Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU

FACULTATEA DE DREPT
TEMATICA PENTRU REFERATE
LA DISCIPLINA DREPT ADMINISTRATIV
SEMESTRUL II
ANUL UNIVERSITAR 2010/2011
Specializarea : DREPT
1. Actul administrativ. Terminologie. Consideraii cu caracter istoric i de drept
comparat.
2. Trsturile actului administrativ
3. Clasificarea actelor administrative
4. Condiiile de valabilitate ale actelor administrative
5. Procedura de elaborare a actelor administrative
6. Executarea actelor administrative
7. Cile administrative de atac
8. Efectele actelor administrative
9. Controlul administrativ
10. Contenciosul administrativ. Noiune i istoric
11. Fundamentele constituionale i legale ale contenciosului administrativ
12. Trasaturile contenciosului administrativ
13. Aspecte procedurale privind judecarea aciunilor de contencios administrativ
14. Suportul constituional i legal al rspunderii administrative
15. Notiunea, formele i subiecii rspunderii administrative
16. Raspunderea administrativ- patrimoniala
17. Raspunderea administrativ- disciplinara
18. Contraventia - aspecte generale
19. Sanciunile contravenionale
20. Procedura instituit prin Ordonana Guvernului nr. 2/2001
Bibliografie minimal:
1.Daiana Maura Vesma, Drept administrativ. Teoria general.Organizarea administraiei
publice.Volumul I. Edit. Universitii Lucian Blaga din Sibiu, Sibiu, 2005
2. Iordan Nicola, Drept administrativ, Edit. Universitii Lucian Blaga, Sibiu, 2007
3. Ioan Santai, Drept administrativ i tiina administraiei, Vol.I. Edit. Alma Mater, Sibiu,
2009
Bibliografie complementar:
1.. Dana Apostol Tofan, Drept administrativ, Vol.I, Editia a 2a, Edit. All Beck, Bucureti, 2008
2. Ioan Alexandru, Mihaela Cruan, Sorin Bucur, Drept administrativ, Ediia a III-a, Edit.
Universul Juridic, Bucureti, 2009
5. Verginia Vedina, Drept administrativ, Ediia a V-a, Edit. Universul Juridic, 2009
6. Anton Trilescu, Drept administrativ, Tratat elementar, Ediia a 4-a, Edit. C.H. Beck,
Bucureti, 2010

7. Corneliu Manda, Cezar C.Manda, Dreptul colectivitilor locale, Ediia a IV-a, Edit.
Universul juridic, Bucureti, 2008
8. Emil Blan, Instituii administrative, Edit. C.H.Beck, Bucureti, 2008
9. Dumitru Brezoianu, Mariana Oprican, Administraia public n Romnia, Edit. C.H.Beck,
Bucureti, 2008
10. Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, Edit. Hamangiu, Bucureti, 2009
11. Ioan Alexandru, Mihaela Cruan, Sorin Bucur, Drept administrativ, Ediia a III-a, Edit.
Universul juridic, Bucureti, 2009
12. Iulian Nedelcu, Drept administrativ i elemente de tiina administraiei, Edit. Universul
juridic, Bucureti, 2009
.
Legislaie obligatorie:
1. Constituia Romniei din 1991, revizuit n 2003
2. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative
3. Legea nr. 215/2001 a administratie publice locale cu modificarile si completarile ulterioare
4. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare
5. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile
ulterioare
6.OUG nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite cu modificarile si completarile aduse
prin Legea nr. 486/2003
7.OG nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile
si completarile aduse prin Legea nr. 233/2002
8.OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificrile ulterioare
9. H:G. Nr. 1209 / 2003 privind organizarea i dezvoltarea carierei funcionarilor publici