Sunteți pe pagina 1din 6

Denumirea studiului

Caracteristici Variante de răspuns


Caz-control Cohortă Clinic randomizat
Primar/
Nivel dovezi Primar Primar Primar
Secundar
Descriptiv/
Tip studiu Analitic Analitic Analitic
Analitic
Observațional/
Caracter Observațional Observațional Intervențional (experimental)
Intervențional
Temporalitate Prospectiv/ Numai retrospectiv, de la rezultat la De regulă prospectiv, de la Numai prospectiv, de la
(direcție) Retrospectiv expunere expunere spre rezultat expunere spre rezultat
Longitudinal/
Mod culegere date Longitudinal Longitudinal Longitudinal
Transversal
Naturală(pasivă)/
Tip expunere Pasivă Pasivă Activă
Activă
Divizarea
Expunere/
participanților în Rezultat Expunere Expunere
Rezultat
funcție de
Expunerea/ Expunerea bolnavilor și Rezultatul expușilor și al Rezultatul trataților și al
Ce compară
Rezultatul a nonbolnavilor neexpușilor netrataților
Modul de obținere Calculează/
Estimează Calculează Calculează
a valorii riscului Estimează
Testarea comparativă a
Boli rare; boli cu perioada de latență metodelor de profilaxie,
Eficiente pentru Boli frecvente; expuneri rare
mare diagnostic și tratament;
medicamentelor noi
Cazurile cu boala prezentă pentru Toți participanții trebuie să fie Toti participanții sunt bolnavi,
Condiții de
care se identifică martorii fără boala sănătoși, este diferită expunerea este diferit tratamentul în loturile
includere în studiu
respectivă. loturilor de studiu de studiu
Odds (șansa, cota, probabilitatea) Riscul la expuși (R1) = a/a+b, Riscul la tratați sau Rata
expunerii (factorului) la bolnavi = măsoară frecvența rezultatului evenimentului experimental
a/c; negativ la expuși; (REE) = a/a+b, măsoară
Odds (șansa, cota, probabilitatea) Riscul la neexpuși (R0) = c/c+d, frecvența cazurilor de boală în
expunerii (factorului) la nonbolnavi măsoară frecvența rezultatului grupul pacientilor tratati cu
Indicatori
= b/d; negativ la neexpusi; substanța activă;
Raportul șanselor (cotelor, Raportul riscurilor: Riscul Relativ Riscul la netratați sau Rata
probabilităților): OR (Odds Ratio) = (RR) = Riscul la expuși/Riscul la evenimentului de control (REC)
(a/c)/(b/d) = ad/bc, ne arata de câte neexpuși = = c/c+d, măsoară frecvența
ori este mai mare/mai mică șansa R1/R0 = (a/a+b)/(c/c+d), ne arată cazurilor de boală în grupul
expunerii la bolnavi față de de câte ori este mai mare/mai mic pacientilor tratati cu placebo;
nonbolnavi; riscul rezultatului negativ la expuși Raportul riscurilor: Riscul
Riscul atribuibil (RA): [(OR- față de neexpuși; Relativ (RR) = Riscul la
1)/OR]x100%, măsoară impactul Diferența riscurilor: Riscul tratați/Riscul la netratați =
acţiunii factorului de risc în Atribuibil (RA) = Riscul la expuși REE/REC = (a/a+b)/(c/c+d), ne
populaţie. (R1)-Riscul la neexpuși (R0), ne arată de câte ori este mai
arată cu cât este mai mic/mai mare mare/mai mic riscul rezultatului
riscul rezultatului negativ la expuși negativ la tratați față de netratați;
față de neexpuși sau cât din risc se Reducerea relativă a riscului
datorează expunerii; (RRR): 1-RR, arată proporția
Fracțiunea Riscului la Expuși (în %) reducerii riscului
(FRA) = [(R1-R0)/R1]x100%, arată rezultatului negativ, urmare
proporția persoanelor expuse care tratamentului administrat, la
au făcut boala din cauza expunerii. persoanele tratate față de cele
care au administrat placebo;
Reducerea absolută a riscului
(RAR sau ARR): REC-REE,
arată câți pacienți, dintr-o sută
de taratați, vor fi salvați de
apariția rezultatului negativ
urmare tratamentului
administrat;
Numărul necesar a fi tratat (NNT):
1/ARR, arată numărul de pacienţi
care trebuie să beneficieze de
tratament, pentru a salva unul de
la rezultatul negativ.
Tabelul de contingenţă 2x2 pentru studiile epidemiologice
Rezultat prezent Rezultat absent Total
Factor de risc prezent a b a+b
Factor de risc absent c d c+d
Total a+c b+d a+b+c+d

a – persoane expuse care au rezultatul studiat (expușii care au boala studiată) ;


b – persoane expuse care nu au rezultatul studiat (expușii care nu au boala studiată);
c – persoane neexpuse care au rezultatul studiat (neexpușii care au boala studiată);
d – persoane neexpuse care nu au rezultatul studiat (neexpușii care nu au boala studiată);
a+b – numărul total de persoane expuse;
c+d – numărul total de persoane neexpuse;
a+c – numărul total de persoane bolnave;
b+d – numărul total de persoane nonbolnave;
a+b+c+d – numărul total de participanți în studiu.
1) Selectați valoarea „р”, care nu permite respingerea ipotezei nule:
a) 0,001
b) 0,03
c) 0,04
d) 0,07
e) 0,01
---------------------------------------------------------------------
2) Selectați condiția care determină precizia esantionului:
a) cantitatea unităţilor statistice
b) extragerea aleatoare a unităţilor statistice
c) extragerea dirijată a unităţilor statistice
d) extragerea variaţională a unităţilor statistice
e) calitatea unităţilor statistice
---------------------------------------------------------------------
3) Selectați testul potrivit pentru compararea variabilelor nominale alternative în două eșantioane independente:
a) chi patrat
b) ANOVA
c) Mann-Whitney
d) Wilcoxon
e) t-Student
---------------------------------------------------------------------
4) Selectați valoarea „р” care permite respingerea ipotezei nule:
a) 0,15
b) 0,04
c) 0,05
d) 0,06
e) 0,10
---------------------------------------------------------------------
5) Selectați scala corectă pentru măsurarea variabilei "coeficientul de inteligență":
a) nominală
b) de raport
c) ordinală
d) factorială
e) de interval
---------------------------------------------------------------------
6) Selectați testul potrivit pentru compararea nivelului mediu al glicemiei în două eșantioane independente, care respectă distribuția normală:
a) Mann-Whitney
b) ANOVA
c) t-Student
d) Wilcoxon
e) chi patrat
---------------------------------------------------------------------
7) Selectați testul potrivit pentru compararea nivelului mediu al colesterolemiei în două eșantioane dependente, care respectă distribuția normală:
a) chi patrat
b) ANOVA
c) Mann-Whitney
d) Wilcoxon
e) t-Student
---------------------------------------------------------------------

8) Selectați testul potrivit pentru compararea notelor la examen în două eșantioane dependente, care nu respectă distribuția normală:
a) chi patrat
b) ANOVA
c) Mann-Whitney
d) Wilcoxon
e) t-Student
---------------------------------------------------------------------
9) Selectați testul potrivit pentru compararea notelor la examen în două eșantioane independente, care nu respectă distribuția normală:
a) chi patrat
b) ANOVA
c) Mann-Whitney
d) Wilcoxon
e) t-Student
---------------------------------------------------------------------
10) Selectați testul potrivit pentru compararea nivelului ALT până la tratament în patru eșantioane independente, care respectă distribuția normală:
a) chi patrat
b) ANOVA
c) Mann-Whitney
d) Wilcoxon
e) t-Student
---------------------------------------------------------------------
11) Selectați indicatorii de raport:
a) riscul relativ în studiile de cohortă
b) șansa expunerii la martori în studiile caz-control
c) riscul atribuibil în studiile de cohortă
d) riscul relativ în studiile clinice randomizate
e) reducerea riscului relativ în studiile clinice randomizate
---------------------------------------------------------------------
12) Selectați indicatorul de raport:
a) riscul bolii la expuși
b) șansa expunerii la bolnavi
c) riscul bolii la neexpuși
d) riscul atribuibil la bolnavi
e) reducerea riscului absolut
---------------------------------------------------------------------
13) Selectați indicatorii de tip rată:
a) riscul bolii la expuși
b) șansa expunerii la bolnavi
c) riscul bolii la neexpuși
d) șansa expunerii la nonbolnavi
e) riscul atribuibil individual

14) Selectați afirmațiile valide pentru distribuţia perfect simetrică:


a) media este egală cu mediana şi modulul
b) graficul are formă „de clopot"
c) frecvenţele se distribuie simetric la dreapta şi la stânga valorii centrale
d) repartiţia corespunde curbei Gauss-Laplace
e) acţiunea factorilor întâmplători are caracter neregulat

15) Alegeți afirmațiile corecte despre abaterea medie pătratică:


a) este un indicator cu valoare redusă în analiza variaţiei
b) apreciază omogenitatea valorilor individuale dintr-o serie
c) se foloseşte la estimarea erorilor de selecţie
d) se utilizează pentru delimitarea stărilor normale de cele patologice
e) este un parametru al distribuţiei asimetrice
---------------------------------------------------------------------
16) Selectați particularitățile distribuției normale:
a) simetrie absolută a distribuției
b) suprafața de sub curba distribuției este egală cu 1
c) în intervalul μ±1σ se află 95,5% valori individuale ale variabilei
d) în intervalul μ±1σ se află 68,26% valori individuale ale variabilei
e) simetrie relativă a distribuției
---------------------------------------------------------------------
17) Selectați particularitățile distribuției normale:
a) distribuția este limitată bilateral
b) media aritmetică, dominanta și mediana nu coincid
c) distribuția este infinită bilateral
d) în intervalul μ±2σ se află 95,45% valori individuale ale variabilei
e) curba distribuției are formă „de clopot”
---------------------------------------------------------------------