Cuprins

1. Tema de proiectare....................................................................................................... 3
2. Introducere.................................................................................................................... 4
2.1Importanţa procesului studiat.................................................................................. 4
2.2Tendinţele de dezvoltare în ţară şi pe plan internaţional..........................................5
3. Descrierea procesului tehnologic................................................................................... 6
3.1 Aspecte teoretice ale procesului unitar de fermentaţie.............................................6
3.1.1 Analiza produsului finit................................................................................ 6
3.1.2 Materii prime şi auxiliare...............................................................................8
3.1.3 Analiza parametrilor de operare...................................................................11
3.1.4 Sursa de microorganisme.............................................................................13
3.1.5 Analiza comparativă a procesului tehnologic..............................................14
3.2 Fazele procesului tehnologic...................................................................................15
3.3 Schema instalaţiei de obţinere a alcoolului etilic....................................................19
4. Locul şi rolul bioreactorului............................................................................................21
4.1 Stoechiometria transformării....................................................................................21
4.2 Caracterizarea microbiologică şi fiziolgică a tulpinii microbiene folosite...............22
4.3 Calcul efectului termic..............................................................................................22
4.4 Modele cinetice pentru trasformarea microbiană......................................................23
5. Bilanţul de materiale şi termic pnetru instalaţie...............................................................24
5.1 Bilanţ de materiale pentru aparatele instalaţiei..........................................................24
5.2 Bilanţ termic pentru bioreactor..................................................................................30
6. Dimensionarea bioreactorului...........................................................................................31
6.1 Calculul duratei de reacţie pentru modelul cinetic alea şi condiţiile de operare.......31
6.1.1 Ecuaţiile modelului.........................................................................................31
6.1.2 Soluţionarea ecuaţiilor...................................................................................32
6.2 Calculul duratei pentru o şarjă..................................................................................34
6.3 Determinarea volumului bioreactorului, geometria şi amenajările interioare .........35
6.4 Verificarea regimului termic.....................................................................................36
7. Predimensioanarea mecanică a bioreactorului................................................................38
8. Consideraţii asupra conducerii şi controlului bioreactorului...........................................42
2
9. Materialul grafic – schiţa bioreactorului cotată la scară..................................................43
10. Bibliografia....................................................................................................................44
1.Tema de proiect
Să se proiecteze o instalaţie de obţinere a alcoolului etilic alimentar obţinut prin procesul unitar de
fermenaţie alcoolică utilizând Saccharomyces cerevisiae, cu următoarele date tehnologice:
1. materia primă: cartofi;
2. producţia anuală de alcool etilic: P = 20.000 t/an;
3. concentraţia de substrat la intarea în reactor: c
s0
= 150 g/L;
4. fracţia masică de alcool la ieşirea din coloana de rectificare: x = 0.96;
5. concentraţia de alcool la ieşirea din fermentator este mai mare de 10 g/L;
6. tipul de fermentator utilizat: reactor discontinuu cu amestecare perfectă.
Toate celelalte specificaţii necesare proiectării corecte a instalaţiei biochimice se iau în
conformitate cu procesul tehnologic ales.
3
2. Introducere
2.1 Importanţa procesului studiat
Etanolul sau alcoolul etilic este unul dintre cei mai utilizaţi compuşi chimici putând fi considerat
unul din cele mai vechi alimente cunoscute omului. Berea fermentată se consuma în Babilon, iar
vinul a fost produs încă din anul 3000 î.e.n.
Procesul de distilare îsi are originile prin secolul X – XIV. În acestă vreme s-a descoperit şi efectul
“spiritual” al alcoolului de unde i s-a dat şi numele spiritus. Primele distilerii au avut ca scop
obţinerea alcoolului pentru scopuri medicinale.
Până în secolul XVII s-a considerat că fermentaţia alcoolică este un proces rezidual, în care drojdia
rezultată era aruncată. Natura fermentaţiei a fost clarificată în secolul 19 odată cu descoperirea
microscopului, când s-a dovedit că celulele de drojdie sunt organisme vii. Totuşi a durat 150 de ani
până când s-a recunoscut că organisme vii sunt responsabile pentru procesul de fermentaţie.
Alcoolul etilic reprezintă o materie primă valoroasă pentru numeroase sectoare industriale:
industria alimentară, industria chimică, industria farmaceutică. În industria chimică, unde reprezintă
materia prima pentru obţinerea unor produse valoroase, spiritul de fermentaţie este în competiţie cu
alcoolul de sinteză, obţinut în urma unor procese tehnologice complexe, din materii prime
petroliere.
Având în vedere proprietăţile sale adecvate, etanolul a fost considerat ca un carburant posibil pentru
motoare, practic în cursul întregii istorii a motoarelor cu explozie.
Solicitări mari pentru alcoolul carburant au determinat ca în Brazilia, spre exemplu, în perioada
1984-1985, producţia planificată a fost de 9,064 miliarde litri, iar în prezent se produc peste 10
miliarde litri.
Una dintre cele mai importante utilizări ale etanolului este folosirea lui ca şi combustibil sau prin
amestecare cu diferite parţi de benzină, rezultând biodisel. Utilizarea etanolului drept carburant în
Europa a fost abordată încă din 1902. Utilizarea lui economică însa, în amestec cu benzina s-a
realizat însă abia în 1922 în Franţa. Interesul pentru obţinerea alcoolului etilic este mult mai mare în
scopul folosirii lui ca aditiv, deoarece tetraetilul de plumb este toxic şi legislaţia din S.U.A. şi
4
diferite ţări europene a interzis utilizarea acestuia. Şi în ţara noastră se fac eforturi pentru utilizarea
pe scara cât mai largă a benzinei fără plumb în scopul protejării mediului înconjurător.
Sunt circa trei variante de utilizare a etanolului în motoare fiecare cu avantajele şi dezavantajele
sale,cum sunt: în amestec cu benzină, arderea directă a etanolului în motoarele pe benzină, adaos de
combustibil la motoarele diesel. Primele doua variante se folosesc la motoarele otto, cu scânteie
(cele pe benzină). Prima variantă - amestecul etanol-benzină (gasohol) necesită etanol anhidru, cea
de-a doua varianta permite utilizarea etanolului pana la o concentraţie de 85% sau chiar mai jos.
Adică se poate folosi direct etanolul obţinut prin distilare, nedeshidratat. Cea de-a treia variantă e
cea mai complicată, deoarece implică modificarea alimentării motoarelor diesel, astfel încât trebuie
montat un carburator suplimentar.
Practic etanolul intră ca la motoarele pe benzina, dar este aprins de o cantitate mică de motorina
care este injectată "normal" ca la motoarele de motorină.
2.2Tendinţele de dezvoltare în ţară şi pe plan internaţional
Datorită creşterii preţului mondial al petrolului,ţările din Europa de Sud-Est,şi nu numai încearcă
diminuarea dependenţei de acest produs lansându-se în construcţia de fabrici pentru producţia
carburanţilor alternativi.
Carburantul derivat din plante industriale, în special din seminţele de rapiţă şi floarea soarelui, se
transformă într-o investiţie importantă,reglementările Uniunii Europene stipulând că cel puţin 2%
din dieselul aflat pe piaţă în acest an trebuie să fie pe bază de plante, iar creşterea anuală a cotei de
piaţă este preconizată la 0.75% până în anul 2010. Românii au fost primii care s-au lansat în lupta
pentru cota de piaţă, atât pe plan intern cât şi în Europa. Ţara noastră producând acum trei milioane
de tone de biodiesel anual. Firma portugheză Martifer investeşte în construcţia unei fabrici de
biodiesel în judeţul Călăraşi, la Lehliu Gară.Proiectul ,în valoare de 47 milioane de euro va fi
finalizat până în anul 2007. Fabrica are planificată o capacitate semnificativă, de până la 100.000 de
tone de biodiesel anual,ceea ce înseamnă o treime din consumul de carburant ecologic din România.
Acest proiect va fi si în favoarea dezvoltării sectorului agricol din zona respectivă, întrucât această
cantitate de carburant presupune cultivarea a 50 000 de hectare.
Un alt proiect, în valoare de 133 milioane de euro, este condus de MAN Ferrostaal, o
diviziune a companiei MAN din Germania. Aceasta construieşte o fabrică la Aţel şi Loamneş, în
judeţul Sibiu, care are planificat ca producţia să ajungă până la o cantitate de 400 tone de carburant
zilnic până în anul 2008 ceea ce înseamnă cultivarea a 120.000 de hectare.
Compania petrolieră Rompetrol aspiră la o producţie anuală de 60.000 tone în 2007.
5
Serbia intenţionează să construiască prima sa fabrică anul viitor. Un producător local din
sectorul uleiului vegetal, Victoria Group din Sid, Vojvodina, intenţionează să construiască o fabrică
în valoare de 15 milioane de euro care va produce 100.000 de tone de biodiesel anual din seminţe de
rapiţă, soia şi floarea soarelui.
Cu o producţie de 3.6 miliarde de galoane de etanol şi exporturi de alte 600 de milioane, Brazilia
acoperă jumătate din piaţa mondială. Pe piaţa internă, şapte maşini din zece utilizează etanol, la un
preţ cu o treime mai mare decât cel al benzinei. Brazilia intenţionează să introducă etanolul chiar şi
în industria liniilor aeriene.
Exemplul brazilian demonstrează că guvernele trebuie să introducă utilizarea
etanolului.Agricultorii trebuie să primească stimulente pentru cultivarea porumbului, rapiţei şi a
altor materii brute. Guvernele trebuie să finanţeze extinderea reţelei de staţii pentru alimentarea cu
noul carburant şi trebuie să impună instituţiilor statului să utilizeze vehicule pe bază de biodiesel
sau etanol.
3. Descrierea procesului tehnologic
3.1 Aspecte teoretice ale procesului unitar de fermentaţie
3.1.1 Analiza produsului finit
Etanolul sau alcoolul etilic este un compus chimic care face parte din clasa compuşilor
hidroxilici, mai exact din clasa alcoolilor. Industrial etanolul se obţine prin fermentaţie folosind
glucoză produsă din zahăr, obţinut din hidroliza amidonului, în prezenţa drojdiei şi a unei
temperaturi de sub 37°C.
Formula structurală a etanolului este următoarea:
Etanolul este un compus chimic lichid incolor şi inflamabil. Acesta se amestecă cu apa în
orice proporţie şi formează amestecuri azeotrope care pot conţine până la 96% alcool etilic. Este un
solvent excelent pentru multe substanţe şi este folosit în producerea parfumurilor, lacurilor, a
6
celulozei şi a explozivilor. Marea majoriatate a etanolului industrial este denaturată pentru a nu
putea fi consumată pe post de bautură.
Gruparea hidroxil face ca, în general, alcoolul să fie moleculă polară. Acele grupări pot
forma legături de hidrogen una cu alta şi cu alţi compuşi. La alcooli există două posibilităţi de
dizolvare: tendinţa grupei polare -OH de a-l face solubil în apă şi cea a catenei laterale de a i se
opune. De aceea, metanolul, etanolul şi propanolul sunt solubile în apă deoarece influenţa grupării
hidroxil este mai puternică decât cea a catenei. Datorită legăturii de hidrogen, alcoolii tind să aibă
puncte de fierbere mai ridicate faţă de hidrocarburi şi eteri. Toţi alcooli simpli sunt solubili în
solvenţi organici. Legăturile de hidrogen arată că alcooli pot fi folosiţi ca solvenţi proteici.
În tabelul 3.1 sunt prezentate câteva dintre proprietăţile fizice, chimice si termodinamice ale
alcoolului etilic.
Tab. 3.1 Proprietăţile alcoolului etilic
Nume IUPAC Etanol
Nume uzual Alcool etilic
Formulă chimică C
2
H
5
OH sau C
2
H
6
O
Masa moleculară 46.07 g/mol
Culoarea Lichid incolor
Punctul de solidificare 158,8 K (-114,3 °C)
Punctul de fierbere 351,6 K (78,4 °C)
Punctul triplu 159 K (-114°C)
Punctul critic 514 K (241°C), 63 bar
Presiunea de vapori 58,7 hPa
Entalpia de formare, Δ
fus
H 4,9 kJ/mol
Entropia de formare, Δ
fus
S 31 J/mol·K
Entalpia de vaporizare, Δ
vap
H 38,56 kJ/mol
Densitate 0,7894 g/cm³
Vâscozitate 1,19 cP a 20ºC
Δ
f
H
0

liq
-277,38 kJ/mol
S
0

liq
159,9 J/mol·K
Căldura specifică, C
p
112,4 J/mol·K
Δ
f
H
0

gas
-235,3 kJ/mol
S
0

gas
283 J/mol·K
C
p
65.21 J/mol·K
Punctul de aprindere 17°C
Punctul de autoaprindere 425°C
Limita de explozie 3.5-15%
pH 7.0
Solubil în Apă, cetone şi eteri
Solubilitate în apă Total miscibil
Densitatea optică n
D
20
= 1.36
Indicele de refracţie 1.36
7
Alcoolul etilic poate afecta sistemul nervos central, dând stări de euforie, dezechilibre majore,
somnolenţă, halucinaţii, confuzie şi în acelaşi timp încetineşte reflexele. În concentraţii mai mari
poate afecta mişcarea, împiedică coordonarea corectă a mâinilor, picioarelor, pierderea temporală a
vederii, etc. În unele cazuri poate produce o iritabilitate crescută a persoanei intoxicate, precum si
stare de agresivitate a acesteia; în alte cazuri poate produce lezarea zonei care controlează
impulsurile, producând impulsuri incontrolabile sau convulsii. În ultimul caz poate induce coma
alcoolică, iar ulterior aceasta poate conduce la moarte persoana intoxicată.
3.1.2 Materii prime şi auxiliare
Materiile prime folosite la producerea alcoolului prin fermentatie se pot clasifica astfel:
- materii prime amidonoase:
- cereale: porumb, secara, grau, orz, ovaz, orez, sorg etc.;
- cartofi;
- radacini si tuberculi de plante tropicale: radacini de manioc, tuberculi
de batate etc.;
- materii prime zaharoase:
- sfecla si trestia de zahar;
- melasa din sfecla si trestie de zahar;
- struguri, fructe, tescovine dulci etc.;
- materii prime celulozice:
- deseuri din lemn de brad, molid, fag etc.;
- lesii bisulfitice rezultate de la fabricarea celulozei;
- materii prime care confln inulina si lichenina:
- tuberculi de topinambur;
- radacini de cicoare;
- muschi de Islanda.
Cele mai utilizate materii prime sunt cerealele, cartofii si melasa.
Tab. 2 Compoziţia chimică medie a cartofilor (Kreipe, 1972)
Compusul Valori medii Limite de variatie
Umiditate, % 75,0 68,0-85,0
Substance extractive neazotoase,
din care amidon, %
20,85
18,0
19,5-23,0
14,0-22,0
Proteine, % 2,0 0,7-3,7
Lipide, % 0,15 0,04 - 1,0
Celuloza, % 1,0 0,3-3,5
8
Substante minerale, % 1,0 0,5-1,0
Amidonul este foarte răspândit în regnul vegetal, constituind rezerva de glucoză a plantelor.
Amidonul este sintetizat de plante din CO
2
şi H
2
O sub acţiunea luminii solare cu ajutorul clorofilei.
Fazele principale ale sintezei amidonului constau în producerea întâi a glucozei, şi apoi
condensarea cât mai multor molecule de glucoză, formându-se, lanţul polizaharidic, amidonul.
Din punct de vedere al compoziţiei chimice, amidonul nu este o substanţă omogenă, el fiind
alcătuit din doi componenţi principali.
Deosebirea celor doi componenţi este de ordin structural.
Amiloza este un polimer liniar, format din molecule de D-glucoză legate prin legături α(1-4)
glicozidice. Molecula de amiloză are un grad de polimerizare cuprins între 500 şi 6000 unitati
glicozil.
O
H
O
H
HO
H
OH
H
H
OH
O
H
O
H
HO
H
OH
H
H
OH
O
H
O
H
HO
H
O
OH
H
H
OH
Figura 3.2 Structura liniară a amilozei
Amiloza este solubilă în apă caldă, dând o soluţie coloidală opalescentă, fără să cleifice.
Reacţionează cu iodul dând o coloraţie albastră. Prin hidroliză sub acţiunea amilazei se obţine
maltoza.
Amilopectina este componentul ramificat al amidonului, format din resturi de α-D-glucoză cuplate
în principal cu legături α(1-4) şi legături de ramnificare α(1-6) în proporţie de 5-6 %.
O
H
O
H
HO
H
OH
H
H2C
H
OH
O
H
O
H
HO
H
OH
H
H2C
H
O
O
H
O
H
HO
H
O
OH
H
H2C
H
OH
O
H
O
H
HO
H
OH
H
H
OH
Figura 3.3 Structura amilopectinei
În apă caldă, amilopectina formează un clei, gelificându-se.
La receptia cartofilor se determina continutul in amidon cu ajutorul balantelor de amidon
(Reimann, Parow, Eckert) (Eckert, 1987; Goslich, 1984). in locul contjnutului in amidon se foloseste,
9
astazi, "substanta fermentescibila", prin hidroliza totala a materiei prime cu enzime adecvate si
determinarea glucozei formate prin metoda enzimatica (Senn, 1988).
Materiile auxiliare. Cele folosite la fabricarea alcoolulul sunt:
- maltul verde ;
- preparatele enzimatice microbiene;
sarurile nutritive:
- factorii de crestere:
- acidul sulfuric;
- antispumantii;
- antisepticele ;
- dezinfectantii.
Maltul verde este folosit ca agent de zaharificare a plamezilor din cereale si cartofi, datorita
continutului sau in enzime amilolitice. Se obtine dupa o tehnologie asemanatoare cu cea de
producere a maltului pentru bere, cu deosebirea ca durata de germinare este mai lunga,
urmarindu-se acumularea unei cantitati maxime de amilaze.
Criteriile care la baza aprecierii caliatăti malţului sunt: aspectul exterior şi activitatea enzimatică. În
tabelul 4 este prentată aprecierea în funcţie de activitatea α si β – amilolitică calităţii malţului
verde.
Tab. 4 Aprecierea calităţii maltului verde în funcţie de activiatea α si β – amilolitică (Banu, 1998)
Caliatatea malţului verde Activiatea α – amilolitică
(SKB)
1
Activitatea β – amilolitică
(°WK)
*
Excepţională - peste 450
Foarte bună peste 64 401 – 450
Bună 53 – 64 351 – 400
Satisfacătoare 41 – 52 300 – 350
Nesatisfăcătoare sub 41 sub 300
Malţul verde este mărunţit în mori cu disc sau cu ciocane pe cale umedă, fiind transformat într-un
lapte înainte de folosirea lui în proces. Cantitatea de apă care este introdusă în această etapă este de
250 – 300 l/100kg malţ verde. Laptelui de malţ i se adaugă formalină 40%, în cantităţi de 150 –
200 ml la 1000 l plămadă, pentru a se împiedica ulterioarele infecţii cu bacterii care ar putea avea
loc în timpul zaharificării. O altă substanţă care s-ar putea adauga pentru a stopa aceste este infecţii
1
* Activităţile enzimatice raportate la substanţa uscată a malţului verde.
* SKB reprezintă grame de amidon solubil dextrinizat de către 1 g malţ verde, in timp de 60 min la 20°C
*(°WK) reprezintă grame de maltoză rezultate prin acţiunea extractului provenit din 100 g malţ verde asupra unei
soluţii de amidon solubil 2%, in timp de 30 min, la 20ºC si la pH = 4,3.
10
este aldehida formică, dar din pacate aceasta nu poate fi eficientă decât în primele ore ale
fermentaţiei deoarece este transformată fie în acid formic fie în alcool metilic.
Preparatele enzimatice microbiene se obtin prin cultivarea in conditii absolut pure a unor
tulpini de bacterii si mucegaiuri pe medii de cultura adecvate,urmata de purificarea preparatului
brut rezultat. In comparatie cu maltul verde, ele prezinta urmatoarele avantaje:
- activitate enzimatica standardizata, care se modifica putin la depozitare;
-α - amilaza bacteriana se caracterizeaza printr-o termorezistenta mult mai ridicata (pana la
11O°C);
-sunt mai sarace in microorganisme daunatoare;
-se obtin randamente mai ridicate in alcool, deoarece pot hidroliza si alte
poliglucide;
-sunt necesare spatii mai reduse la depozitare si transport;
-se economisesc cheltuielile legate de producerea si maruntirea maltului verde.
3.1.3 Analiza parametrilor de operare
Fermentaţia alcoolică în condiţii industriale foloseşte substraturi naturale bogate în glucide
fermentescibile, iar viteza de fermentare şi transformare a substratului sunt dependente de diferiţi
factori, cum ar fi: factorii biologici şi factori fizico – chimici.
Procesul de fermentaţie decurge în conditii blânde, în comparaţie cu procedeul de sinteză al
etanolului. Astfel, temperaturile de fermentare sunt cuprinse între 30 şi 40°C, se lucrează la
presiune atmosferică sau puţin mai mare decât aceasta, în condiţii de sterilitate şi în lipsa
oxigenului .
În funcţie de prezenţa oxigenului în mediul supus fermentării, drojdiile se pot comporta astfel: în
imersare, celulele de drojdie produc fermentarea glucidelor, obţinând o cantitate de energie mică
(2 moli ATP/mol de glucoză fermentată), de aceea se foloseşte o cantitate mai mare de zahăr
pentru obţinere de energie, creşterea numărului de celule are loc foarte lent; dacă mediu este foarte
puternic aerat, are loc procesul invers fermentaţiei, şi anume respiraţia. Deoarece în prezenţa
oxigenului oxidarea are loc până la produşii finali (CO
2
şi H
2
O) cantitatea de energie este mult mai
mare, pentru acelaşi echivalent energetic consumându-se o cantitate mai mică de zahăr.
Cantitatea de zahăr influenţează direct proporţional viteza de fermentare atunci cand se situează în
limite de 5-12%. Cu creşterea concentraţiei de zahăr, anumite drojdii mai sensibile suferă o
inhibare în activitate. Drojdiile de fermentaţie sunt osmotolerante şi produc fermentaţie bună a
11
substraturilor care au o concentraţie de zahăr de circa 170-250 g zahăr/dm
3
. Plămezile amidonoase
folosite industrial ca substraturi bogate în zahăr, trebuie să sufere o hidroliză enzimatică, în urma
căreia sunt transformate în glucoză, maltoză, dextrine cu molecule mici, acestea din urmă fiind
transformate în alcool etilic.
pH-ul mediului are un rol important deoarece, în fucţie de pH, se cunosc două forme ale
fermentaţiei: fermentaţia alcoolică propriu-zisă care se desfaşoară la pH = 3.5 – 5, când se
formează preponderent alcool etilic şi dioxid de carbon, cu produşi secundari obţinuţi în cantităţi
foarte reduse, şi fermentaţia la pH alcalin, când pe lângă produşii pricipali substratul poate fi
transformat în glicerol până la 30 % din zahărul fermentat. De obicei, fermentaţia alcoolică la
scară industrială, are un pH iniţial de 4-6, în funcţie de capacitatea de tamponare a mediului. Dacă
pH-ul în timpul fermentaţiei este mai mic de 5, creşterea bacteriană este puternic inhibată. Pentru
majoritatea tulpinilor de Saccharomyces cerevisiae valoarea pH-ului este situată între 2,4-8,6 cu
un optim la 4,5.
Sărurile minerale. Substanţele chimice existente sau adăugate pot influenta procesul de
fermentaţie. Fosfaţii au o influentă pozitivă, deoarece participă la formarea acizilor adenilici şi la
formarea esterilor fosforici ai glucidelor, forme în care sunt transportate în celulă şi fermentate,
conducând la o dezvoltare rapidă a drojdiilor. Dioxidul de sulf se adaugă în cantităţi mici de 200-
500 mg/dm
3
pentru a favoriza activitatea drojdiilor fermentative care sunt sulfitorezistente.
SO
2
influenţează viteza de fermentare., dacă doza de SO
2
introdusă este mai mare, fermentaţia
alcoolică este deviată de la forma de bază, conducând la formarea în exces a glicerolului, a
acidului acetic şi a unor cantităţi mai mici de alcool etilic.
Fermentaţia alcoolică poate avea loc între 0 şi 35°C. În funcţie de specia de drojdie folosită
predominantă sau folosită în cultura pură, temperaturile optime pentru fermentaţia alcoolică se
situează în jurul a diferite valori. Pentru Saccharomyces cerevisiae, optimul este în jurul valorii de
28-30°C. În procesul discontinuu de fermentaţie, temperatura optimă de lucru se situează puţin
sub temperatura optimă de creştere. Acest lucru se atribuie inhibiţiei datorate etanolului la
temperaturi ridicate. In acest caz, viteza de producere a etanolului este mai mare decât viteza de
transport prin membrană. Aceasta conduce la o acumulare de etanol, inhibiţia unor enzime şi
ulterior moartea celulei.
Fermentaţia decurge mai repede dacă celulele folosite sunt în fază exponenţială de creştere sau la
începutul fazei staţionare de creştere, în timp ce drojdiile autolizate îşi pierd proprietăţile
fermentative, ca rezultat al hidrolizei proteinelor intracelulare. Viteza de fermentare depinde şi de
numărul de celule/cm
3
mediu, viteza creşte cu numărul de celule. Această concentraţie este bine
12
stabilită în practică din consideraţii economice, ea fiind de 10
6
-10
7
celule/cm
3
, pentru declanşarea
rapidă a fermentaţiei.
Etanolul este toxic pentru drojdie. Efectul cel mai vizibil este asupra membranei celulare; efectul
cel mai toxic a fost postulat ca distrugerea membranei sau schimbarea proprietăţilor ei. Etanolul
inhibă atât creşterea cât şi producţia de alcool într-un mod noncompetitiv. La concentraţii de până
la 2%, la majoritatea drojdiilor efectul inhibitor este neglijabil. La concentraţii mai mari efectul
etanolului este mai evident. La concentraţii de etanol mai mari de 110 g/L, sinteza etanolului se
opreşte la majoritatea tulpinilor. Totuşi, la tulpinile alcoolorezistente, se poate obţine etanol chiar
şi la concentraţii de 20%.
3.1.4 Sursa de microorganisme
Fermentaţia alcoolică este un proces anaerob prin care glucidele fermentescibile sunt metabolizate
prin reacţii de oxidoreducere, sub acţiunea echipamentului enzimatic al drojdiei, în produşi
principali (alcool etilic, CO
2
) şi produşi secundari (alcooli superiori, acizi, aldehide, etc).
Cele mai utilizate microorganisme sunt drojdiile Saccharomyces, care prin fermentarea glucidelor,
pot să producă mai mult de 8
0
alcool etilic.
Fermentaţia alcoolică este un proces întâlnit şi la alte microorganisme: Bacillus macerans,
Clostridium acetonoetilicus, Zymomonas mobilis, acestea produc cantităţi mai reduse de alcool
etilic comparativ cu drojdiile şi nu sunt folosite foarte des.
În funcţie de modul în care drojdiile se comportă în timpul fermentaţiei acestea se pot clasifica în
următoarele categorii:
- de fermentaţie superioară;
- de fermentaţie inferioară.
După un alt criteriu, drojdiile folosite la fermentarea plămezilor fermentescibile se pot clasifica
astfel:
- drojdii lichide pregătite;
- drojdii speciale pentru alcool uscate sau sub formă comprimată;
- drojdii de panificaţie.
Saccharomyces cerevisiae este un organism cu care se lucrează uşor, deoarece este nepatogen, şi
datorită multitudinii de aplicaţii apărute de-a lungul timpului în obţinerea de produse consumabile,
13
ca etanolul sau drojdia, a fost clasificat ca organism GRAS (generally regarded as seif = organism
considerat sigur, netoxic). De asemenea, fermentaţia şi procesele tehnologice de producţie la scară
largă cu Saccharomyces cerevisiae fac ca acest organism sa fie atractiv, la îndemână, pentru câteva
scopuri biotehnologice. Un alt motiv important pentru a justifica utilizarea microorganismului
Saccharomyces cerevisiae în cadrul biotehnologiei îl reprezintă susceptibilităţile sale la
modificările genetice prin tehnologia ADN recombinant, care a fost mai departe înlesnite de
accesul la secvenţa genomică completă a Saccharomyces cerevisiae.
Drojdia Saccharomyces cerevisiae este unul dintre cele mai simple organisme eucariote, cu o
mărime a genomului de trei ori mai mare decât al bacteriei Echerichia coli. Metabolismul acestei
drojdii este extrem de adaptabil, ea fiind capabilă să crească pe o varietate foarte mare de
substraturi, în condiţii favorabile putând creşte în prezenţa unor concentraţii mari de etanol.
Saccharomyces cuprinde 45 de specii de activitate preponderent fermentativă. Dintre toate acestea,
reprezentante sunt: Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, Saccharomyces
cerevisiae var. elipsoideus, Saccharomyces bayanus. Pentru fermentaţia alcoolică în urma căreia
se obţine preponderent alcoolul etilic se foloseşte cel mai adesea Saccharomyces cerevisiae.
Saccharomyces cerevisiae izolată din bere şi ulterior din vin, după cultivarea pe extract de malţ
timp de 3 zile, se prezintă sub forma unor celule sferice, elipsoidale, cilindrice, alungite, dispuse
izolat sau în perechi şi ocazional formează lanţuri şi aglomerări. Celulele de Saccharomyces
cerevisiae au dimensiuni medii de (3-7) × (4-14) μm.
Se întâlnesc şi celule filamentoase care ajung la 30 μm lungime. În mediu lichid formează
sediment şi ocazional un inel incomplet. Drojdiile din acest tip fermentează glucoza, galactoza,
zaharoza, maltoza, 1/3 din rafinoză şi dextrinele. De asemenea ele asimilează alcoolul etilic,
glicerina şi acidul lactic. Saccharomyces cerevisiae suportă bine aciditatea şi alcoolul şi se
dezvoltă optim între 25 şi 30
0
C. Datorită capacităţii lor de a produce alcool (până la 14%).
Drojdiile din acest tip prezintă interes pentru industria fermentativă şi în laborator pot fi crescute la
30
0
C, pe mediu complet (extract de drojdie 1%, peptonă 2%, glucoză 2% sau K
2
HPO
4
0,2%,
MgSO
4
0,1%, (NH
2
)SO
4
0,1%, autolizat de drojdie 1%) şi sunt utilizate în producţia de proteine.
3.1.5 Analiza comparativă a procesului tehnologic
Fermentarea este un proces biochimic care se poate desfăşura atât în regim continuu, cât şi în
regim discontinuu. Atât regimul continuu, cât şi cel discontinuu prezintă avantaje şi dezavantaje.
14
Dacă comparăm un reactor discontinuu (DC) si unul continuu(D), şi dacă densitateta mediului de
reacţie este constantă, ecuaţiile celor două reactoare conţin aceeaşi integrală şi prin urmare, din
punct de vedere al performanţei tehnice sunt echivalente.
Însă atunci când se doreşte selectarea tipului de reactor, pe lângă identitaea conversiei finale
realizate, trebuie să fie luate în calcul şi alte aspecte.
În cazul operarii în regim discontinuu se poate atinge o canversie a substratului mai mare decât în
cazul oprării continue, deaorece timpul pe care moleculele de substrat îl petrec în interiorul
reactorului este mai mare. Reactorul discontinuu este versatil, iar operarea lui este realtiv simplă.
Pe de altă parte manopera este importantă şi automatizarea pretenţioasă. Reactorul cu deplasare are
o operare pretenţiosă şi este rigid în exploatare, necesitând tehnicitate ridicată a operatorului.
3.2 Fazele procesului tehnologic
Fabricarea alcoolului din cartofi se poate face prin două grupe de procedee:
-cu fierbere sub presiune a materiei prime (HDV);
-fara fierbere sub presiune (DSA).
Procedeele clasice (HDV) de producere a alcoolului din cartofi se bazează pe
fierberea sub presiune a materiei prime la 150-165°C, care se face in scopul gelificării şi
solubilizarii amidonului, astfel încât acesta să poată fi atacat de catre amilaze la zaharificare.
Aceste procedee prezintă urmatoarele dezavantaje:
-consumul de energie termică este ridicat ;
-modul de lucru este, de regulă, discontinuu iar posibilităţile de recuperare a căldurii sunt
reduse;
-datorita solicitării termice ridicate a materiei prime (150-165°C) se formează produşi
secundari,melanoidine si caramel;
- plămezile obţinute nu sunt omogene, iar borhotul rezultat are o valoare furajera mai
scăzută.
Procedeele de prelucrare fără presiune (DSA) se bazează pe faptul că energia termică
necesară pentru fierberea sub presiune este înlocuită, în mare parte, prin energia de marunţire a
materiei prime, astfel încat amidonul granular sa poatp fi fluidificat si zaharificat. Necesarul de
energie electrică pentru marunţire variază, in funcţie de gradul de marunţire dorit si de procedeul
15
folosit, intre 16 si 30 kWh /t cereale, fiind mult mai scăzut decât necesarul de energie termică de
la fierberea sub presiune.
Recepţionarea şi depozitarea materiei prime
La recepţia cartofilor se determină conţinutul în amidon cu ajutorul balanţelor de amidon
(Reimann, Parow, Eckert) (Eckert, 1987; Goslich, 1984).În locul conţinutului în amidon se
foloseste, astăzi, "substanţa fermentescibilă", prin hidroliza totala a materiei prime cu enzime
adecvate si determinarea glucozei formate prin metoda enzimatică (Senn, 1988).
Transportul materiei prime se face fie pe linii rulante mecanizate fie prin descărcarea manuală a
sacilor în funcţie de tipul de funcţionare a procesului continuu, semicontinuu sau discontinuu.
Precurăţarea materiei prime
Precurăţirea are rolul de a îndepărta urmele de praf sau alte microorganisme de infecţie care
ar putea infecta cultura de drojdie.
Cântărirea
Se foloseşte un cântar basculă automat, încărcare-descărcare.
Mărunţirea
Mărunţirea cartofilor se face în funcţie de procedeul de prelucrare aplicat. Procedeul de prelucrare
fără presiune necesită o mărunţire optimă a materiei prime, astfel încât să se obţină randamente
maxime în alcool, cu consum minim de energie.
Printr-o simplă măcinare uscată sau umedă nu se poate obţine granulaţia dorită a măcinişului, ceea
ce conduce la o zaharificare incompletă şi la o micşorare a randamentului în alcool. Din acest
motiv se recomandă mai întâi o măcinare uscată cu ajutorul unei mori cu ciocane, cu sită cu
ochiuri mari, urmând ca cea de-a doua mărunţire, umedă, să se facă după fluidificare într-o moară
cu discuri.
În funcţie de modul cum se realizează mărunţirea, diferitele procedee de obţinere ,fără presiune, a
plămezilor din cartofi se pot clasifica astfel: procedee cu măcinare uscată; procedee cu măcinare
umedă; procedee cu măcinare uscată şi umedă; procedeul cu dispersie.
Aceste procedee se pot folosi, în practică, fără recircularea borhotului sau cu recircularea
borhotului.
Fluidificarea
16
Materia primă cântărită este trimisă la moara cu ciocane unde se adaugă enzima de fluidificare şi
apa de proces. Plămada rezultată este trecută într-un schimbător de căldură în care se încălzeşte
până la temperatura de 70-80˚C, cu ajutorul plămezii care circulă în contracurent. Gelifierea
plămezii are loc într-un ejector, iar fluidificarea are loc într-un fierbător. Plămada este
omogenizată de o moară cu discuri după care este răcită într-un schimbător de căldură în spirală
până la temperatura de zaharificare. După ce ajunge la temperatura de zaharificare se adaugă
enzima de zaharificare, se lasă în repaus 30 minute pentru zaharificarea plămezii.Această
zaharificare este necesară deoarece drojdiile fermentescibile nu produc amilaze şi nu pot produce
hidroliza enzimatică a polizaharidelor. După aceasta se continuă răcirea până la temperatura de
20-25˚C într-un schimbător de căldură cu plăci. Avantajul folosirii acestei metode constă într-o
economie totală de energie.
Însămânţarea
Pentru fermentarea plămezilor se pot folosi drojdii lichide ( cultivate în fabrică ), drojdii speciale
pentru alcool ( uscate sau comprimate ) sau drojdii de panificaţie. În ultimul timp se folosesc pe
scară tot mai largă drojdiile uscate în locul celor lichide, deoarece acestea pot fi imediat utilizate
după o prealabilă hidratare, au o bună conservabilitate şi se dozează mai uşor. În cazul drojdiilor
lichide se folosesc 1-3 l /hl plămadă, în cazul drojdiilor uscate 10-20g/hl plămadă, iar în cazul
drojdiilor comprimate 100-200g/hl plămadă. Într-un gram de drojdie uscată se află
20-25 miliarde de celule de drojdie.
Drojdiile utilizate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-să aibă o putere alcooligenă ridicată,
- să se poată acomoda la plămezile acide din cartofi,
-să declanşeze rapid fermentaţia,
-să formeze o cantitate mică de spumă de fermentare
-să producă o cantitate cât mai mică de hidrogen sulfurat şi alte substanţe de gust şi arome
nedorite.
Se observă că drojdiile lichide şi drojdia comprimată au o putere alcooligenă mai scăzută decât
majoritatea drojdiilor uscate, astfel încât costurile mai mari ale drojdiilor uscate se compensează în
scurt timp prin randamente mai ridicate în alcool.
Cultivarea drojdiilor în fabrică se face prin procedeul simplificat cu acid sulfuric, astfel încât se
poate lucra mai mult timp fără a se procura o nouă drojdie.
Fermentarea
Fermentarea plămezii principale are o durată de 72 de ore şi cuprinde cele trei faze:
- faza iniţială, circa 22 de ore;
17
- faza principală, circa 18 ore;
- faza finală, circa 32 de ore.
Pentru scurtarea duratei de fermentare până la 48 de ore, se pot folosi următoarele metode:
- pornirea fermentaţiei la temperatură mai mare de 24-25˚C, prin care se reduce faza iniţială
la 4-6 ore,
- folosirea de borhot lichid recirculat (maximum 60%) la obţinerea plămezii prin care se
declanşează mai rapid fermentaţia, scurtându-se faza iniţială până la 2-3 ore;
- utilizarea unei cantităţi mai mari de lapte de slad pentru a asigura cantităţi suficiente de
amilaze, pentru zaharificarea secundară;
- folosirea unei cantităţi mai mari de plămadă de drojdie de 10-15%;
- conducerea fermentaţiei la temperaturi mai ridicate de 35-36˚C;
- folosirea preparatelor enzimatice microbiene, care produc o hidroliză mai avansată a
amidonului până la glucoză, fără formare de dextrine limită, scurtându-se faza finală a
fermentaţiei.
Controlul microbiologic al plămezilor de cartofi este important pentru stabilirea stării fiziologice a
drojdiilor şi pentru depistarea microorganismelor de infecţie. Astfel, în plămezile de drojdie
trebuie să varieze între 50 şi 300·10
6
celule/ml de plămadă. Valorile sub 50·10
6
celule/ml denotă o
multiplicare slabă a drojdiei. Infecţiile bacteriene sunt periculoase deoarece consumă zahăr pentru
metabolismul propriu, iar acizii organici formaţi (lactic, butiric) inhibă activitatea drojdiei. De
asemenea, în urma infecţiilor cu bacterii are loc o creştere a conţinutului în acroleină a alcoolului
produs aceasta putând fi redusă printr-o acidulare specială a plămezii principale şi a plămezii de
drojdie.
Distilarea
Plămada fermentată este un amestec apos de diferite substanţe aflate în soluţie sau în suspensie, fie
provenite din materiile prime şi auxiliare, fie produse ale fermentaţiei alcoolice. Concentraţia
alcoolică a plămezii variază între limite foarte largi, cuprinse între 6 şi 12% vol., în funcţie de
materia primă prelucrată în procesul tehnologic aplicat. Separarea alcoolului etilic din acest
amestec se bazează pe diferenţa de volatilitate dintre alcool şi apă. Se observă antrenarea unor
produse secundare de fermentaţie cu alcoolul la distilare motiv pentru care se recurge la o rafinare.
În urma distilării rezultă borhot şi alcool brut.
Rafinarea
18
Rafinarea este operaţia de purificare şi concentrare în alcool, a alcoolului brut, în vederea obţinerii
alcoolului etilic rafinat, cu concentraţie alcoolică de circa 96% vol. Rafinarea se poate face pe cale
fizică (rectificare) sau pe cale chimică.
Rafinarea chimică constă în tratarea alcoolului brut cu substanţe chimice, în vederea transformării
unor impurităţi din formă volatilă în formă nevolatilă (fixă). Separarea impurităţilor prin rectificare
se bazează pe diferenţa de volatilitate şi solubilitate a amestecului alcool etilic-apă. În urma
rectificării rezultă frunţi, cozi, ulei de fuzel şi alcool rafinat.
3.3 Schema bloc al etapelor procesului de obţinere al alcoolului şi schema instalaţiei
tehnologice
19
Cartofi
Apă
proces
Drojdi
e
Fluidificare
Răcire 35°C
Zaharificare
Răcire
Inoculare
Răcire
Rectificare
Distilare
simplă
Fermentare
Alco
ol
etilic
Ap
ă
lut
er
H
2
SO
4
Prefermentare
Multiplicare
în
laborator
C
O
2
Fr
unţ
i
Co
zi
Bo
r-
hot
Enz.
zah.
Enz.
fl.
20
SC – Schimbător de căldură 1 - Transportor elicoidal
R – Blaz 2 - Cântar
P – Produs 3 - Moară
MP – Materie primă 4 - Fierbător
AS – Apă de spălare 5 - Zaharificator
AR – Apă reziduală 6 - Reactor
7 - Coloană de distilare
8 - Coloană de rafinare
9 - Rezervor CO
2
10 - Rezervor enzime fluidificare
11 - Rezervor enzime zaharificare
12 - Rezervor plămadă drojdie
21
4. Locul şi rolul bioreactorului
4.1 Stoechiometria reacţiei
Procesele de biosinteză pot fi considerate ca o transformare a substratului în prezenţa oxigenului
(pentru procese aerobe) şi/sau a unei surse de azot, de obicei NH
3
sau săruri de amoniu (pentru
procesele anaerobe).
Indiferent de tipul procesului biologic, aerob sau anaerob, acesta poate fi exprimat cu ajutorul
ecuaţiiilor stoichiometrice.
Aceasta este un proces anaerob prin care glucidele fermentescibile sunt metabolizate prin reacţii
enzimatice de drojdie. În timpul fermentaţiei se obţin produşi primari şi secundari, aceştia
provenind din două reacţii care se desfăşoară în paralel. Astfel o parte din nutrienţi sunt
comsumaţi de celulă pentru a se multiplica, iar cealaltă parte din nutrienţi sunt consumaţi prin
transformare în alcool etilic şi dioxid de carbon.
Ecuaţia stoichiometrică de transformare a substratului în produşi este:
1,3 C
6
H
12
O
6
+ 0,2 NH
3
→ CH
1.8
N
0.2
O
0.5
+ 2,3 CO
2
+ 2,25 C
2
H
5
OH +0,45 H
2
O
.
O reacţie biochimică se poate scrie schematic:
S → X + P
Cantităţile transformate şi formate în cursul unui proces biologic pot fi exprimate prin mai multe
variabile de transformare:
- randamentul de utilizare a substratului, Y
xs
S
X
Yxs


·
g/g sau g/mol
unde: ΔX – cantitateade biomasă formată, g/l;
ΔS – cantitatea de substrat consumat g/l sau mol/mol.
- conversia, x
s
so
s so
s
c
c c
x

·
unde: c
so
-c
s
– cantitatea de substrat transformat;
c
so
– cantitatea iniţială de substrat.
22
4.2 Caracterizarea microbiologică şi fiziologică a tulpinii microbiene folosite
Saccharomyces cerevisiae face parte din regnul Protista, fiind un microorganism unicelular de tip
eucariot. Se reproduce asexuat, prin, înmugurire sau diviziune, şi sexuat, prin spori. Se întâlneşte
în toate mediile de viaţă : sol, apă, pe suprafaţa fructelor,florilor, tulpini unor plante, la animale şi
om în tubul digestiv. Celulele au diametre cuprinse între 4 – 14 μm, cu formă ovală sau
elipsoidală. În medii de cultură lichide fermentează glucide, producând tulburarea mediului, iar pe
medii solidificate formează colonii circulare cu profil neted sau lenticular şi cu marginea uniformă
sau ondulată, cu aspect mat, cremos, de culoare alb-crem, cu diametrul 0,2-2 cm.
Necesită în mediul de cultură o sursă de carbon, o sursă de azot, săruri minerale şi factori de
creştere.Temperatura optimă de creştere este de 28 – 30 C, iar pH-ul optim este de 4-5 unitaţi de
pH.
Pentru a putea fi folosite în practică, drojdiile din acest gen sunt studiate şi selecţionate în funcţie
de unele proprietăţi care le recomandă pentru utilizare industrială precum:
- puterea alcooligenă – se referă la concentraţia maximă de alcool, exprimată în
ml/100 ml ce poate rezulta în urma fermentaţiei cu o anumită specie de drojdie.
Saccharomyces cerevisae pot produce 16 – 18%;
- alcoolorezistenţa se referă la proprietatea drojdiilor de a rezista la concentraţii
de alcool mai mari de 8%, drojdiile care nu rezistă sunt inhibate;
- sulfitorezistenţa – proprietatea de a rezista la concentraţii cuprise între 200-500
mg SO
2
/dm
3
. Tulpinile de Saccharomyces cerevisae sunt rezistenta la SO
2
, adesea
pentru inhibarea drojdiilor slab alcooligene este introdus SO
2
;
- osmofilia – proprietatea de a fermenta substraturi dulci cu concentraţii ridicate
de zaharuri;
- frigofilia – proprietatea de o produce fermentaţie la temperaturi scăzute. Este
importantă pentru păstrarea compuşilor de gust la obţinerea vinului;
- caracterul killer – proprietatea de a produce killină, care inhibă dezvoltarea
drojdiilor însoţitoare care pot duce la distrugerea procesului parţial sau total.
4.3 Calculul efectului termic
23
Ştiind entalpiile de formare a compuşilor care intervin în reactia biochimică ce are loc în reactor
putem calcula căldura de reacţie raportată la un mol de biomasă, care se calculează cu formula:

∆ ⋅ · ∆ f j r H H ν
unde: ΔH
r
este entalpia de reacţie,
υ
j
reprezintă coeficientul stoechiometric al componetului (convenţional se iau cu
„–„ reactanţii, iar cu ” + „ produşii) ,
ΔH
f
reprezintă entalpia de formare a fiecărui conpus.
În tabelul următor se dau entalpiile de formare a componenţilor mediului de reacţie:
Tabelul nr.5
Compus C
6
H
12
O
6
NH
3
CH
1,8
N
0,2
O
0,5
CO
2
C
2
H
5
OH H
2
O
ΔH
i
0
[kJ/mol]
-1264 -133 -91 -394,1 -288 -286
ΔH
r
se calculează cu formula următoare:
ΔH
r
= -1.3·(-1264) - 0.2·(-133) + 1·(-91) + 2.3·(-394.1) + 2.25·(-288) + 0.45·(-286)
ΔH
r
= -104.33 kJ/mol
4.4 Modele cinetice pentru transformarea microbiană
Pentru a produce etanol prin fermentaţie în mod eficient, este de dorit să reţinem o concentraţie
mare de drojdie producătoare de etanol în fermentator. În acest scop, reciclarea celulelor prin
separări cu membrane este una dintre cele mai promiţătoare abordări pentru viitor. Până acum,
fermentatoarele cu amestecare continuă cuplate cu filtrele membrană în procesul de reciclare a
celulelor au fost folosite foarte mult în experienţele de laborator. Ca rezultat, productivităţile
volumetrice de etanol ale acestor tipuri de fermentatoare s-au dovedit a fi mult mai mari decât în
cazul culturilor continue de tip batch şi a celor cu celule imobilizate.
Analizând datele experimentale obţinute prin procedeul celulelor reciclate pentru producţia de
etanol, s-au propus diferite modele biocinetice care includ efectele inhibitorii ale etanolului şi
celulelor. Este un lucru bine ştiut că producţia de etanol şi creşterea celulelor sunt inhibate de
etanol într-un mod necompetitiv.
Atfel au fost propuse mai multe modele cinetice care pot fi utilizate în procese continue cu
recircularea celulelor pentru obţinerea de etanol. Printre aceste sunt: modelul Damino, modelul
Jarzebski, modelul Groot şi modelul Warren.
24
5. Bilanţul de material şi termic pentru instalaţie
5.1 Bilanţ de materiale pentru aparatele instalaţiei
Pentru dimensionarea reactorului, trebuie să facem, în prealabil, bilanţul de materiale pe întreaga
instalaţie, determinand debitele care intră în fiecare aparat şi cantitatea de cartofi necesară obţinerii
producţiei impuse în datele de proiectare..
Cunoscând producţia de etanol, P, care trebuie să se obţină din instalaţie (P = 20000t/an), putem
afla producţia de alcool care se realizează într-o oră, ştiind că instalaţia funcţionează 8000 h/an, şi
anume:
alcool
h
kg
2500 P
t
P
P
·
·
Din tabelul de productivitate din „Manualul Inginerului de Chimie Alimentară”, Banu, C.,
reiese că:
100 kg cartofi..........20 kg amidon........12 l alcool..........9,47 kg alcool
P
c
kg cartofi.............y kg amidon....................................P kg alcool (2500)
unde: P
c
– cantitatea de cartofi ce trebuie introdusă în instalaţie pentru a obţine producţia de alcool
impusă, kg;
y – cantitatea de amidon rezultată din cartofi.
Astfel se obţine:
P
c
= 26400 kg/h cartofi
y = 5280 kg/h amidon
Moara
În moară are loc măcinarea materiei prime şi fluidificarea porumbului măcinat, pentru ca apoi să
fie fie introdusă in zaharificator.
Bilanţul de materiale pe moara este:
P
c
+ A
f
+ E
f
= Pl
f
25
unde: Pl
f
reprezintă cantitatea de plamadă fluidificată care iese din moară,
A
f
este cantitatea de apă necesară fluifidicării,
E
f
reprezintă catitatea de enzime de fluidificare.
Enzime de fluidificare (E
f
)
Cartofi (P
c
) Plămadă fluidificată (Pl
f
)
Apă (A
f
)
Conform Banu,C.-Manualul Inginerului de Chimie Alimentară pentru fluidificarea a 1000 kg
amidon sunt necesare 300 ml enzime de fluidificare şi că la 1000 kg cartofi supuse fluidizării este
necesar 1 m
3
de apă.
Ştiind cantitatea de amidon ,de 5280 kg, şi densitatea apei, ρ
apă
= 1000 kg/m
3
,reiese din calcule că
necesarul de apă în operaţia de fluidizare, A
f
este de:
apă kg 26400 A
ρ
1000
A
f
apă f
·
⋅ ·
c P
iar cantitatea de enzime necesare fluidificării, E
f
, dacă ρ
enzime fluid
= 1000 kg/m
3
este de:
re fluidifica de enzime kg/h 1.584 E
1000
ρ 10 300 y
E
f
fluid enzim
6
f
·
⋅ ⋅ ⋅
·

Din bilanţul de materiale realizat pe moară se poate determina plamada fluidificată ce iese din
moară:
kg/h 52802 Pl
E P A Pl
f
f c f f
·
+ + ·
Zaharificator
Enzimele de zaharificare transformă amidonul rezultat în etapa anterioară în glucoză.
Bilanţul pe zaharificator este:
Pl
f
+ E
zah
= Pl
zah
unde: Pl
zah
reprezintă cantitatea de plamadă zaharificată ce iese din zaharificator,
26
MOARĂ
E
zah
este cantitatea de enzime necesară zaharificării.
Enzime de zaharificare (E
zah
)
Plămadă fluidificată (Pl
f
) Plămadă zaharificată (Pl
zah
)
Din tabelul de productivitate dinBanu,C.-Manualul Inginerului de Chimie Alimentară se stie că la
1000 kg amidon necesarul de enzime de zaharificare este de 1200 ml, se mai cunoaşte şi că ρ
enzime
zah
= 1000 kg/m
3
, astfel se poate determina cantitatea de enzime necesare zaharificării, şi anume:
re fluidifica enzime kg/h 6.336 E
1000
1000 10 1200 5280
E
1000
ρ 10 1200 y
E
zah
6
zah
zah enzim
6
zah
·
⋅ ⋅ ⋅
·
⋅ ⋅ ⋅
·


Din ecuaţia de bilanţ se poate determina cantitatea de plămadă zaharificată care iese din
zaharificator:
tă zaharifica plamad ă kg/h 52810 Pl
Pl E Pl
zah
f zah zah
·
+ ·
Fermentator
În fermentator are loc reacţia propriu-zisă, în urma căreia substratul (glucoza) este transformată în
produs (alcoolul etilic). Glucoza este transformată în alcool etilic şi în alţi produşi secundari, dar în
cantitate mai mică.
În bioreactor intră cantitatea de plămadă zaharificată Pl
zah
, cantitatea de drojdie Dj, şi iese
cantitatea de plămadă fermentată Pl
ferm
şi cantitatea de CO
2
, D
CO2
, deci bilanţul este:
Pl
zah
+ Dj = D
CO2
+ Pl
ferm
unde: Pl
ferm
este cantitatea de plămadă fermentată rezultată din fermentator,
D
CO2
este cantitatea de CO
2
degajată în urma reacţiei ,
27
ZAHARIFICATOR
Dj este cantitatea de drojdie necesară fermentării substratului.
CO
2
(D
CO2
)
Plamada zaharificată (Pl
zah
)
Plamada fermentată (Pl
ferm
)
Drojdie (Dj)
Conform Banu, C.,-Manualul inginerului de chimie alimentară,cantitatea de drojdie care trebuie
introdusă în fermentator, Dj, se consideră 10 % din plamada zaharificată. Astfel:
Dj = 0.1 Pl
zah
Dj = 5281 kg/h
Stoechiometria recaţiei ce are loc în reactor este:
1,3 C
6
H
12
O
6
+ 0,2 NH
3
→ CH
1.8
N
0.2
O
0.5
+ 2,3 CO
2
+ 2,25 C
2
H
5
OH +0,45 H
2
O
Cunoscându-se masele moleculare pentru:
-glucoză M
gluc
= 180 kg/mol,
-celule M
celule
= 24 kg/mol,
-alcoolul etilic M
alc
= 46 kg/mol,
-dioxidului de carbon M
CO2
= 44 kg/mol ,
-amidonului M
amidon
= 162 kg/mol,
se pot calcula, în funcţie de stoechiometria reacţiei, cantităţile care trebuiesc obţinute în urma
reacţiei.
Cantitatea de glucoză, z, care se consumă în reacţie este:
kg/h 5866 z
M
M
y z
amidon
gluc
·
⋅ ·
Din stoechiometria reacţiei rezultă că:
28
FERMENTATOR
gluc
celule
ferm
M 1.3
M
z Dj

⋅ ·

gluc
CO2
CO2
M 1.3
M 2.3
z D


⋅ ·

gluc
alc
brut
M 1.3
M 2.25
z Al


⋅ ·
unde: Dj
ferm
este cantitatea de drojdie care se formează în timpul reacţiei, Al
brut
reprezintă cantitatea
de alcool care rezultă în urma reacţiei. Astfel se obţin:
Dj
ferm
= 601,69 kg/h D
CO2
= 2537 kg/h Al
brut
= 2594,789kg/h
Din bilanţul de materiale pe fermentator rezultă că, plamada fermentată care iese din reactor este:
Pl
ferm
= Pl
zah
+ Dj – D
CO2
Pl
ferm
= 55554 kg/h
Separare drojdie
Deoarece cantitatea de alcool care rezultă în urma fermentării nu este foarte mare, iar pe lângă
alcool etilic plamada fermentată contine şi drojdii care s-au dezvoltat în timpul fermentaţiei, este
necesar ca plămada fermentată să fie separată de aceste drojdii, înainte de a se introduce în coloana
de distilare.
Bilantul pentru această operaţie este:
Pl
ferm
= Pl
dist
+ Dj
s
unde: Pl
dist
este cantitaea de plamadă care se introduce în coloana de distilare,
Dj
s
este cantitatea de drojdie care se separă din plămada fermentată, se calculează cu relaţia:
Dj
s
= Dj + Dj
ferm
Plamadă fermentată (Pl
ferm
)
Plamadă distilată (Pl
dist
)
Drojdie (Dj
s
)
Din relaţia de mai sus se obtine o cantitate de drojdie care se separă Dj
s
= 5882 kg/h, iar plamada
care merge mai departe în operaţia de distilare Pl
dist
= 49672 kg/h.
Coloana de distilare
Plămada fermentată este un amestec de apă, produse de fermentare şi alte produse pe care le
aduce materia primă iniţială; în plămezile fermentate concentraţia în alcool etilic este 8-11%. Prin
distilare în coloana de distilare se elimină din amestecul de alcool, întâi frunţile cu temperatura de
fierbere mai mică decât alcoolul, apoi trece acesta şi la final compuşii cu temperaturi de fierbere
29
SEPARATOR
DROJDIE
mai ridicate. Impurităţile cele mai volatile părăsesc primele coloana de distilare, pe măsură ce
încălzirea continuă distilă alcoolul iar în la final rămân cozile.
Bilanţul pe coloana de distilare este:
Pl
dist
+ A
s
= Al
brut
+ B
h
unde: A
s
- este cantitatea de apă de spălare adăugată la distilare,
B
h
- borhotul obţinut în urma distilării.
Plamadă distilată (Pl
ferm
)
Apă spălare (A
s
) Alcool brut distilat (Al
brut
)
Borhot (B
h
)
Din „Manualul Inginerului de Chimie Alimentară” se cunoaşte că la 100 l plămadă fermentată se
obţin 110 l borhot. Cantitatea de borhot care rezultă în urma distilării este:
100
110
Pl B dist ⋅ ·
h
B
h
=54639 kg/h
Din bilantul de material pe coloana de distilare se poate determina cantitatea de apă de spălare care
trebuie introdusă în coloană.
A
s
= Al
brut
+ B
h
- Pl
dist
A
s
= 7562 kg/h
Coloana de rectificare
Se realizează în coloana de rectificare şi are scop concentrarea alcoolului etilic brut, în cazul de
faţă până la o fracţia masică a distilatului de 0.96 alcool. Alcoolul obţinut prin această operaţie
atinge maximul de concentraţie, de aceea se numeşte alcool rafinat.
Bilantul de coloana de rectificare este:
Al
brut
= Al
raf
+ R
unde: Al
raf
este cantitatea de alcool rafinat obţinut dupa rectificare şi este egal cu producţia (P),
R este cantitatea de reziduu care se obţine în blazul coloanei de rectificare.
30
COLOANĂ
DISTILARE
Alcool brut (Al
brut
) Alcool rafinat (Al
raf
)
Reziduu (R)
Cunoscându-se cantitatea de alcool care se obţine se poate determina din bilanţul de materiale
cantitatea de reziduu care se obţine în coloana de rectificare, şi anume:
R = Al
brut
– Al
rafinat
R = 94,789 kg/h
Verificarea bilanţului de materiale
Pc + A
f
+ E
f
+ Dj + A
s
– D
CO2
– Dj
s
– B
h
– Al
raf
– R = 2,728·10
-12
Deoarece diferenţa este foarte mică între debitele introduse în instalaţia de obţinerea a alcoolului
etilic şi cele evacuate din instalaţie, bilanţul de material pe instalaţia de obţinere a alcoolului etilic
se verifică.
5.2 Bilanţul termic pe reactor
Căldura de reacţie este preluată de către agentul termic, reprezentat de apa dedurizată.
Ecuaţia bilantului termic este:
(-Δ
r
H) · v
rx
· V = D
ma
· c
p
· (t
e
– t
i
)
unde: D
ma
– debitul de agent termic necesar preluării caldurii formate în timpul reacţiei,
V – volumul recatorului,
v
rx
este viteza de formare a biomasei,
c
p
– căldura specifică a agentului termic,
31
COLOANA
RECTIFICARE
t
e
– temperatura de ieşire a agentului termic,
t
i
– temperatura de intrare a agentului termic.
6. Dimensionarea reactorului
6.1 Calculul duratei de reacţie pentru modelul cinetic ales şi condiţiile de operare
6.1.1 Ecuaţiile modelului
Pentru calculul timpului de fermentare, precum şi pentru a vedea dependenţa concentraţiei de
celule c
x
, concentaţia de substrat c
s
, concentraţia de produs c
p
funcţie de timp, se utilizează
modelul studiat de Groot în anul 1992. Ecuaţiile acestui model sunt:
µ µ
m
1
P
Pm
¸

¸
_

,
n

¸
1
1
]

Ysx
1
Yxs
m
s
µ S X , P , ( )
+
¸

¸
_

,
q Ysx µ ⋅
ν Yps q ⋅
unde: μ este viteza specifică de creştere, h
-1
;
μ
m
– viteza specifică de creştere maximă, h
-1
;
P – concentraţia produsului kg/m
3
;
P
m
– concentraţia maxima de produs, kg/m
3
;
q – viteza specifică de consum a substratului,
m
s
– consumul necesar pentru întreţinere,
n – parametrul modelului ales;
32
q – viteza specifică de consum a substratului, h
-1
;
υ – viteza specifică de formare a producsului, h
-1
;
Y
xs
– randamentul de utilizare al substratului, g/g;
Y
ps
– randamentul de formare al produsului, g/g.
Parametrii modelului ales sunt:
μ
m
= 0.25 h
-1
n = 1 m
s
= 0.66 kg/kg·h P
m
= 78 kg/m
3
Y
xs
= 0.096 kg/kg
6.1.2 Soluţionarea ecuaţiilor
Integrarea celor 3 ecuaţii diferenţiale se realizează utilizând metode numerice de integrare. Printre
metodele numerice care pot fi folosite la soluţionarea acestor ecuaţii sunt: metoda Euler şi
algritmul Runge – Kutta.
Metoda Euler de soluţionare a ecuaţiilor are următorul algoritm:
c
s
(k+1)
= c
s
(k)
+ (dc
s
/dt)
(k)
·Δt
c
x
(k+1)
= c
x
(k)
+ (dc
x
/dt)
(k)
·Δt
c
p
(k+1)
= c
p
(k)
+ (dc
p
/dt)
(k)
·Δt
cunoscându-se concentraţiile iniţiale ale substratului, celulelor şi al produsului: c
s
0
= 150 g/l;
c
x
0
= 0.3 g/l; c
p
0
= 0 g/l şi pasul de integrare Δt = 0.1 h.
Ştiind că:
dc
s
dt
v
rs


dc
x
dt
v
rx

dc
p
dt
v
rp
se poate determina concentraţiile substratului, celulelor şi a produsului la pasul unul de
integrare.
Din calcule reiese că:
c
s
(1)
= 149.902 kg/m
3
c
x
(1)
= 0.308 kg/m
3
c
p
(1)
= 0.038 kg/m
3
Descrierea metodei Runge Kuta pe scurt:
x
n+1
= x
n
+ h
y
n+1
= y
n
+ (1/6)(k
1
+ 2k
2
+ 2k
3
+ k
4
)
unde:
k
1
= h · f(x
n
, y
n
)
k
2
= h · f(x
n
+ h/2, y
n
+ k
1
/2)
k
3
= h · f(x
n
+ h/2, yn + k
2
/2)
33
k
4
= h · f(x
n
+ h, y
n
+ k
3
)
Pentru integrare s-a ales modelul Groot, deoarece conversia de 0.8 este atinsa în cel mai scurt timp
cu acest model.
În cele ce urmează mai jos este prezentat programul de rezolvare al modelului cinetic folosind
programul de calcul Mathcad.
a
150
0.3
0
¸

¸
_

,

D t a , ( )
Vrs a
0
a
1
, a
2
,
( )

Vrxa
0
a
1
, a
2
,
( )
Vrp a
0
a
1
, a
2
,
( )
¸

¸
_

,

z Rkadapt a 0 , 16.4 , 100 , D , ( ) :·
unde: a este matricea valorilor de start;
16.4 este valoare timpului de reacţie necesar atingerii conversiei de 0.8 în reactor,
D – matricea variabilelor ce trebuie să fie determinate,
0 şi 100 reprezintă numărul de valori pe care vrem sa le afişeze.
Mai jos se regasesc primele şi ultimele 20 valori ale timpului (coloana 0), ale concentraţiei
substratului (coloana 1), ale celuleor (coloana 2) şi ale produsul (coloana 3).
34
z
0 1 2 3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0 150 0. 3 0
0. 164 149. 836 0. 313 0. 062
0. 328 149. 665 0. 326 0. 126
0. 492 149. 488 0. 339 0. 193
0. 656 149. 303 0. 353 0. 262
0. 82 149. 11 0. 368 0. 335
0. 984 148. 91 0. 383 0. 41
1. 148 148. 702 0. 399 0. 489
1. 312 148. 485 0. 416 0. 57
1. 476 148. 259 0. 433 0. 655
1. 64 148. 024 0. 451 0. 744
1. 804 147. 779 0. 47 0. 836
1. 968 147. 525 0. 489 0. 932
2. 132 147. 26 0. 51 1. 031
2. 296 146. 985 0. 531 1. 135
2. 46 146. 698 0. 552 1. 242
2. 624 146. 401 0. 575 1. 355
2. 788 146. 091 0. 599 1. 471
2. 952 145. 769 0. 623 1. 592
3. 116 145. 434 0. 649 1. 718
3. 28 145. 086 0. 675 1. 849
·
z
0 1 2 3
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
13. 12 77. 757 5. 592 27. 188
13. 284 75. 579 5. 742 28. 007
13. 448 73. 37 5. 894 28. 838
13. 612 71. 131 6. 047 29. 681
13. 776 68. 862 6. 201 30. 535
13. 94 66. 566 6. 356 31. 399
14. 104 64. 243 6. 512 32. 273
14. 268 61. 895 6. 669 33. 157
14. 432 59. 525 6. 827 34. 049
14. 596 57. 132 6. 985 34. 949
14. 76 54. 72 7. 143 35. 857
14. 924 52. 29 7. 301 36. 772
15. 088 49. 844 7. 459 37. 692
15. 252 47. 384 7. 617 38. 618
15. 416 44. 911 7. 775 39. 549
15. 58 42. 428 7. 931 40. 483
15. 744 39. 936 8. 087 41. 421
15. 908 37. 438 8. 242 42. 361
16. 072 34. 936 8. 396 43. 303
16. 236 32. 431 8. 548 44. 245
16. 4 29. 926 8. 699 45. 188
·
Variaţia concentraţiilor substratului (S), ale produsului (P) şi ale celulelor (X) sunt reprezentate
grafic în figura 6.1.
Fig. 6.1 Variaţia concentraţiei de substrat, produs şi celule în timp
0 5 10 15 20
0
50
100
150
150
0
S
P
X
16.4 0 t
35
Tot din integrarea modelului cinetic ales se poate determina viteza de consumare a substratului
(v
rs
), viteza de formare a celuleor (v
rx
) şi viteza de formare a produsului (v
rp
). În figura 6.2 este
reprezentată variaţia în timp ale celor trei viteze.
Fig. 6.2 Variaţia vitezelor de consumare/formarea a componenţilor
care intervin în reacţia chimică
0 5 10 15 20
0
5
10
15
20
15.276
0.075
Vrx
i
Vrs
i
Vrp
i
16.4 0 t
i
Viteza de formare a celulelor prezintă un maxim care este evitenţia în figura 6.3. Variaţia vitezei
specifice de creştere a celulelor cu timpul este reprezentată în figura 6.4.
Fig. 6.3 Variaţia vitezei de formare a celulelor în
timp
Fig 6.4 Variaţia vitezei specifice de creştere a
celulelor cu timpul
36
0 5 1 0 1 5 2 0
0
0 .5
1
0 .9 6 5
0 .0 7 5
Vrx
i
1 6 .4 0 t
i
0 5 10 15 20
0.1
0.15
0.2
0.25
0.25
0.105
µ
16.4 0 t
0 5 10 15 20
0
0.5
1
Vrx
i
t
i
6.2 Calculul duratei pe o şarjă
Pentru determinarea volumului şi numărului de reactoare este necesar să ştim durata unei şarje.
Din integrarea modelului cinetic rezultă timpul necesar reacţiei, şi anume: t
r
= 16.4 h.
Timpul necesar unei şarje se calculează cu formula următoare:
t
ş
= t
r
+ t
aux
unde t
aux
este timpul auxiliar unei şarje. Timp auxiliar este suma dintre timpul încărcării
bioreactorului, timpul descărcării bioreactorului şi timpul curăţirii bioreactorului. Cunoscându-se
că timpii necesari încărcării, descărcării şi curăţirii reactorului sunt de 0.5 h pentru fiecare, timpul
unei şarje este egal cu:
t
ş
= 16.4 + 0.5 + 0.5 + 0.5
t
ş
= 17.9 h
6.3 Determinarea volumului bioreactorului, geometria şi amenajările interioare
Pentru determinarea geometriei reactorului este necesar să se cunoască volumul bioreactorului.
Pentru aceasta este necesar să se determine numărul de şarje anuale (n
ş
) şi producţia care se obţine
pe fiecare şarjă (P
ş
).
Numărul de şarje se poate determina împărţind numărul de ore anuale care lucrează reactorul la
durata unei şarje. Cunoscându-se că numărul de ore de funcţionare anual a biorecatorului este
8000 h/an, se obţine:
n
ş
= 447 şarje/an
37
Producţia care se realizează o şarjă se calculează cu formula:
P
ş
= P/n
ş
P
ş
= 44743 kg/şarjă
Astfel volumul de reacţie se poate determina cu formula
final p,
ş
c
P
Vr ·
, obţinându-se un volum de
reacţie de Vr = 990,143 m
3
.
Volumul total al bioreactoarului este mai mare decât volumul de reacţie deoarece coeficientul de
umplere este φ = 0.7, astfel se obţine un volum total de V = 1414,49 m
3
.
Deoarece din pucnt de vedere tehnic nu se poate realiza un bioareactor cu un volum atât de mare,
soluţia constructivă este să se folosească mai multe reactoare de 100 m
3
.
Astfel numărul de bioreactoare necesare pentru atingerea producţiei impuse este de
15 bioreactoare,fiecare având capacitatea de 100cm³.
6.4 Verificarea regimului termic
Deoarece reacţia de fermentare este o reacţie exotermă este necesar ca masa de reacţie să fie
menţinută la o temperatură constantă, creşterea temperaturii masei de reacţie ar putea conduce la
lezarea celuleor care produc fermentaţia şi astfel nu se mai atinge conversia dorită.
Bilantul termic pe bioreactor este:
(-Δ
r
H) · v
rx
· V = D
ma
· c
p
· (t
e
– t
i
)
unde: v
rx
este viteza de formare a biomasei,
V – volumul recatorului,
D
ma
– debitul de agent termic necesar preluării caldurii formate în timpul reacţiei,
c
p
– căldura specifică a agentului termic,
t
e
– temperatura de ieşire a agentului termic,
t
i
– temperatura de intrare a agentului termic.
Viteza de formare a biomasei este o funcţie care variază în timp, ea atinge un maxim, atunci când
celule au ajuns în starea exponenţială de creştere, iar apoi începe să scadă. Deoarece debitul de
agent termic este dependent de viteza de formare a celulelor rezultă că şi el are o variaţiei în timp
asemănătoare vitezei de formare a celulelor.
38
Mai jos sunt prezentate primele şi ultimele valori ale debitului de agent termic necesar pentru ca
bioreactorul să funcţioneze izoterm.
Variaţia în timp a debitului de agent termic este redată în figura 6.5.
Fig. 6.5 Variaţia debitului de agent termic în timp
0 5 10 15 20
0
50
100
150
120.209
9.345
Dma
i
16.4 0 t
i
Dma
i
114.641
115.711
116.679
117.539
118.288
118.92
119.431
119.819
120.079
120.209
120.206
120.067
119.792
119.378
118.826
118.134
117.304
116.335
115.229
113.988
· Dma
i
9.345
9.728
10.126
10.54
10.97
11.417
11.881
12.362
12.863
13.382
13.921
14.48
15.061
15.662
16.287
16.934
17.605
18.3
19.021
19.767
·
39
7. Predimensionarea mecanică a bioreactorului
Schiţă constructivă a bioreactorului este prezentată în figura 7.1.
Figura 7.1 Bioreactor de fermentatie În care: h = înalţimea părţii cilindrice a capacului;
H
cs
= înălţimea părţii sferice a capacului;
Hc = înălţimea totală a capacului;
H = înălţimea părţii cilindrice a bioreactorului;
H
m
= înălţimea mantalei;
D = diametrul interior al bioreactorului.
Se defineşte un coeficient de zvelteţe, S = H/D.
Alegem S = 2
V
reactor
= 2
.
V
capac
+ V
cilindru
V
cilindru
=
2
D π
D 2
4
D π
H
4
D π
3 2 2

· ⋅ ⋅

· ⋅

V
capac
= ) H (h
4
D π
cs
2
+ ⋅

Conform STAS 7949-98 se adoptă h = 50 mm, iar H
cs
= 0.25 D
V
capac
=
16
D π
)
4
D
(h
4
D π
3 2

· + ⋅

Din cauza că h este foarte mic în raport cu diametrul bioreactorului, acesta se poate neglija,
rezultând relaţia:
V
reactor
=
2
D π
16
D π
2
3 3

+


În urma calculelor rezultă un diametru D = 3.70 m. Din STAS 8815 / 3 -79 se alege diametrul
standard pentru bioreactorul de D = 3.8 m.
Înălţimea bioreactorului este H = 2·D, obţinându-se H = 7.8 m.
Capacele bioreactorului se aleg din STAS 8815 / 3 -79 având diametrul D = 3.8 m, înălţimea părţii
cilindrice, H
cs
se calculează:
H
cs
= 0.25·D = 0.95 m
h = 50 mm = 0.05 m.
Astfel înălţimea capacului este: H
C
= H
cs
+ h, şi se obţine H
C
= 1 m.
Se alege un amestecător turbina disc. Domeniile lui de utilizare sunt: reacţii chimice, transfer de
caldură, dizolvare, omogenizare, suspensii usoare. Normativul IPROCHIM recomandă utilizarea
amestecătorului din Figura 7.2:
40
Figura 7.2 Schiţa unui amestecator tip turbină disc
Este recomandată pentru operaţii în cursul cărora are loc variaţia vâscozităţii mediului de reacţie.
Viteza periferică este de 8.4 m/s, iar gama de turaţii la care poate lucra este cuprinsă între 100 -
1500 rot / min. Vâscozitatea dinamică a fluidului nu trebuie sa depăşească 20 Pa
.
s.
Amestecatorul se poate folosi în vase cu turbine sau fară. În absenta turbinelor, direcţia de curgere
a fluidului este preponderent circumferenţială, cu componenta verticală.
Dimensiunile amestecătorului ales pentru acest bioreactor sunt:
· → ·
2
2
d 5 . 0
D
d
1.9 m · → ·
2
2
h 1 . 0
D
h
0.38m
· → ·
3
2
3
h 0.2
d
h
0.38 m
→ · 0.25
d
b
2
3
b
3
=0.475 m
unde: D = diametrul nominal al recipientului;
d
2
= diametrul anvergurii;
h
2
= distanţa de la agitator la fundul vasului;
b
3
= lăţimea paletei;
h
3
= înălţimea paletei.
Alte dimensiuni necesare construirii ametecătorului sunt: grosimea paletei, s = 8 mm, diametrul
arborelui, d = 100 mm.
Calculul înălţimii mantalei se poate face cu următoarea formulă: H
m
= 0.7
.
H
total
, unde H
total
= H +
2
.
H
C
= 9.8 m, obţinându-se H
m
= 0.7
.
9.8 = 6.9 m.
Bioreactorul este prevăzut cu şicane pentru a împiedica aderarea masei de reacţie la perete în
timpul amestecării totodată evitându-se şi înecarea amestecătorului. Şicanele se montează la o
41
distanţă faţă de peretele bioreactorului b
2
= 0.02
.
D, deci la o distanţă egală cu b
2
= 0.076 m.
Grosimea şicanei este b
1
= 0.08
.
D, de unde rezultă b
1
= 0.304 m.
Bioreactorul este prevăzut cu următoarele racorduri:
-racord de alimentare plămadă zaharificată (R
1
),
- racord evacuare plămadă fermentată (R2),
-racord evacuare dioxid de carbon (R
3
),
-racord alimentare bioreactor cu drojdie pentru fermentaţie (R
4
),
-racord intrare agent termic (R
5
),
-racord evacuare agent termic (R
6
).
Diametrul racordului pentru alimentarea plămezii zaharificate, d
R1
, se calculează cu relaţia:
w π
D 4
dR1


·
unde: D este debitul volumetric de plămadă zaharificată, iar w este viteza cu care este alimentată
plămada zaharificată.
Viteza cu care se alimentează plămada zaharificată este cuprinsă între 0.1 – 1 m/s. Convenţional
se alege w = 0.8 m/s pentru debite lichide.
Debitul care este alimentat se poate calcula cu relaţia:
3600 ρ t n
t Pl
D
înc ş
anual zah
⋅ ⋅ ⋅

·
,
în care: Pl
zah
– cantiatea de plămadă zaharificată alimentată, kg/h;
t
anual
– timpul anual de funcţionare, h/an;
n
ş
– numărul de şarje anuale, şarje/an;
t
înc
– timpul necesar încărcării bioreactorului;
ρ – densitatea plămezii zaharifiacte, kg/m
3
. Densitatea plămezii zaharificate se consideră ρ = 1000
kg/m
3
.
Astfel se obţine că diametrul racordului de alimenatre pentru plămada zaharificată este: d
R1
=
m. Se standardizează acest diametru, rezultând în cele din urmă diametrul final al racordului R
1
,
d
R1
= 0.6 m.
Diametrul racordului pentru evacuare plămadă fermentată, d
R2
, se calculează cu relaţia:
w π
D 4
dR2


·
unde: D este debitul volumetric de plămadă fermentată, kg/h şi se calculează cu relaţia:
3600 ρ t n
t Pl
D
evac ş
anual ferm
⋅ ⋅ ⋅

·
, în care Pl
zah
– cantiatea de plămadă fermentată evacuată, kg/h; t
anual
– timpul
anual de funcţionare, h/an; n
ş
– numărul de şarje anuale, şarje/an; t
evac
– timpul necesar evacuării
42
bioreactorului; ρ – densitatea plămezii fermentate, kg/m
3
. densitatea plămezii zaharificate se
consideră ρ = 1000 kg/m
3
. Se obţine că diametrul racordului de evacuare plămadă fermentată este
d
R2
= 0.585 m. Comparând valoarea obţinută cu cea din standard rezultă că valoarea finală pentru
diametrul d
R2
= 0.6 m.
Diametrul racordului de evacuare dioxid de carbon, d
R3
, se calculează astfel:
w π
D 4
dR3


·
în care: D este debitul volumetric de CO
2
evacuat, iar w este viteza cu care este evacuat CO
2
.
Viteza cu care se elimină CO
2
se alege convenţional se alege w = 10 m/s pentru debite gazoase.
Debitul care este eliminat CO
2
se poate calcula cu relaţia:
r ş CO2
anual μ CO2
t n 3600 M
t V D
D
⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅
·
, în care D
CO2

cantiatea CO
2
degajat, kg/h; t
anual
– timpul anual de funcţionare, h/an; n
ş
– numărul de şarje anuale,
şarje/an; tr – timpul de reacţie; M
CO2
– masa moleculară a CO
2
, kg/mol, V
μ
– volumul molar,
m
3
/mol.
Din calcule de mai sus rezultă că diametrul racordului de evacuare CO
2
este d
R3
= 0.253 m. Din
STAS 8815 / 3 -79 se alege diametrul standardizat al racordului R
3
, şi anume d
R3
= 0.3 m.
Diametrele racordurilor de intrare, respectiv ieşire agent termic sunt egale şi se pot calcula cu
relaţia:
w π
D 4
dR5,6


·
unde: D este debitul volumetric de agent termic intrat/ieşit, kg/h.
Deoarece debitul de agent termic este variabil în timp, pentru calcularea diametrului racordului se
alege debitul maxim de agent termic necasar funcţionării izoterme a bioreactorului. Debitul maxim
se detrmină din integrare şi este D
ma, maxim
= 4481 kg/h. Atfel se obţine pentru racordul de intrare,
respectiv iesire agent termic un diametrul d
R5,6
= 0.058 m. Această valoare trebuie standardizată.
Astfel, din STAS 8815 / 3 -79 se obţine 0.06 m
Diametrul racordului de alimentare a drojdiei necesare producerii fermentaţiei biomasei de reacţie,
d
R4
, se poate calcula astfel:
w π
D 4
dR4


·
în care: D este debitul volumetric de plămadă fermentată, kg/h şi se calculează cu relaţia
3600 ρ t n
t D
D
înc ş
anual
⋅ ⋅ ⋅

·
, în care Dr – cantiatea de drojdie alimentată, kg/h; t
anual
– timpul anual de
funcţionare, h/an; n
ş
– numărul de şarje anuale, şarje/an; t
înc
– timpul necesar încărcării
43
bioreactorului; ρ – densitatea drojdiei, kg/m
3
. Densitatea drojdiei se consideră ρ = 1000 kg/m
3
. Din
calcule rezultă că diametrul racordului de alimentare a drojdiei în bioreactor este d
R4
=0.239 m.
Din STAS 8815 / 3 -79 se alege diametrul racordului de alimentare al drojdiei în bioreactor, d
R4
=
0.3 m.
8. Consideraţii asupra conducerii şi controlului bioreactorului
Fenomenelor biochimice care se desfăşoară în cadrul proceselor de fermentaţie, impune o
aparatură de masură şi control complexă şi cu viteză de execuţie sporită.
Reglarea presiunii - Menţinerea unei presiuni constante în bioreactor reprezintă una din condiţiile
principale pentru prevenirea infectării culturii. Se utilizează SRA-P format din: PC - regulator de
presiune;PE-traductor de presiune; P
0
- valoarea de referinţă a presiunii.
Reglarea temperaturii - Reacţia biochimică este puternic influenţată de temperatură, variaţiile de
temperatură influenţând negativ metabolismul celulelor de drojdie fie prin scăderea producţiei, fie
prin inhibarea sistemului enzimatic.Sistemul de reglare automată a temperaturii este
SRA-T format din: TC - regulator de temperatură;TE-traductor de temperatură; T
0
- valoarea de
referinţă a temperaturii.
Reglarea pH-ului - este un parametru ce joacă un rol important în desfăşurarea procesului
biochimic; menţinerea valorii pH-ului mediului în domeniul optim favorizează producţia. Reglarea
pH-ului se face utilizând un SRA-pH format din următoarele componente:pHE – traductor de
presiune; pHC - regulator de pH; pH
0
- valoarea de referinţă a pH-ului.
Reglarea spumării - Procesele fermentative sunt însoţite de o spumare abundentă, fenomen
ce poate determina o scădere a randamentului. Din acest motiv este indicată adaugarea de
agenţi antispumanţi în momentul în care nivelul spumei depăşeşte nivelul admisibil.
44
9.Schiţa bioreactorului
45
10. Bibliografie
46
1. Perry, R.H., Green, D.W., “Perry’s Chemical Engineers’ Handbook”, McGraw-Hill,
1999;
2. “Encyclopedia of Physical Science and Technology”, Third Edition, Chemical
Engineering;
3. Vogel, H.C., Todaro, C.L., “Fermentation and Biochemical Engineering Handbook”,
Second Edition, Noyes Publications, 1997;
4. Taca, C.D., “Calculul Mecanic al Utilajului Chimic”, Matrixrom, Bucuresti, 2002;
5. Floarea, O., Jinescu, G., Vasilescu, P., Dima, R., “Operaţii si Utilaje în Industria
Chimică – probleme pentru subingineri”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;
6. Mihail, R., Muntean, O., Bozga, G., Nagy, I., Juncu, G., Lavric, V., Teodorescu, C.,
Straja, S., Maria, G., “Îndrumar proiect de an la: Reactoare chimice; Ingineria
reacţiilor
chimice şi utilaje specifice; pentru uzul studenţilor”, I.P.B., Bucureşti;
7. Bratu, E., “Operaţii unitare în ingineria chimică, vol 1-3”, Editura Tehnică, Bucureşti,
1984;
8. Muntean, O., “Reactoare Biochimice”, Bucureşti, 2002;
9. Nauman, E.B., “Chemical Reactor Design, Optimization, and Scaleup”, McGraw-Hill,
2002;
10. Flickinger, C.M., Drew, S.W., “Encyclopedia of Bioprocess Technology: Fermentation,
Biocatalysis and Bioseparation”, John Wiley & Sons, Inc., 1999;
11. Banu, C., “Manualul inginerului de chimie alimentară”, vol. II, Editura Tehnica,
2002;
47

9. Materialul grafic – schiţa bioreactorului cotată la scară..................................................43 10.
Bibliografia....................................................................................................................44

1.Tema de proiect

Să se proiecteze o instalaţie de obţinere a alcoolului etilic alimentar obţinut prin procesul unitar de fermenaţie alcoolică utilizând Saccharomyces cerevisiae, cu următoarele date tehnologice:

1. materia primă: cartofi; 2. producţia anuală de alcool etilic: P = 20.000 t/an; 3. concentraţia de substrat la intarea în reactor: cs0 = 150 g/L;
4. fracţia masică de alcool la ieşirea din coloana de rectificare: x = 0.96; 5. concentraţia de alcool la ieşirea din fermentator este mai mare de 10 g/L; 6. tipul de fermentator utilizat: reactor discontinuu cu amestecare perfectă. Toate celelalte specificaţii necesare proiectării corecte a instalaţiei biochimice se iau în conformitate cu procesul tehnologic ales.

3

2. Introducere
2.1 Importanţa procesului studiat Etanolul sau alcoolul etilic este unul dintre cei mai utilizaţi compuşi chimici putând fi considerat unul din cele mai vechi alimente cunoscute omului. Berea fermentată se consuma în Babilon, iar vinul a fost produs încă din anul 3000 î.e.n. Procesul de distilare îsi are originile prin secolul X – XIV. În acestă vreme s-a descoperit şi efectul “spiritual” al alcoolului de unde i s-a dat şi numele spiritus. Primele distilerii au avut ca scop obţinerea alcoolului pentru scopuri medicinale. Până în secolul XVII s-a considerat că fermentaţia alcoolică este un proces rezidual, în care drojdia rezultată era aruncată. Natura fermentaţiei a fost clarificată în secolul 19 odată cu descoperirea microscopului, când s-a dovedit că celulele de drojdie sunt organisme vii. Totuşi a durat 150 de ani până când s-a recunoscut că organisme vii sunt responsabile pentru procesul de fermentaţie. Alcoolul etilic reprezintă o materie primă valoroasă pentru numeroase sectoare industriale: industria alimentară, industria chimică, industria farmaceutică. În industria chimică, unde reprezintă materia prima pentru obţinerea unor produse valoroase, spiritul de fermentaţie este în competiţie cu alcoolul de sinteză, obţinut în urma unor procese tehnologice complexe, din materii prime petroliere. Având în vedere proprietăţile sale adecvate, etanolul a fost considerat ca un carburant posibil pentru motoare, practic în cursul întregii istorii a motoarelor cu explozie. Solicitări mari pentru alcoolul carburant au determinat ca în Brazilia, spre exemplu, în perioada 1984-1985, producţia planificată a fost de 9,064 miliarde litri, iar în prezent se produc peste 10 miliarde litri. Una dintre cele mai importante utilizări ale etanolului este folosirea lui ca şi combustibil sau prin amestecare cu diferite parţi de benzină, rezultând biodisel. Utilizarea etanolului drept carburant în Europa a fost abordată încă din 1902. Utilizarea lui economică însa, în amestec cu benzina s-a realizat însă abia în 1922 în Franţa. Interesul pentru obţinerea alcoolului etilic este mult mai mare în scopul folosirii lui ca aditiv, deoarece tetraetilul de plumb este toxic şi legislaţia din S.U.A. şi

4

diferite ţări europene a interzis utilizarea acestuia. Şi în ţara noastră se fac eforturi pentru utilizarea pe scara cât mai largă a benzinei fără plumb în scopul protejării mediului înconjurător. Sunt circa trei variante de utilizare a etanolului în motoare fiecare cu avantajele şi dezavantajele sale,cum sunt: în amestec cu benzină, arderea directă a etanolului în motoarele pe benzină, adaos de combustibil la motoarele diesel. Primele doua variante se folosesc la motoarele otto, cu scânteie (cele pe benzină). Prima variantă - amestecul etanol-benzină (gasohol) necesită etanol anhidru, cea de-a doua varianta permite utilizarea etanolului pana la o concentraţie de 85% sau chiar mai jos. Adică se poate folosi direct etanolul obţinut prin distilare, nedeshidratat. Cea de-a treia variantă e cea mai complicată, deoarece implică modificarea alimentării motoarelor diesel, astfel încât trebuie montat un carburator suplimentar. Practic etanolul intră ca la motoarele pe benzina, dar este aprins de o cantitate mică de motorina care este injectată "normal" ca la motoarele de motorină.

2.2Tendinţele de dezvoltare în ţară şi pe plan internaţional Datorită creşterii preţului mondial al petrolului,ţările din Europa de Sud-Est,şi nu numai încearcă diminuarea dependenţei de acest produs lansându-se în construcţia de fabrici pentru producţia carburanţilor alternativi. Carburantul derivat din plante industriale, în special din seminţele de rapiţă şi floarea soarelui, se transformă într-o investiţie importantă,reglementările Uniunii Europene stipulând că cel puţin 2% din dieselul aflat pe piaţă în acest an trebuie să fie pe bază de plante, iar creşterea anuală a cotei de piaţă este preconizată la 0.75% până în anul 2010. Românii au fost primii care s-au lansat în lupta pentru cota de piaţă, atât pe plan intern cât şi în Europa. Ţara noastră producând acum trei milioane de tone de biodiesel anual. Firma portugheză Martifer investeşte în construcţia unei fabrici de biodiesel în judeţul Călăraşi, la Lehliu Gară.Proiectul ,în valoare de 47 milioane de euro va fi finalizat până în anul 2007. Fabrica are planificată o capacitate semnificativă, de până la 100.000 de tone de biodiesel anual,ceea ce înseamnă o treime din consumul de carburant ecologic din România. Acest proiect va fi si în favoarea dezvoltării sectorului agricol din zona respectivă, întrucât această cantitate de carburant presupune cultivarea a 50 000 de hectare. Un alt proiect, în valoare de 133 milioane de euro, este condus de MAN Ferrostaal, o diviziune a companiei MAN din Germania. Aceasta construieşte o fabrică la Aţel şi Loamneş, în judeţul Sibiu, care are planificat ca producţia să ajungă până la o cantitate de 400 tone de carburant zilnic până în anul 2008 ceea ce înseamnă cultivarea a 120.000 de hectare. Compania petrolieră Rompetrol aspiră la o producţie anuală de 60.000 tone în 2007.

5

Acesta se amestecă cu apa în orice proporţie şi formează amestecuri azeotrope care pot conţine până la 96% alcool etilic. mai exact din clasa alcoolilor. Cu o producţie de 3. rapiţei şi a altor materii brute. Guvernele trebuie să finanţeze extinderea reţelei de staţii pentru alimentarea cu noul carburant şi trebuie să impună instituţiilor statului să utilizeze vehicule pe bază de biodiesel sau etanol. în prezenţa drojdiei şi a unei temperaturi de sub 37°C. obţinut din hidroliza amidonului. soia şi floarea soarelui. intenţionează să construiască o fabrică în valoare de 15 milioane de euro care va produce 100.Agricultorii trebuie să primească stimulente pentru cultivarea porumbului. Brazilia intenţionează să introducă etanolul chiar şi în industria liniilor aeriene.1. Victoria Group din Sid. Descrierea procesului tehnologic 3. Exemplul brazilian demonstrează că guvernele trebuie să introducă utilizarea etanolului. Brazilia acoperă jumătate din piaţa mondială.Serbia intenţionează să construiască prima sa fabrică anul viitor.6 miliarde de galoane de etanol şi exporturi de alte 600 de milioane. Un producător local din sectorul uleiului vegetal. lacurilor. Este un solvent excelent pentru multe substanţe şi este folosit în producerea parfumurilor. a 6 . Pe piaţa internă.1 Aspecte teoretice ale procesului unitar de fermentaţie 3.1 Analiza produsului finit Etanolul sau alcoolul etilic este un compus chimic care face parte din clasa compuşilor hidroxilici.000 de tone de biodiesel anual din seminţe de rapiţă. Vojvodina. Industrial etanolul se obţine prin fermentaţie folosind glucoză produsă din zahăr. 3. la un preţ cu o treime mai mare decât cel al benzinei. şapte maşini din zece utilizează etanol. Formula structurală a etanolului este următoarea: Etanolul este un compus chimic lichid incolor şi inflamabil.

ΔfusH Entropia de formare.celulozei şi a explozivilor. 3.9 kJ/mol 31 J/mol·K 38. În tabelul 3.1 sunt prezentate câteva dintre proprietăţile fizice.0 Apă.7894 g/cm³ 1.4 J/mol·K -235.5-15% 7. chimice si termodinamice ale alcoolului etilic.21 J/mol·K 17°C 425°C 3.3 °C) 351.3 kJ/mol 283 J/mol·K 65.4 °C) 159 K (-114°C) 514 K (241°C).6 K (78.38 kJ/mol 159. alcoolul să fie moleculă polară.07 g/mol Lichid incolor 158. Gruparea hidroxil face ca.8 K (-114.9 J/mol·K 112. metanolul. Marea majoriatate a etanolului industrial este denaturată pentru a nu putea fi consumată pe post de bautură. Datorită legăturii de hidrogen. ΔvapH Densitate Vâscozitate ΔfH0liq S0liq Căldura specifică. La alcooli există două posibilităţi de dizolvare: tendinţa grupei polare -OH de a-l face solubil în apă şi cea a catenei laterale de a i se opune. alcoolii tind să aibă puncte de fierbere mai ridicate faţă de hidrocarburi şi eteri.36 7 . Toţi alcooli simpli sunt solubili în solvenţi organici. De aceea. Cp ΔfH0gas S0gas Cp Punctul de aprindere Punctul de autoaprindere Limita de explozie pH Solubil în Solubilitate în apă Densitatea optică Indicele de refracţie Etanol Alcool etilic C2H5OH sau C2H6O 46. în general.7 hPa 4. ΔfusS Entalpia de vaporizare. 63 bar 58.36 1.19 cP a 20ºC -277.1 Proprietăţile alcoolului etilic Nume IUPAC Nume uzual Formulă chimică Masa moleculară Culoarea Punctul de solidificare Punctul de fierbere Punctul triplu Punctul critic Presiunea de vapori Entalpia de formare. etanolul şi propanolul sunt solubile în apă deoarece influenţa grupării hidroxil este mai puternică decât cea a catenei. Tab. Acele grupări pot forma legături de hidrogen una cu alta şi cu alţi compuşi. Legăturile de hidrogen arată că alcooli pot fi folosiţi ca solvenţi proteici. cetone şi eteri Total miscibil nD20 = 1.56 kJ/mol 0.

0 0.radacini si tuberculi de plante tropicale: radacini de manioc. . halucinaţii.cereale: porumb. confuzie şi în acelaşi timp încetineşte reflexele. cartofii si melasa. .0 Limite de variatie 68. precum si stare de agresivitate a acesteia.0 14. . % Substance extractive neazotoase.materii prime celulozice: . dând stări de euforie. % Valori medii 75. iar ulterior aceasta poate conduce la moarte persoana intoxicată.materii prime zaharoase: . fructe. 3. somnolenţă.0-85. ovaz. tuberculi de batate etc. împiedică coordonarea corectă a mâinilor.materii prime care confln inulina si lichenina: .0 20. .85 18.0 2. pierderea temporală a vederii. .. 2 Compoziţia chimică medie a cartofilor (Kreipe. etc.radacini de cicoare. din care amidon.04 .melasa din sfecla si trestie de zahar. .2 Materii prime şi auxiliare Materiile prime folosite la producerea alcoolului prin fermentatie se pot clasifica astfel: .0-22. % Celuloza. molid.1. fag etc. . grau.15 1. producând impulsuri incontrolabile sau convulsii. % Proteine.. orez.materii prime amidonoase: .deseuri din lemn de brad.3-3. dezechilibre majore. picioarelor.lesii bisulfitice rezultate de la fabricarea celulozei.0 0.5 8 . tescovine dulci etc.1. secara.tuberculi de topinambur.sfecla si trestia de zahar. Tab.5-23. În unele cazuri poate produce o iritabilitate crescută a persoanei intoxicate. sorg etc. în alte cazuri poate produce lezarea zonei care controlează impulsurile. Cele mai utilizate materii prime sunt cerealele..struguri.7-3. orz.7 0. .Alcoolul etilic poate afecta sistemul nervos central..cartofi. . .0 0. În ultimul caz poate induce coma alcoolică.0 19.muschi de Islanda. % Lipide. 1972) Compusul Umiditate. În concentraţii mai mari poate afecta mişcarea.

H OH H O HO H H OH O HO H H OH O HO H H OH O H O H O H H OH H O H H OH Figura 3. 1984). Amiloza este un polimer liniar. 1987. in locul contjnutului in amidon se foloseste.0 0. formându-se. Prin hidroliză sub acţiunea amilazei se obţine maltoza.0 Amidonul este foarte răspândit în regnul vegetal. La receptia cartofilor se determina continutul in amidon cu ajutorul balantelor de amidon (Reimann. fără să cleifice.Substante minerale. dând o soluţie coloidală opalescentă. amidonul nu este o substanţă omogenă. Fazele principale ale sintezei amidonului constau în producerea întâi a glucozei. Amilopectina este componentul ramificat al amidonului. Din punct de vedere al compoziţiei chimice.2 Structura liniară a amilozei Amiloza este solubilă în apă caldă. format din resturi de α-D-glucoză cuplate în principal cu legături α(1-4) şi legături de ramnificare α(1-6) în proporţie de 5-6 %. Deosebirea celor doi componenţi este de ordin structural. Reacţionează cu iodul dând o coloraţie albastră. Parow. gelificându-se. el fiind alcătuit din doi componenţi principali. Goslich. format din molecule de D-glucoză legate prin legături α(1-4) glicozidice. 9 . şi apoi condensarea cât mai multor molecule de glucoză. Eckert) (Eckert. amilopectina formează un clei. Amidonul este sintetizat de plante din CO2 şi H2O sub acţiunea luminii solare cu ajutorul clorofilei.5-1. amidonul.3 Structura amilopectinei În apă caldă. lanţul polizaharidic. % 1. constituind rezerva de glucoză a plantelor. H OH H O HO H OH H2C O HO H H OH O HO H H OH O HO H H OH O H H H O H OH O O H H H2C H O H OH H2C H O H H Figura 3. Molecula de amiloză are un grad de polimerizare cuprins între 500 şi 6000 unitati glicozil.

1998) Caliatatea malţului verde Excepţională Foarte bună Bună Satisfacătoare Nesatisfăcătoare Activiatea α – amilolitică (SKB)1 peste 64 53 – 64 41 – 52 sub 41 Activitatea β – amilolitică (°WK) * peste 450 401 – 450 351 – 400 300 – 350 sub 300 Malţul verde este mărunţit în mori cu disc sau cu ciocane pe cale umedă. in timp de 30 min.3. Laptelui de malţ i se adaugă formalină 40%. la 20ºC si la pH = 4. Materiile auxiliare.maltul verde .antispumantii. prin hidroliza totala a materiei prime cu enzime adecvate si determinarea glucozei formate prin metoda enzimatica (Senn. Cele folosite la fabricarea alcoolulul sunt: .dezinfectantii. "substanta fermentescibila". . in timp de 60 min la 20°C *(°WK) reprezintă grame de maltoză rezultate prin acţiunea extractului provenit din 100 g malţ verde asupra unei soluţii de amidon solubil 2%.antisepticele . . 4 Aprecierea calităţii maltului verde în funcţie de activiatea α si β – amilolitică (Banu. 1988).astazi. cu deosebirea ca durata de germinare este mai lunga. Criteriile care la baza aprecierii caliatăti malţului sunt: aspectul exterior şi activitatea enzimatică. sarurile nutritive: .acidul sulfuric. 10 . . datorita continutului sau in enzime amilolitice. . Se obtine dupa o tehnologie asemanatoare cu cea de producere a maltului pentru bere. în cantităţi de 150 – 200 ml la 1000 l plămadă.preparatele enzimatice microbiene. Maltul verde este folosit ca agent de zaharificare a plamezilor din cereale si cartofi. urmarindu-se acumularea unei cantitati maxime de amilaze. Tab.factorii de crestere: . În tabelul 4 este prentată aprecierea în funcţie de activitatea α si β – amilolitică calităţii malţului verde. * SKB reprezintă grame de amidon solubil dextrinizat de către 1 g malţ verde. fiind transformat într-un lapte înainte de folosirea lui în proces. pentru a se împiedica ulterioarele infecţii cu bacterii care ar putea avea loc în timpul zaharificării. O altă substanţă care s-ar putea adauga pentru a stopa aceste este infecţii 1 * Activităţile enzimatice raportate la substanţa uscată a malţului verde. Cantitatea de apă care este introdusă în această etapă este de 250 – 300 l/100kg malţ verde.

Cantitatea de zahăr influenţează direct proporţional viteza de fermentare atunci cand se situează în limite de 5-12%. de aceea se foloseşte o cantitate mai mare de zahăr pentru obţinere de energie. In comparatie cu maltul verde. creşterea numărului de celule are loc foarte lent.1. Drojdiile de fermentaţie sunt osmotolerante şi produc fermentaţie bună a 11 . ele prezinta urmatoarele avantaje: . dar din pacate aceasta nu poate fi eficientă decât în primele ore ale fermentaţiei deoarece este transformată fie în acid formic fie în alcool metilic.3 Analiza parametrilor de operare Fermentaţia alcoolică în condiţii industriale foloseşte substraturi naturale bogate în glucide fermentescibile. care se modifica putin la depozitare. temperaturile de fermentare sunt cuprinse între 30 şi 40°C. -sunt necesare spatii mai reduse la depozitare si transport. -α . cum ar fi: factorii biologici şi factori fizico – chimici. În funcţie de prezenţa oxigenului în mediul supus fermentării. anumite drojdii mai sensibile suferă o inhibare în activitate. dacă mediu este foarte puternic aerat. -sunt mai sarace in microorganisme daunatoare. şi anume respiraţia. Cu creşterea concentraţiei de zahăr. Preparatele enzimatice microbiene se obtin prin cultivarea in conditii absolut pure a unor tulpini de bacterii si mucegaiuri pe medii de cultura adecvate. se lucrează la presiune atmosferică sau puţin mai mare decât aceasta. drojdiile se pot comporta astfel: în imersare. -se economisesc cheltuielile legate de producerea si maruntirea maltului verde. Procesul de fermentaţie decurge în conditii blânde. 3. pentru acelaşi echivalent energetic consumându-se o cantitate mai mică de zahăr.este aldehida formică. obţinând o cantitate de energie mică (2 moli ATP/mol de glucoză fermentată). celulele de drojdie produc fermentarea glucidelor. are loc procesul invers fermentaţiei.activitate enzimatica standardizata. Deoarece în prezenţa oxigenului oxidarea are loc până la produşii finali (CO2 şi H2O) cantitatea de energie este mult mai mare. -se obtin randamente mai ridicate in alcool. în condiţii de sterilitate şi în lipsa oxigenului . iar viteza de fermentare şi transformare a substratului sunt dependente de diferiţi factori. deoarece pot hidroliza si alte poliglucide.amilaza bacteriana se caracterizeaza printr-o termorezistenta mult mai ridicata (pana la 11O°C). Astfel. în comparaţie cu procedeul de sinteză al etanolului.urmata de purificarea preparatului brut rezultat.

maltoză. dacă doza de SO2 introdusă este mai mare.6 cu un optim la 4. fermentaţia alcoolică este deviată de la forma de bază. deoarece participă la formarea acizilor adenilici şi la formarea esterilor fosforici ai glucidelor. optimul este în jurul valorii de 28-30°C. în funcţie de capacitatea de tamponare a mediului. inhibiţia unor enzime şi ulterior moartea celulei.substraturilor care au o concentraţie de zahăr de circa 170-250 g zahăr/dm 3. Pentru Saccharomyces cerevisiae. Aceasta conduce la o acumulare de etanol. trebuie să sufere o hidroliză enzimatică. Dioxidul de sulf se adaugă în cantităţi mici de 200500 mg/dm3 pentru a favoriza activitatea drojdiilor fermentative care sunt sulfitorezistente. în timp ce drojdiile autolizate îşi pierd proprietăţile fermentative. Fosfaţii au o influentă pozitivă. a acidului acetic şi a unor cantităţi mai mici de alcool etilic. pH-ul mediului are un rol important deoarece. viteza de producere a etanolului este mai mare decât viteza de transport prin membrană. când se formează preponderent alcool etilic şi dioxid de carbon. ca rezultat al hidrolizei proteinelor intracelulare. viteza creşte cu numărul de celule.5.5 – 5. temperaturile optime pentru fermentaţia alcoolică se situează în jurul a diferite valori. În funcţie de specia de drojdie folosită predominantă sau folosită în cultura pură. are un pH iniţial de 4-6. când pe lângă produşii pricipali substratul poate fi transformat în glicerol până la 30 % din zahărul fermentat. Pentru majoritatea tulpinilor de Saccharomyces cerevisiae valoarea pH-ului este situată între 2. temperatura optimă de lucru se situează puţin sub temperatura optimă de creştere. SO2 influenţează viteza de fermentare. cu produşi secundari obţinuţi în cantităţi foarte reduse. Fermentaţia alcoolică poate avea loc între 0 şi 35°C. în fucţie de pH. creşterea bacteriană este puternic inhibată. În procesul discontinuu de fermentaţie. în urma căreia sunt transformate în glucoză. Sărurile minerale. Substanţele chimice existente sau adăugate pot influenta procesul de fermentaţie.. şi fermentaţia la pH alcalin. dextrine cu molecule mici. Plămezile amidonoase folosite industrial ca substraturi bogate în zahăr. conducând la o dezvoltare rapidă a drojdiilor. Acest lucru se atribuie inhibiţiei datorate etanolului la temperaturi ridicate. acestea din urmă fiind transformate în alcool etilic. In acest caz. se cunosc două forme ale fermentaţiei: fermentaţia alcoolică propriu-zisă care se desfaşoară la pH = 3. Această concentraţie este bine 12 .4-8. Fermentaţia decurge mai repede dacă celulele folosite sunt în fază exponenţială de creştere sau la începutul fazei staţionare de creştere. forme în care sunt transportate în celulă şi fermentate. De obicei. Viteza de fermentare depinde şi de numărul de celule/cm3 mediu. fermentaţia alcoolică la scară industrială. conducând la formarea în exces a glicerolului. Dacă pH-ul în timpul fermentaţiei este mai mic de 5.

şi datorită multitudinii de aplicaţii apărute de-a lungul timpului în obţinerea de produse consumabile.stabilită în practică din consideraţii economice. etc). Zymomonas mobilis. de fermentaţie inferioară. drojdiile folosite la fermentarea plămezilor fermentescibile se pot clasifica Saccharomyces cerevisiae este un organism cu care se lucrează uşor. drojdii de panificaţie.4 Sursa de microorganisme Fermentaţia alcoolică este un proces anaerob prin care glucidele fermentescibile sunt metabolizate prin reacţii de oxidoreducere. Etanolul inhibă atât creşterea cât şi producţia de alcool într-un mod noncompetitiv. După un alt criteriu. acestea produc cantităţi mai reduse de alcool etilic comparativ cu drojdiile şi nu sunt folosite foarte des. la majoritatea drojdiilor efectul inhibitor este neglijabil. 3. La concentraţii de până la 2%. La concentraţii de etanol mai mari de 110 g/L. 13 . CO2) şi produşi secundari (alcooli superiori. La concentraţii mai mari efectul etanolului este mai evident.1. Clostridium acetonoetilicus. Etanolul este toxic pentru drojdie. deoarece este nepatogen. care prin fermentarea glucidelor. ea fiind de 106-107 celule/cm3. efectul cel mai toxic a fost postulat ca distrugerea membranei sau schimbarea proprietăţilor ei. în produşi principali (alcool etilic. sinteza etanolului se opreşte la majoritatea tulpinilor. În funcţie de modul în care drojdiile se comportă în timpul fermentaţiei acestea se pot clasifica în următoarele categorii: astfel: drojdii lichide pregătite. la tulpinile alcoolorezistente. Totuşi. Efectul cel mai vizibil este asupra membranei celulare. pentru declanşarea rapidă a fermentaţiei. sub acţiunea echipamentului enzimatic al drojdiei. pot să producă mai mult de 80 alcool etilic. drojdii speciale pentru alcool uscate sau sub formă comprimată. acizi. de fermentaţie superioară. se poate obţine etanol chiar şi la concentraţii de 20%. Fermentaţia alcoolică este un proces întâlnit şi la alte microorganisme: Bacillus macerans. aldehide. Cele mai utilizate microorganisme sunt drojdiile Saccharomyces.

Atât regimul continuu.2%. elipsoideus. MgSO4 0. cilindrice. maltoza. în condiţii favorabile putând creşte în prezenţa unor concentraţii mari de etanol. Drojdia Saccharomyces cerevisiae este unul dintre cele mai simple organisme eucariote. cât şi cel discontinuu prezintă avantaje şi dezavantaje. glucoză 2% sau K 2HPO4 0. fermentaţia şi procesele tehnologice de producţie la scară largă cu Saccharomyces cerevisiae fac ca acest organism sa fie atractiv. Saccharomyces carlsbergensis. 14 . Saccharomyces bayanus. ea fiind capabilă să crească pe o varietate foarte mare de substraturi. elipsoidale. galactoza. a fost clasificat ca organism GRAS (generally regarded as seif = organism considerat sigur. 3. De asemenea ele asimilează alcoolul etilic. Metabolismul acestei drojdii este extrem de adaptabil. glicerina şi acidul lactic. Saccharomyces cerevisiae izolată din bere şi ulterior din vin. În mediu lichid formează sediment şi ocazional un inel incomplet. Dintre toate acestea.1%. cu o mărime a genomului de trei ori mai mare decât al bacteriei Echerichia coli. De asemenea. Un alt motiv important pentru a justifica utilizarea microorganismului Saccharomyces cerevisiae în cadrul biotehnologiei îl reprezintă susceptibilităţile sale la modificările genetice prin tehnologia ADN recombinant. netoxic). Datorită capacităţii lor de a produce alcool (până la 14%). Saccharomyces cerevisiae var. Saccharomyces cerevisiae suportă bine aciditatea şi alcoolul şi se dezvoltă optim între 25 şi 300C.1%. Pentru fermentaţia alcoolică în urma căreia se obţine preponderent alcoolul etilic se foloseşte cel mai adesea Saccharomyces cerevisiae. (NH2)SO4 0.1.5 Analiza comparativă a procesului tehnologic Fermentarea este un proces biochimic care se poate desfăşura atât în regim continuu. autolizat de drojdie 1%) şi sunt utilizate în producţia de proteine. care a fost mai departe înlesnite de accesul la secvenţa genomică completă a Saccharomyces cerevisiae. reprezentante sunt: Saccharomyces cerevisiae. alungite. cât şi în regim discontinuu. dispuse izolat sau în perechi şi ocazional formează lanţuri şi aglomerări. Se întâlnesc şi celule filamentoase care ajung la 30 μm lungime.ca etanolul sau drojdia. zaharoza. pentru câteva scopuri biotehnologice. 1/3 din rafinoză şi dextrinele. la îndemână. Drojdiile din acest tip prezintă interes pentru industria fermentativă şi în laborator pot fi crescute la 300C. peptonă 2%. Saccharomyces cuprinde 45 de specii de activitate preponderent fermentativă. pe mediu complet (extract de drojdie 1%. Drojdiile din acest tip fermentează glucoza. se prezintă sub forma unor celule sferice. Celulele de Saccharomyces cerevisiae au dimensiuni medii de (3-7) × (4-14) μm. după cultivarea pe extract de malţ timp de 3 zile.

pe lângă identitaea conversiei finale realizate. Reactorul discontinuu este versatil. Procedeele clasice (HDV) de producere a alcoolului din cartofi se bazează pe fierberea sub presiune a materiei prime la 150-165°C. şi dacă densitateta mediului de reacţie este constantă. discontinuu iar posibilităţile de recuperare a căldurii sunt reduse. deaorece timpul pe care moleculele de substrat îl petrec în interiorul reactorului este mai mare. ecuaţiile celor două reactoare conţin aceeaşi integrală şi prin urmare. Pe de altă parte manopera este importantă şi automatizarea pretenţioasă. Necesarul de energie electrică pentru marunţire variază. Însă atunci când se doreşte selectarea tipului de reactor.melanoidine si caramel. În cazul operarii în regim discontinuu se poate atinge o canversie a substratului mai mare decât în cazul oprării continue. -datorita solicitării termice ridicate a materiei prime (150-165°C) se formează produşi secundari. Aceste procedee prezintă urmatoarele dezavantaje: -consumul de energie termică este ridicat . astfel încât acesta să poată fi atacat de catre amilaze la zaharificare. iar operarea lui este realtiv simplă.Dacă comparăm un reactor discontinuu (DC) si unul continuu(D). de regulă. prin energia de marunţire a materiei prime. necesitând tehnicitate ridicată a operatorului. -modul de lucru este. astfel încat amidonul granular sa poatp fi fluidificat si zaharificat. 3. -fara fierbere sub presiune (DSA). trebuie să fie luate în calcul şi alte aspecte.plămezile obţinute nu sunt omogene. in funcţie de gradul de marunţire dorit si de procedeul 15 . . în mare parte.2 Fazele procesului tehnologic Fabricarea alcoolului din cartofi se poate face prin două grupe de procedee: -cu fierbere sub presiune a materiei prime (HDV). Procedeele de prelucrare fără presiune (DSA) se bazează pe faptul că energia termică necesară pentru fierberea sub presiune este înlocuită. din punct de vedere al performanţei tehnice sunt echivalente. iar borhotul rezultat are o valoare furajera mai scăzută. care se face in scopul gelificării şi solubilizarii amidonului. Reactorul cu deplasare are o operare pretenţiosă şi este rigid în exploatare.

Fluidificarea 16 . astfel încât să se obţină randamente maxime în alcool. ceea ce conduce la o zaharificare incompletă şi la o micşorare a randamentului în alcool. procedee cu măcinare uscată şi umedă. 1988). Precurăţarea materiei prime Precurăţirea are rolul de a îndepărta urmele de praf sau alte microorganisme de infecţie care ar putea infecta cultura de drojdie. Procedeul de prelucrare fără presiune necesită o mărunţire optimă a materiei prime. Aceste procedee se pot folosi. intre 16 si 30 kWh /t cereale. a plămezilor din cartofi se pot clasifica astfel: procedee cu măcinare uscată. procedeul cu dispersie. în practică. încărcare-descărcare. urmând ca cea de-a doua mărunţire. Parow. Transportul materiei prime se face fie pe linii rulante mecanizate fie prin descărcarea manuală a sacilor în funcţie de tipul de funcţionare a procesului continuu. Cântărirea Se foloseşte un cântar basculă automat.fără presiune. Recepţionarea şi depozitarea materiei prime La recepţia cartofilor se determină conţinutul în amidon cu ajutorul balanţelor de amidon (Reimann.În locul conţinutului în amidon se foloseste.folosit. astăzi. Eckert) (Eckert. semicontinuu sau discontinuu. Printr-o simplă măcinare uscată sau umedă nu se poate obţine granulaţia dorită a măcinişului. Goslich. 1987. diferitele procedee de obţinere . "substanţa fermentescibilă". În funcţie de modul cum se realizează mărunţirea. prin hidroliza totala a materiei prime cu enzime adecvate si determinarea glucozei formate prin metoda enzimatică (Senn. fiind mult mai scăzut decât necesarul de energie termică de la fierberea sub presiune. Mărunţirea Mărunţirea cartofilor se face în funcţie de procedeul de prelucrare aplicat. 1984). cu sită cu ochiuri mari. procedee cu măcinare umedă. să se facă după fluidificare într-o moară cu discuri. Din acest motiv se recomandă mai întâi o măcinare uscată cu ajutorul unei mori cu ciocane. cu consum minim de energie. umedă. fără recircularea borhotului sau cu recircularea borhotului.

17 . astfel încât costurile mai mari ale drojdiilor uscate se compensează în scurt timp prin randamente mai ridicate în alcool. Gelifierea plămezii are loc într-un ejector. iar fluidificarea are loc într-un fierbător. au o bună conservabilitate şi se dozează mai uşor.să se poată acomoda la plămezile acide din cartofi.Materia primă cântărită este trimisă la moara cu ciocane unde se adaugă enzima de fluidificare şi apa de proces. Într-un gram de drojdie uscată se află 20-25 miliarde de celule de drojdie. După aceasta se continuă răcirea până la temperatura de 20-25˚C într-un schimbător de căldură cu plăci. se lasă în repaus 30 minute pentru zaharificarea plămezii. astfel încât se poate lucra mai mult timp fără a se procura o nouă drojdie. Se observă că drojdiile lichide şi drojdia comprimată au o putere alcooligenă mai scăzută decât majoritatea drojdiilor uscate. Însămânţarea Pentru fermentarea plămezilor se pot folosi drojdii lichide ( cultivate în fabrică ). în cazul drojdiilor uscate 10-20g/hl plămadă. Drojdiile utilizate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -să aibă o putere alcooligenă ridicată. Plămada rezultată este trecută într-un schimbător de căldură în care se încălzeşte până la temperatura de 70-80˚C. Cultivarea drojdiilor în fabrică se face prin procedeul simplificat cu acid sulfuric. În cazul drojdiilor lichide se folosesc 1-3 l /hl plămadă. deoarece acestea pot fi imediat utilizate după o prealabilă hidratare. -să formeze o cantitate mică de spumă de fermentare -să producă o cantitate cât mai mică de hidrogen sulfurat şi alte substanţe de gust şi arome nedorite. . drojdii speciale pentru alcool ( uscate sau comprimate ) sau drojdii de panificaţie.Această zaharificare este necesară deoarece drojdiile fermentescibile nu produc amilaze şi nu pot produce hidroliza enzimatică a polizaharidelor. iar în cazul drojdiilor comprimate 100-200g/hl plămadă. cu ajutorul plămezii care circulă în contracurent. circa 22 de ore. După ce ajunge la temperatura de zaharificare se adaugă enzima de zaharificare. Plămada este omogenizată de o moară cu discuri după care este răcită într-un schimbător de căldură în spirală până la temperatura de zaharificare. -să declanşeze rapid fermentaţia. În ultimul timp se folosesc pe scară tot mai largă drojdiile uscate în locul celor lichide. Avantajul folosirii acestei metode constă într-o economie totală de energie. Fermentarea Fermentarea plămezii principale are o durată de 72 de ore şi cuprinde cele trei faze: - faza iniţială.

în urma infecţiilor cu bacterii are loc o creştere a conţinutului în acroleină a alcoolului produs aceasta putând fi redusă printr-o acidulare specială a plămezii principale şi a plămezii de drojdie. folosirea unei cantităţi mai mari de plămadă de drojdie de 10-15%. Rafinarea 18 . Concentraţia alcoolică a plămezii variază între limite foarte largi. fie produse ale fermentaţiei alcoolice. Infecţiile bacteriene sunt periculoase deoarece consumă zahăr pentru metabolismul propriu. scurtându-se faza finală a fermentaţiei. fie provenite din materiile prime şi auxiliare. Se observă antrenarea unor produse secundare de fermentaţie cu alcoolul la distilare motiv pentru care se recurge la o rafinare. folosirea de borhot lichid recirculat (maximum 60%) la obţinerea plămezii prin care se declanşează mai rapid fermentaţia. prin care se reduce faza iniţială la 4-6 ore. utilizarea unei cantităţi mai mari de lapte de slad pentru a asigura cantităţi suficiente de amilaze. fără formare de dextrine limită. conducerea fermentaţiei la temperaturi mai ridicate de 35-36˚C. Distilarea Plămada fermentată este un amestec apos de diferite substanţe aflate în soluţie sau în suspensie. faza finală. în funcţie de materia primă prelucrată în procesul tehnologic aplicat. butiric) inhibă activitatea drojdiei. iar acizii organici formaţi (lactic. Controlul microbiologic al plămezilor de cartofi este important pentru stabilirea stării fiziologice a drojdiilor şi pentru depistarea microorganismelor de infecţie. circa 32 de ore. se pot folosi următoarele metode: pornirea fermentaţiei la temperatură mai mare de 24-25˚C. folosirea preparatelor enzimatice microbiene. De asemenea. cuprinse între 6 şi 12% vol.. Astfel. Pentru scurtarea duratei de fermentare până la 48 de ore. circa 18 ore. Valorile sub 50·106 celule/ml denotă o multiplicare slabă a drojdiei. În urma distilării rezultă borhot şi alcool brut. în plămezile de drojdie trebuie să varieze între 50 şi 300·106 celule/ml de plămadă. pentru zaharificarea secundară. scurtându-se faza iniţială până la 2-3 ore. care produc o hidroliză mai avansată a amidonului până la glucoză. Separarea alcoolului etilic din acest amestec se bazează pe diferenţa de volatilitate dintre alcool şi apă.- faza principală.

3. Rafinarea chimică constă în tratarea alcoolului brut cu substanţe chimice. cu concentraţie alcoolică de circa 96% vol. în vederea obţinerii alcoolului etilic rafinat.Rafinarea este operaţia de purificare şi concentrare în alcool. Rafinarea se poate face pe cale fizică (rectificare) sau pe cale chimică. În urma rectificării rezultă frunţi. cozi.3 Schema bloc al etapelor procesului tehnologice de obţinere al alcoolului şi schema instalaţiei 19 . a alcoolului brut. Separarea impurităţilor prin rectificare se bazează pe diferenţa de volatilitate şi solubilitate a amestecului alcool etilic-apă. în vederea transformării unor impurităţi din formă volatilă în formă nevolatilă (fixă). ulei de fuzel şi alcool rafinat.

fl. Apă proces Cartofi H2SO 4 Drojdi e Multiplicare în laborator Fluidificare Răcire Zaharificare Prefermentare Răcire 35°C Inoculare Răcire Fermentare Distilare simplă Rectificare C O2 Fr unţ i Co zi Alco ol etilic Ap ă lut er Bo rhot 20 . Enz. zah.Enz.

Rezervor CO2 10 .Rezervor plămadă drojdie 21 .Rezervor enzime fluidificare 11 .Moară 4 .Cântar 3 .Transportor elicoidal 2 .Coloană de distilare 8 .Reactor 7 .Coloană de rafinare 9 .SC – Schimbător de căldură R – Blaz P – Produs MP – Materie primă AS – Apă de spălare AR – Apă reziduală 1 .Fierbător 5 .Zaharificator 6 .Rezervor enzime zaharificare 12 .

Yxs ∆X ∆S Yxs = g/g sau g/mol unde: ΔX – cantitateade biomasă formată. - conversia. Aceasta este un proces anaerob prin care glucidele fermentescibile sunt metabolizate prin reacţii enzimatice de drojdie. de obicei NH3 sau săruri de amoniu (pentru procesele anaerobe). aceştia provenind din două reacţii care se desfăşoară în paralel.3 CO2 + 2. ΔS – cantitatea de substrat consumat g/l sau mol/mol. cso – cantitatea iniţială de substrat.2 NH3 → CH1.3 C6H12O6 + 0. Locul şi rolul bioreactorului 4. 22 .1 Stoechiometria reacţiei Procesele de biosinteză pot fi considerate ca o transformare a substratului în prezenţa oxigenului (pentru procese aerobe) şi/sau a unei surse de azot. xs cso − cs cso xs = unde: cso-cs – cantitatea de substrat transformat.25 C2H5OH +0. iar cealaltă parte din nutrienţi sunt consumaţi prin transformare în alcool etilic şi dioxid de carbon. O reacţie biochimică se poate scrie schematic: S→X+P Cantităţile transformate şi formate în cursul unui proces biologic pot fi exprimate prin mai multe variabile de transformare: randamentul de utilizare a substratului. acesta poate fi exprimat cu ajutorul ecuaţiiilor stoichiometrice.5 + 2. Indiferent de tipul procesului biologic. Ecuaţia stoichiometrică de transformare a substratului în produşi este: 1.8N0. aerob sau anaerob. g/l.45 H2O . În timpul fermentaţiei se obţin produşi primari şi secundari. Astfel o parte din nutrienţi sunt comsumaţi de celulă pentru a se multiplica.2O0.4.

tulpini unor plante.4. 4. producând tulburarea mediului. care inhibă dezvoltarea de zaharuri. mg SO2/dm3. şi sexuat. înmugurire sau diviziune. Tulpinile de Saccharomyces cerevisae sunt rezistenta la SO2. prin spori.Temperatura optimă de creştere este de 28 – 30 C. cu diametrul 0. adesea pentru inhibarea drojdiilor slab alcooligene este introdus SO2. iar pe medii solidificate formează colonii circulare cu profil neted sau lenticular şi cu marginea uniformă sau ondulată. drojdiile din acest gen sunt studiate şi selecţionate în funcţie de unele proprietăţi care le recomandă pentru utilizare industrială precum: puterea alcooligenă – se referă la concentraţia maximă de alcool. Necesită în mediul de cultură o sursă de carbon. osmofilia – proprietatea de a fermenta substraturi dulci cu concentraţii ridicate frigofilia – proprietatea de o produce fermentaţie la temperaturi scăzute. pe suprafaţa fructelor. cu formă ovală sau elipsoidală. săruri minerale şi factori de creştere.3 Calculul efectului termic 23 . exprimată în ml/100 ml ce poate rezulta în urma fermentaţiei cu o anumită specie de drojdie. Celulele au diametre cuprinse între 4 – 14 μm. Este caracterul killer – proprietatea de a produce killină. prin. Se reproduce asexuat. importantă pentru păstrarea compuşilor de gust la obţinerea vinului. Se întâlneşte în toate mediile de viaţă : sol. drojdiilor însoţitoare care pot duce la distrugerea procesului parţial sau total. În medii de cultură lichide fermentează glucide.2 Caracterizarea microbiologică şi fiziologică a tulpinii microbiene folosite Saccharomyces cerevisiae face parte din regnul Protista. fiind un microorganism unicelular de tip eucariot. la animale şi om în tubul digestiv. cremos. Saccharomyces cerevisae pot produce 16 – 18%. iar pH-ul optim este de 4-5 unitaţi de pH. de culoare alb-crem. drojdiile care nu rezistă sunt inhibate. apă.florilor. cu aspect mat. o sursă de azot. Pentru a putea fi folosite în practică.2-2 cm. alcoolorezistenţa se referă la proprietatea drojdiilor de a rezista la concentraţii sulfitorezistenţa – proprietatea de a rezista la concentraţii cuprise între 200-500 de alcool mai mari de 8%.

ΔHf reprezintă entalpia de formare a fiecărui conpus. productivităţile volumetrice de etanol ale acestor tipuri de fermentatoare s-au dovedit a fi mult mai mari decât în cazul culturilor continue de tip batch şi a celor cu celule imobilizate.3·(-394. reciclarea celulelor prin separări cu membrane este una dintre cele mai promiţătoare abordări pentru viitor. υj reprezintă coeficientul stoechiometric al componetului (convenţional se iau cu „–„ reactanţii. 24 .45·(-286) ΔHr = -104.1 C2H5OH -288 H2 O -286 ΔHr se calculează cu formula următoare: ΔHr = -1.33 kJ/mol 4. modelul Groot şi modelul Warren.1) + 2. modelul Jarzebski.4 Modele cinetice pentru transformarea microbiană Pentru a produce etanol prin fermentaţie în mod eficient. Până acum. Printre aceste sunt: modelul Damino. În acest scop.25·(-288) + 0.5 Compus ΔHi0 [kJ/mol] C6H12O6 -1264 NH3 -133 CH1.0. În tabelul următor se dau entalpiile de formare a componenţilor mediului de reacţie: Tabelul nr.2·(-133) + 1·(-91) + 2.5 -91 CO2 -394. iar cu ” + „ produşii) .8N0. care se calculează cu formula: ∆ r =∑ j ⋅ ∆ f H ν H unde: ΔHr este entalpia de reacţie. este de dorit să reţinem o concentraţie mare de drojdie producătoare de etanol în fermentator. Atfel au fost propuse mai multe modele cinetice care pot fi utilizate în procese continue cu recircularea celulelor pentru obţinerea de etanol. Este un lucru bine ştiut că producţia de etanol şi creşterea celulelor sunt inhibate de etanol într-un mod necompetitiv.2O0. s-au propus diferite modele biocinetice care includ efectele inhibitorii ale etanolului şi celulelor.3·(-1264) . Ca rezultat. Analizând datele experimentale obţinute prin procedeul celulelor reciclate pentru producţia de etanol. fermentatoarele cu amestecare continuă cuplate cu filtrele membrană în procesul de reciclare a celulelor au fost folosite foarte mult în experienţele de laborator.Ştiind entalpiile de formare a compuşilor care intervin în reactia biochimică ce are loc în reactor putem calcula căldura de reacţie raportată la un mol de biomasă.

....5... Cunoscând producţia de etanol...47 kg alcool Pc kg cartofi. ştiind că instalaţia funcţionează 8000 h/an. putem afla producţia de alcool care se realizează într-o oră...... reiese că: 100 kg cartofi.... determinand debitele care intră în fiecare aparat şi cantitatea de cartofi necesară obţinerii producţiei impuse în datele de proiectare.... bilanţul de materiale pe întreaga instalaţie..... Bilanţul de material şi termic pentru instalaţie 5.. y – cantitatea de amidon rezultată din cartofi....P kg alcool (2500) unde: Pc – cantitatea de cartofi ce trebuie introdusă în instalaţie pentru a obţine producţia de alcool impusă........ care trebuie să se obţină din instalaţie (P = 20000t/an). P.1 Bilanţ de materiale pentru aparatele instalaţiei Pentru dimensionarea reactorului......y kg amidon...12 l alcool. Astfel se obţine: Pc = 26400 kg/h cartofi y = 5280 kg/h amidon Moara În moară are loc măcinarea materiei prime şi fluidificarea porumbului măcinat........ Banu.20 kg amidon....... şi anume: P= P t kg alcool h P = 2500 Din tabelul de productivitate din „Manualul Inginerului de Chimie Alimentară”. trebuie să facem.. Bilanţul de materiale pe moara este: Pc + Af + Ef = Plf 25 ............9. în prealabil.. C. pentru ca apoi să fie fie introdusă in zaharificator..... kg....

Bilanţul pe zaharificator este: Plf + Ezah = Plzah unde: Plzah reprezintă cantitatea de plamadă zaharificată ce iese din zaharificator.de 5280 kg.unde: Plf reprezintă cantitatea de plamadă fluidificată care iese din moară. 26 .-Manualul Inginerului de Chimie Alimentară pentru fluidificarea a 1000 kg amidon sunt necesare 300 ml enzime de fluidificare şi că la 1000 kg cartofi supuse fluidizării este necesar 1 m3 de apă. Enzime de fluidificare (Ef) Cartofi (Pc) Apă (Af) MOARĂ Plămadă fluidificată (Plf) Conform Banu. şi densitatea apei.584 kg/h enzime de fluidifica re Ef = Din bilanţul de materiale realizat pe moară se poate determina plamada fluidificată ce iese din moară: P f =Af +Pc +Ef l P f =5 8 2 l 20 k /h g Zaharificator Enzimele de zaharificare transformă amidonul rezultat în etapa anterioară în glucoză. Af este de: Pc ⋅ ρap ă 1000 Af = 26400 kg ap ă Af = iar cantitatea de enzime necesare fluidificării. Ef reprezintă catitatea de enzime de fluidificare.C. ρapă = 1000 kg/m3 . Af este cantitatea de apă necesară fluifidicării. Ştiind cantitatea de amidon . dacă ρenzime fluid = 1000 kg/m3 este de: y ⋅ 300 ⋅10 −6 ⋅ ρenzim fluid 1000 Ef =1. Ef.reiese din calcule că necesarul de apă în operaţia de fluidizare.

astfel se poate determina cantitatea de enzime necesare zaharificării. şi anume: y ⋅1200 ⋅10 −6 ⋅ ρenzim zah 1000 5280 ⋅1200 ⋅10 −6 ⋅1000 = 1000 = 6. Enzime de zaharificare (Ezah) Plămadă fluidificată (Plf) Plămadă zaharificată (Plzah) ZAHARIFICATOR Din tabelul de productivitate dinBanu. DCO2 este cantitatea de CO2 degajată în urma reacţiei .C.336 kg/h enzime fluidifica re Ezah = Ezah Ezah Din ecuaţia de bilanţ se poate determina cantitatea de plămadă zaharificată care iese din zaharificator: Pl zah = Ezah + Pl f Pl zah = 52810 kg/h plam ad ă zaharifica tă Fermentator În fermentator are loc reacţia propriu-zisă. DCO2. Glucoza este transformată în alcool etilic şi în alţi produşi secundari. şi iese cantitatea de plămadă fermentată Plferm şi cantitatea de CO2. deci bilanţul este: Plzah + Dj = DCO2 + Plferm unde: Plferm este cantitatea de plămadă fermentată rezultată din fermentator.Ezah este cantitatea de enzime necesară zaharificării. 27 . dar în cantitate mai mică. se mai cunoaşte şi că ρenzime zah = 1000 kg/m3.-Manualul Inginerului de Chimie Alimentară se stie că la 1000 kg amidon necesarul de enzime de zaharificare este de 1200 ml. cantitatea de drojdie Dj. în urma căreia substratul (glucoza) este transformată în produs (alcoolul etilic). În bioreactor intră cantitatea de plămadă zaharificată Plzah.

-Manualul inginerului de chimie alimentară.1 Plzah Dj = 5281 kg/h Stoechiometria recaţiei ce are loc în reactor este: 1.8N0.cantitatea de drojdie care trebuie introdusă în fermentator. C.Dj este cantitatea de drojdie necesară fermentării substratului.3 C6H12O6 + 0. Dj. -dioxidului de carbon MCO2 = 44 kg/mol . care se consumă în reacţie este: Mgluc Mamidon z =5866 kg/h z =y⋅ Din stoechiometria reacţiei rezultă că: 28 . în funcţie de stoechiometria reacţiei. Astfel: Dj = 0. -celule Mcelule = 24 kg/mol.25 C2H5OH +0. -alcoolul etilic Malc = 46 kg/mol. -amidonului Mamidon = 162 kg/mol.5 + 2. z. se pot calcula. se consideră 10 % din plamada zaharificată.3 CO2 + 2..2 NH3 → CH1.45 H2O Cunoscându-se masele moleculare pentru: -glucoză Mgluc = 180 kg/mol. Cantitatea de glucoză.2O0. cantităţile care trebuiesc obţinute în urma reacţiei. CO2 (DCO2) Plamada zaharificată (Plzah) Plamada fermentată (Plferm) Drojdie (Dj) FERMENTATOR Conform Banu.

întâi frunţile cu temperatura de fierbere mai mică decât alcoolul. Coloana de distilare Plămada fermentată este un amestec de apă. apoi trece acesta şi la final compuşii cu temperaturi de fierbere 29 .3 ⋅ MCO2 1.3 ⋅ Mgluc unde: Djferm este cantitatea de drojdie care se formează în timpul reacţiei. Albrut reprezintă cantitatea de alcool care rezultă în urma reacţiei. se calculează cu relaţia: Djs = Dj + Djferm DCO2 = 2537 kg/h Albrut = 2594. înainte de a se introduce în coloana de distilare.69 kg/h Plferm = Plzah + Dj – DCO2 Plferm = 55554 kg/h Separare drojdie Deoarece cantitatea de alcool care rezultă în urma fermentării nu este foarte mare. Astfel se obţin: Djferm = 601.Dj ferm = z ⋅ Mcelule 1. iar plamada care merge mai departe în operaţia de distilare Pldist = 49672 kg/h.789kg/h Din bilanţul de materiale pe fermentator rezultă că.3 ⋅ Mgluc DCO2 = z ⋅ 2. în plămezile fermentate concentraţia în alcool etilic este 8-11%. iar pe lângă alcool etilic plamada fermentată contine şi drojdii care s-au dezvoltat în timpul fermentaţiei. plamada fermentată care iese din reactor este: Plamadă fermentată (Plferm) Plamadă distilată (Pldist) Drojdie (Djs) SEPARATOR DROJDIE Din relaţia de mai sus se obtine o cantitate de drojdie care se separă Djs = 5882 kg/h.3 ⋅ Mgluc Al brut = z ⋅ 2. Djs este cantitatea de drojdie care se separă din plămada fermentată.25 ⋅ Malc 1. este necesar ca plămada fermentată să fie separată de aceste drojdii. Prin distilare în coloana de distilare se elimină din amestecul de alcool. produse de fermentare şi alte produse pe care le aduce materia primă iniţială. Bilantul pentru această operaţie este: Plferm = Pldist + Djs unde: Pldist este cantitaea de plamadă care se introduce în coloana de distilare.

este cantitatea de apă de spălare adăugată la distilare.Pldist As = 7562 kg/h Coloana de rectificare Se realizează în coloana de rectificare şi are scop concentrarea alcoolului etilic brut.96 alcool. As = Albrut + Bh . pe măsură ce încălzirea continuă distilă alcoolul iar în la final rămân cozile. de aceea se numeşte alcool rafinat. Bilantul de coloana de rectificare este: Albrut = Alraf + R unde: Alraf este cantitatea de alcool rafinat obţinut dupa rectificare şi este egal cu producţia (P). R este cantitatea de reziduu care se obţine în blazul coloanei de rectificare. Bh . Plamadă distilată (Plferm) Apă spălare (As) Borhot (Bh) COLOANĂ DISTILARE Alcool brut distilat (Albrut) Din „Manualul Inginerului de Chimie Alimentară” se cunoaşte că la 100 l plămadă fermentată se obţin 110 l borhot. în cazul de faţă până la o fracţia masică a distilatului de 0. Alcoolul obţinut prin această operaţie atinge maximul de concentraţie.mai ridicate. Cantitatea de borhot care rezultă în urma distilării este: B h = Pl dist ⋅ 110 100 Bh =54639 kg/h Din bilantul de material pe coloana de distilare se poate determina cantitatea de apă de spălare care trebuie introdusă în coloană. Impurităţile cele mai volatile părăsesc primele coloana de distilare. 30 .borhotul obţinut în urma distilării. Bilanţul pe coloana de distilare este: Pldist + As = Albrut + Bh unde: As.

31 .789 kg/h Verificarea bilanţului de materiale Pc + Af + Ef + Dj + As – DCO2 – Djs – Bh – Alraf – R = 2. 5. V – volumul recatorului. cp – căldura specifică a agentului termic. vrx este viteza de formare a biomasei. Ecuaţia bilantului termic este: (-ΔrH) · vrx · V = Dma · cp · (te – ti) unde: Dma – debitul de agent termic necesar preluării caldurii formate în timpul reacţiei.728·10-12 Deoarece diferenţa este foarte mică între debitele introduse în instalaţia de obţinerea a alcoolului etilic şi cele evacuate din instalaţie.2 Bilanţul termic pe reactor Căldura de reacţie este preluată de către agentul termic.Alcool brut (Albrut) COLOANA RECTIFICARE Alcool rafinat (Alraf) Reziduu (R) Cunoscându-se cantitatea de alcool care se obţine se poate determina din bilanţul de materiale cantitatea de reziduu care se obţine în coloana de rectificare. reprezentat de apa dedurizată. şi anume: R = Albrut – Alrafinat R = 94. bilanţul de material pe instalaţia de obţinere a alcoolului etilic se verifică.

1 Calculul duratei de reacţie pentru modelul cinetic ales şi condiţiile de operare 6.1. kg/m3. precum şi pentru a vedea dependenţa concentraţiei de celule cx. P)  Ysx⋅µ Yps ⋅q q ν unde: μ este viteza specifică de creştere. Ecuaţiile acestui model sunt: µ  P µm⋅1 −   Pm   n      Ysx ms  1  +    Yxs µ( S .1 Ecuaţiile modelului Pentru calculul timpului de fermentare. Dimensionarea reactorului 6. concentaţia de substrat cs. h-1 . X . μm – viteza specifică de creştere maximă. 32 . Pm – concentraţia maxima de produs. h-1. ms – consumul necesar pentru întreţinere.te – temperatura de ieşire a agentului termic. q – viteza specifică de consum a substratului. ti – temperatura de intrare a agentului termic. P – concentraţia produsului kg/m3. concentraţia de produs cp funcţie de timp. se utilizează modelul studiat de Groot în anul 1992. 6. n – parametrul modelului ales.

Ştiind că: dc s dt −v rs dc x dt v rx dcp dt v rp se poate determina concentraţiile substratului. Parametrii modelului ales sunt: μm = 0. Metoda Euler de soluţionare a ecuaţiilor are următorul algoritm: cs(k+1) = cs(k) + (dcs/dt)(k) ·Δt cx(k+1) = cx(k) + (dcx/dt)(k) ·Δt cp(k+1) = cp(k) + (dcp/dt)(k) ·Δt cunoscându-se concentraţiile iniţiale ale substratului.2 Soluţionarea ecuaţiilor Integrarea celor 3 ecuaţii diferenţiale se realizează utilizând metode numerice de integrare. Yxs – randamentul de utilizare al substratului. g/g.3 g/l. celulelor şi al produsului: cs0 = 150 g/l.25 h-1 n=1 ms = 0. yn) k2 = h · f(xn + h/2.1. h-1. g/g. cx0 = 0. Printre metodele numerice care pot fi folosite la soluţionarea acestor ecuaţii sunt: metoda Euler şi algritmul Runge – Kutta. h-1. yn + k1/2) k3 = h · f(xn + h/2.038 kg/m3 Descrierea metodei Runge Kuta pe scurt: xn+1 = xn + h yn+1 = yn + (1/6)(k1 + 2k2 + 2k3 + k4) unde: k1 = h · f(xn.66 kg/kg·h Pm = 78 kg/m3 Yxs = 0. Din calcule reiese că: cs(1) = 149. yn + k2/2) 33 . υ – viteza specifică de formare a producsului.q – viteza specifică de consum a substratului.902 kg/m3 cx(1) = 0.308 kg/m3 cp(1) = 0.1 h. celulelor şi a produsului la pasul unul de integrare. cp0 = 0 g/l şi pasul de integrare Δt = 0. Yps – randamentul de formare al produsului.096 kg/kg 6.

yn + k3) Pentru integrare s-a ales modelul Groot. a1 . În cele ce urmează mai jos este prezentat programul de rezolvare al modelului cinetic folosind programul de calcul Mathcad. ale concentraţiei substratului (coloana 1).  −Vrs( a0 . a) := (0 1 2    Vrp( a0 . deoarece conversia de 0. a2)     150 a :=  0. 0 şi 100 reprezintă numărul de valori pe care vrem sa le afişeze.4 este valoare timpului de reacţie necesar atingerii conversiei de 0. 16. D – matricea variabilelor ce trebuie să fie determinate.8 este atinsa în cel mai scurt timp cu acest model. 100. ale celuleor (coloana 2) şi ale produsul (coloana 3).k4 = h · f(xn + h. a . 0 . a2)     Vrxa . 34 . a1 .8 în reactor. 16.4.3     0  z := Rkadapt( a . Mai jos se regasesc primele şi ultimele 20 valori ale timpului (coloana 0). D) unde: a este matricea valorilor de start. a )  D( t .

5 7 5 0 .2 8 1 150 1 49 .12 1 3 .5 1 0 .2 4 3 6 1 .3 8 4 4 4 .0 7 2 1 6 .1 2 6 0 .4 1 0 . Fig.4 3 4 1 45 .7 4 2 5 .5 9 9 0 .9 3 1 8 .3 3 5 0.29 4 9 .9 3 6 3 2 .2 4 5 4 5 .6 2 4 2 .9 8 5 1 46 .4 8 9 0 . produs şi celule în timp 150 150 S P X 100 50 0 0 0 0 5 10 t 15 16.0 0 7 2 8 .0 4 7 6 .1 Variaţia concentraţiei de substrat.2 6 1 46 .3 0 1 7 .4 3 3 0 .9 1 1 48 .4 6 2 .1 6 4 0 .9 2 4 1 5 .7 6 9 1 45 .94 1 4 .4 8 9 0.1.4 2 8 3 9 .4 3 8 3 4 .9 3 2 1 .2 7 3 3 3 .4 7 6 1 .6 4 1 . ale produsului (P) şi ale celulelor (X) sunt reprezentate grafic în figura 6.0 3 1 1 .6 4 9 0 .5 6 6 6 4 .0 4 9 3 4 .1 3 5 1 .8 4 4 4 7 .3 0 .2 5 9 1 48 .4 3 2 1 4 .1 3 1 6 8 .2 8 4 1 3 .4 20 35 .7 5 7 7 5 .5 9 6 14.3 9 9 3 2 .6 2 3 0 .8 5 7 3 6 .0 2 4 1 47 .1 4 3 7 .5 7 9 73.7 4 4 1 5 .3 0 3 4 4 .5 4 8 8 .9 0 8 1 6 .9 8 5 7 . 6.6 5 5 0 .1 4 8 1 .5 3 1 0 .3 8 3 0 .2 4 2 8 .3 1 2 1 .9 1 1 4 2 .2 6 8 1 4 .7 7 5 7 .3 1 3 0 .6 5 6 0 .3 3 9 0 .4 3 1 2 9 .6 9 2 3 8 .3 9 9 0 .5 9 2 1 .76 1 4 .8 3 6 1 49 .7 0 2 1 48 .6 9 8 1 46 .3 5 5 1 .0 8 7 8 .3 5 3 0 .0 8 6 2 0 .0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 0 .1 1 6 3 .2 3 6 1 6 .6 7 5 3 0 0 .5 9 2 5 .37 7 1 .2 5 2 1 5 .4 5 1 0 .8 3 6 0 .0 6 2 0 .8 6 2 6 6 .6 9 9 3 2 7 .5 3 5 3 1 .7 7 2 3 7 .6 6 5 1 49 .1 0 4 1 4 .9 3 6 3 7 .7 7 9 1 47 .4 1 6 0 .3 6 1 4 3 .8 3 8 2 9 .8 0 4 1 .9 6 8 2 .4 5 9 7 .6 8 1 3 0 .7 4 4 0 .1 8 8 2 8 .3 9 6 8 .72 52.4 8 5 1 48 .5 2 5 1 4 7 .7 1 8 1 .4 1 6 15.1 3 2 2 .2 9 6 2 .1 9 3 0 .7 8 8 2 .8 4 9 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 0 13.5 7 0 .3 0 3 1 4 9 .9 2 6 2 5 .4 7 1 1 .4 7 0 .6 1 7 7 .4 4 8 1 3 .6 6 9 6 .0 9 1 1 45 .8 2 7 6 .0 8 8 1 5 .6 1 2 1 3 .5 4 9 4 0 .2 6 2 0 .8 2 0 .4 1 7 7 .58 1 5 .4 8 3 4 1 .1 5 7 3 4 .4 8 8 1 49 .4 0 1 1 46 .4 2 1 4 2 .5 1 2 6 .8 9 4 6 .8 9 5 5 9 .2 0 1 6 .5 5 2 0 .1 1 1 4 8 .7 7 6 13.3 2 8 0 .3 6 8 0 .9 8 4 1 .6 1 8 3 9 .3 2 6 0 .4 9 2 0 .1 3 2 54.5 2 5 5 7 .1 8 8 z= z= Variaţia concentraţiilor substratului (S).2 4 2 1 .9 5 2 3 .9 4 9 3 5 .3 5 6 6 .

viteza de formare a celuleor (vrx) şi viteza de formare a produsului (vrp).2 este reprezentată variaţia în timp ale celor trei viteze.Tot din integrarea modelului cinetic ales se poate determina viteza de consumare a substratului (vrs).4 20 Viteza de formare a celulelor prezintă un maxim care este evitenţia în figura 6.3 Variaţia vitezei de formare a celulelor în timp Fig 6.3.075 0 0 0 5 10 ti 15 16. Variaţia vitezei specifice de creştere a celulelor cu timpul este reprezentată în figura 6. 6. În figura 6.4.2 Variaţia vitezelor de consumare/formarea a componenţilor care intervin în reacţia chimică 20 15. 6.276 15 Vrx i Vrs i 10 Vrp i 5 0. Fig.4 Variaţia vitezei specifice de creştere a celulelor cu timpul 36 . Fig.

25 0. geometria şi amenajările interioare Pentru determinarea geometriei reactorului este necesar să se cunoască volumul bioreactorului.2 V rx 0 .3 Determinarea volumului bioreactorului.5 tş = 17.0 7 5 0 0 0 5 10 ti 15 20 1 6 .5 h pentru fiecare. timpul descărcării bioreactorului şi timpul curăţirii bioreactorului.9 6 5 0. Cunoscându-se că numărul de ore de funcţionare anual a biorecatorului este 8000 h/an. timpul unei şarje este egal cu: tş = 16.4 0. Timp auxiliar este suma dintre timpul încărcării bioreactorului. Pentru aceasta este necesar să se determine numărul de şarje anuale (nş) şi producţia care se obţine pe fiecare şarjă (Pş). Din integrarea modelului cinetic rezultă timpul necesar reacţiei.4 + 0.5 6. Numărul de şarje se poate determina împărţind numărul de ore anuale care lucrează reactorul la durata unei şarje.4 h. se obţine: nş = 447 şarje/an 37 .1 0 0 1 5 10 t 15 16. descărcării şi curăţirii reactorului sunt de 0. şi anume: tr = 16.4 20 Vrx i 0.5 + 0.1 0 . Cunoscându-se că timpii necesari încărcării.5 i µ 0.5 + 0.15 0 .2 Calculul duratei pe o şarjă 0 0 5 10 ti 15 20 Pentru determinarea volumului şi numărului de reactoare este necesar să ştim durata unei şarje. Timpul necesar unei şarje se calculează cu formula următoare: tş = tr + taux unde taux este timpul auxiliar unei şarje.25 0.105 0.9 h 6.

Astfel numărul de bioreactoare necesare pentru atingerea producţiei impuse este de 15 bioreactoare. Volumul total al bioreactoarului este mai mare decât volumul de reacţie deoarece coeficientul de umplere este φ = 0. Bilantul termic pe bioreactor este: (-ΔrH) · vrx · V = Dma · cp · (te – ti) unde: vrx este viteza de formare a biomasei. Dma – debitul de agent termic necesar preluării caldurii formate în timpul reacţiei. ti – temperatura de intrare a agentului termic. Pş cp. soluţia constructivă este să se folosească mai multe reactoare de 100 m3. V – volumul recatorului. Viteza de formare a biomasei este o funcţie care variază în timp. creşterea temperaturii masei de reacţie ar putea conduce la lezarea celuleor care produc fermentaţia şi astfel nu se mai atinge conversia dorită. ea atinge un maxim. Deoarece debitul de agent termic este dependent de viteza de formare a celulelor rezultă că şi el are o variaţiei în timp asemănătoare vitezei de formare a celulelor. 38 .fiecare având capacitatea de 100cm³. obţinându-se un volum de 6.7. final .49 m3. te – temperatura de ieşire a agentului termic. astfel se obţine un volum total de V = 1414. cp – căldura specifică a agentului termic.Producţia care se realizează o şarjă se calculează cu formula: Pş = P/nş Pş = 44743 kg/şarjă Astfel volumul de reacţie se poate determina cu formula Vr = reacţie de Vr = 990. Deoarece din pucnt de vedere tehnic nu se poate realiza un bioareactor cu un volum atât de mare. iar apoi începe să scadă.4 Verificarea regimului termic Deoarece reacţia de fermentare este o reacţie exotermă este necesar ca masa de reacţie să fie menţinută la o temperatură constantă. atunci când celule au ajuns în starea exponenţială de creştere.143 m3.

767 Dma = i 114.539 118.988 Variaţia în timp a debitului de agent termic este redată în figura 6.134 117.304 116. Dma = i 9. 6.679 117.335 115.5 Variaţia debitului de agent termic în timp 150 120.287 16.792 119.921 14. Fig.079 120.345 0 0 0 5 10 ti 15 16.711 116.345 9.641 115.362 12.92 119.819 120.067 119.97 11.229 113.209 100 Dma i 50 9.288 118.4 20 39 .662 16.48 15.206 120.5.54 10.378 118.431 119.Mai jos sunt prezentate primele şi ultimele valori ale debitului de agent termic necesar pentru ca bioreactorul să funcţioneze izoterm.934 17.826 118.382 13.881 12.126 10.605 18.863 13.209 120.417 11.3 19.021 19.061 15.728 10.

iar Hcs = 0. suspensii usoare.8 m. Hcs se calculează: Hcs = 0.8 m.05 m. omogenizare. Figura 7. rezultând relaţia: Vreactor = 2 ⋅ π ⋅ D3 π ⋅ D3 + 16 2 În urma calculelor rezultă un diametru D = 3. dizolvare.25 D Vcapac = π ⋅ D2 D π ⋅ D3 ⋅ (h + ) = 4 4 16 Din cauza că h este foarte mic în raport cu diametrul bioreactorului. Capacele bioreactorului se aleg din STAS 8815 / 3 -79 având diametrul D = 3. Alegem S = 2 Vreactor = 2 . Hc = înălţimea totală a capacului. S = H/D. Normativul IPROCHIM recomandă utilizarea amestecătorului din Figura 7.1. Astfel înălţimea capacului este: HC = Hcs + h. D = diametrul interior al bioreactorului.8 m. Vcapac + Vcilindru Vcilindru = π ⋅ D2 π ⋅ D2 π ⋅ D3 ⋅H = ⋅2⋅D = 4 4 2 Vcapac = π ⋅ D2 ⋅ (h + H cs ) 4 Conform STAS 7949-98 se adoptă h = 50 mm. Predimensionarea mecanică a bioreactorului Schiţă constructivă a bioreactorului este prezentată în figura 7. H = înălţimea părţii cilindrice a bioreactorului.70 m. Hm = înălţimea mantalei. acesta se poate neglija.25·D = 0. Se alege un amestecător turbina disc.7. înălţimea părţii cilindrice. obţinându-se H = 7.95 m h = 50 mm = 0. Hcs = înălţimea părţii sferice a capacului. transfer de caldură. Din STAS 8815 / 3 -79 se alege diametrul standard pentru bioreactorul de D = 3.2: 40 . Domeniile lui de utilizare sunt: reacţii chimice. Se defineşte un coeficient de zvelteţe. Înălţimea bioreactorului este H = 2·D. şi se obţine HC = 1 m.1 Bioreactor de fermentatie În care: h = înalţimea părţii cilindrice a capacului.

Viteza periferică este de 8.9 m.7 . Amestecatorul se poate folosi în vase cu turbine sau fară. Htotal.HC = 9. direcţia de curgere a fluidului este preponderent circumferenţială. d = 100 mm. Vâscozitatea dinamică a fluidului nu trebuie sa depăşească 20 Pa.475 m d2 unde: D = diametrul nominal al recipientului. Bioreactorul este prevăzut cu şicane pentru a împiedica aderarea masei de reacţie la perete în timpul amestecării totodată evitându-se şi înecarea amestecătorului. Calculul înălţimii mantalei se poate face cu următoarea formulă: Hm = 0.7 .2 → h 3 = 0.9 m D h3 = 0.38m D b3 = 0.Figura 7. În absenta turbinelor.1 → h 2 = 0. 9. obţinându-se Hm = 0. cu componenta verticală.5 → d 2 = 1.25 → b3=0.2 Schiţa unui amestecator tip turbină disc Este recomandată pentru operaţii în cursul cărora are loc variaţia vâscozităţii mediului de reacţie. Dimensiunile amestecătorului ales pentru acest bioreactor sunt: d2 = 0.4 m/s. unde Htotal = H + 2 .s. s = 8 mm. h3 = înălţimea paletei.8 m. d2 = diametrul anvergurii. iar gama de turaţii la care poate lucra este cuprinsă între 100 1500 rot / min.38 m d2 h2 = 0. h2 = distanţa de la agitator la fundul vasului. diametrul arborelui. Şicanele se montează la o 41 . b3 = lăţimea paletei.8 = 6. Alte dimensiuni necesare construirii ametecătorului sunt: grosimea paletei.

Astfel se obţine că diametrul racordului de alimenatre pentru plămada zaharificată este: dR1 = m. ρ – densitatea plămezii zaharifiacte. rezultând în cele din urmă diametrul final al racordului R 1. şarje/an. dR2. nş – numărul de şarje anuale.02. Densitatea plămezii zaharificate se consideră ρ = 1000 kg/m3.076 m. tanual – timpul nş ⋅ tevac ⋅ ρ ⋅ 3600 anual de funcţionare. în care: Plzah – cantiatea de plămadă zaharificată alimentată. . kg/h. şarje/an. Viteza cu care se alimentează plămada zaharificată este cuprinsă între 0. dR1. iar w este viteza cu care este alimentată plămada zaharificată. -racord intrare agent termic (R5). în care Plzah – cantiatea de plămadă fermentată evacuată.6 m. tanual – timpul anual de funcţionare. de unde rezultă b1 = 0.08. h/an. nş – numărul de şarje anuale. -racord alimentare bioreactor cu drojdie pentru fermentaţie (R4). Diametrul racordului pentru alimentarea plămezii zaharificate. kg/h şi se calculează cu relaţia: D= Pl ferm ⋅ tanual . Bioreactorul este prevăzut cu următoarele racorduri: -racord de alimentare plămadă zaharificată (R1). -racord evacuare dioxid de carbon (R3). -racord evacuare agent termic (R6). Se standardizează acest diametru. se calculează cu relaţia: dR2 = 4⋅D π⋅w Pl zah ⋅ tanual unde: D este debitul volumetric de plămadă fermentată. Debitul care este alimentat se poate calcula cu relaţia: D = nş ⋅ tînc ⋅ ρ ⋅ 3600 .D. tînc – timpul necesar încărcării bioreactorului.8 m/s pentru debite lichide. Grosimea şicanei este b1 = 0. tevac – timpul necesar evacuării 42 .racord evacuare plămadă fermentată (R2).1 – 1 m/s. dR1 = 0. kg/h. Diametrul racordului pentru evacuare plămadă fermentată.distanţă faţă de peretele bioreactorului b2 = 0. kg/m3. deci la o distanţă egală cu b2 = 0.D. Convenţional se alege w = 0. h/an.304 m. se calculează cu relaţia: dR1 = 4⋅D π⋅w unde: D este debitul volumetric de plămadă zaharificată.

Atfel se obţine pentru racordul de intrare. se poate calcula astfel: dR4 = 4⋅D π⋅w în care: D este debitul volumetric de plămadă fermentată. Debitul maxim se detrmină din integrare şi este Dma. nş – numărul de şarje anuale. tanual – timpul anual de nş ⋅ tînc ⋅ ρ ⋅ 3600 funcţionare. în care DCO2 – MCO2 ⋅ 3600 ⋅ nş ⋅ tr cantiatea CO2 degajat. Viteza cu care se elimină CO2 se alege convenţional se alege w = 10 m/s pentru debite gazoase. Comparând valoarea obţinută cu cea din standard rezultă că valoarea finală pentru diametrul dR2 = 0. Deoarece debitul de agent termic este variabil în timp. din STAS 8815 / 3 -79 se obţine 0. tr – timpul de reacţie.6 m. densitatea plămezii zaharificate se consideră ρ = 1000 kg/m3.06 m Diametrul racordului de alimentare a drojdiei necesare producerii fermentaţiei biomasei de reacţie. respectiv iesire agent termic un diametrul dR5. MCO2 – masa moleculară a CO2. kg/h. kg/mol. în care Dr – cantiatea de drojdie alimentată. ρ – densitatea plămezii fermentate. kg/h. kg/h. iar w este viteza cu care este evacuat CO 2. maxim = 4481 kg/h. Se obţine că diametrul racordului de evacuare plămadă fermentată este dR2 = 0. şarje/an. Debitul care este eliminat CO2 se poate calcula cu relaţia: D = DCO2 ⋅ Vμ ⋅ tanual . Astfel. şi anume dR3 = 0. Această valoare trebuie standardizată.6 = 0. m3/mol. h/an.585 m.253 m. pentru calcularea diametrului racordului se alege debitul maxim de agent termic necasar funcţionării izoterme a bioreactorului. respectiv ieşire agent termic sunt egale şi se pot calcula cu relaţia: dR5. dR3. kg/h şi se calculează cu relaţia D= D ⋅ tanual . Din calcule de mai sus rezultă că diametrul racordului de evacuare CO2 este dR3 = 0. se calculează astfel: dR3 = 4⋅D π⋅w în care: D este debitul volumetric de CO2 evacuat. kg/m3. tînc – timpul necesar încărcării 43 .058 m. dR4. Diametrul racordului de evacuare dioxid de carbon.6 = 4⋅D π⋅w unde: D este debitul volumetric de agent termic intrat/ieşit. nş – numărul de şarje anuale. Din STAS 8815 / 3 -79 se alege diametrul standardizat al racordului R3. şarje/an. tanual – timpul anual de funcţionare. Diametrele racordurilor de intrare.bioreactorului. Vμ – volumul molar. h/an.3 m.

valoarea de referinţă a presiunii. Reglarea pH-ului se face utilizând un SRA-pH format din următoarele componente:pHE – traductor de presiune.regulator de pH. T0 . 8.este un parametru ce joacă un rol important în desfăşurarea procesului biochimic. kg/m3.valoarea de referinţă a pH-ului.PE-traductor de presiune.239 m. Consideraţii asupra conducerii şi controlului bioreactorului Fenomenelor biochimice care se desfăşoară în cadrul proceselor de fermentaţie. Din calcule rezultă că diametrul racordului de alimentare a drojdiei în bioreactor este d R4 =0. Din acest motiv este indicată adaugarea de agenţi antispumanţi în momentul în care nivelul spumei depăşeşte nivelul admisibil. P0.Sistemul de reglare automată a temperaturii este SRA-T format din: TC .Menţinerea unei presiuni constante în bioreactor reprezintă una din condiţiile principale pentru prevenirea infectării culturii.Procesele fermentative sunt însoţite de o spumare abundentă. ρ – densitatea drojdiei. menţinerea valorii pH-ului mediului în domeniul optim favorizează producţia. Reglarea pH-ului . 44 .valoarea de referinţă a temperaturii.bioreactorului.Reacţia biochimică este puternic influenţată de temperatură. Reglarea spumării .TE-traductor de temperatură. pH0.3 m. Se utilizează SRA-P format din: PC . Densitatea drojdiei se consideră ρ = 1000 kg/m3.regulator de presiune. pHC . Reglarea temperaturii . fie prin inhibarea sistemului enzimatic. Reglarea presiunii . fenomen ce poate determina o scădere a randamentului. Din STAS 8815 / 3 -79 se alege diametrul racordului de alimentare al drojdiei în bioreactor. impune o aparatură de masură şi control complexă şi cu viteză de execuţie sporită. variaţiile de temperatură influenţând negativ metabolismul celulelor de drojdie fie prin scăderea producţiei. dR4 = 0.regulator de temperatură.

9.Schiţa bioreactorului 45 .

10. Bibliografie 46 .

Inc. Bucuresti. Todaro. 2.. 7. Perry. R.W.. E. 11. pentru uzul studenţilor”.D. C. S. C. vol. S. Nauman. Bucureşti. Jinescu. Vasilescu. P.. II. G. 1999.. 4.. Bratu. 8. 2002. Matrixrom.. 1984.. Chemical 47 . 1999.. vol 1-3”. “Manualul inginerului de chimie alimentară”.. Taca. I. Flickinger. Second Edition. Ingineria reacţiilor chimice şi utilaje specifice. G. Floarea. “Operaţii si Utilaje în Industria Chimică – probleme pentru subingineri”.M. “Operaţii unitare în ingineria chimică. Vogel. Juncu. “Reactoare Biochimice”. 2002. 9. “Encyclopedia of Physical Science and Technology”. Bucureşti. McGraw-Hill.. O. “Îndrumar proiect de an la: Reactoare chimice. O.W.. Mihail. Editura Tehnică. H. Biocatalysis and Bioseparation”.L. and Scaleup”.B.. Straja.. John Wiley & Sons. 10. “Calculul Mecanic al Utilajului Chimic”. 1997. Dima... Optimization. Muntean.. Drew. Third Edition. “Perry’s Chemical Engineers’ Handbook”. 2002... “Chemical Reactor Design. R. Lavric.C. G.. Bozga.1. Bucureşti.... 6. C. Engineering. Green. Muntean. “Fermentation and Biochemical Engineering Handbook”. I. Bucureşti. O. R..B. G. Nagy.. 2002. D. Noyes Publications.. McGraw-Hill. C. “Encyclopedia of Bioprocess Technology: Fermentation. Editura Tehnica. Editura Didactică şi Pedagogică. Banu..P. 5. Teodorescu. 3. Maria. V.H. E. C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful