Sunteți pe pagina 1din 12

PLAN DE AFACERI

CUPRINS:
1. Sinteza planului de afaceri 2. Afacerea 3. Piaa 4. ana!e"ent #i per$%nal

&. Pre'iziuni financiare (. Ane)e

1. Sinteza planului de afaceri


Ace$t plan de afaceri $*a +nt%c"it cu $c%pul de a te$te 'i%a,ilitatea unei idei de afaceri. Ideea de afacere ce aparine unui +ntreprinz-t%r e$te de a de$c.ide % pizzerie +n care $%rti"entul principal de pizza $er'it 'a fi cel per$%nalizat +n funcie de preferinele clienil%r. /%t%dat- afacerea 'a fi caracterizat- #i de rapiditatea $er'iciil%r de $er'ire a cel%r care '%r trece pra!ul pizzeriei PIZZANGO. In'e$tiia nece$ar- iniierii ace$tei afaceri e$te de 02.122 lei3 din care 222 lei reprezint- 'al%area capitalului $%cial3 fiind $%cietate cu r-$pundere li"itat-. Re$tul $u"ei +i aparine +ntreprinz-t%rului3 #i 'a fi re$tituit- pe parcur$ul pri"ului an3 +n funcie de flu)ul de nu"erar +nre!i$trat. Pentru +nceput $%citatea 'a a'ea an!a4ai 2 ,uc-tari3 un a4ut%r de ,uc-tar3 % per$%an- re$p%n$a,il- cu apr%'izi%narea3 dar #i cu "ar5etin!ul3 d%ua per$%ane pentru $er'irea clienil%r #i preluarea c%"enzil%r de la ace#tia #i un c%nta,il. Pr%fitul ,rut +nre!itrat de fir"-3 'a fi de 121.132 lei3 ur"at de % cre#tere pentru anul 2 la 162.210 lei3 +n anul 3 +nre!i$tr7nd 'al%area de 1(6.&&3 lei. 8n ur"a pre'iziunil%r realizate pe % peri%ad- de trei ani3 rezult- c- ideea de afacere e$te 'ia,il-3 cu #an$e de dez'%ltare +n 'iit%r.

2. Afacerea
2.1Firma
Se inteni%neaz- infiinarea unei $%ciet-i c%"erciale cu r-$pundere li"itat- al c-rei %,iect de acti'itate 'a fi pr%ducerea #i c%"ercializarea de pizza preparat- +n funcie de d%rinele clienil%r3 in ceea ce pri'e#te in!redientele3 c%nceptul 9pizza cu ce 'rei tu: $au 9pizza per$%nalizat-:. Fir"a $e adre$eaza tutur%r cel%r care p%fte$c $a "-n7nce % pizza a#a cu" % d%re$c ei3 dar din "%ti'e de ti"p $au e)perien- nu au acea$t- p%$i,ilitate $a % fac- aca$-. Aici 'a 'eni +n a4ut%rul l%r fir"a PIZZANGO. Nu"ele $%ciet-ii reprezint- rapiditatea cu care '%r fi $er'ii clienii3 adic-; 'ii3 c%"anzi3 a#tepi <pre de c7te'a "inute=3 +i iei pizza #i pleci <dac- 'rei=. Per$%nalul ce $e d%re#te a fi an!a4at p%art- +n $pate % e)perien- ,%!at- +n ace$t d%"eniu3 at7t +n ceea ce pri'e#te prepararea pizzei3 c7t #i +n pr%"%'area afacerii prin $er'icii de $er'ire de calitate a clienil%r. Acti'itatea fir"ei $e 'a de$f-#ura +ntr*un $paiu de 0& de "p3 a"ena4at c%re$punz-t%r <,ucat-rie3 $ala de $er'ire>preluare c%"enzi3 'e$tiar pentru an!a4atii $%ciet-ii3 1 ,ir%u=. Se d%re#te +nceperea ace$tei afaceri dat%rit- e)perienei +ntreprinz-t%rului +n ace$t d%"eniu3 cun%a#te furniz%rii3 iar $paiul de de$fa#urarea la acti'it-ii e$te in apr%piere de centrul %ra#ului3 +ntr*% z%n- +n care nu $unt a$tfel de l%caluri. Ace$te "%ti'e +i dau +ntreprinz-t%rului credina c- afacerea 'a a'ea $ucce$. 2.2 Domeniul de activitate A#a cu" a" precizat3 principalul %,iect de acti'itate al $%ciet-ii 'a fi pr%ducerea #i c%"ercializarea de pizza. Se apreciaz- c- a4ut%rul unui per$%nal calificat3 c%la,%rarea eficient- cu furniz%rii #i partenerii3 la fel ca #i faptul c- 'a funci%na +ntr*un $paiu ,ine a"pla$at '%r a4uta la $ucce$ul ace$tei afaceri3 a'7nd un p%tenial ridicat de dez'%ltare. 2.3 Obiectivele Fir"a d%re#te $- $e i"pun- pe pia- prin calitatea $er'iciil%r %ferite3 a'7nd ca misiune: d%ri" $- %feri" cea "ai ,un- e)perien- p%$i,il- pentru clienii n%#tri care '%r $er'i % pizza cu !u$t de%$e,it. Fir"a a $ta,ilit ca principale %,iecti'e de atin$3 ur"-t%arele; fir"a $- fie recun%$cut- pe piaa de pr%fil ca fiind % unitate care $e di$tin!e prin calitate #i $eri%zitate?
3

%,inerea unei rate a renta,ilit-ii care $- depa#ea$c- ni'elul d%,7nzil%r la credite.

3. Piaa
3.1 lien!ii Clienii p%teniali ai +ntreprinderii $unt per$%anele de t%ate '7r$tele3 +ncep7nd cu c%piii de la & ani p7n- la %a"enii +n '7r$t-. /%tu#i piaa int- a +ntreprinderii c%n$tituie per$%anele '7r$ta c-r%ra e$te +ntre 1&*42 ani. Pentru a*i deter"ina pe clieni $- cu"pere pr%du$ele fa,ricate de +ntreprindere3 c%nducerea 'a pune accent3 +n pri"ul r7nd3 pe calitatea de%$e,it- a $er'iciil%r pre$tate3 preul c%n'ena,il3 a"a,ilitatea la +ndeplinirea c%"enzii3 n%utatea $er'iciului #i pr%du$ului. Pentru +nceput frec'ena $unetel%r de c%"and- a pr%du$ului 'a fi "ic-3 acea$ta din ur"- "a4%r7ndu*$e %dat- cu ridicarea i"a!inii fir"ei #i afir"area pe piaa. De a$e"enea frec'ena cu"p-r-rii 'a diferi de la % peri%ad- a zilei la alta3 fiind "ai "ic- +n pri"a peri%ad- a zilei3 acea$ta "-rindu*$e la $f7r#itul zilei. Clienii '%r ale!e acea$t- fir"- de%arece; $unt atra#i de calitatea $er'iciil%r? calit-ile #i a,ilit-ile pr%fe$i%nale ale per$%nalului p%t $- $ati$fac- #i cele "ai e)i!ente cerine ale clienil%r? d%re$c $- $er'ea$c- % pizza e)act a#a cu" #i*% d%re#te $au #i*% i"a!ineaz- fiecare dintre ei. 3.2 "erviciile #Produsele$ Pizza pr%du$e de aceat- fir"- 'a $ati$face cele "ai rafinate !u$turi ale cel%r "ai alintai !ur"anzi. Pr%du$ul fir"ei n%a$tre e$te %rientat $pre $ati$facerea ne'%il%r zi de zi3 fie zi de lucru3 fie zi de $-r,-t%are. Pizza pr%pu$- de fir"a 'a a'ea !u$turi diferite #i $pecifice. Ace$t !u$t $e 'a dat%ra c%ndi"entel%r pr%a$pete #i ne%,i#nuite3 alea$e de c-tre client. Cu t%ate ace$tea3 +n cazul +n care clientul $e decide !reu3 $au nu di$pune de ti"p pentru ale!erea in!redientel%r3 I $e '%r pune la di$p%ziie c7te'a $%rti"ente3 cu in!redient $ta,ilite de fir"-. Denu"irea pizzei 'a fi la fel diferit-3 acea$ta depinz7nd de "ateria pri"- #i c%ndi"entele f%l%$ite la fa,ricarea pr%du$ului finit. @%r e)i$ta ur"-t%arele denu"iri; Pizza casei cu #unc-3 ca#ca'al3 "-$line3 ardei #i r%#ii? Pizza exotic cu anana$3 #unc- #i "-$line? Pizza Salami - cu $ala" pr%a$p-t #i %u- ,-tute?
4

Pizza Vegetarian - cu ciuperci3 ceap- #i piper 'erde? Pizza Pete - cu pe#te3 u$tur%i #i ca#ca'al? Pizza Tomato - cu $%$ din r%#ii pr%a$pete3 ca#ca'al #i "-$line? Pizza Quatro fromaggi cu patru feluri de ,r7nz-. Se prec%nizeaz- de a pr%duce pizza de diferite "-ri"i #i3 re$pecti'3 de diferite !reut-i3 +n funcie de cerinele clienil%r Di"en$iunile #i !reut-ile pizzei pr%pu$e de $%cietatea n%a$tr- $unt ur"-t%arele; Pizza n%r"al-3 a'7nd un dia"etru de circa 1& c" #i % !reutate de 262!. Pizza "are cu dia"etrul de 22 c" #i % !reutate de 3&2!. Pizza cu "-ri"i #i !reut-i $peciale3 la d%rina clientului. Pr%du$ul %ri!inal al fir"ei 'a $ati$face !u$turile fiec-rei per$%ane3 !raie p%$i,ilit-il%r pe care le %feri" clienil%r. @iit%rii clieni ai fir"ei '%r putea c%"anda pizza c%nin7nd diferite pr%du$e #i c%ndi"ente $pecifice. 8ntreprinderea prec%nizeaz- $- f%l%$ea$c- un a",ala4ul %ri!inal3 +n care 'a fi li'rat- pizza. Ace$ta 'a c%n$ta din f%aie de cart%n pre$at3 a'7nd i"pri"ate pe fae",le"a +ntreprinderii #i date ce caracterizeaz- +ntreprinderea3 adre$a 4uridic-3 nu"erele de telef%n. De a$e"enea +ntreprinderea 'a pri"i c%"enzi de li'rare a pizzei la c%n$u"at%r pentru zile de na#tere3 $-r,-t%ri #i alte %cazii $peciale. 3.3 Furni%orii Principalul furniz%r 'a fi etr% Ca$.ACarrB3 di$pun7nd de t%ate "ateriile pri"e de care fir"a are ne'%ie pentru pre!-tirea #i prepararea de pizza. Preurile $unt c%n'ena,ile3 a'7nd +n 'edere faptul c- $e '%r ac.izii%na cantit-i "ari pe peri%ada unei luni de funci%nare. Se are +n 'edere #i ne!%cierea un%r c%ntracte cu pr%duc-t%ri de f-in-3 ca#ac'al3 pa$tr-"- #i alte in!rediente3 +n 'ederea realiz-rii unuia din $c%purile fir"ei #i anu"e; $%fere clienil%r un rap%rt calitate*pre $ati$f-cat%r3 a$tfel +nc7t $- apeleze de$ la pr%du$ele %ferite. De a$e"enea fir"a 'a a'ea #i un furniz%r de a",ala4e3 Pr%fipac5 SRL. Ace$ta 'a a$i!ura nece$arul de cutii pentru li'rarea de pizza +n c%ndiii %pti"e #i pentru ca acea$ta $- +#i pentru p-$treze c7t "ai "ult ti"p calit-ile3 p7n- ce 'a a4un!e $a fie "7ncat-. 3.& Promovarea %dalit-ile prin care fir"a PIZZANGO +#i 'a face pu,licitate $unt; di$tri,uirea de pliante prin p%#t-?
&

+"p-rirea un%r c-ri de 'izit-? realizarea unei "ape inf%r"ati'e +n incinta fir"ei? realizare un%r "ateriale pr%"%i%nale? anunuri radi% #i recla"e /@? realizare unei pa!ini de Internet? +nre!i$trarea +n diferite catal%a!e? Cferta de pre 'a fi per"anent adaptat- la cerinele pieei3 in7ndu*$e c%nt de %ferta C%ncurenei. De a$e"enea3 $e '%r purta di$cuii cu ali %fertani pentru pr%"%'area fir"ei. @%r e)i$ta #i %ferte $peciale care $- "%ti'eze #i $- fidelizeze clienii. 3.' "e(mentul de )ia!* Pr%du$ele %ferite de fir"- d%re$c $- $ati$fac- intr*un "%d c7t "ai pl-cut #i delici%$ !u$tul clienil%r. Fir"a $e %rienteaz- $pre c%n$u"at%ri de t%ate '7r$tele3 de la cei "ai "ici3 p7n- la cei "ai +n '7r$t-3 +n$- piaa int- a fir"ei e$te reprezentat- de c-tre per$%anele cu '7r$ta cuprin$- +ntre 1& #i 42 de ani. La acea$t- cate!%rie de c%n$u"at%ri $e %,$er'- % frec'ena ridicat- a c%n$u"ului de pizza. 3.+ oncuren!a Principalii c%ncurei ai fir"ei $unt Pizzeria I",i$$3 Pizza PLDS #i S"art F%%d$3 cea din ur"- fiind "ai apr%piat- ca l%caie de $paiul unde +#i 'a de$fa#ura acti'itatea fir"a PIZZANGO. S%rti"entul de pizza %ferit de principalii c%ncureni e$te apr%piat de cel de ,az%ferit de fir"-3 +n$- nici unul dintre ace#tia nu au inclu$ +n li$ta l%r EPizza ta: F cu in!rediente ale$e de c-tre clieni #i la di"en$iunea d%rit- de ace#tia. Pizzeria I",i$$ are $er'iciul de li'rare la d%"iciliu3 $er'iciu pe care fir"a inteni%neaz- $- +l %fere puin "ai t7rziu <+nceputul anului 3 de acti'itate=3 dac- $e '%r atin!e 'al%rile pr%fitului prec%nizat +n prezentul plan. Punct c%"un cu ceilali d%i c%ncureni e$te faptul c- $e %fer- $er'iciul de c%"andare prin telef%n3 ur"-nd ca pizza d%ar $- fie ac.itat- #i ridicat- de c-tre client3 pentru a ec%n%"i$i din ti"pul ace$tuia din ur"-

4.

ana!e"entul #i per$%nal

8ntreprinz-t%rul e$te cel care 'a %cupa p%$tul de "ana!er #i 'a c%nduce acea$t(

+ntreprindere. Ace$ta 'a c%%rd%na acti'itatea eficient3 inter'enind +n $ta,ilirea relaiil%r cu furniz%rii. Pentru ,unul "er$ al $%ciet-ii $e '%r an!a4a 2 ,uc-tari #i un a4ut%r de ,uc-tar3 care $e '%r %cupa de pr%ducerea de pizza. Se 'a an!a4a % per$%an- re$p%n$a,il- cu apr%'izi%narea #i "ar5etin!*ul3 % per$%an- pentru preluarea de c%"enzi3 #i e'entual $er'ire <+n peri%adele a!l%"erate ale zilei=3 % per$%an- care $e 'a %cupa $trict de $er'ire #i un c%nta,il care $e 'a %cupa de ,unul "er$ al acti'it-ii din punct de 'edere le!al. E)periena deinut- de t%i cei care '%r fi an!a4ai3 +"pletit- cu d%rina de dez'%ltare a afacerii '%r f%r"a reeta unui $ucce$.

&. Pre'iziuni financiare


'.1 ,stimarea resurselor necesare demar*rii a-acerii Pentru de"ararea afacerii a" e$ti"at nece$arul de re$ur$e pe de$tinaii #i a" $ta,ilit #i $ur$ele de ac%perire a re$ur$el%r nece$are. /%ate ace$te inf%r"aii $unt $intetizate +n ta,elele de "ai 4%$. Activ A. Acti'e i"%,ilizate <1G2= 1. I"%,iliz-ri nec%rp%rale c.eltuieli de c%n$tituire c.eltuieli de a"ena4are a $paiului 2. I"%,iliz-ri c%rp%rale "%,ilier H. Acti'e circulante <3G4= 3.St%curi c%n$u"a,ile3 * %,iecte de in'entar3 * "aterii pri"e 4.Alte acti'e circulante * Di$p%ni,ilit-i +n c%nturi la ,-nci * Di$p%ni,ilit-i +n nu"erar 53100 41600 1222 42422 11500 11&22 19800 !00 0622 1"000 0222 &222 Pasiv A. Capital pr%priu <1G2= 1. Capital $%cial 2. C%ntul +ntreprinz-t%rului H. Dat%rii <1G2= 1. Furniz%ri 2. Credite de la ,-nci 72900 222 02022

.O.A/ A .I0 #A12$

32455

.O.A/ PA"I0 #A12$

32455

Active imobili%ate Dec%r-ri #i re"%del-ri incinte C%$turi de in$talare a "%,ilel%r3 acce$%riil%r #i ec.ipa"entel%r Ec.ipa"ente de !atit3 fri!%rifice Recla"-3 pu,licitate3 relaii cu pu,licul pentru de$c.iderea afacerii C.eltuieli de c%n$tituire %,ilier 12222 3222 22422 &222 1222 11&22 '3155

Active circulante Ec.ipa"ent de calcul Ec.ipa"ent de telec%"unicaii C%$tul $t%curil%r iniiale Di$p%ni,ilit-i ,-ne#ti +n c%nturi ,ancare Nu"erar nece$ar f%r"-rii de f%nduri de rezer'<pentru ur!ene3 c.eltuieli "a4%rate3 neplanificate3 %p%rtunit-i= 2&22 322 &222 0222 &222

14655 /%tal acti'e I &3.122 G 11.622 I 02.122 lei Capitalul $%cial al fir"ei e$te de 222 lei. 8n Ec%ntul +ntreprinz-t%rului: re!-$i" $u"a cu care +ntreprinz-t%area particip- la de"ararea afacerii. Ace$t +"pru"ut din partea +ntreprinz-t%arei $e re$tituie de c-tre fir"-3 +n "%"entul +n care are di$p%ni,ilit-i. Pentru $u"ele +"pru"utate +ntreprinz-t%area p%ate pri"i d%,7nd-3 pentru a fi deducti,il- fi$cal3 ea nu tre,uie $dep-#ea$c- d%,7nda de referin- a H-ncii Nai%nale. '.2 Previ%iunea veniturilor 7i c8eltuielilor C%nf%r" calculel%r <ane)a 1=3 capacitatea de pr%ducie anual- e$te de 31.6(2
6

,uc-i de pizzape an. Se d%re#te f%l%$irii la "a)i" a ace$tei capacit-i. Cu t%ate ace$te $e pre'izi%neaz- % fluctuaie u#%ar- a cantitaii de pizza '7ndute +n lunile pri"ului an. 8n !raficul de "ai 4%$ e$te prezentat- e'%luia pre'izi%nat- a ,uc-il%r de pizza pr%du$e pentru fecare lun- a pri"ului an de acti'itate.

Previ%iunea veniturilor lunare ale -irmei Pentru acea$t- afacere e$ti"area 'enituril%r lunare $e face +n ur"a calcului preului "ediu unitar de '7nzare pentru 1 ,ucat- pizza3 +n cazul de fa- $*a calculat a fi 1(.14 lei > pizza. Ace$t pre cuprinde at7t c.eltuielile directe cu "ateriile pri"e3 "ateriile acce$%rii care influeneaz- c%$tulde pr%ducie al unei ,uc-i pizza3 dar #i c.eltuielile ce influeneaz- indirect3 cu" ar fi c.eltuielile cu $alariile3 c.eltuielile cu c.iria3 cu utilitaile3 c.eltuieli cu alte $er'icii pre$tate de c-tre teri #i alte c.eltuieli care p%t $- apar- +n ti"pul unei luni. Ace$t%r c.eltuieli $e adau!- "ar4a de pr%fit3 care a f%$t $ta,ilit- $- nu $cad- $u, 32J #i3 i"p%zitul de pe pr%fit de 1(J. Previ%iunea c8eltuielilor lunare ale -irmei a. Cheltuieli cu ate!ialele Se prec%nizeaz- c.eltuieli cu "aterial pri"a #i "ateriile acce$%rii +n 'al%are de 14.222 lei pentru % lun-3 +n funcie de ace$t lucru iind calculate un c%$t unitar "ediu de &.&4 lei> 1 ,ucat- pizza.

Cu a4ut%rul ace$tui c%$t $e p%t e$ti"a c.eltuielile lunare cu "aterialele aferente '7 de pizza. Ace$t lucru e$te redat +n ta,elul ur"-t%r.

Indicat%r Nr. Pizza $er'ite C.eltuieli "ateriale aferente $er'iciil%r pre$tate

Luna 1 2222

Luna 2 2&22

Luna 3 2022

Luna 4 2022

Luna & 2022

Luna ( 2622

Luna 0 2622

Luna 6 2622

Luna 1 2622

Luna 12 2022

Luna 11 2022

Luna 12 2((2 /%tal 316(2

11262

136&2

141&6

141&6

141&6

1&&12

1&&12

1&&12

1&&12

141&6

141&6

1403(.4

10(&24

". E$ti"area cheltuielil#! cu $ala!iile %i!ecte &i i'%i!ecte $unt e$ti"ate +n ta,elul ur"-t%r;
Nr. crt. 1. Cate!%rie de per$%nal ana!er Salar ,rut lunar <lei= 2222 1222 1222 1&22 1222 (22 /C/AL Nu"-r de per$%ane 1 1 2 2 1 1 C%$turi lunare cu $alariile ,rute <lei= 2222 1222 2222 3222 1222 (22 1(22

2. Re$p%n$a,il apr%'izi%nare #i "ar5etin! 3. Preluare c%"enzi > $er'ire 4. Huc-tar &. A4ut%r ,uc-tar (. C%nta,il

La f%ndul de $alarii $e "ai ac.it- de c-tre an!a4at%r ur"-t%arele c%ntri,uii; CAS 22.62J CASS &.22J A$i!. Accid. De "unca $i ,%li pr%f. 2.1&J C%ncedii 2.6&J S%"a4 2.&2J F%nd de !arantare 2.2&J

12

/%talul ace$t%r c%ntri,uii e$te de 2030&J3 pr%cent care $e adau!- plaf%nului lunar de $alarii3 ace$te c.eltuieli a4un!7nd la 12.2(4 lei > un- c.eltuieli cu $alariile. Se e$ti"eaz- c- +n anul 2 plaf%nul $alariil%r 'a atin!e $u"a de 14.222 lei3 ur"7nd ca la +nceputul anului 3 $- $e an!a4eze un ,uc-tar #i un di$tri,uit%r3 +n ur"a ac.iziiei anteri%are <anul 2= a unui cupt%r #i a unui $cuter pentru li'r-ri. P%rnind de la ace$te prec%niz-ri3 plaf%nul de $alarii din anul 3 'a fi de 10.&22 lei. c. . ($ti a!ea c#$tu!il#! cu chi!ia: Pentru $paiul +nc.iriat3 p%rnind de la un tarif lunar de 20lei>"p3 a" e$ti"at c%$turile lunare cu c.iria a$tfel; 0& "p K 2(.(0 lei>"p I 2222 lei Pentru cel de*al d%ilea an $*a ne!%ciat un tarif lunar de 26 lei>"p3 iar pentru cel de* al treilea un tarif de 31 lei>"p. %. Cheltuielile )!i*i'% utilit+,ile -a)a. e'e!/ie elect!ic+. /a0. /u'#i1 au f%$t apreciate la un tarif "ediu lunar de 16 lei>"p. Rezult- a$tfel; 0& "p K 16 lei>"p I 13&2 lei. e. 2i3l#acele 4i5e ale 4i! ei $unt reprezentate de cupt%rul pentru pizza3 "ala)%rul3 'itrina fri!%rifica3 c%",ina fri!rifica $i "%,ilierul ce 'a fi ac.izii%nat. Cupt%rul3 "ala)%rul3 'itrina $i c%",ina fri!%rific- au % durata n%r"al- de funci%nare de & ani3 p%tri'it catal%!ului de a"%rtiz-ri. A#adar utiliz7nd "et%da de a"%rtizare liniar-3 a"%rtizarea anual-3 re$pecti' lunar- pentru ace$tea e$te ur"-t%area; @al%are intrare f-r- /@A I 12.2(2 lei <1&.222 'al%area cu /@A= A"%rtizarea anual-; 12.2(2lei ; & ani I 2.4&2 lei > an A"rtizarea lunar-; 2.4&2 lei ; 12 luni I 224.3 lei > lunPentru "%,ilier3 durata n%r"al- de utilizare e$te de 12 ani. Dtiliz7nd a"%rtizarea liniar-3 a'e" ur"-t%area $ituaie; @al%area f-r- /@A a "%,ilierului; 1322 <11.&22 lei cu /@A= A"%rtizarea anual-; 1322 ; 12 I 132 lei > an A"%rtizarea lunar-; 132 ; 12 I 06 lei > lun-. A$tfel c- 'al%area t%tal- a a"%rtiz-rii care $e 'a +nre!i$tra lunar de c-tre $%cietate 'a fi de 262 lei. 4. Cheltuieli cu %i*e!$e $e!*icii A" e$ti"at pentru pri"ul an de acti'itate c.eltuielile cu di'er$ele $er'icii pre$tate de furniz%ri '%r fi de 022 lei > lun-.
11

/. Cheltuieli cu )!# #*a!ea S*a deci$ pentru pri"ul an c.eltuielile cu pr%"%'area $- fie de 1J din 'eniturile realizare3 ur"7nd a fi "a4%rate cu 2.2J +n ur"-t%rii ani. P%rnind de la ace$te $*a int%c"it ,u!etul de 'enituri #i c.eltuieli pentru anul I $i pentru anii II #i III <ane)a 1=3 al-turi de flu)ul de nu"erar<ane)a 1= #i indicat%rii de renta,ilitate redai +n ta,elul ur"-t%r.
Denumirea indicatorului 1. Cifra de afaceri 2. C.eltuieli t%tale 3. @enituri t%tale 4.a. Pr%fit ,rut 4.,. Pr%fit net 4.c. Di'idende &. Renta,ilitatea '7nz-ril%r (. Renta,ilitatea financiar0. Pra!ul de renta,ilitate 9ela!ia de calcul CA I cantitatea de pr%du$e '7ndut- ) preul pr%du$ului C/ I $u"a tutur%r c.eltuielil%r <c%nf%r" H@C= @/ I $u"a tutur%r 'enituril%r <c%nf%r" H@C= P, I @enituri t%tale F c.eltuieli t%tale Pn I P, F Ip <I'"= D I Pn F I'd R' I <Pr%fit ,rut > CA= K 122 Rf I <Pr%fit net > Capitaluri pr%prii = K 122 Pr I C%$turi fi)e t%tale><1 * C%$t 'aria,il t%tal>CA= "emni-ica!ie &14321 36&222 &14121 121132 121141 11(06 2&.2(22 11.6102 1601&2
/ei /ei /ei /ei /ei : : /ei

/ei

A'7nd +n 'edere c- indicat%rul Pragul #e renta$ilitate e)pri"- acel ni'el al '7nz-ril%r +n care 'eniturile din '7nz-ri $unt e!ale cu c%$turile ace$t%ra3 adic- pr%fitul e$te zer%3 t%ate '7nz-rile ce '%r dep-#i 160.1&2 lei '%r aduce pr%fit. Rezultatele e$ti"ate ca fiind p%$i,il de %,inut3 "erit- ef%rtul de de"arare a afacerii.

12