Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea Al. I.

Cuza Iai
Facultatea de Fizic
Master: Metode fizice aplicate n kinetoterapie
i recuperare medical
LUXAIA SCAPUL!"UM#$AL%
:: Met&de 'izice a(licate )n recu(erarea a'ec*iunil&r a(aratului l&c&+&t&r ::
C&&rd&nat&r::
Lect&r ,r. Laura Aili&aie
Masterand::
-aideanu ,&rin
An I. /r. A
0123!450367
natura&ne8/+ail.c&+
!Mai 3059!
CUP$I:S
1. Definiie i simptome ale bolii
2. Diagnosticare
2.1 Examenul articulaiei umarului
2.2 Examen radiologic
3. Terapia de recuperare
3.1 Balneofiziologie
3.2 Kinetoterapie
3.3 asa!
". Biblografie
2
5. ,#FI:II# ;I SIMP<M# AL# =LII
#m$rul este regiunea prin care membrul superior este solitar cu toracele. %rticulaia
scapulo&umeral$ reprezint$ elementul central al um$rului' factor foarte imporatant din punct de
(edere funcional. Este cea mai mobil$ articulaie. #m$rul )i datorete marea sa mobilitate *)n
toate direciile+' funcionalit$ii sinergice a articulaiilor scapulo,&umerale' acromio,cla(iculare i
sterno,costo,cla(iculare' la care se adaug$ articulaia scapulo,toracic$ *fals$ articulaie+ i bursa
seroas$ subacromio,deltoidian$ *planul de alunecare subdeltoidian+.
-uxaia este o afeciune traumatic$' de gra(itate mare' care const$ )n deplasarea permanent$
a extremit$ilor articulare *suprafeele articulare )i pierd raporturile dintre ele+. .n luxaia scapulo,
&umeral$ *-/0+' )n urma aciunii unui traumatism direct sau indirect' capul &umeral p$r$sete
raporturile sale normale cu ca(itatea glenoid$ a scapulei.
-/0 este una din urgenele cele mai frec(ente )nt)lnite )n practica traumatologic$. %ceast$
frec(en$ este explicat$ de urm$toarele date1
articulaia scapulo&umeral$ prezint$ mic$ri de amplitudine mare i )n multe direcii2
)ntre suprafeele articulare *cap &umeral i glen$+ exist$ o disproporie' suprafaa
ca(it$ii glenoidale reprezent)nd numai 134 din suprafaa capului &umeral2
articulaia scapulo&umeral$ are un aparat ligamentar de )nt$rire slab reprezentat.
-uxaiile scapulo,&umerale anterioare sunt mai frec(ente' cele posterioare i inferioare apar
mai rar.
5areori afeciunea este bilateral$. %proximati( 167 din luxaiile traumatice nereduse )n
primele 2 s$pt$m)ni' din di(erse moti(e' de(in luxaii (ec&i.
8el mai frec(ent' luxaia scapulo,&umeral$ apare la aduli' rareori la copii i b$tr)ni.
8ele mai frec(ente luxaii ale um$rului se datoreaz$ traumatismelor puternice *accidente+.
-a persoanele ()rstnice' luxaiile pot apare i dup$ simple gesturi mai energice' cum ar fi1 aruncarea
unei mingii' ridicarea unui obiect.
-uxaia scapulo,&umeral$ poate apare i la sporti(i de performan$1 tenismeni' !uc$tori de
(olei. -a aceste persoane exist$ un risc mare de recidi($.
%lte cauze sunt1
9 luxaii congenitale' care se datoresc unor malformaii' care sunt foarte rare2
9 luxaii patologice' care s)nt urmarea unor afeciuni care distrug unul din elementele care compun
articulaia' f$c)nd ca extremit$ile osoase s$ nu mai stea )n contact. -uxaii patologice apar cel mai
adesea )n1 tuberculoza osteo,articular$' )n poliomielit$ i tabes.
3
:nstalarea luxaiei se produce prin mai multe mecanisme )n urma unui traumatism' fiind
fa(orizat$ de existena unei instabilit$i articulare. .n cazurile recidi(ante s,a remarcat i prezena
malformaiilor segmentelor osoase.
SIMP<M# AL# =LII
Durerea este extrem de (ie' fiind determinat$ de excitaiile puternice care pornesc din
proprioceptorii existeni )n capsule i ligamentele )ntinse sau rupte. %ceast$ durere nu cedeaz$ la
calmantele obinuite. /ingura soluie de a calma durerea este readucerea c)t mai urgent$ a capetelor
articulare )n poziie normal$.
:mpotena funcional$ apare din cauz$ c$ cele dou$ capete articulare nu mai sunt )n poziie
normal$' iar mic$rile specifice nu se mai pot executa.
Deformarea regiunii 1 relieful normal al regiunii articulare se sc&imb$ din cauza poziiei diferite
a oaselor.
%titudine (icioas$ 1 modific$rile de poziie a capetelor articulare fac ca segmentul respecti( al
corpului s$ ia i s$ se menin$ )ntr,o poziie anormal$' (icioas$.
Ec&imoz$ i &ematom ' mai mult sau mai puin importante.
0emartroza i &idrartroza 1 este prezena de lic&id sanguinolent sau clar )n articulaie.
/imptome date de compresiuni (asculare1 astfel pot apare gangrene )n teritoriul irigat de (asul
respecti(.
/imptome date de compresiuni sau distrugerea unui ner( important1 pot ap$rea pareze sau
paralizii' cu insensibilitate )n segmentul iner(at *furnic$turi de,a lungul membrului superior+ sau
tulbur$ri neuro,simpetice *cianoz$' edem' r$ceal$' transpiraie+.
3. ,IA>:S<IC
3.5 #XAM#:UL A$<ICULAI#I UM%$ULUI
Ins(ec*ia um$rului se efectueaz$ din fa$' din spate i din profil. /e examineaz$ comparati(
aspectul morfologic al umerilor i se noteaz$ prezena unor tumefacii articulare i periarticulare' o
roea$ cutanat$ local$' contracturi sau atrofii musculare i existena unor atitudini antalgice.
Bolna(ul se prezint$ dup$ accident )n aa,zisa poziie Desault' cu capul )nclinat de partea
um$rului traumatizat' care este uor cobor)t' cu braul lipit de torace' iar antebraul )n ung&i drept
fiind susinut la ni(elul cotului de m)na cealalt$.
.n luxaia subcoracoidian$ braul accidentatului se afl$ )n abducie de 2;<936< i uoar$ rotaie
intern$.
)n luxaia extracoracoidian$ braul este situat )n abducie i rotaie extern$=
>arianta intracoracoidian$ prezint$ braul )n abducie' rotaia intern$ fiind complet$' iar
antebratul lipit de trunc&i.
)n luxaia subcla(icular$' braul se afl$ )n rotaie intern$' lipit de trunc&i.
)n luxaia posterioar$' braul este rotat intern.
)n luxatia inferioar$ subglenoidian$' braul se afl$ )n abducie maxim$' fiind meninut )n
aceast$ poziie de m)na s$n$toas$.
"
Tot la inspecia regiunii traumatizate se poate e(idenia o deformare caracteristic$ ?um$rul de
epolet@. .n luxaia scapulo&umeral$' punctul cel mai proeminent al um$rului nu mai este dat de
capul &umeral care a migrat' ci de acromion' sub care se constat$ o depresiune.
Examinarea um$rului respecti( poate e(idenia tumefacie sau ec&imoze' iar braul apare m$rit
)n circumferin$ *semnul lui 0amilton+.
Pal(area sistematic$ a reperelor anatomice ale um$rului permite depistarea unor semne i
simptome importante i a unui diagnostic topografic algezic precis. %stfel1
a+ se examineaz$ zona de inserie &umeral$ a muc&iului supraspinos' palpAnd troc&iterul
imediat sub marginea antero,exten$ a acromionului *cu braul )n retropulsie i rotaie inten$' pentru
a pune )n e(iden$ mai bine tendonul+2
b+ se palpeaz$ tendonul lungii poriuni a bicepsului )n anul intertuberozitar al capului
&umeral *imediat extern de troc&in+2
c+ se palpeaz$ )n partea superioar$ *subcla(icular$+ a anului delto,pectoral' inseria
coracoidian$ a coracobra&ialului i scurtei poriuni a bicepsului *coracobicepsul+'
d+ se palpeaz$ inseria distal$ a deltoidului pe zona mi!locie extern$ a diafizei &umerale
*?>B,ul deltoidian+2
e+ pentru explorarea p$rii anterioare a articulaiei scapulo,&umerale se palpeaz$ zona
situat$ intern fa$ de anul intertuberozitar2
f+ pentru explorarea p$rii inferioare a articulaiei scapulo,&umerale se palpeaz$ axilar
profund' cu braul respecti( susinut pasi( )n semiabducie2
g+ se exploreaz$ peretele axilar posterior' apreciind tonusul i troficitatea marelui dorsal'
marelui rotund i subscapularului2
&+ se palpeaz$ interlinia articulaiei acromiocla(iculare i sternocosto,cla(iculare *situat$
superficial' subcutan+.
/e apreciaz$' )n sfArit' unele modific$ri )n tonusul i troficitatea muc&ilor um$rului.
.n luxaia anterioar$ subcoracoidian$ capul &umeral se palpeaz$ )n anul delto,pectoral' iar
)n celelalte (ariante se palpeaz$ )n afara coracoidei' )n$untrul ei sau subcla(icular.
.n luxaiile inferioare capul &umeral se palpeaz$ )n axil$' iar )n cele posterioare se palpeaz$
posterior )n glen$.
.n luxaiile scapulo&umerale anterioare abducia este ireductibil$. Crice tentati($ de a lipi
cotul de grila!ul costal este nereuit$' braul re(enind la poziia iniial$ de abducie *semnul lui
Berger+.
Examenul clinic trebuie s$ cerceteze' de asemenea' posibilitatea existenei unei complicaii
imediate1
asocierea unei luxaii cu o fractur$ regional$ *fractur$ de tro&iter' de col &umeral' de glen$' de
coracoid$+2
complicaii ner(oase *elongaii de plex bra&ial' paralizia ner(ului circumflex+2
complicaii (asculare *mai rar )nt)lnite'leziuni ale arterei si (enei axilare+2
luxaia desc&is$2
;
complicaii musculare *rupturi musculo,tendinoase+.
3.3. #XAM#:UL $A,IL>IC
Examenul radiografic *de fa$ i axial+ este obligatoriu ori de c)te ori b$nuim' sau s)ntem
siguri' c$ a(em de,a face cu o luxaie. El arat$ poziia )n care se g$sesc segmentele luxate' fapt
important pentru c$ mane(rele de reducere difer$ adeseori )n funcie de poziia )n care se g$sesc
capetele osoase.
Este util examenul radiografic i pentru a ar$ta dac$ nu exist$ i o fractur$ concomitent$'
e(entualitate care complic$ afeciunea i face mult mai dificil tratamentul.
5adiografiile se (or face at)t din direcie antero,posterioar$' c)t i supero,inferioar$.

4


9. <#$APIA ,# $#CUP#$A$#
Este deosebit de important )n recuperarea total$ a um$rului. Dup$ ce se renun$ la imobilizare'
datorit$ fragilit$ii cicatricei capsulo,ligamentare i musculare se ine cont de urm$toarele reguli1
Du se practic$ mobilizarea pasi($'
5earmonizarea articulaiei gleno,&umerale se face mai tardi(' c)nd se ating de!a E6 grade de
antepulsie i 3 sau abducie a braului'
>or fi e(itate' )n primele 2 s$pt$m)ni' mic$rile de abducie' rotaie extern$ i retropulsie.
.n luxaiile posterioare este interzis$ rotaia intern$ i retropulsia' dar este indicat$ rotaia
extern$.
E
.n recuperarea luxaiei acromio,cla(iculare nu exist$ probleme speciale dup$ renunarea la
imobilizare.
9.5 =AL:#!FI?I<#$APIA
.n perioada de remisiune complet$' dup$ trecerea complet$ sau aproape complet$ a leziunii'
bolna(ul poate beneficia de tratament balneo,fizical )n staiuni profilate pe tratamentul afeciunilor
aparatului locomotor *Felix' Eforie Dord' angalia' Tec&irg&iol etc.+' unde asocierea factorilor
naturali *apa mineral$' n$mol terapeutic' climatul+ este benefic$ i' )mpreun$ cu programele de
Ginetoterapie adec(ate' (or asigura pre(enirea recidi(elor.
.n recuperarea posttraumatic$ de orice fel se folosesc mai ales curele balneare cu n$mol.
Terapia cu n$mol acioneaz$ prin cei trei factori cunoscui1 termic' fizic *mecanic+ i c&imic.
/taiunile indicate sunt1
Tec&irg&iol *i tot litoralul+ care are n$mol sapropelic2
%mara' /o(ata' Telega' Bazna' /l$nic Hra&o(a *n$moluri de lacuri s$rate+2
>atra Dornei' Borsec' Felix *turb$+2
Io(ora *n$mol silicos i iodat+2
Ieoagiu *n$moluri feruginoase+
<#$M<#$APIA
%ceasta folosete ca factor terapeutic temperatura cu (alori cuprinse )ntre 6 , J6<.
ediile care permit utilizarea excitantului termic sunt reprezentate de1 ap$' nisip' n$mol'
parafina etc.
.n funcie de influenele pe care excitanii termici le execut$ asupra sistemului de
termoreglare al organismului' se disting urm$toarele zone de temperatura ale mediilor utilizate1
, zona de indiferena' la care termoreglarea este minim solicitat$' meninera &omeotermiei
centrale a corpului realizAndu,se uor2
, zona care impune solicitari mari ale termolizei' datorit$ aportului crescut de c$ldur$ din
exterior' cu efect &ipertermic *ap$' aer cald' lumin$' parafin$+2
, zona care solicit$ intens termogeneza' temperaturile mediului *aer' ap$+ fiind in !urul
punctului crioscopic al apei *6<8 +.
-a organismul uman )n repaus' senzaia de confort termic se constat$ la o temperatur$
cutanat$ de 3",3;<8' central de 3E<8 i la un debit cutanat de 6'2 l3min pe mK de suprafa$
corporal$.
Temperatura cutanat$ oscileaz$ la acelai indi(id )n limite destul de mari' )n timp ce
temperatura central$ se caracterizeaz$ printr,o constant$ remarcabil$.
Termoterapia sub form$ aplicaiilor de c$ldur$ produce1
J
, modific$ri ale unor constante fizice ale esuturilor i umorilor' crete solubilitatea
corpurilor dizol(ate' ramolete gr$simile2
, (asodilataia periferic$ pasi($ cu &iperemie' cu atAt mai rapid$ cu cAt stratul adipos este
mai slab reprezentat2
, (asoconstricie capsulo,ligamentar$' cu efect antiseptic i analgetic2
, efecte miorelaxatoare' decontracturante2
, crete secreia sudoripar$2
, crete sc&imburile metabolice si rezistent$ la infecii.
Aplicaiile de nmol se realizeaz$ frec(ent sub form$ de onciuni *se unge suprafaa pieli+
locale sau generale.
/e utilizeaz$ mai ales n$molurile sapropelice de turb$ si n$molurile minerale' care au o
conductibilitate termic$ mai mic$ decAt apa' de aceea temperatura la care se aplic$ este )n !ur de
"EL8 .
Irosimea stratului de n$mol (ariaz$ intre 2," cm.
Cnciunile generale cresc la 3ML temperatura central$ a corpului2 efectul &ipertermic poate fi
sc$zut prin aplicarea unui strat mai subire sau sc$derea temperaturii n$molului la (alori de circa
"2,"3L8 .
Aplicaiile de parafin reprezint$ proceduri termoterapeutice artificiale utilizate frec(ent )n
ser(iciile de recuperare.
De cele mai multe ori preceda programul Ginetic' realizAnd aa numita @pre)ncalzire@.
Harafina este utilizat$ )n stare semisolid$' la temperatura de ;6L2 se aplic$ pe o durat$ de 1;,
26 minute' prin pensulare sau sub forma de plac$ de parafin$ sau baie.
"I,$<#$M<#$APIA
5eprezint$ terapia prin sc&imbul de c$ldur$ )ntre corp sau segmente ale acestuia i ap$.
:mersia este simpl$ cAnd se limiteaz$ doar la sc&imbul de caldur$ si de(ine &idroGinetoterapie cAnd
este insoit$ de mobiliz$ri.
ediul ac(atic ofer$ a(anta!e incontestabile procesului recuperator' prin factorii mecanici i
termici.
.n funcie de temperatura de indiferen$ a apei *3",3;
6
8 + se descriu1
, b$i reci' )ntre 6 , 24L8' care scad temperatura corpului2
, b$i neutre' )ntre 24,3;L8' f$r$ efect important asupra temperaturii corpului2
, b$i calde cu temperatura egal$ sau mai mare de 3;L8 .
M
B$ile calde cu temperatur$ peste 3JL8' &ipertermie )ntre 3J , "6L8 i intens &iperterme peste
"6L au efecte noci(e const)nd )n astenie marcat$ incompatibil$ cu mobilizarea acti($2 apa prea rece
)mpiedic$ mobilizarea confortabil$.
8aldura de conducie i suprafaa mare a corpului *1';,2 mK+' bogat iner(at$' permite
efectuarea unor sc&imburi termice foarte rapide.

Efectele b$ilor calde1
, (asodilataie periferic$ manifestat$ prin1 &iperemie' ta&icardie' sc$derea tensiunii
arteriale2
, sedare general$2
, creterea pragului durerii' cu sc$derea sensibilit$ii periferice2
, eliberarea de substante imunologic acti(e.
Indicaii1 tulbur$ri (asomotorii locale' acrocianoz$' atrofie muscular$' pareze' paralizii.
#L#C<$<#$API#
Folosete aplicaiile terapeutice ale curentului continuu' discontinuu' energia radiant$ i
(ibraiile mecanice de )nalt$ frec(en$ *(ibroterapie+.
Curentul continuu se folosete )n gal(aniz$ri simple' bai gal(anice
i ioniz$ri.
A. >alvanizarea si+(l utilizeaz$ efectele interpolare ale trecerii unui curent continu prin
organism2 fluxul de electroni este constant i unidirecional' diri!at de la polul poziti( c$tre cel
negati(.
Efecte
, crete excitabilitatea la polul negati(' efect utilizat pentru stimularea fibrelor motorii2
, scade excitabilitatea la polul poziti(' efect utilizat pentru obinerea analgeziei.
.n suferinele acute se folosesc intensit$i @sub prag@' iar )n cele cronice' @peste prag@.
=. =ile /alvanice combin$ aciunea curentului electric continuu cu efectul termic al apei.
:ntensitatea curentului este de 26 m%.
a+ Baia 4 celular poate folosi1
patru celule ' realizAnd dou$ circuite1 unul se )nc&ide la ni(elul membrelor superioare' al
doilea la ni(elul membrelor inferioare2
,pentru membrele superioare2
,pentru membrele inferioare2
16
,la ni(elul membrelor superioare i inferioare de aceeai parte *&omolateral+.
o celul $ *monocelular+ )n care circuitul include numai un membru' polul indiferent fiind
plasat cer(ical sau lombar.
b+ Baia Stanger este o form$ de baie gal(anic$' )n care )ntregul corp este )n imersie.
>asodilataia secundar$ are efecte &ipotensoare moderate2 direcia curentului este aceeai ca i )n
gal(anizarea simpl$.
C. I&nizarea *ionoforeza+ utilizeaz$ propriet$ile electrolitice ale trecerii curentului
continuu1 prin )mbibarea unui electrod cu soluie salinic$' ioni de polaritate in(ers$ (or fi eliberai
i (or penetra tegumentul. Henetrabilitatea ionilor )n organism este superficial$' deoarece ionii sunt
preluai rapid de circulaie.
Durata edinei (ariaz$ )ntre ; , 36minute' iar intensitatea curentului )ntre J ,1; m%. Nedinele
se recomand$ zilnic sau la 2 zile.
Hrincipalii ioni folosii sunt1
aplicai la polul negati(' dar acti(i la polul poziti(1
, iodul' are aciuni1 (asodilatatoare' antisclerozate' antiartritice.
,ionul salicil' are aciune antialgic$ i decongesti($.
,corticoizii' sub form$ de &idrocortizon i succinat sodic de prednisolon )n concetraie 1'
au aciuni antiinflamatorii locale.
aplicai la polul poziti(' dar acti(i la polul negati(1
,calciul are aciuni sedati(e i recalcifiante.
Curentul discontinuu
A. Curen*i cu 'recven* @&as
a+ cu frec(en$ fix$ *1; , "6 0z+ induc efecte excitomotorii pe fibrele musculare cu
excitabilitatea normal$.
b+ cu frec(en$ (ariabil$ din grupa c$rora cei mai importani sunt curenii diadinamici *8DD+.
Efectele curenilor diadinamici sunt diferite' )n funcie de form$1
, are cel mai important efect analgetic i este utilizat la )nceputul edinei' )naintea
celorlalte forme de 8DD2
,are efect excitator i acioneaz$ ca un masa! profund2
,are cel mai important efect excitomotor.
Durata total$ a sedinei este cuprin$ )ntre ;,12 minute2 se adminstreaz$ zilnic i nu se
dep$ete 16 sedine.
=. Curen*ii cu 'recven* +edie sunt creai sinusoidali alternati(i cu frec(en$ cuprins$
)ntre 3.666 ,16.666 0z.
Electrozii sunt mari i se aplic$ longitudinal sau trans(ersal.
11
Efectele:
termice superficiale i profunde' interesAnd )n special masele musculare2
(asodilatatoare importante2
excitomotori' pe musculatura striat$ i neted$.
Indicaii:
afeciuni ale aparatului locomotor1 posttraumatice *entorse' luxaii' algoneurodistrofie
reflex$+' reumatismele *artrite' artroze cu di(erse localiz$ri+' ne(ralgii' ne(rite' pareze2
C. Curen*ii inter'eren*iali rezult$ din suprapunerea a doi cureni de frec(en$ medie
decalai cu 166 0z. %paratul utilizat este de tip interfrem.
Efecte1
excitomotorii pe fibrele musculare striate cu iner(aie normal$ i pe musculatura neted$2
analgetic2
miorelaxant2
termic superficial i profund.
Indicai:
afeciuni ale aparatului locomotor1 posttraumatice' reumatologice *degenerati(e i
inflamatorii+' ne(rite' ne(ralgii2
,. Curen*ii cu 'recven* )nalt sunt cureni sinusoidali alternati(i a c$ror frec(en$
dep$este 166.666 0z.
a+ unde scurte *3 , 36 0z+
Efecte1
termic' reprezint$ principalui factor terapeutic2
(asodilatator i metabolic' secundar celui termic2
antialgic' independent de cel termic.
Nedinele au o durat$ de 16,1; minute2 se aplic$ zilnic sau la 2 zile. /e recomand$ maxim 16,
1; edine.
Indicaii1
afeciuni ale aparatului locomotor1 posttraumatice' reumatologice' radiculalgii2
b+ unde cu frec(en$ )nalt$ pulsatil$ *Diapulse+' de obicei )ntre "66 , 466 impulsuri3secund$.
Efecte1
fa(orizeaz$ resorbia &ematoamelor2
stimuleaz$ formarea esutului de granulaie2
amelioreaz$ osteoporoza2
12
scad contractura muscular$2
fa(orizeaz$ formarea calusului.
Indicaii1
afeciuni ale aparatului locomotor1 postraumatice *osteoporoze' fracturi+' degenerati(e2

#lectr&tera(ia (rin ener/ie radiant AF&t&tera(iaB
8onst$ )n utilizarea aciunii energiei radiante luminoase asupra corpului.
a+ infraroiile se aplic$ prin intremediul l$mpilor /olux cu puteri )ntre ;66 , 2666 O sau sub foma
b$ilor de lumin$ pariale sau generale.
#ltrasunetele se produc ca urmare a transform$rii oscilaiilor electrice de )nalt$ frec(en$ )n
(ibraii longitudinale2 au frec(en$ mai mare de 1J.666 0z.
b+ ultrasunetele
Efecte:
antiinflamatorii' datorat$ creterii permeabilit$ii celulare2 ultrasunetele realizeaz$ un micro
masa! mecanic al esuturilor' responsabil de creterea permeabilit$ii membranelor celulare
i de (asodilataia local$1
termice locale' superficiale' dar i profunde' dependente de calitatea esuturilor i de gradul
de absorbie al ultrasunetelor
fibrolitice.
Indicaiile: afeciuni ale aparatului locomotor1
, leziuni posttraumatice' entorse' anc&iloze fibroase' tulbur$ri trofice
9.3 CI:#<<#$APIA
.nainte de a )ncepe mane(rele Ginetice de recuperare' se (a face eDa+enul +&Eilit*ii
*bilanul articular i muscular+1
, %ntepulsia braului *flexia sau anteducia+1 amplitudinea ridic$rii anterioare a braului'
care normal se efectueaz$ )n articulaia scapulo,&umeral$' este )ntre 6< i M6<' iar )ntre M6< i 1J6<
se efectueaz$ )n articulaiile scapulo,&umeral$ i scapulo,toracic$ *la ultimele ;6< contribuie i
muc&ii para(ertebrali de partea opus$+. /e testeaz$ muc&iul deltoid *fasciculul anterior+ care este
muc&iul principal al antepulsiei braului.
, 5etropulsia braului *extensia sau retroducia+1 amplitudinea mic$rii este ;6,46< micarea
acti($ i J6,M6< cea pasi($. 8ea mai mare parte a mic$rii se efectueaz$ )n articulaia scapulo,
&umeral$ *prin aciunea muc&ilor marele dorsal' fasciculul posterior al deltoidului i marele
rotund+. /ectorul final al retropulsiei se efectueaz$ )n articulaia scapulo,toracic$' cu proiecia
13
posterioar$ a um$rului *sub aciunea fascicolului mi!lociu al trapezului' romboizilor i marelui
dorsal+. :n practic$ se face numai testarea muscular$ a marelui dorsal.
, %bducia braului1 amplitudinea ridic$rii laterale a braului *1J6<+. .ntre 6< i M6< micarea
se efectueaz$ )n articulaia scapulo,&umeral$ *prin aciunea supraspinosului i fibrelor mi!locii ale
deltoidului2 la o contrarezisten$ puternic$ se asociaz$ i lunga poriune a bicepsului+.
, %dducia braului consta )n re(enirea braului din poziia de abducie' cu apropierea de
trunc&i. %dducia pur$' din poziia zero' nu este posibil$' datorit$ trunc&iului. /e poate )ns$ m$sura
adducia combinat$ cu anteducia sau cu retroducia braului. De fapt' adducia braului se face prin
aciunea gra(itaiei2 muc&ii adductori inter(in acti( numai cAnd au de )n(ins o rezisten$. /e
testeaz$ muc&iul marele pectoral' care efectueaz$ adducia pAn$ la contactul cu trunc&iul.
,5otaia extern$ a braului *normal' "6,46<+. Hoziia zero *de referin$+ este cu braul lipit de
trunc&i i cotul flectat la M6< *pentru a elimina astfel contribuia pronosupinaiei la rotaia
&umerusului )m !urul axului s$u longitudinal+. Din aceast$ poziie se rotete antebraul' )n plan
orizontal.
,5otaia intern$ a braului *normal' M6,M;<+. Din poziia de referin$ se roteaz$ medial
braul' )n plan orizontal pAn$ la contactul cu trunc&iul' apoi se asociaz$ o retropulsie' notAnd pAn$
unde poate a!unge mAna *zona coccigian$' lombar$' dorsal$+. Testarea rotaiei se poate face i din
decubit dorsal' cu braul )n abducie de M6< i cotul flectat Pa M6<2 antebraul aflat la (ertical$ se
rotete )n sus *rotaie extem$+ sau )n !os *rotaie intern$+.
:n afar$ de aceste ase mic$ri fundamentale' trebuie testate i mic$rile din articulaiile
scapulo,toracic$' sterno,cla(icular$ i acromio,cla(icular$ i anume1
, 5idicarea um$rului 1 normal' 4,16 cm fa$ de orizontala bicla(icular$ ?de repaus@.
, 8oborArea um$rului *normal' 2,3 cm sub orizontala bicla(icular$ ?de repaus@+ se efectueaz$ sub
aciunea fasciculului inferior al trapezului i micului pectoral.
, Hroiecia anterioar$ a um$rului *asociat$ cu abducia omoplatului+1 )n repaus' marginea spinal$
a omoplatului este paralel$ cu linia apofizelor spinoase. Dormal' marginea omoplatului se poate
dep$rta de linia apofizelor spinoase cu peste " cm *o ade($rat$ ?alungire@ a membrului
superior' permiAnd apucarea obiectelor situate la distan$+. /e cere subiectului s$ apuce un
obiect situat la o distan$ egal$ cu lungimea membrului superior plus " cm.
, Hroiecia posterioar$ a um$rului *asociat$ cu adducia omoplatului' apropiindu,se de linia
apofizelor spinoase cu 2,3 cm' fa$ de poziia de repaus+.
Eiectivele Finet&tera(iei
Fiind articulaia cea mai mobil$' care are rolul s$ poziioneze mAna' orice limitare a
mic$rilor este greu suportat$ de bolna(' )l (a )mpiedica )n exercitarea acti(it$ilor profesionale i
c&iar )n acti(it$ile uzuale zilnice. De aceea' refacerea mobilit$ii este primul obiecti( recuperator
pentru um$r' ca de altfel pentru toate articulaiile membrului superior.
-imitarea mic$rilor um$rului este determinat$ )n ma!oritatea cazurilor de afectarea aparatului
capsulo,tendo,musculo,ligamentar dotat cu mari posibilit$i de reducere funcional$.
1"
Hrin adoptarea unor posturi.
AB Gn 'leDie:
Exerciiul 1, Hacientul )n decubit dorsal' cu braul ridicat )n flexie maximal$ *pe lAng$
urec&i+ i genunc&ii flectai1 un sac de nisip aezat pe bra )l menine )n aceast$ postur$ , cotul
)ntins.
Exerciiul 2 , .n ortostatism' cu faa la spalier' la distan$ de o lungime a membrului
superior1 mAinile apuc$ bara de la ni(elul umerilor2 se duc fesele )nd$r$t' )n timp ce trunc&iul se
)nclin$ )n fa$ )ntre brae.
=B Gn eDtensie:
Exerciiu Q /ubiectul )n decubit dorsal' cu membrul superior )n afara mesei' atArnAnd )n
!os2 un sac de nisip poate fi prins de bra *nu pe antebra+2 un alt sac' pe faa anterioar$ a um$rului.
CB Gn aEduc*ie:
Exerciiu Q NezAnd pe un taburet lAng$ o mas$ *sau pe sol' lAng$ un scaun reglabil+1 se
aeaz$ braul pe mas$ sau pe scaun'cotul fiind flectat la M6<*braul abdus+.

,B Gn r&ta*ie:
Exerciiul 1 Q .n decubit dorsal' cu mAinile sub cap' pacientul caut$ s$,i coboare cotul pe
planul patului *rotaia extern$+.
Exerciiul 2 , /ubiectul' ezAnd pe un taburet' caut$ s$,i duc$ antebraul la spate *rotaia
intern$+.
Hrin mobilizarea pasi($.
FleDia:
Exerciiu1 din poziia ezAnd a pacientului' cu o mAn$ asistentul fixeaz$ um$rul *ung&iul
scapulocla(icular+' iar cu cealalt$ face priza pe treimea inferioar$ a braului1 se execut$ flexia
Ranatomic$B ca i cea ?funcional$B *asocierea unei abduciide 36<+.
>ariante1 din decubit dorsal sau din contralateral.
#Dtensia:
Exerciiu1 /ubiectul )n decubit dorsal' cu um$rul respecti( )n afara mesei1 asistentul
bloc&eaz$ scaplocla(iculara i execut$ extensiile Ranatomic$B i Rfuncional$B.
>ariant$1 din decubit contralateral.
%bducia1
Exerciiul 11 /ubiectul )nezAnd2 contra priz$ pe um$r i priz$ pe bra )n treimea distal$1 se
execut$ adducie ?anatomic$B i Rfuncional$B *.nainte de a executa abducia' se recomand$ ca
braul s$ fie pus )n rotaie extern$+
>ariant$1 din decubit dorsal' cu um$rul la marginea mesei.
1;
%dducia1
Exerciiul1 5eprezint$ micarea de re(enire de la abducie.
5otaia intern$1
Exerciiul1 /ubiectul )n decubit dorsal pe o mas$' cu braul la ";<2 se fixeaz$ um$rul i se
duce antebraul pe mas$ cu mAna spre cap.
C prim$ (ariant$1 dac$ este la marginea mesei' se poate fora coborArea antebraului sub
ni(elul corpului.
C a doua (ariant$1 tot din decubit dorsal' cu cotul flectat la M6< i braul abdus la M6<2 de
aici' antebraul' ca un le(ier' este coborAt pe planul mesei.
5otaia extern$1
Exerciiul1 /ubiectul )n decubit (entral' cu braul abdus la M6<' cu cotul flectat la M6< i
antebraul atArnAnd la marginea mesei1 fixAnd um$rul bolna(ului cu o mAn$' asistentul execut$
rotaia extern$.

::.Tonifierea musculaturii scapulare.
1. Bascularea anterioar$ a um$rului este micarea de antepulsie' cu o uoar$ ridicare a um$rului'
realizat$ de micul pectoral' care tracionAnd )n !os de coracoid' realizeaz$ o basculare a scapulei
)n !urul unei axe orizontale aezate )n plan frontal. icul pectoral fiind singurul muc&i care
execut$ aceast$ micare.
Exerciiul Q decubit lateral pe partea s$n$toas$' cu braul alungit i cotul flectat1 asistentul prinde
)ntre mAini um$rul pacientului *antero,posterior+' execut)nd o presiune spre posterior' la care acesta
se opune )mpingAnd )nainte um$rul.
2. Bascularea posterioar$ a um$rului este micarea de retroducie cu uoar$ coborAre a um$rului
realizat$ de fascicolul inferior al trapezului.
Exerciiul Q subiectul )n decubit (entral' cu membrul superior pe l)ng$ corp' )n mAn$ cu o ganter$'
pe care o ridic$ de pe planul mesei.
3. %dducia scapular$ este micarea ce apropie scapula de coloan$ printr,o translare' marginea
axial$ posteriorizAndu,se' i care face s$ intre )n aciune trapezul' angularul i romboizii' )ntr,o
contracie simultan$.
Exerciiul Q pacientul )n decubit (entral' cu um$rul la marginea mesei2 membrul superior atArn$
(ertical' a(And )n mAn$ o ganter$1 se execut$ o abducie orizontal$' care se asocieaz$ cu adducia
scapular$2 sau flectAnd cotul' gantera este deplasat$ (ertical prin abducia orizontal$.
". %bducia scapular$ reprezint$ traslarea corect$ acompaniat$ de rotaia scapulei' care orienteaz$
glena s$ Rpri(easc$B )n afar$ i )nainte. icarea este realizat$ de micul pectoral i marele
dinat.
Exerciiul Q un exerciiu cu scripete i contragreutate1 subiectul execut$ o adducie orizontal$ cAt
mai complet$.
<#$APIA CUPAI:AL% A #r/&tera(ia B
14
Ergoterapia urm$rete ca' prin munc$ sau prin orice alt$ ocupaie la care particip$ bolna(ul'
s$,i restaureze sau s$,i m$reasc$ performanele i starea de s$n$tate.
-a bolna(ul cu afeciuni la sistemul locomotor' terapia ocupaional$ )i propune s$
corecteze disfunciile motorii determinate de boal$ i de inacti(itate.
Terapia ocupaional$ este modalitatea de recuperare a coordon$rii i urm$rete prelungirea
exerciiilor de Ginetoterapie pentru mobilizarea articular$ i3sau tonifierea muscular$' utilizAnd o
serie de acti(itai complexe' atracti(e sau care capteaz$ atenia i r$bdarea pacientului pentru o
perioad$ mai lung$ de timp. .n general' aceste acti(itai se execut$ cu mAinile. /e (or practica
di(erse acti(it$i casnice *gr$din$rit' roata olarului+ sau sporturi *(olei' basc&et' )not' etc+.
9.9 MASAHUL
Definiia masa!ului
Hrin noiunea de masa! se )nelege o serie de manipul$ri manuale' (ariate' aplicate simetric la
suprafaa organismului )n scop terapeutic. %ciunea fiziologic$ a acestor mane(re const$ )n aceea
c$ )n timpul execut$rii lor pornesc spre sistemul ner(os central impulsuri ner(oase de la terminaiile
ner(oase profunde cutanate. %cestea m$resc excitabilitatea i )nt$resc starea funcional$ a scoarei
cerebrale.
Efectele fiziologice
a. %ciuni locale1
%ciune sedati($ asupra durerilor de tip ne(ralgic' muscular i articular2
%ciune &iperemiant$ local$' de )mbun$t$ire a circulaiei locale2
.nl$turarea lic&idelor interstiiale de staz$' cu accelerarea proceselor de rezorbie )n regiunea
masat$2
b. %ciuni generale1
/timularea funciilor aparatului circulator i respirator2
8reterea metabolismului bazal2
Efecte fa(orabile asupra st$rii generale a bolna(ului1 )mbun$t$irea somnului' )ndep$rtarea
oboselii musculare.
ecanisme de aciune1
8el mai important mecanism de aciune )n masa! este reprezentat de mecanismul reflex.
%cesta pleac$ de la exteroceptorii din tegument i proprioceptorii din muc&i' tendoane i
ligamente' la ni(elul c$rora iau natere stimuli de diferite intensit$i care primesc i transmit
informaii c$tre /D8.
8oncomitent cu aciunea ner(oas$ reflex$ pe c$i ra&idiene' mane(rele de masa!
determin$ o serie de reflexe neuro(egetati(e' )ndeosebi (asculare. 8um (asele cuatnate conin mai
mult de S din cantitatea total$ de s)nge *pielea fiind un ade($rat rezer(or de s)nge+' masa!ul
produce o influen$ considerabil$ asupra )ntregului organism.
#n alt mecanism de aciune a masa!ului este reprezentat de apariia )n urma
compresiunilor' ciupiturilor' fr$m)nt$rilor i baterilor a unor reacii intense )n piele' cu formarea
unor produse metabolice cu efect stimulant' ce a!ung )n circulaia general$.
1E
%lt mod de aciune este efectul mecanic asupra lic&idelor interstiiale' esuturilor
con!uncti(e' masa!ul put)nd s$ inter(in$ fa(orabil' a!ut)nd la rezorbia lor )n s)nge pentru a fi
eliminate.
asa!ul um$rului const$ din alunec$ri ascendente scurte i dese' aplicate pe partea
anterioar$' lateral$ i posterioar$ a segmentului. ane(rele pot fi prelungite )n fa$ spre torace' )n
sus spre gAt i )n apoi spre omoplat.
Te&nica masa!ului
Bolna(ul este aezat pe un scaun rotati( la )n$limea dorit$ de el' acoperit cu un cearceaf pe
torace i cu umerii descoperii. Bolna(ul pune mAna pe old iar maseorul' )n picioare pe partea
lateral$ a bolna(ului. .ncepe masa!ul cu netezirea cu ambele palme' pornind de la (Arful deltoidului
pAn$ la acromion' dup$ care o mAna coboar$ circular pe muc&ii pectorali' iar cealalt$ pe muc&ii
omoplatului.
% doua form$ de netezire1 se pornete de pe pectoral i de pe muc&ii omoplatului pAn$ la
acromiom' unde se pune mAn$ peste mAn$ i se coboar$ pAn$ la (Arful deltoidului' deci mane(rele
sunt circumflexe.
Detezirea pieptene se face pe deltoid. C alt$ netezire cu partea cubital$ a degetelor se face
pe articulaia propriu zis$2 se pornete de la acromion pAn$ sub axil$' ca i cAnd am decupa um$rul
*de 2,3 ori+.
#rmeaz$ fr$mAntarea cu o mAn$ care se face in)nd contrapriz$ sub bra' iar cu cealalt$ de la
(Arful omoplatului' pe muc&i' )n 2,3 straturi' c$tre coloan$' apoi al patrulea strat pe muc&ii
supraspinoi ai omoplatului' pAn$ la acromiom' dup$ care se face fr$mAntarea pe deltoidul posterior
i median. /e sc&imb$ mAna contrapriz$ i cu cealalt$ fr$mAnt$m pectoralii c$tre acromiom apoi
deltoidul anterior i cel median *de 2,3 ori+' pe aceste direci se face i fr$mAntarea cu dou$ mAini i
contratimpul.
Ieluirea se face pe aceleai direcii cu deosebirea c$ la partea superioar$ a omoplatului se ia
spina )ntre degete i mai facem odat$ i pe anurile >,ului deltoidian i a fasciculelor.

1J
=I=LI>$AFI#
8ordun arian Q Kinetologie medical$' Ed. %xa' 1MMM
:onescu %drian Q asa!ul1 procedee te&nice' metode' efecte' aplicaii )n sport' Ed. %ll' Bucureti'
Kiss Tarosla( Q Fizio,Ginetoterapia i recuperarea medical$ )n afeciunile aparatului locomotor' Ed.
edical$' 1MMM
i&$ilescu . Q 8&irurgie pentru cadre medii' Ed. edical$' 1MEM
5$dulescu %. Q Crtopedie c&irurgical$' Ed. edical$' 1M;E
/beng&e T. Q 5ecuperarea medical$ la domiciliul bolna(ului' Ed. edical$' 1MM4
1M

S-ar putea să vă placă și