Sunteți pe pagina 1din 3

PLAN DE LECŢIE

Data: 15.03.2018
Clasa:a a IX-a B
Disciplina: Limba și literatura română
Tema : Acordul în limba română
Locul de desfăşurare : sala de clasă
Tipul lecţiei: fixarea cunoştinţelor
Profesor: Dănilă Aurora

1. Competența generală vizată: Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi


în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare

2. Competențe specifice: 1.1 Utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea


diverselor texte

Obiective operaţionale:
1. Elevii vor diferenţia utilizarea corectă/ incorectă a acordului
2. Elevii vor motiva utilizarea unui anume tip de acord.

3. Strategii didactice
Metode de învăţământ: Conversaţia euristică,învățarea prin descoperire inductivă/ deductivă,
prelegerea
Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, tabla, calculator, videoproiector, telefoanele mobile ale elevilor
Forme de organizare: Frontală, individuală/ pe grupe
Forma de evaluare: continuă.
Nr. Etapele Obiective
Activitatea Metode Mijloace
Cr desfăşurării operaționale Activitatea profesorului Timp Evaluare
elevului didactice didactice
t. lecţiei
1 Moment Verificarea prezenţei Îşi pregătesc cele
organizatoric Verificarea existenţei condiţiilor necesare lecţiei. 1 min
materiale necesare desfăşurării lecţiei
2 Actualizarea Profesorii îi întreabă pe elevi ce Elevii răspund Conversaţia
cunoștințelor reprezinţă acordul şi ce tipuri de acord catihetică
învăţate ccunosc
anterior
3 Captarea Profesorul: Elevii ascultă
atenției  Atrage atenţia elevilor asupra
2 min
importanţei realizării corecte a
acordului în limba română
2 Anunţarea Profesorul anunță tema şi obiectivele
temei şi a lectiei curente 2
obiectivelor min.
operaționale
3 Dirijarea
învăţării
Elevii se împart Conversaţie
Profesorul supune atenţiei elevilor în grupe şi îşi euristică
OB. OP.1 un Kahoot. pornesc aplicaţia
Ob. Op. 2 Kahoot pe Prelegerea
telefoanele
Profesorul răspunde la întrebările mobile Telefoanele Continuă
care îi sunt adresate 25 Kahoot-test mobile ale
min grilă elevilor,
Propune elevilor exerciţii cu videoproiec
arcordul Elevii răspund la tor, laptop
întrebările
propuse în
aplicaţie

Kahoot
Nr. Etapele Obiective
Activitatea Metode Mijloace
Cr desfăşurării operaționale Activitatea profesorului Timp Evaluare
elevului didactice didactice
t. lecţiei

Profesorul reia testul în vederea Elevii motivează Laptop,


OB. OP.1 explicării reăspunsurilor corecte răspunsurile 19 videoproiec
Ob. Op. 2 corecte min. tor

Asigurarea Porfesorul propune ca temă pentru acasă Elevii notează Caietul


retenţiei şi a realizarea unei compuneri descriptive, tema pentru
tranferului pe o temă la alegere, de 70-100 de acasă 1 min
cuvinte, în care să utilizeze o variaţie
cât mai mare de tipuri de acord