Sunteți pe pagina 1din 26

Viscere pelvine

1
VEZICA URINARĂ

DEFINIŢIE:
•organ urinar, aparţine căilor urinare inferioare;
•primeşte urina prin uretere şi
•o elimină prin uretră.

2
3
CONFIGURAŢIA EXTERIOARĂ A
VEZICII URINARE
 Organ intrapelvin extremitatea anterosuperioară
retropubian (gol) se continuă cu uraca
APEXUL V.U.


(lig.ombilical median) ce este


sau
vestigiul ductului alantoidian
abdominopelvin
are 4 feţe : anterioară
(plin).


CORPUL V.U. (anteroinferioară), postero-


 VEZICA superioară şi 2 feţe laterale
URINARĂ ARE 4 partea posteroinferioară a vezicii
PĂRŢI: FUNDUL SAU urinare
BAZA V.U.

 partea inferioară a vezicii urinare


se continuă cu uretra
COLUL V.U.


4
5
Corona mortis

6
7
8
9
Raporturile VU
 faţa anterioară baza/fundul VU – este faţa
 spaţiul prevezical
posteroinferioară
 la bărbat
 oasele pubiene
 1 segment superior peritonizat,
 corona mortis corespunde Douglas-ului (în
 perete abdominal anterior (dacă VU care coboară anse ileale,
plină) sigmoid) şi corespunde rectului
 faţa posterosuperioară 1 segment mijlociu ce
 acoperită de peritoneu parietal pelvin corspunde vesiculelor seminale,
care, cu VU plină, formează canalelor deferente şi rectului
recesuri: 1 segment inferior, în raport cu
 prevezical prostata
 laterovezical la femeie are raporturi
 raport cu excavaţia vezicouterină la septul vezicovaginal
femeie colul uterin
 raport cu excavaţia rectovezicală vagina (la femeie, vezica
(fundul de sac Douglas), la bărbat urinară se poate explora şi
 faţa laterală deschide pe cale vaginală)
 spaţiul laterovezical dintre fasciile COLUL V.U.
pelvine parietală şi viscerală se continuă cu uretra
 la bărbat se sprijină pe prostată
10
Aparatul genital masculin
 Alcătuire
 testiculul (gonada masculină)
 căile spermatice
 penisul
 glande anexe
 prostata
 glandele bulbouretrale
 veziculele seminale

11
12
13
14
Aparatul genital feminin
 Aparatul genital feminin cuprinde:
 organe genitale interne;
 organe genitale externe.
 Organele genitale interne se află în pelvisul mic şi sunt:
 ovarele;
 uterul;
 tubele (trompele) uterine;
 vagina.
 Organele genitale externe (vulva) sunt antero-inferior de
simfiza pubiană:
 mons pubis;
 labiile mari şi mici;
 clitorisul;
 bulbul vestibulului;
 glandele vestibulare mari;
 vestibulul.

15
16
17
18
19
20
1.aorta abdominală; 2.v.renală
stângă; 3.m.psoas mare;
4.a.ovariană stângă;
5.v.ovariană stângă; 6.vasele
iliace comune; 7.a.iliacă
externă; 8.v.cavă inferioară;
9.a.mezenterică inferioară;
10.ureterul stâng; 11.rectul;
12.a.iliacă internă
(hipogastrică); 13.a.uterină;
14.ovarul drept;
15.mezoovarul; 16.fundul
uterului; 17.vezica urinară.

21
22
23
24
25
26