Sunteți pe pagina 1din 58

FAC.

DE INGINERIE MECANICA
Cat. de Autovehicule i Motoare
PROIECT
la
Construcia i calculul automobilelor I
Sa se proiecteze cutia de distributie
pentru o autobasculanta MAC 190 kW, 2850 rot/min
Student
Secia AR
Anul IV, grua !!"#
$ndru%&tor' ro(.dr.ing. Ion PREDA
Anul uni!ersitar 2011"2012
Se%e)trul II
1
1 CUPRINS
Contents
1 C#$%&'S((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((2
2 )*S+&'A+&A S& C,AS&-&CA%*A %*)#C+.A%*,.% )&S+%&/#&+.A%*(((((((0
2(1 )estinatia reductorului"distribuitor(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0
2(2 Constructia reductorului"distribuitor((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0
0 +&$#%& C.'S+%#C+&1* )* %*)#C+.A%* )&S+%&/#&+.A%*(((((((((((((((((((((2
0(1 %eductorul distribuitor cu dispoziti! pentru decuplarea puntii anterioare((((((2
0(2 %eductorul distribuitor cu di3erential intera4ial(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((5
0(0 %eductorul"distribuitor cu cupla6 unisens((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8
2 CA,C#,#, %*)#C+.%#,#& )&S+%&/#&+.%((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((10
5 &'+%*+&'*%*A %*)#C+.%#,#& )&S+%&/#&+.%(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((57
5 /&/,&.8%A-&*(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((58
2
2 DESTINATIA SI CASI!ICAREA REDUCTOAREOR
DISTRI"UITOARE
2#1 DESTINATIA REDUCTORUUI$DISTRI"UITOR
Automobilele destinate sa lucreze in conditii 9rele de drum sau pe terenuri
accidentale au de in!ins rezistente mari si pentru a 3olosi intrea9a 9reutate a lor aderenta
acestea se construiesc toate puntile motoare(
$entru transmiterea momentului motor la toate puntile motoare, automobilele
sunt ec:ipate cu un distribuitor sau un reductor"distribuitor(
Distribuitorul are rolul de a distribui momentul motor la puntile motoare 3ara
insa al modi3ica(
Re%uctorul$%istribuitor are rolul de a distribui momentul motor la puntile
motoare si in acelasi timp il si modi3ica( &n 9eneral reductorul"distribuitor este pre!azut
cu doua trepte, permitand dublarea numarului de trepte ale cutiei de !iteze( &n ma6oritatea
cazurilor una din trepte are raportul de transmitere e9al cu unitatea, iar a doua !ariabil
intre 1&' si 2&(# $rin marirea raportului de transmitere si 3olosirea inte9rala a 9reutatii ca
9reutate aderenta, automobilul !a putea sa urce pante de 50;50 <, !a putea trece prin
terenuri 9rele(

2#2 CONSTRUCTIA REDUCTORUUI$DISTRI"UITOR
)istribuitoarele se utilizeaza la automobilele cu capacitate mare de trecere, pre!azute
cu o cutie de !iteze care asi9ura numarul necesar de trepte si raportul de trnasmitere
pentru treapta in3erioara( )istribuitorul se monteaza intr"un carter separat, montat in
consola, pe carterul cutiei de !iteze, sau independent pe cadrul automobilului si le9at de
cutia de !iteze printr"o transmisie cardanica( &n 3unctie de modul de pre!enire a
=circulatiei de puteri>, se utilizeaza mai 3rec!ent trei tipuri de distribuitoare
cu dispoziti! de decuplare a puntii motoare anterioare?
cu di3erential intera4ial?
cu cupla6 unidirectional @unisensA(

0
) TIPURI CONSTRUCTI*E DE REDUCTOARE
DISTRI"UITOARE
)#1 REDUCTORU DISTRI"UITOR CU DISPO+ITI* PENTRU
DECUPAREA PUNTII ANTERIOARE#
&n 3i9ura 0(1 este prezentat reductorul"distribuitor utilizat la autoturismul A%.,
a!and doua trepte, una cu raportul de transmitere, si a doua cu raportul de transmitere
2,175(
+reapta cu raportul de transmitere 1 se obtine prin cuplarea mu3ei 19 cu dantura
au4iliara a pinionului 21 de pe arborele primar 15( &n 3elul acesta, momentul se transmite
direct de la arborele primar la arborele secundar 12 de antrenare a puntii din spate( &n
acelas timp momentul se transmite de la pinionul 21 la pinionul 22, solidar cu arborele
intermediar 11( Cuplarea puntii din 3ata se realizeaza prin deplasarea in stan9a a mu3ei de
cuplare 5 pentru solidarizarea arborelui secundar 2 de antrenare a puntii din 3ata cu
pinionul 2( $inioanele 21 si 2 a!and acelasi diametru raportul de transmitere intre arbori
15 si 2 este 1(
+reapta cu raportul de transmitere 2,175 pentru puntea din spate se obtine prin
cuplarea mu3ei 19 cu dantura au4iliara a pinionului 18 pentru a"l solidariza cu arborele
12( &n 3elul acesta momentul de la arborele primar 15 este transmis arborelui secundar 12
prin andrena6ele rotilor 21"22 si 10"18( $rin cuplarea mu3ei 5 cu dantura au4iliara a
pinionului 7 se obtine treapta cu raportul 2,175 si pentru puntea 3ata(
$rin utilizarea reductorului distribuitor se poate obtine
cuplarea numai a puntii din spate 3ara merirea momentului motor?
cuplarea ambelor punti 3ara marirea momentului motor?
cuplarea ambelor punti cu marirea momentului motor?
%eductorul distribuitor are si un dispoziti! de za!oare, care impiedica cuplarea
treptei ca raportul de transmitere 2,175 cand puntea din 3ata este decuplata si elimina
posibilitatea decuplarii puntii din 3ata, cand este cuplata treapta in3erioara(

2
!i,# )#1#
5
)#2 REDUCTORU DISTRI"UITOR CU DI!ERENTIA
INTERA-IA
&n 3i9ura 0(2 se prezinta reductorul distribuitor pre!azut cu di3erential intera4ial
asimetric cu roti cilindrice utilizat la autocamioanele MA'(
Miscarea se transmite prin intermediul rotilor dinstante 5 si 8 sau 5 si 7 de pe arborele
primar 1 si de pe arborele intermediar 2 la roata 9 3i4ata pe caseta di3erentialului 11(
Satelitii 10 sunt in an9renare permanenta cu rotile 12 si 12 care sunt 3i4ate pe arborii 0 si
respecti! 2( Atat timp cat 3ortele pe sateliti sunt e9ale, di3erentialul este blocat( &n cazul
in care raportul 3ortelor rotilor puntilor din 3ata si spate di3era de raportul razelor rotilor
12 si 12 di3erentialul intra in 3unctiune( Cu a6utorul mu3ei 15 comandata de le!ierul 15
di3erentialul se bloc:eaza@ mecanic sau pneumaticA in cazul in care rotile uneia din punti
patineaza(
%eductorul distribuitor prezentat permite obtinerea a doua trepte cu raportul de
transmitere 1 si 1,80 @ prin deplasarea mu3ei 17A(
)i3erentialul asimetric se utilizeaza la automobilele la care 9reutatea aderenta
corespunzatoarea puntii anterioare 8( )i3era mult de 9reutatea aderenta
corespunzatoarea puntii posterioare 8( )i3erentialul asimetric repartizeaza
momentele M la puntea anterioara si M la puntea posterioara in raportul M1/M2B81/82(
&n 3unctie de !aloarea momentului motor ce poate 3i transmis, automobilele
MA' pot 3i ec:ipate cu reductorul distribuitor 8 250 pentru momentul ma4im de 2500
'(m si cu actionare manuala a blocarii sau cu reductorul distribuitor 8 800 pentru
momentul ma4im de 8000 '(m si cu actionare pneumatica a blocarii(
5
!i,# )#2
7
)#) REDUCTORU$DISTRI"UITOR CU CUPA. UNISENS
&n 3i9ura 0(0 se reprezinta constructia unui redactor"distribuitor,la care cupla6ul
unisons este un dispoziti! tip roata libera,utilizata la un autocamion 5 4 5(
!i, )#)
%eductorul"distribuitor cuprinde cinci arbori,si anumearbore primar 1,arbore de
antrenare a puntii posterioare 2,arbore intermediar 11,arbore de antrenare a puntii din
mi6loc 9 si arbore de antrenare a puntii din 3ata 5( CCnd este cuplata treapta in3erioara,
momentul se transmite la arborii 5 si 9, prin intermediul pinioanelor 0,2 si 5, iar la
arborele 2, prin intermediul pinioanelor 0,2,2 si 0 (
&n treapta a doua, momentul se transmite la arborii 5 si 9, prin intermediul pinioanelor
0 , 2 , 2 si 5, iar la arborele 2, prin cuplarea directa @cu mu3a10A, cu arborele 1( ,a
deplasarea automobilului in linie dreapta pe un drum cu coe3icient de aderenta mare,
motoare !a 3i numai puntea posterioara ce primeste momentul de la arborele 2( $untea
din mi6loc si puntea din 3ata de!in motoare numai la patinarea puntii posterioare, cCnd
intra in actiune mecanismele tip roata libera 7 si 7 ( $entru ca momentul motor sa poata
3i transmis la cele trei punti, la deplasarea inapoi a automobilului, reductorul ;
distribuitor este pre!azut cu mu3ele de cuplare 8 " 8 , care bloc:eaza mecanismele tip
roata libera cCnd se cupleaza treapta pentru mersul inapoi( ,a aparitia circulatiei de
puteri mecanismul tip roata libera se decupleaza(

8
9
/ CACUU REDUCTORUUI DISTRI"UITOR
10
Date de proiectare
Turatia pinionului:
i
k&
0(5 : raportul de transmitere din cutia de !iteza in treapta & " a
turatia motorului la moment ma4im
n
1
n
M
i
k&
:
n
1
872(285 rpm @ A
Raportul de angrenare:
u
dat
1 :
Momentul de torsiune la pinionul angrenajului:
M
M
215(8 : 'm @ A momentul ma4im al motorului

c!
0(98 : randamentul cutiei de !iteza
+
1
M
M

c!
i
k&
: +
1
720(192
'm @ A
Momentul de torsiune la roata condusa a angrenajului:
+
2
+
1
u
dat
: +
2
720(192
'm @ A
Turatia rotii conduse:
n
2
n
1
u
dat
: n
2
872(285 rpm @ A
Distanta dintre axe:
a
D
25
0
+
1
10
1
: a
D
109(155 mm
Se adopta a
D
120 : mm din S+AS 5055
rpm @ A n
M
2850 :
11

at
25 :
d
&
0
15 +
1
10
0


at

: d
&
50(225 mm Se adopta d
&
55 : mm
Diametrul arborelui itermediar:
d
&&
0
15 +
2
10
0


at

:
12
Diametrul arborelui primar:
10
Profilul cremalierei generatoare:

an
20 : :
an
1 : C
on
0(25 :
aon
0(08 : 25de9 :
Alegerea otelurilor, tratamentelor aplicate si a tensiunilor limita:
Materialul 18MoCr'i10 S+AS 791"80
+ensiunea de rupere
r
B 1550 M$a
,imita de cur9ere
02
B 850 M$a
+ratament termic Cementare ECFlire E %e!enire 6oasF

Calculul de dimensionare si de verificare:

25 ((((( 20
cos
1
2
ma4 1

,
_

,
_

n
*
dat n
*
%
a
u %
a
+
z
1ma4
20
2
u
dat
1 +
cos @ A : z
1ma4
05(252 dinti
se adopta z
1
07 : dinti
z
2
u
dat
z
1
: z
2
07 dinti
Se adopta z
2
07 : dinti
Calculul de dimensionare si verificare
Raportul real de angrenare: u
z
2
z
1
: u 1
12
15
Latimile preliminare ale rotilor b,!:

a
0(5 :
b
2

a
a
D
: b
2
82 mm @ A
"se adopta
b
2 : mm @ A
b
1
b
2

b
+ : b
1
85 mm @ A
Modulul danturii:
m
n
2 a
D

z
2
z
1
+
cos @ A : m
n
0(229 mm @ A
m
n
se standardizeaza din S+AS 822 adica m
n
0(5 : mm @ A
m
min
2 : mm @ A
m
n
m
min
>
Distanta dintre axele de referinta:
a
m
n
2 cos @ A
z
2
z
1
+
( )
:
a 122(887 mm @ A
"ng#iul de presiune in plan frontal :
#n9:iul de inclinare al danturii in plan normal
n
20de9 : 25de9 :

t
atan
tan
n
( )
cos @ A

,
: BG
t
21(88 de9
15
Atunci coe3icientul deplasarii de pro3il este
4
sn
in!
Dt
in!
t

2 tan
n
( )

z
2
z
1
+
( )
:
17
"ng#iul real de angrenare in plan frontal,respectiv normal :

Dt
acos
a
a
D
cos
t
( )

,
:
BG
Dt
18(719 de9

Dn
asin
sin
n
( )
sin
t
( )
sin
Dt
( )

,
: BG
Dn
17(10 de9
Coeficientul deplasarii totale de profil in plan normal , respectiv in plan frontal :

Se calculeaza urmatoarele in!olute in!
Dt
tan
Dt
( )

Dt
: BG in!
Dt
0(012
in!
t
tan
t
( )

t
: BG in!
t
0(02
18
$lementele geometrice ale rotilor dintate :
Diametrele cercurilor de divi%are :
d
1
m
n
cos @ A
z
1
: BG d
1
122(887 mm @ A
d
2
m
n
cos @ A
z
2
: BG d
2
122(887 mm @ A
Diametrele cercurilor de ba%a :
d
b1
d
1
cos
t
( )
: BG d
b1
102(595 mm @ A
d
b2
d
2
cos
t
( )
: BG d
b2
102(595 mm @ A
Diametrele cercurilor de rostogolire :
19
d
D1
d
1
cos
t
( )
cos
Dt
( )
: BG d
D1
120 mm @ A
d
D2
d
2
cos
t
( )
cos
Dt
( )
: d
D2
120 mm @ A
BG
a
D
120 mm @ A BG Se !eri3ica conditia
d
D1
d
D2
+
2
a
D
BG
120 120 +
2
120 a
D
Diametrele cercurilor de cap:
Se de3ineste pro3ilul cremalierei de re3erinta cu urmatorii termeni

n
20de9 : :
an
1 : c
n
0(25 :
d
a1
2 a
D
m
n
z
2
cos @ A
2 :
an
2 4
n2
+

,
: BG d
a1
128(001 mm @ A
d
a2
2 a
D
m
n
z
1
cos @ A
2 :
an
2 4
n1
+

,
: BG d
a2
125(580 mm @ A
Diametrele cercurilor de picior :
d
31
m
n
z
1
cos @ A
2 :
an
c
n
+ 4
n1

( )

1
1
]
:
20

3i9( 2(2


3i9( 2(0
"un9:iul de inclinare a danturii pe cercul de baza

b
atan cos
t
( )
tan @ A
( )
:

b
20(099 de9

"pasul danturii in plan normal respecti! in plan 3rontal
p
n
m
n
: p
n
10(995
mm
p
t

m
n
cos @ A
: p
t
12(102
mm
21
22
"pasul pe un cerc oarecare @de bazaA in plan 3rontal
p
bt
p
t
cos
t
( )
cos @ A
: p
bt
12(222
mm
"arcul dintelui pe cercul de di!izare in plan normal, respecti! in plan 3rontal
s
n1
0(5 2 4
n1
tan
n
( )
+
( )
m
n
: s
n1
2(950
mm
s
n2
0(5 2 4
n2
tan
n
( )
+
( )
m
n
: s
n2
2(072
mm
s
t1
0(5 2 4
t1
tan
t
( )
+
( )
m
n
cos @ A
: s
t1
5(275
mm
s
t2
0(5 2 4
t2
tan
t
( )
+
( )
m
n
cos @ A
: s
t2
2(290
mm
*lementele an9rena6ului ec:i!alent
"numerele de dinti ale rotilor ec:i!alente
z
n1
z
1
cos
b
( ) ( )
2
cos @ A
: z
n1
28(259
dinti
z
n2
z
2
cos
b
( ) ( )
2
cos @ A
: z
n2
28(259
dinti
"diametrele cercurilor de di!izare ale rotilor ec:i!alente
d
n1
m
n
z
n1
: d
n1
159(522
mm
d
n2
m
n
z
n2
: d
n2
159(522
mm
"diametrele cercurilor de baza ale rotilor ec:i!alente
d
bn1
d
n1
cos
n
( )
: d
bn1
159(212
mm
d
bn2
d
n2
cos
n
( )
: d
bn2
159(212
mm
"diametrele cercurilor de cap ale rotilor ec:i!alente
d
an1
d
n1
d
a1
+ d
1
: d
an1
172(785
mm
d
an2
d
n2
d
a2
+ d
2
: d
an2
172(007
mm
20
1eri3icarea conditiilor de 3unctionare corecta a an9rena6ului
"conditia de e!itare a inter3erentei
4
n1min
17 z
n1

17
: 4
n1min
1(851 4
n1
4
n1min

4
n2min
17 z
n2

17
: 4
n2min
1(851
22
"distanta dintre a4e a an9rena6ului ec:i!alent
a
Dn
a
cos
b
( ) ( )
2
cos
n
( )
cos
Dn
( )
: a
Dn
155(811
mm
"9radul de acoperire al an9rena6ului ec:i!alent

n
d
an1
2
d
bn1
2
d
an2
2
d
bn2
2
+ 2 a
Dn
sin
Dn
( )

2 m
n
cos
n
( )

:
n
1(882
-conditia de evitare a ascutirii dintelui :
-unghiul de nclinare al danturii pe cercul de cap :

a1
atan
d
a1
d
1
tan @ A

,
:
a1
25(785 de9
25

a2
atan
d
a2
d
2
tan @ A

,
:

a2
25(210 de9
-unghiul de presiune al danturii pe cercul de cap :

at1
acos
d
1
d
a1
cos
t
( )

,
:
at1
25(098 de9

at2
acos
d
2
d
a2
cos
t
( )

,
:
at2
22(085 de9

on
20de9 :
-arcul dintelui pe cercul de divizare n plan normal, respectiv n plan frontal :
s
n1
0(5 2 4
n1
tan
on
( )
+
( )
m
n
: s
n1
2(950
mm
s
n2
0(5 2 4
n2
tan
on
( )
+
( )
m
n
:
s
n2
2(072
mm
s
t1
0(5 2 4
t1
tan
t
( )
+
( )
m
n
cos @ A
:
s
t1
5(275
mm
s
t2
0(5 2 4
t2
tan
t
( )
+
( )
m
n
cos @ A
: s
t2
2(290
mm
-arcul dintelui pe cercul de cap in plan frontal, respectiv normal :
in! @ A tan @ A :
s
at1
in!
t
( )
in!
at1
( )

( )
m
n
z
1

cos @ A
s
t1
+

1
1
]
cos
t
( )
cos
at1
( )
: s
at1
0(017
mm
s
at2
in!
t
( )
in!
at2
( )

( )
m
n
z
2

cos @ A
s
t2
+

1
1
]
cos
t
( )
cos
at2
( )
: s
at2
0(212
mm
d
!1
1 mm :
s
an1
s
at1
cos
a1
( )
: s
an1
2(987
mm
s
an2
s
at2
cos
a2
( )
: s
an2
0(080
25
Se verific conditiile :
s
an1
2(987 mm GB 0(2 m
n
1(2
s
an2
0(080 mm GB 0(2 m
n
1(2
-viteza periferic pe cercul de divizare :
!
1
d
1
n
1

( )
50000
: !
1
5(122
m
s
Alegerea treptei de precizie si a procedeului tehnologic de executie a rotilor dintate
:
Se adopt treapta de precizie 9; danturare prin frezare cu frez melc
-alegerea rugozit tii flancului si a zonei de racordare :
%
a1(2
0(8 m : ,pentru flanc;
%
a1(2
1(5 m : ,pentru zona de racordare
Alegerea lu!rifiantului :
Se adopt uleiul T&' !( $P, cu viscozitatea cinematic de :

50
180
mm
2
s
: @cStA
Determinarea tensiunilor si verificarea angrena"ului
HDeterminarea factorilor specifici angrena"ului
-factorul de elasticitate al materialelor rotilor :

1
0(0 :
2
0(0 :
*
1
2(05 10
5
: *
2
2(05 10
5
:
I
*
1

1
1
2

*
1
1
2
2

*
2
+

: I
*
189(812
27
-factorul zonei de contact si factorul de form al dintelui pentru solicitarea de
ncovoiere :
I
J
2 cos
b
( )

cos
t
( )
2
tan
Dt
( )

: I
J
2(508
K
-a1
3 z
n1
4
n1
,
( )
: K
-a2
3 z
n2
4
n2
,
( )
:
#entru dimensionare :
z
n1
28(259 z
n2
28(259
K
-a1
2(5 : K
-a2
1(95 :
-factorul de corectie a tensiunilor de ncovoiere la !aza dintelui :
K
Sa1
3 z
n1
4
n1
,
( )
: K
Sa2
3 z
n2
4
n2
,
( )
:
K
Sa1
1(50 :
K
Sa2
1(95 :
-factorii nclin rii dintilor pentru solicitarea de contact, respectiv de ncovoiere :
I

cos @ A : I

0(952
K

de9
120
: K

1
K
min
1 0(25

:
K

1
28
G
29
L
-
1(125 :
-factorii de repartizare a sarcinii n plan frontal, pe perechile de dinti aflate simultan
n angrenare, pentru solicitarea de contact, respectiv de ncovoiere :
L
J
0(9 0(2
2

1
( )

+ : L
J
1(088
L
-
L
J
: L
-
1(088
-factorul de corectie a tensiunii de incovoiere la roata etalon de incercat :
K
S+
2 :
-factorul relativ de sensi!ilitate al materialului la concentratorul de tensiuni de la
!aza dintelui, la dura!ilitate nelimitat$ %factorul de reazem& :
K
1
3 material K
Sa1
,
( )
: K
1
1 :
K
2
3 material K
Sa2
,
( )
: K
2
0(9 :
-factorii dura!ilitatii pentru solicitarea de contact, respectiv de ncovoiere :
I
'1
3 18MoCr'i10 ce c + r + , '
,1
,
( )
:
-unde ce'c'r reprezint$ tratamentul termic:
cementare'c$lire'revenire "oas$;
I
'2
3 18MoCr'i10 ce c + r + , '
,2
,
( )
:
K
'1
3 18MoCr'i10 ce c + r + , '
,1
,
( )
:
K
'1
3 18MoCr'i10 ce c + r + , '
,2
,
( )
:
00
-factorii de repartizare a sarcinii pe l ( imea danturii pentru solicitarea de
contact, respectiv de ncovoiere :
L
J
1(05 :
01
#entru sigurant$ normal$ n functionare % pro!a!ilitate de defectare)*+, & se adopt$ :
S
Jmin
1(0 : S
-min
1(5 :
-factorul de ungere se alege n functie de tensiunile limit$ minime si
viscozitatea cinematic$ a uleiului :
I
,
1(07 :
-factorii rugozit tii flancurilor pentru solicitarea de contact, respectiv de
ncovoiere :
%
z1(2
5 %
a1(2
: %
z1(2
9(5 m
%
z100
%
z1(2
100
150
: %
z100
7(589 m
I
%
0(955 :
K
%1
1 : K
%2
1 :
-factorul de vitez$ pentru solicitarea de contact :
I
!
0(98 :
-factorii de m$rime : I
4
1 :
K
41
1 : K
42
1 :
- factorul raportului durit$tilor flancurilor dintilor :
I
D
1(1 :
- factorul de angrenare, corespunzator punctului interior de angrenare unipara pentru
pinion:
I
/
1 :
- factorul de angrenare, corespunzator punctului interior de angrenare unipara
pentru roata condusa:
I
)
1 :
02
00
Tensiunile limita la solicitarea de contact

Jlim1
1550 : M$a

Jlim2
1550 : M$a

J$1

Jlim1
I
'1

S
Jmin
I
,
I
%
I
!
I
D
I
4
:
J$1
1(22 10
0
M$a

J$2

Jlim2
I
'2

S
Jmin
I
,
I
%
I
!
I
D
I
4
:
J$2
1(522 10
0
M$a

J$

J$1
:
J$1
1(22 10
0
M$a
Tensiunile limita la solicitarea de incovoiere

-lim1
550 : M$a

-lim2
550 : M$a
Pentru pinion

-$1

-lim1
K
S+
K
'1
K
1
K
%1
K
41

S
-min
:
-$1
855(557 M$a
Pentru roata condusa

-$2

-lim1
K
S+
K
'2
K
2
K
%2
K
42

S
-min
:
-$2
780 M$a
Tensiunile efective la solicitarea de contact

J/
I
/
I
*
I
J
I

a
D
+
1
10
0

2 b
L
A
L
!
L
J
L
J

u 1 + @ A
0
u

cos
t
( )
cos
Dt
( )
:

J/
880(052 M$a

J)
I
)

J/

I
/
:
J)
880(052 M$a
02
05
Tensiunile efective la solicitarea de incovoiere
Pentru pinion

-1
+
1
10
0
z
1
u 1 + @ A
2

2 b
1
a
D
( )
2
cos @ A
L
A
L
!
L
-
L
-
K

K
-a1
K
Sa1

cos
t
( )
cos
t
( )

cos
Dt
( )
cos
Dt
( )

-1
222(812 M$a
Pentru roata condusa

-2

-1
b
1
K
-a2
K
Sa2

b
2
K
-a1
K
Sa1

-2
200(159 M$a
)tabilirea fortelor din angrenaje
-i9( 2(2
05
07

-i9( 2(5(
08
-i9( 2(5(
09
*orte tangentiale
-
t1
2+
1
10
0

d
D1
: -
t1
1(057 10
2
'
-
t2
2+
2
10
0

d
D2
: -
t2
1(057 10
2
'
-
t0
2+
2
10
0

d
D2
: -
t0
1(057 10
2
'
-
t2
2+
1
10
0

d
D1
: -
t2
1(057 10
2
'
-
t1
-
t2
-
t0
-
t2
*orte radiale
-
r1
-
t1
tan
Dn
( )

cos @ A
: -
r1
0(595 10
0
'
-
r2
-
t2
tan
Dn
( )

cos @ A
: -
r2
0(595 10
0
'
-
r0
-
t0
tan
Dn
( )

cos @ A
: -
r0
0(595 10
0
'
-
r2
-
t2
tan
Dn
( )

cos @ A
: -
r2
0(595 10
0
'
-
r1
-
r2
-
r0
-
r2
*orte axiale
-
a1
-
t1
tan @ A : -
a1
2(901 10
0
'
-
a2
-
t2
tan @ A : -
a2
2(901 10
0
'
-
a0
-
t0
tan @ A : -
a0
2(901 10
0
'
-
a2
-
t2
tan @ A : -
a2
2(901 10
0
'
-
a1
-
a2
-
a0
-
a2
20
21
)tabilirea sc#emelor de incarcare cu forte ale arborilor in cele doua plane + si ,
Arborele primar
)istanta dintre reazeme l 185 : mm
22
Determinarea reactiunilor din lagare pentru arborele primar
2
-t
J
2
l -t
l J
0 l J
2
l
- 0 NM
1
/
1
/
/ t1 A20
J @ A
J
/
-
t1
2
: J
/
5(287 10
0
'
0 -t J
0 NK
/ 1 A
+

,
J
A
-
t1
J
/
: J
A
5(287 10
0
'
M
i1Jma4
J
A
l
2
: M
i1Jma4
2(891 10
5

22
Arborele intermediar
l 200 : mm
25
25
Determinarea reactiunilor pentru arborele intermediar
0 l J
2
l
A - @- 0 NM
) t0 t2 c
+
J @ A
J
)
-
t2
-
t0
+
2
: J
)
1(057 10
2
'
0 J A -t -t @ J
0 NK
) 0 2 C
+ +

J
C
-
t2
-
t0
+
( )
J
)
: J
C
1(057 10
2
'
M
i2Jma4
J
C
l
2
: M
i2Jma4
1(057 10
5
'mm
0 l 1
2
d
-
2
l
-
2
l
-
2
d
- 0 NM
)
D2
a0 r0 r2
D2
a2 c
+ +
1 @ A
1
)
-
a2
d
D2
2
-
r2
l
2
+ -
r0
l
2
-
a0
d
D2
2
+
l
: 1
)
0(252 10
0
'
0 1 -r -r 1 0 NK
) 0 2 C
+ +
1
C
-
r2
-
r0
1
)
:
1
C
0(252 10
0
'
M
i21ma4
-
a2
d
D2
:
M
i21ma4
5(900 10
5
'mm
M
i2ma4
M
i21ma4
2
M
i2Jma4
2
+ : M
i2ma4
1(250 10
5
'mm
27
Determinarea reactiunilor din lagare pentu arbori
%
A
J
A
2
1
A
2
+ : %
A
5(202 10
0
'
%
/
J
/
2
1
/
2
+ : %
/
5(288 10
0
'
%
C
J
C
2
1
C
2
+ : %
C
1(112 10
2
'
%
)
J
)
2
1
)
2
+ : %
)
1(112 10
2
'
,erificarea arborelui primar la solicitari compuse
Compresiune
28

c1
2 -
a1

d
&
2

:
c1
2(002 M$a
+orsiune

t1
15 +
1
10
0

d
&
0

:
29
,aria-ia tensiunilor de .ncovoiere datorit/ rota-iei arborelui
-ibrele arborelui sunt supuse alternati! la compresiune @3ibra AA sau la tracOiune @3ibra /A, iar
dupF o rotire a arborelui cu 180P, la compresiune @3ibra /A Qi la tracOiune @3ibra AA(
)enumirea ciclului Caracteristicile
ciclului
Alternant simetric
Sc:iOa
ciclului de
solicitare

+ensiunea
ma4imF
0
ma4
> 0
ma4
>
+ensiunea
minimF
ma4 min

ma4 min

+ensiunea
medie R
%
, S
%

0
2
min ma4

+
0
2
min ma4

+

Amplitudinea
ciclului R
v
, S
v

ma4
min ma4
2


ma4
min ma4
2


Coe3icientul de
asimetrie a
ciclului R
1
ma4
min

1
ma4
mintabelul( 2(1
Calculul sagetii maxime pentru arborele intermediar
* 2(1 10
5
:
'
mm
2
d
&&
55 mm
&
z2
d
&&
2

52
: &
z2
2(827 10
5
mm
2
T
2ma4
-
t2
-
t0
+
( )
l
0

28 * &
z2

: T
2ma4
0(005 mm
50
51
,erificarea montajului cu rulmenti, dupa capacitatea dinamica de incarcare pentru
arborele primar
Se ale9 rulmenti radial"a4iali cu role conice pe un rand pentru arborele primar si secundar


3i9( 12
tabelul( 2(2

d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
T
[mm]
a
[mm]
e
C
r
[KN]
C
or
[KN]
X Y Simbol
55 120 29 25 00(5 22(5 0(05 125 110 0(2 1(7 00011A
52
)tabilirea fortelor axiale suplimentare
-
rA
%
A
:
-
r/
%
/
:
K 1(7 :
-
aA
0(5
-
rA
K
: -
aA
1(892 10
0

50
'
-
a/
0(5
-
r/
K
: -
a/
1(555 10
0
'
)tabilirea fortelor axiale totale din lagare
-
atA
-
aA
-
a1
-
a/
+ -
aA

( )
+ :
-
atA
5(285 10
0
'
-
at/
-
a/
: -
at/
1(555 10
0
'
Lagarul A
-
atA
-
rA
1(008
-
atA
-
rA
e > e 0(05 :
U 0(2 :
K 1(7 :
$
A
U -
rA
K -
atA
+ :
$
A
1(05 10
2
'
52
Capacitatea de incarcare necesara
C
rnecesarA
$
A
,
1
0(00

,
: C
rnecesarA
5(085 10
2
'
C
rcatalo9
11 10
2
: '
Durabilitatea asigurata de rulment
,
C
rcatalo9
$
A

,
0(00

1
1
1
]
: , 1(055 10
0
milrot
Durata de functionare asigurata
,
:
10
5
,
50 n
1

: ,
:
2(011 10
2

ore
Se ale9 rulmenti radiali cu bile pe un rand pentru arborele intermediar
3i9( 10
+abelul( 2(0

d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
C
r
[KN]
C
or
[KN]
Simbol
55 120 29 02 22(8

5011

55
milrot
Capacitatea dinamica de incarcare necesara
C
rnecesar
$
0
, : C
rnecesar
1(897 10
2
'
C
rcatalo9
0(2 10
2
: '
55
)arcina dinamica ec#ivalenta
$ -
r2
: $ 0(595 10
0
'
Durabilitatea rulmentului
,
:
2800 : ore
,
50 n
2
,
:

10
5
: , 125(88
0 INTRETINEREA REDUCTORUUI DISTRI"UITOR
&ntretinerea reductorului"distribuitor consta in !eri3icarea ni!elului uleiului de
transmitere dupa 3iecare 5000 km? daca este scazut se !or elimina cauzele scur9erilor de
lubri3iante si se !a complecta cu cantitatea necesara(
&nlocuirea uleiului de transmisie din carterul reductorul"distribuitor se 3ace odata
cu inlocuirea lubri3iantului din carterul cutiei de !iteze(
#n9erea an9rena6elor din reductorul distribuitor 8 800,utilizat la automobilele
MA',se 3ace cu o pompa actionata cu aer comprimat la o presiune de 0,25M$a,dispusa
la partea in3erioara a reductorului distribuitor()istribuitorului
#leiul este trimis spre danturile rotilor si spre mu3a de cuplare prin intermediul a
doua conducte pre!azute cu ori3icii(
57
1 "I"IO2RA!IE
1( Calculul si constructia automobilelor 1iorel 1ulpe, #ntaru Marin, Campean 1asile,
Seitz 'icolae, $eres 8:eor9:e
2( An9rena6e cilindrice %adu 1elicu, 8:eor9:e Moldo!ean
0( +ransmisii mecanice cu reductoare intr"o treapta Mi:ai Musat, 8ina Stoica
2( Catalo9 de rulmenti
58