Sunteți pe pagina 1din 114

TESTE GRIL PENTRU EXAMENUL DE CHIMIE FARMACEUTIC

I. ANESTEZICE GENERALE
Complement simplu 1. Printre substan ele anorganice utilizate ca anestezice generale este i protoxidul de azot, avnd urmtoarea formul: A. N2O3 B. NO2 C. N2O D. NO3 E. N2O5 2. Protoxidul de azot este un gaz, solubil n ap 1:1,3, stabil, nu arde, dar ntre ine arderea conform reac iei de mai jos: A. 2HNO3 2H2O + NO2 B. 2HNO2 2H2O + 2NO 200C C. NH4NO3 N2O + 2H2O 700C 2N + O D. 2N2O 2 2 E. 2NH4OH N2O + 5H2O 3. Protoxidul de azot nu se administreaz singur, ci n amestec cu: A. amoniac B. oxigen C. ap D. halogeni E. ozon 4. Hidrocarburile saturate au ac iune anestezic general; aceasta crete propor ional cu greutatea molecular. Activitatea cea mai bun este cea produs de: A. n-pentan B. n-hexan C. n-heptan D. n-propan E. n-butan 5. Hidrocarburile olefinice au ac iune anestezic superioar hidrocarburilor saturate. Dintre acestea, compusul cel mai utilizat a fost: A. butena B. etena C. propena D. metena E. pentena 6. Etena se prezint sub form de: A. lichid B. pulbere

C. cristale aciculare D. solu ie vscoas E. gaz 7. Etena se administreaz n amestec de 10% oxigen. Trebuie avut n vedere faptul c etena este: A. volatil B. stabil C. lichid D. inflamabil E. inert 8. Dintre hidrocarburile nesaturate cu tripl legtur cea mai important, din punct de vedere terapeutic, este: A. narcylena B. etilena C. propilena D. metina E. metilena 9. Acetilena este un gaz, solubil n ap, foarte solubil n: A. alcool etilic B. aceton C. alcool propilic D. propin E. butin 10. Una dintre hidrocarburile ciclice saturate utilizat n mod curent pentru anestezia general este: A. cicloheptanul B. ciclobutanul C. ciclopropanul D. ciclopentanul E. ciclohexanul 11. Printre deriva ii halogena i ai hidrocarburilor utiliza i ca anestezice generale men ionm: A. clorura de propil B. clorura de butil C. clorura de metil D. clorura de vinil E. clorura de etil 12. Materia prim necesar ob inerii kelenului este: A. propena B. butena C. etina D. etena E. propina 13. Ca anestezic general kelenul se administreaz: A. intravenos B. prin inhala ie C. intramuscular D. prin detent E. prin perfuzie

14. Ca anestezic local kelenul se administreaz: A. prin detent B. prin perfuzie C. intravenos D. intramuscular E. prin inhala ie 15. Care este denumirea chimic a halotanului? A. 1,1-difluoro-1,2-dicloro-2-bromo-etan B. 1-fluoro-1,1,2-tricloro-2-bromo-etan C. 1,1,1-trifluoro-2-cloro-2-bromo-etan D. 2,2-difluoro-1,1-dicloro-2-bromo-etan E. 2,2,2-trifluoro-1,1-dicloro-1-bromo-etan 16. Eterul etilic se ob ine din 2 molecule alcool etilic, n prezen a acidului sulfuric, prin eliminarea unei molecule de ap. Mecanismul reac iei de eterificare este de: A. cataliz bazic B. neuralizare C. complexare D. cataliz acid E. ionizare 17. Eterul etilic se poate ob ine din dou molecule de alcool etilic, prin deshidratare, n prezen de: A. FeCl3 B. Ni(NO3)2 C. MnO D. PCl3 E. Al2O3 18. Eterul etilic se scindeaz, numai prin tratare cu HBr sau HI, printr-un proces chimic numit: A. hidroliz bazic B. acidoliz C. oxidare D. reducere E. neutralizare 19. Prin tratarea eterului etilic cu acizi tari nu are loc acidoliza, ci formarea srii de: A. oxoniu B. amoniu C. etiliden D. acetat E. nitroniu 20. n prezen a oxigenului eterul etilic se: A. autooxideaz B. polimerizeaz C. dehidrogeneaz D. deshidrateaz E. dimerizeaz 21. n urma autooxidrii eterului etilic se formeaz un compus instabil: A. peroxid B. hidroxid C. hidroperoxid D. acid E. aldehid

22. Hidroperoxidul rezultat n urma oxidrii eterului etilic, pierde o molecul de alcool etilic, trecnd ntr-un compus puternic exploziv, astfel: A. peroxid de etiliden B. peroxid de hidrogen C. peroxid de vinil D. sare de oxoniu E. sare de amoniu 23. Hidroperoxidul, rezultat n urma oxidrii eterului etilic, prin eliminarea unei molecule de peroxid de hidrogen trece n: A. eter sulfuric B. sulfat acid de etil C. alcool etilic D. eter vinilic E. alcool vinilic 24. n urma autooxidrii, eterul etilic poate fi impurificat cu: A. formaldehid B. acetaldehid C. formamid D. acetamid E. alcool vinilic 25. n prezen a aerului eterul formeaz un amestec mai dens dect aerul, care se propag ca o und i n momentul n care ntlnete un obiect fierbinte produce o explozie puternic datorit: A. peroxidului de etilen B. hidroperoxidului C. acidului acetic D. acetaldehidei E. peroxidului de etiliden 26. Eterul etilic, pentru a produce o anestezie general mai profund, se asociaz cu: A. alcool etilic B. acid acetic C. kelen D. protoxid de azot E. eter vinilic 27. Care este denumirea comercial a metil-propil-eterului? A. metropil B. penthran C. metoxifluran D. etoxifluran E. halotan 28. Dintre deriva ii barbiturici este foarte utilizat acidul 1,5-dimetil-5-ciclohexenil-barbituric, avnd urmtoarea denumire comercial: A. amital B. amobarbital C. ciclobarbital D. hexobarbital E. butabarbital

29. Dintre deriva ii barbiturici, se utilizeaz ca amestec general: A. ciclobarbitalul B. hexobarbitalul sodic C. veronalul D. hexobarbitalul E. amobarbitalul 30. Un derivat tiobarbituric utilizat pe scar larg ca anestezic general este: A. barbitalul B. butabarbitalul sodic C. ciclobarbitalul D. amobarbitalul E. tiopentalul sodic 31. Tiobarbitalul este un derivat tiobarbituric, avnd ac iune: A. anestezic local B. hipnotic C. anticonvulsivant D. anestezic general E. sedativ 32. Brevinarconul este un derivat tiobarbituric, folosit sub form de sare de sodiu, avnd ac iune: A. sedativ B. hipnotic C. anticonvulsivant D. anestezic general E. antiemetic 33. Pentotalul este un derivat tiobarbituric utilizat pe scar larg ca: A. anestezic general B. hipnotic C. sedativ D. anticonvulsivant E. anestezic local 34. Care este denumirea comercial a esterului n-propilic al acidului 3-metoxi-4-(dietilcarbamoilmetoxi)-fenilacetic? A. pentotal B. inactin C. tiopental D. evipan E. propanidid 35. Tiopentalul este un derivat tiobarbituric care se ob ine pornind de la: A. N-metiluree B. uree C. tiouree D. acid malonic E. acid acetic 36. Epontolul este un anestezic general care se ob ine pornind de la esterul n-propil al acidului: A. vanilic B. homovanilic C. propilic D. fenilacetic E. salicilic

37. Epotolul se ob ine folosind ca materie prim esterul n-propilic al acidului homovanilic, care se condenseaz cu: A. dimetilamida acidului dicloracetic B. dimetilamida acidului acetic C. dimetilamida acidului fenoxiacetic D. dimetilamida acidului monocloracetic E. dimetilamida acidului salicilic 38. Care este denumirea comercial a 2-(orto-clorofenil)-2-metil-amino-ciclohexanona? A. ketamina B. inactin C. brevinarcon D. evipan E. pentotal 39. Ketalarul este un anestezic general cu ac iune de: A. scurt durat B. lung durat C. durat medie D. suprafa E. durat ultrascut 40. Epontolul este un anestezic general de: A. lung durat B. profunzime C. scurt durat D. suprafa E. durat medie 41. Hexobarbitalul este un anestezic general care se ob ine pornind de la: A. tiouree B. uree C. N-metiltiouree D. N-metiluree E. ureid 42. Sarea de sodiu a acidului 1,5-dimetil-5-ciclohexenil-barbituric are ac iune: A. anestezic general B. hipnotic C. anticonvulsivant D. anestezic local E. sedativ 43. Acidul 1,5-dimetil-5-ciclohexenil-barbituric are ac iune: A. anestezic local B. sedativ C. anestezic general D. anticonvulsivant E. hipnotic 44. Metoxifluranul pe lng faptul c este un anestezic general foarte bun, are i ac iune: A. sedativ B. hipnotic C. analgezic D. antiemetic E. antiinflamatoare

45. Eterul etilic se conserv n sticle brune de 150 ml nchise cu: A. dop de cauciuc nvelit n folie de plastic B. dop de plut nvelit n staniol C. dop de plastic nvelit n staniol D. dop de plut nvelit n hrtie cerat E. dop de plastic nvelit n hrtie brun 46. Etena este o hidrocarbur olefinic cu ac iune anestezic general, care se ob ine prin deshidratarea alcoolului, la 170C: A. metilic B. propilic C. benzilic D. etilic E. butilic 47. Etena se poate ob ine prin hidrogenarea menajat a: A. acetilenei B. ciclopropanului C. propenei D. metenei E. etenei 48. Protoxidul de azot este utilizat ca anestezic general de administrare: A. i.v. B. i.m. C. intraperitoneal D. rectal E. prin inhala ie 49. Protoxidul de azot este utilizat n amestec cu oxigenul, pentru a nu se ajunge la: A. irita ii locale B. supradozare C. asfixie D. intoxicare E. tulburri de metabolism 50. Protoxidul de azot nu trebuie s con in al i oxizi de azot, acizi, baze, amoniac i: A. dioxid de sulf B. dioxid de carbon C. peroxid de hidrogen D. urme de alcool etilic E. etilenoxid

I. ANESTEZICE GENERALE
Complement multiplu 51. Anestezicele generale sunt medicamente care, administrate n doze terapeutice, produc: A. excitare a SNC B. depresie nespecific a SNC C. contrac ie muscular D. convulsii E. relaxare muscular 52. Anestezia general poate rezulta n urma administrrii: A. unei substan e B. fenobarbital C. mai multor substan e D. fenitoin E. diazepam 53. Anestezicele generale pot fi clasificate, n func ie de modul de administrare, astfel: A. prin inhala ie B. cutanat C. intramuscular D. intravenos E. intradermic 54. Dintre anestezicele generale gazoase, administrate prin inhala ie men ionm: A. oxid de azot B. protoxid de azot C. ciclohexan D. hexobarbital E. ciclopropan 55. Dintre anestezicele generale volatile, administrate prin inhala ie amintim: A. esteri B. nitrili C. eteri D. halogenuri E. hidrocarburi halogenate 56. Anestezicele generale administrate intravenos se mpart n: A. deriva i ai difenilmetanului B. deriva i barbiturici C. chinone D. benzodiazepine E. structuri diverse 57. Anestezicele generale de inhala ie trebuie s ndeplineasc anumite condi ii: A. s nu fie inflamabile B. s fie stabile din punct de vedere chimic C. s fie lipsite de toxicitate D. s fie solide i pu in solubile n ap E. s nu produc alterri hepatice, renale, cardiace

58. n timpul reac iei de descompunere a azotatului de amoniu, necesar pentru ob inerea protoxidului de azot, este posibil formarea unor compui toxici, dintre care: A. monoxid de azot B. monoxid de sulf C. dioxid de mangan D. dioxid de azot E. dioxid de sulf 59. Protoxidul de azot are caracter oxidant, este stabil, la temperaturi ridicate se descompune n: A. ap B. azot C. dioxid de carbon D. oxigen E. oxid de azot 60. Ciclopropanul este un gaz incolor, nu are miros. Este foarte periculos deoarece produce explozie: A. din cauza tensiunii n ciclu B. n amestec cu dioxidul de carbon C. n amestec cu oxigenul din aer D. n prezen a unor obiecte fierbin i E. n amestec cu SO2 61. Eterul etilic, n prezen a oxigenului din aer formeaz hidroperoxid de etiliden, care prin descompunere conduce la: A. aldehid formic B. aldehid acetic C. acid propionic D. eter acetic E. acid acetic 62. Eterul etilic se administreaz prin inhala ie, producnd: A. analgezie B. excita ie C. somn D. anestezie general profund E. anestezie local 63. Avantajele utilizrii eterului etilic, ca anestezic general, sunt: A. nu afecteaz respira ia i cordul B. eliminarea se face lent C. eliminarea se face imediat dup ntreruperea administrrii D. produce contrac ii puternice E. produce o relaxare muscular foarte bun 64. Metoxifluranul este un lichid: A. inflamabil B. volatin C. nu este explozibil D. nu este inflamabil E. este stabil la lumin 65. Metoxifluranul, dup administrare, produce: A. anestezie general foarte bun B. contrac ie muscular

C. relaxare muscular bun D. analgezie prelungit E. anestezie local 66. Care este denumirea comercial a compusului 2-cloro-1,1,2-trifluoroetil-difluorometileter? A. enfluran B. metoxifluran C. ethran D. fluoromar E. fluoroxen 67. Enfluranul este un lichid incolor, avnd: A. nu este inflamabil B. stabilitate chimic mare C. pu in stabil D. induce rapid anestezia E. anestezia se instaleaz lent 68. Denumirea chimic a 2,2,2-trifluorovinileterului este: A. enfluran B. fluoroxen C. enthran D. fluoromar E. vinileter 69. Desfluranul este un derivat din clasa eterilor halogena i, avnd urmtoarele caracteristici: A. nu este inflamabil B. revenirea din anestezie este rapid C. nu este explozibil D. perioada de induc ie este scurt E. este inflamabil 70. Sevofluranul este un lichid, limpede, miscibil cu etanolul, eterul, cloroformul: A. este indicat pentru inducerea anesteziei generale B. se administreaz cu vaporizator special C. nu produce irita ii ale cilor respiratorii D. are i ac iune anestezic local E. este un bun analgezic 71. Dintre deriva ii halogena i ai hidrocarburilor, avnd ac iune anestezic general amintim: A. cloroformul B. clorura de etil C. alcoolul butilic D. halotanul E. monoclormetanul 72. Halotanul se folosete numai ca anestezic general n amestec cu: A. dioxid de carbon B. oxigen + protoxid de azot C. dioxid de sulf D. oxid de carbon E. oxigen

10

73. Dezavantajele halotanului sunt: A. relaxare muscular incomplet B. deprimare cardiovascular C. deprimare respiratorie D. excitant SNC E. toxicitate hepatic 74. Dintre anestezicele generale administrate intravenos sunt utiliza i unii deriva i barbiturici i tiobarbiturici, de exemplu: A. evipan B. acid 1-metil-5-etil-barbituric C. hexobarbital D. acid 1,5-dimetil-5-ciclohexilbarbituric E. acid 1,5-dimetil-5-ciclohexenilbarbituric (sarea de sodiu) 75. Dintre deriva ii tiobarbiturici utiliza i ca anestezice generale amintim: A. tiobutabarbital B. tiopental C. inactin D. metohexital E. pentotal 76. Dintre deriva ii de benzodiazepin utiliza i ca anestezice generale amintin: A. hypnovel B. dormicum C. 8-cloro-6-(o-fluorofenil)-1-metil-4-H-imidazo-1,4-benzodiazepin D. 8- cloro-6-fluorofenil-imidazolil-benzil-benzodiazepina E. midazolamul 77. Midazolamul este utilizat ca premedica ie n anestezia general, avnd propriet i: A. anxiolitice B. sedative C. miorelaxante D. anticonvulsivante E. excitante SNC 78. Dintre anestezicele generale cu structuri diverse amintim: A. propanidid B. dormicum C. propofol D. ketamina E. etomidat 79. Care este denumirea chimic a propanididului? A. 3-metoxi-4-(dietilcarbamoilmetoxi)-fenilacetat de propil B. esterul n-propilic al acidului 3-metoxi-4-(dietilcarbamoilmetoxi)-fenilacetic C. dietilcarbamoiloxifenilacetat de propil D. esterul acidului 3-etoxi-4-(dietilcarbamoiloxi)-fenilacetic E. esterul acidului 3-propoxi-4-(dietilcarbamoiloxi)-acetic 80. Ketamina este un anestezic general utilizat: A. sub form de clorhidrat B. sub form de ftalat C. ac iunea sa rapid i de scurt durat (5-10 min)

11

D. ac iune de lung durat E. perioadei de induc ie scurt 81. Etomidatul este un anestezic general, avnd urmtoarele denumiri: A. epontol B. hypnomidate C. esterul etilic al etil-alfametoxi-5-imidazol D. acid etil-1-(alfametilbenzil)-5-imidazol E. acid 1-alfametilbenzoil-5-imidazolil 82. Etomidatul este un anestezic general, avnd urmtoarele nsuiri: A. ac iune puternic B. ac iune slab C. ac iune de scurt durat D. ac iune de lung durat E. analgezic 83. Care este denumirea comercial a 2,6-diizopropilfenolului? A. propofol B. propamidid C. diprivan D. disoprofol E. epontol 84. Propofolul este un anestezic general administrat intravenos cu ac iune: A. excitant B. de scurt durat C. sedativ D. hipnotic E. anticonvulsivant 85. Un alt anestezic general cu structur diferit este: A. sarea de sodiu a acidului gama-hidroxibutiric B. natrium oxybutyricum C. acidul gama-hidroxivalerianic D. somsanit E. acidul dietilcarbamoilmetoxiacetic 86. Sarea de sodiua acidului gama-hidroxibutiric, n func ie de doz, are ac iune: A. sedativ B. hipnotic C. miorelaxant D. excitant E. anestezic (la doze mari) 87. Denumirea comercial a compusului 21-(3-carboxi-1-oxopropoxi)-5-beta-pregnan-3,20-diona (sare de dosiu) este: A. presuren B. epontol C. viadril D. hypnomidat E. hydroxydion sodic

12

88. Presurenul este utilizat ca anestezic general atunci cnd este contraindicat administrarea barbituricelor. Se asociaz cu: A. butan B. eter C. halotan D. protoxid de azot E. ciclohexan 89. Metabolizarea ketaminei are loc n ficat unde: A. este demetilat B. se formeaz norketamina C. se elimin prin bil D. se elimin prin rinichi E. se elimin prin plmni 90. Sarea de sodiu a acidului alfa-1-metil-5-alil-5-(1-metil-2-pentinil)-barbituric are urmtoarele denumiri comerciale: A. metohexital sodic B. brietal C. brevital sodic D. brevinarcon E. inactivi

13

RSPUNSURI
I. ANESTEZICE GENERALE

Complement simplu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. C D B C B E D A B C 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. E D B A C D E B A A 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. C A D B E C A D B E 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. B D A E C B D A E C 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. D A E C B D A E C B

Complement multiplu 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. BE AC AD BE CE BDE ABCE AD BD AC 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. BE ABCD ACE BCDE ACD AC ABE BD ABCD ABC 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. ABD BE ABCE ACE ABCE ABCE ABCD ACDE AB ACE 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. BD ACE ACD BC ABD ACE ACE BCD ABCD ABC

14

II. HIPNOTICE I SEDATIVE Complement simplu 1. Barbitalul, din punct de veder chimic, este acid: A. 5,5-dietilbarbituric B. 2,5-dietilbarbituric C. 5-etil-5-fenilbarbituric D. 5-etil-5-hexilbarbituric E. 5-etil-5-hexenilbarbituric 2. n prezen a hidroxizilor alcalini dilua i se formeaz sarea de sodiu a barbitalului cunoscut sub numele de: A. mephobarbital B. mebaral C. medinal D. germonil E. luminal 3. n prezen a hidroxizilor alcalini dilua i sau a metoxidului de sodiu barbitalul formeaz sarea sodic, solubil n ap, cunoscut sub numele de: A. germonil B. mebaral C. veronal D. medinal E. alurate 4. Veronalul sodic nu poate fi conservat sub form de solu ii deoarece hidrolizeaz uor, rezultnd sarea de sodiu a acidului ureincarboxilic, produs: A. antiseptic B. inactiv C. activ D. toxic E. antiinflamator 5. Denumirea chimc a mephobarbitalului este acid: A. 5-etil-1-etil-5-ciclohexilbarbituric B. 4-metil-1-etil-5-ciclohexenilbarbituric C. 5-metil-1-etil-5-ciclohexilbarbituric D. 5-metil-1-etil-5-fenilbarbituric E. 5-etil-1-metil-5-fenilbarbituric 6. Methabarbitalul este, din punct de vedere chimic, acid: A. 5,5-dietil-1-metil-barbituric B. 5-etil-5-fenil-1-metil-barbituric C. 5-metil-5-etil-1-etil-barbituric D. 5-etil-5-metil-1-etil-barbituric E. 5,5-dimetil-1-etil-barbituric 7. Metabarbitalul produce o sedare mai slab dect cea produs de fenobarbital, dar este mai frecvent folosit ca: A. antipruriginos B. hipolipemiant C. anticonvulsivant

15

D. antiinflamator E. antiseptic 8. Phenobarbitalul, din punct de vedere chimic, este acid: A. 5-metil-5-hexil-barbituric B. 5-metil-5-ciclohexil-barbituric C. 5-etil-5-metil-barbituric D. 5-etil-5-fenil-barbituric E. 5-etil-5-ciclohexenil-barbituric 9. Fenobarbitalul poate fi diferen iat de ceilal i deriva i barbiturici, care nu au nucleu aromatic n molecul, prin ob inerea: A. aminofenobarbitalului B. nitrofenobarbitalului C. nitrozofenobarbitalului D. etilfenobarbitalului E. ciclohexilfenobarbitalului 10. Pe lng ac iune sedativ i hipnotic, fenobarbitalul are i ac iune: A. antiseptic B. antiinflamatoare C. antipruriginoas D. analgezic E. anticonvulsivant 11. Care este sinonimul pentru fenobarbital? A. veronal B. luminal C. amital D. largactil E. etoform 12. Fenobarbitalul formeaz sruri cu ionii unor metale. Aceast proprietate se datoreaz caracterului su: A. bazic B. neutru C. acido-bazic D. reductor E. acid 13. Datorit caracterului acid, fonobarbitalul formeaz sruri cu ionii unor metale. La tratare cu hidroxid de sodiu rezult sarea de sodiu, care n prezen a ionilor de argint trece n sarea diargentic i care se prezint sub form de precipitat: A. galben, solubil n amoniac B. galben, solubil n ap C. alb, solubil n amoniac D. alb, solubil n ap E. galben, solubil n alcool etilic 14. Fenobarbitalul formeaz, n prezen a ionilor de cobalt i n mediu amoniacal, combina ii complexe colorate n: A. verde B. violet C. albastru

16

D. rou E. galben 15. Nucleul aromatic din molecula fenobarbitalului poate fi nitrat, rezultnd acidul 5-etil-5nitrofenil-barbituric, colorat galben. Nitrarea se realizeaz cu: A. acid azotic B. acid sulfuric C. amestec sulfonitric D. acid azotos E. azotit de sodiu n mediu de acid clorhidric 16. Caracterul acid al solu iilor de fenobarbital se poate pune n eviden folosind ca indicator: A. metiloranj B. fenolftalein C. rou de metil D. timolftalein E. albastru de bromtimol 17. Solu iile de fenobarbital sunt acide, ns pH-ul lor nu trebuie s fie sub 3; acidul fenilbarbituric determin scderea pH-ului sub limita men ionat, ceea ce se poate constata cu ajutorul: A. metiloranjului B. roului de metil C. timolftaleinei D. roului de fenol E. tropeolinului OO (oranj IV) 18. Fenobarbitalul, datorit caracterului acid, poate fi titrat cu o solu ie alcalin, folosind ca indicator: A. tropeolui OO B. timolftalein C. ap de amidon D. albastru de metil E. galben de metanil 19. Fenobarbitalul are ac iune sedativ i hipnotic mai puternic dect cea a barbitalului, aceasta fiind de: A. foarte lung durat B. scurt durat C. durat medie D. lung durat E. neutr 20. Amobarbitalul este acid: A. 5-izobutil-5-fenil-barbituric B. 5-fenil-3-izobutil-barbituric C. 5-metil-5-izopropil-barbituric D. 5-metil-5-fenil-barbituric E. 5-etil-5-izopentenil-barbituric 21. Amobarbitalul este indicat n insomnie, stri anxioase. Produce somnolen dup trezire, iar administrarea pe o perioad mai lung conduce la: A. fenomene alergice B. intoleran C. sensibilizarea organismului

17

D. instalarea dependen ei E. stri de agita ie 22. Sarea de sodiu a amobarbitalului, fiind solubil n ap, poate fi administrat oral. Denumirea comercial este: A. veronal B. mebaral C. alurate D. germonil E. amital sodic 23. Din punct de vedere chimic, aprobarbitalul este acid: A. 5-etil-5-fenil-barbituric B. 5,5-dietil-barbituric C. 5-alil-5-izopropil-barbituric D. 5-metil-5-propil-barbituric E. 5-butil-5-etoxi-barbituric 24. Butabarbitalul sodium este sarea de sodiu a acidului 5-sec.butil-5-etil-barbituric i se mai numete: A. butisol sodium B. lotusate C. amytal D. alurate E. germonil 25. Talbutal este un medicament hipnotic i sedativ cu durat medie de ac iune, din punct de vedere chimic, fiind acid: A. 5-etil-5-fenil-barbituric B. 5-alil-5-sec.butil-barbituric C. 5-metil-5-propil-barbituric D. 5-butil-5-etoxi-barbituric E. 5-etil-5-fenoxi-barbituric 26. Pentobarbitalul sodium este sarea de sodiu a acidului 5-etil-5-(1-metilbutil)-barbituric, avnd i denumirea urmtoare: A. alurate B. butisol C. lotusate D. membutal sodic E. amytal 27. Ciclobarbitalul, din punct de vedere chimic, este: A. 5-ciclohexenil-5-etil-maloniluree B. acid 5-etil-5-metilbutil-barbituric C. acid 5,5-dietilbarbituric D. acid 5-etil-5-fenil-barbituric E. acid 5-metil-5-izopropil-barbituric 28. Reac ia de diferen iere a ciclobarbitalului de barbital i fenobarbital const n nclzire n prezen de: A. acid azotos B. acid azotic C. acid sulfuric D. amestec sulfonitric E. hidroxid de sodiu

18

29. Ciclobarbitalul are ac iune hipnotic puternic i de durat: A. foarte scurt B. foarte lung C. medie D. lung E. scurt 30. Secobarbitalul este acid 5-alil-5-(1-metilbutil)-barbituric, avnd i denumirea urmtoare: A. membutal B. seconal C. phanodorm D. evipan E. pentotal 31. Hexobarbitalul, din punct de vedere chimic, este acid: A. 5-(1-ciclohexenil)-1,5-dimetil-barbituric B. 5-(1-ciclohexil)-1,5-dietil-barbituric C. 5-(1-fenil)-1,5-dimetil-barbituric D. 5-etil-5-fenil-barbituric E. 5-etil-5-izopropilbarbituric 32. Fenobarbitalul formeaz sruri cu ionii unor metale. Astfel cu clorura de mercur (II) formeaz o sare insolubil n ap, reac ie ce are loc n mediu: A. acid B. neutru C. bazic D. amfoter E. anhidru 33. Fenobarbitalul imprim solu iilor caracter acid; acesta se pune n eviden folosind ca indicator: A. metil oranj B. fenolftalein C. rou de metil D. timolftalein E. albastru de bromtimol 34. Hexobarbitalul este un hipnotic cu ac iune rapid, dar de durat foarte scurt. Trebuie folosit cu aten ie deoarece are ac iune: A. excitant psihomotorie B. excitant SNC C. depresiv asupra cordului D. depresiv asupra centrului respirator E. convulsivant 35. Tiopentalul, din punct de vedere chimic, este acid: A. 5-etil-5-izopropil-tiobarbituric B. 5-etil-5-(1metil-n-butil)-2-tiobarbituric C. 5-etil-5-(1metil-n-butil)-2-barbituric D. 5-metil-5-etil-barbituric E. 5-metil-5-fenil-tiobarbituric 36. Tiopentalul are ac iune hipnotic foarte bun, de durat: A. foarte lung B. lung C. medie

19

D. scurt E. foarte scurt 37. Printre medicamentele sedative i hipnotice un rol important l au ureidele aciclice, dintre care men ionm: A. bromizoval B. evipanul C. seconalul D. phanodormul E. doridenul 38. Pe lng efectul hipnotic i sedativ, bromizolvalul mai are i ac iune: A. antipiretic B. tranchilizant C. anticonvulsivant D. antiemetic E. miorelaxant 39. Ac iunea anticonvulsivant a bromovalului se datoreaz prezen ei n molecul a: A. radicalului metil B. gruprii carbonil C. gruprii amidice D. bromului E. gruprii butiluree 40. Glutetimida este o imid ciclic, cu ac iune hipnotic i sedativ; somnul se instaleaz dup 30 de minute de la administrare i dureaz: A. 1 or B. 10-12 ore C. 2 ore D. 4-8 ore E. 30 de minute 41. Denumirea chimic a medicamentului methyprylon este: A. 3-sec.butil-5-etil-5-metoxi-piperidindion B. 3-izopropil-metil-5-metoxi-piperidindion C. 3-metil-3-fenil-5-etilpiperidindion D. 3,4-dietil-5-etil-piperidindion E. 3,3-dietil-5-metil-2,4-piperidindion 42. Metiprilonul este un hipnotic utilizat pentru inducerea somnului, avnd durata de ac iune: A. medie B. lung C. scurt D. foarte lung E. foarte scurt 43. Dintre deriva ii de chinazolon cu ac iune hipnotic men ionm: A. evipan B. doriden C. methaqualona D. noludar E. bromoval

20

44. Methaqualona este un hipnotic i sedativ de durat medie, foarte bine suportat de organism, dar dup utilizare prelungit produce: A. eritem B. prurit C. agita ie D. dependen E. vom 45. Amilenhidratul are ac iune hipnotic destul de puternic i, din punct de vedere chimic, este: A. 2-amino-2-butanol B. 2-metil-2-butanol C. 2-nitro-2-butanol D. 2-cloro-2-butanol E. 2-metil-2-izopropanol 46. Amilenhidratul pe lng ac iunea hipnotic i sedativ, mare are i ac iune: A. miorelaxant B. excitant SNC C. antitermic D. antiemetic E. anticonvulsivant 47. Clorbutamolul are urmtoarea structur chimic:
CH3

A.

CCl3 C OH CH3

CH3

B.

CH3 C OH CH3

C.

CCl2 CH2 C OH CH3

CH3

D.

CCl3 C CH2OH CH2CH3

E. CH3 CCl2 CH2OH 48. Cloralul hidrat este un hidrat de aldehid, avnd urmtoarea structur chimic: A. B. C.
OH CCl3 CCl OH

OH CH3 CCl OH
OH CCl3 CH OH

D. CCl2 CH2 OH
OH

E.

CCl3 CH2 CH OH

21

49. Din punct de vedere chimic, triclofosul este: A. sarea de sodiu a acidului fosforic cu alcool vinilic B. sarea potasic a esterului fosforic al alcoolului propilic C. sarea disodic a esterului fosforic al alcoolului etilic D. sarea monosodic a monoesterului fosforic al alcoolului tricloretilic E. sarea de potasiu a acidului fosforic cu alcool amilic 50. Deriva ii acila i ai ureei se numesc: A. amide B. ureide C. amine D. ureine E. imide 51. Care este denumirea chimic a bromovalului? A. alfa-brom-valerianat de sodiu B. alfa-brom-valerianat de alil C. alfa-brom-izovaleriluree D. alfa-metil-izovaleriluree E. alfa-clor-valerianat de etil 52. Acidul barbituric se ob ine prin condensarea ureei cu: A. diesterul acidului malonic B. monoesterul acidului malonic C. acidul malonic disubstituit D. acidul malonic monosubstituit E. esterul propilic al acidului malonic 53. Din punct de vedere chimic, barbitalul este: A. esterul metilic al acidului dicloracetic B. esterul acidului monocloracetic C. acid monoetilbarbituric D. acid dietilbarbituric E. esterul dietilic al acidului metil-malonic 54. Barbitalul, prin nclzire la temperatura de 300C, se descompune cu formare de amoniac i: A. acid malonic B. acid dietilacetic C. amin D. amid E. imid 55. Barbitalul poate fi impurificat cu urmtorul compus: A. monoesterul acidului malonic B. diesterul acidului malonic C. esterul acidului malonic D. acid malonic E. acid etilbarbituric 56. Sarea de sodiu a barbitalului este solubil n ap i este cunoscut sub denumirea de: A. phanodorm B. veronal C. medinal D. dormicum E. cloralhidrat

22

57. Care este denumirea chimic a amobarbitalului? A. acid 5-etil-5-izoamilbarbituric B. acid-5-etil-5-fenilbarbituric C. acid-5-etil-5-sec.butilbarbituric D. acid-5-etil-5-ciclohexilbarbituric E. acid-5-propil-5sec.butil-barbituric 58. Amobarbitalul este considerat ca cel mai bun: A. anticonvulsivant B. antiemetic C. miorelaxant D. hipnotic E. analgezic 59. Care este denumirea chimic a ciclobarbitalului? A. acid-5-etil-5-fenil-barbituric B. acid-5-etil-5-ciclohexenil-barbituric C. acid 5,5-dietilbarbituric D. acid-5-fenil-acetil-tiouree E. acid alfa-fenil-cian-acetic 60. Care este denumirea comercial a compusului alfa-fenil-alfa-etil-glutarimida? A. amobarbital B. dormicum C. medinal D. veronal E. glutetimida 61. Care este denumirea comercial a N,N,6-trimetil-2-p-tolil-imidazo-[1,2a]piridin-3-acetamid? A. zolpidem B. clorhexadol C. petrichloral D. cloralhidrat E. hipnogal 62. Denumirea comercial a 6-cloro-2-(p-clorofenil)-N,N-dipropilimidazo-[1,2a]-piridin-3-acetamid este: A. zolpidem B. zopiclon C. imovane D. alpidem E. suriclon 63. Estazolamul este un derivat al benzodiazepinei, avnd urmtoarea denumire chimic: A. 6-bromo-6-benzil-triazolo-1,4-benzodiazepin B. 6-cloro-6-fenil-4H-triazolo-1,4-benzodiazepin C. 6-metil-6-etil-triazolo-1,4-benzodiazepin D. 5-etil-6-metil-triazolo-1,4-benzodiazepin E. 5-etil-5-benzil-triazolo-1,4-benzodiazepin 64. Care este denumirea comercial a 8-cloro-6-(o-clorofenil)-1-metil-4H-triazolo[4,3a]-1,4benzodiazepin? A. depas B. lendormin C. dormonoct

23

D. xanax E. triazolam 65. Denumirea comercial a 8-cloro-1-metil-6-fenil-4H-triazolo[4,3a]-1,4-benzodiazepin este: A. novodorm B. triazolam C. alprazolam D. songar E. havlane 66. Nitrazepamul, din punct de vedere chimic este: A. 2,3-dihidro-7-nitro-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin-2-on B. 2,5-dihidro-6-amino-4-fenil-1,4-benzodiazepin-2-on C. 2,3-dihidro-6-cloro-5-etil-1,4-benzodiazepin-2-on D. 2,5-diamino-7-hidroxi-5-etoxi-1,4-benzodiazepin-2-on E. 2,3-diamino-7-cian-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin-2-on 67. Compusul 5-(o-fluorofenil)-1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on are urmtoarea denumire comercial: A. novodorm B. songar C. nitrazepam D. flunitrazepam E. triazolam 68. Denumirea comercial a compusului 1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin2-on este: A. nitrazepam B. nimetazepam C. flunitrazepam D. novodorm E. triazolam 69. Denumirea comercial a 7-cloro-1,3-dihidro-3-hidroxi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on este: A. nitrazepam B. flunitrazepam C. nimetazepam D. flurazepam E. temazepam 70. Care este denumirea comercial a compusului 7-cloro-5-(o-clorofenil)-1,3-dihidro-3-hidroxi-1metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on? A. flunitrazepam B. temazepam C. lormetazepam D. halazepam E. nitrazepam

24

II. HIPNOTICE I SEDATIVE


Complement multiplu 71. Acidul barbituric se ob ine pein condensarea, n prezen a etoxidului de sodiu, a urmtorilor compui: A. acetiluree B. diesterul acidului malonic disubstituit C. monoesterul acidului malonic disubstituit D. diesterul acidului malonic monosubstituit E. uree 72. Deriva ii barbiturici, pe lng ac iunea hipnotic, mai au i ac iune: A. analgezic B. anticonvulsivant C. antiinflamatoare D. sedativ E. antihemoragic 73. Metabolizarea deriva ilor barbiturici are loc n ficat unde au loc procese de: A. reducere B. oxidare C. hidroliz D. hidroxilare E. N-dezalchilare 74. Absorb ia deriva ilor barbiturici este bun la administrare: A. intraperitoneal B. intrarectal C. intradermic D. intramuscular E. oral 75. Ca efecte adverse barbituricele produc: A. dependen fizic B. crize de porfirie acut C. dependen psihic D. tulburri digestive E. tulburri cutanate 76. n caz de intoxica ie acut cu barbiturice, datorit unei supradozri voluntare, se intervine urgent astfel: A. se administreaz pacientului lichid abundent B. se provoac voma, numai dac bolnavul este contient C. se face toaleta cilor respiratorii superioare D. se efectueaz intuba ie i ventila ie asistat E. se administreaz sedative 77. n ceea ce privete interac iunea medicamentoas a deriva ilor barbiturici, men ionm: A. efectul hipnotic este poten at de alcool i de alte deprimante centrale B. apari ia strilor de excita ie C. scade eficacitatea unor medicamente (ex. fenitoina, vitamina K etc.) D. crete frecven a respira iei E. crete motilitatea intestinal

25

78. n intoxica iile cu barbiturice se iau urmtoarele msuri: A. se alcalinizeaz urina cu carbonat de sodiu B. se administreaz manitol pentru sporirea eliminrii barbituricelor C. n caz de hipotensiune, se administreaz noradrenalin D. se administreaz analeptice respiratorii i antibiotice (pentru a preveni complica iile bacteriene) E. se administreaz sedative 79. Dintre deriva ii barbiturici, acidul 5,5-dietilbarbituric are urmtoarele denumiri comerciale: A. luminal B. medinal C. veronal D. ciclobarbital E. barbital 80. Sarea sodic a barbitalului se numete: A. veronal B. medinal C. ciclobarbital D. veronal sodic E. luminal 81. Sarea sodic a barbitalului se formeaz n prezen de: A. hidroxizi alcalini dilua i B. carbonat acid de sodiu C. hidroxizi alcalini concentra i D. metoxidului de sodiu E. carbonat de potasiu 82. Acidul 5-etil-1-metil-5-fenilbarbituric este: A. veronal B. luminal C. mephobarbital D. medinal E. mebaral 83. Acidul 5,5-dietil-1-metil-barbituric are urmtoarele denumiri comerciale: A. amytal B. germonil C. luminal D. mebaral E. methabarbital 84. Acidul 5-etil-5-fenil-barbituric are urmtoarele denumiri comerciale: A. medinal B. phenobarbital C. veronal D. luminal E. fenobarbital 85. Dintre propriet ile fizice ale fenobarbitalului men ionm: A. cristale galbene au galben-verzui B. cristale incolore sau pulbere microcristalin alb C. miros specific, ptrunztor, gust acru

26

D. miros aromat, fr gust E. fr miros, gust amar 86. Din punct de vedere al solubilit ii, fenobarbitalul este: A. insolubil n alcool etilic B. uor solubil n alcool etilic C. uor solubil n cloroform D. pu in solubil n cloroform E. foarte greu solubil n ap 87. Fenobarbitalul poate fi identificat prin urmtoarele reac ii chimice: A. cu clorura de mercur (II), n mediu bazic B. diazotarea, urmat de cuplare cu fenoli C. cu nitrat de cobalt n alcool metilic D. nitrarea nucleului aromatic E. reac ia de culoare cu acetaldehida n mediu de acid sulfuric 88. Fenobarbitalul d reac ie de culoare cu formaldehida n mediu de acid sulfuric, n urma creia se observ: A. la zona de contact dintre cele dou lichide apare un inel rou-crmiziu B. la zona de contact dintre cele dou lichide apare un inel rou-viiniu C. apari ia unui inel la zona de contact ntre cele dou lichide permite diferen ierea fenobarbitalului de barbital i amobarbital D. apari ia inelului permite diferen ierea fenobarbitalului de pentobarbital i hexobarbital E. n urma reac iei men ionat mai sus se formeaz un precipitat rou-brun 89. Fenobarbitalul se poate determina cantitativ prin diferite metode, astfel: A. acido-bazic n solu ie apoas B. iodometric C. acido-bazic n solven i neapoi D. brom-bromatometric E. nitritometric 90. Pentru determinarea cantitativ a fenobarbitalului prin metoda acido-bazic n solu ie apoas se folosesc: A. NaOH sol. 0,1M B. mediu hidroalcoolic C. timolftaleina D. alcool etilic neutralizat E. albastru de bromtimol 91. Factorul de molaritate al solu iei NaOH 0,1M se determin folosind: A. acid oxalic B. acid sulfanilic C. fenolftalein D. rou de metil E. galben de metanil 92. n urma nitrrii nucleului aromatic din molecula fenobarbitalului se formeaz acid 5-etil-5nitrofenilbarbituric, care: A. este colorat galben, avnd p.t. = 279C B. este colorat rou-brun, cu p.t. = 279C C. este solubil n amoniac, formnd sarea de amoniu corespunztoare D. este uor solubil n ap i alcool E. aceast reac ie permite diferen ierea fenobarbitalului de to i deriva ii barbiturici fr radical aromatic n molecul

27

93. Fenobarbitalul se poate diferen ia de al i deriva i barbiturici prin urmtoarele reac ii: A. cu clorura de mercur (II), n mediu bazic, formeaz o sare bazic B. nitrarea nucleului aromatic din molecula fenobarbitalului C. cu nitratul de cobalt, n mediu amoniacal D. cu aldehida formic n mediu de acid sulfuric E. formarea de sruri cu ionii unor metale 94. Nitrofenobarbitalul, prin reducere, se transform n aminofenobarbital, care poate fi diazotat i cuplat cu: A. betanaftol, n solu ie alcalin, formeaz un azoderivat rou B. aspirina se formeaz un precipitat alb C. fenolul, rezult un azoderivat alb D. aldehida formic formeaz un precipitat rou E. chinolina formeaz un precipitat galben 95. Fenobarbitalul este un derivat barbituric cu ac iune: A. sedativ B. miorelaxant C. hipnotic D. antiinflamatoare E. anticonvulsivant 96. Acidul 5-etil-5-izopentilbarbituric are urmtoarele denumiri comerciale: A. barbital B. amobarbital C. medinal D. amytal E. veronal 97. Efectele secundare produse de amobarbital sunt: A. convulsii B. fenomene alergice C. anxietate D. porfirie hepatic E. insuficien respiratorie 98. Denumirea comercial a acidului 5-alil-5-izopropilbarbituric este: A. medinal B. aprobarbital C. amital D. alurate E. germonil 99. Denumirea comercial a acidului 5-alil-5-sec.butilbarbituric este: A. talbutal B. butisol C. lotusate D. alurate E. amytal 100. Sarea de sodiu a acidului 5-etil-5-(1-metilbutil)- barbituric are urmtoarea denumire comercial: A. butisol sodium B. pentobarbital sodium C. amital sodic

28

D. membutal sodic E. veronal sodic 101. Acidul ciclohexenil-etilbarbituric este: A. ciclobarbital B. membutal C. phanodorm D. seconal E. 5-ciclohexenil-5-etil-maloniluree 102. Ciclobarbitalul, prin nclzire, n prezen a acidului sulfuric, formeaz o colora ie galben, care trece n brun. Aceast reac ie permite diferen ierea sa de: A. amobarbital B. barbital C. medinal D. fenobarbital E. seconal 103. Ciclobarbitalul, n mediu acid i la cald conduce la: A. apari ia unei colora ii roii B. apari ia unei culori verzi C. reac ia aceasta permite diferen ierea sa de hexobarbital D. apari ia unui precipitat albastru E. reac ia aceasta permite diferen ierea sa de luminal 104. Ciclobarbitalul este un derivat barbituric cu ac iune: A. hipnotic slab, de lung durat B. hipnotic foarte puternic, de scurt durat C. miorelaxant D. sedativ E. analgezic 105. Denumirea comercial a acidului 5-alil-5-(1-metilbutil)-barbituric este: A. secobarbital B. ciclobarbital C. phanodorm D. medinal E. seconal 106. Acidul 5-(1-ciclohexenil)-1,5-dimetilbarbituric are urmtoarele denumiri comerciale: A. hexobarbital B. hexetal C. talbutal D. evipan E. aprobarbital 107. Hexobarbitatul este un derivat barbituric cu ac iune: A. hipnotic slab B. hipnotic rapid C. produce somn superficial D. produce somn profund E. durata ac iunii este foarte scurt (10-20 minute)

29

108. Hexobarbitalul este un hipnotic cu ac iune rapid care: A. este bine tolerat de organism B. trebuie folosit cu aten ie C. are ac iune depresiv asupra centrului respirator D. produce insomnie E. are ac iune analgezic 109. Denumirea comercial a acidului 5-etil-5-(1-metil-n-butil)-2-tio-barbutiric este: A. talbutal B. hexetal C. pentotal D. evipan E. tiopental 110. Tiopentalul are urmtoarele nsuiri: A. hipnotic foarte bun B. ac iune de foarte scurt durat C. este contraindicat n insuficien hepatic i renal D. are ac iune analgezic E. produce agita ie 111. Glutetimida este, din punct de vedere chimic: A. amida acidului glutaric B. imida acidului glutaric C. 1,4-dicetopirimidina D. 2,6-dicetopirimidina E. 2,6-dicetopiperidina 112. Care este denumirea comercial a compusului alfa-fenil-alfa-etil-glutarimidei? A. veronal B. glutetimida C. seconal D. doriden E. nembutal 113. Glutetimida este utilizat ca: A. miorelaxant B. anticonvulsivant C. analgezic D. sedativ E. hipnotic 114. Metaqualona se ob ine din urmtorii compui: A. acid antranilic B. acid tereftalic C. anhidrid acetic D. aldehida acetic E. o-toluidin 115. Metaqualona este un compus cu ac iune hipnotic de durat medie, fiind utilizat i ca: A. antiulceros B. sedativ C. miorelaxant D. anticonvulsivant E. analgezic

30

116. Nitrazepamul este un derivat de 1,4-benzodiazepin, care se ob ine din: A. 2-amino-5-nitro-benzofenona B. bromura acidului monobromacetic C. amoniac lichid D. peroxid de hidrogen E. acid sulfuric 117. Nitrazepamul este un derivat de 1,4-benzodiazepin indicat n: A. insomnii B. n miastenia gravis C. este un hipnotic de lung durat D. nu se administreaz persoanelor care au ingerat alcool E. la conductorii auto 118. Zolpidenul are ac iune hipnotic rapid, avnd urmtoarele particularit i: A. efectele secundare sunt asemntoare celor produse de benzodiazepine B. se fixeaz pe receptorii benzodiazepinici C. produce obinuin D. nu produce obinuin E. produc anestezie local 119. Care este denumirea comercial a N,N,6-trimetil-2p-tolil-imidazo-[1,2a]-piridin-3-acetamid: A. hipnogal B. zolpidem C. chlorhexadol D. suriclon E. stilmox 120. Denumirea comercial a compusului 6-cloro-2-(p-clorofenil)-N,N-dipropilimidazo-[1,2a]piridin-3-acetamid este: A. alpidem B. zolpidem C. ananxyl D. suriclon E. stilmox 121. Esterul acidului 4-metil-1-piperazincarboxilic cu 6-(5-cloro-2-piridil)-6,7-dihidro-7-hidroxi5H-pirolo[3,4b]-pirazin-5-on are urmtoarele denumiri comerciale: A. zolpidem B. imovane C. ananxyl D. stilmox E. zopiclon 122. Benzodiazepinele reprezint o clas de compui organici biciclici, rezulta i n urma fuzionrii unui nucleu benzenic cu un heterociclu cu 7 atomi. Exist mai mul i izomeri de pozi ie: A. 2,3-benzodiazepine B. 1,4-benzodiazepine C. 1,2-benzodiazepine D. 1,5-benzodiazepine E. 1,3-benzodiazepine

31

123. Benzodiazepinele ac ioneaz asupra receptorilor benzodiazepinei, ac iunea lor fiind de anumite tipuri: A. sedativ i hipnotic B. anxiolitic C. miorelaxant D. anticonvulsivant E. antitermic 124. Dintre benzodiazepinele cu un heterociclu suplimentar men ionm triazolobenzodiazepine din care: A. estazolam B. zolpidem C. triazolam D. suriclon E. alprazolam 125. Spectrul de activitate al triazolobenzodiazepinelor este asemntor cu cel al 1,4-benzodiazepinelor. Ele sunt indicate n insomnii datorate strilor de anxietate, dar sunt contraindicate n: A. anxietate B. miastenie, datorit efectului miorelaxant C. agita ie D. sarcin E. stres 126. Compusul 8-cloro-6-fenil-4H-S-triazolo-[4,3a]-1,4-benzodiazepin are urmtoarele denumiri comerciale: A. domnamid B. eurodin C. zopiclon D. estazolam E. nuctalon 127. Triazolamul, care este 8-cloro-6-(o-clorofenil)-1-metil-4H-S-triazolo-[4,3a]-1,4-benzodiazepin, are urmtoarele sinonime: A. halcion B. zopiclon C. estazolam D. novodorm E. songar 128. Triazolamul are propriet i: A. sedative B. hipnotice C. excitante D. tranchilizante E. miorelaxante 129. Alprazolamul este 8-cloro-1-metil-6-fenil-4H-S-triazolo-[4,3a]-1,4-benzodiazepin i are urmtoarele sinonime: A. halcion B. xanax C. tafil D. novodorm E. trankimazin

32

130. Loprazolam are urmtoarele sinonime: A. dormonoct B. novodorm C. havlane D. suriclon E. sonin 131. Dintre triazolobenzodiazepine cu ac iune hipnotic, sedativ, anxiolitic, men ionm: A. flunazepam B. brotizolam C. lendormin D. etizolam E. depas 132. Nitrazepanum are ac iune hipnotic de lung durat, producnd un somn apropiat de cel fiziologic. Este contraindicat: A. femeilor nsrcinate B. conductorilor auto C. persoanelor care consum alcool D. n miastenia gravis E. n insomnii cauzate de suprasolicitare nervoas 133. Compusul 5-(o-florofenil)-1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzo-diazepin-2-on are urmtoarele denumiri comerciale: A. elimin B. flunitrazepam C. hypnon D. nimetazepam E. rohipnol 134. Care este denumirea comercial a urmtorului compus: 1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-5-fenil2H-1,4-benzodiazepin-2-on? A. flunitrazepam B. nimetazepam C. rohipnol D. elimin E. hypnon 135. Flunitrazepamul este o benzodiazepin cu ac iune: A. hipnotic B. sedativ C. anticonvulsivant D. tranchilizant E. excitant 136. Nimetazepamul este un derivat de 1,4-benzodiazepin cu ac iune: A. tranchilizant B. hipnotic C. analgezic D. sedativ E. anticonvulsivant 137. Dintre deriva ii de 1,4-benzodiazepin cu ac iune hipnotic foarte intens amintim: A. flurazepam B. ciclobarbital C. doxefazepam

33

D. amobarbital E. quazepam 138. Quanazepamul este un derivat de 1,4-benzodiazepin cu ac iune hipnotic, care n organism se metabolizeaz transformndu-se n: A. 4-oxquazepam B. 2-oxoquazepam C. 3-oxquazepam D. N-dezalchil-2-oxoquazepam E. N-alchil-2-oxoquazepam 139. Temazepamul este 7-cloro-1,3-dihidro-3-hidroxi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on i are urmtoarele sinonime: A. normison B. quazepam C. levanoxol D. doxefazepam E. lilizepam 140. Temazepamul este utilizat n terapeutic pentru nsuirile sale: A. sedative B. antiinflamatoare C. hipnotice D. anxiolitice E. miorelaxante 141. Lormetazepamul este 7-cloro-5-(o-clorofenil)-1,3-dihidro-3-hidroxi-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on i are urmtoarele sinonime: A. loramet B. nocatmid C. pronoctan D. normison E. locanoxol 142. Care este denumirea comercial a 7-cloro-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-1,4benzodiazepin-2-on? A. nocatmid B. paxipam C. pacinone D. alapryl E. halazepam 143. Halazepamul are ac iune hipnotic. Prin metabolizare se transform n: A. diazepam B. N-metildiazepam C. nitrazepam D. N-dezalchilmedazepam E. nordazepam 144. Denumirea comercial a compusului 10-bromo-11b-(o-fluorofenil)-2,3,7,11b-tetrahidrooxazolo-[3,2-d]-1,4-benzodiazepin-6(5H)-on este: A. halazepam B. haloxazolan C. nocatmid D. somelin E. alapryl

34

RSPUNSURI
II. HIPNOTICE I SEDATIVE

Complement simplu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

A C D B E A C D B E B E C B

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

C C A B D E D E C A B D A C

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

E B A C C D B E A C D B E A

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

C D B E A C D B C A D B E C

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

A D B E A D B E C A D B E C

Complement multiplu

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

BE ABD BDE BDE ABCE ABCD AC ABCD CE BD AD CE BE BDE BE

86. BDE 87. ACD 88. BC 89. AC 90. ABCD 91. AC 92. ACE 93. BD 94. AC 95. ACE 96. BD 97. BDE 98. BD 99. AC 100. BD

101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115.

ACE BD AC BD AE AD BDE ABC CE ABC BE BD BDE ACE BD

116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130.

ABC ACD ABD BE AC BE ABD ABCD ACE BD ABDE ADE ABDE BCE ACE

131. BCDE 132. ABCD 133. BE 134. BDE 135. ABCD 136. BD 137. ACE 138. BD 139. ACE 140. ACDE 141. ABC 142. BCDE 143. BE 144. BD

35

III. MEDICAMENTE TRANCHILIZANTE (ANXIOLITICE)


Complement simplu 1. Dintre esterii acidului carbamic este cunoscut compusul 2-metil-2-propiltrimetilendicarbamat, cunoscut sub denumirea de: A. capla B. tybatran C. meprobamat D. taloxa E. carisona 2. Carizoproctolul, din punct de vedere chimic, este: A. 1-metil-2-izopropil-1,3-propandiol-dicarbamat B. 2-metil-2-propil-1,3-propandiol-3-carbamat-1-izopropil-carbamat C. 2-metil-3-propil-propandiol-dicarbamat D. 1-metil-2-etil-1,3-propandiol-dicarbamat E. 1,2-dimetil-3-etil-3-benzil-dicarbamat 3. Materia prim necesar sintezei carizoprodolului este: A. 2-metil-1-etil-1,3-propandiol B. 3-metil-1-etil-1,3-propandiol C. 1-metil-2-etil-1,3-propandiol D. 2-metil-2-propil-1,3-propandiol E. 1,2-dimetil-3-propil-1,3-propandiol 4. Carizoprodolul, datorit prezen ei unui substituent la unul din cei doi atomi de azot are efect puternic: A. anestezic B. antiinflamator C. analgezic D. sedativ E. miorelaxant 5. Principalul efect secundar produs de carizoprodol este: A. somnolen a B. apatia C. agita ia D. anxietatea E. convulsii 6. Denumirea comercial a compusului 0,0-dicarbamoil-2-metil-2-sec.butil-1,3-propandiol este: A. meprobamat B. carisona C. mebutamat D. andaxin E. tybatran 7. Mebutamatul, pe lng ac iunea tranchilizant, caracteristic esterilor carbamici, are i o puternic ac iune: A. analgezic B. antihipertensiv C. antiinflamatoare

36

D. stimulant a SNC E. antialergic 8. Care este denumirea comercial a compusului: 2-hidroxi-metil-2-metilpentilbutilcarbamatcarbamat? A. meprobamat B. mebutamat C. carisona D. tybamat E. andazin 9. Compusul 2-fenil-1,3-propandiol-dicarbamat are urmtoarea denumire comercial: A. capla B. tybatran C. andaxin D. tybamat E. felbamat 10. Felbamatul, pe lng ac iunea tranchilizant are i ac iune: A. anticonvulsivant B. antihistaminic C. analgezic D. stimulant SNC E. anestezic 11. Methocarbamolul este, din punct de vedere chimic: A. 1,1-propanol-dicarbamat B. 1-propil-2-etanoldicarbamat C. 1,2-propandiol-3-(2-metoxifenoxi)-1-carbamat D. 1,3-propandioldicarbamat E. 1-etil-2-propil-dicarbamat 12. Hidroxizina este un tranchilizant din clasa difenilmetanului, care din punct de vedere chimic este: A. N-(p-clorobenzen)-N-hidroxietilpiperazina B. N-(p-clorobenzhidril)-N-(2-hidroxietoxietil)-piperazin C. N-(p-clorobenzil)-N-(2-aminoetil)-piperazin D. N-(p-tolil)-N-(2-nitro-metil)-piperazin E. N-(p-hidroxibenzen)-N-(2-metoxietoxi)-piperazin 13. Hidroxizina este ntrebuin at ca tranchilizant, miorelaxant i: A. anestezic B. antiinflamator C. analgezic D. antihistaminic E. antimicotic 14. Dac benzodiazepinele sunt administrate n primele trei luni de sarcin, apare efectul: A. stimulant al SNC B. analgezic C. anestezic D. anafilactic E. teratogen

37

15. Dac se aplic un tratament prelungit de benzodiazepine i cu doze mari apare sindromul de abstinen , iar ntreruperea tratamentului trebuie fcut treptat. Antidotul utilizat n cazul intoxica iei cu benzodiazepine este: A. seconal B. pentotal C. fenobarbital D. flurazepam E. fumazenil 16. Compusul 7-cloro-2-(metilamino)-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin-4-oxid are urmtoarea denumire comercial: A. clordiazepoxid B. anexate C. atarax D. lumirelax E. capla 17. Clordiazepoxidul se ob ine, ca i benzodiazepinele hidroxilate la C3, avnd un intermediar comun: A. chinolin-N-oxid B. chinazolon oxid C. chinazolin N-oxid D. chinuclidin N-oxid E. chinuclidin-on 18. Clordiazepoxidul are urmtoarea structur chimic: A.
N N
N NHCH3

CH3

B.

Cl C6H5

N O

OH N

C.

O2N CH3

N NH2

D.
HO

N N

NO2 OH

OH N

E.
N C3H7

NO2

19. Prin hidroliz acid menajat, urmat de tratare cu hidroxid de sodiu, sub ac iunea luminii, clordiazepoxidul trece n: A. etoxid B. metoxid C. alcoxid

38

D. epoxid E. fluoxid 20. Clordiazepoxidul este absorbit din tractul gastrointestinal astfel: A. total B. par ial C. lent D. uor E. rapid 21. Compusul 7-cloro-1-metil-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin-2-on are urmtoarea denumire comercial: A. diazepam B. librium C. napoton D. medazepam E. nordazepam 22. Diazepamul are ac iune anxiolitic intens asemntoare cu cea produs de: A. alapryl B. nordazepam C. clordiazepoxid D. flurazepam E. somelin 23. Care este denumirea comercial a 7-cloro-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on? A. medazepam B. nordazepam C. napoton D. clordiazepoxid E. librium 24. Nordazepamul este principalul metabolit al: A. flurazepamului B. medazepamului C. napotonului D. diazepamului E. somelinului 25. Denumirea comercial a 7-cloro-1-(ciclopropilmetil)-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin2-on este: A. napoton B. librium C. nordazepam D. medazepam E. prazepam 26. Prazepamul este un tranchilizant cu ac iune asemntoare: A. diazepamului B. nordazepamului C. flurazepamului D. fenobarbitalului E. barbitalului

39

27. Denumirea comercial a produsului 7-cloro-5-(o-clorofenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin2-on este: A. flunazepam B. clonazepam C. delorazepam D. fenobarbital E. hexobarbital 28. Delorazepamul este un derivat al: A. flunazepamului B. diazepamului C. evipanului D. tiobarbitalului E. hexobarbitalului 29. Care este denumirea comercial a oxazepamului? A. 7-hidroxi-1,3-dimetil-5-fenil-1,4-benzodiazepin-2-on B. 7-nitro-1,2-dietil-5-benzil-1,4-benzodiazepin-2-on C. 7-amino-1,2-dihidroxi-5-benzil-1,4-benzodiazepin-2-on D. 7-cloro-1,3-dihidro-3-hidroxi-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on E. 7-etil-1,3-dimetil-3-hidroxi-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 30. Oxazepamul se ob ine pornind de la: A. 2-nitro-5-benzil-benzofenon B. 2-etil-5-benzil-benzofenon C. 2-hidroxi-5-metil-benzofenon D. 2-nitro-5-fluoro-benzofenon E. 2-amino-5-cloro-benzofenon 31. Care este denumirea comercial a 7-cloro-1,3-dihidro-3-hidroxi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on? A. temazepam B. oxazepam C. diazepam D. nordazepam E. flurazepam 32. Care este denumirea comercial a compusului 5-cloro-5-(o-clorofenil)-1,3-dihidro-3-hidroxi-2H1,4-benzodiazepin-2-on? A. temazepam B. levanoxol C. lorazepam D. alepam E. verstran 33. Structura chimic a lorazepamului este:
H N O Cl HO C6H5 N

A.

40

H N

O OH

B.

Cl

N Cl

H N

O Cl

C.
O2N C6H5 N

H N

O C2H5

D.
H2N N C6H4 NO2
H N O

E.
H2N C 2H 5 N

NH2

34. Datorit lipofilit ii sale ridicate, lorazepamul necesit, comparativ cu oxazepamul, o doz: A. foarte mare B. egal C. mai mare D. mai mic E. foarte mic 35. Sarea dipotasic a acidului 7-cloro-2,3-dihidro-2-oxo-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin-2-on-3carboxilic are urmtoarea denumire comercial: A. verstram B. flunitrazepam C. flurazepam D. clonazepam E. clorazepat 36. Principalul metabolit al clorazepatului este: A. nordazepam B. nitrazepam C. evipan D. hexobarbital E. tiopental 37. Esterul dimetilcarbamic al 7-cloro-1,3-dihidro-3-hidroxi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin2-onei are urmtoarea denumire comercial: A. clorazepat B. loflazepat C. camazepam D. victan E. medazepam 38. Camazepamul este utilizat n tratamentul: A. tulburrilor digestive B. strilor anxioase C. afec iunilor respiratorii D. dermatomicozelor E. artimiilor

41

39. Materia prim de la care se pornete pentru a se ob ine medazepam este cea folosit la prepararea majorit ii benzodiazepinelor, adic: A. 2-tio-5-hidroxibenzen B. 2-hidroxi-5-metilbenzenul C. 2-nitro-5-clorobenzenul D. 2-amino-5-clorobenzofenona E. 2-cian-5-fluorobenzen 40. Care este formula de structur a bromazepanului?
H N O

A.

Cl C6H5

H N

B.
HO C2H5 N

H N

O OH

C.

O2N

N F

H N

O NH2

D.
H2N N C6H4Cl
H N O

E.

Br N

41. Buspirona este un anxiolitic non-benzodiazepinic fr efecte sedative, miorelaxante, anticonvulsivante. Este indicat n tratamentul tuturor formelor de: A. reumatism B. anxietate C. agita ie D. tremor E. angor pectoris 42. Compusul 7-cloro-1-metil-5-fenil-1H-1,5-benzodiazepin-2,4-dion are urmtoarea denumire comercial: A. lorazepam B. loprazolam C. dormicum D. clobazam E. clozan 43. Care este denumirea comercial a compusului 5-(o-clorofenil)-7-etil-1,3-dihidro-1-metil-2Htieno-[2,3e]-1,4-diazepin-2-on? A. oxazepam B. lorazepam

42

C. clozan D. clobazam E. clotiazepam 44. Clotiazepamul este o tienodiazepin utilizat n tratamentul: A. anxiet ii B. nevrozelor C. hipertensiunii arteriale D. afec iunilor coronariene E. tulburrilor de digestie 45. Denumirea comercial a compusului 8-cloro-6-(o-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazo-[1,5a]-1,4benzodiazepin este: A. flurazepam B. alprazolam C. midazolam D. nitrazepam E. hidroxizin 46. Midazolamul are absorb ie bun i distribu ie rapid. n organism este transformat, prin hidroxilarea grupei metil, ntr-un compus activ i anume: A. alfa-nitromidazolam B. alfa-hidroximidazolam C. fluoro-midazolam D. alfa-aminomidazolam E. alfa-etilmidazolam 47. Compusul 7-cloro-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on are urmtoarea denumire: A. xanax B. domnamid C. halcion D. pinazepam E. eurodin 48. Pinazepamul are aceeai ac iune ca diazepamul, dar de durat: A. foarte lung B. foarte scurt C. medie D. scurt E. lung 49. Halazepamul se transform, n urma metabolizrii n: A. oxazepam B. nordazepam C. medazepam D. xanax E. pinazepam 50. Care este denumirea comercial a compusului: 7-cloro-1-metil-1,3-dihidro-5-ciclohexenil-2H1,4-benzodiazepin-2-on? A. medazepam B. halazepam C. tetrazepam D. pinazepam E. flurazepam

43

III. MEDICAMENTE TRANCHILIZANTE (ANXIOLITICE)


Complement multiplu 51. Diazepamul este un tranchilizant clasic utilizat n: A. stri de tensiune psihic B. anxietate C. convulsii (anticonvulsivant) D. contrac ii musculare (miorelaxant) E. dermatologie 52. Efectele secundare produse de diazepam sunt: A. agita ie B. somnolen C. convulsii D. deprimare respiratorie E. cefalee 53. Biotransformarea diazepamului are loc cu formarea unor metaboli i: A. prin demetilare se ob ine nordazepam B. prin metilare se ob ine medazepam C. prin 3-hidroxilare se ob ine oxazepam D. prin 3-dehidroxilare se ob ine epoxid fluorescent E. prin 3-hidroxilare se ob ine 3-hidroxidiazepam 54. Diazepamul se ob ine pornind de la o anumit materie prim, trecnd prin diferite faze intermediare foarte importante: A. 2-amino-5-clorobenzofenon-beta-oxima B. clorura acidului monocloracetic C. ciclizare D. metilare cu diazometan n eter E. 2-hidroxi-5-metilbenzofenon-beta-oxima 55. Din grupa esterilor carbamici fac parte urmtoarele medicamente cu ac iune tranchilizant: A. methocarbamolul B. mebutamatul C. carizoprodolul D. nitrazepamul E. carbaxinul 56. Meprobamatul se ob ine de la o anumit materie prim, trecnd prin mai multe etape, astfel: A. condensare crotonic B. propanaldehid C. hidrogenare catalitic D. dehidrogenare E. clorurare 57. Meprobamatul produce: A. anxietate B. agita ie motorie C. insomnii D. convulsii puternice E. relaxarea musculaturii scheletice

44

58. Meprobamatul, ca tranchilizant, se folosete n: A. dureri abdominale B. anxietate C. tulburri respiratorii D. angoas E. tensiune nervoas 59. Meprobamatul are ac iun rapid i, n func ie de doz: A. produce agita ie B. are ac iune uor hipnotic C. induce somnul D. provoac vertij E. se absoarbe greu n organism 60. Meprobamatul mai are urmtoarele sinonime: A. andaxin B. capla C. carbaxin D. rela E. meprotam 61. Carizoprodolul este un ester carbamic, utilizat ca tranchilizant, avnd urmtoarele sinonime: A. capla B. carisona C. miltown D. soma E. flexartral 62. Structura chimic a carizoprodolului este:
CH2 OCO NH CH CH3 C C3H7 CH2 OCO NH2
CH2 OCO NH C3H7 (I)

CH3 CH3

A.

B.

(n) H7C3 C CH3 CH2 OCO NH2

CH2 OCO NH C3H7 (I)

C.

(n) H9C4 C CH3 CH2 OCO NH2


CH2 OCO NH C4H9 (n) C2H5 C C3H7 CH2 OCO NHNH2

D.

E.

CH2 OCO NH C4H9 (I) C2H5 C C3H7 CH2 OCO NH CH3

63. Carizoprodolul se ob ine folosind urmtoarele substan e: A. 2-etil-2-propil-3-propanol B. 2-metil-2-propil-1,3-propandiol

45

C. izobutilamin D. fosgen E. izopropilamin 64. Carizoprodolul, datorit prezen ei unui substituent la cei doi atomi de azot, are efect miorelaxant puternic, de aceea este indicat n: A. vertij B. torticolis C. afec iuni digestive D. dorsalgii E. lombagii 65. Mebutamatul se ob ine prin nlocuirea radicalului n-propil din molecula meprobamatului cu un radical sec.butil. Prin aceast modificare men ionm c: A. se men ine ac iunea tranchilizant B. dispare ac iunea tranchilizant C. apare o puternic ac iune antihipertensiv D. ac iunea se instaleaz rapid E. apare ac iunea hipotensiv 66. Felbamatul are aceleai ntrebuin ri ca i meprobamatul , avnd urmtoarele carateristici: A. este bine tolerat de organism B. toxicitatea este foarte sczut C. toxicitatea este crescut D. are i ac iune anticonvulsivant E. este un bun anestezic general 67. Methocarbamolul se folosete ca tranchilizant n strile de: A. tulburri respiratorii B. anxietate C. tulburri digestive D. tensiune nervoas E. afec iuni genitale 68. Hydroxizina este un derivat al difenilmetanului cu ac iune tranchilizant, cunoscut i sub denumirea de: A. atarax B. atazin C. durax D. multipax E. loramet 69. Hidroxizina se ob ine prin condensarea urmtoarelor materii prime, n mai multe etape, astfel: A. o-clorbenzhidril B. piperidina C. piperazina D. p-metilbenzhidril E. clorur de beta-hidroxietoxietil 70. Hidroxizina este utilizat ca: A. tranchilizant B. anestezic C. antihistaminic D. analgezic E. miorelaxant

46

71. Deriva ii benzodiazepinei sunt foarte importan i ca medicamente pentru ac iunea lor: A. tranchilizant B. antipsihotic C. anxiolitic D. anestezic E. anticonvulsivant 72. Deriva ii benzodiazepinei pot fi clasifica i astfel: A. 1,2-benzodiazepine B. 1,5-benzodiazepine C. 2,3-benzodiazepine D. 3,4-benzodiazepine E. 1,4-benzodiazepine 73. Receptorii benzodiazepinici sunt de dou tipuri: A. unul implicat n ac iunea anxiolitic B. unul implicat n ac iunea anestezic C. altul implicat n ac iunile de sedare i ataxie D. ambele tipuri sunt localizate n mduv E. ambele tipuri sunt localizate n cortexul cerebral 74. Toleran a benzodiazepinelor apare uor la efectul sedativ i mai rar la cel anxiolitic, dar dup administrare de doze medii, apar: A. stare de anxietate B. dependen a C. antidotul utilizat este flumanezilul D. sindromul de abstinen (dup ntrerupere brusc a administrrii) E. mioza 75. Clordiazepoxidul este un tranchilizant, cunoscut i sub numele de: A. librium B. anexate C. napoton D. temesta E. tranxene 76. Clordiazepoxidul se ob ine utiliznd urmtoarele materii prime, trecnd prin mai multe etape: A. 2-amino-5-clorobenzofenona B. hidroxilamin C. clorura acidului monocloracetic D. metilamina E. hidroxid de calciu 77. Clordiazepoxidul este utilizat n stri de: A. tensiune nervoas i psihic B. crize datorate contrac iilor musculare C. anxietate D. crize renale E. irascibilitate 78. Tratamentul pe termen lung cu clordiazepoxid nu este indicat deoarece conduce la: A. dureri musculare B. dependen fizic C. afec iuni digestive D. dependen psihic E. afec iuni renale

47

79. Delorazepamul este un derivat al diazepamului utilizat n tratarea: A. afec iunilor inflamatorii B. strilor anxioase C. afec iunilor respiratorii D. afec iunilor digestive E. afec iunilor psihonevrotice 80. Oxazepamul are ac iune: A. tranchilizant slab, care se instaleaz lent B. tranchilizant, care se instaleaz repede C. antihemoragic D. anticonvulsivant E. miorelaxant 81. Compusul 7-cloro-1,3-dihidro-3-hidroxi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on are urmtoarele denumiri comerciale: A. lysanxia B. normistan C. alepam D. levanoxol E. temazepam 82. Temazepamul este o benzodiazepin cu ac iune: A. anestezic B. sedativ C. hipnotic D. tranchilizant E. miorelaxant 83. Lorazepamul, din punct de vedere chimic, este 5-cloro-5-(o-clorofenil)-1,3-dihidro-3-hidroxi2H-1,4-benzodiazepin-2-on i are urmtoarele sinonime: A. medazepam B. lorivan C. alzapam D. almazine E. activan 84. Lorazepamul este un derivat de benzodiazepin care: A. este nrudit cu oxazepamul B. are ac iune anestezic C. este un dicloroderivat D. are ac iune hipotensiv E. oxazepamul are un singur atom de clor n structura sa 85. Clorazepatul este un tranchilizant, avnd urmtoarele sinonime: A. librium B. tranxene C. valium D. tranxilum E. alepam 86. Clorazepatul se ob ine prin condensarea: A. 2-amino-5-clorobenzofenonei B. aminomalonatul de dietil C. 2-nitro-5-metilbenzofenona

48

D. 2-hidroxi-5-aminobenzofenona E. nitromalonatul de dimetil 87. Clorazepatul este un tranchilizant benzodiazepinic cu efecte: A. anxiolitice intense B. antiinflamatorii C. miorelaxante D. anestezice E. sedative, mai reduse 88. Efectele clorazepatului pot fi intensificate de: A. depresive ale SNC B. fenotiazine C. anestezice D. alcool E. antiinflamatoare 89. Compusul 7-cloro-2,3-dihidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin are urmtoarele denumiri: A. napoton B. rudotel C. megasedan D. ansilan E. medazepam 90. Materia prim de la care se pornete pentru a se ob ine medazepamul este cea folosit la prepararea benzodiazepinelor, adic: A. 2-amino-5-clorobenzofenona B. 2-nitro-5-hidroxibenzofenona C. etilendiamina (aziridina) D. iodura de etil, n mediu acid E. iodura de metil, n mediu alcalin 91. Medazepamul este utilizat n: A. sindroamele psiho-neurovegetative B. afec iuni digestive C. stri nevrotice anxioase D. stri alergice E. mialgii 92. Compusul cu structura chimic 7-bromo-1,3-dihidro-5-(2-piridil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on are urmtoarele denumiri comerciale: A. bromazepam B. tranxilium C. durazanil D. victan E. lexotan 93. Ac iunea terapeutic a bromazepamului este asemntoare diazepamului, fiind indicat ca: A. anxiolitic B. anestezic C. hipnotic D. antiinflamator E. miorelaxant 94. Tetrazepamul are urmtoarele sinonime: A. domar B. alapryl

49

C. myolastan D. paxipam E. panos 95. Tetrazepamul este un derivat de benzodiazepin cu ac iune: A. anxiolitic B. sedativ C. hipnotic D. duna E. miorelaxant 96. Dup administrare oral a tetrazepamului, absorb ia este bun, iar: A. metabolizarea are loc n ficat B. metabolizarea are loc n plmni C. eliminarea se face renal D. eliminarea se face prin piele E. este contraindicat la bolnavii cu hepatit sever 97. Halazepamul este o benzodiazepin, avnd urmtoarele sinonime: A. alapryl B. domar C. panos D. paxipam E. eurodin 98. Halazepamul are ac iunea terapeutic asemntoare diazepamului, fiind utilizat n: A. stri anxioase B. delir C. tulburri digestive D. ca miorelaxant E. tulburri de ritm 99. Din seria triazolo fac parte urmtoarele medicamente, cu ac iune hipnotic, sedativ, anxiolitic: A. alprazolam B. myolastan C. triazolam D. paxipam E. estazolam 100. Din seria imidazo fac parte urmtoarele medicamente, avnd nsuiri anxiolitice, hipnotice, sedative i miorelaxante: A. loprazolam B. clozan C. karidium D. midazolam E. clopax 101. Dintre tranchilizantele cu structuri diverse amintim: A. captodiame B. alapryl C. etifoxine D. eurodin E. buspirona

50

RSPUNSURI
III. MEDICAMENTE TRANCHILIZANTE (ANXIOLITICE)
Complement simplu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. C B D E A C B D E A 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. C B D E E A C B D E 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. A C B D E A C B D E 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. A C B D E A C B D E 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. B D E A C B D E B C

Complement simplu 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ABCD BD ACE ABCD ABCE ABC ACE BDE BCD ACE 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. BDE AB BDE BDE ACD ABD BD ABCD ACE ACE 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. ABCE BCE ACE BCD AC ABCD ACE BD BE BDE 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. BDE BDE BDE BCDE ACE AB ACE ABD BCDE ACE 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. AC ACE ACE CE ABCE ACE AD AD ACE AD ACE

51

IV. MEDICAMENTE NEUROLEPTICE


Complement simplu 1. Rezerpina este un alcaloid izolat din specii de Rauwolfia (Fam. Apocynaceae), avnd la baz nucleul: A. acridin B. furantoin C. fenotiazin D. yohimban E. chinolin 2. Prin hidroliz la C16 rezerpina se scindeaz cu formare de: A. acid trimetoxibenzoic B. acid salicilic C. acid rezerpic D. acid m-hidroxibenzoic E. acid p-hidroxibenzoic 3. Prin hidrogenarea (reducere n prezen de Li[AlH4]) rezerpinei la C16 i C18, rezult: A. alcool benzilic B. acid salicilic C. acid rezerpic D. rezerpindiol E. acid p-hidroxibenzoic 4. Rezerpina, prin reducere cu acid azotos, n mediu de acid acetic, trece ntr-un compus, care imprim solu iei o fluorescen , numit: A. rezerpindiol B. acid rezerpic C. dehidrorezerpindiol D. acid trimetoxibenzoic E. dehidrorezerpin 5. Produsul la care lipsete gruparea metoxi la C11 din structura rezerpinei se numete: A. deserpidin B. rescinamin C. rezerpindiol D. dehidrorezerpin E. acid rezerpic 6. Acidul trimetoxibenzoic, din molecula rezerpinei, poate fi nlocuit cu al i acizi, ns condi ia principal este ca acetia s fie aromatici. Astfel s-a ob inut prin sintez, folosind acidul 3,4,5trimetoxicinamic, compusul: A. acid rezerpic B. deserpidina C. rezerpindiol D. rescinamin E. dehidrorezerpin

52

7. Promazina este un derivat de fenotiazin cu ac iune neuroleptic i care din punct de vedere chimic este: A. 10-(1'-dietilamino-n-propil)-fenotiazin B. 10-(1'-dimetilamino-izopropil)-fenotiazin C. 10-(1'-dimetilamino-n-propil)-fenotiazin D. 9-(1'-dietilamino-izopropil)-fenotiazin E. 9-(1'-dimietilamino-izopropil)-fenotiazin 8. Clorpromazina este un neuroleptic fenotiazinic care se ob ine pornind de la: A. 3-hidroxifenotiazin B. 2-clorofenotiazin C. 3-oxofenotiazin D. 3-cianofenotiazin E. 3-metilfenotiazin 9. Periciazina este un neuroleptic, avnd catena lateral: A. pirazin-alchilic B. piridazin-alchilic C. pirimidin-alchilic D. piridin-alchilic E. piperidin-alchilic 10. Clorprotixenul este din punct de vedere chimic: A. 2-cloro-9-(3-dimetilaminopropiliden)-tioxanten B. 2-cloro-(1-dietilaminopropiliden)-tioxanten C. 2-metil-(1-dimetilaminopropil)-tioxanten D. 2-fluoro-(1-dietilaminopropiliden)-tioxanten E. 2-cloro-(1-dimetilaminoizopropil)-tioxanten 11. Esterul metilic al acidului 18-beta-hidroxi-10,17-alfa-dimetoxi-3-beta-20-alfa-yohimban-16beta-carboxilic-3,4,5-trimetoxibenzoic are urmtoarea denumire comercial: A. rescinamin B. rezerpindiol C. deserpidin D. metoserpidin E. dihidrorezerpin 12. Prin modificrile aduse n structura acidului aromatic cu care este esterificat func ia alcoolic de la C18 a rezerpinei, se ob ine un compus la care efectele secundare sunt mai rare dect la rezerpin i care se numete: A. rezerpindiol B. deserpidin C. dihidrorezerpin D. metoserpidin E. sirosingopin 13. Mecanismul de ac iune al rezerpinei i deriva ilor si se explic prin asemnarea structural cu: A. fenilamina B. serotonina C. alanina D. fenilalanina E. glutamina

53

14. Nucleul fenotiazinic, prezent n structura deriva ilor fenotiazinici, cu puternic ac iune neuroleptic, se ob ine pornind de la: A. fenilalanin B. fenilendiamin C. difenilamin D. dietilamin E. dimetilamin 15. Compusul 2-trifluorometil-10-(1'-dimetilaminopropil)-fenotiazin are urmtoarea denumire: A. triflupromazin B. metopromazin C. rescinamin D. metapromazin E. acepromazin 16. Compusul 2-metoxi-10-(1'-dimetilamino-3'-propil)-fenotiazin are urmtoarea denumire: A. levomepromazin B. acepromazin C. flufenazin D. metapromazin E. cyamemazin 17. Care este denumirea comercial a compusului: 2-acetil-10-(1'-dimetilamino-3'-propil)-fenotiazin? A. promazin B. flufenazin C. metapromazin D. levomepromazin E. acepromazin 18. Care este denumirea comercial a compusului: (-)-10-(3'-dimetilamino-2'-metilpropil)-2metoxi-fenotiazin? A. metapromazin B. levomepromazin C. triflupromazin D. flufenazin E. alimenazin 19. Compusul 10-(3-dimetilamino-2-metilpropil)-2-carbonitril-fenotiazin are urmtoarea denumire comercial: A. alimenazin B. trifluperazin C. cyamemazin D. flufenazin E. acepromazin 20. Care este denumirea comercial a compusului: 10-(3'-dimetilamino-2'-metilpropil)-fenotiazin? A. alimenazin B. periciazin C. acepromazin D. metapromazin E. levomepromazin

54

21. Romerganul, din punct de vedere chimic, este: A. 10-(2'-dietilaminopropen)-fenotiazin B. 10-(2'-dietilaminopropan)-fenotiazin C. 10-(2'-dimetilaminoizopropil)-fenotiazin D. 10-(2'-dimetilaminopropil)-fenotiazin E. 10-(2'-difenilaminopropil)-fenotiazin 22. Prometazina are urmtoarea denumire comercial: A. vespin B. tercian C. nozinan D. teralen E. romergan 23. Care este denumirea comercial a compusului: 2-cloro-[3'-(1"-metil-4"-piperazinil)-propil]fenotiazin? A. promazin B. proclorperazin C. prometazin D. flufenazin E. metaclopramin 24. Denumirea comercial a diclorhidratului de 10-[3-(4-metil-1-piperazinil)-propil]-2-(trifluorometil)-fenotiazin este: A. prometazin B. flufenazin C. trifluoperazin D. proclorperazin E. alimenazin 25. Tioproperazina mai are urmtoarea denumire comercial: A. majeptil B. romergan C. nozinan D. vespin E. teralen 26. Compusul 2-cloro-10-{3-[4-(2-hidroxietil)-piperazinil]-propil}-fenotiazin are urmtoarea denumire comercial: A. prometazin B. trifluoperazin C. proclorperazin D. perphenazin E. alimenazin 27. Denumirea comercial a compusului: 2-cloro-9-(1-dimetilamino-propiliden)-tioxanten este: A. trifluoperazin B. promazin C. tioproperazin D. flufenazin E. clorprotixen

55

28. Care este denumirea comercial a compusului 2-trifluorometil-9-(1'-hidroxietilpiperazinilpropiliden)-tioxanten: A. tioproperazin B. flupentixol C. clorprotixen D. flufenazin E. promazin 29. Compusul 4-[4"-(p-clorofenil)-4"-hidroxipiperidino]-4'-fluorobutirofenon are urmtoarea denumire comercial: A. flupentixol B. trifluperidol C. haloperidol D. meperidol E. clorprotixen 30. Trifluperidolul este un neuroleptic mai activ dect haloperidolul datorit prezen ei pe ciclul aromatic a unui atom de: A. fluor B. clor C. metoxi D. sulf E. azot 31. Care este denumirea comercial a compusului: 4-{3-[2-(trifluorometil)-fenotiazin-10-il]propil}-1-piperazinetanol decanoat? A. tioproperazin B. perphenazin C. fluphenazin decanoat D. butaperazin E. tietilperazin 32. Dimaleatul de 1-{10-[3-(4-metil-1-piperazinil)-propil]-fenotiazin-2-il}-1-butanon are urmtoarea denumire comercial: A. promazin B. proclorperazin C. trifluoperazin D. tioproperazin E. butaperazin 33. Care este denumirea comercial a compusului: dimaleat de 2-(etiltio)-10-[3-(4-metil-1piperazinil)-propil]-fenotiazin? A. butaperazin B. tietilperazin C. flufenazin D. tioproperazin E. perphenazin 34. Dimaleatul de 10-{3-[4-(2-hidroxietil)-1-piperazinil]-propil}-fenotiazin-2-il-metilceton are urmtoarea denumire comercial: A. acetophenazin B. flufenazin

56

C. tioproperazin D. butaperazin E. tietilperazin 35. Dimaleatul de 1-{10-[3-[4-(2-hidroxietil)-1-piperazinil]-propil]-fenotiazin-2-il}-propanon are urmtoarea denumire comercial: A. tioproperazin B. acetophenazin C. flufenazin D. butaperazin E. carfenazin 36. Care este denumirea comercial a compusului: 10-{3-[4-(2-acetoxietil)-1-piperazinil]-propil}-2-clorofenotiazin? A. tioproperazin B. flufenazin C. cafenazin D. thiopropazat E. carfenazin 37. Denumirea comercial a 10-[2-metil-3-(4-hidroxietoxietil-1-piperazinil)-propil]-fenotiazinei este: A. thiopropazat B. carfenazin C. dixyrazin D. flufenazin E. butaperazin 38. Periciazina, din punct de vedere chimic, este: A. 2-ciano-10-[3'-(4"-hidroxipiperazino)-propil]-fenotiazin B. 2-cloro-10-[3'-(4"-hidroxipiridino)-propil]-fenotiazin C. 2-fluoro-10-[3'-(4"-hidroxipirimidino)-propil]-fenotiazin D. 2-fluorometil-10-[3'-(4"-hidroxipiridazino)-propil]-fenotiazin E. 2-ciano-10-[3'-(4"-hidroxipiperidino)-propil]-fenotiazin 39. Perimetazina, din punct de vedere chimic, este: A. 1-[3-(2-etoxifenotiazin-10-il)-2-fenilpropil-4-piperidinol B. 1-[3-(2-metoxifenotiazin-10-il)-2-metilpropil-4-piperidinol C. 1-[3-(2-metilfenotiazin-10-il)-2-metilpropil-4-piperidinol D. 1-[3-(2-metoxifenotiazin-10-il)-2-etilpropil-4-piperidinol E. 1-[3-(2-etoxifenotiazin-10-il)-2-etilpropil-4-piperidinol 40. Metopimazina, din punct de vedere chimic, este: A. 1-{3-[2-(metilsulfonil)-fenotiazin-10-il]-propil}-4-piperidinamid B. 1-{3-[2-(etilsulfonil)-fenotiazin-10-il]-propil}-4-piperidinamid C. 1-{3-[2-(fenilsulfonil)-fenotiazin-10-il]-propil}-4-piperidinamid D. 1-{3-[2-(butilsulfonil)-fenotiazin-10-il]-propil}-4-piperidinamid E. 1-{3-[2-(propilsulfonil)-fenotiazin-10-il]-propil}-4-piperidinamid 41. Monoclorhidratul de 10-[2-(1-metil-2-piperidil)-etil]-2-(metiltio)-fenotiazin are urmtoarea denumire comercial: A. metopimazin B. periciazin C. perimetazin

57

D. vogalene E. tioridazin 42. Benzensulfonatul de 10-[2-(1-metil-2-piperidil)-etil]-2-(metilsulfinil)-fenotiazin are urmtoarea denumire comercial: A. metopimazin B. periciazin C. butaperazin D. mesoridazin E. perimetazin 43. Compusul 2-cloro-11-(4-metil-1-piperazinil)-dibenzo[b,f][1,4]tiazepin are urmtoarea denumire comercial: A. tiotixen B. clopixol C. clotiapin D. clorprotixen E. tiotixen 44. Un neuroleptic sedativ, anxiolitic cu efect similar clorpromazinei, este 2-metil-11-(4-metil-1piperazinil)-dibenzo[b,f][1,4]tiazepin, cunoscut i sub denumirea urmtoare: A. metiapin B. quetiapin C. clopixol D. tiotixen E. clotiapin 45. Denumirea comercial a compusului 2-cloro-11-(4-metil-1-piperazinil)-dibenzo[b,f][1,4]oxazepin este: A. clopixol B. loxapina C. tiotixen D. clotiapina E. metiapin 46. Care este denumirea comercial a 2-cloro-11-(1-piperazinil)-dibenzo[b,f][1,4]oxazepin? A. clotiapin B. clopixol C. loxapin D. metiapin E. amoxapin 47. Denumirea comercial a compusului 8-cloro-11-(4-metil-1-piperazinil)-5Hdibenzo[1,4]diazepin este: A. amoxapin B. metiapin C. loxupin D. clozapin E. clopixol 48. Droperidolul, din punct de vedere chimic, este: A. 1-{1-[3-(p-benzil)-propil]-1,2,3,6-tetrahidro-4-piridil}-2-benzimidazolinon B. 1-{2-[3-(benzoiloxi)-propil]-1,2,3,6-tetrahidro-4-piridil}-2-benzimidazolinon

58

C. 1-{1-[3-(p-fluorobenzoil)-propil]-1,2,3,6-tetrahidro-4-piridil}2-benzimidazolinon D. 1-{3-[4-(2-fluorobenzil)-butil]-1,2,3,6-tetrahidro-4-piridil}2-benzimidazolinon E. 1-{3-[4-(3-fluorobenzil)-butil]-1,2,3,6-tetrahidro-4-piridil}2-benzimidazolinon 49. Spiperone, din punct de vedere chimic, este 8-[3-(p-fluorobenzoil)-propil]-1-fenil1,3,8-triazaspiro[4,5]decan-4-on. Are ac iune asemntoare cu cea manifestat de: A. haloperidol B. trifluperidol C. metiapin D. clopixol E. tiotixen 50. Care este denumirea comercial a compusului N-[(1-etil-2-pirolidinil)-metil]-2-metoxi-5aminosulfonilbenzamid? A. molindone B. sulpirid C. sertindol D. oxypertin E. clopimozid

59

IV. MEDICAMENTE NEUROLEPTICE


Complement multiplu 51. Caracteristicile structurale care stau la baza neurolepticelor sunt: A. prezen a nucleului benzenic B. atomul de azot este protonat la pH fiziologic C. distan a dintre nucleul benzenic i atomul de azot este ntre 0,5-0,7 nm D. lipsete nucleul benzenic E. distan a dintre nucleul benzenic i atomul de azot este ntre 3-5 nm 52. Remoxiprid este un neuroleptic atipic cu propriet i antidopaminergice selective. Se ntrebuineaz n tratarea: A. tulburrilor digestive B. schizofreniei acute C. afec iunilor cardiace D. strilor depresive E. nevrozelor 53. Renoxipridul este 3-bromo-2,6-dimetoxi-N-(1-etil-2-pirolidinilmetil)-benzamid i se ob ine n urma reac iei dintre: A. acid 3-metoxi-2,6-dibromobenzoic B. acid 3-bromo-2,6-dimetoxibenzoic C. 1-propil-2-metil-pirolidin D. 1-etil-2-aminometil-pirolidin E. 1-metil-2-aminometil-pirolidin 54. Compusul 4-amino-N-[(1-etil-2-pirolidinil)-metil-2-metoxi-5-etil-sulfonilbenzamid are urmtoarele denumiri comerciale: A. amsulprid B. agreal C. deniban D. barnetil E. solian 55. Compusul N-[2-(dietilamino)-etil]-2-metoxi-5-(metilsulfonil)-benzamid are urmtoarele denumiri comerciale: A. solian B. tiaprid C. barnetil D. triapridex E. deniban 56. Tiapridul este o benzamid la care nucleul pirolidinic a fost nlocuit cu o caten dimetilaminoetilic i care se administreaz n stri de: A. agita ie B. atonie muscular C. agresivitate D. congestie pulmonar E. delir

60

57. Compusul N-[(1-etil-2-pirolidinil)-metil]-2-metoxi-5-(etilsulfonil)-benzamid are urmtoarele denumiri comerciale: A. veraliprid B. sultoprid C. amsulprid D. tiaprid E. barnetil 58. Sulpiridul, din punct de vedere chimic, este N-[(1-etil-2-pirolidinil)-metil]-2-metoxi-5-(aminosulfonil)-benzamid. De asemenea, este un neuroleptic moderat, avnd efecte: A. antipsihotice B. antihelmintice C. antihalucinogene D. antitoxice E. antiemetice 59. Penfluridolul, din punct de vedere chimic, este 1-[4,4-bis-(p-fluorofenil)-butil]-4-[4-cloro-3(trifluorometil)-fenil]-4-piperidinol. Datorit metabolizrii lente, are ac iune neuroleptic prelungit. Este ntrebuin at ca: A. antipsihotic B. antihalucinogen C. antidelirant D. antimicotic E. antihemoragic 60. Deriva ii difenilbutilpiperidinei snt medicamente neuroleptice incisive, efectul farmacologic fiind de durat mult mai mare dect cel al butirofenonelor. Sunt utilizate n tratamentul: A. tulburrilor de ritm cardiac B. schizofreniei C. afec iunilor respiratorii D. psihozelor halucinatorii E. tulburrilor digestive 61. Dintre medicamentele mai importante, din grupa difenilbutilpiperidinei, amintim: A. fluanison B. clopimozide C. fluspirilen D. pimozid E. penfluridol 62. Dintre deriva ii fluorobutirofenonei, avnd efecte antipsihotice, antihalucinatorii i sedative, amintim: A. veraliprid B. pipamperon C. tiaprid D. sultoprid E. fluanison 63. Compusul 8-cloro-11-(4-metil-1-piperazinil)-5H-dibenzo[1,4]diazepin are urmtoarele denumiri comerciale: A. clozapin B. haldol C. novartis

61

D. triperidol E. lapenax 64. Dintre deriva ii de dibenzoxazepin, 2-cloro-11-(4-metil-1-piperazinil) dibenzo[b,f][1,4]oxazepina are urmtoarele denumiri comerciale: A. haldol B. clozapin C. daxolin D. loxitan E. loxapin 65. Loxapina se ob ine n urma reac iei dintre: A. toluen B. o-(p-clorofenoxi)-anilin C. piridin D. cloroformiat de etil E. 1-metilpiperazin 66. Loxapina, derivat al dibenzoxazepinei, este un neuroleptic utilizat n tratamentul: A. afec iunilor respiratorii B. schizofreniei C. psihozelor cronice delirante D. strilor maniacale agresive E. strilor anxioase 67. Tiotixena este, din punct de vedere chimic, diclorhidrat de N,N-dimetil-9-[3-(4-metil-1piperazinil)-propiliden]-tioxanten-2-sulfonamid i se ob ine n urma reac iei dintre: A. acid clorosulfonic B. tioxanten C. clorur de tionil D. dimetilamin E. acid cianhidric 68. Monoclorhidratul de 10-[2-(1-metil-2-piperidil)-etil]-2-(metiltio)-fenotiazin are urmtoarele denumiri comerciale: A. actazine B. novoridazin C. meleril D. piportil E. tioridazin 69. Tioridazina inhib func ia psihomotorie, avnd urmtoarele utilizri: A. schizofrenie B. afec iuni respiratorii C. tulburri de comportament la copii D. anxietate E. afec iuni digestive 70. Compusul 2-ciano-10-[3'-(4"-hidroxipiperidino)-propil]-fenotiazin are urmtoarele denumiri comerciale: A. meleril B. periciazin C. actazine

62

D. neuleptil E. nemactil 71. Dintre reac iile adverse produse de periciazin cele mai importante sunt: A. tulburri digestive B. tulburri neurovegetative C. afec iuni respiratorii D. dermatomicoze E. sindroamele neuropsihice 72. Care sunt denumirile comerciale ale dimaleatului de 2-(etiltio)-10-[3-(4-metil-1-piperazinil)propil]-fenotiazin? A. tietilperazin B. megalactil C. torecan D. trilafon E. majeptil 73. Butaperazina este eficient n tratarea tuturor formelor de: A. agita ie psihomotorie B. crize maniacale C. halucina ii D. anxietate E. mialgie 74. Perfenazina este un tranchilizant major utilizat n tratarea: A. schizofreniei B. afec iunilor digestive C. psihozelor maniacale depresive D. afec iunilor respiratorii E. afec iunilor pielii 75. Tioproperazina este ntrebuin at n psihiatrie pentru tratarea: A. migrenelor B. psihozelor delirante cronice C. sindroamelor isterice D. schizofreniei E. tulburrilor de comportament 76. Trifluoperazina este utilizat n: A. accidente cerebrale B. delirium tremens C. psihoz maniacal depresiv D. mialgii E. schizofrenie 77. Compusul 2-cloro-[3'-(1"-metil-4"-piperazinil)-propil]-fenotiazin are urmtoarele denumiri comerciale: A. proclorperazin B. stelazine C. emetiral D. diprazin E. teralen

63

78. Prometazina trebuie administrat cu pruden bolnavilor cu: A. astm bronic B. afec iuni coronariene grave C. glaucom D. insuficien renal i hepatic grav E. afec iuni dermatologice 79. Compusul 10-(2'-dimetilaminopropil)-fenotiazin are urmtoarele denumiri comerciale: A. prometazin B. teralen C. romergan D. phenergan E. fenazil 80. Alimenazina este utilizat n: A. stri depresive maniacale B. stri halucinatorii C. afec iuni respiratorii D. nevroze ale tubului digestiv E. contrac ii musculare 81. Prometazina se ob ine n urma reac iei dintre: A. tioxanten B. fenotiazin C. clorur de tionil D. 2-dimetilamino-1-cloropropan E. amidur de sodiu 82. Denumirea comercial a compusului 10-[3-(dimetilamino)-2-metilpropil]-2-carbonitrilfenotiazin este: A. cyamemazin B. nozinan C. cianatil D. acetazin E. tercian 83. Cyamemazina se ob ine n urma reac iei dintre: A. cianur de cupru B. bromur de cupru C. 2-clorofenotiazin D. 2-clorotioxanten E. 1-dimetilamino-2-metil-3-cloropropan 84. Denumirea comercial a compusului 10-(3'-dimetilamino-2'-metilpropil)-2-metoxi-fenotiazin este: A. neurocil B. nozinan C. cianatil D. levomepromazin E. plegicil

64

85. Levomepromazina are ac iune: A. sedativ intens B. analgezic C. narcotic D. spasmolitic E. anticolinergic 86. Care este denumirea comercial a compusului 2-cloro-10-(1'-dimetilamino-3'-propil)-fenotiazin? A. delazin B. clorpromazin C. plegomazin D. clordelazin E. largactil 87. Clorpromazina se ob ine n urma reac iei dintre: A. anilin B. m-clorofenilamin C. m-cloroaminobenzil D. 1-cloro-3-dimetilaminopropan E. 1-cloro-3-dietilaminoetil 88. Clorhidratul de clorpromazin are ac iune: A. hipotermizant B. antivomitiv C. sedativ D. excitant E. antipsihotic 89. Denumirea comercial a compusului 10-(3-dimetilaminopropil)-fenotiazin este: A. aminazin B. romtiazin C. fenactil D. calmotal E. promazin 90. Nucleul fenotiazinic se ob ine n urma reac iei dintre: A. dietilamin B. difenilamin C. dioxid de carbon D. sulf E. iod 91. n ceea ce privete ac iunea farmacologic, deriva ii fenotiazinici au puternic ac iune: A. neuroleptic B. antiparkinsonian C. antihistaminic D. antibiotic E. antimigrenoas 92. Prin schimbarea pozi iei grupei metoxi din pozi ia 11 a ciclului aromatic din molecula rezerpinei n pozi ia 10, se ob ine: A. deserpidina B. metoserpidina

65

C. singoserpilul D. decaserpilul E. sirosingopina 93. Schimbarea pozi iei grupei metoxi de la C11 la C10 din molecula rezerpinei determin: A. creterea ac iunii hipotensive B. creterea ac iunii hipolipemiante C. creterea ac iunii hipertensive D. creterea ac iunii asupra S.N.C. E. scderea ac iunii asupra S.N.C. 94. Rezerpina este un alcaloid izolat din specii de Rauwolfia, avnd ac iune: A. sedativ B. tranchilizant C. antipsihotic D. antiinflamatoare E. miorelaxant 95. Flufenazina este cel mai puternic tranchilizant major dintre compuii acestei grupe, fiind eficient n: A. schizofrenie de orice form B. stri depresive anxioase C. psihozele majore manifestate prin hiperactivitate D. hemoragii cerebrale E. crize maniacale acute 96. Fluphenazina decanoat are aceeai utilizare ca fluphenazina, ns datorit esterificrii alcoolului respectiv cu acidul decanoic prezint urmtoarele avantaje: A. ac iunea este de lung durat B. ac iunea este de scurt durat C. rezorb ia este rapid D. rezorb ia este lent E. se administreaz oral 97. Tioridazina poten eaz ac iunea deprimant central atunci cnd este asociat cu medicamente deprimante S.N.C., printre care: A. anestezice generale B. deriva ii purinici C. sedative D. hipnotice E. opioide 98. Clorprotixena este un tranchilizant major mai puternic dect clorpromazina; are i ac iune: A. antidepresiv B. antimicotic C. antiemetic D. antiinflamatoare E. analgezic 99. Flupentixolul este un neuropeptic incisiv rezervat tratamentului de ntre inere n: A. accidente vasculare B. psihoze delirante

66

C. hemoragii digestive D. halucina ii E. schizofrenie 100. Haloperidolul este unul dintre cele mai active neuroleptice. Se ob ine prin condensarea urmtoarelor substan e: A. 4-hidroxi-4-p-clorofenilpiperidin B. 4-amino-4-p-clorofenilpiperidin C. 4-nitro-4-p-clorofenilpiperazin D. p-fluoro-omega-clorobutirofenon E. p-fluoro-omega-fluorobutirofenon

67

RSPUNSURI
IV. NEUROLEPTICE
Complement simplu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. D C D E A D C B E A 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. D E B C A D E B C A 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. D E B C A D E B C A 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. C E B A E D C E B A 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. E D C A B E D C A B

Complement multiplu 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ABC BDE BD ACE BD ACE BE ACE ABC BD 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. BCDE BE ACE CDE BCDE BCDE ABCD BCE ACD BDE 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. BE AC ABCD AC BCDE BCE AC ACDE ACDE ABD 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. BDE ACE ACE ABD ABDE BCDE ABD ABCE BDE BDE 91. ABC 92. BD 93. AE 94. ABC 95. ABCE 96. AD 97. ACDE 98. AC 99. BDE 100. AD

68

VI. MEDICAMENTE ANTIPARKINSONIENE


Complement simplu 1. Compusul (-)-3-(3,4-dihidroxifenil)-L-alanina are urmtoarea denumire comercial: A. veraliprid B. deniban C. solian D. levodopa E. tiapridal 2. Care este denumirea comercial a compusului: acid 2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil)-propanoic? A. antalon B. levodopa C. deprenil D. madopar E. imap 3. Levodopa se poate ob ine folosind ca materie prim: A. anilina B. anhidrida maleic C. pirocatehina D. rezorcina E. vanilina 4. Una dintre materiile prime utilizate pentru sinteza levodopa este: A. hidantoina B. anilina C. clorofenoxianilina D. acid salicilic E. 2-aminometilpirolidin 5. Levodopa se poate ob ine prin substitu ia la nucleu a: A. D-tirozinei B. alfa-fenilalaninei C. L-tirozinei D. metilvanilinei E. rezorcinei 6. Levodopa este un medicament utilizat n parkinsonism deoarece nltur, total sau par ial, rigiditatea i akinezia, ns tremorul este influen at: A. foarte mult B. slab C. mai mult D. mai pu in E. mediu 7. Acidul S-alfa-hidrazino-3,4-dihidroxi-alfa-metilbenzenpropionic are urmtoarea denumire comercial: A. forit B. carbidopa C. oxypertin D. lidone E. imap

69

8. Carbidopa este un medicament antiparkinsonian, utilizat n asociere cu levodopa, n tratarea parkinsonismului: A. juvenil B. determinat de unele medicamente C. datorat unor afec iuni virotice D. aprut datorit unor antecedente E. aterosclerotic i postencefalic 9. Care este denumirea comercial a compusului: N-(DL-seril)-N-(2,3,4-trihidroxibenzil)hidrazin? A. benserazide B. nacom C. jumex D. budipine E. viregyt 10. Selegilina, din punct de vedere chimic, este: A. N-dietil-N-2-propilbenzenetanamin B. N-propil-N-2-etinilbenzenetanamin C. N-alfa-dimetil-N-2-propinilbenzenetanamin D. N-alfadibenzil-N-2-propilidenbenzenetanamin E. N-dietil-N-2-propilbenzenetanamin 11. Metabolizarea selegilinei determin formare de: A. nitroanilin B. pirolidin C. fenilalanin D. levamfetamin E. vanilin 12. Denumirea comercial a compusului 1-ter -butil-4,4-difenilpiperidin este: A. deprenil B. budipine C. sinemet D. carbidopa E. parkinson 13. Budipine este un agent antiparkinsonian benefic pentru tratamentul: A. akineziei B. rigidit ii C. agita iei D. convulsiilor E. tremorului 14. Denumirea comercial a compusului 3,4-dihidroxi-4-metil-5-nitro-benzofenona este: A. tolcapon B. cognitiv C. sinemet D. budipine E. carbidopa 15. Nitecapone este denumirea comercial a compusului urmtor: A. 3-(2,3-dihidroxi-5-benziliden)-2,4-pentandion B. 3-(3,4-diamino-5-benzil)-2,4-pentandion C. 3-(3,4-dihidroxi-5-nitrobenziliden)-2,4-pentandion

70

D. 3-(3,4-dihidroxi-5-aminobenzil)-2,4-pentandion E. 3-(3,4-dinitro-5-hidroxibenziliden)-2,4-pentandion 16. Compusul alfa-ciano-N,N-dietil-3,4-dihidroxi-5-nitrocinam-amid are urmtoarea denumire comercial: A. tolcapone B. sertindol C. oxypertin D. entacapone E. elongyl 17. Nitecapone face parte din categoria inhibitorilor catecol-O-metiltransferazei, care din punct de vedere chimic este: A. 3-(3,4-dinitro-5-nitrobenziliden)-4-pentanon B. 3-(3,4-dihidroxi-5-nitrobenziliden)-2,4-pentandion C. 3-(3,4-diamino-5-aminobenziliden)-2,4-pentandion D. 3-(3,4-dicloro-5-hidroxibenziliden)-2,4-pentandion E. 3-(3,4-dibenzil-5-fenilbenziliden)-2,4-pentandion 18. Pe lng nsuirile emetice pe care le are, apomorfina este unul din cei mai puternici agoniti ai dopaminei. Prin administrare parenteral are o puternic ac iune: A. antipruriginoas B. antiinflamatoare C. antiemetic D. anticonvulsivant E. antiparkinsonian 19. Care este denumirea alcaloidului care stimuleaz receptorii dopaminergici ai nucleilor centrali, fiind util n parkinsonism: A. bromocriptina B. ergocornina C. ergosina D. ergometrina E. ergocristinina 20. Compusul 3-(9,10-didehidro-6-metilergolin-8alfa-il)-1,1-dietiluree are urmtoarea denumire comercial: A. comtan B. tasmar C. lisuride D. brocriptin E. parkinsan 21. Lergotrile este un medicament antiparkinsonian, avnd urmtoarea structur chimic: A. 2-metoxi-6-hidroxi-8-acetonitrilergolin B. 2-hidroxi-6-benzil-8-acetonitrilergolin C. 2-nitro-6-etil-8-acetonitrilergolin D. 2-amino-6-etil-8-acetonitrilergolin E. 2-cloro-6-metil-8-acetonitrilergolin 22. Metansulfonatul de 8-[(metiltio)-metil]-6-propilergolin are urmtoarea denumire comercial: A. pergolide B. lergotrile C. lisuride D. piribedil E. artane

71

23. Printre deriva ii de piperazin cu ac iune antiparkinsonian este i compusul: A. comtan B. cuvalit C. piribedil D. fenidil E. permax 24. Compusul 1-fenil-1-ciclohexil-3-(N-piperidino)-propanol este cunoscut sub denumirea de: A. lergotrile B. trivastal C. pronoran D. trihexyphenidil E. lisuride 25. Care este denumirea comercial a compusului: 1-fenil-1-biciclo-[2,2,1]-heptenil-3-piperidino1-propanol? A. pronoran B. biperiden C. cuvalit D. lergotrile E. lisuride 26. Denumirea comercial a compusului 1-fenil-1-ciclopentil-3-piperidino-1-propanol este: A. trivastal B. comtan C. tasmar D. akitenon E. cycrimine 27. Pridinolul, din punct de vedere chimic, este: A. 1,1-difenil-3-piperidino-1-propanol B. 1,1-dietil-3-piperidino-1-propanol C. 1,1-dimetil-3-piperidino-1-propanol D. 1,1-diamino-3-piperidino-1-propanol E. 1,1-dinitro-3-piperidino-1-propanol 28. Denumirea comercial a compusului 1-ciclohexil-1-fenil-3-(pirolidin-1-il)-1-propanol este: A. cycrimine B. biperiden C. procyclidine D. pridinol E. piribedil 29. Dintre deriva ii tropanului cu ac iune antiparkinsonian amintim: A. hiosciamina B. atropina C. benserazida D. tropatepina E. orciprenalina 30. Dintre eterii bazici ai tropanului cu ac iune antiparkinsonian este utilizat 3-difenilmetoxitropanul, cunoscut i sub denumirea: A. tropatepina B. benzatropina C. atropina D. homatropina E. hiosciamina

72

VI. MEDICAMENTE ANTIPARKINSONIENE


Complement multiplu 31. Compusul N,N-dimetil-2-[(o-metil-alfa-fenilbenzil)-oxi]-etilamin are urmtoarele denumiri comerciale: A. orphenadrine B. benzatropina C. disipal D. tropatipina E. norflex 32. Care este denumirea comercial a compusului 3-dibenzo-[b,e]-tiepin-11-(6H)-iliden-1aH,5aHtropan? A. orphenadrina B. tropatepina C. disipal D. lepticur E. norflex 33. Procyclidina este un medicament antiparkinsonian cunoscut sub urmtoarele denumiri: A. kemadrine B. procylid C. disipal D. arpicolin E. lepticur 34. Compusul 1-fenil-1-ciclopentil-3-piperidino-1-propanol are urmtoarele denumiri comerciale: A. pridinol B. cycrimine C. arpicolin D. pagitane E. kemadrine 35. Cycrimine este un medicament utilizat n: A. toate formele de parkinsonism B. mialgii C. reduce tremorul D. afec iuni respiratorii E. reduce rigiditatea musculaturii 36. Care este denumirea comercial a compusului 1-fenil-1-biciclo-[2,2,1]-heptenil-3-piperidino-1propanol? A. biperiden B. akitenon C. akinophyl D. arpicolin E. tasmolin 37. Biperidina este un medicament antiparkinsonian utilizat n: A. toate formele de parkinsonism B. tulburri de circula ie C. arteriospasme cerebrale D. afec iuni oculare E. tulburri de comportament

73

38. Trihexyphenidylul se ob ine prin condensarea urmtoarele componente: A. acetofenona B. aminofenil C. piperidina D. piridina E. formaldehida 39. Trihexyphenidylul este utilizat n parkinsonism: A. reduce rigiditatea muscular B. n tulburri extrapiramidale produse de neuroplegice C. n paralizii spastice D. antihemoragic E. reduce tremorul 40. Compusul 2-[4-(3,4-metilendioxibenzil)-piperazino]-pirimidina, este un derivat de piperazin, avnd urmtoarele denumiri comerciale: A. artane B. piribedil C. bentex D. pronoran E. trivastal 41. Piribedilul este un derivat de piperazin activ n: A. tulburri de memorie la vrstnici B. diminuarea tremorului din parkinsonism C. vasodilatator periferic i central D. arterit E. hemoragii cerebrale 42. Care este denumirea comercial a compusului 8-[(metiltio)-metil]-6-propilergolin? A. peragit B. bentex C. permax D. promoran E. pergolide 43. Dintre deriva ii de semisintez ai alcaloizilor din ergot amintim: A. cuvalit B. lergotrile C. permax D. piribedil E. lisuride 44. Dintre inhibitorii catecol-o-metiltransferazei (COMT) amintim: A. entacapone B. piribedil C. nitecapone D. comtar E. tolcapon 45. Prin inhibarea enzimei catecol-3-o-metiltransferaza, medicamentele din aceast categorie protejeaz: A. scderea concentra iei cerebrale de COMT B. creterea concentra iei cerebrale a enzimei COMT C. apari ia efectelor secundare D. levodopa de supradozare E. levodopa de inactivare

74

46. Dintre inhibitorii MAO cu ac iune antiparkinsonian men ionm: A. selegilina B. nacom C. jumex D. sinemet E. budipine 47. Care sunt denumirile comerciale ale compusului N-alfa-dimetil-N-2-propinilbenzenetanamin? A. movergan B. nacom C. jumex D. cognitiv E. selegilina 48. Compusul N-(DL-seril)-N-(2,3,4-trihidroxibenzil)-hidrazin are urmtoarele denumiri: A. nacom B. bromcriptin C. madopa D. mantadix E. benserazide 49. Care este denumirea comercial a compusului: 1-ter -butil-4,4-difenil-piperidin? A. lepticur B. budipine C. arpicolin D. parkinsan E. procyclid 50. Acidul S-alfa-hidrazino-3,4-dihidroxi-alfa-metilbenzenpropionic are urmtoarea denumire comercial: A. parkisan B. carbidopa C. deprenil D. otrasel E. nacom-100 51. Levodopa este contraindicat la bolnavii cu antecedente psihice i cardiovasculare. Nu se asociaz cu: A. vitamina C B. vitamina B6 C. vitamina K D. inhibitori MAO E. papaverina 52. Levodopa este contraindicat bolnavilor cu antecedente: A. dermatologic B. psihice C. cardiovasculare D. digestive E. renale 53. Levodopa este utilizat n parkinsonism, avnd urmtoarele avantaje: A. se poate administra concomitent cu amantadin B. se poate administra concomitent cu medicamente anxiolitice C. se poate asocia cu inhibitor al DOPA-decarboxilazei

75

D. se poate asocia cu morfin E. poate asocia cu inhibitori MAO 54. Levodopa se poate asocia cu un inhibitor al DOPA-decarboxilazei periferice, de exemplu: A. carbidopa B. nitecapone C. entacapone D. benserazid E. bromocriptina 55. n ceea ce privete mecanismul de ac iune, levodopa este un intermediar n biosinteza dopaminei, dar: A. dopamina nu strbate bariera hematoencefalic B. levodopa strbate bariera hematoencefalic C. dopamina nu poate fi folosit n terapie D. dextrodopa este hematotoxic E. dopamina este utilizat n terapie 56. Acidul 2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil)-propanoic are urmtoarele denumiri comerciale: A. lerodopa B. levodopa C. tasmar D. brokadopa E. cemtan 57. Levodopa se poate ob ine prin sintez prin condensarea: A. hidantoinei B. metilaminei C. rezorcinei D. anilinei E. vanilinei 58. Levodopa se poate ob ine prin acilarea: A. L-tirozinei B. tiroxinei C. agentul de acilare este clorura de acetil D. agentul de acilare este clorura de metil E. acilarea se face la grupa hidroxil i amino a tirozinei 59. Maladia Parkinson este o afec iune degenerativ a centrilor nervoi interesnd automaticitatea i se caracterizeaz prin trei simptome: A. akinezie B. tulburri de repaus C. tulburri de comportament D. rigiditate muscular E. stri agitate 60. Controlul centrilor nervoi depinde de echilibrul dintre dou sisteme antagoniste dopaminergice i colinergice. n cazul maladiei Parkinson se constat: A. deficit n sistemul dopaminergic B. hiperactivitate n sistemul colinergic C. hiperactivitate n sistemul dopaminergic D. hipoactivitate n sistemul colinergic E. mecanism mixt

76

RSPUNSURI
VI. MEDICAMENTE ANTIPARKINSONIENE
Complement simplu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. D B E A C D B E A C 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. D B E A C D B E A C 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. E A C D B E A C D B

Complement multiplu 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ACE BD ABD BD ACE ABCE AC ACE ABCE BDE 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ABCD CE ABCE ACDE ABDE ACE ACDE CE BD BE 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. BDE BC ABC AD ABCD ABD AE ACE ABD AB

77

VII. MEDICAMENTE ANTICONVULSIVANTE


Complement simplu 1. Principala utilizare a acestor medicamente este pentru prevenirea i controlul crizelor de: A. ru de avion B. schizofrenie C. epilepsie D. contrac ia musculaturii scheletice E. spasmofilie 2. Metilfenobarbitalul este util n tratamentul simptomatic al epilepsiei. n organism este demetilat i transformat n: A. secobrbital B. ciclobarbital C. metobarbital D. fenobarbital E. amobarbital 3. Acidul 1-benzoil-5-etil-5-fenilbarbituric are urmtoarea denumire comercial: A. amobarbital B. benzobarbital C. ciclobarbital D. amobarbital E. secobarbital 4. Acidul 1-benzoil-5-etil-5-izoamilbarbituric are urmtoarea denumire comercial: A. metobarbital B. amobarbital C. seconal D. benzobarbital E. benzobamil 5. Acidul 5-etil-1,3-bis(metoximetil)-5-fenilbarbituric are urmtoarea denumire comercial: A. eterobarb B. benzobarbital C. benzobamil D. seconal E. amobarbital 6. Primidona este un derivat al pirimidinei, avnd urmtoarea structur chimic: A. 2-etil-5-butil-hexahidropirimidina B. 5-fenil-4,6-hexahidro-pirimidina C. 5-etil-5-fenilhexahidro-pirimidin-4,6-diona D. etil-fenil-pirimidin-diona E. 5-propil-5-fenil-hexahidro-pirimidin-diona 7. Fensuximida este, din punct de vedere chimic: A. eter B. ester C. amin D. amid E. imid

78

8. Hidantoinele, ca ureide ciclice, nrudite structural cu barbituricele sunt: A. ineficiente n marele ru epileptic B. eficiente n afec iuni respiratorii C. eficiente n micul ru epileptic D. ineficiente n micul ru epileptic E. ineficiente n tratamentul convulsiilor 9. Care este denumirea comercial a compusului 2,4-dioxoimidazolidin? A. etosuximida B. hidantoina C. fenitoina D. moroxidina E. fensuximida 10. Hidantoina rezult din condensarea ureei cu: A. acidul glicolic B. gliceraldehida C. glicerolul D. glicocolul E. glicolul 11. Fenitoina, din punct de vedere chimic, este: A. 5,5-difenilimidazolidin-2,4-dion B. 2,3-difenilimidazolidin-2,4-diona C. 1,2-dietilimidazolidin-2,4-diona D. 5,5-dietilimidazolil-2,4-diona E. 5,5-dimetilimidazolil-2,4-diona 12. Materia prim necesar ob inerii fenitoinei este: A. gliceraldehida B. acetaldehida C. benzaldehida D. acetofenona E. benzofenona 13. Fenitoina are propriet i sedative i hipnotice nesemnificative, dar este un anticonvulsivant: A. foarte puternic B. foarte slab C. slab D. puternic E. mediu 14. Fenitoina este un anticonvulsivant puternic, dar: A. inactiv n marele ru epileptic B. inactiv n micul ru epileptic C. activ n micul ru epileptic D. inactiv n convulsiile tetanice E. activ n afec iunile digestive 15. Care este denumirea comercial a compusului: 5-etil-5-fenil-3-metil-2,4-imidazolidindion? A. fensuximida B. milontin C. peganone D. ethotoina E. mefenitoina

79

16. Fenitoina este o hidantoin cu urmtoarea structur chimic: A. 5,5-difenilhidantoin B. 2-fenil-5-metilhidantoin C. 2-etil-5-metil-hidantoin D. 2,3-dimetilhidantoin E. 5,5-dimetilhidantoin 17. Denumirea chimic a compusului 3-etil-5-fenil-2,4-imidazolidindion este: A. fenitoina B. mefenitoina C. ethotoina D. milontin E. fensuximida 18. Comparativ cu alte antiepileptice ac iunea ethotoinei este mai slab, din cauza timpului de njumt ire foarte scurt, de aceea se utilizeaz: A. nu se utilizeaz B. foarte mult C. frecvent D. mai rar E. pu in 19. Fensuximida are ac iune anticonvulsivant, fiind folosit n tratamentul epilepsiei, n: A. marele ru B. micul ru C. convulsii tetanice D. afec iuni psihice E. schizofrenice 20. Care este denumirea comercial a compusului: N-metil-2-metil-2-fenil-succinimida? A. fenitoina B. hidantoina C. fensuximida D. etosuximida E. metsuximida 21. Etosuximida are ac iune anticonvulsivant, fiind folosit: A. mai pu in B. frecvent C. n marele ru epileptic D. n micul ru epileptic E. foarte rar 22. Etosuximida are ac iune anticonvulsivant, fiind: A. inactiv n micul ru epileptic B. inactiv n marele ru epileptic C. mai rar folosit D. frecvent folosit E. nu este folosit 23. Denumirea comercial a compusului 3-metil-1- morfolinometil-3-fenil-pirolidin-2,5-dion este: A. fenitoina B. fensuximida C. metsuximida

80

D. ethosuximida E. morsuximida 24. Morsuximida este activ n: A. toate formele de epilepsie B. numai n marele ru epileptic C. numai n micul ru epileptic D. este inactiv n toate formele E. este pu in activ n marele ru epileptic 25. Denumirea comercial a compusului p-izopropoxifenilsuccinimid este: A. ethosuximida B. metsuximida C. puphemidum D. fensuximida E. morsuximida 26. Puphemidum este utilizat n tratarea crizelor de epilepsie: A. toate formele B. marele ru epileptic C. nu se folosete D. micul ru epileptic E. se folosete foarte rar 27. Phenacemida a fost introdus n terapeutic pentru ac iunea anticonvulsivant: A. slab B. puternic C. mixt D. foarte slab E. nu are ac iune 28. Phenacemida este un anticonvulsivant care prezint avantajul c nu are ac iune: A. sedativ B. hipnotic C. antiparkinsonian D. miorelaxant E. antimicotic 29. Trimetadiona face parte din deriva ii: A. oxazolidindionei B. pirazolinului C. pirazolului D. oxazolului E. imidazolinei 30. Care este denumirea comercial a compusului: 3,5,5-trimetil-oxazolidin-2,4dionei? A. ethosuximida B. paradiona C. trimetadiona D. fensuximida E. morsuximida 31. Paramethadiona, din punct de vedere chimic, este: A. 5-metil-3,5-difeniloxazolidin-2,4-dion B. 5-etil-3,5-dimetiloxazolidin-2,4-dion

81

C. 5-fenil-3,5-dietiloxazolidin-2,4-dion D. 5-fenoxi-3,5-dimetoxioxazolidin-2,4-dion E. 5-etoxi-3,5-difeniloxazolidin-2,4-dion 32. Benzodiazepinele sunt depresive ale sistemului nervos central, utilizate ca sedative i hipnotice. Unele medicamente din aceast clas sunt utilizate ca: A. analgezice B. antiparkinsoniene C. antiaritmice D. antivomitive E. anticonvulsivante 33. Compusul 7-cloro-1-metil-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin-2-on are urmtoarea denumire comercial: A. diazepam B. medazepam C. oxazepam D. clonazepam E. nitrazepam 34. Care este denumirea comercial a compusului: 5-(2-clorofenil)-1,3-dihidro-7-nitro-2H-1,4benzodiazepin-2-on? A. oxazepam B. medazepam C. clonazepam D. nitrazepam E. flurazepam 35. Carbamazepina este un anticonvulsivant cu urmtoarea structur chimic: A. 2-carbamat de dibenzoazepina B. dibenzazepin carbamat C. 5-carbamat-2-dibenzazepina D. 5-carbamoil-5H-dibenzoazepin E. esterul acidului carbamic 36. Denumirea comercial a compusului 2-fenil-1,3-propandiol carbamat este: A. lioresal B. felbamat C. bacon D. neurontin E. gabitril 37. Care este denumirea comercial a compusului: (S)-alfa-etil-2-oxo-1-pirolidinacetamida? A. taloxa B. gabitril C. bacon D. felbamat E. levetiracetam 38. Levetiracetamul este un anticonvulsivant utilizat n epilepsia: A. de toate formele B. numai n marele ru epileptic C. numai n micul ru epileptic D. n convulsii medicamentoase E. n tulburri de comportament

82

39. Acidul 1-(aminometil)-ciclohexanacetic are urmtoarea denumire comercial: A. felbamat B. gabitril C. gabapentin D. taloxa E. bacon 40. Acidul beta-(aminometil)-p-clorohidrocinamic are urmtoarea denumire comercial: A. vigabatrin B. baclofene C. gabapentin D. bacon E. taloxa

83

VII. MEDICAMENTE ANTICONVULSIVANTE


Complement multiplu 41. Compusulu (S)-alfa-etil-2-oxo-1-pirolidinacetamid are urmtoarele denumiri: A. keppra B. taloxa C. bacon D. levetiracetam E. gabapentin 42. Felbamatul este un derivat al acidului gama-aminobutiric (GABA), astfel: A. keppra B. 2-fenil-1,3-propandiol carbamat C. 2-etil-1,3-propandiol D. taloxa E. carbamat de 2-metil-1,4-butandiol 43. Felbamatul este un anticonvulsivant, care: A. este bine tolerat la doze foarte mari B. este bine tolerat la doze foarte mici C. este utilizat n tratamentul epilepsiei D. are toxicitate crescut E. are toxicitate foarte sczut 44. Levetiracetamul este convulsivant utilizat: A. ca antiemetic B. ca analgezic C. ca antipsihotic D. n tratamentul tulburrilor de ritm cardiac E. n tratamentul epilepsiei 45. Compusul 2,3:4,5-di-O-izopropiliden-beta-D-fructopiranoz are urmtoarele denumiri comerciale: A. gabitril B. topamax C. taloxa D. keppra E. topiramatum 46. Topamaxul este un medicament anticonvulsivant utilizat pentru tratamentul: A. crizelor focale B. epilepsiei la adul i i copii C. parkinsonismului D. convulsiilor tonico-clonice generalizate E. crizelor par iale 47. Tiagabinul este un medicament anticonvulsivant utilizat n tratamentul epilepsiei: A. n tulburri de circula ie B. n crizele comi iale par iale C. n maladia Parkinson D. numai de adul i i la copii peste 12 ani E. n afec iuni cardiace

84

48. Acidul 1-(aminometil)-ciclohexanacetic are urmtoarele denumiri: A. gabapentin B. topamax C. bacon D. neurontin E. vigabatrin 49. Gabapentinul se folosete ca: A. antiepileptic la adul i i copii n vrst de peste 12 ani B. monoterapie n convulsii par iale C. medicament antiparkinsonian D. asociat n convulsii par iale, cu sau fr generalizare secundar E. antihemoragic 50. Vigabatrinul este un medicament anticonvulsivant care ac ioneaz ca: A. inhibitor ireversibil al GABA-transaminazei B. inhibitor reversibil al GABA-transaminazei C. scade concentra ia GABA la nivel cerebral D. determin creterea concentra iei GABA la nivel cerebral E. crete concentra ia MAO 51. Vigabatrinul trebuie folosit cu precau ie la bolnavii cu: A. hipertonie a sfincterului vezical B. hiperactivitate motorie C. reten ie acut a urinei D. hipertermie E. hiperaciditate 52. Acidul beta-(aminometil)-p-clorohidrocinamic are urmtoarele denumiri: A. baclofene B. topamax C. lioresal D. neurontin E. bacon 53. Acidul beta-(aminometil)-p-clorobenzenpropanoic are urmtoarele denumiri: A. blacon B. tiagabin C. aprobaclofen D. topiramatum E. baclofene 54. Baclofenul este un derivat al acidului gama-aminobutiric (GABA) cu ac iune: A. analgezic B. miorelaxant C. anestezic D. anticonvulsivant E. hipnotic 55. Compusul 3,5-diamino-6-(2,3-diclorofenil)-1,2,4-triazin are urmtoarele denumiri comerciale: A. topamax B. lamotrigine C. gabitril D. neurontin E. lamictal

85

56. Lamotriginul are ac iune anticonvulsivant, fiind folosit ca antiepileptic cu activitate farmacologic asemntoare cu cea produs de: A. fenitoin B. larodopa C. carbamazepin D. madopar E. nacom 57. Lamotriginul este indicat pentru utilizarea sa n tratamentul epilepsiei ca: A. adjuvant B. monoterapie n tratament C. antitermic D. analgezic E. anestezic 58. Care este denumirea comercial a amidei acidului valproic? A. dipropilacetamid B. depamide C. gabapentin D. valpromide E. vigabatrin 59. Valpromide este un medicament anticonvulsivant considerat: A. un echivalent al topamaxului B. echivalentul fensuximidei C. prodrog al acidului valproic D. prodrog al hidantoinei E. antiepileptic moderat 60. Acidul 2-n-propilpentanoic are urmtoarele denumiri comerciale: A. micropakine B. depakote C. depakine D. acid valproic E. acid ciclohexanacetic 61. Dup utilizarea acidului valproic apar unele efecte secundare ca: A. ame eal B. teratogenitate C. ataxie D. reac ii cutanate E. hepatotoxicitate 62. Compusul 10,11-dihidro-10-oxo-5H-dibenz-[b,f]-azepin-5-carboxamid are urmtoarele denumiri comerciale: A. trepal B. trimetadion C. oxcarbazepina D. lamictal E. trileptal 63. Prin metabolizare oxcarbazepina se transform n: A. 10,11-dihidro-10,11-dihidroxicarbamazepin B. 10,11-diamino-10,11-carbamazepin C. alcool

86

D. amid E. aminoalcool 64. Carbamazepina este un medicament anticonvulsivant, fiind utilizat i n: A. crizele de astm bronic B. toate formele de epilepsie C. antipiretic D. crizele psihomotorii E. calmant al durerii n nevralgia de trigemen 65. Reac iile adverse produse de carbamazepin sunt minore i se manifest prin: A. ame eal B. ataxie C. somnolen D. reac ii cutanate E. agita ie motorie 66. Carbamazepina se ob ine n urma reac iei dintre: A. diazepin B. iminostilben C. fosgen D. amoniac E. eter 67. Care este denumirea comercial a produsului: 5H-dibenzo-[b,f]-azepin-5-carboxamid? A. jumex B. tegretol C. taver D. neurotrop E. carbamazepina 68. Denumirea comercial a compusului 5-(2-clorofenil)-1,3-dihidro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on este: A. anlepsin B. clonazepam C. clonopin D. clonotril E. valium 69. Compusul 7-cloro-1-metil-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin-2-on are urmtoarea denumire comercial: A. valium B. fenobarbital C. diazepam D. medazepam E. oxazepam 70. Diazepamul este utilizat ca medicament: A. sedativ B. anestezic C. anxiolitic D. antiemetic E. anticonvulsivant 71. Compusul 5-etil-3,5-dimetiloxazolidin-2,4-dion are urmtoarele denumiri comerciale: A. paration B. paramethadiona

87

C. valium D. paradiona E. anlepsin 72. Care este denumirea comercial a compusului 3,5,5-trimetil-oxazolidin-2,4-dion? A. tridion B. trepal C. clonopin D. trimetadiona E. vigabatrin 73. Trimetadiona este contraindicat n afec iuni: A. epilepsie B. crize mioclonice C. tulburri de circula ie D. renale E. hepatice 74. Phenacemida are urmtoarele sinonime: A. epiclase B. fenuron C. fenilacetiluree D. puphemidum E. morfolep 75. Care sunt sinonimele etosuximidei? A. petinimid B. suxilep C. zarontin D. suxinutin E. epiclase 76. Primidona are urmtoarele sinonime: A. mysoline B. mylepsine C. prosoline D. dihidan E. hidantoin

88

RSPUNSURI
VII. ANTICONVULSIVANTE
Complement simplu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. C D B E A C E D B E 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. A C D B E A C D B E 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. D B E A C D B E A C 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. B E A C D B E A C B

Complement multiplu 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. AD BD ACE CE BE ABDE BD AD ABD 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. AD AC ACE ACE BD BE AC AB ABD 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. CE ABCD BE CE AC BDE ABCD BCD BCDE 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ABCD AC ACE BD ABD CDE ABC ABCD ABC

89

VIII. ANALGEZICE NARCOTICE

Complement simplu 1. Din punct de vedere terapeutic, cea mai important proprietate a alcaloizilor cu nucleu fenantrenic este ac iunea: A. excitant S.N.C. B. depresiv S.N.C. C. asupra circula iei periferice D. antiinflamatoare E. anestezic 2. Scheletul de baz al structurii chimice a morfinei este: A. piridinic B. chinolinic C. morfanul D. morfinanul E. piperidinic 3. Morfinanul este un compus tetraciclic (ABCD), care con ine un atom de azot; ciclurile ABC alctuiesc structura: A. fenantrenic B. chinolinic C. de butirofenon D. fenotiazinic E. benzodiazepinic 4. Dac dubla legtur ntre C7-C8 este hidrogenat ac iunea terapeutic: A. se anuleaz B. scade C. crete D. variaz dependent de factorii externi E. dispare total 5. Bazicitatea morfinei este datorat: A. hidroxilului fenolic B. hidroxilului alcoolic C. dublei legturi D. ciclului aromatic E. atomului de azot ter iar 6. Determinarea cantitativ a morfinei se face: A. nitritometric B. acido-bazic n mediu neapos C. argentometric D. acido-bazic n mediu apos E. complexonometric 7. Datorit hidroxilului fenolic, morfina este solubil n solu ii de hidroxizi alcalini, dar nu este solubil n: A. amine B. hidroxid de calciu C. hidroxid de potasiu

90

D. amoniac E. acid acetic 8. Datorit hidroxilului fenolic, la tratare cu FeCl3, apare o colora ie: A. albastr B. galben C. portocalie D. verde E. roie 9. Dup administrare oral, morfina determin diminuarea peristaltismului intestinal, provocnd: A. diaree B. vom C. constipa ie D. contrac ii intestinale E. tulburri de tranzit intestinal 10. Morfina, la administrare repetat, produce obinuin , dependen fizic i psihic, fenomen cunoscut sub numele de: A. cocainomanie B. benzoilare C. acilare D. demetilare E. morfinomanie 11. Morfinomania duce la decderea total, fizic i mental a individului, mergnd pn la aspecte de: A. agita ie B. excita ie C. depresie D. demen E. melancolie 12. Care este denumirea compusului urmtor: 6-hidroxi-3-metoxi-N-metil-4,5-epoximorfan: A. codein B. heroin C. diamorfin D. hidromorfon E. dicodid 13. Codeina se poate ob ine prin extrac ie din opiu, dar i prin semisintez, prin metilarea morfinei la: A. dubla legtur B. atomul de azot C. hidroxilul fenolic D. puntea oxidic E. hidroxilul alcoolic 14. Metodele mai recente pentru ob inerea codeinei se bazeaz pe utilizarea, ca materie prim: A. hidroximorfinona B. oximorfona C. dionina D. etomorfina E. tebaina

91

15. Ac iunea farmacodinamic a codeinei este similar morfinei, ns datorit blocrii hidroxilului fenolic, ac iunea analgezic: A. crete B. este diminuat C. scade D. se anuleaz total E. nu are ac iune analgezic 16. Prin deshidratarea morfinei, n prezen a acidului clorhidric sau a clorurii de zinc, la nclzire ntre 120C i 240oC se ob ine: A. codeina B. heroina C. codetilina D. apomorfina E. fentanilul 17. Prin hidrogenarea morfinei, n prezen de paladiu, se ob ine: A. hidromorfona B. codeina C. hidromorfina D. oximorfona E. codetilina 18. Prin hidrogenarea morfinei, n prezen a platinei, se ob ine: A. hidromorfona B. dihidrocodeina C. dihidromorfina D. codeinona E. oximorfona 19. Prin oxidarea dihidromorfinei cu acid cromic n mediu acid, are loc transformarea func iei alcoolice n func ie cetonic, cu formare de: A. oximorfon B. dihidromorfin C. codetilin D. tebain E. hidromorfon 20. Oximorfona, din punct de vedere chimic, este: A. 14-aminodihidromorfinon B. 14-nitrodihidromorfinon C. 14-nitrozodihidromorfinon D. 14-hidroxidihidromorfinon E. 14-metildihidromorfinon 21. Prin hidrogenarea 14-hidroximorfinei, n prezen a catalizatorilor de platin, se ob ine: A. hidromorfona B. tebaina C. dihidromorfina D. dihidromorfinona E. oximorfona

92

22. Compusul 5-metildihidromorfinona are urmtoarea denumire comercial: A. metopon B. dilaudid C. tebain D. oximorfon E. dihidromorfinon 23. Prin alchilarea normorfinei cu bromur de etil se ob ine: A. codeina B. tebaina C. nalorfina D. oximorfona E. hidroximorfina 24. Care este denumirea comercial a N-alilnormorfinei? A. etilmorfin B. nalorfin C. oximorfon D. tebain E. codein 25. Prin substituirea radicalului metil din molecula morfinei, cu radicalul alil, au loc modificri ale propriet ilor farmacologice. Nalorfina are ac iune analgezic slab, nu produce euforie, nu d obinuin , nu se acumuleaz. Ca analgezic, ntrebuin rile sale clinice sunt: A. rare B. nu este ntrebuin at C. foarte utilizat D. limitate E. multiple 26. Metileterul fenolic al morfinei de numete: A. nalorfin B. etilmorfin C. tebain D. oximorfon E. codein 27. Prin nclzirea codeinei, sub presiune, la 140-150oC, n prezen a acidului clorhidric concentrat, are loc acidoliza grupei metoxil i pierderea unei molecule de ap, rezultnd: A. apomorfina B. codeina C. tebaina D. oximorfona E. nalorfina 28. Prin nclzirea codeinei, n prezen a unei solu ii concentrate de clorur de zinc, la 180oC, rezult: A. codeinon B. apomorfin C. apocodein D. nalorfin E. tebain

93

29. La oxidarea codeinei cu permanganat de potasiu, n solu ie acetonic, func ia alcoolic este transformat n func ie cetonic, rezultnd: A. apocodeina B. codeinona C. apomorfina D. etilmorfina E. nalorfina 30. Prin metilarea codeinei, n anumite condi ii, se ob ine: A. nalorfina B. apocodeina C. apomorfina D. dimetilmorfina E. tebaina 31. Codeina, prin hidrogenare catalitic, conduce la: A. nalorfina B. apocodeina C. tebaina D. dietilmorfina E. dihidrocodeinon 32. Hidrocodona are ac iune intermediar ntre cea a morfinei i a codeinei, dar cu un caracter pronun at: A. antitusiv B. sedativ C. calmant D. antiinflamator E. anestezic 33. Dintre produii de sintez, un loc important l ocup deriva ii: A. morfenului B. morfanului C. morfinanului D. metoponului E. tebainei 34. Care este denumirea comercial a compusului (-)-3-hidroxi-N-metilmorfinanului? A. codein B. levorfanol C. metopon D. dextrorfan E. oxicodon 35. Levorfanul are ac iune analgezic de 3-5 ori mai puternic dect a morfinei i de durat: A. medie B. scurt C. foarte scurt D. mai lung E. foarte lung

94

36. Ac iunile secundare ale levorfanului snt asemntoare cu cele ale morfinei, produce: A. tulburri digestive B. hemoragie C. vom D. anestezie E. narcomanie 37. Dextrorfanul, izomerul dextrogir, are ac iune analgezic: A. nu are ac iune analgezic B. slab C. puternic D. de lung durat E. de scurt durat 38. Dintre deriva ii benzomorfanului, un rol important l are: A. levorfanolul B. dextrorfanul C. pentazocina D. morfinona E. codeinona 39. Care este denumirea comercial a compusului N-(3,3-dimetilalil)-2'-hidroxi-5,9-dimetil-6,7benzomorfan? A. petidin B. fortral C. fenazocin D. levorfanol E. dextrorfan 40. Pentazocina are ac iune analgezic, comparativ cu cea produs de morfin, astfel: A. de lung durat B. identic C. mai puternic D. mai slab E. de scurt durat 41. Care este denumirea comercial a compusului N3-izopentenil-8-hidroxi-6,11-dimetil-benzomorfan? A. pentazocin B. fenzocin C. metadon D. petidin E. levorfanol 42. Denumirea comercial a compusului 3-izopentenil-8-hidroxi-6,11-dimetil-benzazocin este: A. levorfanol B. metadon C. petidin D. fortral E. fenazocin

95

43. Care este denumirea comercial a compusului 3-fenil-etil-8-hidroxi-6,11-dimetil-benzazocin? A. metadon B. fenazocin C. dextrorfan D. pentazocin E. petidin 44. Ac iunea fenazocinei se instaleaz mai rapid dect la morfin i pentazocin, compusul respectiv fiind: A. pu in activ B. activ C. mediu D. nu are activitate E. foarte activ 45. Esterul etilic al acidului N-metil-4-fenil-piperidin-4-carboxilic are urmtoarea denumire comercial: A. fenazocin B. pentazocin C. petidin D. dextrorfan E. metadon 46. Materia prim necesar ob inerii petidinei este: A. cianura de benzil B. cianamida C. cianura de metil D. metilamina E. dietilamina 47. Hidroxipetidina este mai pu in toxic dect morfina datorit: A. aminei disubstituite B. gruprii carbonil C. hidroxilui alcoolic D. hidroxilui fenolic E. radicalului fenil 48. Care este denumirea comercial a compusului 6-dimetilamino-4,4-difenil-heptan-3-on? A. petidin B. metadon C. pentazocin D. fenazocin E. hidroxipetidin 49. Metadona este un analgezic utilizat pentru calmarea durerilor violente, dar produce: A. urticarie B. tulburri cutanate C. vom D. tulburri digestive E. obinuin

96

50. Denumirea comercial a compusului N-(1-fenetil-4-N-fenil-piperidil)-propionanilid este: A. metadon B. petidin C. fentanil D. pentazocin E. fenazocin 51. Ac iunea analgezic a fentanilului este mai puternic dect cea produs de morfin, dar de durat: A. lung B. medie C. scurt D. foarte scurt E. foarte lung 52. Denumirea comercial a compusului 4-(4'-carbamoil-4'-piperidino-piperidil)-2,2-difenilbutironitril este: A. piritramid B. petidin C. fentanil D. pentazocin E. metadon 53. Piritramida are activitate analgezic foarte puternic i de durat: A. foarte lung B. medie C. scurt D. lung E. foarte scurt 54. Pentru sinteza buprenorfinei se folosete ca materie prim: A. morfina B. tebaina C. oxicodona D. oximorfona E. hidromorfona 55. Denumirea comercial a clorhidratului de 6-morfolino-4,4-difenil-heptan-3-on este: A. alfaprodin B. anileridin C. morferidin D. metadon E. fenadoxon 56. Care este denumirea comercial a clorhidratului de 1-(m-metoxifenil)-2-dimetilamino-metilciclohexan-1-ol? A. fenadoxon B. ciramadol C. tramadol D. meptazinol E. etoheptazin

97

57. Denumirea comercial a citratului de N-(4-metoximetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperidinil]-Nfenilpropionamid este: A. sulfentanil B. alphentanil C. fentanil D. metadon E. lofentanil 58. Alphentanilul este un analgezic opioid cu ac iune asemntoare morfinei i petidinei, dar durata de ac iune este asemntoare: A. morfinei B. petidinei C. metadonei D. fentanilului E. piritramidei 59. Ac iunea analgezic a fentanilului se instaleaz rapid, este de 50 de ori mai puternic dect cea produs de morfin, dar durata de ac iune este de: A. 60 minute B. 45 minute C. 12 ore D. 6 ore E. 2 ore 60. Esterul etilic al acidului 1-(3-hidroxi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carboxilic are urmtoarea denumire comercial: A. morferidin B. alfaprodin C. anileridin D. hidroxipetidin E. fenoperidin 61. Denumirea comercial a N-alilnormorfinei este: A. naltrexon B. naloxon C. nalorfin D. nefopan E. tilidin 62. Nalorfina se ob ine pornind de la: A. morfin B. petidin C. metadon D. hidroximorfin E. etilmorfin 63. Denumirea comercial a produsului 1-N-ciclopropilmetil-3,14-dihidroximorfinan este: A. naloxon B. nalorfin C. nalbufin D. oxilorphan E. naltrexon

98

64. Oxilorfanul este un derivat morfinic de sintez utilizat ca: A. anestezic B. antidot n intoxica iile cu morfin C. analgezic narcotic D. drog de ntre inere la toxicomani E. antiinflamator 65. Denumirea comercial a clorhidratului de ciclobutilmetil-14-hidroxi-N-nordihidromorfinon este: A. naltrexon B. naloxon C. nalorfin D. oxilorphan E. nalbufin 66. Clorhidratul de N-alil-14-hidroxi-nordihidromorfinon are urmtoarea denumire comercial: A. nefopam B. naltrexon C. naloxon D. nalorfin E. nalbufin 67. Care este denumirea comercial a compusului 17-ciclopropilmetil-4,5-epoxi-3,14-dihidroximorfinan? A. naltrexon B. naloxon C. nalorfin D. nalbufin E. tilidin 68. Naltrexona este analogul naloxonei, ac ionnd ca: A. agonist al codeinei B. antagonist al metadonei C. agonist al morfinei D. antagonist al morfinei E. antagonist al tebainei 69. Compusul 5-metil-1-fenil-3,4,5,6-tetrahidro[1H]2,5-benzoxazocin are urmtoarea denumire comercial: A. naloxon B. nefopam C. naltrexon D. nalorfin E. nalbufin 70. Dintre deriva ii de azepin, compusul 1-metil-3-etil-3-(m-hidroxifenil)-hexahidro1H-azepin are urmtoarea denumire comercial: A. nefopam B. nalbufin C. endorfin D. etoheptazin E. meptazinol

99

VIII. ANALGEZICE NARCOTICE


Complement multiplu 71. Care este denumirea comercial a compusului 1-(m-metoxifenil)-2-dimetilaminometilciclohexan-1-ol? A. fentanil B. metadon C. crispin D. tramal E. tramadol 72. Tramadolul este un agonist opioid central care: A. stimuleaz recaptarea serotoninei i noradrenalinei B. inhib recaptarea serotoninei i noradrenalinei C. nu se absoarbe dup administrare parenteral D. se absoarbe foarte bine E. se administreaz oral i parenteral 73. Compusul 4-(4'-carbamoil-4'-piperidino-piperidil)-2,2-difenil-butironitril are urmtoarele denumiri comerciale: A. sublimaze B. piritramid C. metadon D. dipidolor E. fentanil 74. Piritramida este un compus cu ac iune: A. analgezic foarte puternic B. de lung durat C. nu este toxic D. se administreaz parenteral E. de scurt durat 75. Care este denumirea comercial a compusului N-(1-fenetil-4-fenil-piperidil)-propionanilid? A. sublimaze B. piritramid C. fentanil D. tramadol E. crispin 76. Fentanilul are ac iune analgezic: A. mai puternic dect morfina B. mai slab dect morfina C. de scurt durat D. produce depresie respiratorie E. de lung durat 77. Compusul 6-dimetilamino-4,4-difenil-heptan-3-on are urmtoarea denumire comercial: A. tramadol B. metadon C. tramal D. sintalgon E. crispin

100

78. Metadona se ob ine prin reac ia dintre: A. difenilacetonitril B. difenilmetan C. 2-dimetilamino-1-clorpropan D. 2-difenilamino-propan-1-ol E. amidur de sodiu 79. Petidina se ob ine n urma reac iei dintre: A. acid cianhidric B. cinur de benzil C. iperit cu azot D. dimetilaminoclorpropan E. bis-beta-cloro-etilmetilamin 80. n ceea ce privete ac iunea farmacologic a petidinei, men ionm: A. ac iunea este mai puternic dect morfina B. ac iunea este de 5 ori mai slab dect morfina C. nu produce obinuin D. este mai toxic dect morfina (toxic hepatic) E. produce obinuin 81. Esterul etilic al acidului N-metil-4-fenil-piperidin-4-carboxilic are urmtoarele denumiri comerciale: A. petidin B. metadon C. mialgin D. fentanil E. dolantin 82. Fenazocina este un compus foarte activ: A. efectul apare mai trziu dect la morfin B. efectul apare mai repede dect la morfin C. durata efectului este de 10 minute D. efectul dureaz 6 ore E. se administreaz parenteral 83. Dintre deriva ii de benzazocin amintim: A. pentazocina B. heroina C. fortralul D. oximorfona E. fenazocina 84. Compusul N-3-izopentenil-8-hidroxi-6,11-dimetil-benzomorfan are urmtoarele denumiri comerciale: A. heroin B. fortral C. hidroximorfon D. pentazocin E. acetilmorfin

101

85. Care este denumirea comercial a compusului 3-izopentenil-8-hidroxi-6,11-dimetil-benzazocin? A. pentazocin B. oxicodon C. fortral D. eucodal E. nalorfin 86. n ceea ce privete pentazocina, men ionm: A. ac iunea analgezic este de 3 ori mai sczut dect morfina B. antagonizeaz unele din efectele morfinei C. ac iunea analgezic este mai puternic dect morfina D. se folosete n curele de dezintoxicare E. este mai toxic dect morfina 87. Analiznd structura chimic a morfinei, s-au fcut unele precizri: A. ciclul E este absolut necesar B. ciclul A este absolut necesar pentru ca ac iunea morfinic s fie prezent C. hidroxilul fenolic ntrete ac iunea morfinic D. dac ciclul C dispare, ac iunea morfinic nu dispare E. ciclul E nu este absolut necesar 88. Ciclul D poate fi rupt n anumite pozi ii rmnnd numai o ramur lateral alctuit din: A. 4 atomi de carbon B. 2 atomi de carbon C. terminat cu un atom de sulf substituit D. alctuit din 6 atomi de carbon E. terminat cu un atom de azot substituit 89. Levorfanolul se caracterizeaz prin: A. este mai activ dect morfina B. are ac iune mai prelungit dect cea a morfinei C. se utilizeaz produsul levogir D. se utilizeaz produsul dextrogir E. prin sintez se ob ine produsul racemic 90. Care este denumirea comercial a compusului 3-hidroxi-N-metil-morfinan, dintre urmtoarele denumiri comerciale: A. levorfan B. oxicodon C. hidroximorfon D. dromoran E. eucodal 91. Oxilorfanul este un derivat morfinic de sintez, care are o grupare hidroxil la C14, caracteristic: A. tilidinei B. naloxonei C. nefopanului D. naltrexonei E. oximorfonei 92. Oxilorfanul este un derivat morfinic de sintez, cu ac iune: A. antagonist de lung durat B. agonist de lung durat C. antagonist de scurt durat D. agonist E. anticonvulsivant

102

93. Nalbufin este un analgezic puternic de tip agonist-antagonist, care determin apari ia unor efecte secundare ca: A. convulsii B. erup ii cutanate C. stri depresive n general D. tulburri cardiace E. depresie respiratorie 94. Compusul 7,8-didehidro-4,5-epoxi-17-(2-propenil)-5alfa,6alfa-morfinan-3,6-diol are urmtoarele denumiri comerciale: A. norfin B. lethidrone C. nubain D. nalorfin E. oxilorfan 95. Nalorfina are efect antagonist direct asupra: A. morfinei B. meperidinei C. metadonei D. levorfanului E. codeinei 96. Nalorfina este folosit ca: A. reactiv pentru diagnosticarea toxicomaniei B. succedaneu al morfinei C. antitusiv D. antidot specific n intoxica ii acute cu morfin E. antihipertensiv 97. Care este denumirea comercial a clorhidratului de N-alil-14-hidroxi-nordihidro-morfinon? A. nefopam B. narcan C. acupam D. naloxona E. valoren 98. Naloxona este un antagonist pur al morfinei. A. nu are ac iune analgezic B. este de 7 ori mai activ dect nalorfina C. durata de ac iune de 30 minute, dup administrare i.v. D. se folosete ca atidot specific al morfinei i morfinomimeticelor E. este anticonvulsivant 99. Compusul 5-metil-1-fenil-3,4,5,6-tetrahidro[1H]2,5-benzoxazocin are urmtoarele denumiri comerciale: A. narcan B. nefopan C. nalorex D. acupan E. centrac

103

100. Nefopamul este un analgezic cu ac iune central, care: A. inhib recaptarea dopaminei, serotoninei, noradrenalinei B. are absorb ie rapid C. permite ca s apr imediat D. are ac iune convulsivant E. este utilizat pentru calmarea durerii de orice natur 101. Esterul acidului 2-dimetilamino-1-fenil-3-ciclohexen-1-carboxilic are urmtoarele denumiri comerciale: A. narcan B. nalorex C. centrac D. valoren E. tilidin 102. Dextromoramidul este un analgezic de 3 ori mai puternic dect morfina, care: A. produce convulsii B. produce deprimare respiratorie C. are ac iune hipnotic D. este antiinflamator E. produce hipotensiune ortostatic prelungit 103. Dextromoramidul se ob ine prin condensarea ntre: A. difenilmetan B. difenilacetonitril C. morfolino-metil-pirimidin D. 4-(2-cloropropil)-morfolin E. amidur de calciu 104. Compusul 4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-morfolin are urmtoarele denumiri comerciale: A. palfium B. acupan C. dextromoramid D. valoren E. narcan 105. Dextropropoxifenul, datorit slabelor propriet i de tip narcotic, este folosit ca: A. drog de ntre inere la pacien ii dependen i de morfin B. antiinflamator i analgezic puternic C. decongestionant nazal D. ca medicament de detoxifiere n intoxica ii datorate ingerrii de toxic, n cantit i mari E. grog n tratamentul simptomatic al durerilor intense 106. Esterul acidului propionic cu 4-dimetilamino-3-metil-1,2-difenil-2-butanolul are urmtoarele denumiri: A. dezocin B. antalvic C. dextropropoxifen D. dalvon E. darvon

104

107. Care este denumirea comercial a compusului 1-metil-3-etil-3-(m-hidroxifenil)-hexahidro-1Hazepin? A. dezocin B. doxipicomin C. meptid D. antalvic E. meptazinol 108. Etilesterul acidului hexahidro-1-metil-4-fenilazepin-4-carboxilic are urmtoarea denumire comercial: A. ciramadol B. meptid C. zactane D. panalgin E. etoheptazin 109. Clorhidratul de 1-(m-metoxifenil)-2-dimetilamino-metilciclohexan-1-ol are urmtoarele denumiri comerciale: A. tramal B. meptid C. tramadol D. mabron E. crispin 110. Tramadolul este un analgezic puternic, cu ac iune central, utilizat n dureri: A. severe B. moderate C. acute D. cronice E. dermatite 111. Ciramadolul este un derivat de ciclohexanol: A. cu ac iune analgezic B. are activitate mixt agonist-antagonist C. ntrebuin at n dureri acute post-operatorii D. ntrebuin at n afec iuni ale pielii E. anticonvulsivant 112. Clorhidratul de 6-morfolino-4,4-difenilheptan-3-on are urmtoarele denumiri comerciale: A. crispin B. fenadoxon C. levometadil D. heptazon E. panalgin 113. Fenadoxona se ob ine n urma reac iei dintre: A. 2,2-difenil-4-bromovaleronitril B. 2,3-dietil-4-clorovaleronitril C. morfolin D. piperazin E. bromur de etilmagneziu

105

114. Fenadoxona are ac iune analgezic: A. este utilizat pentru calmarea durerilor acute i severe B. mult mai puternic dect morfina C. mult mai slab dect morfina D. toxicitatea mult mai redus dect cea produs de morfin E. toxicitatea mult crescut fa de cea produs de morfin 115. Clorhidratul de 6-dimetilamino-4,4-difenilheptan-3-on are urmtoarele denumiri comerciale: A. amidon B. algeril C. metadon D. crispin E. sintalgon 116. Metadona se ob ine n urma reac iei dintre: A. dietilacetonitril B. difenilacetonitril C. 1-dimetilamino-3-cloropropan D. 2-dimetilamino-1-cloropropan E. amidur de sodiu 117. Clorhidratul de 4,4-difenil-6-piperidinoheptan-3-on are urmtoarele denumiri comerciale: A. fenilpiperidon B. diconal C. dipipanon D. pamedon E. burgodin 118. Anumi i deriva i ai piperidinei, avnd ac iune analgezic asemntoare cu cea produs de morfin, sunt utiliza i pentru calmarea durerilor severe. Dintre acetia, men ionm: A. bezitramid B. burgodin C. dipipanon D. diconal E. alfenta 119. Compusul 1'-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-[1,4'-biperidin]-4'-carboxamid are urmtoarele denumiri comerciale: A. alfenta B. dipidolor C. piritramid D. piridolan E. lofentanil 120. Piritramida este un analgezic cu efect asemntor morfinei, la care: A. analgezia se instaleaz imediat dup administrare parenteral B. durata de ac iune este de 30 minute C. durata de ac iune este de 6 ore D. este mai pu in toxic dect morfina E. produce dependen de tip morfinic

106

121. Citratul de N-[4-(metoximetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperidinil]-N-fenil-propionamid are urmtoarele denumiri comerciale: A. burgodin B. sufentanil C. diconal D. sufenta E. pamedon 122. Sufentanilul este un analgezic opioid utilizat ca: A. adjuvant n anestezia general B. miorelaxant C. antiinflamator D. anticonvulsivant E. agent pentru induc ia anesteziei 123. Alphentanilul este un analgezic opioid la care: A. ac iunea este asemntoare morfinei B. efectul apare trziu C. ac iunea este asemntoare petidinei D. durata de ac iune este lung E. durata de ac iune este asemntoare fentanilului 124. Fentanilul este un analgezic opioid la care ac iunea: A. se instaleaz rapid B. se instaleaz lent C. este de 50 de ori mai puternic dect cea produs de morfin D. este de lung durat (6 ore) E. este de scurt durat (45 minute) 125. Fentanilul este folosit: A. ca miorelaxant B. ca adjuvant n anestezia general C. ca hipnotic D. n neuroleptanalgezie, asociat cu droperidol E. ca anticonvulsivant 126. Fentanilul se ob ine n urma reac iei dintre: A. anilin B. N-metilpiperidon C. N,N-dimetilamin D. clorur de 2-feniletil E. clorur de 2-metiletil 127. Citratul de N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-propanamid are urmtoarele denumiri comerciale: A. crispin B. fentanil C. fenadoxon D. sublimaze E. heptazon 128. Morferidina are ac iune analgezic: A. cu durat lung de ac iune B. cu durat scurt de ac iune C. ac iunea este mai puternic dect cea a morfinei

107

D. are i ac iune miorelaxant E. asemntoare petidinei 129. Clorhidratul de 1,3-dimetil-4-fenil-4-piperidinol are urmtoarele denumiri: A. alfaprodin B. morferidin C. dapson D. nisentil E. heptazon 130. Anileridina se ob ine n urma reac iei dintre: A. beta-(p-aminofenil)-etilclorur B. p-aminofenil-etenilclorur C. 4-fenil-4-carboetoxipiperidin D. 4-etil-3-carboetoxipiperidin E. carbonat de calciu 131. Fenoperidina se ob ine n urma condensrii urmtoarelor materii prime, printr-o reac ie Mannich: A. hidroxipetidin B. norpetidin C. formaldehid D. morfin E. acetofenon 132. Fenoperidina este un analgezic central puternic, care: A. poten eaz ac iunea neurolepticelor B. deprim respira ia C. poten eaz ac iunea analgezicelor generale D. are ac iune miorelaxant E. este anticonvulsivant 133. Petidina are ac iune analgezic mai pu in intens dect morfina, dar: A. este mai bine tolerat dect morfina B. nu este bine tolerat de organism C. are i ac iune musculotrop D. are ac iune anticonvulsivant E. este i un hipnotic slab 134. Petidina se ob ine n urma reac iei dintre: A. cianur de etil B. cianur de benzil C. carbur de calciu D. azotiperit E. amidur de sodiu 135. Esterul etilic al acidului 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carboxilic are urmtoarele denumiri comerciale: A. petidin B. dolantin C. mialgin D. meperidin E. sedapin

108

136. Ciclazocina este un antagonist narcotic puternic avnd: A. utilizare i n tratamentul dependen ei la narcotice B. aceleai propriet i cu cele ale pentazocinei C. are aceeai structur chimic ca i tramadolul D. durata de ac iune este mai lung dect cea a pentazocinei E. la doze mari apar efecte halucinogene 137. Tonazocina este un antagonist opioid: A. agonist-antagonist B. are efect diuretic C. folosit pentru calmarea durerilor moderate i severe D. este anticonvulsivant E. are efect miorelaxant 138. Fenazocina este un analgezic opiod: A. are ac iune mai puternic dect cea a morfinei B. are ac iune mai slab dect morfina C. efectul apare destul de repede D. efectul apare mai trziu E. ac iunea este de durat mai lung 139. Pentazocina este: A. par ial agonist morfinic B. are ac iune i utilizare similare morfinei C. efectele secundare snt de tip morfinic D. produce dependen ca i morfina E. nu produce dependen fizic sau psihic dect foarte rar 140. Compusul cis-2-N-dimetilalil-5,9-dimetil-2'-hidroxi-6,7-benzomorfan are urmtoarele denumiri comerciale: A. narphen B. pentazocin C. demeral D. fortral E. sedapin 141. Care este denumirea comercial a 17-ciclobutil-morfinan-3,14-diolului? A. butorfanol B. moradol C. stadol D. verstadol E. ciclorfanol 142. Buprenorfina este un analgezic central foarte puternic: A. are durat de ac iune de 7-8 ore B. este antagonist al morfinei C. este mai puternic dect nalorfina D. este pu in toxic E. are ac iune miorelaxant 143. Care este denumirea comercial 3-hidroxi-N-metilmorfinanului? A. sebutex B. levorfanol C. buprenex D. dromoran E. levo-dromoran

109

144. Levorfanolul are ac iune farmacologic similar morfinei: A. ac iunea este mai puternic de 6-8 ori dect cea a morfinei B. durata de ac iune este de 8 ore C. produce dependen ca i morfina D. produce convulsii E. efectul analgezic se instaleaz dup 10-30 minute de la administrare 145. Metoponul se utilizeaz ca: A. analgezic de 3 ori mai puternic dect morfina B. este mai bine suportat dect morfina C. durata de ac iune este de 4-6 ore D. nu are ac iune narcotic E. are i ac iune narcotic 146. Oxicodona se ob ine n urma reac iilor de: A. oxidarea tebainei cu peroxid de hidrogen B. oxidarea morfinei C. reducerea acetilmorfinei D. reducerea catalitic a hidroxicodeinei E. reducerea 14-hidroximorfinonei 147. Oxicodona se ntrebuin eaz ca: A. sedativ B. antiinflamator C. analgezic D. antitermic E. narcotic 148. Oximorfona are ac iunea farmacologic asemntoare morfinei, dar: A. provoac hipotensiune B. produce eufomanie C. produce depresie respiratorie D. determin apari ia convulsiilor E. este de zece ori mai puternic 149. Compusul 4,5-epoxi-3-hidroxi-17-metilmorfinan-6-on are urmtoarele denumiri: A. dilaudid B. dicodid C. hidromorfon D. codone E. dihidromorfinon 150. Hidromorfona are ac iune analgezic: A. toxicitatea este crescut B. toxicitatea este sczut C. durata de ac iune este mai mic dect a morfinei D. durata de ac iune este de 24 ore E. de 5 ori mai puternic dect morfina 151. Care este denumirea comercial a compusului 7,8-didehidro-4,5-epoxi-17-metilmorfinan-3,6diol-diacetat-ester? A. heroin B. dicodid C. diamorfin D. numorphan E. diacetilmorfin

110

152. Ac iunea analgezic a diamorfinei este: A. de 2-3 ori mai puternic dect morfina B. durata de ac iune este mai lung dect morfina C. toxicitatea este mai mare dect morfina D. nu produce dependen E. dependen a se instaleaz mai repede dect morfina 153. Clorhidratul de etilmorfin are urmtoarele sinonime: A. codetilin B. etilmorfin C. heroin D. diamorfin E. dionin 154. Codeina se folosete sub form de sruri: A. salicilat B. sulfat C. fosfat D. benzoat E. clorhidrat 155. Ac iunea farmacologic a codeinei este asemntoare morfinei, ns: A. ac iunea analgezic este diminuat B. toxicitatea este sczut C. dispare starea de euforie D. se folosete ca sedativ al tusei E. toxicitatea este crescut 156. Modificrile efectuate la structura morfinei s-au desfurat n urmtoarele direc ii: A. la nivelul gruprii fenolice din pozi ia 3 B. la nivelul ciclului E C. la nivelul ciclului C D. la grupa alcool secundar din pozi ia 6 E. la atomul de azot din pozi ia 17 157. Scheletul de baz al morfinei este: A. yohimbanul B. morfinanul C. tropanul D. ciclopentanperhidrofenantrenul E. benzodiazepina 158. Exist analgezice morfinice denumite agoniti-antagoniti n care componenta: A. agonist exacerbeaz durerea B. agonist nltur durerea C. agonist crete riscul toxicit ii D. antagonist scade riscul toxicit ii E. antagonist scade riscul dependen ei medicamentoase 159. Morfina este un medicament depresiv asupra sistemului nervos central determinnd: A. analgezie urmat de instalarea somnului B. deprimarea centrului respirator bulbar C. deprimarea centrului tusei (ac iune antitusiv) D. stimularea sau deprimarea centrului vomei (n func ie de doz) E. produce anestezie

111

160. Asupra aparatului digestiv morfina determin: A. creterea peristaltismului intestinal B. diminuarea peristaltismului intestinal C. la doze mici stimuleaz motilitatea gastric provocnd grea i vom D. inhib activitatea tuturor glandelor cu secre ie extern E. administrat parenteral ac iunea excitant este mult mai net i este urmat de o deprimare accentuat 161. La administrare repetat de morfin se instaleaz fenomenul de dependen fizic i psihic, fenomen cunoscut sub denumirea de morfinomanie sau, mai general, toxicomanie care duce la: A. decderea total, fizic i moral, a persoanei B. stimularea capacit ii intelectuale C. se poate ajunge la aspecte de demen D. crete capacitatea de munc E. tratamentul se face numai de personal specializat

112

RSPUNSURI
VIII. ANALGEZICE NARCOTICE
Complement simplu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. B D A C E B D A C E D A C E 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. B D A C E D E A C B D E A C 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. B D E A C B D E A C B D A D 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. B E C A D B E C C A D B E C 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. A D B E C A D B E C A D B E

Complement multiplu 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. CDE BDE BD ABCD AC ACD BD ACE BCE BDE ACE BDE ACE BD AC ABD BCDE BE 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. ABC AD BD AD CDE ABD ABCD ABD BD ABCD BD ABCE CDE BCE BD AC AD BCDE 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. CE CDE ACDE ABCD ABC BD ACE ABD ACE BDE ABCD ABCD BCD ACDE BD AE ACE ACE 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. BD ABD BD BE AD AC ACE ABC ACE BDE ABCD ABDE AC ACE ABCE BD ABCD ABCD 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. BDE ABCE ABCE AD ACE ABCE ACE ACE ACE ABCE ABE BE ABCD ACD BD BDE ABCD BCDE

113

S-ar putea să vă placă și