Sunteți pe pagina 1din 4

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE I ASISTEN SOCIAL DEPARTAMENTUL DE ASISTEN SOCIAL

FIA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/ Calificarea 2. Date despre disciplin 2.1. Denumirea disciplinei TERAPII OCUPAIONALE I ART-TERAPIE Asist. Univ. Dr. Maria Diaconescu, delegaie lector Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca Sociologie i Asisten Social/ Asisten Social Asisten Social Sociologie Licen ASISTEN SOCIAL

2.2. Titularul activitilor de curs 2.3. Titularul activitilor de seminar 2.4. Anul de studiu 2, 3

2.5. Semestrul

3, 5

2.6. Tipul de evaluare1

C+VP

2.7. Regimul disciplinei 2

OP

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1. Nr. de ore pe 2 3.2. Din care 2 3.3. Din care sptmn ore de curs ore de seminar/ laborator 3.4. Total ore din planul de 28 Din care 3.5. 28 Din care 3.6. seminar/ laborator nvmnt curs Distribuia fondului de timp ore convenionale 4*25= 100 Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti: 3.7. Total ore studiu individual 72 3.8. Total ore pe semestru 100 3.9. Numrul de credite 4 4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1. de curriculum IAS, Practic I 4.2. de competene Prevzute n fiele disciplinelor menionate la la 4.1. 5. Condiii (acolo unde este cazul) 6. Competenele specifice acumulate
1 2

0 0 Ore 28 24 14 3 3

Tipul de evaluare: E examen, VP verificare pe parcurs, C - colocviu Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opional, F- facultativ

Cursul i propune dobndirea urmtoarelor competene3 :


Competene profesionale

C1 (1-5), C 5 (1-5), C6 (1-5) Cognitive: studenii s cunoasc principalele teorii care fundamenteaz interveniile n terapiile ocupaionale i diferite forme de art-terapie s diferenieze situaiile care necesit interveniile terapiei ocupaionale i art-terapie s cunoasc etapele planului terapeutic in terapia ocupaional i art-terapie s cunoasc rolurile pe care asistenii sociali le pot avea n activitile i programele de recuperare/ reabilitare/ resocializare prin terapie ocupaional i art-terapie, care s faciliteze mbuntirea abilitilor deficitare, achiziionarea de noi abiliti, compensarea dizabilitilor, s promoveze sntatea i creterea calitii vieii C1 (1-5), C 5 (1-5), C6 (1-5), Instrumental aplicative i/ sau atitudinale: studenii s recunoasc situaiile care necesit interveniile terapiei ocupaionale i art-terapiei s evalueze principalele nevoi, dificultati i resurse acestor persoane; s tie s elaboreze un plan de intervenie personalizat pentru persoanele care necesit terapie ocupaional i/ sau art-terapie s tie s interacioneze cu respect, onestitate i empatie n relaie cu persoanele n dificultate/ cu dizabiliti psihice sau fizice

CT1. Abordarea obiectiv i argumentat att teoretic, ct i practic, a unor situaii - problem n vederea soluionrii eficiente a acestora cu respectarea valorilor i principiilor specifice asistenei sociale CT2. Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echip transdisciplinar pe diverse paliere ierahice la nivel intra- i interorganizaional CT3. Autoevaluarea obiectiv a nevoii de formare profesional i identificarea resurselor si modalitatilor de dezvoltare personala si profesionala n scopul inseriei i adaptrii la cerinele pieei muncii

Competene Transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate) Obiectivul general al disciplinei Cursul ofer noiuni introductive cu privire la terapia ocupaional i diferite forme de art-terapie (meloterapie, terapia prin dans, utilizarea artelor vizuale n terapia ocupaional, etc.)

Obiective specifice

Cursul i propune ca studenii: 1. s dobndeasc cunotine cu privire la principalele teorii care fundamenteaz interveniile n terapiile ocupaionale i diferite forme de art-terapie 2. s dezvolte capacitatea de a identifica situaiile care necesit interveniile specifice terapiei ocupaionale i art-terapiei 3. s dezvolte capacitatea de a elabora un plan de intervenie personalizat pentru persoanele care necesit terapie ocupaional i/ sau art-terapie, i de-a aplica fazele planului terapeutic in terapia ocupaional

8. Coninuturi 8.1. Curs Metode de predare: expunere - prelegere asistat de computer cu vizualizare temelelor n power point, povestire, ntrebri test, explicaii, problematizri, ilustrri din experiena cotidian a studenilor; exerciii interactive, discuii 1. Definirea i diferenierea termenilor: terapie ocupaional (TO), art-terapie (AT), ergoterapie, etc.
3

Conform National Higher Education Qualifications Registry, http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=54,1&_dad=portal&_schema=PORTAL

2. Clasificarea diferitelor forme de ocupaii umane i forme de expresie artistic n TO i AT 3. Fazele planului de intervenie n TO i metode de evaluare a procesului terapeutic. 4. Principiile reabilitrii persoanelor cu tulburri psihice i diferite tipuri de deficiene prin TO. 5. Recuperarea sntii mintale prin terapie ocupaional 6. Modele de programe i practici de reabilitare prin TO 7. Managmentul de caz i terapia ocupaional individualizat 8. Jocul n cadrul procesului de recuperare: ludoterapia 9. Terapia prin muzic: ritm i melodie (meloterapia I) 10. Terapia prin muzic: ritm i melodie (meloterapia II) 11. Terapia de expresie prin mimic i gesturi (terapia prin dans, pantomima, teatrul de micare) 12. Terapia de expresie verbal: povestirea liber sau n scris, recitarea de poezii i teatralizarea 13. Terapia de expresie grafic i plastic (modelaj, desen, pictur, sculptur) 14. Intervenii ergoterapeutice: obictive, faze, forme, evaluarea rezultatelor Bibliografie: Bunt, Leslie (1994), Music therapy: an art beyond words, London ; NY,

Routledge Buneag, Carmen (2007) Terapia ocupaional, Editura Fundaiei "Romnia de Mine", Bucureti Case, Caroline (1992), The handbook of art therapy, Tavistock/Routledge, London Ciocoi Pop, Dumitru Rare (2008), Elemente teoretice i practice de terapie ocupaional, Editura G.M.I, Cluj-Napoca Dafinoiu, Ion, Vargha, Jen-Laszlo (2005), Psihoterapii scurte, Editura Polirom, Iai Dalley, Tessa (1993), Three voices of art therapy : image, client, therapist, Routledge, London, New York Dan, Mirela (2005), Introducere n terapia ocupaional, Ed. Universitii Oradea
Diaconescu, Maria (2011), Terapii individuale si interventia in criza, manusscis - suport de curs pentru studenii anului II i III Asistena Social, UBB Cluj (manuscris)

Hepworth, D.H., Rooney, R.H., Larsen, J.A. (2006). Direct social work practice: Theory and skills. Pacific Grove, CA: Brookes-Cole Publishing Company Liebmann, Marian, (1986), Art therapy for groups : a handbook of themes games and exercises, Routledge London Pocioianu, Doina (2008), Centrul de Diagnostic i Art - Terapie "Eliza Ionescu" valene terapeutice, Editura Brumar Timioara Popovici, Doru-Vlad (2005), Terapie ocupaional pentru persoane cu deficiene, Editura Muntenia, Constana Preda, Vasile (2003), Terapii prin mediere artistica, Editura Presa Universitar Clujean, Cluj-Napoca Rodger, Sylvia (2006), Occupational therapy with children : understanding childrens occupations and enabling participation, Blackwell Publishing, Oxford; Malden; Carlton,Victoria Waller, Diane, Gilroy, Andrea (1992), Art therapy : a handbook, Open University Press, Buckingham; Philadelphia Waller, Diane (1993), Group interactive art therapy: its use in training and treatment Routledge, London, New York Warren, Bernie (1993), Using the creative arts in therapy, 2nd edition, Routledge, London ; New York

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptarile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului Cursul vine n ntmpinarea ateptrilor pe care persoanele cu dizabiliti psihice sau fizice (rezultate n urma unui accident, rniri, boli somatice sau psihice), copii precolari ntr-un program de prevenie, de ex. copiii strzii, adolesceni ntr-un program antidrog,

etc., precum i aparintorii lor, psihiatrii, psihoterapeuii, medicii, profesorii, potenialii angajatori le-ar putea avea fa de asistenii sociali: s fie familiarizai cu diferite forme de recuperare i/ sau reabilitare cognitiv, social i profesional care s permit acestor persoane sporirea gradului de independen, maximum de autonomie, s iniieze activiti i programe de recuperare/ reabilitare/ resocializare pentru aceste persoane, programe i activiti care s faciliteze mbuntirea abilitilor deficitare, achiziionarea de noi abiliti, compensarea dizabilitilor, s promoveze sntatea i creterea calitii vieii, sa promoveze informarea comunitii cu privire la drepturile i resursele acestor persoane, etc. 10. Evaluare Tip de activitate 10.4. Curs 10.1. Criterii de evaluare - 4 p: cel puin 8 protocoale de participare la cursurile interactive - 4 p: eseu din 8 titluri bibliografice - 2 p: susinerea eseului 10.2. Metode de evaluare - implicare n realizarea exerciiilor la curs i consemnarea n scris a experienelor - eseu, susinerea eseului 10.3. Pondere din nota final 40% 60%

10.5. Seminar/ laborator 10.6. Standard minim de performan 2,5 p protocoale + 2,5 p eseu, Min. 5 puncte din max. 10 p Data completrii: ___7.05.2012______ Data avizrii in catedr ____________ Semntura titularului de curs: ________________________ Semntura titularului de seminar: _____________________ Semntura efului de departament/ catedr _____________