Sunteți pe pagina 1din 62

ntroducere..............................................................................................................................................................................2 1.Tipurile infraciunilor economice..............................................................................................................................18 2.Elemente de drept comparat ce in de infraciunile economice.................................................................................19 3.Activitatea statului n vederea combaterii infraciunilor economice........................................................................

20

A!"T#$%$ "" A&A$"'A (%)"*" #+!E&A$, A "&-)A ."%&"$#) E #&#/" E...................................................20


1."nfraciuni s1v2r3ite n sfera financiar+creditar1 .......................................................................................................20 2."nfraciuni s1v2r3ite n sfera activit1ii de ntreprin41tor 3i economice e5terne .......................................................33 3."nfraciuni s1v2r3ite n sfera distribuirii bunurilor ....................................................................................................62 6."nfraciuni s1v2r3ite n sfera consumului de bunuri7 servicii7 lucr1ri 3i e5ploat1rii fondului de locuine ................68

Concluzii i recomandri...................................................................56 Bibliografia......................................................................................60

ntroducere Actualitatea temei investigate, n aceast1 perioad1 de tran4iie spre economia de pia1 cunoa3terea unor instrumente 9uridice de prevenire 3i combatere a unor infraciuni economico+financiare7 cum snt combaterea concurenei neloiale7 combaterea eva4iunii fiscale7 prevenirea sp1l1rii banilor att pe plan naional ct 3i pe plan internaional7 constituie nu numai o simpla necesitate opional17 ci 3i o cerin1 indispensabil17 c:iar vital1. #ri;inalitatea temei este dat1 att de sistemati4area lo;ic1 a materiei7 ct 3i de soluiile de fond propuse pentru multiplele probleme pe care le ridic1 unele infraciuni economico+financiare n perioada de tran4iie. Activit1ii financiare a statului i snt caracteristice propriet1i or;ani4atorice de drept. <pre deosebire de alte sfere de activitate a statului7 ea poart1 un caracter interramural7 fiindc1 acumularea7 reparti4area 3i utili4area resurselor financiare atin;e toate domeniile 3i sferele administr1rii de stat. n plus7 n procesul ;estion1rii financiare7 statul controlea41 activitatea or;anelor de stat7 precum 3i cea a ntreprinderilor7 or;ani4aiilor7 instituiilor privind reali4area sarcinilor lor. )eie3ind din cele e5puse7 n opinia noastr17 anume controlului de stat i se atribuie rolul de instrument principal n asi;urarea securit1ii re;ionale n lupta cu infraciunile economice. &ecesitatea elabor1rii pre4entei lucr1ri a fost ;enerat1 3i de nflorirea economiei tenebre e5istente7 care n ultimul timp a c1p1tat proporii mari. !ericolul economiei tenebre se manifest1 3i prin num1rul mereu crescnd ai infraciunilor economico+ financiare7 care constituie una din cele mai numeroase probleme pentru societate. /ecanismele 9udiciar+le;islative e5istente de stopare 3i contracarare a infraciunilor economico+financiare nu corespund cerinelor actuale 3i nu pot controla acest fenomen ne;ativ7 fapt care pune n pericol efectuarea reformei de trecere la relaiile economiei de pia1. Sco ul lucr1rii const1 n anali41 9uridic1 a problematicii ce se impune n le;1tur1 cu combaterea infraciunilor economice. !entru a a9un;e la obiectivele propuse ne+am propus reali4area urm1toarelor sarcini= 1. cercetarea evoluiei fenomenului infraciunilor economice> 2. anali4a noiunii 3i infraciunilor economice> 3. e5aminarea elementelor componenelor infraciunilor economice> 6. anali4a metodelor 3i te:nicilor infraciunilor economice> 0. studiul comparativ al infraciunii infraciunilor economice7 adic1 evidenierea particularit1ilor 9uridico+penale ale acestor infraciuni prin prisma le;islaiilor penale ale altor state> ?. perfectarea modalit1ilor de calificare a infraciunilor economice. n lucrare s+au avut n vedere problemele deosebite pe care le ridic1 doctrina 3i practica cu privire la combaterea 3i prevenirea unor infraciuni din domeniul comercial7 fiscal 3i bancar care7 la ora actual17 pre4int1 un interes deosebit n literatura
2

de specialitate @spre e5emplu7 infraciunea de sp1larea banilor este considerat1 una dintre cele mai strin;ente probleme le;ate de infraciunile economico+financiare n aceast1 perioad1 de tran4iieA. Totodat17 problema abordat1 pre4int1 interes social7 de drept7 material7 att din punct de vedere al contemporaneit1ii ct 3i7 ndeosebi7 al viitorului. Su ortul metodologic i teoretico!tiin"ific. $ucrarea se ntemeia41 pe cele trei i4voare ale inform1rii 9uridice= le;islaie @comparaie ntre le;islaia )om2niei 3i le;islaia )epublicii /oldovaA7 u4ane internaionale7 doctrin1 3i 9urispruden1. <unt avute n vedere att re;lement1rile internaionale n materie @e5. onvenia #&% privind traficul ilicit de stupefiante 3i substane psi:otrope7 Biena> onvenia European1 privind sp1larea banilor7 depistarea7 sec:estrarea 3i confiscarea veniturilor7 provenite din activitatea infracional17 <trasbour;> onvenia penal1 despre corupie7 <trasbour; etc.A7 ct 3i diferite re;lement1ri naionale @$e;ea )om2n1 privind combaterea concurenei neloiale7 $e;ea )epublicii /oldova cu privire la prevenirea 3i combaterea sp1l1rii banilorA. n te41 sunt clar evideniate aspectele 9uridice @penaleA7 economice7 sociale7 3i de prevenire 3i combatere a infraciunilor economico+financiare. &ecesitatea cercet1rii lor n ;rup a fost dictat1 de mai multe cau4e obiective 3i subiective. n lucrare s+au adus contribuii personale 3i recomand1ri practice privind combaterea infraciunilor economice anali4ate n te4a de licen17 adaptate la noile condiii social+economice7 ct 3i intrarea n vi;oare a $e;ii )/ cu privire la sp1larea banilor. n te41 se aduc contribuii 3tiinifice 3i recomand1ri practice privind perfecionarea 3i eficiena prevenirii 3i combaterii infraciunilor economico+financiare cu un ;rad ridicat de pericol social. Semnifica"ia i valoarea a licativ a lucrrii. *emersurile 3tiinifice ale lucr1rii au fost a5ate7 n principal7 pe anali4a elementelor constitutive ale infraciunilor economico+financiare re;lementate de le;islaia n vi;oare7 ct 3i strate;ia de lupt1 n combaterea acestor infraciuni n perioada de tran4iie spre societatea :iperciberneti4at1 a liberului sc:imb de valori materiale 3i umane. /etoda 3tiinific1 de abordare a coninutului te4ei are n vedere principiile de ba41 propuse la momentul elabor1rii7 considernd+o necesar1 din mai multe puncte de vedere= 1. Te4a abordea417 n ansamblul s1u7 problemele 3i aspectele pe care am considerat a fi cele mai importante7 avnd un ;rad de pericol ridicat7 care se cer a fi anali4ate 3i studiate mai n detaliu pentru a fi corect aplicate n practic1> 2. $ucrarea se dore3te a fi un util instrument de lucru att pentru teoreticieni7 ct 3i pentru practicieni7 fiind adresat1 profesioni3tilor preocupai de aplicaiile practice7 studenilor 3i tuturor celor care doresc s1+3i aprofunde4e cuno3tinele n domeniul dat> 3. onsider c1 prin pre4entarea 3i prelucrarea unui vast material biblio;rafic7 n ma9oritate din practica 3i literatura 9uridic1 a )epublicii /oldova7 dar 3i din doctrina 9uridic1 str1in17 voi consolida cuno3tinele n domeniul infraciunilor economico+ financiare7 ce repre4int1 una dintre principalele probleme e5istente la moment ntr+o
3

economie de pia1. Structura lucrrii a fost determinat1 de obiectul 3i scopul de cercetare7 n ea se conine dou1 capitole7 introducere7 nc:eiere 3i suportul biblio;rafic. !rimul capitol format din patru seciuni 3i e5pune noiuni ;enerale privind infraciunile economice 3i tipurile acesteia. apitolul doi cuprinde patru seciuni 3i conin informaii privind temeiul calific1rii C componenele infraciunilor economice.

A!"T#$%$ " E #&#/" E

A)A TE)"<T" A DE&E)A$, A "&-)A ."%&"$#)

&oiunea 3i definiia infraciunilor economice Articolul 12? al onstituiei7 caracteri4nd economia )epublicii /oldova ca o economie de pia17 are n vedere economia naional17 n acela3i conte5t re;lementar7 este statuat c1 statul trebuie s1 asi;ure7 printre altele= libertatea comerului 3i activit1ii de ntreprin41tor> protecia concurenei loiale> crearea unui cadru favorabil valorific1rii tuturor factorilor de producie> prote9area intereselor naionale n activitatea economic17 financiar1 3i valutar1 etc. Aadar7 economia naional1 este valoarea social1 fundamental1 ap1rat1 prin mi9loace 9uridico+penale mpotriva infraciunilor economice. &oiunile Eecono mie national1F i Eeconomie public1F nu trebuie confundate7 deoarece prima G in;lobea41 pe cea de+a doua. onceptul de economie naional1 a )epublicii /oldova este o cate;orie economic1 fundamental17 care desemnea41 ansamblul de resurse naturale 3i umane7 de activit1i productive7 de sc:imb 3i servicii7 constituite ca ramuri sau domenii de activitate economic17 pe teritoriul naional al )epublicii /oldova7 ca re4ultat al de4volt1rii forelor de producie 3i al divi4iunii sociale a muncii7 n cadrul frontierelor 1rii noastre.1 n ali termeni7 economia naional1 este totalitatea activit1ilor i interdependenelor economice la nivel micro+7 me4o+ i macroeconomic7 coordonat pe plan national prin mecanisme proprii de funcionare. !rincipalele elemente care compun economia naional1 sunt= resursele naturale i acumulate7 proprii i atrase> resursele umane7 tiinifice7 te:nolo;ice7 financiare. n cadrul comple5ului economiei naionale7 activitatea se desf1oar1 prin= speciali4area a;enilor economici> sc:imbul de activitate ntre a;enii economici @monetar7 comercial etc.A> cadrul instituional7 le;al care asi;ur1 buna funcionare a sistemului. /ecanismul economiei naionale cuprinde= inte;ritatea componentelor7 autocorelarea componentelor7 de4voltarea i autore;larea acestor componente7 auto;enerarea elementelor. Economia naional1 ca un sistem comple57 aa cum se pre4int1 el ast14i7 s+a constituit tr4iu i acest proces este le;at de apariia i de4voltarea relaiilor de pia17 n special a relaiilor de tip capitalist. n acest fel7 conceptul de economie na ional1 poate fi privit ca un sistem istoricete constituit al activit1ii economico+ sociale7 care se desf1oar1 n cadrul unei 1ri i care se raportea41 la interesele ;enerale naional+ statale. !n1 la nceputul anilor H90 ai secolului trecut7 economia naional1 a 1rii se caracteri4a prin sistemul centrali4at+birocratic de conducere a activit1ii economice7 prin proprietatea colectiv17 rupt1 de cei care produceau7 factori ne;ativi care au determinat r1mnerea n urm1 a de4volt1rii economiei naionale.
1

Irn41 <.7 %lianovsc:i J.7 <tati B.7 .urcanu ".7 Drosu B. *rept penal7 vol. "". :i3in1u= Editura artier7 20007 p.613 0

&ecesitatea de a fi lic:idat sistemul falimentar al economiei de comand17 ba4at pe monopolul de stat7 pe centralism e5cesiv7 pe planificarea ri;id17 a fost proclamat1 solemn7 ca un scop fundamental al noului re;im7 nc1 n primele acte normative care au stabilit ba4ele constituionale ale )epublicii /oldova= $e;ea )<</ cu privire la *eclaraia de <uveranitate a )<</7 adoptat1 de <ovietul <uprem al )<</ la 23.0?.199072 i $e;ea )epublicii /oldova privind *eclaraia de "ndependen1 a )epublicii /oldova7 adoptat1 de !arlamentul )epublicii /oldova la 28.08.1991. Acest imperativ i+a ;1sit ulterior reflectarea n te5tul onstituiei )epublicii /oldova7 n dispo4iiile art. 12?7 la care ne+am referit mai sus. Tocmai de aceea7 o dat1 cu democrati4area societ1ii7 s+a impus7 ca o necesitate imediat17 efectuarea de sc:imb1ri de structur1 n economia naional1. A fost desfiina+ t1 proprietatea socialist1 asupra mi9loacelor de producie7 ntreprinderile de stat fiind reor;ani4ate ca societ1i comerciale7 funcionnd dup1 principiile economiei de pia1. Totodat17 s+a dat curs liber iniiativei private n economie7 ceea ce a determinat apariia unui sector privat cu pondere din ce n ce mai mare n reali4area produsului intern brut n economia moldoveneasc17 aceasta devenind astfel o economie de pia1. onclu4ia ce se impune este aceea c1 economia naional1 a )epublicii /oldova este o realitate obiectiv17 aflat1 n plin proces de transformare7 3i ea se nscrie printre valorile fundamentale ale societ1ii7 care trebuie s1 se bucure de ocrotire 9uridico+penal1. Economia naional1 a )epublicii /oldova nu mai este G economie de comand17 G economie care s1 aib1 la ba41 proprietatea statului7 G economie centrali4at1. Ea este G economie de pia17 adic1 G form1 de or;ani4are7 conducere i funcionare a economiei unei 1ri7 n care prevalea41 urm1toarele tr1s1turi= e5istena preurilor libere> pluralismul formelor de proprietate7 n care predomin1 proprietatea privat1> descentrali4area ntre;ii viei economice> concurena liber1 ntre a;enii econo mici> alocarea resurselor pe ba41 de pre> re;larea produciei de bunuri materiale i servicii n funcie de pia17 de raportul dintre cerere i ofert1. *ac1 anterior relaiile sociale cu privire la economia naional1 erau sub controlul total al statului7 atunci la momentul actual acest control este e5ercitat doar asupra unei p1ri a acestor relaii. /ai mult7 sfera acestui control este n continu1 restrn;ere. &oile relaii sociale cu privire la economia naional1 re+pre4int1 e5presia unei noi politici de stat n domeniul economiei. Totui7 n esen17 natura relaiilor sociale cu privire la economia naional1 a r1mas aceeai. a i nainte7 acestea se refer1 la producerea7 sc:imbul7 reparti4area i consumul bunurilor i serviciilor patrimoniale. n acest plan7 economia national1 cuprinde activit1ile economice care s+au constituit n sectoare de activit1i7 ramuri7 subramuri etc.7 la nivelul 1rii7 ntre care se stabilesc le;1turi reciproce7 pe ba4a c1rora se reali4ea41 circulaia bunurilor i serviciilor7 se asi;ur1 funcionarea i de4voltarea economic1 a societ1ii. n conte5t7 consider1m c1 totalitatea relaiilor sociale de producie cuprin de7 pe de G parte7 latura static1 a produciei sociale7 iar7 pe de alt1 parte7 latura dinamic1 a produciei sociale. n ali termeni7 ea cuprinde7 n primul rnd7 starea de apartenen1 a bunurilor + statului7 persoanelor fi4ice i 9uridice. *e aceea7 atunci cnd f1ptuitorul
2

Betile <ovietului <uprem al )<</7 19907 nr. 8 ?

comite G infraciune contra patrimoniului7 prev14ut1 n apitolul B" din !artea <pecial1 a odului penal al )epublicii /oldova7 victima este lipsit1 de posibilitatea de a poseda bunurile ce i+au fost furate7 distruse etc.7 n acelai timp fiind lipsit1 de posibilitatea de a le reparti4a7 sc:imba7 consuma sau de a le utili4a pentru producerea altor bunuri. *ac1 latura static1 a produciei sociale se e5prim1 n proprietate7 atunci ce e5prim1 latura dinamic1 a produciei socialeK onsider1m c1 aceasta din urm1 e5prim1 procesul de funcionare real1 a relaiilor sociale de proprietate n diversele ramuri ale economiei naionale. *e aceea7 procesele7 nsoite de utili4area7 reproduc ia i circuitul propriet1ii7 trebuie raportate la sfera activit1ii economice. $atura dinamic1 a relaiilor de producie7 adic1 relaiile sociale economice privite n accepiune n;ust17 trebuie raportate7 din punctul de vedere al dreptului penal7 la obiectul 9uridic ;eneric al infraciunilor prev14ute n apitolul J 77"nfrac iuni economiceF din !artea <pecial1 a odului penal al )epublicii /oldova. Drupul relaiilor sociale de proprietate7 dei diferit de ;rupul relaiilor sociale economice7 se afl1 n strans1 le;1tur1 cu acesta= orice activitate economic1 i pierde sensul7 dac1 la ea nu particip1 obiectele materiale ale relaiilor sociale de proprietate. Aceste obiecte se Lfl1 n coninu1 micare n spatiu i timp7 deseori fiind sc:imbai i titularii lor7 adic1 subiectele dreptului de proprietate. Tocmai n aceast1 iposta417 proprietatea este supus1 impactului mecanismului economic mpreun1 cu toate par;:iile lui de politic1 financiar17 fiscal17 creditar17 vamal1 a statului. !rin prisma relatiilor sociale economice7 proprietatea se manifest1 ca G premis1 deosebit de important1 a instaur1rii unei economii de pia1 funcionale7 ca G ba41 material1 a transform1rii societ1ii. Economia naional1 a unei 1ri este influenat1 de sistemul relaiilor sociale de proprietate. u toate acestea7 ca obiect al ocrotirii penale7 relaiile sociale de proprietate nu se confund1 cu relaiile sociale economice. n de4voltarea aseriunilor date menion1m c1 obiectul juridic al infraciunilor economice este constituit din relaiile sociale cu privire la economia na ional1 @alias relaiile sociale economiceA7 ba4ate pe urm1toarele principii de desf1urare a activit1 ii economice= libertatea activit1ii economice> e5ercitarea activit1ii economice n temeiuri le;ale> concurena loial1 a subiectelor activit1ii economice> buna+credin1 a subiectelor activit1ii economice> inter4icerea formelor v1dit infracionale ale conduitei subiectelor activit1ii economice.

# daun1 considerabil1 de4volt1rii 1rii noastre pe calea constituirii statului de drept pot cau4a infraciunile economice7 care atentea41 la diferite sfere de activitate a statului 3i a a;enilor s1i economici. n re4ultatul s1vr3irii infraciunilor economice nu se reali4ea41 n deplin1tate bu;etul 1rii7 o mare parte din a;enii economici se esc:ivea41 de la plata impo4itelor7 ncalc1 normele de ac:itare a creditelor 3i de folosire a mi9loacelor bancare7 practic1 activitatea ile;al1 de ntreprin41tor7 se ocup1
8

cu contrabanda7 cu fabricarea 3i punerea n circulaie a banilor fal3i 3i a titlurilor de valoare false7 produc 3i comerciali4ea41 m1rfuri de proast1 calitate sau necorespun+ 41toare standardelor7 n3eal1 clienii7 spal1 banii murdari etc. Toate aceste fapte cau4ea41 populaiei 3i 1rii daune considerabile. *e aceea7 lupta cu infraciunile economice are o importan1 deosebit de mare. Anume acest moment a fost luat n consideraie de le;islator7 cnd a inclus n odul penal un capitol special= E"nfraciuni economiceF. "nfraciunile economice aduc atin;ere relaiilor sociale din sfera produciei materiale7 care trebuie s1 asi;ure respectarea intereselor persoanei7 societ1ii 3i statului. !otrivit art. 9 al onstituiei )epublicii /oldova7 la ba4a vieii economice a )epublicii /oldova se afl1 e;alitatea n drepturi a propriet1ii publice 3i private7 constituit1 din bunuri materiale 3i intelectuale. !iaa7 libera iniiativ1 economic17 concurena loial1 sunt factori de ba41 ai economiei3. Totodat17 conform art. 08 al onstituiei )epublicii /oldova7 cet1enii au obli;aia s1 contribuie prin impo4ite 3i prin ta5e la c:eltuielile publice7 stabilite de le;e. <istemul le;al de impuneri trebuie s1 asi;ure a3e4area 9ust1 a sarcinilor fiscale. Aceste principii au fost implementate n Codul civil, Codul contraveniilor administrative, Codul fiscal 3i Codul penal care stabilesc modul de abordare a re;lement1rii faptelor ilicite n sfera activit1ii economice. Evoluia le;islaiei penale care prevede responsabilitatea penal1 pentru infraciuni economice este indisolubil le;at1 3i condiionat1 de istoria statului nostru. n perioada imperiului sovietic am traversat diferite etape socialiste+sovietice de de4voltare economic1= comunism de r14boi7 noua politic1 economic1 leninist17 industriali4area7 colectivi4area7 socialismul de4voltat etc. care au 3i determinat coninutul 3i caracterul infraciunilor economice. &um1rul infraciunilor economice se sc:imba cel mai des n le;islaia penal1 3i varia de la 10 componene de infraciuni pn1 la ?0. #ravitatea re$udiciabil s orit a infraciunilor economice const1 n faptul c1 n urma lor cet1enii pierd o cantitate enorm1 de bunuri materiale necesare satisfacerii necesit1ilor materiale 3i spirituale7 de4volt1rii economiei naionale6. Dradul de pre9udiciu al acestor aciuni criminale este determinat 3i de faptul c1 vinovaii obin astfel posibilit1i de a duce un mod para4itar de via1 pe contul societ1ii. !otrivit datelor onferinei practico+3tiinifice republicane riminalitatea or;ani4at1 3i economia tenebroas1 n )epublica /oldova din 2? februarie 19997 or;ani4at1 de /inisterul Afacerilor "nterne al )epublicii /oldova7 economia tenebroas1 dep13e3te 00M07 sau c:iar 00+?0 la sut1?7 din economia 1rii 3i poate periclita e5istena statului. %biectul general al infraciunilor economice l constituie relaiile sociale ale
3 6

Iu9or B.7 !op #. %tili4area circuitelor bancare n activitatea de sp1lare a banilor.+ Timi3oara= /")T#&7 20027 p.8. Iorodac Ale5andru. /anual de drept penal. !artea special1= pentru nv11mnt universitar. :i3in1u7 20067 p.302. 0 )usu D. riminalitatea or;ani4at1 3i economia tenebroas1 n )epublica /oldova. :i3in1u 19997 p. 88. ? ara3ciuc $. Economia subteran1 n )epublica /oldova= studiu economic7 p. 60. 8

c1ror e5isten1 3i normal1 desf13urare sunt condiionate de ocrotirea ordinii de drept a )epublicii /oldova privind activitatea a;enilor economici. %biectul generic de gru l constituie relaiile sociale care determin1 ordinea de re;lementare a activit1ii economice ce asi;ur1 respectarea intereselor materiale ale persoanei7 societ1ii 3i statului8. )elaiile sociale care determin1 ordinea de re;lementare a activit1ii economice se ba4ea41 pe urm1toarele principii de desf13urare a activit1ii economice= libertatea activit1ii economice> e5ercitarea activit1ii economice n temeiuri le;ale> concurena loial1 a subiectelor activit1ii economice> buna+credin1 a subiectelor activit1ii economice> inter4icerea formelor v1dit infracionale ale conduitei subiectelor activit1ii economice. %biectul nemi$locit de baz l constituie relaiile sociale concrete din diferite domenii ale economiei naionale. *e e5emplu7 n domeniul finanelor7 construciilor7 comerului7 bancar etc. %nele infraciuni7 pot avea obiect nemi$locit su limentar + proprietatea7 s1n1tatea7 onoarea 3i demnitatea persoanei. a semn obli;atoriu al unui 3ir de infraciuni economice7 ca obiectul material ot fi& banii sau titlurile de valoare false @ori materialele din care se fabric1 acesteaA7 sau banii ori titlurile de valoare autentice @n ca4ul infraciunii de la art. 23? din ! al )/A> cardurile sau alte carnete de plat1 false @ori materialele din care sunt confecionate acesteaA7 sau banii ori titlurile de valoare autentice @n ca4ul infraciunii de la art. 238 din ! al )/A> documentaia de credit @n ca4ul faptei penale7 prev14ute la art. 238 din ! al )/A> banii care formea41 creditul @n ca4ul infraciunii de la art. 239 din ! al )/A> mi9loacele din mprumuturile ;arantate de stat @n ca4ul faptei infracionale prev14ute la art. 260 din ! al )/A etc. 'atura obiectiv a infraciunilor economice se poate reali4a att prin aciuni7 ct 3i prin inaciuni @de e5emplu7 transportarea7 p1strarea sau comerciali4area m1rfurilor supuse acci4elor7 f1r1 marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acci4> eva4iunea fiscal1 a ntreprinderilor7 instituiilor 3i or;ani4aiilor> contrabanda> insolvabilitatea in+ tenionat1> nc1lcarea re;ulilor de e5ploatare7 reparaii si modificare a locuinelor dintr+un bloc de locuit etc.A. &umai infraciunea de la art. 269 din ! al )/ se comite prin inaciune. /a9oritatea dispo4iiilor acestor infraciuni sunt de blanc:et17 care ne trimit la alte acte normative7 de care trebuie inut cont la calificarea infraciunilor economice7 fiind obli;ai s1 facem trimitere la punctul7 alineatul7 articolul acestora8. %nele infraciuni sunt formulate ca componene formale de infraciuni7 de e5emplu7 @de e5emplu> infraciunile prev14ute la art. 23?7 2387 2387 2637 26?7 2687 2687 20? din ! al )/A7 care se consider1 consumate o dat1 cu comiterea aciunilor sau inaciunilor indicate de le;ea penal1. # alt1 parte a componenelor infraciunilor din apitolul J al !1rii speciale a odului penal au o factur1 material1 @de e5emplu7 faptele penale prev14ute la art. 2397 2607 2617 2627 2667 2607 2697 2007 2027 2037 200 din ! al )/A. n unele ca4uri7 componena de infraciune presupune e5istena semnelor att ale unei infraciuni materiale7 ct si formale @de e5emplu7 faptele infracionale de la art. 2017 206 din ! al )/A. *rept semn obli;atoriu al unor
8 8

Iorodac Ale5andru . op.cit.7 p.303. Irn41 <7 3.a. op. cit.7 p. 616 9

infraciuni economice poate servi metoda s1vr3irii infraciunii7 de e5emplu7 contrabanda C art.268 !.7 n3elarea clienilor C art. 200 !. etc. n situaia componenei infraciunii prev14ute la art. 208 din ! al )/ e5ist1 semne att ale unei infraciuni formal+materiale7 ct 3i ale unei infraciuni materiale7 n ca4ul componenei infraciunii de la art. 208 din ! al )/7 se atest1 structura infraciunii formale7 formal+materiale sau materiale7 n funcie de varianta de reali4are. 'atura subiectiv a infraciunilor economice este caracteri4at1 prin vinov1ie intenionat1. %nele infraciuni economice pot avea dou1 forme de vinov1ie7 de e5emplu7 comerciali4area m1rfurilor de proast1 calitate sau necorespun41toare standardelor C art. 206 !. Aceasta nu e5clude manifestarea7 de c1tre f1ptuitor7 a imprudenei n raport cu a;ravantele @de e5emplu7 n ca4ul faptei de la lit. bA din alin. @2A 3i lit. bA din alin. @3A ale art. 206 din ! al )/ etc.A. n unele ca4uri7 le;ea impune stabilirea scopului special al infraciunii= scopul obinerii unui credit sau al ma9or1rii proporiei acestuia7 sau al obinerii unui credit n condiii avanta9oase @n situaia faptei penale prev14ute la art. 238 din ! al )/A> scopul de a acoperi ;enurile activit1ii de ntreprin41tor ilicite @n ipote4a infraciunii de la art. 262 din ! al )/A etc9. Alte infraciuni economice se comit cu un scop anumit. *e e5emplu7 scopul punerii n circulaie n ca4ul fabric1rii banilor fal3i @art. 23? !.A7 scop de profit n ca4ul unei remuner1ri ilicite pentru e5ecutarea lucr1rilor le;ate de deservirea populaiei @art. 20? !.A etc. Subiect al infraciunii poate fi orice persoan1 fi4ic1 responsabil1 care a atins vrsta de 3aispre4ece ani sau o persoan1 cu semne speciale @persoan1 cu funcie de r1spundere7 funcionar al unei or;ani4aii de deservire a populaiei etcA7 iar infraciunile ar1tate n art. 23?+26?7 268+201 3i 208 !. pot fi s1vr3ite de persoane 9uridice. !ersoana fi4ic17 care comite unele infraciuni economice7 trebuie s1 aib1 calit1ile unui subiect special= funcionar ori alt salariat n e5erciiul funciunii @lit. bA din alin. @2A al art. 238 din ! al )/> funcionarul instituiei financiare care decide asupra acord1rii creditului @art. 239 din ! al )/A> persoana cu funcie de r1spundere sau persoana care ;estionea41 o or;ani4aie comercial17 ob3teasc1 sau o alt1 or;ani4aie nestatal1 @lit. cA din alin. @2A al art. 263 din ! al )/A etc. )e4umnd semnele obiective 3i subiective descrise putem defini noiunea infraciunilor economice. "nfraciuni economice se consider1 aciunile sau inaciunile pre9udiciabile7 comise intenionat7 care periclitea41 sau produc daune pre9udiciabile ordinii de efectuare a activit1ilor economice n producia7 repartiia7 sc:imbul 3i consumul bunurilor 3i serviciilor materiale10. "nfraciunile economice ca activitate esenial1 a ;rup1rilor criminalit1ii or;ani4ate7 ct 3i a unor persoane7 repre4int1 semnul cel mai revelator al puterii acestora7 precum 3i o etap1 obli;atorie prin care se face posibil1 trecerea n economia le;al1 a fondurilor re4ultate din infraciuni. "nfraciunile economice sunt un element fundamental al strate;iei financiare
9 10

/acari ". *rept penal al )epublicii /oldova= partea special1. :i3in1u= E %</7 20037 p. 302 Iorodac Ale5andru. op.cit.7 p.306. 10

;lobale a ;rupurilor criminale care vi4ea41 asi;urarea celor mai bune plasamente 3i 9ustific1ri a produsului financiar re4ultat din afaceri murdare. Acest lucru confirm1 interpenetrarea puternic1 dintre economia criminal1 3i economia le;al111. n literatura european1 de specialitate se susine c1 pieele ile;ale se distru;7 pe de o parte de pieele le;ale7 3i7 pe de alt1 parte7 de pieele paralele. *iferena dintre pieele ile;ale si pieele paralele ine de natura bunurilor care circul112= + piee ile;ale sunt acelea n care se sc:imb1 bunuri ilicite7 a c1ror producie 3i consum sunt inter4ise @dro;uri7 armament7 e5plo4ibil7 materiale radioactiveA> + pieele paralele sunt acelea n care bunurile licite se sc:imb1 sau circul1 ile;al @contrabanda cu i;arete7 cu alcool7 cafea 3i orice alt1 cate;orie de bunuriA. /etodele ile;ale care sunt utili4ate au drept scop eliminarea dispo4iiilor 9uridice7 fiscale7 economice 3i c:iar politice @embar;oA. -uncionarea pieelor ile;ale este permanent ameninat1 de trei factori destabili4atori= + acordurile nc:eiere ntre actorii care acionea41 sunt ntotdeauna susceptibile de a fi destr1mate prin voina unei p1ri sau prin intervenia unei tere p1ri> + bunurile produse 3i comerciali4ate sunt permanent n pericol de a fi confiscate de autorit1ile publice> + actorii pot fi arestai7 situaii care conduc la destr1marea ;rupurilor active. )eeaua criminal17 nu e5clude contactul dintre un actor ile;al 3i un alt actor le;al @politician7 funcionar7 ntreprin41torA sau ile;al @alt ;rup criminalA. )eeaua se caracteri4ea41 prin mbinarea activit1ilor 3i intereselor actorilor7 ba4ate pe solidaritate 3i a9utor necondiionat 3i dublate de un sistem de drepturi 3i obli;aii care se impun individului. n materia sp1l1rii banilor re;ula de ba41 const1 n imitarea7 ct mai mult posibil17 a operaiunilor 9uridice 3i financiare ale economiei le;ale. !otrivit )aportului7 elaborat la 29 mai 1998 de c1tre !ro;ramul #.&.%. mpotriva sp1l1rii banilor7 cele 10 le;i fundamentale ale sp1l1rii banilor sunt= + u ct sistemele folosite n "nfraciunile economice imit1 mai bine tran4aciile le;ale7 cu att mai mic1 este probabilitatea de a fi descoperite. + u ct activit1ile ile;ale sunt mai adnc penetrate ntr+o economie 3i separarea instituiilor este mai redus17 cu att mai dificil1 este depistarea activit1ilor de sp1lare a banilor. . + u ct raporturile ntre flu5urile financiare ile;ale 3i cele le;ale n interiorul oric1rei entit1i financiare este mai mic7 cu att este mai dificil1 depistarea activit1ilor de sp1lare a banilor. + u ct este mai mare ponderea serviciilor ntr+o economie7 cu att mai u3or se pot sp1la banii n interiorul acelui sistem. + u ct structura economic1 a activit1ilor de producere 3i distribuire a bunurilor nefinanciare 3i a serviciilor este mai intens dominat1 de firme mici7 independente sau de ntreprin41tori individuali7 cu att mai dificil1 este distincia ntre
11 12

Boicu . Ianii murdari 3i crima or;ani4at1.+Iucure3ti=Artprint7 19907 p.130 NLOPQLR S. T. UVGRGQWXYZVL[ \]YZ^_\RGZ^P VLV V]WQWRGOG`WXYZVGY \GR[^WYaa TGZ_bL]Z^cG W ]\LcG7 20037 &r 37 p. 106 11

tran4aciile le;ale 3i cele ile;ale. + u ct sunt mai e5tinse facilit1ile de plat1 prin cecuri7 c1ri de credit sau alte produse non+financiare n efectuarea de tran4acii ile;ale7 cu att mai dificil1 este depistarea activit1ilor de sp1lare a banilor. + u ct este mai pronunat1 lipsa de re;lement1ri pentru tran4aciile le;ale7 cu att mai dificil1 este depistarea 3i ani:ilarea flu5urilor de bani murdari. + u ct este mai mic raportul ntre veniturile ile;ale 3i cele le;ale care intr1 n interiorul unei economii7 cu att mai dificil1 este separarea acestor flu5uri. + u ct inte;rarea serviciilor 3i instituiilor financiare n cadrul unor sisteme multidivi4ionale este mai avansat17 adic1 cu ct este mai sc14ut ;radul de separare ntre diferitele activit1i financiare7 cu att mai dificil1 este descoperirea activit1ilor de sp1lare a banilor. + u ct contradicia dintre operaiunile financiare ;lobali4ate 3i re;lement1rile naionale se adnce3te7 cu att mai dificil1 este depistarea activit1ilor de sp1lare a banilor. Activit1ile de sp1lare a banilor beneficia41 de un conte5t ;eneral care este din ce n ce mai favorabil de4volt1rii sale7 a9un;nd s1 fie n e;al1 m1sur1 ;enerali4ate 3i banali4ate7 inte;rate n sistemul economic 3i financiar ;lobal. Aceast1 realitate este nsoit1 de trei fenomene independente13= + reu3ita strate;iilor de infiltrare puse n aplicare de c1tre marile or;ani4aii criminale> + mondiali4area economic1 3i financiar1> + rapida de4voltare a noilor te:nolo;ii n domeniile informaticii 3i comunicaiilor. on9u;area acestor fenomene a fost7 n opinia lui !:. Iroder7 de natur1 Es1 modifice c:iar natura sp1l1rii banilor 3i raportul acesteia cu sistemul ;lobal= de la un element e5terior mediului "nfraciunile economice a devenit un element constitutiv al sistemului7 acceptat de acesta. "mportana acestei sc:imb1ri este atestat1 de faptul c1 principalele criterii de eficacitate a sistemului sunt n e;al1 m1sur1 valabile 3i activit1ii de sp1lare a banilor. Aceste criterii sunt= + euasi+instantaneitatea 3i demateriali4area sc:imburilor 3i operaiunilor financiare> + anonimatul tran4aciilor> + intensificarea concurenei ntre prestatorii de servicii> + dere;lementarea le;at1 de reducerea influenei statului. omple5itatea repre4int1 ast14i obstacolul ma9or n calea succesului tuturor iniiativelor privind combaterea sp1l1rii banilor. $a nceputul anilor f80 n unele state din America latin1 fenomenul sp1l1rii banilor a luat amploare n a3a mod nct la sfr3itul anilor f80 acest fenomen a atins limite enorme @bu;etele olumbiei 3i /e5icului 80M erau constituite din banii sp1laiA7 erau banii obinui n urma vn41rii substanelor narcotice16.
13 16

!itulescu $. Al treilea r14boi mondial. rima or;ani4at1.+Iucure3ti 199?7 p. 328 Sg]LQGcL h. h. ET][iRjYF bYRP`W W iLVGR. k]LcGcjY GZRGcj gG]Pgj Z OY`LOWiLlWYm \]YZ^_\Rjn bGnGbGc. oGZVcL. 1996. ]. 01 12

<istemul economic 3i financiar al %niunii Europene este contaminat de banii murdari re4ultai din afacerile de mare calibru7 nf1ptuite de ;rup1rile criminale. *ispo4itivele naionale 3i cele ale %niunii Europene de lupt1 mpotriva sp1l1rii banilor sunt dep13ite7 pentru simplul motiv c1 acest fenomen a fost le;itimat ca fiind inte;rat sistemului. !rofesioni3tii care activea41 n acest domeniu au capacitatea de a e5ploata toate facilit1ile oferite de actualul sistem financiar7 ei ale; paradisurile financiare cele mai primitoare pentru a nfiina aici societ1i+ecran care servesc la disimularea patrimoniului a c1ror ;estionare o asi;ur1. Ei sunt foarte activi n universul financiar off+s:ore care este Enu numai un se;ment le;itim al sistemului financiar mondial7 dar repre4int1 el nsu3i un sistem dotat cu competene complementare care se pretea41 a fi manipulate de or;ani4aiile criminaleF. "nfraciunile economice sunt considerate o meserie ca oricare altele7 e5ercitate de un mare num1r de prestatori de servicii financiare7 instalaii n paradisurile financiare7 ;ata s1 r1spund1 la solicit1rile clienilor10. <istemul financiar mondial este impre;nat din ce n ce mai profund de caracteristici care favori4ea41 infraciunile economice. -acilit1ile de accesare 3i capacitatea de a deplasa rapid banii n sistem cu un minimum de formalit1i 3i de control7 iat1 ce este perfect pentru a sp1la banii. <uccesul marilor operaiuni de sp1lare a banilor7 ce se derulea41 prin utili4area b1ncilor7 instituiilor financiare nebancare7 precum 3i a ntreprinderilor nefinanciare7 este asi;urat de e5istena a trei condiii7 aparent contradictorii= + conceperea 3i punerea n e5ecutare cu ma5im1 rapiditate de sc:eme profesionale> + amestecul permanent 3i discret al capitalurilor importante pentru a avea asi;urat1 inte;rarea acestora n economia le;al1> + asi;urarea securit1ii depline a persoanelor 3i entit1ilor an;a9ate n "nfraciunile economice. Esena fenomenului de sp1lare a banilor o repre4int1 t1inuirea adev1ratei proveniene a produsului financiar 3i a adev1ratei identit1i a indivi4ilor 3i ;rup1rilor criminale care beneficia41 de marile operaiuni de sp1lare. !entru reali4area acestui lucru7 au fost create societ1ile+ecran7 domiciliate n paradisurile fiscale. <ociet1ile de faad1 sunt acelea care desf13oar1 activit1i industriale7 comerciale sau financiare 3i care au clieni tradiionali. -ondurile de care dispun acestea pot fi foarte u3or amestecate cu cele ce provin din activit1i criminale. ele mai repre4entative ca4uri de astfel de societ1i sunt pi44eriile din <.%.A.7 utili4ate de mafia italian1 pentru sp1larea banilor provenii din traficul de :eroin1. <ociet1ile fantom1 sunt entit1i care nu au o e5istenii real1. Acestea sunt societ1i fictive al c1ror nume 3i coordonate la fi;urea41 pe documentele fabricate pentru nevoile operat 3i sc:emelor de sp1lare a banilor. Ele pre4int1 un mare avanta9 pentru responsabilii or;ani4aiilor criminale7 preocupai de p1strarea anonimatului. <ociet1ile de domiciliu sunt folosite n sc:emele vi4nd ascunderea identit1ii
10

Boicu . #p. cit.7 p. 88 13

beneficiarilor efectivi ai unor operaiuni de reciclare @de sp1lare a banilorA. Ele nu desf13oar1 nici un fel de activitate n ara n care se afl1 sediul lor social 3i sunt denumite si societ1i off!s(ore)6. <ociet1ile ;ata s1 funcione4e sunt interesante n mod particular pentru acei care doresc s1 le ac:i4iione4e. Ele e5ist1 de9a de un anumit timp> lor li se fabric1 o istorie pentru toat1 perioada de pn1 la cump1rarea acestora de c1tre noul proprietar7 n numeroase paradisuri financiare avocaii si alte cate;orii de intermediari locali nfiinea41 n mod obi3nuit societ1i pe care le vnd civa ani mai tr4iu clienilor a c1ror preocupare real1 nu este cea mai le;al1. Transferul de proprietate are loc7 cel mai adesea7 prin cesionarea aciunilor la purt1tor. &oii proprietari au la dispo4iie o structur1 care le permite s1 demare4e imediat activit1ile din punctul de vedere al autorit1ilor din ara unde se afl1 societatea 3i totul este irepro3abil. %n num1r important de universitari din <tatele %nite ale Ame+ricii 3i /area Iritanic au subliniat n lucr1rile lor caracterul crimi+no;en al paradisurilor financiare 3i centrelor financiare off+s:ore7 acestea dispunnd de capacitatea de atra;ere 3i disimulare a capitalurilor de ori;ine criminal1. !otrivit lui !:. Iroder7 caracteristicile paradisurilor financiare sunt= + refu4ul acestora de a comunica autori4aiilor informaii 9uridice 3i de ordin financiar> + un nalt nivel de protecie a secretului afacerilor 3i un secret bancar euasi+ absolut> + ec:ipamente performante in domeniul noilor te:nolo;ii> + preponderena serviciilor financiare n economia local1> + le;1turile aeriene re;ulate cu 1rile vecine foarte bo;ate> + pre4ena ca4inourilor 3i a 4onelor libere. *in punctul de vedere al profesioni3tilor n materia sp1l1rii banilor7 sunt importante urm1toarele aspecte te:nice> + pre4ena unor filiale ce aparin marilor b1nci internaionale> + num1rul mare de b1nci locale 3i posibilitatea de a nfiina foarte u3or altele noi> + facilit1ile nfiin1rii de societ1i comerciale 3i financiare de orice tip @companii de afaceri internaionale7 sucursale off+s:ore7 societ1i de asi;ur1ri7 fonduri de investiii etc.A> + posibilitatea de a cump1ra societ1i din cate;oria celor E;ata de a intra n aciuneF @s:ell companiesA> + posibilitatea de a utili4a termenul de Ebanc1F de c1tre orice societate nebancar1 @case de sc:imb valutar7 fonduri de asi;urare sau de investiiiA> + e5istena a numero3i intermediari locali @consultani7 consilieri 9uridici 3i e5peri financiari7 ;estionari de propriet1i etc.A7 care ;arantea41 derularea irepro3abil1 a afacerilor> + u3urina de a obine7 foarte rapid7 documente false administrative7 comerciale 3i financiare7 ce pot fi utili4ate n sc:emele de sp1lare a banilor.
1?

Iu9or B.7 !op #. %tili4area circuitelor bancare n activitatea de sp1lare a banilor.+Timi3oara= /")T#&7 20027 p.1? 16

u toate declaraiile f1cute 3i po4iiile oficiale luate de c1tre liderii politici 3i repre4entanii or;anismelor internaionale 3i re;ionale de lupt1 mpotriva criminalit1ii7 paradisurile financiar+fiscale continu1 s1 repre4inte teritoriile cele mai benefice pentru "nfraciunile economice 3i punerea n aplicare a celor mai sofisticate combinaii pentru t1inuirea fraudelor de mari proporii. #spitalitatea 3i puterea de seducie a paradisurilor financiar+fiscale este n cre3tere surprin41toare c:iar 3i dup1 scandalurile de mari proporii7 ;enerate de pr1bu3irea ;i;antului american E&)#& 3i a puternicului !A)/A$AT7 care au c14ut7 primul la sfr3itul anului 20017 iar al doilea + la mi9locul lunii decembrie 2003. redibilitatea 3i fora de atracie a acestor teritorii este dat17 n opinia anali3tilor7 de faptul c1 aici e5ist1 filiale ale marii ma9orit1i a puternicelor b1nci europene 3i americane7 cele mai mari firme de avocatur1 sunt la curent cu fiecare dolar care trece prin conturile clienilor lor7 iar marile companii 3i firme de audit controlea41 derularea acestor operaiuni7 pe care le consider1 perfect le;ale7 dar care refu41 s1 comente4e spectaculoasele pr1bu3iri amintite 3i nici despre afacerile dubioase ale marilor corporaii ;lobaleF. # t1cere absolut1 se ine 3i n privina naturii 3i dimensiunilor serviciilor de administrare de fonduri7 desf13urate de filiale din Ia:amas7 (ersed 3i adman7 aparinnd marilor b1nci france4e redit $donais 3i I.&.!. !aribas. Ele au comentat7 pentru publicaia E$e -i;aroF7 c1 aceste activit1i sunt operaiuni banale de tre4orerie 3i reasi;ur1ri. E entrele noastre off+s:ore e5ploatea41 doar supleea normelor 9uridice7 care re;lementea41 materia contractelor 3i procedurile de vn4are a valorilor mobiliare n condiiile unei fiscalit1i minimeF. /arile companii sau firme de asi;ur1ri prefer1 s1+3i re;rupe4e primele de asi;urare n paradisurile fiscale7 unde nu sunt impo4itate. )ealitatea pune n eviden1 faptul c1 paradisurile fiscale sunt perfect inte;rate n structurile corporatiste 3i n piaa ;lobal1. ele mai repre4entative dintre acestea sunt recunoscute la Iursa de la $ondra @$ondon <tocp E5c:an;eA7 fiind admise la tran4acionare valori mobiliare emise de c1tre acestea7 cu deosebire titlurile fondurilor speculative din "nsulele adman. )ene )icol7 pre3edinte al -ederaiei /ondiale a E5perilor ontabili @".-.A. .A declara7 la sfr3itul lunii ianuarie 20067 cotidianului Le Figaro: E!roblema este c1 aceste capitaluri7 ;14duite de paradisurile fiscale7 repre4int1 bani obinui din acte de corupie 3i crime7 care pot fi sp1lai foarte u3or prin aceste mecanisme7 datorit1 opacit1ii sistemului7 astfel nct nu poi 3ti cine i sunt partenerii de afaceri. !utem s1 ne am1;im cu ideea c1 am putea reda transparena acestor centre off+s:ore7 dar n realitate acest lucru nu este posibilF. t prive3te factorii ;enerali care favori4ea41 de4voltarea criminalit1ii or;ani4ate7 stabilirea unor piee financiare mondiale 3i ;lobali4area economic1 au ;e+ nerat importante oportunit1i pentru ;rupurile implicate n crima or;ani4at1. *omeniul cel mai vi4at l repre4int1 contrabanda transfrontalier17 frauda le;at1 de ta5a pe valoarea ad1u;at17 precum 3i afaceri ile;ale prin care este afectat1 direct economia european118.
18

qYg_RGc S. S. rG]PgL Z OY`LOWiLlWYm RYiLVGRRG \GO_XYRRjn bGnGbGc \G _`GOGcRGQ_ \]Lc_ stT aa 10

<c:imb1rile sociale produse n spaiul european7 ;enerate de libera circulaie a bunurilor7 a banilor7 a serviciilor 3i a persoanelor7 au un efect ma9or asupra oportunit1ilor de criminalitate economico+financiar1. Este ct se poate de clar faptul c1 mobilitatea sporit1 a oamenilor 3i urbani4area n derulare rapid17 au condus la un mare nivel de anonimitate n societate7 lucru care favori4ea41 activit1ile infracionale 3i spore3te dificultatea descoperirii lor. Drupurile de crim1 or;ani4at1 sunt beneficiare ale pro;resului te:nolo;ic7 nre;istrat n domeniul telecomunicaiilor7 transportului 3i spaiului cibernetic. )1spndirea comerului electronic facilitea41 3i ascund activit1i infracionale 3i actori7 care devin anonimi ntr+un imens spaiu al afacerilor economico+financiare. A sporit capacitatea infractorilor care emit documente falsificate de diferite tipuri. Ianii7 inclusiv profiturile re4ultate din criminalitatea or;ani4at17 pot fi transferai electronic cu o mare rapiditate7 fiind e5trem de dificil1 monitori4area tran4aciilor financiare. /area varietate de mi9loace te:nolo;ice 3i vite4a de inovaie repre4int1 o imens1 provocare pentru or;anismele care lupt1 mpotriva criminalit1ii or;ani4ate. Activit1ile specifice criminalit1ii or;ani4ate dobndesc o evident1 not1 de profesionalism7 fiind asem1n1toare unei economii comple5e. A3a de e5emplu7 contractele trebuie ne;ociate cu numero3i furni4ori7 subcontractani 3i beneficiari7 profiturile trebuie sporite7 m1rfurile trebuie depo4itate7 transportate 3i distribuite7 fiind necesare documente n vederea unei protecii totale a operaiunilor care se derulea41. Anali3tii n materie cunosc faptul c1 ;rupuri ale crimei or;ani4ate e5ploatea41 absena sau ambi;uit1ile unor re;lement1ri le;ale7 ;radul ridicat de coruptibilitate a unor funcionari din domeniul economic7 financiar7 vamal 3i 9udiciar7 situaii ce le facilitea41 finali4area aciunilor ile;ale. n lupta mpotriva ;rupurilor or;ani4ate trebuie avute n vedere 3i urm1toarele caracteristici ale acestora18= + caracterul ermetic al ;rupurilor7 materiali4at n ;radul ridicat de impenetrabilitate a acestora> + internaionali4area crescut1 a ;rupurilor7 dovedit1 de reala capacitate a acestora de a stabili le;1turi cu alte ;rupuri din 4one ;eo;rafice diferite> + capacitatea ;rupurilor de a aciona ntr+o manier1 le9er17 profesionist1 pe pieele transnaionale le;ale 3i ile;ale7 e5ploatnd cu rapiditate 3i abilitate avanta9ele paradisurilor fiscale 3i ale pieelor de4ec:ilibrate> + e5ploatarea oportunit1ilor ap1rute ca urmare a utili41rii te:nolo;iilor avansate de c1tre mediul financiar+bancar7 al investiiilor7 transporturilor 3i turismului. u privire la cele mai active ;rupuri criminale7 care domin1 spaiul european7 )aportul Europol pe anul 2003 preci4ea41 c1 cele mai influente ;rupuri criminale din cadrul %niunii Europene sunt n continuare cele indi;ene. Acest lucru se datorea41 n principal faptului c1 ele sunt de9a bine inte;rate n propriile lor 1ri 3i au o mai bun1 nele;ere a proceselor sociale7 economice7 politice 3i 9uridice. Aceste ;rupuri sunt cu mult mai dificil de identificat de c1tre autorit1ile de aplicare a le;ii7 deoarece sunt
TGZ_bL]Z^cG W \]LcG7 &r.?7 19987 p.80 18 IoOuYRVWR r. I. k]YZ^_\OYRW[ c ZvY]Y wVGRGQWXYZVGm bY[^YOPRGZ^W.+ xLRV^ C kY^Y]g_]`7 20027 p.328 1?

capabile s1 p1trund1 mai u3or n economia le;al17 avnd o ima;ine respectabil1 n societate. Autorit1ile naionale de lupt1 mpotriva crimei or;ani4ate semnalea41 tot mai frecvent le;1turile consolidate dintre diferite ;rupuri criminale= cele spaniole cu ;rup1 n #landa7 "talia7 Dermania> cele albane4e cu ;rup1 n "talia7 &orve;ia7 <pania 3i /area Iritanic> cele ruse3ti cu ;rup1 n /area Iritanic7 !olonia. Tarile Ialtice7 &ordice 3i Ialcanice. )aportul Europol confirm1 c1 ;rup1rile criminale din )usia r1mn a fi n continuare cele mai puternice. Ele sunt implicate n criminalitatea financiar17 "nfraciunile economice7 mi;raie ile;al17 e5torcare de fonduri. <unt recunoscute printr+o structur1 ierar:ic1 strict17 care operea41 pe ba4a unei discipline interne deosebite 3i a unei eficiente divi4iuni a muncii. Au o capacitate remarcabil1 de a e5ploata imperfeciunile le;islative 3i administrative. *ispun de resurse financiare e5traordinare 3i dovedesc o real1 capacitate de a iniia afaceri ile;ale n orice domeniu profitabil. riminalitatea economico+financiar1 sub forma fraudelor7 eva4iunii fiscale7 actelor de contraband17 sp1l1rii banilor 3i comerului ile;al cu m1rfuri contraf1cute7 repre4int17 n vi4iunea Europol7 o ameninare puternic1 la adresa economiei %niunii Europene. ontrabanda cu alcool 3i i;1ri diri9at1 c1tre .1rile &ordice 3i /area Iritanic este favori4at1 de nivelul ridicat al ta5elor pentru astfel de m1rfuri. Aceea3i constatare o re;1sim n E!lanul &aional de ombatere a riminalit1ii Economice 3i orupieiF7 elaborat de #ficiul -ederal al !oliiei din Dermania @I.y.A.A n anul 20037 n care se evidenia41 faptul c1 criminalitatea economic1 repre4int1 o ameninare social1 deosebit1> ea nu se caracteri4ea41 doar prin marele potenial distructiv pe care l conine7 ci si prin faptul c1 este n m1sur1 s1 pre9udicie4e ncrederea populaiei n economia de pia17 n funcionarea normal1 si ordonat1 a economiei19. $umea economic1 3i cea financiar+bancar1 din 1rile Europei 3i asum1 o mare parte de responsabilitate privind lacunele 3i disfunciile manifestate n controlul direct asupra criminalit1ii economico+financiare. ultura pieei 3i cultura ntreprinderii navi;:ea41 n 4on1 de puternic1 deriv17 n plin1 cri41 moral1 sau etic17 determinat1 ele persistena unei rupturi ntre faptul c1 ele sunt7 pe ele o parte7 e5ponente ale competiiei7 ale desc:iderii 3i inovaiei pentru care 3i asum1 riscuri permanente7 3i7 pe de alt1 parte7 c1 promovea41 insistent deviane7 manopere frauduloase 3i viol1ri ;rosolane ale le;ilor. onduc1torii din economie7 finane 3i b1nci sunt prin3i n mre9ele propriului lor parado5= ei se proclam1 constant ca ap1r1tori ai le;ilor pieei 3i liberei concurene7 dar7 n acela3i timp7 4ilnic7 ncalc1 si nesocotesc direct aceste principii7 prin imitarea7 comi+ terea 3i finali4area unor mari fraude 3i practici anticoncureniale. ntr+un asemenea conte5t7 este evident1 teama lor fa1 de orice in;erin1 public1 3i7 mai ales 9udiciar17 precum 3i refu4ul lor permanent de a colabora cu instituiile statului ce au atribuiuni
19

SOWYc. z. o. {Y`LOWiLlW[ @G^QjcLRWYA bGnGbGc7 \GO_XYRRjn RYiLVGRRjQ \_^YQ= _`GOGcRG+\]LcGcjY W V]WQWRGOG`WXYZVWY WZZOYbGcLRW[.+ oGZVcL=|xk.7 20017 p.638 18

9udiciare. !rota;oni3tii criminalit1ii economico+financiare cunosc foarte bine dificult1ile cu care se confrunt1 or;anismele ns1rcinate cu aplicarea le;ii7 mi4ea41 constant pe anonimi4arca consecinelor infraciunilor s1vr3ite @dispo4iia noiunii de victim1A 3i sunt informai despre faptul c1 nu e5ist1 n toate statele preocupare pentru studierea 3tiinific1 a acestui fenomen 3i lipse3te deci4ia ferm1 de a lupta mpotriva acestuia. nc1 din anul 19387 <ut:orland a atenionat cercet1torii pentru c1 nu au acordat atenia cuvenit1 criminalit1ii ;ulerelor albe7 a5ndu+se e5clusiv pe delincventa de strad1 3i pe studiul persoanelor din aceast1 cate;orie7 care sunt n marea lor ma9oritate condamnai de c1tre 9ustiia penal1 3i trimise n penitenciare. <ut:orland a ndemnat oamenii de 3tiin1 s1 studie4e nu numai fenomenul criminalit1ii economico+ financiare7 dar7 n e;al1 m1sur17 s1 fie preocupat1 3i de tratamentul penal difereniat7 evident privile;iat al infractorilor care acionea41 n acest perimetru. onsecina acestui tratament difereniat7 pe care 9ustiia din totalitatea statelor l aplic1 infractorilor cu ;ulere albe este aceea c1 ast14i7 n spatele ;ratiilor se afl1 foarte puini dintre ace3tia. 1. Tipurile infraciunilor economice n funcie de obiectele nemi9locite de atentare7 infraciunile economice pot fi convenional sistemati4ate n urm1toarele ;rupe20= 1. "nfraciuni economice cu caracter ;eneral= practicarea ile;al1 a activit1ii de ntreprin41tor C art. 261 !> pseudoactivitatea de ntreprin41tor C art. 262 !. 2. "nfraciuni economice n domeniul finanelor= fabricarea sau punerea n circulaie a banilor fal3i sau a titlurilor de valoare false C art. 23? !> fabricarea sau punerea n circulaie a cardurilor sau altor carnete de plat1 false C art. 238 !> dobndirea creditului prin n3el1ciune Cart. 238 !> nc1lcarea re;ulilor de creditare C art. 239 !> utili4area contrar destinaiei a mi9loacelor din mprumuturile interne sau e5terne ;arantate de stat art. 260 !> sp1larea banilor C art. 263 !.> eva4iunea fiscal1 a ntreprinderilor7 instituiilor 3i or;ani4aiilor C art. 266 !> abu4urile la emiterea titlurilor de valoare C art. 260 !> contrabanda C art. 268 !> esc:ivarea de la ac:itarea pl1ilor vamale C art. 269 !> nsu3irea7 nstr1inarea7 substituirea sau t1inuirea bunurilor ;a9ate7 sec:estrate sau confiscate C art. 201 !> insolvabilitatea intenionat1 C art. 202 !> insolvabilitatea fictiv1 C art. 203 !. 3. "nfraciuni economice n domeniul comerului= limitarea concurenei libere C art. 26? !.> constrn;erea de a nc:eia o tran4acie sau de a refu4a nc:eierea ei C art. 268 !.> transportarea7 p1strarea sau comerciali4area m1rfurilor supuse acci4elor7 f1r1 marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acci4 C art. 200 !.> comerciali4area m1rfurilor de proast1 calitate sau necorespun41toare standardelor C art. 206 !.> n3elarea clienilor C art. 200 !.> primirea unei remuneraii ilicite pentru ndeplinirea lucr1rilor le;ate de deservirea populaiei C art. 20? !. 6. "nfraciuni economice n domeniul construciei= e5ecutarea necalitativ1 a
20

<rn41 <. 3.a. op. cit.7 p. 61? 18

construciilor C art. 208 !.> nc1lcarea re;ulilor de e5ploatare7 reparaii 3i modificare a locuinelor dintr+un bloc de locuit C art. 208 !. 2. Elemente de drept comparat ce in de infraciunile economice adrul incrimin1rilor 3i re;imul sancionator al infraciunilor care privesc diferite laturi ale economiei7 varia41 de la le;islaie la le;islaie7 n funcie de condiiile economico+sociale ale fiec1rei 1ri n parte7 de nivelul fenomenului infracional n domeniu7 precum 3i n funcie de rolul pe care l atribuie fiecare stat mi9loacelor de drept penal n ocrotirea acestor valori sociale. n fiecare le;islaie7 aceste infraciuni apar sub denumiri 3i sistemati41ri diferite7n acela3i titlu sau n titluri 3i capitole diferite. n odul penal italian7 n Titlul B""" sunt incriminate E*elictele contra economiei publice7 industriei 3i comeruluiF. n apitolul " din acest titlu sunt prev14ute delictele contra economiei publice iar n apitolul "" + delictele contra industriei 3i comerului. %nele infraciuni prev14ute n aceste capitole au un coninu asem1n1tor cu unele infraciuni la re;imul stabilit pentru unele activit1i economice prev14ute n odul penal al republicii /oldova. n odul penal france4 actual7 n artea a "l"+a sunt prev14ute crimele 3i delictele contra bunurilor. apitolul "B7 Titlul "7 din aceast1 carte este denumit E*eturn1riF21. n <eciunea a ""+a sunt incriminate ca infraciuni distincte faptele de deturnare a obiectelor primite n ;a9 3i a obiectelor reinute ca+;aranie pentru o crean1 oarecare. <eciunea a "l"+a din acest capitol7 intitulat1 E#r;ani4area frauduloas1 a insolvabilit1iiF re;lementea41 o infraciune asem1n1toare bancrutei frauduloase prev14ut1 n art.=208 din $e;ea nr. 31a1990 privind or;ani4area societ1ilor comerciale n )om2nia22. odul penal ;erman republicat n anul 1988 cuprinde unele dispo4iii @para;rafele 2?3+2?0A care se refer1 la ocrotirea relaiilor din economie. Astfel7 este incriminat1 n3el1ciunea prin intermediul ordinatoarelor> n3el1ciunile n acordarea subveniilor7 n plasamentul capitalului> actele de n3el1ciune n domeniul asi;ur1rilor7 a creditului bancar> folosirea abu4iv1 s cecurilor 3i a c1rilor de credit. n afar1 de aceste dispo4iii e5ist1 3i o le;e penal1 special1 din 1980 care cuprinde incrimin1ri 3i pedepse pentru infraciuni ce se comit n domeniul economic23. n le;islaia spaniol1 e5ist1 mai multe le;i penale speciale care se refer1 la activitatea economic1 3i n acest sens putem e5emplifica= $e;ea nr. 8a1982 cu privire la contraband1> $e;ea nr. 60a1989 cu privire la tran4acii economice> $e;ea nr. 20a1962 cu privire la ocrotirea pescuitului> $e;ea nr. 1a1980 cu privire la ocrotirea v2natului 3i altele. n odul penal spaniol este incriminat1 fapta de punere n v2n4are a alimentelor alterate @art. 3??A7 producerea7de substane nocive s1n1t1ii @art. 361A7
21 22

}.s N_iRYlGc. k]YZ^_\OYRWY W RLVLiLRWY c SR`OWW7 xqS7 s]LRlWW7 stT7 ~\GRWW.+ oGZVcL7 19987 p.23? &istoreanu D:. 3.a.7 *rept penal. !artea special1. Iucure3ti= Europa+&ova7 19987 p.362 23 qYg_RGc S. S. rG]PgL Z OY`LOWiLlWYm RYiLVGRRG \GO_XYRRjn bGnGbGc \G _`GOGcRGQ_ \]Lc_ stT aa TGZ_bL]Z^cG W \]LcG7 &r.?7 19987 p.1?6 19

bancruta frauduloas1 @art. 019 3i 020A7 n3el1ciunea n convenii @art. 028A7 faptele contra drepturilor de autor 3i contra propriet1ii industriale @art. 036A7 cam1t1 abu4iv1 @art. 062A etc. n )om2nia "nfraciunile la re;imul stabilit pentru anumite activit1i economice constituie un ansamblu de incrimin1ri de mare importan1 pentru ocrotirea economiei naionale7 pentru buna desf13urare a activit1ii a;enilor economici de toate cate;oriile ca 3i pentru ap1rarea intereselor economice ale fiec1rui cet1ean al+1rii. Av2nd n vedere nsemn1tatea acestor valori sociale7 le;iuitorul rom2n instituit un sistem de protecie a lor7 c:iar 3i prin prevederile constituionale. Astfel7 potrivit art. 63 alin. 1 din onstituia )om2niei7 Estatul este obli;at s1 ia m1suri de de4voltare economic1 3i de+protecie social17 de natur1 s1 asi;ure cet1enilor un nivel de trai decentF. *e asemenea7 n art. 136 din onstituie+se arat1 c1 economia )om2niei este o economie de pia17 iar n art. 136 alin. 2 se preci4ea41 c1 statul trebuie s1 asi;ure26= aA libertatea comerului> protecia concurenei loiale> crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producie> bA prote9area intereselor naionale n activitatea economic17 financiar1 3i valutar1> cA refacerea 3i ocrotirea mediului ncon9ur1tor7 precum 3i meninerea7 ec:ilibrului ecolo;ic> dA crearea condiiilor necesare pentru cre3terea calit1ii vieii. Toate aceste prevederi 3i ;1sesc reflectarea 3i n dispo4iiile le;ii penale care incriminea41 principalele fapte prin care se aduc pa;ube valorilor sociale ocrotite 3i prin normele constituionale. Tot n ba4a prevederilor constituionale7 le;iuitorul rom2n a adoptat 3i o serie de le;i speciale cu dispo4iii penale7 pentru a ntre;i ansamblul+de dispo4iii penale care ocrotesc valorile sociale din domeniul economiei. n acest sens pot fi menionate urm1toarele acte normative adoptate dup1 )evoluia din *ecembrie 1989= $e;ea nr. 31 din 18 noiembrie 1990 privind societ1ile comerciale> $e;ea nr. 2? din 8 noiembrie.1990Hpridind re;istrul comerului> $e;ea nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind concurena neloial1> $e;ea nr. ?6 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de invenii> $e;ea nr. 88 din 22 iulie 1992 cu privire la respectarea dispo4iiilor privind importul de de3euri 3i re4iduuri 3i altele. 3. Activitatea statului n vederea combaterii infraciunilor economice Activit1ii financiare a statului i snt caracteristice propriet1i or;ani4atorice de drept. <pre deosebire de alte sfere de activitate a statului7 ea poart1 un caracter interramural7 fiindc1 acumularea7 reparti4area 3i utili4area resurselor financiare atin;e toate domeniile 3i sferele administr1rii de stat. n plus7 n procesul ;estion1rii financiare7 statul controlea41 activitatea or;anelor de stat7 precum 3i cea a ntreprinderilor7 or;ani4aiilor7 instituiilor privind reali4area sarcinilor lor. )eie3ind din cele e5puse7 n opinia noastr17 anume controlului de stat i se
26

oca o4ma /1ria7 "nfraciuni economice prev14ute n odul penal7 Iucure3ti= tiinific17 19867 p. 86 20

atribuie rolul de instrument principal n asi;urarea securit1ii re;ionale n lupta cu infraciunile economice. Este necesar de subliniat c1 activitatea de control poart1 ntotdeauna un caracter secundar7 derivat 3i aparent7 deoarece se refer1 la o activitate care de9a e5ist1 n afar1 3i independent de reali4area controlului. !utem evidenia urm1toarele particularit1i specifice7 caracteristice sarcinilor 3i scopurilor activit1ii de control= 1. onstatarea e5ecut1rii de facto a deci4iilor conducerii n activitatea e5ecutiv1 de ;estionare a obiectului supus controlului> 2. Evaluarea corect1 @obiectiv1A social+politic1 3i social+9uridic1> 3. $uarea unei deci4ii adecvate privind perfecionarea activit1ii obiectului supus controlului7 iar n ca4 de descoperire a unui comportament incompetent + implicarea or;anelor de drept7 luarea m1surilor de prevenire a nc1lc1rilor pe viitor> 6. #binerea e5ecut1rii operative7 depline 3i calitative a :ot1r2rii adoptate. !2n1 n pre4ent7 savanii 3i practicienii mp1rt13esc puncte de vedere diametral opuse cu privire la problema influenei economiei de pia1 asupra criminalit1ii n sfera activit1ii financiar+economice a ntreprinderilor cu diferite forme de proprietate. %nii consider1 c17 odat1 cu apariia propriet1ii private7 se mbun1t1e3te calitatea controlului din partea proprietarilor7 din partea membrilor comunit1ilor de acionari7 3i acest lucru influenea41 po4itiv asupra reducerii criminalit1ii economice20. Alii consider1 c1 ;oana dup1 venit face neclare c1ile de obinere a lui de c1tre a;enii economici2?. Ambele orient1ri ofer1 ar;umente serioase. $a etapa actual17 are loc transformarea criminalit1ii economice= unele tipuri se reduc7 altele apar7 celelalte cap1t1 o form1 nou1. E5periena statelor cu o economie de pia1 de4voltat1 demonstrea41 c17 n ansamblu7 criminalitatea economic1 nu se diminuea41. n linii ;enerale7 fenomenul criminalit1ii const1 n faptul c17 al1turi de formele tradiionale care s+au p1strat de pe timpurile sistemului administrativ de comand17 concomitent 3i fac apariia noi tipuri de criminalitate economic1= -alsific1ri n documentele bancare> Avi4uri false> Esc:ivarea de la plata impo4itelor. n domeniul contabilit1ii 3i sistemului de raportare7 nc1lc1rile cele mai frauduloase 3i ;reu de descoperit snt camuflarea 3i falsificarea balanelor7 nc1lc1ri care vi4ea417 de re;ul17 falsific1rile de documente> n multe ca4uri crimele ce au ca scop acapararea c23ti;urilor se comit cu participarea persoanelor corupte cu funcii de r1spundere7 fapt care7 ntr+o anumit1 m1sur17 face aceste crime mai periculoase pentru societate. %n caracter periculos 3i o amploare mai mare cap1t1 abu4urile ce presupun folosirea sistemelor de diri9are automati4at17 precum 3i cele ce presupun utili4area criminal1 a contabilit1ii n scopul t1inuirii operaiunilor economico+financiare.
20

u4mina #. /aterialele conferinei E!olitici economice de inte;rare european1 din 26 septembrie 2000F7 :i3in1u7 20007 p.339 2? oWnLmOGc z. |. W b]. k]G^WcGbYmZ^cWY OY`LOWiLlWW E`][iRjnF bGnGbGc.+oWRZV7 20017 p. 218 21

$a efectuarea controlului financiar este necesar de inut cont de faptul c1 infraciunile pot fi at2t premeditate7 ct 3i re4ultate din incapacitatea de a desf13ura corect activitatea comercial17 din cunoa3terea insuficient1 a le;islaiei7 din lips1 de spirit ;ospod1resc 3i din iresponsabilitate. !recum ne demonstrea41 practica de cercetare7 incompetena subiecilor economici 3i a unor e5ecutori aparte se e5acerbea41 n condiiile modific1rilor frecvente ale actelor normative 3i le;islative7 ceea ce este caracteristic pentru etapa actual1. n situaia creat17 menirea principal1 a statului n domeniul economic7 inclusiv n cel financiar7 const1 n stabilirea ba4elor de funcionare a lui= Asi;urarea stabilit1ii re;lement1rii le;islative 3i a actelor normative care determin1 comportamentul subiecilor activit1ii economice 3i care se r1sfr2n; asupra tuturor participanilor la relaiile economice> Efectuarea controlului asupra respect1rii re;ulilor stabilite 3i prote9area participanilor la relaiile economice de oricare aciuni ile;ale> )e;lementarea economic17 susinerea 3i stimularea subiecilor relaiilor de pia1. n condiiile actuale7 controlul de stat trebuie s1+3i p1stre4e menirea social17 fapt care trebuie s1 fie reflectat 3i formulat n politica economic1 de stat7 orientat1 spre asi;urarea intereselor naionale 3i a pro;ramelor sociale. *up1 cum re4ult1 din cele menionate mai sus7 mbun1t1irea calit1ii controlului financiar se poate reali4a n urm1toarele direcii= 1. !revenirea7 descoperirea 3i combaterea infraciunilor financiare prin intermediul desf13ur1rii7 n conformitate cu le;islaia n vi;oare7 a activit1ilor operative de investi;are7 de cercetare prealabil1 3i de anc:etare prealabil17 cu scopul descoperirii 3i combaterii nc1lc1rilor. Aceste m1suri includ darea n urm1rire internaional1 a persoanelor care comit infraciuni financiare7 precum 3i descoperirea circumstanelor care au condus la comiterea infraciunilor respective> 2. /1rirea ;radului de responsabili4are pentru comiterea infraciunilor financiare> 3. Asi;urarea securit1ii activit1ii desf13urate de c1tre or;anele de control7 prote9area de atentate la adresa oficialilor din respectivele or;ane n e5erciiul funciunii> 6. *escoperirea7 prevenirea 3i combaterea corupiei n interiorul or;anelor de control> 0. oordonarea cu or;anele de control din statele+partenere a m1surilor practice n cadrul desf13ur1rii controalelor financiare interstatale. ?. Denerali4area 3i propa;area e5perienei obinute de c1tre statele+partenere cu privire la efectuarea controlului financiar. !arteneriatul internaional n cadrul reali41rii controlului financiar internaional s+ar putea perfeciona n urm1toarele direcii= <c:imbul de informaie7 elaborarea pro;ramelor comune de combatere a infraciunilor financiare>
22

Elaborarea 3i planificarea activit1ilor comune 3i ntreprinderea m1surilor comune n cadrul implement1rii pro;ramelor de combatere a infraciunilor economice. !articularit1ile strate;iei de combatere a fraudelor 3i infraciunilor economice n )epublica /oldova sunt determinate7 n mare m1sur17 de urm1torii factori= + actualmente n sistemul de fraude 3i infraciuni economice corupia7 sp1larea banilor 3i crima or;ani4at1 constituie un element antisocial central destul de periculos pentru securitatea statului. Iun1oar17 corupia a cuprins toate relaiile economice 3i sociale7 toate structurile puterii politice 3i e5ecutive la diverse niveluri> + birocratismul administrativ constituie substana 3i mediul fertil care alimentea41 fraudele economice 3i nu numai c1 mpiedic1 crearea cadrului le;islativ pentru combaterea fraudelor7 elaborarea unei strate;ii unice de combatere a acestor infraciuni 3i a unui sistem unic antifraud17 ci7 n fond7 permite funcionarilor publici s1 fr2ne4e procesul de perfecionare 3i eficienti4are a le;islaiei n vi;oare7 s1 contribuie la e5tinderea corupiei 3i a altor fraude economice7 precum 3i la apariia 3i consolidarea unui sistem specific de relaii fraudate> + amplasarea ;eo;rafic1 a 1rii noastre este specific1 3i poate s1 stimule4e e5tinderea fraudelor economice 3i s1 influene4e activitatea a;enilor economici din sectorul oficial7 atr1;ndu+i n sectorul subteran7 ntruct teritoriul )epublicii /oldova serve3te drept pod de le;1tur1 ntre #ccident 3i #rient. *omeniile prioritare7 n care este necesar1 desf13urarea activit1ii de combatere a fraudelor 3i infraciunilor economice7 snt urm1toarele= economic7 9uridic7 administrativ7 social+politic. /ai 9os snt pre4entate sc:ematic metodele 3i formele posibile de combatere a fraudelor 3i infraciunilor economice. n domeniul economic snt necesare un 3ir de m1suri cu caracter de re;lementare 3i restrictiv7 care ar crea condiii adecvate pentru a nl1tura cau4ele fraudelor 3i infraciunilor economice7 3i anume28= optimi4area politicii fiscale. n acest conte5t este deosebit de important1 stabilirea nivelului ta5elor 3i impo4itelor pe ba4a modelelor implementate n alte 1ri7 dar acordnd prioritate unui model care s1 corespund1 situaiei financiare 3i nevoilor a;enilor economici auto:toni 3i s1 nu mpiedice activitatea acestora. <tatul trebuie s1 acorde o serie de facilit1i a;enilor economici care produc bunuri 3i prestea41 servicii7 3i remunerea41 la timp an;a9aii7 transfer17 cu re;ularitate7 contribuiile de asi;ur1ri sociale 3i ac:it1 impo4itele curente. !roblema Epoliticii fiscale optimeF este una dintre cele mai dificile n economie. !entru re4olvarea acesteia nu e5ist1 o soluie standard7 ci doar una n dinamic17 care trebuie identificat1 3i mereu revi4uit17 mai ales c1 e5ist1 mari diver;ene n estimarea presiunii fiscale. onform datelor /inisterului -inanelor7 presiunea fiscal1 n )epublica /oldova constituie 30M. entrul de studiere a problemelor pieei consider1 presiunea fiscal1 e;al1 cu 60+00M7 iar antreprenorii susin c1 aceasta dep13e3te 00M din veniturile lor. # astfel de situaie necesit1 elaborarea unei strate;ii 3i metodolo;ii de evaluare a presiunii fiscale7 de optimi4are a politicii fiscale. Astfel vor ap1rea
28

*onici A. ombaterea fraudelor 3i infraciunilor economice C un imperativ al timpului aa ontabilitate 3i audit7 nr. 2a20067 p.?0 23

condiii favorabile pentru restrn;erea sectorului subteran @neformal7 nere;lementatA al economiei> perfecionarea 3i simplificarea modalit1ilor de nre;istrare a a;enilor economici. n aceast1 ordine de idei7 o soluie constituie crearea unui or;an de stat care s+ar ocupa nu numai de nre;istrarea acestora7 ci 3i de studierea n perspectiv1 a situaiei lor7 a eventualelor probleme n activitatea economic1 3i de producie. Este necesar ca or;anul respectiv s1 fie abilitat cu anumite mputerniciri7 pentru ca7 n ca4ul onor1rii re;ulate de c1tre a;enii economici a datoriilor fa1 de stat7 s1 acorde acestora facilit1i7 iar7 n ca4ul unor abateri serioase de la le;islaie7 s1 apele4e la instana 9udec1toreasc1 pentru a stopa ;enul de activitate fraudulos sau a retra;e licena a;enilor economici nedisciplinai> crearea unor condiii favorabile 3i posibilit1i economice pentru de4voltarea n cadrul concurenei loiale a diverselor forme de proprietate. #biectivul urm1rit n acest ca4 este diversificarea activit1ilor economice7 stimularea spiritului de responsabilitate a a;enilor economici etc> stabilirea unor m1suri de prevenire a a;enilor economici7 n ca4ul abaterii acestora de la le;islaie. <anciunile economico+financiare respective trebuie s1 cuprind1 diverse pr;:ii7 ncepnd cu inter4icerea ;enului de activitate n care se comit fraude economice 3i terminnd cu lic:idarea firmei 3i inter4icerea nre;istr1rii unor firme noi de c1tre aceia3i fondator. Aspectul 9uridic al combaterii fraudelor economice include diverse m1suri antifraud1 @de constrn;ereA7 cum ar fi28= l1r;irea 3i preci4area pentru fiecare fraud1 concret1 a r1spunderii penale. onsider1m necesar1 includerea n odul penal a unui 3ir de prevederi noi care ar face mai eficient1 activitatea de combatere a fraudelor economice r1spndite n perioada actual17 precum 3i a celor care pot ap1rea n viitor> elaborarea7 n funcie de caracterul fraudelor economice7 a unui sistem difereniat de pedepse cu caracter administrativ> l1r;irea 3i diferenierea r1spunderii civile7 n funcie de condiiile n care s+au comis fraude economice7 de m1rimea pa;ubei pricinuite statului etc. Este important7 ns17 ca pre9udiciul cau4at statului de c1tre a;enii economici s1 fie recuperat n ba4a le;ii 3i numai prin intermediul instanei 9udiciare.

28

*onici A. op. cit.7 p.?0 26

A!"T#$%$ "" A&A$"'A (%)"*" #+!E&A$, A "&-)A ."%&"$#) E #&#/" E 1. Infraciuni sv r!ite n sfera financiar"creditar Activitatea financiar1 a statului repre4int1 o parte inte;rant1 a mecanismului diri91rii de stat 3i re;lement1rii proceselor social+economice7 deoarece ea cuprinde multiple posibilit1i de influenare asupra de4volt1rii relaiilor de pia129. n opinia noastr17 este necesar s1 recunoa3tem 9usteea afirmaiilor acelor savani care constat17 pe ba4a e5perienei multor 1ri7 c1 piaa eficient1 nu se creea41 de la sine7 ci constituie7 printre altele7 produsul sau re4ultatul unei le;islaii 3i politici de stat re4onabile. -abricarea sau punerea n circulaie a banilor fal3i sau a titlurilor de valoare false este una din infraciunile prin care statul prote9ea41 economia acestuia. n )epublica /oldova dreptul de emisie monetar1 este acordat n e5clusivitate I1ncii &aionale7 care este sin;urul or;an autori4at s1 pun1 n circulaie bilete de banc1. onform *ecretului !re3edintelui )./. din 26 noiembrie 19937 ncepnd cu 29 noiembrie 1993 n )epublica /oldova a fost introdus1 ca unic mi9loc de plat1 moneda naional1 n vi;oare + leul. !entru fabricarea sau punerea n circulaie a banilor fal3i f1ptuitorii sunt tra3i la r1spundere penal1 n ba4a art. 23? .!. %biectul material al infraciunii l constituie= + Iiletele I1ncii &aionale a /oldovei> + Baluta str1in1 care este n vi;oare n 1rile str1ine alc1tuit1 din bancnote @bani de :rtieA 3i moned1 @bani de metalA a 1rilor care au ratificat onvenia internaional1 cu privire ia combaterea falsific1rii biletelor de banca din 20 aprilie 1929> + rtii 3i alte titluri de valoare7 care7 conform ot1rrii omisiei &aionale a Balorilor /obiliare nr. 6?a0 din 21 decembrie 20007 termenii E:rtii 3i titluri de valoareF se substituie cuvintelor Evalori mobiliareF. Este vorba de valorile mobiliare care se emit n numele statului7 avnd ;araniile de stat7 de c1tre Duvern7 I.&./. sau de .&.B./.7 cum ar fi obli;aiile7 aciunile7 cecurile7 acreditivele etc30. !otrivit pct. 2 al ot1rrii !lenului .<. (. u privire la practica 9udiciar1 n cau4ele penale de fabricare sau punere n circulaie a banilor fal3i nr. 23 din 29 octombrie 2001317 banii retra3i din circulaie @de e5emplu7 monedele vec:i7 banii fostei %.).<.<.7 banii care nu sunt susceptibili de sc:imb etc.A 3i care au numai o valoare de colecie nu pot forma obiectul material al infraciunii ar1tate n art. 23? .!. "n anumite ca4uri acestea pot forma obiectul material al unei escroc:erii7 ar1tat1 n art. 190 .!.
29

NGQQYR^L]Wm V `GOGcRGQ_ NGbYVZ_ tGZZWmZVGm sYbY]LlWW.a \Gb ]Yb {YgYbYcL .o.7xV_]L^GcL .|. oGZVGcL=}toS+|}stS7 19987 p.328 30 Al. Iarb1nea;r17 3.a. omentariu la odul !enal al )epublicii /oldova.+ :i3in1u7 2003. p.3?9 31 ule;ere de ot1rri e5plicative. :i3in1u7 20027 p. 298. 20

'atura obiectiv a infraciunii se reali4ea41 prin fabricarea n scopul punerii n circulaie sau punerea n circulaie a biletelor I1ncii &aionale a /oldovei7 a monedelor7 a valutei str1ine7 a :rtiilor de valoare de stat sau a altor titluri de valoare false7 utili4ate pentru efectuarea pl1ilor32. -abricarea biletelor de banc1 sau a valorilor mobiliare de stat const1 ntr+o aciune de contrafacere sau de alterare a acestora. ontrafacerea biletelor de banca sau a valorilor mobiliare de stat const1 n confecionarea7 producerea7 imitarea unei bancnote sau monede7 precum 3i a valorilor mobiliare de stat7 utili4ate oficial n republic1 n calitate de mi9loace b1ne3ti7 a unei valori mobiliare a statului sau a unei valute str1ine. ontrafacerea banilor de :rtie este nf1ptuit1 prin imprimare7 desenare sau prin orice alte procese de pl1smuire7 astfel nct banii calpi s1 poat1 circula. ontrafacerea monedelor este reali4at1 prin turnarea sau baterea acestora7 sau prin imprimarea unor piese asem1n1toare aspectului de monede le;ale. &u se nscrie n infraciunea dat1 contrafacerea biletelor de loterie7 care nu repre4int1 valori mobiliare cu putere circulatoare 3i de creditare. &u e5ist1 obli;aia le;al1 ca ele s1 fie acceptate la plat17 ele putnd s1 aduc1 doar un c3ti; posibil. ontrafacerea biletelor de loterie pentru a obine Ec3ti;uriF constituie o escroc:erie. &u constituie infraciunea n cau41 nici contrafacerea valorilor mobiliare7 emise de or;ani4aiile nestatale care nu posed1 ;aranii de stat potrivit Legii privind datoria de stat i garaniile de stat nr. 963+J""" din 18 iulie 199?7 deoarece dispo4iia art. 23? .!. vorbe3te numai de valorile mobiliare de stat. "mitaia monedei7 bancnotei7 valutei str1ine sau a valorii mobiliare trebuie s1 fie mai mult sau mai puin apropiat1 de ori;inal7 ca s1 poat1 circula. !otrivit pct. 6 al ot1rrii !lenului din 29 octombrie 20017 n ca4ul n care necorespunderea v1dit1 a bancnotei false celei autentice e5clude participarea ei n circulaie7 precum 3i alte mpre9ur1ri ale cau4ei denot1 clar intenia celui vinovat de n3elare ;rosolan1 a unei persoane sau a unui cerc restrns de persoane7 profitnd de anumite condiii @de e5emplu7 lipsa de iluminare7 vederea slab1 a persoanei n3elate7 credulitatea acesteia etc.A7 atunci astfel de aciuni pot fi calificate n ba4a le;ii care arat1 infraciunea de escroc:erie. &u constituie infraciune de fabricare a banilor fal3i contrafacerea lor f1r1 scopul de a+i pune n circulaie. *e e5emplu7 contrafacerea biletelor de banc1 ca rec:i4ite teatrale7 baterea unei monede de un fierar pentru a+3i verifica m1iestria etc. Alterarea const1 n modificarea coninutului sau aspectului e5terior al unei monede7 bancnote sau valori mobiliare7 adic1 a semnelor sau cifrelor nscrise n cuprinsul lor. *e e5emplu7 sc:imbarea nominalului bancnotei7 num1rului7 seriei7 altor semne prin desenare cu mna7 cu mi9loace te:nice7 prin 5erocopie etc. Aciunea de falsificare presupune un ansamblu de operaii efectuate de desenator7 fierar7 c:imist7 foto;raf7 tipo;raf etc33.

32 33

Irn41 <. 3.a. op. cit.7 p. 618 oca o4ma /1ria7 op. cit.7 p.88 2?

onform pct. 0 al acestei ot1rri7 fabricarea n scopul punerii n circulaie a banilor fal3i se consider1 consumat1 din momentul fabric1rii c:iar a unui sin;ur e5emplar de bancnot1 sau moned17 indiferent de faptul dac1 persoana a reu3it s1 le pun1 n circulaie. !rocurarea :rtiei7 cernelei7 altor mi9loace pentru fabricarea banilor fal3i trebuie considerat1 ca pre;1tire n vederea infraciunii date @art. 2? 3i 23? .!.A7 avnd n vedere c1 asemenea aciuni pot asi;ura fabricarea banilor fal3i. *ac1 f1ptuitorul nu a reu3it s1 obin1 o asem1nare considerabil1 a falsului cu biletul de banc1 autentic7 ceea ce ar fi permis punerea lui n circulaie7 atunci cele s1vr3ite formea41 o tentativ1 de fabricare a banilor fal3i @art. 287 23? .!.A. n a doua sa modalitate7 infraciunea de care ne ocup1m este reali4at1 prin punerea n circulaie a biletelor I1ncii &aionale7 a monedelor7 a valutei str1ine sau a valorilor mobiliare false7 utili4ate pentru efectuarea pl1ilor. !otrivit pct. ? al ot1rrii menionate7 punere n circulaie a banilor fal3i este considerat1 folosirea acestora n calitate de mi9loc de plat1 la ac:itarea m1rfurilor 3i serviciilor7 sc:imbului7 donaiei7 d1rii cu mprumut7 vn41rii etc. !rocurarea cu bun1 3tiin1 a bancnotelor sau monedelor false n scopul punerii lor n circulaie ca 3i cum ar fi autentice urmea41 a fi calificat1 n ba4a art. 2?7 23? .!. !entru e5istena infraciunii nu interesea41 cantitatea monedelor sau a valorilor falsificate puse n circulaie7 fiind suficient ca doar o sin;ur1 moned1 sau valoare falsificat1 s1 fi fost primit1 de o persoan1. *ac1 o persoan1 a primit o moned1 falsificat17 iar ulterior7 descoperind falsul7 a repus+o n circulaie7 fapta sa va fi 3i ea pasibil1 de prevederile te5tului anali4at. !unerea n circulaie a banilor fal3i se consider1 consumat1 din momentul transmiterii cel puin a unui e5emplar al acestora. 'atura subiectiv a infraciunii este caracteri4at1 numai prin intenie direct1 3i scop de a pune n circulaie bani fal3i7 precum 3i scop de profit36. Subiect al infraciunii poate fi orice persoan1 fi4ic1 responsabil1 care a atins vrsta de 3aispre4ece ani7 precum 3i o persoan1 9uridic1. Tot aciunea fabricare sau punere n circulaie se poate ndrepta asupra cardurilor sau a altor carnete de plat1 false @art. 238 .!.A $atura obiectiv1 a infraciunii de care ne ocup1m este identic1 cu latura obiectiv1 a fabric1rii sau punerii n circulaie a banilor fal3i sau a titlurilor de valoare false. *e aceea noiunile de fabricare7 contrafacere7 alterare sau punere n circulaie de la art. 23? .!. sunt complet valabile 3i pentru infraciunea n cau41. <e deosebesc aceste infraciuni numai dup1 obiectul material. %biectul material al acestei infraciuni l constituie cardurile sau alte carnete de plat17 care nu constituie valut1 sau titluri de valoare de stat. !otrivit art. 1289 al odului civil al )./.7 cardul bancar este un instrument de plat1 emis de o banc1 @emitentA care permite titularului cardului s1 retra;1 bani n numerar7 sa efectue4e transfer de sume de bani n limitele disponibilului din contul s1u n banca emitent1 ori din contul liniei de credit acordat1 de aceasta. Titularul cardului
36

Irn41 <. 3.a. op. cit.7 p. 618 28

bancar poate ac:ita produsele livrate 3i serviciile prestate de ntreprinderile comerciale care accept1 cardul @n ba4a contractelor nc:eiate cu emitentulA30. # alt1 infraciune ce atentea41 la relaiile financiar+creditare este E*obndirea creditului prin n3el1ciuneF @art. 238 .!.A 'atura obiectiv a infraciunii este reali4at1 prin pre4entarea cu bun1+3tiin1 a unor informaii false n scopul obinerii unui credit sau ma9or1rii cuantumului acestuia7 sau obinerii unui credit n condiii avanta9oase. !otrivit art. 123? al odului civil7 creditul bancar repre4int1 un contract nc:eiat de o banc1 @creditorA care se obli;1 s1 acorde un mprumut de bani @creditA unei persoane @debitorA7 iar debitorul se obli;1 s1 restituie suma primit1 3i s1 pl1teasc1 dobnda 3i alte sume aferente prev14ute de contract3?. I1ncile 3i alte or;ani4aii de credit liceniate pentru efectuarea operaiilor bancare efectuea41 ereditatea n ba4a unor anumitor principii> restituire @rambursareA7 n termen7 cu plat17 cu destinaie special17 sub ;aranie. !rincipiul ;araniei ramburs1rii creditului se manifest1 prin faptul c1 b1ncile 3i alte or;ani4aii creditare acord17 de re;ul17 credite sub diferite forme de asi;urare= ;aranii reale + ;a9area unor bunuri materiale7 personale @fide9usiuneA sau a altor ;aranii u4uale n practica bancar138. !rincipiul acord1rii creditului cu destinaie special1 presupune c1 creditele pot fi oferite n anumite scopuri= pentru crearea unor fonduri fi5e7 e5tinderea7 reconstrucia 3i reutilarea te:nic17 acumularea re4ervelor se4oniere de valori materiale etc. !rincipiul acord1rii creditului pe un anumit termen presupune creditul pe termen scurt + pn1 la un an> pe termen rnediu + de la l pn1 la trei ani 3i pe termen lun; + mai mult de trei ani. !entru a obine un credit7 debitorul este obli;at s1 pre4inte creditorului un 3ir de documente7 materiale 3i ;aranii care trebuie s1 confirme acceptarea acestor principii de creditare7 mai ales a ;araniilor de rambursare a creditului. Esena infraciunii7 ar1tat1 n art. 238 .!.7 const1 n faptul c1 ntreprin41torii particulari7 mai ales pseudontreprin41torii7 or;ani4aiile comerciale 3i necomerciale7 indiferent de forma de proprietate7 obin de la b1nci sau alte or;ani4aii de credit credite sau o ma9orare a cuantumului acestuia7 sau obin un credit n condiii avanta9oase @n sens de termen7 de procentul dobn4ii etc.A ca urmare a faptului7 c1 ei au indus creditorul n eroare n ce prive3te le;alitatea nre;istr1rii lor7 ;araniilor ramburs1rii creditului7 pre4entnd cu bun1 3tiin1 informaii false asupra situaiei loreconomice sau financiare. Aceste informaii se afl1 n documentele de fondare7 statutare7 de nre;istrare7 n bilanul contabil asupra activelor si pasivelor7 precum 3i datoriilor de debit 3i de credit7 a fondului de re4erv1 3i a altor documente care confirm1 dreptul debitorului de a obine credit. onform alin. 2 art. 1260 al odului civil7 daca creditorul aprecia41 ;araniile ramburs1rii creditului ca insuficiente7 creditorul este n drept s1 cear1 constituirea unor ;aranii suplimentare7 n ca4ul refu4ului debitorului de a oferi ;araniile suplimentare
30 3?

:ibac D:.7 imil *.7 *rept civil= prele;eri= unele cate;orii de obli;aii7 Ed E %</F7 :i3in1u 2002 7 p. 39? Iaie3 <.7 *reptul civil= partea special17 -E! Tipo;rafia entral17 :i3in1u 19987 p.6?3 38 Irn41 <. 3.a. op. cit.7 p. 619 28

solicitate de creditor7 acesta din urm1 are dreptul s1 reduc1 suma creditului proporional reducerii ;araniei sau s1 re4ilie4e contractul. "nfraciunea se consider1 consumat1 din momentul pre4ent1rii cu bun1 3tiin1 a unor informaii false n scopul obinerii creditului7 adic1 este o componen1 de infraciune formal1. 'atura subiectiv a infraciunii este caracteri4at1 numai prin intenie direct138. Subiect al infraciunii poate fi orice persoan1 fi4ic1 responsabil17 care a atins vrsta de 3aispre4ece ani7 precum 3i o persoan1 9uridic1. nc1lcarea re;ulilor de creditare @art 239 .!.A de asemenea este infraciune din domeniul financiar+creditar care este reali4at1 prin acordarea unui credit cu nc1lcarea intenionat1 a re;ulilor de creditare7 dac1 prin aceasta instituiei financiare i+au fost cau4ate daune n proporii mari. omponena de infraciune material17 latura obiectiv1 a infraciunii este alc1tuit1 din trei elemente= 1A nc1lcarea re;ulilor de creditare> 2A daune n proporii mari> 3A le;1tura cau4al1 dintre aciunile 3i consecinele indicate. )e;ulile de creditare7 stabilite de le;islaia civil1 3i financiar17 presupun7 n primul rnd7 respectarea principiilor de ba41 de creditare @ramburs1rii7 cu plat17 pe un anumit termen7 cu destinaie special17 cu anumite ;aranii de rambursare etc.A care au fost e5plicate n art. 238 .!. 3i care erau nc1lcate de debitori la obinerea creditului prin n3el1ciune. Aceste principii de creditare7 potrivit art. 239 .!.7 pot fi nc1lcate de funcionarii b1ncilor sau altor or;ani4aii de creditare. n al doilea rnd7 ace3ti funcionari pot nc1lca re;ulile speciale de acordare a creditelor7 stabilite prin re;ulamentele interne de creditare7 adoptate n ba4a )e;ulamentului cu privire la activitatea de creditare a b1ncilor care operea41 n )./.7 aprobat prin ot1rrea onsiliului de administraie al I.&./. din 20 decembrie 1998nr. 103 3i a )e;ulameniului cu privire la creditele mari7 aprobat prin :ot1rrea onsiliului de administraie al I.&./. din l decembrie 19907 potrivit c1rora procesul de aprobare7 dreptul de a lua deci4ii cu privire la cererile de acordare a creditelor i se atribuie unui comitet special de credit7 compus dintr+un anumit num1r de membri7 dar nu mai puin de trei persoane. #rice tran4acie @contractA de credit poate fi nc:eiat1 numai cu avi4ul a cel puin 3 persoane r1spun41toare din cadrul instituiei de creditare. !ot fi nc1lcate 3i alte cerine ale acestor acte normative. *eoarece dispo4iia art. 239 .!. este de blanc:eta7 or;anele de urm1rire penal1 3i instanele 9udec1tore3ti sunt obli;ate s1 stabileasc1 ce re;uli de creditare au fost nc1lcate de funcionarii instituiei de creditare7 facndu+se trimitere la punctele7 aliniatele7 articolele actelor normative ale acestor re;lement1ri. "nfraciunea se consider1 consumat1 din momentul cau41rii instituiei financiare unor daune n proporii mari. 'atura subiectiv a infraciunii este caracteri4at1 prin vinov1ie intenionat1.
38

/acari ". op. cit.7 p. 30? 29

Subiect al infraciunii poate fi numai un funcionar al instituiei financiare de creditare7 de competena c1ruia este adoptarea :ot1rrii de acordare a creditelor7 precum 3i o persoan1 9uridic139. Alin. 2 art. 239 .!. a;ravea41 r1spunderea penal1 daca nc1lcarea intenionat1 a re;ulilor de creditare= aA a cau4at instituiei financiare daune n proporii deosebit de mari> bA a condus la insolvabilitatea instituiei financiare. *aunele n proporii deosebit de mari presupun daune materiale7 a c1ror valoare dep13e3te 1000 de unit1i convenionale de amend1. "nsolvabilitatea instituiei financiare este re;lementat1 de $e;ea insolvabilit1ii nr. ?32 +JB din 16 noiembrie 20017 care presupune c1 situaia financiar1 a instituiei de creditare se caracteri4ea41 prin incapacitatea de a+3i onora obli;aiunile de plata. # alta form1 de atentare la relaiile economice este prin utili4area contrar destinaiei a mi9loacelor din mprumuturile interne sau e5terne ;arantate de stat. 'atura obiectiv a infraciunii date se reali4ea41 prin utili4area contrar destinaiei a mi9loacelor din mprumuturile interne sau e5terne ;arantate de stat7 dac1 aceasta a cau4at daune n proporii mari. omponen1 de infraciune material17 latura obiectiv1 a infraciunii este alc1tuit1 din trei elemente= 1A deturnarea mi9loacelor din mprumuturile interne sau e5terne ;arantate de stat> 2A daune n proporii mari> 3A le;1tura cau4al1 dintre aciunile 3i consecinele indicate. !otrivit art. l al $e;ii privind datoria de stat 3i ;araniile de stat nr. 963+J""" din 18 iulie 199?7 prin mprumuturi de stat se nele;e suma total1 a datoriei de stat interne 3i a datoriei de stat e5terne contractate de /inisterul -inanelor n numele )epublicii /oldova7 e5primat1 n moneda naional1. *atoria de stat contractat1 n alte monede le;ale este calculat1 n moneda naional17 pornind de la rata de sc:imb oficial17 stabilit1 de Ianca &aional1 a /oldovei la data respectiv1. !rin ;aranii de stat pentru mprumuturi se nele;e suma tuturor ;araniilor de stat pentru mprumuturi acordate de /inisterul -inanelor n numele )epublicii /oldova. !otrivit art. 33 al $e;ii din 18 iulie 199?7 n temeiul :ot1rrilor de Duvern 3i !arlament7 mi9loacele obinute din mprumuturile de stat pentru finanarea proiectelor de investiii se distribuie la a;enii economici 3i vor fi ;estionate direct de /inisterul -inanelor. n conformitate cu art. 62 al acestei le;i7 /inisterul -inanelor nc:eie un contract cu a;entul economic privind m1surile de asi;urare a ramburs1rii mprumutului ;arantat de stat. !ersoanele fi4ice 3i 9uridice7 inclusiv or;anele administraiei publice7 vinovate de nerespectarea prevederilor $e;ii din 18 iulie 199?7 poart1 r1spundere administrativ17 penal1 sau civil1 n conformitate cu le;islaia n vi;oare @art. 00A.
39

Irn41 <. 3.a. op. cit.7 p. 618 30

n ca4 de utili4are a mi9loacelor din mprumuturile ;arantate de stat contrar destinaiei lor7 dac1 lucrul acesta a cau4at daune n proporii mari7 beneficiarii de aceste mi9loace poart1 r1spundere penal1 n ba4a art. 260 .!. Este necesar a se stabili le;1tura cau4al1 ntre aciunile anali4ate 3i consecine. "nfraciunea se consider1 consumat1 din momentul cau41rii unor daune n proporii mari. 'atura subiectiv a infraciunii este caracteri4at1 numai prin intenie direct1. Subiect al infraciunii poate fi orice persoan1 fi4ic1 responsabil17 care a atins vrsta de 1? ani7 precum 3i o persoan1 9uridic160. # alt1 infraciune din aceast1 cate;orie este= E Abu4urile la emiterea titlurilor de valoareF @art. 260 .!.A $atura obiectiv1 a infraciunii de abu4 la emiterea titlurilor de valoare este reali4at1 prin includerea n prospectul emisiei sau n alte documente n temeiul c1rora se nre;istrea41 emisia titlurilor de valoare7 a informaiilor neveridice sau care pot induce n eroare7 aprobarea cu rea+credin1 a unui prospect al emisiei care conine informaii neautentice sau care pot induce n eroare7 precum 3i aprobarea re4ultatelor emisiei v1dit neveridice7 dac1 aceste aciuni au cau4at daune n proporii mari#1. omponen1 de infraciune material17 latura obiectiv1 a infraciunii este alc1tuit1 din trei elemente62= 1A emiterea ile;al1 a titlurilor de valoare @valori mobiliare + numite astfel prin :ot1rrea .&.B./. nr7 6?a0 din 21 decembrie 2000A> 2A daune n proporii mari> 3A le;1tura cau4al1 dintre aciunile 3i consecinele indicate. Abu4urile la emiterea valorilor mobiliare se pot reali4a prin cel puin una din cele trei forme de aciuni alternative7 ar1tate n art. 260 .!.= 1. "ncluderea n prospectul emisiei sau n alte documente a unor informaii neveridice. 2. Aprobarea cu bun1+3tiin1 a unui prospect al emisiei care conine informaii neveridice. 3. Aprobarea re4ultatelor emisiei v1dit neveridice. !otrivit $e;ii cu privire la piaa valorilor mobiliare din 18 noiembrie 19987 prin valoare mobiliar1 se nele;e titlul financiar care confirm1 drepturile patrimoniale sau nepatrimoniale ale unei persoane n raport cu alt1 persoan17 drepturi ce nu pot fi reali4ate sau transmise f1r1 pre4entarea acestui titlu financiar7 f1r1 nscrierea respectiv1 n re;istrul dein1torilor de valori mobiliare nominative ori n documentele de eviden1 aledreptului nominal al acestor valori mobiliare. ondiiile 3i modul de emitere a valorilor mobiliare n form1 de certificate de depo4it7 certificate de economii7 cambii bancare sunt re;lementate de pre4enta le;e7 de alte acte le;islative 3i sunt stabilite de c1tre Ianca &aional1 a /oldovei. n conformitate cu Ane5a nr. l la ot1rrea omisiei &aionale a Balorilor /obiliare cu privire la modul de emisiune 3i nre;istrare de stat a valorilor mobiliare
60 61

Irn41 <. 3.a. op. cit.7 p. 630 /acari ". op. cit.7 308 62 Irn41 <. 3.a. op. cit.7 p. 638 31

din 29 decembrie 19987 emisia valorilor mobiliare constituie totalitatea valorilor mobiliare ale unui emitent care aparin unei clase 3i au acela3i termen iniial de plasare7 iar emisiunea valorilor mobiliare este totalitatea aciunilor ce urmea41 a fi ntreprinse de emitent n vederea plas1rii valorilor mobiliare. !rin prospectul emisiei se nele;e o ofert1 public1 privind emisia 3i circulaia unor valori mobiliare concrete7 care conine informaia ;eneral1 despre emitent7 specificarea st1rii financiare a emitentului7 specificarea emisiunii preconi4ate a valorilor mobiliare7 declaraia investiional1 etc. !otrivit art. 02 al ot1rrii din 29 decembrie 1998 la plasarea valorilor mobiliare7 emitentul urmea41 s1 satisfac1 cerinele obli;atorii ce in de de4v1luirea informaiei asupra activit1ii sale 3i emisiunii valorilor mobiliare ce urmea41. *e4v1luirea informaiei la utili4area ofertei publice se efectuea41 prin nre;istrarea la .&. B./. a prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare7 publicarea informaiei @anunuluiA privind emisiunea7 care anun1 investitorii poteniali despre modul de acces la pros+ pectul ofertei publice7 care acord1 investitorului posibilitatea de a accede la informaiile necesare pentru adoptarea deci4iei de ac:i4iionare a valorilor mobiliare plasate7 asi;urarea accesului investitorilor poteniali la prospectul ofertei publice7 pre4entarea la .&. B./. a d1rii de seam1 privind re4ultatele plas1rii publice a valorilor mobiliare. onform art. 08 al ot1rrii menionate7 prin alte documente7 n temeiul c1rora se nre;istrea41 emisia valorilor mobiliare se nele; documentele pe care emitentul trebuie s1 le pre4inte la .&.B./. + informaia privind oferta public1 3i fundamentarea @cau4eleA modific1rilor7 propuse spre a fi introduse n prospectul ofertei publice> + deci4ia or;anului autori4at al emitentului7 care a adoptat deci4ia referitoare la emisie cu utili4area ofertei publice7 privind modific1rile condiiilor acesteia7 care au dus la introducerea modific1rilor 3i complet1rilor n documentele transmise pentru nre;istrarea ofertei publice sau n procesul ofertei publice> + e5emplarele modificate ale prospectului ofertei publice 3i informaia privind oferta public17 perfectate n conformitate cu cerinele pre4entei :ot1rri> + te5tul anunului pe care emitentul intenionea41 s1+1 publice + n dou1 e5emplare. "ncluderea n prospectul emisiei sau n alte documente a informaiilor neveridice sau care pot induce n eroare @prima form1 de reali4are a infraciuniiA cuprinde introducerea n prospectul emisiei publicate sau n documentele pre4entate .&. B./. pentru nre;istrarea prospectului emisiei a unor informaii 3i date care nu corespund realit1ii7 st1rii financiare a emitentului sau despre obli;aiile de plat17 sau despre valorile mobiliare ale acestuia7 fie despre scopul plas1rii obli;aiunilor @de e5emplu7 potrivit art. 1?3 . .7 obli;aiunile nu pot fi plasate n scopul constituirii7 ntre;irii sau ma9or1rii capitalului socialA etc. n a doua sa modalitate7 abu4ul la emiterea valorilor mobiliare poate fi reali4at prin aprobarea cu bun1+3tiin1 a prospectului emisiei care conine informaii neveridice sau care pot induce n eroare. Aciunile de aprobare a acestor documente se efectuea41
32

de persoanele cu funcie de r1spundere din conducerea emitentului7 care potrivit statu+ tului7 poart1 r1spundere pentru veridicitatea 3i plenitudinea informaiilor ce se conin n aceste documente 3i care poart1 r1spundere pentru aprobarea prospectului emisie care conine cu bun1+3tiin1 informaii neautentice sau care pot induce n eroare. i n sfr3it7 latura obiectiv1 a aprob1rii re4ultatelor emisiei v1dit neveridice repre4int1 luarea unei deci4ii de a pre4enta pentru nre;istrare 3i nre;istrarea d1rii de seam1 asupra re4ultatelor emisiei cu informaii cu bun1+3tiin1 neveridice. *e e5emplu7 date despre preul real al valorilor mobiliare7 num1rul valorilor mobiliare plasate7 suma total1 a ncas1rilor pentru valorile mobiliare plasate etc. "ncluderea n prospectul emisiei sau n alte documente a unor informaii neveridice7 aprobarea cu bun1+3tiin1 a prospectului emisiei care conine informaii neveridice 3i aprobarea re4ultatelor emisiei v1dit neveridice se consider1 consumate din momentul cau41rii investitorilor a unor daune n proporii mari63. *ac1 documentele neveridice au fost ntocmite7 semnate 3i pre;1tite pentru nre;istrare7 poate fi vorba de o tentativ1 de infraciune. !rin daune n proporii mari se nele; daunele materiale7 a c1ror valoare este de la 000 pn1 la 1000 de unit1i convenionale de amend1. 'atura subiectiv a infraciunii este caracteri4at1 numai prin intenie66. Subiect al infraciunii pot fi numai persoane cu funcii de r1spundere care7 conform competenei lor7 au dreptul 3i obli;aiunea s1 includ1 n prospectul emisiei sau n alte documente informaiile corespun41toare7 s1 aprobe prospectul emisiei 3i a re4ultatelor emisiei7 precum 3i o persoan1 9uridic1. 2. Infraciuni sv r!ite n sfera activitii de ntreprin$tor !i economice e%terne %na din cele mai relevante infraciuni din acest domeniu este practicarea ile;al1 a activit1ii de ntreprin41tor @art. 261 .!.A !otrivit art. l al $e;ii cu privire la antreprenoriat 3i ntreprinderi nr. 860+J"1 din 3 ianuarie 1992607 antreprenoriatul este activitatea de fabricare a produciei7 e5ecutare a lucr1rilor 3i prestare a serviciilor desf13urat1 de cet1eni 3i de asociaii ale acestora n mod independent7 din proprie iniiativ17 n numele lor7 pe riscul propriu 3i pe r1spunderea lor material1 n scopul de a+3i asi;ura o surs1 permanent1 de venituri. !racticarea ile;al1 a antreprenoriatului este pasibil1 de r1spundere penal17 ar1tat1 n art. 261 .!. 'atura obiectiv a infraciunii este reali4at1 prin practicarea ile;al1 a activit1ii de ntreprin41tor7 soldat1 cu obinerea unui profit n proporii mari. n conformitate cu art. 120 .!.7 prin practicarea ile;al1 a activit1ii de ntreprin41tor se nele;e=

63 66 60

Irn41 <. 3.a. op. cit.7 p. 639 Iarb1nea;r1 Al. 3.a. omentariu la odul !enal al )epublicii /oldova.+ :i3in1u7 20037 p. 302 Irn41 <. 3.a. op. cit.7 p. 660. 33

aA desf13urarea activit1ii de ntreprin41tor f1r1 nre;istrarea @renre+;istrareaA la or;anele autori4ate> bA desf13urarea unor ;enuri de activitate pro:ibitive> cA desf13urarea activit1ii de ntreprin41tor prin intermediul filialelor7 repre4entanelor7 sucursalelor7 seciilor7 ma;a4inelor7 depo4itelor7 unit1ilor comerciale 3i ale altor unit1i nenre;istrate n modul stabilit de le;islaie> dA desf13urarea activit1ii de ntreprin41tor f1r1 utili4area m1rcilor comerciale 3i de fabricaie 3i f1r1 indicarea n documente a codurilor fiscale7 n ca4ul n care folosirea sau indicarea lor este prev14ut1 de le;islaie7 ori desf13urarea acestei activit1i cu utili4area unor coduri fiscale str1ine sau falsificate. n prima modalitate de antreprenoriat ile;al7 latura obiectiv1 a infraciunii este reali4at1 prin desf13urarea activit1ii de ntreprin41tor f1r1 nre;istrarea @renre;strareaA la or;anele autori4ate. n a doua modalitate7 practicarea ile;al1 a activit1ii de ntreprin41tor este reali4at1 prin desf13urarea unor ;enuri de activitate inter4ise de le;islaie. !otrivit Ane5ei nr. l la ot1rrea Duvernului nr. 888 din 19 septembrie 19987 u privire la re;lementarea unor ;enuri de activitate n )epublica /oldova7 pe teritoriul )epublicii /oldova sunt inter4ise urm1toarele ;enuri de activitate= producerea7 comerciali4area 3i publicitatea materialelor porno;rafice> desc:iderea 3i ntreinerea caselor de toleran1> comerul de contraband1. Art. 8 al $e;ii privind licenierea unor ;enuri de activitate nr. 601+JB din 30 iulie 2001 arat1 ;enurile de activitate supuse licenierii n mod obli;atoriu7 dintre acestea putem numi activitatea de audit7 n domeniul asi;ur1rilor7 farmaceuticii7 medicinii veterinare7 4ooculturii7 acordarea asistenei medicale7 activitatea de turism 3i un 3ir de alte activit1i a c1ror list1 este e5:austiv1. Denurile de activitate care nu sunt indicate la acest articol pot fi desf13urate f1r1 licene. !otrivit art. 2 al acestei $e;i7 licena repre4int1 un act oficial7 eliberat de autoritatea pentru liceniere @ amera de $iceniere sau alte autorit1i publiceA7 ce atest1 dreptul titularului de licen1 de a desf13ura7 pentru o perioad1 determinat17 ;enul de activitate indicat n aceasta7 cu respectarea obli;atorie a condiiilor de liceniere. !racticarea ;enurilor de activitate inter4ise7 a ;enurilor de activitate supuse licenierii f1r1 licenierea lor sau nerespectarea condiiilor de liceniere reali4ea41 modalitatea dat1 de infraciune. n a treia modalitate7 practicarea ile;al1 a activit1ii de ntreprin41tor este reali4at1 prin intermediul unit1ilor economice7 indicate mai sus7 nenre;istrate n modul stabilit de le;islaie6?. -ilialele7 repre4entanele7 sucursalele7 seciile7 ma;a4inele7 depo4itele7 unit1ile comerciale 3i alte unit1i economice se consider1 subdivi4iuni separate ale ntreprinderii7 care sunt situate n alt1 parte 3i care ap1r1 3i repre4int1 interesele ntreprinderii. Ele trebuie nre;istrate dup1 re;ulile de nre;istrare a unei ntreprinderi cu drept de a desc:ide subconturi.
6?

Iorodac Al. op. cit.7 p.306 36

!entru flecare subdivi4iune nfiinat1 3i nre;istrat17 titularului de licen1 i se eliberea41 copii autori4ate de pe aceasta7 n ca4ul n care titularul de licen1 creea41 o nou1 filial1 sau o alt1 subdivi4iune separat17 care va desf13ura activit1i conform licenei obinute7 titularul este obli;at s1 depun1 la camer1 o cerere de eliberare a unei copii de pe licen17 precum 3i alte documente necesare. i7 n sfr3it7 n ultima modalitate7 indicat1 de art. 120 .!.7 practicarea ile;al1 a activit1ii de ntreprin41tor se poate reali4a prin desf13urarea acestei activit1i f1r1 utili4area m1rcilor comerciale 3i de fabric1 3i f1r1 indicarea n documente a codurilor fiscale7 n ca4ul n care folosirea sau indicarea lor este prev14ut1 de le;islaie7 ori desf13urarea acestei activit1i cu utili4area unor coduri fiscale str1ine sau falsificate. $a nre;istrarea ntreprinderii produc1torul este obli;at s1 nre;istre4e marca comercial1 3i marca fabricii pe care o va aplica obli;atoriu pe produsele fabricate7 precum i s1 se nre;istre4e la or;anul fiscal pentru a i se atribui codul fiscal. *arca comercial este un indiciu ori;inal n form1 ;rafic17 o denumire7 o mbinare de litere @si;l1A 3i cuvinte7 care permit a deosebi acela3i tip de marfa produs1 de diferii produc1tori. *arca fabricii include denumirea produsului7 produc1torul7 adresa7 num1rul de telefon 3i fa5ul7 standardul ori alt1 documentaie te:nico+normativa cu care sunt conformate produsele fabricate. n conformitate cu art. l al )e;ulamentului /inisterului -inanelor cu privire la atribuirea codului fiscal nr. 9 din 28 iunie 20017 atribuirea codului fiscal se efectuea41 de c1tre "nspectoratele -iscale de stat n ba4a cererii7 ar1tat1 n ane5a nr. l la )e;ulament. *rept cod fiscal pentru cet1enii )epublicii /oldova poate fi utili4at num1rul de identitate al cet1eanului din )e;istrul de stat al populaiei )epublicii /oldova. !entru persoanele care nu au buletine de identitate7 codul fiscal se formea41 din seria 3i num1rul pa3aportului7 iar dac1 ele nu au pa3aport seria 3i num1rul adeverinei de na3tere. odul fiscal al unui cet1ean str1in sau al unui apatrid poate fi similar cu num1rul documentului ce+i atest1 identitatea. -1ptuitorii pot folosi si coduri fiscale str1ine7 adic1 cele nre;istrate pe numele altei persoane 3i care n+au fost cesionate printr+un contract liceniat7 sau coduri fiscale plasto;rafiate7 adic1 cele falsificate. "nfraciunea se consider1 consumat1 din momentul n care aceste activit1i ile;ale se soldea41 cu obinerea unui profit n proporii mari68. !rin profit n proporii mari se nele;e diferena dintre ncas1rile efective obinute 3i totalul capitalului utili4at7 a c1rui valoare este de la 000 la 1000 unit1i convenionale de amend1. %n semn obli;atoriu al infraciunii l constituie le;1tura de cau4alitate dintre activit1ile ile;ale de ntreprin41tor 3i profitul n proporii mari obinut. $atura subiectiv1 a infraciunii este caracteri4at1 prin vinov1ie intenionat1 3i scop de profit.
68

/acari ". op. cit.7 p.308 30

<ubiect al infraciunii poate fi orice persoan1 fi4ic1 responsabil17 care a atins vrsta de 3aispre4ece ani7 precum 3i o persoan1 9uridic1. Tot aici putem atribui 3i infraciunea de E!seudoactivitate de ntreprin41torF @art. 262 .!.A $atura obiectiv1 a pseudoactivit1ii de ntreprin41tor este reali4at1 prin crearea de ntreprinderi f1r1 intenia de a desf13ura o activitate de ntreprin41tor sau bancar1 pentru acoperirea ;enurilor de activitate a unor ntreprinderi ilicite7 dac1 lucrul acesta a cau4at daune n proporii mari. Aciunile de creare de ntreprinderi 3i b1nci comerciale pentru acoperirea ;enurilor de activitate a unor ntreprinderi ilicite se manifest1 prin pre;1tirea setului de documente7 necesare pentru nre;istrarea ntreprinderii7 atribuirea codului fiscal7 primirea licenei 3i a altor acte de instituire a ntreprinderii. Este convocat1 adunarea fondatorilor7 este adoptat statutul instituiei 3i nc:eiat contractul de constituire. *up1 aceasta ntreprinderea sau banca creat1 trec nre;istrarea7 primesc licena7 desc:id conturi de decontare 3i curente la banc1 pentru efectuarea operaiilor bancare corespun41toare. u aceasta activitatea aparent le;al1 a ntreprinderii create ia sfr3it. &endeplinind obli;aiunile prev14ute n actele de constituire a ntreprinderii7 pseudontreprin41torii procedea41 la alte aciuni ndreptate care nu fac dect s1 pre9udicie4e interesele cet1enilor7 or;ani4aiilor sau statului. *e e5emplu7 obin un credit ile;al de la Ianca &aional17 strn; bani de la cet1eni 3i or;ani4aii7 crend piramide financiare ile;ale sau se ocupH1 cu alte ;enuri de activit1i ilicite. *ac1 a fost obinut un credit ile;al7 pseudoactivitatea de ntreprin41tor intr1 n concurs cu art. 238 .!. @dobndirea creditului prin n3el1ciuneA. *rept re4ultat al acestor aciuni trebuie sa survin1 urm1ri pre9udicia+bile + daune n proporii mari cau4ate cet1enilor7 or;ani4aiilor sau statului. Baloarea daunei n proporii mari dep13e3te 000 de unit1i convenionale de amend1. <e impune stabilirea le;1turii de cau4alitate dintre aciunile 3i urm1rile anali4ate. $atura subiectiv1 a infraciunii este caracteri4at1 numai prin intenie direct1 3i scop de profit68. <ubiect al infraciunii poate fi orice persoan1 fi4ic1 responsabil17 care a atins vrsta de 3aispre4ece ani7 precum 3i o persoan1 9uridic1. # alta sub;rup1 din cadrul infraciunilor economice sunt infraciunile din sfera activit1ii economice e5terne. *in aceast1 cate;orie fac parte= contrabanda 3i esc:ivarea de la ac:itarea pl1ilor vamale. $atura obiectiv1 a contrabandei este reali4at1 prin urm1toarele cate;orii de aciuni7 descrise n mod alternativ= + trecerea peste frontiera vamal1 a )epublicii /oldova a m1rfurilor7 obiectelor 3i altor valori n proporii mari7 ocolindu+se controlul vamal ori ascun4ndu+le n locuri special pre;1tite sau adaptate n acest scop7 ori cu folosirea frauduloas1 a documentelor sau a mi9loacelor de identificare vamal17 ori prin nedeclarare sau declarare neveridic1 n documentele vamale sau n alte documente de trecere a frontierei @alin. l art. 268 .!.A>
68

Irn41 <. 3.a. op. cit.7 p. 60? 3?

+ trecerea peste frontiera vamal1 a )epublicii /oldova a substanelor narcotice7 psi:otrope7 cu efect to5ic puternic7 radioactive 3i e5plo4ive7 precum 3i a de3eurilor nocive7 ocolindu+se controlul vamal ori ascun4ndu+le n locuri special pre;1tite sau adaptate n acest scop7 ori cu folosirea frauduloas1 a documentelor sau a mi9loacelor de identificare vamal17 ori prin nedeclarare sau declarare neveridic1 n documentele vamale sau n alte documente de trecere a frontierei @alin. 2 art. 268 .!.A> + trecerea peste frontiera vamal1 a )epublicii /oldova a armamentului7 a dispo4itivelor e5plo4ive7 a muniiilor7 ocolindu+se controlul vamal ori ascun4ndu+le n locuri special pre;1tite sau adaptate n acest scop7 ori cu folosirea frauduloas1 a documentelor sau a mi9loacelor de identificare vamal17 ori prin nedeclarare sau declarare neveridic1 n documen+tele vamale sau n alte documente de trecere a frontierii @alin. 3 art. 268 .!.A> + trecerea peste frontiera vamal1 a )epublicii /oldova a valorilor culturale7 ocolindu+se controlul vamal ori ascun4ndu+le n locuri special pre;1tite sau adaptate n acest scop7 precum 3i nereturnarea pe teritoriul vamal al )epublicii /oldova a valorilor culturale scoase din ar1 n ca4ul n care ntoarcerea lor este obli;atorie @alin. 6 art. 268 .!.A. E necesar s1 e5plic1m7 mai nti7 termenii utili4ai la descrierea fiec1rei cate;orii de reali4are a infraciunii de contraband1. !otrivit art. 6 al odului vamal al )./.7 prin frontier1 vamal1 se nele;e linia de demarcaie a teritoriului )./. de teritoriul statelor vecine7 linie care corespunde frontierei de stat a )./. n perimetrul frontierei vamale sunt amplasate posturi 3i birouri vamale n care pot fi efectuate formalit1ile prev14ute de re;lement1rile vamale. $a frontiera vamal17 n locul unde se efectuea41 operaiunile vamale7 sunt create 4one de control vamal7 prin care urmea41 s1 se efectue4e n mod obli;atoriu trecerea frontierei vamale. "e3irea din aceast1 4on1 ec:ivalea41 cu trecerea v1mii.69 !rin trecere peste frontiera vamal1 se nele;e introducerea 3iasau scoaterea obiectelor de contraband1 att prin punctele de control vamal7 ct 3i pe ln;1 acestea f1r1 autori4area corespun41toare00. ontrolul vamal presupune efectuarea de c1tre autoritatea vamal1 a operaiunilor de verificare a obiectelor care sunt trecute peste frontiera vamal17 a e5istenei 3i autenticit1ii documentelor sau mi9loacelor de identificare vamal1 etc. Trecerea peste frontiera vamal1 a obiectelor de contraband17 eludnd @ocolindA controlul vamal7 presupune trecerea n mod con3tient a frontierei de stat pe ln;1 punctele de control vamal f1r1 autori4area corespun41toare. !rin trecerea peste frontiera vamal1 a obiectelor de contraband17 t1inuindu+le de controlul vamal prin ascundere n locuri special pre;1tite sau adaptate n acest scop7 trebuie neleas1 trecerea obiectelor prin ascunderea lor de controlul vamal n locuri speciale spre a evita acest control. $ocuri speciale se consider1 ascun41torile f1cute7 utilate sau adaptate n ;eamandane7 bastoane7 table de 3a:7 dispo4itive de fi5are a
69 00

odul penal al )epublicii /oldova. omentariu. <ub red. lui A. Iarb1nea;r1. :i3in1u= A) 7 20037 p. 030. NGQQYR^L]Wm V `GOGcRGQ_ NGbYVZ_ tGZZWmZVGm sYbY]LlWW.a \Gb ]Yb {YgYbYcL .o.7xV_]L^GcL .|. oGZVGcL=}toS+|}stS7 19987 p. 683 38

nc1rc1turilor7 n cavit1ile mi9loacelor de transport7 locuri ascunse ale corpului7 :ainelor7 obiectelor personale etc. n afar1 de aceste metode de trecere peste frontiera vamal1 a obiectelor de contraband17 metode specifice pentru toate cele patru cate;orii de contraband17 cele ar1tate n alin. l7 2 3i 3 art. 268 .!. indic1 3i altele. -olosirea frauduloas1 a documentelor sau a mi9loacelor de identificare vamal1 presupune aciuni ale f1ptuitorilor care7 pentru trecerea obiectelor de contraband1 pre4int1 cu bun1+3tiin1 controlului vamal documente false ce conin informaii denaturate. onform art. 26 al odului vamal7 persoanele fi4ice 3i 9uridice care trec m1rfuri 3i obiecte peste frontiera vamal17 precum 3i persoanele fi4ice care traversea41 frontiera vamal17 sunt obli;ate s1 pre4inte or;anului vamal actele necesare suprave;:erii vamale. $ista acestor acte 3i modul lor de pre4entare sunt stabilite de *epartamentul de <tat pentru ontrolul vamal. *ocumentele vamale prev14ute n dispo4iia art. 83 al odului vamal sunt cele eliberate de or;anele vamale sau alc1tuite cu participarea lor. !rin documente de alt1 natur1 se nele; diferite acte ce autori4ea41 caracterul 3i volumul @cantitatea7 ;reutateaA nc1rc1turii7 permisiunea trecerii acesteia @conosamente7 facturi7 liste n care se indic1 coninutul ba;a9ului7 listele va;oanelor etc.A. n practica 9udiciar1 contrabanda cu folosirea frauduloas1 a documentelor sau altor mi9loace de identificare vamal1 este reali4at1 prin falsificarea documentelor7 introducerea informaiilor false n documentele ori;inale7 introducerea n ele a unor rectific1ri @corect1riA7 acoperirea m1rfurilor cu documente referitoare la alte m1rfuri7 utili4area documentelor ce permit scutirea de controlul vamal etc. &edeclararea sau declararea neveridic1 n documentele vamale sau n alte documente de trecere nseamn1 nepre4entarea n modul stabilit a informaiilor precise despre m1rfuri7 obiecte 3i alte valori. n prima sa modalitate de reali4are7 contrabanda ar1tat1 n alin. l art. 268 .!.7 se deosebe3te de celelalte modalit1i ale ei prin dou1 caracteristici individuale= obiectele de contraband1 date 3i proporia lor. !otrivit art. 6 al odului vamal 3i pct. ? al ot1rrii !lenului .<.(. *espre practica 9udiciar1 n cau4ele privind contrabanda 3i contraveniile administrative vamale nr. 19 din 10 iulie 1998017 prin m1rfuri7 obiecte 3i alte valori se nele; m1rfurile persoanelor fi4ice 3i 9uridice trecute peste frontiera vamal1 pentru vn4are+ cump1rare7 sc:imb7 arend1 sau pentru alte tran4acii economice7 precum 3i orice obiect7 inclusiv mi9loace de transport7 valut1 naional1 3i str1in17 titluri 3i obiecte de valoare7 lucruri de u4 personal care pre4int1 valori culturale trecute peste frontiera vamal1. Iineneles7 cu e5cepia obiectelor de contraband1 ar1tate n alin. 27 3 3i 6 art. 268 .!02. !roporia m1rfurilor7 obiectelor sau altor valori trecute peste frontiera vamal1 trebuie s1 fie mare @adic1 s1 aib1 o valoare de la 000 pn1 la 1000 de unit1i
01 02

ule;ere de ot1rri e5plicative. :i3in1u7 20027 p. 290. Iarb1nea;r1 Al. op. cit.7 p. 3?2 38

convenionale de amend1A7 indiferent de metoda de trecere= ocolind controlul vamal7 ascun4ndu+le de el n locuri special amena9ate sau adaptate n acest scop7 ori cu folosirea frauduloas1 a documentelor sau a mi9loacelor de identificare vamal17 ori prin nedeclarare sau declarare neveridic1 n documentele vamale sau n alte documente de trecere a frontierei. A doua modalitate de reali4are a contrabandei7 ar1tat1 n alin. 2 art. 268 .)7 se deosebe3te din nou de celelalte cate;orii de contraband1 prin acelea3i dou1 caracteristici= obiectele contrabandei 3i cantitatea lor. #biecte materiale ale acestei contrabande pot fi numai substanele narcotice7 psi:otrope7 cu efect puternic to5ic7 radioactiv 3i e5plo4ive7 precum 3i de3euri nocive. /enion1m c1 din alin. 2 art. 268 .!. trebuie e5clus1 referina la substanele narcotice7 deoarece r1spunderea penal1 pentru importul sau e5portul lor este determinat1 n art. 218 .!. )1spunderea penal1 pentru aceast1 form1 de contraband1 survine indiferent de cantitatea 3i valoarea substanelor trecute peste frontiera vamal1 a 1rii 3i bineneles indiferent de metoda de trecere. A treia modalitate de reali4are a contrabandei7 ar1tat1 n alin. 3 art. 268 .)7 se deosebe3te de a doua numai prin obiectele contrabandei. a obiecte materiale ale acestei contrabande pot fi numai armamentul7 dispo4itivele e5plo4ive 3i muniiile. !otrivit pct. 8 al ot1rrii !lenului din 10 iulie 19987 trecerea armelor de vn1toare cu eava lis1 3i a cartu3elor pentru ele peste frontiera vamal17 indiferent de metoda de trecere7 implic1 responsabilitatea administrativ1 sau penal1 n funcie de preul acestor arme 3i cartu3e. *eci aceste indicaii ale !lenului e5clud armele de vn1toare cu eava lis1 din lista obiectelor materiale ale acestei cate;orii de contraband17 dar le trece la obiectele materiale ale contrabandei7 ar1tate n alin. l art. 268 .!. i7 n sfr3it7 a patra modalitate de reali4are a contrabandei7 ar1tat1 n alin. 6 art. 268 .!.7 se deosebe3te de celelalte prin obiectele contrabandei7 cantitatea lor7 precum 3i prin num1rul mai restrns de metode de s1vr3ire. #biectul material al acestei cate;orii de contraband1 l constituie valorile culturale03. onform pct. 0 al ot1rrii !lenului din 10 iulie 19987 prin valori culturale se nele; valorile cu caracter reli;ios sau laic pe care fiecare stat le consider1 ca pre4entnd interes pentru ar:eolo;ie7 perioada preistoric17 istorie7 literatur17 art1 3i 3tiin1 care sunt raportate la cate;oriile enumerate mai 9os= + colecii rare 3i mostre ale florei 3i faunei7 mineralo;iei7 anatomiei 3i obiecte care pre4int1 interes pentru paleontolo;ie> + valori ce se refer1 la istorie7 inclusiv la istoria 3tiinei 3i te:nicii7 istoria r14boaielor 3i societ1ilor7 ct 3i cele referitoare la viaa personalit1ilor naionale de va417 oamenilor de cultur17 savanilor 3i arti3tilor 3i la evenimentele naionale remarcabile> + comorile ar:eolo;ice @inclusiv obi3nuite 3i secreteA 3i descoperirile ar:eolo;ice>
03

Irn41 <. 3.a. op. cit.7 p. 60? 39

+ p1rile componente demontate ale monumentelor de art1 3i istorie 3i locurile ar:eolo;ice> + obiectele cu o vec:ime de peste 100 de ani7 cum ar fi inscripiile7 monedele 3i 3tampilele imprimate> + valorile de art1= pn4e7 tablouri 3i desene complet lucrate de mn1 pe orice ba41 3i din orice material @cu e5cepia desenelor 3i produselor industriale ornamentate cu mnaA> opere ori;inale de art1 din orice materiale> opere ori;inale de ;ravur17 stamp1 3i lito;rafie> colecii ori;inale de art1 3i ansambluri din orice materiale> + incunabule 3i manuscrise rare7 c1ri7 documente str1vec:i 3i publicaii7 care pre4int1 un interes deosebit @istoric7 artistic7 3tiinific7 literar etc.A7 separate sau n colecii> + timbre po3tale7 timbre de impo4itare 3i analo;ice7 separate sau n colecii> + ar:ive7 inclusiv ar:ive de fono;rame7 de cinema 3i de foto;rafii> + mobil1 cu o vec:ime de peste o sut1 de ani 3i instrumente mu4icale str1vec:i. !entru contrabanda ar1tat1 n alin. 6 art. 268 .!. ca 3i pentru cele ar1tate n alin. 2 3i 3 art. 268 .!. nu interesea41 cantitatea 3i valoarea obiectelor de contraband17 n afar1 de ca4urile n care valoarea acestora atin;e o proporie deosebit de mare7 ceea ce constituie o circumstan1 a;ravant1 a contrabandei7 ar1tat1 n lit. EdF alin. 0 art. 268 .) <e deosebe3te aceast1 form1 de contraband1 de celelalte trei 3i prin num1rul metodelor de reali4are. Ea prevalea41 n comparaie cu primele dou1 metode ale acestora7 care au fost de9a e5plicate7 plus o modalitate specific1 numai formei date de contraband1 + nereturnarea pe teritoriul vamal al )epublicii /oldova a valorilor culturale scoase din ar17 n ca4ul n care ntoarcerea lor este obli;atorie. !otrivit pct. 0 al ot1rrii !lenului din 10 iulie 1998 067 nereturnarea pe teritoriul vamal al )./. a valorilor culturale scoase din ar1 n ca4ul n care napoierea acestora este obli;atorie presupune c1 valorile culturale se afl1 de9a peste frontiera vamal1 a )./. Ele puteau fi scoase de pe teritoriul vamal al 1rii att n mod le;al @de e5emplu7 ca decor7 podoab1 ce se poart1 individual sau colecie de valori culturaleA7 precum 3i n mod ilicit7 adic1 ocolindu+se controlul vamal sau t1inuindu+le de el. <coaterea valorilor culturale peste :otarele 1rii este inter4is1. E5cepii se admit n ca4ul bunurilor imobile7 cu avi4ul !arlamentului7 n ba4a propunerii /inisterului ulturii> n ca4ul bunurilor mobile + cu avi4ul Duvernului00. n ca4ul n care persoana pe ln;1 contraband1 comite 3i alte infraciuni @de e5emplu7 plecarea ile;al1 n str1in1tate 3i intrarea ile;al1 n )./.7 fabricarea sau desfacerea substanelor narcotice7 psi:otrope 3i to5ice7 armelor7 muniiilor sau a e5plo4ibilelor etc.A7 aciunile ei intr1 n concurs cu aceste infraciuni. #biectele de contraband17 ca probe materiale7 urmea41 a fi confiscate n beneficiul statului. Trebuie7 confiscate de asemenea7 mi9loacele de transport 3i alte mi9loace ca instrumente de comitere a crimei7 dac1 ele au fost amena9ate cu locuri
06 00

ule;ere de ot1rri e5plicative. :i3in1u7 20027 p. 291. Iarb1nea;r1 Al. op. cit.7 p.3?8 60

speciale de p1strare a obiectelor de contraband17 n ca4ul n care ascun41torile au fost amena9ate n autoremorc17 confiscarea autoremorcii se efectuea41 mpreun1 cu autove:iculul7 ca mi9loc de transport unic. $atura subiectiv1 a contrabandei este caracteri4at1 numai prin intenie direct1. !entru calificare nu interesea41 motivul 3i scopul infraciunii7 care are de cele mai multe ori caracter de profit7 de ele se ine cont la aplicarea pedepsei penale. <ubiect al contrabandei poate fi orice persoan1 fi4ic1 responsabil17 care a atins vrsta de 3aispre4ece ani7 precum 3i o persoan1 9uridic10?. $atura obiectiv1 a infraciunii de esc:ivarea de la ac:itarea pl1ilor vamale este reali4at1 prin sustra;erea de la ac:itarea pl1ilor vamale n proporii mari. -iind o componen1 de infraciune material17 latura obiectiv1 a infraciunii este alc1tuit1 din trei elemente= 1A sustra;erea de la ac:itarea pl1ilor vamale> 2A daune n proporii mari> 3A le;1tura cau4al1 dintre aciunile 3i consecinele indicate. Esc:ivarea de la ac:itarea pl1ilor vamale presupune aciunea sau inaciunea de sustra;ere de la ac:itarea pl1ilor vamale prev14ute de le;e prin ascunderea m1rfurilor 3i a altor bunuri transferate7 prin mic3orarea preului7 prin pre4entarea unei informaii denaturate privind apartenen1 ori destinaia m1rfurilor7 prin neac:itarea deplin1 sau parial1 a pl1ilor vamale calculate de or;anul vamal. !otrivit art. l al )e;ulamentului cu privire la ordinea perfect1rii actelor 3i perceperii pl1ilor vamale la importul n )epublica /oldova a m1rfurilor supuse acci4elor din 20 mai 19987 adoptat de *epartamentul ontrolului Bamal al )./. 3i /inisterul -inanelor7 prin pl1i vamale se nele; ta5ele vamale7 impo4itele7 acci4ele 3i alte pl1i percepute de or;anele vamale la trecerea m1rfurilor peste frontiera vamal1. #rdinea de calculare a pl1ilor vamale este stabilit1 de acest re;ulament precum 3i de $e;ea cu privire la tariful vamal nr. 1380+J"1" din 20 noiembrie 1998. !otrivit art. 118 al odului vamal7 or;anele vamale percep urm1toarele pl1i vamale= aA ta5a vamal1>bA ta5a pe valoarea ad1u;at1> cA acci4ele> dA ta5a pentru proceduri vamale> eA ta5a pentru eliberarea licenei ori ta5a pentru actuali4area valabilit1ii licenei> fA ta5a pentru participare la licitaia vamal1. n conformitate cu cap. "" al )e;ulamentului din 20 mai 1998 este stabilit un 3ir de tipuri de re;imuri vamale a m1rfurilor 3i a mi9loacelor de transport @de e5emplu7 import7 e5port7 tran4it7 depo4it vamal7 ma;a4in de m1rfuri neimpo4abile etc.A de care depinde nomenclatorul pl1ilor vamale 3i tariful vamal. !l1ile vamale se percep pn1 la7 sau o dat1 cu depunerea declaraiei vamale. onform art. 12? al odului vamal termenul pl1ilor vamale poate fi prelun;it. "nfraciunea de sustra;ere de la ac:itarea pl1ilor vamale se consider1 consumat1 din momentul n care f1ptuitorul n+a ac:itat pl1ile vamale n proporii mari la depunerea declaraiei vamale sau la termenul prelun;it de plat17 c:iar dac1 pl1ile vamale au fost e3alonate o dat1 cu e5pirarea acestor termene.
0?

Irn41 <. 3.a. op. cit.7 p. 681 61

!rin proporii mari se nele; daunele materiale7 a c1ror valoare este de la 000 pn1 la 1000 de unit1i convenionale de amend1. $atura subiectiv1 a infraciunii este caracteri4at1 numai prin intenie direct1. Subiect al infraciunii poate fi orice persoan1 fi4ic17 care a atins vrsta de 3aispre4ece ani7 precum 3i o persoan1 9uridic1. 3. Infraciuni sv r!ite n sfera distribuirii bunurilor *in aceast1 cate;orie de infraciuni fac parte= <p1larea banilor7 $imitarea concurenei libere7 onstr1n;erea de a nc:eia o tran4acie sau de a refu4a nc:eierea acesteia. orupia7 sp1larea de bani 3i7 n ;eneral7 crima or;ani4at17 cunosc o diversitate foarte mare7 att n domeniul public7 ct 3i n cel privat7 manifest2ndu+se att activ7 ct 3i pasiv. *e asemenea7 corupia 3i crima or;ani4at1 sunt fenomene pre4ente 3i n )epublica /oldova7 pentru c1 aduc mari profituri b1ne3ti. A3a+4isa criminalitate a E;ulerelor albeF nu poate fi tratat1 f1r1 a face o le;1tur1 cu Esp1lareaF sau Ecur1areaF banilor provenii din afaceri ilicite. n principiu7 orice infraciune @fraud17 corupie7 trafic de persoane 3i trafic de dro;uri7 terorismA poate ;enera produse care vor trebui s1 fie Esp1lateF printr+o reciclare ulterioar1. u alte cuvinte7 sp1larea de bani are drept obiectiv de;:i4area ori;inii ilicite a banilor din comiterea unor infraciuni principale. -enomenul de sp1lare a banilor este definit n literatur1 prin intermediul termenul de reciclarea fondurilor care este un proces comple5 prin care veniturile provenite dintr+o activitate infracional1 sunt transportate7 transferate7 transformate sau amestecate cu fonduri le;itime7 n scopul de a ascunde proveniena sau dreptul de proprietate asupra profiturilor respective. &ecesitatea de a recicla banii decur;e din dorina de a ascunde o activitate infracional108. <copul sancion1rii infraciunii de sp1lare a banilor re4ult1 din necesitatea ap1r1rii sistemului economic al 1rii 3i n primul rnd a circulaiei mi9loacelor b1ne3ti ile;ale introduse n proporii mari ce nu snt controlate de c1tre stat7 precum 3i n prent2mpinarea activit1ii criminale7 direcionate spre primirea de venituri ile;ale08. $und n consideraie faptul7 c1 sp1larea banilor face parte din capitolul E"nfraciuni economiceF7 obiectul ;eneric al acestora7 inclusiv al sp1l1rii banilor7 l constituie relaiile sociale care asi;ur1 desf13urarea normal1 a activit1ii economice7 precum 3i a funcion1rii sistemului financiar+bancar. !rin obiect nemi9locit se are n vedere relaia social1 concret1 asupra c1reia se atentea41 prin infraciune. )eferitor la sp1larea banilor7 obiectul nemi9locit corespunde cu cel ;eneric09. Ali autori concsider1 c1 obiectul 9uridic special al infraciunii de sp1lare a banilor repre4int1 relaiile sociale privitoare la sursa 3i proviniena ilicit17 precum 3i circulaia corect1 n operaiunile financiare a mi9loacelor b1ne3ti a bunurilor sau a
08 08

Iu9or B.7 !op #. #p. cit. p.8. NGQQYR^L]Wm V `GOGcRGQ_ NGbYVZ_ tGZZWmZVGm sYbY]LlWW. akGb ]Yb. xV_]L^GcL .|.7 .o. {YgYbYcL7 oGZVGcL= }toS+|}stS7 19987 p.39?. 09 Irn41 <. #biectul 9uridic 3i obiectul material al 3anta9ului.aa$e;ea 3i viaaF7 20037 &r.67 p.6?. 62

veniturilor economice?0. <p1larea banilor totdeauna presupune dou1 fapte7 adic1 se le;ali4ea41 veniturile obinute ca urmare a unei fapte ile;ale s1v2r3ite anterior sp1l1rii. Apare ntrebarea7 ce snt atunci veniturile ile;ale 3i anume care mi9loace b1ne3ti sau valori ile;ale cad sub incidena art. 263 ! )/. Anume acestea7 adic1 mi9loacele b1ne3ti 3i alte valori ile;ale constituie obiectul material al sp1l1rii banilor. $e;ea )epublicii /oldova nr. ?33+JB din 10 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea 3i combaterea sp1l1rii banilor evidenia41 c1 noiunea de valori ile;ale include de fapt bunurile sau veniturile obinute ilicit. !rin mi9loace b1ne3ti urmea41 a se nele;e att moneda naional17 leul7 ce constituie mi9loc de plat1 pe ntre; teritoriul )epublicii /oldova7 c2t 3i orice alt1 valut1 str1in1. Beniturile obinute ilicit snt mi9loace financiare n moned1 naional1 sau str1in17 bunuri7 drepturi patrimoniale7 obiecte ale propriet1ii intelectuale7 obiecte ale propriet1ii de alt1 natur17 prev14ute de le;islaia civil1 obinute n urma activit1ii infracionale?1. Iunuri snt orice cate;orii de valori materiale sau nemateriale mobiliare sau imobiliare7 precum 3i alte acte 9uridice sau alte documente care certific1 dreptul de proprietate asupra acestora. $a prima vedere s+ar p1rea de prisos evidenierea noiunii de venit ilicit ca obiect material7 deoarece acestea e Eceea ce revine cuiva din prestarea unei activit1i7 din investirea unei sume de bani7 din e5ploatarea unei propriet1i> EbeneficiuF ?27 adic1 venitul este un bun material7 deci se include n nsu3i noiunea de bunuri. *ar7 in2nd cont de faptul c1 se le;ali4ea41 nu oricare bunuri7 ci doar acelea ce constituie un profit obinut pe c1i ile;ale7 noiunea de EvenitF este7 deci7 acceptabil17 ea7 ntr+un oarecare fel7 in2nd s1 e5plice noiunea de EbunF. *e altfel7 este criticabil1 3i noiunea de bun definit1 n $e;ea nr. ?33+JB. *efinind bunul ca valoare7 risc1m s1 a9un;em la interpret1ri eronate uneori. Aciunile de sp1lare a banilor se s1v2r3esc prin intermediul diferitelor or;ani4aii 3i persoanelor fi4ice sau 9uridice. # prim1 modalitate alternativ1 de s1vr3ire a acestei infraciuni este definit1 de le;iuitor astfel= + atribuirea unui aspect le;al sursei 3i provenienei mi9loacelor b1ne3ti7 cunosc2nd c1 acestea provin din s1v2r3irea unor infraciuni7 n scopul ascunderii sau disimul1rii ori;inii ilicite a acestora @valorileA7 precum 3i n scop de t1inuire sau de favori4are a persoanelor implicate n astfel de activit1i ori presupuse c1 s+ar sustra;e consecinelor 9uridice ale faptelor lor. %n prim sens ar fi cel de transformare7 n sensul de a sc:imba forma7 nf1i3area7 p1str2nd de re;ul1 valoarea intrinsec1 a obiectului7 adic1 nl1turarea acelor tr1s1turi7 note ale obiectului care in de modul ile;al de obinere a acestuia 3i nlocuirea cu alte Etr1s1turiF care s1 cree4e aparena de ori;ine 3i a sau dob2ndire
?0 ?1

Irn41 <.7 %lianovsc:ii J. i alii. *rept penal partea special1. B+"".+ :i3in1u= artier7 20007 p.608 Al. Iarb1nea;r17 3.a. omentariu la odul !enal al )epublicii /oldova.+ :i3in1u7 2003. p.380 ?2 *icionar enciclopedic. artier. 2001. p. 1012. 63

licit1. %n alt sens al sinta;mei Eatribui un aspect le;alF ar fi acela de a nlocui un lucru cu altul sau a ceda un lucru7 ori bun pentru a lua n locul lui altul ec:ivalent ca valoare sau c:iar cu valoare diferit17 cum ar fi sc:imbul de bani7 valut1 etc. *e pild17 sc:imbarea aciunilor7 obli;aiilor7 titlurilor de plat17 certificatelor la purt1tor etc.7 furate care pot fi urm1rite dup1 serie7 num1r7 cu altele asem1n1toare aflate n circuitul le;al. !rin Eatribuirea unui aspect le;al sursei 3i provenienei mi9loacelor b1ne3tiF se nele; tran4aciile 3i alte aciuni ale persoanelor 9uridice sau fi4ice cu mi9loacele financiare sau bunuri7 indiferent de forma de proprietate a persoanei 3i de metoda de efectuare a operaiunilor7 av2nd drept scop transmiterea dreptului de proprietate7 inclusiv= importul7 e5portul din )/> efectuarea de transferuri b1ne3ti prin intermediul mandatelor po3tale internaionale>primirea 3i acordarea de credite financiare> transferul diferitelor dob2n4i7 dividende 3i al altor venituri obinute n urma efectu1rii depunerilor7 investiiilor7 acord1rii creditelor 3i efectu1rii altor operaiuni le;ate de circulaia capitalului7 a sumelor destinate ac:it1rii salariilor7 pensiilor> depuneri n capitalul social al or;ani4aiei n scopul obinerii veniturilor 3i a dreptului de participare la administrarea or;ani4aiei> ac:i4iionarea valorilor mobiliare> transferuri n scopul obinerii dreptului de proprietate asupra bunurilor mobiliare 3i imobiliare. <c:imbarea valorii trebuie s1 fie f1cut1 n a3a manier1 nc2t s1 re4ulte scopul acestei activit1i7 respectiv de ascundere sau disimulare a ori;inii ilicite a valorii. # alt1 variant1 a sc:imb1rii valorii este atunci c2nd este f1cut1 n scopul t1inuirii7 de;:i4arii sau denaturarii ori;inii ilicite a valorilor produse al infraciunilor. Aceasta este mai mult dect ascunderea7 este o ascundere urmat1 de o mascare7 adic1 o ascundere la EvedereF a obiectului material dar mascat7 n altceva c1ruia i s+a creat astfel o aparen1 de provenien1 le;al1. <ocotim ca n spiritul art. 263 ! al )/. prin t1inuirea7 de;:i4area sau denaturarea sau cu alte cuvinte disimulare trebuie s1 nele;em c1 activitatea de sc:imbare a valorii s+a f1cut prin ascunderea caracterului ilicit al ori;inii valorii 3i nlocuirea tr1s1turilor ile;ale cu Etrasaturi falseF sau adev1rate care dau aparen1 de ori;ine le;al1. Activitatea de sc:imbare a valorii s1 fie de natur1 a disimula ori;inea ilicit17 adic1 de a crea o situaie de Ele;alitateF credibil17 verosimil1. -aptul c1 ntre cuvintele Et1inuirea7 de;:i4area sau denaturareaF le;iuitorul a folosit n te5t con9uncia EsauF nseamn1 c1 acestea sunt elemente alternative7 nu cumulative ale laturii obiective. # alt1 form1 de s1vr3ire a infraciunii de sp1lare a banilor se face prin intermediul aciunilor de dobndire7 posesie sau utili4area de bunuri7 cunoscnd c1 acestea provin din s1vr3irea unei infraciuni7 # formul1 specific1 a prev14ut le;iutorul nostru n ca4ul 31vr3irii infraciunii de sp1lare de bani prin participarea la orice asociere7 nele;ere7 complicitatea prin a9utor sau sfaturi n vederea comiterii aciunilor n cau41. Aici actele de complicitate au foct

66

incluse n coninutul de ba41 a infraciunii7 aceasta re4ult1 din ;radul pre9udiciabil e5trem de mare a infraciunii n cau41. Asocierea implic1 constituirea prin consensul mai multor persoane a unei pluralit1i constituite de f1ptuitori7 or;ani4ate n scopul de a fiina n timp 3i de a pre;1ti7 or;ani4a 3i a aduce la ndeplinire s1v2r3irea uneia sau mai multor infraciuni de sp1lare de bani. aracterul de asociere l confer1 e5istena unei discipline interne7 a unor re;uli de comportare7 ierar:ie7 divi4iune a EmunciiF?3 etc. !entru e5istena infraciunii nu este necesar ca asocierea s1 aib1 o anumit1 durat1 de timp 3i nici ca obiectivele ei sa se reali4e4e7 dar s1 fie posibil de reali4at n raport cu EstadiulF acesteia. alificare 9uridic1 penal1 dup1 latura obiectiv1 a infraciunii presupune pe ln;1 elucidarea aciunilor periculoase 3i determinarea consecinelor survenite. n infracuinea de sp1lare de bani consecinele pre9udiciabile materiali4ate nu snt incluse n calitate de semn obli;atoriu al infraciunii7 ns1 lipsa acestora nu e5clude posibilitatea calific1rii aciunii @inaciuniiA infracionale potrivit articolului 263 ! al )/. -iecare fapt1 infracional1 s1vr3it1 aduce anumite sc:imb1ri n lumea obiectiv1 3i are diferite consecine. Acestea se calific1 ca atare doar atunci cnd aciunea sau inaciunea infracional1 au pricinuit sau au putut s1 pricinuiasc1 o daun1 real1 esenial1 valorilor sociale ocrotite de le;ea penal1. Ele n nici un ca4 nu pot e5ista f1r1 obiect7 snt determinate de coninutul lui 3i i aduc daune social periculoase. %rmarea imediat1 la infracuinea de sp1lare de bani const1 n punere n pericol a relaiilor din economia naional1. $atura subiectiv1 a sp1l1rii banilor se caracteri4ea41 prin intenie direct1. "ntenia direct1 presupune inclusiv cunoa3terea de c1tre f1ptuitor c1 foloasele ilicite provin din s1vr3irea unei infraciuni. /otivele infraciunii se e5prim17 de cele mai dese ori7 n interesul material. *e asemenea7 infraciunea n cau41 are un scop special7 n cele ce urmea417 n aceea3i consecutivitate n care7 la anali4a laturii obiective7 au fost pre4entate modalit1ile aciunii de sp1lare a banilor7 vor fi nf1i3ate formele sub care apare scopul special la fiecare din aceste modalit1i. aA scopul atribuirii unui aspect le;al sursei 3i provenienei mi9loacelor b1ne3ti7 a bunurilor sau a veniturilor obinute ilicit n urma s1vr3irii infraciunilor> bA scopul t1inuirii7 de;:i41rii sau denatur1rii informaiei privind natura7 ori;inea7 mi3carea7 plasarea sau apartenena acestor mi9loace b1ne3ti7 bunuri sau venituri> cA scopul introducerii n circuitul le;al a bunurilor care provin din s1vr3irea unei infraciuni> dA scopul reali41rii modalit1ilor de la lit. Ea7cF7 sub care se pre4int1 fapta pre9udiciabil1.

?3

*on;oro4 B. *rept penal. Ediia 19397 Iucure3ti. p. 683 itat dup1 *abu B.7 1tinean <. *espre Esp1lareaF produsului infraciunilor aa *reptul7 20027 &r.127 p. 166. 60

<ubiectul infraciunii este= 1A persoana fi4ic1 responsabil17 care la momentul comiterii infraciunii a atins vrsta de 1? ani> 2A persoana 9uridic1 care desf13oar1 activitate de ntreprin41tor. # alt1 infraciune din acesr domeniu este constrn;erea de a nc:eia o tran4acie sau de a refu4a nc:eierea ei @art. 268 .!.A $atura obiectiv1 a infraciunii este reali4at1 prin constrn;erea de a nc:eia o tran4acie sau de a refu4a nc:eierea ei7 constrn;ere e5primat1 prin amenin1ri cu aplicarea violenei7 cu nimicirea sau deteriorarea bunurilor7 precum 3i cu r1spndirea unor informaii care ar cau4a daune considerabile drepturilor 3i intereselor ocrotite de le;e ale persoanei sau a rudelor ei apropiate7 n lipsa semnelor de 3anta9?6. onfruntnd te5tele oficiale ale odului penal 3i ale odului civil n vi;oare att n limba romn17 ct 3i rus1 constat1m c1 unii termeni 9uridici au suferit modific1ri. !otrivit odului civil din 19?67 actele s1vr3ite ntre cet1eni n scopul de a na3te7 modifica sau stin;e obli;aiuni civile erau denumite convenii7 tran4acii. !otrivit art. 190 al odului civil n vi;oare7 acestea se numesc acte 9uridice civile + din rusescul EZbYOVWF. onform art. 1331 noiunea de tran4acie a fost limitat1 numai la o nele;ere de pace + din rusescul EQW]GcGY ZG`OLYRWYF. Art. 268 .!. n limba rus1 utili4ea41 termenul EZbYOVWF7 iar n limba romn1 + tran4acie. *e aici reies1 c1 prin termenul tran4acie din art. 268 .!. trebuie s1 nele;em noiunea de act 9uridic civil de la art. 190 . . 3i nu noiunea de tran4acie de la art. 1331 . .7 iar pe viitor propunem s1 se introduc1 modific1rile corespun41toare 3i la art. 268 .!. !otrivit art. 190 . . prin act 9uridic civil n art. 268 .!. + tran4acie se nele;e manifestarea de c1tre persoane fi4ice 3i 9uridice a voinei ndreptate spre na3terea7 modificarea sau stin;erea drepturilor 3i obli;aiilor civile. onstrn;erea de a nc:eia un act 9uridic civil sau de a refu4a nc:eierea iui poate fi reali4at1 prin cel puin una din urm1toarele forme de amenin1ri alternative= 1A cu aplicarea violenei> 2A cu nimicirea sau deteriorarea bunurilor> 3A cu r1spndirea unor informaii care ar pre9udicia considerabil drepturile 3i interesele ocrotite de le;e ale persoanei sau ale rudelor ei apropiate. &oiunea acestor trei forme de amenin1ri este asem1n1toare cu noiunea acelor de la 3anta9 @art. 189 .)A7 de aceea v1 facem trimitere la aceste e5plicaii. Aciunile la care este constrns p1timitul7 trebuie s1 fie le;ale7 dar nedorite n acel moment de el. *ispo4iia art. 268 .!. indic1 c1 cele s1vr3ite nu trebuie s1 includ1 semne de 3anta9. $ipsa semnelor de 3anta9 nseamn1 c1 constrn;erea de a nc:eia un act 9uridic civil sau de a refu4a nc:eierea lui nu este ndreptat1 spre sc:imbarea relaiilor patrimoniale7 adic1 ale proprietarului7 ce are loc n ca4ul 3anta9ului. a e5emple de acte 9uridice civile la nc:eierea c1rora este constrns1 victima pot fi relaiile de antrepri417 contracte de fide9usiune7 de prestare a serviciilor7 de pa41 a bunurilor7 de efectuare a investi;aiilor 3tiinifice 3i ale altor lucr1ri.
?6

IoOuYRVWR r. I. k]YZ^_\OYRW[ c ZvY]Y wVGRGQWXYZVGm bY[^YOPRGZ^W.+ xLRV^ C kY^Y]g_]`7 20027 p. 6?

!re9udiciile considerabile aduse drepturilor 3i intereselor ocrotite de le;e ale persoanei sau rudelor ei apropiate depind de ;radul le41rii drepturilor 3i libert1ilor fundamentale ale omului @art. 12? .!.A. "nfraciunea se consider1 consumat1 o dat1 cu pre9udicierea considerabil1 a drepturilor 3i intereselor ocrotite de le;e ale victimelor. 'atura subiectiv a infraciunii este caracteri4at1 numai prin intenie direct1. <ubiect al infraciunii poate fi orice persoan1 fi4ic1 responsabil17 care a mplinit vrsta de 3aispre4ece ani. #. Infraciuni sv r!ite n sfera consumului de bunuri& servicii& lucrri !i e%ploatrii fondului de locuine !rima infraciune re;lementat1 de codul penal din acest domeniu este comerciali4area m1rfurilor de proast1 calitate sau necorespun41toare standardelor @art. 206 .!.A $atura obiectiv1 a infraciunii este reali4at1 prin comerciali4area cu bun1 3tiin1 a m1rfurilor de proast1 calitate sau necorespun41toare standardelor7 dac1 aceasta a condus la mboln1virea ;rav1 sau decesul unei persoane. omponen1 de infraciune material17 latura obiectiv1 a infraciunii este alc1tuit1 din trei elemente= 1A comerciali4area cu bun1 3tiin1 a m1rfurilor de proast1 calitate sau necorespun41toare standardelor> 2A mboln1virea ;rav1 sau decesul unei persoane> 3A le;1tura cau4al1 dintre aciunile 3i consecinele indicate. Ia4ndu+ne pe noiunea ;eneral1 de comerciali4are stipulat1 de art. l al $e;ii nr. 869+J""" din 23 februarie 199??07 e5pus1 n articolul anterior7 comerciali4area7 n sensul art. 206 .!.7 nseamn1 introducerea n circuitul comercial a unor m1rfuri de proast1 calitate sau necorespun41toare standardelor sau alterate n urma condiiilor de p1strare7 transportare7 termenilor de vn4are etc. prin cump1rarea cu bun1 3tiin1 a acestora pentru a fi revndute. *ispo4iia art. 206 .!. este asem1n1toare cu dispo4iia art. 21? .!. Aceste infraciuni se deosebesc prin obiectul material 3i prin subiectul infraciunii. Art. 21? .!. arat1 comerciali4area produselor @m1rfurilorA periculoase pentru viaa sau s1n1tatea consumatorilor7 pe cnd art. 206 .!. + numai a m1rfurilor de proast1 calitate sau necorespun41toare standardelor. Astfel7 potrivit art. 11? .!.7 infraciunea de comerciali4are a m1rfurilor de proast1 calitate sau necorespun41toare standardelor repre4int1 o norm1 special17 iar cea ar1tat1 n art. 21? .!. este o norm1 ;eneral1 n raport cu cealalt1. <ubiectul infraciunii ar1tate n art. 21? .!. este persoana care produce7 falsific17 transport17 p1strea41 sau comerciali4ea41 produse 3i m1rfuri periculoase pentru viaa sau s1n1tatea consumatorilor7 pe cnd al infraciunii n cau41 + numai
?0

Irn41 <. 3. a. op. cit.7 p. 683 68

persoana care procur1 cu bun1+3tiin1 m1rfuri de proast1 calitate sau necorespun41toare standardelor pentru a fi revndute??. !otrivit pct. 9 al ot1rrii !lenului .<.(. u privire la practica aplic1rii le;islaiei penale 3i administrative pentru protecia consumatorilor nr. 23 din 10 iulie 19987 producia este considerat1 de proast1 calitate n ca4urile n care ea nu corespunde cerinelor ce condiionea41 propriet1ile ei7 adic1 producia este fabricat1 cu nc1lcarea standardelor7 normelor 3i re;ulilor7 aprobate pentru ea7 fapt7 n urma c1ruia o astfel de producie sau nu poate fi n ;eneral folosit1 dup1 destinaia ei special17 sau necesit1 o refacere esenial1. &u putem fi de acord cu opinia7 ?8 potrivit c1reia comerciali4area m1rfurilor de proast1 calitate poate avea loc 3i prin substituirea m1rfurilor 3i produselor7 prin pre4entarea unei m1rfi de calitate inferioar1 drept una de calitate superioar17 fiindc1 aceast1 producie repre4int1 o oarecare calitate 3i este liber admis1 spre reali4are7 ea nu poate fi nicidecum numit1 marf1 de proast1 calitate. onform le;ii privind protecia consumatorilor prin termenul EstandardF se nele;e standardul de stat7 normele 3i re;ulile sanitare7 normele 3i re;ulile de construcie 3i alte documente7 care7 n conformitate cu le;ea7 stabilesc cerinele obli;atorii pentru calitatea produselor7 m1rfurilor7 lucr1rilor7 serviciilor. !otrivit $e;ii u privire la standardi4are nr. 090 din 22 septembrie 19907 standardi4area este o activitate special1 ce urm1re3te scopul de a obine un ;rad optim de re;lementare ntr+o anumit1 ramur1 prin prevederile destinate unei utili41ri comune 3i repetate7 n privina problemelor reale sau poteniale. &ecorespun41toare standardelor 3i cerinelor te:nice stabilite este considerat1 producia fabricat1 cu abateri de la standardele de stat 3i de ramur17 de la cerinele te:nice 3i de la alte documente normative7 aprobate de or;anele respective7 care stabilesc principiile 3i caracteristicile ;enerale privind anumite obiecte ale standardi41rii sau cerinele te:nice7 c1rora trebuie s1 corespund1 producia concret1. &u se permite comerciali4area m1rfurilor f1r1 informaia vi4nd marcarea la standardul respectiv. "nfraciunea se consider1 consumat1 din momentul n care aceste aciuni au condus la mboln1virea ;rav1 sau decesul persoanei. !rin mboln1viri ;rave se nele; into5icaiile acute 3i cronice provocate de consumarea produselor necalitative ce+3i ;1sesc e5presie n v1t1marea corporal1 medie sau ;rav1 a cel puin unei persoane7 sau v1t1m1ri corporale u3oare ale mai multor persoane. 'atura subiectiv a infraciunii este caracteri4at1 prin dou1 forme de vinov1ie. Subiect al infraciunii poate fi orice persoan1 fi4ic1 responsabil1 care a atins vrsta de 3aispre4ece ani 3i care procur1 cu bun1+3tiin1 m1rfuri de proast1 calitate sau necorespun41toare standardelor pentru a fi revndute. n3elarea clienilor @art. 200 .!.A se reali4ea41 prin dep13irea preurilor cu am1nuntul stabilite7 precum 3i a preurilor 3i tarifelor pentru serviciile sociale 3i
?? ?8

Iorodac Ale5andru /anual de *rept !enal C :i3in1u= Tipo;rafia entral17 2006 p.368 odul penal al )epublicii /oldova omentariu. <ub red. lui A. Iarb1nea;r1. :i3in1u= A) 7 20037 p. 001. 68

comunale prestate populaiei7 n3elarea la socoteal1 sau alt1 inducere n eroare a clienilor7 s1vr3ite n proporii eseniale sau considerabile. n3elarea clienilor poate fi s1vr3it1 numai de lucr1torii or;ani4aiilor 3i ntreprinderilor care efectuea41 servicii sociale sau comunale prestate populaiei sau de persoane care prestea41 aceste servicii. *e e5emplu7 ntreprinderile de cur1are a :ainelor7 de reparaie a nc1l1mintei7 televi4oarelor sau altor aparate de u4 casnic7 a caselor etc. lieni se consider1 numai persoanele care solicit1 prestarea serviciilor sociale sau comunale. n3elarea clienilor poate fi reali4at1 prin comiterea a cel puin uneia din urm1toarele trei forme de aciuni alternative= aA dep13irea preurilor cu am1nuntul stabilite7 precum 3i a preurilor 3i tarifelor pentru serviciile sociale 3i comunale prestate populaiei> bA n3elarea la socoteal1> cA alt1 inducere n eroare a clienilor. *ep13irea preurilor cu am1nuntul sau a tarifelor stabilite const1 n comerciali4area m1rfurilor7 acordarea serviciilor sociale 3i comunale la un pre mai ridicat n ca4ul n care clientul nu cunoa3te preurile 3i tarifele stabilite. *ac1 se eliberea41 m1rfuri sau se acord1 servicii @de e5emplu7 ur;ente etc.A la un pre ma9orat cu acordul clientului7 cele s1vr3ite7 n funcie de mpre9ur1rile cau4ei pot constitui semne ale infraciunilor ar1tate n art. 20?7 3267 330 sau 333 .!. n3elarea la socoteal1 const1 n calcularea con3tient ;re3it1 a costului m1rfii7 de3i clientul 3tie preul ei. <unt ca4uri n care f1ptuitorul eliberea41 con3tient marfa nu n unit1i de m1sur1 sau ;reutate rotunde7 dar s1 4icem 27360 p; sau 37288 m etc.7 ceea ce e mai dificil pentru client la calcularea sumei pe care trebuie s1 o ac:ite. *ac1 n3elarea clienilor e comis1 de o alt1 persoan17 care nu activea41 n cadrul instituiilor pentru prestarea serviciilor sociale 3i comunale populaiei @de e5emplu7 soia sau fratele f1ptuitorului7 care7 la ru;1mintea lui7 1+au nlocuit temporarA7 cele s1vr3ite vor constitui o escroc:erie. *ac1 n3elarea clienilor este s1vr3it1 cu scopul de a acoperi delapid1rile avutului proprietarului7 vinovaii trebuie s1 r1spund1 pentru un concurs de infraciuni7 ar1tate n art. 191 3i 200 .!. n literatura de specialitate 3i+a ;1sit e5presie opinia?87 potrivit c1reia7 acest concurs de infraciuni e5ist1 3i n ca4ul n care vinovaii nsu3esc surplusurile de avere @m1rfuri sau baniA7 create 3i acumulate prin n3elarea clienilor7 motivnd calificarea propus1 prin faptul c1 surplusurile create c:iar pe cale ile;al1 se depersonali4ea41 3i trebuie trecute n contul proprietarului. Alt1 motivaie adus1 de ace3ti autori const1 n faptul c1 surplusul de avere creat n urma n3el1rii clienilor continu1 s1 fie proprietatea ntreprinderii7 deoarece potrivit dreptului civil dreptul de proprietate poate fi sc:imbat numai n momentul nmn1rii m1rfii clientului. i deci7 orice nsu3ire a surplusurilor de avere este o delapidare a avutului proprietarului. &oi susinem opinia prof. D. yri;:er 3i I. $eontiev7 care au criticat pe bun1 dreptate propunerile de mai sus. -1ptuitorii care creea41 surplusuri de avere sau bani
?8

|.T. xL]GuRWVGc7 tGZZWmZVGY `GOGcRGY k]LcG7 oGZVcL7 19987 p.301 69

pe care le nsu3esc atentea41 numai la interesele clienilor7 deoarece proprietarul ntreprinderii nu sufer1 nici o daun1 material1 n urma n3el1rii clienilor. !rin urmare7 semnele delapid1rii avutului proprietarului lipsesc. "nfraciunea se consider1 consumat1 din momentul cau41rii daunelor n proporii eseniale sau considerabile intereselor clienilor. $atura subiectiv1 a infraciunii este caracteri4at1 numai prin intenie direct1. <ubiect al infraciunii poate fi numai o persoan1 fi4ic1 responsabil17 care a atins vrsta de 3aispre4ece ani 3i este proprietar sau lucr1tor al ntreprinderilor 3i or;ani4ailor de deservire social1 3i comunal1 a populaiei. !rimirea unei remuneraii ilicite pentru ndeplinirea lucr1rilor le;ate de deservirea populaiei @art. 20? .!.A $atura obiectiv1 a infraciunii este reali4at1 prin primirea7 prin e5torcarea7 de c1tre un lucr1tor f1r1 funcie de r1spundere dintr+o ntreprindere7 instituie sau or;ani4aie7 a unei recompense suplimentare @bac3i3A pentru efectuarea unor lucr1ri sau pentru prestarea unor servicii n sfera comerului7 alimentaiei publice7 transportului7 deservirii sociale7 comunale7 medicale sau de alt1 natur17 lucr1ri 3i servicii ce in de obli;aiunile de serviciu ale acestui lucr1tor. !rimirea unei remuneraii suplimentare nseamn1 primirea prin estorcare a banilor sau a altor valori pentru efectuarea unor lucr1ri sau pentru prestarea unor servicii. *eoarece le;ea nu indic1 proporia remuner1rii primite7 iar alin. 2 art. 20? .!. prevede primirea unei remuner1ri n proporii mari7 proporia remuner1rii primite conform alin. l art. 20? .!. poate fi mic17 esenial1 sau considerabil17 a c1rei valoare potrivit art. 12? .!. este de la 20 pn1 la 10000 lei. %tili4nd indicaiile de la pct. 12 al ot1rrii !lenului . <. (. u privire la aplicarea le;islaiei referitoare la r1spunderea penal1 pentru mituire nr. ? din 11 martie 199??97 prin estorcarea remuneraiei suplimentare se subnele;e pretinderea ei de c1tre un lucr1tor f1r1 funcie de r1spundere dintr+o or;ani4aie7 instituie sau ntreprindere care prestea41 lucr1ri 3i servicii n sfera comerului7 alimentaiei publice7 transportului7 deservirii sociale7 comunale7 medicale sau de alt1 natur17 sub ameninarea cu s1vr3irea unor aciuni care vor cau4a pre9udicii intereselor le;ale ale clientului7 sau crearea intenionat1 a unor condiii care l constrn; s1 acorde recompensa pretins1 n scopul prevenirii urm1rilor nefaste pentru interesele sale le;ale. Acordarea benevol1 a unei sume de bani sau a unui cadou n semn de mulumire pentru calitatea sau operativitatea serviciului prestat nu se consider1 estorcare. "nfraciunea se consider1 consumat1 din momentul ncas1rii a cel puin unei p1ri din recompensa suplimentar1 promis1. $atura subiectiv1 a infraciunii este caracteri4at1 numai prin intenie direct1. <ubiect al infraciunii este orice persoan1 fi4ic1 responsabil17 care a atins vrsta de 3aispre4ece ani 3i se afl1 n relaii de munc1 cu or;ani4aiile ce prestea41 servicii populaiei7 f1r1 a fi o persoan1 cu funcii de serviciu. # alt1 infraciune ce atentea41 la activitatea de prestare adecvat1 a serviciilor este e5ecutarea necalitativ1 a construciilor @art. 208 .!.A
?9

ule;ere de ot1rri e5plicative. :i3in1u7 20037 p. 368. 00

$atura obiectiv1 a infraciunii este reali4at1 prin cel puin una din urm1toarele trei forme de aciuni alternative80= + darea n folosin1 a caselor de locuit7 a obiectivelor industriale7 a lucr1rilor de art17 n transporturi 3i ener;etic17 a altor construcii e5ecutate necalitativ7 neterminate sau necorespun4nd condiiilor contractului 3i proiectului de c1tre conduc1torii or;ani4aiilor de construcie7 conduc1torii de 3antier 3i persoanele cu funcie de r1spundere care e5ercit1 controlul asupra calit1ii n construcii @ar1tate n alin. l art. 208 .!.A> + continuarea de c1tre persoanele responsabile a lucr1rilor e5ecutate necorespun41tor 3i oprite prin acte de control7 n ca4ul n care acest lucru poate afecta re4istena 3i stabilitatea construciilor @ar1tate n alin. 2 art. 208 .!.A> + proiectarea7 verificarea7 e5perti4area7 reali4area de c1tre persoanele responsabile a unui comple5 urbanistic ori a unei construcii sau operarea de modific1ri ale acestora f1r1 respectarea prevederilor documentelor normative privind si;urana7 re4istena 3i stabilitatea7 dac1 aceasta a avut drept urmare= aA v1t1marea ;rav1 a inte;rit1ii corporale sau a s1n1t1ii unei persoane ori pierderea de c1tre aceasta a capacit1ii de munc1> bA distru;erea total1 sau parial1 a construciei> cA distru;erea sau defectarea unor instalaii sau utila9e importante> dA daune n proporii mari @ar1tate n alin. 3 art. 208 .!.A. n prima sa modalitate7 infraciunea repre4int1 o componen1 formal1 de infraciune 3i se consider1 consumat1 din momentul semn1rii documentelor corespun41toare cu privire la darea n folosin1 @n e5ploatareA a unor construcii e5ecutate necalitativ7 neterminate sau necorespun4nd condiiilor contractului 3i proiectului. !otrivit art. 18 al $e;ii privind calitatea n construcii nr. 821+J""" din 2 februarie 199?7 recepionarea @darea n folosin1A construciilor este obli;atorie 3i constituie certificarea reali41rii construciilor n ba4a e5amin1rii lor nemi9locite7 n conformitate cu documentaia de proiect 3i e5ecuie 3i cu alte documente cuprinse n cartea te:nic1 a construciei. artea te:nic1 a construciei este ntocmit1 prin ;ri9a investitorului 3i este nm2nat1 proprietarului construciei7 care are obli;aia s1 o p1stre4e 3i s1 o in1 la 4i. !revederile din cartea te:nic1 a construciei referitoare la e5ploatare sunt obli;atorii pentru proprietar 3i utili4ator. )ecepionarea construciilor se face de c1tre investitor n pre4ena proiectantului 3i a e5ecutantului 3iasau repre4entanilor de specialitate desemnai de ace3tia n conformitate cu le;islaia. onform art. ? al $e;ii din 2 februarie 199?7 pentru obinerea unor construcii de calitate corespun41toare sunt obli;atorii reali4area 3i meninerea pe ntrea;a durat1 de e5isten1 a construciilor a urm1toarelor e5i;ene eseniale= re4isten1 3i stabilitate> si;uran1 n e5ploatare> si;uran1 mpotriva focului> i;ien17 asi;urarea s1n1t1ii

80

Irn41 <. 3. a. op. cit.7 p. 688 01

oamenilor7 refacerea 3i protecia mediului ncon9ur1tor> i4olaie termic17 :idrofu;1 3i economie de ener;ie> protecie contra 4;omotului81. Asi;urarea calit1ii construciei poate fi reali4at1 printr+un ansamblu de aciuni proiectate7 sistemati4ate 3i e5ecutate7 necesare pentru ca construcia s1 satisfac1 condiiile de calitate specificate mai sus 3i stabilite de cartea te:nic1 a construciei. artea te:nic1 a construciei7 art. l al $e;ii citate7 repre4int1 un ansamblu de documente te:nice referitoare la proiectarea7 e5ecuia7 recepionarea7 e5ploatarea 3i suprave;:erea comport1rii n e5ploatare a construciei7 cuprin4nd toate datele construciei respective 3i comport1rii ei n timp. *area n folosin1 a construciei n stare necalitativ17 neterminat1 sau necorespun4nd condiiilor contractului 3i proiectului nseamn1 nerespectarea tuturor cerinelor specificate n cartea te:nic1 a construciei privind e5i;enele eseniale ale ei. n a doua sa modalitate7 infraciunea este reali4at1 prin continuarea lucr1rilor de construcie e5ecutate necorespun41tor 3i oprite prin acte de control. !otrivit art. 13 al $e;ii din 2 februarie 199? 7 verificarea calit1ii e5ecuiei construciilor este obli;atorie 3i se efectuea41 de c1tre investitori prin responsabili te:nici atestai sau a;eni economici de consultan1 speciali4ai. ontrolul asupra respect1rii documentelor normative referitoare la cerinele eseniale7 se face numai de c1tre speciali3tii verificatori de proiecte atestai7 alii dect speciali3tii elaboratori ai proiectelor. Este inter4is1 aplicarea proiectelor 3i detaliilor de e5ecuie neverificate. Berificatorii de proiecte 3i e5ecuie a construciei sunt obli;ai s1 opreasc1 e5ecutarea necorespun41toare cerinelor eseniale. onform art. 8 al )e;ulamentului cu privire la verificarea proiectelor 3i a e5ecuiei construciilor 3i e5perti4area te:nic1 a proiectelor 3i construciilor7 adoptat prin ot1rrea Duvernului nr. 3?1 din 20 iunie 199?7 verificarea proiectelor urm1re3te ca aceasta s1 asi;ure neap1rat un nivel minim de calitate7 e5primnd cerinele eseniale7 care sunt prevederi obli;atorii din documentele normative n vi;oare pe teritoriul )epublicii /oldova la data respectivei verific1ri7 determinate de #r;anul naional de diri9are n construcii. )esponsabilitatea penal1 este condiionat1 de crearea unei st1ri de pericol + afectarea re4istenei 3i stabilit1ii construciilor. *eoarece aceast1 stare de pericol trebuie neap1rat dovedit1 @de e5emplu7 necorespunderea acestora unui nivel minim de calitateA7 aceast1 form1 de infraciune are o componen1 material1. *eci7 infraciunea ar1tat1 n alin. 2 art. 208 .!. se consider1 consumat1 din momentul n care a fost afectat1 re4istena 3i stabilitatea construciei. n a treia modalitate7 infraciunea de e5ecutare necalitativ1 a construciilor este reali4at1 prin proiectarea7 verificarea7 e5perti4area7 reali4area sau e5ecutarea de modific1ri a unui comple5 urbanistic ori a unei construcii f1r1 respectarea prevederilor documentelor normative de si;uran17 re4isten1 3i stabilitate a acestora.

81

/acari ". op. cit.7 p. 308 02

!otrivit art. 13 al $e;ii din 2 februarie 199?7 lucr1rile de construcie7 de modificare 3i de reparaii pot fi e5ecutate numai n ba4a unui proiect elaborat n modul stabilit cu respectarea documentelor normative n vi;oare82. !roiectarea este efectuat1 numai de c1tre persoane fi4ice sau 9uridice autori4ate n domeniul respectiv. Berificarea proiectelor 3i e5ecuiei construciilor se efectuea41 de c1tre verificatori speciali3ti n proiecte atestai7 alii dect speciali3tii elaboratori ai proiectelor. E5perti4ele te:nice ale proiectelor 3i lucr1rilor de construcie sunt efectuate numai de e5peri te:nici atestai. !roiectele de interes naional7 de importan1 deosebit17 de mare risc 3i alte proiecte vor fi supuse e5perti41rii ;enerale la nivel de studiu de fiabilitate. )eali4area construciilor presupune e5ecutarea lucr1rilor de construcie potrivit ansamblului documentelor te:nice7 cuprinse de cartea te:nic1 a construciei. onform art. 19 al le;ii menionate7 interveniile de modificare operate construciilor e5istente @lucr1ri de reconstruire7 consolidare7 transformare7 e5tindere sau demolare parial1A se fac numai n ba4a unui proiect special7 elaborat n modul stabilit 3i avi4at de proiectantul iniial al construciei7 sau a unei e5perti4e te:nice ntocmite de un e5pert te:nic atestat 3i este obli;atoriu consemnat1 n cartea te:nic1 a construciei. Aciunile de proiectare7 verificare7 e5perti4are 3i de modificare a unei construcii devin pre9udiciabile7 dac1 ele sunt reali4ate f1r1 respectarea condiiilor minime de calitate stabilite de documentele normative privind si;urana7 re4istena 3i stabilitatea construciei. "nfraciunea se consider1 consumat17 dac1 aceste nc1lc1ri au condus la v1t1marea ;rav1 a inte;rit1ii corporale sau a s1n1t1ii unei persoane ori pierderea de c1tre aceasta a capacit1ii de munc17 fie la distru;erea total1 sau parial1 a construciei7 fie la distru;erea sau defectarea unor instalaii sau utila9e importante7 fie la daune n proporii mari. &oiunea de v1t1mare ;rav1 a inte;rit1ii corporale sau a s1n1t1ii unei persoane ori pierderea de c1tre aceasta a capacit1ii de munc1 din lit. EaF alin. 3 art. 208 .!. adic1 v1t1marea intenionat1 ;rav1 a inte;rit1ii corporale sau a s1n1t1ii7 care este periculoas1 pentru via1 ori a provocat pierderea vederii7 au4ului7 ;raiului sau a unui alt or;an ori ncetarea funcion1rii acestuia7 o boal1 psi:ic1 sau o alt1 v1t1mare a s1n1t1ii7 nsoit1 de pierderea stabil1 a cel puin a o treime din capacitatea de munc17 sau care a condus la pierderea sarcinii sau la o desfi;urare iremediabil1 a feii 3iasau a re;iunilor adiacente. &oiunea de distru;ere total1 sau parial1 a construciei, care a cau4at daune n proporii mari. !rin instalaii sau utila9e importante de la lit. EcF alin. 3 art. 208 .!. se subnele; linii importante de telecomunicaii7 conducte de ;a4e sau utila9e importante folosite pentru e5ecutarea lucr1rilor de construcie.
82

Irn41 <. 3. a. op. cit.7 p. 680 03

Alin. 6 art. 208 .!. a;ravea41 r1spunderea penal17 dac1 aciunile ar1tate n alin. 3 au provocat decesul unei persoane7 adic1 lipsirea de via1 din inpruden1. $atura subiectiv1 a infraciunii de e5ecutare necalitativ1 a construciilor7 ar1tat1 n alin. l 3i 2 este caracteri4at1 numai prin intenie direct17 iar cea ar1tat1 n alin. 3 + prin dou1 forme de vinov1ie. <ubiect al infraciunii ar1tat1 n alin. l sunt membrii comisiei de recepionare7 nominali4ai anterior7 al celei ar1tate n alin. 2 + persoane responsabile de lucr1rile e5ecutate necorespun41tor care continu1 e5ecutarea acestor lucr1ri7 iar al infraciunii din alin. 3 + proiectanii7 verificatorii7 e5perii te:nici7 e5ecutorii lucr1rilor de construcie7 n toate ca4urile subiect poate fi 3i o persoan1 9uridic1. Tot din acest1 cate;orie de infraciuni face parte 3i infraciunea de nc1lcarea re;ulilor de e5ploatare7 reparaii 3i modificare a locuinelor dintr+un bloc de locuit @art. 208 .!.A $atura obiectiv1 a infraciunii este reali4at1 prin nc1lcarea de c1tre proprietari7 c:iria3i sau arenda3i a re;ulilor de e5ploatare7 reparaie 3i modificare a locuinelor dintr+un bloc de locuit7 precum 3i a comunicaiilor lor interne7 fapt1 care periclitea41 inte;ritatea structural1 a blocului de locuit sau a locuinelor altor proprietari7 c:iria3i sau arenda3i ori nr1ut1e3te condiiile locative ale acestora. !e ntre; teritoriul )epublicii /oldova utili4area imobilelor 3i amena91rilor cu orice destinaie se va efectua n conformitate cu le;islaia n vi;oare 3i cu respectarea condiiilor de autori4are7 prev14ute de )e;ulamentul privind autori4area funcion1rii 3i sc:imb1rii destinaiei construciilor 3i amena91rilor7 aprobat prin ot1rrea Duvernului nr. 30? din 30 martie 20007 n ba4a prevederilor document1rii de urbanism 3i amena9are a teritoriului83. !roprietarii7 c:iria3ii sau arenda3ii locuinelor dintr+un bloc de locuit au dreptul de a efectua lucr1ri de reparaii 3i modificare a p1rilor componente ale locuinei f1r1 a sc:imba destinaia acestora7 precum 3i de a e5ploata locuina f1r1 a nr1ut1i condiiile locative ale altor proprietari7 c:iria3i sau arenda3i. Efectuarea acestor operaii 3i lucr1ri n scopul sc:imb1rii destinaiei locuinei sau a unor p1ri componente ale ei poate fi reali4at1 numai n ba4a unei autori4aii de sc:imbare a destinaiei acestora. !otrivit art. 3 al )e;ulamentului din 30 martie 20007 autori4aia de sc:imbare a destinaiei este un act emis de autorit1ile administraiei publice locale pentru revi4uirea modului de utili4are a construciilor 3i amena91rilor 3i a funciilor lor de ba417 n condiiile n care activit1ile ce se vor desf13ura n cadrul acestora nu vor influena ne;ativ asupra prevederilor din documentaia de urbanism 3i amena9are a teritoriului privind protecia mediului7 condiiile de e5isten1 3i de si;uran1 a construciilor 3i nu vor implica e5ecutarea lucr1rilor de construcie pentru care7 potrivit le;islaiei7 este necesar1 eliberarea unei autori4aii de constituire. Autori4aia de sc:imbare a destinaiei este eliberat1 numai la cererea persoanei dein1toare a titlului de proprietate asupra locuinei n ba4a studiului de fundamentare a sc:imb1rii destinaiei.
83

Irn41 <. 3. a. op. cit.7 p. 686 06

n ca4ul n care beneficiarului i se refu41 sc:imbarea destinaiei locuinei la cererea depus17 el este n drept s1 se adrese4e instanelor 9udec1tore3ti. omponen1 de infraciune material17 infraciunea se consider1 consumat1 din momentul n care nc1lcarea prevederilor menionate periclitea41 inte;ritatea structural1 a blocului de locuit sau a locuinelor altor proprietari7 c:iria3i sau arenda3i ori nr1ut1e3te condiiile locative ale acestora. $atura subiectiv1 a infraciunii este caracteri4at1 prin vinov1ie imprudent1. <ubiect al infraciunii poate fi orice persoan1 fi4ic1 responsabil1 care a atins vrsta de 3aispre4ece ani 3i este proprietar7 c:iria3 sau arenda3 al locuinei86.

86

Iorodac Al. op. cit.7 p.310 00

Concluzii i recomandri Activitatea financiar1 a statului repre4int1 o parte inte;rant1 a mecanismului diri91rii de stat 3i re;lement1rii proceselor social+economice7 deoarece ea cuprinde multiple posibilit1i de influenare asupra de4volt1rii relaiilor de pia1. *up1 cercetarea temei n cau41 am a9uns la conclu4ia c1 este necesar s1 recunoa3tem 9usteea afirmaiilor acelor savani care constat17 pe ba4a e5perienei multor 1ri7 c1 piaa eficient1 nu se creea41 de la sine7 ci constituie7 printre altele7 produsul sau re4ultatul unei le;islaii 3i politici de stat re4onabile. !2n1 n pre4ent7 savanii 3i practicienii mp1rt13esc puncte de vedere diametral opuse cu privire la problema influenei economiei de pia1 asupra criminalit1ii n sfera activit1ii financiar+economice a ntreprinderilor cu diferite forme de proprietate. %nii consider1 c17 odat1 cu apariia propriet1ii private7 se mbun1t1e3te calitatea controlului din partea proprietarilor7 din partea membrilor comunit1ilor de acionari7 3i acest lucru influenea41 po4itiv asupra reducerii criminalit1ii economice. Alii consider1 c1 ;oana dup1 venit face neclare c1ile de obinere a lui de c1tre a;enii economici. Ambele orient1ri ofer1 ar;umente serioase. $a etapa actual17 are loc transformarea criminalit1ii economice= unele tipuri se reduc7 altele apar7 celelalte cap1t1 o form1 nou1. E5periena statelor cu o economie de pia1 de4voltat1 demonstrea41 c17 n ansamblu7 criminalitatea economic1 nu se diminuea41. n linii ;enerale7 fenomenul criminalit1ii const1 n faptul c17 al1turi de formele tradiionale care s+au p1strat de pe timpurile sistemului administrativ de comand17 concomitent 3i fac apariia noi tipuri de criminalitate economic1= -alsific1ri n documentele bancare> Avi4uri false> Esc:ivarea de la plata impo4itelor. n domeniul economic7 nc1lc1rile cele mai frauduloase 3i ;reu de descoperit snt camuflarea 3i falsificarea balanelor7 nc1lc1ri care vi4ea417 de re;ul17 falsific1rile de documente> n multe ca4uri crimele ce au ca scop acapararea c23ti;urilor se comit cu participarea persoanelor corupte cu funcii de r1spundere7 fapt care7 ntr+o anumit1 m1sur17 face aceste crime mai periculoase pentru societate. %n caracter periculos 3i o amploare mai mare cap1t1 abu4urile ce presupun folosirea sistemelor de diri9are automati4at17 precum 3i cele ce presupun utili4area criminal1 a contabilit1ii n scopul t1inuirii operaiunilor economico+financiare. $a efectuarea controlului financiar este necesar de inut cont de faptul c1 infraciunile pot fi at2t premeditate7 ct 3i re4ultate din incapacitatea de a desf13ura corect activitatea comercial17 din cunoa3terea insuficient1 a le;islaiei7 din lips1 de spirit ;ospod1resc 3i din iresponsabilitate. !recum ne demonstrea41 practica de cercetare7 incompetena subiecilor economici 3i a unor e5ecutori aparte se e5acerbea41 n condiiile modific1rilor frecvente ale actelor normative 3i le;islative7 ceea ce este caracteristic pentru etapa actual1. n situaia creat17 menirea principal1 a statului n domeniul economic7 inclusiv
0?

n cel financiar7 const1 n stabilirea ba4elor de funcionare a lui= Asi;urarea stabilit1ii re;lement1rii le;islative 3i a actelor normative care determin1 comportamentul subiecilor activit1ii economice 3i care se r1sfr2n; asupra tuturor participanilor la relaiile economice> Efectuarea controlului asupra respect1rii re;ulilor stabilite 3i prote9area participanilor la relaiile economice de oricare aciuni ile;ale> )e;lementarea economic17 susinerea 3i stimularea subiecilor relaiilor de pia1. *up1 cum re4ult1 din cele menionate n lucrare7 diminuarea criminalit1ii economice se poate reali4a n urm1toarele direcii= 1. !revenirea7 descoperirea 3i combaterea infraciunilor financiare prin intermediul desf13ur1rii7 n conformitate cu le;islaia n vi;oare7 a activit1ilor operative de investi;are7 de cercetare prealabil1 3i de anc:etare prealabil17 cu scopul descoperirii 3i combaterii nc1lc1rilor. Aceste m1suri includ darea n urm1rire internaional1 a persoanelor care comit infraciuni financiare7 precum 3i descoperirea circumstanelor care au condus la comiterea infraciunilor respective> 2. /1rirea ;radului de responsabili4are pentru comiterea infraciunilor financiare> 3. Asi;urarea securit1ii activit1ii desf13urate de c1tre or;anele de control7 prote9area de atentate la adresa oficialilor din respectivele or;ane n e5erciiul funciunii> 6. *escoperirea7 prevenirea 3i combaterea corupiei n interiorul or;anelor de control> 0. oordonarea cu or;anele de control din statele+partenere a m1surilor practice n cadrul desf13ur1rii controalelor financiare interstatale. ?. Denerali4area 3i propa;area e5perienei obinute de c1tre statele+partenere cu privire la efectuarea controlului financiar. !arteneriatul internaional n cadrul reali41rii controlului financiar internaional s+ar putea perfeciona n urm1toarele direcii= <c:imbul de informaie7 elaborarea pro;ramelor comune de combatere a infraciunilor financiare> Elaborarea 3i planificarea activit1ilor comune 3i ntreprinderea m1surilor comune n cadrul implement1rii pro;ramelor de combatere a infraciunilor economice. !articularit1ile strate;iei de combatere a fraudelor 3i infraciunilor economice n )epublica /oldova sunt determinate7 n mare m1sur17 de urm1torii factori= + actualmente n sistemul de fraude 3i infraciuni economice corupia7 sp1larea banilor 3i crima or;ani4at1 constituie un element antisocial central destul de periculos pentru securitatea statului. Iun1oar17 corupia a cuprins toate relaiile economice 3i sociale7 toate structurile puterii politice 3i e5ecutive la diverse niveluri> + birocratismul administrativ constituie substana 3i mediul fertil care alimentea41 fraudele economice 3i nu numai c1 mpiedic1 crearea cadrului le;islativ pentru combaterea fraudelor7 elaborarea unei strate;ii unice de combatere a acestor infraciuni 3i a unui sistem unic antifraud17 ci7 n fond7 permite funcionarilor publici
08

s1 fr2ne4e procesul de perfecionare 3i eficienti4are a le;islaiei n vi;oare7 s1 contribuie la e5tinderea corupiei 3i a altor fraude economice7 precum 3i la apariia 3i consolidarea unui sistem specific de relaii fraudate> + amplasarea ;eo;rafic1 a 1rii noastre este specific1 3i poate s1 stimule4e e5tinderea fraudelor economice 3i s1 influene4e activitatea a;enilor economici din sectorul oficial7 atr1;ndu+i n sectorul subteran7 ntruct teritoriul )epublicii /oldova serve3te drept pod de le;1tur1 ntre #ccident 3i #rient. *omeniile prioritare7 n care este necesar1 desf13urarea activit1ii de combatere a fraudelor 3i infraciunilor economice7 snt urm1toarele= economic7 9uridic7 administrativ7 social+politic. /ai 9os snt pre4entate sc:ematic metodele 3i formele posibile de combatere a fraudelor 3i infraciunilor economice. n domeniul economic snt necesare un 3ir de m1suri cu caracter de re;lementare 3i restrictiv7 care ar crea condiii adecvate pentru a nl1tura cau4ele fraudelor 3i infraciunilor economice7 3i anume= optimi4area politicii fiscale. n acest conte5t este deosebit de important1 stabilirea nivelului ta5elor 3i impo4itelor pe ba4a modelelor implementate n alte 1ri7 dar acordnd prioritate unui model care s1 corespund1 situaiei financiare 3i nevoilor a;enilor economici auto:toni 3i s1 nu mpiedice activitatea acestora. <tatul trebuie s1 acorde o serie de facilit1i a;enilor economici care produc bunuri 3i prestea41 servicii7 3i remunerea41 la timp an;a9aii7 transfer17 cu re;ularitate7 contribuiile de asi;ur1ri sociale 3i ac:it1 impo4itele curente. !roblema Epoliticii fiscale optimeF este una dintre cele mai dificile n economie. !entru re4olvarea acesteia nu e5ist1 o soluie standard7 ci doar una n dinamic17 care trebuie identificat1 3i mereu revi4uit17 mai ales c1 e5ist1 mari diver;ene n estimarea presiunii fiscale. onform datelor /inisterului -inanelor7 presiunea fiscal1 n )epublica /oldova constituie 30M. entrul de studiere a problemelor pieei consider1 presiunea fiscal1 e;al1 cu 60+00M7 iar antreprenorii susin c1 aceasta dep13e3te 00M din veniturile lor. # astfel de situaie necesit1 elaborarea unei strate;ii 3i metodolo;ii de evaluare a presiunii fiscale7 de optimi4are a politicii fiscale. Astfel vor ap1rea condiii favorabile pentru restrn;erea sectorului subteran @neformal7 nere;lementatA al economiei> perfecionarea 3i simplificarea modalit1ilor de nre;istrare a a;enilor economici. n aceast1 ordine de idei7 o soluie constituie crearea unui or;an de stat care s+ar ocupa nu numai de nre;istrarea acestora7 ci 3i de studierea n perspectiv1 a situaiei lor7 a eventualelor probleme n activitatea economic1 3i de producie. Este necesar ca or;anul respectiv s1 fie abilitat cu anumite mputerniciri7 pentru ca7 n ca4ul onor1rii re;ulate de c1tre a;enii economici a datoriilor fa1 de stat7 s1 acorde acestora facilit1i7 iar7 n ca4ul unor abateri serioase de la le;islaie7 s1 apele4e la instana 9udec1toreasc1 pentru a stopa ;enul de activitate fraudulos sau a retra;e licena a;enilor economici nedisciplinai> crearea unor condiii favorabile 3i posibilit1i economice pentru de4voltarea n cadrul concurenei loiale a diverselor forme de proprietate. #biectivul urm1rit n acest ca4 este diversificarea activit1ilor economice7 stimularea spiritului de responsabilitate a a;enilor economici etc>
08

stabilirea unor m1suri de prevenire a a;enilor economici7 n ca4ul abaterii acestora de la le;islaie. <anciunile economico+financiare respective trebuie s1 cuprind1 diverse pr;:ii7 ncepnd cu inter4icerea ;enului de activitate n care se comit fraude economice 3i terminnd cu lic:idarea firmei 3i inter4icerea nre;istr1rii unor firme noi de c1tre aceia3i fondator. Aspectul 9uridic al combaterii fraudelor economice include diverse m1suri antifraud1 @de constrn;ereA7 cum ar fi= l1r;irea 3i preci4area pentru fiecare fraud1 concret1 a r1spunderii penale. onsider1m necesar1 includerea n odul penal a unui 3ir de prevederi noi care ar face mai eficient1 activitatea de combatere a fraudelor economice r1spndite n perioada actual17 precum 3i a celor care pot ap1rea n viitor> elaborarea7 n funcie de caracterul fraudelor economice7 a unui sistem difereniat de pedepse cu caracter administrativ 3i penal> l1r;irea 3i diferenierea r1spunderii civile7 n funcie de condiiile n care s+au comis fraude economice7 de m1rimea pa;ubei pricinuite statului etc. Este important7 ns17 ca pre9udiciul cau4at statului de c1tre a;enii economici s1 fie recuperat n ba4a le;ii 3i numai prin intermediul instanei 9udiciare. n vederea perfect1rii le;islaiei penale7 facem urm1toarele recomand1ri= /ultiple ntreb1ri ridic1 valoarea sumelor ce fac obiectul operaiilor ile;ale7 adic1 de la ce proporii se consider1 e5istent1 infraciunea. $e;ea penal1 nu a prev14ut acest moment. #pin1m c1 ar putea s1 se considere de la 000 unit1i convenionale7 adic1 n proporii mari. Acest criteriu l+am stabilit din considerentul c17 dac17 spre e5emplu7 s+ ar atribui aspect le;al al sumei de 0 unit1i convenionale7 atunci7 f1c2nd referin1 la alin.@2A art.16 ! 3i in2nd cont de faptul c1 infraciunea prev14ut1 la art.263 ! este o infraciune mai puin ;rav17 aceste 0 u.c. nu par a fi suficiente pentru a declan3a o urm1rire. onsider1m de asemenea de prisos repetarea n dispo4iia art.263 ! al )/ E<p1larea banilorF a sinonimelor surse 3i proveniene 3i propunem utili4area termenului de Eori;ineF. $a fel7 termenul posesie pentru a nu fi confundat cu cel utili4at n dreptul civil 3i pentru a nu avea interpret1ri prea lar;i7 urmea41 a fi nlocuit cu cel de deinere. n privina sp1l1rii banilor7 apare punctul de vedere potrivit c1ruia aceast1 manoper1 frauduloas1 repre4int1 un pericol tot mai mare7 fapt ce impune m1suri ferme din partea or;anelor speciali4ate nu numai pentru depistarea valorilor re4ultate din comerul 3i traficul de dro;uri7 ci 3i pentru incriminarea tuturor modurilor de operare de acest ;en7 subliniind plastic orientarea c1 Einfractorului nu trebuie s1 i se permit1 s1 profite de produsul delictului comisF.

09

Bibliografia
Acte normative 1. *irectiva onsiliului omunit1ii Europene &r. 91 a 308 din 10. iunie 1991 privind E!revenirea folosirii sistemului financiar n scopul sp1l1rii banilorF> 2. onstituia )epublicii /oldova @adoptat1 de !arlamentul )epublicii /oldova la 29.08.1996A aa /onitorul #ficial al )epublicii /oldova C 19967 nr.1> 3. odul de procedur1 penal1 al )epublicii /oldova @adoptat de !arlamentul )epublicii /oldova la 12.00.2003A aa /onitorul #ficial al )epublicii /oldova C 2003 nr.1 106+110> 6. odul !enal al )epublicii @adoptat de !arlamentul )epublicii /oldova la 16.03.2003A aa /onitorul #ficial al )epublicii /oldova C 2003 nr.1 106+110> odul !enal al -ederaiei )use adoptat 26 mai 199?> 0. $e;ii cu privire la antreprenoriat 3i ntreprinderi nr. 860+J"1 din 3 ianuarie 1992> ?. $e;ii privind licenierea unor ;enuri de activitate nr. 601+JB din 30 iulie 2001> 8. $e;ea )epublicii /oldova nr. ?33+JB din 10 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea 3i combaterea sp1l1rii banilor> 8. $e;ii privind datoria de stat 3i ;araniile de stat nr. 963+J""" din 18 iulie 199?> 9. $e;ea cu privire la tariful vamal nr. 1380+J"1" din 20 noiembrie 1998> 10.$e;ii privind calitatea n construcii nr. 821+J""" din 2 februarie 199?> 11.$e;ii privind datoria de stat 3i ;araniile de stat nr. 963+J""" din 18 iulie 199?> 12.$e;ea insolvabilit1ii nr. ?32 +JB din 16 noiembrie 2001> 13.ot1rrii !lenului .<. (. u privire la practica 9udiciar1 n cau4ele penale de fabricare sau punere n circulaie a banilor fal3i nr. 23 din 29 octombrie 2001> 16.ot1rrea omisiei &aionale a Balorilor /obiliare cu privire la modul de emisiune 3i nre;istrare de stat a valorilor mobiliare din 29 decembrie 1998> 10.ot1rrea Duvernului nr. 888 din 19 septembrie 19987 u privire la re;lementarea unor ;enuri de activitate n )epublica /oldova> 1?.ot1rrii !lenului .<.(. u privire la practica aplic1rii le;islaiei penale 3i administrative pentru protecia consumatorilor nr. 23 din 10 iulie 1998> 18.)e;ulamentului cu privire la ordinea perfect1rii actelor 3i perceperii pl1ilor vamale la importul n )epublica /oldova a m1rfurilor supuse acci4elor din 20 mai 19987 adoptat de *epartamentul ontrolului Bamal al )./. 3i /inisterul -inanelor. 'iteratura de s ecialitate 1. Iarb1nea;r1 Al. 3.a. omentariu la odul !enal al )epublicii /oldova. :i3in1u7 2003> 2. Iorodac Al. *rept penal= alificarea infraciunilor. :i3in1u7 199?>

?0

3. Irn41 <. "nfraciuni contra vieii7 s1n1t1ii7 libert1ii 3i demnit1ii persoanei. :i3in1u= tiina7 1999> 6. Ir2n41 <.7 %lianovsc:i J.7 <tati B.7 .urcanu ".7 Drosu B. *rept penal7 vol. "". :i3in1u= Editura artier7 2000> 0. Iaie3 <.7 *reptul civil= partea special17 -E! Tipo;rafia entral17 :i3in1u 1998> ?. :ibac D:.7 imil *.7 *rept civil= prele;eri= unele cate;orii de obli;aii7 Ed E %</F7 :i3in1u 2002> 1. oca o4ma /1ria7 "nfraciuni economice prev14ute n odul penal7 Iucure3ti= tiinific17 1986> 2. u4mina #. /aterialele conferinei E!olitici economice de inte;rare european1 din 26 septembrie 2000F7 :i3in1u7 2000> 3. !itulescu ".7 *ersidan E.7 Abra:am !. )anete ". *icionar de termeni 9uridici u4uali7 e5plicativ practic. Iucure3ti= &aional7 1998> 6. !itulescu $. Al treilea r14boi mondial. rima or;ani4at1. Iucure3ti 199?> 0. $o;:in #.7 -ilipa3 A. *rept penal= partea special1. Iucure3ti7 1983> ?. /acari ". *rept penal al )epublicii /oldova= partea special1. :i3in1u= E %</7 2003> 8. 'oldneap /.7 D:eor;:iu+Ir1de ". *rept penal rom2n. !artea special1. Bol.". Iucure3ti=Europa &ova7 1993> 8. &istoreanu D:. 3.a.7 *rept penal. !artea special1. Iucure3ti=Europa+&ova7 1998> 9. Boicu . Ianii murdari 3i crima or;ani4at1. Iucure3ti=Artprint7 1990> 10.Sg]LQGcL h. h. ET][iRjYF bYRP`W W iLVGR. k]LcGcjY GZRGcj gG]Pgj Z OY`LOWiLlWYm \]YZ^_\Rjn bGnGbGc. oGZVcL. 1996> 11.SOWYc. z. o. {Y`LOWiLlW[ @G^QjcLRWYA bGnGbGc7 \GO_XYRRjn RYiLVGRRjQ \_^YQ= _`GOGcRG+\]LcGcjY W V]WQWRGOG`WXYZVWY WZZOYbGcLRW[. oGZVcL= |xk7 2001> 12.IoOuYRVWR r. I. k]YZ^_\OYRW[ c ZvY]Y wVGRGQWXYZVGm bY[^YOPRGZ^W. xLRV^ C kY^Y]g_]`7 2002> 13.L`YOP k. x. NG^Gc . k. x_gYV^WcRL[ Z^G]GRL \]YZ^_\OYRW[ W Y`G _Z^LRGcOYRWY. zG]GRYu. 1989> 16.N_b][clYcL z.}.7 }L_QGc S.z. tGZZWmZVGY `GOGcRGY k]LcG.+ oGZVcL7 1998> 10.N_b][clYc z.}. gL[ ^YG]W[ VcLOWvWVLlWW \]YZ^_\OYRWm. 2+Y Wib.7 \Y]Y]Lg. W bG\GOR.+oGZVcL7 2001> 1?.}.s N_iRYlGc. k]YZ^_\OYRWY W RLVLiLRWY c SR`OWW7 xqS7 s]LRlWW7 stT7 ~\GRWW. oGZVcL7 1998> 18.NLOQjVGc z.. ^cY^Z^cYRRGZ^P iL nWYRWY ZGlWLOWZ^WXYZVG`G WQ_YZ^cL.+ oGZVcL. 1986> 18.oWnLmOGc z. |. W b]. k]G^WcGbYmZ^cWY OY`LOWiLlWW E`][iRjnF bGnGbGc. oWRZV7 2001> 19. NGQQYR^L]Wm V `GOGcRGQ_ NGbYVZ_ tGZZWmZVGm sYbY]LlWW.a \Gb ]Yb {YgYbYcL .o.7xV_]L^GcL .|. oGZVGcL= }toS+|}stS7 1998> 20. S.z. }L_QGc7 tGZZWmZVGY `GOGcRGY k]LcG. gL[ XLZ^P.+oGZVcL7 2000>

?1

+eviste de s ecialitate 1. *abu B. 1tinean. <. *espre Esp1lareaF produsului infraciunilor.aa *reptul7 &r. 12a2002> 2. *onici A. ombaterea fraudelor 3i infraciunilor economice C un imperativ al timpului aa ontabilitate 3i audit7 nr. 2a2006> 3. SOWYc z. o. rGOG^ZVWm r. x. tLi]LgG^VL ]GZZWmZVG`G iLVGRGbL^YOPZ^cL G \]G^WcGbYmZ^cWW OY`LOWiLlWW bGnGbGc \GO_XYRRjn RYiLVGRRjQ \_^YQ= RYVG^G]jY bWZV_ZZWGRRjY cG\]GZj. aa TGZ_bL]Z^cG W \]LcG7 &r.?a1999> 6. qYg_RGc S. S. rG]PgL Z OY`LOWiLlWYm RYiLVGRRG \GO_XYRRjn bGnGbGc \G _`GOGcRGQ_ \]Lc_ stT aa TGZ_bL]Z^cG W \]LcG7 &r.?a1998.

?2