Sunteți pe pagina 1din 8

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

MOMENTUL C.S. SCENARIU DIDACTIC STRATEGII DIDACTICE


LECŢIEI Metode şi procedee Mijloace Forme de
OB.OP organizare
1.MOMENTUL *Se stabileşte un climat de ordine şi disciplină optim pentru buna CONVERSAŢIA -frontală
ORGANIZATORIC desfăşurare a lecţiei.
*Se descrie comportamentul pe care trebuie să-l dovedească în
timpul lecţiei.
2.CAPTAREA *Se va realiza prin următorul rebus: rebus -frontală
ATENŢIEI A markere

I G L U

B R A D

R E N

S A N I E

C A D O U

3.REACTUALIZAREA *Pornind de la cuvântul obţinut pe verticala rebusului iniţiez un CONVERSAŢIA -frontală


CUNOŞTINŢELOR dialog despre anotimpul iarna.

(Câte anotimpuri are un an? Care sunt acestea? În ce anotimp ne


aflăm? Care sunt lunile de iarnă? În ce lună a anului ne aflăm?
Ce sărbătorim în această lună? Ce împodobim noi în Ajunul
Crăciunului? Cum sunt frunzele bradului?

4.ANUNŢAREA Prezint invitatul surpriză: BRADULEŢUL, care aduce cu el pe CONVERSAŢIA brăduleţul -frontală
TEMEI ŞI A lângă „Legenda bradului” şi o fişă de lucru
OBIECTIVELOR *Titlul lecţiei de astăzi este „Legenda bradului de Crăciun”. Vom
continua aventura cunoaşterii într-o atmosferă de sărbătoare.
Astăzi vom citi mai bine şi mai frumos, vom da răspunsuri
corecte şi complete, vom povesti, vom cânta, vom lucra
individual şi în grup.
CLR Elevii vor realiza lecturarea textului poveştii. -text suport -frontală
Textul va fi scindat în … fragmente. După fiecare fragment voi Legenda
2.3 întrerupe lectura şi voi cere copiilor să facă predicţii în legătură bradului
2.4 cu derularea firului epic din fragmentul următor. Ulterior, după
3.3 ce se va parcurge fragmentul vizat, vom face comparaţie între
3.4 predicţiile copiilor şi desfăşurarea propriu-zisă a naraţiunii.
3.5 PREDICŢIA
Legenda bradului
O1 (REZUMAT)
Venise toamna. Toate păsările călătoare plecaseră spre
ţările calde. Numai o păsărică tare mititică nu putea să zboare
după stol, umezindu-i-se ochişorii de lacrimi. Avea o aripa ruptă.
5.DIRIJAREA Biata pasăre, cu inima plină de jale, se duse cu greu in
ÎNVĂŢĂRII pădure, ca să ceară ajutor de la arbori.
Cu glasul duios, îi ruga pe copaci să o găzduiască.
Fagul îi răspunse ursuz că nu o primeşte la stejar. La fel
procedează şi stejarul de teamă ca păsărica să nu-i manânce
ghindele..
Cam în felul acesta o goniră pe sărmana păsărică şi
ceilalţi arbori din codru. Săraca de ea!
Era pe marginea disperării când auzi vocea bradului care o invită
între crengile sale.
Atunci păsărica se urcă şi-şi făcu culcuş între ramurile
bradului. Insă într-o noapte, vântul friguros porni să sufle cu
putere. Semn ca se apropia iarna. Frunzele arborilor se
ingălbeneau şi cădeau la pământ, una câte una. Moş Crivăţ hotărâ
să-l răsplătească pe brad pentru bunătatea sa..
Se spune că, de atunci, bradul cel bun îşi păstrează
CLR frunzele verzi atât vara, cât şi iarna.
2.3 -frontală
2.4 *Elevii sunt solicitaţi să răspundă la o serie de întrebări care CONVERSAŢIA
vizează textul lecturat:
- Care sunt personajele principale ale poveştii?
O2 - Ce învăţătură desprindem din această poveste?
-fişa de lucru
*Se va cere elevilor să formuleze răspunsuri la o listă de intrebări EXPLOZIA
care au legătură cu textul studiat anterior; întrebările sunt de STELARĂ
genul: “Cine?”, “Ce?”, “Unde?”, “De ce?”, “Cum?”, iar -frontală
răspunsurile vor fi trecute pe foaia de flipchart şi pe fişele de
5.DIRIJAREA lucru (ANEXA 2)
ÎNVĂŢĂRII MEM *Împreună cu elevii vom completa fişa de lucru adusă de către -fişa de lucru -individuală
1.3 brăduleţ
O2
O3
O4
O5
O6

MM Colind: O, brad frumos! EURITMIA


2.1

6.ÎNCHEIEREA Voi face aprecieri referitor la modul cum s-a desfăşurat întreaga
ACTIVITĂŢII activitate.

7.EVALUAREA Formativă pe durata întregii lecţii.


8.FEED BACK Continuu pe durata întregii lecţii prin dialogurile învăţătoare –
elevi purtate.
Proiect de activitate integrată
propunător : prof.înv.primar Morar Elisabeta

CLASA: I-C;
ŞCOALA GIMNAZIALĂ : „Lucian Blaga” Baia Mare;
OBIECTUL: CLR-LECTURĂ
OBIECTE INTEGRATE: MEM
MM

TEMA: „Legenda bradului ”;


SUPORT DE TEXT: „Legenda bradului de Crăciun”- poveste populară;
TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată;
RESURSE: a) UMANE: 28 elevi + propunătoarea
b) SPAŢIALE : sala de clasă
c) TEMPORALE : 50 ‘
SCOP: - participarea şi implicarea activă în vederea stimulării comunicării;
- dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;
- educarea în spiritul prieteniei şi întrajutorării;
COMPETENŢE GENERALE:
CLR: 2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare;
3. Receptarea de mesaje scrise în contexte de comunicare cunoscute;
MEM:1.Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii;
MM: 2.Redarea repertoriului de cântece pentru copii cu mijloace interpretative
specifice vârstei;
COMPETENŢE SPECIFICE:
CLR:
2.3 Participarea la dialoguri scurte în situaţii de comunicare uzuale;
2.4 Manifestarea interesului pentru exprimarea unei idei în contexte
cunoscute;
3.3. Să desprindă semnificatia globală a unui text citit;
3.4. Să citeasca în ritm propriu, corect un text;
3.5. Să manifeste curiozitate pentru lectură
MEM: 1.3. Să efectueze operatii de adunare si de scădere
MM: 2.1 Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 : – să facă predicţii, identificând elementele esenţiale ale textului;


O2:- să recunoască personajele unei povestiri;
O3:-să transcrie cuvintele date
O4:-să realize corespondenţe între cuvintele cu acelaşi înţeles;
O5:-să aşeze în ordinea corectăcuvintele unei propoziţii;
O6:-să efectueze calculele date
TIPUL DE ACTIVITATE: frontală, individuală,
METODE ŞI PROCEDEE: lecturarea, predicţia, conversaţia euristică, exploia stelară;
exerciţiul; euritmia;
MATERIALE DIDACTICE: textul poveştii; rebus, markere, fişe de lucru, flipchart
Bibliografie :
1. Curriculum pentru învăţământul primar, M.E.C.T.S. , 2012.
2. Învăţământul preşcolar şi primar nr. 3-4 /2012, Ed. Arlequin
3. Bratu G., Aplicaţii ale metodelor de gândire critică în învăţământul primar, Ed.
Humanitas Educaţional, 2004”;
Legenda bradului

Venise toamna. Toate păsările călătoare plecaseră spre ţările calde.


Numai o păsărică tare mititică nu putea să zboare după stol, umezindu-i-se
ochişorii de lacrimi. Avea o aripa ruptă.
Biata pasăre, cu inima plină de jale, se duse cu greu in pădure, ca să
ceară ajutor de la arbori.

Cu glasul duios, îi ruga pe copaci:


- Uitaţi, am aripa ruptă. Lăsaţi-mă să trăiesc intre ramurile voastre pâna va
sosi primăvara.
- Eu nu pot să te primesc, păsărică! răspunse ursuz fagul. Mi-ajunge că am
grijă de ramurile mele. Pleacă de aici şi du-te la stejar!
- Nici eu nu pot! vâjâi stejarul răutăcios. Mă tem să nu-mi mănânci ghinda.
Fugi, păsărică, in altă parte! De nu, îţi rup şi cealaltă aripă.
Cam în felul acesta o goniră pe sărmana păsărică şi ceilalţi arbori din
codru. Săraca de ea!
Era pe marginea disperării când auzi o voce:
- Unde te duci, păsărică?
Era bradul.
- Nu mai ştiu unde să mă duc, bradule. Copacii m-au prigonit cu toţii şi nu
vor să mă primească în ramurile lor. Uite, aripa mă doare şi nu mai pot să
zbor. Au, Doamne, ce durere!
- Vino la mine! zise bradul, induioşat de soarta bietei păsărele. Poţi rămâne
cât vrei intre ramurile mele!
Atunci păsărica se urcă şi-şi făcu culcuş între ramurile bradului. Insă
într-o noapte, vântul friguros porni să sufle cu putere. Semn ca se apropia
iarna. Frunzele arborilor se ingălbeneau şi cădeau la pământ, una câte una.
- Pot să scutur şi frunzele bradului? îl întrebă vântul pe Moş Crivăţ,
împăratul Vânturilor.
- Nu! hotărî Moş Crivăţ. De brad să nu te atingi deloc. Bradul a fost bun cu
biata păsărică.
Trebuie să avem şi noi milă de el. Podoaba verde să nu-i cadă
niciodată.
Se spune că, de atunci, bradul cel bun îşi păstrează frunzele verzi atât
vara, cât şi iarna.
FIŞĂ DE LUCRU

1. Încercuieşte personajele întâlnite în povestire:

2. Realizează corespondenţa între cuvintele cu înţeles asemănător:

omăt zăpadă

codru copac

arbore pădure

crengi ramuri

3. Transcrie următoarele cuvinte: mic, ram, mare, nea, inima,

4. Aşază în ordine cuvintele şi descoperă propoziţia:

a fost cu Bradul păsărica. bun

5. Decorează bradul de Crăciun respectând cerinţele:


4+3 acadele
5+3 globuri
5-3 steluţe
3+5 lumânări
8-5cadouri