Sunteți pe pagina 1din 1

EXPLICAȚI SEMNIFICAȚIA TITLULUI

Titlul este un element de paratextualitate care orientează lectura cititorului și


anticipează tema textului.
Din punct de vedere structural, titlul este alcătuit din ____(ce părți de vb., sens
denotativ sau conotativ, dacă este o figură de stil, precizați-o și COMENTAȚI-
O!)____________________________ .
Considerăm că titlul operei citate se află într-o relație de transparență cu textul,
întrucât sugestiile acestuia se regăsesc la nivelul câmpului semantic al ____________, care
predomină în text. Totodată, ideile poetice completează sugestiile titlului.
______________________________...........................................................................................
......................................................................_____, care traduc sentimentele de _________ ale
eului liric.
Legătura dintre titlu și text este vizibilă și la nivelul mesajului poetic. Astfel, este
tratată tema _______________ , figurile de stil precum _____________ contribuind la
modelarea expresivă a ideii din titlu.
În concluzie, titlul și textul operei ___________ se pun reciproc în valoare.