Sunteți pe pagina 1din 73

1

1. INTRODUCERE N STUDIUL RELA IILOR INTERNA IONALE

1.1. Domeniul rela iilor interna ionale Ca tiin a socialului, Rela iile interna ionale se ocup cu studiul raporturilor de putere dintre actorii interna ionali. A eznd n centrul preocuprilor conceptul de putere, n toate accep iunile lui, ca putere-for , putere-influen , cu raportrile sale inerente la concepte precum cele de autoritate, legitimitate sau suveranitate, Rela iile interna ionale se subsumeaz domeniului mai larg al tiin elor politice. Preocuprile din cadrul Rela iilor interna ionale vizeaz cinci domenii care constituie subramuri ale acestei tiin e. Acestea sunt: 1) Teoria rela iilor interna ionale care stabile te semnifica ia no iunilor, conceptelor cu care opereaz aceast tiin , oferind o n elegere profund a fenomenelor studiate, 2) Istoria rela iilor interna ionale care prezint evolu ia n timp a politicii mondiale, 3) Studiile de securitate care vizeaz cercetrile legate de supravie uirea statelor i a comunit ilor, 4) Studiile strategice care privesc aspectele militare ale politicului, cu accent pe factorul nuclear, 5) Economia politic interna ional care urmre te evolu ia schimburilor economice transfrontaliere. Rela iile interna ionale i datoreaz denumirea faptului c, ini ial, s-au concentrat asupra raporturilor dintre entit ile politice suverane care sunt statele. Doar statele poart rzboaie, ncheie pace, semneaz tratate. n ultimele decenii, ns, pe scena rela iilor interna ionale s-au impus i al i actori: organiza iile interna ionale, mi crile de eliberare na ional, corpora iile i chiar indivizii care ac ioneaz n nume propriu, raporturile interna ionale devenind din ce n ce mai complexe. Tocmai de aceea, unii autori au propus revizuirea denumirea disciplinei i transformarea acesteia n Rela ii transfrontaliere sau Politic mondial. Preocupri pentru natura rela iilor dintre state, cauzele rzboiului, problemele pcii, cooperarea interna ional i recunoa terea actorilor interna ionali au existat din timpuri strvechi. Istorici, filosofi, juri ti i economi ti i-au ndreptat aten ia spre aspecte ale vie ii interna ionale.
1

Astfel, istoricul Tucidide a meditat asupra cauzelor conflictului interstatal n sec. al V-lea .Hr. Notabil este i preocuparea filosofilor Niccolo Machiavelli (sec.XVI) i Thomas Hobbes (sec.XVII) pentru raportul dintre natura uman i rela iile interstatale. Juri ti de seam precum Hugo Grotius (sec.XVII) au ncercat s codifice practici ale rela iilor interna ionale, iar economi ti precum Adam Smith (sec.XVIII) au studiat impactul politicilor economice interne asupra legturilor dintre state. Cu toate acestea, tiin a rela iilor interna ionale figureaz ca un domeniu relativ recent, fiind acceptat ca disciplin de studiu n universit ile lumii abia la jumtatea secolului al XIX-lea, primele lucrri importante de specialitate vznd lumina tiparului abia nainte de al doilea rzboi mondial. A a cum spuneam, domeniul rela iilor interna ionale face parte din domeniul mai larg al tiin elor politice, avnd legturi puternice i cu Dreptul interna ional public i Economia mondial. 1.2. No iunea de sistem interna ional Statele interac ioneaz n cadrul unui set de reguli, de norme care stabilesc ce este statul i care sunt atributele acestuia, precum i modul de purtare a rela iilor dintre state. Aceste norme configureaz ceea ce numim sistemul interna ional, adic ansamblul rela iilor stabilite ntre actorii interna ionali. Normele care reglementeaz rela iile interna ionale s-au cristalizat n timp, cunoscnd o permanent schimbare i evolu ie, modelnd n mod corespunztor sistemul interna ional. Teoreticienii rela iilor interna ionale disting trei mari tipuri de configurare a sistemului interna ional: a) Sistemul unipolar care presupune existen a unei singure puteri majore, super-putere care domin sistemul interna ional. b) Sistemul bipolar care implic existen a a dou mari puteri oponente ce domin fiecare o anumit parte a sistemului; aceste puteri se pot raporta ideologic i/sau militar una la cealalt. c) Sistemul multipolar care implic existen a a cel pu in trei mari puteri care s domine sistemul; este considerat ca reprezentnd o configura ie stabil a sistemului interna ional. 1.3. Evolu ia sistemului interna ional pn la 1914

Spre deosebire de celelalte subramuri ale domeniului, Istoria rela iilor interna ionale se preocup exclusiv de istoria rela iilor de putere dintre actorii interna ionali, de la formarea sistemului interna ional i pn n zilele noastre. Unii autori consider c se poate vorbi despre un sistem interna ional chiar i n vremea ora elor-state antice grece ti sau a imperiilor din Evul Mediu. De-a lungul timpului a existat o semnificativ schimbare de sisteme, modificndu-se natura actorilor interna ionali ai acestora. Astfel, ora ele-state antice au lsat loc n Evul Mediu imperiilor multina ionale ca actori dominan i ai sistemului interna ional, iar acestea au fcut loc, la rndul lor, statelor-na iuni la sfr itul sec. al XV-lea. Este adevrat c n cazul ora elor-state antice sau a imperiilor medievale putem vorbi despre o politic interstatal, dar considerm c despre o politic interna ional putem vorbi doar din momentul n care principalul, dac nu chiar unicul actor interna ional devine statul suveran modern, cel mai adesea constituit pe un teritoriu locuit de un anumit grup na ional. n literatura de specialitate s-au impus dou teorii importante cu privire la structura sistemului interna ional. Prima teorie (nchegat n anii 70 - 80) concepe evolu ia sistemului interna ional n termenii unor cicluri succesive dominate de marile puteri, dup cum urmeaz: 1. Ciclul portughez (care dureaz din anul 1497 de la expedi ia lui Vasco da Gama n India i pn la momentul cuceririi n anul 1580 a Portugaliei de ctre Spania). 2. Ciclul olandez (care ncepe n anul 1580 i se sfr e te odat cu pacea de la Utrecht ncheiat n abul 1713). 3. Ciclul britanic I (care ncepe n 1713 i se sfr e te n anul 1783 dup rzboiul de independen al coloniilor americane). 4. Ciclul britanic II (care ncepe odat cu Congresul de la Viena din 1815 i ia sfr it dup primul rzboi mondial). 5. Ciclul American (care ncepe n jurul anului 1918 i este nc n desf urare). Principalele caracteristici ale acestor cicluri sunt urmtoarele: - domina ia unei mari puteri, numit i putere-hegemon, asupra mrilor care erau cele mai importante rute comerciale, - existen a unor puncte de sprijin de interes strategic pentru aceste puteri. A doua teorie (nchegat n anii 90) consider c sistemul interna ional a fost nc de la nceputuri mpr it n trei cercuri concentrice:
3

1) Centrul alctuit din puterile majore care au o mare influen asupra formrii normelor care ghideaz sistemul interna ional i asupra impunerii/respectrii acestora. 2) Semiperiferia care cuprinde, n principal, trei mari categorii de state: a) Foste puteri central aflate ntr-o pozi ie descendent, adic puteri n decdere care joac un rol destul de important n sistem. Este cazul Rusiei interbelice. b) Puteri aflate n zona periferic i care se afl ntr-o pozi ie ascendent sau, altfel spus, mari puteri n devenire. Este cazul Chinei contemporane. c) Puteri regionale, subsistemice ale cror interese i posibilit i nu dep esc aria propriului subsistem al rela iilor interna ionale. Este exemplul unor state ca Taiwan, Coreea de Sud, statele din America Latin. 3) Periferia compus din state cu economii slab dezvoltate, cu capacit i militare reduse i a cror securitate depinde n mare msur de aranjamentele interna ionale ale marilor puteri. Este cazul unor state precum Portugalia, statele din sud-estul Europei, statele africane. Asupra momentului apari iei statului modern exist o polemic puternic ntre istorici. Dar, indiferent de pozi ia pe care o adopt, cei mai mul i istorici sunt de acord c sistemul interna ional modern apare i se dezvolt n Europa, ca o crea ie a statelor europene. Treptat, statele europene dep esc barierele continentale, purtnd cu ele modul de organizare european, extinzdu-se treptat i jocul de putere specific btrnului continent la nivel global. Trei motive au favorizat succesul puterilor europene: a) Centralizarea politic a acestor state reflectat n dou caracteristici extrem de importante: - secularizarea deciziei n domeniul politicii interne i externe a statelor i deci eliminarea bisericii ca factor politic autonom, - colectarea taxelor i impozitelor la nivel central i efectuarea de la acela i nivel a cheltuielilor pentru ntre inerea aparatului de stat, ceea ce a permis i finan area flotelor de rzboi i a for elor militare terestre apte s impun interesele statelor n colonii. b) Fragmentarea sistemului interna ional ntr-un numr mare de actori interna ionali, fapt care a condus, din nevoia de supravie uire, la concuren a ntre state pentru acumularea puterii. n acest mod o seam de state europene au ajuns s domine alte state ori teritorii timp de secole.
4

c) Revolu ia tehnologic a contribuit i ea la dominarea adversarilor. Un rol important l-a avut folosirea prafului de pu c n conflictele armate i, pentru succesul expedi iilor maritime, folosirea galionului echipat cu tunuri. Aceste descoperiri au permis impunerea voin ei politice, dar i a intereselor economice. Sfr itul rzboiului de 30 de ani i ncheierea Tratatelor Westfalice (pacea de la Westfalia) n 1648 a consacrat existen a unui sistem interna ional. Astfel, aceste tratate stabilesc principiul potrivit cruia singurul actor interna ional este statul, disprnd de pe scena interna ional actori precum Papalitatea, ordinele cavalere ti, ora ele ori nobilimea. Cu alte cuvinte, singurul subiect de drept interna ional recunoscut din acel moment era statul, al crui atribut primordial era suveranitatea. Suveranitatea reprezint dreptul statului de a- i defini propriile interese, de a construi i exercita politica intern i extern, de astabili ci i mijloace de ac iune pentru atingerea elurilor propuse. Din acest moment, suveranitatea a reprezentat elementul esen ial care a modelat sistemul interna ional. Recunoa terea suveranit ii nsemna implicit i recunoa terea libert ii de ac iune a statelor n sistemul interna ional. Un alt principiu important stabilit de tratatele Westfalice a fost cel al egalit ii ntre statele suverane. Aceast egalitate a fost statuat ini ial numai la nivel religios, dar a fost extins curnd i la nivel politic. De aici a decurs regula potrivit creia singurele care- i puteau lua angajamente interna ionale erau statele, pe baza consim mntului lor liber, fr a fi supuse coerci iei altei puteri. Tot din acest moment, balan a de putere a fost acceptat ca instrument al rela iilor interna ionale prin care se cuta stabilitatea. Scopul declarat era acela de a mpiedica o singur putere european s le domine pe celelalte. ncepnd cu Tratatele Westfalice s-a pus i problema legitimit ii interna ionale. Este vorba despre modul de transmitere a puterii de la un conductor la altul la nivel na ional, pe de o parte, i despre legitimitatea dat de suveranitatea teritorial, adic recunoa terea statului i implicit a calit ii de subiect interna ional a acestuia, pe de alt parte. De asemenea, este recunoscut existen a unui drept interna ional, a unor norme acceptate liber de ctre statele care participau la sistemul interna ional. Dreptul interna ional devine un instrument al rela iilor interna ionale, reglementnd rela iile dintre actorii sistemului interna ional.

O alt schimbare de optic n rela iile interna ionale o constituie recunoa terea diploma iei ca instrument pentru solu ionarea pa nic a diferendelor dintre state. n concluzie, sunt trasate caracteristicile esen iale ale sistemului interna ional, caracteristici care subzist, n mare parte, i astzi. Alt moment important n istoria rela iilor interna ionale a fost Pacea de la Utrecht (1714) prin care s-a statuat politica noninterven iei n problemele de politic intern a statelor. Revolu ia francez de la 1789 aduce i ea schimbri importante. Legitimitatea statului este dat de na iune, iar legitimitatea conductorilor de popor. Se produce o separa ie ntre interesele statului i cele ale conductorilor. Politica de putere a statelor nceteaz s mai fie una a monarhului i devine una a statului propriu-zis. Secolele XVII i XVIII au fost caracterizate prin numrul relativ mic i stabil de actori interna ionali. Balan a de putere se sprijinea pe o anumit configura ie i o anumit mpr ire a teritoriului. Coexistau mari imperii (otoman, arist, spre exemplu) cu cteva state na ionale i cu mici forma iuni statale, precum cele ale Germaniei i Italiei. Treptat, odat cu marile descoperiri geografice i cu colonialismul, grani ele sistemului interna ional se extind n America de Nord, America Latin, Africa, Asia i alte zone ale globului, lupta statelor pentru putere fiind o lupt pentru teritorii. Schimbri semnificative n sistemul interna ional aduce Congresul de la Viena din anul 1815 care a marcat victoria puterilor aliate Anglia, Prusia, Austria i Rusia arist mpotriva Fran ei conduse de Napoleon. Cu ocazia Congresului s-a fcut distinc ie ntre puterile majore (Anglia, Fran a, Prusia, Austria i Rusia) i puterile minore. Balan a de putere era n eleas n sensul de echilibru ntre marile puteri, astfel nct nici una dintre ele s nu se desprind de contingent i s devin putere-hegemon. Modul n care se putea exercita acest echilibru era acela al diploma iei. Astfel, au avut loc o serie de congrese regulate ale marilor puteri, cunoscute sub numele de Concertul European. Diploma ia devine o institu ie a sistemului interna ional i ncepe s se impun ideea de solu ionare a conflictelor prin consultri i negocieri. Exista o ierarhie a statelor, marile puteri avnd un rol managerial n sistemul interna ional, exercitnd o form de tutel asupra puterilor minore. Se nmul esc normele de drept interna ional care crmuiesc rela iile interna ionale. n sec. al XIX-lea, dinamica rela iilor interna ionale a fost influen at de urmtorii factori:
6

1) Decderea unor puteri i ascensiunea altora. Men ionm ascensiunea Germaniei i Italiei, n Europa, i ascensiunea SUA i Japoniei, n afara acesteia. 2) Colonialismul, proces nceput nc din sec. al XV-lea, a cunoscut n sec. al XIX-lea o anvergur mondial, extinderea imperiilor coloniale devenind politica na ional a marilor puteri europene. 3) Fragmentarea sistemului interna ional i formarea de noi state na ionale. Ace ti factori au condus la izbucnirea primului rzboi mondial. 1.4. Evolu ia sistemului interna ional dup 1914 1.4.1. Rzboaiele mondiale i conferin ele de pace

Impactul primului rzboi mondial asupra politicii interna ionale a fost unul profund. Distrugerile materiale i pierderile de vie i omene ti au lsat ntreaga Europ n ruin. Conferin ele de pace au urmrit s instituie o nou ordine mondial, complet diferit de cea anterioar Marelui Rzboi. Solu ia a fost propus de Statele Unite ale Americii i a constat n instituirea unui nou principiu al rela iilor interna ionale principiul securit ii colective. Rzboiul, ca institu ie a sistemului mondial, a fost considerat imoral i s-a ncercat scoaterea lui n afara legii, prin intermediul unor mecanisme institu ionale. Sistemul securit ii colective statua principiul interdependen ei tuturor actorilor sistemului interna ional n materie de securitate i necesitatea cooperrii pentru asigurarea acesteia n cadrul unor organiza ii interna ionale. n acest scop a fost constituit Liga Na iunilor, prima organiza ie interna ional cu voca ie de universalitate. Se dorea nlocuirea balan ei de putere cu un sistem institu ional care s-i suplineasc absen a i s reglementeze rela iile interna ionale. Astfel, s-a trecut de la politica de putere la politica cooperrii. Cu toate acestea, Statele Unite, de i au ini iat reconfigurarea sistemului interna ional i a ezarea lui pe noi baze, au refuzat s ia parte la echilibrul de putere, sustrgndu-se de la cooperarea n cadrul Ligii Na iunilor. Pe de alt parte, marile puteri europene au privit i ele cu suspiciune noua politic a cooperrii, renun nd cu greu la tradi ia politicii de for . Criza economic a accentuat tensiunile politice interna ionale, pn cnd, n anul 1939, rzboiul izbucne te din nou. Sfr itul celui de-al doilea rzboi mondial a adus noi schimbri n sistemul interna ional. n primul rnd, Statele Unite ale Americii au
7

n eles, n urma celor dou conflagra ii mondiale, rolul important pe care-l ndeplineau n realizarea echilibrului de putere n Europa i n lume. Interven ia SUA n cele dou rzboaie a fost una hotrtoare, modificnd decisiv raportul de for e i a fost determinat de faptul c securitatea SUA depindea n mare msur de balan a de putere european. Ascensiunea Germaniei, care avea tendin a de a se comporta ca o putere hegemon, contravenea intereselor SUA. Intrarea SUA n rzboi n anul 1941 a fost defavorabil puterilor Axei i a schimbat configura ia sistemului interna ional care devine bipolar. Pe de o parte, puterile aliate europene i, pe de alt parte, SUA. Potrivit literaturii de specialitate, acesta este momentul n care puterile europene i pierd rolul esen ial n politica interna ional, centrul de putere mutndu-se la Washington, unde va rmne pn n zilele noastre. n al doilea rnd, dup cel de-al doilea rzboi mondial a continuat procesul de fragmentare a sistemului interna ional prin procesul de decolonizare i formare a noi state independente. Astfel iau na tere statele Lumii a Treia, care cuprind teritorii ntinse n Africa, America de Sud i Asia, state extrem de vulnerabile, inte sigure ale extinderii sferelor de influen ale celor dou superputeri. 1.4.2. Rzboiul Rece (1945-1991) De i la sfr itul celui de-al doilea rzboi mondial au existat mai multe state considerate nvingtoare, doar dou dintre acestea, SUA i URSS, controlau ntr-o manier covr itoare capacit ile economice, tehnologice, militare i politice ale momentului. Lumea era, a adar, bipolar, fiind dominat de cei doi colo i crora li se aplica termenul de superputere. Factorii care au alimentat tensiunea dintre cele dou superputeri i au condus la declan area Rzboiului Rece au fost: 1) Cele dou superputeri erau caracterizate prin sisteme politice i economice total diferite i incompatibile, confruntarea dintre cele dou fiind una ideologic, alian a din cel de-al doilea rzboi mondial fiind bazat pe interesul comun de a mpiedica hegemonia Germaniei n Europa i cea a Japoniei n Asia i Pacific. 2) Confruntarea pa nic direct a celor dou puteri expansioniste, n lupta pentru hegemonie asupra sistemului interna ional.

3) Contestarea de ctre URSS a modului de configurare a sistemului interna ional, a modului cum era distribuit puterea la nivel interna ional. Caracteristicile Rzboiului Rece au fost urmtoarele: 1) El nu a fost un conflict armat, deschis, n sensul tradi ional al termenului. Rzboiul Rece a constat ntr-o curs a narmrilor pe fundalul unor incompatibilit i ideologice ntre doi actori angrena i ntr-o lupt pa nic pentru putere n sistemul interna ional. De i nu au existat confruntri militare directe, indirect cele dou superputeri s-au confruntat prin intermediul unor ter i, ca n cazul rzboiului din Vietnam. 2) Sistemul interna ional s-a ntors la tradi ionala balan de putere, cu dou talere. Echilibrul nu a fost unul constant, SUA nregistrnd pentru o scurt perioad un avantaj prin dezvoltarea, nc din perioada celui de-al doilea rzboi mondial, a armei nucleare. Acest avantaj este contrabalansat n anul 1949, cnd URSS construie te i ea arma nuclear. 3) Cele dou puteri mpart globul n sfere de influen , ajungnd s aib grani e comune. Aceste caracteristici au determinat ca rzboiul s treac prin perioade succesive de rcire i nclzire. a) Prima etap a Rzboiului Rece (1945-1948) se afl sub influen a doctrinei Truman, bazat pe politica de ngrdire a Uniunii Sovietice. Harry Truman, pre edinte al SUA ntre 1945 i 1953, a mo tenit un context interna ional extrem de tensionat. Problema cea mai spinoas o constituia soarta teritoriilor eliberate de armatele americane i sovietice, una naintnd din vest, iar alta din est. Situa ia era cu att mai ngrijortoare cu ct statele europene erau epuizate de pe urma rzboiului i incapabile s mai opun rezisten expansiunii Rusiei Ro ii. Tocmai de aceea, Truman a ob inut un sprijin larg din partea statelor aliate, care aveau s devin parte integrant a politicii externe americane pentru cel pu in nc patru decenii. Doctrina Truman cuprindea dou direc ii de ac iune n planul politicii externe. n primul rnd, americanii au sesizat necesitatea de a sprijini financiar statele din vestul Europei n scopul redresrii economice n urma celui de-al doilea rzboi mondial. Astfel, n anul 1947 a luat na tere Planul Marshall care presupunea acordarea de ajutoare financiare statelor din Europa Central i de Vest pentru ca acestea s lupte mpotriva instaurrii comunismului. n al doilea rnd, politica extern american
9

10

privind consolidarea european viza i securitatea statelor din aceast zon. Astfel, s-a dezvoltat ideea constituirii Organiza iei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) n anul 1949. Doctrina Truman viza, a adar, s ngrdeasc expansiunea diplomatic i militar a URSS. Constatm o revenire n planul rela iilor interna ionale la politica de securitate colectiv inspirat din ideile pre edintelui american W. Wilson. Lupta ideologic dintre cele dou superputeri a fost perceput n plan interna ional mai degrab ca o lupt ntre Bine i Ru dect ca o lupt pentru hegemonie asupra sistemului interna ional. Cu toate acestea, s-au conturat sferele lor de influen : SUA i-a alturat Europa central i de vest, iar URSS a grupat n jurul su Europa de Est. b) A doua etap a Rzboiului Rece a debutat odat cu Prima criz a Berlinului izbucnit n 1948-1949. Spre deosebire de prima etap, aceasta a fost deosebit de dur i chiar sngeroas, marcat de confruntri i crize. Avem n vedere prima criz a Berlinului, rzboiul din Coreea (1950-1953), a doua criz a Berlinului (1957-1962), criza rachetelor din Cuba (1962) i rzboiul din Vietnam (1965-1975). Perioada este caracterizat prin implicarea activ i global a SUA n via a interna ional. Dac URSS i-a redirec ionat politica de extindere, politica de ngrdire a SUA s-a extins i ea la nivel global. Ac iunile americane erau legitimate de necesitatea aprrii principiului universal al democra iei. De remarcat c ntre cele dou superputeri nu a existat o confruntare militar direct propriu-zis, confruntrile avnd loc pe teritoriul unor ter i i prin intermediul acestora. Criza rachetelor din Cuba a determinat ns iminen a unei ciocniri directe. Consecin ele catastrofale pentru ntreg sistemul interna ional au fost con tientizate la timp de SUA i URSS, astfel nct SUA i-a dat acordul de a nu interveni n Cuba i de a- i retrage rachetele nucleare din Turcia, n schimbul promisiunii URSS de a- i retrage rachetele din Cuba. Au existat, n cadrul acestei etape a Rzboiului Rece, i perioade de relaxare a rela iilor dintre cele dou superputeri, ca urmare a luptelor interne din cadrul URSS determinate de moartea lui Stalin i ob inerea puterii de ctre Nikita Hru ciov, dar i a problemelor care au nceput s apar n interiorul blocului comunist i avem, spre exemplu, n vedere Revolu ia din Ungaria. c) A treia etap a Rzboiului Rece a fost caracterizat de ncercarea de cooperare dintre cei doi poli sistemici. ntre anii 1968 i 1978 se produce o destindere a rela iilor SUAURSS. Au fost semnate tratatele SALT I i SALT II (Strategic Arms
10

11

Limitation Treaty) care vizau cooperarea pentru reducerea armamentului nuclear. De asemenea, n anul 1975 are loc Conferin a pentru Cooperare i Securitate n Europa, CSCE devenit ulterior OSCE Organiza ia pentru Securitate i Cooperarea n Europa, prilej cu care sunt rediscutate i completate principiile dreptului interna ional public, afirmndu-se dorin a de cooperare a statelor pentru asigurarea pcii i securit ii. Cu toate acestea, relaxarea rela iilor ruso-americane nu a mers att de departe nct s se ncheie un acord de coexisten pa nic. SUA a con tientizat costurile materiale i de imagine induse de implicarea interna ional activ. Avem n vedere, spre exemplu, pierderile materiale, umane i de imagine/prestigiu interna ional suferite de americani ca urmare a rzboiului din Vietnam. Ca urmare, doctrina Truman care propovduia ngrdirea interna ional a URSS a fost abandonat i politica extern american s-a orientat spre aprarea interesului na ional, orientare promovat de doctrina Nixon (pre edinte al SUA n perioada 1969-1974). d) A patra etap a Rzboiului Rece a fost marcat de invadarea Afganistanului de ctre URSS n anul 1979. Sfr itul anilor 70 a fost dominat de reluarea cursei narmrilor i de retensionarea rela iilor ruso-americane, culminnd cu rzboiul din Afganistan. n acest spirit, doctrina Reagan, pre edinte SUA ntre 1981 i 1989, a nscris pe agenda interna ional problema construirii scutului antirachet, menit s protejeze SUA i alia ii si de un eventual atac nuclear din partea Rusiei. Incapacitatea Rusiei de a genera o cre tere economic capabil s sus in cursa narmrilor, eroziunea influen ei avute n interiorul blocului comunist asociat cu tendin a de trecere la democra ie, respectarea drepturilor omului i economia de pia , au dat o lovitur nimicitoare Rusiei Sovietice i au determinat destrmarea Lagrului socialist. Acesta este momentul care a marcat sfr itul Rzboiului Rece i a configurat un nou mediu interna ional - unipolar, cu o singur superputere, SUA. 1.4.3. Sistemul interna ional dup sfr itul Rzboiului Rece Anii 90 s-au caracterizat prin continuarea procesului de fragmentare a sistemului interna ional ca urmare a formrii de noi state independente, proces accentuat de conflictele interetnice din Europa de sud-est i consolidarea unor state din Africa, Asia i America Latin. Politica extern a statelor se orienteaz spre cooperarea n cadrul organiza iilor interna ionale, al cror numr cre te continuu. Apar noi
11

12

organiza ii i se dezvolt cele existente care vizeaz cooperarea regional, cum ar fi Uniunea European (UE), Asocia ia Na iunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), Acordul Nord-American al Liberului Schimb (NAFTA), Pia a comun a Sudului (Mercosur), Uniunea Statelor Africane. Cre te interdependen a dintre state, iar acestea devin mai responsabile n plan interna ional. Se modific i natura actorilor interna ionali, perioada fiind caracterizat prin afirmarea organiza iilor interna ionale ca juctori semnificativi ai sistemului interna ional. Cre te rolul organiza iilor interna ionale neguvernamentale precum i puterea societ ilor transna ionale, apar organiza ii teroriste, se recunoa te calitatea de subiect de drept interna ional unor entit i nestatale. Cu toate acestea, statul rmne principalul actor n sistemul interna ional. Sistemul interna ional cunoa te o permanent schimbare, se reconfigureaz continuu. n ultimele decenii s-a nregistrat cre terea puterii politice i economice a unor state (China, spre exemplu) i organiza ii interna ionale interguvernamentale (UE).

12

13

2. ACTORII SISTEMULUI INTERNA IONAL Actorul interna ional este orice entitate care joac un rol identificabil n rela iile interna ionale. Pe scena interna ional evolueaz: - Statele, interna ionale interguvernamentale i cele - Organiza iile neguvernamentale, - Popoarele i mi crile de eliberare na ional, - Corpora iile sau societ ile transna ionale, - Persoanele fizice. n ultimele decenii tabloul actorilor interna ionali a devenit unul deosebit de complex ntruct alturi de ace ti actori legitimi s-au afirmat i actori nelegitimi, precum mi crile teroriste transfrontaliere i alte grupuri transfrontaliere (transna ionale) ale crimei organizate. Statul continu s fie actorul principal n cadrul rela iilor interna ionale, n ciuda presiunii i concuren ei exercitate de actorii nestatali. Se manifest urmtoarele tendin e: Constituirea unor organiza ii interna ionale regionale sau cu voca ie de universalitate n care statele membre transfer acestora dreptul de a adopta hotrri n anumite domenii, specificate n tratate. Este cazul UE n care politica economic i monetar este adoptat la nivelul organiza iei pentru ntreg spa iul comunitar, hotrrile adoptate fiind obligatorii pentru
13

14

statele membre. Se dore te chiar i integrarea fiscal a statelor membre, ceea ce nseamn i adoptarea politicii fiscale pentru statele membre de ctre organele Uniunii. Este i cazul NATO sau a ONU n ceea ce prive te securitatea na ional. Intensificarea eforturilor normative la nivel universal i regional n sfera drepturilor omului constituie un factor care pune n discu ie viziunea tradi ional asupra autonomiei statului n treburile interne. Astfel, statele membre ale Consiliului Europei trebuie s recunoasc jurisdic ia Cur ii Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Eforturi similare sunt vizibile i n domeniul democra iei i a economiei de pia i avem n vedere, n acest sens, hotrrile Cur ii Europene de Justi ie. Statele trebuie s in cont de intercondi ionrile manifestate la nivel global, de existen a unor domenii de impact pentru opinia public interna ional, cum ar fi protec ia mediului ori cea a animalelor, att n ceea ce prive te deciziile de politic intern, ct i comportamentul pe arena interna ional, sub amenin area sanc iunilor specifice. Chiar i n aceste condi ii, concuren a dintre actorii statali i cei nestatali nu trebuie privit n termeni conflictuali. Este mai important s studiem mijloacele pa nice de solu ionare a diferendelor dintre state, coali iile i alian ele ncheiate ntre state, beneficiile cooperrii, dect s rspundem la ntrebarea ,,Cine c tig duelurile dintre state i actorii transna ionali?,, . Actorii transna ionali sunt aceia care opereaz ca re ele sau particip n re ele care dep esc grani ele a dou sau mai multe state, cu alte cuvinte se angajeaz n rela ii transna ionale ce leag sistemele politice, economice, sociale i culturale. Actorii nestatali sunt cei care ac ioneaz astfel nct s produc consecin e ntr-unul sau mai multe state sau n organiza iile interna ionale. n literatura de specialitate s-a precizat c dac excludem organiza iile interna ionale interguvernamentale din sfera actorilor nestatali, ntre cele dou categorii exist o suprapunere perfect. Au caracter nestatal organiza iile care sunt n mare msur sau complet independente de finan area i controlul statelor membre.

14

15

3. ORGANIZA IILE INTERNA IONALE 3.1. Defini ie O Organizaie Internaional este o asociere statal, reunind mai multe state, sau nestatal, reunind mai multe persoane fizice sau juridice avnd cetenie i naionaliti diferite. Prima categorie de asociaii poart numele de Organizaii Internaionale Interguvernamentale, iar a doua categorie, Organizaii Internaionale Neguvernamentale. Numrul organizaiilor internaionale interguvernamentale este mai mic (cca.400) dect numrul organizaiilor internaionale neguvernamentale (cca.13.000). Aceste dou categorii de asociaii acoper toate domeniile activitii umane. Constituirea organizaiilor internaionale interguvernamentale este explicat prin necesitatea organizrii politice a societii internaionale, ca o reacie la anarhia care rezult din conflictele internaionale. Pe de alt parte, unii teoreticieni vd organizaiile internaionale ca fiind embrionul unui guvern mondial, n curs de formare. 3.2. Scurt istoric Asocieri statale au existat nc din antichitate spre exemplu, confederaiile ateniene (Liga de la Delos, 476 . H.). Acestea se bazau pe egalitatea ntre membrii i libertatea de adeziune. ns, organizaii
15

16

internaionale interguvernamentale, n accepiunea actual a noiunii, au aprut mult mai trziu. n anul 1865 a aprut prima organizaie interguvernamental propriuzis, Uniunea Telegrafic Internaional, a crei constituire a fost impus de problematica comunicaiilor pe fluviile internaionale. Pn la primul rzboi mondial, organizaiile internaionale interguvernamentale au vizat cu preponderen domeniul tehnico-economic. ntre cele dou rzboaie mondiale ia natere prima organizaie cu vocaie universal, cu caracter politic Societatea (Liga) Naiunilor. Aceasta a cuprins toate statele suverane existente n acea perioad, cu excepia SUA, dei a fost creat din iniiativa preedintelui american W. Wilson. n timpul celui de al doilea rzboi mondial i n perioada ce i-a urmat au fost create Organizaia Naiunilor Unite i organismele sale specializate. n Europa, America Latin, Asia, Africa s-au constituit organizaii politice (NATO, Pactul de la Var ovia, Anzus) i economice (Comunitatea Economic European, Consiliul de Ajutor Economic Reciproc CAER), cu caracter regional i subregional. 3.3. Factorii care au determinat apariia organizaiilor internaionale interguvernamentale 1. Constituirea Organizaiilor Internaionale Interguvernamentale a fost determinat de factori multipli, dar n primul rnd de necesitatea prevenirii rzboiului i reglementrii regulilor de purtare a lui. Acesta a fost i scopul primordial al constituirii Societii Naiunilor, ct i a Organizaiei Naiunilor Unite (ONU). 2. Revoluia industrial i descoperirile din domeniile tiinei constituie un alt factor care a favorizat cooperarea dintre state. Domenii prioritare de cooperare sunt comerul, transferul de tehnologie, dezvoltarea regional. Cel mai important mecanism pentru promovarea i reglementarea comerului internaional a fost Acordul General pentru Tarife i Comer (GATT) creat n 1947. Principiile lui au fost ncorporate n Organizaia Mondial a Comerului creat n anul 1995. n anul 1945 au fost create cele dou organizaii financiare internaionale: Fondul Monetar Internaional (FMI) i Banca Internaional pentru Reconstrucie i Dezvoltare (BIRD). 3. Problemele noi cu care s-a confruntat omenirea au poten at i ele cre terea numrului organiza iilor interna ionale. Dm cteva exemple de probleme care au determinat un plus de cooperare: creterea populaiei, srcia i dificult ile privind asigurarea hranei,
16

17

deteriorarea mediului nconjurtor i nevoia de a-l proteja, epuizarea resurselor naturale, utilizarea spaiului cosmic. 3.4. Rolul organizaiilor internaionale interguvernamentale Principala funcie a Organizaiilor Internaionale Interguvernamentale este aceea de a asigura mijloacele de cooperare ntre state, n domenii de interes comun. Aceste organizaii au la baz principiul cooperrii voluntare. De menionat este activitatea Organizaiei Naiunilor Unite privind meninerea pcii, prin organul su principal - Consiliul de Securitate. 3.5. Definiia Organizaiilor Internaionale Interguvernamentale O posibil definiie, dat de unul dintre raportorii Comisiei de Drept Internaional a Organizaiei Naiunilor Unite, ar fi urmtoarea: Organizaiile Internaionale sunt asocieri de state, constituite prin tratat, nzestrate cu o constituie i organe comune, posednd o personalitate juridic distinct de cea a statelor membre. 3.6. Caracteristicile Organizaiilor Internaionale interguvernamentale 1. La asociere particip, ca pri contractante, statele prin reprezentanii guvernelor. 2. Asocierea se realizeaz pe baza acordului de voin al statelor, acord care se materializeaz ntr-un tratat purtnd denumirea de Cart, Statut, Constituie, Pact, etc. Aceste dou elemente disting Organizaiile Internaionale Interguvernamentale de Organizaiile Internaionale Neguvernamentale la care pri sunt persoane fizice i juridice. Tratatul impune prilor o anumit conduit, drepturi i obliga ii. 3. Asocierea presupune urmrirea unor scopuri, obiective comune cum ar fi meninerea pcii, dezvoltarea economic, cooperarea financiar, etc. 4. Organizaia Internaional Interguvernamental are o structur instituional proprie, adic are un numr de organe prin care i desfoar activitatea potrivit statutului. 5. Pentru a fi calificat drept Organizaie Internaional, asocierea de state trebuie s se constituie i s- i desfoare activitatea pe baza normelor de drept internaional.
17

18

6. Organizaia Internaional Interguvernamental are o personalitate juridic proprie, adic are drepturi i obligaii pe teritoriul statelor membre, n raporturile cu acestea sau cu alte subiecte de drept internaional. 3.7. Clasificarea organiza iilor interna ionale interguvernamentale Clasificarea organiza iilor interna ional prezint dificult i din cauza diversit ii lor i a regulilor care le guverneaz func ionarea. Totu i putem stabili cteva criterii de clasificare. 1) n func ie de compozi ie distingem ntre organiza ii cu caracter universal i organiza ii cu caracter regional. Din cele cu caracter universal pot face parte toate statele lumii, indiferent de sistemul lor politic, nivelul de dezvoltare economic, orientare religioas, etc. Ele au un puternic caracter eterogen. Pentru calificarea unei organiza ii ca fiind cu caracter universal este suficient ca actele constitutive s prevad posibilitatea ca toate statele lumii s adere la ele i nu este necesar ca toate statele lumii s fi devenit, n mod efectiv, membre. Tocmai de aceea, mai potrivit ar fi s le numim organiza ii cu voca ie universal. Organiza iile regionale grupeaz statele dint-o anumit arie geografic n baza principiului contiguit ii geografice (apartenen a la o anumit regiune). Ele au pronun at caracter omogen, grupnd state cu sisteme politice, economice i valori culturale apropiate. 2) n func ie de activitatea pe care o desf oar, distingem: a) Organiza ii politice care militeaz pentru men inerea pcii i securit ii interna ionale, neamestecul n treburile interne ale statelor, respectarea integrit ii teritoriale. Acestea se implic n orice probleme care privesc interesele vitale ale statelor. Ex. ONU b) Organiza ii tehnice care vizeaz cooperarea n acest domeniu. Ex. Uniunea Po tal Interna ional, Uniunea Interna ional a Telecomunica iilor, Organiza ia Metrologic Mondial. c) Organiza ii economico-financiare care vizeaz cooperarea n domeniul economic-financiar. Ex. Organiza ia Mondial a Comer ului, Fondul Monetar Interna ional (FMI), Banca Interna ional pentru Reconstruc ie i Dezvoltare (BIRD). d) Organiza ii cu preocupri n domeniul social precum Organiza ia Interna ional a Muncii (OIM) i Organiza ia Mondial a Snt ii (OMS).
18

19

e) Organiza ii militare precum Organiza ia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO/OTAN). f) Organiza ii care desf oar activit i culturale precum Organiza ia Na iunilor Unite pentru Educa ie, tiin i Cultur (UNESCO). g) Organiza ii tiin ifice precum Organiza ia Interna ional pentru Proprietate Intelectual, Agen ia Interna ional pentru Energie Atomic. ntruct organiza iile interna ionale au scopuri principale, dar i secundare, de multe ori nespecificate expres, mai potrivit ar fi s le numim preponderent economice, politice, tehnice, etc. 3) n func ie de structura institu ional, distingem ntre organiza iile de cooperare i cele de integrare. Cele mai multe organiza ii interna ionale sunt de cooperare. Ele se constituie i func ioneaz cu respectarea principiilor suveranit ii de stat, egalit ii ntre state i cooperrii voluntare. Structura lor institu ional este format dintr-o adunare plenar, un organ cu compunere restrns i un secretariat. Deciziile acestor organiza ii au valoare de recomandare pentru statele membre. Organiza iile de integrare tind s impun deciziile lor statelor membre, avnd caracter suprana ional. Pentru a avea caracter suprana ional trebuie s ndeplineasc urmtoarele condi ii: a) Deciziile trebuie s aib for obligatorie pentru statele membre i cet enii acestora. b) S aib organe proprii care s adopte deciziile obligatorii, precum i mecanisme de impunere a deciziilor. c) S exercite func ii guvernamentale fr cooperarea statelor (spre ex., adoptarea unor politici sociale, economice, monetare, financiare). d) Amendarea i revizuirea actelor constitutive, precum i revizuirea organiza iei nu se realizeaz fr consim mntul organelor organiza iei. 3.8. Organiza iile interna ionale neguvernamentale Organiza iile interna ionale neguvernamentale genereaz consecin e pe scena interna ional i sunt recunoscute ca actori n sistemul interna ional. Activitatea lor este foarte divers, acoperind toate domeniile de activitate. Este binecunoscut activitatea unor ONG precum Amnesty International, Societatea Interna ional de Cruce Ro ie i
19

20

Semilun Ro ie, Human Rights Watch, Freedom House, Greenpeace, Medecins sans Frontieres, Reporters sans Frontieres, Transparency International i multe altele care au sec iuni sau au desf urat ac iuni inclusiv n Romnia. Tot din categoria ONG fac parte i structurile ecleziastice, sindicale, cele care privesc partidele politice, asocia ii profesionale, federa iile sportive interna ionale. n ceea ce prive te sintagma organiza ie interna ional interguvernamental, atributul interna ional poate fi justificat i prin sfera activit ii i nu n mod necesar prin considerente de ordin structural. Chiar fr a avea structuri n mai multe ri, unele ONG-uri se implic n jocul politicii globale. Exist peste 2000 de ONG-uri recunoscute de ONU ca implicndu-se n politica global. Pentru ca un ONG s poat dobndi statut consultativ pe lng Consiliul Economic i Social (ECOSOC) al ONU trebuie s ndeplineasc o serie de criterii inspirate de principiile i scopurile ONU, cum ar fi: s sus in obiectivele ONU, s aib un anumit grad de democra ie intern, s nu foloseasc i s nu sus in violen a, s nu promoveze amestecul n treburile interne ale statelor, etc. Organiza iile neguvernamentale se constituie pe teritoriul unui stat, conform legisla iei acestuia, avnd ca membrii persoane fizice i juridice care urmresc un scop comun. Organiza ia are un act constitutiv, regulamente de organizare i func ionare, organe proprii, mijloace financiare care se compun din contribu iile obligatorii ale membrilor, contribu ii voluntare, dona ii, venituri din activit i proprii. Ele pot beneficia de sprijin financiar din partea statului sau de anumite facilit i, cum ar fi asigurarea gratuit a unui sediu. Aceste organiza ii au, de regul, o agend intern, dar este posibil ca activitatea lor s devin transfrontalier atunci cnd se solicit sprijinul guvernului unui stat strin ori a societ ii civile a acestuia. Este posibil ca ONG-ul s se asocieze cu altele din alte ri, mobilizate de acelea i scopuri, sau s- i constituie sec iuni i n strintate. Astfel, activitatea intern devine interna ional, iar organiza ia neguvernamental intern devine interna ional.

20

21

4. PERSONALITATEA JURIDIC A ORGANIZAIILOR INTERNAIONALE 4.1. Precizri prealabile Organizaia Internaional este titular de drepturi i obligaii pe care le dobndete prin voina statelor. Statele membre transfer Organizaiei Internaionale unele din puterile lor, astfel nct aceasta promoveaz interesele comune ale membrilor ei. n acest scop, Organizaiile Internaionale intr n contact cu alte subiecte de drept internaional: state i alte Organizaii Internaionale. Ele dobndesc personalitate juridic proprie, distinct de cea a statelor ce o compun, opozabil erga omnes. Personalitatea juridic a Organizaiilor Internaionale se manifest: n ordinea internaional (personalitate juridic internaional) i n ordinea intern a statelor (personalitate juridic de drept intern). 4.2. Personalitatea juridic internaional Personalitatea juridic interna ional exprim calitatea de subiect de drept internaional. Temeiul ei l constituie acordul de voin al statelor, materializat n actul constitutiv n care se stabilesc obiectivele, principiile de
21

22

funcionare, etc. Actele constitutive nu prevd, de regul, c Organizaiile Internaionale au personalitate juridic internaional, ea apare ca implicit. ntinderea personalitii juridice difer de la o organizaie la alta n funcie de actele constitutive. n ceea ce privete opozabilitatea personalit ii juridice a Organizaiei Internaionale distingem dou aspecte: - opozabilitatea fa de statele membre, - opozabilitatea fa de celelalte state. Opozabilitatea fa de statele membre decurge din necesitatea de a ndeplini scopurile organizaiei. Organizaia are organe speciale n acest sens, iar membrii organizaiei se angajeaz s-i acorde sprijin. Organizaia Internaional ia msuri, ntreprinde aciuni, ia decizii, impune sarcini statelor membre pe care acestea trebuie s le respecte i s le ndeplineasc. n ce privete opozabilitatea fa de tere state, nemembre ale organizaiei, exist o regul cutumiar de drept internaional potrivit creia un acord nu creeaz prin el nsui obligaii i drepturi pentru un stat ter, fr consimmntul acestuia. Rezult deci c opozabilitatea personalitii juridice internaionale a Organizaiilor Internaionale depinde de recunoaterea acesteia de ctre teri. 4.3. Personalitatea juridic de drept intern Organizaiile Internaionale intr n raporturi juridice cu persoane fizice sau juridice aparinnd statelor membre. Personalitatea juridic de drept intern se manifest n raporturile cu statul pe teritoriul cruia are sediul i n raporturile cu statele membre. Aceast personalitate semnific tratamentul de care se bucur Organizaia Internaional din partea acestor state. ntre organizaie i statul de sediu se ncheie acordul de sediu n care se stabilesc drepturi i obligaii reciproce sau, altfel spus, coninutul personalitii juridice. n ceea ce privete raportul cu statele membre, ca urmare a ratificrii actului constitutiv, acestea recunosc personalitatea juridic de drept intern a organizaiei, astfel nct aceasta poate ntreprinde pe teritoriul lor toate msurile i aciunile necesare pentru atingerea scopurilor organizaiei. Totui, acest fapt nu echivaleaz cu asimilarea Organizaiilor Internaionale cu subiectele de drept intern. 4.4. Formele de manifestare a personalitii juridice
22

23

1. Capacitatea de a ncheia tratate Unele acte constitutive prevd expres aceast capacitate, altele nu. Astfel s-au conturat dou curente de opinie: - se consider c Organizaiile Internaionale au capacitatea de a ncheia tratate numai dac actele constitutive prevd acest lucru i numai n limitele prevzute de acestea. - Organizaiile Internaionale au capacitatea de a ncheia tratate chiar dac aceasta nu este prevzut n mod expres n actele constitutive, n temeiul deciziilor i regulilor stabilite de organele organizaiei i n temeiul regulilor dreptului internaional. Convenia de la Viena din anul 1986 privitoare la dreptul tratatelor prevede la art. 6: Capacitatea unei organizaii Internaionale de a ncheia tratate este guvernat de regulile acestei organizaii. Putem formula urmtoarele concluzii: - actul constitutiv este principalul temei al acestei capaciti, - deciziile Organizaiilor Internaionale pot constitui temeiul acestei capaciti, - dac actul constitutiv nu conine prevederi exprese n acest sens, aceast capacitate se poate deduce din funciile organizaiei, - organizaiile internaionale nu pot ncheia acorduri care nu au legtur cu obiectivele, scopul sau funciile organizaiei. 2. Dreptul de legaie Ca i statele, Organizaiile Internaionale au dreptul de a fi reprezentate pe lng alte subiecte de drept internaional (legaie activ) i de a primi reprezentani ai acestora (legaie pasiv). Legaia activ. Nici o Organizaie Internaional nu este mputernicit expres prin actul constitutiv s trimit reprezentai n statele membre. Totui acest lucru se ntmpl. n ara noastr, spre ex., sunt reprezentate numeroase organizaii dintre care amintim: Organizaia Naiunilor Unite, Uniunea European, Fondul Monetar Internaional, Banca Internaional pentru Reconstrucie i Dezvoltare, Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare, Organizaia Internaional a Muncii, Organizaia Internaional pentru Migraii. Organizaiile Internaionale pot avea misiuni permanente i misiuni speciale.
23

24

Misiuni permanente au rolul de a informa statul despre activitile desfurate i de a coordona programele de asisten. Misiuni speciale sunt trimise temporar, cu scop bine determinat. Asemenea misiuni pot fi trimise i pe lng state tere sau alte Organizaii Internaionale. Legaia pasiv. Organizaiile Internaionale pot primi reprezentani dac regulile organizaiei permit i dac acest lucru a fost prevzut n acordul de sediu ncheiat de organizaie. Denumiri ntlnite: delegaii permanente, misiune permanent, reprezentant permanent. Exemplu: ara noastr are asemenea misiuni pe lng: - Organizaia Naiunilor Unite (New York, Geneva, Veneia), - Organizaia pentru Alimentaie i Agricultur - FAO (Roma), - Organizaia Naiunilor Unite pentru Educaie, tiin i Cultur UNESCO (Paris), - Consiliul Europei (Strassbourg), - Uniunea European (Bruxelles), - Organizaia Tratatului Atlanticului de Nord - NATO (Bruxelles), - Comisia Dunrii (Budapesta), - Organizaia Mondial a Turismului (Madrid) - etc. 3. Recunoaterea altor subiecte de drept internaional Organizaiile Internaionale intr n contact: - cu state membre, - cu state tere, - cu alte Organizaii Internaionale, - cu entiti nestatale, cum ar fi popoarele i micrile de eliberare naional, crora acestea le recunosc astfel calitatea de subiect de drept internaional. Echivaleaz cu o recunoatere: - admiterea ca membru n organizaie, - ncheierea unui acord, - invitaia la o sesiune sau conferin. 4. Capacitatea de a prezenta reclamaii Organizaiile Internaionale trebuie s- i apere interesele i s-i protejeze agenii, avnd i obliga ia de a rspunde pentru actele acestora. Astfel, att ele ct i agen ii lor pot depune reclama ii la
24

25

instan ele interna ionale sau la tribunalele administrative ale organiza iilor interna ionale. Pentru solu ionarea diferendelor dintre state, mijloacele de reglementare sunt cele pa nice, consacrate n dreptul interna ional public: - negocierea, - medierea, - arbitrajul, - ancheta interna ional, etc. 5. Privilegii i imuniti Organizaiile Internaionale se bucur n statele membre de privilegii i imuniti. ntinderea lor este stabilit n actele constitutive i n acorduri speciale (acordul de sediu). Privilegiile i imunitile privesc organizaia interna ional: - inviolabilitatea sediului, - inviolabilitatea arhivei, - imunitatea de jurisdicie i fiscal etc. Privilegiile i imunitile privesc i agenii organizaiei. Ele sunt sunt asimilate privilegiilor i imunitilor agenilor diplomatici, cum ar fi spre exemplu: - imunitate juridic, - scutirea de impozite i taxe vamale, - paapoarte diplomatice.

25

26

5. CONSTITUIREA ORGANIZAIILOR INTERNAIONALE 5.1. Actul constitutiv Organizaiile Internaionale iau natere prin ncheierea unui tratat multilateral, n form scris, care pentru a-i produce efectele trebuie s fie supus ratificrii statelor membre. Actul constitutiv poart denumiri diferite: Pact Societatea Naiunilor, Cart Organizaia Naiunilor Unite, Constituie Organizaia Internaional a Muncii (OIM), Statut Agenia Internaional pentru Energie Atomic (AIEA) Act constitutiv Organizaia pentru Alimentaie i Agricultur (FAO), Articole de nelegere Fondul Monetar Internaional (FMI), Banca Internaional pentru Reconstrucie i Dezvoltare (BIRD), etc. 5.2. Cuprinsul actului constitutiv Actul constitutiv cuprinde: - proclamarea constituirii unei Organizaii Internaionale, - reglementarea problemelor legate de funcionarea organizaiei, - sunt enunate principiile pe care se bazeaz funcionarea,
26

27

- scopurile organizaiei, - condiii pentru obinerea calitii de membru, - compozi ia i competenele organelor de conducere i executive ale organizaiei, - privilegiile i imunitile de care se bucur organizaia i reprezentanii acesteia, - reguli de interpretare a dispozi iilor actului constitutiv. 5.3. ncheierea actului constitutiv Prin ncheiere nelegem parcurgerea urmtoarelor etape: - negocierea, - semnarea, - ratificarea, - intrarea n vigoare. Actul constitutiv se deosebete de tratatele internaionale obinuite ntruct d natere unui nou subiect de drept internaional, care acioneaz n relaiile internaionale alturi de statele care l-au creat. I. Negocierea are loc n cadrul unei conferine diplomatice, convocat de statele care doresc constituirea organizaiei. Exemplu: Frana a iniiat Conferina de la Paris pentru constituirea CECA, iar Marea Britanie i China au ini iat Conferina de la San Francisco pentru constituirea ONU. i organizaiile internaionale pot avea iniiativa unor conferine n vederea constituirii unor organizaii internaionale. Exemplu: ONU a ini iat Conferina de la New York din anul 1956 n vederea constituirea Ageniei Internaional pentru Energie Atomic. Se redacteaz proiectul de tratat. Acesta este dezbtut, amendat (modificat) i adoptat. Textul poate fi adoptat prin: - consens, - votul unanim, - majoritatea calificat a statelor prezente (2/3). II. Semnarea tratatului de ctre state. Prin semnare statele i manifest consimmntul de a fi pri la tratatul constitutiv. II. Ratificarea. Dup semnare, de regul, tratatul parcurge o procedur intern care mbrac forma: ratificrii, acceptrii, aprobrii. Statele care nu au participat la negociere i semnare pot deveni ulterior membre prin aderare, dac actul constitutiv prevede aceast posibilitate. IV. Intrarea n vigoare. Dup negociere i semnare, instrumentele de ratificare (textul tratatului, ratificat de statele fondatoare) se depun pe lng
27

28

unul din guvernele statelor care au participat la negociere i semnare sau pe lng o organizaie internaional, entitate numit depozitar. Textul tratatului cuprinde dispoziii privitoare la intrarea n vigoare. De regul, intrarea n vigoare este condiionat de: - ntrunirea unui anumit numr de ratificri, - trecerea unei anumite perioade de timp de la semnare. Momentul intrrii n vigoare marcheaz apariia unui nou subiect de drept internaional. 5.4. Admiterea de rezerve Prin formularea unei rezerve la tratat, statul i exprim poziia diferit n legtur cu aplicarea unor prevederi ale acestuia, refuzul de a fi legat de anumite clauze ale lui. Rezervele pot fi formulate la: semnare, ratificare, aderare. ntruct tratatul reprezint constituia unei organizaii, formularea de rezerve nu este de dorit pentru c modific drepturile i obligaiile rezultate din tratat, ceea ce conduce la regimuri juridice diferite pentru statele pri ale aceleiai Organizaii Internaionale. Ori, principiul de drept internaional pe care se bazeaz constituirea i funcionarea Organizaiilor Internaionale, i anume egalitatea ntre membrii i uniformitatea de tratament, pare s nu admit practicarea de rezerve. Totui, n practica internaional s-a acceptat ideea c organizaia poate aprecia oportunitatea i admisibilitatea unor rezerve la actul constitutiv. Aceast soluie este afirmat (consacrat) i de Convenia de la Viena asupra dreptului tratatelor 1969, n care se arat c n situaia n care un stat formuleaz rezerve, organul competent al organizaiei se pronun asupra rezervei formulate. De regul, organul competent este adunarea plenar (Adunarea General, Conferina, Consiliul etc.). 5.5. Modificarea actului constitutiv Societatea internaional cunoate o permanent schimbare i astfel este necesar ca organizaiile internaionale s se adapteze noilor realiti. Poate aprea nevoia modificrii actului constitutiv. Modificarea se realizeaz n dou forme: - prin revizuire, - prin amendare.
28

29

De regul actele constitutive conin dispoziii cu privire la modificare, dispoziii care se refer la: - momentul introducerii propunerii de modificare, - iniiatorul propunerii (statele, organele organizaiei), - amploarea modificrilor, - modul cum se ia decizia de modificare (votul unanim, votul majoritii simple, majoritatea calificat), - condiiile intrrii n vigoare. Refuzul acceptrii modificrilor de ctre unele state membre ar trebui s conduc fie la excludere, fie la retragere voluntar din organizaie. Revizuirea vizeaz schimbri de amploare ale actelor constitutive (ex. obiective, funcionare). Amendamentele privesc numai probleme punctuale, bine precizate: crearea de noi organe, modificarea competenelor, retragerea din organizaie, excluderea, etc. 5.6. Interpretarea actului constitutiv Pentru o bun aplicare a tratatului este necesar interpretarea sa uniform de ctre statele membre, ceea ce evit apariia unor dispute. De regul, actele constitutive cuprind dispoziii cu privire la interpretare i la modul de soluionare a problemelor puse de interpretare. Regula general de interpretare a tratatelor stabilit prin Convenia de la Viena 1969, se aplic i actelor constitutive ale Organizaiilor Internaionale. Astfel, un tratat trebuie interpretat cu bun-credin, urmnd sensul obinuit atribuit termenilor tratatului, n contextul lor i n lumina obiectului i a scopului su. Din aceast regul rezult trei moduri de interpretare: 1. Interpretarea obiectiv bazat pe textul tratatului (logic, gramatical, oficial). 2. Interpretarea funcional bazat pe scopul i obiectul tratatului. 3. Interpretarea subiectiv care are n vedere intenia prilor (sensul obinuit al termenilor tratatului, n contextul lor). Organizaiile internaionale pstreaz dreptul de a-i interpreta propriile tratate. Ele ncredineaz problemele legate de interpretare: - adunrii generale, - unor organisme interne organizaiei, - unor organisme internaionale specializate.

29

30

Buna-credin cu care trebuie interpretate tratatele semnific evitarea interpretrii abuzive a textului tratatului, deturnnd sensul obinuit al termenilor, n propriul interes. 5.7. Dizolvarea organizaiilor internaionale Dizolvarea organiza iei poate interveni n urmtoarele situa ii: - la expirarea termenului pentru care a fost constituit, - la realizarea sarcinilor pentru care a fost nfiinat, - la schimbarea condiiilor care au determinat constituirea, - dac s-a ivit necesitatea crerii unei noi organizaii care s o nlocuiasc pe cea veche. Actele constitutive pot cuprinde dispoziii privitoare la dizolvare, ns cele mai multe nu cuprind asemenea dispoziii. Din momentul dizolvrii Organizaiei Internaionale, personalitatea juridic a acesteia nceteaz. 6. PARTICIPAREA LA ACTIVITILE ORGANIZAIILOR INTERNAIONALE 6.1. Dobndirea calit ii de membru cu drepturi depline al unei organiza ii interna ionale n principiu, Organizaiile internaionale sunt compuse din state suverane. Dreptul internaional, a consfinit ns recunoaterea calitii de subiect de drept internaional i unor entiti nestatale: - organizaii internaionale, - state n formare, - micri de eliberare naional. Calitatea de membru cu drepturi depline se obine pe dou ci: 1. Participarea la elaborarea actului constitutiv Membrii fondatori sau originari ai Organizaiilor Internaionale sunt aceia care au participat la negocierea i semnarea actului constitutiv. Distincia ntre acetia i membrii admii ulterior n organizaie nu prezint o relevan deosebit sub aspectul drepturilor i obligaiilor, totui, prin actele constitutive, membrii fondatori i pot rezerva un loc special, anumite privilegii, faciliti.
30

31

2. Aderarea Prin aderare, noi subiecte de drept internaional dobndesc calitatea de membru al organizaiei internaionale. Pe plan internaional se manifest urmtoarele tendine: a) apartenena la o organizaie este condiionat de obinerea prealabil a calitii de membru n alt organizaie. Ex. Un stat nu poate deveni membru al Bncii Internaionale pentru Reconstrucie i Dezvoltare dac nu este membru al Fondului Monetar Internaional. b) apartenena la o anumit zon geografic nu conduce n mod automat la dobndirea calitii de membru al unei Organizaii Internaionale regionale, fiind impuse i condiii. Ex. Uniunea European impune ndeplinirea urmtoarelor condiii: - politice existen a statului de drept, separaia puterilor, pluralism politic. - juridice acceptarea fr rezerve, principiul aplicrii imediate, principiul prioritii. - economice existen a economiei de pia. Admiterea ntr-o organizaie presupune ndeplinirea unor condiii, diferite de la o organizaie la alta, uneori foarte precise. Ex. Pentru admiterea n UPI (Uniunea Potal Internaional) statul trebuie s aib un serviciu potal propriu. n toate cazurile, aderarea este un act bilateral, se ncheie un acord ntre statul viitor membru i organizaie. Apariia de noi state poate interveni n dou situaii: - cnd are loc unirea a dou sau mai multe state ntr-un stat federal (unificarea Germaniei), - cnd are loc dezmembrarea unui stat federal n mai multe state (dezmembrarea URSS, dezmembrarea RSF Iugoslavia, desprinderea Pakistanului din India). n aceste cazuri se pune problema succesiunii la calitatea de membru. n prima situaie, noile state iau locul celor vechi n cadrul organizaiilor, nlocuirea avnd loc automat, fr a se mai parcurge procedura admiterii. n cea de a doua situaie, statele desprinse parcurg procedura aderrii. Astfel, cele 12 state desprinse din URSS au aderat la ONU, continuatoarea URSS fiind considerat Republica Federativ Rusia. 6.2. Situaii speciale de dobndire a calitii de membru

31

32

1. Membrii asociai. Majoritatea Organizaiilor Internaionale permit obinerea calitii de membru asociat: Uniunea European, Organiza ia Mondial a Snt ii, Uniunea Po tal Interna ional, etc. Aceast calitate d dreptul de participare la activitatea organizaiei, ns nu d dreptul de a fi ales n organele organizaiei i nici dreptul la vot. Este o participare incomplet, secundar. Se pot ivi mai multe situaii. Este posibil ca statul s doreasc s fac parte dintr-o organizaie, dar nu ndeplinete toate condiiile de aderare. Exemplu: Romnia a ncheiat cu Uniunea European un acord de asociere n anul 1993. Statul dorete s participe la activitatea unei organizaii internaionale regionale, dar face parte dintr-o alt regiune. Fenomenul de asociere extern, specific Uniunii Europene care a ncheiat acorduri de asociere cu grupe de state, spre exemplu cu rile mediteraneene (Turcia, Cipru, Malta, Iugoslavia) i cu rile n curs de dezvoltare din Africa, Pacific, Caraibe. 2. Observatorii. Statutul de observator se acord: a. Statelor nemembre. Acestea pot participa la activitatea organizaiei n baza unei invitaii de participare; b. Statelor membre ale organizaiei, dar care nu fac parte din unul sau mai multe dintre organele cu compunere restrns ale organizaiei, n cazul n care au un interes particular ntr-o problem ce se dezbate n acel organ; c. Micrilor de eliberare naional recunoscute ca autoriti ce controleaz un anumit teritoriu aflat n procesul de constituire a unui stat independent. Exemplu: O.E.P. (Organizaia pentru Eliberarea Palestinei); d. Altor organizaii internaionale. Drepturile care decurg din statutul de observator sunt limitate i reglementate n acorduri. n esen sunt urmtoarele: - au acces la edinele organizaiei; - primesc documentele organizaiei; - pot face declaraii; - nu au drept de vot. 3. Consultanii. Statutul de consultant se acord:
32

33

- unor organizaii internaionale neguvernamentale; - unor persoane fizice; este vorba despre specialiti cu nalt prestigiu profesional; - unor persoane juridice. Acetia sunt consultai n vederea rezolvrii unor probleme de specialitate, gsirii unor soluii care implic cunotine de specialitate. 6.3. Pierderea calitii de membru 1. Retragerea voluntar. Cea mai mare parte a actelor constitutive prevd posibilitatea retragerii voluntare. n toate cazurile, membrul care dorete s se retrag trebuie s notifice organizaiei hotrrea sa. 2. Excluderea are o dubl relevan: este o sanciune, care se aplic membrului organizaiei, ct i o msur de protecie a organizaiei internaionale. Statul pierde drepturile rezultnd din calitatea de membru, dar i obligaiile fa de Organizaia Internaional. Cazurile de excludere sunt puine. Ex. n anul 1939, URSS este exclus din Societatea Naiunilor ca urmare a agresiunii mpotriva Finlandei. n cazul n care actele constitutive nu prevd dispoziii cu privire la excludere, celelalte state membre exercit presiuni pentru a determina retragerea voluntar. Dac presiunile se dovedesc ineficiente exist posibilitatea amendrii actului constitutiv prin includerea unor prevederi referitoare la excludere. Din practica internaional reiese c adoptarea unei propuneri de amendare a actului constitutiv este suficient pentru ca statul s se retrag din organizaie, fr a mai atepta ratificarea propunerii de amendare. Ex. n anul 1961, Africa de Sud s-a retras voluntar din OIM (Organizaia Internaional a Muncii) din cauza nerespectrii drepturilor omului. 3. Dispariia unui membru. Dispariia unui stat ca subiect de drept internaional conduce automat la pierderea calitii de membru al organizaiei. 4. Dizolvarea organizaiei. n cazul dizolvrii, organiza ia i nceteaz existena, iar statele membre i pierd calitatea de membru.

33

34

7. STRUCTURA ORGANIZAIILOR INTERNAIONALE 7.1. Factorii care determin structura organiza iilor interna ionale Structura institu ional a organiza iilor interna ionale este determinat de urmtorii factori: - natura activitii organizaiei; - numrul membrilor ei; - scopurile organizaiei; - modul de participare la luarea deciziilor; - condiiile politice, economice, sociale, tehnice existente n momentul constituirii organizaiei. 7.2. Clasificarea organelor organizaiilor internaionale n structura institu ional a Organizaiilor Internaionale distingem trei categorii de organe. 1. Organe principale i organe subsidiare
34

35

Organele principale sunt cele prevzute n actul constitutiv, iar cele subsidiare sunt cele create de un organ principal sau prin delegarea puterilor acestuia. Astfel, spre exemplu, n art. 7 al Cartei O.N.U. se arat: a. Se nfiineaz ca organe principale ale ONU: o Adunare General, un Consiliu de Securitate, un Consiliu Economic i Social, un Consiliu de Tutel, o Curte Internaional de Justiie i un Secretariat. b. Organele subsidiare care s-ar dovedi necesare se vor putea nfiina n conformitate cu prezenta Cart. Prevederi similare se regsesc i n actele constitutive ale altor Organizaii Internaionale. O trstur a tuturor Organizaiilor Internaionale este aceea c organelor principale ale acestora (denumite i organe supreme) nu li se poate modifica compoziia i competenele dect prin amendarea sau revizuirea actului constitutiv, ca rezultat al voinei statelor membre. n afara compoziiei i competenelor, actele constitutive mai precizeaz i denumirea organelor principale. Organele subsidiare, denumite i organe auxiliare, organe subordonate, comisii, subcomisii, grupe de lucru, trebuie s ndeplineasc urmtoarele condi ii: - s fie instituite de unul sau mai multe organe principale ale organizaiei, - funciile lor s fie delegate de organele principale, - deciziile sau concluziile acestora s nu fie obligatorii pentru organele principale. 2. Organe politice, jurisdicionale i administrative Organele politice sunt acelea n care sunt reprezentate toate statele membre i care stabilesc orientarea general a activitii organizaiei. De regul, organul politic este organul plenar al organizaiei. Spre exemplu, organul plenar (organ politic) al ONU este Adunarea General. Organele jurisdicionale sunt Curile de Justiie din structura Organizaiilor Internaionale. Trebuie precizat c sunt puine Organizaii Internaionale care au organe jurisdicionale proprii. Printre ele se numr ONU, n a crei Cart la art. 7 se prevede constituirea Curii Internaionale de Justiie, ca organ principal al organizaiei. De asemenea, UE are n structura sa Curtea de Justiie a Comunit ilor Europene, una din cele mai importante instane internaionale.
35

36

n sistemul ONU au fost create i organe speciale de jurisdicie administrativ, n scopul reglementrii conflictelor internaionale intervenite ntre instituiile ONU i funcionarii sau agenii lor. Spre exemplu, Tribunalul Administrativ al Organizaiei Internaionale a Muncii. Jurisdicia acestui tribunal a fost acceptat i de alte organizaii din sistemul ONU, cum ar fi UNESCO, FAO, OMS, .a. De asemenea, Banca Mondial are propriul Tribunal Administrativ (1980). Pe plan internaional, pentru aplicarea unor convenii internaionale multilaterale au fost constituite organe de jurisdicie cu competen specializat. Astfel, n 1982 a fost creat Tribunalul Internaional pentru Dreptul Mrii, iar n 1950 a fost creat Curtea European a Drepturilor Omului. Organe administrative din aceast categorie fac parte secretariatele, ca organe cu caracter permanent conduse, de regul, de o persoan care ndepline te funcia de Secretar General i care rspunde de buna funcionare intern a organizaiei. Alte atribuii ale secretariatului ar fi aceea de informare i documentare a organizaiei, de pregtire a reuniunilor, de propunere a unor aciuni, de executare a unor decizii ale organizaiei, de reprezentare a organizaiei, competene n domeniul bugetar. Anual ntocme te rapoartele organizaiilor. Necesitatea constituirii secretariatului a aprut ca urmare a faptului c organele plenare i cele cu compunere restrns se ntrunesc de regul periodic. Secretariatul are menirea de a asigura permanena organizaiei. Conductorii secretariatelor pot purta denumirea de secretar general (ONU, NATO, UE), director general (OIM, FMI, OMS, UNESCO) ori preedinte (BIRD). Perioada de timp pentru care sunt alei variaz de la o organizaie la alta (n general 4 5 ani). Conductorii secretariatelor sunt alei din rndul personalitilor care se bucur de ncrederea statelor membre i beneficiaz de prestigiu internaional, recunoscut n domeniul lor de activitate. Secretarul general reprezint organizaia n raporturile cu alte subiecte de drept internaional i are dreptul s ncheie acorduri, s primeasc scrisorile de acreditare ale reprezentanilor misiunilor acreditate pe lng respectiva organizaie, s numeasc reprezentani pe lng alte organizaii internaionale sau state. Personalul secretariatului este de obicei numeros, iar persoanele care lucreaz aici sunt funcionari internaionali. Prin funcionar internaional se nelege orice persoan nsrcinat de o organizaie internaional s execute, continuu i exclusiv, atribuii determinate n interesul ansamblului statelor membre ale organizaiei respective. Astfel, funcionarii internaionali trebuie:
36

37

1) s lucreze exclusiv pentru organizaie, 2) activitatea lor s aib permanen i continuitate, 3) s se supun regulilor rezultnd din statutul lor de func ionari internaionali. De regul, aceti funcionari sunt numii direct de secretarul general. Totui exist organizaii n care ei sunt alei de adunarea plenar (FAO) sau organul executiv (FMI). Aprobarea sau consultarea guvernelor rilor de origine nu este obligatorie, dar se practic. Criteriul principal de recrutare este cel al calificrii, al competenei profesionale. Exist trei categorii de funcionari: - permaneni, - temporari, angajai pe o perioad determinat, fr a se avea n vedere angajarea lor permanent, - auxiliari, angajai pentru efectuarea unor misiuni, activiti determinate i a cror angajare se ncheie la ndeplinirea misiunii. Funcionarii secretariatelor au urmtoarele obligaii: - s- i ndeplineasc sarcinile de serviciu, - s nu primeasc instruciuni de la guvernele rilor de origine sau de la alte autoriti dect de la conducerea organizaiei care i-a angajat, - imparialitate i discreie n exercitarea atribuiilor lor, - s nu se angajeze n activiti incompatibile cu calitatea de angajai ai unei organizaii internaionale, - s nu se pronune public (fr a fi mputernici i n acest sens) n legtur cu activitile i interesele organizaiei, - sa nu se angajeze n activiti politice, - s nu primeasc cadouri i s nu beneficieze de favoruri. Ei se bucur de privilegiile i imunitile prevzute n actele constitutive ale organizaiei. Cea mai important este imunitatea de jurisdic ie n baza creia nu pot fi supui jurisdiciei locale din statele pe teritoriul crora i desfoar activitatea, cu privire la acte decurgnd din exercitarea funciei lor oficiale. De asemenea, ei nu au obligaia de a se nregistra ca strini, sunt scutii de plata taxelor vamale pentru bunuri de strict trebuin (mbrcminte, mobil, alimente etc.), sunt scutii de impozit pe salarii, etc. Sediul secretariatului se afl de regul n localitatea unde i are sediul organizaia. 3. Organe plenare i organe cu compunere restrns

37

38

Fiecare organizaie are cel puin un organ plenar n care sunt reprezentate toate statele membre, astfel nct fiecare membru s poat participa la elaborarea politicii organizaiei n vederea atingerii obiectivelor propuse. n afara organelor plenare exist i organe cu compunere restrns, cu activitate permanent sau periodic, n care nu sunt reprezentate toate statele membre. a) Din categoria organelor plenare fac parte adunrile generale, adunrile parlamentare, comisiile plenare, reuniunile speciale. Adunarea general este organul suprem al organizaiei care stabilete orientrile generale ale activitii acesteia. Organul plenar poate purta i alte denumiri dect cea de adunare general i anume conferin (UNESCO), congres (Uniunea Potal Universal OPU), consiliu (OCDE), comitetul minitrilor (Consiliul Europei), consiliul guvernatorilor (FMI, BIRD). n general, adunarea general este compus din reprezentanii tuturor statelor membre, acestea fiind libere, n principiu s-i desemneze reprezentanii. Exist ns organizaii care conin reguli precise cu privire la compunerea organului suprem. Astfel, n Consiliul UE, fiecare stat membru este reprezentat de ministrul de externe i/sau un alt membru al guvernului, dup caz, ministrul agriculturii, finanelor etc. n funcie de punctele nscrise pe ordinea de zi. Delegaiile statelor membre sunt formate din eful delegaiei, membrii, supleani, consilieri, experi. eful delegaiei reprezint statul membru, dar el poate delega puterile sale unui alt membru al delegaiei. Trebuie precizat c numrul de voturi de care dispune fiecare stat nu este determinat de numrul membrilor delegaiei, ci deciziile adunrii generale sunt luate potrivit principiului un stat un vot. Adunarea general poate priva un stat de exerciiul dreptului su de a participa la vot, prin refuzul de a accepta deplinele puteri ale reprezentanilor statului respectiv la lucrrile sale. n condiii normale, aprobarea deplinelor puteri este o formalitate, fiind un act de procedur. La fiecare sesiune a adunrii generale se constituie un Comitet de verificare a deplinelor puteri. Acesta ntocmete un raport, aprobat de adunarea general. Verificarea deplinelor puteri nu vizeaz autenticitatea documentului ca atare, ci competena organului care l-a eliberat n ara emitent. Astfel, legitimitatea guvernului emitent este luat n considerare. n unele organizaii, actele constitutive prevd prezena n adunarea plenar a unor reprezentani guvernamentali de rang nalt (efi de stat sau de guvern, minitrii). Pentru a se evita absena ndelungat a acestora din capitalele respective, se deleg competena pregtirii deciziilor unui ealon
38

39

inferior compus din reprezentani ai statelor membre, de obicei la nivel de ambasadori. Spre exemplu, n UE a fost constituit Comitetul Reprezentanilor Permaneni (COREPER). Este vorba despre adunri plenare de rang inferior. Unele organizaii (UE, Consiliul Europei) i-au creat adunri parlamentare n care statele sunt reprezentate de parlamentari din parlamentele naionale, numrul de locuri atribuit fiecrui stat fiind determinat, n principiu, de mrimea populaiei. Adunrile generale i pot constitui organe subordonate comisii, comitete, grupe de lucru n cadrul crora se analizeaz, paralel cu lucrrile adunrii plenare, diferite puncte de pe ordinea de zi sau aspecte ale acestora. b) Organele cu compunere restrns sunt acelea n care nu sunt reprezentate toate statele membre, cel mai important fiind organul executiv, purtnd diferite denumiri (Comisia UE, Consiliul de Securitate ONU). Reprezentarea n aceste organe difer de la o organizaie la alta, urmnd aplicarea a trei principii. A. Reprezentarea geografic echitabil. Acest principiu se refer la faptul c statele aceleiai regiuni exprim, n general, puncte de vedere similare, urmrindu-se reprezentarea tuturor regiunilor. Se rezerv un anumit numr de locuri pentru fiecare regiune geografic. B. Accesul tuturor membrilor, prin rotaie, n organele cu componen restrns i la conducerea organizaiei sau, pe scurt, principiul rota iei. Exist tendina alegerii celor mai reprezentative state din regiune i cea a alegerii cu precdere a statelor care exprim poziiile cele mai echilibrate. Principiul rotaiei depinde de termenul pentru care se face alegerea: cu ct termenul este mai scurt, cu att se asigur posibilitatea reprezentrii n timp a mai multor state (ex. n Consiliul de Securitate ONU mandatul este de 2 ani). C. Reprezentarea echitabil a intereselor diferitelor grupe de state, clasificate dup alte criterii dect cele geografice (spre exemplu: ri dezvoltate/ri n curs de dezvoltare, importatori/exportatori, productori/consumatori). Organele cu compunere restrns au dou categorii de competene: - rezultate din cuprinsul actelor constitutive, - rezultate din deciziile organului plenar. n principal, ele pregtesc deciziile pe care urmeaz s le ia organul plenar, pun n aplicare aceste decizii, supravegheaz executarea acestor decizii de ctre celelalte organisme ale organizaiei sau de ctre statele membre. Astfel, Consiliul de Securitate, organ cu compunere restrns, are responsabilitatea principal n meninerea pcii i securitii internaionale
39

40

i atunci cnd i exercit funciile n domeniu, Adunarea general nu poate face nici o recomandare n legtur cu situaia care se afl n atenia Consiliului, dect dac acesta i-o cere, plasnd acest organ ntr-o poziie de independen fa de Adunarea General. n cadrul UE, comisarii Comisiei UE i exercit funciile n deplin independen, n interesul general al Comunitii. Comisia are rolul de aprtor al tratatelor comunitare, de executare a tratatelor i actelor adoptate de Consiliu, avnd totodat i iniiativ legislativ. Are un important rol n adoptarea bugetului comunitii, poate negocia acorduri externe fiind denumit i motorul integrrii europene.

8. FUNCIONAREA ORGANIZAIILOR INTERNAIONALE Actul constitutiv reglementeaz funcionarea organizaiei internaionale, astfel nct fiecare organizaie internaional prezint trsturi specifice. Totui, n cele ce urmeaz, vom ncerca formularea unor reguli cu aplicabilitate general. 8.1. Sesiunile organizaiilor internaionale. Generaliti Organele plenare i cele cu compunere restrns nu i desfoar activitatea, de regul, n mod permanent, ci ele se reunesc periodic, aceste reuniuni sau ntruniri purtnd denumirea de sesiuni. Spre exemplu, Adunarea General ONU se ntrunete ntr-o sesiune anual, cu durat limitat. O sesiune are o dat oficial de deschidere i una de nchidere i se compune din mai multe edine (ntlniri, reuniuni) care se pot ine de dou sau trei ori pe zi. ntre dou edine, sesiunea se consider ntrerupt sau amnat. Dac, dei a trecut o perioad mai lung de timp, lucrrile sesiunii nu au fost reluate, are loc fie nchiderea sesiunii, urmnd ca ea s
40

41

fie redeschis dup un anumit interval de timp, fie suspendarea lucrrilor sesiunii, urmnd ca reluarea acestora s aib loc dup perioada de timp convenit. Organele plenare se ntlnesc n sesiuni ordinare i extraordinare. Cele ordinare dezbat problemele de ansamblu ale organizaiei, iar cele extraordinare sunt destinate dezbaterii unor probleme speciale, care reclam urgen. Frecvena i durata sesiunilor depind de ansamblul problemelor cu care se confrunt organizaia i de numrul problemelor nscrise pe ordinea de zi. Unele organizaii se ntrunesc (organele lor plenare) anual (ONU, FMI), la doi ani (UNESCO, FAO) sau chiar la intervale mai lungi de timp (UPU o dat la 5 ani). Organele cu compunere restrns se reunesc, de obicei, la intervale mai scurte de timp, dat fiind specificul atribuiilor acestora (au caracter executiv, ndeplinesc funcii executive). Durata sesiunilor difer de la o organizaie la alta, fiind favorizate ns sesiunile scurte. Cheltuielile ocazionate de desfurarea sesiunilor pot fi grupate n dou categorii: cheltuieli administrative (secretariat, sli de conferine, traduceri etc.) suportate din bugetul organizaiei, cheltuieli legate de participarea la lucrri a delegaiilor rilor membre (diurn i costul transportului); n privina acestora practica internaional nu este uniform. Spre exemplu, ONU pltete numai costul transportului pentru cinci delegai din fiecare stat membru, iar FMI i BIRD suport att cheltuielile de transport ct i diurna membrilor delegaiilor participante. Alte organizaii (OMS, UNESCO) nu suport nici cheltuielile de transport i nici diurna pentru delegaiile participante la sesiunile organelor plenare, dar le suport pe ambele la sesiunile organelor cu compunere restrns. n mod obinuit sesiunile organizaiilor internaionale se in la sediul acestora, dar ele se pot reuni i n alte localiti dect cea de sediu din diferite raiuni: pentru a ntri raporturile organizaiei cu un anumit stat sau cu o anumit regiune, pentru a spori interesul unui stat, grup de state sau a unei regiuni pentru activitatea organizaiei, etc. 8.2. Conducerea sesiunilor De obicei, n cadrul fiecrei sesiuni se alege o persoan care conduce lucrrile acesteia, persoana care poart denumirea de preedinte. Alegerea preedintelui presupune prealabile negocieri. n
41

42

unele organizaii nu se organizeaz alegeri, ci reprezentani ai statelor membre prezideaz lucrrile sesiunilor, prin rotaie (spre ex. Consiliul de Securitate ONU). Pentru stabilirea ordinii rotaiei exist reguli, criterii diferite de la o organizaie la alta, cum ar fi: - ordinea alfabetic, - data intrrii n organizaie. Preedintele are urmtoarele atribuii: - conduce dezbaterile sesiunii respective, - decide asupra unor probleme de procedur, - iniiaz discuii cu delegaiile participante, - propune soluii problemelor nscrise pe ordinea de zi, - atunci cnd numrul voturilor pro i contra unei soluii sunt egale, votul preedintelui este decisiv. Preedintele este ajutat de unul sau mai muli vicepreedini. Preedintele i vicepreedinii alctuiesc biroul sesiunii. Din acesta mai pot face parte i alte persoane potrivit prevederilor actelor constitutive sau regulamentelor organizaiei. Biroul asigur conducerea general a sesiunii. Din birou fac parte i raportorii. n cadrul organelor subordonate organelor plenare sau cu compunere restrns se alege sau se numete un raportor care are menirea de a informa organele superioare asupra stadiului lucrrilor. Ei ntocmesc n acest scop un raport care rezum discuiile purtate, propunerile fcute i soluiile adoptate mpreun cu motivarea acestora. n ntocmirea raportului, raportorul este ajutat de secretariatul organizaiei sau, dac nu este numit un raportor, raportul este ntocmit de secretariat. 8.3. Procedura urmat n cadrul sesiunilor Lucrrile sesiunilor organizaiei se desfoar cu respectarea unor reguli de procedur. Un prim pas l constituie alegerea biroului sesiunii. Urmeaz aprobarea ordinii de zi a reuniunii. Trebuie precizat c proiectul ordinii de zi trebuie comunicat membrilor organizaiei, ntr-un timp rezonabil, nainte de deschiderea oficial a sesiunii, astfel nct acetia s poat stabili compoziia delegaiei i mandatul acesteia la sesiunea respectiv. Este posibil ca ordinea de zi, ulterior comunicrii acesteia statelor membre, s fie modificat (anumite probleme s fie scoase i transmise unor viitoare sesiuni, s fie trecute noi puncte pe ordinea de zi), situaie care ridic serioase probleme delegaiilor. Dup alegerea biroului i aprobarea ordinii de zi, se trece la dezbateri generale. n cadrul acestora, efii delegaiilor participante expun punctul de
42

43

vedere al guvernelor pe care le reprezint cu privire la problemele nscrise pe ordinea de zi. Timpul acordat inerii unui discurs este de obicei limitat. Paralel cu dezbaterile oficiale au loc i dezbateri neoficiale, ntre delegaiile participante avnd loc consultri, negocieri, desfurate n slile de conferine i n afara acestora. Astfel, se pregtesc puncte de vedere, iniiative, poziii i soluii comune. 8.4. Adoptarea hotrrilor Actele organizaiilor internaionale poart diverse denumiri: decizii, rezoluii, declaraii, recomandri, hotrri. Adoptarea oricrei decizii presupune parcurgerea urmtoarelor etape: - iniiativa (propunerea) deciziei poate apar ine statelor membre, secretarului organizaiei, membrilor asociai, consultanilor i observatorilor, n limitele permise de actele constitutive, - negocierea, - redactarea textului, - adoptarea deciziei. O iniiativ mbrac forma unui proiect de rezoluie, recomandare, hotrre, declaraie. Dac apar ine unui stat membru, n redactarea proiectului respectiv se implic, n afara delegaiei creia i aparine iniiativa, i alte delegaii, n calitate de coautori. De obicei aceste proiecte sunt comunicate celorlalte state membre nainte de data fixat pentru deschiderea oficial a sesiunii. Orice delegaie poate propune amendamente, nainte sau n cursul dezbaterilor. n cadrul sesiunii are loc negocierea proiectului respectiv n cadrul dezbaterilor, are loc redactarea textului final al rezoluiei (deciziei etc.), urmnd adoptarea propriu-zis a ei. n practica internaional sunt ntlnite urmtoarele modaliti de adoptare a hotrrilor: 1. Consensul semnific acord ntre membrii organizaiei asupra unei anumite probleme, fr ca aceasta s fie supus la vot. Aceast procedur de adoptare a deciziilor s-a impus treptat n practica mai recent a organizaiilor internaionale i, n consecin, actele constitutive ale acestora nu conin prevederi referitoare la consens. Elementele definitorii ale consensului sunt: - constatarea acordului general fr a se recurge la vot, - absena oricrei obieciuni din partea vreunui reprezentant fa de adoptarea hotrrii,
43

44

- nu orice observaie formulat fa de o propunere trebuie considerat obiecie, ci numai aceea care constituie un obstacol n adoptarea ei. 2. Unanimitatea. Ca modalitate de adoptare a unei hotrri este prezent n actele constitutive ale unor organizaii internaionale (spre ex. UE). n jurispruden i doctrin s-a artat c unanimitatea este ntrunit chiar dac unii membrii se abin. 3. Votul ponderat. Regula general este ,,un stat un vot, ns exist organizaii n care anumite state au un numr mai mare de voturi, avnd o putere de vot sporit i deci o capacitate sporit de a influena deciziile (spre exemplu, n UE). Acest sistem poate crea tensiuni n procesul decizional, dac nu sunt luate n considerare i interesele statelor mici sau care au un numr redus de voturi. 4. Majoriti. n terminologia organizaiilor internaionale noiunea de majoritate exprim numrul de voturi necesare pentru adoptarea hotrrilor. Distingem patru categorii de majoriti: - majoritate simpl: o hotrre este luat cu majoritate simpl cnd n favoarea ei voteaz jumtate plus unu din numrul membrilor prezeni i votani. - majoritate absolut: o hotrre este luat cu majoritate absolut cnd n favoarea ei voteaz jumtate plus unu din numrul total al membrilor votani ai organizaiei. - majoritate relativ: ntlnit n cazul propunerilor cu mai multe variante, fiind considerat votat varianta care ntrunete mai multe voturi. Spre exemplu, dac o variant ntrunete 60% din voturi i a doua 40% din voturi, este adoptat prima. - majoritate calificat: de 2/3 , 3/4 etc. Practica organizaiilor internaionale a impus urmtoarele metode de votare: 1. Votul deschis este cel mai des ntlnit. n documentele sesiunii se nscriu numrul de voturi nregistrate (nu i modul n care a votat fiecare delegaie). 2. Votul prin apel nominal se nregistreaz fiecare delegaie i modul cum a votat aceasta. 3. Votul secret folosit n special la alegerea persoanelor din conducerea organizaiei i n unele probleme de procedur. 4. Votul prin coresponden se recurge la aceast modalitate atunci cnd deciziile reclam adoptarea lor urgent, organizaia nu se afl n sesiune i nu se poate atepta viitoarea sesiune.
44

45

Voturile prin coresponden se nregistreaz prin intermediul secretariatului organizaiilor. 8.5. Valoarea juridic a hotrrilor organizaiilor internaionale n majoritatea organizaiilor internaionale hotrrile adoptate au valoare de recomandare. Statele sunt libere s le pun sau nu n aplicare. Exist i organizaii n care hotrrile adoptate au valoare juridic obligatorie, cu precdere n cadrul organiza iilor de integrare.

9. MIJLOACELE FINANCIARE ALE ORGANIZAIILOR INTERNAIONALE 9.1. No iunea de buget Pentru a-i desfura activitatea, organizaiile internaionale efectueaz cheltuieli, acoperite, n mare parte, prin contribuiile statelor membre. Bugetul este actul juridic intern, cu for obligatorie, prin care organizaiile internaionale i estimeaz veniturile i cheltuielile, pe o perioad determinat de timp. Bugetul este temeiul juridic al colectrii fondurilor i al efecturii cheltuielilor. Organizaiile internaionale au adoptat reglementri privitoare la: - compoziia (structura) bugetului, - procedura de aprobare, - execuia bugetar, - controlul execuiei bugetare. Majoritatea organizaiilor internaionale au bugete anuale. Exist i organizaii n care bugetele se stabilesc pentru doi ani, spre exemplu ONU. Se alctuiete de obicei un proiect de buget care este aprobat n adunarea plenar. Astfel:
45

46

- n ONU proiectul este adoptat de Secretarul General ONU i este aprobat de Adunarea General ONU. - n UE, Comisia UE adopta anteproiectul de buget pe care-l trimite spre aprobare Consiliului UE. Aici se dezbate i se alctuiete proiectul de buget, care este trimis spre aprobare Parlamentului UE. Bugetul are dou pr i: resurse (venituri) i cheltuieli. 9.2. Resursele bugetare Resursele bugetare pot proveni din: A. Contribuii obligatorii reprezint 90% din buget, n aproape toate organizaiile interna ionale. n privina cotei de contribuie a statelor s-au impus trei principii: 2) Principiul cotelor egale de contribuie - reinut de puine organizaii internaionale, ex. OPEC. 3) Principiul opiunii clasei de contribuie, fiecare membru alege sau i se atribuie o anumit clas de contribuie, ex. UPU. 4) Principiul scrii de repartizare, fiecrui membru i este atribuit un anumit procent din cheltuielile organizaiei. Este cel mai rspndit. Stabilirea cotei de contribu ie se face potrivit unor criterii de performan economic (cum ar fi Produsul Intern Brut). Scara contribuiilor este revzut periodic (ex. ONU anual), fiind introduse limite minime i maxime. Organele plenare au competen exclusiv n stabilirea contribuiei. n general, statele i achit cu regularitate contribuiile. Pentru cele care nu-i ndeplinesc aceast obligaie, actele constitutive prevd sanciuni, care cel mai adesea sunt: pierderea dreptului de vot i pierderea dreptului de reprezentare. B. Contribuii voluntare se refer la programe i aciuni aprobate de organul plenar, ex. Fondul Naiunilor Unite pentru ajutorarea copiilor (UNICEF), naltul Comisariat ONU pentru refugiai (UNHCR). Contribu iile voluntare pot proveni de la : - state membre, - state nemembre, - surse private. C. Donaii din partea statelor sau particularilor fcute, de obicei, la nceputul activitii organizaiilor i se refer la : - cldiri i terenuri pentru sedii, sli de conferine, reprezentane, - dotri.
46

47

D. Venituri din activiti proprii cum ar fi: vnzarea de publicaii, studii, materiale documentare, nchirieri de spaii, emisiuni de timbre, de aciuni, dobnd la mprumuturile acordate. Specific organizaiilor de integrare i celor financiare este faptul c aceste venituri sunt majoritare, conferindu-le independen de funcionare. Ex.1: UE i-a constituit ncepnd cu 1980 un sistem de venituri proprii format din: - impozite pe salariile funcionarilor, - amenzile aplicate operatorilor economici care ncalc normele comunitare, - tarif vamal comun fa de teri, - taxa pe valoarea adugat TVA. Ex.2: FMI, BIRD: i constituie bugetul din dobnzile percepute la mprumuturi. 9.3. Cheltuielile bugetare Exist dou categorii de cheltuieli: administrative i operaionale. Cheltuieli administrative: plata personalului, chirii, organizarea sesiunilor, dotri, etc. Cheltuieli operaionale: cele care privesc derularea programelor organizaiei. Prin actele constitutive sau regulamente, anumite organe sunt ndrituite cu execuia bugetar. Dac nu sunt cheltuite toate fondurile, surplusurile sunt returnate statelor membre, de regul prin reducerea contribuiei lor n anul urmtor. Controlul execuiei bugetare se realizeaz pe dou ci: - controlul intern - realizat de serviciile de control ale organizaiei. Ex. : ONU controlul financiar este condus de Secretarul General, UE controlul financiar este realizat de Curtea de Conturi a Uniunii. - control extern organizaia apeleaz la experi numii de adunrile plenare.

47

48

10. ORGANIZAIA NAIUNILOR UNITE (ONU)

10.1. Societatea Naiunilor Societatea Na iunilor sau Liga Na iunilor este precursoarea ONU. Data oficial a constituirii este 10 ianuarie 1920. Pactul Societ ii Na iunilor a fost aprobat n cadrul Conferinei de pace de la Paris (1919), fcnd parte integrant din Tratatul de pace de la Versailles. Scopurile principale ale organizaiei erau promovarea pcii i prevenirea rzboiului. Printre cile i mijloacele de nfptuire se numrau: - negocierea, - arbitrajul, - reglementarea judiciar, - aducerea conflictului n discuia Consiliului Organizaiei, - izolarea economic i politic. Organele principale ale organiza iei erau: 1. Adunarea, 2. Consiliul, 3. Secretariatul.
48

49

Deciziile erau luate n Adunare, cu unanimitate, dup regula un stat un vot. Dei, SUA a iniiat constituirea organizaiei, ea nu a ratificat Pactul i nu a fcut parte din organizaie. Societatea Naiunilor a reuit s soluioneze i s aplaneze un numr mare de conflicte (cca. 30), ns medierea privea state mici i mijlocii. Astfel, n anul 1925 guvernul bulgar a ntiinat Consiliul Societii Naiunilor c trupele greceti au invadat Bulgaria. Preedintele Consiliului a cerut Greciei ncetarea focului, retragerea trupelor, a trimis observatori militari n teren pentru evaluarea situaiei i a numit o comisie de anchet pentru a recomanda modaliti de soluionare a conflictului (conflictul a fost stins i s-a restabilit pacea). Totui, activitatea organizaiei s-a dovedit ineficient n raport cu marile puteri. Astfel, n anii 30 puterile Axei au promovat o politic expansionist. Italia a ocupat Abisinia (Etiopia), Germania a ocupat Cehoslovacia i Austria, iar Japonia a invadat Manciuria (teritoriu aparinnd Chinei). Consiliul Societii Naiunilor a numit un grup de experi pe care i-a trimis la faa locului, a condamnat agresiunile, dar nu a luat msuri fa de guvernele acestor state pentru a se conforma recomandrilor organizaiei. De altfel, cele trei state s-au i retras voluntar din organizaie. n ciuda eecului, Societatea Naiunilor a oferit o larg experien, folosit de organizaia care i-a luat locul ONU. 10.2. Constituirea ONU Expresia Naiunile Unite aparine preedintelui american Franklin Roosevelt i a fost folosit pentru prima dat n Declaraia Naiunilor Unite prin care reprezentanii a 26 de state se angajau s continue lupta mpotriva Puterilor Axei. Declaraia a fost semnat la Washington, la data de 1 ianuarie 1942. La aceast declaraie au aderat ulterior alte 22 de state. Ideea constituirii ONU a fost exprimat oficial n anul 1943, prin declaraia semnat la Moscova de reprezentan ii SUA, URSS, Marii Britanii i Chinei. Doi ani mai trziu, la 25 aprilie 1945, ncepeau lucrrile Conferinei de la San Francisco pentru constituirea ONU, lucrri care au durat dou luni i s-au finalizat cu adoptarea Cartei ONU. Textul Cartei cuprinde 19 capitole i 111 articole, a fost aprobat n unanimitate n sesiunea plenar la 25 iunie 1945 i a intrat n vigoare la 24 octombrie 1945 cnd membrii permaneni ai Consiliului de Securitate i majoritatea celorlalte state semnatare au depus instrumentele de ratificare. 10.3. Scopurile ONU
49

50

Scopurile pentru care a fost creat ONU sunt nscrise n art. 1 al Cartei i anume: 1) meninerea pcii i securitii internaionale - constituie scopul principal al organizaiei, rolul preponderent n realizarea lui revenindu-i Consiliului de Securitate. 2) realizarea cooperrii internaionale n domeniul economic i social, principalul organ desemnat de Cart pentru nfptuirea lui fiind Consiliul Economic i Social (ECOSOC). 3) cooperarea internaional pentru promovarea i ncurajarea respectrii drepturilor omului i libertilor fundamentale, fr deosebire de ras, sex, limb sau religie, principala responsabilitate n acest sens purtnd-o Adunarea General i ECOSOC.

10.4. Principiile ONU Art. 2 din Carta ONU stabilete principiile pe baza crora organizaia i statele membre vor aciona pentru nfptuirea scopurilor consacrate la art. 1 i anume: 1) nerecurgerea la for sau ameninarea cu fora, 2) soluionarea panic a diferendelor internaionale, 3) neamestecul n treburile interne ale statelor, 4) ndatorirea statelor de a coopera ntre ele, 5) dreptul popoarelor la autodeterminare, 6) egalitatea suveran a statelor, 7) ndeplinirea cu bun credin a obligaiilor internaionale (pacta sunt servanda). 10.5. Dobndirea i pierderea calitii de membru ONU Calitatea de membru ONU se dobnde te pe dou ci: - prin participarea la elaborarea actului constitutiv, - prin aderare. n consecin, s-a ajuns la existena a dou categorii de membrii: membrii originari sau membrii fondatori i membrii admii ulterior. Membrii originari sunt toate cele 51 de state care au participat la Conferina de la San Francisco, la redactarea Cartei ONU. Prin aderare numrul membrilor ONU a sporit necontenit.
50

51

Potrivit art. 4 alin. 1 din Cart pot deveni membre ONU toate statele iubitoare de pace, care accept obligaiile Cartei i care dup aprecierea Organiza iei, sunt capabile i dispuse s le ndeplineasc. Statul care dorete s dobndeasc calitatea de membru nainteaz Consiliului de Securitate o cerere de aderare, nsoit de o declaraie c accept obligaiile cuprinse n Cart. Admiterea ca membru se face printr-o hotrre a Adunrii Generale, la recomandarea Consiliului de Securitate. Hotrrea se ia cu majoritate de 2/3 din membrii prezeni i votani. 10.6. Pierderea calitii de membru ONU Pierderea calitii de membru ONU are loc n urmtoarele situaii: dizolvarea organizaiei, dispariia unui stat membru, retragerea voluntar, excluderea, suspendarea. Carta nu cuprinde dispoziii privitoare la retragerea din organizaie. Sa apreciat totui c Naiunile Unite nu urmresc s oblige statele membre s coopereze n cadrul organizaiei, orice stat putndu-se retrage dac se simte constrns, datorit unor mprejurri excepionale. Un stat poate fi exclus din ONU dac ncalc n mod persistent principiile cuprinse n Cart (spre exemplu, excluderea Africii de Sud n anul 1974). Decizia de excludere va fi luat de Adunarea General, la recomandarea Consiliului de Securitate, cu majoritate de 2/3 din numrul membrilor prezeni i votani. Statul exclus nu mai poate face parte nici din instituiile specializate ale ONU sau din organizaiile internaionale care condiioneaz calitatea de membru de cea de membru ONU. Un membru ONU poate fi suspendat din exerciiul drepturilor decurgnd din calitatea de membru n cazul n care Consiliul de Securitate a ntreprins mpotriva acestuia o aciune preventiv sau de constrngere. Decizia de suspendare se ia de Adunarea General, la recomandarea Consiliului de Securitate, cu majoritate de 2/3 din membrii prezeni i votani. Repunerea n drepturi a statului suspendat se poate realiza de Consiliul de Securitate, fr intervenia Adunrii Generale. 10.7. Organele principale ONU
51

52

Art. 7 alin. 1 din Carta ONU precizeaz c organizaia are urmtoarele organe principale : - Adunarea General, - Consiliul de Securitate, - Consiliul Economic i Social, - Consiliul de Tutel, - Curtea Interna ional de Justi ie, - Secretariatul.

10.8. Adunarea General ONU 10.8.1.Compunerea Adunrii Generale Adunarea General se compune din toi membrii ONU. Delegaiile statelor n Adunarea General sunt formate din cel mult cinci reprezentani i tot atia supleani, precum i din atia consilieri, consilieri tehnici i experi ci consider necesar fiecare delegaie. ONU suport numai cheltuielile privind transportul celor cinci membrii ai delegaiei. Imediat dup deschiderea sesiunii Adunrii Generale se numete o comisie de verificare a deplinelor puteri, format din nou membri, pentru a verifica conformitatea deplinelor puteri ale delegailor cu Regulamentul interior al Adunrii. n practica ONU, prin verificarea deplinelor puteri ale reprezentanilor, emanate de la eful statului, eful guvernului sau ministrul afacerilor externe s-a pus n discuie, de fapt, prezena unor ri n cadrul Adunrii Generale, reprezentativitatea anumitor delegaii la sesiunile Adunrii Generale i, nu n ultimul rnd, legitimitatea organului trimitor, emitent al deplinelor puteri. 10.8.2. Competenele Adunrii Generale Adunarea general asigur supravegherea general a activitilor organizaiei, pentru buna funcionare a ei. Competenele de ansamblu ale Adunrii Generale sunt precizate la art. 10 al Cartei ONU. Astfel,
52

53

Adunarea general poate discuta orice chestiuni sau cauze care intr n cadrul prezentei Carte, sau care se refer la puterile i funciile vreunuia din organele prevzute n prezenta Cart, putnd face recomandri membrilor Naiunilor Unite sau Consiliului de Securitate, n orice asemenea chestiuni sau cauze. Putem conchide c puterile i funciile Adunrii Generale se extind n toate domeniile ce in de competena ONU. COMPETENE: - alege metodele de organizare a propriilor lucrri. - desemneaz membrii altor organe ale ONU, cum ar fi spre ex. membrii Consiliului de Securitate. - gestioneaz resursele financiare ale organizaiei. - admite noi membrii. - alege Secretarul General ONU i judectorii Cur ii Interna ionale de Justi ie. - face recomandri avnd drept scop promovarea cooperrii internaionale n domeniul politic i ncurajarea dezvoltrii dreptului internaional i codificarea lui. Astfel, a fost creat Comisia de Drept Internaional (CDI), principalele teme studiate n cadrul ei finaliznduse sub forma unor convenii internaionale. Amintim Convenia de la Geneva din anul 1958 asupra dreptului mrii i Convenia de la Viena din anul 1969 privind dreptul tratatelor. - ncurajeaz respectarea drepturilor omului. Astfel, a fost adoptat Declaraia Universal a Drepturilor Omului, Pactele internaionale cu privire la drepturile civile i politice, la cele economice, sociale i culturale. De asemenea, au fost elaborate numeroase convenii i declaraii viznd protec ia unor drepturi specifice (incriminarea genocidului, crimelor de rzboi, sclaviei, torturii, reglementarea azilului, etc.) sau protec ia unor categorii de persoane (refugiai, apatrizi, femei, copii, handicapai, deinui). - discut orice probleme referitoare la meninerea pcii i securitii internaionale, putnd face recomandri statului sau statelor interesate ori Consiliului de Securitate. 10.8.3. Organizarea lucrrilor Adunarea General se ntrunete odat pe an, n sesiune ordinar care se desfoar din a treia zi de mari a lunii septembrie i pn la mijlocul lunii decembrie, iar n cazul unei agende ncrcate, se poate prelungi n anul urmtor.
53

54

Adunarea General se poate ntruni i n sesiuni extraordinare, convocate de Secretarul General, la cererea Consiliului de Securitate ori a majoritii statelor membre. Se alege un preedinte potrivit principiului rotaiei, asigurndu-se posibilitatea tuturor grupurilor de state (Asia, Africa, Europa Rsritean, America Latin, Europa Occidental, America de Nord i alte state) s ajung la preedinia adunrii. Se alege un birou i se aprob ordinea de zi. Adunarea general lucreaz att n plen ct i n cele 7 Comitete Plenare, n funcie de natura problemelor cu care se ocup fiecare comitet. Hotrrile se adopt cu majoritate absolut, fiecare membru dispunnd de un vot. Este vorba de chestiuni importante (meninerea pcii, compunerea organizaiei i calitatea de membru, compunerea organelor principale, buget). Pentru toate celelalte chestiuni, hotrrile se iau cu majoritate simpl. Hotrrile se iau i prin consens, dei aceast modalitate de vot nu este prevzut n Cart, atunci cnd fa de o anumit propunere nu exist nici o obiecie. Hotrrile Adunrii Generale au valoare de recomandare, neavnd for juridic obligatorie. Excepie fac hotrrile privind funcionarea intern a organizaiei. 10.9. Consiliul de Securitate ONU Este un organ cu compunere restrns, avnd ca principal competen meninerea pcii i securitii internaionale. 10.9.1. Compunere Consiliul de Securitate cuprinde 2 categorii de membrii: permaneni (n numr de 5) i nepermaneni (n numr de 10). Membrii permaneni: SUA, Marea Britanie, Frana, Federaia Rus, China. Membrii nepermaneni sunt n numr de 10, alei de Adunarea General pentru o perioad de 2 ani, urmrindu-se o repartiie geografic echitabil i lundu-se n considerare contribuia statelor la meninerea pcii mondiale. Acelai stat nu poate fi ales dou mandate consecutive. 10.9.2. Funcionare

54

55

Consiliul de Securitate are o funcionare permanent i n acest scop, fiecare membru numete un reprezentant permanent la sediul organizaiei. Preedinia se asigur prin rotaie, cte o lun, de reprezentantul fiecrui stat membru. Hotrrile se adopt cu majoritate calificat de 9 voturi. Abinerea de la vot nu este interpretat vot negativ. Tot mai mult hotrrile se adopt prin consens. 10.9.3. Competene - meninerea pcii i securitii internaionale, - soluionarea panic a diferendelor (prin tratative, mediere, arbitraj, anchet, conciliere etc.), - n cazurile n care Consiliul constat existena unor situaii pe care le calific drept o ameninare mpotriva pcii, o nclcare a pcii sau un act de agresiune, acest organ este autorizat s adopte rezoluii cu valoare obligatorie prin care poate dispune msuri coercitive culminnd cu utilizarea forei armate ( ex. folosirea embargoului, ruperea relaiilor diplomatice, intervenia armat). Operaiunile de meninere a pcii constituie un mecanism de intervenie dezvoltat de Adunarea General i Consiliul de Securitate pentru meninerea pcii internaionale, avnd urmtoarele particulariti: - aceste misiuni sunt ini iate de Adunarea General sau Consiliului de Securitate, - se compun din contingente militare ale statelor membre i misiuni de observatori, - mandatul (competenele) i durata desfurrii opera iunilor sunt stabilite de organiza ie, - sunt plasate sub autoritatea Secretarului General ONU. 10.10. Consiliul Economic i Social (ECOSOC) ECOSOC este organul care, sub autoritatea Adunrii Generale, coordoneaz activitile economice i sociale desfurate n sistemul ONU. Este un organ cu compunere restrns format din 54 de membrii. Adunarea General alege n fiecare an 18 membrii ECOSOC pentru un mandat de 3 ani, cu posibilitatea realegerii. Anual se desfoar o sesiune principal i dou cu caracter organizatoric. Statele sunt reprezentate de minitri sau nali funcionari. Competenele ECOSOC sunt largi: cooperare n domeniul economic, social, cultural, educaie, sntate, drepturile omului, avnd un rol de
55

56

execuie n raport cu Adunarea General. Este forumul principal de dezbatere a acestor probleme i de adoptare a unor recomandri i strategii de dezvoltare. Se realizeaz studii, au loc conferine, sunt pregtite proiecte de convenii etc. Sunt organizate grupe de experi pe i organizaii diferite probleme, ECOSOC fiind abilitat s consulte internaionale neguvernamentale. 10.11. Consiliul de Tutel A fost creat pentru teritoriile foste colonii i care nu au atins un deplin grad de autoguvernare, obiectivul regimului de tutel instituit prin Carta ONU constnd n promovarea progresului tehnic, economic, social i evoluie progresiv spre autoguvernare i independen. ncepnd din 1993 sistemul de tutel nu se mai aplic nici unui teritoriu i deci Consiliul de Tutel nu se mai ntrunete. 10.12. Curtea Interna ional de Justi ie Este organul judiciar principal al ONU, fiind format dintr-un corp de judectori independen i, persoane cu nalte caliti morale i juriti cu competen recunoscut n materie de drept internaional. Este format din 15 judectori alei de Adunarea General i Consiliul de Securitate pentru 9 ani, cu posibilitatea realegerii. Se pot adresa Curii numai statele, nu i persoanele fizice sau juridice ori alte organizaii. Deciziile sunt obligatorii numai pentru statele pri ale litigiului supus judecii Curii. n soluionarea litigiilor Curtea aplic: - convenii internaionale, - cutuma internaional, - principiile generale de drept recunoscute de naiunile civilizate, - hotrrile judectoreti i doctrina celor mai calificai specialiti de drept public ai diferitelor naiuni. Curtea poate acorda avize consultative, la cerere, Adunrii Generale, Consiliului de Securitate si instituiilor specializate ONU. Aceste avize nu au for obligatorie, dar sunt respectate de cei crora li se adreseaz. 10.13.Secretariatul ONU
56

57

Este compus din Secretarul General i personalul secretariatului. Secretarul general este ales pe 5 ani de Adunarea general, la propunerea Consiliului de Securitate, fiind cel mai nalt funcionar administrativ al organizaiei. Atribuii: - ntocmete Raportul anual privind activitatea organizaiei pe care-l prezint Adunrii Generale, - conduce secretariatul, personalul acestuia aflndu-se sub autoritatea sa exclusiv, - organizeaz sesiunile Adunrii Generale, - coordoneaz activitatea organelor i instituiilor din sistemul ONU, - are atribuii n domeniul financiar (pregtete proiectul de buget, supravegheaz ncasarea contribuiilor, etc.), - reprezint organizaia, - are funcia de depozitar al unor convenii internaionale ncheiate n cadrul ONU. Personalul secretariatului este compus din funcionari numii de Secretarul General. n calitate de funcionari internaionali, att ei ct i Secretarul General, nu vor solicita i nu vor primi instruciuni de la vreun guvern sau alt autoritate exterioar organizaiei. Sunt rspunztori numai fa de ONU. Se bucur de privilegii i imuniti, asemntor personalului diplomatic.

57

58

11. ORGANIZA IA TRATATULUI ATLANTICULUI DE NORD NATO/OTAN 11.1.Originile Alianei ntre 1945 i 1949, puse n faa necesitii imediate de reconstrucie economic, rile Europei Occidentale i aliaii lor Nordamericani, au privit cu ngrijorare politicile i metodele expansioniste ale Uniunii sovietice. ndeplinindu-i promisiunile luate n timpul rzboiului de a-i reduce potenialul de aprare i de a demobiliza trupele, guvernele occidentale au observat intenia clar a conducerii sovietice de a-i menine fora militar la ntreaga sa capacitate. Mai mult, n lumina obiectivelor ideologice declarate ale Partidului Comunist Sovietic, era evident c apelul de respectare a Cartei Naiunilor Unite i a acordurilor internaionale stabilite la sfritul rzboiului nu garantau suveranitatea na ional sau independena statelor democratice ameninate de acte de agresiune extern sau de subversiune din interior. Ca o temere n plus, s-a mai adugat i realitatea faptului c n Europa Occidental i de Est, precum i n state din alte regiuni, s-au impus fore nedemocratice de guvernmnt, au avut loc represiuni asupra opoziiei i nclcarea drepturilor omului.
58

59

ntre 1947-1949, o serie de evenimente politice dramatice, la nivel mondial, au agravat i mai tare situaia. Astfel, au avut loc evenimente ca: ameninri fi e la suveranitatea Norvegiei, Greciei, Turciei, a unor ri din Vestul Europei, lovitura de stat din Cehoslovacia (iunie 1948), blocada ilegal a Berlinului (aprilie 1948). Semnarea Tratatului de la Bruxelles - martie 1948 , a marcat hotrrea a cinci ri vest-europene, Belgia, Fran a, Luxemburg, Olanda i Marea Britanie, de a dezvolta un sistem de aprare comun i de a ntri legturile, nct s poat rezista n faa ameninrilor ideologice, politice i militare la adresa securitii lor. Negocierile cu S.U.A i Canada au creat cadrul formrii unei singure Aliane Nord-Atlantice, bazat pe garanii de securitate i angajamente comune ntre Europa i America de Nord. Danemarca, Islanda, Norvegia i Portugalia au fost invitate de ctre Puterile Tratatului de la Bruxelles s se alture acestui proces. Aceste negocieri s-au concretizat prin semnarea Tratatului de la Washington n aprilie 1949, instituindu-se astfel, un sistem comun de securitate bazat pe un parteneriat ntre cele 12 ri. Mai apoi, n 1952, Grecia i Turcia au aderat la Tratat, Republica Federal a Germaniei intr n Alian n 1955, n 1982 Spania devine, de asemenea membr NATO. n 1999 Republica Ceh, Ungaria, Polonia ader la NATO. Un nou val de aderri a adus n 2004 alte apte ri membre: Romnia, Lituania , Letonia, Estonia, Bulgaria i Slovacia. Aliana Nord-Atlantic a fost fondat pe baza unui tratat ntre statele membre, acceptat de ctre acestea n urma dezbaterilor publice i a unor procese parlamentare specifice. Fiecare ar membr este obligat s i asume att riscurile, ct i responsabilitile, dar i avantajele securitii colective, angajndu-se s nu ia parte la nici un alt acord internaional care ar putea intra n conflict cu clauzele Tratatului. De la crearea Alianei i pn n prezent, s-a scurs o jumtate de secol de istorie. n marea parte a acestei perioade principalul obiectiv NATO a fost acela de a asigura aprarea imediat i securitatea rilor Membre. Chiar dac NATO, va continua s asigure securitatea membrilor si i s simbolizeze comunitatea destinului popoarelor reunite sub semnul ataamentului pentru democraie, acestor funcii i responsabiliti li se vor aduga altele noi, ntr-un context cu totul diferit. NATO reprezint legtura transatlantic prin intermediul creia, securitatea Americii de Nord este n permanent conexiune cu securitatea Europei. Ea este manifestarea practic a efortului colectiv
59

60

depus de ctre membrii si pentru susinerea intereselor lor comune n problema securitii. Principiul fundamental care st la baza Alianei este un angajament comun fa de cooperarea mutual ntre statele membre, axat pe indivizibilitatea securitii acestora. Solidaritatea si coeziunea din cadrul Alianei, susin faptul c nici o ar membr, nu poate fi forat s se bazeze doar pe propriile eforturi naionale, n cazul apariiei unor ameninri asupra securitii sale. Fr a priva statele membre de drepturile i obligaiile de a-i asuma responsabilitile suverane n domeniul aprrii, Aliana le ajut s i ating obiectivele de securitate naional n urma unui efort colectiv. Tratatul Nord-Atlantic din aprilie 1949, care este baza legal i contractual a Alianei, a fost ncheiat n spiritul art. 51 al Cartei Naiunilor Unite, care reafirm dreptul inalienabil al statelor independente la aprarea individual sau colectiv. Cu toate c, scopul aliailor este acela de a promova relaii de pace i prietenie n zona Nord - Atlantic, scopul imediat al NATO a fost acela, de a-i apra membrii de o potenial ameninare care ar fi putut rezulta n urma politicii i sporirii capacitii militare a fostei Uniuni Sovietice. Organizaia Tratatului Nord-Atlantic, asigur structura care permite implementarea obiectivelor Alianei. Este o organiza ie interguvernamental, n cadrul creia, rile membre i pstreaz neatinse, suveranitatea i independena. Organizaia asigur forumul n care au loc consultri n orice probleme i n care rile membre iau decizii politice i militare care le pot afecta securitatea. Organizaia, ofer structurile necesare pentru facilitarea consultrilor i cooperrii ntre statele membre, n domenii politice, militare i economice, precum i tiinifice sau n afara sferei militare. Astfel, ideea de securitate mprtit de ctre membrii Alianei, indiferent de diferenele specifice sau de capacitile militare naionale, contribuie la stabilitatea din zona Euro-Atlantic. Se creeaz condiii care favorizeaz extinderea cooperrii ntre membrii Alianei i alte ri. Mijloacele prin care Aliana i exercit politicile de securitate, include meninerea unei capaciti militare suficiente pentru a preveni un eventual rzboi i pentru a asigura o aprare adecvat, o capacitate general de rezolvare a crizelor care ar putea afecta securitatea membrilor si i promovarea activ a dialogului cu alte naiuni i a unei abordri a securitii europene n spiritul ajutorului reciproc, care s includ msuri de dezvoltare n domeniul controlului armamentului i al dezarmrii.
60

61

Pe scurt, Aliana este o asociere de state libere, unite n hotrrea lor de a-i menine securitatea prin garanii comune i prin relaii stabile cu alte ri. 11.2. Emblema NATO Ultimele evenimente din cadrul Alianei s-au axat mai ales pe consolidarea Identitii Europene de Securitate i Aprare i pe dezvoltarea structurilor de cooperare ntre NATO i UNIUNEA EUROPEAN n urma deciziilor adoptate de UE pentru intensificarea rolului su operaional n gestionarea crizelor i meninerea pcii. Emblema NATO a fost adoptat de ctre CONSILIUL Nord-Atlantic ca simbol al Alianei Atlantice, n octombrie 1953. Cercul reprezint unitatea i cooperarea, n timp ce roza vnturilor simbolizeaz direcia comun spre pace pe care o urmeaz rile membre ale Alianei Atlantice. 11.3. Tratatul NATO Tratatul NATO a fost semnat la 4 aprilie 1949 n WASHINGTON DC. Statele care sunt parte a prezentului Tratat i reafirm credina n obiectivele i principiile Cartei Naiunilor Unite, precum i dorina lor de a convieui n pace cu toate popoarele i guvernele. Ele sunt angajate n salvgardarea libertii, a motenirii comune i a civilizaiei popoarelor pe care le reprezint, pe baza principiilor democraiei, libertii individuale i a literei legii. Ele caut s promoveze stabilitatea i bunstarea zonei nord-atlantice i sunt hotrte s i uneasc eforturile n scopul aprrii colective i al pstrrii pcii i securitii. Astfel, ele sunt de acord cu dispozi iile tratatului constitutiv al organiza iei: ARTICOLUL 1 Prile se angajeaz conform prevederilor din Carta Naiunilor Unite, s rezolve prin mijloace panice orice disput internaional n care ar putea fi implicate, astfel nct s nu aduc atingere pcii, securitii i dreptului internaional i s se abin s recurg n relaiile
61

62

internaionale la ameninarea cu fora sau la folosirea forei, n vreun mod incompatibil cu obiectivele Naiunilor Unite. ARTICOLUL 2 Prile vor contribui la dezvoltarea continu a relaiilor internaionale de pace i prietenie prin consolidarea instituiilor libere, prin facilitarea unor mai bune nelegeri a principiilor pe baza crora sunt fondate aceste instituii i prin promovarea condiiilor de asigurare a stabilitii i bunstrii. Ele vor cuta s elimine conflictele din politicile lor economice internaionale i vor ncuraja colaborarea economic bilateral sau multilateral. ARTICOLUL 3 Pentru a ndeplini mai eficient obiectivele acestui Tratat, Prile, separate sau mpreun, prin intermediul auto-ajutorrii i al sprijinului reciproc continuu, i vor menine i i vor dezvolta capacitatea individual i cea colectiv n faa unui atac armat. ARTICOLUL 4 Prile vor avea consultri comune ori de cte ori vreuna dintre ele va considera c este ameninat integritatea teritorial, independena politic sau securitatea vreuneia dintre Pri. ARTICOLUL 5 Prile convin ca un atac armat mpotriva uneia sau mai multora dintre ele, n Europa sau America de Nord, va fi considerat un atac mpotriva tuturor i, n consecin, sunt de acord c, dac are loc un asemenea atac armat, fiecare dintre ele, n exercitarea dreptului de auto-aprare individual sau colectiv recunoscut prin Articolul 51 din Carta Naiunilor Unite, va sprijini Partea sau Prile atacate prin efectuarea imediat, individual sau de comun acord cu celelalte Pri, a oricrei aciuni pe care o consider necesar, inclusiv folosirea forei armate, prin restabilirea i meninerea securitii zonei nord-atlantice. Orice astfel de atac armat i toate msurile adoptate ca rezultat al acestuia vor trebui raportate imediat Consiliului de Securitate. Aceste
62

63

msuri vor nceta dup ce Consiliul de Securitate va adopta msurile necesare pentru restabilirea i meninerea pcii i securitii internaionale. ARTICOLUL 6 n scopul aplicrii art. 5, un atac armat asupra uneia sau mai multe dintre Pri se consider c include un atac armat: - pe teritoriul oricrei Pri n Europa sau America de Nord, n departamentele algeriene ale Franei1, pe teritoriul Turciei sau pe insulele aflate sub jurisdicia oricrei Pri din zona nord-atlantic, la nord de Tropicul Cancerului; - asupra forelor terestre, navale sau aeriene ale oricrei Pri, care se afl pe sau deasupra acestor teritorii, sau n oricare zon a Europei n care forele de ocupaie ale uneia dintre Pri erau staionate la data intrrii n vigoare a acestui Tratat, sau pe Marea Mediteran ori n zona nord-atlantic aflat la nord de Tropicul Cancerului. ARTICOLUL 7 Tratatul nu afecteaz i nu va fi interpretat ca afectnd n nici un fel drepturile i obligaiile care decurg din Carta Prilor care sunt membre ale Naiunilor Unite, sau responsabilitatea principal a Consiliului de Securitate de meninere a pcii i securitii internaionale. ARTICOLUL 8 Fiecare parte declar c nici una din obligaiile internaionale, aflate n vigoare la un moment dat ntre ea i oricare dintre celelalte Pri sau un al treilea stat, nu este n contradicie cu prevederile prezentului Tratat i se angajeaz s nu i asume nici o obligaie internaional aflat n conflict cu acest Tratat.

La data de 16 ianuarie 1963, Consiliul Nord-Atlantic a luat not de faptul ca, n ceea ce privete fostele departamente algeriene ale Frantei, clauzele relevante ale acestui tratat au devenit inaplicabile ncepnd cu data de 3 iulie 1962. 63

64

ARTICOLUL 9 Prin prezentul, Prile nfiineaz un Consiliu n cadrul creia fiecare va fi reprezentat n procesul de analiz referitoare la implementarea acestui Tratat. Consiliul va fi astfel organizat nct s fie capabil s se reuneasc prompt i n orice mprejurare. Consiliul va constitui attea organisme subsidiare ct este necesar; n primul rnd, va nfiina de urgen un comitet al aprrii care va recomanda msurile de implementare a Articolelor 3 i 5. ARTICOLUL 10 Prin acord unanim, prile pot s invite s adere la acest Tratat orice alt stat European aflat n poziia de a urma principiile acestui Tratat i de a contribui la securitatea zonei nord-atlantice, s adere la acest Tratat. Orice stat astfel invitat poate deveni parte la tratat, n urma depunerii la guvernul Statelor Unite ale Americii a documentului de aderare. Guvernul Statelor Unite ale Americii va notifica fiecare Parte n legtur cu depunerea fiecrui astfel de document la aderare. ARTICOLUL 11 Acest Tratat va fi ratificat i prevederile sale vor fi ndeplinite de ctre Pri, n conformitate cu regulile constituionale respective. Documentele de ratificare vor fi depuse ct mai curnd de guvernul Statelor Unite ale Americii, care i va notifica pe toi ceilali semnatari n legtur cu fiecare depunere. Tratatul va intra n vigoare ntre statele care l-au ratificat, imediat ce se va depune ratificarea de ctre majoritatea semnatarilor,incluznd ratificrile Belgiei, Canadei, Franei, Luxemburgului, Olandei, Marii Britanii i Statelor Unite, i va intra n vigoare, cu privire la alte State, la data depunerii ratificrilor lor2. ARTICOLUL 12 Dup zece ani de la intrarea n vigoare a Tratatului, sau la orice alt dat ulterioar, Prile, la cererea oricreia dintre ele, se vor consulta n scopul revizuirii Tratatului, lund n considerare factorii care la vremea
2

Tratatul a intrat n vigoare la data de 24 august 1949, dup depunerea ratificrilor din partea tuturor statelor semnatare. 64

65

respectiv afecteaz pacea i securitatea n zona nord-atlantic, inclusiv dezvoltarea de acorduri universale sau regionale, conform Cartei Naiunilor Unite, pentru meninerea pcii i securitii internaionale. ARTICOLUL 13 Dup douzeci de ani de la intrarea n vigoare a Tratatului, oricare Parte poate s se retrag din cadrul acestuia, la un an de la depunerea notificrii de denunare la guvernul Statelor Unite ale Americii, care va informa guvernele celorlalte Pri n legtur cu depunerea fiecrei astfel de notificri de denunare. ARTICOLUL 14 Acest Tratat, ale crui variante n limba englez sau francez sunt n mod egal autentice, va fi depozitat n arhivele guvernului Statelor Unite ale Americii. Copii autorizate conforme vor fi transmise de ctre acest guvern celorlalte guverne semnatare.

11.4. Organizare i structuri civile 11.4.1. Cartierul General al NATO Cartierul General al NATO din Bruxelles este att sediul politic al Alianei, ct i reedina permanent a Consiliului Nord-Atlantic. Aici se afl birourile reprezentanilor permaneni i ale delegaiilor naionale, ale Secretariatului General i Secretariatului Internaional, ale reprezentanilor militari naionali, al Preedintelui Comitetului Militar i ale Statului Major Militar Internaional. De asemenea, gzduiete i misiunile diplomatice ale statelor membre, Statul major pentru consultare, comand i control (C3) al Cartierului General, precum i unele agenii ale NATO. La Cartierul General al NATO lucreaz peste 3000 de angajai permanen i. Dintre acetia, circa 1400 sunt membri ai delegaiilor naionale i reprezentani militari naionali ai NATO. Secretariatul Internaional i ageniile internaionale numr aproximativ 1300 de salariai civili, iar Statul Major Militar Internaional are 350 de membri, dintre care circa 80 de civili. De asemenea, reprezentanii oficiali ai misiunilor
65

66

diplomatice sau ai birourilor de legtur dintre rile Partenere dispun de birouri la Cartierul General al NATO. 11.4.2. Reprezentani permaneni i delega ii naionale Fiecare ar membr este reprezentat n Consiliul NordAtlantic de un ambasador sau reprezentant permanent, asistat de o delegaie naional alctuit din consilieri i oficiali, care i reprezint rile n diferite comitete ale NATO. n multe privine, delegaiile sunt asemntoare unor mici ambasade. Amplasarea delegaiilor n cadrul aceleiai cldiri le permite s menin, uor i rapid, contacte oficiale i neoficiale, att ntre ele, ct i cu serviciile Secretariatului Internaional al NATO, sau cu reprezentanii rilor Partenere.

11.4.3. Secretarul General Secretarul General este un om de stat internaional de rang nalt, numit de ctre guvernele rilor membre n funcia de preedinte al Consiliului Nord-Atlantic, al Comitetului pentru planificarea aprrii i al Grupului pentru planificare nuclear, de preedinte n funciune al altor comitete superioare ale NATO. Totodat, el este i pre edintele Consiliului pentru Parteneriat Euro-Atlantic i al Grupului de cooperare mediteranean, dar i preedinte asociat (mpreun cu reprezentantul Rusiei i reprezentantul rilor membre NATO, funcionnd ca preedinte onorific) al Consiliului Permanent Comun NATO-Rusia. De asemenea, este i preedinte asociat, alturi de reprezentantul ucrainean, al Comisiei NATO- Ucraina. Secretarul General este responsabil cu promovarea i dirijarea procesului de consultare i de adoptare a deciziilor n cadrul Alianei. El poate propune teme de discuie i elementele decizionale i este abilitat s rezolve pe cale amiabil posibilele divergene ntre rile membre. Este responsabil de conducerea Secretariatului Internaional i este principalul purttor de cuvnt al Alianei, att n relaiile externe i n comunicarea i contactele cu guvernele membre, ct i cu mass-media. Adjunctul Secretariatului General l asist pe acesta n exercitarea funciilor sale i l nlocuiete n caz de absena. El prezideaz Forele operative la nivel nalt pentru controlul armelor convenionale, Grupul executiv de lucru, Comitetul
66

67

NATO pentru aprarea aerian, Comisia consultativ comun, Comitetul mixt pe probleme de proliferare, precum i alte cteva Grupuri ad-hoc i de lucru. Secretarul General rspunde de conducerea Secretariatului Internaional n ansamblu i are sub autoritate direct un Cabinet i biroul Secretarului Internaional. Secretariatul Internaional este format din reprezentani ai rilor membre i servete Consiliul, precum i comitetele i grupurile de lucru subordonate acestuia, dar i Consiliul Parteneriatului Nord-Atlantic, Consiliul Permanent Comun NATO-Rusia, Comisia NATOUcraina i Grupul de cooperare mediteranean. El acioneaz att ca secretariat, ct i ca personal de consultan politic i operativ, i func ioneaz pe baza permanent, abordnd o larg varietate de probleme relevante pentru Aliana i pentru rile Partenere.

11.4.4. Secretariatul Internaional Activitatea Consiliului Nord-Atlantic i a comitetelor subordonate acestuia este sprijinit de un Secretariat Internaional, al crui personal este alctuit din ceteni ai rilor membre, fie recrutai direct de ctre Organizaie, fie detaai de ctre guvernele respective. Membrii Secretariatului Internaional rspund n faa Secretarului General i se subordoneaz Organizaiei pe toat perioada serviciului lor. Secretariatul Internaional este format din Biroul Secretarului General, cinci departamente operative, Biroul administrativ i Biroul Inspectorului financiar. n fruntea fiecrui departament se afl un Secretar General adjunct, care prezideaz, de obicei, principalul comitet care trateaz problemele aflate n competena sa. Cu ajutorul structurii lor pe direcii, seciuni i servicii, departamentele sprijin lucrrile comitetelor n diferite domenii de activitate. Secretariatul Internaional sprijin procesul de realizare a consensului i de adoptare a deciziilor ntre rile membre i partenere i este responsabil cu pregtirea i supravegherea reuniunilor i deciziilor comitetelor NATO i ale instituiilor create pentru coordonarea diferitelor forme de parteneriat bilateral i multilateral, nfiinate nc de la sfritul Rzboiului rece, cu ri nemembre. n plus, exist un numr de agenii i organizaii civile localizate n diferite ri membre, cu responsabiliti n domenii precum: logistica de consum, logistica de producie i
67

68

echipamente, planificarea situaiilor de urgen civil, coordonarea traficului aerian i aprarea antiaerian, rzboiul electronic.

11.5. Organizare i structuri militare 11.5.1. Comitetul militar Reprezentanii permaneni ai NATO se ntlnesc, la nivel de Ambasadori, n cadrul Consiliului Nord-Atlantic, sub preedinia Secretarului General, pentru a dezbate i a aproba politica Alianei. La intervale regulate, Consiliul i alte comitete politice superioare (n primul rnd comitetul de planificare al aprrii (DPC) i Grupul de planificare nuclear (NPG)) se reunesc la Bruxelles sau n alte capitale ale Alianei, la nivele mai nalte, de minitri de externe i ai aprrii i, uneori, n cazul reuniunilor de vrf, la nivel de efi de stat i de guvern. Deciziile adoptate de ctre fiecare din aceste organisme au acelai statut i reprezint politica aprobat de rile membre, indiferent de nivelul la care au fost adoptate. Comitetele specializate, alctuite la rndul lor din oficiali reprezentnd diversele ri, sunt subordonate acestor organisme superioare. Aceast organizare pe comitete reprezint mecanismul de baz care ofer Alianei mijloacele de consultare i de adoptare de decizii, asigurnd reprezentarea fiecrui stat membru la toate nivelele i n toate domeniile de activitate ale NATO. Activitatea curent a Comitetului Militar este asigurat de reprezentanii militari care acioneaz n numele efilor de Stat major din rile lor. Ei acioneaz n calitate de reprezentani naionali, aprnd ct mai bine interesele rilor lor, rmnnd n acelai timp deschii la negocieri i discuii, pentru obinerea consensului. Aceasta implic adesea compromisuri, atunci cnd obinerea acordului este n interesul ntregii Aliane i servete la promovarea scopurilor politice i obiectivelor sale globale. n consecin , reprezentanii militari dispun de suficient autoritate pentru a permite Comitetului Militar s i ndeplineasc misiunile colective i s adopte decizii prompte. Comitetul este abilitat s recomande autoritilor politice ale NATO acele msuri considerate necesare pentru aprarea comun n aria de aciune a Alianei. Principalul su rol este de a stabili orientrile i de a oferi consiliere asupra doctrinei i strategiei militare. Consiliaz Comandanii
68

69

strategici ai NATO, ai cror reprezentani particip la ntrunirile sale, asupra problemelor militare i este rspunztor n faa Consiliului, de administrarea general a problemelor militare ale Alianei, precum i de funcionarea eficient a ageniilor Comitetului Militar. Comitetul ajut la elaborarea conceptelor strategice generale ale Alianei i realizeaz o evaluare anual pe termen lung a forei i capacitilor rilor i zonelor care prezint un risc la adresa intereselor NATO. n plus, responsabilitile sale pe timp de criz, tensiune sau rzboi sunt acelea de a oferi Consiliului i Comitetului pentru Planificarea Aprrii sfaturi cu privire la situaia militar i de a face recomandri pentru utilizarea forei militare, aplicarea planurilor de circumstan i elaborarea unor reguli corespunztoare de angajament. Comitetul Militar se ntlnete n fiecare zi de joi, dup ntrunirile ordinare ale Consiliului, ce au loc miercurea, astfel nct s poat pune n practic fr ntrziere deciziile acestuia. n practic, ntlnirile pot fi convocate ori de cte ori este necesar si att Consiliul, ct i Comitetul Militar se ntrunesc mult mai frecvent dect prevede orarul sptmnal. n mod normal, Comitetul Militar se reunete de trei ori pe an n sesiuni la nivel de efi de Stat major (CHODS). Dou dintre aceste ntlniri ale Comitetului Militar au loc la Bruxelles, iar cealalt este gzduit de una din rile NATO, prin rotaie. 11.5.2. Preedintele Comitetului Militar Preedintele Comitetului Militar (CMC) este ales de ctre efii de Stat major i desemnat n funcie pe o perioad de trei ani. El ac ioneaz exclusiv n calitate internaional i autoritatea sa deriv de la Comitetul Militar, n faa cruia rspunde pentru ndeplinirea ndatoririlor sale. n mod normal, el prezideaz toate reuniunile Comitetului Militar. n absena sa, atribuiile i sunt preluate de ctre preedintele-adjunct al Comitetului Militar (DCMC). Preedintele Comitetului Militar este att purttorul de cuvnt, ct i reprezentantul acestuia. El conduce activitile zilnice ale Comitetului i stabilete n numele acestuia directivele i orientrile necesare, adresate Directorului Statului Major Militar Internaional. De asemenea, el reprezint Comitetul Militar la reuniunile la nivel nalt, cum ar fi cele ale Consiliului Nord-Atlantic, ale Comitetului pentru planificarea aprrii i ale Grupului de planificare nuclear, n calitate de consilier pe probleme militare. Prin funciile sale, preedintele Comitetului Militar are, totodat, un important rol public, fiind i principalul purttor de cuvnt pe probleme
69

70

militare ale Alianei, n contactele cu mass-media. Efectueaz vizite oficiale i reprezint Comitetul Militar att n rile Alianei, ct i n cele cu care NATO urmrete s dezvolte legturile stabilite n cadrul Programului Parteneriatului pentru Pace, al Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic, Consiliului Permanent Comun NATO-Rusia, Comisiei NATO-Ucraina, Grupului de cooperare mediteranean i Ini iativei pentru Europa de sudest. n acelai timp, este i preedintele din oficiu al Biroului academic consultativ al Colegiului de Aprare al NATO. 11.5.3. Comandani Strategici Comandanii Strategici ai NATO (SC), respectiv Comandantul suprem al forelor aliate din Europa (SACEUR) i Comandantul suprem al forelor aliate din Atlantic (SACLANT), sunt rspunztori, n faa Comitetului Militar, pentru orientarea i coordonarea general a problemelor militare ale Alianei, n cadrul ariilor lor de comand. De asemenea, ei consiliaz i Comitetul Militar. Fiecare Comandant strategic este reprezentat pe lng NATO de militari cu grad de general sau amiral, care i ajut meninnd legturi strnse cu oficialitile politice i militare de la Cartierul General, dar i prin asigurarea eficienei fluxului informaional i comunicaiilor n ambele direcii. Reprezentanii particip la reuniunile Comitetului Militar i ofer consiliere cu privire la activitile acestuia, n concordan cu opiniile comandanilor lor. 11.5.4. Statul Major Militar Internaional Statul Major Militar Internaional (IMS) este condus de un Director cu rang de general sau amiral, desemnat, pentru aceast poziie, de ctre rile membre i selecionat de Comitetul Militar (DIMS). Sub conducerea sa, IMS este responsabil cu planificarea, evaluarea i recomandarea politicii privind problemele militare, pe care le supune analizei Comitetului Militar, precum i cu asigurarea aplicrii imediate a politicilor i deciziilor Comitetului. IMS este compus din personal militar detaat, de rile membre, pentru a ocupa funcii la Cartierul General al NATO, n scopul desfurrii unei activiti la nivel internaional, n interesul comun al Alianei i nu doar n numele rii lor. Unele posturi din cadrul Statului Major Militar Internaional sunt ocupate de personalul civil, care ndepline te atribu ii administrative i de sprijin. IMS sprijin activitatea Comitetului Militar prin
70

71

pregtirea i supravegherea aplicrii deciziilor sale, fiind activ implicat i n procesul de cooperare cu rile din Europa central i de est, n cadrul iniiativei Parteneriatului pentru Pace (PfP). Coordonarea activitii Statului major i controlul Fluxului informaional i comunicaional, ct i n interiorul IMS, ct i ntre IMS i alte organisme de la Cartierul General al NATO, constituie responsabilitatea unui Coordonator executiv din cadrul Biroului directorului IMS. mpreun cu subordonaii si, acesta ofer, de asemenea, sprijin administrativ Comitetului Militar, precum i consiliere pe probleme de procedur. Directorul Statului Major Militar Internaional este asistat i de cinci Directori adjunci, fiecare dintre ace tia conducnd cte un departament funcional separat.

11.5.5. Forele Militare Integrate Toate rile care aleg s fac parte din structura militar a NATO contribuie cu fore armate care, mpreun, constituie structura militar integrat a Alianei. n concordan cu principiile fundamentale care guverneaz relaia dintre instituiile politice i militare n rile democratice, structura militar integrat rmne sub ndrumare i control politic la cel mai nalt nivel. Rolul structurii armate integrate este de a oferi cadrul organizaional pentru aprarea teritoriului rilor membre mpotriva ameninrii la adresa securitii i stabilitii lor, potrivit art. 5 din Tratatul Atlanticului de Nord. Articolul 5 din Tratatul nord-atlantic vizeaz, n principal, faptul c atacul asupra oricrui membru este considerat un atac mpotriva tuturor. Activit ile Alian ei care ies de sub inciden a art. 5 sunt denumite mpreun drept Opera iuni non-articol 5. n cadrul acestei structuri armate integrate, Aliana menine capacitile militare necesare ndeplinirii ntregului spectru al activitilor NATO. n ceea ce privete aprarea colectiv prevzut de Articolul 5 al Tratatului, forele militare combinate ale Alianei trebuie s fie capabile s descurajeze orice potenial act de agresiune mpotriva acesteia, iar n cazul n care un atac s-ar produce, s opreasc avansarea agresorului la ct mai mare distan cu putin, i s garanteze independena politic i integritatea teritorial a statelor membre. Totodat, forele armate trebuie
71

72

s fie pregtite s contribuie la prevenirea conflictelor i s dirijeze operaiunile de rezolvare a crizelor. Forele Alianei au un rol esenial n promovarea cooperrii i nelegerii cu partenerii NATO i cu alte state, mai ales n cadrul ajutorului acordat rilor partenere n pregtirea pentru o posibil participare la operaiunile PfP aflate sub comanda NATO. Astfel, ele contribuie la meninerea pcii, la asigurarea intereselor comune n materie de securitate ale membrilor Alianei, precum i la pstrarea securitii i stabilitii zonei euro-atlantice. Structura militar integrat include fore armate puse la dispoziia NATO de ctre rile membre participante, conform condiiilor stabilite. Actualmente, aceste fore sunt clasate n trei categorii, i anume, Forele de reacie imediat i rapid, Forele principale de aprare i Forele de ntrire. Forele de reacie sunt fore terestre, aeriene i maritime polivalente extrem de mobile, meninute la un nivel nalt de pregtire i disponibile n termen scurt, pentru a asigura o reacie militar prompt n caz de criz. Forele de reacie imediat au componente terestre, maritime i aeriene, precum Forele navale permanente ale Alianei, staionate n Atlantic i n Mediteran, sau Cartierul General al Forelor mobile (Terestre) (AMF(L)) din cadrul Comandamentului aliat pentru Europa (ACE). Forele de reacie rapid au alte componente terestre, aeriene i maritime, precum, Cartierul General al trupelor de reacie rapid ACE i Cartierul General al diviziei multinaionale (centrale) (MND(C)). Forele principale de aprare includ fore terestre, aeriene i maritime active i de rezerv, capabile s asigure descurajarea inamicului i aprarea n faa ameninrii cu fora sau n caz de agresiune. Aceste fore au n compunere uniti multinaionale i naionale cu nivele variate de pregtire i care includ patru corpuri de armat principale, multinaionale: unul danezo-german, unul olandezo-german i dou germano-americane. Unele dintre aceste fore pot fi angajate i n operaiuni care nu intr sub incidena Articolului 5. Pe lng aceste fore au ncheiat un acord pentru fixarea condiiilor n care Trupele de armat europene (EUROCORPS), care includ uniti din Belgia, Fran a, Germania, Luxemburg i Spania, vor fi puse la dispoziia NATO n perioade de criz, urmnd s opereze att n cadrul Forelor principale de aprare, ct i n acela al Forelor de reacie. Forele de ntrire sunt alctuite din alte fore armate meninute la diferite nivele de pregtire i disponibilitate, care pot fi trimise ca ntriri n orice regiune sau arie maritim a NATO, n scopuri de descurajare, gestionare a crizelor sau aprare.
72

73

73