Sunteți pe pagina 1din 20

COALA NA IONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE

Facultatea de Comunicare i Rela ii Publice


ESTIONAREA CRI!ELOR DE IMAINE
Cam"anie de #nt$rire a ima%inii com"aniei OMV PETROM ROMANIA
RUPA &
Marcu Antonia' Elena
Marin Cri(tina Nicoleta
Marin )ianca Cri(tina
Ma*$re Mariana Mi+aela
Mocanu Tatiana
)ucure ti, -./-
1
Cuprins:
Partea I: Analiza identit ii organiza iei
I.1. Despre OMV
I.2. Despre OMV Petrom Romnia
I.3. Scopul organiza iei
I.4. Obiectivele OMV Petrom Romnia
I.5. Structura organiza iei
I.6. Analiza SWOT
I.7. Analiza PEST
I.8. Cultura organiza ionl
I.9. Categorii de public int
Partea II: Campanie de nt rire a imaginii Petrom Romnia
II.1. Scopurile campaniei
II.2. Obiectivele campaniei
II.3. Public int
II.4. Sloganuri
II.5. Mesaje specifice
II.6. Canale de comunicare
II.7. Strategii i tactici
II.8. Planificarea detaliat a unei activit i
II.9. Costurile campaniei
II.10. Evaluarea campaniei
2
I. Analiza identitii organizaiei
I.1. Despre OMV
OMV 01o(ta Admini(tra ie mineral$ au(triac$, 2MV3, cu (ediul central #n Viena, e(te o
com"anie interna ional$ de "etrol i %a*e naturale cu acti4it$ i #n urm$toarele domenii5
E6"lorare 7 Produc ie 0E7P3, a*e 7 Electricitate 07P3 "recum i Ra1in$rie 7 Mar8etin%
0R7M39 Cu o ci1r$ de a1aceri a %ru"ului de circa :& miliarde Euro 0-.//3 i un num$r de
an%a;a i #n toat$ lumea de a"ro6imati4 :.9... 0-.//3, OMV e(te cea mai mare com"anie
indu(trial$ cotat$ la bur(a din Au(tria9
/
I.2. Despre OMV Petrom Romnia
Petrom e(te cea mai mare com"anie rom<nea(c$ inte%rat$ de "etrol =i %a*e naturale, cu
acti4it$>i #n (ectoarele E6"lorare =i Produc>ie, Ra1inare , Mar8etin%, a*e Naturale i Ener%ie9 ?n
anul -..@, ci1ra de a1aceri a Petrom a 1o(t de :9.-@ milioane Euro, iar E)ITDA 0Venituri ?nainte
de Dob<n*i, Ta6e, De"recieri =i Amorti*$ri3 a 1o(t de A@A milioane Euro9 Petrom e(te de>inut$ de
OMV cu &/,./B din ac iuni, Mini(terul Economiei C -.9ADB, Fondul Pro"rietatea E -.,//B,
)anca Euro"ean$ "entru Recon(truc>ie =i De*4oltare E -,.:B =i ac>ionari minoritari E A,-/ B9
-
Sedii:
Petrom e6"loatea*$ re*er4e do4edite de "etrol i %a*e e(timate la .,@ miliarde barili ec+i4alent
"etrol, o ca"acitate anual$ de ra1inare de F milioane de tone i a"ro6imati4 &&. de ben*in$rii #n
Rom<nia9 Com"ania de ine o re ea interna ional$ de -&G ben*in$rii locali*ate #n Re"ublica
Moldo4a, )ul%aria i Serbia9
:
Pe "ia a di(tribu iei de "rodu(e "etroliere, ru"ul Petrom e(te
"re*ent "rin intermediul unei retele de circa F.. (ta ii, o"erat$ (ub doua branduri, Petrom i
OMV9 Acti4itatea din Rom<nia (e de(1$ oar$ "rin intermediul OMV Petrom Mar8etin%, care
/
+tt"5HHIII9om49comH"ortalH./HcomHom4HOMVJrou"HAboutJOMV9 Acce(at$ la data de /.9//9 -./-, ora -/5/:
2
+tt"5HHIII9"etrom9comH"ortalH./H"etromcomH"etromcomHPetromHDe("reJPetromHOr%ani*are Acce(at la data de
/.9//9 -./-, ora --5/.
3
+tt"5HHIII9%oo%le9comHurlKLM+tt"B:AB-FB-Fro9Ii8i"edia9or%B-FIi8i
B-FPetrom7(aMD7(nt*M/7u(%MAFN;CNEN(ONPEEIr;D;OFScQlFb/!1N.:% Acce(at la data de /.9//9 -./-, ora
--5D&
3
e(te de inut$ #n totalitate de Petrom9 OMV Petrom Mar8etin% o"erea*$ &DA (ta ii de di(tribu ie,
dintre care :F@ Petrom i /&G OMV9
D

Bucure ti :
Petrom CitR5 Str9 Coralilor, nr9 --, Sector /, )ucure ti9
Cl$direa Multi%ala6R, Petrom E Cladire de birouri5 Str9 Fabrica de luco*a, nr9 //,
Sector -, )ucure ti9
Cl$direa IM) Petrom E Cl$dire de birouri5 o(9 )erceni, nr9 /.D, Sector D,
)ucure ti9
&
!me: OMV PETROM ROMSNIA9 ?nce"<nd cu / ianuarie -./., Adunarea eneral$
E6traordinar$ a Petrom a deci( (c+imbarea denumirii com"aniei "etroliere Petrom #n OMV
Petrom9
"ogo#!l con(tituie (emn$tura (ociet$ ii Petrom i e(te cea mai 4i*ibil$ re"re*entare 4i*ual$ a
brandului9 Ace(ta (imboli*ea*$ %aran ia calit$ ii "rodu(elor i a (er4iciilor "e care OMV Petrom
le o1er$, "recum i 4alorile #n care or%ani*a ia crede9 Lo%o'ul trebuie 1olo(it con1orm re%ulilor
de identitate (tabilite #n "re*entul manualul de identitate9 Lo%o'ul e(te 1i6 i nu trebuie modi1icat
#n niciun 1elT e(te com"u( din cu4<ntul UPetromV, elementul %ra1ic i certi1icarea UMembru
OMV ru"9W Lo%o'ul e(te "rinci"alul element de identi1icare9
Slogan!l UE(en a mi c$riiW (inteti*ea*$ "lat1orma de comunicare cor"orati(t$ i (e "oate
(c+imba o dat$ cu acea(ta9
4
+tt"5HHIII9bu(ine((-D9roH"etromHre*ultate'1inanciareH"etrom'banii'im"rumutati'mer%'("re'o"eratiuni'curente'(i'
in4e(titii'/&.-AD- Acce(at la data de /.9//9 -./-, ora --5:D
5
+tt"5HHIII9%oo%le9comHurlKLM+tt"B:AB-FB-FIII9"etrom9comB-F"ortalB-F./B-F"etromcom
B-F"etromcomB-FPetromB-FDe("reJPetrom
B-FSediiJPetrom7(aMD7(nt*M/7u(%MAFN;CNX*TR4L44D6NO'4D.Q1"8&RmG*YN Acce(at la data de /.9//9
-./-, ora --5D@
4
Str!$t!ra $ompaniei % Organigrama:
Vizi!ne5 Ne-am angajat s ne consolidm poziia de lider n industria de iei i gaze din
Sud-Estul Europei, avnd rolul de centru operaional n activitatea de marketing al rupului
!"# n Sud-Estul Europei, i pentru e$plorare i producie n %omnia i regiunea &aspic'
Misi!ne5 (escoperim, producem i procesm iei i gaze i distri)uim com)usti)ili i
alte produse petroliere n vederea asigurrii energiei i mo)ilitii n %omnia i n regiunile
nvecinate' &reterea pro*ita)il i sustena)il a companiei noastre este )ene*ic pentru
acionari, clieni angajai i economia %omniei n general i de aceea este centrul tuturor
activitilor noastre'
+
6
+tt"5HHIII9"etrom9comHSecuritRSer4letH(ecureK
cidM//@G@/A:AGAFA7lan%Mro7(IaJidMD//&:A@&A:A/9@-&/7(IaJ(iteMI"(94"9"etromcom Acce(at la data de
/.9//9-./-, ora -:5.D
5
O&ie$ti'ele $ompaniei P()ROM:
Con(olidarea =i e6tinderea bu(ine(('ului de +idrocarburiT
Men inerea "o*i iei de lider ener%etic #n Sud'E(tul Euro"ei 0com"ania inte%rat$ de >i>ei
=i %a*e lider #n re%iune, cu "er1orman>$ durabil$, care ($ (u(>in$ cre=terea "oten>ial$ a
(e%mentului u"(tream #n re%iunea de 4ecin$tate a M$rii Ne%re3T
Ma6imi*area 4alorii "orto1oliului e6i(tent i "o*i ionarea "entru cre terea "ro1ituluiT
Cre=terea e1icien>ei =i 4alori1icarea inte%r$rii #n toate (e%menteleT
?n4e(ti>iile #n "roiecte c+eie "entru ma6imi*area "er1orman>elorT
Crearea unui mediu reci"roc a4anta;o(, "rin "arteneriate (ociale =i economice,
re("ect<nd e6i%en>ele ecolo%ice actualeT
Men inerea #n "o*i ia de 1actor economic care ($ a;ute la de*4oltarea Rom<niei "rin
multi"licarea in4e(ti iilorT
a*e =i Ener%ie 07E35 ?mbun$t$>irea 4alorii %a*elor naturale din "roduc>ia "ro"rieT
Ra1inare =i Mar8etin% 0R7M35 O"timi*area inte%r$rii >i>eiului din "roduc>ia "ro"rie9
*!lt!ra organiza ional
/9 ,roiecte prin care compania s-a implicat n comunitate
Com"ania Petrom (e remarc$ "rin credin>a c$ im"licarea (a #n 4ia>a comunit$>ii e(te
(trin%ent$9 Proiectele de ("on(ori*are "rin care Petrom #=i ar$t$ "reocu"area "entru 4ia>a
comunit$>ii ;oac$ un rol im"ortant #n i(toria com"aniei9 Ace(te "roiecte nu 4i*ea*$ doar
diminuarea im"actului "e care com"ania #l are a(u"ra mediului, ci =i (olu>ionarea unor "robleme
cu care (ocietatea (e con1runt$ #n an(amblul ($u9 Printre domeniile #n care Petrom a derulat
"roiecte care au a4ut o in1luen>$ "o*iti4$ a(u"ra (ociet$>ii (e num$r$ domeniul a(i(ten ei
(ociale, domeniul ("orti4, domeniul (anitar, domeniul educa>ional9 Petrom a de(1$=urat "roiectele
Cro(ul Petrom, Ca(a Cam"ionilor, Petrom )uc+are(t International Qal1'Marat+on, Zara lui
Andrei, [coala lui Andrei, Con(truim "entru 4iitor, Pa=i mici cu re*ultate mari, Eco;urnali=ti la
>$rmul M$rii Ne%re9
7
+tt"5HHIII9"etrom9comH"ortalH./H"etromcomH"etromcomHPetromHDe("reJPetromHPrinci"iiJdeJba*aJinJacti4itatea
Jnoa(tra Acce(at la /.9//9-./-, ora -:5/&
6
-' !amenii de )az ai companiei i promovarea unui comportament responsa)il printre
acetia
O "er(onalitate marcant$ a com"aniei e(te Mariana +eor%+e, director %eneral Petrom,
care a 1o(t inclu($ #n to"ul celor mai "uternice 1emei din bu(ine(('ul mondial reali*at de edi>ia
din Octombrie -./- a re4i(tei Fortune9 Pentru "rima oar$ o rom<nc$ a intrat #n ace(t to"9
Datorit$ ei, com"ania a "ro%re(at din toate "unctele de 4edere, 4<n*$rile cre(c<nd cu -GB, iar
"ro1itul cu F.B9
Pentru c$ "ro%re(ul unei com"anii nu e(te "o(ibil 1$r$ re(ur(e umane de calitate, Petrom
con(ider$ c$ e(te ne4oie de im"licarea an%a;a>ilor #n 4ederea reali*$rii unei de*4olt$ri durabile
de calitate9 ?n anul -.//, Petrom a "romo4at 4oluntariatul #n r<ndul an%a;a>ilor =i "artenerilor ($i9
A(t1el, an%a;a>ii Petrom au 1o(t #ncura;a>i ($ "lante*e co"aci =i ($ (e im"lici #n or%ani*a>ii non'
%u4ernamentale9 La (1<r=itul anului, an%a;atul Petrom cel mai dedicat 4oluntariatului a 1o(t
recom"en(at cu "remiul UVoluntarul anuluiW9 Pe durata anului -.//, an%a;a>ii Petrom au 1o(t
im"lica>i #n "ermanen>$ #n "ro%rame de 4oluntariat5 "rim$4ara =i 4ara ('au de(1$=urat UPlant$rile
PetromW, iarna a a4ut loc "ro%ramul UFii =i tu Mo= Cr$ciunW "rin care an%a;a>ii Petrom au 1$cut
cadouri co"iilor ($raci, iar #n "erioada octombrie'noiembrie ('a derulat UCam"ionatul de
VoluntariatW "rin care an%a;a>ii ('au im"licat #n comunitate, 1$c<nd "arte din ON'uri9
:9 .n proiect inedit
Prin "roiectul UPetrom CitRW (e 4a 1olo(i #n "remir$ #n Rom<nia conce"tul de
Uen4ironmental brandin%W9 ?n cadrul ace(tui "roiect e(te 4orba de("re o cl$dire "roiectat$ ("ecial
"entru a core("unde 4alorilor com"aniei, mobilierul =i de(i%n'ul re1lect<nd 1ilo(o1ia brandului9
Printre 4alorile "romo4ate de Petrom (e num$r$ comunicarea, 1le6ibilitatea, tran("aren>a =i
cre=terea e1icien>ei ener%etice9 Petrom a "reluat 4alorile cor"orati4e ale "ro"rietarului ($u, OMV,
=i anume5 "ro1e(ionali(m, "ionierat, "arteneriat9 Com"ania Petrom "oate 1i a(ociat$ cu
"er1orman>a =i cu re("on(abilitatea, a4<nd cea mai mare contribu>ie la bu%etul (tatului rom<n =i
de(1$=ur<nd "roiectele (ociale de cea mai mare an4er%ur$ din Rom<nia 0Zara lui Andrei39
D9 Sim)olurile
7
Lo%o'ul Petrom indic$ a"artenen>a com"aniei la %ru"ul ener%etic au(triac OMV9 Prin
ca"ul de lu" cu botul de(c+i( (e (u%erea*$ "uterea "e care Petrom o are #n domeniul ($u de
acti4itate, 1iind %ata oric<nd ($ atace =i ($ (1<=ie concuren>a9 Lo%o'ul Petrom e(te o combina>ie
de ima%ini =i cu4inte care (imboli*ea*$ com"eten>a =i (ucce(ul com"aniei9 La o "ri4ire mai
atent$, ob(er4$m c$ (i%la Petrom con>ine cele trei culori ale dra"elului Rom<niei9 Ace(te culori
"ot 1ace trimitere la 1a"tul c$, la #nce"ut, Petrom a 1o(t o re%ie autonom$, a"ar>in<nd domeniului
"ublic de intere( na>ional9
Slo%anul UE(en>a mi=c$riiW indic$ domeniul #n care com"ania #=i de(1$=oar$ acti4itatea9
Termenul Ue(en>aW "oate (u%era =i 1a"tul c$ Petrom e(te #n to"ul ;uc$torilor de "e "ia>a "e care
acti4ea*$9
/' #alorile ,E0%!" 1
Cele trei 4alori care con(tituie 1undamentul a1acerii Petrom (unt5
/9 Pro+esionalism: E6celen>a "ro1e(ional$ a(i%ur$ un (ucce( durabil' nvm, avem rezultate,
reuim. O&ie$ti'!l e(te #ncura;area de*4olt$rii "ro1e(ionale, care ($ %enere*e "ro1itabilitatea "e
termen lun%9
2. Pionierat5 S"iritul (c+imb$rii "entru o de*4oltare continu$9 Explorm, ne punem n micare,
cretem. O&ie$ti'!l e(te combinarea (ucce(ului economic cu cele mai bune (olu>ii #n domeniul
ener%iei "entru "re*ent =i "entru 4iitor9
,. Parteneriat5 Rela>ii de lucru re("on(abile "entru bene1icii reci"roce9 Respectm, relaionm,
ne pas. O&ie$ti'!l e(te crearea unui mediu reci"roc a4anta;o(, "rin "arteneriate (ociale =i
economice, re("ect<nd e6i%en>ele ecolo%ice actuale9
F
Mesa-e $orelate $! $ategoriile de p!&li$ int:
,u)licul intern1
De"artamentele de a1aceri cor"orati4e i con1ormitate, ;uridic, (trate%ie, de*4oltare
cor"orati4$ i rela ii cu in4e(titorii, comunicare i (u(tenabilitate, a1aceri i admini(trare
"ublic$, re(ur(e umane, QSSE, ac+i*i ii o"era ionale, 1inanciar, control, audit intern, %lobal
(olution(T OMV A, Mini(terul Economiei, Fondul Pro"rietatea S9A9, )anca Euro"ean$ "entru
Recon(truc ie i De*4oltare, al i ac ionari
8
+tt"5HHIII9"etrom9comH"ortalH./H"etromcomH"etromcomHPetromHDe("reJPetromHPrinci"iiJdeJba*aJinJacti4itatea
Jnoa(tra Acce(at la /.9//9-./-, ora --5DA
8
Di4i*iile5 e6"lorare i "roduc ie, ra1inare i mar8etin%, %a*e naturale, ener%ie i "rodu(e
c+imice9
"esaje1
\Per1orman>$ durabil$ "entru cre=tere\
E6celen a "ro1e(ional$ a(i%ur$ un (ucce( durabil9
,u)licul e$tern1
/9 Clien ii5
/9/9Clien i "er(oane 1i*ice 0oamenii care alimente*$ *i de *i #n (ta iile PETROM3
"esaje5 WE(en>a mi=c$riiW
UPetrom o1er$ "rodu(e modern i ino4atoareW
/9-9 Clien i "er(oane ;uridice5
Tran("ort rutier comercial =i "arcuri autoT
"esaje5 WE(en>a mi=c$riiW
WPentru cei care 4or carburant, i nu altce4aW
WAceia i carburan i "e care te "o i ba*a5 Petrom e(te o com"anie cu
tradi ie care o1er$ carburan i de calitate9W
Indu(trie, A%ricultur$ i Con(truc iiT
"esaj5 WE6"lor$m, ne "unem #n mi care, cre tem9W
Autorit$ i Publice i Ci4ileT
"esaje5 U?n4$>$m, a4em re*ultate, reu=imW
A4ia ie
"esaje5 W!bura>i din ce #n ce mai (u(W
-9 Ma(( Media 0in1orma ii re1eritoare la com"ania PETROM di1u*ate #n "re($, radio i
tele4i*iune39
"esaje5 W Petrom (e im"lic$ #n de*4oltarea comunit$ ilor #n Rom<niaW
WPetrom (e im"lic$ acti4 i con(tant #n 4ia a comunit$ iiW
:9 Autori*a ii5 ANPM 0A%en ia Na ional$ "entru Protec ia Mediului3 Autori*a ie de
utili*ator 1inal "rodu(e ener%etice9
@
D9 Di(tribuitori
9
+tt"5HH(tatic9ana19roH(taticH/.H)ucure(tiHLISTAPEN9+tml , Acce(at la //9//9-./-, ora /-5..
9
&9 Parteneri i %ru"ul OMV
A9 In4e(titori
G9 Statul rom<n
F9 Furni*orii
"esaj5 WRe("ect$m, rela>ion$m, ne "a($9W
I.. Analiza S./.O.)
P!n$te +orte:
e(te o com"aniei re("on(abil$ "entru ac>iunile (aleT
are an%a;a>i cali1ica>i =i moti4a>iT
derulea*$ "roiecte ce au #n 4edere de*4oltarea durabil$ a di4er(elor comunit$>i #n
care #=i de(1$=oar$ acti4itateaT
de"unde e1orturi de (u(tenabilitate cu "ri4ire la ($n$tate, (ecuritate, (i%uran>$ =i
mediuT
"ro%ramele de im"licare #n comunitate de(1$=urate de Petrom au 1o(t recuno(cute
la ni4el na>ional =i interna>ionalT
a reu=it ($ 1ac$ un "ro1it ("ectaculo( "e tim" de cri*$T
a(i%ur$ acce(ul e%al, tran("arent, "ermanent la in1orma>iile cu "ri4ire la
re*ultatele (aleT
mecani(mul de (tabilire a "retului, (imilar celui 1olo(it "e "ietele de*4oltateT
de inerea "o*i iei de lider "e "ia $T
e6i(ten a unei ima%ini 1a4orabile de("re 1irm$T
e6i(ten a unui (i(tem bine or%ani*at (i bine "u( la "unct cu "ri4ire la acti4it$ ile
"e care le de(1$ oara 1irmaT
tran("aren a cu care o"erea*$T
im"licare #n (ocietate "rin de(1$ urarea unor cam"anii de re("on(abilitate (ocial$
cor"orati4$9
P!n$te sla&e:
4ulnerabilitatea 1a $ de "re(iunile concuren eiT
e6i(ten a unor de*a4anta;e com"etiti4e 0e695 co(turi ridicate3T
10
deteriorarea continu$ a "o*i iei com"etiti4eT
modul #n care ima%inea 1irmei e(te a1ectat$ datorit$ domeniului de acti4itateT
ine6i(ten>a unei in1ra(tructuri "entru eliminarea de=eurilor #n >$rile #n cur( de
de*4oltareT
trecerea com"aniei din "ro"rietatea (tatului rom<n #n "ro"rietatea %ru"ului
ener%etic au(triac OMV a du( la re"re*ent$ri ne%ati4e ale unor rom<ni de("re
com"anieT
Oport!niti
cre=terea e1icien>ei ener%etice a "rodu(elor Petrom datorit$ cercet$rilor reali*ate
#n domeniuT
de*4oltarea ener%iilor re%enerabile 0(olar$ =i eolian$3 datorit$ cercet$rilor
reali*ate #n domeniuT
crearea unor in1ra(tructuri "entru eliminarea de=eurilor #n "arteneriat cu alte
"er(oaneH or%ani*a>ii intere(ateT
Po(ibilit$ i de e6tindere a "orto1oliului e6i(tent de "rodu(e i (er4iciiT
Po(ibilitatea cererii de noi "rodu(e i (er4icii "e "ie ele e6i(tente (au "e "ie ele
noiT
VMi%rareaW unor "rodu(e i (er4icii e6i(tente "e alte "ie e ("re "ia a rom<nea(c$T
Po(ibilit$ i de #nc+eiere a unor alian e (au "arteneriate cu alte or%ani*a ii din
domenii de acti4itate di1erite, ce "re*int$ bene1icii mutuale a4anta;oa(eT
Ameninri:
"oliticile na>ionale =i cele ale Uniunii Euro"ene cu "ri4ire la (c+imb$rile climatice =i
la ener%ie, c<t =i re%lement$rile 4iitoare care 4or 4i*a ace(te domeniiT
normele de o mai mare (tricte>e din Sc+ema de Tran*ac>ionare a Emi(iilor a Uniunii
Euro"ene 4or duce la cre=terea co(turilor de "roduc>ieT
"o(ibilitatea cre=terii "re>ului de "ia>$ "entru emi(iile de dio6id de carbonT
'Cre=terea 1rec4en>ei =i a inten(it$>ii unor 1enomene meteorolo%ice e6treme
0inunda>ii, 1urtuni, cicloane3T
intrarea #ntr'un 1lu6 de rece(iune economicT
e6i(ten a unor (c+imb$ri ne1a4orabile la ni4el demo%ra1icT
11
e6i(ten a unor (c+imb$ri la ni4elul "re1erin elor clien ilorT
intrarea "e "ia $ a unor noi com"etitorT
"re(iunea "e care o e6ercit$ concuren aT
cre terea ca"acit$ ii de ne%ociere a 1urni*orilor i clien ilorT
I.0 AA"I1A P(S)
2a$tori politi$i de l!at 3n $onsiderare:
atitudinea e*ului statului cu privire la politicile companiei 0#n data de // martie -./-
Traian )$(e(cu declara c$ nu e(te de acord cu "olitica Petrom, con(ider<nd'o imoral$
"rin 1a"tul c$ "e tim" de cri*$ acea(ta a condu( totu i la un "ro1it (ub(tan ial "rin
cre terea (ucce(i4$ a "re urilorT "re edintele declara la acea "erioad$ c$ a #ntreru"t orice
le%$tur$ cu Petrom din cau*a e6ce(ului de "ro1itT mai mult dec<t at<t, din con4in%erea
ace(tuia cu "ri4ire la imoralitatea "oliticii comerciale Petrom a re*ultat i o di(cu ie cu
"re edintele au(triac al OMV Petrom, 1a"t care #n($ nu ('a re1lectat #ntr'o (c+imbare a
"olitcii Petrom, dar care e4iden ia*$ c one$iunile posi)ile dintre persoanele a*late la
conducerea statelor n care ,etrom activeaz3 contractele cu statul romn
/.
0la aceea i
dat$, Traian )$(e(cu declara nu "oate 1i modi1icat contractul dintre (tat i PetromT la
acea(t$ (ec iune "re*int$ im"ortan $ e4entualele contracte dintre Petrom i (tatul rom<n,
clau*ele a1erente de di*ol4areHmodi1icare a ace(tora3T
4<n*area ac iunilor Petrom de c$tre (tatul rom<n 0cele a1late #n "o(e(ia (tatului3T
atitudinea i declara iile re"e*entan ilor %u4ernului, "arlamentului, "artidelor "olitice de
la conducere i din o"o*i ieT
le%i(la ia #n 4i%oare i modurile #n care acea(ta "oate in1luen a acti4itatea or%ani*a iei #n
%eneralT
con1lictele dintre "artide, cam"aniile de ale%eri locale (au na>ionale, "romul%area (au
abro%area unor le%i, decrete, ordonan>e =i +ot$r<ri "ot %enerea o"ortunit$>i (au
con(tr<n%eri "entru 1irm$, "entru 1urni*ori (au "entru clien>iT
acte normati4e de re%lementare a ta6elor =i im"o*itelor le%ate de acti4itatea economic$,
e1ectuat$ de "er(oane ;uridice 1i*ice5
/.
+tt"5HHIII9media1a69roHeconomicHba(e(cu'am'ru"t'orice'le%atura'cu'"etrom'"olitica'(a'e'imorala'@:FG@DF
Acce(at la /-9//9-./-, ora -.5:.
12
o Le%e nr9 D/D din -A iunie -..- "ri4ind im"o*itul "e "ro1it9 Publicat #n MO, Partea
I nr9 D&A din -G
o iunie -..-TLe%e nr9 :D& din / iunie -..- "ri4ind ta6a "e 4aloarea ad$u%at$9
Publicat #n MO, Partea I nr9 :G/ din / iunie -..-
o Ordonan>a nr9 G din /@ iulie -../ "ri4ind im"o*itul "e 4enit9 Publicat #n MO,
Partea I nr9 D:& din : au%u(t -../9
//
2a$tori de l!at 3n $onsiderare pe plan e$onomi$:
cri*a 1inanciar$ i m$(urile di("u(e ca urmare a e1ectelor ace(teia
cur(ul 4alutar
com"etitorii i (trate%iile ace(tora
"re urile utili*ate "entru "rodu(e, ca ace(tea ($ 1ie #n con1ormitate cu "o(ibilit$ ile de
cum"$rare ale "ublicurilor int$ i ace"tate de ace tia, ($ aduc$ "ro1it, dar nu unul
e6a%erat
o #n -.// i -./- Petrom a a4ut o "olitic$ moderat$ de cre tere a "re urilor la
carburan i
/-
o de e4itat cre terile (ucce(i4e de "re uri 0martie -./- ' cre terea "re urilor
carburan ilor de dou$ ori #ntr'o lun$T
/:
indicele "re urilor "entru bunuri non'alimentare
4eniturile, rata oma;ului, "uterea de cum"$rare, modul de c+eltuire a 4eniturilor
So$ial:
Im"licarea #n (ocietate5
acti4it$ i de educare i re("on(abili*are (ocial$
CSR
acti4it$ i educati4eHculturale etc9
in4e(ti iile #n noi (ediiHra1in$rii i in1luen a la ni4el (ocial5 locuri de munc$, (ume de
bani care ($ circule, 1urni*ori, "ro1it la ni4el local 0e6em"lu5 in4e(ti ia de /.. de
milioane de euro "entru ra1in$ria din Petrobra*i
11
+tt"5HHIII9cde"9roH"l(Hle%i(Hle%i(J"c89+t"JactJte6tKidtM:ADD:9 Acce(at la data de /-9//9-./-, ora /F5:.
12
+tt"5HHeconomie9+otneI(9roH(tiri'ener%ie'//&G-FF@'"etrom'-.//'con(umul'ben*ina'(ca*ut'@'iar'cel'motorina'
cre(cut'G9+tm Acce(at la data de /-9//9-./-, ora /F5D&
13
+tt"5HHIII9bu(ine((-D9roH"etromH"rodu(eH"etrom'ma;orea*a'"returile'carburantilor'"entru'a'doua'oara'intr'o'
luna'/&/AG-.3 Acce(at la data de /-9//9-./-, ora /&5..
13
Petrom (u(>ine In("ectoratul eneral "entru Situa>ii de Ur%en>$ cu ec+i"amente
("eciale #n 4aloare de /,- milioane de euro
14
)e5ni$5
PETROM 1olo(e te te+nolo%ii do4edit e1iciente din "unct de 4edere economic i te(tate
#n ceea ce "ri4e te ($n$tatea, (i%uran a i (ecuritatea an%a;a ilor, inte%ritatea mediului
#ncon;ur$tor ca ba*$ "entru acti4it$ ile #ntre"rinderii9 ? i 1i6ea*$ obiecti4e #nalte "entru
con(er4area re(ur(elor de care di("une, #n bene1iciul com"aniei i al mediului9 Pune accentul
"e cre terea e1icien ei ener%etice, "e #mbun$t$ irea %radului de reciclare i minimi*area
cantit$ ii emi(iilor i a de eurilor9 In(tala iile, "roce(ele i "rodu(ele 1olo(e(c te+nolo%ii de
mediu i (i%uran $ de ultim$ %enera ie, concentrate "e a(i%urarea unui ec+ilibru unanim
acce"tat #ntre %ri;a "entru mediu i "er1orman a re*onabil$ a a1acerii9 Personal!l
#ntre"rinderii # i a(um$ re("on(abilitatea "entru (i%uran a o"era iunilor i "entru "rote;area
acti4$ a mediului9 Cali1icarea an%a;a ilor e(te #mbun$t$ it$ #n mod con(tant "rin "ro%rame de
trainin% care includ modalit$ i de "re*er4are a mediului9 E6em"le ale e1orturilor #ntre"rinderii
#n -..G #n ceea ce "ri4e te mediul #ncon;ur$tor includ moderni*area re*er4oarelor de ben*in$
din ra1in$rii, cu (co"ul reducerii emi(iilor de com"u i or%anici 4olatili, "recum i a
cu"toarelor, "rin dotarea cu ar*$toare care %enerea*$ emi(ii redu(e de o6i*i de a*ot, lucr$ri de
remedierea (olului i #mbun$t$ irea in1ra(tructurii de la Petrobra*i, cre terea ca"aci$ tii de
aerare a in(tala iilor de tratare a a"elor re*iduale din Ar"ec+im (i Dol;c+im, dar i in(talarea
(i(temelor de "rotec ie la (u"ra'um"lere a tuturor re*er4oarelor din de"o*itele o"era ionale9
16

E(te nece(ar ($ a4em #n 4edere i modurile #n care ace(te a("ecte di1erite inter1erea*$, cum un
1a"t dint'o (1er$ are ca"acitatea de a in1luen a "roducerea altor 1a"te din (1ere cone6e cu
(ubiectul9 De e6em"lu, cum cre terea "re urilor a in1luen at ne%ati4 atitudinea e1ului (tatului
4i('a'4i( de "olitica Petrom i cum de(co"erirea unor *$c$minte #n ad<ncurile M$rii Ne%re, (ur($
de noi in4e(ti ii, a condu( la "$(trarea ac iunilor Petrom #n cadrul (tatului, ace(tea 1iind
con(iderate "ro1itabile9
14
+tt"5HHIII9bu(ine((-D9roH"etromHin4e(titiiH"etrom'rede(c+ide'ra1inaria'"etrobra*i'du"a'o'in4e(titie'de'/..'mil'
de'euro'/&/&..D Acce(at la data de /:9//9-./-, ora /D5..
15
+tt"5HHro9(cribd9comHdocHDA&FFG/@HI(toric'Petrom Acce(at la data de /:9//9-./-, ora /F5:.
14
II. *ampanie de 3ntrire a imaginii
II.1. S$op!l $ampaniei e(te de a con(olida #n r<ndul rom<nilor ima%inea Petrom5 o com"anie
re("on(abil$ din "unct de 4edere (ocial, im"licat$ acti4 #n 4ia a comunit$ ii, care 4rea ($
acti4e*e #ntr'o (ocietate 1ormat$ din cet$>eni la 1el de re("on(abili9
II.2. O&ie$ti'e:
($ #i determine "e rom<ni ($ #ntre"rind$ ac>iuni "rin care ($ #=i demon(tre*e "reocu"area
1a>$ de mediu 0e6em"le de ac iuni5 "lantarea co"acilor, reciclare, utili*area moderat$ a
re(ur(elor, ac iuni anti'"oluare3T
($ #i determine "e rom<ni ($ contribuie la acti4it$ ile ON'urilor care ("ri;in$ "er(oanele
cu di*abilt$>i iH(au de*a4anta;ate 0e6em"le de a(t1el de acti4it$ i5 e4enimentele
caritabile cu (tr<n%ere de 1onduri, 4oluntariat3T
($ con4in%$ rom<nii ($ 1ie re("on(abili "entru 4iitorul >$rii lor 0e6em"lu5 ("ot t4, cau*$'
"eti ie online care ($ e4iden ie*e a4anta;ele 4otului cu (co"ul de a cre te "re*en a la 4ot3
im"licarea acti4$ a rom<nilor #n "roblemele 1undamentale ale (ociet$ ii rom<ne ti
0"ro"uneri de "roiecte "entru (olu ionarea ace(tora3
II.,. P!&li$ int: cet$>enii rom<ni cu 4<r(te cu"rin(e #ntre /F':- ani, care #=i dore(c ($ (e
im"lice acti4 #n (c+imbarea (ociet$>ii rom<ne=ti9
II.4. Slogan!ri
UNou$ ne "a($9 ZieKW
UPuterea (c+imb$rii e #n NOIW
II.6. Mesa-e
Petrom lu"t$ "entru (olu>ionarea unor "robleme cu care (ocietatea actual$
rom<nea(c$ (e con1runt$
15
Petrom a 1$cut de;a 1oarte multe "entru comunit$>ile #n care acti4ea*$, iar acum
e(te r<ndul 1iec$rui cet$>ean ($ 1ac$ ce4a9
O (ocietate #n care 1iecare cet$>ean (e im"lic$ acti4 =i de(1$=oar$ acti4it$>i de
4oluntariat are =an(e mult mai mari ($ (e (c+imbe #n bine dec<t una #n care
cet$>enii (unt "a(i4i =i a=tea"t$ ca "ro%re(ul ($ 4in$ din "artea unei (u"er"uteri9
II... *anale de $om!ni$are
tele4i*iuneT
radioT
"re(a (cri($T
re>ele de (ociali*areT
OOQT
"rinturi 01lRere, "o(tere, bannere3
II.0. Strategii i ta$ti$i
Cam"ania 4a 1i de(1$=urat$ "e o "erioad$ de /. luni 0noiembrie -./- C au%u(t -./:3 i 4a
"re(u"une acti4it$ i ("eci1ic celor D obiecti4e men ionate anterior a(t1el5
& noiembrie -./- C @ decembrie -./-5
o S"ot 4ot
o OOQ
o Peti ie online
/. decembrie -./- E : martie -./:5
o Pro4ocarea Petrom ("ot
o OOQ
o FlRere
o Te(timoniale F)5 /H($"t$m<n$
o A"ari ie tele4i*at$
o A"ari ie radio
16
o Termen limit$ trimitere "ro"uneri "roiecte
o Anun are 1inali ti
o E4eniment "re*entareHdeliberare "roiecte ] anun are c< ti%$tori
D martie -./: E - iunie -./:5
o S"ot eco
o OOQ
o FlRere
o De*batere "oluare, utili*are moderat$ a re(ur(elor, reciclare
o Yor8(+o"'uri
o A"ari ie tele4i*at$
o E4eniment "lantare co"aci
: iunie -./: E :/ au%u(t -./:5
o S"ot umanitar
o OOQ
o FlRere
o Fla(+'mob
o A"ari ie radio
o A"ari ie tele4i*at$
o E4eniment (tr<n%ere de 1onduri
Vom crea "a%ini de Faceboo8 =i de TIitter cu denumirea UNe "a($ de Rom<niaW (au UNou$ ne
"a($W "e care 4or 1i de*b$tute modalit$>i de (al4are a mediului =i de (c+imbare a (ociet$>ii
rom<ne=ti9
II.7. A$i!ne din 3ntreaga $ampanie min!t $! min!t
Eveniment cu strngere de fonduri pe tot parcursul zilei:
Data: "rima (<mb$t$ din octombrie -./:
"o$a ie: "arc Qer$(tr$u
Program: /-5..'-/5..
17
/-5..'/-5-.5 De(c+iderea e4enimentului C Andreea Marin
/-5-.'/-5&.5 Concert Direc ia &
/-5&.'/-5&&5 Inter4en ie moderator
/-5&&'/:5&&5 Atelier de crea ie5 ec+i"e 1ormate din 4oluntari "artici"an i la e4eniment i
"er(oane cu di*abilit$ i 4or con1ec iona obiecte care 4or 1i (coa(e la licita ie "entru
arti tii in4ita i
/:5&&'/D5..5 Inter4en ie moderator
/D5..'/D5:.5 Concert Qolo%ra1
/D5:.'/D5:&5 Inter4en ie moderator
/D5:&'/&5:.5 Pau*$ de ma($
/&5:.'/A5..5 Concert Procon(ul
/A5..'/A5:.5 Pre*entare a e1ectelor cam"aniei
/A5:.'/A5:&5 Inter4en ie moderator
/A5.&'/A5:&'/G5.&5 Concert Volta;
/G5.&'/G5:&5 Inter4en ie moderator
/G5D.'/G5D&5 Inter4entie moderator5 A9 M9
/G5D&'/F5/&5 Pie($ de teatru C teatrul Ma(ca
/F5/&'/F5D&5 Inter4en ie moderator A9M 0re*umat ] anun area coc8tail'ului3
/F5D&'-.5/&5 Coc8tail
-.5/&'-.5D&5 Concert Vun8
-.5D&'-/5..5 Andreea Marin #nc+iderea e4enimentului
II.8. *ost!ri:
("oturi, materiale de "romo4are 01lRere, bannere3, cort coc8tail, lo%i(tic$ 0(onori*are,
4ideo, 1oto, (caune, me(e, decor, tran("ort, materiele "entru Ior8(+o"'uri3, caterin%,
1la(+mob, a"ari ii TV i radio, moderator con1erin $, trainer "entru Ior8(+o"'uri,
"er(onal "entru e4enimente
II.19. ('al!area e'eniment!l!i
18
#n 1unc>ie de num$rul de a"ari>ii #n media "e termen (curt 0#n tim"ul (au imediat du"$3,
mediu 0ecoul la o ($"t$m<n$, la o lun$3, lun% 0"e(te un an (au mai mult3
#n 1unc>ie de num$rul de "artici"an i
(uma (tr<n($
#ncadrarea #n tim" i bu%et
o"inia "ublic$ 0(onda;e de o"inie #n tim"ul e4enimentului, la (curt tim" du"$, "e(te un an
de la e4eniment etc93
19
:i&liogra+ie
1. +tt"5HHIII9bu(ine((-D9roH"etromH"rodu(eH"etrom'ma;orea*a'"returile'carburantilor'
"entru'a'doua'oara'intr'o'luna'/&/AG-.3
2. +tt"5HHIII9bu(ine((-D9roH"etromH"rodu(eH"etrom'ma;orea*a'"returile'carburantilor'
"entru'a'doua'oara'intr'o'luna'/&/AG-.3
3. +tt"5HHIII9bu(ine((-D9roH"etromHin4e(titiiH"etrom'rede(c+ide'ra1inaria'"etrobra*i'du"a'
o'in4e(titie'de'/..'mil'de'euro'/&/&..D
4. +tt"5HHIII9bu(ine((-D9roH"etromHre*ultate'1inanciareH"etrom'banii'im"rumutati'mer%'
("re'o"eratiuni'curente'(i'in4e(titii'/&.-AD-
5. +tt"5HHIII9cde"9roH"l(Hle%i(Hle%i(J"c89+t"JactJte6tKidtM:ADD:
6. +tt"5HHIII9cde"9roH"l(Hle%i(Hle%i(J"c89+t"JactJte6tKidtM:ADD:
7. +tt"5HHeconomie9+otneI(9roH(tiri'ener%ie'//&G-FF@'"etrom'-.//'con(umul'ben*ina'
(ca*ut'@'iar'cel'motorina'cre(cut'G9+tm
8. +tt"5HHIII9%oo%le9comHurlKLM+tt"B:AB-FB-FIII9"etrom9comB-F"ortal
B-F./B-F"etromcomB-F"etromcomB-FPetromB-FDe("reJPetrom
B-FSediiJPetrom7(aMD7(nt*M/7u(%MAFN;CNX*TR4L44D6NO'4D.Q1"8&RmG*YN
9. +tt"5HHIII9%oo%le9comHurlKLM+tt"B:AB-FB-Fro9Ii8i"edia9or%B-FIi8i
B-FPetrom7(aMD7(nt*M/7u(%MAFN;CNEN(ONPEEIr;D;OFScQlFb/!1N.:%
/.9 +tt"5HHIII9media1a69roHeconomicHba(e(cu'am'ru"t'orice'le%atura'cu'"etrom'"olitica'(a'
e'imorala'@:FG@DF
//9 +tt"5HHIII9media1a69roHeconomicHba(e(cu'am'ru"t'orice'le%atura'cu'"etrom'"olitica'(a'
e'imorala'@:FG@DF
/-9 +tt"5HHIII9om49comH"ortalH./HcomHom4HOMVJrou"HAboutJOMV
/:9 +tt"5HHIII9"etrom9comH"ortalH./H"etromcomH"etromcomHPetromHDe("reJPetromHOr%ani
*are
+tt"5HHIII9"etrom9comH"ortalH./H"etromcomH"etromcomHPetromHDe("reJPetromHPrinci"
iiJdeJba*aJinJacti4itateaJnoa(tra
14. +tt"5HHIII9"etrom9comHSecuritRSer4letH(ecureK
cidM//@G@/A:AGAFA7lan%Mro7(IaJidMD//&:A@&A:A/9@-&/7(IaJ(iteMI"(94"9"etromc
om
+tt"5HHIII9"etrom9comH"ortalH./H"etromcomH"etromcomHPetromHDe("reJPetromHPrinci"
iiJdeJba*aJinJacti4itateaJnoa(tra
/&9 +tt"5HHro9(cribd9comHdocHDA&FFG/@HI(toric'Petrom
+tt"5HH(tatic9ana19roH(taticH/.H)ucure(tiHLISTAPEN9+tml
20