Sunteți pe pagina 1din 25

GRUPUL COLAR ROZNOV ANUL COLAR 2012-2013

1
Str. Tineretului, nr. 647 Discutat i aprobat n Consiliul
Tel/fax: 0233.665.694 profesoral din data ____________________
Jud. Neam
Email: grupscolarroznov@yahoo.com
VIZAT
Director,
Prof. Oana IlarieGRUPUL COLAR ROZNOV ANUL COLAR 2012-2013
2
PLAN MANAGERIAL ANUAL
2012-2013


1. ARGUMENT

Conceperea Planului managerial pentru anul scolar 2012-2013 are la baz Analiza SWOT a procesului de nvtmnt de la Grupul Scolar
Roznov axat pe premisa conform creia nvtmntul are un rol fundamental n dezvoltarea personalittii elevului, rspunznd urmtoarelor tipuri de
finalitti: nva pentru a ti, nva pentru a crea, nva pentru a (te) promova, nva pentru a te integra n comunitate.


Misiunea noastr este orientat spre asigurarea unui nvtmnt de calitate, la standarde europene care s rspund nevoilor de dezvoltare a
societtii romnesti si care are la baz urmtoarele principii:
principiul priorittii educatiei;
principiul flexibilittii organizationale si informationale;
principiul descentralizrii autorittii educationale si al asigurrii unittii demersurilor educationale locale;
principiul transparentei actului decisional;
principiul cooperrii (cooperarea interinstitutional la nivel local, regional, national, international);
principiul educatiei centrate pe valori;
principiul interculturalittii;
principiul abordrii etice a serviciului educational.


n viziunea noastr scoala asigur:
accesul egal la educatie a tuturor copiilor indiferent de categoriile sociale de provenient;
educatia necesar pentru a deveni persoane competente, capabile s nvete pe parcursul ntregii vieti;
resursele materiale, financiare si umane care s rspund nevoilor de dezvoltare a personalittii elevului;
parteneri educationali care s se implice n dezvoltarea comunittii scolare;

si promoveaz urmtoarele valori:
colaborare colaborm cu toti factorii interesati de educatie si mprtsim cunostintele dobndite pentru a ne mbuntti activitatea;
deschidere suntem deschisi la nou si ne ncurajm partenerii educationali s caute solutii creative n folosul beneficiarilor nostri: elevi,
printi, agenti economici;
inovaie ne strduim s fim pro-activi, s facem lucrurile altfel dar mai bine;
implicare asigurm realizarea proiectelor noastre prin inovatie;
GRUPUL COLAR ROZNOV ANUL COLAR 2012-2013
3
excelen suntem hotrti s depsim asteptrile celorlalti prin profesionalism si eficient;
responsabilitate ne asumm ntreaga responsabilitate pentru dezvoltarea nvtmntului, urmrind continuu interesul beneficiarilor nostri si
dovedind respect pentru lege, cultur si pentru comunitatea n care trim.


Directii de actiune:
asigurarea calittii n educatie;
descentralizarea nvtmntului preuniversitar;
asigurarea accesului si a echittii n educatie;
asigurarea formrii si dezvoltrii resurselor umane;
derularea unor parteneriate comunitare si internationale conform standardelor europene.1.1. BAZA CONCEPTUAL

Planul managerial este conceput n conformitate cu urmtoarele acte normative:

Legea Educatiei Nationale (Legea nr.1/2011);
OMECT nr. 4925/2005 privind Regulamentul de organizare si functionare a unittilor din nvtmntul preuniversitar;
Codul muncii;
Legea 35/2.03.2007 privind cresterea sigurantei n unittile de nvtmnt;
Legea 319/14.07.2006 - Legea securittii si snttii n munc;
Legea 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor, OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aprare mpotriva
incendiilor, Legea 481/2004 privind protectia civil, modificat si completat de Legea nr. 212/2006;
Legea 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. 75/12.07.2005 privind asigurarea calittii n educatie;
OMECI nr. 3308, 3309, 3310,3311, si 3313 din 2.03.2009;
OMECT nr. 4889/8.08.2007, privind generalizarea instrumentelor de asigurarea calittii n educatie si formare profesional la nivelul retelei
nv. profesional si tehnic;
OMECI nr. 4595 22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de performant pentru evaluarea cadrelor didactice din nvtmntul
preuniversitar;
OMECTS nr. 5248/ 31.08.2011 privind aplicarea Programului ,,A doua sans;
OMECI nr. 5720/ 20.10.2009 privind Metodologia formrii continue a personalului didactic din nvtmntul preuniversitar;
Ordinele, notele, notificrile, precizrile, Metodologiile si Regulamentele privind descentralizarea financiar si administrativ, privind
formarea continu a personalului didactic din nv. preuniversitar, privind miscarea cadrelor didactice, privind descentralizarea financiar si
administrativ publicate n Monitorul Oficial;
Planuri cadru pentru toate nivelele de nvtmnt;
GRUPUL COLAR ROZNOV ANUL COLAR 2012-2013
4
Alte acte normative elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului precum si alte ministere;
Buletinele Informative ale Ministerului Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului;
O.M.Ed.C.T. nr. 4889/08.08.2007, privind generalizarea instrumentelor de asigurare a calittii n educatie si formare profesional la nivelul
retelei nvtmntului profesional si tehnic;
Strategia Postaderare 2007 2013 a Ministerului Cercetrii, Tineretului si Sportului;
Agenda Lisabona (Educatie si formare n 2010);
Declaratia de la Copenhaga (privind educatia si formarea profesional);
Strategia de descentralizare a invatamantului preuniversitar, aprobata prin Memorandum in Sedinta de Guvern din 20 decembrie 2005
actualizat n 2007;

Acte normative aprute dup 01.09.2009 care privesc nvtmntul sau au legtur cu acesta:

HG nr. 1618/2009 privind privind finantarea unittilor de nvtmnt preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor
de cost pe elev/prescolar pentru anul 2010.
HG nr. 1613/2009 privind aprobarea diferentierii pe zone geografice si localitti a indemnizatiei ce se acord personalului didactic calificat de
predare, potrivit prevederilor pct. 4 din anexa nr. II/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitar a personalului pltit din fonduri
publice.
OUG nr. 1/2010 privind unele msuri de rencadrare n functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora,
precum si alte msuri n domeniul bugetar.
OUG nr. 114/2009 privind unele msuri financiar-bugetare.
Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitar a personalului pltit din fonduri publice
OMECTS nr. 3235/2010, privind aprobarea specializrilor de nivel universitar care confer dreptul absolventilor liceelor pedagogice de a
ocupa functiile didactice de profesor n nvtmntul prescolar si profesor n nvtmntul primar;
HG nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului.
GRUPUL COLAR ROZNOV ANUL COLAR 2012-2013
5
1.2. Analiza SWOT a activittii desfsurate n Grupul Scolar Roznov scoate n evident urmtoarele aspecte:
Puncte tari Puncte slabe
Profilul claselor n concordant cu cerintele de pe piata muncii;
Realizarea planului de scolarizare;
Profesori bine pregtiti;
Numr mare de titulari;
Existenta laboratoarelor de informatic si a unei baze didactice
moderne (table interactive, laboratoare de fizic, biologie, chimie,
cabinet fonic, cabinete de specialitate: constructii, mecanic,
prelucrarea lemnului);
Receptivitate si transparenta managerilor, management echilibrat;
Comunicare si deschidere pentru elevi;

Implementarea de proiecte;
Nepopularizarea activittilor scolare si
extrascolare desfsurate;
Slab comunicare cu printii elevilor din clasele
de liceu;

Oportuniti Ameninri
cadru natural, cultural, social si economic propice;
relatii de parteneriat cu agentii economici (conventii de practic);
pozitia geografic a orasului.
Dotarea la nivelul catedrelor si laboratoarelor propice pentru activitti
extracuriculare si extrascolare;
Frecventarea cursurilor de perfectionare si formare continu;
Pregtire AEL;
Descentralizarea nvtmntului;
Aplicarea legii privind asigurarea calittii n nvtmntul
preuniversitar;
Bune relatii de colaborare cu partenerii educationali.
Mobilitatea cadrelor didactice la unele discipline;
Plecarea absolventilor clasei aVIII-a la licee din Piatra
Neamt
Scderea demografic a populatiei;
Plecarea unui numr destul de mare de elevi,
mpreun cu familiile in tri din Uniunea European;
Cresterea abandonului scolar datorit situatiei sociale
si economice.GRUPUL COLAR ROZNOV ANUL COLAR 2012-2013
6

PRIORITI STRATEGICE stabilite urmare a diagnozei activittii pentru anul scolar trecut a condus la identificarea priorittilor strategice pentru
anul scolar n curs, prioritti ce se regsesc si n "Proiectul de Dezvoltare Institutional" pentru urmatorii ani:
1. Conceperea si implementarea unui sistem educational capabil s corespund standardelor de calitate;
2. Reconsiderarea managementului educational la nivelul scolii si al clasei pentru realizarea unei educatii centrate pe elev;
3. Adaptarea ofertei educationale formale si nonformale la nevoile de dezvoltare personal a elevilor tinnd cont de perspectiva socio-economic si de
relatia cu comunitatea;
4. Asigurarea resurselor umane, materiale si didactice necesare formrii elevilor. Dezvoltarea resurselor umane: se vor avea avea n vedere att
dezvoltarea managementului educational pe toate dimensiunile, ct si formarea personalului;
5. Dezvoltarea relatiilor comunitare.GRUPUL COLAR ROZNOV ANUL COLAR 2012-2013
7
I. Domeniul funcional CURRICULUM I CONTROLUL ASIGURRII CALITII

OBIECTIVE:
1. Implementarea curriculum-ului national la nivelul unittii scolare, la nivelul fiecrei catedre, la nivelul fiecrui cadru didactic si asigurarea
corelatiei dintre acesta si currculo-ul local;
2. Optimizarea activittilor educative, extrascolare si a alternativelor educationale;
3. Asigurarea egalittii de sanse si cresterea participrii la educatie
4. Pregtirea profesional a tinerilor n vederea absorbtiei acestora pe piata fortei de munc
5. Asigurarea calittii educatiei

Nr
crt
Obiectiv
general
Obiective
specifice
Activiti/aciuni planificate
Persoane/
compartimente
responsabile
Termene de
realizare
Rezultate anticipate
/evaluare/ indicatori
de realizare
suri/
aciuni de reglare
I.
Implemen-
tarea
curriculum-
ului
national la
nivelul
unittii
scolare, la
nivelul
fiecrei
catedre, la
nivelul
fiecrui
cadru
didactic si
asigurarea
corelatiei
dintre
acesta si
currculum-
ul local;

a) Stabilirea
de programe
adecvate nct,
n fiecare
catedr/
comisie
metodic pe
arie
curricular/
discipline, s
se ating
finalittile
procesului de
nvtmnt;


PLANIFICAREA PROCESULUI DE
NVMNT
1. Proiectarea planificrilor calendaristice
proiectarea unittilor de nvtare n conformitate cu
noile cerinte ale curriculum-ului.Toate cadrele
didactice


nceputul
fiecrui semestruImplementarea
curriculum ului
national.


Vizarea acestora.
Informri periodice
2. Realizarea planurilor manageriale, a planificrilor
anuale si semestriale la toate comisiile/catedrele
didactice.
Directori
Resp comisii
nceputul
fiecrui semestru
Implementarea
curriculum ului
national.
Informri periodice
Vizarea acestora.

3. Prezentarea ofertei CDS si CDL pentru anul
viitor si stabilirea optionalelor de ctre elevi si
printi.
Dir. Socol E
Dir.adj.Stroea I.
Dir.adj. Simerea P
februarie

Personalizarea ofertei
educationale la nivelul
institutiei.
Stabilirea acestora n
concordant cu nevoile
si interesele elevilor, a
printilor si a bazei
materiale, precum si n
functie de nevoia local
de calificare a fortei de
munc
4. Planificarea tezelor .

Resp. comisii
Semestrial/
Conform
graficului.
Observarea gradului de
evolutie a calittii
rezultatelor obtinute de
elevi.
Depistarea si stimularea
elevilor cu aptitudini,
precum si a celor cu
rezultate slabe.
Programe de pregtire
suplimentar att pentru
elevii f. buni, ct si
pentru cei slabi la
nvttur.
Organizarea examenelor naionale
Dir. Ilarie Oana
Resp. comisii
Conform
calendarului de
desfsurare
5. Organizarea examenului de evaluare naional la
clasa a VIII-a.
Directori
Resp. comisii
Serv. secretariat
Conform
calendarului de
desfsurare
Obtinerea unui procent
de promovabilitate ct
mai ridicat
Pregtire suplimentar
cu elevii care au nivel
sczut de cunostinte
GRUPUL COLAR ROZNOV ANUL COLAR 2012-2013
8
Nr
crt
Obiectiv
general
Obiective
specifice
Activiti/aciuni planificate
Persoane/
compartimente
responsabile
Termene de
realizare
Rezultate anticipate
/evaluare/ indicatori
de realizare
suri/
aciuni de reglare
6. Organizarea examenului de admitere
computerizat la clasa a VIII-a.
Directori
Resp. comisii
Serv. secretariat
Conform
calendarului de
desfsurare
Distribuirea tuturor
elevilor la liceu.
Organizarea sedintelor
cu elevii si
printii/tutorii legali.
7. Organizarea examenului de admitere n
nvmntul secundar superior .
Directori
Resp. comisii
Serv. secretariat
Conform
calendarului de
desfsurare
nscrierea n clasa a XI-
a a tuturor elevilor din
clasa a X-a
O bun informare a
elevilor
8. Organizarea examenului de bacalaureat la clasa
a aXII-a/XIII.
Directori
Resp. comisii
Serv. secretariat
Conform
calendarului de
desfsurare
Obtinerea unui procent
de promovabilitate ct
mai ridicat
Pregtire suplimentar
cu elevii care au nivel
sczut de cunostinte
9. Organizarea examenului de obtinere a atestatelor
la clasa a aXII-a/XIII la profilul matematic-
informatic.
Directori
Resp. comisii
Serv. secretariat
Conform
calendarului de
desfsurare
Obtinere de rezultate
foarte bune
Pregtire suplimentar
cu elevii care au nivel
sczut de cunostinte
10. Organizarea examenului de obtinere a
certificatelor de competene de nivel 1, 2 si 3
pentru clasele de NVTMNT PROFESIONAL
SI TEHNIC zi.
Directori
Resp. comisii
Serv. secretariat
Conform
calendarului de
desfsurare
Obtinere de rezultate
foarte bune
Pregtire suplimentar
cu elevii care au nivel
sczut de cunostinte
11. Organizarea examenului de obtinere a
certificatelor de competene de nivel 1 pentru
clasele de la ,,A doua sans NVTMNT
PROFESIONAL SI TEHNIC, pentru absolventii
anului IV de studiu.
Directori
Resp. comisii
Serv. secretariat

Obtinere de rezultate
foarte bune
Pregtire suplimentar
cu elevii care au nivel
sczut de cunostinte
12. Organizarea examenelor de obtinere
adeverinelor de nivel (pentru nvtmntul primar)
sau de modul (pentru nv. sec. inf.) pentru
absolventii de la ,,A doua sans.
Directori
Resp. comisii

Serv. secretariat

Obtinere de rezultate
foarte bune
Pregtire suplimentar
cu elevii care au nivel
sczut de cunostinte
13. Stabilirea programului pt. pregtirea
suplimentar a elevilor.
Resp. comisii Septembrie
Remedierea situatiei la
nvttur
Programe de pregtire
suplimentar att pentru
elevii f. buni, ct si
pentru cei slabi la
nvttur.
b) Cresterea
rolului
comisiei
metodice a
dirigintilor n
vederea
eficientizrii
activittilor
educative
1. Organizarea consiliului clasei. Ed./nv./ dirig Semestrial
Functionarea optim a
colectivului de elevi.
Mentinerea unei legturi
permanente cu familiile
elevilor.
2. ntocmirea documentelor de proiectare a muncii
educative la nivelul claselor.
Ed./nv. si diriginti Semestrial
Buna organizare a
clasei.
Verificarea acestora de
ctre responsabili com
dirigintilor. Rapoarte.
3. Monitorizarea proiectrii documentelor pentru
pregtirea orelor de consiliere si a portofoliului.
planificarea orelor de consiliere si orientare;
Resp. com dirig.
Vasilache M
Duca M.Carmen
Permanent
Asistente si
interasistente la orele de
consiliere.
Rapoartele activittilor.

GRUPUL COLAR ROZNOV ANUL COLAR 2012-2013
9
Nr
crt
Obiectiv
general
Obiective
specifice
Activiti/aciuni planificate
Persoane/
compartimente
responsabile
Termene de
realizare
Rezultate anticipate
/evaluare/ indicatori
de realizare
suri/
aciuni de reglare
caietul dirigintelui;
dosarul consiliului clasei;
planificarea activittilor extrascolare;
existenta proceselor verbale ntocmite la aceste
activitti;
fisele elevilor;
alte documente.
Paiu I
Educatoare nv. si
diriginti
4. Stabilirea tematicii si a graficului sedintelor cu
printii.
Resp. com. Mancas
M

Ed./nv. si diriginti
Octombrie
Crearea unei legturi
permanente cu familiile
elevilor.
Informare periodic
5. Organizarea sedintelor cu printii, ori de cte ori
este cazul si informarea corect despre situatia
scolar, frecventa scolar, precum si despre alte
situatii.
Ed./nv. si diriginti
De cte ori este
cazul
Colaborarea cu
familiile/tutorii legali
pentru toate problemele
elevilor.
Informare periodic
6. Consilierea elevilor cu nevoi speciale
Ed./nv./diriginti
Psihologul scolar
De cte ori este
cazul
Remedierea
problemelor ivite.
Gradul de integrare a
elevilor cu CES.
c) Cresterea
sanselor
absolventilor
de a se integra
socio-
profesional si
dezvoltarea
capacittii de a
nvta
permanent.

1. Proiectarea activittilor comisiilor de orientare
scolar si profesional.
Resp com. OSP
Cojocaru E.
Conform
planului
mmanagerial al
comisiei de OSP
Identificarea tintelor
strategice
Informarea elevilor si
printilor cu privire la
toate datele necesare
crerii unei bune
orientri scolare si
profesionale.
2. Realizarea unei consilieri de orientare scolar si
profesional a elevilor ct mai adecvat nevoilor
societtii.
Dirig. cls. aVIII-a,
clasa aX-a,anul III
SAM, a XII-a,
aXIII-a ruta
progresiv.
Psiholog Cojocaru
Emilia
Permanent
Alegerea cea mai
potrivit a
liceului/specializrii/
profesiei.
Completarea
chestionarelor OSP si
trimiterea lor CJAP n
vederea realizrii
planului de scolarizare.
3. Colaborarea cu CJAPP si cu alte institutii locale si
judetene n vederea orientrii scolare si profesionale.
Dir. Ilarie Oana
Psiholog.Cojocaru
Emilia
Conform
planului
managerial al
comisiei de OSP
Dezvoltarea
parteneriatelor
institutionale,
comunitare.
Informarea periodic a
tuturor factorilor
implicati.
II.
Optimiza-
rea
activittilor
educative,
extrascola-
re si a
a)Eficientizare
a procesului
de nvtare si
transformarea
acestuia ntr-
un proces
1. ntocmirea documentelor de proiectare a muncii
educative la nivelul claselor.
Dir. Ilarie Oana
Cons. Educ.
Teiosanu V.
nv. si diriginti
Septembrie
Implicarea elevilor si a
c.d. n toate activ.
extrascolare organizate
de ISJ si CCD.
Implicarea elevilor n
activitti extrascolare
atrgtoare si
interesante.
2. Organizarea activittilor extrascolare la toate
nivelurile de nvtmnt pe plan local si judetean
Dir. Ilarie Oana
Consilier educativ
Conform
calendarului ISJ
Rapoarte ale
activittilor desfsurate.
Popularizarea
activittilor
GRUPUL COLAR ROZNOV ANUL COLAR 2012-2013
10
Nr
crt
Obiectiv
general
Obiective
specifice
Activiti/aciuni planificate
Persoane/
compartimente
responsabile
Termene de
realizare
Rezultate anticipate
/evaluare/ indicatori
de realizare
suri/
aciuni de reglare
alternative-
lor
educationa-
le
educativ, prin
ncurajarea
implicrii
active a
elevilor n
propria
formare;

(simpozioane, serbri, excursii, seri culturale si de
dans, concursuri cultural artistice si sportive etc) si
implicarea printilor n toate aceste activitti.
Teiosanu V., nv.
si diriginti
si a planurilor de
activitti
extrascolare de la
clase
Rezultatele obtinute.
3. Participarea elevilor la concursuri si olimpiade
Echipa managerial
Resp. com.
metodice
Consilier educativ
Teiosanu V.
Conform
calendarului ISJ
si a planurilor de
activitti
extrascolare de la
clase
Gradul de participare al
elevilor.

Premii scolare
4. Editarea de reviste scolare pentru:
- nv. gimnazial si primar;

- nv. liceal;
-1 revist de matematic SIMMAT.

Prof. Ilarie Oana si
prov.nv.primar
Vasile Alina
Gabur Paulina
Catedra de
matematic
Conform
calendarului
activittilor
educative a ISJ
Implicarea elevilor n
editarea acestora.
Premii scolare


5. Asigurarea functionalittii Centrului de
Documentare si Informare C.D.I.
Toate cadrele
didactice precum si
ntreaga comunitate
Permanent
Implicarea elevilor si a
ntregii comunitti.
Organizarea diverselor
activitti: expozitii,
lansri de crti si reviste,
concursuri scolare,
programe artistice etc
6. Asigurarea functionalittii Centrului de Resurse
Educationale si de Dezvoltare C.R.E.D.
Comisia metodic
a educatoarelor
Permanent
Implicarea prescolarilor
cu nevoi speciale si a
ntregii comunitti.
Organizarea diverselor
activitti
b) Implicarea
activ a
partenerilor n
educatie
pentru
formarea
orizontului
cultural al
elevilor,
pregtirea lor
pentru viat,
insertie social
si profesional


1. Colaborarea scolii cu ISJ Neamt, CCD,
Inspectoratul de Politie, Centrul Judetean de
Asistent Psihopedagogic, precum si a altor
institutii de pe plan local (Politie, Primrie, Consiliul
local, Biseric, dispensar etc.) n vederea realizrii
programelor de educatie juridic, antiinfractional
etc.
Dir. Ilarie Oana
Consilieri
educativi
Teiosanu V.
Psiholog. Cojocaru
Emilia
nv. si diriginti
Comitete de printi
Permanent
Rezolvarea problemelor
ivite cu ajutorul
consiliului reprezentativ
al printilor,
comunittii si a altor
institutii.
Prevenirea si diminuarea
absenteismului si a
infractionalittii.
2. Formarea tinutei morale, decente, a
comportamentului civilizat, diminuarea
absenteismului de la activittile scolare, a
delicventei juvenile, respectarea legilor, a normelor
de igien etc.
Directorii
Toate cadrele
didactice
Cons. Educ.
Teiosanu V. Psih.
Cojocaru E
nv. si diriginti
Permanent
Educarea elevilor n
colaborare cu ceilalti
factori implicati.
Prevenirea si diminuarea
absenteismului si a
infractionalittii.
GRUPUL COLAR ROZNOV ANUL COLAR 2012-2013
11
Nr
crt
Obiectiv
general
Obiective
specifice
Activiti/aciuni planificate
Persoane/
compartimente
responsabile
Termene de
realizare
Rezultate anticipate
/evaluare/ indicatori
de realizare
suri/
aciuni de reglare
Comitete de printi
Alte institutii
3. Realizarea evidentei elevilor cu absenteism-pt. a
lua msurile necesare privind ameliorarea
/combaterea abandonului scolar, precum si a
devierilor de comportament, a delicventei juvenile, a
consumului de alcool si droguri
Dir. Ilarie Oana
Resp. com
abandon Cojocaru
E.
Toti dirig. si nv.
Lunar
Realizarea unor situatii
statistici:
-procent de frecvent;
-procent de abandon.
Diminuarea
problemelor.
Contact permanent
diriginte
printe/tutore.
4. Evaluarea periodic a modului n care elevii
pstreaz bunurile din scoal, din slile de clas,
manualele scolare.
Toti dirigintii si
nvttorii
Administrator
Permanent
Pstrarea bunurilor
scolii.
Informri periodice.
III
.
Asigurarea
egalittii de
sanse si
cresterea
participrii
la educatie
a) Promovarea
educatiei
incluzive
1. Continuarea programului ,,A doua sans
1 clas nivelul I+II+III+IV - nv. primar;
1 clas anul I+II+III+IV - nv. secundar inferior
(Fabricarea produselor din lemn)
Dir. adj. Stroea I.
Andrei St.
coordonator
program
Octombrie,
Februarie,


Februarie
Elaborarea si
implementarea
strategiilor de nvtare
pentru a rspunde
stilurilor individuale de
nvtare. Crearea de
baze de cu elevii cu
CES.
Accesul la educatie a
adultilor.

Cresterea sanselor
absolventilor de a se
integra socio-
profesional.
2. Promovarea educatiei incluzive pentru elevii de
etnie rrom si pentru elevii cu CES.
Dir.adj. Stroea I.

Ori de cte ori
este cazul.
Chestionare privind
stilurile individuale de
nvtare.
Programe speciale de
recuperare.


b) Adaptarea
strategiilor
didactice
pentru a
corespunde
stilurilor
individuale de
nvtare ale
elevilor
1. Promovarea educatiei incluzive pentru elevii de
etnie rrom si pentru prescolarii cu nevoi speciale,
prin valorificarea formrii continue si a spatiului
CRED
Dir. adj. Stroea I.
Ed. Snaider C
Ed. Grcineanu V
Ed. Anghel M
Ori de cte ori
este cazul.
Elaborarea si
implementarea
strategiilor de nvtare
pentru a rspunde
stilurilor individuale de
nvtare. Crearea de
baze de cu prescolarii
cu CES.
Accesul la educatie a
prescolarilor cu nevoi
speciale.

IV
Pregtirea
profesiona-
l a
tinerilor n
vederea
absobtiei
acestora pe
piata fortei
de munc
a) Personaliza-
rea ofertei
educationale
la nivel
institutional
prin realizarea
educatiei
bazat pe
cerere prin
stabilirea unor
1. Corelarea ofertei educaionale cu calificrile
necesare pe piaa muncii
- Identificarea agentilor economici, corespunztor
domeniilor de pregtire profesional ale scolii;Echipa managerialSeptembrie


Adaptarea curriculum-
ului la decizia scolii
(CDS) si
curriculumului n
dezvoltarea local
(CDL) elaborate, la
conditiile agentiilor
parteneri


Stabilirea optiunilor
elevilor. - Elaborarea de Curriculum-uri la decizia scolii
(CDS) si Curriculum n dezvoltarea local (CDL),
documente n acord cu consultarea agentilor
economici reprezentativi din zon;

Resp. com.
metodice
Cadre didactice
Februarie
GRUPUL COLAR ROZNOV ANUL COLAR 2012-2013
12
Nr
crt
Obiectiv
general
Obiective
specifice
Activiti/aciuni planificate
Persoane/
compartimente
responsabile
Termene de
realizare
Rezultate anticipate
/evaluare/ indicatori
de realizare
suri/
aciuni de reglare
CDS-uri si
CDL-uri ct
mai apropiate
de nevoile
elevilor;

- Fundamentarea planului de scolarizare, n acord cu
cererea de pe piata muncii.
Agentii economici
parteneri
Februarie
Plan de scolarizare
stabilit n acord cu
cererea calificrii de pe
piata muncii.
b)Dezvoltarea
la elevi a
abilittilor
cheie si a
competentelor
tehnice
corespunztoa
re viitorului
loc de munc,
n vederea
facilitrii
integrrii cu
succes a
acestora, dup
absolvire n
viata socio-
economic


2. Planificarea, organizarea i desfurarea
activitilor de instruire teoretic i practic
pentru formarea profesional a elevilor, n
condiii care s le asigure atingerea
performanelor profesionale i s le faciliteze
integrarea la locul de munc
*Pregtirea si desfsurarea activittilor didactice, cu
scopul dezvoltrii abilittilor cheie si dobndirea de
ctre elevi a competentelor tehnice necesare
viitorului loc de munc;Cadre didactice
Permanent


Proiecte didactice
Planuri de lectie
-utilizarea n procesul de predare-nvtare a
metodelor activ-participative si a unor strategii de
nvtare adaptate stilurilor individuale de nvtare, a
nevoilor, abilittilor si gradului de motivare a
fiecrui elev;
Cadre didactice


Fisa de observare si
evaluare a lectiei.

- realizarea unor materiale de nvtare-evaluare,
adaptate unor metode didactice eficiente si moderne;
-utilizarea metodelor alternative de evaluare
(autoevaluare);
Cadre didactice

Permanent

Planse
Exemple de bun
practic
Fisa de observare si
evaluare a lectiei.

Teste de evaluare.

*Desfsurarea activittilor de instruire practic a
elevilor n spatii dotate corespunztor si n conditii
similare viitorului loc de munc: ateliere scoal si
agent economic, corespunztor domeniului de
pregtire profesional;
Echipa managerial

Permanent

Protocoale de
colaborare ncheiate cu
agenti economici,
pentru toate domeniile
de pregtire

Implicarea activ a
agentilor economici,
institutiilor si
autorittilor locale n
formarea profesional a
elevilor si adultilor.
- formarea comisiei responsabile cu activitatea de
CSSM si PSI pentru elevi,
- realizarea instructajului si completarea fiselor
individuale de protectie a muncii a elevilor, cu
folosirea metodelor interactive de realizare a
instructajului ce vizeaz si evaluarea cunostintelor
elevilor;
Echipa managerial
Cadre didactice

Septembrie
Dobndirea de ctre
elevi a competentelor
pentru abilitti cheie si
tehnice specializate,
corespunztor
Standardelor de
Pregtire Profesional

Rapoarte periodice.
GRUPUL COLAR ROZNOV ANUL COLAR 2012-2013
13
Nr
crt
Obiectiv
general
Obiective
specifice
Activiti/aciuni planificate
Persoane/
compartimente
responsabile
Termene de
realizare
Rezultate anticipate
/evaluare/ indicatori
de realizare
suri/
aciuni de reglare
- ntocmirea graficelor de desIsurare a activittilor
de instruire practic curent si comasat;
- ncheierea de protocoale de colaborare
(parteneriate) cu agentii economici la care se vor
desfsura activittile de instruire practic;
- repartizarea elevilor la agentii economici;
- monitorizarea activittilor de instruire practic a
elevilor de ctre cadre didactice ale scolii si
reprezentanti economici;
Echipa managerial

Septembrie
Dobndirea de ctre
elevi a priceperilor si
deprinderilor practice

Planificri
Proiecte didactice


Fisa de observare si
evaluare
*participarea elevilor la concursuri scolare;
Cadre didactice

Conform
graficului
Premii la concursuri
scolare
Situatii statistice.
*organizarea simulrii examenelor finale de
absolvire, de certificare a competentelor;
Directori
Resp. com.
metodice
Cadre didactice

Situatii statistice.
Plan de msuri.

*monitorizarea absolventilor;
Echipa managerial
Diriginti

Urmrirea traseului
profesional al
absolventilor si
integrarea acestora pe
piata muncii.
Situatii statistice:
-integrati pe piata
muncii,
-nscrisi n nv. superior.

c)Asigurarea
formrii
profesionale a
elevilor n
conditii
similare ale
viitorului loc
de munc
3. Asigurarea pentru elevi, a condiiilor de
informare, orientare i consiliere privind cariera
*consilierea elevilor pentru buna orientare privind
cariera, n scopul responsabilizrii elevului privind
propria formare si atingerii performantelor
profesionale;Comisia de OSP


Permanent


Existenta comisiei de
Orientare scolar si
profesional (OSP)Gradul de interes al
elevilor pentru propria
formare

*participarea elevilor la simularea unor interviuri n
vederea angajrii;
Resp. Com.
metodice
Diriginti
Orele de
consiliere

Brosuri
Consilierea elevilor
*asigurarea unei baze de date care s cuprind
situatia locurilor de munc vacante si documentele
necesare angajrii;
Comisia de OSP

Permanent

Pliante.

Baz de date
Ofert de posturi
*consilierea elevilor din clasele anul III SAM,
privind continuarea formrii la nivelurile 2 si 3 de
calificare.
Diriginti
Cadre didactice
Sfrsitul anului
scolar
nscrierea elevilor la
forma de nvtmnt
dorit.
Informarea elevilor cu
privire la toate
posibilittile de
continuare a studiilor.
V.
Asigurarea
calittii
educatiei
a)planificarea
riguroas a
tuturor
activittilor
1. Elaborarea misiunii si obiectivelor Planului de
Actiune al Scolii (PAS).
Comisia de
evaluare si
asigurarea calittii

Septembrie
Plan operational pentru
anul scolar n curs.
Evaluare intern si
extern.
Raport de autoevaluare
GRUPUL COLAR ROZNOV ANUL COLAR 2012-2013
14
Nr
crt
Obiectiv
general
Obiective
specifice
Activiti/aciuni planificate
Persoane/
compartimente
responsabile
Termene de
realizare
Rezultate anticipate
/evaluare/ indicatori
de realizare
suri/
aciuni de reglare
conform
principiilor
calittii
2. Constituirea structurilor responsabile cu
implementarea instrumentelor pentru managementul
calittii (identificarea principalilor actori si a rolului
acestora).
Echipa managerial
CA
Septembrie
Organizarea comisiei
pentru asigurarea
calittii n educatie.
Existenta deciziilor,
precum si a tuturor
documentelor necesare.
3.Monitorizarea si evaluarea activittilor.
Dir. Ilarie Oana
Dir.adj. Teacu O.
Permanent
Stabilirea punctelor tari
si a punctelor slabe.
Cresterea eficientei
actului educational prin
folosirea unor metode si
mijloace de nvtare
moderne.
Evidenta utilizrii
mijloacelor moderne n
lectii (fisa de utilizare a
mijloacelor didactice)
Asistente la ore.
4. ntocmirea raportului de autoevaluare si a
raportului de evaluare intern.
Echipa managerial
Comisia de
asigurare a calittii
Conform
graficului

Informri periodice
(compartimentul
administrativ,
catedre/comisii de
specialitate).
5. Actualizare Planului de Dezvoltare Institutional
(PDI).
Echipa managerial Octombrie
Cunoasterea tuturor
problemelor scolii.


GRUPUL COLAR ROZNOV ANUL COLAR 2012-2013
15
II. Domeniul funcional RESURSE UMANE, MATERIALE. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE


OBIECTIVE:
1.Valorificarea si dezvoltarea resurselor existente;
2. Asigurarea eficientei activittii de formare continu;
3.Asigurarea resurselor materiale.

Nr
crt
Obiectiv
general
Obiective
specifice
Activiti/aciuni planificate
Persoane/
compartimente
responsabile
Termene de
realizare
Rezultate anticipate
/evaluare/ indicatori de
realizare
suri/
aciuni de reglare
I.
Valorificarea
si dezvoltarea
resurselor
a) ncadrarea
personalului
didactic si
nedidactic
conform
normativelor si
legislatiei n
vigoare pentru
anul scolar n
curs.
1. Analiza efectivelor de elevi repartizarea
lor pe clase, conform planului de
scolarizare pentru anul scolar n curs.
Dir. Ilarie Oana
Dir.adj. Teacu O.
Dir.adj. Stroea I.

Serviciul secretariat
Septembrie
Stabilirea efectivelor de
elevi si a numrului de
clase.
Realizarea efectivelor ct
mai omogene si conforme
cu legislatia n vigoare.
2. ncadrarea personalului didactic
conform metodologiei de ncadrare.
Dir. Ilarie Oana

Sept.
ncadrare cu personal
calificat.
Afisarea calendarului
3. Stabilirea corect a posturilor si a
catedrelor vacante, a restrngerilor de
activitate pentru anul scolar viitor.

Dir. Ilarie Oana
Dir.adj. Teacu O.
Dir.adj. Stroea I

Serviciul secretariat
Febr.-martie
Conform
calendarului
pentru
mobilitti
Vacantarea corect a
orelor, posturilor si
catedrelor.
Afisarea calendarului

Punerea la dispozitie a
documentelor tipizate
necesare.
b) Cuprinderea
elevilor de vrst
scolar ntr-o
form de
nvtmnt pt. a
asigura
parcurgerea nv.
obligatoriu de
ctre toti elevii.

1.Asigurarea efectivelor de elevi la toate
nivelurile conform reglementrilor.
Directori

Sept.
Realizarea ncadrrii
personalului didactic
titular.
Realizarea efectivelor ct
mai omogene si conforme
cu legislatia n vigoare.
2.nscrierea elevilor n clasa I, clasa a IX-a
nvtmnt obligatoriu.
Dir. Ilarie Oana
Dir.adj. Teacu O.
Dir.adj. Stroea I.

Serviciul secretariat
1.02. -1.05.

Iulie
Asigurarea efectivelor si
numrului de clase
conform planului de
scolarizare.
Afisarea perioadelor de
nscriere, precum si a
locurilor rmase libere.
3. nscrierea elevilor n ciclul secundar
superior al liceului, clasa a XII-a ruta
progresiv precum si la nvtmntul ,,A
doua sans.
Dir. Ilarie.Oana
Dir.adj. Teacu O.
Dir.adj. Stroea I.
Coord. Andrei St.
Serviciul secretariat
Conform
calendarului
Asigurarea efectivelor si
numrului de clase
conform planului de
scolarizare.
Afisarea perioadelor de
nscriere, precum si a
locurilor rmase libere.
4. Monitorizarea scolarizrii elevilor si
analiza periodic a frecventei pentru
diminuarea abandonului scolar.
Diriginti
Resp.com. abandon
Psih.Cojocaru E
Lunar
Stabilirea unei baze de
date si identificarea
cauzelor.
Diminuarea cauzelor
abandonului
5. Evidenta miscrii elevilor si respectarea
legislatiei n acest sens.
Directori
Serviciul secretariat
Permanent
Realizarea corect a
transferrii elevilor n
concordant co OMEC
4925/2005
Colaborare bun cu scolile
implicate.
GRUPUL COLAR ROZNOV ANUL COLAR 2012-2013
16
Nr
crt
Obiectiv
general
Obiective
specifice
Activiti/aciuni planificate
Persoane/
compartimente
responsabile
Termene de
realizare
Rezultate anticipate
/evaluare/ indicatori de
realizare
suri/
aciuni de reglare
6. Realizarea recensmntului elevilor n
vederea stabilirii efectivelor de elevi
pentru anul scolar viitor.
Snaider Cezarina

Sept.

Ianuarie
nscrierea tuturor
elevilor de vrst
scolar.
Colaborarea cu alte
institutii (Politie, Primrie)
pentru nscrierea la scoal a
tuturor elevilor.
7. Mediatizarea ofertei scolare
educationale att n rndul elevilor de clasa
VIII-a ct si a altor categorii de elevi.


Comisia de orientare
scolar si
profesional
Mai
Realizarea planului de
scolarizare propus.
Material publicitar (pliante,
fluturasi, vizite n scoli)
Participarea la trguri de
oferte
II.
Asigurarea
eficientei
activittii de
formare
continu
a) Armonizarea
ofertei de formare
cu nevoile de
formare
identificate
1. Formarea continu
-la nivelul judetului (prin cercuri ped.) att
pentru cadrele didactice, ct si pentru
directori;
-la nivelul scolii (prin comisii didactice).

Directori
Toate c.d.

Conform
programului
de formare
continu
ISJ,CCD si
MECT,
precum si a
planurilor
manageriale
de la comisii.
Numr de participanti
Teme propuse.
Informri ale
responsabililor de catedr.
2.Stimularea perfectionrii cadrelor
didactice prin nscrierea la grade
didactice.
Directori
Resp. com.
Cadrele didactice
implicate
Conform
graficului
Inspectii curente si
speciale. Calificative
Cresterea numrului
cadrelor didactice calificate
si bine pregtite.
3. Participarea cadrelor didactice la orice
alt form de perfectionare.
Echipa managerial
Conform
programului
de formare
continu ISJ,
CCD si
MECT.
Specializare si n alte
domenii prin obtinere de
credite transferabile.
Valorificarea si dezvoltarea
resurselor existente.
b) Optimizarea
competentelor
personalului
didactic, didactic
auxiliar si
nedidactic
1. Diseminarea informatiilor primite de
cadrele didactice participante la cursuri de
formare si de perfectionare.
Cadrele didactice
implicate
De cte ori
este cazul
Formarea cadrelor
didactice

Valorificarea si dezvoltarea
resurselor existente.
2. Stabilirea bazei de date cu
perfectionarea cadrelor didactice.
Directori
Resp. com de
perfectionare
Alterescu I

Oct.
Evidenta perfectionrii
cadrelor didactice.

Cresterea numrului
cadrelor didactice calificate
si bine pregtite.
3. Utilizarea ofertei de educatie, a
programelor de perfectionare ale ISJ,
CCD, precum si a altor institutii.
Directori
Resp. com de
perfectionare
Conform
programului
de formare
continu ISJ si
Identificarea ofertantilor
de formare si
directionarea
personalului ctre
Cresterea numrului
cadrelor didactice calificate
si bine pregtite.
GRUPUL COLAR ROZNOV ANUL COLAR 2012-2013
17
Nr
crt
Obiectiv
general
Obiective
specifice
Activiti/aciuni planificate
Persoane/
compartimente
responsabile
Termene de
realizare
Rezultate anticipate
/evaluare/ indicatori de
realizare
suri/
aciuni de reglare
CCD etc. acestia.

4. Perfectionarea personalului didactic
auxiliar si nedidactic
Directori
Resp. com de
perfectionare
Alterescu IuliaConform
programului
de formare
continu ISJ si
CCD etc
Armonizarea ofertei de
formare cu nevoile de
formare identificate.
Cresterea numrului
cadrelor didactice calificate
si bine pregtite.
IIIAsigurarea
resurselor
materiale
a) Asigurarea
functionrii
tuturor spatiilor
de scolarizare si
dotarea lor
1. Stabilirea necesarului de materiale si
includerea n buget a sumelor necesare.
Dir. Ilarie Oana
Contabil Cuculescu F
Adm. Luca Elena
Octombrie
noiembrie
pentru anul
fiscal urmtor


Bilant contabil.
Executie bugetar.
Gradul de cheltuire a
resurselor allocate

Rapoarte periodice.
2. Realizarea reparatiilor curente si a
igienizrii precum si monitorizarea
efecturii acesteia
Dir. Ilarie Oana

Adm. Luca E
Iunie-august
Realizarea igienizrii n
toate corpurile de cldire.
Eficienta resurselor
alocate.


Efectuarea lucrrilor de
ntretinere curent n regie
proprie.
3. Aprovizionarea cu combustibil solid, ct
si cu combustibil lichid.

Dir. Ilarie Oana
Adm. Luca E
Iulie-august
nclzirea tuturor
spatiilor.
Efectuarea la timp a
comenzii si a aprovizionrii
4. Realizarea corect si la timp a comenzii
de manuale.
Dir. Ilarie Oana
Adm. Luca E
Conform
calendarului
ISJ
Toti elevii s aib
manuale.
Efectuarea la timp a
comenzii si a aprovizionrii
5. Gestionarea si utilizarea eficient a
bazei didactico-materiale existente;
Dir. Ilarie Oana
Adm. Luca E
Permanent
Pstrarea n bune conditii
a bunurilor scolii.
Evaluri periodice.
6. Colaborarea cu autorittile locale pt.
ntretinerea si dezvoltarea bazei materiale.
Dir. Ilarie Oana
Dir.adj. Teacu O.
Dir.adj. Stroea I.
Permanent
Crearea unui climat de
colaborare sub toate
aspectele.
Eficientizarea participrii la
CA si a Consiliului scolar a
autorittilor locale.
7. Derularea programului ,,Lapte si corn
pentru elevi de la nv . prescolar, primar si
gimnazial.
Dir. Ilarie Oana
Membru C.A Socol
E.
Permanent
Asigurarea zilnic a
laptelui si a cornului.
Raportri periodice la ISJ,
Primrie si Consiliu
judetean
b) Asigurarea
protectiei
personalului din
scoal si a elevilor
pe durata
desfsurrii
1. Organizarea CSSM (Comitetului de
Sntate si Securitate n Munc) si a
comisiei PSI.
Dir. Ilarie Oana si
Resp Com CSSM si
PSI
Septembrie


Siguranta personalului si
a elevilor.
ntocmirea graficului care
s acopere toti timpii de
lucru cu personal.
2. Redactarea documentelor, realizarea
instruirii si semnarea proceselor verbale n
conformitate cu legislatia n vigoare.
Dir. Ilarie Oana
Resp.com
Snopu Paul
Conform
planului de
munc al
Buna functionare a
comisiilor
Instruirea tuturor elevilor si
salariatilor cu privire la
noile reglementri n
GRUPUL COLAR ROZNOV ANUL COLAR 2012-2013
18
Nr
crt
Obiectiv
general
Obiective
specifice
Activiti/aciuni planificate
Persoane/
compartimente
responsabile
Termene de
realizare
Rezultate anticipate
/evaluare/ indicatori de
realizare
suri/
aciuni de reglare
tuturor
activittilor prin
comisiile de
CSSM si PSI si
prin toate
compartimentele
aferente;

Japalela Veronica comisiei securitatea muncii si PSI
(Legea 319/2006).
3. Asigurarea conditiilor materiale si
organizatorice n vederea prevenirii
accidentelor si incendiilor ct si pentru
interventii reale.
Directorul, Comisia
PSI, Administratorul
Permanent
Crearea conditiilor
optime de sigurant si
securitate institutional.
Raportri periodice n CA
4. Simularea de exercitii de evacuare, n
caz de incendii sau calamitti mpreun cu
organele locale de pompieri si aprare
civil.
Comisia PSI,
Directorul,
Administratorul
Conform
graficului din
planul de
munc al
comisiei
Crearea conditiilor
optime de sigurant si
securitate institutional.
Instruirea elevilor si
evacuarea lor situatii de
incendii sau calamitti.
5. Desfsurarea de activitti specifice
(teme la orele de consiliere, lectii,
concursuri etc).
Resp.comisie CSSM,
nv. si diriginti
Conform
graficului din
planul de
munc al
comisiei
nsusirea notiunilor de
PSI si CSSM
Materiale de informare.
Brosuri.


GRUPUL COLAR ROZNOV ANUL COLAR 2012-2013
19
III. Domeniul funcional RELAII CU COMUNITATEA I DEZVOLTARE INSTITUIONAL


OBIECTIVE:
1. Optimizarea relatiei scoal-comunitate, prin promovarea unei politici de colaborare cu toti partenerii


Nr
crt
Obiectiv
general
Obiective specifice Activiti/aciuni planificate
Persoane/
compartimente
responsabile
Termene de
realizare
Rezultate anticipate
/evaluare/ indicatori
de realizare
suri/
aciuni de reglare
I.
Optimizarea
relatiei scoal-
comunitate,
prin
promovarea
unei politici de
colaborare cu
comunitatea
a) Initierea,
dezvoltarea si
extinderea de
parteneriate n diferite
domenii si cu diverse
institutii
locale/judetene/regio-
nale/ nationale
/internationale,extinde-
rea accesrii
programelorr si
proiectelor europene
1. Colaborarea cu autorittile locale
(Primrie, Consiliul local, Politie
comunitar, Biseric, spital, agenti
economici institutii locale/ judetene/
regionale/ nationale/ internationale
etc.)
Toate cadrele
didactice


Permanent
Popularizarea
activittilor scolare si
extrascolare ale scolii
Participarea la activitti
comune: ,,Ziua
curteniei actiuni de
ecologizare, Balul
bobocilor etc.

2. Dezvoltare de parteneriate cu
autorittile locale (Primrie, Consiliul
local, Politie comunitar, Biseric,
spital, agenti economici institutii locale/
judetene/ regionale/ nationale/
internationale etc.)
Director
Echipa de
implementare de
proiecte
Permanent
Accesare de programe
si proiecte
Implementare de
proiecte
3. Implicarea comunittii n rezolvarea
problemelor scolii: abandon,
absenteism, cazuri sociale etc.
Directori
Psiholog
Toate cadrele
didactice

Permanent
Diminuarea
fenomenelor de
abandon.
Colaborarea cu factorii
de raspundere in actul
educational, cu
institutiile abilitate
b) Implicarea activ a
printilor, a
comunittii locale, a
celorlalte institutii
educative n formarea
la copii si tineri a unor
atitudini pozitive fat
de valorile societtii n
care urmeaz s se
integreze;
1.Stabilirea ofertei educationale n
concordant cu cerintele de pe piata
muncii
Directori
Psiholog
Toate cadrele
didactice

Permanent
Realizarea planului de
scolarizare
Popularizarea calittii
actului educational si
monitorizarea ncadrrii
absolventilor

GRUPUL COLAR ROZNOV ANUL COLAR 2012-2013
20
IV. Domeniul funcional MANAGEMENT I DESCENTRALIZARE

OBIECTIVE:
1. Coerenta managerial prin diagnoz, proiectare, implementare, evaluare/autoevaluare n vederea realizrii unui management
dinamic;
2. Asigurarea resurselor financiare.


Nr
crt
Obiectiv
general
Obiective
specifice
Activiti/aciuni planificate
Persoane/
compartimente
responsabile
Termene de
realizare
Rezultate anticipate
/evaluare/ indicatori
de realizare
suri/
aciuni de reglare
I.
Coerenta
managerial
prin diagnoz,
proiectare,
implementare,
evaluare/autoev
aluare n
vederea
realizrii unui
management
dinamic
a) Diagnoza
procesului
instructiv
educativ n
scopul unei
bune proiectri
a activittii n
anul scolar n
curs.

MANAGEMENT INSTITUIONAL
Planificarea riguroas a tuturor activitilor
conform principiilor calitii;

1.Organizarea si verificarea activittii instructiv-
educative (respectarea planului cadru, programe,
evaluare cu accent pe noile criterii de evaluare
etc).


Echipa managerial

Comisia de
curriculum
Permanent


Obtinerea unui
randament crescut al
demersului educativ.Analize periodice cu toti
factorii implicati,
inclusiv agentii
economici la care se
desfsoar practica.
Asistente la ore.
2. Realizarea planului managerial pt. anul scolar
n curs, si a planului managerial pentru
semestrul I.
Dir. Ilarie Oana
Dir.adj. Stroea I.
Septembrie
Stabilirea sarcinilor
personalului/
responsabililor
comisiilor/
compartimentelor.
Stabilirea unor
activitti/actiuni care
urmresc asigurarea
celor mai bune conditii.
3. Verificarea si avizarea planificrilor.
Directori
Resp. com. metod
septembrie
Realizarea corect a
planificrilor
calendaristice si a
proiectelor unittilor de
nvtare.
Realizarea portofoliului
fiecrui cadru didactic.
4. Realizarea organigramei. Echipa managerial Septembrie
Organizarea Grupului
Scolar Roznov.
Reliefarea organizrii
Grupului Scolar
Roznov.
5. Distribuirea sarcinilor si realizarea fisei
posturilor pentru directorii adjuncti.
Dir. Ilarie Oana Septembrie
Cunoasterea sarcinilor
de lucru.
Stabilirea calificativelor
anuale.
6. Reactualizare, validarea si aprobarea
regulamentului intern.
CP
CA
Consiliul
profesoral.
Echipa managerial
Septembrie
Organizarea Grupului
Scolar Roznov.
Adaptarea acestuia la
problemele scolii.
7. Organizarea Consiliului de administratie,
alegerea componentei, stabilirea tematicii, a
atributiilor si a graficului de sedinte, numirea
secretarului prin decizie.
Septembrie
Organizarea Grupului
Scolar Roznov.
Functionare CA
conform ROFUIP
4925/2005.
8. Organizarea Consiliului reprezentativ al
printilor.
Director
Resp. Cons de
Septembrie
Colaborare scoal-
printi.
ncheierea
parteneriatului scoal-
GRUPUL COLAR ROZNOV ANUL COLAR 2012-2013
21
Nr
crt
Obiectiv
general
Obiective
specifice
Activiti/aciuni planificate
Persoane/
compartimente
responsabile
Termene de
realizare
Rezultate anticipate
/evaluare/ indicatori
de realizare
suri/
aciuni de reglare
printi elev-printi.
9. Organizarea Consiliului profesoral, stabilirea
tematicii si a graficului de sedinte a CP, numirea
prin decizie a secretarului.
Echipa managerial

Consiliul
profesoral
1.09.
Crearea bazei legale de
functionare a Grupului
Scolar Roznov.
Analize periodice.
Informri.
Rapoarte.
10. Organizarea comisiilor didactice si
nedidactice/compartimentelor (secretariat,
contabilitate, administratie, bibliotec, Centru de
Documentare si Informare - CDI etc.) ce vor
functiona la nivelul scolii n anul scolar n curs.
Echipa managerial
CASeptembrie
Planuri de munc
pentru reglarea
activittii.


Analize periodice.
Informri.
Rapoarte.


11. Elaborarea planurilor manageriale anuale si
semestriale toate comisiile didactice, nedidactice
si la toate compartimentele.
Responsabili
comisii/
compartimente
Septembrie
Analiza activittii
comisiilor/
compartimentelor,
precum si a modului de
utilizare a fondului de
carte scolar din CDI. si
biblioteca scolar.
Analize periodice.
Informri.
Rapoarte.

12. Numirea prin decizie a responsabililor
comisiilor.
Dir. Socol E Septembrie
Functionarea n
legalitate a acestora.
Functionarea conform
ROFUIP 4925/2005.
13. Stabilirea atributiilor din ROFUIP pentru
responsabilii comisiilor/compartimentelor.
Echipa managerial Septembrie
Cunoasterea sarcinilor
de lucru.
Functionarea acestora
dup o planificare
riguroas a activittilor.
14. Valorificarea rapoartelor de activitate ale
comisiilor/compartimentelor .
Consiliul de
administratie
Septembrie
Prezentarea si
analizarea activittii.
Monitorizarea activittii.
15. Analiza eficientei si evaluarea activittilor
de consiliere si a activittilor extrascolare.
CA
Decembrie
Iunie
Analiza activittii si
mbunttirea punctelor
slabe.
Analize periodice.
Informri.
Rapoarte.
16. Elaborarea raportului de analiz a activittii
de nvtmnt din anul scolar trecut, precum si a
activittii din sem. I si sem II.
CA Sept.
Analiza activittii
tuturor comisiilor/
compartimentelor si
identificarea punctelor
tari si a punctelor slabe.
Evaluarea activittii
desfsurate n anul
scolar trecut.
17. Realizarea inventarierii patrimoniului
institutiei de ctre comisiile constituite cu acest
scop.
Dir. Ilarie Oana
Contabil
Cuculescu F
Administrator Luca
E
Noiembrie
Evidenta clar a
bunurilor scolii.
Analize periodice.

18. ntocmirea fisei postului si a fisei de
evaluare pentru personalul didactic, didactic
auxiliar si nedidactic.
Consiliul de
administratie.
Septembrie

Ianuarie
Cunoasterea din timp a
sarcinilor de lucru ce
urmeaz a fi evaluate la
sfrsitul anului/anului
Evaluarea personalului.
GRUPUL COLAR ROZNOV ANUL COLAR 2012-2013
22
Nr
crt
Obiectiv
general
Obiective
specifice
Activiti/aciuni planificate
Persoane/
compartimente
responsabile
Termene de
realizare
Rezultate anticipate
/evaluare/ indicatori
de realizare
suri/
aciuni de reglare
scolar.
19. Urmrirea parcurgerii ritmice si integrale a
materiei, urmrirea ritmicittii notrii si
verificarea numrului minim de note la fiecare
disciplin de studiu
Consiliul de
administratie

Resp. comisie
noiembrie
aprilie
Mai
Notarea elevilor ct mai
corect si obiectiv.
Analize periodice.
20. Asistente la lectii.

Directori
Resp. comisie
Permanent
ndrumarea si
verificarea desfsurrii
lectiilor.
Evaluarea personalului
didactic.
21. Verificarea si aprobarea orarului, a
graficului serviciului n scoal att pentru elevi,
ct si pentru cadre didactice.
Dir. Ilarie Oana
Dir.adj. Teacu O.
Dir.adj. Stroea I.
Septembrie
Buna organizare si
desfsurare a
programului.
Aprobarea n Consiliul
profesoral
22. Asigurarea cu manuale scolare pentru
nvtmntul obligatoriu.
Dir. Ilarie Oana
Adm. Luca E.

Iulie-August
Toti elevii trebuie s
aib manuale.
Monitorizarea realizrii
comenzii de manuale
scolare si a achizitionrii
acestora.
23. Analiza abaterilor de disciplina muncii si
sanctionarea lor.
Dir. Ilarie Oana
Resp. com de
cercetare
De cte ori este
cazul
Obiectivitate n
analizarea abaterilor.
Informri
24. Respectarea legalittii n completarea
documentelor scolare.
Directorul
Serv. Secretariat
Serv.contabilitate
Permanent
Asigurarea legalittii n
gestionarea actelor de
studii si a imprimatelor
scolare.
Urmrirea aprovizionrii
la timp cu tipizate.
25. ncheierea acordului de parteneriat scoal-
elev-printe.
Dir. Ilarie Oana
Secr sef. Sandu R
Septembrie
Stabilirea unui climat
de colaborare de ordine
si de disciplin n
scoal.
Relatia familie-scoal
autoritti.
26. Stabilirea concediilor de odihn

Consiliul de
administratie
nainte de
nceperea
vacantei
Respectarea Codului
muncii.
1. Informarea, prelucrarea si dezbaterea tuturor
actelor legislative necesare realizrii reformei
nvtmntului romnesc.
Dir. Ilarie Oana
Dir.adj. Teacu O.
Dir. adj. Stroea I.
Serv secretariat
De cte ori este
cazul

Metodologii
Detinerea tuturor
informatiilor legislative
de ultim noutate.
2. Organizarea concursurilor scolare pe
discipline
Dir. Ilarie Oana
Resp. comisii
Conform
calendarului ISJ
si MEdCT
Implicarea elevilor n
activitti extrascolare.
Premii scolare.
3. Monitorizarea continurii reformei nv.
romnesc (proiectare, orientare a nvtrii de la
acumularea de cunostinte spre formarea de
competente prin aplicarea unor tehnici moderne
Dir. Ilarie Oana
Dir.adj. Teacu O.
Dir. adj. Stroea I.

Permanent
Buna desfsurare a
procesului instructiv-
educativ.
Fisa de observare si
evaluare a lectiei.
GRUPUL COLAR ROZNOV ANUL COLAR 2012-2013
23
Nr
crt
Obiectiv
general
Obiective
specifice
Activiti/aciuni planificate
Persoane/
compartimente
responsabile
Termene de
realizare
Rezultate anticipate
/evaluare/ indicatori
de realizare
suri/
aciuni de reglare
b) Asigurarea
fluidizrii
circulatiei
informatiei
aferente
componentei
managementul
ui institutional
de nvtare).
4. Eficientizarea evalurii rezultatelor scolare
(cunoasterea metodelor moderne de evaluare,
proiectarea si planificarea acestora).
Dir. Ilarie Oana

Resp. com.metod
Conform
programului de
formare continu
a ISJ si CCD
Perfectionarea cadrelor
didactice.
Instrumente specifice.
5. Prelucrarea metodologiilor de examene
nationale la toate nivelele de nvtmnt n
Consiliul profesoral cu elevii si printii.
Dir. Ilarie Oana
Dir.adj. Teacu O.
Dir. adj. Stroea I.

Octombrie
nsusirea tuturor
informatiilor necesare
de ctre personalul
didactic.
Informri
Afisarea acestora
6. Pregtirea, organizarea examenelor de
evaluare national, admitere computerizat,
bacalaureat, admitere n ciclul secundar
superior, de absolvire si de certificare a
competentelor, de obtinere a atestatelor.
Dir. Ilarie Oana
Dir.adj. Teacu O.
Dir. adj. Stroea I.

Permanent
Obtinerea unor rezultate
bune.
Rapoarte
Informri
7. Stabilirea graficului de prelucrare a
metodologiilor de examen cu elevi, printi,
cadre didactice.
Dir. Ilarie Oana
Dir.adj. Teacu O.
Dir. adj. Stroea I.

Octombrie
nsusirea tuturor
informatiilor necesare
de ctre toti factori
implicati
Informarea tuturor
factorilor implicati.
8. Stabilirea graficelor de pregtire suplimentar
att cu elevii pentru examenele nationale, pentru
olimpiade scolare, concursuri sportive, ct si cu
elevii mai slabi la nvttur n vederea
recuperrii golurilor si atingerea unui nivel
minim necesar promovrii.
Dir. Ilarie Oana

Resp. Comisii
metodice
Septembrie
Obtinerea unor rezultate
ct mai bune la toate
tipurile de examene
Instrumente de evaluare
sumativ
9. Organizarea examenelor de tip national.
Dir. Ilarie Oana
Dir.adj. Teacu O.
Dir. adj. Stroea I.
Serv. Secretariat
aprilie
Identificare nivelului
cunostintelor elevilor.
Situatii statistice.
Plan de msuri.
10. Stabilirea calificativelor pentru personalul
didactic, didactic auxiliar si nedidactic
Consiliul de
administratie
Septembrie
Ianuarie
Eficientizarea activittii
ntregului personal.
Evaluarea obiectiv a
personalului.
c) Asigurarea
imaginii
institutiei
1. Popularizarea ofertei educationale
Dir. Ilarie Oana
Dir.adj. Teacu O.
Dir. adj. Stroea I.


Permanent
Atragerea unui numr
de elevi de liceu din
localittile nvecinate.
Realizarea planului de
scolarizare.
2. Actualizarea site-ului prin care se prezint
Grupul Scolar Roznov, rezultatele elevilor la
concursuri si examene nationale.
Dir. Ilarie Oana
Consilieri educativi
Permanent
Promovarea imaginii
scolii.
Mediatizarea ofertei
educationale.
GRUPUL COLAR ROZNOV ANUL COLAR 2012-2013
24
Nr
crt
Obiectiv
general
Obiective
specifice
Activiti/aciuni planificate
Persoane/
compartimente
responsabile
Termene de
realizare
Rezultate anticipate
/evaluare/ indicatori
de realizare
suri/
aciuni de reglare

3. Eficientizarea relationrii si comunicrii att
la nivelul ntregii unittii ct si cu ceilalti factori
implicati n educatia elevilor (ISJ, CCD, CJAP,
MECTS, Comunitate local, agenti economici,
organizatii guvernamentale si
nonguvernamentale etc.
Dir. adj. Teacu O.
Dir. adj. Stroea I.
Permanent
Promovarea imaginii
scolii.
Implicarea scolii n viata
tuturor partenerilor.
II.
Asigurarea
resurselor
financiare
a) Dezvoltarea
relatiilor de
parteneriat cu
Primria si
Consiliul local,
pentru
asigurarea
fondurilor
necesare
desfsurrii n
bune conditii a
procesului de
nvtmnt;

1. Colaborarea cu autorittile locale (Primrie,
Consiliul local, etc.) pentru asigurarea bugetului
necesar desfsurrii n bune conditii a procesului
de nvtmnt.
Dir. Ilarie Oana

Serv. contabilitate
Permanent
Reglementarea
parteneriatului dintre
scoal si administratia
public local n
domeniul conducerii si
finantrii
nvtmntului.
Monitorizarea
permanent a utilizrii
bugetului.
2. Utilizarea eficient a a fondurilor asigurate de
la buget sau cele obtinute prin proiecte
Dir. Ilarie Oana
Contabil
Cuculescu F
Permanent
Cheltuirea eficient a
sumelor.
Monitorizarea
permanent a utilizrii
fondurilor
3. Realizare de venituri extrabugetare prin
comitetele de printi, din activitti de calificare
adulti, nchirieri spatii , sponsorizri etc.
Dir. Ilarie Oana
Dir. adj. Teacu O.

Contabil
Cuculescu F

Cuantumul fondurilor
provenite din resurse
proprii.
Utilizarea acestora n
strns concordant cu
necesittile imediate ale
actului educativ.
Atragerea n acumularea
de fonduri bnesti la
capitolul autofinantare a
tuturor factorilor
implicati (comitetul de
printi, agenti economici
etc.).
b) Atragerea
de resurse
financiare
extrabugetare
si bugetare
prin
ntocmirea de
noi cereri de
finantare prin
proiecte
europene,
donatii,
sponsorizri,
donatii,
nchirieri etc.
1. ntocmirea de noi cereri de finantare prin
proiecte Fonduri Structurale Europene, Proiecte
de nvtare Permanent, Programul de Granturi
de Dezvoltare Scolar etc., n colaborare cu
Consiliul local al orasului Roznov pentru:

- reabilitarea corpuri de cldire a Grupului
Scolar Roznov;
- reabilitare sal de sport.

Dir. Ilarie Oana
Contabil
Cuculescu F

Echipa de
implementare
Conform
calendarului de
desfsurare
Implementa rea de noi
proiecte.

Participarea cadrelor
didactice la cursuri de
formare

c) Descentrali-
zarea unittii
de nvtmnt
1. Aplicrea descentralizrii administrative,
financiare si educationale si a asigurrii calittii
n educatie.
Dir. Socol E
Dir. adj. Simeria P.
Dir. adj. Stroea I
Permanent
Rapoarte
Raport de autoevaluare
intern
Reglarea deficientelor
constatate
GRUPUL COLAR ROZNOV ANUL COLAR 2012-2013
25
Nr
crt
Obiectiv
general
Obiective
specifice
Activiti/aciuni planificate
Persoane/
compartimente
responsabile
Termene de
realizare
Rezultate anticipate
/evaluare/ indicatori
de realizare
suri/
aciuni de reglare
Comisia se
asigurarea calittii
2. Monitorizarea si evaluarea activittilor.

Dir. Ilarie Oana
Dir. adj. Teacu O.
Dir. adj. Stroea I.
Comisia se
asigurarea calittii
Permanent
Planificarea riguroas a
tuturor activittilor
conform principiilor
calittii

Proiectarea unei oferte
educationale
compatibil cu
realittile societtii
romnesti
contemporane;


d) Realizarea
unui
management
dinamic si
activ n
conditiile
asumarii
descentralizrii
si autonomiei
scolare
1. Respectarea prevederilor legale privind
descentralizarea si asigurarea autonomiei
institutionale (managementul organizatiei
scolare, managementul calittii n educatie,
evaluarea personalului didactic, politici si
strategii ale evalurii rezultatelor educationale)
Dir. Ilarie Oana
Dir. adj. Teacu O.
Dir. adj. Stroea I.
CEAC
Permanent
Raport de autoevaluare
intern
Reglarea deficientelor
constatate
2. Elaborarea si generalizarea aplicrii
standardelor si indicatorilor de performant
specifici pentru autoevaluare evaluare intern.
Aplicarea noilor instrumente de evaluare si
asigurare a calittii
Dir. Ilarie Oana
Dir. adj. Teacu O.
Dir. adj. Stroea I.
CEAC
Septembrie -
august
Analiza PDI/PAS
eficienta acestui
instrument de
planificare.
Elaborare de
instrumente n vederea
autoevalurii ca prim
pas n evaluarea extern


ntocmit,
Echipa managerial