Sunteți pe pagina 1din 2

CHESTIONAR PENTRU PROFESORI I NVTORI

NTREBAREA 1 . Alegeti din variantele de mai jos pe cea care refecta cel mai bine notiunea de invatare continua si permanenta Varianta Rspunsuri A acumula cat mai multe cunostinte si informatii Constanta in procesul de invatare A fi pregatit, informat A citi mult NTREBAREA 2. Daca va ganditi la orientarea scolara si profesionala a elevilor dvs. in ce masura sunteti de acord cu urmatoarele afirmatii: Afirmatii Total Partial Dezacord Total de de acord partial dezacord acord In societatea actuala tinerii au nevoie de sfaturi privind viitorul lor scolar si profesional Exista servicii specializate care ofera consultanta in ceea ce priveste viitorul lor profesional Au acces la informatii de calitate privind oportunitatile de studiu in strainatate Au indrumator care-I ajuta sa se orienteze (parintii) NTREBAREA 3. Care sunt in opinia dvs. cele mai importante aspecte privind asigurarea calitatii in procesul instructiv-educativ? Varianta Rspunsuri Dotarea cu materiale si echipamente moderne Organizarea interna a unitatii scolare (managementul strategic si operational) Perfectionarea continua privind imbunatatirea activitatii de predareinvatare Comunicarea sistematica si implicarea parintilor in viata scolii O buna comunicare cu personalul de conducere, personalul didactic si cel auxiliar Utilizarea unor stimulente pozitive in activitatea de evaluare a elevilor Acordarea salariilor de merit si a primelor in functie de rezultatele obtinute cu elevii Asigurarea accesului la oferta educationala a scolii a tuturor celor implicati in procesul intrutiv-educativ Implicarea cadrelor didactice in procesul de imbunatatire a calitatii procesului educativ

NTREBAREA 4. Ce masuri de imbunatatire a calitatii procesului instructiv educativ propuneti?

Varianta Rspunsuri O mai buna colaborare intre scola si parinti Colaborare elev- profesor, profesor-rirector bazata pe respect Educarea profesorilor Exmatricularea elevilor turbulenti Decongestionarea materiei Folosirea calculatorului pentru lectii moderne Tinuta decenta. Adecvata a profesorilor la clasa Relatii bazate pe respect intre profesori si elev Remuneratie decenta Retehnologizarea bazei didactico-materiale a scolii Editarea manualelor pentru toate nivelele de scolarizare Stoparea schimbarilor a sistemului educational Calculator si retroproiector in fiecare clasa Laboratoare de specialitate modern echipate Dotarea bibliotecilor cu carti si materiale de actualitate Dotarea cabinetelor Posibilitatea de a lucra cu grupe mai mici de elevi Organizarea unor cercuri vocationale Implicarea colectivelor de elevi in mai multe activitati extrascolare Reducerea programului scolar al elevilor Utilizarea metodelor noi Deplasarea accentului de la cantitatea de informatie oferita elevilor catre calitatea informatiei NTREBAREA 5. Formulati doua propuneri pentru colaborarea optima dintre principalii beneficiari la educatie (profesori, parinti, elevi) 1. Activitati cu parinti si elevi 2. Comunicare permanenta profesori-diriginte-parinti-elevi 3. Implicarea consiliului profesoral al clasei in activitatile elevilor 4. Activitati comune profesori-parinti-elevi 5. O mai buna informare a elevilor si parintilor 6. Activitati scolare cu parintii 7. Sedintii cu parintii la care sa participe si elevii 8. Eliminarea accesului preferential in laboratoare 9. Implicarea mai profunda a parintilor si a comunitatii la desfasurarea procesului instructiv-educativ 10. Existenta unui consilier pentru parinti 11. Prezentarea regulamentului de ordine interioara la inscrierea elevului la liceu 12. Revizuirea sistemului de notare 13. Organizarea taberelor de studii 14. Masuri drastice pentru abaterile elevilor 15. Ateliere de lucru profesori-parinti-elevi cu aplicarea de chestionare, discutii libere 16. Orientarea profesionala 17. Sanctionarea cadrelor didactice care nu-si fac datoria 18. Organizarea de cursuri pentru parinti 19. Comunicarea buna intre conducerea scolii si profesori 20. Imbunatatire bazei materiale 21. Valorificarea discutiilor de pe forum 22. Implicarea directorilor in procesul de predare-instruire