Sunteți pe pagina 1din 13

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE BUSINESS I TURISM

BANCA TRANSILVANIA
-Studiu de caz 2 -

Lungu Ioana
Miron Anca
Miron Cristina

Bucureti
2015

INTRODUCERE
In cele ce urmeaza vom analiza diagnosticul juridic, tehnic, comercial si cel al
resurselor umane si al managmentului firmei. Astfel, vom putea interpreta in amanunt si
identifica

disfuncionalitile activitii firmei, analiza faptelor i responsabilitilor,

identificarea cauzelor i a msurilor care s conduc la reglarea situaiei.


In ceea ce priveste diagnosticul juridic al bancii Transilvania se va analiza in special
dreptul comercial si dreptul mediului.
In cadru diagnosticului tehnic se vor enunta toate activitatile bancii si structura
acesteia.
Diagnosticul comercial al bancii Transilvania va consta din identificarea principalilor
actorii care interactioneaza cu aceasta precum concurentii, clientii si furnizorii.
Iar in cele din urme se va urmarii structura interna a firmei in special informatii legate
de salariati si conducerea bancii Transilvania.

Diagnosticul juridic
Banca Transilvania S.A. este o societate publica pe actiuni, infiintata in Romania,
inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J12/4155/1993, avand codul de inregistrare
fiscala 5022670. Banca are sediul social in Cluj-Napoca, str. G. Baritiu, nr. 8, jud. Cluj.
Banca functioneaza in temeiul Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 (cu
modificarile ulterioare) si in temeiul Ordonantei de Urgenta nr. 99/2006 privind institutiile de
credit si adecvarea capitalului (cu modificarile ulterioare). Potrivit articolului 6 din Actul
Constitutiv, obiectele de activitate ale bancii pot fi rezumate ca fiind desfasurarea de activitati
bancare.
Sistemul de identificare, evaluare, monitorizare, control si raportare a riscurilor a fost
dezvoltat si este aplicat de banca si in ceea ce priveste controlul intern si gestionarea riscurilor
aferente proceselor de raportare financiara, in scopul furnizarii de informatii credibile,
relevante si complete catre structurile implicate in luarea deciziilor in cadrul BT si catre
utilizatorii externi, precum si in scopul asigurarii conformitatii activitatilor bancare cu cadrul
legal de raportare financiara si cu politicile si procedurile interne.
Protectia mediului reprezinta un angajament al Bancii Transilvania, care si-a propus,
pe langa respectarea legislatiei referitoare la protectia mediului inconjurator, prin activitatea
desfasurata, desfasurarea unor activitati specifice. Un exemplu in acest sens este proiectul
Transilvania trebuie reimpadurita! - actiune de impadurire, in zona localitatii Vistea, judetul
Cluj in care Banca Transilvania s-a implicat in mod direct.
In aceeasi ordine de idei, impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare,
Banca deruleaza un parteneriat prin care sunt finantate proiecte ale firmelor, in scopul
eficientizarii productiei si a reducerii consumului de energie electrica. Banca Transilvania a
implementat un sistem de management al riscului de mediu si social, sistem prin care se
urmareste identificarea si monitorizarea riscurilor de mediu si riscuri sociale asociate
proiectelor finantate de banca.
Astfel, in ceea ce priveste clientii bancii, respectarea legislatiei de mediu si a legislatiei
sociale in vigoare si utilizarea unor practici de mediu si sociale adecvate, reprezinta factori
relevanti in demonstrarea unui management eficient al afacerilor.

Diagnosticul tehnic
Reteaua teritoriala a Bancii Transilvania S.A. la 31 decembrie 2013 numara 542 de
unitati deschise fata de 550 de unitati functionale deschise la 31 decembrie 2012.
La sfarsitul anului 2013 , Banca avea 888 ATM-uri in functiune si 19.422 POS-uri
instalate. Numarul total de carduri emise de BT la 31 decembrie 2013 este 2.061.404.
Descrierea principalelor produse realizate i/sau servicii prestate :
Oferta Bncii Transilvania a fost mbogit n decursul acestui an cu produse, servicii
i campanii dedicate persoanelor fizice i companiilor, unul din obiectivele BT atinse pentru
acest an fiind lansarea de solutii care s sustin n mod real i continuu activitatea clientilor.
Operatiuni in Lei
- operatiuni de casa;
- operatiuni de decontare;
- conturi curente;
- constituire depozite;
- credite acordate persoanelor juridice si persoanelor fizice;
- scrisori de garantie;
- efectuarea de plati in sistem Direct Debit si Standing Order;
- serviciul electronic BT Ultra-Multicash
- serviciul Internet Banking BT 24
- serviciul de confirmare electronica a platilor catre vama (Vama On-Line)
- serviciul Trezo Direct;
- serviciul automat pentru informatii bancare Voice Teller si Fax Teller;
- depozitarea si pastrarea in tezaur de obiecte si alte valori de tezaurizat;
- consultanta, asistenta tehnica economica si financiara;, servicii la Centrala Incidentelor

de Plati;
- servicii la Centrala Riscurilor Bancare;
- informatii privind cursurile valutare practicate in perioada anterioara;
- operatiuni cu titluri de stat;
- operatiuni cu carduri in lei
- factoring ;
- mobile banking, Phone Banking, etc.
Operatiuni in Valuta
- operatiuni de piata valutara;
- constituire depozite;
- credite acordate persoanelor fizice si juridice;
Diagnosticul comercial
Concurentii:
Banca Transilvania este una dintre cele mai mari trei banci din Romania, n functie de
active, cu o cota de piata de 9,7%. Activitatea sa este organizat pe trei linii principale de
business: Corporate, IMM i Retail.
Banca Comerciala Romana este unul dintre concurentii BT avand servicii dedicate
sectorului IMM cat si coorporatiilor
Coorporatii:
Conturi curente si servicii atasate
Instrumente de investire
Solutii de finantare
International
Carduri si servicii conexe

Instrumente financiare derivate


Alte produse si servicii
IMM:
BCR VISA Business Electron pentru IMM
Programul PHARE 2000 - Coeziune economica si sociala - Linie de credit pentru IMM
uri
Creditul de investitii pentru IMM IDEAL INVEST BCR
Linia de credit pentru IMM IDEAL CURENT BCR.
Contul Ideal BCR
Pachetul IDEAL BCR
MARR
BRD - Groupe Socit Gnrale

propune de asemenea oferte speciale de finanare

pentruIMM-uri
Pachetul GO
Pachetul MASTER
Pachetul EASY
Simplis Credit
Cofinanarea Programelor Ministerul pentru Intreprinderi Mici i Mijlocii, Comer, Turism
i Profesii Liberale
Raiffeisen Bank ofera pentru IMM-uri:
Conturi curente si servicii atasate
Cash management
Credite
Carduri

Corporatii:
Conturi curente
Carduri
Cash Management
Finantari Structurate / Proiecte Toti acestia sunt concurenti directi, oferind acelasi tip de
produse sau servicii.
de marfuri
1.

ENDAVA

FURNIZOR

AUTORIZAT

DE

SERVICII

IT

PENTRU

BANCATRANSILVANIA
ncepnd din 2002, Banca Transilvania colaboreaza cu Endava Cluj Napoca, ca
furnizor autorizat de servicii de dezvoltare software pentru realizarea de aplicatii integrate cu
sistemulde core banking, precum si servicii de mentenanta si consultanta IT.
2. FastCredit Aplicatie web pentru procesarea creditelor pentru persoanele juridice
siespectiv a creditelor cu acordare rapid a pentru persoanele fizice ; a fost implementata
naprilie 2005, iar n acest moment deserveste peste 50 de sucursale cu peste 270 de
utilizatori.Prin utilizarea FastCredit se realizeaza managementul dosarelor de creditare si
facilitareacirculatiei acestora conform unor fluxuri configurabile n concordanta cu
reglementarile nvigoare. FastCredit include si generarea automata a contractelor pornind de
la termeni siconditii pe baza unor sabloane de contracte predefinite, precum si o
functionalitate de istorical cererilor de modificare contracte.
3. AGeR ( Administrare Grupuri de Risc) este un sistem complex conceput pentru a
ajutaofiterii de credit sa administreze informatiile despre debitori, sa creeze grupuri de risc si
saevalueze riscul de acordare de credite. Aceasta aplicatie software a fost implementata
deBanca Transilvania n 2004 si peste 300 de utilizatori n peste 50 de sucursale.
4. Voice & Fax Teller Aplicatie software care permite clientilor bancii accesul
printelefon sau fax, 24 ore din 24, la informatii n timp real referitoare la situatia
contului.Aplicatia este implementata folosind conversia din format numeric n voce/ fax cu
placi decomutatie Intel dialogic. Voice & Fax Teller este un sistem automatizat care

folosesteinformatii din baza de date si conectare securizata la contul personal prin parola
proprie.
5. SMS Communicator este implementata la BT Leasing (ianuarie 2005) si
BancaTransilvania (decembrie 2005). SMS Communicator este o solutie de comunicare
rapida sieconomica prin SMS cu o baza mare de clienti, care are functionalitati de email
2SMS, SMS2email si distributie SMS-uri. SMS Communicator este folosita de Banca
Transilvania pentru a trimite clientilor informatii prin SMS referitoare la scadente de plata.
Clientii
Banca Transilvania are aproape 1,76 milioane de clieni. Cresterea numarului de clienti
activi corelata cu maxime istorice ale numarului de operatiuni au dus la consolidarea
principalelor linii de business ale bancii: Companii mari (Corporate banking), Intreprinderi
mici si mijlocii (IMM), Persoane fizice (Retail banking).
In anul 2013, numarul de clienti care lucreaza cu Banca Transilvania a crescut la
2.375.390, din care: 2.128.706 sunt persoane fizice, iar 246.684 reprezinta persoane juridice.
Numarul clientilor activi pe linii de afaceri, pentru care Banca Transilvania reprezinta
banca principala, a crescut in anul 2013 cu 6% fata de anul precedent. Linia de business
corporate a avut o evolutie constant pozitiva pe parcursul anului 2013, cu un varf de
performanta in trimestrul IV, reflectata in cresterea numarului de produse si servicii bancare
vandute acestei categorii de clienti, comparativ cu anul 2012. Portofoliul de credite al acestei
divizii a inregistrat o crestere de 13% in 2013 fata de anul precedent, atingand un volum al
plasamentelor de 9.882 milioane lei. Resursele atrase de la clientii corporate inregistreaza, la
sfarsitul anului 2013, o crestere cu 16% fata de 2012, ajungand la 5.807 milioane lei. La 31
decembrie 2013, linia de business Corporate avea un portofoliu de 9.336 clienti activi. S-au
acordat un numar de 19.000 credite noi, din care 1.300 credite agricole, 1.930 credite pentru
clientii medici si 760 credite APIA. Activitatea de factoring a inregistrat o crestere cu 40%
fata de volumele din anul 2012.
Resursele generate de linia de business IMM au crescut cu 12% pe parcursul anului
2013, ajungand la 2.918 milioane lei. Portofoliul de credite pe segmentul IMM este de 2.482
milioane lei la sfarsitul anului 2013, in scadere fata de anul precedent cu 1%. In trimestrul IV
au fost acordate peste 5.880 de credite noi. Numarul clientilor IMM activi la 31.12.2013

a fost de 152.174, in crestere cu 14% fata de 2012. Produsul Contul Primul An Gratuit,
lansat in 2013 pentru companiile noi, a fost folosit de catre 31% dintre firmele nou infiintate
in Romania, insemnand 18.496 de clienti start-up noi.
Departamentul Agribusiness: peste 3.000 de noi clienti ai bancii sunt din domeniul
agricol. In anul 2013 s-au acordat 1.300 de credite agricole. Pentru sprijinirea sectorului
agricol, BT colaboreaza cu Fondul de Garantare a Creditului Rural. Departamentul pentru
Programe Europene: pe parcursul celor 4 ani de activitate a atins un nivel de 3 miliarde lei
cofinantari acordate (credite, scrisori de garantie, scrisori de confort).
Departamentul pentru Medici: produsele dedicate clientilor cu activitate in domenil
medical au constituit un avantaj competitiv in sistemul bancar. Astfel, in anul 2013, 25% din
medicii din Romania i 40% din persoanele juridice din domeniu medical aveau conturi
deschise la BT. Clienti activi retail, la 31 decembrie 2013, au fost de 1.602.771, in crestere cu
5% fata de 2012.
Puncte forte

Puncte slabe

existenta unui modul online:


Direct Debit/ BT Ultra

nu este un serviciu suficient


promovat

comisioane cu 10% mai mici


decat cele standard

functioneaza doar in Internet


Explorer

nivel de securitate ridicat

call center

plati
in
beneficiar

exista foarte putini furnizori de


utilitati care pot fi platiti online,
folosind
sistemul
Bancii
Transilvania

nu
se
ofera
posibilitatea
de plata a taxelor si impozitelor
locale

nu exista un demo al aplicatiei


online sau un modul de suport
online

abonament lunar (20 RON


persoane juridice; 2,5 RON
persoane fizice)

vizibilitate redusa a serviciului


pe
prima
pagina
a
site-

lei

catre

orice

plati in lei catre Trezoreria


Statului

plati de utilitati

alimentari card

plati de salarii in conturile de


card BT ale angajatilor

plati

valutare

interne

si

externe

ului www.bancatransilvania.ro

vanzari-cumparari valuta

constituiri
depozite

acces diferentiat pentru toti


reprezentantii
legali
ai
companiei (care au specimene
de semnatura depuse la
banca)

si

desfiintari

nu se ofera informatii suficiente


in legatura cu serviciul oferit

interfata disponibila in 3 limbi


romana, engleza, franceza.
Oportunitati
Amenintari
-

numarul din ce in ce mai


mare de card-uri emise

cresterea
frecventei
utilizare a card-urilor

succesul
inregistrat
de
aplicatiile online de plata a
taxelor si impozitelor locale in
Europa si SUA

gradul ridicat de acces


Internet a populatiei

timpul liber din ce in ce mai


limitat

de

Ghiseul virtual de plati

Atacuri de phishing

la

Diagnosticul resurselor umane si al managementului firmei


Numarul mediu de salariati, numarul mediu de personal, numrul maxim de personal
Angajatii bancii, sunt de fapt, promotori atat ai produselor si serviciilor bancare
oferite, cat si ai imaginii institutiei. Banca Transilvania are peste 6.000 de angajai.
Numarul de angajati activi BT, la 31 decembrie 2013, a fost de 6.041 persoane. Ca o
comparatie, la 31 decembrie 2012, echipa bancii cuprindea 6.160 de persoane. Varsta medie a
angajatilor a fost de 35 ani. Distributia pe sexe: 75% femei si 25% barbati. In ceea ce priveste

planul de cariera, in anul 2013 au fost organizate 3 programe mari pentru instruirea si
dezvoltarea personala:
Programul pentru dezvoltarea abilitatilor de conducere ale angajatilor cu functii cheie;
Doua programe pentru angajatii din front office - un program de dezvoltare ale
abilitatilor de comunicare si customer care;
Suplimentar, s-au efectuat programe de instruire interna sau cu furnizori externi.
In anul 2013 angajatii BT au fost la peste 5.000 de programe de instruire si dezvoltare
profesionala. Raporturile de munca dintre manager si angajati si a oricaror elemente
conflictuale sunt reglementate prin Contractul colectiv de munca nr. 317/30.10.2012.
Eficienta productivitatea
Personalul are un aport foarte important n a promova serviciile oferite si de a ncheia
o "tranzactie" solicitata de client. Atitudinea sa este definitorie n succesul bancii, alaturi de
oferta pe care o promoveaza. Personalul trebuie sa fie calificat, sa detina cunostinte temeinice
n ceea ce priveste activitatea bancii n ansamblu si sa stapneasca atributiile si
responsabilitatile specifice postului.
Banca Transilvania doreste o selectare ct mai atenta a angajatilor sai, urmnd ca
pregatirea lor profesionala sa se desfasoare pe ntreaga perioada de angajare. Astfel, BT a
implementat, sub coordonarea Departamentului de Resurse Umane, Academia BT - o
entitatespecial, dedicata instruirii si dezvoltarii personalului BT.
Echipa de conducere / organigrama

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Horia Ciorcila Presedinte

Roberto Marzanati Vicepresedinte

Thomas Grasse - Membru

Ivo Gueorguiev - Membru

Radu Palagheanu - Membru

Costel Ceocea Membru

Vasile Puscas Membru

COMITETUL CONDUCATORILOR

Omer Tetik Director General

Luminita Runcan Director General Adjunct - Chief Risk Officer (CRO)

Leontin Toderici - Director General Adjunct,

George Calinescu - Director General Adjunct Financiar

Gabriela Nistor - Director General Adjunct, Retail Banking

Andrei Dudoiu Director General Adjunct, Companii

Tiberiu Moisa - Director General Adjunct, Retea & Business Development

S-ar putea să vă placă și