Sunteți pe pagina 1din 8

independete de

voința omului
(cutremure de
pămînt, secetă,
alunecări de
teren, uragane,
furtuni,grindină)

Cauzele
generatoare
de pagube
legate de
comportarea
oamenilor care
au un caracter
subiectiv(incendi
i, accidente,
explozii

Principalele forme de protecție a oamenilor și bunurilor


împotriva riscurilor

evitarea sau prevenirea riscului

limitarea pagubelor provocate de


riscurile produse

trecerea riscului asupra altei persoane

formarea unor fonduri de rezervă


Formele organizatorice principale de constituire
a fondului de asigurare

fonduri de
rezervă
constituite
în mod
individual

fonduri de
rezervă
constituite
în mod
centralizat fonduri constituite
la dispoziția unor
societăți
comerciale sau a
unor organizații
mutuale de
asigurare

Fondul de rezervă constituit în mod centralizat


Avantaje Dezavantaje
1. Garantează recuperarea daunei, 1. Se constituie din veniturile bugetului de
lichidarea consecințelor calamităților stat, costurile acestei protecții nu se mai
naturale și ale avariilor de proporții reflectă în gestiunea financiară a
unităților economice. Se creează
impresia falsă că protecția împotriva
fenomenelor viitoare și incerte nu costă
nimic.
2. Rezolvă problema constituirii 2. Suma rămasă la finele anului nu se
fondurilor pentru acoperirea pagubelor raportează pe anul următor
cu un volum de resurse mult mai mic
decît în cazul autoasigurării
3. Se utilizează pentru: 3. În sfera acestor fonduri sunt cuprinse
 Asigurarea de pensii; doar bunurile din proprietatea de stat
 Îndemnizații în caz de boală, accidente;
 Ajutoare (sociale, în caz de deces).
• contribuie la desfăşurarea fără
întrerupere a procesului de producţie
• contribuie la dezvoltarea creditului şi
la finanţarea unor proiecte economice
• participă la finanţarea unor acţiuni de
prevenire şi combatere a unor
evenimente generatoare de pagube,
contribuind astfel la menţinerea
Importanța integrităţii proprietăţii de stat, private
şi mixte
asigurărilor din • se pot realiza importante economii în
punct de vedere valută
economic • contribuie la extinderea relaţiilor
comerciale internaţionale

De repartiție

De prevenire
a producerii De control
pagubelor
Funcțiile
asigurărilor

De
Funcția
compensare
financiară
a pagubelor
Premisele asigurării

Caracterul aleator al Mutualitatea Echidistanța


evenimentelor la care fondului de asiguraților față
se referă asigurarea asigurare de risc

Caracterul evaluabil Extensia numerică a


Mutualitatea
al evenimentelor asiguraților

Promovarea asigurărilor

Condiții obiective
Condiții subiective
1. să fie sporadice
1. interesul pentru asigurare
2. să aibă o anumită regularitate
2. suportabilitatea financiară
3. să aibă o extensie teritorială
a asigurării
4. să se producă în viitor
Elementele tehnice ale asigurărilor

Subiectul Suma Prima de


asigurării asigurată asigurare

Contractul de Riscul Durata de


asigurare asigurabil asigurare

Beneficiarul Obiectul Paguba sau Despăgubirea


asigurării asigurării dauna de asigurare

răspunderea primul risc


oroporțională

răspunderea
limitată sau
franchiza

Principiile valabile la
acordarea despăgubirii
Caracterele juridice ale contractului de asigurare

executare
personal aleatoriu
succesivă

concensual oneros de adeziune

sinalagmatic unic de bună credință

Tipurile de contracte de asigurare

de
bază

suplimentar

special
Principiile de bază ale asigurărilor

universalitata integralitatea realitatea


asigurărilor asigurărilor asigurărilor

realizarea unei
mutualitatea efeciențe
asigurărilor economico-sociale
ridicate

Elementele condițiilor generale de asigurare


• Obiectul asigurării
• Locul de asigurare
• Suma de asigurare
• Modalitatea încheierii și termenele
• Calcul și plata primei de asigurare
• cazurile de asigurare și tipuri de riscuri
• obligațiile părților

Elementele condițiilor speciale de asigurare


• Modalitatea de întocmire a actelor de constatare a
pagubei. Determinarea mărimii pagubei și plata
despăgubirii de asigurare
• Calculul și plata despăgubirii de asigurare de
asigurare bunurilor