Sunteți pe pagina 1din 162

ba5_e8187.book Seite 1 Montag, 9.

Februar 2009 9:41 09

Contents
Manualul
Proprietarului

Plăcerea
A-Z
de a conduce

Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG


ba5_e8187.book Seite 2 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG


ba5_e8187.book Seite 1 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

116i Manual de utilizare pentru autovehicul


118i Ne bucurăm că aţi ales un autovehicul BMW.
120i Cu cât veţi cunoaşte mai bine acest autovehicul, cu atât mai bine
130i vă veţi descurca în trafic. De aceea, vă rugăm să luaţi în
considerare următoarele aspecte:

116d Înainte de a conduce noul dumneavoastră BMW, citiţi manualul


de utilizare. Veţi primi informaţii importante despre utilizarea
118d autovehiculului, lucru ce vă va permite să folosiţi întreaga gamă
120d de caracteristici tehnice ale autovehiculului dumneavoastră
123d BMW. Veţi găsi informaţii referitoare la siguranţa în utilizare şi în
trafic, precum şi privitoare la menţinerea BMW-ului
dumneavoastră în cele mai bune condiţii.
Informaţii suplimentare mai puteţi găsi şi în alte broşuri şi în
documentaţia de bord.
BMW AG vă doreşte să conduceţi acest autovehicul cu plăcere şi
în condiţii de siguranţă.

Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG


ba5_e8187.book Seite 2 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

© 2009 Bayerische Motoren Werke


Aktiengesellschaft
München, Deutschland
Reproducerea, fie şi selectivă
este permisă numai cu acordul scris al
BMW AG, München.
română II/09
Tipărit pe hârtie ecologică,
albită fără clor, refolosibilă.

Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG


ba5_e8187.book Seite 3 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Cuprins
Cel mai rapid mod de a găsi anumite subiecte

Prezentare
este indexul de cuvinte cheie, începând cu
pagina 148.

Folosirea acestui manual de utilizare


4 Observaţii

Prezentare
8 Cockpit

Comenzi
16 Deschiderea şi închiderea
28 Reglări

Comenzi
37 Transportarea în siguranţă a copiilor
42 Conducerea autovehiculului
52 Totul sub control
61 Tehnică pentru siguranţă şi confort la
rulare
68 Lumini
74 Climatizare
80 Dotare interioară practică

Sugestii

Sugestii
88 Luaţi în considerare în timpul deplasării

Mobilitate
98 Alimentare cu combustibil
100 Roţi şi anvelope
103 Sub capotă
108 Revizie
110 Întreţinere
114 Înlocuirea pieselor
122 Ajutor şi primirea ajutorului
Mobilitate

127 Martori de control şi de avertizare

Referinţe
138 Date tehnice
144 Revizii - Privire de ansamblu
148 De la A la Z
Referinţe

Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG


ba5_e8187.book Seite 4 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Observaţii
Observaţii

Cu privire la acest manual de Simboluri utilizate


utilizare Indică măsurile de precauţie ce trebuie
Am pus mare preţ pe o bună orientare în cadrul respectate cu precizie pentru a evita
acestui manual de utilizare. Pentru a găsi rapid posibilitatea rănirii personale şi a deteriorării
anumite tematici, utilizaţi indexul de cuvinte grave a automobilului.
cheie de la sfârşitul manualului. Dacă doriţi să vă Prezintă informaţii care vă vor ajuta să
faceţi mai întâi o impresie generală asupra exploataţi la maximum vehiculul
vehiculului dvs., consultaţi primul capitol al dumneavoastră, permiţându-vă o îngrijire mai
manualului. eficientă a acestuia.
În cazul în care veţi dori să vindeţi autovehiculul, Se referă la măsurile care trebuie luate
vă rugăm să predaţi şi manualul de utilizare, pentru protejarea mediului.
întrucât acesta reprezintă o componentă < Marchează sfârşitul unei anumite secţiuni.
importantă a autovehiculului dumneavoastră.
* Indică dotările suplimentare opţionale sau
elemente specifice anumitor pieţe naţionale
Surse suplimentare de informaţii
precum şi echipamente şi funcţii care nu erau
Dacă aveţi întrebări suplimentare, apelaţi la un încă disponibile la momentul tipăririi acestui
BMW Service. manual.
Informaţii despre BMW, de ex. date tehnice,
puteţi găsi şi la adresa de internet Simbol pe componentele
www.bmw.com. autovehiculului
Se recomandă studierea secţiunii
corespunzătoare din prezentul Manual al
proprietarului cu privire la o anumită piesă sau
ansamblu.

4
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 5 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Autovehiculul Pentru siguranţa


dumneavoastră individualizat dumneavoastră
Achiziţionând acest autovehicul BMW, aţi ales
Întreţinere şi reparaţie
un model cu dotare individuală. Acest manual

Prezentare
de utilizare descrie toate modelele şi dotările pe Tehnica avansată, de ex. utilizarea de
care BMW le oferă în cadrul aceluiaşi program. materiale moderne şi sisteme electronice
performante, necesită metode de întreţinere şi
De aceea, vă rugăm să aveţi înţelegere faţă de
de reparaţie speciale. De aceea, efectuaţi
faptul că acest manual descrie şi dotări pentru
aceste lucrări doar la BMW Service sau la un
care probabil că nu aţi optat. Puteţi observa cu
atelier care lucrează conform standardelor
uşurinţă eventualele diferenţe, deoarece toate
BMW cu personal şcolarizat corespunzător. În
dotările opţionale sunt marcate cu o steluţă *.
caz contrar, la lucrări efectuate în mod
Dacă dotările autovehiculului dumneavoastră necorespunzător, există pericol de daune
BMW nu sunt descrise în acest manual de ulterioare şi de riscuri de siguranţă conexe.<
utilizare, vă rugăm să luaţi în considerare
instrucţiunile de utilizare anexate. Piese de schimb şi accesorii

Comenzi
Pentru autovehiculele cu volanul pe BMW recomandă utilizarea de piese şi
dreapta, o parte din elementele de accesorii autorizate în acest scop de către
comandă sunt dispuse diferit faţă de cele BMW.
prezentate în imaginile acestui manual de BMW Service este partenerul ideal pentru piese
utilizare.< şi accesorii BMW originale, pentru alte produse
agreate de BMW, precum şi pentru consilierea
calificată aferentă.
Actualizare la închiderea BMW a testat siguranţa şi compatibilitatea
ediţiei acestor piese şi produse în angrenajul
funcţional al autovehiculelor BMW. BMW preia
Nivelul ridicat de siguranţă şi de calitate al

Sugestii
responsabilitatea pentru aceste piese şi
autovehiculelor BMW este asigurat printr-o produse.
continuă dezvoltare a construcţiei, dotărilor şi Pe de altă parte, BMW nu poate prelua
accesoriilor. Din acest motiv, în unele situaţii răspunderea pentru piese şi accesorii de orice
pot exista diferenţe între acest manual de tip, care nu au fost autorizate.
utilizare şi autovehiculul dumneavoastră. BMW nu poate aprecia pentru fiecare produs
străin în parte, dacă acesta poate fi utilizat la
autovehiculele BMW fără riscuri asupra
siguranţei. Această garanţie nu se acordă nici
atunci când există autorizaţii legale emise în
Mobilitate

anumite ţări. Astfel de verificări nu pot lua


întotdeauna în considerare toate condiţiile de
utilizare ale autovehiculelor BMW şi sunt din
acest motiv parţial insuficiente.<
Referinţe

5
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 6 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG


ba5_e8187.book Seite 7 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Prezentare
Prezentarea butoanelor, comutatoarelor şi
afişajelor vă ajută la orientare. Totodată, vă
puteţi familiariza rapid cu principiile diferitelor
posibilităţi de utilizare.

Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG


ba5_e8187.book Seite 8 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Cockpit
Cockpit

În jurul volanului: elemente de comandă şi afişaje

1 Varianta cu 5 uşi: comutator de 6


Reglarea distanţei de luminare 70
siguranţă pentru geamurile
electrice din spate* 26 7
Lumini de poziţie 68
2 Varianta cu 5 uşi: deschidere şi
închidere geamuri spate 25
Faza scurtă 68
3 Deschidere şi închidere geamuri
faţă 25 Comanda automată a luminilor de
4 Pliere şi depliere oglinzi retrovizoare deplasare* 68
exterioare* 34 Faruri adaptive* 70
Asistent fază lungă* 71
5 Reglare oglinzi exterioare, sistem automat
vizualizare borduri* 34

8
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 9 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

8 14 Butoane* pe volan
Faruri de ceaţă* 72
Telefon*:
Luminile spate pentru ceaţă* 72 > Apăsare: primire şi încheiere
apel, formare* pentru numărul

Prezentare
9 ales; repetare apel, atunci când
Semnalizator 48
nu e selectat nici un număr de
apel.
Faza lungă, avertizor optic 70

Asistent fază lungă* 71 Volum

Lumini de parcare* 70
Comenzi vocale pentru telefon*
Calculator de bord 53
Reglaje şi informaţii legate de Schimbare post radio

Comenzi
autovehicul 55 Selectare titlu muzical
Parcurgere agendă telefonică şi
Reglaje şi informaţii legate de
liste cu numere de apelare
autovehicul 55
memorate
Iluminare tablou de bord 72
Următoarea sursă de divertisment
10 Tablou de bord 10
Recirculare aer 75

11
Ştergătoare de parbriz 49
15

Sugestii
Încălzirea volanului* 36
Senzor de ploaie* 49
16 Claxon, toată suprafaţa
Ştergător de lunetă 50 17 Reglarea volanului 35
18
Reglarea vitezei* 50
12 Pornire/oprire motor şi
19 Deblocarea capotei 103
cuplare/decuplare contact 42
13 Contactul de pornire 42
Mobilitate
Referinţe

9
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 10 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Tablou de bord
Cockpit

1 Vitezometru 8 Resetare contor de parcurs 52


130i: cu afişaj combustibil
2 Martor de control pentru semnalizator
3 Martori de control şi de avertizare 10
Martori de control şi de
4 Turometru 52
avertizare
5 Afişaj combustibil 53 Principiu de funcţionare
130i: temperatură ulei de motor 53
6 Afişaj pentru
> Ceas 52
> Temperatura exterioară 52
> Martori de control şi de avertizare 59
7 Afişaj pentru
> Poziţie transmisie automată* 46
> Calculator de bord 53
> Data şi distanţa rămasă pentru interval Martorii de control şi de avertizare pot lumina în
de service 57 diferite combinaţii şi culori pe panoul de bord.
> Kilometraj şi contor de parcurs 52 Funcţionalitatea anumitor martori este
> Asistent fază lungă* 71 verificată la pornirea motorului sau la cuplarea
contactului, timp în care martorii luminează
> Iniţializare afişaj pană anvelopă 64
pentru scurt timp.
> Verificare nivel ulei motor 105
> Reglaje şi informaţii 55
> Indicator punct de comutare* 54

10
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 11 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Necesarul de acţiune în cazul unei


defecţiuni
Începând cu pagina 127 puteţi găsi lista cu toţi
martorii de control şi de avertizare cu indicaţii

Prezentare
legate de cauza unei defecţiuni şi necesarul
corespunzător de acţiune.

Comenzi
Sugestii
Mobilitate
Referinţe

11
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 12 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

În jurul consolei centrale: elemente de comandă şi afişaje


Cockpit

12
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 13 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

1 Microfon pentru modul hands-free la 12


telefon* Încălzire scaune* 32
2 SOS: declanşare apel de urgenţă* 122
Park Distance Control PDC* 61
3 Lumini de lectură* 73

Prezentare
4 Trapa din sticlă, electrică* 26 Dezactivare funcţie Auto Start
5 Iluminarea habitaclului 72 Stop* 44

6 Martor de control pentru airbag-uri pasager


faţă* 38
7 Controlul dinamic al tracţiunii DTC 63
8 Instalaţia de semnalizare-avertizare
9 Închidere centralizată 20
10 Radio, vezi manual de utilizare separat
11 Încălzire şi ventilare, instalaţie de
climatizare* sau climatizare automată*

Comenzi
Distribuirea aerului la Încălzire 75

Distribuirea aerului la parbriz* 77

Distribuirea aerului în zona


superioară a corpului* 77
Distribuirea aerului în zona
picioarelor* 77
Distribuirea automată a aerului
şi cantitate aer* 78

Sugestii
Funcţie de răcire* 79

Comandă recirculare aer automată


AUC* 78

Recirculare aer 75, 78

Răcire maximă* 77
Mobilitate

Utilizarea căldurii reziduale* 78

Cantitate de aer 75, 78

Degivrare geamuri* 79

Încălzire lunetă 79
Referinţe

13
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 14 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG


ba5_e8187.book Seite 15 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Comenzi
Acest capitol vă oferă toate informaţiile
necesare pentru a putea stăpâni cu
suveranitate autovehiculul dumneavoastră.
Sunt descrise toate dotările necesare la
conducerea autovehiculului şi care asigură
siguranţa şi confortul dumneavoastră.

Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG


ba5_e8187.book Seite 16 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Deschiderea şi închiderea
Deschiderea şi închiderea

Telecomandă Telecomandă nouă


Puteţi obţine o telecomandă nouă cu cheie
integrată, suplimentară sau în caz de pierdere,
de la BMW Service.

Profil personal
Principiu de funcţionare
În funcţie de dorinţa dvs., puteţi regla individual
o serie de funcţii ale autovehiculul dvs. BMW.
Fiecare telecomandă conţine un acumulator, Profilul personal asigură memorarea complet
care se încarcă automat în contact de pornire, în automată a majorităţii acestor reglaje pentru
timpul deplasării. Cu fiecare telecomandă telecomanda utilizată momentan. La
deplasaţi-vă cel puţin de două ori pe an, pe o deblocarea autovehiculului se recunoaşte
distanţă lungă, pentru a o menţine încărcată. La telecomanda corespunzătoare şi astfel se
accesul tip confort* telecomanda conţine o solicită şi se realizează reglajele memorate.
baterie care poate fi schimbată, vezi pagina 25.
În acest fel, aveţi la dispoziţie reglajele dvs.
În funcţie de telecomanda recunoscută la personale, chiar dacă între timp BMW-ul a fost
deblocarea vehiculului, sunt apelate şi condus de către o altă persoană cu propria sa
efectuate diverse reglaje, vezi în continuare telecomandă şi cu reglările acesteia. Sunt
Profil personal. memorate reglajele individuale pentru cel mult
Mai mult, în telecomandă se memorează patru telecomenzi, iar la acces tip confort*
informaţii cu privire la intervalele de revizie, vezi pentru două.
Date de service în telecomandă, pagina 108.
Reglaje Profil personal
Cheie integrată Mai multe detalii despre reglări puteţi găsi la
paginile indicate.
> Comportament închiderii centralizate la
deblocarea autovehiculului, vezi pagina 17
> Deblocarea automată a autovehiculului, vezi
pagina 20
> Apelare automată* a poziţiei şoferului după
deblocare, vezi pagina 32
> Semnalizare prin impuls, vezi pagina 48
> Reglaje pentru afişajul din tabloul de bord:
Apăsaţi butonul 1, pentru a debloca cheia.
> Format 12h/24h al ceasului, vezi
Cheie integrată se potriveşte următoarelor
pagina 56
încuietori:
> Format dată, vezi pagina 56
> Comutator cu cheie* pentru airbag-urile
pasagerului din faţă, vezi pagina 37 > Unităţi de măsură pentru consum, cale/
distanţă, temperatură şi presiune,
> Portiera şoferului, vezi pagina 19
vezi 56

16
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 17 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

> Reglaje lumină: Utilizarea din interior


> Lumini de ghidare, vezi pagina 68 De la butonul pentru închiderea centralizată,
> Lumina de zi, vezi pagina 69 vezi pagina 20.

> Asistent fază lungă*, vezi pagina 71 În cazul unui accident grav, închiderea

Prezentare
centralizată deblochează automat portierele.
> Climatizare automată*: activare/dezactivare
Totodată este aprinsă instalaţia de
program AUTO, funcţie de răcire şi a
semnalizare-avertizare şi iluminarea
comandă automată recirculare aer, reglare
habitaclului.
temperatură, cantitate aer şi distribuţie aer,
vezi începând cu pagina 77
> Divertisment: Deschiderea şi închiderea:
> Volum audio, vezi manualul de utilizare Cu telecomandă
separat
Persoanele sau animalele aflate în
> Reglarea volumului în funcţie de viteză,
autovehicul pot bloca portierele de la
vezi manualul de utilizare separat
interior. Din acest motiv, luaţi cu dvs.

Comenzi
telecomanda la părăsirea autovehiculului,
pentru ca autovehiculul să poată fi deschis din
Închidere centralizată exterior.<

Principiu de funcţionare Deblocare


Închiderea centralizată funcţionează după
Apăsaţi butonul .
închiderea portierei şoferului.
Se aprinde iluminarea habitaclului, iluminarea
Sunt deblocate sau blocate concomitent: zonei înconjurătoare* de la portiere şi lumina de
> Portierele întâmpinare.
> Hayonul La varianta cu 3 uşi, apăsaţi butonul de două

Sugestii
ori.
> Clapeta rezervorului
La deschiderea portierei este coborât geamul,
pentru a facilita accesul.
Utilizarea din exterior
> Prin intermediul telecomenzii Reglarea comportamentului la
> Peste broasca uşii* deblocare
> Cu acces tip confort* la mânerele Puteţi opta pentru deblocarea portierei
portierelor de pe partea şoferului şi a şoferului sau a întregului vehicul prin prima
pasagerului din faţă apăsare a butonului.
Simultan, este acţionată şi siguranţa antifurt*. Principiu de acţionare, vezi pagina 55.
Mobilitate

Aceasta împiedică deblocarea portierelor prin 1. Cuplaţi contactul, vezi pagina 42.
intermediul butoanelor de blocare sau
2. Apăsaţi în mod repetat în sus sau în jos
mânerelor de deschidere a portierei. Totodată,
butonul 1 de pe maneta semnalizatorului,
prin intermediul telecomenzii sunt aprinse şi
până la afişarea simbolului şi a textului
stinse luminile de întâmpinare*, iluminarea
"SET".
habitaclului şi iluminarea zonei înconjurătoare*.
Şi în acelaşi timp este activat şi dezactivat
sistemul de alarmă*.
Alte detalii cu privire la sistemul de alarmă*
puteţi găsi pe pagina 22.
Referinţe

17
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 18 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Blocare
Deschiderea şi închiderea

Apăsaţi butonul .
Nu blocaţi vehiculul din exterior, dacă se
află pasageri înăuntru, deoarece la
variantele pentru anumite ţări şi dotări speciale
nu este posibilă deblocarea din interior.<

Închidere tip confort


Menţineţi apăsat butonul .
3. Apăsaţi butonul 2. Geamurile şi trapa din sticlă* se închid.
4. Apăsaţi în mod repetat în sus sau în jos Urmăriţi închiderea şi asiguraţi-vă că este
butonul 1 de pe maneta semnalizatorului, vătămată nicio persoană. Eliberarea
până la afişarea simbolului. butonului întrerupe procesul de închidere.<

Pornire iluminarea habitaclului


Când autovehiculul este blocat:
Apăsaţi butonul .
Prin intermediul acestei funcţii vă puteţi căuta
autovehicul, de ex. dacă l-aţi parcat într-un garaj
subteran.

Deblocare hayon
Apăsaţi lung butonul .
5. Apăsaţi butonul 2.
Hayonul se deschide puţin, indiferent dacă a
6. Selectaţi folosind butonul 1:
fost blocat sau nu.
>
La unele modele naţionale, hayonul poate
Apăsaţi o singură dată a butonul
fi deschis numai după deblocarea
pentru a debloca doar portiera şoferului
prealabilă a autovehiculului.
şi clapeta rezervorului.
La deschidere, hayonul se mişcă către înapoi şi
Apăsaţi de două ori butonul pentru a
în sus. Asiguraţi-vă că există spaţiu suficient
debloca complet autovehiculul.
pentru acţionare.
> Pentru a împiedica o blocare neintenţionată, nu
Apăsaţi o singură dată butonul uitaţi telecomanda în portbagaj.
pentru a debloca întregul autovehicul. Dacă aţi blocat anterior hayonul, acesta se va
Varianta cu 3 uşi: apăsaţi de două ori bloca automat la închidere.
butonul pentru a debloca autovehiculul Înainte şi după o deplasare, asiguraţi-vă că nu s-
şi pentru a coborî geamul lateral la a deblocat accidental hayonul.<
deschiderea portierei.
7. Apăsaţi butonul 2. Semnale de confirmare
Reglajul este memorat pentru telecomanda Puteţi activa sau dezactiva semnalele de
utilizată momentan. confirmare.
Principiu de acţionare, vezi pagina 55.
Deschidere tip confort
1. Cuplaţi contactul, vezi pagina 42.
Menţineţi apăsat butonul .
Se deschid geamurile şi trapa din sticlă*. 2. Apăsaţi în mod repetat în sus sau în jos
butonul 1 de pe maneta semnalizatorului,

18
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 19 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

până la afişarea simbolului şi a textului deblocată cu ajutorul cheii integrate, prin


"SET". intermediul încuietorii portierei.
Dacă nu mai este posibilă blocarea prin
telecomandă, înseamnă că bateria este

Prezentare
descărcată. Folosiţi această telecomandă
pentru deplasări mai lungi, pentru ca bateria să
se reîncarce, vezi pagina 16. S-ar putea să
trebuiască să înlocuiţi bateria telecomenzii
pentru acces tip confort, vezi pagina 25.

Deschiderea şi închiderea:
3. Apăsaţi butonul 2.
Prin intermediul încuietorii
4. Apăsaţi în mod repetat în sus sau în jos
butonul 1 de pe maneta semnalizatorului,
portierei
până la afişarea simbolului.

Comenzi
Puteţi regla modul în care să fie deblocat
> Semnal de confirmare la deblocare vehiculul, vezi pagina 17.

Sugestii
> Semnal de confirmare la blocare Nu blocaţi vehiculul din exterior, dacă se
află pasageri înăuntru, deoarece la
5. Apăsaţi butonul 2.
variantele pentru anumite ţări şi dotări speciale
6. Selectaţi folosind butonul 1: nu este posibilă deblocarea din interior.<
> La unele modele naţionale, sistemul de
La deblocare/blocare instalaţia de alarmă* se declanşează la deblocarea
semnalizare-avertizare luminează prin intermediul încuietorii portierei.
intermitent. Pentru a opri alarma:
> Deblocaţi autovehiculul cu telecomanda, vezi
Funcţia este dezactivată. pagina 17, sau introduceţi telecomanda în
Mobilitate

7. Apăsaţi butonul 2. contact până la capăt.<


Reglajul este memorat. Alte detalii cu privire la sistemul de alarmă puteţi
găsi pe pagina 22.
Disfuncţionalităţi Fără sistemul de alarmă* sau acces tip
Telecomanda poate fi bruiată de către undele confort* este deblocată doar portiera
radio locale. Dacă se întâmplă acest lucru, şoferului prin intermediul încuietorii portierei.<
deblocaţi şi blocaţi vehiculul cu cheia integrată Pentru a bloca simultan toate portierele, clapeta
prin intermediul încuietorii portierelor. rezervorului şi hayonul:
La vehicule fără sistemul de alarmă* sau acces 1. Atunci când portierele sunt închise, apăsaţi
tip confort*, portiera şoferului poate fi blocată şi
Referinţe

butonul pentru închiderea centralizată din

19
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 20 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

habitaclu, vezi pagina 20, pentru a debloca Blocare automată


Deschiderea şi închiderea

autovehiculul. Puteţi regla suplimentar, în ce situaţii să se


2. Deblocarea portierei şoferului sau a blocheze autovehiculul.
pasagerului faţă, vezi pagina 21. Principiu de acţionare, vezi pagina 55.
3. Blocaţi autovehiculul. 1. Cuplaţi contactul, vezi pagina 42.
> Blocaţi vehiculul cu ajutorul cheii 2. Apăsaţi în mod repetat în sus sau în jos
integrate, prin intermediul încuietorii butonul 1 de pe maneta semnalizatorului,
portierei sau până la afişarea simbolului şi a textului
> apăsaţi butonul de încuiere de pe "SET".
portiera pasagerului faţă şi închideţi uşa
din exterior.

Acţionare tip confort*


La dotare cu sistemul de alarmă* sau acces tip
confort*, puteţi acţiona geamurile electrice şi
trapa din sticlă şi prin intermediul încuietorii
portierei.
Menţineţi cheia în poziţiile pentru deblocare sau
blocare.
3. Apăsaţi butonul 2.
Urmăriţi închiderea şi asiguraţi-vă că nu
4. Apăsaţi în mod repetat în sus sau în jos
este vătămată nicio persoană. Eliberarea
butonul 1 de pe maneta semnalizatorului,
cheii opreşte mişcarea.<
până la afişarea simbolului.
Acţionare manuală
În caz de defecţiune electric, puteţi debloca sau
bloca portiera şoferului rotind o cheie integrată
în poziţiile de capăt ale închizătorii portierei.

Deschiderea şi închiderea:
Din interior
5. Apăsaţi butonul 2.
6. Selectaţi folosind butonul 1:
>
Închiderea centralizată se armează
automat după un timp, dacă nu s-a
deschis nicio portieră.
>
Închiderea centralizată se armează
automat, imediat plecarea de pe loc.
Prin intermediul acestui buton se deblochează
sau se blochează portierele şi hayonul, atunci >
când portierele faţă sunt închise, dar nu se Închiderea centralizată se blochează
asigură împotriva pătrunderii prin efracţie. automat după o anumită perioadă de
Clapeta rezervorului rămâne deblocată*.

20
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 21 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

timp, dacă nu a fost deschisă nicio uşă Deschidere din exterior


sau imediat după plecare de pe loc.
>
Închiderea centralizată rămâne

Prezentare
deblocată.
7. Apăsaţi butonul 2.
Reglajul este memorat pentru telecomanda
utilizată momentan.

Deblocare şi deschidere
> Fie deblocaţi toate portierele prin Apăsaţi pe jumătatea superioară a plachetei
intermediul butonului pentru închiderea BMW sau apăsaţi lung pe butonul a
centralizată şi apoi trageţi mânerul de telecomenzii. Hayonul se deblochează şi poate
deschidere al portierei peste cotieră sau fi rabatată în sus.
> trageţi de două ori de maneta de deschidere La unele modele naţionale, hayonul poate

Comenzi
a portierei de la fiecare portieră: prima fi deschis cu telecomanda, doar dacă
acţionare deblochează portiera, iar a doua o autovehiculul a fost deblocat anterior.<
deschide.
Deschidere manuală
Blocare La defecţiune electrică:
> Fie deblocaţi toate portierele prin
intermediul butonului pentru închidere
centralizată sau
> apăsaţi butonul de blocare al unei portiere.
Pentru a evita o blocare neintenţionată,
portiera şoferului nu poate fi blocată cu

Sugestii
butonul de blocare.
Persoanele sau animalele aflate în
autovehicul pot bloca portierele de la
interior. Din acest motiv, luaţi cu dvs.
1. Deblocaţi spătarul şi rabataţi-l înainte,
telecomanda la părăsirea autovehiculului,
apăsând butonul, vezi săgeată, şi trageţi
pentru ca autovehiculul să poată fi deschis din
spătarul către înainte.
exterior.<
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile privitoare

Hayon
Mobilitate

La deschiderea hayonului, asiguraţi


spaţiu suficient pentru a evita avariile.<
Referinţe

21
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 22 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

la rabatarea spătarelor spate de la > Întreruperea alimentării electrice


Deschiderea şi închiderea

pagina 82. În funcţie de modelul specific fiecărei ţări,


sistemul de alarmă semnalizează pentru o
scurtă perioadă de timp intervenţiile
neautorizate, prin:
> Alarmă acustică
> Pornirea* instalaţiei de semnalizare-
avertizare

Activare şi dezactivare
Simultan cu blocarea şi deblocarea
2. Demontaţi capacul de la hayon, vezi autovehiculului prin intermediul telecomenzii
săgeata. sau al încuietorii portierei, se activează sau
3. Trageţi de sfoara ataşată. dezactivează şi sistemul de alarmă.
Hayonul se deblochează. Prin apăsarea butonului al telecomenzii,
puteţi deschide hayonul şi atunci când alarma
Închidere este armată, vezi pagina 18. Hayonul este
blocat şi supravegheat din nou după închiderea
acestuia.
La unele modele naţionale, hayonul poate
fi deschis cu telecomanda, doar dacă
autovehiculul a fost deblocat anterior.
La unele modele naţionale, deblocarea prin
intermediul încuietorii portierei declanşează
alarma.<

Modul panică*
Elementele de prindere ale capitonajul interior
al hayonului simplifică tragerea. În caz de necesitate, puteţi declanşa sistemul
de alarmă.
Asiguraţi-vă că zona de acţionare a
hayonului nu este obstrucţionată, pentru Apăsaţi butonul cel puţin trei secunde.
a evita vătămarea corporală.< Decuplare alarmă: apăsaţi orice buton.

Oprire alarmă
Sistemul de alarmă* > Deblocaţi autovehicul cu telecomanda, vezi
pagina 17, sau
Principiu de funcţionare > introduceţi telecomanda până la capăt în
Sistemul de alarmă reacţionează la: contactul de pornire.
> Deschiderea unei portiere, a capotei sau a
hayonului
> Mişcări în habitaclul autovehiculului:
protecţia habitaclului, vezi pagina 23
> Modificarea înclinării autovehiculului, de ex.
la încercarea de furt al anvelopelor sau la
remorcare: senzor de alarmă la înclinare,
vezi pagina 23

22
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 23 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Afişaje ale martorului de control > În garaje duplex


> La transportul în vagoane de tren, pe apă
sau pe o remorcă
> Dacă trebuie să lăsaţi animale în autovehicul

Prezentare
Decuplare senzor de alarmă la înclinare
şi protecţie habitaclu
Apăsaţi din nou butonul al telecomenzii,
imediat după blocarea vehiculului.
Martorul de control luminează scurt şi apoi
> Martorul de control de sub oglinda clipeşte continuu. Senzorul de alarmă la
retrovizoare interioară clipeşte continuu: înclinare şi protecţia habitaclului sunt decuplate
sistemul este activat. până la o nouă deblocare şi blocare.
> Martorul de control clipeşte după blocare:
portierele, capota motorului, hayonul nu

Comenzi
sunt închise corect. Chiar şi dacă acestea Acces tip confort*
nu se mai închid, restul autovehiculului este
Cu accesul tip confort vi se permite accesul în
asigurat şi martorul de control clipeşte
autovehiculul dvs., fără să fie necesar să aveţi
continuu după cca. 10 secunde. Protecţia
telecomanda în mână. Este de ajuns să aveţi
habitaclului şi senzorul de alarmă la
telecomanda asupra dvs., de ex. în buzunarul.
înclinare de nu sunt activate.
Autovehiculului recunoaşte dacă telecomanda
> Martorul de control se stinge după corespunzătoare se află în imediata vecinătate
deblocare: între timp la autovehiculul dvs. sau în habitaclu.
nu s-a umblat.
Accesul tip confort suportă următoarele funcţii:
> Martorul de control clipeşte după
> Deblocare/blocare autovehicul
deblocare, până când introduceţi

Sugestii
telecomanda în contact, însă cel mult cca. > Deblocare individuală a hayonului
5 minute: între timp s-a umblat la > Pornire motor
autovehiculul dumneavoastră.
> Închidere tip confort

Senzor de alarmă la înclinare Premise funcţionare


Se supraveghează înclinarea autovehiculului.
> Vehiculul sau hayonul pot fi deblocate
Sistemul de alarmă reacţionează, de ex. la
numai atunci, când vehiculul recunoaşte că
încercarea de furt a anvelopelor sau la
telecomanda utilizată nu se află în vehicul.
remorcare.
> O nouă deblocare şi blocare este posibilă
Mobilitate

Protecţia habitaclului doar după cca. 2 secunde.

Condiţie pentru funcţionarea ireproşabilă a > Motorul poate fi pornit, doar dacă
protecţiei habitaclului este închiderea autovehiculul recunoaşte că telecomanda
ferestrelor şi a trapei din sticlă*. utilizată se află în habitaclu.

Evitarea declanşării nedorite a alarmei Comparaţie cu telecomanda obişnuită


Senzorul de alarmă la înclinare şi protecţia În principiu, nu contează dacă apelaţi funcţiile
habitaclului pot fi decuplate împreună. În acest menţionate anterior cu ajutorul accesului tip
fel puteţi evita declanşările nedorite ale alarmei, confort sau prin apăsarea butoanelor
de ex. în următoarele situaţii: telecomenzii. Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă
Referinţe

23
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 24 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

indicaţiile pentru deschidere şi închidere, hayonului. Instalaţia de semnalizare-avertizare


Deschiderea şi închiderea

începând cu pagina 16. clipeşte şi se aude un semnal sonor*.<


Mai jos sunt descrise particularităţile la
utilizarea accesului tip confort. Cuplarea contactului în poziţie de
pornire radio
Dacă la deschiderea sau închiderea
geamurilor sau a trapei din sticlă apare o Prin apăsarea butonului Start/Stop, aduceţi
mică întârziere, se verifică dacă în vehicul se află contactul în poziţie de pornire radio, vezi
o telecomandă. Dacă este necesar, vă rugăm să pagina 42.
repetaţi deschiderea sau închiderea.< Nu apăsaţi pedala de frână sau cea de
ambreiaj pentru a nu porni imediat
Deblocare motorul.<

Pornire motor
Puteţi să porniţi motorul sau să cuplaţi
contactul, dacă se află o telecomandă în
habitaclul autovehiculului. Nu este necesară
introducerea acesteia în contactul de pornire,
vezi pagina 42.

Oprirea motorului cu transmisie


automată
Prindeţi tot mânerul portierei şoferului sau a
pasagerului din faţă, săgeata 1. Aceasta Oprirea motorului se poate face doar în poziţia P
corespunde apăsării butonului . a selectorului, vezi pagina 43.
Pentru oprirea în poziţia N a selectorului,
Volanul se deblochează dacă este recunoscută telecomanda trebuie să se afle în contactul de
o telecomandă în habitaclu după deblocare, pornire.
vezi pagina 42.
Disfuncţionalităţi
Blocare
Accesul tip confort poate fi bruiat de către
Atingeţi cu degetele suprafaţa evidenţiată în undele radio locale. Deschideţi sau închideţi
imagine, săgeata 2, timp de cca. 1 secundă. autovehiculul prin intermediul butoanelor
Aceasta corespunde apăsării butonului . telecomenzii sau cu o cheie integrată. Pentru a
Vă rugăm ca înainte de blocare să porni apoi motorul, introduceţi telecomanda în
decuplaţi contactul şi toţi consumatorii de contact.
curent, pentru a proteja bateria.<
Martori de avertizare
Închidere tip confort Martorii de avertizare din tabloul de
Pentru închidere tip confort, apăsaţi degetul pe bord luminează la încercarea de a
suprafaţa indicată, săgeata 2. porni motorul: pornirea motorului nu
este posibilă. Telecomanda nu se află în
Deblocare individuală a hayonului autovehicul sau este defectă. Luaţi
Apăsaţi pe jumătatea superioară a plachetei telecomanda cu dvs. în autovehicul sau
BMW a hayonului. Aceasta corespunde apăsării verificaţi-o. Dacă este cazul, introduceţi altă
butonului . telecomandă în contact.
Hayonul se deschide din nou, dacă la Martorul de avertizare din tabloul de
sistemul recunoaşte o telecomandă bord luminează atunci când motorul
uitată accidental în portbagaj după închiderea este pornit: telecomanda nu se mai

24
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 25 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

află în autovehicul. După oprirea motorului, Deschidere, închidere


acesta poate fi repornit doar după cca.
10 secunde.
Martorul de control din tabloul de

Prezentare
bord luminează verde: înlocuiţi
bateria telecomenzii.

Înlocuirea bateriei
În telecomanda pentru accesul tip confort se
află o baterie, care ar trebui eventual înlocuită.
1. Luaţi cheia integrată din telecomandă, vezi > Apăsaţi comutatorul până la punctul de
pagina 16. rezistenţă:
Geamul se deschide, cât timp ţineţi apăsat
comutatorul.
> Apăsaţi comutatorul peste punctul de

Comenzi
rezistenţă:
Geamul se deschide automat. Apăsarea
repetată opreşte deschiderea.
Închideţi geamul în mod analog, prin tragerea
comutatorului.
Varianta cu 5 uşi: în spate se află întrerupătoare
2. Scoateţi capacul. separate în cotiere.
3. Introduceţi o baterie nouă cu partea plus
spre în sus.
După decuplarea contactului
Mai puteţi acţiona geamurile timp de încă
4. Învârtiţi capacul.

Sugestii
cca. 1 minut, atunci când telecomanda este
Duceţi bateriile uzate la un centru de scoasă sau contactul este decuplat.
colectare specializat sau la BMW
Service.< Acţionare tip confort
Pentru acţionare tip confort prin intermediul
telecomenzii sau al închizătorii portierei vezi
Geamuri pagina 17 sau 20. Pentru închidere tip confort,
Urmăriţi geamurile la închidere, pentru a vezi Blocare la pagina 24.
evita vătămarea corporală.
Luaţi cu dvs. telecomanda la părăsirea Protecţie la prindere
Mobilitate

vehiculului, pentru a evita de ex. acţionarea Dacă forţa de acţionare depăşeşte o anumită
geamurilor electrice de către copii şi astfel riscul valoare la închiderea unui geam, închiderea se
de rănire a acestora.< întrerupe şi geamul se deschide din nou.
În ciuda protecţiei la prindere, asiguraţi-vă
că nu obstrucţionaţi zona de acţionare a
geamurilor, întrucât în cazuri limită, de ex. la
obiecte subţiri, nu se asigură întreruperea
închiderii.
Nu montaţi niciun accesoriu în zona de
deplasare a geamului, pentru a nu diminua
Referinţe

efectul protecţiei la prindere.<

25
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 26 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Închiderea fără protecţie la prindere


Deschiderea şi închiderea

În caz de pericol din exterior sau dacă de ex.


îngheţarea geamului împiedică închiderea
normală, procedaţi după cum urmează:
1. Trageţi comutatorul peste punctul de
rezistenţă şi menţineţi apăsat. Protecţia la
prindere este limitată, iar geamul se
deschide puţin atunci când forţa de
acţionare depăşeşte a anumită valoare.
2. Trageţi din nou comutatorul peste punctul Ridicare
de rezistenţă în cadrul a cca. 4 secunde şi
Apăsare comutator.
menţineţi apăsat. Geamul se închide fără
protecţie la prindere. > Trapa din sticlă închisă este ridicată şi
diafragma culisantă se deschide puţin.
Comutator de siguranţă la varianta cu > Trapa din sticlă se deschide automat în
5 uşi* poziţia ridicată. Diafragma culisantă rămâne
complet deschisă.
Nu închideţi forţat diafragma culisantă
atunci când trapa este ridicată, întrucât
riscaţi avarierea sistemul mecanic al acesteia.<

Deschidere, închidere
> Apăsaţi comutatorul către înapoi, până la
punctul de rezistenţă.
Trapa din sticlă şi diafragma culisantă se
În acest fel puteţi împiedica, de ex. deschiderea deschid împreună, cât timp menţineţi
şi închiderea geamurilor spate de către copii, comutatorul în poziţie.
prin apăsarea comutatorului. Dacă funcţia de > Împingeţi comutatorul în jos, peste punctul
siguranţă este cuplată, LED-ul luminează. de rezistenţă.
Apăsaţi comutatorul de siguranţă dacă Trapa din sticlă şi diafragma culisantă se
aveţi copii în spate, întrucât închiderea deschid automat. O nouă apăsare opreşte
necontrolată a geamurilor poate duce la deschiderea.
vătămare corporală.< În mod analog, trapa din sticlă se închide prin
împingerea spre în faţă a comutatorului.
Diafragma culisantă rămâne deschisă şi poate fi
Trapa din sticlă*, electrică închisă manual.
Pentru funcţionarea tip confort prin intermediul
Urmăriţi trapa din sticlă la închidere
telecomenzii sau al încuietorii portierei vezi
pentru a evita vătămarea corporală.
pagina 17 sau 20. Pentru închiderea tip confort
Luaţi cu dvs. telecomanda la părăsirea
la accesul tip confort, vezi Blocare pe pagina 24.
autovehiculului, pentru a evita de ex. acţionarea
trapei prin intermediul copiilor şi rănirea
acestora.< După decuplarea contactului
Mai puteţi acţiona trapa timp de încă
cca. 1 minut, atunci când telecomanda este
scoasă sau contactul este decuplat.

26
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 27 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Protecţie la prindere 2. Apăsaţi pe orificiile din ambele părţi cu


Dacă trapa din sticlă întâmpină la jumătatea ajutorul şurubelniţei.
plafonului la închidere sau la închidere din
poziţie ridicată un obstacol, procesul de

Prezentare
închidere este întrerupt, iar trapa din sticlă se
redeschide.
În ciuda protecţiei la prindere asiguraţi-vă
că zona de închidere a trapei este liberă,
întrucât în cazuri limită, de ex. la obiecte subţiri,
nu se asigură întreruperea închiderii.<

Închiderea fără protecţie la prindere


3. Scoateţi unitatea de comandă.
În caz de pericol din exterior, împingeţi
4. Decuplaţi ştecherul motorului. Consumul
comutatorul peste punctul de rezistenţă către
de energie se reduce simţitor la mişcarea
înainte şi menţineţi apăsat. Trapa se închide
manuală.

Comenzi
fără protecţie la prindere.

După întreruperea alimentării electrice


După întreruperea alimentării electrice există
posibilitatea ca trapa din sticlă să poată fi doar
ridicată. Sistemul trebuie iniţializat. BMW
recomandă ca această lucrare să fie efectuată
de BMW Service.

Închidere manuală*
În cazul unei defecţiuni electrice puteţi deplasa 5. Introduceţi cheia cu cap hexagonal* din

Sugestii
manual trapa din sticlă: trusa de scule, vezi pagina 114, în orificiul
1. Demontaţi capacul luminii din faţă cu prevăzut în acest sens. Deplasaţi trapa din
ajutorul şurubelniţei din trusa de scule, vezi sticlă în direcţia dorită.
pagina 114.

Mobilitate

6. Montaţi unitatea de comandă şi amplasaţi la


loc capacul becului.
Referinţe

27
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 28 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Reglări
Reglări

Poziţie sigură în scaune Tetiere


Dacă tetierele sunt reglate corect, se reduce
Premisa pentru o deplasare relaxantă şi pe cât
riscul de rănire a coloanei cervicale în caz de
posibil nesolicitantă o reprezintă poziţia în
accident.
scaun, adaptată necesităţilor dvs. Împreună cu
centurile de siguranţă, tetierele şi airbag-urile, Reglaţi tetierele astfel încât centrul lor să
poziţia în scaun are un rol important în caz de se afle la înălţimea urechii, în caz contrar
accident. Din acest motiv, respectaţi creşte pericolul de rănire în caz de accident.<
următoarele instrucţiuni, întrucât în caz contrar Tetiere, vezi pagina 30.
ar putea fi afectată funcţia de protecţie a
sistemelor de siguranţă. Centura de siguranţă
La pagina 37 puteţi găsi recomandări Înainte de a porni la drum, toţi pasagerii trebuie
suplimentare referitoare la transportul copiilor să-şi lege centurile de siguranţă. Airbag-urile
în condiţii de siguranţă. completează centurile de siguranţă ca
dispozitive suplimentare de siguranţă, însă nu le
Airbag-uri înlocuiesc.
Menţineţi distanţa faţă de airbag-uri. Nu legaţi mai multe persoane cu o singură
Pentru a reduce la minim riscul rănirii centură de siguranţă. În timpul deplasării,
mâinilor sau braţelor la declanşarea airbag- nu ţineţi în braţe sugari şi copii. Aveţi grijă ca în
urilor, ţineţi mâinile pe volan în poziţia de ora 3 şi zona bazinului centura să fie întinsă peste
ora 9. şolduri şi să nu apese pe stomac.
Nu amplasaţi persoane, animale sau obiecte Este interzisă trecerea centurii de siguranţă
între airbag şi pasager. peste gât, peste muchii ascuţite, peste sau
Nu folosiţi capacul airbag-ului frontal de pe printre obiecte rigide sau casabile. Fixaţi
partea pasagerului faţă ca spaţiu de depozitare. centura de siguranţă peste bazin şi umeri, cât
Asiguraţi-vă că pasagerul din faţă stă într-o mai aproape de corp, întrucât în caz contrar
poziţie corectă, de ex. nu se sprijină cu centura ar putea aluneca peste şold în caz de
picioarele pe planşa de bord, pentru a evita o impact frontal şi poate provoca leziuni
eventuală vătămare a picioarelor la declanşarea abdominale. Evitaţi hainele prea largi şi
airbagului frontal. retensionaţi centura de siguranţă în zona
Asiguraţi-vă că pasagerii păstrează distanţa faţă superioară a corpului, pentru a evita slăbirea
de capacup airbag-ului pentru cap şi că nu îşi acesteia.
sprijină capul pe el, întrucât în caz contrar Dacă se foloseşte în spate centura de siguranţă
declanşarea airbag-ului ar putea duce la din mijloc, trebuie mai întâi să blocaţi spătarul
vătămări corporale.< mai lat, vezi pagina 82, întrucât în caz contrar
În funcţie de împrejurări, chiar şi la respectarea centura de siguranţă nu va avea efect de
tuturor instrucţiunilor, rănile provocate de reţinere.<
contactul cu airbag-urile nu pot fi evitate în Centuri de siguranţă vezi pagina 33.
totalitate. Dacă pasagerii sunt sensibili, se
poate ajunge la afectarea temporară a auzului
din cauza zgomotului provocat la declanşarea
airbag-ului.
Amplasarea airbag-urilor şi alte instrucţiuni
puteţi găsi la pagina 66.

28
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 29 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Scaune Spătar

Înainte să reglaţi scaunele, trebuie să


luaţi în considerare următoarele

Prezentare
aspecte
Nu reglaţi scaunul şoferului în timpul
mersului. În caz contrar, ca urmare a unei
mişcări bruşte a scaunului, puteţi pierde
controlul autovehiculului şi puteţi provocaun
accident.
Nu înclinaţi prea mult înapoi spătarul scaunului
Trageţi de mânerul 3 şi alegeţi poziţia adecvată
pasagerului din faţă, întrucât în caz de accident
a scaunului, prin apăsare.
există pericolul alunecării sub centura de
siguranţă, pasagerul nemaiputând fi protejat de
Înclinaţie*
centură.<
Respectaţi şi instrucţiunile referitoare la

Comenzi
înălţimea tetierelor de la pagina 30 şi cele
referitoare la deteriorarea centurilor de
siguranţă prezentate la pagina 34.

Reglare manuală
Respectaţi indicaţiile de mai sus, pentru a
nu diminua nivelul dvs. de siguranţă.<

Trageţi de mâner şi alegeţi poziţia adecvată a


scaunului, prin apăsare.

Sugestii
Perna scaunului*

Reglare longitudinală
Trageţi de mânerul 1 şi împingeţi scaunul în
poziţia dorită.
Mobilitate

După eliberarea mânerului, mişcaţi uşor


scaunul înainte sau înapoi pentru a-l bloca în Trageţi maneta şi deplasaţi perna scaunului pe
mod corect. direcţie longitudinală.

Înălţime Reglare electrică*


Trageţi de mânerul 2 şi alegeţi poziţia adecvată Respectaţi indicaţiile de reglare de mai
a scaunului, prin apăsare. sus, pentru a nu diminua nivelul dvs. de
siguranţă.<
Referinţe

29
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 30 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Lăţime spătar*
Reglări

1 Reglare longitudinală
2 Înălţime Lăţimea spătarului poate fi modificată prin
intermediul elementelor laterale, în scopul
3 Înclinaţie
ajustării suportului lateral conform propriilor
necesităţi.
Apăsaţi comutatorul în faţă sau în spate.
Lăţimea spătarului poate fi micşorată sau
mărită.

Varianta cu 3 uşi: reglarea pe lungime


din exterior/spate*

4 Spătar
Reglaţi manual tetiera, vezi Tetiere la pagina 30.

Suport lombar*

Pentru reglarea pe lungime a scaunelor faţă din


exterior sau dinspre scaunele din spata: apăsaţi
butonul faţă 1 sau spate 2, având portiera
deschisă.

Conturul spătarului poate fi modificat, astfel Tetiere


încât să susţină arcuirea coloanei vertebrale din Dacă tetierele sunt reglate corect, se reduce
zona lombară. riscul de rănire a coloanei cervicale în caz de
Partea superioară a bazinului şi a coloanei accident.
vertebrale sunt susţinute pentru a asigura o Reglaţi tetierele astfel încât centrul lor să
poziţie normală şi relaxantă în scaun. se afle la înălţimea urechii, în caz contrar
> Reglarea gradului de convexitate: apăsaţi creşte pericolul de rănire în caz de accident.
comutatorul în faţă sau în spate. Demontaţi tetierele, doar dacă scaunul
respectiv este liber. Montaţi înapoi tetierele
> Deplasarea convexităţii în sus sau în jos:
înainte ca scaunul să fie ocupat de un pasager,
apăsaţi comutatorul în sus sau în jos.

30
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 31 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

întrucât în caz contrar se pierde funcţia de Rabatarea tetierei în sus şi în jos*


protecţie a tetierei.<

Scaune faţă

Prezentare
Reglare pe înălţime

În funcţie de nivelul de dotare, autovehiculul


dvs. dispune de tetiere rabatabile.
Rabatare în jos:
Apăsaţi butonul, săgeata 1.
Rabatare în sus:

Comenzi
> În sus: prin tragere.
Trageţi de tetieră.
> În jos: apăsaţi butonul, săgeata 1, şi
Rabataţi tetierele înapoi numai dacă
împingeţi tetiera în jos.
locurile din spate nu sunt ocupate de
pasageri. Rabataţi înapoi tetierele coborâte
Demontare
înaintea ocupării scaunelor din spate.<
1. Trageţi în sus până la opritor.
2. Apăsaţi butonul, săgeata 1, şi scoateţi
tetiera complet. Varianta cu 3 uşi: acces în
spate
Locuri spate

Sugestii
Scaun cu reglare manuală pe lungime
Reglare pe înălţime

Mobilitate

> În sus: prin tragere. Acces tip confort


> În jos: apăsaţi butonul, săgeata 1, şi Accesul tip confort deţine o funcţie de
împingeţi tetiera în jos. memorare pentru reglarea pe lungime şi
reglarea spătarului.
Tetiera centrală nu poate fi reglată pe înălţime.
1. Trageţi maneta 1 şi rabataţi spătarul către
înainte.
Demontare
1. Trageţi în sus până la opritor. 2. Împingeţi scaunul către înainte.

2. Apăsaţi butonul, săgeata 1, şi scoateţi


Referinţe

tetiera complet.

31
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 32 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Poziţie iniţială Încălzire scaune*


Reglări

Împingeţi scaunul către înapoi şi rabataţi


spătarul înapoi.
La împingerea înapoi în poziţia maximă
din spate, asiguraţi-vă că nu răniţi
pasagerii şi nu deterioraţi obiectele din jur.
Înainte de a porni la drum, blocaţi ambele
scaune, inclusiv spătarele. În caz contrar există
pericolul producerii de accidente ca urmare a
mişcării neaşteptate a scaunului.<

Scaun cu reglare electrică pe lungime Apăsaţi o dată pentru fiecare treaptă de


temperatură.
La temperatura maximă sunt aprinse cele trei
LED-uri.
Oprire:
Menţineţi butonul apăsat pentru mai mult timp.
Încălzirea scaunelor se activează automat la
ultima temperatură setată dacă veţi continua
călătoria în decurs de cca. 15 minute.
Dacă este necesar, reduceţi temperatura până
Acces tip confort la oprire, pentru a proteja bateria. LED-urile
continuă să lumineze.
Accesul tip confort deţine o funcţie de
memorare pentru reglarea pe lungime şi
reglarea spătarului.
Memorie scaune şi oglinzi*
1. Trageţi maneta 1 şi rabataţi spătarul către
înainte. Puteţi memora şi activa două poziţii diferite ale
scaunelor şi ale oglinzilor exterioare.
2. Ţineţi butonul 2 din faţă apăsat până ce
scaunul ajunge în poziţia dorită. Poziţia lăţimii spătarului şi cea a suportului
lombar nu sunt memorate.
Poziţie iniţială
Menţineţi apăsat butonul din faţă 3 până când
Memorare
scaunul ajunge în poziţia dorită, după care
rabataţi spătarul. Dacă eliberaţi butonul mai
devreme, scaunul se opreşte în poziţia
respectivă.
La glisarea scaunului înapoi, asiguraţi-vă
că nu răniţi pasagerii şi nu deterioraţi
obiectele din jur.
Înainte de a porni la drum, blocaţi ambele
scaune, inclusiv spătarele. În caz contrar există
pericolul producerii de accidente ca urmare a 1. Contact contactul sau contactul radio, vezi
mişcării neaşteptate a scaunului.< pagina 42.
2. Reglaţi scaunul şi oglinzile exterioare în
poziţiile dorite.

32
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 33 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

3. Apăsaţi butonul . Activare/dezactivare automată


LED-ul butonului luminează. 1. Apăsaţi în mod repetat în sus sau în jos
4. Apăsaţi butonul de memorare dorit 1 sau 2: butonul 1 de pe maneta semnalizatorului,
LED-ul se stinge. până la afişarea simbolului şi a textului

Prezentare
"SET".
Activare
Nu activaţi memoria în timpul mersului,
întrucât există pericolul producerii unui
accident din cauza mişcări neaşteptate a
scaunului.<

Funcţia confort
1. După deblocare, deschideţi portiera
şoferului sau cuplaţi contactul radio, vezi
pagina 42.
2. Apăsaţi butonul 2.

Comenzi
2. Apăsaţi butonul de memorare dorit 1 sau 2.
3. Apăsaţi în mod repetat în sus sau în jos
Procedura de reglare se întrerupe, atunci butonul 1 de pe maneta semnalizatorului,
când apăsaţi unul dintre comutatoarele de până la afişarea simbolului.
reglare a poziţiei scaunului sau un buton al
memoriei.

Funcţie de siguranţă
1. Închideţi portiera şoferului şi cuplaţi sau
decuplaţi contactul, vezi pagina 42.
2. Apăsaţi butonul de memorare dorit 1 sau 2

Sugestii
până când se încheie reglarea.
Dacă aţi apăsat din greşeală pe butonul :
apăsaţi din nou butonul, LED-ul se stinge.
4. Apăsaţi butonul 2.

Activare prin telecomandă 5. Selectaţi folosind butonul 1:


Telecomanda va memora ultima poziţie în care >
a fost reglat scaunul şoferului. Activare la deblocarea autovehiculului.
Puteţi selecta momentul activării poziţiei >
respective. Activare la deschiderea portierei
şoferului.
Mobilitate

> Activare cu deblocarea autovehiculului.


>
> Activare cu deschiderea portierei şoferului.
Oprire sistem automat.
La folosirea funcţiei Personal Profile,
6. Apăsaţi butonul 2.
asiguraţi-vă mai întâi, că zona picioarelor
Reglarea este memorată.
din spatele scaunului şoferului este liberă. În
caz contrar, o eventuală reglare a scaunului
către înapoi poate duce la rănirea pasagerilor
sau la deteriorarea obiectelor din zonă.< Centuri de siguranţă
Procedura de reglare se întrerupe, atunci când Respectaţi indicaţiile de la pagina 28,
apăsaţi unul dintre comutatoarele de reglare a pentru a nu vă restricţiona siguranţa
Referinţe

poziţiei scaunului sau un buton al memoriei. personală.<

33
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 34 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Înainte de a porni la drum, toţi pasagerii trebuie Deteriorarea centurilor de siguranţă


Reglări

să-şi lege centurile de siguranţă. Airbag-urile În cazul solicitării excesive în caz de


completează centurile de siguranţă ca accident sau a deteriorării: înlocuiţi
dispozitive suplimentare de siguranţă, însă nu le sistemul de centuri, inclusiv dispozitivul de
înlocuiesc. tensionare a centurii şi eventualele sisteme de
Încuietoarea şi limba centurii din centru spate reţinere pentru copii şi verificaţi ancorarea
este rezervată în exclusivitate pasagerului centurilor. Aceste lucrări trebuie efectuate doar
aşezat pe locul din centru spate. la BMW Service sau la un atelier care lucrează
conform standardelor BMW cu personal
şcolarizat corespunzător, întrucât în caz contrar
nu se asigură o funcţionare corectă a acestor
dispozitive de siguranţă.<

Oglinzi
Oglinzile retrovizoare exterioare
Oglinzile exterioare oferă un câmp vizual mai
Închidere mare* faţă de cea interioară. În acest fel este
Închizătorul centurii trebuie să se blocheze lărgit câmpul vizual spre înapoi şi se reduce aşa-
audibil. numitul unghi mort.
Dacă scaunul este reglat corect, punctul În realitate, obiectele din oglindă sunt mai
superior de fixare al centurii este adecvat apropiate decât par. Nu estimaţi distanţa
tuturor persoanelor adulte, indiferent de din trafic în funcţie de imaginile din oglindă,
dimensiunea corpului, vezi pagina 29. deoarece riscul de producere a unui accident
este foarte mare.<
Deschidere
1. Ţineţi centura.
2. Apăsaţi butonul roşu din închizătorul
centurii.
3. Ghidaţi centura spre rolor.

Avertizare de legare a centurii de


siguranţă pentru scaunul şoferului şi a
pasagerului*
Martorul de control luminează şi se 1 Reglări
aude un semnal sonor. Vă rugăm să 2 Comutare pe cealaltă oglindă sau Sistem
verificaţi dacă centurile de siguranţă automat vizualizare borduri*
sunt fixate corect. 3 Pliere şi depliere oglinzi*
Avertizarea se activează dacă nu a fost fixată Reglajul oglinzilor exterioare este memorat
centura de la scaunul şoferului. Avertizarea se pentru telecomanda utilizată momentan*. La
activează şi la cca. 8 km/h dacă centura deblocarea autovehiculului, se activează
pasagerului faţă nu a fost legată, dacă pe automat poziţia memorată.
scaunul pasagerului se află obiecte sau dacă
şoferul şi pasagerul şi-au decuplat centurile.

34
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 35 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Reglare manuală Oglinda retrovizoare interioară


Oglinzile pot fi reglate şi manual: prin apăsarea
pe marginea geamului oglinzii.

Prezentare
Pliere şi depliere oglinzi*
Prin apăsarea butonului 3 puteţi plia oglinzile
până la atingerea unei viteze de cca. 20 km/h.
Acest lucru prezintă avantaje, de ex. pe străzi
înguste sau la găsirea poziţiei corecte în cazul în
care oglinda a fost pliată manual. Oglinzile se
depliază automat la o viteză de cca. 40 km/h. Pentru reducerea efectului de orbire din spate
pe timp de noapte, rotiţi butonul.
Încălzire automată*
Ambele oglinzi retrovizoare exterioare sunt Oglinda retrovizoare interioară şi
încălzite automat începând cu o anumită oglinzile retrovizoare exterioare,

Comenzi
temperatură exterioară, atunci când motorul funcţie anti-orbire automată*
este pornit sau contactul cuplat.

Înclinarea oglinzii pasager faţă – Sistem


automat vizualizare borduri*

Activare
1. Aduceţi comutatorul în poziţia oglindă
şofer, săgeata 1.

Comanda oglinzilor interioare şi exterioare cu

Sugestii
funcţie anti-orbire automată* este asigurată de
către două celule fotoelectrice din oglinda
interioară. Una se află pe rama oglinzii, vezi
săgeata, cealaltă pe partea din spate a oglinzii.
Pentru o funcţionare ireproşabilă, menţineţi
celulele fotoelectrice curate, nu acoperiţi zona
dintre oglinda retrovizoare interioară şi parbriz şi
2. Cuplaţi treapta marşarier sau poziţia R a nu ataşaţi etichete sau vignete pe zona
selectorului. parbrizului aflată în faţa oglinzii.
Mobilitate

Oglinda de pe partea pasagerului se pliază


puţin. În acest fel intră în câmpul vizual zona
apropiată joasă a vehiculului, resp. bordura Volan
trotuarului, în timpul manevrelor de parcare.
Dacă circulaţi cu remorcă, sistemul Reglări
automat de vizualizare borduri se Nu reglaţi volanul în timpul mersului,
deconectează.< întrucât în caz contrar există pericol de
accident ca urmare a mişcării neaşteptate a
Dezactivare acestuia.<
Aduceţi comutatorul în poziţia oglindă pasager
Referinţe

faţă, după săgeata 2.

35
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 36 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09
Reglări

1. Rabataţi maneta în jos.


2. Ajustaţi volanul pe direcţie longitudinală şi
înălţimea pernei de şedere.
3. Împingeţi maneta înapoi.
Nu acţionaţi maneta cu forţa întrucât
puteţi deteriora mecanismul
acesteia.<

Blocarea electrică a volanului


Volanul se blochează sau se deblochează
automat la introducerea sau scoaterea
telecomenzii, vezi pagina 42.

Încălzirea volanului*

Apăsaţi butonul.
După pornirea încălzirii volanului se aprinde
LED-ul butonului.

36
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 37 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Transportarea în siguranţă a copiilor

Locul corect al copiilor Comutator cu cheie* pentru

Prezentare
Nu lăsaţi copii nesupravegheaţi în airbag-urile pasagerului din
autovehicul, întrucât aceştia se pot răni faţă
sau pot răni alte persoane, de ex. prin
deschiderea portierelor.<
În principiu, scaunul pasagerului din faţă şi
scaunele laterale din spate sunt adecvate
pentru montarea sistemelor universale de
reţinere copii de orice vârstă, aprobate pentru
respectiva grupă de vârstă.

Transportaţi copiii întotdeauna pe

Comenzi
scaunele din spate
Studiile referitoare la accidente au demonstrat Airbag-ul frontal şi cel lateral pentru pasagerul
că cel mai sigur loc pentru copii este bancheta faţă pot fi activate şi dezactivate cu ajutorul
din spate. comutatorului cheie. Acesta se află pe latura
pasagerului faţă, în partea laterală a planşei de
Copii sub 12 ani sau cei sub 150 cm vor
bord.
călători doar pe scaunele din spate
echipate cu sistemele activate de reţinere copii, Airbag-urile pasagerului faţă pot fi dezactivate
în caz contrar existând pericol ridicat de rănire în şi reactivate doar atunci când autovehiculul
caz de accident.< staţionează şi portiera pasagerului faţă este
deschisă.

Sugestii
Excepţii pentru scaunul pasagerului
faţă Dezactivare
Dacă este necesară folosirea sistemului Rotiţi comutatorul cheie în poziţia OFF.
de reţinere pentru copii pe scaunul În această poziţie a comutatorului, airbag-urile
pasagerului din faţă, trebuie dezactivat airbag- pasager faţă sunt dezactivate. Airbag-urile
ul frontal şi cel lateral al pasagerului faţă, şoferului rămân active.
întrucât în caz contrar creşte considerabil După demontarea sistemului de reţinere
pericolul de rănire al copilului la declanşarea pentru copii de pe scaunul pasagerului
airbag-ului, în ciuda utilizării sistemului de faţă, reactivaţi airbag-urile pasagerului faţă
reţinere pentru copii.< pentru ca acestea să de declanşeze c
Mobilitate

Dezactivarea airbag-ului pasagerului faţă corespunzător în caz de accident.<


poate fi efectuată doar cu ISOFIX şi cu
comutator cu cheie pentru airbag-urile Reactivare
pasagerului din faţă.< Rotiţi comutatorul cheie în poziţia ON.
Airbag-urile pasagerului faţă se reactivează şi
se declanşează în situaţii corespunzătoare.
Referinţe

37
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 38 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Stare de funcţionare pasagerului din faţă, asiguraţi-vă că airbag-ul


Transportarea în siguranţă a copiilor

frontal şi cel lateral de pe latura pasagerului faţă


sunt dezactivate, întrucât în caz contrar există
un risc ridicat de rănire prin deschiderea airbag-
urilor.<

Poziţia scaunului
Înainte de montarea unui sistem universal de
reţinere pentru copii, glisaţi scaunul pasagerului
din faţă cât mai înapoi şi aduceţi-l în poziţia cea
mai înaltă, pentru a obţine cea mai bună
> Martorul de control luminează continuu desfăşurare posibilă a centurii de siguranţă. Nu
atunci când airbag-urile pasagerului faţă modificaţi această poziţie a scaunului.
sunt dezactivate.
> Martorul de control se stinge după activarea Lăţimea spătarului*
airbag-urilor pasagerului din faţă. Trebuie să reglaţi lăţimea maximă a
spătarului pasagerului faţă. După
montarea scaunului pentru copii, nu mai
Montarea sistemelor de modificaţi reglajul scaunului, întrucât puteţi
reţinere pentru copii afecta stabilitatea scaunului pentru copii
montat pe scaunul pasagerului din faţă.<
Pentru fiecare clasă de vârstă sau greutate, vă
stau la dispoziţie la BMW Service sisteme 1. Reglaţi lăţimea maximă a scaunului
adecvate de reţinere pentru copii. pasagerului faţă, vezi pagina 30.
Respectaţi indicaţiile producătorului la 2. Montaţi scaunul pentru copii.
alegerea, montarea şi întrebuinţarea
acestor sisteme, pentru a nu le diminua efectul
de protecţie. Fixarea scaunului ISOFIX
După un accident, verificaţi componentele pentru copii
sistemului de reţinere pentru copii şi sistemul
de centuri de siguranţă al autovehiculului şi La montarea şi utilizarea sistemelor
înlocuiţi-le dacă este necesar. Efectuaţi aceste ISOFIX de reţinere pentru copii,
lucrări doar la BMW Serivce sau într-un atelier respectaţi indicaţiile de utilizare şi siguranţă ale
care lucrează conform standardelor BMW cu producătorului sistemului, pentru a nu le
personal calificat corespunzător.< diminua efectul de protecţie.<

Sistemele de reţinere pentru copii disponibile în


Sisteme ISOFIX adecvate de reţinere
comerţ sunt concepute pentru fixarea cu
pentru copii
centura pentru bazin sau cu partea centurii de
siguranţă în trei puncte care se amplasează de- Următoarele sisteme ISOFIX de reţinere pentru
asupra bazinului. Sisteme de reţinere pentru copii pot fi folosite pe locurile descrise ale
copii prinse greşit sau necorespunzător cresc autovehiculului dumneavoastră. Clasa
riscul de rănire a copiilor. Respectaţi cu corespunzătoare este menţionată pe scaunul
exactitate instrucţiunile de montare a pentru copii.
sistemului. Scaune spate Scaun pasager faţă*
A - ISO / F3 A - ISO / F3
Pe scaunul pasagerului din faţă
B - ISO / F2 B - ISO / F2
Înainte de montarea unui sistem de
reţinere pentru copii pe scaunul

38
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 39 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Scaune spate Scaun pasager faţă* Puncte de fixare pentru centura de


susţinere superioară ISOFIX
B1 - ISO / F2X B1 - ISO / F2X
Utilizaţi punctele de fixare pentru centura
E - ISO / R1 D - ISO / R2 de susţinere superioară ISOFIX doar

Prezentare
E - ISO / R1 pentru sistemele de reţinere pentru copii,
pentru a nu deteriora punctele de fixare.<
Elemente de prindere pentru ancorările
ISOFIX inferioare
Înainte de a fixa scaunul pentru copii,
îndepărtaţi centura din zona de fixare a
scaunului pentru copii.
Asiguraţi-vă că ambele ancorări ISOFIX
inferioare sunt blocate corect, iar sistemul
de reţinere pentru copii este amplasat ferm pe
spătar, pentru a nu diminua efectul de

Comenzi
protecţie.<
Pentru sistemele ISOFIX de reţinere pentru
copii dotate cu centură de susţinere superioară
Scaune spate
există două puncte suplimentare de fixare în
portbagaj, vezi săgeţile. Acces la punctele de
fixare: scoateţi capacele respective. În acest
sens, ridicaţi podeaua portbagajului şi împingeţi
capacele de protecţie de jos în sus către
exterior.

Legarea centurii superioare de


susţinere ISOFIX

Sugestii
Asiguraţi-vă că centura superioară de
Elementele de prindere pentru ancorările susţinere nu este amplasată peste muchii
ISOFIX inferioare se află în spatele capacelor de ascuţite şi se întinde netorsionată către punctul
protecţie marcate. superior de fixare, întrucât în caz contrar
centura nu poate asigura corespunzător
Scaun pasager faţă* sistemul de reţinere pentru copii, în caz de
accident.< Mobilitate

Elementele de prindere pentru ancorările


ISOFIX inferioare se află la locaţiile indicate cu
săgeţi, în spaţiul dintre scaun şi spătar.
Referinţe

39
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 40 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

punctul de fixare de pe partea din spate a


Transportarea în siguranţă a copiilor

scaunului.

Treceţi centura de susţinere prin suportul


tetierelor de la scaunul pasagerului din faţă şi de
la scaunul din spate.
În această situaţie, nu se mai poate aşeza
nicio persoană pe scaunul din spatele
pasagerului faţă.
Nu treceţi centura prin suporturile tetierelor
scaunelor din spate atunci când spătarul
1 Direcţia de deplasare
scaunului spate este rabatat, întrucât centura
2 Tetiere nu mai oferă sistemului de reţinere pentru copii
3 Cârligul centurii de susţinere siguranţa corespunzătoare în caz de accident.<
4 Punct de fixare
5 Podea portbagaj
Varianta cu 5 uşi: pentru
6 Spătar scaun
deplasare
7 Centura de susţinere a sistemului de
reţinere pentru copii Siguranţă pentru copii la portierele
Înaintea utilizării, rabataţi în sus elementele de spate
fixare şi, dacă este necesar şi tetierele.
1. Glisaţi tetierele în sus.
2. Conduceţi centura de susţinere între
suporturile tetierelor.
3. Utilizaţi cârligul pentru a prinde centura de
punctul de fixare.
4. Coborâţi tetierele cât mai jos posibil.
5. Întindeţi centura.
Apăsaţi butonul de siguranţă la portierele spate:
Scaun pasager faţă*
Portiera respectivă poate fi deschisă doar din
La montarea sistemului ISOFIX de reţinere
exterior.
pentru copii pe scaunul pasagerului faţă, agăţaţi
centura superioară de susţinere ISOFIX în
Comutator de siguranţă pentru
macaraua geamului
Apăsaţi comutatorul de siguranţă pentru
butoanele de acţionare a geamurilor, vezi

40
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 41 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

pagina 26, atunci când transportaţi copii pe


bancheta din spate.

Prezentare
Comenzi
Sugestii
Mobilitate
Referinţe

41
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 42 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Conducerea autovehiculului
Conducerea autovehiculului

Contactul de pornire > Sistemul electric de blocare a volanului se


blochează audibil.
Introducerea telecomenzii în contactul
de pornire Transmisie automată
Telecomanda poate fi scoasă doar dacă
selectorul se află în poziţia P: Interlock.

Butonul Start/Stop

Introduceţi până la opritor telecomanda în


contactul de pornire.
> Radioul este funcţional (contact radio).
Anumiţi consumatori de curent sunt
funcţionali.
> Sistemul electric de blocare a volanului se Prin apăsarea butonului Start/Stop, se cuplează
deblochează audibil. sau se decuplează contactul radio sau
Înainte de a mişca autovehiculul de pe loc, contactul.
introduceţi telecomanda în contactul de Motorul porneşte dacă acţionaţi butonul
pornire, întrucât în caz contrar blocarea Start/Stop şi apăsaţi pedala de ambreiaj în
electrică a volanului nu se deblochează, iar cazul transmisiei manuale sau pedala de frână în
vehiculul nu poate fi manevrat.< cazul transmisiei automate.<

Acces tip confort* Contact radio


La acces tip confort, introduceţi telecomanda în Anumiţi consumatori de curent sunt funcţionali.
contact doar în cazuri excepţionale, vezi Pe tabloul de bord se afişează ora şi
pagina 23. temperatura exterioară.
Contactul radio se decuplează automat:
Scoaterea telecomenzii din contactul
> Dacă telecomanda este scoasă din
de pornire
contactul de pornire
Nu scoateţi forţat telecomanda din
contactul de pornire, pentru a evita > La acces tip confort*, prin atingerea
deteriorarea acesteia.< suprafeţei de deasupra încuietorii portierei,
vezi Blocare la pagina 24
Înainte de a scoate telecomanda, apăsaţi-o mai
întâi până la opritor, pentru a deschide
Contact cuplat
blocatorul.
Toţi consumatori de curent sunt funcţionali. Pe
> Contactul se deconectează, în cazul în care tabloul de bord sunt afişaţi vitezometrul şi
mai era conectat. contorul de parcurs.

42
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 43 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Vă rugăm să decuplaţi contactul, precum 3. Apăsaţi butonul Start/Stop.


şi consumatorii inutili atunci când motorul Demararea are loc automat pentru un anumit
este oprit, pentru a proteja bateria.< timp şi se încheie automat, imediat după
pornirea motorului.
Contact radio şi contact decuplat

Prezentare
Toţi martorii de control şi de avertizare, precum Transmisie automată
şi afişajele de pe tabloul de bord se sting. Telecomanda în contactul de pornire sau cu
acces tip confort în autovehicul, vezi pagina 23.
1. Apăsaţi frâna.
Pornirea motorului
2. Cuplaţi poziţia P a selectorului.
Nu lăsaţi motorul pornit în spaţii închise,
3. Apăsaţi butonul Start/Stop.
întrucât inhalarea gazelor de eşapament
dăunătoare poate duce la pierderea cunoştinţei Demararea are loc automat pentru un anumit
şi la deces. Gazele de eşapament conţin timp şi se încheie automat, imediat după
monoxid de carbon incolor şi inodor, dar pornirea motorului.

Comenzi
otrăvitor. Nu lăsaţi autovehiculul
nesupravegheat în timp ce motorul este pornit, Motor diesel
deoarece acest lucru reprezintă un pericol. Atunci când motorul este rece şi temperaturile
Înainte de a părăsi maşina cu motorul pornit, sunt sub cca. 0 6, pornirea prin preîncălzire
cuplaţi în punctul mort al transmisiei sau poziţia automată poate întârzia puţin. Martorul de
P a selectorului şi trageţi puternic frâna de control pentru preîncălzire luminează pe tabloul
mână, pentru a evita punerea accidentală în de bord.
mişcare a autovehiculului.<
Nu încălziţi motorul în staţionare, ci plecaţi de
pe loc cu turaţie moderată. Oprirea motorului
Evitaţi pornirile succesive sau încercările La părăsirea autovehiculului, luaţi

Sugestii
repetate de pornire, la care motorul nu telecomanda cu dumneavoastră.
porneşte. În caz contrar, carburantul nu se arde La parcare, trageţi puternic frâna de mână,
sau se arde insuficient şi apare pericolul de pentru a evita punerea accidentală în mişcare a
supraîncălzire şi avariere a catalizatorului.< vehiculului.<

Transmisie manuală
1. Apăsaţi butonul Start/Stop, atunci când
vehiculul staţionează.
2. Cuplaţi în prima treaptă de viteză sau în
Mobilitate

marşarier.
3. Trageţi puternic frâna de mână.
4. Scoateţi telecomanda din contactul de
pornire, vezi pagina 42.
Transmisie manuală
Telecomanda în contactul de pornire sau cu Transmisie automată
acces tip confort în autovehicul, vezi pagina 23. 1. Cuplaţi poziţia P a selectorului, atunci când
vehiculul staţionează.
1. Apăsaţi frâna.
2. Apăsaţi butonul Start/Stop.
2. Apăsaţi ambreiajul şi cuplaţi punctul mort al
3. Trageţi puternic frâna de mână.
Referinţe

transmisiei.

43
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 44 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

4. Scoateţi telecomanda din contactul de > Temperatura exterioară se află sub cca.
Conducerea autovehiculului

pornire, vezi pagina 42. +36


> Habitaclul se află în faza de încălzire sau de
Înainte de intrarea în spălătorie răcire
Autovehiculul poate rula dacă respectaţi > Parbrizul este aburit iar climatizarea
următorii paşi: automată funcţionează
1. Introduceţi telecomanda în butucul de > Temperatura exterioară este ridicată, iar
contact, inclusiv la acces tip confort. instalaţia de climatizare funcţionează
2. Apăsaţi frâna. > Motorul nu a atins temperatura optimă de
3. Cuplaţi poziţia N a selectorului. funcţionare
4. Opriţi motorul. > Bateria este aproape complet descărcată,
vezi Bateria autovehiculului la pagina 120
> După rularea în marşarier
Funcţia Auto Start Stop* > Centura de siguranţă a şoferului nu este
legată
Principiu de funcţionare
Funcţia Auto Start Stop vă ajută să economisiţi Pornirea motorului
energie şi să scădeţi emisiile. Sistemul opreşte
Apăsaţi pedala de ambreiaj cu
automat motorul în timpul staţionării, de ex. în
schimbătorul de viteze la punctul mort.
trafic aglomerat sau la semafor, iar contactul
Motorul porneşte, iar martorul de
rămâne cuplat. Motorul porneşte imediat după
control se stinge.
apăsarea pedalei de ambreiaj.
Motorul porneşte singur
Funcţionare automată
Motorul oprit porneşte singur, de ex. în cazul în
Funcţia Auto Start Stop este funcţională după
care:
fiecare pornire a motorului. Ea se activează la
viteze de deplasare înainte care depăşesc > Temperatura este foarte ridicată în
5 km/h. habitaclu, iar instalaţia de climatizare este
pornită
Oprirea motorului > Încep să se aburească geamurile, iar
La încetinire pentru oprire, de ex. la semafor, climatizarea automată este pornită
sau atunci când autovehiculul staţionează, > Bateria este aproape descărcată, vezi
scoateţi din viteză şi ridicaţi piciorul de pe Bateria autovehiculului la pagina 120
pedala de ambreiaj. > Presiunea de frânare este scăzută, de ex.
Motorul se opreşte imediat după din cauza acţionării repetate a frânei
staţionarea vehiculului, iar martorul de > Vehiculul se află în mişcare
control se aprinde.
Cantitatea de aer a instalaţiei de climatizare/ Funcţie de siguranţă
climatizării automate se reduce. Motorul nu porneşte automat, dacă a
fost scoasă centura şoferului sau a fost
Motor nu se opreşte deschisă capota motorului după
Înainte de oprirea motorului, sistemul verifică oprirea automată a motorului. Martorul de
dacă sunt îndeplinite anumite condiţii de control se aprinde. Motorul poate fi pornit doar
siguranţă şi confort. de la butonul Start/Stop.
Motorul nu se opreşte în următoarele situaţii:

44
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 45 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Dezactivare manuală Dezactivare

Prezentare
Apăsaţi butonul. Trageţi puţin în sus, apăsaţi butonul şi duceţi
LED-ul portocaliu luminează. maneta în jos.
Dacă sistemul este dezactivat, motorul poate fi Dacă pe parcursul călătoriei este necesar
oprit sau pornit doar de la butonul Start/Stop. să acţionaţi frâna de mână, nu trageţi
frâna prea puternic. În tot acest timp, menţineţi

Comenzi
Activare manuală apăsat butonul manetei frânei de mână.
Apăsaţi din nou butonul. În caz contrar, puteţi bloca roţile din spate, ceea
LED-ul portocaliu se stinge. ce poate duce la deraparea părţii din spate a
autovehiculului.<
Disfuncţionalitate Pentru evitarea coroziunii şi a acţionării
Funcţia Auto Start Stop Funktion nu unilaterale a frânelor, acţionaţi din când în
mai opreşte automat motorul. când uşor frâna de mână la rulare, dacă acest
Martorul de control se aprinde. Puteţi lucru este permis de condiţiile de trafic.
continua călătoria. Verificaţi sistemul.< Luminile frânelor nu se aprind, atunci când
trageţi frâna de mână.<

Sugestii
Frâna de mână
Transmisie manuală
Frâna de mână serveşte în principiu la
imobilizarea autovehiculului aflat în staţionare şi
acţionează asupra roţilor din spate.

Martor de control
Martorul de control se aprinde, iar la
plecarea de pe loc se aude un semnal
sonor. Frâna de mână mai este cuplată.
Mobilitate

Cuplare
Maneta se blochează automat. În timpul cuplării în treptele de viteză 5/6
împingeţi schimbătorul de viteză către
dreapta, întrucât în caz contrar trecerea
accidentală în treapta de viteză 3 sau 4 poate
cauza avarierea motorului.<
Referinţe

45
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 46 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Marşarier Schimbare poziţie selector


Conducerea autovehiculului

Cuplaţi această treaptă de viteză doar atunci > Selectorul poate fi scos din poziţia P atunci
când autovehiculul staţionează. La împingerea când este cuplat contactul sau atunci când
schimbătorului de viteze către stânga trebuie să motorul este pornit.
depăşiţi rezistenţa. > Atunci când vehiculul staţionează, apăsaţi
pedala de frână înainte de a schimba poziţia
P sau N a selectorului, întrucât în caz contrar
Transmisie automată cu selectorul de viteze este blocat: Shiftlock.
Steptronic* Apăsaţi pedala de frână până la
Suplimentar faţă de funcţionarea complet plecarea de pe loc, întrucât în caz
automată, cu Steptronic puteţi cupla şi manual, contrar autovehiculul va pleca de pe loc
vezi pagina 47. imediat după cuplarea unei trepte de
viteză.<
Oprirea vehiculului
Înainte de a părăsi vehiculul cu motorul
pornit, cuplaţi poziţia P a selectorului şi
trageţi frâna de mână, pentru a evita punerea
accidentală în mişcare a vehiculului.<

Scoaterea telecomenzii
Pentru a scoate telecomanda din contact,
cuplaţi poziţia P a selectorului şi opriţi motorul:
Interlock. Scoateţi telecomanda din contactul Un blocaj prevenire cuplarea accidentală a
de pornire, vezi pagina 42. poziţiilor R şi P ale selectorului. Pentru
deblocare, apăsaţi butonul pe pe partea frontală
Poziţii selector a selectorului, vezi săgeata.
P R N D M/S + –
P Parcare
Afişaje în tabloul de bord Cuplaţi această treaptă de viteză doar atunci
când autovehiculul staţionează. Roţile motoare
sunt blocate.

R Marşarier
Cuplaţi această treaptă de viteză doar atunci
când autovehiculul staţionează.

N Neutru, punct mort


Puteţi cupla această treaptă de viteză de ex. în
P R N D DS M1 - M6 spălătorie. Autovehiculul poate rula.
Este afişată poziţia selectorului; în regimul
manual, este afişată treapta actuală de viteză.
D Drive, poziţie automată
Poziţie pentru regim normal de deplasare.
Toate treptele de viteză pentru deplasare
înainte sunt cuplate automat.

46
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 47 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Kick-down > Dacă schimbaţi treapta de viteză în regimul


Kick-down vă permite atingerea puterii maxime automat de la padelele volanului, sistemul
a vehiculului în respectiva situaţie de rulare. trece automat în regim manual.
Apăsaţi pedala de acceleraţie peste punctul de > Dacă nu acţionaţi padelele şi nu acceleraţi

Prezentare
rezistentă până la capăt. pentru o perioadă de timp, sistemul trece
automat în regim automat.
Program sport şi Regim manual M/S Regimul manual rămâne activ dacă
selectorul se află în poziţia M/S.<

Comenzi
Aduceţi selectorul din poziţia D către stânga, în
poziţia M/S:
> Cuplarea unei trepte superioare de viteză:
Este activat programul sport, iar pe tabloul de
trageţi de una din padele.
bord se afişează DS. Această poziţie este
recomandată pentru un mod mai sportiv de > Cuplarea unei trepte inferioare de viteză:
conducere. apăsaţi de una din padele.

Pentru decuplarea programului sport sau a Comutările în trepte superioare sau inferioare
regimului manual M/S, aduceţi selectorul către de viteze sunt efectuate doar la turaţia şi viteza
dreapta în poziţia D. corespunzătoare respectivei trepte, de ex. o
turaţie prea mare a motorului nu permite

Sugestii
Schimbarea treptelor de viteză prin cuplarea unei trepte inferioare de viteză. Pe
intermediul selectorului tabloul de bord este afişată pentru scurt timp
treapta de viteze aleasă, apoi cea actuală.
La apăsarea selectorului către înainte sau către
înapoi, este activat automat regimul manual, iar
Deblocare selector
Steptronic schimbă treapta de viteză. Pe tabloul
de bord se afişează M1 până la M6. Dacă selectorul de viteze rămâne blocat în
poziţia P chiar şi după conectarea aprinderii,
Comutările în trepte superioare sau inferioare
apăsarea frânei şi apăsarea butonului de pe
de viteze sunt efectuate doar la turaţia şi viteza
selector, puteţi debloca blocarea selectorului:
corespunzătoare respectivei trepte, de ex. o
1. Demontaţi manşeta selectorului.
Mobilitate

turaţie prea mare a motorului nu permite


cuplarea unei trepte inferioare de viteză. Pe 2. Treceţi manşeta peste selector.
tabloul de bord este afişată pentru scurt timp
treapta de viteze aleasă, apoi cea actuală.

Schimbarea treptei de viteză de la


padelele* de la volan
Padelele permit o schimbare rapidă a treptelor
de viteză, deoarece astfel ambele mâini pot
rămâne pe volan.
Referinţe

47
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 48 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

3. Apăsaţi pe maneta roşie, vezi săgeata, cu până la afişarea simbolului şi a textului


Conducerea autovehiculului

şurubelniţa din trusa de bord, vezi "SET".


pagina 114, şi aduceţi simultan selectorul în
poziţia dorită.

Semnalizator/avertizor optic

3. Apăsaţi butonul 2.
4. Apăsaţi în mod repetat în sus sau în jos
butonul 1 de pe maneta semnalizatorului,
până la afişarea simbolului.

1 Faza lungă
2 Avertizor optic
3 Semnalizator

Semnalizare
Apăsaţi maneta peste punctul de rezistenţă.
Pentru oprire manuală, apăsaţi maneta până la
punctulul de rezistenţă.
5. Apăsaţi butonul 2.
Clipirea neobişnuit de rapidă a martorului
de control indică avarierea unui bec de 6. Selectaţi folosind butonul 1:
semnalizare, sau a unui bec a remorcii, la regim >
de rulare cu remorcă.< O singură semnalizare.
>
Semnalizare scurtă Semnalizare prin impuls.
Apăsaţi maneta până la punctul de rezistenţă şi
7. Apăsaţi butonul 2.
menţineţi-o în poziţie pe perioada în care doriţi
Reglajul este memorat pentru telecomanda
să semnalizaţi.
utilizată momentan.

Semnalizare prin impuls


Apăsaţi maneta până la punctul de rezistenţă.
Semnalizatorul clipeşte de trei ori.
Puteţi activa sau dezactiva această funcţie:
1. Cuplaţi contactul, vezi pagina 42.
2. Apăsaţi în mod repetat în sus sau în jos
butonul 1 de pe maneta semnalizatorului,

48
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 49 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Instalaţia de ştergere Activarea funcţionării intermitente sau


a senzorului de ploaie

Prezentare
1 Pornire ştergător Apăsaţi butonul, după săgeata 3. LED-ul din
2 Oprire ştergător sau ştergere scurtă buton se aprinde.
3 Activare/dezactivare funcţionare
intermitentă sau senzor de ploaie* Reglarea intervalului de acţionare sau a

Comenzi
sensibilităţii senzorului de ploaie
4 Curăţare parbriz şi faruri*
Acţionaţi rotiţa 5.
5 Reglare temporizare sau sensibilitatea
senzorului de ploaie
Dezactivarea funcţionării intermitente
sau a senzorului de ploaie
Pornire ştergător
Apăsaţi din nou butonul, săgeată 3.
Împingeţi maneta în sus, după săgeata 1.
LED-ul se stinge.
După eliberare, maneta se întoarce în poziţia de
Dezactivaţi senzorul de ploaie în
bază.
spălătorii, întrucât acţionarea
neintenţionată a ştergătoarelor poate cauza
Viteză normală a ştergătoarelor
avarii.<

Sugestii
Apăsaţi o dată.
Când autovehiculul staţionează, este activat Curăţarea parbrizului şi a farurilor*
automat temporizatorul.
Trageţi maneta, săgeata 4.
Lichidul de spălare este pulverizat pe parbriz, iar
Viteza rapidă a ştergătoarelor
ştergătoarele sunt pornite pentru scurt timp.
Apăsaţi de două ori sau apăsaţi peste punctul
Dacă luminile vehiculului sunt aprinse, farurile
de rezistenţă.
vor fi curăţate la intervale relevante.
Când autovehiculul staţionează, se comută pe
viteza normală. Folosiţi spălătoarele doar dacă este
exclusă îngheţarea lichidului de spălare
Mobilitate

Funcţionare intermitentă sau senzor de pe parbriz, în caz contrar vizibilitatea este


ploaie* influenţată negativ. Din acest motiv, folosiţi
lichid de protecţie la îngheţ, vezi Lichid de
La vehicule fără senzor de ploaie, este presetat
spălare.
intervalul de acţionare a ştergătoarelor.
Nu utilizaţi instalaţia de spălare dacă recipientul
La vehicule dotate cu senzor de ploaie, pentru lichidul de spălare este gol, întrucât
ştergătoarele sunt acţionate automat, în funcţie riscaţi deteriorarea pompei de spălare.<
de intensitatea ploii. Senzorul de ploaie se află
la parbriz, în faţa oglinzii retrovizoare interioară.
Referinţe

49
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 50 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Duze de spălare a geamurilor contrar, la vărsarea lichidului există pericol de


Conducerea autovehiculului

Duzele de spălare a geamurilor sunt încălzite foc, precum şi de vătămare corporală.<


automat* în timpul funcţionării motorului sau
după cuplarea contactului.

Ştergător de lunetă

Toate duzele de spălare sunt alimentate dintr-


un singur recipient.
Respectaţi indicaţiile producătorului la
umplerea cu apă şi, dacă este necesar, cu adaos
1 Funcţionare intermitentă. Ştergătorul de lichid de protecţie la îngheţ.
funcţionează continuu, la cuplarea treptei
Agitaţi lichidul de spălare înainte de
marşarier
completare, pentru a menţine raportul de
2 Curăţarea lunetei amestecare.<
Ştergătorul lunetei nu se mişcă, dacă maneta
era în poziţia 1 înainte de cuplarea contactul. Capacitate de umplere
Pentru a porni ştergătorul lunetei: Cca. 6 litri.
1. Aduceţi maneta în poziţia neutră.
2. Selectaţi din nou poziţia dorită.
Reglarea vitezei*
Nu utilizaţi instalaţia de spălare dacă
recipientul pentru lichidul de spălare este Principiu de funcţionare
gol, pentru a risca avarierea pompei de
Puteţi utiliza reglarea vitezei începând cu cca.
spălare.<
30 km/h. Autovehicul memorează şi menţine
viteza indicată de dumneavoastră prin maneta
de la coloana de direcţie.
Lichid de spălare
Nu utilizaţi sistemul de reglare a vitezei
Lichidul de protecţie la îngheţ pentru când condiţiile nefavorabile nu permit
lichidul de spălare este inflamabil. Din deplasarea cu viteză constantă, de ex. pe
acest motiv, nu îl apropiaţi de surse de şosele sinuoase, la trafic intens sau pe
aprindere, depozitaţi-l doar în recipientele suprafaţă nefavorabilă a carosabilului, cum ar
originale închise şi nu îl lăsaţi la îndemâna zăpada, ploaie, gheaţa, sau sol instabil. În caz
copiilor, pentru a evita vătămarea corporală. contrar, autovehiculul poate scăpa de sub
Respectaţi instrucţiunile de pe recipient.< control, ceea ce poate provoca un accident.<

Ştuţ de alimentare pentru lichid de


spălare
Completaţi lichidul de spălare doar atunci
când motorul este răcit, pentru a exclude
contactul cu piese fierbinţi ale motorului. În caz

50
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 51 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

O manetă pentru toate funcţiile Dezactivarea reglării vitezei


Apăsaţi uşor maneta în sus sau în jos,
săgeata 3.
Totodată, sistemul se dezactivează automat:

Prezentare
> Când frânaţi
> Când cuplaţi în punctul mort sau într-o
treaptă de viteză a transmisiei manuale
> Când cuplaţi poziţia N a selectorului
transmisiei automate
1 Memorare viteză şi menţinere sau creştere > Când rulaţi pentru mai mult timp cu o viteză
diferită decât cea reglată, de ex. la apăsarea
2 Memorare viteză şi menţinere sau reducere
pedalei de acceleraţie
3 Dezactivarea reglării vitezei
> Dacă activaţi DTC sau dezactivaţi DSC
4 Apelarea vitezei memorate
> Când reglează DSC

Comenzi
Menţinerea vitezei actuale
Apelarea vitezei memorate
Apăsaţi uşor pe manetă, săgeata 1, sau trageţi
Apăsaţi butonul, săgeata 4.
uşor, săgeata 2.
Ultima viteză reglată este atinsă din nou şi este
Se memorează şi se menţine viteza actuală de
menţinută.
deplasare. Aceasta este afişată pentru scurt
timp pe tabloul de bord. Viteza memorată este afişată pentru scurt timp
pe panoul de bord.
Viteza reglată ar putea fi depăşită la coborârea
pantelor dacă efectul frânei de motor este Viteza memorată este ştearsă la decuplarea
insuficient. La urcarea rampelor, ea ar putea contactului.
scădea, dacă puterea motorului este

Sugestii
insuficientă. Afişaj pe panoul de bord

Creşterea vitezei
Apăsaţi uşor maneta în mod repetat, săgeata 1,
până la atingerea vitezei dorite.
Fiecare uşoară apăsare a manetei creşte viteza
cu cca. 1 km/h.

Accelerare cu maneta
Apăsaţi maneta, săgeata 1, până la atingerea
Mobilitate

vitezei dorite. La memorarea vitezei actuale sau la apelarea


Autovehiculul accelerează fără apăsarea vitezei memorate, aceasta este afişată pentru
pedalei de acceleraţie. Sistemul memorează şi scurt timp pe panoul de bord.
menţine viteza.

Reducerea vitezei
Trageţi în mod repetat manetă, săgeată 2, până
la atingerea vitezei dorite.
Acţionarea se face similar cu accelerarea sau
creşterea vitezei, doar că se reduce viteza.
Referinţe

51
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 52 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Totul sub control


Totul sub control

Kilometraj, afişaj temperatură Kilometraj şi contor de parcurs


exterioară, ceas Resetarea contorului de parcurs:
Având contactul cuplat, apăsaţi butonul 1 din
tabloul de bord.

În staţionare
Pentru ca ceasul, temperatura exterioară şi
kilometrajul să mai rămână puţin afişate, după
ce telecomanda a fost scoasă din contactul de
pornire:
Apăsaţi butonul 1 din tabloul de bord.

1 Buton pe panoul de bord


2 Temperatură exterioară şi ceas Turometru
3 Kilometraj şi contor de parcurs

Buton pe panoul de bord


> După cuplarea contactului, resetaţi contorul
de parcurs
> La decuplarea contactului, vor fi afişate
pentru scurt timp ora, temperatura
exterioară şi contorul de parcurs

Unităţi de măsură
Pentru a regla unităţile de măsură
corespunzătoare, km sau mls la kilometraj,
precum şi 6 sau 7 la temperatura exterioară,
vezi Formate şi unităţi de măsură la pagina 56.
Reglajele sunt memorate pentru telecomanda
utilizată momentan.

Ceas, afişaj temperatură exterioară


Reglare oră vezi pagina 58. Evitaţi turaţiile motorului din câmpul roşu de
avertizare, vezi săgeată. În această zonă,
Avertizare temperatură exterioară alimentarea cu combustibil este întreruptă
Dacă afişajul scade la +36, se aude un semnal pentru a proteja motorul.
şi lumina de avertizare luminează. Există un
grad ridicat de pericol de polei.
Şi la temperaturi de peste +36 se poate
forma polei. De aceea, de ex. pe poduri şi
porţiuni întunecate de drum, circulaţi cu atenţie,
întrucât există risc ridicat de accident.<

52
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 53 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Temperatura agentului de Diferite înclinări ale autovehiculului, de ex.


deplasare îndelungată în rampă, pot cauza
răcire variaţii neînsemnate în afişaj.
Dacă agentul de răcire, şi astfel şi motorul, devin Afişaj combustibil 130i: în vitezometru.
prea fierbinţi, se va aprinde un martor de

Prezentare
avertizare. Rezerva
Verificaţi nivelul agentului de răcire, vezi
pagina 107.

Temperatura uleiului de
motor*

Comenzi
După atingerea cantităţii de rezervă se aprinde
pentru scurt timp un martor de control şi este
afişată independenţa disponibilă. Dacă această
distanţă scade sub cca. 50 km, martorul de
control luminează continuu.
Alimentaţi cu combustibil înainte ca
independenţa să scadă sub 50 km,
După încălzirea motorului, temperatura uleiului
întrucât în caz contrar nu mai este asigurată
de motor se află între cca. 1006 şi cca. 1206.
buna funcţionare a motorului şi pot apărea
Dacă temperatura uleiului este prea ridicată, pe avarii.<
tabloul de bord se aprinde un martor de

Sugestii
avertizare.
Calculator de bord
Afişaj combustibil Afişaje în tabloul de bord

Accesarea informaţiilor
Mobilitate

Capacitate rezervor de combustibil:


> Motor pe benzină: cca. 53 litri
Apăsaţi butonul de pe maneta semnalizatorului.
> Motor diesel: cca. 51 litri
Indicaţii pentru alimentarea cu combustibil
puteţi găsi la pagina 98.
Referinţe

53
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 54 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Resetare consum mediu: menţineţi apăsată


Totul sub control

butonul de pe maneta semnalizatorului pentru


cca. 2 secunde.

Consum instantaneu
Indică consumul instantaneu de combustibil.
Puteţi verifica cât de economic şi ecologic vă
deplasaţi.

Următoarele informaţii sunt afişate în ordinea


indicată: Indicator punct de comutare*
> Independenţă
Principiu de funcţionare
> Viteza medie Acest sistem vă recomandă treapta de viteză
> Consum mediu cea mai eficientă pentru respectiva situaţie de
> Consum instantaneu rulare. În cazul în care deplasarea ar fi mai
eficientă într-o altă treaptă de viteză, primiţi
> Nicio informaţie
indicaţii pentru cuplarea într-o treaptă
Pentru a regla unităţile de măsură superioară sau inferioară de viteză.
corespunzătoare, vezi Formate şi unităţi de
măsură la pagina 56. Activarea/dezactivarea sistemului
În paralel, pot fi afişate recomandări pentru
schimbarea treptelor de viteză în scopul
reducerii consumului, vezi Indicator punct de
comutare* pe pagina 54.

Independenţă
Se afişează distanţa prevăzută care mai poate fi
parcursă cu acea cantitate de combustibil
existentă. Independenţa este calculată în
funcţie de modul de deplasare pe ultimii 30 km
Dacă pe calculatorul de bord nu apare nicio
şi de rezerva de combustibil.
informaţie, vezi pagina 53, apăsaţi pentru cca.
Alimentaţi neapărat cu combustibil până 3 secunde butonul BC de pe maneta
la o independenţă 50 km, întrucât în caz semnalizatorului.
contrar buna funcţionalitate a motorului nu mai
poat fi asigurată şi pot apărea avarii.<

Viteză medie
La calcularea vitezei medii nu se ia în
considerare staţionarea cu motorul oprit.
Resetarea vitezei medii: menţineţi apăsată
butonul de pe maneta semnalizatorului pentru
cca. 2 secunde.

Consum mediu
Consumul mediu se calculează pentru perioada
în care motorul funcţionează.

54
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 55 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Afişare 3 Veţi conduce mai eficient dacă treceţi în


treapta de viteză inferioară afişată
În paralel, puteţi citi informaţiile de pe
calculatorul de bord.

Prezentare
1 Conduceţi în treapta de viteză cea mai
eficientă
2 Veţi conduce mai eficient dacă treceţi în
treapta de viteză superioară afişată

Comenzi
Reglaje şi informaţii
Principiu de acţionare

Sugestii
Mobilitate

Anumite reglaje şi informaţii pot fi citite/activate 2 Buton pentru:


doar dacă este cuplat contactul. Anumite > Confirmare afişaj selectat sau valoare
reglaje nu pot fi efectuate în timpul mersului. selectată
1 Buton pentru: > Apelare informaţii calculator de bord 53
> Selectare afişaje 3 Dacă lumina este aprinsă: reducere
> Reglare valori iluminării tabloului de bord 72
4 Apelare Check-Control 59
Referinţe

55
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 56 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

5 Verificare nivel ulei motor 105 11 Efectuare reglări


Totul sub control

6 Iniţializare afişaj pană anvelopă 64 > Semnale de confirmare la blocare şi


7 Reglare oră 58 deblocare 18

8 Reglare dată 59 > Comportament la blocare 17

9 Afişare interval de service 57 > Blocare automată 20

10 Reglare formate şi unităţi de măsură, > Lumini de ghidare 68


resetare la valorile stabilite în fabrică 56 > Lumina de zi 69
> Semnalizare prin impuls 48
> Memorie scaun şi oglinzi* 32

Părăsire afişaj
După apăsarea butonului 2 sau dacă după cca.
15 secunde nu s-a afişat nimic, sunt afişate din
nou temperatura exterioară şi ceasul. Dacă este
necesar, trebuie să finalizaţi reglarea
respectivă.

Formate şi unităţi de măsură


Puteţi regla formate şi unităţi de măsură.
Principiu de acţionare, vezi pagina 55.
1. Cuplaţi contactul, vezi pagina 42.
2. Apăsaţi în sus sau în jos butonul 1 de pe
maneta semnalizatorului, până la afişarea
simbolului şi a textului "SET".

> Consum: l/100 km, mpg, km/l


> Distanţă: km, mls
> Durată: 12h, 24h
> Dată: ziua.luna.zz.ll,
lunat/ziua zz/ll
> Temperatură: 6, 7
5. Apăsaţi butonul 2.
3. Apăsaţi butonul 2. 6. Efectuaţi reglajul cu butonul 1.
4. Folosind butonul 1 selectaţi formatul dorit 7. Apăsaţi butonul 2.
sau unitatea de măsură dorită, de ex. pentru Reglajul este memorat pentru telecomanda
consum. utilizată momentan.

Resetaţi la reglajele efectuate în fabrică


Puteţi reseta formatele şi unităţile de măsură la
reglajele efectuate în fabrică.

56
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 57 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

1. Apăsaţi în sus sau în jos butonul 1 de pe Volumul actual de lucrări necesare în


maneta semnalizatorului, până la afişarea cadrul intervalului de service poate fi citit
simbolului şi a textului "SET". de către consultantul BMW Service din
telecomandă.<

Prezentare
Pentru anumite lucrări de revizie puteţi să afişaţi
individual distanţa rămasă sau termenul limită
pe tabloul de bord.

2. Apăsaţi butonul 2.
3. Selectaţi cu ajutorul butonului 1 "RESET".

Comenzi
1. Cuplaţi contactul, vezi pagina 42.
2. Apăsaţi în sus sau în jos butonul 1 de pe
maneta semnalizatorului, până la afişarea
simbolului corespunzător şi a textului
"SERVICE-INFO".
3. Apăsaţi butonul 2.
4. Afişaţi punctele individuale care necesită
4. Menţineţi apăsat butonul 2 până când este lucrări service, prin apăsarea butonului 1.
afişat .

Sugestii
Reglajele sunt resetate.
Reglajul este memorat pentru telecomanda
utilizată momentan.

Interval de service
Mobilitate

Distanţa rămasă de parcurs şi data pentru


următoarea revizie sunt afişate pentru scurt
timp imediat după pornirea motorului sau după
cuplarea contactului.
Referinţe

57
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 58 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Afişaje posibile
Totul sub control

1 Buton pentru selectarea funcţiilor 5 Plăcuţe de frână faţă


2 Interval de service 6 Plăcuţe de frână spate
3 Ulei de motor 7 Lichid de frână
4 Revizie principală* Ordinea lucrărilor de revizie afişate poate varia.
Prima dată se afişează data următoarei revizii.

Ceas până la afişarea simbolului corespunzător, a


orei şi a textului "SET".
Reglare oră 2. Apăsaţi butonul 2.
3. Reglaţi orele cu butonul 1.
Pe tabloul de bord
4. Apăsaţi butonul 2 pentru a confirma
Pentru reglarea formatului 12h/24h, vezi intrarea.
Formate şi unităţi de măsură la pagina 56.
5. Reglaţi minutele cu butonul 1.
6. Apăsaţi butonul 2 pentru a confirma
intrarea.
7. Apăsaţi butonul 2.
Ora modificată este memorată.

1. Apăsaţi în mod repetat în sus sau în jos


butonul 1 de pe maneta semnalizatorului,

58
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 59 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Data
Reglare dată

Prezentare
Pe tabloul de bord
Pentru reglarea formatului datei ca zz/ll sau ll/zz,
vezi Formate şi unităţi de măsură la pagina 56.

Martorii de control şi de avertizare pot lumina în


diferite combinaţii şi culori.

Comenzi
1. Apăsaţi în mod repetat în sus sau în jos
butonul 1 de pe maneta semnalizatorului,
până la afişarea simbolului, a datei şi a
textului "SET".
2. Apăsaţi butonul 2. indică că mesajele Check-Control au fost
3. Reglaţi ziua cu butonul 1. memorate. Puteţi afişa mesajele Check-Control
ulterior.
4. Apăsaţi butonul 2 pentru a confirma
intrarea.
Acţiuni necesare în cazul unei
5. Reglaţi luna şi anul în mod analog.

Sugestii
defecţiuni
6. Apăsaţi butonul 2. Importanţa luminilor în cazul unei defecţiuni şi
Ziua modificată este memorată. acţiunea necesară corespunzătoare le găsiţi pe
lista începând cu pagina 127.

Check-Control Ascunderea mesaje Check-Control

Principiu de funcţionare
Check-Control supraveghează funcţiile
autovehiculului şi anunţă dacă apare o
Mobilitate

defecţiune la sistemele supravegheate. Un


astfel de mesaj Check-Control cuprinde martori
de control şi de avertizare de pe panoul de bord
şi eventual un semnal acustic.

Apăsaţi butonul de pe maneta


semnalizatorului.
Unele mesaje Check-Control vor fi afişate până
la remedierea defecţiunii. Nu pot fi eliminate.
Referinţe

59
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 60 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Dacă apar simultan mai multe defecţiuni,


Totul sub control

acestea vor fi afişate succesiv.


Alte mesaje sunt ascunse automat după
cca. 20 secunde, dar rămân memorate.

Afişare mesaje Check-Control


memorate

1. Apăsaţi în mod repetat în sus sau în jos


butonul 1 de pe maneta semnalizatorului,
până la afişarea simbolului corespunzător şi
a textului "CHECK".
2. Apăsaţi butonul 2.
Mesajul "CHECK OK" indică faptul că nu
există nici un mesaj Check-Control. Pentru
un mesaj Check-Control memorat se
aprinde martorul corespunzător.
3. Apăsaţi butonul 1 pentru a afişa diverse
mesaje.
4. Apăsaţi butonul 2.
Temperatura exterioară şi ceasul sunt din
nou afişate.

60
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 61 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Tehnică pentru siguranţă şi confort la


rulare

Prezentare
Park Distance Control PDC* Activare manuală*

Principiu de funcţionare
PDC vă ajută la manevrele de parcare.
Apropierea unui obiect în faţa* sau în spatele
autovehiculului este indicată prin semnale
sonore. Măsurarea se face prin intermediul a
patru senzori cu ultrasunete încorporaţi în
barele de protecţie. Avertizarea acustică are
însă loc doar de la o distanţă de cca. 60 cm de la
senzorii din faţă* şi de cei din colţurile spate, şi

Comenzi
Apăsaţi butonul, LED-ul luminează.
de la o distanţă de cca. 1,50 m de la senzorii din
centru spate.
Dezactivare manuală
PDC este o asistenţă la parcare, care
Apăsaţi din nou butonul, LED-ul se stinge.
poate afişa obiectele aflate în apropierea
maşinii atunci când vă apropiaţi de ele cu viteză
Semnale acustice
redusă, după cum este de obicei cazul la
manevrele de parcare. Evitaţi manevrele de Apropierea de un obiect este semnalizată
parcare cu viteză mai mare, întrucât, datorită conform poziţiei acestuia printr-un sunet
condiţiilor fizice existente, sistemul ar putea intermitent. Dacă, de ex. a fost recunoscut un
avertiza prea târziu apropierea acestora.< obiect în spatele autovehiculului, se aude
semnalul sonor spate. Cu cât obiectul se

Sugestii
Senzorii spate nu pot efectua măsurători utile în
apropie mai mult, cu atât mai scurte sunt
regimul de rulare cu remorcă. Din acest motiv,
intervalele. Dacă distanţa faţă de un obiect
aceştia se dezactivează automat.
recunoscut este mai mică de cca. 30 cm, se
aude un ton permanent.
Pornire automată
Semnalul acustic intermitent este întrerupt
Atunci când funcţionează motorul sau este
după cca. 3 secunde:
cuplat contactul, sistemul se activează automat
după cca. o secundă de la cuplarea > Dacă vă opriţi în faţa unui obiect recunoscut
marşarierului sau a poziţie R a selectorului. doar de unul dintre senzorii din colţ
Aşteptaţi puţin, înainte de a pleca de pe loc. > Dacă vă deplasaţi paralel cu un perete
Mobilitate

Oprire automată Disfuncţionalităţi


Sistemul se dezactivează după cca. 50 m rulaţi Martorul de control din tabloul de
sau la peste cca. 30 km/h, iar LED-ul se stinge. bord se aprinde în culoarea verde.
PDC este defect. Verificaţi sistemul.
Preventiv, menţineţi senzorii curaţi şi
neacoperiţi cu gheaţă pentru a asigura deplina
lor funcţionalitate. Nu îndreptaţi pentru mai mult
timp pistolul de spălare cu jet sub presiune
direct asupra senzorilor şi păstraţi o distanţă
Referinţe

minimă de 10 cm.

61
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 62 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Regim manual Control dinamic al frânelor DBC


Tehnică pentru siguranţă şi confort la rulare

LED-ul de deasupra butonului se aprinde La apăsarea rapidă a pedalei de frână, acest


intermitent. sistem asigură automat amplificarea maximă a
forţei de frânare, păstrând cât se poate de
Limitele sistemului scurtă distanţa de frânare în cazul frânării
PDC nu poate înlocui estimarea puternice. În acest scop sunt folosite şi
personală a distanţei faţă de obiecte. avantajele sistemului ABS.
Senzorii au un unghi mort, în care nu mai pot Pe toată durata frânării complete, nu diminuaţi
recunoaşte obiecte. De altfel, recunoaşterea presiunea asupra pedalei de frână.
obiectelor se opreşte la limitele fizice ale
măsurătorilor cu ultrasunete, de ex. la cârligul Control dinamic al stabilităţii DSC
de remorcare şi la cuplajul remorcii, la obiecte DSC împiedică patinarea roţilor motoare la
întunecate sau în formă de pană. Obiectele pornirea de pe loc şi la accelerare. Totodată,
joase, deja afişate, de ex. bordurile, pot intra în sistemul recunoaşte condiţiile instabile de
unghiul mort al senzorilor înainte sau după ce s- rulare, cum ar fi deraparea părţii din spate a
a auzit deja un sunet permanent. Obiectele autovehiculului sau alunecarea roţilor din faţă.
aflate mai sus şi ieşite în afară, de ex. În acest cazuri, DSC ajută la menţinerea
proeminenţele peretelui, nu pot fi recunoscute. autovehiculului pe un curs sigur, în cadrul
Sursele de ultrasunete puternice din exteriorul limitelor fizice, prin reducerea puterii motorului
sau din interiorul autovehiculului se pot şi prin frânări independente ale roţilor.
suprapune sunetului de semnalizare PDC. De
DSC nu poate depăşi limitele fizice.
aceea, deplasaţi-vă cu prudenţă, pentru a evita
Adaptarea adecvată a modului de
daunele umane şi materiale.<
conducere rămâne întotdeauna
responsabilitatea şoferului. De aceea, nu
reduceţi această ofertă suplimentară de
Sisteme de reglare a siguranţă printr-un mod riscant de conducere,
stabilităţii de rulare întrucât în caz contrar există pericol de
Autovehiculul dvs. BMW dispune de o serie de accident.<
sisteme, care ajută la menţinerea stabilităţii
normale şi în condiţii nefavorabile de deplasare. Dezactivare DSC

Sistem antiblocare ABS


ABS împiedică blocarea roţilor la frânare.
Capacitatea de ghidare se menţine şi la frânări
puternice. În acest fel, creşte gradul de
siguranţă în trafic.
După fiecare pornire a motorului, sistemul ABS
devine funcţionabil. Frânare în siguranţă vezi
pagina 90.
Menţineţi butonul apăsat cel puţin 3 secunde,
Distribuţia electronică a forţei de martorii de control ai DSC luminează pe panoul
frânare EBV de bord. Controlul dinamic al tracţiunii DTC şi
Pentru a obţine un comportament stabil la DSC sunt dezactivate concomitent.
frânare, sistemul reglează presiunea de frânare Intervenţiile de stabilizare şi de accelerare nu
la roţile din spate. mai sunt executate.

62
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 63 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

123d, 130i: în sensul unui blocaj al Activare DTC


diferenţialului, chiar şi atunci când DSC este
dezactivat la puntea spate, sistemul intervine
prin frânarea roţilor motoare din faţă atunci când
acestea derapează puternic, facilitând o

Prezentare
avansare mai bună.
Pentru susţinerea stabilităţii la deplasare,
reactivaţi DSC cât de repede posibil.

Activare DSC
Apăsaţi din nou butonul, martorii de control de Apăsaţi butonul, martorii de control pentru DTC
pe panoul de control se sting. luminează pe panoul de bord.

Pentru control Pentru control


Martorul de control clipeşte: Martorul de control clipeşte:

Comenzi
DSC reglează forţele de tracţiune şi de DTC reglează forţele de antrenare şi de
frânare. frânare.
Martorii de control luminează Martorii de control luminează
continuu: continuu:
DSC este dezactivat. DTC este activat.

Control dinamic al tracţiunii DTC


Dezactivare DTC
DTC este o variantă avansată, optimizată a DSC
pentru situaţii speciale în trafic, de ex. carosabil Apăsaţi din nou butonul, martorii de control
acoperit cu zăpadă. În asemenea cazuri, DTC de pe panoul de bord se sting.

Sugestii
sistemul asigură înaintare maximă, însă cu
stabilitate de rulare limitată. Din acest motiv,
circulaţi cu prudenţa necesară. Asistenţă la pornire 130i
În următoarele situaţii excepţionale, ar putea fi Cu asistenţa la pornire puteţi porni în mod
util să dezactivaţi DTC pentru scurt timp: confortabil din rampă. Nu este necesară
> La deplasarea pe rampe acoperite cu folosirea frânei de mână.
zăpadă, pe mâzgă sau pe suprafeţe de 1. Imobilizaţi autovehiculul cu frâna.
rulare acoperite cu zăpadă 2. Eliberaţi frâna şi acceleraţi mai puternic.
> La balansarea sau pornirea de pe loc din După eliberarea frânei, asistenţa la
Mobilitate

nămeţi mari de zăpadă sau pe sol instabil pornire menţine pe loc autovehiculul
> La deplasarea cu lanţuri de zăpadă pentru cca. 2 secunde. Porniţi imediat de pe loc
după eliberarea frânei, întrucât după cca.
2 secunde asistenţa la pornire nu mai menţine
vehiculul imobilizat, iar acesta va aluneca
înapoi.<
Referinţe

63
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 64 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Afişaj pană anvelopă RPA 1. Porniţi motorul imediat înainte de a pleca de


Tehnică pentru siguranţă şi confort la rulare

pe loc, însă nu plecaţi imediat de pe loc.


Principiu de funcţionare
Afişajul pană anvelopă recunoaşte pierderea
presiunii într-o anvelopă, comparând turaţia
fiecărei roţi în timpul mersului.
În caz de pierdere a presiunii, diametrul se
modifică şi astfel se modifică şi viteza de rotaţie
a roţii în cauză. Această modificare este
recunoscută şi afişată ca pană la anvelopă.

Premise de funcţionare 2. Apăsaţi uşor în sus şi în jos butonul 1 de pe


Pentru a asigura un mesaj corect de pană la maneta semnalizator, până la afişarea
anvelopă, sistemul trebuie iniţializat atunci când simbolului şi a textului "RESET".
presiunea în anvelope este corectă. 3. Apăsaţi butonul 2, pentru a confirma
Iniţializarea trebuie efectuată după fiecare selectarea afişajului pană anvelopă.
corectare a presiunii în anvelope, după 4. Menţineţi apăsat butonul 2 pentru cca
fiecare schimbare a anvelopelor sau a roţilor şi 5 secunde, până apare următorul afişaj:
după cuplarea sau decuplarea unei remorci.<

Limitele sistemului
Afişajul pană anvelopă nu poate semnala
deteriorări bruşte, grave ale anvelopelor,
cauzate de factori externi şi nu poate
recunoaşte o pierdere naturală a presiunii, de
aceeaşi intensitate în toate cele patru
anvelope.<
În următoarele situaţii, sistemul poate lucra
întârziat sau eronat: 5. Plecaţi de pe loc.
Iniţializarea este finalizată în timpul
> Sistemul nu a fost iniţializat
mersului, însă nu este indicată şoferului.
> Deplasare pe carosabil alunecos sau
acoperit cu zăpadă Anunţarea unei pane la anvelopă
> Mod de conducere sportiv: deraparea roţilor Martorul de avertizare luminează în
motrice, accelerare transversală mare culoarea roşie. Suplimentar, se aude
> Deplasare cu lanţuri de zăpadă un semnal sonor. Există o pană la o
anvelopă sau o pierdere mare de presiune.
Iniţializarea sistemului 1. Reduceţi viteza şi opriţi cu atenţie.
Încheierea iniţializării are loc în timpul 2. Verificaţi dacă autovehiculul dvs. este dotat
deplasării, care poate fi însă întreruptă cu anvelope normale sau cu anvelope run-
oricând. Dacă deplasarea continuă, iniţializarea flat.
este continuată automat.
Puteţi recunoaşte echiparea cu
Neiniţializarea sistemului la deplasarea cu
anvelope run-flat o recunoaşteţi în
lanţuri de zăpadă.<
funcţie de simbolul rotund cu literele RSC
de pe peretele lateral al anvelopei, vezi
pagina 101.<

64
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 65 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Anvelope normale special la remorci grele, pot apărea mişcări


1. Identificaţi anvelopa avariată. balansare. Din acest motiv, nu depăşiţi 60 km/h,
întrucât în caz contrar există pericol de
Dacă nu puteţi efectua identificarea,
accident.
contactaţi BMW Service.<
Vibraţiile neobişnuite sau zgomotele puternice

Prezentare
2. Remediaţi pana la anvelopă, vezi apărute în timpul deplasării, pot indica
pagina 117. defectarea definitivă a anvelopei avariate
anterior. Reduceţi viteza şi opriţi într-un loc
Echipare cu anvelope run-flat* adecvat, pentru a evita desprinderea de părţi
1. Reduceţi cu prudenţă viteza la max. din anvelopă, care ar putea provoca un
80 km/h. Evitaţi manevrele violente de accident. Nu continuaţi călătoria, ci contactaţi
frânare şi de virare. Nu mai depăşiţi 80 km/h. un BMW Service.<
Dacă autovehiculul nu este echipat cu
anvelope run-flat, după cum este
prevăzut din fabrică, vezi pagina 101, nu Direcţie activă*
continuaţi călătoria, întrucât există risc

Comenzi
ridicat de accident.< Principiu de funcţionare
2. Cu următoarea ocazie, verificaţi presiunea Direcţia activă variază bracarea roţilor din faţă în
aerului în toate cele patru anvelope. raport cu mişcările volanului. Totodată, ea
variază forţa necesară la virare, în funcţie de
Dacă presiunea în toate cele patru
viteza de deplasare.
anvelope este cea corectă, există
posibilitatea ca afişajul pană anvelopă să nu La viteze reduse, de ex. în oraş sau la parcare,
fi fost iniţializat. Iniţializaţi acum sistemul.< creşte viteza de rotire a volanului, adică virajul
este foarte direct şi forţa de virare este mai
3. În cazul pierderii complete a presiunii în
mică. În comparaţie, bracarea se reduce
anvelope puteţi evalua distanţa de rulare
simţitor la viteze ridicate. În acest fel se
posibilă pentru continuarea călătoriei în
îmbunătăţeşte manevrabilitatea BMW-ului dvs.

Sugestii
funcţie de următoarele valori de referinţă:
în orice domeniu de viteză.
> La încărcare redusă:
În situaţiile critice, sistemul poate corecta direct
1 - 2 persoane fără bagaje:
bracarea roţilor indicată de şofer şi poate
Cca. 250 km
stabiliza astfel autovehiculul, înainte ca şoferul
> La încărcare medie: să intervină. Această intervenţie stabilizatoare
2 persoane, portbagaj plin, sau este dezactivată simultan cu deconectarea
4 persoane fără bagaje: DSC, vezi pagina 62.
Cca. 150 km
> La încărcare completă sau la folosirea Disfuncţionalitate
Mobilitate

unei remorci: Martorii de avertizare luminează


Peste 4 persoane, portbagaj plin: continuu. Direcţia activă este defectă
Cca. 50 km sau este dezactivată temporar. La
Circulaţi cu prudenţă şi nu depăşiţi viteze reduse sunt necesare mişcări
80 km/h, în caz contrar existând pericol de mai ample ale volanului, în timp ce la viteze mari,
accident. În caz de pierdere a presiunii, autovehicul reacţionează mai sensibil la
caracteristicile de rulare se modifică. Printre mişcările volanului. Totodată există
acestea se numără şi reducerea stabilităţii la posibilitatea ca şi intervenţiile de stabilizare să
frânare, distanţă de frânare mai lungă şi se fi dezactivat. Circulaţi preventiv.
comportament propriu la virare modificat.
În regim de funcţionare cu remorcă, dar în
Referinţe

65
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 66 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Dezactivare Sistemul funcţionează automat.


Tehnică pentru siguranţă şi confort la rulare

Direcţia activă se dezactivează pentru a efectua


o iniţializare. Această dezactivare este afişată Disfuncţionalităţi
printr-un mesaj. Iniţializarea poate dura câteva Disfuncţionalităţile sunt afişate prin intermediul
minute. Check Control, vezi pagina 59.
Dacă mesajul nu dispare în timpul mersului,
verificaţi sistemul.
Lumini de frână în două
Defecţiune trepte*
În cazul unei defecţiuni este afişat un mesaj
corespunzător. Verificaţi sistemul.

Servotronic*
Principiu de funcţionare
Servotronic variază forţa necesară la virare, în
funcţie de viteza de deplasare.
La viteze de deplasare reduse este asistată
puternic forţa de virare, adică la virare este Stânga: frânare normală.
nevoie de forţă redusă. Asistarea forţei de virare Dreapta: frânare puternică.
scade concomitent cu creşterea vitezei de
deplasare.

Airbag-uri

Sub capacele inscripţionate se află următoarele Airbag-urile frontale protejează şoferul şi


airbag-uri: pasagerul din faţă în caz de impact frontal, la
1 Airbag-uri frontale care doar efectul de protecţie a centurilor de
siguranţă nu este suficient. Airbag-urile pentru
2 Airbag-uri pentru cap
cap şi cele laterale protejează, dacă este cazul,
3 Airbag-uri laterale în spătarul scaunului în situaţie de impact lateral. Fiecare airbag
lateral protejează corpul în zona laterală a
Efect de protecţie pieptului. Fiecare airbag pentru cap protejează
Respectaţi indicaţiile de la pagina 28, capul.
pentru a nu vă restricţiona siguranţa
personală.<

66
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 67 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

În mod intenţionat, airbag-urile nu se Pregătire de funcţionare a sistemului


declanşează la orice impact, de ex. accidente de airbag-uri
uşoare sau coliziuni din spate.
Nu lipiţi, acoperiţi sau modificaţi în orice

Prezentare
fel capacele airbag-urilor.
Ţineţi liber spaţiul din partea pasagerului din
faţă, adică nu acoperiţi tabloul de bord şi
geamurile cu folie sau cu huse şi nu fixaţi
suporţi, de ex. pentru sisteme de navigare sau
telefon mobil.
Nu montaţi huse, perne sau alte obiecte pe
scaunele din faţă, care nu sunt aprobate special
pentru airbag-urile laterale integrate. Nu aşezaţi Începând cu poziţia de contact radio, vezi
pagina 42, martorul de avertizare luminează
haine, de ex. geci, peste spătare. Nu demontaţi
sistemul de reţinere al airbag-urilor. Nu scurt şi indică astfel pregătirea de funcţionare a
efectuaţi modificări la componentele întregului sistem airbag-uri şi a dispozitivului de

Comenzi
tensionare a centurii.
individuale sau la cablaje. Printre acestea se
numără şi capitonajul volanului, al planşei de
bord, al scaunelor şi al barelor plafonului Sistem airbag-uri defect
precum şi al laturilor plafonului interior. Nu > Martorul de avertizare nu se aprinde la
demontaţi volanul. contact radio.
Imediat după declanşarea sistemului, nu > Martorul de avertizare luminează continuu.
atingeţi cu mâna componentele individuale,
În caz de defecţiune, verificaţi imediat
întrucât există pericol de ardere.
sistemul de airbag-uri, întrucât există
În caz de defecţiune, scoatere din uz sau după
posibilitatea ca sistemul să nu funcţioneze în
declanşarea sistemului de reţinere a airbag-
caz de accident, în ciuda gravităţii ridicate a
urilor, efectuaţi verificarea, repararea şi
acestuia.<

Sugestii
demontarea în scopul eliminării a
generatoarelor airbag-urilor în cadrul unui BMW
Service sau unui atelier care lucrează conform
standardelor BMW cu personal şcolarizat
corespunzător şi care dispune de autorizaţiile
corespunzătoare pentru manipularea de
substanţe explozive, întrucât lucrările efectuate
incorect pot avea ca urmare o defecţiune sau
declanşarea neintenţionată a sistemului, ceea
ce poate duce la răniri.<
Mobilitate
Referinţe

67
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 68 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Lumini
Lumini

Lumini de poziţie/faza scurtă Faza scurtă


După cuplarea contactului, se aprinde faza
scurtă în poziţia comutatorului 2.

Reglarea automată a fasciculului de


lumină*
În poziţia comutatorului 3 faza scurtă se aprinde
sau se stinge în funcţie de lumina mediului
înconjurător, de ex. într-un tunel, în zori şi la
lăsarea întunericului. Farurile adaptive* sunt
active. Dacă faza scurtă este aprinsă, se aprinde
0 Lumini oprite, LED-ul şi simbolul. Puteţi activa şi luminile de zi,
lumini de zi* la lumini cu xenon* vezi pagina 69. În situaţiile numite anterior se
1 Lumini de poziţie comută automat de la luminile de zi la faza
scurtă.
2 Faza scurtă,
lumina de întâmpinare* Cerul albastru cu soare orbitor poate declanşa
aprinderea luminii.
3 Sistemul automat de reglare a fasciculului
de lumină*, Lumină de zi*, Lumini de Faza scurtă rămâne aprinsă indiferent de
întâmpinare*, Asistent fază lungă* şi Faruri nivelul de iluminare a mediului
adaptive* înconjurător, dacă aţi aprins luminile de
ceaţă*.<
Dacă deschideţi portiera şoferului după
cuplarea contactului, iluminarea exterioară se Acţionarea luminii de deplasare nu poate
opreşte automat, în cazul în care comutatorul înlocui estimarea personală a condiţiilor
pentru lumini se află în poziţia 0, 2 sau 3. de iluminare. Senzorii nu pot recunoaşte de ex.
ceaţa. În astfel de situaţii aprindeţi manual faza
Dacă este necesar, aprindeţi luminile de poziţie,
scurtă, pentru a nu diminua siguranţa.<
poziţie comutator 1.
Lumini de întâmpinare
Lumini de poziţie
Dacă după parcarea vehiculului lăsaţi
În poziţia 1 a comutatorului, autovehiculul este
comutatorul de lumini în poziţia 2 sau 3, la
luminat de jur împrejur. Puteţi folosi luminile de
deblocarea vehiculului luminează pentru scurt
poziţie pentru parcare.
timp luminile de poziţie şi iluminarea
Cu faruri halogen: după decuplarea contactului, habitaclului.
în poziţia 1 a comutatorului sunt aprinse numai
elementele inferioare ale luminilor spate, vezi Lumini de ghidare
pagina 116.
Dacă activaţi avertizorul optic după
Luminile de poziţie descarcă bateria. De deconectarea aprinderii şi stingerea luminilor,
aceea, nu le lăsaţi pornite pe perioade faza scurtă va mai lumina încă o perioadă de
lungi de timp, întrucât există posibilitatea ca timp.
motorul să nu mai pornească. Este mai bine să
Puteţi seta durata sau puteţi dezactiva funcţia.
aprindeţi lumina de parcare pe o parte, vezi
pagina 71.< Principiu de funcţionare, vezi pagina 55.

68
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 69 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

1. Cuplaţi contactul, vezi pagina 42. Activarea/dezactivarea lumini de zi


2. Apăsaţi în mod repetat în sus sau în jos Principiu de funcţionare, vezi pagina 55.
butonul 1 de pe maneta semnalizatorului, 1. Cuplaţi contactul, vezi pagina 42.
până la afişarea simbolului şi a textului
2. Apăsaţi în mod repetat în sus sau în jos

Prezentare
"SET".
butonul 1 de pe maneta semnalizatorului,
până la afişarea simbolului şi a textului
"SET".

3. Apăsaţi butonul 2.

Comenzi
4. Apăsaţi în mod repetat în sus sau în jos
butonul 1 de pe maneta semnalizatorului, 3. Apăsaţi butonul 2.
până la afişarea simbolului.
4. Apăsaţi în mod repetat în sus sau în jos
butonul 1 de pe maneta semnalizatorului,
până la afişarea simbolului.

Sugestii
5. Apăsaţi butonul 2.
6. Selectaţi folosind butonul 1:
> 5. Apăsaţi butonul 2.
Funcţia este dezactivată. 6. Selectaţi folosind butonul 1:
> ... >
Selectaţi durata corespunzătoare, de ex. Lumina de zi se aprinde.
40 secunde.
Mobilitate

>
7. Apăsaţi butonul 2. Dezactivaţi lumina de zi.
Reglajul este memorat pentru telecomanda
7. Apăsaţi butonul 2.
utilizată momentan.
Reglajul este memorat pentru telecomanda
utilizată momentan.
Lumina de zi*
Lumina de zi se aprinde în poziţia 3 a
comutatorului, iar la lumini cu xenon* şi în
poziţie 0 a comutatorului. La lumini cu xenon,
puterea ei este mai redusă decât cea a fazei
scurte.
Referinţe

69
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 70 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Faruri adaptive* Reglarea distanţei de


Lumini

luminare
Principiu de funcţionare
Farurile adaptive reprezintă o acţionare variabilă Lumină cu halogen
a farurilor, care permite o iluminare mai bună a
carosabilului. În funcţie de bracarea volanului şi
de alţi parametri, lumina farurilor urmăreşte
profilul drumului.
În curbe strânse, de ex. pe serpentine, sau în
viraje parcurse cu o viteză de cca. 70 km/h este
activată o lumină de virare care iluminează
interiorul curbei.

Activarea farurilor adaptive


Distanţa de luminare a fazei scurte trebuie
Atunci când este conectată aprinderea, rotiţi adaptată manual la nivelul de încărcare al
comutatorul pentru lumini în poziţia 3, vezi vehiculului, pentru a evita orbirea participanţilor
pagina 68. la trafic din sens opus:
Lumina de virare se aprinde automat, în funcţie Valori conforme/valabile pentru deplasarea cu
de bracare sau de semnalizator. remorcă.
Pentru a nu orbi participanţii la trafic din sens 0 / 1 = 1 până la 2 persoane fără bagaje
opus, farurile adaptive sunt îndreptate către
1 / 1 = 4 sau 5 persoane fără bagaje
latura pasagerului faţă.
1 / 2 = 4 sau 5 persoane cu bagaje
La deplasarea în marşarier este activă doar
lumina de virare, care iluminează partea 2 / 2 = 1 persoană, portbagaj plin
exterioară a curbei. Respectaţi sarcina maximă admisă pe puntea
spate, vezi pagina 140.
Disfuncţionalităţi
LED-ul de lângă simbolul pentru reglarea Faruri cu xenon*
automată a distanţei de luminare clipeşte. Distanţa de luminare este reglată automat,
Farurile adaptive sunt avariate sau defecte. de ex. la accelerare şi frânare, cât şi în funcţie de
Verificaţi sistemul în cel mai scurt timp. încărcare.

Faza lungă/lumini de parcare*

1 Faza lungă
2 Avertizor optic

70
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 71 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

3 Lumini de parcare* precum şi la condiţiile de luminozitate ale


şoselei, de ex. în localităţi.
Lumini de parcare stânga sau dreapta*
La parcare mai există şi posibilitatea de a Aprinderea şi stingerea manuală a fazei
lungi

Prezentare
ilumina pe o parte autovehiculul.
Dacă doriţi sau dacă situaţia o cere, puteţi
Pornire interveni în orice moment:
După oprirea autovehiculului, apăsaţi maneta în > Dacă asistenul fază lungă a aprins faza
sus sau în jos, peste punctul de rezistenţă, vezi lungă, însă dvs. doriţi să menţineţi doar faza
săgeata 3. scurtă, trageţi scurt de maneta
Luminile de parcare descarcă semnalizatorului. Asistenul fază lungă se
acumulatorul. De aceea, nu le lăsaţi dezactivează.
pornite pe perioade lungi de timp, întrucât Pentru a reactiva sistemul, trageţi maneta
există posibilitatea ca motorul să nu mai semnalizatorului în direcţia fazei lungi.
pornească.< > Dacă asistenul fază lungă a aprins faza

Comenzi
scurtă, însă dvs. doriţi să aprindeţi faza
Oprire lungă, trageţi în mod obişnuit de maneta
Apăsaţi maneta în direcţia opusă până la semnalizatorului. Sistemul se dezactivează
punctul de rezistenţă, săgeată 3. şi trebuie să stingeţi manual faza lungă.
Pentru a reactiva sistemul, trageţi maneta
semnalizatorului în direcţia fazei lungi.
Asistent fază lungă* > Avertizorul optic funcţionează în mod
normal atunci când este aprinsă faza scurtă.
Principiu de funcţionare
Acest sistem aprinde şi stinge automat faza Limitele sistemului
lungă. Procedura este comandată de un senzor Asistentul fază lungă nu poate înlocui

Sugestii
amplasat pe partea din faţă a oglinzii interioare. decizia personală cu privire la utilizarea
Asistentul se asigură că faza lungă va fi aprinsă fazei lungi. Din acest motiv, stingeţi manual faza
de fiecare dată când condiţiile de trafic permit lungă în situaţiile care cer acest lucru, pentru a
acest lucru. Acest lucru vă degrevează şi vă nu vă periclita siguranţa.<
oferă totodată o vizibilitate optimă. Bine-înţeles Sistemul nu funcţionează sau funcţionează
că puteţi interveni în orice moment şi puteţi limitat în următoarele situaţii exemplificatoare,
aprinde sau stinge faza lungă în modul obişnuit. iar dvs. ar trebui să interveniţi:
> În condiţii meteo foarte nefavorabile, cum ar
Activarea sistemului fi ceaţă sau ploi torenţiale
1. Rotiţi comutatorul pentru lumini în poziţia 3,
Mobilitate

> La perceperea participanţilor la trafic cu


vezi pagina 68.
iluminare proprie deficitară, cum ar fi
2. Dacă faza scurtă este aprinsă, apăsaţi uşor pietoni, biciclişti, călăreţi, căruţe, la trafic
maneta semnalizatorului în direcţia fazei feroviar la fluvial în imediata apropiere a
lungi. şoselei, atunci când se schimbă vântul
Martorul de control din tabloul de bord > În curbe strânse, la vârfuri de pantă sau
se aprinde atunci când asistentul fază rampă abrupte, la trafic transversal sau la
lungă este activ. Sistemul aprinde şi traficul din sens opus parţial acoperit (de pe
stinge automat faza lungă, acesta reacţionând autostradă)
la traficul în direcţia de mers şi din sens opus,
> În localităţi cu iluminare deficitară şi panouri
Referinţe

puternic reflectorizante

71
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 72 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

> Pe plaja de turaţii reduse


Lumini

> Atunci când parbrizul este aburit, murdar


sau acoperit de autocolante în zona aflată în
faţa oglinzii interioare
> Atunci când senzorul este murdar. Curăţaţi
senzorul de pe partea frontală a oglinzii
interioare cu ajutorul unei lavete umezite în
soluţie de curăţare a geamurilor.

1. Apăsaţi în mod repetat în sus sau în jos


Lumini de ceaţă* butonul 1 până la afişarea simbolului
corespunzător, a intensităţii luminii şi a
textului "SET".
2. Apăsaţi butonul 2.

1 Faruri de ceaţă*
2 Lumini spate pentru ceaţă*
Apăsaţi butonul respectiv pentru pornire/oprire.
3. Apăsaţi în sus sau în jos butonul 1, pentru a
selecta intensitatea dorită a luminii.
Faruri de ceaţă*
4. Apăsaţi butonul 2.
Luminile de poziţie sau faza scurtă trebuie
Temperatura exterioară şi ceasul sunt
aprinse în prealabil. Martorul de control verde
afişate din nou.
din tabloul de bord luminează atunci când
farurile de ceaţă sunt aprinse.
Dacă este activată reglarea automată a
fasciculului de lumină, faza scurtă se
Iluminarea habitaclului
aprinde automat la aprinderea farurilor de Iluminarea habitaclului, luminile spaţiu pentru
ceaţă.< picioare*, luminile pragurilor*, iluminarea
portbagajului şi iluminarea zonei
Lumini spate pentru ceaţă* înconjurătoare* sunt comandate automat.
Faza scurtă sau luminile de poziţie cu faruri de Pentru iluminarea zonei înconjurătoare există
ceaţă trebuie să fie aprinse în prealabil. Martorul LED-uri pe mânerele portierelor, pentru a
de control galben din tabloul de bord luminează ilumina zona exterioară din faţa portierelor.
atunci când luminile spate pentru ceaţă sunt Pentru a proteja bateria, la cca. 8 minute
cuplate. de la decuplarea contactului, vezi Butonul
Start/Stop la pagina 42, se vor stinge toate
luminile interioare.<
Iluminare tablou de bord
Pentru reglarea intensităţii trebuie aprinse
luminile de poziţie sau faza scurtă.

72
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 73 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Pornire/oprire manuală iluminarea


habitaclului

Prezentare
Iluminarea habitaclului în faţă şi în spate*:
Pentru pornire şi oprire, apăsaţi butonul.
Dacă iluminarea habitaclului, cea din spaţiul
pentru picioare*, iluminarea pragurilor*

Comenzi
iluminarea zonei înconjurătoare* trebuie să
rămână permanent stinse, apăsaţi butonul
pentru iluminarea habitaclului timp de
3 secunde.

Lumini de lectură

Sugestii
Luminile de lectură se află în faţă şi în spate*,
lângă luminile habitaclului. Pentru pornire şi
oprire, apăsaţi butonul.
Mobilitate
Referinţe

73
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 74 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Climatizare
Climatizare

Variante de dotare detaliate cu privire la reglarea unei ventilări


În funcţie de dotare, vehiculul dvs. dispune de libere puteţi găsi la pagina 76 sau 79.
încălzire, instalaţie de climatizare* sau de 5 Aer în zona pentru picioare
climatizare automată*.
1 Încălzire, instalaţie de climatizare*
2 Climatizare automată*

Guri de ventilare
3 Aer la parbriz şi geamuri laterale
4 Aer în zona superioară a corpului.
Rotiţele deschid şi închid fără trepte
alimentarea cu aer. Manetele schimbă
direcţia curentului de aer. Informaţii

74
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 75 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Încălzire şi ventilare, instalaţie de climatizare*

Prezentare
1 Distribuţie de aer 5 Temperatură
2 Recirculare aer 6 Încălzire lunetă
3 Cantitate de aer O puteţi găsi la poziţia 4, fără funcţie de
răcire.
4 Funcţie de răcire*

Comenzi
Fără funcţie de răcire găsiţi aici încălzirea
lunetei.

Distribuţie de aer Dacă este necesar, cantitatea de aer este


Dirijaţi aerul ieşit către geamuri , redusă până la oprire, pentru a proteja bateria.
în zona superioară a corpului Afişajul nu se modifică.
sau în zona picioarelor . Puteţi
alege şi poziţii intermediare. Pornire/oprire sistem
Pentru a porni sistemul, reglaţi o cantitate de
Recirculare aer aer aleatorie.

Sugestii
Blocaţi temporar aducţia de aer din Poziţionaţi pe 0 comutatorul rotativ pentru
exterior dacă apar mirosuri cantitatea de aer. Ventilatorul şi instalaţia de
neplăcute sau noxe. În acest caz se climatizare sunt complet decuplate, aducţia de
recirculă aerul din habitaclu. aer este blocată.
Recircularea aerului se poate activa/dezactiva
de la butonul* de pe volan, vezi pagina 9. Pornirea/oprirea funcţiei de răcire*
În cazul în care geamurile se aburesc din Dacă funcţia de răcire este pornită,
cauza recirculării aerului, opriţi aerul este răcit, uscat şi reîncălzit,
funcţionarea acestuia şi creşteţi eventual în funcţie de temperatura reglată.
cantitatea de aer. Funcţia este disponibilă doar
Mobilitate

Recircularea aerului nu trebuie folosită continuu atunci când motorul este pornit.
pe o perioadă lungă de timp, întrucât calitatea Funcţia de răcire ajută la evitarea aburirii
aerului din habitaclu scade continuu.< geamului sau pentru dezaburire rapidă.
În funcţie de vreme, parbrizul se poate aburi
Cantitate de aer
pentru moment la pornirea motorului.
Varierea cantităţilor de aer.
Capacitatea de încălzire sau răcire
este cu atât mai eficientă, cu cât
este mai mare cantitatea de aer.
Referinţe

75
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 76 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Temperatură Ventilare
Climatizare

Pentru a creşte temperatura, rotiţi


către dreapta, roşu.
Pentru a scădea temperatura sau
pentru a răci*, rotiţi către stânga,
albastrudrehen.

Încălzire lunetă
Încălzirea lunetei se opreşte
automat după o scurtă perioadă de
timp. În funcţie de dotare, 1 Rotiţe pentru deschiderea şi închiderea fără
conductorii superiori sunt folosiţi trepte a gurilor de ventilare
ca antenă şi nu depind de încălzirea lunetei.
2 Manetă pentru modificarea direcţiei
curentului de aer
Degivrarea şi dezaburirea geamurilor
Ventilare pentru răcire
Direcţionaţi gurile de ventilare astfel încât aerul
rece să ajungă în direcţia dvs., de ex. dacă
autovehiculul este încălzit.

Ventilare liberă
Poziţionaţi gurile de ventilare astfel încât aerul
rece să treacă pe lângă dvs., să nu fie
direcţionat către dumneavoastră.
1. Distribuirea aerului 1 în poziţia .
2. Dezactivaţi recircularea aerului 2. Microfiltru
3. Cantitatea aer 3 complet către dreapta. Microfiltrul reţine praful şi polenul din aerul
4. Pornirea funcţiei de răcire 4. exterior. Microfiltrul este schimbat la lucrările de
revizie în cadrul BMW Service.
5. Temperatură 5 către dreapta, roşu.
6. Pentru a degivra luneta, porniţi încălzirea
lunetei 6 .

76
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 77 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Climatizare automată*

Prezentare
1 Distribuţie manuală a aerului 7 Căldură reziduală
2 Temperatură, habitaclu stânga 8 Temperatură, habitaclu dreapta
3 Răcire maximă 9 Degivrarea şi dezaburirea geamurilor
4 Program AUTO 10 Pornire şi oprire manuală a funcţiei de răcire

Comenzi
5 Cantitate de aer manuală 11 Încălzire lunetă
6 Comandă recirculare aer automată AUC/ 12 Grila de intrare a aerului pentru senzorul de
recirculare aer temperatură în habitaclu, a nu se acoperi

Climatizare pentru confort Temperatură


Pentru aproape toate condiţiile, programul Reglare individuală a temperaturii
AUTO 4 oferă distribuţia şi cantitatea de aer dorite pe partea şoferului şi a
optime. Nu trebuie decât să selectaţi pasagerului faţă.
temperatura habitaclului pe care o consideraţi În fiecare anotimp, climatizarea
confortabilă. automată reglează în cel mai scurt timp posibil

Sugestii
Posibilităţi detaliate de reglare puteţi găsi în această temperatură, dacă este necesar cu
următoarele capitole. putere mărită de răcire sau încălzire, şi o
Majoritatea reglajelor sunt memorate pentru menţine constantă.
telecomanda utilizată momentan, vezi şi La schimbări bruşte de temperatură,
Reglaje Profil personal la pagina 16. instalaţia de climatizare nu are suficient
timp să regleze temperatura dorită.<
Reglarea manuală a distribuţiei aerului De la treapta cea mai înaltă puteţi activa
Distribuirea aerului poate fi cuplată capacitatea maximă de încălzire, indiferent de
şi decuplată manual. Aerul este temperatura exterioară.
Mobilitate

ghidat spre parbriz, în zona În treapta cea mai mică, răcirea se realizează
superioară a corpului şi în zona permanent.
picioarelor. Reglarea automată a distribuţiei
aerului este dezactivată. Răcire maximă
Puteţi recupla funcţionarea automată a
Puteţi obţine cel mai repede
distribuţiei de aer apăsând butonul AUTO.
răcirea maximă a aerului atunci
Funcţia de răcire este pornită automat.
când temperatura exterioară se
află peste 06, iar motorul este
pornit.
Climatizarea automată porneşte modul de
Referinţe

recirculare a aerului cu temperatura cea mai

77
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 78 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

redusă. Prin gurile de ventilare pentru zona Comandă recirculare aer automată
Climatizare

superioară a corpului pătrunde cantitatea AUC/recirculare aer


maximă de aer în habitaclu. Din acest motiv, Comutaţi în regimul de operare
deschideţi complet aceste guri de ventilare dorit prin apăsarea repetată a
pentru a facilita răcirea maximă. tastei:
> LED stins: aerul exterior circulă permanent.
Program AUTO
> LED stânga aprins, mod AUC: există un
Programul AUTO preia pentru
senzor care recunoaşte substanţele nocive
dumneavoastră reglarea
din aer. Sistemul închide alimentarea cu aer
distribuţiei aerului la parbriz şi
proaspăt atunci când este necesar şi
geamuri laterale, în direcţia zonei corpului şi în
recirculă aerul din habitaclu. Imediat după
zona picioarelor. Cantitatea de aer şi
reducerea concentraţiei de substanţe
temperaturile presetate sunt adaptate
nocive din aer, sistemul comută automat pe
influenţelor exterioară în fiecare anotimp, de ex.
aer propaspăt.
lumina solară sau aburirea geamurilor.
> LED dreapta aprins, mod recirculare aer:
În programul AUTO porneşte automat şi funcţia
alimentarea cu aer proaspăt este blocată
de răcire.
permanent. În acest caz se recirculă aerul
din habitaclu.
Reglarea manuală a cantităţii de aer
În cazul în care geamurile se aburesc din
Apăsaţi butonul din stânga pentru
cauza recirculării aerului, opriţi
a diminua cantitatea de aer.
funcţionarea acestuia şi creşteţi eventual
Apăsaţi butonul din dreapta pentru
cantitatea de aer.
a creşte cantitatea de aer. Puteţi recupla
Recircularea aerului nu trebuie folosită continuu
funcţionarea automată a cantităţii de aer prin
pe o perioadă lungă de timp, întrucât calitatea
apăsarea butonulului AUTO.
aerului din habitaclu scade continuu.<
Dacă este necesar, cantitatea de aer este
redusă până la oprire, pentru a proteja bateria. Prin intermediul butonului* de pe volan
Afişajul nu se modifică.
Prin intermediul unui buton, vezi pagina 9,
puteţi comuta între modurile de operare dorite.
Pornire/oprire sistem
Apăsaţi butonul din stânga în treapta cea mai Căldură reziduală
mică a ventilatorului, pentru a opri complet
Căldura existentă în motor este
climatizarea automată. Toate afişajele se sting,
folosită la încălzirea habitaclului,
cu excepţia încălzirii lunetei active.
de ex. în timpul staţionării la şcoală,
Apăsaţi orice buton, în afară de cel de încălzire
pentru a lua copilul.
REZIDUALĂ sau cel de încălzire lunetă, pentru a
porni climatizarea automată. Funcţia poate fi pornită atunci când sunt
îndeplinite următoarele condiţii:
La oprirea climatizării automate este
pornită funcţia de recirculare a aerului. > La maxim 15 minute după oprirea motorului
Dacă se înrăutăţeşte calitatea aerului sau se > Dacă motorul a atins temperatura optimă
abureşte parbrizul, reporniţi sistemul şi măriţi de exploatare
cantitatea de aer.< > Dacă tensiunea bateriei este suficientă
> La o temperatură exterioară sub 256
LED-ul se aprinde, dacă este pornită funcţia.

78
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 79 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Începând cu poziţia de contact radio puteţi regla Ventilare pentru răcire


temperatura habitaclului, cantitatea de aer şi Direcţionaţi gurile de ventilare astfel încât aerul
distribuţia aerului. rece să ajungă în direcţia dvs., de ex. dacă
autovehiculul este încălzit.
Degivrarea şi dezaburirea geamurilor

Prezentare
Degivrare şi dezaburire rapidă a Ventilare liberă
parbrizului şi geamurilor laterale Poziţionaţi gurile de ventilare astfel încât aerul
faţă. rece să treacă pe lângă dvs., să nu fie
În acest sens, porniţi şi funcţia de răcire. direcţionat către dumneavoastră.

Pornirea/oprirea funcţiei de răcire Microfiltru/filtru cu carbon activ


Dacă funcţia de răcire este pornită, Microfiltrul reţine praful şi polenul florilor din
aerul este răcit, uscat şi reîncălzit, aerul din exterior. Suplimentar, filtrul cu carbon
în funcţie de temperatura reglată. activ contribuie la curăţarea noxelor gazoase
Funcţia este disponibilă doar atunci când din aerul exterior care pătrunde în habitaclu.
motorul este pornit.

Comenzi
Acest filtru combinat este schimbat de către
Funcţia de răcire ajută la evitarea aburirii BMW Service în cadrul lucrărilor de revizie.
geamului sau pentru dezaburire rapidă.
În funcţie de vreme, parbrizul se poate aburi
pentru moment la pornirea motorului.
Funcţia de răcire porneşte automat cu
programul AUTO.

Încălzire lunetă
Încălzirea lunetei se opreşte
automat după o scurtă perioadă de

Sugestii
timp. În funcţie de dotare,
conductorii superiori sunt folosiţi
ca antenă şi nu depind de încălzirea lunetei.

Ventilare
Mobilitate

1 Rotiţe pentru deschiderea şi închiderea fără


trepte a gurilor de ventilare
2 Manetă pentru modificarea direcţiei
curentului de aer
Referinţe

79
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 80 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Dotare interioară practică


Dotare interioară practică

Torpedo Mufă pentru dispozitiv audio


extern
Deschidere
Puteţi conecta un dispozitiv audio extern, de ex.
un CD-player sau MP3-player şi să redaţi
sunetul prin intermediul difuzoarelor
autovehiculului. Volumul şi sunetul pot fi reglate
de la radioul auto, vezi manualul de utilizare
separat pentru radio.

Conectare
Rabataţi în sus cotiera centrală.

Trageţi maneta.
Se aprinde lumina din torpedou.
În timpul deplasării, închideţi torpedoul
imediat după utilizare, întrucât în caz
contrar există un risc suplimentar de vătămare
în caz de accident.<

Închidere
Ridicaţi capacul.
Mufă pentru redare sunet:
Conector jack 3,5 mm.
Cotieră centrală* Pentru redarea sunetului prin boxele
vehiculului, conectaţi mufa căştilor sau mufa
Compartiment de depozitare Line-Out a dispozitivului cu mufa vehiculului.
În cotiera centrală dintre scaunele din faţă se
află, în funcţie de nivelul de dotare, un
compartiment sau un capac pentru Adaptorul Compartimente de
Snap-in*. depozitare în habitaclu
Puteţi găsi compartimente de depozitare lângă
coloana volanului*, la portiere, precum şi în
consola centrală.
Pe spătarele scaunelor faţă sunt amplasate
plase*.

Deschidere
Apăsaţi butonul, vezi săgeata.

80
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 81 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Compartiment pe panoul de bord*

Prezentare
Pe partea laterală a consolei centrale puteţi
Deschidere: apăsaţi butonul. amplasa un suport demontabil pentru pahare*.

Agăţătoare haine
Mânerele de prindere din spate sunt dotate cu Scrumieră*
agăţători pentru haine.

Comenzi
Deschidere
Agăţaţi articolele de îmbrăcăminte în aşa
fel încât să nu obstrucţioneze vizibilitatea
în timpul deplasării. Nu atârnaţi obiecte grele de
agăţători, întrucât acestea ar putea răni
pasagerii, de ex. la frânare sau în timpul
manevrelor de ocolire.<

Suport pentru pahare*


Folosiţi recipiente uşoare şi incasabile şi

Sugestii
nu transportaţi băuturi fierbinţi, întrucât în Apăsaţi pe bara capacului.
caz de accident există pericol ridicat de
vătămare corporală. Nu împingeţi în mod forţat Golire
recipiente inadecvate în suportul de pahare,
pentru a evita deteriorarea acestora.<

Mobilitate

Scoateţi conţinutul.

În consola centrală se află două suporturi pentru


pahare.
Referinţe

81
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 82 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Brichetă În portbagaj*
Dotare interioară practică

Apăsaţi bricheta atunci când motorul este Accesul la priză:


pornit sau contactul este cuplat. Rabataţi în sus capacul.
Puteţi scoate bricheta imediat după ce sare în
afară. În consola centrală
Apucaţi bricheta fierbinte doar de buton, Accesul la priză, vezi Conectarea unui dispozitiv
întrucât există pericol de ardere. audio extern, vezi pagina 80.
Luaţi cu dvs. telecomanda la părăsirea
autovehiculului, întrucât în caz contrar există
de ex. pericolul utilizării brichetei de către copii Spătare rabatabile
şi rănirea acestora.<
Înaintea rabatării spătarelor spate,
asiguraţi-vă că tetiera centrală este
rabatată, pentru a nu deteriora tetiera şi consola
Conectarea aparatelor centrală.<
electrice
Dacă motorul este pornit sau contactul este
cuplat, puteţi folosi aparate electrice, de ex.
lanterne, aspirator de maşină etc., până la cca.
200 waţi şi 12 volţi, dacă există cel puţin una
dintre următoarele posibilităţi de conectare. Nu
distrugeţi priza brichetei prin ştechere
nepotrivite.

Priză brichetă*
1. Apăsaţi butonul din adâncitură, vezi
Accesul la priză: săgeata.
Deschideţi scrumiera faţă şi extrageţi bricheta
2. Trageţi spătarul spate către înainte.
din priză înaintea utilizării acesteia.
La rabatarea înapoi, asiguraţi-vă că se
blochează corect. Câmpul roşu de
avertizare dispare sub mâner. Dacă spătarele
spate nu sunt blocate corect, încărcătura poate
fi proiectată în habitaclu de ex. în cadrul
manevrelor de frânare şi de ocolire.<
Asiguraţi-vă că tableta portbagajului nu este
avariată de jos prin obiecte ascuţite.

82
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 83 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Compartimente de Încărcare
depozitare din portbagaj Asiguraţi-vă ca introduceţi schiurile în stare
curată în sacul pentru schiuri. Acoperiţi
În funcţie de dotare, în portbagaj sunt marginile ascuţite, pentru a evita deteriorările.
disponibile următoarele posibilităţi de

Prezentare
1. Rabataţi capacul central de la spătarul
depozitare:
scaunului din spate.
2. Apăsaţi butonul, introduceţi mâna în
concavitate şi rabataţi capacul în jos. Pentru
stabilizarea capacului rabatat în jos,
amplasaţi masca centrală dedesubt.

Comenzi
> Agăţătoare, vezi săgeţi, în zona de susţinere
a tabletei portbagajului pentru agăţarea
de ex. a plaselor de cumpărături sau a
genţilor
> Elastic* în partea din stânga a capitonajului
3. Desprindeţi închizătoarea cu arici şi
lateral, pentru fixarea obiectelor mici, de ex.
amplasaţi sacul pentru schiuri între
umbrele mici
scaunele din faţă.
> Plasă* pe partea laterală dreaptă a Fermoarul vă uşurează accesul la obiectele
portbagajului , pentru obiecte mai mici depozitate.
> Benzi de tensionare* la podeaua 4. Varianta cu 5 locuri:

Sugestii
portbagajului: pentru fixarea obiectelor mai Introduceţi limba centurii sacului de schiuri
mici sau ca suport antiderapant, atunci când în închizătoarea din mijloc a banchetei
depozitaţi obiecte pe el spate.
Pentru fixarea plaselor din portbagaj* sau a
benzilor de tracţiune* pentru prinderea
bagajelor găsiţi inele de ancorare în portbagaj,
vezi pagina 91.

Sac pentru schiuri*


Mobilitate

Sacul pentru schiuri permite transportarea


curată şi în siguranţă a până la patru perechi de
schiuri standard sau până la două plăci de
Varianta cu 4 locuri:
snowboard.
Agăţaţi cârligul centurii de susţinere a
Cu ajutorul sacului pentru schiuri puteţi sacului pentru schiuri în inelul de pe lateralul
imobiliza schiuri cu o lungime de până la 1,90 m. orificiului destinat sacului pentru schiuri.
Pentru schiuri cu o lungime de 1,90 m, se
reduce capacitatea de umplere datorită
îngustării sacului de transport.
Referinţe

83
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 84 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

3. Scoateţi conţinutul, săgeata 2.


Dotare interioară practică

Mai multe informaţii cu privire la diferite


posibilităţi de utilizare, puteţi primi la
BMW Service.<

Tableta portbagajului
Tableta portbagajului se ridică automat la
deschiderea hayonului.
Asigurarea încărcăturii Nu depozitaţi obiecte grele sau dure pe
tableta portbagajului, întrucât acestea ar
putea pune în pericol pasagerii la manevrele de
frânare.<

După încărcarea sacului cu schiuri, asiguraţi


conţinutul. În acest sens, tensionaţi centura de
fixare în catarama de fixare.
Asiguraţi sacul de schiuri în acest fel, La încărcarea bagajelor mai mari, puteţi
întrucât în caz contrar puteţi periclita demonta tableta portbagajului.
pasagerii, de ex. la manevrele de frânare sau de 1. Desprindeţi benzile de susţinere de la
ocolire.< hayon.
La descărcarea sacului pentru schiuri procedaţi 2. Trageţi tableta portbgajului către înapoi din
în mod invers faţă de încărcare. suportul ei.

Scoaterea sacului pentru schiuri


Sacul pentru schiuri poate fi scos complet, Plasă despărţitoare*
de ex. pentru uscare rapidă sau pentru a putea
utiliza alte obiecte.

1. Deblocaţi spătarele spate şi rabataţi-le


către înainte, apăsând butonul, vezi
1. Rabataţi capacul central de la spătarul
săgeată, şi trageţi spătarul către înainte.
scaunului din spate.
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile privitoare
2. Trageţi maneta, săgeata 1.

84
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 85 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

la rabatarea spătarelor spate de la


pagina 82.

Prezentare
2. Rabataţi în sus până la blocare capacele de
acoperire 1.
3. Introduceţi ştifturile de fixare ale plasei
despărţitoare până la capăt în punctele de

Comenzi
prindere 2 şi împingeţi-le către înainte.
Asiguraţi-vă că plasa despărţitoare
este agăţată ferm, pentru a evita
vătămarea corporală.<

Sugestii
4. Ridicaţi inelele, săgeţile 3, de la spătarele
spate.
5. Agăţaţi cârligul 4 plasei despărţitoare în
cele trei inele ale spătarelor spate rabatate,
ridicând puţin spătarele spate, dacă este
necesar.
Mobilitate

După demontarea plasei despărţitoare,


închideţi capacele.
Referinţe

85
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 86 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG


ba5_e8187.book Seite 87 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Sugestii
Acest capitol vă oferă informaţii necesare în
anumite situaţii din trafic sau pentru anumite
regimuri de exploatare.

Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG


ba5_e8187.book Seite 88 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Luaţi în considerare în timpul deplasării


Luaţi în considerare în timpul deplasării

Rodajul După înlocuirea de piese


Dacă după un număr de kilometri parcurşi aţi
Piesele aflate în mişcare trebuie să se adapteze
înlocuit componente amintite mai sus,
una la cealaltă. Vă rugăm să luaţi în considerare
respectaţi din nou toate indicaţiile pentru rodaj.
următoarele indicaţii, pentru a atinge durata de
viaţă şi rentabilitatea optime ale autovehiculului
dumneavoastră.
Economisire combustibil
Motor şi transmisie pe punte spate Consumul de combustibil al autovehiculului
Luaţi în considerare limitele de viteză valabile în dumneavoastră diferă de anumiţi factori. Puteţi
fiecare ţară. influenţa consumul de combustibil şi poluarea
mediului înconjurător prin intermediul câtorva
Până la 2.000 km măsuri ale stilului dumneavoastră de conducere
Circulaţi cu turaţii şi viteze alternative, însă nu şi al întreţinerii regulate a autovehiculului
depăşiţi: dumneavoastră.

> Motor pe benzină


Nu încărcaţi autovehiculul cu lucruri
4.500 rot/min sau 160 km/h
care nu vă folosesc
> Motor diesel Greutatea suplimentară măreşte consumul de
3.500 rot/min sau 150 km/h carburant.
Evitaţi dacă se poate accelerarea maximă sau
poziţia Kick-down a pedalei de acceleraţie. Demontaţi accesoriile daca nu mai sunt
necesare
După 2.000 km Demontaţi oglinzile suplimentare, portbagajul
Puteţi creşte treptat turaţia şi viteza. de acoperiş sau suportul spate dacă nu mai
aveţi nevoie de ele. Piesele adiţionale montate
Anvelope la autovehicul influenţează negativ
Aderenţa anvelopelor noi nu este încă optimă caracteristicile aerodinamice şi măresc
imediat după fabricare. Din acest motiv, circulaţi consumul de combustibil.
cu prudenţă pe parcursul primilor 300 km.
Închideţi geamurile şi trapa din sticlă
Sistemul de frânare Trapa din sticlă sau geamurile deschise măresc
Plăcuţele şi discurile de frână ajung la o formă rezistenţa la vânt şi prin urmare şi consumul de
de uzură şi de contact adecvate abia după combustibil.
parcurgerea unei distanţe de cca. 500 km.
Circulaţi cu prudenţă până la atingerea acestei Verificaţi în mod regulat presiunea în
distanţe. anvelope
Verificaţi presiunea în anvelope cel puţin de
Ambreiaj două ori pe lună şi înainte de o deplasare mai
Ambreiajul funcţionează optim abia după cca. lungă şi corectaţi-o, dacă este necesar.
500 km. Protejaţi ambreiajul pe perioada Presiunea prea scăzută în anvelope creşte
rodajului. rezistenţa la rulare şi măreşte astfel consumul
de combustibil şi uzura anvelopelor.

88
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 89 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Plecaţi imediat de pe loc staţionări. Informaţii suplimentare legate de


Nu lăsaţi motorul să funcţioneze în staţionare, ci funcţia Auto Start Stop puteţi găsi la pagina 44.
porniţi cu turaţie moderată. În acest mod,
motorul rece îşi atinge cel mai rapid Opriţi funcţiile care nu sunt neapărat
necesare pe moment

Prezentare
temperatura optimă de funcţionare.
Funcţiile ca de ex. instalaţia de climatizare,
Circulaţi preventiv încălzirea scaunelor sau încălzirea lunetei
Evitaţi accelerările şi frânările inutile. În acest necesită multă energie şi consumă combustibil
sens, menţineţi o distanţă corespunzătoare faţă suplimentar. Ele au influenţă mare în special în
de autovehiculul din faţă. Un modul preventiv de traficul urban şi în modul de funcţionare Stop &
conducere cu viteză constantă reduce Go. De aceea, opriţi aceste funcţii dacă nu sunt
consumul de combustibil. într-adevăr necesare.

Evitaţi turaţiile ridicate Efectuaţi reviziile


Folosiţi treapta 1 de viteză doar pentru plecarea Efectuaţi în mod regulat revizia autovehiculului,
pentru a atinge rentabilitatea şi durata de viaţă

Comenzi
de pe loc. Acceleraţi continuu începând cu
treapta a 2-a de viteză. Evitaţi turaţiile ridicate şi optime ale autovehiculului dumneavoastră.
schimbaţi din timp treapta de viteză. BMW recomandă efectuarea reviziilor la un
BMW Service. Respectaţi şi sistemul de revizii
La atingerea vitezei dorite, treceţi în treapta cea
BMW, vezi pagina 108.
mai înaltă de viteză posibilă şi conduceţi la
turaţie cât mai scăzută şi cu viteză constantă.
Principiu valabil: circulând cu turaţii scăzute, se Sfaturi generale de deplasare
reduce consumul de combustibil şi scade
uzura. Închideţi hayonul
Indicatorul punctului de comutare* a BMW-ului Circulaţi doar cu hayonul închis, întrucât
dvs. afişează treapta de viteză optimă din punct

Sugestii
în caz contrar gazele de eşapament pot
de vedere al consumului, vezi pagina 54. intra în spaţiul pentru pasageri.<
În cazul în care circularea cu hayonul deschis
Folosiţi frâna de motor
este inevitabilă:
Când vă apropiaţi de un semafor roşu ridicaţi
1. Închideţi toate geamurile şi trapa din sticlă.
piciorul de pe acceleraţie şi lăsaţi vehiculul să
ruleze în treapta maximă de viteză posibilă. 2. Creşteţi puternic cantitatea de aer a
instalaţiei de climatizare sau a climatizării
Pe suprafeţe de rulare abrupte ridicaţi piciorul
automate, vezi pagina 75 sau 78.
de pe acceleraţie şi lăsaţi vehiculul să ruleze
într-o treaptă de viteză adecvată.
Linie de eşapament fierbinte
Mobilitate

Alimentarea cu combustibil se întrerupe în


La fiecare autovehicul apar temperaturi
timpul frânei de motor.
ridicate la sistemul de evacuare. Nu
îndepărtaţi scutul de protecţie termică din zona
Opriţi motorul la staţionări mai lungi
sistemului de evacuare şi nu îl acoperiţi cu
Opriţi motorul la staţionări mai lungi, de ex. la grund. Asiguraţi-vă ca în timpul rulării, la ralanti
semafor, treceri la nivel de cale ferată sau în sau la parcare, linia de eşapament fierbinte să
ambuteiaje. Încă de la un timp de staţionare de nu intre în contact cu materialele uşor
cca. 4 secunde obţineţi un efect de inflamabile, ca de ex. fân, frunziş, iarbă, etc. În
economisire. caz contrar există pericol de foc, cu risc de răniri
Funcţia Auto Start Stop* a BMW-ului dvs. grave şi pagube materiale. Nu atingeţi ţevile de
Referinţe

opreşte automat motorul în timpul unei

89
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 90 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

eşapament fierbinţi, întrucât există pericol de situaţiile care necesită acest lucru. Deoarece
Luaţi în considerare în timpul deplasării

ardere.< autovehiculul rămâne ghidabil, puteţi ocoli


eventualele obstacole cu mişcări cât de lente
Filtru de particule diesel* posibile ale volanului.
În filtrul de particule diesel se strâng particule Vibraţiile pedalei de frână şi zgomotele de
de funingine, care sunt ulterior arse periodic la reglare hidraulică vă indică faptul că sistemul
temperaturi ridicate. Această procedură de ABS funcţionează.
curăţare durează câteva minute. Recunoaşteţi
acest lucru prin faptul că motorul funcţionează Umezeală
temporar puţin mai zgomotos şi, pentru a Pe umezeală sau ploaie puternică, frânaţi la
dezvolta puterea obişnuită, este necesară o intervale de câţiva kilometri prin apăsarea
turaţie puţin mai ridicată. În plus, se poate uşoară a pedalei de frână. Asiguraţi-vă că nu
ajunge la zgomote şi la scoaterea unui fum uşor deranjaţi niciun alt participant la trafic. Căldura
din eşapament chiar şi la scurt timp după degajată usucă discurile şi plăcuţele de frână.
oprirea motorului. Astfel, în caz de necesitate, aveţi la dispoziţie
imediat întreaga forţă de frânare.
Acvaplanare
La deplasarea pe străzi ude sau noroioase În pantă
reduceţi viteza, altfel se poate forma o Pentru a evita supraîncălzirea sistemului
peliculă de apă între anvelope şi stradă. Acest de frânare şi astfel reducerea eficacităţii
fenomen este cunoscut sub numele de acestuia, circulaţi pe distanţe lungi sau mai
acvaplanare şi poate cauza pierderea parţială abrupte în pantă cu treapta de viteză care
sau totală a contactului cu carosabilul, a solicită cel mai puţin frânarea. În caz contrar,
controlului autovehiculului şi a eficienţei de chiar şi o presiune uşoară, dar de lungă durată
frânare.< asupra frânelor poate afecta frânele prin
Pericolul de acvaplanare creşte odată cu tocirea creşterea temperaturii, uzura frânelor şi
adâncimii profilelor anvelopelor, vezi şi eventual prin defectarea sistemului de
Adâncimea minimă a profilului pe pagina 100. frânare.<
Efectul frânei de motor creşte la trecerea într-o
Deplasarea prin apă treaptă inferioară de viteză, eventual chiar în
Circulaţi doar până la o înălţime de maxim prima treaptă de viteză. În acest fel, se evită o
30 cm a apei şi cu viteză foarte redusă, solicitare excesivă a frânelor. Pentru modul de
întrucât în caz contrar ar putea apărea avarii la trecere a transmisiei automate în regim manual,
motor, la sistemul electric şi la cutia de viteze.< vezi pagina 47.
Nu rulaţi cu pedala de ambreiaj călcată, cu
Folosiţi frâna de mână pentru transmisia la punctul mort sau cu motorul
coborârea pantelor oprit, întrucât în aceste situaţii nu dispuneţi de
În pantă, nu imobilizaţi autovehiculul mai frână de motor, de servodirecţie şi de
mult timp prin semiambreiere, ci cu servofrână.
ajutorul frânei de mână. Există pericolul unei Asiguraţi-vă că preşurile, covoraşele sau alte
uzuri ridicate a ambreiajului.< obiecte nu pătrund în zona de acţionare a
La 130i vă ajută şi asistenţa la pornire, vezi pedalelor, întrucât ar putea împiedica
pagina 63. acţionarea acestora.<

Frânare în siguranţă Coroziune la discurile de frână


Dotarea standard a autovehiculului dvs. BMW Numărul mic de kilometri parcurşi, timpii mai
cuprinde ABS. Mai bine frânaţi complet în lungi de staţionare şi solicitarea redusă

90
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 91 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

favorizează coroziunea discurilor de frână şi Fixarea încărcăturii


murdărirea plăcuţelor, întrucât nu se atinge
sarcina minimă necesară pentru curăţarea
automată a frânelor cu disc.

Prezentare
Discurile de frână corodate generează un efect
de frecare la frânare, efect ce nu mai poate fi
îndepărtat, de multe ori, nici măcar prin
apăsarea îndelungată a frânei.

La staţionare
În instalaţia de climatizare apare apă de > Amplasaţi încărcăturile grele cât se poate
condens, ce este eliminată sub autovehicul. de în faţă, imediat în spatele spătarului
Aşadar, urmele de apă de acest gen de pe sol scaunului.
sunt absolut normale.
> Protejaţi muchiile şi colţurile ascuţite.
> Dacă există bunuri foarte grele şi bancheta

Comenzi
Circulaţie pe partea dreaptă/ din spate nu este ocupată, introduceţi
centurile exterioare de siguranţă în
stângă închizătorul corespunzător.
La trecerea graniţelor în ţările în care se circulă > Nu depozitaţi peste cantul superior al
pe cealaltă parte decât în ţara în care a fost spătarului.
înmatriculat autovehiculul, sunt necesare
> Montaţi şi demontaţi plasa despărţitoare*,
anumite măsuri pentru evitarea efectului de
vezi pagina 84, şi asiguraţi-vă că obiectele
orbire a farurilor.
din portbagaj nu pot pătrunde prin ochiurile
BMW Service dispune de folie autocolantă. plasei.
Pentru aplicarea foliei, respectaţi indicaţiile
> Înfăşuraţi corespunzător obiectele care pe
alăturate.

Sugestii
parcursul călătoriei ar putea lovi luneta
autovehiculului.

Încărcare Asigurarea încărcăturii


Evitaţi supraîncărcarea autovehiculului,
pentru a nu depăşi astfel capacitatea
portantă maximă a anvelopelor. În caz contrar,
se poate ajunge la supraîncălzirea şi avarierea
internă a anvelopelor. În astfel de circumstanţe,
are loc pierderea imediată a presiunii.<
Mobilitate

Aveţi grijă ca în portbagaj să nu ajungă


lichide, întrucât pot apărea avarii ale
autovehiculului.<
> Asiguraţi obiectele mai mici şi mai uşoare
cu benzi de tensionare*, cu o plasă pentru
portbagaj* sau cu benzi de ancorare*.
> Pentru obiectele mari şi grele puteţi primi
de la BMW Service mijloace de
imobilizare*. Aveţi la dispoziţie patru inele
de ancorare pentru imobilizarea acestor
Referinţe

91
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 92 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

mijloace de fixare, săgeţile 1, pe peretele Încărcarea portbagajului de acoperiş


Luaţi în considerare în timpul deplasării

interior al portbagajului. În funcţie de dotare Portbagajele de acoperiş încărcate modifică


sunt disponibile încă două inele de fixare, comportamentul de rulare şi de ghidare al
săgeţile 2, pe pereţii interiori ai autovehiculului, datorită deplasării centrului de
portbagajului. greutate.
Respectaţi informaţiile ataşate mijloacelor Din acest motiv, nu depăşiţi la încărcare sarcina
de fixare. admisă pe acoperiş, masa totală admisă şi
Amplasaţi şi imobilizaţi întotdeauna sarcinile pe punţi.
încărcătura conform descrierii de mai sus, Puteţi găsi informaţiile respective în capitolul
pentru a evita proiectarea acesteia prin Mase, pagina 140.
habitaclu, de ex. în cadrul manevrelor de frânare
Sarcina de pe acoperiş trebuie distribuită
sau de ocolire.
uniform şi nu trebuie să acopere o suprafaţă
Nu depăşiţi greutatea totală admisă şi sarcinile
prea mare. Depozitaţi întotdeauna bagajele
pe punte admise, vezi pagina 140, întrucât în
grele în partea de jos. Asiguraţi spaţiu suficient
caz contrar nu mai este garantată siguranţa la
pentru ridicarea trapei din sticlă şi nu
funcţionare a autovehiculului şi nu mai sunt
obstrucţionaţi zona de acţionare a hayonului.
respectate normele de înmatriculare.
Nu plasaţi obiectele grele şi rigide neasigurate Fixarea corectă şi sigură a portbagajului de
în habitaclu, întrucât acestea s-ar rostogoli şi acoperiş împiedică deplasarea sau pierderea în
răni pasagerii, de ex. la manevrele de frânare şi timpul mersului.
ocolire. Circulaţi constant şi evitaţi pornirile bruşte de
Montaţi mijloacele de fixare doar la inelele de pe loc sau frânările bruşte, precum şi abordarea
ancorare reprezentate aici. Nu ancoraţi niciun curbelor cu viteză ridicată.
element al încărcăturii de punctele superioare
de prindere, vezi pagina 39, pentru a evita
deteriorarea acestora.< Deplasare cu remorcă
Puteţi găsi sarcinile remorcabile admise la
Portbagaj de acoperiş* pagina 141.

Pentru autovehiculul dumneavoastră BMW Capac/priza remorcii*


aveţi la dispoziţie, ca dotare opţională, un
sistem special de portbagaj. Vă rugăm să
respectaţi indicaţiile existente în instrucţiunile
de montare.

Puncte de prindere

Se află sub vehicul. Înaintea montării cârligului


de remorcare: rabataţi capacul în jos.

Cârlig de remorcare*
La montarea din fabrică a cârligului de
remorcare, dotarea de serie a autovehiculul
Ridicaţi capacul. cuprinde o suspensie îmbunătăţită la puntea din

92
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 93 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

spate şi, în funcţie de tip, un sistem mai în considerare de fiecare dată valoarea mai
performant de răcire a motorului. mică.
Întreţineţi capul de remorcare demontabil în
mod corespunzător, conform manualului de Presiunea în anvelope

Prezentare
utilizare ataşat, pentru a facilita o montare şi o Respectaţi cu exactitate presiunea în
demontare uşoară. anvelopele autovehiculului cât şi ale remorcii.
La autovehicul este valabilă presiunea în
Amplasare anvelope pentru încărcătură mare, vezi
Capul de remorcare demontabil este amplasat pagina 100. După corectarea acestei presiuni,
sub podeaua portbagajului. reiniţializaţi afişajul pană anvelopă, vezi
pagina 64. La remorcă sunt decisive indicaţiile
Montare şi demontare producătorului.

Montarea şi demontarea capului de remorcare


Afişaj pană anvelopă
sunt descrise în manualul de utilizare al
producătorului, care este ataşat acestui După cuplarea sau decuplarea unei remorci,
reiniţializaţi afişajul pană anvelopă vezi

Comenzi
manual.
pagina 64.
Înainte de deplasare
Oglinzile retrovizoare exterioare
Forţa de sprijinire a proţapului remorcii Legiuitorul prevede două oglinzi retrovizoare
pe cârligul de remorcare exterioare, care oglindesc ambele laturi din
Trebuie atinsă forţa maximă de sprijinire a spate ale remorcii. Astfel de oglinzi sunt
proţapului remorcii pe cârligul de remorcare de disponibile ca dotare opţională la BMW Service.
25 kg. Puteţi găsi valorile maxime admise
pentru forţa de sprijinire a proţapului la Consumatori de curent
pagina 141. Vă recomandăm să o folosiţi. În modul de deplasarea cu rulotă, păstraţi

Sugestii
Forţa de sprijinire a proţapului remorcii pe duratele de funcţionare a consumatorilor de
cârligul de remorcare acţionează asupra curent la un nivel redus, luând în considerare
autovehiculului şi măreşte astfel greutatea capacitatea bateriei autovehiculului.
acestuia. Încărcătura suplimentară maximă a Nu depăşiţi următorii indici de putere ai
autovehiculului dvs. BMW se reduce prin luminilor spate ale remorcii:
greutatea cârligului de remorcare şi prin forţa de Semnalizator: pe fiecare parte 42 waţi
sprijinire a proţapului remorcii pe cârligul de Lumini spate: pe fiecare parte 60 waţi
remorcare. Asiguraţi-vă că nu depăşiţi masa Lumini de frână: împreună 42 waţi
totală admisă a autovehiculului la deplasarea cu Lumini spate pentru ceaţă: împreună 42 waţi
remorcă. Lumini marşarier: împreună 42 waţi.
Mobilitate

Înainte de plecarea de pe loc, verificaţi


Încărcare funcţionarea luminilor spate ale remorcii.
La încărcarea remorcii, asiguraţi-vă că aţi În caz contrar riscaţi punerea în pericol a
amplasat încărcătura suplimentară cât de jos celorlalţi participanţi la trafic atunci când
posibil şi că aţi imobilizat-o în apropierea punţii. luminile spate nu funcţionează.<
Cu cât centrul de greutate al remorcii este
amplasat mai jos, cu atât creşte siguranţa Deplasare cu remorcă
întregului angrenaj. Respectaţi limitele de viteză naţionale,
Nu depăşiţi masa totală admisă a remorcii şi însă nu depăşiţi 80 km/h. În caz contrar,
sarcina maximă admisă a autovehiculului. Luaţi puteţi genera situaţii de rulare instabile.<
Referinţe

93
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 94 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

În cazul unei pene la anvelopă, vezi indicaţiile cu viteză imediat inferioară, sau cuplaţi eventual
Luaţi în considerare în timpul deplasării

privire la echiparea cu anvelope run-flat de la până în prima treaptă de viteză, şi circulaţi cu


pagina 64. viteză redusă.

Reducerea mişcărilor de balansare


Dacă, în mod excepţional, remorca întră în
mişcări de balansare, puteţi stabiliza atelajul
doar prin frânare bruscă, puternică. Într-o
asemenea situaţie, nu corectaţi direcţia decât
dacă este neapărat necesar, cât de poate de
prudent şi fără a periclita ceilalţi participanţi la
trafic.

Controlul stabilităţii remorcii*


Sistemul vă ajută să atenuaţi mişcările de
balansare a remorcii. El recunoaşte mişcările de
balansare şi frânează automat autovehiculul,
părăsind astfel domeniul critic de viteză şi
stabilizând atelajul.
Sistemul este funcţional începând cu cca.
65 km/h în regimul de deplasare cu remorcă şi
după cuplarea prizei remorcii.
Dacă priza remorcii este ocupată, însă remorca
nu este cuplată, de ex. la utilizarea unui suport
de biciclete cu iluminare, sistemul poate intra în
funcţiune şi în anumite situaţii extreme din
trafic.
Sistemul nu poate interveni dacă remorca se
apleacă brusc, de ex. pe străzi alunecoase sau
pe suprafeţe instabile. Remorcile cu centrul de
greutate ridicat se pot răsturna înainte de a fi
recunoscută o mişcare de balansare.
Sistemul nu se activează atunci când DSC este
dezactivat sau defect, vezi pagina 62.

În rampă
Pentru siguranţă şi pentru un trafic fluid, modul
de deplasare cu remorcă este interzis pe rampe
cu înclinaţie mai mare de 12Ξ. Dacă sunt
admise ulterior sarcini remorcabile mai mari,
limita este de 8 Ξ, vezi pagina 141.

În pantă
Pe suprafeţe de rulare aflate în pantă este
necesară o atenţie sporită, deoarece în această
situaţie atelajul intră mai repede în balans.
Înainte de a aborda o pantă, cuplaţi treapta de

94
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 95 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Prezentare
Comenzi
Sugestii
Mobilitate
Referinţe

95
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 96 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG


ba5_e8187.book Seite 97 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Mobilitate
Pentru ca dumneavoastră să beneficiaţi de o
mobilitate permanentă, următorul capitol vă
oferă informaţii importante referitoare la
combustibili, roţi şi anvelope, revizie şi ajutor în
caz de pană.

Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG


ba5_e8187.book Seite 98 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Alimentare cu combustibil
Alimentare cu combustibil

Clapetă rezervor 1. Dacă este necesar, demontaţi capacul*


trusei de scule şi a triunghiului reflectorizant
Deschidere de capitonajul din dreapta, vezi pagina 123.
2. Scoateţi capacul de pe peretele lateral al
portbagajului.

1. Deschideţi clapeta rezervorului, săgeata 1.


2. Rotiţi buşonul rezervorului în sens antiorar.
3. Introduceţi buşonul rezervorului în suportul 3. Trageţi în sus butonul cu simbolul pompei
de la clapeta rezervorului, săgeata 2. de alimentare.
Clapeta rezervorului se deblochează.
Închidere
De respectat la alimentarea cu
Aşezaţi buşonul şi rotiţi în sens orar până când
combustibil
acesta se blochează audibil.
La manipularea combustibilului
Nu striviţi banda fixată pe buşon, întrucât
respectaţi indicaţiile de siguranţă
în caz contrar buşonul nu poate fi închis
existente în benzinărie, altfel apare pericolul
corect şi pot fi emanaţi vapori de combustibil.<
vătămării de persoane sau pagube materiale.<

Deblocarea manuală a clapetei La alimentarea cu combustibil, introduceţi


rezervorului pistolul de alimentare în conducta de
alimentare. Evitaţi ridicarea pistolului de
În cazul unei disfuncţionalităţi, puteţi debloca
alimentare în timpul alimentării, întrucât acest
manual clapeta rezervorului:
lucru duce la
> decuplarea timpurie
> recircularea redusă a vaporilor de
combustibil.
Rezervorul de combustibil este plin, atunci când
pistolul de alimentare se decuplează prima dată
singur.

Capacitatea rezervorului de
combustibil
> La motoare pe benzină: cca. 53 litri, dintre
care cca. 8 litri rezervă.
> La motoare diesel: cca. 51 litri, dintre care
cca. 6,5 litri rezervă.

98
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 99 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Alimentaţi cu combustibil înainte de a Conducta de umplere este concepută


parcurge acea distanţă rămasă, de mai pentru alimentarea cu combustibil de la
puţin de 50 km, altfel funcţiile motorului nu mai pompa de alimentare cu motorină.<
sunt asigurate şi pot apărea avarii.<
Motorină de iarnă

Prezentare
Pentru a asigura siguranţa în funcţionare a
Calitate combustibil motorului diesel în timpul anotimpului rece, vă
rugăm să alimentaţi cu motorină de iarnă, care
Motor pe benzină poate fi procurată în această perioadă de la
Pentru un consum optim de combustibil, folosiţi benzinării. Încălzirea filtrului de combustibil
benzină fără plumb sau cu procentaj mic de sulf. inclusă în dotarea standard, împiedică blocarea
Deoarece motorul este reglat la bătaie, puteţi combustibilului în timpul rulării.
alimenta cu benzină de diferite calităţi. Nu combinaţi cu aditivi, nici măcar cu
Nu alimentaţi cu benzină cu plumb, benzină, pentru a nu avaria motorul.<
pentru a evita deteriorarea permanentă a
catalizatorului.<

Comenzi
BMW recomandă utilizarea de benzină super
fără plumb cu 95 ROZ.
Sunt admise calităţi de combustibil fără plumb
cu 91 ROZ şi superior.
Nu alimentaţi cu benzină inferioară
91 ROZ, întrucât puteţi avaria motorul.<
Puteţi alimenta carburanţi cu un aport maxim de
etanol de 10Ξ, adică E10.
Nu alimentaţi E85, deci carburant
compus în proporţie de 85Ξ din etanol,

Sugestii
sau FlexFuel, pentru a evita avarierea motorului
şi a sistemului de alimentare cu combustibil.<

Dotare naţională specifică pentru


carburant cu conţinut de plumb*
Cu această dotare, puteţi alimenta şi benzină cu
plumb, pe lângă benzina de calitate amintită mai
sus. Calitatea minimă este tot 91 ROZ.
Mobilitate

Motor diesel
Nu alimentaţi ester din metil de rapiţă
RME, motorină biodiesel sau benzină.
Dacă aţi alimentat un combustibil
necorespunzător, nu porniţi motorul, întrucât
riscaţi avarierea acestuia.<
Dacă aţi alimentat un combustibil
necorespunzător, contactaţi BMW Service.
> Motorul autovehiculul dvs. BMW este
conceput pentru:
Referinţe

Motorină DIN EN 590.

99
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 100 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Roţi şi anvelope
Roţi şi anvelope

Presiunea în anvelope Dimensiune anvelope


Specificaţiile de presiune sunt valabile pentru
Informaţii pentru siguranţă dvs. dimensiunile de anvelope agreate şi tipurile de
Construcţia anvelopelor şi respectarea presiunii anvelope recomandate de BMW, pe care le
în anvelope prescrise nu influenţează doar puteţi solicita de la BMW Service.
durata de viaţă a anvelopelor, ci, în mare
măsură, şi siguranţa şi confortul de rulare.
Starea anvelopelor
Verificare presiune Asiguraţi-vă în mod regulat că anvelopele nu
Verificaţi în mod regulat presiunea în prezentă avarii, corpuri străine, uzură şi verificaţi
anvelope: cel puţin de două ori pe lună şi adâncimea profilului.
înainte de plecarea într-o deplasare mai lungă.
În caz contrar, o presiune eronată în anvelope, Adâncimea minimă a profilului
poate cauza instabilitate la rulare sau daune la
Adâncimea profilului anvelopelor nu trebuie să
anvelopă, ceea ce poate cauza accidente.<
fie sub 3 mm. Dacă adâncimea profilului scade
sub 3 mm, există pericol extrem de ridicat de
Indicaţii presiune acvaplanare la viteze mai ridicate, chiar şi de la
straturi subţiri de apă.
Anvelopele de iarnă îşi pierd clar caracteristicile
la o adâncime a profilului sub 4 mm. În interesul
propriei siguranţe, trebuie montate anvelope
noi.

Puteţi găsi specificaţiile de presiune pentru


dimensiunile de anvelope agreate, pe stâlpul
portierei, dacă ţineţi portiera deschisă.
Dacă nu găsiţi literele de viteză ale anvelopelor
dvs. în specificaţiile de presiune, este valabilă
presiunea în anvelope pentru dimensiunea Afişajele de uzură se împart pe fundalul
corespunzătoare, de ex. 255/45 R 17. profilului pe circumferinţa anvelopelor şi sunt
După corectarea presiunii în anvelope, marcate pe peretele lateral al anvelopelor cu
reiniţializaţi afişajul pană anvelopă, vezi TWI, Tread Wear Indicator. Dacă profilul
pagina 64.< anvelopelor a scăzut până la indicatorul de
uzură, înseamnă că a fost atinsă o adâncime a
Presiunea în anvelope la deplasare cu profilului de 1,6 mm.
remorcă
La deplasarea cu remorcă este valabilă Avarii anvelope
presiunea în anvelope pentru încărcături mari Vibraţiile neobişnuite în timpul deplasării pot
din specificaţiile de presiune. indica o avariere a anvelopelor sau un alt defect

100
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 101 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

la autovehicul. Acest lucru poate fi cauzat de ex. lateral permite păstrarea funcţionalităţii
de trecerea peste o bordură sau peste alte anvelopelor chiar şi în caz de pierdere totală a
obstacole. Acelaşi lucru este valabil şi pentru presiunii.
anomaliile legate de comportamentul obişnuit Pentru a continua călătoria în cazul unei pene
la rulare, cum ar fi atunci când volanul trage

Prezentare
de anvelope, vezi Anunţarea unei pane la
puternic către stânga sau către dreapta. anvelopă pe pagina 64.
Într-un asemenea caz, reduceţi imediat
viteza şi verificaţi în cel mai scurt timp
roţile şi anvelopele. Circulaţi cu prudenţă până Roţi şi anvelope noi
la următorul BMW Service sau până la
următoarea vulcanizare, care lucrează conform Montaţi roţile şi anvelopele noi doar la
standardelor BMW cu personal şcolarizat BMW Service sau la o vulcanizare care
corespunzător. Dacă este necesar, remorcaţi lucrează conform standardelor BMW cu
autovehiculul până acolo. personal şcolarizat corespunzător. La lucrări
În caz contrar, aceste avarii ale anvelopelor pot efectuate în mod necorespunzător, există
pune în pericol pasagerii autovehiculului şi pericol de daune ulterioare şi de riscuri de

Comenzi
ceilalţi participanţi la trafic.< siguranţă conexe. Nu uitaţi să echilibraţi roţile
noi.<
Vechimea anvelopelor
Anvelope reşapate
Din diferite motive, printre altele din cauza
fragilităţii, BMW recomandă o montare a noilor BMW nu vă recomandă să utilizaţi
anvelope cel târziu după 6 ani, indiferent de anvelope reşapate, pentru a nu diminua
nivelul real de uzura. siguranţa la rulare. Motivul îl reprezintă straturile
posibil diferite ale anvelopelor şi învechirea lor
Data de fabricare a anvelopelor este conţinută
parţială, care pot duce la limitarea valabilităţii
în inscripţiile de pe anvelope:
anvelopelor.<
DOT... 0809 înseamnă, că anvelopele au fost

Sugestii
fabricate în săptămâna 8, a anului 2009.
Roţi şi anvelope corecte
BMW vă recomandă utilizaţi doar roţi şi
anvelope agreate de BMW pentru
Echipare cu anvelope run- respectivul tip de autovehicul, întrucât în caz
flat* contrar anvelopele ar putea de ex. să atingă
caroseria, ca urmare a toleranţelor la aceleaşi
valori nominale, şi astfel pot fi cauzate
accidente grave. BMW nu poate evalua
caracteristicile roţilor şi anvelopelor neagreate
şi nu poate garanta din acest motiv siguranţa în
Mobilitate

trafic.<
Puteţi solicita combinaţia corectă jantă-
anvelopă la BMW Service.
Combinaţia corectă jantă-anvelopă are efect şi
asupra diverselor sisteme, a căror funcţie ar fi
Echiparea cu anvelope run-flat poate fi
îngrădită în caz contrar, de ex. ABS, DSC sau
recunoscută după simbolul rotund cu literele
RPA.
RSC de pe peretele lateral.
Echiparea cu anvelope run-flat este compusă Pentru a obţine caracteristici bune de
din anvelope cu caracteristici autoportante deplasare, utilizaţi anvelope ale aceluiaşi
limitate şi din jante speciale. Întărirea peretelui fabricant şi cu acelaşi model de profil. După o
Referinţe

101
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 102 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

avarie la anvelope, refaceţi în cel mai scurt timp iarnă, fixaţi o plăcuţă de avertizare în câmpul
Roţi şi anvelope

combinaţia iniţială jantă-anvelopă. dvs. vizual. Această plăcuţă poate fi obţinută de


la o vulcanizare sau la BMW Service.
Tipuri de anvelope recomandate
Depozitarea
Depozitaţi roţile sau anvelopele demontate în
spaţii cu temperatură scăzută, lipsite de
umiditate şi întunecate. Protejaţi anvelopele de
ulei, vaselină şi combustibil.

Schimbarea roţilor între punţi


BMW vă recomandă să nu schimbaţi roţile din
faţă cu cele din spate sau invers, chiar dacă au
În funcţie de dimensiunea anvelopelor, BMW vă aceeaşi dimensiune, pentru a nu diminua
recomandă anumite tipuri de anvelope. Le caracteristicile de rulare. În cazul unor
puteţi recunoaşte cu uşurinţă după dimensiuni diferite a anvelopelor, este interzisă
inscripţionarea BMW, clar vizibilă pe peretele schimbarea acestora între punţi.
lateral al anvelopei.
La utilizare adecvată, aceste anvelope
corespund celor mai ridicate standarde cu Lanţuri de zăpadă*
privire la siguranţă şi la caracteristicile de rulare. Doar anumite lanţuri de zăpadă, cu zale fine,
sunt testate de BMW, calificate ca fiind sigure în
Echipare cu anvelope run-flat* trafic şi recomandate spre utilizare. Acestea
La montarea de anvelope noi sau la trecerea de sunt disponibile la BMW Service. Utilizarea lor
la anvelope de vară la cele de iarnă sau invers, este permisă doar pereche, pe roţile din spate.
utilizaţi, pentru propria dvs. siguranţă, anvelope La montare, respectaţi indicaţiile
run-flat. În caz de pană, nu aveţi la dispoziţie o producătorului lanţurilor. Nu depăşiţi 50 km/h
singură roată de rezervă. BMW Service vă poate cu lanţurile montate.
sfătui în această privinţă. După montarea lanţurilor de zăpadă nu
iniţializaţi afişajul pană anvelopă, întrucât
Particularităţi la anvelopele de iarnă pot fi generate mesaje eronate.
BMW recomandă anvelope de iarnă pentru La deplasarea cu lanţuri de zăpadă se poate
exploatarea pe suprafeţe de rulare aflate în întâmpla în practică, ca sistemul DTC să se
condiţii de iarnă sau la temperaturi aflate sub activeze pentru scurt timp, vezi pagina 62.<
+76. Aşa-numitele anvelope all-season cu
marcaj M+S au caracteristici de iarnă
superioare anvelopelor de vară, însă de obicei
nu ating randamentul deplin al anvelopelor de
inarnă.

Respectarea vitezei
Respectaţi neapărat viteza maximă
admisă pentru fiecare tip de anvelope de
iarnă, pentru a evita avarierea anvelopelor şi
producerea de accidente.<
Dacă viteza maximă a autovehiculului este mai
mare decât cea admisă pentru anvelopele de

102
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 103 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Sub capotă
Nu efectuaţi lucrări la autovehicul dacă nu Apăsaţi maneta de deblocare şi deschideţi

Prezentare
aveţi cunoştinţe temeinice în acest capota.
domeniu. Dacă nu cunoaşteţi instrucţiunile care
trebuie respectate, atunci efectuaţi lucrările la Închidere
autovehicul doar la BMW Service sau la un
atelier care lucrează conform standardelor
BMW cu personal şcolarizat corespunzător.
Lucrările efectuate în mod necorespunzător
generează pericol de daune ulterioare, ceea ce
duce la reducerea gradului de siguranţă.<

Capota motorului

Comenzi
Deblocare Închideţi cu forţă capota de la o înălţime de cca.
40 cm. Aceasta trebuie să se blocheze audibil.
Nu obstrucţionaţi zona de acţionare a
capotei motorului, pentru a evita
vătămarea corporală.
Dacă observaţi în timpul deplasării că nu este
blocată corect capota, opriţi imediat şi
închideţi-o corect.<

Sugestii
Trageţi maneta.

Deschidere

Mobilitate

Înainte de deschiderea capotei, asiguraţi-


vă că braţele ştergătorarelor se află pe
parbriz, întrucât în caz contrar există riscul
producerii unor avarii. Deschideţi capota
motorului numai după răcirea acestuia, pentru a
evita vătămarea corporală.<
Referinţe

103
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 104 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Elemente importante ale compartimentului motor


Sub capotă

1 Motor pe benzină: vas de expansiune 4 Punct de sprijin la pornire asistată, vezi


pentru agentul de răcire, vezi pagina 106 pagina 123
Motor diesel: vasul de expansiune se află pe 5 Ştuţ de alimentare pentru ulei de motor,
latura opusă a autovehiculului vezi Completare cu ulei de motor,
2 Serie identificare autovehicul pagina 106
3 Ştuţ de alimentare pentru lichid de spălare 6 Jojă* pentru uleiul de motor, vezi Verificare
la instalaţia de curăţare faruri şi geamuri, nivel ulei de motor cu ajutorul jojei
vezi pagina 50

Ulei de motor
Consumul de ulei de motor depinde de modul 4. Introduceţi joja cu atenţie până la capăt în
de deplasare şi condiţiile de utilizare. ţeava jojei şi extrageţi-o apoi din nou.
Nivelul de ulei trebuie să se afle între cele
Verificare nivel ulei de motor cu ajutorul două marcaje ale jojei.
jojei*
1. Opriţi autovehiculul pe o suprafaţă
orizontală, cu motorul la temperatura
normală de exploatare, deci după un
parcurs neîntrerupt de cel puţin 10 km.
2. Opriţi motorul.
3. Extrageţi joja 6 după cca. 5 minute şi
ştergeţi-o cu o lavetă fără scame, un
şerveţel de hârtie sau ceva asemănător.

104
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 105 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Posibile afişaje

Prezentare
Cantitatea de ulei dintre cele două marcaje ale
jojei este de cca. 1 litru.
Nu depăşiţi marcajul superior al jojei.
Cantitatea prea mare de ulei dăunează
motorului. Solicitaţi imediat verificarea
autovehiculului.<

Comenzi
Verificare electronică nivel ulei motor*
Autovehiculul dumneavoastră este dotat cu un
sistem electronic de control al nivelului de ulei.
Premisa pentru un afişaj cât mai exact al 1 Nivelul de ulei este în ordine
nivelului de ulei este măsurarea cu motorul cald,
2 Este calculat nivelul de ulei.
adică după o deplasare continuă de cel puţin
Acest proces poate dura în timpul staţionării
10 km. Puteţi să afişaţi nivelul ulei în timpul
pe o suprafaţă plană cca. 3 minute, iar în
deplasării sau în staţionare, pe o suprafaţa
timpul deplasării cca. 5 minute.
plană, cu motorul pornit.
3 Nivelul minim al uleiului:

Sugestii
Puteţi vedea nivelul actual al uleiului pe tabloul
Cu următoarea ocazie, completaţi cu max.
de bord.
1 litru de ulei, vezi şi Completare cu ulei de
motor pe pagina 106.
4 Nivelul uleiului este prea mare.
Cantitatea prea mare de ulei
dăunează motorului. Solicitaţi imediat
verificarea autovehiculului.<
5 Senzorul nivelului de ulei este defect.
Nu completaţi cu ulei de motor. Puteţi
Mobilitate

continua călătoria. Calculaţi din nou


distanţa rămasă până la următorul service
1. Apăsaţi în mod repetat în sus şi în jos pentru ulei, vezi pagina 108. Solicitaţi
butonul 1 de pe maneta semnalizatorului, verificarea sistemului în cel mai scurt timp.
până la afişarea simbolului corespunzător şi
a textului "OIL".
2. Apăsaţi butonul 2.
Nivelul de ulei este verificat şi afişat.
Referinţe

105
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 106 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Completare cu ulei de motor Nu utilizaţi aditivi de ulei, întrucât acestea


Sub capotă

pot duce, în anumite circumstanţe, la


avarierea motorului.<

Tipuri de ulei alternative


Dacă la un moment dat nu aveţi la îndemână
uleiuri agreate, puteţi completa în cantităţi mici
şi cu alte uleiuri, între intervalele de schimburi
de ulei. Pe ambalaj trebuie să se găsească una
dintre următoarele declaraţii cu privire la
specificaţiile uleiului:
Completaţi cu maxim 1 litru de ulei numai după
ce următorul martor de control luminează pe
Motoare pe benzină
panoul de bord sau dacă măsurarea uleiului
indică "+1l". > Preferat: BMW Longlife-01, BMW Longlife-
01 FE sau
BMW Longlife-04
> Alternativ: BMW Longlife-98 sau ACEA A3

Motoare diesel
> Preferat: BMW Longlife-04
> Alternativ: BMW Longlife-01,
BMW Longlife-98 sau ACEA A3/B4

Completaţi cu ulei pe parcursul


următorilor 200 km, în caz contrar
motorul se poate avaria.< Agent de răcire
Nu depozitaţi uleiurile, vaseline etc. la
Nu deschideţi sistemul de răcire atunci
îndemâna copiilor şi respectaţi indicaţiile
când motorul este fierbinte, întrucât
de avertizare corespunzătoare de pe recipiente,
există pericol de opărire datorită scurgerii
întrucât în caz contrar pot apărea riscuri de
agentului de răcire.<
sănătate.<
Agentul de răcire are în compoziţie apă (50%) şi
Schimbul de ulei aditiv agent de răcire (50%). Nu toţi aditivii aflaţi
în comerţ sunt adecvaţi pentru autovehiculul
Efectuaţi schimbul de ulei doar la un BMW
dvs. BMW. Puteţi afla de la BMW Service care
Service sau la atelier care lucrează conform
sunt aditivii corespunzători pentru
standardelor BMW cu personal şcolarizat
autovehiculul dumneavoastră.
corespunzător.
Utilizaţi doar aditivi adecvaţi, pentru a
Uleiuri de motor agreate preveni avarierea motorului. Aditivii sunt
dăunători sănătăţii, motiv pentru care trebuie să
Calitatea uleiurilor de motor este hotărâtoare
respectaţi indicaţiile de pe recipiente.<
pentru funcţionarea şi durata de viaţă a unui
motor. Ca urmare a unor teste complexe, BMW La eliminarea aditivilor de agent de răcire,
acceptă anumite uleiuri de motor. respectaţi prevederile corespunzătoare
pentru protecţia mediului.<
Puteţi afla la BMW Service informaţii
suplimentare despre uleiurile agreate de
BMW pentru autovehiculul dumneavoastră.<

106
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 107 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Verificare la nivel agent de răcire


1. Deschideţi capota doar dacă motorul este
rece.
2. Învârtiţi puţin în sens antiorar capacul

Prezentare
vasului de expansiune, până când scade un
pic suprapresiunea, apoi deschideţi.
3. Nivelul agentului de răcire este cel corect,
dacă acesta se află între marcajele de minim
şi maxim al ştuţului de alimentare, vezi
schiţa de lângă ştuţurile de alimentare.

Comenzi
4. Dacă este necesar, completaţi încet până la
nivelul de umplere adecvat, nu umpleţi
peste măsură.
5. Închideţi capacul până se aude un clic.
6. Remediaţi în cel mai scurt timp cauza
pierderii agentului de răcire.

Sugestii
Mobilitate
Referinţe

107
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 108 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Revizie
Revizie

Sistem de revizii BMW Date de service în telecomandă


În timpul mersului, autovehicul memorează
permanent în telecomandă informaţiile
referitoare la necesarul de service. Consilierul
dumneavoastră de la BMW Service poate citi
aceste date din telecomandă şi apoi vă va
propune o listă de lucrări de service optimizată.
Din acest motiv, când vă aflaţi la atelier, înmânaţi
consilierului BMW Service ultima telecomandă
utilizată.
Asiguraţi-vă că data este reglată corect
Sistemul de revizii BMW vă ajută să menţineţi pe tabloul de bord, vezi pagina 59,
siguranţa în trafic şi utilizarea autovehiculului întrucât în caz contrar există posibilitatea ca
dvs. BMW. Scopul acestui sistem este eficienţa sistemului Condition Based Service
optimizarea măsurilor de revizie având în vedere CBS să nu fie asigurată.<
costurile economice de întreţinere.
Dacă la un moment dat doriţi să vindeţi Service
autovehiculul dvs. BMW, lucrările de service Începând cu pagina 144 puteţi găsi mai multe
realizate la timp vor fi un avantaj. informaţii despre punctele şi lucrările de service
necesare.
Condition Based Service CBS BMW vă recomandă să efectuaţi
Senzorii şi algoritmii speciali supraveghează întreţinerea şi lucrările de reparaţie la
diferitele condiţii de utilizare ale autovehiculului BMW Service.
dvs. BMW. Astfel, Condition Based Service Asiguraţi-vă că toate lucrările de service sunt
stabileşte necesitatea reviziei actuale şi viitoare. înregistrate. Aceste înregistrări reprezintă
Sistemul vă oferă posibilitatea să decideţi dovada efectuării regulate a lucrărilor de
lucrările de revizie, conform exigenţelor revizie.<
personale, şi, în consecinţă, să utilizaţi
autovehiculul BMW în condiţii de siguranţă.
Puteţi afişa individual pe tabloul de bord Priză pentru diagnosticare
distanţele şi timpul rămas până la lucrarea de On-Board OBD
revizie selectate, precum şi eventualele lucrări
de întreţinere specificate prin lege, vezi
pagina 57:
> Ulei de motor
> Plăcuţe de frână: separate în faţă şi în spate
> Lichid de frână
> Verificare autovehicul
> Verificări prescrise legal în funcţie de
legislaţia naţională specifică
Componentele determinante pentru
compoziţia gazelor de eşapament pot fi

108
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 109 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

verificate cu un aparat special, prin intermediul


prizei OBD.
Această priză se află pe latura şoferului, sub un
capac aflat pe partea stângă sub planşa de

Prezentare
bord.

Valori gaze de eşapament


Martorul de avertizare luminează
continuu:
Emisiile de noxe ale autovehiculului
sunt foarte ridicate. Continuarea călătoriei este
posibilă. Verificaţi autovehiculul la următoarea
ocazie.
Martorul de avertizare clipeşte:

Comenzi
Defecţiune la motor, care poate duce la
defectarea catalizatorului. Puteţi continua
călătoria, însă cu precauţie. Solicitaţi verificarea
autovehiculului în cel mai scurt timp.

Reciclare
Încă de la conceperea autovehiculului dvs., ne-
am gândit la o compoziţie reciclabilă la
confecţionarea şi alegearea materialelor.

Sugestii
BMW vă recomandă ca la sfârşitul ciclului de
viaţă să predaţi autovehiculul unui centru de
recuperare recomandat de grupul BMW. Astfel,
vă veţi implica activ în protejarea resurselor şi
mediului înconjurător. Pentru recuperare, se
aplică legislaţia naţională în vigoare. Informaţii
pe această temă puteţi găsi pe internet, la
adresa www.bmw.ro, sau la BMW Service.
Mobilitate
Referinţe

109
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 110 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Întreţinere
Întreţinere

Substanţe de întreţinere Varianta cu 3 uşi: nu utilizaţi spălătoriile cu


instalaţii de înaltă presiune, întrucât în
Întreţinerea şi curăţarea regulată ajută la zona geamurilor s-ar putea infiltra apă.<
păstrarea valorii BMW-ului dvs.
Înaintea intrării în spălătorii, verificaţi dacă
Pentru curăţarea şi întreţinerea vehiculului dvs., instalaţia este potrivită pentru autovehiculul
BMW recomandă utilizarea de produse agreate dvs. BMW. În acest sens, verificaţi următoarele
în acest scop de BMW. puncte:
BMW Service vă poate sfătui cu plăcere cu > Dimensiunile vehiculului dvs., vezi
privire la produsele şi serviciile de curăţare şi pagina 138.
întreţinere ale BMW-ului dvs.
> Dacă este necesar, pliaţi oglinzile
Produsele originale BMW CareProducts exterioare, vezi pagina 35.
sunt testate cu privire la substanţele
> Lăţimea maximă a anvelopelor.
utilizate, sunt testate în laborator şi în practică,
oferind întreţinere şi protecţie optime pentru Pregătiri înaintea intrării în spălătorie.
vehiculul dvs.< > Deşurubaţi antena*.
Nu utilizaţi substanţe pe bază de alcool > Dezactivaţi senzorul de ploaie*, pentru a
sau solvenţi, pentru a evita deteriorările.< evita o ştergere neintenţionată.
Substanţele de curăţare pot conţine > Dezactivaţi ştergătorul lunetei* şi protejaţi-l
substanţe periculoase sau dăunătoare. împotriva deteriorării. Dacă este necesar,
Din acest motiv, respectaţi instrucţiunile de solicitaţi unui angajat al spălătoriei măsurile
avertizare şi de pericol de pe ambalaje. corespunzătoare de protecţie.
Deschideţi întotdeauna portierele şi geamurile > Demontaţi accesoriile suplimentare, de ex.
vehiculului în timpul curăţării interiorului. spoiler sau antenă telefon, în măsura în care
Asiguraţi aerisirea corespunzătoare în spaţii există riscul deteriorării acestora.
închise. Utilizaţi numai substanţe care sunt
destinate curăţării vehiculului.< Transmisie automată
Înaintea intrării în spălătorie, respectaţi
următoarele indicaţii, pentru a permite mişcarea
Întreţinere exterioară vehiculului:

Spălare vehicul 1. Introduceţi telecomanda, chiar şi cea cu


acces tip confort, în contactul de pornire.
În special în lunile de iarnă, asiguraţi-vă că
spălaţi vehiculul mai des decât este 2. Cuplaţi poziţia N a transmisiei automate.
necesar. Murdăria şi sarea din materialele de 3. Eliberaţi frâna de mână.
deszăpezire pot dăuna vehiculului.< 4. Opriţi motorul.
După spălarea vehiculului, aşteptaţi puţin 5. Lăsaţi telecomanda în contactul de pornire,
pentru a permite frânelor să se usuce, pentru a permite mişcarea vehiculului.
întrucât în caz contrar efectul frânelor se poate
diminua pentru o scurtă perioadă de timp, iar Curăţare cu abur/curăţare cu înaltă
discurile de frână pot coroda.< presiune
Înaintea utilizării curăţătoarelor cu abur
Spălătorii
sau a celor cu înaltă presiune, asiguraţi o
Sunt de preferat instalaţiile textile de spălare. distanţă suficientă şi o temperatură maximă de

110
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 111 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

606. efectele permanente ale anumitor substanţe


Distanţa prea mică, presiunea prea mare sau care deteriorează vopseaua.
temperatura prea ridicată poate duce la Regional ar putea apărea influenţe ale mediului
deteriorarea anumitor elemente ale vehiculului înconjurător asupra vopselei vehiculului,
sau la infiltrarea apei. Respectaţi manualul de

Prezentare
ducând la deteriorarea acesteia. Din acest motiv
utilizare al curăţătorului cu abur sau cel al este important să organizaţi volumul şi
curăţătorului cu înaltă presiune.< intervalele lucrărilor de întreţinere în funcţie de
Nu menţineţi curăţătoarele cu înaltă aceste influenţe.
presiune mai mult timp în acelaşi loc şi Îndepărtaţi în special substanţele agresive,
păstraţi o distanţă minimă de 30 cm faţă de de ex. combustibil scurs, ulei, unsoare, lichid de
senzori şi faţă de camera video pentru asistarea frână, răşină sau excrementele păsărilor, pentru
parcării cu spatele.< a evita deteriorarea vopselei.

Spălare manuală Remedierea daunelor la vopsea


La spălarea manuală a vehiculului, utilizaţi multă Remediaţi imediat daunele provocate de
apă şi eventual şampon auto. Curăţaţi vehiculul

Comenzi
criblură sau zgârieturile, în funcţie de
cu un burete sau o perie de curăţare, utilizând gravitatea acestora, pentru a evita apariţia
presiune redusă. ruginii.<
Înainte de curăţare, dezactivaţi senzorul BMW recomandă remedierea în cadrul unui
de ploaie sau decuplaţi contactul, pentru atelier specializat cu substanţe BMW originale.
a evita acţionarea accidentală a
ştergătoarelor.< Conservare
Respectaţi normele regionale pentru Conservarea este necesară atunci când apa nu
spălarea manuală a vehiculului.< mai este respinsă de pe suprafeţele vopsite
curate. La conservarea vopselei, utilizaţi numai
Faruri substanţe care conţin ceară de carnauba sau

Sugestii
Nu frecaţi pentru uscare şi nu utilizaţi substanţe sintetică.
de curăţare corozive sau acide.
Înmuiaţi impurităţile, de ex. insectele, cu Garnituri din cauciuc
şampon sau substanţă de îndepărtare a Se vor îngriji numai cu apă şi substanţă de
insectelor şi spălaţi-le cu apă multă. tratare a cauciucului.
La acoperire cu gheaţă, nu utilizaţi instrumente La întreţinerea garniturilor din cauciuc, nu
de spart gheaţa, ci substanţe de dezgheţare. utilizaţi substanţe de întreţinere cu
silicon, pentru a evita deteriorările şi apariţia
Ferestre sunetelor deranjante.<
Mobilitate

Curăţaţi suprafeţele interioare şi exterioare ale


ferestrelor, precum şi cele ale oglinzilor cu Elementele cromate
substanţe speciale de curăţare a ferestrelor. Elemente, cum ar fi grila radiatorului, mânerele
Nu curăţaţi suprafeţele oglinzilor cu uşilor sau cadrele geamurilor, se vor curăţa cu
substanţe de curăţare cu conţinut de atenţie, cu multă apă şi eventual cu şampon, în
cuarţ.< special în cazul contactului cu substanţă de
dezgheţare a şoselelor. Pentru tratament
Îngrijirea vopselei suplimentar, utilizaţi programe de lustruire a
suprafeţelor cromate.
Întreţinerea regulată ajută la păstrarea valorii
vehiculului şi protejează vopseaua faţă de
Referinţe

111
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 112 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Jante din aliaj uşor pielea la intervale regulate cu o lavetă sau cu


Întreţinere

Datorită sistemului funcţional, la frânare este aspiratorul.


generat praf, care se depune pe jantele din aliaj Curăţaţi în mod regulat în special pielea de
uşor. Acestea trebuie curăţate regulat cu nuanţă deschisă, întrucât este supusă mai
substanţe de curăţare fără acid. puternic la murdărire.
Nu utilizaţi substanţe de curăţare Trataţi pielea de două ori pe an cu substanţă de
agresive, acide, puternic alcaline sau dure curăţare a pielii, întrucât murdăria şi unsoarea
sau curăţătoare cu aburi peste 606, pentru a atacă lent stratul de protecţie al pielii.
evita deteriorările.<
Covoare/portbagaj
Senzori/camere video exterior Covoarele şi covoraşele pot fi curăţate cu
Păstraţi senzorii şi camerele video din aspiratorul sau, la murdărire mai puternică, cu
exteriorul vehiculului, de ex. Park substanţă de curăţare specifică.
Distance Control, în stare curată şi neacoperită Puteţi scoate covoraşele din vehicul pentru a le
cu gheaţă, pentru a facilita deplina lor curăţa. La amplasarea înapoi în vehicul,
funcţionalitate.< asiguraţi-vă că şinele de susţinere nu se află de-
asupra covoraşelor, întrucât în caz contrar
există riscul de deteriorare a lor.
Întreţinere interioară Striaţiile de pe covoraşe sunt realizate din
fabricaţie, însă pot fi îndepărtate prin aspirare
Materialul capitonajului/suprafeţe repetată.
textile
Curăţaţi regulat cu aspiratorul, pentru a evita Elementele din material plastic din
impurităţile superficiale. interior
La impurităţi mai puternice, de ex. pete cauzate > Suprafeţe din piele sintetică
de lichide, utilizaţi un burete moale sau o lavetă
> Lentilele lămpilor
din microfibre fără scame în combinaţie cu
substanţe de curăţare corespunzătoare pentru > Sticla de acoperire a tabloului de bord
interior. Respectaţi indicaţiile de pe ambalaje. > Elementele mate
Curăţaţi suprafeţele scaunelor până la Se vor curăţa cu apă şi eventual cu soluţie de
cusături cu mişcări ample. Evitaţi frecarea curăţare pentru materiale plastice fără solvenţi.
puternică.<
Sisteme cu prindere tip velcro de la Elementele din lemn de esenţă rară
pantaloni sau de la alte obiecte Ornamentele din lemn de esenţă rară sau
vestimentare pot deteriora suprafeţele elementele realizate din lemn de esenţă rară se
scaunelor. Asiguraţi-vă că aţi fixat vor curăţa cu o lavetă umedă. Uscaţi apoi cu o
corespunzător sistemele de prindere cu scai.< lavetă moale.

Piele/suprafeţe îmbrăcate în piele Centuri de siguranţă


Pielea prelucrată de BMW este un produs Benzile murdare ale centurilor de siguranţă
natural de înaltă calitate. Uşoare întinderi împiedică acţionarea acesteia şi diminuează
ale porilor sunt caracteristici tipice ale pielii astfel nivelul de siguranţă.
naturale.< Nu le curăţaţi chimic, pentru a nu
Praful şi mizeria pătrunsă în pori şi în pliuri duc la deteriora ţesătura.<
uzură crescută, precum şi la scorojire timpurie a
suprafeţei din piele. Din acest motiv, desprăfuiţi

112
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 113 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Senzori/camere video din interior


Pentru curăţarea senzorilor şi a camerelor video
din habitaclu, de ex. asistent fază lungă, utilizaţi
o lavetă fără scame, umezită în soluţie de

Prezentare
curăţare a geamurilor.

Display-uri
Pentru curăţarea display-urilor, de ex. radio sau
tabloul de bord, utilizaţi o lavetă de curăţare
pentru display sau o lavetă moale şi fără scame.
Evitaţi presiunea prea mare la curăţarea
display-urilor, pentru a nu le deteriora.<
Nu utilizaţi substanţe de curăţare chimice
sau acide de uz casnic. Nu expuneţi
aparatul la umezeală de orice tip. Suprafeţele

Comenzi
sau componentele electrice ar putea fi atacate
şi s-ar putea deteriora.<

Unităţi CD/DVD
Nu utilizaţi CD-uri de curăţare, pentru a
evita deteriorarea unor elemente
componente ale unităţilor.<

Suspendarea activităţii
vehiculului

Sugestii
Atunci când scoateţi vehiculul dvs. din uz pe o
perioadă mai lungă de trei luni, lăsaţi-vă sfătuiţi
de BMW Service sau de un atelier care lucrează
conform standardelor BMW.

Mobilitate
Referinţe

113
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 114 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Înlocuirea pieselor
Înlocuirea pieselor

Trusa de scule a 3. Extrageţi lama ştergătorului, trăgând-o


către înainte.
autovehiculului
Trusa de scule autovehiculului se află sub
podeaua portbagajului. Becuri şi lumini
Becurile şi luminile au o importanţă foarte mare
pentru siguranţa în trafic. De aceea, aveţi foarte
Lamele ştergătoarelor mare grijă la manipularea acestora. BMW
recomandă să efectuaţi lucrările
Înlocuire lame ştergătoare faţă
corespunzătoare la BMW Service, dacă nu
sunteţi familiarizaţi cu ele sau dacă nu sunt
descrise aici.
Nu apucaţi balonul din sticlă al noilor
becuri direct cu mâna, deoarece chiar şi
cele mai mici impurităţi scurtează durata de
viaţă a becului. Utilizaţi o lavetă curată, şerveţele
de hârtie ori alte materiale sau prindeţi becul de
soclu.<
Puteţi procura o cutie cu becuri de rezervă de la
1. Rabataţi braţul ştergătorului şi susţineţi-l. BMW Service.
2. Strângeţi siguranţa, săgeţile 1, şi decuplaţi Pentru toate lucrările la instalaţiile
lama ştergătorului, săgeata 2. electrice, decuplaţi consumatorii în
3. Extrageţi lama ştergătorului, trăgând-o cauză, în caz contrar existând pericol de
către înainte. scurtcircuit. În timpul înlocuirii becurilor,
Înainte de deschiderea capotei, asiguraţi- respectaţi indicaţiile anexate ale producătorilor
vă că braţele ştergătoarelor se află pe acestora, pentru a evita rănirea şi producerea
parbriz, pentru a evita deteriorările.< de avarii.<
Le becuri a căror procedură de înlocuire
Înlocuire lamă ştergător spate nu este descrisă, vă rugăm să vă adresaţi
unui BMW Service sau unui atelier care lucrează
conform standardelor BMW cu personal
şcolarizat corespunzător.<

Diode luminescente LED


Panoul de comandă, elementele de afişare şi
alte dotări interioare ale autovehiculului dvs.
conţin, în spatele unui capac, o diodă
luminiscentă ca sursă de lumină. Aceste diode
luminiscente sunt înrudite tehnologiei laser
1. Rabataţi braţul ştergătorului şi susţineţi-l. obişnuite şi sunt descrise de legiuitor ca fiind
2. Strângeţi siguranţa, săgeţile 1, şi decuplaţi diode emiţătoare de lumină de clasa 1.
lama ştergătorului, săgeata 2.

114
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 115 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Nu îndepărtaţi capacul şi nu priviţi un timp Becul H7 se află sub presiune, de aceea


îndelungat direct în raza nefiltrată, protejaţi-vă ochii şi mâinile. În caz contrar
întrucât se poate ajunge la rănirea retinei există pericol de rănire la avarierea becului.<
ochiului.<

Prezentare
Lumini cu xenon*
Durata de viaţă a acestor lumini este foarte
mare şi probabilitatea defectării acestora este
foarte mică. Dacă totuşi se defectează un astfel
de bec, se poate circula mai departe cu farurile
de ceaţă, dacă legislaţia naţională permite acest
lucru.
Efectuaţi lucrările la instalaţia de
Imaginea prezintă farul din dreapta.
iluminare cu xenon, inclusiv înlocuirea
becurilor, numai la BMW Service sau la un 1 Faza lungă
atelier care lucrează conform standardelor 2 Faza scurtă

Comenzi
BMW cu personal şcolarizat corespunzător. 1. Demontaţi capacul farului.
Datorită tensiunii ridicate există pericol de
moarte la lucrări efectuate necorespunzător.< 2. Demontaţi siguranţa din sârmă.
3. Scoateţi becul şi înlocuiţi-l.
Demontarea capacului farului 4. Montaţi înapoi suportul becului cu
1. Treceţi siguranţa din sârmă peste urechile crestătura îndreptată în sus.
de prindere, vezi săgeţi, şi rabataţi-o în 5. Montaţi înapoi siguranţa din sârmă şi fixaţi-
lateral. o.
6. Montaţi capacul farului.

Sugestii
Lumini de poziţie şi lumini de parcare
Bec W5W, 5 waţi
1. Demontaţi capacul farului.

2. Demontaţi capacul farului.


Montaţi cu atenţie capacul farului şi
Mobilitate

asiguraţi-vă că ambele siguranţe de


sârmă sunt blocate ferm, întrucât
neetanşeităţile pot duce la avarierea instalaţiei
de iluminare.<
Imaginea prezintă farul din dreapta.
Efectuaţi montarea capacului farului în ordine
inversă. 2. Extrageţi suportul becului.
3. Scoateţi becul şi înlocuiţi-l.
Faruri cu halogen 4. Introduceţi înapoi suportul becului.
5. Montaţi capacul farului.
Faza scurtă şi faza lungă cu halogen
Referinţe

Bec H7, 55 waţi

115
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 116 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Faruri cu xenon
Înlocuirea pieselor

Lumini de poziţie, lumini de parcare şi


lumina de zi
Bec H8, 35 waţi

3. Împingeţi becul din suport şi decuplaţi


ştecherul.
4. Înlocuiţi becul şi montaţi înapoi ştecherul.
5. Montaţi înapoi suportul becului şi rotiţi în
sens contrar până la opritor.
Imaginea prezintă farul din dreapta. 6. Montaţi capacul farului.
1. Demontaţi capacul farului.
2. Rotiţi becul, vezi săgeată, şi extrageţi-l. Semnalizator faţă
3. Decuplaţi ştecherul şi înlocuiţi becul. Bec PY21W, 21 waţi

4. Montaţi înapoi ştecherul, introduceţi becul


şi rotiţi în sens contrar până la opritor.
5. Montaţi capacul farului.

Lumină de virare
Bec H3, 55 waţi
Imaginea prezintă farul din dreapta.
1. Demontaţi capacul superior al farului,
trăgând în lateral urechile de fixare cu
1. Rotiţi suportul becului către stânga şi
ajutorul unei şurubelniţe.
demontai-l, ghidându-vă după marcaj.
2. Rotiţi cu uşoară presiune către stânga,
scoateţi becul şi înlocuiţi-l.

Lumini spate la faruri cu halogen


> Semnalizator:
Bec PY21W, 21 waţi
> Lumini marşarier:
Bec W16W, 16 waţi
> Celelalte becuri:
2. Rotiţi suportul becului, vezi săgeata, şi
Bec P21W, 21 waţi
extrageţi-l.

116
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 117 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Înlocuire lumini spate

Prezentare
1 Lumini spate/lumini spate pentru ceaţă şi a
doua lumină de frână Toate becurile sunt integrate într-un suport
2 Semnalizator central de becuri.
3 Lumini spate 1. Dacă este necesar, demontaţi capacul*
trusei de prim-ajutor şi a triunghiului
4 Lumini marşarier
reflectorizant, vezi pagina 122.

Comenzi
5 Lumini spate/de parcare şi lumini de frână
2. Demontaţi capacul de pe peretele lateral al
portbagajului.
Lumini spate la faruri cu xenon
3. Deblocaţi suportul becului prin apăsarea în
> Semnalizator:
jos a siguranţelor, vezi săgeata, şi rotirea
Bec PY21W, 21 waţi
către centrul vehiculului.
> Lumini marşarier:
4. Rotiţi cu uşoară presiune către stânga,
Bec W16W, 16 waţi
scoateţi becul şi înlocuiţi-l.
> Lumini de frână/lumini spate pentru ceaţă:
5. Montaţi înapoi suportul becului şi blocaţi-l.
Bec P21W, 21 waţi
6. Montaţi capacul.
La faruri xenon, luminile de parcare/

Sugestii
luminile spate sunt realizate cu LED-uri
luminiscente. După înlocuirea becului,
asiguraţi-vă că suportul becului este fixat,
întrucât în caz contrar nu este garantată
funcţionarea luminii de parcare/luminilor
spate.<

Becuri numere înmatriculare şi a treia


1 Lumini spate pentru ceaţă şi a doua lumină lumină de frână
de frână
Mobilitate

Aceste lumini sunt realizate cu LED-uri


2 Semnalizator luminiscente. În cazul unei defecţiuni, vă rugăm
3 Iluminare spate, lumini spate şi de parcare să vă adresaţi unui BMW Service sau unui
LED atelier care lucrează conform standardelor
BMW cu personal şcolarizat corespunzător.
4 Lumini marşarier
5 Lumina de frână
Remediere pană anvelopă
Măsuri de siguranţă în cazul unei pene:
Opriţi autovehiculul cât mai departe de
Referinţe

traficul rutier şi pe o suprafaţă stabilă. Porniţi

117
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 118 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

instalaţia de semnalizare-avertizare. Material de etanşare şi compresor


Înlocuirea pieselor

Cuplaţi blocarea volanului* cu roţile în poziţia


înainte. Trageţi frâna de mână şi cuplaţi treapta
întâi de viteze sau cea de mers înapoi sau
poziţia P a selectorului de viteze.
Permiteţi coborârea tuturor pasagerilor şi
aduceţi-i în afara zonei de pericol, de ex. în
spatele panourilor laterale ale şoselei.
Amplasaţi eventual triunghiul de avertizare*
sau lumina intermitentă de avertizare* la
distanţă corespunzătoare. Respectaţi normele
naţionale.< 1 Sticla cu material de etanşare şi
În cazul unei pene la anvelopă trebuie să autocolantul cu limitarea de viteză
acţionaţi diferit, în funcţie de nivelul de dotare al 2 Furtun de umplere
autovehiculului dvs.: Vă rugăm să respectaţi data de ex.irare a
> BMW Mobility System*, vezi următorul sticlei cu material de etanşare.<
paragraf
> Echipare cu anvelope run-flat*, vezi
pagina 101

BMW Mobility System*

Pregătire
Mobility System se află sub podeaua
portbagajului.
Utilizarea Mobility Systems poate fi lipsită de 3 Ştecher şi cablu pentru priza brichetei
efecte la daune de anvelopă peste o
4 Suport pentru sticla cu material de etanşare
dimensiune de cca. 4 mm. Vă rugăm să
contactaţi următorul BMW Service, vezi 5 Compresor
pagina 123, în cazul în care nu puteţi remedia 6 Manometru pentru afişarea presiunii în
starea anvelopei cu ajutorul Mobility System. anvelopă
Pe cât posibil, nu extrageţi obiectele care au 7 Tastă pentru pornire/oprire
perforat suprafaţa anvelopei. 8 Tastă de evacuare pentru reducerea
Respectaţi indicaţiile referitoare la presiunii în anvelopă
utilizarea Mobility Systems de pe 9 Furtun de legătură pentru cuplarea
compresor şi de pe sticla cu material de compresorului cu sticla cu material de
etanşare.< etanşare sau a compresorului cu roata
Detaşaţi autocolantul cu limitarea de viteză de Ştecherul, cablul şi furtunul de legătură sunt
pe sticla cu material de etanşare şi lipiţi-l pe amplasate în carcasa compresorului.
volan.
Utilizarea Mobility System
Pentru a remedia o pană la anvelopă cu Mobility
System, procedaţi după cum urmează:
> Introducerea materialului de etanşare
> Distribuirea materialului de etanşare

118
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 119 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

> Restabilirea presiunii în anvelopă Dacă nu puteţi obţine o presiune de 2 bari în


anvelopă:
Introducerea materialului de etanşare 1. Deşurubaţi furtunul de umplere 2 de la roată
Respectaţi ordinea indicată pentru a evita şi rulaţi cca. 10 m înainte şi înapoi, pentru a

Prezentare
eliminarea materialului de etanşare permite distribuirea materialului de
datorită suprapresiunii.< etanşare în anvelopă.
1. Scuturaţi sticla cu material de etanşare. 2. Umflaţi din nou anvelopa cu ajutorul
2. Înşurubaţi furtunul de legătură 9 pe racordul compresorului.
sticlei cu material de etanşare. Dacă nu puteţi atinge nici acum o
3. Introduceţi sticla cu material de etanşare pe presiune de 2 bari a anvelopei, aceasta
carcasa compresorului, astfel încât să stea avariată prea puternic. Contactaţi următorul
în poziţie verticală. BMW Service.<
Detaşaţi furtunul de legătură 9 şi furtunul de
umplere 2 de la racordul sticlei cu material de
etanşare şi de la ventilul roţii.

Comenzi
Depozitaţi din nou Mobility System în
autovehicul.

Distribuirea materialului de etanşare


Rulaţi imediat cca. 3 km, pentru a distribui
uniform materialul de etanşare în anvelopă.
Nu mai depăşiţi 60 km/h. Pe cât posibil,
4. Deşurubaţi capacul de protecţie a ventilului
nu coborâţi sub 20 km/h.<
roţii defecte şi înşurubaţi pe ventil furtunul
de umplere 2 al sticlei cu material de
Restabilirea presiunii în anvelopă
etanşare.

Sugestii
1. După parcurgerea unei distanţe de cca.
5. Asiguraţi-vă că nu aţi pornit compresorul.
3 km opriţi într-o locaţie corespunzătoare.
6. Introduceţi ştecherul 3 în priza brichetei/
2. Înşurubaţi furtunul de legătură 9 a
priza din habitaclu, vezi pagina 82.
compresorului direct pe ventilul roţii.
7. Atunci când este cuplat contactul sau
3. Introduceţi ştecherul 3 în priza brichetei/
rulează motorul:
priza din habitaclu.
Porniţi compresorul şi lăsaţi-l să meargă
cca. 3 - 8 minute, pentru a permite 4. Corectaţi presiunea din anvelopă la 2,5 bari.
alimentarea cu material de etanşare şi În acest sens, după cuplarea contactului
pentru atingerea unei presiuni de cca. sau atunci când motorul funcţionează:
Mobilitate

2,5 bar în anvelopă. > Creşterea presiunii în anvelopă: porniţi


La introducerea materialului de compresorul. Pentru verificarea presiunii
etanşare presiunea de umplere ar actuale reglate, opriţi compresorul.
putea creşte temporar până la cca. 5 bari. Utilizaţi compresorul cel mult
Nu deconectaţi compresorul în această 10 minute, pentru a nu supraîncălzi şi
etapă.< eventual avaria aparatul.<
Utilizaţi compresorul cel mult > Scăderea presiunii în anvelopă: apăsaţi
10 minute, pentru a nu supraîncălzi şi tasta de evacuare 8.
eventual avaria aparatul.< Dacă presiunea în anvelopă nu se
8. Opriţi compresorul. menţine, mai rulaţi puţin cu autovehiculul,
Referinţe

vezi Distribuirea materialului de etanşare. După

119
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 120 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

aceea, repetaţi paşii 1 - 4. Adaptor


Înlocuirea pieselor

Dacă nu puteţi atinge nici acum o presiune de Adaptorul se află într-un suport de sub capacul
2 bari a anvelopei, aceasta este avariată prea portbagajului.
puternic. Contactaţi următorul BMW Service.<

Continuarea călătoriei
Nu depăşiţi viteza maximă permisă de
80 km/h, pentru a evita cauzarea de
accidente.<
Reiniţializaţi afişajul pană anvelopă,
informaţii suplimentre la pagina 64.
Schimbaţi în cel mai scurt timp roata defectă şi
recipientul cu soluţie de etanşare a Mobility
System.< 1. Strângeţi capetele suportului, vezi săgeţi.
2. Extrageţi adaptorul.

Înlocuire roţi Scoatere


Accesoriile potrivite de schimbare a roţii 1. Extrageţi adaptorul 2 din suportul de sub
sunt disponibile la Service.< podeaua portbagajului şi introduceţi-l pe
şurubul de roată.
Suporturi de cric 2. Deşurubaţi şurubul de roată 1.
După înşurubare, scoateţi adaptorul.
Codul este inscripţionat pe partea frontală a
adaptorului. Notaţi acest număr şi păstraţi-l într-
un loc sigur, astfel încât să-l aveţi şi dacă
pierdeţi adaptorul.

Baterie autovehicul
Suporturile de cric se află în poziţiile prezentate. Revizie
Bateria nu necesită absolut nicio revizie, adică
Siguranţă antifurt pentru şuruburile cantitatea de acid umplută este suficientă
roţilor* pentru durata de viaţă a bateriei, în condiţii
climatice normale. BMW Service vă stă cu
plăcere la dispoziţie pentru orice fel de întrebare
referitoare la bateria vehiculului.

Încărcare acumulator
Încărcaţi bateria în autovehicul doar atunci când
motorul este oprit şi prin intermediul
racordurilor din compartimentul motor.
Racorduri vezi Pornire asistată pe pagina 123.

1 Şurub de roată pentru adaptor


2 Adaptor, sub podeaua portbagajului

120
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 121 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Eliminare În torpedo
După înlocuire, duceţi bateriile la BMW
Service sau la un centru de colectare. Nu
înclinaţi bateriile pline în timpul transportului

Prezentare
sau a depozitării. Asiguraţi bateria în timpul
transportului, pentru a evita răsturnarea
acesteia.<

Întreruperea alimentării electrice


După o întrerupere temporară a alimentării
electrice, anumite dotări au funcţionalitate Acces la torpedo:
limitată şi trebuie reiniţializate. Totodată se
pierd şi reglajele individuale şi trebuie 1. Deschideţi torpedoul.
actualizate: 2. Desprindeţi amortizorul, săgeata 1,
> Valorile pentru oră şi dată trebuie trăgându-l înainte din suportul de jos.
3. Deblocaţi torpedoul apăsând pe cele două

Comenzi
actualizate, vezi pagina 58.
blocatoare, săgeţi 2, şi rabataţi-l în jos.
> Radio
Posturile trebuie memorate din nou, vezi Pe distribuitorul de curent se află siguranţe de
manualul de funcţionare separat pentru rezervă şi o pensetă din plastic.
aparatul radio. Puteţi găsi detalii cu privire la amplasarea
> Trapa din sticlă siguranţelor lângă distribuitorul de curent.
În anumite situaţii, trapa poate fi doar După schimbarea siguranţelor, apăsaţi
ridicată. Sistemul trebuie iniţializat. Vă torpedoul în sus până la blocare şi montaţi
rugăm contactaţi BMW Service. înapoi amortizorul.
> Memorie scaun şi oglinzi*
Poziţiile trebuie memorate din nou, vezi

Sugestii
pagina 32.
> Direcţie activă
Sistemul se iniţializează automat în timpul
mersului pentru scurt timp. Pe această
perioadă, sistemul este dezactivat, vezi
pagina 65.

Siguranţe
Mobilitate

Nu reparaţi siguranţele arse şi nu le


înlocuiţi cu siguranţe de culoare şi valoare
diferite, pentru a evita provoca unui incendiu în
autovehicul, datorită suprasolicitării cablurilor
electrice.<
Referinţe

121
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 122 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Ajutor şi primirea ajutorului


Ajutor şi primirea ajutorului

Apel de urgenţă* Iniţiere apel de urgenţă


1. Pentru deschidere, apăsaţi clapeta.
Premise pentru un apel de urgenţă:
> Preechipare Business pentru telefon mobil:
cu această dotare puteţi efectua un apel de
urgenţă chiar dacă nu este înregistrat un
telefon mobil la autovehicul.
> Contactul radio este cuplat.
> BMW Assist este activat. Pentru activarea
BMW Assist, vezi manualul de utilizare
separat.
> Sistemul BMW este conectat la o reţea de
2. Apăsaţi butonul SOS până când se aprinde
telefonie mobilă. Această reţea trebuie să
LEDul din tastă.
poată transfera datele.
LED-ul clipeşte imediat după realizarea legăturii
> Sistemul de apel de urgenţă este funcţional.
cu numărul general de urgenţă.
La încetarea unui contract de participare cu
Dacă situaţia vă permite, aşteptaţi în
BMW Assist, sistemul BMW Assist poate fi
autovehicul până când se realizează legătura
dezactivat de către BMW, fără să fie necesară o
vocală. Puteţi furniza astfel declaraţii detaliate
vizită la un service autorizat. Sistemul
referitoare la situaţia respectivă.
BMW Assist poate fi reactivat la Service
BMW Service după caz, la încheierea unui nou În cazul unui apel de urgenţă BMW Assist sunt
contract. transferate către centrala de apeluri de urgenţă
datele necesare pentru stabilirea măsurilor de
Dacă nu este posibil un apel de urgenţă BMW
ajutor, de ex. poziţia actuală a autovehiculului
Assist, este posibilă totuşi în majoritatea
dvs., dacă acestea pot fi stabilite.
reţelelor GSM efectuarea unui apel de urgenţă
cu ajutorul tastei. Dacă LED-ul clipeşte, însă centrala pentru
Numărul de apel de urgenţă şi condiţiile de apeluri de urgenţă nu poate fi auzită prin
utilizare valabile pentru acesta pot diferi în intermediul sistemului, există de ex.
funcţie de ţară. posibilitatea ca acesta să fie nefuncţional. În
această situaţie încă nu puteţi fi auziţi de
Folosirea abuzivă a sistemului de apel de
centrala pentru apeluri de urgenţă.
urgenţă se pedepseşte prin lege.
În anumite situaţii, imediat după un accident
grav se iniţiază automat un apel de urgenţă. Un
apel de urgenţă nu este afectat negativ prin
acţionarea butonului.
În condiţii nefavorabile, există
posibilitatea ca apelul de urgenţă să nu
poată fi realizat din motive tehnice.<

122
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 123 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Service mobil Pregătire


1. Verificaţi dacă bateria celuilalt autovehicul
Service-ul mobil al grupului BMW vă oferă
indică o tensiune de 12 V şi dacă are
ajutor 24 de ore din 24 în caz de pană, chiar şi în
aproximativ aceeaşi capacitate în Ah. Puteţi
week-end şi în zilele de sărbătoare.

Prezentare
găsi aceste date pe baterie.
În broşura Contact, puteţi găsi numerele de apel
2. Opriţi motorul autovehiculului donator.
pentru service-ul mobil al ţării dumneavoastră.
3. Decuplaţi eventualii consumatori în ambele
autovehicule.
Trusă de prim-ajutor* şi Contactul caroseriilor celor două
triunghi reflectorizant* autovehicule este interzis, întrucât există
pericol de scurtcircuitare.<

Conectaţi cablurile de pornire asistată


Menţineţi ordinea de conectare a
cablurilor pentru pornirea asistată,

Comenzi
întrucât în caz contrar există pericol de
vătămare corporală prin formarea de scântei.<
La BMW-ul dvs., aşa-numitul punct de sprijin
pentru asistenţa la pornire din compartimentul
motor îndeplineşte funcţia de pol pozitiv al
Trusa de prim-ajutor şi triunghiul reflectorizant bateriei, vezi şi Prezentare generală motor de la
se află într-un compartiment de pe partea pagina 104. Capacul este marcat cu +.
dreaptă a portbagajului. 1. Ridicaţi capacul punctului de sprijin pentru
Valabilitatea unor articole din trusa de prim- pornirea asistată al autovehiculului BMW.
ajutor este limitată. De aceea, verificaţi regulat

Sugestii
datele de expirare a materialelor şi, dacă este
cazul, înlocuiţi la timp conţinutul în cauză.

Pornire asistată
Dacă bateria este descărcată, motorul BMW-
ului dvs. poate fi pornit cu ajutorul bateriei unui
alt autovehicul, şi anume prin intermediul a
două cabluri pentru pornirea asistată. În mod 2. Cuplaţi un cleşte al cablului Plus/+ pentru
asemănător, puteţi ajuta şi dvs. un alt vehicul să
Mobilitate

pornirea asistată la polul pozitiv al bateriei


pornească. Utilizaţi doar cabluri de pornire sau la un punct de sprijin pentru pornirea
asistată cu cleşti complet izolaţi. asistată a autovehiculului donator.
Nu atingeţi piesele conducătoare de 3. Conectaţi cel de-al doilea cleşte al cablului
curent atunci când motorul este pornit, Plus/+ pentru pornirea asistată la polul
întrucât există pericol de moarte. Respectaţi cu pozitiv al bateriei sau la un punctul de sprijin
stricteţe următoarele instrucţiuni, pentru a evita pentru pornirea asistată al vehiculului care
vătămarea corporală sau avarierea ambelor trebuie pornit.
autovehicule.<
4. Cuplaţi un cleşte al cablului Minus/– pentru
pornirea asistată la polul negativ al bateriei
Referinţe

123
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 124 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

sau la o masă a motorului sau a caroseriei în partea din faţă sau cea din spate a
Ajutor şi primirea ajutorului

autovehiculului donator. autovehiculului dvs. BMW.


Autovehiculul dumneavoastră BMW este dotat Inelul se află în trusa de scule a autovehiculului,
cu o piuliţă specială drept masă la caroserie sau amplasată sub podeaua portbagajului, vezi
pol negativ. pagina 114.
Utilizaţi doar inelul de remorcare aferent
autovehiculului şi înşurubaţi-l ferm, până
la capăt. Utilizaţi inelul de remorcare doar
pentru transportare pe carosabil. Evitaţi
sarcinile transversale asupra inelului de
remorcare, de ex. nu ridicaţi autovehiculul de
inelul de remorcare. În caz contrar, se poate
ajunge la deteriorarea inelului de remorcare şi a
autovehiculului.<

5. Cuplaţi cel de-al doilea cleşte al cablului Accesul la filet


Minus/– pentru pornirea asistată la polul
Capac dreptunghiular în bara de protecţie:
negativ al bateriei sau la masa motorului sau
a caroseriei a vehiculului ce trebuie pornit. Apăsaţi pe săgeata de pe capac.

Pornirea motorului Faţă


1. Porniţi motorul autovehiculului donator şi
lăsaţi-l să funcţioneze câteva minute cu
turaţie uşor ridicată şi cutia de viteze la
punctul mort.
2. Porniţi motorul celuilalt autovehiculul, în
mod obişnuit.
Dacă pornirea a eşuat, repetaţi operaţiunea
doar după câteva minute pentru a permite
încărcarea bateriei descărcate.
3. Lăsaţi motorul să funcţioneze câteva Spate
minute.
4. Decuplaţi cablurile pentru pornire asistată
în ordine inversă.
Dacă este cazul, verificaţi bateria şi reîncărcaţi-
o ulterior.
Nu utilizaţi pentru pornirea motorului un
spray special pentru pornirea asistată.<

Remorcare şi pornirea prin Când sunteţi tractat


tractare Asiguraţi-vă că aţi cuplat contactul, vezi
pagina 42, întrucât în caz contrar faza
Utilizarea inelului de remorcare scurtă, luminile spate, semnalizatoarele şi
Inelul de remorcare înfiletabil trebuie păstrat ştergătoarele de parbriz nu sunt funcţionale.
întotdeauna în autovehicul. El poate fi înşurubat Nu remorcaţi vehiculul şi nu îl porniţi prin

124
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 125 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

tractare dacă instalaţia electrică este defectă. Cu cablu de remorcare


Blocarea electrică a volanului nu poate fi La pornirea de pe loc a autovehiculului tractor,
deblocată, iar volanul nu poate fi manevrat. asiguraţi-vă că s-a întins cablul de remorcare.
Pornire asistată vezi pagina 123.
La tractare, utilizaţi cablu de nylon sau
Dacă motorul este oprit, servodirecţia şi

Prezentare
benzi de nylon, care evită contragerea
servofrâna nu funcţionează. Din acest motiv,
bruscă. Fixaţi cablul de remorcare exclusiv la
trebuie să depuneţi efort mai mare la manevrele
inelul de remorcare, întrucât fixarea la alte
de frânare şi de virare. Direcţia activă nu este
componente ale autovehiculului poate genera
activă şi sunt necesare mişcări mai ample ale
avarii.<
volanului.<

Cu maşină de remorcare
Transmisie manuală
Schimbătorul de viteză la punctul mort.

Transmisie automată
Selector în poziţia N.

Comenzi
Schimbarea poziţiilor selectorului, vezi
pagina 46.
La remorcare, nu depăşiţi viteza de
70 km/h şi distanţa de 150 km, întrucât în
caz contrar puteţi avaria transmisie automată.<
Transportaţi BMW-ul cu o maşină de remorcare
cu sistem de ridicare a punţii faţă sau pe o
Metode de remorcare
platformă de încărcare.
Nu ridicaţi autovehiculul de inelul de
remorcare sau de componente ale
Pornire prin tractare
caroseriei şi ale şasiului, pentru a evita
Nu porniţi vehiculul prin tractare atunci

Sugestii
deteriorările.<
când instalaţia electrică nu funcţionează.
Blocarea electrică a volanului nu poate fi
Cu bară de remorcare
deblocată, iar volanul nu poate fi manevrat.
Autovehiculul care tractează trebuie să fie Pornire asistată vezi pagina 123.<
mai greu decât cel tractat, pentru a putea
controla comportamentul la rulare.< Pe cât posibil, nu porniţi vehiculul prin tractare,
ci utilizaţi pornirea asistată pentru a porni
Inelele de remorcare ale celor două motorul, vezi pagina 123. La vehicule dotate cu
autovehicule trebuie amplasate pe aceeaşi catalizator, tractaţi numai atunci când motorul
parte. Dacă nu se poate evita amplasarea oblică este rece, iar la transmisia automată motorul nu
a barei, luaţi în considerare următoarele:
Mobilitate

poate fi pornit prin tractare.


> Posibilitatea de virare este mai redusă în 1. Porniţi instalaţia de semnalizare-avertizare
curbe. şi respectaţi prevederile naţionale.
> Poziţionarea oblică a barei de remorcare 2. Cuplaţi contactul, vezi pagina 42.
generează forţe laterale.
3. Comutaţi în treapta a 3-a de viteză.
Fixaţi bara de remorcare doar la inelul de
remorcare, întrucât fixarea acestuia de 4. Apăsaţi complet pedala de ambreiaj, apoi
alte componente ale vehiculului poate genera începeţi pornirea prin tractare şi eliberaţi
avarii.< încet ambreiajul. După pornirea motorului,
apăsaţi imediat pedala de ambreiaj.
Referinţe

125
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 126 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

5. Opriţi într-un loc adecvat, demontaţi bara


Ajutor şi primirea ajutorului

sau cablul de remorcare, opriţi instalaţia de


semnalizare-avertizare.
6. Solicitaţi verificarea autovehiculului.

126
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 127 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Martori de control şi de avertizare


panoului de bord. Indicaţii şi cauze cu privire la

Prezentare
modul de acţionare găsiţi în tabelul de mai jos.
Observaţi dacă un martor luminează singur sau
în combinaţie cu alt martor. Unii martori pot
lumina în diverse culori. În text se face
diferenţierea.

Martorii de control şi de avertizare pot lumina în


diferite combinaţii şi culori în zona 1 sau 2 a

Comenzi
1 2 Cauză Explicitarea acţiunilor de efectuat
Semnalizator

Faza lungă/avertizorul optic este aprins

Farurile de ceaţă sunt aprinse

Sunt aprinse luminile spate pentru


ceaţă
Vă rugăm să fixaţi centurile Fixaţi-vă centurile de siguranţă, vezi şi
pagina 34.

Sugestii
Frâna de mână este cuplată Eliberaţi frâna de mână.

Avertizare temperatură exterioară Comportament la condus, vezi şi


pagina 52.

Luminează pentru scurt timp:


> Motor pe benzină: în rezervor mai
sunt cca. 8 l carburant
> Motor diesel: în rezervor mai sunt
Mobilitate

cca. 6,5 l carburant


Luminează permanent:
Independenţă maximă 50 km, vezi
pagina 53
Motorul nu poate fi pornit Pentru a porni motorul, acţionaţi frâna
sau ambreiajul, vezi pagina 43.

Contactul este cuplat şi portiera Decuplaţi contactul, vezi pagina 42, sau
şoferului este deschisă închideţi portiera şoferului.
Referinţe

127
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 128 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09
Martori de control şi de avertizare

1 2 Cauză Explicitarea acţiunilor de efectuat


Luminile de poziţie mai sunt aprinse

Luminile de parcare mai sunt aprinse Stingeţi luminile de parcare, vezi


pagina 71.

Preîncălzire, vezi pagina 43

Portiera este deschisă

Capota este deschisă

Hayonul este deschis

Nivelul lichidului de spălare a Completaţi lichidul de spălare în cel mai


geamurilor este prea scăzut scurt timp, vezi pagina 50.

Luminează roşu:
Este necesară efectuarea unor lucrări Stabiliţi un termen de service.
de service Verificaţi necesitatea efectuării unor
lucrări de service, vezi pagina 57.

Luminează galben:
Următoarea acţionare a butonului Start/
Stop porneşte motorul, după caz fără
pedala de frână sau ambreiaj călcată
Telecomandă defectă sau Pornirea motorului nu este posibilă.
nerecunoscută la acces tip confort Verificaţi telecomanda, dacă este cazul.

Acumulator, resp. bateria telecomenzii Folosiţi telecomanda pentru deplasări


este descărcată mai lungi sau schimbaţi bateria pentru
acces confort.
Dispozitivul de tensionare a centurilor Solicitaţi imediat verificarea sistemului.
şi/sau sistemul airbag-urilor sunt
defecte

Direcţia activă este defectă Puteţi continua călătoria.


Comportament diferit la virare şi
eventual volan poziţionat oblic.
Verificaţi sistemul în cel mai scurt timp.
Servodirecţie defectă Modificare considerabilă a
comportamentului la virare.
Puteţi continua precauţie călătoria.
Verificaţi sistemul în cel mai scurt timp.

128
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 129 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

1 2 Cauză Explicitarea acţiunilor de efectuat


Servotronic* defect Modificare a comportamentului la
virare.
Puteţi continua precauţie călătoria.

Prezentare
Verificaţi sistemul în cel mai scurt timp.
Luminează roşu:
Defecţiune la motor Opriţi autovehiculul şi opriţi motorul.
Nu puteţi continua călătoria. Contactaţi
BMW Service.
Luminează galben:
Motorul nu mai funcţionează la Puteţi continua călătoria, însă cu
capacitate completă precauţie. Solicitaţi verificarea
motorului în cel mai scurt timp.
Martorul de avertizare clipeşte:

Comenzi
Defecţiune la motor, care poate duce la Puteţi continua călătoria, însă cu
defectarea catalizatorului precauţie. Solicitaţi verificarea
autovehiculului în cel mai scurt timp.
Martorul de avertizare luminează:
Defecţiune a motorului cu înrăutăţirea Verificaţi autovehiculul în cel mai scurt
valorilor de emisie timp.
Luminează roşu:
Motor supraîncălzit Opriţi cu atenţie vehiculul, opriţi
motorul şi permiteţi-i să se răcească.
Nu ridicaţi capota, întrucât există

Sugestii
pericol de ardere. Contactaţi BMW
Service.
Luminează galben:
Motorul este prea cald Conduceţi cu precauţie pentru a
permite răcirea motorului. La avertizare
repetată, solicitaţi imediat verificarea
motorului.
Luminează roşu:
Mobilitate

Acumulatorul autovehiculului nu se mai Opriţi dispozitivele consumatoare de


încarcă. Defecţiune la generator curent care nu sunt necesare. Solicitaţi
în cel mai scurt timp verificarea
alimentării electrice a vehiculului.
Luminează galben:
Acumulator aproape descărcat, Solicitaţi verificarea acumulatorului în
învechit sau nu este bine conectat cel mai scurt timp.
Presiunea uleiului de motor este Opriţi imediat autovehiculul şi opriţi
scăzută motorul. Nu puteţi continua călătoria.
Contactaţi BMW Service.
Referinţe

129
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 130 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09
Martori de control şi de avertizare

1 2 Cauză Explicitarea acţiunilor de efectuat


Nivelul uleiului de motor este prea Completaţi imediat cu ulei de motor,
scăzut pentru informaţii suplimentare vezi
pagina 104.
Frâna de mână este cuplată

Luminează roşu:
Cantitatea lichidului de frână este Acţiunea frânei este redusă, opriţi cu
insuficientă atenţie. Contactaţi BMW Service.
Luminează galben:
Asistenţa la pornire este defectă. Verificaţi sistemul în cel mai scurt timp.
Vehiculul nu este imobilizat după
eliberarea frânei
Plăcuţele de frână sunt uzate Solicitaţi verificarea imediată a
plăcuţelor de frână.

Luminează roşu: Solicitaţi în cel mai scurt timp


verificarea sistemului corespunzător.
> Demarorul este defect sau Motorul nu mai poate fi pornit.
> contactul este defect. Motorul mai Pentru a reporni motorul, apăsaţi frâna.
poate fi pornit doar cu pedala de
frână apăsată sau
> instalaţia de lumini este defectă.
Fază scurtă/luminile spate şi
luminile de frână sunt încă în
funcţiune. Restul sistemului de
iluminare este defect
Luminează galben:
> Comanda luminilor de frână este Puteţi continua călătoria, însă cu
defectă sau precauţie. Solicitaţi în cel mai scurt timp
> alimentarea cu combustibil este verificarea sistemului corespunzător.
defectă sau
> electrica cârligului de remorcare*
este defectă
Luminează intermitent:
Controlul dinamic al stabilităţii DSC sau
Controlul dinamic al tracţiunii DTC
reglează forţele de antrenare şi de
frânare, vezi şi pe pagina 62
Controlul dinamic al tracţiunii DTC este
activat, vezi şi pagina 63

130
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 131 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

1 2 Cauză Explicitarea acţiunilor de efectuat


Controlul dinamic al stabilităţii DSC şi Stabilitatea deplasării la accelerare şi la
Controlul dinamic al tracţiunii DTC sunt virare este limitată.
dezactivate, vezi şi pagina 62 Puteţi continua călătoria, însă cu

Prezentare
precauţie.
Sistemul de reglare a trenului de rulare Stabilitate diminuată la frânare şi la
este defect, vezi şi pagina 62 rulare.
Puteţi continua călătoria, însă cu
precauţie. Verificaţi sistemul în cel mai
scurt timp.
Sistemul de reglare a trenului de rulare Stabilitate diminuată la frânare şi la
DSC şi DTC, inclusiv asistenţa la rulare.
pornire şi afişajul pană anvelopă sunt Puteţi continua călătoria, însă cu
defecte, vezi şi pagina 62 precauţie. Verificaţi sistemul în cel mai
scurt timp.

Comenzi
Sistemele de reglare a stabilităţii de Puteţi continua călătoria. Stabilitate la
rulare, inclusiv ABS şi afişaj pană frânare şi la rulare diminuată. Conduceţi
anvelopă sunt defecte, vezi şi preventiv, evitaţi frânarea bruscă.
pagina 62 Verificaţi sistemul în cel mai scurt timp.

Sistemele de reglare a stabilităţii de Puteţi continua călătoria. Stabilitate la


rulare, inclusiv ABS şi afişaj pană frânare şi la rulare diminuată. Conduceţi
anvelopă sunt defecte, vezi şi preventiv, evitaţi frânarea bruscă.
pagina 62 Verificaţi sistemul în cel mai scurt timp.

Sugestii
Sistemul electronic al vehiculului este Nu puteţi continua călătoria. Contactaţi
defect BMW Service.

Sistemul electronic al vehiculului este Nu puteţi continua călătoria. Contactaţi


defect BMW Service.
Mobilitate
Referinţe

131
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 132 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09
Martori de control şi de avertizare

1 2 Cauză Explicitarea acţiunilor de efectuat


Luminează roşu:
> Pană anvelope Opriţi cu atenţie. Respectaţi
informaţiile suplimentare începând cu
pagina 64.
> Afişajul pană anvelopă nu este Iniţializaţi afişaj pană anvelope, vezi
iniţializat pagina 64.
Luminează galben:
Afişajul pană anvelopă este defect. Verificaţi sistemul.
Pana anvelopelor nu este afişată
Luminează roşu:

> Este activ programul de urgenţă Puteţi continua călătoria, însă cu


pentru transmisie cu selectare precauţie. Solicitaţi verificarea
limitată a treptelor de viteză, sistemului în cel mai scurt timp.
eventual cu accelerare redusă.
Schimbarea treptei de viteză este Pentru schimbarea treptei de viteză,
posibilă fără acţionare pedalei de apăsaţi întotdeauna frâna.
frână
Luminează galben: Verificaţi sistemul în cel mai scurt timp.
> Selectorul este blocat: Deblocaţi selectorul, vezi pagina 47.
Selector blocat în poziţia P cu
motorul aflat în funcţiune sau
contactul cuplat şi pedala de frână
apăsată sau
> semnalul de frânare defect: puteţi Pentru schimbarea treptei de viteză,
cupla o treaptă de viteză fără a apăsaţi întotdeauna frâna. Înainte de a
acţiona frâna părăsi autovehiculul, cuplaţi poziţia P a
selectorului şi opriţi motorul.
Luminează roşu:
Cutia de viteze este supraîncălzită Opriţi vehiculul şi cuplaţi poziţia P a
selectorului. Permiteţi răcirea cutiei de
viteze. Puteţi continua călătoria, însă cu
precauţie. La un anunţ repetat, solicitaţi
verificarea sistemului.
Luminează galben:
Cutia de viteze este prea încălzită Evitaţi solicitarea excesivă a motorului.
Puteţi continua călătoria, însă cu
precauţie.
Nu a fost cuplată poziţia P a
selectorului. Vehiculul nu este asigurat
împotriva plecării de pe loc

132
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 133 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

1 2 Cauză Explicitarea acţiunilor de efectuat


Nu a fost cuplată poziţia P a Cuplaţi poziţia P a selectorului, dacă
selectorului. Contactul nu poate fi doriţi să decuplaţi contactul, vezi
decuplat pagina 42.

Prezentare
Luminează roşu:
Blocarea electrică a volanului este Motorul nu mai poate fi pornit. Eventual
defectă nu opriţi motorul. Contactaţi BMW
Service.
Luminează galben:
Blocaj electric al volanului Mişcaţi puţin volanul înainte de a porni
motorul.
Protecţia de blocare a butonului de Verificaţi sistemul.
ridicare a geamului este defectă

Comenzi
Protecţia de blocare a trapei din sticlă Verificaţi sistemul.
electrice este defectă

Reglarea vitezei este defectă Continuarea călătoriei este posibilă.


Verificaţi sistemul.

Park Distance Control este defect Verificaţi sistemul.

> Asistent fază lungă nu este activ Curăţaţi zona senzorilor de pe partea
frontală a oglinzii interioare, vezi
pagina 71.

Sugestii
> Asistent faţă lungă defect Verificaţi sistemul la următorul BMW
Service.
> Sensibilitatea Asistentului fază Eventual pericol de orbire a traficului
lungă este dereglată din sens opus. Verificaţi sistemul la
următorul BMW Service.
Becul pentru iluminatul exterior este Solicitaţi în cel mai scurt timp
defect verificarea iluminării exterioare.

Faza scurtă sau farurile de ceaţă sunt Solicitaţi verificarea fazei scurte în cel
defecte mai scurt timp.
Mobilitate

Faza lungă este defectă Solicitaţi verificarea fazei lungi.

Luminile spate pentru ceaţă sunt Solicitaţi verificarea luminilor spate


defecte pentru ceaţă.

Reglarea distanţei de luminare este Solicitaţi verificarea reglării distanţei de


defectă luminare.

Farurile adaptive sunt defecte


Referinţe

133
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 134 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09
Martori de control şi de avertizare

1 2 Cauză Explicitarea acţiunilor de efectuat


Un bec a iluminării remorcii este defect Solicitaţi în cel mai scurt timp
verificarea luminilor remorcii.

Nivelul agentului de răcire este prea Completaţi imediat cu agent de răcire,


scăzut vezi pagina 106.

Filtrul diesel pentru particule este Puteţi continua călătoria.


defect Verificaţi sistemul în cel mai scurt timp.

Luminează roşu:
A fost depăşită data limită pentru Stabiliţi un termen de service.
efectuarea lucrărilor service Verificaţi necesitatea efectuării unor
lucrări de service, vezi pagina 57.
Luminează galben:
Este necesară efectuarea unor lucrări Stabiliţi un termen de service.
de service Verificaţi necesitatea efectuării unor
lucrări de service, vezi pagina 57.
Nu sunt date de Service scadente

Limita de viteză* reglată a fost depăşită

Ora şi data nu mai corespund Reglaţi ora şi data, vezi pagina 58.

Motorul a fost oprit de funcţia Auto Porniţi motorul: apăsaţi pedala de


Start Stop ambreiaj, vezi pagina 44.

Funcţia Auto Start Stop dezactivată Funcţia Auto Start Stop este
dezactivată prin butonul de la consola
centrală, vezi pagina 45. Motorul nu
poate fi oprit sau pornit automat.
Oprire/pornire motor: apăsaţi butonul
Start/Stop.
Funcţia Auto Start Stop defectă Motorul nu poate fi oprit sau pornit
automat, vezi pagina 45. Opriţi sau
porniţi motorul de la butonul Start/
Stop. Verificaţi sistemul în cel mai scurt
timp.

134
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 135 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Prezentare
Comenzi
Sugestii
Mobilitate
Referinţe

135
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 136 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG


ba5_e8187.book Seite 137 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Referinţe
Acest capitol conţine date tehnice şi indexul de
cuvinte cheie, cu ajutorul căruia puteţi găsi cel
mai repede informaţiile dorite.

Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG


ba5_e8187.book Seite 138 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Date tehnice
Date tehnice

Dimensiuni
Varianta cu 5 uşi

Toate dimensiunile sunt exprimate în mm. Rază minimă de viraj diametru: 10,7 m

138
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 139 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Varianta cu 3 uşi

Prezentare
Comenzi
Sugestii
Toate dimensiunile sunt exprimate în mm. Rază minimă de viraj diametru: 10,7 m

Mobilitate
Referinţe

139
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 140 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Mase
Date tehnice

Varianta cu 5 uşi
116i* 116i 118i 120i 130i
Masă proprie, cu 75 kg încărcătură, alimentat 90Ξ, fără dotări opţionale
> Transmisie manuală kg 1.350 1.340 1.350 1.375 1.460
> Transmisie automată kg 1.375 1.365 1.375 1.395 1.485
Masă totală admisă
> Transmisie manuală kg 1.775 1.765 1.775 1.800 1.885
> Transmisie automată kg 1.800 1.790 1.800 1.820 1.910
Sarcina admisă pe puntea faţă kg 855 855 855 875 920
Sarcina admisă pe puntea spate kg 1.020 1.020 1.020 1.020 1.045
Sarcina admisă pe acoperiş kg 75 75 75 75 75
Volum portbagaj litri 330 330 330 330 330
Cu bancheta spate rabatată litri 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150

116d 118d 120d 123d


Masă proprie, cu 75 kg încărcătură, alimentat 90Ξ, fără dotări opţionale
> Transmisie manuală kg 1.380 1.395 1.450 1.495
> Transmisie automată kg – 1.420 1.455 1.495
Masă totală admisă
> Transmisie manuală kg 1.830 1.830 1.875 1.920
> Transmisie automată kg – 1.855 1.880 1.920
Sarcina admisă pe puntea faţă kg 885 885 905 920
Sarcina admisă pe puntea spate kg 1.040 1.040 1.050 1.060
Sarcina admisă pe acoperiş kg 75 75 75 75
Volum portbagaj litri 330 330 330 330
Cu bancheta spate rabatată litri 1.150 1.150 1.150 1.150

Varianta cu 3 uşi
116i* 116i 118i 120i 130i
Masă proprie, cu 75 kg încărcătură, alimentat 90Ξ, fără dotări opţionale
> Transmisie manuală kg 1.340 1.330 1.340 1.365 1.450
> Transmisie automată kg 1.365 1.355 1.365 1.385 1.475
Masă totală admisă
> Transmisie manuală kg 1.755 1.755 1.765 1.790 1.875

140
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 141 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

116i* 116i 118i 120i 130i


> Transmisie automată kg 1.780 1.780 1.790 1.810 1.900
Sarcina admisă pe puntea faţă kg 855 855 855 875 920

Prezentare
Sarcina admisă pe puntea spate kg 1.020 1.020 1.020 1.020 1.045
Sarcina admisă pe acoperiş kg 75 75 75 75 75
Volum portbagaj litri 330 330 330 330 330
Cu bancheta spate rabatată litri 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150

116d 118d 120d 123d


Masă proprie, cu 75 kg încărcătură, alimentat 90Ξ, fără dotări opţionale
> Transmisie manuală kg 1.370 1.385 1.440 1.485
> Transmisie automată kg – 1.410 1.445 1.485
Masă totală admisă

Comenzi
> Transmisie manuală kg 1.820 1.820 1.865 1.910
> Transmisie automată kg – 1.845 1.870 1.910
Sarcina admisă pe puntea faţă kg 885 885 905 920
Sarcina admisă pe puntea spate kg 1.040 1.040 1.050 1.060
Sarcina admisă pe acoperiş kg 75 75 75 75
Volum portbagaj litri 330 330 330 330
Cu bancheta spate rabatată litri 1.150 1.150 1.150 1.150

Sugestii
Deplasare cu remorcă
Varianta cu 5 uşi
116i* 116i 118i 120i 130i
Sarcini remorcabile, conform certificatului de omologare al Comunităţii Europene. Respectaţi
valorile naţionale valabile în ţara în care vă deplasaţi. BMW Service vă poate oferi detalii cu privire la
posibilităţile de creştere a forţei de sprijinire.
Mobilitate

fără frână kg 650 650 670 680 725


cu frână, la rampe de max. 12Ξ kg 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
cu frână, la rampe de max. 8Ξ kg 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Forţa de sprijinire admisă a proţapului kg 75 75 75 75 75
remorcii pe cârligul de remorcare
Sarcina admisă pe puntea spate kg 1.130 1.130 1.130 1.130 1.155
Masă totală admisă
> Transmisie manuală kg 1.840 1.840 1.850 1.875 1.960
Referinţe

> Transmisie automată kg 1.865 1.865 1.875 1.895 1.985

141
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 142 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09
Date tehnice

116d 118d 120d 123d


Sarcini remorcabile, conform certificatului de omologare al Comunităţii Europene. Respectaţi
valorile naţionale valabile în ţara în care vă deplasaţi. BMW Service vă poate oferi detalii cu privire la
posibilităţile de creştere a forţei de sprijinire.
fără frână kg 680 690 720 740
cu frână, la rampe de max. 12Ξ kg 1.200 1.200 1.200 1.200
cu frână, la rampe de max. 8Ξ kg 1.200 1.200 1.200 1.200
Forţa de sprijinire admisă a proţapului kg 75 75 75 75
remorcii pe cârligul de remorcare
Sarcina admisă pe puntea spate kg 1.150 1.150 1.160 1.170
Masă totală admisă
> Transmisie manuală kg 1.905 1.905 1.950 1.995
> Transmisie automată kg – 1.930 1.955 1.995

Varianta cu 3 uşi
116i* 116i 118i 120i 130i
Sarcini remorcabile, conform certificatului de omologare al Comunităţii Europene. Respectaţi
valorile naţionale valabile în ţara în care vă deplasaţi. BMW Service vă poate oferi detalii cu privire la
posibilităţile de creştere a forţei de sprijinire.
fără frână kg 650 650 670 680 725
cu frână, la rampe de max. 12Ξ kg 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
cu frână, la rampe de max. 8Ξ kg 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Forţa de sprijinire admisă a proţapului kg 75 75 75 75 75
remorcii pe cârligul de remorcare
Sarcina admisă pe puntea spate kg 1.130 1.130 1.130 1.130 1.155
Masă totală admisă
> Transmisie manuală kg 1.830 1.830 1.840 1.865 1.950
> Transmisie automată kg 1.855 1.855 1.865 1.885 1.975

116d 118d 120d 123d


Sarcini remorcabile, conform certificatului de omologare al Comunităţii Europene. Respectaţi
valorile naţionale valabile în ţara în care vă deplasaţi. BMW Service vă poate oferi detalii cu privire la
posibilităţile de creştere a forţei de sprijinire.
fără frână kg 680 690 720 740
cu frână, la rampe de max. 12Ξ kg 1.200 1.200 1.200 1.200
cu frână, la rampe de max. 8Ξ kg 1.200 1.200 1.200 1.200
Forţa de sprijinire admisă a proţapului kg 75 75 75 75
remorcii pe cârligul de remorcare

142
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 143 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

116d 118d 120d 123d


Sarcina admisă pe puntea spate kg 1.150 1.150 1.160 1.170
Masă totală admisă

Prezentare
> Transmisie manuală kg 1.905 1.895 1.940 1.985
> Transmisie automată kg – 1.920 1.945 1.985

Cantităţi de umplere
Litri Observaţie
Rezervor combustibil: Calitate combustibil: pagina 99
> Motor pe benzină cca. 53

Comenzi
din care rezervă cca. 8
> Motor diesel cca. 51
din care rezervă cca. 6,5
Instalaţie de curăţare a geamurilor, incl. cca. 6 Detalii: pagina 50
instalaţie de spălare a farurilor

Sugestii
Mobilitate
Referinţe

143
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 144 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Revizii - Privire de ansamblu


Revizii - Privire de ansamblu

Aflaţi prin intermediul Sistemului de întreţinere Următoarea vedere de ansamblu vă oferă


BMW, care este Intervalul de service actual, a se informaţii despre măsurile de întreţinere ce
vedea pagina 108. trebuie executate în timpul inspecţiilor
individuale.

Lucrări standard
Lucrări de revizie Benzină Diesel

Verificare mesaje Check-Control + +


Verificare martori de control şi de avertizare + +

Ulei de motor
Lucrări de revizie Benzină Diesel

Înlocuire ulei motor şi filtru de ulei + +


Frâna de mână:
Test de frână şi verificare funcţionalitate + +
Instalaţie de climatizare sau Climatizare automată:
Cu facturare separată: înlocuire microfiltru + +
La fiecare al 2-lea schimb de ulei de motor:
+
Cu facturare separată: înlocuire bujii
La fiecare al 2-lea schimb de ulei de motor:
Atenuator de zgomot de aspiraţie:
+ +
Cu facturare separată: înlocuire cartuş filtru de aer; scurtare
interval de înlocuire la îmbâcsire mai puternică cu praf
La fiecare al 2-lea schimb de ulei de motor:
Cu facturare separată: înlocuire filtru carburant, scurtare interval +
de înlocuire la calitate redusă a carburantului
Resetare Afişaj service conform normelor de fabricaţie + +

144
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 145 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Frâne faţă
Lucrări de revizie Benzină Diesel

Înlocuire plăcuţe de frână, curăţare caneluri frână + +

Prezentare
Discuri de frână:
Verificare suprafaţă şi grosime. + +
Înlocuire în funcţie de necesitate, cu facturare separată
Resetare Afişaj service conform normelor de fabricaţie + +

Frâne spate
Lucrări de revizie Benzină Diesel

Înlocuire plăcuţe de frână, curăţare caneluri frână + +

Comenzi
Discuri de frână:
Verificare suprafaţă şi grosime. + +
Înlocuire în funcţie de necesitate, cu facturare separată
Frâna de mână:
Verificare stare, grosime plăcuţe de frână şi funcţionalitate. + +
Înlocuire în funcţie de necesitate, cu facturare separată
Resetare Afişaj service conform normelor de fabricaţie + +

Lichid de frână

Sugestii
Lucrări de revizie Benzină Diesel

Înlocuire lichid de frână + +


Resetare Afişaj service conform normelor de fabricaţie + +

Verificare autovehicul
Lucrări de revizie Benzină Diesel
Mobilitate

Verificare autovehicul + +
Verificare claxon, avertizor optic şi instalaţie de semnalizare-
avertizare + +
Verificare iluminare instrumente şi suflanta de aer cald + +
Verificare instalaţie de iluminare + +
Centuri de siguranţă:
Verificarea stării centurii de siguranţă, funcţionării
mecanismului de retragere, încuietorii şi blocatorului centurii de + +
siguranţă
Referinţe

145
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 146 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09
Revizii - Privire de ansamblu

Lucrări de revizie Benzină Diesel

Verificare instalaţie de ştergere şi spălare a geamurilor + +


Caroserie:
Verificare cu privire la coroziune, exclusiv cavităţi + +
Anvelope:
Verificare adâncime profil, cale de rulare, stare exterioară şi + +
presiune de umplere; corectare presiune de umplere după caz
Iniţializare afişaj pană anvelopă + +
BMW Mobility System*:
Verificaţi data de expirare a sticlei cu material de etanşare.
Dacă este necesar, înlocuiţi sticla cu material de etanşare, cu + +
facturare separată
Baterie:
Verificare baterie. + +
Reîncărcare dacă este necesar, cu facturare separată
Vas lichid hidraulic direcţie*:
Verificare nivel de ulei; înlocuire dacă este necesar, cu facturare + +
separată
Componentele direcţiei:
Verificare lipsă joc, etanşeitate*, stare şi uzură + +
Verificare nivel şi concentraţie lichid de răcire; înlocuire dacă
este necesar + +
Instalaţia de ştergere a geamurilor:
Verificare nivel lichid şi completare dacă este necesar, eventual + +
cu antigel, cu facturare separată
Conducte şi racorduri de frână:
Verificare etanşeitate, stare şi poziţie corectă + +
Sub podea, inclusiv toate elementele vizibile:
Verificare stare, existenţă coroziune, etanşeitate, incl.
etanşeitatea amortizoarelor şi montarea arcurilor – + +
detensionate
Verificare siguranţă în trafic, verificare în rulare:
> Frâne
> Direcţie + +
> Amortizoare
> Cutie de viteze
Resetare Afişaj service conform normelor de fabricaţie + +

146
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 147 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Prezentare
Comenzi
Sugestii
Mobilitate
Referinţe

147
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 148 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

De la A la Z
De la A la Z

Index
A Aer uscat, vezi Funcţie de Airbag-uri pasager faţă
răcire 79 – dezactivare 37
A treia lumină de frână, vezi Aerisire, vezi Ventilare 76, 79 – reactivare 37
Lumina de frână Afişaj benzină, vezi Afişaj Airbag-uri pentru cap 66
centrală 117 combustibil 53 Ajutor prin pornire externă,
ABS sistem antiblocare 62 Afişaj interval service, vezi vezi Pornire asistată 123
Acces tip confort 23 Condition Based Service Alimentare cu combustibil 98
– înlocuirea bateriei 25 CBS 108 Ampatament, vezi
Accesorii, vezi Autovehiculul Afişaj pană anvelopă RPA 64 Dimensiuni 138
dumneavoastră – anunţarea unei pene de Antigel
individualizat 5 anvelopă 64 – agent de răcire 106
Actualizare a manualului de – iniţializare sistem 64 – lichid de spălare 50
utilizare 5 – limite ale sistemului 64 Anunţare accident, vezi Apel
Acţionare de urgenţă, vezi Afişaj rezervor, vezi Afişaj de urgenţă 122
Acţionare manuală combustibil 53 Anvelope
– blocare transmisie, Afişaj Service necesar, vezi – anvelope de iarnă 102
transmisie automată 47 Condition Based Service – anvelope noi 101
– clapetă rezervor 98 CBS 108 – atare 100
– hayon 21 Afişaj temperatură – avarii 100
– încuietoarea portierei 20 – avertizare temperatură – controlul presiunii
– trapa din sticlă 27 exterioară 52 anvelopelor, vezi Afişaj pană
Acţionare manuală – reglare unităţi de măsură 56 anvelopă 64
– blocare transmisie, – temperatură exterioară 52 – dimensiuni 100
transmisie automată 47 Afişaj temperatură – indicatori de uzură, vezi
– clapetă rezervor 98 exterioară 52 Adâncime minimă
– hayon 21 – pe calculatorul de bord 56 profile 100
– încuietoarea portierei 20 – schimbare unitate de – înlocuire, vezi Înlocuire
– trapa din sticlă 27 măsură 56 roţi 120
Acţionare tip confort Afişaje şi elemente de – pană 64
– cu acces tip confort 24 comandă 8 – presiune de umplere 100
– geam cu acces tip confort 24 Afişaje, vezi Tablou de – profil minim 100
– geamuri 18 bord 10 – reeşapate 101
Acvaplanare 90 Agăţătoare haine 81 – rodaj 88
Adaptor Snap-In, vezi Cotiera Agent de răcire 106 – run-flat 101
centrală 80 – completare 107 – vechime 101
Adâncimea profilului, vezi – verificare nivel 107 Anvelope all season, vezi
Adâncimea minimă a Airbag-uri 66 Anvelope de iarnă 102
profilului 100 – dezactivare 37 Anvelope cu caracteristici run-
Aditivi – martor de avertizare 67 flat
– agent de răcire 106 – poziţie sigură în scaune 28 – anvelope noi 101
– ulei de motor 106 – reactivare 37 – continuare deplasare cu
Aer exterior, vezi Recirculare Airbag-uri frontale 66 anvelope avariate 65
aer 75, 78 Airbag-uri laterale 66 – pană la anvelopă 64

148
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 149 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Anvelope de iarnă 102 Autovehicul Blocarea electrică a


– depozitare 102 – baterie 120 volanului 42
Anvelope de vară, vezi Roţi şi – casarea, vezi Reciclare 109 Blocarea portierelor, semnale
anvelope 100 – încărcare 91 de confirmare 18
Anvelope dezumflate total, – măsuri 138 BMW

Prezentare
vezi Starea anvelopelor 100 – oprire 43 – şampon auto 112
Anvelope M+S, vezi Anvelope – reciclare 109 BMW Mobility System 118
de iarnă 102 – rodaj 88 Brichetă 82
Anvelope noi 101 – serie de identificare, vezi – priză 82
Anvelope reşapate 101 Compartimentul motor 104 Brichetă pentru ţigări 82
Apa de condens, vezi La – suspendarea activităţii, vezi Butoane de siguranţă ale
staţionare 91 Suspendarea activităţii portierelor, vezi Blocare 21
Apă pe străzi, vezi Deplasarea autovehiculului Butoane pe volan 9
prin apă 90 Avertizare distanţă, vezi Park Butoane programabile la
Apel de urgenţă 122 Distance Control PDC 61 volan 9
Apelare, vezi manualul de Avertizare gheaţă, vezi Buton pentru pornirea

Comenzi
utilizare pentru telefon Avertizare temperatură motorului 42
Aprinderea luminii de zi 69 exterioară 52 Buton Start/Stop 42
Asigurare antifurt pentru Avertizare rezervă, vezi Afişaj – oprirea motorului 43
şuruburi de roată, vezi combustibil 53 – pornirea motorului 43
Siguranţă antifurt pentru Avertizare temperatură
şuruburile roţilor 120 exterioară 52 C
Asigurarea încărcăturii 84, 91 Avertizor optic 48
Asigurarea transportului, vezi Cablu de remorcare 125
Asigurarea încărcăturii 91 B Cablu de remorcare, vezi
Asistent fază lungă 71 Remorcare şi pornirea prin
Asistentul la pornire, vezi Bară de remorcare 125 tractare 125

Sugestii
DSC 62 Bară, vezi Remorcare şi Calculator de bord 53
Asistenţă hidraulică la frânare, pornirea prin tractare 125 Cantitate de aer 75, 78
vezi Control dinamic al Baterie 120 Cantitatea de aer
frânelor 62 – eliminare 25, 121 – automată 78
Asistenţă la frânare, vezi – încărcare 120 Cantităţi de umplere 143
Control dinamic al – întreruperea alimentării Capac faruri 115
frânelor 62 electrice 121 Capacitate rezervor, vezi
Asistenţă la parcare, vezi Park – pornire asistată 123 Cantităţi de umplere 143
Distance Control PDC 61 Baterie autovehicul, vezi Capota motorului 103
Asistenţă la pornire 63 Baterie autovehicul 120 Casarea autovehiculului, vezi
Mobilitate

AUC Comandă recirculare aer Baterii uzate, vezi Reciclare 109


automată 78 Eliminare 121 Casetă 2
Automat Becuri numere înmatriculare, Catalizator, vezi Linie de
– reglarea vitezei 50 înlocuire becuri 117 eşapament fierbinte 89
Automat, fază lungă, vezi Benzină, vezi Calitate Căldură reziduală 78
Asistent fază lungă 71 combustibil 99 Când sunteţi tractat 124
Blocare Cârlig de remorcare 92
– din exterior 18 Ceas 52
– din interior 21 – mod 12h/24h 56
– fără telecomandă, vezi – reglare oră 58
Acces tip confort 23 Ceas digital 52
Referinţe

– semnalului de confirmare 18

149
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 150 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Ceas rezervor, vezi Afişaj Climatizare automată 74 Conectare aspirator, vezi


De la A la Z

combustibil 53 – distribuţie automată a Conectarea aparatelor


Centură în trei puncte 33 aerului 78 electrice 82
Centuri de siguranţă 33 CO, vezi Calitate Configurare setări, vezi Profil
– avertizare 34 combustibil 99 personal 16
– deteriorare 34 Comandă recirculare aer Consolă centrală, vezi În jurul
– martor de control 34 automată AUC 78 consolei centrale 12
– poziţie sigură în scaune 28 Combinaţie de Consum instantaneu 54
Centuri, vezi Centuri de instrumente 10 Consum mediu 54
siguranţă 33 Combinaţie de instrumente, – reglare unităţi de măsură 56
Cerc de virare, vezi vezi Tablou de bord 10 Consum, vezi Consum
Dimensiuni 138 Combustibil 99 mediu 54
Check-Control 59 – aditivi 99 Consumul de ulei 104
Chei portiere, vezi – afişaj 53 Contact 42
Telecomandă/cheie – calitate 99 – cuplat 42
integrată 16 – capacitate rezervor, vezi – decuplat 43
Cheie autovehicul, vezi Cantităţi de umplere 143 Contact radio 42
Telecomandă/cheie Combustibil cu plumb 99 – cuplat 42
integrată 16 Combustibil, cu plumb 99 – decuplat 43
Cheie de contact, vezi Comfort Access, vezi Acces Contactul de pornire 42
Telecomandă/cheie tip confort 23 Contor de parcurs 52
integrată 16 Compartiment pentru Control dinamic al frânelor
Cheie integrată 16 telecomandă, vezi Contactul DBC 62
Cheie principală, vezi de pornire 42 Control dinamic al stabilităţii
Telecomandă/cheie Compartimente de DSC 62
integrată 16 depozitare 80 Control dinamic al tracţiunii
Cheie radiocomandată, vezi Compartimentul motor 104 DTC 63
Telecomandă/cheie Computer, vezi Calculator de – martori de control 63
integrată 16 bord 53 Control electronic nivel
Cheie, vezi Telecomandă/ Comutare la transmisia ulei 104, 105
cheie integrată 16 automată cu Steptronic 47 Controlul presiunii existente,
Cifre octanice, vezi Calitate Comutatoare, vezi Cockpit 8 vezi Afişaj pană anvelopă 64
combustibil 99 Comutator airbag 37 Controlul presiunii în
Circulare aer, vezi Recirculare Comutator cu cheie pentru anvelope, vezi Afişaj pană
aer 75, 78 airbag-urile pasagerului din anvelopă 64
Circularea aerului, vezi faţă 37 Copyright 2
Recirculare aer 75, 78 Comutator de siguranţă Cotiera centrală 80
Circulaţie pe partea dreaptă/ pentru geamurile în spate 26 Cotiera, vezi Cotiera
stângă, reglare faruri 91 Comutator multifuncţional centrală 80
Circulaţie pe partea stângă 91 – vezi Semnalizator/avertizor Cric 120
Clapetă portbagaj, vezi optic 48 – suporturi 120
Hayon 21 Comutator pentru lumini 68 Cupholder, vezi Suport pentru
Clapetă rezervor 98 Comutatorul multifuncţional pahare 81
– deblocare în cazul unei – vezi Instalaţia de ştergere 49 Cuplare şi decuplare automată
defecţiuni electrice 98 Condition Based Service a fazei lungi, vezi Asistent
Clapetă spaţiu pentru bagaje, CBS 108 fază lungă 71
vezi Hayon 21 Conectare aspirator auto, vezi Curăţare cu abur 110, 111
Conectarea aparatelor
electrice 82

150
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 151 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Curăţare geamuri Defect electric Dispozitiv de tensionare a


– cantităţi de umplere, – clapetă rezervor 98 centurii, vezi Centuri de
rezervor 143 – hayon 21 siguranţă 33
Curăţare sub – încuietoarea portierei 20 Distanţa rămasă de parcurs
presiune 110, 111 – trapa din sticlă 27 până la următoare vizită la

Prezentare
Curăţarea BMW-ului dvs., vezi Defectarea unui consumator Service, vezi Interval de
Întreţinere 110 de curent 121 service 57
Curăţarea farurilor 49 Degivrare parbriz, vezi Distanţa rămasă, vezi
– lichid de spălare 50 Degivrarea Independenţă 54
Cutie de viteze geamurilor 76, 79 Distribuţia electronică a forţei
– transmisie automată 45 Degivrarea geamurilor 76, 79 de frânare 62
– transmisie automată cu Degivrarea şi dezaburirea Distribuţie automată
Steptronic 46 geamurilor 76, 79 – aer 78
Demararea motorului, vezi Distribuţie de aer
D Pornirea motorului 43 – automată 78
Deplasare cu remorcă 92 – individuală 75

Comenzi
Dată – sarcini remorcabile şi masă Distribuţie individuală de
– reglare 59 totală 141 aerului 75
– reglare format 56 Deplasare cu rulotă, vezi DSC Control dinamic al
Date Deplasare cu remorcă 92 stabilităţii 62
– dimensiuni 138 Deplasarea prin apă 90 DTC Control dinamic al
– mase 140 Depozitarea anvelopelor 102 tracţiunii
– măsuri 138 Deschidere şi închidere – martori de control 63
Date Service în – acces tip confort 23 Duze de pulverizare, vezi Duze
telecomandă 108 – din exterior 17 de spălare a geamurilor 50
Date tehnice 138 – din interior 20 Duze, vezi Guri de ventilare 74
Date, tehnice – prin intermediul încuietorii Duze, vezi Ventilare 76, 79

Sugestii
– cantităţi de umplere 143 portierei 19
Deblocare – prin intermediul E
– capota motor 103 telecomenzii 17
– din exterior 17 Deschidere şi închidere fără EBV Distribuţia electronică a
– din interior 21 cheie, vezi Acces tip forţei de frânare 62
– fără telecomandă, vezi confort 23 Echipare cu anvelope de
Acces tip confort 23 Deschidere, vezi siguranţă, vezi Echipare cu
– hayon 24 Deblocare 17 anvelope run-flat 101
Deblocare fără cheie, vezi Dezaburire, geamuri 76, 79 Echipare cu anvelope run-
Acces tip confort 23 Dezgheţarea geamurilor, vezi flat 101
Mobilitate

Deblocare selector 47 Degivrarea – anvelope de iarnă 102


Deblocare şi blocare portiere geamurilor 76, 79 – distanţă de rulare rămasă,
– din exterior 17 Dimensiuni 138 vezi Anunţarea unei pene la
– din interior 20 Diode luminescente LED 114 anvelopă 64
Defect Direcţie activă 65 – pană la anvelopă 64
– clapetă rezervor 98 Direcţie asistată variabil, vezi – presiunea în anvelope 100
– hayon 21 Direcţie activă 65 – reeşapare anvelope 101
– încuietoarea portierei 20 Discuri de frână 90 Economisire combustibil 88
– trapa din sticlă 27 – rodaj 88
– sistem de frânare 88
Dispozitiv audio extern 80
Referinţe

Dispozitiv audio, extern 80

151
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 152 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Economisire energie Filtru la climatizarea automată, Grund, vezi Întreţinere


De la A la Z

– economisire combustibil 88 vezi Microfiltru/filtru cu Guri de ventilare 74


– funcţia Auto Start Stop 44 carbon activ 79 Guri de ventilare aer, vezi Guri
– indicator punct de Filtru la încălzire sau instalaţie de ventilare 74
comutare 54 de climatizare, vezi Guri de ventilare, vezi
Elemente cromate 112 Microfiltru 76 Ventilare 76, 79
Elemente de comandă şi Fixare încărcătură, vezi
afişaje 8 Încărcătură 91 H
Eliminare Fixarea centurilor, vezi Centuri
– agent 106 de siguranţă 33 Hayon 21
– baterie autovehicul 121 Fixarea scaunului ISOFIX – acces tip confort 24
– baterie telecomandă 25 pentru copii 38 – deblocare manuală 21
Eroare alarmă, vezi Evitarea Forţa de sprijinire a proţapului – deblocare prin
declanşării nedorite a remorcii pe cârligul de telecomandă 18
alarmei 23 remorcare 93, 141 – deschidere din exterior 21
ESP Program electronic de Frâna de mână 45 – deschidere/închidere 21
stabilitate, vezi Control – acţionare manuală 45
dinamic al stabilităţii DSC 62 – martor de control 45 I
Ester din metil de rapiţă Frâna de parcare, vezi Frâna
RME 99 de mână 45 Iluminare
Evitarea declanşării nedorite a Frâne – becuri şi lumini 114
alarmei 23 – ABS 62 – instrumente 72
– frâna de mână 45 – vehicul, vezi Lumini 68
F – frânare în siguranţă 90 Iluminare display, vezi
– interval de service 57 Iluminare tablou de bord 72
Far – rodajul 88 Iluminare planşă de bord, vezi
– înlocuirea becurilor 115 – sistem de revizii BMW 108 Iluminare tablou de bord 72
Faruri adaptive 70 Funcţia Auto Start Stop 44 Iluminare spate, vezi Lumini
Faruri de ceaţă 72 Funcţie de protecţie, vezi spate 116, 117
– martor de control 127 Protecţie la prindere Iluminare spaţiu pentru
Faza de deplasare, vezi Lumini – geamuri 25 picioare 72
de poziţie/faza scurtă 68 – trapa din sticlă, electrică 27 Iluminarea habitaclului 72
Faza lungă 70 Funcţionare intermitentă a – telecomandă 18
– înlocuirea becurilor 115 ştergătoarelor 49 Iluminarea instrumentelor 72
– martor de control 127 Iluminarea instrumentelor,
Faza scurtă 68 G vezi Iluminare tablou de
– automat 68 bord 72
– înlocuirea becurilor 115 Geamuri 25 Independenţă 54
Fază lungă automată, vezi – acţionare tip confort 18 Indicator de consum, vezi
Asistent fază lungă 71 – acţionare tip confort cu Consum mediu 54
Filet pentru inelul de acces tip confort 24 Indicator direcţie de
remorcare 124 – comutator de siguranţă 26 deplasare, vezi
Filtru cu carbon activ 79 – deschidere, închidere 25 Semnalizator 48
Filtru de particule de – protecţie la prindere 25 Indicator distanţă
funingine, vezi Filtru de Geamuri electrice, vezi intermediară, vezi Contor de
particule diesel 90 Geamuri 25 parcurs 52
Filtru de particule diesel 90 Geamuri laterale, vezi Indicator distanţă, vezi Contor
Filtru de particule, vezi Filtru Geamuri 25 de parcurs 52
de particule diesel 90 Grile, vezi Guri de ventilare 74

152
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 153 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Indicator punct de Încărcare Întreţinere 110


comutare 54 – asigurarea încărcăturii 91 – centuri de siguranţă 112
Indicatori de uzură în – autovehicul 91 – covoare 112
anvelope, vezi Adâncimea – fixarea încărcăturii 91 – curăţare sub presiune 110
minimă a profilului 100 – remorcă 93 – display-uri 113

Prezentare
Indicatorul treptei de viteză la Încărcături grele, vezi Fixarea – elemente cromate 111
transmisie automată 46 încărcăturii 91 – elemente din lemn de esenţă
Indicaţii de deplasare 88 Închidere tare 112
Inele – din exterior 17 – elemente din material
– de fixare 91 – din interior 20 plastic 112
– remorcare şi pornirea prin Închidere centralizată 17 – exterioară 110
tractare 124 – acces tip confort 23 – faruri 111
Inele de ancorare, vezi – din afară 17 – ferestre 111
Asigurarea încărcăturii 91 – din interior 20 – garnituri din cauciuc 111
Inele de remorcare 124 Închidere, vezi Blocare 18 – interior 112
Inele de remorcare pentru Înclinarea oglinzii pasager – jante din aliaj uşor 112

Comenzi
remorcare şi pornire prin faţă 35 – scaune şi suprafeţe
tractare 124 Încuietoarea portierei 19 textile 112
Iniţializare, afişaj pană Îngrijire – senzori şi camere video 113
anvelopă RPA 64 – piele 112 – spălare manuală 111
Instalaţia de curăţare a Îngrijirea suprafeţelor din – spălătorii 110
geamurilor 49 piele 112 – substanţele de
– duze de spălare 50 Îngrijirea vopselei 111 întreţinere 110
– lichid de spălare 50 Înlocuire becuri 114 – unităţi CD/DVD 113
Instalaţia de semnalizare- Înlocuire becuri, becuri şi – vopsea 111
avertizare 12 lumini 114 Întreţinerea vehiculului, vezi
Instalaţia de ştergere 49 Înlocuire becuri, vezi Becuri şi Întreţinere 110

Sugestii
Instalaţie avertizare lumini 114
pătrundere prin efracţie, vezi Înlocuire lame J
Sistemul de alarmă 22 ştergătoare 114
Instalaţie climatizare 74 Înlocuire roţi 120 Jante din aliaj uşor 112
Interval de service 57 Înlocuirea bateriei
Inundaţie, vezi Deplasarea prin – telecomandă pentru K
apă 90 autovehicul 25
ISOFIX, fixarea scaunului Înlocuirea becurilor, vezi Key Memory, vezi Profil
pentru copii 38 Becuri şi lumini 114 personal 16
Keyless-Go, vezi Acces tip
Mobilitate

Î confort 23
Kick-down 47
În pantă 90 Kilometraj 52
Înălţime, vezi Dimensiuni 138
Încălzire 74 L
– oglinzi 35
– scaune 32 Lamă ştergător spate
– volan 36 – înlocuire 114
Încălzire în timpul opririi 78 Lanţuri de zăpadă 102
Încălzire lunetă 76, 79 Lăţime, vezi Dimensiuni 138
Încălzire, lunetă 76, 79 LED diode luminescente 114
Referinţe

Încălzire şi ventilare 74

153
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 154 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Lichid de frână Lumini de frână Memorare


De la A la Z

– interval de service 57 – în două trepte 66 – numere de telefon, vezi


Lichid de protecţie la îngheţ – înlocuire becuri 117 manual de utilizare propriu
– agent de răcire 106 Lumini de frână în două – poziţie de şedere, vezi
– lichid de spălare 50 trepte 66 Memorie scaune şi
Lichid de răcire motor, vezi Lumini de ghidare 68 oglinzi 32
Agent de răcire 106 Lumini de întâmpinare 68 Memorie scaune şi oglinzi 32
Lichid de răcire, vezi Agent de Lumini de lectură 73 Mesaje de avarie, vezi Check-
răcire 106 Lumini de parcare 71 Control 59
Lichid de spălare 50 – înlocuirea becurilor 115 Mesaje de avertizare, vezi
– conţinutul recipientului 50 Lumini de poziţie, vezi Check-Control 59
Limită, vezi Limita de viteză Luminile spate 116, 117 Mesaje de defectare, vezi
– martor de control 134 Lumini de poziţie/faza Check-Control 59
Linie de eşapament scurtă 68 Microfiltru la încălzire sau
fierbinte 89 – înlocuira becurilor 115 instalaţie de climatizare 76
Locaţie de introducere a Lumini la viraje, vezi Faruri Microfiltru/filtru cu cărbune
telecomenzii 42 adaptive 70 activ la climatizarea
Locuri spate, vezi Scaune Lumini marşarier, înlocuire automată 79
spate becuri 117 Microfon pentru telefon 12
– rabatarea spătarelor 82 Lumini spate pentru ceaţă 72 Mijloace de fixare, vezi
– reglarea tetierelor 31 – înlocuire becuri 117 Asigurarea încărcăturii 91
Lumina de virare, vezi Faruri – martor de control 127 Mobility System 118
adaptive 70 Lumini spate, vezi Luminile – compresor 118
Lumină spate 116, 117 – continuarea călătoriei 120
– faruri adaptive 70 – înlocuire becuri 117 – distribuire material de
– iluminarea habitaclului 72 Lumini, vezi Lumini de poziţie/ etanşare 119
– iluminarea instrumentelor 72 faza scurtă 68 – introducere material de
Lumină de frână centrală, Luminile spate 116, 117 etanşare 119
înlocuire becuri 117 – înlocuire becuri 117 – material de etanşare 118
Lumină de virare 70 Lungime, vezi Dimensiuni 138 – pregătire 118
Lumini – restabilire presiune în
– vezi Asistent fază lungă 71 M anvelopă 119
Lumini automate – utilizare 118
– vezi Asistent fază lungă 71 Marşarier Modificări tehnice 5
– vezi Lumini de – transmisie automată cu Modificări tehnice, vezi Pentru
întâmpinare 68 Steptronic 46 siguranţa dumneavoastră 5
Lumini cu halogen – transmisie manuală 46 Motor
– circulaţie pe partea dreaptă/ Martori de avertizare şi de – oprire 43
stângă 91 control 10, 127 – pornire 43
– înlocuirea becurilor 115 Martori de control şi de – pornire, acces tip confort 23
– reglarea manuală a distanţei avertizare 10, 127 – rodaj 88
de luminare 70 Masă proprie, vezi Mase 140 Motorină 99
Lumini cu xenon 70 Masă totală admisă, vezi Motorină biodiesel, vezi Motor
– circulaţie pe partea dreaptă/ Mase 140 diesel 99
stângă 91 Măsuri 138 Mufă AUX-In 80
– înlocuirea becurilor 115
– reglarea automată a distanţei N
de luminare 70
Lumini de ceaţă 72 Nivelul de ulei 104

154
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 155 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

O Parbriz Portbagaj
– curăţare 49 – acces tip confort 24
Oglinda pasager faţă, – degivrare şi – clapetă, vezi Hayon 21
înclinare 35 dezaburire 76, 79 – deschidere din exterior 21
Oglinda retrovizoare Park Distance Control PDC 61 – lumina, vezi Iluminarea

Prezentare
interioară 35 Pătrunderea apei 110, 111 habitaclului 72
– funcţie anti-orbire PDC Park Distance Control 61 – mărire, vezi Spătare spate
automată 35 Pedala de frână, vezi Frânare rabatabile 82
Oglindă retrovizoare, vezi în siguranţă 90 – plasă 84
Oglindă 34 Pentru siguranţa Portbagaj de acoperiş 92
Oglinzi 34 dumneavoastră 5 Portbagaj, vezi Portbagaj de
– încălzire 35 Perna scaunului 29 acoperiş 92
– oglindă interioară 35 Piese şi accesorii, vezi Portiere, acţionare
– oglinzi retrovizoare Autovehiculul manuală 20
exterioare 34 dumneavoastră Poziţia 1 a cheii în contact, vezi
– sistem automat vizualizare individualizat 5 Contact radio 42

Comenzi
borduri 35 Planşă de bord, vezi Cockpit 8 Poziţia 2 a cheii în contact, vezi
Oglinzi cu funcţie anti-orbire Plasă despărţitoare 84 Contact cuplat 42
automată 35 Plasă pentru portbagaj, vezi Poziţia Defrost, vezi
Oglinzi încălzite 35 Asigurarea încărcăturii 91 Degivrarea
Oglinzi retrovizoare Plase, vezi Compartimente de geamurilor 76, 79
exterioare 34 depozitare 80 Poziţie radio, vezi Contact
– funcţie anti-orbire Plasturi, vezi Trusa de prim- radio 42
automată 35 ajutor 123 Poziţie sigură în scaune 28
– încălzire automată 35 Plăcuţe de frână, rodaj 88 – airbag-uri 28
– la deplasare cu remorcă 93 Polen de flori, vezi – centura de siguranţă 28
– pliere şi depliere 35 Microfiltru 76 Preîncălzire, vezi Vehicule cu

Sugestii
– reglare 34 Polen de flori, vezi Microfiltru/ motor diesel 43
Oprire filtru cu carbon activ 79 Presiune, anvelope 100
– autovehicul 43 Polişare 112 Presiune de umplere,
– motor 43 Polişare crom 112 anvelope 100
Oprirea motorului Pornire asistată 123 Presiune în anvelope
– buton Start/Stop 42 Pornire la rece, vezi Pornirea – pierdere 64
motorului 43 Presiunea în anvelope 100
P Pornire tip confort, vezi – la deplasare cu remorcă 100
Pornirea motorului 43 Primul ajutor, vezi Trusa de
Pachet de compartimente de Pornire, vezi Pornirea prim-ajutor 123
Mobilitate

depozitare 80 motorului 43 Priză OBD, vezi Priză pentru


Pachet fumători, vezi Pornirea de pe loc în rampă, diagnosticare On-Board
Scrumieră 81, 82 vezi Asistenţă la pornire 63 OBD 108
Pană Pornirea motorului Priză pentru diagnosticare
– afişaj pană anvelopă 64 – buton Start/Stop 42 On-Board OBD 108
– echipare cu anvelope run- Pornirea şi oprirea funcţiei de Priză, vezi Conectarea
flat 101 răcire 79 aparatelor electrice 82
Pană anvelope, vezi Afişaj Profil personal 16
pană anvelopă 64 Program AUTO la climatizare
automată 78
Referinţe

155
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 156 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Program electronic de Reglarea stabilităţii, Sarcini pe punte, vezi


De la A la Z

stabilitate ESP, vezi Control vezi Sisteme de reglare a Mase 140


dinamic al stabilităţii DSC 62 stabilităţii de rulare 62 Scaune 29
Program sport, transmisie Reglarea temperaturii la – încălzire 32
automată cu Steptronic 47 climatizare automată 76, 77 – poziţie sigură în scaune 28
Protecţia habitaclului 23 Reglarea vitezei 50 Scaune pentru copii 37
Protecţie la prindere Remediere pană Scaune spate
– geam 25 anvelopă 117 – rabatarea spătarelor 82
– trapa din sticlă, electrică 27 Remorcare 124 – reglarea tetierelor 31
Punct de prindere pentru – cu transmisie automată 124 Schimbarea anvelopelor, vezi
telecomandă, vezi Contactul – metode 125 Roţi şi anvelope noi 101
de pornire 42 Revizie principală, vezi Interval Schimbarea vitezelor
de service 57 – la transmisie automată 46
R Revizie, vezi – la transmisie manuală 45
– Caietul Service Schimbător de viteze
Răcire maximă 77 – Sistem de revizii BMW 108 – transmisie automată cu
Răcire, maximă 77 Rezervorului cu lichid de Steptronic 46
Reciclare 109 spălare a geamurilor, vezi – transmisie manuală 45
Reciclarea autovehiculului, Ştuţ de alimentare pentru Schimbător de viteze,
vezi Reciclare 109 lichid de spălare 50 transmisie automată cu
Recipient gunoi, vezi Ridicare geamuri 25 Steptronic 46
Scrumieră 81 – comutator de siguranţă 26 Scrumieră 81
Recirculare aer 75, 78 RME Ester din metil de Scule, vezi Trusa de scule a
Regim manual la transmisie rapiţă 99 autovehiculului 114
automată 47 Rodajul 88 Seat Belt Reminder, vezi
Reglaje Rodajul ambreiajului 88 Avertizare de legare a
– ceas, mod 12h/24h 56 Rodajul transmisiei pe puntea centurii de siguranţă 34
– format dată 56 spate 88 Semnale de confirmare pentru
Reglaje individuale, vezi Profil Roţi, noi 101 deblocarea/blocarea
personal 16 Roţi şi anvelope 100 vehicului 18
Reglare automată a RPA, vezi Afişaj pană Semnalizare la blocare/
fasciculului de lumină 68 anvelopă 64 deblocare 18
Reglare bătaie 99 RSC Runflat System Semnalizare prin impuls 48
Reglare faruri, vezi Circulaţie Component, vezi Echipare Semnalizator 48
pe partea dreaptă/stângă 91 cu anvelope run-flat 101 – înlocuire becuri 116
Reglare lăţime spătar 30 Runflat System Component – martor de control 10
Reglare pe înălţime RSC, vezi Echipare cu – semnalizare prin impuls 48
– volan 35 anvelope run-flat 101 Senzor de alarmă la
Reglarea centurii pe Runflat Tyres, vezi Echipare înclinare 23
înălţime 34 cu anvelope run-flat 101 Senzor de ploaie 49
Reglarea distanţei de Serie şasiu, vezi
luminare 70 S Compartimentul motor 104
– automat la lumini cu Sertare, vezi Compartimente
xenon 70 Sac de schiuri, vezi Sac pentru de depozitare 80
Reglarea fasciculului de schiuri 83 Service 108
lumina Sac pentru schiuri 83 Service mobil 123
– automată 68 Sarcină pe acoperiş 140 Service on-call, vezi Service
Reglarea scaunului din faţă 29 Sarcini pe punte admise, vezi mobil 123
Mase 140

156
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 157 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Service, vezi Service Sisteme de siguranţă Supraveghere presiune în


mobil 123 – airbag-uri 66 anvelope, vezi Afişaj pană
Servicemobil, vezi Service – centuri de siguranţă 33 anvelopă 64
mobil 123 – control dinamic al stabilităţii Suspendarea activităţii 113
Serviciu de asistenţă, vezi DSC 62 Suspendarea activităţii

Prezentare
Service mobil 123 – sistem antiblocare ABS 62 autovehiculului, vezi
Serviciu de urgenţă, vezi Sistemul de alarmă 22 Întreţinere
Service mobil 123 – evitarea declanşării nedorite Suspendarea activităţii
Set hands-free 12 a alarmei 23 vehiculului 113
Sfaturi generale de – oprire alarmă 22
deplasare 89 – protecţia habitaclului 23 Ş
Sfaturi pentru deplasare, vezi – senzor de alarmă la
Indicaţii de deplasare 88 înclinare 23 Şampon auto 112
Shiftlock, vezi Schimbare Sistemul de frânare 88 Ştergător de geam, vezi
poziţii selector 46 – frâne cu discuri 90 Instalaţia de ştergere 49
Siguranţă antifurt 17 – rodajul 88 Ştergător de lunetă 50

Comenzi
Siguranţă antifurt pentru – sistem de revizii BMW 108 Ştuţ de alimentare pentru
şuruburile roţilor 120 Spaţiu de încărcare, vezi lichid de spălare 50
Siguranţă pentru copii 40 Portbagaj Şuntare, vezi Pornire
Siguranţe 121 Spaţiu pentru bagaje, vezi asistată 123
Siguranţe de rezervă 121 Portbagaj Şurubelniţă, vezi Trusa de
Siguranţe de schimb, vezi Spălare manuală 111 scule autovehiculului 114
Siguranţe de rezervă 121 Spălătorie auto 110 Şuruburi de roată cu
Simbolurile 4 Spălătorii 110 siguranţă, vezi Siguranţă
Sirenă, vezi Claxon 8 Spătare spate divizate, vezi antifurt pentru şuruburile
Sistem antiblocare ABS 62 Spătare spate rabatabile 82 roţilor 120
Sistem automat vizualizare Spătare spate rabatabile 82

Sugestii
borduri 35 Spătare, vezi Scaune 29 T
Sistem de evacuare, vezi Linie Statistică de consum, vezi
de eşapament fierbinte 89 Consum mediu 54 Tableta portbagajului 84
Sistem de încărcare prin Steptronic, vezi Transmisie Tahometru, vezi
spătarul spate, vezi Spătare automată cu Steptronic 46 Vitezometru 10
spate rabatabile 82 Suflantă, vezi Cantitate de Telecomandă 16
Sistem de reducere a patinării, aer 75, 78 – acces tip confort 23
vezi Control dinamic al Suport coloană, vezi Suport – date Service 108
stabilităţii DSC 62 lombar 30 – disfuncţionalităţi 19, 24
Sistem de revizii 108 Suport de doze, vezi Suport – hayon 18
Mobilitate

Sistem de revizii BMW 108 pentru pahare 81 – înlocuirea bateriei 25


Sisteme de asistenţă, vezi Suport de pahare, vezi Suport – scoatere din contactul de
Control dinamic al stabilităţii pentru pahare 81 pornire 42
DSC 62 Suport de sticle, vezi Suport Telecomandă de rezervă 16
Sisteme de reglare a stabilităţii pentru pahare 81 Telefon auto
de rulare 62 Suport lombar 30 – locaţie de montare, vezi
Sisteme de reţinere pentru Suport pentru pahare 81 Cotiera centrală 80
copii 37 Suport pentru pălării, vezi – vezi manualul de utilizare
Sisteme de reţinere, vezi Tableta portbagajului 84 propriu
Centuri de siguranţă 33 Suporturi de cric 120 Telefon, locaţie de montare,
Suporturi pentru gât, vezi vezi Cotiera centrală 80
Referinţe

Tetiere 30

157
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 158 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Telefon mobil, locaţie de U Volan 35


De la A la Z

montare, vezi Cotiera – blocare 42


centrală 80 Ulei de motor – butoane pe volan 9
Telefon mobil, vezi manualul – aditivi 106 – încălzire 36
de utilizare propriu – completare 106 – încuietoare 42
Telefon, vezi manualul de – intervale de schimbare, vezi – reglare 35
utilizare propriu Interval de service 57 Volan multifuncţional, vezi
Temperatura agentului de – sistem de revizii BMW 108 Butoane pe volan 9
răcire 53 – tipuri de ulei alternative 106 Volum
Tempomat, vezi Reglarea – uleiuri de motor agreate 106 – rezervor combustibil, vezi
vitezei 50 – verificaţi nivelul 104 Cantităţi de umplere 143
Tetiere 30 Ulei, vezi Ulei de motor 104 Volumul portbagajului 140
Torpedo 80 Uleiuri de motor agreate 106
Tractare pentru pornire 124 Uleiuri Longlife Z
Tractare, vezi Deplasare cu – tipuri de ulei alternative 106
remorcă 92 – uleiuri de motor agreate 106 Zona de confort, vezi În jurul
Transmisie automată cu Uleiuri speciale, vezi Uleiuri de consolei centrale 12
Steptronic 46 motor agreate 106
– blocarea selectorului 46 Unităţi de măsură
– remorcare 124 – consum mediu 56
– Shiftlock 46 – temperatură 56
Transmisie manuală 45 Uscare aer, vezi Funcţie de
Transportarea copiilor 37 răcire 79
Transportarea în siguranţă a
copiilor 37 V
Trapa din sticlă, electrică 26
– acţionare tip confort 20 Vas de expansiune pentru
– acţionare tip confort cu instalaţiile de curăţare 50
acces tip confort 24 Ventilare 76, 79
– deschidere/închidere 26 – liberă 76, 79
– închidere la defecţiune Ventilare intermediară, vezi
electrică 27 Ventilare 76, 79
– protecţie la prindere 27 Ventilare liberă 76, 79
– ridicare 26 Verificare nivel ulei
– telecomandă 18 motor 104, 105
Trapă-acoperiş, vezi Trapa din Verificare presiune are, vezi
sticlă, electrică 26 Presiunea în anvelope 100
Triunghiul reflectorizant 123 Viteză
Trusa de prim-ajutor 123 – cu anvelope de iarnă 102
Trusa de scule a – la deplasare cu remorcă 93
autovehiculului 114 Viteză maximă
Turometru 52 – cu anvelope de iarnă 102
– la deplasare cu remorcă 93
Viteză medie 54
Vitezometru 10

158
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG
ba5_e8187.book Seite 159 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG


ba5_e8187.book Seite 160 Montag, 9. Februar 2009 9:41 09

Mai multe
despre BMW

Plăcerea
www.bmw.ro de a conduce

01 49 2 601 719 ro Basis

*BL2601719008*
Online Edition for Part no. 01 49 2 601 719 - © 02/09 BMW AG