Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Unitatea de învăţămănt: Grădiniţa PP 7 Arad


Grupa: Mică
Data:
Educatoare: Stana Cristina
Tema anuală: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
Subtema: „Din lumea poveștilor”
Tema zilei: „Petrecera prințeselor”
Forma de realizare: Activitate integrată (ADP+ALAI+DLC + DOS+ALAII)
Tipul activităţii: Consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor
Forma de organizare: Pe grupe/individual/ frontal
Scopul activităţii: Consolidarea deprinderii de exprimare corectă în propoziții scurte în
vorbirea curentă prin denumirea imaginilor din povești, precum și dezvoltarea unor abilități
practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.

PROGRAMUL ZILEI

Activităţi de Dezvoltare Personală (ADP)


- Rutine: Deprinderi de igienă personală, servirea mesei.
- Intălnirea de dimineaţă: „Mi-ar plăcea sa fiu...”(personaje din povești)
- Tranziţii: Exerciţii de mişcare „Mâinile sus, mâinile jos...”

Activităţi Liber Alese (ALA1)


- Construcții: „Gardul grădinii fermecate”
- Joc de masă: „Puzzle – Povestea preferată”
- Ştiintă: „Ajută prințesa să ajungă la palat” (labirint)

Activităţi pe Domenii Experenţiale (ADE)


- DLC: „Palatul poveștilor” (joc didactic)
- DOS: „Diadema magică” (lipire)

Activităţi Liber Alese (ALA2)


- Balul prințeselor (eurtmie)

OBIECTIVE OPERAŢIONALE ŞI STRATEGII DIDACTICE

Activităţi de Dezvoltare Personală (ADP)


Întălnirea de dimineaţă: „Mi-ar plăcea să fiu...”(personaje din povești)
Obiective operaţionale:
- să utilizeze formule de salut adecvate momentului zilei;
- să identifice simbolurile adecvate caracteristicilor zilei (anotimp, vreme, ziua, data,
luna, anul);
- să comunice impresii şi idei referitoare la tema propusă.
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exercițiul.
Mijloace şi materiale didactice: Piticul Morocănos, calendarul naturii, pozele
copiilor, ecusoane.

Activităţi Liber Alese


ALA1: Construcții: „Gardul din grădina fermecată”
Obiective operaţionale:
- să recunoască materialele puse la dispoziție;
- să așeze pionezele de plastic în polistiren, respectând modelul;
- să parcurgă în ordine etapele de lucru în vederea realizării temei.
Metode şi procedee: conversaţia, explicația, demonstrația, observația, exercițiul.
Mijloace şi materiale didactice: polistiren, pioneze din plastic, modelul educatoarei,
polistiren /demonstrație.

Joc de masă: „Puzzle – Povestea preferată”


Obiective operaţionale:
- să observe materialul pus la dispoziţie;
- să reconstituie corect piesele de puzzle reprezentând imagini din poveștile
cunoscute;
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia , exerciţiul, demonstratia, jocul.
Mijloace şi materiale didactice: plicuri, piese puzzle, măsuţe, scăunele, puzlle
model.

Ştiinţă: “Ajută prințesa să ajungă la palat”( labirint)


Obiective operaţionale:
- să recunoască materialele puse la dispoziție ;
- să traseze corect drumul de la prințesă la palat;
- să participe cu interes la activitate..
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observația, exercițiul .
Mijloace şi materiale didactice: fișă labirint, creioane grafice.

ALA2: Euritmie: „Balul prințeselor”


Obiective operaţionale:
- să-și coordoneze mișcările corpului și a membrelor în funcție de ritmul propus de
melodie;
- să participe activ la activitate.
Metode şi procedee: explicaţia, demonstrația, exercițiul.
Mijloace şi materiale didactice: diademe, laptop.

Activităţi pe Domenii Experenţiale (ADE)


Domeniul Limbă și Comunicare: „Palatul poveștilor” (joc didactic)
Obiective operaţionale:
- să descrie decorul amenajat în sala de grupă;
- să recunoască povestea pe baza imaginilor prezentate;
- să recunoască personajul după versurile date;
- să asocieze personajele din poveste cu imaginea din poveste;
- să diferențieze comportamentele pozitive de cele negative, atribuind fețe vesele sau
triste ;
Metode si procedee: conversaţia, exerciţiul, problematizarea, învăţarea prin
cooperare, instructajul verbal, jocul, expunerea.
Mijloace si materiale didactice: planşe cu imagini din povești , jetoane personaje,
baghetă magică, imagini prințese și pitici.
Sarcina jocului: Pe baza informaţiilor primite despre povești copiii trebuie să
recunoască personajele din poveștile din imagine, sa recunoască povestea pe baza imaginilor
prezentate, sa diferențieze comportamentele pozitive de cele negative, atribuind fețe vesele
sau triste.
Regulile jocului: În funcţie de obiectivele propuse se vor stabili regulile jocului, iar
copiii vor răspunde numai când sunt întrebaţi şi vor colabora între ei.
Elemente de joc: mânuirea materialului, surpriza , recompensa, mișcarea, aplauze,
cuvântul stimulativ .

Domeniul Om și Societate (DOS): „Diademe magice” (decorare,lipire)


Obiective operaţionale:
- să intuiască materialele puse la dispoziţie;
- să lipească pe diademă diferite forme de hârtie colorată;
- să descrie lucrările proprii cât și a colegilor, ținând seama de aspectul lor;
- să execute exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinii.
Metode şi procedee: observaţia , demonstraţia, explicaţia, conversaţia, exerciţiul,
instructajul, turul galeriei.
Mijloace şi metode didactice: diademă model,diademă pentru demonstrație, lipici,
diferite forme de hârtie colorată.
Material bibliografic:
1. Curriculum pentru invatamant presoclar, Editura DPH, Bucuresti 2009
2. Veniti sa ne jucam copii – antologie de jocuri didactice, Silvia Dima, Daniela
Paclea, Aurica Candrea 1995
3. 1001 de jocuri pentru copii, E. Barcan, Ticalina, EST Bucuresti
4. Piramida cunoașterii – Lolica Tătar, Adina Glava, Olga Chiș, Editura Diamant,
2014
SCENARIUL ZILEI

Activităţi de Dezvoltare Personală (ADP)


Intâlnirea de dimineaţă: Copiii intră în sala de grupă ordonat formând un cerc şi
rostind versurile: „Dimineaţa a sosit/ Toţi copiii au venit/ În cerc să ne adunăm/ Şi cu toţi ne
salutăm”
1. Salutul: „Bună dimineaţa, copii isteti!”. Cu ajutorul Piticului Morocănos, copiii se vor
saluta reciproc prin mânuirea mascotei de la un copil la altul (tehnica comunicării
rotative)
2. Prezenţa: Se face cu ajutorul jetoanelor poze. Educatoarea împreună ci copiii vor
număra câţi copii sunt prezenţi.
3. Calendarul naturii: Se va realiza împreună cu copiii după ce se poarta o discutie cu
aceştia referitoare la anotimpul în care ne aflăm, vremea, evenimentul zilei, ziua, data,
luna și anul curent.
4. Împărtășirea cu ceilalți: Copiii împreuna cu educatoarea vor descoperii în sala de
grupă decorul. Vom purta o scurtă discuție despre personajele aflate în decor.
5. Noutatea zilei: Piticul Morocănos, prezintă copiilor o scrisoare de la Zâna Zânelor.
Educatoarea citește scrisoarea.
6. Mesajul zilei: Se va face introducerea în tema zilei “Petrecerea prințeselor”.
Rutine:
- deprinderi igienico – sanitare;
- micul dejun.
Tranziţie: Tranziţia către Activităţile Liber Alese se va realiza prin imaginarea unui
submarin în care toți copiii intră și pornesc către centre „Mâinile sus, mâinile jos...”.
”.

Activităţi Liber Alese (ALA1)


Copiii vor fi îndrumaţi spre centrele de interes. Pentru delimitarea lor pe centre, copiii
primesc câte un ecuson. În funcţie de ecusoanele de pe piept, copilul este îndrumat spre
centrul corespunzător. Se vor intui materialele, se anunţă sarcinile de lucru şi voi da
explicaţiile necesare. La semnalul clopoţelului, copiii vor termina lucrările.

Construcții: Gardul din grădina fermecată La sectorul construcții copiii


primesc pe măsuțe polistiren și pioneze de plastic. Aceștia trebuie să așeze pionezele de
plastic în polistiren respectând modelul. Activitatea se încheie cu aprecieri stimulative privind
realizarea lucrărilor copiilor şi comportamentul lor în timpul activităţii. La semnalul
clopoţelului, copiii vor termina lucrările.
Joc de masă: La o măsuţă, copiii au pregătite plicuri cu piese pentru puzzle
”Farmecul oceanului”. Voi explica sarcinile de lucru iar copiii pe o hârtie A4 lipesc
elementele puzzle. Le urez spor la lucru. La sunetul clopoţelului, copiii vor termina lucrarea.
Se fac aprecieri individuale şi frontale.
Știință: La o măsuţă, copiii au pregătite fișele cu labirintul “ Ajută
peștele!”.Voi explica sarcinile de lucru iar copiii trebuie să traseze cu creionul grafic drumul
de la peștișor la acvariu. Le urez spor la lucru. La sunetul clopoţelului, copiii vor termina
lucrarea. Se fac aprecieri individual şi frontal.
Evaluarea activității ALA I: După finalizarea lucrărilor, se adună de la toate
centrele și se așează în cufăr pentru a le trimite prietenilor noștri din adâncuri. Tranziţia către
Activităţile pe Domenii Experenţiale se face prin exerciţii ritmice pe cântecelul “Dacă vesel
se trăieşte”.

Activităţi pe Domenii Experenţiale (ADE)


Domeniul Ştiinţă (DS): „Magicienii matematicii” (joc didactic)
.Voi purta o scurtă discuție cu copiii despre ajutorul pe care ni-l cere Prințesa Ariel,
care a lăsat intr-o sticluță sarcinile pentru activitatea matematică. Prințesa Ariel ne cere să o
ajutăm să salveze lumea apelor trecând peste mai multe obstacole. Pentru a ne mulțumii,
Prințesa Ariel a lăsat în cufăr un borcănel cu praf magic pentru a ne ajuta să trecem mai ușor
peste probele de la activități. Copiii sunt împărtiți în trei echipe.Voi anunța tema
activității”Magicienii matematicii” și prezint materialele didactice cu care ne jucăm azi.
Explic regulile jocului, demonstrez jocul. Copiii ordonează cifrele în limitele 1-10
crescător/descrescător cu ajutorul jetoanelor, grupează peștișori după culoare, numără
elementele mulțimilor și asociază cifra corespunzătoare mulțimii, așează în acvariul mic
peștișorii mici, iar în acvariul mare, peștișorii mari, recunosc al câtelea peștișor s-a ascuns,
care sunt vecinii cifrelor 3, 5 și 7, ghicesc greșeala din șirul numeric, să compună/descompună
cifra 8, rezolvă probleme ilustrate. Pentru fiecare raspuns corect, echipele primesc câte o
scoică drept recompensă.

Tranziţie: Joc de mişcare: “1-2, 1-2, mergem toți în pas vioi/ către baie ne
îndreptăm/mâinile să le spălăm!”
Domeniul Estetic și Creativ (DEC): „Prietenii din adâncuri” (pictură pe polistiren)
Copiii sunt îndrumati spre măsuțe. Li se va prezenta tema activităţii “Prietenii din
adâncuri” şi vom intuii materialele de pe măsuţă. Le voi prezenta modelul realizat de mine şi
voi explica modul de lucru. Vom face încalzirea muschilor fini ai mâinilor şi vom începe să
pictăm în contur imagini cu viețuitoare din adâncuri pe un fond muzical . Voi supraveghea
copiii în timp ce lucrează şi voi da explicaţii suplimentare şi ajutor copiilor care întâmpină
dificultăţi. Se va forma cu lucrările copiilor o galerie şi isi vor exprima părerea în funcţie de
corectitudinea lucării realizate. Copiii trebuie să-și exprime opinia despre lucrările colegilor,
iar la sfârsit vom număra lucrările așezate pe măsuțe.
Activităţi Liber Alese (ALA2)
Joc de distractiv: „La pescuit!”
Se vor prezenta copiilor regulile jocului şi modul de executare. Copiii vor fi împărţiţi
în trei echipe în funcţie de ecusoanele de pe piept. Pe măsuțe sunt așezate materialele pentru
joc. Copiii trebuie să pescuiască cât mai mulți pești cu ajutorul unui pai de plastic și sa-i aseze
pe o farfurie acvariu. Toți membrii echipei participă la joc. Echipa care a adunat cei mai mulți
peștișori, este câștigătoare.
Joc de mișcare: “ Oceanul îngheață!”
Se prezintă copiilor regulile jocului și modul de executare. Copiii sunt împărțiți în trei
echipe. Fiecare echipă va avea un reprezentant. Se formează trei cercuri, iar la semnalul
“Înotăm”, copiii trebuie să imite peștele cum înoată și să se amestece cu celelalte echipe. La
semnalul “Oceanul îngheață” copiii trebuie să se întoarcă la echipa sa. Copilul care merge la
altă echipă, iese din joc. Jocul se repetă.
Încheierea activităţii: Voi face aprecieri verbale asupra modului cum au lucrat şi îi
voi recompensa.
Scenariul didactic

Etapele Strategii didactice


Conţinutul ştiinţific Evaluare
activităţii Metode Mijloace
1. Moment Am creat condiţiile psiho –
organizatoric pedagogice necesare desfăşurării
activităţii în bune condiţii:
- aerisirea sălii de grupă;
- aşezarea măsuţelor pentru
echipe;
- introducerea copiilor în
- sala de grupă.
2. Captarea Vă anunț cu bucurie Conversaţia, Flopi Observarea
atenţiei Că azi veți face o călătorie, Mesajul copiilor
Veți călători cu mare zor Explicaţia Borcănelul
În lumea poveștilor! Cufăr
Prezint pe Zâna Zânelor care ne-a
adus o scrisoare de la prințesele din
povești. Citesc scrisoarea.

3. Anunţarea Conversaţia, Observarea


temei și a copiilor
obiectivelor Flopi

Expunerea
4. Dirijarea Copiii intuiesc materialele didactice Conversația, Flopi Observarea
învăţării cu care ne vom juca azi la activitatea Învățarea prin comportament
matematică. descoperire, ului copiilor,
Reactualizarea cunoștințelor se face Observarea
prin numărarea în ordine dirijată, Analiza
crescătoare/descrescătoare în limitele Expunerea, Jetoane cifre, răspunsurilor,
1-10 și recunoașterea cifrelor. Împart Exercițiul Chestionarea
copiii în trei echipe (după ecusoanele orală
de pe piept) și alegem liderii. Ecusoane,
Voi explica și exemplifica acțiunile, Problematizarea Aplauze
sarcinile care revin copiilor și Lucrul în echipă,
regulile care se cer respectate. Cu
ajutorul mesajului din sticlă lăsată de Explicaţia,
Prințesa Ariel citesc sarcinile jocului. Conversaţia, Pe grupe
ProbaI:“Ordonează Jetoane cifre,
crescător/descrescător cifrele in Chestionarea
limitele 1-10” Lucrul în echipă, Sticla cu orala
Proba se execută de cele trei echipe. mesajul, Recompense
Echipele se așează corect în ordine Jocul Jetoane cifre
crescătoare/descrescătoare, folosind
jetoanele cifre. La sunetul Exercițiul Clopoțel Aprecieri
clopoțelului echipele prezintă Problematizarea Jetoane pești verbale
rezultatele. de diferite
Proba II: “Grupează peștișorii după culori, Aplauze
culoare” Scoici Chestionarea
Proba se execută de cele trei echipe. Clopoțel orala
Echipele grupează peștii după Pe grupe
culoare (galben, albastru, verde) La Exercițiul
sunetul clopoțelului echipele prezintă Problematizarea Scoici
rezultatele.
Proba III: “Ce cifră se potrivește?” Chestionarea
Proba se execută de cele trei echipe. Jetoane cifre orala
Echipele numără elementele Conversația Clopoșel Aprecieri
mulțimilor și asociază cifra Exercițiul Scoici verbale
corespunzătoare. Problematizarea Recompense
Proba IV: “Așează peștișorii mici în
acvariul mic și peștișorii mari în
acvariul mare” Clopoțel Chestionarea
Proba se execută de cele trei echipe. Exercitiul Acvarii orala
Echipele sortează peștișorii după Problematizarea Peștișori Aplauze
mărime și-i așează în acvarii. Algoritmizarea Scoici Recompense
Complicarea jocului Exercițiul
Proba V: “Al câtelea peștișor s-a Problematizarea Chestionarea
ascuns?” Exercitiul orala
Proba se execută de cele trei echipe. Problematizarea Tablă Arecieri
Echipele recunosc numeralul ordinal. Conversația magnetică Aplauze
Proba VI: „Care sunt vecinii mei?” Pești cu Recompense
Proba se execută de cele trei echipe. Exercițiul magneți Chestionare
Echipele identifică vecinii cifrelor 3, Problematizarea Clopoțelul orala
5 și7. Conversația Jetoane cifre Aprecieri
Proba VII: “Cifrele buclucașe” Tablă stimulative
Proba se execute de cele trei echipe. magnetică Aplauze
Echipele descoperă pe tabla Scoici
magnetică cifrele puse greșit în șirul Exercițiul Clopoțel Chestionare
numeric 1-9. Problematizarea Jetoane cifre orala
ProbaVIII: “Compunem și Algoritmizarea Tablă
decompunem” Conversația magnetică Aprecieri
Proba se executată de cele trei Scoici stimulative
echipe. Aplauze
Echipele compun și descompun cifra Marker
8. Tablă Chestionare
Proba IX: “ Să rezolvăm probleme” magnetică orala
Proba este executată de cele trei Jetoane cifre Aprecieri
echipe. Jetoane pești
Echipele rezolvă probleme ilustrate Scoici Chestionare
folosind planșe cu un lac și peștișori. orala
Planșe Aprecieri
probleme Aplauze
ilustrate(adun Recompense
are/scădere)
Jetoane cifre
Jetoane
rațuște

5. Obţinerea La revenirea în grupă, copiii vor Conversaţia, Polistiren


performanţei şi executa jocul de mişcare “1-2, 1-2, modelul Observarea
asigurarea mergem toți în pas vioi/ către mese copiilor,
retenţiei ne îndreptăm/ de lucru să ne apucăm. Tempera
Se trece la activitatea artistico- Pensulă
plastică, unde copiii pictează pe Exercițiul
polistiren “Prietenii din adâncuri”
Copiii intuiesc materialele de pe Evaluare
măsuţă. Le voi prezenta modelul Polistiren individual şi
realizat de mine. După ce le voi Demonstraţia, pentru copii frontal
explica modul de lucru, vom trece la
lucrul propriu - zis. Vom face câteva Explicaţia, Șervețele
exerciţii de încălzire a muşchilor fini
ai mâinilor (plouă, frământăm pâine, Laptop
cântăm la pian) şi le voi ura „Spor la
lucru!”.
Pe un fond muzical, copiii încep să Exerciţiul,
picteze în contur imaginea.
Supraveghez copiii în timpul picturii
şi le voi acorda ajutorul meu acelora
care întâmpină dificultăţi şi voi
repeta regulile.

6. Incheierea Voi face aprecieri individuale şi Conversaţia, Recompense Evaluare orala


activităţii generale asupra modului în care au de la Prințesa individual şi
lucrat. Lucrările vor fi expuse şi se Ariel frontal
va face turul galeriei pentru
aprecierea celei mai frumoase lucrări
și le vom sorta după formă și le vom Turul galeriei
număra. Vor primi recompense.

S-ar putea să vă placă și