Sunteți pe pagina 1din 4

(http://www.diploma.

ro/)

PRIMAPAGINA(HTTP://WWW.DIPLOMA.RO)

CalculatiaCosturilor
LUCRARIDELICENTA

LUCRARIDEDISERTATIE

SFATURIUTILE(/SFATURIUTILE)

F.A.Q.(/FAQ)

CONTACT(/CONTACT)

Cautadocumente

Diploma.ro(http://diploma.ro) / Licente(/licente/) / Economie(http://www.diploma.ro/licente/economie/) / CalculatiaCosturilor

Nota8 67pagini Economie(http://www.diploma.ro/licente/economie/)

Cuprinslicenta
INTRODUCERE6
CAP.I:NOTIUNITEORETICE7
1.1.DEFINIREACALCULATIEICOSTURILOR7
1.2.CLASIFICAREACALCULATIEICOSTURILOR13
1.3.PRINCIPIILECALCULATIEICOSTURILOR20
1.4.OBIECTULCALCULATIEICOSTURILOR21
CAP.II:METODEDECALCULATIEACOSTURILOR23
2.1.METODEDECALCULBAZATEPECONCEPTULCOSTULUIPARTIAL23
2.1.1.METODADIRECTCOSTING(METODACOSTURILORVARIABILE)23
2.1.2.METODACOSTURILORDIRECTE24
2.1.3.METODADIRECTCOSTINGEVOLUAT25
2.2.METODEDECALCULATIEBAZATEPECONCEPTULCOSTULUICOMPLET27
2.2.1.METODAGLOBALA27
2.2.2.METODADECALCULATIEPEFAZE28
2.2.3.METODADECALCULATIEPECOMENZI30
2.2.4.METODASTANDARDCOST32
1)metodedecalculatiepepurtatori38
3)metodecucaractermixt.38
CAP.III:STUDIULDECAZ41
3.1.PREZENTAREAORGANIZATIEICAREREPREZINTASTUDIULDECAZ41
3.2.ESTIMAREAVOLUMULUIDEACTIVITATE42
3.3.CALCULATIACOSTURILORDEPRODUCTIE42
3.4CALCULATIACOSTURILORPRINMETODAFUNCTIONALA51
CAP.IV:CONCLUZIISIRECOMANDARI70
REFERINTEBIBLIOGRAFICE70

Extrasdinlicenta

INTRODUCERE
Atattimpcatpretulvafifactorulcareinfluenteazadeciziacumparatoruluideaalegedintredouaprodusesubstituibilecelcupretulmairedus,atattimpcalculatiacosturilorsi
reducerealorvareprezentaunadintresarcinileprincipalealeorganizatiei.Inintreprinderilemiciraspunzatordeaceastasarcinasefaceintreprinzatorulcareindeplinestesi
roluldemanageralfirmei,incomparatiecuacesteaseaflaintreprinderilemaricareaudepartamentulfinanciarcontabilsiinsarcinacaroraseincludesicalculatiacosturilor.
Calculatiacosturilorserealizeazaprindiferitemetode,existametodeclasicedecalculatieacosturilorsimetodemoderne.
Dincauzaschimbarilorfrecventeaparuteinmediusaconstatatcametodeleclasicedecalculatienumaisatisfaccerinteleactuale,astfelcasaudezvoltataltemetode,

Dincauzaschimbarilorfrecventeaparuteinmediusaconstatatcametodeleclasicedecalculatienumaisatisfaccerinteleactuale,astfelcasaudezvoltataltemetode,
veritabilesistemedemanagementcosturi,pentrucapiataainceputsademonstrezecaceamaiimportantacalitateaunuiproduscorespunzatordinpunctdevederetehnic,
estecalitateadeacostacatmaiputin.
Progreselerealizateinperfectionareaproductieiaufacutsadevinatotmaievidenteaspecteledetraditionalismsiconservatorismcesemaimanifestaindomeniulcalculatiei
costurilor.Caoreactielaacestea,sacautatperfectionareacontinuaaprocedeelorsitehnicilordecalculatieprinformulareaunormetodedecalculareadecvatestudiuluide
perfectionareatehnologieiproductiei.Astfelauaparutoseamademodeledecalculareacosturilor,diferentiateintreeleprinprocedeelesitehniciledecalculadoptatein
cadrulfiecaruimodel.Varietateasinumarulmarealacestormodeledecalculareacosturilorcunoscuteinliteraturadespecialitatesiinpracticaeconomicasubdenumireade
metodedecalculatieauridicatnecesitateaclasificariilorinfunctiedeanumitecriteriidegrupare.
Folosindunedebazelesitehnologiacalculatiei,derestrictionarileinmateriedetratamentulcheltuielilor,deautonomiacompanieiingestionareacosturilor,darside
capacitateaechipelordespecialistisiI.T.istioperatori,sauinchegatsiconsolidatveritabilesistemedecontrolalcosturilor,caracterizateprinrationamentstiintificsi
performanta.Dealtfelsaschimbatviziuneadesprecosturileindividualealeoricaruiprodusinfavoareamarilorobiectivesaulucrariconcomitentcudeplasareacontroluluispre
cheltuieli,dupanaturalorsicuoprofundaimplicareafiecaruicentruderesponsabilitate(decosturi).
CAP.I:NOTIUNITEORETICE
1.1.DEFINIREACALCULATIEICOSTURILOR
Incontextulprocesuluideglobalizareeconomicasiimplicitadezvoltariimediuluiconcurential,exercitiulmanagerial,latoatenivelele,estedeocomplexitatedeosebitaintrucat
actuldecizionalpresupunenumeroaseinformatiicaretrebuieelaborate,furnizate,interpretatesiriguroscontrolate.
Asigurareacompatibilitatiicriteriilordeeficientasiaconvergenteituturordeciziilordineconomiecucerintelecriteriuluigeneral,absolut,deeficienta,solutionareacontradictiilor
dintreeficientalanivelmacrosimicroeconomicridicanumeroasecerintesiexigentedinparteamanagerilorinfatacarora,zilnic,seridicanumeroaseprobleme.
Celemaimultedintreacesteavizeazacunoastereaimplicatiilorpecaremediulleareasuprasegmentuluilordeactivitate,incemasuracosturileintreprinderiisunt
competitive,cemarjadeprofitareintreprindereapotrivitstructuriisaledeproductie,ceevolutiialecosturilorsuntasteptateincorelatiecuevolutiaproductieisicualtifactori
deinfluenta,asupracarorcomponentealecosturilorsepoateactiona,catdenormalaesteevolutiacosturilorsicemasurisepotlua,catdemarisuntabateriledelacosturisi
incidenteleacestoraasupramarjeloretc.
Nevoileinformationalealemanagerilorcuprivirelacosturi,intimp,auevoluatconsiderabil.Tinandcontdeintensificareaconcurenteicarearecaefectdeplasareaputerii
economicedelaproducatorlaconsumator,aparitiaunornoistiluridemanagementsiaccelerareaevolutieitehnologice,metodeledecalculalcosturilor,defurnizarea
informatiilor,decontrolsianalizaautrebuitsaevolueze.
Mentinereapepiataconcurentialaaunuiprodussauaunorgrupedeprodusenuestedeterminatanumaidenivelurilecalitativealeproduseloroferitecisidepreturileacestora
si,deci,decosturileimplicatedeobtinerealor.Deci,nuestesuficientsaseafirmecainplantehnictotulesteposibil,dartrebuiesaseevaluezesicatcostatoateschimbarile
inmediultehnic.Aceastaesteunadinproblemeleesentialepentruoricesectordeactivitate,iarinformatiaprivindcostuldeproductieestevitalapentrumanagerul
intreprinderii,indiferentdeformadeorganizareaacesteia,eafurnizandinformatiideosebitdeimportantecevizeazacalitateasieficientautilizariituturorresurselor.Inaceste
conditii,costulesteprezentcaunmijlocdetestareautilitatii,oportunitatiianumitoroperatiisicaunelementdecalculalsecuritatiiintreprinderii,permitandmasurareasi
punereainbalantaproductivitatiiacupluluiommasinasirentabilitatiicapitalurilor.
Cutoateprogreseleinregistratepanainprezentintaranoastrasipeplanmondialcercetareacosturilordeproductieramane,totusi,undomeniusupusdezbaterilor,incare
aparconceptediferite,existandaproapeatateavariante,catiteoreticieniisiaduccontributiainmateriedecosturi.
Indiferitecarticalculatiacosturilorestedefinitadiferit.Porninddeladefinitiacalcululuieconomic,sepoatedefinicalculatiacosturilorcaun"ansambludeprocedurisitehnici
utilizatepentruformalizareacosturilor."
"Costulpoatefidefinitcafiindocategorieeconomiccareexprima,informabaneasca,cheltuieliledemuncaviesimaterializateefectuatepentruprocurareasauproducereasi
vanzareauneiunitatidebunurimateriale,lucrariexecutatesauserviciiprestatedecatreointreprindere."
Costulsedeterminacaraportuldintrecheltuielileefectuatedeointreprindere,introanumitaperioadadetimpdelimitata(numitaperioadadegestiune),pentruobtinereasi
Hopasus!
desfacereaunorbunurimaterial,executareaunorlucrarisauprestareadeservicii,pedeoparte,sicantitateadinacestebunuri,lucrarisauserviciiobtinutesivandute,
exprimateinanumiteunitatidemasuraspecific,pedealtaparte.
Esentacostuluifiind:COSTUL=CHELTUIELIPEUNITATEdeprodus,lucraresauserviciusinucheltuieliingeneral.Aceastaconcluzieareoimportantadeosebitapentru
intelegereacorectasilogicaaprocesuluicomplexdeformaresaucalculatie,controlsianalizaacosturilor.

Imaginidinaceastalicenta

(http://s.diploma.ro/thu/m/4/9/9/4993/001.jpg)
(http://s.diploma.ro/thu/m/4/9/9/4993/002.jpg)
(http://s.diploma.ro/thu/m/4/9/9/4993/003.jpg)
(http://s.diploma.ro/thu/m/4/9/9/4993/004.jpg)

Bibliografie

1.AchimT.Baciu(2001)Costurile,organizarea,planificarea,contabilitate,calculatie,controlsianaliza,EdituraDacia.
2.CorinaBudligan,IulianaGeorgescu,IoanBerheci,LeontinaBetianu(2007)Contabilitateadegestiune,EdituraCECCAR,Bucuresti.
3.CorinaGrosu,AlinaAlmasan(2008)Contabilitatedegestiune,EdituraMirton,Timisoara.
4.DumitruCotlet,AneMaryAlbu(1999)Contabilitatedegestiune,EdituraOrizonturiUniversitare,Timisoara.
5.ElenaHlaciuc(1999)Metodemodernedecalculatieacosturilor,EdituraPolirom.
6.KlausEbbeken,LadislauPossler,MihaiRistea(2000)Calculatiasimanagementulcosturilor,EdituraTeora.
7.MarilenaGhita(2000)Sistemulcosturilor,EdituraEconomica.
8.MihailEpuran,ValeriaBabaita,CorinaGrosu(1999)Contabilitatesicontroldegestiune,EdituraEconomica.
9.MihaiRistea(2000)Calculatiasimanagementulcosturilor,EdituraTeora.
10.www.scritube.com/economic/contabilitate/PROCEDEEDECALCULATIEAcostu22518php.

Descarcaaceastalicentacudoar9
Simplusirapidindoar2pasi:completeziadresadeemailsiplatesti.

1.Numele,Prenumelesiadresadeemail:
Prenume(ex:Andrei)
Nume(ex:Ionescu)
Adresatadeemail
Peadresadeemailspecificataveiprimilinkuldedescarcare,nr.comenziisifactura(laplatacucardul).

2.Alegemodalitateadeplatapreferata:
Cardbancar
SMS
PayPal
*PrinapasareapebutonulDescarcaacuminseamnacaaicitit,intelessiagreattermeniisiconditiile(/termenisiconditii).

Descarcaacum

IMAGINIDINACEASTALICENTA

Vezitoateimaginile

Descarcalucrareacu9
Descarcalucrareadelicentacutitlul"CalculatiaCosturilor"cuplataprinSMS,CardBancarsauPayPalpentrusumade9+TVA.
Garantiacalitatiiesteasiguratadefaptulca:
Documentafostverificatmanual
Potivizualizaimaginidindocument
Oferimgarantiederetur
Accessimplusirapid
Formularuldecomanda

(/)

(/)

Copyright2014Diploma.ro
Preluareadecontinutdepesitefaraacordulprealabil
informatscrisdinparteaDiploma.roesteinterzisa.

Datedecontact:
SplaiulIndependentei,Nr290
Telefon:073DIPLOMA(LV/0917)
Email:contact@diploma.ro(/contact)

(http://www.payu.ro/cumparatori/cum
platesconline/)
(http://www.voxline.ro)
(http://www.paypal.com)

Informatiiutile
F.A.Q.(/faq)
Desprecookie(/desprecookie)
Sfaturiutile(/sfaturiutile)
Formulardecontact(/contact)

Termenisiconditii(/termenisiconditii)
Politicaderetur(/termenisiconditii#retur)
Politicadeconfidentialitate(/termenisiconditii#confidentialitate)
Protectiaconsumatorului(http://www.anpc.ro/)

S-ar putea să vă placă și