Sunteți pe pagina 1din 96

UNIVERSITATEA ,,VALAHIA DIN TRGOVISTE

DEPARTAMENTUL PENTRU PEDAGOGIA NVTMNTULUI PRESCOLAR PRIMAR SI

LUCRARE METODICO-STIINTIFIC PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC I

COORDONATOR STIINTIFIC PROF.UNIV.DR. STEFANIA ZLATE

EDUCATOARE

TEHNICI SI METODE DE PREGTIRE A PRESCOLARULUI PENTRU ADAPTAREA LA REGIMUL VIETII DE SCOLARITATE

PLANUL LUCRRII

INTRODUCERE.......................................................................................................................4 ConsideraTii generale...............................................................................................................4 MotivaTia alegerii temei...........................................................................................................6 Ipoteza de lucru........................................................................................................................8 1.ASPECTE TEORETICE ABORDATE................................................................................9 1.1. Conceptul de maturitate Scolar sau aptitudine de Scolaritate............................................9 1.2. rupa pregtitoare pentru Scoal! "uncTiile acesteia.........................................................24 1.#. ModalitTi de pregtire a copilului preScolar pentru adaptarea la regimul activitTii Scolare................................................................................................................................28 1.4. Caracteristici ale dezvoltrii psi$o%"izice a copilului de 6%& ani.......................................44 2.ASPECTE METODICE PRIVIND PREGTIREA PRESCOLARULUI PENTRU ADAPTAREA LA REGIMUL ACTIVITTII SCOLARE..................................................'1 2.1. (ro)e psi$ologice...............................................................................................................'1 3. CERCETARE CONSTATATIV-AMELIORATIV PRIVIND NIVELUL DE ADAPTARE AL PRESCOLARILOR LA REGIMUL SCOLAR.......................................&4 #.1. Metodologia de cercetare..................................................................................................&4 #.2. *naliza Si interpretrile pentru segmentul preScolar.........................................................&& #.#. *naliza Si interpretrile pentru segmentul primar.............................................................82 CONCLUZII..............................................................................................................................8' BIBLIOGRAFIE.......................................................................................................................86

INTRODUCERE

Consideraii generale ++C,t se poate privi -n zare. peste timp. nu e/ist dec,t cerere de oameni pregtiTi Si mai ales )ine ec$ipaTi cu instrumentele pregtirii moderne. suple. adapta)ile Si inovatoare.0 1Mircea MaliTa. 2*uriul cenuSiu0. vol. I. 3ditura 4acia. Clu5%6apoca7 8n timpul trans"ormrilor ce marc$eaz societatea rom,neasc de astzi. -nvTm,ntul se situeaz pe primul loc. cel puTin -n viziunea oamenilor Scolii. dup care. investiTia -n om este capitalul de m,ine al societTii. 8nvTm,ntul preScolar a do),ndit un conTinut instructiv%educativ cu discipline Scolare care se des"Soar dup o program minuTioas Si care urmresc realizarea unor o)iective precise privind pregtirea copilului preScolar pentru integrarea uSoar Si rapid -n Scoal. (entru a "ace "aT trans"ormrilor sociale care survin -ntr%un ritm tot mai accelerat. individul societTii contemprane tre)uie s participe la pregtirea pro"esional Si psi$ologic pentru a putea "ace "aT situaTiilor noi. Scolii -i revine sarcina de a pregti un om capa)il s vin -n -nt,mpinarea nevoii de sc$im)are. capa)il s anticipeze. s -Si doreasc sc$im)area Si s se pregteasc pentru ea. 3ducarea capacitTii de a privi sc$im)area ca "iind normal are dou componente ma5ore! % % "ormarea atitudinii pozitive "aT de sc$im)are9 -nsuSirea instrumentelor intelectuale ale ei -n care sunt incluse! nivelul de Scolarizare. metode de instruire Si per"ecTionare. preocuparea de a "i mereu la curent cu ceea ce este nou -n pro"esia e/ercitat. interesul general pentru domenii mai apropiate sau mai -ndeprtate de pro"esia e/ercitat -n prezent.

4in acest punct de vedere. cea de a treia al"a)etizare. adic -nvTarea deli)erat. sistematic Si instituTionalizat a capacitTii intelectuale speci"ice "iecrui domeniu -nc din primii ani de Scoal. reprezint condiTia esenTial a per"ecTionrii continue Si a sc$im)rii e"iciente e pro"esiei. (ro"esiile viitorului conTin un grad "oarte -nalt de solicitare intelectual. muncitorul "iind un intelectual care va lucra -n condiTiile moderne. *st"el. predarea pe o)iective. aspectele lor intelectuale tot mai consistent. te$nologiile didactice alternative S.a. reprezint noul concept didactic -n care "ormarea pentru instruirea continu Si pentru educaTia permanent este esenTial.

(regtirea copilului pentru -nvTarea continu -ncepe -nc din grdiniT. *ici el do),ndeSte primele comportamente intelectuale -n cadrul 5ocurilor didactice. 8n spiritul educaTiei permanente. -n cele mai multe grdiniTe se -nvaT 2instrumentele mondiale de comunicare0% lim)ile strine. 4e asemenea. poveStile. care satis"ac imaginaTia "antastic a copiilor nu mai sunt simple poveSti. ci ei sunt introduSi -ntr%o lume "antastic. cu conTinut StiinTi"ic. -ntr%o realitate imaginat pentru viitor. dar o realitate posi)il. :ocurile copiilor. cum ar "i 5ocurile sim)olice Si 5ocurile de construcTii au de cele mai multe ori teme care pre"igureaz viitorul. Copiii din gradiniT "ac cunoStinT cu computerele. care le o"er nu numai posi)ilitatea de -nvTare. ci Si de distracTie. prin des"Surarea unor 5ocuri. Toate acestea demonstreaz c educaTia preScolar are o importanT deose)it -n adaptarea copilului la regimul activitTii Scolare. 8n aceste condiTii. grdiniTa are menirea s pregteasc preScolarii pentru activitatea de -nvTare. s le o"ere e/perienTe variate de -nvTare. ca s le uSureze integrarea -n Scoal. *cesta este motivul pentru care grdiniTa a cptat "uncTia de verig iniTial a sistemului de -nvTm,nt. 8nvTm,ntului preScolar -i revine sarcina de a "orma copii su) aspectul psi$o%intelectual. "izic Si socio%a"ectiv pentru o c,t mai uSoar adaptare la activitatea de tip Scolar. pentru integrarea Scolar Si social. (reocuparea pentru introducerea c,t mai timpurie a copiilor -ntr%un sitem de educaTie instituTionalizat este 5usti"icat prin "aptul c v,rstele preScolar Si Scolar mic reprezint o perioad "undamental te. pentru dezvoltarea ulterioar a copilului. Cercetrile arat c p,n la v,rsta de 4%' ani copilul -Si dezvolt 4;< din capacitatea intelectual pe care urmeaz s o ating la maturitate. 6evalori"icate la timp sau sla) valori"icate. potenTele Si disponi)ilitTile acestor perioade de v,rst nu se pot recupera -n urmtorii ani dec,t -n mic msur Si cu e"orturi mari. =)iectivele principale ale -nvTm,ntului preScolar vizeaz cu precdere aspectele "ormative. pun,ndu%se accent pe dezvoltarea proceselor intelectuale. pe "ormarea capacitTilor de cunoaStere Si de e/primare. pe "ormarea unor deprinderi elementare de munc Si comportare civilizat. Spre deose)ire de alte su)sisteme ale sistemului de -nvTm,nt. educaTia preScolar pare a "i singura -n care re"orma a -nceput din interior. *st"el. c,teva idei clare s%au conturat Si au -nceput s se realizeze! % % o mai mare li)ertate o"erit copilului. capacitTilor sale de e/presie9 o 2eli)erare0 a copilului Si a educatoarei de "ormalism9

-nvTm,ntul preScolar este privit tot mai mult ca o instruire realizat prin educaTie. Si nu ca o educaTie do),ndit prin instruire.

4ezvoltarea copilului este privit prin perspectiva spri5inului ce i se acord pentru a%Si -mplini tre)uinTele. dezvoltarea sa ne"iind rezultatul modelrii dup un tipar presta)ilit. (rograma activitTilor instructiv%educative din grdiniTele de copii -ncearc s raspund nevoii de sc$im)are. precum Si modi"icrilor care s%au petrecut de5a -n -nvTm,ntul preScolar. (regtirea copilului pentru Scoal constituie scopul "undamental al activitTii din grdiniT Si totodat criteriul esenTial al e"icienTei -nvTm,ntului preScolar. (rograma activitTilor instructiv%educative din grdiniTa de copii prevede ca educaTia preScolar s "ie -n esenTa sa o pregtire pentru viaT Si o construcTie a )azelor personalitTii ulterioare potrivit idealurilor societTii Si pe aceast )az s asigure dezvoltarea multilateral a copiilor de #%6>& ani potrivit particularitTilor psi$o%"izice ale acestora. 4in perspectiva acestui deziderat asistm la o intens Si ascendent continuitate -ntre -nvTm,ntul preScolar Si cel Scolar. acTiune -ntemeiat pe considerentul c succesul startului Scolar al elevului de clasa I pre"igureaz adesea -n mod $otr,tor.

MotivaTia alegerii temei

0 (entru "iecare om. viaTa sa%noteaz Comenius%este o Scoal. de la leagn p,n la morm,nt0. Si tot el considera ca 0tot ceea ce suntem. ce "acem. ce g,ndim. vor)im. urzim. do),ndim Si posedm nu este altceva dec,t o anumit scar pe care ne urcm din ce -n ce mai mult. spre a a5unge c,t mai sus. "r -ns s putem atinge vreodat suprema treapt0. (ro)lematica pregtirii copiilor pentru un de)ut Scolar optim vizeaz o varietate de aspecte de conTinut Si. -n acelaSi timp. de "actori care contri)uie la realizarea ei. 3ste necesar s se asigure o continuitate "uncTional -ntre procesul instructiv%educativ din grdiniT Si cel din Scoal. dar Si unitatea Si continuitatea in"luenTelor educaTionale prin cola)orarea educatoare%-nvTtoare. (regtirea pentru Scoal -nseamn n primul r,nd o stare de disponi)ilitate pentru activitatea de -nvTare. asigurarea unor condiTii care s o"ere copilului posi)ilitatea de a a)orda solicitrile noii activitTi. dar Si acea stare psi$ologic pozitiv "aT de momentul de)utului Scolar. Scoala reprezint pentru copil un mediu nou. cu in"luenTe ce%Si pun amprenta pe conduitele sale. Cadrul didactic introduce o nou imagine despre adult 1prin raportare la cea a parintilor7. mai putin tolerant. dar mai capa)il dec,t prinTii -n a%i desc$ide noi orizonturi spre cunoaStere.

Intrarea -n Scoal determin Si o separare mai net -ntre activitatea propriu%zis Si 5oc. -ntre timpul destinat actvitTii Scolare Si timpului li)er. (rin intermediul activitTilor din grdiniT. educatoarele -i pregtesc pe copii pentru Scoal. 4e aceea vreau s demonstrez -n aceast lucrare metodico%StiinTi"ic "aptul c grdiniTa are un rol esenTial -n integrarea optim a copilului -n Scoal. *legerea mea se )azeaz Si pe cercetarea pedagogic a/at pe aceast tem. des"Surat de% a lungul anilor. de la -nceputul meseriei mele Si p,n -n prezent. pe preocupri Si pe rezultate o)Tinute -n acest domeniu. 6u rare sunt situaTiile -n care copilul mani"est reacTii de 2respingere Scolar0 c$iar din primele zile. atitudini emoTionale negative ale copilului "aT de activitatea Scolar. insta)ilitate relaTional. uneori c$iar -nainte de primul su contact cu Scoala. Multe dintre aceste mani"estri sunt cauzate de in"luenTele mediului de provenienT sau pot s apar datorit aversiunii "aT de preocuprile Scolare. ca urmare a unei neconcordanTe -ntre posi)ilitTile copiilor Si calitatea e/ecutrii unor activitTi -n grdiniT. *lte cauze pot "i gsite -n preocuparea unor "amilii de a%l -nvTa pe copil. "orTat Si uneori greSit. s scrie. s citeasc. s socoteasc. "olosindu%se procedee inadecvate din punct de vedere metodic. ceea ce poate determina reacTii de respingere "aT de -ndatoririle Scolare. Integrarea -n Scoal a copilului -nseamn de "apt integrarea lui -ntr%un regim de munc. *ctivitatea de -nvTare se deose)eSte esenTial de 5oc. 8n timp ce 5ocul este o activitate li)er. care%i acord copilului independenT. elementele de 5oc 1aSteptarea. surpriza. competiTia S.a.7 o"erindu%i atractivitate. -nvTarea este o munc organizat. programat Si -ncadrat -ntr%o disciplin riguroas. care cere un e"ort intelectual susTinut. (regtirea copilului pentru Scoal se realizeaz -ntr%un comple/ de acTiuni care -i dau posi)ilitatea s se integreze treptat -n noul regim de viaT. *st"el. adaptarea Scolar tre)uie -nTeleas nu ca o etap. ca un moment -n viaTa copilului. ci ca un proces eSalonat pe parcursul anilor de grdiniT. rupa pregtitoare pentru Scoal are menirea de a "inaliza dezvoltarea psi$ic. cu precdere procesele psi$ice de cunoaStere 1g,ndirea. memoria. imaginaTia7. Copilul preScolar are o sla) capacitate de trecere de la o activitate plcut la una riguroas. care cere e"ort intelectual mai pronunTat. 4e regul. el este tentat s "ac ceea ce%i place. li)er Si din proprie iniTiativ. anga5,ndu%se mai greu -n activitTi care cer e"ort Si care i se impun. 4e aceea procesul adaptrii Scolare tre)uie s pun accent pe elementele intelectuale ale activitTii de -nvTare. pe trecerea de la 5oc la -nvTare. ?n loc imprtant -n pregtirea copiilor pentru Scoal -l ocup cultivarea motivaTiei a"ective "aT de -nvTtur. -n general. Si "aT de "recventarea Scolii. -n particular. Se Stie c unii copii de v,rst mic au motivaTie destul de sla) pentru a "recventa Scoala. pre"er,nd mediul "amilial. ?neori c$iar atitudini greSite ale prinTilor. utiliz,nd ameninTri de genul 2vine ea
7

Scoala0 contri)uie la apariTia atitudinii de evitare a Scolii. 4e aceea asigurarea unei motivaTii pozitive "aT de Scoal devine o preocupare a educatoarei Si a parinTilor. 8n concluzie. educaTia preScolar este menit s o"ere prinTiilor e/perienTe Si activitTi care s "avorizeze accesul la -nvTm,ntul primar.

Ipoteza de lucru

(ornesc de la ipoteza potrivit creia potenTialul de adaptare a preScolarilor care parcurg grupa pregtitoare pentru Scoal este mai -nalt dec,t al preScolarilor care nu parcurg aceast grup. *preciez c grupa pregtitoare presupune parcurgerea unor activitTi -n urma crora copii devin mai socia)ili. sunt o)iSnuiTi cu activitatea colectiv Si individual. au desc$idere ctre lumea -ncon5urtoare. sunt mai receptivi. o)iSnuiTi cu lucrul organizat. cu activitatea independent. 4ac preScolarii parcurg grupa pregtitoare se vor integra mult mai usor -n activitatea de tip Scolar. ConTinutul practic aplicativ va "i ilustrat prin pro)leme de ordin metodic cu aplicaTii la tem Si valori"icarea e/perienTei personale. cci o ma/im american spune! 0Munca educatorului are e"ect asupra eternitTii Si nu se poate spune niciodat unde se opreSte ea0. 8mi propun ca -n "inal aceast ipotez s "ie validat dac rezultatele relev preScolarul care a parcurs grupa pregtitoare are o mai mare capacitate de a se adapta la regimul Scolar.

1.ASPECTE TEORETICE ABORDATE

1.1.

Conceptul de maturitate Scolar sau aptitudine de Scolaritate

8nvTm,ntul preScolar. ca prim verig a sistemului rom,nesc de -nvTm,nt are drept scop asigurarea pregtirii copiilor de #%6>& ani pentru integrarea optim -n regimul activitTii Scolare Si do),ndirea aptitudinii de Scolaritate. Momentul intrrii -n Scoal presupune un anumit nivel de dezvoltare "izic. intelectual. moral. voluTional a copilului. iar aptitudinea de Scolaritate solicit dezvoltarea unor capacitTi. a)ilitTi. priceperi Si deprinderi a)solut necesare Scolarizrii. 3ducaTia este destinat s creeze )azele pentru -nt,lnirea pozitiv a copilului cu lumea. o -nt,lnire care permite sim)ioza imperativelor timpului. 8ntr%o e/presiemeta"oric aceasta ar "i! 04aTi%i omului cunoStiinTa locului su -n lume. daTi%i cunoStiinTa drepturilor sale. a "aptului c el Si%a constituit trecutul. c se a"l -n prezent. prezentaTi%i c va "ace lumea de m,ine. spuneTi%i care sunt o)iectivele comple/e care vor avea ca preocupare esenTialul de a%i asigura individului un viitor0. 3ducaTia intelectual este latura educaTiei care -ncepe s acTioneze pentru modelarea personalitTii de la v,rstele cele mai mici Si care continu s "ie prezente la un nivel de modelare superioar a intelectului uman pe toat durata vieTii.

3ducaTia intelectual contri)uie la pregtirea general Si "undamental a omului. asigur,ndu%i. pe l,ng )aga5ul Si orizontul de cultur Si capacitTile intelectuale necesare oricrei dezvoltri Si activitTi! spiritul de o)servaTie. atenTia. memoria. imaginaTia. g,ndirea etc. (regtirea pentru activitatea din Scoal constituie scopul "undamental al procesului instructiv%educativ din grdiniT Si totodat criteriul esenTial al e"icienTei -nvTm,ntului preScolar. Intrarea copilului -n Scoal constituie un moment crucial -n viaTa sa. date "iind statusul Si rolul de elev. natura relaTiilor cu adulTii Si cu colegii. noutatea condiTiilor de activitate Si mai ales speci"icul -nvTrii. act deose)it de comple/. ea anga5eaz dintr%o perspectiv imediat -ntreaga s"er a vieTii sale psi$ice. di"erenTele structurii anatomo"iziologice toate cunoStinTele Si deprinderile do),ndite anterior. @idicarea pe o treapt superioar a -nvTm,ntului preScolar are implicaTii semni"icative -n toate componentele procesului instructiv%educativ! natura. o)iectivele. conTinutul concretizat -n planul de -nvTm,nt Si program. "orme de organizare Si des"Surare a activitTii. metodele de -nvTm,nt. evaluarea rezultatelor Si reglarea -n continuare a procesului respectiv -n vederea optimizrii lui. *ccentuarea laturii "ormative Si a celei aplicative a procesului instructiv%educativ din grdiniT se "undamenteaz pe concepTia potrivit creia calea cea mai e"icient de pregtire a copilului pentru activitatea de tip Scolar const -n dezvoltarea lim)a5ului Si a comunicrii. "ormarea operaTiilor g,ndirii. a unor capacitTi intelectuale implicate -n actul cunoaSterii Si al -nvTrii propriu%zise. iniTierea -n anumite te$nici elementare de munc intelectual Si "izic. -nzestrarea cu trsturi moral%volaTionale care susTin e"ortul solicitat de Scoal Si asigur integrarea -n colectivitate. Toate categoriile de activitTi prevzute pentru grdiniT. cu deose)ire cele -ntemeiate pe o concepTie pro"und inovatoare modern. urmresc -n mod e/plicit Si implicit "ormarea cu prioritate a unor comportamente de natur s "aciliteze adaptarea Scolar Si s sporeasc e"icienTa -nvTturii. -nsuSirea de ctre copil a unor cunoStinTe. priceperi. deprinderi cu o larg desc$idere pentru orizontul cunoaSterii -n etapa urmtoare. cu mari resurse -n ceea ce priveSte -nTelegerea noTiunilor ce se vor preciza Si ad,nci -n Scoal. (rin activitTile de educaTie pentru StiinT%cunoaSterea modului. activitTii matematice% copilul va "i -nvTat s se cunoasc pe sine. s cunoasc lumea -ncon5urtoare. interacTion,nd activ cu mediul apel,nd la toTi senzorii! vz. pipit. gust. miros. s "ac deducTii simple. generalizri Si a)stractizri. s disting -n anumite conte/te date reale Si date imaginare. s asculte cu atenTie c,nd i se vor)eSte. c,nd i se dau instrucTiuni speci"ice Si s duc la )un s",rSit o sarcin.

10

(rin activitatea de educare a lim)a5ului se urmresc o)iectivele! copilul s rspund corect la anumite instrucTiuni ale adultului Si s -nTeleag activitatea logic a unei propoziTii sau "raze. s se e/prime corect. "luent. literar -n lim)a rom,n. *ctivitTile de educaTie psi$omotorie urmresc -ntrirea sntTii copilului. creSterea capacitTii sale la e"ort. asigurarea dezvoltrii psi$o"izice armonioase prin satis"acerea nevoii de miScare. e/ersarea Si dezvoltarea deprinderilor de motricitate general Si a motricitTii "ine -n dezvoltarea curiozitTii. a interesului copiilor pentru activitatea de scris%citit din Scoal. *ctivitTile de educaTie estetic 1muzical. practice. artistico%plastice7 des"Surate -n grdiniTe urmresc spri5inirea copilului s -nTeleag Si s recepteze "rumosul din mediul -ncon5urtor. at,t -n armonia din natur. c,t Si -n arte. s "ie el -nsuSi creator de lucruri "rumoase. *ctivitTile comune des"Surate cu -ntreaga grup de copii. dar mai ales 5ocurile Si activitTile alese organizate -n prima zi Si a treia parte a programului grdiniTei urmresc -n"ptuirea o)iectivelor educaTiei pentru societate. Copilul va "i -ncura5at s%Si controleze emoTiile. at,t ca persoan. c,t Si ca mem)ru al grupului. s%Si -nTeleag eSecul. s reacTioneze adecvat Si s se mo)ilizeze printr%o conduit a"ectiv de -ncredere. de perseverare Si nu de tristeTe sau a)andon. Ca mem)ru al societTii. copilul va "i a5utat s capete a)ilitatea de a intra -n relaTie cu cei din 5urul su. s se comporte civilizat. s -nTeleag )inele. adevrul. "rumosul Si s le transpun -n relaTiile pe care le -ntreTin. trind -n armonie. iu)ire. credinT Si speranT. Te$nologia didactic -nc rspunde la -ntre)area cum anume acTionm pentru ca. valori"ic,nd conTinutul Si particularitTile de v,rst Si individuale ale copiilor s putem atinge o)iectivele respective. s o)Tinem e"icienTa scontat a procesului de -nvTm,nt. 3/prim,nd necesitatea adaptrii procesului instructiv%educativ la particularitTile de v,rst Si cele individuale ale copiilor. di"erenTierea Si individualizarea sunt -n modul cel mai str,ns. mai direct de -n"ptuirea pregtirii copiilor pentru Scoal. Important pentru educatoare este s se determine la ce nivel de maturizare psi$ologic poate situa activitTile propuse grupei sale. 3ventualul decala5 dintre nivelul cerinTelor de activitTi "ormulate de educatoare Si nivelul aspiraTiilor. al motivelor. al intereselor sau al posi)ilitTilor de -nTelegere a copiilor din grupa sa poate "i duntor. *ctivitTile prea grele. peste posi)ilitTile lor de -nTelegere demoralizeaz copii. activitTile prea uSoare. simple -i plictisesc. le iroseSte energia Si le "r,neaz dezvoltarea.

11

@olul esenTial al educatoarei const -n a selecta din viaT Si din program. acele cunoStinTe. priceperi. deprinderi. deprinderi care prezint -nTeles pentru copii din grupa sa Si a le prezenta -ntr%o "orm accesi)il. care s antreneze activitatea intelectual a acestora. s le stimuleze atenTia. spiritul de o)servaTie. g,ndirea. lim)a5ul. memoria. imaginaTia etc. Si s ridice copii la descoperirea unor orizonturi noi. accesi)ile -nTelegerii lor. 4eci. adaptarea preScolarului la cerinTele Scolii presupune do),ndirea de ctre copil a unei maturizri la toate nivelele. maturizare care s -l "ac apt pentru activitatea de -nvTare de tip Scolar. *ccentul cade -n preScolaritate pe dezvoltarea dimensiunii "ormative a pregtirii. cci -nsuSirea unui volum mare de cunoStinTe -l "ace pe copil apt pentru Scoal. Si mai ales do),ndirea unir capacitTi. a)ilitTi Si operaTii intelectuale necesare actului de cunoaStere care "avorizeaz -nvTarea. 8n grdiniT. activitatea principal este 5ocul. -ntreaga e/perienT cognitiv. a"ectiv Si voluTional "iind do),ndit de preScolar -n cadrul 5ocului. Menirea -nvTm,ntului preScolar este tocmai aceea de a pregti copii -n vederea integrrii uSoare Si atractive -n regimul activitTii de -nvTare -n trecerea pragului grdiniT%Scoal "r traume. Sunt duntoare dezvoltrii copilului at,t integrarea prematur -n activitatea Scolar. c,t Si -nceperea -nt,rziat a acestuia. M. AorBaS 2Studii de psi$ologie Scolar0. arat c. conceptul de maturizare Scolar 2marc$eaza acel nivel de dezvoltare a copilului la care activitatea de tip Scolar poate contri)ui din plin la dezvoltarea -n continuare a personalitTii Scolarului0. *daptarea Scolar reprezent,nd e/presia ansam)lului de activitTi prin care o persoan -Si modi"ic conduita pentru a se acomoda optim mediului determinant. 3a apare ca un proces de organizare a relaTiei dintre su)iect Si condiTiile am)ientale. 8n concepTia lui :. (iaget%adaptarea desemneaz procesul de ec$ili)rare -ntre asimilare Si acomodare intervenit -n cadrul interacTiunii dintre om Si am)ient9 adaptarea Scolar e/prim calitatea Si e"icienTa realizrii concordanTei dintre personalitatea elevului Si cerinTele Scolare. dintre cerinTele o)iectivelor educaTionale Si rspunsul. comportamentul elevului "aT de ele. reprezint procesul de realizare a ec$ili)rului dintre personalitatea -n evoluTie a elevului Si e/igenTele ascendente ale noii condiTii de viaT. 3valuarea adaptrii Scolare nu se re"e numai la momentul -n Scoal. ci e apreciat ca un proces care tre)uie s raporteze particularitTile mediului Scolar la o anumit etap de dezvoltare a copilului.

12

*daptarea -ncepe -nc din "amilie Si se continu -n instituTiile pe care copilul le "recventeaz. ridic,nd pro)leme -n trecerea programului de la grdiniT la Scoal. (reocupri privivnd adaptarea Scolar a copilului preScolar. precum Si evaluarea maturitTii Scolare. vizeaz spri5inirea copiilor pentru a lua startul de Scolarizare cu o c,t mai mare garanTie de succes. asigurarea egalizrii Sanselor la instruire pentru copii. (entru a asigura maturitatea Scolar la v,rsta -nvTm,ntului preScolar Si a celui Scolar s%a instituit grupa pregtitoare pentru Scoal. CreSterea -n greutate este lent la -nceputul stadiului Si se accentueaz ulterior -n perioada pu)ertTii. c,nd se va -nregistra un salt de creStere. CreSterea -n greutate se va "ace -n medie cu #.' Bg>an. iar -n -nlTime apro/imativ 6 cm>an. *par unele di"erenTe -ntre creSterea ponderal Si -nlTime la "ete Si )ieTi. CreSterea perimetrului cranian este lent -n cursul acestei perioade. 8ntre 6%12 ani perimetrul cranian creSte de la '1 la '#%'4 cm. Ca s",rSitul acestei perioade creierul atinge dimensiunile de adult 13. Coi"u. C. Cio"u. pag. 1#. 199&7. 3ste important "aptul c -nc de la 6 luni intrauterin producTia de neuroni este complet. dezvoltarea Si specializarea celulei nervoase se a"l su) controlul genetic. iar stimularea "ace ca "uncTiile s "ie activate. Celule gliale. care 5oac un rol ma5or -n procesul de mielizare al sistemului nervos. continu s se multiplice mult dup ce procesul de producere al neuronilor a luat s",rSit. ast"el c celule gliale sunt responsa)ile pentru creSterea -n greutate Si a perimetrului cranian 1Caura 3. DerB. pag. 2;#. 19987. Continu procesul de osi"icare. dentiTia permanent o -nlocuieSte pe cea provizorie. creSte volumul masei musculare. implicit "orTa muscular. se dezvolt musculatura "in a degetelor m,inilor. Coloana verte)ral devine mai puternic. dar -n acelaSi timp este e/pus de"ormrilor prin poziTii incorecte. (erioada este una de tranziTie Si deci una -n care pot aprea dis"uncTii Si crize de creStere Si dezvoltare 1C. olu. 199#7. Cu toate c se o)serv importante ac$iziTii "izice. Scolarul mic o)oseSte uSor. este ne-ndem,natic "aT de sarcinile Scolare. urm,nd ca pe parcurs rezistenTa lui s creasc Si -ndem,narea s devin din ce -n ce mai evident. Continu procesele de creStere Si maturizare de la nivelul sistemului nervos. 4i"eritele arii corticale se dezvolt. apar la copil anumite capacitTi. cea mai avansat "iind regiunea motorie. responsa)il de miScrile grosiere. largi control,nd miScrile m,inilor. trunc$iului Si apoi ale picioarelor. @egiunile senzoriale ce se dezvolt Si se maturizeaz sunt! cea care controleaz sensi)ilitatea tactil. urmat de vedere Si apoi zona senzorial primar. auditiv 1Tanner. 19&87. *ceast secvenTialitate -n dezvoltare a5ut -n e/plicarea variaTiei -n maturarea pe niveluri a sistemului senzorial. Cateralizarea sau specializarea "uncTiilor pentru emis"erele cere)rale are loc -n manier similar. Aiecare regiune realizeaz predominant alte sarcini. Cercetrile au artat at,t c lateralizarea are loc pe -ntreg procesul copilriei. c,t si c intr%adevr copilul se naSte cu o capacitate de relaTie a creierului Si c in "apt e/ist unele evidenTe de cercetare con"orm crora emis"erele cere)rale ale copilului par s "ie programate de la -nceput pentru "uncTii specializate 1Spreen. 19847.
13

=dat cu intrarea -n Scolaritate cresc e"ortul "izic Si cel intelectual. ce conduc la instalarea strii de o)oseal variind -n "uncTie de caracteristicile individuale ale "iecrui copil. *ceast perioad de creStere este acompaniat de ample procese de maturizare. la care se adaug premise psi$ice interne! dezvoltarea motivelor Si intereselor de cunoaStere. posi)ilitatea de acTiuni diversi"icate nu numai -n plan material. ci Si mental. creSterea momentelor ver)ale -n analiza reprezentrilor su) impactul descrierilor Si povestirilor celor din 5ur. care devine o premis a dezvoltrii memoriei logice Si g,ndirii a)stracte. cresc indiciile independenTei proceselor intelectuale care iau "orma raTionamentelor Si care mediaz demersurile cognitive solicitate de -nvTare 1 olu. Eerza. Flate. 199#7. 8n )aza dezvoltrii sistemului nervos. dezvoltarea Si maturizarea senzaTiilor Si percepTiilor continu. Ca 6%& ani se constat lrgirea c,mpului vizual central Si peri"eric. precum Si creSterea di"erenTierii nuanTelor cromatice. CreSte capacitatea de recepTionare a sunetelor -nalte Si de autocontrol al emisiilor ver)ale. se per"ecTioneaz Si se nuanTeaz intonaTia. *cum copilul poate aprecia pe cale auditiv distanTa dintre o)iecte. dup sunetele pe care le produc. (ercepTia c,Stig noi dimensiuni. Se diminueaz sincretismul%percepTia -ntregului. datorat -n principal creSterii acuitTii perceptive "aT de componentele o)iectului perceput. c,t Si datorit sc$emelor logice interpretative care intervin -n analiza spaTiului Si timpul perceput. CreSte acurateTea percepTiei spaTiului datorit do),ndirii de e/perienT e/tins -n domeniu. Se produc de asemenea generalizri ale direcTiei spaTiale 1dreapta. st,nga. -nainte. -napoi7 Si se "ormeaz simTul orientrii. (ercepTia timpului -nregistreaz Si ea un moment -n dezvoltare. 4atorit structurii activitTii Scolare -n timp 1ore. minute. zile ale sptm,nii7. timpul devine un stimul care impune tot mai mult copilului Si -l o)lig la orientare din ce -n ce mai precis. Scolarul mmic dispune de numeroase reprezentri. cu toate acestea ele sunt sla) sistematizate Si con"uze. Cu a5utorul -nvTrii. reprezentrile su"er modi"icri esenTiale at,t -n ceea ce priveSte s"era. c,t Si conTinutul. @eprezentarea capt -n aceast perioad noi caracteristici. Aondul de reprezentri e/istente este utilizat voluntar din povestiri Si desene. el poate descompune acum reprezentarea -n mari compartimente. -n elemente Si caracterisitici cu care opereaz -n conte/te di"erite. @ealizeaz noi com)inaTii Si noi imagini ast"el structur,ndu% se procesele imaginaTiei Si g,ndirii. 4e la reprezentri separate Scolarul mic trece la grupuri de reprezentri. creSte gradul de generalitate al reprezentrilor 1Eerza. Flate. olu. 199#. pag. 1117. Ca urmare a descentrrii progresive Si a coordonrii din ce -n ce mai accentuate a di"eritelor puncte de vedere. intuiTia preoperatorie se va trans"orma -n cursul acestei perioade -ntr%o g,ndire operatorie mo)il Si revesi)il 1Tourrette Si uidetti. 2;;2. pag. 11'7. Criteriul trecerii de la intuiTie la operaTie. con"orm teoriei piagetiene este reversa)ilitatea. (erioada 4%& ani era caracterizat de o g,ndire intuitiv -n imagini. Copilul poate avea imagini sau reprezentri care s permit interiorizarea unor acTiuni 1ceea ce presupune trecerea din plan e/tern -n plan intern. mental7. dar caelaSi tip de acTiune nu este operaTie p,n c,nd ea nu are caracterisitica reversa)ilitTii. 4e la &%8 la 1;%11 ani g,ndirea copilului trece -n stadiul operaTiilor concrete. @eversa)ilitatea este capacitatea g,ndirii de a e/ecuta aceeaSi acTiune -n
14

dou sensuri de parcurs. Copilul tre)uie s "ie conStient c este vor)a de aceeaSi acTiune. dar nu este conStient de identitatea acTiunii. el nu se a"l -nc -n stadiul operator pentru c el nu a ac$iziTionat -nc reversa)ilitatea operatorie. ci doar inversarea. (lec,nd de la acest moment. c,nd copilul recunoSte e/istenTa unui invariant care permite realizarea aceleaSi acTiuni -n cele dou sensuri. reversa)ilitatea este posi)il Si g,ndirea poate s realizeze operaTii. *ceste operaTii sunt mai -nt,i concrete. reale Si manupula)ile. @eversa)ilitatea este ac$iziTionat mai -nt,i prin inversiune. apoi prin reciprocitate. % reversa)ilitatea prin inversiune unde se -nlocuieSte adunarea cu scderea. -nmulTirea cu -mprTirea. analiza cu sinteza. -n mod simultan. *ceasta "ace posi)il -nTelegerea conservrii sau a invarianTei cantitTii. materiei sau masei! reversa)ilitatea prin reciprocitate. unde *GD. precum Si DG*9 la nivelul g,ndirii operatorii 1dup & ani7. reversa)ilitatea devine complet su) am)ele "orme.

% %

8n cursul acestui studiu se dezvolt operaTiile logico%matematice Si operaTiile logice 1Tourrette Si uidetti. 2;;2. pag. 11'7. =peraTiile logico%matematice acTioneaz asupra cantitTilor discontinue sau discrete Si conduc la noTiuni de clasa relaTie%numr. =peraTiile in"ralogice. care se ela)oreaz -n acelaSi timp cu operaTiile logico%matematice asupra cantitTilor continue 1ne"ragmentate7 ale spaTiului. timpului Si stau la originea naSterii noTiunii de msur. 3/perimentele de 0conservare a cantitTii0 demonstreaz c p,n la v,rsta de &%8 ani copii nu dezvolt noTiunea de reversa)ilitate. = trans"ormare operatorie nu se e"ectueaz dec,t prin raportare la un invariant. Sc$ema su)iectului permanent este invariantul grupului practic al deplasrilor. -n stadiul -n care se intersecteaz conservarea invariaTiilor -n cadrul unui sistem de trans"ormri este evaluat pornind de la "aimoasele pro)e piagetiene de conservare! conservarea cantitTilor discontinue. ca -n pro)a 5etoanelor Si a cantitTilor continue%su)stanTa solid Si lic$id. lungime. greutate. volum 1Dideaud. Houde. (edinielli. 2;;2. pag.##17. (entru conservarea solidelor. e/perimentatorul arat o )iluT de plastilin de modelat 1*7 Si -i cere s "ac una asemntoare 1D7. C-nd copilul a realizat )iluTa. se ia aceasta Si se aplatizeaz. *ceast trans"ormare este notat cu D1. Se -ntrea) copilul dac -n D1 se a"l! aceeaSi plastilin. respectiv dac D1GDG*. 8nainte de & ani. copilul c nu mai este acelaSi lucru. pentru c este mai mult. pentru c este 2mai mare0. desemn,nd supra"aTa sau c este 2mai puTin0. indic,nd grosimea. (entru copilul de &%8 ani rspunsul este evident! este tot at,ta plastilin. 8ntre)at 2de ceI0. copilul rspunde! 0pentru c putem s re"acem )iluTa0. ceea ce constituie un argument de reversi)ilitate prin inversiune. @spunsul poate "i Si 0pentru c nu s%a adugat Si nu s%a luat nimic0. ceea ce constituie argument de reversi)ilitate prin reciprocitate sau prin compensare. Copilul -n stadiul preoperator este prizonier al percepTiei sale de"ormate 1pare mai mult pentru c supra"aTa este mai mare7. crede c trans"ormarea a alterat toate propietTile
15

o)iectului. 1deci cantitatea de su)stanT sau de materie7. pentru c el nu concepe c mcar o propietate rm,ne invariat -n aceast trans"ormare. Si numai invarianta permite introducerea la punctul de pornire. anularea de"ormrii printr%o acTiune invers 1reversi)ilitatea7. 3l nu se poate descentra. adic s sc$im)e punctul de vedere pentru a coordona di"erite puncte de vedere 1e mai mare aici. dar e mai mic dincolo7. 4impotriv. raTionamentul copilului mai mare este corect pentru c el admite e/istenTa unui invariant. permiT,nd -ntoarcerea la starea iniTial Si poate lua simultan -n consideraTie cele dou dimensiuni care se completeaz 1descentrarea7. Conservarea cantitTilor de lic$ide care s se produc -naintea celor solide. Conservarea lungimilor Tine tot de cantitTile continue Si poate "i apreciat art,nd copilului dou segmente de s"oar de aceeaSi lungime. modi"ic,nd aparenTa uneia prin nodulare9 lungimea s"orii pare mai scurt pentru c nu mai e/ist o corespondenT a e/tremitTilor. deSi -n "apt ea se conserv. -n ciuda scurtrii aparente. ?n alt e/periment ce Tine de conservarea solidelor poate "i "cut tot cu plastilin! se poate determina o alt propietate a )ilei%greutatea. (entru aceasta ne asigurm c situaTia este )ine -nTeleas de ctre copii. pun,nd )ila * pe talerul unei )alanTe. iar copilul este -ntre)at ce se v -nt,mpla cu cellalt taler dac aSezm acolo o )il D. -n privinTa creia copilul admite c este la "el ca )ila *. Copiii de &%8 ani rspund corect 1cele dou talere vor "i ec$ili)rate7. 4up trans"ormarea )ilei D -n D1 1aplatizat7. este -ntre)at ce se va -nt,mpla cu talerul )alanTei dac se va aSeza pe el )ila D1 -n loc de D 1* "iind mereu -n cellalt taler7. *cest copil care admite e/istenTa unui invariant 1cantitatea de materie7 nu admite c cealalt propietate a o)iectului. greutatea. se conserv de asemenea. 3ste Si el prizonierul percepTiei sale trans"ormate care -l "ace s spun c talerul pe care se gseSte D1 va "i mai 5os 1pentru c )ila aplatizat este mai mare. deci mai grea7 sau c va "i mai sus 1pentru c este mai mic7. Copilul se gandeSte c -n cursul tran"ormrii se conserv cantitatea de materie. dar nu Si greutatea. =peraTiile logico%matematice devin posi)ile -n urma ac$iziTiei reversi)ilitTii. 3le se pot constitui -n structuri de ansam)lu. Se ela)oreaz trei structuri logico%matematice -n aceast perioad! %clasi"icarea9 %serierea9 %numrul. Clasi"icarea. cea despre care vor)eSte (iaget. este o clasi"icare logic. cu potrivirea claselor unde aceasta -nseamn regruparea o)iectelor -n colecTii care se includ unele -n altele. Ca '%6 ani copilul va "i capa)il de a grupa Si regrupa pe )aza culorii. apoi pe )aza "ormei. *cestea sunt colecTiile non"igurale. adic mai a)stracte. dar ele nu sunt -nc clasi"icri. deoarece ele nu prezint reversi)ilitate care permite su)divizarea colecTiei -n su)categorii Si reunirea lor -ntr%un grup care s le cuprind pe toate. (iaget propune. pentru a se asigura c este o operaTie reversi)il. cuanti"icarea incluziunii. adic veri"icarea capacitTii copilului de a
16

putea compara un grup de elemente inclus -n tot cu -ntregul -n care el este inclus. 4ac clasi"icarea const -n regruparea elementelor -n "uncTie de ec$ivalenTa lor 1toate o)iectele unei clase sunt considerate ca "iind ec$ivalente prin raport cu criteriul ales pentru clasi"icare7 serierea const -n regruparea elementelor printr%o relaTie de ordine. adic ordonarea elementelor dup o calitate care variaz. =rdinea este asimetric Si tranzitiv. 8n ce priveSte numrul. ac$iziTia acestuia nu este o -nvTare ver)al. ci un progres logic. Copilul tre)uie s a)strag numrul din con"iguraTia perceptiv a elementelor Si s admit c -ntregul este suma parTilor. 8nc nu e/ist o construcTie a numrului cardinal. pe de%o parte 1cantitatea7 Si a numrului ordinal. pe de alt parte 1ordinea7. de e/emplu 2 Si cel de%al doilea sunt acelaSi lucru. Constituirea numrului se realizeaz progresiv9 se vor)eSte despre aritmetizare progresiv a seriei de numere. adic atunci c,nd num-rul pare -nsuSit pentru serii mici de elemente nu -nseamn c este -nsuSit Si pentru seriile mari 1dincolo de 2; de elemente nu mai e/ist transpunere automat7. Copilul va -nTelege puTin c,te puTin di"eritele proprietTi ale numrului. printre care Si alternanTa de numere pare Si impare. *ceast construcTie dureaz mai mulTi ani. Cu privire la dezvoltarea structurilor in"ralogice%spaTiul. timpul. o)iectul. spre &%8 ani apar primele operaTii topologice relative la cunoSterea locurilor. pornind de la relaTiile de vecintate. pro/imitate Si ordine. *ceste propietTi devin invariante. ?n e/periment poate "i cel -n care se arat unui copil o dreapt constituit din mai multe segmente de lungimi inegale. di"erenTiate prin culori Si i se cere s anticipeze poziTia acestora dup o rotaTie de 18; grade. 8n perioada preoperatorie. copilul nu poate "ace aceast anticipaTie. cci ar tre)ui s%Si imagineze o deplasare. *dic. -n stadiul operatoriu el apreciaz corect mai -nt,i inversarea celor dou e/tremitTi. apoi a tuturor segmentelor din dreapt9 ordinea se pstreaz -n cursul tran"ormrilor. Copilul nu respect inegalitatea lungimilor segmentelor. cci pentru el distanTele nu se conserv -nc. ConstrucTia spaTiului proiectiv se poate vedea mai )ine ca urmare a demonstraTiei piagetiene pentru studierea spaTiului proiectiv. Copilul aSezat -n "aTa unei mac$ete reprezent,nd trei munTi di"eriTi tre)uie s e/prime punctul de vedere al unui persona5 care se miSc -n peisa5. "r ca el s se miSte de la locul lui. 8n timpul perioadei preoperatorii copilului nu poate disocia punctul de vedere al persona5ului de al su. din cauza egocentrismului g,ndirii sale. apoi. prin descentrare la -nceputul stadiului operator concret el admite un punct de vedere di"erit de al su. dar are di"icultTi -n coordonarea di"eritelor relaTii -ntre elementele peisa5ului. Spre 9%1; ani el reuSeSte s ai) o privire de ansam)lu asupra di"eritelor perspective. 8n cursul acestei perioade se construieSte ansam)lul de re"erinT! vertical. orizontal. Timpul copilului mic este trit Si legat de acTiune -n interrelaTie cu miScarea Si spaTiul. Timpul tre)uie mai -nt,i s "ie reprezentat mental Si s devin un timp o)iectiv care necesit o
17

construcTie operatorie. (entru a pune -n evidenT construcTia noTiunilor temporale se poate cere copiilor s pun -n ordine desene reprezent,nd di"erite stadii ale unei tran"ormri. de e/emplu scurgerea apei dintr%un recipient -n altul. *ceast construcTie se )azeaz pe operaTii de seriere Si clasi"icare. Se "ace o seriere a evenimentelor -n "uncTie de apariTia lor 1-nainte. dup7. cci timpul este trit ca o succesiune de evenimente Si se "ace de asemenea o clasi"icare cu includerea intervalelor -n evenimente. Constituirea unei msuri temporale analog cu msura spaTial const -n sta)ilirea unei ec$ivalenTe -ntre timpul Si spaTiul parcurs cu vitez constant. cci la porTiuni egale de spaTiu tre)uie s corespund intervale egale de timp. Mai t,rziu se va constitui noTiunea de vitez care corespunde raportului dintre spaTiu Si timpul -n care a "ost parcurs. c,nd copilul tre)uie s ia -n consideraTie nu numai punctul de plecare Si sosire a celor dou mo)ile. ci Si creSterea intervalelor. 8n concluzie. principalele ac$iziTii ale stadiului operaTiilor concrete 1&%12 ani7 sunt! %structura operatorie concret%nu se e/tinde asupra enunTurilor ver)ale. ci numai asupra o)iectelor pe care copilul le clasi"ic. seriaz acTiunile "iind legate de acTiunea e"ectiv9 %ac$iziTia "undamental%reversi)ilitatea9 %-m)ogTirea lim)a5ului Si asimilarea structurilor gramaticale conduce la dezvoltarea capacitTilor intelectuale9 %operaTiile! seriere 1ordonarea -n Sir cresctor. descresctor79 clasi"icare 1grupare dup criterii%"orm. culoare. mrime79 numeraTia -n plan conceptual 1numr ca element articulat al seriei. deprinderea relaTiilor cantitative -n seria numeric79 organizarea noTiunilor -n ansam)luri "le/i)ile9 structuri operatorii de clase9 structuri operatorii de relaTii 1reversi)ilitate prin reciprocitate79

%cu toate aceste ac$iziTii copilul se desprinde greu de e/presiile perceptive. de e/perienTa imediat9 %generalizri -nguste. limitate. srace9 %raTionalizrile nu depSesc concretul imediat dec,t din aproape -n aproape9

18

%potenTarea acestei structuri se poate realiza printr%o )un diri5are a activitTii de cunoaStere prin sarcini concrete "ormulate "aT de copil. 1Ealentin @adu. 19&#7 Stadiul operator marc$eaz preponderenTa aspectului operativ al g,ndirii asupra aspectului "igurativ. g,ndirea copiluli permiT,nd coordonarea reversi)il a acTiunii interiorizate Si constituirea sistemelor operatorii de trans"ormri cu invariant. Se poate remarca. de asemenea. unitatea "uncTional a tuturor acestor aspecte -n ela)orarea concomitent a di"eritelor operaTii logice Si in"ralogice. Intrarea copilului -n Scoal "aciliteaz -n cadrul procesului instructiv%educativ dezvoltarea operaTiilor de g,ndire a)solut indispensa)ile oricrei ac$iziTii intelectuale! %analiza9 %sinteza9 %comparaTia9 %a)stractizarea9 %generalizarea9 %clasi"icarea. 8n aceast perioad cresc "le/i)ilitatea g,ndirii Si mo)ilitatea ei. Eoca)ularul copilului la intrarea -n Scoal este de apro/imativ 2.';; de cuvinte Si copilul stp,neSte reguli de "olosire corect a cuvintelor -n vor)ire. Tot acum se "ormeaz capacitatea de scris%citit. impulsion,nd procesele lim)a5ului. Ca s",rSitul perioadei. copilul -Si -nsuSeSte "ondul principal de cuvinte 1apro/imativ '.;;; de cuvinte7. care ptrund tot mai mult -n voca)ularul activ al copilului 1Eerza. Flate. olu. 199#7. 8nvTarea lim)ii const -n -nsuSirea de "ormule corecte de e/primare! activitatea oral Si vizual tre)uie s "ie printr%un ec$ili)ru prin citit Si scris. =rdinea prezent -n procesul instructiv%educativ a celor patru deprinderi "undamentale este! ascultarea 1-nTelegerea7. e/primarea. citirea Si scrierea. (entru copilul -n primul an de Scoal te/tul scris se asociaz cu e/ersarea oral. 3/ersarea e/tensiv a vor)irii este premis a -nsuSirii reale a cititorului. Druner arat c procesele vor)irii sunt aSezate ast"el! audiere. citire. vor)ire. scriere. @ivers su)liniaz c este o mare di"erenT -ntre desci"rare 1ca audiere sau citire7 Si inci"rare 1ca -n vor)ire Si scriere7. (rincipalele momente ale activitTii ver)ale sunt urmtoarele! motivul Si ideea general a enunTului. lim)a5ul intern cu notaTia semantic speci"ic. structura semantic speci"ic.
19

structura semantic de supra"aT a lim)ii particulare. enunTul ver)al e/terior. sonnor. gra"ic. Se merge de la idee la cuv,nt. activitatea ver)al e/presiv 1vor)ire. scriere7. codare Si de la cuv,nt la idee. activitatea ver)al impresiv 1audiere. citire7. decodare. *ctivitatea ver)al are componente cognitive. a"ective Si motorii. 8nvTarea lim)ii depinde de "actorii genetici. de starea "iziologic Si e/perienTa acumulat de copil Si de timpul mediu la care a "ost e/pus. Mecanismele neuro"uncTionale care stau la )aza celor dou "orme de lim)a5 arat c vor)irea cere o maturitate anume a sistemului nervos central. iar scrisul cere -n plus maturizarea unor capacitTi de percepTie. organizare%structurare Si psi$omotricitate care intervin mai t,rziu -n dezvoltare. ,ndirea. motivaTia. a"ectivitatea Si voinTa sunt implicate -n am)ele "orme de lim)a5. C,nd este vor)a de scris. ele necesit un grad mai mare de maturitate Si "uncTionalitate. *c$iziTia scris%cititului necesit. pe l,ng dezvoltarea normal a aparatului ver)o%motor Si dezvoltarea motricitTii "ine. Ca un alt nivel pentru dezvoltarea scrisului este necesar. de asemenea. maturitatea structurilor vor)irii. aceasta pun,nd -n evidenT legtura dintre vor)ire Si scriere. =)servaTiile arat c. dac sunt a"ectate structurile vor)irii se mani"est Si o anumit incapacitate de ac$iziTie a lim)a5ului scris. 8nvTarea cititului trece prin urmtoarele stadii succesive de acumulare! educarea preala)il senzorial%motorie. -n principal vederea Si auzul9 dezvoltarea vor)irii. corelarea articulrii Si pronunTrii. do),ndirea mecanismelor "undamentale9 citirea curent Si corect9 -nTelegerea celor cititite9 citirea e/presiv9 lectura personal cu caracter cultural%in"ormativ 14ottrens. Mialaret. @ast. @ai. 19&;7. (entru -nsuSirea lim)ii rom,ne se arat c pentru a -nvTa corect cititul Si scrisul tre)uie luate -n considerare elementele componente ale lim)ii. iar aceasta se realizeaz prin delimitarea cuvintelor din vor)ire. delimitarea sunetelor din cuvinte Si a cuvintelor din propoziTii. *ceasta -nseamn c metoda pe care o "olosim pentru "amiliarizarea elevilor cu scrisul Si cu cititul tre)uie s Tin seama pe de o parte de "aptul c scrierea concord aproape e/act cu pronunTarea. deci metoda tre)uie s "ie "onetic. iar pe de alt parte. c tre)uie s se porneasc de la deprinderea unei propoziTii -n vor)ire. s se realizeze delimitarea cuvintelor. 4eciziile administrative privind v,rsta de)utului Scolar au multiplicat Si au reactivat -n mod "iresc preocuprile privind condiTiile -n care acesta se poate realiza "r consecinTe ma5ore negative pentru copil. precum Si pe cele privind msurile corespunztoare care tre)uie -ntreprinse. 8n Tara noastr. anii &;%8;. urmare a $otr,rii de co)or,re a v,rstei de cuprindere a copilului -n clasa I la 6 ani. au produs o )ogat literatur psi$opedagogic speci"ic -n 5urul acestei pro)leme. Concepte precum 0pregtirea copilului pentru Scoal0. 2aptitudinea de Scolaritate0. 0adaptarea la activitatea Scolar0 au "cut su)iectul multor articole Si a unor lucrri de specialitate. @eaducerea -n actualitate a pro)lemei. din punct de vedere administrativ. -n iunie 2;;# reactiveaz Si literatura de specialitate -n 5urul aceloraSi concepte.
20

SituaTia este oarecum ne"ireasc. -ntruc,t evidenTiaz o concepTie neadecvat cu privire la relaTia Scoal%copil. 3a -ncearc s introduc ideea c numai o anumit v,rst a copilului este important -n raport cu de)utul Scolar9 Scoala este o entitate prezent ca atare. iar cel care vrea s ptrund -n misterele ei tre)uie s "ie pregtit cu gri5 pentru a le "ace "aT. 3/ist din "ericire -ns autori Si materiale recente. unele ela)orate c$iar de Ministerul 3ducaTiei Si Cercetrii care aSeaz lucrurile -ntr%o relaTie corect. (regtirea copilului pentru Scoal priveSte at,t dezvoltarea -n anumite limite a personalitTii copilului su) toate aspectele. c,t Si proiectul. organizarea Si des"Surarea e"ectiv a activitTii Scolare 1o)iective. conTinuturi. strategii. evaluare etc.7. *Sadar esenTa pro)lemei este realizarea unui ec$ili)ru -ntre aceste dou realitTi prin acTiuni speci"ice -n legtur cu "iecare dintre ele. 8ntruc,t conceptele puse -n discuTie sunt -nTelese destul de con"uz de ctre cei care tre)uie s le materializeze -n activitTi Si msuri 1e"ecte7 speci"ice. sunt necesare c,teva precizri. (entru a "ace "aT solicitrilor clasei I. desigur. copilul tre)uie pregtit. *cest lucru se realizeaz -n "amilie. dar mai ales -n grdiniT. 2(regtirea pentru Scoal0 -nseamn sigurarea acelor condiTii interioare care s con"ere su)iectului optima posi)ilitate de a a)orda cu succes sarcini viitoare sau tipuri de solicitri sau di"icultTi. *ceast disponi)ilitate de ordin general se poate mani"esta Si ca orientare sau monta5 psi$ologic pozitiv -n raport cu o situaTie viitoare la care su)iectul ader cu 0ansam)lul "orTelor sale de ordin intelectual. a"ectiv. volitiv. psi$omotor01(.Constantinescu. 28nvTm,ntul preScolar Si Scolar0. 19817. (regtirea pentru Scoal -nseamn -n primul r,nd o stare de disponi)ilitate pentru activitatea de -nvTare. asigurarea unor condiTii interioare care s o"ere copilului posi)ilitatea de a a)orda optim solicitrile noii activitTi. dar Si acea stare psi$ologic pozitiv necesar de)utului Scolar. 4e asemenea. asigurarea acelor condiTii care s%i permit copilului adaptarea la speci"icul clasei ca grup social. 13.(un. 28nvTm,ntul primar0. nr.1. 199;7 8n legtur cu ansam)lul acestor tran"ormri interne au "ost c$iar identi"icate niveluri minimale de mani"estare pe trei coordonate esenTiale ale personalitTii1comportament psi$omotor. cognitiv. a"ectiv7. Calitatea e"ectelor pregtirii pentru Scoal depinde. desigur. de o serie de "actori! %cunoaSterea de ctre educatoare a caracteristicilor Si speci"icului dezvoltrii "iecrui copil9

21

%conStientizarea tipurilor de solicitri aparTin,nd de)utului Scolar Si a conTinutului lor speci"ic9 %mo)ilizarea e/emplar Si e"icient -n realizarea activitTii instructiv%educative din grdiniT9 %antrenarea celorlalTi "actori educaTionali capa)ili s in"luenTeze pozitiv dezvoltarea copilului. *ptitudinea de Scolarizare este. -n aceste condiTii. un e"ect "iresc al unei )une soluTii individuale a copilului p,n la intrarea -n Scoal. 4eSi se concretizeaz -n diverse caracteristici de personalitate. ea poate "i nterpretat Si ca un model teoretic ce rezult din analiza conTinutului normalitTii acestor caracteristici la v,rsta de)utului Scolar Si a cerinTelor Scolare speci"ice clasei I. 8n acest sens. 2aptitudinea de Scolarizare%maturizarea Scolar0 este un concept cu n conTinut destul de mo)il. "iind -ntotdeauna raportat la un anumit nivel al solicitrilor de diverse tipuri speci"ice clasei I. (osi)ilitatea de a asigura "uncTionalitatea Si rolul de indicator cu o anumit semni"icaTie conceptului -n discuTie este dat de necesitatea sta)ilirii elementelor esenTiale ale curriculum% ului clasei I pe )aza cunoaSterii temeinice a caracterisiticilor psi$o%sociale Si comportamentale ale copiilor 1ale ma5oritTii semni"icative7 ce urmeaz s intre -n clasa I. o"erind posi)ilitTi Si pentru di"erenTierile. individualizrile necesare7. 8n acest conte/t. 2aptitudinea de Scolarizare0 este un concept cu un conTinut dinamic. a"lat mereu la intersecTia dintre nivelul solicitrilor psi$ice ale copilului la v,rsta de)utului Scolar. volumul Si nivelul solicitrilor clasei I. 8n esenT. e/prim un anumit nivel al dezvoltrii generale a copilului de 6%& ani care prin solicitrile speci"ice activitTii de tip Scolar "ace posi)il dezvoltarea armonioas. -n continuare. a personalitTii sale. (ornind de la premisa c o)iectivele cadru Si de re"erinT ale celor dou cicluri de Scolarizare%preprimar Si primar%se )azeaz pe o )un cunoaStere psi$o%social a copilului. conTinutul 0aptitudinii de Scolarizare0 este constituit dintr%un ansam)lu de capacitTi Si trsturi cu niveluri -ntre anumite limite. 0su"icient%e/cepTional0 Si care vizeaz toate dimensiunile personalitTii copilului. 4intre acestea. tot mai importante se apreciaz a "i capacitatea de a comunica Si de a relaTiona e"icient -n grupul social. *naliza conTinutului 0aptitudinii de Scolarizare0 pune -n evidenT Si msura -n care. la nivelul o)iectivelor cel puTin e/ist unitate -ntre ciclurile de Scolarizare. 3ste uSor de dedus "aptul c prezenTa 0aptitudinii de Scolarizare0 reprezint o condiTie important. dar nu su"icient a adaptrii Scolare e"iciente. 3i i se adaug anumite condiTii -n

22

care. dup de)utul Scolar. sunt proprii procesului instructiv%educativ. 4e aceea. -n continuare. se impun unele precizri cu privire la procesul de 0adaptare Scolar0. Cel mai adesea acesta este -nTeles caa o a5ustare. modi"icare. trans"ormare a copilului pentru a "ace "aT cerinTelor Scolare. pentru a "i compati)il. su) aspectul disponi)ilitTilor )io% psi$o%sociale Si -n acord cu normele Si cu regulile prevzute -n programele Scolare. pentru a do),ndi statutul de elev Si rolurile corespunztoare. 0*daptarea Scolar0 presupune operarea cu o serie de indicatori care constituie sistemul de re"erinT la nivelul de realizare a interacTiunii dintre personalitatea elevului Si ansam)lul condiTiilor speci"ice acTiunii educative! o)iecte. "orme de activitate. strategii didactice. condiTii educaTionale. evaluare etc. Aiind e"ectul unor interacTiuni multiple Si comple/e -ntre personalitatea elevului Si realitatea instructiv%educativ. 2adaptarea Scolar0 nu tre)uie -nTeleas ca privindu%l numai pe elev. ci -n egal msur ea -i priveSte Si pe ceilalTi "actori>condiTii cu care aceasta interacTioneaz. 4in acest punct de vedere. conceptul de 0adaptare Scolar0 evidenTiaz un ec$ili)ru -ntre trans"ormri reciproce. at,t ale copilului -n raport cu Scoala. c,t Si ale Scolii -n raport cu particularitTile de v,rst Si individuale ale copilului. 2*daptarea Scolar0 reprezint un process comple/ proiectat Si diri5at de cadrul didactic -n vederea realizrii unor raporturi optime -ntre elev Si mediul educative>didactic. Interpretat restrictive. 2adaptarea Scolar0 vizeaz acTiunile pedagogice necesare -n anumite -mre5urri concrete. de e/emplu! intrarea -n clasa I%dar cel mai adesea tre)uie s%I atri)uim un sens mai larg. -nTeleg,nd%o ca ansam)lul acTiunilor proiectate de ctre cadrul didactic pentru realizarea corelaTiei optime -ntre posi)ilitTile elevului Ti cerinTele mediului educative>didactic. 8n acest sens. 2adaptarea Scolar0 este o permanenT a activitTii cadrului didactic. indi""erent de nivelul de Scolarizare -n care este implicat. Tre)uie s remarcm cu satis"acTie "aptul c noul curriculum pentru clasele I%II 1(rograma Scolar pentru clasele I%II. DucureSti. 2;;4. Ministerul 3ducaTiei Si Cercetrii7 adoptat pentru prima dat -n mod e/plicit. o"erind c$iar sugestii asupra unui punct de vedere. 28n condiTiile de)utului Scolarizrii la 6 ani. planul de -nvTm,nt actual -ncearc s rspund cerinTelor impuse de noua sc$im)are prin cererea premiselor unui parcurs educaTional "le/i)il. adaptat at,t particularitTilor de v,rst. precum Si intereselor Si nevoilor individuale ale Scolarilor mici0J08n ela)orarea curriculum%ului s%a avut -n vedere adaptarea lui la o nou v,rst Scolar Si la particularitTile psi$ologice ale acesteia0. Tin,ndu%se cont Si de necesitatea individualizrii reale a procesului de predare%-nvTare Si a rela/rii programului Scolarilor mici. 1(rograma Scolar pentru clasele I%II. Ministerul 3ducaTiei Si Cercetrii. 2;;4. pag.17 (rincipiile de ordin metodologic care stau la )aza programelor analitice 1principiul individualizrii predrii. principiul cooperrii. principiul alternrii tipurilor de activitTi7. eliminarea Si re"ormularea unor o)iective de re"erinT. a5ustrile asupra conTinuturilor.
23

repunerea 5ocului -ntre drepturile speci"ice v,rstei. precizrile e/prese privind utilizarea materialului intuitiv Si a metodelor activ%participative sunt doar c,teva dintre argumentele care -ntresc concluzia c actualul curriculum pentru clasele I Si a II%a a realizat e"ectiv un cadru "ormal ce o"er -nvTtorului posi)ilitTi mai diverse Si mai e"iciente pentru crearea condiTiilor -n care s poat "i valori"icat optim potenTialul psi$o%"izic di"erenTiat al copiilor. @evenind la conceptele -n discuTie. dincolo de elementele care le dau speci"icacitate este evident c. prin multe alte elemente de conTinut ele interacTioneaz permanent. *st"el. pregtirea copilului pentru Scoal nu se poate realize -n a"ara unor condiTii care s asigure )una adaptare a lui la regimul Scolar. dup cum acelaSi o)iectiv nu se poate realize dec,t av,nd su""icient de clar modelul teoretic al 2aptitudinii de Scolarizare0. (e de alt parte. dezvoltarea a"ectiv. cognitiv. psi$o%motric Si social a copilului. odat -nscrise -n limitele conTinutului 2aptitudinii de Scolarizare0. asigur premise "avora)ile integrrii Scolare a acestuia.

1.2 Grupa pregtitoare penntru Scoal. FuncTiile acesteia

rdiniTa de copii ca parte integrat a -nvTm,ntului primar are ca scop o"erirea copiilor a"laTi la v,rsta preScolaritTii a condiTiilor necesare pentru o dezvoltare normal Si deplin. 3a are -n vedere asigurarea acelor e/perienTe care s Tin seama de ritmul propriu al copilului. de nevoile sale a"ective Si de activitatea "undamental%5ocul. (reocuparea pentru dezvoltarea intelectual a copilului -n perioada antepreScolar se regseSte -n planul teoriei Si practicii structurrii sistemelor Scolare -n decizia de instituTionalizare a grupei mari pregtitoare. 8n conte/tul actualelor sc$im)ri legislative accentul cade pe "uncTia normativ a grdiniTei. educaTia preScolar are deci menirea s o"ere copiilor e/perienTe de -nvTare care s uSureze integrarea copilului -n -nvTm,ntului primar. 3/igenTele impuse de instituTionalizarea grupei pregtitoare cu rolul de a "inaliza procesul de "ormare a aptitudinilor de Scolaritate. necesit identi"icarea Si adaptarea unor metode de instruire capa)ile s rezolve -n plan proiectiv Si metodologic di"icultTile din practica educaTional. (regtirea copilului pentru Scoal tre)uie -nTeleas ca o adaptare reciproc! pe de o parte. a copilului la Scoal. iar pe de alt parte. a Scolii la copil. 4e alt"el. c,nd ne re"erim la Scoal tre)uie s avem -n vedere reconsiderarea ei permanent -n raport cu cerinTele dezvoltrii sociale. -n aSa "el -nc,t ea s corespund Si s rspund -n cel mai -nalt grad acestor cerinTe. 8n
24

acest "el pregtirea copilului pentru Scoal va "i implicit o pregtire pentru societate. 4e aceea. c,nd dicutm despre 2aptitudinea de Scolarizare0 tre)uie s avem -n vedere optimizarea permanent a Scolii. 8n "apt. proiectul de "ormare a copilului de v,rst preScolar tre)uie s Tin cont de mai multe aspecte! %scopul general al educaTiei 1proiectul adultului pe care intenTionm s%l "ormm79 %caracteristicile Si necesitTile speci"ice acestei v,rste9 %e/igenTele impuse de Scoal. ca instituTie pentru care -l pregtim. 4in acest ultim punct de vedere se impune a se discuta despre raportul dintre grdiniT Si Scoal. *cesta tre)uie s "ie un raport de continuitate -n toate planurile. 4in pcate. -n momentul de "aT. -n cele mai multe cazuri el este preponderent discontinuu. 3/ist -ns un prag -ntre cele dou instituTii. -n cadrul crora se aplic. -n )un msur. o pedagogie di"erit. Climatul grdiniTei este relativ mai nondirectiv. )azat pe ponderea evident a activitTilor li)ere. a 5ocurilor. a relaTiilor cu un plus de a"ectivitate -ntre educatoare Si copii. 4e la acest climat se trece aproape )rusc la un climat directiv. )azat pe o disciplin "erm. care solicit -ndeplinirea cu regularitate Si conStiinciozitate a sarcinilor activitTii de -nvTare9 un climat )azat pe alte e/igenTe. e/primat at,t -n Scoal. c,t Si de ctre "amilie. =dat instituit -n cadrul grdiniTei grupa pregtitoare pentru Scoal. cuprinz,nd copii de '%& ani aceasta se generalizeaz treptat. din gri5a de a%i a5uta pe copiii preScolari s se integreze uSor Si cu Sanse de reuSit -n activitatea Scolar. Menirea acestei grupe este de a da posi)ilitatea copiilor preScolari s do),ndeasc pregtirea necesar pentru -nceperea activitTii Scolare. iar su) aspect "ormativ pentru a a5unge la dezvoltarea optim a personalitTii spre a se putea integra -n e"ortul activitTii de -nvTare. 3ste vor)a de adugarea unui an de "recventare a grdiniTei care se instituie nu pentru a trece v,rsta de Scolarizare de la 6 la & ani. ci pentru o)iective psi$ologice care s a5ute pe toTi copii s treac pragul Scolii cu Sanse de reuSit pentru -nsuSirea cunoStinTelor. priceperilor Si deprinderilor necesare pentru -ndeplinirea cu succes a sarcinilor prevzute de programa clasei I. cum ar "i! %analiz Si sintez "onetic pentru "ormarea deprinderilor de citire9 %desenarea elementelor gra"ice pentru -nvTarea scrierii literelor9 %e/erciTii de alctuire a mulTimilor dup unul sau mai multe criterii 1atri)ute79 %compararea Si ordonarea mulTimilor de o)iecte9 %cunoaSterea mulTimilor ec$ivalente de o)iecte sau pentru -nsuSirea conceptului de numr natural Si a operaTiilor cu numere naturale etc.
25

Concomitent cu capacitTile perceptiv%educative se dezvolt reprezentrile. Copilul pune multe -ntre)ri Si este )ine s "ie stimulat -n acest sens. Copilul -nvaT s o)serve. s e/amineze o)iectele oper,nd cu diverse criterii! mrime. culoare. volum. numr etc. (ercepe raportul -ntre mrimi di"erite. raportul spaTial%poziTional al o)iectelor aSezate -n ordine cresctoare Si descresctoare a Sirului numeric. aspect "oarte important pentru psi$ogeneza elementelor g,ndirii matematice. Ca -nceput prin 5oc. ulterior prin -nvTare se poate determina -nTelegerea Si e/ersarea -nsuSirii proceselor de memorare Si reproducere. -n sensul c preScolarul poate deveni conStient de necesitatea -nTelegerii. memorrii unor date. "apte. acTiuni. evenimente pentru a putea "i apoi reproduse. Da. mai mult. el poate "i antrenat -n investigarea Si construirea unor cunoStinTe cultiv,ndu%i curiozitatea. capacitatea de a emite ipoteze. de a vedea incertitudini. de a e/prima Si veri"ica. de a aplica sau c$iar de a crea ceva care s lmureasc niSte situaTii pro)lem. 8ntre)rile 24e ceI0 pe care le adreseaz copilul -n cadrul intim "amilial pot "i "ormulate Si -n cadrul organizat la care s gseasc un rspuns Si argumente printr%un proces de investigare diri5at de cadrul didactic. Saltul calitativ care se produce odat cu "ormularea proceselor cognitive este datorat dezvoltrii lim)a5ului vor)it. inclusiv cel intern. materializat -n comportamentul comunicativ. care e/prim capacitatea copilului de aSi -nsuSi coduri Si lim)a5e. de a le utiliza adecvat. 8n acest sens. intereseaz -n "oarte mare msur gradul de stp-nire Si "olosire a lim)ii rom,ne 1materne7. trstur de"initorie a personalitTii. (rin activitTile de dezvoltare a lim)a5ului Si comunicrii orale se diminueaz sau se atenueaz di"icultatea de percepTie "onetic Si de pronunTie corect a sunetelor. se precizeaz situaTional voca)ularul copiilor. 8n ce priveSste dezvoltarea "izic. aceasta este evident la -nc$eierea -nvTm,ntului preScolar. organismul "iind mai elastic. miScrile mai sigure Si mai suple. 4eose)it de activ va "i "ormarea comportamentelor implicate -n dezvoltarea autonomiei prin "ormarea de deprinderi Si o)iSnuinTe. -ndeose)i de comportamente alimentare. de deprinderi igienice. 4in acest punct de vedere intereseaz aSezarea Si Tinuta la mas. utilizarea tac,murilor. respectarea unor norme elementare de igien. *par "recvent unele carenTe -n constituirea unor deprinderi curente implicate -n alimentaTie! m,nuirea grosolan. st,ngace a tac,murilor ori ignorarea lor Si a igienei m,inilor. ne"olosirea ServeTelelor. -mprStierea alimentelor etc. Aactorului )iologic necesar. dar nu su"icient. i e adaug Si cel social%cultural. cu rol determinant -n evoluTia psi$ic a individului. (rin antrenarea e"ortului personal al "iecrui
26

preScolar -n activitTile instructiv%educative organizate cu -ntreaga grup se e/erseaz e"ortul concretizat -n conduita voluntar. renunTarea la dorinTele personale. 8nsuSirea regulilor de comportare. spiritul de cooperare. de competiTie. sentimentul apartenenTei la grup. structurarea unor elemente de conStiinT. sentimente Si conduit moral%estetice se -ntreptrund -n viaTa de toate zilele cu esteticul! pentru copil s te porTi "rumos e )ine9 nu este )ine s "aci un anumit lucru dezapro)at de ceilalTi copii sau de adulTi. Interesul pentru activitTi este -nglo)at -n 5oc. mai ales -n 5ocul de construcTii 1din nisip. cu)uri7. 5ocurile distractive. 5ocurile cu rol. Interesele culturale sunt multe. in"luenTate prin crTile de poveSti. vizionri de spectacole. de teatru pentru copii. desene animate etc. CondiTia esenTial a atingerii de ctre toTi a gradului de dezvoltare Si adaptare cerut de o e"icient activitate Scolar o reprezint "recventarea cu regularitate de ctre aceStia a grupei pregtitoare. 3ste necesar aSadar s se valori"ice potenTialul creativ al preScolarului. insist,ndu%se pe "ormarea Si dezvoltarea personalitTii lor -n devenire. pentru socia)ilitate Si integrarea -n colectiv. rupa pregtitoare poate rezolva -n mare msur pro)lema adaptrii Scolare. cu condiTia ca activitatea s "ie )ine structurat Si organnizat. -ntre grdiniT Si Scoal e/ist,nd note comune. dar Si speci"ice. rupa pregtitoare tre)uie s rezolve pro)lemele privind continuitatea dintre cele dou trepte de -nvTm,nt Si pe cele viz,nd adaptarea la regimul de activitate Scolar. 3ste necesar s se Tin cont de particularitTile psi$o%"izice ale copiilor de 6%& ani. care sunt. de "apt. )ene"iciarii acestei grupe pregtitoare. 8n grupa pregtitoare accentul tre)uie s cad pe sarcini "ormative care vizeaz dezvoltarea operaTiilor intelectuale Si a dragostei pentru -nvTtur. pentru cunoaStere. 4up parcurgerea cu ritmicitate a acestei grupe preScolarii se vor adapta dinamic. progresiv Si "r pericolul suprasolicitrii Si al in$i)iTiei la cerinTele muncii Scolare. rupa pregtitoare constituie aSadar premisa des"Surrii pragului dintre cele dou instituTii de -nvTm,nt. Cola)orarea dintre cele dou instituTii de -nvTm,nt -n ceea ce priveSte unitatea de cerinTe se rezolv asigur,ndu%se din mers sistemul de in"luenTe pedagogice -n vederea continuitTii -n acTiunile educative. *ccesul -n Scoal -i cere copilului o anumit 2maturizare pentru Scolarizare0. Cu c,teva secole -n urm. :.*.Comenius considera ca atri)ute ale Scolarizrii prezenTa unei atenTii voluntare -n recepTionarea unei -ntre)ri Si capacitatea de a rspunde la -ntre)are. mani"estarea evident a interesului pentru Scoal Si cunoaSterea sarcinilor ce%i revin ca Scolar -nceptor. *stzi cerinTele pentru Scoal sunt mult mai numeroase Si mai comple/e. viz,nd toate laturile "ormrii copilului. de la aspectul anatomo%mor"ologic Si receptivitatea intelectual p,n
27

la comportamentul acTional Si moral. *ceste e/igenTe sporite "aT de copilul a"lat -n pragul Scolarizrii sunt e/plica)ile prin sarcinile mult mai comple/e ale -nvTm,ntului contemporan. @esursele "izice Si psi$ice ale copilului contemporan de a acoperi cerinTele de azi ale Scolarizrii sunt desigur mai ridicate "aT de posi)ilitTile copilului din timpul lui :.*.Comenius. 6atura uman se per"ecTioneaz cu "iecare generaTie. solicitrile mediului natural Si social -m)untTindu%se mereu.

1.3 ModalitTi de pregtire a copilului preScolar pentru adaptarea la regimul activitTii Scolare

?n studiu realizat pe o populaTie Scolar din @om,nia cu scopul de a evalua potenTialul pedagogic al prinTilor a condus la c,teva concluzii semni"icative privind relaTia dintre capacitatea Scolarului de clasa I de adaptare Scolar Si educaTia primit -n mediul "amilial. Concluziile au "ost! %timpul asimilrii statutului de elev este invers proporTional cu calitatea Si setul de comportamente do),ndite de elev -n etapa premergtoare de)utului Scolar9 %de"icienTa conduitelor adaptative -n cazul copiilor crescuTi -n instituTii9 %de"icienTa conduitelor adaptative -n cazul copiilor din "amilii "r potenTial pedagogic. C$iar Si -n condiTiile unui climat "amilial corespunztor specialiStii identi"ic situaTii -n care copii nu ating adaptarea -n primul an de Scoal sau sunt -nt,mpinate unele di"icultTi. (remisele adaptrii Scolare sunt legate -n primul r,nd de niveluri de dezvoltare atins de copil -n perioada ScolaritTii mari. 8n conceptul premise de adaptare Scolar intr at,t "actorii socio%"amiliali. c,t Si cei individuali. Copiii prezint niveluri di"erite de ac$iziTie Si cu siguranT ei vor dovedi niveluri di"erite de adaptare. (ro)lema adaptrii este intens gestionat de specialiSti. cci ea pare s cuprind elemente de reuSit sau de eSec Scolar. Cu c,t un elev este mai )ine adaptat. cu at,t rezultatele sale vor "i mai )une. *naliza mediului Scolar arat c principalele di"icultTi -nt,mpinate de elevi -n primul an de Scoal pot "i clasi"icate ast"el! %di"icultTi a"ective. datorate mediului Scolar cu un grad mai mare de "ormalism. lipsit de relaTiile calde Si apropiate care caracterizau viaTa din "amilie sau din grdiniT9 %di"icultTi cognitive. datorate nivelurilor di"erite de dezvoltare cognitiv la care se a"l copilul la intrarea -n Scoal. la care se adaug metoda de lucru -n clasa de elevi. di"icultTi de

28

organizare spaTio%temporale. datorate limitelor intrinseci ale dezvoltrii acestor noTiuni la copilulu de 6>& ani9 %di"icultTi de organizare a motivelor pentru atingerea unei acTiuni cu coordonare -n spaTiu Si timp. di"icultTi de relaTionare cu adulTii Si grupul de copii de aceeaSi v,rst Si de v,rste mai mari. datorate "aptului c la 6>& ani copilul a)ia a trecut de perioada desprinderii de "amilie. Succesul. dar Si insuccesul Scolar. reprezint o latur important nu numai din punct de vedere social. ci mai ales c la aceast v,rst este cel care modeleaz viitoarea personalitate. 8n concepTia lui 3riBson. perioada de la 6 la 12 ani corespunde cu nevoia de a produce. de a construi lucruri. Criza este determinat de opoziTia -ntre aceast nevoie Si sentimentul de in"erioritate sau credinT -n incapacitate. 3riBson a vzut perioada ca "iind determinant pentru consolidarea procesului de ac$iziTie a sinelui Si a -nTeles tendinTa copilului de a construi ca "iind crucial pentru c -i asigur imprtante aptitudini ce "undamenteaz tendinTa vocaTional de mai t,rziu. InteracTiunea cu Scoala pune )azele atitudinii copilului Si credinTelor sale cu privire la propriul succes sau insucces ca o component a imaginii de sine. (erioada Scolar. -ncep,nd cu mica Scolaritate. aduce cu sine noi "orme de activitate Si noi tipuri de relaTii. (e primul plan trece -nvTarea sistematic. organizat. o)ligatorie. Copilul "ace cunoStinT cu noi cerinTe Si noi reguli Si msuri care -i disciplineaz at,t g,ndirea. c,t Si a"ectivitatea Si voinTa. Aormarea personalitTii copilului se su)ordoneaz tot mai mult programului educaTional al Scolii. care modeleaz "uncTiile psi$ice ale acestuia -n raport cu normele Si cerinTele societTii. Scoala Si am)ianTa Scolar reprezint pentru copil o nou colectivitate. care adesea -l umple de neliniSte. Sc$im)area modului de viaT. noul regim de activitate. programul riguros care nu admite -nt,rzierea. toate acestea pricinuiesc multe gri5i micului Scolar. "c,ndu%l s simt din plin semni"icaTia ad,nc a noului pas -n viaT. ?na din coordonatele pregtirii copilului pentru Scoal este aceea a adaptrii lui la regimul de activitate Scolar. @egimul Scolar cuprinde o serie de norme psi$ologice Si igienice. pe care tre)uie s le respecte Si s li se -nsuSeasc copii -n vederea o)Tinerii unui randament mai mare -n procesul instructiv%educativ. Integrarea optim -n noul regim este condiTionat de e/istenTa unor cunoStinTe. priceperi. deprinderi Si o)iSnuinTe speci"ice Si care se pot "orma prin organizarea Si des"Surarea cu copiii -n grdiniT a unor activitTi corespunztoare.

29

4intre aceste principii Si deprinderi se pot remarca! %deprinderi Si o)iSnuinTe de autoservire9 %cunoStinTe. deprinderi Si o)iSnuinTe privind pstrarea avutului o)Stesc9 % cunoStinTe. deprinderi Si o)iSnuinTe de igien personal Si colectiv9 % deprinderi Si o)iSnuinTe de adresare corect "aT de adulTi Si colegi9 %deprinderi de a "i punctuali la ore9 o)iSnuinTa de a "inaliza lucrul -nceput9 %deprinderi de a "i urmrit atenTi activitatea cadrului didactic Si a participa activ la lecTie9 %deprinderi Si o)iSnuinTe privind cooperarea cu grupul. "ormarea unor trsturi de caracter care s "avorizeze su)ordonarea intereselor persoanelor celor ale colectivului9 %deprinderea de a pstra Si menTine ordinea la locul de munc9 %deprinderea Si o)iSnuinTa de recunoaStere a greSelilor personale. spirit autocritic. *v,nd -n vedere particularitTile de v,rst Si individuale ale copiilor de '%6%& ani Si "aptul c este ultimul an de pregtire pentru Scoal. se pot des"Sura cu atenTie o serie de activitTi "olosind di"erite mi5loace. metode. procedee de lucru care s le uSureze adaptarea la noul regim. ?na dintre cerinTele regimului Scolar este aceea de a "i punctuali la ore. at,t la -nceperea programului zilnic. c,t Si dup pauzele dintre ore. (rin evitarea -nt,rzierilor de la Scoal. mai ales -n primul semestru al clasei I se poate e/ecuta cu copiii 5ocul 2(lecm la Scoal0. Aiecare copil. aSezat -n "aTa spltorului Si oglinzii va e"ectua urmtoarele acTiuni! dez)rcat. splat. -m)rcat. -nclTat. pieptnat. 4ac la -nceput se e"ectueaz ca un 5oc%e/erciTiu. mai t,rziu se poate trans"orma -n 5oc% -ntrecere. 3"iciente -n "ormarea deprinderii de a "i punctuali sunt discuTiile Si convor)irile li)ere cu copii -n care li se e/plic importanTa sosirii la timp. E,rsta preScolar este cea mai "avora)il pentru "ormarea deprinderilor de igien! 4eprinderile. acele 2Siruri lungi de re"le/e condiTionate0 care se ela)oreaz rapid la v,rsta preScolar sunt mai sta)ile. mai trainice c$iar dac nu sunt -ntrite. 3ste vor)a de deprinderi al cror conTinut priveSte igiena individual! splatul m,inilor. dinTilor. "olosirea )atistei. a prosopului. a pieptenului. (entru -ntrirea acestor de prinderi se pot e/ecuta cu copiii o serie de 5ocuri de -ntrecere!
30

2Cine se -m)rac repede Si )ineI0 0S ne pieptnm "rumosK0 = cerinT a regimului Scolar este pstrarea )unurilor personale Si a celor o)SteSti. Copiii vor "i -ns o)iSnuiTi din grdiniT s%Si pstreze lucrurile -n )un stare. *st"el. ei nu tre)uie s rup crTile de colorat. 5ucriile. s nu m,zgleasc pe mese. pe pereTi. (entru aceasta se poate e/ecuta cu copiii -n timpul 5ocurilor li)ere 5ocuri de rol de genul! 0Cum ne pstrm 5ucriile0. Tot -n acest sens se pot citi copiilor poveStile! 0Cum au "ugit odata 5ucriile de la copii0. 0:ucriile noastre0. 0Masa0 din care ei sesizeaz negli5enTa persona5elor. Se poate e/ecuta Si activitatea de memorare cu tema 0S"atul 5ucriilor0. :ucriile au -ntocmit o scrisoare ctre toTi copiii -n care se arat urmtoarele! 06oi azi am $otr,t S "ugim de%acei copii Care stric 5ucrii.0 8n contrast cu )ieTelul din 0S"atul 5ucriilor0. cel din poezia 0Matei cel $arnic0 este "oarte ordonat Si -ngri5eSte 5ucriile. 4es"Sur,nd convor)irea 2:ucriile Si pstrarea lor0 se poate constata dac toSi copii au cunoStinTe su"iciente pe aceast tem. Ca activitatea de o)servare 0@ec$izitele Scolare0 se prezint copiilor o)iecte noi! g$iozdan. penar. stilou etc. Spre s",rSitul activitTii se pot scoate din g$iozdan crTi. caiete m,zglite. penar. creioane rupte. iar -n alt g$iozdan rec$izite -n stare )un. Se poate adresa copiilor -ntre)area 2C,nd veTi "i Scolari. cum veTi pstra rec$iziteleI0. 3ducatoarea copiilor dintr%un colectiv este unul din o)iectivele cele mai importante. care se re"er la crearea premiselor unui colectiv -nc$egat Si educarea relaTiilor reciproce. corecte -ntre ei. Munca -n comun a copiilor. organizarea unor activitTi colective constituie un prile5 pentru "ormarea Si e/ercitarea deprinderilor de viaT -n colectiv. 8n primul r,nd 5ocul. "orma tipic de activitate la aceast v,rst. constituie un "oarte important "actor al socializrii la v,rsta preScolar. Se pot des"Sura 5ocuri de creaTie ca! 04e%a "amilia0
31

04e%a constructorii0 04e%a grdiniTa0 04e%a Scoala0 8n cadrul acestor 5ocuri se "ormeaz copiilor deprinderi necesare unei mai largi integrri -n viaTa de colectiv! deprinderea de a su)ordona interesele personale acelor colective. de a se stp,ni de la acTiune. de a e/ecuta o acTiune -n care sunt implicaTi mai mulTi copii. 4es"Sur,nd 5ocul de construcTii cu teme colective! 2=raSul meu0. 0Cartierul de )locuri0. 0Comple/ul C$india0 etc.. copiii au -nTeles c. deSi au sarcini individuale de -ndeplinit. acestea sunt su)ordonate unui scop comun 1toTi s realizeze o singur lucrare7. Tot -n aceast perioad. un aport deose)it -l au activitTile manuale cu tem colectiv! 2* spect de primvar > var> toamn> iarn0. Spri5inul educatoarei pentru educarea dragostei pentru colectiv sunt poveStile 2MoS Ion @oat0. 0Cei trei purceluSi0. 0=ul nzdrvan0. 0Iepurele Si ariciul0. 0(Tania ursului ca"eniu0. lecturi dup imagini av,nd tema! 0EacanTa la mare0. 0Ca munte0. 0Ca Scoal0. convor)irile! 04espre prieteni Si prietenie0 etc. Toate aceste activitTi enumerate se re"er la prietenie. la "rumuseTea vieTii -n colectiv. la regulile de comportare -n colectiv ce tre)uie respectate de "iecare mem)ru al acestuia. = importanT deose)it pentru viaTa colectiv o au relaTiile dintre copii9 acestea tre)uie s "ie )une. pentru care este necesar s se "ormeze unele -nsuSiri morale! politeTea. sinceritatea. ama)ilitatea. atitudinea grupei "aT de copiii nou%veniTi etc. Copilul este o)iSnuit s -Si salute colegii la venirea Si plecarea din grdiniT. s mulTumeasc colegilor pentru orice serviciu. iar atunci c,nd au nevoie de ceva s se adreseze cu e/presia 2Te rogK0. Copiii tre)uie s spun adevrul. s recunoasc. dac au greSit Si s cear scuze. ?n e"ect deose)it au -n acest sens povestirile! 2Ionic mincinosul0. 0Danul muncit0 -nTeleg,nd c -ntotdeauna! 0Minciuna are picioare scurte Si o a5unge din urm adevrul0. *ctivitTile des"Surate -n grdiniT urmresc imprimarea la copii a unei atitudini 5uste "aT de adulTi. 4in c,ntecul 2?n copil politicos0 care place copiilor Si care a avut un e"ect deose)it asupra lor. ei -nTeleg ce -nseamn s "ii politicos. 2?n copil politicos 3 cu lumea cuviincios. 3l salut pe oricine C%aSa e "rumos Si )ine0.
32

4in poveStirile! 2(rietenii0. 0Ce%a uitat Anic s spun0. 06u numai la grdiniT0. copiii au desprins care sunt calitTile ce tre)uie s le -ntruneasc un prieten Si de asemenea. "aptul c "ormulele de politeTe se adreseaz -n orice -mpre5urare. nu numai la grdiniT sau la Scoal. Se pot des"Sura convor)iri pe temele! 0Cum ne purtm la grdiniT0. 0Cum ne purtm pe strad0. 0Ce Stim despre prietenie0 etc. 8n cursul activitTilor o)ligatorii Si al 5ocurilor. ca de alt"el -ntregul program al zilei. se ivesc numeroase ocazii -n care copilul tre)uie s respecte di"erite reguli de purtare. s acTioneze -n con"ormitate cu normele elementare de conduit -n societate. s%Si stp,neasc tendinTele ce contravin acestor reguli. 4e o importanT deose)it sunt regulile cu privire la asigurarea )unei des"Surri a activitTii. constituind o alt cerinT a adaptrii la regimul Scolar. *ctivitTile o)ligatorii impun copilului o anumit conduit. *ceste activitTi. prin modul lor de organizare Si des"Surare. se apropie de lecTiile din Scoal. Copiii nu au voie s dea rspunsuri -n cor Si s vor)easc ne-ntre)aTi. *tunci c,nd doresc s rspund ridic m,na. Aormarea acestor deprinderi de a urmri atent activitatea Si de a participa activ la lecTii duce la adaptarea la regimul Scolar. *st"el. copilul de grup pregtitoare tre)uie deprins s asculte p,n la s",rSit toate indicaTiile Si numai dup aceea s treac la e/ecutarea lucrrii. (rin activitTile des"Surate cu ei. copiii reuSesc s -Si concentreze atenTia asupra celor necesare. -nving,nd unele dorinTe momentane care ar putea s le orienteze atenTia -n alt parte. 3ducarea trsturilor de caracter. cultivarea dragostei pentru adevr. "ormarea o)iSnuinTei de a spune -n orice -mpre5urare adevrul sunt "avorizate de unele particularitTi de v,rst. mai ales spontaneitatea reacTiilor Si emoTiilor. *v,nd -n vedere aceste premise. -n grdiniT tre)uie s se asigure o atmos"er de sinceritate. s se -ncura5eze adevrul Si s se com)at mani"estrile negative! nesinceritatea. "alsitatea. ipocrizia. 3ducarea dragostei de adevr Si "ormarea deprinderilor la copil de a spune adevrul constituie esenTa muncii de educare a sinceritTii. 3di"icatoare -n acest sens este poezia 2Aapte )une. "apte rele0. din al crui "inal copii au -nTeles consecinTele atitudinii sincere a copilului care Si%a recunoscut greSeala. ocolind minciuna! 0@u. dar nu pot s te cert. *i spus drept Si eu te iertK0 4e asemenea. se pot prezenta Si comenta prover)ele! % % 0= greSeal recunoscut este pe 5umtate iertat09 04e adevr nu ai unde s te ascunzi0.
33

4eprinderea de a spune adevrul se realizeaz concomitent cu procesul de dezvoltare a conStiinTei morale a copilului. -n practica vieTii zilnice. Tot la aceast v,rst se educ copiii -n spiritul cinstei. al dispreTului "aT de cel care -nSeal Si "ur. Se pot "olosi poveSti din literatura clasic sau cea popular. Dasmul popular 2CocoSelul%creasta de aur0 scoate -n evidenT pedeapsa pe care a primit%o vulpea care a vrut s "ure cocoSul "olosind mi5loace necinstite. (oveStile 2Capra cu trei iezi0. 0 inuSa cea $arnic0 dezvluie "rumuseTea "aptelor de cinste Si scot -n evidenT pedeapsa celor care au tendinTa de a -nSela sau "ura. :ocurile de miScare creaz prin conTinutul Si regulile lor condiTii "avora)ile pentru mani"estarea cinstei. ?n rol important -n "ormarea pro"ilului moral al preScolarului -l are educarea optimismului Si a -ncrederii -n "aptele proprii. Ca v,rsta preScolar optimismul are o s"er mai str,ns de mani"estare. 8ncrederea copilului se e/prim -n relaTiile cu cei apropiaTi. "aT de educatoare. "aT de colectivul de copii din care "ace parte. = alt trstur de caracter care tre)uie cultivat copiilor preScolari este modestia. dorind s se -nSture -ng,m"area. (entru educarea modestiei. o condiTie esenTial este ca "iecare copil s "ie apreciat pentru meritele lui. iar criteriul principal al aprecierii tre)uie s "ie e"ortul depus de copil -n raport cu particularitTile sale individuale. 8n conTinutul poeziilor 2C,Ti ca voi0. 06u vor)e. ci "apte0 copiii au -nTeles ce -nseamn modestia Si care sunt consecinTele -ng,m"rii. 8n acest sens am des"Surat cu copiii dramatizrile 2TurtiTa0. 0CenuSreasa0. 0Sarea -n )ucate0. 0Tapul. lupul Si vulpea0. 0Aata )a)ei Si "ata moSului0. Toate aceste activitTi de cunoaStere -n care semni"icativ este nivelul percepTiilor. al reprezentrilor. a memoriei Si g,ndirii. acestea conduc la dezvoltarea psi$ic la nivelul comportamentului negativ. Tre)uie remarcat c. -n cadrul interacTiunilor cu lumea. preScolarul are ca instrument de )az vor)irea. care intensi"ic dezvoltarea cunoaSterii. structura percepTiilor. reprezentrilor. imaginaTiei. g,ndirii -n str,ns legtur cu cerinTele tot mai )ogate e/primate de "amilie Si grdiniT. 4ezvoltarea comportamentului social%a"ectiv reprezint calea principal pentru transmiteri ver)ale culturale Si de educaTie a sentimentelor -n relaTiile dintre copil Si adult.

34

= dezvoltare armonioas a comportamentului social%a"ectiv presupune ca treptat copilul s imite modele ale adulTilor 1prinTilor7. s realizeze autocontrolul -n conduite Si s ai) independenT -n relaTii. = alt particularitate a pregtirii pentru integrarea e"icient -n regimul Scolar este Si dezvoltarea la copil a capacitTii de mo)ilizare a voinTei. v,rsta preScolar repezent,nd o etap important -n dezvoltarea acesteia. EoinTa se dezvolt -n procesul educaTiei. modalitatea principal "iind antrenarea copiilor -n activitTi concrete accesi)ile. 8n educarea trsturilor pozitive ale voinTei. cum ar "i iniTiativa. stp,nirea de sine. capacitatea de mo)ilizare tre)uie pus accentul pe -ndrumarea Si organizarea activitTii. deoarece voinTa puternic nu se poate dezvolta dec,t -n cursul unei activitTi concrete. -n procesul -nvingerii o)stacolelor. Ca copii de '%6%& ani. iniTiativa. spiritul de independenT. capacitatea de a%Si "i/a scopurile se mani"est -n mod vdit. Scopurile "i/ate la aceast v,rst devin Si ele adecvate. potrivite capacitTii Si posi)ilitTii copiilor. Ca aceast v,rst. copilul tre)uie o)iSnuit ca. -nainte de a porni la acTiune. s sta)ileasc mi5loacele de care are nevoie pentru realizarea acestei activitTi. modul cum se va des"Sura. cu ce tre)uie s -nceap. ce urmeaz etc. Sarcinile pe care tre)uie s le -ndeplineasc copiii tre)uie s "ie nici prea grele. nici prea uSoare. Sarcina uSoar nu necesit e"ort. deci nu duce la dezvoltarea voinTei. ?na prea grea. depSeSte posi)ilitTile lui. este urmat de un insucces. ce aduce dup sine scderea -ncrederii -n "orTele proprii. :ocul are Si -n cazul acesta cea mai mare importanT. 8ndeose)i 5ocul de creaTie. acela care stimuleaz cele mai variate -nsuSiri voluTionale ale copiilor. -i deprind cu o acTiune diri5at de ei -nSiSi. -i pun -n situaTia de a%Si rezolva singuri pro)lemele care apar. pe )aza propriei iniTiative. 8n a"ara 5ocurilor cu tem. cum ar "i 24e%a gospodinele0. L4e%a Santierul0 etc. se poate des"Sura 5oc cu tema la alegerea copiilor. Se pun la -ndem,na copiilor tot "elul de materiale. unelte de lucru "r prea multe e/plicaTii. *ceStia trec la lucru. 3i pot "ace ceea ce doresc. "olosind orice material dintre cele puse la dispoziTie. 3ste adevrat c prin acest 5oc se dezvolt creativitatea. dar nu numai at,t. * crea un anume lucru -nseamn iniTiativ. perseverenT. -ncredere -n propriile "orTe. *ctivitTile o)ligatorii de desen. modela5. aplicaTii cu tem aleas de copii unde un copil. "r s "ie in"luenTat de colegii lui. tre)uie s%Si aleag tema. s o realizeze p,n la capt. "r a5utorul direct al educatoarei. presupune din partea acestora mani"estarea calitTilor voinTei. Tot cu un e"ort voluntar -i deprinde pe copii Si "ormele de munc. *st"el. -n cadrul activitTilor la alegere. pot "i puSi copii s sorteze di"erite seminTe dintr%un amestec sau s
35

aSeze materialele pe categorii. 6u tre)uie uitat -ns c educarea -nsuSirilor pozitive ale voinTei se reazlizeaz paralel cu prevenirea Si -nlturarea mani"estrilor unor -nsuSiri voluTionale negative! capricii. -ncpT,nare. negativism. *cestea pot avea la )az cauze o)iective sau nu. unori ele sunt generate de diverse stri patologice ale organismului. de stri de indispoziTie Si discon"ort "izic. de stri de o)oseal. ca urmare a nerespectrii unui regim de viaT Si activitate raTional. *lteori se datoreaz unei educaTii necorespunztoare -n "amilie Si c$iar -n grdiniT9 -nainte de a aplica msurile necesare. tre)uie depistate cauzele acestor mani"estri. dup care se va trece la -nlturarea lor din comportamentul copiilor. 8n procesul de pregtire a preScolarului -n vederea adaptrii la regimul Scolar se contureaz treptat Si interesul pentru Scoal. 8ncep,nd cu semestrul al doilea al grupei pregtitoare se des"Soar o serie de activitTi menite s dezvolte dragostea pentru Scoal. =)servare! 2Scoala0 :oc de creaTie! 24e%a Scoala0 C,ntec! 2Scolrei Si ScolriTe0 Memorizare! 2Ca Scoal0 Convorvire! 2Ce am vzut la Scoal0 (ovestire creat de copii! 2Eoi "i Scolar0

(regtirea preScolarului pentru adaptarea la acest regim nu este conceput "r "ormarea unor deprinderi necesare trecerii de la 5oc la -nvTtur. ca activitate "undamental. Toate activitTile din grdiniT sunt surse de pregtire -n vederea adaprii la regimul Scolar Si tre)uie organizate -n aSa "el -nc,t s contri)uie la ridicarea copilului pe o treapt superioar de dezvoltare. asigur,ndu%se ast"el reuSita -n Scoal. 3"icienTa oricrei activitTi didactice depinde -n mare msur de strucutrile organizatorice -n care acesta are loc. deoarece e/ist o interacTiune dinamic -ntre conTinutul activitTii Si "orma ei de organizare. Cu c,t activitatea are un conTinut mai )ogat. cu at,t "orma organizatoric -n care se realizeaz este mai comple/. mai pretenTioas. Aorma de organizare se re"er la maniera de lucru -n care se realizeaz activitatea educatoare%preScolar. la modul de lucru al educatoarei cu copilul sau grupul. Se Stie c activitTile des"Surate -n grdiniT sunt menTionate de "iecare educatoare -ntr%un plan calendaristic care arat ritmul -n care urmeaz s se des"Soare programul grupei respective.

36

4e asemenea. -n planul calendaristic al sistemului de activitTi instructiv%educative este menTionat Si tipul acestora 1 activitTi de ac$iziTionare de noi in"ormaTii. de consolidare. de veri"icare etc7. locul "iecrei activitTi -n sistem are rostul. scopul ei. (rograma activitTilor matematice este a/at pe punerea )azelor pentru -nTelegerea conceptului de numr natural. care "ace o)iectul unei prTi -nsemnate a matematicii -n ciclul primar. (entru a delimita sarcinile grdiniTei. mai ales ale grupei pregtitoare -n legtur cu punerea )azelor pentru -nTelegerea conceptului de numr natural se va porni de la de"iniTia matematic. logic a acestui concept urmat de opiniile psi$ologilor Si de metodologia a"erent realizrii sarcinilor lor practice. (entru a -nTelege. ca punct de pornire. se va lua -n calcul nivelul la care tre)uie s "ie "ormat acest concept prin activitatea Scolar la clasa I. (e )aza cunoaSterii noTiunii de mulTime 1elementele mulTimii. proprietTile principale ale elementelor dintr%o mulTime. apartenenTa elementelor la una sau mai multe mulTimi7 se poate a5unge la studierea Si -nTelegerea noTiunii de numr natural. (e )aza cunoaSterii relaTiilor dintre mulTimi 1au elemente comune. nu au elemente comune7 Si a operaTiilor cu mulTimi elevii a5ung s -nTeleag operaTiile aritmetice ca operaTii cu cardinalele mulTimilor Si a5ung s cunoasc Si propietTile acestor operaTii. *Sa se asigur caracterul StiinTi"ic al -nvTm,ntului matematic Si totodat unitatea lui. introduc,ndu%se de la -nceput g,ndirea matematic modern. care se dezvolt treptat. prin completarea Si ad-ncirea noTiunilor matematice pe tot parcursul ScolaritTii. Scopul activitTii de iniTiere a copilului -n matematic -n perioada preScolar nu este acela de a -nvTa sMstematic niSte concept. ci. -n primul r,nd. de a%I e/ersa intelectul. procesele de cunoaStere. de a%l "ace apt s descopere relaTii a)stracte su) aspectul concret al sistemelor -nt,lnite -n activitatea o)iSnuit. *Sadar. -n grdiniT copiii nu do),ndesc cunoStinTe matematice de )az. ci se pregtesc pentru a -nTelege cu uSurinT aceste noTiuni su) aspect StiinTi"ic -n etapa Scolarizrii. 8n grdiniT copilul acTioneaz nemi5locit cu mulTimile de o)iecte. le decoper propietTile caracteristice. sta)ileSte relaTii -ntre ele. e"ectueaz diverse operaTii din care rezult noi mulTimi Si noi propietTi caracterisitice. acestea constituind comportamente ale naTiunii de numr natural pe )aza mulTimilor. *Sa cum arat Si C.(.4ienes. numerele natural sunt noTiuni a)stracte. ele "iind propietTi relative ale mulTimii de o)iecte. -nTelegerea noTiunii de numr se poate realize prin cunoaSterea lumii o)iectelor. apoi a lumii mulTimilor. aceasta "iind intermediat -ntre prima Si lumea numerelor.

37

*ctivitTile matematice din grdiniT constau -n 5ocuri 1de construcTii. logice7 care constituie -n esenT e/erciTii de g,ndire logic pe mulTimi de o)iecte concrete. Capacitatea copiilor de a "orma grupe de o)iecte dup un criteriu dat 1la grupa mic7. dup dou criteria 1la grupa mi5locie7 Si dup mai multe criteri 1grupa mare7 presupune o serie de cunoStinTe Si a)ilitTi. (rimele elemente de logic le descoper elevii -n clasi"icarea Si compararea o)iectelor dup una sau mai multe -nsuSiri. 8n grdiniT. copilul do),ndeSte pregtirea necesar pentru a putea a5unge la -nsuSirea conceptului de numr natural prin e/erciTii de clasi"icare Si ordonare a mulTimilor de o)iecte. (onderea mare -n activitTile cu conTinut matematic revine sarcinilor de construire de mulTimi. 4e la o grup la alta se -m)ogTesc criteriile pe )aza crora se constituie mulTimi de o)iecte. 3/erciTiile de "ormare a mulTimilor de o)iecte constituie de "apt e/erciTii logice de clasi"icare a o)iectelor dup un criteriu dat sau pe )aza unor comparaTii. *ceste e/erciTii tre)uie s conduc pe copii la e cu mai mult uSurinT a o)iectelor. la sesizarea criteriilor dup care se "ace clasi"icarea. la precizarea dac o)iectul pe care -l selecTioneaz dintr%o colecTie -ntruneSte criteriul sta)ilit. dac aparTine sau nu mulTimii pe care o constituie. 8n cadrul acestor e/erciTii. copiii -nvaT s "ormeze grupe de o)iecte dup unul sau mai multe criterii. cunosc,nd relaTia dintre grup Si o)iectele ei care -ndeplinesc condiTia de a avea atri)utul sau atri)utele considerate. 8n cadrul acestor activitTi se -m)ogTesc percepTiile. reprezentrile copiilor. li se dezvolt spiritul de o)servaTie. precum Si capacitatea de analiz Si sintez. (entru cunoaSterea Si identi"icarea o)iectelor se poate "olosi 5ocul 2Spune ce suntK0. -n care li se cere copiilor s denumeasc o)iectele din sala de grup. s descopere care o)iecte au "ost ascunse de ctre educatoare. s alerge ctre o grup de o)iecte pe care au identi"icat%o. CunoStinTele Si deprinderile copiilor re"eritoare la "ormarea de grupe de o)iecte pe )aza a dou sau trei -nsuSiri comune se pot "i/a prin 5ocul didactic LS "acem ordine pe masK0. (entru compararea grupelor de o)iecte se pot "olosi 5ocuri de tipul 2 rdiniTa cu "lori0. unde copiii pot lucra cu "lori naturale de di"erite culori. (rin activitatea de "ormare de perec$i -ntre o)iectele din dou mulTimi di"erite Si precizarea grupei cu mai multe>puTine o)iecte sau tot at,tea o)iecte se urmreSte realizarea o)iectivelor!
38

%alctuirea mulTimilor dup "orm9 %compararea mulTimilor cu mai multe sau mai puTine o)iecte9 %sta)ilirea ec$ivalenTei -ntre dou mulTimi cu numr di"erit de o)iecte. = atenTie deose)it se va acorda aran5rii perec$ilor. (entru introducerea numrului natural este necesar ca preScolarul s "ie condus -n lumea ordinii o)iectelor unei mulTimi Si a grupelor de o)iecte dup criteriile date. =rdonarea o)iectelor mulTimii -n Sir cresctor Si descresctor se "ace dup dimensiune 1mrime. lungime. grosime. lTime7 Si dup numrul o)iectelor. *ceste activitTi dezvolt c,mpul vizual al copiilor. percepTiile spaTiale. deprinderea de a acTiona consecvent. Tot pentru "ormarea c,mpului vizual Si al orientrii -n spaTiu. copiii de la grupa mic sunt deprinSi s acTioneze cu o)iectele. determin,nd poziTia relativ pe care acestea o ocup -n spaTiu. *cest o)iectiv se poate realiza prin activitTi ca! 2?nde s%au ascuns 5ucriileI0. L?nde este mulTimea de piticiI0. 0*Seaz mulTimea de ppuSi0...1-n di"erite locuri din sala de grup7. LSpune unde ai aSezat...0. 8n des"Surarea acestor activitTi se urmreSte perceperea Si denumirea corect a poziTiilor spaTiale relative ocupate de unul sau mai multe o)iecte. Ca o activitate de sintez se "ace. cu ocazia predrii "iecrui numr. corelaTia dintre desenul grupei de o)iecte. reprezentarea gra"ic Si recunoaSterea ci"rei. ca sim)ol al numrului. 8n "inal se constituie Sirrul numerelor de la 1 la 1; cu cele trei niveluri de a)stractizare! grupa de o)iecte concrete. sim)oluri gra"ice. sim)oluri numerice. Copilul care "recventeaz grupa pregtitoare va Stii s e"ectueze Si operaTii simple de calcul oral de adunare Si scdere cu 1%2 unitTi Si s Stie semni"icaTia sim)olurilor matematice! 2N0.0 O0 Si LG0 Si va -nvTa s compun pro)leme cu o singur operaTie. Totodat copiii tre)uie s posede Si unele reprezentri despre "igurile geometrice! triung$i. dreptung$i. ptrat. cerc. 3ste necesar s posede Si un minim de lim)a5 matematic pentru e/primarea corect a acTiunilor e"ectuate Si a rezultatelor o)Tinute. *lturi de e/erciTiile cu material individual Si 5ocuri didactice. -n activitTile cu conTinut matematic un rol important -l deTine 5ocurile logice. deoarece manipularea o)iectelor conduce mai rapid Si mai e"icient la "ormarea percepTiilor. acceler,nd ast"el "ormarea acestora Si a structurilor operatorii ale g,ndirii. Sarcinile cuprinse -n aceste 5ocuri sunt complicate progresiv. :ocurile logico%matematice solicit intelectul copiilor. d,nd educatoarei posi)ilitatea s cunoasc mai )ine potenTialul Si particularitTile individuale ale copiilor.

39

8n clasa I elevii vor "ace e/erciTii de! %grupare a unor o)iecte9 %comparare a grupurilor de o)iecte pentru a -nTelege sistemul zecimal de "ormare a numerelor 1zeci Si unitTi7. utiliz,nd o)iecte pentru 5usti"icri9 %scriere. citire Si ordonare a numerelor naturale de la ; la 1;;9 %adunare Si scdere a numerelor de la ; la #; "r trecere peste ordin. iar veri"icarea rezultatelor se va "ace cu a5utorul o)iectelor9 %e/erciTii%5oc pentru a sta)ili poziTia o)iectelor -n spaTiu9 %sesizare a asocierii dintre elementele a dou grupe de o)iecte. desene sau numere mai mici de #;. pe )aza unor criterii date9 %compunere Si descompunere a numerelor -n "orme ec$ivalente Si utilizarea acestora pentru e"ectuarea operaTiilor9 %rezolvare a unor pro)leme cu o singur operaTie9 %compunere de pro)leme9 %msurare a dimensiunii. capacitTii unor o)iecte "olosind unitTi de msur nestandardizate a"late la -ndem,na copiilor9 %recunoaSterea orelor "i/e pe ceas. *ctivitTile cu conTinut matematic se coreleaz Si cu celelalte categorii de activitTi. -n particular cea de cunoaStere a mediului. =rice activitate de o)servare a plantelor Si animalelor poate constitui un prile5 de veri"icare. consolidare. )a c$iar anticipare a unor cunoStinTe matematice. Copiii de astzi sunt martori oculari ai trans"erurilor din viaTa social. economic Si din mediul -ncon5urtor. Toate aspectele noi le st,rnesc copiilor curiozitatea. "apt ce se mani"est prin multiplele -ntre)ri pe care le pun. @spunsul potrivit Si interpretarea pe care o "ac duc la -nTelegerea relaTiilor dintre unele aspecte Si "enomene Si e"ectul acestora. Copiii pot depSi aceast etap cu a5utorul educatoarei. Ca di"eritele 2de ce%uri0 ale copiilor. educatoarea tre)uie s rspund pe potriva v,rstei Si a puterii lor de -nTelegere. *st"el li se prezint copiilor Si urmrile acestora. 8nTelegerea legturilor dintre cauz Si e"ect nu este altceva dec,t educaTia ecologic.

40

8n educaTia ecologic pot "i utilizate cu deose)it e"icienT o)servrile asupra mediului am)iant. lecturi dup imagini. 5ocuri didactice. povestiri. te/te literare. dia"ilme. dispozitive. plim)ri. vizite. e/cursii li)ere. *cest din urm aspect constituie un preTios mi5loc de a le dezvolta copiilor dragostea pentru mediul -ncon5urtor. prezent,ndu%le acestora relaTia dintre plante. animale Si om. dar Si dintre acestea Si modul lor de viaT. *cest tip de activitate o"er contactul direct cu realitatea. 8n des"Surarea activitTii din grdiniT se pot aplica o varietate de procedee Si modalitTi. ?na dintre modalitTile la care se pot o)Tine rezultate deose)ite este aceea de o)servare a plantelor puse la germinat. *cest procedeu este pentru copii un mi5loc palpa)il. concret. =)serv,nd plantelor -n dezvoltarea lor. ei -Si -nsuSesc anumite cunoStinTe care apoi le stimuleaz curiozitatea Si de aici dorinTa de cunoaStere care la ei se mani"est prin -ntre)ri. ceea ce dovedeSte c vor s -nTeleag mecanismul. legtura dintre om. plante. ap. lumin. Ceea ce nu a -nTeles devine curiozitate. 8n cadrul activitTilor de conaStere amediului se pot organiza 5ocuri didactice pe tema 2C,nd se -nt,mplI0 Si care vizeaz clasi"icarea unor imagini re"lect,nd activitTi Si "enomene speci"ice celor patru anotimpuri. 8n cadrul acestor activitTi copiii cunosc "lorile speci"ice "iecrui anotimp. "ructele Si legumele speci"ice. activitTi speci"ice etc. =)iectivele cadru ale programei disciplinei LCunoaSterea mediului0 la grdiniT Si la clasa I sunt!

GRDINIT 4ezvoltarea capacitTii de cunoaStere Si -nTelegere a mediului -ncon5urtor. precum Si stimularea curiozitTii pentru investigarea acesteia ?tilizarea unui lim)a5 adecvat -n prezentarea unor "enomene din natur Si din mediul -ncon5urtor Aormarea Si e/ersarea unor deprinderi de -ngri5ire Si ocrotire a mediului -ncon5urtor -n vedera evocrii unei atitudini pozitive "aT de acesta

CLASA I 4ezvoltarea capacitTii de o)servare. e/plorare Si -nTelegere a realitTii din mediul -ncon5urtor CunoaSterea. -nTelegerea Si utilizarea -n comunicare a unor termeni speci"ici pentru a descrie "enomene o)servate -n mediul -ncon5urtor Aormarea unei atitudini pozitive "aT de mediul -ncon5urtor prin stimularea interesului "aT de pstrarea unui mediu ec$ili)rat Si e/ersarea unor deprinderi de -ngri5ire Si ocrotire a acestuia

41

4ezvoltarea copiilor preScolari constituie un alt aspect deose)it de important -n pregtirea copiilor pentru Scoal. (rin acest tip de activitate se poate asigura un ritm normal vor)irii copiilor "olosind intonaTii potrivite. pauze Si accente corespunztoare lim)ii rom,ne. conTinutului Si semni"icaTiei mesa5ului transmis. 4e aceea important este "aptul c vor)irea copiilor se dezvolt intensiv mai ales c,nd ei -nSiSi vor)esc c,t mai mult. 4ezvoltarea copiilor preScolari constituie un aspect educativ deose)it de important -n pregtirea copiilor pentru Scoal prin e/istenTa unei categorii distinct de activitTi destinate acestui tip. Cectura dup imagini reprezint un mi5loc speci"ic de educare a lim)a5ului. deoarece copiii sunt puSi -n situaTia de a relata ceea ce -n"TiSeaz acestea. de a e/plica datele respective. de a le da o anumit interpretare Si semni"icaTie. e/ers,ndu%Si lim)a5ul su) toate aspectele sale! "onetic. gramatical. le/ical. *ceste activitTi duc implicit Si la dezvoltarea celorlalte componente ale activitTii psi$ice de g,ndire. atenTie. imaginaTie Si memorie. (rin "olosirea ilustraTiilor -n cadrul activitTiilor din grdiniT realizm momentul iniTial al cunoaSterii Si asigurm condiTii "avora)ile lrgirii Si -m)ogTirii sistematice a e/perienTei perceptive. a s"erei de reprezentri care reprezint )aza dezvoltrii g,ndirii copiilor. *cest procedeu are avanta5ul c aduce aproape de copil una sau mai multe secvenTe din realitatea mai greu sesiza)il 1de e/emplu lumea mrilor Si oceanelor7. "lora Si "auna de la pol Si ecuator pe care la aceast v,rst n%ar putea%o alt"el cunoaSte. Cu a5utorul ilustraTiilor se apro"undeaz in"ormaTiile do),ndite anterior. prile5 cu care se apeleaz la e/primarea ver)al. vor)ind corect Si e/presiv Comunicarea. lectura dup imagini creaz premise "avora)ile -nsuSirii cititului. Convor)irea poate "i de"init ca metod Si "orm speci"ic de activitate utilizat -n scopul dezvoltrii vor)irii. a comunicrii )azate pe dialog Si are valenTe "ormative deoarece solicit individual -n ansam)lul lui intellectual. moral. estetic. Ca v,rsta preScolar convor)irea este cea mai comple/ Si complet activitate de dezvoltare a vor)irii copiilor. 8ntr%o convor)ire. un copil ve$iculeaz -ntreaga sa zestre lingvistic. -Si pune -n valoare nivelul lim)a5ului. -Si dezvolt personalitate. 8n acelaSi timp. convor)irea contri)uie -n mod direct la creSterea calitativ a posi)ilitTilor de e/primare corect a copiilor. Convor)irea -i o)lig pe copii s "oloseasc adecvat cuvintele. s%Si controleze voca)ularul. s caute cuvintele potrivite. sensuri ale cuvintelor pentru a%Si e/prima c,t mai "idel
42

Si -ntr%o "orm c,t mai corect g,ndurile. tririle. Sarcina de )az a convor)irilor este de a realiza o sistematicare a cunoStinTelor de5a do),ndite -ntr%o structur nou. 8n convor)iri. prin intermediul -ntre)rilor. se "ormeaz capacitatea copiilor de a%Si valori"ica cunoStinTele despre lumea real dup criterii noi. date de ctre educatoare -ntr%o "orm gramatical corect. 8nzestrat cu o sensi)ilitate nativ. cu o emotivitate intensa. copilul este receptiv la poezie de la o v,rst destul de mic. (oezia este o prezenT necesar -n viaTa copilului. c$iar dac -nTelegerea Si receptarea conStient a acestuia sunt -ngreunate de "aptul c lim)a5ul poetci este preponderent "igurat. iar imaginea artistic are valoare general de asimilare. 6e-ndrumaTi. copiii -nvaT poezia mecanic. -nTeleg c ea este un Sir de cuvinte care sun "rumos. dar nu%i simt emoTia Si prin urmare c$iar intonaTia recitrii este de"icitar. 4ar. poezia este sinonim cu "rumosul Si are multiple valenTe "ormativ%educative ce se cer valori"icate la v,rsta preScolar. adic atunci c,nd copiii -nSiSi sunt o poezie. *ceste imperative se realizeaz -n grdiniT -ndeose)i prin activitTi de memorizare. ceea ce presupune strategii didactice variate Si comple/e av,nd ca o)iectiv -nvTarea conStient a poeziilor de ctre preScolari. receptarea lor at,t din punct de vedere al conTinutului variat Si atractiv. c,t Si mai ales -n ce priveSte "orma poetic. adic aspectul le/ical. "onetic. ritmul. intonaTia e/presiv. Aiind o re"lectare -n "orm artistic a lumii -ncon5urtoare. poezia contri)uie la lrgirea orizontului cunoaSterii copiilor. la "ormarea Si consolidarea unor noTiuni despre "amilie. natur. mediu social. 4in acest punct de vedere poeziile pot "i un stimul Si un suport pentru activitTile care au o)iective prioritar cognitive. *ctivitatea de memorare e/erseaz Si stimuleaz dezvoltarea g,ndirii. a memoriei. a imaginaTiei contri)uind ast"el la "ormarea personalitTii copilului preScolar. :ocul antreneaz intens copilul -n stimularea Si e/ersarea vor)irii -n direcTia propus. "r ca ei s conStientizeze acest e"ort. *st"el. prin intermediul 5ocului didactic se "i/eaz Si se activeaz voca)ularul copiilor. se -m)untTeSte pronunTia. se "ormeaz noTiuni. se -nsuSesc construcTii gramaticale. 3/erciTiile de vor)ire. raTionat dozate Si 5udicios -m)inate cu elementele de 5oc contri)uie din plin la realizarea corect a acordului dintre di"erite prTi de vor)ire. e/primarea corect a gradelor de comparaTie. "olosirea corect a timpului ver)elor. *Ssadar. 5ocul didactic contri)uie nu doar la -m)ogTirea voca)ularului. activizarea Si e/ersarea lui. ci Si la -nsuSirea unei e/primri clare. coerente. corecte din punct de vedere gramatical. la cultivarea independenTei -n vor)ire Si stimularea creativitTii -n e/primarea oral.
43

3/ersarea semnelor gra"ice a5ut la "ormarea comportamentelor necesare -nsuSirii scrierii corecte. o poziTie corect -n timpul scrisului. "ormarea unor capacitTi oculo%motorii. determinarea corect a spaTialitTii "eTelei gra"ice. ordonarea elementelor gra"ice -n pagin. acurateTe -n scriere. precum Si dezvoltarea unei motivaTii puternice "aT de aceast activitate. 4ac educatoarea realizeaz aceste o)iective. -nseamn c -n clasa I copilul va "i de5a "amiliarizat cu activitatea respectiv. va scrie literele. structurile sila)ice. cuvintele Si propoziTiile corect. 3lementele gra"ice se prezint ca structuri de com)inaTii de gra"isme spri5in educatoarea -n gsirea unor soluTii de scriere a elementelor literelor. 4ac scrierea acestor elemente este -nsuSit corect de ctre copii. atunci cu siguranT -n clasa I ei vor "i "amiliarizaTi cu acest gen de sarcini Si vor reuSi s scrie corect Si "rumos literele -ntr%un ritm susTinut Si pot trece cu succes la etapa al"a)etar. put,nd s -nveTe s citeasc Si s scrie litere. cuvinte. propoziTii. 8n clasa I. la studiul lim)ii Si literaturii rom,ne se realizeaz consolidarea Si -m)ogTirea le/icului -nsuTit de elev -n etapa preScolar. ast"el c la s",rSitul clasei elevul va "i capa)il! %s desprind semni"icaTia glo)al a unui mesa5 oral articulat Si clar9 %s recunoasc sensul e/act al unor cuvinte9 %s disting sila)ele dintr%un cuv,nt Si sunetele dintr%o anumit sila)9 %s recunoasc mrcile gramaticale 1gen. numr. persoan79 %s reacTioneze ver)al%nonver)al la un scurt mesa5 oral9 %s mani"este curiozitate "aT de mesa5ele emise de di"eriTi interlocutori9 %s pronunTe corect sunetele speci"ice lim)ii rom,ne 1di"tongii. tri"tongii Si alte com)inaTii de sunete79 %s utilizeze cuvintele -n enunTuri proprii simple. pronunTate clar Si corect9 %s descrie imagini pe )aza unor -ntre)ri de spri5in9 %s%Si e/prime acordul>dezacordul "aT de o situaTie clar9 %s se prezinte Si s prezinte pe cineva cu a5utorul -nvTtorului9 %s iniTieze. s participe Si s -nc$eie o conversaTie "olosind "ormule uzuale. 8n urma analizei programei pentru grupa pregtitoare Si clasa I. cu "ocalizare pe educarea comunicrii. au reieSit c,teva aspecte ce pot "i menTionate succint!

44

=)iectivele cadru ale programei -nvTm,ntului preScolar sunt -n concordanT cu cele de clasa I. cu o)servaTia c "ormularea acestora este mai detaliat -n programa pentru grdiniT9 =)iectivele de re"erinT converg parTial9 8n ce priveSte dezvoltarea comunicrii orale. programele cuprind o)iective care acoper -ntregul domeniu. iar e/emplele de activitate sunt pertinente9 8n educarea comunicrii scrise lucrurile se sc$im). deoarece o)iectivele nu sunt )ine delimitate. Ca grdiniT -nt,lnim recomandri de a lucra cu te$nici speci"ice metodei "onetice analitico%sintetice. Aaptul c nu se ia ca )az de analiz sila)a. ci se descompun cuvintele -n sunete>"oneme -ngreuneaz procesul de -nTelegere Si creaz unele deprinderi ce tre)uie a)andonate la Scoal. c,nd se "ace analiza pe unitTi! cuv,nt%sila)%sunet. 4e aici se ivesc neconcordanTe care genereaz greutTi -n -nvTarea citirii Si scrierii la clasa I.

1. . Caracteristici ale dezvoltrii psi!o"#izice a copilului de $%& ani

Motto! 2* cunoaSte -n mod precis "iinTele asupra crora tre)uie s se e/ercite acTiunea educatorului este prima condiTie a succesului pedagogic0. 1(lanc$art7

=rientarea spre prima perioad a "ormrii. spre v,rsta copilriei. a rmas una dintre ac$iziTiile "undamentale ale StiinTelor educative. 6umai prin cunoaSterea evoluTiei psi$ice a copilului. a dezvoltrii sale stadiale se vor "urniza soluTii adecvate pentru "iecare etap. CunoaSterea copilului este o sarcin di"icil. dar indispensa)il des"Surrii optime a procesului instructiv%educativ. Ar aceasta. munca educatorului este "oarte grea Si cu rezultate sla)e. CunoaSterea psi$o%pedagogic a copilului este o pro)lem comple/ Si multi lateral. Copilul vine pe lume cu anumite predispoziTii. cu anumite -nclinaTii. ?nele sunt )une. "olositoare lui Si societTii. acestea tre)uind cultivate9 altele sunt rele. duntoare societTii Si tre)uie com)tute cu mult pricepere. pentru a nu crea con"licte interne. (e msur ce preocuprile privind cunoaSterea dezvoltrii psi$o%"izice a copilului Si%au asigurat metode Si mi5loace StiinTi"ice de investigaTie a "ost evidenTiat tot mai clar "aptul c. dincolo de aspecte generale. comune dezvoltrii. sunt identi"icate numeroase aspecte ce dau
45

speci"icacitate "iecrui caz -n parte Si pe care orice program educativ care se vrea e"icient nu le poate negli5a. 8n acest conte/t. specialiStii evit tot mai mult ela)orarea unor pro"iluri psi$o%"izice ale stadiilor dezvoltrii. ca repere generale ale acestora. atrg,nd atenTia asupra cunoaSterii modului speci"ic. unic -n care se particularizeaz diversele tipuri de relaTii pe care copilul le sta)ileSte cu mediul social. cu o)iectele Si "enomenele lumii -ncon5urtoare. 4incolo de aceast tendinT tot mai evident astzi. consider totuSi util reamintirea. -n cadrul unui pro"il general. a principalelor caracteristici ale dezvoltrii copilului -naintea de)utului Scolar. cel puTin din c,teva motive! %nu toate cadrele didactice care lucreaz cu copii de 6>& ani au su"icient de clare trsturile de normalitate ale dezvoltrii psi$o%"izice la aceast v,rst9 %identi"icarea. -n cadrul activitTii de cunoaStere. a acestor trsturi "ace posi)il trecerea spre speci"icacitate. unicitatea dezvoltrii prin evidenTierea elementelor prin care se particularizeaz "iecare caz9 %orice de"icit semni"icativ -n planul normalitTii tre)uie privit ca un o)stacol pe msur -n calea de)utului Scolar lipsit de di"icultTi Si. -n plan mai larg. -n calea )unei integrri Scolare Si sociale a copilului9 %dincolo de ceea ce%l "ace di"erit Si special pe "iecare copil. e/ist totuSi aspecte comune dezvoltrii tuturor copiilor pe care nu tre)uie s le scpm din vedere. Aoarte importante sunt mai ales cele care Tin de dimensiunea sa uman! nevoia de securitate. de a"ecTiune. de activitate. de acceptare etc. 4in perspectiva caracteristicilor generale ale dezvoltrii psi$ice. ela)orarea unui pro"il pe un segment de v,rst "oarte scurt devine o -ncercare di"icil Si riscant. Continuitatea Si discontinuitatea. ritmurile di"erite. interacTiunile speci"ice Si. mai ales. caracterul integral Si unitar ale dezvoltrii psi$ice "ac parte din aprecierile de mai 5os ca repere generale ale unei perioade de v,rst deose)it de comple/e Si dinamice.

1. Dezvol !"e! #o$! %&'

8n 5urul v,rstei de 6%& ani se intensi"ic procesul de osi"icare. mai ales la nivelul coloanei. toracelui. )azinului Si a "alangelor. Sc$im)area detenTiei 2de lapte0 este -n plin proces. Se dezvolt sistemul muscular. cu in"luenTe pozitive asupra coordonrii generale a miScrilor. asupra preciziei acestora Si a "orTei "izice.
46

(arametrii staturo%ponderali de normalitate ai v,rstei sunt consideraTi a "i -ntre 1;;%11' cm. respectiv 18%2' Bg. cu uSor avanta5 pentru "etiTe. 8n 5urul v,rstei de & ani. su) in"luenTa activitTilor instructiv%educative se organizeaz -n structura dinamicii corticale ci neuro"uncTionale comple/e -ntre analizatorii vizual%auditiv. motor Si motor%ver)al. *ctivitatea creierului capt o )az "uncTional nou. -n care se dezvolt cile "uncTionale ale intercepTiei. cu e"ecte pozitive asupra conStientizrii Si controlului strii organismului. iar )ioc$imismul devine mai atractiv.

2. Mo "%&% ! e!

6evoia de miScare rm,ne Si pentru copilul de 6%& ani una dintre nevoile sale "undamentale. Spre deose)ire de v,rstele anterioare. miScrile sunt mai organizate. structurate din perspectiva scopurilor urmrite. servesc -ntr%o msur mai e"icient nevoii de cunoaStere Si conduitelor automatizate ale copilului. Su) e"ectul evoluTiei altor componente ale organismului 1sistemul muscular. sistemul osos7. miScrile se carcterizeaz mai evident prin "orT. precizie Si adecvare la scop. Multe dintre ele se structureaz -n deprinderi Si o)ilnuinTe. "c,nd posi)ile conduitele de autoservire Si deservire speci"ice v,rstei. (,n la v,rsta de 6%& ani. copilul asimileaz -n )un msur deprinderile motrice de )az. este capa)il s respecte ritmul impus miScrii. detaS,ndu%se ast"el tot mai pregnant. p,n la individualizare. de mediul -ncon5urtor.

3. Se(zo"%!l% ! e!

Stimulat de diversele activitTi des"Surate de copil. mai ales de cele o"erite -n cadrul grdiniTei. senzorialitatea cunoaSte progrese semni"icative la nivelul tuturor modalitTilor senzoriale. *st"el co)oar pragurile di"erenTial Si a)solut -ndeose)i pentru sensi)ilitatea auditiv. tactil Si vizual. creSte capcitatea de discriminare a stimulilor complecSi. ca urmare a legturilor neuro"uncTionale realizate -ntre di"eritele tipuri de analizatori. *mpli"icarea "uncTiei de cunoaStere a m,inii in"luenTeaz pozitiv caracterul sintectic al sensi)ilitTii tactile. (rogresele la nivelul analizatorilor vizual si auditiv vor atri)ui acestora importante "uncTii cognitive. "c,nd posi)il aprecierea mai corect. mai aproape de realitate a distanTei Si mrimii o)iectelor. identi"icarea persoanelor -n "uncTie de tim)rul vocii etc.

47

*c$iziTiile -n direcTia sensi)ilitTii gustative Si ol"active. deSi prezente. sunt nesemni"icative -n aceast perioad de v,rst. Sc$im)area dentiTiei temporare produce c$iar unele deteriorri -n planul sensi)ilitTii gustative Si al po"tei de m,ncare. Ca de)utul micii ScolaritTi. copilul dispunde de )une posi)ilitTi de re"lectare. su) "orma celor mai diverse modalitTi de percepTie. a -nsuSirii stimulilor interni Si e/terni. Ceea ce este semni"icativ -n evoluTia proceselor senzorio%perceptive la aceast v,rst sunt progresele pe care le realizeaz -n zona percepTiilor comple/e 1spaTiu. timp7 Si -n organizarea Si sistematizarea conTinuturilor perceptive ca urmare a includerii percepTiei -n activitatea g,ndirii. (e acest "ond se dezvolt spiritul de o)servaTie Si capacitatea de a o)serva. esenTiale pentru activitatea Scolar.

). Re*"eze( '"%le 8n intervalul 6%& ani orice proces de -nTelegere tre)uie s se )azeze pe organizarea lui ca intuiTie. ca reprezentare. 8n -nTelegerea mai nuanTat a "enomenelor. copilul de 6%& ani se spri5in pe reprezentri pe care Si le%a "ormat -n contactul neni5locit cu realitatea. *lturi de reprezentrile memoriei. un rol important -n activitatea de -nvTare -l au reprezentrile imaginaTiei. 3le "ac posi)il -nTelegerea di"eritelor conTinuturi%povestite sau citite%care se deprteaz de e/perienTa direct cu o)iectele Si "enomenele. lrgind considera)il orizontul de cunoaStere al copilului. 4orinTa de a cunoaSte. ca trstur dominant a copilului -n v,rst de 6%& ani se mani"est -n planul reprezentrilor prin -m)ogTirea volumului de reprezentri. dar mai ales prin creSterea caracterului sintetic al conTinutului. "apt ce "ace posi)il apropierea reprezentrilor de concept.

+. Me$o"%!

4eSi se pstreaz ca dominante caracterele concret senzorial. impresiv Si mecanic al memoriei. pe "ondul celorlalte ac$iziTii -n plan psi$ic. Si mai ales al speci"icului activitTii instructiv%educative. la v,rsta de 6%& ani memoria -ncepe s utilizeze ca puncte de spri5in anumite repere intelectuale 1logice7 Si s se mo)ilizeze pe )aza intenTiei copilului de a memora. 8n acest interval de timp se ela)oreaz mecanismul actualizrii voluntare. critice Si conStiente. C$iar dac la 6%& ani pentru un copil este mai uSor s recunoasc dec,t s reproduc Si este di"icil s pstreze -n mod conStient Si intenTionat. -n perioada imediat urmtoare memoria sa poate "i direcTionat spre ordonarea. clasi"icarea Si sistematizarea Lconcretului g,ndit0.
48

,. I$!-%(!T%!

@elativ )ine dezvoltat la aceat v,rst -n raport cu alte procese Si activitTi psi$ice. imaginaTia copilului continu totuSi s com)ine cu uSurinT evenimentele reale cu cele create de sine. *ceast particularitate se poate o)serva at,t -n 5ocurile. c,t Si -n relatrile ver)ale ale copilului. CunoStinTele do),ndite -n grdiniT stimuleaz semni"icativ imaginaTia productiv Si -l a5ut pe copilul de 6%& ani s%Si induc o anumit ordine -n imaginaTie. mai ales prin accesul la unele repere privind aprecierea mai corect a timpului Si a spaTiului. ImaginaTia creatoare se dezvolt -n str,ns legtur cu domeniile -n care copilul a do),ndit cunoStinTa. Si%a dezvoltat interese Si se concretizeaz -n produse ale activitTii. -n 5oc Si -n relatrile ver)ale 1"a)ulaTie7. Semni"icative pentru mani"estrile creative de 6%& ani sunt desenele. care evidenTiaz -nc "enomenul 2transparenTei0 Si al Ldesenului pe un singur plan0.

.. G/(0%"e!

?rmare a ac$iziTiilor realizate la nivelul lim)a5ului Si al socializrii conduitei. g,ndirea copilui de 6%& ani. c$iar dac este -nc intuitiv. concret. -n acest cadru devine capa)il s sta)ileasc asemnri Si deose)iri. s pstreze criteriul -n realizarea clasi"icrilor. s -nc$id -n clase elemente cu caracteristici comune. 4e"initorii pentru dezvoltarea g,ndirii la s",rSitul preScolaritTii mari sunt organizarea structurilor operative ale g,ndirii. apariTia noTiunilor empirice 1preconcepte7 Si activitatea cu ele -n cunoaSterea Si mai )una -nTelegere a realitTii. *lturi de noTiuni empirice -ncep. de asemenea. s se contureze primele operaTii ale g,ndirii. 4iminuarea evident a "recvenTei -ntre)rii de ceI marc$eaz -n 5urul v,rstei de 6%& ani apariTia g,ndirii cauzale. moment -n care g,ndirea cauzal devine un raport logic. Tot -n aceast perioad. copilul devine capa)il s opereze Si cu raporturi cantitative re"eritoare la mrime 1gros>du)Tire. lung> scurt7. la spaTiu 1aproape. departe. l,ng. su). pe etc7. la relaTia
49

parte>-ntreg 1mult. puTin. tot. mai lung etc7 precum Si cu raporturi ce privesc succesiunea Si simultaneitatea 1acum. mai devreme. mai t,rziu etc7. C$iar dac aceasta este o logic practic. constituit pe )aza e/perienTei cu o)iectivele. ea va pregtii condiTiile trecerii de la g,ndirea preoperatorie la cea a operaTiilor concrete 18%11 ani7. mult mai nuanTat Si mai per"ormant.

1. L%$2!34l Caracteristiciel relaTiilor copilului cu semenii Si cu realitatea -ncon5urtoare. progresele realizate la novelul g,ndirii mai ales in"luenTeaz -n mod direct Si dezvoltarea lim)a5ului. at,t cantitativ. c,t mai ales structural Si "uncTional. *st"el. la 6%& ani copilul deTine peste #.';; de cuvinte Si valori"ic activ -n e/primare peste 1.;;;. Se dezvolt coerenTa lim)a5ului. acesta devine mai -nc$egat. mai structurat. Cim)a5ul conte/tual este mai )ine reprezentat -n vor)irea copilului. iar caracterul situativ se reduce -n mod evident. Cim)a5ul interior a devenit un instrument al g,ndirii Si al activitTii generale a copilului. av,nd e"ecte pozitive -n plani"icarea Si reglarea permanent a acesteia. 4i"icultTile de coordonare la nivelul aparatului "ono%articulator. mai ales -n cazuri de structuri consonantice. nivelul de dezvoltare a auzului "onematic. precum Si -nlocuirea dentiTiei de lapte pot determina unele de"icienTe "iziologice de rostire. care. -n cele mai multe cazuri se corecteaz -n Scolaritatea mic. 8nsuSirea corect a structurii gramaticale. insu"iecient realizat p,n la 6%& ani va "i continuat odat cu intrarea -n clasa I.

5. A6e& %v% ! e! Component a sistemului psi$ic uman cu o evoluTie comple/ -n etapa preScolar. a"ectivitatea la copilul de 6%& ani se caracterizeaz prin c,teva trsturi evidente! deSi a"ectivitatea este destul de insta)il -nc Si uneori e/ploziv. strile a"ective sunt mai )ine controlate Si orientate dominant pozitiv. 4e asemenea. modalitTile a"ective devin mai comple/e Si mai nuanTate -n raport cu situaTiile care le genereaz. Semni"icativ din acest punct de vedere este apariTia reticenTelor a"ective Si a premiselor sentimentelor intelectuale. estetice Si social%morale. 17. Vo%(T! *"lat -n plin proces de organizare. aceast "orm comple/ de regla5 psi$ic -Si contureaz tot mai evident la 6%& ani momentele principale ale structurii actului voluntar. Ar a "i sta)ilizate. acestea se pot evidenTia -n des"Surarea activitTilor copilului. *st"el. el poate relata despre scopul pe care%l urmreSte. de ce a luat o anumit decizie. cum intenTioneaz s
50

e/ecute activitatea. 3volu,nd -n str,ns legtur cu motivaTia. voinTa preScolarului de 6%& ani "ace posi)il des"Surarea unor activitTi mai puTin plcute. dac ele satis"ac nevoi e/trinseci 1dorinTe ale prinTilor. ale prietenilor7 sau dac desc$id calea spre anumite situaTii rezistenTa la agenTi pertur)atori este evident. copilul "c,nd dovada unei )une stp,niri de sine.

11. So&%!l%z!"e! S% &!"!& e"4l Importante progrese se mani"est Si -n s"era relaTiilor sociale ale copilului de 6%& ani. *cestea se realizeaz prin mi5loace ale comunicrii ver)ale. prin elemente ale comunicrii nonver)ale Si prin apariTia conduitelor revernTioase. *cum copilul Stie s salute prin "ormule de politeTe di"erenTiate. are mimic Si rostire speci"ice pentru apro)are Si dezapro)are. se adreseaz alt"el persoanelor -n v,rst. celor apropiaTi Si celor de v,rsta lor. Semni"icativ pentru procesul dezvoltrii psi$ice la 6%& ani este structurarea identitTii 1eu%lui7 su) in"luenTa relaTiilor sociale. Su)identitatea "amilial. cultural. ca Si cea social. devin active Si implicate -n conduitele de apartenenT. 4in acest punct de vedere are loc di"erenTierea! eul sau sinele autoperceput. cel dorit sau ideal Si imaginea despre sine re"lectat din perceperea de ctre alTii. (e de alt parte se dezvolt situaTionarea rapid a copilului -n di"erite -mpre5urri -n care tre)uie s acTioneze. 3le sunt de tipul eu%tu. eu%tu%el. eu%noi S.a. *ceste aspecte care se vor per"ecTiona continuu constituie paSi importanTi -n dezvoltarea identitTii copilului. a capacitTii sale de a%Si asuma noi statute Si roluri sociale. @eprezentative epntru conStiinTa moral a copilului de 6%& ani sunt caracterul situativ al 5udecTii morale. tendinTa de a aprecia semni"icativ conduitele morale ale altora dec,t pe cele personale. iar -n acest conte/t mai mult interes pentru conduitele pozitive dec,t pentru cele negative. :.(iaget. "c,nd analogie cu dezvoltarea g,ndirii copilului. a"irm c la v,rsta de '%& ani conStiinTa moral traverseaz o "az de realism moral. -n cadrul creia conteaz actele comise. Si nu prezenTa>a)senTa intenTiei. SpecialiStii apreciaz c la aceast v,rst este evident o conStiinT moral primitiv. controlat mai ales a"ectiv prin sisteme de valori -mprumutate de la adulTi. Cunosc,nd Si conStientiz,nd c$iar norme de conduit. copilul de 6%& ani -Si amelioreaz conduita social prin apariTia a numeroase deprinderi. o)iSnuinTe Si trsturi pozitive de caracter. (reScolaritatea mare este v,rsta la care se pun )azele caracterului. Speci"icul dezvoltrii caracterului la aceast v,rst const -n motivaTia practic Si adeziunea a"ectiv la normele Si cerinTele morale e/primate de adult.

51

Ca aceste aspecte generale se contureaz un pro"il teoretic al copilului de 6%& ani se adaug numeroase aspecte particulare ce caracterizeaz dezvoltarea psi$ic Si mani"estarea -n ansam)lu a personalitTii. con"erindu%i unicitate Si speci"icitate -n variatele tipuri de interrelaTii cu mediul socio%cultural Si cu realitatea -ncon5urtoare. (roiectul educativ di"erenTiat al dezvoltrii psi$o%comportamentale a "iecrui copil. -n aceste condiTii. poate "i o soluTie -n a)ordarea cu succes a ciclului primar. 4ezvoltarea psi$ic a copilului de 6%& ani se produce su) in"luenTa puternic a vieTii Scolare. "apt ce determin. printre altele. sc$im)area tipului "undamental de activitate. noi atitudini "aT de realitatea o)iectiv. 8n conte/tul activitTii Scolare relaTiile sociale ale copilului devin mult mai comple/e. stimul,nd dezvoltarea unor noi caracteristici Si -m)ogTindu%le strucutural.

2. ASPECTE METODICE ABORDATE

2.1.

'ro(e psi!ologice

SelecTia pro)elor psi$ologice s%a realizat din perspectiva mai multor criterii. ast"el -nc,t rezultatele o)Tinute -n urma aplicrii s o"ere in"ormaTii c,t mai corecte Si su"iciente pentru a ne putea construi o imagine adecvat despre principalele caracteristici ale personalitTii copilului Si un suport o)iectiv pentru demersurile instructiv%educative ulterioare. ?nul dintre aceste criterii a "ost. desigur. conTinutul conceptului de 2aptitudine de Scolarizare0 1maturizare Scolar7. 4in perspectiva acestui concept. "iecare pro) se -nscrie -n limitele unui anumit grad de di"icultate Si a unui tip de comportament dominant%cognitiv. a"ectiv. psi$o%motor. (entru "iecare dintre acestea din urm a "ost reTinut un numr de pro)e. care s o"ere un minimum de date. necesare structurrii unei imagini c,t mai o)iective asupra copilului. 3ste uSor de o)servat "aptul c. alturi de scopul e/plicit al "iecrei pro)e. pot "i "ormulate Si scopuri implicite. o)Tin,nd ast"el in"ormaTii preTioase despre caracteristici ale atenTiei. motivaTiei. voinTei. temperamentului. caracterului. 8n selecTia pro)elor s%a avut -n vedere Si posi)ilitatea surprinderii unor aspecte ale comportamentului social al copilului. av,nd -n vedere "aptul c -n ma5oritatea cazurilor. la Scoal el acTioneaz ca un mem)ru al unui grup.

52

8n opTiunea pentru una sau alta dintre pro)e. c,t Si pentru un anumit mod de -nregistrare a rezultatelor. a "ost luat -n calcul timpul care -l a"ecteaz programa. -n mod special. acestui scop. Calitatea rezultatelor o)Tinute -n urma aplicrii acestor pro)e depinde. desigur. -n mare msur de competenTa celui care le utilizeaz. 4in aceast perspectiv. educatoarea grupei pregtitoare>-nvTtorul clasei I. dincolo de o )un cunoaStere a pro)lematicii dezvoltrii )io% psi$o%sociale a copilului tre)uie s respecte anumite cerinTe speci"ice privind pregtirea. aplicarea Si valori"icarea pro)lemelor psi$ologice. 4incolo de aceasta -ns. tre)uie pornit de la premisa c. -n activitatea de cunoaStere tre)uie s punem accent mai ales pe aspectele operaTionale ale activitTii copilului. Si nu pe cele in"ormaTionale. 3ste mult mai util de cunoscut cum g,ndeSte. cum acTioneaz. cum rezolv situaTiile pro)lematice. dec,t ce Stie el despre... *plicarea pro)elor nu poate s se "ac -nt,mpltor sau cu mi5loace improvizate. 3ste a)solut necesar o atent pregtire a acestor activitTi. const,nd. -n principal. din! %"amiliarizarea cu aspectele speci"ice "iecrei pro)e 1scop. conTinut. materiale speci"ice79 %plani"icarea momentelor c,nd urmeaz s "ie aplicat "iecare pro) dintre cele selectate. 4in acest punct de vedere pot "i luate -n considerare sugestiile metodice din lucrare Si paginile din *)ecedar. destinate activitTii de cunoaStere9 %ela)orarea>procurarea materialelor care "ac posi)il aplicarea corect a pro)ei9 %asigurarea ta)elelor necesare -nregistrrii corecte Si complete a rezultatelor9 %asigurarea condiTiilor materiale Si psi$ologice necesare aplicrii pro)elor 1spaTiu aerisit. )ine luminat. con"ort termic. acustic7. 8n conte/tul asigurrii condiTiilor necesare aplicrii pro)elor specialiStii vor)esc despre o autentic 2te$nic a apropierii de copil0 menit s%l a5ute pe acesat s se comporte c,t mai "iresc. mai natural. deci mai aproape de disponi)ilitTile reale -n timpul des"Surrii pro)elor. *st"el. pe c,t posi)il cadrul general de prezentare a conTinutului "iecrei pro)e tre)uie s "ie cel de 5oc. *titudinea cadrului didactic va inspira optimism. -ncredere. respect "aT de copil9 -n acest sens. aceste va "i -ncura5at continuu. indi"erent de rezultatele concrete o)Tinute. C$iar atunci c,nd greSeSte>nu Stie. poate aprecierile negative vor "i evitate. Copilul nu tre)uie anunTat c va "i supus unor pro)e pentru a "i cunoscut mai )ine. iar consemnarea rezultatelor se va "ace c,t mai discret posi)il. )a c$iar -n a)senTa copilului. = )un aplicare a pro)elor presupune -nsuSirea Si prezentarea corect a instructa5ului. -n mod deose)it a sarcinilor de lucru Si a condiTiilor -n care tre)uie rezolvate. 8nainte de aplicarea propriu%zis a pro)ei cadrul didactic tre)uie s se asigure c a "ost -nTeles ce Si -n ce
53

condiTii tre)uie rezolvat. 6umai dac este nevoie intervine cu in"ormaTii Si precizri suplimentare. 4up -nceperea lucrului. copilul este susTinut doar printr%o atitudine -ncura5atoare din care lipsesc sugestiile Si evalurile. 4ate "iind importanTa dispoziTiei Si interesului copilului pentru activitatea>pro)a propus este de dorit s i se solicite acceptul de participare Si. -n caz de re"uz. de reTinere sau stare de team s "ie am,nat. Tre)uie precizat Si "aptul c -n aplicarea pro)elor este indicat s se evite suprasolicitarea. Instalarea o)oselii poate surveni monotoniei 1pro)e cu acelaSi tip de sarcini7 sau di"icultTii pro)elor aplicate 1multe pro)e cu grad de di"icultate crescut7. *v,nd -n vedere posi)ilitatea aplicrii "rontale. colective Si c$iar -n grupuri mici a unora dintre pro)e se recomand aplicare -ntr%o unitate de timp dat%or. zi% a aceleiaSi>aceloraSi pro)e. *cest mod de lucru uSureaz din mai multe puncte de vedere activitatea cadrului didactic. pe de o parte. Si "ace posi)il plani"icarea activitTii de cunoaStere. pe de alt parte. 8ns. dincolo de aspectele directe "urnizate de conTinutul "iecrei pro)e su) "orm de rezultate. nu tre)uie negli5at "aptul c -nvTtorul rm,ne permanent un )un o)servator al tuturor mani"estrilor copilului. *desea tocmai aceste aspecte aduc in"ormaTii "oarte utile activitTii -n ansam)lu. Ar a negli5a "aptul c procesul cu noaSterii personalitTii copilului este comple/ Si continuu. rezultatele o)Tinute la un moment dat -n cadrul acestuia tre)uie valori"icate. 3senTial din acest punct de vedere este "aptul c rezultatele nu se "olosesc pentru a clasi"ica Si a etic$eta copilul. ci% pe )aza unor caracteristici c,t mai )ine identi"icate% pentru a crea acele condiTii instructiv%educative care s%i permit dezvoltarea continu Si ec$ili)rat a potenTialului individual. 4in aceast perspectiv. proiectarea unui curriculum individualizat. condiTie "undamental a unui -nvTtor modern. nu este posi)il dec,t -n conte/tul unei activitTi de cunoaStere responsa)il Si competente a personalitTii "iecrui copil.

Se(#%2%l% ! e &"o$! %&'

54

S&o*4l! evidenTierea capacitTii copiilor de discriminare a culorilor Si a "ormelor geometrice. I(# "4& !34l! se cere elevilor s coloreze. dup reguli date. un ro)ot "olosind culorile! roSu. gal)en. al)astru. verde. portocaliu. mov. 2*Ti primit o "iS pe care este desenat un ro)ot alctuit din mai multe "iguri geometrice! cercuri. ptrate. dreptung$iuri Si triung$iuri mari Si mici. ColoraTi aceste "iguri "olosind culorile pe care vi le spun0. M! e"%!l! "iSa de lucru pe care este desenat un ro)ot "ormat din "iguri geometrice. De#6'S4"!"e! elevii primesc "iSa de lucru Si li se solicit s coloreze ro)otul "olosind. dup regulile date. culorile precizate. Se solicit apoi copiilor s denumeasc Si s arate toate culorile "olosite. ColoraTi cercuri mici cu verde ColoraTi cercuri mari cu gal)en ColoraTi triung$iuri mari cu al)astru ColoraTi triung$iuri mici cu al)astru ColoraTi dreptung$iuri mari cu verde ColoraTi dreptung$iur mici cu portocaliu ColoraTi ptratul mic cu gal)en ColoraTi ptratul mare cu roSu

No !"e! se acord un punct pentru "iecare reuSit. Se noteaz denumirea culorilor pe care copilul nu le cunoaSte. AD%denumeSte corect cele 6 culori Si "oloseSte toate cele 6 culori con"orm cerinTelor9 D%denumeSte corect ' culori. "oloseSte corect ' culori. con"orm cerinTelor9 S%denumeSte corect #%4 culori. "oloseSte corect #%4 culori. con"orm cerinTelor.

Pe"&e*T%! *"o*o"T%%lo"

55

S&o*4l! evidenTierea modului -n care se realizeaz la copiii de 6%& ani percepTia proporTiilor. I(# "4& !34l! se cere elevilor s reconstituie 4 siluete de copii. siluete de mrimi di"erite. tiate "iecare -n & )ucTi. asam)l,nd piesele! 2*ici ai mai multe piese. Te rog s le com)ini ast"el -nc,t s o)Tii 4 siluete de copii Si siluetele s ai) mrimi di"erite0. M! e"%!l! 4 siluete de copil decupate din carton de aceeaSi culoare Si av,nd urmtoarele dimensiuni! 1# cm. 1;.' cm. 8 cm. ' cm. Aiecare siluet va "i divizat -n prTi! cap. trunc$i. )azin. 2 m,ini. 2 picioare. De#6'S4"!"e! se amestec cele 28 de prTi. se pun -n "aTa copilului Si i se solicit s reconstituie 4 siluete de copii de mrimi di"erite. No !"e! se noteaz "iecare reuSit sau nereuSit 1numrul de siluete corecte7. =pTional se poate -nregistra Si timpul de e/ecuTie.

Re*"eze( !"e

S&o*4l! demonstrarea e/istenTei imaginii reprezentrilor la copiii de 6%& ani. I(# "4& !34l! se cere elevilor s L-m)race0 silueta unui copil ordon,nd prin colorare cu culorile indicate imagini reprezent,nd o)iecte de -m)rcminte. 2*Ti primit o "iS pe care este desenat un copil Si niSte articole de -m)rcminte cu care -l veTi -m)rca. Ce Ti veTi pune mai -nt,iI ColoraTi acel o)iect cu al)astru...0 M! e"%!l! o "iS de lucru cu silueta unui copil -n st,nga. iar -n dreapta. pe orizontal. imagini reprezent,nd o)iecte de -m)rcminte desenat simplu cu tuS negru 1o perec$e de pantaloni. un tricou. o perec$e de c$iloTi. un maieu%-n aceast ordine7. De#6'S4"!"e! pro)a se poate aplica individual sau "rontal. Cadrul didactic se va asigura mai -nt,i c toTi copiii recunosc o)iectele de -m)rcminte. cer,ndu%le s le recunoasc sau s le indice. *poi va spune copiilor o poveste despre copilul din imagine Si despre $ainele lui Si le vacere s%l -m)race cu acestea. 8n acest scop. cadrul didactic va solicita copiilor s realizeze urmtoarele sarcini! ColoraTi cu al)astru 1se asigur c toTi elevii "olosesc culoarea potrivit7 acel o)iect de -m)rcminte cu care -l veTi im)rca mai -nt,i pe copil.

56

ColoraTi cu gal)en 1se indic culoarea Si se asigur c toTi elevii "olosesc culoarea potrivit7 acel o)iect de -m)rcminte cu care -l veTi -m)rca apoi pe copil. ColoraTi cu roSu 1se indic culoarea Si se asigur c toTi elevii "olosesc culoarea potrivit7 acel o)iect de -m)rcminte cu care va "i -m)rcat mai departe. ColoraTi cu verde 1se indic culoarea Si se asigur c toTi elevii "olosesc culoarea potrivit7 ultimul o)iect de -m)rcminte cu care -l veTi -m)rca pe copil.

No !"e! se acord 1 punct pentru "iecare reuSit. AD%4 puncte D%# puncte S%2 puncte

P"o2' *e( "4 ev%0e(T%e"e! &!*!&% 'T%% 0e o"%e( !"e 8( %$*

S&o*4l! evidenTierea capacitTii de orientare -n timpul apropiat prin utilizarea cuvintelor cprespunztoare 1ieri. azi. m,ine. zilele sptm,nii. pr,nz. sear. acum. mai t,rziu. mai devreme etc7. I(# "4& !34l! se cere copilului s precizeze di"erite raporturi temporale pornind de la ziua -n care se a"l%azi. acum. M! e"%!l! se adreseaz urmtoarele -ntre)ri! Care sunt zilele sptm,niiI 8n ce zi suntemI 8n ce parte a zilei avem aceast activitateI
57

C,nd vei merge acasI 1mai t,rziu. la pr,nz7 Cum -i mai spunem zilei care tocmai a trecutI 4ar zilei care vine dup ziua de aziI 8n ce parte a zilei te scoliI C,nd apune soareleI

No !"e! se acord un punct pentru "iecare rspuns corect. AD% &%8 puncte D% '%6 puncte S% #%4 puncte

P"o2' *e( "4 ev%0e(T%e"e! &!*!&% 'T%% 0e o"%e( !"e 8( #*!T%4 S% 8( #&9e$! &o"*o"!l'

S&o*4l! evidenTierea capacitTii de orientare -n spaTiu Si a gradului de cunoaStere a propiului corp prin recunoaSterea raporturilor spaTiale Si operarea cu lim)a5ul speci"ic 1aproape%departe. pe%su). sus%5os. -n "aT%-n spate. a"ar%-nuntru. deasupra%dedesu)t. dreapta% st,nga. m,n. picior7. I(# "4& !34l! se cere copilului s rspund mai multor cerinTe. M! e"%!l! o)iecte "amiliare copiilor%minge. caiet. creion. 5ucrie. carte etc. aSezate "aT de copil ast"el -nc,t s redea raporturi spaTiale! aproape%departe. sus%5os. -n "aT%-n spate. a"ar%-nuntru. deasupra%dedesu)t. dreapta%st,nga. pe%su) Si un set de 2; de cerinTe. De#6'S4"!"e! pro)a se aplic individual. Se cere copilului s rspund urmtoarelor cerinTe! @idic m,na dreapt>-ndoaue m,na st,ng 8ntoarce%te la dreapta>st,nga (une m,na dreapt pe umrul drept>pune m,na st,ng pe umrul st,ng
58

6umeSte 2 o)iecte din dreapta>st,nga ta Care o)iect e mai aproape>departe de tine 6umeSte un o)iect din "aTa>spatele tu 6umeSte un o)iect a"lat pe>su) mas 6umeSte 2 o)iecte de sus>5os 6umeSte un o)iect a"lat -n a"ara>-nuntrul cutiei ?nde se a"l acoperiSul>)eciul la o casI

No !"e: se acord 1 punct pentru "iecare rspuns corect. AD% 18%2; puncte D% 1'%1& puncte S% 12%14 puncte

P"o2! l! e"!l% 'T%%

S&o*4l! identi"icarea dominantei manuale. oculare Si a dominantei piciorului. I(# "4& !34l! se cere copilului s rspund la mai multe cerinTe.

A. Do$%(!( ! $!(4!l'

M! e"%!l! un set de 8 cerinTe. De#6'S4"!"e! i se cere copilului s rspund urmtoarelor comenzi! %arat cum )aTi la uS. %arat cum tai cu "oar"eca.

59

%arat cum -Ti piepteni prul. %arat cum )ei ap cu pa$arul. %arat cum arunci mingea. %arat cum descui uSa cu c$eia. %arat cum te speli pe dinTi. %arat cum "aci 2Ca revedereK0 unui prieten. No !"e! se va nota dup "iecare item m,na cu care simuleaz "iecare miScare%dreapta sau st,nga.

B. Do$%(!( ! o&4l!"'

M! e"%!l! carton de 2#>1# cm din care se decupeaz -n centru un ori"iciu de 1 cm diametru. De#6'S4"!"e! i se cere copilului s priveasc -n di"erite direcTii ale camerei prin ori"iciul de carton 1(riveSte "ereastra. uSa7. No !"e! se noteaz de "iecare dat oc$iul cu care priveSte%dreptul sau st,ngul.

C. Do$%(!( ! *%&%o"4l4% M! e"%!l: o minge. un scaun. ?n set de # cerinTe. De#6'S4"!"e: i se cere copilului! o Trage un Sut -n aceast mingeK o ?rc%te cu picioarele pe acest scaunK o Stai -ntr%un piciorK No !"e! se noteaz piciorul cu care copilul a e"ectuat acTiunile cerute%dreptul sau st,ngul.

60

P"o2e 0e -/(0%"e

A. De6%(%"e! 4(o" (oT%4(%

S&o*4l! evidenTierea capacitTii de a e/plica. de a prezenta ver)al conTinutul unor concepte "inite. I(# "4& !34l! se cere copilului s de"ineasc anumite concepte rspunz,nd la -ntre)rile 2Tu ai vzut o...I Ce este o...I0 M! e"%!l! setul de cuvinte "ormat din! lingur. scaun. cal. minge. plrie. so). mam. De#6'S4"!"e! se adreseaz "iecrui copil cele dou -ntre)ri. lu,nd pe r,nd cuvintele din lista dat. LTu ai vzut o lingurI Ce este o lingurI0. LTu ai vzut o masI Ce este o masI0 etc. No !"e! se noteaz cu 1 punct "iecare rspuns corect 1precizarea utilitTii7. AD% &%8 puncte D% '%6 puncte S% #%4 puncte

B. O*e"!"e! &4 (oT%4(% o*4#e B.1. A(!lo-%% *"%( o*oz%T%e S&o*4l! evidenTierea capacitTii de a identi"ica cuvinte cu sens opus. realiz,nd analogii prin opoziTie. I(# "4& !34l! se cere copilului s 2g$iceasc0 cuvintele care lipsesc din enunTuri prezentate de -nvTtor. L8Ti voi spune niSte propoziTii din care lipsesc cuvinte. Aii atent la ce -Ti spun. ca s g$iceSti aceste cuvinteK0 M! e"%!l! un set de 1; enunTuri. De#6'S4"!"e! se solicit "iecrui copil s completeze enunTurile de mai 5os!
61

Aratele meu este )iat. iar sora mea este... = mas este "cut din lemn. o "ereastr este "cut din... Cm,ia este acr. mierea este... = pasre z)oar. un peSte... C,inele muSc. pisica... Eara plou. iarna... Fiua este lumin. noaptea este... Eara este cald. iarna este... Se merge cu piciorul. se arunc cu... Cresc,nd. )ieTii devin )r)aTi. iar "etele...

No !"e: se noteaz cu 1 punct "iecare rspuns corect. AD%1; puncte D% 8%9 puncte S% 6%& puncte

B.2. I(0%&!"e! o*4#4l4% 4(e% (oT%4(%

S&o*4l: evidenTierea capacitTii de a utiliza raportul de contrast -ntre noTiuni. de a identi"ica cuvinte cu sens opus. I(# "4& !34l: se cere copilului s completeze enunTuri date de -nvTtor dup modelul 24ac nu e.... atunci e...1tocmai pe dos7. adic...0. Se d e/emplul! L4ac nu e al). atunci e 1tocmai pe dos7. adic negru0. M! e"%!l: un set de 1; cuvinte%repede. gros. plin. "rig. uscat. "rumos. ru. curat. uSor. vesel. De#6'S4"!"e: se solicit "iecrui elev s identi"ice cuvinte cu sens opus pentru cuvintele din lista de mai sus. complet,nd enunTurile ca -n modelul!
62

o 4ac nu e repede. atunci e... o 4ac nu e gros. atunci e... No !"e: se noteaz cu 1 punct "iecare rspuns corect. AD%1; puncte D% 8%9 puncte S% 6%& puncte

C. Co$*!"!"e! 4(o" (oT%4(% C.1. S !2%l%"e! 0eo#e2%"%lo" S&o*4l: evidenTierea capacitTii elevilor de 6%& ani de a se identi"ica. prin comparare. deose)iri -ntre noTiuni "amiliare. I(# "4& !34l: se cere copilului s rspund la -ntre)area 2(rin ce se deose)esc... Si...I0 M! e"%!l: un set de ' perec$i de noTiuni. C,inele Si vra)ia. Mrul Si para. Aereastra Si uSa. (a$arul Si ceaSca. CruTa Si sania.

De#6'S4"!"e: se solicit "iecrui elev s identi"ice deose)iri pentru "iecare perec$e de noTiuni de mai sus. Se trece la e/emplul urmtor numai dup ce se noteaz rspunsul elevului. 8n preala)il. -nvTtorul se va asigura c elevul cunoaSte noTiunile ce urmeaz a "i comparate. No !"e: se consider corecte acele rspunsuri -n care se indic o deose)ire real. esenTial sau neesenTial.

C.2. S !2%l%"e! !#e$'('"%lo"

63

S&o*4l! evidenTierea capacitTii elevilor de a identi"ica. prin comparare. asemnri -ntre noTiunile "amiliare. I(# "4& !34l! se cere copilului s rspund la -ntre)area 2(rin ce se aseamn ... Si ...I0 M! e"%!l! un set de ' perec$i de noTiuni. (run Si piersic. (isic Si Soarece. Derea Si vinul. Eaporul Si maSina. Aierul Si argintul.

De#6'S4"!"e: se solicit "iecrui elev s identi"ice asemnri pentru "iecare perc$e de noTiuni de mai sus. Se trece la e/emplul urmtor numai dup ce se noteaz rspunsul elevului. 8n preala)il. -nvTtorul se va asigura c elevul cunoaSte noTiunile ce urmeaz a "i comparate. No !"e: se consider corecte acele rspunsuri -n care se indic o asemnare real. esenTial sau neesenTial.

C.3. S !2%l%"e! !#e$'('"%lo" S% 0eo#e2%"%lo"

S&o*4l: evidenTierea capacitTii elevilor de 6%& ani de a identi"ica. prin comparare. asemnri Si deose)iri -ntre noTiuni "amiliare. I(# "4& !34l: se cere copilului s rspund la -ntre)area 2(rin ce se aseamn Si se deose)esc... Si...I0 M! e"%!l: un set de 4 perec$i de noTiuni. MaSina Si portocala. *vionul Si uliul. Marea Si r,ul. Trenul Si maSina.

64

De#6'S4"!"e: se solicit "iecrui elev s identi"ice asemnri Si deose)iri pentru "iecare perc$e de noTiuni de mai sus. Se trece la e/emplul urmtor numai dup ce se noteaz rspunsul elevului. 8n preala)il. -nvTtorul se va asigura c elevii cunosc noTiunile ce urmeaz a "i comparate. No !"e: se consider corecte acele rspunsuri -n care se indic o asemnare Si o deose)ire reale. esenTiale sau neesenTiale.

D. ;(Tele-e"e <lo-%&'= ve"2!l'> S&o*4l: evidenTierea capacitTii copiilor de 6%& ani de -nTelegere a mesa5elor orale. prin implicarea acestora -n acte de vor)ire. construirea unor rspunsuri c,t mai relevante -n legtur cu di"erite situaTii concrete din viaT. I(# "4& !34l: se cere copilului s rspund la -ntre)area 2Ce tre)uie s "aci atunci c,nd...I0. 8n c,teva cazuri se solicit motivarea unei acTiuni. M! e"%!l: un set de 12 situaTii. C,nd Ti%e somn. ce tre)uie s "aciI C,nd Ti%e "rig. ce tre)uie s "aciI C,nd Ti%e "oame. ce tre)uie s "aciI 4ac plou c,nd tre)uie s mergi la Scoal. ce tre)uie s "aciI 4ac arde casa -n care stai. ce tre)uie s "aciI 4ac te tai la un deget. ce tre)uie s "aciI 4ac strici un lucru. ce tre)uie s "aciI 4ac -n drum spre Scoal vezi c ai -nt,rziat. ce tre)uie s "aciI 4ac cineva mai mic vrea s se )at cu tine. ce tre)uie s "aciI 4ac un prieten te loveSte din greSeal. ce tre)uie s "aciI 4e ce este mai )ine s se construiasc casele din crmizi Si nu din lemnI 4e ce sunt -nc$iSi criminalii -n -nc$isoareI

65

De#6'S4"!"e: se solicit "iecrui elev s rspund. pe r,nd. la -ntre)rile de mai sus. 8nvTtorul va nota 1dac este posi)il. va -nregistra cu a5utorul caseto"onului7 rspunsurile elevilor. No !"e: se noteaz cu un punct acele rspunsuri care reperezint argumente considerate relevante pentru v,rsta de 6%& ani.

R!*o" 4l -/(0%"e-l%$2!3

S&o*4l: evidenTierea raportului dintre -nTelegere Si capacitatea de e/primare prin lim)a5 a "aptului -nTeles. I(# "4& !34l: se cere copilului s reproduc c,t mai multe detalii precis sta)ilite dintr%o povestire spus de -nvTtor. 28Ti voi spune o poveste. Aii atent Si reTine c,t mai multe lucruri. pentru c apoi vei spune tu povestea colegului tu0. M! e"%!l: te/tul unei povestiri 1LMaria07. 4etaliile de reTinut sunt scrise -ntre paranteze.

Maria

(A fost odat o femeie care se numea Maria). Ea avea (12 bieTi) Si (12 fete). ntr-o zi, Maria (s-a nt!"nit cu o z!n) care nu (avea dec!t un biat) Si (nicio fat). (#emeia a r!s de z!n) $entru c nu avea dec!t un biat. (%!na s-a su$rat Si a "e&at-o) $e femeie (de o st!nc). #emeia (a $"!ns 1' ani). (u tim$u" (femeia s-a transformat n st!nc) Si ("acrimi"e ei au format un r!u) care cur&e Si astzi. De#6'S4"!"e: -nvTtorul spune aceast poveste unui copil 1nr.17. se convinge c el a -nTeles Si a reTinut toate detaliile marcate -n povestire -ntre paranteze. Copilul nr.1 va spune povestea unui alt copil 1nr.27. apoi va cere celui de%al doilea copil s spun Si el povestea. No !"e: se noteaz "iecare detaliu e/primat>reTinut cu un punct. Se va sta)ili!

66

a7 @aportul -ntre numrul de puncte -nTelese de copilul nr.1 Si numrul de puncte ce tre)uie -nTelese 1cele 12 situaTii din parantez79 )7 @aportul -ntre numrul de puncte -nTelese de copilul nr.1 Si numrul de puncte ce tre)uie e/primate -n povestirea lui de copilul nr.2.

P"o2' *e( "4 !6l!"e! (%vel4l4% 0e &4(oS %(Te l! $! e$! %&'

S&o*4l: evidenTierea capacitTii de a identi"ica corect cantitatea Si de a realiza raportul cantitate%numr. I(# "4& !34l 1: 2*rat tot at,tea degete. c,te o)iecte -Ti art eu0. M! e"%!l: o)iecte "amiliare copilului 1nasturi. monede. )ile. )eTiSoare7 de acelaSi "el. De#6'S4"!"e: se arat succesiv 2. 1. '. &. #. 9. 6. 4. 8. 1; 1nu -n ordine cresctoare sau descresctoare7 o)iecte de acelaSi "el 1doi nasturi. apoi un )eTiSor etc.7 Si se cere copilului s arate pe degetele lui c,te o)iecte sunt. I( e"*"e !"e: copilul normal de 6 ani reuSeSte s arate ' sau mai multe o)iecte 1minimul este ' pentru a se considera rezultat )un7. I(# "4& !3 2: L*scult )ineK Eoi )ate din palme. Tu s asculTi p,n termin Si. cTnd am terminat. o s )aTi tot de at,tea ori de c,te am )tut eu0. M! e"%!l: nu este necesar. De#6'S4"!"e: copilul este -ntors cu spatele la -nvTtor Si tre)uie s reproduc -ntocmai numrul de )ti din palme pe care le e/ecut mai -nt,i. rar Si su"icient de tare. -nvTtorul. Se )ate -n urmtoarea ordine! #. 1. 4. &. 2. '. 9. 6. 1;. 8. I( e"*"e !"e: la 6 ani copilul tre)uie s e/ecute corect 4%' lovituri. I(# "4& !3 3: 28Ti voi arta grupuri de o)iecte de acelaSi "el. Tre)uie s le priveSti atent Si s spui c,te sunt. dar "r s le numeri0. M! e"%!l: o)iecte de acelaSi "el "amiliare copilului. De#6'S4"!"e: se arat copilului mulTimi de o)iecte de acelaSi "el Si i se cere s spun c,te sunt. "r s i se permit s le numere. =)iectele tre)uie grupate "r ca elevul s vad. apoi sunt prezentate deodat. =rdinea este urmtoarea! 4. #. '. 6. 2. I( e"*"e !"e!: la 6 ani tre)uie s identi"ice corect 4%' o)iecte.
67

P"o2' *e( "4 ev%0e(T%e"e! 0e*"%(0e"%lo" *"!& %&e

S&o*4l: evidenTierea deprinderilor practice la copiii de 6%& ani9 decupare dup contur. "olosirea "oar"ecelui. I(# "4& !3: 2*Ti primit o "iS pe care sunt desenate mai multe "iguri! un cerc. un ptrat. o stea. Aolosind "oar"ecele. decupaTi dup contur aceste "iguri0. M! e"%!l: elevii primesc "iSa de lucru pe care sunt desenate la dimensiuni de ' cm mai multe "iguri! un cerc. un ptrat. o stea. un "agure. Se solicit copiilor s decupeze dup contur aceste "iguri! No !"e: se va urmri! -modelul de coordonare a miScrilor -n timpul "olosirii "oar"ecelui9 -precizia conturului decupat9 -durata e/ecuTiei.

I$!-%(!T%!

S&o*4l: I(# "4& !3: se cere copilului ca pe )aza unor imagini alese de el s alctuiasc scurte povestiri. 28Ti voi arta niSte imagini. Te rog s alegi imaginile care -Ti plac cel mai mult. Aolosind imaginile alese. alctuieSte o poveste cu ele. Cum se numeSte povestea taI0 M! e"%!le: di"erite imagini reprezent,nd o)iecte "amiliare! animale. "lori. "ructe. unelte de lucru etc. De#6'S4"!"e:
68

Eta$a )* -nvTtorul solicit elevului s priveasc 1timp de #; de secunde7 imaginile. apoi s aleag dintre ele pe acelea care -i plac cel mai mult Si s alctuiasc cu ele o poveste. 8nvTtorul va nota povestea copilului. titlul acesteia. timpul de realizare 1dac este posi)il. o va -nregistra cu a5utorul caseto"onului7. Eta$a a ))-a! -nvTtorul solicit elevului s pun imaginile deoparte Si s aleag altele cu care s alctuiasc o poveste. 8nvTtorul va nota din nou povestea. titlul acesteia Si timpul de realizare 1dac este posi)il. o va -nregistra cu a5utorul caseto"onului7. Se vor mai nota! %-ntre)rile puse de copil pe parcursul aplicrii pro)ei9 %ordinea -n care copilul alege ilustraTiile. O2#e"v!T%e: -n cazul -n care e/ist tendinTa de a insista doar pe o singur imagine. -nvTtorul va solicita elevilor s Tin cont de toate imaginile alese. No !"e: se vor "ace evaluri calitative cu privire la structura logic a compoziTiei. comple/itatea acTiunii. )ogTia Si plasticitatea voca)ularului. corectitudinea e/primrii. cursivitatea relatrilor.

Me$o"%!

S&o*4l: evidenTierea unor caracteristici ale proceselor memoriei 1"i/are. conservare. actualizare7 A. F%?!"e! I(# "4& !34l 1: @8Ti voi arta niSte desene. Eom spune am,ndoi ce sunt. apoi vei spune singur0. M! e"%!l: 1; cartoane de 2'>1' cm pe care sunt desenate o)iecte. "iinTe -n serii cresc,nde de la 1 la 1;. ast"el! cartonul 1%un cuTit. cartonul 2%dou psri. caronul #%alte trei o)iecte cunoscute copiilor Si aSa mai departe. De#6'S4"!"e: se lucreaz individual. Se pune desenul 1 pe mas Si se numeSte odat cu copilul o)iectul desenat. indic,ndu%l. Se repet de trei ori. apoi se -nltur cartonul Si tre)uie s se repete numele o)iectelor. 6e oprim la acel carton pe care copilul nu a reuSit s%l reproduc e/act. No !"e: nota o)Tinut de copil la aceast pro) este dat de ultimul cartonaS reuSit.
69

B. Co(#e"v!"e! I(# "4& !34l 2: se cere copilului s memoreze denumirea a 1; o)iecte prezentate. apoi s le reproduc din memorie. imediat. dar Si dup intervale de timp precis sta)ilite 11 zi. ' zile. 1; zile. #; zile7. 28Ti voi arta niSte o)iecte puse -ntr%o anumit ordine. 8mpreun vom -nvTa pe dina"ar ordinea o)iectelor. ast"el -nc,t apoi s o spui singur din memorie0. M! e"%!l: 1; o)iecte "amiliare copilului puse pe mas -n Sir orizontal 1creion. )urete. stilou. nasture. ceas. c$eie. pa$ar. ac. penar. c$i)rit7. De#6'S4"!"e: -nvTtorul prezint copiilor o)iectele individual Si "r a "i o)servate de ceilalTi copii Si -i va spri5ini s memoreze denumirea lor -n ordinea de mai sus. p,n vor "i capa)ili s spun singuri pe de rost. * doua zi li se va solicita elevilor s repete seria. individual. Ca "el peste ' zile. 1; zile. #; de zile 1elevii nu vor "i preveniTi c vor "i puSi s repete dup aceste intervale de timp7. No !"e: se noteaz cu 1 punct "iecare reuSit 1denumirea o)iectelor Si ordinea corect -n Sir7.

P"o2' *e( "4 ev%0e(T%e"e! &!l% 'T%lo" ! e(T%e%

S&o*4l: evidenTierea unor calitTi ale atenTiei copilului de 6%& ani prin identi"icarea unor modi"icri produse -n lipsa lui. -ntr%un cadru cunoscut. I(# "4& !34l: se cere copilului s precizeze di"eritele modi"icri produse -n lipsa lui -n clas 1sc$im)area locului din )anc al unor colegi sau a unor articole de -m)rcminte ale acestora7. 2Spune ce crezi c s%a sc$im)at -n clas c,t ai lipsitI0 M! e"%!l: nu este necesar. De#6'S4"!"e: se organizeaz un 5oc -n care se modi"ic -m)rcmintea sau poziTia unei persoane -n grup. Cel supus pro)ei tre)uie s o)serve -n preala)il grupul 1-m)rcmintea. poziTia copiilor7. apoi iese din camer. 8n timp ce lipseSte se e"ectueaz modi"icarea dorit. @eintrodus -n clas. i se cere copilului s indice care este modi"icarea. 6u se spune dinainte ce sarcin va avea de rezolvat. ci i se cere s se uite cu atenTie la grupul respectiv Si s spun. dup ce va veni -n clas. dac totul este la "el sau dac s%a sc$im)at ceva.

70

No !"e: prin aceast pro) se evidenTiaz gradul de atenTie. memoria. spiritul de o)servaTie. imaginaTia. dar Si trsturi ca super"icialitatea. ne-ncrederea -n "orTele proprii. e/plorarea metodologic. ingeniozitatea. inconsecvenTa.

C4(o!S e"e! 0e #%(e

S&o*4l: evidenTierea nivelului cunoaSterii de sine la copiii de 6%& ani. I(# "4& !34l: se cere copilului s spun ce are -n )uzunare. 2Stii ce ai -n )uzunareI Spune%mi0K M! e"%!l: nu este necesar. De#6'S4"!"e: copilul va "i aSezat cu m,inile la spate. 3ste -ntre)at! LStii ce ai -n )uzunareI Spune%mi0K Se (o e!z': siguranTa sau ezitarea. precizia amplasrii "iecrui o)iect. Se cere apoi copilului s scoat lucrurile din )uzunar Si s le pun pe mas. I( e"*"e !"e: %se veri"ic e/actitatea9 %se numr omisiunile Si adugirile.

P"o2! 0e #%(&e"% ! e

S&o*4l: evidenTierea msurii -n care copiii de 6%& ani se mani"est cu sinceritate la solicitrile -nvTtorului. I(# "4& !34l: L*Ti primit o "iS pe care sunt desenate mai multe cercuri de mrimi di"erite. Su) cercul cel mai mare este desenat o cruciuliT. CuaTi un creionK (uneTi v,r"ul creionului pe cruciuliTK Tre)uie s desenaTi Si voi cruciuliTe ca acestea su) celelalte cercuri. av,nd oc$ii -nc$iSi Si urmrind direcTia sgeTii. *tenTieK
71

*SezaTi toTi v,r"ul creionului pe cruciuliTK 8nc$ideTi oc$iiK 8ncepeTiK0 M! e"%!l: un carton pe care se deseneaz un cerc cu diametrul de & cm. Ca )aza cercului se "ace un 2P0. (e cerc se plaseaz alte ' cercuri de mrimi di"erite Si o sgeat spre st,nga. -n interiorul cercului. De#6'S4"!"e: se distri)uie c,te o "iS de lucru "iecrui elev. Se o)serv "iSa 1se pune accent pe cercul mare Si pe punctual 2P0. care. pentru copii. va "i denumit 2cruciuliT0 Si pe sensul indicat de sgeat. Se solicit s plaseze vr"ul creionului -n punctul 2P0 Si se urmresc etapele de mai sus. I( e"*"e !"e: cine reuSeSte pro)a. triSeaz 1este imposi)il s poTi s plasezi un semn la )aza cercurilor cu oc$ii -nc$iSi7.

E-o%#$4l

S&o*4l: evidenTierea gradului -n care egoismul este present -n atitudinea Si -n comportamentul copiilor de 6%& ani. I(# "4& !34l: se cere copilului s%i dea Si colegului su din )om)oanele primite. 28Ti plac )om)oaneleI Ia aceste )om)oaneK S le numrm -mpreunK C,te suntI *cum te rog s -i dai Si colegului tu din eleK 8i daiI C,te -i daiI 4e ce at,teaI0 M! e"%!l: & )om)oane sau orice alte o)iecte care considerm c i%ar putea interesa pe copii. De#6'S4"!"e: se dau cele & )om)oane unui copil Si i se cere s%i dea Si colegului su. I( e"*"e !"e: urmrim di"erite moduri de repartiTie 1dac d Si altora. c,te d7. precum Si motivaTia respectiv. Cercetrile -n acest sens dovedesc c la v,rsta de 6%& ani egoismul este de 1;;<.

P"o2! 0e *e"#eve"e(T'

S&o*4l: evidenTierea gradului -n care este prezent perseverenTa la copiii -n v,rst de 6%& ani.
72

I(# "4& !34l: L*ici am o cutie cu rumeguS -n care am pus niSte cuie mici. pe care va tre)ui s le scoTi. dar legat la oc$i. C,nd crezi c le%ai scos pe toate. te opreSti. 3Sti gataI (oTi -ncepeK0 M! e"%!l: o cutie de 2;%2' cm lungime. 1;%1' cm lTime Si '%1; cm ad,ncime. aproape plin cu rumeguS. -n care se introduce #; de cuie mici. Se amestec. ast"el -nc,t s nu se vad cuiele. iar copilul s nu cunoasc numrul cuielor un ceas Si o eSar". De#6'S4"!"e: se e/plic copilului c va tre)ui s caute. legat la oc$i. cuiele din cutie. C,nd consider c le%a scos pe toate. s se opreasc. *poi copilul este legat la oc$i Si se d semnul de -ncepere. Se noteaz timpul de -ncepere. 4up ce copilul s%a oprit. se numr cuiele Si se noteaz timpul de lucru. I( e"*"e !"e: cu c,t numrul de cuie este mai mare. cu at,t gradul de perseverenT este mai crescut. -1%1; cuieG perseverenT sla)9 -11%2; cuieG perseverenT mi5locie9 -21%2' cuieG perseverenT )un9 -peste 2' cuieG perseverenT "oarte )un.

De#e(4l &o*%l4l4%

S&o*4l: evidenTierea partcularitTilor desenului copilului Si semni"icaTia psi$ologic a acestor particularitTi. M! e"%!l: desenele e/ecutate de copii 1li)ere sau cu tem7. A(!l%z! S% %( e"*"e !"e! 0e#e(4l4%: se urmreSte! a7 *spectul liniilor. respective gradul de apsare. *cestea pot "i! %apsate puternic. p,n la ruperea $,rtiei. "apt ce semni"ic e"ortul e/cesiv pe care -l "ace copilul pentru a crea o imagine9 %"oarte sla)e. imprecise. "apt ce semni"ic timiditatea9 %m,zglituri "r continuitate care semni"ic dezec$ili)ru motor 1sau c$iar psi$ic7.
73

)7 Structura general a desenului! claritatea. ordinea. reapariTia culorilor. reapariTia "igurii -n spaTiu. Semni"icaTii! %copiii care urmeaz e/clusive imaginaTia proprie nu Tin seama de ordine. -n timp ce copiii care -Si disciplineaz inspiraTia au -n vedere ordinea9 %"olosirea culorilor! culorile vii%"ericire Si ec$ili)ru9 culorile sum)re%comple/e Si timiditate9 culori variate%insta)ilitate9 %disproporTionalitatea unor detalii. respective desenarea lor mai mare -n raport proporTional cu restul desenului este un semnal pentru anumite pro)leme a"ective. emotivitate crescut. legat de persoana sau detaliul din desen. 8n general persoanele pe care le place sau de care se teme le depSesc ca dimensiune pe celelalte9 %)ogTia detaliilor. repartiTia naTional a o)iectelor -n spaTiu indic gradul de dezvoltare mintal. ast"el! la 6 ani este normal desennul transparent al unei clase. dar dac se menTine Si mai t,rziu semni"ic o -nt,rziere mintal. Cipsa de raTionalitate -n repartiTia o)iectelor -n spaTiu%desen "r punct de spri5in sau -n ec$ili)ru imposi)il aprut -n desenul copilului de 9 ani este. de asemenea. un semnal de legtur cu dezvoltarea normal a copilului. c7 Modul Si ordinea -n care este realizat desenul. *st"el! %copilul deseneaz unele detalii -naintea altora -n "uncTie de valoarea pe care le%o atri)uie9 %acTioneaz cu ceea ce deseneaz. adic pedepseSte sau recompenseaz persona5ele. le ridiculizeaz etc. 1aici se pot vedea raporturile sale a""ective cu prinTii7. d7 Categorii de desene! %sintetice% acele desene e""ectuate dintr%o singur trstur. Semni"icaTia acestui desen! entuziasm. comunicare. imaginaTie. reacTii prompte9 %analitice% acele desene e/ecutate cu metod. detalii care apar ca un ansam)lu dispus geometric. Semni"icaTia acestui desen! "ie lipsit de -ncredere -n propria persoan. "ie voinTa de a reuSi9 %mi/te% re"lect cele dou tendinTe. respectiv procedeaz sintetic pentru partea central a desenului. pe care o completeaz apoi cu detalii de elemente secundare de tip analMtic. 3ste necesar de precizat c! 1.Clasi"icarea desenelor este didactic. *ceste categorii nu le gsim dec,t "oarte rar -n realitate. de aceea vor)im cel mai mult de desene mi/te.

74

2.3ste incorrect s ne pronunTm asupra unui copil numai pe )aza unui singur desen. (ro)a de desen nu constituie dec,t o parte din analiza psi$ologic. #.ToTi copiii Stiu s deseneze. 8n Scoal -ns mulTi copii spun 6u Stiu s desenez. Ca insistenTe. ei -ncearc Si dovedesc st,ngcie Si "ac desene nereuSite. 8n realitate aceste desene ne indic o in$i)iTie. timiditate. e/istenTa unor comple/e de care mediul "amilial este rspunztor prin atitudinea pe care a luat%o "aT de primele desene ale copilului 1criticat. oprit s deseneze7. de aceea copilul tre)uie -ncura5at. ludat. Cel care re"uz mereu s deseneze ascunde tul)urri a"ective. 4.4esenul copilului ne arat c percepTia nu reprezint o simpl oglind a realitTii. ci c el ela)oreaz un model intern care merge de la ansam)lu la detalii.

P"o2' *e( "4 ev%0e(T%e"e! &!*!&% 'T%% 0e *e"&e*T%e v%z4!l' ! 6o"$e% S% *e( "4 ev%0e(T%e"e! &!*!&% 'T%% -"!6%&e

S&o*4l: evidenTierea capacitTii de percepTie vizual Si a capacitTii gra"ice. I(# "4& !3: 2*Ti primit o "iS pe care sunt scrise dou grupuri de semen. (riviTi cu atenTie aceste semen Si -ncercaTi s le "aceTi Si voi e/act ca mine -n csuTele li)ere de l,ng semen. AolosiTi creionul0K M! e"%!l: "iSa de lucru. De#6'S4"!"e: elevii primesc "iSa de lucru cu cele dou grupuri de semen 1primul grup cu semen mai simple. al doilea cu semne mai comple/e7. Tre)uie s le reproduc dup model -n csuTele li)ere de l,ng semen. "olosind creionul. No !"e: se urmreSte! -perceperea "ormei Si redarea gra"ic corect9 -acurateTea liniilor9 -poziTionarea "ormelor9 -rapiditatea e/ecuTiei.
75

S&!l! 0e 0ezvol !"e *#%9o$o "%&' AO#e"e zB%C

S&o*4l: evidenTierea capacitTii de coordonare psi$omotric a copiilor de 6%& ani.

, !(%

I(# "4& !34l 1: 2Ia aceast poziTie 1se arat de ctre -nvTtor. care se asigur c elevul a luat poziTia corect7. Tre)uie s stai aSa p,n c,nd numr p,n la 1;. *poi "aci acelaSi lucru pe cellalt picior0. M! e"%!l: nu este necesar. De#6'S4"!"e: copilului i se cere s stea pe piciorul drept. cu piciorul st,ng -ndoit -n ung$i drept. cu coapsa st,ng paralel cu dreapta. uSor -n a)ducTie. m,inile -n Sold. 4up o pauz de #; de secunde se e/ecut acelaSi lucru invers. 4urata este de 1; secunde pentru "iecare picior. No !"e: testul nu este reuSit dac su)iectul las -n 5os de mai multe ori piciorul ridicat9 dac atinge o singur dat solul cu piciorul ridicat9 dac prseSte locul9 dac a srit sau s%a ridicat -n v,r"ul picioarelor9 dac s%a )alansat. Se noteaz cu un punct reuSita la am)ele picioare Si cu o 5umtate de punct reuSita cu un singur picior 1se noteaz care7. Se permit dou -ncercri pentru "iecare picior.

I(# "4& !34l 2: 2Cu aceast minge. tre)uie s atingi Tinta din "aTa ta de c,t mai multe ori0. M! e"%!l: o minge de cauciuc de 8 cm diametru. o Tint "i/ 1un panou de 2'>2' cm7 la 1.' m distanT. la -nlTimea corpului. De#6'S4"!"e: se atinge cu mingea o Tint "i/. C,nd se arunc cu m,na dreapt. gam)a st,ng este -nainte Si invers. Se arunc -n linie dreapt. "r av,nt. 6u se permit clc,iele unite sau v,r"urile picioarelor deprtate. Mingea poate atinge centrul sau o latur a
76

Tintei 1panoului7. DieTii tre)uie s lanseze mingea de trei ori cu "iecare m,n. iar "etele de 4 ori. No !"e: testul nu este reuSit pentru )ieTi dac au atins Tinta mai puTin de dou ori din trei. cu m,na dreapt Si nicio dat din trei aruncri cu m,na st,ng. (entru "ete testul nu este reuSit dac au atins Tinta mai puTin de 2 ori cu m,na dreapt Si nicio dat cu m,na st,ng din 4 aruncri. Se noteaz cu 1 punct reuSita cu am)ele m,ini Si cu o 5umtate de punct reuSita cu o m,n. (ro)a se reia.

I(# "4& !34l 3: la -nceput se demonstreaz de ctre -nvTtor. 2*cum tre)uie s "aci Si tu ca mine. dar de trei ori0. M! e"%!l: o coard -ntins la 2; cm de sol. un capt al corzii este "i/at. cellalt este Tinut de o greutate. pentru a cdea uSor dac este atins de copil. De#6'S4"!"e: se sare cu picioarele -nainte peste o coard. "r av,nt. cu gam)ele -ndoite la nivelul genunc$iului. Se o)serv dac copilul cade pe clc,ie sau pe v,r"ul picioarelor. Sare de trei ori. No !"e: testul este reuSit dac realizeaz 2 srituri din #. 6u este reuSit dac. deSi a srit. cade sau atinge pm,ntul cu m,inile. Se permite o a doua -ncercare.

I(# "4& !34l ): A8ntre liniile de pe aceast "oaie tre)uie s trasezi linii verticale 1se demonstreaz de ctre -nvTtor7. c,t poTi tu de repede. 4esenezi mai -nt,i cu m,na dreapt. apoi cu m,na st,ng. StartK...StopK0 M! e"%!l: o "oaie de caiet dictando. un creion. De#6'S4"!"e! se solicit copilului s traseze c,t mai repede cu creionul linii verticale -ntre cele orizontale ale liniaturii dictando. (ro)a dureaz 1' secunde pentru "iecare m,n. Se asigur poziTia corect la scris. No !"e! testul nu este reuTit dac a trasat mai puTin de 12 linii cu m,na st,ng 1invers la st,ngaci7. Ciniile peste cele orizontale nu se socotesc dac depSesc # mm. Se noteaz cu un punct reuSita cu am)ele m,ini Si cu 5umtate de punct reuSita cu o m,n. Se noteaz cu care m,n se e"ectueaz trasarea liniilor. Se permite o a doua -ncercare pentru "iecare m,n.

I(# "4& !34l +: @Tine -n m,na st,ng aceast )o)in din care des"aci "irul Si%l -n"Sori pe degetul arttor de la m,na dreapt. -n timp ce mergi. *poi vei sc$im)a0.
77

M! e"%!l: o )o)in 1papiot. g$em7. De#6'S4"!"e: se solicit copilului ca. -n timp ce merge. s deSire "irul unei )o)ine pe care o Tine mai -nt,i -n m,na st,ng Si s%l -nSire pe degetul arttor al m,inii drepte. 4up '% 1; secunde se va sc$im)a. No !"e: testul nu este reuSit dac. -n timp ce e/ecut miScrile cu m,inile. sc$im) mai mult de # ori ritmul mersului9 dac se opreSte pentru a des"ace "irul9 dac nu e/ecut cu am)ele m,ini. (entru "iecare m,n se permite o a doua -ncercare. Se noteaz m,na cu care copilul reuSeSte testul. Se noteaz cu un punct reuSita din prima -ncercare Si cu o 5umtate de punct reuSita din a doua -ncercare.

I(# "4& !34l ,: AIa acest ciocan cu care tre)uie s loveSti -n sc,ndura dinaintea ta. 8ncepe cu ce m,n doreSti. apoi sc$im)i0. M! e"%!l: un ciocan. o sc,ndur. De#6'S4"!"e: se d copilului un ciocan Si i se cere s loveasc cu el de mai multe ori -ntr%o sc,ndur de pe mas. -nt,i cu o m,n. apoi cu cealalt. No !"e: trestul nu este reuSit dac se "ac miScri suplimentare 1str,nge din )uze. -ncreTeSte "runtea7 sau dac reuSeSte numai cu o m,n. Se permite o a doua -ncercare.

. !(%

I(# "4& !34l 1: se solicit copilului s stea -ntr%o anumit poziTie 1se arat de ctre -nvTtor7 timp de 1; secunde. 2Stai Si tu ca mine p,n numr la 1;0. M! e"%!l: nu este necesar. De#6'S4"!"e: cu oc$ii desc$iSi. m,inile la spate. copilul se aSeaz pe v,r"ul picoarelor. unul l,ng altul Si -ndoaie trunc$iul -n ung$i drept. "r s -ndoaie Si gam)ele la nivelul genunc$ilor. 4urata este de 1; secunde. No !"e: testul nu este reuSit dac -ndoaie mai mult de 2 ori gam)ele9 dac prseSte locul sau dac atinge solul cu clc,iele. 6u se permite o a doua -ncercare.

78

I(# "4& !34l 2: ATraseaz cu creionul o linie ne-ntrerupt de la intrarea p,n la ieSirea din la)irint. 8ncepe cu ce m-n doreSti. apoi sc$im)0. M! e"%!l: o "iS de lucru cu un la)irint de 1' cm dimensiune 1"iSa de lucru nu se miSc. ea tre)uie "i/at undeva7. un creion )ine ascuTit. De#6'S4"!"e: copilul aSezat la mas are -n "aT la)irintul desenat de -nvTtor. Ca semnal. cu creionul. traseaz o linie ne-ntrerupt prin tot la)irintul. de la intrare p,n la ieSire. 4up o pauz de #; de secunde se reia cu cealalt m,n. 4urata! dreapta%1 minut Si #; de secunde9 st,nga%2 minute Si #; de secunde 1la st,ngaci invers7. No !"e: testul nu este reuSit dac pentru m,na dreapt linia desenat iese mai mult de 2 ori din limitele la)irintului Si pentru m,na st,ng mai mult de # ori 1la st,ngaci. invers7 sau testul nu este terminat -n timpul "i/at. Se noteaz cu un punct reuSita cu am)ele m,ini Si cu o 5umtate de punct reuSita cu o m,n 1se noteaz care7. Se permite o a doua -ncercare pentru "iecare m,n.

I(# "4& !34l 3: se solicit copilului s mearg -ntr%un anumit mod 1se demonstreaz de ctre -nvTtor7. 2Mergi Si tu ca mine pe aceast distanTK0 M! e"%!l:nu este necesar. De#6'S4"!"e: se solicit copilului s parcurg cu oc$ii desc$iSi. -n linie dreapt. distanTa de 2 metri. pun,nd succesiv clc,iul unui picior -n v,r"ul celuilalt picior. Timpul nu este standardizat. No !"e: testul nu este reuSit dac se prseSte linia dreapt. dac se )alanseaz sau dac nu atinge cu clc,iul unui picior -n v,r"ul celuilalt picior. Sunt permise # -ncercri.

3.

CECETARE CONSTATATIV-ANELIORATIV

PRIVIND NIVELUL DE ADAPTARE AL PRESCOLARILOR LA REGIMUL ACTIVITTII SCOLARE


79

3.1.

Metodologia de cercetare

O2%e& %vele &e"&e '"%%

a7 (lanul teoretic %prezentarea geneeral a pro)lematicii adaptrii copilului preScolar la regimul activitTii Scolare9 %culegerea de date o)iective cu privire la modul -n care este realizat acum -n sistemul rom,nesc de -nvTm,nt continuitatea dintre treapta preprimar Si cea primar.

)7 (lanul aplicativ %identi"icarea Si compararea principalelor domenii de comunicare speci"ic v,rstei respective9 %evidenTierea necesitTii parcurgerii grupei pregtitoare pentru Scoal pentru realizarea treptat Si "ireasc a trecerii copilului de la grdiniT la Scoal sau de des"iinTare a pragului de trecere de la activitatea de tip preScolar la activitatea de tip Scolar.

V!"%!2%le %(0e*e(0e( e S% 0e*e(0e( e

Earia)ile independente! %grupul de copii de la grdiniT 1grupa pregtitoare79 %grupul de copii de la Scoal 1clasa I7.

80

Earia)ile dependente! %competenTe generale de comunicare9 %atitudinea "aT de scris%citit9 %nivelul de iniTiere -n interpretarea imaginii9 %sensi)ilitate cromatic9 %pro) pentru evidenTierea capacitTii de orientare -n timp9 %pro)e de g,ndire9 %compararea unor noTiuni9 %raportul g,ndire%lim)a59 %pro) pentru cunoaSterea nivelului de cunoaStere la citit9 %pro) pentru depistarea de"ectelor de vor)ire9 %pro) pentru a"larea nivelului de cunoStinTe la matematic9 %pro) pentru evidenTierea deprinderilor practice9 %pro) pentru evidenTierea calitTilor atenTiei9 %imaginaTia9 %memoria9 %cunoaSterea de sine9 %pro) de sinceritate9 %egoismul9 %pro) de perseverenT9 %desenul copilului9 %pro) pentru evidenTierea capacitTii de percepTie vizual a "ormei Si pentru evidenTierea capacitTii gra"ice9 %scala de dezvoltare psi$omotric L=seretzBi0.

81

I(# "4$e( e 4 %l%z! e

(entru competenTele de comunicare am "olosit 5ocul didactic -n activitTile de la grup. :ocul L@adioul0 are ca sarcin recunoaSterea sunetului emis. apoi pronunTarea lui corect Si deprinderea lui de alte cuvinte pronunTate. (entru realizarea acordului su)iect%predicat. predicat%complement am des"Surat 5ocul LCompleteaz ce lipseSte0. (entru -nTelegerea sensului cuvintelor. pentru ela)orarea unor raporturi logice -ntre noTiuni am des"Surat mai multe 5ocuri didactice. precum! LCum esteI0. L $ici la ce m g,ndesc0 S.a. 8n privinTa aptitudinii pentru scris%citit am urmrit! %reconstituirea unei imagini din cel puTin patru componente prin aplicarea de pro)e simple9 (entru evaluarea competenTelor de coordonare oculo%manual -n reprezentarea gra"ic de structuri elementare am aplicat trei tipuri de pro)e! a. Copierea pe Siruri de acelaSi "el9 ). 4esenarea unui rom) dup model9 c. 8ndoirea unei $,rtii ptrate de 1; cm dup a/ele simetrice sau dup linii drepte prasate pe ea9 %reproducerea de ritmuri simple dup auz este cea mai simpl pro) de reprezentare Si redare a ritmului sonor9 %analiza unitTilor vor)irii prin pro) de analiz a sunetelor care compun -n ordine e/act cuvintele Si sila)ele. (entru evaluarea nivelului de citit%scris am aplicat pro)e din care s reias! %orientarea spaTial corect9 %poziTia "aT de a/a vertical. mrimea Si distanTele dintre litere. Citesc 1%# sila)e. scriu cuvinte de 1%# sila)e. au acces la scrisul de te/te cu litere de tipar. 3valuarea nivelului de iniTiere -n interpretarea de imagini s%a realizat prin pro)e de!

82

%descriere a sensului unor imagini accesi)ile Si noi pentru copii "r -ntre)ri a5uttoare9 %ordonarea imaginilor care e/prim succesiunea evenimentelor unei poveSti cunoscute. (entru celelalte pro)e am aplicat teste.

Lo 4l 0e #42%e&T%: Cotul de su)iecTi pe care s%a realizat cercetarea a "ost alctuit din #& de copii cu v,rste cuprinse -ntre 6>&%8 ani. 8n cadrul acestui lot. 19 copii "recventeaz grupa pregtitoare de la rdiniTa Steni. iar 18 copii sunt -n clasa I la Scoala Steni.

3.2.

)naliza Si interpretrile pentru segmentul preScolar

1. *naliza rezultatelor evalurii competenTelor generale de comunicare a preScolarilor care -nc$eie "recventarea grdiniTei evidenTiaz "aptul c o mare parte dintre copii dispun de un nivel )un al dezvoltrii acesteia. 8n urma prelucrrii statistice a reieSit c scorurile au "ost pozitive. ast"el! %atitudinea general de interes Si simpatie "aT de comunicare Si partener este prezent la 89.42< dintre copii9 %la solicitrile de dialog ale educatoarei rspund -n mod curent 84.16<. iar la cele ale colegilor &8.9;<9 %dup v,rsta de 6 ani e/primarea ver)al inteligi)il -i caracterizeaz pe &#.64< dintre su)iecTi9 %comunicarea intenTionat Si controlat. -n toat des"Surarea ei prin mi5loace ver)ale. prin -ntre)ri Si prin solicitarea atenTiei. e"icienTa conversaTiei a "ost constatat la 84.16< dintre copii9 %-nTelegerea mesa5ului transmis de ctre partener prin lim)a5 o)iSnuit tre)uie s se realizeze -n mod curent la aceast v,rst. (e lotul respectiv &#.64< dintre copiii evaluaTi identi"ic "ragmentele de mesa5 ne-nTelese. cer lmuriri asupra acestora. "ac presupuneri cu privire la sensul lor Si cer prerea interlocutorului.

83

4in punct de vedere statistic. toate aceste rezultate depSind ponderea de &'< sunt satis"ctoare. *r tre)ui studiate cauzele concrete care duc la -nt,rzieri -n dezvoltarea lim)a5ului copiilor de 6%& ani pentru a gsi modalitTi educative e"iciente de reducere a rm,nerilor -n urm. Ca r,ndul lor. educatoarele Si apoi -nvTtorii tre)uie s cunoasc e/act. pe competenTe. nivelul dezvoltrii "iecrui copil pentru a%Si "ace propriile programe de educaTie individualizat. pe l,ng cele comune. generale. 8n a"ara -nlturrii unor de"icienTe legate de mi5loacele lingvistice de e/primare este necesar s se stimuleze "ormarea unei personalitTi pozitive. desc$ise. ceea ce ar "ace ca Si -n planul comunicrii s dispar o)stacolele legate de team. agresivitate. sentiment de in"erioritate. ostilitate sau apatie. prezente. mai mult sau mai puTin Si pe lotul studiat.

2. 8n ce priveSte aptitudinea de scris Si citit a reieSit c prinTii Si educatoarele sunt preocupaTi de calitatea activitTii organelor senzoriale ale copiilor. 4e"icienTele de auz Si de vedere sunt compensate. Ma5oritatea copiilor scriu cu m,na dreapt. iar cei st,ngaci sunt a5utaTi di"erenTiat s -Si "ormeze orientarea -n spaTiu Si s depSeasc mai uSor inconvenintele desenului Si scrisului cu m,na st,ng. =rientarea corect -n spaTiu )idimensional este reuSit la ma5oritatea copiilor. dar. dac -n procesul educativ s%ar "i insistat su"icient asupra -nvTrii sistematice Si asupra con"runtrii copiilor cu toate di"icultTilor structurale ale acestei competenTe. rezultatele orientrii corecte s%ar "i apropiat mai mult de 1;;<. copiii evaluaTi av,nd mai mult de 6 ani. @-m,nerea -n urm se constat -n special la copiii cu "recvenT redus la grdiniT. @econstituirea unei imagini din cel puTin patru componente date nerespect,nd ordinea este o sarcin glo)al Si comple/ de reprezentare a spaTiului )idimensional. 4eprinderile de m,nuire a materialelor respective nu ar tre)ui s comporte di"icultTi pentru copiii de aceast v,rst. Aaptul c 1;.'2< dintre copii nu au atins per"ormanTa respectiv nici -n cazul celei mai simple pro)e 1cu doar patru componente7 se poate pune -n primul r,nd pe seama insu"icientului antrenament. ca urmare a "aptului c -nvTm,ntului nostru actual i se ignor importanTa. 8n evaluarea competenTelor copiilor de coordonare oculo%manual -n repezentarea gra"ic de structuri elementare%competenT integrat cel mai direct -n aptitudinea pentru citit Si scris% au "ost utilizate trei tipuri de pro)e! copierea de Siruri>semne de acelaSi "el. desenarea unui rom) dup model. -ndoirea unei $,rtii ptrate cu latura de 1; cm dup a/ele de simetrie sau doar dup linii drepte trasate pe ea. 8n desenarea. scrierea de semne gra"ice. redarea corect -n mod constant a "ormelor semnelor a "ost realizat doar de 89.42< dintre copii. -n timp ce constanTa mrimii Si alternarea corect a semnelor caracterizeaz gra"ismele a mai mult de 9'< dintre su)iecTi. ceea ce este "iresc. "ormele "iind mai greu de reprezentat Si mintal Si gra"ic. 4esenarea unui rom) dup model. c,t se poate de edi"icatoare pentru pregtirea copilului pentru scris Si citit. a "ost realizat de &#< dintre copii. Cum nu toTi copii evaluaTi au & ani.

84

procenta5ul o)Tinut este adecvat v,rstei. dar arat c antrenamentul tre)uie s continue intens pentru mai mult de un s"ert dintre ei. 8n -ndoirea $,rtiei dup linii simple. imaginate sau desenate. copiii au nevoie de reprezentri mentale simple. dar clare. Si de deprinderi manuale de -ndoire su"icient de dezvoltate. 4ate "iind rezultatele copiilor la pro)ele precedente. putem aprecia c o parte din cei 1;.'2< dintre copiii care nu au reuSit pro)a. nu au deprinderile manuale necesare. Si -n acest tip de per"ormanTe tre)uie continuate preocuprile. @eproducerea de ritmuri simple dup auz este cea mai simpl pro) de reprezentare Si de redare a ritmului sonor. Cum vor)irea. inclusiv citirea cu voce Si -nTelegerea dup auz presupun ritmuri speci"ice. -n evaluarea aptitudinii pentru citit Si pentru comunicare tre)uie s e/iste Si asemenea pro)e. Ca v,rsta de 6 ani ma5oritatea copiilor rezolv o asemenea pro) "r e/ersare. 6ereuSita de 1;.'2< dintre copii este de presupus c se datoreaz negli5rii acestei competenTe. ignorrii importanTei ei. *naliza unitTilor vor)irii este important Si -n -nTelegerea. Si -n e/primare. at,t -n comuniarea oral. c,t Si -n cea scris. Copiii -nregistreaz cel mai mic procenta5. &#<. -n analiza sunetelor ce compun -n ordine e/act cuvintele Si sila)ele. iar per"ormanTele cele mai mari -n analiza ordinii cuvintelor -n propoziTii de cel puTin #%' cuvinte. 8n acest caz a5ut Si -nTelegerea uSoar a sensului. memorarea uSoar a materialului ver)al simplu Si cu sens. @ezultatele copiilor la aceste pro)e sunt satis"ctoare. *naliza di"eritele verigi ale lanTului vor)irii va "i o preocupare constant -n toat etapa de iniTiere -n scris Si citit.

#. Sintetizarea statistic a rezultatelor evalurii nivelului de iniTiere -n citit Si scris a copiilor arat c ma5oritatea su)iecTilor 19;<7 cunosc orientarea spaTial corect a scrierii Si citirii -n lim)a rom,n 1de la st,nga la dreapta Si de sus -n 5os7. 8n scrierea literelor poziTia "aT de a/a vertical. mrimea Si distanTele dintre litere au o tendinT clar de a se apropia de corectitudine. "iind prezente simultan la mai mult de &;< dintre copii. 8n lotul de cercetare au "ost. -n procent mic. Si copiii care au parcurs de5a toate etapele iniTierii primare -n scris Si citit. ?n numr important de copii a do),ndit competenTe speci"ice -n etapele de -nceput ale acestei iniTieri ast"el! %citesc cuvinte de 1%# sila)e. cunoscute anterior. '2< dintre copii. iar cuvinte noi 42< dintre ei9 %scriu cuvinte de 1%# sila)e. cunoscute anterior. '2< dintre copii. iar cuvinte noi #6<9 %au acces la cititul autentic 2# < dintre copii. cei care au competenTa de a citi propoziTii Si te/te simple cu litere de tipar ver)aliz,nd9
85

%au acces la te/te cu litere mici 1'< dintre copii. 4in cei 19 copii ai grupei. doar ' citesc e/presiv. 4 pot s redea cu cuvinte proprii sensul celor citite. iar unul poate citi c$iar Si '; de cuvinte pe minut. "r ver)alizare. iar cu privire la scris 11 dintre copii transcriu cu litere de m,n cuvinte scrise cu litere de tipar. 6umrul mare de copii cu per"ormanTe -n scris Si citit poate impune organizarea unui -nvTm,nt di"erenTiat corespunztor -n clasa I. ast"el -nc,t aceia care au niveluri avansate de citit Si scris s nu%Si piard interesul.

4. 8n ce priveSte evaluarea nivelului de iniTiere -n interpretarea de imagini. copiii au demonstrat! Oun nivel accepta)il de dezvoltare al desci"rrii sensului unor imagini accesi)ile Si noi pentru copii. "r -ntre)ri a5uttoare9 %rezultatele pro)ei de ordonare a imaginilor care e/prim succesiunea evenimentelor unei poveSti cunoscute sunt )une. cel puTin su) aspect calitativ9 %per"ormanTele copiilor -n repovestire sunt )une9 %doar '< dintre copii nu ascult Si nu repet cu plcere poezii. deci receptivitate insu"icient pentru v,rsta lor. (ro)a pentru evidenTierea capacitTilor copiilor de recunoaStere a culorilor Si "ormelor geometrice a "ost realizat -n proporTie de 9'<. Cei care nu au realizat integral sarcina sunt copiii care "recventeaz sporadic grdiniTa. (ro)a prin care se realizeaz evidenTierea modului de percepre a proporTiilor a "ost realizat -n proporTie de 9;<. *u e/istat copii care nu puteau preciza di"erite raporturi temporale pornind de la ziua -n care se a"l. 3videnTierea capacitTii de orientare -n spaTiu Si a gradului de cunoaStere a propiului corp. prin recunoaSterea raporturilor spaTiale Si operarea cu lim)a5ul speci"ic 1aproape%departe. sus%5os. -n "aT%-n spate. pe. su)7 a "ost realizat -n proporTie de 1;;<. Identi"icarea dominantei oculare. manuale Si a dominantei piciorului au scos -n evidenT "aptul c 1;< dintre copii sunt st,ngaci. 3videnTierea capacitTii de a e/plica>prezenta ver)al conTinutul unor concepte "inite. evidenTierea capacitTii de a identi"ica cuvinte cu sens opus nu au "ost realizate -n proporTie de 89< dintre copii.

86

8n urma aplicrii pro)ei de evidenTiere a capacitTii copiilor de 6>& ani de a identi"ica prin comparare deose)iri Si asemnri -ntre noTiuni "amiliare s%a constatat c au rspuns -n proporTie de 89< dintre copii. 8n urma des"Surrii pro)ei de depistare a de"ectelor de pronunTie ale copiilor la intrarea -n clasa I s%a constatat c 1;< dintre copii au de"ecte de vor)ire. (ro)a pentru evidenTierea deprinderilor practice a demonstrat c toTi copii Stiu s decupeze dup contur. durata e/ecuTiei "iind di"erit. Aolosind di"erite imagini reprezent,nd o)iecte "amiliare se realizeaz evidenTierea unor carcateristici ale imaginaTiei copiilor de 6>& ani. *ceast pro) a "ost realizat -n proporTie de &#< dintre copii. 3videnTierea unor caracteristici ale proceselor memoriei 1"i/are. conservare. actualizare7 a "ost realizat de 4&< dintre copii. (entru evaluarea calitTilor atenTiei copilului de 6>& ani s%a aplicat o pro) de identi"icare a unei modi"icri produse -n lipsa lui -ntr%un cadru>conte/t cunoscut. S%a constatat c sarcina a "ost realizat -n proporTie de 84< dintre copii. (ro)a pentru evidenTierea capacitTii cunoaSterii de sine la copiii de 6>& ani a scos -n evidenT "aptul c 9'< dintre copii Stiu s spun cu ce sunt -m)rcaTi S.a. 1'< dintre copii dau dovad de egoism9 aceStia sunt copii unici -n "amilie. 3videnTierea gradului -n care este prezent perseverenTa la copiii de 6>& ani scoate la iveal "aptul c 1'.&< au o perseverenT sla). #6.8<%medie. 26.#<%)un Si 21.;4<%"oarte )un. (ro)a pentru evidenTierea particularitTilor desenului Si semni"icaTia lui psi$ologic scoate -n relie" "aptul c toTi copii Stiu s deseneze. 1'.&8< dovedesc st,ngcie -n e/ecutarea desenului din timiditate sau pentru c sunt comple/aTi de ceva. 21.;4< "ac desene nereuSite. dovedind in$i)iTie sau timiditate. '.26< d dovad de un uSor dezec$ili)ru motor. 6#< "olosesc culori vii. ceea ce denot "ericire Si ec$ili)ru. 1;.'2< dintre copii deseneaz disproporTional unele detalii. semn c au unele pro)leme a"ective sau o emotivitate crescut "aT de persoana sau detaliul din desen. 4up realizarea "iSei ce scoate -n evidenT capacitatea de percepTie vizuall Si capacitatea gra"ic. se poate spune c 9'< dintre copii reproduc dup model. semnele au o )un coordonare psi$omotric. *plicarea scalei de dezvoltare psi$omotric a copiilor de grup pregtitoare a condus la concluzia c 9'< au e/ecutat corect pro)ele. deci au o )un dezvoltare psi$omotric.
87

3.3.

)naliza Si interpretrile pentru segmentul primar

(str,nd -n prim%plan coerenTa cu segmentul preScolar voi detalia aspectele comunicrii. 8n ce priveSte mani"estarea Si dezvoltarea competenTelor de comunicare oral. di"icultTile -nt,mpinate de copii sunt de tipul! %au auzul "onetic insu"icient dezvoltat9 %au emisie de"icitar de vor)ire9 %pronunT incorect unele sunete9 %nu ascult cu atenTie mesa5e9 %nu comunic su"icient nici cu -nvTtoarea. nici cu colegii 1-n special copiii care nu au "recventat grdiniTa. cei crescuTi de )unici. timizii. primii nscuTi -n "amilie7. %nu "olosesc corect "ormulele de adresare Si prezentare9 %e/primare greoaie. neclar. "r "luenT. lacunar9 %e/primare neelegant9 %nu rspund -n propoziTii sau "olosesc propoziTii scurte Si lacunare. omit predicatul9 %"olosesc topic incorect9 %"ac dezacorduri gramaticale9 %au voca)ular srac9 %"olosesc cuvinte pe care nu le -nTeleg9 %"olosesc elemente de 5argon sau argou9 %nu se pot e/prima li)er su"icient de )ine9 %nu pot "ormula propoziTii dup imagini9 %nu pot susTine o conversaTie cu mai mult de trei replici -n 5ocul de rol9
88

%nu utilizeaz in"ormaTia -n conte/te noi ale comunicrii9 %nu redau logica evenimentelor -ntr%o poveste simpl9 %nu cunosc poveSti9 %nu pot povesti o -nt,mplare trit de ei9 %nu pot povesti un "ilm vizionat sau o carte pe care au citit%o. Se poate constata o gam larg de de"icienTe la aria competenTei de comunicare oral! -n pronunTie. -n conduita elementar de participare la comunicarea oral e"icient. ca asculttor. ca iniTiator al conversaTiei sau ca partener care rspunde la solicitarea cuiva. -n calitatea lingvistic a e/primrii. -n receptarea mesa5elor Si imaginilor. 8n clasa I. -n -nvTarea cititului copiii -nt,mpin di"icultTi de genul! %citirea unor consoane9 %asociaz greu sunetul cu litera9 %citesc pe litere 1aSa sunt -nvTaTi de ctre prinTi79 %"ac con"uzii -ntre literele asemntoare! d%). m%n. I%l9 %"ac con"uzii -ntre grupuri de litere! ce%c$e. ci%c$i etc9 %-n semestrul al II%lea din clasa I citesc pe sila)e9 % -n semestrul al II%lea din clasa I c,mpul vizual este de 2%# cuvinte9 %unii copiii -nvaT s citeasc "oarte uSor Si memoreaz te/tele din a)ecedar. "iind necesar intervenTia -nvTtorului prin activitTi care s alunge plictiseala. 3levii din clasa I -nt,mpin di"icultTi Si -n iniTierea lor -n scris! %Tin incorect instrumentul de scris9 %au poziTia incorect -n timpul scrisului9 %scriu unele litere -n 2oglind09 %omit litere Si c$iar sila)e9 %scriu cu greSeli din cauza pronunTiei greSite9 %greSesc cuvinte care conTin grupuri de cuvinte sau litera L/09 %scriu greSit cuvinte care -ncep cu litera Le09
89

%greSesc legturile dintre unele litere9 %nu scriu cu ma5uscul c,nd tre)uie9 %nu delimiteaz corect cuvintele din propoziTii. *ceste di"icultTi pot "i -nlturate prin e/erciTii speciale de antrenare -n comunicare. Se recunoaSte di"icultatea. dar Si importanTa povestirii Si repovestirii "cute de ctre copii cu sau "r suport de imagini. precum Si importanTa lecturilor o"erite de educatoare Si comentate de ctre copii. (ro)a pentru evidenTierea capacitTilor copiilor de recunoaStere a culorilor Si "ormelor geometrice a "ost realizat -n proporTie de 94.#'< dintre copii. Cei care nu au realizat integral sarcina sunt copiii care nu au "recventat grdiniTa. (ro)a prin care se realizeaz evidenTierea modului -n perceperea proporTiilor a "ost realizat 1;;<. ceea ce di"er "iind numai timpul de realizare. 4emonstrarea e/istenTei imaginii reprezentrilor la copiii de &>8 ani a dus la realizarea sarcinii -n proporTie de 1;;<. (ro)a pentru evidenTierea capacitTii de orientare -n timp a "ost realizat de 96.6<. e/ist,nd copii care nu au putut preciza di"erite raporturi temporale. pornind de la ziua -n care se a"l. 3videnTierea capacitTii de orientare -n spaTiu Si a gradului de recunoaStere a propiului corp prin recunoaSterea raporturilor spaTiale Si operarea cu lim)a5ul speci"ic 1aproape%departe. sus%5os. -n "aT%-n spate. deasupra%dedesu)t. dreapta%st,nga. pe. su)7 a "ost realizat -n proporTie de 1;;<. Identi"icarea dominantei oculare. manuale Si a dominantei piciorului a scos -n evidenT "aptul c 16.6'< dintre copii sunt st,ngaci. 3videnTierea capacitTii de a e/prima>prezenta ver)al conTinutul unor concepte "inite. evidenTierea capacitTii de a identi"ica cuvinte cu sens opus. realiz,nd analogii prin opoziTie. evidenTierea capacitTii de a utiliza raportul de contrast -ntre noTiuni. de a identi"ica cuvinte cu sens opus nu au "ost realizate de 88.8< dintre copii. 8n urma aplicrii pro)ei de evidenTiere a capacitTii copiilor de &>8 ani de a identi"ica prin comparare deose)iri Si asemnri -ntre noTiuni "amiliare s%a constatat c au rspuns 94.#'< dintre copii. 8n urma des"Surrii pro)ei de depistare a de"ectelor de pronunTie ale copiilor la intrarea -n clasa I s%a constatat c 11< dintre copii au de"ecte de vor)ire.

90

(ro)a pentru evidenTierea deprinderilor practice a demonstrat c toTi copii Stiu s decupeze dup contur. durata e/ecuTiei "iind di"erit. Aolosind di"erite imagini reprezent,nd o)iecte "amiliare se realizeaz evidenTierea unor carcteristici ale imaginaTiei copiilor de &>8 ani -n proporTie de 94.#'< dintre copii. 3videnTierea unor caracteristici ale proceselor memoriei 1"i/are. conservare. actualizare7 a "ost realizat de 8#< dintre copii. CalitTile atenTiei copiului de &>8 ani au "ost testate printr%o pro) de identi"icare a unor modi"icri produse -n lipsa lui. -ntr%un cadru>conte/t cunoscut. sarcinile "iind realizate de 88.8< dintre copii. (ro)a pentru evidenTierea cunoaSterii de sine la copii de &>8 ani a scos -n evidenT "aptul c toTi copii Stiu s spun cu ce sunt -m)rcaTi S.a. 16.6'< dintre copii dau dovad de egoism 1"iind singuri la prinTi7. 3videnTierea gradului -n care este prezent perseverenTa la copiii de &>8 ani scoate la iveal "aptul c 11.1< au o perseverenT sla). 22.2<%medie. 16.6'<%)un. ';<%"oarte )un. (ro)a pentru evidenTierea particularitTilor desenului Si semni"icaTia lui psi$ologic scoate -n relie" "aptul c toTi copiii Stiu s deseneze. 6.8< dovedesc st,ngcie -n e/ecutarea desenului. 11.1< "ac desene nereuSite. dovedind in$i)iTie sau timiditate. '.''< prezint un uSor dezec$ili)ru motor. &&.&< "olosesc culori vii. d,nd dovad de "ericire Si ec$ili)ru. au -n vedere ordinea. '.''< dintre copii deseneaz disproporTional unele detalii. 4up realizarea "iSei ce scoate -n evidenT capacitatea de percepere vizual Si capacitatea gra"ic se poate spune c 94.#'< dintre copii reproduc dup model. Ca urmare a aplicrii scalei de dezvoltare psi$omotric s%a constatat c 94.#'< au o )un dezvoltare psi$omotric.

91

Co(&l4z%%

4ac -nvTm,ntul preScolar presupune e/istenTa unei vieTi ordonate. disciplinate. apropierea treptat de ceea ce -nseamn o activitate sistematic. educatoarea tre)uie s asigure condiTiile necesare realizrii tuturor dezideratelor pe care dezvoltarea le presupune. preScolarul se -nt,lneSte cu niSte rigori crora s li se supun Si acest "apt tre)uie s "ie pe deplin conStientizat prin e/plicaTii Si aplicare. Aormarea Si consolidarea treptat a unei atitudini malea)ile. -n acord cu e/igenTele unui regim diri5at reprezint pentru educatoare o)iectivul prioritar Si o premis pentru orice tip de educaTie. cu precdere a celei intelectuale. (rin selectarea Si adaptarea o)iectivelor educaTiei intelectuale la nivelul -nvTm,ntului preScolar 1stimularea unei atitudini active a comunicrii. a intercomunicrii. a valori"icrii e/perienTei individuale a preScolarului7. educatoarea poate contri)ui la dezvoltarea conStiinTei de sine a preScolarului Si prin aceast la -nlesnirea integrrii sale -n colectiv Si -n sistemul e/igenTelor Scolare. (rograma pentru -nvTm,ntul preScolar Si cea pentru clasa I au coerenT satis"ctoare -n ceea ce priveSte prevederile pentru educarea comunicrii orale Si mai puTin satis"ctoare -n ce priveSte comunicarea scris. IndicaTiile pentru iniTierea -n citit Si scris din programa pentru -nvTm,nt preScolar sunt oarecum am)igue. (ozitiv este "aptul c se propune utilizarea sistematic a literelor de tipar -n prima "az a -nvTrii. 8n clasa I se utilizeaz metoda "onetic analitico%sintetic av,nd ca principal suport *)ecedarul tradiTional. 3levii -nvaT concomitent toate cele patru tipuri de litere corespunztoare "iecrui tip de sunet. scriu de la -nceput doar cu litere de m,n. citesc c,t mai repede posi)il te/te care nu pot "i dec,t scurte Si arti"iciale. uSor de memorat. deci "r un interes real pentru lectur. *)ecedarele sunt construite dup criterii prioritar lingvistice. nu pentru a servi intereselor Si posi)ilitTilor de comunicare ale copiilor -n primul r,nd. 8n consecinT. coerenTa Si modernizarea activitTii de iniTiere -n citit Si scris din grdiniTe Si din clasa I sunt pro)leme importante de rezolvat -n interesul copiilor Si al -nvTm,ntului -n general.
92

3valuarea care se "ace acum -n -nvTm,ntul preScolar este sumar. deci nu poate constitui "undamentul unor plani"icri care s corespund particularitTilor "iecrei grupe de copii Si nici nu poate s o"ere -nvTtorilor documente edi"icatoare despre evoluTia copiilor -n timp Si despre nivelul lor de dezvoltare la s",rSitul grdiniTei. B%2l%o-"!6%e

1. Druner :erome

%0(rocesul educaTiei intelectuale0. 3ditura StiinTi"ic. 19&9

2. =prescu 6icolae

%L rdiniTa de copii -n noua structur a -nvTm,ntului0. @evista -nvTm,ntului preScolar nr. 1%2. 1991

#. =prescu 6icolae

%L8nvTm,ntul preScolar -n "aTa unor -mpliniri0. @evista -nvTm,ntului preScolar nr. 1%2. 1996

4. =prescu 6icolae

%L*daptarea copilului preScolar la regimul activitTii Scolare0. @evista -nvTm,ntului preScolar nr. 1%2. 1998

'. @adu Ion editat

%L4e la grdiniT la Scoal0. Culegerea metodic de @evista (edagogic

6. Stana 3milia -nvTm,ntului

%LMetodica dezvoltrii vor)irii0. @evista preScolar nr. 1%2. 1994

&. Sc$iopu ?rsula -nvTm,ntului

%L rdiniTa de azi Si de m,ine0. @evista preScolar nr. 1%2. 1994

8.

raTiela Sion

%L(si$ologia v,rstelor0. 3ditura AundaTiei @om,nia de

93

m,ine 9. 3lvira CreTu %L(ro)leme ale adaptrii Scolare0. 3ditura *ll. DucureSti. 1999 1;. Sc$iopu ?rsula %L(ro)leme psi$ologice ale 5ocului0. 3ditura 4idactic Si (edagogic. DucureSti. 19&' 11. Sc$iopu ?rsula %L(si$ologia v,rstelor0. 3ditura 4idactic Si (edagogic. DucureSti. 3d. a III%a. 199& 12. 3mil Eerza %L(si$ologia v,rstelor0. 3ditura 4idactic Si (edagogic. DucureSti. 1981 1#. *urelia Coasan %L*ptitudinea de Scolaritate0. @evista -nvTm,ntului preScolar nr. 1%2. 1996 14. Mi$ai olu %L4ezvoltarea stadial Si cerinTele cunoaSterii psi$ologice a copilului -n copilrie. "undament al personalitTii0. supliment al @evistei -nvTm,ntului preScolar. DucureSti. 199& 1'. Easile Molan %L@e"orma procesului de predare%-nvTare -n -nvTm,ntul preScolar0. @evista -nvTm,ntului preScolar nr. 1%2. 199&

16. Ministerul 3ducaTiei Si 8nvTm,ntului

%*ne/a la (rograma de practic pedagogic pentru liceele pedagogice. DucureSti. 19&&

1&. Ministerul 3ducaTiei Si Cercetrii

%LInstrumente Si modele de activitate -n spri5inul pregtirii preScolarilor pentru integrarea -n clasa I0. 3.4.(.. DucureSti. 198#
94

18. Ministerul 3ducaTiei Si Cercetrii 19. Ministerul 3ducaTiei Si Cercetrii 2;. *le/andru MateiaS

%L(rograma Scolar. clasele I Si a II%a0. DucureSti. 2;;4 %L(rograma activitTilor instructiv%educative -n grdiniTa de copii0. DucureSti. 2;;' %LContinuitate Si coerenT -n educarea comunicrii la (regtitoare si clasa I0. @evista -nvTm,ntului preScolar nr. 1%2. 2;;6.

95

96