Sunteți pe pagina 1din 170

CORINA PANTEA

TEHNICI SPECIALE DE MASAJ


TIMIOARA
2010EXAMENUL FIZIC AL PACIENTULUI

1.1. Examinarea pielii #i a %esutului celular subcutanat

Pielea i #esutul celular subcutanat recep#ioneaz% to#i stimulii produi de ac#iunile maseurului,
transmi#nd efectele procedeelor aplicate. ntre straturile de la suprafa#a corpului i organe interne
exist% strnse rela#ii func#ionale ceea ce explic% efectele ob#inute prin aplicarea masajului n tratarea
unor disfunc#ii organice.
Anamneza este cea prin care ob#inem de la pacient informa#ii legate de eventualele boli de care
sufer% i care constituie contraindica#ii ale masajului. De asemenea pot fi eviden#iate uneori senza#ii
de furnic%turi, prurit, tensiuni, arsuri, dureri spontane sau la atingere ceea ce indic% o hiperestezie.
Examenul fizic cuprinde:
Inspec%ia ne d% detalii privind:
culoarea:
o este interpretat% n func#ie de ras%, particularit%#i individuale, profesie
o varia#ii patologice care pot constitui contraindica#ii ale masajului precum i
topografia acestora. Exemple:
eritem
cianoz%
melanodermie
vitiligo
paloare
granula%ia indic% fine#ea texturii superficiale
relieful poate fi mai mujlt sau mai pu#in regulat, n func#ie de grosimea #esutului adipos
fanerele al c%ror aspect ne d% informa#ii legate de troficitate
aspecte patologice:
o existen#a unor modific%ri ale aspectului pielii pot constitui contraindica#ii ale
masajului. Exemple:
tendin#% la hemoragii
tumori benigne
eriteme
papule
vezicule
bule
eroziuni
o alte modific%ri pot constitui indica#ii ale masajului:
cicatrici
unele ulcera#ii
vergeturile
acneea
cuperoza
o descuamarea pielii ap%rut% ca urmare a imobiliz%rii n aparat ipsat nu constituie
contraindica#ie a masajului
Palparea apreciaz%:
temperatura:
o poate fi apreciat% prin atingerea pielii cu partea dorsal% a minii kinetoterapeutului
o se compar% temperatura p%r#ilor simetrice
o o temperatur% crescut% poate semnifica o inflama#ie
o o temperatur% sc%zut% n special la extremit%#i indic% existen#a unor tulbur%ri de
vasculariza#ie
o se poate monitoriza varia#ia temperaturii de la o edin#% de masaj la alta, cu
men#iunea c% m%surarea trebuie efectuat% la nceputul edin#elor de masaj deoarece
efectele vasomotorii ale masajului determin% o uoar% cretere a temperaturii locale
umiditatea apreciem dac% pielea este umed%, uscat% sau gras%
grosimea:
o se apreciaz% prin prinderea unui pliu cutanat ntre police i index, police i vrfurile
celorlalte degete sau ntre podul palmei (r%d%cina minii) i fa#a palmar% a degetelor
o realiznd un studiu comparativ putem depista fie diminuarea grosimii = atrofie, fie o
cretere = hipertrofie, datorat% grosimii stratului cornos sau a stratului adipos
mobilitatea se apreciaz% n func#ie de gradul de deplasare a stratului superficial pe planurile
subiacente. Poate fi:
diminuat': n fibroze (sclerodermie) i n cazul cicatricilor
crescut' n unele afec#iuni ale fibrelor elastice
consisten%a n mod normal la palpare se percepe o senza#ie de rezisten#% elastic%, f%r% ca
pacientul s% acuze durere
elasticitatea reprezint% capacitatea pielii de a-i relua pozi#ia ini#ial% dup% deformare
sensibilitatea vom testa sensibilitatea la ciupire. Putem depista o sensibilitate crescut%
(hiperestezie) sau durere cauzat% de prezen#a unor alter%ri structurale profunde
aspecte patologice:
o infiltratele:
sunt localizate cel mai frecvent la nivelul:
o reiunii cefei,
o umerilor,
o regiunii lombare
o fe#ei interne a genunchilor
la nivelul #esutului celular subcutanat se produce o distrofie
prin palpare profund%, ciupiri i rul%ri ale pliului cutanat se constat%:
o reducerea mobilit%#ii
o creterea sensibilit%#ii
o existen#a unor benzi indurate sau a unor noduli indura#i
o cicatrici
o vergeturi
o escare
o ulceraii
o acnee
o cuperoz#
o edemul n regiunile cu mas% muscular% mare este greu de apreciat. Poate fi :
o moale care prezint% godeu
o edemul dur este:
vechi,
organizat,
nt%rit,
cu aspect cartonat
nu las% godeu
frecvent dureros

1.2. Examinarea %esutului muscular

Pentru a putea realiza aceast% examinare este necesar% pozi#ionarea pacientului astfel nct
s%se ob#in% relaxarea grupelor musculare examinate, #innd cont de caracteristicile afec#iunii i de
posibilitatea de acces a examinatorului la regiunea respectiv%.
Pozi%ia pentru examinarea musculaturii:
membrului superior aeazat cu bra#ul abdus, cotul flectat i antebra#ul sprijinit pe o
mas%
membrului inferior
decubit dorsal cu un sul de burete sub spa#iul popliteu
decubit ventral cu un sul de burete sub articula#ia gleznei
spatelui
aezat cu fruntea sprijinit% pe un plan mai nalt - pentru musculatura cervical%
decubit ventral - pentru musculatura dorsal% i lombar%
decubit lateral - pentru musculatura situat% pe p%r#ile laterale ale trunchiului

Examenul fizic:
Inspec%ia poate depista existen#a unei amiotrofii. Prezen#a unui edem poate masca o eventual%
pierdere de volum muscular.
Palparea ne d% informa#ii asupra urm%toarelor aspecte:
volum
o atrofie muscular% unilateral%
o varia#ii mici de volum, situa#ie n care vom #ine cont de diferen#ele existente ntre
segmentele simetrice, n func#ie de sportul practicat, profesie i predominan#%
(stngaci sau dreptaci)
o atrofia muscular%
reprezint% sc%derea volumului muscular
poate fi
o regional% (uor de sesizat)
o difuz%, cnd se poate confunda cu unele aspecte ale
caren#elor de cretere n acest caz la examenul fizic se
adaug% rezultatele ob#inute la analiza capacit%#ii func#ionale
a respectivelor grupe musculare
o hipertrofia muscular%
reprezint% creterea volumului muscular
poate fi ntlnit% n unele miopatii
poate fi moderat% i difuz%, situa#ie n care poate trece neobservat%
deoarece este considerat% o caracteristic% morfologic% individual%
este obligatorie asocierea examenului fizic cu analiza capacit%#ii
func#ionale a muchilor respectivi
sensibilitate
o n mod normal la palparea (de intensitate moderat%) muchilor nu apare durere
o durerea poate apare doare trec%tor ca o consecin#% a unui efort fizic intens ceea ce
indic% o stare de oboseal%
durerea muscular% se deosebete de durerea de origine cutanat% sau
osteoarticular%
o durerea muscular% dac% apare cu regularitate poate indica prezen#a unor modific%ri
structurale sau a unei st%ri de surmenaj
o interpretarea unei dureri musculare poate fi dificil% deoarece cauza real% poate fi la
nivelul muchiului sau la nivel osteoarticular, nervos sau visceral, de cele mai multe
ori fiind asociat% cu infiltrate, hipertonie, hematoame
o durerea muscular% poate fi considerat% ca expresie reflex% a diverselor tulbur%ri de
func#ionalitate ale organismului
tonus
o pot exista varia#ii individuale de la o regiune la alta, de la o zi la alta, care sunt
normale
o hipertonia muscular%
reprezint% starea n care muchiul este nt%rit, tensionat i opune o
oarecare rezisten#% la palpare
cea mai frecvent etiologie este cea neurologic%
se asociaz% frecvent cu dureri cutanate i prezen#a infiltratelor la
nivelul #esutului celular subcutanat
care apare n lipsa oric%ror semne neurologice poart% numele de
contractur% muscular%, acest tip de hipertonie r%spunde foarte bine la
tratamentul prin masaj
indura%iile #i infiltratele
o necesit% o palpare atent%, blnd% dar profund%, executat% cu vrfurile degetelor sau cu
fa#a lor palmar%
o Maigne a descris indura#iile astfel:mici corzi dure, tensionate, sensibile,a c%ror
consisten#% este superioar% celei a restului muchiului n care sunt localizate, acesta
fiind de obicei hipotonic. Dimensiunile lor sunt variabile, la palpare sem%nnd cu un
fir de srm% sub#ire, cu o coard% mai groas% sau chiar cu un creion, avnd lungimi
ntre 2-10 cm, paralele cu direc#ia fibrei musculare. Palparea lor produce,adesea, o
durere spontan%, vie, asem%n%toare cu cea produs% de o cramp% muscular% (crcel) i
localizat% ntr-un anumit punct.
o indura#iile apar frecvent n nevralgiile sciatice, cervico-brahiale i crurale
o muchii interesa#i sunt: solearul, fesierul (gluteul) mijlociu, cvadricepsul, muchii
paravertebrali. n cazul acestor muchi masajul constituie o metod% terapeutic%
simpl% i eficient%
fibrozele
o sunt modific%ri structurale care apar ca urmare a modific%rilor func#ionale sau a unor
st%ri inflamatorii i distrofice
o se caracterizeaz% prin retrac#ia muchiului
o se depisteaz% prin mobilizarea for#at% a segmentului respectiv
o la palpare ansamblul muchiului apare nt%rit, cu elasticitatea pierdut% total sau
par#ial
o durerea apare n cazul n care se asociaz% cu o stare inflamatorie sau cu o contractur%
o masajul nu este suficient pentru a trata fibroza ci mai degarab% este eficient n
profilaxia acesteia
alte aspecte patologice
o hematoame mai mici sau mai mari, mai mult sau mai pu#in difuze
o st#ri inflamatorii de tipul miozitelor n care ntregul muchi este dureros i infiltrat
o nuclei de osificare sau miozita osifiant%
o aponevrozite
o rupturi musculare

1.3. Examinarea tendoanelor

Examinarea tendoanelor se face diferen#iat de cea a muchilor. Folosete palparea (deplasarea
degetelor pe toat% lungimea tendonului) i punerea n tensiune a tendoanelor.
Palparea
dureri la nivelul inser%iei
o durerea vie la presiunea efectuat% pe punctul de inser#ie indic% o tenoperiostit% de
inser#ie nso#it% de infiltrate ale planurilor supraiacente. (n aceste situa#ii durerea se
asociaz% cu durerea muscular%)
o cele mai frecvente localiz%ri ale tenoperiostitelor de inser#ie sunt:
muchii labei de gsc%
gluteul (fesierul) mijlociu i mic
pelvitrohanterieni
adductorii membrului inferior i inser#iile lor pubiene
tensorul fasciei lata
peronierii laterali
fasciculul clavicular al deltoidului
fasciculul superior al trapezului
supraspinosul
epicondilienii
muchii paravertebrali
muchii regiunii periscapulare
rupturi ale tendonului
o pot fi produse de traumatisme sau de tenosinovite
o sunt nso#ite de impoten#% func#ional% mai mic% sau mai mare n func#ie interesarea
total% sau par#ial% a tendonului
o acestea sunt contraindica#ii ale aplic%rii masajului
tumori
o prin palpare se pot decela creteri de volum localizate pe traiectul tendonului
o aceste creteri pot fi datorate unor tumori xantomatoase nso#ite de fenomene
inflamatorii
o tumorile pot determina ruperea par#ial% sau total% a tendonului
2. Examinarea articula%iilor
Bilan#ul articular ne d% informa#ii legate de mobilitatea i stabilitatea articular%.
Anamneza ne d% informa#ii asupra caracterului durerii i asupra existen#ei eventualelor fenomene
de blocaj articular.
Examenul fizic:
inspec%ia permite observarea existen#ei
o unei pozi#ii antalgice sau produs% de deformarea articula#iei
o unei modific%ri a volumului articula#iei n sensul creterii acestuia datorit%:
unei hipertrofii a sinoviale
unui rev%rsat
unei hipertrofii a epifizelor
unui edem periarticular
palparea
o ligamentele
durerea localizat% la locul de inser#ie ligamentar% indic% o interesare
mai mic% sau mai mare a periostului i/sau a burselor seroase
rupturile ligamentare nu sunt percepute prin palpare pentru c% de cele
mai multe ori sunt mascate de rev%rsatul lichidian local
palparea trebuie s% fie completat% de punerea n tensiune pasiv% a
ligamentului i observarea reac#iilor care apar
o capsula
n localiz%rile care permit efectuarea palp%rii putem decela o capsul%
dureroas%:
durere difuz% n procesele inflamatorii i de retrac#ie
durere localizat% n cazul unei leziuni localizate la
nivelul unei inser#ii
o sinoviala
poate fi perceput% doar n cazul existen#ei unor fenomene
inflamatorii, situa#ie n care este ngroat% i tumefiat%
cantitatea crescut% de lichid sinovial este detectat% prin palparea
fundului de sac sinovial i creterea tensiunii sinovialei
o interlinia articular'
prin palpare urm%rim identificarea
unei zone dureroase care poate fi tratat% prin masaj
recunoaterea unor modific%ri care pot constitui
contraindica#ii ale masajului
3. Examinarea circula%iei
Anamneza poate eviden#ia unele semne func#ionale ca de exemplu:
senza#ie de greutate
senza#ie de tensiune
crampe la nivelul membrelor inferioare
apari#ia claudica#iei intermitente
vechimea tulbur%rilor
modalitatea de producere
antecendente
Examenul fizic (inspec%ia #i palparea) urm%rete depistarea n cazul circula#iei:
venoase i limfatice
a edemelor
a eventualelor modific%ri de culoare ale pielii
a tulbur%rilor trofice
a durerilor
a unor adenopatii n special la nivel inghinal
arteriale
a eventualelor tulbur%ri trofice
prezen#a sau absen#a pulsului la nivelul piciorului, tibial posterior,
popliteu i femural
4. Examinarea sistemului nervos
Prezint% importan#% depistarea unor tulbur%ri trofice i testarea sensibilit%#ii:
hiperestezia cutanat%
hiperestezia profund%
hipoestezia
anestezia
5. Examinarea viscerelor din cavitatea abdominal'
Anamneza ne d% detalii despre prezen#a anumitor afec#iuni.
Examenul fizic:
palparea
o ficat se palpeaz% sub marinea inferioar% a rebordului costal drept
o vezic' biliar' (colecist) se palpeaz% n hipocondrul drept la nivelul punctului
Murphy
o stomac n zona epigastric%
o splin' n hipocondrul stng
o colon se palpeaz% de la fosa iliac% dreapt%, spre hipocondrul drept pn% la unghiul
hepatic, apoi spre unghiul splenic i apoi spre fosa iliac% stng%
o intestin sub%ire n regiunea mezogastric%
percu%ia se folosete pentru studiul sonorit%#ii ansamblului viscerelor goale din cavitatea
abdominal% i pentru delimitarea organelor parenchimatoase (ficat, splin%)

STABILIREA CON*INUTULUI EDIN*ELOR DE MASAJ

n cadrul masajului terapeutic se pot combina mai multe metode, tehnici i procedee de masaj.
Aceast% corelare a diferitelor procedee i tehnici de masaj const% din selectarea metodelor, a
procedeelor i tehnicilor care se completeaz% reciproc. n general n asocierea tehnicilor de masaj
#inem cont de rezultatele ob#inute la examenului fizic i de tipul afec#iunii. Cele mai importante
elemente pe care le urm%rim cnd stabilim asocierea procedeelor i tehnicilor de masaj sunt:
diagnosticul
vechimea afec#iunii
simptomele
recomand%rile medicale
bolile asociate
scopul urm%rit prin masaj
observa#iile de la examenul fizic
starea pacientului general% i la nceputul edin#ei de masaj
radul de reactivitate al pacientului
modul de ob#inere a rec#iilor de r%spuns
evolu#ia general%
evolu#ia ca urmare a efectelor ob#inute prin aplicarea masajului
Stabilirea protocolului #edin%ei de masaj
Pentru a putea stabili protocolul edin#ei de masaj trebuie s% #inem cont de urm%toarele aspecte:
pozi#ia pacientului
pozi#ia regiunii sau a segmentului pe care se aplic% manevrele de masaj
succesiunea aplic%rii procedeelor i tehnicilor de masaj:
o procedee i tehnici cu efecte generale asupra organismului, n sensul reechilibr%rii
neurovegetative
o procedee i tehnici cu efecte predominant reflexe, aplicate la distan#% de regiunea sau
segmentul afectat
o procedee i tehnici aplicate la distan#% de regiunea sau segmentul afectat sau directe
pe regiunea sau segmentul respectiv n scop de preg%tire pentru urm%toarele mijloace
terapeutice
o procedee i tehnici aplicate pe regiunea sau segmentul afectat cu scop strict
terapeutic-recuperator, n func#ie de tipul afec#iunii i de particularit%#ile individuale
ale subiectului
o procedee i tehnici ajut%toare, care completeaz% i sus#in efectele celor aplicate
anterior
o procedee i tehnici care au ca efecte principal relaxarea
Principalele elemente ale protocolului unei #edin%e de masaj care urm're#te ob%inerea unor
efecte predominant circulatorii:
toate tipurile de masaj au ca efect stimularea circula#iei
ns% pentru drenarea unui edem sau pentru a facilita circula#ia sangvin% i limfatic% ntr-un anumit
teritoriu se pot selecta i combina cele mai eficiente metode, tehnici i procedee, prin aplicarea
c%rora se ob#in efecte mai puternice, mai rapide i mai stabile
pozi#ia subiectului este ct mai comod% n aa fel nct s% ob#inem relaxare muscular% optim%
pozi#ia membrului (membrelor) afectat este decliv% pentru facilitarea circula#iei de ntoarcere
venoas% i procliv% pentru facilitarea circula#iei arteriale
succesiunea procedeelor i tehnicilor de masaj:
masaj reflex al #esutului celular subcutanat cu efect de reechilibrare
neurovegetativ%
masaj de apel
o abdominal pentru membrele inferioare
o toracal pentru membrele superioare
masajul segmentar al membrului afectat, respectnd sensul circula#iei de
ntoarcere venoas% (se ncepe de obicei cu segmentul proximal, exemplu:
coaps%, gamb% i picior)
masajul reflex al piciorului pe zonele ce corespund sistemului circulator
(sangvin i limfatic)
masaj de relaxare aplicat la nivelul umerilor i pe regiunea cefei
masaj stimulator aplicat pe regiunile trunchiului
Pentru ca rezultatele s% fie ct mai bune masajul se completeaz% n cadrul programului
kinetoterapeutic cu procedee i metode de gimnastic%, cu postur%ri i aplicarea de conten#ii elastice.
Toate acestea au drept scop amplificarea i durabilitatea efectelor circulatorii ob#inute. Efectele
circulatorii induc i efecte trofice motiv pentru care masajul este eficient n profilaxia i tratamentul
escarelor i ulcerelor varicoase.
Principalele elemente ale protocolului unei #edin%e de masaj care urm're#te ob%inerea unor
efecte predominant sedative, antalgice:
pentru ob#inerea efectelor sedative procedeele de masaj trebuie efectuate lent, cu intensitate
redus%, aplicate continuu timp ndelungat i superficial
pentru a ob#ine efectele dorite trebuie asigurate condi#iile de mediu temperatur%, luminozitate,
linite
efectul sedativ, antalgic localizat se poate ob#ine i prin aplicarea procedeelor i tehnicilor de
masaj
o la distan#% de locul dureros - pe cale reflex% - masajul zonelor reflexogene
o pe locul dureros masajul transversal profund
Principalele elemente ale protocolului unei #edin%e de masaj care urm're#te ob%inerea unor
efecte predominant stimulante:
efectele stimulative se ob#in prin aplicarea manevrelor de masaj discontinuu, rapid, cu schimb%ri
rapide de ritm, intensitate mare, ct mai profunde
MASAJUL TRANSVERSAL PROFUND ( TEHNICA CYRIAX )

Masajul transversal profund este o metod% descris% de J. Cyriax ce are ca scop mobilizarea
pielii, a #esuturilor subcutanate i a musculaturii superficiale pe elementele anatomice profunde. Se
adreseaz% n special durerilor posttraumatice de la nivelul aparatului capsulo-ligamentar i musculo-
tendinos. Acest tip de masaj are un efect antalgic care este explicat prin mbun%t%#irea circula#iei
locale ce are ca efect creterea elimin%rii pain substance = substan#a durerii = substan#a algogen%
care r%spunde de permanentizarea durerii locale.
Masajul transversal profund contribuie la ruperea aderen#elor, care nu se mai refac dac%
tratamentul este completat cu un program de exerci#ii active corespunz%tor.
Aplic%m acest masaj pentru:
elementele capsulei articularea;
ligamente;
fibre musculare;
tendoane;
teac% sinovial% i tendon.
Prin aceast% metod% trat%m prin mobilizare elemente care fiziologic sunt mobile dar care la
un moment dat au suferit perturb%ri ale mobilit%#ii datorit% unor inflama#ii, a instal%rii unor aderen#e
sau datorit% unor tension%ri anormale.
Indica#ii:
Patologia capsulo-ligamentar%:
entorse benigne recente;
sechele dup% entorse;
sechele ale capsulitei n afara stadiului acut;
Patologia tendinoas%:
tendinite posttraumatice;
tendinoze;
tenosinovite;
Patologia muscular%:
sechele ale rupturilor musculare.
Particularit%#i metodologice:
Diagnosticul leziunii trebuie stabilit foarte precis de medicul specialist pentru a evita aplicarea
greit% a acestei metode n cazul falselor sindroame musculare sau ligamentare.
Metoda o aplic%m pe epicentrul leziunii.
Profunzimea procedeului este adaptat% astfel nct s% influen#eze elementul lezat ( de ex. mai
superficial la nivelul ligamentului lateral al articula#iei tibio-tarsiene sau a tendoanelor
epitrohleene i mai profund pentru structurile de la nivelul marelui trohanter sau a tuberozit%#ii de
pe fa#a inferioar% a calcaneului ).
Dup% localizare i stabilirea contactului cu elementul lezat se efectueaz% mobilizarea #esuturilor
care l acoper% transversal fa#% de direc#ia fibrelor ligamentului sau tendonului. n cursul acestei
manevre fibrele asupra c%rora ac#ion%m sunt supuse unei for#e de presiune i unei for#e de
transla#ie, transversal%. Fric#iunea longitudinal% deplaseaz% doar sngele i limfa iar cea
transversal% mobilizeaz% #esutul interesat. Atunci cnd suprasolicitarea care a cauzat leziunea s-a
exercitat n sens longitudinal, fric#iunea transversal% este curativ%.
Degetul maseurului nu trebuie s% alunece pe piele ci s% mobilizeze n bloc straturile superficiale
pe fibrele elementului anatomic tratat.
Amplitudinea mic%rii se adapteaz% la dimensiunea leziunii.
Pozi#ionarea pacientului trebuie s% pun% segmentul tratat n tensiune sau relaxare i anume
tendoanele, ligamentele se trateaz% dup% ce sunt puse n pozi#ie de tensionare iar muchii dup% ce
sunt pui n pozi#ie de relaxare.
Tehnica:
n func#ie de zona pe care se aplic% se va folosi:
pulpa indexului, nt%rit% prin sprijinul mediusului pe fa#a dorsal% a celei de-a treia
falange;
pulpa mediusului, nt%rit% de index;
pulpa indexului i mediusului sau indexului, mediusului i inelarului;
partea dorsal% a celei de-a doua falange a indexului;
partea dorsal% a articula#iei interfalangiene proximale a indexului.
Ritmul mic%rilor va fi adaptat dup% criteriul toleran#ei pacientului.
Durata de ac#iune eficient% este:
n leziuni tendioase sau ligamentare recente ( afec#iunile musculare sunt excluse ) 1-3
minute, precedate eventual de un efleuraj prelungit 15 minute;
n leziunile vechi 10-15 minute.
Se recomand% aplicarea masajului transversal profund de 2-3 ori pe s%pt%mn% deoarece edin#ele
zilnice suprasolicit% structurile tratate.
Intensitatea aplic%rii procedeului, num%rul edin#elor se adapteaz% n func#ie de reac#iile
pacientului. Exist% un profil tip al acestor reac#ii:
Raportat la edin#%:
La nceput timp de 2-3 minute durerea local% crete, apoi scade treptat sub pragul algic
ini#ial pn% la dispari#ia aproape complet% a durerii.
Dac% durerea crete pe tot parcursul edin#ei masajul trebuie oprit deoarece poate fi vorba
de o smulgere periostal% care a trecut neobservat% sau poate fi o leziune tendinoas% mai
grav% pentru care necesit% recomandarea medicului pentru aplicarea masajului transversal
profund.
Raportat la tratament:
Dup% sc%derea sau dispari#ia durerii determinat% de aplica#iile din timpul edin#ei de
masaj, suferin#a local% poate s% reapar% dar cu o intensitate mai mic% dect nainte de
nceperea tratamentului.
Sc%derea treptat% a durerii locale, de la o edin#% la alta, confirm% buna evolu#ie a
tratamentului.
Dispari#ia total% a durerii poate apare dup% 2-4 s%pt%mni.
Revenirea durerii, avnd aceiai intensitate ca nainte de nceperea tratamentului impune
renun#area la acest tip de masaj i folosirea altor metode curative.
Efecte:
1. n timpul edin#ei de masaj durerea provocat% de fric#iune, n general, scade.
2. Dup% edin#a de masaj punerea n tensiune a muchiului, tendonului sau ligamentului este mai
pu#in dureroas%, uneori chiar indolor%.
Mecanismele pe care se bazeaz% aceste efecte sunt:
hiperemia fric#iunea produce creterea temperaturii locale cu efect analgezic
mobilizarea n ntregime a unui ligament sau a unui tendon pe planurile vecine
i mobilizarea fibrelor ligamentare sau musculare unele pe celelalte, nl%turnd
astfel rugozit%#ile sau #esutul cicatriceal existent.

Principii generale de aplicare a masajului transversal profund
Leziuni musculare
n faza acut% leziunile musculare se trateaz% cu antiinflamatorii, fizioterapie, repaus i masaj ce
urm%rete stimularea circula#iei sangvine i limfatice.
Dup% aproximativ 3 s%pt%mni se ncepe progresiv recuperarea pentru ob#inerea unei contrac#ii
nedureroase astfel:
lucru analitic naintea celui global
micare condus% naintea celei libere
la sfritul edin#ei contrac#ii musculare voluntare sau provocate prin stimuli electrici
dac% muchiul obosete repede, n special la nceputul tratamentului, folosim contrac#ii
induse prin iradiere.
Pentru a localiza punctul cel mai dureros este necesar% examinarea atent% a zonei lezate prin
punerea n tensiune simpl% sau cu contrac#ie izometric% a muchiului. Dup% localizarea durerii se
aplic% fric#iunea cu pulpa degetelor transversal pe corpul muscular relaxat prin pozi#ionarea
pacientului.
Durata interven#iei este de 10 minute exceptnd situa#iile cnd reac#iile dureroase sunt prea
intense i determin% scurtarea timpului de aplicare.
Leziuni la nivelul tendoanelor
Tendinite
Diagnosticul este dat de triada:
absen#a durerii la mic%rile pasive
durerea ce apare la contrac#ia izometric% a tendonului interesat pe toat%
amplitudinea mic%rii
zon% dureroas% eviden#iat% la palparea tendonului
n aceast% categorie de leziuni eficien#a masajului transversal profund este variabil% n func#ie de
muchiul interesat i de localizarea afec#iunii.
Exemple r%spund bine la tratament prin masaj transversal profund urm%torii muchi:
rotatorii um%rului
bicepsul brahial
epitrohleenii
adductorii coapsei
ischiogambierii
cvadricepsul la nivelul rotulei.
Tenosinovite
n acest tip de afec#iuni masajul transversal profund este indicat datorit% rezultatelor bune care au
fost observate.
Tenosinovita flexorilor i extensorilor degetelor ( n special police ), a gambierilor anteriori i
posteriori, a peronierilor laterali reac#ioneaz% foarte bine la acest tip de masaj.
Tenosinovita lungului abductor i a scurtului extensor al policelui nu r%spunde la acest tip de
tratament dac% sediul leziunii este ntre stiloid i trapez.
Leziuni ligamentare
nainte de a aplica tratamentul trebuie apreciat% gravitatea traumatismului deoarece masajul
transversal profund nu este indicat n ruptura par#ial% sau total% i nici n cazul existen#ei semnelor
inflamatorii.
Se aplic% masajul transversal profund pentru refacerea jocului ligamentar normal n special
dup% imobilizare.
Leziuni ligamentare recente
Tratamentul poate ncepe imediat dup% producerea leziunii n cazul unui diagnostic benign,
aplicndu-se urm%toarea schem%:
efleuraj regional anesteziant al zonei lezate 10-20 minute;
masaj transversal profund pe ligament 1-3 minute;
crioterapie la sfritul masajului 20-30 minute.
n a doua s%pt%mn%:
suprimarea efleurajului i crioterapiei;
aplica#ii prelungite i intense ale masajului transversal profund;
fizioterapie complementar% ( ultrasunete, unde electromagnetice );
nceperea contrac#iilor izometrice la nivelul muchilor a c%ror tendoane pot sus#ine i
nt%ri ac#iunea ligamentului lezat.
n a treia s%pt%mn%:
lucru cu nc%rc%tur% sau stimulare proprioceptiv%, n func#ie de caz;
integrarea mic%rilor articula#iei lezate n schema motic% general%;
tonifiere muscular%;
continuarea masajului transversal profund pn% la dispari#ia total% a durerii.
Leziuni ligamentare vechi
Tratamentul este identic cu precedentul iar momentul de ncepere corespunde celui de-al doilea
stadiu. n cazul leziunilor vechi persist% un punct dureros la palpare i uneori inhibarea unor
scheme motorii, sechele care pot fi ameliorate prin masaj transversal profund.
Leziuni articulare
Masajul transversal profund poate fi aplicat doar pe anumite por#iuni ale capsulei articulare i
pe ligamente neputnd fi aplicat la nivelul ntregii capsule. Uneori leziunile artrozice pot fi indolore,
dar cel mai frecvent fenomenele dureroase apar precoce.
Masajul transversal profund este indicat n leziunile localizate la nivelul:
supraspinosului;
capsulelor posterioare i externe a articula#iilor interapofizare;
ligamentelor ilio-lombare;
ligamentelor sacro-iliace posterioare;
ligamentului sacro-sciatic ( partea superioar% ).
La nivelul coloanei vertebrale se indic% masajul transversal profund ca adjuvant n cazul unei
lovituri puternice care intereseaz% o articula#ie artrozic% ( sindrom de entors% ligamentar% vertebral% )
sau pentru a ob#ine o reducere mai rapid% a durerii. Durerile la nivelul coloanei vertebrale apar n
situa#iile n care discul intervertebral degenerat nu mai poate asigura amortizarea i frnarea deoarece
jonc#iunea intervertebral% este plasat% n pozi#ie extrem% iar ligamentele aflate pe margine sunt
solicitate mai mult dect de obicei. Tratamentul n aceste situa#ii const% n diminuarea tension%rii
ligamentare printr-o educa#ie postural% adecvat% asociat% cu masajul transversal profund.
Contraindica#ii:
leziuni care nu r%spund la tratament datorit% localiz%rii lor, masajul fiind inutil
leziuni foarte grave, situa#ii n care masajul poate fi d%un%tor
inflama#ii
exemple:
dureri de origine cervical% care dau semne cervicale i scapulo-humerale nel%toare;
leziuni ale bursei seroase subdeltoidiene cu semne nel%toare ce indic% supra- sau
subspinosul sau tenosinovite ale bicepsului cu semne nel%toare de tendinit% a supra- sau
subspinosului;
capsulita retractil% n faza de debut ce poate indica o leziune de supraspinos, subscapular,
biceps sau articula#ie acromio-clavicular% ( um%r blocat nainte de apari#ia semnelor
caracteristice, cu limitarea mic%rilor pasive );
smulgerea unui fragment de os de c%tre un ligament sau tendon poate da semne pseudo-
musculare ( fracturi ale rotulei, fractura unei tuberozit%#i a humerusului );
osteita, neoplasmul osos, orice afec#iune localizat% n fa#a inser#iei unui ligament pot da
semne nel%toare;
cnd leziunea este localizat% la nivelul unui tendon sau ligament ce se g%sete n
vecin%tatea unui trunchi nervos maseurul trebuie s% se asigure c% n cursul masajului nu
ac#ioneaz% direct pe trunchiul nervos, cernd pacientului s% spun% dac% simte furnic%turi
n teritoriul respectiv.
METODA TERRIER = MASAJUL MANIPULATIV

Aceast% metod% seam%n% cu mobilizarea pasiv%, cu deosebirea c% una dintre minile
kinetoterapeutului p%streaz% un contact ferm i constant pe acea parte a corpului este tratat% (contact
fix) iar pulpele degetelor nu se deplaseaz% pe piele.
Dup% Terrier i Benz metoda poate fi folosit% pentru toate elementele aparatului
neuromioartrokinetic, n cazul leziunilor, distoniilor, disfunc#iilor de originetraumatic% sau reumatic%.
Tehnic':
contactul cu corpul pacientului este exclusiv pulpar i pe suprafe#e mici
rar se folosesc: marginea radial% sau cubital% a minii, articula#ia metacarpofalangian% a indexului
sau priza n br%#ar%
mna aplicat% pe zona tratat% nu se mic% masajul realizndu-se prin micarea indus% de
mobilizarea pasiv% a segmentului masat
priza cu care se efectueaz% mobilizarea trebuie s% nu fie puternic% pentru a nu produce
microtraumatisme la nivelul tegumentelor n timpul trac#iunii
mic%rile imprimate segmentului respectiv se datoreaz% balans%rii ntregului corp al maseurului
ritmul este lent
se evit% mic%rile active pe care pacientul are tendin#a s% le efectueze
n cazul articula#iilor dureroase nso#ite sau nu de redoare acest tip de masaj se adreseaz%
musculaturii profunde, exemple:
um'r muchilor rotatori
#old muchii: pelvitrohanterieni, iliopsoas, pectineu
genunchi muchiul popliteu
coloan' muchii transveri spinali

METODA RABE

Este o metod% de terapie manual% prin care se asociaz% mobilizarea elementelor osteo-articulare
cu ntinderea fasciei pentru a stimula influxurile miotatice.
Tehnic':
mobilzarea segmentelor i trac#iunile se efectueaz% rapid pentru a anticipa apari#ia reflexului de
ap%rare al pacientului
masajul segmentar i mobilizarea se execut% sub trac#iune
n cazul apari#iei durerii terapeutulva trata alternativ mai multe zone.

METODA BUGNET

Este o metod% folosit% n recuperarea deficitelor motorii datorate unor paralizii periferice.
Metoda const% din asocierea n cadrul aceleiai secven#e terapeutice a unei stimul%ri exogene
produs% printr-o ac#iune manual% viguroas%, cu o contrac#ie muscular% voluntar%. Interven#ia
terapeutului are drept scop nt%rirea aferen#elor proprioceptive ale efectorului tratat. Este o modalitate
de redeteptare a reflexului miotatic (strech reflex). Spre deosebire de tehnica Rabe receptorii
articulari nu sunt solicita#i sau sunt solicita#i foarte pu#in de deplasarea segmentelor osoase.
Ini#ial metoda era aplicat% la deficitele n care bilan#ul muscular era cotat ntre 1-3. n timp s-a
dovedit c% metoda d% rezultate bune i n cazul deficitelor musculare posttraumatice, postchirurgicale
i reumatologice = degenerescen#e musculare legate de o artroz% evoluat%.
Tehnica:
Maseurul realizeaz% o priz% n clete transversal pe muchiul aflat n stare de relaxare,
ndep%rdeaz% apoi corpul muchiului de planul oso subiacent i l supune unei torsiuni care
lungete fibrele i stimuleaz% baroreceptorii i fusurile neuromusculare.
Pacientul trebuie s% elibereze muchiul din priza realizat% de maseur.
Exerci#iul se repet% de 10 ori cu pauze de cteva secunde ntre repeti#ii.
Trebuie s% se #in% cont de starea de oboseal% a pacientului
Intensitatea se situeaz% la limita apari#iei durerii.


SPORTMASAJUL SAU MASAJUL UTILIZAT N SPORT

Dup% Meagher i Boughton sportmasajul are particularit%#i:
Ca orice metod% de masaj contribuie la creterea cantit%#ii de snge i oxigen n muchi, surplus
ce se epuizeaz% repede.
Compresiunile profunde i repetate produc nu numai un drenaj al #esuturilor ci i hiperemie.
Hiperemia se extinde asupra tuturor muchilor, att ca profunzime ct i ca ntindere, ea
persistnd datorit% histaminelor i acetilcolinei eliberate prin repetarea compresiunilor profunde.
Fibrele musculare sunt prelucrate prin stimulare separat%, repetat% de mai multe ori, pentru a le
mbun%t%#i elasticitatea, contractilitatea i func#ionalitatea. mbun%t%#ind elasticitatea muchilor
acetia vor r%spunde mai repede cerin#elor de contrac#ie i relaxare.
Hiperemia determin% creterea aportului de oxigen i eliminarea eficient% a produilor de
metabolism, ceea ce ntrzie instalarea anoxiei i acumularea de toxine care provoac% glicoliza.
Datorit% elasticit%#ii musculare (dezvoltat% prin sportmasaj) se p%streaz% aceeai energie de la
nceputul pn% la sfritul efortului.
Avantajele sportmasajului:
permite men#inerea corpului n cea mai bun% form% fizic%
previne accident%rile i pierderile de mobilitate datorate existen#ei unor puncte supratensionate
mbun%t%#ete performan#a i anduran#a sportiv%
ngrijete #esuturile musculare afectate redndu-le mobilitatea
prelungete cariera sportiv%.
Obiectivele sportmasajului sunt:
permite sportivului executarea mic%rilor cu amplitudine maxim%
folosirea la maxim a capacit%#ilor fizice
contribuie la prelungirea duratei vie#ii sportive i la creterea nivelului performan#elor.
Procedeele utilizate n sportmasaj sunt:
presiunea direct' se efectueaz% cu vrful policelui sau cu mediusul nt%rit de index, direct pe
muchi. Presiunea se men#ine 15-60 secunde n func#ie de caz.
fric%iunea se execut% n sens liniar sau circular:
cu palma
cu pumnul,
cu un deget
cu mediusul nt%rit de index
compresiunea este o ac#iune de presare executat% ritmic i are drept scop creterea profunzimii
prin diminuarea suprafe#ei de aplicare. Se comprim% muchiul pe os cu pumnul, palma, r%d%cina
minilor sau cu vrfurile degetelor.
tapotamentul const' n loviri ritmice alternante.
suplimentar se pot folosi:
netezirea (efleurajul)
fr%mntatul.

DRENAJUL LIMFATIC MANUAL

Drenajul limfatic manual are urm%toarele etape:
Drenajul ganglionilor limfatici:
are drept scop golirea con#inutului prin presiuni repetate lent i cu intensitate
slab%
mna se aplic% pe re#eaua ganglionar% cu degetele aezate transversal pe vasele
aferente. Degetele ntinse trag pielea i ganglionii subjacen#i n timp ce fac o
presiune uoar%, care va determina evacuarea limfei
ritmul mic%rilor 2-3 la fiecare 10 secunde, deoarece ganglionul se golete de
limf% foarte ncet
micarea se repet% de 10 ori pentru fiecare re#ea ganglionar%.
Drenajul de apel (ac%ioneaz' asupra colectorilor):
se aplic% asupra colectorilor de evacuare situa#i mai jos de regiunea pe care dorim
s% o dren%m
scopul este de a golii colectorii realiznd astfel o aspira#ie la nivelul regiunii
drenate
micarea minii urmeaz% micarea de circumduc#ie a um%rului
presiunea exercitat% este la nceput uoar%, apoi crete i spre final scade astfel
nct la sfritul masajului s% fie nul%
micarea se efectueaz% dinspre proximal spre distal
degetele sunt aezate transversal pe vasele limfatice, pentru a le stimula n timpul
presiunii
presiunea stimuleaz% limfaticele superficiale, hipodermice
presiunea degetelor trebuie s% se resimt% la nivel subcutanat i nu trebuie s%
dep%easc% 40-50 mm Hg
mic%rile se execut% foarte lent, n ritm de +/- 3 mic%ri la 10 secunde
mic%rile se efectueaz% de mai multe ori pe acelai loc 2-5 ori dup% care minile
se deplaseaz%
stimularea colectorilor limfatici se face numai dup% ce s-au drenat re#elele
ganglionare, mic%rile se execut% progresiv de la r%d%cina membrului spre
periferie.
Drenajul de resorb%ie:
se folosete numai cnd avem un edem ce a invadat #esuturile situate ntre derm
i fascia muscular% superficial%
de la nivelul zonelor infiltrate lichidul excedentar este mpins progresiv din
spa#iul intersti#ial spre capilarele limfatice de unde limfa este condus% lent spre
colectoarele limfatice
se aplic% imediat dup% drenajul de apel la grani#a dintre marginea inferioar% a
edemului i regiunile neinfiltrate
mna urmeaz% micarea de circumduc#ie a um%rului
presiunea se aplic% distal i se termin% proximal, fiind orientat% spre colectori
dac% edemul este mare el trebuie fragmentat n timpul drenajului de resorb#ie
pentru a putea ac#iona din aproape n aproape
minile trebuie s% cuprind% ntreaga suprafa#% cu edem (atunci cnd nu este
posibil m%car suprafa#a asupra c%reia se ac#ioneaz% n acel moment)
mic%rile sunt lente executate n ritm de +/- 3 pe secund%
faza cea mai important% a mic%rii este relaxarea presiunii, n acest moment
capilarele i revin la calibrul lor ini#ial
presiunea mpinge limfa din capilare spre colectori iar relaxarea permite
reumplerea capilarelor.
Indica%iile drenajului limfatic manual sunt:
n faza ini#ial% a tratamentului edemului de origine venoas%, limfatic% sau
cardiac%, excep#ie face edemul elefantiazic congenital
n tratamentul proceselor inflamatorii cu mare con#inut proteic
pre-i postoperator n cazurile de gref% cutanat%
n tratamentul leziunilor cutanate drenajul limfatic manual al pielii i #esuturilor
subcutanate accelereaz% procesele de regenerare
n tratamentul tulbur%rilor trofice distale ale membrelor consecutive
insuficien#elor arteriale sau venoase
are efect de relaxare (prin ritmul lent al mic%rilor) fiind folosit n masajul de
relaxare.
Contraindica%ii:
procese inflamatorii grave
neoplasme
metastaze.


Canalul toracic
lungime = 40 cm,
este cel mai gros trunchi limfatic din corpul uman,
ia nastere in fata vertebrei L2 sub forma unui sac numit cisterna lui Peque, sub diafragm,
primeste limfa din :
o membrele inferioare (trunchiul lombar),
o sistemul digestiv (trunchiul intestinal),
o partea stanga a toracelui,
o membrul superior stang,
o partea stanga a capului.

Canalul limfatic drept
primeste limfa de la nivelul
o bratului drept,
o partii dreapte a capului,
o partii drepte a toracelui.
Transportul limfei este mult mai lent decat transportul sangelui (3l/24h si intervin mai multe
mecanisme pentru buna desfasurarea a circulatiei:
- contractiile musculare scheletice,
- valvulele care impidica refluxul,
- diferitele valori ale presiunii intra-toracice care se modifica datorita respiratiei,
- pulsatia arterelor,
- contractiile musculaturii intinse (intrinseca) a peretilor trunchiului si canalului toracic.
Iata de ce activitatea activitatea fizica are inca o data un rol foarte important. !!!
Vasele limfatice prezinta :
- o retea superficiala formata din colectorii limfatici paraleli cu venele superficiale,
- o retea profunda formata din colectorii limfatici ai trunchiului si viscerelor digestive,
Fiziopatologia formarii edemului limfatic
Mecanismele ce concureaza la formarea edemului limfatic sunt inca misterioase. Semnele
clinice ele insele sunt uneori contradictorii: anumite edeme apar seara si mai rar apar cand pacientul
merge in zone cu altitudini ridicate. Activitatea fizica favorizeaza drenarea limfei pe cand de cele mai
multe ori repausul este cel mai indicat. Exista 2 tipuri de edeme: - edem vascular i edem limfatic.
Adesea se poate instala edem mixt.
Edem vascular se datoreaza unui exces de aport lichidian (F))). Clinic se caracterizeaza
prin : - semnul godeului, edem mobilizabil, se amelioreaza in pozitie decubit dorsal. Cauze
o , P.H.- in ortostatism ,
o varice,
o flebita,
o insuficienta cardiaca: - inima dreapta = staza venoasa, edem membrul inferior
o inima stanga = edem pulmonar cu repercursiuni asupra inimii drepte.
o Edem limfatic se datoreaza unui defect de drenaj (R**). Clinic se caracterizeaza prin: -
semnul godeului negativ, edem nemobilizabil, se amelioreaza putin in decubit,piele clara,
unghii galbene, semnul lui Stemmer pozitiv = fata dorsala a celui de-al 2-lea deget de la
picior nu se poate indoi,tendonul lui Achile este ingrosat.

Factori responsabili de aparitia edemului
Limfedem primar cauze:
o agenezie (defect in dezvoltarea fizica),
o hipoplazie,
o insuficienta valvulara cu rezultat de reflux al limfei.
Limfedem secundar - cauze
o infectioase,
o neoplzice,
o post-operatorii,
o post traumatice.

I. Practica drenajul manual

Ca si practica se aplica: - manevra de apel,
- manevra de resorbtie.
o Manevra de apel :
se efectueaza pe colectorii de evacuare de la nivelul regiunii infiltrate,
- mana este in contact cu pielea prin bordul radial-index,
- in timpul manevrei se deruleaza degetele de la index pana la nivelul degetului mic,
- pielea se trage in sens proximal,
- se incepe dinspre proximal si se deruleaza catre distal.
Urmari : - se videaza colectorii,
- stimuleaza functia limfatica.
manevra de apel

o Manevra de resorbtie
- se aplica direct pe edem,
- mana este in contact cu pielea prin bordul cubital al celui de-al 5-lea deget,
- mana intra in contact cu pielea si manevra se deruleaza dinspre distal spre proximal,
- presiunea se orienteaza catre colectorii de evacuare.
Urmari : - lichidul interstitial penetreaza in capilarele limfatice.


manevra de resorbtie

Modalitati de aplicare : -
o fara unguent, preferabil pudra,
o presiune foarte lejera (P<40mm Hg)
o mana kinetoterapeutului sa fie in contact permanent cu pielea,
o degetele perpendiculare pe colectori,
o ritm lent (1 manevra/ 3 sec.)
o manevra de apel se executa 3-4 manevre pe suprafata de inceput a manevrei.
o manevra de resorbtie se executa atatea manevre cat este necesar pana se poate observa
la palpare o * a edemului,
o la nivelul ganglionilor limfatici se executa 1-2 serie de 10 manevre de apel.
Contraindicatii :
o limfangite,
o infecii la nivelul dermei si hipodermei,
o probleme cardiace severe,
o recidive neoplazice.
Preventia edemelor :
o evitarea expunerii la soare,
o evitarea termoterapiei ( fango, sauna),
o prevenirea micilor plagi (in timpul manichiurii-pedichiurii),
o a se feri de muscaturi si/sau intepaturi de insecte,
o a se evita munca grea cu membrele afectate,
o a se proteja in activitatile de gradinarit (lovituri, intepaturi),
o a se feri de muscaturi de animale,
o a se hidrata bine pielea,
o a se evita purtarea hainelor care strang, compreseaza,
o a se evita intepaturile, luarea analizelor si luarea tensiunii la nivelul membrului superior
afectat.

Drenajul limfatic al membrului inferior
Pozi%ia pacientului :
o decubit dorsal,
o capul pe o perna,
o membrul inferior ce urmeaza a fi drenat trebuie sa fie pozitionat mai sus in raport cu
bazinul.
Etape :
o Drenarea ganglionilor inghinali:
o se aseaza mana pe ganglioni cu degetele indreptate spre organele genitale,
o se executa 2-3 serii a cate 10 manevre de apel,
o se executa mici miscari circulare de sus in jos.
drenarea ganglionilor limfatici
inghinalio Drenajul de apel al coapsei:
o se incepe cu drenajul radacinii coapsei,
o unghiul police-degete larg deschis, indicele drept orientat spre S.I.A.S.
o se executa 3-7 manevre de apel pe suprafata de lucru (de la bordul radial pana la
bordul cubital), apoi
se coboara cu aceleasi
manevre pana la
nivelul genunchiului.drenajul de apel al coapsei
o Drenajul zonei poplitee:
o genunchiul larg flectat,
o se executa impartirea zonei poplitee in 2 regiuni:
o o regiune proximala (in vecinatatea coapsei)
o o regiune distala (in vecinatatea gambei)
o degetele se aseaza in spatiul popliteu, cu cele 2 policele indreptate spre genunchi.
o mainile executa miscari de alunecare spre in sus, cu derularea mainilor dinspre
bordul radial spre cel cubital.

- drenarea spatiului popliteu

o Resorbtia gambei :
o se incepe cu resorbtia zonei proximale a edemului apoi se continua cu resorbtia zonei
distale,
o apoi partea proximala a gambei pana la partea distala a piciorului,
o 3 timpi se apuca gamba cu bordul cubital a celor 2 maini,
o se trege pielea in sensul proximal,
o se deruleaza mainile catre bordul radial exersand o lejera presiune catre colectori.

manevra de resorbtie a gambei

o manevra de apel al coapsei pana la nivelul ganglionilor inghinali,
o drenajul ganglionilor inghinali,
o apelul ganglionilor inghinali pana la nivelul genunchiului,
o resorbtia gambei,
o manevra de apel a gambei pana la nivelul ganglionilor inghinali,
o drenarea ganglionilor inghinali,
o apelul ganglionilor inghinali pana la nivelul labei piciorului,
o resorbtia gleznei si a labei piciorului :
resorbtie bi-maleolara se aseaza bordul cubital al celor 2 maini retro maleolar,
mainile se deruleaza catre bordul radial.
resorbtia retro-maleolara varful degetelor pozitionate n spa#iul retro-maleolar,
resorbtia spatiilor retro-maleolare.
- resorbtia labei piciorului

resorbtia partii dorsale a piciorului se executa cu bordul cubito-radial,
resorbtia art. metatarso-falangiene cele doua police sunt plasate pe degete si
perpendiculare pe axul piciorului.
drenajul labei piciorului
resorbtia degetelor piciorului police, index, medius apuca fata laterala si
dorsala a degetelor.
manevra de apel a degetelor pana la nivelul ganglionilor inghinali,
drenajul ganglionilor inghinali.

Drenajul limfatic al membrului superior :
Pozi#ia pacientului decubitus dorsal cu bratele in lejera abductie.
Etape :
o drenarea celor 2 cruci retro-claviculare kinetoterapeutul trece de partea stg. a
pacientului.
o se executa 2-3 serii de cate 10 manevre de apel la nivelul celor 2 cruci retro-
claviculare. Manevrele sunt orientata de la umar catre gat, crucea retro-claviculara si
apoi spre mediastin.
o drenarea celor 2 cruci axilare degetele sunt plasate pe grupul central,
o presiunea este orientata catre ganglionii subclaviculari,
o se executa 2-3 serii a cate 10 manevre de apel
o drenarea cailor dorsale pacientul in decubit lateral de partea opusa bratului drenat;
bratul drenat se aseaza pe umarul kinetoterapeutului,
o kineto isi plaseaza mainile pe hemitrunchiul drenat - se executa manevra de apel cu
ambele maini pana la nivelul radacinii bratului.
o drenajul bratului se apuca radacina bratului in bratara si se executa manevre de apel
pana la nivelul cotului.
o drenajul ganglionilor supra-epitrohleeni kineto apuca bratul pacientului cu mana
externa si mana interna dreneaza ganglionii : - 10 manevre de apel pe fata ant. a
cotului, 10 manevre de apel pe fata posterioara a cotului.
o drenajul antebratului - cotul pacientului pe masa, antebratul sprijinit pe toracele
kinetoterapeutului . Kineto apuca antebratul intre unghiurile police-degete si executa
manevra de apel-resorbtie cu poilicele rulandul pana la nivelul pumnului.
o drenajul mainii si al degetelor mana si degetele sunt relaxate. Palma este orientata
in sus.
o resorbtia palmei si mainii (in 2 parti)
o partea proximala (cea dinspre articulatia pumnului)- se executa miscari de
apel cu ajutorul policelui la nivelul eminentei tenere si hipotenare.
o partea distala (cea dinspre degete) se executa manevra de resorbtie cu
policele catre spatiile interdigitale.
o Resorbtia partii dorsale a mainii si degetelor se executa cu policele miscari de
alunecare catre articulatia pumnului, se executa resorbtia fiecarui deget incepand de
la radacina spre varf si se revine.
o Se continua manevrele de la nivelul degetelor si pana la nivelul crucilor axilare.
o drenajul celor 2 cruci axilare,
o drenajul celor 2 cruci retro claviculare.

Drenajul limfatic al fetei
Indicatii:
sinuzite, rinite,
edeme ale fetei (post traumatice, post-chirurgicale
inflamatii ale urechilor si maxilarului
migrene.
Pozi%ia pacientului : asezat lejer usor inclinat spre inapoi, in sprijin pe occiput.
Etape :
o drenarea celor 2 cruci retro-claviculare (idem membrus superior)
o drenarea cailor sternocleido-mastoidiene
o drenajul ganglionilor sub-maxilari si sub-mentonieri se executa cu varful degetelor
orientate in sus (privesc barbia) si se despart orientandu-se spre caile sterno-cleido-
mastoidiene.
o urmeaza drenajul releelor pre-auriculare. Drenajul manual al gatului pana la nivelul
ganglionilor cervicali, este executat cu miscari de dute vino astfel degetele se
deplaseaza de la crucea retro-claviculara catre releele ganglionare apoi revin cu
miscari circulare catre punctul de plecare retro-clavicular. Drenajul gatului constituie
astfel drenajul limfatic manual de apel pt fata.
o drenajul obrajilor se executa miscari de alunecare cu varful mediusului dinspre
piramida nazala spre releele ganglionare ale perimetrului cervical (pre-auricular, sub
maxilar si sub mentonier.)
o drenajul nasului cu varful unui deget sau mai multe se executa miscari de alunecare
de la nivelul superior al piramidei nazale pana la nivelul obrajilor. Se coboara pana la
nivelul inferior al piramidei nazale.
o drenajul lanturilor parotidiene si preauriculare degetele asezate orizontal executa
miscari de alunecare spre zona urechilor,
o drenajul tamplelor cu varful degetelor asezate in zona tamplelor se executa piscari
de alunecare inspre reteaua ganglionara parotidiana,
o drenajul fruntii degetele asezate orizontal pe frunte trag pielea spre exterior si se
executa miscari de
alunecare spre zona
tamplelor.drenajul limfatic al fetei si gatului
Concluzii drenajul limfatic are ca scop
drenarea lichidelor excedentare
mentinand totodata echilibrul hidric al
spatiilor interstitiale si evacuind asa zisele deseuri provenite sin metbolismul celular.


METODA WETTERWALD

Este cunoscut% sub numele de metod% de palpare rulare. Ac#ioneaz% numai asupra pielii
unde se adreseaz% fenomenelor de aderen#% i de infiltra#ie, ce pot fi asociate cu celulit%.
Schema terapeutic% cuprinde 4 timpi:
Constituirea pliului cutanat urmat% uneori (dac% reac#iile pacientului ne permit)
de o trac#iune axial%, ce urm%rete s% ndep%rteze pielea de planurile subjacente
(n special n zona lombar%).
Alunecarea lateral% a celor 2 p%r#i ale pliului, unul pe altul, asociat% cu o
stoarcere de intensitate variabil%.
Torsionarea pliului.
Rularea progresiv%, pulpele degetelor II, III, i IV trag pliul spre police f%cndu-l
s% nainteze cu 1-2 cm = un fel de val cutanat.
Toate zonele care prezint% infiltra#ii sau aderen#e sunt tratate astfel pn% la ob#inerea
hiperemiei, care apare dup% 3-5 minute.
Orientarea i deplasarea valului cutanat depinde de consisten#a leziunii existente. La nceputul
edin#ei pielea poate fi deplasat% ntr-un singur sens, mobilizarea ei n sens opus declaneaz%
dureri insuportabile. Evolu#ia consisten#ei zonei infiltrate (n cursul edin#elor de masaj) ne va
permite efectuarea rul%rii pliului cutanat n noi direc#ii.
Presiunea aplicat% trebuie s% fie ct mai uniform%.
Primele mic%ri de mobilizare ale pielii se vor face pe suprafe#e mai mari pentru c% sunt mai pu#in
traumatizante pentru pacient i mai uor de efectuat de c%tre kinetoterapeut.
n timpul aceleiai edin#e sau pe parcursul tratamentului priza devine din ce n ce mai mic%
pentru ca efectele s% fie ct mai bune.
Evolu#ia infiltratelor sau a aderen#elor tratate prin aceast% metod% este diferit%:
cele din zona interscapulo-vertebral% T
4
T
9
sau cele localizate pe
inser#ia comun% a marelui oblic i a marelui din#at dispar sau se
amelioreaz% dup% aproximativ 4-5 edin#e de masaj
infiltratul submamelonar este mai rezistent
cele cu localizare cruro-pelvian% i crural% joas% (fa#a intern% a
genunchiului) sunt rezistente la aceast% metod% i chiar i la alte tehnici.
Regiunile n care circula#ia sangvin% este mai pu#in activ% i unde se acumuleaz% deeuri sunt
zone care reac#ioneaz% mai slab la masaj.
Infiltratul datorat unui conflict mecanic recent are prognostic mai bun dect infiltratul datorat
unei tulbur%ri metabolice sistemice.

MASAJ UL MECANI C

A. MASAJUL MECANIC VIBRATOR
Acest tip de masaj se realizeaz% cu ajutorul unor aparate i dispozitive speciale care produc
micromasaj i electromasaj local.
1. Dispozitive utilizate n micromasaj i electromasaj local:
a.Diferite tipuri de impulsuri de curent electric &i cmp magnetic:
Curent electric de joas% frecven#% (0-1000 Hz):
impulsuri de tip rectangular
impulsuri de tip exponen#ial
impulsuri de tip trapezoidal
impulsuri de tip sinusoidal
impulsuri de tip triunghiular
se aplic% n trenuri de impulsuri simple sau ondulate cu diferite frecven#e de aplicare n func#ie de
efectul dorit, exemple:
frecven#e mai mici de 10 Hz efect excitomotor al muchilor stria#i normoinerva#i
frecven#e de 12-35 Hz efect decontracturant i vasculotrofic
frecven#e de 80-100 Hz efect analgezic
Curen#ii diadinamici sunt deriva#i din curentul sinusoidal redresat i modula#i
exponen#ial pe panta descendent%, avnd efecte dinamogene predominant n
frecven#a de 50 Hz
Curent electric de medie frecven#% (1000 100.000 Hz) se aplic% dup% tehnica:
stabil%:
plan%, cu electrozi tip plac%, tip pernu#% sau cu vacum
spa#ial% (stereo), cu electrozi stela#i
cinematic% cu electrozi palmari (m%nu%), care permite efectuarea n dinamic% a
electromasajului pe diferite regiuni ale organismului.
Curent de nalt% frecven#% (100 kHz 50 MHz) sub form% de unde electromagnetice din
domeniul undelor scurte (frecven#% 27 MHz, lungime de und% 11,06 m) pulsatile (diapulse,
curapulse):
Impulsuri de cmp magnetic generate de magnetodiaflux sub forma regimurilor
ntrerupte, modulate ritmic sau aritmic, creeaz% un micromasaj la nivelul celulelor, cu
efect asupra macrosistemului.
b. Unde mecanice:
Se aplic% sub form% de ultrasunet (apar#ine domeniului de nalt% frecven#%, componenta mecanic%
fiind cea principal%) realizeaz% un micromasaj prin vibrarea celulelor cu o amplitudine de 100
de ori mai mare dect diametrul celulelor
Ultrasunetul se aplic% direct (folosim o substan#% de contact) sau indirect (n ap%) sub form% de
cmp continuu sau discontinuu cu frecven#% de 50 Hz.
2. Dispozitive utilizate n masajul vibrator:
a. Ventuze cu vid:
Sunt ventuze speciale ataate la o pomp% de vid ce produce alternan#a cu vacum de 0,4 kg / cm
2
n
trenuri de impulsuri de 15-30-60 impulsuri / minut, n acest mod se realizeaz% suc#iuni i
decompresii succesive ale #esuturilor, cu intensitatea unui masaj clasic.
Prin ataarea la ventuze a unor electrozi putem aplica variate forme de impulsuri de curent
electric ceea ce determin% sumarea efectelor celor dou% proceduri.
b. Fotolii, mese, p#turi vibratorii (oscilante):
Prin ataarea unui angrenaj mecanic la acestea se ob#in oscila#ii cu frecven#% mare i amplitudine
mic% sau frecven#% mic% i amplitudine mare. Dispozitivul poate fi basculat n diferite direc#ii.
Frecven#a oscila#iilor este stabilit% pe baza unor studii statistice.
Se realizeaz% un masaj vibrator al ntregului organism (inclusiv organe interne)
Cel mai vechi aparat de acest tip este patul oscilant (frenocinetic) al lui Maccagno.
Dezavantaje:
ocup% un spa#iu mare
sunt greu de manipulat
sunt complicate
c. Aparate vibratorii portabile:
se folosesc n masajul par#ial
utilizeaz% frecven#e vibratorii verificate statistic
aparatele prezint% cap de masaj interschimbabil, care datorit% formelor sale diferite accentueaz%
anumite efecte
sunt uoare i simplu de manipulat


B. MASAJUL MECANIC NEVIBRATOR

Este folosit n special n tratamentul afec#iunilor circulatorii periferice (arteriale, venoase sau
limfatice).
1.Metoda van der Mohlen:
Este varianta mecanic% a drenajului limfatic
Se aplic% dup% cea manual%
Const% din exprimarea mecanic% a edemului restant cu ajutorul unui tub de cauciuc nf%urat sub
tensiune i spire lade la degete spre r%d%cina membrului afectat
Accentueaz% i men#ine o perioad% mai ndelungat% efectul variantei manuale
2.Gheta cu presiune de suc#iune:
Gheata Angiomat cu pere#i dubli realizeaz% suc#iuni la presiune de 30-40 mm Hg cu durat% de 5
secunde, urmat% de decompresii. Ciclul se repet% timp de 5 minute.
Prin compresii i decompresii succesive, centripete ale extremit%#ilor distale ale membrelor
inferioare este favorizat% trecerea sngelui din sistemul arterial n cel venos i stimulat% circula#ia
limfatic%.
Metoda poate fi aplicat% i n timpul mersului supravegheat
n prezent pot fi folosite m%nuile de suc#iune.
3.Sincardon:
Este un aparat de stimulare electric% intens% a traiectului vaselor sincaron cu unde R de pe EKG
Poate fi aplicat pe membre superioare i inferioare, static sau dinamic
Se folosete n special n afec#iunile arteriale periferice.MASAJUL UMED

Efectele masajului umed sunt determinate de factorul mecanic i cel termic. Factorul mecanicde
obicei este de intensitate mai mic% dect n cazul masajului manual dar are acelai efect. Prin
suprapunerea factorului termic se m%rete efectul factorului mecanic n sensul instal%rii mai
rapide a efectelor specifice i a persisten#ei lor n timp.
Masajul umed poate precede sau succede masajul clasic uscat
Din punct de vedere al termoregl%rii organismul prezint% 2 zone de reac#ie fiziologic%:
Zona periferic% cu caracter poikiloterm (tegumentul cu receptorii s%i, #esutul
adipos i extremit%#ile)
Zona central% cu caracter homeoterm (capul, toracele, abdomenul i pelvisul)
Efectul masajului umed se apreciaz% prin evaluarea reac#iei dermo-vasculare.
1. Masajul umed clasic
Utilizeaz%:
a. fric#iunile
b. sp%l%rile
c. afuziunile
d. b%ile
e. duurile
a. Fric#iunile:
Sunt proceduri la care pe lng% factorul termic intervine i factorul mecanic ntr-o m%sur% mai mare.
Se pot clasifica dup% urm%toarele criterii:
dup% temperatur%:
reci de 16
0
- 18
0
Celsius
alternante de 38
0
40
0
Celsius cu 16
0
18
0
celsius
Dup% regiune i mod de aplicare:
Par#iale care intereseaz% extremit%#ile:
Reci bolnavul dezbr%cat este aezat pe un pat, nvelit n cearceaf i
p%tur%, avnd descoperit% numai extremitatea asupra c%reia ac#ion%m. Cu
un prosop mbibat n ap% rece i bine stors se acoper% membrul respectiv,
se fixeaz% prosopul la r%d%cina membrului i apoi se fric#ionez% rapid cu
ambele mini corpul, folosind mic%ri lungi, pn% ce acesta se nc%lzete
uor. Apoi se acoper% extremitatea cu cearceaful cu care este nvelit
bolnavul i se repet% procedura. n final se acoper% cu p%tura i se trece
apoi la alt membru.
Alternante se folosete Aceeai tehnic%, dar prosopul ini#ial este udat
cu ap% cald% i apoi cu rece, cu parcurgerea acelorai etape
Complete de obicei reci i numai rareori alternante:
Par#ial complete se fric#ioneaz% ntr-o succesiune prestabilit% toate
segmentele corpului, terapeutul st% n partea dreapt% a bolnavului,
membrul inferior stng membrul inferior drept spatele toracele
abdomenul n sensul evacu%rii intestinale membrul superior stng
membrul superior drept. Dup% fiecare fric#ionare regiunea se nvelete n
cearceaf i p%tur%.
Total complete ini#ial bolnavul se ud% cu ap% rece pe fa#% i I ser aplic%
o compres% rece pe frunte pentru evitarea congestiei cerebrale
retroactive. Cearceaful se mbib% cu ap%, se stoarce iar bolnavul stnd n
picioare este invitat s% ridice bra#ele pentru a putea fi n velit n cearceaf
astfel: un col# al cearcefului n axila stng% n spate peste um%rul drept
bolnavul coboar% bra#ele se trece cearceaful peste fa#a anterioar% a
toracelui i peste um%rul stng marginea superioar% a cearceafului se
aplic% n jurul gtului. Se ncep fric#iunile lungi i repezi de la gt pn% la
picioare, mergnd cu minile pe fa#a anterioar% i posterioar% n sens
contrar. Se trece n fa#a bolnavului i se fric#ioneaz% p%r#ile laterale.
Fric#iunea se efectueaz% pn% la nc%lzirea cearceafului. La terminare se
terge rapid bolnavul i se nvelete ntr-un cearceaf uscat i se las% s% se
odihneasc% sau I se recomand% o plimbare de 2 ore.
Efectul fric#iunii complete poate fi nt%rit de :
Baia de cearceaf dup% terminarea fric#iunii se arunc% puternic de jos n sus, peste cearceaf de la
1-3 m, cte o g%leat% cu ap% rece. Apoi se lovete cu palmele ntreaga suprafa#% pn% se
nc%lzete. La terminare se continu% ca la fric#iune complet%.
Baia de curent de aer indiferent dac% este urmat% sau nu de cearceaf la terminarea fric#iunii se
aplic% un cearceaf uscat peste gtul bolnavului cu col#urile peste umeri i care sunt #inute de c%tre
acesta cu ambele mini. Terapeutul prinde col#urile opuse i execut% vntur%ri de sus n jos pn%
se nroesc tegumentele.
b. Sp%l%rile:
Sunt proceduri la care ac#ioneaz% n principal factorul termic, ac#iune% celui mecanic este mic%, dar
exist% i favorizeaz% ac#iunea primului.
Se realizeaz% cu un prosop umed, cu mic%ri lungi de sus n jos i invers, repetate de 5-6 ori, apoi se
spal% regiunea respectiv%. La final se terge cu cearceaful de nvelit i apoi se acoper%.
Pot fi clasificate dup% urm%toarele criterii:
Temperatur%:
Reci - de 18
0
- 22
0
C
Calde - de 38
0
- 40
0
C
Alternante - de 38
0
- 40
0
C urmate de 18
0
- 22
0
C
Regiune i metodologie:
Par#iale:
Ale extremit%#ilor - ini#ial fa#a anterioar% i apoi posterioar%
Superioare i inferioare - ini#ial fa#a posterioar%, apoi anterioar%
i n final p%r#ile laterale
Complete - bolnavul st% n picioare, I se spal% nti partea posterioar% a corpului
de la c%lcie pn% la ceaf%, apoi partea anterioar% de la degete la b%rbie i n final
p%r#ile laterale inclusiv membrele superioare i inferioare.
c. Afuziunile:
Constau din turn%ri de ap% f%r% presiune asupra diverselor regiuni ale corpului cu o stropitoare f%r%
rozet% sau cu un furtun.
Clasificare:
Temperatura:
Reci - de 18
0
- 22
0
C
Calde - de 38
0
- 40
0
C
Alternante de 38
0
- 40
0
C urmate de 18
0
- 22
0
C
Regiune i metodologie:
Par#iale:
La membrule inferioare - la bolnavul n ortostatism se ncepe cu zona posterioar%
intern% i extern%, apoi cu cea anterioar% intern% i extern%
La bra#e - bolnavul eznd se ncepe de la police n sus pe fa#a intern% pn% la
um%r i se coboar% pe fa#a extern%
Superioar% - bolnavul n sprijin cu spatele mai sus dect umerii i ap%r% cu o
mn% ceafa iar afuziunile se fac de-a lungul coloanei vertebrale din zona lombar%
pn% la ceaf%, executnd concomitent i mic%ri de lateralitate
La ceaf% - aceeai pozi#ie ca anterior dar se toarn% la nivelul cefei o can% de 2 - 3
l, avnd grij% s% nu ud%m p%rul
Complet% - la bolnavul n ortostatism se efectueaz% pe partea posterioar% ascendent de la
c%lci la omoplat, se trece prin zona interscapular% i se coboar% pe partea opus%
Fulger - dup% aceeai metodologie ca la cea complet%, la care se adaug% i p%r#ile laterale
dup% care se aplic% un du cu presiune de 1,5 atmosfere de la 3 - 5 m (n acest caz
factorul mecanic este predominant).
d. B%ile:
Factorului termic i mecanic i se adaug% la b%ile simple i imersia n ap% (cu sau f%r% plante
medicinale), suportat% de diferitele regiuni ale corpului sau de corpul n ntregime.
Clasificare:
B%i simple:
Generale:
La temperatura de indiferen#% de 34
0
- 35
0
C:
Tonicizante cu o durat% de 10 - 15 minute
Calmante cu o durat% de 15 - 30 - 60 minute
Reci de 18
0
- 20
0
C i r%coroase de 20
0
- 23
0
C:
B%i reci complete excitante - cu o durat% de 10 - 30 secunde pn% la 1
minut, la care se aplic% n prealabil o sp%lare a fe#ei cu ap% rece
B%i de imersiune reci, excitante i tonicizante 3 - 5 imersii de 3 - 10
secunde, bolnavul fiind aezat pe un cearceaf cu care este imersionat
Baia cu valuri - ntr-o van% umplut% + sau , cu ap% se aeaz% bolnavul
cu picioarele dep%rtate i ndoite din genunchi, se produc valuri cu un
dispozitiv aezat ntre picioarele bolnavului avnd sensul de la picioare
spre umeri, timp de 3 - 5 minute
Baia de jum%tate (halbbad):
ntr-o van% umplut% cu ap% la un nivel de 25 - 30 cm se aeaz%
bolnavul cu jum%tatea inferioar% imersat% pn% la ombilic
Bolnavul i spal% fa#a i i arunc% sau se fric#ioneaz% pe mini,
torace, abdomen
Cu o can% de 1 - 1,5 l, din pozi#ie lateral% i pu#in napoia
bolnavului se fac turn%ri puternice asupra spatelui i umerilor de
8 - 15 orii apoi realiz%m fric#iuni rapide cu ap% pe spate i
p%r#ile laterale ale toracelui
Pacientul se culc% pe spate cu picioarele dep%rtate i din dreapta
picioarelor se fac 8 - 15 turn%ri pe piept
Terapeutul trece rapid la capul bolnavului i fric#ioneaz% sub ap%
n ordine p%r#ile anterioar% i laterale ale toracelui, apoi
abdomenul n sensul evacu%rii intestinale
Se fric#ioneaz% cu mic%ri lungi sub ap% membrul superior de
partea opus% i apoi de aceeai parte i membrele inferioare n
aceeai ordine
Baia cu peria:
Bolnavul aezat ntr-o van% umplut% , i spal% fa#a
Cu mic%ri lungi i nmuind peria de fiecare dat% cnd coboar% se
spal% spatele
Bolnavul se lungete pe spate i se periaz% sub ap% n ordine:
torace pe fa#a anterioar% i p%r#ile laterale cu mic%ri verticale,
abdomenul cu mic%ri circulare n sensul evacu%rii intestinale,
membrul superior de partea opus% i apoi de aceeai parte,
membre inferioare pe ambele p%r#i, regiunea fesier%.
Bolnavul se ridic% pu#in sprijinit pe c%lcie i bra#e se reia
periajul n aceeai ordine
Calde de 36
0
- 39
0
C i fierbin#i de 40
0
- 43
0
C
B%i calde:
Simple de 36
0
- 37
0
C cu o durat% de 15 - 30 minute
Kinetoterapeutice de 36
0
- 37
0
C cu o durat% de 20 - 30
minute:
ntr-o van%umplut% , bolnavul este l%sat linitit
5 minute
Timp de 5 minute se execut% pasiv dinspre distal
spre proximal toate mic%rile posibile ale
articula#iilor membrului inferior opus i de
aceeai parte, membrului superior opus i de
aceeai parte, corpului i coloanei cervicale
Bolnavul se odihnete 5 minute
Timp de 5 minute execut% activ aceleai mic%ri
Bolnavul se odihnete 5 minute
Bolnavul se terge i este l%sat s% se odihneasc%,
uor acoperit
B%i fierbin#i:
Complete (piretoterapie) - ntr-o van% cu ap% de 35
0
C
dup% 2 minute de edere se crete temperatura apei cu 1
0

C/1 minut, pn% cnd ajunge cu 23
0
C mai mare dect
temperatura corpului, bolnavul fiind men#inut astfel 1 - 1
+ ore
Simple ntr-o baie de 40
0
- 43
0
C se st% 1 minut pentru
efecte calmante i 5 - 10 minute pentru efecte excitante.
Pariale:
De mini, de picioare sau de ezut - n recipiente n care membrele pot fi
introduse pn% la coate sau pn% la genunchi sau regiunea fesier% n ntregime
reliznd b%i:
Reci de 15
0
- 18
0
C cu o durat% de 1 - 5 minute
Calde de 38
0
- 40
0
C sau fierbin#i de 40
0
- 45
0
C cu o durat% de 10 -
20 minute
Alternante b%i calde de 40
0
C timp de 2 - 3 minuteapoi b%i reci de
15
0
- 18
0
C timp de 20 - 30 secunde, cu repetarea alternant% de 3 - 5
ori
Ascendente (Hauffe) cnd apei de 36
0
C I se crete temperatura cu 1
0

C/ 1 - 2 minute pn% la temperatura de 40
0
- 44
0
C cu o durat% total%
de 15 - 30 minute
Speciale:
Plimbatul prin van% sau prin ru de 10 - 20 cm timp de 5 - 10 minute,
diminea#a cu picioarele goale
C%lcatul prin ap% n ap% rece sub 15
0
C i la un nivel de 10 - 15 cm
bolnavul se plimb% 1 - 5 minute cu picioarele goale.
B%i medicinale:
Cu ingrediente chimice (iod, sulf, sare, sublimat, s%pun), plante medicinale i substane
organice nrudite (mal#, t%r#e de gru, amidon, flori de fn, mutar, ment%, coaj% de
stejar sau castan) - ntr-o van% cu ap% de 25
0
35
0
C se introduc, n anumite propor#ii,
substan#ele respective i bolnavul se mb%iaz% timp de 5 - 10 - 20 minute. La efectul
termic i mecanic se adaug% cel specific adjuvantului, ele completndu-se reciproc.
Totodat% apare o stare de bine a bolnavului, cu creterea confortului fizic i psihic.
Cu bule de diverse gaze (CO
2
, O
2
) - ntr-o van% cu ap% la 30
0
- 35
0
C se introduce gazul n
ap% de la un tub, printr-un furtun legat la un cap%t de un manometru de presiune i prin
cel%lalt la un generator de bule. Durata b%ii este de 5 - 20 minute. Bulele ader% la firele de
p%r ale tegumentului i realizeaz% un micromasaj local. Totodat% prin excitarea
receptorilor periferici se genereaz% o vasodilata#ie local% i un schimb termic ntre zona
central% i periferic% a organismului. Rolul factorului mecanic este mic ns% cu efecte
benefice.
e. Duurile:
Sunt aplica#ii de ap% cu temperatur% variabil% sub presiune, cu ajutorul unor dispozitive speciale.
Factorul mecanic se adaug% celui termic c%p%tnd o importan#% cel pu#in egal%.
Clasificare:
Dup% temperatura apei:
Reci de 18
0
- 20
0
C timp de 0,5 - 1,5 minute cu caracter excitant
Calde de 38
0
- 40
0
C i fierbin#i de 45
0
C care n aplica#ie sub 5 minute au efect calmant
iar n aplica#ie peste 5 minute au efect excitant
Alternante de 38
0
- 40
0
C timp de 40 secunde, cu cele de 18
0
- 20
0
C timp de 10 - 15
secunde avnd efecte tonifiante
Dup% forma jetului produs de dispozitivul de evacuare:
Duuri rozet% cu efect calmant
Duuri sit% cu efect tonifiant
Duuri sul cu efect excitant (dac% se aplic% sub forma duului alternant, cu o presiune de
1,5 - 2 atm i de la o distan#% de 2 - 4 m cu 2 - 4 alterna#ii, realizeaz% duul sco#ian)
Dup% direc#ia jetului:
Orizontale
Verticale ascendente sau descendente de tip:
General
Local du de ezut.


1. Masajul umed special
a. B%ile cu vrtej de ap% (whirl pool):
ntr-o van% cu ap% la temperaturi variate, cuprinse ntre 18
0
- 39
0
C se realizeaz% vrtejuri de
ap% fie prin mijloace rotatorii fie prin diuze, care introduc aer sub presiune. Factorul mecanic este
dominant, realiznd un masaj tonic general.
b. Duul masaj:
Se aplic% mai multe duuri rozet% de 38
0
- 40
0
C verticale timp de 8 - 15 minute, perioad% n
care se efectueaz% i masajul par#ial (de obicei) sau general (mai rar). Componenta mecanic% este
foarte important% n acest caz.
c. Duul subacval:
ntr-o van% cu ap% la 35
0
- 38
0
C se aplic% duul sub ap% la o temperatur% cu 1
0
- 2
0
C mai
mare dect temperatura vanei i o presiune a jetului de 1 - 3 atm, pe direc#ie oblic% menajant% sau
perpendicular% tonifiant%, la o deschidere de 1 - 5 cm i folosind o diuz% sit% (sedativ%) sau sul
(tonifiant%).
c. Terapia cu factori contrastan#i (cura Kneipp):
Din aceast% categorie fac parte:
B%i n bazine cu ap% termal% n aer liber, urmate de duuri reci
Bazine de mers mers lent prin ap% cald% de 38
0
- 40
0
C i ntors rapid prin ap% rece de 18
0
- 20
0
C,
4 - 5 alternan#e
Helioterapie urmat% n ordine de onc#iuni cu n%mol rece, b%i de lac i masaj uscat.
d. Masajul cu ghea#%:
Cu un calup mare de ghea#% se freac% uor zona algic% i/sau contracturat%, cu mic%ri alternante n ambele sensuri de circula#ie pn%
cnd apare analgezia (n medie 5 - 7 minute). Este urmat obligatoriu de mic%ri i manevre.

METODA GROSSI

Metoda se bazeaz' pe existen%a leg'turilor viscero-cutanate. Este o metod'
reflexoterapic' prin care un stimul aplicat pe suprafa%a cutanat' a peretelui abdominal
ac%ioneaz' la distan%' asupra musculaturii netede a stomacului #i intestinului.
Este o metod% indicat% n ptozele gastrice i cele ale colonului precum i n deregl%rile
secretorii determinate de aceste ptoze.
Grossi a pornit de la urm%toarea constatare hiperestezie cutanat% pe o zon% bine definit% a
pielii ce apar#ine aceluiai segment medular ca i organul ptozat.
Grossi constat% c% efleurajul (netezirea) zonelor cutanate care exprim% conflictul visceral
atrage o modificare a zgomotelor percepute prin asculta#ie. Repetarea acestor manevre determin%
dup% cteva edin#e un fel de automatism contractil al fibrelor netede, care evolueaz% spre
normalizarea activit%#ii peristaltice sau/i a activit%#ii secretorii gastrice sau intestinale.
Pentru reperarea zonelor pacientul este aezat n pozi#ia de decubit dorsal cu membrele
inferioare ntinse, pentru a ntinde peretele abdominal. Cu stetoscopul kinetoterapeutul repereaz%
zgomotele produse de contrac#ia visceral%. Kinetoterapeutul st% pe un scaun plasat lateral fa#% de
pacient, cu o mn% deplaseaz% stetoscopul i cu cealat% execut% masajul.
Au fost descrise 6 zone reflexogene:
o linie vertical% situat% ntre apendicele xifoid i ombilic (ce corespunde unei
p%r#i a liniei albe) cu o lungime de 10 11 cm
o linie oblic% de sus n jos i din afar% spre n%untru ce merge de la mamelonul
stng pn% la un punct situat la stnga jos fa#% de ombilic i are o lungime de
aproximativ 12 cm. Por#iunea cea mai sensibil% este situat% ntre rebordul costal
inferior i ombilic.
O linie curb% transversal% ce merge de la regiunea subsplenic% pn% la un punct
situat la dreapta jos fa#% de ombilic i are o lungime de 13 14 cm.
Dou% linii oblice simetrice care ncep deasupra foselor iliace i merg spre pube,
lungimea fiind de 7 cm.
O suprafa#% circular% de aproximativ 6 cm diametru aflat% sub apendicele xifoid
= zona solar%, care este deosebit de sensibil% i activ%.
Indica#ii:
Se efectueaz% neteziri uoare n ritm lent.
Nu exist% o ordine special% a zonelor ce sunt supuse tratamentului.
Se efectueaz% mai nti o trecere pe fiecare zon%, apoi se repet% de mai multe ori netezire pe
sectoarele care se dovedesc a fi cele mai reactive.
La nceputul tratamentului maseurul poate auzi zgomote foarte slabe i neclare dar dup% cteva
edin#e zgomotele devin mai puternice i mai ample ceea ce dovedete o mai bun% func#ionare a
organului confirmat% clinic.
Este obligatoriu ca maseurul s% nu efectueze nici o alt% form% de masaj local, superficial sau
profund naintea edin#ei de masaj deoarece acestea pot sl%bi reflexele viscerale sau pot produce
o stimulare anarhic% a acestora. De asemenea nu trebuie provocat% o nou% excita#ie reflex%
nainte ca efectul celei precedente s% se fi estompat.
Durata edin#ei de masaj nu trebuie s% dep%easc% 20-25 minute pentru a nu declana spasme
dureroase n teritoriul visceral solicitat. Din acelai motiv nu se va aplica masajul cnd stomacul
este gol. Se recomand% ntotdeauna nainte de masaj s% se bea cel pu#in un pahar cu ap%.
Prin repetarea masajului n fiecare zi, la or% fix%, se va declana automatismul contrac#iei
viscerale, iar dup% 15 zile de tratament durerile dispar i revine apetitul.
Grossi men#ioneaz% o singur% contraindica#ie neoplasmele.MASAJUL SHIATSU

Terapia SHIATSU, al carei scop este prevenirea si tratarea holistica a bolilor, reprezinta un sistem de
ameliorare a sanatatii, prin indepartarea discomforturilor fizice, contracturilor musculare si a
diferitelor staze, oboseala si de stimulare a fortelor naturale de refacere ale corpului uman, prin
aplicarea presiunii cu degetele, palmele, asupra punctelor de acupunctura de pe traseele meridianelor
energetice cunoscute in medicina clasica chineza.
SEGMENTELE DE APLICARE A PRESIUNII IN SHIATSU
policele, cu pulpa i nu cu extremitatea, restul minii r%mnnd n contact cu corpul
primitorului, att pentru a repartiza greutatea corpului ct i pentru a liniti pe acesta
fa#a extern% a indexului i fa#a intern% a policelui (muc%tura dragonului);
palmele - se utilizeaz% podul palmei, n timp ce restul minii, destins% fiind, este tot timpul n
contact cu corpul primitorului;
coatele n unghi deschis;
genunchii - maseurul trebuie s% fie cu ezutul pe c%lcie, degetele de la picioare fiind flectate,
i s%-i treac% greutatea de pe un genunchi pe altul f%r% a ngenunchea pe cel masat.
TEHNICILE SHIATSU
Se utilizeaz% de fapt dou% tehnici principale:
presiunea
trac#iunile
Varietatea lor const% n utilizarea diferitelor segmente (mini, coate, genunchi i picioare). Se
utilizeaz% greutatea propriului corp. Bra#ele sunt drepte pentru ca suportul s% fie solid, iar presiunea
nu vine din umeri, care sunt destini, ci din micarea nainte a bazinului.
EXERCITIILE DE BAZA IN SHIATSU
Pentru nceput, cel masat este culcat ventral, cu bra#ele ntinse pe lng% corp. Cobornd n
lungul corpului, se trateaz% mai nti spatele, apoi bazinul i oldurile, continund cu gambele
i talpa, urcnd din nou, n final, pn% la umeri i cap. Cel masat va r%suci frecvent capul,
pentru a nu-i contracta muchii gtului.
n continuare, pacientul fiind culcat dorsal, se trateaz% n mod sistematic partea anterioar% a
gtului i umerilor, fa#a i capul, bra#ele, minile, hara, terminnd cu gambele. Cei care au
dureri dorsale este de preferat ca n pozi#ia culcat dorsal s% aib% genunchii ndoi#i.
INDICA*II
boli cronice
depresii
probleme de dependen#%
cancer
SIDA
Alzheimer
atenuarea efectelor secundare a chimioterapiei
anxietate
impoten#%
frigiditate
dureri musculare
lombosciatica
spondiloza cervical%
cefalee
ame#eli


CONTRAINDICA*II
se evit% ap%sarea venelor dac% pacientul are varice;
nu se practic% Shiatsu pe abdomen n timpul sarcinii;
la sfritul sarcinii se evit% presiunile puternice pe membrele inferioare i nu se utilizeaz%
Marele Eliminator (IG4).
r%ni deschise
inflama#ii
astm
boli cardiovasculare
osteoporoz%

MASAJUL SPATELUI

ntinderea pe diagonal
Cel masat este n decubit ventral, bra#ele ntinse pe lng% corp. Se ngenuncheaz% lng%
pacient avnd genunchii ndep%rta#i i se plaseaz% minile n diagonal%, una pe omoplat,
cealalt% pe oldul opus, minile i degetele orientate n sens opus pentru ca priza s% fie mai
bun%.
Maseurul i deplaseaz% nainte bazinul (centrul de greutate) pentru a ntinde coloana
vertebral% a pacientului.
Se schimb% apoi minile lucrndu-se apoi la fel pe cealalt% diagonal%.
Se va ncerca sincronizarea ap%s%rii cu expira#ia partenerului.
ntinderea lombar
Se ncrucieaz% bra#ele, se deplaseaz% o mn% pe mijlocul bazinului i cealalt% pe coloana
vertebral% deasupra.
Se duce bazinul nainte i se ntinde astfel regiunea lombar% a coloanei.
Presiuni descendente ale palmelor n jurul coloanei vertebrale
Se plaseaz% minile de fiecare parte a coloanei i se coboar% ncepnd din dreptul umerilor cu
podul palmelor n lungul coloanei vertebrale, iar cu palmele i degetele deasupra coastelor
orientate spre exterior.
Executantul deplaseaz% bazinul nainte transfernd astfel greutatea proprie pe spatele
partenerului p%strnd bra#ele ntinse, apoi se aeaz% din nou pe c%lcie i coboar% minile
c#iva centimetri, i coboar% astfel pn% n dreptul oldurilor, ncet, fiecare presiune trebuind
s% dureze minimum 3 secunde.
Ap%sarea asupra coloanei se va sincroniza cu expira#ia pacientului, verificnd totodat% ca
acesta s% nu-i #in% respira#ia.


Presiuni descendente ale policelor n lungul coloanei vertebrale
Se aeaz% degetele deasupra coastelor i policele de fiecare parte a coloanei din dreptul
mijlocului omopla#ilor.
Se coboar% ncet, exercitnd presiune prin avansarea bazinului si prin retragerea bazinului.


MASAJUL BAZINULUI

Presiuni asupra gurilor sacrate
Maseurul ngenuncheaz% de o parte i de alta a coapselor pacientului.
El va localiza g%urile superioare cu policele.
Prin avansarea bazinului se va ap%sa asupra primei perechi de g%uri, dup% care bazinul se
retrage ncetnd ap%sarea. Se va localiza a doua pereche de g%uri sacrate, situate doi
centimetri mai jos i se va exercita aceeai presiune asupra lor. G%urile inferioare fiind mai
dificil de reperat, maseurul i va utiliza intui#ia pentru a exercita presiune asupra lor.


Compresiune asupra #oldurilor
Executantul ngenuncheaz% de o parte i alta a genunchilor pacientului.
Cu podul palmelor, el localizeaz% uor superior i posterior punctul unde trohanterul este
proeminent, degetele fiind orientate spre interior.
Prin aplecarea trunchiului nainte se apas% cu podul palmelor n locurile indicate.
Presiunea descendent cu cotul n lungul bazinului
Cu genunchii dep%rta#i aezat de o parte a pacientului, maseurul i va plasa mna cu care
apas% pe marginea superioar% a sacrului.
i va relaxa cealalt% mn% i i va plasa cotul (care face un unghi deschis) pe meridian,
aproape de linia median% a feselor.
i va l%sa greutatea corpului pe cot.

MASAJUL FE*EI POSTERIOARE I EXTERNE A MEMBRULUI INFERIOR

Se lucreaz% ambele meridiane ale aceluiai picior, dup% care se trece la cel%lalt picior.
Pacientul trebuie s% aib% picioarele pe acelai plan cu membrele inferioare i ele s% fie
r%sucite spre interior.
Nu se apas% excesiv pe spa#iul popliteu.
n timpul efectu%rii presiunilor, ambele mini r%mn n contact cu corpul primitorului.
Presiunea palmelor pe fa&a posterioar a membrului inferior
Se ngenuncheaz% paralel cu membrul inferior al pacientului. Se apas%, cobornd n lungul
membrului inferior, cu palma. Se aeaz% mna mam% pe fes% i se apas% foarte uor pe
spa#iul popilteu i moderat pe partea moale a gambei.
Presiunea genunchiului pe fa&a posterioar a membrului inferior
Minile vor fi aezate drept sprijin pe fiecare extremitate a membrului inferior. Executantul
se va aeza pe c%lcie, degetele fiind n flexie iar genunchii se vor aeza deasupra liniei
mediane a membrului inferior. Se va evita zona genunchilor. Se reia ap%sarea cu genunchii,
f%r% ca executantul s% se aeze pe picioarele primitorului.
Presiunea asupra punctelor tsubo ale gleznei
Se ridic% piciorul aceluiai membru inferior i se apas% de fiecare parte a piciorului n
adncitura dintre tendonul lui Achile i glezn%.
Mobilizarea #oldului n trei direc&ii
Se pune o mn% pe sacru. Cu cealalt% mn% se flecteaz% genunchiul, apucnd piciorul de
degete, pentru a ob#ine o flexie maxim%. n punctul flexiei maxime se extinde i vrful
piciorului.
Se readuce gamba n semiflexie pentru a relaxa genunchiul, apoi se duce piciorul c%tre fa#a
opus%, flectndu-l ct mai mult posibil, ap%snd asupra vrfului piciorului pentru a m%ri
ntinderea.
Se readuce piciorul n pozi#ie de semiflexie. Apoi se trage c%tre executant, n rota#ie extern%
ct mai mult posibil, ap%snd din nou asupra vrfului piciorului. Se readuce n semiflexie,
f%r% a l%sa vrful degetelor i se face o rota#ie intern%, genunchiul fiind ndreptat c%tre
exterior.
Presiunea palmei pe fa&a extern a membrului inferior
Maseurul va ngenunchea aproape de picioarele pacientului i i va plasa mna mam% pe
sacru, de partea piciorului pe care se lucreaz%.
Cu palma celeilalte mini va cobor pe mijlocul fe#ei externe a membrului inferior,
balansndu-i centrul de greutate nainte i napoi.
Presiunea pe tsubo a gleznei
Cu ajutorul policelui se exercit% o presiune n punctul situat inferior i uor anterior maleolei
externe.
Se reiau exerci#iile pe cel%lalt membru inferior.
Clcarea plantelor picioarelor cu clciele
Picioarele pacientului trebuie s% fie n flexie plantar% maxim%, ntinse pe sol. Maseurul st% n
picioare, cu spatele la pacient, cu c%lciele pe t%lpile lui, f%r% a urca prea sus. Maseurul i va
ridica alternativ c%lciele de pe picioarele pacientului.
Presiunile de tsubo al plantei piciorului
Se apas% cu policele pe punctul rinichiului, n mijlocul liniei arcuite.
Masajul clciului
Se maseaz% marginile externe i interne ale c%lciului printr-o micare circular%, policele de o
parte, celelalte patru degete de cealalt% parte.
Ciupirea marginii externe a piciorului
Se face pentru a stimula meridianul vezicii.
Trac&iuni ale degetelor
Se face trac#iunea fiec%rui deget n parte apucndu-l din lateral.
Degetele pocnesc cteodat% cnd tensiunea scade.
Tapotamentul plantei piciorului
Se ncepe cu plesc%itul cu fa#a palmar% a degetelor.
Apoi se execut% b%t%toritul cu partea ventral%.
n final se mngie talpa piciorului.


TRATAMENTUL FE*EI POSTERIOARE A OMOPLA*ILOR

Pacientul fiind n decubit ventral, maseurul va ngenunchea, plasndu-i genunchii de o parte
i de alta a capului acestuia. Presiunea exercitat% va fi dat% de greutatea p%r#ii superioare a
trunchiului, f%r% a se ridica bazinul.


Presiunea policelui pe partea superioar a umerilor
Maseurul i va plasa mna mam% pe un omoplat i policele celeilalte mini n lungul p%r#ii
superioare a um%rului (m.trapez). Cotul minii active se va sprijini pe coapsa proprie.
Executantul se va apleca nainte i va ap%sa uor, ncepnd de la um%r, spre articula#ia
um%rului de trei ori pe fiecare parte urmnd cu policele drumuri paralele.
Presiunea cotului ntre omopla&i
Se aeaz% mna mam% pe un um%r iar cotul minii active se plaseaz%, ntr-un unghi deschis
de partea cealalt% a coloanei vertebrale. Se coboar% treptat, ncepnd de la baza gtului pn%
n dreptul bazei omopla#ilor. Se schimb% mna mam% i se aeaz% cotul celeilalte mini de
partea cealalt% a coloanei. Bazinul r%mne tot timpul napoi pe c%lcie.
Rota&ia omopla&ilor
Maseurul i aeaz% minile pe omopla#ii pacientului, cu degetele dep%rtate nspre p%r#ile
laterale ale omopla#ilor, i le r%sucete puternic, deplasnd omopla#ii.
Presiunea picioarelor asupra umerilor
Executantul se aeaz% sprijinindu-se pe mini napoi. i aeaz% picioarele n partea superioar%
a umerilor, exercitnd presiuni rapide i blnde.

MASAJUL FE*EI ANTERIOARE, LATERALE I POATERIOARE A UMERILOR I
GTUL

Masajul asupra fe&ei anterioare a umerilor
Pacientul se ntoarce n decubit dorsal, iar maseurul i reia pozi#ia eznd, cu genunchii
dep%rta#i, de o parte i cealalt% a capului pacientului.
Presiuni asupra umerilor: maseurul i plaseaz% minile pe coaste i policele pe fa#a
anterioar% a toracelui, aplecndu-se uor nainte i ap%snd foarte uor policele alunecnd
spre exteriorul sternului; apoi i plaseaz% policele n spa#iul intercostal urm%tor i aa mai
departe
Masajul fe%ei posterioare #i laterale a gtului
Tratamentul gtului se face n sens ascendent, pentru a ob#ine o presiune destul de puternic%
f%r% a ridica capul.


Presiunile asupra fe&ei posterioare a gtului
Se efectueaz% n maniera urm%toare:
Executantul, ngenuncheat de o parte i cealalt% a capului primitorului, i sprijin% coatele pe
coapse i i nclin% trunchiul nainte, exercitnd o presiune cu ajutorul degetului mijlociu, de
o parte i alta a coloanei vertebrale, deplasndu-l cu o jum%tate de centimetru de fiecare dat%,
ncepnd de la baza gtului spre craniu.
Se vor deplasa degetele spre p%r#ile laterale ale fe#ei posterioare ale gtului. Se exercit% o
presiune deplasnd degetele la un interval de jum%tate de centimetru, plecnd de la baza
gtului. Se exercit% o presiune mai puternic% n adnciturile de la baza craniului.
Se revine la linia median% a fe#ei posterioare a gtului, se ncalec% degetele i se apas% pe
spa#iile intervertebrale. Se ncheie prin ap%sarea adnciturilor de la baza craniului.
Se deplaseaz% degetele i se apas% puternic spre exterior, n lungul bazei craniului, n direc#ia
urechilor, respectnd mereu progresia intervalelor de un centimetru.
Masajul circular al fe&elor laterale ale gtului
Se aeaz% degetele apropiate pe fe#ele laterale ale gtului pacientului urmnd relieful gtului.
Se fac de mai multe ori mic%ri circulare, deplasnd tegumentul peste masa muscular%.
Elonga&ia coloanei cervicale
Maseurul aflat la capul pacientului se aeaz% avnd genunchii dep%rta#i, c%lciele lipite de
fese, bra#ele ntinse printre genunchi.Minile apuc% ceafa pacientului, policele se ndreapt%
spre clavicul%, podul palmelor pe maxilarul inferior i fa#a intern% a antebra#elor, n lungul
obrajilor.Maseurul i nclin% trunchiul napoi.

TRATAMENTUL CAPULUI I AL FE*EI

n aceast% zon% Shiatsu se practic% destul de uor pentru a-l destinde pe pacient, dar destul de
puternic pentru a debloca energia. Presiunea trebuie s% fie ferm% dar mngietoare, iar degetele
trebuie s% se plieze cnd se apas% pe puncte situate n adncituri sau n despic%turi.
1.Alunecarea minilor pe pielea capului
Se las% s% alunece de mai multe ori minile n p%rul pacientului, masnd pielea capului cu
degetele, apoi se revine la linia median%.
2.Tragerea prului
Se iau cteva uvi#e i se trage uor de ele.
3.Masajul urechilor
Se maseaz% urechile ntre police i index, efectund o micare ascendent% asupra
pavilioanelor pn% la vrf. Se trece de dou% ori peste suprafa#a urechilor.
4.Presiunea asupra punctelor din cre#tetul capului
Se aeaz% minile pe tmplele pacientului, policele se aeaz% pe linia median%. Se exercit% o
presiune, centimetru de centimetru, urcnd spre cretet i posterior, att ct este posibil.
5.Tratamentul zonei ochilor
Se exercit% o presiune asupra punctelor extremit%#ii interne a pleoapelor, timp de 3-5 secunde.
Se ciupesc uor sprncenele pe toat% lungimea lor.
Se exercit% o presiune pe punctele din marginea extern% a ochiului, la extremitatea fiec%rei
sprncene.


6.Tratamentul zonei tmplelor
Se urc% plecnd de la sprncene spre punctele tmplelor. Nu se apas% prea tare i se
efectueaz% mic%ri rotative.
Se coboar% n linie dreapt% pn% la punctele situate exact sub pome#i.
Se coboar% n linie dreapt% pn% la unghiul maxilarului unde se afl% un mic nod muscular i se
caut% punctul central al fiec%rui nod. n momentul n care a fost g%sit, pacientul trebuie s%
aib% o senza#ie apropiat% de cea a durerii de din#i.
7.Tratamentul zonelor nasului #i gurii
Cu marginea extern% a policelui se apas% pe an#ul de la marginea fiec%rei narine.
Se apas%, ncepnd de la marginile externe ale gurii, n lungul liniei sursului, dirijnd
presiunea sub osul zigomatic.
Cu minile sub b%rbie se apas% pe punctele din centrul an#ului mento-labial i din centrul
an#ului nazo-labial (VG 26).

TRATAMENTUL MEMBRELOR SUPERIOARE

1. Presiunea palmei de-a lungul fe&ei interne a membrului superior:
maseurul ngenuncheaz% la nivelul oldurilor pacientului, ntinznd bra#ul acestuia n abduc#ie
de 90 cu mna n supina#ie;
mna mam% se aeaz% pe muchiul pectoral i se exerseaz% o presiune a palmei cobornd
de-a lungul fe#ei interne a membrului superior de la um%r pn% la pumn.
2. Priza asupra bra&ului:
pacientul duce bra#ul lng% corp cu mna n prona#ie;
avnd mna mam% pe um%r cu cealalt% mn% se apuc% bra#ul la nivelul axilei i se exercit%
o presiune pe fa#a lui extern% cu extremitatea degetelor, ncepnd de la um%r pn% la cot.
3. Presiunea descendent a palmei de-a lungul antebra&ului: se exercit% o presiune direct% cobornd
n lungul antebra#ului de la cot pn% la pumn.
4. Trac&iuni asupra degetelor:
executantul se aeaz% pe c%lcie i apuc% mna primitorului de articula#ia pumnului cu o
mn%.
cu cealalt% face trac#iuni i scutur%ri ale degetelor, #inndu-le de p%r#ile laterale, interne i
externe.
5.Presiuni asupra lui Ho-Kou (Marele Eliminator, IG 4): se apas% pe punctul de la mijlocul spa#iului
dintre police i index.
6. Scuturri ale mebrului superior: se #ine ferm mna pacientului cu amndou% minile i se execut%
nclinarea napoi a trunchiului pentru a trage uor bra#ul executndu-se scutur%ri rapide, dar nu prea
puternice.

HARA

Sediul tuturor energiilor, Hara este o zon% extrem de sensibil%. Presiunea exercitat% trebuie s%
fie mai mult uoar% i gradat% dect profund%.
Se lucreaz% tot timpul n sensul acelor de ceasornic.
Pozi#ia maseurului pentru lucrul asupra harei este aezat lng% pacient, old lng% old.
1.Hara inferioar
Utiliznd marginea extern% a minii se trece pe lng% osul iliac pentru a se lucra pe intestinul
gros.
Punnd trei degete pe abdomen, se apas% la intervale de 2 cm, efectund o micare n sensul
acelor de ceasornic n exteriorul potcoavei vezicii urinare, pentru a trata zona vezicii urinare.
Se face acelai lucru n interiorul potcoavei, grani#a n semicerc a muchilor centrului
abdomenului, ap%snd mai ndelung asupra punctului liniei mediane. n acest mod se vor trata
i zona rinichilor i a ombilicului (Tan-Den).
2.Hara superioar
Se apas% uor, dar profund, cu toat% lungimea policelui, sub partea stng% a cutiei toracice,
deplasarea f%cndu-se de sus n jos. Palma i degetele trebuie s% r%mn% destinse i n contact
permanent cu rebordul costal.
Se face acelai lucru pe partea dreapt%, terminnd cu aceeai presiune asupra coastelor.
Se apas% cu vrful degetelor sub partea inferioar% a cutiei toracice. Este zona pl%mnilor.
Se apas% uor, cu ajutorul unui deget, asupra sternului, apoi se aeaz% trei degete pe plexul
solar i la jum%tatea drumului ntre plex i ombilic. Se trece apoi la zona ombilicului.
3.Apsarea n val a Harei:
se ngenuncheaz% n dreptul Harei partenerului;
se aeaz% o mn% peste cealalt% i se leag%n% Hara efectund o micare asem%n%toare cu
micarea ondulatorie a valurilor;
se mpinge cu podul palmei i se trage c%tre sine cu vrful degetelor, ntr-o micare
continu%.

TRATAMENTUL FE*EI ANTERIOARE I INTERNE A MEMBRULUI INFERIOR

1. Presiunea pumnului pe fa&a intern a coapsei:
se flecteaz% membrul inferior, punnd piciorul pe genunchiul opus;
se utilizeaz% palma sau muc%tura dragonului, cobornd de-a lungul fe#ei interne a coapsei
i exersnd presiune asupra muchiului central.
2. Presiunea descendent a podului palmei de-a lungul marginii interne a tibiei:
se continu% coborrea de-a lungul membrului inferior;
se r%sucete mna n supina#ie, pentru a ap%sa uor n spa#iul situat superior fa#% de tibie;
se ntinde apoi membrul inferior.
3. Presiunea palmei pe fa&a anterioar a coapsei:
se apas% de fiecare parte a muchiului anterior i coapsei, cu fermitate;
n continuare se trateaz% meridianele stomacului i ale splinei, pe fa#a anterioar% a gambei
(punctul S36 este att de important, nct numai de data aceasta mna mam% poate p%r%si
Hara pentru a se aeza pe S36).
4. Mobilizarea rotulei:
se continu% cu acelai membru inferior;
se utilizeaz% o mn% pentru a-l sus#ine la nivelul genunchiului i cealalt% pentru a sus#ine ferm
rotula i pentru a face s% se mite de
2-3 ori n fiecare direc#ie.
5. Presiunea pe punctul S36:
cu policele se apas% profund, iar pacientul va sim#i o senza#ie puternic% de durere, care va
parcurge meridianul pn% la glezn%;
odat% focalizat punctul S36, mna mam% va cobor, men#innd policele n acest punct.
6. Presiunea descendent de-a lungul marginii externe a tibiei:
se p%streaz% policele minii mam% pe punctul S36;
se utilizeaz% cel%lalt police pentru a exercita o presiune descendent% de-a lungul marginii
externe a tibiei;
Se rencepe procedeul de mai sus pentru cellalt membru inferior
7. Flexia plantar a piciorului (extensie):
se ia pozi#ia de start;
se ridic% piciorul posterior de pe sol, #inndu-l ferm;
maseurul se va nclina nainte, pentru a ntinde piciorul.
8. Flexia dorsal a piciorului (flexie):
din aceeai pozi#ie executantul trage piciorul posterior c%tre el;
executantul se nclin% napoi;
Se reiau aceste dou mi#cri.

EFECTELE MASAJULUI IN FUNCTIE DE ZONA

Fa&a posterioar a corpului
Spatele - de fiecare parte a coloanei vertebrale: echilibreaz% toate func#iile interne.
Bazinul - pe fe#ele laterale ale feselor (se preseaz% cu podul palmei):
- decontracteaz% bazinul,
- deblocheaz% Ki-ul i-l dirijeaz% spre membrele inferioare,
- nl%tur% durerile de ciclu menstrual;
g%urile sacrale: decongestioneaz% bazinul;
centrul liniei fesiere:destinde musculatura centurii pelviene i a regiunii lombo sacrale.
Membrele inferioare - fa#a posterioar% a genunchiului (sus#inndu-se genunchiul, se apas% puternic
cele dou% police): nl%tur% sciatalgia.
Gleznele - pe marginile interne i externe ale c%lciului n acelai timp:
- stimuleaz% func#iile elementului Apa,
- nl%tur% durerile lombo-sacrate.
Fa&a anterioar a corpului
1. .Picioarele
la 4 cm deasupra punctului unde se ntlnesc degetul mare i cu degetul al doilea de la picior:
armonizeaz% energia ficatului;
centrul fe#ei interne a c%lciului: stimuleaz% func#ia rinichilor.
2. Umerii
la 3 cm deasupra um%rului, pe marginea claviculei: stimuleaz% func#ia rinichilor.
3. Membrele superioare
Ho-Kou (Marele Eliminator, IG4):
- nl%tur% durerile reumatice,
- nl%tur% durerile de cap,
- nl%tur% durerile de din#i;
mijlocul palmei: relaxeaz% psihic i emo#ional;
fa#a extern% a cotului la nivelul articula#iei:
- tonific% Intestinul Gros,
- nl%tur% durerile bra#ului i ale um%rului.
4.Hara
la 7 cm de fiecare parte a ombilicului, exercitndu-se presiuni n direc#ia acestuia: stimuleaz%
intestinele i relaxeaz% stomacul.
5.Coapsele #i gambele
Stomac 36: controleaz% energia vital% general% i starea de s%n%tate;
se urc% cu 4 degete de la glezn% spre tibie: calmeaz% i nl%tur% durerile de ciclu menstrual.YUMEIHO


Scurt istoric
Tehnicile si procedeele speciale de masaj precum si celelalte aplicatii terapeutice manuale
incluse in practica Yumeiho deriva din elemente ale medicinei traditionale Chineze si Japoneze,
cum ar fi practica ancestrala Zheng Ti Fa, (aplicatii terapeutice manuale practicate in cadrul
cunoscutei manastiri SHAOLIN). Parte din aceste metode terapeutice au fost aduse in Japonia in
anul 1948 de catre maestrul japonez SHUICHI OHNO HIDEGATSU.
Dl. dr. MASAYUKI SAIONJI, elev al maestrului OHNO, a studiat peste 20 de ani diverse
practici terapeutice traditionale extrem orientale. In consecinta sistematizarii si perfectionarii
acestora a conceput terapia YUMEIHO
Maestrul dr. Saionji Masayuki este considerat fondatorul terapiei Yumeiho.
Terapia YUMEIHO este raspandita la nivel mondial prin intermediul Institutului Internatianl
de Medicina Preventiva din Tokyo Japonia.
Terapia YUMEIHO se practica in peste 30 de tari, in cadrul a diverse centre medicale,
cabinete private, clinici, centre de recuperare medicala sau institutii de cercetare medicala in care
experienta clinica si investigatiile efectuate prin metode stiintifice au dovedit complexitatea si
multitudinea efectelor benefice ale terapiei.Terapia Yumeiho
YUMEIHO este o metoda terapeutica bazata pe actiuni manuale efectuate asupra intregului
corp uman in vederea pastrarii sau ameliorarii starii de sanatate; cuprinde circa 100 de manevre
care se efectueaza asupra intregului corp al pacientului.
Este cunoscuta si sub denumirea de Metoda de ndreptare a coxalelor, masaj si
presopunctura sau Masaj special Oriental Saionji, insa denumirea originala este Terapia
YUMEIHO.
Tearapia YUMEIHO consta in aplicarea metodica a unui ansamblu complex de procedee
manuale si exercitii fizice in scopul restabilirii echilibrului functional al organismului uman,
astfel fiind eliminate sau ameliorate o gama variata de tulburari care pot genera atat imbolnaviri
acute cat si suferinte cronice.
Desi este o metoda conceputa pentru a fi aplicata preponderent in scop preventiv se numeste
totusi terapie Yumeiho deoarece telul principal al acesteia este tratarea sau diminuarea cauzelor
tulburarilor functionale care, in timp, pot genera suferinte cronice. De asemenea Terapia
Yumeiho poate fi aplicata si in scopul prevenirii sau incetinirii evolutiei suferintelor deja
prezente.
Procedeele terapeutice manuale, aplicate in scop profilactic sau corectiv in cadrul terapiei
Yumeiho, constau in: tehnici de manipulare osteo-articulare si gimnastica mio-articulara pasiva;
procedee de puncto-terapie (in principiu similare celor utilizate in presopunctura si
reflexoterapie); tehnici si procedee speciale de masaj; elemente de stretching; metode de corectare
respectiv echilibrare a posturii, ale mersului si staticii; exercitii de optimizare a biomecanicii
aparatului locomotor, etc.

Indicatii terapeutice
A intocmi un grupaj de indicatii medicale adresate masajului, manipularilor osteoarticulare,
punctoterapiei, gimnasticii, respectiv a tuturor tehnicilor si procedeelor incluse in terapia
Yumeiho (si a metodelor terapeutice similare) cum se obisnuieste in alte domenii ale
fizioterapiei este o tentativa si o misiune aparent facila, dar totodata dificila si, paradoxal,
inutila si absurda. De ce ? Pentru ca indicatiile acestor aplicatii terapeutice sunt nenumarate.
Chiar daca dorim sa incercam o clasificare a acestora, riscam sa ne expunem criticii, datorita
hazardului si omisiunilor. Prezentam o expunere aproximativa a acestor indicatii, cu scopul de a
reduce la minimum ignorarea sau necunoasterea lor.
Tulburari de statica si dinamica ale aparatului locomotor cum ar fi: asimetrii de bazin, cifoze,
scolioze, hiperlordoze si combinatii si complicatii ale acestora (cifoscolioze, etc.); distributia
necorespunzatoare a greutatii corpului la nivelul bazinului respectiv la nivelul membrelor
inferioare (prevenirea patologiei induse de aceste tulburari sau ameliorarea patologiei prezente);
rigiditate musculo-articulara, laxitate ligamentara; tulburari de mers, echilibru, statica, datorate
cauzelor mai sus mentionate si a complicatiilor induse, etc.
Nevralgii si neuromialgii, indiferent de localizarea, substratul anatomo-functional si cauza
acestora (cu exceptia cauzelor care se constituie in contraindicatii, vezi hernia de disc lombara cu
sciatica): reumatismale, neurologice, post-traumatice, psihogene, afectiuni articulare, miozite,
miofascite, miogeloze, celulite, nevrite si polinevrite, retractii musculo-tendinoase, contracturi
musculare, hipotrofii si atrofii musculare de diferite cauze (centrale si periferice, neurologice si
post-traumatice, postinflamatorii si postinfectioase etc).
Afectiuni si suferinte ale aparatului cardiovascular, periferice si centrale: staze venoase si
limfatice, cu edeme circulatorii periferice, ischemii vasculare periferice in stadii functionale,
incipiente, hipertensiuni arteriale in stadii functionale;
Tulburari gastro-intestinale cum ar fi: tulburari functionale ale tranzitului intestinal de origine
vegetativa, constitutionala sau ca urmare a dietei necorespunzatoare (tranzit intestinal diminuat,
constipatia, diareea fara cauze infectioase). Diskinezii biliare, staza pilorica (cauzata de stress),
etc.
Afectari psihogene de diferite etiologii: multiple forme de nevroza astenica, spasmofilii,
tetanii cronice, distonii neurovegetative;
Afectiuni dismetabolice: obezitate, diabet, guta;
Afectiuni din sfera ginecologica: hipotrofii si dezaxari ale uterului, ptoze, aderente, inflamatii
cronice etc.
Pregatirea gravidei pentru nastere;
Pediatrie: anemii diverse, rahitism, sindroame hipoanabolice de diferite cauze;
Geriatrie: tratament de intretinere si stimulare a musculaturii scheletice, a articulatiilor si a
metabolismului diminuat, etc. Dupa explorari paraclinice permisive (biologice, laborator etc.).
Stresul. Tulburari induse de stres cum ar fi: insomnii, anxietate, agitatie, tensiuni musculare
dureroase, oboseala cronica psihica si fizica, tulburari neurovegetative diverse, etc. Prevenirea
aparitiei stresului sau a instalarii tulburarilor induse de stres. Incapacitatea persoanei de a se
relaxa.
Diminuarea sau chiar eliminarea efectelor nocive induse de sedentarism;
Pregatirea sportivului pentru performanta; Recuperarea capacitatii de miscare si efort la
sportivi.
Recuperarea pacientilor care au suferit imobilizari prelungite;
Ameliorarea, corectarea si cresterea ventilatiei pulmonare. in cazurile in care se diminueaza
capacitatea ventilatorie prin rigidizarea cutiei toracice (contracturi musculare, artroze vertebrale
toracale, etc.), sau printr-o respiratie incorecta (insuficienta).
Bineinteles ca pe langa indicatiile mai sus mentionate, mai mult sau mai putin precise, sunt
numeroase alte cazuri in care aplicarea terapiei Yumeiho poate fi benefica in cazul fiecarei
indicatii, pot sa apara particularitati specifice fiecarui caz in parte, care sa determine
contraindicarea aplicarii terapiei sau a anumitor tehnici si procedee incluse in aceasta. Spre
exemplu: nevralgia sciatica este una din indicatiile aplicarii terapiei Yumeiho, cu conditia sa nu
fie generata de o hernie de disc (in acest caz sunt interzise manipularile vertebrale). si chiar si in
acest caz pot fi intalnite situatii diferite, individualizate de la caz la caz. in consecinta, selectarea,
evaluarea si monitorizarea pacientilor este indispensabil a se efectua de catre medici specialisti.
In cazul persoanelor confirmate de catre medic ca fiind clinic sanatoase, aplicarea terapiei se
poate face integral, in siguranta. Abordarea se va face preponderent in plan profilactic. Adica se
vor corecta acele tulburari functionale care creaza disconfort sau care pe termen lung pot induce
stari patologice.

Efectele terapiei

1. produce caldura, invigorare si placere.
2. inlatura oboseala, da o senzatie de confort.
3. previne bolile grave.
4. creste imunitatea.
5. inalta corpul.
6. infrumuseteaza chipul.
7. face corpul mai elastic si invigoreaza miscarile.
8. imbunatateste functia sexuala.
9. armonizeaza functiile psihice.MASAJUL TERAPEUTIC

1. APLICA*IILE MASAJULUI N AFEC*IUNILE MUSCULARE

miopatii defini%ie denumire generic% pentru orice boal% muscular%
o n aceste cazuri masajul este indicat pentru a preveni apari#ia retrac#iilor
musculare
o masajul se asociaz% cu tratamentul balneofizical (termoterapie) i cu postur%ri
sistematice ale tuturor segmentelor a c%ror grupe musculare pot suferi retrac#ii
o se aplic% precoce
o folosim procedee de ntindere aplicate att longitudinal ct i transversal
miozite defini%ie inflama#ie a muchiului striat
o n evolu#ie pot produce retrac#ii cicatriciale
o masajul nu este indicat n faza inflamatorie
o dup% dispari#ia fenomenelor inflamatorii se aplic% masaj uo asociat cu punerea
muchiului n tensiune, n acest mod se asigur% profilaxia deforma#iilor
crampe musculare defini%ie contrac#ie involuntar%, dureroas% i tranzitorie a unui
muchi sau grup muscular
o datorate oboselii musculare (n special la sportivi) i stazei venoase (varice,
sarcin%) impun efectuarea unui masaj care s% asigure drenajul sangvin
o datorate distoniilor musculare ntlnite n afec#iunile osteoarticulare i
neurologice impun folosirea procedeelor de ntindere i de presiune local%
o masajul este indicat n cazul crampelor musculare datorit% n special efectelor
sale circulatorii i sedative, calmante

2. APLICA*IILE MASAJULUI N AFEC*IUNILE NEUROLOGICE

n afec%iunile sistemului nervos periferic:
o n aceast% categorie intr% patologia traumatic%, inflamatorie, viral% a c%rei
evolu#ie depinde de localizarea, de intensitatea i de evolu#ia tulbur%rilor
o acest tip de afec#iuni sunt nso#ite sau urmate de tulbur%ri trofice la nivelul
#esuturilor care sunt sub influen#a structurilor nervoase afectate
o o parte din aceste afec#iuni au remisiune spontan% sau doar sub ac#iunea
tratamentului medicamentos sau chirurgical
o procesul de reinervare consecutiv unei denerv%ri par#iale sau totale este foarte
lent, iar pentru a se desf%ura n condi#ii optime este necesar% asigurarea
troficit%#ii #esuturilor afectate
o masajul se asociaz% cu fizioterapia i mobilizarea articular%
o masajul nu are efect asupra afec#iunii neurologice ci asupra tulbur%rilor trofice,
senzitive i motorii consecutive acesteia
o obiectivele masajului sunt:
profilaxia tulbur%rilor trofice cutanate i musculare, asigurnd
vasomotricitatea superficial% i profund%
ntre#inerea elasticit%#ii structurilor musculo-articulare supuse
inactivit%#ii
o se folosesc tehnicile cu efecte calmante, sedative la care se poate ad%uga
fr%mntatul lent i profund
o n cazul hiperesteziilor aplic%m manevrele corespunz%toare dar cu intensitate
redus% iar dac% nu este posibil% efectuarea acestor manevre se renun#% momentan
la masaj. Defini%ie hiperestezie sensibilitate exagerat% a unui organ de sim#.
o n tulbur'rile motorii de tipul paraliziilor, parezelor sau diskineziilor
masajul are rol de ntre#inere a musculaturii, asigurnd stimul%ri proprioceptive
care favorizeaz% apari#ia contrac#iei voluntare
o n caz de paraplegie sau tetraplegie se impune masajul zonelor de sprijin
fr%mntat profund pentru prevenirea escarelor
o n situa#iile n care apar edeme se pot folosi tehnicile de drenj limfatic
o defini%ii:
paralizie diminuarea sau dispari#ia func#iei motorii musculare
parez' deficit motor al ambelor membre inferioare ntr-un grad mai
mic dect acela produs de paraplegie, avnd de obicei aceleai cauze
paraplegie paralizia ambelor membre inferioare
tetraplegie paralizia mai mult sau mai pu#in complet% a celor 4
membre
tetraparez' diminuarea for#ei musculare n cele 4 membre
n afec%iunile sistemului nervos central
o n aceste afec#iuni masajul se adreseaz% tulbur%rilor trofice i musculare care apar
i nu afec#iunii propriu-zise
o n st'rile de com' - masajul:
previne apari#ia escarelor
asociat cu mobiliz%rile articulare, cu contrac#iile izometrice i cu
posturile previne instalarea retrac#iilor musculare
o n paraliziile flasce datorit% pierderii motricit%#ii voluntare i a sensibilit%#ii
masajul este indicat de asemenea pentru prevenirea apari#iei escarelor i a
retrac#iilor musculare. n cazul n care starea de flascitate este:
trec%toare masajul men#ine troficitatea #esuturilor pn% la
trecerea n faza spastic%
definitiv% (ex. paraplegia prin sec#iune medular%) masajul este
nlocuit cu respectarea unor reguli speciale de igien% a
pacientului
o n hipertoniile centrale pot fi:
hipertonie piramidal' situa#ie n care masajul este
contraindicat, deoarece poate accentua aceast% stare datorit%
excita#iilor cutanate i musculare pe care le produce. Putem masa
grupele musculare antagoniste celor hipertone pentru tonicizare
hipertonie extrapiramidal' putem utiliza presiunile locale
puternice cu efecte sedative i care reduc gradul de spasticitate
exemple de afec%iuni neurologice n care se aplic' masajul
o n infirmitatea motorie de origine cerebral' (IMOC) n literatura de
specialitate date sunt contradictorii n sensul c% unii autori contraindic% masajul
deoarece cotribuie la creterea spasticit%#ii, iar al#ii recomand% aplicarea
masajului datorit% efectelor sale reflexe, circulatorii i trofice
o n hemiplegie:
se indic% masaj tonifiant n faza flasc%
masajul este contraindicat n faza spastic%, unii autorii
recomandndu-l doarpe musculatura antagonist% celei aflat% n
spasticitate
o n tetraplegie #i paraplegie
masaj trofic pe punctele de sprijin pentru prevenirea i
combaterea escarelor
n paraplegie se indic% masaj abdominal pentru prevenirea
paraliziei intestinale
o sindrom de neuron motor periferic
o poliomielit'
masajul este contraindicat n faza acut%
n faza de recuperare se indic% masajul membrelor afectate
asociat cu masaj general i aplica#ii locale de c%ldur% pentru
stimularea circula#iei i pentru p%strarea tonusului muscular
n faza sechelar% se recomand% masaj de stimulare a circula#iei
o boala Parkinson (paralizia agitant')
se indic% masaj general folosind n special netezire profund%,
presiuni pe punctele dureroase
o miopatii
apar tulbur%ri ale circula#iei la nivel muscular motiv pentru care
este indicat masajul general datorit% efectelor de stimulare a
circula#iei i implicit a nutri#iei #esuturilor afectate (muchi)

3. APLICA*IILE MASAJULUI N AFEC*IUNILE REUMATICE

Regiunea cervical'
o cervicalgiile determinate de modific'rile artrozice
n cazul existen#ei unei contracturi n regiunea cervical% se
ncepe masajul n partea inferioar% a regiunii i apoi se extinde
pe ntreaga regiune
se recomand% 6-8 edin#e de masaj cu o durat% de 30 minute
efectuate de 3 ori pe s%pt%mn%
o cervicalgiile posturale
se ntlnesc mai frecvent la femei
imaginea radiologic% este normal%
la examenul fizic se constat% o mobilitate pasiv% exagerat%
(laxitate)
se recomand% reeducare func#ional% asociat% cu masaj
procedeele de masaj ce pot fi aplicate sunt:
presiuni asociate cu neteziri (presiuni alunecate)
fr%mntat
se recomand% 10 edin#e cu o durat% de 20 minute
o cervicalgiile asociate cu spasmofilia
n general n cazul spasmofiliei i tetaniei confirmate pacien#ii nu
suport% masajul (datorit% durerii cervicale care ocup% un loc
important n tabloul clinic) motiv pentru care ini#ial test%m
reactivitatea pacientului la manevrele de masaj. n cazul n care
suport% masajul se aplic%:
presiuni locale uoare
fr%mntat profund i lent
pe tot parcursul masajului kinetoterapeutul trebuie s% urm%reasc%
permanent modul n care respir% pacientul pentru c% o simpl%
hiperpnee emo#ional% poate declana o criz%
o cervicalgiile acute nevralgiile cervicobrahiale
tratamentul poate fi aplicat doar la ieirea din faza de repaus
absolut, cnd nc% prezint% un grad de hiperestezie
este necesar% folosirea postur%rilor i mobiliz%rilor indolore
masajul poate fi aplicat doar n pozi#ie nedureroas%
masajul poate fi asociat cu trac#iuni uoare n ax (efectuate cu
pruden#%) i cu contrac#ii izometrice indolore ale musculaturii
locale
recomand%ri 8-15 edin#e cu odurat% de 15 minute
Regiunea dorsal'
o Dorsalgiile cronice
asociate cu procese artrozice
o la examenul fizic se constat% prezen#a infiltratelor i a
contracturilor care difuzeaz% spre regiunea cervical% sau
lombar%
o se aplic% procedeele clasice de masaj
o num%rul edin#elor variaz% n func#ie de gravitate
o durata medie a unei edin#e de masaj este de 20 minute
asociate spondilitei #i distrofiei rahidiene de cre#tere
o intensitatea contracturilor este mai mare dect n cazul
leziunilor artrozice
o se are n vedere pozi#ionarea pacientului n func#ie de
deform%rile existente i de asigurarea unui confort
maxim pe tot parcursul edin#ei de masaj
o se recomand% alternarea masajului cu reeducarea
func#ional%
o la final masaj de relaxare
asociate cu cifoze constituie o indica#ie pentru masajul clasic
la pacien%ii astenici
o aceti subiec#i prezint% un grad de impoten#% func#ional%
datorit% existen#ei unor leziuni structurale la nivelul
coloanei dorsale
o se recomand% aplicarea unui masaj de stimulare la
nivelul regiunii afectate ac#ionnd n principal asupra
musculaturii paravertebrale
o recomand%ri 10-15 edin#e de masaj cu o durat% de 30-40
minute
de suprasolocitare
o se ntlnesc la sportivi i la persoane la care profesia este
factorul determinant
o la examenul fizic se constat%
contracturi intense prezente pe zone ntinse
durere difuz%
prezn#a infiltratelor
o se aplic% masaj uor, relaxant, pe o suprafa#% ct mai
mare
o se folosesc presiunile locale profunde efectuate cu
antebra#ele pentru a avea o suprafa#% ct mai mare de
contact
o se recomand% suprimarea temoporar% sau definitiv% a
factorului cauzal
o Dorsalgia acut'
nu necesit% repaus
se identific% factorul declanator al durerii (extensia, nclinarea lateral%,
inspira#ia, expira#ia)
kinetoterapeutul pozi#ioneaz% pacientul n pozi#ie opus% celei care
provoac% durere
masajul se ncepe la distan#% de punctul cel mai dureros i se va apropia
treptat de acesta
se aplic% presiuni locale, presiuni alunecate profunde, fr%mntat uor
n unele cazuri poate apare o senza#ie de calmare brusc% a durerii nso#it%
sau nu de un cracment articular perceptibil, care face inutil% continuarea
masajului dac% au fost nl%turate contracturile reflexe
Regiunea lombar'
o lombalgiile cauzate de artroza lombar'
se recomand% aplicarea procedeelor clasice de masaj cu
intensitate moderat% i mare
pentru .ligamentele iliolombare i articula#iile sacroiliace se
recomand% masajul transversal profund
pentru ligamentele inter- i supraspinoase folosim o tehnic%
special% de fric#iune n clete = ntre police i index
masajul trebuie alternat cu contrac#ii izometrice i mobiliz%ri
active
se recomand% 15 edin#e cu durat% de 20 minute
o lombalgiile cauzate de deforma%ii #i anomalii structurale
datorit% deform%rilor se alege pozi#ia n care pacientul se simte
cel mai confortabil
se indic% masaj transversal profund n alternan#% cu procedee
decontracturante
durata tratamentului este stabilit% de kinetoterapeut n func#ie de
particularit%#ile individuale ale bolii i bolnavului
o lombalgii posturale f'r' anomalii morfologice
examinarea pacientului indic%:
imaginea radiologic% normal%
mobilitate segmentar% normal% sau peste normal
starea musculaturii n general afectat%
se indic% masaj de stimulare, masaj transversal profund, tehnicile
Rabe i Terrier
o lombalgii asociate cu spasmofilia
se urm%rete ob#inerea unei relax%ri musculare locale i generale
care reprezint% modul cel mai eficient de combatere a durerii
o lombosciatica
masajul se poate aplica n faza acut% dar cu pruden#% deoarece
exist% pericolul recidivei
pozi#ionarea este n decubit ventral cu sau f%r% pern% sub
regiunea abdominopelvin% (pentru delordozare) sau n decubit
lateral
n cazul n care pacientul nu suport% nc% masajul n regiunea
lombar% acesta va fi aplicat la distan#% pe regiunea cervical% i
dorsal%
profunzimea manevrelor va crete gradat
se indic% masajul membrului inferior pe fa#a sa posterioar% prin
aplicarea de presiuni statice i alunecate, fr%mntat i ridic%ri
musculare
se propune un tratament de 15 edin#e cu o durat% de 20 minute
i n func#ie de evolu#ie se recomand% tratamentul ulterior
Regiunea um'rului
o artrozele sternoclaviculare #i acromioclaviculare
se aplic% masajul transversal profund la care trebuie s% doz%m
fric#iunea n aa fel nct s% nu dep%easc% pragul toleran#ei la
durere al pacientului
pozi#ia pacientului este decubit sau aezat
durata edin#ei este de 10 minute, timp de 3-4 s%pt%mni n
func#ie de ameliorarea simptomatologiei i de normalizarea
func#ional%


o tendinitele #i tendinozele
se recomand% masaj transversal profund fric#iune cu un singur
deget sau index nt%rit de medius
pozi#ia pacientului:
aezat cu membrul superior n extensie i rota#ie
intern% pentru supraspinoi
aezat cu membrul superior n flexie i rota#ie
extern% pentru subspinoi
se recomand% ca durata edin#ei s% fie cuprins% ntre 5-10 minute
sau 10-20 minute n func#ie de reactivitatea pacientului
exemplu n tendinita capului lung al bicepsului brahial se
recomand% fric#iunea cu vrful unui deget sau a dou% degete
efectuat% transversal pe tendonul aflat n an#ul intertuberozitar.
Efectele pot fi:
sedative
sau de exacerbare a durerii (probabil datorit%
unei reac#ii inflamatorii la nivelul manonului
sinovial ce nconjoar% tendonul
n aceste cazuri se recomand% mai bine
efectuarea unei fric#iuni longitudinale pe culisa
bicipital% cu intensitate mic% i fric#iune
insistent% la nivelul nodulilor i infiltratelor
percepute la nivelul pielii pe traiectul tendonului
o durerile musculare la nivelul um%rului necesit% aplicarea masajului pe o
suprafa#% mai ntins%. Se folosete masajul clasic din care manevra fundamental%
este fric#iunea i tehnici speciale de tipul metodei Wetterwald sau palpare-rulare
n cazul durerii localizate la nivelul deltoidului se aplic% masaj:
pe fa#a extern% a bra#ului
n partea superioar% a trapezului
la nivelul cefei
durerea din regiunea scapular% necesit% masaj:
local
n partea median% a spatelui
pe regiunea cefei
o algoneurodistrofia, sindromul um'r-mn' n aceast% afec#iune aplicarea
masajului risc% s% agraveze reac#ia neurovegetativ%. Evolu#ia bolii este spre
apari#ia redorii i implicit spre instalarea sindromului de um%r blocat
se recomand%:
cur% marin%
hidromasaj
afuziuni
mic%ri active
n stadiul retractil nedureros se aplic% fr%mntatul pe principalele
grupe musculare (n special deltoid) pentru a combate
amiotrofia. Masajul trebuie alternat cu contrac#ii i ntinderi ale
forma#iunilor retractate.
Articula%ia coxofemural'
o coxartroza
pozi#ia pacientului este aleas% astfel nct s% asigure un confort
maxim pacientului. Dac% exist% o uoar% flexie la nivelul
oldului folosim pozi#ia de:
decubit ventral cu o pern% aezat% sub abdomen
la nivelul crestelor iliace
decubit lateral cu o pern% aezat% ntre genunchi
pentru limitarea adduc#iei dureroase a oldului
opus celui pe care se realizeaz% sprijinul
se folosesc presiuni profunde executate n ritm lent i cu
intensitate dozat% n func#ie de gradul de toleran#% al pacientului
durata 12 minute (dup% acest interval musculatura contractat%
se destinde)
masajul este alternat cu trac#iuni n ax timp de 10-12 secunde,
acestea amplific% efectul sedativ. Trac#iunile pot fi efectuate doar
n cazul n care examenul radiologic nu a eviden#iat existen#a
unei decoapt%ri articulare
hidromasaj
durata medie a unei edin#e de masaj este de 20 minute,
recomandarea fiind de 15 edin#e cu repetarea lor la interval
minim de 6 luniTERAPIA MIOFASCIAL-
(Myofascial release)

Este o forma de terapie a tesuturilor moi, ce include tehnici de masaj pentru intinderea fasciei si
pentru a degaja spatiile dintre fascie, tegument, muschi si oase. Aceste tehnici ajuta la eliminarea
durerii si la cresterea gradului de miscare a corpului. Fascia este manipulata direct sau indirect, ceea
ce permite fibrelor tisulare sa se reorganizeze intr-un mod mai flexibil si mai functional. Eliberarea
miofasciala poate fi considerata si tehnica generala de masaj, utilizata pentru a inlatura contracturile
fasciale.
Eliberarea miofasciala de obicei incepe cu un masaj usor, care are rolul de a incalzi si relaxa
musculature. In timpul masajului, terapeutul identifica zonele de tensiune, zone care necesita o atentie
marita, si la care se revine pentru a intinde fascia.
Uneori eliberarea miofasciala poate fi chiar intensa, mai ales in cazurile in care muschii sunt foarte
incordati si tensionati. Dupa sedinta, unii pacienti simt o usoara retinere si durere, care de obicei
dispare dupa cateva zile.
Eliberarea miofasciala se bazeaza pe principiul ca multi oameni au contracturi musculare care
cauzeaza blocarea lor . Pe langa acest fenomen, durerea se amplifica si datorita vatamarii musculare.
Are ca obictiv accesarea acestor zone de blocaj si tensiune, pentru a le detensiona, eliberand
muschii si permitandu-le sa se mobilizeze mai usor si mai efficient.
In timpul eliberarii miofasciale, pacientul poate fi manipulat din mai multe pozitii, in schimb
terapeutul poate intinde muschiul doar intr-un anumit mod, folosind cateva degete pentru a junge in
profunzimea acestuia.
Pentru un maxim de confort si eficienta, pacientul este sfatuit sa respire adanc, in timp ce terapeutul
efectueaza stretchingul.
Eliberarea miofasciala se recomanda la pacientii cu fibromialgii, dureri de spate, si alte
probleme de sanatate care privesc muschii. Din acest motiv, multi doctori recomanda aceasta metoda
impreuna cu alte forme de terapie pacientilor, pentru a le oferi mai multe optiuni. Efectuata regulat,
poate imbunatati postura, poate inlatura durerea musculara acumulata in diferite zone, si poate
imbunatati flexibilitatea.
Nu trebuie sa fie dureroasa, in cazul aparitiei durerii, terapeutul ar trebui sa lucreze intr-un mod
diferit asupra zonelor dureroase sau sa se mute in alta zona.
Traumatismele, stresul, inflamatiile, ranile si deficientele de postura pot cauza contracturi la
nivelul fasciei. Datorita faptului ca fascia e ca o retea care are legaturi stranse, atunci cand exista o
contractura la un anumit nivel, in timp se poate raspandi in alte regiuni ale corpului. Obiectivul
principal al metodei miofasciale este sa elibereze fascia sis a restabileasca sanatatea tisulara.
In literatura medicala termenul miofascial, a fost folosit pentru prima oara in 1940 de catre
Janet G. Travell, referindu-se la sindroamele musculosheletale si la punctele cheie. In 1976 Dr.
Travell a inceput sa foloseasca termenul de punct cheie miofascial, si in 1983 a publicat manualul :
Disfunctia si durerea miofasciala: Manualul punctelor cheie.
Aici, termenul de eliberare/degajare miofasciala, se refera la tehnicile de manipulare ale
tesuturilor moi. Exista doua scoli principale in ceea ce priveste eliberarea miofasciala metoda directa
si indirecta.
Metoda directa de eliberare miofasciala
Se refera la fascia contractata. Practicienii folosesc articulatiile
interfalangiene proximale si coatele, sau alte ustensile pentru a intinde usor fascia contractata
aplicand o forta de cateva kg. Aceasta metoda are ca obictiv, schimbari produse la nivelul structurilor
miofasciale cu ajutorul stretchingului, elongatiilor si mobilizarii tesuturilor aderente. Practicienii
incearca sa mobilizeze usor straturile fasciei pana se ajunge la nivelul tesuturilor profunde.
Robert Ward a mentionat ca metoda directa vine de la scoala de osteopatie din 1920 care la un
moment dat, a fost numita Fascial Twist
Michael Stanborough a facut un rezumat al acestei tehnici directe si anume:
- manipularea unei anumite suprafete a corpului cu ajutorul articulatiilor interfalangiene
proximale sau a antebratelor;
- scufundare la nivelul tesuturilor moi;
- contact cu prmul strat contractat;
- se aplica o tensiune usoara;
- se angreneaza fascia radicand o bucata de tesut;
- in final, se misca de-alungul suprafetei, in timp ce se pastreaza legatura cu straturile
profunde;
- se iasa cu usurinta din zona.
Metoda indirecta de eliberare miofasciala
Metoda indirecta implica o intindere usoara cu o presiune de doar cateva grame, ceea ce
permite fasciei sa se desire. In urma usoarei tractiuni ce se aplica la nivelul fasciei contractate, va
rezulta o crestere a temperaturii si a circulatiei sangelui in zona respective. Aceasta permite
organismului sa se echilibreze datorita abilitatii inerente de autocorectare, astfel se elimina durerea si
se restabileste performanta optima a corpului.
Metoda indirecta isi are originea in scoala osteopatica avandu-l ca fondator pe Andrew Taylor
Still, la sfarsitul secolului al XIX-lea.
Conceptele si tehnicile acestei metode au fost in continuare dezvoltate de catre succesori.
Carol Menheim a rezumat principiile metodei de eliberare miofasciala:
- fascia acopera toate organele corpului, neputand fi separata de muschi;
- orice intindere musculara este o intindere miofasciala;
- intinderea miofasciala intr-o zona a corpului poate fi simtita si va afecta si alte zone;
- decontracturarea miofasciala poate afecta si alte organe prin eliberarea tensiunii la nivelul
intregului system fascial;
- tehnicile de eliberare miofasciala functioneaza chiar si fara intelegerea completa a
mecanismului.
Conform lui john Barnes, tehnica indirecta de eliberare miofasciala se prezinta astfel:
- contactul usor asupra fasciei cu mainile relaxate;
- intinderea usoara a fasciei pana la nivelul restrictiei;
- mentinerea unei presiuni usoare pentru a intinde zona restrictionata timp de 3-5 minute;
- inainte de eliberare/degajare, terapeutul va simti un puls terapeutic (o caldura);
- in timp ce zona se elibereaza, mana va simti o miscare si o catifelare a tesutului.
Autoeliberarea miofasciala ( Self Myofascial Release)
Desi nu este o metoda noua, a devenit din ce in ce mai folosita printe sportivi si nu numai.
Exercitii de autoeliberare miofasciala:
Pentru adductori:


- Din decubit ventral pe saltea;
- Extensia coapselor si plasarea unui sul de spuma sub acestea;
- atentie la nivelul complexului adductor care are originea la nivelul pelvisului, atunci cand
se ruleaza sulul pe saltea
- daca este localizat un punct sensibil, opriti-va din rulat si relaxati-va pe acel punct pana
cand durerea scade pana la 75%.

Pentru tendonul popliteu:


- Plasati sulul de spuma sub genunchi ( cu sprijin pe palme), la nivelul tendoanelor poplitee.
Picioarele pot fi unul peste celalat in asa fel incat sulul sa fie doar sub un genunchi.
- se ruleaza de la nivelul genunchiului inspre sold in partea posterioara;
- daca este localizat un punct sensibil, opriti-va din rulat si relaxati-va pe acel punct pana
cand durerea scade pana la 75%.
Pentru cvadriceps:


- din decubit ventral cu sulul sub cvadricepsi, sprijin pe antebrate;
- este important sa se mentina un control la nivelul abdominalilor si a glutealilor pentru a
preveni compensatia la nivelul coloanei lombare inferioare;
- se ruleaza sulul de la nivelul bazinului la nivelul genunchilor, punandu-se accent pe partea
laterala a coapsei;
- daca este localizat un punct sensibil, opriti-va din rulat si relaxati-va pe acel punct pana
cand durerea scade pana la 75%.
Pentru tendonul iliotibial:


- din decubit lateral cu sulul de burette la nivelul soldului;
- M.I. de deasupra flectat se sprijina se saltea;
- MI de dedesubt este usor ridicat;
- mentineti capul in pozitie neutral;
- se ruleaza in partea inferioara a articulatiei soldului pe partea laterala a coapsei pana la
nivelul genunchiului.
- daca este localizat un punct sensibil, opriti-va din rulat si relaxati-va pe acel punct pana
cand durerea scade pana la 75%.
Pentru spatele superior:


- din decubit dorsal cu genunchii flectati, mainile la ceafa, sulul de burette la nivelul
omoplatilor;
- se ridica soldurile, se stabilizeaza capul intr-o pozitie neutral si se ruleaza sulul pana la
nivelul spatelui mijlociu;
- daca este localizat un punct sensibil, opriti-va din rulat si relaxati-va pe acel punct pana
cand durerea scade pana la 75%.


MASAJUL CHINEZESC CLASIC

Sistemul chinez de ngrijire natural' a s'n't'%ii

Este deosebit prin faptul c% este natural, preventiv, caut% r%d%cinile problemelor, este holistic
i se bazeaz% pe ncrederea de sine.
- Legea s%n%t%#ii este legea naturii. Alimentele sunt considerate o surs% de hr%nire i de leacuri
eficiente.
- Tratamentul cel mai bun este prevenirea.
- Sistemul chinez de s%n%tate vizeaz% nl%turarea cauzelor care stau la baza bolilor nu a
simptomelor.
- Sistemul holistic trateaz% ntreaga persoan% nu por#iuni izolate ale trupului. Omul este o trinitate
a spiritului, min#ii i trupului.
- Vindecarea vine din%untru. Trupul omenesc este o main%rie care se ntre#ine, se repar% i se
vindec% singur%, ct% vreme tim cum s% acumul%m, s% p%str%m i s% control%m qi-ul lui.

PRINCIPALELE PROCEDEE DE MASAJ

1.JO-FA Fr'mntarea circular'
Acest procedeu se execut% cu pulpa degetului mare sau mijlociu sau cu podul palmei i const%
n mic%ri circulare, de rota#ie progresiv% pe spate i pe membre.Astfel se stimuleaz% grup%ri de
puncte reflexogene. Mic%rile se efectueaz% pe spate de sus n jos, simetric, pe direc#ia meridianului
vezicii urinare, iar pe membre n direc#ie distal%. Mic%rile ini#iale reprezint% rota#ii uoare,
intensificate pe m%sur% ce se repet% procedeul, transformndu-se ntr-o fr%mntare superficial%, de
intensitate moderat%.
Tr%s%tura definitorie a acestui procedeu const% n caracterul de impuls al manevrelor, cu
orientare vectorial%, f%r% desprinderea minii de pielea pacientului. Acest procedeu se execut% de 10-
20 de ori cu o frecven#% de 60-90 de mic%ri pe minut.Pacientul trebuie s% aibe senza#ia de c%ldur%,
relaxare, confort.
Efectele procedeului sunt: ameliorarea st%rii generale, a circula#iei sanguine i limfatice,
relaxarea musculaturii, calmarea mialgiilor i diminuarea tumefierii #esuturilor.


2. NAFA Fr'mntarea cu prindere, ciupirea
Procedeul const% n fr%mntarea energic% a masivului muscular i a stratului adipos
subcutanat. Por#iunea masat% este apucat% i ridicat% uor deasupra bazei osoase i a straturilor
musculare mai profunde. n timpul acestei manevre degetul mare este opus celorlalte. Procedeul poate
fi executat i sub form% de ciupire, dac% se maseaz% un strat muscular mai pu#in reliefat, dar se
efectueaz% la fel de uor, f%r% a se atinge pragul dureros.
Manevrele se execut% cu intensitate moderat%, de cte 2-3 ori i numai pe por#iuni ale
corpului preg%tite n prealabil. Direc#ia este de sus n jos, distal. Caracteristica acestui procedeu este
micarea progresiv% a minilor, energic% dar n acelai timp blnd%, f%r% a se desprinde de por#iunea
masat%. Pacientul are senza#ia de moleeal% i de c%ldur%. Efectele sunt de calmare a spasmului
muscular, relaxarea musculaturii, normalizarea circula#iei sanguine.3. IAA-FA Rota%ie cu ap'sare
Manevra se execut% cu palma u#or ndoit% din articula#iile metacarpo-falangiene, relaxat% i
elastic%. Suprafa#a masat% se atinge cu podul palmei, cu falangele distale ale degetelor i cu toat%
suprafa#a liber% a policelui.n felul acesta sub palm% se formeaz% un spa#iu n care este concentrat%
energia. Zonele pe care se aplic% acest procedeu sunt spatele i membrele.
Mna maseurului se deplaseaz% pe suprafa#a masat% de sus n jos i distal, f%r% a se desprinde
de piele.
n timpul masajului coloanei vertebrale mna este dispus% perpendicular pe aceasta. Fiecare
micare este nso#it% de o cretere a presiunii.
Efecte: relaxarea muscular% i atenuarea senza#iei de durere.

4.TUI-FA Frec%ia liniar', alunecarea
Manevra se execut% cu podul palmei sau cu pulpa degetului mare, sub forma unei neteziri sau
frec#ii superficiale simetrice.
Degetele maseurului alunec% spre piept sau spre spate n timpul masaului spa#iilor intercostale
i al masajului paravertebral.
Pt maseur este mai comod s% stea la capul pacientului.
Manevra se execut% blnd, dar repede, f%r% ca maseurul s% desprind% mna cnd revine la
pozi#ia de plecare.
Aceeai zon% se maseaz% de 3-5 ori.
Intensitate execu#iei crete uor, pn% atinge o valoare medie.
Frec#ia liniar% poate preceda diferite tipuri de fr%mntare i poate ncheia edin#a de masaj.
n acest timp pacientul are senza#ia de nc%lzire a pielii i a stratului celular subcutanat i
senza#ia de relaxare muscular%.5. CUEN-FA Netezire liniar', t'v'lirea
Procedeul se execut% cu suprafa#a cubital% a minii relaxate, cu degetele semindoite.
Mic%rile alunecate uoare, se efectueaz% din articula#ia radiocarpian%, alternnd fa#a palmar%
cu cea dorsal% a minii.
n interiorul palmei, datorit% degetelor unite i semindoite se formeaz% un spa#iu care
concentreaz% energia.
Falangele proximale ale degetelor 3-5 efectueaz% o micare de alunecare atunci cnd se
ntoarce mna pe fa#a palmar%, ap%snd pe degetul mic.
Zonele pe care se aplic% acest procedeu sunt muchii superficiali ai spatelui i membrelor, n
direc#ia de sus n jos, distal.
Num%rul manevrelor este de 3-5.
Ritmul optim de efectuare este de 80 de mic%ri ale minii pe minut
Efectul: nl%turarea oboselii, a mialgiilor i spasmelor musculare.


6. *ZI-FA Percu%ia cu palma
Se efectueaz% cu muchia palmei ambelor mini simultan.
Degetele sunt ntinse, unite i uor ncordate.
Manevra se execut% pe direc#ia circula#iei energiei n meridianele iang.
Percu#iile se execut% uor dar ntr-un ritm destul de rapid , 120 -180 pe minut.
Aceai zon% se maseaz% de 3-5 ori.
Pacientil are senza#ia de vibra#ii.
Acest procedeu permite optimizarea circula#iei sanguine n #esuturi, accelerarea proceselor
metabolice, relaxarea musculaturii nl%turarea senza#iei de oboseal%.7. COU-FA Percu%ia cu pumnul
Manevra se execut% cu pumnul gol: mna relaxat%, cu degetele ndoite, f%r% a fi ncordate, ca
i cum ai #ine un ou de g%in%.
n spa#iul astfel format se concentreaz% energia.
Masajul se efectueaz% micnd mna din articula#ia radiocarpian% de sus n jos, de cte 3-5
ori.
For#a cu care se ac#ioneaz% este moderat%.
Ritmul rapid de 60-100 b%t%i pe minut.


8.FEN-*ZIN-FA Fr'mntarea cu vibra%ie
Manevra se execut% cu policele sau indexul n zona de masaj sau a punctului trigger.
n timpul ap%s%rii, #esuturile se deplaseaz% pe direc#ia fibrelor musculare, apoi revin la pozi#ia
ini#ial%.
Se efectueaz% o presiune vibratorie de intensitate moderat%.
nceputul i sfritul fr%mnt%rii se efectueaz% lin.
Procedeul se execut% de 8-10 ori.
Drept criteriu de eficacitate se consider% atingerea pragului dureros, senza#ia de vibra#ie i
durere dup% ncetarea interven#iei

9.DIAN-SIUE-FA Fr'mntarea cu ap'sare
Se efectueaz% o presiune intermitent% asupra punctului cu policele, indexul sau mediusul, f%r%
a deplasa pielea.
Dac% se folosete policele, acesta trebuie ndoit aproape n unghi drept.
Este interzis% efectuarea manevrei cu vrful unghiei.
Dup% atingerea pragului dureros ap%sarea se mai prelungete 10-12 secunde.
Zona punctului se stimuleaz% de 3-7 ori.
Caracteristic% pt acest procedeu este pozi#ia vertical% a degetelor 2 i 3 n raport cu suprafa#a
de contact.

10.TAN-*ZIN-FA Ciupirea cu alunecare
Aceast% manevr% se efectueaz% cu policele i degetele 2,3 i 4 strns unite.
Acestea apuc% muchiul ap%sndu-l cu intensitate moderat%, dup% care l las% s% alunece.
Se aplic% n zona muchiului trapez, a marginii laterale a muchilor pectorali i pe membre.
Se prinde cu degetele masivul muscular i se ridic% de un cap%t ca i cum s-ar desprinde de
straturile aflate dedesubt, dup% care se sl%bete strnsoarea l%snd muchiul s% alunece printre degete.
Manevra se execut% cu intensitate moderat%, de-5 ori.
Sunt posibile dureri.
Efectele urm%rite sunt restabilirea conduc#iei musculare, atenuarea durerilor i a senza#iei de
oboseal% muscular%.


11.*O-FA Fr'mntarea superficial'
Aceast% manevr% se execut% cu toat% suprafa#a palmei sau cu muchia indexului ndoit.
Se maseaz% oasele carpiene i antebra#ul, regiunea gleznelor, genunchilor i gambei.
Por#iunea masat% a membrului se afl% ntre ambele mini ale maseurului; acestea se
deplaseaz% energic i rapid n direc#ii opuse.
Amplitudinea mic%rilor nu dep%ete o l%#ime de palm%.
P%r#ile laterale ale carpului se maseaz% mai eficient cu indexul.
Manevra se efectueaz% cu intensitate moderat% dar destul de energic, n direc#ie distal%, de
cte 2-4 ori n fiecare parte.
Procedeul are ca efect relaxarea muscular%, nl%turarea oboselii.
Pacientul are senza#ia de vigoare i prospe#ime, simte c%ldur% n membre, moleeal%, are
senza#ia de plutire.


12. BO-*ZIN-FA Fr'mntarea profund'
Procedeul se aplic% n zona muchilor paravertebrali i se efectueaz% cu patru degete ale
minii ncordate i uor arcuite.
Direc#ia este de sus n jos i de la coloana vertebral% spre exterior.
Masajul poate fi efectuat alternnd minile sau cu ambele mini simultan, cu intensitate
moderat%.
Degetele fr%mnt% masa muscular% cu mici rota#ii pn% cnd aceasta devine maleabil%
alunecnd distal, f%r% a se desprinde de piele.
Cobornd, degetele maseurului nu pierd contactul cu spatele pacientului, n momentul
schimb%rii locului nceteaz% ncordarea degetelor, pentru ca pe noua zon% de masaj, starea moale i
elastic% s% fie nlocuit% de o puternic% ncordare.
Procedeul se repetp de 3-5 ori pe aceeai linie.
Muchii se relaxeaz%, dispare starea ini#ial% de durere chinuitoare, precum i contracturile
musculare existente anterior masajului.

13.CHJEN-DIN-FA Ap'sarea , presiunea pe punct
Manevra se execut% cu policele ndoit i ncordat sau cu degetul mijlociu, evitndu-se
ap%sarea cu unghia.
Pentru stimulare se alege un punct activ, degetul p%trunde n punct cu suficient% for#%, pn% la
atingerea pragului dureros.
Dup% 1-3 secunde, se sl%bete presiunea, pt ca aproape imediat s% se repete ap%sarea.
Apoi ncordarea degetului trebuie s% scad%, acesta iese din punct lund cu sine durerea.

14.CHJEN-CHAN-FA Presiunea pe punct cu vibra%ie
Procedeul poate fi efectuat cu policele ndoit sau drept, cu indexul sau cu mediusul nendoit.
Intrarea n punct se face rapid si elastic.
Stimularea se face f%r% schimbarea locului, cu o uoar% vibra#ie, la limita pragului dureros,
crescnd uor intensitatea presiunii, apoi ieirea din punct se face brusc, lund durerea odata cu
degetul.
Timpul stimul%rii 5-10 secunde.

PROCEDEE SPECIALE DE MASAJ CHINEZESC

1.CHJUA-FA Sc'rpinarea , zgrierea, apucarea capului
Maseurul st% n picioare, n fa#a pacientului aezat i relaxat. Manevra se execut% cu degetele
arcuite i ncordate ale ambelor mini.
Capul se maseaz% prin mic%ri circulare dinspre zona temporal% spre cea parietal% i n
continuare spre ceaf%.
Mic%rile sunt rapide, aspre dar nedureroase. Degetele nu pierd contactul cu pielea capului.
Dup% fiecare micare circular% urmeaz% momentul apuc%rii. Minile maseurului sedeplaseaz% pe
capul pacientului una spre cealalt%, n simetrie axial% fa#% de axa sagital%.
Durata procedeului este de cteva zeci de secunde i depinde de reac#ia pacientului.
Efectele sunt mbun%t%#irea i normalizarea circula#iei sanguine n zona capului, nl%turarea
oboselii, mai bun% concentrare, etc.

2.CHJO-FACiugulirea , laba cu gheare
Procedeul este analog precedentului n ceea ce privete indica#iile i modul de efectuare a
manevrelor dar este aspru i ntructva mai agresiv.
Minile maseurului au aceeai pozi#ie de apucare a unui glob imaginar, ns% cu o treime mai
mic. Degetele sunt foarte ncordate i sugereaz% o lab% cu gheare. Distan#a ntre vrfurile degetelor
este egal%.
n timpul masajului este mai rapid, deci crete frecven#a momentelor de ciugulire, dup%
fiecare micare de rota#ie.
Este interzis% zgrierea dureroas% a pielii sau efectuarea masajului cu unghiile. Este foarte
important s% nu se supradozeze interven#ia, pacientul trebuie s% r%mn% dup% masaj cu senza#ia de
vigoare i prospe#ime.

3.MIN-TIAN-CU Percu%ia urechii
Pacientul este aezat iar maseurul st% n picioare n fa#a acestuia. Manevra se execut% n mod
simetric, pe ambele pavilioane ale urechilor. Cu degetul mare, maseurul apas% pe tragus, nchiznd
intrarea n conductul auditiv extern iar cu ar%t%torul sprijin% pavilionul urechii n partea posterioar%.
Cu degetul mijlociu se efectueaz% uoare percu#ii pe suprafa#a apofizei mastoide, cte 2-3 la fiecare
ureche, de cte 3-5 ori. nainte de finalul manevrei, se apas% uor pe tragus, apoi se ndep%rteaz% brusc
degetele.
Acest procedeu permite nl%turarea durerilor de cap, ame#elii, confer% claritate gndirii i
favorizeaz% concentrarea, mbun%t%#ete memoria.

4.ER-CO-DOU-FA Vibra%ia pavilionului urechii
Acest procedeu este eficient dup% efectuarea manevrei mn-tian-cu, pe care o completeaza n
mod organic. Modul de efectuare este analog : egetul mare apas% strns pe tragus, nchiznd intrarea
n conductul auditiv extern, n timp ce ar%t%torul fixeaz% pavilionul urechii n partea posterioar%. Se
efectuez% o vibra#ie energic%, de joas% amplitudine. Stimularea este intens% dar de scurt% durat% cte
3-4 mic%ri. Procedeul propiu-zis const% din 3-4 stimul%ri. Pacientul are senza#ia de vuiet sau vjit
n urechi.
5.COU-TI-*ZIAN-*ZIA-FA Stoarcerea omoplatului
Pacientul este aezat, iar maseurul st% n picioare, ntors spre um%rul acestuia. Cu o mn%
maseurul fixeaz% um%rul pacientului, ridicnd i dep%rtnd cotul de corp. Cealalt% mn% se afl% pe
omoplatul pacientului, cu degetele sub unghiul inferior.. n acest timp, muchii centurii scapulare
trebuie s% fie relaxa#i.
Procedeul se execut% cu intensitate moderat%, cu stoarceri energice ale muchilor spatelui,
dinspre unghiul inferior al omoplatului n sus. Efectul este relaxarea musculaturii spatelui i a centurii
scapulare.


6. BAO-FA mbr'%i#area
Pacientul st% n picioare iar maseurul este n spatele acestuia, pu#in spre dreapta. Maseurul
apuc% pacientul cu ambele mini la nivelul spa#iilor intercostale VI-IX.
Palmele, cu degetele nl%n#uite, se afl% la nivelul procesului xifoidian al sternului.
Deplasndu-i pu#in n spate piciorul stng, maseurul ia o pozi#ie stabil% n timp ce pacientul i pierde
punctul de sprijin, nclinndu-se pe spate i r%mnnd suspendat. Este important ca n timpul
exerci#iului, pacientul s% fie relaxat.
Maseurul efectueaz% balans%ri laterale. De mic% amplitudine, ale pacientului, pn% la
instalarea senza#iei de relaxare deplin%. Apoi se realizeaz% o strngere brusc% a cutiei toracice, de jos
n sus, cu scuturare. Procedeul se execut% o singur% dat%, n timpul expira#iei, brusc, prin surprindere,
f%r% eforturi suplimentare.
Efectul este dispari#ia senza#iei de ap%sare n piept, dificult%#ii respira#iei, i ncetarea
spasmelor din zona sternului.7. *ZI-TU-FEN-*ZIN-FA Fr'mntarea u#oar' a coloanei vertebrale
Pacientul este aezat, muchii gtului i ai spatelui sunt relaxa#i. Degetele maseurului sunt
strnse pumn, indexul este semindoit i opus policelui astfel nct s% formeze o furculi#% ntre falanga
distal% a policelui i cea median% a indexului. Cu aceast% furculi#% se maseaz% fiecare proces spinos al
coloanei vertebrale, ncepnd cu vertebra a VII-a cervical% i terminnd cu a V-a lombar%. Fieacare
vertebr% se maseaz% uor de jos n sus, cu mic%ri de apucare i ridicare de sub procesul spinos al
vertebrei.
Procedeul se execut% pe colona vertebral% de sus n jos, de 2-3 ori i este indicat n
osteocondroz%, oboseal% muscular% a spatelui.

8.BEI-FA Rucsacul
Maseurul i pacientul stau spate n spate, avnd coatele nl%n#uite. Maseurul se nclin% pu#in
nainte, ndoaie genunchii i ridic% pacientul pe spate.
Caracteristicile procedeului sunt : suprapunerea centrelor de greutate, contactul lejer al
vrfurilor picioarelor pacientului cu podeaua i pozi#ia comod% a pacientului pe spinarea maseurului,
ceea ce ii permite s% i relaxeze musculatura. La finalul procedurii maseurul efectueaz% exerci#ii de
scuturare a membrelor.
Procedeul trebuie s% aibe ca rezultate nl%turarea blocurilor func#ionale ale discurilor
intervertebrale, deplina relaxare a pacientului, nl%turarea oboselii.


9.GUN-CHUAB-FA Leg'natul
Pacientul este ntins pe spate, apucndu-i cu minile genunchii, ridica#i la nivelul
abdomenului. B%rbia este sprijinit% n piept, spatele este arcuit. Maseurul sprijin% pacientul cu o mn%
sub ceafa acestuia iar cu cealalt% n zona articula#iilor gambei i l leag%n% de 5-7 ori, crescnd
progresiv amplitudinea.
Procedura se efectueaz% pe o suprafa#% orizontal% moale.
Indica#ii: dureri ale coloanei vertebrale n regiunea lombar%, modific%ri post-traumatice.

10.CHUI-FA Percu%ii pe genunchi
Pacientul este aezat, picioarele sunt relaxate. Maseurul, aezat lateral, efectueaz% percu#ii
deasupra i dedesubtul rotulei, cu muchia palmei. Degetele sunt relaxate, semindoite ca i cum ar
apuca un ou. Ritmul este moderat, percu#iile au o intensitate slab%.
Pentru o mai bun% relaxare muscular%, piciorul masat nu trebuie s% se sprijine pe podea, ci
trebuie s% atrne, iar n acest scop, sub coapsa i genunchiul pacientului se aeaz% un rulou moale.
Procedeul se efectueaz% o singur% dat%, timp de 20-30 secunde.
Se utilizeaz% n caz de artrit% a articula#iei genunchiului i n fenomene posttraumatice.MASAJUL PENTRU BEBELUSI

Este incontestabil faptul c. masajul este foarte
benefic pentru bebelui.0i nu este vorba de doar de le crea senza#ii de placere, ci mai ales de a-i ajuta
s. se dezvolte att din punct de vedere fizic ct i psihic. Da, chiar aa. Doar micul om este chiar la
nceputul adapt%rii sale n noul mediu care l nconjoar%. Iar pentru aceasta are nevoie de for#%,
precum i de numeroase deprinderi. Masajul l ajut% s%-i fortifice musculatura, determinnd-o s%
intre n ac#iune, i s% fac% fa#% solicit.rilor.
Cnd ncepem masajul
bebelu#ului?
Dac. bebeluul a mplinit
deja 6 luni, iar medicul pediatru
nu a manifestat nici o
nemul#umire n ceea ce privete
starea lui de s.n.tate, prin
masajul pe care il pute#i face chiar dumneavoastr. nu are dect de
castigat. Ar fi de dorit s. recurge#i la aceast. ndeletnicire ntr- un anumit moment al zilei. De
exemplu, la 40 de minute dup. mas., sau cu o jumatate de ora nainte de alaptare.

Cum organizam sedinta de masaj?
Alege#i acea perioad. a zilei cnd bebeluul este vioi i linitit.nainte de a ncepe exerci#iile,
aerisi#i bine camera i urm.ri#i ca temperatura camerei s. fie peste 20C. Cel mai bine e s. aeza#i
copilul pe o mas., potrivit. n.l#imii dvs, pe care s. aterne#i o p.tur. moale. Minile dvs trebuie s.
fie sp.late, cu unghiile t.iate scurt. Nu folosi#i creme speciale de masaj, nu are rost s. mbcsi#i porii
cu gr.simi.Mic.rile trebuie s. fie blnde, pentru a nu irita pielea extrem de sensibil. i scheletul osos
foarte fragil al copilului. Urm.ri#i ca n timpul masajului, copilul s. fie bine dispus.Dac. este
capricios, nceta#i manevrele pn. se va liniti. N-ar trebui ca micu#ul s. asocieze masajul cu vreun
disconfort anume, altfel peste cteva zile il va considera o sursa de neplaceri i va deveni nelinitit
chiar de la primele manevre.
Exercitii pentru masaj
Iat. o serie de exerci#ii prin care s. pute#i contribui la fortificarea musculaturii copilului, s.-l
ajuta#i s. i-o dezvolte, precum i s.-i verifica#i reflexele.
1.Masajul minilor netezire
Pozi#ia ini#ial (PI), aeza#i copilul pe spate cu picioru#ele spre
dvs.
Prinde#i-l cu mna stng. de mnu#a lui dreapt., usor ridicat., iar cu
dreapta, netezi#i-i uor prin alunecare, f.r. presiune, partea inferioar. a
antebra#ului i a um.rului, dinspre cot spre piept. Efectua#i mic.rile de
4-6 ori, i repeta#i micarile i pentru cealalt. mnu#..
2.Masajul abdomenului
Pozi#ia ini#ial (PI), aeza#i copilul pe spate cu
picioru#ele spre dvs.
a) Cu mna stng. #ine#i copilul de piciorue, iar cu dreapta i
masa#i uor burtica cu mic.ri circulare, n sensul acelor de
ceasornic, ocolind zona ficatului.
Repeta#i mic.rile de 4-6 ori.

b) de la vrsta de 3 luni i puti#i masa i musculatura acestei zone.n acest scop ve#i recurge la o
fric#ionare, o uoar. apsare cu ambele mini pe musculatura bur#ii, mai nti cu toat. palma, apoi
doar cu buricele degetelor. Repeta#i mic.rile de 4-6 ori.

3.Masajul picioarelor
Pozi#ia ini#ial (PI), aeza#i copilul pe spate cu picioru#ele spre dvs.
Netezi#i usor partea dorsal. a piciorului, dinspre c.lci, spre zona
inghinal..
Repeta#i mic.rile de 4-6 ori pentru fiecare picior n parte.
4.Masajul coloanei vertebrale
Aeza#i copilul pe o parte.Trece#i-v. cte doua degete dea lungul coloanei, pe p.r#ile
laterale a acesteia, de la fundule# spre umeri. O asemeanea manevr. va conduce la extensia coloanei
vertebrale.Executa#i cte o asemenea manevr. pentru fiecare parte a coloanei.

5.Masajul spatelui ( dupa varsta de 2 luni )

P.I:copilui este aezat pe burtic. i se
sprijin. cu piciorele de dvs.Netezi-#ii cu dosul
palmei spatele, de la fundule# spre gt, apoi cu
fa#a palmele, de la gt spre fundule#.
Repeta#i micarea de 4-6 ori.
Flexia coloanei vertebrale #i a picioarelor

P.I: copilui este aezat pe burtic. i se sprijin. cu
piciorele de dvs Sprijini#i corpul copilului de sub
piept, picioarele i sunt ntinse. Ridica#i-l uor
deasupra mesei.n mod reflex copilui i va
ndrepta spatele i-i va ridica capul.Exerci#iul
contribuie la fortificarea musculaturii spatelui, a
coloanei vertebrale i a cefei.6.Masajul t/lpilor
P.I : culcat pe spate.
a) cu degetele aratatoare de la ambele mini s.lta#i uor t.lpile copilului
i men#ine#i-le ridicate.Cu degetele mari fric#iona#i-i uor partea
exterioar a t.lpilor, de la degete spre c.lci.
b) Cu palmele ambelor mini, fric#ionat#-i degetele.
Repeta#i micarea de 4-6 ori .

Gimnastica degetelor de la picioare ( masajul reflexogen al t/lpilor )
P.I : culcat pe spate.
Ridica#i cu o mn. piciorul copilului, cu degetul ar.t.tor ap.sa#i uor pielea i muchii de la baza
degetelor.in mod reflex, copilu i le va ndoi.Plimba#i uor degetul pe partea interioar. a t.lpii, de la
degete spre c.lci.n mod reflex, copilul i va desface degetele. Exerci#iul ajut. la tonifierea
musculaturii t.lpilor.Repeta#i mic.rile de 4-6 ori.

Reflexul de mers
Aeza#i copilul pe mas., cu fa#a spre dvs, sprijinit de subsori.La atingerea de suprafa#a dur. a mesei,
copilui isi va ntinde n mod reflex picioarele din genunchi i articula#iile coxo-femurale.Repeta#i
micarea de 4-6 ori, asemenea mic.ri ajutnd la fortificare musculaturii picioarelor, copilui
deprinzndu-se astfel s. se sprijine n ele.


Masajul pentru vrsta 3 luni !
1.Masajul minilor - netezire.
Aceleai manevre ca n exercitiul pentru un prichindel de 1,5 luni. Pute#i m.ri ns. num.rul
mic.rilor la 6-8 .
Exerci#iu cu minile - ncruciarea i desfacerea
Aeza#i copilul pe spate cu fa#a spre dvs.ntinde-#i minile spre el, atingndu-i cu degetele
palmele.Micu#ul v. va apuca de degete.ncrucia#i-i minile deasupra pieptului, dup. care desface#i-le
n lateral.Un asemenea exerci#iu, repetat de 4-6 ori faciliteaz. o respira#ie profund., i tonificarea
muchilor umerilor.
2.Masajul abdomenului
P.I : Aeza#i copilul pe spate, cu picioruluele spre dvs. Cu
mna stng. #ine#i-i pipcioruele uor ridicate, iar cu dreapta fric#iona#i-i
uor burtica, cu mic.ri circulare, n sensul acelor de ceasornic.La
nceputul exerci#iului o face#i cu toat. palma, pentru ca spre sf.rit s o
face#i doar cu buricele degetelor.Repeta#i mic.rile de 6-8 ori.
ntoarcerea de pe spate pe burt..
Aeza#i copilul pe spate.Cu mna dreapt. sus#ine-#i picioarele,
iar cu stnga, ndoit. din cot, prinde#i-l de manu#a stang..Provoca#i-l s.
se ntoarc din pozi#ia pe spate pe cea pe burt., rasucindu-i ncet
picioarele i bazinul.Repeta#i mic.rile de 1-2 ori pe fiecare parte a corpului. Dup. un timp, daca
micu#ul se ntoarce cu uurin#. de pe o parte pe cealalt., sprijini#i-l doar de piciorue.

3.Masajul spatelui
Culcat pe burta.
De 4-6 ori mic.ri de netezire, i tot attea fric#ionari efectuate cu
buricele degetelor de la ambele mini, prin mic.ri circulare, de la fundule#
spre ceaf..Termina#i exerci#iul cu manevre de netezire.
Extensia picioarelor i a coloanei.
Aeza#i copilul pe burtic., sus#ine#i-i corpul cu minile, prinzndu-l
de sub piept, i ntinde#i-i picioruele.Ridica#i-l cu grij deasupra mesei.n
mod reflex, micu#ul i va ndoi spatele i va ridica capul. Sunt suficiente 1-
2 mic.ri.

4.Masajul t/lpilor
Culcat pe spate.
Cu degetul ar.t.tor de la ambele mini ridica-#i uor t.lpile copilului, i men#ine#i-le
ridicate,Cu degetele mari, fric#iona#i-i uor partea exterioar a t.lpilor, de la degete spre c.lci.
Repeta#i mic.rile de 4-6 ori. Apoi trece#i la fric#ionarea degetelor, de 6-8 ori fiecare, dup. care, cu
degetele ndoite, aplica#i uoare percut.ri n c.lciele copilului.
Gimnastica t/lpilor
Culcat pe spate.
Ap.sa#i uor cu degetul ar.t.tor al minii drepte pe marginea
interioar. a t.lpii, dupa care, cu un num.r dublu de mic.ri, partea
exterioar. a acesteia.Se ncepe cu degetul mic, i se repet. fiecare
micare de 2-4 ori.Un asemenea exerci#iu ajut. la fortificare muchilor
articula#iilor, i a ligamentelor talpilor.

"Dansul" picioarelor.
Aeza#i copilul pe mas, sprijinindu-l de axil. , cu fa#a spre dvs.
n mod reflex, intrnd n contact cu suprafa#a dur. a mesei, micu#ul i va ntinde din genunchi i
olduri.n felul acesta v. ajuta#i copilul s.-i nt.reasc. musculatura picioarelelor, c.p.tnd i
desprinderea de a se sprijini n ele atunci cnd va ncepe s. mearg..Repeta#i manevra de 4-6 ori.Toate
aceste manevre, executate cu blande#e, sunt
o pl.cere dubl., att pentru mam., ct i
pentru copil.
Sfatul de la Desprecopii.com
Nu ve#i avea nevoie de prea mult
timp pentru efectuare acestor manevre.Cu
siguran#.
vi se va p.rea interesant s. urm.ri#i cum
reac#ioneaz. la asemenea evenimente,i s.
v. bucura#i de reuitele lui.Esen#ial este s.
re#ine#i c. nu doar l ajuta#i s. se relaxeze, ci
i antrena#i corpul i il nv.#a#i muchii s.
fac. fa#a. solicit.rilor.Efectund corect i n
mod regulat aemenea exerci#ii, ve#i evita
multe eventuale nepl.ceri pe viitor.
TERAPIA TRIGGER POINT

Trigger point = punct de declanare
Trigger point este descris ca un punct cu hipersensibilitate situat n muchii scheletici, care este
asociat cu un nodul palpabil.
Trigger points sunt puncte care prezint% senza#ii de durere acut%, durere surd%, amor#ire, senza#ie de
cald sau rece, putnd duce i la simptome precum grea#%, dezechilibru i tulbur%ri de vedere.

Originea terapiei Trigger point
Este una dintre cele mai recente terapii adresate musculaturii, fiind in plin% dezvoltare
Janet Travell i Dr. David Simions au lansat denumirea de trigger point therapy (terapia punctelor de
declanare) implicnd i stretchingul musculaturii afectate si termoterapia. Cei doi au aplicat aceasta
tehnic% n tratarea preedintelui John F. Kennedy.
n 1970 Bonnie Prudden a mbun%t%#it tehnica celor doi prin ad%ugarea unei proceduri non-invazive
aplicate azi in cazul atle#ilor si prescris% i recomandat% de medici.
Aceast% tehnic% este nrudit% cu cea a masajului prin acupresiune, tehnica de tratament fiind una
similar%.
Este un tratament care se poate face i independent. Din cauza situ%rii greu accesibile a multora dintre
punctele de stimulare, autoaplicarea acestui tip de masaj este ns% dificil de realizat. Se pot utiliza
unelte specifice de masaj pentru a ac#iona asupra acestor puncte.
Harta al%turata este prezentat% doar pentru vizualizarea informativ% i aproximativ% a punctelor.
Aceste puncte pot fi clasificate n:
Active: acestea sunt dureroase, sunt cauza durerilor persistente
Latente: puncte care dor numai cnd sunt supuse presiunii.
Uneori punctele active pot avea puncte satelit, cum ar fi o durere la nivelul spatelui se poate reflecta
la nivelul um%rului, iar tratarea punctului din zona um%rului nu are efect de durata f%r% tratarea
punctului din zona spatelui.
Obiectivele majore ale acestei tehnici sunt:
- eliminarea tensiunii protective a musculaturii
- eliminarea hipersensibilit%#ii receptorilor periferici, n special cei ai durerii
- producerea de vasodilata#ie reflex%
- eliminarea ischemiei locale
Etapele tehnicii trigger point
1. Depistarea punctelor dureroase active.
2. Inspectarea direc#iei n care radiaz% durerea i c%utarea de eventuale puncte satelit.
3. Se pune degetul pe punctul dureros si se aplica vertical presiune pn% cnd pacientul ncepe
s% simt% durere. In momentul apari#iei durerii presiunea r%mne constant%. Dup% 10 secunde
durerea sim#it% ini#ial va disp%rea. In urm%toarele 20 de secunde este posibil% ac#ionarea
asupra punctului f%r% apari#ia tension%rii protective a musculaturii.
4. In ncheierea aceste tehnici se realizeaz% fric#iuni si fr%mnt%ri ale musculaturii timp de 5-7
minute cu scop inhibant. Se crete gradul de presiune in sensul de aplicare a mic%rilor.
5. Presiunea aplicata se elibereaz% brusc pentru a realiza vasodilata#ia si a elimina ischemia
locala.
Protocolul acestei tehnici este la fel de eficient pentru puncte motorii ct i pentru alte categorii de
puncte. Presiunea aplicat% nu este niciodat% suficient% pentru a dep%i pragul de durere al pacientului,
provocnd durere i lezarea termina#iilor nervoase motorii.
Vasodilata#ia periferica locala readuce pH-ul la normal i crete concentra#ia de oxigen din #esutul
afectat ceea ce elimin% treptat punctul dureros.
G'sirea adev'ratei surse de durere
Majoritatea punctelor sunt uor de depistat, prezentnd durere la aplicarea presiunii.
n unele cazuri poate fi vorba de un punct satelit, punctul principal fiind la distan#% de cel satelit. In
acest caz este necesar% tratarea ambelor.
Tratamentele au un efect cumulativ. Uneori efectele de durata apar imediat, dar de cele mai multe ori
dureaz%. Fiecare activare a r%spunsului de vindecare va duce la ns%n%toirea organismului. In cazul n
care nu se observ% rezultate ntr-un timp scurt, se poate crete frecven#a tratamentului. Creterea
frecven#ei este mai eficient% dect creterea duratei tratamentului.
Tratamentul se poate face de 3, 4 ori pe zi sau o dat% la o or%. Este posibil ca dup% o edin#% de
tratament durerea s% revin%. Tratamentul se va face pn% la dispari#ia durerii.
In func#ie de organism i de diferitele zone ale sale, se aplic% o presiune diferit%. Dac% durerea este
intens%, se aplic% o presiune uoar%.
Gambele, fa#a i zonele genitale au o sensibilitate crescut%.
Spatele, fesele i umerii, mai ales dac% musculatura este foarte dezvoltat%, necesit% o presiune
crescut%.
Pentru spate i umeri este recomandat% folosirea uneltelor specifice.


Masajul Trigger point pentru gt #i umeri
Se poate face prin simpla c%utare a punctelor cu degetele. Prin palpare c%ut%m zonele cele mai
sensibile si cele mai tensionate.
Pozi#ia corpului trebuie s% fie comod%, confortabil%, ntins sau cu spatele sprijinit.
Se ncepe prin exerci#ii de respira#ie, iar cu policele se palpeaz% ferm muchii cu inser#ii la baza
craniului. Prima dat% n spatele urechilor, cobornd apoi pe coloana vertebral%.
n urma palp%rii musculaturii i g%sirii zonelor sensibile sau dureroase se revine si se aplic% presiune
pn% cnd muchiul se relaxeaz% sau dispare/scade durerea.
Apoi se insist% asupra celui mai dureros punct n timp ce se men#ine o respira#ie adnc% i controlat%.
C%utarea i masarea punctelor se face pe partea stng% i apoi pe dreapta.
Aplicarea metodei la mase musculare mari
Se folosete fixarea muchiului cu degetele si palma si se aplica o presiune ferm% cu policele.
Se preseaz% f%r% alte mic%ri timp de cteva minute. Un minut de presiune aplicat% treptat asupra unui
punct dureros calmeaz% i relaxeaz% sistemul nervos, accelernd procesul de vindecarea.
Pentru a stimula o zona se aplic% presiune timp de 4-5 secunde.
Se fr%mnt% uor muchiul afectat cu o micare lent%.
Se aplica si un tapotament rapid cu degetele n zonele sensibile sau neprotejate cum ar fi fata. Pentru
suprafe#e mai mari, cum ar fi spatele, se folosete pumnul relaxat.
Se poate folosi ghea#% pentru a reduce r%spunsul nervos in zon%, permi#nd astfel o presiune
eficient%.
In urma presiunii aplicate se recomand% stretching pe musculatura afectat%.


REFLEXOTERAPIE

Reflexologia este tiin#a zonelor reflexogene ale organismului situate pe suprafa#a corpului, n
general la distant% fat% de organele pe care le reprezint%.
Organele sunt componente inseparabile in ansamblul organismului uman, avnd leg%tur% vascular% si
energetic% direct% cu zonele corespunz%toare reflexogene.
Se cunosc zone de proiec#ie la nivelul picioarelor, minilor, coloanei vertebrale, limbii,
urechii, intestinului gros.
Se presupune ipoteza dual% potrivit c%reia ntregul organism se proiecteaz% pe fiecare organ,
care la rndul lui se g%sete proiectat n orice punct al organismului.
Reflexul este activitatea fundamental% a sistemului nervos, cu ajutorul c%ruia se regleaz%
rela#iile dintre organe si se stabilesc rela#iile dintre organism si mediul nconjur%tor.
Reflexodiagnosticul - Consta in reperarea punctelor dureroase din zonele reflexogene. In caz
de suferinta sau dereglari, punctele reflexe devin sensibile sau dureroase la palpare, fiind sesizate de
pacient si diagnostician.
Durerea nu este intotdeauna direct proportionala cu gravitatea si vechimea afectiunii
organului corespondent. Unele puncte reflexogene pot fi dureroase si datorita unor afectiuni locale in
zonele de testare cum ar fi: clavusul, tumori, traumatisme, malformatii, afectiuni dermatologice etc.
Pentru diagnosticare se folosesc proiectiile din suprafetele plantare, dialogand in permanent cu
pacientul.
Cand masajul este facut de un specialist in reflexoterapie, atat el cat si pacientul trebuie sa se
gaseasca pozitii confortabile, relaxante, specifice punctelor care trebuiesc masate.
In cazul masarii suprafetelor plantare, pacientul va sta culcat cu fata in sus, cu picioarele intinse,
relaxat, iar terapeutul va sta la picioarele acestuia, pe un scaunel, mai jos decat pacientul.
Piciorul care trebuie masat se aseaza pe genunchiul terapeutului, iar sub genunchiul
pacientului se va pune o perna. Din aceasta pozitie se maseaza majoritatea punctelor reflexe pentru:
rinichi, ficat, splina, stomac, plamani, ochi, urechi, sinusuri, cap, tiroida, paratiroidi, intestine, umeri,
sani, limfe, gat, coloana etc.
Masarea punctelor din partile laterale ale picioarelor (reflexoterapia pentru prostata, hemoroizi,
anexe, testicole, vagin, uretra) solicita ca pacientul sa intoarca piciorul lateral, pe o parte sau alta.
Dupa ce atat pacientul cat si terapeutul s-au instalat comod, s-au eliminat zgomotele din
incapere sau orice perturbare din exterior se poate incepe masajul printr-o usoara si scurta masare a
talpilor, apoi cu varful degetului mare de la mani se palpeaza punctul corespunzator, se continua cu
apasiri usoare, care vor creste in intensitate, pana la limita suportata de pacient, urmerindu-i-se
reactiiie.
Se va lucra aproximativ 30 de secunde cu fiecare mana, prin rotatie, permitand astfel
relaxarea mainilor. Zonele supuse masajului trebuie sa fie sanatoase, fara traumatisme sau afectiuni
inflamatorii, dermatologice, cu o igiena riguros respectata.
Durata sedintelor de tratament si numarul punctelor reflexe care se pot masa in cadrul unei sedinte
vor fi strict individualizate,
In functie de bioritmurile specifice si in raport cu starea de functionare a organului de
detoxifiere, filtrare si eliminare, nu este indicat a se disloca mai multe toxine decat poate elimina
rinichiul si detoxifia ficatul, splina, sistemul limfatic. Daca nu se tine cont de aceasta, toxinele vor
circula liber in corp, creand unele simptome ca ameteli, somnolenta, cefalee si alte dereglari, care
afecteaza starea generala.
Reflexologia reprezint% mai mult dect studiul punctelor reflexogene. Aplicarea ei este n
acelai timp o terapie naturist% i un instrument de analiz% a s%n%t%#ii.
Reflexologia poate fi folosit% n doua moduri: 1. Ca terapie naturist% pus% n practic% cu ajutorul
minilor. Se ac#ioneaz% asupra picioarelor, minilor i, uneori, asupra urechilor pentru a induce
relaxarea, a ameliora durerea i a stimula capacitatea de autovindecare a organismului. 2. Ca
instrument de analiz% a s%n%t%#ii.
Pe lng% asocierea punctelor reflexogene de pe t%lpi i din palme cu organele corespunz%toare,
reflexoterapia are la baz% i o alt% teorie: credin#a c% ntregul corp este str%b%tut de canale invizibile
de energie. Aceste canale energetice poart% numele de zone.
Lucrul cu aceste benzi i cu
punctele aflate de-a lungul lor reprezint%
aa-numita terapie a zonelor.n terapia
zonelor, corpul este mp%r#it n sec#iuni
longitudinale. Aceste benzi de energie
str%bat ntregul organism i influen#eaz%
organele ntlnite n cale.Corelatia ntre anatomia corpului #i harta proiec%iilor organelor la nivel plantar

Locul n care talpa se ngusteaz% cel mai mult corespunde taliei corpului. Zonele reflexogene
situate deasupra liniei imaginare a taliei, corespund partii superioare a corpuluilui (mai sus de talia
real%). Partea dreapt% a corpului i are proiec#ia principalelor organe pe talpa dreapt%. Coloana
vertebral%, situat% central n corp, se proiecteaz% pe fe#ele interioare ale marginilor t%lpilor.
Degetele mari ale picioarelor simbolizeaz% capul n ntregime, cu emisfera stng% i cea
dreapt%; Organele, glandele i func#iunile situate pe cap, fa#% i creier, au proiec#iile pe talp% inversate,
datorit% ncruci%rii nervilor centrali ai celor dou% emisfere cerebrale.Vom masa deci zonele ochi,
urechi, nas de pe suprafa#a dreapt% a corpului, pe talpa stng% i organele din partea stng% a corpului
- pe talpa dreapt%. Varful degetelor de la picioare corespund sinusurilor i proeminen#elor fe#ei
(obraji, pome#i, frunte).
Zonele sub#iate ale articula#iilor degetelor (de la picioare) sunt corespondente cefei i gtului.
Organele pereche ca rinichi, pl%mni, ochi i au proiec#iile situate pe ambele t%lpi. Organele centrale,
cum ar fi inima, timusul, coloana vertebral% i mpart proiec#iile ntre cele dou% t%lpi, simetric.
Exist% totodat% o bilateralitate corporal% i o ac#iune metameric%.
Leg%tura dintre partea dreapt% a corpului i cea stng% se numete bilateralitate orizontal% (ca
i cea dintre partea anterioar% i cea posterioar% a corpului). Leg%turile dintre p%r#ile superioare i
inferioare ale corpului se numesc bilateralitate vertical% (i dintre mini i picioare). Atunci cnd nu
avem acces la una dintre p%r#ile corpului, din cauze obiective (durere, plaga, fractur%), putem masa
zona sa simetric%, bilateral% i vom ob#ine efecte favorabile n ambele zone. Acest tratament prin
ocolire" este frecvent utilizat n medicina sportiv%.

Depunerile toxice in zonele reflexogene
n refloxologie se consider% c% depunerile de toxine sunt principala cauz% a mboln%virii curente i
modul de via#%, hrana i deprinderile vicioase sunt furnizorul lor. Deregl%rile circula#iei energetice,
sanguine i procesele complexe le asimila#iei i func#ion%rii generale ale organismului constituie de
asemenea cauze importante. n esen#% putem spune c% depunerile de toxine n zonele reflexogene, ne
indic% o defectuoas% func#ionare a organului aflat n coresponden#%. Astfel putem spune c% toxinele
localizate n ficat produc hepatita i ciroza, cele localizate n pancreas produc diabetul, toxinele din
rinichi duc la nefrit% i gut%, cele din piele la dermatite, n articula#ii produc artritele i reumatismul
etc. Principalii factori care conduc la acumulare nociv% de toxine sunt:
modul de via#%, de alimenta#ie, starea psihic% i starea mental%;
circula#ia sanguin% insuficient% ntr-un anumit organ sau zon% corporal%;
clavusul de la mini sau picioare conduce la staza circulatorie zonal%;
fracturi consolidate greit sau calusuri vicioase la mini, picioare sau coloan% vertebral% -
conduc la perturb%ri circulatorii i de influx nervos zonal care afecteaz%, organele
corespondente;
folosirea de nc%l#%minte incomod% sau strmt%, timp ndelungat, conduc la perturb%ri zonale
ce influen#eaz% negativ func#iunile organice;
Condi#ia prealabil% a unui bun masaj reflexogen este ca terapeutul i pacientul s% fie aeza#i
comod i relaxat. Piciorul persoanei tratate trebuie s% fie liber i curat. Piciorul care urmeaz% a fi
masat poate fi aezat pe genunchii terapeutului sau acesta din urm% se aaz% la picioarele
bolnavului, avnd acces la ambele t%lpi.
Masajul poate fi executat fie cu pulpa degetelor mari (cu unghiile t%iate), fie cu falangele celorlalte
degete. Important este s% folosim creme sau uleiuri (aromatice) pentru a se ob#ine o bun% alunecare
pe piele, sau pudr% de talc. n coresponden#% cu pozi#ia piciorului vom masa fie cu mic%ri circulare,
fie cu mi sc%ri laterale de dute-vino.
Presiunea i timpul masajului trebuie s% fie cresc%toare n intensitate: se ncepe cu ap%s%ri uoare i se
m%rete gradat ap%sarea.
Pentru a ti cnd am ajuns la limita de suportabihtate trebuie s% observ%m mereu tr%s%turile fe#ei
pacientului.
De obicei masajul trebuie s% urmeze o anumit% succesiune fiziologic% (n bolile acute)
se maseaz% la nceput rinichiul, vezica urinar% i uretra, pentru eliminarea
toxinelor n exces;
se continu% cu masarea reflexogen% a capului - centrala coordonatoare a
tuturor organelor;
urmeaz% masajul tractului stomaco-intestinal, ficatul i pancreasul;
se maseaz% n continuare punctele limfatice, pentru descompunerea,
transportul substan#elor toxice i formarea anticorpilor;
urmeaz% masarea tuturor celorlalte puncte sensibile, n func#ie de afec#iune.
Iat% ordinea de execu#ie a traseelor n reflexoterapie pentru stabilirea
diagnosticului i ameliorarea bolilor cronice:
1. Rinichi / urctcr/ vezic% urinar%/ uretr%/ organe genitale.
2. Suprarenale/ hipofiza/ hipotalamus/ epifiz%/ creier mic/ creier mare/ sinus frontal/ tmpl%/
nerv trigemcn/ ceaf%/ paratiroid%/ laringe/ esofag/ tiroid%/ timus/plex solar.
3. Stomac/ pancreas,/ duoden/ intestin sub#ire/ intestin gros/ ficat/ vezic% biliar%/ inim%/ splin%.
4. Um%r/ pl%mn/ muchi trapez/ ochi/ urechi/ sinusuri/ nas/ coloan% (cervical,toracal, lombar,
sacru, coccis).
5. Uter/ prostat%/ limfa uterului/ rect/ hemoroizi/ articula#ia oldului/ limfa inferioar%/ nerv
popliteu/ cot/ articula#ie cot/ genunchi/ articula#ie genunchi/ ovare/ testicule/ zona de relexare
a organelor abdominale/ nerv sciatic/ articula#ie old.
6. Limfa superioar%/ c%ile respiratorii/ marea limf%/ urechea intern% cu zona de echilibru/
tensiunea n caz de necesitate/ zona intercostal%/ limfa ganglionar%/piept/ diafragm%/
amigdale/ maxilar superior, inferior/ incisivi, canini, premolari,molari.
7. Centrul sistemului nervos/ centrul organelor sexuale.
Se ncepe n general, cu masarea piciorul drept i apoi se continu% cu stngul. Se realizeaz%
toate fazele pe un picior i apoi se trece la cel%lalt. Trebuiesc respectate urm%toarele precau#ii:
- a nu se leza pielea;
- s% nu se maseze pielea afectat% de eczeme sau r%ni;
- s% nu se produc% suferin#% prin masaj;
Terapeutul trebuie s% aib% o igien% impecabil%, o #inut% ordonat% i pl%cut%
(de obicei haine albe i de preferin#% din bumbac sau in), minile perfect curate, cu o manichiur%
riguroas%.
0edin#a de reflexoterapie trebuie executat% ntr-o nc%pere curat%, spa#ioas%, bine aerisit%, cu
temperatur% moderat% (18-25C) i linitit%.
Este imperios necesar% existen#a unei mese sau pat special de masaj, a prosoapclor,
cearceafurilor, uleiurilor etc. indispensabile unei edin#e reuite.
Cele mai importante tehnici de masaj folosite n reflexoterapie sunt:

1. Netezirea - spre trunchi.
2. Prinderea alternativ' - cu degetele mari ntr-o succesiune rapid% (mai ales pentru
zonele reflexogene ale rinichilor).


3. Masajul circular - se execut' de obicei cu pulpele degetelor mari, sau cu mai multe
degete, pe zone reflexogene mai ample (uter, ovare, prostat%, testicole).
4. Tragerea - este un masaj Ia care se folosete degetul mare ndoit (tiroid%, uter, fanngc,
stomac, pancreas).


5. Prinderea lateral' - se execut% cu degetul mare pe zonele de
articula#ie ale degetelor (ochi, ureche, ceafa).

6. Masarea nainte-napoi: se execut% cu pulpa degetului (ochi, ureche, ceafa).

7. Fr'mntarea - este o tehnic% de masare cu pumnul, aplicat' pe zone ntinse (intestin
sub#ire).
8. Tehnica pa#ilor- reprezint% mic%ri succesive efectuate n trepte, ca i cum am p%i cu pulpa degetului
(pentru coloan% i colon ascendent).

Dac% dorim s% practic%m reflexoterapia cu rezultate optime, este de importan#% capital% folosirea
corect% a policelui i a indexului n timp ce efectu%m tratamentul.
Direc#ia de micare a policelui sau a degetului ar%t%tor este ntotdeauna nainte i niciodat% napoi
i se execut% n general dinspre extremit%#i nspre corp.
Un alt clement important este faptul c% n rcflcxoterapie se folosete cu prec%dere pulpa degetului
i nu vrful.
For#a de presiune exercitat% cu degetul pe zonele reflexogene este i ea de marc importan#% pentru
reuita masajului.
Trebuie s% ne folosim intui#ia i experien#a: o presiune prea slab% nu va conduce niciodat% la
vindecare, iar o ap%sare prea puternic% ne va obosi sau chiar luxa degetele i pacientul va avea senza#ii de
durere sau disconfort. Se va aplica o presiune medie i constant% cu un nceput mai lent i mai uor. astfel ca
persoana tratat% s% nu tresar%, s% fac% grimase sau s%-i retrag% piciorul.


Micarea policelui sau a altui deget este similar% mic%rii unei omizi, cu deplas%ri ale degetului de
doar 1,5 mm odat%.

Harta punctelor reflexogene de la nivelul picioarelor


Vom descrie acum mai pe larg cea mai important% tehnic% de masaj din reflexologic:
Tehnica pailor sau tehnica enilei permite acoperirea unor zone refiexogene ntinse (de exemplu:
pl%mni, intestin gros, diafragm%) situate pe talpa piciorului. Ea const% n a tr" degetul mare sau
ar%t%torul pe distan#e mici, pliindu-1 la un unghi intermediar ntre 90 180 grade. Succesul acestei
tehnici va depinde mai ales de aptitudinea dumneavoastr% de a v% plia i deplia alternativ articula#ia
degetului mare, sugernd o micare de trre.
Aceast% tehnic% va avea o eficacitate sporit% dac% ve#i utiliza drept suport celelalte degete aezate
pe partea superioar% a labei piciorului.

Durata masajului reflexogen
Oricare dintre punctele reflexogene pot fi masate timp de 5 minute tar% urm%ri defavorabile. In cazul unei
deregl%ri acute, acest timp poate fi dublat sau triplat tar% nici un pericol.
Este necesar s% fim precau#i doar pentru zonele reflexe ale ficatului i coloanei vertebrale. Zona
reflexogen% a ficatului poate fi masat% mai mult de 5 minute numai n cazul n care func#ionarea
rinichiului este bun%, n caz contrar toxinele eliberate prin masarea ficatului ajung n snge i nu sunt
eliminate.
n cazul zonei reflexe a coloanei vertebrale, creterea duratei de masaj peste 5 minute poate
conduce la o cretere a iriga#iei sanguine n zona respectiv%, cu efecte diverse. n general masajul se
execut% pe ambele picioare cte 5 minute pentru rinichi, uretre i vezic% urinar%, aproximativ 3 minute
pentru cap i ceafa, 2 minute pentru fiecare punct limfatic i aproximativ 6 minute pentru o afec#iune mai
pu#in grav%, cumulnd astfel o or% de masaj reflexogen.

Reac%ii adverse
Prin stimularea intens% a unui organ, pot apare uneori reac#ii nedorite, care dispar dup% scurt timp. Este
indicat s% nu ne speriem nici noi ca terapeu#i i nici persoana aflat% sub tratament.

Aceste reac#ii sunt:
- tumefierea gleznelor, n special la persoanele cu staz% limfatic%;
- proeminen#a varicelor, datorit% acceler%rii circula#iei sanguine;
- accese de febr%, dup% masarea zonelor limfatice (cnd n corp este o
- infec#ie latent%);
- dureri accentuate ale unui organ, datorit% stimul%rii func#iilor sale;

Efectele tratamentului reflexogen
Masajul punctelor reflexe descongestioneaz% musculatura i stimuleaz% circula#ia sngelui n
organul respectiv, ob#innd astfel eliminarea reziduurilor toxice i alimentarea cu substan#e energetice noi
i regeneratoare.
Pentru aceasta trebuie s% regulariz%m mai nti func#ionarea organelor de eliminare a toxinelor i
cele de refacere a organismului, dup% care vom putea trece la tratamentul propriu-zis al organului bolnav,
prin masarea punctului s%u reflex.
Concomitent cu masajul, trebuiesc eliminate cauzele exterioare ale mboln%virii, cum ar fi
nc%l#%mintea neadecvat% sau obiecte vestimentare care produc trangul%ri i congestii: brul, cureaua,
sutienul, elastice de jambiere, jartiere sau chilo#i strm#i i inadecvati.
Durata tratamentului - Pentru afec#iuni recente i uoare, un tratament de 2-3 zile este suficient. n cazul
bolilor grave i cronice, o ameliorare semnificativ% se ob#ine dup% aproximativ 3 luni de tratament, iar
vindecarea complet% este atins% dup% un an de edin#e consecutive.
n afec#iuni acute efectul ameliorant se produce dup% 2-3 edin#e de reflexoterapie i vindecarea
survine n cteva s%pt%mni, maxim o lun%.

Reguli generale complementare reflexologiei
Este foarte indicat% combinarea terapiei cu o alimenta#ie lacto-vegetarian%, somn regulat i
suficient, mult% micare i gimnastic%, drume#ii n zone montane, mersul pe jos descul# prin iarb% sau
prundul rurilor de munte, cur% marin% i renun#area sau reducerea viciilor d%un%toare ca fumatul i
alcoolul. Este recomandat% o nc%l#%minte uoar%, lejer% i elastic% adoptat% pentru ntreaga via#%. Hainele
ideale pentru men#inerea s%n%t%#ii sunt cele confec#ionate din materiale naturale ca: in, bumbac, m%tase,
ln%, piele i blan% natural%. Aa cum nc%l#%mintea noastr% trebuie s% fie adecvat% absorbirii energiei Yin
a p%mntului, la fel de importante sunt i accesoriile vestimentare folosite pentru cap (p%l%rii, epci,
c%ciuli ctc.) care s% permit% o p%trundere nestnjenit% a energiei Yang, a cerului.

Ce este reflexologia?
1
Oxford English Dictionary defineste reflexologia
2
ca:,,Practica masarii anumitor puncte ale
piciorului in scopul eliberarii tensiunii si tratarii bolilor.
Reflexul
3
este definit ca fiind: ,,Miscare involuntara si automata ca raspuns la un stimul.

Legaturile interactive ale membrelor superioare cu membrele inferioare sunt reprezentate
astfel:

UMAR SOLD;
BRAT COAPSA;
COT GENUNCHI;
ANTEBRAT GAMBA;
ARTICULATIA MAINII ARTICULATIA PICIORULUI;
(RADIO-CARPIANA TALO-CRURALA)
MANA PICIOR;
DEGETELE MAINII DEGETELE PICIOARELOR.

Localizarea zonelor reflexe
4
1
http://www.medicultau.com/boli-si-tratamente/reflexologie/ce-este-reflexologia.php
2
Oxford English Dictionary
3
Oxford English Dictionary
4
http://www.medicultau.com/boli-si-tratamente/reflexologie/localizarea-zonelor-reflexe.php

Incepand cu degetele de la picioare, care reprezinta zona capului si a gatului, vom analiza
principalele parti ale organismului influentate de zonele reflexe ale labei piciorului. Apoi, trecand la
calcaie si la glezne, vom examina regiunea dintre umeri si diafragma, care corespunde metatarsului. in
continuare, ne vom indrepta catre regiunea abdominala, care corespunde zonelor reflexe localizate intre
metatars si calcai, apoi catre zona pelana, care se reflecta in calcai. In cele din urma vom explica partea
interioara a labei piciorului, care reflecta coloana, apoi partea exterioara, ce corespunde bratelor,
Coapselor, picioarelor etc. si, in final, vom trece la partea superioara a labei piciorului, pentru a ne
concentra asupra altor zone reflexe corespunzatoare pieptului si circulatiei.
Desi trecem in mod sistematic de la calcai la degete, multe dintre zonele reflexe corespunzatoare
diferitelor parti ale corpului se suprapun. Sistemele specifice precum sistemul nervos, sistemul limfatic
sau sistemul respirator sunt explicate, fiecare in cel mai bun loc posibil. Explicatiile anatomice aferente
pentru parti ale corpului precum dintii, ochii sau bratele nu sunt detaliate.


Cum facem reflexoterapia?
5


In primul rand, trebuie stiti ce zona a talpii/piciorului sa masati. Pentru acesta incecati sa
identificati locul pe plansa cu punctele reflexe si apoi gasiti zona corespunzatoare pe picior.
Pentru masaj aveti aveti posibilitatea sa utilizati degetul, varful pumnului sau un betisor de lemn
tare, rotunjit la capete cu care aplicati presiune pe locul respectiv. Ca alternativa puteti folosi o minge de
golf sau o piatra rotunjita pe care sa calcati cu piciorul in asa fel incat sa stimulati punctul/zona reflexa de
pe talpa, pe care-l /-o doriti.

La inceput s-ar putea ca unele zone sa va doara la apasare dar aceasta se intampla deoarece la
nivelul organului al carui punct reflex il masati este un dezechilibru sau poate avea o problema deosebita.

5
http://www.soothe.ca/reflexo/r_cum_77.htm, Dan Micu, Dr. Acupuncturist www.soothe.ca
In acest caz nu apasati prea tare insa notati unde ati simtit durerea (pentru o viitoare referinta;
eventual dati si o nota durerii pe o scara de la 1 la 10) si masati zona respectiva pana cand simtiti ca
durerea s-a potolit. Nu exagerati pentru ca daca masati pana zona respectiva amorteste creati alt
dezechilibru si ce-i mult nu-i bun.
Este important sa beti multa apa dupa masaj / reflexoterapie pentru a ajuta la indepartarea
substantele toxice "dizlocate" in timpul masajului.

Avantajele reflexologiei
6

Reactiile tipice din timpul si de dupa tratamentul de reflexologie sunt urmatoarele:
1. Cresterea nivelului de energie;
Liniste interioara si un sentiment de caldura in interiorul si/ sau exteriorul corpului;
Senzatii usoare de furnicaturi, mai ales in maini, care pot parea fierbinti;
O senzatie de energie care circula prin corp si/sau in jurul corpului;

2. Simturi mai clare ;
Mai putin stres si mai putine probleme emotionale;

3. Sanatate fizica imbunatatita;
Capacitate sporita de rezolvare in mod pozitiv a situatiilor de stres;
Claritate sporita a mintii si intelepciune intuitii sau interioara mai profunda;
O senzatie de acasa\" si de legatura cu fluxul\" vietii;
Adancirea constiintei si a experientelor spirituale (de exemplu, obserrea sau perceperea aurelor,
energiei, culorilor etc.);
Un sentiment general de intregire, de sanatate si de fericire; o mai profunda percepere a sinelui.

Cu totii suntem diferiti. Se poate ca unele persoane sa nu simta nimic in timpul tratamentului -
ceea ce este, de asemenea, normal. Reflexologia functioneaza in raport cu nevoile noastre ca indivizi, prin
urmare, nu trebuie sa asteptati ca doua persoane diferite sa reactioneze in acelasi fel, chiar daca sufera de
aceeasi boala.

Tehnicile
7


TehnIcile doresc a ajuta la aplicarea presiunii si a miscarii pe maini si picioare si finetea acestora.
Sistemul se foloseste de propriile puteri pentru a se concentra pe anumite puncte ale mainilor si
picioarelor pentru a putea restabilii relaxarea prin presiune si miscare.
Reflexoterapia este metoda practica de experienta sensoriala, in special a presiunii, aplicata pe
puncte specifice ale mainii si picioarelor. Mersul (calcatul) este cheia impulsurilor senzoriale necesare
deplasarii (mersului), datorita careia corpul se straduieste sa poarte un fel de dialog cu el insusi pentru a-si
indeplini cerintele complexe prin presiune si miscare.
In cadrul reflexoterapiei presiunea este aplicata de un deget unei anumite zone a corpului

Tehnicile de baza
8

bine la tratament.

6
http://www.medicultau.com/boli-si-tratamente/reflexologie/avantajele-suplimentare-ale-reflexologiei.php
7
Das grosse Buch der Reflexzonenmassage Selbstbehandlung an Hand und Fuss Kevin und Barbara
Kunz / Weltbild, p 26-28
8
http://www.medicultau.com/boli-si-tratamente/reflexologie/tehnici-de-baza.php
Tehnica presiunii si a apasarii/ masarii cu articulatiile
9


Priza (tehnica de baza a tuturor tehnicilor)
Priza normalaPriza este tehnica de baza a tuturor tehnicilor de reflexoterapie. In forma sac ea mai simpla
aceasta tehnica este folosita inclusiv de sugar pentru a prinde in mana degetul ce i se ofera.

9
http://www.medicultau.com/boli-si-tratamente/reflexologie/tehnica-presiunii-si-a-apasarii-masarii-cu-articulatiile.php

Priza de fortaEste priza pe care o folosim de obicei atunci cand de exemplu manuim o surubelnita pentru a
strange surubul. Priza care este folosita atuncea cand este folosita puterea. In cadrul acestei prize, policele
intareste actiunea indexului in cadrul prizei si astfel intareste priza.

Priza de preciziePriza de precizie este folosita acolo unde este worba de exactitate. In cadrul acestei prize, policele
sta in partea opusa restul degetelor.
I. Tehnicile prizeiTehnicile de priza reprezinta o extindere a prizei. Gradul presiunii este direct proportional cu
priza mainii de lucru care exercita o miscare si astfel alimentand degetul cu putere.
Punctul de contact al presiunii aplicate este reprezentat de pulpa degetului folosit respectiv a
policelui.
In cazul aplicarii prizei cu un deget sau cu mai multe degete, policele si suprafata palmei sprijina
functia oferindu-i degetului de presiune sprijin in aplicarea presiunii.
In cazul aplicarii prizei sub forma de piscare (ciupire), sprijinul este efectuat de buricul format
intre police si degetul folosit.
In cazul prizei directe, punctual de contact este buricul policelui iar sprijinul este oferit de restul
degetelor.

Priza cu un degetPriza cu un deget este folosita sub forma aplicarii presiunii punctuale atat la mana cat si la picior.
Se foloseste astfel: Suprafata mainii cu care se lucreaza este in repaus pe mana de lucru. Varful degetului
se afla pe regiunea mainii care urmeaza a fi prelucrata. Suprafata mainii de lucru este folosita ca si
suprafata de sprijin, iar varful degetului acesteia formeaza contactul cu punctual ce urmeaza a fi prelucrat
si exercita presiunea in punctual respectiv.

Pentru presiune alternativa:
- efectuati cu degetul de contact de mai multe ori presiune;
- miscati mana la care se lucreaza;
- miscati intreaga mana cu care se lucreaza sau;
- combinati doua din elementele deja enumerate.

Pentru presiune directa
- efectuati presiunea cu degetul de lucru pe o perioada intre 15 si 30 secunde in punctual pe
care il lucrati.

Priza cu mai multe degeteAceasta priza este folosita pentru a acoperi si a lucra pe o suprafata mai mare atat la mana cat si la
picior. In cadrul acestei prize, contactul este alcatuit de cele patru degete precum este aratat in imaginea
sus disponibila, suprafata mainii de lucru este si in acest caz doar pentru sustinere. Pentru a crea presiune
alternativa sau directa se vor folosii pasii enumerate pe priza cu un deget.

CiupireaPrin contrapunerea dintre police si un alt deget se efectueaza presiunea in zona aflata intre cele
doua degete (suprafete de contact).
Daca folosim aceasta tehnica, aplicam policele si in general indexul de o parte si de cealalta a
mainii ce urmeaza a fi prelucrata. In acest caz, indexul reprezinta partea fixa care este si sustinerea in timp
ce policele este degetul care aplica presiunea.
Pentru a avea o presiune directa se efectueaza la intensitatea dorita presiunea constanta pe zona
(punctul) de lucru timp de 15 30 secunde.
Pentru a avea o preiune alternativa policele va face miscari de dute-vino din prima articulatie (cea
inter-falangiana), exercitand astfel o preiune dar incontinua unui anumti punct.
Priza directaIn acest caz, presiunea alternative sau cea directa este exercitata cu ajutorul ploicelui (deget de
lucru) si miscarea indusa de mana care sustine suprafata de lucru (in general aici este vorba despre
cealalta mana, cu alte cuvinte se lucreaza cu ambele maini).
Pentru presiune directa: Asezati ambele maini pe picior. O mana sustine suprafata de lucru a
piciorului pe cand cealalta tine piciorul in palma avand policele asupra suprafetei de lucru. Cu mana care
sustine piciorul nu efectuati miscari ale acestuia, in timp ce policele mainii de lucru aplica presiune pe
zona (punctul) de lucru. In acest moment se poate exercita o presiune cat de mare se doreste.
Pentru presiunea alternative: Cu mainile asezate pe picior, cu mana care sustine piciorul efectuati
miscari ale acestuia, in timp ce policele mainii de lucru aplica presiune pe zona (punctul) de lucru
imprimand presiune alternative a zonei (punctului) de lucru.

II. Miscarea circulara in jurul unui punct

Acest tip de miscare este exemplul cel mai bun in forma caruie se obtine un efect rapid si mare
fara prea multa osteneala. Prin multitudinea de tehnici se poate obtine cel mai usor o flexibilitate crescuta
a piciorului. Decizional pentru efectul dorit este amestecul de tehnici de ridicare, miscare a piciorului si
tehnica de impungere cu ajutorul policelui sau a indexului. Un mod mai simplu de a descrie ceea ce se
intampla in cadrul acestei tehnici ar fi acela ca presiunea este exercitata de catre degetul de lucru asupra
unui punct in timpul miscarii piciorului. De aici si denumirea de ,,miscare circulara in jurul unui punct.
Pentru a efectua o presiune de intepetura (tratamentul anumitor puncte aflate in profunzime) atat
pe suprafata calcaneana cat si pe cea frontala a piciorului cel mai indicat deget este aratatorul (indexul).
Pentru suprafata plantara a piciorului cel mai indicat deget este policele, celelatlte degete avand rolul unei
parghii, unui plan de sustinere.
In cazul acestei tehnici se va exercita presiune cu ajutorul prizei de forta in care sunt folosite pe
langa index sau police, in functie de zona, punctual de acces, si celelalte degete pe post de priza. Prin
miscarea, rotirea mainii sau piciorului care este tratat se obtine o presiune alternative.

Miscarea circulara cu un deget (in jurul unui punct)Asezati piciorul precum in desen. Restul mainii sprijina degetul aratator (indexul), al carui punct
de contact (pulpa) se afla in zona de contact ce urmeaza a fi tratata. Miscati apoi piciorul in sensul acelor
ceasornice apoi in sens invers in timp ce aplicati presiunea pe punctual de lucru. Corectati apoi pozitia
piciorului si luati-o de la capat cu miscarea / presiunea.
Miscarea circulara cu policele (in jurul unui punct)Asezati piciorul precum in imaginea alaturata. Felul de sustinere a piciorului sustine in acest caz
si policele a carui (pulpa) suprafata de contact este si suprafata de lucru. Aveti grija ca in cadrul acestei
tehnici articulatia inter-falangiana a policelui sa nu reprezinte un punct de contact cu suprafata mainii /
piciorului asupra caruia se lucreaza. Mana formeaza astfel intre police si restul degetelor mainii de lucru
un arc de cerc caz in care intre suprafata de lucru si mana / picior se formeaza o deschizatura. Prin
opozitia degetelor mainii cu policele se obtine eficienta prizei si presiunii acestuia din urma pe suprafata
de lucru. Presiunea este schimbata si data de relaxarea sau incordarea policelui.
Exercitati presiunea policelui in punctul de lucru. Miscati piciorul in sensul acelor ceasornicului
apoi invers, miscare in care degetele piciorului descriu cercuri effectuate in aer.

III. Lucrul cu policele si restul degetelor

Scopul acestor doua tehnici este acela de a aplica o presiune constanta si de durata asupra
punctului / zonei de lucru cu ajutorul restului mainii. Impreunarea tehnicilor de lucru dintre police si
restul degetelor permite tratamentul asupra unei multitudini de zone.
Lucrul cu policele
Tehnica lucrului cu policele contine elemente de priza de forta si priza de precizie. Degetele
actioneaza toate in acelasi moment in timp ce policele este liber pentru a putea efectua o presiune concisa
contrara. Ca si suprafata de contact pentru efectuarea presiunii este pulpa policelui. Winclul natural al
policelui in miscarea dorita eficientizeaza contrapresiunea degetelor.
In cadrul tehnicii de lucru cu policele se porneste de la ideea prinderii in catarare. Mana formeaza
o priza deschisa in timp ce degetele sunt deja pe muchia lemnului treptei.
In aceste randuri voi explica imaginile alaturate impreuna cu priza si miscarea policelui.


Pentru inceput se va prinde mana de lucru cu cealalta mana.Apoi se va elibera policele din priza, priza fiind insa mentinuta de restul degetelor.

Se va aplica policele pe mana de lucru. Punctul de contact este astfel marginea mediana a
policelui, varful degetelor mentinand priza initiala. Intre police si restul degetelor se formeaza astfel un
arc de crec care ii permite mainii de lucru o deschizatura fata de man ace urmeaza a fi lucrata. Prin varful
policelui se efectueaza presiunea spre mana de lucru. Acesta isi poate schimba pozitia intre restul
degetelor si mana la care se lucreaza, modificand odata cu ea si presiunea aplicata
Scopul lucrului cu policele este pastrarea aceleiasi presiuni din pulpa policelui cu suprafata de
contact. In cadrul acestei tehnici se lucreaza cu intreaga mana insa doar policele este cel care se misca.
Policele se flecteaza si se intinde pentru a se deplasa pe suprafata de lucru.In cadrul lucrului cu policele in regiunea piciorului, mana de lucru prinde piciorul si il sustine.
Degetele II-V ale mainii se odihnesc pe suprafata anterioara a piciorului si ii confera ajutor policelui,
precum in imaginea de sus. Suprafata exterioara a policelui este punctual de contact cu fata plantara a
piciorului. Acum puteti misca policele, dar numai policele pe suprafata plantara a piciorului. Fiecare
modificare de presiune care apare este rezultatul unei intensificari a prizei dintre police si restul degetelor.
In momentul in care priza este mai puternica se coboara incheietura mainii.
Datorita corelarii dintre police si restul degetelor este posibila aplicarea de presiune si tratamenutl
diferitelor suprafete ale mainii, picioarelor si corpului precum este aratat si in pozele ce urmeaza:

In urmatoarele imagini se poate vedea modul de aplicare a presiunii cu un deget (indexul in cazul
de fata), ajutat de medius, inelarul si degetul mic sprijinind zona de lucru, iar policele avand rol de
sustinere a suprafetei si de impregnare a fortei necesare presiunii dorite.
Si in acest caz scopul principal al ,,exercitiului este reprezentat de presiunea constanta aplicata
unui punct.In urmatoarele imagini se poate vedea modul de aplicare a presiunii cu mai multe degete, model
in care degetele se indoaie si se intend pe suprafata de lucru, oferind pulpelor lor posibilitatea aplicarii
presiunii, policele avand doar rol de sustinere.


TEHNICILE SPECIALE PENTRU PIELE
Kineplastia Morice: reprezint% un fr%mntat al pielii i al #esutului conjunctiv sub forma unui
''malaxaj'' epidermo-dermic centripet, realizat cu una sau ambele mini, n acelai sens sau n sens
contrar; are rol n stimularea circula#iei locale, n special a celei veno-limfatice, i n men#inerea sau
creterea troficit%#ii locale.
Fig. 24
Petrisajul J aquet&Leroy: este un fr%mntat numai al tegumentului, realizat n sens centripet i folosind
toate tehnicile expuse anterior, cu un rol trofic deosebit (fig. 25).
Masajul trofic Glerant: const% n fric#iuni circulare ale epidermului pe #esutul celular subcutanat, la 5
cm de plag% i f%r% a desprinde mna de pe tegument; are rolul de a ameliora circula#ia, de a dezvolta
suple#ea #esutului i de a combate instalarea edemului local n cazul pl%gilor sau al grefelor
tegumentare (fig. 26).
Fig. 25 Fig. 26
Metoda palpare-rulare Wetterwald: se adreseaz% fenomenelor de infiltra#ie i aderen#% ale
tegumentului, adesea asociate fenomenului celulitic, realizndu-se n 4 timpi:
1. realizarea pliului cutanat trac#ionare axial% pentru ndep%rtarea pielii de planurile subiacente;
2. alunecarea lateral% a celor 2 p%r#i ale pliului, unul pe altul i asociat% cu o stoarcere de intensitate
variabil%;
3. torsionarea pliului;
4. rularea progresiv% , pulpele degetelor II-III-IV tr%gnd pliul spre police i f%cnd s% nainteze un
val cutanat cu 1-2 cm la fiecare rulare.
Fig. 27
Tehnicile speciale pentru capsula articular'
Masajul profund Cyriax: cu dou% sau trei degete se p%trunde profund n zona articular% i
periarticular%, realizndu-se fric#iuni transversale i spiralate ale capsulei articulare i inser#iilor
ligamentare; are ca efect men#inerea func#ionalit%#ii acestor structuri relativ slab vascularizate i cu o
reac#ie negativ% rapid% la stimuli defavorabili interni i externi.
Fig. 28
Tehnicile speciale pentru mu#chi, tendoane, ligamente

Masajul manipulativ Terrier-Benz :const% ntr-un contact manual minimal al terapeutului cu zona afectat%
(de obicei pulpar i mai rar prin marginea radial% sau cubital% a minii, articula#ia metacarpofalangian% a
indexului, priza n br%#ar%), iar mna aplicat% pe zona de tratat nu se mic%, masajul realizndu-se prin
micarea indus% zonei

/

segmentului de c%tre mobilizarea sa pasiv% prin balansarea corpului terapeutului;
adresndu-se de fapt tuturor structurilor aparatului NMAK, dar cu pedilec#ie celor mai sus men#io-nate, se
indic% n afect%rile posttraumatice i reumatismale ale acestora.
Fig. 29
Masajul asociat cu contrac&ia muscular: utilizat n special dup% imobiliz%rile prelungite, care ,de
foarte multe ori, determin% absen#a contrac#iei voluntare i n const% contrac#ia voluntar% a
muchiului

/

grupelor musculare n timpul masajului, avnd drept scop refacerea regiunii care este
sediul fenomenelor de inhibi#ie cu reintegrarea sa n ansamblul lan#ului func#ional prin:
facilitarea contraciei voluntare: muchiul

/

grupul muscular este ridicat cu toat% mna, apoi este pus n
tensiune transversal% sau longitudinal% fa#% de axul s%u lung, n func#ie de necesit%#i i pacientul este
invitat s%-i elibereze voluntar muchiul

/

grupul muscular din aceste prize (contrac#ia poate fi
stimulat% uzitnd de elementele facilitatorii ale exerci#iului fizic terapeutic);
facilitarea indirect# a relax#rii: relaxarea ob#inut% prin asocierea contrac#iei musculare la masaj
este mai rapid%, mai puternic% i mai durabil% dect cea ob#inut% prin aplicarea masajului pe
muchiul necontracturat; exist% 3 metode de realizare a ei:
1. aplicarea unui masaj puternic i inten#ionat dureros la nivelul muchiului contracturat i
realizarea unei contrac#ii voluntare a muchiului, ct mai complete i mai intense (fig. 30).
Fig. 30
2. scurt% tensiune manual% a muchiului n perioada de relaxare a acestuia postcontrac#ie,
succedat% de o succesiune de contrac#ii-relax%ri asociate masajului
3. hold-relax-ul (contrac#ia intens% contra rezisten#%) pe musculatura antagonist%
Metoda nceputului bun Bugnet : terapeutul aplic% o priz% n clete transversal% pe muchiul
aflat n stare de relaxare pn% la hipotonie-hipotrofie uoar%, l ndep%rteaz% de planul osos subiacent, l
supune unei torsiuni i printr-o comand% verbal% scurt% i clar% cere pacientului s%-i elibereze
muchiul din priza sa, exerci#iul repetndu-se, dup% o pauz% de cteva secunde, lent de 10 ori ; avnd
drept scop nt%rirea aferen#elor proprioceptive ale sectorului tratat prin rev%rsarea influxurilor
centripete n sensul extinderii stretch reflexului (spre deosebire de tehnica Rabe, unde receptorii
articulari sunt stimula#i prin deplasarea segmentelor osoase) este utilizat% cu succes n deficien#ele
musculare posttraumatice, post-chirurgicale i reumatologice (fig. 31).
Fig. 31 Fig. 32

Tehnicile speciale pentru fascii

Masajul manipulativ Rabe : reprezint% o ntindere a fasciilor realizat% printr-o mobilizare
trac#ional% pasiv% i rapid% a elementelor osteo-articulare, cu un contact manual ct mai mare al
terapeutului cu zona

/ segmentul de tratat; realiznd o elasticizare a fasciilor i o reglare neuronal%
local% red% pacientului sensul corect al mic%rii elementelor lezate (fig. 32).
Metode californiene de fasciterapie :
metoda Lehner: utilizeaz% mobilizarea i ntinderea progresiv% a fasciilor ca i contrac#ii izometrice
de tipul hold-relax, la limita durerii, asupra pacientului relaxat i aflat ntr-un climat de confort (fig.
33);
metoda Rolf : ntinderea fasciilor se realizeaz% ntr-o modalitate mai agresiv% dect precedenta i
peste limita dureroas% (fig. 34).
Fig. 33 Fig. 34

Tehnicile speciale pentru segmente

Masajul de apel al toracelui pentru membrul superior #i al abdo-menului pentru membrul inferior:
n dorin#a de a crete eficacitatea masajului aplicat unui membru afectat de diferite cauze patologice se
folosete ini#ial acest tip de masaj, cu rol de cretere a circula#iei locale, a excitabilit%#ii
neuromusculare i a troficit%#ii structurilor constituente; el se realizeaz% prin tehnicile clasice
cunoscute, alternativ centripet i centrifug, dinspre i nspre r%d%cina membrului; ulterior se realizeaz%
masajul membrului respectiv n sens centripet.

Tehnicile speciale pentru afec%iunile venolimfatice

Drenajul manual limfatic Leduc & Godard: precede aplicarea metodei van der Mohlen, avnd rolul
de a goli limfaticele pn% la limita posibil% manual i se realizeaz% ntr-o tehnic% succesiv%:
ini#ial de aspira#ie (de apel) - dinspre zona distal% a membrului se execut% spre zona proximal%
fric#iuni profunde, lungi, progresive;
apoi de resorb#ie - se execut% succesiv presiuni intermitente urmate de relax%ri, tot dinspre distal spre
proximal, n genul mainii de cusut;
se reia tehnica de aspira#ie i apoi se aplic% metoda van der Mohlen.
Fig. 35
Masajul tlpii venoase Lejars: reprezint% o metod% care n ultima perioad% a c%zut n desuetitudine, dar
poate fi nc% folosit% cu succes n tulbur%rile venoase uoare i medii ale membrelor inferioare,
cantonate de obicei la nivelul gambelor, care influen#eaz% negativ afec#iunile reumatismale ale
genunchilor. Se realizeaz% dinspre distal spre proximal, ncepnd din zona ini#ial% de pe plant% a
marilor vase venoase i continund nspre glezn% i treimea distal% a gambei, prin neteziri urmate de
fric#iuni i fr%mnt%ri, continue i intermitente. n final bolnavul adopt% o postur% antidecliv% timp de
30-60 minute.

Tehnicile speciale pentru organele interne abdominale

Metoda Grossi: bazndu-se pe existen#a leg%turilor viscero-cutanate n care un stimul aplicat pe
suprafa#a cutanat% a peretelui abdominal ac#io-neaz% asupra musculaturii netede a stomacului i
intestinului (fiind, de fapt, o metod% reflexoterapic% special%), se adreseaz% ptozelor gastrice i
intestinale, a deregl%rilor secretorii determinate de acestea, de origini diverse (inclusiv posttraumatice i
chirurgicale, exclusiv tumorile neoplazice) i se realizeaz% succesiv astfel:
1. pacientul n decubit dorsal i relaxat, iar terapeutul repereaz% zonele reflexe cutanate( existnd 6
asemenea zone) hiperestezice;
2. teraspeutul execut% efloraje uoare i lente pe toate zonele i se repet% acestea pe zonele cele mai
sensibile, durata edin#ei nede-p%ind 20-25 de minute; eficien#a tratamentului se urm%rete prin
aprecierea modific%rilor zgomotelor intestinale la asculta#ia abdominal% (practic, terapeutul aezat
lateral fa#% de pacient, cu o mn% execut% masajul i cu cealalt% deplaseaz% stetoscopul).
Fig. 36

Tehnicile speciale pentru efecte combinate (metode combinate)

Metoda Knap: propus% de Knap ca parte integrant% a unui program complex de men#inere a s%n%t%#ii,
se poate folosi cu succes (iniferent de etiologia medical% sau postchirurgical%) pentru
1. stimularea circulaiei sanguine: pacientul n decubit dorsal cu un membru inferior la vertical%,
iar terapeutul, printr-o priz% n br%#ar% a membrului, execut% 30-40 de presiuni alunecate
profunde, dinspre distal spre proximal;
2. combaterea constipaiei: pacientul n aezat-rezemat cu genunchii flecta#i, iar terapeutul execut% un
masaj abdominal lent i profund, folosind tehnicile clasice, n sens orar i cu insisten#% pe colonul
ascendent;
3. anihilarea punctelor dureroase musculare: fric#iunea circular% li profund% cu pulpa degetelor, repetat%
de 40- 50 de ori, a 8 puncte speciale de la nivelul regiunii cervico-scapulo-toracice (ele fiind de fapt,
o parte din punctele topografice speciale miogelotice ntlnite n sindroamele miofasciale i
fibromialgice).
Metoda Vogler: se bazeaz% pe declanarea efectelor reflexogene la distan#% (fiind deci tot o metod%
reflexoterapeutic% special%) prin folosirea presiunilor aplicate pe anumite puncte i ob#innd, astfel,
efecte antalgice i metabolice:
1. masajul periostului: se realizeaz% presiuni alunecate profunde i ritmate (alternan#% de presiuni i
relax%ri) pe suprafe#ele periostale accesibile, pornind de la punctul tratat procedeul executndu-se n
stea (mpingnd #esutul superficial spre marginea zonei tratate, f%r% ca degetele s% alunece pe piele)
i apoi prin mic%ri circulare lente pe locul dureros, la limita de toleran#% a durerii, 20-30 de
minute

/

edin#%;
2. masajul colonului: n constipa#iile atone, bradikineziile veziculare, manifest%rile spasmodice ale
colonului, ulcerele duodenale se execut% o presiune lent% i profund% cu ultimele 4 degete pe peretele
abdominal n sensul tranzitului intestinal (existnd 5 zone speciale, la unghiurile colice i regiunea
rectal%), 30 de minute zilnic.
Mobiliz'rile postmasaj
Tehnica general'
Mobiliz%ri pasive din articula#iile masate i n cele nvecinate cu regiunile masate n toate axele de
micare permise.
Mobiliz%ri pasivo-active i activo-pasive, progresive, ini#ial n direc#iile libere i apoi n direc#ia
cea mai deficitar%.
Tehnici de facilitare neuromusculare proprioceptive:
fundamentale (de baz%): iradierea influxului nervos de la musculatura puternic% la cea slab%,
iradierea de la un membru s%n%tos la cel bolnav, reflexe de postur% i echilibrare, vizualizarea direct%
a mic%rii, reciprocitatea ntre dou% scheme;
speciale cu caracter general: inversarea lent%, inversarea lent% cu opunere, contrac#iile repetate,
inversarea agonist%, secven#ialitatea pentru nt%rire;
specifice:
> pentru promovarea mobilit%#ii: ini#iere ritmic%, relaxare-opunere agonist% i antagonist%, rota#ie
ritmic%, stabilizare ritmic%, micarea activ% de relaxare-opunere;
> pentru promovarea stabilit%#ii: contrac#ia izometric% n zona scurtat%, izometria alternant%;
> pentru promovarea mobilit%#ii controlate: patrupedia;
> pentru promovarea abilit%#ii: progresia cu rezisten#%, secven#ialitatea normal%.
Utilizarea de elemente facilitatorii ale r%spunsului neuro-muscular: stretch-ul, rostogolirea ritmic% repetat%,
telescoparea, accelera#ia liniar% i angular%, atingerea uoar%, contactele manuale i presiunea pe
tendoanele lungi.
Mic%ri active simple i cu rezisten#% progresiv% realizat% manual sau cu ajutorul scripetoterapiei,
suspensoterapiei, hidrokinetoterapiei, greut%#ilor etalonate.
Elemente de terapie ocupa#ional%.
Sportul terapeutic, dintre care notul este cel mai complex i cu rezultatele cele mai rapide.
BIBLIOGRAFIE:

1. Borg S.- Trigger point and tender points Rheum. Dis. Clinics of North America, 1996;
2. Scanlon, V.C., and Sanders Essentials of anatomy and physiology, 3ed edition, Canada F. A.,
Davis Company, 2002;
3. Schleip R., Active fascial contractility: Fascia may be able to contract in a smoth muscle like
manner and thereby influence musculoskeletal dynamics Med hypoteses;
4. www.sport-fitness-advisor.com
5. www.myofascial-release.com
6. www.geek.com
7. www.wikipendia.org
8. Masajul chinezesc clasic, A.V.Traubert, Ed. Rovimed Publishers, Bucureti 2002
9. Secretele medicinei chineze, Henry B.Lin, Ed.Polirom, Bucureti 2006
10. http://www.triggerpointbook.com/
11. http://en.wikipedia.org/wiki/Trigger_point
12. http://www.pressurepointer.com/PressurePointerManual.pdf
13. http://blue.regence.com/trgmedpol/docs/cpsMed39.pdf
14. BLANDINE Calais-Germain - Anatomie pour le movement. Introduction a lanalyse des
techniques corporelles, Editions DesIris, 2000
15. JUDITH PITT-BROOKE, HEATHER REID, JANE LOCKWOOD, KATE KERR -
Rehabilitation of movement theoretical basis of clinical practice, Ed. WB Saunders Company
Ltd, 1998
16. ROBERT KING - Performance massage, Ed. Human Kinetics, 1992
17. GIOVANNI DE DOMENICO, ELIZABETH WOOD - Beards massage, Ed. Saunders, 1992
18. MARIO-PAUL CASSAR - Handbook of clinical massage, Ed. Churchill Livingstone, 2004
19. DOINA MRZA - Masajul terapeutic, Ed. Plumb, Bac%u, 2002
20. DOINA MRZA - Metode speciale de masaj, Ed. Plumb, Bac%u, 1998
21. TOKUJIRO NAMIKOSHI - Shiatsu, metod# terapeutic# japonez#, Ed. Teora, 1995
22. MASAYUKI SAIONJI - Miracolul secolului XX sau terapia de ndreptare a coxalelor prin
masaj &i presopunctur#, Ed. Eurobit, 1988
23. TROISIER, O ET COLL.,- Massage transversal profond, Paris, EMK kinesitherapie, 1990
24. WETTERWALD, D - Traitemente manuel, Paris, Vigot Freres, 1970
25. DONNA FINANDO, STEVEN FINANDO Trigger Point Therapy for Myofascial Pain, Healing
Arts Press, 2005