Sunteți pe pagina 1din 15

Curs 1 Zăgrean-Răzvan Papacocea

EXCITABILITATEA= capacitatea(condiția) unui sistem viu de a capta semnalele


specifice. Se bazează pe permeabilitatea selectivă a Mb.

Transportul prin Mb poate fi pasiv sau activ.

Transport Pasiv: Difuziune simplă - trec prin Mb. Direct alcool,O2,CO2,N2,


substante steroidice
- trec prin canale PASIV- apă sau molecule
mici nepolare (ap,glycerol,uree)
- moleculele mari nepolare
- Ionii NU pot străbate bistratul fără canale
Difuziune facilitate- o substantă e cărată cu ajutorul unui
carrier
Transport activ: Primar (ATP-aze; Pompe) si Secundar (Cotransport,
Exchanger)

LIC- concentrație mare K


LEC- concentrație mare Na, Cl
Interstitial- NU are protein

Gradientul electrochimic= forța motrice a permeabilității (dependent de


gradientul de concentrație și de sarcina electrică)
Transport necuplat-> produs spontan, fără alți factori (doar gradient
electrochimic)= difuziunea simplă și facilitate
Flux net=Suma fluxurilor unidirecționale
ECHILIBRUL UNEI SUBSTANȚE E DE TIP STEADY STATE (există transport, dar e
egal în modul)

Diferența de Diferența de energie Diferența de energie


energie potențială chimică potențială electrică
potențială
electrochimică

Indică forța motrice netă (J/mol)

Energia potentială acumulată sub forma de gradient electrochimic devine


energie cinetică prin stimularea prag a celulei (Excitarea nu are nevoie de
energie APARENT ?)
Sarcina este 0 = echilibru la egalarea concentrațiilor (Zx=Valența=0)
Concentrația este egală<= diferența de voltaj e 0 (Vm=0)
Zx=/= 0, Vm=/=0, => cele 2 energii potențiale trebuie să fie egale în modul
Cinetica (dependența de flux; Jx) =>Determina viteza transporturi
Legea lui FICK: Flux( Jx)= Permeabilitate(Px) x Gradient (Xs)

Permeabilitatea depinde de:


 Grosimea membranei (de parcurs)
 Coeficientul de difuziune (viteza de deplasare
prin membrane)
 Coeficientul de partiție (lipid-apa)
Aquaporine= si canale si pori
-fluxul descrie cât de repede are loc un anumit transport, cu direcție impusă de
forța motrice netă

1. Pori= permanent deschiși; AQP, perforine, porine


2. Canale= cu o poartă controlată prin gating (ex. Canale ionice)
3. Transportori= au minim 2 părți deschise alternative, particular poate fi
primă
1.Pori:
a) Porine- la mitocondrii si Gram negativ; au dimensiuni mari-permit
trecerea substanțelor de 5KDa
b) Perforine- eliberate de limfocite ca monomeri, cu pol în Mb ținta au
diametru 16 nm- care duce la golirea celulei
c) C9- cascada complemetului pol în ținta ca răspuns la legarea Ac=>
diametru 10nm, în cascada complemetului)

d) Complexul Porului Nuclear (CPN)- 30 proteine, 105 KDa, diametru


100nm. Este por apos de 9nm pt <45KDa(pasiv)
e) Aquaporine(28KDa, ex.AQPs), fiecare monomer cu 6 treceri
membranare+ 2 fragmente în membrane ( HE, HB)

2. Canale: Componente –Poartă (Gating prin modificarea conformației)


- Receptor- stimulat electric, mecanic, chimic
-Filtru de selecție (tipuri și specii)
-Porul în sine
-sunt glicoproteine cu dimensiunea de 25-250 Kda

Gradient electrochimic <0 => + intră, - iese


>0=> + iese, - intră

a) Canale de Na- tendința de a intra


- deschidere pt generearea crescută a PA
- + canale ENaC (tubi renali+ TD)
- 10 gene pt Na V, 30-10000/ μm2
- Alc din subunitate alfa(a1-a9, 1800-2000 aa, formează
porul canalului), subunitatea beta(controleaza transport
ionic si ancoreaza canalul in Mb cel)
- Cele fără poartă generează PA spontan

b) Canale de K- gradient nul sau slab pozitiv(echilibru sau iese incet)


- generare P Repaus negativ plus repolarizare

c) Canale de Ca- gradient PUTERNIC negativ=> Ca intra


- semnalizare transmb. Celula excita sau NU
- declansare PA in unele celule (chiar si glandulare)
d) Canalele de Protoni(Hv1H+)- fiziologic introduce H+ dar e inchisa in repaus
-la depolarizare puternica (PA) sau la
acidifierea PH=> se deschide=> H+ iese

e) Canale Ionice (pt anioni) pt Cl (majoritatea) sau HCO3- Cl iese (are


gradient negativ de ex: transport in sange de Cl prin canale bazolaterale
din anumite celule epiteliae de Cl)

Orice canal anionic e permeabil pt Cl.


Blocarea canalelor se face ori la activare ori la inactivare

4. TRANSPORTORI (CĂRĂUȘI)- difuziune fac, cotransport (simport); se


mai numesc schimbători(exchange- antiport)

a) SLC= solute carriers- NU consuma energie din alte surse (ATP sau lant
transportor de electroni) de ex. GLUT apartine SLC2,
AE apartine SLC4,
SGLT (Na gluc transporter)-apartine SLC5
- difera prin actiune, reglare, pozitie, afinitate, localizare
tisulara si celulara, perioada de exprimare (ca varsta)
- are o rata maxima de transport care depinde de viteza
parcurgerii procesului si de gradul de saturatie
- rata fluxului difuzat respecta o cinetica asemanatoare
celei enzimatice (Michaelis- Menten: Jx=X x Jmax/Km+ X)
unde X e diferenta de concentratie intra extra, Jmax este
fluxul maximal, Km conc solutiei la care Jx= ½ J max)
b) Ionofori- mici polipeptide care fac naveta de pe un versant pe altul al mb.
Leaga ioni si in transfera transmembranar prin bistrat (de ex.
VALINOMICINA= ionofor pt K produs de bacterii)
c) GLUT-14 membrii, 12 segmente transmb, cu capatele N si C intracelular
- glucid anexat pe versantul extracelular
- NU actioneaza ca transportor Bidirectional, dar
segmentele 7, 8, 11 amfifile au rol in Transport prin
crearea unei treceri/porti
- GLUT1- pe Suprafata celulei
- GLUT 4- in vezicule dar deplasata in Mb de Insulina
d) Ureea Transportor (UT)/ Difuziune facilitată- apartine SLC 14
e) OCT(Organic Cation Transporter)- transporta sarcini electrice=> sunt
electrogenici

TRANSPORT ACTIV
1. TA Primar= pompe= hidroliza ATP (reactie exergonică)- ex
1.Pompa Na/K (NKA) are subunitati alfa beta, cu alfa 10 segmente
transmb, rol Catalitic, beta are 1 domeniu transmb în rol de reglare si
asamblare a pompei. NKA este ATP-aza E1E2 de tip P
Alfa= 4 izoforme
Beta= 2 izoforme(depinde de tesut)
De aceea, exprimarea cinetică este diferită. Pompa este singurul proces de
transport activ primar de Na.
La celulel epiteliale se gaseste majoritar intracelular
Are 2 conformatii: E1- situsul de legare ionic priveste interior
E2- situsul de legare ionic priveste exterior

Functionarea-
1. E1 ATP: Este situatia imediat uterioara reintroducerii K; Situsurile 3Na
sunt goale si orientate intracelular si au afinitate mare pt Na
2. E1-Na (ATP-3NA)- Se ataseaza 3Na la afinitate mare
3. E1-P-Na- are loc hidroliza ATP cu modificarea conformationala E1=> E1-P
care inchide complet Pompa si Na ramane la interior
4. E2-P-Na- Modificarea conformationala E2 pentru eliberarea Na, se
deblocheaza versantul extern
5. E2-P-gol – eliberarea Na creste afinitatea pt K
6. E2-P-K – legarea a 2K la pompa
7. E2-K – hidroliza Aspartil-fosfatului, eliberare P, inchidere complete a
pompei cu K inauntru
8. E2-K-ATP- legarea ATP=> deschiderea pompei spre interior => eliberază
K la interior si apoi ciclul se reia

Caracteristici Pompa: Transport Specific si saturabil, electrogenic,


inhibat de glicozide cardiace (OUABAINA+DIGOXINA)

2.POMPA H/K (HKA)- în interiorul stomacului (pt HCl), IS si rinichi


- introduce K la schimb cu iesire H
- Subunitati alfa, beta
- Membra a familie P2C

NKA SI HKA SUNT SINGURELE ATP-aze DE TIP P CU SUBUNITATE Beta !

3. POMPE DE Ca
a) membranare -toate celulele prezinta pompe mb ce scot Ca din celula (PMCA)
- aceste pompe schimba 1H pt 1Ca/ per 1 mol ATP hidrolizat
b) in organite (RE, RS) = SERCA- recapteaza 2Ca/scoate 2H/ per 1 mol ATP
(apartine familiei P2A)

4. ALTE POMPE

4.1 Pompa de Cu- mutatiile ei produc Boala Willson

4.2 Pompe de H intracelulare (in organite)

4.2.1. Pompa tip F (ATP aza, FoF1)- in mitocondrie


F0-Subunitati ABC- in mb int
F1- Subunitati alfa beta gamma- in matrix
Rotatia cu 120o al lui C produce 1 mol ATP
4.2.2. Pompa tip V (Vacuolar)- se află in Mb. Lizozomilor endozomilor
veziculelor de stocare/secretie, Aparat Golgi
- sunt independente de K

4.3. TRANSPORTORII ABC= ATP binding Cassette= familie de 49 de


membrii=proteine membranare ce pot functiona ca pompe, canale, sau reglatori
Clasificare de la abc-a…abc-g
abc-A=reglare eflux fosfolipide plus colesterol din macrofage

abc-B= familia MDR (multidrug resistance transporter)- rinichi, ficat, tract


digestive. Elimina citostaticele administrate pacienilor cu cancer

abc-C=familia CFTR(Cystic fibrosis tranmembrane regulator)- regleaza


transportul Cl si apei, mutatia lui=> Fibroza chistică

2. TA Secundar- observatie! Diferit de ce am invatat pana acum in Boron prin


CoTransport se intelege Simport iar prin exchanger se intelege antiport.

COTRANSPORTORII- NU hidrolizeaza ATP


- cantitate limitata de transportor
- transport saturabil

1. CoT SGLT(Sodiu glucoza cotransport): Mb apicala TCP+ Intestin; Rol


absorbtie/Reabsorbtie Na+Glucoza
2. Na-Compusi organici CoT(aa)- aa monocarboxilici, dicarboxilici,
tricarboxilici- rinichi si IS
3. Na-HCO3 CoT- absorbtia HCO3 si mentine echilibrul acido-bazic.
Sodiu/HCO3=1/3= transelectrogenic
4. Na-anioni anorganici(Iod,Sulfat,Fosfat)
5. Na-K-Cl (NKCC)- in mb bratului gros/ascendant al Ansei Henle
6. Na-Cl coT (NCC)- in TCD blocat de diuretice tiazidice
7. K-Cl
8. Hidrogen Oligopeptid CoT (PEP1)- in intestin

EXCHANGER(antiport)

1. Na-Ca antiport: 3Na/1Ca=>electrogenic(scoate Ca, introduce Na)


2. Na-H antiport- introduce Na elimina H=> reglare PH intracelular
3. Na/Cl-HCO3- transport electroneutru (introduce 1 Na plus 2 HCO3 si
elimina 1 Cl)
4. Cl-HCO3- este independent de Na- asigura transport HCO3 in eritrocite la
nivel pulmonar si afara din eritrocite la nivel tisular (vezi efect
Hamburger)
Reglarea concentratiei intracelulare a ionilor

1) Reglare Na/K
ATP-aza Na/K mentine Na intracelular scazut si K crescut;
Ion Intracelular Extracelular
Na 15 mM 145mM
K 4,5mM 120mM
Roluiri NKA: - Rol electrogenic-mentine PMR negativ
- Cresterea conc de K intracelular favorizeaza iesirea K
prin canale de K
- Blocarea canalelor de K cu Bariu reduce PMR
- Scoate Na care patrunde in diferite celule in mod diferit
a) In celulele epiteliale prin canale ENaC-sensibile la
amilorid
b) In celulele excitabile prin canale voltaj-
dependente
c) TA SECUNDAR

2) Reglare Ca
Pompa de Ca si antiportul Na-Ca= mentine Ca intracelular de 104 ori mai
putin decat Ca extracellular

Ion Intracelular Extracelular


Ca 100 nM (10 ) -7 1mM (10 -3 )
- Canalele sunt voltaj/ligand dependente
- Canalele de Ca asigura intrarea Ca
- Pompele de Ca: scad Ca din citosol, astfel: SERCA-asigură
captarea Ca in depozitele Reticulului Sarcoplasmic /
Endoplasmic (limitata)
Pompa de Ca Mb- expulzeaza Ca in repaus (principala
cale de expulzie)=PMCA
- Ca intrat se leaga de Calmodulina=> scade efectul
inhibitor asupra pompei de Ca=> creste eflux de Ca

Antiportul Na-Ca Mb: NCX- actionează drept cale primcipala de eliminare


a Ca la cresteri semnificative de Ca intracellular- in tesutul Nervos si
Cardiac

3) Reglare Cl
Ion Intracelular Extracelular
Cl 20 mM 116 mM

- Cea mai frecventa cale de patrundere a Cl in celula este


antiportul Cl/HCO3 (Cl intra)
- Na/K/2Cl (Cl intra)
- K/Cl coT (ambele ies)
- Cl iese pasiv prin canale selective de anioni (de ex. Mm
scheletic)
4) Reglarea HCO3 si PH ului

Ion Intracelular Extracelular


HCO3 15 mM 24mM
PH 7,2 7,4
pCO2 40mmHg 40mmHg

- H poate difuza pasiv in celula prin canale pt cationi


(H selective) la rată mică
- HCO3 poate difuza pasiv din celule
-eliminarea H foloseste gradientul de Na:

a) Antiport Na/H- Na intră H iese


b) Antiport Na/Cl/2HCO3- Na si HCO3
intra, Cl iese,
c) Na/HCO3- ambele intra 1:1/1:2
d) Pompe de H tip V- in organite
e) Pompe HKA Membranare (stomac)
f) Antiport Cl/HCO3- Cl intra, HCO3 iese
g) Simport Na/3HCO3- ambele ies (TCP)

TRANSPORTUL APEI SI REGLAREA VOLUMULUI CELULAR

- mereu pasiv
- NU exista pompe pt apa
- Apa poate difuza prin bistratul lipidic (rata mica)
- Apa poate difuza prin canale pt apa =Aquaporine in
eritrocite si TCP

AQP1- mereu prezenta in Membrana


AQP2- este inserata in Mb TCD/TC numai in prezenta ADH

Transportul apei prin mb este linear/nesaturabil activat de 2 forțe:

1. Diferenta de conc. a apei pe cele 2 fete ale mb= notiune greu de folosit, se
foloseste cu osmolalitate= particule/kg apă= ΔOsm
2. Diferenta de Presiune hidrostatică= ΔP

Jv=flux apă= (ΔOsm-ΔP)x Lp Lp=conductivitate hidraulică

Jv>0=>apa iese
Jv<0=> apa intră
Jv=0=> ΔOsm=ΔP=> apa se află in echilibru
Presiunea oncotică(coloid osmotică)=exercitată de proteinele plasmatice ce
mențin apa in vas
Cand ΔP depaseste Presiunea Coloid Osm. Apa iese din capilar=ultrafiltrare

Echilibrul Gibbs-Donnen=ca urmare a prezenței intracelulare a numeroare


macromolecule incarcate negative care nu pot iesi din celula (proteine), apa are
tendinta de a patrunde in celula=> Swelling(Balonizare). Pentru a contracara
acest effect intervine pompa Na/K care elimină Na+Cl(pasiv)=>iese apa din
celula. Pompa Na/K are un rol esențial în prevenirea mortii celulare prin
swelling. Blocarea pompei cu ouabaina=>Balonizare celula

RASPUNSUL CELULEI LA SWELLING(Balonizare):


1. Deschidere canale Cl sau K in majoritatea celulelor
2. Activarea CoT Cl/K care elimină ambii ioni
In toate cazurile, pompa Na/K stabilește în final gradientele ionice necesare
menținerii volumului celular
RASPUNSUL CELULEI LA SHRINKAGE: Deshidratarea celulei activează
1. cotransportul Na/K/2Cl- atrage apa intracelular
2. antiportul Na/H=> intra Na, atrage Cl, atrage apa
Iese H=> alcalinizare intracelulara=>activare antiport Cl/HCO3=> elimină HCO3
si introduce Cl, iar Cl atrage apa

ELECTROFIZIOLOGIA MB. CELULARE

Sarcina se masoara in Coulomb


Sarcina unitara a unui electron/proton= e0=1,6022 x 10-19

Ionii traversează mb prin canale ionice.


Potentialul Mb. De repaus se poate masura cu microelectrozi, sau
coloranți/proteine colorate fluorescente sensibile la voltaj,
Microelectrozi de Ag/AgCl cuplati la un Voltmetru, cu coloranti fluorescent,
emit lumina rosie la modificarile PMR, lumina masurata de un fotodetector.
Masurarea PMR prin cele 2 metode dau rezultate foarte apropiate
Potentialul de membrane e generat de gradientele ionice mentinute cu ajutorul
urmatoarelor mecanisme:
1) Pompe electrogenice (ATP-aze: Na/K sau Pompa de Ca)
2) Transportori secundari electrogenici (CoT Na/Glucoza)
In cazul PMR al unor celule mari, contributia pompei Na/K este mica deoarece
blocarea ei NU modifica foarte mult PMR, in schimb PMR e modificat de
concentratiile ionice

Desi suma sarcinilor este 0 de o parte si de alta a mb., Potentialul de mb. se


calculeaza in functie de sarcinile electrice locale de la nivelul mb.
Mb celulara are conductanta mica si rezistenta mare, in timp ce canalele ionice
au invers (Conductanta mare si rezistenta mica)
Potentialul mb. Apare ca urmare a difuziunii conform gradientului de
concentratie=>Potential de difuziune = Potential de echilibru (Ex din Nerst)
ECUATIA LUI NERST

Ex= - (RT/ZxF) x ln ([Xi ] / [ Xe])

Ex = potential echilibru pt ionul X


R,T,F = constant
Zx= nr atomic al lui X
[Xi ], [Xe ] = concentratiile intra/extracel ale ionului X

sau

La mamifere la 37oC valoare PMR este 61,5

Potentialul de echilibru pt ionii pozitivi este de -58,1mV


Potentialul de echilibru pt ionii negativi este de +58,1mV

Valorile PMR diferă astfel la neron si fb. Mm intre -60 si -90 mV, F mm neteda -
55mV, eritrocit -5mv.

Electrodifuziune permeație ionică transmb depinde de:


Fick (vezi legea lui Fick)
Camp electric
Legea lui Ohm

Pe baza acestor 3 legi a fost calculate ecuatia curentului ionic (Ecuatia Goldman-
Hodgkin-Katz)- vezi ecuatia 6.7. pag 147 unde P = permeabilitate

De asemenea, GHK au calculat valoarea PMb. În conditiile unui camp electric


constant. Vezi ec 6-9 pag 158

Fluxul de cationi care intra in celulă determina un curent intern negativ si


,respectiv, un curent de iesire pozitiv; E invers pentru anioni

Curentul ionic=0 atunci cand ionul este la echilibru electrochimic


Cand PM<0=> se produce un current de intrare pt cationi
Cand PM>0=> se produce un current de iesire pt cationic

Studiul canalelor ionice se poate face prin tehnica de patch-clamp


Fiziologia Canale Ionice:

Electrofiziologie

Canalele ionice au: Selectivitate, sunt dependente de voltaj, modul si durata


cineticii portilor

Metode de identificare/Clasificare Canale:


1) Liganzi farmacologici (canal de Na)- sensibil/inhibat de conotoxină,
ziconotid
2) Liganzi fiziologici- există canale activate de legarea unui agonist -de ex.
Receptorul Nicotinic pt Ach (ligand gated channel). Alte exemple de ligand
(agonist) gated channel: Glutamat, Seotonină, GABA, Glicină
3) Mesageri intracelulari: Canalele de K/Cl sunt Ca dependente, celulele
retiniene sunt GMPc dependente
4) Secvente omoloage- 20 de familii de proteine canal ce sunt codificate de
gene pentru canale ionice

Asa cum există agoniști, există și antagoniști. Relația Agonist-Antagonist


-Agonist glutamat-ergic KAINAT- induce după cca. 10 min activitate electică
epileptiformă(aee) inițial dupa o stimulare electrică si ulterior in mod spontan
-Antagonist GABA-ergic BICUCULINĂ- induce după cca. 10 min activitate electică
epileptiformă(aee) inițial dupa o stimulare electrică si ulterior in mod spontan

STRUCTURA

1) Multe canale sunt formate prin aranjamentul subunităților în jurul unui


por central: ex. GRAMICIDINĂ (dimer monohelix ce inconjoară un canal
numit porină)
2) Canalele pot avea 3-6 subunități
3-Canal de Na
4-Canale voltaj dependente Na/Ca/K
5-Receptorul Canal pt Ach
6-jonctiunea GAP=conexon (alcatuit din 6 conexine)

EXCITABILITATE ELECTRICĂ ȘI POTENTIAL DE ACTIUNE

Potentialul de Actiune (PA)= depolarizare tranzitorie= impuls electric


tranzitoriu regenerative
PA este format din 2 pante: ascendenta/descendentă
Determina aparitia unui varf, zona mai mare ca 0 se numeste depasire
pozitiva (overshot)
Repolarizarea poate fi urmata de o post hiperpolarizare.
Pragul, amplitudinea si durata PA depind de
1. Deschiderea/Inchiderea portilor
2.Permeabilitatea Mb. Pt ioni, capacitate, rezistenta
3.Concentratiile intra/extra ale ionilor
Formele PA difera in functie de celula
Majoritatea celulelor nervoase/musculare au un raspuns de tip “TOT SAU
NIMIC”. In cazul acestora PA este caracterizat prin viteza, amplitudine si forma
constante

Unele celule insa au un raspuns gradat proportional cu intensitatea stimulului.


Raspunsul gradat se raspandeste scazand in intensitate (conducere
electrotonică). Astfel, PA scade in intensitate.

PA depinde de Intensitatea si durata stimulului, este caracterizat prin perioada


refractară (absolută, relativa)

Mecanismul producerii PA prin modificari in conductanta Na/K


dependentă de timp.

Depolarizarea este produsă de, cresterea conductantei pt Na=deschidere canale


de Na voltaj dependente= curent de Na; lipsa Na din mediul extracelular sau
blocarea canalului de Na cu TTX scade depolarizarea pana la disparitie ei.

Repolarizarea este produsa de cresterea conductantei pt K=deschidere canale K


voltaj dependente=current de K . Blocarea cu TA (tetraetilamoniu) si STX
(saxitoxina) intarzie repolarizarea.

Canalul de Na- se activeaza inainte de varf, asigura un current intern apoi se


inactivează.

Forma PA depinde modelul Hodgkin-Huxsley: intrarea Na determina o panta


ascendenta/ depolarizare, iar blocarea canalului de Na plus activarea tardivă a
canalului de K= repolarizare
PA prezinta prag
Deschiderea canalelor de Na voltaj dependente determină si inactivarea lor
pentru cateva milisecunde=perioada refractară absolută; Reactivarea unor
canale de Na=Perioada refractară relativă
Cresterea conductantei pt K tinde sa hiperpolarizeze Mb.
Canalele voltaj-dependente au poartă a carei inchidere sau deschidere le
modifică permeabilitatea.
Curent de poartă= miscarea unei molecule cu rol de poartă (a senzorului de
voltaj a canalului) la activarea canalelor de Na si K
FIZIOLOGIA CANALELOR VOLTAJ-DEPENDENTE CU POARTĂ (VGL)

Canalele de Na, K, Ca sunt VGL (voltage gatted like) CE NU SUNT ACTIVATE


DOAR prin VOLTAJ

Canale de Na- o subunitate alfa glicozidica cu 200KDa codata de 10 gene (Na V)


α β1β2 - mai multe subunitati beta transmb. cu rol
modulator
- este incarcat electronegativ
- are loc de fosforilare a AMPc
- e cel mai selectiv dar e influentat de conc de Ca (cresterea
Ca creste pragul de activare al canalului de Na; scaderea
Ca=>reducere prag=hiperexcitabilitate
- inhibat de TTX, STX, Miu-Conotoxină, neurotoxine
(BATRACOTOXINA din broască), insecticide, toxine de
scorpioni si tarantula, anestezice
locale/Cocaina/Procaina/Lidocaina/Tetracaina

Canalul de K- 6 segmente transmb in jurul unui por mic (S1-S6)- homotetramer


- S4 e domeniul voltaj senzitiv
α4β4
- Porul e intre S5-S6= filtru selective
- Nu este incarcat electronegativ

Canalul de Ca
- permite trecerea Na,K in absenta Ca
α1α2βγδ
- Pot trece si alt metale bivalente (Filtru prost)
- Rol: cuplare, transductie, semnalizare
- Au conducere multiionica (minim 2Ca trb sa se lege pt a
determina cu current)
- Au deschidere mai lenta dar sustinuta (PA lung
miocardic, f mm neteda, celule secretorii, neuroni)
- 10 gene pentru subunitatea alfa 1 (Ca V)

Canalele de Na si Ca sunt pseudotetrameri dar au aceeasi


structura cu cea a canalului de K (HOMOTETRAMER)

Functiile transport ionic:


o Excitabilitate
o Cuplare metabolism-excitabilitate
o Reglare metabolică
o Metabolică neurotransmițători
o Presiune osmotică, volum celular
CUPLAREA EXCITATIEI-CONTRACTIE

1) In fb scheletica
PA(Na)-membrana tubi transversi (T) cu rol de sensor de voltaj ce stimuleaza
eliberarea de Ca din reticulul sarcoplasmic

2)In miocard
PA(Ca)- Ca patrunde prin canale sarcolemale si determina eliberarea de Ca din
Reticulul Sarcoplasmic (Calciul cheamă Calciul)- ii place lui Zagri

CUPLAREA EXCITATIEI-SECREȚIE
Exocitoza hormobilor sau a unor mediatori chimici

TIPURI CANALE Ca- 2 tipuri principale

1) TIP L (Long Lived)-prag inalt de -20mV, au activitate de lungă durată,


se gasesc in terminatiile dendritice, blocate de DHP, activate de
Bay(K8644)

2) Tip T (transient)- activate la voltaj mai mic (prag sub -30mV,cică -


65mV), cu o activitate scurtă, tranzitorie, descarcări repetitive in celulele
cardiac si neuroni (pentru integrarea semnalelor de intensitate mică)
3) Alte Canale: N, P/Q, R

CANALE DE K- 79 de gene

4 TIPURI 1) Rectificator spre exterior intarziat- activare lenta,din familia K V


2)Rectificator spre exterior tranzitor(tip A)- activat si inactivat
rapid, rol in descarcari repetitive de PA neuronale, din familia K V, actioneaza in
hiperpolarizare; Curent MARE=> frecventa mica, amplituidne mare si invers
3)Curenti de K activati de Ca
4)Rectificatori spre interior

Canalele de K tip M=atasate de alti receptori (ex. Muscarinic/Gs-RH like),


dependente de Na (la Cm> 20mM)

INACTIVAREA CANALELOR DE K

1) De tip N pentru curentul A (20 aa N-terminal care acționeaza ca o bila cu


lanț; această structură se gasește pe lanțul principal alfa sau pe sub. Beta)
2) De tip C pentru curentul lent (implica o constrictive progresiva a porului)

- sunt inactivate si de TEA, 4AP(aminopiridina; ridica pragul=> prelungeste PA),


caribdotoxina, dendrotoxina
Canale de K activate de Ca (Kca)- la min 10 μM Ca
-BKca (BIG)- probabilitatea de a se dechide este direct proportională cu Ca-ul
-Legarea Ca la RCK (domenii reglatoare de conductanță) determinand
deschiderea canalelor BKca care in mod normal stau inchise
-Mediaza post hiperpolarizarea in anumiti neuroni (in soma)=> formare
curentului de pacemaker
- se gasesc si in celulele musculare pentru a a contracara contracția indusa de Ca
(scad contractia)
- in alte celule, au rol in scaderea reglatorie a volumului cellular (ca raspuns la
balonizare apa intra in exces=> ionii ies si apa dupa ei pt a mentine Volumul
cellular in limite normale)

Canale de K cu rectificare spre interior (Kir)


- Rectificator aberant
- previn pierderea excesiva de K
- In timpul PA lung repetat
- Mentin PMR aproape de punctual de echiliru pt K
- Stabilizează Mb. La curenti subliminari
- Blocat de Mg

Mg îl blocheaza intracelular pentru a nu permite iesirea K


- in mm asigura recaptarea K in tubii T in timpul
contractilor mm prelungite associate cu Cresterea K
extracellular si oboseala musculara
- pot fi reglate de prot G, GIRK in miocard,
- Ach stimuleaza prot G, subunitatile BG ale prot G
activeaza GIRK, deschid KIR=> hiperpolarizarea celulei
cardiac=> scad frecventa cardiac

O subfamilie a Kir= Cananle Katp membranare , in mm scheletic,


inima, neuron, celule B pancreatice
- inhibate de ATP, sulfoniluree
- stimulate de ADP

Cel mai recent descoperit K2P- cel mai recent descoperit, are 2 pori, geneza PMR

Există o interrelatie intre Permeabilitatea Selectivă Mb.- Adaptabilitate,


evolutie,Identitate si Excitabilitate (don't ask…)
CLASIFICARE CANALE DUPA ZAGREAN

1) Fara poarta (leakaged channels) – deschise permanent, permeabilitate


mai mica fata de cele voltaj dependente, rol: Homeostazie, Posm,
mentinere Volum si forma celula, PMR

2) Voltaj-Dependente ( cu poartă)- controlată de valoarea PMb Na,K,CA

3) Controlate chimic de liganzi= controlate de


neurotransmitatori=Receptori ionotropici (Ach-nicotinic-), Glutamat,
Glicina, GABA)

4) Controlate mecanic- au poartă ancorată prin protein fibrilare de un situs


de ancorare plasat la distanta in mb plasmatica a aceleasi celule sau a unei
celule vecine. Modificarea dimensiunii primei celule (alungire) sau
modificarea distantei dintre cele 2 celule, alungeste proteina fibrilara =>
deschide canalul.

5) Controlate termic – SUPERFAMILIA TRP, TRP= canale ionice cu potential


tranzitoriu acgtivate de diferiti factori (Fizici=lumina, Temp.), Chimici
(Vaniloizi, Melatonina). Transporta cationic (Na, Ca)
 TRPV1>430C
 TRPM8- 8-200C -mentol
 TRPA1- usturoi, mustar

PROPAGAREA PA= buclă repetitivă/transmitere globală a informației


-Semnalele neregenerative includ potentiale de receptori sau potentiale
sinaptice=> Raspuns treptat cu propagare electrotonică; acestea pot codifica PA
de anumite frecvente dependent de intensitatea lor initiala
-Propagarea PA depinde de
diametrul axonilor (creste cu grosimea),
mielina (300 de straturi, 20-40% din diametrul total la Nervii spinali)-
conducere saltatorie
Rezistenta cablului
Rezistenta Mb
Conductanta Mb
Constanta de timp si de lungime

Scleroza multiplă= boala demielinizanta autoimuna=>scade propagare PA prin


nervi spre Muschi=> Paralizie progresiva= tulburări sensitive variate