 7 .4 9 2 0 .5 7 5 0 .4 1 0 .5 2 5 5 7 .5 4 8 8 .3 3 5 0.4 2 8 3 9 .9 2 6 2 5 .3 1 2 1 .5 9 6 14.7 1 8 1 .3 9 9 3 2 .5 7 9 73.1 3 1 6 8 .

3.4.2 este reprezentată variaţia în timp ale celor trei viteze. 6.4 20 Viteza de formare a celulelor prezintă un maxim care este evitenţia în figura 6.2 Variaţia vitezelor de consumare/formarea a componenţilor care intervin în reacţia chimică 20 15. 6.075 0 0 0 5 10 ti 15 16. Fig.Tot din integrarea modelului cinetic ales se poate determina viteza de consumare a substratului (vrs). În figura 6. Fig. viteza de formare a celuleor (vrx) şi viteza de formare a produsului (vrp).3 Variaţia vitezei de formare a celulelor în timp Fig 6. Variaţia vitezei specifice de creştere a celulelor cu timpul este reprezentată în figura 6.276 15 Vrx i Vrs i 10 Vrp i 5 0.4 Variaţia vitezei specifice de creştere a celulelor cu timpul 36 .

Pentru aceasta este necesar să se determine numărul de şarje anuale (nş) şi producţia care se obţine pe fiecare şarjă (Pş).9 6 5 0.5 + 0.5 tş = 17.5 6. Numărul de şarje se poate determina împărţind numărul de ore anuale care lucrează reactorul la durata unei şarje.0 7 5 0 0 0 5 10 ti 15 20 1 6 . şi anume: tr = 16. timpul descărcării bioreactorului şi timpul curăţirii bioreactorului. Timp auxiliar este suma dintre timpul încărcării bioreactorului. se obţine: nş = 447 şarje/an 37 . Cunoscându-se că numărul de ore de funcţionare anual a biorecatorului este 8000 h/an.4 0. geometria şi amenajările interioare Pentru determinarea geometriei reactorului este necesar să se cunoască volumul bioreactorului.9 h 6.105 0.5 + 0.2 Calculul duratei pe o şarjă 0 0 5 10 ti 15 20 Pentru determinarea volumului şi numărului de reactoare este necesar să ştim durata unei şarje.15 0 .5 h pentru fiecare.1 0 0 1 5 10 t 15 16.4 + 0.4 20 Vrx i 0.1 0 .3 Determinarea volumului bioreactorului. descărcării şi curăţirii reactorului sunt de 0.5 i µ 0. timpul unei şarje este egal cu: tş = 16.4 h.2 V rx 0 .25 0. Cunoscându-se că timpii necesari încărcării. Timpul necesar unei şarje se calculează cu formula următoare: tş = tr + taux unde taux este timpul auxiliar unei şarje.25 0. Din integrarea modelului cinetic rezultă timpul necesar reacţiei.

creşterea temperaturii masei de reacţie ar putea conduce la lezarea celuleor care produc fermentaţia şi astfel nu se mai atinge conversia dorită. 38 . Volumul total al bioreactoarului este mai mare decât volumul de reacţie deoarece coeficientul de umplere este φ = 0. Bilantul termic pe bioreactor este: (-ΔrH) · vrx · V = Dma · cp · (te – ti) unde: vrx este viteza de formare a biomasei.143 m3. ti – temperatura de intrare a agentului termic.Producţia care se realizează o şarjă se calculează cu formula: Pş = P/nş Pş = 44743 kg/şarjă Astfel volumul de reacţie se poate determina cu formula Vr = reacţie de Vr = 990. atunci când celule au ajuns în starea exponenţială de creştere. ea atinge un maxim. Viteza de formare a biomasei este o funcţie care variază în timp. soluţia constructivă este să se folosească mai multe reactoare de 100 m3. obţinându-se un volum de 6.7.fiecare având capacitatea de 100cm³. Dma – debitul de agent termic necesar preluării caldurii formate în timpul reacţiei. cp – căldura specifică a agentului termic. final . Deoarece debitul de agent termic este dependent de viteza de formare a celulelor rezultă că şi el are o variaţiei în timp asemănătoare vitezei de formare a celulelor. astfel se obţine un volum total de V = 1414. iar apoi începe să scadă. V – volumul recatorului. Astfel numărul de bioreactoare necesare pentru atingerea producţiei impuse este de 15 bioreactoare. Deoarece din pucnt de vedere tehnic nu se poate realiza un bioareactor cu un volum atât de mare.4 Verificarea regimului termic Deoarece reacţia de fermentare este o reacţie exotermă este necesar ca masa de reacţie să fie menţinută la o temperatură constantă. Pş cp.49 m3. te – temperatura de ieşire a agentului termic.

711 116.605 18.Mai jos sunt prezentate primele şi ultimele valori ale debitului de agent termic necesar pentru ca bioreactorul să funcţioneze izoterm.134 117. Fig.48 15.988 Variaţia în timp a debitului de agent termic este redată în figura 6.335 115.345 0 0 0 5 10 ti 15 16.126 10.921 14.431 119.92 119.3 19.061 15.881 12.378 118.209 120.417 11.641 115.819 120.767 Dma = i 114.5 Variaţia debitului de agent termic în timp 150 120.304 116.079 120.382 13.539 118.229 113.021 19.679 117. 6.206 120.792 119.934 17. Dma = i 9.97 11.209 100 Dma i 50 9.728 10.067 119.287 16.5.345 9.54 10.662 16.863 13.362 12.288 118.4 20 39 .826 118.

Normativul IPROCHIM recomandă utilizarea amestecătorului din Figura 7.2: 40 .1. Hc = înălţimea totală a capacului. Hm = înălţimea mantalei.05 m.70 m. înălţimea părţii cilindrice. Astfel înălţimea capacului este: HC = Hcs + h. Predimensionarea mecanică a bioreactorului Schiţă constructivă a bioreactorului este prezentată în figura 7.1 Bioreactor de fermentatie În care: h = înalţimea părţii cilindrice a capacului. H = înălţimea părţii cilindrice a bioreactorului. şi se obţine HC = 1 m. omogenizare.8 m.25 D Vcapac = π ⋅ D2 D π ⋅ D3 ⋅ (h + ) = 4 4 16 Din cauza că h este foarte mic în raport cu diametrul bioreactorului. Domeniile lui de utilizare sunt: reacţii chimice. iar Hcs = 0. dizolvare. S = H/D.95 m h = 50 mm = 0. D = diametrul interior al bioreactorului. Înălţimea bioreactorului este H = 2·D.8 m.8 m. Capacele bioreactorului se aleg din STAS 8815 / 3 -79 având diametrul D = 3. Hcs = înălţimea părţii sferice a capacului. Figura 7. rezultând relaţia: Vreactor = 2 ⋅ π ⋅ D3 π ⋅ D3 + 16 2 În urma calculelor rezultă un diametru D = 3. Vcapac + Vcilindru Vcilindru = π ⋅ D2 π ⋅ D2 π ⋅ D3 ⋅H = ⋅2⋅D = 4 4 2 Vcapac = π ⋅ D2 ⋅ (h + H cs ) 4 Conform STAS 7949-98 se adoptă h = 50 mm.25·D = 0. Din STAS 8815 / 3 -79 se alege diametrul standard pentru bioreactorul de D = 3. Alegem S = 2 Vreactor = 2 . Hcs se calculează: Hcs = 0. suspensii usoare. acesta se poate neglija. Se defineşte un coeficient de zvelteţe. Se alege un amestecător turbina disc.7. obţinându-se H = 7. transfer de caldură.

iar gama de turaţii la care poate lucra este cuprinsă între 100 1500 rot / min.8 = 6. Alte dimensiuni necesare construirii ametecătorului sunt: grosimea paletei. unde Htotal = H + 2 .2 → h 3 = 0.38m D b3 = 0. h2 = distanţa de la agitator la fundul vasului.s. d2 = diametrul anvergurii.5 → d 2 = 1. s = 8 mm. obţinându-se Hm = 0.4 m/s. d = 100 mm.8 m. direcţia de curgere a fluidului este preponderent circumferenţială.25 → b3=0. Viteza periferică este de 8. diametrul arborelui.38 m d2 h2 = 0.Figura 7.475 m d2 unde: D = diametrul nominal al recipientului. Dimensiunile amestecătorului ales pentru acest bioreactor sunt: d2 = 0.7 . h3 = înălţimea paletei. 9.2 Schiţa unui amestecator tip turbină disc Este recomandată pentru operaţii în cursul cărora are loc variaţia vâscozităţii mediului de reacţie. În absenta turbinelor.HC = 9. Vâscozitatea dinamică a fluidului nu trebuie sa depăşească 20 Pa. Amestecatorul se poate folosi în vase cu turbine sau fară. b3 = lăţimea paletei. cu componenta verticală.9 m. Htotal. Bioreactorul este prevăzut cu şicane pentru a împiedica aderarea masei de reacţie la perete în timpul amestecării totodată evitându-se şi înecarea amestecătorului.7 . Şicanele se montează la o 41 .9 m D h3 = 0.1 → h 2 = 0. Calculul înălţimii mantalei se poate face cu următoarea formulă: Hm = 0.

ρ – densitatea plămezii zaharifiacte. tevac – timpul necesar evacuării 42 . şarje/an. tînc – timpul necesar încărcării bioreactorului.6 m. Densitatea plămezii zaharificate se consideră ρ = 1000 kg/m3. şarje/an. Viteza cu care se alimentează plămada zaharificată este cuprinsă între 0. -racord intrare agent termic (R5). iar w este viteza cu care este alimentată plămada zaharificată. Debitul care este alimentat se poate calcula cu relaţia: D = nş ⋅ tînc ⋅ ρ ⋅ 3600 . nş – numărul de şarje anuale. Diametrul racordului pentru evacuare plămadă fermentată. nş – numărul de şarje anuale.D. Astfel se obţine că diametrul racordului de alimenatre pentru plămada zaharificată este: dR1 = m.racord evacuare plămadă fermentată (R2). tanual – timpul nş ⋅ tevac ⋅ ρ ⋅ 3600 anual de funcţionare. deci la o distanţă egală cu b2 = 0.D. se calculează cu relaţia: dR2 = 4⋅D π⋅w Pl zah ⋅ tanual unde: D este debitul volumetric de plămadă fermentată.1 – 1 m/s. în care Plzah – cantiatea de plămadă fermentată evacuată. Se standardizează acest diametru. de unde rezultă b1 = 0. h/an. tanual – timpul anual de funcţionare. kg/h.08. Convenţional se alege w = 0. rezultând în cele din urmă diametrul final al racordului R 1. kg/h. kg/h şi se calculează cu relaţia: D= Pl ferm ⋅ tanual . . -racord evacuare dioxid de carbon (R3). Bioreactorul este prevăzut cu următoarele racorduri: -racord de alimentare plămadă zaharificată (R1). dR1. dR1 = 0.076 m. se calculează cu relaţia: dR1 = 4⋅D π⋅w unde: D este debitul volumetric de plămadă zaharificată.02.distanţă faţă de peretele bioreactorului b2 = 0. Grosimea şicanei este b1 = 0. h/an. în care: Plzah – cantiatea de plămadă zaharificată alimentată. kg/m3. dR2.304 m. -racord alimentare bioreactor cu drojdie pentru fermentaţie (R4). Diametrul racordului pentru alimentarea plămezii zaharificate. -racord evacuare agent termic (R6).8 m/s pentru debite lichide.

tanual – timpul anual de nş ⋅ tînc ⋅ ρ ⋅ 3600 funcţionare. şi anume dR3 = 0. din STAS 8815 / 3 -79 se obţine 0. şarje/an. kg/h şi se calculează cu relaţia D= D ⋅ tanual . Din calcule de mai sus rezultă că diametrul racordului de evacuare CO2 este dR3 = 0. kg/h. tr – timpul de reacţie. ρ – densitatea plămezii fermentate. kg/m3. pentru calcularea diametrului racordului se alege debitul maxim de agent termic necasar funcţionării izoterme a bioreactorului. respectiv ieşire agent termic sunt egale şi se pot calcula cu relaţia: dR5.3 m. Debitul care este eliminat CO2 se poate calcula cu relaţia: D = DCO2 ⋅ Vμ ⋅ tanual . în care Dr – cantiatea de drojdie alimentată. dR4. kg/mol. Astfel. dR3. Debitul maxim se detrmină din integrare şi este Dma. Această valoare trebuie standardizată. nş – numărul de şarje anuale. Deoarece debitul de agent termic este variabil în timp. kg/h. şarje/an. h/an. se calculează astfel: dR3 = 4⋅D π⋅w în care: D este debitul volumetric de CO2 evacuat. Din STAS 8815 / 3 -79 se alege diametrul standardizat al racordului R3. Se obţine că diametrul racordului de evacuare plămadă fermentată este dR2 = 0.253 m.6 = 4⋅D π⋅w unde: D este debitul volumetric de agent termic intrat/ieşit. nş – numărul de şarje anuale.6 m. m3/mol. respectiv iesire agent termic un diametrul dR5. în care DCO2 – MCO2 ⋅ 3600 ⋅ nş ⋅ tr cantiatea CO2 degajat.6 = 0.058 m. Comparând valoarea obţinută cu cea din standard rezultă că valoarea finală pentru diametrul dR2 = 0. iar w este viteza cu care este evacuat CO 2. h/an. kg/h. tanual – timpul anual de funcţionare. tînc – timpul necesar încărcării 43 . Diametrele racordurilor de intrare. MCO2 – masa moleculară a CO2. Atfel se obţine pentru racordul de intrare.bioreactorului. Vμ – volumul molar. Viteza cu care se elimină CO2 se alege convenţional se alege w = 10 m/s pentru debite gazoase.585 m.06 m Diametrul racordului de alimentare a drojdiei necesare producerii fermentaţiei biomasei de reacţie. maxim = 4481 kg/h. densitatea plămezii zaharificate se consideră ρ = 1000 kg/m3. se poate calcula astfel: dR4 = 4⋅D π⋅w în care: D este debitul volumetric de plămadă fermentată. Diametrul racordului de evacuare dioxid de carbon.

44 . Se utilizează SRA-P format din: PC . T0 .regulator de presiune. Din STAS 8815 / 3 -79 se alege diametrul racordului de alimentare al drojdiei în bioreactor.Procesele fermentative sunt însoţite de o spumare abundentă.Sistemul de reglare automată a temperaturii este SRA-T format din: TC . Reglarea pH-ului se face utilizând un SRA-pH format din următoarele componente:pHE – traductor de presiune.valoarea de referinţă a temperaturii.valoarea de referinţă a pH-ului. Reglarea temperaturii . fenomen ce poate determina o scădere a randamentului.regulator de temperatură. P0.3 m.Reacţia biochimică este puternic influenţată de temperatură.239 m. fie prin inhibarea sistemului enzimatic. variaţiile de temperatură influenţând negativ metabolismul celulelor de drojdie fie prin scăderea producţiei. dR4 = 0. pHC . Densitatea drojdiei se consideră ρ = 1000 kg/m3. Consideraţii asupra conducerii şi controlului bioreactorului Fenomenelor biochimice care se desfăşoară în cadrul proceselor de fermentaţie.este un parametru ce joacă un rol important în desfăşurarea procesului biochimic. menţinerea valorii pH-ului mediului în domeniul optim favorizează producţia. Reglarea pH-ului . 8.regulator de pH. pH0. kg/m3.valoarea de referinţă a presiunii.bioreactorului. ρ – densitatea drojdiei. Reglarea spumării . impune o aparatură de masură şi control complexă şi cu viteză de execuţie sporită. Din calcule rezultă că diametrul racordului de alimentare a drojdiei în bioreactor este d R4 =0.TE-traductor de temperatură.Menţinerea unei presiuni constante în bioreactor reprezintă una din condiţiile principale pentru prevenirea infectării culturii. Reglarea presiunii .PE-traductor de presiune. Din acest motiv este indicată adaugarea de agenţi antispumanţi în momentul în care nivelul spumei depăşeşte nivelul admisibil.

9.Schiţa bioreactorului 45 .

Bibliografie 46 .10.

O. 2002. C.B. Ingineria reacţiilor chimice şi utilaje specifice. “Îndrumar proiect de an la: Reactoare chimice... Inc.. Editura Didactică şi Pedagogică. Muntean. Teodorescu. V. Juncu. E. “Manualul inginerului de chimie alimentară”. Lavric.. Editura Tehnică. D...W. Jinescu. I. Perry. Drew. E.. McGraw-Hill. 2002. 1999. “Operaţii si Utilaje în Industria Chimică – probleme pentru subingineri”. vol. “Calculul Mecanic al Utilajului Chimic”. H. Bucureşti. Vasilescu. C.. S. G..L..M.. Flickinger. McGraw-Hill. “Reactoare Biochimice”. 1984. G. 10. “Encyclopedia of Physical Science and Technology”. Maria. R.P. Taca. C. G. 8. 7. Nauman. Green. 2002. R. Floarea. 3.1... 5.. Vogel. vol 1-3”. Editura Tehnica. II. “Encyclopedia of Bioprocess Technology: Fermentation... 11..B. and Scaleup”.W. 1999. Bozga. I. Banu. Bucureşti. Bratu. Second Edition. Bucuresti. O. C. “Fermentation and Biochemical Engineering Handbook”. Third Edition. “Perry’s Chemical Engineers’ Handbook”. P. Biocatalysis and Bioseparation”. 6. Noyes Publications.. Bucureşti.. Nagy. pentru uzul studenţilor”. Chemical 47 .. 4.C.. C. Straja. 1997. Muntean. 9. Dima.. G.. “Chemical Reactor Design. S. “Operaţii unitare în ingineria chimică. 2002. Engineering..D. Optimization. John Wiley & Sons. 2. O.H. Matrixrom.. Bucureşti. Mihail. Todaro.. R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful