Sunteți pe pagina 1din 35

1

TEMATICA CURSULUI  ANESTEZICE LOCALE  MEDICATIA APARATULUI DIGESTIV


 SUBSTANTE CU ACȚ. ASUPRA SNV  MEDICAMENTE HIPOLIPIDEMIANTE
 MEDICAMENTE CU ACȚ. ASUPRA APARATULUI CARDIOVASCULAR  DIURETICE
 MEDICAMENTE CU ACȚ. ASUPRA SANGELUI  ANTIDIABETICE DE SINTEZĂ
 HISTAMINA: AGONI$TI, ANTAGONI$TI  SUBSTANȚE FARMACEUTICE UTILIZATE ÎN SCOP RADIODIAGNOSTIC
 MEDICAMENTE UTILIZATE ÎN AFECTIUNI ALE APARATULUI RESPIRATOR

ANESTEZICE LOCALE  subst2 care admin. local, în apropierea unei formațiuni nervoase, blochează reversibll formarea / conducerea
infiuxului nervos, producănd pierderea sensibilității dureroase, fără lezarea fibrelor nervoase;
 Mecanism de acțiune: blocarea canalelor de Na+, voltaj-dependent  stabilizare membranară  creșterea pragului de excitabilitate;
 Clasificare: 1. Anestezice locale naturale (alcaloizi cu nucleu tropanie - coeaina);
2. Anestezice locale de sinteză: • Esteri Esteri alchilici - benzocaina etc;
Esteri bazici - amilocaina, amidricaina, procaina, tetracaina etc.;
• Amide: lidocaina, bupivacaina, levobupivacaina, mepivacaina, prilocaina etc.
 Efecte produse de anestezicele locale:
 anestezia fibrelor motorii  relaxarea și chiar paralizia mușchilor striați locali (doze mari);
 anestezia fibrelor nervoase vegetative: vasodilatație locală cu grăbirea absorbției și  efectului anestezicului local (+ un vasoconstrictor)
vasodilatație generală cu hipotensiune periculoasă (în rahianestezie);
 stimularea SNC, de la hiperexcitabilitate la convulsii (funcție de doză);
 la nivel cardiovascular: stimulare cu tahicardie prin mecanism simpatomimetic (cocaina);
vasodilatație cu hipotensiune arterială prin mecanism musculotrop și parasimpatolitic (procaina, i.v.);
efect antiritmic prin blocarea canalelor pt. Na+ (lidocaina, l.v.)
 INDICAȚII TERAPEUTICE : tehnici de investigație invazive și tehnici endoscopice intervenții chirurgicale de mică anvergură fără pierderea cunoștinței;
calmarea temporară a unor dureri localizate ca antiaritmice (Iidocaina, i.v.) / ca spasmolitice (procaina, i.v.),
A N E S T E Z I C E L O C A L E N A T U R A L E  Alcaloizi cu nucleu tropanic

COCAINA -- COCAINI HYDROCHLORIDUM (FR X)  Sinonim: metil-benzoil-ecgonina

 Descriere:  cristale albe cu aspect mătăsos / pulbere crist. albă, inodoră, gust amar, produce pe limbă anestezie trecătoare
 foarte solubil în apă, solubil în alcool, glicerol;
 se conservă în recipiente bine închise, ferit de lumină, la Venena; FR X prevede ca doză maximă pt. o dată 30 mg.
 Sinteză:

 Acț. farmacologică:  acț. anestezică locală (aplicată pe mucoase); se inst. în 2-5 min. și durează 30-45 min;
 vasoconstricțieprelungirea acț. anestezice locale și diminuarea săngerării din intervențiile chirurgicale;
 vasoconstricție cu hipertensiune arterială și tahicardie (cocaina împiedică recaptarea noradrenalinei)
 la nivelul SNC provoacă stimulare psihomotorie, uneori cu stare de euforie:
centrii superiori (Iogoree, hiperactivitate motorie,  senzației de oboseală,  rapidității operațiilor intelectuale)
centrii inferiori (tahipnee)
 Precauții:  nu se injectează deoarece produce vasoconstricție locala puternică  fenomene ischemice și are toxicitate sistemică mare;
 nu se ut. în oftalmologie deoarece produce lezarea corneei.
 Intoxicația cu cocaină:
Intoxic. acută apare la doze relativ mici (30-50 mg) și se caract. prin: neliniste, confuzie, delir, tahipnee, HTA, tahicardie, hipertermie,
uneori convulsii, fenomene urmate de deprimare centrală progresiva pănă la colaps și stop respirator
Intoxic. cronică (cocainomania) se caract. prin dependență psihică puternică; toleranța și dependența fizică fiind mai slabe; apar midriaza,
leziuni ale septului nazal (adm. prin prizare nazală) pănă la gangrenă și perforare dat. vasoconstricției excesive
 INDICAȚII TERAPEUTICE: în chirurgia ORL (ca anestezic local de suprafață), sub fo. de sol. 4-10%.
PF: COCAINE HYDROCHLORIDE cp. pt. sol. de uz topic
ANES TE ZI CE LO CALE DE SI NT EZ Ă
 utilizarea cocainei în terap. este limitată de numer. dezavant2: <produce euforie și excitatie psihică urmata de depresie Anestezice
<det. obișnuință ceea ce conduce la cocainomanie
<are toxicitate sistemică pronunțată
 locale de
RELAȚII STRUCTURĂ CHIMICĂ - ACȚIUNE FARMACOLOGICĂ sinteză
**ecgonina și metilecgonina (ester metilic al ecgoninei) sunt lipsite de acț. anestezică locală  rolul benzoilării în apariția acț. anestezice locale

**înlăturarea radicalului metil de la at. de azot heterociclic are drept consecință diminuarea acț. anestezice locale (ex. norcocaina) (1)

**schimbarea poziției grupărilor funcționale (COOCH3, OCOC6H5) din molecula cocainei


det. micțorarea acț. anestezice locale (EX. -cocaina) (2)
**gr. carbmetoxi (-COOCH3) deși pare că nu are un rol determinant în determinarea
acț. anestezice locale, îndepărtarea ei conduce la  toxicității (EX. tropacocaina) (3) (1) (2)

**Radicalul benzoil poate fi înlocuit cu alți radicali cu păstrarea acț. anestezice locale,
cu condiția ca aceștia să provină de la un acid aromatic (acid cinamic, truxilic)
**Prezența nucleului tropanic nu este absolut necesară pt. acț. anestezică locală,
observație extrem de imp. care a permis obț. de compuși cu structură mai simplă
(3) (4)
2
**Dintre cele 2 nuclee condensate ce intră în struct. nucleului tropanic, imp. deoseb.
pare a avea nucleul piperidinic; Eucaina B este un anestezic local cu acț. similară
cocainei, fără însă a prezenta avantaje deosebite (4)
**cerințe structurale mai simple pt. ca o subst. să fie un bun anestezic local- d.pdv ch.
tb. să fie un ester al unui acid aromatic cu un aminoalcool substituit la at. de N (5) (5)

 Regiunea A (componenta acidă):


 cănd acidul este aromatic sau alchilaromatic  cornpușii cu acț. anestezică locală superioară cornpușilor în care acidul este alifatic
 substituția rad. aromatic cu radicali (alchil, alcooxi și alchilamino în p sau o) ce cresc densit. electronică a gr. carbonil creșterea activității
 înlocuirea radicalului fenil cu cu un radical heterociclic nu prezintă avantaje deosebite
 înlocuirea gr. ester cu o grupare amidică / cetonică  compuși cu acț. de mai lungă durată
 componenta acidă constit. centrul lipofilic al molec; lipofilia det. capacit. molec. de a traversa membr. celulei axonale pt. a se lega de recept.
 Regiunea B (catena alifatică)
 lungimea optimă a catenei alifatice este de 2 sau 3 atomi de carbon;
 ramificarea catenei allfatice / intercalarea unui heterociclu nu oferă avantaje deosebite în ceea ce privește efectul anestezic local;
 Regiunea C (componenta bazică)
 componentea bazică este utilă pt. formarea de săruri solubile în apă  componenta bazică este considerată centrul hidrofilic al moleculei
(hidrosolubilitatea joacă un rol esențial în transportul anestezicului local la nivelul celulei axonale, și odată pătruns în celulă. la receptor).
 substituția atomului de azot cu radicali alchil cu volum mare intesifică activitatea anestezică locală dar compusii sunt mai iritanți
 includerea atomului de azot într-un heteroclclu piperidinic / pirolidic det. pastrarea acț. anestezice locale fără a oferi avantaje deosebite;
radicalul morfolino reduce acț. anestezică locală
A NE S T E ZI C E L OC A L E T IP E S T E R
I. ESTERI BAZICI AI ACIDULUI BENZOIC  esterificarea acidului benzoic cu aminoalcooli cu catena liniară / ramificată  comp2 cu acț.
anestezică locală put. și de lungă durată, netoxici și neirltanți
DENUMIRE/DCI ACȚIUNE INDICAȚII TERAPEUTICE PRODUSE FARMA.
 anestezic local cu acț. similară cocainei; de BABYGENCAL
AMILOCAlNA/  dureri de găt, gingivale și
aprox. 5 ori mai puțin toxică DENTOPHAR
AMYLOCAlNE HYDROCHLORIDE anorectale AMYGDOL
 analeptic cardiac și nu produce HTA
AMIDRICAlNA/  anestezic local utilizat pt. piele și mucoase
AMYDRICAINE HYDROCHLORIDE
 oftalmologie (ung.)
 dureri de găt și nas (sol.)
PIPEROCAINA/  anestezic local  anestezic de infiltrație (sol.)
PIPEROCAINE HYDROCHLORIDE
 în anestezia de bloc nervos (sol.)
 rahianestezie
II. ESTERI ALCHINICI AI ACIDULUI PARA-AMINOBENZOIC  acț. anestezică pronunțată
 Dezavantaj  foarte puțin solubili în apă
 nu pot forma săruri cu acizii minerali (gr. aminică aromatică are o bazicitate slabă iar în sol. sărurile hidrolizează cu ușurință)  nu
se pot prepara sol. injectabile  utilizare limitată doar la aplicații locale superficiale.
B E N Z O C A I N A  BENZOCAINUM (FR X, DCI)  Sinonim: Anestezina, Etoform
 Descriere: cristale incolore / pulbere crist. albă, inodoră, gust slab amar, producănd pe limbă o anestezie trecătoare; f. puțin solub. în apă
 Sinteză: în 1880 de către K. Ritsert

 Acț. farmacologică:  anestezic local cu acț. rapidă (15-30 minute) și de durată medie (1-3 ore);
 se ut. exclusiv local, în aplicații pe pielea și mucoasele lezate.
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  prurit, dureri din eritemele solare și arsurile de grd I, ragade, fisuri, înțepături de insecte, dureri dentare la copii (creme)
 leziuni dureroase ale mucoasei buco-faringiene (cp. pt. supt, sol.)
 epigastralgii și vărsături (oral, sub forma de poțiuni);
 adjuvant în tratam. hemoroizilor (intră în compoz. unor supoz./ung.)
PF: HEXORALETTEN cp. pt. supt (clorhexidin+benzocaine) HEMORSAL supoz. (airol+dermatol+benzocaină+procaină+adrenalină)
DENTOCALM ung. (benzocaine, ulei de cuisoare) HEMORZON sup. (hidrocortizon acetat+tetraciclină+benzocaină+procaină clorhidrat)
NEOCONES conuri dentare (neomicină sulfat+benzocaină)
ELMIPROCT ung. (hidrocortizon acetat+benzocaină+tocoferol acetat+extr. fluid de Hamamelis+extr. fluid de Aesculus+oxid de zinc)
III. ESTERI BAZICI AI ACIDULUI PARA-AMINOBENZOIC  anestezice locale puternice (mai active decăt esterii alchilici)
 cea mai importantă grupă de anestezice locale
P R O C A I N A  PROCAINI HYDROCHLORIDUM (FR X, DCI)  SINONIM: Novocaina
 Descriere:  cristale incolore / pulbere crist. albă, inodoră, cu gust amar, producănd pe limbă o anestezie trecătoare
 f. usor solub. în apă (sol. are r. neutră), solub. în alcool; se conservă în recipiente bine închise, ferit de lumină, la SEPARANDA
 Sinteză:
3
 Acț. farmacologică:  anestezic local cu acț. rapidă (15-20 minute) și de scurtă durată (20-60 min.);
 produce vasodilatație ~ se asociaza cu adrenalina pt. prelungirea anesteziei locale;
 la administrare i.v, produce o serie de efecte sistemice: --analgezie slabă (potențarea acțiunii morfinei);
--deprimarea miocardului şi proprletăță antiaritmice;
--vasodilatație, coronarodilatație şi hTA:
--acțiune neurotonică (de tipul piracetamului);
--acțiune trofic tisulară (întărzle procesul de îmbătrănire):
--acțiune antispastică și milorelaxantă.
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  nevralgii, mialgii, artralgii (ca anestezic de infiltrație, sol. 1%);
 În stomatologie (soluție 2%);
 În anestezia de conducere tronculară (sol. 1-2%);
 în rahianestezie (soluție 8%).
 la admin. i.v.: --dureri postoperatorii şi dureri din arsuri - perfuzie, sol.1%0;
--cefalee, miqrenă - sol. 1%;
--antihipertensiv sau ca vasodilatator periferic în boala Raynaud;
--astenie, tulb2 de somn, nervozitate, dificultăți de memorizare şi de concentrare, apatie (vărstnici, i.m.
/oral); (Gerovital și Aslavital)  ameliorează troficitatea tisulară şi pot întărzia proc. de îmbătrănire
PF: CLORHIDRAT DE PROCAINĂ sol inj.; NOVOCAINĂ sol. inj.; HEMORZON supoz.; ASLAVITAL dj. (procaină factor activator; procaină factor activator);
GEROVITAL H3 cp. (procaină + acid benzoic + clorura de potasiu + fosfat de sodiu)
 în terapeutică se mai ut.: Nitratul de procaină; Butiratul de procaină; Dihidratul de procaină
ALTI ESTERI BAZICI AI ACIDULUI PARA-AMINOBENZOIC
DENUMIRE/DCI ACȚIUNE INDICAȚII TERAPEUTICE PF
 se utilizeazã ca anestezic de
 este mai activã și mai puțin toxicã comparativ NESACAINE
infiltrație (sol. 1%);
CLORPROCAINA/ cu procaina; sol. inj;
 de bloc nervos și în ahianestezie (sol. 2%);
CHLORPROCAINE HYDROCHLORIDE  efectul se instaleazã mai rapid (6-12 min) și IVRACAIN
 se poate admin. în asoc. cu ADR pt. a întărzia sol. inj.
este de scurtă durată (60 min);
absorbția și a reduce toxicitatea.
 anestezic cu acț. lentã și de mai lungã duratã  foarte activã pe mucoase;
TETRACAINA/  are o lipofilia crescutã (rad. n-butil)   oftalmologie (sol./ung) PONTOCAINE
TETRACAINE HYDROCHLORIDE absorbția crescutã prin mucoase şi toxicitatea  mucoasa bucalã și faringianã (sol) TONEXOL
sistemicã ridicatã.  dureri anale / rectale (cr. /ung)
PROPOXICAINA/  anestezic de infiltrație și de bloc
 anestezic cu acțiune mai rapidã și de mai
PROPOXYCAINE HYDROCHLORIDE nervos în stomatologie (sol. în asociere cu BLOCKAIN
lungã duratã
(Rovacaina) procaina)
 ut. în oftalmologie, fiind puțin iritant la
aplicații locale (sol.)
ALCAINE
PROPARACAINA/  izomerul propoxicainei, mai activ dar mai  mãsurarea tonometricã a pres. intraoculare;
sol. oft.
PROPARACAINE HYDROCHLORIDE puțin solubil și mai toxic  extragerea firelor de suturã şi a
OPHTHAINE
corpilor strãini
 prelevarea de frotiu onjuncitival şi cornean
COMPUȘI CU STRUCTURĂ AMIDICĂ  L I D O C A I N A  LIOOCAINI HYDROCHLORIDUM (FR X, DCI)  Sinonim: Lignocaina, Xilină
 Descriere:  pulbere cristalină albă, inodoră; f. solub. în apă; este stabilă și poate fi steriliz. fără desc.;
 se conservă în vase bine inchise, ferit de lumină, la SEPARANDA;
 Sinteză:  Acț. farmacologică:
 anestezic local cu acț. rapidă (1-
3 min), de durată medie (1-2 ore);
asocierea cu adrenalina îi
prelungește efectul

 INDICAȚII TERAPEUTICE : PF: STREPSILS PLUS cp. pt. supt (amilmetacrezol + alc. diclorbenzilic + LIDO)
 în anestezia de infiltrație (sol. 0,5-1%); XILINA sol. inj CITROLIN APA DE GURA (clorură de cetrimoniu + LIDO)
 în anestezia de bloc nervos (sol. 1-2%); XYLOCAINE sol inj, sol ext, gel XILINA CU ADRENALINE sol. inj. (LIDO +adrenalină)
 în rahianestezie (sol. 4-5%); XYLOCAINE JELLY gel XYLOCAINE ADRENALINE sol. inj. + adrenalina
 în anestezia de contact (sol. 2-5%; efectul durează 30-40 min.) XYLONOR sol. ext. OROFAR cp. pt. supt (clorură de benzalconiu + LIDO)
 ca antiaritmic, de scurtă durată (30 minute), (Ia dmin. i.v.) DOXIPROCT supoz., ung. CALGEL gel (LIDO +cetilpiridiniu)
PROCTO-GLYVENOL sup., cr.
ALȚI COMPUȘI CU STRUCTURĂ AMIDICĂ
DENUMIRE/DCI ACTIUNE INDICATII TERAPEUTICE PRODUSE FARMA.
 se indică în asociere cu adrenalina
 anestezic local mai activ decăt Lidoc.
ETIDOCAINA/ în anestezia de infiltrație (sol.), de
 efectul se instaleazã rapid şi este de DURANEST
ETHYDOCAINE HYDROCHLORIDE bloc nervos periferic (sol.) și în
lungã duratã (4-8 ore)
anestezia epiduralã (sol.)
 anestezic mai puțin toxic;
 anestezia de infiltrație și de bloc nervos
 acțiunea se instaleazã mai lent şi este
PRILOCAINA/  anestezic de contact în acupuncturã și în CITANEST
de mai lungã duratã;
PRILOCAINE HYDROCHLORIDE manevre chirurgicale de micã anvergurã la XYLONEST
 vasodilatator slab  ut. fãrã asoc. cu
nivelul pielii (cremã 2,5% în asoc. cu LIDO)
vasoconstrictoare
 anestezic local cu acț. rapidã și de
MEPIVASTESIN sol inj.
duratã medie (1-2 ore);  în anestezia de infiltrație (sol.),
MEPIVACAINA/ OPTOCAIN sol. inj.
 nu produce vasodilatație; anestezia de bloc nervos periferic
MEPIVACAINE HYDROCHLORIDE SCANDONEST PLAINE sol. inj.
 la doze relativ mici, (i.m. / i.v.) are (sol.) și în anestezia epiduralã (sol.)
SCANDONEST 2% SPECIAL sol.inj.
proprietãți antiaritmice
4
 acț. lentă și de lungã duratã BUPIVACAINA sol inj.
 asocierea cu un vasoconstrictor  în anestezia de infiltrație, BUPIVACAINE SPINAL sol. inj.
BUPIVACAINA/ prelungeşte ef. anestezic  24 h regionalã, spinalã, retrobulbarã BUPIVACAINE INFOSINT sol. inj.
BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE  la admin. i.v. (doze mari), este (sol. 0,5-0,75%); în anestezia de BUPIVACAINE ADRENALINE sol.inj.
cardiotoxic (deprimare cardiacã şi aritmii contact (bronhoscopie) MARCAINE sol. inj.
ventriculare severe) MARCAINE SPINAL sol. inj.
LEVOBUPIVACAINA/
LEVOBUPIVACAINE izomerul levo al bupivacainei cu efecte anestezice și indicații similare CHIROCAINE sol. inj.
HYDROCHLORIDE
 anestezic local cu debut lent și dur.
 în anestezia de infiltrație, de bloc
mare de acț. (≈ bupivacaina); mai puțin
ROPIVACAINA/ epidural, de bloc nervos periferic,
activã, însã toxicitatea sistemicã și NAROPIN sol. inj.
ROPIVACAINE HYDROCHLORIDE în farmacoterapia durerii acute
cardiacã este mult diminuatã;
(sol.)
 are acț. vasoconstrict. proprie
ULTRACAIN DS, DS FORTE sol. inj.
 anestezic local cu acțiune rapidã (1-3  în stomatologie, în asociere cu CITOCARTIN 100, 200 sol.inj.
ARTICAINA/ PRIMACAINE ADRENALINE sol.inj.
ARTICAINE HYDROCHLORIDE min) și de scurtă duratã (1 orã) cantitãți mici de adrenalinã (sol.) SEPTANEST CU ADRENALINÃ
ALPHACAINE-N; -SP sol. inj.
 unul din cele mai potente anestezice
 anestezic local de suprafatã pt.
locale; mult mai activã decăt cocaina și
CINCOCAINA/ calmarea durerii acute din afecțiuni
de aprox. 2 ori mai activã decãt procaina; ULTRAPROCT ung., supoz.
CINCOCAINE HYDROCHLORIDUM anorectale și ale pielii (cremã, ung.
mai toxicã;
/ supoz.)
 acț. se instal. lent şi dureazã aprox. 2h
SUBSTANȚE CU ACȚ. ASUPRA SNV
 SNV  sistem nervos autonom, sistem nervos visceral, sistem nervos involuntar
 totalitatea formațiunilor nervoase centrale şi periferice care inervează organele prevăzute cu fcț2 vegetative (de intreținere ale organismului)
 Funcții: coordonează și adaptează pe cale nrvoasă și hormonală activitatea tuturor organelor implicate homeostazia funcțiilor vitale
 CLASIFICARE: SNV - simpatic (cu activitate catabolizantă) + SNV - parasimpatic (cu activitate anabolizanta)
SUBSTANTE FARMACEUTICE CU ACȚ. ASUPRA SNV SIMPATIC  Medicam2 care modifică controlul vegetativ al structurilor efectoare (muşchi netezi, miocard, glande),
acționănd la nivelul sinapselor adrenergice neuroefectoare și interneuronale cerebrale.
 CLASIFICARE A. După sensul acțiunii: Medicam2 simpatomimetice (adrenergice);
Medicam2 simpatolitice (adrenolitice, antiadrenergice);
B. Dupã mec. de acț.: Medicam2 cu mec. direct asupra recept2 adrenergici postsinaptici -tip agonist, activator; - antagonist, blocant
Medicam2 cu mec. indirect - interven în metabol. neuromediatorilor chimici: în sens activator / sens inhibitor
RECEPTORI ADRENERGICI
Receptori alfa (): alfa1 (postsinaptici):  muşchi netezi vasculari (vasoconstricție)
 muşchi netezi genito-urinari (contracție, efect ocitocic)
 muşchiul neted radiar al irisului (contracție cu midriază)
 muşchi netezi intestinali (relaxare)
 miocard (creşterea forței de contracție și a excltabtlltățil cu aritmii)
 ficat (glicogenoliză cu hiperglicemie)
alfa2 (pre- și postsinaptici):  pancreas endocrin (hiposecreție de insulină cu tendința de hiperglicemie)
 trombocite (agregare plachetară)
Receptori beta (): beta1 (postsinaptici):  miocard (creşte forța de contracție, ritmicitatea și conducerea atrio-ventrlculară):
 aparat justaglomerular renal (creşterea secreției de renlnă):
beta2 (pre- şi postsinaptici): muşchi netezi vasculari (vasodilatație) muş2 netezi genito-urinari (ef. tocolitic)
muşchi netezi bronşici (bronhodilatație) ficat și muş2 striat -glicogenoliză cu hiperglicemie
muşchi netezi gastro-intestinali (relaxare)
beta3 (postsinaptici): țesut adipos (lilpoliză cu hiperlipidemie).

SIMPATOMOMETICE (ADRENERGICE)  mimează total/parțial ef2 stimulării fibrelor simpatice, acțion. agonist la niv. sinapselor simpatice terminale
 CLASIFICARE
A. După mecanismul de acțiune:
simpatomimetice directe, stimulante adrenergice sau adrenomimetice - interacționează direct cu receptorii adrenergici;
simpatomimetice indirecte, stimulante ale terminațiilor adrenergice / neurosimpatomimetice - acțion. prin stimularea eliberării NA din
terminațiile nervoase adrenergice:
simpatomimetice mixte - acțion. atăt prin stimularea receptorilor adrenergici căt și prin eliberarea NA
B. După indicațiile terapeutice:
vasoconstrictoare generale: ADR, norADR, efedrina, etilefrina, fenilefrina, metaraminol, metoxamina, etc. (cu acț. antihipotensivă)
vasocons. locale: fenilefrina, efedrina, nafazolina, oximetazolina, xilometazolina, fenilpropanolamina, hidroxiamfetamina, tuaminoheptan (dec ongestionante ale muc. nazale)
bronhodilatatoare: izoprenalina, orciprenalina, salbutamol, terbutalina, fenoterol (indicate În tratamentul astmului bronşic)
tocolitice: fenoterol, salbutamol, terbutalina (indicate În travaliul prematur);
vasodilatatoare periferice: bametan, isoxuprina (recomandate în insuficiența circulatorie periferică)
stimulante cardiace: izoprenalina, efedrina, dopamina (indicate În blocul cardiac și şocul cardiogen)
C. După structura chimică: derivați de fenil-etil-amină + derivați de imidazolină + amine alifatice și aliciclice

SIMPATOMIMETICE DIRECTE
 DERIVAȚI DE -FENIL-ETIL-AMINA
 Mec. de acțiune ca și selectivitatea medicam 2 simpatomimetice este influențatã de substituția:  nucleului aromatic în pozițiile meta şi para;
 restului de etil-aminã în pozițiile , ;
 grupãrii amino.
2
 Pt. deriv cu acț. directă, activit. este max. în prezența a: •2 grupări OH, în pozițiile meta şi para ale nucleului aromatic;
•o gr. -hidroxil, într-o configurație stereochimică corectă, pe restul de etil-amină
 Un factor cheie în interacțiunea agoniştilor adrenergici (, ) cu recept2 specifici = stereoselectivitatea, datã de gr. -OH din catena lateralã
 în cazul epinefrinei, norepinefrinei și a compușilor cu struct. asemănătoare, enantiomerul R este de căteva sute de ori mai activ decăt cel S
 Aceasta diferență se explică prin conformația spațială favorabilă a enatiomerului R, în care cele 3 grupari farmacofore (gr. OH aromatice, amino și -hidroxil)
interacționează cu 3 situsuri complementare de pe receptor - ipoteza Easson- Stedman: structura
RELAȚII STRUCTURĂ CHIMICĂ - ACȚIUNE FARMACOLOGICĂ
**Gr. amino:
Pt. activitate optimã, distanța dintre gruparea amino și nucleul aromatic trebuie sã fie de 2 at. de C
Cei mai potenți agoniști direcți  aminele primare și sec.; cele terțiare prezintă o activit. rnult mai redusă
Selectivitatea pt. receptor este puternic influențată de natura radicalilor ce substituie gruparea amină:
+cu căt vol. substituenților  cu atăt  activitatea de agonist  şi  activitatea de agonist :
- norADR este un potent agonist  (1);
- ADR (epinefrina) este agonist atăt pe receptorii  căt şi  (1, 2);
- izoproterenolul - agonist potent pe recept2 1 şi 2, cu o slabă afinitate pt. recept2 ;
- colterol - agonist potent pe recept2  (de 9-10 ori mai selectiv pe recept2 2 traheali decăt pe recept2 1 cardiaci)
Substituenții cu volum mare protejează gruparea amino de dezaminarea oxidativă indusă de MAO.
5
**Carbonul din pozitia  (a restului de etil-amină):
5ubstituția cu radicali metil / etlil:
 reduce activitatea atăt pt. receptorii  căt şi ;
 creşte durata de acțiune prin creşterea rezistenței la dezaminarea oxidativă indusă de MAO;
 compuşii sunt ineficienți ca agonişti adrenergici la admin. orală dar prez. activitate crescuta la nivelul SNC.
substituția în poziţia  creşte selectivitatea pt. subtipul 2 (2, 2);
Prin substituție în poziția  se creeaza un al doilea centru de chiralitate, cu consecințe importante asupra activității:
 -metil-norepinefrinei, izomerul eritro (1R, 2S) posedă a activitate semnificativ mai pronunțată pt. recept2 
**Nucleul aromatic
Substituția nucleului aromatic în 3', 4' (structura de pirocatehina) este mai importantă pt. agoniștii 2 decăt pt. cei 1
Îndepărtarea gr. OH fenolice din 4' (fenilefrina) / 3' (sinefrina) crește selectivitatea pt. receptorii 1
Înlocuirea gr. OH fenolice din 3' (seria pirocatehinei) cu un radical hidroxi-metil crește selectivitatea pt. recept2 2 (ex. salbutamol); totodată
comp2 cu această struct. nu sunt metabolizați de către COMT și prin urmare prezintă o biodisponibilitate orală îmbunătățită (a)

(a) (b)
Substituția nucleului arom. în 3', 5' (struct. de rezorcină) crește selectivitatea pt. recept2 2 (IZOPROTERENOLULMETAPROTERENOL, agonist 2 selectiv)
întrucăt restul de rezorcină nu este substrat pt. COMT, agoniștii  care conțin în struct. acest rest, tind a avea o absorbție mai bună și durată
de acț. mai mare comparativ cu congenerii din seria pirocatehinei (b)
**Derivați de imidazolină: compuși cu selectivitate crescută pt. recept2 
prez. un rest de imidazolină legat prin intermed. unei unități X (metilen, amino) de un nudeu aromatic substituit
RELAȚII STRUCTURÃ CHIMICĂ – ACȚIUNE FARMACOLOGICĂ
+Modificarea restului de imidazolină, în general, reduce semnificativ activitatea de agonist, cu excepția aşa-numitelor „imidazoline cu lanț
deschis” (derivați ai clonidinei) care sunt mult mai active;
+Substituția nucleului arom. cu radicali –X2 (ex. Cl2) / alchil cu vol. mic (ex. CH3) creşte activitatea de agonist, îndeosebi la substit. în o / o’
**Aminele alifatice și aliciclice: R2  NH  R2  RELAȚII STRUCTURÃ CHIMICĂ – ACȚIUNE FARMACOLOGICĂ
+Acț. presoare apare la butil-amină și este maximă la hexil-amină, după care scade cu cresterea nr. de atomi de carbon;
+Intensitatea acț. variază cu gradul și locul ramificării catenei alifatice și cu poziția grupării amino;
+Activitate presoare optimă prezintă aminele alifatice în care gruparea amino este legată de atomul de C din pozitia 2;
+Pt. aminele aliciclice, activitatea presoare optimă apare în cazul în care ciclul este separat de atomul de N de o catenă de 2 at. de C:
C ate c ol amin e e n dogen e
E P I N E F R I N A  EPINEFRINUM (DCI, FR X)  Sinonim: Adrenalina
 Sinteză: metoda Stoltz:

Separarea izomerilor  prin met. diastereoizomerilor (tratarea cu ac. dextrotartric  bitartratul de epinefrină - forma dextro, greu solub. în
metanol, cristalizează și poate fi sep. prin filtrare; în sol. rămăne forma levo, ce se poate pune în libertate prin tratare cu Al(OH)3
 Descriere:  Pulbere crist. albă / alb-gălbuie, fără miros, cu gust slab amar (toxic); f. greu solub. în apa;
 La aer + lumină se colorează, suferind un proces de oxidare, cu formare de adrenocrom (de culoare roșie închis), instabil, ce se
poate stabiliza sub formă de semlcarbazonă, cu prop 2 hemostatice.
 Se păstrează la VENENA.
 Prezintă un at. de C asimetric (izomerul leva este de 10-15 ori mai activ decăt amestecul racemic)
 Acț. farmacologică:
 Afinitate pt. receptorii 1 și  (1 și 2):
-vasoconstricție (recept2 1)
-vasodilatație (recept2 2)
-bronhodilatație (recept2 2)
-antagonistul fiziologic al histaminei
-stimulare cardiacă (recept 2 1)
 nu este eficientă la admin. orală dat. absorbțiel reduse şi a
metabolizării rapide sub acțiunea MAO şi COMT
 INDICAȚII TERAPEUTICE:
 șoc anafilactic (medicament de primă alegere)
 criza de astm bronșic
 vasoconstrictor în hemoragii și în congestia nazală
 pt. prelungirea duratei de acț. a anestezicelor locale (efect puternic vasoconstrictor)
 tratam. glaucomului cu unghi deschis, acționănd prin reducerea presiunii intraoculare
 Deoarece la instilare epinefrina produce iritație, s-a încercat obținerea unor derivați mai puțin iritanți:
Complexul epin. cu ac. boric, care prez. un pH neutru / slab alcalin. În lichidul lacrimal epinefrin-boratul disociază formănd epinefrină
Dipivefrin - pro-drug al epin., obț. prin esterificarea celor 2 gr. OH fenolice cu ac. pivalic
iritantă la niv. ocular și are o BD sup. dat. lipofiliei crescute
PF: ADRENALINĂ sol. inj.; XILINĂ CU ADRENALINĂ sol. inj. (+Iidocaină); ANAPEN sol. inj.

N O R E P I N E F R I N A  NOREPINEPHRINI HYDROGENOTARTRAS (FR X)  Sinonim: Noradrenalina, LevarterenoI


 Norepinefrina prezintă un atom de C asimetric (izomerul leva este mai
activ decat izomerul dextro)
6

 Sinteză:

 Tartratul de norepinefrină:  pulbere cristalină albă / aproape albă, inodoră, cu gust amar (toxic)
 la aer și lumină se închide la culoare, dat. unui proces de oxidare, cu formare de noradrenocrom (roșu-violet)
 este solubil în apă, soluția apoasă 2% avănd
un pH cuprins între 3 și 4
 se conservă în recip2 bine închise, ferit
de lumină, la Venena
 Acț. farmacologică:  afinitate pt. recept2 1 - vasoconstricție puternică
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  șoc traumatic
 colaps generat de arsuri, hemoragii, intoxicații
 Norepinefrina este substrat pt. MAO și COMT  inactivă la admin. orală ceea ce impune admin. i.v.
 epistaxis și hemoragii dentare (admi. locală)
PF: NORADRENALINE conc. pt. sol. perfuz.; NORATRINAL sol. inj.; LEVOPHED
DO PA MINA  Acț. farmacologică:
 DOPAMINE HYDROCHLORIDE (DCI)  Afinitate pt. recept2  și  și recept2 dopaminergici (D1-D5)
 la admin. i.v. crește fluxul sanguin renal, la conc care nu produc ef cardiace și nu cresc pres. sanguină.
Creșterea fluxului sang. renal cu creșterea filtrării glomerurale și a excreției de Na este rezultatul acț.
agoniste asupra recept 2 D1
 la doze mai mari, stimul. recept2 1 cardiaci, iar în doză de 10g/kg/min., administrată în perfuzie 
vasoconstricție cu creșterea presiunii sanguine arteriale
 ineficientă la admin. orală, deoar. este metabolizată în mare parte sub acț. MAO și COMT (T1/2 2 min.)
se admin. parenteral (s.c., i.m., i.v.)
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  insuficiență cardiacă congestivă;  infarct de miocard;
 șoc cardiogen;  stări de hipotensiune
 șoc septic;
PF: INTROPIN; DOPAMINE CLORHLDRAT sol. inj.; DOPAMIN SOLVAY-200 conc. sol. perf.
A G ONI $TI -A D RE NE RG ICI
 Agoniști 1-selectivi  acț. vasoconstrictoare generală  creșterea rezistenței vasculare periferice  creșterea tensiunii arteriale
 Indicații terapeutice limitate:  tratam. hTA;  stare de șoc;  ca decongestionante (nazale, oftalmice)
 Agoniști 1/2 adrenergici  Arilalchil-imidazoline -- utilizate ca decongestionante nazale și oftalmice avănd ef2 vasoconstrictoare locale
Agoniști 1-selectivi
FENILEFRI NA  Prototipul agoniștilor 1-selectivi;
 PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE ( DCI)  Este activă la admin. orală, cu o durată de acț. de 2 ori mai mare comparativ cu epinefrina. Durata
 Sinonim: Neo-Synephrine mare de acț. dată de absența struct. de pirocatehină ceea ce o face rezistentă la acț. COMT
 Se metabolizează sub acț. MAO;
 Este relativ netoxică și are o slabă acț. asupra SNC
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  congestia nazală, rinite, rinite purulente și alergice (ca vasoconstrictor);
 sinuzită asociată:
 în rahianestezie pt. prelungirea anesteziei;
 tratam. hipotensiunii severe de natură rnedicamentoasă / din starea de soc
 tratamentul glaucomului cu unghi deschis (efectul midriatic).
PF: ISOPTOFRIN sol oft.; MYDFRIN sol. oft. sterilă; NILEFRIN sol. oft.;
VIBROCIL sol.ext, spray nazal, gel nazal (+dimetindenmaleat); HUMEX DECONGESTIONANT sol. nazală (+cl. de
benzalconiu)

S I N E F R I N A  SYNEPHRINE (DCI)  Sinonim: Oxedrine M E T O X A M I N A  METHOXAMINE HYDROCHLORIDE (DCI)

 Agonist 1 selectiv, cu acț. vasoconstrictoare periferică


 agonist 1-adrenergic cu acț. vasoconstrictoare;  Crește tensiunea arterială fără a avea efect stimulator la nivel
 comparativ cu ADR este mai puțin activă dar are o durată cardiac / efecte excitante asupra SNC;
mai mare de acțiune  INDICAȚII TERAPEUTICE:
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  stările de hipotensiune întălnite în intervențiile chirurgicale
 stări de hipotensiune (sub formă de tartrat, oral); (anestezia gen. / rahianestezia);
 decongestionant oftalmic (solutia 0,5%).  decongestionant nazal (picături sau spray);
PF: PARASYMPATOL; SIMPADREN  tahicardia paroxistică supraventriculară ce nu răspunde la alte
medic. (i.v.)
PF: VASOXYL; VASOXINE
Agoniști 1/2 adrenergici  Arilalchil-imidazoline
 utilizate ca decongestionante nazale și oftalmice avănd efecte vasoconstrictoare locale;
 traversează slab bariera H-E, întrucăt la pH-ul fiziologic exisă în formă ionizată (dat. bazicității imprimate de inelul imidazolinic) TABEL
C L O R H I D A R T D E N A F A Z O L I N A  NAPHAZOLINI HYDROCHLORIDUM (FR X)
 Sinteză:
7

 Descriere: pulbere rnicrocristalină albă, fără miros, cu gust amar, uşor solub. în apă.
 Acț. farmacologică:  vasoconstrictor local putemic, cu durată de acț. și intensitate superioare epinefrinei.
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  rinite;  coriză alergică;  conjunctivită (decongestionant al mucoasei oculare în conc. de 0,5-1%)
PF: NATAZOLIN, RINOGUT, RINOFUG - sol.ext; NAFA-GAL, PROCULIN, NAFCON - sol.oft.; NAPHCON-A sol.oft. (+feniramină); NOSTAMINE sol. (+dorfeniramina)
TE TRI ZOLI NA  TETRYZOLINE HYDROCHLORIDE (DCI)  Sin.: Tetrahidrozolina XILO ME TAZOLI NA  XYLOMETAZOLINE HYDROCHLORIDE (DCI)
 Se ut. și sub formă de nitrat, sulfat, fosfat  Acț. farmacologică:  acț. vasoconstrictoare și decongestionantă
 INDICAȚII TERAPEUTICE: (nazala, oculară) (ef. se instal. după 5-10min și durează pănă la 10h)
 rinite și rinite alergice (pt. adulți și pt. copii)  INDICAȚII TERAPEUTICE:
 afecțiuni și iritatii ale segmentului anterior al globului ocular de  decongestionant nazal sub fo. de sol. 0,1% ( adulți) / 0,05% (copii)
cauza alergică / inflamatoare (decongestionant oftalmic - sol.) - picături pt. nas / spray nazal
PF: DEMETIL, VASOPOS N sol.oft.; SPERSALERG sol.oft. (+antazolin)  decongestionant oftalmic (sol. 0,05%)
ISCHEMOL-A sol.oft. (+maleat de clorfeniramină); PF: OLYNTH spray; RHINIXYL sol. ext.; XYLO AI sol. naz.
VISINE sol.oft. (+cl. de benzalconiu); TYZINE sol.naz.;
OXIM ETAZOLINA  OXYMETAZOLINE HYDROCHLORIDE (DCI)
TRA MA ZOLI NA  TRAMAZOLYNE HYDROCHLORIDE (DCI)
 Acț. farmacologică:  efect vasoconstrictor și decongestionant (se
 INDICAȚII TERAPEUTICE: instal. rapid și durează pănă la 12 ore)
 inflamația mucoasei nazale sau oculare (decongestionant);  INDICAȚII TERAPEUTICE:
 rinite acute și cronice (decongestionant)  decongestionant nazal (sol, picăturl, spray)
PF: MUCONASAL PLUS sol. nazală; RHINOSPRAY; RHINOGUTT  decongestionant al mucoasei oculare (sol.)
+ F EN O XAZOLI NA PF: AFRIN spray; NASIVIN sol. naz.; NAFAZIN, RINOXIN sol. ext.; VICKS
SINEX aerosol nazal
AMINE ALIFATICE
- vasoconstrictor periferic RINOFLUIMUCIL - vasoconstrictor periferic
Tuaminoheptan Propilhexedrina BENZEDREX
- decongestionant nazal RINOFLUIMUCIL-S - decongestionant nazal
Methexamina - decongestionant nazal FORTHANE Ciclopentamina - decongestionant nazal CYCLOSAL; SINOS

Agoniști ,  adrenergici
,

E T I L E F R I N A  ETYLEPHRINE HYDROCHLORIDE (DCI)  Sinonim: Etilnorfenilefrina, M-I-36


 agonist  și  (1 și 2) adrenergic;
 nu este metabolizată sub acț. COMT;
 se indică ca vasoconstrictor general (în hTA din rahianestezie, din intoxicatii,
traumatisme) și local (decongestionant nazal și ocular);
 se admin. oral - preparate retard
PF: THOMASIN cp., sol. buv.; THOMASIN RETARD cp.
Agoniști  adrenergici  Agoniști  - adrenergici neselectivi (izoprenalina)
 Agoniști 2 - adrenergici (orciprenalina, terbutalina, fenoterol, salbutamol, salmeterol etc.)

CLO RH IDRA T DE IZO PRE NA LINA  Sinteză:


 ISOPRENALINI HYDROCH LORIDU M (FR X, DCI)
 Sinonim:
Clorhidrat de
izoproterenol

 Acț. farmacologică:  prototipul agoniştilor -adrenergici, acționănd atăt asupra recept2 1 căt și 2
 Produce: - stimulare cardiacă prin stimularea recept 2 1
- bronhodilatație prin stimularea recept 2 2 din tractul respirator
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  bloc cardiac; stop cardiac
 adjuvant în insuficiență circulatorie scurtă cu presiune venoasă ridicată și în cazurile de debit cardiac diminuat
 astm bronșic (bronhodilatator)
PF: BRONHODILATIN cp.; IZOPRENALIN sol. inj.

Agoniști  adrenergici  2 - adrenomimetice selective la nivel bronhopulmonar și/sau uterin


ORCI PRENALI NA  ORCIPRENALINE (DCI)  2-adrenomimetic selectiv (cu afinitate mai mică pt. recept 2 2 decăt izoproterenolul)
 Sinonim: Metaproterenol  se utilizează sub formă de sulfat  este eficientă la admin. orală
 durată mare de acț. - este rezistentă la metabollzare sub acț. COMT
 după admin. inhalatorie efectul apare după căteva minute și durează căteva ore
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  criza de astm bronsic
 tratam. de fond al astmului bronșic și bronhopneumopatii obstructive
 Admin.: bronhospasmul acut  aerosoli (1-2 pufuri, max 12 pufuri / 24h);
afecțiuni obstructive cronice, reversibile  oral
PF: Alupent aerosoli; Astrnopent aerosoli
8
TERBUTALI NA TERBUTALINE  simpatomimetic direct 2 selectiv cu propr 2 bronhodilatatoare și tocolitice
(DCI)  nu este substrat pt. COMT  este eficientă la admin. orală, parenterală și inhalatorie
 dupa admin. inhalatorie / parenterală acț. se instalează în decurs de 5 minute și durează 3-6h
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  criza de astm bronșic
 tratam. de fond al astmulul bronșic
 bronhopneurnopatii obstructive
 iminenței de avort (sarcină 24-33 săpt) - reduce contractilitatea mușchlului uterin
 Administrare: aerosoli, profilactic la adulti și copii; oral, sub fo. de cpr; s.c., i.m. / i.v. lent (forme severe de bronhospasm)
PF: BRICANYL sol. inh.; BRICANYL TURBOHALER pulb. inhal.
FENO TEROL  OHYHDROBROMIDE (DCI)  agonist 2 adrenergic selectiv cu propr 2 bronhodilatatoare și tocolitice
 după administrare inhalatorie acț. se instalează rapid (2-3 minute) și durează 6-8 ore
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  afecțiuni obstructive reversibile ale căilor respiratorii - aerosolli, 1-2 pufuri
 iminență de avort, naștere prernatură și pt. dirijarea travaliului în cazuri de
hipertonie uterine - perfuzie i.v., pe toată per. contracțiilor, urmată de administrarea orală
PF: BEROTEC-100, 200 aerosol presurizat; DITEC aerosol (+cromoglicat disodic); PARTUSISTEN cp, sol. inj

SALBUTA MOL  SALBUTAMOL (DCI)  Se ut. sub formă de sulfat- Salbutamol sulfate
 Sinonim: Albuterol  agonist 2 adrenergic selectiv cu acțiune bronhodilatatoare și slabe efecte cardiovasculare;
 reduce contractilitatea mușchiului uterin (efect tocolitic)
 după administrare inhalatorie bronhodilatația se produce în decurs de 15 minute și se menține 3-6h
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  ciza de astm bronșic – adulți + copii
 tratam. de fond al astmului bronșic: bronhopneumopatii obstructive
 dacă admin. inhalatorie este ineficientă salbutamolul se poate admin. oral
 iminență de avort
PF: SALBUTAMOL aerosol; VENTOTIN aerosol, sol.inhal.; VENTOLIN ACCUHALER pulb.inhal.;
SALAMOL EASI - BREATHE inhaler aerosol susp. inhal.
COMBIVENT aerosol presurizat (+ipratropium bromide)

SALMETEROL  SALMETEROL (DCI)  se ut. sub formă de 1-hidroxi-2-naftoat - Salmeterol xinafoate;


 agonist cu selectivitate crescută pt. recept 2 2 cu durată mare de acț. (aprox. 12 ore)
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  criza de astm bronșic, tratam. de fond al astmului bronșic
 în bronhopneumopatiile obstructive-aerosoli, 1-2 pufuri
PF: SALMETER aerosol; SEREVENT aerosol;
SERETIDE DISKUS 50/100; 50/250; 50/500 aerosol (salmeterol xinafoate + fluticazonă)

PIRB UTER OL  PIRBUTEROL (DCI)  în terapeutică se ut. sub formă de acetat (administrat sub formă de aerosoli) / diclorhidrat
(administrat oral)
 dupa admin. inhalatorie efectul se instalează în decurs de 10 minute și se menține  5 ore
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  astm bronșic și afecțiuni obstructive cronice
PF: MAXAIR aerosoli; SPIROLAIR

FORMO TE ROL  FORMOTEROL (DCI)  Sinonim: Eformoterol


 Se utilizează sub formă de fumarat (dihidratat)
 efectul bronhodilatator se instalează în 1-2 minute de la inhalare și durează 12h
 INDICAȚII TERAPEUTICE:
 profllaxia și tratam. astmului bronșic în asociere cu glucocorticoizi
 durata mare de acț.  prevenirea crizelor de astm nocturn)-aerosoli adulți + copiii
PF: OXIS TURBUHALER pulb. unidoză de inhalat; SYMBIOCORT TURBUHALER pulb. inhal. (+budesonid)

HEXO PRE NALI NA  HEXOPRENALINE (DCI)  2 adrenomimetic selectiv, cu proprietăți bronhodilatatoare și tocolitice
 INDICAȚII TERAPEUTICE:
 astm bronsic, oral / inhalator;
 naștere prematură, i.v. lent (1-2 minute)
PF: IPRADOL aerosoli, cp., sol. inj.; GYNIPRAL cp., sol. inj.

RE PROTE RO L  REPROTEROL HYDROCHLORIDE (DCI)  Acț. farmacologică:  adrenomimetic selectiv, cu prop 2 bronhodilatatoare
 INDICAȚII TERAPEUTICE:
 astm bronșic, aerosoli / oral / i.v. lent
PF: BRONCHOSPASMIN, BRONCHODIL

2 -adrenomimetice selective la nivel uterin  Acț. farmacologică:  agonist 2 selectlv, cu prop2 tocolitice
 INDICAȚII TERAPEUTICE:
RITO DRINA  RITODRINE HYDROCHLORIDE (DCI)
 iminență de avort, i.v. pănă la depășirea crizei, după care se continuă cu admin. orală
PF: YUTOPAR sol. inj., cp.
9
2 -adrenomimetice selective la nivel periferic și uterin
I S O X U P R I N A  ISOXUPRINE (DCI) B U F E N I N A  BUPHENINE HYDROCHLORIDE, (DCI)

 Acț. farmacologică:  vasodilatator (periferic și cerebral), tocolitic  Acț. farmacologică:  vasodilatator (periferic și cerebral) tocolitic
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  insuf. circulatorie periferică și cerebrală,  INDICAȚII TERAPEUTICE:
 ateroscleroza arterei centrale a retinei (i.m.)  afecțiuni vasculare periferice, insuf. circulatorie cerebrală, oral
 iminență de travaliu prematur, i.v.  iminență de avort
PF: DUVADILAN cp., sol. inj. PF: NYLIDRIN cp.
SIMPATOMIMETICE INDIRECTE (NEUROSIMPATOMIMETICE)  acțion. prin eliberarea noradrenalinei endogene.
 în fcț. de mecanismul intim de acț. asupra metabolismului neuromediatorului, se clasifică în:
NEUROSIMPATOMIMETICE DE TIP AMFETAMINA - pătrund în terminațiile adrenergice și deplasează NA, favorizănd eliber. sa în fanta sinaptică
NEUROSIMPATOMIMETICE DE TIP COCAINÃ - inhlbă recaptarea NA din fanta sinaptilcă determinănd creșterea conc. mediatorului în fantă
 D.pdv structural simpatomimeticele indirecte sunt derivați de feniletilamine
 Protopipul simpatomimeticelor cu acț. indirectă = amfetamina și p-tiramina, compuși cu imp. ef2 asupra SNC (studiate la cap. -
Stimulante ale SNC)
SIMPATOMIMETICE MIXTE  stimularea recept2  și  adrenergici căt și stimularea elib. NA în fanta sinaptică
 derivați de fenil-etil-amina (nucleul aromatic nesubstituit dar păstrează gruparea -hidroxil)
C L O R H I D R A T D E E F E D R I N A  EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM (DCI, FR X)
 Descriere:  Pulbere cristalină albă/ cristale incolore, inodore, cu gust amar (Separanda); ușor solubil în apă
 prezintă 2 at. de C asimetrici  2 perechi de izomeri optici (4 enantiomeri) (izom. levogir este mai activ decăt am. racemic)

 se poate obține prin extracție, sinteză și biosinteză


 Sinteză:
  amestec de efedrină și pseudoefedrină, ce se separă pe baza solubilității diferite în cloroform (clorhidratul de pseudoefedrina este de
aproximativ 50 de ori mai solubll în cloroform)
 din efedrina racemicã, separarea izom. levogir se real. prin metoda diastereoizomerilor (tratarea am. racemic cu ac. dextro-tartric și
separarea sărurilor rezultate pe baza diferenței de solubilitate)

 Biosinteză:  avantajul obținerii directe a izomerului levogir

 Acț. farmacologică:  ,  adrenomimetic neselectiv (1, 2, 1, 2); neurosimpatomimetic


 acțiune pe recept2   acț. vasoconstritoare generală;
 acț. vasoconstrictoare locală  decongestionant nazal  rinite
 acț. rnidriatică
2 2
 acț. pe recept   acț. bronhodilatatoare (recept 2)  trat. astmului
2
 stimulare cardiacă (recept 1)
 acțiune de stimulare a SNC
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  rinite, afecțiuni alergice  hipotenslune cronică și posturală
 astm bronşic  bloc cardiac (sindrom Adams-Stokes);
 midriatic în oftalmologie  supradozare cu inhibitoare ale SNC și narcolepsie
 Mod de administrare: oral / s.c.
PF: EFEDRINA cp., sol. inj.
P S E U D O E F E D R I N A  PSEUDOEPHEDRINE (DCI)  diasteroizomerul (S,S) al efedrinei.
 acț. sirnilară efedrinei dar cu efecte mai reduse asupra tens. arteriale și asupra SNC
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  vasoconstrictor nazal;
 incontinență urinară
 Acț. farmacologică:  derivații peptidici au selectivitate crescută pt. recept2 adrenergici postsinaptici;
 derlvații amidici sunt neselectivi, avănd afinitate pt. recept2 adrenergici presinaptici, dopaminergici și serotoninergici
PF: Pseudoefedrină: PSEUDOEFEDRINE cp., SUDAFED cp.
Pseudoefedrina + ibuprofen: ADVIL dj.; MODAFEN cp.; NUROFEN RÃCEALÃ ŞI GRIPÃ cp.film;
Pseudoefedrina + paracetamol: HUMEX RÃCEALÃ ȘI GRIPÃ cp.;
Pseudoefedrina + paracetamol + clorfeniramin: PARACETAMOL SINUS cp.; RINOALERSIN cp.; RIONOALERSIN FORTE cp.
 Acț. vasoconstrictoare prin mec. -adrenomimetic predominant (ERGOTAMINA, ERGOTOXINA, DIHIDROERGOTAMINA ) / agonist serotoninergic (ERGOTAMINA)
 Acț. vasodilatatoare prin mec. predominant -adrenolitic (DIHIDROERGOTOXINA , NICERGOLINA) / antagonist serotoninergic (METISERGID)
 Acț. ocitocică prin mec. predominant 1 adrenergic, de stimulare a contracțiilor muschiului uterin. Acț. este caract. în principal alcaloizilor amino -alcooli (ERGOMETRINA ,
METILERGOMETRINA , METISERGID - metabolizare la metilergometrina). Efect - mai puternic pe uterul gravid / postpartum
 Acț. asupra SNC: stimulare (centrul vagal); deprimare (centrul respirator)
 Acț. antimigrenoasă, prin acțiune asupra recept2 serotoninergici
 Acț. neuro-endocrină, prin mec. agonist dopaminergic (antiparkinsoniene tip bromocriptină) / inhibarea secreției de prolactină BROMOCRIPTINA, CABERGOLINA
10
SIMPATOLITICE  medicamente capabile să:
diminueze/anuleze parțial/total efectele stimulării fibrelor simpatice postganglionare
diminueze/anuleze efectele activăirii sinapselor neuroefectoare simpatice;
antagonizeze unele efecte ale simpatomimeticelor;
acțion. la niv. sinapselor neuroefectoare simpatice (miocard, mușchi netezi, gl2 exocrine cu excepția glandelor sudoripare)
CLASIFICARE - după mec. de acțiune: 1. Agenți blocanți ai recept2 adrenergici (adrenolitice): -blocante, -blocante, ,-blocante
2. Antiadrenergice (neurosimpatolitice, simpatoplegice), care: ·împledică eliberarea catecolaminelor;
·depletă depozitele de catecolamine;
·inhibă sinteza de catecolamine.
3. agoniști presinaptici 2, tip clonidină, ce stimulează recaptarea NA din fanta slnaptică
ALFA-ADRENOLITICE (ALFA-BLOCANTE)
CLASIFICARE - După structura chimică: DERIVAȚI DE INDOLIL -ETIL-AMINĂ: alcaloizi din ergot, yohimbani, nicergolina, indoramin;
DERIVAȚI DE -HALOGENO -ALCHIL-AMINĂ: fenoxibenzamina, dibenamina;
DERIVAȚI DE IMIDAZOLINĂ: tolazolina, fentolamina;
CHINAZOLINE : prazosin, terazosin, doxazosin, alfuzoxin, bunazosin, trimazosin;
STRUCTURI DIVERSE : uradipil, ketanserina, tamsulosin.
Derivaţi de indolil-etil-aminã  agoniști parțiali sau antagoniști ai recept : , serotoninergici; dopaminergici.
2

ALCALOIZI DIN ERGOT


Din sclerotul ciupercii Clavicep purpurea s-au izolat 12 alcaloizi, grupați în 6 perechi de enantiomeri:
-izomerii levogiri, derivați ai ac. lisergic, sunt activi farmacologic;
-izomerii dextrogiri, derivați ai ac. izolisergic, sunt lipsiți de activitate sau aceasta este redusă.

D.pdv chimic alcaloizii din ergot sunt derivați ai amidei acidului lisergic - ergina:
După natura radicalului R, alcaloizii din ergot, derivații de semisinteză și sinteză se clasifică în:
1..Aminoalcooli (compuși amidici): • greutate moleculară mică; solubili în apă; EX: ergometrina,
metilergometrina, LSD, metisergid
2..Compuși peptidici: • greutate moleculară mare; insolubili în apă
EX: grupul ergotaminei (ergotamina, ergozina) și dihidroergotaminei;
grupul ergotoxinei (ergocriptina, ergocornina, ergocristina)
3..Derivați de lisergol (nicergolina)

RELAȚII STRUCTURÃ CHIMICÃ-ACȚIUNE FARMACOLOGICÃ


***Sub acț. agenților fizici și chimici (temperatura, mediu alcalin)
derivații acidului lisergic  derivați ai acidului izolisergic (inactivi).

***Prin hidrogenarea dublei leg. dintre C9 - C10, din ac. lisergic,


rezultă derivați ai acidului dihidrolisergic, cu activit. -adrenergică
crescută

***Adiția unei molec. de apă la dubla leg. C9 - C10, conduce la


formarea de -lumialcaloizi -Iumialcaloizi, (apare al 3lea at. de C
asimetric)

Derivați amino-alcooli (com puşi a midici)


HIDROG E NOM ALEA T DE ER GOME TRI NA  Descriere:  pulbere cristalină albă / alb-cenuşie, inodoră, gust amar (toxic), puțin
 ERGOMETRINI HYDROGENOMALEAS (FR X, DCI) solubil în apă; se conservă la Venena, ferit de lumină
 Sinonim: Maleat de ergonovină  Acț. farmacologică:  propr2 ocitocice şi hemostatice uterine;
 acț. se instal. imediat (5-15min.- oral; 2-7min.- i.m.) şi dur. 3 h
 INDICAȚII TERAPEUTICE:
 inducerea şi susținerea contracțiilor uterine în timpul travaliului;
 hemoragii postpartum și postabortum;
 avort incomplet, dezlipire manuală de placentă, meno- și metroragii, grăbirea
involuției uterine
 Mod de admin.: i.m. (singur / asoc. cu oxitocina) / i.v. foarte lent (max. 5 doze);
tratam. parenteral poate fi urmat de admin. orală, max. 7 zile
PF: MALEAT DE ERGOMETRINĂ sol. inj.
11
DERIVAȚI AI ERGOMETRINEI
DENUMIRE/DCI ACȚIUNE INDICATII TERAPEUTICE PRODUSE FARMA.
 hemoragii post partum;
METILERGOMETRINA  acțiune ocitocică  hemoragii post abortum; METILERGOMETRINA
METHYLERGOMETRINUM (DCI) / dj., sol. inj., sol. uz
(Metihylergonovine)
(mai intensă şi de mai lungă durată – 4-8 ore)  avort incomplet; intern
 inerția uterină
METISERGID  acțiune ocitocică (se metabolizeazã la metilergometrinã)
METHYSERGIDE (DCI)  agonist/antagonist al receptorilor serotoninergici  migrene SANSERT cp.
(tartrat, dimaleat, hidrogenomaleat) cerebrali;

Compuși peptidici
T A R T R A T D E E R G O T A M I N A  ERGOTAMINI TARTRAS (FR X, DCl)
 Descriere:  cristale incolore / pulbere crist. albă / slab cenuşie, inodoră, gust amar (toxic), puțin solub. în apă;
 se conservă la Venena, în vase bine închise, ferit de lumină
 Acț. farmacologică:  agonist parțial -adrenergic şi serotoninergic  acț. vasoconstrictoare directă, emetică și pcitocică
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  migrene  adm. sublinguală, rectală sau inhalatorie; oral în asociere cu cafeina, care crește absorbția ergotaminei.
 ca ocitocic în metroragii și postpartum
PF: COFEDOL cp. (tartrat de ergotarnină + cafeină)
DIHIDRO ERGO TA MINA  Acț. farmacologică:
 DIHYDROERGOTAMINE (DCI)  aonist-antagonist 1 (funcție de doză)  ef2 vasoconstrictoare și ocitocice  decăt ergotamina
 agonist al recept2 serotoninergici 5-HT1  acț. antimigrenoasă
 INDICAȚII TERAPEUTICE:
 migrene (criză și tratament de fond) (metan-sulfonat)
 profilaxia tromboemboliei venoase.
 sdr. hipotensiv ortostatic: oral, singură sau în comb. cu Etilefrina
PF: CORNHIDRAL sol. int. 2%

E R G O T O X I N A  ERGOTOXINE (DCI)  amestec în părți egale de trei alcaloizi: ergocristina, ergocriptina și ergocornină
 acțiune vasoconstrictoare și ocitocică ut. în tratam. migrenelor și hemoragiilor postpartum
D I H I D R O E R G O T O X I N A  DIHYDROERGOTOXINE (DCI)  Sinonim: Co-dergocrin
 amestec în părți egaIe de alcaloizi hidrogenați (Dihydroergotoxine methensattonete - DCI)  dihidroergocristina, dihidroergocriptina,
dihidroergocornina
 Acț. farmacologică:  hidrogenarea dublei leg. din poziția 9 și 10  scăderea acț. ocitocice și creșterea acțiunii simpatolitice -adrenergice
 efect vasodilatator cerebral, retinian și sistemic;
 ameliorează oxigenarea și metabolismul neuronal.
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  insuflciență circulatorie cerebrală
 accidente cerebrale ischemice acute;
 retinopatii de origine vasculară;
 tulburări circulatorii periferice, unele forme de hipertensiune arterială
 demență senilă (boala Alzheimer, infarct multiplu), cu rezultate modeste.
 Mod de admin.: oral; în demență senilă se indică cel puțin 6 mg/zi, timp de 6 luni
PF: ERGOCEPS sol. int.; CO-DERGOCRIN sol. int. 0,1%; SECATOXIN sol. int.; REDERGIN sol. int.; HYDERGINE sol.

Derivați de lisergol
N I C E R G O L I N A  NICERGOLIN E (DCI)  Acț. farmacologică:  vasodilatator cerebral prin mecanism dublu: -adrenolitic - lisergol și
musculotrop – acidul nicotinic  -- scade rezistența vasculară
-- crește fiuxul arterial
-- inhibă agregarea plachetară
-- crește metabolismul neuronal.
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  insuficiență circulatorie cerebrală și periferică
 migenă;
 demență senilă
 Mod de admin.: oral, înainte de masă; i.m.; perfuzie i.v. în glucoză 5% sau ser fiziologic
PF: SINERGOLIN dj.; NICENURN dj.; SERMION dj., pulb. inj.; NILOGRIN cp.
 esterul lisergolului cu ac. 5-brom-nicotinic
INDORA MIN  Acț. farmacologică:  antagonist selectiv și competitiv 1 scăderea pres. sanguine, avănd
 INDORAMIN HYDROCHLORIDE (DCI) un efect cardiac minim (tahicardie)
 antihistaminic H1;
 antagonist al receptorilor 5-HT;
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  HTA;
 hiperplazia benignă de prostată
 tratamentul migrenei
PF: INDORAMIN cp.
Derivaţi de p-halogeno-alchil-aminã  blocanți ireversibili ai receptorilor -adrenergici
FE NO XIBE NZAMI NA  Acț. farmacologică:  haloalchilamină cu struct. apropiată agenților alchilanți (azot mușter)
 PHENOXYBENZAMINE (DCI)  blochează ireversibil recept2 1 și 2 din mușchii netezi
 INDICAȚII TERAPEUTICE:
 feocromocitom  HTA care poate fi episodică / severă
 majorit. feocromocitoamelor se trat. chirurgical iar fenoxibenzamina se ut. pt. pregătirea
pacienților înainte de intervenția chirurgicală --oral / i.v. diluat în ser fiziologic
 retenția urinară (oral);
 hiperplazia benignă de prostată
PF: DIBENZYLINE cps.
12
Derivaţi de imidazolinã  blochează competitiv și reversibil recept2 -adrenergici

CLORHIO RAT DE TOLA ZO LINA F E N T O L A M I N A  PHENTOLAMINE (DCI)


 TOLAZOLINI HYOROCHLORIDUM (DCI, FR X)   adrenolitic (1 și 2)
  adrenolitic (1 și 2)  INDICAȚII TERAPEUTICE:
 vasodilatație la nivel cutanat, retinian, splahnic, pulmonar  HTA la pacienți cu feocromocitom (diagnostic și tratam. patogenic)
și la nivelul extremităților  prevenirea necrozei tisulare det. de extravazarea unui agonist -adrenergic
 INDICAȚII: afecțiuni vasculare periferice și retiniene - oral  disfuncția erectilă (+papaverină)
PF: TOLAZOLIN cp., sol. inj. PF: REGITINE sol. inj.
D e r i v a ț i d e c h i n a z o l i n ă  antagoniști competitivi adrenergici cu selectivitate crescută pt. recept2 1
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  tratamentul HTA, dilatând atăt arterele căt și venele
 tratamentul hiperplaziei benigne de prostată
 Ef2 adverse: "fenomen al primei doze" -> hipotens. posturală la începutul tratam. (la începutul tratam.  o doză mai mică, seara, la culcare)
RELAȚII STRUCTURÃ CHIMICÃ-ACȚIUNE FARMACOLOGICÃ **gr. amino din poz. 4 este răspunzătoare de afinitatea pt. recept2 1
**radicalul din poziția 2 influențează proprietățile farmacocinetice
P R A Z O S I N  PRAZOSIN (DCI)
 Sinteză:  Descriere:  Clorhidrat de prazosin: pulbere crist.
alba / alb-gălbuie, puțin solub. în apă
 Acț. farmacologică:
 antagonist al recept2 -adrenergici, cu afinitate de
aprox. 1000 ori  pt. recept2 1 comparativ cu recept2
2 (afinitate similară pt. subtipurile 1A, 1B și 1D)
 INDICAȚII TERAPEUTICE:
 HTA (toate formele), fiind preferat la diabetici, gutoși,
cei cu insuf. cardiacă, astm bronșic și aritmii cardiace
 absorbția digestivă este bună, BD este de 50-70%;
 T1/2 3 ore și durată de acțiune de 4-6 ore;
 Admin.: oral, dimineața și seara
PF: MINIPRES cp.

T E R A Z O S I N  TERAZOSIN (DCI) D O X A Z O S I N  DOXAZOSIN (DCI)


 mai solubil în apă (clorhidrat)  biodisponibilitate de 90%;  antagonist 1 înalt selectiv (subtipurile 1A, 1B și 1D)
 acț. se instalează după aproximativ 15 minute și durează 18 - 24 ore  biodisponibilitate similara prazosinului (65%), dar T1/2 și durată de
(se admin. în doză unică pe zi); acț. superioară: T1/2 = 20 ore iar durata de acț. = 36h  doz[ unică
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  HTA și adenomul benign de prostată  INDICAȚII TERAPEUTICE:  HTA și adenomul benign de prostată
PF: HYTRIN cp.; HYTRIN STARTER PACK cp.; TERAZOSIN cp. PF: DOZASIN cp.; CARDURA cp.; CARDURA XL 4, 8 cp.; DOXAZOSIN
AL cp.; KAMIREN cp.; MARUGOL cp.; ZOXON 2, 4 cp.
B U N A Z O S I N  BUNAZOSIN (DCI) A L F U Z O S I N  ALFUZOSIN (DCI)
 antagonist 1 selectiv;  INDICAȚII TERAPEUTICE:  denornul benign de prostată, oral
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  HTA (oral) și glaucom.  adjuvant în retenția acută de urină (sondaj
PF: DETANTOL sol. oft, cp vezical), det. de hipertrofia benignă de prostată
PF: XATRAL cp.; UROXATRAL cp.
Compuși cu s tructuri diverse
T A M S U L O S I N  TAMSULOSIN (DCI)  antagonist al recept2 1 cu selectivitate mai mare pt. subtipurile 1A (prostată) și 1D,
comparativ cu subtipul 1B (rnușchiul neted vascular)
 INDICAȚII TERAPEUTICE: hiperplazia benignă de prostată, avănd ef2 reduse asupra pres. sanguine
 Mod de admin.: oral
PF: FLOMAX cps.; OMNIC cps.

BETA-ADRENOLITICE (BETA-BLOCANTE)  subst2 care acțion. antagonist, competitiv și reversibil pe recept2 -adrenergici

CLASIFICARE
A. Din punct de vedere structural -blocantele aparțin la 2 clase chimice:
+Derivați de aril-etanol-amină (prima generație):
+Derivați de aril-oxi-propanol-amină (a doua generație)-intercalarea unui radical oxi-metilen în struct. derivaților de aril-etanol-amină este favorabilă atăt pt. cresterea
acț. antagoniste căt și pt. scăderea efectelor agoniste.
+Compuși cu structuri diverse (a treia qenerație): NEBIVOLOL.
B. După afinitatea față de receptori, -blocantele pot fi:
+-blocante neselective, care blochează atăt recept2 1 căt și recept2 2: PROPRANOLOL, PENBUTOLOL, OXPRENOLOL, CARTEOLOL, PINDOLOL, TIMOLOL, SOTALOL, LEVOBUNOLOL, TERTATOLOL,
METIPRANOLOL , NADOLOL;
+-blocante cardioselective, cu acț. preponderentă asupra recept2 1 din miocard: ACEBUTOLOL, BISOPROLOL, ATENOLOL, ESMOLOL, BETAXOLOL, METOPROLOL, CELIPROLOL, NEBIVOLOL,
TALINOLOL, PRACTOLOL
C. După alte acțiuni asociate celei  -adrenolitice: +-adrenolitice pure: selective 1 (ATENOLOL), neselective (TIMOLOL, SOTALOL);
+-adrenolitice: LABETALOL, CARVEDILOL;
+simpatomimetice (agoniști parțilali): PINDOLOL;
+tip chinidinic (anestezic local): PROPRANOLOL, BISOPROLOL;
+simpatomimetice și de tip chinidinic: ACEBUTOLOL, ALPRENOLOL, OXPRENOLOL.
 Metode generale de obținere  Derivații de aril-etanol-amină se obţin prin metoda generală Stoltz.
2
 Deriv de aril-oxi-propenol-amină se obţ. prin trat. epiclorhidrinei cu deriv. fenolic dorit în prez. unei baze:
13

 compuşii rezultați conțin un at. de C asimetric; prin sinteză rezultă amestecul racemic;
 izomerii cei mai activi sunt cei levogiri care corespund unei configurații S (-)
RELAȚII STRUCTURÃ CHIMICÃ-ACȚIUNE FARMACOLOGICÃ
**Calitatea de antagonist beta este det. de prezența a 3 elem2 structurale: 1..nucleul aromatic; 2..catenă de p-amino-alcool; 3..amină secundară
**în seria derivaților de aril-etanol-amină, gruparea amino este substit. cu radicalul izopropil; iar pe nucleul aromatic, în poz. para, se afla un
al 2lea substituent, în general o grupare atrăgătoare de electroni (NO2, -NH-SO2-CH3 etc.)
**Introducerea gr. oxi-metilenice între nucleul aromatic (fenil, naftil, heteroaril) și catena de -amino-alcool intensifică activitatea -blocantă
(seria derivaților de aril-oxi-propanol-amină)
nucleul aromatic poate fi substituit în orto, meta, para / poate fi nesubstituit;
substituția nucleului aromatic în orto conferă activitate -blocantă generală, neselectivă, superioară substituției în meta sau para;
substituția nucleului aromatic în para cu grupări acetamido (practolol, acebutol, atenolol), uree disubstituita (celiprolol, taliholol),
eterice (metoprolol, betaxolol, bisoprolol), esterice (esmolol), concomitent cu absența substituentului din meta, conferă selectivitate
pt. recept2  (antagoniști cardioselectivi);
pt. activitate optimă pe recept2 , gr. amino tb. să fie substituită (amină sec.), cei mai favorabili fiind rad2 izopropil și terț-butil
**Izomerii levogiri care corespund unei conflqurații S (-) sunt mai activi decăt cei dextrogiri și decît amestecul racemic.
BETA-ADRENOLITICE NESELECTIVE  Derivați de aril-oxi-propenol-amină
P R O P R A N O L O L  PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM (FR X, DCI)
 Descriere:
 pulbere crist. albă / aproape albă, inodoră, gust slab amar și ușer anesteziant; solub. în alcool și apă
 prezintă un at. de C asimetric, enantiomerul S fiind mai activ decat enantiomerul R; în terapeutică
se ut. amestecul racemic

 Sinteză:

 Acț. farmacologică:  prototipul beta-blocantelor (afinitate egală pt. recept2 1 și 2);


 acț. de tip chinidinic (stabilizarea membranei fibrei miocardice)  efectul deprimant cardiac și antiaritmic
 nu prezintă activitate simpatomimetică intrinsecă; nu blochează recept2 
2
 Prop farmacocinetice:  lipofilie ridicată  absorbție digestivă crescută (90%);
 biodisponibilitate redusă (metabolizat intens la primul pasaj hepatic);
 latență de 1-4 ore;
 T1/2 = 3-4 ore după prima doză  4-6 ore după tratament îndelungat
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  angină pectorală, oral  HTA (+hidralazină), oral  glaucom cronic, sol. oftalmică 1%
PF: PROPRANOLOL cp., sol. inj., sol. oftalmică 1%; N-PROPRANOLOL cp.; INDERAL cp., sol. inj.;
DISTONOCALM cp. (+amital sodic, alcaloizi din rădăcină de Atropa belladona, alcaloizi din Secale cornutum)
CALMOGEN cps. (propranolol clorhidrat + hidroxizin clorhidrat, alcaloizi totali din răd. de Atropa belladona, sulfat de atropina, dihidroergotoxin metansulfonat)
T I M O L O L  TIMOLOL (DCI)  Sinteză:

 Acț. farmacologică:
 reduce pres. intraoculară (dupa 20 min.), efect max. la 1-2 ore,
durata de acț. de pănă la 24 ore;
 scade presiunea intraoculară și în afara glaucomului;
 nu modifică diam. pupilei și acomodarea (deoseb. de pilocarpină și efedri.)
 INDICAȚII TERAPEUTICE:
 glaucom cu unghi deschis
 profilaxia migrenei, angină pectorală, terapia după inf. miocardic
PF: TIMOROM, TIMO-GAL, TIMOLOL MALEAT, TIMOPTIC, ARUTIMOL sol.oft.
NYOLOL gel oft. 0,1%; BLOCADREN cp

ALTE BETA-BLOCANTE NON-SELECTIVE


A). Cu structură aril-oxi-propanol-amină
DENUMIRE/DCI ACȚIUNE INDICATII TERAPEUTICE PRODUSE FARMA.
 tulburări de ritm cardiac;
 angină pectorală; TRIMEPRAMOL cp.
METIPRANOLOL  antagonist 1, 2 neselectiv
 HTA; OPTIPRANOLOL sol.oft.
 glaucom cu unghi deschis;
 antagonist 1, 2 neselectiv  angină pectorală (tratam. îndelungat)
PENBUTOLOL LEVATOL cp.
 activitate simpatomimetică intrinsecă  HTA;
 antagonist 1, 2 neselectiv  HTA
NADOLOL  BD de 35%; t1/2 aprox. 20 ore  adm. în doză unică  angină pectorală; CORGARD cp.
 acțiune de lungă durată  profilaxia migrenelor;
LEVOBUNOLOL  antagonist 1, 2 neselectiv  glaucom cu unghi deschis; BETAGAN sol.oft.
 antagonist 1, 2 neselectiv  HTA
TERTATOL EVATEN cp.
 absorbție orală 85%  aritmii cardiace
 glaucom cu unghi deschis;
CARTEOL  antagonist 1, 2 neselectiv  HTA (+diuretic); CARTEOL sol.oft., cp
 angină pectorală (tratam. îndelungat);
14
B). Cu structură aril-etanol-amină
DENUMIRE/DCI ACȚIUNE INDICATII TERAPEUTICE PRODUSE FARMA.
 antagonist 1, 2 neselectiv;
 blocant al canalelor de K+;  HTA;
SOTALOL AL cp.
 întărzie repolarizarea ventriculară;  angor;
SOTALOL DAROB cp.
 absorbție digestivă completă;  terapia post- infarct;
SOTAGAMMA cp.
 conc. plasmatică maximă la 2-3 ore;  aritmii (antiaritmic clasa a III-a)
 t1/2 de 10-15 ore.
ADRENOLITICE 1-SELECTIVE (BETA-BLOCANTE CARIOSELECTIVE)
au afinitate mai mare pt. recept2 1 cardiaci față de recept2 2 din alte țesuturi;
cardioselectivitatea = f. evidentă la doze relativ  și dispare la doze  necesare uneori în tratam. HTA, cănd pot să apară și ef2 de blocare a recept2 2

»Derivați de aril-oxi-propanol-amină
A T E N O L O L  ATENOLOL (DCI)  Acț. farmacologică:  1-adrenolitic selectiv, fără activitate simpatomimetică intrinsecă;
 foarte hidrofil și traversează bariera H-E în proporție mică;
 absorbție digestivă incompletă (50%), t 1/2 = mediu (5-9 ore), latența = 1-4 h
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  HTA, migrenă (tratam. profilactic)
 angină pectorală
 aritmii cardiace, i.v.
 infarct de miocard (în primele 12h): 2,5mg, i.v., urmată la 15min. de 50mg oral
PF: ATENOLOL cp.; ATENOCOR cp.; EPHITENSIN cp.; BLOCOTENOL cp.; ATENOSAN cp.; VASCOTEN cp.

ALTE BLOCANTE 1-SELECTIVE


DENUMIRE/DCI ACȚIUNE INDICATII TERAPEUTICE PRODUSE FARMA.
BETAPROL cp.
 HTA METOPROLOL cp.,
 antagonist 1, înalt neselectiv sol.inj
 angină pectorală (profilaxia crizelor) METOVIM cp.
METOPROLOL  absorbție aproape completă (85%)
 aritmii cardiace BETALOC sol.inj
 BD redusă (40%)
 infarct acut de miocard BETALOC ZOC cp.
BLOXAN, EGILOC cp.
 antag. 1 selectiv cu slabă activit. simpatomimetică intrinsecă
 HTA
 acțiune tip chinidinic ACEBUTOLOL cps.
ACEBUTOLOL  angină pectorală
 t1/2: 3-4 ore SPECTRAL cp.
 aritmii cardiace
 metabolizare hepatică la diacetolol (metabolit activ): t½: 8-12h
 antagonist 1 selectiv cu acțiune de f. scurtã duratã (t1/2 = 8-
ESMOLOL  aritmia supraventriculară, perf. i.v. BREVIBLOC sol.inj
9 min.)
 antagonist 1 înalt selectiv  glaucom cu unghi deschis BETAXOLOL sol.oft.
BETAXOLOL  t1/2=15-20 ore (cea mai mare durată de acțiune)  HTA BETAXOLOL S sol.oft.
 biodisponibilitate bună, 80-90%  angină pectorală (profilaxia crizelor) LOKREN cp.
 antagonist 1 selectiv (fumarat)  HTA CONCOR – 5-10 cp.
BISOPROLOL  absorbție digestivă de aprox. 90%; t1/2: 10-12 ore  angină pectorală BISOBLOCK cp.
 metabolizare în proporție de 50%  insuficiență cardiacă BISOGAMMA cp.film.
 HTA CELECTOL cp.
CELIPROLOL  antagonist 1 selectiv (clorhidrat)
 angină pectorală CELIPRES cp.
 HTA
 cardiopatie ischemică
TALINOLOL  antagonist 1 selectiv CORDANUM dj.
 tahiaritmii
 infarct de miocard, oral
» C omp uși c u st ruc t uri di verse
N E B I V O L O L  NEBIVOLOL (DCI)  Acț. farmacologică:
 mecanism dublu de acțiune: --blocarea selectivă a recept 2 1 cardiaci;
--modularea eliberării oxidului nitric (NO)
 acț. de lungă durată;
 se metabolizează hepatic la hidroxi-metaboliți activi;
 T1/2 este de 10 ore pt. nebivolol și de 24 de ore pt. hidroxi-metaboliți
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  HTA esențială, în special la pac2 care au și angină pectorală, oral.
PF: NEBILE cp.
BETA-BLOCANTE CU ACȚIUNE ASOCIATĂ ALFA-ADRENOLITICĂ
CAR VE DILOL  Acț. farmacologică:
 CAVEDILOL (DCI) antagonist competitiv la nivelul receptorilor 1, 2 și 1

enantiomerul S prezintă doar activitate beta-blocantă;

acț. antioxidantă, ef. antiproliferativ asupra CE2 muș. neted vascular

efect neuroprotector și protector cardiovascular;

blocant al canalelor de calciu (doze mari);

 PROP2 FARMACOLOGICE: BD de 25-35%; metabolizare hepatică; T1/2 =7-10 ore
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  HTA;
 cardiopatie ischemică;
 insuficiență cardiacă congestivă
 admin.: oral
PF: DILATRED cp.; COREG cp.
L A B E T A L O L  LABETALOL (DCI)  PF: TRANDATE dj. 100 mg, 200 mg, 400 mg;

NEUROSIMPATOLITICE  simpatolitice indirecte, antiadrenergice, simpatoplegice, blocante neuronale simpatice, action. prin mec.
indirect, influențănd negativ metabolismul neuromediatorilor (A, NA).
După mecanismul de acț. neurosimpatoliticele se clasifică în:
2
*subst care depletă depozitele de catecolamine (A, NA): GUANETIDINA, RESERPINA
*subst2 care inhibă biosinteza de catecolarnine (falși mediatori chimici): METILDOPA
*subst2 care inhibă eliberarea de NA din depozitele granulate: BRETILIUM
15
M E T I L D O P A  METHYLDOPA (DCI)  Sinteză:
 PROP2 FARMACOLOGICE:
*traversează bariera H-E  -metildopamină  -metil-NA
(fals mediator chimic)  stimulează recept2 presinaptici 2
adrenergici centrali  efect simpatolitic central  se reduc
depozitele de noradrenalină
 INDICAȚII TERAPEUTICE:
 HTA, forme medii și severe, oral
PF: ALDOMET cp.; DOPEGYT cp.

SIMPATOLITICE AGONIŞTI PRESINAPTICI ALFA -2 ŞI/SAU IMIDAZOLINICI I1


2
Acț. antihipertensivă prin: +stimularea recept adrenergici 2 presinaptici centrali și periferici, responsabili de favorizarea recaptării și
inhibării NA în fanta sinaptică: CLONIDINA, GUANFACINA, GUANABENZ
+activarea recept2 imidazolinici centrali: MOXONIDINA, RILMENIDINA
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  HTA- forme ușoare și moderate;
 scăderea presiunii intraoculare.
CLO NI DINA  modifică tensiunea arterială și ritmul cardiac:
 CLONIDINUM (DCI, FR X) -adm. în perfuzie produce vasoconstricție (crește TA) (agonist 2-selectiv) (activarea recept 2
2 din mușchiul neted vascular);
-vasoconstrictia este urmată de un răspuns hipotensiv prelungit (activarea recept 2 2 cerebrali 
scăderea fluxului de impulsuri la nivel central în SNV simpatic);
 t1/2 este de 12 ore;
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  HTA esențială;
 hipertensiune secundară;
PF:  sindrom de abstinență la alcoolici și toxicomani (opiacee);
CLONIDINA cp.;  profilaxia migrenelor;
HAEMITON cp.  menopauză (bufeuri).

RELAȚII STRUCTURĂ CHIMICĂ- ACȚIUNE FARMACOLOGICĂ


**capacitatea clonidinei și analogilor săi de a exercita un ef. antihipertensiv dep. de capacitatea de a pătrunde în SNC;
**la pH fiziologic clonidina exista în forma neionizata, forma ce traverseaza bariera H-E;
**substituția nucleului aromatic infl. lipofilia și capacit. de a traversa bariera H-E dar nu are nicio influență asupra afinitatății pt. recept2 2;
**lipofilia și deci activit. comp2 dep. de natura rad2 din poz2 2, 6 (halogen / rad2 alchil cu volum mic); cea mai favorabilă infl. o exercită Cl
M O X O N I D I N A  MOXONIDINE (DCI) R I L M E N I D I N A  RILMENIDINE (DCI)

 HTA esențială, ușoară și mcderată; PF: TENAXUM cp.


 HTA esențială; PF: CYNT cp. film.; PHYSIOTENS cp. film.
I SUBSTANfE FARMACEUTICE CU ACȚ. în DOMENIUL COLINERGIC  medicam2 care modifică controlul vegetativ al structurilor efectoare (mușchi
netezi, miocard, glande), acționănd la niv. sinapselor colinergice neuroefectoare / ganglionare.
 După sensul acțiunii deosebim:
*PARASIMPATOMIMETICE : parasimpatomimetice directe (colinergice, acetilcolinomimetice, agoniști ai recept2 muscarinici): *colina și derivați;
*alcaloizi colinergici și derivați
parasimpatomimetice indirecte (anticolinesterazice, inhibitori ai colinesterazei):
 anticolinesterazice reversibile: ușor reversibile (EDROFONIU ) + moderat reversibile (comp2 cu struct. de carbamat)
 anticolinesterazice ireversibile spontan / greu reversibile (comp2 organo-fosforici)
*PARASIMPATOLITICE (colinolitice, anticolinergice, spasmolitice);
*MEDICAMENTE CU ACȚ. ASUPRA GANGLIONILOR VEGETATIVI;
*MEDICAMENTE CURARIZANTE.

PARASIMPATOMOMETICE DIRECTE
C O L I N A  CHOLINE (DCI)  Descriere:
 Sinteză:  Colina bază: lichid siropos, incolor, f. higroscopic, sobub. în apă
 Sărurile colinei (clorură, glicerofosfat, fosfat etc.): subst 2 solide,
cristaline, solubile în apă și alcool
 Acț. farmacologică:
 considerată un factor vitaminic din complexul B;
 intră în structura lecitinelor, a fosfolipidelor membranare;
 facilitează transportul lipidelor în organism și impiedică acumularea
lor în ficat și la nivel cardiac (acț. lipotropă);
 protejează ficatul de acț. hepatotoxică a diferitelor subst 2 (CCl4)
 intervine în sinteza metioninei și a acetilcolinei (donatoare de grupe
 INDICAȚII TERAPEUTICE: metil) rol deosebit în functiile sistemului nervos
 dorura de colină  spasme vasculare și retiniene;
reduce tensiunea arterials prin vascdilatatie periferica.
 glicerofosfatul de colină (colina alfoscerat)  tratam. bolii Alzheimer;
 demenețe de natură vasculară;
 favorizează refacerea fosfolipidelor din membranele neuronale.
 fosfatidil celina (Iecitina)  stări de surmenaj intelectual și fizic;
 convalescență, nevroze, ateroscleroză, malnutritie;
 în hepatită cronică și steatoză hepatică, pt. efectul lipotrop și stimulator al funcției antitoxice a ficatului (în
asociere cu metionina, vitamine și alte subst2)
PF: LIPOVITAN dj. (colină+metionină+inositol+vit.B1+vit.B2+vit.B6+pantenol+nicotinamidă+vit.B12; GLIATILIN; LECITINĂ cps.
METAPAR FORTE cp. film. (celina+metionina+vit. B1 + vit. B2 + vit. B6 + vit. B12 + vit. E + acid nicotinic+pantotenat de calciu
Esteri ai colinei: acetilesteri (ACETILCOLINA, METACOLINA) + carbamoil esteri (CARBACOL, BETANECOL)
16
C L O R U R A D E A C E T I L C O L I N A  ACETHYLCHOLINE CHLORIDE (DCI)

 Acț. farmacologică:  vasodilatație periferică şi hipotensiune pronunțată, dar de scurtă durată


 efect inotrop negativ, creşte peristaltismul intestinal și stimulează secreția glandelor exocrine
 bronhoconstricție şi mioză
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  utilizarea acetilcolinei exogene este limitată de hidroliza extrem de rapidă sub acț. COLINESTERAZEI (nu se ut. sistemic)
 se ut. exclusiv local, pt. acț. miotică, în oftalmologie
PF: MIOCHOL E pulb. liof.
RELAȚII STRUCTURĂ CHIMICĂ - ACȚIUNE FARMACOLOGICĂ
 Regiunea cationică: prezintă importanță atat prin caracterul bazic (imprimat de at. de N cuaternar) cat și prin dimensiune:
acț. vasodilatatoare  prin înlocuirea CH3 de la at. de N cu H sau etil; efectul este mai puțin pregnant dacă se înloc. at. de N cu S, P, As.
 Catena care leagă O grupării ester de regiunea cationică tb. să aibă o lungime optimă (2 at. C; 0,5 mm) (muscarina și pilocarpina, agoniști
specifici ai recept2 muscarinici);
 Catena care se leagă de regiunea cationică, tb. să fie form. din cel mult 5 at. C,
legați prin leg2 simple și poate conține gr. ester, gr. ceto / poate fi o cat. alifatică
2
ramificarea lanțului pentaatomic a compușilor esterici, prin introd. de rad CH3, în
poz. beta (metacolina), conduce la  duratei de acț.  impiedicare sterică cu
protejarea gr. ester și creșterea selectivității pt. recept2 muscarinici
 Înlocuirea radicalului acetil cu carbamil conduce la  stabilității și duratei de acț.
Aceste caracteristici se intensifică dacă introducerea rad. carbamil se suprapune peste introducerea unui rad. metil în poz. beta (betanecol)
 Esterificarea cofinei cu acizi anorganici (acid fosforic, acid nitric) nu conduce la compuși cu acț. parasimpatomimetică deosebită

C L O R U R A D E M E T A C O L I N A  METHACHOLINE CHLORIDE (DCI)


 Acț. farmacologică:  mai rezistentă la acț. acetilcolinesterazei  prelungirea duratei de acț.
 contracția mușchilor netezi (tub digestiv, bronhii, ochi);
 stimularea secrețiilor glandelor exocrine (glande sudoripare, salivare, bronșice, gastrice)
 vasodilatație cu hipotensiune, coronarodilatație și efect inotrop negativ.
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  HTA și tahicardia paroxistică supraventriculară;
 glaucom;
 intoxicații cu Atropa belladona;
 provocarea bronhoconstricției în scop de diagnostic
C L O R U R A D E B E T A N E C O L  BETHANECHOL CHLORIDE (DCI)  durata de acț. mai mare comparativ cu metacolina (inactivată mai greu sub
acț. ACETILCOLINESTERAZEI )
 se indică în combaterea atoniei gastrice, a distensiei abdominale și a
retenției urinare postoperatorii și postpartum

ALCALOIZI COLINERGICI și DERIVAȚI  alcaloizi naturali: muscarina, pilocarpina, arecolina;


 analogi sintetici: furtretoniu, furmetid (muscarina); xanomelina (arecolina), oxotremorina
M U S C A R I N A  MUSCARINE (DCI)  reprezentantul agoniștilor muscarinici (primul parasimpatomirnetic studiat)  importanță farmacologică experimentală;
 nu poate fi ut. în terapeutică dat. toxicității crescute
 pt. reducerea toxicității  analogi sintetici: Furtretoniu și Furmetid, cu aplicații în retenția urinară

A R E C O L I N A  ARECOLINE (DCI) alcaloid extras din semintele palmierului Areca catechu, familia Palmaceae;
agonist pe recept2 muscarinici și nicotinici;
toxicitate crescută  se ut. în medicina veterinară (antihelmintic);
recent a fost experimentată în boala Alzheimer;
dezavantaje - eficacitate redusă, lipsa selectivității de acțiune, stabilitate redusă (gruparea ester)
 derivați ai arecolinei cu proprietăți farmacologice îmbunătățite: Xanomelina
X A N O M E L I N A  XANOMELINE (DCI)
 agonist selectiv pe recept 2 muscarinici M1
 experimentată în boala Alzheimer  îmbunătățeste modificările comportamentale (reduce
halucinațiile, stările de agitație și deziluzie)  efecte antipsihotice;
 la nivel gastro-intestinal inhibă motilitatea intestinului subțire și a colonului

P I L O C A R P I N A  PILOCARPINE (DCI)  alcaloid izolat din specii de Pilocarpus  Sinteză:


 Descriere:  masă văscoasă, ce cristalizează cu dificultate  în terapeutică se ut. sub formă de săruri;
 FR X oficializează clorhidratul și nitratul de pilocarpină
 Acț. farmacologică:  puternic agonist muscarinic și mai slab nicotinic;
 produce hipersecreția glandelor exocrine; secreția salivară crește cu 150 ml/h iar secreția sudorală ajunge la 1-3l;
 la niv. ochiului det. rnioză, spasm de acomodație cu  convergenței cristalinului și fixarea vederii pt. aproape (falsa
miopie) și  presiunea intraoculară
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  glaucom cronic/acut congestiv, cu unghi deschis și alte afecț2 însoțite de hipertens. intraoculară cronică: sol. oftalmică
 xerostomia (uscăciunea cavității bucale), datorate hiposecreției salivate / chiar absenței acesteia
 antitot în intoxicația acută cu atropină / alte subst2 parasirnpatolitice - i.v.
PF: PILOCARPIN sol. oft.; UNGUENT CU PILOCARPINĂ ung. oft.; APICARPIN sol. oft. 2%, 4%; PILOCARPINĂ sol. 1%0; PILOGEL gel oft.
OXO TREM ORI NA  OXOTREMORINE (DCI)  Acț. farmacologică:
 agonist rnuscarinic cu selectivitate crescută pt. recept2 neuronali (M1);
 experimentată în bo. Alzheimer a crescut nivelul Ach din creier cu peste 40% (la șobolan) 
eficiența nivelului crescut de acetilcolină în tratam. bolii Alzheimer (îmbunătățirea memoriei afectate)
17
PARASIMPATOMOMETICE INDIRECTE  inhibă colinesteraza (enzima implicată în hidroliza acetilcolinei):
acumularea acetilcolinei endogeneefecte colinergice parasimpatomimerice, excitoganglionare, de stimul. musculat. striate și uneori ef2 centrale
2 2
potențarea ef acetilcolinei şi ale altor subst care în mod normal sunt hidrolizate de colinesterază, de stimulare a nervilor parasimpatici;
efecte paralizante la nivelul sinapselor colinergice prin acumulare excesivă de acetilcolină
CLASIFICARE: 1..ANTICOLINESTERAZICE REVERSIBILE : • uşor reversibile (EDROFONIU );
• moderat reversibile (struct. de carbamat): FIZOSTIGMINA, BROMURA DE NEOSTIGMINA , BR. DE DEMECARIU , BR. DE PIRIDOSTIGMINA , TACRIN, BR.
DE DISTIGMIN , RIVASTIGMINA , DONEZEPIL, CLORURA DE AMBENONIU , METRIFONAT , GALANTAMINA
2..ANTICOLINESTERAZICE IREVERSIBILE SPONTAN SAU GREU REVERSIBILE (compuşi organo-fosforici): ISOFLUORFAT , ECOTIOFAT ;
3..REACTIVATORI DE COLINESTERAZĂ: ISONITROZIN, PRALIDOXIMA, TRIMEDOXIM, CLORURA DE OBIDOXIMA

1..A N T I C O L I N E S T E R A Z I C E R E V E R S I B I L E
B R O M U R A D E N E O S T I G M I N Ă  NEOSTIGMINI BROMIDUM (FRX)  Acț. farmacologică:
 Sinteză:  stimularea musculat. netede gastro-intestinale și vezicale (acț. muscarinică)
 stimularea musculaturii striate (acțiune nicotinică)
 INDICAȚII TERAPEUTICE:
 hipotonia sau atonia gastro-intestinală și vezicală postoperatorie;
 distensia abdominală;
 constipația provocată de morfină / codeină;
 glaucom (sol. oft. 3%, ung. oft. 1%);
 Descriere:  pulbere cristalină albă, fără miros, cu gust amar  diagnostic + tratam. miasteniei gravis - reface funcționalitatea musculat. striate
(toxic), higroscopică, f. uşor solubilă în apă; VENENA  antidot în intoxicația cu antidepolarizante de tip tubocurarină/galamina
PF: MIOSTIN sol. inj., cp.
B R O M U R A D E P I R I D O S T I G M I N Ă  PYRIDOSTIGMINE BROMIDE DCI Acț. farmacologică:
 acțiune asemănătoare neostigminei dar de 5 ori mai puțin toxică.
INDICAȚII TERAPEUTICE:
 atonia intestinală: 60-120 mg/zi;
 atonia vezicală postoperatorie 60-240 mg/ zi;
 Sinteză:  miastenia gravis: 120-900 mg/zi;
 tahicardia paroxistică
PF: DOSTIRAV cp.; KALIMIN dj.; KALIMIN FORTE sol. inj.; MESTINON dj.

C L O R U R A D E A M B E N O N I U  AMBENONIUM CHLORIDE (DCI) INDICAȚII TERAPEUTICE:


 miastenia gravis la pac2 care nu răspund terapiei cu neostigrnină / piridostigmină
 atonia intestinală
AVANTAJ: acțiune de mai lungă durată și toxicitate redusă
se admin. oral, de 3-4 ori/ zi.
PF: MYTELASE cp.
TACRIN  inhibitor reversibil și neselectiv al colinesterazei de la niv. central și periferic
 TACRINE HYDROCHLORIDE (DCI)  a fost introdus în terapeutică pt. tratam. bolii Alzheimer în 1993 (SUA);
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  bo. Alzheimer (forme uşoare și medii): oral, min. 4 săpt2
PF: COGNEX cps
D O N E Z E P I L  DONEZEPIL HYDROCHLORIDE (DCI) inhibitor reversibil și selectiv de acetilcolinesterază, în spec, a celei cerebrale
T1/2 mare (aproximativ 70 ore)  admin. în doza unică
INDICAȚII TERAPEUTICE:  boala Alzheimer (forme uşoare și medii): oral (o luna)
PF: ARICEPT cp. film.

R I V A S T I G M I N A  RIV ASTIGMINE HYDROGENTARTRATE (DCI) inhibitor reversibil de colinesterază, cu selectivitate cerebrală;


introdusă în terapeutică în aprile 2000 (Exelon, firma Novartis);
INDICAȚII TERAPEUTICE: tratam. simptomatic al bo. Alzheimer (forme uşoare+medii)
PF: EXELON cps., sol. orală

2..ANTICOLINESTERAZICE IREVERSIBILE SPONTAN / GREU REVERSIBILE


 compuşi organofosforici, care se fixează de centrul activ al enzimei, pe care îl blochează practic ireversibil.
R1= radical alchil, alcooxi; R2= radical alchil, alcooxi, dialchil-amino;
X= P-, CN-, aril-fosfat, pirofosfat, etc.
 compuşi extrem de toxici  inhibarea ireversibilă a colinesterazei, uşurința cu care traversează BHEă şi durata de acț. extrem de lungă;
 acetilcolinesteraza se reface în decurs de căteva săptămăni şi chiar luni: 10-20 zile, în ser; 50zile în creier; 120 zile, în hematii;
 acțiunea devine reversibilă în prezența reactivatorilor de colinesterază utilizați ca antidot, în supradozare și intoxicații;
 Utilizări: insecticide sau pesticide (parationul, malationul, etion, diazinon, aldicarb, miticid, fosalon);
2
subst toxice de luptă ("agenți nervoşi"): Seria G (tabunul, sarinul, somanul și ciclosarinul);
Seria V (Nato) VE, VG,~VM, VX (de 10 ori mai toxici);
utilizare terapeutică extrem de limitată  glaucom cronic simplu, rezistent la alte antiglaucomatoase (reduc pres. intraoculară)
(AVANTAJ: acțiune intensă și de lungă durată)
3..REACTIVATORI DE COLINESTERAZĂ
 complexul compus oraganofosforic - acetilcolinesterază poate fi descompus sub acț. unor agenți
nucleofili (cu struct. de oximă), care intră în competiție cu enzima pt compusul organofosforic.
 După struct. chimică oximele cu funcție de reactivator de colinesterază se clasifică în:
 OXO- OXIME (cele mai puțin reactive): izonitrozin;
 MONOPIRIDINALDOXIME CUATERNARE: pralidoxima
 BISPIRIDINALDOXIME CUATERNARE (cele mai reactive): obidoxima.

C L O R U R A D E O B I D O X I M Ă  OBIDOXIME CHLORIDE (DCI)


 Sinteză: PF: TOXOGONIN sol. inj.  INDICAȚII TERAPEUTICE:  intoxicații cu derivați
organofosforici: insecticide, gaze de luptă (asoc. cu
atropina); se admin. 0,25 mg i.v. la 5 min. după
atropinizare; se repetă la 1-2 ore pănă cănd se obs.
ameliorarea stării intoxicatului.
18
PARASIMPATOLITICE  Parasimpatoliticele (colinolitice, antiacetilcolinice, antimuscarinice, spasmolitice, vagolitice, anticolinergice periferice) = subst2 care
antagonizează ef2 muscarinice ale acetilcolinei şi parasimpatomimeticelor, prin blocarea recept 2 muscarinici din sinapsele neuroefectoare parasimpatice (de la niv. glandelor
exocrine, miocardului şi muşchilor netezi)
CLASIFICARE:  După origine: PARASIMPATOLITICE NATURALE (ATROPINA, SCOPOLAMINA) + DERIVAȚI DE SEMISINTEZĂ ȘI SINTEZĂ AI ALCALOIZILOR NATURALI;
 După acțiunea terapeutică:
*MIDRIATICE: ATROPINA, HOMATROPINA, TROPICAMIDA , CICLOPENTOLAT
*ANTISPASTICE DIGESTIVE: ATROPINA, BUTILSCOPOLAMINA , METANTELINA, PROPANTELINA, OXIFENONIU , OXIFENCICLIMINA, FENPIPRAMIDA , OTILONIUM
*ANTISPASTICE URINARE: EMEPRONIUM, OXIBUTININ, PROPIVERIN, TOLTERODIN
*HIPOSECRETOARE GASTRICE: PIRENZEPINA , TELENZEPINA
*ANTIASTMATICE BRONHODILATATOARE: IPRATROPIUM, OXITROPIUM, TIOTROPIURN
*PARASIMPATOLITICE UTILIZATE ÎN ȚIREANESTESIE: ATROPINA, SCOPOLAMINA
*SPASMOLITICELE MUSCULOTROPE (miotrope), DE TIP PAPAVERINIC - relaxează musculat. netedă, în spec. cănd este contractată, acționănd direct pe fibra musculară
PARASIMPATOLITICE NATURALE
A T R O P I N A  ATROPINI SULFAS (FRX, DCI) esterul acidului tropic cu tropina sau tropanolul

 Sinteză:

Tropanolul

Acidul tropic

 Descriere:  cristale incolore / pulbere cristalină albă, fără miros, cu gust amar (toxic);
 în atmosferă pierde apa de cristalizare, la 140°C devine anhidră; se păstrează în vase bine închide, ferit de lumină, la VENENA
 este foarte uşor solubil în apă;  FR X prevede doze maxime: 2 mg pt. o dată și 4 mg pt. 24 de ore
 Acț. farmacologică:  anticolinergic atăt cu acțiune centrală căt și periferică  scade tonusul, peristaltismul și secreția digestivă;
 întărzie golirea stomacului şi tranzitul intestinal  este bronhodilatator (acț. slabă în criza de astm bronşic)
 reduce secreția bronşică şi stimuleaza respirația  relaxează vezica urinară
 provoaca midriază, cicloplegie şi creşte tens. intraoculară  stimulează apoi deprimă SNC (la doze mari)
 INDICAȚII TERAPEUTICE:
 midriatic în oftalmologie, în uveite anterioare (irite și iridociclite), examenul fundului de ochi;
 antispastic, în spasme şi colici gastro-intestinale, biliare, renouretrale (asociată cu analgezice);
 stimulent cardiac;
 medicație preoperatorie, în preanestezie (pt. inhibarea hipersecreției bronşice produsa de unele anestezice generale, bradicardiei și hTA asociate
cu stimularea vagală excesivă din timpul operației);
 anticolinergic central în boala Parkinson;
 antidot în intoxicația cu pilocarpina și anticolinesterazice;
 tratamentul raului de mare și de înalțime, asociat cu antihistaminice H1.
PF: ATROPINĂ SULFURICĂ sol. inj.; APITROPIN sol. oft. 1%; MORFINĂ - ATROPINĂ sol. inj, (morfină clorhidrat + atropină sulfat);
LIZADON •cp. (papaverină + atropină sulfat + fenobarbital + aminofenazonă); •supoz. (papaverină + atropină sulfat + fenobarbital);
LIZADON P cps. (papaverină + atropină sulfat + fenobarbital + propifenazonă);
DISTONOCALM dj. (alcaloizi din rădăcină de Belladonna + alcaloizi din Secale cornutum + propranolol + amital);
CALMOGEN cps. (alcaloizi din rădăcină de Belladonna + dihidroergotoxin metansulfonat + propranolol + hidroxizin);
PARASIMPATOLITICE DE SEMISINTEZĂ și SINTEZĂ
RELAȚII STRUCTURĂ CHIMICĂ - ACȚIUNE FARMACOLOGICĂ
**cuaternizarea azotului heterociclic:  creşterea acțiunii de blocant colinergic;
 compuşii cuaternari de amoniu au lipofilie mai redusă, traversează mai slab BHE  lipsiți de activit. pe SNC
 creşterea activității de antagonist al recept 2 nicotinici;
**Obținerea eucatropinei prin modificarea profundă a atropinei (îndepărtarea
nucleului de pirolidină din struct. tropanolului) dar cu păstrarea propr 2
anticolinergice ale acesteia a deschis seria unor noi compuşi cu struct. mai simplă

**Tropanolul (aminoalcoolul heterociclic) nu este absolut indispensabil pt. acț. anticolinergică; esterificarea se poate realiza și cu aminoalcooli
cu struct. mai simplă
**Acidul tropic (acid -fenil--hidroxi-propionic) nu este absolut indispensabil pt. acț. anticolinergică; prin esterificare cu acizi derivați di- şi
trisubstituiți ai acidului acetic s-au obținut compuşi cu puternică ațiune anticolinergică.
**Acțiunea de blocant muscarinic se păstrează dacă gruparea ester este înlocuită cu gr. eter, amido, carboxamido / chiar cu o catenă alifatică
Structura generală a unui anticolinergic poate fi redată schematic astfel:
R, R1 = fenil, cicloalchil, heterocicIu, etc.;
R2 = H, OH, carboxamido;
R3, R4 = radicali alchil cu volum mic;
atomul de azot poate face parte dintr-un heterociclu: pirolidinic, piperidinic, piperazinic, etc;
X = ester, eter, amido, carboxamido, alchil
 Cea mai imp. compon. din struct. unui anticolinergic pare a fi regiunea atomului de N, aşa-numitul "centru cationic" care constituie principalul loc de legare la situsurile
colinergice.
 După struct. ch clasif. în: Esteri bazici; Eteri bazici; Aminoalcooli; Aminoamide; Comp. cu struct2 diverse.
Esteri bazici  comp2 de semisint. şi sinteză obț2 prin esterificarea ac. tropic (ac. -fenil-hidroxi-propionic), acetic / formic substituit, etc. cu diferiți aminoalcooli:
" Esteri bazici ai ac. tropic: metanitrat de atropină, oxid de atropină, metabromură de scopolamină, oxid de scopolamină, bromură de N-butilscopolamină, bromură de ipratropium, br. de oxitropium;
" Esteri bazici ai acidului hidroxi-acetic (acid glicolic) disubstituit: bromura de tiotropium;
" Esteri bazici ai acidului mandelic (acid -hidroxi--fenil-acetic) mono-substituit: bromură de homatropină, bromură de metilhomatropină, clorhidrat de eucatropină, bromură de mepenzolat, clorhidrat
de oxifenciclimină, bromură de glicopirolat, clorhidrat de ciclopentolat, clorhidrat de oxibutinin, bromură de clidiniu;
" Esteri bazici ai acidului formic: clorhidrat de diciclomină;
" Esteri bazici ai acidului 4-amino-benzoic: bromură de otiloniu;
" Esteri bazici ai acidului xanten-9-carboxilic: bromură de metantelină, bromură de propantelină.
19
B R O M U R Ă D E N - B U T I L - S C O P O L A M I N Ă  BUTYLSCOPOLAMINI BROMIDUM (FRX)
 Descriere:  pulbere cristalină albă, fără miros, cu gust puternic amar, f. uşor solubilă în apă
se conservă în recipiente bine închise, ferit de lumină, la SEPARANDA;

 Acț. farmacologică:  acțiune spasmolitică cu selectivitate crescută pe tub digestiv, căi urinare, căi biliare şi uter;
 acțiune redusă asupra miocardului, ochiului și glandelor exocrine;
 datorită structurii de sare cuatemară de amoniu nu prezintă efecte centrale;
 are acțiune curarizantă şi ganglioplegică
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  boala ulceroasă;  constipație cronică;
 dischinezie biliară;  colici biliare, colici renale, spasm piloric la copii;
 rău de mare;  boala Parkinson;
 în stări spastice dureroase se indică în asociere cu un analgezic-antiinflamator .
PF: SCOBUTIL cp., sol. inj.; SCOBUTIL COMPUS sol. inj. (butilscopolamoniu+metamizol); supoz. (butilscopolamoniu+metamizol); SCOPANTIL cp.; supoz. ad.+copii
BUSCOREM cp.; SCOBUNORD cp.; SCOBUSAL cp.; USCOSIN cp.; BUSCOPAN dj, sol. inj.; FARCORELAXIN sol. inj.;
BRO MU RĂ DE I PRA TRO PIU M  IPRATROPIUM BROMIDE (DCI)
 Acț. farmacologică:
 inhibarea competitivă a recept 2 colinergici din musculatura netedă bronşică  bronhodilatație;
 acțiune redusă la nivelul glandelor salivare și efecte minime asupra miocardului şi vezicii urinare;
 nu prezintă acțiune centrală dar este un puternic inhibitor ganglionar
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  astm bronşic şi alte afecț2 respiratorii obstructive cronice: aerosoli, 1-2 pufuri de 3-4 ori/zi, maxim 12 doze;
PF: ATROVENT aerosol; sol. inhal.; IPRAVENT 20 aerosol
BRO MU RĂ DE TIO TRO PIU M  TIOTROPIUM BROMIDE (DCI)
 anticolinergic bronhodilatator cu acțiune de lungă durată, introdusă în terapeutică în 2004;
 INDICAȚII TERAPEUTICE:
 astm bronşic şi afecț2 pulmonare obstructive cronice (bronşite cronice, emfizem pulmonar);
 se admin. în doză unică/zi (18f-L), pe cale inhalatorie (durata de actiune> 36 de ore).
PF: SPIRIVA: cps. pulb. inhal.
CLO RH IDRA T DE O XIB UTI NI N  OXYBUTININE HYDROCHLORIDE (DCI)
 Acț. farmacologică:  anticolinergic cu acț. predominantă asupra aparatului excretor urinar;
 prezintă şi acțiune antispastică musculotropă
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  antispastic în afecț2 ale vezicii urinare: vezică urinară hiperreactivă,
vezică urinară spastică neurogenă, enurezis nocturn, incontinență urinară
 se admin. oral, 5 mg de 2-3 ori/zi, maxim 20 mg/ zi;
PF: DRIPTANE cp.; OXYBUTININ cp., sirop;
BRO MU RA DE CLI DI NIU  CLIDINIUM BROMIDE (DCI)
 Acț. farmacologică:  anticolinergic cu acțiune predominantă la nivel gastro-intestinal;
 se indică asociat cu un tranchilizant minor (ex. clordiazepoxid), fiind cunoscută implicarea
anxietății în dezvoltarea afecț2 gastro-intestinale.
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  ulcer peptic, hiperclorhidrie, colon iritabil, ulcerativ / spastic;
 stări anxioase cu manifestări gastro-intestinale, vezică urinară iritabilă, dismenoree;
 se admin. oral, 2-4 cp./zi (max. 6 cp./zi)
PF: EPIRAX cp. (bromură de clidiniu + clordiazepoxid); LIBRAX cp. (bromură de clidiniu + clordiazepoxid)
B R O M U R Ă D E O T I L O N I U  OTILONIUM BROMIDE (DCI) B R O M U R A D E P R O P A N T E L I N Ă  PROPANTHELINI BROMIDUM (FRX, DCI)

PF: PROPANTELINĂ dj.


 Acț. farmacologică:  anticolinergic cu acțiune predominantă asupra tubului
digestiv  diminuă secrețiile și motilitatea.
 spasmolitic cu selectivitate mare pt. regiunea colonului;
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  ca antispastic gastro-intestinal
 se admin. oral de 2-3 ori/zi.
 medicație adjuvantă a ulcerului peptic
PF: SPASMOMEM cp.
 tratam. enurezisului nocturn (15-45 mg, seara)
Eteri bazici, Aminoalcooli - se ut. în principal ca antiparkinsoniene;
Aminoamide (A Amide bazice): iodura de izopropamida, tropicamida, clorhidrat de fenpipramida.
T R O P I C A M I D A  TROPICAMIDE (DCI)
 Acț. farmacologică:  anticolinergic utilizat în oftahnologie (efect midriatic).
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  examenul fundului de ochi + tratamentul iritelor, iridociclitelor și keratitelor.
PF: TROPICAMIDA sol. oft.; MYDRIACYL sol. oft.; MYDRUM sol. oft.; TROPIXAL sol. oft.; TROPACACYL sol. oft.

C L O R H I D R A T D E F E N P I P R A M I D A  FENPIPRAMIDE HYDROCHLORIDE (DCI)


 anticolinergic utilizat ca antispastic digestiv;
 asocierea cu analgezice (metamizol) şi antispastice musculotrope (pitofenona)  potențare a acțiunii.
PF: PIAFEN cp. (+ metamizol + pitofenonă); sol. inj. (+ metamizol + pitofenonă); supoz. (+ metamizol +
pitofenonă)

Compuși cu structuri diverse  Derivați de benzodiazepină


P I R E N Z E P I N A  PIRENZEPINE (DCI)
 anticolinergic antimuscarinic cu acțiune hiposecretoare şi citoprotectoare gastrică
 INDICAȚII TERAPEUTICE:
 ulcer gastro-duodenal; curativ şi ca tratament de întreținere;
 bronşite obstructive cronice, acțiune datorata probabil blocarii bronhoconstricției mediate vagal.
PF: PIREHEXAL cp.; GASTROZEPIN cp.; GASTRIZIN cp.
20
ANTISPASTICE MUSCULOTROPE (MIOTROPE)
 relaxează musculatura netedă, în special atunci când este contractată spastic, acționănd direct asupra fibrei musculare.
 După origine antispasticele musculotrope se clasifică în: naturale: PAPAVERINA + de sinteză: MEBEVERINA, DROTAVERINA, PITOFENONA, etc.
ANTISPASTICE MUSCULOTROPE NATURALE  C L O R H I D R A T D E P A P A V E R I N A  PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM (FRX, DCI)
 izolată din opiu de către E. Merk în 1848.
 Descriere:  cristale / pulbere cristalină, albă, fără miros, cu gust slab amar şi arzător;
 solubil în apă; soluţia apoasă are pH acid (durere la administrare parenterală);
 se conservă în recipiente bine închise, ferit de lumină, la Separanda;
 Sinteză: (A. Pietet, E. Spath, C. Mannieh):

 Acț. farmacologică:  inhibă FOSFODIFVBGT5ESTERAZA (PDE) din CE2 musculare (enz. responsabilă de degradarea AMPc) creşte conc. AMPc
intramiocitar  relaxare musculară
 inhibarea PDE este neselectivă: PDE IV (prezentă la niv. muşchilor netezi gastro-intestinali şi urinari)ef2antispastice
PDE III (prezentă în muşchii netezi vasculari şi muşchiul cardiac)ef2 cardiovasculare
PDE V (prezentă în muşchii netezi ai arterelor cerebrale)ef2 cerebrale
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  colici biliare, renale, gastrice, intestinale, dismenoree;
 astm bronşic, asociat cu alte bronhodilatatoare;
 cardiopatie ischemică (cu sau fără aritmii), asociat cu alte coronarodilatatoare;
 ateroscleroză cerebrală;
 criza de hipertensiune arterială (injectabil);
 vasodilatator.
PF: PAPAVERINĂ cp., sol.inj.; LIZADON cp (+atropină+fenobarb.+aminofenazonă); supoz (+atropină+fenobarb.); LIZADON P cps (+atropină+fenobarb.+propifenazonă)
ANTISPASTICE MUSCULOTROPE DE SINTEZĂ
 Papaverina are o utilizare terapeutică limitată: bază slabă, sărurile cu acizii minerali sunt uşor hidrolizabile, formând soluții cu reacție
acidă; la admin. parenterală, precipită papaverina bază, care este greu resorbabilă, administrarea devenind dureroasă.
 Modificări chimice simple ce au vizat:  grupele eterice;
 nucleul benzilic
 nucleul izochinolinic
 Înlocuirea grupelor metoxil din struct. papaverinei cu grupări etoxil, creşte activit. spasmolitică și reduce toxicitatea (ex. etaverina);
 Introducerea unei funcții hidroxil la gr. metilenică ce leagă
nucleul benzenic de cel izochino1inic (ex. papaverinol) sau
înlocuirea grupei metilenice cu o grupa carbonilică (ex.
papaveraldina) conduce la creşterea toxicității;
 Prezența rad. benzil nu este indispensabil pt. acțiunea
spasmolitică. Înlocuirea sa cu un rad. fenil disubstituit cu gr 2
metoxil (ex. chinoparina), metilendioxi (ex. neupaverina) / cu
un rad. trisubstituit cu grupe etoxil (ex. octaverina) duce la
creşterea activității şi  toxicității
 Înlocuirea rad. benzil cu -piridil / -picolil   activit.
spasmolitice (compuşii de  20 ori mai activi), dar şi  toxicității
 Cele mai favorabile poziții pt. substituția nucleului
izochinolinic sunt pozițiile 1, 6 şi 7;
 Nucleul izochinolinic nu este absolut indispensabil pt. acț.
spasmolitică. Deschiderea ciclului tetrahidroizochinolinic 
bis-(dimetoxifenil-etil)-amina, care mai păstrează slabe propr 2
spasmolitice
C L O R H I D R A T D E E T A V E R I N Ă  ETAVERINE HYDROCHLORIDE (DCI)
 analogul tetraetoxilat al papaverinei (de 3-4 ori mai activă și mai puțin toxică).
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  colici biliare și renale, stări spastice intestinale;
 angină pectorală, astm bronşic;
 ulcer gastric şi duodenal
 se admin. oral
PF: ETHAVEX cp.; ETHATAB cp.
D R O T A V E R I N A  DROTAVERINE (DCI)
 Acț. farmacologică:  antispastic de 2-5 ori mai activ decăt papaverina;
 selectivitate crescute pt. PDE IV (prezentă în musculatura netedă gastro-
intestinală, urinar[, uterină și renală).
 INDICAȚII TERAPEUTICE:
 antispastic în litiaza biliară, colecistită, colangită, litiază renală, pielită, cistită;
 adjuvant în ulcer gastric şi duodenal, gastrită, enterită, colită, colon iritabil, pancreatită;
 dismenoree, anexită. PF: NO-SPA cp., sol. inj.; NO-SPA FORTE cp.
SPASMOLITICE MUSCULOTROPE CU STRUCTURI DIVERSE
C L O R H I D R A T D E M E B E V E R I N Ă  MEBEVERINE HYDROCHLORIDE (DCI)
 Acț. farmacologică:  antispastic cu acț. direct[ asupra musculaturii netede gastro-intestinale
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  sindromul colonului iritabil: oral, înainte de mese.
PF: COLOSPASMIN cp. 100; DUSPATALIN cps., elib. prel.

C L O R H I D R A T D E P I T O F E N O N Ă  PITOFENONE HYDROCHLORIDUM (DCI)


 spasmolitic musculotrop;
 se ut. în combinație cu fenpipramida și metamizolul în stări spastice, oral, parenteral (i.m.,
i.v.) sau rectal.
PF: PIAFEN cp. (+metamizol + fenpipramidă); sol. inj. (+metamizol + fenpipramida); supoz.
(+metamizol + fenpipramidă)
21
SUBST. FARMACEUTICE CU ACTIUNE ASUPRA GANGLIONILOR VEGETATIVI
 Subst2 care interferă cu acetilcolina acționând la nivelul recept 2 nicotinici din membrana neuronului postganglionar;
CLASIFICARE:  Nicotinomimetice (N-colinomimetice, stimulante ganglionare):
la doze terap. reproduc ef 2 stimulării colinergici nicotinici (depolarizarea membr. neuronale și facilitarea transmit. influx. nervos prin fibrele postganglionare spre țes2 și org2 efectoare)
la doze mari produc efecte inhibitoare, de depolarizare prelungită a recept2 nicotinici
 Blocante ganglionare (Ganglioplegice) - antagoniști selectivi ai recept 2 colinergici nicotinici (din ganglionii vegetativi)  blocarea și paralizia temporară a ganglionilor vegetativi 
intreruperea temporară a transmiterii impul. nervos și  tonusului funcțional al org2 interne

NICOTINOMIMETICE  CLASIFICARE (fcț. de origine): naturale: nicotina, lobelina, sparteina + de sinteză: nicetamida, pimeclon, doxapram
N I C O T I N A  NICOTINE (DCI)  alcaloid, extras din Nicotiana tabacum, fam. Solanaceae;
 Descriere:  lichid uleios, incolor, inodor (în timp se colorează în brun și capată miros caracteristic);
 f. volatil, solubil în apă și în majoritatea solvenților organici, cu acizii formează săruri
 Acț. farmacologică:  Efect bifazic funcție de doză:
la doze mici și moderate (terapeutice)-efect agonist, stimulator (SN periferic, SNC, cardiovascular, digestiv);
la doze mari (de supradozare)-ef. inhibitor, paralizant ganglionar  scade tonusul funcțional și inhibiția organelor efectoare
Efecte •Sistem nervos perifiric (ganglioni vegetativi, placa motorie) - stimulare (doze mici) ~ depresie (doze mari);
•SNC- ef2 stimulatoare (doze mici) -  capacit. de învățare și memorizare,  funcțiile cognitive la pac2 cu Alzheimer)  tremor,
convulsii, stimularea respirației, efecte emetice;
•Ap. cardiovascular: creșterea tensiunii arteriale, tahicardie, vasoconstricție;
•Sistem gastro-intestinal: stimulează tonusul, motilitatea și activitatea secretorie digestivă (greață, vomă, diaree);
•Glande: stimulează apoi inhibă secreția glandelor bronșice și salivare
 Nicotina se absoarbe prin piele și mucoase (din 6-11 mg/țigară se absoarbe 1-3 mg), absorbția intestinală fiind redusă;
*intoxicația acută  fumatul primei țigări, la persoanele din ind. fumatului, persoane ce fol. fără precauție insecticide pe bază de tutun;
*intoxicația cronică (tabagism)  fumători de peste 20 tigari/zi (dependență psihică, acțiune cancerigenă)
 tratament: întreruperea fumatului, țigări denicotinizate, administrarea de lobelină.
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  analeptic respirator, în stări de insuficiență respiratorie acută;
 renunțarea la fumat, pt. tratamentul abstinenței;
PF: NICORETTE FRESHMINT (gumă masticabilă); NICORETTE MICROTAB; NICORETTE PATCH plasture transdermic;
NICOTINELL MINT cp. supt; guma mast.; NIQUITIN plasture transdermic
LOBELI NA
 analeptic respirator prin: efect direct asupra centrului respirator bulbar + efect reflex (prin
intermediul glomerusului caroticlian)
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  insufic. respiratorie acută din asfixia nou-născutului (stări infecțioase grave)
 sindromul de detresa respiratorie a nou-născutului
SPA RT EINA  sulfat: subst. solidă, cristalină, albă, cu gust amar, solubil în apă (conservare Separanda);
Efecte: nicotinomimetice;
proprii, musculotrope: cardiace (inotrop pozitivă, cronotrop, dromotrop și batmotrop negativă) +
uterine (stimulatoare, ocitocice)
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  ca antiaritmic, ocitocic și analeptic respirator
PIME CL ON
 analeptic respirator de 5x mai slab dar de mai lungă durată comparativ cu lobelina
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  insuficiența respiratorie a nou-născutului;
 intoxicația cu narcotice și hipnotice

BLOCANTE GANGLIONARE (Ganglioplegice) CLASIFICARE: 1..Săruri cuaternare de amoniu 2..Derivați de sulfoniu 3..Amine secundare
Efecte: **la nivel cardiovascular: --vasodilatație arteriolară și venoasă; hipotensiune
--scăderea (slabă) a debitului coronarian; de
--creșterea bruscă a fluxului cerebral; durată
--circulația renală scade inițial (1/2 – 1 oră) după care revine la normal; variabilă
**la nivel digestiv: scăderea tonusului și peristaltismului digestiv și a secreției gastrice + întârzierea golirii stomacului + staza intestinală -+ constipație;
**la nivel renal: reducerea filtrării glomerulare cu scăderea secreției de electroliți, apă, uree + relaxarea vezicii urinare;
**la nivel ocular: midriază, paralizia acomodării; reducerea tensiunii intraoculare; relaxarea vaselor retiniene
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  subst2 puternic active, ut2 limitat în teraputică, numai ca rezervă: forme maligne de HTA + realizarea hT controlate (chirurgie) pt.  hemoragiei + glaucom
 Ef2 secundare: datorate acțiunii neselective asupra ganglionilor vegetativi, acționând și asupra gang2 parasimpatici: -tulburări vizuale (midriază, cicloplegie);
-uscăciunea gurii, constipație, ileus paralitic;
-impotență și retenție urinară (vârstnici cu hipertrofie de prostată);
-hipotensiune posturală
S A R U R I C U A T E R N A R E D E A M O N I U  săruri monocuaternare de amoniu: TRIETILAMONIU
 săruri biscuaternare de amoniu: PENTAMETONIU , PENTOLINIU, HEXAMETONIU, GAPLEGIN, AZAMETONIU, THIAMETON
Y = -(CH2)n- n = 5-6 -(CH2)n-Z-(CH2)n- n=2, Z=O, S, N (acțiune puternică) X=Br

DENUMIRE/DCI ACȚIUNE INDICATII TERAPEUTICE


 HTA, afecțiuni vasculare periferice, diminuarea șocului hemoragic operator
 acțiune ganglioplegică cu
HEXAMETONIU  adm parenteral (i.m., i.v., s.c), (se poate adm. și oral în doză de 10 ori mai mare)
efecte vasodilatatoare și hipotensive
 se adm. cu prudență întrucât poate induce toleranță (tratament îndelungat)
 actiune ganglioplegică mai intensă, cu
 HTA, inducerea hipotensiunii controlate, glaucom (reduce tens. intraoculară)
AZAMETONIU efect hipotensiv mai intens și de mai
 se adm. parenteral
lungă durată (comparativ cu hexametoniu)
DERIVA TI DE SULFONIU
T R I M E T A F A N  TRIMETHAPHAN CAMSYLATE CAMPHORSULFONATE)  Acțiune: ganglioplegică simpatică intensă, cu reducerea rezistenței
vasculare sistemice totale și hipotensiune (durată scurtă ~ 10-15 min);
vasodilatatoare musculotropă slabă;
histamino-eliberatoare
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  urgențe hipertensive (anevrism disecant de aortă);
 edem pulmonar acut cu HTA;
 inducerea hipotensiunii controlate (chirurgie);
PF: ARFONAD sol. inj. Admin.: în perfuzie i.v. 3-4 mg/ min
AMINE SECUNDA RE
M E C A M I L A M I N A  MECAMYLAMINE HYDROCHLORIDE (DCI)
 Acțiune ganglioplegică mai intensă și de mai lungă durată;
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  HTA moderat-severă (adm. orală)
PF: INVERSINE cp.
22
BLOCANTE NEUROMUSCULARE (Miorelaxante periferice, Blocante mioneurale, Curarizante)
CU RARI ZA NTE A NTIDE POL ARIZA NTE
 Naturale - D-TUBOCURARINA
 Alcaloid extras din curara (Strychnos, Cbondodendron tomentosum)
 puțin activă la adm. orală (se abs. lent și se elimină rapid), se adm. parenteral i.v.;
 izomerul dextrogir este de aprox. 10 x mai activ;
 adjuvant în anesteziologie  relaxare musculară completă (la asociere cu eter etilic doza de d-tubocurarina se reduce la 1/2);
 acțiune histamino-eliberatoare cu bronhospasm și hipersecreții, hTA, reacții imunoalergice;
 acțiune ganglioplegică intensă cu hTA la doze mari
 Derivați de sinteză
RELATII STRUCTURA CHIMICA - ACTIVITATE
 Săruri biscuaternare de amoniu (bistrialchilamoniu);
 n = 9-12 at. de C, activitate maximă la n = 10 (1 nm) (distanță întalnită și intre cele 2 nuclee de izochinolina din struct. d-tubocurarinei);
 R = radicali identici, alchil, cu volum mic, activitatea se intensifică în ordinea: CH3 < C2H5 < C4H9;
 Prezența unui heteroatom (O, S, N) pe lanțul polimetilenic, a unui radical fenil / a unei gr. ester intensifică și prelungește acț. curarizantă
  
 X = Cl , Br , I
 blocantele neuromusculare depolarizante sunt strucuturi flexibile, ce permit rotația legăturilor libere, iar distanța dintre grupările
cuaternare variază până la 1,45 om (decametoniu);
 blocantele antidepolarizante (competitive) sunt structuri rigide, voluminoase, la care distanța între grupările cuaternare este de 1 nm
 AVANTAJE: 1. structură mai simplă; 3. acțiune constantă, uneori de scurtă durată
2. se obțin cu ușurință în stare pură 4. lipsite de efecte secundare (în special proprietăți histaminoeliberatoare)
D E R I VA Ț I D E B E N Z I L I Z O C H I N O L I N Ă
DENUMIRE/DCI ACȚIUNE / INDICATII PF
 durata lungă de acțiune;
DOXACURIUM / Doxacurium chloride NUROMAX sol. inj.
 adjuvant în anestezia generală (intervenții chirurgicale de peste 90 min)
 amestec de 10 stereoizomeri
 de 2,5 x mai activ decât tubocurarina
ATRACURIUM / Atracurium besyate TRACRIUM sol. inj.
 durată scurtă de acț. (metabolizare la compuși inactivi);
 adjuvant în anestezie pt. a facilita intubația endotraheală, relaxare musculară
CISATRACURIUM / Cisatracurium besilate  amestec de 10 stereoizomeri NIMBEX sol. inj/perf.
 latență și durată scurtă de acțiune (2-2,5 min respectiv 10-20 min);
MIVACURIUM / Mivacurium chloride MIVACRON sol. inj.
 adjuvant în anestezia generală
AMINOSTEROIDE (derivați cuaternari de arnoniu steroidici)
DENUMIRE/DCI ACȚIUNE / INDICATII PRODUSE FARMAACEUTICE
PANCURONIUM  miorelaxant periferic, antidepolarizant (de 5x mai activ decât d-tubocurarina); PANCURONIUM INJECTION sol.
Pancuronium  se adm. i.v., acțiune rapidă (4-6 min), de lungă durată (2-3 ore); inj
bromide  se ut. pt. intubația endotraheală și relaxarea musculară (adjuvant în anestezia generală) PAVULON sol. inj.
VECURONIUM  miorelaxant periferic, antidepolarizant;
Vecuronium  se adm. i.v., acțiune rapidă (1,5-2 min), de durată mediă (1-1,5 ore); NORCURON pulb. pt. sol. inj.
bromide  se ut. pt. intubația endotraheală și relaxarea musculară (adjuvant în anestezia generală)
SARURI CUATERNARE DE AMONIU  G A L A M I N A  GALAMINE TRIETHIODIDE (DCI)
Miorelaxant periferic (curarimimetic, antidepolarizant) (acț. rapidă+durată scurtă) cu:
--efect vagolitic intens, datorită acțiunii antagoniste pe recept 2 muscarinici;
--diminuarea funcției neuromusculare după doze repetate (depresie
respiratorie; se intervine cu antidot Neostigmina și ventilație mecanica)
--de 5 x mai puțin activ decât d-tubocurarina, dar de 20 x mai puțin toxic
 Nu prez. ef. histamino-eliberator / blocant ganglionar; ef 2 cardiovasc. minime
 Acțiunea curarizantă este antagonizată competitiv de Ach, inhibitori ai
PF: FLAXECLIL sol. inj; GALAMINE sol. inj. colinesterazei, iOM de K+ și potențată de anestezice de inhalație;
C U R A D Z A N T E D E P O L A R I Z A N T E ( A N T I R E P O L A R I Z A N T E )  produc depolarizare prelungita prin fix. pe recept2 N-colinergici, dat. asemanarii struct. cu Ach
++ Săruri cuaternare de amoniu
D E C A M E T O N I U  DECAMETONIUM BROMIDE (DCI)
 prototipul miorelaxanelor depolarizante;
 subst. solidă, incoloră, solub. în apă și solv 2 org2; sol. apoase sunt stabile și se pot steril. prin autoclavare
 curarizant antidepolarizant de 4-5 x mai activ decat d-tubocurarina;
 ut. ca miorelaxant în interv2 chirurgicale de mică anvergură (i.v.; durata de acț. = 15-20 min)
 se poate asocia cu anestezice generale
 Sinteză:

S U X A M E T O N I U  SUXAMETHONII CHLORIDUM (DCI)  Sinteză:


 Descriere:  Pulbere cristalină albă, fără miros, cu gust slab sărat, solubilă în apă;
 în sol. apoasă hidrolizează (gruparea ester)  succinilmonocolina cu propr2 curarizante reduse  reducerea hidrolizei
 Acț. farmacologică/f-cinetice:  blocant neuromuscular prin depolarizare prelungită;
 adm parent.: i.v. acț. se instal. în 30-60 sec. și dur. 2-6 min; i.m. acț. se instal. în 2-3 min și dur. 10-30 min
 INDICAȚII TERAPEUTICE:  se ut. ca adjuvant în anesteziologie în proceduri unde este nec. relaxarea musculară (intubație, endoscopie, etc.)
PF: LYSTHENON sol. inj., pulb. inj.; MYO-RELAXIN pulb. inj.; SUXAMETONIU chloride sol. inj.
CLO RURA DE S UXETO NIU HEXA CA RBA COLI NA

 curarizant  curarizant depolarizant de 5 x mai activ


depolarizant cu acț. decât d-tubocurarina;
miorelaxantă și ef2  acț. de lungă durată (struct. de ester
secundare reduse carbamic care în org. hidrolizează mai greu)
23
MEDICAMENTE ACTIVE LA NIVELUL APARATULUI CARDIOVASCULAR
CLASIFICARE: Medicam2 cu acț. asupra miocardului: a. CARDIOTONICE (Inotrop pozitive) + b. ANTIARTIMICE
Medicam2 cu acț. asupra vaselor: ANTIHIPERTENSIVE + ANTIANGINOASE + VASODILATATOARE CORONARIENE + VASODILAT2 PERIFERICE + MEDICAM2 CU ACȚ . ASUPRA VENELOR ȘI CAPILARELOR
Medicamente cu actiune asupra miocardului
a. MEDICAMENTE INOTROP POZITIVE (TONICE CARDIACE)
 Stimul. funcțiile miocardului contractil (contractilitate, excitabilitate, tonicitate) și deprimă funcț. miocardului specific (conductibilitate,
ritmicitate)
 INDICAȚII:  insuficiență cardiacă cronică (ameliorează simptomatologia și morbiditatea; nu reduce mortalitatea)
 tahiaritmii supraventriculare: fibrilație atrială, flutter atrial, tahicardie paroxistică atrială sau joncțională;
CLASIFICARE: 1. GLICOZIDE CARDIOTONICE (cardiotonice digitalice) - inhibitori potenți și selectivi ai Na", K+-ATP-azei;
2. INHIBITORI AI FOSFODIESTERAZEI III (AMRINONA, MILRINONA);
3. AGONISTI ADRENERGICI ȘI DOPAMINERGICI
1. GLICOZIDE CARDIOTONICE
RELAȚII STRUCTURĂ CHIMICĂ - ACȚIUNE FARMACOLOGICĂ
+ +
Inhibitori potenți și selectivi pt. Na ,K -ATP-aza (pompa de sodiu);
D.pdv ch. sunt cardenolide (C17- nucleu butirolactonic nesaturat) , caract.
printr-un echilibru între p. lipofilă (nucelu sterolic) și p. hidrofilă (rest glicozidic):
--nucleul sterolic este structura farmacoforă obligatorie pt. legarea de situsul
specific al pompei de sodiu (dubla leg. de la C17 asigura orientarea favorabilă a grupării carbonil către situsul de legare al pompei);
--resturile glicozidice (C3) și gr2 polare (OH) potențează activit. cardiotonică și infl. profilul farmacocinetic caracterul polar/hidrofil  scade
latența și durata de acț.
gruparea OH (C12): --este situs de metabolizare  se reduce semi-viața biologică (Digoxina este cardiotonic cu efect rapid și de scurtă
durată)
--imprimă hidrosolubilitate crescută  excreție pe cale renală ce reduce riscul toxicității cumulative;
stereochimia grupărilor OH din restul glicozidic infl. activitatea cardiotonică
Glicozide cardiotonice - reprezentanți utilizați în terapeutică
DENUMIRE OBȚINERE PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE/FARMACOCINETICE PRODUSE FARMA.
- cel mai ut. glicozid cardiotonic - efect rapid și de scurta durată DIGOXIN cp., sol. inj.
DIGOXINA - prin extracție din Digitalis lanata
- abs. digestivă – 65-75%, metabolizare hepatică 20-%, eliminare renală (80% CORLAN sol. inj.
(FRX) - se păstrează la Venena LANOXIN sol. inj.
nemodificat), epurare completă în 3-4 zile
- digitalicul cel mai intens bradicardizant și cu cea mai mare tendință de acumul. DIGITALIN sol. orala
- extracție din Digitalis purpurea
- abs. digestivă 95-100 %, metabolizare hepatică ~80%, tendință de acumulare oficinala
DIGITOXINA - spre deoseb. de Digoxina nu conț. OH
12 în insuficiență hepatică; eliminare renală prin fecale, epurare completă în 2-3 hidrogliceroalcoolica
(FRX) de la C liposolubilitate mai mare DIGITALIS cp.
săpt, efect lent și de lunga durată  favorabil în tratam2 cronice
- se păstrează la Venena DIGITALIS PULVIS
- risc crescut de toxicitate cumulativa;
LANATOZID C - extracție din Digitalis lanata; - tonicardiac cu acț. asemănătoare digitoxinei; CEDIGALAN
(FRX) - se păstreaza la Venena - abs. digestivă 45-50%, eliminare completă în 3-4zile, latență 1-3h la adm. p.o. CEDILANID
DESLANATOZID - deriv. desacetilat al Lanatozidei C - abs. digestiva %, latență scurtă (15-20 min), durată medie de acț. DESLANATOZID
PERUVOSIDUM - extracție din Thevetia neriifolia - glicozid cardiotonic utilizat în insuficienta cardiaca SOYFEM
2. INHIBITORI AI FOSFODIESTERAZEI III (PDE III)
 Inhibă PDE III (miocardică):
2
 crește conc. citoplasmatică de AMPc în miocard, activarea PROTEIN KINAZELOR responsabile de proc de fosforilare care favoriz. influxul
2+
de Ca prin canalele membranare lente  crește conc. de calciu pt. procesul contractil  efect inotrop pozitiv;
 crește conc. citoplasmatică de AMPc în mușchii netezi vasculari, cu scăderea intrării calciului și relaxare vasculară ~ vasodilatație
 INDICAȚII:  insuf. cardiacă acută refractară la digitalice asociate cu diuretice și vasodilatatoare - adm. strict i.v. (paravenos  puternic iritante)
 R. ADVERSE: aritmii supraventriculare și ventriculare, trombocitopenie (reversibilă), tulburări digestive;
 CONTRAINDICAȚII: ▪hipovolemie / hipotensiune marcată ▪aritmii supraventriculare cu ritm ventricular rapid necontrolabil prin digitalice;
▪sarcină, alăptare ▪cardiomiopatii / vulvulopatii obstructive severe;
 CLASIFICARE: După structura chimică: 1. Derivați xantinici: TEOFILINA, AMINOFILINA 3. Imidazoli: ENOXIMONA, FENOXIMONA, PIROXIMONA
2. Dipiridine: AMRINONA, MILRINONA 4. Benzimidazoli: SULMAZOL, PIMOBENDAN, ACLIBENDAN
După selectivitate față de PDE III miocardică: inhibitori neselectivi: TEOFILINA, AMINOFILINA + selectivi: AMRINONA, MILRINONA, ENOXIMONA

DERIVAȚI DE BIPIRIDINĂ
DENUMIRE PROPRIETATI FARMACOLOGICE/FARMACOCINETICE PRODUSE FARMA.
AMRINONA lactat - IC congestivă, severă, în cazurile refractare la digitalice asociate cu diuretice și vasodilatatoare INOCOR sol. inj.
- este de 10-20x mai activă și mai bine tolerată decât Amrinona; COROTROPE,
MILRINONA lactat
- IC congestivă severă și IC acută consecutivă chirurgiei cardiace PRIMACOR sol. inj.
DERIVAȚI DE IMIDAZOL
ENOXIMONA  INDICAȚII: insuf. card.; strict i.v., pe termen scurt (adm. în tratam. îndelungat poate det. o  a ratei mortalității)
 R. ADVERSE: tahiaritmiii ventriculare și supraventriculare, hipotensiune;
reacții digestive: greață, vomă, diaree;
dureri de cap, insomnii, retenție urinara;
PF: PERFAN sol. inj
b. ANTIARITMICE
ARITMIILE CARDIACE = tulburări ale automatismului și/ sau conducerii undei de excitație în miocard, cu posibila alterare a perioadei refractare;
 CLASIFICAREA ANTIARITMICELOR:
*Clasa I - blocante ale canalelor pt. Na+, "stabilizatoare de membrana", de tip chiniclinic / anestezic local, scăzând răspunsul CE 2 la excitație:
• grupa 1A - prelungesc durata potentialului de acțiune: CHINIDINA, PROCAINAMIDA, DISOPIRAMIDA
• grupa 1B - reduc durata potențialului de acțiune: LIDOCAINA, MEXILETINA, TOCAINIDA
• grupa 1C- nu modifică potențialul de acțiune: PROPAFENONA, FLECAINIDA
*Clasa II: antagoniști ai receptorilor beta1-adrenergici (miocardici)
*Clasa III: întârzie repolarizarea membranei cardiace: • blocante ale canalelor de Na: AMIODARONA, BRETILIU
• blocante ale can2 de K și -blocant: SOTALOL
*Clasa IV: blocante ale canalelor lente de calciu: VERAPAMIL, DILTIAZEM;
*Clasa V: ADENOZINA, DIGOXINA
2
 PROPR FARMACOCINETICE: *BD după adm. p.o.: •mare, 70-95%: CHINIDINA, DISOPIRAMIDA, FENITOINA, FLECAINIDA, MEXILETINA, PROCAINAMIDA, SOTALOL
•mică, 20-50%: AMIODARONA, BRETILIU, LIDOCAINA, PROPAFENONA, PROPRANOLOL, BERAPARNIL;
*timp de înjumătățire (T1/2): • foarte lung: AMIODARONA (4-7 săpt)
• lung (10-24 ore): FLECAINIDA, FENITOINA, SOTALOL;
• mediu (4-9 ore): BRETILIU, CHINIDINA, DISOPIRAMIDA, MEXILETINA, PROPAFENONA;
• scurt (2-4h): LIDOCAINA, PROCAINAMIDA, PROPAFENONA, PROPRANOLOL, SOTALOL, VERAPAMIL
24
 MEDICAMENTELE ANTIARITMICE PREZINTĂ:
indice terapeutic mic, zonele conc2 plasmatice terapeutice și toxice sunt extrem de apropiate;
potențial proaritmogen ridicat, în spec. la clasa I (IC > IA > IB)  identificarea precoce a aritmiilor produse de antiaritmice, oprirea tratam. și
instituirea unui nou tratam. adecvat.
 INDICAȚII:  tahicardie supraventriculară: clasa IA, IC, II (ESMOLOL), III (AMIODARONA), IV, V;
 tahicardie ventriculară: clasa IA, IB, IC, III;
 profilaxia tahicardiei ventriculare: clasa III (AMIODARONA)
 fibrilație ventriculară: clasa IC, III (AMIODARONA, BRETILIU)
 profilaxia fibrilației ventriculare: clasa IA, IB, II ( ESMOLOL), III (AMIODARONA);
 extrasistole ventriculare simptomatice: clasa IA, IB;
Antiaritmice din clasa I (blocante ale canalelor de sodiu)
 ANTIARITMICE DIN CLASA IA (TIP CHINIDINA): CHINIDINA, PROCAINAMIDA, DISOPIRAMIDA, APRINDINA, AJMALINA, LORAJMINA, PRAJMALINA, SPARTEINA
CH I NI DI NA S UL FA T
 alcaloid stereoizomer al chininei (radicalul vinil și gr. OH se găsesc în configuratia "cis"  numai chinidina formează un eter ciclic;
 Obținere: extracție din Cinchona cortex (fam. Rubiaceae);
 Descriere: pulb. microcrist. albă, inodoră, gust amar, toxică; greu solub. în apă; se cons. ferit de lumină (se poate col. în galben), la
SEPARANDA
2
 PROPR FARMACOCINETICE: *absorbție orală bună cu biodisponibilitate mare, aprox. 80%
*conc. plasm. terapeutice sunt f. apropiate de conc. plasm. toxice  monitorizare la paci2 cu risc
2
 PROPR FARMACOLOGICE: *efect antiaritmic: • prelungește repolarizarea și creste durata perioadei refractare și durata PA;
• inhibă automatismul miocardic;
• întârzie conducerea atrio-ventriculară;
• efect cronotrop, batmotrop și inotrop negative
*alte acțiuni: • parasimpatolitica (vagolitică), cu stimulare cardiacă, ce poate anatagoniza efectul antiaritmic;
• alfa-adrenolitică, cu acțiune vasodilatatoare directă  hTA
 INDICAȚII:  aritmii ectopice supraventriculare (extrasistole, fibrilație arterială recentă, flutter atrial);
 artimii ventriculare (extrasistole, tahicardie)
 Mod de admin.: inițial 200 mg pt. testarea sensibilității, apoi 200-0 mg la 4-8 ore
 R. ADVERSE: tulburări cardiace, tulburări digestive, tulburări neurologice, reacții de hipersensibilizare
PF: CHINIDINA SULFAT, CHINIDINA LAROPHARM cp.
CHINIDINA GLUCONAT DISOPIRAMIDA
2
 ușor solubilă în apă (comparativ cu chinidina sulfat)  PROPR FARMACOLOGICE:
 se adm. i.v. în urgențe *acț. antiaritmică similară chinidinei
PF: DURAQUIN, QUIN-G cp. *ef2 parasimpatolitice (anticolinergice) de tip atropinic
 prezintă 1 at. de C asimetric ~ enantiom. S este de
CH I NI DI NA PO L IG AL A CTU RO NA T 4-5 ori mai activ și T1/2 mai scurt comparativ cu R;
 putin solub. în apă dar asigură conc2 plasmatice
constante și mai prelungite;  INDICAȚII:  tahicardii ventriculare refractare cu potențial letal
 nu induce R2adverse gastro-intestinale (comparativ cu  Mod de admin.: oral în 4 prize; se impune monitorizarea paci2 cu insuf. renală
chinidina sulfat) existând risc de supradozare
PF: CARDIOQUIN cp. PF: FOSFAT DE DISOPIRAMID cp.
PROCAINAMIDA
 Obținere:
 Descriere: pulbere cristalină albă, fara
miros, higroscopică, foarte ușor solubilă în
apă; sol. apoasă 5,08 % este izotonică cu
serul sanguin
 Mod de admin.: oral / i.v. în urgențe
PF: PRONESTYL cp., sol. inj.
2
 PROPR FARMACOLOGICE: *acț. antiaritmică similară chinidinei, scade excitabilitatea mușchiului atrial și ventricular;
*se metabolizează la N-acetil-procainamida, se elimină mai lent pe cale renală (atenție în insuficiență renală);
*conc. plasmatice eficace sunt foarte apropiate de cele toxice
 INDICAȚII:  tulburări de ritm ventricular din infarctul acut de miocard (tratament de scurtă durată) + aritmii atriale și ventriculare

 ANTIARITMICE DIN CLASA IB (TIP LIDOCAINĂ):  reduc durata potențialului de acțiune - LIDOCAINA, MEXILETINA, TOCAINIDA, FENITOINA

LIDOCAINA  INDICAȚII:
 de elecție pt. aritmii ventriculare periculoase -tahicardia și fibrilația ventriculară după inf. de miocard
 aritmii cardiace asociate intoxicației digitalice sau chirurgiei cardiace
2
 PROPR FARMACOCINETICE:
*absorbție rapidă la administare orală;
*biotransf. hepatică intensă, unul dintre metaboliți (monoetilglicil-lidocaina) are propr2 antiaritmice
*conc. plasmatică terap. este apropiata de conc. toxică  monitorizarea pac2 cu risc (stimularea SNCconvulsii)
 Mod de admin:
*asocierea cu propranolol scade clereance-ul lidocainei   conc. plasm. și ef2 lidocainei  reducerea dozei
i.v.; bolus; perfuzie 2
 PROPR FARMACOLOGICE: *acț. anestezică locală;
PF: XILINA: sol. 1% *acț. antiaritmică (la adm. i.v. lent / perfuzie), ce se instal. rapid și este de scurtă durată
ALTE ANTIARITMICE DIN CLASA IB
DENUMIRE PROPRIETATI FARMACOLOGICE/FARMACOCINETICE PF
- biodisponibilitate orală bună, absorbție digestivă 90%
- profilaxia tahicardiilor ventriculare - oral, tratament îndelungat MEXITIL
MEXILETINA
- aritmii ventriculare (în cursul infarctului acut de miocard sau prin supradozare cu digitalice) - i.v. MEXILETIN
- reacții adverse neurologice (amețeli, confuzie, dizartrie, diplopie etc.)
- biodisponibilitate orală înaltă (90%);
TOCAINIDA TONOCARD
- tahicardie ventriculară, aritmii cauzate de focare ectopice ventriculare; oral
- anticonvulsivant indicat în epilepsia grand mal;
- antiaritmic similar lidocainei;
FENITOINA - deprimă automatismul ventricular indus de digitalice, reversează ef. de prelungire a conducerii atrio-ventriculare det. de digitalice FENITOIN
- tahiaritmii supraventriculare cauzate de intoxicații cu digitalice sau din infarctul acut de miocard;
- oral, i.v.
 ANTIARITMICE DIN CLASA IC (TIP FLECAINIDA):  nu modifică potențialul de acț.: FLECAINIDA, ENCAINIDA, LORCAINIDA, MORACIZINA PROPAFENONA;
25
- se indică în aritmii supraventriculare și ventriculare;
- risc crescut aritmogen ( 5%)  ut. limitată la cazurile în care alte antiaritmice sunt contraindicate
2
FLECAINI DA  PROPR FARMACOLOGICE: antiaritmic și anestezic local;
*se metaboliz. la m-O-dezalchilat (cu 1/2 din activitatea Flecainidei) + m-O-dezalchil-Iactamflecainida (inactiv)
 INDICAȚII:  profilaxia fibrilatiei atriale și a flutter-ului atrial;
 tatam. tahicardiei ventriculare și supraventriculare paroxistice, ectopiei ventriculare cronice
 R.ADVERSE: nervoase: amețeli, insomnie, ataxie, anxietate, depresie, parestezii, cefalee, astenie, somnolență
cardiace: aritmii, palpitații, hipotensiune, durere toracică;
tulburări vizuale, digestive
PF: TAMBOCOR 50, 100 cp.
AL T E A N T I AR I T MI C E D I N C L AS A I C
DENUMIRE PROPRIETATI FARMACOLOGICE/FARMACOCINETICE PF
~ acțiune antiaritmică și anestezică locală; se adm. oral
ENCAINIDA - metaboliz. la compuși activi: O-desmetilencainida, mai activ, și 3-metoxi-O-desmetil-encainida, echipotent ENKAID cps
- t1/2 al encainidei este de 2-4 ore, iar al metaboliților de 12 ore
- se metaboliz. hepatic la Norlorcainida, echipotentă cu Lorcainnida, dar care se elimină mai lent din org.
LORCAINIDA și are t 1/2 de 3 ori mai mare REMIVOX cp.
- se indică în ectopia ventriculară cronică
MORACIZINA - se indică în aritmii ventriculare maligne, oral ETHMOTIN cp.
PROPAFENONA cp.
- acț. antiaritmică, inhibă influxul de Ca2+ prin can2 lente, efecte  blocante moderate (struct. asem. -
PROPAFENON AL cp.
blocantelor)
PROPAFENONA PROPAFENON SANDOZ cp.
- prez. 1 at C asimetric  enantiomerul S este de de ori mai activ decat R; în terap. se ut. am. racemic
PROPANORM cp.
- se indica în extrasistole și tahiaritmii ventriculare și supraventriculare, sindrom Wolff-Parkinson-White; oral
RYTMONORM cp, sol inj

Antiaritmice din clasa a II-a (beta-blocante) Reprezentanți: PROPRANOLOL, M ETOPROLOL, ATENOLO, ESMOLOL
antagonști competitivi ai receptorilot beta1 cardiaci, ce inhibă stimularea adrenergică a cordului prin:
--deprimarea automatismului și protejarea față de stimularea catecolaminergică a automatismului cardiac;
--încetinirea timpului de conducere atrio-ventriculară;
--suprimarea automatismului ectopie și diminuarea tahicardiei ectopice
 INDICAȚII:  tahicardii supraventriculare, pe fond de hipertonie simpatică sau hipertiroidisrn;
 tahicardii ventriculare generate de efort sau emoție, asociate cu boală coronariană;

Antiaritmice din clasa a III-a


AMIODARONA
 Descriere: pulb cristalină, albă,
solubilă în apă (clorhidrat);
 Mod de admin.: oral / i.v. în
urgențe, perfuzie rapidă
PF: comprimate: AMIODATRONA
LPH, AMIODARONA, AMIOKORELIN,
CORDARONE, SEDACORON

2
 PROPR FARMACOLOGICE: *blocarea canalelor membranare de K cu inhibarea efluxului ionilor K+ și prelungirea repolarizării   perioada refractară
*blocarea can2 membranare rapide de Na cu blocarea influxului i2 Na+ și încetinirea repolarizării   durata potenț. de acț.
2
 PROPR FARMACOCINETICE: *BD orală foarte variabilă;
*acumulare în țesuturi (în ȚES adipos conc. este de 300x, iar în cord de 20x, mai mare decat în cea din plasmă);
*biotranformare hepatică la Dezetilamiodarona, compus activ
*T1/2 foarte lung, cu variabilitatea individuală mare (10-100 zile)
*eliminare lentă din organism (7 luni de la întreruperea tratam.)
 INDICAȚII:  antiaritmic de alternativă: **mențirea ritmului sinusal la pacienți cu fibrilație atrială defibrilați electric
**tahicardie sinusală și paroxistică, fibrilație și flutter atrial
**extrasistole atriale și ventriculare severe
**tratament de urgență al tahiaritmiilor ventriculare
 acțiune coronarodilatatoare: ca antianginos în tratamentul de fond al cardiopatiei ischemice
 R.ADVERSE:  efect proaritmic (risc mare favorizat de hipokalemie și hipomagneziemie)
 bradicardie sinusală, tulburări de conducere atrioventriculară
 dereglarea funcției tiroidiene, efecte neurologice, efecte digestive etc.

ALTE ANTIARITMICE DIN CLASA III


DENUMIRE PROPRIETATI FARMACOLOGICE/FARMACOCINETICE PF
- blocant selectiv pt. can2 de K  crește perioada refractară prin prelungirea repolarizării atriale și ventriculare
DOFETILIDA TIKOSYN cps
- se indică în aritmii ventriculare cu potențial letal, profilaxia recurenței fibrilației atriale
- afiniatate mai redusă (comparativ cu Dofetilida) pt. canalele de K; are afinitate și pt canalele de Na
IBUTILIDA CORVERT sol.perf.
- indicat pt. conversia rapidă a fibrilației / flutter-ului atrial la ritm sinusal normal
- beta-blocant neselectiv SOTALEX cp.
- blocant al canalelor de K  antiaritmic SOTALEX MITE cp.
SOTALOL
- se indică în profilaxia de durată și controlul aritmiilor grave (medicam. de prima alegere), prevenirea aritmiilor SOTALOL AL cp.
ventriculare maligne și reducerea mortalității la pacienții cu risc DAROB, DAROB MITE cp
Antiaritmice din clasa a IV-a  Reprezentanți: VERAPAMIL, DILTIAZEM
 blocante ale can2 de Ca2+ (voltaj-dependente) din fibra miocardică  încetinesc conducerea atrioventriculară și  frecven. descărcărilor sinusale
MEDICAMENTE ACTIVE PE SISTEMUL RENINA-ANGIOTENSINĂ  CLASIFICARE:
Inbibitori ai ECA (enzimei de conversie a angiotensinei 1 în angiotensină II cu efecte vasoconstrictoare):
•forme active ca atare: tip Captopril (CAPTOPRIL, LISINOPRIL);
•prodrug-uri : tip Enalapril (ENALAPRIL, BENAZEPRIL, CILAZAPRIL, FOSINOPRIL, MOEXIPRIL, PERINDOPRIL, RAMIPRIL, QUINAPRIL, TRANDOLAPRIL, ZOFENOPRIL
Antagonisti ai angiotensinei II la nivelul recept 2 AT1 SARALAZINA, CANDESARTAN, EPROSARTAN, LOSARTAN, VALSARTAN, IRBESARTAN, TELMISARTAN
26
Inhibitoare ai enzimei de conversie a angiotensinei (IECA)
 ECA:
scindează angiotensina 1 (decapeptid) inactivă la angiotensina II (octapeptid), activ,
 vasoconstricție; eliberare de
vasoconstrictor arterial de de ori mai activ decât NA, ce acțion. pe receptori specifici AT1  TA
catecolamine; sinteza de aldosteron
inactivează bradikinina (vasodilatatoare)
 INDICAȚII:  HTA asociată cu hipertrofia ventriculară stângă sau boala ischemică coronariană (medic. de primă alegere);
(se ut. în monoterapie / terapie combinată  beta-blocant, blocante ale can2 de Ca, diuretic)
 disfuncții sistolice ale ventricului stâng (insuficiență cardiacă);
 nefropatie diabetică și HTA
 R.ADVERSE:  în general bine tolerate în terapie îndelungată
 s-au semnalat totuși: --hTA - poate apare la prima doză, și impune preacauții în caz de hiponatremie, terapie cu
antihipertensive multiple, insuf. renală;
--tuse uscată (la 5-20% dintre pacienți) - mai frecventă la femei, se poate instala după 1 săpt- 6 luni
dupa inițierea terapiei; este mediată de creșterea conc. pulmonare de bradikinină, a subst. P și a PG;
--hiperkaliemie;
--potențial fetopatic, rash cutanat, edem angioneurotic, disgeuzie, neutropenie;
 CONTRAINDICAȚII: sarcină, hiperkaliemie
 INTERACȚIUNI: antiacide-  biodisponibiliatea; AINS (aspirina) -  răspunsul antihipertensiv;  conc. plasm. a Li și a Digoxinei
RELAȚII STRUCTURĂ CHIMICĂ - ACȚIUNE FARMACOLOGICĂ
Compuși cu grupări sulfhidrilice (SH) tip Captopril: Elemente farmacofore:
• gruparea carboxil de pe nucleul pirolic ce se va lega de centrul cationic al ECA (restul guaniclinic al Argininei);
• gruparea tiolică (SH) ce va interacționa cu Zn2+ din situsul activ al enzimei;
• gruparea carbonil a restului amidic va forma o leg. de hidrogen cu enzima
Derivați dicarboxilați, tip Enalapril: • ai prolinei (E NALAPRIL, L ISINOPRIL) • ai indolului (PERINDOPRIL, TRANDOLAPRIL)
• ai benzazepinei (BENAZEPRI) • ai izochinolinei (QUINAPRIL, MOEXIPRIL)
• ai piridazino-diazepinei (CILAZAPRIL) • alte structuri (IMIDAPRIL, RAMIPRIL)
2+
Derivați ai acidului fosfinic: FOSINOPRIL, acidul fosfinic interacționează cu Zn
Prodrug-uri esterice: • sunt transf. sub acț. esterazelor hepatice și intestinale în metaboliti
activi - acizi dicarboxilici ("prilat"; avantaj - instalarea progresivă a
efectului cu scăderea riscului de hTA, mai ales la prima doză
• au o BD orală mai mare comparativ cu molecula activă;
• au efect prelungit ~ administrare în doză unică / zi;
• au potență mai mare și dozele eficace sunt mai mici
IECA  SUBSTANȚE ACTIVE
CAPTOPRIL  Sinteza Shimasaki:

 Prototipul lECA

2
 PROPR FARMACOCINETICE: *absorbție digestivă rapidă, aprox. 75%; alimentele reduc absorbția cu 30- % înainte de masă;
*conc. plasmatică se realiz. dupa 1 oră de la adm; T1/2 = 3 ore; se elimină renal; se adm. cu 1h înainte de masă
 INDICAȚII:  HTA, forme ușoare și moderate, cu funcția renală normală;  insuficiență cardiacă post infarct miocardic;
 Mod de admin.: dacă după 1-2 săpt de tratament TA nu  semnificativ, se poate asocia cu un diuretic (hidroclorotiazida) / un beta-blocant
PF: compr: CAPTOPIL, CAPTOPRIL AC, CAPTOPRIL LPH, CAPTOPRIL MCC, CAPOCARD, FARCOPRIL; capsule: EUROPRIL, CAPTOPRES H (+ Hidrocl.)
IECA  PRODRUG-URI TIP ESTER
ENALAPRIL  Sinteza Shimasaki:

 subst. solidă, solub. în apă (maleat)


 este prodrug, în org. sub acț. esterazelor se 2
hidroliz. la enalaprilat, forma activă  PROPR FARMACOCINETICE: *absorbție dig.  60% (nu este infl. de alimente);
*acțiune de lungă durată, se adm, în 1-2 prize
 INDICAȚII:  HTA esențială și hipertensiunea renovasculară (singur / asoc. cu alte antihipertensive) – ef. se menține cel putin 24h
 insuficiență cardiacă (IC) congestivă;
 comparativ cu Captoprilul: este mai activ, acțiunea este de mai lungă durată iar ef2 secundare sunt mai reduse
PF: compr: ENALAPRIL, ENARENAL, EDNYT, ENAP, ENALAP, RENITEC, ENAHEXAL, EPHICORD, TENSAPRIL, TENSAPRIL H, VIMAPRIL H
Enalapril + Hidroclorotiazida: ENAP H, ENAP HL,
ENALAPRILAT L I S I N O P R I L _cu nucleu pirolic
2
 PROP FARMACOCINETICE: *analog lizinic al ENALAPRILULUI; restul de lizină crește car. lipofil:
 abs. intestinală bună (se adm. în formă activă, nefiind nec. transf. în ester)
 acțiune de lungă durată - adm. în doza unică
 INDICAȚII:  HTA (efectul apare progresiv și se menține 24 ore) + IC congestivă
 Mod de admin.: i.v. lent (5 min)  nefropatie diabetică + după infarct miocardic
PF: VASOTEC INFECTION cp., sol. inj. PF: LISINOPRIL ATB, LISIREN, LISDENE, LISIGAMMA, RANOLIP, TONOLYSIN
P E R I N D O P R I L _cu nucleu pirolic
R A M I P R I L _cu nucleu pirolic
 se hidrolizează la PERINDOPRILAT 2
 PROPR FARMACOCINETICE: *se hidrolizează la RAMIPRILAT, de 6 ori mai activ decât Ramipril
 INDICAȚII:  HTA (doză unică) + IC
PF: COVEREX, PRENESSA, PERINDOPRIL ACTAVIS, *durată lungă de acțiune  adm. în doza unică/zi;
PERINDOPRIL TEVA, PRESTARIUM, NOLIPREL FORTE,  INDICAȚII:  HTA; tratamentul cu diuretice trebuie întrerupt cu 2-3 zile înainte !!
PERINDOPRIL, INDAPAMIDA PF: TRITACE, AMPRIL, EMREN, PIRAMIL, RAMIGAMMA, RAMIPRIL AC, ZENRA
27

T R A N D O L A P R I L _cu nucleu pirolic F O S I N O P R I L _cu nucleu pirolic


 se hidrolizează la TRANDOLAPRILAT, de 80 de ori mai se hidrolizează în proporție de 75% la FOSINOPRILAT

activ decât Trandolapril se abs.e în prop. de 36%, absorbția fiind infl. negativ de alimente

 HTA, disfuncția ventricului stg. după inf. de miocard  INDICAȚII:  HTA (doză unică)
 se adm. în priză unică, la aceeași oră PF: FOSYPRIL TERAPIA, FOSINOPRIL TERAPIA, FOSIPRIL, FOSIRAN, MONOPRIL cp
PF: GOPTEN cps., TARKA
Z O F E N O P R I L _cu nucleu pirolic Q U I N A P R I L _cu nucleu piperidinic
 se hidrolizează la ZOFENOPRILAT  se hidrolizează în proporție de 38% la QUINALAPRILAT

 HTA f. ușoare+moderate (priză unică) + inf. acut de miocard  INDICAȚII:  HTA + IC


PF: ZOMEN cp PF: ACCUPRO, AQUIRIL, QUINAPRIL SANDOZ cp
B E N A Z E P R I L _cu nucleu benzazepinic M O E X I P R I L _cu nucleu piperidinic
 se hidrolizează complet la BENAZEPRILAT  se hidrolizează la MOEXIPRILAT
 se absoarbe digestiv în proporție de 37%  BD orală de 13 %, influențată negative de alimente
 INDICAȚII:  HTA  INDICAȚII:  HTA (singur / asoc. cu diuretice tiazidice) - priză unică
PF: BENAZEPRIL SANDOZ, BENAZEPRIL STADA, CIBACEN PF: MOEX cp
C I L A Z A P R I L _cu nucleu piridazinodiazepinic I M I D A P R I L _cu nucleu imidazolic
 se hidrolizează complet la CILAZAPRILAT  se hidrolizează complet la IMIDAPRILAT
 INDICAȚII:  HTA + IC  INDICAȚII:  HTA
PF: INHIBANCE cp PF: TANATRIL cp
Antagoniști ai receptorilor pt. angiotensina II
 CLASIFICAREA receptorilor pt. Angiotensina II:
Receptori AT1: --localizare: musculatura netedă vasculară și miocard (predominat); creier, rinichi, glande suprarenale secretoare de aldosteron;
--sunt implicați în contracția musculaturii netede, mecanisme presoare simpatice, eliberare de aldosteron;
Receptori AT2: *localizați în medulosuprarenală, rinichi, creier, placentă; exercită efecte antiproliferative, proapoptotice, vasodilatatoare;
 Efectele antagoniștilor recept2 AT1:  vasodilatație  creșterea excreției renale hidroasaline
 hiperkaliemie  scăderea volemiei
 creșterea secreției de renină și a conc. de angiotensină II  activare a indirectă a recept2 AT2
 INDICAȚII:  HTA (monoterapie /asoc. cu un diuretic - hidroclorotiazida); efectul antihipertensiv se observă clinic după 3-6 săpt;
 insuficiență cardiacă la pacientii non-responsivi / cu intoleranță (tuse) la lECA
2
 PROPR FARMACOCINETICE: *biodisponibilitate redusă 50%; excepție losartan 70%); unii derivați se ut. sub formă de prodrug-uri;
*se metabolizează hepatic (sist. citocrom P450  interacțiuni medicamentoase);
 R.ADVERSE:  toleranță bună comparativ cu IECA / alte antihipertensive: *hipotensiune - se evită prin inițierea tratam. cu doze mici
*hiperkaliemie *potențial fetopatic  întreruperea tratam. în trim. II și III de sarcină
*deprimarea funcției renale *mialgii, artralgii, astenie, insomnie, vertij, erupții cutanate
*rare cazuri de edem angioneurotic *efecte în sfera ORL: congestie nazală, sinuzite
*agravarea astmului *diaree, grețuri, dureri abdominale
 de remarcat absența tusei comparativ cu lECA
 PRECAUȚII: » insuficiență renală și hepatică și stări de depleție sodată și/sau volemică
 CONTRAINDICAȚII: copii + femei în perioada de sarcină și alăptare
 Mod de admin.: doza unică/zi, timp îndelungat (≈ 1 an); absorbția orală nu este influențată de alimente  adm. indiferent de orarul meselor
ANTAGONIȘTI AT1 PEPTIDICI
S A R A L A Z I N A  primul antagonist al recept2 pt. angiotensina, octapeptid cu struct. asemănătoare Angiotensinei II (diferă prin AA2 terminali)
 utilizare limitată dat. lipsei de activitate la dministrare orală și a duratei scurte de acțiune
Saralazina  Sar-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Ala Angiotensina II  Asp-Arg-Val-Tyr- Ile-His-Pro-Phe
ANTAGONISTI AT1 NEPEPTIDICI
L O S A R T A N Sin.: DuP 753  Pulbere cristalină albă, ușor solubilă în apă și alcool, puțin solubilă în solvenți organici
2
 PROPR FARMACOCINETICE:
*absorbție digestivă bună, neinfluențată de alimente; eliminare renală / biliară
*metabolizare hepatică (oxidarea gr. metanolice din C5 la COOH) în proporție de 14% la EXP3174, cu afinitate de
10 ori mai mare pt. recept2 AT1 decât Losartan;
*conc. plasmatică maximă se atinge după 1 h (compusul părinte) și 3 h (metabolitul activ)
2 2
 PROPR FARMACOLOGICE: *ef. antihipertensiv (antag. al recept AT1), ef. se intensifică la asoc. cu Hidroclorotiazida
*ef. uricozuric  eficientă la pacienții hipertensivi cu gută
 INTERACȚIUNI: inductori enzimatici: CARBAMAZEPINA, FENITOINA, DAPSONA
inhibitori enzimatici: FLUVASTINA, FLUVOXARNINA, FLUOXETINA, METRONIDAZOL
 INDICAȚII: PF: comprimate: COZAAR, LORISTA, LOZAP, SARTENS, TALOSAN
 HTA (priză unică) + IC asocieri: +Hidroclorotiazida: HYZAAR, +Hidroclorotiazida: FORTZAAR; + Hidroclorotiazida: LORISTA
E P R O S A R T A N  efectul antihipertensiv maxim se observă după 2-3 săpt;
 INDICAȚII:  HTA esențială, monoterapie / asoc. cu diuretice tiazidice / blocanți ai canalelor pt. ionul de calciu
PF: TEVETEN cp.; TEVETEN PLUS (+Hidroclorotiazidă)
C A N D E S A R T A N  se hidrolizează la nivel intestinal la CANDESARTAN
 INDICAȚII:  HTA esențială - priză unică
PF: ATACAND cp.
I R B E S A R T A N  INDICAȚII:  HTA esențială (priză unică); se adm. asoc. cu diuretice tiazidice
PF: APROVEL cp, IRBESATAN WINTHROP cp, IRBESARTAN BMS cp, KARVEA cp, IRBESARTAN HYDROCHLOROTIAZIDE, COAPROVEL
T E L M I S A R T A N  efectul terapeutic maxim se atinge după 4-8 săpt.;
 INDICAȚII:  HTA esențială - priză unică
 se contraindică în afecțiuni hepatice / biliare obstructiv
PF: MICARDIS cp., PRITOR cp., MICARDISPLUS (+Hidroclorotiazida), PRITOR PLUS (+Hidroclorotiazida)
V A L S A R T A N  INDICAȚII:  HTA esențială - priză unică, dimineața înainte de masă
PF: DIOVAN cp., VALSARTAN ACTAVIS cp., IMPRIDIA (+Amlodipina), COPALIA (+Amlodipina)
O L M E S A R T A N  se hidrolizează la nivel intestinal la compusul activ (prin dezesterificare);
 INDICAȚII:  HTA (priză unică), monoterapie / asoc. cu diuretice
PF: SANTINI cp., INOVUM (+Amlodipina)
28
RELAȚII STRUCTURĂ CHIMICĂ - ACȚIUNE FARMACOLOGICĂ

Antiaritmice din clasa a IV-a (blocante ale canalelor de calciu) C10


BLOCANTE ALE CANALELOR DE CALCIU  subst. care inhibă canalele lente de calciu voltaj-dependente din musculatura arterială și
miocard  scad conc. intracelulară de Ca2+  vasodilatație arteriolară și deprimarea contractilității miocardice
 CLASIFICARE: După selectivitatea de acțiune: Anatagoniști selectivi ai canalelor lente de calciu: -1-Derivați de 1,4-dihidropiridina (DHP): NIFEDIPINA și derivați
-2-Derivați de aril-alchil-arnina: VERAPAMIL
-3-Derivați de 1,5-benzo-tiazepina: DILTIAZEM
Antagoniști neselectivi pt. canalele nespecifice lente: --Difenilpropilamine: PRENILAMINA, PERHEXILINA
--Fenilpiperazine: TRIMETAZIDINA
--Alte structuri: BEPRIDIL
Fcț. de specificitatea de organ și tesut și acț. dominantă: --predominant vasodilatatoare arteriolare periferice ( ANTIHIPERTENSIVE): NIFEDIPINA și derivați
--predominant vasodilatatoare coronariere (ANTIANGINOASE): tip DILTIAZEM
--predomin. deprimant cardiace, pe miocardul contractil și ȚES nodal (ANTIARITMICE): tip VERAPAMIL
 EFECTE TERAPEUTICE: ▪arteriolodilatație și coronarodilatație -la doze mai mici decât cele necesare efectelor directe asupra cordului;
▪cardiace: inotrop-, cronotrop- și dromotrop-negative;
▪antiaterogen - deprimarea proceselor implicate în formarea plăcilor de aterom
 INDICAȚII:  aritmii supraventriculare: VERAPAMIL, GALOPAMIL, DILTIAZEM;
 angina pectorală, variabilă, de efort: blocant al canalelor de calciu + beta-blocant;
 angina stabilă de efort: BEPRIDIL este tratament de elecție în cazurile refractare la alte tratamente
 HTA: --ușoară-moderată; --cu nivele scăzute de renină și în special la vârstnici
--asociată cu cardiopatie ischemică sau cu diabet zaharat
 R.ADVERSE: hTA, cefalee, flushing (datorate vasodilatației excesive, în special la DHP)
greață, edeme periferice
reflux gastro-esofagian, constipație (VERAPAMIL)
efecte proischemice manifestate prin agrvarea anginei și a ischemiei miocardice

-1- Derivați de 1,4-dihidropiridină


 Sinteza Hantzsch:

RELAȚII STRUCTURĂ CHIMICĂ - ACȚIUNE FARMACOLOGICĂ


 N1: *pt. exercitarea efectului terapeutic atomul de azot din poziția 1 tb. să fie nesubstituit;
*introducerea unui substituent diminua/ anulează însușirile farmacologice
 C2, C6: *R2 = R6 = radicali alchil cu volum mic (CH3);
*excepție amlodipina unde R2=CH3, R6=-CH2-O-(CH2)2-NH2
 C3, C5: *în pozițiile 3 și 5 - grupări esteri (alcooli alifatici sau heterociclici)
*R3=R5 sau R3 diferit de R5 (compușii sunt mai activi)
2 
 C4: *radical fenil (maj. DHP) substituit cu gr atrăgăt. de e (N02, CI, CN, CF3) / un radical heterociclic, activit. farmacologică  în ord. o>m>p
*în cazul isradipinei în poz. 4 - radical benzofuranazil
 pt. esterii asirnetrici enantiomerii R sunt antagoniști calcici; enantiomerii S sunt agoniști; în terapeutică se ut. amestecul racemic (R,S)
 toate DHD au o liposolubilitate și absorbție orală bună
2
NIFEDIPINA  PROPR FARMACOLOGICE:
 Sinteză: *antianginos prin vasodilatație coronariană intensă
*antihipertensiv prin arteriolodilatație periferică și scăderea rezistenței vasculare periferice
*deprimare cardiacă redusă
*tahicardie reflexă consecutivă hipotensiunii
2
 PROPR FARMACOCINETICE:
*BD orală bună, se absoarbe rapid în organism, fiind utilă în cazuri de urgență
*acțiune de scurtă durată  preparate cu acțiune prelungită
 INDICAȚII: toate formele de HTA (monoterapie / terapie combinată):
--antihipertensiv de elecție în HTA asociată cu boală coronariană / cu
astm (efect bronhodilatator slab)
 pulb. cristalină galbenă, insolub. în apă, fotosensibilă --HTA indusă de sarcină (nu scade fluxul sanguin uterin, nu afectează
- se degradează la nitrozoderivați galben-verzui  hemodinamica fetală,  contractilitatea miometrului, nu este teratogen)
includerea în ciclcdextrine  stabilitatea la lumină Angina vasospastică, angină cronică stabilă;
2+
blocant al canalelor pt. Ca cu specificitate de 1Ox insuficiență cardiacă cu HTA;
mai mare pt. musculatura netedă vasculară decât pt.  Mod de admin.: oral; sublingual (ef. se instalează rapid, util în urgențe hipertensive)
miocard PF: NIFECLIPIN dj., cp.elib.prel.; ADALAT CR cp.elib.modif.; ADALAT RETARD cp.film.elib.preI.;
CORCLIPIN, CORDIPIN RETARD cp., cp.retard; CORINFAR, CORINFAR RETARD dj., cp.retard;
EPILAT RETARD dj.; NIFECARD XL cp.elib.prel.
29
ALȚI DERIVAȚI DE 1,4-DIHIDROPIRIDINA
DENUMIRE PROPRIETATI FARMACOLOGICE/FARMACOCINETICE PF
- efecte periferice intense;
NITRENDIPNA - acțiune de lungă durată LUSOPRESS cp
- HTA
- vasodilatator la nivel cerebral NIMODIPIN cp.
NIMODIPINA -- tulburări ischemice neurologice, AVC, hemoragie subarahnoidiană
HTA, HTA asociată cu insuf. cerebrovasculară, migrenă
NIMOTOP cp., sol.perfuz.
NEMOTAN cp.
- deficit neurologic DILCEREN cp., sol.perfuz.
- vasodilatator, în special periferic
NISOLDIPINA - acțiunea se instalează rapid  criza de HTA BAYMYCARD cp.film.
- este de 4-5 x mai activă decât Nifedipina
- HTA, angină pectorală
- lipofilie cescută  latență mare (efect maxim și constant dupa 3 luni de tratam.)
LERCANIDIPINA LERIDIP cp.
- HTA forme ușoare și moderate
FELOCORD - PLENDIL cp
FELODIPINA - HTA FELODIPIN EP - FELOHEXA cp.elib.prel
LACIDIPINA - HTA LACIPIL cp.
- absorbție lentă, efect prelungit, acțiune intensă
AGEN cp. ALOZUR cp. ALMACOR cp.
- efecte antianginoase și antihipertensive
AMLODIPINA - HTA - tratament de prima alegere, în asociere cu diuretice, alfa- și beta-blocante, IECA
NORVASC cp. AMLOHEXAL cp.
STAMLO cp.
- angină pectorală cronică stabilă, angină vasospastică
- HTA la pac. cu bloc atrio-ventricular - este lipsit de ef2 cardiodepresoare și de deprimare a
ISRADIPINA nodului A-V
LOMIR cp., cp. retard

-2- Derivați de aril-alchil-amină


VERAPAMIL  pulbere cristalină albă, inodoră, solub. în apă
 Sinteză:  efecte antianginoase, antihipertensive (potență mai mică decât a
DHP), antiaritmice (antiaritmic clasa IV);
 INDICAȚII:
aritmii supraventriculare: tahicardie paroxistică supraventriculară,
fibrilație și flutter atrial;
angină pectorală; migrenă
HTA ușoară-medie (de elecție în HTA însoțită de tahiaritmie
supravemriculară * cardiopatie ischemică)
 Mod de admin.: oral; urgențe - i.v. lent / perfuzie
PF: comprimate: CORDAMIL, ISOPTIN, VERAPAMIL, VEROGALID

GALOP AMIL
Sinonim: metoxiverapamil
Blocant al canalelor de calciu de 5 x mai activ decât verapamil
PF: PROCORUM RETARD cp.
-3- Derivați de 1,5-benzotiazepină
DILTIAZEM  Sinteză:

PF: CORZEM cp.;


DIACORDIN cp.;
DILTIAZEM cp.;
DILTIAZEM SR
cps.elib. prel.;
DILZEM - retard, -
parenteral, cp., cp. elib.
prel., pulv. liof. inj. 2
 PROPR FARMACOLOGICE: *antiaritmic clasa IV (similar verapamilului)
*acțiune deprimant cardiacă (mai redusă comparativ cu verapamil)
*vasodilatație cu selectivitate pt. arterele coronare; arteriolodilatație periferică < Nifedipina
 INDICAȚII:
2
ca antianginos: terapia de lungă durată a bolilor coronariene (angină vasospastică și angină cro. stabilă), prep
retard, priză unică
*Avantaje comparativ cu diltiazem: --scăderea TA fără a produce tahicardie reflexă
--nu influențează metabolismul glucidic și lipidic
ca antiaritmic: tahicardie paroxistică supraventriculară cu flutter atrial cu ritm ventricular rapid
HTA ușoară și medie. în priză unică

ANTAGONIȘTI NESELECTIVI PT. CANALELE LENTE DE CALCIU Reprezentanți: LACTAT DE PRENILAMINA, FENDILINA, BEPRIDIL, PERHEXILINA
L A C T A T D E P R E N I L A M I N A (FRX)  acțiune coronarodilatatoare netă dar de scurtă durată;
 crește fluxul sanguin miocardic și cerebral;
 INDICAȚII:profilaxia crizelor de angină pectorală, tulburări de irigație cerebrală;
PF: SEGONTIN dj.; AGOZOL dj.

FENDILINA BEPRIDIL
 agonist al canalelor de calciu și inhibitor al  acțiune terap.: *reduce travaliul cardiac și dimină consumul de oxigen al miocardului;
fosfodiesterazei cu propr 2 coronarodilatatoare *reduce frecventa cardiaca în repaus și la efort;
PF: SENSIT dj. *nu det. scaderea debitului cardiac;
 INDICAȚII: profilaxia crizelor de angină pect.; angina stabilă de efort refractară la alte trat2
 Mod de admin.: oral
PF: Cordium cp. gastro-rezistente FORMULA
30
MEDICAMENTE ANTIANGINOASE ANTIANGINOASE
 Reducerea debitului coronarian - suferințe cardiace denumite în termeni diferiți: *cardiopatie ischemică (cel mai frecvent)
*boala cardiacă ischemică
*insuficiență coronariană
 CARDIOPATIE ISCHEMICĂ = afecț. degenerativă a miocardului produsă printr-un dezechilib. între aportul sanguin coronarian și necesitățile de O2 ale miocard.:
+cardiopatie ischemică dureroasă (angină pectorală, infarctul miocardic, iminență de infarct miocardic)
+cardioaptie ischemică nedureroasă, manifestată prin moarte subită, edem pulmonar acut, insuf. cardiacă cronică, aritmii)
 ANGINA PECTORALĂ -simptom dominant = durerea aparută în condițiile unui dezechilibru între necesitățile de O2 pt. inimă (crescute) și O2
furnizat inimii (scăzut), dependent de fluxul coronarian, dezechilibru ce se poate rez. prin:  lucrului inimii + intensificarea irigării miocardului
 CLASIFICARE:  coronarodilatatoare ce cresc aportul de oxigen: • nitriți și nitrați organici (esteri ai acidului azotos și azotic)
• derivați ai purinei și pirimidinei
• derivați ai cromonei, furocromonei și benzofuranului
• derivați ai fenilalchilaminei + • derivați ai fenotiazinei
 beta-blocante: scăderea frecvenței și forței de contracție a miocardului
2+
 blocanți ai canalelor pt. Ca
NITRIȚI ȘI NITRAȚI ORGANICI  Cea mai veche clasă de coronatodilatatoare: 1844 - sinteza nitritului de ami! (Balard)
 Mecanism de acțiune: schema 
2
 PROPR FARMACOLOGICE:
*relaxarea musculaturii netede vasculare - vasodilatație sistemică și coronariană
(la doze mici venodilatația este mai intensă decât arteriolodilatația);
*inhibarea agregării plachetare.
 INDICAȚII: angor pectoris: angina cronică stabilă, angina vasospastică:
• înlăturarea crizei manifeste și profilaxia imediată a crizelor previzibile (adm. sublinguală);
• tratamentul de fond și profilaxia de durată a episoadelor ischemice (adm. orală);
infarctul de miocard - în faza de debut (i.v.);
- postinfarct (adm. cronică, pe cale orală)
insuficiență cardiacă congestivă
 R.ADVERSE: cefalee, congestia pielii (jumătatea superioară corpului), bufeuri, amețeli, slăbiciune, greață;
hipotensiune ortostatică, tahicardie, vasoconstricție arteriolară periferică;
hipersensibilitate (rară, mai ales la adm. sublinguală), manifestată prin hTA marcată, sincopă;
creșterea presiunii intraoculare
 CONTRAINDICAȚII:hipotensiune, glaucom;
hipersensibilitate la nitrați;
asocierea cu SILDENAFIL (Viagra) - risc crescut de hTA;
 Caracteristic terapiei cu nitrați este toleranța progresivă de tip tahifilaxie:
--se instalează după câteva zile, devenind totală după 8 săpt. de terapie continuă;
--manifestări: inițial- diminuarea ef2 vasculare ("pseudotoleranța"), apoi depleția gr2 -SH, cu  formării metabolice de NO și tionitrați activi
--se evită prin scheme terapeutice cu adm. intermitentă a unor doze mici-moderate, care asigură protecție antiischemică pe durata a 12 ore
NI TRO G L I CE RI NA
Sinonim:
Trinitrat de glicerina, Trinitroglicerina
 lichid uleios, dulceag, volatil, greu solubil în apă, solubil în alcool, eter, acetonă,
benzen;
-explodează prin lovire / încălzire (oxidare intramoleculară cu transf. în produși gazoși, f.
toxici, fierbinți - 3000OC, cu o  considerabilă de vol.):
2
 PROPR FARMACOLOGICE: *coronarodilatație - acțiunea se instalează rapid (1-2') și durează 15-20';
*în organism se descompune parțial și se elimină sub formă de nitriți și produșii lor de metabolizare;
 INDICAȚII: angină pect. - cel mai eficient tratam.: sol. alcoolice; cp. pt adm. orală, sublinguală; cp. cu cedare controlată; forme pt. adm. transdermică
FR X oficializează:
Soluție alcoolică 1% - Solutio gyceryli trinitratis spirituosa 1%:
• lichid limpede cu miros de alcool ce se amestecă în orice proporție cu alcool, cloroform, eter;
• în amestec cu apă în proporție de 1:1 sol. ramâne limpede, în proporție de 1:2 se tulbură și în timp se depun pic. de trinitrat de gliceril
• se adm. 1-2 pic. pe limbă / sub limbă, 2-3 pic. pe o bucată de zahar (sub limbă) fără a se inghiți;
Comprimate de nitroglicerină 0,5 mg - cp. sublinguale albe / alb-gălbui, fără miros. Se conservă în recipiente bine închise, ferit de lumină, la
cel mult 25°C, la SEPARANDA. Prin conservare timp îndelungat activitatea scade;
Soluție inj. de trinitrat de glicerină 5mg/mI, sol. sterilă, apirogenă;
 INDICAȚII: profilaxia / tratam. imediat al crizelor anginoase (calea sublinguală- cp. sublinguale, sol. alcoolică, spray/ aerosoli; cp. bucale);
tratam. de fond al angor pectoris (calea orală - cp. / cps. cu eliberare imediată / retard; calea topică ung., TTS);
angor sever, infarct de miocard complicat, HTA (periuzie i.v.)
PF: NITROGLICERINA cp.; MAYCOR NITRO spray aerosol; NITROMINT aerosol, sublingual; cp.retrad; LENITRAL sol.perf., cp.retrad; TRINITROSAN
NITRODERM TTS sist. transdermic;

PE NTA E RI TRI L TE TRA NI TRA T


 pulbere cristalină albă, insolubilă în apă; f. puțin explozivă, inofensivă când se încorporează în lactoză
2
 PROPR FARMACOCINETICE:
*se abs. mai greu prin mucoasa bucală (comparativ cu nitroglicerina)  acț. mai puțin intensă dar de mai lungă
durată
*efectul de intalează după 15-20 min (sublingual) / 30- min. (oral) și durează 4-5 ore; înainte de masă
 INDICAȚII: tratamentul de fond al anginei pectorale + cardiopatie ischemică cronică + profilaxia infarctului de miocard;
PF: NITROPECTOR cp.; PECTONIT cp.; PENTALONG cp.
I S O S O RBI D DI NI TRA T  pulbere crist. albă, greu solub. în apăi; explodează la lovire (manipulare cu precauție) - se
manipulează diluat 20-50% în lactoza / manitol cu 1% fosfat de amoniu pt. stabilizare
FR X oficializează "Isosorbidi dinitras dilutum" - contine 22,5-27,5% principiu activ diluat cu lactoza;
**este considerat cel mai eficient antianginos - are cea mai lungă durată de acțiune;
 Mod de admin.: angină pectorală: criza - sublingual; tratament de fond, cp. retard
 INDICAȚII: profilaxia / tratam. imediat al crizelor anginoase (cp. sublinguale, spray / aerosoli)
tratam. de fond al angor pectoris (oral - cp., cps. cu elib. imediată/retard; cutanat- spray)
angor sever, angina instabilă, infarct de miocard complicat (perfuzie i.v.)
PF: CORDIL cp.retard; DINICORD RETARD și DINITER cps.elib.prel; ISOSORBID și ISOSORBID DINITRAT
cp.; ISODINIT cp.elib.prel; MAYCOR RETARD cps.
31
I S O S O RBI D MO NO NI TRA T
 metabolitul activ al Isosorbid dinitrat, cu efect de mai lungă durată și BD crescută (>90%)
 INDICAȚII: tratamentul de fond al anginei pectorale
PF: MONO MACK cp.; MONO MACK DEPOT cp. retard;
ONONITRON cp. elib. Prel.; MONOTER R SR cps. elib. prel.;
OLICARD -60 RETARD cps. elib. prel.

DERIVAȚI DE OXADIAZOL  primul din clasa antianginoaselor cu nucleu sidnoniminic;


MOLSIDOMIN  se metabolizează hepatic la metaboliți activi care eliberează direct NO -Linsidomina;
 acțiune vasodilatatoare și antiagregant palchetară;
 se indică în tratamentul de fond și profilaxia de durată a anginei pectorale;  Mod de admin.: oral
PF: MOLSIHEXAL cp. elib. prel.

SUBSTANTE FARMACEUTICE CU ACTIUNE VASODILATATOARE


CLASIFICARE:  Vasodilatatoare ca antihipertensive: vaso. musculotrope: NITROPRUSIAT DE SODIU , DIHIDRALAZINA; + agoniști ai canalelor de potasiu: MINOXIDIL , DIAZOXID:
 Vasodilatatoare antiischemice: deriv. xantinici: NICOTINAT DE XANTINOL, PENTIFTLINA, PENTOXIFILINA; deriv. de ac. nicotinic: ACID NICOTINIC, ALCOOLUL NICOTINIC ;
esteri ai dietilaminoetanolului: NAFTIDROFURIL ; derivați ai benzhidrilpiperzina: CINARIZINA, FLUNARIZINA ;
compuși cu structuri diverse: BENCICLAN , BUFLOMEDIL, ILOPROST
VASODILATATOARE CA ANTIHIPERTENSIVE  VASODILATATOARE MUSCULOTROPE
NITROPRUSIAT DE SODIU  cristale rubinii solubile în apă; sol. *sol
perfuzab. se prep. extemporaneu și se ut. în max. 4 ore (alterarea sol.
este semnalată de modif. culorii de la brun la albastru).
2
 PROPR FARMACOLOGICE:
*vasodilatator neselectiv (arteriolo - și venulo-dilatație) prin eliberarea NO ca metabolit activ
*creșterea moderată a frecvenței cardiace și scăderea consumului general de O2 în miocard
scade pre- și post-sarcina  efecte favorabile în insuficiență cardiacă;

 R.ADVERSE: în prezența luminii, nitroprusiatul de Na  CN (cu efecte toxice; CN se poate forma şi în organism alături de NO); toxicitatea CN
se reduce prin transformare, la nivel hepatic în prezența tiosulfatului de sodiu, în tiocianat, care se elimină renal.
T1/2 a nitroprusiatului de sodiu este < 10 minute, iar eliminarea tiocianatului din org. se real. în decurs de câteva zile.
 CONTRAINDICAȚII: ▪persoanele cu insuficiență renală.
 INDICAȚII:  medicație de urgență în crizele hipertensive - exclusiv perfuzie, i.v., maxim 72 ore, sub strictă monitorizare
PF: NITROPRESS - sol. inj.
D I H I D R A L A Z I N A (FRX)  pulbere cristalină albă, inodoră, cu gust amar, solub. în apă la cald
2
 Sinteză:  PROPR FARMACOLOGICE:
*arteriolodilatație prin relaxarea directă a musculat2 netede arteriolare cu 
rezistenței vasculare (artere coronare, renale, cerebrale)
*stimularea SNV simpatic (reflexe mediate de baro-receptori)  scăderea
ef. antihipertensiv obținut prin arteriolodilatație
 INDICAȚII: HTA:
--monoterapie, de elecție în HTA asociată cu insuf. renală, urgențe hipertensive
la gravide, tratam. de scurtă durată
--terap. combinată - atenuează ef2 cardiace nedorite, consecutive stimulării
simpatice: +-bloc.; +-blocante+diuretice; +nitrați organici (isosorbid dinitrat)
 Mod de admin.: oral; în urgențe - parenteral
PF: HIPOPRESOL dj.; HIPAZIN (+reserpina)

VASODILATATOARE CA ANTIHIPERTENSIVE  AGONIȘTI AI CANALELOR DE POTASIU


MINOXIDIL prodrug  minoxidil sulfat activ (sub acț. sulfotransferazei hepatice)  activează can2 de K+ (din musculat. netedă

vasculară)  eflux de K+ cu hiperpolarizare membranară   excitabilității fibrei muscul. cu relaxare arteriolară
 INDICAȚII: HTA severă, malignă și refractară la alte antihiperten2 -se asoc. cu un diuretic de ansă și cu un -bloc.
alopecie androgenică moderată - adulți, bărbati și femei
PF: LONITEN cp.; ALOPEXY sol. uz extern; REGAINE sol. cutanată; HAIRGROW sol. ext. spray
+ +
DIAZOXID  Agonist al canalelor de K (din musculatura netedă vasculară)  eflux de K cu hiperpolarizare membranară  scăderea
excitabilității fibrei musculare cu relaxare arteriolară
 Alte efecte: stimularea activității reninei tahicardie reflexă cu creșterea debitului cardiac
*retenție hidrosalină hiperglicemie (prin diminuarea elib. insulinei pancreatice și utilizării intracelulare a glucozei)
relaxarea musculaturii netede vasculare (tub digestiv, ureter, miometru)
urgențe hipertensive - de elecție - HTA severă, encefalopatie hipertensivă acută, eclampsie, decompensări cardiace
acute
 Mod de admin.: i.v. în bolus în perfuzie lentă PF: HYPERSTAT sol. inj.
VASODILATATOARE ANTIISCHEMICE  DERIVAȚI XANTINICI (Vasodilatatoare cerebrale și periferice)
N I C O T I N A T D E X A N T I N O L (FRX) P E N T O X I F I L I N A (FRX)  Sinteză:

 pulb. cristalină albă, fără miros, gust slab amar, usor sol. în apă
2
 PROPR FARMACOLOGICE:
*arteriolodilatație -mai intensă periferie și mai slabă la niv cerebral
*ameliorarea proprietăților reologice ale sângelui
2
*prevenirea agregării plachetare  PROPR FARMACOLOGICE:
*reducerea hiperlipidemiei *vasodilatație periferică moderată (la niv. arteriolar și capilar), cu
*stimularea metabolismului neuronal ameliorarea insuficienței microcirculatorii cronice cerebrale și periferice
 INDICAȚII: insuficiență circulatorie cerebrală *previne agregarea plachetară, scade vâscozitatea sângelui
retinopatii vasculare + tulburări ischemice *ameliorează oxigenarea țesuturilor ischemice
 Mod de admin.: oral; injectabil i.m.  INDICAȚII: insuficiență vasculară periferică (arteriolară și venoasă)
PF: XANTINOL NICOTINAT cp., sol. inj.; SADAMIN cp., sol. inj. tulburări circulatorii cerebrale și retiniene, ulcer de gambă
 Mod de admin.: oral, i.v., în perfuzie;
PF: PENTOXIFILINA - PENTOXI RETARD - PENTOXIFILIN LPH și ANGIOPENT -
TRENTAL - VASONIT RETARD
32
VASODILATATOARE ANTIISCHEMICE  DERIVAȚI DE ACID NICOTINIC VASODILATATOARE ANTIISCHEMICE  DERIVAȚI AI DIETILAMINOETANOLULUI
A C I D N I C O T I N I C (FRX) NAFTIDROFURIL

 cristale incolore / pulb. cristalină albă, cu gust slab acru; se diz.


2
în apă și alcool la fierbere  PROPR FARMACOLOGICE:
2
 PROPR FARMACOLOGICE: *antagonist al recept2 serotoninergici și vasodilatator musculotrop 
*hipocolesterolemiante; vasodilatație cerebrală și periferică;
*vasodilatatoare musculotrope (ca r2 secundare nedorite, care *stimularea metab. aerob în mușchii striați, la efort, cu creșterea rezervei
scad toleranța tratamentelor cu doze mari si de lungă durată); energetice și diminuarea formării lactatului în condiții de ischemie
 INDICAȚII: (pt. acț. vasodilatatoare): tulb2 circulatorii cerebrale și  INDICAȚII: tulb2 vasculare periferice (sdr. Raynaud, ulcer varicos, arterite)
2
periferice tulb vasculare cerebrale, cohleo-vestibulare, retiniene
 Mod de admin.: oral  Mod de admin.: oral, perenteral: i.m., i.v., perfuzie i.v.
PF: ACID NICOTINIC cp. PF: NAFTIHEXAL cps; DUSODRIL cps, cp.film.elib.prel.; ENELBIN cp.film.elib.prel.
VASODILATATOARE ANTIISCHEMICE  DERIVAȚI DE BENZHIDRILPIPERAZINA
2
 PROPR FARMACOLOGICE:
*antagonizează ef2 unor autacoide (HISTAMINA, SEROTONINA, NORADRENALINA, DOPAMINA, ANGIOTENSINA, VASOPRESINA)
*det. vasodilatație arteriolară cerebrală;
*favorizează utilizarea O2 și a glucozei de către celula nervoasă și  rezistența la hipoxie a neuronilor;
*ameliorează circulatia labirintică și diminuă iritabilitatea labirintică
R=H: CINARIZINA,  INDICAȚII:
2
R=F: FLUNARIZINA tulb circulatorii cerebrale -ateroscleoză cerebrală, sechele după accident vascular cerebral migrene vasomotorii
tulburări circulatorii labirintice (rău de mișcare, tulburări de echilibru, vertij, tinitus etc.)
 Mod de admin.: tratam. de lungă durată (câteva luni), oral
PF: CINARIZINA: cp.: STUGERON, CINARIZINA, CEREBRAL, STUGERON FORTE cps.; ARLEVERT (+dimenhidrinat); FLUNARIZINA: SIBELIUM cp.
VASODILATATOARE ANTIISCHEMICE  C O M P U Ș I C U S T R U C T U R I D I V E R S E
BENCICLAN BUFLOMEDIL ILOPROST

 antiagregant plachetar
 vasodilatator cerebral și  vasodilatator musculotrop, - analog al PROSTACICLINEI
periferic, antiagregant plachetar adrenolitic, antiagregant plachetar,  produce arteriolodilatație și venodilatație; fibrinolitic
 INDICAȚII: tulb2 circulatorii antagonist nespecific al canalelor de Ca 2+  INDICAȚII:
periferice și cerebrale  INDICAȚII: arteriopatii periferice: inițial ischemia cronică severă a memb. inf. la pacienți cu risc de amputație
 Admin.: oral, (i.m., i.v.) parenteral (i.m., i.v.) apoi oral trombangeita obliterantă cu dureri în repaus și ulcerații trofice
PF: HALIDOR cp. PF: DIALONT-T cp.; VARDOLIN cp.; sol. int. PF: ILOMEDIN conc. pt. sol. perf.
S U B S T . F A R M A C E U T I C E C U A C T I U N E D I U R E T I C Ă subst2 ce  excreția renală a apei și a electroliților (Na+), acțion. la niv. tubilor renali
CLASIFICARE:
 diuretice de ansă terminală (de tip tiazidic) - inhibă reabsorbția de Na + la nivelul segmentului terminal, cortical, al ansei Henle:
•tiazide: sulfonamide benzotiadiazine - HIDROCLOROTIAZIDA, BUTIZIDA, CICLOPENTIAZIDA, METICLOTIAZIDA, CICLOTIAZIDA, POLITIAZIDA;
•subst2 înrudite: sulfamide heterociclice - CLOPAMID, CLORTALIDON , XIPAMID, INDAPAMID;
 diuretice de ansă (ascendentă) - inhibă reabsorbția de Na +, la niv. segmentului ascendent al ansei Henle:
•der. ac. aminobenzoic cu struct. sulfonamidică: FUROSEMID, BUMETANID, PIRETANID + der. ai 4-amino-3-piridin-sulfonilureei: TORSEMID + der. ai ac. fenoxiacetic: ACID ETACRINIC
 inhibitori ai anhidrazei carbonice - inhibă AC și form. de H+ în tubul contort proximal, diminuând secreția de H + și reabsorbț. de Na + și KHCO3, prin schimb de H+:
•sulfonamide heterociclice: ACETAZOLAMIDA, METAZOLAMIDA + derivați de meta-disulfamoil-benzen: DICLORFENAMIDA, CLORAMINOFENAMIDA
 antiaaldosteronice - inhibă reabsorbția de Na+ prin schimb cu H+ și K+, stimulată fiziologic de aldosteron, la nivelul tubului contort distal, prin 2 mecanisme:
•antagoniști competitivi ai aldosteronului: SPIRONOLACTONA , EPLERENONA + antagoniști de efect ai aldosteronului: TRIAMTEREN , AMILORID;
 diuretice osmotice: manitol, uree, sunt filtrate glomerular, fără reabsorbție tubulară și cresc presiunea osmotică a urinii tubulare, antrenând un coeficient
osmotic de apă și realizând o diureză apoasă, cu o conc. de Na + redusă (nu sunt diuretice renale osmotice).
 INDICAȚII: edeme de diverse etiologii: edeme cardiace, cirotice, de sarcină, de origine endocrină;
HTA ușoară-moderată, ca monoterapie / terapie combinată;
dezechilibre hidro-electrolitice;
intoxicații medicamentoase, când toxicul este excretat pe cale renală
2
sportul de performanță - controlul antidoping, stimularea eliminării unor subst dopante
 EFECTE SECUNDARE:
--Hiponatremie acută, după saluretice cu eficacitate mare și sub dietă hiposodată (cu somnolență, hTA); se tratează cu NaCI
--Hipopotasemie (hipokaliemie), după saluretice tiazidice, în timp și în hiperaldosteronism secundar (cu tulburări de conducere nervoasă și de contracție
musculară, aritmii cardiace și creșterea toxicității cardiotonicelor); se tratează cu săruri de K+ / diuretice care produc hiperpotasemie (antialdosteronice)
--Hiperpotasemie (hiperkalemie), după antialdosteronice (astenie, modificări EKG); se tratează cu săruri de Ca2+
--Hipomagneziemie, det. de diuetice care induc hipopotasemie (accentuează ef2 hipopotasemiei); este diminuată de diuretice care induc hiperpotasemie
DIU RE TICE IN HIBIT OA RE ALE AN HI DRAZ EI CAR BON I CE
 Sulfonamide inhibitoare ale anhidrazei carbonice (AC)
 Sulfanilamida (sulfamida antibacteriana) produce o ușoară diureză caracterizată prin creșterea conc. urinare de Na+ și HCO3-, prin inhibarea
anhidrazei carbonice renale  intensificarea efectului diuretic prin sinteză de compuși ce pastrează gruparea su!famoil

Mecanism de acțiune:
**inhibă anhidraza carbonică (AC), implicată în secreția de H+ în tubii renali proximali și în reabsorbția prin schimb a Na+ sub formă de NaHCO3:

**inhibitorii AC scad reabsorbția NaHCO3  crește eliminarea prin urină a Na+ (ca NaHCO3); HCO3- se excretă și ca KHCO3 cu instalarea hipokaliemiei
33
**sunt agenți natriuretici, bicarbonaturetici și kaliuretici cu eficacitate redusă
 Sulfonamide heterociclice diuretice
RELAȚII STRUCTURĂ CHIMICĂ - ACȚIUNE FARMACOLOGICĂ
prototipul clasei este Acetazolamida;
Gruparea sulfamoil:
--este esențială pt. acțiunea de inhibare a AC (anhidraza carbonică) și pt. efectul diuretic;
--at de H al gr. sulfamoil tb. să rămână nesubstituit, spre deosebire de sulfonamidele antimicrobiene (lipsite de ef2 diuretice)
--tb. să fie atașată de un nucleu cu caracter arornatic (tiadiazol)
2
Substituția nucleului tiadiazolic cu rad alchil cu vol. mic (-CH3), păstrează acț. de inhibare a AC  Metazolamida)
Sunt compuși cu coeficient de partie lipide/ apa mare

 Sulfonamide heterociclice derivatede meta-disulfamoilbenzen


RELAȚII STRUCTURĂ CHIMICĂ - ACȚIUNE FARMACOLOGICĂ
gruparea sulfamoil trebuie să fie nesubstituită;
introducerea celei de-a doua grupări sulfamoil (în meta față de prima) intensifică acț.
diuretică; aceasta poate fi înlocuită cu grupări electrofile similare (carboxil, carbamoil);
introducerea în poz. orto față de prima grupare sulfamoil a unor radicali atrăgători de
electroni intensifică acț. diuretică;
prezența în poz. para față de prima gr. sulfamoil a unei gr. -NH2, crește ef. saluretic
A C E T A Z O L A M I D A (FRX)  pulbere cristalină albă / alb-gălbuie;
 Sinteză: foarte greu solubilă în apă

 INDICAȚII:
edeme (retenția hidrosalină)
glaucom (forme rezistente la tratam.
local și preoperator), epilepsie (tratam.
adjuvant), adulți + copii
ulcer gastric și duodenal

2
 PROPR FARMACOLOGICE: *acț. diuretică (inhibă AC)
*acț. hiposecretoare gastrică și pancreatică (AC intervine și în secr. de H+ de către CE2 parietale gastrice și formarea
HCI și în secreția alcalină a pancreasului)
*acț. de diminuare a secreției umorii apoase (AC intervine și în secreția umorii apoase) și de  a presiunii intraoculare
*deprimarea SNC
PF: ACETAZOLAMIDA cps.; sol. inj.; EDEREN cp.; DIAMOX cp., cps. elib. prel., pulb. sterila inj.
D I U R E T I C E D E A N S Ă  Sulfonamide - diuretice de ansă  Derivați ai acidului 5-sulfamoil-aminobenzoic cu structură sulfonamidică;
 inhibă sistemul co-transportor 1Na+/1K+/2CI-, localizat pe membrana luminală a celulei ramurei ascendente a ansei Henle

RELAȚII STRUCTURĂ CHIMICĂ - ACȚIUNE FARMACOLOGICĂ


2
Gr funcționale ce condiționează activitatea: • grupare acid în pozitia 1 - carboxil, radical tetrazolil;
• grupare sulfamoil în poziția 5;
• grupări activatoare în poziția 4 (X = -CI, -CF3, fenoxi, anilino, benzoil, benzil);
• substituția gr. NH2 cu: - rad2 furfuril, benzil, tienilmetil cresc acț. (derivați ai ac. 2-minobenzoic)
- rad2 alchil nu afect. activitatea diuretică (derivați ai ac. 3-aminobenzoic);
2 + + -
Gr cu caracter acid (-COOH) sunt responsabile de iohibarea sistemului co-transportor 1Na /1K /2Cl

F U R O S E M I D (FRX)  pulbere cristalină albă, sau aproape albă, inodoră, cu gust


slab acru; este fotosensibilă (se colorează în galben);
practic insolub. în apă;
2
 PROPR FARMACOLOGICE: *diuretic f. puternic, cu acț.
promptă și de scurtă durată
 INDICAȚII: edeme (toate tipurile, inclusiv cele refractare la tiazide): adulti + copii
HTA forme ușoare și moderate (refractare la tiazide, pacienți cu funcția renală alterată): oral
în urgențe - de elecție i.v.: edem pulmonar acut, edem cerebral, crize hipertensive, insuf. renală acută (cu oligurie) / cronică: i.v.
intoxicații medicamentoase (ex. cu barbiturice).
 R.ADVERSE: dezechilibre hidro-electrolitice: alcaloză hipokalemică ce intensifică toxicitatea glicozidelor cardiotonice
hipersensibilitate la gruparea sulfamoil ototoxicitate crește calciuria
PF: FUROSEMID cp. sol. inj.; FUROSEMID LPH cp.; LASIX cp.; sol inj.; sol. orală; FURIX RETARD cp. retard; FUSID cp.
BUMETANID
 diuretic de ansă de 40x mai activ decat furosemid;
 Mod de admin.: doza de 1 mg/ zi
 profilul farmaco-toxicologic este similar furosemidului;
PF: BUMEX cp.; sol. inj.
34
 Derivați de 4-amino-3-piridin-sulfoniluree
TORASEMID ACID ETACRINIC
 INDICAȚII:  diuretic de rezervă în edeme severe, refractare la alte
HTA ușoară și medie, priză unică, D diuretice (risc de hipovolemie prin excreția excesivă de
edemul din insuf. cardiacă dreaptă apă și electroliți)
și ciroza hepatică  DEZAVANTAJE:
PF: DEMADEX cp.; sol. inj.; *r2 adv2 digestive: anorexie, disfagie, greață, vomă,
TRIFAS cp.; sol. inj. dureri abdominale
*ototoxicitate (cu surditate reversibilă / definitivă)
PF: EDECRIN (etacrinat de sodiu) cp., sol. inj.; EDECRIL
D I U R E T I C E D E A N S Ă T E R M I N A L Ă  Diuretice tiazidice și tiazin-like  prin modulări structurale realizate pe structura
Cloraminofenamidei (inhibitor al anhidrazei carbonice) ~ tiazide și hidrotiazide (inhibitori ai sistemului cotransportor 1Na+ /1K+ /2CI

RELAȚII STRUCTURĂ CHIMICĂ - ACȚIUNE FARMACOLOGICĂ


Act. diuretică este infl. de: • radicalul R2 = radicali alchil cu volum mic (-CH3);
• radicalul R3, modulează caracterul lipofil - crește potența și durata de acț. a diureticelor tiazidice;
• hidrogenarea leg duble C3=N4 (tiazide) - intensifică acț. (hidrotiazidele sunt de 3-4x mai active decât tiazidele)
• radicalul R6= grupe atrăgătoare de electroni (-CI, -Br, -CF3, -NO2) intensifică acțiunea diuretică;
• gruparea sulfamoil din poziția 7 este esențială pt. acțiunea diuretica;
Diureticele tiazidice sunt diuretice saluretice de intensitate moderată

H D R O C L O R O T I A Z I D A (FRX)

PF: NEFRIX cp.


2
 PROPR FARMACOLOGICE: *agent saluretic, natriuretic, cloruretic, kaliuretic și foarte slab bicarbonaturetic
 INDICAȚII: edeme (asociate IC congestive, cirozei hepatice, sdr. nefrotic, edeme carențiale, cortizonice) diabetul insipid nefrogen - de elecție
HTA - medicație de primă alegere, singure / în terapie combinată litiaza urinară oxalică (medicație adjuvantă)
hipercalciurie idiopatică (previne litiaza renală)

 Diuretice tiazide-like  modularea structurala a tiazidelor  diuretice tiazide-like cu profil farmaco-toxicologic și f-cinetic  tiazidelor TABEL
DIU RE TICE AN TIALDOS TE RON IC E
·diuretice care economisesc potasiul; ·sunt eficiente îndeosebi în condiții de hiperaldosteronism
·aldosteronul = horm. mineralocorticoid cel mai activ - la niv. tubului contort distal stimul. reabsorb. Na + și CI- prin schimb cu K+ și H+
 Antagoniști competitvi ai aldosteronului
S P I R O N O L A C T O N A antagonist competitiv neselectiv al aldosteronului EPLERENONA

PF: INSPRA cp.


 se metabolizează hepatic, unii metaboliți fiind activi (Canrenona, Acid canrenoic)  antagonist selectiv și specific al recept 2
2
 PROPR FARMACOLOGICE: *acțiune diuretică, cu eficacitate slabă (medicam. natriuretic, cloruretic,
pt. aldosteron, cu afinitate mai mică decât
saluretic, antikaliuretic); se instal. cu o latență mare (>24h), durată lungă de acț. spironolactona pt. recept2 androgenului și
*acțiune anabolizantă și virilizantă (1 % din cea a testosteronului) progesteronului  lipsit de efecte virilizante
 INDICAȚII: edeme cu hiperaldosteronism primar/secundar (IC dreaptă, ciroză hepatică, sdr. nefrotic) și tulburări sexuale;
edeme refractare, în asociere cu Furosemid  INDICAȚII: HTA, IC congestivă - monoterapie /
HTA cu hiperladosteronism, în asociere cu alte antihipertensive terapie combinată cu alte diuretice / lECA
hipokaliemie, profilactic și curativ în cazuri refractare
PF: ALSPIRON cp.; SPIRONOLACTONA cp.; VEROSPIRON cps.
 Antagoniști de efect ai aldosteronului
TRIAMTEREN  antagonist de efect, blochează canalele de Na din mernbrana luminală a A M I L O R I D  indicații Triamterenului
+
celulelor tubilor colectori, inhibând reabsorbția a 2-3% din cant. de Na
filtrată, cu reducerea concomitenta a ratei de excretie a K+si H+;
 INDICAȚII: edeme ușoare asociate IC drepte / cirozei (diuretic blând, cu
durată medie de acț. - monoterapie
HTA, edeme cu hiperaldosteronism secundar - asociat cu alte diuretice
adjuvat în terapia cu glicozide cardiotonice;  diuretic cu durată lungă de acț.
PF: TERIAM cp.; DYRENIUM cp; cps.; TRIAPUR CORNPOSITUM (+Hidroclorotiazida) PF: MODAMIN cp.; MODURETIC (+
Hidroclorotiazida)

DIU RE TICE OS M O TICE  polialcool derivat de manoză care nu se abs. digestiv, iar la adm. i.v. se elim. prin filtrare glomerulară, fără
reabsorbție tubulară, antrenând din cauza hipertonicității reținerea unei cant. de apă echivalent osmotic în
MANITOL lichidul lurninal, cu inducerea unei diureze forțate;
 INDICAȚII: diuretic (i.v. lent, în perfuzie): --edem cerebral; --intoxicații cu subst2 excretate renal;
glaucom acut congestiv --profilaxia anuriei la bolnavii în stare de șoc / cu arsuri;
PF: MANITOL sol. perf. --diureză forțată după arteriografie cu subst 2 icdate de contrast;
35
MEDICAMENTE CU ACȚIUNE ASUPRA SÂNGELUI  Medicam2 antitrombotice: 1.ANTICOAGULANTE; 2.TROMBOLITICE (Fibrinolitice); 3.ANTIAGREGANTE PLACHETARE
 Subst2 farmaceutice hemostatice: 1. HEMOSTATICE LOCALE; 2. HEMOSTATICE UTILIZATE SISTEMIC
MEDICAMENTE ANTITROMBOTICE –ut. pt. tratam. și profilaxia afecțiunilor tromboembolice
--tromboza vasculară implică coagularea sâng. și agregarea plachetelor ~ obliterarea (parțială/totală) a lumenului ~ diminuarea/suprimarea circulației
locale
--acționează prin: inhibarea coagulării / stimularea lizei trombusului / inhibarea functților plachetare
ANTICOAGULATE  Anticoagulante naturale  glicozaminoglican (mucopolizaharida), form. din resturi de:
H E P A R I N A (FRX) • 2-amino-2-desoxi-D-glucoza (glucozamina)
• acid D-glucuronic, legate 1-4, alfa-glicozidic
 izolată pt. prima dată din țesutul hepatic (Mc Lean și Howell în 1916)
 se găseste în cant. mai mari în țesuturile animale bogate în mastocite (plamâni/intestine)
 se obține din plamânii / intestinele de bovine / porcine prin extractie cu NaCl (sol. 1%)
 heparina disponibilă (sare de Ca/Na) are în medie M = 13000-15000 D și activit. specifică 180-220 UI/mg
 INDICAȚII: afecț2 tromboembolice venoase (tratam+ profilaxie): tromboze venoase, embolie pulmo.
2
afecț
tromboembolice arteriale, inclusiv cele asociate cu angina pectorală, infarctul
miocardic, ocluzii acute ale arterelor periferice;
accidente vasculare cerebrale
 Adm: i.v. (inj. / perfuzie) / s.c.; nu se adm. oral deoarece nu se abs. gastro-intestinal
PF: HEPARIN fiole; HEPARINA fiole; CALCIPARINE seringi preumplute; fiole

H E P A R I N O I Z I glicozaminoglicani (mucopolizaharide) sulfatați inrudiți cu heparina; propr2 anticoagulante, antiinflamatore locale / hipolipiderniante
DENUMIRE PROPRIETATI FARMACOLOGICE/FARMACOCINETICE PF
SULEPAROID - propr2 anticoagulante (sare trisodică).
ARTEVEN cp
Sin: Heparan/ Heparitin sulfat - profilaxia accidentelor trombotice în chirurgia ochiului / la pac2 diabetici cu risc de hipercoagulare
DERMATAN SULFAT - -anticoagulant în profilaxia trombozelor venoase; i.m. ACLOTAN, MISTRAL sol.inj
- profilaxia tromboemboliei venoase (pac 2 supuși interv. chirurgicale): s.c.
- trombocitopenie indusă de heparină (i.v.);
DANAPAROID SODIC ORGARAN sol.inj
- risc crescut de tromboză și intoleranță la heparină (femei gravide);
- tratarea coagularii intravasculare diseminate cronice din anevrismul aortic (+ acid tranexamic)
- antitrombotic și hipolipidemiant, având t1/2 > decât heparina și efecte adverse mai reduse; VESSEL DUE F cps.
SULODEXIDE
- tulburări vasculare periferice (ulcer varicos, sindroame posttromboflebitice) și cerebrovasculare ULS sol. inj.
PENTOSAN POLISULFAT DE - polimeri lineari ai xilozei cu propr2 anticoagulante, fibrinolitice, hipolipidemiante și antiinflamatoare
THROMBOCID gel
SODIU - tratamentul bolii tromboembolice și a cistitelor interstițiale (utilizare limitată): oral
H IRUDINA ȘI DERIVAȚI
DENUMIRE PROPRIETATI FARMACOLOGICE/FARMACOCINETICE PF
- proteină formată din 65 de aminoacizi; se extrage din saliva de lipitoare (Hirudo medicinalis);
HIRUDIN
- inhibă specific trombina, inclusiv pe cea inclusă în trombus, cu care formează un complex stabil [1 : 1]
- este o hirudină recombinantă, inhibitor direct al trombinei; se poate asocia cu acid acetilsalicilic
- anticoagulant la pacienți cu angină instabilă ANGIOMAX pulb. liof.
BIVALIRUDIN
- profilaxia complicaț2 trombotice ce pot surveni în intervențiile periferice (profil f-toxicologic mai sigur decât heparina nefracționată) sterilă
- în angioplastie (înainte de intervenție): inițial i.v., apoi perfuzie i.v.
LEPIRUDIN - derivat recombinant al hirudinei; ut. în trombocitopenie indusă de heparină (i.v.) REFLUDAN pulb. uz parent.
DESIRUDIN - derivat recombinant al hirudinei; ut. în prevenirea tromboemboliei venoase postoperatorii: s.c., REVASC pulb. inj.
HEPARINE CU MASĂ MOLECULARĂ MICĂ  fragmente de heparină produse prin depolimerizarea (chimică / enzimatică) a acesteia;
• se ut. sub formă de săruri; Mod de admin.: s.c. odată pe zi.
• favorizează fibrinoliza, având un efect inhibitor mai slab decât heparina standard asupra activării și agregării plachetelor;
• au BD superioară, t1/2 mai lung (comparativ cu heparina standard);
 INDICAȚII: profilaxia și tratam. trombozelor venoase și coronariene, și a emboliilor de cauză medicală / chirurgicală (terapia standard pt.
trombozele venoase profunde, alături de warfarina);
• infarctul miocardic acut (asociate tromboliticelor și acidului acetilsalicilic) și profilactic la bolnavii sub hemodializă;
Reprezentanți terapeutici
ARDEPARIN ARDEPARINUM NATRICUM (DCI)  NORMIFLO sol. inj. CERTOPARIN CERTOPARINUM NATRICUM (DCI)  TROPARIN sol. inj.
ENOXAPARIN ENOXAPARINUM NATRICUM (DCI)  CLEXANE sol. inj. DALTEPARIN DALTEPARINUM NATRICUM (DCI)  FRAGMINE sol. inj.
REVIPARIN REVIPARINUM NATRICUM (DCI)  CLIVARIN sol. inj. TINZAPARIN TINZAPARINUM NATRICUM (DCI)  INNOHEP sol. inj.
NADROPARIN NADROPARINUM CALCIUM (DCI)  FRAXIPARINE sol. inj.; FRAXIPARINE FORTE sol. inj.

A NTI C O A G UL A NTE O R A L E  DE R I V A ȚI DE 4-H I DR O XI CU M A R I NA


DICUMAROL  anticoagulant puternic dar cu o serie de dezav.: acț. se
intal. lent (după 24-36h), absorbție inegală, variabilitate a
răspunsurilor individuale, tulb2 gastrointest2  ut. limitată
 pulb. microcristalină albă / slab-gălbui miros plăcut caracteristic, gust
amar; f. greu solub. în apă

WARFARINA  INDICAȚII:
2
tratam. și profilaxia tulb tromboembolice -terapie standard alături de heparine
cu greut. moleculară mică
profilaxia accidentelor vasculare cerebrale la pacienții cu fibrilație atrială
anticoagulant în infarctul miocardic și sdr. coronarian acut (+ ac. acetilsalicilic)
 Mod de admin.: oral PF: COUMADIN - cp. a 1 pulb. liof. sterilă de uz parenteral
izomerul levogir este de 7 ori mai activ decât cel dextrogir
ALȚI DERIVAȚI DE 4-HIDROXIC UMARIN A  TABEL (4 substanțe)
DERIVAȚI DE 1,3-INDAN-DIONA RELAȚII STRUCTURĂ CHIMICĂ - ACȚIUNE FARMACOLOGICĂ
2
 acț. anticoagul. - dat.  structurale de 4-hidroxi-cumarina (forma cetonică) propr antcoagulante sunt condiționate de:
• substituția la C2 (cu un singur radical);
• tautomeria ceto-enolică între C2 și O1 sau O3
efectele anticoagulante dispar prin substituția H de la C2 /
esterificarea grupării OH enolice
 Mod de admin.: oral;
 în caz de supradozare se ut. ca atidot vit. C / vit. K

DERIVAȚI DE 1,3-INDAN-DIONA –
Reprezentanti terapeutici  TABEL

+ curs 26+27+28 de pe platforma!